Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#205414781,doc#299862,2011_12_152_3148.html POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3148 </p><p> Na temelju članka 16 . stavak 1 . Zakona o referendumu
9.13
#205414274,doc#299861,2011_12_152_3147.html ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 3147 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . podstavka 6 . Zakona
9.13
#205414105,doc#299860,2011_12_152_3146.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3146 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 2 . Zakona o vinu (
9.13
#205412680,doc#299859,2011_12_152_3145.html morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i
9.13
#205412445,doc#299859,2011_12_152_3145.html dozvoljen u dijelovima luka i lučica na temelju odluke nadležne lučke uprave . </p><p> (
9.13
#205411695,doc#299859,2011_12_152_3145.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3145 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 1 . , članka 44 . stavka
9.13
#205409276,doc#299858,2011_12_152_3144.html odnosu na te odredbe nije osnovan pa je , na temelju članka 41 . Ustavnog zakona o Ustavnom
9.13
#205409168,doc#299858,2011_12_152_3144.html . i 49 . Ustava Republike Hrvatske , na temelju članka 53 . stavka 1 . Ustavnog zakona
9.13
#205406777,doc#299858,2011_12_152_3144.html zakoni ili podzakonski propisi doneseni na temelju zakona , primjerice : </p><p> – Pomorski
9.13
#205405350,doc#299858,2011_12_152_3144.html ne primjenjuju se na dionice stečene na temelju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća
9.13
#205405323,doc#299858,2011_12_152_3144.html primjene ovoga Zakona </p><p> Pravo glasa na temelju dionica </p><p> Članak 642 . </p><p> ( 1 )
9.13
#205404293,doc#299858,2011_12_152_3144.html opće akte s odredbama ovoga Zakona , na temelju izmijenjenih akata izabrati , odnosno imenovati
9.13
#205404172,doc#299858,2011_12_152_3144.html pojedinaca upisuje se u sudski registar na temelju prijave za upis koju oni podnose registarskome
9.13
#205402171,doc#299858,2011_12_152_3144.html opće akte s odredbama ovoga Zakona ili na temelju njih ne imenuje organe i to ne prijavi
9.13
#205394751,doc#299858,2011_12_152_3144.html uzajamnost , podružnicu se može upisati i na temelju odobrenja koje izdaje Ministarstvo gospodarstva
9.13
#205391935,doc#299858,2011_12_152_3144.html obveze u odnosu na udruženje određuju se na temelju stanja imovine udruženja kakvo je bilo
9.13
#205391397,doc#299858,2011_12_152_3144.html Onaj kome je dano osiguranje ne može na temelju toga postati članom udruženja . </p><p> Primanje
9.13
#205385824,doc#299858,2011_12_152_3144.html kojim se provodi postupak likvidacije na temelju odluke organa društva o prestanku društva
9.13
#205385678,doc#299858,2011_12_152_3144.html Članak 553 . </p><p> Svako društvo može na temelju odluke organa društva i u skladu s odredbama
9.13
#205382689,doc#299858,2011_12_152_3144.html se dijeli sadržanog u reviziji podjele na temelju koje je ocijenjena primjerenost omjera
9.13
#205382435,doc#299858,2011_12_152_3144.html da preuzme udjele koji bi mu pripali na temelju podjele , uz plaćanje primjerene otpremnine
9.13
#205382375,doc#299858,2011_12_152_3144.html da preuzme udjele koji bi mu pripali na temelju podjele , uz plaćanje primjerene otpremnine
9.13
#205382267,doc#299858,2011_12_152_3144.html zahtijeva da preuzmu udjele koji bi mu na temelju podjele pripali u tim društvima , uz plaćanje
9.13
#205382030,doc#299858,2011_12_152_3144.html umanjuju posebna prava koja im pripadaju na temelju statuta ili društvenog ugovora , posebno
9.13
#205378967,doc#299858,2011_12_152_3144.html rasporedu onih dijelova imovine koje na temelju plana podjele ne bi bilo moguće dodijeliti
9.13
#205374139,doc#299858,2011_12_152_3144.html društva i vjerovnici kojih se to tiče Na temelju pravomoćne odluke suda može se tražiti
9.13
#205370131,doc#299858,2011_12_152_3144.html sud može tražiti mišljenje vještaka . Na temelju mišljenja vještaka , sudionici postupka
9.13
#205368829,doc#299858,2011_12_152_3144.html društva preuzimatelja za naknadu štete na temelju pripajanja koji proizlazi iz odredbi članka
9.13
#205368787,doc#299858,2011_12_152_3144.html vjerovnici i dioničari kojih se to tiče . Na temelju pravomoćne odluke suda može se tražiti
9.13
#205366383,doc#299858,2011_12_152_3144.html društva povećava izdavanjem novih dionica na temelju ovlasti iz članka 323 . ovoga Zakona .
9.13
#205365132,doc#299858,2011_12_152_3144.html je provjeriti namjeravano pripajanje na temelju izvješća uprave , odnosno izvršnih direktora
9.13
#205363058,doc#299858,2011_12_152_3144.html priključeno društvo može pobijati pravni posao na temelju kojega je nastala obveza . Isto pravo ima
9.13
#205357949,doc#299858,2011_12_152_3144.html prema društvu . </p><p> ( 5 ) Zahtjevi na temelju odredaba prethodnih stavaka ovoga članka
9.13
#205353534,doc#299858,2011_12_152_3144.html dioničari ovisnoga društva osim onih koji na temelju pravno ili gospodarski utemeljene veze
9.13
#205352764,doc#299858,2011_12_152_3144.html odbora odnosno upravnog odbora društva ili na temelju sporazuma sklopljenog s drugim dioničarima
9.13
#205352536,doc#299858,2011_12_152_3144.html broja glasova koje ono može koristiti na temelju udjela koji mu pripadaju , prema ukupnom
9.13
#205352423,doc#299858,2011_12_152_3144.html društvu određuje se kod društva kapitala na temelju odnosa nominalnog iznosa udjela koji mu
9.13
#205351577,doc#299858,2011_12_152_3144.html 468 . </p><p> ( 1 ) Društvo može prestati na temelju presude suda ako postane nemoguće da se
9.13
#205351564,doc#299858,2011_12_152_3144.html četvrtine od danih glasova . </p><p> Prestanak na temelju presude suda </p><p> Članak 468 . </p><p> (
9.13
#205351176,doc#299858,2011_12_152_3144.html otvaranju i zaključenju stečajnog postupka na temelju članka 63 . stavka 1 . Stečajnog zakona
9.13
#205350184,doc#299858,2011_12_152_3144.html </p><p> ( 1 ) Isplate članovima društva na temelju smanjenja temeljnoga kapitala moguće su
9.13
#205350036,doc#299858,2011_12_152_3144.html osiguranje ; </p><p> 4 . popis članova društva na temelju odluke o smanjenju temeljnoga kapitala
9.13
#205349415,doc#299858,2011_12_152_3144.html kapital društva može se smanjiti samo na temelju odluke članova društva o izmjeni društvenoga
9.13
#205349225,doc#299858,2011_12_152_3144.html izraditi , potvrđena od strane revizora na temelju kojih je donesena odluka o povećanju temeljnoga
9.13
#205348285,doc#299858,2011_12_152_3144.html izvješća koja moraju ispitati revizori . Na temelju nje može se donijeti odluka o povećanju
9.13
#205347184,doc#299858,2011_12_152_3144.html koje preuzimatelj treba biti obvezan na temelju društvenog ugovora . </p><p> Odredbom članka
9.13
#205346877,doc#299858,2011_12_152_3144.html djelomično izmijenjen stavak 2 . </p><p> ( 3 ) Na temelju povećanja temeljnoga kapitala uloge u društvu
9.13
#205346425,doc#299858,2011_12_152_3144.html pojedinim članovima smanje prava koja imaju na temelju toga ugovora može se donijeti samo onda
9.13
#205345475,doc#299858,2011_12_152_3144.html nadzornog odbora . </p><p> ( 4 ) Sud može , na temelju za to postavljenog zahtjeva , imenovanje
9.13
#205344793,doc#299858,2011_12_152_3144.html osoba i osobe koje zastupaju pravne osobe na temelju statuta mogu za zastupane članove glasovati
9.13
#205337125,doc#299858,2011_12_152_3144.html društva ni rezerve koje mora stvarati na temelju društvenog ugovora koje ne smije upotrijebiti
9.13
#205336762,doc#299858,2011_12_152_3144.html <p> ( 2 ) Za ispunjenje činidbi koje se na temelju poslovnoga udjela moraju ispuniti društvu
9.13
#205336125,doc#299858,2011_12_152_3144.html osnivanju društva . Ako je društvo osnovano na temelju izjave o osnivanju društva pa ono nakon
9.13
#205335438,doc#299858,2011_12_152_3144.html 4 ) Članovi uprave odgovaraju društvu na temelju odredaba članka 397 . stavka 1 . , 5 .
9.13
#205335149,doc#299858,2011_12_152_3144.html Uprava mijenja popis članova društva na temelju priopćenja o promjeni i podnesenog dokaza
9.13
#205335131,doc#299858,2011_12_152_3144.html kojima ih se u društvu vodi , ono što je na temelju toga uplaćeno društvu te što je ono eventualno
9.13
#205335045,doc#299858,2011_12_152_3144.html temelju prijave zainteresirane osobe ili na temelju saznanja nekoga od organa društva svaka
9.13
#205335039,doc#299858,2011_12_152_3144.html U knjizi poslovnih udjela upisuje se na temelju prijave zainteresirane osobe ili na temelju
9.13
#205334922,doc#299858,2011_12_152_3144.html poslovnih udjela koje je preuzeo i što je na temelju toga uplatio te eventualne dodatne činidbe
9.13
#205334552,doc#299858,2011_12_152_3144.html Zakonom pri povećanju temeljnog kapitala na temelju kojeg je udio stečen . </p><p> Odredbom članka
9.13
#205334206,doc#299858,2011_12_152_3144.html članovima društva ono što su uplatili društvu na temelju stavka 3 . i 4 . ovoga članka , ako su
9.13
#205333822,doc#299858,2011_12_152_3144.html može zadržati ono što mu je isplaćeno na temelju podjele dobiti ako je to primio u dobroj
9.13
#205330920,doc#299858,2011_12_152_3144.html člana društva u novcu gospodarski ili na temelju onoga što je ugovoreno u vezi s preuzimanjem
9.13
#205325974,doc#299858,2011_12_152_3144.html Članak 387 . </p><p> ( 1 ) Društvo se osniva na temelju ugovora kojega sklapaju osnivači ( društveni
9.13
#205325056,doc#299858,2011_12_152_3144.html društvo prestaje zbog proteka vremena ili na temelju odluke glavne skupštine , ona može sve
9.13
#205324368,doc#299858,2011_12_152_3144.html imovine </p><p> Članak 380 . </p><p> ( 1 ) Na temelju odluke o podjeli imovine likvidatori su
9.13
#205323950,doc#299858,2011_12_152_3144.html <p> Članak 377 . </p><p> Ako likvidatori na temelju prijavljenih tražbina utvrde da imovina
9.13
#205321928,doc#299858,2011_12_152_3144.html otvaranju i zaključenju stečajnog postupka na temelju članka 63 . stavak 1 . Stečajnog zakona
9.13
#205321724,doc#299858,2011_12_152_3144.html pričinjena upisom odluke u sudski registar na temelju rješenja suda . Ne može se zahtijevati
9.13
#205321462,doc#299858,2011_12_152_3144.html ne utječe na učinak upisa . Činjenice na temelju kojih se može donijeti rješenje treba učiniti
9.13
#205318567,doc#299858,2011_12_152_3144.html <p> ( 4 ) Ono što se od društva stekne na temelju ništetne odluke glavne skupštine mora mu
9.13
#205317078,doc#299858,2011_12_152_3144.html objavi godišnjeg financijskog izvješća na temelju kojeg želi obaviti isplatu pozvati vjerovnike
9.13
#205317033,doc#299858,2011_12_152_3144.html objave godišnjega financijskog izvješća na temelju kojeg je donesena odluka o isplati dividende
9.13
#205316390,doc#299858,2011_12_152_3144.html Zakona , ako se povećanjem toga kapitala na temelju odluke koja se donosi zajedno s odlukom
9.13
#205315890,doc#299858,2011_12_152_3144.html iz stečajne mase dužnika . </p><p> ( 2 ) Na temelju smanjenja temeljnoga kapitala društva moguća
9.13
#205315171,doc#299858,2011_12_152_3144.html promjenjivom kamatom ) mogu se izdavati samo na temelju odluke glavne skupštine . Za odluku je
9.13
#205313747,doc#299858,2011_12_152_3144.html kapitala ako su financijska izvješća na temelju kojih je ona donesena sastavljena najviše
9.13
#205310934,doc#299858,2011_12_152_3144.html se pozvati na ništetnost izjave ako je na temelju nje ostvarivao prava kao dioničar i ispunjavao
9.13
#205309359,doc#299858,2011_12_152_3144.html za koji se izdaju dionice ili osnove na temelju kojih se taj iznos izračunava s time da
9.13
#205308980,doc#299858,2011_12_152_3144.html društva ili nekog s njim povezanog društva na temelju odluke glavne skupštine , </p><p> 4 . davanja
9.13
#205308359,doc#299858,2011_12_152_3144.html su navedene dionice svakoga upisnika i na temelju toga učinjene uplate , a u slučajevima
9.13
#205307572,doc#299858,2011_12_152_3144.html članka . </p><p> ( 3 ) Upisnik koji je na temelju upisnice ostvarivao prava kao dioničar
9.13
#205304248,doc#299858,2011_12_152_3144.html ( glavnog dioničara ) donijeti odluku na temelju koje mu se prenose dionice manjinskih dioničara
9.13
#205301648,doc#299858,2011_12_152_3144.html čine najmanje deseti dio svih udjela na temelju kojih se može glasovati na takvoj skupštini
9.13
#205301116,doc#299858,2011_12_152_3144.html primjenjuju na udruge dioničara i osobe koje se na temelju posla koji obavljaju nude dioničarima da
9.13
#205301039,doc#299858,2011_12_152_3144.html registru dionica upisane na njezino ime samo na temelju ovlasti koju za to dobije . Na davanje
9.13
#205301017,doc#299858,2011_12_152_3144.html institucija smije ostvarivati pravo glasa na temelju dionica koje glase na ime i koje joj ne
9.13
#205300895,doc#299858,2011_12_152_3144.html financijska institucija smije u postupanju na temelju nje dati punomoć za zastupanje osobama
9.13
#205300850,doc#299858,2011_12_152_3144.html skupštini želi koristiti pravo glasa na temelju punomoći prema prijedlozima organa društva
9.13
#205300785,doc#299858,2011_12_152_3144.html institucija smije koristiti pravo glasa na temelju punomoći samo ako je dioničar dao izričitu
9.13
#205300475,doc#299858,2011_12_152_3144.html odnosno financijska institucija koja želi na temelju dobivene punomoći koristiti pravo glasa
9.13
#205300205,doc#299858,2011_12_152_3144.html institucija smije ostvarivati pravo glasa na temelju dionica koje joj ne pripadaju i u pogledu
9.13
#205299513,doc#299858,2011_12_152_3144.html prema nominalnim iznosima dionica , a na temelju dionica bez nominalnog iznosa prema njihovu
9.13
#205298104,doc#299858,2011_12_152_3144.html kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi , </p><p> 3
9.13
#205298086,doc#299858,2011_12_152_3144.html svaku odluku i : </p><p> 1 . broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi , </p><p> 2
9.13
#205297816,doc#299858,2011_12_152_3144.html dioničar ovlasti da u vlastito ime glasuje na temelju dionica koje mu ne pripadaju , mora radi
9.13
#205297616,doc#299858,2011_12_152_3144.html zabilježene dionice koje mu pripadaju , odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioničara na glavnoj
9.13
#205297583,doc#299858,2011_12_152_3144.html 1 . </p><p> ( 2 ) Popis treba napraviti na temelju predočenih isprava o dionicama , potvrda
9.13
#205292127,doc#299858,2011_12_152_3144.html korištenjem ovlasti za vođenje društva na temelju ugovora kojim se vođenje poslova povjerava
9.13
#205288856,doc#299858,2011_12_152_3144.html dužan je društvu vratiti sve ono što je na temelju toga od njega primio , osim ako nadzorni
9.13
#205288387,doc#299858,2011_12_152_3144.html najmanje onoliko koliko je potrebno da bi na temelju zakona ili statuta mogao valjano odlučivati
9.13
#205286169,doc#299858,2011_12_152_3144.html glavna skupština osim za članove koje bira na temelju prijedloga sukladno posebnom zakonu . </p>
9.13
#205285180,doc#299858,2011_12_152_3144.html pri donošenju poduzetničke odluke smije na temelju primjerenih informacija razumno pretpostaviti
9.13
#205283384,doc#299858,2011_12_152_3144.html članovima njihovih užih obitelji samo na temelju odluke nadzornoga odbora . Odluka se može
9.13
#205279432,doc#299858,2011_12_152_3144.html univerzalnoga pravnog sljedništva , </p><p> 7 . na temelju odluke glavne skupštine o povlačenju dionica
9.13
#205279424,doc#299858,2011_12_152_3144.html uplatio iznos za koji su izdane , </p><p> 6 . na temelju univerzalnoga pravnog sljedništva , </p>
9.13
#205279013,doc#299858,2011_12_152_3144.html Društvo može stjecati vlastite dionice na temelju ovlasti glavne skupštine za njihovo stjecanje
9.13
#205277313,doc#299858,2011_12_152_3144.html dioničara i upis novoga provodi se u registru na temelju zahtjeva kome se mora pridonijeti dokaz
9.13
#205276904,doc#299858,2011_12_152_3144.html . </p><p> Za dodatne činidbe na koje su na temelju statuta dioničari obvezni prema društvu
9.13
#205276880,doc#299858,2011_12_152_3144.html vjerovnika društva . </p><p> ( 3 ) Zahtjevi na temelju ovih propisa zastaruju za pet godina od
9.13
#205273583,doc#299858,2011_12_152_3144.html dopušten prijeboj s tražbinom društva na temelju odredbi članka 212 . i 215 . ovoga Zakona
9.13
#205272755,doc#299858,2011_12_152_3144.html potpisati upisnice . </p><p> ( 7 ) Ako na temelju izvješća povjerenika ne bude potrebno da
9.13
#205271565,doc#299858,2011_12_152_3144.html osoba koje su preuzele dionice bez upisa na temelju prospekta te koliko je svaka od tih osoba
9.13
#205271061,doc#299858,2011_12_152_3144.html preuzele dionice a da ih nisu upisale na temelju prospekta mora se upozoriti da preuzmu
9.13
#205269698,doc#299858,2011_12_152_3144.html glavna skupština , stvar ili pravo koji se na temelju njega stječu , osoba od koje ih društvo
9.13
#205269624,doc#299858,2011_12_152_3144.html <p> 2 . stvar ili pravo koji se stječu na temelju ugovora i </p><p> 3 . naknada koja se za
9.13
#205268158,doc#299858,2011_12_152_3144.html odgovara osnivač koji nije znao za činjenice na temelju kojih je nastala odgovornost za štetu niti
9.13
#205266784,doc#299858,2011_12_152_3144.html prava na dan njegova unošenja u društvo na temelju novih okolnosti ili okolnosti koje su naknadno
9.13
#205266313,doc#299858,2011_12_152_3144.html temelju kojih je statut usvojen te isprave na temelju kojih su osnivači preuzeli dionice , </p>
9.13
#205266305,doc#299858,2011_12_152_3144.html : </p><p> 1 . statut društva i isprave na temelju kojih je statut usvojen te isprave na temelju
9.13
#205262427,doc#299858,2011_12_152_3144.html broj dionice na koju se kupon odnosi na temelju koje se isplaćuje dividenda , </p><p> 3 .
9.13
#205260061,doc#299858,2011_12_152_3144.html preko iznosa koji se obvezao uplatiti na temelju ugovora o tajnome društvu . </p><p> Smrt
9.13
#205259618,doc#299858,2011_12_152_3144.html posebnih prava koja članu društva pripadaju na temelju članka 84 . ovoga Zakona . </p><p> ( 4 )
9.13
#205259310,doc#299858,2011_12_152_3144.html poduzeće druge osobe ( poduzetnika ) , te na temelju toga uloga stječe pravo sudjelovanja u
9.13
#205258960,doc#299858,2011_12_152_3144.html Komanditor nije dužan vratiti iznose koje je na temelju usvojenih godišnjih financijskih izvješća
9.13
#205258675,doc#299858,2011_12_152_3144.html isplatu udjela u dobiti sve dok mu je na temelju sudjelovanja u snošenju gubitka društva
9.13
#205257406,doc#299858,2011_12_152_3144.html udjelima u kapitalu društva što se utvrđuje na temelju konačnih financijskih izvješća . </p><p>
9.13
#205256141,doc#299858,2011_12_152_3144.html ovoga Zakona , ostali članovi mogu , na temelju njihove prethodne odluke , izjaviti vjerovniku
9.13
#205255773,doc#299858,2011_12_152_3144.html sudjelovanje u društvu uvjetovati time da mu se na temelju dotadašnjeg udjela u dobiti prizna položaj
9.13
#205255530,doc#299858,2011_12_152_3144.html isplaćuje se u novcu ono što bi on primio na temelju obračuna koji bi se napravio kada bi u
9.13
#205255129,doc#299858,2011_12_152_3144.html nad pokretnom imovinom člana društva i na temelju ovršne isprave zaplijeni njegov udio u
9.13
#205254832,doc#299858,2011_12_152_3144.html se otežava to pravo . </p><p> Prestanak na temelju odluke suda </p><p> Članak 99 . </p><p> ( 1
9.13
#205253584,doc#299858,2011_12_152_3144.html utvrđuje se račun dobiti i gubitka . Na temelju toga računa svakome se članu izračunava
9.13
#205252299,doc#299858,2011_12_152_3144.html iznos novca kojega je dužno platiti članu na temelju odredbe stavka 1 . ovoga članka , društvo
9.13
#205251364,doc#299858,2011_12_152_3144.html presliku podataka iz registra i isprava na temelju kojih je obavljen upis , kao i potvrde
9.13
#205251323,doc#299858,2011_12_152_3144.html podatke upisane u registru , u isprave na temelju kojih je obavljen upis te u isprave pohranjene
9.13
#205251139,doc#299858,2011_12_152_3144.html članka 41 . stavka 1 . ovoga Zakona ili na temelju odluke kojom se određuju osobe s tim ovlastima
9.13
#205250670,doc#299858,2011_12_152_3144.html 2 ) Upis u sudski registar obavlja se na temelju prijave za upis , a po službenoj dužnosti
9.13
#205250655,doc#299858,2011_12_152_3144.html 1 ) Upis u sudski registar obavlja se na temelju odluke registarskog suca . </p><p> ( 2 )
9.13
#205249713,doc#299858,2011_12_152_3144.html sadržaj ugovora ili drugoga pravnoga posla na temelju kojega je dana . </p><p> ( 2 ) Ništetna je
9.13
#205247823,doc#299858,2011_12_152_3144.html Ministarstva financija . </p><p> ( 3 ) Na temelju prijave trgovačkoga društva promjena njegova
9.13
#205247499,doc#299858,2011_12_152_3144.html statutom društva ili odlukom donesenom na temelju njih i upisuje se u sudski registar . </p>
9.13
#205247333,doc#299858,2011_12_152_3144.html u sudski registar provest će se samo na temelju prethodne suglasnosti ili dozvole toga
9.13
#205247312,doc#299858,2011_12_152_3144.html zakonom propisano da se mogu obavljati samo na temelju suglasnosti , dozvole ili drugog akta nadležnog
9.13
#205247090,doc#299858,2011_12_152_3144.html pojedine djelatnosti mogu obavljati samo na temelju suglasnosti , dozvole ili drugoga akta
9.13
#205246856,doc#299858,2011_12_152_3144.html upotrebe i upisa tvrtke ostvarivati i na temelju propisa o zaštiti tržišnog natjecanja ,
9.13
#205241537,doc#299858,2011_12_152_3144.html ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA </p><p> 3144 </p><p> Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59 . Poslovnika
9.13
#205240698,doc#299857,2011_12_152_3153.html poštuje programsku osnovu iz dokumentacije na temelju koje mu je dana koncesija za obavljanje
9.13
#205240447,doc#299857,2011_12_152_3153.html studenoga te 2 . prosinca 2011 . godine , a na temelju preslušavanja snimki programa , utvrđeno
9.13
#205240010,doc#299857,2011_12_152_3153.html shema usklađena s programskom osnovom na temelju koje je dana koncesija za obavljanje djelatnosti
9.13
#205239924,doc#299857,2011_12_152_3153.html emitiranje programa s programskom osnovom na temelju koje mu je dana koncesija za obavljanje
9.13
#205239598,doc#299857,2011_12_152_3153.html program sukladno tehničkim parametrima na temelju kojih im je dana koncesija . Hrvatska agencija
9.13
#205239518,doc#299857,2011_12_152_3153.html veća odstupanja od programske osnove na temelju koje je dana koncesija , nakladniku je
9.13
#205239172,doc#299857,2011_12_152_3153.html Trogir pokrenutom po službenoj dužnosti , na temelju članka 69 . stavka 1 . podstavka 3 . i
9.13
#205238991,doc#299856,2011_12_151_3101.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3101 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske
9.13
#205238904,doc#299855,2011_12_151_3100.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3100 </p><p> Na temelju odredbe članka 110 . stavka 5 . Ustava
9.13
#205238802,doc#299854,2011_12_151_3099.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3099 </p><p> Na temelju odredbe članka 110 . stavka 5 . Ustava
9.13
#205238478,doc#299853,2011_12_151_3098.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3098 </p><p> Na temelju članka 110 . Ustava Republike Hrvatske
9.13
#205237852,doc#299851,2011_12_151_3143.html ključne riječi oblikujući pisani tekst na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška
9.13
#205237835,doc#299851,2011_12_151_3143.html oblikujući pisani tekst te objasniti svoj stav na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška
9.13
#205237805,doc#299851,2011_12_151_3143.html napisati ( prepričati ) jednostavni događaj na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška
9.13
#205237750,doc#299851,2011_12_151_3143.html kompoziciju : uvod , razrada i zaključak na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška
9.13
#205237639,doc#299851,2011_12_151_3143.html riječi , jednostavne rečenice i tekstove na temelju zadanog predloška i samostalno , točno
9.13
#205236876,doc#299851,2011_12_151_3143.html kompoziciju : uvod , razrada , zaključak na temelju zadanog ili samostalno odabranog slušnoga
9.13
#205236725,doc#299851,2011_12_151_3143.html <p> – oblikovati i napisati vezani tekst na temelju usmeno zadanog predloška ili samostalno
9.13
#205236714,doc#299851,2011_12_151_3143.html kompoziciju : uvod , razrada i zaključak na temelju usmenog predloška ; </p><p> – oblikovati
9.13
#205236688,doc#299851,2011_12_151_3143.html tekst : poruku , obavijest , kratak opis na temelju usmene upute i predloška ; </p><p> – oblikovati
9.13
#205236668,doc#299851,2011_12_151_3143.html jednostavan tekst sastavljen od rečenica u nizu na temelju izgovorenih pitanja ili ključnih riječi
9.13
#205236654,doc#299851,2011_12_151_3143.html samostalno napisati odgovore na pitanje na temelju izgovorenih pitanja ; </p><p> – sastaviti
9.13
#205236470,doc#299851,2011_12_151_3143.html vježbe sastavljanja kratkih tekstova na temelju slika , ilustracija , fotografija . </p>
9.13
#205236155,doc#299851,2011_12_151_3143.html kompoziciju : uvod , razrada , zaključak na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška
9.13
#205235390,doc#299851,2011_12_151_3143.html proživljenom događaju . </p><p> – Prema modelu , na temelju natuknica , pitanja ili samostalno opisati
9.13
#205235372,doc#299851,2011_12_151_3143.html zadanom modelu . </p><p> – Prema modelu , na temelju natuknica , pitanja ili samostalno napisati
9.13
#205235279,doc#299851,2011_12_151_3143.html ili onih čije značenje je razumljivo na temelju konteksta . </p><p> b ) Vježbati oblikovanje
9.13
#205234985,doc#299851,2011_12_151_3143.html kompoziciju : uvod , razrada , zaključak na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška
9.13
#205234924,doc#299851,2011_12_151_3143.html ključne riječi oblikujući pisani tekst na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška
9.13
#205234871,doc#299851,2011_12_151_3143.html osobe , unutarnjeg ili vanjskog prostora na temelju zadanoga ili samostalno odabranoga predloška
9.13
#205234774,doc#299851,2011_12_151_3143.html filma , priču koju je čuo ili pročitao na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška
9.13
#205234738,doc#299851,2011_12_151_3143.html ) o događaju koji je čuo ( pročitao ) na temelju zadanoga ili samostalno odabranoga predloška
9.13
#205234521,doc#299851,2011_12_151_3143.html slova . </p><p> – Pokazati pisanje riječi na temelju slike , kombinirati tehnike pisanja ( crta
9.13
#205233786,doc#299851,2011_12_151_3143.html <p> – uz uputu ili samostalno izdvojiti na temelju pročitanoga ključne riječi , potrebne i
9.13
#205233774,doc#299851,2011_12_151_3143.html <p> – uz uputu ili samostalno izdvojiti na temelju pročitanoga pojedinačne ideje ; </p><p>
9.13
#205233758,doc#299851,2011_12_151_3143.html <p> – uz uputu ili samostalno izdvojiti na temelju pročitanoga glavnu ideju teksta i važne
9.13
#205233584,doc#299851,2011_12_151_3143.html reprodukcije . </p><p> – Pokazati pisanje riječi na temelju slike , kombinirati tehnike pisanja ( crta
9.13
#205232895,doc#299851,2011_12_151_3143.html strukturu : uvod , razrada , zaključak na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška
9.13
#205232718,doc#299851,2011_12_151_3143.html osobe ili vanjski ili unutarnji prostor na temelju zadanoga ili samostalno odabranoga predloška
9.13
#205232681,doc#299851,2011_12_151_3143.html ili priče ( koju je čuo ili pročitao ) na temelju zadanog ili samostalno odabranoga predloška
9.13
#205232081,doc#299851,2011_12_151_3143.html potrebne i bitne uz uputu ili samostalno na temelju slušnoga predloška ; </p><p> – uočiti i poštovati
9.13
#205232064,doc#299851,2011_12_151_3143.html pojedinačne ideje uz uputu ili samostalno na temelju slušnoga predloška ; </p><p> – izdvojiti
9.13
#205232051,doc#299851,2011_12_151_3143.html važne pojedinosti uz uputu ili samostalno na temelju slušnoga predloška ; </p><p> – izdvojiti
9.13
#205231764,doc#299851,2011_12_151_3143.html SMS-poruke , razglednica , osobna pisma . .. ) na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška
9.13
#205231723,doc#299851,2011_12_151_3143.html raspravi u kojemu se prepričava događaj na temelju vlastitoga slušanja , čitanja ili gledanja
9.13
#205231607,doc#299851,2011_12_151_3143.html unutarnji i vanjski prostor uz događaj na temelju predloška , zadanoga teksta ili iskustva
9.13
#205231576,doc#299851,2011_12_151_3143.html kojemu je prepričan jednostavan događaj na temelju predloška , zadanoga teksta ili iskustva
9.13
#205231552,doc#299851,2011_12_151_3143.html pisati odgovor , pitanje , obavijest molbu na temelju zadanoga ili samostalno odabranoga predloška
9.13
#205231530,doc#299851,2011_12_151_3143.html jednostavne rečenice i složene rečenice na temelju zadanog ili samostalno odabranoga predloška
9.13
#205231272,doc#299851,2011_12_151_3143.html samostalno prepričati jednostavan događaj na temelju iskustva ili zadanoga teksta . </p><p>
9.13
#205230059,doc#299851,2011_12_151_3143.html ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik , na temelju čl . 43 . Zakona o odgoju i obrazovanju
9.13
#205229837,doc#299851,2011_12_151_3143.html OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 3143 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 10 . Zakona o odgoju
9.13
#205228978,doc#299850,2011_12_151_3142.html <p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
9.13
#205228959,doc#299850,2011_12_151_3142.html <tr> Naknada za vrijeme nezaposlenosti na temelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje </p><p>
9.13
#205228638,doc#299850,2011_12_151_3142.html <p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
9.13
#205228619,doc#299850,2011_12_151_3142.html <tr> Naknada za vrijeme nezaposlenosti na temelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje </p><p>
9.13
#205227985,doc#299850,2011_12_151_3142.html <p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
9.13
#205227966,doc#299850,2011_12_151_3142.html <tr> Naknada za vrijeme nezaposlenosti na temelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje </p><p>
9.13
#205226442,doc#299850,2011_12_151_3142.html . dokaz o obvezi uzdržavanja djeteta na temelju propisa o obiteljskim odnosima </p><p> 6
9.13
#205226139,doc#299850,2011_12_151_3142.html <p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
9.13
#205226120,doc#299850,2011_12_151_3142.html <tr> Naknada za vrijeme nezaposlenosti na temelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje </p><p>
9.13
#205225624,doc#299850,2011_12_151_3142.html ) dokaz o obvezi uzdržavanja djeteta na temelju propisa o obiteljskim odnosima </p><p> f
9.13
#205225316,doc#299850,2011_12_151_3142.html <p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
9.13
#205225297,doc#299850,2011_12_151_3142.html <tr> Naknada za vrijeme nezaposlenosti na temelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje </p><p>
9.13
#205225004,doc#299850,2011_12_151_3142.html <p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
9.13
#205224985,doc#299850,2011_12_151_3142.html <tr> Naknada za vrijeme nezaposlenosti na temelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje </p><p>
9.13
#205224766,doc#299850,2011_12_151_3142.html doplatak za pomoć i njegu druge osobe na temelju drugih propisa : </p><p> DA </p><p> NE </tr>
9.13
#205224292,doc#299850,2011_12_151_3142.html _______________________________________ </p><p> Na temelju članka 37 . stavak 1 . i 2 . Zakona o socijalnoj
9.13
#205224080,doc#299850,2011_12_151_3142.html roditeljskim potporama , naknade ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz
9.13
#205224069,doc#299850,2011_12_151_3142.html vrijeme nezaposlenosti , naknade ostvarene na temelju Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama
9.13
#205223614,doc#299850,2011_12_151_3142.html ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 3142 </p><p> Na temelju članka 131 . Zakona o socijalnoj skrbi
9.13
#205223424,doc#299849,2011_12_151_3096.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3096 </p><p> Na temelju članka 120 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#205222929,doc#299848,2011_12_151_3141.html MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 3141 </p><p> Na temelju članka 21 . stavak 1 . Stečajnog zakona
9.13
#205222825,doc#299847,2011_12_151_3140.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3140 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205222702,doc#299846,2011_12_151_3139.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3139 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205222592,doc#299845,2011_12_151_3138.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3138 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205222494,doc#299844,2011_12_151_3137.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3137 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205222390,doc#299843,2011_12_151_3136.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3136 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205222282,doc#299842,2011_12_151_3135.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3135 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205222184,doc#299841,2011_12_151_3134.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3134 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205222086,doc#299840,2011_12_151_3133.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3133 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205221980,doc#299839,2011_12_151_3132.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3132 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205221847,doc#299838,2011_12_151_3095.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3095 </p><p> Na temelju članka 142 . stavka 1 . i 3 . Ustava Republike
9.13
#205221732,doc#299837,2011_12_151_3131.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3131 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205221630,doc#299836,2011_12_151_3130.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3130 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205221532,doc#299835,2011_12_151_3129.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3129 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205221430,doc#299834,2011_12_151_3128.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3128 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205221330,doc#299833,2011_12_151_3127.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3127 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205221220,doc#299832,2011_12_151_3126.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3126 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205221122,doc#299831,2011_12_151_3125.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3125 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205221024,doc#299830,2011_12_151_3124.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3124 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205220900,doc#299829,2011_12_151_3123.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3123 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205220794,doc#299828,2011_12_151_3122.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3122 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205220722,doc#299827,2011_12_151_3094.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3094 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske
9.13
#205220609,doc#299826,2011_12_151_3121.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3121 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205220499,doc#299825,2011_12_151_3120.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3120 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205220412,doc#299824,2011_12_151_3119.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3119 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205220325,doc#299823,2011_12_151_3118.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3118 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205220228,doc#299822,2011_12_151_3117.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3117 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205220143,doc#299821,2011_12_151_3116.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3116 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205220044,doc#299820,2011_12_151_3115.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3115 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205219945,doc#299819,2011_12_151_3114.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3114 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205219852,doc#299818,2011_12_151_3113.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3113 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205219753,doc#299817,2011_12_151_3112.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3112 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205219681,doc#299816,2011_12_151_3093.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3093 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske
9.13
#205219595,doc#299815,2011_12_151_3111.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3111 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205219506,doc#299814,2011_12_151_3110.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3110 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205219415,doc#299813,2011_12_151_3109.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3109 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205219324,doc#299812,2011_12_151_3108.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3108 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205219233,doc#299811,2011_12_151_3107.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3107 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205219136,doc#299810,2011_12_151_3106.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3106 </p><p> Na temelju članka 110 , stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205219023,doc#299809,2011_12_151_3105.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3105 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205218912,doc#299808,2011_12_151_3104.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3104 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205218805,doc#299807,2011_12_151_3103.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3103 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205218700,doc#299806,2011_12_151_3102.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3102 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike
9.13
#205218557,doc#299805,2011_12_150_3077.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3077 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i
9.13
#205218424,doc#299804,2011_12_150_3076.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3076 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske ,
9.13
#205217902,doc#299803,2011_12_150_3075.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3075 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i
9.13
#205216431,doc#299802,2011_12_150_3074.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3074 </p><p> Na temelju članka 6 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#205216322,doc#299801,2011_12_150_3073.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3073 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske ,
9.13
#205216248,doc#299800,2011_12_150_3072.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3072 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske
9.13
#205216174,doc#299799,2011_12_150_3071.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3071 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske
9.13
#205216100,doc#299798,2011_12_150_3070.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3070 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske
9.13
#205215941,doc#299797,2011_12_150_3092.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3092 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske ,
9.13
#205215737,doc#299796,2011_12_150_3091.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3091 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske ,
9.13
#205215457,doc#299795,2011_12_150_3090.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3090 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske ,
9.13
#205215184,doc#299794,2011_12_150_3089.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3089 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske ,
9.13
#205214551,doc#299793,2011_12_150_3088.html razrješava Vlada na prijedlog čelnika tijela , na temelju javnog natječaja , na razdoblje od četiri
9.13
#205214325,doc#299793,2011_12_150_3088.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3088 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske ,
9.13
#205214250,doc#299792,2011_12_150_3069.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3069 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske
9.13
#205213286,doc#299791,2011_12_150_3087.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3087 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske ,
9.13
#205212474,doc#299790,2011_12_150_3086.html voditelj postupka koji je pozvao stranku , na temelju propisa kojim se uređuje naknada troškova
9.13
#205211510,doc#299790,2011_12_150_3086.html poveća opseg rada tijela državne uprave na temelju zakona ili drugih propisa , za obavljanje
9.13
#205211482,doc#299790,2011_12_150_3086.html sredstava za iduću proračunsku godinu na temelju plana rada tijela s obrazloženjem najkasnije
9.13
#205210478,doc#299790,2011_12_150_3086.html za rad tijela državne uprave . </p><p> Na temelju uredbe o unutarnjem ustrojstvu tijela državne
9.13
#205210074,doc#299790,2011_12_150_3086.html , na prijedlog predstojnika ureda , a na temelju prethodno provedenog javnog natječaja .
9.13
#205209843,doc#299790,2011_12_150_3086.html regionalne ) samouprave imenuje Vlada na temelju javnog natječaja kojeg provodi središnje
9.13
#205209573,doc#299790,2011_12_150_3086.html imenuje Vlada na prijedlog ravnatelja , a na temelju javnoga natječaja . </p><p> Zamjenik ravnatelja
9.13
#205209120,doc#299790,2011_12_150_3086.html prijedlog predstojnika državnog ureda , a na temelju javnoga natječaja . </p><p> Glavni tajnik
9.13
#205208997,doc#299790,2011_12_150_3086.html imenuje Vlada na prijedlog predstojnika , a na temelju javnoga natječaja . </p><p> Zamjenik predstojnika
9.13
#205208356,doc#299790,2011_12_150_3086.html imenuje Vlada na prijedlog ministra , a na temelju javnog natječaja . </p><p> Glavni tajnik
9.13
#205207678,doc#299790,2011_12_150_3086.html te na druge prikladne načine . </p><p> Na temelju izrađenih stručnih podloga ( izvješća ,
9.13
#205207288,doc#299790,2011_12_150_3086.html upravnom postupku , pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba
9.13
#205205959,doc#299790,2011_12_150_3086.html Hrvatske ( u daljnjem tekstu : Vlada ) , na temelju javnoga natječaja , ako zakonom nije drukčije
9.13
#205205562,doc#299790,2011_12_150_3086.html samouprave ili drugim pravnim osobama koje na temelju zakona imaju javne ovlasti ( u daljnjem
9.13
#205205417,doc#299790,2011_12_150_3086.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3086 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske ,
9.13
#205205255,doc#299789,2011_12_150_3085.html nastavljaju s radom financirat će se na temelju odluke o privremenom financiranju koju
9.13
#205205224,doc#299789,2011_12_150_3085.html državne uprave koja preuzimaju poslove na temelju ovoga Zakona , razmjerno preuzetim poslovima
9.13
#205203998,doc#299789,2011_12_150_3085.html daje na korištenje statističke podatke na temelju jedinstvene metodologije i jedinstvenih
9.13
#205202790,doc#299789,2011_12_150_3085.html sporazume , kao i ugovore sklopljene na temelju okvirnih sporazuma ; izradu dokumentacije
9.13
#205194585,doc#299789,2011_12_150_3085.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3085 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske ,
9.13
#205194030,doc#299788,2011_12_150_3084.html uredbom Vlade . </p><p> Članak 28 . </p><p> Na temelju pisanoga sporazuma između Vlade i drugih
9.13
#205192413,doc#299788,2011_12_150_3084.html zastupnika u Hrvatskom saboru . </p><p> Na temelju odluke Hrvatskoga sabora o iskazivanju
9.13
#205192118,doc#299788,2011_12_150_3084.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3084 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske ,
9.13
#205192036,doc#299787,2011_12_150_3083.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3083 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i
9.13
#205191956,doc#299786,2011_12_150_3082.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3082 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i
9.13
#205191888,doc#299785,2011_12_150_3081.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3081 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i
9.13
#205191820,doc#299784,2011_12_150_3080.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3080 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i
9.13
#205191694,doc#299783,2011_12_150_3079.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3079 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i
9.13
#205191564,doc#299782,2011_12_150_3078.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3078 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i
9.13
#205191156,doc#299781,2011_02_15_295.html SUD REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 295 </p><p> Na temelju članka 11 . točke 2 . i 3 . Poslovnika
9.13
#205190892,doc#299780,2011_02_15_294.html NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 294 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavka 1 . točke 1
9.13
#205190605,doc#299779,2011_02_15_293.html NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 293 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . stavak 1 . točka 4
9.13
#205190358,doc#299778,2011_02_15_292.html NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 292 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3
9.13
#205190121,doc#299777,2011_02_15_291.html NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 291 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3
9.13
#205189867,doc#299776,2011_02_15_290.html NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 290 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3
9.13
#205189662,doc#299775,2011_02_15_289.html NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 289 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . stavak 1 . točka 10
9.13
#205189499,doc#299774,2011_02_15_288.html od pristojbenog obveznika . </p><p> 9 . Na temelju članka 59 . stavka 1 . ZZTN rješenja Agencije
9.13
#205187113,doc#299774,2011_02_15_288.html pravo pribavljati samo određenu imovinu na temelju ishoda detaljnije analize i procjena koje
9.13
#205182868,doc#299774,2011_02_15_288.html pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila
9.13
#205180409,doc#299774,2011_02_15_288.html Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 34 . , članka 12 . stavaka 1 . ,
9.13
#205178350,doc#299773,2011_02_15_287.html HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 287 </p><p> Na temelju članka 116 . stavka 4 . Zakona o platnom
9.13
#205178130,doc#299771,2011_12_149_3013.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3013 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205178000,doc#299770,2011_12_149_3012.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3012 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205177862,doc#299769,2011_12_149_3011.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3011 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205177732,doc#299768,2011_12_149_3010.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3010 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205177601,doc#299767,2011_12_149_3068.html <p> 3068 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . stavak 1 . , 2 . i 3 . u svezi
9.13
#205177480,doc#299766,2011_12_149_3067.html <p> 3067 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . stavak 1 . , 2 . i 3 . u svezi
9.13
#205177351,doc#299765,2011_12_149_3066.html <p> 3066 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . stavak 1 . , 2 . i 3 . u svezi
9.13
#205177258,doc#299764,2011_12_149_3065.html DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3065 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu
9.13
#205177149,doc#299763,2011_12_149_3064.html DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3064 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu
9.13
#205177027,doc#299762,2011_12_149_3009.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3009 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205176931,doc#299761,2011_12_149_3063.html DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3063 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu
9.13
#205176502,doc#299760,2011_12_149_3062.html OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 3062 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 7 . Zakona o znanstvenoj
9.13
#205176364,doc#299759,2011_12_149_3061.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3061 </p><p> Na temelju članka 47 . stavka 3 . i članka 49 . Zakona
9.13
#205175250,doc#299758,2011_12_149_3060.html provođenje kontrole na terenu odabire se na temelju analize rizika . </p><p> ( 3 ) Kontrolu na
9.13
#205175095,doc#299758,2011_12_149_3060.html pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela ) na temelju koje poljoprivredno gospodarstvo ima pravo
9.13
#205174883,doc#299758,2011_12_149_3060.html Zapisnik </p><p> Članak 10 . </p><p> ( 1 ) Na temelju izjave iz čl . 8 . st . 1 . ovoga Pravilnika
9.13
#205174678,doc#299758,2011_12_149_3060.html Podaci o ARKOD parcelama dobivaju se na temelju izjave predstavnika poljoprivrednog gospodarstva
9.13
#205173424,doc#299758,2011_12_149_3060.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3060 </p><p> Na temelju članka 13 . Zakona o državnoj potpori poljoprivredi
9.13
#205173243,doc#299757,2011_12_149_3059.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3059 </p><p> Na temelju članka 10 . i članka 30 . stavka 2 . Zakona
9.13
#205170918,doc#299756,2011_12_149_3058.html tromjesečnoj cijeni po učeniku izračunatoj na temelju upisanih učenika srednjih škola iskazanoj
9.13
#205169993,doc#299756,2011_12_149_3058.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3058 </p><p> Na temelju članka 143 . Zakona o odgoju i obrazovanju
9.13
#205166697,doc#299755,2011_12_149_3057.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3057 </p><p> Na temelju članka 143 . Zakona o odgoju i obrazovanju
9.13
#205166518,doc#299754,2011_12_149_3056.html lokalne samouprave , prihodi ostvareni na temelju dodatnog udjela poreza na dohodak od 1,3
9.13
#205163772,doc#299754,2011_12_149_3056.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3056 </p><p> Na temelju članka 58.a Zakona o vatrogastvu ( » Narodne
9.13
#205163111,doc#299753,2011_12_149_3055.html opravdanosti zahtjeva . </p><p> VII . </p><p> Na temelju kriterija i mjerila iz točaka III . , IV
9.13
#205161948,doc#299753,2011_12_149_3055.html cijene skrbi izvan vlastite obitelji , na temelju ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji
9.13
#205161681,doc#299753,2011_12_149_3055.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3055 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 1 . Zakona o socijalnoj
9.13
#205160869,doc#299752,2011_12_149_3054.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3054 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 1 . Zakona o socijalnoj
9.13
#205160746,doc#299751,2011_12_149_3008.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3008 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205160519,doc#299750,2011_12_149_3053.html na svom području . </p><p> VII . </p><p> Na temelju kriterija i mjerila iz ove Odluke bilanciraju
9.13
#205160078,doc#299750,2011_12_149_3053.html točke I . ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja ugovorenih kreveta
9.13
#205160033,doc#299750,2011_12_149_3053.html točke I . ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja zdravstvenih ustanova
9.13
#205159991,doc#299750,2011_12_149_3053.html točke I . ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja lokaliteta na kojima
9.13
#205159950,doc#299750,2011_12_149_3053.html točke I . ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja osiguranih osoba
9.13
#205159843,doc#299750,2011_12_149_3053.html minimalnih standarda koji su utvrđeni na temelju kriterija iz točke III . ove Odluke , a
9.13
#205156270,doc#299749,2011_12_149_3052.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3052 </p><p> Na temelju članka 45.a stavka 2 . Zakona o financiranju
9.13
#205155334,doc#299748,2011_12_149_3051.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3051 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205155215,doc#299747,2011_12_149_3050.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3050 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205155003,doc#299746,2011_12_149_3049.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3049 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205154690,doc#299745,2011_12_149_3048.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3048 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205154569,doc#299744,2011_12_149_3047.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3047 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205154449,doc#299743,2011_12_149_3046.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3046 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205154327,doc#299742,2011_12_149_3045.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3045 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205154203,doc#299741,2011_12_149_3044.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3044 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205154083,doc#299740,2011_12_149_3007.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3007 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205153950,doc#299739,2011_12_149_3043.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3043 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205153763,doc#299738,2011_12_149_3042.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3042 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205153601,doc#299737,2011_12_149_3041.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3041 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205153469,doc#299736,2011_12_149_3040.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3040 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205153323,doc#299735,2011_12_149_3039.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3039 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205153184,doc#299734,2011_12_149_3038.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3038 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205153052,doc#299733,2011_12_149_3037.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3037 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205152930,doc#299732,2011_12_149_3036.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3036 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205152807,doc#299731,2011_12_149_3035.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3035 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205152653,doc#299730,2011_12_149_3034.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3034 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205152501,doc#299729,2011_12_149_3006.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3006 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205152374,doc#299728,2011_12_149_3033.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3033 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205152226,doc#299727,2011_12_149_3032.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3032 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205152092,doc#299726,2011_12_149_3031.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3031 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205151937,doc#299725,2011_12_149_3030.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3030 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205151796,doc#299724,2011_12_149_3029.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3029 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205151679,doc#299723,2011_12_149_3028.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3028 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205151550,doc#299722,2011_12_149_3027.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3027 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205151430,doc#299721,2011_12_149_3026.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3026 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205151311,doc#299720,2011_12_149_3025.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3025 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205151192,doc#299719,2011_12_149_3024.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3024 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205151067,doc#299718,2011_12_149_3005.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3005 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205150947,doc#299717,2011_12_149_3023.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3023 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205150827,doc#299716,2011_12_149_3022.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3022 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205150699,doc#299715,2011_12_149_3021.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3021 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205150578,doc#299714,2011_12_149_3020.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3020 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205150449,doc#299713,2011_12_149_3019.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3019 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205150318,doc#299712,2011_12_149_3018.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3018 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205150186,doc#299711,2011_12_149_3017.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3017 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205150057,doc#299710,2011_12_149_3016.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3016 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205149927,doc#299709,2011_12_149_3015.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3015 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205149797,doc#299708,2011_12_149_3014.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3014 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske (
9.13
#205149213,doc#299707,2011_12_148_3001.html HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 3001 </p><p> Na temelju članka 22 . i članka 42 . stavka 3 . točke
9.13
#205148926,doc#299706,2011_12_148_3000.html ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 3000 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 2 . a u vezi s člankom
9.13
#205148567,doc#299705,2011_12_148_2999.html ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2999 </p><p> Na temelju članka 107 . stavka 4 . i stavka 6 . Zakona
9.13
#205147458,doc#299704,2011_12_148_2998.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2998 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu
9.13
#205143359,doc#299702,2011_12_148_2996.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2996 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 1 . Zakona o uređenju
9.13
#205142679,doc#299701,2011_12_148_2995.html pravne pomoći . Prilažu se preslici akata na temelju kojih je osigurana suradnja kvalificiranih
9.13
#205142067,doc#299701,2011_12_148_2995.html pomoći započeo s pružanjem pravne pomoći na temelju netočnih podataka navedenih u zahtjevu
9.13
#205141882,doc#299701,2011_12_148_2995.html izvješće se prilažu : </p><p> – Rješenja na temelju kojih je građanima pružena primarna pravna
9.13
#205141784,doc#299701,2011_12_148_2995.html dovršen u tom kvartalu . </p><p> ( 2 ) Na temelju članka 57 . st . 1 . Zakona udruge ovlaštene
9.13
#205141390,doc#299701,2011_12_148_2995.html pravosuđa o utrošku sredstava odobrenih na temelju projekata pružanja besplatne pravne pomoći
9.13
#205141206,doc#299701,2011_12_148_2995.html <p> ( 2 ) Pružena primarna pravna pomoć na temelju Rješenja za pojedinu pravnu radnju i vrstu
9.13
#205141171,doc#299701,2011_12_148_2995.html projekta u izvještajnom razdoblju vrši se na temelju utroška sredstava odobrenih za projekt
9.13
#205141063,doc#299701,2011_12_148_2995.html pomoći </p><p> – prilažu se preslici akata na temelju kojih je osigurana suradnja kvalificiranih
9.13
#205140561,doc#299701,2011_12_148_2995.html pružanje primarne pravne pomoći vršit će se na temelju sljedećih kriterija : </p><p> – usmjerenost
9.13
#205140540,doc#299701,2011_12_148_2995.html pružanje pravne pomoći dodjeljuju se na temelju prihvaćenih projekata . </p><p> ( 2 ) Vrednovanje
9.13
#205140366,doc#299701,2011_12_148_2995.html se kriteriji za vrednovanje projekata na temelju kojih se financira rad udruga ovlaštenih
9.13
#205139335,doc#299700,2011_12_148_2994.html je usvojen zahtjev stranke , te propis na temelju kojeg je riješena upravna stvar . </p><p>
9.13
#205139060,doc#299700,2011_12_148_2994.html imovini i dohotku . </p><p> Nadležni Ured na temelju suglasnosti iz stavka 1 . ovog članka ,
9.13
#205135809,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave . </p><p> Odredbe članka
9.13
#205133516,doc#299699,2011_12_148_2993.html Republici Hrvatskoj ovrha može tražiti kao na temelju ovršne odluke hrvatskoga suda . </p><p> Ako
9.13
#205133505,doc#299699,2011_12_148_2993.html Republici Hrvatskoj ovršna je isprava na temelju koje se u Republici Hrvatskoj ovrha može
9.13
#205130876,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , u članku 502 .
9.13
#205130592,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , u članku 501 .
9.13
#205130509,doc#299699,2011_12_148_2993.html na zapisnik kod suda . </p><p> Isprava na temelju koje se izdaje platni nalog prema čl .
9.13
#205130445,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , u članku 500 .
9.13
#205129521,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , brišu se članci
9.13
#205129299,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , brišu se članci
9.13
#205129209,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 489 . je
9.13
#205129108,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , u članku 488 .
9.13
#205124827,doc#299699,2011_12_148_2993.html i visina dugovanja i naznačeni dokazi na temelju kojih se može utvrditi istinitost tužbenih
9.13
#205124644,doc#299699,2011_12_148_2993.html umjesto da predlaže određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave . Ako sud ocijeni
9.13
#205123475,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , dodani su stavci
9.13
#205120192,doc#299699,2011_12_148_2993.html presudom na temelju priznanja i presudom na temelju odricanja može se ponoviti zato što je
9.13
#205120187,doc#299699,2011_12_148_2993.html <p> Postupak pravomoćno završen presudom na temelju priznanja i presudom na temelju odricanja
9.13
#205120106,doc#299699,2011_12_148_2993.html presudom na temelju priznanja , presudom na temelju odricanja , presudom zbog ogluhe i presudom
9.13
#205120101,doc#299699,2011_12_148_2993.html <p> Postupak pravomoćno završen presudom na temelju priznanja , presudom na temelju odricanja
9.13
#205120074,doc#299699,2011_12_148_2993.html stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na temelju kojih je za stranku mogla biti donesena
9.13
#205116550,doc#299699,2011_12_148_2993.html . </p><p> Revizija je nepotpuna ako se na temelju nje ne može utvrditi koja se presuda pobija
9.13
#205115798,doc#299699,2011_12_148_2993.html presuda na temelju priznanja ili presuda na temelju odricanja revizija se može izjaviti samo
9.13
#205115793,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona kojom se potvrđuje presuda na temelju priznanja ili presuda na temelju odricanja
9.13
#205113423,doc#299699,2011_12_148_2993.html prvostupanjski sud izveo nepravilan zaključak na temelju drugih činjenica koje je po njegovoj ocjeni
9.13
#205113334,doc#299699,2011_12_148_2993.html </p><p> 2 ) da ih je moguće utvrditi i na temelju isprava i izvedenih dokaza koji se nalaze
9.13
#205112266,doc#299699,2011_12_148_2993.html 1 . riječi : » u sjednici vijeća ili na temelju održane rasprave « brisane su . </p><p> Drugostupanjski
9.13
#205110437,doc#299699,2011_12_148_2993.html presudu na temelju priznanja , presudu na temelju odricanja , presudu zbog ogluhe , presudu
9.13
#205110432,doc#299699,2011_12_148_2993.html odredbama ovoga Zakona donio presudu na temelju priznanja , presudu na temelju odricanja
9.13
#205110159,doc#299699,2011_12_148_2993.html presudu na temelju priznanja i presudu na temelju odricanja pobija zbog toga što je izjava
9.13
#205110154,doc#299699,2011_12_148_2993.html stavak izmijenjen . </p><p> Kada presudu na temelju priznanja i presudu na temelju odricanja
9.13
#205110090,doc#299699,2011_12_148_2993.html Presuda na temelju priznanja i presuda na temelju odricanja mogu se pobijati zbog bitnih
9.13
#205110085,doc#299699,2011_12_148_2993.html zamijenjena riječju : » mogu«. </p><p> Presuda na temelju priznanja i presuda na temelju odricanja
9.13
#205109759,doc#299699,2011_12_148_2993.html žalbe . </p><p> Članak 351 . </p><p> Ako se na temelju podataka iz žalbe ne može utvrditi koja
9.13
#205109140,doc#299699,2011_12_148_2993.html dopuštena posebna žalba , ili ako se na temelju rješenja može odmah tražiti ovrha , ili
9.13
#205108137,doc#299699,2011_12_148_2993.html presude na temelju priznanja ili presude na temelju odricanja iznijet će se samo razlozi koji
9.13
#205108132,doc#299699,2011_12_148_2993.html ogluhe , presude zbog izostanka , presude na temelju priznanja ili presude na temelju odricanja
9.13
#205107614,doc#299699,2011_12_148_2993.html od donošenja . Predsjednik suda može na temelju obrazloženog prijedloga suca pojedinca
9.13
#205106001,doc#299699,2011_12_148_2993.html stavak 3 . ) . </p><p> Donošenje presude na temelju odricanja odgodit će se ako je potrebno
9.13
#205105969,doc#299699,2011_12_148_2993.html tuženika . </p><p> Sud neće donijeti presudu na temelju odricanja i kad je udovoljeno potrebnim
9.13
#205105950,doc#299699,2011_12_148_2993.html kojom odbija tužbeni zahtjev ( presuda na temelju odricanja ) . </p><p> Za odricanje od tužbenog
9.13
#205105844,doc#299699,2011_12_148_2993.html stavak 3 . ) . </p><p> Donošenje presude na temelju priznanja odgodit će se ako je potrebno
9.13
#205105811,doc#299699,2011_12_148_2993.html priznanja ) . </p><p> Sud neće donijeti presudu na temelju priznanja i kad je udovoljeno potrebnim
9.13
#205105802,doc#299699,2011_12_148_2993.html kojom prihvaća tužbeni zahtjev ( presuda na temelju priznanja ) . </p><p> Sud neće donijeti presudu
9.13
#205105773,doc#299699,2011_12_148_2993.html iznosu tužbenog zahtjeva . </p><p> Presuda na temelju priznanja </p><p> Članak 331 . </p><p> Ako
9.13
#205105548,doc#299699,2011_12_148_2993.html suparničara sazrio za konačnu odluku na temelju priznanja ili odricanja samo prema kojem
9.13
#205105493,doc#299699,2011_12_148_2993.html donijeti djelomičnu presudu ako su , na temelju priznanja ili odricanja od više istaknutih
9.13
#205105411,doc#299699,2011_12_148_2993.html članak 329 . izmijenjen . </p><p> Ako su na temelju raspravljanja sazreli za konačnu odluku
9.13
#205103181,doc#299699,2011_12_148_2993.html na temelju priznanja odnosno presudu na temelju odricanja te da primi na zapisnik sudsku
9.13
#205103176,doc#299699,2011_12_148_2993.html zapisnik kod parničnog suda , donese presudu na temelju priznanja odnosno presudu na temelju odricanja
9.13
#205101269,doc#299699,2011_12_148_2993.html posebna žalba nije dopuštena , a ovrha se na temelju njega može tražiti prije njegove pravomoćnosti
9.13
#205101132,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 299 . izmijenjen
9.13
#205099685,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , dosadašnji stavak
9.13
#205099570,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , dodan je novi stavak
9.13
#205099277,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 285 . je
9.13
#205099148,doc#299699,2011_12_148_2993.html izmijenjeni . </p><p> Ako sud smatra da se na temelju tužbe može dalje postupati , naredit će
9.13
#205099128,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 284 . i
9.13
#205098519,doc#299699,2011_12_148_2993.html presudu na temelju priznanja , presudu na temelju odricanja , presudu zbog ogluhe , presudu
9.13
#205098514,doc#299699,2011_12_148_2993.html pripremanja glavne rasprave donijeti presudu na temelju priznanja , presudu na temelju odricanja
9.13
#205094299,doc#299699,2011_12_148_2993.html , sklapanja braka ili smrti te kad je na temelju posebnih propisa dužan podnijeti prijavu
9.13
#205093792,doc#299699,2011_12_148_2993.html prema pravima ovršnog postupka . </p><p> Na temelju rješenja kojim je trećoj osobi naloženo
9.13
#205092337,doc#299699,2011_12_148_2993.html prestao je važiti 1 . siječnja 1983 . na temelju odredbi čl . 108 . Zakona o rješavanju
9.13
#205090844,doc#299699,2011_12_148_2993.html zaključenja glavne rasprave sud može na temelju te rasprave donijeti odluku . </p><p> Člankom
9.13
#205086867,doc#299699,2011_12_148_2993.html prije dospjelosti tražbine . </p><p> Ovrha na temelju presude kojom je prihvaćen zahtjev iz stavka
9.13
#205084866,doc#299699,2011_12_148_2993.html prestao je važiti 1 . siječnja 1983 . na temelju odredbi čl . 108 . Zakona o rješavanju
9.13
#205084562,doc#299699,2011_12_148_2993.html oslobođenje od plaćanja troškova postupka na temelju posebnog propisa kojim se uređuje besplatna
9.13
#205084069,doc#299699,2011_12_148_2993.html oslobođena od plaćanja troškova postupka na temelju posebnog propisa kojim se uređuje besplatna
9.13
#205083879,doc#299699,2011_12_148_2993.html prestali su važiti 1 . siječnja 1983 . na temelju odredbi čl . 108 . Zakona o rješavanju
9.13
#205083514,doc#299699,2011_12_148_2993.html presude na temelju priznanja i presude na temelju odricanja , ako povlačenje tužbe , odricanje
9.13
#205083509,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona , kao i u slučaju presude na temelju priznanja i presude na temelju odricanja
9.13
#205082678,doc#299699,2011_12_148_2993.html posebna žalba nije dopuštena , a ovrha se na temelju toga rješenja može tražiti prije njegove
9.13
#205081823,doc#299699,2011_12_148_2993.html rješenja dopuštena je žalba , ali se ovrha na temelju njega može tražiti i prije njegove pravomoćnosti
9.13
#205081379,doc#299699,2011_12_148_2993.html osobno poznaje , odnosno broj isprave na temelju koje je utvrdio njenu istovjetnost i tko
9.13
#205080931,doc#299699,2011_12_148_2993.html pismena dužan je predujmiti tužitelj na temelju rješenja suda protiv kojega nije dopuštena
9.13
#205080657,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 146 . i
9.13
#205080268,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 145 . i
9.13
#205078662,doc#299699,2011_12_148_2993.html stavku 2 . brisane su riječi : » ili na temelju posebne odluke suda koju je dostavljač
9.13
#205077828,doc#299699,2011_12_148_2993.html 134.b . </p><p> Ako se određenim osobama , na temelju njihova zahtjeva i odobrenja predsjednika
9.13
#205075041,doc#299699,2011_12_148_2993.html posebna žalba nije dopuštena , a ovrha se na temelju njega može tražiti prije njegove pravomoćnosti
9.13
#205071656,doc#299699,2011_12_148_2993.html punomoćnik koji nije odvjetnik može , na temelju takve punomoći , obavljati sve radnje u
9.13
#205071280,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovlaštenja u punomoći , odvjetnik je ovlašten na temelju takve punomoći : </p><p> 1 ) obavljati sve
9.13
#205070835,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 90 . izmijenjen
9.13
#205070713,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , dodan članak 89.a
9.13
#205069532,doc#299699,2011_12_148_2993.html nadležnoga državnog organa donesenim na temelju zakona . </p><p> Članak 81 . </p><p> Zakonski
9.13
#205066998,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , dodan članak 63.a
9.13
#205065703,doc#299699,2011_12_148_2993.html suđenje u sporovima za zaštitu prava na temelju pisanog jamstva protiv proizvođača koji
9.13
#205065689,doc#299699,2011_12_148_2993.html Nadležnost u sporovima radi zaštite prava na temelju jamstva proizvođača </p><p> Članak 53 . </p>
9.13
#205065619,doc#299699,2011_12_148_2993.html osiguranja radi naknade štete trećim osobama na temelju propisa o neposrednoj odgovornosti društva
9.13
#205064724,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 43 . briše
9.13
#205064644,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 42 . izmijenjen
9.13
#205063986,doc#299699,2011_12_148_2993.html platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 38 . briše
9.13
#205062612,doc#299699,2011_12_148_2993.html prestali su važiti 1 . siječnja 1983 . na temelju odredbi čl . 108 . Zakona o rješavanju
9.13
#205060507,doc#299699,2011_12_148_2993.html odluke navest će se da je odluka donesena na temelju prijedloga sudskog savjetnika . </p><p> Ako
9.13
#205060490,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovlasti predsjednik suda , pisani prijedlog na temelju kojeg sudac donosi odluku . U uvodu odluke
9.13
#205060472,doc#299699,2011_12_148_2993.html ocjenjivati dokaze i utvrđivati činjenice . Na temelju tako provedenog postupka sudski savjetnik
9.13
#205059615,doc#299699,2011_12_148_2993.html dokaza zasebno i svih dokaza zajedno , a i na temelju rezultata cjelokupnog postupka . </p><p>
9.13
#205059599,doc#299699,2011_12_148_2993.html dokazane , odlučuje sud prema svom uvjerenju na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza
9.13
#205059386,doc#299699,2011_12_148_2993.html odlučuje o tužbenom zahtjevu , u pravilu , na temelju usmene , neposredne i javne rasprave . </p>
9.13
#205059219,doc#299699,2011_12_148_2993.html Ovim se Zakonom uređuju pravila postupka na temelju kojih sud raspravlja i odlučuje u sporovima
9.13
#205058686,doc#299699,2011_12_148_2993.html ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA </p><p> 2993 </p><p> Na temelju svoje nadležnosti utvrđene člankom 59 .
9.13
#205052564,doc#299698,2011_12_148_3004.html ostvaruje za svako pojedino povećanje plaće na temelju stvarno odrađenih sati rada odobrenih od
9.13
#205051325,doc#299698,2011_12_148_3004.html prijedloga . </p><p> Članak 47 . </p><p> ( 1 ) Na temelju ovog Ugovora , Pravilnikom o radu razvrstavaju
9.13
#205045775,doc#299698,2011_12_148_3004.html obavlja određene poslove za Poslodavca na temelju ugovora o radu . </p><p> ( 3 ) Ovaj Ugovor
9.13
#205042412,doc#299696,2011_12_148_3002.html svoje funkcije nezavisan i donosi odluke na temelju zakona , ovog Statuta i drugih akata Hrvatskog
9.13
#205039460,doc#299696,2011_12_148_3002.html </p><p> Predlaganje kandidata se provodi na temelju 21 izborne jedinice koje čine 20 županija
9.13
#205036774,doc#299696,2011_12_148_3002.html Skupštine Mijo Vukušić , v . r . </p><p> Na temelju članka 53 . stavak 2 . i članka 75 . stavak
9.13
#205036631,doc#299696,2011_12_148_3002.html HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA </p><p> 3002 </p><p> Na temelju članka 53 . stavak 2 . i članka 75 . stavak
9.13
#205035526,doc#299693,2011_12_147_2990.html siječnja 2012 . do 31 . ožujka 2012 . , a na temelju podataka koje će kreditne institucije dostaviti
9.13
#205034953,doc#299693,2011_12_147_2990.html HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2990 </p><p> Na temelju članka 174 . stavka 1 . točke 2 . Zakona
9.13
#205027631,doc#299692,2011_12_147_2989.html prethodni dogovor i odobrenje HNB-a , odnosno na temelju mjere koju je naložio HNB ) moraju se dostaviti
9.13
#205027564,doc#299692,2011_12_147_2989.html prethodni dogovor i odobrenje HNB-a , odnosno na temelju mjere koju je naložio HNB . </p><p> d ) Ispravak
9.13
#205023712,doc#299692,2011_12_147_2989.html koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju
9.13
#205023405,doc#299692,2011_12_147_2989.html koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju
9.13
#205021960,doc#299692,2011_12_147_2989.html HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2989 </p><p> Na temelju članka 30 . i članka 43 . stavka 2 . točke
9.13
#205020448,doc#299691,2011_12_147_2988.html VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2988 </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 6 . i članka 62 . stavka
9.13
#204995779,doc#299690,2011_12_147_2987.html VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2987 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 2 . Zakona o šumskom
9.13
#204995426,doc#299689,2011_12_147_2986.html <div> MINISTARSTVO OBRANE </p><p> 2986 </p><p> Na temelju članka 140 . stavka 2 . Zakona o službi
9.13
#204990895,doc#299688,2011_12_147_2985.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2985 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 1 . Zakona o izvršavanju
9.13
#204990709,doc#299687,2011_12_147_2984.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2984 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204990048,doc#299686,2011_12_146_2971.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2971 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja
9.13
#204989918,doc#299685,2011_12_146_2970.html članaka 3 . i 4 . Pravilnika , te je na temelju članka 181 . stavka 1 . Zakona odlučeno
9.13
#204989119,doc#299685,2011_12_146_2970.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2970 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje
9.13
#204988989,doc#299684,2011_12_146_2969.html članaka 3 . i 4 . Pravilnika , te je na temelju članka 181 . stavka 1 . Zakona odlučeno
9.13
#204988196,doc#299684,2011_12_146_2969.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2969 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje
9.13
#204988058,doc#299683,2011_12_146_2968.html godine dana od izdavanja odobrenja , na temelju odredbe članka 29 . stavka 4 . i članka
9.13
#204987541,doc#299683,2011_12_146_2968.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2968 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje
9.13
#204987288,doc#299682,2011_12_146_2967.html MIROVINSKO OSIGURANJE </p><p> 2967 </p><p> Na temelju članka 128 . stavka 1 . Zakona o mirovinskom
9.13
#204986686,doc#299681,2011_12_146_2966.html DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU </p><p> 2966 </p><p> Na temelju odredbi članka 5 . i članka 9 . Zakona
9.13
#204972476,doc#299680,2011_12_146_2965.html dobiveni iz istraživanja koja se provode na temelju Programa statističkih aktivnosti Republike
9.13
#204971791,doc#299680,2011_12_146_2965.html ZAVOD ZA STATISTIKU </p><p> 2965 </p><p> Na temelju članka 43 . Zakona o službenoj statistici
9.13
#204971563,doc#299679,2011_12_146_2964.html MINISTARSTVO TURIZMA </p><p> 2964 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 2 . Zakona o članarinama
9.13
#204971373,doc#299677,2011_12_146_2982.html osporenog zaključka . </p><p> Trebalo je stoga na temelju članka 42 . stavka 2 . Zakona o upravnim
9.13
#204971137,doc#299677,2011_12_146_2982.html za koje se može steći pravo obavljanja na temelju koncesije propisane su člankom 11 . Zakona
9.13
#204971116,doc#299677,2011_12_146_2982.html mogu obavljati pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji ili ugovora o povjeravanju
9.13
#204971023,doc#299677,2011_12_146_2982.html obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i posebnih
9.13
#204970402,doc#299677,2011_12_146_2982.html tim navodi , u bitnom , da je KD Kozala na temelju Odluke Grada Rijeke o obavljanju pogrebnih
9.13
#204956762,doc#299676,2011_12_146_2963.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ( » Narodne novine « , broj 77/2010
9.13
#204956669,doc#299676,2011_12_146_2963.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2963 </p><p> Na temelju članka 49 . Zakona o trgovini ( » Narodne
9.13
#204956613,doc#299675,2011_12_146_2981.html osporenog zaključka . </p><p> Trebalo je stoga na temelju odredbe članka 42 . stavka 2 . Zakona o
9.13
#204955495,doc#299674,2011_12_146_2980.html zakon na štetu tužitelja , radi čega je na temelju odredbe članka 42 . stavka 2 . Zakona o
9.13
#204955170,doc#299674,2011_12_146_2980.html smatra da je pobijano rješenje donijeto na temelju pravilno utvrđenog činjeničnog stanja ,
9.13
#204953640,doc#299674,2011_12_146_2980.html usmjerenosti pri određivanju cijene kabela na temelju troškova gradnje i održavanja elektroničke
9.13
#204950762,doc#299673,2011_12_146_2979.html nepovoljniji položaj od drugih zaposlenika na temelju rase , boje kože , spola , spolnog opredjeljenja
9.13
#204947309,doc#299672,2011_12_146_2978.html travnja tekuće godine za proteklu godinu , na temelju podataka iz prethodne poslovne godine .
9.13
#204946920,doc#299672,2011_12_146_2978.html revizorsko društvo koje obavlja reviziju na temelju članka 10 . i članka 11 . Zakona o reviziji
9.13
#204946905,doc#299672,2011_12_146_2978.html revizorski ured koji obavlja reviziju na temelju članka 9 . Zakona o reviziji , </p><p>
9.13
#204946875,doc#299672,2011_12_146_2978.html su : </p><p> – samostalni revizor koji na temelju članka 8 . Zakona o reviziji obavlja reviziju
9.13
#204946695,doc#299672,2011_12_146_2978.html HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA </p><p> 2978 </p><p> Na temelju članka 32 . stavka 2 . točke 10 . , članka
9.13
#204941620,doc#299670,2011_12_146_2976.html GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE </p><p> 2976 </p><p> Na temelju odredbe članka 271 . stavak 1 . Zakona
9.13
#204941448,doc#299669,2011_12_146_2975.html mirovinska osiguravajuća društva izračunavaju na temelju podataka o ostvarenim ukupnim prihodima
9.13
#204941100,doc#299669,2011_12_146_2975.html stavka 1 . ovoga članka obračunava se na temelju podataka o imovini za prethodnu godinu
9.13
#204940170,doc#299669,2011_12_146_2975.html stavka 1 . ovoga članka izračunava se na temelju podataka o ukupno ostvarenom prihodu za
9.13
#204939692,doc#299669,2011_12_146_2975.html , i stambene štedionice obračunava se na temelju ostvarenoga fakturiranog iznosa provizije
9.13
#204939593,doc#299669,2011_12_146_2975.html osiguranju i reosiguranju , obračunava se na temelju podataka o ostvarenom prihodu od usluga
9.13
#204939356,doc#299669,2011_12_146_2975.html društva za reosiguranje izračunavaju na temelju podataka o zaračunatoj bruto premiji za
9.13
#204938696,doc#299669,2011_12_146_2975.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2975 </p><p> Na temelju odredbi članka 20 . stavka 1 . alineja
9.13
#204937680,doc#299668,2011_12_146_2974.html osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje ( dalje
9.13
#204937129,doc#299668,2011_12_146_2974.html oblike imovine , osim ulaganja dozvoljenih na temelju članka 122 . stavaka 1 . i 2 . ZOS-a –
9.13
#204937085,doc#299668,2011_12_146_2974.html oblike imovine , osim ulaganja dozvoljenih na temelju članka 115 . stavaka 1 . i 2 . ZOS-a –
9.13
#204936783,doc#299668,2011_12_146_2974.html osiguranja i to za svaku novu vrstu osiguranja na temelju članka 3 . stavak 2 . i 3 . ZOS-a – članak
9.13
#204933707,doc#299668,2011_12_146_2974.html osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje ( »
9.13
#204933554,doc#299668,2011_12_146_2974.html usluga ( dalje u tekstu : Agencija ) na temelju ovlaštenja propisanih : </p><p> – Zakonom
9.13
#204933455,doc#299668,2011_12_146_2974.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2974 </p><p> Na temelju odredbe članka 20 . stavka 1 . alineja
9.13
#204933243,doc#299667,2011_12_146_2973.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2973 </p><p> Na temelju članka 15 . točke 4 . alineje 2 . i članka
9.13
#204932515,doc#299666,2011_12_146_2972.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2972 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja
9.13
#204932315,doc#299665,2011_12_145_2946.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2946 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 2 . Zakona o uređenju
9.13
#204931688,doc#299664,2011_12_145_2945.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2945 </p><p> Na temelju članka 60 . stavka 5 . Zakona o morskom
9.13
#204930647,doc#299663,2011_12_145_2944.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2944 </p><p> Na temelju članka 12.b . stavka 5 . Zakona o zaštiti
9.13
#204930414,doc#299662,2011_12_145_2943.html VI/3 ) obnavlja se za isto razdoblje na temelju ponovnog uspješno završenog programa izobrazbe
9.13
#204930120,doc#299662,2011_12_145_2943.html PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2943 </p><p> Na temelju članka 1021 . Pomorskog zakonika ( » Narodne
9.13
#204929966,doc#299661,2011_12_145_2942.html automobil u vlasništvu ( ili na korištenju na temelju ugovora o zakupu odnosno leasingu ) pravnih
9.13
#204929772,doc#299661,2011_12_145_2942.html PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2942 </p><p> Na temelju članka 236 . stavka 4 . Zakona o sigurnosti
9.13
#204929451,doc#299660,2011_12_145_2941.html RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2941 </p><p> Na temelju članka 24 . stavka 4 . Zakona o proizvodnji
9.13
#204929329,doc#299659,2011_12_145_2940.html MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2940 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o kaznenom postupku
9.13
#204929157,doc#299658,2011_12_145_2939.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2939 </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 1 . podstavka
9.13
#204929018,doc#299656,2011_12_145_2961.html d.o.o . </p><p> 14 . Slijedom navedenog , a na temelju članka 43 . stavaka 1 . i 2 . Ustavnog
9.13
#204928339,doc#299656,2011_12_145_2961.html Hrvatskoj , p.o . , Zagreb , osnovanog na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o
9.13
#204927938,doc#299656,2011_12_145_2961.html u daljnjem tekstu : Uredba ) koja je na temelju članka 16 . stupila na snagu 15 . lipnja
9.13
#204927857,doc#299656,2011_12_145_2961.html savjetodavne službe je u Zagrebu. « </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama
9.13
#204926421,doc#299656,2011_12_145_2961.html usklađivanja s zakonodavstvom Europske unije , a na temelju Zakona o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji
9.13
#204926385,doc#299656,2011_12_145_2961.html . 6 . 2006 . godine , ( NN 64/06 ) , na temelju Zakona o javnim ustanovama ( NN 76/93 ,
9.13
#204926203,doc#299656,2011_12_145_2961.html Trgovačkog društva u sudski registar na temelju ovoga Zakona prestaje mandat ravnatelju
9.13
#204925909,doc#299656,2011_12_145_2961.html suglasnosti s Ustavom ZI ZOŠ/10-a . </p><p> 3 . Na temelju članka 25 . Ustavnog zakona o Ustavnom
9.13
#204925458,doc#299655,2011_12_145_2960.html prigovore predlagatelja . </p><p> 15 . Na temelju članka 43 . stavka 1 . Ustavnog zakona
9.13
#204924213,doc#299655,2011_12_145_2960.html sud nije razmatrao prijedlog podnesen na temelju članka 45 . Ustava jer je donio rješenje
9.13
#204924133,doc#299655,2011_12_145_2960.html svaki iznajmljivač mora ispuniti . </p><p> Na temelju navedenog , Ustavni sud utvrđuje da su
9.13
#204923895,doc#299655,2011_12_145_2960.html njihova broja na 15 osoba zakonodavac je na temelju i u skladu s člankom 2 . stavkom 2 . alinejom
9.13
#204923042,doc#299655,2011_12_145_2960.html faktično ne pružaju . </p><p> Predlagatelj je na temelju članka 45 . Ustavnog zakona predložio donošenje
9.13
#204922383,doc#299655,2011_12_145_2960.html članstvo u Europskoj uniji ) . « </p><p> Na temelju navedenog , Ustavni sud utvrđuje da su
9.13
#204921154,doc#299655,2011_12_145_2960.html iscrpljena sva sredstva pravne zaštite . </p><p> Na temelju navedenog , Ustavni sud utvrđuje da su
9.13
#204920581,doc#299655,2011_12_145_2960.html buke ( NN 30/09 ) i propisima donesenim na temelju tog Zakona , smatramo da se primjenom tih
9.13
#204919863,doc#299655,2011_12_145_2960.html člankom 82 . stavkom 1 . Ustava pa je , na temelju članka 43 . Ustavnog zakona , riješeno
9.13
#204919491,doc#299655,2011_12_145_2960.html . , 14 . i 15 . prosinca 2006 . </p><p> Na temelju činjenica utvrđenih uvidom u fonogram 20
9.13
#204918600,doc#299654,2011_12_145_2959.html suđenju . </p><p> 30 . Slijedom navedenog , na temelju članaka 73 . i 76 . Ustavnog zakona odlučeno
9.13
#204918382,doc#299654,2011_12_145_2959.html provedbe svoje odluke . .. « </p><p> 29 . Na temelju ovlaštenja iz članka 31 . stavka 5 . Ustavnog
9.13
#204911361,doc#299654,2011_12_145_2959.html ukidanju istražnog zatvora određenog na temelju stavka 1 . točke 5 . ovog članka , sud
9.13
#204911327,doc#299654,2011_12_145_2959.html 2 ) Prije ukidanja istražnog zatvora na temelju članka 123 . stavak 1 . točka 3 . ovog
9.13
#204909765,doc#299654,2011_12_145_2959.html putne isprave ) . </p><p> » Obrana je naime na temelju odredbe čl . 102 . st . 1 . ZKP-a ponudila
9.13
#204908809,doc#299654,2011_12_145_2959.html pobijanog prvostupanjskog rješenja ) . Na temelju isključivo takvog utvrđenja / inače pogrešnog
9.13
#204907800,doc#299654,2011_12_145_2959.html istražnog zatvora podnositelju ustavne tužbe na temelju zakonske osnove iz članka 123 . stavka
9.13
#204905668,doc#299654,2011_12_145_2959.html istrage donio je 17 . listopada 2011 . , na temelju članka 130 . stavka 2 . ZKP-a rješenje
9.13
#204905170,doc#299654,2011_12_145_2959.html Republici Austriji 10 . prosinca 2010 . na temelju naloga Zemaljskog suda u Innsbrucku . Saslušanje
9.13
#204903945,doc#299653,2011_12_145_2958.html DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 2958 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka
9.13
#204903830,doc#299652,2011_12_145_2957.html DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 2957 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka
9.13
#204903729,doc#299651,2011_12_145_2938.html SASTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1 . Na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom
9.13
#204903680,doc#299651,2011_12_145_2938.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2938 </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 1 . podstavka
9.13
#204903511,doc#299650,2011_12_145_2956.html pristojbe . </p><p> Stoga je Agencija , na temelju odluke Vijeća , odlučila kao u točki IX
9.13
#204902844,doc#299650,2011_12_145_2956.html članka 9 . stavka 2 . ZZTN-a . </p><p> Na temelju članka 35 . stavka 1 . točke 8 . ZZTN-a
9.13
#204902175,doc#299650,2011_12_145_2956.html stavka 1 . točke 2 . , 5 . i 8 . ZZTN-a , na temelju svih utvrđenih činjenica i okolnosti u
9.13
#204898708,doc#299650,2011_12_145_2956.html tržišta u Republici Hrvatskoj analizirala na temelju provedenih istraživanja i prakse Europske
9.13
#204898582,doc#299650,2011_12_145_2956.html pojasnio kako je taj udjel izračunao na temelju broja motornih vozila marke » Mitsubishi
9.13
#204897786,doc#299650,2011_12_145_2956.html dijelova određene marke vozila izračunava se na temelju prihoda koji su ostvarili članovi ovlaštene
9.13
#204897259,doc#299650,2011_12_145_2956.html i/ili prodaje ( izražene u kunama ) ili na temelju obujma ( količina ) proizvodnje i/ili prodaje
9.13
#204897247,doc#299650,2011_12_145_2956.html vozilima tržišni udjel izračunava se na temelju vrijednosti proizvodnje i/ili prodaje (
9.13
#204895491,doc#299650,2011_12_145_2956.html članka 9 . ZZTN-a te je zaključkom , na temelju članka 41 . stavka 1 . i članka 46 . ZZTN-a
9.13
#204895352,doc#299650,2011_12_145_2956.html poduzetnika EURO RENT SPORT d.o.o . </p><p> Na temelju očitovanja , podataka i dokumentacije prikupljenih
9.13
#204894518,doc#299650,2011_12_145_2956.html 1 . i članka 46 . ZZTN-a , Agencija , na temelju ovlasti iz članka 37 . točke 9 . ZZTN-a
9.13
#204894174,doc#299650,2011_12_145_2956.html pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila
9.13
#204892142,doc#299650,2011_12_145_2956.html Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 9 . , 34 . i 35 . stavka 1 . točke
9.13
#204879593,doc#299648,2011_12_145_2954.html vjetrobransko staklo već homologirano na temelju odredaba Priloga III . J . </p><p> 3 . ISPITIVANJE
9.13
#204876537,doc#299648,2011_12_145_2954.html vjetrobransko staklo već homologirano na temelju odredaba Priloga III . F , III . H ili
9.13
#204855583,doc#299648,2011_12_145_2954.html provjeriti valjanost ispitivanja provedenih na temelju točke 10.4.2 . , inspektor može odabrati
9.13
#204855303,doc#299648,2011_12_145_2954.html kojima je dodijeljena homologacija tipa na temelju ovog i sljedećih Priloga moraju se izraditi
9.13
#204843185,doc#299648,2011_12_145_2954.html ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 2954 </p><p> Na temelju članka 275 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti
9.13
#204842781,doc#299647,2011_12_145_2953.html DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2953 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i
9.13
#204841020,doc#299646,2011_12_145_2952.html Stegovno vijeće svoju odluku donijeti na temelju podataka iz spisa . </p><p> ( 6 ) Nakon isteka
9.13
#204840912,doc#299646,2011_12_145_2952.html vijeća i oštećena strana . </p><p> ( 2 ) Na temelju prikupljenih podataka i obavljenih izviđaja
9.13
#204840651,doc#299646,2011_12_145_2952.html slučaju Izvršni odbor svoju odluku donijeti na temelju podataka iz spisa . </p><p> ( 5 ) Nakon isteka
9.13
#204840517,doc#299646,2011_12_145_2952.html isprave . </p><p> Članak 45 . </p><p> ( 1 ) Na temelju prikupljenih podataka i obavljenih izviđaja
9.13
#204835360,doc#299645,2011_12_145_2951.html OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 2951 </p><p> Na temelju članka 138 . stavka 11 . Zakona o odgoju
9.13
#204834186,doc#299644,2011_12_145_2950.html donijeti svoj nalaz i mišljenje samo na temelju dokumentacije kada se radi o djetetu s
9.13
#204833807,doc#299644,2011_12_145_2950.html ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2950 </p><p> Na temelju članka 133 . stavka 5 . u svezi s člankom
9.13
#204833431,doc#299643,2011_12_145_2949.html poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja na temelju članka 8 . stavka 4 . Zakona o oznakama
9.13
#204832791,doc#299642,2011_12_145_2948.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2948 </p><p> Na temelju članka 91 . stavka 4 . Zakona o veterinarstvu
9.13
#204832509,doc#299641,2011_12_145_2947.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2947 </p><p> Na temelju članka 27 . Uredbe o načelima za unutarnje
9.13
#204832318,doc#299640,2011_12_144_2890.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2890 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204832202,doc#299639,2011_12_144_2889.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2889 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 1 . i članka 30 . stavka
9.13
#204832191,doc#299638,2011_12_144_2888.html odgovaraju pokazateljima koji se izrađuju na temelju pregleda tržišta koji provodi HAKOM </div>
9.13
#204832174,doc#299638,2011_12_144_2888.html odgovaraju pokazateljima koji se izrađuju na temelju pregleda tržišta koji provodi HAKOM </div>
9.13
#204827312,doc#299638,2011_12_144_2888.html , prometa i infrastrukture izrađuje , na temelju dostavljenih izvješća i podataka svih nadležnih
9.13
#204824489,doc#299638,2011_12_144_2888.html , prometa i infrastrukture izrađuje , na temelju dostavljenih izvješća i podataka svih nadležnih
9.13
#204824171,doc#299638,2011_12_144_2888.html Strategije </p><p> Vlada Republike Hrvatske na temelju Strategije donosi Provedbeni program za
9.13
#204823432,doc#299638,2011_12_144_2888.html . ) za pripremu i provedbu projekata na temelju kojih bi se iskoristila sredstva iz fondova
9.13
#204820945,doc#299638,2011_12_144_2888.html propisima i regulatornim odlukama , donesenim na temelju provedenih analiza mjerodavnih tržišta
9.13
#204818378,doc#299638,2011_12_144_2888.html potražnju za uslugama koje će se pružati na temelju infrastrukture širokopojasnog pristupa
9.13
#204818057,doc#299638,2011_12_144_2888.html pametnih telefona i pokrivenost mreže . Na temelju procjena izravne i neizravne koristi od
9.13
#204817213,doc#299638,2011_12_144_2888.html ograničuje njihov daljnji razvoj . </p><p> Na temelju analize stanja razvijenosti širokopojasnog
9.13
#204815404,doc#299638,2011_12_144_2888.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2888 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204815091,doc#299637,2011_12_144_2887.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2887 </p><p> Na temelju članka 10 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
9.13
#204814897,doc#299636,2011_12_144_2886.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2886 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204814737,doc#299635,2011_12_144_2937.html 2011 . donio je </p><p> ODLUKU </p><p> I . Na temelju Odluke predsjednika Republike Hrvatske
9.13
#204814559,doc#299635,2011_12_144_2937.html SUD REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2937 </p><p> Na temelju članka 125 . alineje 9 . Ustava Republike
9.13
#204814230,doc#299634,2011_12_144_2936.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204813687,doc#299633,2011_12_144_2935.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204813501,doc#299632,2011_12_144_2934.html 3,40 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 46 . u svezi članka 17 . stavka
9.13
#204813316,doc#299632,2011_12_144_2934.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204813015,doc#299631,2011_12_144_2933.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204812685,doc#299630,2011_12_144_2932.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204812111,doc#299629,2011_12_144_2931.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204811821,doc#299628,2011_12_144_2885.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2885 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204811710,doc#299627,2011_12_144_2930.html HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP </p><p> IV . Na temelju članka 44 . Zakona o izborima zastupnika
9.13
#204811672,doc#299627,2011_12_144_2930.html 0,13 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 41 . Zakona o izborima zastupnika
9.13
#204811342,doc#299627,2011_12_144_2930.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204810998,doc#299626,2011_12_144_2929.html HČSP </tr></p> </tbody> </table><p> IV . Na temelju članka 40 . Zakona o izborima zastupnika
9.13
#204810334,doc#299626,2011_12_144_2929.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204810057,doc#299625,2011_12_144_2928.html – HSU </tr></p> </tbody> </table><p> IV . Na temelju članka 40 . Zakona o izborima zastupnika
9.13
#204809507,doc#299625,2011_12_144_2928.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204809126,doc#299624,2011_12_144_2927.html 0,07 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 41 . Zakona o izborima zastupnika
9.13
#204808647,doc#299624,2011_12_144_2927.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204808291,doc#299623,2011_12_144_2926.html 0,06 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 41 . Zakona o izborima zastupnika
9.13
#204807790,doc#299623,2011_12_144_2926.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204807491,doc#299622,2011_12_144_2925.html RADA </tr></p> </tbody> </table><p> IV . Na temelju članka 40 . Zakona o izborima zastupnika
9.13
#204807422,doc#299622,2011_12_144_2925.html 0,07 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 41 . Zakona o izborima zastupnika
9.13
#204806924,doc#299622,2011_12_144_2925.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204806123,doc#299621,2011_12_144_2924.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204805751,doc#299620,2011_12_144_2923.html 0,04 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 41 . Zakona o izborima zastupnika
9.13
#204805252,doc#299620,2011_12_144_2923.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204804956,doc#299619,2011_12_144_2922.html RADA </tr></p> </tbody> </table><p> IV . Na temelju članka 40 . Zakona o izborima zastupnika
9.13
#204804354,doc#299619,2011_12_144_2922.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204803970,doc#299618,2011_12_144_2921.html 0,05 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 41 . Zakona o izborima zastupnika
9.13
#204803385,doc#299618,2011_12_144_2921.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204802476,doc#299617,2011_12_144_2884.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2884 </p><p> Na temelju članka 3 . Uredbe o državnim potporama
9.13
#204802282,doc#299616,2011_12_144_2920.html RADA </tr></p> </tbody> </table><p> IV . Na temelju članka 40 . Zakona o izborima zastupnika
9.13
#204802217,doc#299616,2011_12_144_2920.html 0,03 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 41 . Zakona o izborima zastupnika
9.13
#204801588,doc#299616,2011_12_144_2920.html Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima
9.13
#204799814,doc#299615,2011_12_144_2919.html Ministarstva prema zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji
9.13
#204796853,doc#299615,2011_12_144_2919.html gradnje . </p><p> ( 4 ) Uputa se izrađuje na temelju terenskog obilaska i snimanjem zatečenog
9.13
#204796793,doc#299615,2011_12_144_2919.html i 90/11 ) , stambeni objekt se sanira na temelju Upute koju u cijelosti financira Ministarstvo
9.13
#204796041,doc#299615,2011_12_144_2919.html VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2919 </p><p> Na temelju članaka 13 . stavka 2 . Zakona o područjima
9.13
#204795091,doc#299614,2011_12_144_2918.html VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2918 </p><p> Na temelju članaka 10.c stavka 3 . Zakona o područjima
9.13
#204793791,doc#299613,2011_12_144_2917.html OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 2917 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 2 . Zakona o
9.13
#204793600,doc#299612,2011_12_144_2916.html Odbor prema idejnom rješenju pribavljenom na temelju javnog natječaja . </p><p> Članak 13 . </p>
9.13
#204793060,doc#299612,2011_12_144_2916.html ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2916 </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 10 . Zakona o humanitarnoj
9.13
#204791304,doc#299611,2011_12_144_2915.html ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2915 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 4 . , članka 7 . stavka
9.13
#204790799,doc#299610,2011_12_144_2914.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2914 </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 1 . točke 1 . i 6 .
9.13
#204790532,doc#299609,2011_12_144_2913.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2913 </p><p> Na temelju članka 73 . stavka 5 . i članka 75 . stavka
9.13
#204790383,doc#299608,2011_12_144_2912.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2912 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204790234,doc#299607,2011_12_144_2911.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2911 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204789829,doc#299606,2011_12_144_2883.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2883 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204789672,doc#299605,2011_12_144_2910.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2910 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204789482,doc#299604,2011_12_144_2909.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2909 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204789324,doc#299603,2011_12_144_2908.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2908 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204789163,doc#299602,2011_12_144_2907.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2907 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204789039,doc#299601,2011_12_144_2906.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2906 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204788902,doc#299600,2011_12_144_2905.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2905 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204788777,doc#299599,2011_12_144_2904.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2904 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204788647,doc#299598,2011_12_144_2903.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2903 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204788495,doc#299597,2011_12_144_2902.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2902 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204788344,doc#299596,2011_12_144_2901.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2901 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204788166,doc#299595,2011_12_144_2882.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2882 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 5 . Zakona o energiji
9.13
#204788014,doc#299594,2011_12_144_2900.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2900 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204787881,doc#299593,2011_12_144_2899.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2899 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204787747,doc#299592,2011_12_144_2898.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2898 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204787587,doc#299591,2011_12_144_2897.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2897 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204787427,doc#299590,2011_12_144_2896.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2896 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204787220,doc#299589,2011_12_144_2895.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2895 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204786995,doc#299588,2011_12_144_2894.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2894 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204786837,doc#299587,2011_12_144_2893.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2893 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204786659,doc#299586,2011_12_144_2892.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2892 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204786466,doc#299585,2011_12_144_2891.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2891 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204785517,doc#299583,2011_12_142_2854.html naputcima , koje odredi odbor uspostavljen na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih
9.13
#204785406,doc#299583,2011_12_142_2854.html nadležno tijelo posjeduje informacije na temelju kojih opravdano smatra da teret sadržava
9.13
#204785247,doc#299583,2011_12_142_2854.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola , ili za osiguranje s njima povezane
9.13
#204785164,doc#299583,2011_12_142_2854.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola , od bilo koje fizičke ili pravne
9.13
#204785075,doc#299583,2011_12_142_2854.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola , ili za osiguranje s njima povezane
9.13
#204784978,doc#299583,2011_12_142_2854.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ( » Narodne novine « , broj 77/2010
9.13
#204783359,doc#299582,2011_12_142_2853.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2853 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama
9.13
#204782787,doc#299581,2011_12_142_2852.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2852 </p><p> Na temelju članka 78 . stavaka 1 . i 2 . i članka
9.13
#204782213,doc#299580,2011_12_142_2851.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2851 </p><p> Na temelju članka 45.b stavka 4 . Zakona o državnim
9.13
#204781539,doc#299579,2011_12_142_2850.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2850 </p><p> Na temelju članka 90 . stavka 6 . Zakona o državnim
9.13
#204778769,doc#299577,2011_12_142_2848.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2848 </p><p> Na temelju članka 49 . stavka 2 . Zakona o trgovini
9.13
#204777631,doc#299574,2011_12_142_2878.html odgovarajući račun Hrvatske gospodarske komore na temelju ispostavljenog računa . </p><p> Članak 8
9.13
#204777238,doc#299574,2011_12_142_2878.html HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2878 </p><p> Na temelju članka 26 . Statuta Hrvatske gospodarske
9.13
#204775758,doc#299573,2011_12_142_2877.html HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2877 </p><p> Na temelju članka 19 . Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj
9.13
#204774370,doc#299572,2011_12_142_2876.html HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2876 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 1 . alineja 1 . Zakona
9.13
#204772833,doc#299570,2011_12_142_2847.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2847 </p><p> Na temelju članka 21 . stavka 2 . Zakona o zaštiti
9.13
#204772168,doc#299569,2011_12_142_2874.html </p><p> ( 1 ) Ako se ispune pretpostavke na temelju kojih se po odredbama Zakona o parničnom
9.13
#204768032,doc#299569,2011_12_142_2874.html dužnosti donosi predsjedništvo Sudišta na temelju obrazloženog prijedloga predsjednika Sudišta
9.13
#204765829,doc#299569,2011_12_142_2874.html , nakon osnivanja arbitražnog suda , na temelju odobrenja tog suda . </p><p> ( 2 ) Tajnik
9.13
#204765816,doc#299569,2011_12_142_2874.html prilozima i druga pismena priopćenja samo na temelju odobrenja tajnika Sudišta , odnosno , nakon
9.13
#204765730,doc#299569,2011_12_142_2874.html barem jedan primjerak od svakog pismena na temelju kojega je arbitražni sud raspravljao i
9.13
#204763961,doc#299569,2011_12_142_2874.html HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2874 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 4 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204763732,doc#299568,2011_12_142_2873.html privremenog zamjenika tajnika kad postupa na temelju članka 11 . stavak 3 . Pravilnika . </p>
9.13
#204763438,doc#299568,2011_12_142_2873.html jezikom . Tajnik obavlja svoju dužnost na temelju ugovora o radu na neodređeno vrijeme . </p>
9.13
#204762909,doc#299568,2011_12_142_2873.html 4 . </p><p> Kad Predsjedništvo Sudišta na temelju odredaba Pravilnika samostalno odlučuje
9.13
#204762680,doc#299568,2011_12_142_2873.html HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2873 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 4 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204761166,doc#299567,2011_12_142_2872.html HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2872 </p><p> Na temelju članka 21 . Statuta Hrvatske gospodarske
9.13
#204761044,doc#299566,2011_12_142_2871.html jamstvo isteklo . </p><p> Stoga je Agencija na temelju odluke Vijeća odlučila kao u točki IV .
9.13
#204760921,doc#299566,2011_12_142_2871.html ožujka 2012 . </p><p> Stoga je Agencija na temelju odluke Vijeća odlučila kao točki III .
9.13
#204760792,doc#299566,2011_12_142_2871.html određenim slučajevima , stoga je Agencija na temelju odluke Vijeća odlučila kao u točki II .
9.13
#204760708,doc#299566,2011_12_142_2871.html . točke d ) ZDP-a . Stoga je Agencija na temelju odluke Vijeća odlučila kao u točki I .
9.13
#204760615,doc#299566,2011_12_142_2871.html obrazloženja ovog rješenja i činjenica na temelju kojih je utvrđeno da su navedeni uvjeti
9.13
#204760081,doc#299566,2011_12_142_2871.html sanaciju poduzetnika Croatia Airlines d.d . na temelju zahtjeva za davanjem odobrenja za izdavanje
9.13
#204760050,doc#299566,2011_12_142_2871.html tržišnog natjecanja ( dalje : Vijeće ) je na temelju utvrđenog činjeničnog stanja u ovoj upravnoj
9.13
#204758300,doc#299566,2011_12_142_2871.html bilo kojeg oblika trgovačkog društva ako na temelju nacionalnih propisa ispunjava uvjete za
9.13
#204758113,doc#299566,2011_12_142_2871.html podataka iz financijskih izvještaja kao i na temelju ostale dostavljene dokumentacije . </p><p>
9.13
#204758105,doc#299566,2011_12_142_2871.html rezultata poduzetnika Croatia Airlines d.d . na temelju podataka iz financijskih izvještaja kao
9.13
#204757302,doc#299566,2011_12_142_2871.html </p><p> III . UTVRĐIVANJE ČINJENICA </p><p> Na temelju dostavljenih podataka , te provedenih pravnih
9.13
#204757224,doc#299566,2011_12_142_2871.html « broj 50/06 ; dalje : Uredba ) , te na temelju članaka 2 . 3 . i 4 . Uredbe i Odluku o
9.13
#204756025,doc#299566,2011_12_142_2871.html Ministarstva mora , prometa i infrastrukture , na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
9.13
#204755965,doc#299566,2011_12_142_2871.html Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja , na temelju članka 5 . i članka 13 . stavka 1 . , 2
9.13
#204753714,doc#299565,2011_12_142_2870.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2870 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 1 . točke 25 . Zakona
9.13
#204753261,doc#299564,2011_12_142_2869.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2869 </p><p> Na temelju članka 59 . stavaka 1 . i 3 . te članka
9.13
#204751765,doc#299563,2011_12_142_2868.html kriterijima iz stavka 4 . i 5 . ovoga članka . Na temelju analize rizika trgovci se razvrstavaju
9.13
#204751710,doc#299563,2011_12_142_2868.html povrća s tržišnim standardima obavlja se na temelju analize rizika , selektivno i odgovarajućom
9.13
#204748783,doc#299563,2011_12_142_2868.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2868 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 4 . i 5 . i članka 34
9.13
#204747590,doc#299562,2011_12_142_2867.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2867 </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o hrani (
9.13
#204747511,doc#299561,2011_12_142_2866.html » Narodnim novinama« . </p><p> Postupak na temelju kojeg se donosi Odluka i daje koncesija
9.13
#204746362,doc#299561,2011_12_142_2866.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2866 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 1 . , a u vezi sa člankom
9.13
#204746298,doc#299560,2011_12_142_2865.html » Narodnim novinama« . </p><p> Postupak na temelju kojeg se donosi Odluka i daje koncesija
9.13
#204745052,doc#299560,2011_12_142_2865.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2865 </p><p> Na temelju članka 18 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o
9.13
#204744371,doc#299559,2011_12_142_2846.html međunarodnim financijskim organizacijama na temelju sukcesije ( » Narodne novine « , broj 89/92
9.13
#204744351,doc#299559,2011_12_142_2846.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2846 </p><p> Na temelju članka 6 . Zakona o prihvaćanju članstva
9.13
#204744280,doc#299558,2011_12_142_2864.html » Narodnim novinama« . </p><p> Postupak na temelju kojeg se donosi Odluka i daje koncesija
9.13
#204742807,doc#299558,2011_12_142_2864.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2864 </p><p> Na temelju članka 18 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o
9.13
#204742737,doc#299557,2011_12_142_2863.html » Narodnim novinama« . </p><p> Postupak na temelju kojeg se donosi Odluka i daje koncesija
9.13
#204741134,doc#299557,2011_12_142_2863.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2863 </p><p> Na temelju članka 18 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o
9.13
#204740655,doc#299556,2011_12_142_2862.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2862 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . , a u
9.13
#204740474,doc#299555,2011_12_142_2861.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2861 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 3 . Zakona o pomorskom
9.13
#204740079,doc#299554,2011_12_142_2860.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2860 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona
9.13
#204739882,doc#299553,2011_12_142_2859.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2859 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#204739811,doc#299552,2011_12_142_2858.html potpisivanja ugovora o koncesiji sklopljenog na temelju odluke o dodjeli koncesije u svrhu gospodarskog
9.13
#204739668,doc#299552,2011_12_142_2858.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2858 </p><p> Na temelju članka 31 . točke 2 . Zakona o pomorskom
9.13
#204738511,doc#299551,2011_12_142_2857.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2857 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama
9.13
#204727245,doc#299549,2011_12_142_2855.html programima koji se nalaze pod sankcijama na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br .
9.13
#204713351,doc#299549,2011_12_142_2855.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola . </p><p> 8 . Bodljikava žica s oštrim
9.13
#204713303,doc#299549,2011_12_142_2855.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola , te posebno osmišljen pripadajući
9.13
#204713210,doc#299549,2011_12_142_2855.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola , kako slijedi : </p><p> 5.1 Zaštitni
9.13
#204713106,doc#299549,2011_12_142_2855.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ; </p><p> 4.3 Ostali eksplozivi koji
9.13
#204712865,doc#299549,2011_12_142_2855.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola . </p><p> 3 . Sljedeća vozila : </p>
9.13
#204712835,doc#299549,2011_12_142_2855.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola . </p><p> 2 . Bombe i granate koje
9.13
#204712780,doc#299549,2011_12_142_2855.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ( » Narodne novine « , broj 77/2010
9.13
#204702542,doc#299549,2011_12_142_2855.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ili onu čija je dostava , prodaja
9.13
#204702511,doc#299549,2011_12_142_2855.html ako pružatelji usluge imaju informacije na temelju kojih mogu opravdano sumnjati da ti teretni
9.13
#204702443,doc#299549,2011_12_142_2855.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ili onu čija je dostava , prodaja
9.13
#204702413,doc#299549,2011_12_142_2855.html ako pružatelji usluge imaju informacije na temelju kojih mogu opravdano sumnjati da ta plovila
9.13
#204700865,doc#299549,2011_12_142_2855.html provedbe međunarodnih mjera ograničavanja na temelju članka 8 . Zakona o međunarodnim mjerama
9.13
#204700748,doc#299549,2011_12_142_2855.html transakcije iz stavka 1 . ove točke ako na temelju opravdanih razloga utvrdi da bi takva radnja
9.13
#204700608,doc#299549,2011_12_142_2855.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ili iz priloga I . ili II . ove
9.13
#204699617,doc#299549,2011_12_142_2855.html transakcije iz stavka 2 . ove točke ako na temelju opravdanih razloga utvrdi da bi takva radnja
9.13
#204699376,doc#299549,2011_12_142_2855.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ili iz priloga I . , II . i III
9.13
#204699190,doc#299549,2011_12_142_2855.html određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ( » Narodne novine « , broj 77/2010
9.13
#204698264,doc#299549,2011_12_142_2855.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2855 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama
9.13
#204697605,doc#299548,2011_12_141_2830.html ostale kategorije vozila izračunavaju se na temelju neto-vrijednosti izračunskih elemenata
9.13
#204697144,doc#299548,2011_12_141_2830.html MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2830 </p><p> Na temelju članka 202 . stavka 4 . Zakona o sigurnosti
9.13
#204694806,doc#299547,2011_12_141_2829.html obvezan je utvrditi identitet kandidata na temelju važeće osobne isprave ( uvidom u važeću
9.13
#204693878,doc#299547,2011_12_141_2829.html kojeg donosi ministar unutarnjih poslova na temelju članka 209 . Zakona o sigurnosti prometa
9.13
#204693705,doc#299547,2011_12_141_2829.html MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2829 </p><p> Na temelju članka 206 . stavka 4 . i članka 213 .
9.13
#204693385,doc#299546,2011_12_141_2828.html . </p><p> Izvanredni nadzor obavlja se na temelju pisanog ili usmenog naloga . </p><p> Izvanredni
9.13
#204693141,doc#299546,2011_12_141_2828.html ciljeva . Redoviti nadzor rada obavlja se na temelju pisanog plana . </p><p> Izvanredni nadzor
9.13
#204692273,doc#299546,2011_12_141_2828.html MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2828 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 2 . Zakona o policiji
9.13
#204691525,doc#299545,2011_12_141_2827.html podnošenje zahtjeva s pozivom na akt na temelju kojeg joj je prenijeta navedena ovlast
9.13
#204691103,doc#299545,2011_12_141_2827.html MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2827 </p><p> Na temelju članka 100 . Zakona o policiji ( » Narodne
9.13
#204688298,doc#299544,2011_12_141_2826.html MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2826 </p><p> Na temelju članka 20 . stavka 10 . Zakona o zaštiti
9.13
#204688166,doc#299543,2011_12_141_2825.html Ovlaštena osoba kojoj je ovlaštenje oduzeto na temelju članka 8 . stavka 2 . točke 2 . ne može
9.13
#204688061,doc#299543,2011_12_141_2825.html : </p><p> 1 . ako je ovlaštenje izdano na temelju netočnih ili neistinitih podataka , </p>
9.13
#204687747,doc#299543,2011_12_141_2825.html </p><p> Članak 5 . </p><p> Ministarstvo će na temelju podataka iz kaznenih i prekršajnih evidencija
9.13
#204687325,doc#299543,2011_12_141_2825.html isprave i način dokazivanja činjenica na temelju kojih se ovlaštenje daje . </p><p> II . DAVANJE
9.13
#204687154,doc#299542,2011_12_141_2824.html Ministarstvo o svakoj promjeni uvjeta na temelju kojih je stečeno ovlaštenje . </p><p> Članak
9.13
#204686720,doc#299542,2011_12_141_2824.html : </p><p> 1 . ako je ovlaštenje izdano na temelju netočnih ili neistinitih podataka , </p>
9.13
#204686463,doc#299542,2011_12_141_2824.html ovlaštenog revidenta , odnosno kada se na temelju dokaza iz stavka 3 . ovog članka rad ovlaštenog
9.13
#204686403,doc#299542,2011_12_141_2824.html produženje ovlaštenja prilažu se novi dokazi na temelju kojih se odlučuje o zahtjevu , a kojima
9.13
#204686373,doc#299542,2011_12_141_2824.html se može produžiti na rok od 5 godina na temelju zahtjeva za produženje ovlaštenja . </p>
9.13
#204685838,doc#299542,2011_12_141_2824.html MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2824 </p><p> Na temelju članka 29 . stavka 7 . Zakona o zaštiti
9.13
#204685507,doc#299541,2011_12_141_2823.html službe , zamijenit će se bez naknade , na temelju pisanog zahtjeva inspektora uz odobrenje
9.13
#204684465,doc#299541,2011_12_141_2823.html MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2823 </p><p> Na temelju članka 46 . stavka 2 . Zakona o zaštiti
9.13
#204684060,doc#299539,2011_12_141_2844.html </p><p> Slijedom navedenog Agencija je , na temelju odluke Vijeća , odlučila kao u točki II
9.13
#204683925,doc#299539,2011_12_141_2844.html rujna 2011 . </p><p> Stoga je Agencija , na temelju odluke Vijeća , odlučila kao u točki I
9.13
#204683865,doc#299539,2011_12_141_2844.html sjednici , održanoj 20 . listopada 2011 . , na temelju članka 7 . ZDP-a i članka 104 . stavka
9.13
#204683107,doc#299539,2011_12_141_2844.html u rješenju , po službenoj dužnosti , na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
9.13
#204683074,doc#299539,2011_12_141_2844.html Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja , na temelju članka 7 . i članka 104 . Zakona o općem
9.13
#204682641,doc#299538,2011_12_141_2843.html DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2843 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i
9.13
#204682238,doc#299537,2011_12_141_2842.html DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2842 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i
9.13
#204681965,doc#299536,2011_12_141_2841.html ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2841 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj
9.13
#204681008,doc#299535,2011_12_141_2822.html MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2822 </p><p> Na temelju članka 34 . Zakona o zaštiti od požara
9.13
#204679612,doc#299534,2011_12_141_2840.html Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb će na temelju izvješća iz stavka 1 . ovog članka izraditi
9.13
#204675649,doc#299534,2011_12_141_2840.html izvješća , izrađuju se dnevni planovi rada na temelju kojih se donose tjedne ocjene učinkovitosti
9.13
#204675639,doc#299534,2011_12_141_2840.html koja se podnose ravnatelju . </p><p> ( 2 ) Na temelju podnijetog izvješća , izrađuju se dnevni
9.13
#204669725,doc#299534,2011_12_141_2840.html osim novca koji prima za osobne potrebe na temelju propisa iz djelatnosti socijalne skrbi
9.13
#204669414,doc#299534,2011_12_141_2840.html stručni tim ustanove izvršenja mjere na temelju njegove dobi , zdravstvenog stanja i osobina
9.13
#204667823,doc#299534,2011_12_141_2840.html ustanovu </p><p> Članak 42 . </p><p> ( 1 ) Na temelju izvršnog rješenja suda o upućivanju maloljetnika/mlađeg
9.13
#204665039,doc#299534,2011_12_141_2840.html procjeni voditelja mjere . </p><p> ( 3 ) Na temelju dostavljene dokumentacije iz stavka 2 .
9.13
#204663229,doc#299534,2011_12_141_2840.html mjeru . </p><p> – nastanu nove okolnosti na temelju kojih se može utvrditi da daljnje izvršavanje
9.13
#204663139,doc#299534,2011_12_141_2840.html koji prati izvršavanje odgojne mjere , na temelju izvješća o tijeku i rezultatima izvršavanja
9.13
#204662364,doc#299534,2011_12_141_2840.html zajednički izradili i utvrdili Program na temelju stručne procjene , razgovora s maloljetnikom/mlađim
9.13
#204661652,doc#299534,2011_12_141_2840.html nadležno za poslove socijalne skrbi će na temelju praćenja godišnjih izvješća Zavoda davati
9.13
#204661104,doc#299534,2011_12_141_2840.html ima prebivalište odnosno boravište , na temelju sudske odluke , a sredstva za izvršavanje
9.13
#204660519,doc#299534,2011_12_141_2840.html Pravilnik i sve odluke te drugi akti doneseni na temelju ovoga Pravilnika moraju biti dostupni maloljetniku/mlađem
9.13
#204660200,doc#299534,2011_12_141_2840.html ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2840 </p><p> Na temelju članka 10 . stavka 10 . Zakona o izvršavanju
9.13
#204658608,doc#299533,2011_12_141_2839.html neposredno unose podatke u Obrazac broj 2 . na temelju drugih akata i podataka koje vode u svezi
9.13
#204658576,doc#299533,2011_12_141_2839.html Obrazac broj 1 . pod točkama 1 . i 2 . na temelju pravomoćnih sudskih odluka o izrečenoj
9.13
#204657950,doc#299533,2011_12_141_2839.html ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2839 </p><p> Na temelju članka 185 . stavka 3 . Zakona o kaznenom
9.13
#204657820,doc#299532,2011_12_141_2838.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2838 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 10 . Zakona o oznakama
9.13
#204655789,doc#299531,2011_12_141_2837.html MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2837 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 2 . Zakona o državnom
9.13
#204655349,doc#299530,2011_12_141_2836.html MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2836 </p><p> Na temelju članka 209 . stavka 1 . Zakona o sigurnosti
9.13
#204655154,doc#299529,2011_12_141_2835.html MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2835 </p><p> Na temelju članka 46 . stavka 3 . Pravilnika o obrascima
9.13
#204654307,doc#299527,2011_12_141_2833.html vlasništvo . </p><p> Članak 7 . </p><p> Iznimno , na temelju obrazloženog prijedloga ovlaštenih predlagača
9.13
#204652443,doc#299526,2011_12_141_2832.html MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2832 </p><p> Na temelju članka 68 . stavka 1 . podstavka 1 . ,
9.13
#204650583,doc#299525,2011_12_141_2831.html prekršiteljima primjenjuje odgovarajuće ovlasti na temelju Prekršajnog zakona . </p><p> U slučaju iz
9.13
#204650575,doc#299525,2011_12_141_2831.html fotografira mjesto događaja i vozila te na temelju utvrđenog prema prekršiteljima primjenjuje
9.13
#204650358,doc#299525,2011_12_141_2831.html Ministarstva unutarnjih poslova te ga , na temelju prikupljenih novih saznanja , redovito
9.13
#204646029,doc#299525,2011_12_141_2831.html nadzor prometa na cestama obavlja se na temelju svakodnevnog praćenja stanja i uočavanja
9.13
#204645858,doc#299525,2011_12_141_2831.html MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2831 </p><p> Na temelju članka 33 . stavka 3 . Zakona o sigurnosti
9.13
#204645619,doc#299524,2011_12_140_2819.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2819 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . stavak 1 . točke 4
9.13
#204645343,doc#299523,2011_12_140_2818.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2818 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3
9.13
#204645178,doc#299522,2011_12_140_2817.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2817 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3
9.13
#204645010,doc#299521,2011_12_140_2816.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2816 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 3 . Zakona o
9.13
#204644912,doc#299520,2011_12_140_2815.html odgovornog osiguratelja , a kako je to na temelju navedenog članka , te članka 100 . stavak
9.13
#204644614,doc#299520,2011_12_140_2815.html veljače 2011 . do 15 . kolovoza 2011 . na temelju osiguranja vlasnika , odnosno korisnika
9.13
#204644367,doc#299520,2011_12_140_2815.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2815 </p><p> Na temelju odredbe članka 30 . stavak 1 . točka 30
9.13
#204644205,doc#299519,2011_12_140_2814.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2814 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1
9.13
#204644011,doc#299518,2011_12_140_2813.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2813 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1
9.13
#204643812,doc#299517,2011_12_140_2812.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2812 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1
9.13
#204643402,doc#299516,2011_12_140_2811.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2811 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o carinskoj tarifi (
9.13
#204642990,doc#299513,2011_02_14_271.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 271 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i
9.13
#204642875,doc#299512,2011_02_14_270.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 270 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i
9.13
#204642773,doc#299511,2011_02_14_269.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 269 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i
9.13
#204642677,doc#299510,2011_02_14_268.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 268 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i
9.13
#204642586,doc#299509,2011_02_14_267.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 267 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i
9.13
#204642466,doc#299508,2011_02_14_266.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 266 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i
9.13
#204642394,doc#299507,2011_02_14_265.html i i podzakonskim propisima donesenim na temelju tog zakona . </p><p> ( 2 ) Nadzor nad primjenom
9.13
#204641120,doc#299507,2011_02_14_265.html promet i podzakonskim propisima donesenim na temelju tog zakona.« . <