Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#204692273,doc#299546,2011_12_141_2828.html 2011 . </p><p> Ministar Tomislav Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2828 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 2 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « ,
9.13
#164046964,doc#277345,2005_01_1_3.html obvezniku te podacima o vrsti djelatnosti i početku obavljanja djelatnosti . </p><p> ( 2 ) Na temelju potvrde iz stavka 1 . ovoga članka mjerodavni će zavodi po službenoj dužnosti pokrenuti postupak
9.13
#178209644,doc#285595,2007_04_38_1299.html sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe , očitovanja Općinskog suda u Zagrebu , te uvida u presliku spisa
9.13
#6347069,doc#11417,gs20020409hr10104 . Ipak , na inzistiranje novinara , Račan je iznio svoj dojam , stečen na temelju razgovora što ga je ovih dana imao s Ortynskim , da će aktualni državni odvjetnik
9.13
#147182914,doc#266016,2000_07_75_1624.html je zaprašivanje kemijskim sredstvima ili na drugi način masovno uništavanje kukaca . </p><p> Iznimno , na temelju stručne studije i uz dopuštenje Ustanove koje se izdaje na temelju posebnih uvjeta zaštite prirode
9.13
#158380851,doc#273757,2003_05_78_963.html nadležnom županijskom uredu za statistiku , u roku koji im se odredi , a na temelju godišnjeg Programa statističkih istra­živanja Republike Hrvatske . </p><p> U ovom istraživanju koristi se izvještajna metoda .
9.13
#183676184,doc#288927,2008_12_152_4148.html izvođač koji je zatražio izjednačavanje suglasnosti obavlja djelatnost građenja u skladu sa suglasnošću danom na temelju Zakona o gradnji ( » Narodne novine « , br . 175/03 . i 100/04
9.13
#148104127,doc#266702,2001_12_114_1880.html Hrvatskoga sabora <b> Zlatko Tomčić , </b> v . r . </div></p><head><div> HRVATSKI SABOR </head><head> 1880 </head><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#40358038,doc#70332,vj20001024zg06 ( h ) </p><head> Jelačićeva statua i skulptura bana na konju - službeni suveniri grada </head><p> Na temelju ankete koju je proteklih tjedan dana ispunjavalo preko šest stotina Zaprešićana , Turistička zajednica grada
8.78
#132454870,doc#253734,1994_12_94_1626.html određene ovom Naredbom , odnosno uplatiteljima na način određen zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju zakona . </p><p> Rješenja o povratu poreza koja donosi mjerodavna ispostava Porezne uprave , izvršava Zavod
9.13
#164013917,doc#277344,2005_01_1_2.html donijela rješenje o predujmu , mjesečni predujam za 2005 . godinu utvrđuje Porezna uprava na temelju procjene mogućnosti ostvarenja njihove dobiti . Mogućnost ostvarivanja dobiti utvrđuje se nakon isteka tri mjeseca
9.13
#186643421,doc#290790,2008_06_63_2126.html Privremeno oduzimanje licencije ili izvoda licencije </i> Članak 16.a </p><p> ( 1 ) Ako izdavatelj licencije na temelju vlastitih saznanja ili na temelju izvješća inspekcije cestovnog prometa ili Carinske uprave utvrdi da je
9.13
#175385116,doc#284010,2007_10_109_3185.html <p> 339 </p><p> 46.027.000 </tr></table></p><p> « </p><p> IV . </p><p> Točka VII . mijenja se i glasi : » Na temelju kriterija i mjerila iz točaka III . , IV . , V . i VI
8.32
#179661423,doc#286424,2007_06_67_2059.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#168995504,doc#280139,2005_07_88_1750.html se nalozi platnog prometa s inozemstvom , čiji su obvezni elementi propisani uputom donesenom na temelju ove odluke . </p><p> V . </p><p> Platni promet s inozemstvom za osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih
9.13
#192066343,doc#293081,2009_12_154_3811.html s posebnim Zakonom . </p><p> Radnje i zahvati na spomeničkoj baštini mogu se izvoditi samo na temelju dopuštenja tijela nadležnog za spomeničku baštinu . </p><p> X . PROTUPOŽARNA ZAŠTITA </p><p> Članak 65 . </p><p> Protupožarnu
8.78
#211360112,doc#302878,2012_12_143_3030.html travnja 2009 . , o uspostavi Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije ( ECRIS ) na temelju članka 11 . Okvirne Odluke 2009/315/PUP . </p><p> Glava I . PRAVNE POSLJEDICE OSUDE </p><p> Članak 2
#182335063,doc#288163,2008_10_123_3530.html Stjepan Mesić </b> , v . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3530 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske , članka 22 . Zakona
9.13
#76430120,doc#141619,vj20031118zg01 Grad nije poduzeo ništa u eventualnom smjenjivanju ravnatelja , gradski čelnici kažu kako nemaju na temelju čega smijeniti ga . Verificirani zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća , koja se održala prije
8.32
#131954130,doc#253138,1994_08_60_1084.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head><p/> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske I članka 15 . Zakona o
9.13
#130318969,doc#251486,1993_07_67_1372.html - propise na temelju kojih je obveznik plaćanja doprinosa bio dužan obračunati doprinose i na temelju kojih su obračunate kaznene kamate ; </P> <P> f ) zaključak , koji sadrži :
9.13
#162249803,doc#275757,2004_02_21_576.html </b> <b> Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 576 </div></p><p> Na temelju članka 3 . stavka 5 . Zakona o zaštiti od požara ( » Narodne novine
9.13
#180805714,doc#287116,2007_08_85_2668.html Peričić </b> , v . r . </p><head> VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </head><p> <b> 2668 </b> </p><p> Na temelju članka 62 . stavka 5 . i 6 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#146773385,doc#265608,2000_06_56_1241.html u plovidbi na unutarnjim vodama nakon izdavanja Dozvole za ukrcaj , s naznakom isprave na temelju koje je osposobljenost utvrđena , naziv tijela koje je ispravu izdalo , te broj i
9.13
#133185314,doc#254510,1995_05_33_646.html <p> <b> Nikica Valentić </b> , v . r . </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNOM PEČATU
8.32
#146105972,doc#264807,2000_03_26_484.html v . r . <P> <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 484 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#172761301,doc#282331,2006_04_45_1111.html poslova zastupanja u osiguranju izdano od Ministarstva financija , a dužna su izvršiti usklađenje na temelju članka 299 . ZOS-a </p><p> 20,00 kn </p><p> 200,00 kn </tr></p><p><tr> 29 . </p><p> Provjera stručnih znanja i izdavanje
9.13
#124400356,doc#244366,1990_02_10_128.html o mirovinskom i invalidskom osiguranju , kasnije stekne pravo na invalidninu kao osobna žrtva na temelju odredaba ovoga zakona </P> <P> IV . POČETAK , TRAJANJE I PRESTANAK PRAVA </P> <P>
9.13
#164983418,doc#277980,2005_11_134_2513.html će se u » Narodnim novinama« . </p><p/> Obrazloženje <p> 1 . Podnositelj ustavne tužbe , na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#182359218,doc#288176,2008_10_123_3542.html tužbenog zahtjeva za naknadu zbog nemogućnosti korištenja nekretnine , utvrde postojanje navedenih okolnosti . Na temelju svega navedenog , polazeći od članka 16 . Ustava i Protokola br . 1 uz
9.13
#192170721,doc#293140,2009_12_156_3877.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3877 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#197355268,doc#295874,2010_10_120_3121.html <p><tr> YT </p><p> Majote </tr></p><p><tr> ZA </p><p> Južna Afrika </tr></p><p><tr> ZW </p><p> Zimbabve </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 3121 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 2 . a u vezi s člankom 23 . stavkom 2
7.97
#212877328,doc#303555,2012_03_36_929.html čuvari i zaštitari – tehničari poslove privatne zaštite na javnim površinama mogu obavljati samo na temelju propisno ispunjenog radnog naloga , sukladno podzakonskim propisima koji uređuju uvjete i način obavljanja poslova
#158858973,doc#274135,2004_07_100_1910.html se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Podnositeljica je podnijela ustavnu tužbu na temelju odredbe članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#149146920,doc#267582,2001_06_54_870.html porezne prijave </i></p><p> Članak 57 . </p><p> ( 1 ) Porez na dohodak utvrđuje se konačno na temelju godišnje porezne prijave koju je porezni obveznik dužan podnijeti ispostavi Porezne uprave nadležnoj prema svome
9.13
#199352481,doc#297027,2010_03_30_719.html 6 . </p><p> ( 1 ) Trupovi odnosno polovice teže janjadi razvrstavaju se u klase na temelju razvijenosti mišića trupa odnosno polovica kao i razvijenosti njihovih osnovnih dijelova prema Prilogu 2 .
9.13
#203192696,doc#298899,2011_10_114_2225.html o mirovinskom osiguranju , kao osiguranik koji je osiguran samo u obveznom mirovinskom osiguranju na temelju generacijske solidarnosti . </p><p> ( 3 ) U slučaju iz stavka 1 . ovoga članka ,
9.13
#52457720,doc#94316,vj20011028td03 konstatirati , i to ne samo na temelju ovdje iznešenih činjenica , nego i na temelju nekih događaja koji su im prethodili : Al Qaida je nazočna u BiH . </p><p> A
8.32
#172717956,doc#282282,2006_04_43_1079.html Općinskog suda u Crikvenici , broj : P-475/02 i P-422/02 , nakon donošenja presude na temelju priznanja , u oba slučaja na prijedlog tužitelja da se donese presuda u odnosu na
8.32
#164048218,doc#277345,2005_01_1_3.html D A </b> </p><p> o iznosima osnovica te obračunanog i uplaćenog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za godinu _ _____ </p><p><table><tr> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> I . PODACI O POSLODAVCU ILI ISPLATITELJU PRIMITKA
8.78
#174239877,doc#283181,2006_07_79_1912.html <p> ( 2 ) Sporazum o premještaju iz stavka 1 . ovoga članka sklapa se na temelju potreba sigurnosno-obavještajnih agencija i drugih državnih tijela za djelatnicima posebnih stručnih vještina i znanja te
9.13
#130889244,doc#252210,1994_02_14_265.html <p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 1 . stavka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje
9.13
#164593027,doc#277820,2005_10_127_2367.html sa specifikacijom i provedbu kontrole nad proizvodnjom , preradom i samim prehrambenim proizvodom , na temelju javnog poziva . </p><p> ( 2 ) Javni poziv iz stavka 1 . ovoga članka raspisuje
9.13
#176618686,doc#284598,2007_12_128_3681.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3681 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
8.32
#53992124,doc#97500,vj20011213td01 poslovnog posjeta mađarski državljani nisu primali naknadu niti su ostvarili bilo kakva druga prava na temelju rada u Hrvatskoj , jer ih ostvaruju u Mađarskoj , priopćuju iz Metroa . (
9.13
#154808052,doc#271515,2003_07_123_1743.html <p> Predsjednik Komisije <b> Miljenko Fičor , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> HRVATSKI SABOR </head><p> 1743 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#101073784,doc#190766,vj20070330tem01 i na to da je besmisleno da se staž za prvih 30 godina računa na temelju punog iznosa aktualne vrijednosti mirovine , a onaj iznad 30 godina na temelju polovice tog
9.13
#86719835,doc#157914,vj20040301van02 administracija slično reagirala i u slučaju kada su američki komandosti »Task Force 121« , na temelju provjerene dojave , uhitili bivšega iračkoga predsjednika Saddama Husseina . </p><p> Naime , neke spoznaje ukazuju
7.97
#213132444,doc#303713,2012_04_43_1095.html značka pohranjuje se u Ministarstvu . </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1 ) Iskaznice izdane na temelju prethodnih propisa zamijenit će se iskaznicama i značkama izdanim u skladu s ovim Pravilnikom u
#212874486,doc#303554,2012_03_36_928.html ove Odluke ne dovodi u pitanje izvršavanje obveze koja se odnosi na isporuku robe na temelju ugovora sklopljenih prije 23 . siječnja 2012 . godine . </p><p> Zabrane iz točke X.a ove
#169131324,doc#280230,2005_07_90_1820.html zajamčenih Ustavom . </p><p> Slijedom navedenog , Ustavni sud tijekom postupka pružanja ustavnosudske zaštite , na temelju činjeničnog stanja utvrđenog u pravomoćno dovršenom postupku i unutar zahtjeva istaknutog u ustavnoj tužbi ,
9.13
#178144526,doc#285533,2007_04_37_1240.html . 2.10 . Klauzula o kumulaciji : Ukupan iznos primljenih sredstava za poticanje zapošljavanja na temelju Mjera iz Prijedloga Godišnjeg plana ne smije kod pojedinog poduzetnika prijeći iznos naveden u točki
9.13
#198378062,doc#296483,2010_12_145_3674.html obveze korištenja biogoriva iz članka 30 . stavka 1 . ovoga Zakona dokazuje se na temelju evidencije koju je dužan voditi korisnik goriva u javnom prijevozu i javnom sektoru za pojedinu
9.13
#127714059,doc#248452,1992_07_45_1141.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head><p/> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 35 . Zakona o ustrojstvu republičke uprave ( " Narodne novine " , br
9.13
#40895845,doc#71447,vj20001110gl02 , a potom su pobjedu priznale Georgeu Bushu mlađem . Al Gore je čak na temelju prethodnog televizijskog , a ne službenog izbornog rezultata čestitao svojem protivniku pobjedu , da bi
9.13
#161470596,doc#275463,2004_12_177_3077.html Vijeća za regulaciju energetskih djelatnosti omogućava se rad na odgovarajućim poslovima kao radnicima Agencije na temelju ugovora o radu prema Statutu Agencije . </p><p> Članak 32 . </p><p> Upravno vijeće raspisat će natječaj
9.13
#130461362,doc#251668,1993_08_75_1535.html obvezna je na zahtjev Zavoda , a na temelju izvršnog platnog naloga , odnosno na temelju izvršne sudske odluke , izvršiti naplatu iznosa neuplaćenih doprinosa s kamatama , prijenosom s računa
9.13
#172875747,doc#282435,2006_05_50_1210.html iur </b> . , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1210 </b> </p><p> Na temelju članka 45 . stavka 4 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( » Narodne novine «
9.13
#211184553,doc#302726,2012_12_137_2905.html 15 ) Upisi na temelju rješenja suda o nasljedstvu i legatu , upisuju se na temelju pravomoćnog rješenja nadležnoga ostavinskog suda . </p><p> ( 16 ) Zrakoplovi koji su uvezeni u Republiku
#56336855,doc#102353,vj20020222un08 otkrivanju i sankcioniranju onih koji već godinama uporno varaju državu . </p><p> Program je osmišljen na temelju podataka koje donosi studija " Neslužbeno gospodarstvo u Republici Hrvatskoj 1990 . -2000 . "
9.13
#190023779,doc#292337,2009_10_125_3091.html zahtjeve regulatornih tijela , </p><p> – postupanje u slučaju izvanrednih sigurnosnih mjera i izmjena odobrenja na temelju podataka o sigurnosti primjene lijeka , </p><p> – izvršavanje zahtjeva regulatornih tijela , </p><p> – uporaba baza
9.13
#133425353,doc#254656,1995_06_40_809.html Trovanja i bolesna stanja u prometu </p><p> - Imobilizacija </p><p> - Prijevoz povrijeđenih . </p><head> HRVATSKI AUTOKLUB </head><p> Na temelju članka 205 . stavka 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( " Narodne
8.78
#209147764,doc#301682,2011_07_87_1851.html za ocjenjivanje sukladnosti « je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti koje obavlja postupke ocjenjivanja sukladnosti na temelju rješenja o ovlaštenju kojeg donosi ministar nadležan za promet . </p><p> – » Prijavljeno tijelo «
#200102108,doc#297420,2010_04_42_1081.html . </p><p> Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> I / Na temelju ovlaštenja iz članka 15 . točka 2 . alineja 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji
9.13
#172938019,doc#282462,2006_05_52_1249.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1249 </b> </p><p> Na temelju članka 29.b Zakona o energiji ( » Narodne novine « , br . 68/2001 i
9.13
#166895010,doc#278882,2005_03_31_548.html U Sjedinjenim Američkim Državama donesen je Zakon o zaštiti potrošača 1972 . godine i na temelju tog Zakona osnovana je posebna savezna komisija za sigurnost potrošačke robe . </p><p> Zajedničko obilježje svih
9.13
#169222939,doc#280267,2005_07_92_1837.html zahtjevu pošiljatelja i sl . </p><p> ( 3 ) Davatelj kurirskih usluga obavlja kurirske usluge na temelju posebnog zahtjeva pošiljatelja , a poštanske pošiljke preuzima na dogovorenoj adresi te ih izravno prenosi
9.13
#156816558,doc#272722,2003_12_193_3048.html bi Ustavni sud mogao pružiti podnositelju ustavnosudsku zaštitu . </p><p> 6 . Slijedom navedenoga , na temelju članka 72 . , u svezi s člankom 62 . Ustavnog zakona , riješeno je
9.13
#133532165,doc#254805,1995_07_47_941.html su primatelji predujmova izdali račun . </p><p> ( 10 ) Pretporez se može odbiti samo na temelju računa koji sadrže sve podatke iz članka 15 . stavka 3 . ovoga Zakona ,
9.13
#192431544,doc#293309,2009_02_18_414.html Uvidom u osporeno rješenje Ustavni sud je utvrdio da je revizija podnositelja ocijenjena nedopuštenom na temelju činjenice da je u predmetu broj : P-407/98 vrijednost predmeta spora bila naznačena s 20.000,00
8.77
#194655459,doc#294389,2009_06_66_1562.html 3 . ožujka 2009 . </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 1562 </p><p> Na temelju članka 12 . st . 1 . t . 26 . , članka 14 .
9.13
#155502162,doc#271830,2003_09_140_2039.html uplaćenih obveznih doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti , prima i mirovinu na temelju ranije uplaćenih obveznih doprinosa za individualnu kapitaliziranu štednju i/ili primitak sukladno članku 12 . stavak
9.13
#178197008,doc#285588,2007_04_38_1292.html nije priložena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici , slijedom čega je Ponuditelj , na temelju odredbe članka 137 . stavak 2 . Zakona o općem upravnom postupku ( » Narodne
9.13
#127199294,doc#247705,1992_01_2_24.html <p> <b> dr . Franjo Gregurić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 23 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#169200169,doc#280257,2005_07_92_1831.html u tekućoj godini osiguranim za to tijelo . </p><p> ( 3 ) Pružatelji stručnih usluga na temelju ugovora o djelu ne mogu postati državni službenici bez provođenja postupka prijma u državnu službu
9.13
#132001168,doc#253182,1994_09_64_1133.html Ivica Crnić , v . r . </B> </P> <P> </P> <head> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </head> <P> Na temelju članka 62 . Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela , privredne prijestupe i
9.13
#146908343,doc#265698,2000_06_59_1315.html , </B> v . r . <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 1315 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#124912073,doc#244833,1990_06_28_533.html Gretić , v . r . </B> </P> <head> SABOR SOCIJALISTI ? KE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju ? lana 389 . Ustakva Socijalisti ? ke Republike Hrvatske , donosim </p><head> UKAZ </head><head> o proglašenju
7.62
#209877636,doc#301904,2012_01_1_3.html ili zajedničkog financijskog interesa i može stvoriti prijetnje na temelju osobnog interesa ili prijetnje na temelju zbliženosti . Primjeri takvih odnosa uključuju : </p><p> • postojanje financijskih interesa u zajedničkom pothvatu s
#206362514,doc#300345,2011_03_30_656.html <p> Stoga je Agencija u cijelosti prihvatila nalaz i mišljenje vještaka ( Elaborat ) . </p><p> Na temelju Elaborata utvrđena je visina državne potpore kod prodaje zemljišta u javnom vlasništvu na sljedeći način
9.13
#73581490,doc#136365,vj20030810td01 gospodarski kriminal , pri čemu policija vodi istražne postupke . </p><p> - Što možete zaključiti na temelju rezultata dosadašnjih istraga o uzrocima požara ? </p><p> - Izjave da su požari rezultat subverzivnih ili
9.13
#175732208,doc#284258,2007_11_114_3354.html u Sektoru kriminalističke policije , njima je navedenim Zaključkom Kolegija ministra unutarnjih poslova – na temelju kojeg je donesen Naputak od 28 . studenoga 1994 – od 1 . prosinca 1994
9.13
#136816144,doc#257881,1997_11_120_7722.html Vrhovnik <B> dr . Franjo Tuđman , </B> v . r . </P> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#139819951,doc#260364,1998_12_159_1958.html v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I VEZA </B> </head> <P> Na temelju članka 68 . stavka 4 . Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ( " Narodne
9.13
#131697525,doc#252840,1994_06_47_817.html poplave , požar , potres i dr . ) i ratna razaranja , a na temelju očevidnika nadležnog tijela odnosno nadležne ispostave Porezne uprave . </P> <P> IV . POREZNA OSNOVICA
9.13
#163050954,doc#276402,2004_04_48_1108.html razine bilanciranih sredstava utvrđenih u članku 9 . stavku 3 . ove Uredbe . </p><p> Na temelju odluka iz članka 5 . ove Uredbe , korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite
9.13
#166362171,doc#278561,2005_02_16_278.html </b> v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO MORA , TURIZMA , PROMETA I RAZVITKA </head><p> 278 </p><p> Na temelju članka 40 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
9.13
#203085316,doc#298833,2011_09_111_2176.html da njegova ponuda neće biti neprimjerena , posebno da neće nuditi dampinške cijene , na temelju kojih bi oduzimao posao dotadašnjem isporučitelju . </p><p> IV . Član Udruge TUM , koji bude
8.78
#206696717,doc#300533,2011_03_36_844.html na temelju nasljeđivanja i diobe suvlasničke zajednice , a ne odlukom suda ( presudom na temelju priznanja Općinskog suda u Zadru broj : P-661/01 ) koja je isključivo deklaratorne prirode i
#167681650,doc#279280,2005_04_49_949.html će rješenjem utvrditi Ministarstvo . </p><p> Članak 100 . </p><p> Obvezuje se ministar da provedbene propise na temelju ovlaštenja iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slatkovodnom ribarstvu ( » Narodne novine
9.13
#88308343,doc#161224,vj20040603crn07 . </p><p> Sud nije imao razloga ne prihvatiti mišljenje vještaka , jer ga je donio na temelju snimljenih fotografija i mjerenjima na vozilima , pa je protiv bivšeg ministra obustavi postupak . </p>
9.13
#209622644,doc#301807,2011_08_93_1983.html činili izabrani kandidati s općih lista i lista srpske manjine koje biraju svi državljani na temelju općega i jednakog prava glasa , a druge izabrani kandidati ostalih manjina koji se biraju
#211847079,doc#303196,2012_02_22_585.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 585 </p><p> Na temelju članka 36 . stavaka 1 . i 2 . Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
#183138023,doc#288707,2008_12_143_3962.html , Hrvatski sabor je 1998 . godine donio Odluku o osnivanju Bioetičkog povjerenstva , na temelju koje ga je Vlada RH 1999 . g . osnovala pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva
9.13
#203228548,doc#298929,2011_10_116_2261.html dopuštena razina koncentracije ostatka pesticida u ili na hrani ili hrani za životinje utvrđena na temelju dobre poljoprivredne prakse i najmanje potrebne izloženosti potrošača u svrhu zaštite osjetljive populacije potrošača . </p>
9.13
#132095655,doc#253339,1994_10_74_1285.html i 53A/91 . ) , kojima se uređuju radni odnosi u organima uprave i na temelju njih donijeti propisi </p><p> Članak 193 . </p><p> Početkom primjene ovoga Zakona prestaju važiti : Odluka o
9.13
#177559601,doc#285221,2007_03_25_951.html imajući u vidu sve okolnosti svakog pojedinog slučaja . Pri utvrđivanju visine naknade , na temelju članka 63 . stavka 2 . Ustavnog zakona , Ustavni sud uzima u obzir sve
9.13
#136512667,doc#257706,1997_10_109_1659.html temeljnog kapitala i nastavak djelovanja Fonda kao zatvorenog fonda upisuje se u sudski registar na temelju prethodnog odobrenja Komisije . </P> <P> Članak 31 . </P> <P> ( 1 ) Komisija
9.13
#199363781,doc#297028,2010_03_30_692.html Hrvatskoj , čime se približavamo standardima zaštite potrošača u zemljama članicama Europske unije . </p><p> Na temelju projekta Ministarstva gospodarstva , rada i poduzetništva , u Hrvatskoj su osnovana 4 Savjetovališta pri
9.13
#133591416,doc#254860,1995_07_49_996.html HRVATSKE </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Jadranko Crnić , </b> v . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 stavak 1 . , Zakona o
9.13
#142253737,doc#262179,1999_11_128_2020.html i uredno prijavljeno , <P> 2 . je prijavljeno na prostorima na kojima se na temelju ovoga Zakona ne smije održavati , <P> 3 . su ciljevi usmjereni na pozivanje i
9.13
#154767951,doc#271476,2003_07_122_1731.html dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavlja telekomunikacijske usluge i djelatnosti u javnim telekomunikacijama na temelju koncesije , prijave ili ovlasti , prema propisima koji su važili do dana stupanja na
9.13
#180204932,doc#286837,2007_07_76_2404.html , dipl . ing . , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> HRVATSKI SABOR </head><p> 2404 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#194821300,doc#294508,2009_06_69_1663.html istraživanje se primjenjuju odredbe Zakona o ustanovama . </p><p> ( 2 ) Agencija za istraživanje na temelju javne ovlasti obavlja poslove istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova , kao djelatnosti od interesa
9.13
#184198579,doc#289113,2008_02_18_578.html Sanader </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </head><p> <b> 578 </b> </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 99 . st . 1 . i 2 . u svezi članka 69 .
9.58
#201782765,doc#298155,2010_06_80_2294.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2294 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#175541089,doc#284138,2007_10_110_3225.html biti upućen poziv na dostavu natječajnih radova , obvezno se između sposobnih natjecatelja , na temelju objavljenih pravila , odabiru najbolji natjecatelji sukladno broju navedenom u pozivu . Razlozi za odabir
9.13
#147316965,doc#266086,2000_01_8_83.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> <head> CARINSKA UPRAVA </head> <P> <P> Na temelju članka 14 . stavak 2 . Zakona o carinskoj službi ( » Narodne novine «
9.13
#201825798,doc#298182,2010_06_81_2305.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2305 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 13 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#66824783,doc#123065,vj20030109go01 projekt preuzimanja tvornice ulja u Čepinu , a nakon toga predat će ponudu , na temelju koje će vlasnik odlučiti o ishodu . </p><p> Pritom ne treba zaboraviti da strani konzultanti ocjenjuju
9.13
#215988205,doc#305199,2013_02_16_265.html vrstu , opseg i složenost poslovanja subjekta nadzora . </p><p> ( 3 ) Agencija će na temelju nadzora , provjera i procjena iz stavka 1 . ovoga članka utvrditi posluje li subjekt
#212422973,doc#303343,2012_03_29_728.html veterinara najmanje dva puta godišnje u svrhu provjere i potvrđivanja , kad je potrebno na temelju evidencija , standardnih postupaka i internih revizija , svih činjenica vezanih za uvjete odobravanja ,
#175330524,doc#283970,2007_10_107_3144.html iz stavka 1 . ovoga članka dopuštena je posebna žalba . ( 3 ) Na temelju rješenja o privremenoj mjeri iz stavka 1 . ovoga članka može se tražiti ovrha kao
9.13
#179683777,doc#286437,2007_06_67_2054.html se u » Narodnim novinama« . </p><div> <font size="3"> Obrazloženje </font> </div><p> 1 . Podnositeljica je , na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#132366853,doc#253663,1994_12_91_1562.html ( 4 ) Zaštitna kamatna stopa za razdoblje koje obuhvaća više mjeseci obračunava se na temelju kamatnih stopa koje su utvrđene za pojedine mjesece prema stavku 3 . ovoga članka .
8.32
#172227346,doc#281961,2006_03_31_761.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#164502725,doc#277764,2005_10_122_2274.html <p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> Vladimir Šeks </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> HRVATSKI SABOR </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2274 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 18 . stavka 7 . Zakona o
9.13
#30147040,doc#50987,na253_34 iz Zadra ( 45 posto ) i Zagrebačka banka ( 6 posto ) . Na temelju odluke Upravnog suda RH o poništenju čuvene pretvorbe Slobodne Dalmacije iz 1993 . godine ,
9.13
#189057407,doc#291845,2009_08_102_2645.html ) poziva u nepokretnoj javnoj komunikacijskoj mreži . Slijedom navedenog , Vijeće HAKOM-a je na temelju članka 56 . stavka 2 . ZEK-a odlučilo kao u točki VI . ove odluke
9.13
#180508489,doc#286930,2007_07_79_2496.html i naređuje usklađivanje stručnog nadzora i poslovanja s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega , 10 . vodi službene podatke za područje županije o povredama odredaba ovoga Zakona
9.13
#162488228,doc#276088,2004_01_3_131.html upravnog akta . Međutim , taj akt nije pravomoćan , jer o njegovoj zakonitosti na temelju tužbe podnositelja od 3 . lipnja 2002 . godine , nije odlučio Upravni sud Republike
9.13
#145675101,doc#264404,2000_12_130_2401.html i lokalnih cesta rasporedit će Vlada na prijedlog Ministarstva pomorstva , prometa i veza na temelju sljedećih mjerila : </p><p> - stupnja izgrađenosti mreže županijskih i lokalnih cesta , </p><p> - visine vlastitih
9.13
#197920681,doc#296288,2010_12_137_3526.html sala da se u ekstenzivnom smislu kako to sugerira optuženik u samoj žalbi , na temelju njegovog Aneksa ugovora o radu od 4 . veljače 2002 . godine , isti može
9.13
#178993693,doc#286104,2007_05_53_1734.html Jungwirth </b> , v . r . </p><head><p> HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE </p></head><p> <b> 1734 </b> </p><p> Na temelju članka 69 . stavka 2 . Zakona o humanitarnom razminiranju ( » Narodne novine «
9.13
#146050879,doc#264618,2000_02_20_278.html . r . <P> <head> ŽUPANIJSKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> <B> 278 </B> <P> Na temelju članka 148 . Poslovnika Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora ( » Narodne novine « br
9.13
#194052431,doc#294031,2009_04_52_1223.html <p> ( 3 ) Odbor za upis provodi svoje zadaće u sklopu dobivenih javnih ovlasti na temelju Zakona . </p><p> Članak 29 . </p><p> ( 1 ) Član Odbora za upis mora imati završen
9.13
#172499748,doc#282156,2006_04_39_959.html nadgledanje obavlja ovlašteno tijelo . Tehničko nadgledanje obuhvaća : – pregled i ocjenu dokumentacije na temelju koje se izgrađuje postrojenje u kojem se može pojaviti eksplozivna atmosfera , – pregled i
9.13
#74669440,doc#138352,vj20030917un08 koju ostvaruje u Ministarstvu , kao i naknada za prijevoz i topli obrok , na temelju pismenog zahtjeva od 26 . listopada 2000 . godine , za cijelo vrijeme njezina angažmana
9.13
#172298761,doc#282009,2006_03_31_805.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#178835986,doc#286031,2007_01_5_272.html ima status pravne osobe iz stavka 1 . ovoga članka , koji se utvrđuje na temelju izvoda iz sudskog registra , te kupoprodajnog ugovora kojim se kupuje predmetna oprema , b
9.13
#168239995,doc#279655,2005_05_65_1274.html osnovana . </p><p> 3 . Ustavni sud , u postupku u povodu ustavne tužbe podnijete na temelju odredbi članka 62 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#18674043,doc#37565,gs20050123hr37889 usluga " . Podsjetimo , udruga je dobila punomoć 46 tisuća građana i na tom temelju će ih zastupati u parnici protiv T-HT-a . Predsjednica udruge Jadranka Kolarević demantirala je jučer
9.13
#204695046,doc#299547,2011_12_141_2829.html pojedinoga nastavnog predmeta ocjenjuje se ocjenom : » položio« ili » nije položio « na temelju propisanih kriterija . </p><p> IV . ISPIT IZ NASTAVNOG PREDMETA PROMETNI PROPISI I SIGURNOSNA PRAVILA </p><p> Članak
8.78
#182024505,doc#287978,2008_10_115_3332.html </b> v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3332 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#192103376,doc#293114,2009_12_155_3822.html proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3822 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 5 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « ,
9.13
#208637872,doc#301434,2011_07_77_1639.html iz čl . 10 , 14 . i 16 . ove Odluke provodi se na temelju Rješenja Porezne uprave – Ispostava Karlovac . </p><p> Članak 23 . </p><p> Stupanjem na snagu ove Odluke
#216205151,doc#305288,2013_02_22_371.html koji su predmet kontrola na terenu posebice vodeći računa o različitim geografskim područjima i na temelju analize rizika , uzimajući u obzir osobito pogreške koje se ponavljaju i nalaze kontrola provedenih
#141224831,doc#261328,1998_05_76_978.html Iznimno od odredbe članka 55 . ovoga Zakona , Upravno tijelo Grada Zagreba , na temelju odluke Gradskog poglavarstva , obavlja poslove građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području
9.13
#42885584,doc#75413,vj20010108vp11 list Sunday Telegraph u nedjelju je donio prve izvatke iz knjige koja je napisana na temelju prokrijumčarenih tajnih kineskih spisa . Knjiga , koja u ponedjeljak izlazi iz tiska , nosi
9.13
#204681965,doc#299536,2011_12_141_2841.html <p> Ministar Tomislav Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2841 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
9.13
#215551954,doc#304990,2012_08_96_2162.html na svom radnom mjestu kao da je radio i ostala prava koja se ostvaruju na temelju rada . </p><p> 8 . Ostale naknade plaće </p><p> Članak 149 . </p><p> ( 1 . ) Radnik
#202154479,doc#298354,2010_07_89_2504.html daljnjih obavijesti . </p><p> PRILOG IV . </p><p> OBRAZAC </p><p> Najava uvoza/provoza GMO-a </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2504 </p><p> Na temelju članka 170 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « , broj 153/2009 )
8.32
#143708463,doc#263008,1999_05_42_841.html koja je namijenjena jedinicama SFOR-a u BiH vršit će se razduženje količina sa prijave na temelju predmetnog ugovora . </P> <P> c ) Ugovor o prijenosu vlasništva i narudžba mora biti
9.13
#168579168,doc#279848,2005_06_74_1465.html zahtjev za smanjenjem mjesečne naknade u pisanom obliku . </div></p><head><p/><div> HRVATSKA OBRTNIČKAKOMORA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1465 </b> </p><p> Na temelju članka 31 . Statuta Hrvatske obrtničke komore ( » Narodne novine « broj 116/02 .
8.32
#176828586,doc#284757,2007_12_133_3817.html obrazovanja i športa , sa sjedištem u Zagrebu , Trg hrvatskih velikana 6 , na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja , sa 94 . sjednice , održane 23 .
9.13
#184904391,doc#289703,2008_03_34_1136.html naredio da naknadno u određenom roku podnese punomoć ili odobrenje podnositeljice za obavljanje te parnične radnje . Sud je također utvrdio da je S . V . , odvjetnici , podnositeljica otkazala punomoć 6 . prosinca 2004 . , te da je ta odvjetnica svojim očitovanjem od 4 . travnja 2006 . » osnažila« postupanje D . S . , odvjetnika , davanjem zamjeničke punomoći . Na temelju navedenih činjenica , drugostupanjski sud je ocijenio da je podnositeljica u pravu kada u žalbi tvrdi da joj nije na zakonit način dostavljen prijepis prvostupanjskog rješenja . Međutim , sud je na temelju uvida u dokumentaciju priloženu u spisu predmeta zaključio da podnositeljica nije dokazala da je 6 . ožujka 2006 . preuzela prvostupanjsko rješenje . Sud pojašnjava da uz prvostupanjsko rješenje , koje prileži na listu 22 spisa , na listu 24 spisa prileži samo dostavnica iz koje je razvidno da je rješenje preuzeo D . S . , odvjetnik , 23 . lipnja 2004 . godine , te da nema dokaza o preuzimanju rješenja od strane podnositeljice . Slijedom navedenih utvrđenja , drugostupanjski sud je zaključio da podnositeljici 6 . ožujka 2006 . godine nije dostavljeno rješenje broj : Tt-04/5939 od
6.92
#156307067,doc#272348,2003_10_173_2498.html <p> 1 . istekom roka zaštite iz članka 16 . ovoga Zakona , </p><p> 2 . na temelju izjave nositelja o odricanju od industrijskoga dizajna , u kojem slučaju industrijski dizajn prestaje vrijediti
9.13
#124595742,doc#244570,1990_04_17_309.html <p> <b> Boško Divjak </b> , v . r . </div></p><head><p/> SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLlKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju Amandmana XVII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 70 . stava 1 . Zakona
9.13
#138193203,doc#259051,1997_06_63_980.html Crnić , </B> v . r . </P> <head> <B> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#125967895,doc#246243,1991_06_30_865.html <P> " Hrvatska elektroprivreda " u toku godine izračunava i plaća mjesečnu akontaciju naknade na temelju ostvarene ponderirane cijene električne energije u prethodnoj godini i ukupne količine proizvedene električne energije na
9.13
#202361469,doc#298449,2010_07_91_2569.html njegovoj odsutnosti uz pouku da ima pravo podnijeti zahtjev za obnovu postupka ili žalbu na temelju kojih se može provesti postupak u kojem će imati pravo sudjelovati , u kojem će
9.13
#178935093,doc#286059,2007_05_51_1689.html I III . stupnja . <b> Ad 59 . </b> Ocjena sposobnosti donosi se na temelju nalaza kardiologa i utvrđenog patološkog nalaza navedenog u točki 58 . ovog popisa te UZV
9.13
#130648911,doc#251876,1993_10_88_1722.html Rogatec . </p><p> II . </p><p> Opći interes iz točke I . ove Odluke utvrđuje se na temelju uvjeta uređenja prostora sadržanih u Uvjerenju o uvjeti ma uređenja prostora Ministarstva graditeljstva i zaštite
9.13
#128631816,doc#249697,1992_02_9_166.html Vukojević , dipl . iur . v . r . </b> </p><head><p/> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 32 . Poslovnika
9.13
#182875681,doc#288575,2008_12_139_3902.html . sc . Ivo Sanader , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3902 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#36084366,doc#62107,vj20000623un04 vlage . Tabaković objašnjava da odluku o proglašenju elementarne nepogode zbog suše donose županije na temelju izvještaja o stanju na terenu . Uz sušu , tamo su se protiv poljodjelaca urotili
8.78
#199405691,doc#297028,2010_03_30_692.html acquisu implementirani u navedenu regulativu . </p><p> Agencija u okviru svojih ovlasti nadzornog tijela , na temelju predstavki potrošača , odnosno korisnika usluga subjekata nadzora Agencije , provjerava pridržava li se subjekt
9.13
#171278142,doc#281430,2006_12_139_3146.html . r . </p><head><p/> ministARSTVO zaštite okoliša , prostornog uređenja i graditeljstva </head><p> <b> 3146 </b> </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 8 . Zakona o gradnji ( » Narodne novine « ,
8.32
#207140799,doc#300763,2011_04_45_1046.html osim doprinosa za mirovinsko osiguranje osiguranika pojedinca te doprinosa za mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje ( u daljnjem tekstu : porezni dug ) . </p><p> ( 2 )
#124448531,doc#244409,1990_03_13_180.html drugih uređaja i opreme , a koji pregled vrši lučka kapetanija odnosno kapetanija pristaništa na temelju člana 5 , 7 , 8 . i 9 . Pravilnika o utvrđivanju sposobnosti čamca
9.13
#192683976,doc#293434,2009_02_24_535.html i njegovog okoliša , da je postignuta zadovoljavajuća razina sigurnosti sustava i kojom se na temelju prijašnjih iskustava omogućava identifikacija svih rizika koji bi se mogli dogoditi za vrijeme rada .
9.13
#128633583,doc#249708,1992_02_9_176.html Vukojević , dipl . iur . v . r . </b> </p><head><p/> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 32 . Poslovnika
9.13
#216689797,doc#305452,2013_01_6_102.html poslodavca Željeznička tiskara d.o.o . , Zagreb , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima
#141721017,doc#261849,1999_10_104_1725.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 82 . stavka 2 . Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ( » Narodne
9.13
#186603443,doc#290732,2008_05_62_2098.html . </p><p> Članak 25 . </p><p> ( 1 ) Imovno stanje utvrđuje se istodobnim ispunjavanjem uvjeta na temelju ukupnog dohotka , ukupnih primitaka i imovine podnositelja zahtjeva te punoljetnih članova njegova kućanstva .
7.97
#143995048,doc#263238,1999_06_55_1050.html sc . Ivan Ðurkić , </B> v . r . <P> <head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </head> <P> Na temelju članka 16 . stavka 4 . i članka 90 . stavka 3 . Zakona o
9.13
#216684445,doc#305441,2013_01_6_92.html i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima </title> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 92 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
#212042469,doc#303276,2012_02_26_656.html sa shemom financijskog osiguranja obavlja zakonsku , formalnu i računsku kontrolu kunskih financijskih isprava na temelju kojih su stvorene obveze na teret proračunskih sredstava u skladu s propisima o proračunskom materijalno-financijskom
#209282055,doc#301724,2011_07_89_1911.html <p> Predsjednik Upravnog vijeća Mario Babić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </p><p> 1911 </p><p> Na temelju stavka 3 . , čl . 1019 . Pomorskog zakonika Republike Hrvatske ( » Narodnim
#151338111,doc#269219,2002_02_14_337.html , pečat i potpis naručitelja </p><p> 5.2 . Objava NAB 52 – <i> Natječaj po pozivu </i></p><p> Na temelju članka 17 . Zakona o javnoj nabavi ( » Narodne novine « , broj 117/01
9.13
#164543054,doc#277786,2005_10_124_2324.html I . ove Naredbe ne odnosi se na lov pernate divljači koji se obavlja na temelju posebnog dopuštenja Ministarstva poljoprivrede , šumarstva i vodnoga gospodarstva radi uzimanja uzoraka pri provedbi programa
9.13
#207499644,doc#300939,2011_05_55_1222.html odlučivanje . </p><p> Ustavna tužba je osnovana . </p><p> 3 . U postupku pokrenutom ustavnom tužbom na temelju članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#132236549,doc#253505,1994_11_83_1430.html . Franjo Tuđman , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#184362879,doc#289293,2008_02_22_734.html fondovima Fima Global Invest d.o.o . , Varaždin , Anina 2 , obvezno je objaviti Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Fima Equity u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske , u roku od sedam ( 7 ) dana od dana dostave ovog rješenja . 3 . Izrjeka ovog rješenja objavit će se u » Narodnim novinama« . Klasa : UP/I 451-04/07-09/57 Urbroj : 326-113-08-5 Zagreb , 14 . veljače 2008 . </p><p> Član Uprave <b> Ivica Letinić </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 734 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « , broj 140/05 ) i članka 105 . stavak 1 . , članak 109 . stavak 2 . i 113 . Zakona o investicijskim fondovima ( » Narodne novine « , broj 150/05 ) , i članka 2 . točke 6 . i članka 5 . stavka 1 . Pravilnika kojim se uređuju izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ( » Narodne novine « , broj 43/07 )
6.92
#199596271,doc#297134,2010_03_33_826.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 826 </p><p> Na temelju članka 118 . stavka 4 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#91958645,doc#169243,vj20050123tem01 sadržajima u bolnici u Blatu odlučit će liječnici specijalisti pojedinih kliničkih struka , ponajprije na temelju potreba stanovništva Novog Zagreba i područja koja gravitiraju toj ustanovi . Katedre Medicinskog fakulteta odlučit
9.13
#202910287,doc#298744,2011_09_103_2112.html analizom podatka o ciljnim udjelima za dvadeset ( 20 ) najvećih kupaca TDR-a i na temelju kojih je Agencija utvrdila da su ugovorima definirani ciljni udjeli prodaje – kupnje duhanskih proizvoda
9.13
#126006467,doc#246306,1991_07_33_899.html dr . Stjepan Blažinkov , v . r . </b> </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . alineje 4 . Ustava Republike Hrvatske , dana 2 . srpnja 1991
9.13
#179078078,doc#286148,2007_05_55_1787.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#60276139,doc#110245,vj20020611un06 je ministar Crkvenac tada dao , nije ispunjeno . Rok za donošenje podzakonskih akata na temelju Zakona o carinskoj službi istekao je još 24 . veljače . Nakon neuspjelog mirenja ,
9.13
#189177161,doc#292001,2009_09_108_2798.html 24 . kolovoza 2009 . </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 2798 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 5 . Zakona o elektroničkim komunikacijama ( »
9.13
#168964390,doc#280124,2005_07_87_1714.html <p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> Vladimir Šeks </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> HRVATSKI SABOR </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1714 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 70 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#156265479,doc#272325,2003_10_173_2494.html strane nositelja patenta ili uz njegovu izričitu suglasnost , osim ako postoje zakonski razlozi na temelju kojih nositelj patenta može zabraniti daljnju komercijalizaciju proizvoda . </p><p> Vozila u meĐunarodnom prometu </p><p> Članak 67
8.32
#202127091,doc#298338,2010_07_88_2486.html članka 24 . stavak 2 . Zakona investicijski savjetnik je zaposlenik investicijskog društva koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove sadržane u investicijskim uslugama iz članka 5 . stavka 1 .
9.13
#207911064,doc#301136,2011_06_61_1352.html Hrvatske primjenjivati propisane signale i oznake sukladno odredbama ovoga Zakonika i podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakonika . </p><p> ( 3 ) Odredbe stavka 1 . i 2 . ovoga članka
#170779610,doc#281216,2006_12_132_2977.html , v . r . </p><head> Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga </head><p> <b> 2977 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točke 4 . alineja 1 . i članka
9.13
#131490961,doc#252671,1994_05_37_669.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#194738840,doc#294429,2009_06_67_1603.html radu Povjerenstva u visini koju odredi ministar . </p><p> ( 2 ) Naknada se isplaćuje na temelju evidencije o nazočnosti na sastancima Povjerenstva i zapisnika sa sastanka Povjerenstva . </p><p> Stupanje na snagu </p>
9.13
#41694571,doc#73063,vj20001130un14 ispuniti zadaće koje je zacrtala Vlada . " Radoša sam osobno predložio i to na temelju saznanja o njemu , ponajviše iz kontakata koje smo imali tijekom tri mjeseca prije imenovanja
9.13
#172221654,doc#281957,2006_03_31_730.html Omejec </b> , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR <b> </b> </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 730 </b> </p><p> Na temelju članka 3 . stavka 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (
9.13
#154773145,doc#271491,2003_07_123_1758.html Fičor , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1758 </p><p> Na temelju odredbi članka 12 . točka 5 . i članka 96 . stavak 4 . Zakona
9.13
#212947154,doc#303594,2012_03_38_957.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 957 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 9 . Zakona o energiji ( » Narodne novine , «
#199342901,doc#297011,2010_03_30_704.html projekt iz stavka 1 . ovoga članka je projekt u kojem je udio podizvođača na temelju projektne dokumentacije veći od 20 posto vrijednosti projekta . </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1 )
9.13
#177873115,doc#285369,2007_03_32_1061.html v . r . </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b> 1061 </b> </p><p> Na temelju čl . 4 . st . 2 . Zakona o potvrđivanju višegodišnjeg sporazuma o financiranju
9.13
#179187844,doc#286233,2007_06_58_1877.html zahtjeva Hrvatske agencije za telekomunikacije , sa sjedištem u Zagrebu , Jurišićeva 13 , na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja sa 83 . sjednice , održane 24 . svibnja
9.13
#155496109,doc#271830,2003_09_140_2039.html , popisi čekova , zapisnici o izuzimanjima i ulaganjima , obračuni i drugo ) na temelju kojih su sastavljene temeljnice ( stupac 4 ) , </p><p> 5 . iznos primitaka u gotovini
9.13
#207786609,doc#301064,2011_01_6_110.html godine i HDS-ZAMP-a od 19 . travnja 2010 . godine ; Obrada : AZTN </p><p> Na temelju podataka prikazanih u tablicama 7 . i 8 . , zaključuje se kako je sam
#175363523,doc#283995,2007_10_108_3170.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3170 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine
9.13
#209455860,doc#301758,2011_08_90_1919.html određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi , ugovor se može sklopiti na temelju pisanog zahtjeva javnog naručitelja gospodarskom subjektu da dostavi dopunu ponude ili novu ponudu . Pisani
#9226193,doc#17394,gs20021224hr16369 kuna otišlo je na saniranje mirovinskog i zdravstvenog fonda , 2,5 milijardi isplaćeno je na temelju osigurane štednje , dok je 700 milijuna kuna utrošeno na izmirivanje međusobnih obveza poduzeća .
9.13
#160454405,doc#274814,2004_02_14_442.html <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> proizvođač </b> tj . ona koja je proizvela proizvode iz NIP-a 2003 . na temelju ugovora s naručiteljem uvijek iskazuje ostvarenu <u> </u> proizvodnju ( stupac g ) industrijskih proizvoda
9.13
#197116987,doc#295775,2010_10_119_3111.html svi popisi kojima se dokazuje da je raspisivanje referenduma zatražio potreban broj birača. « </p><p> Na temelju članka 57 . Poslovnika Hrvatskog sabora ( » Narodne novine « broj 71/00 . ,
8.32
#130651102,doc#251884,1993_10_89_1741.html 1993 . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 1 . stavka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatke da donosi uredbe
9.13
#200047784,doc#297401,2010_04_41_1062.html . stavka 1 . podstavka b ) ovoga Pravilnika daje , odnosno uskraćuje ministar na temelju mišljenja Povjerenstva . </p><p> ( 3 ) Na temelju mišljenja Povjerenstva , ministar može dati ,
9.13
#207868141,doc#301116,2011_06_61_1366.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1366 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#139497203,doc#259970,1998_10_132_1597.html 1 . ovoga članka ne odnosi na slučaj prijelaza prava vlasništva zrakoplova na osiguratelja na temelju odredaba o osiguranju u zračnom prometu . </P> <P> <I> Pravni temelji stjecanja vlasništva na
9.13
#126899226,doc#247336,1991_12_73_1893.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , a u svezi s člancima 6 . i
9.13
#125443439,doc#245502,1990_02_8_98.html , v . r . </B> </P> <head> REPUBLIČKI SEKRETAR ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU </head> <P> Na temelju člana 62 . stava 1 . Zakona o redovnim sudovima ( " Narodne novine "
8.32
#213005229,doc#303664,2012_04_40_1044.html <p> Članak 36 . </p><p> Odobrenje za gradnju istraživačkog , eksperimentalnog i znanstvenog zrakoplova izdaje se na temelju Programa gradnje zrakoplova koji mora sadržavati : </p><p> 1 ) predstavljanje zrakoplova : </p><p> a ) crtež
#189333945,doc#292062,2009_09_112_2837.html . kolovoza 2009 . godine </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 2837 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 3 . i članka 14 . stavka 4
9.13
#131975176,doc#253151,1994_08_61_1106.html skupna putovanja učenika i studenata sastavlja se na Obrascu br . 5 . , na temelju potvrde ( Obrazac br.1 ) . </P> <P> Obračun za iskorištene povlastice za dnevna putovanja
9.13
#140060631,doc#260493,1998_02_19_2260.html . ovoga Zakona . </P> <P> ( 2 ) Potonula stvar može se vaditi na temelju odobrenja nadležne kapetanije . </P> <P> ( 3 ) U zahtjevu za davanje odobrenja za
9.13
#155469403,doc#271829,2003_09_140_2038.html u činove propisane člankom 164 . stavcima 4 . i 5 . Zakona . </p><p> Na temelju uvjeta propisanih Zakonom kadrovsko povjerenstvo će provjeriti dospjele prijedloge za promaknuće te predložiti LK za
9.13
#211872165,doc#303203,2012_02_22_591.html <p> REPUBLIKA HRVATSKA </p><p> TRGOVAČKI SUD U _ _______ </p><p> _ _______________________ Broj : Tt-_________ _ </p><p> OBAVIJEST </p><p> Na temelju čl . 50 . b st . 3 . Zakona o sudskom registru ( Narodne
#140144164,doc#260534,1998_02_22_284.html Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO FINANCIJA </B> </head> <P> Na temelju članka 27 . stavak 1 . točka 3 . i 4 . i članka 32
9.13
#210404370,doc#302236,2012_10_114_2490.html godine , kojom se HT-u određuju veleprodajne cijene usluge bitstream pristupa na IP razini na temelju bakrene parice primjenom » postotka X « u iznosu od 60 posto . Naime ,
#205497268,doc#299965,2011_02_16_299.html za posebne operacije Inter-američke banke za razvoj ( u daljnjem tekstu : IDB ) na temelju Rezolucije Odbora guvernera IDB-a br . AG-7/10 , usvojene 21 . srpnja 2010 . godine
7.97
#139015728,doc#259744,1998_07_102_1409.html mirovinskog osiguranja su : </p><p> 1 ) mirovine , novčane naknade i druga novčana primanja na temelju stečenih prava , </p><p> 2 ) troškovi profesionalne rehabilitacije , </p><p> 3 ) troškovi vezani uz ocjenjivanje
9.13
#172988245,doc#282485,2006_05_53_1272.html , uključujući najveću testiranu dozu , odabiru se na temelju rezultata kratkotrajnih istraživanja i na temelju podataka o metabolizmu i toksikokinetici , ukoliko su u vrijeme planiranja studija raspoloživi . Najveća
7.97
#127932701,doc#248900,1992_02_6_95.html <p> <b> dr . Franjo Gregurić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 1 . Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati
9.13
#209409535,doc#301755,2011_08_90_1929.html 3 . ovoga članka Agencija odlukom rješava spor iz stavka 1 . ovoga članka na temelju podataka , dokumentacije i očitovanja stranaka u postupku , u pravilu bez provođenja usmene rasprave
#143706693,doc#263008,1999_05_42_841.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> </P> <head> MINISTARSTVO FINANCIJA </head> <P> Na temelju članka 18 . stavka 3 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine
9.13
#171234380,doc#281383,2006_12_138_3116.html <b> Vladimir Šeks </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 3116 </b> </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA
9.13
#130000001,doc#250922,1993_05_46_828.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog
9.13
#115811843,doc#225523,vj20090707kul04 (i promatrači)« s podnaslovom »Era Errore« . Na izložbi su predstavljeni grafički radovi nastali na temelju fotografija papirnatih i glinenih lutaka , istrošenih predmeta svakodnevne uporabe , hrđom nagrizenih vrata nekadašnjih
7.62
#182875921,doc#288577,2008_12_139_3885.html dr . sc . Ivo Sanader , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3885 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O MEĐUNARODNIM MJERAMA
9.13
#209847005,doc#301904,2012_01_1_3.html profesionalno pravo ili dužnost objavljivanja ; i </p><p> ( b ) korištenja povjerljivih informacija stečenih na temelju profesionalnih i poslovnih odnosa za njihove osobne koristi ili koristi trećih stranaka . </p><p> 140.2 Profesionalni
#131046172,doc#252297,1994_01_2_30.html . Prirez na porez na dohodak plaćaju i fizičke osobe koje povremeno i privremeno na temelju ugovora o radu ili ugovora o djelu obavljaju određene usluge pravnim i fizičkim osobama ako
9.13
#174495761,doc#283328,2006_07_85_2015.html obveznoga zdravstvenog osiguranja u djelatnostima na primarnoj , specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti . Na temelju ponuda zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika za provođenje zdravstvene zaštite prema objavljenom natječaju ,
9.13
#209859241,doc#301904,2012_01_1_3.html . Međutim , te transakcije mogu biti takvog sadržaja ili veličine da stvaraju prijetnju na temelju osobnog interesa . Ocijenit će se važnost svake prijetnje i primijenit će se zaštite kada
#189080426,doc#291863,2009_08_102_2629.html 26.08.2009 Rješenje o imenovanju državnog tajnika Ministarstva unutarnjih poslova </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2629 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#149619442,doc#267844,2001_07_67_1097.html sustavni prijam vježbenika radi njihova osposobljavanja za rad , </p><p> – nagrađivanje službenika i namještenika na temelju uspješ­nosti u obavljanju službene i radne dužnosti , </p><p> – rješavanje stambenih potreba carinskih službenika i
8.32
#187354208,doc#291175,2008_07_76_2513.html sa stajališta tog ustavnog prava , ispituje eventualno postojanje postupovnih povreda u postupcima te na temelju toga , sagledavajući postupak kao jedinstvenu cjelinu , ocjenjuje je li postupak bio vođen na
9.13
#208088201,doc#301187,2011_06_64_1423.html <p> Elementi višerazinskog pristupa su : </p><p> – razvrstavanje na temelju ispitanih smjesa ; </p><p> – razvrstavanje na temelju načela premošćivanja ; </p><p> – korištenje » zbroja razvrstanih komponenti « i/ili » formule aditivnosti« . </p>
#143778796,doc#263091,1999_05_47_908.html . , </B> v . r . <P> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> Na temelju članka 112 . Ustava Republike Hrvatske i članka 98 . Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog
9.13
#129362905,doc#250354,1993_03_19_304.html Čakovec . </p><p> II . </p><p> Opči interes iz točke I . ove Odluke utvrđuje se na temelju uvjeta uređenja prostora sadrianih u Uvjerenju o uvjetima uređenja prostora Općinskog sekretarijata za urbanizam ,
7.97
#181219229,doc#287435,2007_09_98_2922.html depozitne banke za Platinum Jugoistočna Europa otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog 27 . srpnja 2007 . između društva za upravljanje investicijskim fondovima Platinum Invest
9.13
#165090344,doc#278001,2005_11_135_2522.html nenajavljeno posjetiti proizvođača . Potreba za tim dodatnim posjetima i njihova učestalost određuje se na temelju plana kontrolnih posjeta koji donosi tijelo za ocjenu sukladnosti . U okviru plana kontrolnih posjeta
9.13
#192231893,doc#293169,2009_12_156_3903.html Republike Hrvatske u članstvo Europske unije </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3903 </p><p> Na temelju članka 52 . i članka 81 . stavka 5 . Zakona o državnoj potpori poljoprivredi
9.13
#118935506,doc#232627,vj20091102kom02 njihov omjer često najviše utječe na cijene , iako to nije i jedini faktor na temelju kojeg se određuju . </p><p> Tako su i cijene »crnog zlata« na krilima rasta potrošnje ,
9.13
#160387581,doc#274771,2004_10_137_2416.html <p> 17 . poduzima i druge radnje i mjere propisane ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju njega . </p><p> Članak 90 . </p><p> ( 1 ) Pravne i fizičke osobe koje podliježu nadzoru
9.13
#15194481,doc#29743,gs20040402sb29694 nedostatak ljetnih vrtova . Naime , zbog neplaćanja zakupa za korištenje javne površine , na temelju odluke Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo , vlasnici lokala u Tržnom centru početkom godine su
9.13
#195917066,doc#294964,2009_07_86_2123.html ZASTUPNIKA U HRVATSKOM SABORU </p><p> Članak 1 . </p><p> Ovim se Zakonom uređuje smanjenje mirovina određenih na temelju Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru ( » Narodne novine « ,
9.13
#201214544,doc#297950,2010_01_7_157.html on plaća HT-u . Navedena asimetrija primjenjuje se od 1 . siječnja 2010 . </p><p> Na temelju mjerodavnih činjenica stranke su u postupku na slijedeći način argumentirale svoje viđenje nastale pravne situacije
8.32
#131840068,doc#253003,1994_07_54_981.html koji je predložio pokretanje stečajnog postupka čije se potraživanje ni prisilno nije moglo naplatiti na temelju pravnog akta koji ima svojstvo izvršne isprave . </P> <P> Članak 86 . </P> <P>
9.13
#134333464,doc#255812,1996_12_108_2131.html <P> Članak 2 . </P> <P> ( 1 ) Osiguranici iz članka 1 . na temelju pismenog zahtjeva biraju osnovicu osiguranja iz članka 1 . kao osnovicu osiguranja za obračunavanje i
9.13
#130037580,doc#251044,1993_05_48_942.html Ivica Gaži , dipl . inž . , v . r . </b> </p><head> OBJAVE </head><p> Na temelju članka 75 . Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo ( " Narodne novine " , br
9.13
#205182868,doc#299774,2011_02_15_288.html . , određuje se da će se svako ponašanje suprotno pravilima tržišnog natjecanja ocjenjivati na temelju kriterija koji proizlaze iz primjene pravila o tržišnom natjecanju u EU , posebice članaka 81
9.13
#192018754,doc#293060,2009_12_153_3747.html 39 . </p><p> ( 1 ) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo . </p><p> ( 2 ) Djelatnici Carinske uprave , u okviru svojih nadležnosti
9.13
#179172091,doc#286225,2007_06_57_1823.html tom slučaju natječaj će se ponoviti , a Upravno vijeće , do izbora dekana na temelju ponovljenog natječaja , imenuje vršitelja dužnosti dekana najduže do godinu dana . U tom razdoblju
9.13
#124411659,doc#244367,1990_02_10_129.html . ovoga zakona utvrđuje se u postupku za ostvarivanje prava iz ovoga zakona , na temelju nalaza i mišljenja liječničkih komisija koje daju nalaz i mišljenja o vojnom invaliditetu i o
9.13
#176210855,doc#284428,2007_11_120_3509.html , u predmetu odobrenja Statuta i Informativnog prospekta Croatia osiguranja dobrovoljnoga mirovinskog fonda , na temelju odluke Uprave na sjednici održanoj 16 . studenoga 2007 . donosi </p><head> RJEŠENJE </head><p> 1 . Odobrava
9.13
#190631498,doc#292554,2009_11_135_3270.html Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog odbora Umirovljeničkog fonda </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3270 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#193669737,doc#293855,2009_04_45_1041.html u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 1041 </p><p> Na temelju članka 42 . stavka 6 . , članka 89 . stavka 5 . , članka
9.13
#178282309,doc#285626,2007_04_38_1327.html , 60/01 . i 129/05 . ) obustavljena je od primjene osporena Odluka . Na temelju članka 82 . stavka 1 . Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi
9.13
#64002949,doc#117375,vj20020930un07 ubuduće biti mnogo teže dobiti dozvolu za rad . Danas u Hrvatskoj kladionice rade na temelju odobrenja Ministarstva financija , a po novom će , kao i kockarnice , dobivati koncesije
9.13
#213727806,doc#304134,2012_05_56_1395.html . mijenja se i glasi : </p><p> » Izvještaj o sastavu i kočenju vlaka , na temelju propisno ispostavljene teretnice i putnoga lista , sastavlja vlakovođa odnosno popisni vlakovođa . Izuzetno ,
#210164616,doc#302129,2012_01_11_285.html 2011 . </p><p> Predsjednica vijeća Lidija Rostaš-Beroš , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 285 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , članka 6 . Zakona o sustavu državne uprave
#201805263,doc#298170,2010_06_80_2282.html prekoračuju one utvrđene za potpune krmne smjese . </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Na temelju novih informacija ili ponovnog razmatranja postojećih informacija nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika , a
8.98
#146816167,doc#265646,2000_06_57_1260.html . r . <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> <B> 1260 </B> </P> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </P> <head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA
9.13
#169331790,doc#280300,2005_08_95_1884.html odbitka za održavanje postojećeg stambenog prostora iz stavka 1 . ovoga članka priznaje se na temelju vjerodostojnih isprava za obavljene radove i usluge registriranih izvođača radova , koje , prema članku
9.13
#127138398,doc#247629,1992_03_18_413.html Narodna banka Hrvatske može odobravati kratkoročne kredite bankama na temelju određenih vrijednosnih papira , na temelju zaloga određenih vrijednosnih papira i na temelju određenih isprava o kratkoročnim kreditima što su ,
9.13
#196173604,doc#295123,2009_07_90_2276.html 2009 . </p><p> Predsjednik Uprave Ante Samodol , v . r . </p><p> HRVATSKI SABOR </p><p> 2276 </p><p> Na temelju članka 109 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « , br . 87/08
9.13
#208987761,doc#301612,2011_07_84_1799.html se upis zahtijeva u svrhu ispitivanja i utvrđivanja letnih sposobnosti i osobina zrakoplova , na temelju dozvole za letenje odnosno dopuštenja za letenje koje izdaje Agencija.« . </p><p> Članak 20 . </p><p> U
#130813615,doc#252132,1994_02_10_173.html proizvođač želi obnoviti dozvolu čija je vrijednost prestala , može se izdati dozvola samo na temelju kemijskog i fizikalnog istraživanja za namjene te uz uvjete utvrđene u dozvoli za istovjetno sredstvo
9.13
#200021080,doc#297389,2010_04_40_1047.html navoda razvidno da predlagatelji ne smatraju suglasnim s Ustavom dobni element obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje , propisan u članku 2 . stavku 3 . ZOMO-a , jer
9.13
#165306789,doc#278112,2005_11_139_2634.html Obrazloženje <p> 1 . Podnositeljica je 2 . svibnja 2005 . podnijela ustavnu tužbu , na temelju odredbe članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#167647425,doc#279260,2005_04_48_942.html , dipl . iur </b> . , v . r . </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> OLS-5 </b> </p><p> Na temelju članka 32 . stavka 2 . Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i
9.13
#192008180,doc#293058,2009_12_153_3745.html poreznom zakonu , protiv kontroliranih osoba donijeti rješenje o ovrsi neplaćenih iznosa vodnih naknada na temelju vjerodostojne isprave . Vjerodostojna isprava je zapisnik iz stavka 3 . ovoga članka ili zapisnik
9.13
#181075063,doc#287264,2007_08_90_2751.html posljedicu za tužiteljicu , sestru pokojnika , te su ispunjene pretpostavke za naknadu štete na temelju odredbe članka 22 . stavka 6 . ZJP-a , budući da je sestra umrlog živjela
9.13
#184328759,doc#289219,2008_02_22_667.html . siječnja 2008 . godine , na temelju čl . 16 . st . 5 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću ( dalje : ZDSV ) donijelo je sljedeću </p><head> ODLUKU </head><p> Sutkinja Prekršajnog suda u Crikvenici Ana Cvitković imenuje se na sudačku dužnost trajno . Broj : IS-91/02 Zagreb , 10 . siječnja 2008 . </p><p> Predsjednik <b> Ivan Mikšić </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head><p> <b> 667 </b> </p><p> Državno sudbeno vijeće , u postupku trajnog imenovanja na sudačku dužnost sutkinje Općinskog suda u Makarskoj Jelenke Alemani , u sjednici održanoj 10 . siječnja 2008 . godine , na temelju čl . 16 . st . 5 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću ( dalje : ZDSV ) donijelo je sljedeću </p><head> ODLUKU </head><p> Sutkinja Općinskog suda u Makarskoj Jelenka Alemani imenuje se na sudačku dužnost trajno . Broj : IS-83/02 Zagreb , 10 . siječnja 2008 . </p><p> Predsjednik <b> Ivan Mikšić </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head><p> <b> 668 </b> </p><p> Državno sudbeno vijeće , u postupku trajnog imenovanja na sudačku dužnost sutkinje Općinskog suda u Sisku Nataše Ljuba - - Čobanov , u sjednici održanoj 10 . siječnja 2008 . godine , na temelju čl . 16 .
6.92
#202861395,doc#298730,2011_09_102_2087.html ovoga Pravilnika . </p><p> » Podnositelj« je svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu na temelju natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa . </p><p> » Korisnik« je svaka fizička ili pravna
9.13
#190190679,doc#292374,2009_10_127_3137.html lipnja 2009 . godine do zaključno 31 . kolovoza 2009 . godine </p><p> Nadzornik je na temelju prikupljenih činjenica utvrdio da operator nije na početku svakog poziva brojeva iz točke I .
9.13
#148094373,doc#266698,2001_12_114_1907.html INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE </p><p> <b> 1.1 . </b> Obveznici plaćanja doprinosa za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje plaćaju taj doprinos u korist računa : </p><p> – 30100-843-000-3600 Doprinos za obvezno
7.97
#170816342,doc#281237,2006_12_132_2996.html organizacijskom dijelu Društva . Najniža osnovna plaća u Društvu za najjednostavnije poslove utvrđuje se na temelju svote koja se utvrđuje propisima kojima se uređuje najniža osnovica za plaćanje doprinosa za zdravstveno
9.13
#126016362,doc#246326,1991_07_33_901.html <p> Tajnik Suda </p><p> <b> Josip Bedrač , v . r . </b> </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . alineje 4 . Ustava Republike Hrvatske , dana 2 . srpnja 1991
9.13
#211103024,doc#302669,2012_12_134_2872.html i lokalnoj razini , kroz davanje jamstava za kredite , kroz omogućavanje korištenja potpora na temelju iskazanih potreba u financiranju , primjeni i razvoju tehnologija , unapređenju kvalitete , povećanju konkurentnosti
#183022819,doc#288670,2008_12_141_3934.html Tomislav Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTAR MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 3934 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 6 . Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom
8.32
#212367272,doc#303294,2012_03_28_674.html ; obavlja plaćanje tekućih i kapitalnih izdataka i transfera putem sustava Državne riznice , na temelju prispjelih računa/situacija po kojima je suštinska kontrola obavljena u nadležnim organizacijskim jedinicama ; osigurava evidenciju
#201013988,doc#297883,2010_05_66_2063.html te se predmet vraća Županijskom sudu u Puli na ponovni postupak . </p><p> III . Na temelju članka 31 . stavaka 1 . , 2 . i 4 . Ustavnog zakona o
9.13
#210815923,doc#302491,2012_11_126_2715.html <p> Ustavnom sudu predlaže pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom ZoSSI-ja u cijelosti . Na temelju članka 45 . Ustavnog zakona predlaže privremenu obustavu izvršenja svih pojedinačnih akata i radnji koje
#206778547,doc#300583,2011_04_38_895.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 895 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#170726595,doc#281168,2006_12_131_2930.html . </p><p> 1 ) Kada se NPIP potvrdi u valionici , nadležno tijelo može , na temelju procjene rizika , odobriti odstupanja od nekih ili svih mjera određenih u člancima 43 .
9.13
#193202405,doc#293640,2009_03_34_759.html <big> <big> <big> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </big> </big> </big> </b> </div><p><div> 759 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#215263272,doc#304812,2012_08_89_2078.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2078 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#188172646,doc#291500,2008_07_88_2812.html donesenih na temelju Zakona i pravila Operatera Fonda . ( 3 ) Iznimno , na temelju odluke Agencije , Članu Fonda prestaje obveza iz stavka 2 . ovog članka : 1
9.13
#175425564,doc#284043,2007_10_109_3215.html u Donjoj Stubici Vesne Posavec na sjednici održanoj 28 . rujna 2007 . godine na temelju odredbe čl . 16 . st . 5 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću (
9.13
#142259789,doc#262182,1999_11_128_2023.html 1999 . <P> Broj : 01/1-081-99-14/2 Zagreb , 26 . studenoga 1999 . <P> Na temelju odredbe članka 1 . Ustavnog zakona o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih
8.32
#194828575,doc#294508,2009_06_69_1663.html provjera te zahtjevi za potrebnim kvalifikacijama osoblja koje ih obavlja utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovog Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisima . </p><p> Sprječavanje rizika za sigurnost </p><p> Članak
9.13
#54959393,doc#99466,vj20020113un06,na Lj . P . ) </p><head> Christine Boutin : " Za veliku Europu , ali na temelju nacija " </head><p> <b> ZAGREB , 12 . siječnja </b> - " Smatram da je apsolutno
9.13
#125902896,doc#246141,1991_06_27_754.html <B> Ivan Vekić , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvetske , a u svezi s člancim 6 . i
8.32
#170274362,doc#280926,2006_11_123_2730.html . </p><p> Ustavni sud napominje da je prvostupanjski sud u svojoj presudi obrazložio i dokaze na temelju kojih je utvrdio prethodno navedene činjenice , a koje dokaze Ustavni sud nije posebno navodio
9.13
#170833202,doc#281244,2006_12_132_2957.html . Jasna Omejec </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 2957 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 24 . studenoga 2006
9.13
#192241938,doc#293197,2009_12_156_3929.html Ivan Vrljić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3929 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
8.32
#148184178,doc#266763,2001_12_117_1954.html roku nabave i druge podatke , </p><p> 2 . napomenu da će se nabava obaviti na temelju ograničenog ili pregovaračkog postupka bez daljnjeg objavljivanja poziva na nadmetanje , te poziv natjecateljima da
9.13
#27603590,doc#49859,na174_k01 i kao suscenarist , autor glazbe i , naravno , glavni glumac , i na temelju tog podatka jasno je da njegova samouvjerenost dobrim dijelom prelazi u okvire narcisoidnosti . Dobra
9.13
#144617968,doc#263589,1999_07_77_1378.html 9.17 . Odjel za inspekcijske poslove </P> <P> U Odjelu se sukladno zakonu i na temelju njega donesenim provedbenim propisima obavljaju inspekcijski poslovi u području zaštite i očuvanja kulturnih dobara ,
9.13
#30493606,doc#51171,na259_k05 , a ne pjevanje . </p> </div1> <div1> <head> Građanski neposluh </head><p> Gotovo je apsurdno da se na temelju crvenocrne koalicije račanovaca i Đapićevih proustaških zastupnika može stvarati i nuditi nekakav demokratski ustav .
7.97
#128026294,doc#249000,1992_10_63_1683.html 19 . Poštanski paketi koji su preuzeti od inozemne pošte prijavljuju se graničnoj carinarnici na temelju kopije ili prijepisa Popisa razmjene inozemne pošte , a vreće s pismovnim pošiljkama prijavljuju se
9.13
#130540309,doc#251727,1993_08_78_1599.html Komori potrebu za otvaranjem mjesta javnobilježničkih vježbenika . Odobrena mjesta javnobilježničkih vježbenika popunjavaju se na temelju natječaja što ga raspisuje i provodi Komora . Prigodom izbora osobito će se voditi računa
9.13
#184177221,doc#289068,2008_02_17_528.html , brzina vozila i tlak goriva . Signali se moraju davati u normiranim jedinicama na temelju specifikacija iz točke 6.5.3 . Stvarni signali moraju biti jasno identificirani , zasebno od signala
9.13
#209446203,doc#301758,2011_08_90_1919.html 2 . točke 1 . ovoga članka poslovne udjele , dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5 % stekla
#146093989,doc#264773,2000_02_25_451.html v . r . <P> <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 451 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206024028,doc#300178,2011_02_24_497.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 497 </p><p> Na temelju članka 125 . stavka 6 . Ustava Republike Hrvatske , članka 144.f stavka 3 .
8.77
#154620012,doc#271438,2003_07_120_1702.html stručni naziv ili akademski stupanj , ministar će utvrditi stručni naziv ili akademski stupanj na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva obrane , odnosno Komisije za odnose s vjerskim zajednicama« . </p><p> 2
8.32
#29443224,doc#50662,na211_37 li pokazati svoju putovnicu i biti naknadno upisani u birački popis ili će glasovati na temelju toga što će njihovo ime već biti upisano u odgovarajući birački popis , a putovnica
9.13
#191754510,doc#292953,2009_12_150_3682.html fonda s javnom ponudom OTP Indeksni </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3682 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . , članka 8 . stavak
9.13
#193609986,doc#293829,2009_04_43_1010.html 1 . ovoga članka , operator distribucijskog sustava ili operator transportnog sustava dužan je na temelju zaprimljenih zahtjeva iz stavka 1 . ovoga članka u daljnjem roku od pet dana očitati
9.13
#167924309,doc#279403,2005_04_55_1056.html v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1056 </b> </p><p> Na temelju članka 52 . stavaka 1 . , 4 . i 5 . Zakona o morskom
9.13
#137998441,doc#258730,1997_05_48_705.html Škara , </B> v . r . </P> <head> MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI </head> <P> Na temelju članka 18 . stavka 7 . i 91 . stavka 4 . Zakona o zaštiti
9.13
#202957079,doc#298771,2011_09_107_2138.html obveze izdavanja na veterinarski recept . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2138 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#167513465,doc#279158,2005_04_43_831.html r . </p><p/> iv > </div><head><div> MINISTARSTVO OBITELJI , BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 831 </b> </p><p> Na temelju članka 108 . stavka 1 . točke 10 . , a u vezi s člankom
9.13
#189306891,doc#292042,2009_09_112_2842.html Vrdoljak oduzima odobrenje za rad brokera </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2842 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#128144984,doc#249059,1992_10_67_7320.html <P> <B> dr . Franjo Tuđman , v . r . </B> </P> <P> Na temelju članka 100 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske , članka 7 . stavka 1
9.13
#133030787,doc#254331,1995_04_23_478.html od vojne osobe tražiti i nadoknađivanje budućih iznosa koje je ona dužna obročno isplaćivati na temelju pravomoćne sudske odluke . </P> <P> Članak 49 . </P> <P> Nastanak štete , njezin
9.13
#142055081,doc#261997,1999_11_116_1854.html zahtjeva zastupnika ne odnose se na zastupnike koje u Županijski dom Sabora imenuje , na temelju svojih ustavnih ovlasti , Predsjednik Republike Hrvatske . </P> <P> PRAVO PRIPADNIKA AUTOHTONIH NACIONALNIH MANJINA
7.97
#130728407,doc#252054,1993_10_96_1878.html pogrešno upisane činjenice u državnu maticu nadležno tijelo državne uprave , ispravak se upisuje na temelju rješenja županijskog odnosno gradskog ureda na čijem se području vodi državna matica . <P> c
8.78
#206665300,doc#300513,2011_03_35_802.html . sc . Jasna Omejec , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 802 </p><p> Na temelju članka 10 . i članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
#157449752,doc#273139,2003_02_30_414.html kao i rješavanje sporova putem mirovnih vijeća koja su posredovala među fizičkim osobama . Na temelju tih iskustava , a poglavito rada Stalnog izabranog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori , donesen
9.13
#198566214,doc#296617,2010_02_16_387.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 387 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#213136278,doc#303715,2012_04_43_1084.html ; upravlja i koordinira složenim vatrogasnim intervencijama ; planira potrebne resurse za provedbu intervencija na temelju planova i programa ; prikuplja i analizira podatke o uporabi i primjeni vatrogasne opreme i
#138270170,doc#259235,1997_06_66_1131.html FONDOVI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA , SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA I INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 1 . Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog
9.13
#180426080,doc#286918,2007_07_79_2485.html o raskidu , vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do trenutka raskida platio na temelju ugovora , uvećan za zatezne kamate po kamatnoj stopi poslovne banke trgovca za oročene štedne
9.13
#211615462,doc#303075,2012_02_16_477.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 477 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#148085623,doc#266698,2001_12_114_1907.html Naredbi , smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donesenim na temelju zakona . </p><p> Vlastiti prihodi državnog , županijskih i gradskih odnosno općinskih proračuna uplaćuju se na
9.13
#195413154,doc#294731,2009_07_79_1877.html . </p><p> Rješenje o utvrđivanju zlouporabe vladajućeg položaja </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Agencija na temelju odredba članka 12 . i 13 . ovoga Zakona rješenjem o zlouporabi vladajućeg položaja : </p>
9.13
#207010673,doc#300728,2011_04_42_994.html 5 . istoga Pravilnika provodit će se u ustanovama za hitnu medicinsku pomoć osnovanim na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br . 75/93 , 55/96
#132805378,doc#254027,1995_12_108_1793.html 20 . prosinca 1995 . </p><p> Predsjednik </p><p> Nadan Vidošević , v.r . </p><head> HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA </head><p> Na temelju članka 25 . Statuta Hrvatske obrtničke komore ( " Narodne novine " , br .
9.13
#142395075,doc#262255,1999_12_132_2059.html . Borislav Škegro , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#154818423,doc#271527,2003_07_123_1745.html dani podrazred s historijskim podacima o proizvodnji određenih kategorija roba ili usluga ( prikupljenih na temelju » središnje« klasifikacije ) . <b> </b> </p><p> 2 . Oblik vlasniŠtva </p><p> NKD 2002 . ne
8.32
#203857736,doc#299136,2011_11_123_2468.html za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku smatra se ustavnom tužbom , podnesenom na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#124928578,doc#244875,1990_07_30_598.html se vode prema ovom pravilniku dio su jedinstvene evidencije i registra prostornih jedinica vođenih na temelju Zakona o jedinstvenoj evidenciji prostornih jedinica ( " Službeni list SFRJ " , br .
9.13
#146686493,doc#265505,2000_05_51_1129.html v . r . <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> <B> 1129 </B> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim <P> <head> ODLUKU </head> <P> <head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O
9.13
#206378669,doc#300358,2011_03_30_668.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 668 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#177932310,doc#285391,2007_03_33_1079.html najmanje jednom godišnje Ministarstvu podnijeti izvješće o prikupljanju , obračunu i razdiobi sredstava prikupljenih na temelju ove Uredbe i tarifnog sustava za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije
9.13
#206575670,doc#300469,2011_03_34_762.html službenika mogu se popuniti bez javnog natječaja , prijamom u policiju osoba koje su na temelju ugovora o školovanju i stipendiranju u obvezi raditi određeno vrijeme u policiji . </p><p> Radna mjesta
#136652214,doc#257732,1997_10_110_1669.html . stavka 2 . ovoga Zakona može odlučiti o svakom pitanju o kojem se na temelju ovoga Zakona rješava u povodu prigovora . </P> <P> ( 2 ) Zahtjev iz stavka
9.13
#139880623,doc#260405,1998_12_162_1993.html Vlastita imovina je i imovina koju je bračni drug stekao tijekom bračne zajednice na pravnom temelju različitom od navedenoga u članku 252 . ovoga Zakona ( nasljeđivanje , darovanje i sl
9.13
#163395030,doc#276737,2004_05_63_1384.html Fičor , </b> v . r . </div></p><head><div> ministarstvo znanosti , obrazovanja i Športa </head><p> 1384 </p><p> Na temelju članka 70 . stavka 5 . Zakona o srednjem školstvu ( » Narodne novine «
9.13
#135156550,doc#256824,1996_07_55_1068.html ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda , osim ako drugim zakonom , odnosno propisom donesenim na temelju toga zakona nije drukčije propisano . </p><p> 1 . POTVRĐIVANJE </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 )
9.13
#168755652,doc#279981,2005_07_82_1573.html Jasna Omejec </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1573 </b> </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 2 . i članka 7 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#78392372,doc#145874,vl990325ti02 program koji odgonetava namjeravanu riječ nakon što su napisana dva ili tri slova , na temelju konteksta i učestalosti pojedinih riječi u jeziku . </p> </div1> ( M . R . )
8.32
#215288980,doc#304901,2012_01_9_270.html Stefanović , Zdravko Kedžo , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavci 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#170640673,doc#281108,2006_11_130_2870.html iur </b> . , v . r . </div></p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2870 </b> </p><p> Na temelju članka 36 . stavka 6 . Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( » Narodne
9.13
#74014771,doc#137131,vj20030825vp08 navodno vidi da je britanski premijer osobno odobrio ministarstvu obrane da izda priopćenje , na temelju kojeg su novinari uspjeli pogoditi Kellyjev identitet . Sunday Times tvrdi kako je Blair također
8.32
#204687747,doc#299543,2011_12_141_2825.html . opis aktivnosti na usavršavanju predviđen posebnim zakonom . </p><p> Članak 5 . </p><p> Ministarstvo će na temelju podataka iz kaznenih i prekršajnih evidencija utvrditi je li podnositelj zahtjeva pravomoćno kažnjavan za djela
9.13
#200879418,doc#297817,2010_05_62_1980.html maloljetnika </p><p><div/> UVJERENJE o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika </p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 1980 </p><p> Na temelju članka 81 . stavka 3 . Zakona o vinu ( » Narodne novine « br
9.13
#139013813,doc#259744,1998_07_102_1409.html , nastanak invalidnosti , odnosno tjelesnog oštećenja , prije obavljenog pregleda može se utvrditi na temelju medicinske dokumentacije iz ranijeg razdoblja . </p><p> ( 2 ) Kada se rješava o pravu člana
9.13
#182529661,doc#288311,2008_11_128_3677.html ( pet ) godina , zadržava do prestanka ugovora o radu , najmanje plaću na temelju koeficijenta radnog mjesta za koje je imao sklopljen ugovor o radu u mjesecu koji prethodi
9.13
#211200499,doc#302730,2012_12_138_2936.html <p> Način plaćanja naknade </p><p> Članak 27 . </p><p> ( 1 ) Naknada se uplaćuje na račun HAKOM-a temelju izdanog računa . </p><p> ( 2 ) Na svaku naknadu uplaćenu nakon roka dospijeća obračunavaju se
#162650865,doc#276208,2004_03_37_936.html Postotak izdvajanja deviznog dijela obvezne pričuve na posebni račun kod Hrvatske narodne banke obračunatog na temelju deviznih sredstava nerezidenata i deviznih sredstava primljenih od pravnih osoba u posebnom odnosu prema banci
9.13
#157236186,doc#272956,2003_12_203_3271.html Fičor , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske </head><p> 3271 </p><p> Na temelju odredbi članka 12 . točka 5 . i članka 58 . stavak 1 . točka
9.13
#146067620,doc#264709,2000_02_21_378.html obradi sirovina i roba . <P> Članak 3 . <P> Dopušteni gubici utvrđuju se na temelju iskustva struke do iznosa od : <P> _ _______________________________________________________________ Tehnološki proces Stopa ( % )
9.13
#166014077,doc#278445,2005_12_151_2934.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> Vlada Republike Hrvatske </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2934 </b> </p><p> Na temelju članka 45 . stavka 1 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( » Narodne novine «
9.13
#149912155,doc#267967,2001_08_70_1224.html <p> Potpredsjednica <b> Željka Antunović , </b> v . r . </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1224 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 1 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#47797309,doc#84763,vj20010601un05 dodjeljivani na temelju posebnog pravilnika , po tzv . diskrecionom pravu ministra obrane ili na temelju odluka zamjenika ministra ili nadležnog pomoćnika . </p><p> " Vojska je , suprotno navodima iz medija
8.32
#175251581,doc#283961,2007_10_107_3136.html <b> Vladimir Šeks </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 3136 </b> </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
9.13
#60309699,doc#110320,vj20020612td03 <p> Riječ je o demografskim procjenama iznijetim u Strategiji razvoja sustava mirovinskog i socijalnog osiguranja na temelju kojih su stručnjaci s područja mirovinskog osiguranja procijenili da Hrvatskoj dugoročno prijeti nepovoljan omjer između
9.13
#172163956,doc#281906,2006_01_3_79.html Slavica Banić </b> , v . r . </div></p><head><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 79 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 106 . Ustava Republike Hrvatske , član­ka 4 . stavka 1 . i
9.13
#195871862,doc#294939,2009_07_85_2089.html komisija mora odmah biti obaviještena o ishodu tumačenja . Uzorci koji upućuju na GSE na temelju rezultata tri različite metode i uzorci s dvojbenim rezultatom međulaboratorijskog testiranja moraju biti dalje pretraživani
8.32
#133096007,doc#254386,1995_04_26_546.html </font> </p><p> 11 ) promjene nastale tijekom obavljanja javnobilježničke službe te brojevi i datumi odluka na temelju kojih su te promjene uslijedile ; </font> </p><p> 12 ) dan i razlog brisanja iz imenika
9.13
#135898290,doc#257234,1996_10_82_1445.html Hrvatske obavljati djelatnosti predvidene u članku 9 . Zakona . </P> <P> 5 . Na temelju stavka 3 . članka 1 . Zakona ne smatraju se strancima Hrvati sa stranim državljanstvom
9.13
#210412097,doc#302244,2012_10_114_2467.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2467 </p><p> Na temelju članka 24 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#130695362,doc#252009,1993_10_94_1842.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog
9.13
#146199349,doc#264934,2000_03_29_583.html dužnosnika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske <P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <B> 583 </B> <P> Na temelju odredbe članka 6 . stavka 2 . Zakona o Uredu za nacionalnu sigurnost ( »
9.13
#203009888,doc#298801,2011_01_11_235.html vijeća . </p><p> ( 4 ) Na mjesto člana Turističkog vijeća kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka , Skupština Zajednice bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji
9.13
#161589844,doc#275486,2004_12_178_3088.html u međunarodnom cestovnom prometu , ako je međunarodni prijevoz u pojedinim državama dozvoljen samo na temelju dozvola . </p><p> ( 4 ) Dozvolu za obavljanje povremenog prijevoza putnika domaćem prijevozniku , na
9.13
#199109782,doc#296936,2010_03_27_655.html II . i III . sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 655 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#215285550,doc#304881,2012_01_9_252.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 252 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#210907427,doc#302515,2012_11_128_2739.html Ostojić , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 2739 </p><p> Na temelju članka 34.a stavka 4 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « broj
#204742807,doc#299558,2011_12_142_2864.html dipl . iur . , v . r . </div></p><div/> b <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2864 </p><p> Na temelju članka 18 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o koncesijama ( » Narodne
9.13
#133096597,doc#254386,1995_04_26_546.html </font> </p><p> 11 ) zabilježba o pokreta.nju postupka za razrješenje s brojem i datumom odluke na temelju koje je zabilježba izvršena ; </font> </p><p> 12 ) zabilježba o privremenom udaljenju iz službe ,
8.32
#191499118,doc#292843,2009_12_146_3551.html dodjeli Povelje Republike Hrvatske ansamblu " Kraljevi ulice " </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3551 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#119230399,doc#233314,vj20091112van010 prethodne sudske procedure . HRW kaže da je do podataka o tim zatvorima došao na temelju iskaza 38 svjedoka koji su oteti kad su htjeli uložiti službeni prigovor ili žalbu nekoj
9.13
#125840953,doc#246066,1991_05_23_701.html . r . </B> </P> <head> MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE I HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ </head> <P> Na temelju članka 79 . Zakona o športu ( " Narodne novine " , broj 59/90 )
9.13
#160491295,doc#274847,2004_10_141_2498.html ukinuo provedene radnje i odbacio tužbu . </p><p> 3 . OČITOVANJE OPĆINSKOG SUDA U ZAGREBU </p><p> Na temelju članka 69 . alineje 2 . Ustavnog zakona , Ustavni sud je zatražio od Općinskog
9.13
#188593418,doc#291690,2008_08_95_2990.html USTAVNOSUDSKI POSTUPAK </p><p> 2 . Ustavni sud je u postupku u povodu ustavne tužbe podnesene na temelju članka 63 . Ustavnog zakona , uvidom u spis Općinskog suda u Šibeniku broj :
9.13
#206081531,doc#300203,2011_02_25_543.html korekcije visine iznosa mirovina koje su od 1 . siječnja 2001 . isplaćene umirovljenicima na temelju Zakona o povećanju mirovina radi otklanjanja razlike u razini mirovina ostvarenih u različitim razdobljima (
9.13
#153362193,doc#270713,2002_07_84_1390.html izdaje pod uvjetom da su ispunjene sve pretpostavke propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona . </p><p> OvlaŠtenje srediŠnje depozitarne agencije da pravilima ureĐuje poslovanje </p><p> Članak 137 . </p><p> (
8.32
#167532731,doc#279179,2005_04_44_860.html obvezama , zajamčeno člankom 29 . stavkom 1 . Ustava . Stoga je , na temelju odredbe članka 63 . stavka 2 . Ustavnog zakona , odlučeno kao pod točkama I
9.13
#162246128,doc#275747,2004_02_20_549.html Ministarstvo obrane , odnosno vozila oruža­nih snaga Republike Hrvatske , posebna naknada plaća se na temelju rješenja Fonda koje se izdaje tim tijelima sukladno Uredbi o jediničnim naknadama , korektivnim koeficijentima
8.32
#176028002,doc#284369,2007_11_119_3464.html . ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda , osim ako drugim zakonom odnosno propisom donesenim na temelju toga zakona nije drukčije propisano . Članak 53 . stavak 1 . i stavak 3
9.13
#205853962,doc#300095,2011_02_20_429.html rečeni dokument pribavljen zakonitim putem . Također , isti je naveo kako je Agencija na temelju transkripata objavljenih u medijima saznala za postojanje prepiske između odgovornih osoba EPH i NCL ,
9.13
#202157409,doc#298355,2010_07_89_2505.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2505 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « ,
9.13
#182338545,doc#288169,2008_10_123_3535.html niskopatogene influence ptica ( NPIP ) ili newcastleske bolesti , nadležno tijelo može , na temelju procjene rizika odobriti odstupanje od mjera iz članka 13 . stavka 2 . točke (
8.32
#166625491,doc#278718,2005_02_22_391.html </b> <b> Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 391 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#216518839,doc#305362,2013_03_26_445.html ( Smith ) Yabuuchi et al . iz Egipta </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 445 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#130525310,doc#251727,1993_08_78_1599.html ili odvjetnika , dok ne prođu tri godine od dana lišenja zvanja , </p><p> - na temelju ponašanja koje je moguće opravdano zaključiti da neće pošteno i savjesno obavljati javnobilježničku službu , </p>
9.13
#205210074,doc#299790,2011_12_150_3086.html razrješuje ministar nadležan za poslove opće uprave , na prijedlog predstojnika ureda , a na temelju prethodno provedenog javnog natječaja . </p><p> Zamjenik predstojnika ureda državne uprave zamjenjuje predstojnika u slučaju njegove
9.13
#131586299,doc#252758,1994_05_41_740.html a ne prema toj naknadno podnesenoj deklaraciji . </p><p> Ako se radi o deklaraciji podnesenoj na temelju Odluke o uvjetima i načinu carinjenja robe za koju nije podnijeta potpuna dokumentacija i u
9.13
#176804169,doc#284735,2007_12_133_3797.html . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> MINISTARSTVO FINANCIJA </head><p> <b> 3797 </b> </p><p> Na temelju članka 37 . Zakona o porezu na dobit ( » Narodne novine « , broj
9.13
#212459177,doc#303368,2012_03_30_745.html plovilima ovlaštenika povlastice koji imaju dodijeljenu kvotu , o čemu se mora obavijestiti Ministarstvo na temelju odredbi Pravilnika . Ustupanje dodijeljene trajne kvote plovilima iz ovog stavka smatra se trajnim ustupanjem
#126595836,doc#246830,1991_10_54_1384.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 32 . Poslovnika
9.13
#203686595,doc#299098,2011_10_121_2386.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA </p><p> 2386 </p><p> Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59 . Poslovnika Hrvatskoga sabora te članka 49 . Zakona o
9.13
#202387519,doc#298459,2010_07_92_2597.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2597 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#198695805,doc#296706,2010_02_19_445.html Ministarstvo o broju i strukturi korisnika i opsegu ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica . </p><p> Na temelju zahtjeva Ministarstva , Carinska uprava podnosi pojedinačno ili grupno izvješće o ostvarivanju carinskih i poreznih
9.13
#145305413,doc#264092,2000_11_108_2125.html ispod natpisa REPUBLIKA / HRVATSKA , a glasi : </p><p> ODLUKOM / PREDSJEDNIKA REPUBLIKE / na temelju članka 98 . / Ustava Republike Hrvatske / odlikovan je / ( čin , znanstveni
9.13
#163562793,doc#276919,2004_06_77_1563.html . </div></p><head><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> 1563 </div></p><p> Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 107 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « broj 121/03 )
9.13
#189296068,doc#292029,2009_09_110_2828.html 6 podnositelj je kupio od A . J . i A . J . na temelju Ugovora o kupoprodaji zaključenog i ovjerenog od strane javnog bilježnika 12 . veljače 2001 .
9.13
#148047999,doc#266661,2001_12_112_1853.html . godine podatke o broju i položaju majki koje same skrbe o djeci i na temelju toga tijekom 2003 . godine izraditi cjelovit program pomoći takvim majkama , te izdati brošuru
9.13
#207451515,doc#300923,2011_05_55_1208.html mjestu gdje se nekretnina nalazi . </p><p> Početna cijena nekretnina je cijena izražena u novcu na temelju vještačenja ovlaštenog sudskog vještaka , izrađenog primjenom usporedne metode ( komparativna metoda , metoda tržišnog
#175541402,doc#284138,2007_10_110_3225.html zapisniku . Ocjenjivački sud razmatra natječajne radove koje su natjecatelji podnijeli anonimno i isključivo na temelju kriterija navedenih u objavi . ( 7 ) Odabir natječajnih radova ocjenjivački sud dostavlja javnom
9.13
#119311265,doc#233487,vj20091115spo010 « </p><p> Hrvatska je vrlo loše krenula u kvalifikacije . Poraz od Cipra u Koprivnici u temelju je uzdrmao početak kvalifikacija , no onda ste zaredali s dvije pobjede protiv Norveške i
9.13
#155997700,doc#272130,2003_10_162_2321.html prirode . </p><p> ( 3 ) Inspekcijski nadzor mogu obavljati i drugi državni služ­benici Ministarstva na temelju posebnog ovlaštenja ministra . </p><p> ( 4 ) Viši inspektor zaštite prirode i inspektor zaštite prirode
9.13
#128954510,doc#249967,1993_11_107_2049.html . Pero Jurković , v . r . </B> </P> <head> NARODNA BANKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 44 . Zakona o osnovama deviznog sustava , deviznog poslovanja i prometu zlata (
9.13
#141621217,doc#261726,1998_07_98_1347.html <B> Jadranko Crnić , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 7 . Zakona o carinskoj tarifi ( " Narodne novine " , br .
9.13
#126587064,doc#246807,1991_10_54_1481.html mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske , ako osnovica za određivanje naknade nije utvrđena na temelju osobnoga dohotka iz godine 1991 , koje su povećane od 1 . ožujka 1991 .
9.13
#136373499,doc#257579,1997_01_1_5.html isti odmah prosljeđuje Povjerenstvu . </P> <P> Članak 30 . </P> <P> Primjerak rješenja na temelju prigovora savjesti Povjerenstvo u roku od 8 dana od dana donošenja upućuje nadležnoj upravi za
9.13
#155982244,doc#272130,2003_10_162_2321.html <p> ( 8 ) Upisnik GMO-a dužna su voditi i nadležna tijela državne uprave koja na temelju ovoga Zakona i posebnog propisa izdaju dopuštenja za uporabu ili stavljanje na tržište GMO-a ili
9.13
#210246935,doc#302180,2012_10_112_2421.html pošto postane pravomoćno . </p><p> ( 5 ) Rješenje o ovrsi na pokretnim stvarima doneseno na temelju ovršne isprave dostavlja se ovršeniku pri poduzimanju prve ovršne radnje , ako ovim Zakonom nije
#200795437,doc#297764,2010_01_6_145.html : 1 . Podaci o izvještajnoj jedinici koja podnosi izvještaj , a ispunjavaju se na temelju službenih ( administrativnih ) evidencija samo jedanput u zaglavlju glavnog obrasca ( prva/naslovna stranica )
8.32
#172337138,doc#282061,2006_03_32_860.html Đuro Sessa </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 860 </b> </p><p> Na temelju članka 123 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj
9.13
#212520532,doc#303397,2012_03_32_764.html za kunski platni promet </p><p> Odjel za kunski platni promet obavlja plaćanja u domaćoj valuti na temelju zahtjeva za plaćanje proračunskih korisnika ; odobrava zahtjeve za plaćanje ; vodi dnevnu evidenciju o
#155019531,doc#271773,2003_08_136_2012.html izrada kalkulacije na temelju nabavnih cijena i zadane marže i rabata ili izrada kalkulacije na temelju zadane prodajne cijene i zadane nabavne cijene itd . </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> </b> </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> 6 . 7
9.13
#188956051,doc#291757,2009_01_1_6.html zahtjeva za određivanjem i dodjeljivanjem osobnoga identifikacijskog broja . </p><p> Članak 11 . </p><p> Ako se na temelju postupka iz članka 9 . stavak 1 . ovoga Pravilnika utvrdi da obveznik broja već
9.13
#195027601,doc#294602,2009_06_73_1738.html ) obrazloženje mišljenja . </p><p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) Postupak za ostvarivanje prava na temelju tjelesnog oštećenja pokreće se na zahtjev osiguranika . Osiguranik je dužan uz zahtjev priložiti odgovarajuću
9.13
#143998258,doc#263248,1999_06_55_1041.html . Franjo Tuđman , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 116 . stavka 2 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( » Narodne novine «
9.13
#203110186,doc#298853,2011_10_113_2205.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2205 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#185829986,doc#290200,2008_04_47_1613.html , njenih građana ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj . </i></p><p><i> II . </i></p><p><i> Ovlašćuje se ministar pravosuđa , uprave i lokalne samouprave da u svakom pojedinom slučaju raspolaganja nekretninama iz točke I . ove Odluke utvrdi jesu li ispunjeni uvjeti propisani tom točkom i postoje li kakve pravne zapreke , te na temelju toga , i prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva gospodarstva i Državnog pravobraniteljstva Republike Hrvatske , izda suglasnost za raspolaganje tim nekretninama . ( . .. ) </i> 12 . Vrhovni sud Republike Hrvatske osporenom je presudom preinačio presude nižestupanjskih sudova i odbio tužbeni zahtjev podnositelja ustavne tužbe na temelju stajališta da podnositelj nije dokazao da je vlasnik spornih nekretnina , jer je utvrđeno da » ne postoji objektivno valjan pravni osnov stjecanja prava vlasništva spornih nekretnina « , odnosno da podnositelj » nije dokazao da su odlukom Vlade Republike Hrvatske predmetne nekretnine izuzete od zabrane iz čl . 1 . Uredbe« . Navedena stajališta Vrhovnog suda protivna su činjeničnim utvrđenjima nižestupanjskih sudova i navodima podnositelja u revizijskom postupku . Naime , Vrhovni sud prilikom ocjene valjanosti Ugovora o zamjeni nekretnina iz 1999 . pogrešno utvrđuje da podnositelj nije dokazao da su sporne nekretnine izuzete od zabrane raspolaganja propisane Uredbom
7.73
#198070571,doc#296334,2010_12_139_3532.html odnosno kad utvrdi da je prestao ispunjavati uvjete propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona . </p><p> ( 3 ) Nadležno tijelo je obvezno izraditi popis subjekata koji su
9.13
#135453081,doc#256918,1996_07_57_1158.html tražbine predlagatelja osiguranja odrediti i provesti ovrhu na predmetima protivnika osiguranja na kojima je na temelju sporazuma stranaka stečeno založno pravo , prema odredbama ovoga Zakona o ovrsi na stvarima odnosno
9.13
#209547463,doc#301781,2011_08_91_1954.html ustavnog prava , Ustavni sud ispituje eventualno postojanje povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak – razmatran kao jedinstvena cjelina – bio vođen na način
#196562775,doc#295469,2010_09_104_2817.html članka 24 . stavak 1 . Zakona , broker je zaposlenik investicijskog društva koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove sadržane u investicijskim uslugama iz članka 5 . stavka 1 .
9.13
#128055386,doc#249006,1992_10_63_1689.html . </P> <P> Upućivanje robe domaće proizvodnje i smještaj u centralno skladište vrši se na temelju računa i specifikacije proizvodača robe . </P> <P> Posjednik centralnog skladišta i carinarnica koja vrši
9.13
#168002731,doc#279476,2005_05_57_1095.html Davatelja koncesije te ako predmetno zemljište daje u zakup ili potkoncesiju . </p><p> X . </p><p> Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar poljoprivrede , šumarstva i vodnog gospodarstva , da sklopi ugovor
9.13
#201153722,doc#297908,2010_06_68_2089.html . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2089 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 9 . , 34 . i 35 . stavka 1 . točke 2 .
9.13
#214660104,doc#304497,2012_07_76_1772.html , prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi izgradnje i/ili rekonstrukcije prema računima od izvođača radova na temelju troškovnika ovjerenog od strane ovlaštenog inženjera sukladno posebnim propisima , te troškovi prema računima od
#215816345,doc#305167,2013_02_15_251.html preradom stajskog gnoja u bioplin , kompost , supstrat i drugo na gospodarstvu ili na temelju višegodišnjeg ugovora , </p><p> – zbrinjavanjem stajskog gnoja na druge načine . </p><p> 2 . Poljoprivredno gospodarstvo
#132199162,doc#253453,1994_11_81_1377.html Nedjeljko Mihanović , v . r . </B> </P> <P> </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 42 . stavka 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( " Narodne novine
9.13
#182658365,doc#288474,2008_11_132_3771.html iznimno ako postoji rizik po zdravlje ljudi ili životinja , obaviti dokumentacijski pregled proizvoda na temelju certifikata ili veterinarskog dokumenta o podrijetlu ili koje druge originalne isprave koja prati predmetnu pošiljku
9.13
#179788773,doc#286536,2007_07_69_2166.html ukidanje Odluke u cijelosti . 12 . Slijedom navedenog , Ustavni sud je , na temelju članka 43 . Ustavnog zakona , riješio kao u točki I . izreke rješenja .
9.13
#199337604,doc#297000,2010_01_3_70.html Redom hrvatskog trolista za osobite zasluge za Republiku Hrvatske </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 70 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , 3 . i 20
9.13
#136101598,doc#257396,1996_10_91_1596.html ) , tada svaka osoba koja je na prisvajanje ovlaštena zakonom ili dopuštenjem izdanim na temelju zakona , stječe vlasništvo onoga što prisvoji na temelju i u granicama te ovlasti ,
9.13
#208842327,doc#301525,2011_07_80_1712.html : 5 . 7 . 1959 . Žena </p><p> Osoba protiv koje su egipatska tijela na temelju Konvencije Ujedinjenih naroda protiv korupcije pokrenula sudski postupak za nezakonito prisvajanje državnih sredstava . </tr></p><p><tr> 15
#166211422,doc#278483,2005_12_153_2972.html , plaća se i na dopunske carinske deklaracije . </p><p> 2 . Za carinsku deklaraciju na temelju koje se carine poštanske pošiljke za fizičke osobe , te za obračun uvoznih pristojbi za
9.13
#171331632,doc#281449,2006_02_14_386.html tog prava . </p><p> Poslodavac je dužan na zahtjev sindikalnog povjerenika odnos­no sindikalnog predstavnika , na temelju pisanih izjava članova sindikata , obračunati i doznačiti u korist naznačenog žiroračuna , sindikalnu članarinu
9.13
#81284756,doc#151250,v228pic01 nego racionalan . . . Koje čudo " , zaključuje Božin , " da na temelju takvih pretpostavki i današnja arhitektura ima isto takav ton . Stvorena u kabinetima i atelierima
7.97
#153423344,doc#270776,2002_07_87_1445.html inspektor u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propisi doneseni na temelju njega , naredit će rješenjem da se utvrđene nepravil­nosti , odnosno nedostaci uklone u određenom
8.32
#190515713,doc#292516,2009_11_134_3258.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 3258 </p><p> Na temelju članka 21 . stavka 2 . Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima ( » Narodne
9.13
#188076512,doc#291484,2008_07_87_2792.html članka Ured ne navodi podatke o zaposleniku obveznika koji mu je prvi dostavio podatke na temelju članaka 42 . i 54 . ovoga Zakona , osim ako postoje razlozi za sumnju
9.13
#183010983,doc#288661,2008_12_141_3969.html . ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK </p><p> Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom na temelju navoda ustavne tužbe i uvida u osporeno rješenje Vrhovnog suda , utvrdio pravnorelevantne činjenice za
9.13
#188628232,doc#291715,2008_08_97_3006.html sposobnosti kandidata propisuje Uprava za ljudske resurse . </p><p><i> Završni odabir kandidata </i> Članak 31 . </p><p> Na temelju rezultata provjera i pregleda u Središnjici se provodi završni odabir kandidata kojeg provodi odabirno vijeće
8.32
#134916558,doc#256514,1996_05_39_797.html <b> Ante Potrebica , </b> v . r . </p><head> <b> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </b> </head><p> Na temelju članka 121 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( " Narodne novine " ,
9.13
#157333556,doc#273065,2003_02_24_350.html ovim Pravilnikom i potrebama službe , te izrađuju plan popune nepopunjenih ustrojbenih mjesta . </p><p> Članak 11 <i> . </i></p><p> Odabirna vijeća sastoje se od najmanje pet članova koji moraju imati osobni čin jednak ili veći od čina ustrojbenog mjesta za čiju popunu se vijeće ustrojava i ispunjavati standarde profesionalnog razvoja . </p><p> Predsjednik odabirnog vijeća mora imati osobni čin viši od razine najvišeg čina ustrojbenog mjesta za koje se vijeće ustrojava . </p><p> Predsjednika i članove odabirnih vijeća imenuje ministar obrane na prijedlog načelnika Glavnog stožera OSRH . </p><p> Članak 12 . </p><p> Časnici i dočasnici kojima je utvrđena nemogućnost daljnjeg profesionalnog razvoja boduju se na temelju kriterija propisanih ovim Pravilnikom , te raspoređuju na nepopunjena ustrojbena mjesta sukladno rezultatima bodovanja i redoslijedu na bodovnoj listi . </p><p> Bodovne liste izrađuje Personalna služba MORH-a za čas­nike i dočasnike u okviru roda , struke i općevojne specijalnosti za svaki čin posebno . </p><p> Rod , struka i općevojna specijalnost određuje se na temelju ustrojbenog mjesta na kojem je djelatna vojna osoba raspoređena ili na temelju utvrđene osobne vojnostručne specijalnosti . </p><p> Bodovne liste sadržavaju sljedeće podatke : </p><p> – naziv roda ili struke , </p><p> – osobni čin , </p><p> – redni broj , </p><p> – prezime , očevo ime , osobno ime i JMBG </p>
5.82
#198314687,doc#296438,2010_12_144_3655.html . r . </div></p><div> <big> <big> <big> OBRASCI </big> </big> </big> </div><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 3655 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 85/2010
9.13
#140332835,doc#260645,1998_03_32_390.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 3 . stavka 1 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#126707106,doc#247030,1991_11_60_1588.html , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 23 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#103935135,doc#197796,vj20080112pis02 opisima te iste bračne stvarnosti kao i s bračnom kibernetikom drugog reda koja , na temelju one »nije dovoljno ljudima dijeliti ribu; treba ih naučiti loviti ribu« , proširene onom »još
7.82
#202731252,doc#298673,2011_01_10_208.html provedenom postupku obavijestiti podnositelje pisanim putem . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada se na temelju rang liste utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za ugovaranje svih rangiranih projekata ,
9.13
#209118270,doc#301659,2011_07_86_1844.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 1844 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
#209564928,doc#301792,2011_08_92_1966.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 1966 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavka 1 . točka 3 . i članka 8 . stavka
#189037294,doc#291831,2009_08_102_2632.html i članova Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2632 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#158890682,doc#274148,2004_07_100_1922.html 2004 . godine saslušan je podnositelj . </p><p> OČITOVANJE OPĆINSKOG SUDA U ZAGREBU </p><p> 3 . Na temelju članka 69 . alineje 2 . Ustavnog zakona , Ustavni sud je zatražio od Općinskog
9.13
#177000325,doc#284901,2007_02_16_652.html <b> Vladimir Šeks </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 652 </b> </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#49377640,doc#88021,vj20010720vp04 zastupnik Unije demokratskih snaga ( UDF ) , te 48 zastupnika Socijalističke stranke . Na temelju takvog omjera snaga teško je čak i povjerovati da bi oporba , bilo kojim legalnim
9.13
#140121954,doc#260503,1998_01_2_17.html . r . </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 28 . stavka 3 . Zakona o morskim lukama ( " Narodne novine "
9.13
#137682818,doc#258447,1997_03_30_445.html Iznimno , potraživanja od klijenata s malom zaduženošću i od građanstva banka može raspoređivati na temelju njihove urednosti podmirenja obveza prema banci . </P> <P> 1 ) U skupinu A raspoređuju
8.78
#132236375,doc#253504,1994_11_83_1410.html <B> Nikica Valentić , v . r . </B> </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 99 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske i članka 10 . Zakona o
9.13
#141420382,doc#261599,1998_07_90_1230.html 100,00 OTPLATA 4.522.000 4.522.000 100,00 </TD> </TR> </TABLE> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> Na temelju članka 17 . stavka 4 . i 6 . Zakona o proračunu ( " Narodne
8.32
#128438319,doc#249428,1992_11_79_2068.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Hrvoje Šarinić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . stavak 2 . Zakona o preuzimanju zakona iz područja trgovine , tržišta
9.13
#139912968,doc#260416,1998_12_163_2015.html osiguranje , </P> <P> 4 ) obavlja druge poslove utvrđene općim aktom Zavoda i na temelju punomoći ravnatelja Zavoda . </P> <P> <I> Druga tijela područne službe </I> </P> <P> Članak
9.13
#171408731,doc#281480,2006_12_142_3217.html iur </b> . , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3217 </b> </p><p> Na temelju članka 144 . stavka 1 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine «
9.13
#162423744,doc#275969,2004_03_27_785.html Ugovor ) , uređuju se prava i obveze radnika Hrvatske pošte iz rada i na temelju rada zaposlenih u HP – Hrvatskoj pošti d.d . ( u daljnjem tekstu : Poslodavac
9.13
#137471325,doc#258192,1997_12_141_2019.html Trošenje proračunskih sredstava </I> </P> <P> Članak 7 . </P> <P> Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih i mjesečnih planova korisnika , u skladu s tekućim platežnim mogućnostima . </P> <P>
9.13
#3048973,doc#6409,fo2003br32cl732 podgrijavanje interesa te tjedan dana ranije na DVD i videotržište izbacuje prvi dio filma na temelju čije zarade i blockbuster statusa je i došlo do snimanja također uspješna nastavka . Međutim
7.97
#171634997,doc#281544,2006_02_15_395.html III . i IV . izreke ove odluke . </p><p> Pri utvrđivanju visine naknade , na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona , Ustavni sud uzima u obzir sve
9.13
#157680938,doc#273269,2003_01_4_29.html , </p><p> – 5 % ukupnog iznosa iz točke I . ove Odluke raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja ugovorenih kreveta u pojedinoj županiji , odnosno Gradu Zagrebu u odnosu na
9.13
#207310636,doc#300836,2011_01_5_85.html Uredbe . </p><p> 2 . Razina uspješnosti kompanije ažurira se svakodnevno , a računa se na temelju 36 mjeseci koji prethode procjeni . U tu svrhu , za izračun se koriste podaci
#130159191,doc#251205,1993_06_55_1099.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog doma
9.13
#133861511,doc#255140,1995_09_73_1229.html u najam Ministarstvo razvitka i obnove . </p><p> Ostale stanove daje u najam Komisija osnovana na temelju Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom . </p><p> Predsjednika Komisije odreduje se aktom u
9.13
#210111703,doc#302069,2012_10_108_2366.html , dok kamata na kredit ne iznosi *** % , već *** % . </p><p> Na temelju rješenja Agencije , Vlada Republike Hrvatske donijela je 6 . listopada 2011 . , Odluku
#187134546,doc#291101,2008_06_73_2420.html ovoga Zakona , posebnog zakona kojim je uređeno područje poštanskih usluga i propisa donesenih na temelju tih zakona . ( 2 ) Godišnje izvješće iz stavka 1 . ovoga članka podnosi
9.13
#142266836,doc#262183,1999_11_128_2024.html i županijskog poglavarstva , te povjerenicima Vlade Republike Hrvatske i njihovim pomoćnicima , prava na temelju obavljanja dužnosti prestaju : <P> - danom donošenja odluke o razrješenju od dužnosti kada ih
8.78
#212733244,doc#303438,2012_03_34_824.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 824 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 4 . Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata ( »
#203959143,doc#299183,2011_11_125_2498.html , čeka , platne kartice ili javne ili službene knjige koja se mora voditi na temelju zakona , </p><p> kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina . </p><p> (
9.13
#143680023,doc#262985,1999_04_40_801.html <P> Članak 14 . </P> <P> Proizvođač presadnica upisuje se u Upisnik proizvođača sjemena na temelju pisanog zahtjeva upućenog Ministarstvu . </P> <P> Članak 15 . </P> <P> Ministarstvo će obaviti
9.13
#166707044,doc#278775,2005_02_27_470.html ukupnog gubitka koji se stvarao tijekom dvije ili više godina i za otpisivanje duga na temelju dogovora ( ugovora ) s dužnikom . </p><p> Članak 57 . </p><p> ( 1 ) Kapitalne pomoći
9.13
#48378180,doc#85989,vj20010619td01 izbora </p><p> - A možete li nešto reći o motivima onih koji su glasovali ? Na temelju čega su se oni opredjeljivali za određenu stranku ? </p><p> - Mnogobrojna istraživanja u svijetu su
9.13
#136141062,doc#257397,1996_10_91_1597.html Članak 52 . </P> <P> ( 1 ) Zemljišnoknjižni sud dopustit će uknjižbu samo na temelju javnih isprava ili privatnih isprava na kojima je istinitost potpisa ovjerovljena na način propisan posebnim
8.78
#143416496,doc#262883,1999_04_34_710.html </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI </B> </head> <P> Na temelju članka 152 . stavka 4 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( " Narodne novine "
9.13
#176497186,doc#284547,2007_12_126_3601.html Nakon obavljenih obaveznih pregleda iz članka 12 . stavka 1 . ovoga Pravilnika i na temelju nalaza nadzora Zavod , odnosno dobavljač izdaje Uvjerenje o sadnom materijalu . Obrazac Uvjerenja propisan
9.13
#133946317,doc#255262,1995_10_81_1346.html do 30 . studenoga 1995 . godine , prestaje status prognanika i izbjeglica stečen na temelju Zakona o statnsu prognanika i izbjeglica ( " Narodne novine " , br . 96/93
8.32
#215534840,doc#304984,2012_08_96_2156.html dr . sc . Ivan Kovač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2156 </p><p> Na temelju članka 67 . stavka 2 . Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi , ribarstvu i
#73555740,doc#136315,vj20030809un05 je manjkalo novca " , kaže Drandić . Dio koji nedostaje isplaćivat će se na temelju minimalnih zahtjeva , koji su po vatrogascu mjesečno procijenjeni na deset tisuća kuna . </p><p> "
8.78
#195004626,doc#294596,2009_06_73_1760.html sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 1760 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#173423944,doc#282728,2006_05_61_1457.html Željko Rohatinski </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1457 </b> </p><p> Na temelju članka 57 . stavka 2 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine «
9.13
#161160532,doc#275303,2004_11_166_2924.html » Narodnim novinama « </div></p><div> Obrazloženje </div><p> 1 . B . podnositeljica je podnijela ustavnu tužbu na temelju odredbi članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#57759239,doc#105196,vj20020330td03 stambeno pitanje . Tekst je pisao , tvrdi autor , bez komentara , samo na temelju provjerenih činjenica , a zbog članka su tuženi i on i Feral Tribune . Nedugo
9.13
#216490889,doc#305339,2013_02_25_403.html prava na pristup informaciji i pored izricanja prekršajnih sankcija , u slučaju utvrđene odgovornosti na temelju neopravdane uskrate ili ograničenja ostvarivanja prava na pristup informaciji . </p><p> XI . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE
#172529722,doc#282172,2006_04_39_950.html dipl . iur </b> . , v.r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 950 </b> </p><p> Na temelju članka 119 . točaka 1.b ) i 2 . c ) Zakona o pomorskom dobru
9.13
#179404616,doc#286331,2007_06_62_1957.html CTP« znači isto što i » složena teoretska performansa« . Sustavi » usporedne navigacije na temelju podataka » ( » DBRN« ) ( 7 ) znače sustave koji koriste različite izvore
9.13
#146696037,doc#265531,2000_05_52_1163.html , </B> v . r . <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 1163 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#71175876,doc#131667,vj20030522vp01 Goru moći ući i državljani Mađarske , Rumunjske , Bugarske , Bjelorusije i Japana na temelju bilateralnih sporazuma . </p> Vesna Fabris Peruničić <head> Kučan počeo svjedočenje protiv Miloševića </head><p> <b> HAAG / ZAGREB
9.13
#165926239,doc#278426,2005_12_150_2896.html koja razriješeni predsjednik ima kao sudac . </p><p> Članak 115 . </p><p> ( 1 ) Ako na temelju izvješća o obavljenom nadzoru , a nakon pisanog izjašnjenja predsjednika suda i pribavljenog mišljenja sudačkog
9.13
#187967506,doc#291459,2008_07_86_2751.html <p> Predsjednica Vijeća <b> Lidija Rostaš-Beroš , v . r . </b> </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> 2751 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVOZU I
9.13
#34608934,doc#59171,vj20000509vp10 sve države koje izvode takve reforme ravnopravne kandidatkinje i da neće biti nikakva veta na temelju zemljopisnog položaja . NATO želi omogućiti otvorenost za one koji žele i koji su sposobni
8.98
#185185979,doc#289897,2008_04_39_1333.html . 75/93 , 48/99 , 15/2000 , 127/2000 , 59/2001 , 190/2003 – pročišćeni tekst , 199/2003 i 79/2007 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27 . ožujka 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O RAZRJEŠENJU POMOĆNICE MINISTRICE ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </head><p> Razrješuje se mr . sc . MIRA MEDIĆ dužnosti pomoćnice ministrice zaštite okoliša , prostornog uređenja i graditeljstva . Klasa : 080-02/08-02/190 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 27 . ožujka 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1333 </b> </p><p> Na temelju članka 3 . Uredbe o državnim potporama ( » Narodne novine « , broj 50/2006 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27 . ožujka 2008 . godine donijela </p><head> ODLUKU </head><head> O OBJAVLJIVANJU PRAVILA O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE </head><p> <b> I . </b> </p><p> Pravila o državnim potporama za male i srednje poduzetnike sadržana su u Uredbi Komisije ( EZ-a ) br . 70/2001 od 12 . siječnja 2001 . o primjeni članaka 87 . i 88 . Ugovora o EZ-u na državnu potporu malim i srednjim poduzetnicima 32001R0070 , ( SL L 10 , 13 .
6.92
#134372136,doc#255851,1996_02_11_154.html postojanja subvencije ili premije , njihovog stupnja i učinka na domaću proizvodnju pokreće se na temelju zahtjeva domaćih proizvođača . Zahtjev se podnosi u pisanom obliku ministarstvu nadležnom za trgovinu . </p>
9.13
#154673712,doc#271467,2003_07_121_1711.html <p> Iz državnog proračuna Republike Hrvatske osiguravaju se sredstva za izvršavanje poslova koje Komora obavlja na temelju javnih ovlasti utvrđenih odredbom članka 34 . točke 5 . ovoga Zakona . </p><p> X .
9.58
#185837438,doc#290204,2008_04_47_1617.html samo one činjenice od čijeg postojanja ovisi ocjena o povredi ustavnog prava . 4 . Odredbom članka 279 . stavka 2 . ZTD-a propisano je : <i> Statutom se sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa može uvjetovati s time da se dionice određeno vrijeme prije održavanja glavne skupštine moraju pohraniti i da dioničari unaprijed prijave svoje sudjelovanje na glavnoj skupštini . Predviđa li statut takvu odredbu , rok za sazivanje glavne skupštine umjesto prema danu održavanja glavne skupštine računa se prema danu do čijeg isteka treba pohraniti dionice , odnosno prijaviti sudjelovanje na glavnoj skupštini . </i> 5 . Na temelju uvida u osporenu prvostupanjsku presudu te u spis predmeta Trgovačkog suda u Rijeci broj : P-1396/03 , razvidno je da je prvostupanjski sud usvojio tužbeni zahtjev tužiteljice , smatrajući da odluka o sazivanju glavne skupštine trgovačkog društva nije sadržavala uvjete za sudjelovanje na glavnoj skupštini , te za korištenje pravom glasa , zbog čega je , na temelju odredbe članka 355 . stavka 1 . točke 1 . u svezi s odredbom članka 277 . stavka 3 . ZTD-a , ništava svaka odluka koju je donijela tako sazvana glavna skupština . Drugostupanjski sud nije prihvatio takvo pravno stajalište prvostupanjskog suda
6.77
#208392332,doc#301319,2011_06_71_1528.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1528 </p><p> Na temelju članka 31 . Zakona o službenoj statistici ( » Narodne novine « , br .
#912377,doc#2170,CW058199903110201hr,PN <s> Vlada je spremna surađivati s međunarodnom zajednicom te posebno sa SAD-om , ali na temelju partnerskih odnosa , ističe se </s></head>
9.55
#194115278,doc#294070,2009_05_54_1262.html sa zakonom i s Ustavom , te njezino ukidanje u cijelosti . </p><p> 2 . Na temelju odredbe članka 42 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#203090325,doc#298833,2011_09_111_2176.html Odluka Udruge od 16 . listopada 2009 . o isključenju poduzetnika Zvibor , donesena na temelju rečenog Sporazuma , zato što se javio na natječaj kupca [ . .. ] koji
9.13
#178550206,doc#285795,2007_04_43_1445.html 2 . istoga članka Zakona , odlučeno je kao u izreci . VIII . Na temelju odredbe članka 8 . stavak 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
9.13
#152298958,doc#269944,2002_03_33_708.html Bosne i Hercegovine , Kosova i Makedonije – samo su neka od otvorenih pitanja na temelju kojih se mogu razviti konkretni scenariji ugrožavanja sigurnosti Republike Hrvatske . Primjerice , sigurnost Republike
9.13
#214597974,doc#304480,2012_07_75_1754.html lokalnih strategija ruralnog razvoja " unutar IPARD programa </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1754 </p><p> Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 81 . stavka 6 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « 46/07
#127969427,doc#248957,1992_10_60_1583.html i bez dokaza o njenoj zdravstvenoj ispravnosti ako je pošiljka podvrgnuta zdravstvenom nadzoru , na temelju suglasnosti graničnoga sanitarnog , odnosno veterinarskog inspektora koja se dostavlja i organu nadležnom za obavljanje
9.13
#174829997,doc#283573,2006_09_97_2252.html papira , Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i pravilnicima koji su doneseni na temelju tih zakona . </p><p> OBRAZOVNI PROGRAM </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Obrazovni program za provjeru
9.13
#132486649,doc#253770,1994_12_96_1651.html dr . Stjepan Blažinkov , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 39 . stavka 1 . Zakona o proračunu ( Narodne novine , broj 92/94
9.13
#174227817,doc#283178,2006_07_79_1927.html Hrvatske </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> Stjepan Mesić , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1927 </p><p> Na temelju odredbe članka 22 . Zakona o vanjskim poslovima ( » Narodne novine « broj 48/96
9.13
#79285646,doc#148329,vl990417ti00 rak - zaključuju istraživači . Unos nitrita i NDMA kod sudionika istraživanja procijenili su na temelju razgovora o prehrambenoj povijesti provedenih između 1966 . i 1972 . godine , kada nijedan
9.13
#177365192,doc#285062,2007_02_20_783.html Sesar , prof . , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 783 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 4 . Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007
9.13
#143768136,doc#263085,1999_05_47_919.html koji osigurava Hrvatski ronilački savez . <P> <P> <P> <P> <P> <head> MINISTARSTVO TURIZMA </head> <P> Na temelju članka 18 . stavak 3 . i članka 39 . stavak 1 . točka 1
9.13
#138574646,doc#259503,1997_08_81_1408.html Članak 29 . </P> <P> ( 1 ) Ako se izvornik ili ovjerovljena isprava na temelju koje je dopušten zemljišnoknjižni upis već nalazi u zbirci isprava , nije potrebno ponovno ulagati
9.13
#212917840,doc#303569,2012_03_38_966.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 966 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#4946726,doc#8751,fo2005br141cl3483 godine pojavljuje se i u nas u hrvatskome prijevodu . To je prijevodna recepcija na temelju koje oni koji ne poznaju poljski jezik tek od 1984 . mogu uživati i kritički
9.13
#124699872,doc#244630,1990_01_2_12.html su ti planovi usklađeni s ovim planom . </P> <head> SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju Člana 363 . stava 1 , Ustava Socijalističke Republike Hrvatske i Amandmana LI točke 2
9.13
#125862434,doc#246106,1991_06_26_741.html . ing . , v . r : </B> </P> <head> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </head> <P> Na temelju člana 16 . stava 2 . Zakona o osobnoj karti ( " Narodne novine "
9.13
#146231672,doc#264971,2000_03_30_616.html </B> v . r . <head> HRVATSKA NARODNA BANKA </head> <P> <B> 616 </B> </P> <P> Na temelju točke X . i XI . Odluke o načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (
9.13
#187521724,doc#291289,2008_07_80_2602.html ovoga članka , smatra se vrijeme obveznog osiguranja po propisima o mirovinskom osiguranju ostvareno na temelju radnog odnosa u Republici Hrvatskoj i vrijeme koje je radnik proveo na bolovanju , odnosno
9.13
#211293044,doc#302823,2012_12_142_3018.html zamjenjuju se riječima : » i Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva te propisa donesenih na temelju istih« . </p><p> Članak 3 . </p><p> Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave
#214717240,doc#304517,2012_07_76_1764.html duga te prodaju , otpis ili djelomičan otpis potraživanja </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1764 </p><p> Na temelju članka 137 . stavka 6 . Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ( »
#125462489,doc#245524,1990_02_8_84.html <B> dr Mato Crkvenac , v.r . </B> </P> <head> SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju Amandmana XV točke 1 . alineje 2 . na Ustav Socijalističke Republile Hrvatske , točke
8.32
#203472602,doc#299001,2011_10_119_2352.html dodijeljenih od strane ostalih davatelja neovisno o njihovoj razini ili potporom male vrijednosti , na temelju istih opravdanih troškova , ako bi takvo zbrajanje kao rezultat imalo prelaženje najvišeg intenziteta potpore
9.13
#141221477,doc#261321,1998_05_76_990.html </B> v . r . </P> <head> <B> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </B> </head> <P> Na temelju članka 145 . stavka 2 . točke 1 . i članka 209 . Zakona o
9.13
#187926127,doc#291422,2008_07_85_2731.html terorizma , propisanih Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma i propisima donesenim na temelju toga Zakona . ( 2 ) U području deviznog poslovanja Financijski inspektorat nadzire poštovanje uvjeta
9.13
#152496733,doc#270085,2002_04_38_839.html u slučaju velikih poremećaja i nestabilnosti , ili radi sprječavanja nastupa tih poremećaja . </p><p> Na temelju Zakona o državnim robnim zalihama Hrvatski sabor je donio Program stalnih državnih zaliha ( "
9.13
#208194336,doc#301215,2011_06_66_1466.html . ožujka 2011 . nije imalo niti jednog zaposlenog zastupnika u osiguranju koji bi na temelju ugovora o radu bio odgovorna osoba društva zaposlena na puno radno vrijeme , utvrđeno je
#174914273,doc#283696,2007_01_1_34.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 34 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#190696971,doc#292597,2009_11_137_3318.html – House – BCH ) je mehanizam za razmjenu obavijesti o biološkoj sigurnosti ustanovljen na temelju članka 20 . Kartagenskog protokola biološkoj sigurnosti uz Konvenciju o biološkoj raznolikosti . Kartagenski protokol
7.62
#137552228,doc#258273,1997_01_2_35.html </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI </B> </head> <P> Na temelju članka 26 . stavka 6 . Zakona o inspekciji rada ( " Narodne novine "
9.13
#193376900,doc#293726,2009_03_39_888.html nadzora donijeti rješenje kojim će ukinuti izdanu dozvolu . </p><p> ( 3 ) Ministarstvo će na temelju rješenja iz stavka 1 . ovoga članka od nadležnog tijela kod kojeg je posrednik odnosno
9.13
#159106564,doc#274287,2004_07_105_2025.html </b> <b> Šeks </b> <b> , </b> v . r . </div></p><head><div> HRVATSKI SABOR </head><p> 2025 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#186970087,doc#290936,2008_06_69_2316.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 2316 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineje 3 , i članka
9.13
#153323849,doc#270711,2002_07_84_1388.html ) ako se povjerljivi podaci priopćavaju za potrebe institucija za osiguranje uloga , a na temelju zakona kojim se regulira osiguranje uloga . </p><p> ( 3 ) Obveza čuvanja bankovne tajne postoji
9.13
#157266475,doc#272989,2003_12_204_3306.html izvedbu prvih mjerenja zadan u članku 24 ovog a Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Na temelju rezultata studije iz članka 41 ovog Pravilnika , ministar zdravstva može pravnu osobu osloboditi obveze
9.13
#127136064,doc#247627,1992_03_18_411.html pojedinačnog iznosa tranše odobrenog kredita . </p><p> Kreditima iz ove točke banke se mogu koristiti na temelju isprava što ih dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske : </p><p> - ugovora o kreditima što ih je
9.13
#32112896,doc#53927,vj20000220td03 tijela u Crnoj Gori . Važno je da Crna Gora uvažava taktiku koja je u temelju strategije da Crna Gora sačuva državnost , nacionalno biće , ravnopravnost , a ako se
9.13
#130729394,doc#252054,1993_10_96_1878.html kojom se dokazuje ; injenica rođenja , zaklju ; enja braka ili smrti . </p><p> Na temelju isprave iz stavka 2 . ovoga članka , na zahtjev stranke rješenjem nadležnog županijskog odnosno
8.32
#110301543,doc#213036,vj20081209spo02 igranje Prve HNL sa 16 klubova; </p><p> 6 . U cilju racionalizacije rada Udruge te na temelju analize njezina rada klubovi smatraju da je funkcija glasnogovornika nepotrebna; </p><p> 7 . Inzistiramo da se
8.32
#192423091,doc#293305,2009_02_18_374.html r . </div></p><div> <big> <big> <big> <b> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </b> </big> </big> </big> </div><p><div> 374 </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske , članka 22 . Zakona
9.13
#168597968,doc#279863,2005_06_75_1467.html obveznici iz članka 21 . ovoga Zakona obveze propisane ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju ovoga Zakona , </p><p> 8 . provjeravati udovoljavaju li pravne osobe s javnim ovlastima i pružatelji
9.13
#130607263,doc#251827,1993_09_86_1683.html <p> <b> mr . Vesna Girardi-Jurkić , v . r . </b> </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske i članka 15 . Zakona o
9.13
#172978384,doc#282484,2006_05_53_1271.html kombinacija sustavno slučajnog uzorkovanja na primjernim površinama ( traktovima ) . ( 2 ) Na temelju mreže iz članka 5 . stavka 2 . ovoga Pravilnika generira se kvadratična mreža stranice
7.97
#193155616,doc#293607,2009_03_32_715.html se jedino obavljati u profesionalnim uređajima za tretiranje sjemena . Ti uređaji moraju raditi na temelju najboljih dostupnih tehnika da bi se isključila mogućnost ispuštanja oblaka prašine tijekom skladištenja , prijevoza
9.13
#213108357,doc#303710,2012_04_42_1073.html izmjenama i dopunama Pravilnika o označavanju sredstava za zaštitu bilja </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1073 </p><p> Na temelju članka 4 . stavka 3 . Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ( » Narodne
#137511980,doc#258219,1997_02_15_219.html I . </P> <P> U Odluci o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ( " Narodne novine " , br . 58/96 , 67/96 ) u točki
9.13
#125531574,doc#245590,1991_03_10_250.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , člana 32 . Poslovnika
9.13
#141238043,doc#261373,1998_05_76_983.html koncesiju utvrdit će se ugovorom o koncesiji . </P> <P> VI . </P> <P> Na temelju ove Odluke , sukladno članku 146 . stavku 3 . Zakona o vodama , Državna
9.13
#184538579,doc#289505,2008_03_28_944.html ) Jamstvo se može mijenjati ili dopunjavati samo uz suglasnost Vlade . ( 11 ) Vlada može iznimno odobriti jamstvo za zaduženje određenog korisnika vezano za provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost , uz ublažavanje gospodarske nerazvijenosti određenog područja , uklanjanje ratnih šteta , obnovu ili hitnu obnovu od posljedica elementarnih nepogoda . ( 12 ) Za dana financijska jamstva zaračunava se provizija od 0,5 posto njegove vrijednosti . ( 13 ) Provizija se naplaćuje prije uručenja jamstva naslovniku . Provizija je prihod Proračuna . ( 14 ) Davanje jamstva uvjetovat će se osiguranjem naplate na temelju zaloga imovine tražitelja kredita koje će u ime Republike Hrvatske izvršiti Državno odvjetništvo , odnosno drugim instrumentima osiguranja . ( 15 ) Za državna jamstva koja se aktiviraju Ministarstvo može banci ili drugoj financijskoj organizaciji ovlaštenoj za platni promet dati nalog za blokadu računa dužnika radi namirenja duga . ( 16 ) Potraživanja Ministarstva , na temelju utvrđenih obveza dužnika , imaju isti prioritet u izvršavanju kao i nalozi za druge oblike javnih davanja u odnosu na sve ostale naloge po obvezama dužnika , njegova pravnog slijednika ili solidarnog jamca . ( 17 ) Radi naplate duga s osnove jamstava
7.73
#210496694,doc#302294,2012_10_117_2521.html <p> Predsjednica vijeća Lidija Vukičević Gašparović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2521 </p><p> Na temelju članka 25 . i članka 43 . stavka 2 . Zakona o zaštiti zraka (
#194624803,doc#294364,2009_06_65_1532.html , odnosno drugih propisa s Ustavom i zakonom , odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske na temelju članka 128 . alineje 1 . i 2 . Ustava , na način i u
9.13
#179638081,doc#286395,2007_06_65_2030.html za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje , distribucije i opskrbe toplinskom energijom . _ __________________________________________________________________________ Na temelju članka 28 . stavka 2 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « ,
9.13
#202935842,doc#298751,2011_09_105_2119.html Bačić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2119 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 1 . točke 25 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne
9.13
#26395637,doc#49350,na159_r04 , primjerice , upoznao i gospodina Dražena Budišu ili dr . Matu Granića . </p><p> Na temelju te konstrukcije gosp . Bujanec gradi novu laž kako sam " u jednoj fazi Imperijala
9.13
#193346867,doc#293714,2009_03_38_870.html godine , povrijeđeno ustavno pravo na čovječno postupanje i poštovanje dostojanstva . </p><p> IV . Na temelju članka 31 . stavaka 4 . i 5 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike
9.13
#201896887,doc#298233,2010_07_83_2376.html za odobrenje sredstava za sufinanciranje gradnje građevina za navodnjavanje podnose se Hrvatskim vodama , na temelju javnog natječaja kojeg raspisuju Hrvatske vode , u visini sredstava izdvojenih za ove namjene . </p>
9.13
#188766531,doc#291739,2009_01_1_16.html , kreditna institucija može sama izračunavati ili se osloniti na treću osobu koja će na temelju informacija o odnosnim izloženostima iz portfelja investicijskog fonda izračunati i izvijestiti o prosječnim iznosima izloženosti
9.13
#18067642,doc#36219,gs20041205hr36469 je pšenicom u Hrvatskoj posijano samo 120.000 hektara . Naime , procjene su napravljene na temelju 47.000 tona sjemenske pšenice , koliko je ove godine pušteno u promet , što je
8.78
#215604518,doc#305058,2013_01_1_28.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 28 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#10631972,doc#20200,gs20030409os19416 " programe . Sljedeći je korak , ističe Kovačević , definiranje budućih potreba MIO-a na temelju kojih će studij " Poduzetništvo " i Centar izraditi module za osposobljavanje pojedinih razina managementa
8.78
#19537651,doc#39479,gs20050330hr39849 u saborsku proceduru , a koji bi građanima i poduzetnicima omogućio dobivanje kredita i na temelju zaloga pokretnine : automobila , strojeva , opreme , plovila , umjetnina ( slike ,
9.13
#132168426,doc#253368,1994_10_78_1314.html </b> <b> . Franjo Tuđman , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske a na prijedlog Hrvatsko-Češkog društva donosim </p><head> ODLUKU </head><head> KOJOM </head><head> POHVALJUJEM
8.32
#210185707,doc#302139,2012_10_110_2386.html , uključujući dostatne resurse za izvođenje mjera utvrđenih u ovoj Uredbi . </p><p> 2 . Na temelju analize procesa koji se zahtijevaju ovom Uredbom i njihove primjene , nadležna tijela svake dvije
#183222555,doc#288757,2008_12_145_3971.html 2007 . </p><p> • Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača ( Beč 1985 . ) </p><p> Na temelju notifikacije o sukcesiji Republika Hrvatska stranka je Konvencije od 8 . listopada 1991 . NN-MU
8.78
#163701312,doc#277039,2004_06_87_1658.html Zavoda i uz su­glas­nost ministra zdravstva i socijalne skrbi . </p><p> Članak 17 . </p><p> Zavod na temelju posebne odluke ministra zdravstva i socijalne skrbi provodi nadmetanje za određivanje cijena pojedinih lijekova . </p>
9.58
#204075889,doc#299252,2011_11_129_2586.html ) Odluka o privremenoj obustavi operacija potrage i spašavanja zrakoplova na moru donosi se na temelju posebnih propisa koji se odnose na traganje i spašavanje na moru . </p><p> ( 4 )
9.13
#169737868,doc#280514,2006_09_105_2363.html na odgovarajuće terapije kod infekcija ljudi . </p><head> HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA </head><p> <b> 2363 </b> </p><p> Na temelju članka 28 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « , broj 68/01 i
8.78
#146352593,doc#265097,2000_03_35_726.html , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <B> 726 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#190194952,doc#292378,2009_10_127_3140.html ustavnih prava istaknutih u ustavnoj tužbi . </p><p> 6 . Iz navedenih razloga je , na temelju članaka 73 . i 76 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#199087803,doc#296908,2010_02_26_626.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 626 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 1 . i članka
9.13
#194648970,doc#294384,2009_06_66_1557.html 3 . ožujka 2009 . </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 1557 </p><p> Na temelju članka 12 . st . 1 . t . 26 . , članka 14 .
9.13
#181749390,doc#287883,2008_09_111_3249.html v . r . </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </head><p> <b> 3249 </b> </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 2 . , a u svezi s člankom 128 . Zakona
9.13
#146086173,doc#264757,2000_02_24_435.html u kojem je obnašao dužnost suca tog suda . Smatra da DSV nije odlučivalo na temelju objektivnih kriterija za donošenje odluke o imenovanju , već na temelju izvanzakonskih kriterija koje je
7.97
#196314803,doc#295223,2009_08_96_2385.html pet godina . </p><p> Članak 18 . </p><p> ( 1 ) Rok valjanosti isprave produžava se na temelju uvjerenja da je imatelj potvrde pristupio tečaju obnove znanja iz članka 2 . ovog Pravilnika
9.13
#170277069,doc#280926,2006_11_123_2730.html tvrdnja , bez ikakovog konkretnog dokaza , pa Sudovi nisu smjeli donositi svoje presude na temelju INDICIJA i iskaza svjedoka , koji su kao zaposlenici I . bili direktno zainteresirani da
8.32
#85814402,doc#156181,vj20040115van04 predsjednika Socijaldemokratske partije BiH (SDP) Zlatka Lagumdžiju . Dijelovi posebnoga izvješća FOSS-a , sačinjenoga na temelju prisluškivanja telefonskih razgovora što su ih vodili Lagumdžija i Alibabić s mnogim osobama iz javnoga
7.97
#136144790,doc#257397,1996_10_91_1597.html zajedničkoga upravitelja dopustit će se na zahtjev bilo kojega suvlasnika , odnosno zajedničkoga vlasnika na temelju isprave iz koje za to proizlazi suglasna volja svih suvlasnika , odnosno zajedničkih vlasnika .
9.13
#215919641,doc#305198,2013_02_16_264.html Zakonom o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga , ovim Zakonom , propisima donesenima na temelju ovoga Zakona te drugim zakonima i propisima donesenima na temelju istih . </p><p> ( 2 )
#146429425,doc#265241,2000_04_39_880.html i ne objavljuju se u » Narodnim novinama« . <P> Članak 4 . <P> Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra . <P>
9.13
#175616242,doc#284139,2007_10_110_3226.html . </p><p> ( 1 ) Ako inspektor utvrdi povredu odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona može donijeti inspekcijsko rješenje i bez saslušanja stranke . ( 2 ) Inspektor
9.13
#129742694,doc#250702,1993_04_33_594.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 3 . Zakona o sustavu kontrole cijena ( " Narodne novine " , broj
9.13
#172174995,doc#281917,2006_03_30_719.html v . r . </div></p><head><p/><div> ministarSTVO poljoprivrede , šumarstva i vodnoga gospodarstva </head><p> <b> 719 </b> </p><p> Na temelju članka 44 . Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ( » Narodne novine « , broj
9.13
#107056434,doc#205603,vj20080704pis06 pleme koje tomu dijelu podsvijesti , dakle snovima , daju veliko značenje te su na temelju toga razvili izvrsne tehnike kontrole snova . »To može biti sjajno kod terapija noćnih mora
9.13
#137961964,doc#258702,1997_05_46_668.html bez naknade . </P> <P> Članak 83 . </P> <P> Građani koji posjeduju oružje na temelju oružnog lista ili odobrenja za držanje trofejnog oružja , a pravne osobe na temelju odobrenja
9.13
#94043086,doc#173976,vj20050705kul01 . </p><p> Festival se održao u gradićima i selima Gornje Austrije u kojima je , na temelju natječaja , izvedeno 30-ak umjetničkih projekata autora iz Austrije , Nizozemske , Njemačke , Češke
9.13
#180891579,doc#287139,2007_08_86_2681.html iz stavka 6 . članka 39 . Zakona i u skladu s propisima donesenim na temelju Zakona . </p><p> Članak 77 . </p><p> U katastarskim općinama za koje je donijeta odluka iz članka
9.13
#79344158,doc#148476,vl990419ck05 nepravomoćno je osuđen Željko Pelcl ( 40 ) , nezaposleni ugostitelj iz Požege . </p><p> Na temelju optužnog prijedloga da je lani u svom dvorištu u Jagodnjaku zasadio i do 6 .
8.32
#74077787,doc#137252,vj20030828ko01 reformskih poteza . </p><p> Razloge za zadovoljstvo Crkvenac vidi i u povećanim izdacima zbog zapošljavanja na temelju državnih poticaja . Tim se poticajima poslodavcima u određenom razdoblju smanjuje cijenu rada . Jer
9.13
#197185233,doc#295797,2010_01_12_256.html tendencije odstupanja u nijansi , tonu ili čistoći boje te kako izvršiti potrebne korekcije na temelju te analize . </tr></p><p><tr> Završno lakiranje </p><p> Navesti funkciju završnih lakova . </p><p> Objasniti što su jednoslojni ,
7.97
#197844649,doc#296201,2010_11_131_3438.html glasova . </p><p> ( 5 ) Ako se član Područnog odbora koji je na izborima na temelju najvećeg broja glasova izabran za predsjednika Područnog odbora odrekne te dužnosti položaj predsjednika ostvaruje prvi
9.13
#121421813,doc#238188,vj20100209van02 . . .) na uspjehu na predsjedničkim izborima« , prenosi Kremlj u priopćenju . Na temelju 99,95 posto prebrojanih glasova , proruski oporbeni kandidat Janukovič dobio je 48,95 posto glasova ,
7.97
#204956762,doc#299676,2011_12_146_2963.html DOZVOLA </p><p> Članak 1 . </p><p> U Uredbi o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ( » Narodne novine « , broj 77/2010 ) u članku 1 . sljedeće
9.13
#189837984,doc#292228,2009_10_121_2991.html Hrvatske <b> Stjepan Mesić </b> , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2991 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#186159036,doc#290469,2008_05_53_1855.html nadzornog odbora ili član njegove uže obitelji izravno ili neizravno pribavio dionice ili poslovne udjele u pravnoj osobi na temelju kojih je član nadzornog odbora zajedno s članovima njegove uže obitelji stekao kvalificirani udjel u toj pravnoj osobi ili na temelju kojih su njihovi udjeli pali ispod granice kvalificiranog udjela . </i> Očito je , dakle , da se nadzorni odbor banke razlikuje od nadzornog odbora drugog trgovačkog društva , ne samo u dijelu ( nemogućnosti participiranja članstva iz redova zaposlenika banke ) , već i u nadležnosti , dužnosti i odgovornosti njegova članstva . 8 . Hrvatski sabor je na temelju članka 2 . stavka 4 . alineje 1 . Ustava ovlašten samostalno odlučivati o uređivanju gospodarskih , pravnih i političkih odnosa u Republici Hrvatskoj , uključujući i one koji se tiču ograničenja određenih prava pojedinih zaposlenika , odnosno prava pojedinih zaposlenika uređivati na različite načine ovisno o različitim sredinama u kojima su zaposleni . U konkretnom slučaju to je ograničenje zaposlenicima banke da ne mogu biti članovi nadzornog odbora banke kod koje su zaposleni . Prema stajalištu ovog Suda ne postoje ustavnopravne zapreke zbog kojih bi zakonodavcu posebnim propisom bilo zabranjeno propisivati takva ograničenja određenim trgovačkim društvima da u nadzorne
7.58
#211256815,doc#302795,2012_12_141_2989.html tražene osobe – hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata . </p><p> Članak 15 . </p><p> Kada korisnik na temelju podataka iz članka 14 . ovog pravilnika izabere osobu – hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
#186382797,doc#290647,2008_05_59_2015.html točki 1 . izreke . Na temelju odredbe članka 8 . stavak 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga , ovo rješenje objavljuje se u » Narodnim novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od primitka ovog rješenja . Klasa : UP/I-451-04/08-11/8 Urbroj : 326-111/08-8 Zagreb , 15 . svibnja 2008 . </p><p> Zamjenik predsjednika Uprave <b> Ivo Šulenta </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 2015 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « broj 140/05 ) i članka 251 . stavak 2 . i 8 . te članka 252 . stavak 3 . Zakona o osiguranju ( » Narodne novine « broj 151/05 ) , Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga , odlučujući o zahtjevu društva Bonus auto d.o.o . za zastupanje u osiguranju , Sesvete , Bjelovarska 48d , za izdavanje dozvole za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
6.92
#189436825,doc#292077,2009_09_115_2868.html br . 2042/2003 [ 7 ] nije se primjenjivala na zrakoplove koji su letjeli na temelju tog dopuštenja te su se stoga ti zrakoplovi održavali u skladu s vrijedećim nacionalnim pravilima
8.78
#155512169,doc#271830,2003_09_140_2039.html od samostalne djelatnosti i uplaćenom predujmu poreza na dohodak i prireza te prilog B na temelju kojega se utvrđuje godišnji porez i prirez i razlike ( Obračunski list ) . </p><p> (
9.13
#16422524,doc#32446,gs20040723hr32484 s Bechtelom nije potpisan , već se govori o namjeri potpisivanja ugovora , ali na temelju odluke bivše vlade . Oporba , prema Sanaderovim riječima , nigdje u svijetu , pa
9.13
#127017020,doc#247470,1992_03_11_237.html tije ! a o osnivanju pravne osobe , ako pravna osoba nije osnovana neposredno na temelju zakona : </P> <P> 3 ) obavijest nadležnog tijela o razvrstavanju pravne osobe prema djelatnostima
8.32
#202609714,doc#298588,2010_08_97_2729.html na dodijeljene državne potpore koje je poduzetnik primio u 2009 . i 2010 . na temelju programa državnih potpora do 500.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti ) . </p><p> Nadalje , Vijeće je
9.13
#200093161,doc#297416,2010_04_42_1077.html Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 1077 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#156934897,doc#272799,2003_12_197_3135.html području , a najkasnije do 31 . siječnja 2004 . godine . </p><p> VI . </p><p> Na temelju kriterija i mjerila iz ove Odluke bilanciraju se sredstva županijama i Gradu Zagrebu za financiranje
9.13
#210041861,doc#301987,2012_09_104_2292.html SSP ) . Naime , sukladno članku 3 . i 4 . Uredbe , na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske , u » Narodnim novinama « objavljuje se tekst pravila koja
#211319608,doc#302837,2012_12_142_3012.html , izmjenom ovoga Pravilnika pokazatelji će se uspostaviti Prilogom IV . ovoga Pravilnika . Na temelju ovih pokazatelja : </p><p> ( a ) izračunavaju se ujednačeni pokazatelji rizika primjenom statističkih podataka prikupljenih
#132723936,doc#254004,1995_12_106_1750.html REPUBLlKE HRVATSKE </p><p> Predsjednik Zastupničkog doma Sabora </p><p> akademik Vlatko Pavletić , v . r . </p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim <head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O PLAĆANJU DOPRINOSA
9.13
#177266561,doc#285030,2007_01_2_169.html osnovana . </i> 3 . Ustavni sud , u postupku u povodu ustavne tužbe podnijete na temelju članka 62 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#206923219,doc#300649,2011_01_4_71.html mišljenjem . </p><p> Postupak ocjenjivanja potencijalnog šumskog sjemenskog objekta </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Na temelju podnesenog zahtjeva vlasnika/posjednika potencijalnog šumskog sjemenskog objekta za izdavanje stručnog mišljenja o ispunjavanju uvjeta za
#172563462,doc#282193,2006_04_41_986.html OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE u podtočki 1.1 . Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje iza brojčane oznake vrste prihoda 2232 umjesto točke stavlja se zarez i
8.78
#211041837,doc#302616,2012_11_131_2805.html . koji glasi : </p><p> » Kontrola kvalitete planirane i provedene zdravstvene njege obavlja se na temelju sestrinske dokumentacije iz stavka 1 . ovoga članka.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> Članak 6 .
#175425977,doc#284047,2007_10_109_3219.html suda u Vukovaru Marije Jurić na sjednici održanoj 28 . rujna 2007 . godine na temelju odredbe čl . 16 . st . 5 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću (
9.13
#180761970,doc#287094,2007_08_84_2617.html praksi i bez tajnih dogovora , kao i troškovi za savjetodavne i slične usluge koje se koriste isključivo za aktivnost istraživanja ; e ) dodatni opći troškovi koji nastaju kao neposredna posljedica projekta istraživanja ; f ) ostali operativni troškovi , uključujući troškove za materijal , potrebna sredstava i slično , koji nastaju kao neposredna posljedica aktivnosti istraživanja . 5.1.5 . Povratni predujam U slučaju da država članica dodjeljuje povratni predujam koji ispunjava uvjete državne potpore u smislu članka 87 . stavka 1 . Ugovora o EZ-u , primjenjivat će se sljedeća pravila : Kada država članica može dokazati na temelju vjerodostojne metode koja se zasniva na provjerljivim podacima , da je moguće izračunati bruto ekvivalent potpore koja se dodjeljuje u obliku povratnog predujma i na odgovarajući način osmisliti program potpore u kojem taj bruto ekvivalent potpore ispunjava uvjete u odnosu na najviše dopuštene intenzitete potpore navedene u ovom odjeljku , država članica može prijaviti predmetni program potpore i metodu koja je na njega primijenjena Europskoj komisiji . Ako Europska komisija prihvati metodu i program potpore ocijeni usklađenim , potpora se može dodijeliti na temelju bruto ekvivalenta potpore povratnog predujma , do iznosa intenziteta potpore koji je predviđen u ovom odjeljku
7.73
#169435779,doc#280358,2005_08_99_1927.html proglašenom operatoru zahtjev za izdvajanje pojedine lokalne petlje u pisanom ili elektroničkom obliku , na temelju sklopljenog ugovora prema odredbama članka 9 . ovoga Pravilnika te nakon ostvarivanja zahtijevane kolokacije na
9.13
#145105381,doc#263862,1999_09_95_1606.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 50 . stavka 6 . Pomorskog zakonika ( » Narodne novine « , br
9.13
#208038537,doc#301187,2011_06_64_1423.html nakon što se uvjere da su te informacije prikladne i pouzdane za potrebe evaluiranja na temelju članka 9 . stavka 4 . ovoga Pravilnika . </p><p> Članak 7 . </p><p> Ispitivanja na životinjama
#133673027,doc#254950,1995_08_56_1079.html </FONT> </B> , v . r . </FONT> <head> ZASTUPNIČKl DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 35 . stavka 2 . i članka 77 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
9.13
#187167963,doc#291101,2008_06_73_2420.html drugih utvrđenih nepravilnosti , nedostataka ili propusta u primjeni ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , 18 . predlagati Agenciji podnošenje optužnog prijedloga radi pokretanja prekršajnog postupka nadležnom
9.13
#179841968,doc#286610,2007_01_7_295.html upućuje na doradu te vlastoručno potpisuje obrazac i pisano obrazloženje . </p><p> Članak 6 . </p><p> Na temelju samostalnih prosudbi članova Povjerenstva koji su prosuđivali isti udžbenik , Povjerenstvo na zajedničkoj sjednici donosi
9.13
#178919907,doc#286059,2007_05_51_1689.html posjeduje te Opis poslova na ustrojbenom/radnom mjestu ( obrazac 2-IN ) . Kada se na temelju uvjerenja o zdravstvenoj nesposobnosti donosi rješenje u nesposobnosti za djelatnu vojnu službu dokumentacija se obavezno
8.32
#211010487,doc#302606,2012_11_131_2812.html je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe te uvida u spis Općinskog suda u Splitu , utvrdio sljedeće pravno
#134758923,doc#256350,1996_04_30_632.html ( " Narodne novine " , broj 29/94 ) odlučeno kao u izreci . </p><p> Na temelju članka 20 . stavak 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( "
9.13
#135845956,doc#257179,1996_01_8_118.html robu koju putnici nose uza se 50,00 </p><p><i> Napomena : </i></p><p> 1 . Za carinsku deklaraciju na temelju koje se carine poštanske pošiljke za građane i za obračun uvoznih pristojbi za robu koju
9.13
#192985006,doc#293551,2009_03_30_659.html , kao magistralni pripravak ; i </p><p> ( b ) medicinski proizvod pripremljen u ljekarni na temelju recepture iz farmakopeje , a koji je namijenjen izravnoj isporuci krajnjem korisniku , kao galenski
8.78
#29899984,doc#50875,na250_01 pravi ratni zločinci , pod lažnim imenima , prikriju na tajnim hrvatskim adresama . Na temelju istoga izvješća bit će podignute kaznene prijave , pa se zasad očekuje još samo rješavanje
9.13
#138569699,doc#259501,1997_08_81_1406.html <B> Miroslav Šeparović , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članaka 2 . i 3 . Zakona o sanaciji određenih poduzeća ( " Narodne novine
9.13
#133783553,doc#254973,1995_08_61_1115.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman </b> , v . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 100 . stavka 2 . i članka 106 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p>
9.13
#133279607,doc#254546,1995_05_34_700.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 23 stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine "
9.13
#186477823,doc#290700,2008_05_60_2036.html U podstavku 11 . riječ : » katastra« zamjenjuje se riječju : » registra«. U stavku 2 . iza riječi : » samouprave« riječi : » uredi državne uprave u županijama « brišu se . Stavci 3 . , 4 . i 5 . brišu se . </p><p> Članak 32 . </p><p> Članak 63 . mijenja se i glasi : » ( 1 ) Ako se u provedbi upravnog nadzora , odnosno nadzoru koji provodi inspektor zaštite okoliša , utvrdi da su rješenjem nadziranog tijela , koje je konačno u upravnom postupku , povrijeđene materijalne odredbe ovoga Zakona ili propisa donesenih na temelju njega , Ministarstvo će takvo rješenje ukinuti po pravu nadzora . ( 2 ) Ako se u provedbi upravnog nadzora , odnosno nadzoru koji provodi inspektor zaštite okoliša utvrdi da su dozvolom izdanom na temelju ovoga Zakona , koja je konačna u upravnom postupku , povrijeđene materijalne odredbe ovoga Zakona , Ministarstvo će tu dozvolu ukinuti po pravu nadzora . ( 3 ) Ako se u provedbi nadzora utvrdi da su rješenjem inspektora zaštite okoliša koje je konačno u upravnom postupku povrijeđene odredbe ovoga Zakona , Ministarstvo će takvo rješenje poništiti po pravu nadzora . ( 4 ) Rješenje o
6.92
#213267106,doc#303755,2012_04_45_1138.html , H1 Telekoma i Metronet Telekomunikacija , a dijelovi Standardne ponude koje je HAKOM na temelju pristiglih komentara smatrao opravdanim , a iznijeti su u odnosu na prijedlog Odluke koji je
#194651419,doc#294386,2009_06_66_1559.html 3 . ožujka 2009 . </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 1559 </p><p> Na temelju članka 12 . st . 1 . t . 26 . , članka 14 .
9.13
#196727814,doc#295616,2010_09_111_2927.html sc . Đuro Popijač , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 2927 </p><p> Na temelju članka 275 . stavka 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
9.13
#124600897,doc#244579,1990_04_18_350.html Zvonimir Novak , v . r . </B> </P> <head> SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju člana 389 . Ustava Socijalističke Republike Hrvatske , donosim </P> <head> UKAZ </head><head> o proglašenju Izmjena i
9.13
#200630166,doc#297718,2010_05_56_1341.html smiju se stavljati na tržište ukoliko udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega , posebnim propisima o hrani te drugim posebnim propisima . </p><p> ( 3 ) Ribe
9.13
#193859657,doc#293922,2009_04_48_1112.html Poglavlja 1 . ovog Pravilnika , i </p><p> GA – vrijednost G* kako je izračunata na temelju članka 343 . ovog Pravilnika , dodatno prilagođena za bilo koju ročnu neusklađenost kako je
9.13
#170134869,doc#280831,2006_11_119_2641.html zaliha sjemenskog krumpira u odgovarajućem vremenskom razdoblju . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2641 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#34266971,doc#58406,vj20000427un10 do lipnja 1998 . ustanovit će se novi iznos aktualne vrijednosti mirovine - postotka na temelju kojeg se ustanovljuje i visina mirovine kod umirovljenja , pa će se to odraziti i
9.13
#166917357,doc#278893,2005_03_31_549.html <b> Mesi </b> <b> ć , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> HRVATSKI SABOR </head><p> 549 </p><p> Na temelju članka 3 . Zakona o istražnim povjerenstvima ( » Narodne novine « , br .
9.13
#170336480,doc#280957,2006_11_124_2761.html ; </p><p> – podatke o održavanju sorte i upotrijebljenoj tehnici umnažanja ; </p><p> – opis sorte na temelju karakteristika i njihovih oblika u skladu sa uputama danim u Dodatku 4 . koji je
9.13
#195838902,doc#294919,2009_07_84_2052.html propisano je da će Agencija brokeru oduzeti izdano odobrenje , ako prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu odredi Agencija ,
9.13
#160914016,doc#275163,2004_11_159_2796.html službenoj dužnosti pozove na preuzimanje postupka . </p><p> OČITOVANJE OPĆINSKOG SUDA U SPLITU </p><p> 3 . Na temelju članka 69 . alineje 2 . Ustavnog zakona , Ustavni sud je zatražio od Općinskog
9.13
#135087084,doc#256683,1996_06_48_920.html akademik Vlatko Pavletić , </b> v . r . </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> <b> ODLUKU </b> </head><head> <b> O PROGLAŠENJU ZAKONA
9.13
#127253865,doc#247739,1992_04_22_504.html </b> </p><p> <b> dr . Žarko Domljan , v . r </b> </p><head><p/> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 34 . Poslovnika
9.13
#175657787,doc#284160,2007_10_111_3255.html Ivan Mikšić </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head><p> <b> 3255 </b> </p><p> Na temelju članka 123 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « )
9.13
#146253554,doc#264996,2000_03_31_656.html v . r . <P> <head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </head> <P> <B> 656 </B> <P> Na temelju članka 5 . stavka 2 . Zakona o sjemenu , sadnom materijalu i priznavanju sorti
9.13
#139463690,doc#259969,1998_10_132_1596.html , za vrijeme otvorenosti aerodroma , moraju se obavljati na način utvrđen propisima donesenima na temelju ovoga Zakona . </P> <P> ( 5 ) Osoblje koje obavlja poslove iz stavka 1
9.13
#194671866,doc#294395,2009_06_66_1567.html 3548.5 MHz širine 2x21 MHz . Stupanjem na snagu ZEK-a i podzakonskih propisa donesenih na temelju ZEK-a došlo je do izmjene propisa vezano uz dodjelu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 3410
9.13
#14855966,doc#28994,gs20040302sb28823 slučaju pokojnika ? </p><p> U vinkovačkom " Biđ Bosutu " ističu da se uplatnice šalju na temelju podataka Grada Đakova i njegove evidencije za komunalnu naknadu , no Vode se očito koriste
9.13
#161352817,doc#275414,2004_12_174_3028.html . OZ-a , jer u konkretnom slučaju treba smatrati da je tražbina djelomično prestala na temelju činjenice koja je nastala u vrijeme kad je ovršenik više nije mogao uspješno isticati u
9.13
#188188775,doc#291500,2008_07_88_2812.html uređeno tržište kojim upravlja , uvjetima za uvrštenje propisanim ovim Zakonom , pravilnicima donesenim na temelju ovog Zakona i aktima burze iz članka 294 . ovog Zakona . ( 2 )
9.13
#141220427,doc#261318,1998_05_76_987.html koristiti je radi proizvodnje električne energije sukladno Zakonu o vodama , posebnim propisima donesenim na temelju toga Zakona i vodopravne dozvole . </P> <P> IV . </P> <P> Koncesija se daje
9.13
#61878551,doc#113315,vj20020727un10 bljuvotine . Pita se , međutim , kakav je to sustav u kojem se na temelju anonimnih tekstova može pokrenuti takva politička hajka na njega i HSLS . </p><p> Na novinarski upit
9.13
#186061851,doc#290356,2008_05_51_1745.html . stavak 2 . i 113 . Zakona o investicijskim fondovima ( » Narodne novine « , broj 150/05 ) , i članka 2 . točke 6 . i članka 5 . stavka 1 . Pravilnika kojim se uređuju izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ( » Narodne novine « , broj 43/07 ) , Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga , na zahtjev društva za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o . , Zagreb , Miramarska 24 , u predmetu odobrenja izmjena i dopuna Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF Balanced , Na temelju odluke Uprave na sjednici održanoj 24 . travnja 2008 . godine donosi </p><head> RJEŠENJE </head><p> 1 . Društvu za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o . , Zagreb , Miramarska 24 , odobravaju se izmjene i dopune Prospekta i Statuta otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF Balanced . 2 . Društvo za upravljanje investicijskim fondovima ICF Invest d.o.o . , Zagreb , Miramarska 24 , obvezno je objaviti Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF Balanced u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske , u roku od sedam dana od dana dostave ovog rješenja
7.73
#133096178,doc#254386,1995_04_26_546.html nja ; </font> </p><p> 19 ) zabilježba pokretanja disciplinskog postupka s brojem i datumom odluke na temelju koje je postupak pokrenut ; </font> </p><p> 20 ) podaci o dužnostima u tijelima Komore i
9.13
#131976653,doc#253151,1994_08_61_1106.html svota svota _ ____________________ kuna Da je ovaj obračun pravilno i točno sastavljen , na temelju pravovaljane dokumentacije , pod prekršajnom , krivičnom i materijalnom odgovornošću potvrđuju : _ _______________ odgovorni
9.13
#14395404,doc#28007,gs20040125hr27765 prakse u konstituiranju odbora jer su se u dosadašnjim mandatima oni uvijek formirali korektno na temelju dogovora . Razlog što je sada tako ispalo , naglašava Tomčić , veliku krivnju snosi
9.13
#133540328,doc#254822,1995_07_47_975.html što su utvrđeni ovom odlukom . </p><p> II . </p><p> Poseban kredit Narodna banka Hrvatske odobrava na temelju portfelja vrijednosnih papira i to : </p><p> 1 ) obveznica što ih je izdala Republika Hrvatska
9.13
#132879491,doc#254105,1995_03_15_290.html , 58/93 i 70/83 ) , to je prijedlog za privremenu obustavu izvršenja podnijet na temelju odredbe članka 18 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( " Narodne novine
8.32
#213558004,doc#304007,2012_05_52_1269.html jednoga zamjenika . </p><p> Zamjenika predstojnika imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog predstojnika , a na temelju provedenog javnog natječaja . </p><p> Zamjenik predstojnika Državnog ureda za svoj je rad odgovoran predstojniku i
#144277333,doc#263497,1999_07_69_1284.html . <P> Članak 47 . <P> Arheološka iskapanja i istraživanja mogu se obavljati samo na temelju odobrenja koje rješenjem daje nadležno tijelo . <P> Odobrenje iz stavka 1 . ovoga članka
7.97
#169210151,doc#280258,2005_07_92_1850.html za vrijednosne papire Republike Hrvatske </head><p> <b> 1850 </b> </p><p> Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 12 . točke 5 . Zakona o tržištu vrijednosnih papira ( » Narodne
9.13
#136141956,doc#257397,1996_10_91_1597.html <P> Članak 61 . </P> <P> Predbilježba se opravdava : </P> <P> a ) na temelju isprave prikladne za uknjižbu , kojom se otklanja nedostatak radi koga nije bila dopuštena uknjižba
9.13
#127071446,doc#247540,1992_03_14_290.html . Franjo Tuđman , v . r . </B> </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 99 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske i članka 10 . Zakona o
9.13
#133785617,doc#254984,1995_08_61_1109.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman </b> , v . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske i članka 15 . Zakona o
9.13
#164740607,doc#277874,2005_11_130_2408.html . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p/> Obrazloženje <p> 1 . Na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#204804891,doc#299619,2011_12_144_2922.html <p><tr> 31 . </p><p> STRANKA HRVATSKOG ZAJEDNIŠTVA – SHZ </p><p> 118 </p><p> glasova </p><p> 0,05 % </tr></p> </tbody> </table><p> III . Na temelju članka 41 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor , liste koje sudjeluju u
8.32
#129101409,doc#250070,1993_12_111_2133.html većina koja je potrebna za to da bi se ona donijela ne određuje se na temelju danih nego na temelju ukpnog broja glasova kojima raspolažu članovi društva . </P> <P> (
8.32
#213080629,doc#303694,2012_04_42_1076.html sprječavanje unošenja u Republiku Hrvatsku zarazne bolesti slinavke i šapa </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1076 </p><p> Na temelju članka 163 . stavka 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
#193809401,doc#293922,2009_04_48_1112.html stranim mjerodavnim tijelima , o tome je li ugovor o netiranju pravno valjan , na temelju svih relevantnih zakona . Ako se navedena pravna valjanost ne dokaže , ugovor o netiranju
9.13
#128093539,doc#249054,1992_10_65_1725.html . </p><p> Potpredsjednik </p><p> <b> Mate Granić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . stavak 1 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#176904495,doc#284810,2007_02_14_578.html v . r . </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b> 578 </b> </p><p> Na temelju članka 19 . stavak 2 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#125256865,doc#245331,1990_12_54_1000.html <p> <b> dr . Žarko Domljan , v . r . </b> </p><head><p/> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju Amandmana XLIX . točke 5 . alineje 5 . na Ustav Republike Hrvatske i člana
9.13
#209436675,doc#301757,2011_08_90_1918.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1918 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROCJENI UČINAKA
#141042542,doc#261133,1998_05_67_806.html je porezni obveznik prijavljen u registar obveznika poreza na dohodak i da dohodak utvrđuje na temelju poslovnih knjiga u skladu s člancima 15 . , 16 . , 17 . ,
9.13
#212439994,doc#303353,2012_03_29_737.html pravo na naknadu eventualne štete . Ostvarivanje koncesije , odnosno pravo obavljanja djelatnosti radija na temelju provedenog javnog natječaja odabrani ponuditelj stječe na temelju ove Odluke i sklopljenog ugovora o koncesiji
#216275633,doc#305300,2013_02_22_358.html krajnjim kupcima može u skladu s tarifnim sustavima i propisanim naknadama naplaćivati naknade samo na temelju sklopljenog ugovora o međusobnim odnosima s operatorom prijenosnog sustava , operatorom distribucijskog sustava , odnosno
#157398647,doc#273089,2003_02_26_381.html . </p><p> 2 . Sud po slobodnoj ocjeni utvrđuje vrijednost mjerodavnu za odmjeravanje pristojbe , na temelju izjava nasljednika , podataka utvrđenih u postupku i podataka koje su nasljednici podnijeli . Po
9.13
#208308984,doc#301275,2011_01_7_145.html 77/92 ) , pa iz tog razloga Sud istu nije uzeo u razmatranje . </p><p> Na temelju odredbe članka 14 . stavka 8 . Zakona o telekomunikacijama ( » Narodne novine «
#174277187,doc#283221,2006_01_8_194.html <p> Imenovani sudac stupit će na dužnost dana 1 . veljače 2006 . go­di­ne . </p><p> Na temelju članka 122 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske sudac Sven Babić imenuje se na
8.32
#128496979,doc#249525,1992_12_83_2179.html doma Sabora </p><p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head><p/> NARODNA BANKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 18 . stavka 1 . točke 1 . i članka 87 . stavka 1
9.13
#204807790,doc#299623,2011_12_144_2926.html , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#170716689,doc#281168,2006_12_131_2930.html stavku 2 . točkama ( c ) – ( e ) ovoga Pravilnika , na temelju procjene rizika i uzimajući u obzir poduzete predostrožnosti , kao i odredište na koje se
9.13
#46021740,doc#81354,vj20010405vp06 da američki predsjednik svoju vanjsku politiku - barem njene najvažnije segmente - mora kreirati na temelju neugodnih incidenata . S Moskvom - nakon raskrinkavanja onog špijuna Hanssena i simetrične razmjene (
8.78
#146083263,doc#264740,2000_02_23_418.html . <P> <P> <head> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 418 </B> <P> Na temelju odredbi članka 12 . stavka 1 . točka 2 . te članka 35 . stavka
9.13
#202327575,doc#298420,2010_07_90_2546.html Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2546 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#165412906,doc#278157,2005_11_141_2672.html r . </div></p><head><p/><div> FOND ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2672 </b> </p><p> Na temelju članka 29 . i 30 . Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
8.78
#192012355,doc#293059,2009_12_153_3746.html Postupak ocjenjivanja stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave provodi Ministarstvo na temelju indeksa razvijenosti iz članka 22 . ovoga Zakona . </p><p> ( 2 ) Ocjenjivanje stupnja razvijenosti
9.13
#208620760,doc#301425,2011_07_77_1643.html <p> 8.1 . Prema članku 75 . stavku 1 . ZOMO-a vrijednosni bodovi se utvrđuju na temelju plaća i osnovica osiguranja ostvarenih nakon 1 . siječnja 1970 . tako da se plaća
#188375069,doc#291599,2008_08_90_2896.html . </b> </p><head> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </head><p> 2896 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja , na temelju članka 15 . stavka 2 . Zakona o državnim potporama ( » Narodne novine «
9.13
#142055064,doc#261997,1999_11_116_1854.html </P> <P> Članak 15 . </P> <P> Odredbe ovoga Zakona o mirovanju zastupničkog mandata na temelju pisanog zahtjeva zastupnika ne odnose se na zastupnike koje u Županijski dom Sabora imenuje ,
9.13
#158406005,doc#273772,2003_01_8_106.html na temelju ugovora </p><p> Prerada temeljem ugovora postoji kada izvještajna jedinica ( poslovni subjekt ) na temelju ugovora s naručiteljem prerađuje određeni proizvod definiran NIP-om 2002 tako da pritom koristi sirovine kojima
9.13
#204079344,doc#299254,2011_11_129_2588.html dipl . iur . , v . r . </p><p> <b> PRILOG I . </b> </p><p> Na temelju članka 46 . Statuta Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske , Glavno
9.13
#192149360,doc#293133,2009_12_155_3829.html ( prirodne izvorske vode ) radi prodaje na tržištu </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3829 </p><p> Na temelju članka 145 . stavka 2 . točke 2 . , a u svezi s člankom
8.32
#208331424,doc#301285,2011_01_7_154.html , Optima Telekoma d.d . i MAG-D.R.I.V.E . d.o.o . Nadalje navodi da je na temelju svih činjenica iznesenih u postupku utvrđeno da se radi o nezakonitoj usluzi , samim time
#160434935,doc#274806,2004_10_139_2432.html cijena i stvarna vrijednost nisu usporedive potrebno ih je prilagoditi za svaki pojedini slučaj na temelju kriterija iz članka 2 . Sporazuma o primjeni članka VI . Općeg sporazuma o carinama
9.13
#206360582,doc#300345,2011_03_30_656.html te poduzetniku Plinacro d.o.o . nadoknaditi cjelokupan iznos koji je utrošen u njegovu izgradnju na temelju Ugovora o koncesiji za izgradnju distribucijskog sustava i distribucije plina na distributivnom području Kršan –
8.78
#209259759,doc#301709,2011_07_88_1870.html u sjedištu Ministarstva i načelnika policijskih uprava . </p><p> Policijski službenik zadužuje svečanu policijsku odoru na temelju zahtjeva načelnika uprave u sjedištu Ministarstva , odnosno načelnika policijske uprave , uz suglasnost glavnog
#134631882,doc#256177,1996_03_24_432.html akademik Vlatko Pavletić , </b> v . r . </div></p><head><div> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </div></head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 73 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
9.13
#169426934,doc#280344,2005_08_99_1937.html 2 . istoga članka Zakona , odlučeno je kao u izreci . </p><p> VIII . Na temelju odredbe članka 8 . stavka 4 . Zakona o tržištu vrijednosnih papira , ovo rješenje
9.13
#203487668,doc#299005,2011_10_119_2355.html zakonodavac želio postići donošenjem Zakona o umirovljeničkom fondu . </p><p> Ustavni sud podsjeća da je na temelju članka 24 . stavaka 1 . , 2 . i 3 . Zakona o umirovljeničkom
9.13
#167935510,doc#279412,2005_05_56_1076.html će se u » Narodnim novinama« . </p><p/> Obrazloženje <p> 1 . Podnositeljica ustavne tužbe , na temelju članka 63 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#145677000,doc#264404,2000_12_130_2401.html kreditnog rejtinga A+ ili višu . </p><p> ( 5 ) Potraživanja i obveze koje nastanu na temelju takozvanih derivatnih financijskih instrumenata iskazuju se tromjesečno u Općem dijelu Proračuna kao izvanbilančna stavka Bilance
8.78
#179701164,doc#286450,2007_07_68_2066.html 57 . </p><p> ( 1 ) Upravni nadzor nad primjenom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo . ( 2 ) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i
9.13
#134254564,doc#255697,1996_12_104_2009.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#186139594,doc#290459,2008_05_53_1846.html obavljanje funkcije člana Uprave društva Hypo – Leasing Steiermark d.o.o . , Zagreb , Garićgradska 18 , MBS : 080403602 . III . Društvu Hypo – Leasing Steiermark d.o.o . , Zagreb , Garićgradska 18 , MBS : 080403602 , daje se odobrenje za obavljanje poslova financijskog leasinga i poslova operativnog leasinga . IV . Izrjeka ovog Rješenja objavit će se u » Narodnim novinama« . Klasa : UP/I-451-01/07-02/27 Urbroj : 326-114-08-11 Zagreb , 30 . travnja 2008 . </p><p> Predsjednik Uprave <b> Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1846 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 8 . stavka 1 . i članka 19 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « br . 140/05 ) , odredbi članaka 14 . , 15 . i 21 . Zakona o leasingu ( » Narodne novine « br . 135/06 ) te odredbe članka 217 . Zakona o općem upravnom postupku ( » Narodne novine « br . 53/91 , 103/96 – Odluka USRH ) , odlučujući u objedinjenom postupku o zahtjevima Nadzornog odbora društva i4next Croatia d.o.o . , Zagreb , Sarajevska 62 , za izdavanje odobrenja za obavljanje
6.92
#161411234,doc#275437,2004_12_175_3041.html uspješno istaknuti u postupku iz kojega potječe odluka , odnosno ako je tražbina prestala na temelju činjenice koja je nastala nakon zaključenja sudske ili upravne nagodbe ili sastavljanja javnobilježničke isprave ,
9.13
#209881273,doc#301904,2012_01_1_3.html ovisnost o tom klijentu i zabrinutost da bi ga se moglo izgubiti stvaraju prijetnju na temelju osobnog interesa ili prijetnju uslijed zastrašenosti . Važnost prijetnje ovisit će o čimbenicima kao što
#161563744,doc#275481,2004_12_178_3083.html . </p><p> ( 1 ) Ako inspektor utvrdi povredu odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega može donijeti inspekcijsko rješenje i bez saslušanja stranke . </p><p> ( 2 ) Inspektor može
9.13
#143160524,doc#262731,1999_03_28_577.html . , </B> v . r . </P> <head> <B> HRVATSKA NARODNA BANKA </B> </head> <P> Na temelju članka 16 . stavka 1 . i članka 67 . stavka 1 . točke 11
9.13
#168852718,doc#280094,2005_07_86_1704.html VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1704 </b> </p><p> Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske , na temelju odredbi članka 3 . stavka 2 . , 49 . stavka 5 . i 50
9.13
#190434272,doc#292501,2009_11_133_3247.html do 500.000,00 kuna : </p><p> 1 ) ako postupi protivno podzakonskom aktu koji je donesen na temelju članka 120 . stavka 2 . ovog Zakona , </p><p> 2 ) ako započne s radom
9.13
#184081867,doc#289053,2008_02_16_520.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 520 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#213687078,doc#304100,2012_05_55_1383.html snazi i primjenjuju se sve regulatorne obveze koje su određene ili propisane tim operatorima na temelju propisa koji su važili do stupanja na snagu toga Zakona . </p><p> U konkretnom slučaju ,
#137818984,doc#258571,1997_04_39_561.html Dobitak ili gubitak od monetarnog položaja 27 - 28 </P> <P> <B> Financijski izvještaji na temelju tekuće cijene </B> 29 - 31 </P> <P> Bilanca 29 </P> <P> Izvještaj o dobiti
9.13
#64375597,doc#118088,vj20021012un07 pravni lijek , koji joj stoji na raspolaganju , a to je pravo države na temelju odredbe 59 . Pravila Haaškog suda o postupku i dokazima , da upozna Sud s
9.13
#178780612,doc#286004,2007_05_48_1651.html SUDA </p><p> Prema članku 117 . stavku 3 . Ustava Republike Hrvatske , sudovi sude na temelju Ustava i zakona . Prekid parničnog postupka u predmetu podnositelja , koji se vodio pred
9.13
#26818517,doc#49526,na165_03 maraka duga " Gradskog podruma " prema Kutlinoj tvrtki UTP " Globus " . Na temelju tog nabijanja dugova Miroslav Kutle je došao u posjed 27 posto dionica " Gradskog podruma
9.13
#128626038,doc#249674,1992_12_89_2307.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
9.13
#157617781,doc#273197,2003_03_35_480.html <p> Ministar <b> Šime Lučin , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </head><p> 480 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 3 . Zakona o nadzoru državne granice ( » Narodne novine
9.13
#163085810,doc#276426,2004_01_5_155.html . </div><head><p/><div> ministarstvo za obrt , malo i srednje poduzetništvo </head><p> <b> 155 </b> <b> </b> </p><p> Na temelju članka 58 . stavak 2 . Zakona o obrtu , ( « Narodne novine »
9.13
#175468651,doc#284066,2007_01_11_470.html <b> Ivica Kirin </b> , v . r . </p><head> MINISTARSTVO KULTURE </head><p> <b> 470 </b> </p><p> Na temelju članka 174 . stavka 6 . Zakona o zaštiti prirode ( » Narodne novine «
9.13
#163175324,doc#276496,2004_01_5_154.html . r . </div></p><head><p/><div> ministarstvo za obrt , malo i srednje poduzetništvo </head><p> <b> 154 </b> </p><p> Na temelju članka 58 . stavak 2 . Zakona o obrtu , ( « Narodne novine »
9.13
#135977319,doc#257326,1996_10_87_1517.html u tekstu : » Obveznice« ) , </B> za dio Zajmova refinanciranja koji dospijevaju na temelju Novog financijskog sporazuma <B> ( dalje u tekstu : » Novi financijski sporazum « )
8.32
#201640950,doc#298108,2010_06_78_2245.html predstavnika priređivača ; </p><p> 9 . registracija igrača jest preuzimanje i pohrana podataka o igraču na temelju ugovora sklopljenog na uplatnom mjestu ili putem internetske stranice priređivača ; </p><p> 10 . identifikacija igrača
9.13
#181359997,doc#287498,2008_01_1_34.html . <i> Ustavna tužba nije osnovana . </i> 3 . U postupku pokrenutom ustavnom tužbom , na temelju odredbe članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (
9.13
#188964544,doc#291768,2009_01_10_240.html VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK </p><p> Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , a na temelju navoda ustavne tužbe , uvida u osporeno rješenje i spis Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj
9.13
#126088842,doc#246390,1991_07_36_993.html na promet proizvoda , odnosno uz plaćanje poreza na promet po povlaštenoj stopi . na temelju pisane izjave odnosno specifikacije materijala ; </P> <P> 5 . da prodavalac primljenu izjavu kupca
9.13
#203854418,doc#299135,2011_11_123_2467.html i pravnim osobama , sukladno prostornim planovima , </p><p> 6 . koncesijsko odobrenje je akt na temelju kojeg se fizičkim i pravnim osobama daje na korištenje pomorsko dobro za obavljanje djelatnosti koje
9.13
#150291748,doc#268365,2001_10_94_1586.html i nestanku je uvjerenje koje izdaje Ured za zatočene i nestale Vlade Republike Hrvatske na temelju činjenica o kojima vodi službenu evidenciju i u njemu se navodi vrijeme zatočenja hrvatskog branitelja
9.13
#176212298,doc#284430,2007_11_120_3511.html . ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda , osim ako drugim zakonom odnosno propisom donesenim na temelju toga zakona nije drukčije propisano . </i></p><p><i> Članak 53 . stavak 1 . i stavak 3
9.13
#126611156,doc#246923,1991_10_54_1469.html . Milan Ramljak , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 1 . Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati
9.13
#216704777,doc#305465,2013_01_6_88.html 173 . Ovršnog zakona iznosi : </p><p> _ ______________________ kn . </p><p> Ova potvrda izdaje se na temelju zahtjeva korisnika mjesečnih primanja , a u svrhu postupanja Financijske agencije sukladno članku 212 .
#202474235,doc#298502,2010_07_94_2625.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2625 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#192207553,doc#293159,2009_12_156_3894.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 3894 </p><p> Na temelju članka 104 . stavka 1 . točke 3 . alineje 4 . Zakona o otpadu
9.13
#136123984,doc#257396,1996_10_91_1596.html založnoga prava </i> </b> </p><p> <b> Prijenos </b> </p><p> Članak 319 . </p><p> Prijeđe li na bilo kojem pravnom temelju tražbina osigurana založnim pravom na drugu osobu , na nju je time ujedno prešlo i
8.32
#138454253,doc#259426,1997_07_76_1354.html godinu iz članka 6 . ovoga Pravilnika donosi vijeće novoustrojene jedinice lokalne samouprave , na temelju financijskih podataka jedinice lokalne samouprave iz sastava koje je ustrojena . </P> <P> Članak 8
9.13
#175228870,doc#283947,2007_10_106_3120.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3120 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 8 . stavka 1 . i članka 19 . Zakona o Hrvatskoj agenciji
9.13
#176204427,doc#284417,2007_11_120_3499.html ( » Narodne novine « br . 45/06 , 11/07 ) . V . Na temelju odredbe članka 8 . stavak 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
9.13
#124933082,doc#244882,1990_07_31_619.html dr Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju člana 389 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </P> <head> UKAZ </head><head> o proglašenju Zakona o dopuni
9.13
#167108920,doc#279031,2005_03_35_707.html ispunjenja . </p><p> ( 2 ) Ako takve evidencije nema , tekuća se cijena određuje na temelju elemenata s pomoću kojih se prema običajima tržišta utvrđuje cijena . </p><p> Kad je određivanje cijene
9.13
#200654623,doc#297724,2010_05_56_1347.html Ustava Republike Hrvatske , s Prijedlogom nacrta promjene Ustava Republike Hrvatske koji je , na temelju članka 142 . Ustava Republike Hrvatske , podnijela Vlada Republike Hrvatske 1 . listopada 2009
9.13
#201872239,doc#298219,2010_07_82_2358.html . </p><p> Predsjednik Upravnog vijeća Mario Babić , v . r . </div></p><p><div> OPĆINA TUČEPI </p><p> 2358 </p><p> Na temelju članka 68 . Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( » Narodne
9.13
#181357417,doc#287496,2008_01_1_32.html ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda , osim ako drugim zakonom , odnosno propisom donesenim na temelju toga zakona nije drukčije propisano . </i></p><p><i> Članak 17 . </i></p><p><i> ( 1 ) Za proizvode koji
9.13
#138422676,doc#259353,1997_07_74_1281.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#197924130,doc#296288,2010_12_137_3526.html o kaznenom postupku koji se vodio protiv podnositelja . </p><p> 10 . Slijedom iznijetog , na temelju članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#201394787,doc#297995,2010_06_71_2150.html je prethodno sklopljen ugovor o prodaji duhanskih prerađevina te da se naknada određuje i na temelju rezultata prodaje . Činjenica da se naknada određuje u ovisnosti o razini prodaje nije neuobičajena
9.13
#171755390,doc#281642,2006_01_2_68.html će se u » Narodnim novinama« . </p><p/> Obrazloženje <p> 1 . Podnositelj ustavne tužbe , na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#211858740,doc#303203,2012_02_22_591.html članovima društva i pripadajućim poslovnim udjelima upisuju se u nejavni dio glavne knjige , na temelju podataka iz prijave , popisa članova društva i njihovih udjela sačinjenih i ovjerovljenih od javnih
#135089700,doc#256687,1996_06_48_924.html akademik Vlatko Pavletić , </b> v . r . </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 35 . stavka 2 . Zakona o
9.13
#213816164,doc#304193,2012_05_59_1459.html s odredbom članka 30 . ovoga Zakona , </p><p> 18 ) ako oružje koje posjeduje na temelju oružnog lista za držanje oružja nosi protivno odredbi članka 30 . stavka 3 . ovoga
#171651573,doc#281553,2006_02_16_414.html . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p/> Obrazloženje <p> 1 . Na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#199824326,doc#297269,2010_03_37_961.html . sklopio sa suvlasnicima posebnih dijelova stambene zgrade u Puli , Županska 28 . Na temelju članka 14 . rečenog ugovora , naknada upravitelja za redovno održavanje obračunava se mjesečno i
8.32
#84903976,doc#155017,v278pic03 po lokacijskim dozvolama . Jedan od ključnih problema jest što je realizacija većine planova na temelju vlasničkih prava u potpunosti neprovediva . Dovoljno je da jedan od vlasnika ne da potpis
9.13
#202790520,doc#298705,2011_09_101_2082.html potrošnje električne energije korištene u prijevozu do 2020 . mora iznositi 10 % . </p><p> Na temelju ciljeva iz Direktive 2009/28/EZ , te uvažavajući Sporazum o Energetskoj zajednici , ratifikaciju Sporazuma iz
8.32
#162158251,doc#275691,2004_12_189_3244.html v . r . </div></p><head><p/><div> ministar poljoprivrede , šumarstva i vodnoga gospodarstva </head><p> <b> 3244 </b> </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#181775423,doc#287898,2008_10_112_3276.html Slavonska avenija 6 , u predmetu izdavanja suglasnosti na imenovanje člana uprave društva , na temelju odluke Uprave na sjednici održanoj 25 . rujna 2008 . , donijela je </p><head> RJEŠENJE </head><p> 1
9.13
#143236745,doc#262753,1999_03_29_582.html podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog povrede odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega , </P> <P> 8 . rješava o žalbama protiv rješenja županijske poljoprivredne inspekcije ,
9.13
#139737711,doc#260285,1998_11_153_1882.html mr . Nenad Porges , </B> v . r . </P> <head> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </head> <P> Na temelju članka 39 . stavka 3 . Zakona o obrtu ( " Narodne novine " ,
9.13
#212663753,doc#303408,2012_03_32_765.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 765 </p><p> Na