Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#129397131,doc#250392,1993_01_2_6.html <p> <b> Hrvoje ŠarInić , v . r . </b> </p><head><p/> IZBORNA KOMISIJA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 31 . stavak 1 . toč . 2 . Zakona o izborima zastupnika u
8.32
#189999521,doc#292317,2009_10_124_3078.html otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3078 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#130137147,doc#251163,1993_06_54_1040.html 1993 . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head><p/> MINISTARSTVO FINANCIJA </head><p> Na temelju članka 10 . Zakona o utvrđivanju ratne štete ( " Narodne novine " , broj
9.13
#153363141,doc#270713,2002_07_84_1390.html ulagatelja stečeni radnjama koje su u suprotnosti sa ovim Zakonom , i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona , </p><p> 2 . je ovlaštena osoba za obavljanje poslova trgovine vrijednosnim papirima učinila
9.13
#134955317,doc#256575,1996_05_42_832.html iznos od 8.000.000,00 kuna . </p><p> IX . </p><p> Ravnatelja Lučke uprave imenuje Upravno vijeće , na temelju javnog natječaja sukladno Zakonu i Statutu Lučke uprave . </p><p> Ovlasti i trajanje mandata ravnatelja Lučke
9.13
#195130625,doc#294625,2009_06_74_1773.html <p> Iznimno od stavka 2 . ovoga članka Povjerenstvo može , bez obavljanja očevida , na temelju dostavljene dokumentacije , dati ocjenu sukladnosti za pojedine jednostavnije djelatnosti uzimanja i presađivanja , ustanovama
9.13
#144851956,doc#263721,1999_08_81_1478.html Ljerka Mintas Hodak , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 31 . stavka 6 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( » Narodne novine «
9.13
#181829404,doc#287918,2008_10_113_3296.html ovoga Pravilnika . </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Podaci se u Očevidnik upisuju na temelju akata Ministarstva : – Uporabne dozvole kojom su utvrđeni objedinjeni uvjeti zaštite okoliša za pojedino
9.13
#203974384,doc#299187,2011_11_125_2520.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2520 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#206090188,doc#300204,2011_02_25_544.html da on ne sadrži ustavnopravno relevantne razloge za pokretanje ustavnosudskog postupka te je , na temelju članka 43 . stavaka 1 . i 2 . Ustavnog zakona , riješio kao u
9.13
#42124401,doc#73938,vj20001213go02 za dividende dioničarima . Dokapitalizacija banke izvršena je povlačenjem kredita odobrenoga jednom off-shore poduzeću na temelju založenih depozita u inozemstvu , a banka je prekoračila i dopuštenu izloženost dioničarima . Do
8.78
#159815703,doc#274456,2004_08_112_2169.html Vukelić </b> , v.r . </p><head><p/><div> ministar gospodarstva , rada i poduzetništva </head><p> <b> 2169 </b> </p><p> Na temelju članka 44 . stavka 5 . Zakona o obrtu ( „ Narodne novine “ ,
9.13
#188557253,doc#291679,2008_08_94_2979.html Ustavnog zakona propisuje : Ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi pravni put , ustavna tužba može se podnijeti tek nakon što je taj pravni put iscrpljen . Članak 72 . Ustavnog zakona propisuje : Ustavni sud će rješenjem odbaciti ustavnu tužbu : ( . .. ) ako je ustavna tužba ( . .. ) nedopuštena . Tužba je nedopuštena : ( . .. ) ako podnositelj tužbe u prethodnom postupku nije koristio dopušteno pravno sredstvo ( . .. ) . Sukladno navedenom , pravo podnositelja na podnošenje ustavne tužbe prije no što je iscrpljen pravni put , na temelju članka 63 . stavka 1 . Ustavnog zakona , ne oslobađa podnositelja obveze da u prethodnom postupku iskoristi sva dopuštena pravna sredstva . Ustavna tužba podnesena na temelju članka 63 . stavka 1 . Ustavnog zakona nije pravno sredstvo kojim je moguće supstituirati dopuštenu žalbu u sudskom postupku , ako su ispunjene zakonske pretpostavke za njezino podnošenje . 3 . Člankom 36 . stavkom 1 . Zakona o arbitraži ( » Narodne novine « , broj : 88/01 . ) propisano je : ( 1 ) Protiv pravorijeka arbitražnog suda može se podnijeti tužba za poništaj u skladu s odredbama
7.73
#134678983,doc#256238,1996_04_26_519.html <P> </P> </DIV> <head><div> <b> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE </b> </div></head><p> Na temelju članka 21 . stavka 2 . Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju individualnih poljoprivrednika (
9.13
#130751549,doc#252062,1993_10_97_1889.html zahtjeva ako se utvrdi da ne ispunjava uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega . </p><p> Članak 42 . </p><p> Pravnoj ili fizičkoj osobi čija je djelatnost vezana za uporabu
9.13
#201414344,doc#297998,2010_06_71_2137.html ) Smanjenje mirovina prema ovome Zakonu obuhvaća mirovine i mirovinska primanja članova obitelji ostvarena na temelju propisa o mirovinskom osiguranju iz stavka 1 . ovoga članka . </p><p> Članak 3 . </p><p> (
9.13
#5393925,doc#9404,gs20020103os8106 za Afrićevom i Slemenšekovom smjenom , tumačeći to željom da se do kraja , na temelju rezultata obje analize , razjasni sve što se događalo i vide koje su moguće posljedice
7.97
#182106048,doc#288012,2008_10_117_3371.html ovoga Zakona , 11 ) donošenje ostalih ocjena propisanih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i 12 ) sve ostale poslove koji su potrebni za ostvarivanje ciljeva unutarnje
9.13
#134737176,doc#256320,1996_04_29_575.html doktorska disertacija bila prisvojeno znanstveno djelo ili krivotvorina . </p><p> Oduzimanje doktorata znanosti provodi se na temelju zahtjeva ovlaštenog stručnog vijeća i u postupku koji odgovara postupku stjecanja doktorata , u skladu
7.62
#129314599,doc#250260,1993_02_12_169.html dipl . inž . , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 13 . Zakona o eksproprijaciji ( " Narodne novine " , broj 46/86 ,
8.32
#203271355,doc#298930,2011_10_117_2274.html nadzora i osiguranja državne granice , </p><p> 8 . određenih upravnih i inspekcijskih poslova . </p><p> Na temelju pokazatelja o veličini područja , broju stanovništva , broju kaznenih djela i prekršaja te značajkama
9.13
#161271823,doc#275367,2004_12_170_2981.html priloga . </p><p> ( Dodatak 6 . ) </div></p><head><p/><div> DrŽav­ni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo </head><p> 2981 </p><p> Na temelju članka 275 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
9.13
#137932190,doc#258698,1997_04_45_657.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#63203532,doc#115845,vj20020909un02 izaći pred umirovljenike nego će predstavnike umirovljeničkih udruga pozvati da ponude svoja rješenja . Na temelju njih izračunat će se koliko je novca potrebno za provedbu modela i eventualno korigirati neke
9.13
#157830321,doc#273378,2003_03_49_625.html UPRAVNE MJERE </p><p> Članak 81 . </p><p> Nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provode nadležna tijela državne uprave i inspekcije u sklopu svojih nadležnosti propisanih posebnim propisima
9.13
#196533568,doc#295439,2010_08_100_2776.html Ivan Vrljić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2776 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#189959551,doc#292301,2009_10_124_3045.html skupina profesionalnih djelatnosti kod kojih je pristup i obavljanje , odnosno način obavljanja djelatnosti na temelju zakonskih akata , odnosno podzakonskih ili drugih akata donesenih na temelju zakonskih ovlaštenja , izravno
9.13
#129077232,doc#250070,1993_12_111_2133.html i uz navođenje njezina roda . </P> <P> ( 2 ) Popis treba napraviti na temelju predočenih isprava o dionicama , potvrda o dionicama , odnosno na temelju punomoći za zastupanje
9.13
#129629754,doc#250563,1993_04_28_503.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head><p/> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . alineje 4 . Ustava Republike Hrvatske , dana 3 . travnja 1993
9.13
#197552415,doc#296000,2010_11_126_3276.html voditelju bilančne skupine za prethodni mjesec , do 10 . dana u mjesecu , na temelju metodologije za pružanje usluga uravnoteženja prirodnog plina u plinskom sustavu . </p><p> ( 7 ) U
9.13
#170816342,doc#281237,2006_12_132_2996.html organizacijskom dijelu Društva . Najniža osnovna plaća u Društvu za najjednostavnije poslove utvrđuje se na temelju svote koja se utvrđuje propisima kojima se uređuje najniža osnovica za plaćanje doprinosa za zdravstveno
9.13
#126788682,doc#247150,1991_12_66_1720.html <B> Vice Vukojević , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 32 . Poslovnika
9.13
#126904574,doc#247341,1991_12_73_1898.html . Franjo Tuđman , v . r . </B> </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 100 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske i članka 38 . stavka 3
9.13
#175616660,doc#284139,2007_10_110_3226.html . </p><p><i> Mjera pečaćenja </i> Članak 194 . </p><p> ( 1 ) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor na temelju ovoga Zakona može na licu mjesta zatvoriti prostorije , prostore , odnosno pristup u prostor
9.13
#136181685,doc#257406,1996_10_92_1600.html <P> Prijašnjem vlasniku ne vraća se imovina u vlasništvo i posjed na kojoj su na temelju valjanoga pravnoga osnova treće osobe stekle pravo vlasništva odnosno ako im je imovina na temelju
9.13
#28864866,doc#50405,na204_04 je odobrio promaknuće srpskom generalu Momiru Taliću , koji je nedavno uhićen u Beču na temelju optužnice Haaškog tribunala da je počinio ratni zločin ? </p><p> Datum optužnice generala Talića je javni
7.97
#169958036,doc#280717,2006_10_114_2527.html Pekingu 1995 . godine te se nastavlja s politikom razvoja ljudskih prava bez diskriminacije na temelju spola , kao jednom od suštinskih obilježja demokracije i vladavine prava . Polazeći od pozitivnih
9.13
#203055746,doc#298815,2011_09_110_2167.html bili odlučujući za rješavanje ove upravne stvari . </p><p> I ) odobrenje za rad izdano na temelju neistinitih podataka </p><p> Agencija je rješenjem , klasa : UP/I-451-04/09-02/64 , urbroj : 326-111/10-12 od 25
8.32
#171212275,doc#281379,2006_12_138_3112.html <b> Vladimir Šeks </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 3112 </b> </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#64636343,doc#118592,vj20021020td01 u jednom prethodnom pokušaju ospore , što se i radilo do sada . Tek na temelju toga da je Tužiteljstvo procijenilo i stav Hrvatske vlade i stav samog optuženog i odlučilo
9.13
#183015693,doc#288664,2008_12_141_3972.html Babića , Snježane Bagić , Maria Kosa , Davora Krapca i Ivana Matije , na temelju članka 4 . stavka 2 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#129505548,doc#250462,1993_03_23_402.html Stjepan Blažinkov , v . r . </b> </p><head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 29 . stavak 4 . Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ( " Narodne
9.13
#135141633,doc#256805,1996_07_54_1059.html financiranje razvitka poljoprivrede . </p><p> 7 . Kreditiranje razvojnih programa u poljoprivredi odvijat će se na temelju posebnog Pravilnika koji će na prijedlog Vijeća utvrditi Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i Ministarstvo financija
9.13
#156867402,doc#272751,2003_12_194_3085.html , ustavnosudski postupak pokrenut ustavnom tužbom iz razloga nedonošenja meritorne odluke u razumnom roku na temelju ovlaštenja iz članka 63 . Ustavnog zakona , mogao bi se , u konkretnom slučaju
9.13
#156806643,doc#272717,2003_12_193_3043.html za zadovoljenje potrošnje za koju je zadužen Opskrbljivač tarifnih kupaca . </p><p> Članak 42 . </p><p> Na temelju prihvaćenih Bilateralnih dnevnih rasporeda i plana potrošnje tarifnih kupaca , Operator tržišta izrađuje Tržišni plan
8.32
#161787312,doc#275588,2004_12_181_3142.html dana podnošenja prijedloga . </p><p> ( 8 ) Ako su u sudskom ili izvansudskom sporazumu na temelju kojega je stečeno založno pravo na brodu radi osiguranja tražbine čije se namirenje traži stranke
9.13
#70766513,doc#130856,vj20030510td01 odgovora na pitanja Europskoj komisiji i prije nego što su ta pitanja došla , na temelju ranijih upitnika , da bi se proces ubrzao . </p><p> - Postoji li opasnost da ,
9.13
#141016183,doc#261098,1998_04_63_742.html Mateša , </B> v . r . </P> <head> <B> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 145 . stavka 2 . točke 2 . i članka 209 . Zakona o
9.13
#68522179,doc#126425,vj20030302ko01,pn da su već zaposlenici tog suda ) za mjesta na kojima se presuđuje baš na temelju potpune dokumentacije stranaka u sporu </head> VLADO RAJIĆ <p> Nije bilo veselo ovoga tjedna na sjednici saborskog
9.13
#137863837,doc#258606,1997_04_41_581.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE </B> </head> <P> Na temelju članka 33 . Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
9.13
#211764951,doc#303178,2012_02_21_567.html : dokumentacija poduzetnika Jadranska ulaganja d.o.o . </p><p> Obrada : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja </p><p> Na temelju strategije da će se u budućnosti u brodogradilištu graditi brodovi s višom dodanom vrijednošću kao
#155322567,doc#271785,2003_08_136_2007.html izrada kalkulacije na temelju nabavnih cijena i zadane marže i rabata ili izrada kalkulacije na temelju zadane prodajne cijene i zadane nabavne cijene itd . </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> C - IZBORNI DIO PROGRAMA
9.13
#192123060,doc#293122,2009_12_155_3857.html naplaćuje Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga ( dalje u tekstu : Agencija ) na temelju ovlaštenja propisanih : </p><p> – Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne
9.13
#141398585,doc#261558,1998_06_89_1216.html odredit će se i njeno trajanje . </P> <P> Članak 36b . </P> <P> Na temelju rješenja ravnatelja Agencije , kojim je utvrđena povreda Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja , Agencija
9.13
#151271439,doc#269139,2002_11_137_2203.html : </p><p> » 10. tužitelji u parnicama o pravu na zakonsko uzdržavanje ili o tražbinama na temelju toga prava , </p><p> 11 . tužitelji u parnicama o priznanju materinstva i očinstva i o
8.78
#143829170,doc#263136,1999_01_5_50.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 50 . stavka 6 . Pomorskog zakonika ( " Narodne novine " , broj
9.13
#153748764,doc#270999,2003_01_10_136.html <p> Predsjednik <b> Ivica Račan </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> Vlada Republike Hrvatske </head><p> 136 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#211549298,doc#302969,2012_12_146_3160.html . </p><p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 3160 </p><p> Na temelju članka 43.b Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « broj 150/08 , 71/10
#184780745,doc#289634,2008_03_32_1068.html imaju javne ovlasti . S obzirom na sadržaj navedenog ustavnog prava , a polazeći od rješenja Upravnog suda Republike Hrvatske , Ustavni sud ocjenjuje nespornim da podnositelj ustavne tužbe , kao njemački državljanin , nije doveden u nejednak položaj u postupku pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u odnosu na hrvatske državljane . 20 . Ustavni sud na kraju napominje da dio ustavne tužbe kojim se osporava Odluka Hrvatske narodne banke o.br . 451-020/12-04/ŽR od 23 . prosinca 2004 . godine nije razmatrao u ovom ustavnosudskom postupku . Radi se o pojedinačnom aktu koji je donio guverner Hrvatske narodne banke na temelju članka 39 . stavka 2 . podstavka i . Zakona o bankama ( kojim je propisano da guverner donosi odluke i opće akte iz djelokruga Hrvatske narodne banke koji zakonom nisu stavljeni u nadležnost Savjeta Hrvatske narodne banke ) , te na temelju članka 149 . stavka 1 . točke 3 . Zakona o bankama ( kojim je propisano da Hrvatska narodna banka donosi odluku o pokretanju prisilne likvidacije ako je banci oduzeto odobrenje za pružanje bankovnih usluga iz zakonom navedenih razloga ) , što je slučaj u konkretnom predmetu . Odluci o pokretanju postupka prisilne likvidacije prethodilo je rješenje
6.92
#169142336,doc#280236,2005_07_90_1825.html . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske . </p><p> 12 . Slijedom iznijetog , na temelju odredbe članka 61 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske , prema kojoj Ustavni
9.13
#133178055,doc#254483,1995_05_32_637.html <p> <b> dr . Nedjeljko Mihanović </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 8 . Zakona o društvenoj kontroli cijena ( " Narodne novine " , br
9.13
#147433894,doc#266189,2000_09_86_1786.html Uredbe i ne objavljuju se u " Narodnim novinama " . Članak 4 . Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra . Članak
9.13
#100940502,doc#190438,vj20070319van02 će na snazi unatoč formiranju nove vlade . »Nastavit ćemo procjenjivati novu palestinsku vladu na temelju toga koliko prihvaća načela Srednjoistočnog kvarteta . To će biti kriterij za davanje potpore« ,
7.97
#214201878,doc#304345,2012_06_69_1621.html će Povjerenstvo što su poduzeli po donesenim odlukama Povjerenstva . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1621 </p><p> Na temelju članka 4 . stavka 5 . Zakona o carinskoj službi ( » Narodne novine «
#172534526,doc#282179,2006_04_40_981.html v . r . </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b> 981 </b> </p><p> Na temelju članka 46 . stavka 3 . Zakona o lovstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#126108475,doc#246393,1991_07_36_1014.html Babac , v . r . </B> </P> <head> PODUZEĆE " HRVATSKE CESTE " </head> <P> Na temelju članka 32 . Zakona o javnim cestama ( " Narodne novineč . br . 42/90
7.97
#170991430,doc#281300,2006_12_135_3044.html ) Agencija će izdati odobrenje za obavljanje poslova leasinga podružnici stranog leasing društva ako na temelju podataka s kojima raspolaže i dokumentacije priložene uz zahtjev za izdavanje odobrenja zaključi da je
9.13
#71067237,doc#131448,vj20030519td03 se mirovina ubuduće računala na temelju plaća tijekom čitavog radnog staža , a ne na temelju primanja u 18 godina koje su najpovoljnije za osiguranika . Prema prijedlogu austrijske vlade ,
9.13
#151493562,doc#269303,2002_12_147_2338.html i umjetničkog stvaralaštva ; </p><p><i> 35 . stalni </i><i> sezonski radnik </i> je fizička osoba koja , na temelju sklopljenog ugovora o radu , na određeno vrijeme obavlja stalne sezonske poslove za poslodavca ; </p>
9.13
#127823827,doc#248613,1992_08_50_1323.html obrazovni program obavlja se na osnovi 35 nastavnih tjedana , a za završne razrede na temelju 32 nastavna tjedna . Nastava se organizira u petodnevnom ili šestodnevnom radnom tjednu što se
9.13
#137916232,doc#258673,1997_04_44_609.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 43 . stavka 4 . Zakona o vinu ( " Narodne novine " ,
9.13
#198518850,doc#296563,2010_12_148_3780.html pojedinačnog izvješća treba sadržavati propisana obvezna obilježja , odnosno svako pojedinačno izvješće treba agregirati na temelju obilježja , kako slijedi : </p><p> 1 . Redni broj sloga </p><p> 2 . OIB/oznaka osobe </p><p> Za
8.32
#202380545,doc#298452,2010_07_91_2572.html je odluka glavne skupštine , odnosno skupštine društva ništetna , upis presude provodi se na temelju prijave uprave , odnosno izvršnih direktora . </p><p> ( 2 ) Ako je odlukom mijenjan statut
9.13
#130288086,doc#251439,1993_07_66_1327.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#182070167,doc#288005,2008_10_117_3383.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3383 </b> </p><p> Na temelju članka 109 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske , uz supotpis predsjednika Hrvatskoga sabora
8.32
#215734375,doc#305115,2013_01_13_199.html postupka u postupku u kojem se odlučuje o zahtjevu za izmjenu pravomoćne sudske odluke na temelju odluke Europskog suda . </p><p> Točno je da razvitak sudske prakse u tom pitanju u Republici
#197233612,doc#295820,2010_01_12_277.html Đuro Popijač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 277 </p><p> Na temelju članka 47 . stavka 4 . Zakona o obrtu ( » Narodne novine « br
9.13
#163035153,doc#276394,2004_04_48_1100.html osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja kulturnog vijeća . </p><p> ( 3 ) Na temelju prispjelih prijedloga ministar kulture imenuje članove Vijeća . </p><p> MANDAT ČLANOVA VIJEĆA </p><p> Članak 5 . </p><p> (
9.13
#143720619,doc#263023,1999_05_42_836.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 82 . stavka 1 . Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ( » Narodne
9.13
#212612597,doc#303397,2012_03_32_764.html Odjel za provjere </p><p> Odjel za provjere obavlja poslove izrade plana inspekcijskog nadzora , te na temelju istih provodi naknadne provjere i nadzor kod obveznika carinskih , trošarinskih i drugih davanja ,
#203098275,doc#298838,2011_09_112_2190.html . Navedeni sektori obuhvaćaju odjeljke prema statističkoj klasifikaciji djelatnosti Republike Hrvatske iz 2007 . na temelju Odluke o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 . – NKD 2007 . </p><p> a ) Proizvodnja tekstila
9.13
#126075784,doc#246384,1991_07_36_1006.html realizaciju na temelju koje se utvrđuje obveza poreza na promet , porezni obveznik utvrđuje na temelju podataka iz knjige obračuna poreza na promet tako što se od ukupnog zaduženja ( vrijednost
9.13
#141791127,doc#261903,1999_10_107_1770.html , </B> v . r . </P> <P> <head> MINISTARSTVO ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE </head> <P> <P> Na temelju članka 170 . stavka 2 . Zakona o visokim učilištima - pročišćeni tekst ( »
9.13
#180628366,doc#287008,2007_08_81_2559.html na sjednici održanoj dana 19 . srpnja 2007 . godine donijela je </p><head> RJEŠENJE </head><p> 1 . Krsti Čvelji iz Zadra , Molatska 75 , rođenom 27 . srpnja 1952 . godine , daje se odobrenje za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu OTP banka Hrvatska d.d . , Zadar , Domovinskog rata 3 . 2 . Izrjeka ovog rješenja objavit će se u » Narodnim novinama« . Klasa : UP/I-451-04/07-03/22 Urbroj : 326-111/07-2 Zagreb , 19 . srpnja 2007 . </p><p> Predsjednik Uprave <b> Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 2559 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « br . 140/05 ) , te članka 40b . stavak 5 . Zakona o tržištu vrijednosnih papira ( » Narodne novine « br . 84/02 i 138/06 ) , Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga , odlučujući o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje dužnosti rukovoditelja u ovlaštenom društvu Hrvatska poštanska banka d.d . , Zagreb , Jurišićeva 4 , na sjednici održanoj 19 . srpnja 2007 . godine
6.92
#199676917,doc#297210,2010_03_34_901.html naloženom točkom 1 . alineja 2 . navedenog rješenja . </p><p> Slijedom navedenog , a na temelju utvrđenog pravog stanja stvari i odredbe članka 261 . stavka 1 . ZTK-a , odlučeno
9.13
#175725221,doc#284247,2007_11_113_3328.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3328 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#178791606,doc#286016,2007_05_48_1612.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1612 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#189743762,doc#292162,2009_10_119_2935.html mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Uz zahtjev za izvanrednu dozvolu na temelju članka 32 . Zakona prilaže se : </p><p> 1 . odobrenje o registraciji sredstva i etiketa
9.13
#200274878,doc#297525,2010_04_47_1186.html savjesno i brižljivo ocijeniti svaki dokaz posebno i sve dokaze zajedno , odluku donijeti na temelju rezultata cjelokupnog postupka , kao i cjelovito iznijeti razloge koji , s obzirom na utvrđeno
9.13
#189704674,doc#292149,2009_10_119_2949.html obnavljanja licence za Dinka Novoselca iz Zagreba , Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na temelju odluke Uprave na sjednici održanoj 17 . rujna 2009 . donosi </p><p> RJEŠENJE </p><p> 1 . Dinku
9.13
#188379122,doc#291599,2008_08_90_2896.html Ministarstvo na nezakonit način dodjeljivao državne potpore temeljem Mjera , te je Agencija odlučila na temelju odluke Vijeća kao u točki I . i II . izreke ovog rješenja . Vezano
9.13
#138273233,doc#259242,1997_06_66_1137.html FONDOVI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA , SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA I INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 1 . Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog
9.13
#124995878,doc#245005,1990_10_39_742.html , v r </B> </P> <head> PRIVREDNA KOMORA HRVATSKE </head> <P> Izvršni odbor Privredne komore Hrvatske na temelju , dredbe člana 37 . i 38 . Pravilnika o Sudu ćasti pri Privrednoj komori
8.32
#211721468,doc#303159,2012_01_2_43.html Državnog sudbenog vijeća Ranko Marijan , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 43 </p><p> Na temelju članka 54 . stavak 7 . i članka 55 . stavak 3 . Zakona o
#139543374,doc#260055,1998_10_138_1692.html LUKE POSEBNE NAMJENE - LUKE NAUTIČKOG TURIZMA OPATIJA </B> </head> <P> I . </P> <P> Na temelju prijave u skladu s člankom 65 . Zakona o morskim lukama ( " Narodne novine
9.13
#201568933,doc#298081,2010_06_77_2235.html <p> Članak 38 . </p><p> Podružnica djeluje u granicama svojih prava , obveza i odgovornosti , na temelju ovog Statuta , ostalih općih akata Komore i na temelju ovlasti koje tijela Komore prenesu
9.13
#174498311,doc#283328,2006_07_85_2015.html statusa osigurane osobe u Zavodu . Osiguranoj osobi prestaje status osigurane osobe prestankom okolnosti na temelju kojih je stekla taj status . Status osigurane osobe dokazuje se posebnom ispravom . Opći
9.13
#30024449,doc#50933,na251_r02 je " Mladost - Školska knjiga " d . o . o . nastala na temelju inicijative djelatnika " Mladosti " d . d . i " Školske knjige " d
9.13
#207504038,doc#300945,2011_05_55_1199.html inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propisi doneseni na temelju njega , naredit će rješenjem da se utvrđene nepravilnosti , odnosno nedostaci uklone u određenom
#206546165,doc#300445,2011_03_33_757.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 757 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
#215129831,doc#304714,2012_07_86_1983.html KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR . 2/2012 </p><p> Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara </p><p> I . </p><p> Na temelju članka 16 . Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( » Narodne novine «
#204453017,doc#299351,2011_11_133_2679.html obitelji ako je : </p><p> – raspoređen u mjesto rada različito od prebivališta njegove obitelji na temelju osobnog zahtjeva , </p><p> – putem javnog natječaja primljen u službu odnosno radni odnos u mjesto
9.13
#206989430,doc#300704,2011_04_42_1000.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 1000 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 9 . i članka 82 . Zakona o
#209642628,doc#301816,2011_08_93_1980.html po odlukama Vijeća . </p><p> Članak 11 . </p><p> Pružatelji elektroničkih publikacija upisuju se u Upisnik na temelju odluke Vijeća . </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1 ) Pružatelji elektroničkih publikacija dužni su svaku
#135923390,doc#257283,1996_10_83_1474.html kojoj je kao zaposleniku Ministarstva prestao radni odnos na temelju odluke stegovnog suda ; na temelju rješenja o prestanku radnog odnosa poradi povreda radne stege ili na osobni zahtjev kako bi
9.13
#130825706,doc#252151,1994_02_11_202.html Ivan Tarnaj , v . r . </b> </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </P> <head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOM
9.13
#175940251,doc#284349,2007_11_118_3434.html dozvola ili potrebnih isprava prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima na temelju kojih se građevina i/ili oprema , željeznička vozila ili plovila mogu koristiti , staviti u
9.13
#196940363,doc#295716,2010_10_115_3050.html POSTUPAK </p><p> 2 . Ustavni sud u predmetu ustupljenom od Vrhovnog suda Republike Hrvatske , na temelju navoda iz ustavne tužbe , očitovanja Općinskog građanskog suda u Zagrebu te uvida u presliku
9.13
#163048214,doc#276398,2004_04_48_1104.html 6 . </p><p> Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obustavljaju se svi postupci pokrenuti na temelju odredbi članka 135 . , 136 . , 137 . , 138 . i 139
9.13
#138970320,doc#259698,1998_01_10_155.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 145 . stavka 2 . točke 2 . i članka 209 . Zakona o
9.13
#128064860,doc#249012,1992_10_63_1675.html prodavaonice , a dva primjerka zadržava . </P> <P> Članak 5 . </P> <P> Na temelju podnijetog zahtjeva , priloženih isprava i nalaza komisije , ovlaštena carinarnica donosi rješenje uz predhodnu
8.32
#210585104,doc#302363,2012_01_12_336.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 336 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA OVRŠNOG
#130071959,doc#251073,1993_05_50_970.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 106 . Ustava Republike Hrvatske i članka 6 . Poslovnika o ustrojstvu i načinu
9.13
#198807392,doc#296776,2010_02_20_495.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 495 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 5 . veljače 2010
9.13
#212477414,doc#303377,2012_03_31_763.html teža oštećenja . </p><p> Dentalna sposobnost kandidata za mirovnu misiju i operaciju utvrđuje se i na temelju dodatnih kriterija propisanih u prilogu broj 4 ovoga Pravilnika . </p><p> Ad 90 . , 91
#154281162,doc#271300,2003_07_113_1550.html . </p><p> Rješenje o brisanju svojte iz upisnika donosi ministar na prijedlog Povjerenstva . </p><p> Popisi na temelju pravomoćnih rješenja iz stavka 1 . i 3 . ovoga članka objavljuju se u »
9.13
#186970408,doc#290937,2008_06_69_2317.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 2317 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točke 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#211153034,doc#302700,2012_12_137_2906.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2906 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 5 . Zakona o poljoprivredi ( » Narodne novine « ,
#194607548,doc#294356,2009_06_65_1524.html je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe te uvida u presliku spisa Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj :
9.13
#169134579,doc#280233,2005_07_90_1822.html podnositeljice . </p><p> OČITOVANJE OPĆINSKOG SUDA U ZAGREBU I ŽUPANIJSKOG SUDA U ZAGREBU </p><p> 3 . Na temelju članka 69 . podstavka 2 . Ustavnog zakona , od Općinskog i Županijskog suda u
9.13
#215039225,doc#304678,2012_07_84_1939.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1939 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 2 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « ,
#206186247,doc#300263,2011_03_28_602.html . Ustava nije mjerodavan . </p><p> 10 . Slijedom navedenog , Ustavni sud je , na temelju članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona , odlučio kao u izreci ( točka
9.13
#214191311,doc#304338,2012_06_68_1600.html za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku smatra se ustavnom tužbom , podnesenom na temelju članka 63 . Ustavnog zakona . </p><p> I . ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK </p><p> 2 .
#179611202,doc#286379,2007_06_64_2012.html vidljivo je da su Obveznik III i Obveznik IV bračni drugovi . Također , na temelju Rodnih listova pod rednim brojem 9 . za godinu 1930 . i 618 . za
8.32
#61573791,doc#112690,vj20020717un09 <p> Jedna od novina koja bi se uvela tiče se donje granice visine ulaganja , na temelju koje ulagač može dobiti poticaje , a koja bi se smanjila sa deset na dva
9.13
#146364002,doc#265172,2000_03_35_794.html , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <B> 794 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#147893390,doc#266556,2001_12_107_1756.html Godišnje potrebe opojnih droga koje se mogu izraditi i staviti u promet utvrđuje , na temelju procjene , ministar zdravstva . </p><p> ( 2 ) Procjenu godišnjih potreba opojnih droga ministar zdravstva
9.13
#135636581,doc#256974,1996_07_61_1192.html Janković , </B> v . r . </P> <head> <B> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 2 . stavka 2 . Ustavnog zakona o suradnji Republike Hrvatske s Međunarodnim kaznenim
9.13
#176861257,doc#284775,2007_12_133_3833.html rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><div> <font size="3"> Obrazloženje </font> </div><p> 1 . Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 41/01 .
9.13
#181328559,doc#287469,2007_10_99_2947.html , obradi otpadnih voda itd . ; ( c ) utvrđuje značajke kruženja onečišćivača na temelju djelovanja morskih struja , batimetrije i morskih mijena u proizvodnom području ; i ( d
7.97
#203100594,doc#298838,2011_09_112_2190.html od maksimalnog intenziteta koji je propisan za regionalne potpore . Sredstva državne potpore odobrena na temelju prijedloga Operativnog programa zbrajaju se sa drugim sredstvima državne potpore za iste namjene , no
9.13
#150242618,doc#268323,2001_10_91_1559.html od strane ovlašćenih nadzornih stanica i ovlašćenih ispitnih laboratorija , a za uvezene proizvode na temelju priznate potvrdnice izdane u zemlji iz koje je proizvod uvezen odnosno u kojoj je proizvod
7.97
#128343617,doc#249256,1992_10_72_1906.html <p> <b> dr . Zoran Jašić , v . r . </b> </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske i članka 15 . Zakona o
9.13
#179130429,doc#286175,2007_05_55_1812.html . sc . Jasna Omejec </b> , v . r . </p><p> <b> 1811 </b> </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 2 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine «
9.13
#144115561,doc#263326,1999_06_61_1121.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#13435675,doc#26002,gs20031110hr25614 koji se najčešće zasnivaju na simpatijama i antipatijama prema određenim strukturama , a manje na temelju brige o stanovništvu . </p> <div1 type="glava"> <head> Spremni za početak reorganizacije </head><p> - S obzirom na opremljenost i
8.32
#126552647,doc#246773,1991_10_53_1269.html <B> Ivan Vekić , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 70 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske Sabor Republike Hrvatske na zajedničkoj sjednici
9.13
#1599036,doc#3922,CW100200001140304hr <s> Odluka je donesena na temelju članka 100 . stavka 1 . i članka 97 . stavka 1 . Ustava , članka 47 . stavka 1 . točke 11 . Zakona o obrani te Odluke Predsjednika Republike Hrvatske o priznanju pričuvnih vojnih činova hrvatskim građanima koji su bili pripadnici različitih oružanih postrojbi , odnosno vojski na tlu Hrvatske . </s></p>
8.74
#194144863,doc#294114,2009_05_55_1304.html Zagreba 2 - istočni dio ( D-ZG2 ) </title> <p><div> AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </p><p> 1304 </p><p> Na temelju članka 62 . stavka 6 . i 7 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
8.32
#127587335,doc#248282,1992_06_39_995.html u konkretnim predmetima u kojima je zakonom zapriječena kazna do 10 godina zatvora samo na temelju ovlasti javnog tužioca . " </p><p> Članak 2 . </p><p> Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana
9.13
#197825746,doc#296189,2010_11_131_3427.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3427 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i 3 . i članka
9.13
#190109053,doc#292351,2009_10_126_3113.html otvoreni investicijski fond s javnom ponudom </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3113 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#189768938,doc#292178,2009_01_12_262.html ( dalje : Agencija ) rješenjem oduzeti dozvolu investicijskom savjetniku koji prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih mu je dozvola izdana ako , u roku koji Agencija odredi , te uvjete
9.13
#181989243,doc#287955,2008_10_114_3307.html iur . </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3307 </b> </p><p> Na temelju članka 3 . Uredbe o državnim potporama ( » Narodne novine « , broj 50/2006
9.13
#197932077,doc#296289,2010_12_137_3515.html ako podnese zahtjev za razrješenje , </p><p> – ako je imenovan za člana Vijeća HRT-a na temelju davanja netočnih podataka i prešućivanja važnih okolnosti , suprotno odredbama članka 25 . stavka 8
9.13
#189068687,doc#291852,2009_08_102_2651.html u zemljopisnoj dimenziji , nacionalni teritorij Republike Hrvatske . Smisao procesa određivanja mjerodavnog tržišta na temelju kojeg HAKOM provodi test tri mjerila , je utvrditi ograničenja odnosno zapreke s kojima se
9.13
#180264072,doc#286847,2007_07_76_2395.html izvršnom tijelu jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave . </p><p> ( 2 ) Na temelju nacrta prijedloga prostornog plana i izvješća o prethodnoj raspravi , izvršno tijelo utvrđuje prijedlog prostornog
9.13
#130134627,doc#251159,1993_06_54_1056.html v . r . </b> </p><head><p/> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . točke 13 . Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika
9.13
#190816640,doc#292638,2009_11_139_3392.html otvoreni investicijski fond s javnom ponudom </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3392 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#178578466,doc#285835,2007_04_44_1485.html i 19/07 – u daljnjem tekstu : Zakon o provođenju Odluke ) i to na temelju utvrđene pripadajuće razlike sukladno člancima 3 . i 4 . Zakona o provođenju Odluke. «
9.13
#164670019,doc#277853,2005_10_129_2387.html dio Uredbe i ne objavljuju se u » Narodnim novinama« . </p><p> Članak 4 . </p><p> Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne rad­nje u vezi evidencije pomorskog dobra . </p><p> Članak
9.13
#133461325,doc#254706,1995_06_43_850.html zakonskih odredbi sankcionirana radnja , ustavne tužbe su neosnovane , pa ih je valjalo na temelju članka 61 . Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ( " Narodne novine " , broj
9.13
#164165488,doc#277417,2005_08_104_1981.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1981 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#182719046,doc#288522,2008_11_135_3821.html . sc . Ivo Sanader , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3821 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#214420120,doc#304411,2012_06_71_1677.html ovog zbroja razvrstanih komponenti . </p><p> Tablica 4.1.1 Razvrstavanje smjese s obzirom na akutne opasnosti na temelju zbroja razvrstanih komponenti </p><table> <tbody> <p><tr> Zbroj komponenti razvrstanih kao : </p><p> Smjesa je razvrstana kao : </tr></p><p><tr> 1
#187952815,doc#291440,2008_07_86_2770.html <p> Ministar <b> Berislav Rončević , v . r . </b> </p><head> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </head><p> 2770 </p><p> Na temelju članka 60 . stavka 1 . podstavka 8 . Zakona o privatnoj zaštiti ( »
9.13
#195416469,doc#294731,2009_07_79_1877.html . ovoga Zakona , u slučajevima : </p><p> 1 . ako je rješenje bilo doneseno na temelju netočnih ili neistinitih podataka koji su bili od odlučujućeg utjecaja za njegovo donošenje , i/ili </p>
9.13
#142745723,doc#262440,1999_12_147_2254.html se , odvojeno kosim crtama , šifru carinarnice/carinske ispostave , broj i godinu JCD-a na temelju kojeg je prethodno vođen carinski postupak , što je zaključen tom deklaracijom . </P> <P>
9.13
#175537386,doc#284138,2007_10_110_3225.html postupanjem javnog naručitelja , ili 4 . ako dodatne usluge nisu uključene u projekt na temelju kojeg se sklapa osnovni ugovor , niti u osnovni ugovor o javnim uslugama , a
9.13
#106460090,doc#204204,vj20080609kul06 i Accademije degli Invaghiti . Libreto je napisao vojvodin tajnik Alessandro Striggio ml . na temelju drame »Euridice « Ottavija Rinuccinija , a prema desetoj knjizi Ovidijevih »Metamorfoza« . Djelo je
6.92
#192697678,doc#293443,2009_02_25_536.html ) Ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće . </p><p> ( 3 ) Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja , na razdoblje od četiri godine . </p><p> ( 4 ) Ravnatelj može biti
9.13
#137835960,doc#258584,1997_01_4_62.html </B> , v . r . </P> <head> <B> GRADSKO VIJEĆE GRADA VARAŽDINA </B> </head> <P> Na temelju članka 46 . stavka 2 . Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (
9.13
#210947440,doc#302544,2012_11_129_2750.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2750 </p><p> Na temelju članka 110 . Ustava Republike Hrvatske i članka 107 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#200993934,doc#297878,2010_05_66_2059.html u Republici Hrvatskoj od 2001 . do 2008 . godine . Udjeli su izračunati na temelju potrošačke košarice odabranih kategorija proizvoda , a prikazani su slikom 2 . </p><p> Slika 2 .
9.13
#143401478,doc#262864,1999_04_33_701.html bi utjecali na promjenu stajališta Suda . </P> <P> Zbog navedenih razloga , a na temelju odredaba čl . 59 . i 61 . Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ( "
9.13
#164584823,doc#277814,2005_10_126_2349.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#194831467,doc#294508,2009_06_69_1663.html dozvole i ovlaštenja iz te dozvole pomoćnog zrakoplovnog osoblja , utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovog Zakona . </p><p> ( 5 ) Odredbe članka 86 . i 87 . ovog Zakona
9.13
#187363223,doc#291185,2008_07_77_2523.html Ivica Letinić </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2523 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine
9.13
#168247448,doc#279660,2005_05_65_1279.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#135154112,doc#256821,1996_07_55_1080.html Borislav Škegro , </b> v . r . </p><head> <b> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </b> </head><p> Na temelju članka 111 . stavka 1 . točka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i
9.13
#186037966,doc#290310,2008_04_50_1698.html u slučaju kada je odvjetniku aktima Komore donesenim u disciplinskom postupku protiv kojih nije predviđena sudska zaštita povrijeđeno neko od Ustavom zajamčenih prava , protiv takvog konačnog pojedinačnog akta pozivom na odredbu članka 66 . Zakona o upravnim sporovima , odvjetnik može podnijeti zahtjev za zaštitu prava Upravnom sudu Republike Hrvatske. « </i> Predlagatelj nije naveo nove ustavnopravno relevantne razloge zbog kojih bi Ustavni sud mogao , u smislu odredbe članka 54 . Ustavnog zakona , ponovno ocijeniti i preispitati suglasnost osporene odredbe članka 78 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o odvjetništvu s Ustavom . 11 . Na temelju odredbe članka 43 . stavka 1 . i 2 . , kao i u vezi s člankom 54 . , Ustavnog zakona , riješeno je kao u točki I . izreke . Pozivom na odredbu članka 29 . Ustavnog zakona riješeno je kao u točki II . izreke . Broj : U-I-1080/2002 , U-I-520/2004 U-I-2610/2005 Zagreb , 12 . ožujka 2008 . </p><p> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Predsjedavajući sudac <b> dr . sc . Željko Potočnjak </b> , v . r . </p><head> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1699 </b> </p><p> Ustavni sud Republike Hrvatske , u sastavu Željko Potočnjak , predsjedavajući sudac
6.92
#187187623,doc#291110,2008_06_73_2447.html predlaže ministru imenovanje novog voditelja programa . O nastalim promjenama u vezi ispunjavanja uvjeta na temelju kojih je dano ovlaštenje ministra za provođenje specijalističkog usavršavanja iz određene grane specijalizacije ili izvođenja
9.13
#156737216,doc#272670,2003_12_190_3005.html <p> Nečastan otpust dobivaju osobe koje su : </p><p> ( . .. ) </p><p> - izgubile službu na temelju dobivene službene ocjene : » ne zadovoljava « , </p><p> ( . .. ) . </p><p> 7
8.32
#124556494,doc#244548,1990_04_17_319.html koji je ostvario pravo na doplatak za pomoć i njegu za vrijeme obavljanja djelatnosti na temelju koje je osiguran , bez obzira na njegove godine života u času nastanka promjene u
9.13
#213980461,doc#304265,2012_06_65_1541.html 65 13.06.2012 Dopuna rješenja o utvrđivanju cijene obrtnice </title> <p><div> MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA </p><p> 1541 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 6 . Zakona o obrtu ( » Narodne novine « broj
#215284396,doc#304871,2012_01_9_243.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 243 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#10689687,doc#20324,gs20030413hr19538 lanjskom poslovanju Zbora . </p><p> Ministarstvo je stoga odlučilo financirati studentske projekte , ali ne na temelju natječaja koji je raspisao SZ , nego na temelju natječaja koji će raspisati Ministarstvo . </p>
9.13
#200825595,doc#297781,2010_05_60_1961.html tog ustavnog prava , ispituje eventualno postojanje postupovnih povreda u postupcima pred sudovima te na temelju toga , sagledavajući postupak kao jedinstvenu cjelinu , ocjenjuje je li postupak bio vođen na
9.13
#204549414,doc#299435,2011_11_137_2748.html 2011 . </p><p> Glavna urednica Zdenka Pogarčić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2748 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 4 . Zakona o porezu na promet nekretnina ( » Narodne
9.13
#216006811,doc#305208,2013_02_17_292.html odgoja u osnovnim i srednjim školama </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE </p><p> 292 </p><p> Na temelju članka 160 . stavka 4 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( » Narodne novine «
#183737160,doc#288928,2008_12_152_4149.html . </p><p> Članak 401 . </p><p> ( 1 ) Ako na raspravu , koja je određena na temelju optužnice državnog odvjetnika , ne dođe državni odvjetnik ili osoba koja ga zamjenjuje , rasprava
9.13
#215602128,doc#305039,2013_01_1_10.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 10 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#183271651,doc#288762,2008_12_146_4026.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 4026 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
9.13
#176357286,doc#284471,2007_11_122_3554.html koja proistječu iz znanstvenog , kulturnog , umjetničkog , intelektualnog i drugog stvaralaštva . Na temelju članka 140 . Ustava , međunarodni ugovori koji su valjano sklopljeni , potvrđeni , objavljeni
9.13
#195962111,doc#294977,2009_07_87_2128.html u kojem se sudionici natječu u odigravanju određenih igara na sreću , pri čemu na temelju uplaćene naknade za sudjelovanje ( kotizacije ) stječu mogućnost uključenja u natjecanje i jednaku početnu
9.13
#196840631,doc#295683,2010_10_114_3008.html zakupnine , naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela , naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade i slično , uključuju se u rashode razmjerno broju mjeseci u
9.13
#131175018,doc#252401,1994_04_26_451.html 9.474 6.817 _ _________________________________________________________________________________ UKUPNO 95.191.308 35.000.000 35.000.000 25.191.308 _ _________________________________________________________________________________ <head> NARODNA BANKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 83 . stavak 1 . Zakona o osnovama deviznog sustava , deviznog poslovanja i
7.97
#130388681,doc#251611,1993_07_72_1492.html usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1 . lipnja 1993 . </head><p> 1 . Na temelju članka 4 . Pravinika o visini , načinu i rokovima usklađivanja mirovina i drugih novčanih
9.13
#23756223,doc#48226,HR550214A znam , koja kultura je ono ovdi i koja je kultura dolje </i> . " </p><p> Na temelju izloženoga možemo reći da mlade ljude , djecu hrvatskih ekonomskih migranata u Münchenu , karakterizira
9.13
#215778228,doc#305141,2013_02_14_224.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 224 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#213722138,doc#304132,2012_05_56_1393.html . </p><p> Ministar Gordan Maras , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA </p><p> 1393 </p><p> Na temelju članka 15 . Zakona o zadrugama ( » Narodne novine « , broj 34/11 .
#194842639,doc#294508,2009_06_69_1663.html koji omogućuju sigurno operiranje zrakoplova na aerodromu , ne obavlja prema posebnim propisima donesenima na temelju ovog Zakona i odgovarajućim EU propisima te pod redovitim nadzorom Agencije ( članak 76 .
9.13
#210333558,doc#302210,2012_10_113_2443.html . </p><p> Ministar Ranko Ostojić , v . r . </p><p> <b> PRILOG 1 . </b> </p><p> Na temelju članka 27 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « broj 34/11 ) _
#157589055,doc#273167,2003_03_33_442.html energetske bilance potrebni su i dodatni podaci . </p><p> ( 2 ) Dodatne podatke , na temelju ankete , dostavljaju Ministarstvu energetski subjekti koji obavljaju energetsku djelatnost distribucije električne energije , opskrbe
9.13
#68648660,doc#126663,vj20030305vp08 vanjskih poslova donosi poseban pravilnik kojim je taj postupak reguliran . Uz osobe koje na temelju dužnosti koje obnašaju imaju pravo na dodjelu diplomatske putovnice , ministar također ima diskrecijsko pravo
9.13
#181477643,doc#287745,2008_09_103_3136.html ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda , postupku izdavanja potvrde o sukladnosti ili da je izdana na temelju radnje ili rezultata u tom postupku koji nisu ispravni , točni ili nisu objektivni ,
9.13
#161526621,doc#275473,2004_12_177_3071.html vrijedili na dan 31 . prosinca 2002 . , osim doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje i posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za prava u slučaju ozljede na
9.13
#184073628,doc#289023,2008_12_156_4264.html . Na ovom rednom broju iskazuje se iznos za koji se smanjuje porezna obveza na temelju ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 1,5 do 4 milijuna eura , nositelju poticajnih mjera
9.13
#185992220,doc#290244,2008_01_5_111.html i vodnoga gospodarstva , Ministarstva poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja i Ministarstva turizma . </p><p> Ministri ministarstava iz stavka 1 . ovoga članka dužni su donijeti pravilnike o unutarnjem redu prema odredbama ovoga Zakona u roku 15 dana od dana stupanja na snagu uredbi iz stavka 1 . ovoga članka . </p><p> Članak 10 . </p><p> Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 023-03/08-01/01 Zagreb , 11 . siječnja 2008 . </p><p> HRVATSKI SABOR </p><p> Predsjednik </p><p> Hrvatskoga sabora </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> Luka Bebić , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO MORA , TURIZMA , PROMETA I RAZVITKA </head><p> 111 </p><p> Na temelju članka 157 . točka 2 . i u skladu s člankom 167 . stavak 1 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , br . 132/98 , 178/04 i 46/07 ) ministar mora , turizma , prometa i razvitka , donosi </p><head> PRAVILNIK </head><head> O UVJETIMA I NAČINU IZDAVANJA OPERATIVNE LICENCIJE </head><p> Područje primjene </p><p> Članak 1 . </p><p> ( 1 ) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način izdavanja i produživanja valjanosti Operativnih licencija zračnim prijevoznicima osnovanim u Republici Hrvatskoj . </p><p> ( 2 ) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na obavljanje zračnog prijevoza osoba , pošte i/ili tereta zrakoplovima bez
6.92
#139419301,doc#259922,1998_09_122_5650.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 1 . , 4 . i 12 .
9.13
#160446938,doc#274814,2004_02_14_442.html u poduzeću , ili kombinirano . U ukupnu proizvodnju treba uključiti i proizvodnju ostvarenu na temelju zajedničkog ulaganja sa stranim partnerom , ali samo ako je ostvarena na teritoriju Republike Hrvatske
9.13
#169321380,doc#280300,2005_08_95_1884.html 68 . stavka 2 . Zakona smatraju se i dividende i udjeli u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni u razdoblju od 1 . siječnja 2001 . do
9.13
#29468106,doc#50675,na211_r02 koji nemaju prebivalište na području Republike Hrvatske , mogu svoje aktivno biračko pravo ostvariti na temelju stavka 1 i 3 članka 45 . Ustava Republike Hrvatske samo i jedino na biračkim
9.13
#154807563,doc#271512,2003_07_123_1777.html Fičor , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1777 </p><p> Na temelju odredbi članka 12 . točka 5 . i članka 96 . stavak 4 . Zakona
9.13
#202406032,doc#298462,2010_07_92_2589.html <p> – prodat će trgovačkom društvu , na njegov zahtjev , zemljište za koje je na temelju posebnog propisa utvrđeno da služi za redovitu uporabu građevine , po tržišnoj cijeni . </p><p> Trgovačko
9.13
#168621431,doc#279892,2005_06_76_1508.html će se u » Narodnim novinama« . </p><p/> Obrazloženje <p> 1 . Podnositelj ustavne tužbe , na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#184258459,doc#289177,2008_02_20_624.html po rješenju nadležnog centra za socijalnu skrb , donesenog za vrijeme postupka posredovanja , temeljem kojeg su joj djeca bila povjerena na čuvanje i odgoj . U ponovljenom postupku , prvostupanjski sud je ponovno , radi utvrđivanja podobnijeg roditelja za skrb djevojčica , pribavio mišljenje nadležnog Centra za socijalnu skrb D . , a koje je nakon obavljenog razgovora s djevojčicama i njihovim roditeljima , sastavljeno u surad­nji s Centrom za socijalnu skrb Z . , koji je proveo stručnu obradu podnositeljice s obzirom na njezino trenutno boravište . Zaključak nadležnog centra za socijalnu skrb je da su , na temelju prikupljenih i obrađenih podataka , oba roditelja podjednako pogodna za skrb o djeci . Također , tijekom postupka , sud je ponovno izveo dokaz saslušanjem roditelja djevojčica i svjedoka , psihologa koji je sudjelovao u sastavljanju stručnog mišljenja Centra , a koji je , ponavljajući zaključak iz stručnog mišljenja , napomenuo važnost stabilnosti i sigurnosti doma za razvoj djece u dobi navedenih djevojčica . Analizirajući rezultate dokaznog postupka , sud je , u smislu odredbe članka 294 . Obiteljskog zakona ( » Narodne novine « , broj 116/03 . , 17/04 . i 136/04 . ) , ocijenio da je
6.92
#215574226,doc#305009,2012_08_98_2180.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2180 </p><p> Na temelju članka 47 . stavka 7 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « br
#199037693,doc#296875,2010_02_24_574.html za morske kornjače te koridor Palagruža-Lastovo-Pelješac ( područje važno za selidbu ptica ) . </p><p> Na temelju dosadašnje procjene ugroženosti analiziranih biljnih , gljivljih i životinjskih skupina ( kralješnjaci , danji leptiri
7.62
#210028582,doc#301962,2012_09_103_2259.html flufenoksuron , masne alkohole , novaluron i propizoklor </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2259 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 2 . točke 9 . i članka 66 . stavka 4
#40062855,doc#69731,vj20001017un17 kazali su nam tek da će uskoro provjeriti može li se povećanje mirovina izračunati na temelju skupnoga indeksa za sve umirovljenike , tako da se ne provode pojedinačni izračuni za što
9.13
#204087689,doc#299254,2011_11_129_2588.html temelju sljedećih mjerila : </p><p> 1 . na temelju stambenog statusa podnositelja zahtjeva </p><p> 2 . na temelju radnog staža podnositelja zahtjeva </p><p> 3 . na temelju socijalnog statusa </p><p> 4 . na temelju drugih
9.13
#209533069,doc#301769,2011_08_91_1943.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1943 </p><p> Na temelju članka 58 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , broj 69/2009
#126387524,doc#246658,1991_02_5_106.html ) 8.000 - 10.000 e ) protetika 8.000-10.000 _ ___________________________________________________________________________________ <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . alineje 5 . i članka 106 . Ustava Republike Hrvatske , dana
8.32
#126509041,doc#246727,1991_10_53_1282.html </P> <P> Na zahtjev prijevoznika , za prijevoz u pograničnom području koji nije uspostavljen na temelju međunarodnog ugovora o prometu u tom području , Ministarstvo prometa i veza može prijevoznika osloboditi
9.13
#201580651,doc#298091,2010_06_77_2220.html 2 . stavka 3 . ovoga Pravilnika na koji suglasnost daje Carinska uprava . </p><p> Na temelju stavka 1 . i 2 . ovoga članka upravno tijelo HAK-a donosi odluku o ispunjavanju
9.13
#178203595,doc#285592,2007_04_38_1296.html ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom osporene Naredbe te njezino ukidanje . 2 . Na temelju članka 5 . Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti ( » Narodne
9.13
#180510065,doc#286933,2007_07_79_2474.html o kojemu nije donesena konačna odluka . <i> Azilant </i> je stranac kojemu je odobren azil na temelju odredaba ovoga Zakona . <i> Azil </i> je zaštita kojom se ostvaruje ustavna odredba o pružanju utočišta
9.13
#161976105,doc#275622,2004_12_184_3176.html homologacijska vrijednost . </p><p> 7 . RAČUNANJE POTROŠNJE GORIVA </p><p> 7.1 . Potrošnja goriva izračunava se na temelju emisije ugljikovodika , ugljičnog monoksida i ugljičnog dioksida , izračunatih sukladno točki 6 . </p><p> 7.2
8.78
#135790587,doc#257080,1996_08_69_1302.html . Franjo Tuđman , </b> v . r . </p><head> <b> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </b> </head><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#214985310,doc#304656,2012_07_82_1917.html znanstvenim i umjetničkim područjima , poljima i granama </title> <p><div> NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST </p><p> 1917 </p><p> Na temelju članka 6 . st . 6 . i članka 32 . stavka 5 . Zakona
#33903624,doc#57648,vj20000414un14 mirovine zadnjih mjeseci nose i po desetak dana . Jer , pošta nema gotovine na temelju koje može kreditirati mirovine , pa se one mogu isplaćivati tek kad Zavod doznači novac
8.98
#197981191,doc#296309,2010_12_139_3528.html njihovo plaćanje . Podnošenje toga zahtjeva bez utjecaja je na određivanje i provedbu ovrhe na temelju pravomoćnoga rješenja o plaćanju penala iz stavka 1 . ovoga članka . </p><p> ( 4 )
9.13
#186065753,doc#290360,2008_05_51_1703.html dozvole zatražiti od Komisije ponovno izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima . Sukladno odredbi članka 8 . stavak 4 . Zakona , ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja . Klasa : UP/I-041-02/03-01/24 Urbroj : 326-321/08-59 Zagreb , 24 . travnja 2008 . </p><p> Predsjednik Uprave <b> Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 1703 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 60 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski sabor na sjednici 25 . travnja 2008 . donio je </p><head> ODLUKU </head><head> O RAZRJEŠENJU ČLANICE I IZBORU ČLANA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA </head><p> I . </p><p> Razrješuje se članica Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora mr . sc . ZDENKA ČUHNIL . </p><p> II . </p><p> Za člana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora bira se RATKO GAJICA . Klasa : 021-13/08-03/70 Zagreb , 25 . travnja 2008 . </p><p> HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora <b> Luka Bebić </b> , v . r . </p><head> GRAD KLANJEC </head><p> <b> 1749 </b> </p><p> Na temelju članka
6.92
#216355729,doc#305321,2013_02_23_390.html temelju propisa kojima su uređene kemikalije i navod odobrenja ili odbijanja zahtjeva za tajnošću na temelju propisa kojima su uređene kemikalije , </p><p> – tamo gdje navedena imena ili brojevi ne postoje
#127644304,doc#248344,1992_07_42_1076.html . Branko Mikša , v.r . </b> </p><head><p/> MINISTARSTVO RADA , SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI </head><p> Na temelju članka 10 . Uredbe o plaćama ( " Narodne novine " , broj 40/92 )
9.13
#190327544,doc#292466,2009_10_131_3221.html . </p><p> Ministar Damir Bajs , v . r . </div></p><p><div> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3221 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 2 . točke 1 . i članka 5 . Poslovnika Ustavnog
9.13
#211937962,doc#303255,2012_02_25_644.html MAJ d.d . iz Rijeke , Liburnijska 1 , OIB : 86167814130 , a na temelju članka 91 . stavka 4 . Zakona o zaštiti na radu ( » Narodne novine
#156563713,doc#272537,2003_11_183_2694.html koncesije mora ispunjavati i uvjete propisane ovim Zakonom . </p><p> Prijevoznik koji obavlja autotaksi prijevoz na temelju koncesije iz stavka 2 . ovoga članka ne mora pribaviti odobrenje iz članka 4 .
9.13
#148431664,doc#267008,2001_01_2_64.html objekta* potvrđuje da je putnička/turistička agencija _ ________________ podmirila obvezu za pružene hotelske usluge na temelju _ _________ polupansiona za broj _ _____ gostiju prema gore navedenom popisu , koji su
9.13
#79176367,doc#148058,vl990415ho00 ) . Bio je saborski stenograf u Zagrebu . Kao poznavatelj Magdićeve hrvatske stenografije na temelju češke Hegerove stenografije , priredio je Gabelsbergerov sustav za Slavene ( slovenski , hrvatski ,
7.62
#171860458,doc#281728,2006_02_22_550.html v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 550 </b> </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 4 . Zakona o ekološkoj proizvodnji prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda (
9.13
#144271059,doc#263493,1999_07_68_1267.html . Franjo Tuđman , </B> v . r . <P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske i članka 17 . Zakona o
9.13
#184368073,doc#289319,2008_02_23_766.html pravni promet i posredovanje nekretninama ( » Narodne novine « , br . 45/97 , 63/97 , 65/99 , 132/2002 i 8/2004 ) , Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 14 . veljače 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O IMENOVANJU DIREKTORA AGENCIJE ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA </head><p> Imenuje se mr . sc . GRGA IVEZIĆ direktorom Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama . Klasa : 080-02/08-01/119 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 14 . veljače 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 766 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) i članka 162 . stavka 1 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « , br . 107/95 i 150/2005 ) , Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 14 . veljače 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O RAZRJEŠENJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKIH VODA </head><p> Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Hrvatskih voda : – MARINA MATULOVIĆ DROPULIĆ – ZDRAVKO LIVAKOVIĆ – ĐURĐA HUNJET – ZORAN ŠIKIĆ – STJEPAN ŠTURLAN –
6.57
#197778951,doc#296173,2010_11_130_3399.html , 2 . i 3 . ovoga članka , nositelj provedbe obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje nadoknađuje Zavodu kapitaliziranu ukupnu svotu doprinosa koju je osiguranik uplatio u tom
9.13
#8910450,doc#16716,gs20021128os15666 proteklih godina , što su nam sve galerije i dostavile u pismenom obliku . Na temelju tih izvedenih programa , komisija je napravila reviziju nakon koje su neke galerija , kao
9.13
#127011167,doc#247458,1992_02_10_214.html unutarnjih poslova </p><p> <b> Ivan Vekič , v . r . </b> </p><head> NARODNA BANKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 17 . stavka 1 . točke 1 . i članka 67 . stavka 1
8.32
#199663053,doc#297193,2010_03_34_886.html . dr . Boris Vujčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 886 </p><p> Na temelju članka 40.a Zakona o deviznom poslovanju ( » Narodne novine « , br . 96/2003
9.13
#215990360,doc#305199,2013_02_16_265.html se odredbe članaka 280 . do 282 . ovoga Zakona . </p><p> ( 4 ) Na temelju nalaza iz zapisnika iz ovoga članka , Agencija je ovlaštena poduzeti sve nadzorne mjere kao
#182244054,doc#288064,2008_10_119_3404.html . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE I PREDSJEDNIK VLADE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3404 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 102 . Ustava Republike Hrvatske i članka 66 . stavka 1 . i
9.13
#137810444,doc#258571,1997_04_39_561.html , premda je takav savjet potrebit za procjenu budućih mirovina koje se mogu postići na temelju sadašnjih doprinosa i promjenljivih razina budućih doprinosa i zarada od ulaganja . </P> <P> <B>
9.13
#199433172,doc#297053,2010_03_31_723.html » HPK««. </p><p> Predsjednik Darko Grivičić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 723 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
8.32
#202790144,doc#298705,2011_09_101_2082.html urbroja : 580-03-2010-60-002 , izdanog sukladno članku 10 . stavku 1 . ZDP-a , na temelju zahtjeva Ministarstva u svezi ocjene Nacrta prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o biogorivima
8.32
#148280557,doc#266845,2001_12_119_2007.html proizvođačima za poticanje proizvodnje određenih proizvoda i pružanja usluga , a mogu se utvrđivati na temelju razine proizvod­nje i/ili količine proizvedenih , prodanih ili uvezenih dobara i usluga . </p><p> ( 3
9.13
#160387045,doc#274771,2004_10_137_2416.html 86 . </p><p> ( 1 ) Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja inspekcija Ministarstva ( u daljnjem tekstu : inspekcija bilinogojstva ) . </p><p> ( 2
9.13
#138995777,doc#259738,1998_07_102_1422.html Škegro , </B> v . r . </P> <head> <B> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 50 . stavka 6 . Pomorskog zakonika ( " Narodne novine " , br
9.13
#136239803,doc#257461,1996_11_94_1869.html Zorić , </B> v . r . </P> <head> <B> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </B> </head> <P> Na temelju članka 121 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( " Narodne novine " ,
9.13
#7447244,doc#13674,gs20020726hr12491 Jerolimov , bit će moguće ozbiljno govoriti tek kada prva generacija koja je upisana na temelju takvoga razredbenog postupka završi studij . </p> ( Hina ) <head> Danas o imenima ministara </head><p> ZAGREB -
9.13
#185267826,doc#289937,2008_01_4_76.html « , br . 75/93 , 48/99 , 15/2000 , 127/2000 , 59/2001 , 190/2003 — pročišćeni tekst , 199/2003 i 79/2007 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18 . prosinca 2007 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRICE PRAVOSUĐA </head><p> Razrješuje se VELIMIR ČOLOVIĆ dužnosti pomoćnika ministrice pravosuđa , s danom 31 . prosinca 2007 . , radi odlaska na novu dužnost . Klasa : 080-02/07-02/120 Urbroj : 50304/2-07-01 Zagreb , 18 . prosinca 2007 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> MINISTARSTVO KULTURE </head><p> <b> 76 </b> </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 4 . Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( » Narodne novine « , broj 69/99 , 151/03 i 157/03 ) , ministar kulture donosi </p><head> PRAVILNIK </head><head> O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O REGISTRU KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Članak 1 . </p><p> U Pravilniku o Registru kulturnih dobara Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 37/01 ) članak 25 . mijenja se i glasi : </p><p><i> » Članak 25 . </i></p><p> Oznake nadležnih tijela sastoje se od tri slova od kojih je prvo kratica za » konzervatorski odjel « , a druga dva označavaju njegovo sjedište : Konzervatorski
6.92
#210533175,doc#302317,2012_10_118_2572.html za uvoz robe s dvojnom namjenom </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA </p><p> 2572 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 2 . i članka 34 . stavka 3 . Zakona o
#194532785,doc#294276,2009_06_64_1449.html 86 . </p><p> ( 1 ) Financijsko poslovanje Komore odobrava Skupština , a obavlja se na temelju godišnjeg plana prihoda i rashoda . </p><p> ( 2 ) Redoviti planski prihodi Komore jesu : </p>
9.13
#178407189,doc#285711,2007_04_40_1342.html ministru na odobrenje , 11 . upravljati plinskim sustavom u slučaju proglašenja kriznog stanja na temelju propisanih mjera , 12 . izraditi i objaviti te jednom godišnje ažurirati i dostaviti ministru
9.13
#177301235,doc#285049,2007_01_2_186.html će se u » Narodnim novinama« . </p><div> <font size="3"> Obrazloženje </font> </div><p> I . </p><p> 1 . Na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Repub­like Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#186622367,doc#290742,2008_05_62_2102.html Stjepan Mesić </b> , v . r . </p><head> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </head><p> <b> 2102 </b> </p><p> Na temelju članka 210 . stavka 1 . točke 3 . , 6 . , 14 .
9.58
#151039423,doc#268868,2002_10_121_1956.html N-O , izuzev ako osoba , koja traži odobrenje , i ako je prikladna na temelju JAR 21N602 , podnese zahtjev za posebno JTSO Ovlaštenje , sukladno odredbama u JAR 21N603.š </p>
8.42
#179093759,doc#286154,2007_05_55_1747.html se na hrvatskom tržištu ne steknu uvjeti za izračun kamatne stope na vlastiti kapital na temelju parametara β , Rm i Rf iz članka 11 . stavka 2 . podstavka vi
9.13
#164494104,doc#277751,2005_10_122_2297.html fizička osoba na koju je poštanska pošiljka adresirana i kojoj se pošiljka treba uručiti na temelju naloga pošiljatelja , </p><p> 17 . <i> rokovi za prijenos i uručenje poštanske pošiljke </i> su rokovi u
9.13
#196205173,doc#295133,2009_07_91_2295.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2295 </p><p> Na temelju članka 5 . stavak 6 . Zakona o carinskoj službi ( » Narodne novine «
9.13
#203419097,doc#298968,2011_10_118_2282.html temelju Natječaja . </p><p> 6 . Povlastica – povlastica za gospodarski ribolov na slatkim vodama na temelju Zakona o slatkovodnom ribarstvu ( » Narodne novine « br . 106/01 , 7/03 ,
8.78
#176519205,doc#284571,2007_12_127_3626.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3626 </b> </p><p> Na temelju članka 45.a stavka 2 . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne )
9.13
#66008967,doc#121342,vj20021206vp02 među zemljama regije s obzirom na gopodarske dosege i na političku situaciju " . Na temelju te spoznaje i uvažavajući različitosti i specifičnosti onako kao što su poštovane u procesu proširenja
8.32
#178032632,doc#285472,2007_04_36_1161.html Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1161 </b> </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . Zakona
9.13
#212409136,doc#303338,2012_03_29_724.html Popisa ne upisuje se dijagnoza prema MKB-10 . Vojni psiholog je jedini ovlašten da na temelju ove točke donese ocjenu 1 – nesposoban za djelatnu vojnu službu i službu u Oružanim
#128243371,doc#249059,1992_10_67_7320.html <P> <B> dr . Franjo Tuđman , v . r . </B> </P> <P> Na temelju članka 100 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske , članka 7 , stavka 1
9.13
#124587444,doc#244551,1990_04_17_322.html INTERESNA ZAJEDNICA MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH ZANATLIJA , UGOSTITELJA I PRIJEVOZNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju člana 123 . Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ( " Narodne novine " ,
8.78
#216494984,doc#305351,2013_02_25_432.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 432 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#141304270,doc#261431,1998_06_80_1099.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#203529404,doc#299027,2011_01_12_246.html Dodatkom VII . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 5 ) Uprava za veterinarstvo izdaje , na temelju zahtjeva , potvrdu o odobrenju cestovnog prijevoznog sredstva za putovanja koja ne traju dulje od
9.13
#200249365,doc#297501,2010_04_46_1162.html propisano je da će Agencija brokeru oduzeti izdano odobrenje , ako prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu odredi Agencija ,
9.13
#127828732,doc#248620,1992_08_50_1314.html pisaćih strojeva za pripremu službenih izvještaja ili za potrebe službene korespondencije . obračunavaju se na temelju odgovarujučeg računa . </p><p> Članak 19 . </p><p> Na temelju naloga za službeno putovanje u inozemstvo može
8.32
#60396527,doc#110500,vj20020614vp02 napad na Sjedinjene Države , Fleischer je pojasnio da američke vlasti postupaju s uhićenikom na temelju presude Vrhovnoga suda Sjedinjenih Država iz 1942 . </p><p> U jednom procesu kad su američki građani
9.13
#138223843,doc#259137,1997_06_66_1168.html FONDOVI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA , SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA I INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 1 . Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog
9.13
#136420400,doc#257588,1997_01_10_155.html Pavletić , </B> v . r . </P> <head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 112 . Ustava Republike Hrvatske i članka 98 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
9.13
#212029854,doc#303276,2012_02_26_656.html spremnost te sudjeluje u izradi i raščlanjuje planove i programe upravljanja ljudskim resursima . Na temelju podataka iz informacijskog sustava personalnog upravljanja i ostalih vanjskih izvora , izrađuje statističke , tehničke
#187804016,doc#291398,2008_07_84_2718.html Zakona o općem upravnom postupku . ( 4 ) Protiv rješenja nadležnog tijela donesenih na temelju odredaba ovoga Zakona nije dopuštena žalba , već se može pokrenuti upravni spor . XIII
9.13
#162212066,doc#275725,2004_01_2_52.html . godine određeno je provođenje vještačenja . </p><p> OČITOVANJE OPĆINSKOG SUDA U SISKU </p><p> 3 . Na temelju članka 69 . stavka 1 . alineje 2 . Ustavnog zakona , Ustavni sud je
9.13
#211158449,doc#302707,2012_12_137_2913.html za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama , na temelju odredbe članka 11 . stavka 2 . i 3 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje
#206053538,doc#300183,2011_02_24_502.html <p> ( 1 ) Poslove ispitivanja i ocjenjivanja sukladnosti ploča obavljaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti na temelju rješenja o ovlaštenju . </p><p> ( 2 ) Rješenje o ovlaštenju tijela za ocjenjivanje sukladnosti za
9.13
#180110528,doc#286760,2007_07_74_2327.html skupljanje , obradu i oporabu EE otpada stječu pravo skupljanja , obrade i oporabe na temelju koncesije . </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1 ) Posjednik mora EE otpad odvajati od komunalnog
8.78
#208784677,doc#301482,2011_07_79_1698.html Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 1698 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . stavka 2 . i čl . 177 . st . 3 .
#215604985,doc#305060,2013_01_1_2.html sadržaju , obliku i načinu vođenja evidencije sklopljenih ugovora </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2 </p><p> Na temelju članka 99 . stavka 1 . i 2 . Ustava Republike Hrvatske , članka 197
#199846292,doc#297281,2010_03_37_949.html od požara . </p><p> Članak 6 . </p><p> Povjerenstvo iz članka 5 . ovog Pravilnika , na temelju priloženih pisanih dokaza i neposrednim očevidom poslovnog prostora i tehničke opremljenosti , utvrđuje ispunjavanje prostorno-tehničkih
8.32
#133880064,doc#255160,1995_09_74_1266.html potvrđuje da je stranka predložila kandidata u skladu sa statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta . </p><p> U prijedlogu kandidata obvezatno se navodi ime i prezime , nacionalnost , adresa
9.13
#132187366,doc#253429,1994_11_80_1335.html uprave </p><p> <b> Davorin Mlakar , v . r . </b> </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . alineje 4 . Ustava Republike Hrvatske , a na prijedlog predsjednika Vlade
9.13
#161656597,doc#275519,2004_12_179_3097.html </b> <b> Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 3097 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#179137127,doc#286187,2007_06_57_1830.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1830 </b> </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 1 . Zakona o javnim cestama ( » Narodne novine «
9.13
#49145578,doc#87540,vj20010713un11 Pankretića , potpisan sporazum o uvjetima otkupa merkantilne pšenice roda 2001 . godine . </p><p> Na temelju sporazuma otkupljivači pšenice obvezali su se otkupiti sve ponuđene tržišne viškove pšenice u obiteljskim gospodarstvima
8.78
#190938534,doc#292713,2009_11_141_3457.html banci i sadržaju registra računa poslovnih subjekata u banci </title> <p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 3457 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 2 . točke 9 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (
9.13
#211331268,doc#302861,2012_12_143_3027.html gospodarski subjekt kao odabrani najpovoljniji ponuditelj , odnosno gospodarski subjekt kojem je koncesija dana na temelju neposrednog zahtjeva s druge strane , a sadrži odredbe o međusobnim pravima i obvezama vezanim
#214779491,doc#304591,2012_07_79_1866.html u 66.1 . </p><p> ( e ) U slučaju kada podnositelj zahtIjeva izmjenu osnovne kategorije na temelju postupka iz 66.B.105 u državi članici koja nije izdala dozvolu , organizacija za održavanje koja
#175093589,doc#283801,2007_10_100_2954.html slučaju iz članka 5 . stavka 3 . ovoga Pravilnika nadležna uprava donosi rješenje na temelju kopije odobrenja Carinske uprave i zapisnika iz stavka 1 . ovoga članka kojim se predložena
9.13
#216066043,doc#305253,2013_02_19_337.html , službenom listu Republike Hrvatske , broj 126/02 . </p><p> 4 . Slijedom navedenoga , na temelju članka 72 . u svezi s člankom 62 . Ustavnog zakona , riješeno je kao
#141474245,doc#261629,1998_07_93_1269.html <B> Mario Babić , </B> v . r . </P> <head> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </head> <P> Na temelju članka 15 . stavak 1 . druga alineja Zakona o Hrvatskom registru brodova ( "
9.13
#172278307,doc#281995,2006_03_31_792.html . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p/> Obrazloženje <p> 1 . Na temelju odredbe članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#190424304,doc#292501,2009_11_133_3247.html i na ostalim mjestima na kojima institucija za platni promet , odnosno druga osoba na temelju ovlaštenja institucije za platni promet , obavlja djelatnosti i poslove u vezi s kojima Hrvatska
9.13
#202431551,doc#298468,2010_07_92_2595.html ili udjele , predlaže glavnoj skupštini , odnosno skupštini društva Vlada Republike Hrvatske , na temelju prethodno provedenog javnog natječaja . </p><p> ( 2 ) Način provedbe javnog natječaja i uvjete za
9.13
#199516121,doc#297059,2010_03_31_729.html Ukoliko je klinički indicirano dodatno testiranje van propisanog u ovom dokumentu treba se obaviti na temelju upute odgovornog liječnika specijalista . </p><p> 2 . Organizacija službi zrakoplovne medicine </p><p> 2.1 Odsjek Zrakoplovne Medicine
9.13
#206299873,doc#300302,2011_01_3_50.html </big> </b> <big> <big> </big> </big> </div><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 50 </p><p> Na temelju članka 20 . stavka 8 . i članka 34 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih
9.13
#142394878,doc#262253,1999_12_132_2083.html . Ustavnog zakona , kojim se pokreće ustavnosudski postupak . <P> Slijedom iznijetoga , na temelju članka 68 . Ustavnog zakona , riješeno je kao u izreci . <P> Odluka o
9.13
#187929550,doc#291422,2008_07_85_2731.html , 2 . ako se podaci daju Uredu za sprječavanje pranja novca , a na temelju Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma , 3 . ako se podaci daju
9.13
#179371915,doc#286306,2007_06_61_1902.html <b> Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 1902 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 10 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#180548515,doc#286939,2007_07_79_2480.html ostaju na snazi do dobivanja odgovarajućih isprava prema odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona . </p><p><i> <b> Prijevod i objava ugovora iz članka 3 . ovoga Zakona </b> </i>
9.13
#175966288,doc#284361,2007_11_119_3438.html ustavnog poretka Republike Hrvatske . Opću osnovu , definiranje i način zaštite od diskriminacije na temelju spola , stvaranje jednakih mogućnosti za žene i muškarce u nacionalnom zakonodavstvu uređuju odredbe Zakona
9.13
#170017414,doc#280743,2006_10_115_2572.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#191499011,doc#292842,2009_12_146_3550.html razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3550 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#132680578,doc#253972,1995_12_104_1728.html . prosinca 1995 . </p><p> Predsjednik </p><p> mr . Zlatko Mateša , v . r . </p> Na temelju članka 3 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#196047486,doc#294994,2009_07_88_2149.html rješenje o oduzimanju dozvole u sljedećim slučajevima : </p><p> 1 . ako je dozvola izdana na temelju netočnih podataka važnih za donošenje odluke o izdavanju dozvole , </p><p> 2 . ako davatelj univerzalnih
9.13
#204832509,doc#299641,2011_12_145_2947.html . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2947 </p><p> Na temelju članka 27 . Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave ( » Narodne
9.13
#68208377,doc#125778,vj20030220td01 slučaju da ga eventualno donese zajedno s opozicijom . Zato smatramo da bi se na temelju sadašnjeg izbornog zakona , na kojem smo s koalicijskim partnerima pobijedili na prošlim izborima ,
9.13
#48586685,doc#86418,vj20010626un04 su u oporbi " . </p><p> Prije deset godina 25 . lipnja Hrvatski je sabor na temelju rezultata referenduma donio prve državotvorne akte o samostalnoj i suverenoj Republici Hrvatskoj . Zastupnici su
9.13
#204683865,doc#299539,2011_12_141_2844.html ) je na 87 . sjednici , održanoj 20 . listopada 2011 . , na temelju članka 7 . ZDP-a i članka 104 . stavka 1 . Zakona o općem upravnom
9.13
#141993504,doc#261977,1999_11_113_1837.html osiguranje kakvoće , </P> <P> 3 . Postupci i značajke sustava koji se ispituju na temelju programa kakvoće , </P> <P> 4 . Metode ispitivanja i mjerenja , </P> <P> 5
9.13
#142229952,doc#262146,1999_11_124_1978.html </FONT> <P> Vlada Republike Hrvatske je dana 25 . studenoga 1999 . godine , na temelju odredbi članka 3 . u svezi s člankom 2 . stavkom 2 . Ustavnog zakona
9.13
#34055739,doc#57974,vj20000419un06 preporuke , uključujući ' izbjegavanje pogrešne kadrovske politike ' upravo i jesu dio kriterija na temelju kojih se priprema i provodi preustroj MVP-a i diplomatsko-konzularne mreže " , stoji u reagiranju
9.13
#184198442,doc#289112,2008_02_18_532.html Josip Čule </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 532 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#189054659,doc#291844,2009_08_102_2644.html lokaciji , u zemljopisnoj dimenziji , nacionalni teritorij Republike Hrvatske . </p><p> Vijeće HAKOM-a je na temelju provedene javne rasprave i nakon analiza svih pristiglih komentara , prijedloga i mišljenja , a
9.13
#166430256,doc#278584,2005_02_18_311.html za sklapanje ugovora o koncesiji , radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za obavljanje telekomunikacijskih usluga na temelju dozvole , radi utvrđivanja ispunjavanja uvjeta za izdavanje dozvole za radijsku postaju i radi utvrđivanja
9.13
#214237767,doc#304396,2012_06_70_1669.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1669 </p><p> Na temelju članka 124 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske i članka 35 . Zakona o
#132058455,doc#253311,1994_10_72_1248.html . r . </b> </p><head> <B> <FONT SIZE=+2> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </FONT> </B> </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske donosim </P> <head> <B> <FONT SIZE=+2> ODLUKU </FONT> </B> </head> <P> o
9.13
#180622204,doc#286983,2007_08_80_2502.html , stavak 1 . , Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 20/95 , 57/06 i 141/06 ) , donosim </p><head> ODLUKU </head><p> kojom se odlikuje <i> Njegova Ekscelencija </i> <font size="4"> LÁSZLÓ MOHAI </font> <i> veleposlanik Republike Mađarske </i></p><head> REDOM KNEZA BRANIMIRA S OGRLICOM </head><p> za osobit doprinos razvitku prijateljskih odnosa i suradnje između Republike Hrvatske i Republike Mađarske , za vrijeme obnašanja dužnosti veleposlanika u Republici Hrvatskoj . Klasa : 060-04/07-06/05 Urbroj : 71-05-04/2-07-1 Zagreb , 19 . lipnja 2007 . </p><p> Predsjednik Republike Hrvatske <b> Stjepan Mesić </b> , v . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2502 </b> </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . , Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 20/95 , 57/06 i 141/06 ) , a na prijedlog Držav­nog povjereništva za odlikovanja i priznanja , donosim </p><head> ODLUKU </head><p> kojom se dodjeljuje </p><head> POVELJA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <font size="4"> VATERPOLO KLUBU JUG DUBROVNIK </font> </p><p> za izniman doprinos promicanju međunarodnog i sportskog ugleda Republike Hrvatske u svijetu , kao jednom od najuspješnijih hrvatskih i europskih vaterpolo klubova . Klasa : 061-01/07-01/03 Urbroj : 71-05-04/1-07-01 Zagreb , 28 . lipnja 2007 . </p><p> Predsjednik Republike Hrvatske <b> Stjepan
6.92
#156058113,doc#272154,2003_10_163_2346.html ovoga Zakona obavljaju ovlaštene pravne osobe ( u daljnem tekstu : ovlašteni laboratoriji ) na temelju rješenja Ministarstva . </p><p> ( 2 ) Uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe iz stavka 1
9.13
#165079630,doc#278001,2005_11_135_2522.html značajnijih propuštanja ili deformacija koje prelaze dopuštene vrijednosti . </p><p> Ispitni tlak mora biti utvrđen na temelju razlika između vrijednosti geometrijskih karakteristika i svojstava materijala izmjerenih u uvjetima ispitivanja te vrijednosti koje
9.13
#128633293,doc#249706,1992_02_9_174.html Vukojević , dipl . iur . v . r . </b> </p><head><p/> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 32 . Poslovnika
9.13
#213663333,doc#304090,2012_05_55_1374.html Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 1374 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 152 . u svezi s člankom 113 . stavkom 1 . točka 1 .
#106665976,doc#204704,vj20080618kul013 mjeri« najbolji primjer da autorska zrelost i umijeće ne bi trebali biti prosuđivani na takvom temelju . </p><p> I na nedavno završenom Animafestu Popović je dobio posebno priznanje žirija Velike konkurencije uz
8.32
#160408651,doc#274785,2004_10_138_2429.html podnošenja ustavne tužbe ročište nije održano . </p><p> OČITOVANJE OPĆINSKOG SUDA U ZAGREBU </p><p> 3 . Na temelju članka 69 . alineje 2 . Ustavnog zakona , Ustavni sud je zatražio od Općinskog
9.13
#210036999,doc#301979,2012_09_104_2284.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2284 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#204796853,doc#299615,2011_12_144_2919.html projekt za ishođenje rješenja o uvjetima gradnje . </p><p> ( 4 ) Uputa se izrađuje na temelju terenskog obilaska i snimanjem zatečenog stanja , a korisnik stambenog zbrinjavanja u znak suglasnosti potpisuje
9.13
#175704451,doc#284222,2007_10_112_3317.html Na gospodarstvima gdje se svinje drže na otvorenom , prvi se popis može izraditi na temelju procjene ; – se sve svinje na gospodarstvu drže unutar gospodarskih zgrada ili na nekom
9.13
#187774969,doc#291396,2008_07_84_2716.html to : 1 . doprinos za mirovinsko osiguranje 2 . doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje ( za osiguranika tog osiguranja ) . Članak 124 . Mjesečna osnovica
9.13
#143334453,doc#262812,1999_04_32_649.html Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije do 31 . siječnja sljedeće godine , a izvješće izrađeno na temelju revidiranog i usvojenog godišnjeg nekonsolidiranog izvješća najkasnije u roku od šest mjeseci po završetku poslovne
9.13
#177666921,doc#285289,2007_03_28_1012.html dokazi koji služe postizanju ciljeva revizijskih testova . Definicije </b> 3 . » Revizija na temelju uzorka « ( uzorkovanje ) znači primjenu postupaka revizije na manje od sto posto stavki
9.13
#130254298,doc#251346,1993_06_61_1234.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 23 . stavka 4 . , a u svezi s člankom 17b . Zakona
9.13
#155281360,doc#271783,2003_08_136_2005.html i umjeti iz sastavnog crteža nacrtati radionički crtež pojedine pozicije . </p><p> Izrada radioničkog crteža na temelju sastavnog crteža : </p><p> - ortogonalne projekcije </p><p> - kotiranje </p><p> - presjeci </p><p> - tolerancije </p><p> - znakovi obrade
8.78
#132505447,doc#253794,1994_12_96_1656.html <p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 18 . stavak I . Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ( Narodne novine br .
9.58
#203772657,doc#299098,2011_10_121_2386.html 3 . </p><p> Članak 506 . </p><p> ( 1 ) Sud će rješenjem zahtjev odbaciti ako na temelju samog zahtjeva i spisa prijašnjeg postupka utvrdi da je zahtjev podnijela neovlaštena osoba , ili
9.13
#151900442,doc#269725,2002_03_22_512.html Zakona o duhanu te je propisano da Ministarstvo izdaje rješe­­nje o ispu­­njava­­nju rečenih uvjeta na temelju koje­g se obav­­lja upis u Upisnik proizvođača duhanskih proizvoda . </p><p> Pravilnikom je također propisano (
7.97
#132259992,doc#253564,1994_11_85_1490.html . r . </B> </P> <head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 3a . Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika ( " Narodne novine
9.13
#26026234,doc#49195,na155_22 Ovome poseban komentar nije potreban . " </p><p> U utorak , 27 . listopada , na temelju faksa pristiglog dan ranije , održan je i prvi krug pregovora između Lejle Šehović i
8.78
#205190358,doc#299778,2011_02_15_292.html Ivan Vrljić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 292 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#198771255,doc#296741,2010_01_2_6.html proizvodnji sjemenskog krumpira , provodi se poseban nadzor u skladu s godišnjim programom donesenim na temelju Zakona . </p><p> ( 2 ) Posebni nadzor uključuje uzimanje uzoraka i testiranje na prisutnost krumpirovih
9.13
#207871475,doc#301120,2011_06_61_1369.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1369 </p><p> Na temelju članka 4 . stavka 1 . Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske ,
#175126154,doc#283819,2007_10_102_2994.html su djelatnosti što ih obavlja ugovaratelj one koje se obavljaju » uz naplatu ili na temelju ugovora « c . Outsourcing ( <i> outsourcing </i> ) – ugovorni odnos prema kojem naručitelj zahtijeva
8.98
#155983089,doc#272130,2003_10_162_2321.html vjerojatnost daljnjih nalaza minerala ili fosila Ministarstvo , po dovršenju odobrenih istraživačkih radova , na temelju provedenog nadzora odlučuje o nastavku radova . </p><p> Članak 146 . </p><p> ( 1 ) Ako pravna
9.13
#126522212,doc#246737,1991_10_53_1291.html <B> Ivan Vekić , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , a u svezi s člancima 6 . i
9.13
#182022970,doc#287975,2008_10_115_3329.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3329 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#180426080,doc#286918,2007_07_79_2485.html o raskidu , vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora , uvećan za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne
9.13
#143720121,doc#263020,1999_05_42_833.html za 50 % . « <P> Članak 2 . <P> Postupci koji su započeti na temelju Uredbe o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te popravak i opremanje obiteljskih kuća i
9.13
#177058657,doc#284964,2007_02_17_676.html . ( 4 ) Isplata poticaja iz stavka 1 . ovog članka obavlja se na temelju utvrđenih klasa zaklanih grla , odnosno sukladno dodatku II . Zakona za živo isporučena grla
9.13
#143704367,doc#262995,1999_04_41_828.html i mišljenja o postotku oštećenja organizma za utvrđivanje vojnog invaliditeta , liječničke komisije daju na temelju Pravilnika za utvrđivanje postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata ( » Narodne novine
9.13
#140015481,doc#260478,1998_12_167_2068.html 260 000 000 112,30 </B> </TD> </TR> </TABLE> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> Na temelju članka 17 . stavka 4 . i 6 . Zakona o proračunu ( " Narodne
8.32
#40162735,doc#69935,vj20001020td01 što hitnije promijeni stanje u kojem imamom Ustav , ali se ustavni mehanizmi provode na temelju dogovora čelnih ljudi države , jer takvo stanje može potencirati institucionalnu nestabilnost države . </p><p> Potpredsjednik
8.78
#194118834,doc#294072,2009_05_54_1264.html Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Podnositelj je podnio pravodobnu i dopuštenu ustavnu tužbu na temelju članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#212951560,doc#303603,2012_04_39_1005.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1005 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim
#202233833,doc#298393,2010_07_89_2498.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2498 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 101 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#181436480,doc#287643,2008_09_100_3041.html mjere za osiguravanje sukladnosti proizvodnje s obzirom na emisiju CO <sub> 2 </sub> vozila na temelju opisa u certifikatu o homologaciji tipa koji je dan u Prilogu II . ovoga pravilnika
9.13
#194647354,doc#294382,2009_06_66_1555.html 3573 MHz širine 2x21 MHz . Stupanjem na snagu ZEK-a i podzakonskih propisa donesenih na temelju ZEK-a došlo je do izmjene propisa vezano uz dodjelu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 3410
9.13
#213304769,doc#303784,2012_04_47_1153.html <p> ( a ) kriterij za procjenu rizika od neusklađenosti partija ; </p><p> ( b ) na temelju analize rizika za svaku rizičnu skupinu , minimalne proporcije trgovaca ili partije i/ili količine koje
#23639883,doc#48199,HR550105A U razdoblju koje spominje Pilar , od 1907 . na dalje , može se na temelju suvremene literature doista vidjeti utjecaj Srbije na politiku u Hrvatskoj . </p><p> Sljedeći citat pokazuje da
9.13
#191590471,doc#292886,2009_12_148_3628.html . Imenovana kandidatkinja će stupiti na dužnost 1 . siječnja 2010 . godine . </p><p> Na temelju čl . 122 . st . 2 . Ustava Republike Hrvatske Zvjezdana Murat Milas imenuje
9.13
#196843453,doc#295683,2010_10_114_3008.html financiranje rashoda poslovanja , prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine i prihode na temelju ugovorenih obveza . </p><p> Članak 75 . </p><p> Skupina računa 68 – Kazne , upravne mjere i
9.13
#132575387,doc#253849,1995_02_10_179.html v . r . </P> <P> </P> <head> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head> <P> Državno sudbeno vijeće na temelju članka 34 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću ( " Narodne novine " , broj
9.13
#35187882,doc#60344,vj20000525zg01 je potpisao pomoćnik ministra Lovre Pejaković , piše da je odluka o preseljenju donesena na temelju zaključka Vlade sa sjednice održane 22 . ožujka . </p><p> " Odmah " se zahtijeva preseljenje
9.13
#160738775,doc#275008,2004_10_151_2637.html prvoga idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#194369334,doc#294245,2009_05_61_1399.html granice pomorskog dobra na dijelu k.o . Veliko Brdo </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1399 </p><p> Na temelju članka 118 . stavka 3 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#158271913,doc#273641,2003_04_71_839.html <p> Predsjednik <b> Ivica Račan , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 839 </p><p> Na temelju članka 56 . Pomorskog zakonika ( » Narodne novine « , br . 17/94 ,
9.13
#156836423,doc#272738,2003_12_194_3073.html Obad Šćitaroci </b> , Dvorci i perivoji Hrvatskog zagorja </tr></p><p><tr> <b> * Nastavnici i učenici na temelju prijedloga odabiru književne i neknjiževne tekstove i lektiru , u skladu s načelom primjerenosti jezičnom
8.08
#189987506,doc#292312,2009_10_124_3046.html unutarnje poslove , po potrebi , a najmanje svakih pet godina . </p><p> Iznimno , na temelju procjene rizika , ministar može , uz prethodno mišljenje ministarstva nadležnog za unutarnje poslove ,
9.13
#196875663,doc#295684,2010_10_114_3009.html izvješća o broju i vrsti subjekata upisanih u registar , te o drugim pitanjima na temelju podataka iz registra , osim onih podataka koji se mogu uskratiti temeljem posebnih propisa i
9.13
#15992465,doc#31527,gs20040616ku31563 nije jasno zašto moraju učiti nešto što je zastarjelo . Zato sam program sastavio na temelju onoga čime se i sam godinama bavim . Polazište programa je Stanislavski , a pokušao
9.13
#145788677,doc#264493,2000_02_14_177.html </B> v . r . predsjednik Hrvatskoga državnog sabora <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju odredbe članka 106 . , članka 100 . stavka 3 . i članka 97 .
9.13
#132147900,doc#253363,1994_10_77_1310.html , 13 i 14 . </p><p> Broj korištenja ( kol . 8 ) definira se na temelju ugovora . Dodjeljeni broj korištenja odreduje dio kredita koji će se odvojeno pratiti kao dio
8.32
#181781329,doc#287909,2008_10_112_3261.html <b> Berislav Rončević </b> , v . r . </p><head><p/> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </head><p> <b> 3261 </b> </p><p> Na temelju članka 7 . stavak 2 . Zakona o područjima i sjedištima sudova ( » Narodne
9.13
#10540164,doc#20016,gs20030403hr19205 , utvrditi financijsko poslovanje , eventualne malverzacije i vidjeti tko je u pravu . Na temelju tih kriterija zauzimat ću se za rješavanje problema . Ne želim vjerovati da iza toga
9.13
#55083663,doc#99718,vj20020117gl04,pn i mnoge intelektualce , optuženo je radi " nacionalne i rasne mržnje " , na temelju bizarne jezične kovanice , paragrafa 130 , njemačkoga kaznenog zakona . </head><head> U tu lošu gramatičku
8.78
#172891215,doc#282446,2006_05_51_1233.html 2 . istoga članka Zakona , odlučeno je kao u izreci . VIII . Na temelju odredbe članka 8 . stavak 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
9.13
#160723714,doc#274990,2004_10_150_2619.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#173563609,doc#282799,2006_06_63_1517.html kiselina plinskom kromatografijom . </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b> 1517 </b> </p><p> Na temelju članka 78 . stavak 5 . Zakona o veterinarstvu ( » Narod­ne novine « 70/97
9.13
#86774187,doc#158029,vj20040305kom04 praksu koja će se primijeniti pri usklađivanju mirovine 1 . srpnja ove godine , na temelju kojih se lako može izvesti zaključak zašto su umirovljenici u dogovoru s Vladom inzistirali na
9.13
#158740599,doc#274039,2003_06_96_1219.html proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina po ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega obavlja Ministarstvo ( u daljnjem tekstu : vinarska inspekcija ) . </p><p> ( 2 )
9.13
#141719421,doc#261841,1999_10_104_1717.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 50 . stavka 6 . Pomorskog zakonika ( » Narodne novine « , br
9.13
#174613446,doc#283410,2006_08_89_2116.html i naplatom svih poreza iz članka 2 . ove Odluke obavljat će Porezna uprava na temelju suglasnosti Ministarstva financija . </p><p> Članak 31 . </p><p> Općina Kneževi Vinogradi poslove utvrđivanja , evidentiranja ,
9.13
#52825065,doc#95045,vj20011110vp05 iz 1972 . godine daje i mogućnost stvaranja vlastitih obrambenih sustava . </p><p> Na primjer na temelju tog sporazuma Rusija je stvorila raketni štit oko Moskve , a SAD oko svojih glavnih
9.13
#208216885,doc#301224,2011_06_66_1474.html preko isplatnih lista prilikom obračuna plaća i doznačivanja članarine na račun Sindikata , a na temelju pisane izjave člana Sindikata . </p><p> ( 2 ) U slučaju spora o korištenju uvjeta za
#201686291,doc#298129,2010_01_8_181.html ocjenjivanja učinkovitosti , promjena vrijednosti zaštitnog instrumenta u odnosu na valutni rizik se izračunava na temelju funkcijske valute one matice u odnosu na čiju funkcijsku valutu se mjeri zaštitni rizik ,
8.98
#137514414,doc#258226,1997_02_16_234.html Ivan Mrkonjić , </B> v . r . </P> <head> IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 29 . stavka 1 . Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave
9.13
#210801136,doc#302486,2012_11_124_2697.html za vozače : </p><p> – Zakon o sigurnosti prometa na cestama i provedbene propise donesene na temelju toga Zakona i </p><p> – druge propise iz područja cestovnog prometa i sigurnosti u prometu . </p>
#14614141,doc#28456,gs20040211os28258 će ovim postupkom zabavljati javnost . Njima poručujem da ću ići do kraja - na temelju njihove tužbe tražit ću razrješenje svih afera iz posljednjih 11 godina - a osječkoj javnosti
9.13
#177006968,doc#284902,2007_02_16_653.html <b> Vladimir Šeks </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 653 </b> </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#168461679,doc#279780,2005_06_70_1371.html 48 . </p><p> Sanitarni i veterinarski inspektor ima na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega sljedeća ovlaštenja : </p><p> 1 . uzima uzorke hrane i bilja i biljnih proizvoda i
9.13
#129279031,doc#250217,1993_12_117_2289.html PRAVNE OSOBE _ ______________________________ M . P . _ ___________________________ <head> GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE </head><p> Na temelju članka 4 . i 47 . Uredbe o financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave (
8.32
#127069392,doc#247528,1992_03_14_311.html <p> <b> dr . Franjo Gregurić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 13 . Zahona o eksproprijaciji ( " Narodne novine " , br . 46/82
9.13
#131776662,doc#252956,1994_07_52_915.html ( u daljnjem tekstu : Ured za statistiku ) . Statistička istraživanja obavljaju se na temelju zakona i Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu : Program ) . </p>
9.13
#169392097,doc#280316,2005_08_98_1909.html i rukovoditelji istraživačkih timova . </p><p> 2,65 </p><p> 31,98 </p><p> 5.565,00 </div></tr></table></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1909 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
7.97
#215310276,doc#304916,2012_08_90_2088.html onemogući primjenu norme u cjelini . Zadrške se obvezno navode u ovitku norme . </p><p> Na temelju raščlambe svih činjenica u svezi s prijedlogom za usvajanje strane norme stručni voditelj radne skupine
#172030661,doc#281829,2006_03_27_643.html niti popusti potrošačima . Drugim riječima , vrijednost prodanih količina gotovih proizvoda dobiva se na temelju cijene proizvođača . </p><p> Vrijednost prodanih proizvoda ( stupac k ) , osim za proizvode iz
9.13
#167669551,doc#279280,2005_04_49_949.html ima dozvolu i uvjerenje o položenom ribičkom ispitu . </p><p> ( 4 ) Stranom državljaninu na temelju dokumenata o položenom ribičkom ispitu može se izdati uvjerenje o položenom ribičkom ispitu u Republici
8.78
#3537799,doc#6987,fo2003br63cl1574 drugih . </p><p> U Hrvatskoj je tradicija izrađivanja jaslica duga tri stoljeća . Nastale su na temelju europskih utjecaja prikazivanja napuljskih i sicilijanskih jaslica . To stvaralašvo nikada se nije prekidalo nego
7.62
#200784480,doc#297762,2010_05_59_1395.html , prijedlog podnositelja za donošenje rješenja o privremenoj odgodi nije razmatran . </p><p> 13 . Na temelju članaka 73 . i 75 . , u svezi s člankom 63 . stavkom 1
9.13
#172204099,doc#281947,2006_03_31_748.html Obrazloženje <p> 1 . Podnositelji su 20 . veljače 2003 . godine podnijeli ustavnu tužbu na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#151499149,doc#269303,2002_12_147_2338.html mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti , </p><p> 2 . 5,00 % za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje , </p><p> 3 . 15,00 % za osnovno zdravstveno osiguranje , </p><p> 4 .
9.13
#179259134,doc#286266,2007_01_6_284.html ravnatelja Agencije </i> Članak 28 . </p><p> ( 1 ) Zamjenika ravnatelja Agencije bira Upravno vijeće na temelju javnog natječaja . ( 2 ) Mandat zamjenika ravnatelja Agencije je četiri godine , s
9.13
#161853443,doc#275610,2004_12_183_3157.html ili dijelova telekomunikacijske mreže je usluga koju pruža operator koji raspolaže tom mrežom , na temelju pribavljene dozvole za obavljanje telekomunikacijskih usluga . </p><p> ( 2 ) Na operatora iz stavka 1
9.13
#188601500,doc#291700,2008_08_95_2984.html , niti naknadno , Mladen Mišović nije dostavio Agenciji traženi dokaz , valjalo je na temelju odredbe članka 58 . stavak 1 . točka 7 . ZTVP-a , riješiti kao u
8.32
#138465988,doc#259453,1997_07_76_1342.html . Borislav Škegro , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 11 . stavka 3 . Zakona o sanaciji određenih poduzeća ( " Narodne novine
9.13
#31086442,doc#51802,vj20000118td01 trebala pokazati njihove različitosti i prednosti ? Odgovor je vrlo jednostavan - gotovo ništa na temelju čega bi birači mogli " vagati " prednosti jednoga ili mane drugoga . </p><p> Tako se
9.13
#171416132,doc#281484,2006_12_142_3202.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3202 </b> </p><p> Na temelju članka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz
9.13
#171257661,doc#281410,2006_12_139_3171.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3171 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#143661462,doc#262980,1999_04_40_813.html . r . </P> <head> <B> HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA I INŽENJERA U GRADITELJSTVU </B> </head> <P> Na temelju članka 9 . stavka 1 . podstavka 1 . i članka 20 . stavka 2
9.13
#171211838,doc#281378,2006_12_138_3111.html 1 . ovoga članka Zakona ostaju na snazi propisi koje su predstavnička tijela donijela na temelju ovlaštenja iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ( » Narodne novine « , br . 48/95
9.13
#165755099,doc#278290,2005_12_147_2792.html , na temelju ocjene prethodnoga akcijskog plana i novih potreba u stručnim pristupima i na temelju smjernica Nacionalne strategije . Akcijski plan mora biti vezan uz sadržajnu i terminsku strukturu ciljeva
9.13
#194125489,doc#294084,2009_05_55_1276.html virusa svinjske gripe podtipa H1N1 </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 1276 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#138278107,doc#259254,1997_07_68_1188.html klasifikacija djelatnosti , jer hijerarhijska struktura utječe na klasifikaciju statističkih jedinica koje se razvrstavaju na temelju njihove glavne djelatnosti primjenom top down metode ( od vrha prema dolje ) , tj
9.13
#130908106,doc#252251,1994_03_16_306.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#142666514,doc#262397,1999_12_145_2217.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#132966583,doc#254257,1995_03_21_428.html prosvjete Republike Hrvatske je osporeno mišljenje donijelo dana 1 . srpnja 1994 . godine na temelju članka 19 . točke 12 . ( stavak drugi ) tada važećeg navedenog škona o
8.32
#202755730,doc#298676,2011_01_10_211.html snazi i primjenjuju se sve regulatorne obveze koje su određene ili propisane tim operatorima na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ZEK-a . Slijedom toga regulatorne obveze koje
9.13
#143914371,doc#263174,1999_05_52_970.html bolesti . <P> ( 2 ) Vještak donosi nalaz i mišljenje o tjelesnom oštećenju na temelju osobnog pregleda osiguranika i dokumentacije iz stavka 1 . ovoga članka . <P> ( 3
9.13
#194221808,doc#294153,2009_05_56_1316.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1316 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 3 . Zakona o trgovini ( » Narodne novine « ,
9.13
#140593859,doc#260892,1998_04_49_609.html su se zaposlili u Ministarstvu do kraja 1992 . godine , ako koriste stan na temelju ugovora o najmu , a u istom mjestu nemaju u vlasništvu useljivu kuću ili stan
9.13
#171928707,doc#281776,2006_03_24_598.html od 6 mjeseci računajući od dana nastavka postupka . </p><p> Iz tih razloga je , na temelju odredbi članka 63 . stavaka 1 . i 2 . Ustavnog zakona , donesena odluka
9.13
#188180157,doc#291500,2008_07_88_2812.html izravnom nadzoru kojeg obavlja Agencija ili ovlašteni revizor , odnosno druga stručno osposobljena osoba na temelju ovlaštenja Agencije . ( 4 ) Agencija može u posebnim slučajevima obaviti izravni nadzor poslovanja
9.13
#207838274,doc#301091,2011_06_60_1341.html neosnovanu . </p><p> Tužba nije osnovana . </p><p> Prema ocjeni ovoga Suda osporeno rješenje doneseno je na temelju pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja , te uz pravilnu primjenu materijalnog prava , a
#148296510,doc#266859,2001_02_12_222.html za uvoz robe na temelju Zakona o trgovini , ovoga Zakona i propisa donijetih na temelju njega . </p><p> ( 4 ) Popis ovlaštenih pravnih osoba iz stavka 2 . ovoga članka
9.13
#200020239,doc#297389,2010_04_40_1047.html Ustavom navode se u odgovarajućim točkama obrazloženja ove odluke i rješenja . </p><p> 3 . Na temelju članka 42 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#145816370,doc#264517,2000_02_14_161.html <B> akademik Vlatko Pavletić </B> predsjednik Hrvatskoga državnog sabora <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju odredbe članka 106 . i članka 97 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske te
9.13
#200048141,doc#297401,2010_04_41_1062.html <p> ( 1 ) Ako se za pojedine skupine hrane za posebne prehrambene potrebe , na temelju novih ili ponovne procjene postojećih podataka utvrde razlozi da određena hrana za posebne prehrambene potrebe
9.13
#203243678,doc#298930,2011_10_117_2274.html policijskih uprava na poslovima osiguranja i zaštite državne granice te kontrole riječne plovidbe ; na temelju prosudbi organizira i neposredno provodi poslove osiguranja i zaštite državne granice ; sudjeluje u utvrđivanju
9.13
#172279531,doc#281996,2006_03_31_793.html prvoga idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#162158028,doc#275690,2004_12_189_3243.html sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><div> Vlada Republike Hrvatske </head><p> 3243 </p><p> Na temelju članka 40.a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004 . godinu ( »
9.13
#161119277,doc#275286,2004_11_164_2905.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#151560473,doc#269424,2002_12_150_2460.html ovog Pravilnika obavlja nadležni veterinarski inspektor , odnosno ovlašteni veterinar nadležne veterinarske organizacije , na temelju članka 141 . Zakona o veterinarstvu . </p><p> II . PREGLED UZGOJENIH NOJEVA </p><p> Članak 3 . </p>
8.32
#129916726,doc#250768,1993_04_36_672.html svojim strategijama financiranja i poslovanja . Osim toga , banka može objaviti grupirana dospijeća na temelju prestalog razdoblja do idućeg datuma , kad mogu biti promijenjene kamatne stope , kako bi
8.32
#206372462,doc#300349,2011_03_30_659.html opisane u točki 3.1 . obrazloženja ovog rješenja , utvrdilo da su ispunjeni uvjeti na temelju kojih se HBOR-u može odobriti produljenje roka primjene Programa kreditiranja obrtnih sredstava – Model »
9.13
#162230242,doc#275739,2004_02_20_558.html bi Ustavni sud bio nadležan pružiti ustavnosudsku zaštitu . </p><p> 4 . Slijedom iznijetoga , na temelju članka 72 . u svezi s člankom 62 . Ustavnog zakona , riješeno je kao
9.13
#196202792,doc#295131,2009_07_91_2293.html navigatora . </p><p> Prvu kategoriju spremnosti stječe tehničar-letač koji ima najmanje četiri godine letačke službe na temelju položenog ispita za prvu kategoriju spremnosti u skladu s programom izobrazbe za tehničara letača . </p>
9.13
#157357705,doc#273077,2003_02_25_362.html <p> Članak 54 . </p><p> ( 1 ) Od mjesečno ukupno prikupljenih sredstava na ime pristojbe na temelju članka 53 . ovoga Zakona HRT je obvezan 3 % uplatiti Fondu za poticanje pluralizma
9.13
#140956404,doc#261013,1998_01_6_82.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#170396719,doc#280976,2006_11_125_2772.html uvjetima koji su propisani Zakonom , odredbama ovoga Pravilnika i odredbama drugih propisa donesenih na temelju Zakona . ( 2 ) Djelatnosti s rendgenskim uređajima , akceleratorima i drugim uređajima koji
9.13
#124549660,doc#244547,1990_04_17_318.html r . </B> </P> <head> REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA </head> <P> Republička izborna komisija Socijalističke Republike Hrvatske na temelju člana 19 . stava 1 . točke 4 . Zakona o izboru i opozivu odbornika
8.78
#189463821,doc#292078,2009_09_115_2869.html u zračnom prometu neovisno o tome gdje su stekli svjedodžbu . </p><p> ( 15 ) Na temelju provedenih analiza sigurnosnih aspekata , državama članicama treba omogućiti imenovanje jednog ili više pružatelja meteoroloških
9.13
#158120573,doc#273532,2003_04_63_751.html dana –––––––––––––––– 200––––––– . </p><p> PREDSJEDNIK KOMISIJE MINISTAR </p><p> _ _______________________ _ _______________ </div></p><head><p/><div> ministarstvo zdravstva </head><p> 751 </p><p> Na temelju članka 71 . stavka 3 . Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima ( » Narodne
7.97
#212052147,doc#303281,2012_02_26_661.html , odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji . </p><p> VII . Ova Odluka objavljuje se u
#215232843,doc#304773,2012_08_89_2024.html ili okvirnog sporazuma . </p><p> ( 2 ) U slučaju ugovora o javnoj nabavi sklopljenih na temelju okvirnog sporazuma , naručitelj nije obvezan poslati na objavljivanje obavijest o sklopljenim ugovorima u području
#28064447,doc#50056,na185_k08 sportskome društvu HDZ-ovih kriminalaca . Kod svetoga Petra nemaju nikakvih izgleda oni koji su na temelju devetogodišnjega iskustva zaključili da poglavarov klub Croatia - zajedno s hajdučijom koja ga vodi -
7.97
#168291242,doc#279711,2005_05_66_1294.html Stjepan Mesić </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1294 </b> </p><p> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sustavu državne uprave (
9.13
#201878889,doc#298227,2010_07_83_2370.html i 14 . ovoga Pravilnika . </p><p> Odabiranje arhivskoga i izlučivanje registraturnog gradiva obavlja se na temelju Pravilnika o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva ( » Narodne novine «
8.78
#131587031,doc#252758,1994_05_41_740.html odredaba st 1 . i 2 ove točke , ako se postupno carini roba na temelju članka 4 . Zakona o Carinskoj tarifi , koja je nedjeljiva po količini , šifarsko
9.13
#177104165,doc#284979,2007_02_18_746.html , v . r . </p><head> Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga </head><p> <b> 746 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#162452918,doc#275993,2004_03_28_798.html o naknadi štete ovršna je isprava . </p><p> Štetnik može štetu nadoknaditi uskratom od plaće na temelju pismene izjave koja će se proslijediti nadležnoj financijskoj službi . </p><p> Članak 22 . </p><p> Ako štetnik
9.13
#126548749,doc#246764,1991_10_53_1315.html <B> Ivan Vekić , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , a u svezi s člancima 6 . i
9.13
#181357686,doc#287496,2008_01_1_32.html . stavku 3 . Zakona o normizaciji , ostaju na snazi provedbeni propisi doneseni na temelju Zakona o standardizaciji , ukoliko nisu u suprotnosti s odredbama Zakona o normizaciji . 6
9.13
#193584057,doc#293814,2009_04_42_979.html . studenoga 2005 . te na sjednici 18 . listopada 2007 . , a na temelju odredbe članka 65 . Statuta Grada Rovinja ( » Službeni glasnik Grada Rovinja « broj
9.13
#202967177,doc#298782,2011_09_109_2146.html društva predstavljaju udio do 25 % , Agencija . </p><p> Članak 6 . </p><p> Agencija će na temelju zakona kojim se uređuje javna nabava , za poslove procjene vrijednosti dionica i poslovnih udjela
9.13
#198367472,doc#296478,2010_12_145_3669.html Republika Hrvatska , a koje je Republika Hrvatska stekla od Hrvatskog fonda za privatizaciju na temelju ovoga Zakona . </p><p> Početak rada Agencije </p><p> Članak 55 . </p><p> ( 1 ) Agencija počinje s
9.13
#204614608,doc#299477,2011_12_139_2805.html iz članstva ZSE , a najduže 6 mjeseci od dana donošenja ovog rješenja . </p><p> Na temelju odredbe članka 262 . stavak 6 . Zakona , a u cilju zaštite interesa klijenata
9.13
#183166641,doc#288709,2008_12_143_3964.html ispitnog povjerenstva </p><p> _ ________________________ </p><p> Obrazac 2 </p><p> Grb Republike Hrvatske </p><p> REPUBLIKA HRVATSKA </p><p> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> Na temelju članka 21 . Pravilnika o uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom , poslova nadzora i
9.13
#50765581,doc#90784,vj20010908gl06 ne pitajući djecu ništa . </p><p> Što to djecu čini nesretnom ? Preliminarni rezultati , na temelju novinskog izvještaja , navode nekoliko razloga : zlostavljanje , neimaština , nesigurnost na ulici ,
9.13
#205909284,doc#300124,2011_02_22_465.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 465 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#201482542,doc#298040,2010_06_73_2180.html <p> IZ REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR . 02/10 </p><p> Lista zaštićenih kulturnih dobara </p><p> I </p><p> Na temelju članka 16 . Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( » Narodne novine «
9.13
#215708312,doc#305113,2013_01_13_197.html ( dalje : Ugovor ) uređuju se prava i obveze radnika iz rada i na temelju rada , zaposlenih u Odašiljačima i vezama kao i prava i obveze Poslodavca sukladno zakonu
#155525809,doc#271859,2003_09_142_2077.html <p> Predsjednik <b> Ivica Račan , </b> v . r . </p><head><p/><div> Vlada Republike Hrvatske </head><p> 2077 </p><p> Na temelju članka 45 . stavka 1 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( » Narodne novine «
9.13
#17873544,doc#35756,gs20041121os35992 dotrajalih ) novima . Velik dio rekonstrukcije obavljat će se planski , ne samo na temelju GUP-a nego i detaljnih planova uređenja užih područja . Djelomice je tako i zbog činjenice
8.78
#131585665,doc#252758,1994_05_41_740.html 3 . Carinskog zakona , u šifarsko polje rubrike 21 upisuje se broj ugovora na temelju kojega je uvezena neodgovarajuća roba . </p><p> Ako se carini roba koja se šalje bez plaćanja
9.13
#178032305,doc#285470,2007_04_36_1178.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1178 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#138268679,doc#259232,1997_06_66_1128.html FONDOVI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA , SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA I INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 1 . Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog
9.13
#127348561,doc#247899,1992_05_27_664.html za automatsku obradu podataka . </p><p> Članak 6 . </p><p> Jedinstveni matični broj građana određuje se na temelju podetaka iz matične knjige rođenih i knjige državljana . </p><p> Matični broj stranaca određuje se na
8.32
#136128610,doc#257396,1996_10_91_1596.html 1 ) Strane fizičke i pravne osobe mogu , pod pretpostavkom uzajamnosti , stjecati na temelju nasljeđivanja vlasništvo nekretnina na području Republike Hrvatske . </p><p> ( 2 ) Strane fizičke i pravne
9.13
#198215159,doc#296397,2010_12_142_3616.html ) predstavničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog , jednakog i općega biračkog prava . </p><p> ( . .. ) « </p><p> 11.1 .
9.13
#211595540,doc#303032,2012_02_15_433.html postupilo tuženo tijelo kad je nakon pribavljene dokumenatacije kao i provedene javne rasprave , na temelju savjesne ocijene svih priloženih dokaza donijelo pobijano rješenje . </p><p> Prigovori tužitelja iznijeti u tužbi nisu
#194564786,doc#294300,2009_06_65_1454.html 31 . </p><p> ( 1 ) Korisnik goriva u javnom prijevozu i javni sektor izrađuje na temelju vlastite evidencije izvješće o ispunjenju obveze iz članka 30 . ovoga Zakona koje sadrži podatke
9.13
#74176013,doc#137432,vj20030901st03 . </p><p> Gubljenje vremena </p><p> na nevažnu odluku </p><p> Uvođenjem novog sustava financiranja u kojem će , na temelju povećanog proračuna za visoko obrazovanje , biti pokrivene stvarne cijene programa pojedinih studija , polemike
9.13
#215865844,doc#305198,2013_02_16_264.html pravnoj osobi manji od 20 % , a stečen je s namjerom da , na temelju trajne povezanosti s tom pravnom osobom , omogući utjecaj na njezino poslovanje . </p><p> 19 .
#186607345,doc#290732,2008_05_62_2098.html Ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa daje suglasnost na obračunate uputnice . Nalog za plaćanje na temelju projekta i obračunatih uputnicama daje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa . ( 4 ) Uredi
9.13
#206709935,doc#300540,2011_03_36_827.html četiri ( 24 ) sata prije leta . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 827 </p><p> Na temelju članka 107 . stavka 4 . i stavka 6 . Zakona o oružju ( »
#183863804,doc#288955,2008_12_154_4203.html , </p><p> d ) cijenu za najam i planirano trajanje najma . </p><p> ( 29 ) Na temelju odluke iz stavka 27 . ovoga članka , infrastrukturni operator sklapa ugovor o pristupu i
9.13
#130375752,doc#251596,1993_07_71_1477.html . S . a ujedno i korisnik zemljišne čestice . To je utvrđeno i na temelju iskaza podnositeljice ustavne tužbe iz kojeg iskaza proizlazi da nakon rušenja kuglane ( što ju
9.13
#208396441,doc#301321,2011_06_72_1529.html pojam uključuje situaciju u kojoj samo jedan sudionik sporazuma proizvodi i distribuira ugovorne proizvode na temelju isključive licencije koju su tom sudioniku dodijelili drugi sudionici sporazuma . </p><p> ( 5 ) Specijalizacija
#25134494,doc#48816,na144_20 - tako da su njegovi suradnici bili uvjereni da je pripadnik masonske lože . Na temelju tih sumnji gestapovci su zaključili da je vrlo blizak Englezima i zbog toga je Milo
8.32
#138375697,doc#259315,1997_07_71_1242.html <P> - utvrđuje prijedlog poslovnika , pravilnika o unutarnjem redu i drugih akata koje na temelju zakona i ovog poslovnika donosi pučki pravobranitelj , </P> <P> - razmatra pitanja od značaja
9.13
#189088509,doc#291879,2009_09_104_2669.html propisi nisu u suprotnosti s ovim Pravilnikom , Zakonom i propisima koji su doneseni na temelju tog Zakona . </p><p> ( 3 ) Ne smije se zabraniti , ograničiti ili spriječiti stavljanje
9.13
#128961516,doc#249983,1993_11_107_2064.html,H3 <head> Pravilnika o obrascima državnih matica , registru , izvacima i potvrdama koje se izdaju na temelju državnih matica </head> <P> U Pravilniku o obrascima državnih matica , registru , izvacima i potvrdama
9.13
#183537180,doc#288886,2008_12_150_4098.html zdravstvenu zaštitu iz obveznoga zdravstvenog osiguranja u opsegu utvrđenom ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona obuhvaća pravo na : </p><p> 1 . primarnu zdravstvenu zaštitu , </p><p> 2 . specijalističko-konzilijarnu
9.13
#214576044,doc#304442,2012_07_73_1686.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1686 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#197199717,doc#295804,2010_01_12_263.html Đuro Popijač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 263 </p><p> Na temelju članka 47 . stavka 4 . Zakona o obrtu ( » Narodne novine « br
9.13
#16072519,doc#31710,gs20040623sb31732 20.000 kuna jednokratne naknade kao inicijalna sredstva za otvaranje nekog obrta , ali također na temelju njihova zahtjeva i programa rada . Ako branitelj već ima otvoren obrt , postoji i
9.13
#146528681,doc#265351,2000_04_42_997.html . </P> <P> 4 . Ustavna tužba je osnovana . </P> <P> 5 . Na temelju analize osporene presude Upravnog suda Republike Hrvatske , postupaka i rješenja koja su prethodila ,
9.13
#185676344,doc#290128,2008_04_45_1542.html , 40/07 . , 117/07 . , 11/08 . i 21/08 . ) u glavi : » II OPĆI UVJETI UGOVORA ZA SVE RAZINE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI « točka : " 9 . Administrativna pristojba " i članak 10 . , brišu se . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ove Izmjene Općih uvjeta objavljuju se u » Narodnim novinama« . Klasa : 025-04/08-01/78 Urbroj : 338-01-01-08-1 Zagreb , 9 . travnja 2008 . </p><p> Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje <b> prim . Stjepan Bačić , dr . med . </b> , v . r . </p><head> REKTORSKI ZBOR </head><p> <b> 1542 </b> </p><p> Na temelju članka 7 . Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( » Narodne novine « , broj 107/2007 ) , Rektorski zbor donosi </p><head> POPIS </head><head> AKADEMSKIH NAZIVA I AKADEMSKIH STUPNJEVA TE NJIHOVIH KRATICA </head><p><table><tr> <b> <font size="2"> NAZIV VISOKOG UČILIŠTA </font> </b> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <b> <font size="2"> NAZIV STUDIJSKOG PROGRAMA </font> </b> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <b> <font size="2"> RAZINA STUDIJA </font> </b> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <b> <font size="2"> BROJ ECTS </font> </b> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <b> <font size="2"> TRAJANJE </font> </b> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <b> <font size="2"> AKADEMSKI NAZIV / AKADEMSKI STUPANJ </font> </b> </p><p> <font size="2"> </font> </p><p> <b> <font size="2"> KRATICA </font> </b> </p><p> <font size="2"> </font> </tr></p><p><tr> <b> 1 . PRIRODNE ZNANOSTI </b> </tr></p><p><tr> <b>
6.57
#69570977,doc#128474,vj20030402un05 posmrtni ostaci 610 osoba . Identificirane su 483 žrtve . </p><p> Kako neslužbeno saznajemo , na temelju iskaza svjedoka koji su ukazali na mjesta grobnica , poznat je i identitet četiriju žrtava
9.13
#165954544,doc#278432,2005_12_150_2897.html ( OTC ) , </p><p> 6 . novčanih sredstava , te </p><p> 7 . instrumenata izdanih na temelju plemenitih metala i drugih robnih burzi . </p><p><i> Ograničenja ulaganja </i></p><p> Članak 137 . </p><p> ( 1 )
9.13
#172932804,doc#282450,2006_05_51_1236.html d.d . zatvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom za ulaganje u nekretnine i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima JADRAN INVEST d.o.o . Zagreb , Savska
9.13
#215739561,doc#305115,2013_01_13_199.html domaćih sudova da u postupku u kojem ispituju zahtjev za izmjenu pravomoćne sudske odluke na temelju odluke Europskog suda u kojoj je utvrđena povreda Konvencije ocijene je li taj zahtjev osnovan
#132344702,doc#253649,1994_02_9_162.html <B> Stjepan Mesić , v . r . </B> </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske i članka 15 . Zakona o
9.13
#16855803,doc#33406,gs20040829sb33514 <p> " Iako smo anketirali učenike i roditelje koja zanimanja žele imati u školi i na temelju toga formirali ponudu , te uzeli u obzir i stvarnu situaciju u gospodarstvu i vodili
9.13
#174848419,doc#283590,2006_09_98_2258.html sve tražene i potrebne elemente za ostvarenje projekta . Javni partner mora procijeniti ponude na temelju prethodno navedenih kriterija dodjele . Od ponuditelja , koji je podnio financijski najpovoljniju ponudu ,
9.13
#205895586,doc#300107,2011_02_21_431.html . </p><p> Član Uprave Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 431 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#153372334,doc#270714,2002_07_84_1391.html depozitaru da u ime i za račun dioničara uputi garantu pisani poziv za plaćanje na temelju izdane bankarske garancije te potpis dioničara . </p><p> Članak 21 . </p><p> ( 1 ) Ako se
9.13
#205259618,doc#299858,2011_12_152_3144.html 2 . </p><p> ( 3 ) Tajni član nema posebnih prava koja članu društva pripadaju na temelju članka 84 . ovoga Zakona . </p><p> ( 4 ) Prava tajnoga člana iz stavka 1
9.13
#164474891,doc#277720,2005_10_121_2267.html prijašnje stanje neosnovanim , taj je prijedlog odbijen , dok je ustavna tužba , na temelju članka 64 . Ustavnog zakona , odbačena kao nepravodobna . </p><p> 6 . Objava ovog rješenja
9.13
#146424738,doc#265235,2000_04_39_895.html slučaju ustavnu tužbu ) . No to pretpostavlja da natječajni spisi sadrže jasne razloge na temelju kojih je odluka donijeta . <P> Ovo se posebno odnosi na slučajeve u kojima se
9.13
#167214671,doc#279076,2005_03_38_761.html </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 761 </b> </p><p> Na temelju članka 21 . stavka 2 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( » Narodne novine «
9.13
#188486698,doc#291620,2008_08_92_2920.html stavka 1 . ove točke i lokacijsku dozvolu iz stavka 2 . ove točke neće se potpisati ugovor o koncesiji iz točke VII . ove Odluke , te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom . </p><p> IX . </p><p> Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . Klasa : 934-01/07-01/06 Urbroj : 5030116-08-3 Zagreb , 31 . srpnja 2008 . </p><p> Potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji , branitelja i međugeneracijske solidarnosti <b> Jadranka Kosor , dipl . iur . </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2920 </b> </p><p> Na temelju članka 35 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( » Narodne novine « , br . 158/2003 i 141/2006 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31 . srpnja 2008 . godine donijela </p><head> ODLUKU </head><head> O DAVANJU SUGLASNOSTI NA DAVANJE U POTKONCESIJU DIJELA POMORSKOG DOBRA LUKE POSEBNE NAMJENE – BRODOGRADILIŠTA KRALJEVICA </head><p> I . </p><p> Daje se suglasnost na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra luke posebne namjene – Brodogradilišta Kraljevica , danog u koncesiju društvu Brodogradilište Kraljevica d.d . , Kraljevica , temeljem Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilišta Kraljevica
6.92
#202931471,doc#298747,2011_09_104_2115.html broj 140/05 , 35/08 ) objavljuje </p><p> POPIS SORTI </p><p> BRISANIH IZ SORTNE LISTE REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> Na temelju odredbi članka 63 . i 64 . Zakona o sjemenu , sadnom materijalu i priznavanju
7.97
#182646831,doc#288463,2008_11_131_3768.html , dakle , legitimno očekivati da će sud , u kaznenom postupku , započetom na temelju njegove optužnice ( k tome , nakon preliminarne ocjene osnovanosti te optužnice ) u razumnom
9.13
#210690482,doc#302418,2012_11_121_2614.html REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> Predsjednica Vijeća Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2614 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 10 . , 11 . i 12
#169397264,doc#280329,2005_08_98_1921.html <p> 28 . datum zaprimanja prijave </p><p> 29 . datum početka osiguranja u obveznom mirovinskom </p><p> osiguranju na temelju individualne kapitalizirane štednje </p><p> 30 . ugovor o radu na neodređeno ili određeno vrijeme </p><p> ( 2
9.13
#168179515,doc#279602,2005_05_64_1223.html Željko Rohatinski </b> , v . . r. </div></p><head><p/><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1223 </b> </p><p> Na temelju članka 39 . stavka 2 . pod i ) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (
9.13
#141997916,doc#261977,1999_11_113_1837.html ( želudac ) </TD> <TD> <P> 25 </P> </TD> </TR> </TABLE> b ) Izračunato na temelju mjerenja na osi rotacije u vodenom fantomu , 15 cm duljine i promjerom 16 cm
7.97
#133536939,doc#254815,1995_07_47_969.html <p> <b> dr . Pero Jurković </b> , v . r . </p><head> NARODNA BANKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 36 . stavak 1 . i članka 67 . stavak 1 . točka 17
9.13
#129997135,doc#250903,1993_05_46_810.html <p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog
9.13
#202360663,doc#298449,2010_07_91_2569.html . </p><p> ( 4 ) Probacijska mjera ili alternativna sankcija izrečena odlukom domaćeg suda donesenom na temelju stavka 1.-3 . ovog članka neće se izvršiti ako nadležno tijelo iz članka 114 .
8.32
#56042198,doc#101748,vj20020214un04 financija i znanosti za fakultetski novac </head><p> <b> ZAGREB , 13 . veljače </b> - Na temelju mišljenja pravnika da je Zakon o sanaciji studentskih centara u Osijeku i Zagrebu protuustavan ,
9.13
#172934844,doc#282458,2006_05_51_1224.html iur </b> . , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1224 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204299654,doc#299289,2011_11_130_2601.html . </p><p> U provedbi inspekcijskog nadzora , u slučaju povrede ovoga Zakona i/ili propisa donesenih na temelju njega , inspektor ima pravo i obvezu nadziranoj osobi rješenjem narediti mjere s rokom izvršenja
9.13
#166025685,doc#278450,2005_12_151_2920.html odbije zahtjev za suglasnost za pripajanje ili spajanje , odnosno zabrani pripajanje ili spajanje na temelju zakona koji uređuje kontrolu konkurencije . </p><p> ( 3 ) Ako će nova pravna osoba koja
9.13
#162934718,doc#276280,2004_04_42_996.html Ustavom . </p><p> Slijedom navedenog , Ustavni sud , tijekom postupka pružanja ustavnosudske zaštite , na temelju činjeničnog stanja utvrđenog u postupku iz kojeg je proizašla osporavana odluka i unutar zahtjeva istaknutog
9.13
#196276039,doc#295175,2009_07_92_2319.html navesti . </p><p> Obrazac II.b </p><p> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO ODJEL ZA KAZNENE EVIDENCIJE </p><p> Na temelju čl . 86 . st . 7 . Kaznenog zakona i čl . 9 .
9.13
#148940940,doc#267412,2001_05_43_715.html , odnosno veleučilišnim matičnim knjižnicama ; </p><p> - izrađuje analize stanja knjižnica u Republici Hrvatskoj na temelju redovitih godišnjih izvještaja i podataka koje dostavljaju županijske i sveučilišne , odnosno veleučilišne matične knjižnice
9.13
#191737225,doc#292930,2009_02_15_329.html po fer vrijednosti od 4.881,25 kuna po dionici što iznosi ukupno 3.265,56 kuna . </p><p> Na temelju procjene fer vrijednosti omjer zamjene povlaštenih dionica bit će 1 : 0,550 , odnosno u
8.32
#193996895,doc#294014,2009_04_51_1206.html zakona , pa je dopuna ustavne tužbe nepravodobna . </p><p> 9 . Slijedom navedenog , na temelju odredaba članaka 29 . , 73 . i 75 . Ustavnog zakona , Ustavni sud
9.13
#166258594,doc#278506,2005_12_154_2986.html ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE </p><p> 1 . Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje </p><p> Obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje plaćaju
9.13
#169159830,doc#280243,2005_07_91_1827.html svjedodžbe o osposobljenosti ili dopunskoj osposobljenosti ; </p><p> 2 . pomorac stjekne svjedodžbu o osposobljenosti na temelju krivotvorenih ili neistinitih isprava potrebnih za stjecanje svjedodž­be o osposobljenosti ; </p><p> 3 . je pomorac
8.32
#166966138,doc#278936,2005_03_32_621.html pogledu toleriranja njegovog sudjelovanja u radu Gradskog vijeća nije mjerodavna niti se rješenje donosi na temelju bilo čije krivnje u tom smislu kako to tužbom insinuira tužitelj . Sama činjenica da
9.13
#138913887,doc#259589,1997_09_93_1464.html . Franjo Tuđman , </B> v . r . </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#206092208,doc#300205,2011_02_25_545.html 56 . stavkom 1 . Ustavnog zakona . </p><p> 8 . Zbog izloženih razloga , na temelju članka 61 . u vezi s člankom 56 . stavkom 1 . Ustavnog zakona ,
9.13
#177857734,doc#285357,2007_03_31_1054.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1054 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#29443224,doc#50662,na211_37 li pokazati svoju putovnicu i biti naknadno upisani u birački popis ili će glasovati na temelju toga što će njihovo ime već biti upisano u odgovarajući birački popis , a putovnica
9.13
#192149840,doc#293133,2009_12_155_3829.html dokaz o uplati predočiti Davatelju koncesije pri potpisu ugovora o koncesiji . </p><p> VI . </p><p> Na temelju ove Odluke , sukladno članku 146 . stavku 4 . Zakona o vodama , Ministarstvo
9.13
#193855444,doc#293922,2009_04_48_1112.html investicijsko društvo ; </p><p> 3 . osiguravajuće društvo obaviješteno je o zalogu ili vinkulaciji te na temelju toga ne smije vršiti isplate temeljem ugovora o osiguranju , bez suglasnosti investicijskog društva ; </p>
8.32
#194691302,doc#294411,2009_06_66_1582.html . 136/08 ; u daljnjem tekstu : Pravilnik ) propisano je izdavanje pojedinačne dozvole na temelju javnog poziva ili javnog natječaja , dok je sukladno članku 44 . st . 1
9.13
#103695518,doc#197247,vj20071222crn02 su ostali optuženici ključeve preuzeli . To je , pojasnio je sudac , utvrđeno na temelju Wagnerovog iskaza kojeg je dao tijekom istrage . </p> </div1> Mihaela Zagoršćak <head> Devet banaka oštetili za
8.32
#197771834,doc#296173,2010_11_130_3399.html vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom ne stječe , odnosno gubi pravo na invalidsku mirovinu ostvarenu na temelju te invalidnosti s prvim danom idućega mjeseca od mjeseca u kojem je presuda donesena u
9.13
#148298751,doc#266859,2001_02_12_222.html . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Članak 44 . </p><p> Propise za donošenje kojih je ovlašten na temelju ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od tri mjeseca od dana njegova stupanja na
9.13
#192352945,doc#293237,2009_02_16_344.html ustavnih i konvencijskih prava navedenih u ustavnoj tužbi . </p><p> 8 . Slijedom navedenoga , na temelju članaka 74 . i 76 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u točki I
9.13
#169405978,doc#280330,2005_08_98_1922.html glasi : </p><p> » rekapitulacija osnovica za obračun doprinosa za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti napravljen od strane obveznika« . </p><p> Točka 12 . mijenja se i glasi : </p>
9.13
#130371671,doc#251592,1993_07_71_1473.html . </p><p> Članak 3 . </p><p> Mjesečni izvještaj iz članka 1 . ovog Pravilnika sastavlja se na temelju podataka iz evidencije koju su obvezni voditi porezni obveznici , posebnog poreza na kavu na
9.13
#178593738,doc#285853,2007_05_45_1503.html POSTUPKA </p><p> Prema članku 117 . stavku 3 . Ustava Republike Hrvatske , sudovi sude na temelju Ustava i zakona . Člankom 212 . Zakona o parničnom postupku ( » Narodne novine
9.13
#45918157,doc#81151,vj20010402vp02 iz Beča izveo na uzorku od 16.000 ispitanika , državljana članica EU-a , izabranih na temelju pouzdanih znanstvenih metoda . Prema tim rezultatima , Nijemci nisu , ipak , najveći "
9.13
#215047717,doc#304681,2012_07_84_1942.html na temelju osiguranja i druge naknade </p><p> 2.000.000 </p><p> 390.265.751 </p><p> 19.513,29 </tr></p><p><tr> 371 </p><p> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja </p><p> 2.000.000 </p><p> 390.265.751 </p><p> 19.513,29 </tr></p><p><tr> 3711 </p><p> Naknade građanima i kućanstvima u novcu </p><p> 390.265.751 </tr></p><p><tr> 38 </p><p> Ostali rashodi </p>
#205793288,doc#300083,2011_01_2_32.html obavljanja druge djelatnosti , prema godišnjoj osnovici , </tr></p><p><tr> – 2232 </p><p> Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje – za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima , </tr></p>
9.13
#144644075,doc#263614,1999_07_78_1403.html . Franjo Tuđman , </B> v . r . </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 99 . Ustava Republike Hrvatske i članka 24 . stavka 3 . Zakona o
9.13
#176207113,doc#284421,2007_11_120_3503.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3503 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#206589852,doc#300475,2011_03_34_786.html hrvatskih prijavljenih tijela i identifikacijskih brojeva koje im je dodijelila Europska komisija , a na temelju popisa koji vodi Europska komisija . </p><p> ( 2 ) Tijelo koje provodi prijavljivanje dostavlja središnjem
#204855303,doc#299648,2011_12_145_2954.html . </p><p> 10 . SUKLADNOST PROIZVODNJE </p><p> 10.1 . Sigurnosna stakla kojima je dodijeljena homologacija tipa na temelju ovog i sljedećih Priloga moraju se izraditi na način da se pridržavaju homologiranog tipa i
9.13
#141325688,doc#261474,1998_06_81_1127.html . Franjo Tuđman </B> , v . r . </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#180388890,doc#286906,2007_07_77_2425.html Odjel pedijatrije </p><p> Nabava traka za mjerenje šećera </p><p> 50.000,00 </tr></p><p><tr> SVEUKUPNO </p><p> 1.500.000,00 </div></tr></table></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 2425 </p><p> Na temelju članka 38 . stavka 2 . Zakona o tržištu plina ( » Narodne novine «
9.13
#183704237,doc#288928,2008_12_152_4149.html samo uz nerazmjerne poteškoće ili troškove . </p><p> ( 4 ) Osobni podaci prikupljeni isključivo na temelju utvrđivanja istovjetnosti , tjelesnog pregleda ili molekularno-genetske analize mogu se nakon kaznenog postupka , sukladno
8.32
#190216308,doc#292398,2009_10_128_3150.html tijela jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3150 </p><p> Na temelju članka 20 . Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( » Narodne novine « ,
9.13
#143979541,doc#263219,1999_05_54_1029.html liniji . </P> <P> 11 . Dopusnica za međužupanijski posebni linijski prijevoz je isprava na temelju koje se dopušta obavljanje prijevoza putnika na liniji posebnog međužupanijskog linijskog prijevoza na području dviju
9.13
#52545496,doc#94491,vj20011102un03 će stranog slučaja preispitati postoji li reciprocitet sa zemljom odakle dolazi zahtjev . Tek na temelju toga davala bi se suglasnost za kupnju nekretnina . </p> Marinko Petković <head> Brojna izaslanstva položila vijence </head>
9.13
#127141746,doc#247635,1992_03_18_419.html <p> <b> dr . Ante Čičin-Šain , v . r . </b> </p><head><p/> NARODNA BANKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 12 . i članka 67 . stavka 1 . točke 7 . Uredbe o
9.13
#211383168,doc#302887,2012_12_144_3082.html Zakon o izmjenama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3082 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#154586626,doc#271403,2003_01_12_157.html , dr . med </b> . , v . r . </div></p><head><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </head><p> 157 </p><p> Na temelju članka 24 . Uredbe o računovodstvu proračuna ( » Narodne novine « , broj 96/94
9.13
#204655154,doc#299529,2011_12_141_2835.html 2011 . </p><p> Ministar Tomislav Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2835 </p><p> Na temelju članka 46 . stavka 3 . Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila
9.13
#182900206,doc#288597,2008_12_139_3922.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3922 </p><p> Na temelju članka 98 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 51/01 , 58/06
9.13
#181179743,doc#287407,2007_09_96_2855.html . r . </p><head> MINISTARSTVO MORA , TURIZMA , PROMETA I RAZVITKA </head><p> <b> 2855 </b> </p><p> Na temelju članka 164 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , broj 132/98
9.13
#175426329,doc#284050,2007_10_109_3176.html <b> Ivan Mikšić </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 3176 </b> </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLOVIDBI I
9.13
#192437883,doc#293318,2009_02_18_379.html r . </div></p><div> <big> <big> <big> <b> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </b> </big> </big> </big> </div><p><div> 379 </p><p> Na temelju članka 23 . stavaka 1 . i 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske (
9.13
#126076812,doc#246384,1991_07_36_1006.html obveznik - fizička osoba koji obavlja trgovinsku ili ugostiteljsku djelatnost , utvrđuje naplaćenu realizaciju na temelju podataka iz knjige obračuna poreza na promet tako što od ukupnog zaduženja ( vrijednost zaliha
9.13
#167148470,doc#279031,2005_03_35_707.html . </p><p> ( 1 ) Ugostitelj je dužan turističkoj agenciji isplatiti proviziju na promet ostvaren na temelju ugovora o raspolaganju ugostiteljskim smještajem . </p><p> ( 2 ) Provizija se određuje u postotku od
9.13
#154864045,doc#271592,2003_08_126_1859.html Žuvanić </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I VEZA </head><p> 1859 </div></p><p> Na temelju članka 61 . stavka 5 . Zakona o javnim cestama ( » Narodne novine «
9.13
#189232544,doc#292011,2009_01_11_242.html nije nađeno . Nastavljamo s potragom . </p><p> NN </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </p><p> 242 </p><p> Na temelju članka 43 . Zakona o službenoj statistici ( NN , br . 103/03 . )
9.13
#181749528,doc#287884,2008_09_111_3250.html RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </head><p> <b> 3250 </b> </p><p> Ministarstvo poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja na temelju članka 81 . stavka 3 . Zakona o vinu ( » Narodne novine « 96/03
9.13
#135724947,doc#257048,1996_08_65_1276.html ) Za korištenje na temelju postojećeg korištenja pro - cjenjuje se po tržišnoj vrijednosti na temelju oče - kivane upotrebe . </P> <P> ( ii ) Ako se koriste u druge
8.32
#142556250,doc#262338,1999_12_142_2161.html pregledava član ispitne komisije - ispitivač za određeni dio majstorskog ispita i predlaže uspjeh na temelju broja dobivenih bodova . " . <P> Članak 10 . <P> U članku 33 .
9.13
#181160686,doc#287368,2007_09_94_2826.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2826 </b> </p><p> Na temelju članka 8 . , a u svezi s člankom 4 . stavkom 1 . točkom
9.13
#167505481,doc#279156,2005_04_43_829.html pismenom obliku zatražuje nadopunu medicinske dokumentacije od odgovarajuće službe ili medicinske ustanove , a na temelju mišljenja liječničkog povjerenstva . Tajnik liječničkog povjerenstva osobito vodi brigu da se liječničko povjerenstvo u
8.32
#192714010,doc#293453,2009_02_26_570.html eksplozivnih tvari dužna je : </p><p> 1 . Izraditi Elaborat o skladištenju eksplozivnih tvari , na temelju ovog Pravilnika , koji obuhvaća vrste i količine eksplozivnih tvari , način skladištenja i rada
9.13
#183574288,doc#288898,2008_12_151_4135.html iur . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 4135 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#204702300,doc#299549,2011_12_142_2855.html Popis robe vojne namjene ) Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ili one čija je dostava , prodaja , prijenos , izvoz ili uvoz zabranjen
8.98
#130646576,doc#251869,1993_10_88_1735.html <p> <b> mr . Pero Jurković , v . r . </b> </p><head><p/> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </head><p> Na temelju članka 19 . Pravilnika o Sudu časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ( " Narodne novine
9.13
#172566624,doc#282197,2006_04_41_990.html Ivan Šuker </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA NARODNA BANKA </head><p> <b> 990 </b> </p><p> Na temelju članka 39 . stavka 2 . pod i ) Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (
9.13
#187456570,doc#291238,2008_07_78_2575.html imaju pravo na naknadu putnih troškova . 8 . Zbog izloženih razloga , a na temelju odredbe članka 43 . Ustavnog zakona , doneseno je rješenje kao u izreci ( točka
9.13
#126911753,doc#247347,1991_12_73_1903.html papira , te iznimno - najdalje do kraja I . tromjesečja 1992 . godine na temelju određenih isprava o danim kreditima za kreditiranje izvoza i proizvodnje za izvoz te proizvodnje i
9.13
#212596263,doc#303397,2012_03_32_764.html vrijednosti robe . Prikuplja obavijesti za izradu baze podataka o carinskoj vrijednosti robe utvrđene na temelju transakcijske vrijednosti . Utvrđuje carinsku vrijednost za određenu robu u složenijim slučajevima , te daje
#188046702,doc#291483,2008_07_87_2791.html PRORAČUNA Članak 53 . </p><p> ( 1 ) Plaćanje predujma moguće je samo iznimno , na temelju suglasnosti ministra financija , odnosno predsjednika poglavarstva . ( 2 ) Iznimno , proračunski korisnik
9.13
#211177840,doc#302718,2012_12_137_2923.html . – sada e-Radio d.o.o . V . Gorica najpovoljnija . </p><p> Slijedom iznesenog , na temelju odredbe članka 62 . Zakona o elektroničkim medijima , članka 150 . Zakona o općem
#186006382,doc#290261,2008_04_50_1653.html <p> U Odbor za gospodarstvo Hrvatskoga sabora biraju se : <i> za predsjednika </i> prof . dr . sc . DRAGAN KOVAČEVIĆ , <i> za potpredsjednika </i> ZLATKO HORVAT , <i> za članove </i> KREŠO FILIPOVIĆ , DAVOR HUŠKA , BORIS KLEMENIĆ , FRANJO LUCIĆ , dr . sc . GORAN MARIĆ , MILIVOJ ŠKVORC , ZVONIMIR MRŠIĆ , NADICA JELAŠ , IVAN HANŽEK , prof . dr . sc . LJUBO JURČIĆ , GORDAN MARAS . Klasa : 021-13/08-03/49 Zagreb , 23 . travnja 2008 . </p><p> HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora <b> Luka Bebić </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 1653 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 68.b Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski sabor na sjednici 23 . travnja 2008 . donio je </p><head> ODLUKU </head><head> O IZBORU PREDSJEDNICE , POTPREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA RAZVOJ I OBNOVU HRVATSKOGA SABORA </head><p> U Odbor za razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora biraju se : <i> za predsjednicu </i> mr . sc . ZDENKA ČUHNIL , <i> za potpredsjednika </i> DAMIR KAJIN , <i> za članove </i> prof . dr . sc . DRAGAN KOVAČEVIĆ , ŠIMO ĐURĐEVIĆ , BRANKO KUTIJA , ANTON MANCE , ŽELJKO TURK , VOJISLAV STANIMIROVIĆ , prof . dr . sc . MILJENKO DORIĆ , DRAGICA
6.57
#190623807,doc#292549,2009_11_135_3302.html na koja ustavnom tužbom također ukazuje . </p><p> 10 . Zbog izloženih razloga , a na temelju članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona , donesena je odluka kao u točki
9.13
#196853876,doc#295683,2010_10_114_3008.html građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade </tr></p><p><tr> 371 </p><p> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja </tr></p><p><tr> 3711 </p><p> Naknade građanima i kućanstvima u novcu </tr></p><p><tr> 37111 </p><p> Naknade za bolest i invaliditet </tr></p><p><tr> 37112 </p>
7.97
#127856531,doc#248744,1992_09_55_1435.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 79 . i 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 20 . Odluke o
9.13
#145158699,doc#263916,2000_01_1_6.html . Borislav Škegro , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 10 . stavka 2 . Zakona o igrama na sreću ( » Narodne novine
9.13
#149925521,doc#267971,2001_08_70_1189.html Državnog odvjetništva i Pučkog pravobranitelja vezano za predmete iz upravnog postupka . Izrađuje rješenja na temelju presuda Upravnog suda Republike Hrvatske , izrađuje prijedlog zakona za zaštitu zakonitosti državnom odvjetniku protiv
9.13
#194264623,doc#294186,2009_05_58_1361.html koje su bile na snazi do stupanja na snagu ove Uredbe . </p><p> Suglasnosti izdane na temelju odredbi Uredbe o uvjetima za obavljanje trgovine na veliko i trgovine s inozemstvom za određenu
9.13
#186099888,doc#290404,2008_05_53_1796.html Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju ( » Narodne novine « , br . 6/2001 , 126/2002 , 76/2005 i 29/2008 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2 . svibnja 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O RAZRJEŠENJU PREDSTOJNIKA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU </head><p> Razrješuje se mr . sc . MILAN ŠKUGOR dužnosti predstojnika Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju . Klasa : 080-02/08-02/243 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 2 . svibnja 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1796 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) , članka 6.a stavka 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine « , br . 75/93 , 48/99 , 15/2000 , 127/2000 , 59/2001 , 190/2003 – pročišćeni tekst , 199/2003 i 79/2007 ) i članka 74 . stavka 5 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine « , br . 92/2005 , 107/2007 i 27/2008 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
6.92
#162606421,doc#276208,2004_03_37_936.html međunarodnog ugovora ima privilegije i imunitete , stranca koji u Republici Hrvatskoj obavlja poslove na temelju međunarodnih ugovora koje Republika Hrvatska sklopi s drugom državom , međunarodnom organizacijom ili Europskom unijom
9.13
#159198863,doc#274330,2004_08_109_2096.html SUDA </p><p> Prema članku 117 . stavku 3 . Ustava Republike Hrvatske , sudovi sude na temelju Ustava i zakona . </p><p> Prekid parničnog postupka u predmetu koji se vodio pred Općinskim sudom
9.13
#193832209,doc#293922,2009_04_48_1112.html društvo dužno je procjenjivati LGD po rejting kategoriji proizvoda ili po skupu izloženosti , na temelju prosječnog ostvarenog LGD-a po svakoj rejting kategoriji proizvoda ili skupa izloženosti , koristeći pri tom
9.13
#173059541,doc#282535,2006_05_54_1306.html Dražen Vitez </b> , v . r . </p><head> POLICIJSKA UPRAVA VARAŽDINSKA </head><p> <b> 1306 </b> </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . Zakona o nadzoru državne granice ( » Narodne novine
9.13
#171047928,doc#281324,2006_12_136_3087.html OSIGURANJA ZA RAZDOBLJE ZA KOJE SU DOPRINOSI OTPISANI </p><p> Članak 8 . </p><p> ( 1 ) Na temelju rješenja iz članka 2 . ovoga pravilnika kojim se utvrđuje da je nastupila zastara prava
8.32
#203841371,doc#299134,2011_11_123_2466.html zbog čega je valjano i na zakonu osnovano protiv XVI-okrivljenika produljio mjeru istražnog zatvora na temelju te zakonske osnove . </p><p> Naime , nakon povratka XVI-okrivljenika 6 . prosinca 2010 . godine
9.13
#179633738,doc#286395,2007_06_65_2030.html se na hrvatskom tržištu ne steknu uvjeti za izračun kamatne stope na vlastiti kapital na temelju parametara â , Rm i Rf iz članka 9 . stavka 2 . podstavka vi
9.13
#212126153,doc#303287,2012_03_27_667.html djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih ; rješava u upravnim stvarima iz područja djelokruga poljoprivredne inspekcije ; rješava o upravnim
#173789256,doc#282948,2006_06_70_1695.html Ovršenik može izjaviti žalbu osobito : ( . .. ) 10 . ako je na temelju činjenice koja je nastala u vrijeme kad je ovršenik nije više mogao istaknuti u postupku
9.13
#132822490,doc#254031,1995_12_108_1780.html inozemstvu na kredit , </p><p> 2 . Proizvodnja robe za izvoz prema posebnim narudžbama , na temelju ugovora s inozemnim kupcem . </p><p> Članak 6c . </p><p> Nekomercijalnim rizicima prema ovome Zakonu podrazumijevaju se
7.97
#174541658,doc#283360,2006_07_86_2065.html u » Narodnim novinama« . </p><div> <font size="3"> Obrazloženje </font> </div><p> 1 . Podnositeljica ustavne tužbe , na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#128973264,doc#249985,1993_11_107_2039.html obrascu . </p><p> 65.2 . Upis činjenice rođenja , zaključenja braka ili smrti obavlja se na temelju rješenja nadležnog županijskog odnosno gradskog ureda , u pravilu , kronološkim redom , po datumima
9.13
#162080835,doc#275658,2004_12_187_3220.html tijelo </p><p> Članak 22 . </p><p> ( 1 ) U slučaju izbijanja klasične svinjske kuge ministar na temelju članka 41 . stavka 5 . Zakona o veterinarstvu osniva Nacionalni stožer za suzbijanje i
9.13
#138457265,doc#259430,1997_07_76_1357.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točka 6 . Zakona o zaštiti bilja ( "
9.13
#68355737,doc#126083,vj20030225go04 38 posto u nekretnine . </p><p> Što se tiče tzv . ekstrapotrošnje putnika , a na temelju vrlo slobodnih procjena anketara , ispada da su brodovi na kružnim putovanjima lani ostavili u
8.32
#200291735,doc#297530,2010_04_47_1178.html glasovanju o ponudama koristeći glasačke listiće na kojima su navedeni ponuditelji abecednim redom . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
9.13
#141313776,doc#261457,1998_06_80_1091.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 55 . stavka 1 . podstavka 2 . Zakona o trgovini ( " Narodne
9.13
#173979969,doc#283032,2006_07_74_1760.html dipl . iur . , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1760 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#1491606,doc#3635,CW092199911191002hr <p><s> • Ured tužitelja je na temelju te dokumentacije pokrenuo neke istrage ? </s></p>
9.53
#39432843,doc#68588,vj20001001td01 strana već usvojila platformu za pregovore s Bruxellesom ili će se oni voditi samo na temelju smjernica koje je nedavno usvojila Europska komisija ? </p><p> - Kako sada stvari stoje , pregovori
9.13
#201853154,doc#298196,2010_07_82_2337.html i to kada upravlja osobnim automobilom koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu , odnosno kada se nalazi u osobnom automobilu koji je u njenom
9.13
#184880159,doc#289687,2008_03_34_1122.html ZA IZRAČUN PLAĆA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA </head><p> I . </p><p> Osnovica za izračun plaća korisnika državnog proračuna kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu , utvrđuje se u visini od 5.108,84 kuna bruto . </p><p> II . </p><p> Ova Odluka stupa na snagu 1 . travnja 2008 . godine , a objavit će se u » Narodnim novinama« . Klasa : 120-02/08-01/03 Urbroj : 5030120-08-1 Zagreb , 19 . ožujka 2008 . </p><p> Potpredsjednica Vlade i ministrica obitelji , branitelja i međugeneracijske solidarnosti <b> Jadranka Kosor , dipl . iur . , v . r . </b> </p><head> MINISTARSTVO FINANCIJA </head><p> <b> 1122 </b> </p><p> Na temelju članka 27 . Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( » Narodne novine « , broj 47/95 , 106/96 , 164/98 , 105/99 , 54/00 , 73/00 , 48/04 , 82/04 , 90/05 , 76/07 ) ministar financija donosi </p><head> PRAVILNIK </head><head> O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST </head><p> Članak 1 . </p><p> U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost ( » Narodne novine « , broj 60/96 , 113/97 , 7/99 , 112/99 , 119/99 – ispravak , 44/00 , 63/00 , 80/00 , 109/00 , 54/01 , 58/03 , 198/03 , 55/04 , 77/04 – ispravak , 153/05
6.57
#180413910,doc#286915,2007_07_79_2482.html nad općim i pojedinačnim pravnim aktima te drugim poslovima koji se u Agenciji obavljaju na temelju javne ovlasti primjenjuju se propisi kojima se uređuje sustav državne uprave . </p><p> III . KAZNENE
9.13
#136161098,doc#257398,1996_10_91_1598.html 7 . </P> <P> ( 1 ) Zaštićena najamnina je najamnina koja se određuje na temelju uvjeta i mjerila koje utvrđuje Vlada Republike Hrvatske . </P> <P> ( 2 ) Uvjeti
9.13
#192493187,doc#293331,2009_01_2_43.html više stranica </tr></p> </tbody> </table><p> M.P . </p><p> Klasifikator </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 43 </p><p> Na temelju članka 38 . , stavka 4 . Zakona o stočarstvu ( » Narodne novine «
9.13
#195916959,doc#294964,2009_07_86_2123.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2123 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O SMANJENJU MIROVINA
9.13
#172027494,doc#281829,2006_03_27_643.html tj . na temelju ugovora s naručiteljem iskazuje isto kao i proizvodnja odnosno prerada na temelju ugovora s naručiteljem . Ostalu doradu na temelju ugovora s naručiteljem ( osim dorade tekstila
8.78
#130781169,doc#252107,1994_01_1_6.html . r . </B> </P> <head> MINISTARSTVO FINANCIJA </head><head> Komisija za odobrenje izdavanja dugoročnih vrijednosnih papira </head><p> Na temelju članka 45d . Zakona o vrijednosnim papirima ( " Narodne novine " . br .
9.13
#175390151,doc#284017,2007_10_109_3173.html . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 3173 </b> </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH
9.13
#176857675,doc#284773,2007_12_133_3831.html se u » Narodnim novinama« . </p><div> <font size="3"> Obrazloženje </font> </div><p> 1 . Podnositelji su , na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#207645711,doc#301024,2011_05_58_1306.html Ivan Vrljić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 1306 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
#172415053,doc#282113,2006_03_36_907.html prema susjednim sustavima nedostatna ili značajno ugrožena , operator prijenosnog sustava mora odmah , na temelju zajedničke analize , s operatorima susjednih sustava poduzeti odgovarajuće mjere . </p><p> <b> 4.1.3.4 . Tranzit
8.32
#7665660,doc#14143,gs20020815hr13004 i jedini je prihod njihove obitelji te prognanici i povratnici koji taj status ostvaruju na temelju Zakona o statusu prognanika i izbjeglica . </p><p> Prema informacijama iz Ministarstva rada , subnvencija za
8.32
#208085105,doc#301187,2011_06_64_1423.html toksičnosti za ljude </p><p> Tvar se razvrstava u 1 . kategoriju : </p><p> ( a ) na temelju pouzdanih i kvalitetnih dokaza kod ljudi </p><p> ili </p><p> ( b ) ako se radi o ugljikovodiku
#178570808,doc#285822,2007_04_43_1470.html osiguranja zasnovana na razlici u spolu adresata ZOMO-a . 26 . Sukladno navedenom , na temelju članka 43 . stavka 1 . Ustavnog zakona , riješeno je kao u točki I
9.13
#142069151,doc#262002,1999_11_116_1859.html Pavletić , </B> v . r . </P> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 131 . stavka 4 . Zakona o
9.13
#194990082,doc#294592,2009_06_73_1756.html svjedodžba o stručnoj osposobljenosti u protekloj godini . </p><p> ( 2 ) Brodarcima kojima je na temelju ranijih propisa izdana svjedodžba , izdat će se na njihov zahtjev nova svjedodžba sa tekstom
8.32
#127503447,doc#248129,1992_06_33_818.html bolesti . </p><p> Ako se u obnovljenom postupku ranije rješenje zamijeni novim , pravne posljedice na temelju novog rješenja djeluju od prvog dana idućeg mjeseca od dana podnošenja prijedloga za obnovu postupka
9.13
#128228819,doc#249059,1992_10_67_7320.html <P> <B> dr . Franjo Tuđman , v . r . </B> </P> <P> Na temelju članka 100 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske , članka 7 . stavka 1
9.13
#213905964,doc#304222,2012_06_61_1480.html ‘ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ’ ; </p><p> ( v ) trgovačka društva ili društva na temelju građanskog prava koja imaju trgovački oblik , zadruge i javna poduzeća osnovana u skladu s
#152886778,doc#270341,2002_05_58_1059.html optužnicu za isto kazneno djelo . Glavna rasprava će se provesti pred istim vijećem na temelju nove optužnice , protiv koje prigovor nije dopušten . Radi pripreme obrane sud može prekinuti
9.13
#164976914,doc#277976,2005_11_134_2509.html poseb­na tročlana komisija , koju rješenjem imenuje pomoćnik ministra nadležan za materijalno-financijske poslove , na temelju posljednje nabavne cijene odgovarajućih dijelova policijske odore , odjeće i obuće , navedenih u točki
7.97
#168691719,doc#279963,2005_07_80_1565.html prigovora . </p><p><i> Okončanje postupka i upis u Registar </i></p><p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) Na temelju provedenog postupka za registraciju i prijedloga Povjerenstva , ministar donosi rješenje o registraciji oznake izvornosti
9.13
#184358903,doc#289283,2008_02_22_725.html Klasa : UP/I-451-04/07-11/41 Urbroj : 326-111/08-3 Zagreb , 14 . veljače 2008 . </p><p> Član Uprave <b> Ivica Letinić </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 725 </b> </p><p> Sukladno odredbama članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « broj 140/05 ) , te članka 22 . stavak 4 . Zakona o tržištu vrijednosnih papira ( » Narodne novine « broj 84/02 i 138/06 ) , Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga , na temelju Zahtjeva trgovačkog društva Velebit životno osiguranje d.d . , Zagreb , Savska cesta 144a , za odobrenje prospekta o izdavanju dionica privatnom ponudom , na sjednici održanoj 14 . veljače 2008 . godine , donijela je </p><head> RJEŠENJE </head><head> O ODOBRENJU PROSPEKTA O IZDAVANJU DIONICA PRIVATNOM PONUDOM </head><p> 1 . Trgovačkom društvu Velebit životno osiguranje d.d . , Zagreb , Savska cesta 144a , odobrava se prospekt o izdavanju 163.550 redov­nih dionica na ime , nominalne vrijednosti 100,00 kuna , privatnom ponudom , ukupne vrijednosti od 16.355.000,00 kuna . 2 . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><div> <font size="3"> Obrazloženje
6.92
#205130592,doc#299699,2011_12_148_2993.html ovoga Zakona podnesena tužba , prijedlog za izdavanje platnog naloga ili prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave , u članku 501 . riječi : » u trgovačkim sporovima « zamjenjuju
9.13
#215920101,doc#305198,2013_02_16_264.html osobama te u prostorijama Agencije , </p><p> 2 . posrednim nadzorom u prostorijama Agencije , na temelju analize izvještaja koje su subjekti nadzora dužni u propisanim rokovima dostavljati Agenciji , te praćenjem
#207842041,doc#301092,2011_06_60_1342.html nisu odlučni niti su od utjecaja na zakonitost osporenog rješenja , pa je trebalo na temelju odredbe članka 42 . stavka 2 . Zakona o upravnim sporovima ( » Narodne novine
#169762807,doc#280536,2006_10_107_2397.html III . i IV . izreke ove odluke . Pri utvrđivanju visine naknade , na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona , Ustavni sud uzima u obzir sve
9.13
#208202741,doc#301224,2011_06_66_1474.html božićnicu iznosi najmanje onoliko koliko je bila zadnja isplata božićnice u visini koja proizlazi na temelju ugovora između Vlade Republike Hrvatske i sindikata . </p><p> Članak 29 . </p><p> Dar u prigodi dana
#210295311,doc#302180,2012_10_112_2421.html roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ne podnese prijedlog na temelju kojeg se postupak može nastaviti . </p><p> Prestanak važenja odredaba drugih zakona </p><p> Članak 370 . </p><p> Stupanjem
#209119477,doc#301664,2011_07_86_1849.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 1849 </p><p> Na temelju odredbi članka 8 . stavka 1 . i članka 19 . Zakona o Hrvatskoj agenciji
#178638236,doc#285879,2007_05_45_1526.html je podnositeljica 12 . ožujka 1997 . godine predajom prijedloga za uknjižbu prava vlasništva na temelju odluke arbitražnog vijeća Komisije Vlade Republike Hrvatske za rješavanje sporova o pravima općina , gradova
9.13
#192144703,doc#293129,2009_12_155_3825.html patenta : </p><table> <tbody> <p><tr> 1 . na temelju provedbe postupka potpunog ispitivanja </p><p> 3.900,00 </tr></p><p><tr> 2 . na temelju podnesenih rezultata postupka potpunog ispitivanja </p><p> 2.000,00 </tr></p><p><tr> 3 . bez provedbe postupka potpunog ispitivanja ( konsenzualni
9.13
#191890912,doc#293025,2009_12_153_3755.html iz stavka 1 . ovoga članka preuzimaju na održavanje i upravljanje osobe koje su na temelju posebnog zakona ili odluke nadležnog tijela donijete na temelju posebnog zakona zadužene za njihovo održavanje
9.13
#205862022,doc#300096,2011_02_20_430.html , ur . broj : 514-07-98-5 od 4 . ožujka 1998 . godine . </p><p> Na temelju ta dva akta podnositelj je podnio zamolbu za utvrđivanje sudjelovanja u Domovinskom ratu radi stjecanja
8.32
#149656503,doc#267876,2001_07_68_1147.html Ažuriranje i preuzimanje podataka Jedinstvenog registra računa </i></p><p><i/> Ažuriranje podataka Jedinstvenog registra računa obavlja se na temelju dostavljenih podataka putem datoteka od strane ovlaštenih organizacija . HNB osigurava istovjetnost podataka u Jedinstvenom
8.78
#75308833,doc#139533,vj20031009un05 na upitnik Europske komisije njezinu predsjedniku Romanu Prodiju . Nakon toga će Europska komisija na temelju odgovora procijeniti je li Hrvatska sposobna dobiti status zemlje kandidata i započeti pregovore o punopravnom
9.13
#130770753,doc#252085,1993_10_98_1900.html : </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#33986872,doc#57823,vj20000417un02 rješavati problemi u privatizaciji poduzeća na nekada okupiranim područjima Hrvatske i onih koja se na temelju toga zakona izuzimaju od klasične privatizacije . Pojašnjavajući riječi premijera Račana , Kompanović je rekao
9.13
#207660902,doc#301035,2011_05_58_1316.html glasovanju o ponudama koristeći glasačke listiće na kojima su navedeni ponuditelji abecednim redom . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
#163119264,doc#276451,2004_01_5_178.html . r . </p><head><p/><div> ministarstvo za obrt , malo i srednje poduzetništvo </head><p> <b> 178 </b> </p><p> Na temelju stavka 4 . članka 53 . Zakona o obrtu ( Narodne novine , br .
9.13
#41130141,doc#71917,vj20001115vp11 . I istraživač Arhiva nacionalne sigurnosti u Washingtonu Peter Kornbluh drži da će se na temelju tih dokumenata " ponovo moći ispisati američka uloga u Čileu " . Dosad javnosti poznati
8.32
#212513830,doc#303397,2012_03_32_764.html s pravnom stečevinom Europske unije ; izdaje suglasnosti za brisanje tereta u zemljišnim knjigama na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine ; priprema mišljenja u
#144234143,doc#263419,1999_06_66_1215.html <B> Jadranko Crnić , </B> v . r . <P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske , članka 22 . Zakona o
9.13
#181120475,doc#287326,2007_09_92_2800.html <b> Stjepan Mesić </b> , v . r . </p><head> MINISTARSTVO FINANCIJA </head><p> <b> 2800 </b> </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o platnom prometu u zemlji ( » Narodne novine « ,
9.13
#136913583,doc#257924,1997_11_120_7761.html HRVATSKE <B> dr . Franjo Tuđman , </B> v . r . </P> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#206807968,doc#300628,2011_04_39_940.html ostaju i primjenjuju se sve regulatorne obveze koje su određene ili propisane tim operatorima na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu ovog Zakona . Standardna ponuda tužitelja od
#209560310,doc#301791,2011_08_92_1965.html ) izreke ovog Rješenja primjerene , te da doprinose uspostavi zakonitog postupanja Izdavatelja . </p><p> Na temelju ovako utvrđenog činjeničnog stanja , te s obzirom na obveze iz odredbe članka 459 .
#127234036,doc#247714,1992_04_20_470.html tehnološki model obrade naloga platnog prometa ( u daljnjem tekstu : JTM ) , na temelju podataka iz dostavljenih joj naloga na izvršenje , za sudionike platnog prometa čiji se računi
8.32
#127136064,doc#247627,1992_03_18_411.html pojedinačnog iznosa tranše odobrenog kredita . </p><p> Kreditima iz ove točke banke se mogu koristiti na temelju isprava što ih dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske : </p><p> - ugovora o kreditima što ih je
9.13
#126183754,doc#246477,1991_08_39_1097.html </P> <P> 3 . mjesto i datum izdavanja ; </P> <P> 4 . propis na temelju kojeg se izdaje uvjerenje : </P> <P> 5 . ime , prezime , mjesto i
9.13
#189854352,doc#292242,2009_10_121_3004.html ) utječe na drukčije rješavanje upravne stvari u okončanom postupku . </p><p> Stoga je , na temelju odredbe članka 257 . stavka 2 . i članka 258 . Zakona o općem upravnom
9.13
#193546485,doc#293802,2009_04_42_967.html ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 967 </p><p> Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije , na temelju članka 29 . stavka 4 . Zakona o pošti ( » Narodne novine « ,
9.13
#200270916,doc#297524,2010_04_46_1156.html <p> ( 1 ) Vijeće može prije isteka natječajnog roka , prema vlastitoj prosudbi ili na temelju pisanog zahtjeva za objašnjenjem iz članka 13 . ovoga Pravilnika , izmijeniti ili dopuniti natječajnu
9.13
#176686207,doc#284642,2007_02_13_558.html . Imenovani sudac stupit će na dužnost 1 . veljače 2007 . godine . Na temelju članka 122 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske sudac Tomislav Bago imenuje se na
9.13
#124522784,doc#244516,1990_04_16_287.html Anđelko Runjić , v . r . </B> </P> <head> SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju Amandmana XV točke 1 . alineje 2 . na Ustav Socijalističke RepubIike Hrvatske i člana
9.13
#185590558,doc#290058,2008_04_43_1470.html usluga ( » Narodne novine « br . 45/06 , 11/07 ) . IV . Ocjenjujući utvrđeno činjenično stanje , Agencija je utvrdila da su zahtjevu za odobrenje prospekta o izdavanju redovnih dionica Izdavatelja privatnom ponudom , priloženi svi prilozi propisani Zakonom i Pravilnikom te da podneseni prospekt sadrži sve podatke u skladu s odredbom članka 21 . i 26 . stavak 2 . ZTVP-a . Slijedom navedenog , ispunjeni su uvjeti za odobrenje podnesenog prospekta te je , sukladno odredbi članka 22 . stavka 4 . Zakona , riješeno kao u točki 1 . izreke . V . Na temelju odredbe članka 8 . stavak 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga , ovo Rješenje objavljuje se u » Narodnim novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja . Klasa : UP/I-451-04/08-11/3 Urbroj : 326-111/08-7 Zagreb , 3 . travnja 2008 . </p><p> Predsjednik Uprave <b> Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b> 1437 </b> </p><p> Temeljem članka 174 . stavka 1
6.92
#207273033,doc#300819,2011_04_49_1115.html Milinović , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 1115 </p><p> Na temelju odredbe članka 157.a stavka 6 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine «
#116083164,doc#226185,vj20090718kom04,pn će biti izabran treba biti nadstranački predsjednik , predsjednik koji predstavlja cjelinu , čovjek na temelju kojeg se formira imidž Hrvatske , ali i čovjek koji sukladno svojim ustavnim ovlaštenjima stoji
9.13
#193626981,doc#293832,2009_04_43_985.html Zakona , obavlja se na području Republike Hrvatske ili iz Republike Hrvatske u inozemstvo na temelju sprovodnice koju izdaje sanitarni inspektor nadležan prema mjestu smrti tih osoba . </p><p> Sprovodnica za prijenos
8.32
#156794548,doc#272712,2003_12_192_3031.html HNS </p><p> PRIMORSKO-GORANSKI SAVEZ – PGS </p><p> 4 . HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU </p><p> IV . Na temelju članka 37 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvat­ski sabor , pojedine liste dobile su
7.97
#192675050,doc#293427,2009_02_24_528.html . NAČIN OBAVLJANJA DETEKTIVSKIH POSLOVA </p><p> Članak 8 . </p><p> Detektivski poslovi smiju se obavljati samo na temelju posebne punomoći stranke . Na temelju punomoći , između pravne osobe ili obrtnika i naručitelja
8.32
#172486691,doc#282147,2006_04_38_938.html sidrenja . ( 2 ) Odobrenje iz stavka 1 . ovog članka daje kapetanija na temelju suglasnosti Hrvatskih voda . ( 3 ) Uvjete za privez i nadzor nad plutajućim tijelom
9.13
#157386905,doc#273088,2003_02_26_380.html tijelu . </p><p> ( 12 ) Korisnik prava na obnovu koji je to pravo ostvario na temelju Zakona o obnovi dužan je u obnovljenu obiteljsku kuću useliti u roku od 30 dana
9.13
#130261572,doc#251390,1993_07_62_1278.html banke Hrvatske </p><p> <b> dr . Pero Jurković , v . r . </b> </p><head><p/> OBJAVE </head><p> Na temelju čl.19 . i čl . 31 Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo ( " Narodne novine
8.32
#36560107,doc#63045,vj20000706un05 fonda u vrijeme prodaje Večernjaka , poslovodstva lista i suradnika pokojnog predsjednika Tuđmana te na temelju oko 200 stranica raznih dokumenata , Povjerenstvo nije našlo dokaze za financijske malverzacije ili čak
9.13
#194835599,doc#294508,2009_06_69_1663.html obavljaju poslove iz stavka 3 . ovog članka moraju udovoljavati uvjetima utvrđenim propisom donesenim na temelju ovog Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima . </p><p> ( 5 ) Operator zračne
9.13
#133818666,doc#255061,1995_09_68_1194.html <p> <b> dr . Nedjeljko Mihanović </b> , v.r . </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZBORNIM JEDINICAMA
9.13
#167517611,doc#279162,2005_04_44_844.html zahtjev ZAVODA ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o . iz Zagreba , Maksimirska 57a , a na temelju članka 91 . stavka 4 . Zakona o zaštiti na radu ( » Narodne novine
8.32
#169805878,doc#280579,2006_10_109_2440.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 2440 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točke 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#130555656,doc#251741,1993_08_79_1611.html . osobama koje se bave dopunskim privrednim ribolovom utvrđuje se godišnji paušalni iznos poreza na temelju evidencije o količini ribolovnih sredstava koji a obveznik ima pravo obavljati djelatnost na osnovi ribolovne
9.13
#156131632,doc#272253,2003_02_17_229.html . dobit tekuće godine kad banka kapital izračunava u tijeku odnosno na kraju godine na temelju privremenih izvještaja ; takva dobit može se uključiti u osnovni kapital samo ako je glavna
9.13
#203158655,doc#298888,2011_10_114_2239.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2239 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#146424962,doc#265235,2000_04_39_895.html tužbe povrijeđena ustavna prava na čiju povredu ukazuje pa je iz tih razloga , na temelju odredaba članaka 69 . i 72 . Ustavnog zakona , odlučeno kao u izreci .
9.13
#128660657,doc#249758,1992_12_90_2331.html pozicije : </p><p> Račun dobiti i gubitka </p><p> 1 . prihodi od prodaje </p><p> 2 . prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda , roba i usluga </p><p> 3 . ostali poslovni prihodi </p><p> 4 . promjena
9.13
#172218585,doc#281955,2006_03_31_756.html sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe , očitovanja Općinskog suda u Zagrebu te uvida u presliku spisa Općinskog
9.13
#174966602,doc#283772,2007_01_10_451.html . ZZTN-a , Agencija nije sazivala novu usmenu raspravu , već je izradila odluku na temelju podataka i dokumentacije iz spisa . Dana 1 . prosinca 2006 . Agencija je dostavila
8.32
#212873669,doc#303554,2012_03_36_928.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 928 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
#182099850,doc#288012,2008_10_117_3371.html <p><i> Suglasnost nadzornog odbora </i> Članak 154 . </p><p> ( 1 ) Za zaključivanje pojedinačnog pravnog posla na temelju kojeg bi ukupna izloženost kreditne institucije mogla rezultirati velikom izloženošću kreditne institucije prema jednoj osobi
9.13
#216211619,doc#305292,2013_02_22_375.html ) Ako je ovlaštenoj zdravstvenoj ustanovi , trgovačkom društvu ili privatnoj ordinaciji medicine rada na temelju članka 2 . stavka 5 . ovoga Pravilnika oduzeto ovlaštenje za obavljanje zdravstvenih pregleda radi
#127868180,doc#248795,1992_09_56_1504.html Gradski zavod za katastar i geodetske poslove , Područna služba za katastar Zagreb , na temelju Uvjerenja o uvjetima građenja prostora klasa : 350-05/90-01-1174 , urbroj 251-05-04/91-17 od 8 . siječnja
8.32
#157216693,doc#272913,2003_12_202_3222.html u inozemstvu i matičar u vrijeme upisa , utvr­đuju podatke potrebne za temeljni upis na temelju javnih isprava kojima se dotični podaci dokazuju . U rubriku » Primjedbe« upisuje se odgovarajuća
9.13
#84824097,doc#154933,V277pic01 na međunarodnom natječaju za projekt preoblikovanja gradskoga trga u Pittsburghu . Projekt smo radili na temelju povijesnih iskustava europskih trgova čija je ljepota vezana uz gradski toranj ili zvonik katedrale .
9.13
#125689482,doc#245841,1991_04_16_501.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , člana 32 . Poslovnika
9.13
#199365738,doc#297028,2010_03_30_692.html cilju učinkovitije provedbe propisa o zaštiti potrošača od strane inspektora Državnog inspektorata , a na temelju Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata ( » Narodne novine
9.13
#130519046,doc#251721,1993_08_77_1593.html suknja i jedne cipele kod prvog zaduživanja . </p><head> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I VEZA </head><p> Na temelju članka 266 . Zakona o zračnoj plovidbi ( " Narodne novine " 53/91 i 26/93
9.13
#13187149,doc#25472,gs20031020hr25039 gradonačelnička služba pa da traje doživotno , ili više od desetljeća . Uostalom , na temelju čega netko može tražiti , posebno aktivni političar , da bude ili ne bude kolumnist
9.13
#180429331,doc#286918,2007_07_79_2485.html raskidom ugovora o financijskoj usluzi raskida se i svaki drugi ugovor koji je , na temelju ili u svezi s ugovorom o financijskoj usluzi , potrošač sklopio s davateljem financijske usluge
9.13
#207155065,doc#300773,2011_04_46_1069.html i 22/11 ) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi te na temelju članka 96 . stavak 1 . Zakona o općem upravnom postupku ( » Narodne novine
#138043845,doc#258765,1997_05_49_739.html Crnić , </B> v . r . </P> <head> OBJAVE </head> <P> Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na temelju članka 29 . Zakona o priznavanju novostvorenih i odobravanju uvođenja u proizvodnju stranih i zaštiti
9.13
#206973771,doc#300687,2011_04_41_985.html izdvajanja djelatnih vojnih osoba i potrebama službe . </p><p> Članak 17 . </p><p> ( 1 ) Na temelju raščlambe iz članka 11 . ovoga Pravilnika Uprava za ljudske resurse Ministarstva obrane izrađuje popis
#216039287,doc#305236,2013_02_18_319.html stajališta tog ustavnog prava , ispituje eventualno postojanje povreda u postupcima pred sudovima te na temelju toga , sagledavajući postupak kao jedinstvenu cjelinu , ocjenjuje je li postupak bio vođen na
#152115988,doc#269882,2002_01_3_107.html području Parka prirode dužne su postupati u skladu sa zakonom , provedbenim propisima donesenim na temelju zakona i ovim Pravilnikom . </p><p> Za obavljanje gospodarskih djelatnosti na području Parka prirode potrebno je
9.13
#129168374,doc#250109,1993_12_113_2180.html 5 ) Podatke iz stavka 1 . ovog članka pod III . popunjava postodavac na temelju podataka iz " Računa plaća - mirovina " , poslovnih knjiga i druge dokumentacije (
8.32
#127756494,doc#248515,1992_08_48_1248.html skupinu odnosno podskupinu . </p><p> Članak 51 . </p><p> Stupanj istraženosti ležišta mineralne sirovine utvrđuje se na temelju stupnja poznavanja njihovih obilježja i to : </p><p> 1 . elemenata prostiranja , veličine , oblika
9.13
#181483153,doc#287752,2008_09_103_3142.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3142 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#150648989,doc#268532,2002_08_101_1657.html ili dnevnu dinamiku isporuke ; </p><p> 2 . o <i> bračunski elementi </i> - komponente Tarifnog sustava na temelju kojih se obračunavaju cijene električne energije , odnosno usluga energetskih djelatnosti koje se obavljaju kao
8.32
#145791703,doc#264505,2000_02_14_158.html <B> Ivica Smiljan , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 99 . i članka 97 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske te članka
9.13
#206508701,doc#300436,2011_03_32_724.html Đuro Popijač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 724 </p><p> Na temelju članka 149 . stavka 3 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
#167921293,doc#279397,2005_04_54_1041.html dio Uredbe i ne objavljuju se u » Narodnim novinama« . </p><p> Članak 4 . </p><p> Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra . </p><p> Članak
9.13
#14250274,doc#27685,gs20040113sv27395 policijske postaje u tom mjestu . Izvori SFOR-a potvrdili su kako je operacija pokrenuta na temelju obavještajnih informacija da je Karadžić kontaktirao svoje pomagače na Palama te da bi se i
9.13
#125042773,doc#245086,1990_10_41_791.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju člana 389 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </P> <head> UKAZ </head><head> o proglašenju Zakona o izmjenama
9.13
#9591886,doc#18066,gs20030124hr17115 više se oživljavaju i razbuktavaju strasti , emocije , identiteti nego što se opredjeljuje na temelju konkretnih programa , prijedloga i rješenja . </p><p> * Postotak birača koji se opredijele u finišu
7.97
#195486884,doc#294793,2009_01_8_183.html , </p><p> – 10 % ukupnog iznosa iz točke I . ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja lokaliteta na kojima se odvija zdravstvena djelatnost u pojedinoj županiji , odnosno
9.13
#134688828,doc#256266,1996_04_27_539.html Šulekova </P> <P> 12 , 10000 Zagreb </P> <head> DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA </head> <P> Na temelju članka 3 . stavka 2 . i 3 . , članka 17 . stavka 6
9.13
#188915184,doc#291747,2009_01_1_24.html institucijama , propisima donesenim na temelju tog Zakona te drugim zakonima i propisima donesenim na temelju tih zakona i </p><p> 2 ) redovite sastanke s upravom i/ili višim rukovodstvom kreditne institucije te
9.13
#206595275,doc#300483,2011_03_34_793.html razvoja Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 793 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 2 . a u vezi s člankom 23 . stavkom 2
#125690490,doc#245848,1991_04_16_507.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , člana 32 . Poslovnika
9.13
#207659937,doc#301034,2011_05_58_1315.html glasovanju o ponudama koristeći glasačke listiće na kojima su navedeni ponuditelji abecednim redom . </p><p> Na temelju prebrojanih glasova utvrđeni su rezultati te je Vijeće potrebnom većinom glasova odlučilo da se koncesija
#129291902,doc#250223,1993_12_117_2280.html , v . r . </B> </P> <P> </P> <head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> o proglašenju Zakona o plaćanju doprinosa
9.13
#173243071,doc#282632,2006_05_58_1417.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#129356566,doc#250346,1993_03_17_277.html . </p><p> Potpredsjednik </p><p> <b> Vladimlr Šeks , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 149 . i 198 . Zakona o obrani ( " Narodne novine " ,
8.32
#127816450,doc#248593,1992_02_5_81.html <p> <b> dr . Franjo Gregurić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . Zakona o društvenoj kontroli cijena ( " Narodne novine " , broj
9.13
#193966042,doc#293991,2009_04_50_1173.html 50 22.04.2009 Mrežna pravila transportnog sustava </title> <p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 1173 </p><p> Na temelju članka 3 . stavak 4 . Zakona o tržištu plina ( » Narodne novine «
9.13
#134701816,doc#256277,1996_04_28_542.html odluka Sabora Republike Hrvatske o pristanku Republike Hrvatske da bude vezana međunarodnim ugovorom , na temelju koje Republika Hrvatska daje taj pristanak i na međunarodnoj razini . </p><p> 12 . <i> " Akt
9.13
#148119581,doc#266715,2001_12_115_1926.html </b> , v . r . </div></p><p><div> Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja </p><p> 1926 </p><p> Na temelju odredbi čl . 27 . , čl . 79 . st . 3 . ,
9.13
#150222662,doc#268294,2001_02_9_189.html . </p><p> Članak 234 . </p><p> Kada se u postupku donošenja zakona na sjednici Zastup­ničkog doma na temelju odredbi ovoga Poslovnika donose odluke koje prethode donošenju zakona i drugih akata u smislu članaka
9.13
#212578125,doc#303397,2012_03_32_764.html provjere vjerodostojnosti carinske vrijednosti po zahtjevima stranih carinskih administracija , po zahtjevima carinarnica i na temelju provedenih analiza Službe ; izdavanje tumačenje primjene propisa utvrđivanja carinske vrijednosti u složenijim slučajevima ;
#184807243,doc#289665,2008_03_33_1079.html Statut , te podnijeti prijavu za upis u sudski registar u roku 30 dana od dana imenovanja . Ravnatelj Centra dužan je donijeti Statut Centra u roku od 30 dana od dana imenovanja . </p><p> Članak 12 . </p><p> Centar počinje s radom danom upisa u sudski registar . </p><p> Članak 13 . </p><p> Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u » Narodnim novinama« . Klasa : 612-08/08-02/03 Urbroj : 5030104-08-1 Zagreb , 19 . ožujka 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanade </b> r , v . r . </p><head> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </head><p> <b> 1079 </b> </p><p> Na temelju članka 107 . stavka 1 . točke 1 . , 2 . i 3 . Zakona o oružju ( » Narodne novine « broj : 63/2007 . ) , ministar unutarnjih poslova donosi </p><head> PRAVILNIK </head><head> O OBRASCIMA ISPRAVA TE OBRASCIMA I NA ČINU VOĐENJA EVIDENCIJA O ORUŽJU I STRELJIVU </head><p> Članak 1 . </p><p> Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i izgled obrasca zahtjeva za izdavanje odobrenja za nabavu oružja , odobrenja za nabavu oružja , zahtjeva za registraciju oružja , oružnih listova , potvrda o prijavljenom oružju kategorije C , odobrenja za držanje oružja , dopusnica za neposredno rukovanje vatrenim oružjem , odobrenja
6.92
#142656259,doc#262356,1999_12_144_2170.html . Borislav Škegro , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 16 . stavka 3 . Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#199423073,doc#297044,2010_03_31_737.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 737 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 ) Državnoodvjetničko
9.13
#203810499,doc#299103,2011_10_122_2425.html <p> 908.000.000 </tr></p><p><tr> A690019 </p><p> BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA </p><p> 8.113.602.917 </p><p> 20.000.000 </p><p> 0 </p><p> 8.133.602.917 </tr></p><p><tr> 371 </p><p> Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja </p><p> 8.113.602.917 </p><p> 20.000.000 </p><p> 0 </p><p> 8.133.602.917 </tr></p><p><tr> A690034 </p><p> CJEPIVO </p><p> 98.000.000 </p><p> 0 </p><p> - 1.500.000 </p><p> 96.500.000 </tr></p><p><tr> 371 </p><p> Naknade građanima
7.27
#125886964,doc#246136,1991_06_27_749.html <B> Ivan Vekić , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , a u svezi s člancima 6 . i
9.13
#180261194,doc#286847,2007_07_76_2395.html Sadržaj Strategije </font> </p><p> Članak 65 . </p><p> Strategija sadrži osobito : </p><p> – polazišta prostornog razvoja na temelju prirodnih , gospodarskih , društvenih , kulturnih te okolišnih uvjeta , </p><p> – osnovu i organizaciju
9.13
#130697798,doc#252023,1993_10_94_1855.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . i stavka 4 . Poslovnika
9.13
#164441092,doc#277689,2005_10_120_2233.html se smatraju i CEMT dozvole . </p><p> 6 . » Nekritična dozvola « je dozvola na temelju koje je dopušten pristup i obavljanje prijevoza tereta , a čiji broj zadovoljava potrebe domaćih
8.32
#161040558,doc#275226,2004_11_162_2847.html stavkom 1 . Ustava Republike Hrvatske . </p><p> 6 . Iz tih razloga je , na temelju odredbi članka 63 . stavaka 1 . i 2 . Ustavnog zakona , donesena odluka
9.13
#127806997,doc#248578,1992_08_49_1272.html . dr . sc . Mate Ljubičić v . r </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na
9.13
#6549495,doc#11817,gs20020425sp10476 uvođenju sličnih obveza davanja za obavljeni rad neovisno o tome je li on obavljen na temelju ugovora o radu ili nekog drugog ugovora . U ovom dijelu mjera vrlo je vjerojatna
9.13
#177999080,doc#285452,2007_04_35_1157.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1157 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#206654180,doc#300509,2011_03_35_820.html 28 . lipnja 2006 . ( list 372 spisa ) , podnositelju je – na temelju članka 65 . stavka 3 . Zakona o kaznenom postupku , » Narodne novine «
#211112158,doc#302672,2012_12_134_2875.html Optužnom je prijedlogu , pored ostalog , bila priložena preslika prvostupanjske parnične presude . </p><p> Na temelju optužnog akta , imovinskopravnog zahtjeva oštećenika , njegovog iskaza datog tijekom postupka i dokaza u
#170282654,doc#280929,2006_11_123_2733.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p>