Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#215819722,doc#305172,2013_02_15_256.html mirovinskih fondova za 2012 . godinu </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 256 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavka 1 . točke 1 . i članka 8 . stavka
#215820006,doc#305173,2013_02_15_257.html Petar-Pierre Matek , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 257 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavka 1 . točke 1 . i članka 8 . stavka
#215820160,doc#305173,2013_02_15_257.html 1 . ove Odluke usklađuju se prema indeksu potrošačkih cijena za 2012 . godinu na temelju podataka Državnog zavoda za statistiku na način da se iznos sredstava jamstvenog pologa na dan
#215820358,doc#305174,2013_02_15_258.html Petar-Pierre Matek , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 258 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . stavka 1 . točke 5 . i članka 8 . stavka
#215821227,doc#305175,2013_02_15_259.html državnim potporama ( » Narodne novine « , broj 140/05 i 49/11 ) , na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja , u sastavu : mr . sc . Olgica
#215821744,doc#305175,2013_02_15_259.html 2 . ZDP-a u kojem je propisano da se programom državne potpore smatra akt na temelju kojeg se , bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama , unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore
#215821797,doc#305175,2013_02_15_259.html državne potpore , koji može biti pravilnik , uredba ili bilo koji drugi akt na temelju kojeg se dodjeljuju državne potpore . Takav će akt biti potrebno prijaviti Agenciji na odobrenje
#215821916,doc#305176,2013_02_15_241.html mr . sc . Olgica Spevec , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 241 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSEBNOM POREZU
#215823302,doc#305176,2013_02_15_241.html Hrvatske ili motorno vozilo proda osobi ili instituciji koja je oslobođena plaćanja posebnog poreza na temelju odredbi ovoga Zakona . </p><p> ( 3 ) Obveza obračunavanja i uplate posebnog poreza iz članka
#215824284,doc#305176,2013_02_15_241.html dana izvršnosti rješenja . </p><p> Članak 10 . </p><p> ( 1 ) Posebni porez utvrđuje se na temelju prodajne , odnosno tržišne cijene motornog vozila , emisije ugljičnog dioksida ( CO2 ) izražene
#215824387,doc#305176,2013_02_15_241.html prijave te o tome sastaviti zapisnik u kojem će utvrditi tržišnu cijenu motornog vozila na temelju raspoloživih podataka o cijenama rabljenih motornih vozila na hrvatskom tržištu ( katalozi , cjenici trgovaca
#215824949,doc#305176,2013_02_15_241.html Republici Hrvatskoj i inozemstvu tražiti podatke o motornom vozilu ako sumnja u istinitost podataka na temelju kojih se utvrđuje porezna osnovica . Ako se nakon donošenja rješenja o utvrđivanju porezne obveze
#215824969,doc#305176,2013_02_15_241.html osnovica . Ako se nakon donošenja rješenja o utvrđivanju porezne obveze utvrdi da podaci na temelju kojih je utvrđena porezna osnovica nisu bili istiniti , carinski ured će novim rješenjem utvrditi
#215825026,doc#305176,2013_02_15_241.html 3 . i 5 . ovoga Zakona plaća se u postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila prema tablici 1 i postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog
#215825039,doc#305176,2013_02_15_241.html osnovice na temelju cijene motornog vozila prema tablici 1 i postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida ( CO2 ) izraženoj u gramima
#215825332,doc#305176,2013_02_15_241.html ) iznosi do najviše 90 grama po kilometru , ne plaća se posebni porez na temelju emisije ugljičnog dioksida ( CO2 ) . </p><p> ( 3 ) Ako je motorno vozilo koje
#215825529,doc#305176,2013_02_15_241.html . </p><p> ( 5 ) Za » plug-in« hibridna električna vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za postotni iznos koji odgovara dosegu vozila u potpuno električnom načinu
#215825558,doc#305176,2013_02_15_241.html električnom načinu rada . </p><p> ( 6 ) Za kamper vozila iznos posebnog poreza utvrđen na temelju ovoga članka se umanjuje za 85 % . </p><p> Članak 13 . </p><p> Posebni porez na motorna
#215825601,doc#305176,2013_02_15_241.html 4 . i 5 . ovoga Zakona plaća se u postotku od porezne osnovice na temelju cijene motornog vozila ovisno o obujmu motora u kubičnim centimetrima prema tablici 4 i postotku
#215825621,doc#305176,2013_02_15_241.html o obujmu motora u kubičnim centimetrima prema tablici 4 i postotku od porezne osnovice na temelju razine emisije ispušnih plinova prema tablici 5 , na način da se tako dobiveni iznosi
#215826126,doc#305176,2013_02_15_241.html . , 2 . , 6 . i 7 . ovoga članka ostvaruje se na temelju potvrde ministarstva nadležnog za vanjske poslove , a oslobođenje iz stavka 1 . točke 3
#215826152,doc#305176,2013_02_15_241.html stavka 1 . točke 3 . , 4 . i 5 . ovoga članka na temelju potvrde nadležnog državnog tijela koje je nositelj provedbe pojedinog međunarodnog ugovora . </p><p> ( 3 )
#215828073,doc#305176,2013_02_15_241.html <p> X . IZVJEŠĆIVANJE </p><p> Članak 21 . </p><p> ( 1 ) Proizvođač i trgovac su obvezni na temelju evidencija iz članka 20 . stavka 1 . ovoga Zakona sastavljati i carinskom uredu nadležnom
#215828378,doc#305176,2013_02_15_241.html 23 . </p><p> ( 1 ) Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Carinska uprava . </p><p> ( 2 ) Ako se u tijeku nadzora utvrdi da
#215829865,doc#305176,2013_02_15_241.html stjecanju , a ako utvrdi da ista nije realno iskazana , tržišnu cijenu utvrđuje na temelju usporedbe ili procjene , odnosno primjenom na odgovarajući način odredbe članka 11 . ovoga Zakona
#215830713,doc#305176,2013_02_15_241.html 3 . ovoga Zakona , </p><p> 3 . ako u poreznoj prijavi da neistinite podatke na temelju kojih se utvrđuje porezna osnovica ( članak 11 . stavak 10 . ) , </p><p> 4
#215832704,doc#305177,2013_02_15_260.html . </p><p> Ustavna tužba nije osnovana . </p><p> 4 . U postupku , pokrenutom ustavnom tužbom na temelju odredbe članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (
#215832896,doc#305177,2013_02_15_260.html . s tuženom sklopio Ugovor o nagodbi kojim se utvrđuje da je njegov dug na temelju protestiranih državnih jamstava na dan 31 . prosinca 2000 . iznosio 10.554.658,67 kn te da
#215833073,doc#305177,2013_02_15_260.html o naplati priložio dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2 . istog članka . </p><p> Na temelju navedenih činjenica prvostupanjski je sud prihvatio tužbeni zahtjev podnositelja za utvrđenje ništavosti , ocijenivši da
#215834613,doc#305177,2013_02_15_260.html stajališta tog ustavnog prava , ispituje eventualno postojanje povreda u postupcima pred sudovima te na temelju toga , sagledavajući postupak kao jedinstvenu cjelinu , ocjenjuje je li postupak bio vođen na
#215835018,doc#305177,2013_02_15_260.html povrijeđeno ustavno pravo na pravično suđenje . </p><p> 8 . Slijedom svega navedenog , a na temelju članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u izreci . </p>
#215836846,doc#305178,2013_02_15_261.html stajališta tog ustavnog prava , ispituje eventualno postojanje povreda u postupcima pred sudovima te na temelju toga , sagledavajući postupak kao jedinstvenu cjelinu , ocjenjuje je li postupak bio vođen na
#215837315,doc#305178,2013_02_15_261.html zajamčeno člankom 29 . stavcima 1 . i 4 . Ustava . </p><p> 8 . Na temelju članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u izreci . </p>
#215841665,doc#305179,2013_02_15_262.html .. ) </p><p> 113 . ( . .. ) Sud ne isključuje da bi se na temelju odluke o izručenju izuzetno moglo postaviti pitanje iz članka 6 . u okolnostima u kojima
#215843024,doc#305179,2013_02_15_262.html , Ustavni sud nije našao da su podnositelju povrijeđena ustavna prava , te je na temelju članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona odlučeno kao u točki I . izreke
#215843236,doc#305180,2013_02_15_263.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#215843384,doc#305180,2013_02_15_263.html . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215843513,doc#305180,2013_02_15_263.html je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe te uvida u presliku spisa Općinskog suda u Rijeci , utvrdio sljedeće
#215844673,doc#305181,2013_02_15_242.html REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> Predsjednik Vijeća Antun Palarić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 242 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
#215844886,doc#305182,2013_02_15_243.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 243 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
#215845164,doc#305183,2013_02_15_244.html radnih mjesta , promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 244 </p><p> Na temelju članka 57 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « , br . 34/2011
#215845314,doc#305184,2013_02_15_245.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 245 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215845610,doc#305185,2013_02_15_246.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 246 </p><p> Na temelju članka 115 . Općeg poreznog zakona ( » Narodne novine « , broj 147/08 ,
#215845904,doc#305185,2013_02_15_246.html broju dužnika u službenim evidencijama Porezne uprave , a obveza je nastala i evidentirana na temelju obračunske prijave ili rješenja Porezne uprave ili je utvrđena rješenjem u postupku nadzora od strane
#215847128,doc#305185,2013_02_15_246.html veljače 2013 . </p><p> Ministar financija Slavko Linić , v . r . </p><p> OBRAZAC OK-POR </p><p> Na temelju članka 8 . stavak 1 . Pravilnika o uvjetima , načinu i postupku prijeboja potraživanja
#215847404,doc#305185,2013_02_15_246.html </sup> Za iznos koji je obustavljen radi namirenja doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje obratite se u Središnji registar osiguranika radi utvrđivanja identifikatora Obrasca R-Sm i
#215847615,doc#305186,2013_02_15_247.html za obavljanje poslova ispitivanja i obilježavanja žigom vatrenog oružja </title> <p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 247 </p><p> Na temelju članka 58 . stavka 2 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju (
#215848435,doc#305187,2013_02_15_248.html 2013 . </p><p> Ministar Ranko Ostojić , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 248 </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 1 . točke 1 . , 2 . , 4 .
#215849163,doc#305187,2013_02_15_248.html , pri čemu se individualni kapacitet plovila određuje sukladno duljini preko svega , a na temelju znanstvenih podloga usvojenih u okviru međunarodnih organizacija nadležnih za pitanja upravljanja stokovima tune na Atlantiku
#215849951,doc#305187,2013_02_15_248.html ga objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva . </p><p> ( 14 ) Nakon što Ministarstvo , na temelju dostavljenih podataka o ulovu tuna , utvrdi da je izlovljena dopuštena godišnja izlovna kvota tuna
#215850035,doc#305187,2013_02_15_248.html odobrenju Ministarstva . Ministarstvo će odobriti zajedničke ribolovne radnje isključivo hrvatskih ribarskih plovila , na temelju zahtjeva vlasnika/ovlaštenika povlastice , isključivo ukoliko svako plovilo uključeno u zajedničke ribolovne radnje ima dodijeljenu
#215850856,doc#305187,2013_02_15_248.html je upisano u ICCAT-ov registar plovila ( ICCAT Record of BFT Catching Vessels ) na temelju Odluke o kriterijima za upis ulovnih ribarskih plovila u registar ICCAT-a ( ICCAT Record of
#215851048,doc#305187,2013_02_15_248.html <p> 12 </tr></p> </tbody> </table><p> ( 5 ) Ministarstvo će do 05 . veljače tekuće godine , na temelju zaprimljenih obavijesti o ustupanju kvote iz članka 3 . stavka 9 . ovoga Pravilnika te
#215851065,doc#305187,2013_02_15_248.html obavijesti o ustupanju kvote iz članka 3 . stavka 9 . ovoga Pravilnika te na temelju izjave o ustupanju prava na povijesni ulov ( Prilog 18 . ovoga Pravilnika ) izraditi
#215851130,doc#305187,2013_02_15_248.html Dodjela kvote plovilu u jednom godišnjem planu ulova nema utjecaja na individualnu kvotu dodijeljenu na temelju članka 3 . stavka 6 . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 6 ) Plovila navedena u
#215852228,doc#305187,2013_02_15_248.html količina tuna na pojedina uzgajališta za 2013 . godinu raspoređuje se prema ovlaštenicima povlastica na temelju kriterija za raspodjelu maksimalno dozvoljene ulazne količine živih divljih tuna koja donosi ministar . </p><p> (
#215853314,doc#305187,2013_02_15_248.html ovlašteno za ulov tune , </p><p> izdat će nalog o puštanju tuna . Ministarstvo će na temelju zaprimljenih podataka i naloga o puštanju tuna rješenjem narediti puštanje tuna . </p><p> ( 5 )
#215854634,doc#305187,2013_02_15_248.html tuna iz uzgajališta ( Prilog 7 . ovoga Pravilnika ) . </p><p> ( 4 ) Na temelju ICCAT programa znanstvenog uzorkovanja u svrhu dobivanja podataka o dužini i težini tuna izlovljenih iz
#215857852,doc#305188,2013_02_15_249.html Xiphias gladius ) i iglana ( Tetrapturus belone ) </title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 249 </p><p> Na temelju članka 65 . stavka 1 . , 2 . i 3 . , članka 67
#215858036,doc#305189,2013_02_16_273.html 2013 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 273 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215858230,doc#305190,2013_02_16_274.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 274 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215858496,doc#305191,2013_02_16_275.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 275 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215858788,doc#305192,2013_02_16_276.html i dopunama Pravilnika o odobrenju za pružanje usluga potrošačkog kreditiranja </title> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 276 </p><p> Na temelju članka 21 . stavka 6 . Zakona o potrošačkom kreditiranju ( » Narodne novine «
#215859128,doc#305193,2013_02_16_277.html Pravilnik o ustroju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu </title> <p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 277 </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 5 . Zakona o javno-privatnom partnerstvu ( » Narodne novine «
#215860258,doc#305194,2013_02_16_278.html veterinarskoj postaji pošiljaka proizvoda namijenjenih uvozu ili za treće zemlje </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 278 </p><p> Na temelju članka 67 . stavka 2 . i članka 73 . stavka 5 . Zakona o
#215861257,doc#305195,2013_02_16_279.html proizvoda koji se unose u Zajednicu iz trećih zemalja . </div></p> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 279 </p><p> Na temelju članka 50 . stavka 6 . i članka 51 . stavka 3 . Zakona o
#215862380,doc#305195,2013_02_16_279.html sl . ) . </p><p> 3 . Vrsta potpore </p><p> – Program državne potpore je akt na temelju kojeg se , bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama , unaprijed neodređenim korisnicima dodjeljuju pojedinačne
#215862402,doc#305195,2013_02_16_279.html dodatnim provedbenim mjerama , unaprijed neodređenim korisnicima dodjeljuju pojedinačne državne potpore kao i akt na temelju kojeg se državna potpora koja nije unaprijed vezana uz poseban projekt dodjeljuje jednom ili više
#215862440,doc#305195,2013_02_16_279.html u neodređenom iznosu . </p><p> – Pojedinačna državna potpora predstavlja državnu potporu koja nije dodijeljena na temelju programa državne potpore te državna potpora dodijeljena na temelju programa državne potpore uz obvezu dodatnog
#215862449,doc#305195,2013_02_16_279.html državnu potporu koja nije dodijeljena na temelju programa državne potpore te državna potpora dodijeljena na temelju programa državne potpore uz obvezu dodatnog odobravanja . </p><p> 4 . Pravni akt </p><p> – Potrebno je
#215862488,doc#305195,2013_02_16_279.html potpore ( u tiskanoj i elektroničkoj verziji , te navesti i druge pravne dokumente na temelju kojih je izrađen akt koji sadrži potpore ( tj . potrebno je upisati pravnu osnovu
#215863211,doc#305195,2013_02_16_279.html ili pojedinačne potpore prema kojem je dodijeljena potpora – Program državne potpore je akt na temelju kojeg se , bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama , unaprijed neodređenim korisnicima dodjeljuju pojedinačne
#215863233,doc#305195,2013_02_16_279.html dodatnim provedbenim mjerama , unaprijed neodređenim korisnicima dodjeljuju pojedinačne državne potpore kao i akt na temelju kojeg se državna potpora koja nije unaprijed vezana uz poseban projekt dodjeljuje jednom ili više
#215863271,doc#305195,2013_02_16_279.html u neodređenom iznosu . – Pojedinačna državna potpora predstavlja državnu potporu koja nije dodijeljena na temelju programa državne potpore te državna potpora dodijeljena na temelju programa državne potpore uz obvezu dodatnog
#215863280,doc#305195,2013_02_16_279.html državnu potporu koja nije dodijeljena na temelju programa državne potpore te državna potpora dodijeljena na temelju programa državne potpore uz obvezu dodatnog odobravanja . </tr></p><p><tr> 10 </p><p> Pravni akt – u polje se
#215863841,doc#305196,2013_02_16_280.html vođenja i sadržaju registra državnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 280 </p><p> Na temelju članka 79 . stavka 2 . Zakona o morskom ribarstvu ( » Narodne novine «
#215863993,doc#305197,2013_02_16_281.html <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <title> 16 08.02.2013 Izmjene i dopune Mreže telemedicinskih centara </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 281 </p><p> Na temelju članka 34.a stavka 4 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « broj
#215864504,doc#305198,2013_02_16_264.html , dr . med . , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 264 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM
#215865276,doc#305198,2013_02_16_264.html u skladu s dijelom 10 . ovoga Zakona , odnosno propisima države članice donesenima na temelju Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća . </p><p> 3 . Alternativni investicijski fond je investicijski fond
#215865449,doc#305198,2013_02_16_264.html . Društvo za upravljanje je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja , na temelju odobrenja Agencije , obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima . </p><p> 9 . Društvo za upravljanje iz
#215865480,doc#305198,2013_02_16_264.html druge države članice je pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi članici koja , na temelju odobrenja nadležnog tijela te države članice , obavlja djelatnost upravljanja UCITS fondovima . </p><p> 10 .
#215865513,doc#305198,2013_02_16_264.html upravljanje iz treće države je pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja , na temelju odobrenja nadležnog tijela treće države , obavlja djelatnost upravljanja investicijskim fondovima . </p><p> 11 . Matična
#215865681,doc#305198,2013_02_16_264.html . Nadležno tijelo je : </p><p> a ) tijelo pojedine države članice koje je , na temelju propisa te države kojima se u pravni poredak države prenose odredbe Direktive 2009/65/EZ , nadležno
#215865791,doc#305198,2013_02_16_264.html osobe u drugoj pravnoj osobi ako : </p><p> a ) ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje s 20 % udjela ili više u kapitalu te pravne osobe ili glasačkim
#215865844,doc#305198,2013_02_16_264.html pravnoj osobi manji od 20 % , a stečen je s namjerom da , na temelju trajne povezanosti s tom pravnom osobom , omogući utjecaj na njezino poslovanje . </p><p> 19 .
#215866279,doc#305198,2013_02_16_264.html informacija o uvjetima ponude i o ponuđenim udjelima u investicijskim fondovima , da se na temelju istih ulagatelj može odlučiti na upis tih udjela . </p><p> 32 . Revizor je neovisni vanjski
#215866882,doc#305198,2013_02_16_264.html <p> 2 . društvu za upravljanje iz druge države članice koje upravlja investicijskim fondom osnovanim na temelju odobrenja nadležnog tijela države članice . </p><p> ( 2 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga
#215867811,doc#305198,2013_02_16_264.html ovlašteno izravno obavljati osnovne i pomoćne djelatnosti društva za upravljanje u Republici Hrvatskoj , na temelju odobrenja nadležnog tijela matične države članice društva za upravljanje , </p><p> 3 . podružnica društva za
#215868116,doc#305198,2013_02_16_264.html Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnosti upravljanja portfeljem na individualnoj i diskrecijskoj osnovi , na temelju ovlaštenja klijenta , investicijskog savjetovanja te pohrane i administriranja , dužno je , uz odredbe
#215868147,doc#305198,2013_02_16_264.html ovoga Zakona , poštivati i odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala i propisa donesenih na temelju toga zakona koji se odnose na visinu kapitala , organizacijske zahtjeve , uvjete poslovanja i
#215868270,doc#305198,2013_02_16_264.html koje sadrži odobrenje za obavljanje djelatnosti upravljanja portfeljem na individualnoj i diskrecijskoj osnovi , na temelju ovlaštenja klijenta , osnivanja i upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom , investicijskog savjetovanja i/ili pohrane i
#215868308,doc#305198,2013_02_16_264.html upravljanje koje nema odobrenje za djelatnost upravljanja portfeljem na individualnoj i diskrecijskoj osnovi , na temelju ovlaštenja klijenta , ne može se izdati odobrenje za rad koje sadrži odobrenje za obavljanje
#215868556,doc#305198,2013_02_16_264.html poslove upravljanja drugom društvu za upravljanje , no isključujući neto vrijednost imovine kojom upravlja na temelju delegiranja poslova , </p><p> 2 . alternativni investicijski fondovi kojima upravlja društvo za upravljanje , uključujući
#215868594,doc#305198,2013_02_16_264.html poslove upravljanja drugom društvu za upravljanje , no isključujući neto vrijednost imovine kojom upravlja na temelju delegiranja poslova . </p><p> ( 3 ) Društvo za upravljanje koje obavlja djelatnosti upravljanja portfeljem ,
#215869088,doc#305198,2013_02_16_264.html podnijelo zahtjev , a za koje ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , odnosno drugim relevantnim propisima . </p><p> ( 5 ) Prije upisa osnivanja društva
#215869760,doc#305198,2013_02_16_264.html . trgovac pojedinac ili obrtnik nad čijom imovinom nije otvoren ili proveden stečajni postupak na temelju odredaba zakona kojim se uređuje stečajni postupak , </p><p> 4 . koja nije bila na rukovodećim
#215871193,doc#305198,2013_02_16_264.html isti mora imenovati najmanje dva izvršna direktora . Odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona o članovima uprave društva za upravljanje na odgovarajući se način primjenjuju na izvršne
#215871799,doc#305198,2013_02_16_264.html reosiguranje , </p><p> 11 . mirovinskog osiguravajućeg društva </p><p> 12 . drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja ili dozvole Agencije . </p><p> Odgovornost članova uprave </p><p> Članak 40 . </p><p> Članovi uprave društva za
#215872545,doc#305198,2013_02_16_264.html uvjete pod kojima mu je suglasnost izdana , </p><p> 2 . ako je suglasnost izdana na temelju neistinitih , netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu , odnosno na koji drugi
#215872585,doc#305198,2013_02_16_264.html prekršio odredbe o zabrani trgovanja ili izvršavanja transakcija , odnosno davanja naloga za trgovanje na temelju povlaštenih informacija ili na način koji bi predstavljao tržišnu manipulaciju prema odredbama zakona koji uređuje
#215872620,doc#305198,2013_02_16_264.html . ako je član uprave teže ili sustavno kršio ovaj Zakon , propise donesene na temelju ovoga Zakona ili ostale zakonske propise , a osobito ako je zbog toga ugrožena likvidnost
#215872757,doc#305198,2013_02_16_264.html za upravljanje i UCITS fonda kojim ono upravlja s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju ispravljanja nedostataka , odnosno nepravilnosti u
#215873113,doc#305198,2013_02_16_264.html član nadzornog odbora krši svoje dužnosti određene ovim i drugim zakonima te propisima donesenim na temelju tih zakona , </p><p> 2 . postoji ili nastupi zapreka za izbor ili imenovanje člana nadzornog
#215873619,doc#305198,2013_02_16_264.html upravlja postupa pošteno , </p><p> 5 . pridržavati se odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , na način koji promovira najbolje interese ulagatelja i integritet tržišta kapitala . </p>
#215873832,doc#305198,2013_02_16_264.html . mehanizme unutarnje kontrole , namijenjene osiguranju usklađenosti s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona kao i s drugim relevantnim propisima te internim odlukama , procedurama i postupcima
#215874618,doc#305198,2013_02_16_264.html kako bi osiguralo da ono posluje u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te da članovi uprave i druge relevantne osobe postupaju u skladu s ovim
#215874639,doc#305198,2013_02_16_264.html uprave i druge relevantne osobe postupaju u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te vlastitim politikama koje uređuje osobne transakcije financijskim instrumentima iz članka 51 .
#215875849,doc#305198,2013_02_16_264.html njih poduzete , na način i u rokovima propisanima ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona . </p><p> Rješavanje sporova između društva za upravljanje i ulagatelja </p><p> Članak 59 . </p><p> (
#215876642,doc#305198,2013_02_16_264.html računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke , ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno . </p><p> ( 2 ) Društvo za upravljanje dužno je Agenciji
#215876806,doc#305198,2013_02_16_264.html ili da revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , propisima kojima se uređuje računovodstvo i reviziju te pravilima revizorske struke ,
#215877584,doc#305198,2013_02_16_264.html Zakona , a koje su u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , pravilima i prospektom UCITS fonda , ciljevima UCITS fonda , investicijskom strategijom
#215879188,doc#305198,2013_02_16_264.html drugi nepropisan način , </p><p> 2 . ako prestanu uvjeti propisani odredbama ovoga Zakona , na temelju kojih je suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela izdana . </p><p> ( 4 ) U slučaju iz
#215879754,doc#305198,2013_02_16_264.html 1 . ovoga Zakona nije u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , </p><p> 3 . Agencija ocijeni da bi prijenos poslova upravljanja mogao štetiti interesima
#215881205,doc#305198,2013_02_16_264.html , odnosno voditelj registra , upiše stjecatelja u registar udjela . </p><p> ( 4 ) Na temelju ugovora o ulaganju ulagatelj uz udjel stječe položaj suovlaštenika na stvarima , pravima i tražbinama
#215881611,doc#305198,2013_02_16_264.html imovine društva za upravljanje . </p><p> ( 2 ) Sve što društvo za upravljanje stekne na temelju prava koja pripadaju UCITS fondu ili na temelju poslova koji se odnose na imovinu UCITS
#215881619,doc#305198,2013_02_16_264.html Sve što društvo za upravljanje stekne na temelju prava koja pripadaju UCITS fondu ili na temelju poslova koji se odnose na imovinu UCITS fonda ili što osoba ovlaštena za upravljanje UCITS
#215882199,doc#305198,2013_02_16_264.html pohranjujući je kod depozitara , a u skladu s ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima , </p><p> 5 . dostavljati depozitaru preslike svih izvornih isprava
#215882254,doc#305198,2013_02_16_264.html važnu za obavljanje poslova i izvršavanje dužnosti depozitara predviđenih ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima , </p><p> 6 . objavljivati podatke o UCITS fondovima kojima
#215882284,doc#305198,2013_02_16_264.html kojima upravlja i o društvu u skladu s ovim Zakonom , i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima , </p><p> 7 . zadužiti osobu za održavanje kontakata s
#215882362,doc#305198,2013_02_16_264.html , </p><p> 10 . pridržavati se i drugih zahtjeva predviđenih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona . </p><p> Zabranjene radnje za društvo za upravljanje </p><p> Članak 96 . </p><p> Društvo za upravljanje
#215882442,doc#305198,2013_02_16_264.html prospektom , </p><p> 4 . obavljati transakcije kojima krši odredbe ovoga Zakona , propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i prospekta UCITS fonda , uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja u UCITS fondove
#215883314,doc#305198,2013_02_16_264.html je ulagateljima za uredno i savjesno obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , prospektom i pravilima UCITS fonda . </p><p> ( 2 ) U slučaju da
#215883752,doc#305198,2013_02_16_264.html . </p><p> Dostava podataka ulagateljima </p><p> Članak 101 . </p><p> Kada je ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona propisano da je društvo za upravljanje dužno ulagateljima dostaviti podatke na trajnom mediju
#215884063,doc#305198,2013_02_16_264.html isplatama . Navedene podatke osoba koja vodi registar udjela može priopćavati : </p><p> 1 . na temelju zahtjeva ulagatelja i to samo podatke koji se odnose na tog ulagatelja , bez obzira
#215884120,doc#305198,2013_02_16_264.html koja dokaže pravni interes , </p><p> 4 . pravosudnim i upravnim tijelima te drugim osobama na temelju zahtjeva i u okviru ovlaštenja u skladu s odredbama posebnog zakona . </p><p> ( 2 )
#215884376,doc#305198,2013_02_16_264.html i sl . ) i opteretiti ih ( založno pravo , fiducijarni prijenos ) na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje . </p><p> ( 2 ) Voditelj
#215884712,doc#305198,2013_02_16_264.html takav opoziv bude zaprimljen kod voditelja registra prije nego se izvrši upis u registar na temelju zahtjeva za prijenos . </p><p> Prava ili tereti na udjelu </p><p> Članak 107 . </p><p> ( 1 )
#215884952,doc#305198,2013_02_16_264.html primitka valjanog zahtjeva za otkup . </p><p> ( 4 ) U slučaju promjene imatelja udjela na temelju raspolaganja imatelja , odluke suda ili druge nadležne vlasti , nasljeđivanja ili na temelju zakona
#215884966,doc#305198,2013_02_16_264.html na temelju raspolaganja imatelja , odluke suda ili druge nadležne vlasti , nasljeđivanja ili na temelju zakona , na zahtjev stjecatelja istom će biti izdana potvrda o stjecanju udjela . </p><p> (
#215884989,doc#305198,2013_02_16_264.html biti izdana potvrda o stjecanju udjela . </p><p> ( 5 ) Ako stjecatelj stekne udjel na temelju odluke suda ili druge nadležne vlasti , odnosno na temelju zakona ili na drugi način
#215884999,doc#305198,2013_02_16_264.html Ako stjecatelj stekne udjel na temelju odluke suda ili druge nadležne vlasti , odnosno na temelju zakona ili na drugi način , a ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u UCITS
#215886171,doc#305198,2013_02_16_264.html putem podružnice dužno je postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona u dijelu koji uređuje organizaciju društva za upravljanje , uključujući uvjete za delegiranje
#215887159,doc#305198,2013_02_16_264.html je : </p><p> 1 . postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te drugih propisa koji se primjenjuju na poslovanje UCITS fondova u Republici Hrvatskoj
#215887813,doc#305198,2013_02_16_264.html će izdati suglasnost za osnivanje podružnice društva za upravljanje iz treće države ako , na temelju podataka kojima raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev za izdavanje suglasnosti , ocijeni da je
#215887966,doc#305198,2013_02_16_264.html treće države na odgovarajući se način primjenjuju sljedeće odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona : </p><p> 1 . dijela 2 . glave 1 . odjeljka 5 . , </p>
#215888165,doc#305198,2013_02_16_264.html 126 . </p><p> ( 1 ) Trgovanje udjelima UCITS fondova u Republici Hrvatskoj provodi se na temelju odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , te propisa koji uređuju
#215888173,doc#305198,2013_02_16_264.html fondova u Republici Hrvatskoj provodi se na temelju odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , te propisa koji uređuju zaštitu potrošača , sprječavanje pranja novca i financiranje
#215888435,doc#305198,2013_02_16_264.html udjelima sljedećih otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom : </p><p> 1 . UCITS fondova osnovanih na temelju odredaba ovoga Zakona , ako su ispunjeni uvjeti iz odjeljka 2 . ovoga dijela Zakona
#215888504,doc#305198,2013_02_16_264.html 4 . ovoga dijela Zakona . </p><p> Odjeljak 2 . </p><p> Trgovanje udjelima UCITS fondova osnovanih na temelju odredaba ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj </p><p> Trgovanje udjelima UCITS fonda </p><p> Članak 129 . </p><p> Udjelima UCITS
#215888563,doc#305198,2013_02_16_264.html . društvo za upravljanje države članice koje ima odobrenje za upravljanje UCITS fondom , na temelju ovoga Zakona . </p><p> Odjeljak 3 . Trgovanje udjelima UCITS fondova osnovanih u državi članici na
#215889765,doc#305198,2013_02_16_264.html za trgovanje udjelima otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom iz treće države ako , na temelju podataka kojima raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev , utvrdi da : </p><p> 1 . će
#215891520,doc#305198,2013_02_16_264.html načine , </p><p> 4 . telemarketing , što uključuje i korištenje specijaliziranog pružatelja telemarketing usluga na temelju ugovora sklopljenog s društvom za upravljanje , </p><p> 5 . dopise , telefonske ili osobne razgovore
#215891931,doc#305198,2013_02_16_264.html izjave , upozorenja ili drugog navoda koji se prema ovome Zakonu ili propisu donesenom na temelju ovoga Zakona moraju iznijeti , </p><p> 8 . mora se osigurati da se bez suglasnosti Agencije
#215892347,doc#305198,2013_02_16_264.html društva za upravljanje , mogu obavljati i druge pravne osobe u Republici Hrvatskoj , na temelju ugovora o poslovnoj suradnji , kada im je to dopušteno odredbama ovoga ili drugog zakona
#215892424,doc#305198,2013_02_16_264.html osobe iz članka 154 . ovoga Zakona nastupaju kao prodajni zastupnici društva za upravljanje na temelju ugovora sklopljenog u pisanom obliku s društvom za upravljanje . </p><p> ( 2 ) Društvo za
#215892779,doc#305198,2013_02_16_264.html Zakona i drugih propisa , </p><p> 6 . upoznati potencijalnog ulagatelja o isplaćenom iznosu provizije na temelju nuđenja udjela UCITS fonda , i to kao postotak ulazne naknade , godišnje naknade za
#215893232,doc#305198,2013_02_16_264.html primjenu načela utvrđivanja vrijednosti sadržanih u propisima , kako bi se utvrdilo da su na temelju primjene naznačenih načela utvrđene cijene udjela točne , te da naknada za upravljanje i druge
#215893449,doc#305198,2013_02_16_264.html nije određena , nego odrediva , u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , odnosno prospektom UCITS fonda . Na utvrđenu cijenu , dozvoljeno je obračunavati
#215894867,doc#305198,2013_02_16_264.html otkupa udjela UCITS fonda , </p><p> ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti iz članka 174 . stavka 1 . točaka 1 . i 2
#215894932,doc#305198,2013_02_16_264.html štetu koja nastane imateljima udjela UCITS fonda zbog radnji ili propusta imatelja udjela učinjenih na temelju neistinitih ili nepotpunih podataka i informacija ili podatka i informacija koji dovode u zabludu sadržanih
#215894963,doc#305198,2013_02_16_264.html u : </p><p> 1 . drugim objavama ili obavijestima društva za upravljanje ili </p><p> 2 . na temelju podataka i izjava koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun društva
#215896346,doc#305198,2013_02_16_264.html , </p><p> 18 . način i vrijeme izračuna neto vrijednosti imovine UCITS fonda te osnovica na temelju koje se utvrđuje vrijednost imovine UCITS fonda , </p><p> 19 . vrijeme , metoda i učestalost
#215898633,doc#305198,2013_02_16_264.html računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke , ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno . </p><p> ( 2 ) Agencija može detaljnije pravilnikom propisati opseg
#215898729,doc#305198,2013_02_16_264.html obavljena ili revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke ,
#215900362,doc#305198,2013_02_16_264.html , odnosno instrumentima osiguranja . </p><p> ( 3 ) Depozitar obavlja poslove određene ovim Zakonom na temelju pisanog ugovora o obavljanju poslova depozitara sklopljenog s društvom za upravljanje . </p><p> ( 4 )
#215900777,doc#305198,2013_02_16_264.html obavilo društvo za upravljanje , obavljaju u skladu s ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , drugim važećim propisima i prospektom UCITS fonda , </p><p> d ) kontrolira da
#215900815,doc#305198,2013_02_16_264.html s proklamiranim ciljevima i odredbama prospekta UCITS fonda , ovoga Zakona , propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih važećih propisa , </p><p> e ) potvrđuje da je izračun neto vrijednosti
#215900858,doc#305198,2013_02_16_264.html s usvojenim računovodstvenim politikama , odnosno metodologijama vrednovanja , ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , važećim propisima te prospektom UCITS fonda , </p><p> f ) izvještavanje Agencije i
#215901006,doc#305198,2013_02_16_264.html da se prihodi UCITS fonda koriste u skladu s ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i prospektom UCITS fonda , te
#215901013,doc#305198,2013_02_16_264.html skladu s ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i prospektom UCITS fonda , te da su troškovi koje plaća UCITS fond
#215901044,doc#305198,2013_02_16_264.html u skladu s uvjetima iz njegova prospekta , odredbama ovoga Zakona , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , i drugih propisa , </p><p> k ) obavlja druge poslove koji su predviđeni
#215901081,doc#305198,2013_02_16_264.html <p> l ) prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje ovoga Zakona , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane društva za upravljanje , </p><p> m
#215901215,doc#305198,2013_02_16_264.html , a predstavljaju kršenje obveza društva za upravljanje određenih ovim Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , prospekta ili pravila UCITS fonda , na iste će bez odgode pisanim
#215901533,doc#305198,2013_02_16_264.html na odvojenim računima na način propisan zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata , otvorenim u ime društva
#215902607,doc#305198,2013_02_16_264.html obavljena ili revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke ,
#215904430,doc#305198,2013_02_16_264.html suglasnost na izbor depozitara u sljedećim slučajevima : </p><p> 1 . ako je suglasnost izdana na temelju neistinitih , netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu , odnosno na koji drugi
#215905273,doc#305198,2013_02_16_264.html i/ili pravila UCITS fonda nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , </p><p> 3 . društvo za upravljanje ne ispunjava druge uvjete potrebne za upravljanje
#215905299,doc#305198,2013_02_16_264.html druge uvjete potrebne za upravljanje UCITS fondom , određene ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , </p><p> 4 . društvo za upravljanje nema adekvatnu organizacijsku strukturu i uvjete za
#215905368,doc#305198,2013_02_16_264.html a Agencija je zbog ozbiljnih ili učestalih kršenja odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , već izricala nadzorne mjere koje društvo za upravljanje nije poštovalo . </p><p> (
#215905921,doc#305198,2013_02_16_264.html naknada i način njihovog izračuna kao i mogućnost sniženja ili nenaplaćivanja neke od naknada na temelju odluke društva za upravljanje . </p><p> ( 5 ) Agencija može propisati pravilnikom uvjete za naplatu
#215907742,doc#305198,2013_02_16_264.html institucije koje imaju registrirano sjedište u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici koje su na temelju posebnog zakona predmetom posebnoga javnog nadzora sa svrhom zaštite ulagatelja u te obveznice . Sredstva
#215908452,doc#305198,2013_02_16_264.html imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima upravlja , izravno ili na temelju delegiranja , isto društvo za upravljanje ili neko drugo društvo s kojim je to društvo
#215909760,doc#305198,2013_02_16_264.html za udjele u fondu preuzimatelju izračunat će se na na dan provođenja statusne promjene na temelju neto vrijednosti imovine fondova koji sudjeluju u statusnoj promjeni izračunate na način predviđen odredbom članka
#215910599,doc#305198,2013_02_16_264.html izraditi mišljenje o pripajanju svaki za UCITS fond za koji obavlja poslove depozitara , na temelju nacrta pripajanja iz članka 259 . ovoga Zakona . </p><p> ( 2 ) U svome mišljenju
#215910834,doc#305198,2013_02_16_264.html i postupak ostvarivanja svih prava koja pripadaju imateljima udjela fonda prenositelja i fonda preuzimatelja na temelju odredaba ovoga Zakona te predviđeni dan provođenja statusne promjene , </p><p> 4 . ključne podatke za
#215911105,doc#305198,2013_02_16_264.html depozitarom fonda prenositelja , imenovalo društvo za upravljanje fondom prenositeljem . </p><p> ( 2 ) Na temelju revizije iz stavka 1 . ovoga članka , revizor je dužan izraditi izvješće o pripajanju
#215911804,doc#305198,2013_02_16_264.html stanju na dan izračuna omjera zamjene i prema metodologiji opisanoj u nacrtu pripajanja , na temelju kojega je Agencija izdala suglasnost za pripajanje , odrediti omjer zamjene prema kojem će se
#215914027,doc#305198,2013_02_16_264.html društvo te glavni UCITS fond ispunjavaju sve uvjete određene ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona . </p><p> ( 2 ) O zahtjevu za izdavanje suglasnosti za osnivanje napajajućeg UCITS
#215916024,doc#305198,2013_02_16_264.html podaci koji te osobe imaju pravo tražiti prema odredbama ovoga Zakona , propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te prospekta glavnog i napajajućeg UCITS fonda . </p><p> Praćenje poslovanja glavnog UCITS fonda </p>
#215916086,doc#305198,2013_02_16_264.html prikladnosti upravljanja i poslovanja iz stavka 1 . ovoga članka društvo za upravljanje formira na temelju informacija i dokumentacije koju dobiva od društva za upravljanje glavnim UCITS fondom , njegovog depozitara
#215916584,doc#305198,2013_02_16_264.html . opis svih naknada ili troškova koji napajajući UCITS fond plaća glavnom investicijskom fondu na temelju njegovog ulaganja u udjele glavnog UCITS fonda , kao i ukupnih troškova napajajućeg i glavnog
#215916786,doc#305198,2013_02_16_264.html UCITS fondom izda odobrenje za : </p><p> 1 . promjenu prospekta napajajućeg UCITS fonda , na temelju koje će napajajući UCITS fond ulagati najmanje 85 % svoje imovine u udjele drugog glavnog
#215916814,doc#305198,2013_02_16_264.html udjele drugog glavnog UCITS fonda , </p><p> 2 . promjenu prospekta napajajućeg investicijskog fonda , na temelju koje se napajajući UCITS fond preoblikuje u UCITS fond koji nije napajajući fond . </p><p> (
#215917083,doc#305198,2013_02_16_264.html UCITS fondom izda odobrenje za : </p><p> 1 . promjenu prospekta napajajućeg UCITS fonda , na temelju kojeg će napajajući UCITS fond ulagati najmanje 85 % svoje imovine u udjele novog glavnog
#215917124,doc#305198,2013_02_16_264.html fonda s drugim UCITS fondom , </p><p> 2 . promjenu prospekta napajajućeg UCITS fonda , na temelju koje će napajajući UCITS fond ulagati najmanje 85 % svoje imovine u udjele drugog glavnog
#215917152,doc#305198,2013_02_16_264.html udjele drugog glavnog UCITS fonda , </p><p> 3 . promjenu prospekta napajajućeg UCITS fonda , na temelju koje se napajajući UCITS fond preoblikuje u UCITS fond . </p><p> ( 3 ) Glavni UCITS
#215917619,doc#305198,2013_02_16_264.html ovoga Zakona koje uređuju ulaganje imovine napajajućeg UCITS fonda u glavni UCITS fond osnovan na temelju odredaba ovoga Zakona . </p><p> Dostava obavijesti o nadzornim mjerama </p><p> Članak 309 . </p><p> Agencija je dužna
#215917676,doc#305198,2013_02_16_264.html 9 . Ulaganje imovine napajajućeg UCITS fonda države članice u glavni UCITS fond osnovan na temelju odredaba ovoga Zakona </p><p> Primjena odredaba ovoga Zakona o ulaganju imovine napajajućeg UCITS fonda države članice
#215917831,doc#305198,2013_02_16_264.html podaci koji te osobe imaju pravo tražiti prema odredbama ovoga Zakona , propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te prospekta napajajućeg UCITS fonda . </p><p> Dostava obavijesti o nadzornim mjerama </p><p> Članak 313
#215919292,doc#305198,2013_02_16_264.html provjera posluje li subjekt nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona , propisima donesenima na temelju njega , u skladu s drugim propisima , s propisima o upravljanju rizicima , kao
#215919423,doc#305198,2013_02_16_264.html subjekt nadzora uspostavio radi usklađenja svojeg poslovanja s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , </p><p> 2 . provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te
#215919500,doc#305198,2013_02_16_264.html vrstu , opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora . </p><p> ( 3 ) Agencija će na temelju nadzora , provjera i procjena iz stavka 1 . ovoga članka utvrditi posluje li subjekt
#215919641,doc#305198,2013_02_16_264.html Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga , ovim Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima i propisima donesenima na temelju istih . </p><p> ( 2 )
#215919651,doc#305198,2013_02_16_264.html Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima i propisima donesenima na temelju istih . </p><p> ( 2 ) Na postupke koje u okviru svoje nadležnosti provodi Agencija ,
#215920101,doc#305198,2013_02_16_264.html osobama te u prostorijama Agencije , </p><p> 2 . posrednim nadzorom u prostorijama Agencije , na temelju analize izvještaja koje su subjekti nadzora dužni u propisanim rokovima dostavljati Agenciji , te praćenjem
#215920151,doc#305198,2013_02_16_264.html prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora te provjerom i procjenom poslovanja na temelju dostavljenih izvještaja i prikupljenih informacija , provođenjem razgovora sa članovima uprave , članovima nadzornog odbora
#215920330,doc#305198,2013_02_16_264.html svim okolnostima potrebnim za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera koje Agencija ima na temelju ovoga Zakona i propisa donesenim na temelju istog , zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje
#215920337,doc#305198,2013_02_16_264.html drugih ovlasti i mjera koje Agencija ima na temelju ovoga Zakona i propisa donesenim na temelju istog , zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje Agencije te propisa donesenih na temelju tih
#215920351,doc#305198,2013_02_16_264.html na temelju istog , zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje Agencije te propisa donesenih na temelju tih zakona . </p><p> ( 2 ) Dokumentaciju , izvješća i podatke iz stavka 1 .
#215921556,doc#305198,2013_02_16_264.html upravljanju rizicima , u skladu s drugim propisima određenim ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i donesenim propisima na
#215921572,doc#305198,2013_02_16_264.html ovoga Zakona te drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i donesenim propisima na temelju istih , </p><p> 4 . provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike
#215921725,doc#305198,2013_02_16_264.html se odredbe članaka 334 . do 336 . ovoga Zakona . </p><p> ( 4 ) Na temelju nalaza iz zapisnika iz ovoga članka , Agencija je ovlaštena poduzeti sve nadzorne mjere kao
#215921756,doc#305198,2013_02_16_264.html i u slučaju neposrednog nadzora . </p><p> Nadzorne mjere </p><p> Članak 339 . </p><p> ( 1 ) Na temelju provedenog postupka neposrednog ili posrednog nadzora , Agencija može subjektu nadzora izreći nadzorne mjere propisane
#215921828,doc#305198,2013_02_16_264.html su stanja i postupci koji nisu u skladu s ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , drugim zakonima i podzakonskim aktima te međunarodnim aktima i propisima . </p><p> (
#215922345,doc#305198,2013_02_16_264.html slabosti , manjkavosti , nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona i propisa donesenih na temelju istih ili ako Agencija
#215922356,doc#305198,2013_02_16_264.html ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona i propisa donesenih na temelju istih ili ako Agencija smatra potrebnim da društvo za upravljanje poduzme radnje i aktivnosti radi
#215922768,doc#305198,2013_02_16_264.html Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti koje predstavljaju povredu odredbi ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisa na
#215922784,doc#305198,2013_02_16_264.html njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisa na temelju istih , rješenjem će društvu za upravljanje naložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti
#215922811,doc#305198,2013_02_16_264.html utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti ili prestanak postupanja koje predstavlja povredu odredbi ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisa na
#215922827,doc#305198,2013_02_16_264.html njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisa na temelju istih . </p><p> ( 2 ) Agencija će u rješenju iz stavka 1 . ovoga članka
#215922903,doc#305198,2013_02_16_264.html poslovne dokumentacije koju je društvo za upravljanje dužno voditi prema odredbama ovoga Zakona , na temelju njega donesenih propisa ili drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društva za upravljanje i propisa
#215922921,doc#305198,2013_02_16_264.html propisa ili drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društva za upravljanje i propisa donesenih na temelju istih , odnosno ako utvrdi druge značajnije nezakonitosti , može naložiti društvu za upravljanje da
#215923395,doc#305198,2013_02_16_264.html o drugim ograničenjima propisanim prospektom UCITS fonda te odredbama ovoga Zakona ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , </p><p> 5 . u drugim slučajevima kada Agencija to smatra potrebnim . </p><p> (
#215923899,doc#305198,2013_02_16_264.html bi društvo za upravljanje poslovalo u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili na temelju drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društva za upravljanje i
#215923904,doc#305198,2013_02_16_264.html u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili na temelju drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društva za upravljanje i propisa donesenih na temelju istih
#215923918,doc#305198,2013_02_16_264.html na temelju drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društva za upravljanje i propisa donesenih na temelju istih . </p><p> ( 3 ) Agencija će rješenjem iz stavka 2 . ovoga članka odrediti
#215924090,doc#305198,2013_02_16_264.html sve ili za pojedine djelatnosti : </p><p> 1 . ako je odobrenje za rad izdano na temelju neistinitih , netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu , odnosno na koji drugi
#215924289,doc#305198,2013_02_16_264.html je društvo za upravljanje teže i/ili sustavno kršilo odredbe ovoga Zakona , propise donesene na temelju ovoga Zakona ili druge propise kojih se dužno pridržavati , </p><p> 8 . ako društvo za
#215924499,doc#305198,2013_02_16_264.html s odredbama ovoga Zakona , zakona koji uređuje tržište kapitala i propisa koji su na temelju istih doneseni i drugih propisa kojih se dužno pridržavati , </p><p> 13 . ako društvo za
#215924918,doc#305198,2013_02_16_264.html je provjera posluje li depozitar u skladu s odredbama ovoga Zakona , propisima donesenima na temelju njega , u skladu s drugim propisima kao i internim aktima , standardima i pravilima
#215925216,doc#305198,2013_02_16_264.html da depozitar iz stavka 1 . ovoga članka postupa suprotno odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa zbog čega bi se mogle izreći nadzorne mjere iz članka 356 .
#215926280,doc#305198,2013_02_16_264.html članici koje izravno pruža usluge u Republici Hrvatskoj postupa suprotno odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa i drugih zakona kojim se određuje poslovanje subjekta nadzora te propisa donesenih
#215926297,doc#305198,2013_02_16_264.html donesenih propisa i drugih zakona kojim se određuje poslovanje subjekta nadzora te propisa donesenih na temelju istih , ili u slučaju da društvo za upravljanje sa sjedištem u državi članici koje
#215926329,doc#305198,2013_02_16_264.html podružnice pruža usluge u Republici Hrvatskoj postupa suprotno odredbama ovoga Zakona i pravilnika donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih zakona kojim se određuje poslovanje subjekta nadzora te propisa donesenih na
#215926345,doc#305198,2013_02_16_264.html ovoga Zakona i drugih zakona kojim se određuje poslovanje subjekta nadzora te propisa donesenih na temelju istih , zbog čega bi se mogle izreći nadzorne mjere iz članka 341 . ovoga
#215927572,doc#305198,2013_02_16_264.html za obavljanje poslova upravljanja UCITS fondovima i drugim odobrenjima i suglasnostima koje Agencija izdaje na temelju odredaba ovoga Zakona , </p><p> 2 . članovima uprave i nadzornog odbora društva za upravljanje ,
#215927686,doc#305198,2013_02_16_264.html <p> 7 . imateljima kvalificiranog udjela , </p><p> 8 . nadzornim mjerama koje je Agencija izrekla na temelju odredaba ovoga Zakona , </p><p> 9 . informacijama koje je saznala , u okviru razmjene informacija
#215928395,doc#305198,2013_02_16_264.html svim odobrenjima koje Agencija izda društvima za upravljanje za obavljanje poslova upravljanja UCITS fondovima na temelju članka 15 . stavka 1 . ovoga Zakona . </p><p> Odnos s tijelima Europske unije </p><p> Članak
#215928449,doc#305198,2013_02_16_264.html neizravno ili izravno nadređena pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi , </p><p> 2 . na temelju kojeg osoba iz treće države postaje nadređena osoba društvu za upravljanje . </p><p> ( 2 )
#215928574,doc#305198,2013_02_16_264.html se primjenjuje odluka Europske komisije , </p><p> 2 . izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela na temelju kojeg osoba iz treće države , na koju se odnosi odluka Europske komisije , postaje
#215934203,doc#305198,2013_02_16_264.html javnom ponudom , a odobrenje je upisano u sudski registar i izdano od Agencije na temelju Zakona o investicijskim fondovima ( » Narodne novine « , br . 150/05 . )
#215934230,doc#305198,2013_02_16_264.html . 150/05 . ) , nastavljaju poslovati kao društva za upravljanje prema ovom Zakonu na temelju postojećeg odobrenja . </p><p> ( 2 ) Smatra se da društva za upravljanje iz stavka 1
#215934293,doc#305198,2013_02_16_264.html snagu ovoga Zakona imaju odobrenje za upravljanje portfeljem i investicijsko savjetovanje izdano od Agencije na temelju Zakona o investicijskim fondovima ( » Narodne novine « , br . 150/05 . )
#215934338,doc#305198,2013_02_16_264.html . , 146/08 . i 74/09 . ) , nastavljaju poslovati prema ovom Zakonu na temelju postojećeg odobrenja . </p><p> ( 4 ) Društva za upravljanje koja su prospekt UCITS fondova kojima
#215934357,doc#305198,2013_02_16_264.html <p> ( 4 ) Društva za upravljanje koja su prospekt UCITS fondova kojima upravljaju izradila na temelju odredaba Zakona o investicijskim fondovima , dužna su uskladiti prospekte UCITS fondova kojima upravljaju s
#215934581,doc#305198,2013_02_16_264.html koja je od Agencije dobila odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje na temelju odredaba Zakona o investicijskim fondovima , smatra se da ima suglasnost za obavljanje funkcije člana
#215934921,doc#305198,2013_02_16_264.html upravljanje , uključujući izjavu o načinu ispunjavanja uvjeta iz ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona . </p><p> ( 3 ) Ako društvo za upravljanje ne postupi u skladu s
#215935272,doc#305199,2013_02_16_265.html 16 08.02.2013 Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 265 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM
#215935970,doc#305199,2013_02_16_265.html fondovima ( UAIF ) je pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja , na temelju odobrenja Agencije , obavlja djelatnost upravljanja jednim ili više AIF-ova . UAIF može poslovati kao
#215936010,doc#305199,2013_02_16_265.html druge države članice je pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi članici koja , na temelju odobrenja nadležnog tijela te države članice , obavlja djelatnost upravljanja jednim ili više AIF-ova . </p>
#215936043,doc#305199,2013_02_16_265.html UAIF iz treće države je pravna osoba sa sjedištem u trećoj državi koja , na temelju odobrenja nadležnog tijela treće države , obavlja djelatnost upravljanja jednim ili više AIF-ova . </p><p> 14
#215936286,doc#305199,2013_02_16_265.html osobe u drugoj pravnoj osobi ako : </p><p> a ) ima izravna ili neizravna ulaganja na temelju kojih sudjeluje s 20 % udjela ili više u kapitalu te pravne osobe ili glasačkim
#215936338,doc#305199,2013_02_16_265.html toj pravnoj osobi manji od 20 % , a stečen je s namjerom da na temelju trajne povezanosti s tom pravnom osobom omogući utjecaj na njezino poslovanje . </p><p> 22 . Kontrola
#215936705,doc#305199,2013_02_16_265.html ovlaštenjima koje je UAIF iz države članice ili treće države dužan i ovlašten ispunjavati na temelju ovoga Zakona . </p><p> 29 . Financijska poluga je svaka metoda kojom UAIF povećava izloženost AIF-a
#215937113,doc#305199,2013_02_16_265.html . Nadležno tijelo je : </p><p> a ) tijelo pojedine države članice koje je , na temelju propisa te države kojima se u pravni poredak države prenose odredbe Direktive 2011/61/EZ , nadležno
#215937202,doc#305199,2013_02_16_265.html ili sklapanja nekog posla . </p><p> 42 . Europska putovnica označava pravo UAIF-a da , na temelju odobrenja za rad dobivenog od Agencije , odnosno od nadležnog tijela matične države članice ,
#215937268,doc#305199,2013_02_16_265.html sadrži dovoljno informacija o uvjetima ponude i o ponuđenim udjelima AIF-a , da se na temelju istih ulagatelj može odlučiti na upis tih udjela . </p><p> 44 . Privatna ponuda je svaka
#215937312,doc#305199,2013_02_16_265.html sadrži dovoljno informacija o uvjetima ponude i o ponuđenim udjelima AIF-a , da se na temelju istih ulagatelj može odlučiti na upis tih udjela , a koja je po nekoj svojoj
#215939259,doc#305199,2013_02_16_265.html u Republici Hrvatskoj ili je ovlašten izravno obavljati djelatnosti UAIF-a u Republici Hrvatskoj , na temelju odobrenja nadležnog tijela matične države članice UAIF-a , </p><p> 4 . UAIF iz treće države koji
#215939300,doc#305199,2013_02_16_265.html u Republici Hrvatskoj ili je ovlašten izravno obavljati djelatnosti UAIF-a u Republici Hrvatskoj , na temelju odobrenja nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a . </p><p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) UAIF
#215939716,doc#305199,2013_02_16_265.html upravljanja imovinom AIF-a , ali ne i neto vrijednost imovine AIF-ova kojima UAIF upravlja na temelju delegiranja poslova upravljanja imovinom AIF-a . </p><p> ( 3 ) Agencija može osloboditi UAIF od obveze
#215942000,doc#305199,2013_02_16_265.html isti mora imenovati najmanje dva izvršna direktora . Odredbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona o članovima uprave UAIF-a , na odgovarajući se način primjenjuju na izvršne direktore
#215942617,doc#305199,2013_02_16_265.html , </p><p> 11 . mirovinskog osiguravajućeg društva , </p><p> 12 . drugih pravnih osoba koje posluju na temelju odobrenja ili dozvole Agencije . </p><p> Odgovornost članova uprave </p><p> Članak 38 . </p><p> Članovi uprave UAIF-a solidarno
#215943317,doc#305199,2013_02_16_265.html uvjete pod kojima mu je suglasnost izdana , </p><p> 2 . ako je suglasnost izdana na temelju neistinitih , netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu , odnosno na koji drugi
#215943357,doc#305199,2013_02_16_265.html prekršio odredbe o zabrani trgovanja ili izvršavanja transakcija , odnosno davanja naloga za trgovanje na temelju povlaštenih informacija ili na način koji bi predstavljao tržišnu manipulaciju prema odredbama zakona koji uređuje
#215943392,doc#305199,2013_02_16_265.html . ako je član uprave teže ili sustavno kršio ovaj Zakon , propise donesene na temelju ovoga Zakona ili ostale zakonske propise , a osobito ako je zbog toga ugrožena likvidnost
#215943524,doc#305199,2013_02_16_265.html za usklađenost UAIF-a i AIF-a kojim ono upravlja s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili obvezu poduzimanja odgovarajućih mjera u cilju ispravljanja nedostataka , odnosno nepravilnosti u
#215943983,doc#305199,2013_02_16_265.html član nadzornog odbora krši svoje dužnosti određene ovim i drugim zakonima te propisima donesenim na temelju tih zakona , </p><p> 2 . postoji ili nastupi zapreka za izbor ili imenovanje člana nadzornog
#215944544,doc#305199,2013_02_16_265.html upravlja postupa pošteno , </p><p> 5 . pridržavati se odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , na način koji promovira najbolje interese ulagatelja i integritet tržišta kapitala . </p>
#215944779,doc#305199,2013_02_16_265.html . mehanizme unutarnje kontrole , namijenjene osiguranju usklađenosti s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona kao i s drugim relevantnim propisima te internim odlukama , procedurama i postupcima
#215945708,doc#305199,2013_02_16_265.html postupke kako bi osigurao da posluje u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona kao i s drugim relevantnim propisima te osigurati da članovi uprave i druge
#215945737,doc#305199,2013_02_16_265.html i druge relevantne osobe , postupaju u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te vlastitim politikama UAIF-a koje uređuju osobne transakcije financijskim instrumentima i drugim oblicima
#215947686,doc#305199,2013_02_16_265.html 4 ) UAIF je dužan čuvati dokumentaciju o svim pritužbama i mjerama koje su na temelju njih poduzete , na način i u rokovima propisanima ovim Zakonom i propisima donesenima na
#215947702,doc#305199,2013_02_16_265.html njih poduzete , na način i u rokovima propisanima ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona . </p><p> Rješavanje sporova između UAIF-a i ulagatelja </p><p> Članak 60 . </p><p> ( 1 )
#215948557,doc#305199,2013_02_16_265.html računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke , ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno . </p><p> ( 2 ) UAIF je dužan Agenciji dostaviti revidirane
#215948711,doc#305199,2013_02_16_265.html ili da revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , propisima kojima se uređuje računovodstvo i reviziju te pravilima revizorske struke ,
#215949026,doc#305199,2013_02_16_265.html suglasnosti Agencije u skladu sa stavkom 2 . ovoga članka , UAIF koji je na temelju članka 61 . stavka 1 . ovoga Zakona dužan održavati internetsku stranicu , dužan je
#215949434,doc#305199,2013_02_16_265.html tijela nadležnog za nadzor toga subjekta kako bi se minimalno osigurala učinkovita razmjena informacija na temelju kojih Agencija može izvršavati svoje zadaće u skladu s odredbama ovoga Zakona . </p><p> ( 2
#215949733,doc#305199,2013_02_16_265.html članka , a koje su u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a i , kada je primjenjivo prospektom AIF-a , ciljevima AIF-a
#215951188,doc#305199,2013_02_16_265.html drugi nepropisan način , </p><p> 2 . ako prestanu uvjeti propisani odredbama ovoga Zakona , na temelju kojih je suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela izdana . </p><p> ( 4 ) U slučaju iz
#215952085,doc#305199,2013_02_16_265.html 1 . ovoga Zakona nije u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , </p><p> 3 . Agencija ocijeni da bi prijenos poslova upravljanja mogao štetiti interesima
#215953998,doc#305199,2013_02_16_265.html te ograničenja financijske poluge </p><p> Članak 90 . </p><p> ( 1 ) Agencija će informacije prikupljene na temelju članka 89 . ovoga Zakona koristiti u svrhu utvrđivanja do koje mjere financijska poluga doprinosi
#215954047,doc#305199,2013_02_16_265.html Hrvatskoj . </p><p> ( 2 ) Agencija će osigurati , da se sve informacije prikupljene na temelju članka 89 . ovoga Zakona u vezi svih UAIF-ova koje ona nadzire i informacije prikupljene
#215954064,doc#305199,2013_02_16_265.html 89 . ovoga Zakona u vezi svih UAIF-ova koje ona nadzire i informacije prikupljene na temelju izdavanja odobrenja za rad UAIF-ovima i AIF-ovima stavljaju na raspolaganje nadležnim tijelima drugih država članica
#215954487,doc#305199,2013_02_16_265.html : </p><p> a ) UAIF-ove koji upravljajući jednim ili više AIF-ova samostalno ili djelujući zajednički na temelju sporazuma čiji je cilj stjecanje kontrole , stječu kontrolu u neuvrštenom društvu , </p><p> b )
#215954513,doc#305199,2013_02_16_265.html neuvrštenom društvu , </p><p> b ) UAIF-ove koji surađujući s jednim ili više drugih UAIF-ova na temelju sporazuma sukladno kojem AIF-ovi kojima ti UAIF-ovi upravljaju , stječu kontrolu u neuvrštenom društvu . </p>
#215954830,doc#305199,2013_02_16_265.html i 5 . ovoga članka . </p><p> ( 7 ) Postotak prava glasa izračunava se na temelju svih dionica s pravom glasa , čak i ako je ostvarivanje toga prava ograničeno . </p>
#215956421,doc#305199,2013_02_16_265.html niža od iznosa upisanog temeljnog kapitala uvećanog za rezerve koje ne mogu biti raspodijeljene na temelju zakona ili statuta , odnosno društvenog ugovora , pri čemu se podrazumijeva da kada neuplaćeni
#215957047,doc#305199,2013_02_16_265.html , odnosno voditelj registra , upiše stjecatelja u registar udjela . </p><p> ( 4 ) Na temelju ugovora o ulaganju ulagatelj uz udjel stječe položaj suovlaštenika na stvarima , pravima i tražbinama
#215957320,doc#305199,2013_02_16_265.html i vodi odvojeno od imovine UAIF-a . </p><p> ( 2 ) Sve što UAIF stekne na temelju prava koja pripadaju otvorenom AIF-u ili na temelju poslova koji se odnose na imovinu otvorenog
#215957328,doc#305199,2013_02_16_265.html 2 ) Sve što UAIF stekne na temelju prava koja pripadaju otvorenom AIF-u ili na temelju poslova koji se odnose na imovinu otvorenog AIF-a ili što osoba ovlaštena za upravljanje AIF-om
#215957912,doc#305199,2013_02_16_265.html pohranjujući je kod depozitara , a u skladu s ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima , </p><p> 5 . dostavljati depozitaru preslike svih izvornih isprava
#215957964,doc#305199,2013_02_16_265.html važnu za obavljanje poslova i izvršavanje dužnosti depozitara predviđenih ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima , </p><p> 6 . objavljivati podatke o AIF-ima kojima upravlja
#215957992,doc#305199,2013_02_16_265.html AIF-ima kojima upravlja i o UAIF-u u skladu s ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima , </p><p> 7 . zadužiti osobu za održavanje kontakata s
#215958067,doc#305199,2013_02_16_265.html , </p><p> 10 . pridržavati se i drugih zahtjeva predviđenih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona . </p><p> Zabranjene radnje za UAIF </p><p> Članak 107 . </p><p> UAIF ne smije : </p><p> 1
#215958145,doc#305199,2013_02_16_265.html primjenjivo , </p><p> 4 . obavljati transakcije kojima krši odredbe ovoga Zakona , propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , pravila AIF-a i prospekta kada je to primjenjivo , uključujući odredbe o
#215958386,doc#305199,2013_02_16_265.html odgovoran ulagateljima za uredno i savjesno obavljanje poslova propisanih ovim Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a , odnosno prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2
#215958803,doc#305199,2013_02_16_265.html . </p><p> Dostava podataka ulagateljima </p><p> Članak 111 . </p><p> Kada je ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona propisano da je UAIF dužan ulagateljima dostaviti podatke na trajnom mediju , UAIF
#215958955,doc#305199,2013_02_16_265.html AIF-a , odnosno prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Zatvoreni AIF na temelju odobrenja Agencije može osnivati : </p><p> a ) vanjski UAIF , </p><p> b ) unutarnji UAIF ,
#215959934,doc#305199,2013_02_16_265.html instrumenata u koje zatvoreni AIF ulaže svoja sredstva , osim primanja koja mu pripadaju na temelju ugovora o radu . </p><p> Nadležnost nadzornog odbora </p><p> Članak 121 . </p><p> ( 1 ) Svi članovi
#215960672,doc#305199,2013_02_16_265.html obvezuje upravljati zatvorenim AIF-om u skladu s odredbama ovoga Zakona , podzakonskim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a , prospektom kada je to primjenjivo , statutom i/ili društvenim
#215961813,doc#305199,2013_02_16_265.html isplatama . Navedene podatke osoba koja vodi registar udjela može priopćavati : </p><p> 1 . na temelju zahtjeva ulagatelja i to samo podatke koji se odnose na tog ulagatelja , bez obzira
#215961870,doc#305199,2013_02_16_265.html koja dokaže pravni interes , </p><p> 4 . pravosudnim i upravnim tijelima te drugim osobama na temelju zahtjeva i u okviru ovlaštenja u skladu s odredbama posebnog zakona . </p><p> ( 2 )
#215962120,doc#305199,2013_02_16_265.html i sl . ) i opteretiti ih ( založno pravo , fiducijarni prijenos ) na temelju uredne dokumentacije koja predstavlja valjanu pravnu osnovu za takvo raspolaganje u skladu s pravilima AIF-a
#215962477,doc#305199,2013_02_16_265.html takav opoziv bude zaprimljen kod voditelja registra prije nego se izvrši upis u registar na temelju zahtjeva za prijenos . </p><p> Prava ili tereti na udjelu u otvorenom AIF-u </p><p> Članak 136 . </p>
#215962713,doc#305199,2013_02_16_265.html i prospekta kada je primjenjivo . </p><p> ( 4 ) U slučaju promjene imatelja udjela na temelju raspolaganja imatelja , odluke suda ili druge nadležne vlasti , nasljeđivanja ili na temelju zakona
#215962727,doc#305199,2013_02_16_265.html na temelju raspolaganja imatelja , odluke suda ili druge nadležne vlasti , nasljeđivanja ili na temelju zakona , na zahtjev stjecatelja istom će biti izdana potvrda o stjecanju udjela . </p><p> (
#215962750,doc#305199,2013_02_16_265.html biti izdana potvrda o stjecanju udjela . </p><p> ( 5 ) Ako stjecatelj stekne udjel na temelju odluke suda ili druge nadležne vlasti , odnosno na temelju zakona ili na drugi način
#215962760,doc#305199,2013_02_16_265.html Ako stjecatelj stekne udjel na temelju odluke suda ili druge nadležne vlasti , odnosno na temelju zakona ili na drugi način , a ne ispunjava uvjete da postane ulagatelj u AIF-u
#215965142,doc#305199,2013_02_16_265.html putem podružnice dužan je postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona . </p><p> ( 2 ) UAIF iz druge države članice koji izravno obavlja svoju
#215965208,doc#305199,2013_02_16_265.html je : </p><p> 1 . postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te drugih propisa koji se primjenjuju na poslovanje AIF-ova u Republici Hrvatskoj , </p>
#215965740,doc#305199,2013_02_16_265.html u kojoj je osnovan AIF , kako bi se minimalno osigurala učinkovita razmjena informacija na temelju kojih Agencija može izvršavati svoje zadaće u skladu s odredbama ovoga Zakona . </p><p> UAIF iz
#215965880,doc#305199,2013_02_16_265.html u kojoj je osnovan AIF , kako bi se osigurala barem učinkovita razmjena informacija na temelju kojih Agencija može izvršavati svoje zadaće u skladu s odredbama ovoga Zakona , </p><p> b )
#215968680,doc#305199,2013_02_16_265.html u kojoj je osnovan AIF , kako bi se osigurala barem učinkovita razmjena informacija na temelju kojih Agencija može izvršavati svoje zadaće u skladu s odredbama ovoga Zakona , </p><p> f )
#215969110,doc#305199,2013_02_16_265.html . stavka 3 . ovoga Zakona ne teče dok Agencija ne zaprimi savjet ESMA-e na temelju obavijesti iz stavka 1 . ovoga članka . </p><p> ( 3 ) Ako Agencija namjerava izdati
#215969477,doc#305199,2013_02_16_265.html novoj strategiji nuđenja udjela . </p><p> ( 5 ) Nakon što Agencija zaprimi savjet ESMA-e na temelju obavijesti iz prethodnog stavka , obavijestit će UAIF iz treće države , pravnog zastupnika i
#215971420,doc#305199,2013_02_16_265.html putem podružnice dužan je postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona . </p><p> ( 2 ) UAIF iz treće države koji izravno obavlja svoju djelatnost
#215971484,doc#305199,2013_02_16_265.html je : </p><p> 1 . postupati u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te drugih propisa koji se primjenjuju na poslovanje AIF-ova u Republici Hrvatskoj , </p>
#215972061,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> Članak 181 . </p><p> ( 1 ) Trgovanje udjelima AIF-ova u Republici Hrvatskoj provodi se na temelju odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te propisa koji uređuju zaštitu
#215972069,doc#305199,2013_02_16_265.html AIF-ova u Republici Hrvatskoj provodi se na temelju odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te propisa koji uređuju zaštitu potrošača i sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma
#215972214,doc#305199,2013_02_16_265.html odredbama ovoga Zakona , dozvoljeno trgovanje udjelima sljedećih AIF-ova : </p><p> 1 . AIF-ova osnovanih na temelju odredaba ovoga Zakona , ako su ispunjeni uvjeti iz ovoga dijela Zakona , </p><p> 2 .
#215972269,doc#305199,2013_02_16_265.html su ispunjeni uvjeti iz dijela 7 . ovoga Zakona . </p><p> Trgovanje udjelima AIF-ova osnovanih na temelju odredaba ovoga Zakona u Republici Hrvatskoj </p><p> Članak 183 . </p><p> Udjelima AIF-ova u Republici Hrvatskoj osnovanih
#215972317,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> 2 . UAIF iz države članice koji ima odobrenje za upravljanje tim AIF-om , na temelju ovoga Zakona , </p><p> 3 . UAIF iz treće države koji ima odobrenje za upravljanje tim
#215972336,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> 3 . UAIF iz treće države koji ima odobrenje za upravljanje tim AIF-om , na temelju ovoga Zakona . </p><p> Odjeljak 3 . </p><p> Oglašavanje AIF-ova u Republici Hrvatskoj </p><p> Članak 184 . </p><p> Oglašavanje
#215972830,doc#305199,2013_02_16_265.html , pored UAIF-a , mogu obavljati i druge pravne osobe u Republici Hrvatskoj , na temelju ugovora o poslovnoj suradnji , kada im je to dopušteno odredbama ovoga ili drugoga zakona
#215972897,doc#305199,2013_02_16_265.html udjela AIF-a osobe iz članka 188 . ovoga Zakona nastupaju kao prodajni zastupnici UAIF-a na temelju ugovora sklopljenog u pisanom obliku s UAIF-om . </p><p> ( 2 ) UAIF je dužan obavijestiti
#215973256,doc#305199,2013_02_16_265.html udjelu AIF-a izračunava i objavljuje ulagateljima u skladu s ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , drugim važećim propisima , pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo
#215973875,doc#305199,2013_02_16_265.html tijekom revizije godišnjih izvještaja dužan revidirati primjenu načela utvrđivanja vrijednosti sadržanih u propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , kako bi se utvrdilo da su na temelju primjene naznačenih načela utvrđene
#215973886,doc#305199,2013_02_16_265.html u propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , kako bi se utvrdilo da su na temelju primjene naznačenih načela utvrđene vrijednosti neto imovine AIF-a i cijene udjela točne te da naknada
#215973916,doc#305199,2013_02_16_265.html naknada za upravljanje i druge naknade i troškovi predviđeni ovim Zakonom , propisima odnesenim na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a i prospektom kada je primjenjivo , ne prelaze dozvoljene iznose
#215974582,doc#305199,2013_02_16_265.html nije određena , nego odrediva , u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , odnosno pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . Na utvrđenu
#215976068,doc#305199,2013_02_16_265.html propusta otkupa udjela AIF-a , </p><p> ako je te radnje ili propuste imatelj udjela učinio na temelju dokumenata ili obavijesti iz članka 207 . stavaka 1 . , 2 . i 3
#215976130,doc#305199,2013_02_16_265.html za štetu koja nastane imateljima udjela AIF-a zbog radnji ili propusta imatelja udjela učinjenih na temelju neistinitih ili nepotpunih podataka i informacija ili podatka i informacija koji dovode u zabludu sadržanih
#215976160,doc#305199,2013_02_16_265.html sadržanih u : </p><p> 1 . drugim objavama ili obavijestima UAIF-a , ili </p><p> 2 . na temelju podataka i izjava koje imatelju udjela proslijede osobe koje u ime i za račun UAIF-a
#215977461,doc#305199,2013_02_16_265.html datum izdavanja prospekta te </p><p> 29 . ostale informacije predviđene ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona . </p><p> ( 2 ) Pravila AIF-a sadrže i podatak o svim mjerama koje
#215978172,doc#305199,2013_02_16_265.html računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke , ako ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona nije drugačije određeno . </p><p> ( 2 ) Agencija može detaljnije pravilnikom propisati opseg
#215978276,doc#305199,2013_02_16_265.html obavljena ili revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke ,
#215978565,doc#305199,2013_02_16_265.html , prospektom kada je to primjenjivo , odnosno odredbama ovoga Zakona i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona . </p><p> Članak 220 . </p><p> ( 1 ) UAIF je dužan pravila AIF-a te
#215979932,doc#305199,2013_02_16_265.html , odnosno instrumentima osiguranja . </p><p> ( 3 ) Depozitar obavlja poslove određene ovim Zakonom na temelju pisanog ugovora o obavljanju poslova depozitara sklopljenog s UAIF-om . </p><p> ( 4 ) Depozitar mora
#215980478,doc#305199,2013_02_16_265.html ih je obavio UAIF , obavljaju u skladu s ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , drugim važećim propisima , pravilima AIF-a i prospekta AIF-a kada je to
#215980527,doc#305199,2013_02_16_265.html AIF-a , prospekta AIF-a kada je to primjenjivo , ovoga Zakona , propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih važećih propisa , </p><p> f ) potvrđuje da je izračun neto vrijednosti
#215980567,doc#305199,2013_02_16_265.html s usvojenim računovodstvenim politikama , odnosno metodologijama vrednovanja , ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , važećim propisima te pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo
#215980640,doc#305199,2013_02_16_265.html AIF-a , pod uvjetom da nisu u suprotnosti s ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a i prospektom AIF-a kada je to primjenjivo , </p><p> i )
#215980718,doc#305199,2013_02_16_265.html osigurava da se prihodi AIF-a koriste u skladu s ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo te da su troškovi
#215980758,doc#305199,2013_02_16_265.html pravila i prospekta kada je to primjenjivo , odredbama ovoga Zakona , propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i drugih propisa , </p><p> l ) obavlja druge poslove koji su predviđeni ugovorom
#215980794,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> m ) prijavljuje Agenciji svako ozbiljnije ili teže kršenje ovoga Zakona , propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i ugovora o obavljanju poslova depozitara od strane UAIF-a , </p><p> n ) revizorima
#215980938,doc#305199,2013_02_16_265.html aktivnosti UAIF-a , a predstavljaju kršenje obveza UAIF-a određenih ovim Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona ili pravila , odnosno kada je primjenjivo prospekta AIF-a , na iste će
#215981246,doc#305199,2013_02_16_265.html na odvojenim računima na način propisan zakonom koji uređuje tržište kapitala i propisima donesenim na temelju istog u dijelu koji se odnosi na zaštitu imovine klijenata , otvorenim u ime AIF-a
#215982461,doc#305199,2013_02_16_265.html obavljena ili revizorsko izvješće nije sastavljeno u skladu s ovim Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija te pravilima revizorske struke ,
#215984313,doc#305199,2013_02_16_265.html suglasnost na izbor depozitara u sljedećim slučajevima : </p><p> a ) ako je suglasnost izdana na temelju neistinitih , netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu , odnosno na koji drugi
#215985059,doc#305199,2013_02_16_265.html prospekt i/ili pravila AIF-a nisu u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , </p><p> 3 . UAIF ne ispunjava druge uvjete potrebne za upravljanje tom vrstom
#215985084,doc#305199,2013_02_16_265.html uvjete potrebne za upravljanje tom vrstom AIF-a , određene ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona , ili </p><p> 4 . UAIF nema adekvatnu organizacijsku strukturu i uvjete za upravljanje
#215985147,doc#305199,2013_02_16_265.html a Agencija je zbog ozbiljnih ili učestalih kršenja odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , već izricala nadzorne mjere koje UAIF nije poštovao . </p><p> ( 3 )
#215985792,doc#305199,2013_02_16_265.html naknade i način njihovog izračuna kao i mogućnost sniženja ili nenaplaćivanja neke od naknada na temelju odluke UAIF-a . </p><p> ( 4 ) Agencija može propisati pravilnikom uvjete za naplatu , visinu
#215986864,doc#305199,2013_02_16_265.html likvidaciju AIF-a , </p><p> 5 . u drugim slučajevima predviđenima ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , pravilima AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 )
#215987997,doc#305199,2013_02_16_265.html provjera posluje li subjekt nadzora u skladu s odredbama ovoga Zakona , propisima donesenima na temelju njega , u skladu s drugim propisima , s propisima o upravljanju rizicima , kao
#215988128,doc#305199,2013_02_16_265.html subjekt nadzora uspostavio radi usklađenja svojeg poslovanja s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , </p><p> 2 . provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te
#215988205,doc#305199,2013_02_16_265.html vrstu , opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora . </p><p> ( 3 ) Agencija će na temelju nadzora , provjera i procjena iz stavka 1 . ovoga članka utvrditi posluje li subjekt
#215988335,doc#305199,2013_02_16_265.html Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga , ovim Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima i propisima donesenima na temelju istih . </p><p> ( 2 )
#215988345,doc#305199,2013_02_16_265.html Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima i propisima donesenima na temelju istih . </p><p> ( 2 ) Na postupke koje u okviru svoje nadležnosti provodi Agencija ,
#215988743,doc#305199,2013_02_16_265.html te u prostorijama Agencije , </p><p> 2 . posrednim nadzorom , u prostorijama Agencije , na temelju analize izvještaja koje su subjekti nadzora dužni u propisanim rokovima dostavljati Agenciji te praćenjem ,
#215988792,doc#305199,2013_02_16_265.html prikupljanjem i provjerom podataka i saznanja iz drugih izvora te provjerom i procjenom poslovanja na temelju dostavljenih izvještaja i prikupljenih informacija , provođenjem razgovora s članovima uprave , članovima nadzornog odbora
#215988975,doc#305199,2013_02_16_265.html svim okolnostima potrebnim za nadzor ili izvršavanje drugih ovlasti i mjera koje Agencija ima na temelju ovoga Zakona , zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje Agencije te propisima donesenim na temelju
#215988990,doc#305199,2013_02_16_265.html temelju ovoga Zakona , zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje Agencije te propisima donesenim na temelju tih zakona . </p><p> ( 2 ) Dokumentaciju , izvješća i podatke iz stavka 1 .
#215990193,doc#305199,2013_02_16_265.html upravljanju rizicima , u skladu s drugim propisima određenim ovim Zakonom i propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisima na temelju
#215990208,doc#305199,2013_02_16_265.html temelju ovoga Zakona te drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisima na temelju istih , </p><p> 4 . provjerava i procjenjuje financijsku stabilnost i položaj subjekta nadzora te rizike
#215990360,doc#305199,2013_02_16_265.html se odredbe članaka 280 . do 282 . ovoga Zakona . </p><p> ( 4 ) Na temelju nalaza iz zapisnika iz ovoga članka , Agencija je ovlaštena poduzeti sve nadzorne mjere kao
#215990391,doc#305199,2013_02_16_265.html i u slučaju neposrednog nadzora . </p><p> Nadzorne mjere </p><p> Članak 285 . </p><p> ( 1 ) Na temelju provedenog postupka neposrednog ili posrednog nadzora , Agencija može subjektima nadzora izreći nadzorne mjere propisane
#215990464,doc#305199,2013_02_16_265.html su stanja i postupci koji nisu u skladu s ovim Zakonom , propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , drugim zakonima i podzakonskim aktima te međunarodnim aktima i propisima . </p><p> (
#215990958,doc#305199,2013_02_16_265.html slabosti , manjkavosti , nedostatke i nepravilnosti koje nemaju značaj kršenja ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona i propisa donesenih na temelju istih ili ako Agencija
#215990969,doc#305199,2013_02_16_265.html ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona i propisa donesenih na temelju istih ili ako Agencija smatra potrebnim da UAIF poduzme radnje i aktivnosti radi poboljšanja poslovanja
#215991349,doc#305199,2013_02_16_265.html Agencija tijekom nadzora utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti koje predstavljaju povredu odredbi ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisa na
#215991365,doc#305199,2013_02_16_265.html njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisa na temelju istih , rješenjem će UAIF-u naložiti mjere za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti ili prestanak
#215991390,doc#305199,2013_02_16_265.html utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti ili prestanak postupanja koje predstavlja povredu odredbi ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisa na
#215991406,doc#305199,2013_02_16_265.html njega donesenih propisa te drugih zakona kojima se uređuje poslovanje subjekata nadzora i propisa na temelju istih . </p><p> ( 2 ) Agencija će u rješenju iz stavka 1 . ovoga članka
#215991476,doc#305199,2013_02_16_265.html i druge poslovne dokumentacije koju je UAIF dužan voditi prema odredbama ovoga Zakona , na temelju njega donesenih propisa ili drugih zakona kojima se uređuje poslovanje UAIF-a i propisa donesenih na
#215991492,doc#305199,2013_02_16_265.html njega donesenih propisa ili drugih zakona kojima se uređuje poslovanje UAIF-a i propisa donesenih na temelju istih , odnosno ako utvrdi druge značajnije nezakonitosti , može naložiti UAIF-u da podnese izvješće
#215991955,doc#305199,2013_02_16_265.html , odnosno prospektom kada je to primjenjivo te odredbama ovoga Zakona ili propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , </p><p> 5 . u drugim slučajevima kada Agencija to smatra potrebnim . </p><p> (
#215992403,doc#305199,2013_02_16_265.html potrebne da bi UAIF poslovao u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili na temelju drugih zakona kojima se uređuje poslovanje UAIF-a i propisa donesenih
#215992408,doc#305199,2013_02_16_265.html u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona ili na temelju drugih zakona kojima se uređuje poslovanje UAIF-a i propisa donesenih na temelju istih . </p><p> (
#215992420,doc#305199,2013_02_16_265.html Zakona ili na temelju drugih zakona kojima se uređuje poslovanje UAIF-a i propisa donesenih na temelju istih . </p><p> ( 3 ) Agencija će rješenjem iz stavka 2 . ovoga članka odrediti
#215992579,doc#305199,2013_02_16_265.html sve ili za pojedine djelatnosti : </p><p> 1 . ako je odobrenje za rad izdano na temelju neistinitih , netočnih podataka ili podataka koji dovode u zabludu , odnosno na koji drugi
#215992651,doc#305199,2013_02_16_265.html . ako je UAIF teže i/ili sustavno kršio odredbe ovoga Zakona , propise donesene na temelju ovoga Zakona ili druge propise kojih se dužan pridržavati , </p><p> 5 . ako UAIF-a ne
#215992839,doc#305199,2013_02_16_265.html upravlja li UAIF AIF-om u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa koji su na temelju istog doneseni i drugih propisa kojih se dužno pridržavati , </p><p> 10 . ako UAIF sustavno
#215993277,doc#305199,2013_02_16_265.html je provjera posluje li depozitar u skladu s odredbama ovoga Zakona , propisima donesenima na temelju njega , u skladu s drugim propisima kao i internim aktima , standardima i pravilima
#215995215,doc#305199,2013_02_16_265.html odobrenjima za obavljanje poslova upravljanja AIF-ovima i drugim odobrenjima i suglasnostima koje Agencija izdaje na temelju odredaba ovoga Zakona , </p><p> 2 . članovima uprave i nadzornog odbora UAIF-a , njihovoj organizaciji
#215995323,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> 7 . imateljima kvalificiranog udjela , </p><p> 8 . nadzornim mjerama koje je Agencija izrekla na temelju odredaba ovoga Zakona , </p><p> 9 . informacijama koje je saznala , u okviru razmjene informacija
#216000993,doc#305199,2013_02_16_265.html privatnom ponudom , </p><p> a odobrenje je upisano u sudski registar i izdano od Agencije na temelju Zakona o investicijskim fondovima ( » Narodne novine « , broj 150/2005 ) , nastavljaju
#216001024,doc#305199,2013_02_16_265.html poslovati kao društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima ( UAIF ) prema ovom Zakonu na temelju postojećeg odobrenja . </p><p> ( 2 ) Smatra se da društva za upravljanje iz stavka 1
#216001099,doc#305199,2013_02_16_265.html snagu ovoga Zakona uskladiti svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona te provedbenim aktima donesenim na temelju ovoga Zakona te podnijeti Agenciji zahtjeve za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a i AIF-ova kojima
#216001301,doc#305199,2013_02_16_265.html koja je od Agencije dobila odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje na temelju odredaba Zakona o investicijskim fondovima ( » Narodne novine « , br . 150/05 .
#216001672,doc#305200,2013_02_16_266.html Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 266 </p><p> Na temelju članka 7 . Zakona o suzbijanju zlouporabe droga ( » Narodne novine « , br
#216002007,doc#305201,2013_02_16_267.html o izmjeni Uredbe o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 267 </p><p> Na temelju članka 109 . Zakona o državnim službenicima i namještenicima ( » Narodne novine « ,
#216002324,doc#305202,2013_02_16_268.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 268 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 1 . , a u vezi sa člankom 80 . stavkom
#216002421,doc#305202,2013_02_16_268.html NAMJENE – INDUSTRIJSKE LUKE URINJ </p><p> I . </p><p> Vlada Republike Hrvatske ne prihvaća ponudu pristiglu na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja pomorskog dobra – luke posebne namjene
#216002525,doc#305203,2013_02_16_269.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 269 </p><p> Na temelju članka 8 . i članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
#216002910,doc#305204,2013_02_16_270.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 270 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#216003007,doc#305205,2013_02_16_271.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 271 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#216003154,doc#305206,2013_02_16_272.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 272 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#216003334,doc#305207,2013_02_17_291.html Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I SPORTA </p><p> 291 </p><p> Na temelju članka 39 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine « , broj
#216006811,doc#305208,2013_02_17_292.html odgoja u osnovnim i srednjim školama </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE </p><p> 292 </p><p> Na temelju članka 160 . stavka 4 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( » Narodne novine «
#216006989,doc#305208,2013_02_17_292.html u sustavu mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti . </p><p> II . </p><p> Tablice aktuarske matematike izrađene su na temelju Tablica mortaliteta Republike Hrvatske 2000 . – 2002 . u izdanju Državnog zavoda za statistiku
#216017658,doc#305209,2013_02_17_282.html matematike </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <title> 17 13.02.2013 Tablice aktuarske matematike </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 282 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216017861,doc#305210,2013_02_17_283.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 283 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216018031,doc#305211,2013_02_17_284.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 284 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216018217,doc#305212,2013_02_17_285.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 285 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216018415,doc#305213,2013_02_17_286.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 286 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216018607,doc#305214,2013_02_17_287.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 287 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216018784,doc#305215,2013_02_17_288.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 288 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216018972,doc#305216,2013_02_17_289.html Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 289 </p><p> Na temelju članka 104 . stavka 1 . točka 5 . Zakona o otpadu ( » Narodne
#216019134,doc#305217,2013_02_17_290.html 2013 . </p><p> Ministar Mihael Zmajlović , v . r . </div></p> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 290 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 2 . Pravilnika o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih
#216019165,doc#305217,2013_02_17_290.html naponskih granica ( » Narodne novine « , br . 41/2010 ) , te na temelju dostavljenog popisa hrvatskih norma u području niskonaponske opreme od Hrvatskog zavoda za norme , ministar
#216019276,doc#305218,2013_02_18_302.html <title> 17 13.02.2013 Popis hrvatskih norma u području niskonaponske opreme </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 302 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 116 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#216019836,doc#305219,2013_02_18_303.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 303 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216020040,doc#305220,2013_02_18_304.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 304 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216020214,doc#305221,2013_02_18_305.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 305 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 1 . Zakona o izvlaštenju ( » Narodne novine « ,
#216020366,doc#305221,2013_02_18_305.html . </p><p> II . </p><p> Interes Republike Hrvatske iz točke I . ove Odluke utvrđuje se na temelju Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja za površinu javne namjene istočno od ortopedske bolnice (
#216020436,doc#305222,2013_02_18_306.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 306 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#216020615,doc#305223,2013_02_18_307.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 307 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#216020753,doc#305224,2013_02_18_308.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 308 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#216020903,doc#305225,2013_02_18_309.html 15.02.2013 Rješenje o određivanju paušalnog iznosa za troškove prekršajnog postupka </title> <p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 309 </p><p> Na temelju članka 138 . stavak 3 . Prekršajnog zakona ( » Narodne novine « , broj
#216021007,doc#305226,2013_02_18_310.html o izmjeni Pravilnika o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata </title> <p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 310 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 2 . Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata ( »
#216021160,doc#305227,2013_02_18_311.html . </p><p> Ministar Ivan Vrdoljak , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA </p><p> 311 </p><p> Na temelju točke III . Odluke o dopunama Odluke o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju (
#216021249,doc#305227,2013_02_18_311.html . mijenja se i glasi : </p><p> » Ovim Pravilnikom , Ministarstvo poduzetništva i obrta na temelju ovlaštenja iz točke VI . Odluke o izmjenama Odluke o namjeri sudjelovanja u osnivanju fondova
#216021806,doc#305228,2013_02_18_293.html veljače 2013 . </p><p> Ministar Gordan Maras , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 293 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNOJ KOMISIJI
#216024900,doc#305229,2013_02_18_312.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 312 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 2 . Zakona o biocidnim pripravcima ( » Narodne novine «
#216026086,doc#305230,2013_02_18_313.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 313 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine «
#216026500,doc#305231,2013_02_18_314.html sc . Danko Markovinović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 314 </p><p> Na temelju članka 58 . stavka 4 . i članka 60 . stavka 3 . Zakona o
#216028642,doc#305232,2013_02_18_315.html prava , obračun i evidencija naknade plaće , novčanih naknada zbog nemogućnosti obavljanja poslova na temelju kojih se ostvaruju primitci od kojih se utvrđuje drugi dohodak sukladno propisima o doprinosima za
#216029072,doc#305232,2013_02_18_315.html mijenja se i glasi : </p><p> » Na javnim ispravama koje izdaje rješavajući upravne stvari na temelju javnih ovlasti utvrđenih zakonom , Zavod upotrebljava pečat s grbom Republike Hrvatske i nazivom i
#216029235,doc#305232,2013_02_18_315.html se i glasi : </p><p> » Na svim drugim aktima , koje Zavod ne donosi na temelju javnih ovlasti , Zavod upotrebljava pečat bez grba Republike Hrvatske . </p><p> Pečat bez grba Republike
#216030680,doc#305232,2013_02_18_315.html 54 . mijenja se i glasi : </p><p> » Voditelja regionalnog ureda Zavoda imenuje se na temelju provedenog javnog natječaja sukladno propisima koji uređuju zasnivanje radnog odnosa u javnim službama . </p><p> Voditelja
#216031233,doc#305233,2013_02_18_316.html 2013 . </title> <p><div> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 316 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13 . stavka 1 . , 2 . i 3 . Zakona o državnim
#216031285,doc#305233,2013_02_18_316.html potpora inovacijama u brodogradnji za 2013 . , pokrenutom na zahtjev Ministarstva gospodarstva , na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja , u sastavu : mr . sc . Olgica
#216032306,doc#305233,2013_02_18_316.html 3 . stavak 2 . ZDP-a propisuje da se programom državne potpore smatra akt na temelju kojeg se , bez potrebe za dodatnim provedbenim mjerama , unaprijed neodređenim korisnicima državne potpore
#216034884,doc#305234,2013_02_18_317.html Spevec , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 317 </p><p> Na temelju članka 19 . Zakona o elektroničkim komunikacijama ( » Narodne novine « , broj 73/08
#216035338,doc#305235,2013_02_18_318.html . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 318 </p><p> Na temelju članka 19 . Zakona o elektroničkim komunikacijama ( » Narodne novine « , broj 73/08
#216035600,doc#305235,2013_02_18_318.html Zagrebu , isplaćuje se i naknada za službeno putovanje u skladu sa zakonskim propisima na temelju vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava . </p><p> 4 . Ova Odluka stupa na snagu osmog
#216035829,doc#305235,2013_02_18_318.html za službeno putovanje članova Povjerenstva iz t . 1 . ove odluke određuje se na temelju zakonskih propisa o visini dnevnice , kao i Pravilnika o porezu na dohodak . </p><p> Slijedom
#216039287,doc#305236,2013_02_18_319.html stajališta tog ustavnog prava , ispituje eventualno postojanje povreda u postupcima pred sudovima te na temelju toga , sagledavajući postupak kao jedinstvenu cjelinu , ocjenjuje je li postupak bio vođen na
#216040037,doc#305236,2013_02_18_319.html : U-III-884/2004 , » Narodne novine « broj 2/05 . ) . </p><p> 9 . Na temelju članaka 73 . i 76 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#216040767,doc#305237,2013_02_18_320.html 2005 . i u obrazloženju između ostalog navelo : </p><p> » ( . .. ) </p><p> Na temelju članka 12 . Zakona o državnoj statistici ( 'Narodne novine ' broj 52/94 . )
#216042733,doc#305237,2013_02_18_320.html ustavnog prava , Ustavni sud ispituje eventualno postojanje povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak – razmatran kao jedinstvena cjelina – bio vođen na način
#216042777,doc#305237,2013_02_18_320.html i upravnosudskom postupku , koji je prethodio ustavnosudskom postupku , bilo je postoji li na temelju utvrđenih činjenica i mjerodavnog prava obveza podnositelja na plaćanje poreza na promet nekretnina . </p><p> Pri
#216042832,doc#305237,2013_02_18_320.html , također , da je podnositelj ustavne tužbe kao vjerska zajednica stekao predmetni prostor na temelju ugovora o kupoprodaji nekretnina sklopljenog 21 . svibnja 2006 . s prodavateljicom E . G
#216043055,doc#305237,2013_02_18_320.html je ( toč . V . ) da će se dovršena Kraljevska dvorana , na temelju nastavno sastavljene dokumentacije , prenijeti u trajno vlasništvo Kršćanske vjerske zajednice J . S .
#216043266,doc#305237,2013_02_18_320.html zajednica . Rješenja nadležnih upravnih tijela potvrđena su osporenom presudom Upravnog suda . </p><p> Razlozi na temelju kojih upravna tijela i Upravni sud smatraju da se na podnositelja ustavne tužbe ne može
#216043654,doc#305237,2013_02_18_320.html klasifikaciju vrsta građevina i objekta koje je kao vjerske odredio Državni zavod za statistiku na temelju članka 12 . Zakona o državnoj statistici . ( vid . točku 3 . obrazloženja
#216044061,doc#305237,2013_02_18_320.html razmatrao povrede ostalih ustavnih prava na koje je podnositelj svojom ustavnom tužbom ukazao . </p><p> Na temelju članaka 74 . i 76 . stavaka 1 . i 2 . Ustavnog zakona o
#216044317,doc#305238,2013_02_18_321.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#216044485,doc#305238,2013_02_18_321.html . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216044637,doc#305238,2013_02_18_321.html je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe i uvida u spis Općinskog suda u Županji broj : P-473/02 ,
#216045183,doc#305238,2013_02_18_321.html , koje je zajamčeno člankom 29 . stavkom 1 . Ustava . </p><p> Stoga je na temelju članka 63 . stavka 2 . Ustavnog zakona donesena odluka kao u točkama I .
#216045384,doc#305239,2013_02_18_294.html REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> Predsjednik Vijeća Antun Palarić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 294 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O KEMIKALIJAMA </p><p> Proglašavam
#216047659,doc#305239,2013_02_18_294.html . i 3 . ovoga članka pri provedbi ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona surađuju sa središnjim tijelima državne uprave nadležnima za poslove zaštite okoliša , vodnoga
#216048062,doc#305239,2013_02_18_294.html 689/2008 , te posebni propisi kojima su određene robe koje se uvoze i izvoze na temelju dozvola . </p><p> ( 2 ) Kemikalije mogu uvoziti i izvoziti pravne i fizičke osobe koje
#216049748,doc#305239,2013_02_18_294.html 25 . </p><p> ( 1 ) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja sanitarna inspekcija . </p><p> ( 2 ) Pravna i fizička osoba obvezna je
#216049952,doc#305239,2013_02_18_294.html pravnoj i fizičkoj osobi vođenje očevidnika u skladu s ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , </p><p> 5 . narediti pravnoj i fizičkoj osobi da osigura radnicima obavljanje zdravstvenih
#216050068,doc#305239,2013_02_18_294.html razvrstane , pakirane i označene sukladno s odredbama ovoga Zakona i posebnih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , </p><p> 10 . zabraniti uvoz i izvoz opasne kemikalije ako se uvoz i
#216050824,doc#305239,2013_02_18_294.html , prometa ili korištenja kemikalija za nepoštivanje odredaba ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona . </p><p> ( 6 ) Ako osoba kažnjena za prekršaj iz stavka 5 .
#216050914,doc#305239,2013_02_18_294.html pravilnika iz članka 29 . ovoga Zakona ostaju na snazi propisi doneseni ili preuzeti na temelju Zakona o kemikalijama ( » Narodne novine « , br . 150/05 . , 63/07
#216051307,doc#305239,2013_02_18_294.html <p> Članak 35 . </p><p> Odobrenja za proizvodnju , stavljanje na tržište i korištenje kemikalije izdana na temelju Zakona o kemikalijama ( » Narodne novine « , br . 150/05 . , 63/07
#216051402,doc#305239,2013_02_18_294.html . </p><p> Potvrde o stečenim znanjima te provjeri znanja o zaštiti od opasnih kemikalija izdana na temelju Zakona o kemikalijama ( » Narodne novine « , br . 150/05 . , 63/07
#216051575,doc#305240,2013_02_18_295.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 295 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA
#216051854,doc#305240,2013_02_18_295.html ovlašten pravilnikom , naredbom i naputkom osigurati provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe 1907/2006/EZ.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku 4 . dodaje se stavak 2 .
#216052118,doc#305241,2013_02_18_296.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 296 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE
#216052469,doc#305241,2013_02_18_296.html donijeti pravilnike , naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe ( EZ ) br . 1223/2009 . </p><p> Članak 4 . </p><p> Za provedbu Uredbe (
#216054115,doc#305242,2013_02_18_297.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 297 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE
#216054453,doc#305242,2013_02_18_297.html donijeti pravilnike , naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe ( EZ ) br . 258/97 . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Za
#216054834,doc#305242,2013_02_18_297.html Zakona uz prethodnu suglasnost ministra . </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Kada se na temelju novih informacija ili ponovne procjene utvrdi da postoji opravdani razlog da nova hrana predstavlja opasnost
#216055521,doc#305243,2013_02_18_298.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 298 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROVEDBI UREDBE
#216056092,doc#305243,2013_02_18_298.html donijeti pravilnike , naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe ( EZ ) br . 1829/2003 i Uredbe ( EZ ) br . 1830/2003
#216057411,doc#305244,2013_02_18_299.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 299 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA
#216057727,doc#305244,2013_02_18_299.html donosi pravilnike , naredbe i naputke za provedbu pravno obvezujućih akata Europske unije donesenih na temelju Uredbe 1272/2008/EZ.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama
#216057782,doc#305245,2013_02_18_300.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 300 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 8 . veljače 2013
#216059338,doc#305246,2013_02_18_301.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 301 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 173 . stavka 3 . Poslovnika Hrvatskoga
#216059628,doc#305247,2013_02_19_331.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#216059775,doc#305247,2013_02_19_331.html . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216059904,doc#305247,2013_02_19_331.html je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe i uvida u spis Trgovačkog suda u Zagrebu broj : P-1147/10 (
#216060450,doc#305247,2013_02_19_331.html u razumnom roku zajamčeno člankom 29 . stavkom 1 . Ustava . </p><p> Stoga je na temelju članka 63 . stavka 2 . Ustavnog zakona donesena odluka kao u točkama I .
#216060801,doc#305248,2013_02_19_332.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#216060955,doc#305248,2013_02_19_332.html . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216061084,doc#305248,2013_02_19_332.html je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe te uvida u preslik spisa Općinskog suda u Trogiru , utvrdio sljedeće
#216063675,doc#305249,2013_02_19_333.html bi Ustavni sud bio nadležan pružiti ustavnosudsku zaštitu . </p><p> 4 . Slijedom iznijetoga , na temelju članka 72 . Ustavnog zakona , riješeno je kao u izreci . </p><p> 5 . Odluka
#216064192,doc#305250,2013_02_19_334.html bi Ustavni sud bio nadležan pružiti ustavnosudsku zaštitu . </p><p> 4 . Slijedom iznijetoga , na temelju članka 72 . Ustavnog zakona , riješeno je kao u izreci . </p><p> 5 . Odluka
#216064690,doc#305251,2013_02_19_335.html bi Ustavni sud bio nadležan pružiti ustavnosudsku zaštitu . </p><p> 4 . Slijedom iznijetoga , na temelju članka 72 . Ustavnog zakona , riješeno je kao u izreci . </p><p> 5 . Odluka
#216065252,doc#305252,2013_02_19_336.html bi Ustavni sud bio nadležan pružiti ustavnosudsku zaštitu . </p><p> 4 . Slijedom iznijetoga , na temelju članka 72 . Ustavnog zakona , riješeno je kao u izreci . </p><p> 5 . Odluka
#216066043,doc#305253,2013_02_19_337.html , službenom listu Republike Hrvatske , broj 126/02 . </p><p> 4 . Slijedom navedenoga , na temelju članka 72 . u svezi s člankom 62 . Ustavnog zakona , riješeno je kao
#216066113,doc#305254,2013_02_19_322.html . Ivan Matija , v . r . </div></p><p><div> ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA </p><p> 322 </p><p> Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora
#216067449,doc#305254,2013_02_19_322.html umro uslijed bolesti koja je nastala kao posljedica oštećenja organizma uslijed rane ili ozljede na temelju koje mu je bio priznat status HRVI iz Domovinskog rata I . skupine s pravom
#216068844,doc#305254,2013_02_19_322.html mirovinu i prijevremenu starosnu mirovinu , </p><p> – pravo na invalidsku mirovinu , </p><p> – prava na temelju preostale radne sposobnosti , </p><p> – pravo na obiteljsku mirovinu , </p><p> – pravo na najnižu mirovinu
#216069465,doc#305254,2013_02_19_322.html ostvaruje na način i prema uvjetima utvrđenim Zakonom o zdravstvenom osiguranju i propisima donijetim na temelju toga Zakona . </p><p> ( 2 ) Od sudjelovanja u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite (
#216069686,doc#305254,2013_02_19_322.html iz stavka 1 . ovoga članka koja Zakonom o zdravstvenom osiguranju i propisima donesenim na temelju njega nisu utvrđena kao standard prava iz osnovnoga zdravstvenog osiguranja , hrvatski branitelj iz Domovinskog
#216069845,doc#305254,2013_02_19_322.html određeno . </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata koji na temelju navršenoga mirovinskog staža ostvari pravo na starosnu mirovinu manju od mirovine koja bi mu pripadala
#216069963,doc#305254,2013_02_19_322.html . </p><p> ( 2 ) Tako povećana mirovina ne može iznositi više od mirovine određene na temelju 40 godina ukupnoga mirovinskog staža . </p><p> ( 3 ) Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata koji
#216070283,doc#305254,2013_02_19_322.html , pogoršanja bolesti odnosno pojavom bolesti zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske utvrđuje se na temelju pripadajuće osnovice za čin i ustrojbeno mjesto HRVI iz Domovinskog rata iz članka 20 .
#216070605,doc#305254,2013_02_19_322.html i mirovinskim stažem od 40 godina . </p><p> ( 2 ) Ova mirovina se određuje na temelju osobnih bodova iz stavka 1 . ovoga članka povećanih za 45 % . </p><p> Odredbom članka
#216071211,doc#305254,2013_02_19_322.html koji ostvari pravo na invalidsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju , i koja na temelju navršenoga mirovinskog staža iznosi manje od mirovine koja bi mu pripadala za 40 godina mirovinskog
#216071323,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> ( 2 ) Tako povećana invalidska mirovina ne može iznositi više od mirovine određene na temelju osobnog boda za 40 godina mirovinskog staža . </p><p> Članak 22 . </p><p> Hrvatski branitelj iz Domovinskog
#216072003,doc#305254,2013_02_19_322.html na dan ostvarivanja prava na mirovinu . </p><p> ( 2 ) Vrijednosni bod utvrđuje se na temelju pripadajuće osnovice za čin i ustrojbeno mjesto hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata iz članka 20
#216072144,doc#305254,2013_02_19_322.html u vrijeme Domovinskog rata , te dragovoljca iz Domovinskog rata . </p><p> Mirovina se određuje na temelju osobnih bodova povećanih za 45 % . </p><p> ( 4 ) Do stjecanja prava na obiteljsku
#216072520,doc#305254,2013_02_19_322.html rata koji ostvaruju pravo na obiteljsku mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i koji na temelju navršenoga mirovinskog staža ostvaruju pravo na mirovinu manju od mirovine određene za 40 godina mirovinskog
#216072631,doc#305254,2013_02_19_322.html . </p><p> ( 2 ) Tako povećana mirovina ne može iznositi više od mirovine određene na temelju osobnog boda za 40 godina ukupnoga mirovinskog staža . </p><p> Najniža mirovina </p><p> Članak 31 . </p><p> (
#216072855,doc#305254,2013_02_19_322.html iz Domovinskog rata iz stavka 3 . ovoga članka ako oni , odnosno osobe na temelju kojih izvode pravo na najnižu mirovinu imaju priznato sudjelovanje u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u
#216073064,doc#305254,2013_02_19_322.html ovoga članka ne pripada pravo na najnižu mirovinu ako su oni , odnosno osobe na temelju kojih izvode pravo na najnižu mirovinu u Registru hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata evidentirani kao
#216073333,doc#305254,2013_02_19_322.html postao je stavak 8 . </p><p> Članak 32 . </p><p> ( 1 ) Svaka ocjena invalidnosti na temelju koje se stječe pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili pravo na invalidsku mirovinu koju donosi ovlašteni
#216075799,doc#305254,2013_02_19_322.html pravo ostvaruju zajedno . </p><p> ( 10 ) Pravo na stambeno zbrinjavanje korisnici prava ostvaruju na temelju pravomoćnog rješenja o trajno utvrđenom statusu . </p><p> Odredbom članka 9 . Zakona o izmjenama i
#216076062,doc#305254,2013_02_19_322.html zamijenila ili na drugi način otuđila nakon početka Domovinskog rata , </p><p> – ako je na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo to isto pravo ustupila drugom stanaru
#216077877,doc#305254,2013_02_19_322.html stambenim zbrinjavanjem prema ovom Zakonu ili je dio tih poslova dužno povjeriti poslovnoj banci na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji . </p><p> Odredbom članka 46 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona
#216080802,doc#305254,2013_02_19_322.html po ovom Zakonu . </p><p> ( 3 ) Poslovni prostor na kojem je zasnovan zakup na temelju uvjeta iz ovoga članka ne može se dati u podzakup . </p><p> ( 4 ) Ugovor
#216082261,doc#305254,2013_02_19_322.html površine poljoprivrednog zemljišta kao dobra od interesa za Republiku Hrvatsku kada s pravnom osnovom na temelju građevne dozvole ili drugog akta mijenjaju namjenu poljoprivrednog zemljišta tako da se ono više ne
#216082345,doc#305254,2013_02_19_322.html stradaloga , zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI Domovinskog rata na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status . </p><p> PRAVO NA OBNOVU </p><p> Članak 64 . </p><p> ( 1
#216082929,doc#305254,2013_02_19_322.html % . </p><p> ( 4 ) O HRVI iz Domovinskog rata kojima je status priznat na temelju bolesti PTSP vodi se posebna skrb putem centara za psihosocijalnu pomoć . </p><p> ( 5 )
#216083064,doc#305254,2013_02_19_322.html Osobna invalidnina je osnovno pravo HRVI iz Domovinskog rata na osnovi oštećenja organizma i na temelju tog prava ostvaruju se sva ostala prava na osnovi oštećenja organizma . Osobna invalidnina određuje
#216083693,doc#305254,2013_02_19_322.html oštećenjem organizma koje je zadobio pod okolnostima iz članka 5 . ovoga Zakona i na temelju kojeg mu je priznat status HRVI iz Domovinskog rata , a sukladno uvjetima i mjerilima
#216084101,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> ( 1 ) Obiteljska invalidnina je osnovno pravo na osnovi smrti člana obitelji i na temelju tog prava ostvaruju se sva ostala prava ako ovim Zakonom nije drukčije određeno . </p><p> (
#216086835,doc#305254,2013_02_19_322.html . je izmijenjena . </p><p> 6 . da nisu obveznici uplate doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju poljoprivredne djelatnosti , </p><p> 7 . da oni i članovi njihovog kućanstva nisu vlasnici ili korisnici
#216089153,doc#305254,2013_02_19_322.html sredstva i donosi godišnji plan o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata na temelju Programa obilježavanja koji donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva nadležnog za branitelje . </p><p> Odredbom
#216089912,doc#305254,2013_02_19_322.html 107 . </p><p> ( 1 ) Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju nadležna ministarstva . </p><p> ( 2 ) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona
#216089932,doc#305254,2013_02_19_322.html ministarstva . </p><p> ( 2 ) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , te pojedinačnim aktima , uvjetima i načinom rada nadziranih pravnih i fizičkih
#216091331,doc#305254,2013_02_19_322.html člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata utvrđuje se u upravnom postupku na temelju pisanog zahtjeva člana obitelji , a na temelju dokaza propisanih ovim Zakonom . </p><p> 4 .
#216091339,doc#305254,2013_02_19_322.html rata utvrđuje se u upravnom postupku na temelju pisanog zahtjeva člana obitelji , a na temelju dokaza propisanih ovim Zakonom . </p><p> 4 . Status člana obitelji nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja
#216091364,doc#305254,2013_02_19_322.html obitelji nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata utvrđuje se u upravnom postupku na temelju pisanog zahtjeva člana obitelji , a na temelju dokaza propisanih ovim Zakonom . </p><p> 5 .
#216091372,doc#305254,2013_02_19_322.html rata utvrđuje se u upravnom postupku na temelju pisanog zahtjeva člana obitelji , a na temelju dokaza propisanih ovim Zakonom . </p><p> 5 . Status pastorka utvrđuje se u upravnom postupku u
#216091399,doc#305254,2013_02_19_322.html u upravnom postupku u kojem se rješava o pravu na obiteljsku invalidninu pastorka , na temelju pisanog zahtjeva staratelja pastorka a na temelju dokaza : pravomoćne presude suda da je jednom
#216091406,doc#305254,2013_02_19_322.html o pravu na obiteljsku invalidninu pastorka , na temelju pisanog zahtjeva staratelja pastorka a na temelju dokaza : pravomoćne presude suda da je jednom roditelju pastorka oduzeto roditeljsko pravo , odnosno
#216091481,doc#305254,2013_02_19_322.html vojnog invalida od I . do IV . skupine utvrđuje se u upravnom postupku na temelju pisanog zahtjeva člana obitelji i pisanih dokaza iz ovoga Zakona , te konačnog i pravomoćnog
#216091525,doc#305254,2013_02_19_322.html i pomoć druge osobe do smrti . </p><p> 7 . Status HRVI iz Domovinskog rata na temelju ranjavanja ili ozljede utvrđuje se u upravnom postupku na temelju pisanog zahtjeva hrvatskog branitelja iz
#216091535,doc#305254,2013_02_19_322.html HRVI iz Domovinskog rata na temelju ranjavanja ili ozljede utvrđuje se u upravnom postupku na temelju pisanog zahtjeva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i dokaza iz ovoga Zakona nakon nalaza i
#216091563,doc#305254,2013_02_19_322.html nakon nalaza i mišljenja liječničkog povjerenstva . </p><p> 8 . Status HRVI iz Domovinskog rata na temelju bolesti , a bolest , pogoršanje bolesti , odnosno pojava bolesti neposredna je posljedica sudjelovanja
#216091590,doc#305254,2013_02_19_322.html neposredna je posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske utvrđuje se u upravnom postupku na temelju pisanog zahtjeva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata nakon nalaza i mišljenja liječničkog povjerenstva . </p><p> (
#216092204,doc#305254,2013_02_19_322.html će učiniti javno dostupnim u elektroničkom obliku i podatke iz posebnog dijela Registra branitelja na temelju pisane privole hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata , pisanog zahtjeva nasljednika smrtno stradaloga ili umrlog
#216093891,doc#305254,2013_02_19_322.html Prvostupanjsko tijelo nadležno za rješavanje po zahtjevima stranaka za priznavanje prava na stambeno zbrinjavanje na temelju članka 36 . ovoga Zakona je Ministarstvo nadležno za branitelje . </p><p> Odredbom članka 11 .
#216095084,doc#305254,2013_02_19_322.html nestanku jest potvrda koju izdaje Uprava za zatočene i nestale Ministarstva nadležnog za branitelje na temelju činjenica o kojima vodi službenu evidenciju . </p><p> Odredbom članka 46 . Zakona o izmjenama i
#216095184,doc#305254,2013_02_19_322.html člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i pravo na obiteljsku invalidninu na temelju samoubojstva hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata kao posljedice psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta
#216095206,doc#305254,2013_02_19_322.html kao posljedice psihičke bolesti uzrokovane sudjelovanjem u obrani suvereniteta Republike Hrvatske može se pokrenuti na temelju zahtjeva stranke sukladno odredbama ovoga Zakona . </p><p> Odredbom članka 12 . Zakona o izmjenama i
#216095321,doc#305254,2013_02_19_322.html je izmijenjen . </p><p> Članak 125 . </p><p> Zahtjev za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata na temelju bolesti , pogoršanja bolesti , odnosno pojave bolesti kao neposredne posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta
#216095435,doc#305254,2013_02_19_322.html uzročno-posljedičnoj vezi s izravnim sudjelovanjem hrvatskog branitelja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske utvrđuju se na temelju nalaza i mišljenja vijeća liječničkog povjerenstva . </p><p> Odredbom članka 14 . Zakona o izmjenama i
#216096618,doc#305254,2013_02_19_322.html pobijanog rješenja nejasna ili je u proturječnosti s obrazloženjem ili je pogrešno primijenjen propis na temelju kojeg je stvar riješena . </p><p> ( 3 ) Kad činjenice na temelju kojih je doneseno
#216096630,doc#305254,2013_02_19_322.html primijenjen propis na temelju kojeg je stvar riješena . </p><p> ( 3 ) Kad činjenice na temelju kojih je doneseno prvostupanjsko rješenje nisu u potpunosti utvrđene ili su pogrešno utvrđene u prvostupanjskom
#216097698,doc#305254,2013_02_19_322.html : </p><p> 1 . ako nadležno upravno tijelo pravomoćnom odlukom poništi ili ukine javnu ispravu na temelju koje je ostvareno neko pravo ili status iz članka 122 . ovoga Zakona </p><p> 2 .
#216097724,doc#305254,2013_02_19_322.html . ovoga Zakona </p><p> 2 . ako nakon donošenja pravomoćne odluke stranka izmijeni svoju izjavu na temelju koje je ostvareno neko pravo ili status iz članka 122 . ovoga Zakona . </p><p> Odredbom
#216099102,doc#305254,2013_02_19_322.html , odnosno povrat nepravilno isplaćenih iznosa primanja postoji neovisno o tome je li rješenje na temelju kojega je priznato pravo , odnosno na temelju kojeg je isplaćen novčani iznos , poništeno
#216099110,doc#305254,2013_02_19_322.html neovisno o tome je li rješenje na temelju kojega je priznato pravo , odnosno na temelju kojeg je isplaćen novčani iznos , poništeno ili izmijenjeno . </p><p> GLAVA XII . PREKRŠAJNE ODREDBE </p>
#216100066,doc#305254,2013_02_19_322.html ako je to za korisnika povoljnije , a kojima je status i pravo priznato na temelju : </p><p> 1 . Uredbe o zaštiti žrtava rata za obranu Republike Hrvatske i njihovih obitelji
#216100245,doc#305254,2013_02_19_322.html korisnika povoljnije , na prava utvrđena ovim Zakonom kojima su status i pravo priznati na temelju : </p><p> 1 . Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata ( » Narodne novine
#216100592,doc#305254,2013_02_19_322.html za korisnika povoljnije . </p><p> ( 2 ) Prevođenje će izvršiti Ministarstvo nadležno za branitelje na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih za izvršenje ovoga Zakona . </p><p> Odredbom članka 46 . Zakona
#216100787,doc#305254,2013_02_19_322.html svih prava na naknadu plaće zbog nezaposlenosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata , koji na temelju preostale radne sposobnosti primaju naknadu plaće zbog nezaposlenosti do zaposlenja na radnom mjestu koje odgovara
#216100881,doc#305254,2013_02_19_322.html primao kao pripadnik djelatnog sastava Oružanih snaga Republike Hrvatske , a koji su zaposleni na temelju preostale radne sposobnosti , na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad prema odredbama ovoga
#216101114,doc#305254,2013_02_19_322.html Zakona određuju se prema osobnom činu i ustrojbenom mjestu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata na temelju kojeg se isplaćuje mirovina do dana stupanja na snagu ovoga Zakona sljedeće osnovice : </p><table> <tbody>
#216101556,doc#305254,2013_02_19_322.html ) Do donošenja provedbenih propisa iz ovoga Zakona primjenjivat će se provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( » Narodne
#216102191,doc#305254,2013_02_19_322.html člana obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i prava na obiteljsku invalidninu na temelju smrti hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata od posljedica bolesti , pogoršanja bolesti ili pojave bolesti
#216102794,doc#305254,2013_02_19_322.html provedbenih propisa iz članka 33 . ovoga Zakona ostaju na snazi provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( » Narodne
#216103471,doc#305255,2013_02_19_323.html snagu danom objave u » Narodnim novinama« . </div></p><p><div> ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA </p><p> 323 </p><p> Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora
#216104672,doc#305255,2013_02_19_323.html . </p><p> Jedan primjerak odobrenog grba i zastave čuva se u Hrvatskom državnom arhivu . </p><p> Na temelju mjerila koja općim aktom utvrdi predstavničko tijelo , općinski načelnik , gradonačelnik , odnosno župan
#216104941,doc#305255,2013_02_19_323.html lokalne i područne ( regionalne ) samouprave u Republici Hrvatskoj . </p><p> Vlada Republike Hrvatske na temelju prijedloga nacionalnog saveza jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave dodjeljuje priznanja iz stavka
#216106585,doc#305255,2013_02_19_323.html iz djelokruga predstavničkog tijela kao i o drugim pitanjima određenim zakonom i statutom . </p><p> Na temelju odredaba zakona i statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova predstavničkog tijela ,
#216108231,doc#305255,2013_02_19_323.html zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona . Nastavljanje obnašanja dužnosti člana predstavničkog tijela na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata . </p><p> Odredbom članka 5
#216111143,doc#305255,2013_02_19_323.html . prosinca 2011 . , u članku 40.a stavak 3 . je izmijenjen . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216112156,doc#305255,2013_02_19_323.html gradonačelnik ima jednog zamjenika koji se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216112277,doc#305255,2013_02_19_323.html župan imaju dva zamjenika koji se biraju na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216112492,doc#305255,2013_02_19_323.html na snagu 15 . travnja 2009 . , članak 41 . je izmijenjen . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216112872,doc#305255,2013_02_19_323.html zamjenika iz reda svake od tih nacionalnih manjina koje ostvaruju pravo na zamjenika . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216114895,doc#305255,2013_02_19_323.html travnja 2009 . , iza točke 4 . dodana je nova točka 5 . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216115018,doc#305255,2013_02_19_323.html točke 5 . ovoga Zakona , osim ako posebnim zakonom nije drugačije određeno , </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216115152,doc#305255,2013_02_19_323.html . travnja 2009 . , dosadašnja točka 5 . postala je točka 6 . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216115404,doc#305255,2013_02_19_323.html na snagu 15 . travnja 2009 . , stavak 2 . je izmijenjen . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216115556,doc#305255,2013_02_19_323.html i objaviti u službenom glasilu jedinice lokalne odnosno područne ( regionalne ) samouprave . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216116549,doc#305255,2013_02_19_323.html u sklopu ovlasti i zadaća poglavarstva . </p><p> Članak 53.a </p><p> Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik , gradonačelnik , odnosno župan . </p><p> Odredbom članka 15 .
#216117518,doc#305255,2013_02_19_323.html na osnovi strategije i plana trajnog osposobljavanja i usavršavanja lokalnih službenika , koje će na temelju zajedničkog prijedloga nacionalnog saveza jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave i središnjeg tijela
#216123200,doc#305255,2013_02_19_323.html kojih razloga trajno ostane bez broja članova potrebnog za rad i donošenje odluka , </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216123322,doc#305255,2013_02_19_323.html referendum iz članka 24 . stavka 5 . i članka 40.b ovoga Zakona . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216123394,doc#305255,2013_02_19_323.html te općinskih načelnika , gradonačelnika i župana , točka 6 . je izmijenjena . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216124286,doc#305255,2013_02_19_323.html od dana objave odluke Visokog upravnog suda Republike Hrvatske u » Narodnim novinama« . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216124500,doc#305255,2013_02_19_323.html , </p><p> 3 . kada se predstavničko tijelo ne konstituira sukladno odredbama posebnog zakona , </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216124659,doc#305255,2013_02_19_323.html . travnja 2009 . , u stavku 1 . dodana je točka 4 . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216124754,doc#305255,2013_02_19_323.html i razriješi općinskog načelnika , gradonačelnika , odnosno župana sukladno odredbama ovoga Zakona . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
#216125026,doc#305255,2013_02_19_323.html i u slučaju kada je donijeta odluka o privremenom financiranju , financiranje se vrši na temelju proračuna prethodne godine , a najkasnije do proteka roka od 90 dana od dana konstituiranja
#216125761,doc#305255,2013_02_19_323.html na snagu 15 . travnja 2009 . , članak 90 . je izmijenjen . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( » Narodne
#216126593,doc#305255,2013_02_19_323.html , kao i pojedinačnih rješenja o visini plaće utvrđene sukladno odredbama posebnog zakona . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( » Narodne
#216126680,doc#305255,2013_02_19_323.html i 90.c . </p><p> Članak 91 . </p><p> Predsjednicima i ostalim izabranim dužnosnicima predstavničkog tijela prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju : </p><p> – istekom mandata , osim kada je ovim Zakonom drukčije određeno
#216126770,doc#305255,2013_02_19_323.html su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika . </p><p> Odluka o prestanku ostvarivanja prava na temelju prestanka obavljanja određene dužnosti dostavlja se osobi kojoj je prestala dužnost i službi koja obavlja
#216126803,doc#305255,2013_02_19_323.html . </p><p> Članak 92 . </p><p> Općinskom načelniku , gradonačelniku , županu i njihovim zamjenicima prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju danom stupanja na dužnost novoga općinskog načelnika , gradonačelnika , odnosno župana
#216126824,doc#305255,2013_02_19_323.html na dužnost novoga općinskog načelnika , gradonačelnika , odnosno župana i njihovog zamjenika . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( » Narodne
#216127049,doc#305255,2013_02_19_323.html na snagu 15 . travnja 2009 . , članak 92 . je izmijenjen . </p><p> Na temelju članka 56 . Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( » Narodne
#216127592,doc#305255,2013_02_19_323.html <p> Broj birača u jedinici lokalne i područne ( regionalne ) samouprave utvrdit će se na temelju posljednjega potvrđenog popisa birača . </p><p> Članak 100 . </p><p> Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju
#216128947,doc#305256,2013_02_19_324.html izbor općinskog načelnika , gradonačelnika , odnosno župana . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 324 </p><p> Na temelju članka 99 . stavka 2 . Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine «
#216130860,doc#305256,2013_02_19_324.html u svojstvu posrednika između svojih klijenata i agenta za namiru ; </p><p> 34 . trgovanje na temelju povlaštenih informacija : uporaba povlaštenih informacija koja je zabranjena propisima kojima se uređuje tržište kapitala
#216134814,doc#305256,2013_02_19_324.html članka primjenjuje se na svaku osobu koja povlaštenu informaciju posjeduje : </p><p> ( a ) na temelju svojeg članstva u administrativnim , upravljačkim ili nadzornim tijelima dražbovne platforme , dražbovatelja ili nadzornika
#216134837,doc#305256,2013_02_19_324.html nadzornim tijelima dražbovne platforme , dražbovatelja ili nadzornika dražbe ; ili </p><p> ( b ) na temelju svojeg sudjelovanja u kapitalu dražbovne platforme , dražbovatelja ili nadzornika dražbe ; ili </p><p> ( c
#216134855,doc#305256,2013_02_19_324.html u kapitalu dražbovne platforme , dražbovatelja ili nadzornika dražbe ; ili </p><p> ( c ) na temelju svojega pristupa informacijama putem obavljanja svojega posla , profesije ili dužnosti ; ili </p><p> ( d
#216135015,doc#305256,2013_02_19_324.html dužnosti ; </p><p> ( b ) preporučiti nekoj drugoj osobi ili poticati drugu osobu da na temelju povlaštene informacije podnese , izmijeni ili povuče ponudu za proizvode na dražbi na koje se
#216135093,doc#305256,2013_02_19_324.html Dražbovna platforma , dražbovatelj i nadzornik dražbe sastavljaju popis osoba koje rade za njih na temelju ugovora o radu ili drugačije i imaju pristup povlaštenim informacijama . </p><p> ( 2 ) Dražbovatelj
#216135310,doc#305256,2013_02_19_324.html 1 . ove Uredbe koje osnovano sumnjaju da bi neka transakcija mogla predstavljati trgovanje na temelju povlaštene informacije ili manipuliranje tržištem dužne su odmah o tome obavijestiti Ministarstvo financija . </p><p> Članak
#216139741,doc#305257,2013_02_19_325.html 19 18.02.2013 Uredba o dražbi emisijskih jedinica stakleničkih plinova </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 325 </p><p> Na temelju članka 19 . Zakona o upravnim pristojbama ( » Narodne novine « , br .
#216139936,doc#305257,2013_02_19_325.html građenja , rješenja o izmjenama i dopunama tog rješenja i rješenja o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji 800,00 </p><p> ( 7 ) Za izdavanje rješenja o izvedenom
#216139954,doc#305257,2013_02_19_325.html prostornom uređenju i gradnji 800,00 </p><p> ( 7 ) Za izdavanje rješenja o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji i potvrde izvedenog stanja , uz pristojbu iz točke
#216140011,doc#305257,2013_02_19_325.html zakonu pomnoženom s 0,3 . </p><p> ( 8 ) Za izdavanje rješenja o izvedenom stanju na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji na području za koje nije donijeta odluka o komunalnom
#216140103,doc#305258,2013_02_19_326.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 326 </p><p> Na temelju članka 63 . stavka 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine
#216140228,doc#305258,2013_02_19_326.html predlaže , izrađuje i provodi projekte poticaja ; razvija različite oblike podrške malom gospodarstvu na temelju strateških dokumenata Republike Hrvatske o razvoju malog gospodarstva ; prati djelovanje i predlaže politiku mjera
#216143023,doc#305259,2013_02_19_327.html Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 327 </p><p> Na temelju članka 70 . stavka 7 . ( b ) Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između
#216143671,doc#305260,2013_02_19_328.html <title> 19 18.02.2013 Odluka o karti regionalnih potpora </title> <p><div> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 328 </p><p> Na temelju članka 127 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj
#216145637,doc#305261,2013_02_19_329.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#216145783,doc#305261,2013_02_19_329.html . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216145898,doc#305261,2013_02_19_329.html je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe i uvida u spis Općinskog suda u Slatini broj : P-529/07 (
#216146861,doc#305261,2013_02_19_329.html , koje je zajamčeno člankom 29 . stavkom 1 . Ustava . </p><p> Stoga je na temelju članka 63 . stavka 2 . Ustavnog zakona donesena odluka kao u točkama I .
#216147231,doc#305262,2013_02_19_330.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#216147377,doc#305262,2013_02_19_330.html . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216147522,doc#305262,2013_02_19_330.html <p> 2 . Ustavni sud u postupku pokrenutom primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe te uvida u spis Ureda državne uprave , u Primorsko-goranskoj županiji ,
#216147623,doc#305262,2013_02_19_330.html rješenjem Vrhovnog suda broj : Gžzp 7/10 od 20 . rujna 2010 . ) na temelju članaka 27 . i 28 . Zakona o sudovima ( » Narodne novine « broj
#216148852,doc#305263,2013_01_2_39.html HRVATSKE </p><p> Predsjednik Vijeća Antun Palarić , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 39 </p><p> Na temelju članka 21 . Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013 . godinu (
#216149033,doc#305264,2013_02_20_347.html drugih javnih potreba u 2013 . godini </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </p><p> 347 </p><p> Na temelju članka 43 . Zakona o službenoj statistici ( » Narodne novine « , broj 103/03
#216155060,doc#305265,2013_02_20_348.html za zakonito i pravilno rješavanja upravne stvari , niti je slobodnu ocjenu dokaza izvršio na temelju savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza , jer iste nije niti prikupio . U odnosu
#216158593,doc#305265,2013_02_20_348.html se odnose na pružanje određenih vrsta međupovezivanja i/ili pristupa , u slučajevima kada se na temelju analize tržišta utvrdi da nedostatak djelotvornog tržišnog natjecanja omogućuje određenom operatoru zadržavanje pretjerano visoke razine
#216159773,doc#305265,2013_02_20_348.html . Trošak za pripremu kolokacijskog prostora i stavljanje istog na raspolaganje izračunavat će se na temelju utrošenih sati rada i materijala , a mogu uključivati troškove građevinsko-obrtničkih radova uključujući i materijal
#216160879,doc#305266,2013_02_20_349.html navedene tužbe podnesene protiv istog upravnog akta u istoj upravnoj stvari , Sud je na temelju ovlaštenja iz članka 60 . Zakona o upravnim sporovima ( » Narodne novine « ,
#216161629,doc#305266,2013_02_20_349.html vještaka financijske struke , koji su suprotni jedan drugome te da uopće ne prikazuje na temelju kojih podataka je došlo do utvrđenja bitnih činjenica u postupku , dok je dokazne prijedloge
#216161817,doc#305266,2013_02_20_349.html je ustanovljeno za obavljanje te djelatnosti . Stoga smatra da je tuženo tijelo neosnovano na temelju utvrđene cijene zaključilo da predmetna društva na tržištu stječu položaj koji suvlasnicima stambenih zgrada bitno
#216162010,doc#305266,2013_02_20_349.html da su je onda povećala ostala društva u različitim vremenskim intervalima . Smatra nejasnim na temelju čega tuženo tijelo zaključuje da na mjerodavnom tržištu ne postoji nikakav cjenovni izbor za istu
#216162257,doc#305266,2013_02_20_349.html cijelosti kod razloga navedenih u obrazloženju osporavanog rješenja i tvrdi da je isto doneseno na temelju pravilno utvrđenog činjeničnog stanja , izvođenjem pravilnog zaključka iz pravilno utvrđenih činjenica i pravilnom primjenom
#216162322,doc#305266,2013_02_20_349.html tržišta te odredbi Zakona o općem upravnom postupku . Ističe da je rješenje donijelo na temelju očitovanja , podataka i dokumentacije dostavljene od samih stranaka i njihovih tržišnih takmaca na utvrđenom
#216162346,doc#305266,2013_02_20_349.html stranaka i njihovih tržišnih takmaca na utvrđenom mjerodavnom tržištu te da je zaključke izvelo na temelju jasno obrazložene metodologije utemeljene na egzaktnim brojčanim pokazateljima . Smatra neosnovanim prigovore tužitelja koji se
#216162823,doc#305266,2013_02_20_349.html poduzetnika koji su bitni za ispitivanje tržišta i utvrđivanje stanja na mjerodavnom tržištu . Na temelju prikupljenih podataka opisanih u obrazloženju osporavanog rješenja tuženo tijelo je utvrdilo da su istovremeno ispunjeni
#216162878,doc#305266,2013_02_20_349.html sporazuma u smislu članka 9 . stavka 1 . točke 1 . Zakona . Na temelju navedenog je tuženo tijelo u skladu s odredbom članka 46 . Zakona zaključkom klasa :
#216163582,doc#305266,2013_02_20_349.html skladu s odredbama članka 13 . Uredbe o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta , procijenilo na temelju prihoda od djelatnosti upravljanja stambenim zgradama koje su upravitelji ostvarili na mjerodavnom tržištu . Stoga
#216163680,doc#305266,2013_02_20_349.html na način i prema kriterijima utvrđenim Uredbom o načinu utvrđivanja mjerodavnog tržišta , a na temelju podataka koje su mu dostavili upravitelji na koje se rješenje odnosio tome na kojem području
#216164208,doc#305266,2013_02_20_349.html strane Marija Pulića i Jakše Radnića . </p><p> U skladu s citiranim odredbama , a na temelju podataka i očitovanja prikupljenih tijekom postupka te provedene analize , tuženo tijelo je po ocjeni
#216164310,doc#305266,2013_02_20_349.html izričitom odredbom članka 9 . stavka 2 . Zakona ništav . </p><p> Valjalo je stoga na temelju odredbe članka 42 . stavka 2 . Zakona o upravnim sporovima ( » Narodne novine
#216165807,doc#305267,2013_02_20_350.html na snazi . </p><p> 2 . predmeti u kojima je Upravni sud odbio zahtjeve podnesene na temelju članka 66 . ZUS-a ( Zpa-predmeti ) . </p><p> U tim predmetima ( broj : U-III-2715/2003
#216166569,doc#305267,2013_02_20_350.html takav ne može biti osporavan pred Ustavnim sudom . </p><p> 7 . Slijedom navedenog , na temelju članka 72 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u izreci . </p><p> 8 . Odluka
#216166631,doc#305268,2013_02_20_338.html sc . Jasna Omejec , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 338 </p><p> Na temelju članka 21 . stavka 7 . , članka 26 . stavka 6 . i članka
#216167737,doc#305268,2013_02_20_338.html procijenjene vrijednosti koncesije iz stavaka 1 . i 3 . ovoga članka provodi se na temelju srednjeg tečaja u kunama za eure , Hrvatske narodne banke , važećeg na dan u
#216168215,doc#305269,2013_02_20_339.html o izgledu i sadržaju standardnih obrazaca i objavama koncesija </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 339 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#216168731,doc#305270,2013_02_20_340.html poduzetništva i obrta Gordan Maras , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 340 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#216172166,doc#305271,2013_02_20_341.html poduzetništva i obrta Gordan Maras , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 341 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . alineja 6 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda
#216172382,doc#305271,2013_02_20_341.html Republici Hrvatskoj koju vodi Hrvatska poljoprivredna agencija ( u daljnjem tekstu : HPA ) na temelju članka 18 . Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše ( » Narodne novine
#216173440,doc#305271,2013_02_20_341.html pčela u razdoblju od 2010 . do 2012 . godine . </p><p> ( 2 ) Na temelju Zahtjeva iz stavka 1 . ovoga članka Agencija za plaćanja donosi Odluku o dodjeli prava
#216173466,doc#305271,2013_02_20_341.html donosi Odluku o dodjeli prava na potporu uz obvezu korekcije koja će se vršiti na temelju : </p><p> – originalni račun ili u slučaju da nije u sustavu poreza na dohodak otkupnih
#216173579,doc#305271,2013_02_20_341.html Odluci iz stavka 2 . ovoga članka utvrđuje za svakog uzgajivača pripadajući iznos potpore na temelju postotnog udjela njegove prosječne godišnje proizvodnje testiranih matica pčela u razdoblju od 2010 . do
#216174337,doc#305271,2013_02_20_341.html dokumente iz Priloga VIII . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 3 ) Agencija za plaćanja na temelju zahtjeva iz stavka 2 . ovoga članka donosi Odluku o odobrenim laboratorijima do 15 .
#216174730,doc#305271,2013_02_20_341.html članka 3 . stavak 1 . točka 6 . ovoga Pravilnika podnosi se Prijava na temelju Javnog natječaja , koji će raspisati Agencija za plaćanja . </p><p> ( 2 ) Javni natječaj
#216175356,doc#305271,2013_02_20_341.html koji nisu udovoljili ili su djelomično udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika . </p><p> ( 3 ) Na temelju Odluka o odobrenju isplate , Agencija za plaćanja isplaćuje novčana sredstva na žiro-račun korisnika ,
#216176709,doc#305272,2013_02_20_342.html za razdoblje od 2011 . do 2013 . godine </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 342 </p><p> Na temelju članka 35 . stavka 2 . Zakona o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ( »
#216177787,doc#305272,2013_02_20_342.html po Korisniku koji u cijelosti ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom i Javnim pozivom , na temelju odredbi članka 5 . i 6 . ovoga Pravilnika . </p><p> 2 . Odluku o dodjeli
#216179448,doc#305273,2013_02_20_343.html 20.02.2013 Pravilnik o provedbi mjere potpore za organizaciju manifestacija </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 343 </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 2 . i članka 23.a stavka 4 . Zakona o poljoprivredi
#216180758,doc#305273,2013_02_20_343.html samo za one koji dolaze u kontakt s hranom ) . </p><p> ( 6 ) Na temelju podnesenog Zahtjeva Agencija upisom u Upisnik nositelju dopunske djelatnosti izdaje izvod iz Upisnika koji je
#216182509,doc#305274,2013_02_20_344.html 20.02.2013 Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 344 </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 1 . točke 1 . , 2 . , 4 .
#216183370,doc#305274,2013_02_20_344.html ga objavljuje na internetskoj stranici Ministarstva . </p><p> ( 14 ) Nakon što Ministarstvo , na temelju dostavljenih podataka o ulovu tuna , utvrdi da je izlovljena dopuštena godišnja izlovna kvota tuna
#216183723,doc#305275,2013_02_20_345.html Xiphias gladius ) i iglana ( Tetrapturus belone ) </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 345 </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 3 . , članka 9 . stavka 3 . , članka
#216184775,doc#305276,2013_02_20_346.html tržište sjemena uljarica i predivog bilja </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 346 </p><p> Ministar zdravlja Republike Hrvatske na temelju članka 96 . stavka 1 . Zakona o općem upravnom postupku ( » Narodne novine
#216189574,doc#305283,2013_02_22_366.html utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 366 </p><p> Na temelju članka 8 . i članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
#216189782,doc#305284,2013_02_22_367.html kriterija o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled vozila </title> <p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 367 </p><p> Na temelju članka 259 . stavka 4 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
#216189970,doc#305285,2013_02_22_368.html Pravilnik o načinu izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod </title> <p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 368 </p><p> Na temelju članka 63 . stavka 2 . točka 1 . Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima
#216192000,doc#305285,2013_02_22_368.html je na izvršavanju odgojne mjere . Dijete može ostati uz majku na njezin zahtjev na temelju odluke centra za socijalnu skrb . </p><p> ( 3 ) Opremu za dijete te stručnu skrb
#216193079,doc#305285,2013_02_22_368.html isto nastaviti . </p><p> ( 2 ) Planovi i programi nastavka obrazovanja maloljetnika utvrđuju se na temelju općih propisa . </p><p> ( 3 ) Obrazovanje maloljetnika utječe na ocjenu provedbe pojedinačnog programa postupanja
#216194090,doc#305285,2013_02_22_368.html zadovoljava , D – ne zadovoljava . </p><p> ( 3 ) Tim odgojne skupine , na temelju praćenja provedbe pojedinačnog programa postupanja , Stručnom timu Zavoda predlaže ocjenu provedbe pojedinačnog programa postupanja
#216194628,doc#305285,2013_02_22_368.html . </p><p> ( 2 ) Izvanredne izlaske iz stavka 1 . ovog članka odobrava upravitelj na temelju pisanog i dokumentiranog prijedloga Stručnog tima Zavoda , maloljetnika ili roditelja odnosno skrbnika , uz
#216195913,doc#305285,2013_02_22_368.html 57 . </p><p> ( 1 ) Stegovni postupak vodi se prema prijedlogu odgojitelja , a na temelju pisane prijave službenika koji ima saznanje o počinjenom stegovnom prijestupu ili maloljetnika koji o tome
#216197295,doc#305285,2013_02_22_368.html o odgojnoj mjeri . </p><p> ( 2 ) Uprava Zavoda otpustit će maloljetnika iz Zavoda na temelju pravomoćne odluke nadležnog suda za mladež o obustavi izvršenja odgojne mjere ili zamjeni iste drugom
#216197803,doc#305286,2013_02_22_369.html veljače 2013 . </p><p> Ministar Orsat Miljenić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 369 </p><p> Na temelju članka 125 . stavka 1 . točke 5 . Zakona o sudovima za mladež (
#216199854,doc#305287,2013_02_22_370.html <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <title> 22 22.02.2013 Popis hrvatskih norma za sigurnost dizala </title> <p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 370 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 4 . Pravilnika o sigurnosti dizala ( » Narodne novine «
#216199877,doc#305287,2013_02_22_370.html o sigurnosti dizala ( » Narodne novine « br . 58/2010 ) , te na temelju dostavljenog popisa hrvatskih norma u području sigurnosti dizala od Hrvatskog zavoda za norme , ministar
#216200867,doc#305288,2013_02_22_371.html 2013 . </p><p> Ministar Ivan Vrdoljak , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 371 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . podstavka 6 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda
#216204558,doc#305288,2013_02_22_371.html potpore </p><p> Članak 18 . </p><p> ( 1 ) Potpora Shemi školskog voća isplatit će se na temelju Zahtjeva za potporu za isporuku voća i povrća uz koji su priloženi računi i otpremnice
#216204595,doc#305288,2013_02_22_371.html voća i povrća . </p><p> ( 2 ) Potpora Shemi školskog voća isplatit će se na temelju Zahtjeva za potporu za monitoring uz koji su priloženi računi o provedbi monitoringa i izvješće
#216204625,doc#305288,2013_02_22_371.html izvješće o monitoringu . </p><p> ( 3 ) Potpora Shemi školskog voća isplatit će se na temelju Zahtjeva za potporu za evaluacijsko izvješće uz koji su priloženi računi o provedbi evaluacije i
#216204655,doc#305288,2013_02_22_371.html i evaluacijsko izvješće . </p><p> ( 4 ) Potpora Shemi školskog voća isplatit će se na temelju Zahtjeva za potporu za komunikaciju uz koji su priloženi računi za robe i usluge . </p>
#216205151,doc#305288,2013_02_22_371.html koji su predmet kontrola na terenu posebice vodeći računa o različitim geografskim područjima i na temelju analize rizika , uzimajući u obzir osobito pogreške koje se ponavljaju i nalaze kontrola provedenih
#216206079,doc#305289,2013_02_22_372.html <title> 22 22.02.2013 Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 372 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 8 . i članka 28 . stavka 11 . Zakona o
#216206523,doc#305290,2013_02_22_373.html 22.02.2013 Pravilnik o dopuni Pravilnika o izvješćivanju u sektoru šećera </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 373 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . podstavka 3 . , 4 . i 5 .
#216207814,doc#305291,2013_02_22_374.html 2013 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 374 </p><p> Na temelju članka 107 . stavka 4 . Zakona o oružju ( » Narodne novine « ,
#216208224,doc#305291,2013_02_22_374.html podataka iz Obrasca izvješća dostavljenog putem CEZIH-a , sukladno odredbama zakona odnosno propisa donesenih na temelju zakona kojima se uređuje tajnost podataka i zaštita osobnih podataka . </p><p> Članak 5 . </p><p> Ovaj
#216208350,doc#305291,2013_02_22_374.html uprava/Policijska postaja _ ______________ </p><p> IZVJEŠĆE O PROMJENI ZDRAVSTVENOG STANJA ILI TIJEKU LIJEČENJA VLASNIKA ORUŽJA </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 6 . Zakona o oružju ( » Narodne novine « ,
#216208529,doc#305292,2013_02_22_375.html izvještavanja nadležnog tijela o promjeni zdravstvenog stanja vlasnika oružja </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 375 </p><p> Na temelju članka 107 . stavka 6 . točke 1 . , 2 . , 3 .
#216209068,doc#305292,2013_02_22_375.html , trgovačka društva i/ili privatne ordinacije medicine rada prestali ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih je ovlaštenje izdano , ili da su postupili suprotno odredbama ovoga Pravilnika , ministar
#216209102,doc#305292,2013_02_22_375.html daljnjem tekstu : ministar ) će imenovati povjerenstvo koje će utvrditi činjenično stanje . Na temelju nalaza povjerenstva , ministar može ukinuti izdano ovlaštenje iz stavka 3 . ovoga članka . </p>
#216211200,doc#305292,2013_02_22_375.html sposoban« ili » nesposoban« na uvjerenju o zdravstvenoj sposobnosti obvezno se navodi broj rješenja na temelju kojega je osoba upućena na izvanredni zdravstveni pregled . </p><p> ( 3 ) Kod ocjene zdravstvene
#216211233,doc#305292,2013_02_22_375.html nesposoban« , u kartonu zdravstvenog pregleda obvezno se navodi članak i točka ovoga Pravilnika na temelju koje je dana ocjena , te šifra prema 10 . Međunarodnoj klasifikaciji bolesti . </p><p> (
#216211284,doc#305292,2013_02_22_375.html zdravlja i sigurnost na radu za one osobe koje su upućene na zdravstveni pregled na temelju članka 45 . , 67 . , 70 . , 72 . , 72.a ,
#216211563,doc#305292,2013_02_22_375.html Medicinsku dokumentaciju iz članka 14 . ovoga Pravilnika , kao i svu ostalu dokumentaciju na temelju koje je dana ocjena iz članka 12 . ovoga Pravilnika , ovlaštena zdravstvena ustanova ,
#216211619,doc#305292,2013_02_22_375.html ) Ako je ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi , trgovačkom društvu ili privatnoj ordinaciji medicine rada na temelju članka 2 . stavka 5 . ovoga Pravilnika oduzeto ovlaštenje za obavljanje zdravstvenih pregleda radi
#216212225,doc#305292,2013_02_22_375.html doktora medicine , specijalista . </p><p> ( 3 ) Medicinska i sva ostala dokumentacija , na temelju koje je dana ocjena zdravstvene sposobnosti iz članka 16 . ovoga Pravilnika , drugostupanjska zdravstvena
#216212520,doc#305292,2013_02_22_375.html : _ _______________________ </p><p> Šifra izabranog liječnika : / __/__/__/__/__/__/__/ </p><p> MIŠLJENJE IZABRANOG LIJEČNIKA OBITELJSKE/OPĆE MEDICINE </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 2 . Zakona o oružju ( » Narodne novine « ,
#216213141,doc#305292,2013_02_22_375.html nošenje oružja </tr></p><p><tr> </p><p> izvanredni zdravstveni pregled , broj rješenja nadležnog tijela _ ______________________ </tr></p> </tbody> </table><p> Na temelju članka 11 . stavka 2 . Zakona o oružju ( » Narodne novine « ,
#216213226,doc#305292,2013_02_22_375.html <p> Mjesto i država rođenja : _ _______________________________ </p><p> Prebivalište i adresa stanovanja : _ __________________________ </p><p> Na temelju mišljenja izabranog liječnika obiteljske/opće medicine , osobne izjave pregledane osobe , kliničkog pregleda i pretraga
#216213533,doc#305292,2013_02_22_375.html Nezaposlen ☐ </p><p> Umirovljenik ☐ starosna mirovina ☐ invalidska mirovina ☐ </p><p> Istovjetnost osobe utvrđena je na temelju osobne iskaznice/putovnice ( podcrtaj jednu od navedenih isprava ) broj : _ ________________ izdane u
#216214602,doc#305292,2013_02_22_375.html Ime oca/majke : _ ___________ </p><p> Datum rođenja : / ___/___/_______/ </p><p> Istovjetnost osobe utvrđena je na temelju osobne iskaznice/putovnice ( podcrtaj jednu od navedenih isprava ) broj : _ ________________ izdane u
#216214776,doc#305292,2013_02_22_375.html Ime oca/majke : _ ____________ </p><p> Datum rođenja : / ___/___/_______/ </p><p> Istovjetnost osobe utvrđena je na temelju osobne iskaznice/putovnice ( podcrtaj jednu od navedenih isprava ) broj : _ ________________ izdane u
#216214993,doc#305292,2013_02_22_375.html Ime oca/majke : _ ____________ </p><p> Datum rođenja : / ___/___/_______/ </p><p> Istovjetnost osobe utvrđena je na temelju osobne iskaznice/putovnice ( podcrtaj jednu od navedenih isprava ) broj : _ ________________ izdane u
#216215116,doc#305292,2013_02_22_375.html Ime oca/majke : _ ____________ </p><p> Datum rođenja : / ___/___/_______/ </p><p> Istovjetnost osobe utvrđena je na temelju osobne iskaznice/putovnice ( podcrtaj jednu od navedenih isprava ) broj : _ ________________ izdane u
#216215224,doc#305293,2013_02_22_357.html pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 357 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O TROŠARINAMA </p><p> Proglašavam
#216217101,doc#305293,2013_02_22_357.html pogonu oslobođenog korisnika , odnosno dok se ne puste u potrošnju ili otpreme vjerovniku na temelju rješenja o podjeli imovine , osim ako je vjerovnik ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta . </p><p> (
#216224899,doc#305293,2013_02_22_357.html iz stavka 1 . točaka 1 . i 2 . ovoga članka ostvaruje se na temelju potvrde ministarstva nadležnog za vanjske poslove , a oslobođenje iz stavka 1 . točaka 3
#216224928,doc#305293,2013_02_22_357.html točaka 3 . , 4 . , 5 . i 6 . ovoga članka na temelju potvrde nadležnog državnog tijela koje je nositelj provedbe pojedinog međunarodnog ugovora . </p><p> ( 3 )
#216226700,doc#305293,2013_02_22_357.html iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga ; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je trošarinsko odobrenje izdano ; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih
#216226712,doc#305293,2013_02_22_357.html i uvjeti na temelju kojih je trošarinsko odobrenje izdano ; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka ; ako ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio
#216227006,doc#305293,2013_02_22_357.html 1 ) Odobrenje iz članka 36 . ovoga Zakona oslobođenom korisniku izdaje carinski ured na temelju pisanoga zahtjeva . </p><p> ( 2 ) Odobrenje se izdaje na ime podnositelja zahtjeva bez prava
#216227315,doc#305293,2013_02_22_357.html ne osigurava odgovarajući sustav nadzora nad stanjem zaliha ; ako je odobrenje bilo izdano na temelju nepotpunih i netočnih podataka ; ako ne ukloni nedostatke u roku koji odredi carinski ured
#216227882,doc#305293,2013_02_22_357.html iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga ; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano ; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka
#216227893,doc#305293,2013_02_22_357.html razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano ; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka ; ako ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio
#216228465,doc#305293,2013_02_22_357.html ; ako ne osigurava odgovarajući sustav nadzora ; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano ; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka
#216228476,doc#305293,2013_02_22_357.html razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano ; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka ; ako sudjeluje u vršenju kažnjivih radnji ; ako utaji trošarinu
#216229030,doc#305293,2013_02_22_357.html iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga ; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano ; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka
#216229041,doc#305293,2013_02_22_357.html razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano ; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka ; ako ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio
#216229556,doc#305293,2013_02_22_357.html iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga ; ako prestanu postojati razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano ; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka
#216229567,doc#305293,2013_02_22_357.html razlozi i uvjeti na temelju kojih je odobrenje izdano ; ako je odobrenje izdano na temelju nepotpunih ili netočnih podataka ; ako ne ukloni nepravilnosti u roku koji mu je odredio
#216230307,doc#305293,2013_02_22_357.html 49 . </p><p> ( 1 ) Nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Carinska uprava te druga tijela ovlaštena za obavljanje nadzora sukladno posebnim propisima .
#216236767,doc#305293,2013_02_22_357.html 1 ) Trošarinskom obvezniku duhanskih prerađevina izdaju se duhanske markice Ministarstva financija Republike Hrvatske na temelju zahtjeva za preuzimanje markica koji podnose Carinskoj upravi . </p><p> ( 2 ) Trošarinski obveznik duhanskih
#216241498,doc#305293,2013_02_22_357.html električne energije krajnjem kupcu . </p><p> ( 4 ) Opskrbljivač električnom energijom može obračunati trošarinu na temelju podataka operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava o procijenjenim isporučenim mjesečnim količinama električne energije
#216241978,doc#305293,2013_02_22_357.html količinama prirodnog plina krajnjem kupcu . </p><p> ( 4 ) Opskrbljivač plinom može obračunati trošarinu na temelju podataka operatora transportnog sustava ili operatora distribucijskog sustava o procijenjenim isporučenim mjesečnim količinama prirodnog plina
#216243144,doc#305293,2013_02_22_357.html Privatnim letovima smatra se korištenje zrakoplova od strane vlasnika ili fizičke ili pravne osobe na temelju ugovora o najmu , odnosno drugih osnova koje se ne mogu klasificirati kao komercijalne i
#216243210,doc#305293,2013_02_22_357.html plovila namijenjenih za sport i razonodu od strane vlasnika ili fizičke ili pravne osobe na temelju ugovora o najmu s posadom ili bez posade , odnosno drugih osnova koje se ne
#216252612,doc#305293,2013_02_22_357.html . 83/09 . i 111/12 . ) . </p><p> Članak 118 . </p><p> Provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona koji prestaje važiti na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju na snazi do
#216252648,doc#305293,2013_02_22_357.html članka 75 . stavaka 6 . i 8 . ovoga Zakona i propisa donesenog na temelju ovlasti iz članka 115 . ovoga Zakona , ako nisu u suprotnosti s njegovim odredbama
#216252756,doc#305294,2013_02_22_376.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 376 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 2 . a u vezi s člankom 23 . stavkom 2
#216253087,doc#305295,2013_02_22_377.html Ostojić , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 377 </p><p> Na temelju članka 107 . stavka 4 . i stavka 6 . Zakona o oružju ( »
#216253519,doc#305296,2013_02_22_378.html boravka stranaca u svrhu znanstvenog istraživanja </title> <p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I SPORTA </p><p> 378 </p><p> Na temelju članka 232 . stavka 4 . Zakona o strancima ( » Narodne novine « ,
#216253698,doc#305297,2013_02_22_379.html kuna s datumom izdanja 9 . srpnja 2012 . </title> <p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 379 </p><p> Na temelju članka 22 . i članka 42 . stavka 3 . točke 14 . Zakona o
#216254212,doc#305298,2013_02_22_380.html materijalna prava sredstva osiguravaju u državnom proračunu u iznosu većem od pedeset posto , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima
#216254456,doc#305299,2013_02_22_381.html radnika u djelatnostima energetike , kemije i nemetala Hrvatske i Novog sindikata Plive , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima
#216254661,doc#305300,2013_02_22_358.html mr . sc . Nevenka Šernhorst , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 358 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE
#216256522,doc#305300,2013_02_22_358.html prijenosa , distribucije , preuzimanja i isporuke ugovorene količine električne energije tijekom ugovorenog razdoblja na temelju propisanih i javno objavljenih uvjeta prema načelima nepristranosti , </p><p> 47 . proizvodnja električne energije –
#216257248,doc#305300,2013_02_22_358.html i fizičke osobe mogu obavljati elektroenergetske djelatnosti iz stavka 1 . ovoga članka samo na temelju rješenja kojim se dozvoljava obavljanje te djelatnosti ( u daljnjem tekstu : dozvola ) sukladno
#216258595,doc#305300,2013_02_22_358.html prema propisanim uvjetima i </p><p> 6 . obračunati i naplatiti financijska sredstva koja mu pripadaju na temelju ugovora i ostalih prodaja , sklopljenih odnosno izvršenih u skladu s odredbama ovoga Zakona . </p>
#216259446,doc#305300,2013_02_22_358.html proizvođača električne energije . </p><p> ( 2 ) Status povlaštenog proizvođača električne energije stječe se na temelju rješenja Agencije u skladu s uvjetima koje pravilnikom propisuje ministar . </p><p> ( 3 ) Prije
#216260243,doc#305300,2013_02_22_358.html za novo proizvodno postrojenje </p><p> Članak 13 . </p><p> ( 1 ) Ako izgradnja proizvodnih građevina na temelju odobrenja iz članka 12 . ovoga Zakona ni uz primjenu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti
#216260288,doc#305300,2013_02_22_358.html putem natječaja ili drugog postupka koji je jednakovrijedan natječaju glede transparentnosti i nepristranosti , na temelju javno objavljenih kriterija donijeti odluka : </p><p> – o izgradnji novog proizvodnog postrojenja ili </p><p> – o
#216262745,doc#305300,2013_02_22_358.html kategorija korisnika mreže , </p><p> 4 . naplatu iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije na temelju odluke i metodologije koju donosi Agencija , </p><p> 5 . vođenje elektroenergetskog sustava te održavanje ,
#216266253,doc#305300,2013_02_22_358.html suglasnost na relevantne financijske aranžmane . </p><p> ( 9 ) U slučaju kada Agencija postupa na temelju ovlaštenja iz stavka 7 . ovoga članka , troškovi predmetnih investicija pokrivaju se iznosima tarifnih
#216266325,doc#305300,2013_02_22_358.html elektrana na prijenosnu mrežu . </p><p> ( 2 ) Operator prijenosnog sustava ne može odbiti na temelju mogućih budućih ograničenja u mreži kao što je na primjer zagušenje u njezinim udaljenim dijelovima
#216266900,doc#305300,2013_02_22_358.html da prioritetno ponude električnu energiju za pokriće gubitaka u prijenosnoj mreži . Agencija , na temelju izvješća operatora prijenosnog sustava , može zahtijevati od operatora prijenosnog sustava , proizvođača i ostalih
#216268148,doc#305300,2013_02_22_358.html na svom području i određivati korištenje spojnih vodova s mrežama susjednih operatora prijenosnog sustava na temelju kriterija koji moraju biti objektivni , javno objavljeni i nepristrano primjenjivani , </p><p> 10 . regulirati
#216269015,doc#305300,2013_02_22_358.html planom , zakona kojim se uređuje područja prostornog uređenja , gradnje te propisima donesenim na temelju tog zakona i drugim posebnim propisima , uz obvezno usuglašavanje s operatorom distribucijskog sustava s
#216269369,doc#305300,2013_02_22_358.html ili liberalizacije tržišta , </p><p> 47 . primijeniti iznose tarifnih stavki za prijenos električne energije na temelju odluke i metodologije koju donosi Agencija , u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje
#216269631,doc#305300,2013_02_22_358.html gubitaka u prijenosnoj mreži , </p><p> – podacima vezanim za zaštitu potrošača . </p><p> 51 . na temelju izvješća i podataka iz točaka 49 . i 50 . ovoga članka , a u
#216269903,doc#305300,2013_02_22_358.html prethodnu suglasnost Agencije godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u prijenosnom sustavu za prethodnu godinu na temelju kojeg Ministarstvo izrađuje vlastito godišnje izvješće o stanju sigurnosti opskrbe električnom energijom i očekivanim potrebama
#216269934,doc#305300,2013_02_22_358.html za električnom energijom u Republici Hrvatskoj . Agencija , u suradnji s Ministarstvom , na temelju tih izvješća može zahtijevati od operatora prijenosnog sustava i ostalih elektroenergetskih subjekata provedbu određenih mjera
#216270792,doc#305300,2013_02_22_358.html ili o obveznom vlasničkom razdvajanju operatora distribucijskog sustava od vertikalno integriranog subjekta , ako na temelju provedenog istraživanja funkcioniranja tržišta električne energije iz članka 57 . ovoga Zakona utvrdi da povezanost
#216271979,doc#305300,2013_02_22_358.html da prioritetno ponude električnu energiju za pokriće gubitaka u distribucijskoj mreži . Agencija , na temelju izvješća operatora distribucijskog sustava može zahtijevati od operatora distribucijskog sustava , proizvođača i ostalih elektroenergetskih
#216272362,doc#305300,2013_02_22_358.html koji su proglašeni ugroženim kupcima prema odredbama ovoga Zakona i propisa koji su doneseni na temelju ovoga Zakona , </p><p> 8 . osiguravanje usklađenog pogona distribucijskog sustava s priključenim mrežama ostalih operatora
#216273291,doc#305300,2013_02_22_358.html skladu s prostornim planom , Zakonom o prostornom uređenju i gradnji te propisima donesenim na temelju tog Zakona i drugim posebnim propisima , uz obvezno usuglašavanje s operatorom prijenosnog sustava s
#216273466,doc#305300,2013_02_22_358.html odrediti , uz prethodnu suglasnost Agencije , iznose tarifnih stavki za korištenje distribucijske mreže na temelju metodologije koju donosi Agencija , u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje energetski sektor
#216273745,doc#305300,2013_02_22_358.html priključcima na distribucijsku mrežu , </p><p> – podacima vezanim za zaštitu potrošača , </p><p> 28 . na temelju izvješća i podataka iz točaka 26 . i 27 . ovoga članka , a u
#216273924,doc#305300,2013_02_22_358.html suglasnost Agencije , godišnje izvješće o sigurnosti opskrbe u distribucijskom sustavu za prethodnu godinu na temelju kojeg Ministarstvo izrađuje vlastito godišnje izvješće o stanju sigurnosti opskrbe električnom energijom i očekivanim potrebama
#216273955,doc#305300,2013_02_22_358.html za električnom energijom u Republici Hrvatskoj . Agencija , u suradnji s Ministarstvom , na temelju tih izvješća može zahtijevati od operatora distribucijskog sustava i ostalih elektroenergetskih subjekata provedbu određenih mjera
#216274754,doc#305300,2013_02_22_358.html energije krajnjim kupcima . </p><p> ( 2 ) Trgovinu električnom energijom može obavljati elektroenergetski subjekt na temelju dozvole izdane u skladu sa zakonom kojim se uređuje energetski sektor i odredbama ovoga Zakona
#216274812,doc#305300,2013_02_22_358.html Hrvatske , drugim nadležnim institucijama u Energetskoj zajednici ili u Europskoj uniji koje su na temelju međunarodnih ugovora ovlaštene odnosno dužne obavljati povezane zadaće , u razdoblju od pet godina ,
#216275223,doc#305300,2013_02_22_358.html . </p><p> ( 6 ) Ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca određuje se količina električne energije na temelju prethodno ostvarene potrošnje krajnjeg kupca na obračunskom mjernom mjestu ili može biti unaprijed određena za
#216275633,doc#305300,2013_02_22_358.html krajnjim kupcima može u skladu s tarifnim sustavima i propisanim naknadama naplaćivati naknade samo na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim odnosima s operatorom prijenosnog sustava , operatorom distribucijskog sustava , odnosno
#216275847,doc#305300,2013_02_22_358.html Agencija može odlukom samostalno odrediti iznose tarifnih stavki iz stavka 17 . ovoga članka na temelju metodologije koju donosi sukladno zakonu kojim se uređuje energetski sektor . </p><p> ( 19 ) Svaki
#216275898,doc#305300,2013_02_22_358.html Hrvatske , drugim nadležnim institucijama u Energetskoj zajednici ili u Europskoj uniji koje su na temelju međunarodnih ugovora ovlaštene odnosno dužne obavljati povezane zadaće , u razdoblju od pet godina ,
#216276355,doc#305300,2013_02_22_358.html pravilima o promjeni opskrbljivača je besplatna za krajnjeg kupca . Promjena opskrbljivača provodi se na temelju zahtjeva krajnjeg kupca , osim ako nije riječ o zajamčenoj opskrbi u skladu sa člankom
#216276757,doc#305300,2013_02_22_358.html do 30 . travnja tekuće godine , izdati godišnje izvješće o radu . Agencija na temelju tog izvješća može , u slučaju potrebe , zahtijevati od opskrbljivača kupaca u okviru univerzalne
#216276843,doc#305300,2013_02_22_358.html kupaca u okviru univerzalne usluge obvezan je primijeniti iznose tarifnih stavki za univerzalnu uslugu na temelju odluke i metodologije iz stavka 6 . ovoga članka te ih na primjeren način javno
#216277511,doc#305300,2013_02_22_358.html kupaca u okviru zajamčene opskrbe obvezan je primijeniti iznose tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu na temelju odluke i metodologije koju donosi Agencija , u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje
#216278085,doc#305300,2013_02_22_358.html trgovine električnom energijom i po pojednostavnjenim uvjetima u skladu s odredbama podzakonskog propisa donesenog na temelju zakona kojim se uređuje energetski sektor , a kojim se uređuje izdavanje i oduzimanje dozvola
#216278214,doc#305300,2013_02_22_358.html se kupnja i prodaja električne energije obavlja izravno između sudionika na tržištu električne energije na temelju bilateralnog ugovora o kupoprodaji električne energije . </p><p> ( 5 ) Na tržištu električne energije uravnoteženja
#216278584,doc#305300,2013_02_22_358.html tržišta električne energije obavlja djelatnost organiziranja tržišta električne energije na cijelom području Republike Hrvatske na temelju dozvole koju izdaje Agencija sukladno ovom Zakonu i zakonu kojim se uređuje energetski sektor . </p>
#216280267,doc#305300,2013_02_22_358.html Republike Hrvatske . </p><p> ( 3 ) Zemljopisna područja pokrivena takvom regionalnom suradnjom određena su na temelju odluka institucija Energetske zajednice ili Europske unije . </p><p> ( 4 ) Agencija i operator prijenosnog
#216283082,doc#305300,2013_02_22_358.html propisima . </p><p> ( 8 ) Svaki opskrbljivač je dužan naplaćivati električnu energiju i usluge na temelju preglednog i razumljivog računa . </p><p> ( 9 ) Svaki opskrbljivač je dužan redovito obavještavati svoje
#216283585,doc#305300,2013_02_22_358.html . </p><p> ( 4 ) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava obvezan je , na temelju podnesenog zahtjeva opskrbljivača i ako se ne radi o kupcu pod posebnom zaštitom sukladno zakonu
#216285143,doc#305300,2013_02_22_358.html planove razvoja operatora , a u skladu s međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske ili na temelju zahtjeva , dostavlja iste podatke i mjerodavnim tijelima Energetske zajednice i Europske unije . </p><p> XIV
#216285185,doc#305300,2013_02_22_358.html 71 . </p><p> ( 1 ) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provodi Ministarstvo . Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona provodi Državni inspektorat . </p><p> (
#216285240,doc#305300,2013_02_22_358.html energije ne koristi električnu energiju u skladu s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega , osim ovlaštenja sukladno općim propisima , ima ovlaštenje rješenjem : </p><p> 1 . narediti
#216287574,doc#305300,2013_02_22_358.html suradnju energetskih regulatora u skladu s međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske koje su donesene na temelju Uredbe ( EZ ) br . 714/2009 ili </p><p> 5 . ne ispuni svoje dužnosti prema
#216289494,doc#305301,2013_02_22_359.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 359 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOM KVALIFIKACIJSKOM
#216290767,doc#305301,2013_02_22_359.html u općeobrazovnim sadržajima strukovnih kvalifikacija . </p><p> ( 3 ) Za kvalifikacije koje se stječu na temelju originalnih znanstvenih ili umjetničkih istraživanja prosječno ukupno utrošeno vrijeme iskazuje se brojem godina istraživanja u
#216291922,doc#305301,2013_02_22_359.html , 46/07 . , 45/09 . i 63/11 . ) pridružuju se razine HKO-a na temelju izjednačenih akademskih i stručnih naziva sukladno odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom
#216292197,doc#305301,2013_02_22_359.html županijama ; </p><p> – prati i vrednuje rad sektorskih vijeća i daje preporuke za poboljšanja na temelju redovitih izvješća o radu sektorskih vijeća . </p><p> ( 3 ) Nacionalno vijeće ima predsjednika i
#216293362,doc#305301,2013_02_22_359.html odraslih ili agencije nadležne za odgoj i obrazovanje ; </p><p> – osam sektorskih stručnjaka odabranih na temelju javnog poziva vodeći računa o uravnoteženoj zastupljenosti obrazovnog sektora i reprezentativnih sindikata obrazovnog sektora ,
#216293873,doc#305301,2013_02_22_359.html zaprimanju zahtjeva iz stavka 2 . ovoga članka ministar nadležan za obrazovanje i znanost na temelju stručnih mišljenja odgovarajućeg sektorskog vijeća utvrđuje ispunjenost formalnih i stručnih uvjeta za upis u Registar
#216293918,doc#305301,2013_02_22_359.html zaprimanju zahtjeva iz stavka 3 . ovoga članka , ministar nadležan za rad , na temelju stručnih mišljenja odgovarajućeg sektorskog vijeća , utvrđuje ispunjenost formalnih i stručnih uvjeta za upis u
#216295902,doc#305302,2013_02_22_360.html . </tr></p> </tbody> </div></table> <title> 22 22.02.2013 Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 360 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA
#216296109,doc#305303,2013_02_22_361.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 361 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#216299925,doc#305304,2013_02_22_362.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 362 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#216300616,doc#305305,2013_02_22_363.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 363 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#216302009,doc#305306,2013_02_22_364.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 364 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 10 . stavka 1 . Zakona o
#216302117,doc#305307,2013_02_22_365.html Europske unije 2011/782/ZVSP u odnosu na Sirijsku Arapsku Republiku </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 365 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
#216302296,doc#305308,2013_02_23_391.html njihovih motora TPV 323 ( izdanje 00 ) </title> <p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 391 </p><p> Na temelju članka 275 . stavka 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
#216302686,doc#305309,2013_02_23_392.html dipl . iur . , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 392 </p><p> Na temelju članka 58 . stavka 4 . i članka 60 . stavka 3 . Zakona o
#216339282,doc#305313,2013_02_23_382.html ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja </title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 382 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#216340345,doc#305313,2013_02_23_382.html isti broj preferiranih glasova , odlučujući je poredak na listi kandidata ; </p><p> – ako na temelju podstavaka 2 . i 3 . ovoga članka nije izabrano onoliko kandidata koliko mandata pripada
#216341263,doc#305313,2013_02_23_382.html 50 . stavak 2 . mijenja se i glasi : </p><p> » Potom birački odbori na temelju izvatka iz popisa birača utvrđuju ukupan broj birača koji su glasovali.« . </p><p> Članak 25 . </p>
#216342406,doc#305314,2013_02_23_383.html Hrvatske u Republici Malti , sa sjedištem u Rimu </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 383 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216342608,doc#305315,2013_02_23_384.html <title> 23 25.02.2013 Uredba o osnivanju Muzeja Vučedolske kulture </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 384 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « ,
#216343078,doc#305315,2013_02_23_384.html četiri godine i može biti ponovno imenovan na istu dužnost . </p><p> Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji se objavljuje u Narodnim novinama i u javnim glasilima . </p><p> Članak 9 . </p>
#216343195,doc#305316,2013_02_23_385.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 385 </p><p> Na temelju članka 63 . stavka 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine
#216346435,doc#305317,2013_02_23_386.html i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 386 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
#216347892,doc#305318,2013_02_23_387.html subjekata i entiteta koji se s njima povezuju </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 387 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
#216349364,doc#305319,2013_02_23_388.html gospodarskih subjekata i entiteta koji se povezuju Al-Qaidom </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 388 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
#216349638,doc#305319,2013_02_23_388.html izvršenje do 15 . travnja 2013 . svih obveza u vezi s isporukom robe na temelju ugovora koji su sklopljeni prije 26 . srpnja 2010 . ili 16 . listopada 2012
#216349787,doc#305319,2013_02_23_388.html pitanje izvršenje do 15 . travnja 2013 . obveze u vezi s isporukom robe na temelju ugovora sklopljenih prije 23 . siječnja 2012 . ili 16 . listopada 2012 . </p><p> Zabrane
#216349820,doc#305319,2013_02_23_388.html VII.b Odluke ne dovode u pitanje izvršenje do 15 . travnja 2013 . obveze na temelju ugovora sklopljenih prije 23 . siječnja 2012 . ili 16 . listopada 2012 . ,
#216350986,doc#305319,2013_02_23_388.html ove Odluke ; </p><p> d ) transakcije povezane s posebnim trgovinskim ugovorom koji nije zabranjen na temelju ove Odluke ; </p><p> e ) transakcije povezane s diplomatsko konzularnim predstavništvom ili međunarodnom organizacijom koja
#216351133,doc#305319,2013_02_23_388.html transakcije iz stavka 2 . odvijaju se na sljedeći način : </p><p> a ) prijenosi na temelju transakcija povezanih s hranom , zdravstvenom skrbi , medicinskom opremom ili prijenosi u poljoprivredne ili
#216351207,doc#305319,2013_02_23_388.html prijenos u protuvrijednosti iznosa većem od 10 000 EUR ; </p><p> b ) za prijenose na temelju transakcija povezanih s hranom , zdravstvenom skrbi , medicinskom opremom ili za prijenose u poljoprivredne
#216351311,doc#305319,2013_02_23_388.html primjene stavka 3 . , odvijaju se na sljedeći način : </p><p> a ) prijenosi na temelju transakcija povezanih s hranom , zdravstvenom skrbi , medicinskom opremom ili prijenosi u poljoprivredne ili
#216351951,doc#305319,2013_02_23_388.html <p> b ) povrat sredstava od strane Središnje iranske banke , ili preko nje , na temelju ugovora ili sporazuma koji su javni ili privatni iranski subjekti sklopili prije donošenja ove Odluke
#216354680,doc#305320,2013_02_23_389.html o izmjenama i dopunama Pravilnika o troškovima postupka predstečajne nagodbe </title> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 389 </p><p> Na temelju članka 91 . Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ( » Narodne novine «
#216354854,doc#305321,2013_02_23_390.html . </p><p> Ministar financija Slavko Linić , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 390 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 2 . Zakona o predmetima opće uporabe ( » Narodne novine
#216355714,doc#305321,2013_02_23_390.html ime postoji , </p><p> – ELINCS ime i njemu dodijeljeni službeni broj ako je prijavljen na temelju propisa kojima su uređene kemikalije i navod odobrenja ili odbijanja zahtjeva za tajnošću na temelju
#216355729,doc#305321,2013_02_23_390.html temelju propisa kojima su uređene kemikalije i navod odobrenja ili odbijanja zahtjeva za tajnošću na temelju propisa kojima su uređene kemikalije , </p><p> – tamo gdje navedena imena ili brojevi ne postoje
#216401168,doc#305322,2013_02_24_396.html izmjenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti predmeta široke potrošnje </title> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 396 </p><p> Na