Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#205414781,doc#299862,2011_12_152_3148.html . med . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3148 </p><p> Na temelju članka 16 . stavak 1 . Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u
9.13
#205414274,doc#299861,2011_12_152_3147.html razvoja Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 3147 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . podstavka 6 . Zakona o hrani ( » Narodne
9.13
#205414105,doc#299860,2011_12_152_3146.html DOZVOLE ZA ŠPORTSKI RIBOLOV NA MORU </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3146 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 2 . Zakona o vinu ( » Narodne novine « br
9.13
#205412680,doc#299859,2011_12_152_3145.html propisan ovim Pravilnikom , primjenjuju se odredbe Zakona o morskom ribarstvu i propisa donesenih na temelju njega koji se odnose na način uporabe i namjenu ribolovnih alata i opreme koja se
9.13
#205412445,doc#299859,2011_12_152_3145.html lukama i lučicama , a iznimno može biti dozvoljen u dijelovima luka i lučica na temelju odluke nadležne lučke uprave . </p><p> ( 5 ) Športski i rekreacijski ribolov na moru je
9.13
#205411695,doc#299859,2011_12_152_3145.html snagu 1 . svibnja 2010 . </p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3145 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 1 . , članka 44 . stavka 2 . i 4
9.13
#205409276,doc#299858,2011_12_152_3144.html ocijenio je da prijedlog u odnosu na te odredbe nije osnovan pa je , na temelju članka 41 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske , riješio kao u izreci
9.13
#205409168,doc#299858,2011_12_152_3144.html odredbe u suprotnosti s člancima 3 . i 49 . Ustava Republike Hrvatske , na temelju članka 53 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#205406777,doc#299858,2011_12_152_3144.html odredba članka 17 . </p><p> Slične odredbe sadrže i drugi zakoni ili podzakonski propisi doneseni na temelju zakona , primjerice : </p><p> – Pomorski zakonik ( » Narodne novine « , br .
9.13
#205405350,doc#299858,2011_12_152_3144.html stavka 2 . i 3 . ovoga Zakona ne primjenjuju se na dionice stečene na temelju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća uz obročno plaćanje kupovnine dok traje otplata u skladu s
9.13
#205405323,doc#299858,2011_12_152_3144.html se na dionice koje su izdane do dana početka primjene ovoga Zakona </p><p> Pravo glasa na temelju dionica </p><p> Članak 642 . </p><p> ( 1 ) Odredbe članka 291 . stavka 2 . i
9.13
#205404293,doc#299858,2011_12_152_3144.html primjene ovoga Zakona dužna su uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona , na temelju izmijenjenih akata izabrati , odnosno imenovati organe društva , odnosno odrediti osobe ovlaštene za upravljanje
9.13
#205404172,doc#299858,2011_12_152_3144.html društva odnosno nastavljanje poslovanja njihovih imatelja kao trgovaca pojedinaca upisuje se u sudski registar na temelju prijave za upis koju oni podnose registarskome sudu . Na sadržaj prijave i na priloge
9.13
#205402171,doc#299858,2011_12_152_3144.html . </p><p> 82 . ako ne uskladi svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona ili na temelju njih ne imenuje organe i to ne prijavi registarskome sudu do roka iz članka 637
9.13
#205394751,doc#299858,2011_12_152_3144.html Ako se ne može dokazati da postoji uzajamnost , podružnicu se može upisati i na temelju odobrenja koje izdaje Ministarstvo gospodarstva . </p><p> Odredbom članka 157 . stavak 6 . Zakona o
9.13
#205391935,doc#299858,2011_12_152_3144.html . ovoga Zakona , njegova prava i obveze u odnosu na udruženje određuju se na temelju stanja imovine udruženja kakvo je bilo u vrijeme njegova izlaska iz udruženja . </p><p> ( 2
9.13
#205391397,doc#299858,2011_12_152_3144.html osnivanju udruženja ne određuje što drugo . Onaj kome je dano osiguranje ne može na temelju toga postati članom udruženja . </p><p> Primanje novoga člana </p><p> Članak 595 . </p><p> O primanju novoga člana
9.13
#205385824,doc#299858,2011_12_152_3144.html se likvidacija društva . </p><p> ( 2 ) Društvo nad kojim se provodi postupak likvidacije na temelju odluke organa društva o prestanku društva ili zbog proteka vremena na koje je ono osnovano
9.13
#205385678,doc#299858,2011_12_152_3144.html PREOBLIKOVANJE DRUŠTAVA </p><p> Odjeljak 1 . OPĆE ODREDBE </p><p> Pojam </p><p> Članak 553 . </p><p> Svako društvo može na temelju odluke organa društva i u skladu s odredbama članka 553 . do 582 . ovoga
9.13
#205382689,doc#299858,2011_12_152_3144.html se vodeći računa o procjeni vrijednosti društva koje se dijeli sadržanog u reviziji podjele na temelju koje je ocijenjena primjerenost omjera zamjene i rasporeda udjela . Otpremnina se od trenutka upisa
9.13
#205382435,doc#299858,2011_12_152_3144.html , može od tog novog društva zahtijevati da preuzme udjele koji bi mu pripali na temelju podjele , uz plaćanje primjerene otpremnine u novcu . </p><p> ( 4 ) Protivljenje iz stavka
9.13
#205382375,doc#299858,2011_12_152_3144.html , može od tog novog društva zahtijevati da preuzme udjele koji bi mu pripali na temelju podjele , uz plaćanje primjerene otpremnine u novcu . </p><p> ( 3 ) Ako novo društvo
9.13
#205382267,doc#299858,2011_12_152_3144.html u podjeli , kao solidarnih dužnika , zahtijeva da preuzmu udjele koji bi mu na temelju podjele pripali u tim društvima , uz plaćanje primjerene otpremnine u novcu , osim ako
9.13
#205382030,doc#299858,2011_12_152_3144.html Ako se podjelom pojedinim članovima društva isključuju ili umanjuju posebna prava koja im pripadaju na temelju statuta ili društvenog ugovora , posebno prava koja se odnose na vođenje poslova društva ,
9.13
#205378967,doc#299858,2011_12_152_3144.html djelomično izmijenjena točka 11 . </p><p> 12 . pojedinosti o rasporedu onih dijelova imovine koje na temelju plana podjele ne bi bilo moguće dodijeliti niti jednom od novih društava , </p><p> 13 .
9.13
#205374139,doc#299858,2011_12_152_3144.html kojem opsegu treba da ih snose članovi društva i vjerovnici kojih se to tiče Na temelju pravomoćne odluke suda može se tražiti prisilno izvršenje . </p><p> Ništetnost odluke pripojenoga društva o pripajanju </p>
9.13
#205370131,doc#299858,2011_12_152_3144.html 6 ) Prilikom donošenja odluke o zahtjevu , sud može tražiti mišljenje vještaka . Na temelju mišljenja vještaka , sudionici postupka mogu sklopiti nagodbu o visini doplata u novcu odnosno broju
9.13
#205368829,doc#299858,2011_12_152_3144.html izvršnih direktora i članovi nadzornog , odnosno upravnog odbora društva preuzimatelja za naknadu štete na temelju pripajanja koji proizlazi iz odredbi članka 252 . , 272 . , 273 . ,
9.13
#205368787,doc#299858,2011_12_152_3144.html kojem opsegu treba da ih snose vjerovnici i dioničari kojih se to tiče . Na temelju pravomoćne odluke suda može se tražiti prisilno izvršenje . </p><p> Odgovornost za štetu članova organa društva
9.13
#205366383,doc#299858,2011_12_152_3144.html . To vrijedi i onda kada se temeljni kapital društva povećava izdavanjem novih dionica na temelju ovlasti iz članka 323 . ovoga Zakona . U tome se slučaju ne primjenjuju ni
9.13
#205365132,doc#299858,2011_12_152_3144.html odnosno upravni odbor svakog društva koje sudjeluje u pripajanju dužan je provjeriti namjeravano pripajanje na temelju izvješća uprave , odnosno izvršnih direktora o pripajanju i izvješća revizora o pripajanju iz članka
9.13
#205363058,doc#299858,2011_12_152_3144.html može odbiti da ispuni zahtjev vjerovnika sve dok priključeno društvo može pobijati pravni posao na temelju kojega je nastala obveza . Isto pravo ima glavno društvo sve dok se vjerovnik može
9.13
#205357949,doc#299858,2011_12_152_3144.html upravitelj ostvaruje prava članova društva i vjerovnika prema društvu . </p><p> ( 5 ) Zahtjevi na temelju odredaba prethodnih stavaka ovoga članka prema zakonskim zastupnicima zastaruju za pet godina . </p><p> Odgovornost članova
9.13
#205353534,doc#299858,2011_12_152_3144.html 1 . ) , vanjski su dioničari svi dioničari ovisnoga društva osim onih koji na temelju pravno ili gospodarski utemeljene veze s vladajućim društvom ( drugom ugovorom stranom ) neposredno ili
9.13
#205352764,doc#299858,2011_12_152_3144.html uprave , odnosno većinu izvršnih direktora ili nadzornog odbora odnosno upravnog odbora društva ili na temelju sporazuma sklopljenog s drugim dioničarima ili članovima tog društva ima kontrolu nad većinom glasačkih prava
9.13
#205352536,doc#299858,2011_12_152_3144.html društva pripada nekome društvu određuje se prema odnosu broja glasova koje ono može koristiti na temelju udjela koji mu pripadaju , prema ukupnom broju svih glasova . Od ukupnog broja glasova
9.13
#205352423,doc#299858,2011_12_152_3144.html . </p><p> ( 2 ) Koliki udio pripada jednome društvu određuje se kod društva kapitala na temelju odnosa nominalnog iznosa udjela koji mu pripada prema ukupnome temeljnome kapitalu drugoga društva , a
9.13
#205351577,doc#299858,2011_12_152_3144.html <p> Prestanak na temelju presude suda </p><p> Članak 468 . </p><p> ( 1 ) Društvo može prestati na temelju presude suda ako postane nemoguće da se ostvaruje svrha društva ili ako u prilikama društva
9.13
#205351564,doc#299858,2011_12_152_3144.html obliku javnobilježničke isprave s većinom od najmanje tri četvrtine od danih glasova . </p><p> Prestanak na temelju presude suda </p><p> Članak 468 . </p><p> ( 1 ) Društvo može prestati na temelju presude suda
9.13
#205351176,doc#299858,2011_12_152_3144.html 3 . </p><p> 4 . pravomoćna odluka stečajnog vijeća o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka na temelju članka 63 . stavka 1 . Stečajnog zakona , </p><p> Odredbom članka 233 . stavka 1
9.13
#205350184,doc#299858,2011_12_152_3144.html društva i oslobođenje od obveza </p><p> Članak 465 . </p><p> ( 1 ) Isplate članovima društva na temelju smanjenja temeljnoga kapitala moguće su nakon što se odgovarajuća izmjena društvenog ugovora upiše u sudski
9.13
#205350036,doc#299858,2011_12_152_3144.html ono podmirilo tražbina ili im je dalo osiguranje ; </p><p> 4 . popis članova društva na temelju odluke o smanjenju temeljnoga kapitala . </p><p> ( 3 ) Ako dokaz koji je podnesen o
9.13
#205349415,doc#299858,2011_12_152_3144.html kapitala </p><p> Članak 462 . </p><p> ( 1 ) Temeljni kapital društva može se smanjiti samo na temelju odluke članova društva o izmjeni društvenoga ugovora te nakon što se provede postupak koji je
9.13
#205349225,doc#299858,2011_12_152_3144.html , ako ih se po ovome Zakonu moralo izraditi , potvrđena od strane revizora na temelju kojih je donesena odluka o povećanju temeljnoga kapitala . Podnositelji prijave moraju kod toga izjaviti
9.13
#205348285,doc#299858,2011_12_152_3144.html sudski registar , moraju se izraditi nova financijska izvješća koja moraju ispitati revizori . Na temelju nje može se donijeti odluka o povećanju temeljnoga kapitala društva samo ako je revizori potvrde
9.13
#205347184,doc#299858,2011_12_152_3144.html uplaćuju za preuzete poslovne udjele i druge činidbe na koje preuzimatelj treba biti obvezan na temelju društvenog ugovora . </p><p> Odredbom članka 226 . stavka 3 . Zakona o izmjenama i dopunama
9.13
#205346877,doc#299858,2011_12_152_3144.html 1 . svibnja 2010 . , djelomično izmijenjen stavak 2 . </p><p> ( 3 ) Na temelju povećanja temeljnoga kapitala uloge u društvu mogu preuzeti postojeći članovi društva i druge osobe . </p>
9.13
#205346425,doc#299858,2011_12_152_3144.html koje proizlaze iz društvenog ugovora ili da se pojedinim članovima smanje prava koja imaju na temelju toga ugovora može se donijeti samo onda ako se s time suglase svi članovi društva
9.13
#205345475,doc#299858,2011_12_152_3144.html mora saslušati članove uprave i nadzornog odbora . </p><p> ( 4 ) Sud može , na temelju za to postavljenog zahtjeva , imenovanje revizora uvjetovati davanjem osiguranja koje smatra primjerenim . </p><p> Odredbom
9.13
#205344793,doc#299858,2011_12_152_3144.html glasovanja na skupštini . Zakonski zastupnici fizičkih osoba i osobe koje zastupaju pravne osobe na temelju statuta mogu za zastupane članove glasovati na skupštini bez punomoći . </p><p> Odredbom članka 219 .
9.13
#205337125,doc#299858,2011_12_152_3144.html udjela a da s time ne smanjuje kapital društva ni rezerve koje mora stvarati na temelju društvenog ugovora koje ne smije upotrijebiti za isplate članovima društva . </p><p> Odredbom članka 199 .
9.13
#205336762,doc#299858,2011_12_152_3144.html društvu prijavljen prijenos poslovnog udjela . </p><p> ( 2 ) Za ispunjenje činidbi koje se na temelju poslovnoga udjela moraju ispuniti društvu po obvezi koja postoji u vrijeme kada je društvu podnesena
9.13
#205336125,doc#299858,2011_12_152_3144.html društveni ugovor niti je potrebna izjava o osnivanju društva . Ako je društvo osnovano na temelju izjave o osnivanju društva pa ono nakon toga postane društvo s više od jednog člana
9.13
#205335438,doc#299858,2011_12_152_3144.html 2010 . , izmijenjen stavak 3 . </p><p> ( 4 ) Članovi uprave odgovaraju društvu na temelju odredaba članka 397 . stavka 1 . , 5 . i 6 . te članka
9.13
#205335149,doc#299858,2011_12_152_3144.html društvu te što je ono eventualno vratilo članu . Uprava mijenja popis članova društva na temelju priopćenja o promjeni i podnesenog dokaza da je do promjene došlo . </p><p> Odredbom članka 193
9.13
#205335131,doc#299858,2011_12_152_3144.html i redni brojevi pod kojima ih se u društvu vodi , ono što je na temelju toga uplaćeno društvu te što je ono eventualno vratilo članu . Uprava mijenja popis članova
9.13
#205335045,doc#299858,2011_12_152_3144.html 2 ) U knjizi poslovnih udjela upisuje se na temelju prijave zainteresirane osobe ili na temelju saznanja nekoga od organa društva svaka izmjena podataka koji su u njoj navedeni . Uprava
9.13
#205335039,doc#299858,2011_12_152_3144.html djelomično izmijenjen stavak 1 . </p><p> ( 2 ) U knjizi poslovnih udjela upisuje se na temelju prijave zainteresirane osobe ili na temelju saznanja nekoga od organa društva svaka izmjena podataka koji
9.13
#205334922,doc#299858,2011_12_152_3144.html osobni identifikacijski broj , nominalni iznosi poslovnih udjela koje je preuzeo i što je na temelju toga uplatio te eventualne dodatne činidbe koje je dužan ispuniti prema društvu i koje je
9.13
#205334552,doc#299858,2011_12_152_3144.html visine temeljnog kapitala uplaćenog u društvo u skladu sa Zakonom pri povećanju temeljnog kapitala na temelju kojeg je udio stečen . </p><p> Odredbom članka 102 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
9.13
#205334206,doc#299858,2011_12_152_3144.html Članovi uprave društva dužni su solidarno nadoknaditi članovima društva ono što su uplatili društvu na temelju stavka 3 . i 4 . ovoga članka , ako su krivi za nedopuštene isplate
9.13
#205333822,doc#299858,2011_12_152_3144.html primljene isplate vratiti društvu . Član društva može zadržati ono što mu je isplaćeno na temelju podjele dobiti ako je to primio u dobroj vjeri osim u dijelu u kome je
9.13
#205330920,doc#299858,2011_12_152_3144.html . </p><p> ( 4 ) Ako se ulog nekog člana društva u novcu gospodarski ili na temelju onoga što je ugovoreno u vezi s preuzimanjem obveze uplate u potpunosti ili djelomično smatra
9.13
#205325974,doc#299858,2011_12_152_3144.html osoba . </p><p> Način osnivanja društva </p><p> Članak 387 . </p><p> ( 1 ) Društvo se osniva na temelju ugovora kojega sklapaju osnivači ( društveni ugovor ) . Svi osnivači moraju potpisati društveni ugovor
9.13
#205325056,doc#299858,2011_12_152_3144.html društva </p><p> Članak 384 . </p><p> ( 1 ) Ako društvo prestaje zbog proteka vremena ili na temelju odluke glavne skupštine , ona može sve dok ne počne podjela imovine dioničarima donijeti odluku
9.13
#205324368,doc#299858,2011_12_152_3144.html ju kao i drugi vjerovnici . </p><p> Podjela imovine </p><p> Članak 380 . </p><p> ( 1 ) Na temelju odluke o podjeli imovine likvidatori su je dužni podijeliti dioničarima u roku od 30 dana
9.13
#205323950,doc#299858,2011_12_152_3144.html naslovu iznad članka 377 . dio teksta brisan . </p><p> Članak 377 . </p><p> Ako likvidatori na temelju prijavljenih tražbina utvrde da imovina društva nije dovoljna za to da se podmire sve tražbine
9.13
#205321928,doc#299858,2011_12_152_3144.html društva razdvajanjem , </p><p> 5 . odluka stečajnog vijeća o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka na temelju članka 63 . stavak 1 . Stečajnog zakona , </p><p> 6 . otvaranje stečajnog postupka , </p>
9.13
#205321724,doc#299858,2011_12_152_3144.html dužno je tužitelju nadoknaditi štetu koja mu je pričinjena upisom odluke u sudski registar na temelju rješenja suda . Ne može se zahtijevati da se otkloni učinak upisa odluke u sudski
9.13
#205321462,doc#299858,2011_12_152_3144.html u sudski registar i da njezin nedostatak ne utječe na učinak upisa . Činjenice na temelju kojih se može donijeti rješenje treba učiniti vjerojatnima . </p><p> ( 2 ) Sud smije donijeti
9.13
#205318567,doc#299858,2011_12_152_3144.html skupštine nema pravni učinak . </p><p> ( 4 ) Ono što se od društva stekne na temelju ništetne odluke glavne skupštine mora mu se vratiti i naknaditi mu troškove nastale u vezi
9.13
#205317078,doc#299858,2011_12_152_3144.html društvo isplatiti dividendu koja prelazi spomenuti iznos , mora u objavi godišnjeg financijskog izvješća na temelju kojeg želi obaviti isplatu pozvati vjerovnike da mogu tražiti podmirenje svojih tražbina ili zahtijevati da
9.13
#205317033,doc#299858,2011_12_152_3144.html tom cilju prijave društvu u roku od šest mjeseci od objave godišnjega financijskog izvješća na temelju kojeg je donesena odluka o isplati dividende . Osiguranje ne mogu tražiti vjerovnici koji bi
9.13
#205316390,doc#299858,2011_12_152_3144.html iznosa propisanoga u članku 162 . ovoga Zakona , ako se povećanjem toga kapitala na temelju odluke koja se donosi zajedno s odlukom o smanjenju kapitala ponovno dostigne taj iznos a
9.13
#205315890,doc#299858,2011_12_152_3144.html slučaj stečaja imaju pravo prvenstvenog namirenja iz stečajne mase dužnika . </p><p> ( 2 ) Na temelju smanjenja temeljnoga kapitala društva moguća su plaćanja dioničarima po proteku šest mjeseci od objave upisa
9.13
#205315171,doc#299858,2011_12_152_3144.html sudjelovanjem dioničara u dobiti ( obveznice s promjenjivom kamatom ) mogu se izdavati samo na temelju odluke glavne skupštine . Za odluku je potrebno da se dadu glasovi koji predstavljaju tri
9.13
#205313747,doc#299858,2011_12_152_3144.html može upisati u sudski registar odluku o povećanju temeljnoga kapitala ako su financijska izvješća na temelju kojih je ona donesena sastavljena najviše osam mjeseci prije podnošenja prijave i ako je dana
9.13
#205310934,doc#299858,2011_12_152_3144.html , onaj tko daje očitovanje ne može se pozvati na ništetnost izjave ako je na temelju nje ostvarivao prava kao dioničar i ispunjavao obveze dioničara . </p><p> ( 4 ) Prema društvu
9.13
#205309359,doc#299858,2011_12_152_3144.html pri upisu dionica , </p><p> 3 . iznos za koji se izdaju dionice ili osnove na temelju kojih se taj iznos izračunava s time da je kod uvjetnog povećanja temeljnog kapitala u
9.13
#205308980,doc#299858,2011_12_152_3144.html i članova uprave , odnosno izvršnih direktora društva ili nekog s njim povezanog društva na temelju odluke glavne skupštine , </p><p> 4 . davanja dionica vladajućeg društva dioničarima odnosno članovima ovisnoga društva
9.13
#205308359,doc#299858,2011_12_152_3144.html popis upisnika potpisan od strane uprave u kojemu su navedene dionice svakoga upisnika i na temelju toga učinjene uplate , a u slučajevima iz članka 307 . stavka 5 . ovoga
9.13
#205307572,doc#299858,2011_12_152_3144.html 1 . točke 4 . ovoga članka . </p><p> ( 3 ) Upisnik koji je na temelju upisnice ostvarivao prava kao dioničar ili ispunjavao obveze ne može se pozvati na ništetnost ili
9.13
#205304248,doc#299858,2011_12_152_3144.html odnose na najmanje 95 % temeljnog kapitala društva ( glavnog dioničara ) donijeti odluku na temelju koje mu se prenose dionice manjinskih dioničara uz plaćanje tim dioničarima primjerene otpremnine u novcu
9.13
#205301648,doc#299858,2011_12_152_3144.html s kojima mogu sudjelovati u donošenju odluka zajedno čine najmanje deseti dio svih udjela na temelju kojih se može glasovati na takvoj skupštini . </p><p> Odredbom članka 130 . Zakona o izmjenama
9.13
#205301116,doc#299858,2011_12_152_3144.html ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na udruge dioničara i osobe koje se na temelju posla koji obavljaju nude dioničarima da će za njih ostvarivati pravo glasa na glavnoj skupštini
9.13
#205301039,doc#299858,2011_12_152_3144.html koje joj ne pripadaju ali su u registru dionica upisane na njezino ime samo na temelju ovlasti koju za to dobije . Na davanje te ovlasti na odgovarajući se način primjenjuju
9.13
#205301017,doc#299858,2011_12_152_3144.html glasa . </p><p> ( 6 ) Kreditna , odnosno financijska institucija smije ostvarivati pravo glasa na temelju dionica koje glase na ime i koje joj ne pripadaju ali su u registru dionica
9.13
#205300895,doc#299858,2011_12_152_3144.html punomoć koju je dao dioničar , kreditna , odnosno financijska institucija smije u postupanju na temelju nje dati punomoć za zastupanje osobama koje nisu njezini zaposlenici . Ako se u punomoći
9.13
#205300850,doc#299858,2011_12_152_3144.html ) Kreditna , odnosno financijska institucija koja na glavnoj skupštini želi koristiti pravo glasa na temelju punomoći prema prijedlozima organa društva , mora dioničarima te prijedloge učiniti dostupnima , ako to
9.13
#205300785,doc#299858,2011_12_152_3144.html Na vlastitoj glavnoj skupštini opunomoćena kreditna , odnosno financijska institucija smije koristiti pravo glasa na temelju punomoći samo ako je dioničar dao izričitu uputu za glasovanje o odlukama o svakoj točki
9.13
#205300475,doc#299858,2011_12_152_3144.html te njihovu izmjenu . </p><p> ( 2 ) Kreditna , odnosno financijska institucija koja želi na temelju dobivene punomoći koristiti pravo glasa u skladu s vlastitim istaknutim prijedlozima mora dioničaru te prijedloge
9.13
#205300205,doc#299858,2011_12_152_3144.html 292 . </p><p> ( 1 ) Kreditna , odnosno financijska institucija smije ostvarivati pravo glasa na temelju dionica koje joj ne pripadaju i u pogledu kojih nije kao njihov imatelj upisana u
9.13
#205299513,doc#299858,2011_12_152_3144.html . </p><p> ( 1 ) Pravo glasa ostvaruje se prema nominalnim iznosima dionica , a na temelju dionica bez nominalnog iznosa prema njihovu broju . Statutom se pravo glasa može ograničiti tako
9.13
#205298104,doc#299858,2011_12_152_3144.html dani valjani glasovi , </p><p> 2 . udio temeljnog kapitala društva koji otpada na dionice na temelju kojih su dani valjani glasovi , </p><p> 3 . broj glasova danih za pojedinu odluku ,
9.13
#205298086,doc#299858,2011_12_152_3144.html utvrđenje o donesenim odlukama obuhvaća za svaku odluku i : </p><p> 1 . broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi , </p><p> 2 . udio temeljnog kapitala društva koji otpada na
9.13
#205297816,doc#299858,2011_12_152_3144.html 3 . </p><p> ( 4 ) Onaj koga dioničar ovlasti da u vlastito ime glasuje na temelju dionica koje mu ne pripadaju , mora radi unošenja u popis posebno navesti kod dionica
9.13
#205297616,doc#299858,2011_12_152_3144.html čijem su računalnom sustavu na računu dioničara zabilježene dionice koje mu pripadaju , odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioničara na glavnoj skupštini . </p><p> Odredbom članka 123 . stavka 3 .
9.13
#205297583,doc#299858,2011_12_152_3144.html 2003 . , djelomično izmijenjen stavak 1 . </p><p> ( 2 ) Popis treba napraviti na temelju predočenih isprava o dionicama , potvrda o dionicama , vjerodostojne isprave koju izda zakonom ovlaštena
9.13
#205292127,doc#299858,2011_12_152_3144.html ili punomoćnik navedeni na štetnu radnju : </p><p> 1 . korištenjem ovlasti za vođenje društva na temelju ugovora kojim se vođenje poslova povjerava vladajućem društvu ili </p><p> 1 . korištenjem ovlasti društva kojemu
9.13
#205288856,doc#299858,2011_12_152_3144.html ne dobije suglasnost toga odbora , dužan je društvu vratiti sve ono što je na temelju toga od njega primio , osim ako nadzorni odbor kasnije ne dade suglasnost za takav
9.13
#205288387,doc#299858,2011_12_152_3144.html njegovih članova , ako ih je izabrano najmanje onoliko koliko je potrebno da bi na temelju zakona ili statuta mogao valjano odlučivati . </p><p> Odredbom članka 107 . stavka 1 . Zakona
9.13
#205286169,doc#299858,2011_12_152_3144.html uvjeti za članove nadzornog odbora koje bira glavna skupština osim za članove koje bira na temelju prijedloga sukladno posebnom zakonu . </p><p> Odredbom članka 99 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
9.13
#205285180,doc#299858,2011_12_152_3144.html postupa protivno obvezi o načinu vođenja poslova društva ako pri donošenju poduzetničke odluke smije na temelju primjerenih informacija razumno pretpostaviti da djeluje za dobrobit društva . </p><p> Odredbom članka 53 . Zakona
9.13
#205283384,doc#299858,2011_12_152_3144.html Društvo može dati kredit članovima uprave , prokuristima i članovima njihovih užih obitelji samo na temelju odluke nadzornoga odbora . Odluka se može odnositi samo na određene ugovore o kreditu ili
9.13
#205279432,doc#299858,2011_12_152_3144.html koji su izdane , </p><p> 6 . na temelju univerzalnoga pravnog sljedništva , </p><p> 7 . na temelju odluke glavne skupštine o povlačenju dionica po propisima o smanjenju temeljnog kapitala društva , </p><p> 8
9.13
#205279424,doc#299858,2011_12_152_3144.html toga što nije u potpunosti uplatio iznos za koji su izdane , </p><p> 6 . na temelju univerzalnoga pravnog sljedništva , </p><p> 7 . na temelju odluke glavne skupštine o povlačenju dionica po
9.13
#205279013,doc#299858,2011_12_152_3144.html <p> Stjecanje vlastitih dionica </p><p> Članak 233 . </p><p> ( 1 ) Društvo može stjecati vlastite dionice na temelju ovlasti glavne skupštine za njihovo stjecanje koja vrijedi najviše 5 godina i određuje uvjete pod
9.13
#205277313,doc#299858,2011_12_152_3144.html se prenosi dionica , brisanje ranijeg dioničara i upis novoga provodi se u registru na temelju zahtjeva kome se mora pridonijeti dokaz o tome da je dionica prenesena . Kreditne ,
9.13
#205276904,doc#299858,2011_12_152_3144.html plaćanja . </p><p> Plaćanje dodatnih činidbi </p><p> Članak 225 . </p><p> Za dodatne činidbe na koje su na temelju statuta dioničari obvezni prema društvu , pored ulaganja u temeljni kapital društva , može im
9.13
#205276880,doc#299858,2011_12_152_3144.html postupka stečajni upravitelj ostvaruje protiv dioničara pravo vjerovnika društva . </p><p> ( 3 ) Zahtjevi na temelju ovih propisa zastaruju za pet godina od primitka plaćanja . </p><p> Plaćanje dodatnih činidbi </p><p> Članak 225
9.13
#205273583,doc#299858,2011_12_152_3144.html 212 . i 215 . ovoga Zakona . Nije dopušten prijeboj s tražbinom društva na temelju odredbi članka 212 . i 215 . ovoga Zakona . </p><p> ( 2 ) Dioničare se
9.13
#205272755,doc#299858,2011_12_152_3144.html sve dospjele uplate i ispuniti , odnosno potpisati upisnice . </p><p> ( 7 ) Ako na temelju izvješća povjerenika ne bude potrebno da se glasuje o osnivanju društva , troškove ponovnog ispitivanja
9.13
#205271565,doc#299858,2011_12_152_3144.html , popis o rasporedu dionica te popis osoba koje su preuzele dionice bez upisa na temelju prospekta te koliko je svaka od tih osoba preuzela dionica pojedinog roda . </p><p> Odredbom članka
9.13
#205271061,doc#299858,2011_12_152_3144.html ulog u stvarima ili pravima ili su preuzele dionice a da ih nisu upisale na temelju prospekta mora se upozoriti da preuzmu ono što su uplatile ili uložile u društvo čije
9.13
#205269698,doc#299858,2011_12_152_3144.html i datum kada ga je odobrila glavna skupština , stvar ili pravo koji se na temelju njega stječu , osoba od koje ih društvo stječe i naknada koja se za to
9.13
#205269624,doc#299858,2011_12_152_3144.html skupštine koja ga je odobrila , </p><p> 2 . stvar ili pravo koji se stječu na temelju ugovora i </p><p> 3 . naknada koja se za to daje . </p><p> Odredbom članka 18 .
9.13
#205268158,doc#299858,2011_12_152_3144.html . </p><p> ( 3 ) Za štetu ne odgovara osnivač koji nije znao za činjenice na temelju kojih je nastala odgovornost za štetu niti bi primjenom pozornosti urednog i savjesnog gospodarstvenika za
9.13
#205266784,doc#299858,2011_12_152_3144.html to da je vrijednost stvari , odnosno prava na dan njegova unošenja u društvo na temelju novih okolnosti ili okolnosti koje su naknadno saznali bila znatno niža od vrijednosti koju je
9.13
#205266313,doc#299858,2011_12_152_3144.html <p> 1 . statut društva i isprave na temelju kojih je statut usvojen te isprave na temelju kojih su osnivači preuzeli dionice , </p><p> 2 . ako se u osnivanju daje posebna pogodnost
9.13
#205266305,doc#299858,2011_12_152_3144.html iz prethodnoga stavka ovoga članka prilažu se : </p><p> 1 . statut društva i isprave na temelju kojih je statut usvojen te isprave na temelju kojih su osnivači preuzeli dionice , </p><p> 2
9.13
#205262427,doc#299858,2011_12_152_3144.html kupona za naplatu dividende , </p><p> 2 . broj dionice na koju se kupon odnosi na temelju koje se isplaćuje dividenda , </p><p> 3 . tvrtku izdavatelja dionice , </p><p> 4 . faksimil potpisa
9.13
#205260061,doc#299858,2011_12_152_3144.html tajni član nije naplatio ne povećavaju njegov ulog preko iznosa koji se obvezao uplatiti na temelju ugovora o tajnome društvu . </p><p> Smrt tajnoga člana </p><p> Članak 153 . </p><p> Smrt tajnoga člana ne
9.13
#205259618,doc#299858,2011_12_152_3144.html 2 . </p><p> ( 3 ) Tajni član nema posebnih prava koja članu društva pripadaju na temelju članka 84 . ovoga Zakona . </p><p> ( 4 ) Prava tajnoga člana iz stavka 1
9.13
#205259310,doc#299858,2011_12_152_3144.html ) ulaže neku imovinsku vrijednost u poduzeće druge osobe ( poduzetnika ) , te na temelju toga uloga stječe pravo sudjelovanja u dobiti i u gubitku poduzetnika . </p><p> ( 2 )
9.13
#205258960,doc#299858,2011_12_152_3144.html zbog gubitka smanjen . </p><p> ( 6 ) Komanditor nije dužan vratiti iznose koje je na temelju usvojenih godišnjih financijskih izvješća primio u dobroj vjeri kao udio u dobiti društva . </p><p> (
9.13
#205258675,doc#299858,2011_12_152_3144.html 3 ) Komanditor nema pravo na isplatu udjela u dobiti sve dok mu je na temelju sudjelovanja u snošenju gubitka društva udio u kapitalu društva smanjen ispod iznosa koji se ugovorom
9.13
#205257406,doc#299858,2011_12_152_3144.html moraju preostalu imovinu podijeliti članovima srazmjerno njihovim udjelima u kapitalu društva što se utvrđuje na temelju konačnih financijskih izvješća . </p><p> ( 2 ) Za vrijeme trajanja likvidacije , ako nije potreban
9.13
#205256141,doc#299858,2011_12_152_3144.html člana društva pravom iz članka 101 . ovoga Zakona , ostali članovi mogu , na temelju njihove prethodne odluke , izjaviti vjerovniku da društvo između tih članova ostaje . U tom
9.13
#205255773,doc#299858,2011_12_152_3144.html njegovim nasljednicima svaki nasljednik može svoje sudjelovanje u društvu uvjetovati time da mu se na temelju dotadašnjeg udjela u dobiti prizna položaj komanditora i dio uloga ostavitelja koji mu pripada prizna
9.13
#205255530,doc#299858,2011_12_152_3144.html koji je istupio iz društva isplaćuje se u novcu ono što bi on primio na temelju obračuna koji bi se napravio kada bi u vrijeme njegova istupanja društvo prestalo postojati .
9.13
#205255129,doc#299858,2011_12_152_3144.html u posljednjih šest mjeseci bezuspješno pokuša provesti ovrhu nad pokretnom imovinom člana društva i na temelju ovršne isprave zaplijeni njegov udio u društvu i prenese zahtjev za isplatom onoga što bi
9.13
#205254832,doc#299858,2011_12_152_3144.html člana društva da otkaže ugovor ili kojime mu se otežava to pravo . </p><p> Prestanak na temelju odluke suda </p><p> Članak 99 . </p><p> ( 1 ) Po tužbi nekoga od članova društva sud
9.13
#205253584,doc#299858,2011_12_152_3144.html <p> ( 1 ) Krajem svake poslovne godine utvrđuje se račun dobiti i gubitka . Na temelju toga računa svakome se članu izračunava njegov udio u dobiti ili u gubitku , srazmjerno
9.13
#205252299,doc#299858,2011_12_152_3144.html to nadoknaditi . </p><p> ( 2 ) Na iznos novca kojega je dužno platiti članu na temelju odredbe stavka 1 . ovoga članka , društvo mora platiti i kamate od dana kada
9.13
#205251364,doc#299858,2011_12_152_3144.html ) Svaka osoba može dobiti ovjereni prijepis ili presliku podataka iz registra i isprava na temelju kojih je obavljen upis , kao i potvrde o stanju upisa za određenoga trgovca . </p>
9.13
#205251323,doc#299858,2011_12_152_3144.html prisutnosti ovlaštenog djelatnika suda obaviti uvid u podatke upisane u registru , u isprave na temelju kojih je obavljen upis te u isprave pohranjene u registru , osim isprava glede kojih
9.13
#205251139,doc#299858,2011_12_152_3144.html trgovačkoga društva u smislu odredbe članka 41 . stavka 1 . ovoga Zakona ili na temelju odluke kojom se određuju osobe s tim ovlastima u podružnici , potpisi svih prokurista i
9.13
#205250670,doc#299858,2011_12_152_3144.html temelju odluke registarskog suca . </p><p> ( 2 ) Upis u sudski registar obavlja se na temelju prijave za upis , a po službenoj dužnosti samo kada je to predviđeno zakonom . </p>
9.13
#205250655,doc#299858,2011_12_152_3144.html <p> Način upisa </p><p> Članak 61 . </p><p> ( 1 ) Upis u sudski registar obavlja se na temelju odluke registarskog suca . </p><p> ( 2 ) Upis u sudski registar obavlja se na temelju
9.13
#205249713,doc#299858,2011_12_152_3144.html u svako vrijeme opozvati , bez obzira na sadržaj ugovora ili drugoga pravnoga posla na temelju kojega je dana . </p><p> ( 2 ) Ništetna je odredba ugovora kojom se trgovačko društvo
9.13
#205247823,doc#299858,2011_12_152_3144.html trgovačkoga društva u inozemstvo potrebna je prethodna suglasnost Ministarstva financija . </p><p> ( 3 ) Na temelju prijave trgovačkoga društva promjena njegova sjedišta upisuje se u sudski registar . </p><p> Sjedište podružnice </p><p> Članak
9.13
#205247499,doc#299858,2011_12_152_3144.html izjavom o osnivanju društva ili društvenim ugovorom , odnosno statutom društva ili odlukom donesenom na temelju njih i upisuje se u sudski registar . </p><p> Odjeljak 2 . SJEDIŠTE </p><p> Sjedište trgovačkoga društva </p>
9.13
#205247333,doc#299858,2011_12_152_3144.html akta nadležnog tijela , upis te djelatnosti u sudski registar provest će se samo na temelju prethodne suglasnosti ili dozvole toga nadležnog tijela . </p><p> Odredbom članka 16 . Zakona o izmjenama
9.13
#205247312,doc#299858,2011_12_152_3144.html 2 ) Ako je za pojedine djelatnosti zakonom propisano da se mogu obavljati samo na temelju suglasnosti , dozvole ili drugog akta nadležnog tijela , upis te djelatnosti u sudski registar
9.13
#205247090,doc#299858,2011_12_152_3144.html samo određeni oblici trgovačkih društava , te da se pojedine djelatnosti mogu obavljati samo na temelju suglasnosti , dozvole ili drugoga akta nadležnog tijela , takve djelatnosti mogu obavljati samo trgovačka
9.13
#205246856,doc#299858,2011_12_152_3144.html članka , trgovac može zaštitu svojih prava glede upotrebe i upisa tvrtke ostvarivati i na temelju propisa o zaštiti tržišnog natjecanja , te drugih propisa o zaštiti intelektualnog i industrijskog vlasništva
9.13
#205241537,doc#299858,2011_12_152_3144.html . ing . , v . r . </div></p><p><div> ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA </p><p> 3144 </p><p> Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59 . Poslovnika Hrvatskoga sabora te članka 325 . Zakona o
9.13
#205240698,doc#299857,2011_12_152_3153.html sati . </p><p> Nakladnik u sva tri analizirana dana ne poštuje programsku osnovu iz dokumentacije na temelju koje mu je dana koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija . Analizom je
9.13
#205240447,doc#299857,2011_12_152_3153.html . i 4 . studenoga te 2 . prosinca 2011 . godine , a na temelju preslušavanja snimki programa , utvrđeno je da nakladnik u sva tri dana ima identičan očevidnik
9.13
#205240010,doc#299857,2011_12_152_3153.html o radu , izjavu da je velikim djelom programska shema usklađena s programskom osnovom na temelju koje je dana koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području grada Trogira
9.13
#205239924,doc#299857,2011_12_152_3153.html 22 . stavka 2 . ZEM-a odnosno da uskladi emitiranje programa s programskom osnovom na temelju koje mu je dana koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija na području grada
9.13
#205239598,doc#299857,2011_12_152_3153.html odnosno izvješće emitira li nakladnik Radio Trogir d.o.o . Trogir program sukladno tehničkim parametrima na temelju kojih im je dana koncesija . Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije u dopisu
9.13
#205239518,doc#299857,2011_12_152_3153.html 27 . svibnja 2011 . Kako su nadzorom utvrđena veća odstupanja od programske osnove na temelju koje je dana koncesija , nakladniku je po zaključku Vijeća 29 . lipnja 2011 .
9.13
#205239172,doc#299857,2011_12_152_3153.html nad radom nakladnika – RADIO TROGIR d.o.o . Trogir pokrenutom po službenoj dužnosti , na temelju članka 69 . stavka 1 . podstavka 3 . i članka 76 . stavka 1
9.13
#205238991,doc#299856,2011_12_151_3101.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3101 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10
9.13
#205238904,doc#299855,2011_12_151_3100.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3100 </p><p> Na temelju odredbe članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine ,
9.13
#205238802,doc#299854,2011_12_151_3099.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3099 </p><p> Na temelju odredbe članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine ,
9.13
#205238478,doc#299853,2011_12_151_3098.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3098 </p><p> Na temelju članka 110 . Ustava Republike Hrvatske i članka 107 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#205237852,doc#299851,2011_12_151_3143.html ili samostalno odabranog predloška ; </p><p> – izdvojiti i upotrebljavati ključne riječi oblikujući pisani tekst na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška ; </p><p> – prepoznati i poštovati vrijednosti hrvatske i svoje kulture
9.13
#205237835,doc#299851,2011_12_151_3143.html i upotrebljavati pojedinačnu ideju ( poruku ) oblikujući pisani tekst te objasniti svoj stav na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška ; </p><p> – izdvojiti i upotrebljavati ključne riječi oblikujući pisani tekst
9.13
#205237805,doc#299851,2011_12_151_3143.html ili samostalno odabranog predloška ; </p><p> – oblikovati i napisati ( prepričati ) jednostavni događaj na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška ; </p><p> – samostalno popuniti jednostavne obrasce ; </p><p> – izdvojiti i
9.13
#205237750,doc#299851,2011_12_151_3143.html tekst ( sastavak ) o događaju poštujući kompoziciju : uvod , razrada i zaključak na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška ; </p><p> – oblikovati i napisati vezani tekst ( sastavak )
9.13
#205237639,doc#299851,2011_12_151_3143.html temelju pročitanih predložaka : </p><p> – prepisati slova , riječi , jednostavne rečenice i tekstove na temelju zadanog predloška i samostalno , točno i čitljivo ; </p><p> – razumjeti i odgovoriti na pitanja
9.13
#205236876,doc#299851,2011_12_151_3143.html ; </p><p> – samostalno pisati vezani tekst poštujući kompoziciju : uvod , razrada , zaključak na temelju zadanog ili samostalno odabranog slušnoga predloška ; </p><p> – razlikovati kulturološke obrasce i uvrstiti ih u
9.13
#205236725,doc#299851,2011_12_151_3143.html razrada i zaključak na temelju usmenog predloška ; </p><p> – oblikovati i napisati vezani tekst na temelju usmeno zadanog predloška ili samostalno odabranog predloška ; </p><p> – uz usmenu uputu ili samostalno izdvojiti
9.13
#205236714,doc#299851,2011_12_151_3143.html tekst ( sastavak ) o događaju poštujući kompoziciju : uvod , razrada i zaključak na temelju usmenog predloška ; </p><p> – oblikovati i napisati vezani tekst na temelju usmeno zadanog predloška ili
9.13
#205236688,doc#299851,2011_12_151_3143.html riječi ; </p><p> – samostalno oblikovati vezani tekst : poruku , obavijest , kratak opis na temelju usmene upute i predloška ; </p><p> – oblikovati i napisati vezani tekst ( sastavak ) o
9.13
#205236668,doc#299851,2011_12_151_3143.html na temelju izgovorenih pitanja ; </p><p> – sastaviti jednostavan tekst sastavljen od rečenica u nizu na temelju izgovorenih pitanja ili ključnih riječi ; </p><p> – samostalno oblikovati vezani tekst : poruku , obavijest
9.13
#205236654,doc#299851,2011_12_151_3143.html izolirane izraze i jednostavne rečenice nakon slušanja ; </p><p> – samostalno napisati odgovore na pitanje na temelju izgovorenih pitanja ; </p><p> – sastaviti jednostavan tekst sastavljen od rečenica u nizu na temelju izgovorenih
9.13
#205236470,doc#299851,2011_12_151_3143.html ( s privatnim ili službenim sadržajem ) . </p><p> – Provoditi vježbe sastavljanja kratkih tekstova na temelju slika , ilustracija , fotografija . </p><p> – Vježbati oblikovanje i preoblikovanje rečenica od ponuđenih poznatih
9.13
#205236155,doc#299851,2011_12_151_3143.html započne pisati ; </p><p> – samostalno pisati poštujući kompoziciju : uvod , razrada , zaključak na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška ; </p><p> – tražiti pomoć zbog poteškoća u oblikovanju pisanih tekstova
9.13
#205235390,doc#299851,2011_12_151_3143.html pitanja ili samostalno napisati vezani tekst o proživljenom događaju . </p><p> – Prema modelu , na temelju natuknica , pitanja ili samostalno opisati sebe , poznatu osobu , poznati unutarnji ili vanjski
9.13
#205235372,doc#299851,2011_12_151_3143.html školu , životopis , sastaviti molbu prema zadanom modelu . </p><p> – Prema modelu , na temelju natuknica , pitanja ili samostalno napisati vezani tekst o proživljenom događaju . </p><p> – Prema modelu
9.13
#205235279,doc#299851,2011_12_151_3143.html koje nedostaju u rečenici sastavljenoj od poznatih riječi ili onih čije značenje je razumljivo na temelju konteksta . </p><p> b ) Vježbati oblikovanje rečenica od zadanih poznatih riječi . </p><p> – Dopuniti rečenicu
9.13
#205234985,doc#299851,2011_12_151_3143.html započne pisati ; </p><p> – samostalno pisati poštujući kompoziciju : uvod , razrada , zaključak na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška ; </p><p> – samostalno oblikovati bilješke i natuknice , </p><p> – tražiti
9.13
#205234924,doc#299851,2011_12_151_3143.html temi oblikujući vezani tekst ; </p><p> – izdvojiti i upotrebljavati ključne riječi oblikujući pisani tekst na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška ; </p><p> – prepoznati i poštovati vrijednosti hrvatske i svoje kulture
9.13
#205234871,doc#299851,2011_12_151_3143.html napisati vezani tekst ( sastavak ) : opis osobe , unutarnjeg ili vanjskog prostora na temelju zadanoga ili samostalno odabranoga predloška poštujući kompoziciju : uvod , razrada i zaključak ; </p><p>
9.13
#205234774,doc#299851,2011_12_151_3143.html i napisati ( prepričati ) radnju filma , priču koju je čuo ili pročitao na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška ; </p><p> – uz uputu ili samostalno oblikovati i napisati vezani
9.13
#205234738,doc#299851,2011_12_151_3143.html napisati vezani tekst ( sastavak ) o događaju koji je čuo ( pročitao ) na temelju zadanoga ili samostalno odabranoga predloška poštujući kompoziciju : uvod , razrada i zaključak ; </p><p>
9.13
#205234521,doc#299851,2011_12_151_3143.html glasa i odgovarajućega slova . </p><p> – Ilustrirati oblike slova . </p><p> – Pokazati pisanje riječi na temelju slike , kombinirati tehnike pisanja ( crta , šara , tekst ) kao mogućnost izražavanja
9.13
#205233786,doc#299851,2011_12_151_3143.html samostalno izdvojiti na temelju pročitanoga pojedinačne ideje ; </p><p> – uz uputu ili samostalno izdvojiti na temelju pročitanoga ključne riječi , potrebne i bitne ; </p><p> – uočiti i poštovati različitosti i vrijednosti
9.13
#205233774,doc#299851,2011_12_151_3143.html pročitanoga glavnu ideju teksta i važne pojedinosti ; </p><p> – uz uputu ili samostalno izdvojiti na temelju pročitanoga pojedinačne ideje ; </p><p> – uz uputu ili samostalno izdvojiti na temelju pročitanoga ključne riječi
9.13
#205233758,doc#299851,2011_12_151_3143.html na globalnoj razini s obzirom na kontekst ; </p><p> – uz uputu ili samostalno izdvojiti na temelju pročitanoga glavnu ideju teksta i važne pojedinosti ; </p><p> – uz uputu ili samostalno izdvojiti na
9.13
#205233584,doc#299851,2011_12_151_3143.html slova , uspostaviti vezu s glasom na razini reprodukcije . </p><p> – Pokazati pisanje riječi na temelju slike , kombinirati tehnike pisanja ( crta , šara , tekst ) kao mogućnost izražavanja
9.13
#205232895,doc#299851,2011_12_151_3143.html samostalno planirati izlaganje jednostavnih obavijesnih tekstova poštujući strukturu : uvod , razrada , zaključak na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška ; </p><p> – započeti društvene kontakte služeći se uobičajenim oblicima pristojnog
9.13
#205232718,doc#299851,2011_12_151_3143.html poznati unutarnji i vanjski prostor ; </p><p> – opisati osobe ili vanjski ili unutarnji prostor na temelju zadanoga ili samostalno odabranoga predloška ; </p><p> – iznijeti svoj stav ili mišljenje o poznatoj i
9.13
#205232681,doc#299851,2011_12_151_3143.html ; </p><p> – prepričati radnju filma ili priče ( koju je čuo ili pročitao ) na temelju zadanog ili samostalno odabranoga predloška ; </p><p> – uz uputu ili samostalno opisati sebe , poznate
9.13
#205232081,doc#299851,2011_12_151_3143.html predloška ; </p><p> – izdvojiti ključne riječi , potrebne i bitne uz uputu ili samostalno na temelju slušnoga predloška ; </p><p> – uočiti i poštovati različitosti i vrijednosti hrvatske i svoje kulture . </p>
9.13
#205232064,doc#299851,2011_12_151_3143.html samostalno na temelju slušnoga predloška ; </p><p> – izdvojiti pojedinačne ideje uz uputu ili samostalno na temelju slušnoga predloška ; </p><p> – izdvojiti ključne riječi , potrebne i bitne uz uputu ili samostalno
9.13
#205232051,doc#299851,2011_12_151_3143.html na kontekst ; </p><p> – izdvojiti glavne ideje i važne pojedinosti uz uputu ili samostalno na temelju slušnoga predloška ; </p><p> – izdvojiti pojedinačne ideje uz uputu ili samostalno na temelju slušnoga predloška
9.13
#205231764,doc#299851,2011_12_151_3143.html tekstove ( elektronička pošta , SMS-poruke , razglednica , osobna pisma . .. ) na temelju zadanog ili samostalno odabranog predloška . </p><p> – Razumjeti i odgovoriti usmeno ili pismeno na pisani
9.13
#205231723,doc#299851,2011_12_151_3143.html iskustvima sugovornika . </p><p> – Sudjelovati u razgovoru ili raspravi u kojemu se prepričava događaj na temelju vlastitoga slušanja , čitanja ili gledanja . </p><p> – Samostalno upisati podatke u jednostavne obrasce . </p>
9.13
#205231607,doc#299851,2011_12_151_3143.html poznate i bliske osobe , predmete i poznati unutarnji i vanjski prostor uz događaj na temelju predloška , zadanoga teksta ili iskustva . </p><p> – Razumjeti i poštovati obilježja hrvatske , svoje
9.13
#205231576,doc#299851,2011_12_151_3143.html uputu i samostalno oblikovati i pisati vezani tekst u kojemu je prepričan jednostavan događaj na temelju predloška , zadanoga teksta ili iskustva . </p><p> – Uz uputu i samostalno opisati sebe ,
9.13
#205231552,doc#299851,2011_12_151_3143.html <p> – Uz putu ili samostalno oblikovati i pisati odgovor , pitanje , obavijest molbu na temelju zadanoga ili samostalno odabranoga predloška . </p><p> – Uz uputu i samostalno oblikovati i pisati vezani
9.13
#205231530,doc#299851,2011_12_151_3143.html podatke u jednostavne obrasce . </p><p> – Oblikovati i pisati jednostavne rečenice i složene rečenice na temelju zadanog ili samostalno odabranoga predloška . </p><p> – Uz putu ili samostalno oblikovati i pisati odgovor
9.13
#205231272,doc#299851,2011_12_151_3143.html molbu i kratki obavijesni tekst . </p><p> – Uz uputu ili samostalno prepričati jednostavan događaj na temelju iskustva ili zadanoga teksta . </p><p> – Uz uputu ili samostalno opisati sebe , poznate i
9.13
#205230059,doc#299851,2011_12_151_3143.html pripremnu nastavu namijenjen je učenicima koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik , na temelju čl . 43 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (
9.13
#205229837,doc#299851,2011_12_151_3143.html u drugom sustavu . </p><p> Potpis _ ________________ </p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 3143 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 10 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
9.13
#205228978,doc#299850,2011_12_151_3142.html zapošljavanje </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Mirovina ( osobna , obiteljska , invalidska ) </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih
9.13
#205228959,doc#299850,2011_12_151_3142.html <p><tr> Naknada plaće ( bolovanje , porodiljna naknada ) </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada za vrijeme nezaposlenosti na temelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Mirovina ( osobna , obiteljska , invalidska ) </p><p> DA </p>
9.13
#205228638,doc#299850,2011_12_151_3142.html zapošljavanje </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Mirovina ( osobna , obiteljska , invalidska ) </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih
9.13
#205228619,doc#299850,2011_12_151_3142.html <p><tr> Naknada plaće ( bolovanje , porodiljna naknada ) </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada za vrijeme nezaposlenosti na temelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Mirovina ( osobna , obiteljska , invalidska ) </p><p> DA </p>
9.13
#205227985,doc#299850,2011_12_151_3142.html zapošljavanje </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Mirovina ( osobna , obiteljska , invalidska ) </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih
9.13
#205227966,doc#299850,2011_12_151_3142.html <p><tr> Naknada plaće ( bolovanje , porodiljna naknada ) </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada za vrijeme nezaposlenosti na temelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Mirovina ( osobna , obiteljska , invalidska ) </p><p> DA </p>
9.13
#205226442,doc#299850,2011_12_151_3142.html za djecu koja pohađaju srednju školu ) </p><p> 5 . dokaz o obvezi uzdržavanja djeteta na temelju propisa o obiteljskim odnosima </p><p> 6 . dokaz o vlasništvu nekretnina i drugi dokazi </p><p> Potpis _
9.13
#205226139,doc#299850,2011_12_151_3142.html zapošljavanje </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Mirovina ( osobna , obiteljska , invalidska ) </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih
9.13
#205226120,doc#299850,2011_12_151_3142.html <p><tr> Naknada plaće ( bolovanje , porodiljna naknada ) </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada za vrijeme nezaposlenosti na temelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Mirovina ( osobna , obiteljska , invalidska ) </p><p> DA </p>
9.13
#205225624,doc#299850,2011_12_151_3142.html za djecu koja pohađaju srednju školu ) </p><p> e ) dokaz o obvezi uzdržavanja djeteta na temelju propisa o obiteljskim odnosima </p><p> f ) dokaz o vlasništvu nekretnina i drugi dokazi </p><p> _ ________________
9.13
#205225316,doc#299850,2011_12_151_3142.html zapošljavanje </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Mirovina ( osobna , obiteljska , invalidska ) </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih
9.13
#205225297,doc#299850,2011_12_151_3142.html <p><tr> Naknada plaće ( bolovanje , porodiljna naknada ) </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada za vrijeme nezaposlenosti na temelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Mirovina ( osobna , obiteljska , invalidska ) </p><p> DA </p>
9.13
#205225004,doc#299850,2011_12_151_3142.html zapošljavanje </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Mirovina ( osobna , obiteljska , invalidska ) </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih
9.13
#205224985,doc#299850,2011_12_151_3142.html <p><tr> Naknada plaće ( bolovanje , porodiljna naknada ) </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Naknada za vrijeme nezaposlenosti na temelju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Mirovina ( osobna , obiteljska , invalidska ) </p><p> DA </p>
9.13
#205224766,doc#299850,2011_12_151_3142.html <p> NE </tr></p><p><tr> Ako da , da li ostvarujete doplatak za pomoć i njegu druge osobe na temelju drugih propisa : </p><p> DA </p><p> NE </tr></p><p><tr> Da li iz drugih sustava ostvarujete pojedina prava radi ublažavanja
9.13
#205224292,doc#299850,2011_12_151_3142.html I PREZIME PODNOSITELJA ZAHTJEVA </p><p> _ _______________________________________ </p><p> ADRESA </p><p> _ _______________________________________ </p><p> MJESTO I DATUM </p><p> _ _______________________________________ </p><p> Na temelju članka 37 . stavak 1 . i 2 . Zakona o socijalnoj skrbi ( »
9.13
#205224080,doc#299850,2011_12_151_3142.html , naknade ostvarene na temelju Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama , naknade ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ) , ugovor
9.13
#205224069,doc#299850,2011_12_151_3142.html za tjelesno oštećenje , katastarski prihod , naknada za vrijeme nezaposlenosti , naknade ostvarene na temelju Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama , naknade ostvarene na temelju Zakona o pravima hrvatskih
9.13
#205223614,doc#299850,2011_12_151_3142.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 3142 </p><p> Na temelju članka 131 . Zakona o socijalnoj skrbi ( » Narodne novine « broj 57/2011 .
9.13
#205223424,doc#299849,2011_12_151_3096.html prosinca 2011 . </p><p> Ministar Dražen Bošnjaković , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3096 </p><p> Na temelju članka 120 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , a polazeći od Rezolucije Hrvatskoga sabora o pristupanju
9.13
#205222929,doc#299848,2011_12_151_3141.html prosinca 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 3141 </p><p> Na temelju članka 21 . stavak 1 . Stečajnog zakona ( « Narodne novine « , broj
9.13
#205222825,doc#299847,2011_12_151_3140.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3140 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205222702,doc#299846,2011_12_151_3139.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3139 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205222592,doc#299845,2011_12_151_3138.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3138 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205222494,doc#299844,2011_12_151_3137.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3137 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205222390,doc#299843,2011_12_151_3136.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3136 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205222282,doc#299842,2011_12_151_3135.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3135 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205222184,doc#299841,2011_12_151_3134.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3134 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205222086,doc#299840,2011_12_151_3133.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3133 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205221980,doc#299839,2011_12_151_3132.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3132 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205221847,doc#299838,2011_12_151_3095.html prosinca 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3095 </p><p> Na temelju članka 142 . stavka 1 . i 3 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor
9.13
#205221732,doc#299837,2011_12_151_3131.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3131 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205221630,doc#299836,2011_12_151_3130.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3130 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205221532,doc#299835,2011_12_151_3129.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3129 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205221430,doc#299834,2011_12_151_3128.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3128 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205221330,doc#299833,2011_12_151_3127.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3127 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205221220,doc#299832,2011_12_151_3126.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3126 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205221122,doc#299831,2011_12_151_3125.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3125 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205221024,doc#299830,2011_12_151_3124.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3124 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205220900,doc#299829,2011_12_151_3123.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3123 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205220794,doc#299828,2011_12_151_3122.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3122 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205220722,doc#299827,2011_12_151_3094.html prosinca 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3094 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske te članka 31 . Poslovnika Hrvatskoga
9.13
#205220609,doc#299826,2011_12_151_3121.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3121 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205220499,doc#299825,2011_12_151_3120.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3120 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205220412,doc#299824,2011_12_151_3119.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3119 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205220325,doc#299823,2011_12_151_3118.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3118 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205220228,doc#299822,2011_12_151_3117.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3117 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205220143,doc#299821,2011_12_151_3116.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3116 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205220044,doc#299820,2011_12_151_3115.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3115 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205219945,doc#299819,2011_12_151_3114.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3114 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205219852,doc#299818,2011_12_151_3113.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3113 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205219753,doc#299817,2011_12_151_3112.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3112 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205219681,doc#299816,2011_12_151_3093.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3093 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske te članka 31 . Poslovnika Hrvatskoga
9.13
#205219595,doc#299815,2011_12_151_3111.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3111 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205219506,doc#299814,2011_12_151_3110.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3110 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205219415,doc#299813,2011_12_151_3109.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3109 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205219324,doc#299812,2011_12_151_3108.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3108 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205219233,doc#299811,2011_12_151_3107.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3107 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205219136,doc#299810,2011_12_151_3106.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3106 </p><p> Na temelju članka 110 , stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205219023,doc#299809,2011_12_151_3105.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3105 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205218912,doc#299808,2011_12_151_3104.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3104 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205218805,doc#299807,2011_12_151_3103.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3103 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205218700,doc#299806,2011_12_151_3102.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3102 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205218557,doc#299805,2011_12_150_3077.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3077 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 58 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#205218424,doc#299804,2011_12_150_3076.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3076 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , članka 5 . i 92 . Poslovnika Hrvatskoga
9.13
#205217902,doc#299803,2011_12_150_3075.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3075 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 14
9.13
#205216431,doc#299802,2011_12_150_3074.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3074 </p><p> Na temelju članka 6 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski sabor na sjednici 22 . prosinca 2011
9.13
#205216322,doc#299801,2011_12_150_3073.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3073 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , članka 5 . i 105 . Poslovnika Hrvatskoga
9.13
#205216248,doc#299800,2011_12_150_3072.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3072 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske te članka 5 . i 31
9.13
#205216174,doc#299799,2011_12_150_3071.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3071 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske te članka 5 . i 31
9.13
#205216100,doc#299798,2011_12_150_3070.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3070 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske te članka 5 . i 31
9.13
#205215941,doc#299797,2011_12_150_3092.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3092 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
9.13
#205215737,doc#299796,2011_12_150_3091.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3091 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA OVRŠNOG
9.13
#205215457,doc#299795,2011_12_150_3090.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3090 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
9.13
#205215184,doc#299794,2011_12_150_3089.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3089 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
9.13
#205214551,doc#299793,2011_12_150_3088.html regionalne ) samouprave , službenike imenuje i razrješava Vlada na prijedlog čelnika tijela , na temelju javnog natječaja , na razdoblje od četiri godine . </p><p> ( 2 ) Do provedbe javnog
9.13
#205214325,doc#299793,2011_12_150_3088.html <p> Predsjedatelj sjednice Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3088 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#205214250,doc#299792,2011_12_150_3069.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3069 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske te članka 5 . i 31
9.13
#205213286,doc#299791,2011_12_150_3087.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3087 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#205212474,doc#299790,2011_12_150_3086.html <p> O zahtjevu za naknadu troškova odlučuje zaključkom voditelj postupka koji je pozvao stranku , na temelju propisa kojim se uređuje naknada troškova svjedocima , u upravnom postupku . </p><p> Protiv zaključka iz
9.13
#205211510,doc#299790,2011_12_150_3086.html . </p><p> Ako se u tijeku proračunske godine značajno poveća opseg rada tijela državne uprave na temelju zakona ili drugih propisa , za obavljanje tih djelatnosti osigurat će se dodatna sredstva ,
9.13
#205211482,doc#299790,2011_12_150_3086.html državne uprave dužna su Vladi dostaviti zahtjev za osiguranje sredstava za iduću proračunsku godinu na temelju plana rada tijela s obrazloženjem najkasnije do 30 . rujna tekuće godine . </p><p> Ako se
9.13
#205210478,doc#299790,2011_12_150_3086.html , kao i druga pitanja od osobitog značaja za rad tijela državne uprave . </p><p> Na temelju uredbe o unutarnjem ustrojstvu tijela državne uprave iz stavka 1 . ovoga članka , pravilnikom
9.13
#205210074,doc#299790,2011_12_150_3086.html razrješuje ministar nadležan za poslove opće uprave , na prijedlog predstojnika ureda , a na temelju prethodno provedenog javnog natječaja . </p><p> Zamjenik predstojnika ureda državne uprave zamjenjuje predstojnika u slučaju njegove
9.13
#205209843,doc#299790,2011_12_150_3086.html . </p><p> Predstojnika ureda državne uprave u jedinici područne ( regionalne ) samouprave imenuje Vlada na temelju javnog natječaja kojeg provodi središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove opće uprave . </p><p> Predstojnika
9.13
#205209573,doc#299790,2011_12_150_3086.html koje mu povjeri ravnatelj . </p><p> Zamjenika ravnatelja imenuje Vlada na prijedlog ravnatelja , a na temelju javnoga natječaja . </p><p> Zamjenik ravnatelja odgovoran je za svoj rad ravnatelju i Vladi . </p><p> B
9.13
#205209120,doc#299790,2011_12_150_3086.html . </p><p> Glavnog tajnika državnog ureda imenuje Vlada na prijedlog predstojnika državnog ureda , a na temelju javnoga natječaja . </p><p> Glavni tajnik državnog ureda za svoj rad odgovara predstojniku državnog ureda . </p>
9.13
#205208997,doc#299790,2011_12_150_3086.html koje mu povjeri predstojnik . </p><p> Zamjenika predstojnika imenuje Vlada na prijedlog predstojnika , a na temelju javnoga natječaja . </p><p> Zamjenik predstojnika državnog ureda je za svoj rad odgovoran predstojniku i Vladi
9.13
#205208356,doc#299790,2011_12_150_3086.html mu povjeri ministar . </p><p> Glavnog tajnika ministarstva imenuje Vlada na prijedlog ministra , a na temelju javnog natječaja . </p><p> Glavni tajnik ministarstva za svoj rad odgovara ministru i Vladi . </p><p> e
9.13
#205207678,doc#299790,2011_12_150_3086.html podataka i obavijesti , izradom odgovarajućih stručnih podloga te na druge prikladne načine . </p><p> Na temelju izrađenih stručnih podloga ( izvješća , elaborata , analiza , itd . ) te na
9.13
#205207288,doc#299790,2011_12_150_3086.html stvari kod nadziranih osoba , saslušati pojedine osobe u upravnom postupku , pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba , kao i obavljati druge radnje u skladu sa
9.13
#205205959,doc#299790,2011_12_150_3086.html imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu : Vlada ) , na temelju javnoga natječaja , ako zakonom nije drukčije određeno . </p><p> Članak 8 . </p><p> Poslove državne uprave
9.13
#205205562,doc#299790,2011_12_150_3086.html tijelima jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ili drugim pravnim osobama koje na temelju zakona imaju javne ovlasti ( u daljnjem tekstu : pravne osobe koje imaju javne ovlasti
9.13
#205205417,doc#299790,2011_12_150_3086.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3086 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE
9.13
#205205255,doc#299789,2011_12_150_3085.html 2012 . godinu središnja tijela državne uprave koja nastavljaju s radom financirat će se na temelju odluke o privremenom financiranju koju je donio Hrvatski sabor . </p><p> Sredstva osigurana odlukom o privremenom
9.13
#205205224,doc#299789,2011_12_150_3085.html sredstva , prava i obveze , preuzimaju središnja tijela državne uprave koja preuzimaju poslove na temelju ovoga Zakona , razmjerno preuzetim poslovima . </p><p> Članak 42 . </p><p> Do donošenja državnog proračuna za
9.13
#205203998,doc#299789,2011_12_150_3085.html , obrađuje , čuva , analizira , objavljuje i daje na korištenje statističke podatke na temelju jedinstvene metodologije i jedinstvenih statističkih standarda ; unapređivanje statističkih metoda ; izgrađivanje statističkoga informacijskoga sustava
9.13
#205202790,doc#299789,2011_12_150_3085.html javnu nabavu i objavljuje sklopljene ugovore i okvirne sporazume , kao i ugovore sklopljene na temelju okvirnih sporazuma ; izradu dokumentacije za nadmetanje i ostale potrebne dokumentacije ; provođenje postupaka nabave
9.13
#205194585,doc#299789,2011_12_150_3085.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3085 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O USTROJSTVU I
9.13
#205194030,doc#299788,2011_12_150_3084.html i način rada ureda Vlade detaljnije se uređuju uredbom Vlade . </p><p> Članak 28 . </p><p> Na temelju pisanoga sporazuma između Vlade i drugih tijela državne vlasti , mogu se ustrojiti određene zajedničke
9.13
#205192413,doc#299788,2011_12_150_3084.html stupaju na dužnost kad im povjerenje iskaže većina svih zastupnika u Hrvatskom saboru . </p><p> Na temelju odluke Hrvatskoga sabora o iskazivanju povjerenja Vladi , rješenje o imenovanju predsjednika Vlade donosi Predsjednik
9.13
#205192118,doc#299788,2011_12_150_3084.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3084 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O VLADI REPUBLIKE
9.13
#205192036,doc#299787,2011_12_150_3083.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3083 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 5 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#205191956,doc#299786,2011_12_150_3082.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3082 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 5 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#205191888,doc#299785,2011_12_150_3081.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3081 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 5 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#205191820,doc#299784,2011_12_150_3080.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3080 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 5 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#205191694,doc#299783,2011_12_150_3079.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3079 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 74 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#205191564,doc#299782,2011_12_150_3078.html dr . sc . Jasna Omejec , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3078 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 60 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#205191156,doc#299781,2011_02_15_295.html <p> Član Uprave Ivan Vrljić , v . r . </div></p><p><div> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 295 </p><p> Na temelju članka 11 . točke 2 . i 3 . Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske (
9.13
#205190892,doc#299780,2011_02_15_294.html Ivan Vrljić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 294 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavka 1 . točke 1 . i članka 8 . stavka
9.13
#205190605,doc#299779,2011_02_15_293.html Ivan Vrljić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 293 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 1 . i članka
9.13
#205190358,doc#299778,2011_02_15_292.html Ivan Vrljić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 292 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#205190121,doc#299777,2011_02_15_291.html Ivan Vrljić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 291 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#205189867,doc#299776,2011_02_15_290.html Ivan Vrljić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 290 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#205189662,doc#299775,2011_02_15_289.html te postoci i podaci u rasponu . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 289 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . stavak 1 . točka 10 . i članka 8 . stavak
9.13
#205189499,doc#299774,2011_02_15_288.html upravnim pristojbama , zatražiti prisilnu naplatu upravne pristojbe od pristojbenog obveznika . </p><p> 9 . Na temelju članka 59 . stavka 1 . ZZTN rješenja Agencije iz članka 57 . točke 2
9.13
#205187113,doc#299774,2011_02_15_288.html bit će odgovornost poduzetnika Intereuropa sajam . UPS pridržava pravo pribavljati samo određenu imovinu na temelju ishoda detaljnije analize i procjena koje se imaju izvršiti . </p><p> Odredba Memoranduma pod nazivom »
9.13
#205182868,doc#299774,2011_02_15_288.html . , određuje se da će se svako ponašanje suprotno pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u EU , posebice članaka 81
9.13
#205180409,doc#299774,2011_02_15_288.html . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 288 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 34 . , članka 12 . stavaka 1 . , 2 . i 4
9.13
#205178350,doc#299773,2011_02_15_287.html . </p><p> Glavna urednica Zdenka Pogarčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 287 </p><p> Na temelju članka 116 . stavka 4 . Zakona o platnom prometu ( » Narodne novine «
9.13
#205178130,doc#299771,2011_12_149_3013.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3013 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205178000,doc#299770,2011_12_149_3012.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3012 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205177862,doc#299769,2011_12_149_3011.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3011 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205177732,doc#299768,2011_12_149_3010.html <p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3010 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205177601,doc#299767,2011_12_149_3068.html Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3068 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . stavak 1 . , 2 . i 3 . u svezi s
9.13
#205177480,doc#299766,2011_12_149_3067.html Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3067 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . stavak 1 . , 2 . i 3 . u svezi s
9.13
#205177351,doc#299765,2011_12_149_3066.html Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3066 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . stavak 1 . , 2 . i 3 . u svezi s
9.13
#205177258,doc#299764,2011_12_149_3065.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3065 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
9.13
#205177149,doc#299763,2011_12_149_3064.html dr . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3064 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
9.13
#205177027,doc#299762,2011_12_149_3009.html <p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3009 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205176931,doc#299761,2011_12_149_3063.html dr . sc . Radovan Fuchs , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3063 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#205176502,doc#299760,2011_12_149_3062.html Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 3062 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 7 . Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( »
9.13
#205176364,doc#299759,2011_12_149_3061.html grmlja i sl ) . </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3061 </p><p> Na temelju članka 47 . stavka 3 . i članka 49 . Zakona o slatkovodnom ribarstvu (
9.13
#205175250,doc#299758,2011_12_149_3060.html parcela godišnje . </p><p> ( 2 ) Uzorak za provođenje kontrole na terenu odabire se na temelju analize rizika . </p><p> ( 3 ) Kontrolu na terenu obavlja Agencija . </p><p> ( 4 )
9.13
#205175095,doc#299758,2011_12_149_3060.html šumskog zemljišta ili darovanju , pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim rješenjem nadležnog tijela ) na temelju koje poljoprivredno gospodarstvo ima pravo na korištenje zemljišta u preklapanju . O provedenoj promjeni Agencija
9.13
#205174883,doc#299758,2011_12_149_3060.html u ukupnu prihvatljivu površinu ARKOD parcele . </p><p> Zapisnik </p><p> Članak 10 . </p><p> ( 1 ) Na temelju izjave iz čl . 8 . st . 1 . ovoga Pravilnika , Agencija sastavlja
9.13
#205174678,doc#299758,2011_12_149_3060.html poljoprivrednog zemljišta </p><p> Članak 8 . </p><p> ( 1 ) Podaci o ARKOD parcelama dobivaju se na temelju izjave predstavnika poljoprivrednog gospodarstva korištenjem pomoćnih podataka , uz pomoć programske podrške koja omogućuje vizualizaciju
9.13
#205173424,doc#299758,2011_12_149_3060.html . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3060 </p><p> Na temelju članka 13 . Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ( » Narodne novine
9.13
#205173243,doc#299757,2011_12_149_3059.html , dipl . iur . , v . r . </p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3059 </p><p> Na temelju članka 10 . i članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
9.13
#205170918,doc#299756,2011_12_149_3058.html i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini . </p><p> U prosječnoj tromjesečnoj cijeni po učeniku izračunatoj na temelju upisanih učenika srednjih škola iskazanoj u koloni 4 navedene tablice , osim materijalnih i financijskih
9.13
#205169993,doc#299756,2011_12_149_3058.html , dipl . iur . , v . r . </p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3058 </p><p> Na temelju članka 143 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( »
9.13
#205166697,doc#299755,2011_12_149_3057.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3057 </p><p> Na temelju članka 143 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( »
9.13
#205166518,doc#299754,2011_12_149_3056.html <p> IX . </p><p> Kada javnu vatrogasnu postrojbu osnuje više jedinica lokalne samouprave , prihodi ostvareni na temelju dodatnog udjela poreza na dohodak od 1,3 % , sukladno članku 45 . Zakona o
9.13
#205163772,doc#299754,2011_12_149_3056.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3056 </p><p> Na temelju članka 58.a Zakona o vatrogastvu ( » Narodne novine « , br . 106/99 ,
9.13
#205163111,doc#299753,2011_12_149_3055.html . ove točke prema zahtjevu doma i vlastitoj procjeni opravdanosti zahtjeva . </p><p> VII . </p><p> Na temelju kriterija i mjerila iz točaka III . , IV . , V . i VI
9.13
#205161948,doc#299753,2011_12_149_3055.html dom za starije i nemoćne osobe ostvari naplatom cijene skrbi izvan vlastite obitelji , na temelju ugovora o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i korisnika , odnosno obveznika plaćanja cijene
9.13
#205161681,doc#299753,2011_12_149_3055.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3055 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 1 . Zakona o socijalnoj skrbi ( » Narodne novine «
9.13
#205160869,doc#299752,2011_12_149_3054.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3054 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 1 . Zakona o socijalnoj skrbi ( » Narodne novine «
9.13
#205160746,doc#299751,2011_12_149_3008.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3008 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205160519,doc#299750,2011_12_149_3053.html donose odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na svom području . </p><p> VII . </p><p> Na temelju kriterija i mjerila iz ove Odluke bilanciraju se sredstva županijama i Gradu Zagrebu za financiranje
9.13
#205160078,doc#299750,2011_12_149_3053.html , </p><p> – 5 % ukupnog iznosa iz točke I . ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja ugovorenih kreveta u pojedinoj županiji , odnosno Gradu Zagrebu u odnosu na
9.13
#205160033,doc#299750,2011_12_149_3053.html , </p><p> – 5 % ukupnog iznosa iz točke I . ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja zdravstvenih ustanova u pojedinoj županiji , odnosno Gradu Zagrebu u odnosu na
9.13
#205159991,doc#299750,2011_12_149_3053.html , </p><p> – 10 % ukupnog iznosa iz točke I . ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja lokaliteta na kojima se odvija zdravstvena djelatnost u pojedinoj županiji , odnosno
9.13
#205159950,doc#299750,2011_12_149_3053.html : </p><p> – 70 % ukupnog iznosa iz točke I . ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja osiguranih osoba u pojedinoj županiji , odnosno Gradu Zagrebu u odnosu na
9.13
#205159843,doc#299750,2011_12_149_3053.html način da se ne dovodi u pitanje ostvarivanje postojećih minimalnih standarda koji su utvrđeni na temelju kriterija iz točke III . ove Odluke , a raspoređeni županijama i Gradu Zagrebu u
9.13
#205156270,doc#299749,2011_12_149_3052.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3052 </p><p> Na temelju članka 45.a stavka 2 . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne )
9.13
#205155334,doc#299748,2011_12_149_3051.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3051 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205155215,doc#299747,2011_12_149_3050.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3050 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205155003,doc#299746,2011_12_149_3049.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3049 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205154690,doc#299745,2011_12_149_3048.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3048 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205154569,doc#299744,2011_12_149_3047.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3047 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205154449,doc#299743,2011_12_149_3046.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3046 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205154327,doc#299742,2011_12_149_3045.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3045 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205154203,doc#299741,2011_12_149_3044.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3044 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205154083,doc#299740,2011_12_149_3007.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3007 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205153950,doc#299739,2011_12_149_3043.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3043 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205153763,doc#299738,2011_12_149_3042.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3042 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205153601,doc#299737,2011_12_149_3041.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3041 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205153469,doc#299736,2011_12_149_3040.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3040 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205153323,doc#299735,2011_12_149_3039.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3039 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205153184,doc#299734,2011_12_149_3038.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3038 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205153052,doc#299733,2011_12_149_3037.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3037 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205152930,doc#299732,2011_12_149_3036.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3036 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205152807,doc#299731,2011_12_149_3035.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3035 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205152653,doc#299730,2011_12_149_3034.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3034 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205152501,doc#299729,2011_12_149_3006.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3006 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205152374,doc#299728,2011_12_149_3033.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3033 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205152226,doc#299727,2011_12_149_3032.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3032 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205152092,doc#299726,2011_12_149_3031.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3031 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205151937,doc#299725,2011_12_149_3030.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3030 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205151796,doc#299724,2011_12_149_3029.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3029 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205151679,doc#299723,2011_12_149_3028.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3028 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205151550,doc#299722,2011_12_149_3027.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3027 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205151430,doc#299721,2011_12_149_3026.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3026 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85 –
9.13
#205151311,doc#299720,2011_12_149_3025.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3025 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85 –
9.13
#205151192,doc#299719,2011_12_149_3024.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3024 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205151067,doc#299718,2011_12_149_3005.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3005 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205150947,doc#299717,2011_12_149_3023.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3023 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205150827,doc#299716,2011_12_149_3022.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3022 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205150699,doc#299715,2011_12_149_3021.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3021 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205150578,doc#299714,2011_12_149_3020.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3020 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205150449,doc#299713,2011_12_149_3019.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3019 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205150318,doc#299712,2011_12_149_3018.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3018 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205150186,doc#299711,2011_12_149_3017.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3017 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205150057,doc#299710,2011_12_149_3016.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3016 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205149927,doc#299709,2011_12_149_3015.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3015 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205149797,doc#299708,2011_12_149_3014.html . sc . Željko Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3014 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#205149213,doc#299707,2011_12_148_3001.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 3001 </p><p> Na temelju članka 22 . i članka 42 . stavka 3 . točke 14 . Zakona o
9.13
#205148926,doc#299706,2011_12_148_3000.html . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 3000 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 2 . a u vezi s člankom 23 . stavkom 2
9.13
#205148567,doc#299705,2011_12_148_2999.html razvoja Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2999 </p><p> Na temelju članka 107 . stavka 4 . i stavka 6 . Zakona o oružju ( »
9.13
#205147458,doc#299704,2011_12_148_2998.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2998 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#205143359,doc#299702,2011_12_148_2996.html sastavljanja zahtjeva </p><p> Potpis ovlaštenog predstavnika </tr></p><tr/> </tbody> </div></table><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2996 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 1 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ( » Narodne
9.13
#205142679,doc#299701,2011_12_148_2995.html te njihovom rasporedu na području djelovanja pružatelja pravne pomoći . Prilažu se preslici akata na temelju kojih je osigurana suradnja kvalificiranih osoba ( ugovor o radu , ugovor o djelu ,
9.13
#205142067,doc#299701,2011_12_148_2995.html . </p><p> ( 2 ) Ako je pružatelj pravne pomoći započeo s pružanjem pravne pomoći na temelju netočnih podataka navedenih u zahtjevu zbog čega po tom zahtjevu nije doneseno Rješenje , pružatelju
9.13
#205141882,doc#299701,2011_12_148_2995.html siječnja sljedeće godine . </p><p> ( 3 ) Uz izvješće se prilažu : </p><p> – Rješenja na temelju kojih je građanima pružena primarna pravna pomoć u izvještajnom periodu , </p><p> – popis Rješenja po
9.13
#205141784,doc#299701,2011_12_148_2995.html koje je postupak pružanja pravne pomoći dovršen u tom kvartalu . </p><p> ( 2 ) Na temelju članka 57 . st . 1 . Zakona udruge ovlaštene za pružanje besplatne pravne pomoći
9.13
#205141390,doc#299701,2011_12_148_2995.html Pružatelji pravne pomoći dužni su podnositi godišnja izvješća Ministarstvu pravosuđa o utrošku sredstava odobrenih na temelju projekata pružanja besplatne pravne pomoći . Izvješća se podnose najkasnije do 15 . siječnja tekuće
9.13
#205141206,doc#299701,2011_12_148_2995.html ( u daljnjem tekstu : Rješenje ) </p><p> ( 2 ) Pružena primarna pravna pomoć na temelju Rješenja za pojedinu pravnu radnju i vrstu postupka vrednuje bodovima na sljedeći način : </p><p> UPRAVNI
9.13
#205141171,doc#299701,2011_12_148_2995.html <p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Ocjena izvršenja projekta u izvještajnom razdoblju vrši se na temelju utroška sredstava odobrenih za projekt pružanja primarne pravne pomoći prema vrijednosti naznačene na Rješenju o
9.13
#205141063,doc#299701,2011_12_148_2995.html njihovom rasporedu na području djelovanja pružatelja primarne pravne pomoći </p><p> – prilažu se preslici akata na temelju kojih je osigurana suradnja kvalificiranih osoba ( ugovor o radu , ugovor o djelu ,
9.13
#205140561,doc#299701,2011_12_148_2995.html ) Vrednovanje projekata i dodjela sredstava za pružanje primarne pravne pomoći vršit će se na temelju sljedećih kriterija : </p><p> – usmjerenost prema posebno osjetljivim društvenim skupinama u pružanju primarne pravne pomoći
9.13
#205140540,doc#299701,2011_12_148_2995.html sredstava za pružanje besplatne pravne pomoći . Sredstva za pružanje pravne pomoći dodjeljuju se na temelju prihvaćenih projekata . </p><p> ( 2 ) Vrednovanje projekata i dodjela sredstava za pružanje primarne pravne
9.13
#205140366,doc#299701,2011_12_148_2995.html . OPĆE ODREDBE </p><p> Članak 1 . </p><p> Ovim Pravilnikom uređuju se kriteriji za vrednovanje projekata na temelju kojih se financira rad udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći ( u daljnjem tekstu
9.13
#205139335,doc#299700,2011_12_148_2994.html ocjeni pojedinih dokaza , razloge zbog kojih je usvojen zahtjev stranke , te propis na temelju kojeg je riješena upravna stvar . </p><p> Također , obrazloženje Rješenje sadrži i upozorenje o nastupanju
9.13
#205139060,doc#299700,2011_12_148_2994.html njegova kućanstva o dozvoli uvida u sve podatke imovini i dohotku . </p><p> Nadležni Ured na temelju suglasnosti iz stavka 1 . ovog članka , postupa na način i u skladu s
9.13
#205135809,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave . </p><p> Odredbe članka 23 . ovoga Zakona primjenjivat će se na pravne lijekove
9.13
#205133516,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovršna je isprava na temelju koje se u Republici Hrvatskoj ovrha može tražiti kao na temelju ovršne odluke hrvatskoga suda . </p><p> Ako je , prema odredbi članka 21 . stavka 2
9.13
#205133505,doc#299699,2011_12_148_2993.html . 1896/2006 . ) koji je izdao sud u Republici Hrvatskoj ovršna je isprava na temelju koje se u Republici Hrvatskoj ovrha može tražiti kao na temelju ovršne odluke hrvatskoga suda
9.13
#205130876,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , u članku 502 . stavku 1 . riječi : » u trgovačkim
9.13
#205130592,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , u članku 501 . riječi : » u trgovačkim sporovima « zamjenjuju
9.13
#205130509,doc#299699,2011_12_148_2993.html stranke ne mogu izvan ročišta davati izjave usmeno na zapisnik kod suda . </p><p> Isprava na temelju koje se izdaje platni nalog prema čl . 446 . ovog Zakona ne mora biti
9.13
#205130445,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , u članku 500 . u uvodnoj rečenici riječi : » u trgovačkim
9.13
#205129521,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , brišu se članci 493 . i 494 . </i></p><p> Pripremanje glavne rasprave </p><p> Članak
9.13
#205129299,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , brišu se članci 489 . a , 490 . i 491 . </i></p>
9.13
#205129209,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 489 . je izmijenjen . </i></p><p> Pravila o postupku pred trgovačkim sudovima
9.13
#205129108,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , u članku 488 . riječi : » u trgovačkim sporovima « zamjenjuje
9.13
#205124827,doc#299699,2011_12_148_2993.html isprave , ali je u tužbi iznesena osnova i visina dugovanja i naznačeni dokazi na temelju kojih se može utvrditi istinitost tužbenih navoda . </p><p> Člankom 16 . ZIZPP-a ( NN 91/92
9.13
#205124644,doc#299699,2011_12_148_2993.html treba posebno navesti razloge zbog kojih predlaže njegovo izdavanje umjesto da predlaže određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave . Ako sud ocijeni da razlozi koje je tužitelj naveo ne opravdavaju njegov
9.13
#205123475,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , dodani su stavci 2 . , 3 . , 4 . i
9.13
#205120192,doc#299699,2011_12_148_2993.html , dodan stavak 2 . </p><p> Postupak pravomoćno završen presudom na temelju priznanja i presudom na temelju odricanja može se ponoviti zato što je izjava o priznanju , odnosno odricanju dana u
9.13
#205120187,doc#299699,2011_12_148_2993.html stupanja na snagu ovoga Zakona , dodan stavak 2 . </p><p> Postupak pravomoćno završen presudom na temelju priznanja i presudom na temelju odricanja može se ponoviti zato što je izjava o priznanju
9.13
#205120106,doc#299699,2011_12_148_2993.html upotrijebljeni u prijašnjem postupku . </p><p> Postupak pravomoćno završen presudom na temelju priznanja , presudom na temelju odricanja , presudom zbog ogluhe i presudom zbog izostanka ne može se ponoviti zbog razloga
9.13
#205120101,doc#299699,2011_12_148_2993.html te činjenice ili dokazi bili upotrijebljeni u prijašnjem postupku . </p><p> Postupak pravomoćno završen presudom na temelju priznanja , presudom na temelju odricanja , presudom zbog ogluhe i presudom zbog izostanka ne
9.13
#205120074,doc#299699,2011_12_148_2993.html stranka sazna za nove činjenice ili nađe ili stekne mogućnost da upotrijebi nove dokaze na temelju kojih je za stranku mogla biti donesena povoljnija odluka da su te činjenice ili dokazi
9.13
#205116550,doc#299699,2011_12_148_2993.html ( članak 382 . stavak 4 . ) . </p><p> Revizija je nepotpuna ako se na temelju nje ne može utvrditi koja se presuda pobija i ako nije potpisana . </p><p> Članak 390
9.13
#205115798,doc#299699,2011_12_148_2993.html stavka 1 . ovoga Zakona kojom se potvrđuje presuda na temelju priznanja ili presuda na temelju odricanja revizija se može izjaviti samo iz razloga iz stavka 1 . točke 1 .
9.13
#205115793,doc#299699,2011_12_148_2993.html revizija iz članka 382 . stavka 1 . ovoga Zakona kojom se potvrđuje presuda na temelju priznanja ili presuda na temelju odricanja revizija se može izjaviti samo iz razloga iz stavka
9.13
#205113423,doc#299699,2011_12_148_2993.html uzeti u obzir i činjenice o postojanju kojih je prvostupanjski sud izveo nepravilan zaključak na temelju drugih činjenica koje je po njegovoj ocjeni pravilno utvrdio . </p><p> U slučaju u kojem su
9.13
#205113334,doc#299699,2011_12_148_2993.html među strankama nisu sporne , ili </p><p> 2 ) da ih je moguće utvrditi i na temelju isprava i izvedenih dokaza koji se nalaze u spisu , neovisno o tome je li
9.13
#205112266,doc#299699,2011_12_148_2993.html 2003 . ) u stavku 1 . riječi : » u sjednici vijeća ili na temelju održane rasprave « brisane su . </p><p> Drugostupanjski sud može ukinuti presudu i kad stranka traži
9.13
#205110437,doc#299699,2011_12_148_2993.html ) ako je protivno odredbama ovoga Zakona donio presudu na temelju priznanja , presudu na temelju odricanja , presudu zbog ogluhe , presudu zbog izostanka ili presudu bez održavanja rasprave , </p>
9.13
#205110432,doc#299699,2011_12_148_2993.html « brisane su . </p><p> 5 ) ako je protivno odredbama ovoga Zakona donio presudu na temelju priznanja , presudu na temelju odricanja , presudu zbog ogluhe , presudu zbog izostanka ili
9.13
#205110159,doc#299699,2011_12_148_2993.html prosinca 2003 . ) stavak izmijenjen . </p><p> Kada presudu na temelju priznanja i presudu na temelju odricanja pobija zbog toga što je izjava o priznanju ili odricanju dana u bitnoj zabludi
9.13
#205110154,doc#299699,2011_12_148_2993.html stupio na snagu 1 . prosinca 2003 . ) stavak izmijenjen . </p><p> Kada presudu na temelju priznanja i presudu na temelju odricanja pobija zbog toga što je izjava o priznanju ili
9.13
#205110090,doc#299699,2011_12_148_2993.html : » može« zamijenjena riječju : » mogu«. </p><p> Presuda na temelju priznanja i presuda na temelju odricanja mogu se pobijati zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka iz članka 354 . stavka
9.13
#205110085,doc#299699,2011_12_148_2993.html presuda « , a riječ : » može« zamijenjena riječju : » mogu«. </p><p> Presuda na temelju priznanja i presuda na temelju odricanja mogu se pobijati zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka
9.13
#205109759,doc#299699,2011_12_148_2993.html žalba podnosi , </p><p> 4 ) potpis podnositelja žalbe . </p><p> Članak 351 . </p><p> Ako se na temelju podataka iz žalbe ne može utvrditi koja se presuda pobija ili ako žalba nije potpisana
9.13
#205109140,doc#299699,2011_12_148_2993.html prijepisu samo ako je protiv toga rješenja dopuštena posebna žalba , ili ako se na temelju rješenja može odmah tražiti ovrha , ili ako to zahtijeva upravljanje parnicom . </p><p> Člankom 193
9.13
#205108137,doc#299699,2011_12_148_2993.html presude zbog ogluhe , presude zbog izostanka , presude na temelju priznanja ili presude na temelju odricanja iznijet će se samo razlozi koji opravdavaju donošenje takvih presuda . </p><p> Člankom 188 .
9.13
#205108132,doc#299699,2011_12_148_2993.html . izmijenjen . </p><p> U obrazloženju presude zbog ogluhe , presude zbog izostanka , presude na temelju priznanja ili presude na temelju odricanja iznijet će se samo razlozi koji opravdavaju donošenje takvih
9.13
#205107614,doc#299699,2011_12_148_2993.html izraditi i otpremiti u roku od trideset dana od donošenja . Predsjednik suda može na temelju obrazloženog prijedloga suca pojedinca , odnosno predsjednika vijeća dopustiti produženje toga roka za daljnjih trideset
9.13
#205106001,doc#299699,2011_12_148_2993.html ne mogu raspolagati ( članak 3 . stavak 3 . ) . </p><p> Donošenje presude na temelju odricanja odgodit će se ako je potrebno da se o okolnostima iz stava 3 .
9.13
#205105969,doc#299699,2011_12_148_2993.html <p> Za odricanje od tužbenog zahtjeva nije potreban pristanak tuženika . </p><p> Sud neće donijeti presudu na temelju odricanja i kad je udovoljeno potrebnim uvjetima ako utvrdi da je riječ o zahtjevu kojim
9.13
#205105950,doc#299699,2011_12_148_2993.html , sud će bez daljnjega raspravljanja donijeti presudu kojom odbija tužbeni zahtjev ( presuda na temelju odricanja ) . </p><p> Za odricanje od tužbenog zahtjeva nije potreban pristanak tuženika . </p><p> Sud neće
9.13
#205105844,doc#299699,2011_12_148_2993.html ne mogu raspolagati ( članak 3 . stavak 3 . ) . </p><p> Donošenje presude na temelju priznanja odgodit će se ako je potrebno da se o okolnostima iz stavka 2 .
9.13
#205105811,doc#299699,2011_12_148_2993.html prihvaća tužbeni zahtjev ( presuda na temelju priznanja ) . </p><p> Sud neće donijeti presudu na temelju priznanja i kad je udovoljeno potrebnim uvjetima , ako nađe da je riječ o zahtjevu
9.13
#205105802,doc#299699,2011_12_148_2993.html , sud će bez daljnjeg raspravljanja donijeti presudu kojom prihvaća tužbeni zahtjev ( presuda na temelju priznanja ) . </p><p> Sud neće donijeti presudu na temelju priznanja i kad je udovoljeno potrebnim
9.13
#205105773,doc#299699,2011_12_148_2993.html <p> Do pravomoćnosti međupresude sud će zastati s raspravljanjem o iznosu tužbenog zahtjeva . </p><p> Presuda na temelju priznanja </p><p> Članak 331 . </p><p> Ako tuženik do zaključenja glavne rasprave prizna tužbeni zahtjev , sud
9.13
#205105548,doc#299699,2011_12_148_2993.html presudu ako je tužbeni zahtjev koji se tiče više suparničara sazrio za konačnu odluku na temelju priznanja ili odricanja samo prema kojem od suparničara , ili ako je neki od više
9.13
#205105493,doc#299699,2011_12_148_2993.html za odluku . </p><p> Sud je dužan bez odgode donijeti djelomičnu presudu ako su , na temelju priznanja ili odricanja od više istaknutih zahtjeva samo neki sazreli za konačnu odluku , ili
9.13
#205105411,doc#299699,2011_12_148_2993.html snagu 1 . prosinca 2003 . ) članak 329 . izmijenjen . </p><p> Ako su na temelju raspravljanja sazreli za konačnu odluku samo neki od više tužbenih zahtjeva , ili ako je
9.13
#205103181,doc#299699,2011_12_148_2993.html ili na zapisnik kod parničnog suda , donese presudu na temelju priznanja odnosno presudu na temelju odricanja te da primi na zapisnik sudsku nagodbu . </p><p> Člankom 168 . ZIDZPP-a ( NN
9.13
#205103176,doc#299699,2011_12_148_2993.html , dane u pisanom obliku ili na zapisnik kod parničnog suda , donese presudu na temelju priznanja odnosno presudu na temelju odricanja te da primi na zapisnik sudsku nagodbu . </p><p> Člankom
9.13
#205101269,doc#299699,2011_12_148_2993.html troškova rješenjem . Protiv toga rješenja posebna žalba nije dopuštena , a ovrha se na temelju njega može tražiti prije njegove pravomoćnosti . </p><p> Stranke mogu i između ročišta za glavnu raspravu
9.13
#205101132,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 299 . izmijenjen . </p><p> Stranke su dužne već u tužbi i
9.13
#205099685,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , dosadašnji stavak 3 . koji postaje stavak 4 . izmijenjen je . </p>
9.13
#205099570,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , dodan je novi stavak 3 . </p><p> Ako je potrebno da se za
9.13
#205099277,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 285 . je izmijenjen . </p><p> U odgovoru na tužbu tuženik se
9.13
#205099148,doc#299699,2011_12_148_2993.html 284 . i naslov iznad njega su izmijenjeni . </p><p> Ako sud smatra da se na temelju tužbe može dalje postupati , naredit će da se primjerak tužbe dostavi tuženiku radi podnošenja
9.13
#205099128,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 284 . i naslov iznad njega su izmijenjeni . </p><p> Ako sud
9.13
#205098519,doc#299699,2011_12_148_2993.html <p> Sud može u tijeku pripremanja glavne rasprave donijeti presudu na temelju priznanja , presudu na temelju odricanja , presudu zbog ogluhe , presudu zbog izostanka , presudu bez održavanja rasprave i
9.13
#205098514,doc#299699,2011_12_148_2993.html » sud«. </p><p> Članak 279 . </p><p> Sud može u tijeku pripremanja glavne rasprave donijeti presudu na temelju priznanja , presudu na temelju odricanja , presudu zbog ogluhe , presudu zbog izostanka ,
9.13
#205094299,doc#299699,2011_12_148_2993.html o činjenicama koje se tiču rođenja , sklapanja braka ili smrti te kad je na temelju posebnih propisa dužan podnijeti prijavu ili dati izjavu . </p><p> Članak 240 . </p><p> Opravdanost razloga za
9.13
#205093792,doc#299699,2011_12_148_2993.html dužnosti treće osobe da podnese ispravu može se izvršiti prema pravima ovršnog postupka . </p><p> Na temelju rješenja kojim je trećoj osobi naloženo da preda određenu ispravu ovrha će se provesti po
9.13
#205092337,doc#299699,2011_12_148_2993.html . prestao važiti </p><p> Članak 222 . prestao je važiti 1 . siječnja 1983 . na temelju odredbi čl . 108 . Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u
9.13
#205090844,doc#299699,2011_12_148_2993.html u postupku , ali ako je prekid nastupio poslije zaključenja glavne rasprave sud može na temelju te rasprave donijeti odluku . </p><p> Člankom 110 . ZIDZPP-a ( NN 117/03 – stupio na
9.13
#205086867,doc#299699,2011_12_148_2993.html tražiti donošenje presude iz stavka 1 . ovoga članka prije dospjelosti tražbine . </p><p> Ovrha na temelju presude kojom je prihvaćen zahtjev iz stavka 1 . ovoga članka može se tražiti tek
9.13
#205084866,doc#299699,2011_12_148_2993.html prestao važiti . </p><p> Članak 178 . prestao je važiti 1 . siječnja 1983 . na temelju odredbi čl . 108 . Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u
9.13
#205084562,doc#299699,2011_12_148_2993.html postavljenog punomoćnika . </p><p> Kada je stranka ostvarila pravo na oslobođenje od plaćanja troškova postupka na temelju posebnog propisa kojim se uređuje besplatna pravna pomoć , a sud u postupku utvrdi da
9.13
#205084069,doc#299699,2011_12_148_2993.html troškova postupka ne primjenjuju se na stranku koja je oslobođena od plaćanja troškova postupka na temelju posebnog propisa kojim se uređuje besplatna pravna pomoć , osim odredaba članka 175 . i
9.13
#205083879,doc#299699,2011_12_148_2993.html <p> Članci 169 . do 171 . prestali su važiti 1 . siječnja 1983 . na temelju odredbi čl . 108 . Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u
9.13
#205083514,doc#299699,2011_12_148_2993.html . ovoga Zakona , kao i u slučaju presude na temelju priznanja i presude na temelju odricanja , ako povlačenje tužbe , odricanje ili odustanak od pravnog lijeka , priznanje ili
9.13
#205083509,doc#299699,2011_12_148_2993.html <p> U slučaju iz članka 158 . ovoga Zakona , kao i u slučaju presude na temelju priznanja i presude na temelju odricanja , ako povlačenje tužbe , odricanje ili odustanak od
9.13
#205082678,doc#299699,2011_12_148_2993.html glavnoj stvari . Protiv toga rješenja posebna žalba nije dopuštena , a ovrha se na temelju toga rješenja može tražiti prije njegove pravomoćnosti . </p><p> Člankom 84 . ZIDZPP-a ( NN 117/03
9.13
#205081823,doc#299699,2011_12_148_2993.html o glavnoj stvari . Protiv toga rješenja dopuštena je žalba , ali se ovrha na temelju njega može tražiti i prije njegove pravomoćnosti . </p><p> Zahtjev za naknadu troškova iz stavka 2
9.13
#205081379,doc#299699,2011_12_148_2993.html te naznačiti da osobu kojoj je pismeno predao osobno poznaje , odnosno broj isprave na temelju koje je utvrdio njenu istovjetnost i tko ju je izdao . </p><p> Člankom 78 . ZIDZPP-a
9.13
#205080931,doc#299699,2011_12_148_2993.html pokriće troškova postavljanja i rada zastupnika tuženika za primanje pismena dužan je predujmiti tužitelj na temelju rješenja suda protiv kojega nije dopuštena posebna žalba . Ako tužitelj ne predujmi ta sredstva
9.13
#205080657,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 146 . i naslov iznad su izmijenjeni . </p><p> Tužitelj ili njegov
9.13
#205080268,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 145 . i naslov iznad njega izmijenjeni . </p><p> Stranka ili njezin
9.13
#205078662,doc#299699,2011_12_148_2993.html prosinca 2003 . ) u stavku 2 . brisane su riječi : » ili na temelju posebne odluke suda koju je dostavljač dužan na zahtjev pokazati« . </p><p> Ako ocijeni da je
9.13
#205077828,doc#299699,2011_12_148_2993.html . prosinca 2003 . ) dodan članak 134.b . </p><p> Ako se određenim osobama , na temelju njihova zahtjeva i odobrenja predsjednika suda , dostava obavlja u sudu , pismena koja im
9.13
#205075041,doc#299699,2011_12_148_2993.html glavnoj stvari . Protiv toga rješenja posebna žalba nije dopuštena , a ovrha se na temelju njega može tražiti prije njegove pravomoćnosti . </p><p> Glava deveta ZAPISNICI </p><p> Članak 123 . </p><p> Zapisnik se
9.13
#205071656,doc#299699,2011_12_148_2993.html u punomoći nije pobliže odredila ovlaštenja punomoćnika , punomoćnik koji nije odvjetnik može , na temelju takve punomoći , obavljati sve radnje u postupku , ali mu je uvijek potrebno izričito
9.13
#205071280,doc#299699,2011_12_148_2993.html vođenje parnice , a nije pobliže odredila ovlaštenja u punomoći , odvjetnik je ovlašten na temelju takve punomoći : </p><p> 1 ) obavljati sve radnje u postupku , a osobito podnijeti tužbu
9.13
#205070835,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 90 . izmijenjen . </p><p> Ako se kao punomoćnik pojavi osoba koja
9.13
#205070713,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , dodan članak 89.a . </p><p> Stranku kao punomoćnik može zastupati samo odvjetnik ,
9.13
#205069532,doc#299699,2011_12_148_2993.html zakonski zastupnik . </p><p> Zakonski zastupnik određuje se zakonom ili aktom nadležnoga državnog organa donesenim na temelju zakona . </p><p> Članak 81 . </p><p> Zakonski zastupnik može u ime stranke poduzimati sve radnje u
9.13
#205066998,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , dodan članak 63.a . </p><p> U sporovima u kojima je nad objema strankama
9.13
#205065703,doc#299699,2011_12_148_2993.html na temelju jamstva proizvođača </p><p> Članak 53 . </p><p> Za suđenje u sporovima za zaštitu prava na temelju pisanog jamstva protiv proizvođača koji je jamstvo dao nadležan je , osim suda općemjesne nadležnosti
9.13
#205065689,doc#299699,2011_12_148_2993.html riječju : » društva« u odgovarajućim padežima . </p><p> Nadležnost u sporovima radi zaštite prava na temelju jamstva proizvođača </p><p> Članak 53 . </p><p> Za suđenje u sporovima za zaštitu prava na temelju pisanog
9.13
#205065619,doc#299699,2011_12_148_2993.html primjenjivat će se i u sporovima protiv društva osiguranja radi naknade štete trećim osobama na temelju propisa o neposrednoj odgovornosti društva osiguranja , a odredba stavka 1 . ovog članka i
9.13
#205064724,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 43 . briše se . </p><p> Članak 44 . </p><p> Člankom 23 .
9.13
#205064644,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 42 . izmijenjen . </p><p> Kad u prvom stupnju sudi vijeće ,
9.13
#205063986,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , članak 38 . briše se . </p><p> Članak 39 . </p><p> Ako se tužbom
9.13
#205062612,doc#299699,2011_12_148_2993.html <p> Članci 28 . do 32 . prestali su važiti 1 . siječnja 1983 . na temelju odredbi čl . 108 . Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u
9.13
#205060507,doc#299699,2011_12_148_2993.html sudac donosi odluku . U uvodu odluke navest će se da je odluka donesena na temelju prijedloga sudskog savjetnika . </p><p> Ako ne prihvati prijedlog kojeg mu je dao sudski savjetnik ,
9.13
#205060490,doc#299699,2011_12_148_2993.html postupka sudski savjetnik podnosi sucu kojeg na to ovlasti predsjednik suda , pisani prijedlog na temelju kojeg sudac donosi odluku . U uvodu odluke navest će se da je odluka donesena
9.13
#205060472,doc#299699,2011_12_148_2993.html su u prvom stupnju provoditi parnični postupak , ocjenjivati dokaze i utvrđivati činjenice . Na temelju tako provedenog postupka sudski savjetnik podnosi sucu kojeg na to ovlasti predsjednik suda , pisani
9.13
#205059615,doc#299699,2011_12_148_2993.html savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno , a i na temelju rezultata cjelokupnog postupka . </p><p> Članak 9 . </p><p> Stranke i umješači su dužni pred sudom govoriti
9.13
#205059599,doc#299699,2011_12_148_2993.html 8 . </p><p> Koje će činjenice uzeti kao dokazane , odlučuje sud prema svom uvjerenju na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza zasebno i svih dokaza zajedno , a i na
9.13
#205059386,doc#299699,2011_12_148_2993.html morala . </p><p> Članak 4 . </p><p> Sud odlučuje o tužbenom zahtjevu , u pravilu , na temelju usmene , neposredne i javne rasprave . </p><p> Članak 5 . </p><p> Sud će svakoj stranci dati
9.13
#205059219,doc#299699,2011_12_148_2993.html ODREDBE </p><p> Glava prva OSNOVNE ODREDBE </p><p> Članak 1 . </p><p> Ovim se Zakonom uređuju pravila postupka na temelju kojih sud raspravlja i odlučuje u sporovima o osnovnim pravima i obvezama čovjeka i građanina
9.13
#205058686,doc#299699,2011_12_148_2993.html Mladen Efendić , v . r . </tr></p><tr/> </tbody> </div></table><p><div> ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA </p><p> 2993 </p><p> Na temelju svoje nadležnosti utvrđene člankom 59 . Poslovnika Hrvatskoga sabora ( » Narodne novine « br
9.13
#205052564,doc#299698,2011_12_148_3004.html ) Prava iz prethodnog stavka ovog članka radnik ostvaruje za svako pojedino povećanje plaće na temelju stvarno odrađenih sati rada odobrenih od neposrednog nadređenog rukovoditelja . </p><p> ( 3 ) Radniku koji
9.13
#205051325,doc#299698,2011_12_148_3004.html trideset ) dana od dana dostavljanja prijedloga . </p><p> Članak 47 . </p><p> ( 1 ) Na temelju ovog Ugovora , Pravilnikom o radu razvrstavaju se i vrednuju pojedini poslovi , odnosno radna
9.13
#205045775,doc#299698,2011_12_148_3004.html Prema odredbama ovog Ugovora radnik je fizička osoba koja obavlja određene poslove za Poslodavca na temelju ugovora o radu . </p><p> ( 3 ) Ovaj Ugovor primjenjuje se na području Republike Hrvatske
9.13
#205042412,doc#299696,2011_12_148_3002.html saveza zadruga . </p><p> Sud je časti u obavljanju svoje funkcije nezavisan i donosi odluke na temelju zakona , ovog Statuta i drugih akata Hrvatskog saveza zadruga . </p><p> Postupak pred Sudom časti
9.13
#205039460,doc#299696,2011_12_148_3002.html dok se predstavnička mjesta ne raspodijele . </p><p> Članak 27 . </p><p> Predlaganje kandidata se provodi na temelju 21 izborne jedinice koje čine 20 županija Republike Hrvatske i Grad Zagreb , te se
9.13
#205036774,doc#299696,2011_12_148_3002.html 29 . rujna 2011 . </p><p> Predsjednik Skupštine Mijo Vukušić , v . r . </p><p> Na temelju članka 53 . stavak 2 . i članka 75 . stavak 1 . Zakona o
9.13
#205036631,doc#299696,2011_12_148_3002.html . sc . Ivan Kovač , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA </p><p> 3002 </p><p> Na temelju članka 53 . stavak 2 . i članka 75 . stavak 1 . Zakona o
9.13
#205035526,doc#299693,2011_12_147_2990.html od 1 . siječnja 2012 . do 31 . ožujka 2012 . , a na temelju podataka koje će kreditne institucije dostaviti u skladu s odredbama ove Odluke. « </p><p> Članak 9
9.13
#205034953,doc#299693,2011_12_147_2990.html kojem su tržištu izdane ( domaćem ili stranom ) . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2990 </p><p> Na temelju članka 174 . stavka 1 . točke 2 . Zakona o kreditnim institucijama ( »
9.13
#205027631,doc#299692,2011_12_147_2989.html osim kada je riječ o ispravcima uz prethodni dogovor i odobrenje HNB-a , odnosno na temelju mjere koju je naložio HNB ) moraju se dostaviti HNB-u do 14 sati istoga radnog
9.13
#205027564,doc#299692,2011_12_147_2989.html se provesti ispravak starijih izvještajnih datuma uz prethodni dogovor i odobrenje HNB-a , odnosno na temelju mjere koju je naložio HNB . </p><p> d ) Ispravak se obavlja tako da se stornira
9.13
#205023712,doc#299692,2011_12_147_2989.html samo ako ga imaju . Upisuje se OIB protustranke , koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju . </p><p> Obilježje 6 . Država sjedišta ili međunarodna institucija </p><p> Ovim
9.13
#205023405,doc#299692,2011_12_147_2989.html ) . </p><p> Vrijednost obilježja </p><p> Upisuje se OIB izvještajne institucije , koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju . </p><p> Obilježje 4 . P matični broj </p><p> Sastavljanje agregata i
9.13
#205021960,doc#299692,2011_12_147_2989.html . sc . Božidar Pankretić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2989 </p><p> Na temelju članka 30 . i članka 43 . stavka 2 . točke 9 . Zakona o
9.13
#205020448,doc#299691,2011_12_147_2988.html pdf . format ) </b> </div><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2988 </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 6 . i članka 62 . stavka 2 . Zakona o
9.13
#204995779,doc#299690,2011_12_147_2987.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2987 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 2 . Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu ( » Narodne novine
9.13
#204995426,doc#299689,2011_12_147_2986.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO OBRANE </p><p> 2986 </p><p> Na temelju članka 140 . stavka 2 . Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (
9.13
#204990895,doc#299688,2011_12_147_2985.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2985 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 1 . Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011
9.13
#204990709,doc#299687,2011_12_147_2984.html <p> Zamjenik Predsjednika Uprave Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2984 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204990048,doc#299686,2011_12_146_2971.html Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2971 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#204989918,doc#299685,2011_12_146_2970.html 1 . Zakona i članaka 3 . i 4 . Pravilnika , te je na temelju članka 181 . stavka 1 . Zakona odlučeno kako je navedeno u točki 1 .
9.13
#204989119,doc#299685,2011_12_146_2970.html Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2970 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 1 . i članka 8 . stavka
9.13
#204988989,doc#299684,2011_12_146_2969.html 1 . Zakona i članaka 3 . i 4 . Pravilnika , te je na temelju članka 181 . stavka 1 . Zakona odlučeno kako je navedeno u točki 1 .
9.13
#204988196,doc#299684,2011_12_146_2969.html Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2969 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 1 . i članka 8 . stavka
9.13
#204988058,doc#299683,2011_12_146_2968.html rizičnog kapitala s privatnom ponudom u roku od godine dana od izdavanja odobrenja , na temelju odredbe članka 29 . stavka 4 . i članka 44 . točke 1 . Zakona
9.13
#204987541,doc#299683,2011_12_146_2968.html Niko Raič , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2968 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 1 . i članka 8 . stavka
9.13
#204987288,doc#299682,2011_12_146_2967.html . oec . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE </p><p> 2967 </p><p> Na temelju članka 128 . stavka 1 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( » Narodne novine «
9.13
#204986686,doc#299681,2011_12_146_2966.html naknade zaposlenicima koje predstavlja osoblje prodavaonice u muzeju . </div></p><p><div> DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU </p><p> 2966 </p><p> Na temelju odredbi članka 5 . i članka 9 . Zakona o Državnom uredu za reviziju (
9.13
#204972476,doc#299680,2011_12_146_2965.html i evidencija državnih institucija također i svi podaci dobiveni iz istraživanja koja se provode na temelju Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske odnosno Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske . </p><p> Poslovni
9.13
#204971791,doc#299680,2011_12_146_2965.html . </p><p> Ministar Damir Bajs , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </p><p> 2965 </p><p> Na temelju članka 43 . Zakona o službenoj statistici ( » Narodne novine « , br .
9.13
#204971563,doc#299679,2011_12_146_2964.html prosinca 2011 . </p><p> Ministar Tomislav Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO TURIZMA </p><p> 2964 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 2 . Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ( » Narodne
9.13
#204971373,doc#299677,2011_12_146_2982.html , te stoga nisu doveli u sumnju zakonitost osporenog zaključka . </p><p> Trebalo je stoga na temelju članka 42 . stavka 2 . Zakona o upravnim sporovima ( » Narodne novine «
9.13
#204971137,doc#299677,2011_12_146_2982.html o povjeravanju komunalnih poslova . Komunalne djelatnosti za koje se može steći pravo obavljanja na temelju koncesije propisane su člankom 11 . Zakona , među kojima i djelatnost prijevoza pokojnika .
9.13
#204971116,doc#299677,2011_12_146_2982.html Zakona , komunalne djelatnosti , pored ostalih , mogu obavljati pravne i fizičke osobe na temelju ugovora o koncesiji ili ugovora o povjeravanju komunalnih poslova . Komunalne djelatnosti za koje se
9.13
#204971023,doc#299677,2011_12_146_2982.html lokalne samouprave , te pravne i fizičke osobe koje obavljaju komunalne djelatnosti obvezne su na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i posebnih propisa osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti ,
9.13
#204970402,doc#299677,2011_12_146_2982.html . U vezi s tim navodi , u bitnom , da je KD Kozala na temelju Odluke Grada Rijeke o obavljanju pogrebnih poslova , ovlašteno preuzimati pokojnike koji umru na području
9.13
#204956762,doc#299676,2011_12_146_2963.html DOZVOLA </p><p> Članak 1 . </p><p> U Uredbi o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ( » Narodne novine « , broj 77/2010 ) u članku 1 . sljedeće
9.13
#204956669,doc#299676,2011_12_146_2963.html . </p><p> Predsjednica vijeća Lidija Rostaš-Beroš , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2963 </p><p> Na temelju članka 49 . Zakona o trgovini ( » Narodne novine « , br . 87/2008
9.13
#204956613,doc#299675,2011_12_146_2981.html odlučni te nisu doveli u sumnju u zakonitost osporenog zaključka . </p><p> Trebalo je stoga na temelju odredbe članka 42 . stavka 2 . Zakona o upravnim sporovima ( » Narodne novine
9.13
#204955495,doc#299674,2011_12_146_2980.html , te osporenim rješenjem nije povrijeđen zakon na štetu tužitelja , radi čega je na temelju odredbe članka 42 . stavka 2 . Zakona o upravnim sporovima ( » Narodne novine
9.13
#204955170,doc#299674,2011_12_146_2980.html članka . </p><p> Ocjenjujući zakonitost pobijanog rješenja ovaj Sud smatra da je pobijano rješenje donijeto na temelju pravilno utvrđenog činjeničnog stanja , te pravilne primjene materijalnih propisa . Naime , tuženo tijelo
9.13
#204953640,doc#299674,2011_12_146_2980.html prihod , a pritom zaboravlja na primjenu načela troškovne usmjerenosti pri određivanju cijene kabela na temelju troškova gradnje i održavanja elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme , uz primjerenu stopu povrata
9.13
#204950762,doc#299673,2011_12_146_2979.html ponašanje kojim se zaposlenik izravno ili neizravno stavlja u nepovoljniji položaj od drugih zaposlenika na temelju rase , boje kože , spola , spolnog opredjeljenja , bračnog stanja , porodičnih obveza
9.13
#204947309,doc#299672,2011_12_146_2978.html su uplatiti jednokratno najkasnije do 30 . travnja tekuće godine za proteklu godinu , na temelju podataka iz prethodne poslovne godine . </p><p> ( 2 ) Članarinu utvrđenu ovom Odlukom , obveznici
9.13
#204946920,doc#299672,2011_12_146_2978.html temelju članka 9 . Zakona o reviziji , </p><p> – revizorsko društvo koje obavlja reviziju na temelju članka 10 . i članka 11 . Zakona o reviziji . </p><p> ( 2 ) Obveznici
9.13
#204946905,doc#299672,2011_12_146_2978.html revizora koji se vodi u Komori , </p><p> – zajednički revizorski ured koji obavlja reviziju na temelju članka 9 . Zakona o reviziji , </p><p> – revizorsko društvo koje obavlja reviziju na temelju
9.13
#204946875,doc#299672,2011_12_146_2978.html 2 . </p><p> ( 1 ) Obveznici plaćanja doprinosa su : </p><p> – samostalni revizor koji na temelju članka 8 . Zakona o reviziji obavlja reviziju i upisan je u registar samostalnih revizora
9.13
#204946695,doc#299672,2011_12_146_2978.html Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec , v . r . </p><p><div> HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA </p><p> 2978 </p><p> Na temelju članka 32 . stavka 2 . točke 10 . , članka 34 . , članka
9.13
#204941620,doc#299670,2011_12_146_2976.html . </p><p> Zamjenik Predsjednika Uprave Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE </p><p> 2976 </p><p> Na temelju odredbe članka 271 . stavak 1 . Zakona o radu ( » Narodne novine «
9.13
#204941448,doc#299669,2011_12_146_2975.html . </p><p> 2 ) Naknadu iz stavka 1 . ovoga članka mirovinska osiguravajuća društva izračunavaju na temelju podataka o ostvarenim ukupnim prihodima za svako tromjesečje tekuće godine . </p><p> 3 ) Mirovinska osiguravajuća
9.13
#204941100,doc#299669,2011_12_146_2975.html od imovine . </p><p> 2 ) Naknada iz stavka 1 . ovoga članka obračunava se na temelju podataka o imovini za prethodnu godinu iskazanih u godišnjim financijskim izvještajima leasing društva u izvještajnom
9.13
#204940170,doc#299669,2011_12_146_2975.html ostvarenog prihoda . </p><p> 2 ) Naknada iz stavka 1 . ovoga članka izračunava se na temelju podataka o ukupno ostvarenom prihodu za svako tromjesečje tekuće godine . </p><p> 3 ) Pod prihodima
9.13
#204939692,doc#299669,2011_12_146_2975.html HP – Hrvatsku poštu d.d . te banke , i stambene štedionice obračunava se na temelju ostvarenoga fakturiranog iznosa provizije po ugovorima o osiguranju , po godišnjem statističkom izvješću za prethodnu
9.13
#204939593,doc#299669,2011_12_146_2975.html zastupanje u osiguranju i društva za posredovanje u osiguranju i reosiguranju , obračunava se na temelju podataka o ostvarenom prihodu od usluga zastupanja u osiguranju ili posredovanja u osiguranju i reosiguranju
9.13
#204939356,doc#299669,2011_12_146_2975.html iz stavka 1 . ovoga članka društva za osiguranje i društva za reosiguranje izračunavaju na temelju podataka o zaračunatoj bruto premiji za svaki mjesec tekuće godine . </p><p> 3 ) Društva za
9.13
#204938696,doc#299669,2011_12_146_2975.html Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2975 </p><p> Na temelju odredbi članka 20 . stavka 1 . alineja 2 . i stavka 3 . Zakona
9.13
#204937680,doc#299668,2011_12_146_2974.html u tekstu : ZODMF ) i Zakonu o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje ( dalje u tekstu : ZMOD ) , pravne i fizičke koje
9.13
#204937129,doc#299668,2011_12_146_2974.html imovine za pokriće matematičke pričuve i u druge oblike imovine , osim ulaganja dozvoljenih na temelju članka 122 . stavaka 1 . i 2 . ZOS-a – članka 122 . stavka
9.13
#204937085,doc#299668,2011_12_146_2974.html imovine za pokriće tehničke pričuve i u druge oblike imovine , osim ulaganja dozvoljenih na temelju članka 115 . stavaka 1 . i 2 . ZOS-a – članak 115 . stavak
9.13
#204936783,doc#299668,2011_12_146_2974.html . </p><p> Izdavanje dozvole za izmjenu vrsta osiguranja i to za svaku novu vrstu osiguranja na temelju članka 3 . stavak 2 . i 3 . ZOS-a – članak 65 . stavak
9.13
#204933707,doc#299668,2011_12_146_2974.html 124/10 i 114/11 ) , </p><p> – Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje ( » Narodne novine « br . 106/99 , 63/00 i 107/07
9.13
#204933554,doc#299668,2011_12_146_2974.html naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ( dalje u tekstu : Agencija ) na temelju ovlaštenja propisanih : </p><p> – Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne
9.13
#204933455,doc#299668,2011_12_146_2974.html Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2974 </p><p> Na temelju odredbe članka 20 . stavka 1 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#204933243,doc#299667,2011_12_146_2973.html Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2973 </p><p> Na temelju članka 15 . točke 4 . alineje 2 . i članka 8 . stavka 1
9.13
#204932515,doc#299666,2011_12_146_2972.html Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2972 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#204932315,doc#299665,2011_12_145_2946.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2946 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 2 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ( » Narodne
9.13
#204931688,doc#299664,2011_12_145_2945.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2945 </p><p> Na temelju članka 60 . stavka 5 . Zakona o morskom ribarstvu ( » Narodne novine «
9.13
#204930647,doc#299663,2011_12_145_2944.html Kalmeta , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2944 </p><p> Na temelju članka 12.b . stavka 5 . Zakona o zaštiti biljnih sorti ( » Narodne novine
9.13
#204930414,doc#299662,2011_12_145_2943.html osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara ( STCW VI/3 ) obnavlja se za isto razdoblje na temelju ponovnog uspješno završenog programa izobrazbe sukladno Prilogu D koji je sastavni dio ovog Pravilnika ili
9.13
#204930120,doc#299662,2011_12_145_2943.html Božidar Kalmeta , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2943 </p><p> Na temelju članka 1021 . Pomorskog zakonika ( » Narodne novine « br . 181/04 , 76/07
9.13
#204929966,doc#299661,2011_12_145_2942.html aparat od 2 kg , </p><p> – osobni automobil u vlasništvu ( ili na korištenju na temelju ugovora o zakupu odnosno leasingu ) pravnih osoba , obrtnika , tijela državne uprave i
9.13
#204929772,doc#299661,2011_12_145_2942.html Đuro Popijač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2942 </p><p> Na temelju članka 236 . stavka 4 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
9.13
#204929451,doc#299660,2011_12_145_2941.html Dražen Bošnjaković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2941 </p><p> Na temelju članka 24 . stavka 4 . Zakona o proizvodnji , distribuciji i opskrbi toplinskom energijom
9.13
#204929329,doc#299659,2011_12_145_2940.html dr . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2940 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o kaznenom postupku ( » Narodne novine « broj 152/08 ,
9.13
#204929157,doc#299658,2011_12_145_2939.html . sc . Ivan Kovač , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2939 </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 1 . podstavka 1 . , a u svezi s
9.13
#204929018,doc#299656,2011_12_145_2961.html obavljati u Trgovačkom društvu Hrvatske šume d.o.o . </p><p> 14 . Slijedom navedenog , a na temelju članka 43 . stavaka 1 . i 2 . Ustavnog zakona , riješeno je kao
9.13
#204928339,doc#299656,2011_12_145_2961.html šumama i šumskim zemljištima u Republici Hrvatskoj , p.o . , Zagreb , osnovanog na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama ( » Narodne novine « broj 41/90
9.13
#204927938,doc#299656,2011_12_145_2961.html » Šumarske savjetodavne službe « ( u daljnjem tekstu : Uredba ) koja je na temelju članka 16 . stupila na snagu 15 . lipnja 2006 . </p><p> Člancima 1 . i
9.13
#204927857,doc#299656,2011_12_145_2961.html Vlada uredbom . </p><p> ( 3 ) Sjedište Šumarske savjetodavne službe je u Zagrebu. « </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « broj
9.13
#204926421,doc#299656,2011_12_145_2961.html 140/05 , 82/06 , 129/08 ) radi usklađivanja s zakonodavstvom Europske unije , a na temelju Zakona o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Republike Hrvatske i Europskih zajednica i
9.13
#204926385,doc#299656,2011_12_145_2961.html od 2 . 6 . 2006 . godine , ( NN 64/06 ) , na temelju Zakona o javnim ustanovama ( NN 76/93 , 29/97 , 47/99 , 35/2008 ) i
9.13
#204926203,doc#299656,2011_12_145_2961.html sukladno općim propisima o radu . </p><p> Danom upisa promjena Trgovačkog društva u sudski registar na temelju ovoga Zakona prestaje mandat ravnatelju i članovima Upravnog vijeća Šumarske savjetodavne službe. « </p><p> A .
9.13
#204925909,doc#299656,2011_12_145_2961.html prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom ZI ZOŠ/10-a . </p><p> 3 . Na temelju članka 25 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#204925458,doc#299655,2011_12_145_2960.html 3 . Konvencije nisu mjerodavni u odnosu na konkretne prigovore predlagatelja . </p><p> 15 . Na temelju članka 43 . stavka 1 . Ustavnog zakona , riješeno je kao u točkama II
9.13
#204924213,doc#299655,2011_12_145_2960.html mjerodavnim u odnosu na konkretne prigovore predlagatelja . </p><p> Ustavni sud nije razmatrao prijedlog podnesen na temelju članka 45 . Ustava jer je donio rješenje o neprihvaćanju prijedloga . </p><p> Članak 10 .
9.13
#204924133,doc#299655,2011_12_145_2960.html pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu , odnosno uvjeti koje svaki iznajmljivač mora ispuniti . </p><p> Na temelju navedenog , Ustavni sud utvrđuje da su članci 32 . i 33 . ZoUD/06 u
9.13
#204923895,doc#299655,2011_12_145_2960.html ostaju sve druge osobe , a ograničavanjem njihova broja na 15 osoba zakonodavac je na temelju i u skladu s člankom 2 . stavkom 2 . alinejom 1 . Ustava uredio
9.13
#204923042,doc#299655,2011_12_145_2960.html porezni teret za ugostiteljske usluge , koje vlasnici faktično ne pružaju . </p><p> Predlagatelj je na temelju članka 45 . Ustavnog zakona predložio donošenje rješenja o privremenoj obustavi izvršenja pojedinačnog akta ili
9.13
#204922383,doc#299655,2011_12_145_2960.html primjerice , danom prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji ) . « </p><p> Na temelju navedenog , Ustavni sud utvrđuje da su članak 28 . stavci 2 . i 3
9.13
#204921154,doc#299655,2011_12_145_2960.html navedeni problem , pod uvjetom da su prethodno iscrpljena sva sredstva pravne zaštite . </p><p> Na temelju navedenog , Ustavni sud utvrđuje da su članak 8 . stavci 1 . , 2
9.13
#204920581,doc#299655,2011_12_145_2960.html objektu sukladno Zakonu o zaštiti od buke ( NN 30/09 ) i propisima donesenim na temelju tog Zakona , smatramo da se primjenom tih propisa osigurava jednak pravni položaj poduzetnika na
9.13
#204919863,doc#299655,2011_12_145_2960.html donesen u skladu s člankom 82 . stavkom 1 . Ustava pa je , na temelju članka 43 . Ustavnog zakona , riješeno kao u izreci . </p><p> II . </p><p> 10 .
9.13
#204919491,doc#299655,2011_12_145_2960.html 8 . , 13 . , 14 . i 15 . prosinca 2006 . </p><p> Na temelju činjenica utvrđenih uvidom u fonogram 20 . sjednice 5 . saziva Hrvatskog sabora , Ustavni
9.13
#204918600,doc#299654,2011_12_145_2959.html mjera osiguranja prisutnosti podnositelja ustavne tužbe na suđenju . </p><p> 30 . Slijedom navedenog , na temelju članaka 73 . i 76 . Ustavnog zakona odlučeno je kao u točkama I .
9.13
#204918382,doc#299654,2011_12_145_2959.html ) Ustavni sud može odrediti način provedbe svoje odluke . .. « </p><p> 29 . Na temelju ovlaštenja iz članka 31 . stavka 5 . Ustavnog zakona , Ustavni sud određuje da
9.13
#204911361,doc#299654,2011_12_145_2959.html kaznenog djela . </p><p> ( 3 ) Prije donošenja odluke o ukidanju istražnog zatvora određenog na temelju stavka 1 . točke 5 . ovog članka , sud će obavijestiti višeg državnog odvjetnika
9.13
#204911327,doc#299654,2011_12_145_2959.html , a najkasnije do završetka rasprave . </p><p> ( 2 ) Prije ukidanja istražnog zatvora na temelju članka 123 . stavak 1 . točka 3 . ovog Zakona , obavijestit će se
9.13
#204909765,doc#299654,2011_12_145_2959.html , uz mjeru opreza ( oduzimanje putne isprave ) . </p><p> » Obrana je naime na temelju odredbe čl . 102 . st . 1 . ZKP-a ponudila jamstvo uz mjeru opreza
9.13
#204908809,doc#299654,2011_12_145_2959.html kaznenog progona ( str . 5 . odlomak I pobijanog prvostupanjskog rješenja ) . Na temelju isključivo takvog utvrđenja / inače pogrešnog / sud je zaključio da i dalje postoji opasnost
9.13
#204907800,doc#299654,2011_12_145_2959.html pravilnim stajalište suca istrage o postojanju razloga za produljenje istražnog zatvora podnositelju ustavne tužbe na temelju zakonske osnove iz članka 123 . stavka 1 . točke 1 . ZKP-a . Taj
9.13
#204905668,doc#299654,2011_12_145_2959.html ustavne tužbe ) nadležni sudac istrage donio je 17 . listopada 2011 . , na temelju članka 130 . stavka 2 . ZKP-a rješenje kojim je : </p><p> – podnositelju produljio istražni
9.13
#204905170,doc#299654,2011_12_145_2959.html . </p><p> Podnositelj ustavne tužbe uhićen je u Republici Austriji 10 . prosinca 2010 . na temelju naloga Zemaljskog suda u Innsbrucku . Saslušanje podnositelja ustavne tužbe vezano uz postupak izručenja Republici
9.13
#204903945,doc#299653,2011_12_145_2958.html 2011 . </p><p> Predsjednik Ranko Marijan , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 2958 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o
9.13
#204903830,doc#299652,2011_12_145_2957.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 2957 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o
9.13
#204903729,doc#299651,2011_12_145_2938.html ) , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O POVJERAVANJU MANDATA ZA SASTAVLJANJE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1 . Na temelju raspodjele zastupničkih mjesta u Hrvatskom saboru i obavljenih konzultacija , mandat za sastavljanje Vlade Republike
9.13
#204903680,doc#299651,2011_12_145_2938.html . sc . Olgica Spevec , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2938 </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 1 . podstavka 3 . , a u svezi s
9.13
#204903511,doc#299650,2011_12_145_2956.html o upravnim pristojbama , zatražiti prisilnu naplatu upravne pristojbe . </p><p> Stoga je Agencija , na temelju odluke Vijeća , odlučila kao u točki IX . izreke ovoga rješenja . </p><p> O ostalim
9.13
#204902844,doc#299650,2011_12_145_2956.html ništetne su ex lege u smislu članka 9 . stavka 2 . ZZTN-a . </p><p> Na temelju članka 35 . stavka 1 . točke 8 . ZZTN-a , Vijeće utvrđuje pravila i
9.13
#204902175,doc#299650,2011_12_145_2956.html stavka 1 . točke 2 . , 5 . i 8 . ZZTN-a , na temelju svih utvrđenih činjenica i okolnosti u postupku donijelo odluku kako je EURO RENT SPORT ,
9.13
#204898708,doc#299650,2011_12_145_2956.html manjeg od 30 posto , Agencija je strukturu predmetnih tržišta u Republici Hrvatskoj analizirala na temelju provedenih istraživanja i prakse Europske komisije te je , u nedostatku raspoloživih službenih podataka ,
9.13
#204898582,doc#299650,2011_12_145_2956.html posto udjela na tim tržištima te je dodatno pojasnio kako je taj udjel izračunao na temelju broja motornih vozila marke » Mitsubishi Motors « koja koriste usluge popravaka i održavanja kod
9.13
#204897786,doc#299650,2011_12_145_2956.html tržišni udjel ovlaštene mreže servisera i distributera rezervnih dijelova određene marke vozila izračunava se na temelju prihoda koji su ostvarili članovi ovlaštene mreže od pružanja usluga i prodaje proizvoda . </p><p> Kako
9.13
#204897259,doc#299650,2011_12_145_2956.html izračunava se na temelju vrijednosti proizvodnje i/ili prodaje ( izražene u kunama ) ili na temelju obujma ( količina ) proizvodnje i/ili prodaje ( izražene u broju komada ili drugim mjernim
9.13
#204897247,doc#299650,2011_12_145_2956.html članku 13 . stavku 2 . Uredbe o motornim vozilima tržišni udjel izračunava se na temelju vrijednosti proizvodnje i/ili prodaje ( izražene u kunama ) ili na temelju obujma ( količina
9.13
#204895491,doc#299650,2011_12_145_2956.html natjecanja sklapanjem zabranjenog sporazuma u smislu članka 9 . ZZTN-a te je zaključkom , na temelju članka 41 . stavka 1 . i članka 46 . ZZTN-a , pokrenula posebni ispitni
9.13
#204895352,doc#299650,2011_12_145_2956.html . </p><p> 4 . Poseban ispitni postupak ocjene sporazuma poduzetnika EURO RENT SPORT d.o.o . </p><p> Na temelju očitovanja , podataka i dokumentacije prikupljenih tijekom prethodnog ispitivanja stanja na tržištu , sukladno odredbama
9.13
#204894518,doc#299650,2011_12_145_2956.html članka 41 . stavka 1 . i članka 46 . ZZTN-a , Agencija , na temelju ovlasti iz članka 37 . točke 9 . ZZTN-a , prikuplja podatke i obavijesti od
9.13
#204894174,doc#299650,2011_12_145_2956.html . , određuje se da će se svako ponašanje suprotno pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u Europskim zajednicama , posebice članaka
9.13
#204892142,doc#299650,2011_12_145_2956.html . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2956 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 9 . , 34 . i 35 . stavka 1 . točke 2 .
9.13
#204879593,doc#299648,2011_12_145_2954.html ploča dostavljena radi homologacije tipa sastavnog dijela istog sastava kao vjetrobransko staklo već homologirano na temelju odredaba Priloga III . J . </p><p> 3 . ISPITIVANJE MODELOM GLAVE </p><p> 3.1 . Indeksi teškoće
9.13
#204876537,doc#299648,2011_12_145_2954.html staklo dostavljeno radi homologacije tipa sastavnog dijela istog sastava kao vjetrobransko staklo već homologirano na temelju odredaba Priloga III . F , III . H ili III . I . </p><p> 3
9.13
#204855583,doc#299648,2011_12_145_2954.html se standard kvalitete čini nezadovoljavajućim ili kada se čini potrebnim provjeriti valjanost ispitivanja provedenih na temelju točke 10.4.2 . , inspektor može odabrati uzorke koji će se poslati tehničkoj službi koja
9.13
#204855303,doc#299648,2011_12_145_2954.html . </p><p> 10 . SUKLADNOST PROIZVODNJE </p><p> 10.1 . Sigurnosna stakla kojima je dodijeljena homologacija tipa na temelju ovog i sljedećih Priloga moraju se izraditi na način da se pridržavaju homologiranog tipa i
9.13
#204843185,doc#299648,2011_12_145_2954.html sc . Željko Bačić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 2954 </p><p> Na temelju članka 275 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
9.13
#204842781,doc#299647,2011_12_145_2953.html komore poreznih savjetnika Mate Perković , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2953 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine «
9.13
#204841020,doc#299646,2011_12_145_2952.html rasprave pred Izvršnim odborom , u kojem će slučaju Stegovno vijeće svoju odluku donijeti na temelju podataka iz spisa . </p><p> ( 6 ) Nakon isteka roka za pisano očitovanje okrivljenika ,
9.13
#204840912,doc#299646,2011_12_145_2952.html , sva tijela Komore osim Stegovnog vijeća i oštećena strana . </p><p> ( 2 ) Na temelju prikupljenih podataka i obavljenih izviđaja stegovni tužitelj Komore podnosi Izvršnom odboru prijedlog za provedbu stegovnog
9.13
#204840651,doc#299646,2011_12_145_2952.html rasprave pred Izvršnim odborom , u kojem će slučaju Izvršni odbor svoju odluku donijeti na temelju podataka iz spisa . </p><p> ( 5 ) Nakon isteka roka za pisano očitovanje okrivljenika ,
9.13
#204840517,doc#299646,2011_12_145_2952.html te drugih osoba potrebne obavijesti i isprave . </p><p> Članak 45 . </p><p> ( 1 ) Na temelju prikupljenih podataka i obavljenih izviđaja stegovni tužitelj Komore podnosi Izvršnom odboru prijedlog za provedbu stegovnog
9.13
#204835360,doc#299645,2011_12_145_2951.html med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 2951 </p><p> Na temelju članka 138 . stavka 11 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
9.13
#204834186,doc#299644,2011_12_145_2950.html <p> » Iznimno , članovi prvostupanjskog tijela vještačenja mogu donijeti svoj nalaz i mišljenje samo na temelju dokumentacije kada se radi o djetetu s malignom ili rijetkom bolesti , odnosno bolesti zbog
9.13
#204833807,doc#299644,2011_12_145_2950.html podrijetla » Krčki pršut « </big> <big> </big> </div><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2950 </p><p> Na temelju članka 133 . stavka 5 . u svezi s člankom 326 . stavka 3 .
9.13
#204833431,doc#299643,2011_12_145_2949.html POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2949 </p><p> Ministarstvo poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja na temelju članka 8 . stavka 4 . Zakona o oznakama izvornosti , oznakama zemljopisnog podrijetla i
9.13
#204832791,doc#299642,2011_12_145_2948.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2948 </p><p> Na temelju članka 91 . stavka 4 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#204832509,doc#299641,2011_12_145_2947.html . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2947 </p><p> Na temelju članka 27 . Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave ( » Narodne
9.13
#204832318,doc#299640,2011_12_144_2890.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2890 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204832202,doc#299639,2011_12_144_2889.html koji se izrađuju na temelju pregleda tržišta koji provodi HAKOM </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2889 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 1 . i članka 30 . stavka 4 . Zakona o
9.13
#204832191,doc#299638,2011_12_144_2888.html tržišta koji provodi HAKOM </div></p><p><div> [ 12 ] Ovi pokazatelji odgovaraju pokazateljima koji se izrađuju na temelju pregleda tržišta koji provodi HAKOM </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2889 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka
9.13
#204832174,doc#299638,2011_12_144_2888.html IPv4 na IPv6 « </div></p><p><div> [ 11 ] Ovi pokazatelji odgovaraju pokazateljima koji se izrađuju na temelju pregleda tržišta koji provodi HAKOM </div></p><p><div> [ 12 ] Ovi pokazatelji odgovaraju pokazateljima koji se izrađuju
9.13
#204827312,doc#299638,2011_12_144_2888.html godišnje izvješćivanje o provedbi Strategije – Ministarstvo mora , prometa i infrastrukture izrađuje , na temelju dostavljenih izvješća i podataka svih nadležnih tijela državne uprave i drugih tijela javne vlasti (
9.13
#204824489,doc#299638,2011_12_144_2888.html godišnje izvješćivanje o provedbi Strategije – Ministarstvo mora , prometa i infrastrukture izrađuje , na temelju dostavljenih izvješća i podataka svih nadležnih tijela državne uprave i drugih tijela javne vlasti (
9.13
#204824171,doc#299638,2011_12_144_2888.html ( EBRD ) i drugih izvora . </p><p> 7 Provedbeni program Strategije </p><p> Vlada Republike Hrvatske na temelju Strategije donosi Provedbeni program za njezino provođenje , i to posebno za razdoblje od 2012
9.13
#204823432,doc#299638,2011_12_144_2888.html , ruralni razvoj , gospodarstvo , itd . ) za pripremu i provedbu projekata na temelju kojih bi se iskoristila sredstva iz fondova Europske unije i drugih izvora sredstava ( Europska
9.13
#204820945,doc#299638,2011_12_144_2888.html što će se na odgovarajući način urediti provedbenim propisima i regulatornim odlukama , donesenim na temelju provedenih analiza mjerodavnih tržišta . </p><p> Država može dodjeljivati poticaje za izgradnju širokopojasnih mreža u vidu
9.13
#204818378,doc#299638,2011_12_144_2888.html zakonodavnog okvira , </p><p> – potaknuti ponudu i potražnju za uslugama koje će se pružati na temelju infrastrukture širokopojasnog pristupa , </p><p> – osigurati djelotvorno tržišno natjecanje u području elektroničkih komunikacija . </p><p> Pojava
9.13
#204818057,doc#299638,2011_12_144_2888.html dohodak , broj korisnika računala , broj korisnika pametnih telefona i pokrivenost mreže . Na temelju procjena izravne i neizravne koristi od razvoja širokopojasnog pristupa analize pokazuju da bi u razdoblju
9.13
#204817213,doc#299638,2011_12_144_2888.html izmjenu dokumenata prostornog uređenja , na način koji ne ograničuje njihov daljnji razvoj . </p><p> Na temelju analize stanja razvijenosti širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj vidljivo je zaostajanje u broju priključaka širokopojasnog
9.13
#204815404,doc#299638,2011_12_144_2888.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2888 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204815091,doc#299637,2011_12_144_2887.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2887 </p><p> Na temelju članka 10 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , br
9.13
#204814897,doc#299636,2011_12_144_2886.html . sc . Jasna Omejec , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2886 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204814737,doc#299635,2011_12_144_2937.html , na sjednici održanoj 13 . prosinca 2011 . donio je </p><p> ODLUKU </p><p> I . Na temelju Odluke predsjednika Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor , klasa :
9.13
#204814559,doc#299635,2011_12_144_2937.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2937 </p><p> Na temelju članka 125 . alineje 9 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj
9.13
#204814230,doc#299634,2011_12_144_2936.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204813687,doc#299633,2011_12_144_2935.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204813501,doc#299632,2011_12_144_2934.html , dipl . ing . agr . </p><p> 113 </p><p> glasova </p><p> 3,40 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 46 . u svezi članka 17 . stavka 4 . Zakona o izborima zastupnika
9.13
#204813316,doc#299632,2011_12_144_2934.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204813015,doc#299631,2011_12_144_2933.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204812685,doc#299630,2011_12_144_2932.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204812111,doc#299629,2011_12_144_2931.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204811821,doc#299628,2011_12_144_2885.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2885 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204811710,doc#299627,2011_12_144_2930.html HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ </p><p> 2 . HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP </p><p> IV . Na temelju članka 44 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor , pojedine liste dobile su
9.13
#204811672,doc#299627,2011_12_144_2930.html % </tr></p><p><tr> 15 . </p><p> NACIONALNI DEMOKRATI – ND </p><p> 28 </p><p> glasova </p><p> 0,13 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 41 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor , liste koje sudjeluju u
9.13
#204811342,doc#299627,2011_12_144_2930.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204810998,doc#299626,2011_12_144_2929.html HSP DR . ANTE STARČEVIĆ </tr></p><p><tr> HRVATSKA ČISTA STRANKA PRAVA – HČSP </tr></p> </tbody> </table><p> IV . Na temelju članka 40 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor , pojedine liste dobile su
9.13
#204810334,doc#299626,2011_12_144_2929.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204810057,doc#299625,2011_12_144_2928.html HNS </tr></p><p><tr> ISTARSKI DEMOKRATSKI SABOR – IDS </tr></p><p><tr> HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU </tr></p> </tbody> </table><p> IV . Na temelju članka 40 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor , pojedine liste dobile su
9.13
#204809507,doc#299625,2011_12_144_2928.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204809126,doc#299624,2011_12_144_2927.html % </tr></p><p><tr> 26 . </p><p> NACIONALNI DEMOKRATI – ND </p><p> 158 </p><p> glasova </p><p> 0,07 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 41 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor , liste koje sudjeluju u
9.13
#204808647,doc#299624,2011_12_144_2927.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204808291,doc#299623,2011_12_144_2926.html % </tr></p><p><tr> 27 . </p><p> NACIONALNI DEMOKRATI – ND </p><p> 166 glasova </p><p> 0,06 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 41 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor , liste koje sudjeluju u
9.13
#204807790,doc#299623,2011_12_144_2926.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204807491,doc#299622,2011_12_144_2925.html <p><tr> DEMOKRATSKI CENTAR – DC </tr></p><p><tr> 3 . </p><p> HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA </tr></p> </tbody> </table><p> IV . Na temelju članka 40 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor , pojedine liste dobile su
9.13
#204807422,doc#299622,2011_12_144_2925.html <p><tr> 29 . </p><p> HRVATSKA EUROPSKA STRANKA – HES </p><p> 143 </p><p> glasova </p><p> 0,07 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 41 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor , liste koje sudjeluju u
9.13
#204806924,doc#299622,2011_12_144_2925.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204806123,doc#299621,2011_12_144_2924.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204805751,doc#299620,2011_12_144_2923.html % </tr></p><p><tr> 28 . </p><p> NACIONALNI DEMOKRATI – ND </p><p> 88 </p><p> glasova </p><p> 0,04 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 41 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor , liste koje sudjeluju u
9.13
#204805252,doc#299620,2011_12_144_2923.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204804956,doc#299619,2011_12_144_2922.html DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ </tr></p><p><tr> 3 . </p><p> HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA </tr></p> </tbody> </table><p> IV . Na temelju članka 40 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor , pojedine liste dobile su
9.13
#204804354,doc#299619,2011_12_144_2922.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204803970,doc#299618,2011_12_144_2921.html % </tr></p><p><tr> 36 . </p><p> NOVA HRVATSKA – NH </p><p> 116 </p><p> glasova </p><p> 0,05 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 41 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor , liste koje sudjeluju u
9.13
#204803385,doc#299618,2011_12_144_2921.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204802476,doc#299617,2011_12_144_2884.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2884 </p><p> Na temelju članka 3 . Uredbe o državnim potporama ( » Narodne novine « , broj 50/2006
9.13
#204802282,doc#299616,2011_12_144_2920.html DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ </tr></p><p><tr> 3 . </p><p> HRVATSKI LABURISTI – STRANKA RADA </tr></p> </tbody> </table><p> IV . Na temelju članka 40 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor , pojedine liste dobile su
9.13
#204802217,doc#299616,2011_12_144_2920.html % </tr></p><p><tr> 39 . </p><p> NOVA HRVATSKA – NH </p><p> 60 </p><p> glasova </p><p> 0,03 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 41 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor , liste koje sudjeluju u
9.13
#204801588,doc#299616,2011_12_144_2920.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#204799814,doc#299615,2011_12_144_2919.html . </p><p> ( 2 ) Stručni nadzor u ime Ministarstva prema zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji nadzire građenje tako da bude u skladu s rješenjem
9.13
#204796853,doc#299615,2011_12_144_2919.html projekt za ishođenje rješenja o uvjetima gradnje . </p><p> ( 4 ) Uputa se izrađuje na temelju terenskog obilaska i snimanjem zatečenog stanja , a korisnik stambenog zbrinjavanja u znak suglasnosti potpisuje
9.13
#204796793,doc#299615,2011_12_144_2919.html broj 76/07 , 38/09 , 55/11 i 90/11 ) , stambeni objekt se sanira na temelju Upute koju u cijelosti financira Ministarstvo . </p><p> ( 3 ) Ako je za predviđeni zahvat
9.13
#204796041,doc#299615,2011_12_144_2919.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2919 </p><p> Na temelju članaka 13 . stavka 2 . Zakona o područjima posebne državne skrbi ( » Narodne
9.13
#204795091,doc#299614,2011_12_144_2918.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2918 </p><p> Na temelju članaka 10.c stavka 3 . Zakona o područjima posebne državne skrbi ( » Narodne novine
9.13
#204793791,doc#299613,2011_12_144_2917.html med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 2917 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 2 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
9.13
#204793600,doc#299612,2011_12_144_2916.html u novcu . </p><p> Izgled medalje i povelje odredit će Odbor prema idejnom rješenju pribavljenom na temelju javnog natječaja . </p><p> Članak 13 . </p><p> Visinu Nagrade svake godine utvrđuje Odbor , uz prethodnu
9.13
#204793060,doc#299612,2011_12_144_2916.html . r . </p><p> Obrazac 1 – Obrazac 10 </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2916 </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 10 . Zakona o humanitarnoj pomoći ( » Narodne novine «
9.13
#204791304,doc#299611,2011_12_144_2915.html razvoja Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2915 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 4 . , članka 7 . stavka 8 . , članka
9.13
#204790799,doc#299610,2011_12_144_2914.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2914 </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 1 . točke 1 . i 6 . , stavka 2
9.13
#204790532,doc#299609,2011_12_144_2913.html . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2913 </p><p> Na temelju članka 73 . stavka 5 . i članka 75 . stavka 5 . Zakona o
9.13
#204790383,doc#299608,2011_12_144_2912.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2912 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204790234,doc#299607,2011_12_144_2911.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2911 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204789829,doc#299606,2011_12_144_2883.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2883 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204789672,doc#299605,2011_12_144_2910.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2910 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204789482,doc#299604,2011_12_144_2909.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2909 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204789324,doc#299603,2011_12_144_2908.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2908 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204789163,doc#299602,2011_12_144_2907.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2907 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204789039,doc#299601,2011_12_144_2906.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2906 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204788902,doc#299600,2011_12_144_2905.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2905 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204788777,doc#299599,2011_12_144_2904.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2904 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204788647,doc#299598,2011_12_144_2903.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2903 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204788495,doc#299597,2011_12_144_2902.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2902 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204788344,doc#299596,2011_12_144_2901.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2901 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204788166,doc#299595,2011_12_144_2882.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2882 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 5 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « ,
9.13
#204788014,doc#299594,2011_12_144_2900.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2900 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204787881,doc#299593,2011_12_144_2899.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2899 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204787747,doc#299592,2011_12_144_2898.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2898 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204787587,doc#299591,2011_12_144_2897.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2897 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204787427,doc#299590,2011_12_144_2896.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2896 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204787220,doc#299589,2011_12_144_2895.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2895 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204786995,doc#299588,2011_12_144_2894.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2894 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204786837,doc#299587,2011_12_144_2893.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2893 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204786659,doc#299586,2011_12_144_2892.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2892 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204786466,doc#299585,2011_12_144_2891.html </b> </p><p> <b> <big> <big> PRILOZI CARINSKE TARIFE </big> </big> </b> </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2891 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204785517,doc#299583,2011_12_142_2854.html koji djeluju u njihovo ime ili prema njihovim naputcima , koje odredi odbor uspostavljen na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 751 ( 1992 ) , čija je nadležnost proširena Rezolucijom
9.13
#204785406,doc#299583,2011_12_142_2854.html koji ulazi u Eritreju ili izlazi iz Eritreje , ako nadležno tijelo posjeduje informacije na temelju kojih opravdano smatra da teret sadržava predmete čija je nabava , prodaja , prijenos ili
9.13
#204785247,doc#299583,2011_12_142_2854.html Popis robe vojne namjene ) Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola , ili za osiguranje s njima povezane tehničke pomoći i posredničkih usluga , neposredno
9.13
#204785164,doc#299583,2011_12_142_2854.html Popis robe vojne namjene ) Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola , od bilo koje fizičke ili pravne osobe , subjekta ili tijela u Eritreji
9.13
#204785075,doc#299583,2011_12_142_2854.html Popis robe vojne namjene ) Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola , ili za osiguranje s njima povezane tehničke pomoći i posredničkih usluga , neposredno
9.13
#204784978,doc#299583,2011_12_142_2854.html Popis robe vojne namjene ) Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ( » Narodne novine « , broj 77/2010 ) , neposredno ili posredno ,
9.13
#204783359,doc#299582,2011_12_142_2853.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2853 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
9.13
#204782787,doc#299581,2011_12_142_2852.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2852 </p><p> Na temelju članka 78 . stavaka 1 . i 2 . i članka 109 . stavka 1
9.13
#204782213,doc#299580,2011_12_142_2851.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2851 </p><p> Na temelju članka 45.b stavka 4 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine « ,
9.13
#204781539,doc#299579,2011_12_142_2850.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2850 </p><p> Na temelju članka 90 . stavka 6 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine «
9.13
#204778769,doc#299577,2011_12_142_2848.html 2011 . </p><p> Predsjednik Nadan Vidošević , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2848 </p><p> Na temelju članka 49 . stavka 2 . Zakona o trgovini ( » Narodne novine « ,
9.13
#204777631,doc#299574,2011_12_142_2878.html stanke su dužne podmiriti na jednake dijelove uplatom na odgovarajući račun Hrvatske gospodarske komore na temelju ispostavljenog računa . </p><p> Članak 8 . </p><p> U postupku mirenja , ukoliko se stranke drugačije ne
9.13
#204777238,doc#299574,2011_12_142_2878.html 2011 . </p><p> PREDSJEDNIK Nadan Vidošević , v . r . </p><p><div> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2878 </p><p> Na temelju članka 26 . Statuta Hrvatske gospodarske komore ( » Narodne novine « broj 11/94 –
9.13
#204775758,doc#299573,2011_12_142_2877.html 2011 . </p><p> Predsjednik Nadan Vidošević , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2877 </p><p> Na temelju članka 19 . Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ( » Narodne novine « broj 66/91
9.13
#204774370,doc#299572,2011_12_142_2876.html 2011 . </p><p> Predsjednik Nadan Vidošević , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2876 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 1 . alineja 1 . Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (
9.13
#204772833,doc#299570,2011_12_142_2847.html 2011 . </p><p> Predsjednik Nadan Vidošević , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2847 </p><p> Na temelju članka 21 . stavka 2 . Zakona o zaštiti prirode ( » Narodne novine «
9.13
#204772168,doc#299569,2011_12_142_2874.html ) </p><p> Izdavanje platnog naloga </p><p> Članak 56 . </p><p> ( 1 ) Ako se ispune pretpostavke na temelju kojih se po odredbama Zakona o parničnom postupku Republike Hrvatske može izdati platni nalog ,
9.13
#204768032,doc#299569,2011_12_142_2874.html <p> ( 3 ) Zaključak o prestanku mandata arbitra zbog neobavljanja dužnosti donosi predsjedništvo Sudišta na temelju obrazloženog prijedloga predsjednika Sudišta ili potpredsjednika kojeg je on odredio . </p><p> ( 4 ) O
9.13
#204765829,doc#299569,2011_12_142_2874.html samo na temelju odobrenja tajnika Sudišta , odnosno , nakon osnivanja arbitražnog suda , na temelju odobrenja tog suda . </p><p> ( 2 ) Tajnik Sudišta i arbitražni sud mogu naložiti strankama
9.13
#204765816,doc#299569,2011_12_142_2874.html mogu izravno upućivati jedni drugim određene podneske s prilozima i druga pismena priopćenja samo na temelju odobrenja tajnika Sudišta , odnosno , nakon osnivanja arbitražnog suda , na temelju odobrenja tog
9.13
#204765730,doc#299569,2011_12_142_2874.html koji se čuva u Sudištu treba se nalaziti barem jedan primjerak od svakog pismena na temelju kojega je arbitražni sud raspravljao i odlučivao . Na zahtjev stranaka ili arbitražnog suda tajnik
9.13
#204763961,doc#299569,2011_12_142_2874.html 2011 . </p><p> Predsjednik Nadan Vidošević , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2874 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 4 . Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ( » Narodne novine
9.13
#204763732,doc#299568,2011_12_142_2873.html se način primjenjuju na druge članove predsjedništva i na privremenog zamjenika tajnika kad postupa na temelju članka 11 . stavak 3 . Pravilnika . </p><p> 3 . Tajnik ima pravo na naknadu
9.13
#204763438,doc#299568,2011_12_142_2873.html odgovarajućim stručnim ispitom koji se aktivno služi engleskim jezikom . Tajnik obavlja svoju dužnost na temelju ugovora o radu na neodređeno vrijeme . </p><p> 3 . Ako predsjednik Hrvatske gospodarske komore ne
9.13
#204762909,doc#299568,2011_12_142_2873.html komore , za razdoblje od četiri godine . </p><p> Članak 4 . </p><p> Kad Predsjedništvo Sudišta na temelju odredaba Pravilnika samostalno odlučuje o nekoj stvari , za pravovaljano odlučivanje potrebno je da sjednici
9.13
#204762680,doc#299568,2011_12_142_2873.html 2011 . </p><p> Predsjednik Nadan Vidošević , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2873 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 4 . Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ( » Narodne novine
9.13
#204761166,doc#299567,2011_12_142_2872.html . sc . Olgica Spevec , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2872 </p><p> Na temelju članka 21 . Statuta Hrvatske gospodarske komore ( » Narodne novine « broj 11/94 –
9.13
#204761044,doc#299566,2011_12_142_2871.html je zajam vraćen u cijelosti i/ili da je jamstvo isteklo . </p><p> Stoga je Agencija na temelju odluke Vijeća odlučila kao u točki IV . izreke ovog rješenja . </p><p> Rješenja Agencije iz
9.13
#204760921,doc#299566,2011_12_142_2871.html procesa sanacije . , odnosno do 27 . ožujka 2012 . </p><p> Stoga je Agencija na temelju odluke Vijeća odlučila kao točki III . izreke ovog rješenja . </p><p> Zaključno , Vijeće je
9.13
#204760792,doc#299566,2011_12_142_2871.html dodjele potpore za sanaciju , osim u strogo određenim slučajevima , stoga je Agencija na temelju odluke Vijeća odlučila kao u točki II . izreke ovog rješenja . </p><p> Budući da se
9.13
#204760708,doc#299566,2011_12_142_2871.html članka 4 . stavka 3 . točke d ) ZDP-a . Stoga je Agencija na temelju odluke Vijeća odlučila kao u točki I . izreke ovog rješenja . </p><p> Iz točaka 72
9.13
#204760615,doc#299566,2011_12_142_2871.html i restrukturiranju koji su opisani u točki III.4 . obrazloženja ovog rješenja i činjenica na temelju kojih je utvrđeno da su navedeni uvjeti ispunjeni , a koje su opisane u točki
9.13
#204760081,doc#299566,2011_12_142_2871.html rujna 2011 . , odobrilo državnu potporu za sanaciju poduzetnika Croatia Airlines d.d . na temelju zahtjeva za davanjem odobrenja za izdavanje državnog jamstva , sanacijskog programa te sve ostale dostavljene
9.13
#204760050,doc#299566,2011_12_142_2871.html . ODLUKA VIJEĆA </p><p> Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja ( dalje : Vijeće ) je na temelju utvrđenog činjeničnog stanja u ovoj upravnoj stvari na 85 . sjednici , održanoj 27 .
9.13
#204758300,doc#299566,2011_12_142_2871.html prethodnih dvanaest mjeseci ; </p><p> c ) u slučaju bilo kojeg oblika trgovačkog društva ako na temelju nacionalnih propisa ispunjava uvjete za pokretanje stečajnog postupka . </p><p> Prema točki 11 . Odluke ,
9.13
#204758113,doc#299566,2011_12_142_2871.html rezultata poduzetnika Croatia Airlines d.d . na temelju podataka iz financijskih izvještaja kao i na temelju ostale dostavljene dokumentacije . </p><p> Nakon provedene poslovne i financijske analize poslovanja , utvrđeno je da
9.13
#204758105,doc#299566,2011_12_142_2871.html ovog postupka izvršena je analiza financijskih i poslovnih rezultata poduzetnika Croatia Airlines d.d . na