Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#216641099,doc#305422,2013_01_4_64.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 64 </p><p> Na temelju članka 101 . stavka 4 . Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine « , broj 130/11
#216641479,doc#305422,2013_01_4_64.html obračun emisijske jedinice ili Kyotske jedinice od strane operatera postrojenja na temelju verificiranih emisija iz postrojenja ili zrakoplova ; </p><p> 10 . poništenje : trajno
#216641504,doc#305422,2013_01_4_64.html uklanjanje iz upotrebe Kyotske jedinice od strane njenog vlasnika bez obračuna na temelju verificiranih emisija ; </p><p> 11 . brisanje : trajno uklanjanje iz upotrebe emisijske
#216641525,doc#305422,2013_01_4_64.html uklanjanje iz upotrebe emisijske jedinice od strane njenog vlasnika bez obračuna na temelju verificiranih emisija ; </p><p> 12 . povlačenje : obračun Kyotske jedinice od strane
#216641542,doc#305422,2013_01_4_64.html . povlačenje : obračun Kyotske jedinice od strane stranke Kyotskog protokola na temelju emisija te stranke o kojima je dostavljeno izvješće ; </p><p> 13 . pranje novca :
#216645042,doc#305422,2013_01_4_64.html pranje novca , financiranje terorizma ili drugo teško kazneno djelo , ili </p><p> – na temelju i u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se sprječava zloporaba računa . </p>
#216651589,doc#305423,2013_01_4_65.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 65 </p><p> Na temelju članka 27 . stavka 2 . Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva ( » Narodne novine
#216652817,doc#305423,2013_01_4_65.html ( 1 ) </sup> Najmanji broj uzoraka goriva za pojedinog dobavljača se utvrđuje na temelju količine prodaje pojedinog goriva s pojedinog skladišta prema sljedećim kriterijima
#216653603,doc#305424,2013_01_4_66.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 66 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću
#216653793,doc#305425,2013_01_4_67.html Županijskog suda u Zagrebu </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 67 </p><p> Na temelju članka 54 . stavak 7 . i članka 55 . stavak 3 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću
#216654772,doc#305426,2013_01_4_68.html ispituje eventualno postojanje postupovnih povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak bio vođen na način koji je podnositelju osigurao
#216655830,doc#305426,2013_01_4_68.html ostalih ustavnih prava navedenih u ustavnoj tužbi . </p><p> 7 . Slijedom navedenog , na temelju članaka 74 . i 76 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u točki I . i II . izreke
#216655904,doc#305427,2013_01_5_78.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA </p><p> 78 </p><p> Na temelju odredaba članka 28 . Zakona o poreznom savjetništvu ( » Narodne novine « br . 127/00
#216656669,doc#305428,2013_01_5_79.html savjetnika </title> <p><div> HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA </p><p> 79 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 1 . Zakona o poreznom savjetništvu ( » Narodne novine « , broj
#216656730,doc#305428,2013_01_5_79.html savjetnika , na sjednici održanoj 23 . studenoga 2011 . , usvojila je Statut , a na temelju suglasnosti ministra financija klasa : 410-01/12-01/2644 , urbr . : 513-07-21-01/12-3
#216661222,doc#305428,2013_01_5_79.html te drugih osoba potrebne obavijesti i isprave . </p><p> Članak 45 . </p><p> ( 1 ) Na temelju prikupljenih podataka i obavljenih izviđaja stegovni tužitelj Komore podnosi Izvršnom
#216661356,doc#305428,2013_01_5_79.html pred Izvršnim odborom , u kojem će slučaju Izvršni odbor svoju odluku donijeti na temelju podataka iz spisa . </p><p> ( 5 ) Nakon isteka roka za pisano očitovanje okrivljenika
#216661617,doc#305428,2013_01_5_79.html financija , sva tijela Komore osim Stegovnog vijeća i oštećena strana . </p><p> ( 2 ) Na temelju prikupljenih podataka i obavljenih izviđaja stegovni tužitelj Komore podnosi Izvršnom
#216661725,doc#305428,2013_01_5_79.html pred Izvršnim odborom , u kojem će slučaju Stegovno vijeće svoju odluku donijeti na temelju podataka iz spisa . </p><p> ( 6 ) Nakon isteka roka za pisano očitovanje okrivljenika
#216663476,doc#305429,2013_01_5_80.html , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA </p><p> 80 </p><p> Na temelju članka 10 . Zakona o poreznom savjetništvu ( » Narodne novine « , broj 127/00 ,
#216665472,doc#305430,2013_01_5_81.html , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA </p><p> 81 </p><p> Na temelju odredaba članka 10 . stavak 3 . Zakona o poreznom savjetništvu ( » Narodne novine
#216666557,doc#305431,2013_01_5_69.html <p> • Zakon o udrugama </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 69 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )
#216666724,doc#305432,2013_01_5_70.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 70 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216666936,doc#305433,2013_01_5_71.html postupka predstečajne nagodbe </title> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 71 </p><p> Na temelju članka 91 . Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ( » Narodne
#216668120,doc#305434,2013_01_5_72.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 72 </p><p> Na temelju članka 51 . stavka 2 . podstavaka 1 . , 2 . , 4 . , 5 . , 6 . i 7 . te članka 10
#216668515,doc#305434,2013_01_5_72.html POSTAJA______________________________________ _ </p><p> _ ________________ <small> ( mjesto ) </small> </p><p> Na temelju članka 23 . stavak 1 . Zakona o nadzoru državne granice i članka 18 . stavka 1
#216668665,doc#305434,2013_01_5_72.html </p><p> Broj : _ _______________________________________________________ </p><p> Na temelju članka 23 . stavak 1 . Zakona o nadzoru državne granice i članka 18 . stavka 2
#216668819,doc#305435,2013_01_5_73.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 73 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 1 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « br .
#216670161,doc#305436,2013_01_5_74.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 74 </p><p> Na temelju članka 69 . stavka 3 . Zakona o zaštiti životinja ( » Narodne novine « , broj 135/06
#216672462,doc#305437,2013_01_5_75.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 75 </p><p> Na temelju članka 69 . stavka 3 . Zakona o zaštiti životinja ( » Narodne novine « , br . 135/06
#216672954,doc#305437,2013_01_5_75.html </p><p> Minimalni zahtjevi za verifikaciju i evidentiranje inspekcija provedenih na temelju Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi3 </p><p> Članak 4 . </p><p> Tijekom
#216672970,doc#305437,2013_01_5_75.html za zaštitu teladi3 </p><p> Članak 4 . </p><p> Tijekom svake inspekcije provedene na temelju Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu teladi , nadležno tijelo pregledava
#216673026,doc#305437,2013_01_5_75.html </p><p> Minimalni zahtjevi za verifikaciju i evidentiranje inspekcija provedenih na temelju Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja4 </p><p> Članak 5 . </p><p> Tijekom
#216673042,doc#305437,2013_01_5_75.html za zaštitu svinja4 </p><p> Članak 5 . </p><p> Tijekom svake inspekcije provedene na temelju Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu svinja , nadležno tijelo pregledava
#216673083,doc#305437,2013_01_5_75.html </p><p> Minimalni zahtjevi za verifikaciju i evidentiranje inspekcija provedenih na temelju Pravilnika o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje1 </p><p> Članak
#216673102,doc#305437,2013_01_5_75.html svrhu proizvodnje1 </p><p> Članak 6 . </p><p> Tijekom svake inspekcije provedene na temelju Pravilnika o zaštiti životinja koje se uzgajaju u svrhu proizvodnje , nadležno
#216673146,doc#305437,2013_01_5_75.html </p><p> Minimalni zahtjevi za verifikaciju i evidentiranje inspekcija provedenih na temelju Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica2 </p><p> Članak 7 . </p>
#216673163,doc#305437,2013_01_5_75.html zaštitu kokoši nesilica2 </p><p> Članak 7 . </p><p> Tijekom svake inspekcije provedene na temelju Pravilnika o minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica , nadležno tijelo pregledava
#216674411,doc#305437,2013_01_5_75.html ; </p><p> 2 . farmi koje podliježu inspekciji – u redu 2 . tablica 1 . i 2 . , na temelju broja inspekcija koje su u skladu sa zahtjevima iz članaka od 4 . do 7 . ovoga
#216674451,doc#305437,2013_01_5_75.html </p><p> 3 . farmi koje ne udovoljavaju uvjetima – u redu 3 . tablica 1 . i 2 . , na temelju rezultata inspekcija koje su uvrštene u red 2 . tablice 1 . i 2 . ; </p><p> 4 . neudovoljavanje
#216674958,doc#305438,2013_01_5_76.html inspekcija na farmama </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 76 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 4 . Zakona o zaštiti životinja ( » Narodne novine « , broj 135/06
#216675454,doc#305438,2013_01_5_76.html utvrđeno da predmetno gospodarstvo udovoljava uvjetima iz stavka 1 . ovoga članka na temelju kojega nadležno tijelo donosi rješenje o upisu gospodarstva iz stavka 1 . ovoga
#216675541,doc#305439,2013_01_5_77.html </title> <p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 77 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 2 . točke c ) Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine
#216675772,doc#305439,2013_01_5_77.html studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem . </p><p> V . </p><p> Na temelju ovog Plana slobodna radna mjesta popunjavaju se putem javnog natječaja , internog
#216675856,doc#305440,2013_01_6_91.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 91 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
#216677467,doc#305440,2013_01_6_91.html rekapitulaciju poruka . </p><p> ( 24 ) Elektronički potpisana poruka B61 </p><p> Banka na temelju primljene rekapitulacije poruka od Agencije formira i dostavlja Agenciji rekapitulaciju
#216677670,doc#305440,2013_01_6_91.html iznosu i valuti uplate . </p><p> ( 30 ) Elektronički potpisana poruka A07 </p><p> Na temelju podataka iz zaprimljene poruke B07 , Agencija dostavlja banci nalog za postupanje
#216680156,doc#305440,2013_01_6_91.html treba izvršiti iz novčanih sredstava kojima je prethodno zabranjeno raspolaganje na temelju mjere osiguranja u neutvrđenom iznosu , u poruci A31 Agencija dostavlja nalog 7
#216681255,doc#305440,2013_01_6_91.html poruka s bankom formira i dostavlja banci porukom A61 rekapitulaciju poruka . Na temelju poslanih rekapitulacija u banku Agencija prima od banke rekapitulacije generirane
#216684445,doc#305441,2013_01_6_92.html na novčanim sredstvima </title> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 92 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
#216685994,doc#305442,2013_01_6_93.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 93 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 3 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ( »
#216687621,doc#305442,2013_01_6_93.html Europskoj komisiji ( Eurostat ) te Ministarstvu dostaviti mjesečno zbirno izvješće na temelju podataka za prethodni mjesec te broja uvezenih i izvezenih pilića u istom mjesecu
#216688003,doc#305443,2013_01_6_94.html utvrđivanja vremena i uzroka smrti </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 94 </p><p> Na temelju članka 189 . stavka 3 . i članka 195 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne
#216688278,doc#305444,2013_01_6_95.html prava sredstva osiguravaju u državnom proračunu u iznosu većem od pedeset posto , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216688486,doc#305445,2013_01_6_96.html prava sredstva osiguravaju u državnom proračunu u iznosu većem od pedeset posto , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216688759,doc#305446,2013_01_6_97.html radi utvrđivanja reprezentativnosti sindikata u području kulturnih djelatnosti , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216688939,doc#305447,2013_01_6_98.html d.d . , po zahtjevu Sindikata bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216689109,doc#305448,2013_01_6_99.html putničkih vagona d.o.o . Zagreb , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216689286,doc#305449,2013_01_6_100.html Održavanje vagona d.o.o . Zagreb , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216689419,doc#305450,2013_01_6_82.html <div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE I VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 82 </p><p> Na temelju odredbe članka 103 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216689599,doc#305451,2013_01_6_101.html HŽ Putnički prijevoz d.o.o . , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216689797,doc#305452,2013_01_6_102.html Željeznička tiskara d.o.o . , Zagreb , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216689978,doc#305453,2013_01_6_103.html prava sredstva osiguravaju u državnom proračunu u iznosu većem od pedeset posto , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216690271,doc#305454,2013_01_6_104.html Održavanje vučnih vozila d.o.o . , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216690434,doc#305455,2013_01_6_105.html održavanje pruga d.o.o . , Zagreb , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216690613,doc#305456,2013_01_6_106.html željezničkih vozila d.o.o . , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216690778,doc#305457,2013_01_6_107.html poslodavca Pružne građevine d.o.o . , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216690948,doc#305458,2013_01_6_108.html elektrogospodarskog sindikata i Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske elektroprivrede , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216691374,doc#305459,2013_01_6_109.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
#216691643,doc#305459,2013_01_6_109.html zaštitu prava na suđenje u razumnom roku smatra se ustavnom tužbom , podnesenom na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#216692958,doc#305460,2013_01_6_83.html području Republike Hrvatske </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 83 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 2 . Zakona o igrama na sreću ( » Narodne novine « , broj 87/2009
#216693116,doc#305461,2013_01_6_84.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 84 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216693767,doc#305461,2013_01_6_84.html obrazovanja i sporta mjesečno osigurava sredstva za troškove prijevoza učenika na temelju zahtjeva jedinica područne ( regionalne ) samouprave i Grada Zagreba , odnosno
#216693885,doc#305462,2013_01_6_85.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 85 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216694121,doc#305463,2013_01_6_86.html profesionalnog razvoja časnika </title> <p><div> MINISTARSTVO OBRANE </p><p> 86 </p><p> Na temelju članka 11.a stavka 4 . Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (
#216694401,doc#305464,2013_01_6_87.html Ante Kotromanović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO OBRANE </p><p> 87 </p><p> Na temelju članka 11.a stavka 4 . Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (
#216694687,doc#305465,2013_01_6_88.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 88 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
#216695592,doc#305465,2013_01_6_88.html obvezno predočuje osobnu ispravu kojom dokazuje svoj identitet . Agencija postupa na temelju suglasnosti koju je ovršenik ili osoba koju je ovršenik ovlastio za potpisivanje
#216698456,doc#305465,2013_01_6_88.html određena uskrata raspolaganja novčanim sredstvima ovršeniku ili trećoj osobi na temelju naloga ovršenika ( dalje u tekstu : uskrata raspolaganja ) ili druga mjera kojom
#216698501,doc#305465,2013_01_6_88.html postupku iz članaka 5 . – 8 . ovoga Pravilnika , da ovršeniku ili trećoj osobi na temelju naloga ovršenika uskrati raspolaganje novčanim sredstvima u iznosu iz tog naloga
#216700817,doc#305465,2013_01_6_88.html članka utvrdi da na teret ovršenika u Očevidniku nema upisanih osnova za plaćanje na temelju Zakona , zaprimit će tu Obavijest ako ovršenik uz nju priloži presliku osnove za
#216702531,doc#305465,2013_01_6_88.html </p><p> Članak 30 . </p><p> ( 1 ) Agencija će naložiti zatvaranje posebnog računa na temelju pisanog zahtjeva ovršenika . Nalog za zatvaranje posebnog računa Agencija šalje
#216703530,doc#305465,2013_01_6_88.html FINANCIJSKA AGENCIJA </p><p> OBAVIJEST iz članka 212 . stavka 1 . Ovršnog zakona </p><p> Na temelju članka 212 . stavka 1 . Ovršnoga zakona ( » Narodne novine « broj 112/12 ) , obavještavam
#216704777,doc#305465,2013_01_6_88.html zakona iznosi : </p><p> _ ______________________ kn . </p><p> Ova potvrda izdaje se na temelju zahtjeva korisnika mjesečnih primanja , a u svrhu postupanja Financijske agencije
#216704913,doc#305466,2013_01_6_89.html na novčanim sredstvima </title> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 89 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
#216705915,doc#305466,2013_01_6_89.html suspendira račun banke u HSVP-u a o priljevu obavještava Agenciju , </p><p> – Agencija na temelju zaprimljene obavijesti o priljevu novčanih sredstava na račun banke u HSVP-u dostavlja
#216706071,doc#305467,2013_01_6_90.html Slavko Linić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 90 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
#216706652,doc#305467,2013_01_6_90.html računu ovrhovoditelja / pozivu na broj odobrenja za naplatu osnove za plaćanje , na temelju računa kojeg izdaje Agencija.« . </p><p> Članak 6 . </p><p> Do donošenja cjenika iz
#216707091,doc#305469,2013_01_7_120.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 120 </p><p> Na temelju članka 142 . točka 8 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , broj 69/09
#216707372,doc#305469,2013_01_7_120.html civilno zrakoplovstvo ( u daljnjem tekstu : Agencija ) ovlaštena za te poslove na temelju udovoljavanja svim uvjetima definiranim ovim Pravilnikom , </p><p> 2 ) Mentor : stručna
#216707414,doc#305469,2013_01_7_120.html nadzor nad osposobljavanjem na radnom mjestu polaznika stručnog osposobljavanja na temelju odluke organizacije u kojoj je zaposlen , </p><p> 3 ) Organizacija za stručno osposobljavanje
#216707481,doc#305469,2013_01_7_120.html osposobljavanje : dokument koji se izdaje organizaciji za stručno osposobljavanje , a na temelju kojeg je ovlaštena obavljati stručno osposobljavanje iz ovoga Pravilnika , </p><p>
#216707885,doc#305469,2013_01_7_120.html stjecanja , produljenja i obnavljanja potvrde o stručnoj osposobljenosti , obavlja se na temelju programa stručnog osposobljavanja kojeg je odobrila Agencija . </p><p> ( 2 ) Program
#216709063,doc#305469,2013_01_7_120.html <p> ( 3 ) Polaznik programa stručnog osposobljavanja uspješno je završio program na temelju uspješnog polaganja : </p><p> a ) provjere teorijskog znanja i praktičnih vještina
#216709550,doc#305469,2013_01_7_120.html dijela programa stručnog osposobljavanja odlučuje instruktor , samostalno ili na temelju stručnog mišljenja mentora ako je sudjelovao u nadzoru rada polaznika , ocjenjujući
#216709703,doc#305469,2013_01_7_120.html ispita odlučuje ispitno povjerenstvo u skladu s člankom 8 . ovoga Pravilnika , na temelju izvješća instruktora koji je proveo usmeni ispit . </p><p> ( 5 ) Kandidat koji na
#216710470,doc#305469,2013_01_7_120.html stručno osposobljavanje mora ishoditi ovlaštenje za rad koje izdaje Agencija na temelju : </p><p> a ) detaljnog pregleda pisanih dokumenata dostavljenih Agenciji , te </p>
#216710892,doc#305469,2013_01_7_120.html organizacija za stručno osposobljavanje prestane udovoljavati nekim od uvjeta na temelju kojih je ovlaštenje za rad izdano , Agencija će dijelom ili u cijelosti ukinuti
#216711553,doc#305469,2013_01_7_120.html <p> ( 5 ) Agencija utvrđuje udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom na temelju : </p><p> a ) dostavljenih dokumenata kojim se dokazuje stručna sprema i radno iskustvo
#216711805,doc#305469,2013_01_7_120.html <p> ( 4 ) Agencija utvrđuje udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom na temelju : </p><p> a ) dostavljenih dokumenata kojim se dokazuje stručna sprema i radno iskustvo
#216711901,doc#305469,2013_01_7_120.html isteku valjanosti suglasnosti Agencije , instruktor valjanost iste može produljiti na temelju nove provjere o ispunjavanju uvjeta kako je propisano ovim člankom . </p><p> ( 6
#216711972,doc#305469,2013_01_7_120.html </p><p> Članak 23 . </p><p> ( 1 ) Mentor nadzire osposobljavanje na radnom mjestu na temelju suglasnosti ovlaštenog instruktora , ako je tako definirano u Programu stručnog
#216716595,doc#305469,2013_01_7_120.html , koja su ishodila odobrenje za stručno osposobljavanje zaposlenika aerodroma na temelju Pravilnika o stručnoj spremi , ispitima i dozvolama za rad stručnog osoblja koje
#216716895,doc#305470,2013_01_7_121.html poljoprivrednog podrijetla </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 121 </p><p> Na temelju članka 50 . stavka 4 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « , broj 153/09 , 130/11
#216717244,doc#305471,2013_01_7_122.html Jakovina , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 122 </p><p> Na temelju članka 10 . stavka 4 . , članka 11 . stavka 5 . , članka 14 . stavka 4 . i članka
#216717545,doc#305471,2013_01_7_122.html organizma provodi se posebni nadzor u skladu s godišnjim programom donesenim na temelju Zakona o biljnom zdravstvu . </p><p> V . </p><p> Kad se provođenjem posebnog nadzora
#216718332,doc#305472,2013_01_7_123.html </title> <p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I SPORTA </p><p> 123 </p><p> Na temelju članka 232 . stavka 5 . Zakona o strancima ( » Narodne novine « , broj 130/2011
#216718939,doc#305472,2013_01_7_123.html predočiti školi dokaz o učenikovom poznavanju tog jezika . </p><p> Članak 8 . </p><p> Na temelju zahtjeva pravne osobe i dokumentacije iz članka 5 . i 6 . ovoga Pravilnika , ministarstvo
#216719310,doc#305473,2013_01_7_124.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> KOLEKTIVNI UGOVORI </p><p> 124 </p><p> Na temelju članka 253 . Zakona o radu ( » Narodne novine « broj 149/09 . , u daljnjem tekstu
#216719491,doc#305473,2013_01_7_124.html ovog Ugovora radnik je fizička osoba koja obavlja određene poslove za Poslodavca na temelju ugovora o radu . </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Odredbe ovog Ugovora obvezuju i primjenjuju
#216720759,doc#305473,2013_01_7_124.html radu s radnikom koji ne ispunjava uvjete propisane zakonom i propisima donesenim na temelju zakona . </p><p> ( 7 ) Poslodavac će kod popune potrebnih sistematiziranih a još
#216721175,doc#305473,2013_01_7_124.html pravilima zaštite na radu propisanim Zakonom o zaštiti na radu , propisima donesenim na temelju Zakona , drugim propisima , uputama Poslodavca , odnosno njegovih ovlaštenika i
#216729481,doc#305473,2013_01_7_124.html ustrojstvene jedinice ( npr . direktor sektora ili šef samostalnog odjela ) , na temelju čijeg odobrenja se obračunava isplata jedino ukoliko je iznos u okviru plana poslovanja
#216733998,doc#305473,2013_01_7_124.html nadoknadi utvrđuje poslodavac . </p><p> Članak 100 . </p><p> Visina štete utvrđuje se na temelju knjigovodstvene vrijednosti oštećene stvari ili cjenika , a u slučaju spora , visina
#216738796,doc#305473,2013_01_7_124.html temeljem sklopljenog ugovora s agencijom . </p><p> ( 2 ) Broj angažiranih radnika na temelju sklopljenog ugovora s agencijom ne može prelaziti više od 3 % u odnosu na ukupni
#216739615,doc#305473,2013_01_7_124.html <tr> Mario Soldan , predsjednik , v . r . </tr></p> </tbody> </table><p> * * * </p><p> Na temelju članka 253 . Zakona o radu ( » Narodne novine « broj 149/09 i 61/11 , daljnjem
#216740687,doc#305473,2013_01_7_124.html olakšica u PK kartici navedena u istom postotku , tada će se isplata izvršiti na temelju pisane izjave radnika o tome koji radnik će ostvariti pravo iz stavka 4 . ovog
#216741557,doc#305477,2013_01_7_110.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 110 </p><p> Na temelju članka 114 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010 – pročišćeni
#216742670,doc#305478,2013_01_7_111.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 111 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )
#216742837,doc#305479,2013_01_7_112.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 112 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216743039,doc#305480,2013_01_7_113.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 113 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )
#216743206,doc#305481,2013_01_7_114.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 114 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216743408,doc#305482,2013_01_7_115.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 115 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )
#216743581,doc#305483,2013_01_7_116.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 116 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216754121,doc#305484,2013_01_7_117.html </p><p><tr> 20 </p><p> 1 </p><p> Kontrolni znak </p><p> Taj znak je rezultat izračuna na temelju prethodnih polja , prema algoritmu koji određuje ICAO </tr></p><p><tr> 21 </p><p> 1
#216754165,doc#305484,2013_01_7_117.html </p><p><tr> 28 </p><p> 1 </p><p> Kontrolni znak </p><p> Taj znak je rezultat izračuna na temelju prethodnih polja prema algoritmu koji određuje ICAO </tr></p><p><tr> 29 </p><p> 1 </p>
#216756653,doc#305486,2013_01_8_137.html kaznenoj evidenciji </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 137 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216756841,doc#305487,2013_01_8_138.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 138 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216757080,doc#305488,2013_01_8_139.html </p><p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 139 </p><p> Na temelju članka 145 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , broj 69/2009 i 84/2011
#216757431,doc#305489,2013_01_8_140.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 140 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « broj 46/07 , 84/08 ,
#216760054,doc#305489,2013_01_8_140.html nemaju utjecaj na informiranje o hrani ne smiju stavljati u promet hranu za koju , na temelju podataka koje imaju , pretpostavljaju ili znaju da ne udovoljava odredbama propisa
#216766614,doc#305489,2013_01_8_140.html dodatnih oblika navođenja ili prezentiranja nutritivne deklaracije . </p><p> ( 5 ) Na temelju stečenog iskustva , Europska komisija će do 13 . prosinca 2017 . godine Europskom
#216767117,doc#305489,2013_01_8_140.html dodatni obvezni podaci za određenu vrstu hrane ili kategoriju hrane , opravdane na temelju najmanje jednog od sljedećeg : </p><p> ( a ) zaštite javnoga zdravlja ; </p><p> ( b
#216767168,doc#305489,2013_01_8_140.html oznaka izvornosti i sprečavanja nepoštenog tržišnog natjecanja . </p><p> ( 2 ) Na temelju stavka 1 . ovoga članka nadležno tijelo može donijeti mjere o obveznom navođenju
#216771437,doc#305489,2013_01_8_140.html OZNAČAVANJA » MLJEVENOG MESA « </p><p> 1 . Kriteriji sastava koja se provjeravaju na temelju dnevnoga prosjeka : </p><table> <tbody> <p><tr> Sadržaj masti </p><p> Omjer kolagena/mesnih
#216771664,doc#305489,2013_01_8_140.html OBZIROM NA MASU </p><table> <tbody> <p><tr> Kategorija sastojka </p><p> Način navođenja na temelju mase </tr></p><p><tr> 1 . Dodana voda i hlapljivi proizvodi </p><p> Moraju se navoditi
#216771678,doc#305489,2013_01_8_140.html <tr> 1 . Dodana voda i hlapljivi proizvodi </p><p> Moraju se navoditi redoslijedom na temelju njihove mase u gotovom proizvodu . Količina vode dodane kao sastojak hrane računa
#216771764,doc#305489,2013_01_8_140.html koji se rekonstituiraju tijekom proizvodnje </p><p> Mogu se navesti redoslijedom na temelju mase koja je zabilježena prije koncentriranja ili dehidriranja . </tr></p><p><tr>
#216771797,doc#305489,2013_01_8_140.html hrani , a koja se rekonstituira dodatkom vode </p><p> Mogu se navesti redoslijedom na temelju udjela u rekonstituiranom proizvodu , pod uvjetom da popis sastojaka prati navod
#216771920,doc#305489,2013_01_8_140.html dodaje popisu sastojaka u skladu s člankom 18 . stavkom 1 . ovoga Pravilnika na temelju ukupne mase prisutnoga voća , povrća ili gljiva </tr></p><p><tr> 5 . Mješavine začina
#216772152,doc#305489,2013_01_8_140.html uključuju u popis sastojaka u skladu s člankom 18 . stavkom 1 . ovoga Pravilnika na temelju ukupne mase prisutnih biljnih ulja . Izrazi » potpuno hidrogenirano « ili » djelomično
#216772243,doc#305489,2013_01_8_140.html uključuju u popis sastojaka u skladu s člankom 18 . stavkom 1 . ovoga Pravilnika na temelju ukupne mase prisutnih biljnih masti . Izrazi » potpuno hidrogenirano « ili » djelomično
#216773896,doc#305489,2013_01_8_140.html ukupna navedena količina svih sastojaka prelazi 100 % , kada se količina navodi na temelju mase sastojka ili sastojaka upotrijebljenih za pripremu 100 g gotovog proizvoda
#216773918,doc#305489,2013_01_8_140.html 100 g gotovog proizvoda ; </p><p> ( b ) količina hlapljivih sastojaka navodi se na temelju njihovoga masenog udjela u gotovom proizvodu ; </p><p> ( c ) količina sastojaka upotrijebljenih
#216773949,doc#305489,2013_01_8_140.html dehidriranom obliku , a koji su rekonstituirani tijekom proizvodnje , može se navesti na temelju njihovoga masenog udjela koji je zabilježen prije njihova koncentriranja ili dehidratacije
#216773983,doc#305489,2013_01_8_140.html hrane koja se rekonstituira dodavanjem vode , količina sastojaka se može navesti na temelju njihovoga masenog udjela u rekonstituiranom proizvodu . </p><p> <b> PRILOG IX . </b>
#216776362,doc#305490,2013_01_8_141.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 141 </p><p> Na temelju članka 108 . stavka 5 . Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine « , broj 130/11
#216777676,doc#305491,2013_01_8_142.html postrojenja i zrakoplova </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 142 </p><p> Na temelju članka 137 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , broj
#216777810,doc#305491,2013_01_8_142.html </p><p> » Članak 11.a </p><p> Pripravnički staž zdravstveni radnici mogu obavljati na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme , ugovora o stručnom osposobljavanju za rad
#216777897,doc#305492,2013_01_8_143.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 143 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 2 . a u vezi s člankom 23 . stavkom 2 . Zakona o privatnoj zaštiti
#216778194,doc#305493,2013_01_8_144.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 144 </p><p> Na temelju članka 107 . stavka 4 . i stavka 6 . Zakona o oružju ( » Narodne novine « broj
#216778552,doc#305494,2013_01_8_145.html med . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </p><p> 145 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 3 . i članka 8 . stavka 2 . Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji
#216778749,doc#305495,2013_01_8_146.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 146 </p><p> Na temelju članka 20 . stavka 1 . alineje 2 . i stavka 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
#216779090,doc#305496,2013_01_8_128.html Matek , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 128 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216779400,doc#305497,2013_01_8_147.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
#216779541,doc#305497,2013_01_8_147.html Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#216779651,doc#305497,2013_01_8_147.html postupku pokrenutom ustavnom tužbom , primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe te uvida u presliku spisa Grada Zagreba , Gradskog ureda za
#216779977,doc#305497,2013_01_8_147.html daljnje provođenje dokaza neće vršiti te da će se odluka donijeti pismenim putem na temelju utvrđenog činjeničnog stanja ; </p><p> – podneskom od 13 . veljače 2002 . predlagateljica
#216781647,doc#305498,2013_01_8_129.html Antun Palarić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 129 </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 2 . Zakona o računanju vremena ( » Narodne novine « , br . 27/93
#216781897,doc#305499,2013_01_8_130.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 130 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216782015,doc#305500,2013_01_8_131.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 131 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine « br . 61/2000 , 117/2000
#216782451,doc#305500,2013_01_8_131.html raspodjeljivat će međuresorno Povjerenstvo za raspodjelu carinskih kvota imenovano na temelju Pravilnika o raspodjeli carinskih kvota za poljoprivredne i prehrambene proizvode
#216782580,doc#305501,2013_01_8_132.html poljoprivrednih proizvoda </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 132 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 2 . Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora
#216782866,doc#305502,2013_01_8_133.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 133 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216782975,doc#305503,2013_01_8_134.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 134 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216783169,doc#305504,2013_01_8_135.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 135 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216783357,doc#305505,2013_01_8_136.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 136 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216783564,doc#305506,2013_01_9_148.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 148 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/2007
#216805732,doc#305507,2013_01_9_149.html infrastrukture za odobrenje državnog jamstva poduzetniku Hrvatske autoceste d.o.o . , na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja , u sastavu : mr . sc . Olgica Spevec
#216810029,doc#305508,2013_01_9_150.html općinskim porezima Općine Žminj </title> <p><div> OPĆINA ŽMINJ </p><p> 150 </p><p> Na temelju članka 40 . Statuta Općine Žminj ( » Službeni glasnik Općine Žminj « br . 4/09
#216810333,doc#305509,2013_01_9_151.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
#216810477,doc#305509,2013_01_9_151.html objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Podnositelj je na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#216810592,doc#305509,2013_01_9_151.html 2 . Ustavni sud u postupku pokrenutom primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe te uvida u spis predmeta Županijskog suda u Splitu ( u daljnjem
hide detail