Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#215146601,doc#304719,2012_07_86_1965.html ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akta sportskog kluba-udruge za natjecanje ne mogu biti osobe : </p><p> – koje ne mogu
#215146720,doc#304719,2012_07_86_1965.html ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akta sportskog kluba – udruge za natjecanje istoga sporta , </p><p> – koje su članovi
#215146935,doc#304719,2012_07_86_1965.html ovlaštene za zastupanje te osobe ovlaštene za vođenje poslova po odluci ovlaštenog tijela ili na temelju općih akta sportskog kluba – udruge za natjecanje istoga sporta , « . </p><p> Članak 12
#215148012,doc#304720,2012_07_86_1966.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1966 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#215148201,doc#304720,2012_07_86_1966.html na infrastrukturu . </p><p> ( 3 ) Etalonsku cijenu građenja utvrđuje ministar nadležan za graditeljstvo na temelju cijena građenja m2 stambene površine u Republici Hrvatskoj , iskazanu po m2 stana , a
#215148913,doc#304720,2012_07_86_1966.html ponudi odgovarajuća jamstva za kvalitetno i pravodobno izvršenje radova te otklanjanje nedostataka , odnosno na temelju ugovora osigura za te namjene instrumente osiguranja koja su neopoziva i koja su na prvi
#215149219,doc#304720,2012_07_86_1966.html lokaciji , a radi osiguranja pravodobne prodaje , Agencija može i prije izvršnosti akta na temelju kojeg se može graditi građevina sa zainteresiranim osobama sklopiti predugovor o kupoprodaji , kojim se
#215150031,doc#304720,2012_07_86_1966.html članka , uz financijska sredstva koja osigurava Republika Hrvatska , jedinica lokalne samouprave može na temelju odluke izvršnog tijela te jedinice osigurati i svoja sredstva ovisno o njenim mogućnostima i potrebama
#215150095,doc#304720,2012_07_86_1966.html <p> Članak 18 . </p><p> Zabranu otuđenja , odnosno stvarnopravnog raspolaganja stanom upisanu u zemljišnim knjigama na temelju članka 28.a Zakona o društveno poticanoj stanogradnji ( » Narodne novine « , br .
#215150252,doc#304721,2012_07_86_1967.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1967 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#215151710,doc#304721,2012_07_86_1967.html ) Škola može izvoditi međunarodni nastavni plan i program i/ili kurikulum na stranom jeziku na temelju rješenja Ministarstva , protiv kojeg nezadovoljna strana može podnijeti tužbu Upravnom sudu . </p><p> ( 2
#215153256,doc#304721,2012_07_86_1967.html 127 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji raspisuje školski odbor . </p><p> ( 2 ) Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku
#215153979,doc#304722,2012_07_86_1968.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1968 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#215154374,doc#304723,2012_07_86_1969.html <title> 86 27.07.2012 Zakon o izmjeni Zakona o tajnosti podataka </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1969 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
#215154763,doc#304725,2012_07_87_1995.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1995 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215154944,doc#304726,2012_07_87_1996.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1996 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215155133,doc#304727,2012_07_87_1997.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1997 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215155315,doc#304728,2012_07_87_1998.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1998 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215155518,doc#304729,2012_07_87_1999.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1999 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215155717,doc#304730,2012_07_87_2000.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2000 </p><p> Na temelju članka 81 . stavka 1 . i članka 115 . stavka 10 . Zakona o
#215158197,doc#304730,2012_07_87_2000.html Međuvladinog tijela za klimatske promjene , Uputama za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i na temelju procijenjenih podataka o djelatnostima , </p><p> – izračun svih antropogenih emisija iz izvora i uklanjanja pomoću
#215158242,doc#304730,2012_07_87_2000.html Međuvladinog tijela za klimatske promjene , Uputama za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i na temelju podataka o djelatnostima iz članka 9 . ove Uredbe , </p><p> – izračun svih antropogenih emisija
#215158914,doc#304730,2012_07_87_2000.html Međuvladinog tijela za klimatske promjene , Uputama za izvješćivanje o emisijama stakleničkih plinova i na temelju procijenjenih podataka o djelatnostima . </p><p> ( 2 ) Agencija je dužna za potrebe izrade inventara
#215159454,doc#304730,2012_07_87_2000.html provodi Europska komisija s ciljem utvrđivanja postizanja nacionalne godišnje kvote . </p><p> ( 2 ) Na temelju preporuka koje dostavi stručno tijelo Tajništva Okvirne konvencije i Europska komisija , Povjerenstvo za praćenje
#215160722,doc#304730,2012_07_87_2000.html OGRANIČENJA EMISIJE DO VISINE NACIONALNE GODIŠNJE KVOTE </p><p> Članak 20 . </p><p> ( 1 ) Ministarstvo na temelju Izvješća iz članka 8 . ove Uredbe i Izvješća o pregledu i ocjeni revidiranog izvješća
#215161105,doc#304730,2012_07_87_2000.html proizašlih iz provedbe projektnih aktivnosti u okviru Kyotskog protokola . </p><p> Članak 21 . </p><p> Ministarstvo na temelju Izvješća iz članka 13 . stavka 1 . ove Uredbe u suradnji s Povjerenstvom za
#215161604,doc#304731,2012_07_87_2001.html i drugih proizvoda , </p><p> – Poljoprivreda , </p><p> – Otpad . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2001 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 2 . Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i
#215163066,doc#304732,2012_07_87_2002.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2002 </p><p> Na temelju članaka 4 . i 6 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine «
#215163653,doc#304733,2012_07_87_2003.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2003 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215163827,doc#304734,2012_07_87_2004.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2004 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 1 . Zakona o izvlaštenju ( » Narodne novine « ,
#215164168,doc#304734,2012_07_87_2004.html . </p><p> II . </p><p> Interes Republike Hrvatske iz točke I . ove Odluke utvrđuje se na temelju pravomoćne lokacijske dozvole , klase : UP/I-350-05/10-22/0069 , urbroja : 2181/1-11-07/3-11-0012 , od 29 .
#215164282,doc#304735,2012_07_87_1986.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1986 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215164546,doc#304736,2012_07_87_2005.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2005 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine « , br .
#215164826,doc#304736,2012_07_87_2005.html koje su predmet ove Odluke raspodjeljivat će međuresorno Povjerenstvo za raspodjelu carinskih kvota imenovano na temelju Pravilnika o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode ( » Narodne novine «
#215164939,doc#304737,2012_07_87_2006.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2006 </p><p> Na temelju članka 24 . stavaka 1 . i 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske (
#215165092,doc#304738,2012_07_87_2007.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2007 </p><p> Na temelju članka 24 . stavaka 1 . i 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske (
#215165798,doc#304739,2012_07_87_2008.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2008 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215165962,doc#304740,2012_07_87_2009.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2009 </p><p> Na temelju članka 29 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « , br . 68/2001
#215166992,doc#304740,2012_07_87_2009.html <p> » ( 2 ) Ugovor o nabavi energije uravnoteženja sklapa se za plinsku godinu na temelju provedenog natječaja za izbor ponuditelja energije uravnoteženja . </p><p> ( 3 ) Ugovorom o nabavi energije
#215168198,doc#304741,2012_07_87_2010.html Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 2010 </p><p> Na temelju članka 101 . stavka 4 . Zakona o zaštiti prirode ( » Narodne novine «
#215168435,doc#304742,2012_07_87_2011.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#215168738,doc#304742,2012_07_87_2011.html za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku smatra se ustavnom tužbom , podnesenom na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215168819,doc#304742,2012_07_87_2011.html je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe te uvida u presliku spisa Općinskog suda u Crikvenici , utvrdio sljedeće
#215170367,doc#304743,2012_07_87_1987.html HRVATSKE </p><p> Predsjednica Vijeća Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1987 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215170564,doc#304744,2012_07_87_1988.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1988 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215170743,doc#304745,2012_07_87_1989.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1989 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215170957,doc#304746,2012_07_87_1990.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1990 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215171155,doc#304747,2012_07_87_1991.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1991 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215171340,doc#304748,2012_07_87_1992.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1992 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215171562,doc#304749,2012_07_87_1993.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1993 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215171743,doc#304750,2012_07_87_1994.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1994 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215171926,doc#304751,2012_08_88_2021.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2021 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 5 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « br
#215176061,doc#304752,2012_08_88_2022.html ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2022 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 4 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « br
#215178167,doc#304754,2012_08_88_2012.html dipl . iur . , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2012 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 2 . , članka 9 . stavaka 4 . i 9
#215181403,doc#304755,2012_08_88_2013.html Pravilnik o načinu zaštite osoba , imovine i objekata sudova </title> <p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2013 </p><p> Na temelju članka 123 . stavka 9 . Zakona o sudovima ( » Narodne novine « broj
#215183088,doc#304755,2012_08_88_2013.html potreban broj službenika osiguranja određuju se za svaki objekt u kojem je smješten sud na temelju prosudbe ugroženosti tog objekta i sigurnosnog elaborata . </p><p> Članak 23 . </p><p> Pri prosudbi ugroženosti svakog
#215183225,doc#304755,2012_08_88_2013.html <p> Prosudbu ugroženosti suda izrađuje ustrojstvena jedinica Ministarstva pravosuđa nadležna za osiguranje pravosudnih tijela . </p><p> Na temelju izrađene prosudbe ugroženosti suda ustrojstvena jedinica iz stavka 1 . ovog članka izrađuje sigurnosni elaborat
#215183383,doc#304756,2012_08_88_2014.html 88 01.08.2012 Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije </title> <p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 2014 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 2 . Zakona o tržištu električne energije ( » Narodne novine
#215184715,doc#304756,2012_08_88_2014.html 0,10 ) . </p><p> ( 2 ) Ušteda primarne energije ( UPE ) se izračunava na temelju podataka o potrošnji goriva i proizvodnji toplinske i električne energije tijekom jedne kalendarske godine pogona
#215185159,doc#304756,2012_08_88_2014.html <p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Status povlaštenog proizvođača za pojedino postrojenje stječe se na temelju rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača ( u daljnjem tekstu : rješenje ) , koje
#215185218,doc#304756,2012_08_88_2014.html o prostornom uređenju i gradnji , status povlaštenog proizvođača za pojedino postrojenje stječe se na temelju elektroenergetske suglasnosti koju izdaje operator distribucijskog sustava , na način i prema postupku propisanom Općim
#215185846,doc#304756,2012_08_88_2014.html izdavanje prethodnog rješenja prilaže se : </p><p> 1 . energetsko odobrenje ; </p><p> 2 . akt na temelju kojeg se može graditi postrojenje ; </p><p> 3 . tehnički opis planiranog postrojenja ; </p><p> 4 .
#215186082,doc#304756,2012_08_88_2014.html energetsko odobrenje . </p><p> ( 2 ) Ukoliko se tijekom važenja prethodnog rješenja promjeni akt na temelju kojeg se može graditi postrojenje , nositelj projekta dužan je Agenciji dostaviti izmijenjeni akt . </p>
#215186561,doc#304756,2012_08_88_2014.html nije obvezan ishoditi rješenje . </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Ukoliko je aktom na temelju kojeg se može graditi postrojenje predviđena fazna izgradnja postrojenja , nositelj projekta može podnijeti zahtjev
#215187062,doc#304756,2012_08_88_2014.html će oduzeti status povlaštenog proizvođača u slučaju da : </p><p> 1 . je rješenje doneseno na temelju neistinitih podataka o nositelju projekta ili postrojenju , </p><p> 2 . povlašteni proizvođač kontinuirano ne održava
#215187974,doc#304756,2012_08_88_2014.html po završetku radova obavijestiti Agenciju . </p><p> Članak 22 . </p><p> ( 1 ) Agencija , na temelju dostavljenih izvješća o ostvarenju godišnjih planova proizvodnje za prethodnu godinu , provjerava ostvareni UPE prema
#215189048,doc#304756,2012_08_88_2014.html <p><tr> Mjesto i datum </p><p> Potpis odgovorne osobe </p><p> Pečat </tr></p><p><tr> 1 . </p><p> energetsko odobrenje </tr></p><p><tr> 2 . </p><p> akt na temelju kojeg se može graditi planirano postrojenje </tr></p><p><tr> 3 . </p><p> tehnički opis planiranog postrojenja </tr></p><p><tr> 4 . </p><p> godišnji
#215189533,doc#304756,2012_08_88_2014.html nekorigirana vrijednost električne učinkovitosti referentne elektrane , </p><p> kT – korekcija električne učinkovitosti , određena na temelju odstupanja prosječnih klimatskih uvjeta lokacije od standardnih klimatskih uvjeta , </p><p> kG – korekcijski faktor izbjegnutih
#215189710,doc#304756,2012_08_88_2014.html kogeneracijskog postrojenja . </p><p> Korekcija električne učinkovitosti kT , izražava se u % i određuje na temelju razlike između srednje godišnje temperature lokacije i temperature definirane standarnim , ISO stanjem okoline (
#215189747,doc#304756,2012_08_88_2014.html : </p><p> ϑL je srednja godišnja temperatura lokacije izražena u °C . L se određuje na temelju službenih podataka Državnog hidrometeorološkog zavoda Republike Hrvatske za meteorološku postaju najmanje udaljenu od lokacije kogeneracijskog
#215190550,doc#304757,2012_08_88_2015.html referentne kotlovnice prema Tablici 3 . za pojedinu vrstu goriva . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 2015 </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 2 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « ,
#215190993,doc#304757,2012_08_88_2015.html dana objave natječaja . </p><p> ( 5 ) Za praćenje i nadzor razvoja projekata dodjeljenih na temelju natječajnog postupka iz stavka 2 . i stavka 3 . ovoga članka nadležan je Centar
#215192222,doc#304757,2012_08_88_2015.html energetskim odobrenjem . </p><p> ( 3 ) Postupak izdavanja energetskog odobrenja prethodi postupku izdavanja akta na temelju kojeg se može pristupiti građenju . </p><p> ( 4 ) Žalba na rješenje doneseno u postupku
#215192504,doc#304757,2012_08_88_2015.html postrojenja i priključka na elektroenergetsku mrežu s tehno-ekonomskim podacima i podacima prostornog uređenja dobivenu na temelju podataka prostornog uređenja i tehno-ekonomskih podataka Operatora distribucijskog sustava ili Operatora prijenosnog sustava , </p><p> 5
#215193670,doc#304757,2012_08_88_2015.html ) Prvi upis u Registar OIEKPP obavlja operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava na temelju izdane prethodne elektroenergetske suglasnosti . </p><p> ( 5 ) U Registar OIEKPP se upisuju podaci o
#215194271,doc#304758,2012_08_88_2016.html . </p><p> Mjesto i datum : Potpis odgovorne osobe : </p><p> M.P . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 2016 </p><p> Na temelju članka 38 . Zakona o uslugama ( NN 80/11 ) i članka 18 . Zakona
#215195817,doc#304759,2012_08_88_2017.html vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 2017 </p><p> Na temelju članka 3 . stavka 3 . Zakona o tržištu plina ( » Narodne novine «
#215196194,doc#304760,2012_08_88_2018.html potpredsjednik Vlade i ministar Radimir Čačić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 2018 </p><p> Na temelju članka 3 . stavka 4 . Zakona o tržištu plina ( » Narodne novine «
#215197016,doc#304761,2012_08_88_2019.html Radimir Čačić , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA </p><p> 2019 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka ( 1 ) Zakona o zaštiti na radu ( » Narodne
#215203343,doc#304761,2012_08_88_2019.html sa , na ili u blizini električnih postrojenja i električnih instalacija se izvode samo na temelju isprava za rad . Osnovne isprave za rad su : </p><p> 1 . program rada , </p>
#215204349,doc#304761,2012_08_88_2019.html Posebno se zabranjuje rutinsko dopuštanje početka radova ili stavljanje pod napon nakon završetka rada na temelju signala na postrojenju ili instalaciji , iskustva , terminskih planova , procjena i međusobnog povjerenja
#215204898,doc#304761,2012_08_88_2019.html imati upute proizvođača za korištenje i održavanje . U skladu s posebnim propisima i na temelju ovog Pravilnika , poslodavac mora osigurati da su upute proizvođača dostupne radnicima na hrvatskom jeziku
#215218708,doc#304762,2012_08_88_2020.html o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2020 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 5 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « br
#215222730,doc#304763,2012_08_89_2033.html modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2033 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215222845,doc#304764,2012_08_89_2034.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2034 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215222970,doc#304765,2012_08_89_2035.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2035 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215223097,doc#304766,2012_08_89_2036.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2036 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215223201,doc#304767,2012_08_89_2037.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2037 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215223343,doc#304768,2012_08_89_2038.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2038 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215223453,doc#304769,2012_08_89_2039.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2039 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215223562,doc#304770,2012_08_89_2040.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2040 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215223723,doc#304771,2012_08_89_2041.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2041 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215223834,doc#304772,2012_08_89_2042.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2042 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215223985,doc#304773,2012_08_89_2024.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2024 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 4 . Zakona o javnoj nabavi ( » Narodne novine «
#215225378,doc#304773,2012_08_89_2024.html stavka 5 . ovoga članka naručitelj preračunava u kunsku protuvrijednost . Preračunavanje se provodi na temelju srednjeg tečaja u kunama za eure Hrvatske narodne banke , važećeg na dan u kojem
#215225724,doc#304773,2012_08_89_2024.html . </p><p> ( 6 ) Naručitelj može sklapati okvirne sporazume i ugovore o javnoj nabavi na temelju sklopljenog okvirnog sporazuma . </p><p> ( 7 ) Naručitelj može odrediti da sklapanju ugovora o javnoj
#215229547,doc#304773,2012_08_89_2024.html zaključenja dijaloga naručitelj istodobno i u pisanom obliku poziva preostalog natjecatelja ili natjecatelje da na temelju odrednica jednog ili više rješenja predstavljenih i specificiranih tijekom dijaloga dostave svoje ponude u razumnom
#215229645,doc#304773,2012_08_89_2024.html to ne smije uključivati izmjene osnovnih odrednica njegove ponude ili konačne dokumentacije za nadmetanje na temelju koje je dostavljena ponuda , a koje bi mogle dovesti do narušavanja tržišnog natjecanja ili
#215229745,doc#304773,2012_08_89_2024.html uvjetom da to nema učinak mijenjanja bitnih aspekata ponude ili konačne dokumentacije za nadmetanje na temelju koje je dostavljena ponuda te ne narušava tržišno natjecanje ili uzrokuje diskriminaciju . </p><p> ( 22
#215231634,doc#304773,2012_08_89_2024.html od sedam godina . </p><p> ( 7 ) Na postupak sklapanja ugovora o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona o javnoj nabavi . </p><p> ( 8 ) Pri
#215232843,doc#304773,2012_08_89_2024.html ili okvirnog sporazuma . </p><p> ( 2 ) U slučaju ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma , naručitelj nije obvezan poslati na objavljivanje obavijest o sklopljenim ugovorima u području
#215233796,doc#304773,2012_08_89_2024.html , naručitelj može iz postupka javne nabave isključiti natjecatelja ili ponuditelja za kojeg je na temelju bilo kojeg sredstva evidencije , uključujući i izvore zaštićenih podataka , utvrđeno da je nedovoljno
#215234244,doc#304773,2012_08_89_2024.html onima izdanima u skladu s posebnim propisima koji reguliraju područje informacijske sigurnosti , a na temelju postupka koje provodi nadležno tijelo Republike Hrvatske za područje sigurnosti poslovne suradnje . Ako je
#215235030,doc#304773,2012_08_89_2024.html stavka 3 . točke 1 . ovoga članka , on ne smije odbiti ponudu na temelju toga što ponuđena roba i usluge nisu u skladu sa specifikacijama na koje je uputio
#215235310,doc#304773,2012_08_89_2024.html robe ili usluga koje su predmet nabave , </p><p> 2 . zahtjevi za oznaku sastavljeni na temelju znanstvenih podataka , </p><p> 3 . ekološke oznake prihvaćene na temelju postupka u kojem mogu sudjelovati
#215235320,doc#304773,2012_08_89_2024.html zahtjevi za oznaku sastavljeni na temelju znanstvenih podataka , </p><p> 3 . ekološke oznake prihvaćene na temelju postupka u kojem mogu sudjelovati sve zainteresirane strane , kao što su vladina tijela ,
#215235522,doc#304773,2012_08_89_2024.html iznimno je dopuštena ako se predmet nabave ne može dovoljno precizno i razumljivo opisati na temelju stavaka 3 . i 4 . ovoga članka . Takve upute moraju se označiti s
#215236254,doc#304773,2012_08_89_2024.html onima izdanima u skladu s posebnim propisima koji reguliraju područje informacijske sigurnosti , a na temelju postupka koje provodi nadležno tijelo Republike Hrvatske za područje sigurnosti poslovne suradnje . Ako je
#215236849,doc#304773,2012_08_89_2024.html ovoga članka . Naručitelj ne smije zahtijevati od odabranog ponuditelja da diskriminira potencijalne podizvoditelje na temelju nacionalnosti . </p><p> ( 2 ) Naručitelj može zahtijevati od ponuditelja da : </p><p> 1 . u
#215238767,doc#304773,2012_08_89_2024.html pojedinog naručitelja statističko izvješće sadrži najmanje broj i vrijednost sklopljenih ugovora o javnoj nabavi na temelju ove Uredbe . Izvješće se odnosi posebno na ugovore o javnoj nabavi robe , ugovore
#215240119,doc#304773,2012_08_89_2024.html posebne svrhe , koja se temelji na ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinske radove , na temelju svojstvenih karakteristika proizvoda i definiranih uvjeta primjene i uporabe . Europska tehnička odobrenja izdaju tijela
#215240782,doc#304773,2012_08_89_2024.html i , ako je moguće , vrijednost i učestalost ugovora koji će se sklapati na temelju okvirnog sporazuma . </p><p> ( b ) Ugovori o javnoj nabavi robe : </p><p> – vrsta robe
#215240930,doc#304773,2012_08_89_2024.html i , ako je moguće , vrijednost i učestalost ugovora koji će se sklapati na temelju okvirnog sporazuma . </p><p> ( c ) Ugovori o javnim uslugama : </p><p> – kategorija i opis
#215241053,doc#304773,2012_08_89_2024.html i , ako je moguće , vrijednost i učestalost ugovora koji će se sklapati na temelju okvirnog sporazuma ; </p><p> – navod je li izvršenje usluge zakonom , drugim propisom ili upravnom
#215241893,doc#304773,2012_08_89_2024.html javnim uslugama iz Dodatka II . , ili , ako je primjenjivo , ugovora na temelju izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi i Uredbe naznaka relevantnih odredaba Uredbe ili Zakona
#215241913,doc#304773,2012_08_89_2024.html o javnoj nabavi i Uredbe naznaka relevantnih odredaba Uredbe ili Zakona o javnoj nabavi na temelju kojih su sklopljeni . </p><p> 14 . Obrazloženje odluke naručitelja da sklopi ugovor bez objave poziva
#215241981,doc#304773,2012_08_89_2024.html obrazloženje sklapanja takvog ugovora . </p><p> c ) Ako je primjenjivo , obrazloženje sklapanja ugovora na temelju izuzeća od primjene Zakona o javnoj nabavi i Uredbe . </p><p> 15 . Datum objave poziva
#215242508,doc#304774,2012_08_89_2043.html Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2043 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215242616,doc#304775,2012_08_89_2044.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2044 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215242762,doc#304776,2012_08_89_2045.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2045 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215242875,doc#304777,2012_08_89_2046.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2046 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215243023,doc#304778,2012_08_89_2047.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2047 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215243144,doc#304779,2012_08_89_2048.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2048 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215243308,doc#304780,2012_08_89_2049.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2049 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215243419,doc#304781,2012_08_89_2050.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2050 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215243562,doc#304782,2012_08_89_2051.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2051 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215243708,doc#304783,2012_08_89_2052.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2052 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215243861,doc#304784,2012_08_89_2025.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2025 </p><p> Na temelju članaka 3 . i 4 . Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i
#215244114,doc#304784,2012_08_89_2025.html – Popis nevojnih ubojnih sredstava Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvole ( » Narodne novine « , br . 77/2010 , 146/2011 i 25/2012 )
#215258646,doc#304785,2012_08_89_2053.html Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2053 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215258788,doc#304786,2012_08_89_2054.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2054 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215258935,doc#304787,2012_08_89_2055.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2055 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215259088,doc#304788,2012_08_89_2056.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2056 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215259209,doc#304789,2012_08_89_2057.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2057 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215259323,doc#304790,2012_08_89_2058.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2058 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215259426,doc#304791,2012_08_89_2059.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2059 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215259533,doc#304792,2012_08_89_2060.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2060 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215259650,doc#304793,2012_08_89_2061.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2061 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215259771,doc#304794,2012_08_89_2062.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2062 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215259932,doc#304795,2012_08_89_2026.html javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2026 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 4 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215260255,doc#304796,2012_08_89_2063.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2063 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215260394,doc#304797,2012_08_89_2064.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2064 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215260533,doc#304798,2012_08_89_2065.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2065 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215260666,doc#304799,2012_08_89_2066.html srpnja 2012 </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2066 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215260803,doc#304800,2012_08_89_2067.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2067 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215261340,doc#304801,2012_08_89_2068.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2068 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215261769,doc#304802,2012_08_89_2069.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2069 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215261867,doc#304803,2012_08_89_2070.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2070 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215261988,doc#304804,2012_08_89_2071.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2071 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215262109,doc#304805,2012_08_89_2072.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2072 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215262236,doc#304806,2012_08_89_2027.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2027 </p><p> Na temelju članka 8 . i članka 31 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
#215262507,doc#304807,2012_08_89_2073.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2073 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215262657,doc#304808,2012_08_89_2074.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2074 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215262791,doc#304809,2012_08_89_2075.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2075 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215262914,doc#304810,2012_08_89_2076.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2076 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215263058,doc#304811,2012_08_89_2077.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2077 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215263272,doc#304812,2012_08_89_2078.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2078 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215263386,doc#304813,2012_08_89_2079.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2079 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215269416,doc#304814,2012_08_89_2080.html obitelji ako je : </p><p> – raspoređen u mjesto rada različito od prebivališta njegove obitelji na temelju osobnog zahtjeva , </p><p> – putem javnog natječaja primljen u službu odnosno radni odnos u mjesto
#215272713,doc#304814,2012_08_89_2080.html i namještenik izravno ili neizravno stavlja u nepovoljniji položaj od drugih službenika i namještenika na temelju rase , boje kože , spola , spolnog opredjeljenja , bračnog stanja , porodičnih obveza
#215274702,doc#304814,2012_08_89_2080.html lista u računovodstvu odnosno prilikom obračuna plaća doznačiti članarinu na račun Sindikata , a na temelju pisane izjave članova Sindikata ( pristupnica i sl . ) . </p><p> – oglasne ploče o
#215278161,doc#304817,2012_08_89_2028.html i namještenike u javnim službama i pokretanju postupka mirenja </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2028 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215278367,doc#304818,2012_08_89_2029.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2029 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215278481,doc#304819,2012_08_89_2030.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2030 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215278583,doc#304820,2012_08_89_2031.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2031 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215278704,doc#304821,2012_08_89_2032.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2032 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215278825,doc#304822,2012_01_9_198.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 198 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215278954,doc#304823,2012_01_9_199.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 199 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215279086,doc#304824,2012_01_9_200.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 200 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215279209,doc#304825,2012_01_9_201.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 201 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215279330,doc#304826,2012_01_9_202.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 202 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215279463,doc#304827,2012_01_9_203.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 203 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215279589,doc#304828,2012_01_9_204.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 204 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215279712,doc#304829,2012_01_9_205.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 205 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215279817,doc#304830,2012_01_9_206.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 206 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215279922,doc#304831,2012_01_9_207.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 207 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280027,doc#304832,2012_01_9_189.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 189 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280126,doc#304833,2012_01_9_208.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 208 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280235,doc#304834,2012_01_9_209.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 209 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280339,doc#304835,2012_01_9_210.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 210 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280436,doc#304836,2012_01_9_211.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 211 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280551,doc#304837,2012_01_9_212.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 212 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280677,doc#304838,2012_01_9_213.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 213 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280794,doc#304839,2012_01_9_214.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 214 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280919,doc#304840,2012_01_9_215.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 215 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281024,doc#304841,2012_01_9_216.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 216 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281135,doc#304842,2012_01_9_217.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 217 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281240,doc#304843,2012_01_9_190.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 190 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281338,doc#304844,2012_01_9_218.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 218 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281463,doc#304845,2012_01_9_219.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 219 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281590,doc#304846,2012_01_9_220.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 220 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281717,doc#304847,2012_01_9_221.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 221 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281841,doc#304848,2012_01_9_222.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 222 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281970,doc#304849,2012_01_9_223.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 223 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282093,doc#304850,2012_01_9_224.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 224 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282214,doc#304851,2012_01_9_225.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 225 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282311,doc#304852,2012_01_9_226.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 226 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282408,doc#304853,2012_01_9_227.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 227 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282505,doc#304854,2012_01_9_191.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 191 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282602,doc#304855,2012_01_9_228.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 228 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282701,doc#304856,2012_01_9_229.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 229 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282822,doc#304857,2012_01_9_230.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 230 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282945,doc#304858,2012_01_9_231.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 231 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283086,doc#304859,2012_01_9_232.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 232 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283203,doc#304860,2012_01_9_233.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 233 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283316,doc#304861,2012_01_9_234.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 234 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283429,doc#304862,2012_01_9_235.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 235 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283536,doc#304863,2012_01_9_236.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 236 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283626,doc#304864,2012_01_9_237.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 237 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283748,doc#304865,2012_01_9_192.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 192 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283845,doc#304866,2012_01_9_238.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 238 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283962,doc#304867,2012_01_9_239.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 239 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284079,doc#304868,2012_01_9_240.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 240 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284186,doc#304869,2012_01_9_241.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 241 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284291,doc#304870,2012_01_9_242.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 242 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284396,doc#304871,2012_01_9_243.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 243 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284500,doc#304872,2012_01_9_244.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 244 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284603,doc#304873,2012_01_9_245.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 245 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284706,doc#304874,2012_01_9_246.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 246 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284833,doc#304875,2012_01_9_247.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 247 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284964,doc#304876,2012_01_9_193.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 193 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285061,doc#304877,2012_01_9_248.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 248 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285204,doc#304878,2012_01_9_249.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 249 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285338,doc#304879,2012_01_9_250.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 250 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285447,doc#304880,2012_01_9_251.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 251 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285550,doc#304881,2012_01_9_252.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 252 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285659,doc#304882,2012_01_9_253.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 253 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285756,doc#304883,2012_01_9_254.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 254 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285871,doc#304884,2012_01_9_255.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 255 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285996,doc#304885,2012_01_9_256.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 256 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215286131,doc#304886,2012_01_9_257.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 257 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215286240,doc#304887,2012_01_9_194.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 194 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215286337,doc#304888,2012_01_9_258.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 258 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215286434,doc#304889,2012_01_9_259.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 259 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215286569,doc#304890,2012_01_9_260.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 260 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215286700,doc#304891,2012_01_9_261.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 261 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215286823,doc#304892,2012_01_9_262.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 262 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215286949,doc#304893,2012_01_9_263.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 263 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215287062,doc#304894,2012_01_9_264.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 264 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215287181,doc#304895,2012_01_9_265.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 265 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215287307,doc#304896,2012_01_9_266.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 266 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215287439,doc#304897,2012_01_9_267.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 267 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215287605,doc#304898,2012_01_9_195.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 195 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215287726,doc#304899,2012_01_9_268.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 268 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215287930,doc#304900,2012_01_9_269.html Stefanović , Zdravko Kedžo , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavci 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#215288041,doc#304900,2012_01_9_269.html usluge radija na području Republike Hrvatske – Državna razina ( DR1 ) , raspisanog na temelju Odluke Vijeća za elektroničke medije od 2 . studenoga 2011 . , kao najpovoljniji ponuditelj
#215288317,doc#304900,2012_01_9_269.html pravo na naknadu eventualne štete . Ostvarivanje koncesije , odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji
#215288325,doc#304900,2012_01_9_269.html , odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji . </p><p> VII . Ova Odluka objavljuje se u
#215288792,doc#304900,2012_01_9_269.html zapreka za glasovanjem te se pristupilo tajnom glasovanju o ponudi koristeći glasačke listiće . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
#215288980,doc#304901,2012_01_9_270.html Stefanović , Zdravko Kedžo , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavci 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#215289094,doc#304901,2012_01_9_270.html području digitalne regije D1 – Osječko-baranjska , Vukovarsko-srijemska i dio Brodsko-posavske županije , raspisanog na temelju Odluke Vijeća za elektroničke medije od 2 . studenoga 2011 . , kao najpovoljniji ponuditelj
#215289372,doc#304901,2012_01_9_270.html pravo na naknadu eventualne štete . Ostvarivanje koncesije , odnosno pravo obavljanja djelatnosti televizije na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji
#215289380,doc#304901,2012_01_9_270.html , odnosno pravo obavljanja djelatnosti televizije na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji . </p><p> VII . Ova Odluka objavljuje se u
#215289857,doc#304901,2012_01_9_270.html zapreka za glasovanjem te se pristupilo tajnom glasovanju o ponudi koristeći glasačke listiće . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
#215290050,doc#304902,2012_01_9_271.html Stefanović , Zdravko Kedžo , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavci 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#215290158,doc#304902,2012_01_9_271.html djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Splitsko-dalmatinske županije ( Z-ST2 ) , raspisanog na temelju Odluke Vijeća za elektroničke medije od 2 . studenoga 2011 . , kao najpovoljniji ponuditelj
#215290434,doc#304902,2012_01_9_271.html pravo na naknadu eventualne štete . Ostvarivanje koncesije , odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji
#215290442,doc#304902,2012_01_9_271.html , odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji . </p><p> VII . Ova Odluka objavljuje se u
#215290903,doc#304902,2012_01_9_271.html zapreka za glasovanjem te se pristupilo tajnom glasovanju o ponudi koristeći glasačke listiće . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
#215291088,doc#304903,2012_01_9_272.html Stefanović , Zdravko Kedžo , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavci 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#215291202,doc#304903,2012_01_9_272.html području digitalne regije D5 – Primorsko-goranska ; Istarska i dio Ličko-senjske županije , raspisanog na temelju Odluke Vijeća za elektroničke medije od 2 . studenoga 2011 . , kao najpovoljniji ponuditelj
#215291478,doc#304903,2012_01_9_272.html pravo na naknadu eventualne štete . Ostvarivanje koncesije , odnosno pravo obavljanja djelatnosti televizije na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji
#215291486,doc#304903,2012_01_9_272.html , odnosno pravo obavljanja djelatnosti televizije na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji . </p><p> VII . Ova Odluka objavljuje se u
#215291959,doc#304903,2012_01_9_272.html zapreka za glasovanjem te se pristupilo tajnom glasovanju o ponudi koristeći glasačke listiće . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
#215292150,doc#304904,2012_01_9_273.html Stefanović , Zdravko Kedžo , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavci 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#215292261,doc#304904,2012_01_9_273.html usluge radija na području Republike Hrvatske – Državna razina ( DR2 ) , raspisanog na temelju Odluke Vijeća za elektroničke medije od 2 . studenoga 2011 . , kao najpovoljniji ponuditelj
#215292536,doc#304904,2012_01_9_273.html pravo na naknadu eventualne štete . Ostvarivanje koncesije , odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji
#215292544,doc#304904,2012_01_9_273.html , odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji . </p><p> VII . Ova Odluka objavljuje se u
#215293009,doc#304904,2012_01_9_273.html zapreka za glasovanjem te se pristupilo tajnom glasovanju o ponudi koristeći glasačke listiće . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
#215293196,doc#304905,2012_01_9_274.html Stefanović , Zdravko Kedžo , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavci 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#215293307,doc#304905,2012_01_9_274.html usluge radija na području Republike Hrvatske – Državna razina ( DR2 ) , raspisanog na temelju Odluke Vijeća za elektroničke medije od 2 . studenoga 2011 . , kao najpovoljniji ponuditelj
#215293583,doc#304905,2012_01_9_274.html pravo na naknadu eventualne štete . Ostvarivanje koncesije , odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji
#215293591,doc#304905,2012_01_9_274.html , odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji . </p><p> VII . Ova Odluka objavljuje se u
#215294058,doc#304905,2012_01_9_274.html zapreka za glasovanjem te se pristupilo tajnom glasovanju o ponudi koristeći glasačke listiće . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
#215294206,doc#304906,2012_01_9_275.html Ljevak , dipl . ing . , v . r . </div></p><p><div> GRAD KNIN </p><p> 275 </p><p> Na temelju članka 30 . i 30a . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave
#215294560,doc#304907,2012_01_9_276.html . </p><p> Predsjednik Gradskog vijeća Nikola Blažević , v . r . </div></p><p><div> OPĆINA ERVENIK </p><p> 276 </p><p> Na temelju članka 30 . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave (
#215295421,doc#304907,2012_01_9_276.html i naprava privremenog karaktera definiranih Odlukom o davanju na korištenje javnih površina , a na temelju odobrenja Općine Ervcnik . </p><p> Članak 18 . </p><p> Javnim površinama u smislu članka 20.ove odluke smatraju
#215295669,doc#304907,2012_01_9_276.html u Kninu . </p><p> Poslove iz stavka 1 . ovog članka Porezna uprava obavljat će na temelju podataka kojima raspolaže , podataka koje su joj dužni dostaviti porezni obveznici prema zakonskim odredbama
#215295976,doc#304909,2012_01_9_196.html . sc . Ivan Kovač , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 196 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215296101,doc#304910,2012_01_9_197.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 197 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215297141,doc#304911,2012_08_90_2092.html 2 . , člankom 49 . i člankom 51 . Ustava . </p><p> 3 . Na temelju članka 25 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( « Narodne novine «
#215299702,doc#304911,2012_08_90_2092.html , 36/09 . i 75/09 . ; u daljnjem tekstu : ZOOP ) . Na temelju ZOOP-a , osiguravajuće kuće koje obavljaju poslove obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti vršile su tijekom
#215301305,doc#304911,2012_08_90_2092.html te na stavljanje HZZO-a u povoljniji položaj u slučajevima ostvarivanja prava na naknadu štete na temelju izvanugovorne odgovornosti od štete u odnosu prema bilo kojem drugom subjektu u cjelokupnom pravnom sustavu
#215304042,doc#304911,2012_08_90_2092.html zdravstvenu zaštitu , naknade plaća zbog bolovanja , novčanu naknadu zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju primici od kojih se utvrđuje drugi dohodak sukladno propisima o doprinosima za
#215305532,doc#304912,2012_08_90_2083.html i dr . od 19 . srpnja 2012 . </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2083 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « ,
#215305786,doc#304913,2012_08_90_2084.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2084 </p><p> Na temelju članka 24 . stavaka 1 . i 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske (
#215306216,doc#304914,2012_08_90_2085.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2085 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215306673,doc#304914,2012_08_90_2085.html troškovima studija iz točke I . podtočaka 1 . i 3 . utvrđuju se na temelju upisnih kvota redovitih studenata utvrđenih od strane javnih sveučilišta , veleučilišta i visokih škola .
#215306734,doc#304914,2012_08_90_2085.html potrebna za punu subvenciju troškova iz točke I . podtočke 2 . određuju se na temelju broja redovitih studenata koji nisu diplomirali i koji su stekli 55 ili više ECTS bodova
#215307023,doc#304915,2012_08_90_2086.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2086 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215307233,doc#304916,2012_08_90_2088.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO OBRANE </p><p> 2088 </p><p> Na temelju članka 14 . Zakona o normizaciji ( » Narodne novine « broj 163/03 ) ,
#215309704,doc#304916,2012_08_90_2088.html HRVN ili usvajanje strane norme kao HRVN predlagatelj je dužan dostaviti obrazloženje i podatke na temelju kojih se može ocijeniti opravdanost prijedloga . Prijedlogu se može priložiti i prednacrt HRVN . </p>
#215310276,doc#304916,2012_08_90_2088.html onemogući primjenu norme u cjelini . Zadrške se obvezno navode u ovitku norme . </p><p> Na temelju raščlambe svih činjenica u svezi s prijedlogom za usvajanje strane norme stručni voditelj radne skupine
#215310321,doc#304916,2012_08_90_2088.html nadležnoj za normizaciju . U dokumentu o odbijanju usvajanja radna skupina može predložiti promjene na temelju kojih bi normu bilo moguće prihvatiti . </p><p> Usvajanje i objava HRVN </p><p> Članak 24 . </p><p> Prijedlog
#215310540,doc#304916,2012_08_90_2088.html Ministarstva i Oružanih snaga u kojima će se primjenjivati norma . </p><p> Članak 25 . </p><p> Na temelju dostavljenog konačnog prijedloga HRVN , ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za normizaciju priprema odluku o usvajanju
#215310981,doc#304916,2012_08_90_2088.html nositelj generičkog područja će za potrebe preispitivanja norme formirati novu stručnu radnu skupinu . </p><p> Na temelju rezultata preispitivanja HRVN čelnik generičkog područja može predložiti zadržavanje HRVN bez izmjena , izmjenu ili
#215312072,doc#304916,2012_08_90_2088.html Oružanih snaga svoje odgovore dostavljaju preko Glavnog stožera Oružanih snaga . </p><p> Članak 38 . </p><p> Na temelju dostavljenog prijedloga nacionalnog stajališta ustrojstvena jedinica Ministarstva nadležna za normizaciju ispunjava obrazac o ratifikaciji NATO
#215312280,doc#304916,2012_08_90_2088.html normizacijskog dokumenta kao HRVN . </p><p> Implementacija </p><p> Članak 41 . </p><p> Čelnik generičkog područja izradit će na temelju Načelnog plana implementacije detaljni Plan implementacije NATO normizacijskog dokumenta i poduzeti sve potrebne mjere za
#215312754,doc#304917,2012_08_90_2089.html 03.08.2012 Pravilnik o osnivanju udruženja obrtnika Hrvatske obrtničke komore </title> <p><div> HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA </p><p> 2089 </p><p> Na temelju članka 62 . Zakona o obrtu ( » Narodne novine « br . 77/93 ,
#215315085,doc#304917,2012_08_90_2089.html obrtnika , </p><p> – skupština udruženja donese odluku o prestanku rada udruženja , </p><p> – se na temelju odluke skupštine udruženja odluči o spajanju više udruženja u jedno udruženje . </p><p> Rješenje o prestanku
#215315529,doc#304918,2012_08_90_2090.html Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </p><p> 2090 </p><p> Na temelju stavka 3 . , čl . 1019 . Pomorskog zakonika Republike Hrvatske ( » Narodne
#215316275,doc#304920,2012_08_91_2093.html Republike Hrvatske u Ukrajini , sa sjedištem u Kijevu </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2093 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215316448,doc#304921,2012_08_91_2094.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2094 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215320485,doc#304923,2012_08_91_2096.html izraženim u ovoj odluci , a najkasnije 15 . prosinca 2013 . </p><p> III . Na temelju članka 31 . stavaka 4 . i 5 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike
#215321274,doc#304923,2012_08_91_2096.html izvješćivanje sjednice Suda o radnjama provedenim u pripremnom dijelu ustavnosudskog postupka . </p><p> 4 . Na temelju članka 25 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ustavni sud zatražio je očitovanje
#215321337,doc#304923,2012_08_91_2096.html , ur . broj : 514-05-02-01-01/09-2 od 10 . prosinca 2009 . </p><p> 4.1 . Na temelju članka 25 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ustavni sud zatražio je 5
#215325739,doc#304923,2012_08_91_2096.html je postupcima riječ o kaznenim raspravnim sudovima ( trial courts ) koji » sude na temelju Ustava , zakona , međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava « ( članak 115
#215326702,doc#304923,2012_08_91_2096.html « , to jest postupak pred sudom koji započinje potvrđivanjem optužnice , određivanjem rasprave na temelju privatne tužbe ili donošenjem presude o izdavanju kaznenog naloga ( članak 17 . stavak 1
#215336786,doc#304923,2012_08_91_2096.html dokaza uveo ZKP jest propisivanje mjerila u članku 10 . stavku 3 . ZKP-a na temelju kojih će suci procjenjivati njihovu dokaznu ( ne ) zakonitost . </p><p> c ) Nezakoniti dokazi
#215336928,doc#304923,2012_08_91_2096.html ne . Dokazi derivirani iz nezakonitih dokaza izdvajaju se bez obzira jesu li nastali na temelju nezakonitih dokaza ex lege ili ex iudicio . </p><p> 44.2 . » Gradacija« nezakonitosti dokaza bitna
#215338187,doc#304923,2012_08_91_2096.html suspectus ) sudaca i sudaca porotnika , državnih odvjetnika , osoba koje su ovlaštene na temelju ZODO-a zastupati državnog odvjetnika u postupku , istražitelja , zapisničara , tumača i stručnih osoba
#215338377,doc#304923,2012_08_91_2096.html jednakosti oružja . Smatraju da ta odredba isključuje mogućnost da stranke zatraže izuzeće suca na temelju članka 32 . stavka 2 . ZKP-a poslije započinjanja glavne rasprave , budući da izrijekom
#215340009,doc#304923,2012_08_91_2096.html . ZKP-a » protuustavan obzirom da sud kršeći ustavnu kategoriju presumpcije nevinosti , a na temelju niskog stupnja – osnove sumnje , zabranjuje određenom odvjetniku da bude izabrani branitelj branjeniku« . </p>
#215342459,doc#304923,2012_08_91_2096.html po svojoj volji , s ciljem koji će se tek moći opravdati u budućnosti na temelju sadržaja samog razgovora , što je neprihvatljivo i neustavno . Prema predlagatelju , takav zahvat
#215342536,doc#304923,2012_08_91_2096.html dijelu olako propisuje krajnje neuobičajenu i drastičnu mjeru prekida razgovara između branitelja i branjenika na temelju nečije puke procjene da je ostvarena neka pretpostavka iz alineja 1 . do 3 .
#215343272,doc#304923,2012_08_91_2096.html moguć samo za određena kaznena djela . Odluku o nadzoru donosi sudac istrage rješenjem na temelju obrazloženog prijedloga državnog odvjetnika . Dakle , prvo državni odvjetnik mora podnijeti prijedlog , a
#215355326,doc#304923,2012_08_91_2096.html istražnog zatvora ili puštanja na slobodu . ( . .. ) </p><p> ( 2 ) Na temelju naloga suca istrage pritvorenik će se zadržati u pritvoru do održavanja ročišta za odlučivanje o
#215367679,doc#304923,2012_08_91_2096.html sredstvo koje će se baviti supstancijom ‘ tužbi o kojima se može raspravljati ’ na temelju Konvencije ( ‘ arguable complaint ’ under the Convention ) i koje će osigurati davanje
#215367704,doc#304923,2012_08_91_2096.html ) i koje će osigurati davanje primjerene zadovoljštine . .. </p><p> Okvir obveza država ugovornica na temelju članka 13 . varira ovisno o naravi prigovora podnositelja ; ipak , pravno sredstvo koje
#215368844,doc#304923,2012_08_91_2096.html se primijeniti i u slučaju kada je podnesen zahtjev za izmjenu pravomoćne sudske odluke na temelju konačne presude Europskog suda za ljudska prava kojom je u odnosu na okrivljenika utvrđena povreda
#215368881,doc#304923,2012_08_91_2096.html zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda . </p><p> ( 3 ) Zahtjev za obnovom postupka na temelju konačne presude Europskog suda za ljudska prava može se podnijeti u roku od trideset dana
#215371029,doc#304923,2012_08_91_2096.html koji postupanje redarstvenih tijela podvrgava sudskoj kontroli . Stoga pretraga može biti poduzeta samo na temelju sudskog naloga , a iznimno bez njega , u točno određenim slučajevima koji po svojoj
#215371384,doc#304923,2012_08_91_2096.html i predmetom istražnih radnji . </p><p> Pritom valja istaknuti da se radnja pregleda , osim na temelju postupovnih odredaba kaznenog prava u užem smislu , može provoditi i na temelju upravnih i
#215371397,doc#304923,2012_08_91_2096.html osim na temelju postupovnih odredaba kaznenog prava u užem smislu , može provoditi i na temelju upravnih i prekršajnih propisa. « </p><p> Prethodno prikazano ( moguće ) tumačenje članka 246 . stavka
#215371424,doc#304923,2012_08_91_2096.html članka 246 . stavka 1 . ZKP-a ( odnosno primjena te norme u praksi na temelju takvog tumačenja ) značilo bi ustavnopravno neprihvatljivo » izvrtanje ovlaštenja i procedure « ( détournement
#215374311,doc#304923,2012_08_91_2096.html njegova prava iz članka 8. « </p><p> Pod pojam » dom« Europski sud podveo je na temelju istog mjerila i sjedišta tvrtki , njihove podružnice ili druge poslovne prostorije ( predmet Société
#215376275,doc#304923,2012_08_91_2096.html članka 21 . ovoga Zakona počinjeno u okvirima zločinačke organizacije i ako postoje okolnosti na temelju kojih se prema kaznenom zakonu pripadnik zločinačke organizacije može osloboditi kazne ili olakotne okolnosti na
#215376291,doc#304923,2012_08_91_2096.html kojih se prema kaznenom zakonu pripadnik zločinačke organizacije može osloboditi kazne ili olakotne okolnosti na temelju kojih se kazna može ublažiti , </p><p> 2 . ako je iskaz te osobe razmjeran težini
#215377381,doc#304923,2012_08_91_2096.html Ustavni sud podsjeća da se čitanjem zapisnika ili presude o činjenici koja je utvrđena na temelju iskaza osobe umjesto njezina ispitivanja na raspravi uskraćuje okrivljeniku pravo obrane da ispita takvog svjedoka
#215379206,doc#304923,2012_08_91_2096.html antidokazna« zabrana . Njime se apsolutno zabranjuje da se nezakonitost određenog dokaza utvrdi samo na temelju iskaza anonimnog svjedoka . Takvo ograničenje Ustavni sud smatra nesuglasnim s člankom 29 . Ustava
#215383382,doc#304923,2012_08_91_2096.html Iznimka koja se sastoji u tome da se s posebnim dokaznim radnjama započinje odmah na temelju naloga državnog odvjetnika uvijek je podložna » konvalidaciji« suca istrage . Tom odredbom ne uvodi
#215387745,doc#304923,2012_08_91_2096.html on ponavlja da se ovlasti tajnog nadgledanja ( secret surveillance ) građana mogu tolerirati na temelju Konvencije samo u mjeri koja je strogo nužna ( strictly necessary ) za zaštitu demokratskih
#215388730,doc#304923,2012_08_91_2096.html , postupak pred optužnim vijećem , potvrđivanje optužnice , očitovanje okrivljenika , donošenje presude na temelju sporazuma stranaka , povlačenje i izmjenu optužnice , potvrđivanje optužnice i upućivanje optužnice na suđenje
#215398011,doc#304923,2012_08_91_2096.html Smatra da se navodi predlagateljica ne odnose na sadržaj koji je predmet pobijanja žalbom na temelju članka 468 . stavka 1 . točke 11 . ZKP-a , a ni da je
#215398561,doc#304923,2012_08_91_2096.html : </p><p> » Članak 508 . </p><p> ( 1 ) Za novi postupak koji se vodi na temelju rješenja kojim je dopuštena obnova kaznenog postupka važe iste materijalnopravne odredbe kao i za prvi
#215398649,doc#304923,2012_08_91_2096.html Odredbom čl . 508 ZKP-a propisano je da za novi postupak koji se vodi na temelju rješenja kojim je dopuštena obnova kaznenog postupka vrijede iste materijalno pravne odredbe kao i za
#215399164,doc#304923,2012_08_91_2096.html u prijašnjem postupku , a ako je dopuštena obnova kaznenog postupka na zahtjev tužitelja na temelju članka 503 . stavka 1 . ZKP-a primjenjuju se i odredbe o zastari . </p><p> 14
#215401938,doc#304923,2012_08_91_2096.html glavnoj stvari , to jest odlukom o krivnji , pa mogu biti donesene tek na temelju svestrane analize prezentiranih dokaza . Navode da je osporeni članak svojevrsni izuzetak kad se uzme
#215403004,doc#304923,2012_08_91_2096.html 15 . prosinca 2013 . </p><p> 1 ) Točka I . izreke odluke </p><p> 242 . Na temelju članka 55 . stavka 1 . Ustavnog zakona Ustavni sud odlučio je kao u točki
#215403107,doc#304923,2012_08_91_2096.html točkom 241 . ) . </p><p> 2 ) Točka II . izreke odluke </p><p> 243 . Na temelju članka 55 . stavka 2 . Ustavnog zakona Ustavni sud odlučio je kao u točki
#215403218,doc#304923,2012_08_91_2096.html postupku izvršenja ove odluke . </p><p> 3 ) Točka III . izreke odluke </p><p> 244 . Na temelju članka 31 . stavaka 4 . i 5 . Ustavnog zakona Ustavni sud odredio je
#215403827,doc#304923,2012_08_91_2096.html utvrđene pozitivne ustavne obveze . </p><p> 4 ) Točka IV . izreke odluke </p><p> 248 . Na temelju članka 31 . stavka 5 . Ustavnog zakona Ustavni sud odredio je učinak ove odluke
#215404043,doc#304923,2012_08_91_2096.html snagu odluke Ustavnog suda . </p><p> 5 ) Točka V . izreke odluke </p><p> 249 . Na temelju članka 31 . stavka 5 . Ustavnog zakona Ustavni sud odredio je da se do
#215404210,doc#304923,2012_08_91_2096.html pravne učinke od dana stupanja na snagu odluke Ustavnog suda o ukidanju odredbe zakona na temelju koje je presuda donesena i može se izmijeniti odgovarajućom primjenom odredaba o ponavljanju kaznenog postupka
#215406247,doc#304924,2012_08_91_2097.html sjednice Ustavnog suda o radnjama provedenim u pripremnom dijelu ustavnosudskog postupka . </p><p> 4 . Na temelju članka 25 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ustavni sud zatražio je očitovanje
#215406307,doc#304924,2012_08_91_2097.html : 703-01/09-01/342 , urbroj : 514-05-02-01-01/09-2 od 10 . prosinca 2009 . </p><p> 4.1 . Na temelju članka 25 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ustavni sud zatražio je 5
#215411568,doc#304924,2012_08_91_2097.html ako je moguće , ostale posljedice kaznenog djela . Dopunski podaci mogu se tražiti na temelju članka 15 . stavka 2 . Okvirne odluke . </p><p> Ustavni sud ne vidi razlog zbog
#215411940,doc#304924,2012_08_91_2097.html branitelju okrivljenika koji u kaznenom postupku svojom radnjom očigledno zlouporabi pravo koje mu pripada na temelju zakona , rješenjem oduzeo pravo na tu radnju , stavkom 4 . tog članka obvezuje
#215412164,doc#304924,2012_08_91_2097.html izvesti zaključak o nejednakosti okrivljenika u slučajevima obvezne i fakultativne obrane . Sud je na temelju Ustava i zakona dužan osigurati pravo na obranu svakog okrivljenika . Člankom 11 . stavkom
#215412209,doc#304924,2012_08_91_2097.html branitelja po službenoj dužnosti . U slučaju fakultativne obrane sud je također dužan postupiti na temelju članka 5 . ZKP-a odnosno na temelju posebnih odredaba ZKP-a koje uređuju postupanje suda u
#215412216,doc#304924,2012_08_91_2097.html fakultativne obrane sud je također dužan postupiti na temelju članka 5 . ZKP-a odnosno na temelju posebnih odredaba ZKP-a koje uređuju postupanje suda u cilju ostvarenja okrivljenikova prava na obranu . </p>
#215412299,doc#304924,2012_08_91_2097.html ) Kazneni postupak započinje : </p><p> 1 ) potvrđivanjem optužnice , </p><p> 2 ) određivanjem rasprave na temelju privatne tužbe , </p><p> 3 ) donošenjem presude o izdavanju kaznenog naloga ( članak 541 .
#215412536,doc#304924,2012_08_91_2097.html djela iz čl . 217 . , sada započinje potvrđivanjem optužnice , određivanjem rasprave na temelju privatne tužbe i donošenjem presude o izdavanju kaznenog naloga ( članak 541 . st .
#215413903,doc#304924,2012_08_91_2097.html saslušati okrivljenik nije povrijeđeno načelo jednakosti oružja . </p><p> 40 . Ustavni sud utvrđuje da na temelju članka 65 . stavka 1 . ZKP-a okrivljenik može imati branitelja prije početka i tijekom
#215413924,doc#304924,2012_08_91_2097.html . ZKP-a okrivljenik može imati branitelja prije početka i tijekom cijelog kaznenog postupka . Na temelju članka 67 . ZKP-a branitelj je ovlašten u korist okrivljenika poduzimati sve radnje koje može
#215416631,doc#304924,2012_08_91_2097.html 67 . stavak 2 . ZKP-a omogućava branitelju da prikupi obavijesti od svjedoka ( na temelju članka 366 . stavka 2 . ZKP-a , rezultati tih radnji idu obvezatno u raspravni
#215417413,doc#304924,2012_08_91_2097.html odvjetnika protiv kojeg je podignuta optužnica zbog kaznenog djela pranja novca . Ističe da na temelju članka 70 . stavka 5 . ZKP-a o izuzimanju branitelja odlučuje sud na obrazloženi prijedlog
#215419316,doc#304924,2012_08_91_2097.html predlagateljica jer članak 98 . ZKP-a nije nesuglasan s člankom 30 . Ustava . Na temelju članka 98 . ZKP-a državni odvjetnik donosi rješenje kojim odlučuje o mjeri opreza , ali
#215419356,doc#304924,2012_08_91_2097.html odluku o mjeri opreza donosi sud . Državni odvjetnik vodi istragu . Vodi postupak na temelju članka 202 . stavka 34 . ZKP-a te poduzima i nalaže radnje prije podizanja optužnice
#215419477,doc#304924,2012_08_91_2097.html . Pozivanje predlagateljica na članak 16 . stavak 2 . Ustava nije osnovano . Na temelju članka 95 . stavka 1 . ZKP-a uvijek se mora postupati prema načelu razmjernosti i
#215419505,doc#304924,2012_08_91_2097.html načelu razmjernosti i odrediti blažu mjeru ako se njome može postići ista svrha . Na temelju članka 95 . stavka 2 . ZKP-a ( » Sud i druga državna tijela po
#215419619,doc#304924,2012_08_91_2097.html kaznenog postupka , sukladno načelu razmjernosti . Članak 98 . stavak 5 . ZKP-a na temelju kojeg mjere opreza prije podizanja optužnice određuje državni odvjetnik posljedica je prihvaćanja novog koncepta istrage
#215422902,doc#304924,2012_08_91_2097.html moraju raspraviti sva pitanja koja se odnose na lišenje slobode i donijeti konačnu odluku na temelju objektivnih pravnih kriterija . Da bi ispunile taj zahtjev vlasti pred koje dani pojedinac mora
#215423501,doc#304924,2012_08_91_2097.html Zakona . Državni odvjetnik mora biti prisutan na tom ročištu . </p><p> ( 2 ) Na temelju naloga suca istrage pritvorenik će se zadržati u pritvoru do održavanja ročišta za odlučivanje o
#215424717,doc#304924,2012_08_91_2097.html u očitovanju navodi da predlagateljice nisu u pravu jer je osnova za istražni zatvor na temelju točke 4 . ZKP-a nužnost istražnog zatvora radi neometanog odvijanja postupka zbog osobito teških okolnosti
#215424985,doc#304924,2012_08_91_2097.html . .. ) </p><p> ( 3 ) Prije donošenja odluke o ukidanja istražnog zatvora određenog na temelju stavka 1 . točke 5 . ovog članka , sud će obavijestiti višeg državnog odvjetnika
#215425080,doc#304924,2012_08_91_2097.html U stavku 3 . u prvoj rečenici riječi » prije ukidanja istražnog zatvora određenog na temelju točke 5 . stavka 1. « zamijenjene su riječima » prije donošenja odluke o ukidanju
#215425100,doc#304924,2012_08_91_2097.html 1. « zamijenjene su riječima » prije donošenja odluke o ukidanju istražnog zatvora određenog na temelju stavka 1 . točke 5.« . U drugoj rečenici brisan je veznik » i«. Izmijenjeni
#215425154,doc#304924,2012_08_91_2097.html pušten na slobodu : </p><p> ( … ) </p><p> ( 3 ) Prije ukidanja istražnog zatvora na temelju točke 5 . stavka 1 . ovog članka , sud će obavijestiti višeg državnog odvjetnika
#215425675,doc#304924,2012_08_91_2097.html i dalje postoje . Da nije propisana ta odredba , istražni zatvor trajao bi na temelju članka 123 . stavka 1 . točke 2 . ZKP-a sve dok postoje razlozi zbog
#215429589,doc#304924,2012_08_91_2097.html samo uz nerazmjerne poteškoće ili troškove . </p><p> ( 4 ) Osobni podaci prikupljeni isključivo na temelju utvrđivanja istovjetnosti , tjelesnog pregleda ili molekularno-genetske analize mogu se nakon kaznenog postupka , sukladno
#215432122,doc#304924,2012_08_91_2097.html primjećuje da odluku o uništavanju donosi sud . Time je zajamčena druga pravna zaštita na temelju članka 18 . stavka 2 . Ustava . </p><p> 139.1 . Polazeći od iznesenih prigovora ,
#215434253,doc#304924,2012_08_91_2097.html u drugoj ustanovi za osobe lišene slobode , ali samo ako je to , na temelju pisanog prijedloga državnog odvjetnika , odobrio sudac istrage ili predsjednik vijeća , u prisutnosti suca
#215434964,doc#304924,2012_08_91_2097.html uvijek moraju govoriti istinu , a isto vrijedi i za svjedoka koji se ispituje na temelju članka 214 . stavka 1 . ZKP-a . </p><p> 165 . Ustavni sud primjećuje da Europski
#215436585,doc#304924,2012_08_91_2097.html odredba glasi : </p><p> » Članak 222 . </p><p> ( . .. ) </p><p> ( 2 ) Na temelju odluke državnog odvjetnika u složenim istražnim predmetima , osim istražitelja sudjeluju državnoodvjetnički savjetnici i stručni
#215437531,doc#304924,2012_08_91_2097.html slučajevima . Imajući u vidu navedeno , ZKP određuje da u takvoj situaciji , na temelju naloga suca istrage , dokazne radnje provodi istražitelj . Stoga prema ocjeni Ministarstva pravosuđa osporeni
#215438850,doc#304924,2012_08_91_2097.html dana izdavanja . Nakon proteka tog roka , pretraga se više ne može izvršiti na temelju tog naloga . Nalog se bez odgode vraća sucu istrage koji ga poništava bilješkom na
#215440540,doc#304924,2012_08_91_2097.html . koji određuje da će se pretraga iz stavka 1 . tog članka provesti na temelju članka 244 . ZKP-a . To znači da se pretraga može provesti i bez prethodne
#215440776,doc#304924,2012_08_91_2097.html Konvencijom . </p><p> 199 . Ministarstvo pravosuđa u očitovanju navodi da su razlozi određivanja pretrage na temelju naloga državnog odvjetnika navedeni u članku 245 . stavku 1 . ZKP-a . Državni odvjetnik
#215441071,doc#304924,2012_08_91_2097.html bi odgađanje ugrozilo postizanje ciljeva pretrage . Stoga se članak 34 . Ustava , na temelju kojeg samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili
#215441300,doc#304924,2012_08_91_2097.html ovu iznimnu ovlast državnog odvjetnika i ide u prilog obrani . Dok se pretraga na temelju naloga suca istrage može poduzeti za sva kaznena djela , pretraga iz članka 245 .
#215446039,doc#304924,2012_08_91_2097.html o postojanju vjerojatnosti pružanja pomoći u kaznenom djelu na zahtjev državnog odvjetnika odlučuje sud na temelju članka 262 . stavka 3 . ZKP-a . Također smatra da je tvrdnja o nesuglasnosti
#215446496,doc#304924,2012_08_91_2097.html podliježu privremenom oduzimanju . Razlog zbog kojeg zakonodavac posebno uz osobe oslobođene obveze svjedočenja na temelju članka 285 . stavka 1 . ZKP-a navodi branitelja jest taj što branitelj ne pripada
#215448447,doc#304924,2012_08_91_2097.html nisu osnovani , s obzirom na to da mjeru određuje sud obrazloženim rješenjem i na temelju pretpostavki propisanih člankom 265 . stavcima 1 . i 2 . ZKP-a . U ovom
#215449051,doc#304924,2012_08_91_2097.html 16 . stavkom 2 . Ustava . Privremena obustava financijske transakcije moguća je samo na temelju odluke suda koja se donosi na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika . Najdulji predviđeni rokovi traju
#215449247,doc#304924,2012_08_91_2097.html odlučuje sud . </p><p> Ustavni sud primjećuje da je privremena obustava financijske transakcije moguća samo na temelju odluke suda koja se donosi na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika i samo ako postoji sumnja
#215452430,doc#304924,2012_08_91_2097.html sud i druga državna tijela dužni jasno izložiti razloge za odluke koje donose ( na temelju članka 9 . stavka 2 . ZKP-a ) te objasniti razloge uvjerljivosti iskaza takvog iznimnog
#215453792,doc#304924,2012_08_91_2097.html Po potrebi se procjena duševnog stanja i njezin utjecaj na sposobnost iskazivanja može provesti na temelju medicinske dokumentacije ili pregledom osobe od vještaka . Predviđanjem posebnog načina ispitivanja pomoću audio-video uređaja
#215454354,doc#304924,2012_08_91_2097.html što okrivljenik nema pravo predlaganja ispitivanja zaštićenog svjedoka sucu istrage već izravno državnom odvjetniku na temelju članka 295 . stavka 3 . ZKP-a . Tek potom državni odvjetnik može podnijeti odgovarajući
#215454832,doc#304924,2012_08_91_2097.html zaštićenog svjedoka okrivljenik bi bio u prilici doznati identitet svjedoka ili doznati za okolnosti na temelju kojih lako može utvrditi identitet svjedoka . </p><p> Procjenu opravdanosti potrebe zaštite svjedoka provodi sud .
#215455678,doc#304924,2012_08_91_2097.html Prijepis snimke svakako čini dio raspravnog spisa . Prije je već navedeno da će na temelju članka 237 . stavka 1 . točke 2 . ZKP-a sudac istrage na dokazno ročište
#215457261,doc#304924,2012_08_91_2097.html na život. « </p><p> 284 . Ministarstvo pravosuđa smatra da smještanje u zdravstvenu ustanovu mora na temelju članka 325 . stavka 2 . ZKP-a biti nužno . O tome odlučuje sud .
#215459195,doc#304924,2012_08_91_2097.html 332 . stavkom 7 . ZKP-a . Navodi da se poticanje smatra kaznenim djelom na temelju članka 37 . KZ-a , što vrijedi i za slučaj iz članka 332 . stavka
#215459741,doc#304924,2012_08_91_2097.html navodi kako nisu osnovane tvrdnje predlagateljica da je pouzdanik djelatnik policije . On je na temelju članka 202 . stavka 25 . ZKP-a građanin koji sudjeluje u posebnoj dokaznoj radnji .
#215461996,doc#304924,2012_08_91_2097.html : » Tehničke snimke telefonskih razgovora ( fonozapisi ) koje su sačinile redarstvene vlasti na temelju naloga istražnog suca mogu se koristiti kao dokaz u kaznenom postupku i u odnosu na
#215462136,doc#304924,2012_08_91_2097.html koji se odnosio na kaznena djela trećih osoba prema kojima se mjera ne primjenjuje na temelju ZKP/97 bio je pravno valjani dokaz samo ako je kriminalna djelatnost te treće osobe ulazila
#215462461,doc#304924,2012_08_91_2097.html nije postojala odgovarajuća pravna osnova za takvo postupanje . Podnositelj zahtjeva Kruslin osuđen je na temelju » slučajnog nalaza « dobivenog prilikom tajnog snimanja telefonskih razgovora druge osobe po nalogu istražnog
#215463048,doc#304924,2012_08_91_2097.html ZKP-a zaštita određenih osoba koje će kasnije u pravilu biti ispitane kao zaštićeni svjedoci na temelju članaka 294 . do 299 . ZKP-a . Tim osobama u svojstvu zaštićenih svjedoka obrana
#215466856,doc#304924,2012_08_91_2097.html se s osnovom može očekivati da će te pošiljke poslužiti kao dokaz u postupku na temelju članka 339 . stavka 2 . ZKP-a . Državni odvjetnik mora obrazložiti prijedlog . O
#215473166,doc#304924,2012_08_91_2097.html » Narodne novine « broj 62/08 . , 44/11 . i 81/11 . ) na temelju kojeg se pristup sudu i drugim tijelima provodi na način da troškove u cijelosti ili
#215473705,doc#304924,2012_08_91_2097.html očitovanju navodi da u okviru brige za održavanje reda u sudnici predsjednik vijeća može na temelju članka 395 . stavka 1 . ZKP-a odrediti pretragu osoba koje su prisutne na raspravi
#215477177,doc#304924,2012_08_91_2097.html napisane presude s izvornikom , a ne na sadržaj koji je predmet pobijanja žalbom na temelju članka 468 . stavka 1 . točke 11 . ZKP-a . Nije riječ ni o
#215479474,doc#304924,2012_08_91_2097.html zakonitosti koji je podignut na štetu okrivljenika , a sud ustanovi da je osnovan na temelju članka 513 . stavka 2 . ZKP-a , za njega ima samo deklaratorno značenje jer
#215480085,doc#304924,2012_08_91_2097.html da je u slučaju najtežih oblika nezakonitih dokaza ZKP propisao mogućnost obnove kaznenog postupka na temelju članka 501 . stavka 1 . točaka 1 . i 2. . </p><p> 415.1 . Polazeći
#215480861,doc#304924,2012_08_91_2097.html odbačaju ili obustavi kaznenog postupka . </p><p> 419 . Ministarstvo pravosuđa u očitovanju navodi da na temelju članka 521 . ZKP-a državni odvjetnik odlučuje o kaznenom progonu prema načelu oportuniteta zadržavajući pravo
#215480887,doc#304924,2012_08_91_2097.html prema načelu oportuniteta zadržavajući pravo i dužnost provedbe kaznenog progona . O kaznenoj prijavi na temelju tog članka državni odvjetnik odlučuje tako da je odbacuje ili odustaje od kaznenog progona .
#215480962,doc#304924,2012_08_91_2097.html prethodno pribavljena suglasnost žrtve ili oštećenika . Za kaznena djela riješena rješenjem o odbačaju na temelju članka 521 . stavka 1 . ZKP-a oštećenik kao tužitelj ne može preuzeti kazneni progon
#215481169,doc#304924,2012_08_91_2097.html parnici , znači osiguranje druge pravne zaštite . </p><p> Ustavni sud podsjeća da je moguće na temelju članka 18 . stavka 2 . Ustava isključiti pravo na žalbu protiv rješenja državnog odvjetnika
#215481996,doc#304924,2012_08_91_2097.html sudske kontrole optužnice za lakša kaznena djela . </p><p> Ustavni sud primjećuje da se okrivljeniku na temelju članka 346 . ZKP-a daje pravo da podnese pisani odgovor na optužnicu u roku od
#215483833,doc#304924,2012_08_91_2097.html pojednostaviti postupak . Time nisu ukinuti elementi kontradiktornosti postupka . Ispitivanje nastavljaju stranke . Na temelju članka 520 . ZKP-a supsidijarno se primjenjuju odredbe o redovitom postupku . </p><p> Iskazivanje na početku
#215484550,doc#304924,2012_08_91_2097.html godina , a za koja nije nadležno vijeće , te za koja je saznao na temelju vjerodostojnog sadržaja kaznene prijave , može državni odvjetnik u optužnici zatražiti da sud izda kazneni
#215484729,doc#304924,2012_08_91_2097.html godina , a za koja nije nadležno vijeće , te za koju je saznao na temelju vjerodostojnog sadržaja kaznene prijave , može državni odvjetnik u optužnici zatražiti da sud izda kazneni
#215485015,doc#304924,2012_08_91_2097.html definiran . Kroz ZKP protežu se termini osnovi sumnje , osnovana sumnja , utvrđenje na temelju dokaza o tome da ja određena osoba počinila kazneno djelo , pa se stoga donošenje
#215485033,doc#304924,2012_08_91_2097.html tome da ja određena osoba počinila kazneno djelo , pa se stoga donošenje presude na temelju standarda 'vjerodostojni sadržaj kaznene prijave ' čini krajnje upitno jer je po stavu podnositelja time
#215485524,doc#304924,2012_08_91_2097.html osnovu sumnje « i » osnovanu sumnju « koji također nisu zakonski definirani . Na temelju tih standarda donose se odluke u kaznenom postupku . Presudom o izdavanju kaznenog naloga daje
#215485986,doc#304924,2012_08_91_2097.html <p> ( . .. ) « </p><p> 454 . Predlagateljice Novak i Drenški Lasan navode da na temelju članka 5 . Ustava zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom , a ostali propisi
#215486010,doc#304924,2012_08_91_2097.html suglasnosti s Ustavom , a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom . Na temelju članka 3 . Ustava vladavina prava propisana je kao jedna od najviših vrednota ustavnog poretka
#215487069,doc#304924,2012_08_91_2097.html vrijeme provjeravanja počinio kazneno djelo za koje je osuđen na kaznu zbog koje je na temelju odredaba KZ-a trebalo ili bilo moguće opozvati uvjetnu osudu , a sud koji ga je
#215487138,doc#304924,2012_08_91_2097.html se postojeća pravomoćna presuda uzima u cijelosti kako ju je izrekao drugi sud , na temelju čega se i donosi odluka . </p><p> Članak 564 . stavak 5 . ZKP-a jasan je
#215487845,doc#304924,2012_08_91_2097.html . ZID-a ZKP/09 ne treba ocjenjivati s obzirom da je konzumiran . </p><p> 470 . Na temelju članka 43 . stavka 1 . Ustavnog zakona riješeno je kao u točki I .
#215487936,doc#304925,2012_08_92_2107.html broj : U-I-448/2009 od 19 . srpnja 2012 . </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2107 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215488090,doc#304926,2012_08_92_2108.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2108 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215488204,doc#304927,2012_08_92_2109.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2109 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215488313,doc#304928,2012_08_92_2110.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2110 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215488418,doc#304929,2012_08_92_2111.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2111 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215488630,doc#304930,2012_08_92_2112.html Desetljeća za uključivanje Roma 2005 . - 2015 . </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2112 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215488819,doc#304931,2012_08_92_2113.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2113 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215488940,doc#304932,2012_08_92_2114.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2114 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215489070,doc#304933,2012_08_92_2115.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2115 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215489197,doc#304934,2012_08_92_2116.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2116 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215489377,doc#304935,2012_08_92_2098.html . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> <big> <b> <big> <big> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </big> </big> </b> </big> </p><p> 2098 </p><p> Na temelju članka 65 . stavka 1 . Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine «
#215489705,doc#304935,2012_08_92_2098.html bitnim uporabama kontroliranih tvari koje nisu klorofluorougljikovodici u laboratorijske i analitičke svrhe u Uniji na temelju Uredbe ( EZ ) br . 1005/2009 Europskoga parlamenta i Vijeća o tvarima koje oštećuju
#215496392,doc#304935,2012_08_92_2098.html ovlaštenom serviseru koji je obavio servis ili održavanje te datume i rezultate kontrola obavljenih na temelju stavaka 2 . , 3 . i 4 . ovoga članka , kao i odgovarajuće
#215497290,doc#304935,2012_08_92_2098.html . </p><p> ( 4 ) Fond obračunava iznos naknade iz stavka 1 . ovoga članka na temelju podataka iz izvješća iz članka 35 . stavaka 2 . i 3 . ove Uredbe
#215497469,doc#304935,2012_08_92_2098.html fluoriranih stakleničkih plinova iz članka 30 . stavka 4 . ove Uredbe obračunavaju se na temelju stvarnih troškova preuzimanja , privremenog skladištenja , fizikalno-kemijske analize , razvrstavanja , izvoza i uništavanja
#215498359,doc#304935,2012_08_92_2098.html prikupljanje , obnavljanje i oporabu kontroliranih i zamjenskih tvari sklopljeni između Fonda i Centara na temelju članka 31 . stavka 1 . i članka 39 . stavka 1 . i 4
#215498759,doc#304935,2012_08_92_2098.html ) </sup> Vrijednosti koje se odnose na faktor oštećenja ozonskog sloja procijenjene su vrijednosti na temelju postojećih znanja i periodički će se pregledavati i izmijeniti sukladno odlukama stranaka Protokola . </p><p> <b>
#215507684,doc#304936,2012_08_92_2117.html tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2117 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215507793,doc#304937,2012_08_92_2118.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2118 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215507909,doc#304938,2012_08_92_2119.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2119 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508075,doc#304939,2012_08_92_2120.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2120 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508225,doc#304940,2012_08_92_2121.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2121 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508344,doc#304941,2012_08_92_2122.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2122 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508431,doc#304942,2012_08_92_2123.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2123 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508514,doc#304943,2012_08_92_2124.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2124 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508626,doc#304944,2012_08_92_2125.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2125 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508732,doc#304945,2012_08_92_2126.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2126 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508840,doc#304946,2012_08_92_2099.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2099 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508943,doc#304947,2012_08_92_2127.html <p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA </p><p> 2127 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 7 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215509204,doc#304947,2012_08_92_2127.html , do kraja mjeseca za protekli mjesec u kojem je održana sjednica Povjerenstva , na temelju odluke ministra nadležnog za rad . </p><p> Članak 4 . </p><p> Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog
#215509292,doc#304948,2012_08_92_2128.html adresa , brojeva i radiofrekvencijskog spektra </title> <p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2128 </p><p> Na temelju članka 70 . stavka 5 . točke 2 . i članka 84 . stavka 1
#215510299,doc#304948,2012_08_92_2128.html uporabe radiofrekvencijskog spektra plaća se godišnja naknada u korist državnog proračuna Republike Hrvatske , na temelju računa koji izdaje Agencija . </p><p> ( 2 ) Naknada iz stavka 1 . ovoga članka
#215510851,doc#304949,2012_08_92_2129.html Hajdaš Dončić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2129 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 4 . Zakona o žičarama za prijevoz osoba ( » Narodne
#215511031,doc#304950,2012_08_92_2130.html sc . Siniša Hajdaš Dončić , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2130 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 7 . Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu
#215511234,doc#304950,2012_08_92_2130.html ribarstva . </p><p> 5 . Podnositelj – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi Prijavu na temelju Natječaja . </p><p> 6 . Projekt – cjelokupna , sveobuhvatna investicijska aktivnost nekog korisnika koja se
#215511382,doc#304950,2012_08_92_2130.html funkcioniranju ribarske zadruge . </p><p> ( 4 ) Troškovi ulaganja za koje se traži potpora na temelju ovog Pravilnika i Natječaja moraju biti ostvareni u 2012 . godini . </p><p> ( 5 )
#215511581,doc#304950,2012_08_92_2130.html Ostali neprihvatljivi troškovi mogu se definirati i Natječajem . </p><p> Mjere sufinanciranja </p><p> Članak 5 . </p><p> Na temelju ovog Pravilnika , Ministarstvo će u 2012 . godini raspisati Natječaj za sljedeće mjere : </p>
#215511895,doc#304950,2012_08_92_2130.html 1 ) Ministarstvo provodi Natječaj sukladno proračunskim sredstvima predviđenim za tekuću godinu , a na temelju Odluke o raspoređivanju i korištenju sredstava namijenjenih za dodjelu potpore ribarskim zadrugama , koju donosi
#215511944,doc#304950,2012_08_92_2130.html Pravilnika . </p><p> Prijava na Natječaj </p><p> Članak 8 . </p><p> ( 1 ) Prijava se podnosi na temelju Natječaja . </p><p> ( 2 ) Natječaj se objavljuje u » Narodnim novinama « i na
#215512236,doc#304950,2012_08_92_2130.html ili više Prijava imaju isti broj bodova , izvršit će se rangiranje tih Prijava na temelju ranijeg datuma podnošenja potpune Prijave . </p><p> ( 3 ) Ukoliko dvije ili više Prijava imaju
#215513542,doc#304951,2012_08_92_2131.html o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2012 . godini </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2131 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . te članka 56 . stavka 2 . podstavka 2
#215515788,doc#304952,2012_08_92_2132.html o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2132 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#215517154,doc#304953,2012_08_92_2133.html boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja </title> <p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I SPORTA </p><p> 2133 </p><p> Na temelju članka 232 . stavka 4 . Zakona o strancima ( » Narodne novine « ,
#215518209,doc#304953,2012_08_92_2133.html rada </p><p> O obnavljanju ili ukidanju odobrenja odnosno akreditacije odlučuje ministar nadležan za znanost , na temelju mišljenja povjerenstva . </p><p> Članak 11 . </p><p> U slučaju da je produljenje odobrenja odnosno akreditacije za
#215518307,doc#304953,2012_08_92_2133.html odnosno akreditacijom iz članka 8 . ovoga Pravilnika odlučuje ministar nadležan za znanost , na temelju mišljenja povjerenstva . </p><p> Članak 12 . </p><p> Ministarstvo nadležno za znanost će na svojoj mrežnoj stranici
#215519433,doc#304956,2012_08_92_2100.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2100 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215519530,doc#304957,2012_08_92_2101.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2101 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215519657,doc#304958,2012_08_92_2102.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2102 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215519786,doc#304959,2012_08_92_2103.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2103 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215519910,doc#304960,2012_08_92_2104.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2104 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215520037,doc#304961,2012_08_92_2105.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2105 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215520185,doc#304962,2012_08_92_2106.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2106 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215520332,doc#304963,2012_08_93_2145.html srpnja 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2145 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
#215520419,doc#304964,2012_08_93_2146.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2146 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
#215520511,doc#304965,2012_08_93_2147.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2147 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
#215520603,doc#304966,2012_08_93_2148.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2148 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
#215520697,doc#304967,2012_08_93_2149.html Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2149 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 152 . u svezi s člankom 113 . stavkom 1 . točka 1 .
#215520807,doc#304968,2012_08_93_2136.html Josip Čule , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA </p><p> 2136 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 8 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215520984,doc#304968,2012_08_93_2136.html u evidenciju reprezentativnih sindikata , koja se vodi pri ministarstvu nadležnom za rad , na temelju pisane obavijesti sindikata . </p><p> Obveznici dostave obavijesti </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Obavijest o
#215521961,doc#304968,2012_08_93_2136.html broj 1 </i> </b> </p><p> _ ____________________________ ( naziv sindikata ) </p><p> _ _____________________________ ( datum ) </p><p> Na temelju članka 3 . stavka 1 . Pravilnika o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju
#215522139,doc#304968,2012_08_93_2136.html broj 2 </i> </b> </p><p> _ ____________________________ ( naziv sindikata ) </p><p> _ _____________________________ ( datum ) </p><p> Na temelju članka 3 . stavka 2 . Pravilnika o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju
#215522371,doc#304968,2012_08_93_2136.html broj 3 </i> </b> </p><p> _ ____________________________ ( naziv sindikata ) </p><p> _ _____________________________ ( datum ) </p><p> Na temelju članka 3 . stavka 3 . Pravilnika o načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju
#215522779,doc#304969,2012_08_93_2137.html načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2137 </p><p> Na temelju članka 53 . stavka 9 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#215523969,doc#304970,2012_08_93_2138.html kretanje pasa , mačaka i pitomih vretica iz trećih zemalja </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2138 </p><p> Na temelju članka 134 . stavka 2 . i članka 139 . stavka 4 . Zakona o
#215524117,doc#304971,2012_08_93_2139.html srpnja 2012 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2139 </p><p> Na temelju članka 1 . i 4 . Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i
#215524344,doc#304972,2012_08_93_2140.html 2012 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2140 </p><p> Na temelju članka 77 . stavka 1 . alineje pete Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine
#215526429,doc#304973,2012_08_93_2141.html djelovanja Zapovjedništva civilne zaštite Republike Hrvatske </title> <p><div> DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE </p><p> 2141 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 1 . i članka 61 . stavak 3 . Zakona o
#215528017,doc#304974,2012_08_93_2142.html zamjenice županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu </title> <p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2142 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « broj 76/09 ,
#215528109,doc#304975,2012_08_93_2143.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2143 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « broj 76/09 ,
#215528219,doc#304976,2012_08_93_2144.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2144 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « broj 76/09 ,
#215528317,doc#304977,2012_08_94_2150.html <p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2150 </p><p> Na temelju članka 29 . stavka 1 . i 2 . Zakona o sredstvima za zaštitu bilja
#215528392,doc#304978,2012_08_95_2151.html <title> 94 16.08.2012 Upisnik registriranih sredstava za zaštitu bilja </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2151 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#215528552,doc#304978,2012_08_95_2151.html <p> ( 2 ) » Proizvodna jedinica « – samostalna epidemiološka cjelina koja se određuje na temelju zemljopisnog položaja ili organizacije proizvodnje , a za potrebe stavljanja u promet ; </p><p> ( 3
#215531161,doc#304979,2012_08_95_2152.html Pravilnik o mjerama kontrole , suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2152 </p><p> Na temelju čl . 84 . st . 3 . Zakona o vodama ( » Narodne novine
#215531878,doc#304979,2012_08_95_2152.html odlukom iz članka 7 . ove Odluke , ako te količine vode postoje , na temelju potvrde koju pojedinačnim korisnicima izdaje Istarska županija , vodeći se redom prvenstva iz članka 4
#215532220,doc#304979,2012_08_95_2152.html odlukom iz članka 11 . ove Odluke , ako te količine vode postoje , na temelju potvrde koju pojedinačnim korisnicima izdaje Istarska županija , vodeći se redom prvenstva iz članka 4
#215532555,doc#304979,2012_08_95_2152.html odlukom iz članka 15 . ove Odluke , ako te količine vode postoje , na temelju potvrde koju pojedinačnim korisnicima izdaje Istarska županija , vodeći se redom prvenstva iz članka 4
#215532900,doc#304980,2012_08_95_2153.html članove općinskog vijeća Općine Posedarje , održanim 17 . lipnja 2012 . godine , na temelju članka 11 . stavka 2 . al . 11 . Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu
#215533408,doc#304980,2012_08_95_2153.html promidžbe u smislu članka 39 . navedenog Zakona . </p><p> Slijedom svega navedenog , a na temelju odredbe članka 40 . stavka 1 . t . 3 . u svezi članka 40
#215533660,doc#304981,2012_08_95_2154.html članove općinskog vijeća Općine Posedarje , održanim 17 . lipnja 2012 . godine , na temelju članka 11 . stavka 2 . al . 11 . Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu
#215534177,doc#304981,2012_08_95_2154.html Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe . </p><p> Slijedom svega navedenog , a na temelju odredbe članka 40 . stavka 1 . t . 3 . u svezi članka 40
#215534840,doc#304984,2012_08_96_2156.html dr . sc . Ivan Kovač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2156 </p><p> Na temelju članka 67 . stavka 2 . Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi , ribarstvu i
#215535236,doc#304985,2012_08_96_2157.html 2012 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2157 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 2 . Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu ( » Narodne novine
#215535326,doc#304986,2012_08_96_2158.html o izmjenama i dopunama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2158 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#215536581,doc#304987,2012_08_96_2159.html Hrvatske </title> <p><div> MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA </p><p> 2159 </p><p> Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja , na temelju članka 66 . stavka 2 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( » Narodne
#215536923,doc#304988,2012_08_96_2160.html r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA </p><p> 2160 </p><p> Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja , na temelju članka 64 . stavka 4 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( » Narodne
#215537213,doc#304989,2012_08_96_2161.html statistiku 2012 . ( NKPJS 2012 . ) </title> <p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </p><p> 2161 </p><p> Na temelju članka 43 . Zakona o službenoj statistici ( » Narodne novine « , br .
#215537638,doc#304990,2012_08_96_2162.html Kolektivni ugovor Društva Remont i proizvodnja željezničkih vozila d.o.o . </title> <p><div> KOLEKTIVNI UGOVORI </p><p> 2162 </p><p> Na temelju Zakona o radu ( » Narodne novine « br . 149/2009 ) i Konvencija broj
#215537798,doc#304990,2012_08_96_2162.html ) Pod pojmom » radnik« u smislu ovog Ugovora smatra se fizička osoba koja na temelju Ugovora o radu ( u radnom odnosu ) obavlja određene poslove za Društvo . </p><p> (
#215539321,doc#304990,2012_08_96_2162.html izravna ili neizravna diskriminacija osobe koja traži zaposlenje i osobe koja se zaposli , na temelju rase , boje kože , spola , spolnog opredjeljenja , bračnog stanja , obiteljskih obveza
#215540414,doc#304990,2012_08_96_2162.html dužini radnog vremena . </p><p> Članak 26 . </p><p> Poslodavac će opravdati zakašnjenje radnika na posao na temelju pisanog opravdanja – ispričnice mjerodavnih tijela ili drugih dokaza o postojanju takvih aktivnosti da se
#215543024,doc#304990,2012_08_96_2162.html ima pravo na dopust uz naknadu plaće kao da je radio , ako je na temelju odluke poslodavca upućen na izobrazbu , usavršavanje ili specijalizaciju . </p><p> ( 2 . ) Dužina
#215545195,doc#304990,2012_08_96_2162.html . ) Miritelja s liste određuje sam radnik , a dužnost miritelja jest da na temelju svih raspoloživih činjenica utječe na stranke spora da spor rješe mirnim putem . </p><p> ( 5
#215545646,doc#304990,2012_08_96_2162.html odgovaraju solidarno . </p><p> Članak 86 . </p><p> ( 1 . ) Visina štete utvrđuje se na temelju cjenika ili knjigovodstvene vrijednosti stvari , a ako ovih nema , procjenom vrijednosti oštećenih stvari
#215546767,doc#304990,2012_08_96_2162.html biltena i informativnih publikacija među radnicima , </p><p> – obračun sindikalne članarine i sindikalnih kredita na temelju odgovarajuće dokumentacije , te upućivanje navedenih sredstava na odgovarajuće korisnike i obavješćivanje radnika o istom
#215547340,doc#304990,2012_08_96_2162.html radu , </p><p> – broju povjerenika za zaštitu na radu . </p><p> ( 3 . ) Na temelju kriterija iz stavka 2 . ovog članka u Društvu se imenuju tri ( 3 )
#215548937,doc#304990,2012_08_96_2162.html povjerenika i povjerenici za zaštitu na radu ostvaruju sva materijalna prava koja im pripadaju na temelju ovog Ugovora , Pravilnika o radu i Ugovora o radu . </p><p> ( 4 . )
#215549341,doc#304990,2012_08_96_2162.html vijeću svakom članu pripada naknada plaće za šest ( 6 ) radnih sati tjedno na temelju članka 155 . Zakona o radu . Članovi radničkog vijeća mogu jedan drugome ustupati radne
#215549439,doc#304990,2012_08_96_2162.html prava sudjelovanja u odlučivanju . </p><p> ( 3 . ) Pravo na izbor radničkog vijeća na temelju članka 137 . Zakona o radu ostvaruje se na razini organizacijskih jedinica Društva . </p><p> Članak
#215549502,doc#304990,2012_08_96_2162.html ili imenovani povjerenik u funkciji radničkog vijeća ostvaruju sva materijalna prava koja im pripadaju na temelju ovog Ugovora , Pravilnika o radu i Ugovora o radu . </p><p> ( 3 . )
#215549804,doc#304990,2012_08_96_2162.html povjerenstva koja će provoditi ulagačke aktivnosti . </p><p> ( 4 . ) Predstavnik sindikata imenovan na temelju prethodnog stavka ovog članka ima u povjerenstvu koje provodi ulagačke aktivnosti funkciju promatrača . </p><p> Članak
#215549837,doc#304990,2012_08_96_2162.html <p> ( 1 . ) Društvo se obvezuje da će primjenjivati pravila zaštite na radu na temelju važećeg zakona , a posebice : </p><p> – izbjegavanje opasnosti i štetnosti , </p><p> – donošenje i
#215550033,doc#304990,2012_08_96_2162.html , isplatiti plaću i pripadajuće naknade ( u daljnjem tekstu : primanja ) radniku na temelju ovog Kolektivnog ugovora . </p><p> Članak 127 . </p><p> ( 1 . ) Doprinose , poreze i
#215550131,doc#304990,2012_08_96_2162.html . ) Pod osnovnom plaćom radnika u smislu ovog Ugovora podrazumjeva se plaća utvrđena na temelju cijene sata rada iz Priloga 1 . ovog Ugovora za određeno radno mjesto uvećana za
#215550242,doc#304990,2012_08_96_2162.html Ugovorom . </p><p> Članak 130 . </p><p> ( 1 . ) Cijena sata rada utvrđuje se na temelju sljedećih osnova i mjerila : </p><p> – složenosti poslova radnog mjesta , </p><p> – odgovornost za obavljanje
#215550960,doc#304990,2012_08_96_2162.html , u dane državnih blagdana i neradne dane te pripravnost i dežurstvo utvrđuje se na temelju prosječnog postotka za rad noću , subotom , nedjeljom , rada u dane državnih blagdana
#215550986,doc#304990,2012_08_96_2162.html rada u dane državnih blagdana i neradnih dana , pripravnost i dežurstva , a na temelju prethodnih polugodišnjih isplata i to od 1 . 1 . do 30 . 6 .
#215551088,doc#304990,2012_08_96_2162.html , u dane državnih blagdana i neradne dane te pripravnost i dežurstvo utvrđuje se na temelju prosječnog postotka za rad noću , subotom , nedjeljom , rada u dane državnih blagdana
#215551114,doc#304990,2012_08_96_2162.html rada u dane državnih blagdana i neradnih dana , pripravnosti i dežurstva , a na temelju prethodnih polugodišnjih isplata i to od 1 . 1 . do 30 . 6 .
#215551310,doc#304990,2012_08_96_2162.html , u dane državnih blagdana i neradne dane te pripravnost i dežurstvo utvrđuje se na temelju prosječnog postotka za rad noću , subotom , nedjeljom , rada u dane državnih blagdana
#215551336,doc#304990,2012_08_96_2162.html rada u dane državnih blagdana i neradnih dana , pripravnosti i dežurstva , a na temelju prethodnih polugodišnjih isplata i to od 1 . 1 . do 30 . 6 .
#215551954,doc#304990,2012_08_96_2162.html na svom radnom mjestu kao da je radio i ostala prava koja se ostvaruju na temelju rada . </p><p> 8 . Ostale naknade plaće </p><p> Članak 149 . </p><p> ( 1 . ) Radnik
#215552360,doc#304990,2012_08_96_2162.html sl . pod uvjetima iz članaka ovog Ugovora radnik ostvaruje pravo na dnevnicu obračunatu na temelju naloga za službeno putovanje s prilogom , ako se svaki dan vraća kući . Ako
#215552392,doc#304990,2012_08_96_2162.html radnik ne vraća kući svaki dan , ostvaruje pravo na 70 % iznosa dnevnice na temelju naloga za službeno putovanje , uz osiguranje smještaja . </p><p> 2 . Naknada za službeno putovanje
#215553080,doc#304990,2012_08_96_2162.html o cijeni prijevozne karte ili cjenik prijevoznika za dotično mjesto prijevoza , te se na temelju te potvrde radniku isplaćuje naknada za prijevoz . </p><p> ( 8 . ) Potvrdu o cijeni
#215554299,doc#304990,2012_08_96_2162.html Radnik u slučaju nastanka težeg tjelesnog oštećenja , zbog ozljede na radu , a na temelju rješenja nadležnog tijela , ima pravo na jednokratnu pomoć u visini prosječnih plaća isplaćenih u
#215554996,doc#304990,2012_08_96_2162.html . ) Dnevnice za službeno putovanje isplaćuju se do kraja mjeseca za prethodni mjesec na temelju putnog naloga . </p><p> Članak 178 . </p><p> Isplata plaće radnika obavlja se putem banke preko koje
#215557173,doc#304991,2012_08_96_2163.html . Županijski sud u Gospiću potvrdio je prvostupanjsku presudu ocijenivši da je prvostupanjski sud na temelju pravilno utvrđenog činjeničnog stanja i pravilne primjene Zakona o obveznim odnosima ( » Narodne novine
#215557895,doc#304991,2012_08_96_2163.html stajališta tog ustavnog prava , ispituje eventualno postojanje povreda u postupcima pred sudovima te na temelju toga , sagledavajući postupak kao jedinstvenu cjelinu , ocjenjuje je li postupak bio vođen na
#215558016,doc#304991,2012_08_96_2163.html ove odluke . </p><p> 8 . Utvrdivši da su podnositeljici povrijeđena navedena ustavna prava , na temelju članaka 73 . i 76 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u točki I
#215558152,doc#304993,2012_08_97_2166.html 96 22.08.2012 Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2012 . </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2166 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 85/10 –
#215558278,doc#304994,2012_08_97_2167.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2167 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 85/10 –
#215558439,doc#304995,2012_08_97_2168.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2168 </p><p> Na temelju članka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz
#215558692,doc#304996,2012_08_97_2169.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2169 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 4 . Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata
#215559965,doc#304997,2012_08_97_2170.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2170 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215560433,doc#304997,2012_08_97_2170.html po učeniku za jedinicu područne ( regionalne ) samouprave i Grad Zagreb utvrđuje se na temelju prosječne mjesečne cijene po učeniku i kilometru u Republici Hrvatskoj prema formuli : </p><p> Ministarstvo znanosti
#215560454,doc#304997,2012_08_97_2170.html i kilometru u Republici Hrvatskoj prema formuli : </p><p> Ministarstvo znanosti , obrazovanja i sporta na temelju dostavljenih podataka od jedinica područne ( regionalne ) samouprave i Grada Zagreba o cijeni mjesečne
#215560695,doc#304998,2012_08_97_2171.html škola u razdoblju rujan - prosinac 2012 . godine </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2171 </p><p> Na temelju članka 24 . stavaka 1 . i 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske (
#215561263,doc#304999,2012_08_97_2172.html Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2172 </p><p> Na temelju članka 1021 . stavak 3 . Pomorskog zakonika ( » Narodne novine « br .
#215561537,doc#304999,2012_08_97_2172.html <p> ( 2 ) Lučka kapetanija ili ispostava iz stavka 1 . ovog članka će na temelju isprava kojima se dokazuje da će brodica promijeniti luku upisa i uvažavajući stanje u očevidniku
#215561894,doc#304999,2012_08_97_2172.html . ovog članka lučka kapetanija ili ispostava u čiji se očevidnik brodica upisuje , na temelju isprava i dozvole iz stavka 2 . ovog članka donijeti će rješenje o upisu brodice
#215562132,doc#305000,2012_08_97_2173.html . sc . Siniša Hajdaš Dončić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2173 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 1 . točke 25 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne
#215564224,doc#305001,2012_08_97_2174.html Roller , Ljubomir Stefanović , Marija Udiljak i Duško Zimonja , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#215564327,doc#305001,2012_08_97_2174.html djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području Otoka Visa ( L-VS ) , raspisanog na temelju Odluke Vijeća za elektroničke medije od 26 . lipnja 2012 . , kao jedini i
#215564628,doc#305001,2012_08_97_2174.html pravo na naknadu eventualne štete . Ostvarivanje koncesije , odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji
#215564636,doc#305001,2012_08_97_2174.html , odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji . </p><p> VII . Ova Odluka objavljuje se u
#215565103,doc#305001,2012_08_97_2174.html stvarnih zapreka za glasovanje te se pristupilo glasovanju o ponudi koristeći glasačke listiće . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće jednoglasno odlučilo da se koncesija za obavljanje
#215565267,doc#305002,2012_08_98_2184.html Odluka o imenovanju sudaca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 2184 </p><p> Na temelju članka 54 . stavak 7 . i članka 55 . stavak 3 . Zakona o
#215565931,doc#305003,2012_08_98_2185.html navedene tužbe podnijete protiv istog upravnog akta u istoj upravnoj stvari , Sud je na temelju ovlaštenja iz članka 60 . Zakona o upravnim sporovima ( » Narodne novine « ,
#215566645,doc#305003,2012_08_98_2185.html mijenjali svoje cijene nakon odluke od 2 . veljače 2009 . Nije jasno niti na temelju kojih dokaza je tuženo tijelo utvrdilo da nakon donošenja sporne odluke potrošači plaćaju veću cijenu
#215567811,doc#305003,2012_08_98_2185.html koja uvijek ima za cilj ograničavanje tržišnog natjecanja . Navodi da je rješenje donijelo na temelju dokazanih činjenica , da je u tijeku postupka ocjenjivalo sva zaprimljena očitovanja , podatke i
#215568528,doc#305003,2012_08_98_2185.html i pridruživanju određeno je da će se svako ponašanje suprotno pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz pravilne primjene pravila o tržišnom natjecanju u Zajednici , posebice članka
#215569492,doc#305003,2012_08_98_2185.html imali zajedničku namjeru usklađenog djelovanja na tržištu niti da predmetnu Odluku nisu primjenjivali . </p><p> Na temelju izloženog pravilno je utvrdilo tuženo tijelo da su tužitelji sklopili zabranjeni sporazum u smislu članka
#215569553,doc#305003,2012_08_98_2185.html sporazuma 1 . lipnja 2008 . do donošenja osporavanog rješenja . </p><p> Valjalo je stoga na temelju odredbe članka 42 . stavka 2 . Zakona o upravnim sporovima ( » Narodne novine
#215569659,doc#305004,2012_08_98_2175.html <p> Predsjednica vijeća Dubravka Markt , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2175 </p><p> Na temelju članka 27 . stavka 1 . Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( »
#215571188,doc#305004,2012_08_98_2175.html <p> Članak 12 . </p><p> Postupci utvrđivanja naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru započeti na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( » Narodne novine « , broj 90/2011
#215571381,doc#305005,2012_08_98_2176.html naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2176 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 2 . i članka 7 . stavka 1 . Zakona o
#215571619,doc#305006,2012_08_98_2177.html radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2177 </p><p> Na temelju članka 24 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske (
#215571992,doc#305006,2012_08_98_2177.html i predstavnici djece , imenuju se na prijedlog Ministarstva socijalne politike i mladih , na temelju prijedloga organizacija civilnoga društva na području zaštite i promicanja prava djece . </p><p> IV . </p><p> Vijeće
#215572472,doc#305006,2012_08_98_2177.html ponašanju iz stavka 1 . ove točke predlaže Ministarstvo socijalne politike i mladih , na temelju prijedloga organizacija civilnoga društva na području prevencije poremećaja u ponašanju . </p><p> Povjerenstvo donosi Poslovnik o
#215572804,doc#305007,2012_08_98_2178.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2178 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215573501,doc#305008,2012_08_98_2179.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2179 </p><p> Na temelju članka 123 . stavaka 1 . , 2 . , 5 . i 10 .
#215574226,doc#305009,2012_08_98_2180.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2180 </p><p> Na temelju članka 47 . stavka 7 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « br
#215575043,doc#305009,2012_08_98_2180.html osobe Povjerenstvo dostavlja nadležnoj ustrojstvenoj jedinici . </p><p> Dostojnost za obavljanje policijske službe utvrđuje se na temelju kriterija propisanih u članku 47 . stavku 6 . Zakona o policiji . </p><p> Članak 12
#215575404,doc#305010,2012_08_98_2181.html obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2181 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 9 . i stavka 12 . , članka 27 . stavka
#215575589,doc#305011,2012_08_98_2182.html uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 2182 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 3 . Zakona o ljekarništvu ( » Narodne novine « ,
#215575830,doc#305012,2012_08_98_2183.html Državne uprave za zaštitu i spašavanje </title> <p><div> DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE </p><p> 2183 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 3 . Zakona o zaštiti i spašavanju ( » Narodne novine
#215577470,doc#305013,2012_08_99_2195.html . sc . Jadran Perinić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2195 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 4 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215577797,doc#305014,2012_08_99_2196.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2196 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 4 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215578124,doc#305015,2012_08_99_2197.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2197 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 4 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215578459,doc#305016,2012_08_99_2198.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2198 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 2 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « ,
#215578685,doc#305017,2012_08_99_2199.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2199 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 2 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « ,
#215578933,doc#305018,2012_08_99_2200.html <p> TM1 </p><p> svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo </p><p> 0,546000 </p><p> 16,50 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2200 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215579062,doc#305019,2012_08_99_2201.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2201 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215579176,doc#305020,2012_08_99_2202.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2202 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215579330,doc#305021,2012_08_99_2203.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2203 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215579484,doc#305022,2012_08_99_2204.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2204 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215579751,doc#305023,2012_08_99_2186.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2186 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10
#215579980,doc#305024,2012_08_99_2205.html imenovanju članova Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za socijalnu pravdu </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2205 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215580247,doc#305025,2012_08_99_2206.html kolovoza 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO OBRANE </p><p> 2206 </p><p> Na temelju članka 170 . stavka 4 . Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (
#215581383,doc#305026,2012_08_99_2207.html Kotromanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2207 </p><p> Na temelju članka 149 . stavka 3 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
#215583527,doc#305026,2012_08_99_2207.html zračnoj plovidbi [ 6 ] . Ti se posebni ciljevi učinkovitosti mogu dalje razvijati na temelju praktičnog iskustva u izvođenju programa mjerenja učinkovitosti . </p><p> ( 29 ) Uredbu ( EU )
#215584347,doc#305026,2012_08_99_2207.html 14 ) ‘ kooperativno donošenje odluka ’ znači proces u kojem se odluke donose na temelju stalnog međudjelovanja i savjetovanja s državama članicama , operativnim sudionicima i drugim akterima , po
#215587686,doc#305026,2012_08_99_2207.html Članovi upravnog odbora mreže su također : </p><p> ( a ) predsjednik koji se imenuje na temelju tehničke stručnosti i znanja na prijedlog Komisije , koji se posebno temelji na prijedlozima članova
#215588746,doc#305026,2012_08_99_2207.html poduzimaju potrebne mjere za financiranje funkcija mreže za koje je zadužen upravitelj mreže , na temelju naknada za usluge u zračnoj plovidbi . Upravitelj mreže mora voditi svoje troškove na transparentan
#215590035,doc#305026,2012_08_99_2207.html <p> ( i ) pregled trenutačne i očekivane situacije na mreži , uključujući očekivanu učinkovitost na temelju trenutačnih i dogovorenih planova . </p><p> 6 . Upravitelj mreže osigurava odgovarajuće aranžmane za sve aktivnosti
#215591507,doc#305026,2012_08_99_2207.html upravitelji za frekvencije i upravitelj mreže ocjenjuju i određuju prioritete zahtjeva za dodjelu frekvencija na temelju operativnih zahtjeva i dogovorenih kriterija . Nadalje , upravitelj mreže zajedno s nacionalnim upraviteljima za
#215592090,doc#305026,2012_08_99_2207.html i ) za frekvencije obavljaju praćenje i ocjenjivanje zrakoplovnih frekventnih pojaseva i dodijeljenih frekvencija na temelju transparentnih postupaka , kako bi se osigurala njihova ispravna i učinkovita upotreba . Upravitelj mreže
#215597004,doc#305027,2012_08_99_2208.html funkcija za upravljanje zračnim prometom </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2208 </p><p> Na temelju članka 149 . stavak 3 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
#215598453,doc#305027,2012_08_99_2208.html pokazatelje učinkovitosti sigurnosti za program mjerenja učinkovitosti ) . To se izvješće dalje razvijalo na temelju primjedbi koje su dobivene od država članica i sudionika te čini tehničku osnovu za ovu
#215599007,doc#305027,2012_08_99_2208.html : na primjer , takvo utvrđivanje bilo je onemogućeno nedostatnom raspoloživošću informacija ili dokazima na temelju kojih se nije mogao izvesti zaključak ili dokazima koji su u sukobu . </p><p> Izvješćivanje o
#215599575,doc#305028,2012_08_99_2209.html u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija </title> <p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2209 </p><p> Na temelju članka 34 . stavka 1 . Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika ( »
#215599781,doc#305029,2012_08_99_2210.html . sc . Siniša Hajdaš Dončić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 2210 </p><p> Na temelju članka 50 . stavka 3 . Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji ( » Narodne novine
#215599936,doc#305030,2012_08_99_2211.html Ostojić , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 2211 </p><p> Na temelju članka 50 . stavka 3 . Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji ( » Narodne novine
#215600109,doc#305031,2012_08_99_2187.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2187 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215600290,doc#305032,2012_08_99_2188.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2188 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215600510,doc#305033,2012_08_99_2189.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2189 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215600709,doc#305034,2012_08_99_2190.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2190 </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 2 . Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba
#215600988,doc#305035,2012_08_99_2191.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2191 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215601043,doc#305035,2012_08_99_2191.html IZDANIM PRIJE 1 . SIJEČNJA 2003 . GODINE </p><p> I . </p><p> Važeće osobne iskaznice izdane na temelju odredaba Zakona o osobnoj iskaznici ( » Narodne novine « , br . 53/91 ,
#215601139,doc#305035,2012_08_99_2191.html 1 . siječnja 2003 . godine , dužne su ishoditi novu osobnu iskaznicu izdanu na temelju odredaba važećeg zakona koji uređuje izgled , sadržaj i postupak izdavanja osobnih iskaznica . </p><p> III
#215601194,doc#305036,2012_08_99_2192.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2192 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 4 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215601512,doc#305037,2012_08_99_2193.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2193 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 4 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215601816,doc#305038,2012_08_99_2194.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2194 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 4 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215602047,doc#305038,2012_08_99_2194.html tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje , zadužuje se resorno ministarstvo da , na temelju članka 8 . stavka 1 . Zakona , pred Povjerenstvom za utvrđivanje reprezentativnosti pokrene postupak
#215602128,doc#305039,2013_01_1_10.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 10 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215602264,doc#305040,2013_01_1_11.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 11 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215602389,doc#305041,2013_01_1_12.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 12 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215602537,doc#305042,2013_01_1_13.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 13 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215602653,doc#305043,2013_01_1_14.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 14 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215602789,doc#305044,2013_01_1_15.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 15 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85 –
#215602911,doc#305045,2013_01_1_16.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 16 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215603023,doc#305046,2013_01_1_17.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 17 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85 –
#215603136,doc#305047,2013_01_1_18.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 18 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215603251,doc#305048,2013_01_1_19.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 19 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215603389,doc#305049,2013_01_1_1.html 02.01.2013 Odluka o razrješenju časnika Oružanih snaga Republike Hrvatske </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1 </p><p> Na temelju članka 99 . stavka 1 . i 2 . Ustava Republike Hrvatske , članka 197
#215603542,doc#305050,2013_01_1_20.html ZAPOVJEDNIK ORUŽANIH SNAGA Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 20 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215603658,doc#305051,2013_01_1_21.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 21 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215603774,doc#305052,2013_01_1_22.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 22 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215603916,doc#305053,2013_01_1_23.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 23 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215604039,doc#305054,2013_01_1_24.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 24 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine » , broj 85/10 –
#215604160,doc#305055,2013_01_1_25.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 25 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215604280,doc#305056,2013_01_1_26.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 26 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215604399,doc#305057,2013_01_1_27.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 27 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215604518,doc#305058,2013_01_1_28.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 28 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215604639,doc#305059,2013_01_1_29.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 29 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 7 . Zakona o potrošačkom kreditiranju ( » Narodne novine «
#215604712,doc#305059,2013_01_1_29.html kreditni posrednik , koji pruža usluge potrošačkog kreditiranja , odnosno posreduje pri potrošačkom kreditiranju na temelju odobrenja Ministarstva financija dužan voditi . </p><p> Članak 2 . </p><p> Vjerovnik , odnosno kreditni posrednik vodi
#215604985,doc#305060,2013_01_1_2.html sadržaju , obliku i načinu vođenja evidencije sklopljenih ugovora </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2 </p><p> Na temelju članka 99 . stavka 1 . i 2 . Ustava Republike Hrvatske , članka 197
#215605138,doc#305061,2013_01_1_30.html ZAPOVJEDNIK ORUŽANIH SNAGA Ivo Josipović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO UPRAVE </p><p> 30 </p><p> Na temelju članka 8 . Zakona o upravnoj inspekciji ( » Narodne novine « , broj 63/2008
#215605713,doc#305061,2013_01_1_30.html izdanim službenim iskaznicama upravnog inspektora . </p><p> Članak 7 . </p><p> Službene iskaznice upravnih inspektora izdane na temelju prethodnih propisa , poništit će se , te će se upravnim inspektorima izdati službena iskaznica
#215605908,doc#305062,2013_01_1_31.html <title> 1 02.01.2013 Pravilnik o službenoj iskaznici upravnog inspektora </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 31 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 3 . , članka 14 . stavka 2 . i članka
#215611812,doc#305062,2013_01_1_31.html ARKOD parcela ne smije se stavljati na tržište kao ekološki . </p><p> ( 7 ) Na temelju zahtjeva subjekta nadležno tijelo odobrava skraćivanje prijelaznog razdoblja . Uz zahtjev subjekt dostavlja : </p><p> a
#215617701,doc#305062,2013_01_1_31.html E identični s vitaminima dobivenim iz poljoprivrednih proizvoda , uz prethodno odobrenje nadležnog tijela na temelju procjene mogućnosti da preživači iz ekološkog uzgoja ne dobivaju potrebne količine navedenih vitamina u svojim
#215618253,doc#305063,2013_01_1_32.html <title> 1 02.01.2013 Pravilnik o ekološkoj proizvodnji bilja i životinja </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 32 </p><p> Na temelju članka 132 . stavka 2 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#215618772,doc#305064,2013_01_1_33.html 2012 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 33 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#215620250,doc#305065,2013_01_1_34.html Kliničkog bolničkog centra " Sestre milosrdnice " Zagreb </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 34 </p><p> Ministar zdravlja na temelju članka 10 . Pravilnika o mjerilima za dodjelu i obnovu naziva referentnog centra ministarstva nadležnog
#215620309,doc#305065,2013_01_1_34.html ministarstva nadležnog za zdravstvo Kliničkog bolničkog centra » Sestre milosrdnice « , Zagreb , na temelju odredbe članka 96 . stavka 1 . Zakona o općem upravnom postupku ( » Narodne
#215620437,doc#305066,2013_01_1_35.html 02.01.2013 Pravilnik o polaganju državne mature </title> <p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I SPORTA </p><p> 35 </p><p> Na temelju članka 82 . stavka 10 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
#215621567,doc#305066,2013_01_1_35.html Ispitno povjerenstvo obavlja sljedeće poslove : </p><p> – utvrđuje preliminarni popis pristupnika za polaganje ispita na temelju zaprimljenih predprijava i dostavlja ga Centru , </p><p> – utvrđuje konačan popis pristupnika koji su ispunili
#215622572,doc#305066,2013_01_1_35.html 5 ) O opravdanosti razloga iz stavka 4 . ovoga članka odlučuje ispitno povjerenstvo na temelju odgovarajućih dokaza , a odluku potpisuje predsjednik ispitnoga povjerenstva . Za pristupnike iz članka 1
#215625615,doc#305066,2013_01_1_35.html prigovora . </p><p> ( 5 ) Odluku iz stavka 4 . ovoga članka Centar donosi na temelju mišljenja ispitnoga povjerenstva o opravdanosti prigovora . </p><p> ( 5 ) U slučaju da Centar utvrdi
#215625773,doc#305067,2013_01_1_36.html <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <title> 1 02.01.2013 Eskontna stopa Hrvatske narodne banke </title> <p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 36 </p><p> Na temelju članka 29 . stavka 8 . Zakona o obveznim odnosima ( » Narodne novine «
#215626008,doc#305068,2013_01_1_37.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#215626168,doc#305068,2013_01_1_37.html <p> 1 . Podnositelj je 16 . siječnja 2012 . podnio Ustavnom sudu ustavnu tužbu na temelju odredbe članka 63 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (
#215626294,doc#305068,2013_01_1_37.html je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe , te uvida u presliku spisa Općinskog suda u Trogiru broj :
#215627411,doc#305070,2013_01_1_3.html . </p><p> Glavna urednica Zdenka Pogarčić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215627528,doc#305071,2013_01_1_4.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 4 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215627656,doc#305072,2013_01_1_5.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 5 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215627773,doc#305073,2013_01_1_6.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 6 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215627885,doc#305074,2013_01_1_7.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 7 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215627998,doc#305075,2013_01_1_8.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 8 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215628296,doc#305076,2013_01_1_9.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 9 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215628413,doc#305077,2013_01_10_152.html Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 152 </p><p> Na temelju članka 5.a , članka 13 . , članka 14 . stavka 3 . , članka
#215629329,doc#305077,2013_01_10_152.html <p> Carinska služba provjerava neto težinu svježih banana upisanu na potvrdi o težini banana , na temelju analize rizika , provjeravanjem najmanje 5 % ukupnog broja potvrda o težini banana podnesenih svake
#215629738,doc#305077,2013_01_10_152.html težina po jedinici pakiranih banana stoga se utvrđuje za svaku vrstu i podrijetlo , na temelju težine provjerenih uzoraka , prihvaća se kao osnovica za utvrđivanje neto težine pošiljke svježih banana
#215630235,doc#305078,2013_01_10_153.html o izmjenama i dopunama Uredbe za provedbu Carinskog zakona </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 153 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215630339,doc#305079,2013_01_10_154.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 154 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215630442,doc#305080,2013_01_10_155.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 155 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215630560,doc#305081,2013_01_10_156.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 156 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215630788,doc#305082,2013_01_10_157.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 157 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215631694,doc#305084,2013_01_10_159.html člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na obiteljsku invalidninu na temelju smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata od posljedica bolesti , pogoršanja bolesti ili pojave bolesti
#215632149,doc#305084,2013_01_10_159.html rata . Rješenje o obustavi postupka Upravni sud donio je i u tom slučaju na temelju članka 15 . ZID-a ZoPHBDR/09 . Ustavni sud morao je odbiti ustavnu tužbu tog podnositelja
#215632266,doc#305084,2013_01_10_159.html nalazio prije stupanja na snagu članka 15 . ZID ZoPHBDR/09 odnosno prije donošenja , na temelju kasnije ukinute zakonske odredbe , pojedinačnog rješenja o obustavi postupka . Riječ je , naime
#215633397,doc#305084,2013_01_10_159.html izmjenu pravomoćnoga pojedinačnog akta kojim joj je povrijeđeno pravo , a koji je donesen na temelju ukinute zakonske odredbe , . .. , odgovarajućom primjenom odredaba o ponavljanju postupka . </p><p> (
#215633555,doc#305084,2013_01_10_159.html stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na temelju kojih bi spor bio povoljnije riješen za nju da su te činjenice , odnosno dokazi
#215634101,doc#305084,2013_01_10_159.html krugu osoba koje su predložile ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 15 . ZID ZoPHBDR/09 na temelju kojeg je rješenje Upravnog suda od 17 . ožujka 2010 . doneseno . </p><p> Pozivom na
#215634573,doc#305084,2013_01_10_159.html o pojedinačnom aktu kojim je izravno » povrijeđeno pravo , a koji je donesen na temelju ukinute zakonske odredbe « u smislu članka 58 . stavka 4 . Ustavnog zakona . </p>
#215635222,doc#305084,2013_01_10_159.html vezi s člankom 31 . Ustavnog zakona . </p><p> 14 . Slijedom navedenog , a na temelju članaka 73 . i 76 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u izreci (
#215635294,doc#305085,2013_01_11_160.html HRVATSKE </p><p> Predsjednica Vijeća Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 160 </p><p> Na temelju članaka 2 . i 4 . Zakona o sanaciji studentskih centara ( » Narodne novine
#215636332,doc#305086,2013_01_11_161.html , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST </p><p> 161 </p><p> Na temelju članka 64 . stavak 5 . Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti ( » Narodne
#215645473,doc#305087,2013_01_11_162.html I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> <big> <big> <b> <small> <small> 162 </small> </small> </b> </big> </big> </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 9 i članka 69 . stavka 3 .
#215648650,doc#305088,2013_01_11_163.html od 17 . siječnja 2013 . </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 163 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . stavka 1 . točke 3 . i članka 8 . stavka
#215648948,doc#305088,2013_01_11_163.html banke za OTP Euro novčani fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju Ugovora o obavljanju poslova depozitne banke , sklopljenog 30 . studenoga 2012 . godine između
#215649726,doc#305088,2013_01_11_163.html investicijskih fondova s javnom ponudom ( » Narodne novine « broj 53/07 ) . </p><p> Na temelju Ugovora o obavljanju poslova depozitne banke , sklopljenog 30 . studenoga 2012 . godine između
#215649873,doc#305088,2013_01_11_163.html . , 2 . , 3 . i 4 . izreke ovog rješenja . </p><p> Na temelju članka 5 . ZIF-a , OTP Euro novčani fond otvoreni investicijski fond s javnom ponudom
#215650932,doc#305089,2013_01_11_164.html tržištu manje od 30 % . Ističe da mu je potpuno nejasno kako i na temelju čega je tuženo tijelo moglo zaključiti da bi Spidu ili nekom drugom poduzetniku uopće mogla
#215651264,doc#305089,2013_01_11_164.html nalazi da je u pravilno provedenom postupku činjenično stanje potpuno i pravilno utvrđeno i na temelju istog pravilno primijenjeno materijalno pravo . </p><p> Naime , odredbom članka 2 . Zakona o zaštiti
#215652095,doc#305089,2013_01_11_164.html godine . </p><p> Iz navedenih odredbi proizlazi da je dobavljač koji je formirao servisni sustav na temelju sustava kvalitativne selektivne distribucije , što je ovdje bio slučaj , dužan u servisni sustav
#215652372,doc#305089,2013_01_11_164.html , kojim je određeno da će se svako ponašanje suprotno pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Zajednici . </p><p> Slijedom utvrđenog činjeničnog
#215653018,doc#305089,2013_01_11_164.html rješenja , pa istim zakon nije povrijeđen na štetu tužitelja . </p><p> Trebalo je stoga na temelju odredbe članka 42 . stavka 2 . Zakona o upravnim sporovima ( » Narodne novine
#215654389,doc#305090,2013_01_11_165.html rabatu i kategorizaciji kupaca isključivo je stvar njegovog poslovanja , te stoga nije razvidno na temelju kojih propisa je tuženo tijelo naložilo tužitelju da u Odluci o rabatnoj politici briše odredbu
#215656571,doc#305090,2013_01_11_165.html 2 . i 3 . Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja propisano je da Agencija na temelju članka 15 . i 16 . ovoga Zakona , a u smislu članka 57 .
#215658922,doc#305091,2013_01_11_166.html izreci rješenja . </p><p> Prema podacima u spisima predmeta tuženo je tijelo pokrenulo predmetni postupak na temelju podneska trgovačkog društva Iredal d.o.o . kojeg je prihvatilo kao inicijativu za pokretanje postupka utvrđivanja
#215659792,doc#305092,2013_01_12_176.html <p> Predsjednik vijeća Boris Marković , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 176 </p><p> Na temelju članka 123 . stavka 4 . Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ( »
#215661010,doc#305093,2013_01_12_177.html o izmjeni Uredbe o određivanju lučkog područja luke Osijek </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 177 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215661209,doc#305093,2013_01_12_177.html i Europske komisije ; </p><p> – koordinira uplate doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije i ostalih sredstava ( kamate na zakašnjela plaćanja , dodatna plaćanja
#215661308,doc#305093,2013_01_12_177.html planiranje prihoda i rashoda s osnove uplate doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije ; </p><p> – koordinira izvršenje plaćanja odgovarajućeg iznosa doprinosa Republike Hrvatske u
#215661328,doc#305093,2013_01_12_177.html ; </p><p> – koordinira izvršenje plaćanja odgovarajućeg iznosa doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije ; </p><p> – sudjeluje u radnim skupinama i tijelima europskih institucija koja
#215661426,doc#305093,2013_01_12_177.html planiranje prihoda i rashoda s osnove uplate doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije ; </p><p> – u skladu sa zahtjevima Europske komisije osigurava sredstva za
#215661451,doc#305093,2013_01_12_177.html zahtjevima Europske komisije osigurava sredstva za plaćanje doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije ; </p><p> – pridržavajući se propisanih rokova , novčana sredstva s osnove
#215661476,doc#305093,2013_01_12_177.html rokova , novčana sredstva s osnove uplate doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije doznačuje na račun Europske komisije u Hrvatskoj narodnoj banci po nalogu
#215661594,doc#305093,2013_01_12_177.html na raspolaganje , povrat i kontrolu tradicionalnih vlastitih sredstava od carinskih davanja ; </p><p> – na temelju podataka dostavljenih od Agencije za plaćanja u poljoprivredi , ribarstvu i ruralnom razvoju evidentira podatke
#215662615,doc#305093,2013_01_12_177.html banka : </p><p> – realizira naloge za plaćanja doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije između računa državnog proračuna i računa Europske komisije ; </p><p> – dostavlja
#215662651,doc#305093,2013_01_12_177.html računa Europske komisije i o izvršenim plaćanjima doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije u skladu s propisanim rokovima Europske komisije ; </p><p> – dostavlja Ministarstvu
#215662680,doc#305093,2013_01_12_177.html dostavlja Ministarstvu financija podatke o izvršenju plaćanja doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije ; </p><p> – dostavlja Ministarstvu financija podatke o kamatnoj stopi koja će
#215662712,doc#305093,2013_01_12_177.html primjenjivati u izračunavanju kamata na zakašnjela plaćanja doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije , na zahtjev . </p><p> X . </p><p> Tijela navedena u točkama II
#215663080,doc#305094,2013_01_12_178.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 178 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 1 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
#215663309,doc#305095,2013_01_12_179.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 179 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215663506,doc#305096,2013_01_12_180.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 180 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona o lokalnoj i područnoj (
#215663676,doc#305097,2013_01_12_181.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 181 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215663880,doc#305098,2013_01_12_182.html <p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA </p><p> 182 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 1 . podstavka 10 . Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (
#215664267,doc#305099,2013_01_12_183.html , Međimurska 31 , Varaždin , u Gradu Varaždinu </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> KOLEKTIVNI UGOVORI </p><p> 183 </p><p> Na temelju članka 253 . Zakona o radu ( » Narodne novine « broj 149/09 i 61/11
#215664802,doc#305100,2013_01_12_184.html na sjednici održanoj 23 . siječnja 2013 . , donio je </p><p> ODLUKU </p><p> I . Na temelju članka 38 . stavka 2 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#215664893,doc#305100,2013_01_12_184.html određeno da zbog osobito važnih razloga stupaju na snagu danom objave« . </p><p> II . Na temelju članka 31 . stavaka 4 . i 5 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike
#215665527,doc#305100,2013_01_12_184.html važenja ZoSDU/93 prestale su postojati pretpostavke za postupanje Ustavnog suda u povodu prijedloga predlagatelja na temelju članka 44 . stavka 2 . Ustavnog zakona , a time i pretpostavke za odlučivanje
#215665574,doc#305100,2013_01_12_184.html odbaciti prijedlog kad ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari . Stoga je na temelju članka 32 . Ustavnog zakona predmet broj : U-I-3845/2006 riješen kao u točki I .
#215666905,doc#305100,2013_01_12_184.html 3 . Ustava računaju na dane , a ne na sate . </p><p> 12 . Na temelju članka 31 . stavaka 4 . i 5 . Ustavnog zakona Ustavni sud određuje da
#215667318,doc#305100,2013_01_12_184.html nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> 15 . Sukladno tome , na temelju članka 31 . stavaka 4 . i 5 . Ustavnog zakona odlučeno je kao u
#215668025,doc#305100,2013_01_12_184.html određeno da zbog osobito važnih razloga stupaju na snagu danom objave« . </p><p> 16.4 . Na temelju članka 55 . stavka 1 . Ustavnog zakona odlučeno je kao u točki I .
#215668326,doc#305100,2013_01_12_184.html sve druge propise , uključujući uredbe Vlade Republike Hrvatske svih vrsta . </p><p> 17.2 . Na temelju članka 31 . stavaka 4 . i 5 . Ustavnog zakona odlučeno je kao u
#215668907,doc#305100,2013_01_12_184.html kuge na području Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 32/09 . ) na temelju točke V . stupila na snagu » odmah« ( 2 . ožujka 2009 . )
#215668974,doc#305100,2013_01_12_184.html unošenja influence ptica ( » Narodne novine « broj 70 / 08 . ) na temelju točke IV . stupila je na snagu » odmah« ( 6 . lipnja 2008 .
#215669377,doc#305100,2013_01_12_184.html te pravni poredak , javni moral i zdravlje« . </p><p> 20.1 . Sukladno tome , na temelju članka 31 . stavaka 4 . i 5 . Ustavnog zakona odlučeno je kao u
#215669497,doc#305101,2013_01_12_185.html Krapac , Ivan Matija , Antun Palarić , Duška Šarin i Miroslav Šeparović , na temelju ovlasti praćenja ostvarivanja ustavnosti i zakonitosti , propisane člankom 125 . alinejom 5 . Ustava
#215673725,doc#305102,2013_01_12_167.html donošenja zakona i o Poslovniku Hrvatskoga sabora </title> <p><div> ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA </p><p> 167 </p><p> Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora
#215674174,doc#305102,2013_01_12_167.html iznimno i za redovne učenike drugih srednjoškolskih ustanova sa sjedištem u istoj županiji , na temelju pisanog sporazuma koji su dužne dostaviti ministarstvu nadležnom za rad . </p><p> Odredbom članka 1 .
#215674686,doc#305102,2013_01_12_167.html ovoga članka provodi se na načelu solidarnosti . </p><p> Članak 7 . </p><p> Nezaposlene osobe , na temelju osiguranja , ostvaruju prava na : </p><p> 1 ) novčanu naknadu , </p><p> 2 ) mirovinsko osiguranje
#215675121,doc#305102,2013_01_12_167.html ) nije korisnik mirovine , osim korisnika mirovine koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu na temelju profesionalne nesposobnosti za rad i korisnika obiteljske mirovine kojemu se ta mirovina ne isplaćuje , </p>
#215675948,doc#305102,2013_01_12_167.html je izmijenjena . </p><p> 3 ) obavlja posao bez potvrde , ugovora , odnosno rješenja na temelju kojeg radi , </p><p> 4 ) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu , odnosno stekne
#215677327,doc#305102,2013_01_12_167.html 3 ) Osobe koje je Zavod prestao voditi u evidenciji kao nezaposlene osobe , na temelju članka 17 . stavka 1 . točki 1 . , 4 . , 5 .
#215678233,doc#305102,2013_01_12_167.html ) Posredovanje pri zapošljavanju Zavod obavlja bez naknade . </p><p> ( 2 ) Troškove nastale na temelju posebnih zahtjeva poslodavca i troškove posredovanja u inozemstvu Zavodu nadoknađuje poslodavac . </p><p> Članak 30 . </p>
#215678494,doc#305102,2013_01_12_167.html 1 ) Vlada Republike Hrvatske donosi nacionalne akcijske planove zapošljavanja . </p><p> ( 2 ) Na temelju plana iz stavka 1 . ovoga članka Zavod i druge nadležne pravne osobe provode mjere
#215678623,doc#305102,2013_01_12_167.html za poticanje zapošljavanja iz članka 34 . stavka 2 . ovoga Zakona provode se na temelju programa koje donosi Zavod , a obuhvaćaju osobito : </p><p> 1 ) programe za otvaranje novih
#215678867,doc#305102,2013_01_12_167.html ovoga članka , smatra se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme koje je radnik proveo na bolovanju , odnosno
#215679331,doc#305102,2013_01_12_167.html s posebnim propisima , </p><p> 2 ) promjene mjesta prebivališta iz zdravstvenih razloga , a na temelju mišljenja zdravstvene ustanove koju određuje ministar nadležan za zdravstvo . </p><p> Članak 41 . </p><p> ( 1
#215680489,doc#305102,2013_01_12_167.html provedeno na radu uračunava se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme koje je radnik proveo na bolovanju , odnosno
#215680604,doc#305102,2013_01_12_167.html 12 mjeseci , </p><p> 2 ) je u cijelosti iskoristila pravo na novčanu naknadu utvrđenu na temelju Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ( » Narodne novine «
#215681326,doc#305102,2013_01_12_167.html u vrijeme provedeno na radu vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme koje je radnik proveo na bolovanju , odnosno
#215681921,doc#305102,2013_01_12_167.html novčanu naknadu , </p><p> 3 ) obavlja posao bez potvrde , ugovora , odnosno rješenja na temelju kojeg radi , </p><p> 4 ) registrira trgovačko društvo ili drugu pravnu osobu ili stekne više
#215684070,doc#305102,2013_01_12_167.html <p> Članak 60 . </p><p> Nezaposlena osoba koja ostvaruje prava utvrđena ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona dužna je u roku od 15 dana prijaviti Zavodu svaku okolnost koja utječe
#215684346,doc#305102,2013_01_12_167.html socijalna i druga kretanja , zaposlenost , zapošljavanje i nezaposlenost te njihove međusobne utjecaje na temelju čega predlaže mjere za unapređenje zapošljavanja , </p><p> 2 ) vodi evidencije o nezaposlenima i drugim
#215684476,doc#305102,2013_01_12_167.html njihovih prava , </p><p> 7 ) rješava o pravima nezaposlenih osoba i obavlja isplatu naknada na temelju donesenih rješenja , </p><p> 8 ) usmjerava i upravlja sredstvima ostvarenim po osnovi doprinosa za zapošljavanje
#215684894,doc#305102,2013_01_12_167.html Ravnatelja Zavoda imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za rad , a na temelju provedenoga javnog natječaja . </p><p> ( 3 ) Djelokrug rada , ovlasti i odgovornosti ravnatelja Zavoda
#215686164,doc#305102,2013_01_12_167.html skladu sa zaključenim ugovorima . </p><p> Članak 77 . </p><p> ( 1 ) Provedbeni propisi doneseni na temelju Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ( » Narodne novine «
#215686209,doc#305102,2013_01_12_167.html ) ostaju na snazi do stupanja na snagu provedbenih propisa koji će biti doneseni na temelju ovlasti iz ovoga Zakona , ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona . </p><p> (
#215686735,doc#305102,2013_01_12_167.html dana , osiguravaju se ta prava u opsegu i trajanju prema propisima o zapošljavanju na temelju kojih su ta prava stekli . </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Zahtjevi za ostvarivanje
#215687464,doc#305103,2013_01_12_168.html od dana objave u » Narodnim novinama« . </div></p><p><div> ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA </p><p> 168 </p><p> Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59 . Poslovnika Hrvatskoga sabora i ovlasti iz odredbe članka 31
#215688817,doc#305103,2013_01_12_168.html službene statistike . </p><p> 18 . » Administrativni izvori podataka « su zbirke podataka ustrojene na temelju posebnih zakona , a koriste se za utvrđivanje prava i obveza pravnih i fizičkih osoba
#215689021,doc#305103,2013_01_12_168.html identifikaciju statističke jedinice . </p><p> 24 . » Izravna identifikacija « jest identifikacija statističke jedinice na temelju njezina naziva/imena i prezimena , adrese ili javno dostupnoga identifikacijskog broja . </p><p> 25 . »
#215689045,doc#305103,2013_01_12_168.html dostupnoga identifikacijskog broja . </p><p> 25 . » Neizravna identifikacija « jest identifikacija statističke jedinice na temelju svakoga drugog načina osim izravne identifikacije . </p><p> 26 . » Komisija ( Eurostat ) «
#215689659,doc#305103,2013_01_12_168.html bi se jamčila kvaliteta rezultata , službena statistika razvija se , proizvodi i diseminira na temelju jednakih standarda i usklađenih metoda . U tom smislu primjenjuju se sljedeći kriteriji : </p><p> 1
#215689754,doc#305103,2013_01_12_168.html datuma . </p><p> 5 . Dostupnost i jasnoća – odnose se na uvjete i načine na temelju kojih korisnici mogu dobiti podatke , koristi se njima i tumačiti ih . </p><p> 6 .
#215690620,doc#305103,2013_01_12_168.html aktivnosti , </p><p> – obuhvat i vrstu podataka koji se prikupljaju , obrađuju i diseminiraju na temelju Godišnjega provedbenog plana . </p><p> Pravo je ravnatelja Državnog zavoda za statistiku spriječiti prikupljanje , obradu
#215690826,doc#305103,2013_01_12_168.html . </p><p> Članak 13 . </p><p> Upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove službene statistike , na temelju , u sadržaju i rokovima određenim Programom i Godišnjim provedbenim planom , odgovorno je za
#215690958,doc#305103,2013_01_12_168.html planom . </p><p> Ovlaštena tijela službene statistike određena Programom </p><p> Članak 15 . </p><p> Ovlaštena tijela , na