Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#199964690,doc#297345,2010_01_4_95.html za obavljanje javnog prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 95 </p><p> Na temelju članka 39 . i članka 46 . stavka 3 . Zakona o prijevozu u linijskom
9.13
#146637099,doc#265432,2000_05_46_1051.html v . r . <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> <B> 1051 </B> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 75 . Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog
9.13
#168830130,doc#280072,2005_07_85_1680.html medije na svojoj 51 . sjednici održanoj 27 . lipnja 2005 . , a na temelju provedenog Javnog natječaja za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti radija i/ili televizije broj 01/05 (
9.13
#169299101,doc#280288,2005_08_94_1880.html . Ivo Sanader , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1880 </b> </p><p> Na temelju članka 27 . Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2005 . godinu ( »
9.13
#210227220,doc#302168,2012_10_111_2394.html <p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2394 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#1026078,doc#2446,CW065199904291301hr <p><s> - Mislim da mogu pojasniti te zapadne dileme na temelju razgovora što sam ih 1994 . vodio s čelnim ljudima američke vojske u Pentagonu i u Zagrebu . </s>
9.12
#154019704,doc#271114,2003_07_106_1391.html Mato Crkvenac , </b> v . r . </div></p><head><div> FOND ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE </head><p> 1391 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 3 . Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje ( »
9.13
#59624774,doc#108924,vj20020521vp01 senatske većine Tomom Daschleom optužuju Bushovu administraciju da nije učinila sve što je trebala na temelju dostupnih obavještajnih izvješća , ali ipak priznaju da je predsjednik najmanje kriv u ovoj "
7.97
#135668377,doc#257022,1996_07_63_1241.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 54 . stavka 2 . Zakona o industrijskom vlasništvu ( " Narodne novine "
9.13
#99511537,doc#186876,vj20061122kom03 se puno više od Zagrepčana morali truditi oko neporeznih prihoda , pa su i na temelju takvog vođenja gradskih financija uspijevali ostvariti značajne pomake . </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p><p> VRH
9.13
#135802112,doc#257098,1996_01_7_112.html obveze po godišnjem obračunu za prethodnu godinu ili rješenjem Porezne uprave koje se donosi na temelju podataka utvrđenih nadzorom ili drugih podataka o poslovanju poreznog obveznika s kojima raspolaže Porezna uprava
9.13
#182829775,doc#288549,2008_11_137_3870.html sud je ocijenio da osporeni Zakon nije nesuglasan s Ustavom , te je stoga na temelju članka 43 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske , riješio
9.13
#26630535,doc#49447,na162_k09 <p> Kao nikada dosad relativizira se dobro i zlo . Sve je manje čvrstih kriterija na temelju kojih se ljudi mogu orijentirati . I zadnji dani ove godine to potvrđuju . Jer
9.13
#193881879,doc#293950,2009_04_49_1142.html člana uprave za Wolfganga Ernst Rieglera </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 1142 </p><p> Na temelju odredbi članka 8 . i 19 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga
8.32
#146903074,doc#265691,2000_06_59_1324.html daljnjem tekstu : studija ) . <P> Studija mora prosuditi utjecaj zahvata na okoliš na temelju čimbenika koji , ovisno o vrsti zahvata i obilježjima okoliša , uvjetuju rasprostiranje , jačinu
8.78
#191495728,doc#292839,2009_12_146_3581.html izmjeri na području Grada Vrlike za katastarsku općinu Vrlika </title> <p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 3581 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine «
8.78
#210001671,doc#301949,2012_09_102_2255.html analizi nakon restrukturiranja te potrebnih planiranih radnji za provedbu procesa restrukturiranja . </p><p> Agencija je na temelju svih dostavljenih podataka i dokumentacije izvršila pravnu i ekonomsku analizu te utvrdila činjenice koje su
#156785014,doc#272698,2003_12_192_3034.html , mr . sc . Milana Škugora , Ane Gregović i Bojane Pejkić , na temelju članka 81 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
8.78
#124940733,doc#244889,1990_07_31_626.html dr Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju Amandmana XLIX . točke 10 . alineje 8 . na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i
9.13
#128584545,doc#249573,1992_12_86_2214.html . Franjo Tuđman , v . r . </B> </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 99 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske i članka 10 . stavka 3
9.13
#88687365,doc#162032,vj20040630van04 . </p><p> »Posjet je bio vrlo koristan . Sigurna sam da će naši izvrsni stručnjaci na temelju austrijskih iskustava moći pridonijeti provedbi reforme , informatizaciji hrvatskog pravosudnog sustava , te da će
9.13
#179172771,doc#286228,2007_06_58_1872.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1872 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#208119208,doc#301201,2011_06_65_1451.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKE PROIZVODE </p><p> 1451 </p><p> Na temelju odredbe članka 20 . Zakona o lijekovima ( » Narodne novine « br . 71/07
#184772774,doc#289625,2008_03_32_1060.html 2008 . </p><p> Predsjednik Uprave <b> Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1060 </b> </p><p> Sukladno odredbama članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « broj 140/05 ) te članka 5 . , 7 . , 61 . , 104 . , 105 . stavak 1 . i 113 . Zakona o investicijskim fondovima ( » Narodne novine « , broj 150/05 ) , Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga , na temelju zahtjeva društva SL Invest d.o.o . za upravljanje fondovima , Zagreb , Vončinina 2 , u predmetu odobrenje Prospekta i Statuta Slavonskog zatvorenog investicijskog fonda d.d . , na temelju odluke Uprave na sjednici održanoj 13 . ožujka 2008 . donijela je </p><head> RJEŠENJE </head><p> 1 . Društvu SL Invest d.o.o . za upravljanje fondovima , Zagreb , Vončinina 2 , odobrava se Prospekt i Statut Slavonskog zatvorenog investicijskog fonda d.d . , Zagreb , Vončinina 2 . 2 . Društvo SL Invest d.o.o . za upravljanje fondovima , Zagreb , Zagreb , Vončinina 2 , obvezno je objaviti Prospekt i Statut
7.73
#180645375,doc#287047,2007_08_82_2598.html , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) i članka 10 . Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje ( » Narodne novine « , broj 107/2001 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3 . kolovoza 2007 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA UPRAVE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE </head><p> Razrješuje se ANDRIJA POPOVIĆ dužnosti predsjednika Uprave Fonda za razvoj i zapošljavanje . Klasa : 080-02/07-02/67 Urbroj : 50304/2-07-01 Zagreb , 3 . kolovoza 2007 . </p><p> Potpredsjednik <b> Damir Polančec , dipl . ing </b> . , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2598 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) i članka 10 . Zakona o Fondu za razvoj i zapošljavanje ( » Narodne novine « , broj 107/2001 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 3 . kolovoza 2007 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA UPRAVE FONDA ZA RAZVOJ I ZAPOŠLJAVANJE </head><p> Imenuje se PETAR TONKOVIĆ vršiteljem dužnosti predsjednika Uprave Fonda za razvoj i zapošljavanje . Klasa : 080-02/07-02/100 Urbroj : 50304/2-07-01 Zagreb , 3 .
6.92
#113727355,doc#220806,vj20090417spo07 smatra Werderova klupskog liječnika Goetza Dimanskog . Dimanski i još jedan liječnik morali su na temelju analize krvi mnogo ranije zaključiti da Klasnić ima problema s bubrezima i stoga su odgovorni
7.97
#138198923,doc#259068,1997_06_64_1011.html <B> Ante Potrebica , </B> v . r . </P> <head> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head> <P> Na temelju članka 121 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( " Narodne novine " ,
9.13
#166521925,doc#278637,2005_01_2_18.html iz pokusnog polja i laboratorija ovisno o vrsti poljoprivrednog bilja dostavljaju se podnositelju zahtjeva na temelju kojih je podnositelj zahtjeva dužan obavijestiti Zavod o nastavku ispitivanja sorte do roka određenog u
9.13
#134337158,doc#255817,1996_12_108_2136.html ustavnom načelu sadržanom u odredbi članka 115 . stavak 3 . Ustava sudovi sude na temelju Ustava i zakona . </P> <P> Do povrede prava iz članka 14 . stavak 2
9.13
#167053663,doc#278997,2005_03_33_679.html protiv osporenoga drugostupanjskog rješenja mogao izjaviti reviziju . </p><p> 5 . Slijedom iznijetoga , a na temelju članka 72 . Ustavnog zakona , riješeno je kao u izreci . </p><p> 6 . Objava
9.13
#146767606,doc#265606,2000_06_56_1239.html . r . <head> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I VEZA </head> <P> <B> 1239 </B> <P> Na temelju članka 106 . stavak 3 . i članka 237 . Zakona o plovidbi unutarnjim vodama
9.13
#177592718,doc#285253,2007_03_27_985.html v . r . </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b> 985 </b> </p><p> Na temelju članka 41 . stavka 5 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#129602243,doc#250524,1993_04_26_452.html s gledišta njihove naplativosti . </p><p> V . </p><p> Narodna banka Hrvatske odobrava bankama reeskontne kredite na temelju stanja portfelja vrijednosnih papira iz točke IV . ove odluke u visini do 40 %
9.13
#135995828,doc#257339,1996_10_88_1550.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 25 . stavka 5 . Zakona o zaštiti bilja ( " Narodne novine "
9.13
#150275084,doc#268365,2001_10_94_1586.html , dipl . iur . , </b> v . r . </div></p><head><div> HRVATSKI SABOR </head><p> 1586 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH
9.13
#125916301,doc#246205,1991_06_28_776.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , člana 32 . Poslovnika
9.13
#127332755,doc#247857,1992_05_26_622.html djelatnosti predviđene u članku 9 . Zakona , na Obrascu S-1 . </p><p> 6 . Na temelju stavka 3 . članka 1 . Zakona ne smatraju se strancima Hrvati sa stranim državljanstvom
9.13
#195714500,doc#294866,2009_07_82_1988.html . </tr></p><p><tr> 6.2 . Objavljivanje rezultata evaluacije na web-stranicama ministarstva . </p><p> 2009 . </tr></p><p><tr> 6.3 . Na temelju rezultata evaluacije izraditi preporuke i mjera za osnaživanje i razvoj sveučilišnog i školskog športa . </p>
9.13
#180033520,doc#286704,2007_07_72_2269.html je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , primjenom članka 63 . Ustav­nog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe i očitovanja predsjednika Općinskog suda u Zagrebu , utvrdio sljedeće činjenice koje
9.13
#182000859,doc#287967,2008_10_115_3344.html se u » Narodnim novinama« . </p><div> <font size="3"> Obrazloženje </font> </div><p> 1 . Podnositelj je , na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#140588777,doc#260880,1998_04_48_598.html zapise nomirane u stranoj valuti bankama i štedionicama na aukcijama što ih sama organizira na temelju odluke Guvernera . </P> <P> U razdoblju između dvije aukcije Hrvatska narodna banka prodavat će
7.97
#202461517,doc#298484,2010_07_93_2604.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2604 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#199329505,doc#296993,2010_01_3_88.html se kvalifikacija podnositeljice » u postupku propisanom Zakonom o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija , na temelju Kriterija za vrednovanje inozemne visokoškolske kvalifikacije Ministarstva znanosti , obrazovanja i športa od 3 .
9.13
#126173911,doc#246449,1991_08_39_1071.html . Franjo Tuđman , v . r . </B> </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . alineje 4 . Ustava Republike Hrvatske , dana 31 . srpnja 1991
9.13
#164493169,doc#277750,2005_10_122_2296.html . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO MORA , TURIZMA , PROMETA I RAZVITKA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2296 </b> </p><p> Na temelju članka 75 . stavka 2 . Zakona o prijevozu u cestov­nom prometu ( » Narodne
9.13
#210994487,doc#302596,2012_11_130_2772.html 28.11.2012 Odluka o određivanju ranjivih područja u Republici Hrvatskoj </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2772 </p><p> Na temelju članka 3 . Uredbe o državnim potporama ( » Narodne novine « , broj 50/2006
#198792719,doc#296763,2010_01_2_8.html i moguće stručno iskustvo stečeno pri obavljanju veterinarske djelatnosti u državi članici ) , na temelju čega je veterinar stekao pravo obavljanja veterinarske djelatnosti u državi članici Europske unije , </p><p>
9.13
#137454022,doc#258178,1997_12_140_2004.html <P> Zadani volumni udio kisika za GVE onečišćujućih tvari pri suspaljivanju otpada određuje se na temelju Vo i Vp iz stavka 2 . ovoga članka . </P> <P> Članak 104 .
8.78
#202296902,doc#298404,2010_01_9_204.html ZZTN , ZZTN se primjenjuje i na sve pravne i fizičke osobe kojima je na temelju posebnih propisa povjereno obavljanje službe od općega gospodarskog interesa ili utvrđeno isključivo pravo obavljanja određene
9.13
#199348445,doc#297019,2010_03_30_711.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 711 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#167625394,doc#279250,2005_04_47_931.html ) temelji na generacijskoj solidarnosti . S obzirom da se mirovine još uvijek određuju na temelju plaća iz određenog , vrlo često kraćeg razdoblja mirovinskog staža osiguranika , te one nisu
8.98
#188592981,doc#291689,2008_08_95_2989.html članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona . 10 . Stoga je , na temelju odredbi članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona , odlučeno kao u izreci .
9.13
#197927113,doc#296289,2010_12_137_3515.html . </p><p> ( 7 ) Ugovor iz stavka 1 . ovoga članka može se izmijeniti na temelju prijedloga HRT-a ili Vlade Republike Hrvatske . Ako se Ugovor mijenja u pogledu programskih obveza
9.13
#189711256,doc#292154,2009_10_119_2953.html ) Do 31 . prosinca 2009 . na odgovarajući se način primjenjuju propisi doneseni na temelju Pravilnika o načinu izračuna pokazatelja likvidnosti i najmanjoj vrijednosti pokazatelja likvidnosti društava za osiguranje (
9.13
#136054780,doc#257382,1996_02_9_132.html primici od državne imovine te izdaci utvrđeni za financiranje javnih troškova na razini države na temelju zakonskih i drugih propisa . </p><p> ( 3 ) U računu financiranja iskazuju se zaduženja i
9.13
#165877934,doc#278371,2005_12_149_2890.html Ustavom . </p><p> Slijedom navedenog , Ustavni sud , tijekom postupka pružanja ustavnosudske zaštite , na temelju činjeničnog stanja utvrđenog u postupku iz kojega je proizašla osporavana odluka i unutar zahtjeva istaknutog
9.13
#157621899,doc#273212,2003_03_35_462.html <p> Ministar <b> Šime Lučin , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </head><p> 462 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 3 . Zakona o nadzoru državne granice ( » Narodne novine
9.13
#127635055,doc#248316,1992_06_41_1049.html . r . </b> </p><p/> </body> <body> </body> <body> </body> </html> <body> <head><p/> NARODNA BANKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 23 . stavka 5 . i članka 67 . stavka 1 . točke 8
9.13
#125321658,doc#245393,1990_12_56_1092.html , ustrojstvo , djelokrug i način rada državnih tijela i lokalne samouprave . </p><p> Uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag . </p><p> Uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti
9.13
#145901530,doc#264583,2000_02_17_249.html </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 249 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#196938935,doc#295715,2010_10_115_3049.html objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Podnositeljica je , na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#149120779,doc#267582,2001_06_54_870.html djelatnost - poduzetnici koji su plaćali porez na dobit i druge osobe , ako na temelju prijašnjih obveznih doprinosa za zakonsko mirovinsko osiguranje , dobivaju mirovine . Umirovljenici su i fizičke
9.13
#42588514,doc#74830,vj20001229ku03 Delnički je idiom zapravo vrlo kompliciran idiom , pa se onda književni tekstovi na njegovu temelju teško mogu vjerno publicirati . Bit će i to jedan od uzroka što delnički korpus
7.97
#127767317,doc#248515,1992_08_48_1248.html se rezerve gipsa i anhidrita čije su dimenzije u ležištu odgovarajuče skupine , utvrđene na temelju izdanaka , istražnih rudarskih radova i istražnih bušenja u granicama maksimalnih udaljenosti predviđenih za kategoriju
8.78
#152180878,doc#269884,2002_03_30_648.html postupku ocjene radne sposobnosti , invalidnosti i preostale radne sposobnosti </b> </p><p> Obavlja se ocjena na temelju pregleda i postojeće medicinske dokumentacije , dodatna funkcionalna ispitivanja te ostali dijagnostički postupci prema indikaciji
9.13
#133561303,doc#254840,1995_07_47_947.html . Nedjeljko Mihanović </b> , v . r . </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog
9.13
#164229056,doc#277469,2005_09_110_2032.html « broj 121/03 i 48/05 ) na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća Ministarstva zdravstva te na temelju članka 202 . stavak 1 . Zakona o općem upravnom postupku ( » Narodne novine
9.13
#142901989,doc#262538,1999_02_18_388.html se izmjena prospekta i statuta za Kaptol Proinvest prvi hrvatski otvoreni investicijski fond , na temelju predočenog izmijenjenog statuta i prospekta fonda . </P> <P> 2 . Odobrava se izmjena prospekta
8.32
#199175834,doc#296964,2010_03_28_664.html na temelju Zakona o prijevozu opasnih tvari te Pomorskog zakonika i podzakonskih propisa donesenih na temelju Pomorskog zakonika ili preuzetih Pomorskim zakonikom . </p><p> ( 3 ) Uvjete za davanje i izmjenu
9.13
#210212505,doc#302154,2012_10_111_2391.html na temelju troškova ulaganja – materijalna i nematerijalna imovina , </p><p> B . Izračun potpore na temelju troškova plaće . </p><p> 5 . Opravdani troškovi investicije : </p><p> A . Vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva
#129191610,doc#250127,1993_12_114_2199.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 43 . stavak 1 . Zakona o osnovama deviznog sustava , deviznog poslovanja i
9.13
#216707372,doc#305469,2013_01_7_120.html za civilno zrakoplovstvo ( u daljnjem tekstu : Agencija ) ovlaštena za te poslove na temelju udovoljavanja svim uvjetima definiranim ovim Pravilnikom , </p><p> 2 ) Mentor : stručna osoba s važećom
#162889737,doc#276270,2004_03_41_983.html . iur </b> <b> . , </b> v . r . </p><head><p/><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </head><p> 983 </p><p> Na temelju članka 17 . Zakona o Registru godišnjih financijskih izvještaja ( » Narodne novine « ,
9.13
#182567925,doc#288319,2008_11_128_3672.html Kalmeta , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3672 </p><p> Na temelju članka 35 . stavka 9 . i 36 . stavka 2 . Zakona o veterinarstvu
9.13
#178541121,doc#285788,2007_04_42_1434.html 2 . Uz ustavnu tužbu podnositelji su podnijeli prijedlog za povrat u prijašnje stanje na temelju članka 66 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#133815834,doc#255060,1995_09_68_1193.html . Nedjeljko Mihanović </b> , v . r . </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#213760041,doc#304169,2012_05_58_1453.html ostalih uzgajališta ili područja za uzgoj mekušaca , na udaljenosti koju odredi nadležno tijelo na temelju procjene opasnosti , uzimajući u obzir epidemiologiju bolesti s važećeg popisa . Međutim , karantenski
#175292771,doc#283969,2007_10_107_3125.html o izuzeću suca primjenjivat će se i na državne odvjetnike i osobe koje su na temelju Zakona o državnom odvjetništvu ovlaštene da državnog odvjetnika zastupaju u postupku , osobe koje u
9.13
#210169755,doc#302138,2012_10_110_2385.html koje stvarno drži na zadnji dan kalendarskog mjeseca , a koje su izračunate ili na temelju broja dana neto uvoza nafte , ili na temelju broja dana domaće potrošnje nafte .
#189329117,doc#292058,2009_09_112_2833.html od ploda i komine maslina </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2833 </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 2 . i članka 95 . stavka 3 . Zakona o
9.13
#178596862,doc#285856,2007_05_45_1505.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#186638502,doc#290779,2008_06_63_2125.html , 6 . obavljati stručni nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona iz nadležnosti Agencije , 7 . narediti uklanjanje nepravilnosti i nedostataka utvrđenih stručnim
9.13
#191864270,doc#293007,2009_12_152_3735.html državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu </title> <p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3735 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . st . 1 . , 2 . i 3 . u svezi
9.13
#207707460,doc#301057,2011_01_6_103.html ribarstva i ruralnog razvoja Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO KULTURE </p><p> 103 </p><p> Na temelju članka 174 . stavka 6 . Zakona o zaštiti prirode ( » Narodne novine «
#161591048,doc#275486,2004_12_178_3088.html moraju biti u vlasništvu pravne ili fizičke osobe ili moraju biti uzeta u zakup na temelju ugovora o zakupu ili leasingu . </p><p> ( 3 ) Vozilom kojim se obavlja prijevoz za
9.13
#76355687,doc#141478,vj20031116st02 sevdalinke . </p><p> Bolje poznaje hrvatsku povijest i današnjicu nego neki hrvatski intelektualci . Govoreći na temelju svojih iskustava boravaka u Bosni i uopće saznanja iz dokumenata , pater Zils je vrlo
7.97
#183605452,doc#288917,2008_12_152_4159.html energije čija godišnja neposredna potrošnja energije prelazi granične vrijednosti potrošnje propisane podzakonskim aktom donesenim na temelju ovoga Zakona , </p><p> 39 . zgrada javnog sektora je zgrada koju javni sektor koristi za
9.13
#164045158,doc#277345,2005_01_1_3.html viši od najviše godišnje osnovice sukladno odredbi članka 77 . Zakona , pokreće se na temelju pisanog zahtjeva obveznika doprinosa . </p><p> ( 2 ) Zahtjev iz stavka 1 . ovoga članka
9.13
#206026760,doc#300180,2011_02_24_499.html : npr . prag FATO-a , </p><p> b ) izračunate točke ( matematički ) : na temelju poznatih podataka izmjerenih na terenu , </p><p> c ) objavljene točke ( declared ) : npr
9.13
#206778377,doc#300582,2011_04_38_894.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 894 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#207545089,doc#300978,2011_05_57_1263.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 1263 </p><p> Na temelju članka 24 . stavka 3 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( » Narodne novine «
#68399069,doc#126175,vj20030226st01 te problematike , lako se manipulira , pa je logično da su se oni na temelju površnih informacija unisono raspisali ( i na kraju krajeva i time obmanuli svekoliku javnost )
8.78
#145304198,doc#264091,2000_11_108_2124.html ispod natpisa REPUBLIKA / HRVATSKA , a glasi : </p><p> ODLUKOM / PREDSJEDNIKA REPUBLIKE / na temelju članka 98 . / Ustava Republike Hrvatske / odlikovan je / ( čin , znanstveni
9.13
#149522887,doc#267796,2001_07_64_1049.html zaposlene u Registru koje su obvezne čuvati tajnost podataka . </p><p> Na pojedinačne podatke prikupljene na temelju ovoga Zakona , mjere zaštite podataka i odgovornost osoba koje imaju pristup jedinstvenoj bazi podataka
9.13
#21395003,doc#44496,gs20050921hr46397 se pojašnjava da je Lajolo " molio Del Ponte da mu da precizne podatke na temelju kojih misli da se Gotovoina skriva u vjerskim objektima u Hrvatskoj , kako bi Vatikan
8.32
#176908287,doc#284814,2007_02_14_582.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 582 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 20 . stavka 1 . alineja 2 . i stavka 3 . Zakona
9.13
#175677678,doc#284177,2007_10_111_3234.html : » ( 5 ) Za mjerila koja se stavljaju na tržište i uporabu na temelju drugih propisa i za koja je proveden postupak ocjene sukladnosti ne provodi se tipno ispitivanje
9.13
#184969580,doc#289787,2008_03_35_1144.html zakona , drugih propisa i općih akata , kojima je uređeno gospodarenje poljoprivrednim zemljištem , kakvoća i promet gnojivima i poboljšivača tla te proizvodnja organskih gnojiva i poboljšivača tla , kakvoća , promet i primjena sredstava za zaštitu bilja , proizvodnja i trgovina poljoprivrednog sjemena i poljoprivrednog sadnog materijala , proizvodnja , otkup , obrada i promet duhanskog sjemena i presadnica te duhana , ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te prerada u ekološkoj proizvodnji ; obavlja izravan uvid u ispunjavanje uvjeta i obavljanje djelatnosti nadziranih pravnih i fizičkih osoba , te poduzima mjere određene zakonima i propisima donesenim na temelju njih ; rješava o upravnim stvarima iz svoga djelokruga ; sudjeluje u pripremi i izradi Prijedloga državnog proračuna iz svog djelokruga ; daje stručna mišljenja , objašnjenja i upute u svezi s primjenom propisa u području inspekcijskog nadzora ; sudjeluje u izradi godišnjeg plana rada i godišnjeg izvješća o radu ; analizira rad i aktivnosti poljoprivredne inspekcije ; planira provođenje ciljanih inspekcijskih nadzora , priprema način provođenja te izvještava o rezultatima istih ; daje prijedloge i sudjeluje u pripremanju zakona i podzakonskih propisa iz svoga djelokruga ; surađuje s upravnim i pravosudnim tijelima , stručnim ustanovama i znanstvenim institucijama ,
7.73
#145321863,doc#264147,2000_01_11_113.html 17 . 1 . 2000 . godine . </P> <P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju odredbe članka 98 . alineje 4 . i članka 97 . stavka 1 . Ustava
9.13
#53444739,doc#96318,vj20011128gl05 . </p><p> Stoga bi Vlada , ako joj je stalo do razvitka i do zapošljavanja na temelju gospodarske ekspanzije , morala omogućiti jeftino financiranje poduzetnika i poduzeća . Nije pravo i nije
9.13
#187146934,doc#291101,2008_06_73_2420.html usluga mora provjeriti iznos zaduženja za pruženu uslugu ili kakvoću pružene usluge , te na temelju izvršene provjere potvrditi iznos zaduženja ili ga prilagoditi točnom iznosu . ( 5 ) Pretplatnik
9.13
#193144275,doc#293607,2009_03_32_715.html se jedino obavljati u profesionalnim uređajima za tretiranje sjemena . Ti uređaji moraju raditi na temelju najboljih dostupnih tehnika da bi se isključila mogućnost ispuštanja oblaka prašine tijekom skladištenja , prijevoza
9.13
#192448897,doc#293327,2009_01_2_39.html isprava i izvješće </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Obračunska isprava što je , na temelju Zakona , sastavljaju obveznici obračunavanja sadrži podatke o osiguraniku : ime i prezime , osnovu
9.13
#29216093,doc#50559,na208_k01 , koji su sami njegovi autori nazvali " Plan Lisica " i koji je na temelju prijedloga šest oporbenih stranaka trebao biti predmetom rada povjerenstva , ne smatra " Planom Lisica
9.13
#195167189,doc#294639,2009_06_75_1803.html člana Odbora za izbor imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1803 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 92 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#192036691,doc#293067,2009_12_154_3798.html a što bi dovelo do pada tržišnog udjela na maloprodajnom tržištu postojećih operatora koji na temelju veleprodajne usluge operatora sa značajnom tržišnom snagom nude usluge na maloprodajnom tržištu.. « ( str
7.97
#176908122,doc#284813,2007_02_14_581.html Petar Čobanković </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head><p> <b> 581 </b> </p><p> Na temelju članka 123 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj
9.13
#178695350,doc#285921,2007_05_46_1571.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1571 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#206996768,doc#300716,2011_04_42_1011.html likvidaciji otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom ICF Fixed Income . Obavijest je poslana na temelju članka 5 . stavka 1 . Pravilnika kojim se uređuje postupak , troškovi i rokovi
#157564930,doc#273143,2003_03_32_427.html Narodne novine « , br . 89/96 ) . </p><p> ( 2 ) Odobrenja izdana na temelju pravilnika is stavka 1 . ovoga članka ostaju na snazi . </p><p> Članak 9 . </p><p> Ovaj
9.13
#171049332,doc#281326,2006_12_136_3089.html , kretanja i zaustavljanja proizvodnje . </p><p> Članak 3 . </p><p> Dopušteni normativ gubitka utvrđuje se na temelju iskustva struke do iznosa : </p><p><table><tr> R br . </p><p> Tehnološki proces </p><p> Ulazna sirovina </p><p> Stopa ( %
9.13
#174253374,doc#283186,2006_07_79_1914.html poslovanja Fonda je direktor . </p><p> Direktor zastupa i predstavlja Fond . </p><p> Direktor se imenuje na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine . </p><p> Direktora imenuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog
9.13
#2793602,doc#6155,fo2003br19cl417 izvaliti ovaj zaštićeni svjedok Haaškoga suda u procesu protiv hrvatskoga generala Tihomira Blaškića ? Na temelju Mesićeva iskaza i uz pomoć odvjetnika Maria Nobila , inače Mesićeva stranačkog kolege , ovaj
9.13
#157521157,doc#273139,2003_02_30_414.html uspostaviti suradnju s odgovarajućim tijelima EU te objaviti višestrane ugovore kojih je RH stranka na temelju notifikacije o sukcesiji – SOLAS , MARPOL , STCW . Iz oblasti sigurnosti plovidbe planira
8.78
#179031201,doc#286118,2007_05_55_1760.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1760 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#211481181,doc#302913,2012_12_145_3108.html iz stavka 1 . ovoga članka društva za osiguranje i društva za reosiguranje izračunavaju na temelju podataka o zaračunatoj bruto premiji za svaki mjesec tekuće godine . </p><p> 3 ) Društva za
#194584885,doc#294351,2009_06_65_1520.html akt vladanja « ) koji najviše zakonodavno i predstavničko tijelo Republike Hrvatske donosi neposredno na temelju ustavnih ovlaštenja , te da se kontrola takvih akata može provoditi samo u dijelu koji
9.13
#130313193,doc#251468,1993_07_67_1337.html Vladimir Šeks , v . r . </B> </P> <P> </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 106 . a u svezi s člankom 41 . Ustava Republike Hrvatske donosim </p><head> ODLUKU </head>
9.13
#51117127,doc#91536,vj20010919gl03 spominje iznimno važno pitanje : nastavnički kadar . </p><p> To pitanje implicira dva potpitanja : na temelju čega će se birati kandidati za tzv . nastavničke studije i koliko su dobri programi
8.78
#25821023,doc#49111,na152_r04 spomenuo da je to uzeo u obzir i da je do svojih spoznaja došao na temelju iskaza tužiteljice Nevenke Tuđman . Istodobno , sud je odbio prijedlog tuženika za psihijatrijsko vještačenje
9.13
#19248017,doc#38830,gs20050305os39193 plaćati pretplatu na kabelsku televiziju ili će plaćati program državne televizije . </p><p> Saznajemo kako na temelju članka 89 , Ustava Republike Hrvatske Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji propisuje kako su svi vlasnici
9.13
#175319881,doc#283969,2007_10_107_3125.html , koje su o tome sačinile službenu bilješku ili zapisnik , ili 2 . na temelju vjerodostojne dokumentacije , uključivši i zapisnik o očevidu nadležnog tijela , ili 3 . upotrebom
8.32
#212878019,doc#303555,2012_03_36_929.html . ovoga članka mora biti valjano obrazložena kao dio pisanog prijedloga jedinice lokalne samouprave na temelju kojeg se izdaje odobrenje za obavljanje poslova privatne ( tehničke ) zaštite na javnim površinama
#167180820,doc#279048,2005_03_37_733.html zajamčenih Ustavom . </p><p> Slijedom navedenog , Ustavni sud tijekom postupka pružanja ustavnosudske zaštite , na temelju činjeničnog stanja utvrđenog u postupku iz kojega su proizašle osporene odluke i unutar zahtjeva istaknutog
9.13
#190109780,doc#292354,2009_10_126_3116.html . </p><p> Zamjenik predsjednika Uprave Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> GRAD ČABAR </p><p> 3116 </p><p> Na temelju članka 30 . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave (
9.13
#126127529,doc#246429,1991_07_37_1050.html u školi koju je učenik pohađao u inozemstvu . _ ___________________________________________________________________________ <head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </head> <P> Na temelju članka 24 . stavka 2 . Zakona o sanitarnoj inspekciji ( " Narodne novine "
9.13
#178203595,doc#285592,2007_04_38_1296.html ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom osporene Naredbe te njezino ukidanje . 2 . Na temelju članka 5 . Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti ( » Narodne
9.13
#130415484,doc#251653,1993_08_74_1522.html zakonom ; </p><p> 13 . obavlja i druge poslove vođenja i zapovijedanja oružanim snagama , na temelju Ustava Republike Hrvatske i zakona . </p><p> U obavljanju poslova iz svoje ovlasti , vrhovni zapovjednik
9.13
#135794844,doc#257094,1996_01_7_108.html Vlatko Pavletić , </b> v . r . </div></p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 42 . stavka 1 . Poslovnika Zastupničkog
9.13
#215091862,doc#304710,2012_07_86_1980.html . </div></p> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <title> 86 27.07.2012 Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1980 </p><p> Na temelju članka 6 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br .
#180762708,doc#287094,2007_08_84_2617.html situaciju , posebno u odnosu na potrebu uzimanja u obzir kompetitivnih prednosti koje uživa konkurent u trećoj državi . U slučaju da Europska komisija nema dokaze koji se odnose na dodijeljenu ili predloženu potporu , svoju odluku također može temeljiti na dokazima na osnovu indicija . </p><p><i> 5.2 . Potpore za studije o tehničkoj izvedivosti </i></p><p> Potpore za studije o tehničkoj izvedivosti koje prethode primijenjenom istraživanju ili aktivnostima razvojnog istraživanja smatrat će se usklađenima sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87 . stavka 3 . točke ( c ) Ugovora o EZ-u pod uvjetom da intenzitet potpore , koji se izračunava na temelju troškova studije , ne premašuje sljedeće navedene intenzitete potpore : a ) za male i srednje poduzetnike , 75 % za studije koje prethode aktivnostima primijenjenog istraživanja i 50 % za studije koje prethode aktivnostima razvojnog istraživanja , b ) za velike poduzetnike , 65 % za studije koje prethode aktiv­nostima primijenjenog istraživanja i 40 % za studije koje prethode aktivnostima razvojnog istraživanja . </p><p><i> 5.3 . Potpore za pokrivanje troškova zaštite prava industrijskog vlasništva za male i srednje poduzetnike </i></p><p> Potpore malim i srednjim poduzetnicima za pokrivanje troš­kova koji su vezani uz prijavu i priznanje patenata i ostalih prava industrijskog vlasništva
6.92
#180356669,doc#286880,2007_07_77_2446.html sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja . </p><p> Članak 8 . </p><p> Državni zavod za zaštitu od zračenja na temelju pisanog zahtjeva i priložene dokumentacije daje rješenje kojim se stručni tehnički servis ovlašćuje za obavljanje
9.13
#165642069,doc#278239,2005_12_146_2736.html i honorara za koje se plaćaju obvezni doprinosi čuvaju se trajno , </p><p> – isprave na temelju kojih su podaci uneseni u poslovne knjige čuvaju se sedam godina , </p><p> – isprave platnog
9.13
#147002907,doc#265805,2000_07_64_1429.html ima status pravne osobe iz članka 1 . ove Uredbe koji će se utvrditi na temelju izvoda iz sudskog registra te kupoprodajnog ugovora kojim se kupuje predmetna oprema ; </p><p> 2 )
9.13
#130163833,doc#251237,1993_06_55_1128.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#165754911,doc#278290,2005_12_147_2792.html Nacionalne strategije . Sredstva za provedbu Nacionalne strategije na razini tijela državne uprave , na temelju prethodnoga međuresorskog usklađivanja , potrebno je osigurati unutar državnog proračuna na stavkama pojedinih resornih ministarstava
9.13
#181234725,doc#287446,2007_09_98_2932.html koje su u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona , ostaju na snazi propisi doneseni na temelju Zakona o standardizaciji ( » Narodne novine « , br . 53/91 . , 26/93
9.13
#187114287,doc#291084,2008_06_72_2400.html iz trećih zemalja </font> </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </head><p> <b> 2400 </b> </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#183081203,doc#288706,2008_12_143_3961.html za izradu opojne droge iz Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ( » Narodne novine « , br . 128/07 . ) trenutačno provodi Ministarstvo
9.13
#213432153,doc#303954,2012_05_50_1238.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1238 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#131941040,doc#253128,1994_08_60_1094.html svjedodžbe izdaju svjedodžbe za manji broj životinja - pojedinačne svjedodžbe , odnosno ako se na temelju pojedinačnih svjedodžbi izdaje skupna svjedodžba ; </p><p> 3 . ako na svjedodžbi nema mjesta za produživanje
9.13
#212219123,doc#303288,2012_03_27_668.html sa strateškim smjernicama , sudjeluje u davanju suglasnosti na opće akte koji se donose na temelju zakona , sudjeluje u pripremi podloga za izradu državnog proračuna , predlaže načine financiranja i
#18382465,doc#36927,gs20041228os37184 Nives Brkanović , predstavnice Hrvatskih voda odnosio se na sustav obrane od poplava . Na temelju tih predavanja definirana su i pitanja na koja učenici trebaju odgovoriti . </p><p> Odgovore je potrebno
9.13
#208223211,doc#301227,2011_06_66_1453.html do svibnja ) , a vrijednosti izračunate putem gore navedenih kriterija i mjerila , na temelju podataka koji su korišteni za izračun prethodne godine , linearno su umanjene za svaku jedinicu
#131228050,doc#252477,1994_04_29_514.html , v . r . </B> </P> <P> </P> <head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA
9.13
#5933416,doc#10535,gs20020227hr9270 s HZZO-om još nisu potpisale ugovore za ovu godinu , činjenica je da se na temelju odluke Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje od sredine siječnja u financijskom smislu primjenjuje
9.13
#130833418,doc#252154,1994_02_11_223.html , v . r . </B> </P> <P> </P> <head> GRADSKO VIJEĆE GRADA DUBROVNIKA </head> <P> Na temelju članka 3 . , 45 . i 46 . Zakona o financiranju jedinica lokalne samouprave
9.13
#130169647,doc#251259,1993_06_56_1143.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 8 . Zakona o društvenoj kontroli cijena ( " Narodne novine " , broj
9.13
#300253,doc#708,CW022199806121403hr <s> Rješenje kojim se utvrđuje da kandidatkinja ispunjava uvjete za intendanticu splitskog HNK na temelju članka 26 . Zakona o kazalištima , potpisao je ministar kulture RH mr . Božo Biškupić . </s></p>
9.58
#211992406,doc#303264,2012_02_25_652.html proizlazi da bi donošenjem pobijanog rješenja bio povrijeđen zakon na štetu tužitelja trebalo je na temelju odredbe članka 42 . stavak 2 . Zakona o upravnim sporovima tužbe tužitelja odbiti kao
#170072868,doc#280781,2006_10_116_2609.html Solana Ston d.d . sa sjedištem u Stonu , Pelješki put 1 , pokrenutom na temelju zahtjeva Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka , sa sjedištem u Zagrebu
9.13
#154778112,doc#271493,2003_07_123_1741.html proračuna Republike Hrvatske . </p><p> ( 6 ) O ostvarivanju Godišnjeg plana , Ministarstvo , na temelju izvješća Upravitelja infrastrukture , izvješćuje Vladu Republike Hrvatske . </p><p> Radovi osuvremenjivanja i održavanja unutar željezničkog
9.13
#125865989,doc#246107,1991_06_26_742.html kada procjenitelj raspolaže svim pretpostavkama potrebnim za korištenje ove metode , odnosno kada se na temelju realnog razvojnog programa mogu predvidjeti rezultati poslovanja u narednom razdoblju . </P> <P> Za procjenu
9.13
#184129917,doc#289068,2008_02_17_528.html . 7.1.6.2 . Proizvodnja se smatra sukladnom ako to vozilo zadovoljava zahtjeve ispitivanja opisanih u Prilogu XI . Dodatku 1 . 7.1.6.3 . Ako vozilo koje je odabrano iz serije ne zadovoljava zahtjeve iz točke 7.1.6.1 . , iz iste se serije mora uzeti daljnji slučajni uzorak od četiri vozila i podvrgnuti ispitivanjima opisanim u Prilogu XI . Dodatku 1 . Ispitivanja se mogu obaviti na vozilima koja nisu prešla više od 15 000 km . 7.1.6.4 . Proizvodnja se smatra sukladnom ako najmanje tri vozila zadovoljavaju zahtjeve ispitivanja opisanih u Prilogu XI . Dodatku 1 . 7.1.7 . Na temelju nezavisne ocjene koja se spominje u točki 7.1.1 . , tijelo za homologaciju mora ili : – utvrditi da sukladnost vozila u upotrebi zadovoljava i ne poduzimati daljnje mjere ili – utvrditi da su podatci nedovoljni ili da je sukladnost vozila u upotrebi nezadovoljavajuća , te nastaviti s ispitivanjima vozila u skladu s Dodatkom 3 . ovoga Priloga . 7.1.7.1 . U slučajevima kad se ispitivanja tipa I . smatraju nužnima za provjeru sukladnosti uređaja za smanjenje emisija sa zahtjevima koji se odnose na njihova radna svojstva , takva se ispitivanja moraju obaviti primjenjujući ispitni postupak koji zadovoljava statističke kriterije
6.92
#180280402,doc#286847,2007_07_76_2395.html prostornim planom , odnosno lokacijskom dozvolom te s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona te posebnih propisa za što je odgovoran projektant . </p><p> ( 2 ) Nadležno
9.13
#131278984,doc#252563,1994_04_30_522.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA
9.13
#204225718,doc#299287,2011_11_130_2617.html se dostavlja radničkom vijeću . </p><p> Članak 13 . </p><p> Pri izradi programa zbrinjavanja viška radnika na temelju kojega prestaje potreba za radom pojedinih radnika , uzimaju se u obzir kriteriji koji će
9.13
#175442724,doc#284050,2007_10_109_3176.html <p> Članak 178 . </p><p> ( 1 ) Komercijalni prijevoz unutarnjim vodnim putovima smije obavljati brodar na temelju odobrenja Ministarstva za obavljanje komercijalnog prijevoza . ( 2 ) Brodar iz stavka 1 .
9.13
#204938696,doc#299669,2011_12_146_2975.html Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2975 </p><p> Na temelju odredbi članka 20 . stavka 1 . alineja 2 . i stavka 3 . Zakona
9.13
#186617844,doc#290738,2008_05_62_2122.html zahtjev iz članka 118 . Ustava Republike Hrvatske . 9 . Slijedom navedenog , na temelju članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u izreci (
9.13
#184451613,doc#289436,2008_02_26_855.html Primjedbe« upisuje se : » Upis izvršen na temelju rješenja _ __________________________________________________________________________.« <font size="2"> ( naziv i sjedište ureda državne uprave odnosno gradskog ureda , broj i datum rješenja ) </font> _ ______________________ <font size="2"> ( mjesto , datum i potpis matičara ) </font> 51.1 . Ako se činjenica smrti upisuje u maticu umrlih na temelju odluke suda donesene prema Zakonu o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti ( » Narodne novine « , broj 10/74 ) , u maticu umrlih upisuju se podaci iz sudske odluke , a u rubriku » Primjedbe« upisuje se : » Upis izvršen na temelju pravomoćnog rješenja _ ________________________________________________.« <font size="2"> ( naziv i sjedište suda , broj i datum odluke ) </font> _ _____________________ <font size="2"> ( mjesto , datum i potpis matičara ) </font> 51.2 . Ako odluka suda ne sadrži sve podatke koji se upisuju u maticu umrlih , a umrla osoba je upisana u druge državne matice u Republici Hrvatskoj , matičar je po službenoj dužnosti obavezan pribaviti potrebne podatke i upisati ih u maticu umrlih . 51.3 . Ako sud ukine svoju odluku o proglašenju nestale osobe umrlom , upis se precrtava dijagonalnom linijom , a u rubriku » Naknadni upisi i
6.92
#206948380,doc#300659,2011_04_40_957.html ( dalje u tekstu : Agencija ) , 17 . veljače 2011 . , na temelju odredbe članka 24 . stavak 1 . Zakona o preuzimanju dioničkih društava ( dalje u
#168279030,doc#279691,2005_05_66_1311.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1311 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206719969,doc#300542,2011_03_36_829.html dan 31 . prosinca 2009 . , omjer smještenih korisnika bio je 15 % na temelju Zakona o sudovima za mladež , 38 % na temelju Obiteljskog zakona , dok je
#137085056,doc#257938,1997_11_120_7702.html Vrhovnik <B> dr . Franjo Tuđman , </B> v . r . </P> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske , članka 93 . Zakona o službi o oružanim
9.13
#185263359,doc#289929,2008_01_4_90.html naloga , broker Darko Sušec javio elemente naloga brokeru Petru Brkiću , odnosno da je dan nalog za kupnju ili prodaju vrijednosnog papira , znajući da je dan ili će biti dan nalog za prodaju ili kupnju toga vrijednosnog papira od iste ili druge osobe , po cijeni koja je približno ista , radi stvaranja privida cijene ili aktivnog trgovanja ( članak 108 . stavak 1 . točka 2 . Zakona iz 2002 . godine ) Odnosno da je dan nalog za kupnju ili prodaju vrijednosnog papira , koji je omogućio jednoj ili više fizičkih ili pravnih osoba da na temelju međusobno usklađenog djelovanja , oblikuju cijenu jednog ili više vrijednosnih papira da bi utjecali na povećanje ili smanjenje cijene ( članak 108 . stavak 2 . točka 1 . Zakona iz 2006 . godine ) . Ad 2 ) Transakcija 15 . rujna 2006.godine Dana 15 . rujna 2006 . godine , broker Darko Sušec , tada zaposlenik brokerskog društva Ilirika vrijednosni papiri d.o.o . je u 10:38 sati izložio nalog za prodaju 911 dionica Izdavatelja po cijeni od 462,01 kn nalogodavca , znavši da će nekoliko sekundi prije društvo Abacus preko svog brokera , ovdje R . M .
6.92
#126764788,doc#247095,1991_12_64_1647.html . Franjo Gregurić , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju ovlasti iz članka 17b . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( "
9.13
#143592021,doc#262942,1999_04_38_779.html Hrvatskoj narodnoj banci najkasnije do 31 . siječnja sljedeće godine , a izvješće izrađeno na temelju revidiranog i usvojenog godišnjeg nekonsolidiranog izvješća , najkasnije u roku od šest mjeseci po završetku
9.13
#187959281,doc#291448,2008_07_86_2750.html ) Iznimno od stavka 2 . ovoga članka , ako građanin , koji je na temelju stavka 1 . ovoga članka ostvario pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina
9.13
#209306152,doc#301727,2011_07_89_1913.html kolovoza 2003 . Navedeno je detaljno obrazloženo točkom 4.2 . obrazloženja ovoga rješenja . </p><p> Na temelju odluke Vijeća , Agencija je odlučila kao u točkama I . , II . ,
#190003651,doc#292326,2009_10_124_3086.html otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3086 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#206791959,doc#300591,2011_04_38_902.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 902 </p><p> Na temelju članka 36 . stavka 3 . Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( » Narodne
#170260268,doc#280918,2006_11_123_2723.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
hide detail