Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#204569615,doc#299442,2011_11_137_2755.html kojim se uređuje područje prostornog uređenja , gradnje , građevnih proizvoda i posebnim propisima na temelju kojih su građevine i/ili oprema iz točke 1 . ove tablice stavljene u uporabu .
9.13
#204567294,doc#299442,2011_11_137_2755.html . ovoga članka prosječna cijena radnog sata radnika utvrđuje se za prvu regulacijsku godinu na temelju procijenjenog troška osiguravanja radnih uvjeta za tog operatora sustava i broja radnika koje taj operator
9.13
#204566216,doc#299442,2011_11_137_2755.html godinu za pojedinog operatora sustava utvrđuje se kod priključenja na distribucijski ili transportni sustav na temelju opravdanih troškova prema Tablici iz Priloga 3 . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Broj
9.13
#204562742,doc#299440,2011_11_137_2753.html uređenje voda </p><p> 05 </p><p> 67 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2753 </p><p> Na temelju članka 3.b stavka 1 . i članka 106 . stavka 1 . Zakona o otpadu
9.13
#204561227,doc#299439,2011_11_137_2752.html mr . sc . Martina Dalić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2752 </p><p> Na temelju članka 22 . Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011 . godinu (
9.13
#204560595,doc#299438,2011_11_137_2751.html , prema članku 198 . Zakona , za obračun dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem za osiguranika –
9.13
#204559116,doc#299438,2011_11_137_2751.html </b> </p><p><div/> <b> Obrazac IDD-1 </b> <b> </b> </p><p> <b> Obrazac DU </b> </p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2751 </p><p> Na temelju članka 254 . stavak 1 . Zakona o doprinosima ( » Narodne novine « ,
9.13
#204558575,doc#299437,2011_11_137_2750.html iz članka 9 . stavka 1 . točke 2 . Zakona sastavlja se , na temelju evidencije iz stavka 2 . ovoga članka , na obrascu » Izvješće o isplaćenim dividendama
9.13
#204558441,doc#299437,2011_11_137_2750.html s člankom 60 . stavkom 5 . Zakona isplatitelji dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 9 . stavka 1 . točke 2 . i članka
9.13
#204558362,doc#299437,2011_11_137_2750.html točki 4 . riječi : » osim primitaka od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz članka 68 . stavka 2 . Zakona i članka 41 .
9.13
#204558325,doc#299437,2011_11_137_2750.html . točki 1 . riječi : » primitaka od dividendi i udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu iz stavka 1 . točke 2 . toga članka i predujmova dobiti
9.13
#204557857,doc#299437,2011_11_137_2750.html u Rumunjskoj , </p><p> – porez na dobit u Republici Hrvatskoj . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2750 </p><p> Na temelju članka 64 . Zakona o porezu na dohodak ( » Narodne novine « , br
9.13
#204554533,doc#299436,2011_11_137_2749.html <p> ( 3 ) Porezna uprava izdaje potvrdu iz članka 31.c stavka 6 . Zakona na temelju zahtjeva poreznog obveznika koji se predaje u svezi s svakim ugovorom o isplati kamata ili
9.13
#204554175,doc#299436,2011_11_137_2749.html Na ovom rednom broju iskazuje se i iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju izvršenih ulaganja iz članka 11 . Zakona o poticanju ulaganja u visini protuvrijednosti kuna preko
9.13
#204554070,doc#299436,2011_11_137_2749.html . Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju izvršenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna preko 8 milijuna eura , nositelju poticajnih mjera i
9.13
#204553930,doc#299436,2011_11_137_2749.html Na ovom rednom broju iskazuje se i iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju izvršenih ulaganja iz članka 11 . Zakona o poticanju ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od
9.13
#204553823,doc#299436,2011_11_137_2749.html . Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju izvršenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 4 do 8 milijuna eura , nositelju poticajnih
9.13
#204553683,doc#299436,2011_11_137_2749.html Na ovom rednom broju iskazuje se i iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju izvršenih ulaganja iz članka 11 . Zakona o poticanju ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od
9.13
#204553576,doc#299436,2011_11_137_2749.html . Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju izvršenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 1,5 do 4 milijuna eura , nositelju poticajnih
9.13
#204553436,doc#299436,2011_11_137_2749.html Na ovom rednom broju iskazuje se i iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju izvršenih ulaganja iz članka 11 . Zakona o poticanju ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od
9.13
#204553328,doc#299436,2011_11_137_2749.html . Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju izvršenih ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 300.000,00 eura do 1,5 milijuna eura , nositelju
9.13
#204550766,doc#299436,2011_11_137_2749.html stavku 2 . Zakona , iznos koji predstavlja skrivene pričuve iznimno se može izračunati na temelju vrijednosti na dan transakcije ili na unaprijed utvrđeni dan u svrhu oporezivanja , ako se
9.13
#204550255,doc#299435,2011_11_137_2748.html od članka 2 . stavak 1 . ovoga Pravilnika , ako se nekretnina stječe na temelju pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju , porezni obveznik prijavljuje nastanak porezne obveze dostavom pravomoćnog rješenja o
9.13
#204549554,doc#299435,2011_11_137_2748.html nasljeđivanje , sudska odluka , sudska odluka o dosjelosti , doživotno uzdržavanje , stjecanje na temelju suglasnosti ministra pravosuđa i ostalo , </p><p> 2 . pod II . podatke o zakonskom zastupniku
9.13
#204549414,doc#299435,2011_11_137_2748.html 2011 . </p><p> Glavna urednica Zdenka Pogarčić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2748 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 4 . Zakona o porezu na promet nekretnina ( » Narodne
9.13
#204548926,doc#299432,2011_11_137_2762.html Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2762 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 152 . , a u svezi sa čl . 113 . st . 1
9.13
#204548829,doc#299431,2011_11_137_2761.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2761 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
9.13
#204548740,doc#299430,2011_11_137_2760.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2760 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
9.13
#204548629,doc#299429,2011_11_137_2759.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2759 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « broj 76/09 ,
9.13
#204548478,doc#299428,2011_11_137_2758.html Jurković , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2758 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
9.13
#204547961,doc#299426,2011_11_136_2732.html razvoja Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2732 </p><p> Na temelju članka 139 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
9.13
#204547819,doc#299425,2011_11_136_2731.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2731 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 10 . Zakona o oznakama izvornosti , oznakama zemljopisnog podrijetla i
9.13
#204547675,doc#299424,2011_11_136_2730.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2730 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 10 . Zakona o oznakama izvornosti , oznakama zemljopisnog podrijetla i
9.13
#204547050,doc#299422,2011_11_136_2728.html kada se nalazi u osobnom automobilu koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu . </p><p> ( 2 ) Zahtjevu za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja cestarine
9.13
#204547029,doc#299422,2011_11_136_2728.html i to kada upravlja osobnim automobilom koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu , odnosno kada se nalazi u osobnom automobilu koji je u njenom
9.13
#204546911,doc#299422,2011_11_136_2728.html , odnosno ovjerava produljenje valjanosti prometne dozvole , oslobodit će osobu s invaliditetom , na temelju rješenja iz članka 4 . stavka 4 . ovoga Pravilnika , obveze plaćanja godišnje naknade
9.13
#204546768,doc#299422,2011_11_136_2728.html 4 . ovoga članka ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojega se ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine , osoba s invaliditetom
9.13
#204546612,doc#299422,2011_11_136_2728.html samo za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu , odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu , u jednoj kalendarskoj godini . </p><p> II . POSTUPAK IZDAVANJA RJEŠENJA MINISTARSTVA </p>
9.13
#204546555,doc#299422,2011_11_136_2728.html : osobe s invaliditetom ) pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine ostvaruju na temelju rješenja koje u upravnom postupku donosi Ministarstvo mora , prometa i infrastrukture ( u daljnjem
9.13
#204546279,doc#299422,2011_11_136_2728.html Đuro Popijač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2728 </p><p> Na temelju članka 88 . stavka 4 . Zakona o cestama ( » Narodne novine « ,
9.13
#204545638,doc#299421,2011_11_136_2727.html iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2727 </p><p> Na temelju članka 24 . stavka 4 . Zakona o proizvodnji , distribuciji i opskrbi toplinskom energijom
9.13
#204544796,doc#299420,2011_11_136_2726.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2726 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
9.13
#204544309,doc#299419,2011_11_136_2725.html . sc . Željko Bačić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2725 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
9.13
#204543958,doc#299417,2011_11_136_2746.html jednakost pred zakonom zajamčenog člankom 14 . stavkom 2 . Ustava . </p><p> 8 . Na temelju članaka 73 . i 76 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u točkama I
9.13
#204541981,doc#299416,2011_11_136_2745.html za djela različitih zakonskih opisa i pravne kvalifikacije . </p><p> 7 . Slijedom navedenog , na temelju odredbi članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u izreci
9.13
#204541297,doc#299416,2011_11_136_2745.html tog ustavnog prava , ispituje eventualno postojanje postupovnih povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak , razmatran kao jedinstvena cjelina , bio vođen na način
9.13
#204540201,doc#299416,2011_11_136_2745.html . </p><p> Ustavna tužba nije osnovana . </p><p> 3 . U postupku , pokrenutom ustavnom tužbom na temelju članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#204539897,doc#299416,2011_11_136_2745.html je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine , čije izvršenje je na temelju članka 67 . KZ-a odgođeno za vrijeme od četiri godine , pod uvjetom da u
9.13
#204539405,doc#299415,2011_11_136_2744.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2744 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#204539264,doc#299414,2011_11_136_2743.html u točkama 1 . , 2 . i 3 . izreke ovoga rješenja . </p><p> Na temelju članka 5 . ZIF-a , Ilirika Euro Cash otvoreni investicijski fond s javnom ponudom upisuje
9.13
#204539126,doc#299414,2011_11_136_2743.html investicijskih fondova s javnom ponudom ( » Narodne novine « broj 53/07 ) . </p><p> Na temelju Ugovora o obavljanju poslova depozitne banke za Ilirika Euro Cash otvoreni investicijski fond s javnom
9.13
#204538615,doc#299414,2011_11_136_2743.html depozitne banke za Ilirika Euro Cash otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju Ugovora o obavljanju poslova depozitne banke za Ilirika Euro Cash otvoreni investicijski fond s javnom
9.13
#204538393,doc#299414,2011_11_136_2743.html točku 9 . u Dijelu A . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2743 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#204538236,doc#299413,2011_11_136_2724.html SFRJ i Talijanske Republike u odnosima između Republike Hrvatske i Talijanske Republike , a na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora ) ; </p><p> – suradnja na razini
9.13
#204537174,doc#299413,2011_11_136_2724.html Hrvatske s ciljevima na koje su se Europska unija i njezine države članice obvezale na temelju odgovarajućih međunarodnih i regionalnih sporazuma te primjena onih koji su bitni za morsku podregiju i
9.13
#204536933,doc#299413,2011_11_136_2724.html ; </p><p> 2 . potrebno je odrediti ( a ) ciljeve koji odgovaraju željenim uvjetima na temelju definicije dobroga stanja okoliša ; ( b ) mjerljive ciljeve i s njima povezane pokazatelje
9.13
#204536187,doc#299413,2011_11_136_2724.html tipova posebice onih koja su na temelju posebnih propisa iz područja zaštite prirode ili na temelju međunarodnih konvencija , priznata ili utvrđena kao staništa s posebnim značenjem u znanstvenom pogledu ili
9.13
#204533838,doc#299413,2011_11_136_2724.html obzir informacije i znanje prikupljeno i pristupe razvijene u okviru regionalnih morskih konvencija . Na temelju postupka dubinske analize koji se provodi kao dio početne procjene , da bi se izvršila
9.13
#204533467,doc#299413,2011_11_136_2724.html odražavaju dugoročnu održivost komponenata u dijelu hranidbene mreže u kojoj obitavaju , i to na temelju iskustva stečenog pri odabiru odgovarajućih vrsta ( primjerice sisavaca , morskih ptica ) u nekim
9.13
#204532908,doc#299413,2011_11_136_2724.html ( 3.2.1 . ) . </p><p> Taj se pokazatelj određuje pomoću odgovarajuće analitičke procjene , na temelju analize ulova prema starosti ili prema dužini i pomoćnim informacijama . </p><p> Kada analitička procjena omogućava
9.13
#204530982,doc#299413,2011_11_136_2724.html dovršena do datuma navedenog u članku 7 . stavku 2 . ove Uredbe , na temelju okvirnih popisa elemenata iz Priloga III . ove Uredbe i uzimajući u obzir postojeće podatke
9.13
#204530801,doc#299413,2011_11_136_2724.html utvrdili oni koji će se koristiti pri određivanju dobrog stanja okoliša . Kada se na temelju početne procjene ocjeni da jedan ili više kriterija nije prikladan za upotrebu , tada se
9.13
#204527370,doc#299413,2011_11_136_2724.html te na temelju propisa kojim se uređuje kakvoća mora za kupanje ; kao i na temelju međunarodnih sporazuma . </p><p> ( 3 ) Program mjera obvezno uključuje i mjere prostorne zaštite koje
9.13
#204527357,doc#299413,2011_11_136_2724.html području vodne politike i u području politike zaštite i upravljanja morskim okolišem ; te na temelju propisa kojim se uređuje kakvoća mora za kupanje ; kao i na temelju međunarodnih sporazuma
9.13
#204527274,doc#299413,2011_11_136_2724.html ove Uredbe . </p><p> ( 2 ) Mjere u Programu mjera utvrđuju se : </p><p> – na temelju Početne procjene i uz upućivanje na Skup ciljeva ; </p><p> – uzimajući u obzir elemente obveznog
9.13
#204527016,doc#299413,2011_11_136_2724.html praćenja i promatranja se izrađuje slijedom Početne procjene i prema utvrđenom Skupu ciljeva a na temelju okvirnog popisa elemenata iz Priloga III . ove Uredbe , vodeći računa o obuhvatu i
9.13
#204526689,doc#299413,2011_11_136_2724.html daljnja primjena odgovarajućih postojećih ciljeva u zaštiti okoliša za morske vode koji su , na temelju važećih posebnih propisa , već ranije određeni u Republici Hrvatskoj . </p><p> ( 4 ) Ministarstvo
9.13
#204526590,doc#299413,2011_11_136_2724.html Uredbe . </p><p> Utvrđivanje Skupa ciljeva u zaštiti okoliša </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Na temelju Početne procjene i Skupa značajki dobroga stanja okoliša , radi postizanja dobroga stanja okoliša i
9.13
#204526363,doc#299413,2011_11_136_2724.html standarda za određivanje dobrog stanja okoliša iz Priloga II . ove Uredbe kao i na temelju drugih pokazatelja u skladu s ovom Uredbom . Prilikom utvrđivanja Skupa značajki dobrog stanja okoliša
9.13
#204525098,doc#299413,2011_11_136_2724.html bi Republika Hrvatska u morskoj podregiji , odnosno morskoj regiji mogla ispuniti svoje obveze na temelju ove Uredbe , odnosno nakon donošenja morske strategije služeći se uspostavljenim strukturama za suradnju propisanima
9.13
#204523330,doc#299413,2011_11_136_2724.html Hrvatske ; </p><p> 2 . morska strategija je Strategija zaštite morskog okoliša koja se donosi na temelju odredbi zakona kojim se uređuje zaštita okoliša , a za morske vode pod suverenitetom Republike
9.13
#204522625,doc#299413,2011_11_136_2724.html . </p><p> Predsjednik Uprave Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2724 </p><p> Na temelju članka 49 . i članka 54 . stavka 1 . Zakona o zaštiti okoliša (
9.13
#204522411,doc#299412,2011_11_136_2742.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2742 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#204522226,doc#299411,2011_11_136_2741.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2741 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak
9.13
#204522130,doc#299410,2011_11_136_2740.html , 146/08 , 74/09 ) , Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga , na temelju zahtjeva društva Zagrebačka burza d.d . Zagreb , I . Lučića 2a , u predmetu
9.13
#204522060,doc#299410,2011_11_136_2740.html el . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2740 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#204521597,doc#299409,2011_11_136_2739.html . </p><p> ( 1 ) Infrastrukturni operator mora omogućiti operatoru korisniku , uz naknadu i na temelju sklopljenog ugovora , pristup i zajedničko korištenje svojih zgrada , pripadajućih građevina i opreme koje
9.13
#204520968,doc#299409,2011_11_136_2739.html završetku postupka opisanog u stavcima 1 . do 9 . ovog članka , a na temelju rezultata istog , Vijeće HAKOM-a donosi odluku kojom nalaže daljnje obveze infrastrukturnom operatoru , operatoru
9.13
#204520844,doc#299409,2011_11_136_2739.html osoba iz stavka 3 . ovoga članka . </p><p> ( 6 ) HAKOM će , na temelju zahtjeva iz stavka 4 . ovog članka , zatražiti od operatora korisnika i svake druge
9.13
#204516975,doc#299409,2011_11_136_2739.html . </p><p> ( 8 ) Infrastrukturni operator mora omogućiti operatoru korisniku , uz naknadu i na temelju sklopljenog ugovora iz članka 8 . ovog pravilnika , pristup i zajedničko korištenje svoje kabelske
9.13
#204516222,doc#299409,2011_11_136_2739.html Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 2739 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 1 . i članka 30 . Zakona o
9.13
#204516042,doc#299408,2011_11_136_2738.html . sc . Željko Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2738 </p><p> Na temelju članka 13 . , članka 14 . stavka 4 . i članka 42 . stavka
9.13
#204515834,doc#299407,2011_11_136_2737.html i nova točka XIX . , koja glasi : </p><p> » Hrvatska narodna banka može na temelju pisanog zahtjeva banke za koju se ocijeni da ima likvidnosnih poteškoća posebnim rješenjem banci odobriti
9.13
#204515728,doc#299407,2011_11_136_2737.html . sc . Željko Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2737 </p><p> Na temelju članka 14 . i članka 42 . stavka 3 . točke 7 . Zakona o
9.13
#204515556,doc#299406,2011_11_136_2736.html uvjete poslovanja iz propisa o upravljanju rizicima . </p><p> Dana 22 . studenoga 2011 . na temelju rješenja o oduzimanju odobrenja za rad donesena je najprije Odluka Hrvatske narodne banke O.br .
9.13
#204515445,doc#299406,2011_11_136_2736.html . </p><p> 2 . Ovo Rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> Na temelju članka 67 . stavka 2 . točke 1 . Zakona o kreditnim institucijama Savjet Hrvatske
9.13
#204515309,doc#299406,2011_11_136_2736.html . sc . Željko Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2736 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 2 . točke 9 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (
9.13
#204515050,doc#299405,2011_11_136_2735.html . sc . Željko Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2735 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 2 . točka 9 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (
9.13
#204514866,doc#299404,2011_11_136_2734.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2734 </p><p> Na temelju članka 42 . stavka 3 . točka 9 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (
9.13
#204514595,doc#299403,2011_11_136_2733.html komore Dragutin Ranogajec , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2733 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 2 . a u vezi s člankom 23 . stavkom 2
9.13
#204514345,doc#299402,2011_11_135_2708.html . sc . Dubravko Sabolić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA </p><p> 2708 </p><p> Na temelju članka 4 . Pravilnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore ( » Narodne novine « br
9.13
#204513667,doc#299401,2011_11_135_2707.html <p> » Operator tržišta obračunava energiju uravnoteženja u skladu s odredbama ovih Pravila , a na temelju ugovornog rasporeda i podataka o ostvarenju SOZO-a koje mu dostavljaju Operator prijenosnog sustava i Operator
9.13
#204512815,doc#299400,2011_11_135_2706.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2706 </p><p> Na temelju članka 58 . stavka 4 . i članka 60 . stavka 3 . Zakona o
9.13
#204510434,doc#299399,2011_11_135_2705.html <p> Ministar Branko Bačić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2705 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . podstavka 4 . Zakona o hrani ( » Narodne
9.13
#204510133,doc#299398,2011_11_135_2704.html Pravilnika . </p><p> Članak 10 . </p><p> Nove zgrade za koje je zahtjev za izdavanje akta na temelju kojega se može graditi podnesen prije 31 . ožujka 2010 . godine moraju imati energetski
9.13
#204510077,doc#299398,2011_11_135_2704.html koje se nakon 31 . ožujka 2010 . godine podnosi zahtjev za izdavanje akta na temelju kojega se može graditi moraju imati energetski certifikat izdan na način sukladno odredbama ovoga Pravilnika
9.13
#204509533,doc#299398,2011_11_135_2704.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2704 </p><p> Na temelju članka 15.b . Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( » Narodne novine « ,
9.13
#204506711,doc#299397,2011_11_135_2703.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2703 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#204506254,doc#299396,2011_11_135_2702.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2702 </p><p> Na temelju članka 53.b stavak 5 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( » Narodne novine « ,
9.13
#204506066,doc#299395,2011_11_135_2701.html suda dr . sc . Jasna Omejec , v.r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2701 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#204505934,doc#299394,2011_11_135_2723.html nakon toga ocijeniti pravovaljanost prijedloga liste u cjelini . </p><p> 11 . Slijedom navedenog , na temelju članka 125 . alineje 9 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj
9.13
#204504184,doc#299394,2011_11_135_2723.html zastupnika u Sabor , mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je prihvaćena lista objavljena od
9.13
#204501436,doc#299393,2011_11_135_2722.html . </p><p> ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK </p><p> 2 . Ustavni sud , u postupku pokrenutom na temelju članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe te uvida u spis
9.13
#204501349,doc#299393,2011_11_135_2722.html . stavkom 1 . Ustava , podnositeljica je 8 . prosinca 2010 . , na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#204501172,doc#299393,2011_11_135_2722.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#204499187,doc#299392,2011_11_135_2721.html izdavatelji prenosivih vrijednosnih papira uvrštenih na uređeno tržište odredbe propisane Zakonom , pravilnicima donesenim na temelju Zakona i aktima Burze u svezi informacija koje se obvezno objavljuju , te nadležnosti vezane
9.13
#204499162,doc#299392,2011_11_135_2721.html udovoljavaju li financijski instrumenti uvršteni na uređeno tržište uvjetima propisanim Zakonom , pravilnicima donesenim na temelju Zakona i aktima Burze ; postupak provjere zadovoljavaju li izdavatelji prenosivih vrijednosnih papira uvrštenih na
9.13
#204498773,doc#299392,2011_11_135_2721.html 7 . 2011 . godine nakon objave odluka glavne skupštine ZABA-e . </p><p> Zaključno , na temelju naprijed navedenih činjenica utvrđenih u postupku nadzora , razvidno je kako je Burza dužna promijeniti
9.13
#204498700,doc#299392,2011_11_135_2721.html bio realan i vjerodostojan . Prema očitovanju Burze , nije moguće provesti reviziju samo na temelju prijedloga odluke , jer postoji mogućnost da se odluka na glavnoj skupštini izdavatelja ne donese
9.13
#204498353,doc#299392,2011_11_135_2721.html pod naslovom » Izvanredna revizija indeksa CROBEX « u kojoj se navodi da ja na temelju usvojene Odluke o povećanju temeljnog kapitala društva Zagrebačka banka d.d . , Burza za razdoblje
9.13
#204498063,doc#299392,2011_11_135_2721.html reakciji na specifične okolnosti trgovanja . Unatoč tome , promptna reakcija je izostala . Na temelju utvrđenog činjeničnog stanja , Agencija zaključuje kako je unutar Burze potrebno unaprijediti organizaciju rada kako
9.13
#204497833,doc#299392,2011_11_135_2721.html ali i poštivali volju klijenata koji su zadavali naloge na kupnju dionica ZABA-R-A . </p><p> Na temelju svih utvrđenih činjenica ovog slučaja , Agencija zaključuje slijedeće . Činjenica je da su investitori
9.13
#204496733,doc#299392,2011_11_135_2721.html ZABA-e do zaključno 21 . srpnja 2011 . godine imaju pravo na nove dionice na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala iz sredstava društva koja je donesena na glavnoj skupštini ZABA-e
9.13
#204495728,doc#299392,2011_11_135_2721.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2721 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 3 . i članka 8 . stavak 1 . i
9.13
#204495396,doc#299391,2011_11_135_2720.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2720 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 2 . i članka 8 . stavka
9.13
#204495063,doc#299390,2011_11_135_2719.html Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2719 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 2 . i članka 8 . stavka
9.13
#204494837,doc#299389,2011_11_135_2700.html . </p><p> Predsjednik Uprave Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2700 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#204494663,doc#299388,2011_11_135_2718.html nije započeo s radom potrebno ga je brisati iz registra fondova Republike Hrvatske , na temelju članka 5 . stavka 2 . Zakona o investicijskim fondovima ( » Narodne novine «
9.13
#204494151,doc#299388,2011_11_135_2718.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2718 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 1 . i članka 8 . stavka
9.13
#204493983,doc#299387,2011_11_135_2717.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2717 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#204493697,doc#299386,2011_11_135_2716.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2716 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#204493547,doc#299385,2011_11_135_2715.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2715 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i 3 . i članka
9.13
#204493357,doc#299384,2011_11_135_2714.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2714 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#204493194,doc#299383,2011_11_135_2713.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2713 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#204493003,doc#299382,2011_11_135_2712.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2712 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#204492810,doc#299381,2011_11_135_2711.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2711 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#204492624,doc#299380,2011_11_135_2710.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2710 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . stavak 4 . alineja 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#204492440,doc#299379,2011_11_135_2709.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2709 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . stavak 4 . alineja 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#204492264,doc#299378,2011_11_134_2694.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2694 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#204492090,doc#299377,2011_11_134_2693.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2693 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#204491921,doc#299376,2011_11_134_2692.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2692 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
9.13
#204465349,doc#299373,2011_11_134_2689.html dr . med . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVODA ZA MJERITELJSTVO </p><p> 2689 </p><p> Na temelju članka 275 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
9.13
#204464157,doc#299372,2011_11_134_2688.html . Đuro Popijač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2688 </p><p> Na temelju članka 147 . stavka 2 . Zakona o socijalnoj skrbi ( » Narodne novine «
9.13
#204464092,doc#299371,2011_11_134_2687.html , te jednostavnih jela u originalnom pakiranju zaposlenicima kod korisnika zone , ne može na temelju obavljanja te djelatnosti ostvarivati pogodnosti propisane odredbama Zakona o slobodnim zonama . </p><p> Članak 3 . </p>
9.13
#204463817,doc#299371,2011_11_134_2687.html Martina Dalić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2687 </p><p> Na temelju odredbe članaka 17 . i 18 . Zakona o sustavu za državne uprave ( »
9.13
#204463608,doc#299370,2011_11_134_2686.html 2011 . </p><p> Predsjednica vijeća Dubravka Markt , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2686 </p><p> Na temelju članka 77 . stavka 6 . i članka 92 . stavka 6 . Zakona o
9.13
#204460434,doc#299369,2011_11_134_2699.html podredno navodi da tužba nije osnovana . Tuženo tijelo navodi da osporeni zaključak donesen na temelju pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja , izvođenjem pravilnog zaključka iz pravilno utvrđenih činjenica i
9.13
#204459203,doc#299368,2011_11_134_2698.html . ZIF-a , odlučeno je kao u točki 1 . izreke ovog rješenja . </p><p> Na temelju odredaba članka 106 . i 113 . ZIF-a , društvo za upravljanje obvezno je u
9.13
#204459178,doc#299368,2011_11_134_2698.html koje zahtijevaju članak 104 . i 112 . ZIF-a . </p><p> Slijedom navedenog , a na temelju članka 105 . stavak 1 . i članka 113 . ZIF-a , odlučeno je kao
9.13
#204458505,doc#299368,2011_11_134_2698.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2698 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#204458173,doc#299367,2011_11_134_2697.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2697 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 2 . i članka 8 . stavka
9.13
#204458064,doc#299366,2011_11_134_2696.html stjecanje dionica društva Victoria životno osiguranje d.d . Zagreb , Radnička cesta 80/1 , na temelju kojeg prelazi 30 % udjela u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu društva . </p><p> II .
9.13
#204457891,doc#299366,2011_11_134_2696.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2696 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#204457783,doc#299365,2011_11_134_2695.html daljnje stjecanje dionica društva Victoria osiguranje d.d . Zagreb , Radnička cesta 80/1 , na temelju kojeg prelazi 30 % udjela u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu društva . </p><p> II .
9.13
#204457612,doc#299365,2011_11_134_2695.html iur . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2695 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#204457468,doc#299364,2011_11_133_2649.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2649 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204457323,doc#299363,2011_11_133_2648.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2648 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204457183,doc#299362,2011_11_133_2647.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2647 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204457035,doc#299361,2011_11_133_2646.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2646 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204456902,doc#299360,2011_11_133_2645.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2645 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204456764,doc#299359,2011_11_133_2644.html . </p><p> Glavna urednica Zdenka Pogarčić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2644 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204456411,doc#299355,2011_11_133_2682.html sc . Ivan Kovač , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </p><p> 2682 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 3 . Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona ( »
9.13
#204456306,doc#299354,2011_11_133_2681.html dr . sc . Jasna Omejec , v.r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </p><p> 2681 </p><p> Na temelju članka 3 . , točke 27 . Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ( »
9.13
#204455351,doc#299352,2011_11_133_2643.html dr . med . , v . r . </tr></p> </tbody> </table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2643 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204454443,doc#299351,2011_11_133_2679.html preko isplatnih lista prilikom obračuna plaća i doznačivanja članarine na račun sindikata , a na temelju pisane izjave člana sindikata , </p><p> 2 . U slučaju kad sindikalni povjerenik obavlja sindikalne aktivnosti
9.13
#204453052,doc#299351,2011_11_133_2679.html njegove obitelji , </p><p> – raspoređen u mjesto rada različito od prebivališta njegove obitelji , na temelju obveze preuzete ugovorom o školovanju , </p><p> – obitelj odselila u drugo mjesto . </p><p> 3 .
9.13
#204453017,doc#299351,2011_11_133_2679.html obitelji ako je : </p><p> – raspoređen u mjesto rada različito od prebivališta njegove obitelji na temelju osobnog zahtjeva , </p><p> – putem javnog natječaja primljen u službu odnosno radni odnos u mjesto
9.13
#204452709,doc#299351,2011_11_133_2679.html božićnicu iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata božićnice u visini koja proizlazi na temelju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i sindikata . </p><p> Članak 71 . </p><p> Iznosi materijalnih prava iz
9.13
#204452626,doc#299351,2011_11_133_2679.html najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata dara za djecu u visini koja proizlazi na temelju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i sindikata . </p><p> Božićnica </p><p> Članak 70 . </p><p> 1 . Radnicima
9.13
#204451551,doc#299351,2011_11_133_2679.html regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi na temelju ugovora između Vlade i sindikata . </p><p> 3 . Regres se isplaćuje jednokratno najviše jednom godišnje
9.13
#204446592,doc#299351,2011_11_133_2679.html prekinuti korištenje godišnjeg odmora samo radi izvršenja osobito važnih i neodgodivih službenih poslova , na temelju odluke poslodavca . </p><p> 3 . Radniku kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora
9.13
#204446549,doc#299351,2011_11_133_2679.html povjerenikom koji zamjenjuje radničko vijeće . </p><p> Korištenje godišnjeg odmora </p><p> Članak 31 . </p><p> 1 . Na temelju plana rasporeda godišnjeg odmora poslodavac dostavlja radniku odluku o korištenju godišnjeg odmora najkasnije 15 dana
9.13
#204446274,doc#299351,2011_11_133_2679.html stavka 2 . ovoga članka , slijepi radnik i radnik koji radi na poslovima na temelju kojih s osnova uvjeta rada ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 25 % ,
9.13
#204443493,doc#299350,2011_11_133_2678.html potporom , Agencija donosi rješenje kojim se to utvrđuje . </p><p> Stoga je Agencija je na temelju odluke Vijeća odlučila kao u točki I . i II . izreke ovog rješenja . </p>
9.13
#204442298,doc#299350,2011_11_133_2678.html Hrvatske jedini provodi poslove osiguranja od političkih i komercijalnih netržišnih ( neutrživih ) rizika na temelju odredbi Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak ( » Narodne novine « broj
9.13
#204441426,doc#299350,2011_11_133_2678.html na trgovinu između Zajednice i Hrvatske i svako postupanje suprotno navedenom ocjenjivat će se na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Zajednici , posebice članka 87
9.13
#204441153,doc#299350,2011_11_133_2678.html ( » Narodne novine « broj 50/06 ; dalje : Uredba ) , te na temelju članaka 2 . 3 . i 4 . Uredbe , Odluku Vlade Republike Hrvatske o
9.13
#204440805,doc#299350,2011_11_133_2678.html za obnovu i razvitak , sa sjedištem u Zagrebu , Strossmayerov trg 9 , na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja u sastavu : mr . sc . Olgica Spevec
9.13
#204440746,doc#299350,2011_11_133_2678.html r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2678 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja , na temelju članka 13 . stavka 4 . Zakona o državnim potporama ( » Narodne novine «
9.13
#204440219,doc#299349,2011_11_133_2677.html . ing . el . , v . r . </p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2677 </p><p> Na temelju članka 22 . i članka 42 . stavka 3 . točke 14 . Zakona o
9.13
#204439922,doc#299348,2011_11_133_2676.html 9 . , 22 . i 25 . ovoga pravilnika predsjednik Vijeća HAKOM-a može na temelju pisanog i obrazloženog zahtjeva obveznika plaćanja odobriti plaćanje naknade u više jednakih obroka koji dospijevaju
9.13
#204439797,doc#299348,2011_11_133_2676.html <p> Način plaćanja naknade </p><p> Članak 27 . </p><p> ( 1 ) Naknada se uplaćuje na račun HAKOM-a temelju izdanog računa . </p><p> ( 2 ) Na svaku naknadu uplaćenu nakon roka dospijeća obračunavaju se
9.13
#204439616,doc#299348,2011_11_133_2676.html plaćanja naknade </p><p> Članak 24 . </p><p> ( 1 ) Naknada se uplaćuje na račun HAKOM-a na temelju izdanog računa . </p><p> ( 2 ) Na svaku naknadu uplaćenu nakon roka dospijeća obračunavaju se
9.13
#204437655,doc#299348,2011_11_133_2676.html plaćanja naknade </p><p> Članak 9 . </p><p> ( 1 ) Naknada se uplaćuje na račun HAKOM-a na temelju izdanog računa . </p><p> ( 2 ) Naknada se plaća unaprijed za razdoblje od jedne godine
9.13
#204436962,doc#299348,2011_11_133_2676.html plaćanja naknade </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Naknada se uplaćuje na račun HAKOM-a na temelju izdanog računa . </p><p> ( 3 ) Visina godišnje naknade određuje se ovisno o vrsti elektroničkih
9.13
#204436689,doc#299348,2011_11_133_2676.html Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije ( dalje u tekstu : HAKOM ) na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a . </p><p> ( 2 ) Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a osiguravaju se
9.13
#204436515,doc#299348,2011_11_133_2676.html Adanić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 2676 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 1 . , članka 16 . stavka 4
9.13
#204436448,doc#299347,2011_11_133_2675.html radnih mjesta za osobe s invaliditetom . </p><p> Članak 6 . </p><p> Upravno vijeće Fonda će na temelju ove Odluke donijeti kriterije za bodovanje programa iz članka 5 . ove Odluke . </p><p> Članak
9.13
#204436303,doc#299347,2011_11_133_2675.html Odluke ostvaruju zaštitne radionice iz članka 19 . Zakona i radne jedinice koje su na temelju članka 21 . stavak 2 . ostvarile status zaštitne radionice , te se u tom
9.13
#204435861,doc#299346,2011_11_133_2674.html . med . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2674 </p><p> Na temelju članka 56 . točka 3 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204435722,doc#299345,2011_11_133_2673.html . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2673 </p><p> Na temelju članka 139 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
9.13
#204435611,doc#299344,2011_11_133_2672.html ponuditi specijalistu koji je na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika u obvezi rada na temelju sklopljenog ugovora o specijalističkom usavršavanju , sklapanje izmijenjenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama sukladno
9.13
#204435277,doc#299344,2011_11_133_2672.html razvoja Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2672 </p><p> Na temelju članka 139 . stavka 2 . i članka 140 . stavka 6 . Zakona o
9.13
#204434724,doc#299343,2011_11_133_2671.html Kalmeta , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2671 </p><p> Na temelju članka 50 . stavka 7 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
9.13
#204429358,doc#299341,2011_11_133_2642.html 2011 . </p><p> Ministar Božidar Kalmeta , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2642 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204429247,doc#299340,2011_11_133_2669.html sve Sporazumom propisane uvjete za njihovu uporabu , mogu se u Republici Hrvatskoj koristiti na temelju posebnog odobrenja Ministarstva . </p><p> Članak 20 . </p><p> Vlasnici vozila s cisternama obvezni su , sukladno
9.13
#204428497,doc#299340,2011_11_133_2669.html . stavku 7 . Zakona o prijevozu opasnih tvari . </p><p> Odobrenje koje se izdaje na temelju priznatih rezultata ispitivanja druge pravne osobe mora se označiti istom oznakom kojom je označeno izdano
9.13
#204427747,doc#299340,2011_11_133_2669.html Pravilnik u pdf . formatu </b> </u> </div><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2669 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 9 . Zakona o prijevozu opasnih tvari ( » Narodne novine
9.13
#204382340,doc#299339,2011_11_133_2668.html <p> Nadležno tijelo koji izdaje dozvolu </p><p> Npr . Ova CPL ( A ) je izdana na temelju ATPL izdane od . .. ( država koja nije članica JAA ) </tr></p><p><tr> X </p><p> Potpis službene
9.13
#204374245,doc#299339,2011_11_133_2668.html valjanu liječničku svjedodžbu odgovarajuće kategorije . </p><p> Vrijedi do : </tr></p><p><tr> VII </p><p> Validacijski list je izdan na temelju članka 91 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , br .
9.13
#204374057,doc#299339,2011_11_133_2668.html dozvole ) . </p><p> ( VI ) Odredbe o valjanosti . </p><p> ( VII ) Propisi na temelju kojih se izdaje validacijski list . </p><p> ( VIII ) Primjedbe . </p><p> ( IX ) Datum
9.13
#204366670,doc#299339,2011_11_133_2668.html broja predavanja i posebnog osposobljavanja mogu biti smanjeni . </p><p> Nadležno tijelo može priznati povlastice na temelju preporuke ovlaštene organizacije za osposobljavanje . </p><p> ( b ) Imatelj ATPL ( A ) izdane
9.13
#204365056,doc#299339,2011_11_133_2668.html avionima registriranim u državi koja je dozvolu izdala . </p><p> ( 7 ) Ovlaštenja izdana na temelju osposobljavanja izvršene u državi koja nije članica JAA , osim ako je osposobljavanje izvršeno prema
9.13
#204365014,doc#299339,2011_11_133_2668.html mikrolake letjelice , osim ako drugačije nije određeno . </p><p> ( 6 ) Dozvole izdane na temelju osposobljavanja izvršenog u državi koja nije članica JAA , osim osposobljavanja izvršenog prema JAR–FCL 1.055
9.13
#204362269,doc#299339,2011_11_133_2668.html iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2668 </p><p> Na temelju članka 142 . točka 1 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
9.13
#204362061,doc#299338,2011_11_133_2667.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2667 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204361915,doc#299337,2011_11_133_2666.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2666 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204361756,doc#299336,2011_11_133_2665.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2665 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204361568,doc#299335,2011_11_133_2664.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2664 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204361375,doc#299334,2011_11_133_2663.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2663 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204361229,doc#299333,2011_11_133_2662.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2662 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204361094,doc#299332,2011_11_133_2661.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2661 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204360689,doc#299330,2011_11_133_2641.html kriteriji ocjenjivanja namještenika </p><p> Članak 16 . </p><p> ( 1 ) Rezultati rada namještenika ocjenjuju se na temelju sljedećih kriterija : </p><p> 1 . djelotvornost u obavljanju poslova </p><p> 2 . točnost , preciznost i
9.13
#204360176,doc#299330,2011_11_133_2641.html sposobnost rada u timu , </p><p> ( 3 ) Rad rukovodećih državnih službenika ocjenjuje se na temelju kriterija iz stavaka 1 . i 2 . ovoga članka i ocjenom sljedećih kompetencija : </p>
9.13
#204359280,doc#299330,2011_11_133_2641.html na obavljanje redovnih poslova . </p><p> Prijedlog godišnje ocjene </p><p> Članak 9 . </p><p> ( 1 ) Na temelju pokazane učinkovitosti rada , uspoređivanjem opsega , kvalitete i rokova izvršenja planiranih i neplaniranih poslova
9.13
#204358221,doc#299330,2011_11_133_2641.html na državnog ili pravosudnog dužnosnika ako je nadređen državnom službeniku sukladno posebnim propisima ili na temelju odluke čelnika državnog tijela upravlja radom ustrojstvenih jedinica u određenom upravnom području . </p><p> 2 .
9.13
#204357694,doc#299330,2011_11_133_2641.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2641 </p><p> Na temelju članka 85 . stavka 5 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine «
9.13
#204357575,doc#299329,2011_11_133_2659.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2659 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204357451,doc#299328,2011_11_133_2658.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2658 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204357157,doc#299327,2011_11_133_2657.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2657 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204356824,doc#299326,2011_11_133_2656.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2656 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204356641,doc#299325,2011_11_133_2655.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2655 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204356469,doc#299324,2011_11_133_2654.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2654 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204356189,doc#299323,2011_11_133_2653.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2653 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204355930,doc#299322,2011_11_133_2652.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2652 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204355768,doc#299321,2011_11_133_2651.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2651 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204355601,doc#299320,2011_11_133_2650.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2650 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204355477,doc#299319,2011_11_132_2632.html MALOSTONSKOM ZALJEVU I MALOM MORU </p><p> I . </p><p> Vlada Republike Hrvatske ne prihvaća ponude pristigle na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra radi obavljanja djelatnosti uzgoja
9.13
#204355382,doc#299319,2011_11_132_2632.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2632 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 1 . , a u vezi s člankom 19 . stavkom
9.13
#204355023,doc#299318,2011_11_132_2631.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2631 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204354663,doc#299317,2011_11_132_2630.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2630 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 5 . Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata ( »
9.13
#204354517,doc#299316,2011_11_132_2629.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2629 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 3 . Zakona o biogorivima za prijevoz ( » Narodne novine
9.13
#204353871,doc#299315,2011_11_132_2628.html Upravnog odbora CEB-a , usvojene 4 . veljače 2011 . godine . </p><p> II . </p><p> Na temelju Rezolucije iz točke I . ove Odluke određeno je da će se upisani kapital CEB-a
9.13
#204353692,doc#299315,2011_11_132_2628.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2628 </p><p> Na temelju članka 8 . Zakona o pristupanju Republike Hrvatske Fondu Vijeća Europe za socijalni razvitak i
9.13
#204353206,doc#299314,2011_11_132_2627.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2627 </p><p> Na temelju članka 118 . stavka 4 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#204352553,doc#299313,2011_11_132_2626.html . </p><p> Odjel za provedbu programa usavršavanja </p><p> 1 Ukupno 3 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2626 </p><p> Na temelju članka 123 . stavka 4 . Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ( »
9.13
#204338708,doc#299312,2011_11_132_2625.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2625 </p><p> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sustavu državne uprave (
9.13
#204338637,doc#299311,2011_11_132_2624.html dio Uredbe i ne objavljuje se u » Narodnim novinama« . </p><p> Članak 4 . </p><p> Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u
9.13
#204338397,doc#299311,2011_11_132_2624.html </big> </b> <b> <big> </big> </b> <b> <big> </big> </b> </div><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2624 </p><p> Na temelju članka 118 . stavka 4 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#204336763,doc#299310,2011_11_132_2640.html je sastavni dio Izjave o fiskalnoj odgovornosti . </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2640 </p><p> Na temelju članka 56 . točka 3 . i 5 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski
9.13
#204335586,doc#299309,2011_11_132_2639.html odgovor NE – navesti razlog : </tr></p><p><tr> 3.17 . Godišnji plan unutarnje revizije je izrađen na temelju strateškog plana unutarnje revizije ? 5 </p><p> Da ☐ Ne ☐ </tr></p><p><tr> 3.18 . Ako je odgovor
9.13
#204335466,doc#299309,2011_11_132_2639.html unutarnje revizije </tr></p><p><tr> 3.11 . Strateški plan unutarnje revizije za buduće trogodišnje razdoblje je izrađen na temelju procjene rizika ? </p><p> Da ☐ Ne ☐ </tr></p><p><tr> 3.12 . Ako je odgovor NE – navesti
9.13
#204334958,doc#299309,2011_11_132_2639.html . Ostali nazivi radnih mjesta na kojima se obavljaju poslovi unutarnje revizije ( i na temelju kojeg akta ) </tr></p><p><tr> 6 . Ukupno ( 1 do 5 ) : </tr></p><p><tr> 7 . Nazivi
9.13
#204326605,doc#299309,2011_11_132_2639.html izvješće o sustavu financijskog upravljanja i kontrola priprema voditelj za financijsko upravljanje i kontrole na temelju podataka koji se odnose na izvještajno razdoblje , a odobrava ga čelnik korisnika proračuna . </p>
9.13
#204326425,doc#299309,2011_11_132_2639.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2639 </p><p> Na temelju članka 35 . stavka 4 . Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
9.13
#204326265,doc#299308,2011_11_132_2638.html na novčanim sredstvima te učinkovite razmjene podataka između Financijske agencije i javnopravnih tijela koja na temelju obavijesti Financijske agencije o ovršeniku i vrsti tražbine za koju je ovrha određena , uskraćuju
9.13
#204326187,doc#299308,2011_11_132_2638.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2638 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204326010,doc#299307,2011_11_132_2637.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2637 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204325791,doc#299306,2011_11_132_2636.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2636 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204325438,doc#299305,2011_11_132_2635.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2635 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim
9.13
#204325176,doc#299304,2011_11_132_2634.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2634 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim
9.13
#204324944,doc#299303,2011_11_132_2633.html . travnja tekuće godine za ostvareni ukupni godišnji prihod prethodne godine . </p><p> VIII . </p><p> Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora , prometa i infrastrukture da sklopi ugovor o koncesiji
9.13
#204324175,doc#299303,2011_11_132_2633.html k.o . Popova luka ( » Narodne novine « , broj 37/2011 ) i na temelju ponude pristigle na Javno prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije održano 3 . svibnja 2011 .
9.13
#204324054,doc#299303,2011_11_132_2633.html zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora </p><p> 23.000.000 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2633 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 3 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#204321480,doc#299301,2011_11_131_2622.html nabavu proizvedene dugotrajne imovine </p><p> 3.100 </tr></p><p><tr> 426 </p><p> Nematerijalna proizvedena imovina </p><p> 3.100 </tr></p> </tbody> </table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2622 </p><p> Na temelju članka 35 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « , br . 87/08
9.13
#204321350,doc#299300,2011_11_131_2621.html I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE </p><p> 500.000 </tr></p><p><tr> 37 </p><p> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade </p><p> 500.000 </tr></p><p><tr> 371 </p><p> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja </p><p> 500.000 </tr></p><p><tr> OSTALA
9.13
#204321110,doc#299300,2011_11_131_2621.html i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade </p><p> 500.000 </tr></p><p><tr> 371 </p><p> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja </p><p> 500.000 </tr></p><p><tr> 38 </p><p> Ostali rashodi </p><p> 16.250 </tr></p><p><tr> 381 </p><p> Tekuće donacije </p><p> 16.250 </tr></p><p><tr> 4 </p><p> RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
9.13
#204321098,doc#299300,2011_11_131_2621.html <p><tr> 34 </p><p> Financijski rashodi </p><p> 65.000 </tr></p><p><tr> 343 </p><p> Ostali financijski rashodi </p><p> 65.000 </tr></p><p><tr> 37 </p><p> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade </p><p> 500.000 </tr></p><p><tr> 371 </p><p> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja </p><p> 500.000 </tr></p><p><tr> 38 </p>
9.13
#204320623,doc#299300,2011_11_131_2621.html <p> 100.000 </tr></p><p><tr> 32 </p><p> Materijalni rashodi </p><p> 100.000 </tr></p><p><tr> 323 </p><p> Rashodi za usluge </p><p> 100.000 </tr></p> </tbody> </table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2621 </p><p> Na temelju članka 35 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « , br . 87/08
9.13
#204319476,doc#299299,2011_11_131_2620.html za nabavu proizvedene dugotrajne imovine </p><p> 740.000 </tr></p><p><tr> 421 </p><p> Građevinski objekti </p><p> 740.000 </tr></p> </tbody> </table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2620 </p><p> Na temelju članka 35 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « , br . 87/08
9.13
#204317569,doc#299298,2011_11_131_2619.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2619 </p><p> Na temelju članka 35 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « , br . 87/08
9.13
#204315849,doc#299297,2011_11_131_2618.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2618 </p><p> Na temelju članka 42 . stavka 2 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « ,
9.13
#204315444,doc#299296,2011_11_130_2608.html Ukoliko su podaci iz stavka 5 . ovoga članka klasificirani s utvrđenim stupnjem tajnosti na temelju posebnog propisa , ravnatelj Agencije , zamjenik ravnatelja te zaposlenici stručne službe Agencije imaju pravo
9.13
#204314106,doc#299296,2011_11_130_2608.html zdravstvene skrbi ili upravljanja zdravstvenim službama , pod uvjetom da podatke obrađuje zdravstveni djelatnik na temelju propisa i pravila donesenih od strane nadležnih tijela.« . </p><p> Iza stavka 4 . dodaju se
9.13
#204313963,doc#299296,2011_11_130_2608.html podataka potrebna u svrhu izvršavanja prava i obveza koje ima voditelj zbirke osobnih podataka na temelju posebnih propisa , ili </p><p> – ako je obrada nužna radi zaštite života ili tjelesnog integriteta
9.13
#204313196,doc#299296,2011_11_130_2608.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2608 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#204312949,doc#299295,2011_11_130_2607.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2607 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
9.13
#204311944,doc#299294,2011_11_130_2606.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2606 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
9.13
#204311587,doc#299293,2011_11_130_2605.html ) Na usmenom razgovoru može se ostvariti najviše 50 bodova . </p><p> ( 7 ) Na temelju rezultata provjere znanja i usmenog razgovora Vijeće sastavlja listu prvenstva i donosi odluku o imenovanju
9.13
#204311145,doc#299293,2011_11_130_2605.html ili se javio na oglas , na traženje Vijeća državni odvjetnik će ga ocijeniti na temelju dotadašnjeg rada iako nije protekla godina dana od prvog imenovanja . Ova ocjena služi samo
9.13
#204310611,doc#299293,2011_11_130_2605.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2605 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#204310231,doc#299292,2011_11_130_2604.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2604 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I
9.13
#204309766,doc#299291,2011_11_130_2603.html na težim predmetima , te navesti opravdane razloge ako sudac nije donio broj odluka na temelju Okvirnih mjerila za rad sudaca , </p><p> 2 . je li sudac poštovao rokove za donošenje
9.13
#204309727,doc#299291,2011_11_130_2603.html mjerilima : </p><p> 1 . je li sudac donio broj odluka koje je trebao donijeti na temelju Okvirnih mjerila za rad sudaca , pri čemu će se utvrditi rezultat rada po vrstama
9.13
#204309562,doc#299291,2011_11_130_2603.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2603 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
9.13
#204309480,doc#299290,2011_11_130_2602.html br . 53/93 . ) ostaje na snazi do stupanja na snagu provedbenih propisa na temelju ovoga Zakona , osim odredaba koje su u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona . </p><p> Članak
9.13
#204309432,doc#299290,2011_11_130_2602.html danom 31 . kolovoza 2014 . </p><p> Članak 28 . </p><p> ( 1 ) Provedbene propise na temelju ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 4 mjeseca od dana stupanja na snagu
9.13
#204306817,doc#299290,2011_11_130_2602.html 6 . </p><p> ( 1 ) Umjetničko obrazovanje na svim razinama umjetničkog obrazovanja ostvaruje se na temelju Nacionalnog kurikuluma za predškolski odgoj , opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje i posebnih kurikuluma umjetničkog
9.13
#204306040,doc#299290,2011_11_130_2602.html 6 ) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu i propisi koji se donose na temelju ovoga Zakona , a koji imaju rodno značenje , bez obzira jesu li korišteni u
9.13
#204305539,doc#299289,2011_11_130_2601.html od dana stupanja na snagu ovoga Zakona . </p><p> ( 2 ) Povjerenstvo Ministarstva imenovano na temelju članka 85 . stavka 4 . Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine «
9.13
#204305128,doc#299289,2011_11_130_2601.html ovoga Zakona . </p><p> ( 3 ) Pravna ili fizička osoba – obrtnik koja je na temelju Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine « , br . 174/04 . i
9.13
#204305048,doc#299289,2011_11_130_2601.html mogu obavljati pravne osobe koje imaju dozvolu za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka izdanu na temelju odredbi Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine « , br . 174/04 .
9.13
#204304953,doc#299289,2011_11_130_2601.html djelatnosti praćenja kvalitete zraka i djelatnosti praćenja emisija onečišćujućih tvari iz stacionarnih izvora izdane na temelju odredbi Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine « , br . 174/04 .
9.13
#204304888,doc#299289,2011_11_130_2601.html 3 ) Ministarstvo će po službenoj dužnosti dopuniti dozvole za emisije stakleničkih plinova izdane na temelju članka 47.a Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine « , br . 178/04
9.13
#204301733,doc#299289,2011_11_130_2601.html pravo i obvezu poduzeti druge mjere i izvršiti druge radnje za koje je ovlašten na temelju ovoga Zakona i posebnog propisa . </p><p> XIV . KAZNENE ODREDBE </p><p> Članak 145 . </p><p> ( 1
9.13
#204301713,doc#299289,2011_11_130_2601.html Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon i/ili propis donesen na temelju njega , inspektor ima pravo i obvezu poduzeti druge mjere i izvršiti druge radnje za
9.13
#204301676,doc#299289,2011_11_130_2601.html Ako se u inspekcijskom nadzoru utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon i/ili propis donesen na temelju njega , Ministarstvo će nadležnom tijelu podnijeti optužni prijedlog ili kaznenu prijavu zbog prekršajnog ili
9.13
#204301097,doc#299289,2011_11_130_2601.html 1 ) Ako inspektor utvrdi prekoračenje granične vrijednosti emisije onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora na temelju emisijskih podataka može donijeti inspekcijsko rješenje i bez saslušanja stranke . </p><p> ( 2 ) Inspektor
9.13
#204300765,doc#299289,2011_11_130_2601.html kvalitete zraka : </p><p> – ako nema dozvolu Ministarstva , </p><p> – ako ne ispunjava uvjete na temelju kojih je dobila dozvolu Ministarstva , do ispunjavanja uvjeta , </p><p> – ako obavlja osiguranja kvalitete
9.13
#204300680,doc#299289,2011_11_130_2601.html nepokretnih izvora : </p><p> – ako nema dozvolu Ministarstva , </p><p> – ako ne ispunjava uvjete na temelju kojih je dobila dozvolu Ministarstva , do ispunjavanja uvjeta , </p><p> – ako obavlja djelatnost praćenja
9.13
#204299654,doc#299289,2011_11_130_2601.html . </p><p> U provedbi inspekcijskog nadzora , u slučaju povrede ovoga Zakona i/ili propisa donesenih na temelju njega , inspektor ima pravo i obvezu nadziranoj osobi rješenjem narediti mjere s rokom izvršenja
9.13
#204299531,doc#299289,2011_11_130_2601.html 130 . </p><p> Stranke u inspekcijskom postupku nad primjenom ovoga Zakona i drugih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona mogu biti onečišćivač , pravna osoba koja obavlja djelatnost praćenja kvalitete zraka ,
9.13
#204299191,doc#299289,2011_11_130_2601.html predviđene mjere da se utvrđeno stanje , uskladi s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega . </p><p> ( 2 ) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor nadzire : </p><p> – nepokretne izvore
9.13
#204299065,doc#299289,2011_11_130_2601.html 1 ) Inspekcijski nadzor koji se odnosi na provedbu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega kojima se propisuju granične vrijednosti u vezi sa sastavom brodskih goriva i/ili drugih značajki
9.13
#204298929,doc#299289,2011_11_130_2601.html 126 . </p><p> Inspekcijski nadzor koji se odnosi na provedbu ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega kojima se propisuju granične vrijednosti u vezi sa sastavom proizvoda i/ili drugih značajki kvalitete
9.13
#204298897,doc#299289,2011_11_130_2601.html ovoga Zakona provode inspektori zaštite okoliša Ministarstva ( u daljnjem tekstu : inspektor ) na temelju odredbi zakona kojim se uređuje zaštita okoliša , ako ovim Zakonom nije određeno drukčije . </p>
9.13
#204298881,doc#299289,2011_11_130_2601.html INSPEKCIJSKI NADZOR </p><p> Članak 125 . </p><p> Inspekcijski nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona provode inspektori zaštite okoliša Ministarstva ( u daljnjem tekstu : inspektor ) na
9.13
#204298818,doc#299289,2011_11_130_2601.html UPRAVNI NADZOR </p><p> Članak 124 . </p><p> Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega , te zakonitost rada i postupanja tijela državne uprave , tijela jedinica lokalne i
9.13
#204297455,doc#299289,2011_11_130_2601.html ) Radi procjene utjecaja klimatskih promjena u sektorima iz stavka 2 . ovoga članka na temelju klimatskih modela izrađuju se scenariji utjecaja i ranjivosti te procjena mjera prilagodbe . </p><p> ( 4
9.13
#204296939,doc#299289,2011_11_130_2601.html . </p><p> ( 4 ) Ministarstvo kontrolira ispunjenje obveze iz stavka 1 . ovoga članka na temelju izvješća iz članka 75 . stavka 3 . ovoga Zakona i verificiranih izvješća iz članka
9.13
#204296040,doc#299289,2011_11_130_2601.html to postrojenje ili operatora zrakoplova . </p><p> Članak 111 . </p><p> ( 1 ) Republika Hrvatska na temelju izvješća o provedbi obveza prema Kyotskom protokolu može donijeti odluku o posudbi jedinica dodijeljenih kvota
9.13
#204295581,doc#299289,2011_11_130_2601.html Verifikacija izvješća iz postrojenja i zrakoplova iz stavka 3 . ovoga članka nastavlja se na temelju izmijenjenog i odobrenog Plana praćenja . </p><p> ( 8 ) Ako operater postrojenja , odnosno operator
9.13
#204294636,doc#299289,2011_11_130_2601.html . ovoga članka i o tome bez odgađanja obavještava Ministarstvo . </p><p> ( 3 ) Na temelju obavijesti iz stavka 2 . ovoga članka Ministarstvo donosi rješenje o visini naknade iz stavka
9.13
#204294263,doc#299289,2011_11_130_2601.html kalendarsku godinu najkasnije do 28 . veljače u tekućoj godini . </p><p> ( 2 ) Na temelju rješenja iz članka 95 . stavka 3 . i članka 97 . stavka 1 .
9.13
#204294210,doc#299289,2011_11_130_2601.html se na internetskim stranicama Ministarstva i Agencije . </p><p> Članak 104 . </p><p> ( 1 ) Na temelju rješenja iz članka 91 . stavka 6 . ovoga Zakona , Agencija izdaje operateru postrojenja
9.13
#204293229,doc#299289,2011_11_130_2601.html od 1 000 000 emisijskih jedinica . </p><p> ( 5 ) Količina emisijskih jedinca dobivenih na temelju referentne vrijednosti iz stavka 1 . ovoga članka ne smije biti veća od godišnje količine
9.13
#204293198,doc#299289,2011_11_130_2601.html podnio zahtjev iz članka 96 . stavka 2 . ili 8 . ovoga Zakona na temelju članka 96 . stavka 1 . podstavka 2 . ovoga Zakona ne može dodijeliti više
9.13
#204293118,doc#299289,2011_11_130_2601.html , odnosno , umnožak referentne vrijednosti i apsolutnog povećanja tonskih kilometra iz zahtjeva podnesenog na temelju članka 96 . stavka 1 . podstavka 2 . ovoga Zakona . </p><p> ( 3 )
9.13
#204293091,doc#299289,2011_11_130_2601.html . ovoga članka predstavlja umnožak referentne vrijednosti i broj tonskih kilometara iz zahtjeva podnesenog na temelju članka 96 . stavka 1 . podstavka 1 . ovoga Zakona , odnosno , umnožak
9.13
#204292948,doc#299289,2011_11_130_2601.html 93 . stavka 4 . ovoga Zakona . </p><p> Članak 97 . </p><p> ( 1 ) Na temelju odluke Europske komisije kojom se utvrđuje referentna vrijednost iz članka 96 . stavka 7 .
9.13
#204292737,doc#299289,2011_11_130_2601.html dostavlja Europskoj komisiji zahtjeve iz stavka 2 . ovoga članka radi utvrđivanja referentne vrijednosti na temelju koje se izračunava količina emisijskih jedinca koja će se besplatno dodijeliti iz posebne rezerve u
9.13
#204292107,doc#299289,2011_11_130_2601.html se besplatno dodijeliti , najkasnije do 1 . srpnja 2013 . </p><p> ( 3 ) Na temelju odluke Europske komisije kojom se utvrđuje referentna vrijednost iz stavka 1 . i 2 .
9.13
#204292083,doc#299289,2011_11_130_2601.html . stavka 2 . ovoga Zakona Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji radi utvrđivanja referentne vrijednosti na temelju koje se izračunava količina emisijskih jedinca koje će se besplatno dodijeliti , najkasnije do 1
9.13
#204292029,doc#299289,2011_11_130_2601.html . stavka 1 . ovoga Zakona Ministarstvo dostavlja Europskoj komisiji radi utvrđivanja referentne vrijednosti na temelju koje se izračunava količina emisijskih jedinca koje će se besplatno dodijeliti , najkasnije 18 mjeseci
9.13
#204291716,doc#299289,2011_11_130_2601.html 6 ) Odobrenje iz stavka 2 . i 3 . ovoga članka izdaje se na temelju pribavljenog mišljenja Agencije da je plan praćenja i izvješćivanja izrađen u skladu s pravilnikom iz
9.13
#204291172,doc#299289,2011_11_130_2601.html . ovoga članka sadrži i količinu emisijskih jedinica koja se operaterima postojećih postrojenja , na temelju podnesenih zahtjeva iz stavka 1 . ovoga članka , dodjeljuje besplatno za razdoblje od 2013
9.13
#204289806,doc#299289,2011_11_130_2601.html postrojenja te o planiranoj promjeni osobe operatera postrojenja . </p><p> ( 2 ) Ako Ministarstvo na temelju obavijesti iz stavka 1 . ovoga članka utvrdi da planirana promjena postrojenja zahtjeva izmjenu sadržaja
9.13
#204286405,doc#299289,2011_11_130_2601.html laboratorij dostavlja Ministarstvu godišnji program rada za poslove iz stavka 1 . ovoga članka na temelju kojeg ostvaruje pravo na pokriće dijela troškova . </p><p> ( 3 ) Povjerenstvo za praćenje rada
9.13
#204285969,doc#299289,2011_11_130_2601.html laboratorijima za osiguranje kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka za svaku metodu mjerenja posebno na temelju provjere mjerne sljedivosti iz stavka 2 . podstavka 1 . ovoga članka . </p><p> ( 4
9.13
#204285557,doc#299289,2011_11_130_2601.html stavka 1 . ovoga članka , dozvola za obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka izdana na temelju potvrde referentnog laboratorija iz članka 56 . stavka 3 . ovoga Zakona izdaje se na
9.13
#204283703,doc#299289,2011_11_130_2601.html ovim Zakonom . </p><p> ( 2 ) Nadležno tijelo za zaštitu zdravlja i javno zdravstvo na temelju podataka iz stavka 1 . ovoga članka osigurava odgovarajuće informacije vezane uz učinke na zdravlje
9.13
#204282280,doc#299289,2011_11_130_2601.html kojoj je prekoračenje granične vrijednosti za određenu onečišćujuću tvar utvrđeno . </p><p> ( 2 ) Na temelju podataka i dokaza iz stavka 1 . ovoga članka Ministarstvo izrađuje popis zona i aglomeracija
9.13
#204278578,doc#299289,2011_11_130_2601.html piren . </p><p> ( 2 ) Procjenjivanje kvalitete zraka na teritoriju Republike Hrvatske osigurava Ministarstvo na temelju mjerila za procjenu koji su određeni pravilnikom iz članka 52 . ovoga Zakona i provodi
9.13
#204276267,doc#299289,2011_11_130_2601.html kvote , </p><p> 72 . jedinica uklanjanja : jedinica koju izdaje stranka Priloga B Protokola na temelju aktivnosti korištenju zemljišta , promjena u korištenju zemljišta i šumarstvu , </p><p> 73 . kontrolirane tvari
9.13
#204276250,doc#299289,2011_11_130_2601.html <p> 71 . jedinica dodijeljene kvote : jedinica koju izdaje stranka Priloga B Kyotskog protokola na temelju dodijeljene kvote , </p><p> 72 . jedinica uklanjanja : jedinica koju izdaje stranka Priloga B Protokola
9.13
#204275193,doc#299289,2011_11_130_2601.html određivanje kvalitete zraka , </p><p> 35 . pokazatelj prosječne izloženosti : prosječna razina onečišćenosti određena na temelju mjerenja na gradskim pozadinskim lokacijama na teritoriju Republike Hrvatske koja odražava izloženost stanovništva . Koristi
9.13
#204274711,doc#299289,2011_11_130_2601.html ) : razina onečišćenosti koju treba postići u zadanom razdoblju , ispod koje , na temelju znanstvenih spoznaja , ne postoji ili je najmanji mogući rizik od štetnih učinaka na ljudsko
9.13
#204273721,doc#299289,2011_11_130_2601.html slučajevima onečišćenosti , </p><p> – procjene kvalitete zraka i pribavljanja odgovarajućih podataka o kvaliteti zraka na temelju standardiziranih metoda i mjerila koji se primjenjuju na području Europske unije , </p><p> – sprječavanja i
9.13
#204272492,doc#299289,2011_11_130_2601.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2601 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI ZRAKA </p>
9.13
#204272255,doc#299288,2011_11_130_2600.html i 36/09 . ) ostaju na snazi do stupanja na snagu provedbenih propisa donesenih na temelju ovlasti iz ovoga Zakona , ukoliko nisu u suprotnosti s njegovim odredbama . </p><p> ( 3
9.13
#204272226,doc#299288,2011_11_130_2600.html važiti danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji . </p><p> ( 2 ) Provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o strancima ( » Narodne novine « , br . 79/07 . i 36/09
9.13
#204272033,doc#299288,2011_11_130_2600.html vremensko razdoblje do jedne godine . </p><p> ( 4 ) Isprave o privremenom ostanku izdane na temelju Zakona o strancima ( » Narodne novine « , br . 79/07 . i 36/09
9.13
#204271857,doc#299288,2011_11_130_2600.html za odobrenje privremenog boravka u svrhu srednjoškolskog obrazovanja . </p><p> Članak 233 . </p><p> Provedbeni propisi na temelju ovlasti iz ovoga Zakona donijet će se u roku od 10 mjeseci od dana stupanja
9.13
#204269537,doc#299288,2011_11_130_2600.html pravnoj osobi koja nije obavijestila policijsku upravu odnosno policijsku postaju o prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana » EU plava karta « ( članak 193 . stavak 3 .
9.13
#204269369,doc#299288,2011_11_130_2600.html <p> 1 . nije obavijestio policijsku upravu , odnosno policijsku postaju o prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola boravka i rada » EU plava karta « ( članak 193
9.13
#204269081,doc#299288,2011_11_130_2600.html <p> 2 . nije obavijestio policijsku upravu , odnosno policijsku postaju o prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola za boravak i rad ( članak 91 . stavak 2 .
9.13
#204268810,doc#299288,2011_11_130_2600.html <p> 7 . nije obavijestio policijsku upravu , odnosno policijsku postaju o prestanku postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola za boravak i rad ( članak 91 . stavak 2 .
9.13
#204267626,doc#299288,2011_11_130_2600.html stavka 1 . ovoga Zakona . </p><p> Članak 209 . </p><p> Žalba izjavljena protiv rješenja donesenog na temelju odredbe članka 208 . ovoga Zakona ne odgađa izvršenje rješenja . </p><p> Članak 210 . </p><p> Pravna
9.13
#204265682,doc#299288,2011_11_130_2600.html uzdržavanje i prijavio se kao tražitelj socijalne pomoći , </p><p> 6 . su prestali uvjeti na temelju kojih je dozvola boravka i rada izdana , </p><p> 7 . je za vrijeme važenja »
9.13
#204265243,doc#299288,2011_11_130_2600.html slučaju prestanka ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora te prestanka postojanja drugih uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola boravka i rada , poslodavac i nositelj » EU plave karte
9.13
#204265131,doc#299288,2011_11_130_2600.html , odnosno policijske postaje može se izjaviti žalba o kojoj odlučuje Povjerenstvo . </p><p> Rad na temelju » EU plave karte « </p><p> Članak 193 . </p><p> ( 1 ) Državljanin treće države kojem
9.13
#204264634,doc#299288,2011_11_130_2600.html 189 . </p><p> O odobrenju privremenog ili stalnog boravka , produženju privremenog boravka ili odluci na temelju koje je dužan napustiti državu , policijska uprava , odnosno policijska postaja će obavijestiti nadležno
9.13
#204264593,doc#299288,2011_11_130_2600.html odnosno policijska postaja , diplomatska misija odnosno konzularni ured Republike Hrvatske izdat će potvrdu na temelju koje stranci iz stavka 1 . ovoga članka mogu boraviti u Republici Hrvatskoj do izvršnosti
9.13
#204264253,doc#299288,2011_11_130_2600.html potvrda . </p><p> ( 3 ) Državljanin treće države iz stavka 1 . ovoga članka na temelju potvrde o podnesenom zahtjevu za privremeni boravak može boraviti u Republici Hrvatskoj do izvršnosti odluke
9.13
#204263573,doc#299288,2011_11_130_2600.html kojima se rješenje o protjerivanju državljanina države članice EEP-a i člana njegove obitelji donosi na temelju sudske odluke žalba protiv rješenja o protjerivanju ne odgađa izvršenje rješenja . </p><p> Članak 181 . </p>
9.13
#204262451,doc#299288,2011_11_130_2600.html trajne nesposobnosti za rad koja je posljedica ozljede na radu ili profesionalne bolesti , na temelju koje je u Republici Hrvatskoj ostvarena invalidska mirovina , neovisno o trajanju boravka u Republici
9.13
#204259865,doc#299288,2011_11_130_2600.html iz druge države članice EEP-a te u Republici Hrvatskoj pruža usluge za inozemnog poslodavca na temelju ugovora sklopljenog između stranog izvođača i naručitelja iz Republike Hrvatske . </p><p> Potvrda o prijavi privremenog
9.13
#204259788,doc#299288,2011_11_130_2600.html kao nezaposlena osoba kod nadležne službe ili ako je u prvih 12 mjeseci rada na temelju radnog odnosa na neodređeno vrijeme u Republici Hrvatskoj ostao bez posla bez vlastite krivnje i
9.13
#204258928,doc#299288,2011_11_130_2600.html stranih policijskih ili carinskih tijela borave u službenom posjetu , </p><p> 2 . obavljaju aktivnosti na temelju međunarodnog ugovora , </p><p> 3 . se nalaze na školovanju u policijskim školama , </p><p> 4 .
9.13
#204256534,doc#299288,2011_11_130_2600.html i nije doneseno novo rješenje o smještaju , </p><p> 3 . je smješten u centar na temelju članka 125 . stavka 1 . točke 4 . ovoga Zakona , a utvrđen mu
9.13
#204256505,doc#299288,2011_11_130_2600.html da se prisilno udaljenje neće moći izvršiti , </p><p> 2 . je smješten u centar na temelju članka 124 . ovoga Zakona , a rješenje o protjerivanju je postalo izvršno i nije
9.13
#204251897,doc#299288,2011_11_130_2600.html pisma mogu provoditi visoka učilišta , srednjoškolske ustanove i ustanove za obrazovanje odraslih koje na temelju odobrenja ministarstva nadležnog za obrazovanje izvode programe iz hrvatskog jezika . </p><p> ( 2 ) Poznavanje
9.13
#204251558,doc#299288,2011_11_130_2600.html 92 . stavka 1 . ovoga Zakona , računa se samo polovica vremena provedenog na temelju odobrenog privremenog boravka u svrhu studiranja . </p><p> Članak 94 . </p><p> Iznimno od članka 92 .
9.13
#204251492,doc#299288,2011_11_130_2600.html . stavka 1 . ovoga Zakona , ne uračunava se : </p><p> 1 . boravak na temelju izdane dozvole za boravak i rad sezonskim radnicima , dnevnim migrantima i pružateljima usluga u
9.13
#204251339,doc#299288,2011_11_130_2600.html slučaju prestanka ugovora o radu ili drugog odgovarajućeg ugovora te prestanka postojanja drugih uvjeta na temelju kojih je izdana dozvola za boravak i rad , poslodavac i stranac dužni su obavijestiti
9.13
#204251150,doc#299288,2011_11_130_2600.html članka 72 . stavka 1 . ovoga Zakona , </p><p> 2 . prestankom postojanja uvjeta na temelju kojih je izdana , </p><p> 3 . stranac obavlja poslove za koje mu nije izdana dozvola
9.13
#204250733,doc#299288,2011_11_130_2600.html iz članka 86 . ovoga Zakona upućen na rad u Republiku Hrvatsku računa se na temelju referentnog razdoblja od 1 godine od početka upućivanja . </p><p> ( 2 ) U svrhu izračuna
9.13
#204250342,doc#299288,2011_11_130_2600.html razini prava utvrđenih pravnim propisima Republike Hrvatske , odnosno kolektivnim ugovorima čija je primjena na temelju posebnog propisa proširena na sve poslodavce i radnike na određenom području , grani ili djelatnosti
9.13
#204250007,doc#299288,2011_11_130_2600.html upućuje na rad u Republiku Hrvatsku za svoj račun i pod svojim vodstvom , na temelju ugovora sklopljenog između stranog poslodavca koji ga upućuje i korisnika usluge u Republici Hrvatskoj ,
9.13
#204249766,doc#299288,2011_11_130_2600.html , pribaviti potvrdu o prijavi rada prema mjestu obavljanja poslova . </p><p> ( 2 ) Na temelju izdane potvrde o prijavi rada stranac za istog poslodavca ili primatelja usluge može raditi na
9.13
#204249647,doc#299288,2011_11_130_2600.html umjetnosti , </p><p> 4 . radnici u cirkusima ili zabavnim parkovima . </p><p> ( 2 ) Na temelju potvrde o prijavi rada , do 30 dana godišnje , mogu raditi stranci : </p><p> 1
9.13
#204249566,doc#299288,2011_11_130_2600.html uvjete iz članka 54 . ovoga Zakona . </p><p> Članak 83 . </p><p> ( 1 ) Na temelju potvrde o prijavi rada , do 60 dana godišnje , mogu raditi sljedeći stranci : </p>
9.13
#204249303,doc#299288,2011_11_130_2600.html obavljaju poslove nadzora ili inspekcije proizvodnje , montaže opreme , strojeva i drugih postrojenja na temelju ugovora o izvozu ili narudžbi stranog naručitelja , </p><p> 12 . stranci koji rade na plovilima
9.13
#204249219,doc#299288,2011_11_130_2600.html rade u neprofitnim udrugama i ustanovama u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisima , odnosno na temelju programa međunarodne razmjene i suradnje volontera , </p><p> 10 . stranci koji u Republiku Hrvatsku dolaze
9.13
#204249121,doc#299288,2011_11_130_2600.html civilni i vojni dužnosnici vlada drugih država , koji u Republiku Hrvatsku dolaze raditi na temelju ugovora o suradnji s Vladom Republike Hrvatske , </p><p> 6 . strani dopisnici , akreditirani u
9.13
#204248956,doc#299288,2011_11_130_2600.html izrečenu novčanu kaznu . </p><p> Potvrda o prijavi rada </p><p> Članak 82 . </p><p> ( 1 ) Na temelju potvrde o prijavi rada , do 90 dana godišnje , mogu raditi sljedeći stranci : </p>
9.13
#204247801,doc#299288,2011_11_130_2600.html hrvatskim visokim učilištima ili registriranim školama stranih jezika , </p><p> 15 . strancima koji rade na temelju međunarodnog ugovora , osim ugovora iz članka 79 . stavka 1 . točke 2 .
9.13
#204247730,doc#299288,2011_11_130_2600.html predstavništava stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj , </p><p> 12 . strancima koji rade na temelju programa mobilnosti mladih koje Republika Hrvatska provodi u suradnji s drugim državama , </p><p> 13 .
9.13
#204247383,doc#299288,2011_11_130_2600.html temelju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca </p><p> Članak 75 . </p><p> Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote iz članka 74 . ovoga Zakona odobrit će se strancu koji ispunjava uvjete
9.13
#204247368,doc#299288,2011_11_130_2600.html može se utvrditi i kvota za sezonsko zapošljavanje . </p><p> Dozvola za boravak i rad na temelju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca </p><p> Članak 75 . </p><p> Dozvola za boravak i rad na temelju
9.13
#204247276,doc#299288,2011_11_130_2600.html <p> ( 2 ) Prijedlog godišnje kvote za zapošljavanje stranaca izrađuje ministarstvo nadležno za rad na temelju mišljenja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , Hrvatske gospodarske komore , Hrvatske obrtničke komore i predstavnika
9.13
#204246828,doc#299288,2011_11_130_2600.html drugačije propisano . </p><p> ( 2 ) Dozvola za boravak i rad može se izdati na temelju godišnje kvote i izvan godišnje kvote . </p><p> ( 3 ) Bez dozvole za boravak i
9.13
#204246796,doc#299288,2011_11_130_2600.html Republici Hrvatskoj </p><p> Članak 73 . </p><p> ( 1 ) Stranac u Republici Hrvatskoj može raditi na temelju izdane dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada osim ako ovim Zakonom
9.13
#204245579,doc#299288,2011_11_130_2600.html 3 ) Stranac koji je zaključio ugovor o gostovanju u državi članici EEP-a i na temelju kojeg ima odobren boravak u toj državi , može radi provođenja istraživanja boraviti u Republici
9.13
#204245146,doc#299288,2011_11_130_2600.html svrhu spajanja obitelji u neprekidnom trajanju od 3 godine u slučaju da je osoba na temelju koje mu je odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji umrla . </p><p> Prava stranca na
9.13
#204244389,doc#299288,2011_11_130_2600.html 3 . ovoga članka , članu uže obitelji stranca koji u Republici Hrvatskoj boravi na temelju važeće dozvole za boravak i rad odobrene na godinu dana sukladno godišnjoj kvoti za zapošljavanje
9.13
#204243169,doc#299288,2011_11_130_2600.html . </p><p> ( 1 ) Kratkotrajni boravak je boravak stranca u trajanju do 3 mjeseca na temelju vize ili bez vize . </p><p> ( 2 ) Stranac kojemu za ulazak u Republiku Hrvatsku
9.13
#204242724,doc#299288,2011_11_130_2600.html roka iz članka 46 . stavka 4 . ovoga Zakona , </p><p> 5 . uđe na temelju tuđe ili krivotvorene putne ili druge isprave koja služi za prelazak državne granice , odnosno
9.13
#204241612,doc#299288,2011_11_130_2600.html u policijskoj upravi , odnosno policijskoj postaji prije isteka važenja vize i/ili boravka odobrenog na temelju izdane vize , a o zahtjevu odlučuje Ministarstvo u roku od 7 dana . </p><p> (
9.13
#204241592,doc#299288,2011_11_130_2600.html razloga . </p><p> ( 3 ) Zahtjev za produženje vize i/ili produženje trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize podnosi se u policijskoj upravi , odnosno policijskoj postaji prije isteka važenja vize
9.13
#204241553,doc#299288,2011_11_130_2600.html Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , rok valjanosti i/ili trajanje boravka odobrenog na temelju izdane vize : </p><p> 1 . produljit će se zbog više sile ili humanitarnih razloga , </p>
9.13
#204239398,doc#299288,2011_11_130_2600.html , </p><p> 2 . tranzit kroz međunarodni tranzitni prostor zračne luke . </p><p> ( 2 ) Na temelju vize stranac ne može raditi na području Republike Hrvatske . </p><p> ( 3 ) Vlada Republike
9.13
#204238537,doc#299288,2011_11_130_2600.html specijalistički diplomski stručni studij . </p><p> 15 . Agencija za privremeno zapošljavanje je poslodavac koji na temelju sporazuma o ustupanju radnika ustupa radnika korisniku za obavljanje privremenih poslova . </p><p> Članak 3 . </p>
9.13
#204237067,doc#299288,2011_11_130_2600.html dipl . ing . šum . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2600 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O STRANCIMA </p><p> Proglašavam
9.13
#204231652,doc#299287,2011_11_130_2617.html <p> U slučaju ostvarivanja prava po više temelja iz stavka 1 . ovog članka osim na temelju prekovremenog rada i rada noću , primjenjivat će se postotak koji je za radnika povoljniji
9.13
#204231427,doc#299287,2011_11_130_2617.html 63 . </p><p> Poslodavac će u 4 . kvartalu tekuće godine isplatiti stimulativni dio plaće na temelju pozitivnog financijskog rezultata na razini Društva i efektivnih sati rada zaposlenika , u razdoblju od
9.13
#204231229,doc#299287,2011_11_130_2617.html sukladno Zakonu o minimalnoj plaći . </p><p> Članak 60 . </p><p> Svi poslovi i radna mjesta na temelju složenosti poslova i normalnih uvjeta rada utvrđeni su Pravilnikom o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
9.13
#204231185,doc#299287,2011_11_130_2617.html najniži je iznos koji je Društvo dužno isplatiti radniku . </p><p> Plaća radnika utvrđuje se na temelju pripadajućih bodova . </p><p> Plaća se utvrđuje za mogući mjesečni fond sati na bazi 40-satnog radnog
9.13
#204225718,doc#299287,2011_11_130_2617.html se dostavlja radničkom vijeću . </p><p> Članak 13 . </p><p> Pri izradi programa zbrinjavanja viška radnika na temelju kojega prestaje potreba za radom pojedinih radnika , uzimaju se u obzir kriteriji koji će
9.13
#204224649,doc#299287,2011_11_130_2617.html Zakonom o radu . </p><p> Poslodavac je dužan obavijestiti radnike koji su kod njega zaposleni na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme o poslovima za koje bi ti radnici mogli kod
9.13
#204224125,doc#299287,2011_11_130_2617.html daljnjem tekstu : radnik ) je fizička osoba koja obavlja određene poslove za Poslodavca na temelju ugovora o radu . </p><p> Članak 2 . </p><p> Odredbe Ugovora obvezuju sve osobe koje su ga
9.13
#204220771,doc#299286,2011_11_130_2616.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2616 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 1 . točke e ) Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola
9.13
#204220612,doc#299285,2011_11_130_2615.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2615 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA
9.13
#204220352,doc#299284,2011_11_130_2614.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2614 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA
9.13
#204220023,doc#299283,2011_11_130_2613.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2613 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA
9.13
#204219431,doc#299282,2011_11_130_2612.html <p> U članku 103 . stavak 1 . mijenja se i glasi : </p><p> » Ako na temelju ugovora izvođač iz članka 99 . stavka 1 . ovoga Zakona , prije korištenja iz
9.13
#204218873,doc#299282,2011_11_130_2612.html pod uvjetom da u državni proračun uplati naknadu za izvađeni šljunak i pijesak . </p><p> Na temelju ugovora iz članka 99 . stavka 1 . ovoga Zakona izvođač radova može umjesto ugovorne
9.13
#204218606,doc#299282,2011_11_130_2612.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2612 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#204218140,doc#299281,2011_11_130_2611.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2611 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#204215567,doc#299279,2011_11_130_2609.html mijenja se i glasi : </p><p> » Nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona provode ministarstvo nadležno za unutarnje poslove i ministarstvo nadležno za upravu . </p><p> Ministarstvo
9.13
#204215430,doc#299279,2011_11_130_2609.html stjecanje hrvatskog državljanstva . </p><p> U središnju evidenciju upisuju se osobe koje stječu hrvatsko državljanstvo na temelju odredaba ovoga Zakona , a nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj . </p><p> Središnju evidenciju vodi tijelo
9.13
#204214442,doc#299279,2011_11_130_2609.html REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> Predsjednica Vijeća Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2609 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#204214191,doc#299278,2011_01_13_262.html pravo vlasništva , zajamčeno člankom 48 . stavkom 1 . Ustava . </p><p> Ustavni sud na temelju članka 48 . Ustava štiti pravo vlasništva na ustavnopravnoj razini na način da priječi tijelima
9.13
#204214002,doc#299278,2011_01_13_262.html stajališta tog ustavnog prava , ispituje eventualno postojanje povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak bio vođen na način koji je podnositelju osiguravao pravično suđenje
9.13
#204213573,doc#299278,2011_01_13_262.html . , te je njegovu imovinu naslijedio podnositelj , </p><p> – na spornim nekretninama su na temelju ugovora o kupoprodaji kao vlasnici upisane treće osobe . </p><p> Prvostupanjski sud odbio je tužbeni zahtjev
9.13
#204213049,doc#299278,2011_01_13_262.html osnovana . </p><p> 3 . Ustavni sud u postupku u povodu ustavne tužbe , podnesene na temelju članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#204212587,doc#299278,2011_01_13_262.html u izreci presude . Također je odbijen zahtjev podnositelja kojim je tražio da se na temelju pravomoćnog i ovršnog djelomičnog rješenja Varaždinske županije , Ureda za imovinsko-pravne poslove od 3 .
9.13
#204212522,doc#299278,2011_01_13_262.html o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine te utvrđenje da podnositelj na temelju nagodbe između prednika podnositelja pok . J . O . i prednika tuženih pok .
9.13
#204212505,doc#299278,2011_01_13_262.html . O . ulazi i njegov zahtjev za povratom imovine izjavljen u upravnom predmetu na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine te utvrđenje da podnositelj
9.13
#204210934,doc#299277,2011_01_13_261.html Podnositelj je podnio 17 . srpnja 2009 . Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu na temelju članka 63 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#204210779,doc#299277,2011_01_13_261.html idućeg dana od dana objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#204185329,doc#299275,2011_01_13_259.html na hipotetske pretpostavke ) . Nadalje , prema našem mišljenju projekcija je ispravno pripremljena na temelju pretpostavki i prezentirana u skladu s . .. 4 [ 51 ] </p><p> Čak ako i
9.13
#204185114,doc#299275,2011_01_13_259.html razumnu osnovu za prognozu . Nadalje , prema našem mišljenju prognoza je ispravno pripremljena na temelju pretpostavki i prezentirana u skladu s . .. . 2 [ 49 ] </p><p> Stvarni rezultati
9.13
#204152035,doc#299275,2011_01_13_259.html različito od angažmana za dogovorene postupke ( koji sadrži izvješćivanje o pronađenom činjeničnom stanju na temelju postupaka , a ne zaključak ) : </p><p> ( a ) praktikant ( profesionalni računovođa u
9.13
#204148436,doc#299275,2011_01_13_259.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA </p><p> 259 </p><p> Na temelju članka 5 . i članka 39 . stavka 2 . točke 7 . Zakona o
9.13
#204148248,doc#299274,2011_11_129_2584.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2584 </p><p> Na temelju članka 49 . stavka 4 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « broj
9.13
#204145531,doc#299273,2011_11_129_2583.html </tbody> </table><p> <b> PRILOG II . </b> </p><p> DODATNE OZNAKE RADNOG MJESTA </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2583 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « broj
9.13
#204144978,doc#299272,2011_11_129_2582.html . ovoga članka . </p><p> Članak 27 . </p><p> Pravilnikom o unutarnjem redu Ministarstva , a na temelju Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika , propisat će se policijsko zvanje koje je
9.13
#204138475,doc#299272,2011_11_129_2582.html odsutnost posljedica upućivanja na stručno usavršavanje , obavljanje drugih poslova u službene svrhe ili na temelju posebnih propisa . </p><p> Za redovno promicanje u neposredno više zvanje sukladno članku 3 . stavku
9.13
#204128264,doc#299271,2011_11_129_2581.html u kategorije , potkategorije i razine potkategorija propisane Zakonom o policiji i propisima donesenim na temelju tog Zakona . </p><p> II . OSNOVNA PLAĆA </p><p> Članak 2 . </p><p> Plaća policijskog službenika sastoji se
9.13
#204120932,doc#299270,2011_11_129_2580.html . ovoga članka primjenjuje se samo na policijske službenike čije je osobno zvanje prevedeno na temelju Uredbe o uvjetima za stjecanje policijskog zvanja , oznakama policijskih zvanja , funkcionalnim oznakama radnih
9.13
#204116739,doc#299270,2011_11_129_2580.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2580 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 5 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « broj
9.13
#204116525,doc#299269,2011_11_129_2579.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2579 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10
9.13
#204116313,doc#299268,2011_11_129_2578.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2578 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#204116121,doc#299267,2011_11_129_2577.html <p> Predsjednik Povjerenstva akademik Zvonko Kusić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2577 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#204115409,doc#299266,2011_11_129_2599.html OBITELJSKE MEDICINE </small> <small> </small> <small> </small> <small> </small> <small> </small> </p><p><div> ETIČKO POVJERENSTVO </p><p> 2599 </p><p> Na temelju članka 106 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne novine «
9.13
#204104320,doc#299265,2011_11_129_2598.html ponuditi specijalistu koji je na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika u obvezi rada na temelju sklopljenog ugovora o specijalističkom usavršavanju , sklapanje izmijenjenog ugovora o međusobnim pravima i obvezama sukladno
9.13
#204104100,doc#299265,2011_11_129_2598.html . </p><p> Članak 35 . </p><p> Rješenja o ovlaštenju za provođenje specijalističkog usavršavanja koja su donesena na temelju članka 30 . i članka 32 . Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ( »
9.13
#204103769,doc#299265,2011_11_129_2598.html samostalan rad . </p><p> Članak 32 . </p><p> Doktor medicine iz članka 31 . ovoga Pravilnika na temelju provedenog postupka priznavanja ima pravo korištenja naziva specijalist obiteljske medicine . </p><p> Članak 33 . </p><p> Kvalitetu
9.13
#204103463,doc#299265,2011_11_129_2598.html sustava zdravstvene zaštite Republike Hrvatske u trenutku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji i to na temelju važećeg odobrenja za samostalan rad izdanog od Komore sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu
9.13
#204102682,doc#299265,2011_11_129_2598.html članka propisuje se pravilnikom o specijalističkom usavršavanju doktora medicine . </p><p> Članak 22 . </p><p> Ministar na temelju završnog mišljenja glavnog mentora donosi rješenje o polaganju specijalističkog ispita . </p><p> Rješenjem iz stavka 1
9.13
#204102591,doc#299265,2011_11_129_2598.html najmanje 30 dana prije pristupanja polaganju specijalističkog ispita . </p><p> Pristupnik prijavljuje polaganje specijalističkog ispita na temelju završnog mišljenja glavnog mentora . </p><p> Prijava iz stavka 1 . ovog članka treba sadržavati :
9.13
#204102169,doc#299265,2011_11_129_2598.html članka 2 . ovoga Pravilnika . </p><p> Rješenje o prestanku prava na specijalizaciju donosi ministar na temelju zahtjeva zdravstvene ustanove , trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost , doktora medicine privatne prakse
9.13
#204101328,doc#299265,2011_11_129_2598.html iz članka 12 . ovoga Pravilnika određenu za specijalizante iz privatne prakse , a na temelju prijedloga ministarstva nadležnog za znanost , odnosno ministarstva . </p><p> Ministar izdaje doktoru medicine strancu rješenje
9.13
#204100746,doc#299265,2011_11_129_2598.html razrješava glavnog mentora i/ili mentora ako utvrdi da isti neodgovorno vodi specijalizanta i to na temelju prijedloga voditelja programa specijalističkog usavršavanja iz obiteljske medicine te o tome obavješćuje podnositelja prijedloga za
9.13
#204100641,doc#299265,2011_11_129_2598.html 10 . </p><p> Glavnog mentora imenuje ministar rješenjem o odobrenju specijalizacije . </p><p> Ako glavni mentor na temelju prijedloga mentora tijekom mentorstva utvrdi da specijalizant ne izvršava obveze iz programa specijalističkog usavršavanja ili
9.13
#204100061,doc#299265,2011_11_129_2598.html obiteljske medicine . </p><p> Članak 7 . </p><p> Odobrenje za specijalizaciju iz obiteljske medicine daje ministar na temelju godišnjeg plana potrebnih specijalizacija koji donosi na prijedlog zdravstvenih ustanova , Hrvatskog zavoda za zdravstveno
9.13
#204099979,doc#299265,2011_11_129_2598.html u kojoj se specijalističko usavršavanje provodi . </p><p> O nastalim promjenama u vezi ispunjavanja uvjeta na temelju kojih je dano ovlaštenje ministra za provođenje specijalističkog usavršavanja iz obiteljske medicine , ravnatelj zdravstvene
9.13
#204098432,doc#299265,2011_11_129_2598.html Specijalizant jest i doktor medicine koji obavlja privatnu praksu te doktor medicine kojem je na temelju prijedloga tijela , odnosno osoba iz članka 8 . ovog Pravilnika izdano rješenje ministra o
9.13
#204098370,doc#299265,2011_11_129_2598.html rad u trajanju od šest mjeseci te kojem je po isteku ugovorenog probnog roka na temelju prijedloga ravnatelja zdravstvene ustanove , izdano rješenje ministra nadležnog za zdravstvo ( u daljnjem tekstu
9.13
#204097893,doc#299265,2011_11_129_2598.html <p><tr> . .. </tr></p><p><tr> . .. </tr></p><p><tr> zbroj </tr></p><p><tr> ukupni zbroj </tr></p> </tbody> </table><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2598 </p><p> Na temelju članka 139 . stavka 2 . i članka 140 . stavka 6 . Zakona o
9.13
#204097589,doc#299264,2011_11_129_2597.html ) Efektivni broj članova kućanstava na području jedinice je _ _______. </p><p> ( 5 ) Na temelju izraza iz stavka 1 . ovog članka te podataka iz stavaka 2 . , 3
9.13
#204097543,doc#299264,2011_11_129_2597.html zbroj godišnjih procijenjenih iznosa troškova gospodarenja komunalnim otpadom iznosi _ ____. </p><p> ( 3 ) Na temelju Tablice 2 . iz Priloga 2 . ove Odluke zbroj godišnjih procijenjenih iznosa prihoda od
9.13
#204097518,doc#299264,2011_11_129_2597.html , </p><p> N – efektivni broj članova kućanstava na području jedinice . </p><p> ( 2 ) Na temelju Tablice 1 . iz Priloga 1 . ove Odluke zbroj godišnjih procijenjenih iznosa troškova gospodarenja
9.13
#204097113,doc#299264,2011_11_129_2597.html otpadom kad se koristi model koji uključuje broj članova kućanstva komunalnog otpada </p><p> Općinsko vijeće na temelju članka 19 . stavka 1 . podstavka 3 . Zakona o lokalnoj i područnoj (
9.13
#204096781,doc#299264,2011_11_129_2597.html obveznika naknade u prethodnoj godini bio je _ _______ L . </p><p> ( 5 ) Na temelju izraza iz stavka 1 . ovog članka te podataka iz stavaka 2 . , 3
9.13
#204096727,doc#299264,2011_11_129_2597.html zbroj godišnjih procijenjenih iznosa troškova gospodarenja komunalnim otpadom iznosi _ ____. </p><p> ( 3 ) Na temelju Tablice 2 . iz Priloga 2 . ove Odluke zbroj godišnjih procijenjenih iznosa prihoda od
9.13
#204096209,doc#299264,2011_11_129_2597.html gospodarenja komunalnim otpadom kad se koristi model koji uključuje volumen komunalnog otpada </p><p> Općinsko vijeće na temelju članka 19 . stavka 1 . podstavka 3 . Zakona o lokalnoj i područnoj (
9.13
#204095879,doc#299264,2011_11_129_2597.html obveznika naknade u prethodnoj godini bila je _ _______ kg . </p><p> ( 5 ) Na temelju izraza iz stavka 1 . ovog članka te podataka iz stavaka 2 . , 3
9.13
#204095825,doc#299264,2011_11_129_2597.html zbroj godišnjih procijenjenih iznosa troškova gospodarenja komunalnim otpadom iznosi _ ____. </p><p> ( 3 ) Na temelju Tablice 2 . iz Priloga 2 . ove Odluke zbroj godišnjih procijenjenih iznosa prihoda od
9.13
#204095800,doc#299264,2011_11_129_2597.html izdvojeno skupljenog komunalnog otpada u tekućoj godini [ kn ] . </p><p> ( 2 ) Na temelju Tablice 1 . iz Priloga 1 . ove Odluke zbroj godišnjih procijenjenih iznosa troškova gospodarenja
9.13
#204095318,doc#299264,2011_11_129_2597.html gospodarenja komunalnim otpadom kad se koristi model koji uključuje masu komunalnog otpada </p><p> Općinsko vijeće na temelju članka 19 . stavka 1 . podstavka 3 . Zakona o lokalnoj i područnoj (
9.13
#204093773,doc#299264,2011_11_129_2597.html točke 6 . i 7 . ovog članka za tekuću godinu nadležno tijelo donosi na temelju podataka o troškovima , prihodima , količini skupljenog komunalnog otpada te količinama izdvojenog otpada iz
9.13
#204093259,doc#299264,2011_11_129_2597.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2597 </p><p> Na temelju članka 3.b stavka 1 . i članka 106 . stavka 1 . Zakona o otpadu
9.13
#204092968,doc#299263,2011_11_129_2596.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2596 </p><p> Na temelju članka 32 . , 39 . i 46 . Zakona o građevnim proizvodima ( »
9.13
#204092550,doc#299262,2011_11_129_2595.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2595 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 6 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( » Narodne
9.13
#204092314,doc#299261,2011_11_129_2576.html i ruralnog razvoja Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2576 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#204091300,doc#299260,2011_11_129_2594.html . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2594 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 2 . , članka 41 . i članka 60 . stavka
9.13
#204091165,doc#299259,2011_11_129_2593.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2593 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204091027,doc#299258,2011_11_129_2592.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2592 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204090623,doc#299257,2011_11_129_2591.html . sc . Đuro Popijač , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2591 </p><p> Na temelju članka 145 . stavka 2 . točke 2 . i članka 144 . stavka 3
9.13
#204090060,doc#299256,2011_11_129_2590.html je već obavljaju . </p><p> Za projekte u okviru IPARD Programa , pravo na jamstvo na temelju ovoga Programa imaju poduzetnici koji , osim ispunjenja kriterija iz Općih uvjeta iz točke 2
9.13
#204090019,doc#299256,2011_11_129_2590.html glasi : </p><p> » 3. Posebni uvjeti za podnošenje zahtjeva za jamstvo </p><p> Pravo na jamstvo na temelju ovoga Programa imaju poduzetnici u djelatnosti poljoprivrede i ribarstva koji , osim ispunjenja kriterija iz
9.13
#204089637,doc#299256,2011_11_129_2590.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2590 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204089504,doc#299255,2011_11_129_2589.html plaćanja godišnje naknade za koncesiju utvrdit će se Ugovorom o koncesiji . </p><p> V . </p><p> Na temelju ove Odluke , sukladno članku 146 . stavku 4 . Zakona o vodama ( »
9.13
#204089333,doc#299255,2011_11_129_2589.html koja se sastoji od jednokratne i godišnje naknade za koncesiju . </p><p> Korisnik koncesije će na temelju odredbe članka 147 . stavka 2 . Zakona o vodama ( » Narodne novine «
9.13
#204089049,doc#299255,2011_11_129_2589.html Hrvatske Gordana Jagar , predsjednica , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2589 </p><p> Na temelju članka 145 . stavka 2 . točke 2 . i članka 144 . stavka 3
9.13
#204087703,doc#299254,2011_11_129_2588.html na temelju radnog staža podnositelja zahtjeva </p><p> 3 . na temelju socijalnog statusa </p><p> 4 . na temelju drugih uvjeta . </p><p> 1 . Stambeni status podnositelja zahtjeva </p><p> – Državnom službeniku ili namješteniku podnositelju
9.13
#204087697,doc#299254,2011_11_129_2588.html stambenog statusa podnositelja zahtjeva </p><p> 2 . na temelju radnog staža podnositelja zahtjeva </p><p> 3 . na temelju socijalnog statusa </p><p> 4 . na temelju drugih uvjeta . </p><p> 1 . Stambeni status podnositelja zahtjeva </p>
9.13
#204087689,doc#299254,2011_11_129_2588.html temelju sljedećih mjerila : </p><p> 1 . na temelju stambenog statusa podnositelja zahtjeva </p><p> 2 . na temelju radnog staža podnositelja zahtjeva </p><p> 3 . na temelju socijalnog statusa </p><p> 4 . na temelju drugih
9.13
#204087681,doc#299254,2011_11_129_2588.html <p> Lista prvenstva za dodjelu sredstava utvrđuje se na temelju sljedećih mjerila : </p><p> 1 . na temelju stambenog statusa podnositelja zahtjeva </p><p> 2 . na temelju radnog staža podnositelja zahtjeva </p><p> 3 . na
9.13
#204087674,doc#299254,2011_11_129_2588.html . </p><p> C ) MJERILA ZA DODJELU SREDSTAVA </p><p> Lista prvenstva za dodjelu sredstava utvrđuje se na temelju sljedećih mjerila : </p><p> 1 . na temelju stambenog statusa podnositelja zahtjeva </p><p> 2 . na temelju
9.13
#204087157,doc#299254,2011_11_129_2588.html Božo Prka , predsjednik , v . r . </p><p> <b> PRILOG VII . </b> </p><p> Na temelju članka 23 . Statuta Sindikata Porezne uprave Hrvatske , Predsjedništvo Sindikata Porezne uprave Hrvatske ,
9.13
#204085810,doc#299254,2011_11_129_2588.html na temelju radnog staža podnositelja zahtjeva </p><p> 3 . na temelju socijalnog statusa </p><p> 4 . na temelju drugih uvjeta . </p><p> 1 . Stambeni status podnositelja zahtjeva </p><p> – Državnom službeniku ili namješteniku podnositelju
9.13
#204085804,doc#299254,2011_11_129_2588.html temelju stambenog statusa podnositelja zahtjeva </p><p> 2 na temelju radnog staža podnositelja zahtjeva </p><p> 3 . na temelju socijalnog statusa </p><p> 4 . na temelju drugih uvjeta . </p><p> 1 . Stambeni status podnositelja zahtjeva </p>
9.13
#204085796,doc#299254,2011_11_129_2588.html na temelju sljedećih mjerila : </p><p> 1 . na temelju stambenog statusa podnositelja zahtjeva </p><p> 2 na temelju radnog staža podnositelja zahtjeva </p><p> 3 . na temelju socijalnog statusa </p><p> 4 . na temelju drugih
9.13
#204085789,doc#299254,2011_11_129_2588.html <p> Lista prvenstva za dodjelu sredstava utvrđuje se na temelju sljedećih mjerila : </p><p> 1 . na temelju stambenog statusa podnositelja zahtjeva </p><p> 2 na temelju radnog staža podnositelja zahtjeva </p><p> 3 . na temelju
9.13
#204085782,doc#299254,2011_11_129_2588.html . </p><p> C ) MJERILA ZA DODJELU SREDSTAVA </p><p> Lista prvenstva za dodjelu sredstava utvrđuje se na temelju sljedećih mjerila : </p><p> 1 . na temelju stambenog statusa podnositelja zahtjeva </p><p> 2 na temelju radnog
9.13
#204085260,doc#299254,2011_11_129_2588.html . krim . , v . r . </tr></p> </tbody> </table><p> <b> PRILOG VI . </b> </p><p> Na temelju čl . 23 . i čl . 24 . Statuta Carinskog sindikata Hrvatske , Predsjedništvo
9.13
#204083262,doc#299254,2011_11_129_2588.html r . </p><p> <b> PRILOG III . </b> </p><p> PROGRAM STAMBENOG ZBRINJAVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA </p><p> Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatska o dodjeli sredstava za rješavanje stambenih potreba državnih službenika i namještenika
9.13
#204081762,doc#299254,2011_11_129_2588.html <p> C ) MJERILA ZA DODJELU SREDSTAVA </p><p> – Lista prvenstva za dodjelu sredstava utvrđuje se na temelju sljedećih mjerila : </p><p> – stambenom statusu , </p><p> – broju djece predškolske dobi i djece na
9.13
#204079822,doc#299254,2011_11_129_2588.html članova obitelji podnositelja zahtjeva </p><p> 4 . temeljem imovinskog stanja obitelji podnositelja zahtjeva </p><p> 5 . na temelju stručne spreme podnositelja zahtjeva </p><p> 6 . temeljem drugih uvjeta podnositelja zahtjeva . </p><p> 1 . Stambeni
9.13
#204079805,doc#299254,2011_11_129_2588.html stambenog statusa podnositelja zahtjeva </p><p> 2 . na temelju radnog staža podnositelja zahtjeva </p><p> 3 . na temelju broja članova obitelji podnositelja zahtjeva </p><p> 4 . temeljem imovinskog stanja obitelji podnositelja zahtjeva </p><p> 5 .
9.13
#204079797,doc#299254,2011_11_129_2588.html temelju sljedećih mjerila : </p><p> 1 . na temelju stambenog statusa podnositelja zahtjeva </p><p> 2 . na temelju radnog staža podnositelja zahtjeva </p><p> 3 . na temelju broja članova obitelji podnositelja zahtjeva </p><p> 4 .
9.13
#204079789,doc#299254,2011_11_129_2588.html <p> Lista prvenstva za dodjelu sredstava utvrđuje se na temelju sljedećih mjerila : </p><p> 1 . na temelju stambenog statusa podnositelja zahtjeva </p><p> 2 . na temelju radnog staža podnositelja zahtjeva </p><p> 3 . na
9.13
#204079782,doc#299254,2011_11_129_2588.html </tbody> </table><p> C ) MJERILA ZA DODJELU SREDSTAVA </p><p> Lista prvenstva za dodjelu sredstava utvrđuje se na temelju sljedećih mjerila : </p><p> 1 . na temelju stambenog statusa podnositelja zahtjeva </p><p> 2 . na temelju
9.13
#204079344,doc#299254,2011_11_129_2588.html dipl . iur . , v . r . </p><p> <b> PRILOG I . </b> </p><p> Na temelju članka 46 . Statuta Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske , Glavno
9.13
#204079127,doc#299254,2011_11_129_2588.html je : </p><p> – predugovor o kupoprodaji ili ugovor o kupoprodaji , </p><p> – pravomoćni akt na temelju kojeg se gradi stambena građevina , odnosno stan koji je predmet kupnje , </p><p> – zemljišnoknjižni
9.13
#204078998,doc#299254,2011_11_129_2588.html se građevina gradi , zemljišnoknjižni izvadak , </p><p> – lokacijska dozvola , </p><p> – pravomoćni akt na temelju kojeg se može započeti s gradnjom , </p><p> – ugovor o projektiranju , </p><p> – ugovor o
9.13
#204078889,doc#299254,2011_11_129_2588.html zaključeni ugovori na temelju kojih se provodi stambeno zbrinjavanje . </p><p> Za provedbu programa sindikata na temelju zaključenog ugovora o zajmu vjerodostojna dokumentacija je : </p><p> – odluka nadležnog tijela Sindikata o dodjeli
9.13
#204078877,doc#299254,2011_11_129_2588.html za dodjelu sredstava stambenog zbrinjavanja , sukladno programu stambenog zbrinjavanja , i zaključeni ugovori na temelju kojih se provodi stambeno zbrinjavanje . </p><p> Za provedbu programa sindikata na temelju zaključenog ugovora o
9.13
#204078833,doc#299254,2011_11_129_2588.html upravljanje državnom imovinom doznačit će sredstva sindikatima , koji će ih pravdati pred Agencijom na temelju vjerodostojne dokumentacije . </p><p> Kontrolu korištenja doznačenih sredstava sindikatima provodi Agencija za upravljanje državnom imovinom . </p>
9.13
#204078415,doc#299254,2011_11_129_2588.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2588 </p><p> Na temelju članka 10 . i članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
9.13
#204078243,doc#299253,2011_11_129_2587.html . .. . .. . .. . .. . . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2587 </p><p> Na temelju članka 43 . Zakona o upravljanju državnom imovinom ( » Narodne novine « broj 145/2010
9.13
#204075889,doc#299252,2011_11_129_2586.html ) Odluka o privremenoj obustavi operacija potrage i spašavanja zrakoplova na moru donosi se na temelju posebnih propisa koji se odnose na traganje i spašavanje na moru . </p><p> ( 4 )
9.13
#204065171,doc#299252,2011_11_129_2586.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2586 </p><p> Na temelju članka 141 . , a u svezi članka 110 . stavka 1 . i članka
9.13
#204065022,doc#299251,2011_11_129_2585.html . sc . Ivan Kovač , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2585 </p><p> Na temelju članka 103 . stavka 1 . podstavka 1 . Zakona o policijskim poslovima i ovlastima
9.13
#204064745,doc#299249,2011_11_128_2574.html studenoga 2011 . , donio je </p><p> ODLUKU </p><p> O IMENOVANJU ČLANOVA ETIČKOG POVJERENSTVA </p><p> I . </p><p> Na temelju članka 105 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor predsjednik Etičkog povjerenstva po položaju
9.13
#204064620,doc#299249,2011_11_128_2574.html sc . Željko Bačić , v . r . </div></p><p><div> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2574 </p><p> Na temelju članka 104 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204064155,doc#299248,2011_11_128_2573.html . sc . Željko Bačić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2573 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine «
9.13
#204063677,doc#299247,2011_11_128_2572.html . sc . Željko Bačić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2572 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine «
9.13
#204063242,doc#299246,2011_11_128_2571.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2571 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine «
9.13
#204062511,doc#299245,2011_11_128_2570.html * Ispunjava se tijekom svake akcije deratizacije . </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2570 </p><p> Na temelju članka 56 . točka 3 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204061504,doc#299244,2011_11_128_2569.html za poboljšanje sanacije površina , prostora ili objekata u budućnosti . </p><p> ( 3 ) Na temelju analize prikupljenih podataka o obvezatnoj DDD kao posebnoj mjeri nadležni zavod za javno zdravstvo mora
9.13
#204060318,doc#299244,2011_11_128_2569.html vozila registriranih za obavljanje djelatnosti za prijevoz terenskih ekipa izvoditelja i opreme određuje se na temelju broja uređaja potrebnih za adulticidni tretman na zadanom području , s time da je za
9.13
#204060195,doc#299244,2011_11_128_2569.html kod dezinfekcije količina i vrsta opreme za rad potrebna za provedbu mjere određuje se na temelju površine , vrste postupka , stupnja infestacije površine patogenim mikroorganizmima i roku izvršenja mjere </p><p>
9.13
#204051207,doc#299244,2011_11_128_2569.html županije , odnosno Grada Zagreba , koji o tome obavješćuje nadležnoga sanitarnog inspektora ili na temelju obavljenog sanitarnog nadzora nadležnog sanitarnog inspektora . </p><p> ( 4 ) Provođenje obveznih preventivnih mjera DDD
9.13
#204050290,doc#299244,2011_11_128_2569.html ovim Zakonom te međunarodnim ugovorima kojih je Republika Hrvatska stranka . </p><p> ( 2 ) Na temelju epidemioloških indikacija i na prijedlog nadležnog doktora medicine specijalista epidemiologije , sukladno članku 49 .
9.13
#204050144,doc#299244,2011_11_128_2569.html provedenoj DDD mjeri . </p><p> B . Posebne DDD mjere </p><p> Posebne DDD mjere provode se na temelju članka 5 . , 23 . i 24 . Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih
9.13
#204050046,doc#299244,2011_11_128_2569.html , a nadležni zavod za javno zdravstvo izradio je Program mjera i Provedbeni plan na temelju članka 5 . stavka 2 . Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti , nositelj
9.13
#204049520,doc#299244,2011_11_128_2569.html pripravaka te mjere opreza određuje isključivo stručna osoba nositelja odobrenja za provedbu DDD mjera na temelju : </p><p> – prethodnog izvida površina , prostora ili objekta iz članka 10 . stavka 1
9.13
#204048869,doc#299244,2011_11_128_2569.html . 35/07 – u daljnjem tekstu : nositelji odobrenja za provedbu DDD mjera ) na temelju : </p><p> – ugovora ili narudžbenice s korisnicima objekata iz članka 10 . stavka 1 .
9.13
#204048675,doc#299244,2011_11_128_2569.html sukladno mjerama za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti određenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju toga Zakona . </p><p> ( 3 ) Sukladno članku 9 . ovoga Zakona , zaštita pučanstva
9.13
#204047522,doc#299243,2011_11_128_2568.html DODATAK V </b> </p><p> POJAŠNJENJA </p><p> ( a ) Certifikate izdaje nadležno tijelo zemlje podrijetla , na temelju odgovarajućih obrazaca iz Dodatka II . ili IV . ovoga Pravilnika , uzimajući u obzir
9.13
#204045748,doc#299243,2011_11_128_2568.html Popijač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2568 </p><p> Na temelju članka 53 . stavka 9 . , članka 63 . i članka 73 . stavka
9.13
#204043435,doc#299242,2011_11_128_2567.html . </p><p> ( 6 ) Operator tržišta plina dužan je nakon isteka šest mjeseci , na temelju podataka iz članka 18 . stavka 19 . ovoga Pravilnika , ako je to potrebno
9.13
#204043375,doc#299242,2011_11_128_2567.html . </p><p> ( 5 ) Operator tržišta plina dužan je nakon isteka tri mjeseca , na temelju podataka iz članka 18 . stavka 18 . ovoga Pravilnika , ako je to potrebno
9.13
#204043179,doc#299242,2011_11_128_2567.html ponuditelj energije uravnoteženja iz članka 43 . stavka 1 . ovoga Pravilnika , utvrđeno na temelju članka 18 . stavka 17 . ovoga Pravilnika , tri plinska dana za redom izvan
9.13
#204043056,doc#299242,2011_11_128_2567.html za negativno stanje namire plina . </p><p> ( 4 ) Operator tržišta plina ima pravo na temelju utvrđenog maksimalnog stanja namire plina odrediti visinu potrebnih sredstava osiguranja plaćanja za ponuditelja energije uravnoteženja
9.13
#204042851,doc#299242,2011_11_128_2567.html . </p><p> ( 8 ) Operator tržišta plina dužan je nakon isteka šest mjeseci , na temelju podataka iz članka 18 . stavka 19 . ovoga Pravilnika , ako je to potrebno
9.13
#204042792,doc#299242,2011_11_128_2567.html . </p><p> ( 7 ) Operator tržišta plina dužan je nakon isteka tri mjeseca , na temelju podataka iz članka 18 . stavka 18 . ovoga Pravilnika , ako je to potrebno
9.13
#204042645,doc#299242,2011_11_128_2567.html razliku kumulativa dnevnih odstupanja na kraju zadnjeg plinskog dana u prethodnom mjesecu , utvrđenog na temelju članka 18 . stavaka 17 . , 18 . i 19 . ovoga Pravilnika ,
9.13
#204042432,doc#299242,2011_11_128_2567.html razlike kumulativa dnevnih odstupanja na kraju zadnjeg plinskog dana u prethodnom mjesecu , utvrđenog na temelju članka 18 . stavaka 17 . , 18 . i 19 . ovoga Pravilnika ,
9.13
#204042373,doc#299242,2011_11_128_2567.html je kumulativ dnevnih odstupanja na kraju zadnjeg plinskog dana u prethodnom mjesecu , utvrđen na temelju članka 18 . stavaka 17 . , 18 . i 19 . ovoga Pravilnika ,
9.13
#204042180,doc#299242,2011_11_128_2567.html odstupanja izvan granica maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja u ta tri plinska dana , a na temelju podataka iz članka 18 . stavak 15 . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 3 ) U
9.13
#204041958,doc#299242,2011_11_128_2567.html za negativni kumulativ dnevnih odstupanja . </p><p> ( 4 ) Operator tržišta plina ima pravo na temelju utvrđenog maksimalnog kumulativa dnevnih odstupanja odrediti visinu potrebnih sredstava osiguranja plaćanja za pojedinog voditelja bilančne
9.13
#204040537,doc#299242,2011_11_128_2567.html sustava po pojedinim korisnicima transportnog sustava i po pojedinom ugovoru o transportu plina utvrđene na temelju izmjerenih podataka , za svaki plinski dan u prethodnom mjesecu . </p><p> ( 6 ) Operator
9.13
#204039059,doc#299242,2011_11_128_2567.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2567 </p><p> Na temelju članka 3 . stavka 3 . Zakona o tržištu plina ( » Narodne novine «
9.13
#204038878,doc#299241,2011_11_127_2564.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2564 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#204038629,doc#299240,2011_11_127_2563.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2563 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#204038378,doc#299239,2011_11_127_2562.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2562 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#204038158,doc#299238,2011_11_127_2561.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2561 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . stavak 1 . točka 10 . i članka 8 . stavak
9.13
#204037940,doc#299237,2011_11_127_2560.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2560 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#204037749,doc#299236,2011_11_127_2559.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2559 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#204037552,doc#299235,2011_11_127_2558.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2558 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#204035984,doc#299234,2011_11_127_2557.html iur . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2557 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . stavak 1 . točka 10 . i članka 8 . stavak
9.13
#204035806,doc#299233,2011_11_127_2556.html po osnovi darovanja za zdravstvene potrebe ne smatraju dohotkom . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2556 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine « , br .
9.13
#204033580,doc#299231,2011_11_127_2565.html 161 . stavka 4 . Zakona o osiguranju , Agencija donosi ovo rješenje . </p><p> Na temelju članka 8 . stavak 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ,
9.13
#204033506,doc#299231,2011_11_127_2565.html od 1,2 , kao što je naloženo točkom 1 . izreke Rješenja , a na temelju članka 106 . stavka 2 . Zakona o osiguranju . Na opisani način Društvo nije
9.13
#204032995,doc#299231,2011_11_127_2565.html . Rješenja od 6 . listopada 2011 . , </p><p> – izvješća ne sadrže pretpostavke na temelju kojih su projekcije poslovanja izrađene , iako je isto naloženo točkom 1 . Rješenja i
9.13
#204032929,doc#299231,2011_11_127_2565.html je da Društvo nije provelo detaljnu analizu stanja Društva te identificiralo strukturne probleme te na temelju toga iste prezentiralo Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini , a u cilju donošenja adekvatnih mjera
9.13
#204030353,doc#299231,2011_11_127_2565.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2565 </p><p> Na temelju članka 15 . točke 3 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#204030054,doc#299230,2011_11_126_2533.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2533 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . stavka 2 . Zakona o
9.13
#204029970,doc#299229,2011_11_126_2532.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2532 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 20 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#204029880,doc#299228,2011_11_126_2531.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2531 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 20 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#204029657,doc#299227,2011_11_126_2530.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2530 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 11 . stavka 1 . i članka
9.13
#204029465,doc#299226,2011_11_126_2529.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2529 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 11 . stavka 1 . i članka
9.13
#204029313,doc#299225,2011_11_126_2528.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2528 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 11 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#204029160,doc#299224,2011_11_126_2527.html , dr . med . , v . r . </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2527 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 11 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#204028550,doc#299223,2011_11_126_2555.html preko isplatnih lista prilikom obračuna plaća i doznačivanja članarine na račun sindikata , a na temelju pisane izjave člana sindikata . </p><p> U slučaju kad sindikalni povjerenik obavlja sindikalne aktivnosti u punom
9.13
#204027497,doc#299223,2011_11_126_2555.html božićnicu iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata božićnice u visini koja proizlazi na temelju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i sindikata . </p><p> Članak 89 . </p><p> Iznosi materijalnih prava iz
9.13
#204027418,doc#299223,2011_11_126_2555.html najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata dara za djecu u visini koja proizlazi na temelju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i sindikata . </p><p> Božićnica </p><p> Članak 88 . </p><p> Radnicima u javnim
9.13
#204025909,doc#299223,2011_11_126_2555.html regres iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata regresa u visini koja proizlazi na temelju ugovora između Vlade i sindikata . </p><p> Regres se isplaćuje jednokratno najviše jednom godišnje najkasnije do
9.13
#204022521,doc#299223,2011_11_126_2555.html , dodaci za posebne uvjete rada , položajni dodaci i uvećanja plaća . </p><p> Plaća na temelju prihoda ostvarenog na tržištu </p><p> Članak 55 . </p><p> Poslodavac koji izvan sredstava Zavoda i proračuna ostvaruje
9.13
#204021523,doc#299223,2011_11_126_2555.html na radu . </p><p> Troškovi edukacije </p><p> Članak 46 . </p><p> Poslodavac osigurava sredstva za edukaciju radnika na temelju usuglašenih interesa poslodavca i radnika . </p><p> Za potrebe edukacije u tuzemstvu , zbog obveznog kontinuiranog
9.13
#204021028,doc#299223,2011_11_126_2555.html prekinuti korištenje godišnjeg odmora samo radi izvršenja osobito važnih i neodgodivih službenih poslova , na temelju odluke poslodavca . </p><p> Radniku kojem je odgođeno ili prekinuto korištenje godišnjeg odmora mora se omogućiti
9.13
#204020985,doc#299223,2011_11_126_2555.html i savjetovati se sa Sindikatom . </p><p> Odluka o korištenju godišnjeg odmora </p><p> Članak 41 . </p><p> Na temelju plana rasporeda godišnjeg odmora poslodavac dostavlja radniku odluku o korištenju godišnjeg odmora najkasnije 15 dana
9.13
#204017928,doc#299223,2011_11_126_2555.html , odnosno grad i koje obavljaju zdravstvenu djelatnost sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti na temelju sklopljenog ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ( u daljnjem tekstu : Zavod )
9.13
#204017666,doc#299222,2011_11_126_2554.html zapreka za glasovanjem te se pristupilo tajnom glasovanju o ponudi koristeći glasačke listiće . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
9.13
#204017193,doc#299222,2011_11_126_2554.html , odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji . </p><p> VII . Ova Odluka objavljuje se u
9.13
#204017185,doc#299222,2011_11_126_2554.html pravo na naknadu eventualne štete . Ostvarivanje koncesije , odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji
9.13
#204016774,doc#299222,2011_11_126_2554.html Stefanović , Zdravko Kedžo , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
9.13
#204016435,doc#299221,2011_11_126_2526.html Ljevak , dipl . ing . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2526 </p><p> Na temelju članka 4 . stavka 1 . Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske ,
9.13
#204016043,doc#299220,2011_11_126_2553.html Net d.o.o . , Zagreb emitira svoj program na koncesijskom području sukladno tehničkim parametrima na temelju kojih mu je dana koncesija . </p><p> 25 . listopada 2011 . godine , sukladno zaključku
9.13
#204015621,doc#299220,2011_11_126_2553.html na snagu danom donošenja i objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> Na temelju članka 73 . stavka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima , Vijeće
9.13
#204015457,doc#299220,2011_11_126_2553.html u postupku nadzora nad radom nakladnika – KAPITAL NET d.o.o . , Zagreb , na temelju članka 76 . stavka 1 . točke 2 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#204014429,doc#299219,2011_11_126_2552.html komunikacije zatražilo izvješće emitira li nakladnik Radio Trogir d.o.o . program sukladno tehničkim parametrima na temelju kojih im je dana koncesija . </p><p> Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije u dopisu
9.13
#204014064,doc#299219,2011_11_126_2552.html nedovoljno zastupljene . Informativne emisije donose uglavnom globalne vijesti iz zemlje i svijeta . Na temelju analiziranih programa zaključeno je da nakladnik ne može ispuniti odredbu članka 36 . stavka 6
9.13
#204013648,doc#299219,2011_11_126_2552.html u postupku nadzora nad radom nakladnika radija – Radio Trogir d.o.o . Trogir , na temelju članka 76 . stavka 1 . točke 4 . i 9 . Zakona o elektroničkim
9.13
#204013116,doc#299218,2011_11_126_2551.html iz kojih razloga nije izvijestio Vijeće za elektroničke medije o problemima u radu te na temelju čije odluke je prekinuto emitiranje programa , a o čemu se nakladnik nije očitovao . </p>
9.13
#204012986,doc#299218,2011_11_126_2551.html radio d.o.o . Komiža emitira svoj program na području grada Visa sukladno tehničkim parametrima na temelju kojih im je dodijeljena koncesija . </p><p> Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije je u
9.13
#204012871,doc#299218,2011_11_126_2551.html na snagu danom donošenja i objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> Na temelju Odluke Vijeća za elektroničke medije od 7 . veljače 2008 . godine s nakladnikom Nautic
9.13
#204012271,doc#299217,2011_11_126_2550.html . sc . Željko Bačić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2550 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine «
9.13
#204011854,doc#299216,2011_11_126_2549.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2549 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine «
9.13
#204011758,doc#299215,2011_11_126_2548.html opravdanosti osnivanja privatne prakse na novoj adresi podnositelj zahtjeva koji je privatnu praksu obavljao na temelju rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o odobrenju za rad na osnovi koncesije za obavljanje
9.13
#204006920,doc#299212,2011_11_126_2545.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2545 </p><p> Na temelju članka 104 . stavka 1 . točka 3 . Zakona o otpadu ( » Narodne
9.13
#204006444,doc#299211,2011_11_126_2544.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2544 </p><p> Na temelju članka 139 . stavak 3 . Zakona o sudovima ( » Narodne novine « br
9.13
#204005729,doc#299209,2011_11_126_2543.html <p> dokument </p><p> 9,00 </tr></p><p><tr> 3.3 . </p><p> Izvještaj o promjenama kapitala </p><p> dokument </p><p> 6,00 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2543 </p><p> Na temelju odredbe članka 84 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu ( »
9.13
#204005354,doc#299208,2011_11_126_2542.html Naknadu navedenu pod rednim brojem 3 . u Cjeniku usluga Financijska agencija naplaćuje mjesečno na temelju ispostavljenog računa . </p><p> IV . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Članak 6 . </p><p> Danom stupanja na
9.13
#204005317,doc#299208,2011_11_126_2542.html Zainteresirana osoba ( tražitelj ) obvezna je Financijskoj agenciji dostaviti dokaz o izvršenoj uplati na temelju obavijesti o plaćanju , nakon čega joj je Financijska agencija obvezna isporučiti zatraženu dokumentaciju i
9.13
#204005297,doc#299208,2011_11_126_2542.html ) Naknada navedena pod rednim brojem 2 . u Cjeniku usluga naplaćuje se unaprijed na temelju obavijesti o plaćanju . Zainteresirana osoba ( tražitelj ) obvezna je Financijskoj agenciji dostaviti dokaz
9.13
#204004866,doc#299208,2011_11_126_2542.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2542 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 8 . Zakona o računovodstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#204004720,doc#299207,2011_11_126_2541.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2541 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204004649,doc#299206,2011_11_126_2540.html <p> Postupak davanja koncesije započinje danom objave ove Obavijesti u » Narodnim novinama« . </p><p> Postupak na temelju kojeg se donosi Odluka i daje koncesija najpovoljnijem ponuditelju u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja
9.13
#204003050,doc#299206,2011_11_126_2540.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2540 </p><p> Na temelju članka 18 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o koncesijama ( » Narodne
9.13
#204002405,doc#299205,2011_11_126_2539.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2539 </p><p> Na temelju članka 9 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br .
9.13
#203998277,doc#299203,2011_11_126_2537.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2537 </p><p> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sustavu državne uprave (
9.13
#203997490,doc#299202,2011_11_126_2536.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2536 </p><p> Na temelju članka 19 . Zakona o upravnim pristojbama ( » Narodne novine « , br .
9.13
#203996128,doc#299201,2011_11_126_2535.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2535 </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 3 . Zakona o rudarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#203996016,doc#299200,2011_11_126_2534.html dr . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2534 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 13 . stavka 1 . točke 1
9.13
#203995740,doc#299199,2011_11_125_2506.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2506 </p><p> Na temelju članka 98 . podstavak 4 . Ustava Republike Hrvatske , članka 1 . stavka 2
9.13
#203994535,doc#299198,2011_11_125_2505.html , za presudu zbog ogluhe , za presudu na temelju odricanja i za presudu na temelju priznanja , donesenu najkasnije na pripremnom ročištu ili na prvom ročištu za glavnu raspravu ,
9.13
#203994529,doc#299198,2011_11_125_2505.html 2 ) Za presudu zbog izostanka , za presudu zbog ogluhe , za presudu na temelju odricanja i za presudu na temelju priznanja , donesenu najkasnije na pripremnom ročištu ili na
9.13
#203994471,doc#299198,2011_11_125_2505.html vraćanje pristojbe sud će donijeti rješenje i dostaviti ga Ministarstvu financija . </p><p> Ministarstvo financija na temelju rješenja iz stavka 1 . ovoga članka obavlja vraćanje pristojbe na teret prihoda državnog proračuna
9.13
#203993491,doc#299198,2011_11_125_2505.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2505 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#203992868,doc#299197,2011_11_125_2504.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2504 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#203990726,doc#299195,2011_11_125_2502.html svoj status , </p><p> 6 . korisnici socijalne skrbi koji primaju pomoć za uzdržavanje , na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status , </p><p> 7 . humanitarne organizacije i organizacije koje se
9.13
#203990706,doc#299195,2011_11_125_2502.html supružnici , djeca i roditelji poginulih , nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu , na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status , </p><p> 6 . korisnici socijalne skrbi koji primaju pomoć
9.13
#203990681,doc#299195,2011_11_125_2502.html , djeca i roditelji branitelja poginulih , nestalih i zatočenih u Domovinskom ratu , na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status , </p><p> 5 . supružnici , djeca i roditelji poginulih
9.13
#203990655,doc#299195,2011_11_125_2502.html osobe i tijela u obavljanju javnih ovlasti , </p><p> 3 . invalidi Domovinskog rata , na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status , </p><p> 4 . supružnici , djeca i roditelji branitelja
9.13
#203989637,doc#299194,2011_11_125_2501.html Zakona kojom je ugovoren rok za pregled predmeta obveze duži od 30 dana </p><p> ako na temelju okolnosti slučaja , a posebno trgovačkih običaja i naravi predmeta obveze , proizlazi da je
9.13
#203988770,doc#299194,2011_11_125_2501.html 2 ) Novčane obveze , u smislu ovoga Zakona , jesu novčane obveze nastale na temelju : </p><p> 1 ) ugovora što ih sklapaju poduzetnici među sobom u obavljanju djelatnosti koje čine
9.13
#203988648,doc#299194,2011_11_125_2501.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2501 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA ISPUNJENJA
9.13
#203988386,doc#299193,2011_11_125_2500.html s pravom korištenja Grada Zagreba , gradova i općina za koje se vode postupci na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine , do pravomoćnog okončanja
9.13
#203988231,doc#299193,2011_11_125_2500.html uvjetom da se fizička ili pravna osoba pridržava rokova plaćanja . </p><p> Članak 39 . </p><p> Na temelju odluke o kupoprodaji poslovnoga prostora iz članka 38 . ovoga Zakona Agencija za upravljanje državnom
9.13
#203987494,doc#299193,2011_11_125_2500.html prostora ne može ostvariti zakupnik poslovnoga prostora koji je isti dao u podzakup ili na temelju bilo koje druge pravne osnove prepustio korištenje poslovnoga prostora drugoj osobi . </p><p> Članak 35 . </p>
9.13
#203987358,doc#299193,2011_11_125_2500.html koji u njemu obavlja dopuštenu djelatnost , a koji je taj prostor nastavio koristiti na temelju ranije sklopljenog ugovora o zakupu kojem je prestala valjanost . </p><p> ( 9 ) Poslovni prostor
9.13
#203986971,doc#299193,2011_11_125_2500.html donijeti predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave , i to na temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koji će se javno objaviti . Popis poslovnih
9.13
#203986857,doc#299193,2011_11_125_2500.html donijeti nadležna tijela jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave , i to na temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koji će se javno objaviti . Popis poslovnih
9.13
#203986706,doc#299193,2011_11_125_2500.html i u skladu s uredbom koju će donijeti Vlada Republike Hrvatske , i to na temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koji će sastaviti Agencija za upravljanje državnom imovinom
9.13
#203986635,doc#299193,2011_11_125_2500.html i u skladu s uredbom koju će donijeti Vlada Republike Hrvatske , i to na temelju popisa poslovnih prostora koji su predmet kupoprodaje koji će sastaviti Agencija za upravljanje državnom imovinom
9.13
#203986160,doc#299193,2011_11_125_2500.html 4 ) U slučaju iz stavka 2 . ovoga članka ovrha se može tražiti na temelju ugovora o zakupu i zapisnika iz stavka 3 . ovoga članka . </p><p> Članak 26 . </p>
9.13
#203985989,doc#299193,2011_11_125_2500.html 24 . </p><p> ( 1 ) Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na neodređeno vrijeme na temelju otkaza prestaje danom isteka otkaznoga roka . </p><p> ( 2 ) Otkazni rok je vrijeme između
9.13
#203985956,doc#299193,2011_11_125_2500.html <p> ( 2 ) Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na neodređeno vrijeme ne može na temelju otkaza prestati prije isteka jedne godine od dana sklapanja , ako ugovorom nije drukčije određeno
9.13
#203985813,doc#299193,2011_11_125_2500.html stavka 8 . ovoga Zakona nije dopušteno poslovni prostor na kojem je zasnovao zakup na temelju uvjeta iz te odredbe , dati taj poslovni prostor u podzakup . </p><p> Članak 20 . </p>
9.13
#203983236,doc#299193,2011_11_125_2500.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2500 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAKUPU I
9.13
#203982999,doc#299192,2011_11_125_2499.html 1 . ovoga članka ostaju na snazi do donošenja podzakonskih propisa i općih akata na temelju ovoga Zakona , osim ako nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona . </p><p> ( 3
9.13
#203982980,doc#299192,2011_11_125_2499.html i 19/10 . ) . </p><p> ( 2 ) Podzakonski propisi i opći akti doneseni na temelju propisa iz stavka 1 . ovoga članka ostaju na snazi do donošenja podzakonskih propisa i
9.13
#203981790,doc#299192,2011_11_125_2499.html . </p><p> Sredstva za rad pučkog pravobranitelja osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske , na temelju prijedloga pučkog pravobranitelja . </p><p> X . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Izbor pučkog pravobranitelja i zamjenika
9.13
#203981609,doc#299192,2011_11_125_2499.html za obavljanje poslova iz djelokruga pučkog pravobranitelja . </p><p> ( 4 ) Pučki pravobranitelj može na temelju ovoga Zakona i Poslovnika o radu donijeti i druge akte potrebne za uredno obavljanje poslova
9.13
#203980992,doc#299192,2011_11_125_2499.html poziva . </p><p> Izbor zamjenika pučkog pravobranitelja </p><p> Članak 35 . </p><p> ( 1 ) Pučki pravobranitelj na temelju prethodnog javnog poziva za prijavu kandidata utvrđuje prijedlog novog zamjenika pučkog pravobranitelja najkasnije 60 dana
9.13
#203980791,doc#299192,2011_11_125_2499.html prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora , utvrđuje prijedlog najmanje dva kandidata za pučkog pravobranitelja na temelju pristiglih prijava iz javnog poziva te ga upućuju Hrvatskom saboru . </p><p> ( 3 ) Pučkog
9.13
#203980336,doc#299192,2011_11_125_2499.html zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda starijih osoba te o suzbijanju svih oblika diskriminacije na temelju starosti , </p><p> – pruža savjetodavnu pomoć i informira starije osobe o načinu ostvarivanja i zaštiti
9.13
#203980210,doc#299192,2011_11_125_2499.html 1 ) Zamjenik pučkog pravobranitelja za starije osobe promiče i štiti prava starijih osoba na temelju Ustava Republike Hrvatske , međunarodnih ugovora i zakona , a osobito : </p><p> – prati usklađenost
9.13
#203979915,doc#299192,2011_11_125_2499.html Zamjenik pučkog pravobranitelja za osobe s invaliditetom promiče i štiti prava osoba s invaliditetom na temelju Ustava Republike Hrvatske , međunarodnih ugovora i zakona , a osobito : </p><p> – prati usklađenost
9.13
#203979831,doc#299192,2011_11_125_2499.html 4 . ovoga Zakona , </p><p> – prikuplja i analizira statističke podatke o slučajevima diskriminacije na temelju spola i spolne orijentacije , </p><p> – provodi istraživanja o diskriminaciji i razmjenjuje raspoložive informacije s
9.13
#203979804,doc#299192,2011_11_125_2499.html <p> – razmatra slučajeve povreda načela ravnopravnosti spolova , slučajeve diskriminacije prema pojedincima ili skupinama na temelju spola ili spolne orijentacije , koje su počinila tijela iz članka 4 . ovoga Zakona
9.13
#203979739,doc#299192,2011_11_125_2499.html Republike Hrvatske iz međunarodnih ugovora koji se odnose na ravnopravnost spolova i sprečavanje diskriminacije na temelju spola i spolne orijentacije , </p><p> – prati provođenje zakona kojim se uređuje ravnopravnost spolova i
9.13
#203979683,doc#299192,2011_11_125_2499.html ravnopravnost spolova promiče i štiti ravnopravnost između spolova te aktivno djeluje na suzbijanju diskriminacije na temelju spola i spolne orijentacije , a osobito : </p><p> – prati usklađenost zakona i drugih propisa
9.13
#203979350,doc#299192,2011_11_125_2499.html . </p><p> ( 1 ) Zamjenik pučkog pravobranitelja za djecu promiče i štiti prava djece na temelju Ustava Republike Hrvatske , međunarodnih ugovora i zakona , a osobito : </p><p> – postupa u
9.13
#203978805,doc#299192,2011_11_125_2499.html zakonom . </p><p> Zahtjev za obnovu upravnog postupka </p><p> Članak 24 . </p><p> ( 1 ) Ako na temelju stanja utvrđenog u provedenom ispitnom postupku povodom pritužbe pučki pravobranitelj ima saznanja da su prava
9.13
#203978023,doc#299192,2011_11_125_2499.html pritužbu u skladu s prethodnom uputom pučkog pravobranitelja , zbog čega nema dovoljno podataka na temelju kojih bi pravobranitelj mogao postupati , </p><p> – ako se radi o ponovljenoj pritužbi , a
9.13
#203976019,doc#299191,2011_11_125_2524.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2524 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#203975771,doc#299190,2011_11_125_2523.html s javnom ponudom te je odlučeno kao u točki 1 . ovog rješenja . </p><p> Na temelju članka 105 . stavka 1 . i 113 . Zakona o investicijskim fondovima , Agencija
9.13
#203975715,doc#299190,2011_11_125_2523.html investicijskih fondova s javnom ponudom ( » Narodne novine « broj 22/07 ) . </p><p> Na temelju članka 87 . Zakona o investicijskim fondovima , a nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju ,
9.13
#203975195,doc#299190,2011_11_125_2523.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2523 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#203974969,doc#299189,2011_11_125_2522.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2522 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#203974770,doc#299188,2011_11_125_2521.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2521 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#203974384,doc#299187,2011_11_125_2520.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2520 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#203972969,doc#299185,2011_11_125_2518.html Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2518 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 152 . , a u svezi s čl . 113 . st . 1
9.13
#203972855,doc#299184,2011_11_125_2517.html Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2517 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 152 . , a u svezi s čl . 113 . st . 1
9.13
#203968591,doc#299183,2011_11_125_2498.html ili drugu priznatu međunarodnu organizaciju . </p><p> ( 3 ) Pokretanje kaznenog postupka poduzima se na temelju odobrenja Državnog odvjetnika Republike Hrvatske koji takvo odobrenje može dati nakon pribavljenog pristanka države ,
9.13
#203964350,doc#299183,2011_11_125_2498.html službenu osobu Vojne policije , službenu osobu kojoj je povjereno čuvanje osoba kojima je na temelju zakona oduzeta sloboda , kad obavljaju službenu dužnost , </p><p> kaznit će se kaznom zatvora od
9.13
#203963922,doc#299183,2011_11_125_2498.html <p> Omogućavanje bijega osobi kojoj je oduzeta sloboda </p><p> Članak 310 . </p><p> Tko osobu kojoj je na temelju zakona oduzeta sloboda potiče na bijeg ili joj pomaže u bijegu , </p><p> kaznit će se
9.13
#203963860,doc#299183,2011_11_125_2498.html napasti na život ili tijelo neke osobe pobjegne iz ustanove u kojoj se nalazi na temelju zakonite odluke kojom mu je oduzeta sloboda , </p><p> kaznit će se kaznom zatvora od šest
9.13
#203963778,doc#299183,2011_11_125_2498.html sloboda </p><p> Članak 309 . </p><p> ( 1 ) Tko u ustanovi u kojoj se nalazi na temelju zakonite odluke kojom mu je oduzeta sloboda sudjeluje u okupljanju osoba kojima je oduzeta sloboda
9.13
#203963709,doc#299183,2011_11_125_2498.html koja je ili će biti ispitana kao zaštićeni svjedok , ili za koju je na temelju posebnog zakona pokrenut postupak za uključenje u program zaštite ili je ta osoba uključena u
9.13
#203963578,doc#299183,2011_11_125_2498.html upravnom postupku , postupku pred javnim bilježnikom ili stegovnom postupku , a što se na temelju zakona ili odluke utemeljene na zakonu smatra tajnom , </p><p> kaznit će se kaznom zatvora do
9.13
#203959506,doc#299183,2011_11_125_2498.html za izradu lažnog novca , lažnih vrijednosnih papira , lažnih znakova za vrijednost izdanih na temelju propisa , lažnih znakova za obilježavanje robe , lažnih mjera i utega i krivotvorenih isprava
9.13
#203959143,doc#299183,2011_11_125_2498.html , čeka , platne kartice ili javne ili službene knjige koja se mora voditi na temelju zakona , </p><p> kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina . </p><p> (
9.13
#203958807,doc#299183,2011_11_125_2498.html ) Tko izradi lažne biljege , poštanske marke ili druge znakove za vrijednost izdane na temelju propisa ili ih preinači , pribavi ili dade drugome na uporabu s ciljem da ih
9.13
#203958707,doc#299183,2011_11_125_2498.html <p> Članak 275 . </p><p> ( 1 ) Tko izradi lažni vrijednosni papir koji se izdaje na temelju propisa , preinači pravi vrijednosni papir ili pribavi takav lažni vrijednosni papir ili ga stavi
9.13
#203956767,doc#299183,2011_11_125_2498.html djelo iz stavka 1 . ovoga članka počinila osoba koja je raspolagala povlaštenom informacijom na temelju članstva u upravljačkim ili nadzornim tijelima izdavatelja , svojeg udjela u kapitalu izdavatelja , pristupa
9.13
#203937659,doc#299183,2011_11_125_2498.html , pravo na obavljanje djelatnosti , pravo na zapošljavanje i napredovanje , ili tko na temelju te razlike ili pripadnosti daje drugome povlastice ili pogodnosti , </p><p> kaznit će se kaznom zatvora
9.13
#203930876,doc#299183,2011_11_125_2498.html , a koji je zakonom , drugim propisom ili općim aktom nadležnog tijela donesenim na temelju zakona proglašen službenom tajnom , a nije riječ o klasificiranom podatku sukladno posebnom zakonu . </p>
9.13
#203929044,doc#299183,2011_11_125_2498.html . ovoga članka oduzet će se i od druge osobe bez obzira po kojem pravnom temelju je stečena ako ta osoba ne učini vjerojatnim da je korist stekla u dobroj vjeri
9.13
#203929001,doc#299183,2011_11_125_2498.html 3 . ovoga članka oduzet će se od člana obitelji bez obzira po kojem pravnom temelju se kod njega nalazi i neovisno o tome živi li u zajedničkom kućanstvu s počiniteljem
9.13
#203928226,doc#299183,2011_11_125_2498.html Po proteku jedne godine od početka izvršavanja sigurnosne mjere udaljenja iz zajedničkog kućanstva izrečene na temelju stavka 1 . ovoga članka , sud može na prijedlog osuđenika obustaviti njezino izvršenje ako
9.13
#203927993,doc#299183,2011_11_125_2498.html mjere . </p><p> ( 5 ) Po proteku jedne godine od početka izvršavanja mjere izrečene na temelju stavka 1 . ovoga članka , sud može na prijedlog osuđenika obustaviti njezino izvršenje ako
9.13
#203927390,doc#299183,2011_11_125_2498.html preispitivanja . </p><p> ( 7 ) Po proteku deset godina od početka izvršavanja mjere izrečene na temelju stavka 3 . ovoga članka , sud može na prijedlog osuđenika obustaviti njezino izvršenje ako
9.13
#203927333,doc#299183,2011_11_125_2498.html Zakona . </p><p> ( 6 ) Po proteku tri godine od početka izvršavanja mjere izrečene na temelju stavka 1 . ovoga članka , sud može na prijedlog osuđenika obustaviti njeno izvršenje ako
9.13
#203923974,doc#299183,2011_11_125_2498.html zatvora u trajanju do jedne godine ili novčanu kaznu . </p><p> ( 3 ) Kad na temelju stavka 1 . i 2 . ovoga članka opozove uvjetnu osudu , sud će raniju
9.13
#203922440,doc#299183,2011_11_125_2498.html će mu za svako kazneno djelo utvrditi kaznu , a zatim će ga , na temelju ocjene počiniteljeve ličnosti i počinjenih kaznenih djela u njihovoj ukupnosti , osuditi na jedinstvenu kaznu
9.13
#203921088,doc#299183,2011_11_125_2498.html , imovina i ostali podaci potrebni za utvrđivanje visine dnevnog iznosa mogu se utvrditi na temelju slobodne procjene ako bi njihovo utvrđivanje bilo povezano s nerazmjernim teškoćama ili ako se predlaže
9.13
#203921006,doc#299183,2011_11_125_2498.html dnevnog iznosa te njihov umnožak . </p><p> ( 3 ) Broj dnevnih iznosa utvrđuje se na temelju okolnosti navedenih u članku 47 . ovoga Zakona , osim onih koje se odnose na
9.13
#203917182,doc#299183,2011_11_125_2498.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2498 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU KAZNENOG ZAKONA </p><p> Proglašavam Kazneni
9.13
#203917089,doc#299182,2011_11_125_2516.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2516 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
9.13
#203916993,doc#299181,2011_11_125_2515.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2515 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
9.13
#203916871,doc#299180,2011_11_125_2514.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2514 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « broj 76/09 ,
9.13
#203916763,doc#299179,2011_11_125_2513.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2513 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
9.13
#203916670,doc#299178,2011_11_125_2512.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2512 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
9.13
#203916577,doc#299177,2011_11_125_2511.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2511 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
9.13
#203916485,doc#299176,2011_11_125_2510.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2510 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
9.13
#203916377,doc#299175,2011_11_125_2509.html dr . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2509 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
9.13
#203915988,doc#299174,2011_11_125_2508.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2508 </p><p> Na temelju članka 98 . podstavak 4 . Ustava Republike Hrvatske , članka 1 . stavka 2
9.13
#203915553,doc#299173,2011_11_125_2507.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2507 </p><p> Na temelju članka 98 . podstavak 4 . Ustava Republike Hrvatske , članka 1 . stavka 2
9.13
#203915216,doc#299172,2011_11_124_2477.html uniji ili Republici Hrvatskoj najmanje deset godina , poznatu djelotvornost i sigurnost primjene , na temelju iscrpnih znanstvenih podataka iz literature , </p><p> c ) ili da su proizvođač referentnog lijeka i
9.13
#203915024,doc#299172,2011_11_124_2477.html uniji ili Republici Hrvatskoj najmanje deset godina , poznatu djelotvornost i sigurnost primjene , na temelju iscrpnih znanstvenih podataka iz literature , ili </p><p> c ) da su proizvođač referentnog lijeka i
9.13
#203914119,doc#299172,2011_11_124_2477.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2477 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#203913548,doc#299171,2011_11_124_2476.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2476 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#203913340,doc#299170,2011_11_124_2475.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2475 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA
9.13
#203912644,doc#299169,2011_11_124_2474.html članka 23 . stavka 1 . podstavka 4 . ovoga Zakona koje Komora obavlja na temelju javnih ovlasti . </p><p> Članak 30 . </p><p> Komora vodi Imenik magistara edukacijske rehabilitacije , Imenik sveučilišnih
9.13
#203909678,doc#299169,2011_11_124_2474.html i osoba s invaliditetom , </p><p> – timski rad – sudjelovanje u donošenju zajedničke odluke na temelju multidisciplinarne procjene o klasifikaciji teškoće , primjerenom obliku rane intervencije , školovanja , profesionalnog obrazovanja
9.13
#203908878,doc#299169,2011_11_124_2474.html usluga . </p><p> Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu i propisima koji se donose na temelju njega , a koji imaju rodno značenje , bez obzira jesu li korišteni u muškom
9.13
#203907893,doc#299168,2011_11_124_2473.html članka 25 . stavka 1 . podstavka 4 . ovoga Zakona koje Komora obavlja na temelju javnih ovlasti . </p><p> Članak 32 . </p><p> Komora vodi Imenik magistara socijalnog rada , Imenik magistara
9.13
#203903907,doc#299168,2011_11_124_2473.html radnike . </p><p> Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu i propisima koji se donose na temelju njega , a koji imaju rodno značenje , bez obzira na to jesu li korišteni
9.13
#203903709,doc#299168,2011_11_124_2473.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2473 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O DJELATNOSTI SOCIJALNOG
9.13
#203902018,doc#299167,2011_11_124_2472.html . </p><p> Članak 43 . </p><p> Poslove Agencije vodi ravnatelj Agencije . </p><p> Ravnatelj Agencije imenuje se na temelju javnoga natječaja . </p><p> Ravnatelja Agencije imenuje i razrješava Upravno vijeće . </p><p> Ravnatelj Agencije imenuje se
9.13
#203901491,doc#299167,2011_11_124_2472.html kvalitete zdravstvene zaštite i kvalitete usluga socijalne skrbi sukladno ovome Zakonu i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona . </p><p> Agencija je obvezna o svome radu podnositi godišnje izvješće Vladi Republike Hrvatske
9.13
#203901049,doc#299167,2011_11_124_2472.html pravna osoba čiji se ustroj i način rada uređuju ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona . </p><p> Osnivač Agencije je Republika Hrvatska , a osnivačka prava i obveze ostvaruje
9.13
#203900966,doc#299167,2011_11_124_2472.html osiguranje . </p><p> Financiranje iz stavka 1 . ovoga članka Zavod za socijalno osiguranje utvrđuje na temelju mjerila kvalitete usluga socijalne skrbi koje provodi nositelj djelatnosti socijalne skrbi . </p><p> Mjerila iz stavka
9.13
#203899824,doc#299167,2011_11_124_2472.html zdravstvene zaštite sa Zavodom . </p><p> Financiranje iz stavka 1 . ovoga članka Zavod utvrđuje na temelju mjerila kvalitete zdravstvene zaštite i sigurnosti zdravstvenih postupaka koje provodi nositelj zdravstvene djelatnosti . </p><p> Mjerila
9.13
#203897690,doc#299167,2011_11_124_2472.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2472 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O KVALITETI ZDRAVSTVENE
9.13
#203895073,doc#299166,2011_11_124_2471.html , uključujući diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske . </p><p> Hrvatska radiotelevizija , kao javna ustanova , na temelju svojih zakonskih obveza , izrađuje plan i program rada za radio , televiziju i javne
9.13
#203892540,doc#299166,2011_11_124_2471.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2471 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O ODNOSIMA REPUBLIKE
9.13
#203890589,doc#299163,2011_11_124_2496.html ustavnog prava , Ustavni sud ispituje eventualno postojanje povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak – razmatran kao jedinstvena cjelina – bio vođen na način
9.13
#203887607,doc#299162,2011_11_124_2495.html spora iz članka 1 . stavka 1 . ovog Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Na temelju prijedloga , odnosno mišljenja Povjerenstva iz stavka 1 . ovog članka , HAKOM odlučuje o
9.13
#203887549,doc#299162,2011_11_124_2495.html se odlukom Vijeća . </p><p> Način rada Povjerenstva </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Povjerenstvo na temelju prikupljenih podataka , dokumentacije i očitovanja , utvrđuje činjenice i okolnosti za svaki pojedini slučaj
9.13
#203887295,doc#299162,2011_11_124_2495.html skladu s odredbama Zakona o poštanskim uslugama . </p><p> ( 2 ) HAKOM rješava sporove na temelju prijedloga Povjerenstva , u skladu s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama , Zakona o poštanskim
9.13
#203886785,doc#299161,2011_11_124_2494.html dana donošenja mišljenja . </p><p> VI . ODLUKA O PRIZNAVANJU NAZIVA PRIMARIJUS </p><p> Članak 12 . </p><p> Na temelju dostavljenog mišljenja iz članka 9 . ovoga Pravilnika , ministar donosi odluku i dodjeljuje uvjerenje
9.13
#203885779,doc#299160,2011_11_124_2493.html dana donošenja mišljenja . </p><p> VI . ODLUKA O PRIZNAVANJU NAZIVA PRIMARIJUS </p><p> Članak 12 . </p><p> Na temelju dostavljenog mišljenja iz članka 9 . ovoga Pravilnika , ministar donosi odluku i dodjeljuje uvjerenja
9.13
#203885091,doc#299160,2011_11_124_2493.html razvoja Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2493 </p><p> Na temelju članka 144 . stavka 3 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
9.13
#203884877,doc#299159,2011_11_124_2492.html Dalić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2492 </p><p> Na temelju članka 35 . stavka 9 . i 36 . stavka 2 . Zakona o veterinarstvu
9.13
#203884298,doc#299158,2011_11_124_2491.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2491 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
9.13
#203884232,doc#299157,2011_11_124_2490.html <p> Postupak davanja koncesije započinje danom objave ove Obavijesti u » Narodnim novinama« . </p><p> Postupak na temelju kojeg se donosi Odluka i daje koncesija najpovoljnijem ponuditelju u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra
9.13
#203883318,doc#299157,2011_11_124_2490.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2490 </p><p> Na temelju članka 18 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o koncesijama ( » Narodne
9.13
#203883169,doc#299156,2011_11_124_2489.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2489 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#203882707,doc#299155,2011_11_124_2488.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2488 </p><p> Na temelju članka 143 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( »
9.13
#203881983,doc#299153,2011_11_124_2487.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2487 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 1 . Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (
9.13
#203881751,doc#299152,2011_11_124_2486.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2486 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 2 . i članka 7 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#203880904,doc#299151,2011_11_124_2485.html istim obuhvatiti više područja ( jedinica lokalne samouprave ) . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2485 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 1 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#203879510,doc#299150,2011_11_124_2484.html 18 . </p><p> Sredstva za financiranje usluga osiguravaju se iz državnog proračuna na poziciji Ministarstva na temelju Programa iz članka 2 . ove Uredbe . </p><p> Članak 19 . </p><p> Jedinice lokalne i područne
9.13
#203879402,doc#299150,2011_11_124_2484.html mogu ostvariti pravo na usluge ako ispunjavaju sljedeće uvjete : </p><p> – da su izabrane na temelju javnog poziva i da je s njima sklopljen ugovor , </p><p> – da su pružatelji usluga
9.13
#203879203,doc#299150,2011_11_124_2484.html ( regionalne ) samouprave sastavlja konačni Obrazac 3 – Zbirni popis potencijalnih korisnika , na temelju Obrasca iz stavka 2 . ovoga članka . </p><p> Jedinica lokalne i područne ( regionalne )
9.13
#203879162,doc#299150,2011_11_124_2484.html područne ( regionalne ) samouprave prikuplja podatke o potencijalnom korisniku u njegovu kućanstvu , na temelju Obrasca 2 – Podaci o potencijalnom korisniku , koji se nalazi u prilogu ove Uredbe
9.13
#203878605,doc#299150,2011_11_124_2484.html izbor pružatelja usluga , </p><p> – obavlja izbor pravnih i fizičkih osoba za pružanje usluga na temelju javnog poziva sukladno odredbama ove Uredbe , </p><p> – sklapa ugovor s izabranim pravnim ili fizičkim
9.13
#203878113,doc#299150,2011_11_124_2484.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2484 </p><p> Na temelju članka 123 . stavka 2 . Zakona o socijalnoj skrbi ( » Narodne novine «
9.13
#203877900,doc#299149,2011_11_124_2483.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2483 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#203876740,doc#299148,2011_11_124_2482.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2482 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#203876171,doc#299147,2011_11_124_2481.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </p><p> PRILOG </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2481 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA
9.13
#203875288,doc#299146,2011_11_124_2480.html <p> ( 3 ) Stranke ugovorno uređuju iznos i uvjete kredita , odnosno zajma dobivenog na temelju zaloga robe ( žitarica i/ili industrijskog bilja ) na skladištu putem skladišnice . </p><p> ( 4
9.13
#203874909,doc#299146,2011_11_124_2480.html odredbama ovoga Zakona , odnosno ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega . </p><p> ( 3 ) Ovlaštenje se oduzima rješenjem Ministarstva u postupku koji se pokreće
9.13
#203874866,doc#299146,2011_11_124_2480.html oduzeti ovlaštenje izdano ovlaštenoj osobi ako : </p><p> a ) utvrdi da je ovlaštenje izdano na temelju neistinitih ili netočnih podataka , </p><p> b ) utvrdi da više ne ispunjava uvjete za stjecanje
9.13
#203874559,doc#299146,2011_11_124_2480.html glasi : </p><p> » ( 1 ) Ministarstvo izdaje rješenje o ovlaštenju za ovlaštene osobe na temelju podnesenog zahtjeva.« . </p><p> Članak 5 . </p><p> U članku 5 . stavku 2 . riječ :
9.13
#203874196,doc#299146,2011_11_124_2480.html iznosi do 135.000.000 kn </tr></p><p><tr> max godišnje obveze , kn </tr></p><p><tr> 120.000.000 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2480 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#203872920,doc#299145,2011_11_124_2479.html 7 . ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju i na korisnike državne potpore koji su na temelju Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ribarstvu ( » Narodne novine « , br
9.13
#203872619,doc#299145,2011_11_124_2479.html . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) EAFRD mjere provode se na temelju Programa i pravilnika koje donosi ministar . </p><p> ( 2 ) Administrativnu kontrolu zahtjeva za potporu
9.13
#203869038,doc#299145,2011_11_124_2479.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2479 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#203866422,doc#299144,2011_11_124_2478.html odluke </p><p> Napomena </tr></p><p><tr> 1 </p><p> 2 </p><p> 3 </p><p> 4 </p><p> 5 </p><p> 6 </p><p> 7 </p><p> 8 </tr></p><p/><tr/> </tbody> </div></table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2478 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#203866085,doc#299143,2011_11_123_2444.html <p> Odluka povodom izvanrednih pravnih lijekova </p><p> Primjedbe </tr></p><p><tr> O kretanju spisa </p><p> O ostalom </tr></p><p><tr> Datum </p><p> Presuda </p><p> rješenje </p><p> Na temelju priznanja </p><p> Ogledni spor </p><p> Bez održavanja rasprave </tr></p><p><tr> 17 </p><p> 18 </p><p> 19 </p><p> 20 </p><p> 21 </p><p> 22 </p><p> 23 </p><p> 24 </tr></p><tr/> </tbody> </table>
9.13
#203865681,doc#299143,2011_11_123_2444.html izvanrednih pravnih lijekova </p><p> Primjedbe </tr></p><p><tr> Odluka drugostupanjskog suda </tr></p><p><tr> O kretanju spisa </p><p> O ostalom </tr></p><p><tr> Presuda rješenje </p><p> Na temelju priznanja </p><p> Ogledni spor </p><p> Bez održavanja rasprave </p><p> Žalba odbačena </p><p> Odluka </tr></p><p><tr> Potvrđena </p><p> Poništena preinačena </tr></p><p><tr> 17 </p><p> 18 </p><p> 19 </p>
9.13
#203865525,doc#299143,2011_11_123_2444.html izvanrednih pravnih lijekova </p><p> Primjedbe </tr></p><p><tr> Odluka drugostupanjskog suda </tr></p><p><tr> O kretanju spisa </p><p> O ostalom </tr></p><p><tr> Presuda </p><p> rješenje </p><p> Na temelju priznanja </p><p> Ogledni spor </p><p> Bez održavanja rasprave </p><p> Žalba odbačena </p><p> Odluka </tr></p><p><tr> Potvrđena </p><p> Poništena preinačena </tr></p><p><tr> 17 </p><p> 18 </p><p> 19 </p>
9.13
#203865368,doc#299143,2011_11_123_2444.html izvanrednih pravnih lijekova </p><p> Primjedbe </tr></p><p><tr> Odluka drugostupanjskog suda </tr></p><p><tr> O kretanju spisa </p><p> O ostalom </tr></p><p><tr> Presuda rješenje </p><p> Na temelju priznanja </p><p> Ogledni spor </p><p> Bez održavanja rasprave </p><p> Žalba odbačena </p><p> Odluka </tr></p><p><tr> Potvrđena </p><p> Poništena </p><p> preinačena </tr></p><p><tr> 17 </p><p> 18 </p><p> 19 </p>
9.13
#203863997,doc#299143,2011_11_123_2444.html glasi : </p><p> » U upisnik Ovrv upisuju se samo predmeti proslijeđeni od javnih bilježnika na temelju odredbi članka 58 . stavak 1 i članka 60 . Ovršnog zakona , zahtjevi ,
9.13
#203863216,doc#299143,2011_11_123_2444.html listopada 2011 . </p><p> Ministar Dražen Bošnjaković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2444 </p><p> Na temelju članka 68 . stavaka 1 . Zakona o sudovima ( » Narodne novine « ,
9.13
#203862096,doc#299142,2011_11_123_2443.html listopada 2011 . </p><p> Ministar Dražen Bošnjaković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2443 </p><p> Na temelju članka 21 . stavak 1 . Stečajnog zakona ( » Narodne novine « , broj
9.13
#203861936,doc#299141,2011_11_123_2442.html listopada 2011 . </p><p> Ministar Dražen Bošnjaković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2442 </p><p> Na temelju odredbe članka 84 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu ( »
9.13
#203860756,doc#299140,2011_11_123_2441.html listopada 2011 . </p><p> Ministar Dražen Bošnjaković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2441 </p><p> Na temelju članka 13 . stavak 1 . točka . 9 . Zakona o javnom bilježništvu (
9.13
#203859799,doc#299139,2011_11_123_2440.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2440 </p><p> Na temelju članka 126 . stavak 5 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine «
9.13
#203859576,doc#299138,2011_11_123_2439.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2439 </p><p> Na temelju članka 18 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o koncesijama ( » Narodne
9.13
#203859456,doc#299137,2011_11_123_2438.html , s danom potpisa ugovora iz točke II . ove Odluke . </p><p> II . </p><p> Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora , prometa i infrastrukture da potpiše ugovor o prijenosu
9.13
#203859217,doc#299137,2011_11_123_2438.html HRVATSKE </p><p> Predsjednik Vijeća Antun Palarić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2438 </p><p> Na temelju članka 35 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( » Narodne novine «
9.13
#203857794,doc#299136,2011_11_123_2468.html . Ustavni sud , u postupku pokrenutom primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe , uvida u presliku spisa Općinskog suda u Osijeku ( u daljnjem
9.13
#203857736,doc#299136,2011_11_123_2468.html za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku smatra se ustavnom tužbom , podnesenom na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#203857618,doc#299136,2011_11_123_2468.html odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Podnositelj je na temelju članka 27 . Zakona o sudovima ( » Narodne novine « broj 150/05 . ,
9.13
#203857475,doc#299136,2011_11_123_2468.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#203857247,doc#299135,2011_11_123_2467.html neustavnosti članaka 17 . i 34 . ZoPDiML-a . </p><p> 14 . Slijedom navedenog , na temelju članka 43 . stavaka 2 . i 3 . Ustavnog zakona , riješeno je kao
9.13
#203856537,doc#299135,2011_11_123_2467.html . stavkom 1 . Ustava u njegovom procesnom smislu . </p><p> 11.1 . Stoga , na temelju članka 55 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u točki I . izreke odluke
9.13
#203856234,doc#299135,2011_11_123_2467.html presumpcija valjanosti i istinitosti upisa , tako dugo dok to netko s uspjehom , na temelju provedenog postupka i u njemu podnesenih dokaza , ne ospori . </p><p> U slučaju iz stavka
9.13
#203855481,doc#299135,2011_11_123_2467.html postojanja takve isprave zemljišnoknjižni sud ne smije provesti upis ( iznimka je jedino stjecanje na temelju zakona ) . Štoviše , u slučaju takvog upisa radilo bi se o nezakonitom postupanju
9.13
#203855195,doc#299135,2011_11_123_2467.html upisa brisanja vlasništva na pomorskom dobru dodijeljena neosnovana i protuustavna ovlaštenja odnosno da se na temelju osporenih odredbi valjano stečeno vlasništvo trećih osoba na pomorskom dobru briše na neustavan način . </p>
9.13
#203854808,doc#299135,2011_11_123_2467.html ugovorom o koncesiji , a u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona. « </p><p> Člankom 20 . stavkom 1 . ZoPDiML-a propisano je da se koncesija
9.13
#203854772,doc#299135,2011_11_123_2467.html korištenje pravnim osobama i fizičkim osobama registriranim za obavljanje obrta . </p><p> Prava i obveze na temelju koncesije nastaju sklapanjem ugovora o koncesiji . </p><p> Opseg i uvjeti posebne upotrebe ili gospodarskog korištenja
9.13
#203854418,doc#299135,2011_11_123_2467.html i pravnim osobama , sukladno prostornim planovima , </p><p> 6 . koncesijsko odobrenje je akt na temelju kojeg se fizičkim i pravnim osobama daje na korištenje pomorsko dobro za obavljanje djelatnosti koje
9.13
#203853260,doc#299135,2011_11_123_2467.html . ZoPDiML-a koncesija prenosila na založnog vjerovnika ili treću osobu koju on odredi već na temelju zahtjeva založnog vjerovnika , a da se prethodno u odgovarajućem postupku ne utvrdi postoji li
9.13
#203853129,doc#299135,2011_11_123_2467.html je redovito slučaj ) kada gospodarska vrijednost koncesije ( dakle s objektima koji su na temelju nje izgrađeni – što su redovito hoteli , marine i dr . sadržaji ) višestruko
9.13
#203853077,doc#299135,2011_11_123_2467.html pravo gospodarskog korištenja koncesije , a de facto pravo vlasništva na objektima koji su na temelju dodijeljene koncesije izgrađeni na pomorskom dobru , dok založni dužnik ostaje bez ičega ili pak
9.13
#203852202,doc#299135,2011_11_123_2467.html okvirom pružena mogućnost da se o određenim pravima odlučuje u jednom izvanparničnom postupku , na temelju diskrecijske odluke državnog odvjetnika , odnosno ovlaštenicima takvih prava je u potpunosti onemogućeno da o
9.13
#203852138,doc#299135,2011_11_123_2467.html dana je mogućnost da se prava upisana u zemljišnu knjigu jednostavno brišu i to na temelju prijedloga državnog odvjetnika koji , zapravo , svojom diskrecijskom odlukom utvrđuje ( i ) da
9.13
#203851528,doc#299135,2011_11_123_2467.html tom dijelu potrebno je zatražiti koncesiju za obavljanje gospodarskih djelatnosti . </p><p> Sve koncesije dodijeljene na temelju Pomorskog zakonika ( 'Narodne novine ' , br . 17/94 . , 74/94 . i
9.13
#203850812,doc#299135,2011_11_123_2467.html glasi : </p><p> » Članak 17 . </p><p> Koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra daje se na temelju provedenoga javnog prikupljanja ponuda . </p><p> Koncesija za posebnu upotrebu pomorskog dobra daje se na zahtjev
9.13
#203850649,doc#299135,2011_11_123_2467.html sudac Ustavnog suda Miroslav Šeparović izuzeo se od raspravljanja i glasovanja . </p><p> 4 . Na temelju članka 25 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#203849961,doc#299134,2011_11_123_2466.html produljenje istražnog zatvora podnositelja ustavne tužbe po osnovi opasnosti od bijega . </p><p> 25 .