Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#216549204,doc#305383,2013_03_27_466.html POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 466 </p><p> Na temelju članka 29 . točka 3 . i točka 5 . Zakona
#216549499,doc#305384,2013_03_27_467.html POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 467 </p><p> Na temelju članka 29 . točka 3 . Zakona o izboru članova
#216551090,doc#305385,2013_03_27_468.html razdoblje nakon 1 . siječnja 2010 . uređen na temelju načela asimetrije , a ne na načelu reciprociteta
#216552286,doc#305386,2013_03_27_469.html u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona
#216554694,doc#305387,2013_03_27_470.html Ustavna tužba nije osnovana . </p><p> 4 . Na temelju članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona
#216556254,doc#305388,2013_03_27_471.html u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona
#216557602,doc#305389,2013_03_27_455.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 455 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske ,
#216565949,doc#305390,2013_03_27_456.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 456 </p><p> Na temelju članaka 10 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske
#216576217,doc#305391,2013_03_27_457.html <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 457 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i
#216576434,doc#305392,2013_03_27_458.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 458 </p><p> Na temelju odredbe članka 94 . Ustava Republike Hrvatske
#216576628,doc#305393,2013_03_27_459.html MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 459 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 2 . i članka 14 . stavka
#216578566,doc#305394,2013_03_27_460.html MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 460 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 3 . Pravilnika o tlačnoj
#216589416,doc#305395,2013_03_27_461.html MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 461 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 2 . Pravilnika o jednostavnim
#216590365,doc#305396,2013_03_27_462.html OBRAZOVANJA I SPORTA </p><p> 462 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 2 . Zakona o sportskoj
#216592099,doc#305397,2013_03_27_463.html OBRAZOVANJA I SPORTA </p><p> 463 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 2 . Zakona o sportskoj
#216593381,doc#305398,2013_01_3_49.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 49 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216593495,doc#305399,2013_01_3_50.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 50 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216593608,doc#305400,2013_01_3_51.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 51 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216593737,doc#305401,2013_01_3_52.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 52 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216593861,doc#305402,2013_01_3_53.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 53 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216594051,doc#305403,2013_01_3_54.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 54 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216594316,doc#305404,2013_01_3_55.html MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 55 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 8 . i članka 28 . stavka
#216595432,doc#305405,2013_01_3_56.html MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 56 </p><p> Na temelju članka 12 . stavaka 1 . , 2 . i 3 . i članka
#216608959,doc#305406,2013_01_3_57.html ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 57 </p><p> Na temelju članka 52 . Zakona o zaštiti zraka ( »
#216622680,doc#305407,2013_01_3_58.html ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 58 </p><p> Na temelju članka 65 . stavka 2 . Zakona o zaštiti
#216631047,doc#305408,2013_01_3_40.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 40 </p><p> Na temelju članka 211.a Općeg poreznog zakona ( »
#216634379,doc#305410,2013_01_3_41.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 41 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o carinskoj tarifi (
#216634684,doc#305411,2013_01_3_42.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 42 </p><p> Na temelju članka 13 . Zakona o područjima posebne
#216634991,doc#305412,2013_01_3_43.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 43 </p><p> Na temelju članka 3 . Uredbe o državnim potporama
#216639436,doc#305413,2013_01_3_44.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 44 </p><p> Na temelju članka 32 . stavka 1 . točke 5 . Zakona
#216639651,doc#305414,2013_01_3_45.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 45 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216639757,doc#305415,2013_01_3_46.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 46 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216639862,doc#305416,2013_01_3_47.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 47 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216639968,doc#305417,2013_01_3_48.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 48 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216640073,doc#305418,2013_01_4_60.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 60 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216640180,doc#305419,2013_01_4_61.html <div> MINISTARSTVO UPRAVE </p><p> 61 </p><p> Na temelju članka 66 . Zakona o registru birača (
#216640808,doc#305420,2013_01_4_62.html MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 62 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 3 . , članka 18.a stavka
#216640945,doc#305421,2013_01_4_63.html MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 63 </p><p> Na temelju članka 39 . Zakona o sustavu državne uprave
#216641099,doc#305422,2013_01_4_64.html ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 64 </p><p> Na temelju članka 101 . stavka 4 . Zakona o zaštiti
#216651589,doc#305423,2013_01_4_65.html ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 65 </p><p> Na temelju članka 27 . stavka 2 . Uredbe o kakvoći
#216653603,doc#305424,2013_01_4_66.html DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 66 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka
#216653793,doc#305425,2013_01_4_67.html DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 67 </p><p> Na temelju članka 54 . stavak 7 . i članka 55 . stavak
#216654772,doc#305426,2013_01_4_68.html povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak bio vođen
#216655904,doc#305427,2013_01_5_78.html KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA </p><p> 78 </p><p> Na temelju odredaba članka 28 . Zakona o poreznom
#216656669,doc#305428,2013_01_5_79.html KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA </p><p> 79 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 1 . Zakona o poreznom
#216663476,doc#305429,2013_01_5_80.html KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA </p><p> 80 </p><p> Na temelju članka 10 . Zakona o poreznom savjetništvu
#216665472,doc#305430,2013_01_5_81.html KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA </p><p> 81 </p><p> Na temelju odredaba članka 10 . stavak 3 . Zakona
#216666557,doc#305431,2013_01_5_69.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 69 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona
#216666724,doc#305432,2013_01_5_70.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 70 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216666936,doc#305433,2013_01_5_71.html MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 71 </p><p> Na temelju članka 91 . Zakona o financijskom poslovanju
#216668120,doc#305434,2013_01_5_72.html MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 72 </p><p> Na temelju članka 51 . stavka 2 . podstavaka 1 . ,
#216668819,doc#305435,2013_01_5_73.html MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 73 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 1 . Zakona o državnom
#216670161,doc#305436,2013_01_5_74.html MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 74 </p><p> Na temelju članka 69 . stavka 3 . Zakona o zaštiti
#216672462,doc#305437,2013_01_5_75.html MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 75 </p><p> Na temelju članka 69 . stavka 3 . Zakona o zaštiti
#216674958,doc#305438,2013_01_5_76.html MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 76 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 4 . Zakona o zaštiti
#216675541,doc#305439,2013_01_5_77.html POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 77 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 2 . točke c ) Zakona
#216675856,doc#305440,2013_01_6_91.html MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 91 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na
#216684445,doc#305441,2013_01_6_92.html MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 92 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na
#216685994,doc#305442,2013_01_6_93.html MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 93 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 3 . Zakona o uređenju
#216688003,doc#305443,2013_01_6_94.html MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 94 </p><p> Na temelju članka 189 . stavka 3 . i članka 195 .
#216688278,doc#305444,2013_01_6_95.html proračunu u iznosu većem od pedeset posto , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o
#216688486,doc#305445,2013_01_6_96.html proračunu u iznosu većem od pedeset posto , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o
#216688759,doc#305446,2013_01_6_97.html sindikata u području kulturnih djelatnosti , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o
#216688939,doc#305447,2013_01_6_98.html i financijskih djelatnika Hrvatske , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o
#216689109,doc#305448,2013_01_6_99.html zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o
#216689286,doc#305449,2013_01_6_100.html zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o
#216689419,doc#305450,2013_01_6_82.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 82 </p><p> Na temelju odredbe članka 103 . stavka 1 . Ustava
#216689599,doc#305451,2013_01_6_101.html zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o
#216689797,doc#305452,2013_01_6_102.html zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o
#216689978,doc#305453,2013_01_6_103.html proračunu u iznosu većem od pedeset posto , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o
#216690271,doc#305454,2013_01_6_104.html zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o
#216690434,doc#305455,2013_01_6_105.html zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o
#216690613,doc#305456,2013_01_6_106.html zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o
#216690778,doc#305457,2013_01_6_107.html zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o
#216690948,doc#305458,2013_01_6_108.html sindikata radnika Hrvatske elektroprivrede , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o
#216691374,doc#305459,2013_01_6_109.html u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona
#216692958,doc#305460,2013_01_6_83.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 83 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 2 . Zakona o igrama
#216693116,doc#305461,2013_01_6_84.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 84 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike
#216693885,doc#305462,2013_01_6_85.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 85 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike
#216694121,doc#305463,2013_01_6_86.html <div> MINISTARSTVO OBRANE </p><p> 86 </p><p> Na temelju članka 11.a stavka 4 . Zakona o službi
#216694401,doc#305464,2013_01_6_87.html <div> MINISTARSTVO OBRANE </p><p> 87 </p><p> Na temelju članka 11.a stavka 4 . Zakona o službi
#216694687,doc#305465,2013_01_6_88.html MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 88 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na
#216704913,doc#305466,2013_01_6_89.html MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 89 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na
#216706071,doc#305467,2013_01_6_90.html MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 90 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na
#216707091,doc#305469,2013_01_7_120.html PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 120 </p><p> Na temelju članka 142 . točka 8 . Zakona o zračnom
#216716895,doc#305470,2013_01_7_121.html MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 121 </p><p> Na temelju članka 50 . stavka 4 . Zakona o vodama
#216717244,doc#305471,2013_01_7_122.html MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 122 </p><p> Na temelju članka 10 . stavka 4 . , članka 11 . stavka
#216718332,doc#305472,2013_01_7_123.html OBRAZOVANJA I SPORTA </p><p> 123 </p><p> Na temelju članka 232 . stavka 5 . Zakona o strancima
#216719310,doc#305473,2013_01_7_124.html <div> KOLEKTIVNI UGOVORI </p><p> 124 </p><p> Na temelju članka 253 . Zakona o radu ( » Narodne
#216741557,doc#305477,2013_01_7_110.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 110 </p><p> Na temelju članka 114 . Ustava Republike Hrvatske
#216742670,doc#305478,2013_01_7_111.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 111 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona
#216742837,doc#305479,2013_01_7_112.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 112 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216743039,doc#305480,2013_01_7_113.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 113 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona
#216743206,doc#305481,2013_01_7_114.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 114 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216743408,doc#305482,2013_01_7_115.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 115 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona
#216743581,doc#305483,2013_01_7_116.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 116 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216754121,doc#305484,2013_01_7_117.html </p><p> Taj znak je rezultat izračuna na temelju prethodnih polja , prema algoritmu koji
#216756653,doc#305486,2013_01_8_137.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 137 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216756841,doc#305487,2013_01_8_138.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 138 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216757080,doc#305488,2013_01_8_139.html PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 139 </p><p> Na temelju članka 145 . Zakona o zračnom prometu (
#216757431,doc#305489,2013_01_8_140.html MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 140 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o hrani (
#216776362,doc#305490,2013_01_8_141.html ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 141 </p><p> Na temelju članka 108 . stavka 5 . Zakona o zaštiti
#216777676,doc#305491,2013_01_8_142.html MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 142 </p><p> Na temelju članka 137 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj
#216777897,doc#305492,2013_01_8_143.html MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 143 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 2 . a u vezi s člankom
#216778194,doc#305493,2013_01_8_144.html MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 144 </p><p> Na temelju članka 107 . stavka 4 . i stavka 6 . Zakona
#216778552,doc#305494,2013_01_8_145.html ZAVOD ZA STATISTIKU </p><p> 145 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 3 . i članka 8 . stavka
#216778749,doc#305495,2013_01_8_146.html FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 146 </p><p> Na temelju članka 20 . stavka 1 . alineje 2 . i stavka
#216779090,doc#305496,2013_01_8_128.html PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 128 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike
#216779400,doc#305497,2013_01_8_147.html u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona
#216781647,doc#305498,2013_01_8_129.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 129 </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 2 . Zakona o računanju
#216781897,doc#305499,2013_01_8_130.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 130 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike
#216782015,doc#305500,2013_01_8_131.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 131 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o carinskoj tarifi (
#216782580,doc#305501,2013_01_8_132.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 132 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 2 . Zakona o Centru za
#216782866,doc#305502,2013_01_8_133.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 133 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216782975,doc#305503,2013_01_8_134.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 134 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216783169,doc#305504,2013_01_8_135.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 135 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216783357,doc#305505,2013_01_8_136.html VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 136 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike
#216783564,doc#305506,2013_01_9_148.html MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 148 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . Zakona o veterinarstvu
#216805732,doc#305507,2013_01_9_149.html poduzetniku Hrvatske autoceste d.o.o . , na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja
#216810029,doc#305508,2013_01_9_150.html <p><div> OPĆINA ŽMINJ </p><p> 150 </p><p> Na temelju članka 40 . Statuta Općine Žminj ( » Službeni
#216810333,doc#305509,2013_01_9_151.html u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona
hide detail