Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#160037746,doc#274538,2004_01_12_419.html ) predstav­ničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog , jednakog i općeg biračkog prava . </p><p> Prema tome , ustavno pravo na lokalnu
9.13
#179735981,doc#286486,2007_07_69_2120.html uvjetima nalazi u drugoj državi članici Europske unije , biljna se putovnica izdaje samo na temelju informacija o dopuštenju za obavljanje istraživačke djelatnosti , koje se dobivaju od države članice Europske
9.13
#174533717,doc#283346,2006_07_85_2022.html <p><tr> Kokoš hrvatica </p><p> kljun </p><p> 5 </tr></p><p><tr> Zagorski puran </p><p> kljun </p><p> 5 </tr></table></p><head><p/> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2022 </b> </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak l . ,
8.43
#132594879,doc#253904,1995_12_101_1670.html . </p><p> VII . </p><p> Prijenos prava iz obveznice na novoga stjecatelja obavlja se indosiranjem ili na temelju izvornika rješenja o nasljedivanju za fizičke osobe , a za pravne osobe , na temelju
8.32
#195012708,doc#294597,2009_06_73_1761.html i natrijeve soli maleinskog hidazida koje sadrže više od 1 mg/kg slobodnog hidrazina izraženog na temelju kiselinskog ekvivalenta </p><p> 61167-10-0 , 51542-52-0 , 28330-26-9 </p><p> 257-261-0 , </p><p> 248-972-7 </p><p> 2933 99 90 </tr></p><p><tr> Živini spojevi
6.92
#148326381,doc#266894,2001_02_14_276.html stavka 1 . točke 3 . Zakona . </p><p> Pravo na povlašteni prijevoz ostvaruju korisnici na temelju objave za povlašteni prijevoz Obrazac br . 3 . </p><p> Pravo na besplatni prijevoz ostvaruje pratitelj
9.13
#188909170,doc#291746,2009_01_1_23.html 3 ) Kreditna institucija koja je isključena iz grupe kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj na temelju članka 282 . stavka 7 . Zakona o kreditnim institucijama dužna je primjenjivati odredbe ove
9.13
#130402223,doc#251629,1993_07_72_1488.html , v . r . </b> </p><head><p/> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 92 . st . 3 . i 4 . i članka 232 . Zakona
9.13
#178513476,doc#285757,2007_04_42_1406.html Đuro Sessa </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head><p> <b> 1406 </b> </p><p> Na temelju članka 123 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj
9.13
#173027295,doc#282508,2006_05_53_1293.html se u » Narodnim novinama« . </p><div> <font size="3"> Obrazloženje </font> </div><p> 1 . Podnositelj ustavne tužbe na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#151499437,doc#269303,2002_12_147_2338.html mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti , </p><p> 2 . 5,00 % za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje , </p><p> 3 . 7,50 % za osnovno zdravstveno osiguranje , </p><p> 4 .
9.13
#149740415,doc#267940,2001_08_70_1200.html <p> Potpredsjednica <b> Željka Antunović , </b> v . r . </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1200 </p><p> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sustavu državne uprave (
9.13
#154880721,doc#271650,2003_08_126_1854.html Vladimira Vodanović , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> 1854 </p><p> Na temelju članka 25 . Zakona o zaštiti na radu ( » Narodne novine « br .
9.58
#133600735,doc#254879,1995_01_5_57.html glasi : <P> " ( 1 ) Ugovori o davanju lovišta na gospodarenje sklopljeni na temelju Zakona o lovstvu ( Narodne novine . br 32/73 , 8/76 , 25/76 i 26/93
8.78
#206552405,doc#300450,2011_03_33_744.html zaštitu okoliša izrađuje izvještaj o obavljenom ispitivanju tekućih naftnih goriva na teritoriju Republike Hrvatske na temelju prikupljenih podataka iz stavka 1 . ovoga članka . </p><p> ( 4 ) Izvještaj iz stavka
#128320504,doc#249201,1992_10_70_1870.html Čabar . </p><p> II . </p><p> Opći interes iz točke I . ove odluke utvrđuje se na temelju uvjeta uređenja prostora sadržanih u Uvjerenju o uvjetima uređenja prostora Općinskog sekretarijata za poslove uprave
9.13
#210717352,doc#302442,2012_11_122_2665.html Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca , pluća i reumatizma Thalassotherapia Opatija , na temelju odredbe članka 96 . stavka 1 . Zakona o općem upravnom postupku ( » Narodne
#143944128,doc#263198,1999_05_54_1010.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#212246349,doc#303289,2012_03_27_669.html za analitiku i izvještavanje obavlja administrativne i stručne poslove vezane za obradu podataka prikupljenih na temelju dostavljene dokumentacije , preuzima i kontrolira dokumentaciju , vrši unos podataka , izrađuje i analizira
#191712152,doc#292914,2009_12_149_3657.html da bi se poljoprivredno zemljište urbanističkim planom moglo proglasiti građevinskim predsjednik HFP-a je pretpostavio na temelju pozitivnih propisa koji trenutno vrijede u Republici Hrvatskoj i to članka 78 . Zakona o
9.13
#124902014,doc#244805,1990_06_28_553.html Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju Amandmana XLIX točke 5 . alineje 1 . na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana
9.13
#200071134,doc#297411,2010_04_41_1054.html komponente iskazuje se kao postotak ukupne mase vlakna u mješavini . Rezultati se računaju na temelju apsolutno suhe mase uzorka , uključujući </p><p> ( a ) dogovorene trgovačke dodatke i </p><p> ( b
9.13
#181448788,doc#287663,2008_09_101_3054.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3054 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine
9.13
#205178350,doc#299773,2011_02_15_287.html . </p><p> Glavna urednica Zdenka Pogarčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 287 </p><p> Na temelju članka 116 . stavka 4 . Zakona o platnom prometu ( » Narodne novine «
9.13
#149540490,doc#267813,2001_07_65_1072.html , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA </head><p> 1072 </p><p> Na temelju članka 65 . i 67 . Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ( »
9.13
#208560880,doc#301394,2011_07_74_1578.html opreme , npr . rukavice za specijalne namjene , čizme , zaštitno odijelo , na temelju opasnosti tvari odnosno smjese i vjerojatnosti dodira . </p><p> Prema potrebi treba navesti sve dodatne mjere
#215089159,doc#304707,2012_07_86_1977.html stavka 2 . članka 7 . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 4 ) NKT može na temelju podataka iz obrasca iz stavka 3 . ovoga članka donijeti odluku o promjeni obavijesti iz
#183109322,doc#288706,2008_12_143_3961.html , Europske agencije za hranu i Europske agencije za okoliš . </p><p> • Potrebno je na temelju odredbi Uredbi Europske unije hitno uspostaviti sustav izobrazbe provoditelja službene kontrole , s posebnim naglaskom
9.13
#153368237,doc#270713,2002_07_84_1390.html Do donošenja propisa na temelju ovoga Zakona na odgovarajući se način primjenjuju propisi doneseni na temelju Zakona o izdavanju i prometu vrijednosnim papirima ( » Narodne novine « br . 107/95
9.13
#170912122,doc#281259,2006_12_133_3022.html se standardizirani referentni serumi za sve glavne antigenske inačice virusa slinavke i šapa određuju na temelju rezultata provjera standardnih postupaka koje se provode između referentnog laboratorija Europske unije i nacionalnih laboratorija
9.13
#126269683,doc#246553,1991_08_44_1156.html . Franjo Gregurić , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 17a . i članka 23 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne
9.13
#145159462,doc#263918,2000_01_1_8.html <B> mr . Borislav Škegro , </B> v . r . <head> MINISTARSTVO FINANCIJA </head> <P> Na temelju članka 113 . stavka 2 . Zakona o porezu na dohodak ( » Narodne novine
9.13
#173652339,doc#282870,2006_06_67_1601.html stambenim zgradama i stanovima preuzetim od drugih tijela državne uprave , izdaje različite potvrde na temelju službenih evidencija ; obavlja savjetodavnu i pravnu pomoć vezano za ostvarivanje svih prava koja se
9.13
#205219324,doc#299812,2011_12_151_3108.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3108 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#62432774,doc#114388,vj20020817un11 i dvojice iz programa koji bi trebali provjeriti istinitost navoda Latina i Gojan . Na temelju toga će ravnatelj HRT-a Miko Galić odlučiti kako će sankcionirati njihove istupe u javnosti . </p>
9.13
#203912644,doc#299169,2011_11_124_2474.html članka 23 . stavka 1 . podstavka 4 . ovoga Zakona koje Komora obavlja na temelju javnih ovlasti . </p><p> Članak 30 . </p><p> Komora vodi Imenik magistara edukacijske rehabilitacije , Imenik sveučilišnih
9.13
#210002029,doc#301949,2012_09_102_2255.html Ugovoru o reprogramu duga iz 2009 . izričito i neopozivo ovlastilo DAB da može na temelju tog Ugovora , radi naplate svih tražbina koje mogu proizići iz njega , nakon dospjelosti
#68177044,doc#125707,vj20030219un01 zbivanja u vezi s iračkom krizom i o tome stalno izvještavati saborske odbore . Na temelju tih izvješća zaključit će se treba li Sabor raspravljati o iračkoj krizi . </p><p> Članovima dvaju
9.13
#204538236,doc#299413,2011_11_136_2724.html SFRJ i Talijanske Republike u odnosima između Republike Hrvatske i Talijanske Republike , a na temelju pravila međunarodnog prava o sukcesiji država glede međunarodnih ugovora ) ; </p><p> – suradnja na razini
9.13
#215282822,doc#304857,2012_01_9_230.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 230 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#166928928,doc#278899,2005_03_31_582.html , jer je konačna , ali mogu pokrenuti upravni spor . </p><p> Članak 15 . </p><p> Na temelju odluke o dodjeli sredstava u kojoj se pored visine dodijeljenih sredstava posebno utvrđuje namjena i
9.13
#192813142,doc#293530,2009_03_29_643.html Odjel za porezne evidencije </p><p> Odjel za porezne evidencije prati zakone i druge propise donesene na temelju zakona , bitne za rad Odjela ; sudjeluje u donošenju novih i izmjenama postojećih zakonskih
9.13
#204306040,doc#299290,2011_11_130_2602.html 6 ) Izrazi koji se koriste u ovome Zakonu i propisi koji se donose na temelju ovoga Zakona , a koji imaju rodno značenje , bez obzira jesu li korišteni u
9.13
#78879901,doc#147211,vl990407ho00 svih . </p><p> POSAO - Pribavite prave informacije . O stvarima koje ne razumijemo prosuđujemo na temelju predrasuda i tada redovito donosimo pogrešne odluke . </p><p> ZDRAVLJE - Osrednje . </p> </div1> <div1 type="sub"> <head> LAV </head>
7.97
#154868190,doc#271598,2003_08_126_1865.html . </div><head><p/><div> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1865 </p><p> Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 2 . , 3 . , 4 . , 27 . , 28
9.13
#56613989,doc#102942,vj20020302gl06 pristup , izvan skupine " pokrivene " Paktom o stabilnosti . </p><p> Meni se , na temelju analize odnosa " bruxellokracije " prema izazovu proširenja Unije u smjeru europskog jugoistoka , ipak
8.32
#182951040,doc#288626,2008_12_140_3928.html sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3928 </p><p> Na temelju članka 6 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine « , broj 61/2000
9.13
#71697463,doc#132726,vj20030609ko03 raširena korupcija , najviše u zdravstvu , sudstvu i tijelima lokalne uprave . Vijest na temelju uzorka 1000 ispitanih građana objavljuje nevladina udruga Transparency International Croatia . </p><p> Hrvatska banka za obnovu
9.13
#186206763,doc#290539,2008_05_55_1930.html K . , ne konkretizira i ne navodi činjenice iz kojih bi proizlazila opasnost koluzije . Puka pretpostavka o opasnosti koluzije , posebno kad se ima na umu da je svjedok K . do sada već surađivao s nadležnim pravosudnim tijelima , prema stajalištu prvostupanjskog suda , nije dovoljna za primjenu mjere pritvora po citiranoj pritvorskoj osnovi . Međutim , Vrhovni sud je , neprihvaćajući takvu ocjenu suda prvog stupnja o postojanju pritvorske osnove u odnosu na podnositelja , propustio iznijeti svoje razloge za neprihvaćanje stajališta u odluci suda prvog stupnja . 7 . Zbog izloženih razloga , a na temelju odredaba članka 29 . stavka 1 . Ustava , Ustavni sud ocjenjuje osnovanom ustavnu tužbu u odnosu na točku II . izreke rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj : Kž-159/08-3 od 14 . ožujka 2008 . godine , u dijelu koji se odnosi na produljenje pritvora protiv podnositelja po osnovi iz članka 102 . stavka 1 . točke 2 . ZKP , te u tom dijelu ukida osporena rješenja . <i> Ustavna tužba nije osnovana u odnosu na točku I . izreke rješenja Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj : Kž-159/08-3 od 14 . ožujka 2008 . godine , u dijelu koji
6.92
#166612259,doc#278708,2005_02_22_411.html Fičor , </b> v . r . </p><head><p/><div> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 411 </p><p> Na temelju odredbi članka 12 . točka 5 . , te članka 53 . i 56 .
9.58
#209315607,doc#301730,2011_07_89_1916.html ovlaštene za zbrinjavanje i oporabu ambalažnog otpada ' su pravne i fizičke osobe koje na temelju ovlaštenja sukladno posebnom propisu obavljaju poslove obrade ili odlaganja ambalažnog otpada . </p><p> 'Prijevoznik ' je
#206058082,doc#300185,2011_02_25_526.html izlov tuna iz uzgajališta u razdoblju od 2005 . do 2009 . godine , na temelju prijava o izlovu tuna prijavljenih Međunarodnoj komisiji za zaštitu atlantskih tuna ( ICCAT ) </p><p>
9.13
#132961328,doc#254247,1995_03_20_381.html , </B> v . r . </P> <P> </P> <head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . stavka 2 Poslovnika Zastupničkog doma
9.13
#154833866,doc#271552,2003_08_125_1819.html Fičor , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1819 </p><p> Na temelju odredbi članka 12 . točka 5 . i članka 96 . stavak 4 . Zakona
9.13
#138429537,doc#259386,1997_07_74_1311.html odrediti odgovarajuće zaštitne postupke i mjere te osigurati njihovu provedbu , održavanje i provjeru na temelju načela sustava HACCP . </P> <P> Članak 6 . </P> <P> Za provedbu načela sustava
9.13
#31150190,doc#51925,vj20000120un01 u saborskim odborima , Račan je izjavio kako je logično da se to radi na temelju izbornih rezultata . Prema Pavletićevim riječima , na sastanku je usuglašeno kako bi trebalo izgledati
8.32
#127559468,doc#248205,1992_06_36_936.html . i 25 . stavak 3 . Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ) Na temelju članaka 5 . , 22 . i članka 25 . stavak 3 . Zakona o
9.13
#185549346,doc#290026,2008_04_42_1416.html je rezultat korigiran , mora se navesti % iskorištenja . Za provjeru sukladnosti iz članka 4 . ovoga Pravilnika koriste se rezultati analize korigirani za iskorištenje . Rezultati analize prikazuju se kao <b> <i> x ± U </i> </b> , gdje je <i> <b> x </b> </i> rezultat analize , a <i> <b> U </b> </i> je proširena mjerna nesigurnost uz faktor pokrivanja 2 , čime se dobiva razina pouzdanosti od oko 95 % . Navedena pravila tumačenja rezultata analize u smislu prihvaćanja odnosno odbijanja serije vrijede za rezultate analiza dobivenih na uzorku za službenu kontrolu . </p><head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> <b> 1416 </b> </p><p> Na temelju članka 3 . stavka 3 . Zakona o sanitarnoj inspekciji ( » Narodne novine « , br . 27/99 i 82/07 ) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz prethodno mišljenje ministrice zaštite okoliša , prostornog uređenja i graditeljstva donosi </p><head> PRAVILNIK </head><head> O IZMJENI PRAVILNIKA O GRAĐEVINAMA KOJE PODLIJEŽU SANITARNOM NADZORU TE NAČINU OBAVLJANJA SANITARNOG NADZORA TIJEKOM NJIHOVE GRADNJE </head><p> Članak 1 . </p><p> U Pravilniku o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje ( » Narodne novine « , br . 48/00 ) članci 4 . i 5 . brišu se , a dosadašnji članak 6 .
6.92
#128056961,doc#249008,1992_10_63_1672.html uvoznoj carinskoj deklaraciji , u koju se unosi broj i datum rješenja ministra financija na temelju kojega se ostvaruje pravo na oslobađanje od plaćanja carine . </P> <P> Svodnu evidenciju o
8.32
#207551527,doc#300980,2011_05_57_1254.html ostali nespomenuti rashodi poslovanja , </p><p> – financijski rashodi , </p><p> – naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , </p><p> – ostali rashodi , </p><p> – rashode za nabavu nefinancijske imovine
#55267827,doc#100081,vj20020122gl06 stvarno ili potencijalno , trgovinu između Hrvatske i Europske unije ( odnosno druge države na temelju ugovora o slobodnoj trgovini ) . </p><p> Ako može , mjera je suprotna međunarodnom ugovoru . </p>
9.13
#181171961,doc#287393,2007_09_96_2879.html poslove depozitne banke za Erste Aggressive otvoreni investicijski fond s javnom ponudom i to na temelju ugovora sklopljenog između društva za upravljanje investicijskim fondovima Erste Invest d.o.o . , Zagreb ,
9.13
#198657545,doc#296666,2010_02_19_449.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 449 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « ,
9.13
#168415121,doc#279772,2005_06_70_1370.html , uređenja i zaštite prostora u nacionalnom parku i parku prirode uređuje se , na temelju stručne podloge koju izrađuje Zavod , prostornim planom područja posebnih obilježja . </p><p> ( 2 )
9.13
#172562697,doc#282193,2006_04_41_986.html podtočki 1.2 . Doprinosi za obvezna osiguranja pod 1.2.1 . Doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iza brojčane oznake vrste prihoda 8338 umjesto točke stavlja se zarez i dodaje
9.13
#202505215,doc#298549,2010_08_95_2686.html d.o.o . drži ukupno 328.742 ili 70,15 % dionica Ciljnog društva koje su stečene na temelju Ugovora o unosu uloga u društvu sklopljenog 30 . srpnja 2007 . godine između društva
9.13
#184365115,doc#289301,2008_02_22_658.html Urbroj : 555-05-03-08-7 Zagreb , 18 . veljače 2008 . </p><p> v . d . ravnatelja <b> Darko Jukić </b> , v . r . </p><head> OBJAVA </head><p> <b> 740 </b> </p><p> Državni zavod za statistiku objavljuje </p><head> INDEKS </head><head> POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U SIJEČNJU 2008 . GODINE </head><p> Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u siječnju 2008 . godine u odnosu na prosinac 2007 . godine iznosi 100.7 Klasa : 957-04/08-01 / 8 Urbroj : 555-05-03-08-8 Zagreb , 18 . veljače 2008 . </p><p> v . d . ravnatelja <b> Darko Jukić </b> , v . r . </p><head> POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA </head><p> <b> 658 </b> </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . Zakona o nadzoru državne granice ( » Narodne novine « broj 173/03 , 141/06 , 8/07 . i 40/07 ) , a u svezi s člankom 7 . Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza ( » Narodne novine « broj 150/04 ) , Policijska uprava primorsko-goranska donosi </p><head> RJEŠENJE </head><head> O ODREĐIVANJU PODRUČJA CESTOVNOGA GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET BLAŽEVCI </head><p> Članak 1 . </p><p> Područje cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Blaževci obuhvaća otvoreni prostor na kojem se nalazi priključna cesta na lokalnu cestu 58032 . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ukupna površina cestovnoga graničnog prijelaza
6.92
#146071815,doc#264715,2000_02_21_384.html </B> v . r . <P> <head> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </head> <P> <B> 384 </B> <P> Na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( » Narodne novine « br . 47/95 ,
9.13
#192492189,doc#293330,2009_01_2_42.html , </p><p> – klaonica . </p><p> ( 3 ) U svom radu Povjerenstvo će : </p><p> – na temelju uvida u stanje sustava klasiranja i dobivenih rezultata pratiti njegovu provedbu , te predlagati rješenja
9.13
#126077891,doc#246384,1991_07_36_1006.html . </P> <P> Porezni obveznik - fizička osoba sastavlja konačan obračun poreza na promet na temelju podataka iz poslovnih knjiga o ostvarenom i naplaćenom prometu . Porezni obveznik koji obavlja trgovinsku
9.13
#194560407,doc#294300,2009_06_65_1454.html Hrvatskoj , a određuje se kao postotak udjela biogoriva na tržištu u jednoj godini na temelju izračuna energijske vrijednosti svih dizelskih goriva i motornih benzina za potrebe prijevoza na tržištu uzimajući
9.13
#170019864,doc#280744,2006_10_115_2573.html ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK </p><p> 2 . Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , na temelju očitovanja Općinskog suda u Karlovcu i preslike spisa , utvrdio činjenice koje su pravno relevantne
9.13
#137990245,doc#258709,1997_05_47_684.html </B> v . r . </P> <head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I MINISTARSTVO FINANCIJA </head> <P> Na temelju članka 44 . stavaka 4 . i 6 . Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ( "
9.13
#205745324,doc#300018,2011_02_18_317.html ili poslovnih udjela u trgovačkim društvima kapitala s registriranim sjedištem u Republici Hrvatskoj koja na temelju dozvole Hrvatske energetske regulatorne agencije obavljaju djelatnost skladištenja nafte i naftnih derivata , na način
9.13
#138600570,doc#259504,1997_08_82_1409.html proizvodnje samo tog proizvoda . Tako se npr . maksimalno moguća proizvodnja furnira određuje na temelju čimbenika pogona furnira , a maksimalno moguća proizvodnja šperploča određuje na temelju čimbenika u pogonu
9.13
#171814807,doc#281682,2006_02_20_503.html odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p/> Obrazloženje <p> 1 . Podnositelj je na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#166104751,doc#278461,2005_12_151_2921.html nadoknađuju se štete koje prouzroče vozila inozemne registracije koja prometuju na teritoriju Republike Hrvatske na temelju posebnih sporazuma kojih je potpisnik Republika Hrvatska , ako ta vozila nemaju međunarodnu ispravu ili
9.13
#216776362,doc#305490,2013_01_8_141.html Pravilnik o informiranju potrošača o hrani </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 141 </p><p> Na temelju članka 108 . stavka 5 . Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine «
#7003134,doc#12735,gs20020611hr11474 listopada tekuće godine za sljedeću godinu . Radne dozvole za strance izdavat će se na temelju zahtjeva poslodavaca , a izdavat će je policijska uprava ili postaja u kojoj poslodavac ima
9.13
#152835783,doc#270330,2002_05_55_1031.html » Hrvatske vode« . </p><p> U drugoj fazi istraživanja provode se daljnji vodoistražni radovi , na temelju kojih će se moći izraditi konačan elaborat zaštitnih zona izvorišta . </p><p> Članak 6 . </p><p> Elaborat
9.13
#177277757,doc#285037,2007_01_2_175.html . Ustava , Ustavni sud nije ocjenjivao . 11 . Slijedom svega iznijetog , na temelju članka 55 . stavka 1 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u točki I
9.13
#206087454,doc#300204,2011_02_25_544.html su u prijedlogu navedeni te da se obustavi njihovo izvršenje odnosno radnje koje se na temelju tih akata poduzimaju . </p><p> 8 . Predlagatelj Darijo Tomić smatra da je članak 22 .
9.13
#71623814,doc#132573,vj20030606un11 i da će , za potrebe pojedinih kategorija građana , biti moguće obaviti izračune na temelju posebnih , odnosno izdvojenih parametara . No , odluku o tome može donijeti isključivo Vlada
9.13
#132594471,doc#253904,1995_12_101_1670.html 1995 , </p><p> Predsjednik </p><p> mr . Zlatko Mateša , v . r . </p><head> MINISTARSTVO FINANCIJA </head><p> Na temelju točke XIII . Odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje prvog obroka javnoga duga
9.13
#155501472,doc#271830,2003_09_140_2039.html se rješenjem . </p><p> ( 7 ) Rješenje o utvrđenom zajedničkom dohotku koje se donosi na temelju podnesene prijave dohotka od zajedničke djelatnosti dostavlja se nositelju zajedničke djelatnosti . O utvrđenom zajedničkom
9.13
#162000543,doc#275632,2004_12_185_3195.html </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> 3195 </p><p> Na temelju članka 65 . stavka 3 . i 4 . i članka 66 . stavka 5
9.13
#185626523,doc#290087,2008_04_44_1472.html koji se može hermetički zatvoriti kad se spremnik napuni . Ako je kruti radioaktivni otpad vlažan , spremnik mora onemogućiti istjecanje radioaktivno onečišćene tekućine , obvezno je dvostruko pakiranje , tj . nadpakiranje . Ako je spremnik s krutim radioaktivnim otpadom , iskorištenim zatvorenim radioaktivnim izvorima ili izvorima ionizirajućeg zračenja koji se ne namjeravaju dalje koristiti , iz stavaka 1 . i 2 . ovoga članka namijenjen i za prijevoz , mora biti u skladu sa Zakonom o prijevozu opasnih tvari i podzakonskim propisima donesenim na temelju Zakona o prijevozu opasnih tvari te Pomorskim zakonikom i podzakonskim propisima donesenim na temelju Pomorskog zakonika ili preuzetih Pomorskim zakonikom . Ako se iz tehnoloških i ekonomskih razloga radioaktivne otpadne tvari zadržavaju u području posebnog nadgledanja , brzina ekvivalentne doze na površini spremnika mora biti niža od 10 mSv/sat . </p><p> d ) SKUPLJANJE I PAKIRANJE TEKUĆEG RADIOAKTIVNOG OTPADA Članak 26 . </p><p> Mjesto na kojem može nastati tekući radioaktivni otpad mora biti opremljeno tako da se tekući radioaktivni otpad može kontrolirano skupljati uz primjenu mjera zaštite od ionizirajućeg zračenja i sprječavanja radioaktivnog onečišćenja . </p><p> Članak 27 . </p><p> Za skupljanje tekućeg radioaktivnog otpada u količinama većim od 200 l na dan izvodi se sabirni kanalizacijski sustav
6.57
#186914403,doc#290866,2008_06_68_2232.html je primjenom standardiziranoga matematičkog modela daljinskog prijenosa na području Europe . </p><p> Članak 5 . </p><p> Na temelju raspodjele koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari i ozona u zraku na pojedinom području i naseljenom području
9.13
#58944401,doc#107607,vj20020503vp06 strateškog nuklearnog oružja za vrijeme predstojećeg posjeta Busha Moskvi " potpuno realno " . Na temelju te optimističke Ivanovljeve izjave promatrači u Moskvi odmah su zaključili da je ruska strana spremna
8.32
#14608821,doc#28447,gs20040211hr28248 bilo je pogrešno . Naime , samostalna Hrvatska 1991 . godine nije se stvarala na temelju nijedne zasebne povijesne činjenice , već na temelju izražene volje većine hrvatskih građana da se
9.13
#130177044,doc#251269,1993_06_57_1155.html poslova ovlaštene službene osobe rješavala je Prvostepena i Drugostepena zdravstvena komisija Ministarstva unutarnjih poslova na temelju odredbe članka 106 . Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ( čNarodne novine " ,
7.97
#143658755,doc#262978,1999_04_40_811.html dionica , kada one budu izdane na ime prvobitnog imatelja kupona . </P> <P> Na temelju činjenica utvrđenih uvidom u dokumentaciju proizlazi da su pod točkom 1 ) navedene 44 osobe
8.98
#204815091,doc#299637,2011_12_144_2887.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2887 </p><p> Na temelju članka 10 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , br
9.13
#163234663,doc#276572,2004_04_54_1225.html školske djece i studenata na redovnom školovanju i odraslih osoba izuzev preventivnih pregleda koje na temelju Zakona i drugih propisa osiguravaju poslodavci ili jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave
9.13
#198483790,doc#296534,2010_12_147_3722.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3722 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#170341259,doc#280957,2006_11_124_2761.html nadležnog fitosanitarnog inspektora . </p><p> 3 ) Zavod potvrđuje inicijalne ili predosnovne matične biljke ako na temelju pregleda ili testiranja iz prošle točke utvrdi da su proizvedene u skladu s Poglavljem 1
9.13
#211979053,doc#303264,2012_02_25_652.html sadrži činjenice i okolnosti na temelju kojih se u postupku odlučuje o odgovornosti stranaka na temelju propisa o zaštiti tržišnog natjecanja , kako bi se mogao izjasniti o pojedinim relevantnim okolnostima
#205211510,doc#299790,2011_12_150_3086.html . </p><p> Ako se u tijeku proračunske godine značajno poveća opseg rada tijela državne uprave na temelju zakona ili drugih propisa , za obavljanje tih djelatnosti osigurat će se dodatna sredstva ,
9.13
#186308638,doc#290611,2008_05_58_1954.html obliku jamstava <sup> 97 </sup> . Javno sudjelovanje i potpore obuhvaćene mjerama za rizični kapital ne trebaju se smatrati transparentnim potporama . Regionalne programe potpore koji nisu transparentni potrebno je uvijek prijaviti Komisiji . Komisija će ocijeniti prijave netransparentnih regionalnih programa potpore , a posebno uzimajući u obzir kriterije utvrđene u Smjernicama za regionalne državne potpore za 2007 . do 2013 . ( 6 ) Ova se Uredba također treba primjenjivati na jednokratne potpore , odnosno na pojedinačne državne potpore koje se ne dodjeljuju na osnovi programa državne potpore , ako se jednokratna potpora koristi kao dopuna potpori dodijeljenoj na temelju transparentnoga regionalnoga programa investicijske pomoći i ako jednokratna komponenta ne premašuje 50 % ukupne potpore koja se dodjeljuje za ulaganje . Treba imati u vidu da su pojedinačne državne potpore malim i srednjim poduzetnicima koje se , u skladu s člankom 3 . stavkom 1 . Uredbe ( EZ-a ) br . 70/2001 , dodjeljuju izvan okvira svih programa državne potpore usklađene sa zajedničkim tržištem u smislu članka 87 . stavka 3 . Ugovora i izuzete iz zahtjeva za prijavu iz članka 88 . stavka 3 . Ugovora . ( 7 ) Sve potpore koje ispunjavaju zahtjeve iz ove Uredbe
7.73
#191618371,doc#292900,2009_12_149_3644.html na dodanu vrijednost nisu u mogućnosti utvrditi stvarni iznos isporuka koje bi bile oporezive na temelju podataka o ostvarenom prometu za 2009 . godinu , mogu to učiniti na temelju procjene
9.13
#175731101,doc#284257,2007_11_114_3353.html , takvo rješenje donijeti na podlozi podataka koji postoje u času njegovog donošenja . Na temelju navedenoga , Agencija smatra da su ispunjeni uvjeti iz odredbe članka 15 . stavka 2
9.13
#143706316,doc#263005,1999_04_41_823.html . , </B> v . r . <P> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 12 . stavka 2 . Zakona o
9.13
#131215487,doc#252468,1994_04_29_518.html " , broj 55/86 ) i stručnim uputama Zavoda za školstvo Ministarstva , donesenim na temelju toga pravilnika . </p><p> Članak 28 . </p><p> Tijekom mature , odnosno završnog ispita vode se zapisnici
9.13
#136003506,doc#257357,1996_10_89_1568.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#209879406,doc#301904,2012_01_1_3.html to nužno za uklanjanje prijetnje ili njezino ublažavanje na prihvatljivu razinu . </p><p> 291.131 Prijetnja na temelju osobnog interesa nastaje kada član tima za izražavanje uvjerenja sudjeluje u angažmanu s izražavanjem uvjerenja
#162454703,doc#275993,2004_03_28_798.html za utvrđivanje odgovornosti za štetu i načinu pro­ved­be obveze naknade štete za _ _____________ na temelju članka 88 . i 89 . Zakona o službi u Oružanim snagama RH ( »
9.13
#172265883,doc#281986,2006_03_31_784.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#136439669,doc#257634,1997_10_102_1593.html . sc . Ivan Rusan , </B> v . r . </P> <head> OBJAVE </head> <P> Na temelju članka 9 . Zakona o porezu na dobit ( " Narodne novine " broj 109/93
9.13
#148179114,doc#266763,2001_12_117_1954.html povezanima , ako vrijednost pripadajuće stvari nije veća od vrijednosti glavne stvari , prava na temelju dijela industrijskog vlas­ništva ( patenti , licencije , prijenos tehnologija i znanja ) , računalni
9.13
#168267304,doc#279674,2005_05_66_1295.html Petar Čobanković </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1295 </b> </p><p> Na temelju članka 78 . stavaka 1 . i 2 . i članka 109 . Zakona o
9.13
#135456574,doc#256918,1996_07_57_1158.html osiguranja nenovčane ovrhe koja se ne može osigurati predbilježbom u javnoj knjizi sud može na temelju presude donesene u parničnom postupku odrediti prethodnu ovrhu ako ovrhovoditelj učini vjerojatnom opasnost da bi
9.13
#170680771,doc#281144,2006_11_130_2903.html je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe i očitovanja sudaca , predsjednika vijeća u konkretnim predmetima Općinskog suda u
9.13
#4022915,doc#7582,fo2004br122cl2928 a svrha je pokušaj skupine ljudi da bez argumenata , bez uvažavanja činjenica , na temelju svojih izjava i konstrukcija , napišu drukčiju povijest Domovinskoga rata , ulogu Tuđmana i državnoga
9.13
#151339281,doc#269219,2002_02_14_337.html i potpis naručitelja </p><p> 7.3 . Objava NAB 73 <i> – Periodična obavijest za ustupanje radova </i></p><p> Na temelju članka 17 . Zakona o javnoj nabavi ( » Narodne novine « , broj 117/01
9.13
#126792021,doc#247171,1991_12_66_1739.html <B> Vice Vukojević , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 32 . Poslovnika
9.13
#137453845,doc#258178,1997_12_140_2004.html su : </P> <P> Vo - volumen otpadnog plina nastao izgaranjem otpada , određen na temelju proračuna s gorivim sastojkom otpada koji ima najmanju toplinsku vrijednost uz uvjete iz članka 102
8.78
#186078343,doc#290388,2008_05_52_1751.html iz članka 3 . ove Uredbe , koristiti po namjenama utvrđenim u odlukama Vlade Republike Hrvatske o minimalnim financijskim standardima . Na temelju odluka iz članka 4 . ove Uredbe , korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja osnovnog i srednjeg školstva za 2008 . godinu u okvirima bilanciranih sredstava iz članka 9 . stavka 3 . ove Uredbe . Korisnik pomoći izravnanja – županija , odnosno Grad Zagreb – osnivač ustanove , može udružiti sredstva u djelatnosti školstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini na temelju vlastite odluke iz stavka 2 . ovoga članka u skladu s odlukom o minimalnim financijskim standardima u osnovnom i srednjem školstvu , a do razine bilanciranih sredstava utvrđenih u članku 9 . stavku 3 . ove Uredbe . Na temelju odluka iz članka 5 . ove Uredbe , korisnici pomoći izravnanja dužni su donijeti vlastite odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe , centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva , u okvirima bilanciranih sredstava iz članka 9 . stavka 3 . ove Uredbe
7.73
#192385834,doc#293270,2009_02_17_352.html <big> <big> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </big> </big> </big> </b> </div><p><div> 352 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#194727117,doc#294421,2009_06_66_1591.html u konkretnom slučaju od 562,57 kuna došao preračunavanjem dosuđenog iznosa u njemačke marke , na temelju stalnog tečaja 1 EUR = 1,95583 DEM , određenog od strane Europske centralne banke na
7.97
#169221282,doc#280267,2005_07_92_1837.html cijelom području Republike Hrvatske , </p><p> 13 . <i> javni operator </i> je davatelj poštanskih usluga koji na temelju ovoga Zakona ima pravo i obvezu obavljati sve univerzalne poštanske usluge na cijelom području Republike
9.13
#194182015,doc#294132,2009_05_56_1324.html o usvajanju Jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1324 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#92955556,doc#171547,vj20050329spo07 šuterom koji dolazi izdaleka i kojeg nije vidio uživo , već bi ga angažirali na temelju preporuka . Misteriozno pojačanje trebalo bi početkom tjedna sletjeti u »toranj« . </p> </div1> Danijel Jelenek
7.97
#199330230,doc#296993,2010_01_3_88.html : </p><p> » Stručno priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija obavlja Agencija za znanost i visoko obrazovanje na temelju prethodnog vrednovanja kvalifikacije . </p><p> ( . .. ) </p><p> Akademsko priznavanje inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i priznavanje
9.13
#160437263,doc#274806,2004_10_139_2432.html postupka ; </p><p> – adresa na koju zainteresirane stranke trebaju poslati predstavke ; </p><p> – osnovu na temelju čega se u prijavi tvrdi da je došlo do dampinga ili opis postupka subvencioniranja koje
9.13
#184403869,doc#289349,2008_02_24_783.html iznijetim na prethodnom ročištu . Na ročištu je sud donio rješenje kojim se odbija prigovor podnositeljice u vezi s visinom isplate njenog suvlasničkog dijela na temelju » današnjih« vrijednosti na tržištu te je naloženo ovrhovoditelju da podnositeljici isplati u roku od 30 dana njen suvlasnički udio prema procjeni vrijednosti nekretnine prema nalazu vještaka od 25 . svibnja 2001 . , a nakon isplate provest će se po potrebi ovrha uvođenjem u posjed ovrhovoditelja . Sud je to rješenje dostavio strankama u pisanom obliku ( rješenje broj : Ovr-676/04 od 11 . siječnja 2005 . ) , kojim je , na temelju pravomoćnog rješenja o ovrsi i presude Općinskog suda u Zadru , broj : P-1340/02 od 5 . svibnja 2003 . i presude Županijskog suda u Zadru , broj : Gž-864/03 od 19 . prosinca 2003 . naložio ovrhovoditelju da podnositeljici u roku od 30 dana isplati njen suvlasnički udio , u iznosu od 253.183,60 kn , prema procjeni vrijednosti nekretnine od 25 . svibnja 2001 . godine . U obrazloženju sud je istaknuo da je drugostupanjskom sudu dostavio presliku spisa radi odlučivanja o žalbi , a nastavio je provoditi ovršne radnje , te po prijedlogu podnositeljice proveo dopunsko građevinsko vještačenje
6.92
#139887613,doc#260405,1998_12_162_1993.html obroka uzdržavanja . </P> <P> Članak 353 . </P> <P> Ako roditelj koji je na temelju pravomoćne sudske odluke ili nagodbe sklopljene pred centrom za socijalnu skrb dužan pridonositi za uzdržavanje
9.13
#184282901,doc#289199,2008_02_21_647.html je podnio I . B . iz K . G . , kojeg zastupa Ž . M . , odvjetnik u S . , na sjednici održanoj 30 . siječnja 2008 . godine , jednoglasno je donio </p><head> ODLUKU </head><p> I . Ustavna tužba se usvaja . II . Županijski sud u Splitu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem : Gž-6475/07 u najkraćem mogućem roku , ali ne duljem od šest ( 6 ) mjeseci , računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 99/99 . , 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst ) , podnositelju ustavne tužbe , I . B . iz K . G . , B . B . 18 , određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 41/01 . – pročišćeni tekst ) u iznosu od 13.900,00 kn . IV . Naknada iz točke III . izreke ove odluke
6.92
#158059697,doc#273516,2003_04_62_740.html od osoba koje su u pritvoru , ali samo ako im je to , na temelju pisanog prijedloga , odobrio istražni sudac ili predsjednik vijeća , u nazočnosti istražnog suca ili
9.13
#199596939,doc#297135,2010_03_33_827.html dio Uredbe i ne objavljuje se u » Narodnim novinama« . </p><p> Članak 4 . </p><p> Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će propisane radnje u svezi evidencije utvrđenog pomorskog dobra u
9.13
#197509737,doc#295976,2010_11_125_3253.html u skladu s člankom 36 . stavkom 3 . točkom 2 . ZEK-a . Na temelju odluke Vijeća HAKOM-a od 21 . srpnja 2010 . godine , raspisao i proveo javni
9.13
#161138384,doc#275295,2004_11_164_2876.html i valjanosti vize za ulaz ( koja je ranije izdana ) , utvrđivanje razloga na temelju kojih je bila izdana viza te provjera reguliranja boravka stranca u Republici Hrvatskoj ( odobrenja
9.13
#171510416,doc#281524,2006_12_143_3260.html Hrvatske </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> Stjepan Mesić , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> GRAD GRUBIŠNO POLJE </head><p> 3260 </p><p> Na temelju članka 30 . a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave
9.13
#172289514,doc#282003,2006_03_31_799.html će se u » Narodnim novinama« . </p><p/> Obrazloženje <p> 1 . Podnositelj ustavne tužbe , na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#156986150,doc#272827,2003_12_198_3163.html <p> Prilog 1 . </p><p><table><tr> _ __________________________________________________________________________________ </p><p> ( NAZIV I SJEDIŠTE TRGOVAČKOG DRUŠTVA ILI OBRTNIKA ) </p><p> Na temelju članka 22 . stavka 4 . Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe </p><p> tehničke zaštite (
9.13
#161378324,doc#275417,2004_12_174_3030.html godine , odnosno u vrijeme kada više nije mogao zaustaviti ovrhu koja je pokrenuta na temelju ovršne isprave ( odnosno presude Općinskog suda u Virovitici , broj : P-596/96 od 30
8.32
#194671062,doc#294395,2009_06_66_1567.html 3 . ožujka 2009 . </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 1567 </p><p> Na temelju članka 12 . st . 1 . t . 26 . , članka 14 .
9.13
#192695884,doc#293442,2009_02_25_554.html ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK </p><p> Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , na temelju navoda ustavne tužbe , uvida u spis Županijskog suda u Karlovcu broj : Kzp-1/08 ,
8.32
#148277022,doc#266845,2001_12_119_2007.html liste ili analitička evidencija plaća i nadnica ; </p><p> – šest godina se čuvaju isprave na temelju kojih su uneseni podaci u knjigovodstvene evidencije ; </p><p> – tri godine se čuvaju isprave platnog
9.13
#151502807,doc#269303,2002_12_147_2338.html osnovice i doprinosa , sukladno članku 70 . ovoga Zakona , donosi Porezna uprava na temelju podatka o stjecanju svojstva osiguranika što ga utvrđuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski
9.13
#214386670,doc#304404,2012_06_70_1642.html . </p><p> HRVATSKI SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v.r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1642 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I
#157334435,doc#273065,2003_02_24_350.html podatke u službenoj evidenciji ( GIS ) i izvršiti ispravke u bodovnoj listi . </p><p> Nakon izvršenih ispravaka Personalna uprava Glavnog sto­žera OSRH dostavit će bodovne liste nadležnim zapovjednicima i odabirnim vijećima . </p><p> Članak 18 . </p><p> Zapovjednik odnosno čelnik ustrojbene cjeline ( nositelj ustroja­vanja ) dostavlja podatke o nepopunjenim ustrojbenim mjestima i prijedloge za raspored bodovanih osoba nadležnom odabirnom vijeću . </p><p> Prijedlozi za raspored iz stavka 1 . ovog članka izrađuju se u skladu s kriterijima i prioritetima za popunu ustrojbenih mjesta časnika i dočasnika koji su u standardu profesionalnog razvoja propisanim ovim Pravilnikom . </p><p> Članak 19 . </p><p> Odabirna vijeća na temelju prikupljenih podataka o bodovanim osobama , nepopunjenim ustrojbenim mjestima i zaprimljenih prijedloga za raspored izrađuju plan popune nepopunjenih ustrojbenih mjesta . </p><p> U cilju kvalitetnije izrade plana popune odabirna vijeća pribavljaju po potrebi i druge podatke iz personalne evidencije . </p><p> Planove popune pojedinih ustrojbenih cjelina odabirna vijeća dostavljaju Personalnoj upravi Glavnog stožera OSRH . </p><p> Personalna uprava Glavnog stožera OSRH planove popune pojedinih ustrojbenih cjelina ovjerene od strane načelnka Glavnog stožera OSRH dostavlja osobi ovlaštenoj za donošenje akta o rasporedu . </p><p> Članak 20 . </p><p> Nakon izrade plana popune odabirna vijeća dostavljaju Personalnoj upravi Glavnog stožera OSRH podatke o neras­poređenim časnicima i dočasnicima
6.57
#197759965,doc#296171,2010_11_130_3409.html ocjenjuje da je takvim postupanjem sudova podnositelju – koji je nakon isteka ugovora i na temelju već izvršenih isplata , osnovano imao legitimna očekivanja da će ostvariti i ostala prava koja
9.13
#202368497,doc#298450,2010_07_91_2570.html , odnosno uskrati isplatu s računa i/ili oročenih novčanih sredstva ovršeniku ili trećoj osobi na temelju naloga ovršenika kada je određena mjera osiguranja , </p><p> 15 ) ako na zahtjev nadzornih tijela
9.13
#126917814,doc#247352,1991_12_73_1908.html proizvodnje sjemenske pšenice i sjemenskog kukuruza banke se mogu koristiti kod Narodne banke Hrvatske na temelju ugovora o proizvodnji i isporuci , zaključenih izmedu proizvodača i poduzeća koja se bave preradom
9.13
#192259837,doc#293217,2009_12_158_3954.html naknadi , kojom je propisano : </p><p> Prijašnjem vlasniku daje se u vlasništvo stan oduzet na temelju propisa o konfiskaciji te odluka i akata iz članka 2 . stavka 2 . ovoga
9.13
#194367842,doc#294243,2009_05_61_1397.html Hrvatske u Republici Singapur , sa sjedištem u Džakarti </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1397 </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske , članka 22 . Zakona
9.13
#178068244,doc#285518,2007_04_36_1167.html iur </b> . , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1167 </b> </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 1 . Zakona o ustanovama ( » Narod­ne novine « ,
9.13
#143025367,doc#262602,1999_02_20_448.html zdravstveno osiguranje </P> <P> doc.dr.sc . Mate Ljubičić </P> <head> <B> KOLEKTIVNI UGOVORI </B> </head> <P> Na temelju članka 185 . Zakona o radu ( " Narodne novine " 38/95 ) te članka
8.32
#171854989,doc#281716,2006_02_22_539.html Stjepan Mesić </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 539 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske , članka 10 . stavka
9.13
#191583423,doc#292865,2009_12_148_3609.html Rješenje o imenovanju dijela članova Statističkog savjeta Republike Hrvatske </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3609 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#162094185,doc#275665,2004_12_187_3227.html u svezi s nasljednim pravom stranaca . </p><p> 6 . Iz tih razloga je , na temelju odredbi članka 63 . stavaka 1 . i 2 . Ustavnog zakona , donesena odluka
9.13
#216694687,doc#305465,2013_01_6_88.html 2012 . </p><p> Ministar Ante Kotromanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 88 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
#91319224,doc#167826,vj20041216van06 rata odigrala iznimno važnu prozapadnu obrambenu ulogu . </p><p> Službena Ankara traži da joj se na temelju zakona EU jamči da neće biti bilo kakvih restrikcija oko kretanja radne snage ili pristupa
9.13
#202856207,doc#298726,2011_09_102_2103.html obzirom da je na dan 30 . lipnja 2010 . godine kapital Društva izračunat na temelju Pravilnika o kapitalu investicijskih društava ( » Narodne novine « br . 48/09 ) iznosio
9.13
#9680700,doc#18249,gs20030201hr17322 tjedna u Haagu bio svjedok tužiteljstva na suđenju Slobodanu Miloševiću . </p><p> - Svjedočio sam na temelju svojega iskaza haaškim istražiteljima iz prosinca 2001 . O odlasku u Haag obavijestio sam Vladin
9.13
#173883575,doc#283005,2006_07_73_1753.html imovine ( dionica , udjela , stvari i prava ) koja je prenesena Fondu na temelju Zakona o pretvorbi , odnosno imovine koja je postala vlasništvo Republike Hrvatske na temelju posebnih
9.13
#203472994,doc#299001,2011_10_119_2352.html SSP ) . </p><p> Naime , sukladno članku 3 . i 4 . Uredbe , na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske , u » Narodnim novinama « objavljuje se tekst pravila koja
9.13
#176832153,doc#284759,2007_12_133_3818.html . </p><head> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </head><p> <b> 3818 </b> </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 34 . i 35 . stavka 1 . točke 2 . Zakona o zaštiti
9.13
#127141152,doc#247632,1992_03_18_416.html u smislu ove odluke , razumijevaju se banke koje su osnovane kao pravna osoba na temelju Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama ( " Službeni list SFRJ " , br.10/89
8.32
#128632846,doc#249703,1992_02_9_171.html Vukojević , dipl . iur . v . r . </b> </p><head><p/> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 32 . Poslovnika
9.13
#167718240,doc#279300,2005_01_5_67.html dr . med </b> . , v . r . </div></p><head><div> ministarstvo unutarnjih poslova </head><p> 67 </p><p> Na temelju članka 310 . stavka 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
9.13
#213980461,doc#304265,2012_06_65_1541.html 65 13.06.2012 Dopuna rješenja o utvrđivanju cijene obrtnice </title> <p><div> MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA </p><p> 1541 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 6 . Zakona o obrtu ( » Narodne novine « broj
#127693566,doc#248407,1992_07_44_1104.html 11 . na uvoz šećera , radi nužne opskrbe stanovništva , koji se uvozi na temelju potvrde Ministarstva financija uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva poljoprivrede , šumarstva i vodoprivrede , do
9.13
#210394462,doc#302236,2012_10_114_2490.html . godini na [ 5-10 ] posto u 2011 . godini . </p><p> Nadalje , na temelju podataka prikazanih u tablicama 3 . i 4 . zaključuje se o uspješnom ulasku i
#127259031,doc#247746,1992_04_22_510.html dr . Franjo Tuđman , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine " , br
9.13
#154065654,doc#271143,2003_07_107_1405.html posebne naknade uplaćuju se na račun Fonda . </p><p> ( 5 ) Naplatu posebne naknade na temelju rješenja Fonda o plaćanju posebne naknade obavljaju pravne osobe ovlaštene za registraciju , odnosno ovjeru
9.13
#175526371,doc#284130,2007_01_11_528.html , 112/99 , 88/01 , 117/03 i 88/05 ) , osim odredbi o presudi na temelju priznanja , presudi zbog ogluhe , presudi zbog izostanka , sudskoj nagodbi i reviziji .
9.13
#146223386,doc#264963,2000_03_30_624.html , u okvirima ustavne ovlasti iz članka 125 . alineje 3 . Ustava , na temelju odredbe članka 59 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (
9.13
#210710096,doc#302437,2012_11_122_2660.html za razdoblje od 2012 . do 2017 . godine </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2660 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#203427996,doc#298985,2011_10_119_2337.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2337 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#200628973,doc#297718,2010_05_56_1341.html ciklusom , </p><p> 34 . športski ribolov je ribolov u svrhu športa koji se obavlja na temelju dozvole za obavljanje športskog ribolova , </p><p> 35 . rekreacijski ribolov je ribolov u svrhu rekreacije
9.13
#137206451,doc#258085,1997_12_133_1926.html odgojitelja , odnosno stručnog suradnika donosi stručno-pedagoški nadzornik . </P> <P> Ocjena se donosi na temelju : </P> <P> 1 . neposrednog uvida u rad odgojitelja , odnosno stručnog suradnika </P>
9.13
#152006594,doc#269827,2002_03_28_622.html , dr . med </b> . , v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </head><p> 622 </p><p> Na temelju članka 81 . stavka 1 . Zakona o zdravstvenom osiguranju ( » Narodne novine «
9.13
#175694081,doc#284212,2007_10_112_3308.html iur </b> . , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3308 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205478789,doc#299950,2011_12_154_3242.html te prigovor zbog povrede odredaba pretplatničkog ugovora u skladu sa Zakonom i propisima donesenim na temelju Zakona . </p><p> ( 2 ) Operator javnih komunikacijskih usluga mora osim putem ispostavljenog pretplatničkog računa
9.13
#190510254,doc#292512,2009_11_134_3267.html odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Podnositelj je na temelju članka 27 . Zakona o sudovima ( » Narodne novine « broj 150/05 . ,
9.13
#205045775,doc#299698,2011_12_148_3004.html Prema odredbama ovog Ugovora radnik je fizička osoba koja obavlja određene poslove za Poslodavca na temelju ugovora o radu . </p><p> ( 3 ) Ovaj Ugovor primjenjuje se na području Republike Hrvatske
9.13
#164437428,doc#277684,2005_10_120_2192.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2192 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske , članka 22 . Zakona
9.13
#208537107,doc#301391,2011_07_74_1607.html . , 3 . , 57 . i 62 . Ustava . </p><p> 8 . Na temelju članka 43 . stavka 1 . Ustavnog zakona riješeno je kao u točki I .
#155500429,doc#271830,2003_09_140_2039.html umanjili dohodak po drugim osnovama , mogu umanjiti dohodak od kapitala u godišnjem obračunu na temelju podnesene godišnje porezne prijave . </p><p> VIII . UTVRĐIVANJE DOHOTKA OD OSIGURANJA </p><p> Članak 46 . </p><p> (
9.13
#151500223,doc#269303,2002_12_147_2338.html osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje , po stopi 5,00 % za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje . </p><p> Članak 54 . </p><p> ( 1 ) Obvezniku doprinosa i obvezniku plaćanja
9.13
#158777486,doc#274068,2003_06_97_1230.html društvo prenosi iz obveznog mirovinskog fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo koje će osiguraniku , na temelju tog iznosa isplaćivati mirovinu . Sustav osobnih računa omogućava svakom osiguraniku praćenje kretanja njegove mirovinske
9.13
#125321669,doc#245393,1990_12_56_1092.html samouprave . </p><p> Uredbe na temelju zakonske ovlasti ne mogu djelovati unatrag . </p><p> Uredbe donesene na temelju zakonske ovlasti prestaju vrijediti istekom roka od godinu dana od dana dobivene ovlasti , ako
9.13
#215507684,doc#304936,2012_08_92_2117.html tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2117 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#185066610,doc#289818,2008_03_37_1253.html utvrdio da je osporenim presudama podnositeljici povrijeđeno ustavno pravo jednakosti pred zakonom , zajamčeno člankom 14 . stavkom 2 . Ustava . 7 . S obzirom na predmet spora i okolnosti konkretnog slučaja , a imajući u vidu utvrđenja Suda navedena u točki 6 . ovog obrazloženja , Ustavni sud ocjenjuje da u konkretnom slučaju nisu mjerodavna ostala , u ustavnoj tužbi navedena ustavna prava , kao niti odredbe Europske konvencije . 8 . Odredbe članka 90 . Ustava ne sadrže ustavna prava u smislu članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona . 9 . Slijedom navedenog , na temelju odredbi članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u izreci . Broj : U-III-2059/2005 Zagreb , 7 . veljače 2008 . </p><p> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Predsjednica Vijeća <b> Agata Račan </b> , v . r . </p><head> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1254 </b> </p><p> Ustavni sud Republike Hrvatske , u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama , u sastavu sudac Aldo Radolović , predsjednik Vijeća , te suci Marko Babić , Mario Kos , Davor Krapac , Jasna Omejec i Nevenka Šernhorst , članovi Vijeća , u postupku koji je ustavnom tužbom pokrenulo L .
6.92
#165836369,doc#278336,2005_12_148_2846.html </b> </p><p> 3851 Nepredviđeni rashodi dovisine pror . pričuve 78.000.000 </div></p><head><p/><div> HRVATSKI SABOR </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2846 </b> </p><p> Na temelju članka 24 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « , br . 96/03
7.97
#192489561,doc#293330,2009_01_2_42.html oec . v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 42 </p><p> Na temelju članka 38 . , stavka 4 . Zakona o stočarstvu ( » Narodne novine «
9.13
#167908291,doc#279387,2005_04_54_1051.html : Datum : </div></p><p><div> Pečat tvrtke : </div></p><head><p/><div> ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1051 </b> </p><p> Na temelju članka 50 . stavka 1 . točke 8 . Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom
9.13
#134274381,doc#255734,1996_12_107_2056.html Naredbi , smatraju se prihodi koji se ostvaruju po zakonima ili drugim propisima donijetim na temelju zakona . </P> <P> Vlastiti prihodi državnog , županijskih i gradskih odnosno općinskih proračuna uplaćuju
9.13
#129512286,doc#250480,1993_03_23_418.html . Stjepan Blažinkov , v . r . </b> </p><head><p/> PODUZEĆE " HRVATSKE CESTE " </head><p> Na temelju članka 45 . stavak 2 . Zakona o cestama - pročišćeni tekst ( " Narodne
9.13
#130321797,doc#251492,1993_07_67_1377.html , v . r . </b> </p><head><p/> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 123 . Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ( " Narodne novine " ,
9.13
#198906553,doc#296843,2010_02_22_538.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 538 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#189868023,doc#292261,2009_10_122_3024.html zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu </title> <p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3024 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 ) Državnoodvjetničko
9.13
#146085119,doc#264751,2000_02_23_410.html v . r . <P> <P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 410 </B> <P> Na temelju odredbe članka 106 . Ustava Republike Hrvatske te članka 6 . stavka 1 . Odluke
9.13
#191416098,doc#292795,2009_12_144_3538.html izdavanje suglasnosti za prijenos dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra za područje Primorsko-goranske županije , na temelju odluke Vijeća Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije sa sjednice održane 28 . listopada
9.13
#48871343,doc#86942,vj20010705go04 u razdoblju od ožujka do svibnja povećana za 2,8 posto , podatak je izračunat na temelju indeksa trend-ciklus . ( Trend-ciklus je serija desezoniranih indeksa iz koje je isključen utjecaj slučajne
7.97
#138991275,doc#259728,1998_07_101_1397.html . </P> <P> Na imovinu osoba koja je stavljena pod privremenu upravu Republike Hrvatske na temelju Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom , a koje nisu obuhvaćene Programom iz
9.13
#143320676,doc#262802,1999_03_31_622.html v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I VEZA </B> </head> <P> Na temelju članka 157 . točka 8 . Zakona o zračnom prometu ( " Narodne novine "
9.13
#183413761,doc#288804,2008_12_148_4083.html . </p><p> _ __________________ _ ____________________ Podatke izdao Odgovorna osoba korisnika </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 4083 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine «
9.13
#181545783,doc#287807,2008_09_107_3185.html reprodukcijskog materijala određene svojte šumskog drveća unutar propisane sjemenske jedinice za korištenje , ministar na temelju mišljenja Povjerenstva za šumski reprodukcijski materijal može odobriti korištenje šumskog reprodukcijskog materijala te svojte šumskog
9.13
#140259076,doc#260605,1998_03_29_358.html NAČIN ODOBRAVANJA DRUGIH POMOĆI IZ SOCIJALNE SKRBI </P> <P> Članak 14 . </P> <P> Na temelju članka 78 . Zakona i ovoga Pravilnika mogu se odobriti i druge pomoći i to
9.13
#205298086,doc#299858,2011_12_152_3144.html utvrđenje o donesenim odlukama obuhvaća za svaku odluku i : </p><p> 1 . broj dionica na temelju kojih su dani valjani glasovi , </p><p> 2 . udio temeljnog kapitala društva koji otpada na
9.13
#137639058,doc#258339,1997_03_25_329.html i drugim područjima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske . </P> <P> Na temelju odredbe članka 1043 . stavak 1 . točka 14 . , 16 . , 17
9.13
#146353918,doc#265106,2000_03_35_734.html , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <B> 734 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#187647238,doc#291318,2008_07_81_2650.html 21.12.2005 . , str . 13 . </font> </p><head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> 2650 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 3 . Zakona o ljekarništvu ( » Narodne novine « ,
8.32
#15134936,doc#29607,gs20040327sb29515 . Ta je komisija predložila da se Kseniji ne prizna pravo iz mirovinskog osiguranja na temelju invalidnosti , a Područni ured HZMO-a je potom donio i negativno rješenje . " Moje
9.13
#132120505,doc#253350,1994_10_75_1297.html <p> <b> mr . Niko Bulić , v . r . </b> </p><head> STATUTI POLITIČKIH STRANAKA </head><p> Na temelju članka 6 i 10 . Zakona o političkim strankamka , na Osnivačkoj skupštini Strenke prava
7.97
#193332157,doc#293698,2009_03_38_849.html Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 849 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
9.13
#129925197,doc#250770,1993_04_37_683.html vrijeme Napomena UKUPNO Prosječno ostvarena brzina : km/h <head> MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA </head> <P> Na temelju članka 61 . stavak 1 . Zakona o cestama pročišćeni tekst ( " Narodne novine
9.13
#196356213,doc#295294,2009_08_97_2427.html Anthonyja Bradtka Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2427 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
7.97
#130334495,doc#251536,1993_07_68_1423.html pravnom lijeku . </p><p> Članak 8 . </p><p> Radnik zasniva radni odnos danom stupanja na rad na temelju odluke o izboru . i potpisanog ugovora o zapošljavanju . </p><p> Članak 9 . </p><p> Kandidat ,
9.13
#131206288,doc#252454,1994_04_28_504.html Valentić , v . r . </B> </P> <P> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#127628952,doc#248311,1992_06_41_1044.html proizvodnje sjemenske pšenice i sjemenskog kukuruza banke se mogu koristiti kod Narodne banke Hrvatske na temelju ugovora o proizvodnji i isporuci , zaključenih između proizvođača i poduzeća koja se bave preradom
9.13
#210306369,doc#302195,2012_10_113_2451.html iz stavka 1 . ovoga članka na transparentan , objektivan i nediskriminirajući način , na temelju mišljenja unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika usluga u skladu s odredbama ovoga Zakona
#168587376,doc#279863,2005_06_75_1467.html premještaju unutar teritorija Republike Hrvatske udovoljavaju fitosanitarnim zahtjevima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona . </p><p> 25 . <i> Posjednik bilja , biljnih proizvoda i drugih nadziranih pred­meta </i> (
9.13
#184741429,doc#289603,2008_03_31_1005.html i 7 . ove točke ne odnose se na kredite i zajmove odobrene Republici Hrvatskoj i republičkim fondovima. « Dosadašnji stavci 9 . , 10 . , 11 . i 12 . postaju stavci 4 . , 5 . , 6 . i 7 . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u » Narodnim novinama« . Obr . 162-020/03-08/ŽR Zagreb , 6 . ožujka 2008 . </p><p> Guverner Hrvatske narodne banke <b> dr . sc . Željko Rohatinski </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1005 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 8 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « broj 140/05 ) i članka 15 . stavka 5 . Zakona o računovodstvu ( » Narodne novine « br . 109/07 ) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Uprave održanoj 28 . veljače 2008 . godine </p><head> PRAVILNIK </head><head> O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE </head><p> Članak 1 . </p><p> Ovim Pravilnikom pobliže se određuju načela izrade , sadržaj i oblik financijskih izvještaja društava za osiguranje , način i rokovi izvještavanja Hrvatske agencije za
6.92
#144782639,doc#263662,1999_07_80_1434.html , </B> v . r . <P> <head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </head> <P> Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 99 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br .
9.13
#199057446,doc#296876,2010_02_24_575.html , Grbec i Bogner , 2008 . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 575 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 1 . Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
9.13
#183732770,doc#288928,2008_12_152_4149.html sjednice optužnog vijeća državni odvjetnik i okrivljenik i branitelj potpisali izjavu za donošenje presude na temelju sporazuma stranaka , predaju izjavu vijeću odmah nakon otvaranja sjednice . </p><p> ( 4 ) Izjava
9.13
#180691330,doc#287070,2007_08_83_2613.html većina europskih država pooštrava uvjete za stjecanje državljanstva i izrijekom zahtijeva poznavanje jezika države čije se državljanstvo traži , njezine kulture , povijesti i državnog uređenja , sve to će biti potrebno točnije urediti izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskom državljanstvu . Sukladno Konvenciji o smanjenju slučajeva višestrukog državljanstva i vojnim obveznicima u slučajevima višestrukog držav­ljanstva19 , većina europskih zemalja u svim slučajevima primanja u državljanstvo traži otpust iz dotadašnjeg državljanstva . Republika Hrvatska treba razmotriti pooštravanje uvjeta traženja otpusta i na neke slučajeve privilegirane naturalizacije . </p><p><i> II.1.2 . Prestanak hrvatskog državljanstva </i></p><p> Hrvatsko državljanstvo prestaje otpustom , odricanjem i na temelju međunarodnih ugovora . U razdoblju od 1 . siječnja 1992 . do 31 . prosinca 2006 . godine za 55.751 osobe prestalo je hrvatsko državljanstvo . Navedeni broj najviše se odnosi na prestanak hrvatskog državljanstva otpustom , a mali dio na prestanak hrvatskog državljanstva odricanjem . Prestanak državljanstva otpustom i odricanjem pretpostavlja zahtjev stranke , kao i već stečeno ili zajamčeno državljanstvo druge države , kako bi se spriječila apatridnost . Na temelju međunarodnih ugovora nijednoj osobi nije prestalo hrvatsko državljanstvo . Prestanci državljanstva se uglavnom odnose na hrvatske državljane koji žive u Austriji , Njemačkoj i Švicarskoj . Podnositelji
6.92
#86248807,doc#157007,vj20040206spo01 prihvatilo Prijedlog dovršenja izgradnje stadiona , što je izradio Gradski ured za izgradnju Grada na temelju studije izrađene u Zavodu za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta . Poglavarstvo će , pak , sve
9.13
#124563161,doc#244548,1990_04_17_319.html mirovinu pripada i određuje se po službenoj dužnosti korisnicima starosne i invalidske mirovine ostvarene na temelju mirovinskog staža od 35 ili više godina ( muškarac ) odnosno 30 ili više godina
9.13
#127626213,doc#248311,1992_06_41_1044.html , odobravat će kredite bankama iz primarne emisije po osnovi : </p><p> - Opće kvote na temelju : </p><p> 1 . zaloga određenih vrijednosnih papira ; </p><p> 2 . portfelja određenih vrijednosnih papira ; </p>
9.13
#126607652,doc#246903,1991_10_54_1450.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 32 . Poslovnika
9.13
#79262208,doc#148279,vl990417dr03 je objavljena u " Narodnim novinama " br . 132 / 98 , a na temelju nje su predloženi i imenovani članovi Vijeća ( o čemu je početkom godine objavljena Odluka
9.13
#195838852,doc#294919,2009_07_84_2052.html članka 24 . stavak 1 . Zakona , broker je zaposlenik investicijskog društva koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove sadržane u investicijskim uslugama iz članka 5 . stavka 1 .
9.13
#215561263,doc#304999,2012_08_97_2172.html Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2172 </p><p> Na temelju članka 1021 . stavak 3 . Pomorskog zakonika ( » Narodne novine « br .
#210085203,doc#302052,2012_09_107_2355.html kandidata za policijskog časnika za vezu Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale , na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske iz članka 2 . stavka 2 . ovoga Pravilnika , raspisuje
#153757520,doc#271018,2003_01_10_129.html <p> Predsjednik <b> Ivica Račan , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 129 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 3 . Zakona o morskim lukama ( » Narodne novine «
9.13
#178417923,doc#285711,2007_04_40_1342.html suprotno članku 29 . točki 2 . ovoga Zakona , – ne distribuira plin na temelju ugovora , suprotno članku 6 . stavku 1 . i 5 . i članku 29
9.13
#214192448,doc#304339,2012_06_68_1601.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#213444735,doc#303959,2012_05_50_1242.html podnosi se Agenciji . </p><p> ( 2 ) Agencija utvrđuje udovoljavanje uvjetima propisanim ovim Pravilnikom na temelju podnesenih dokaza i neposrednim pregledom ( audit ) podnositelja zahtjeva . </p><p> ( 3 ) Ukoliko
#205231552,doc#299851,2011_12_151_3143.html <p> – Uz putu ili samostalno oblikovati i pisati odgovor , pitanje , obavijest molbu na temelju zadanoga ili samostalno odabranoga predloška . </p><p> – Uz uputu i samostalno oblikovati i pisati vezani
9.13
#169309431,doc#280300,2005_08_95_1884.html na temelju individualne kapitalizirane štednje i/ili isplate od mirovinskoga osiguravajućeg društva i drugih isplatitelja na temelju prijašnjih premija osiguranja za dokup mirovine . </p><p><i> 3 . Neoporezive naknade , potpore , nagrade
8.32
#136099437,doc#257396,1996_10_91_1596.html uz ostale pretpostavke valjanosti biti u pisanom obliku . </p><p> ( 4 ) Stjecanje vlasništva na temelju pravnoga posla ne utječe na prava trećih koja postoje na toj stvari , osim ako
9.13
#187465664,doc#291242,2008_07_78_2579.html 2 . i 11 . stavka 1 . tog Zakona . Imovina koja je na temelju odredbi Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom stavljena pod privremenu upravu Republike Hrvatske
9.13
#197377756,doc#295893,2010_10_121_3169.html Zajednice . </p><p> ( 4 ) Na mjesto člana Nadzornog odbora kojem je mandat prestao na temelju prethodnog stavka nadležno tijelo bira novog člana na vrijeme do isteka mandata na koji je
9.13
#206838444,doc#300630,2011_04_39_928.html <p> Objava informacija o zabrani isplovljenja </p><p> Članak 51 . </p><p> ( 1 ) Ministarstvo će , na temelju izvješća inspekcije sigurnosti plovidbe lučkih kapetanija i izvješća Memoranduma , uzimajući u obzir kriterije iz
#132071411,doc#253318,1994_10_72_1254.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . u svezi članka 31 .
9.13
#210571525,doc#302326,2012_10_118_2554.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2554 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 11 . stavka 1 . Zakona o
#187750996,doc#291375,2008_07_83_2703.html Sanader , v . r . </b> </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> 2703 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#141222551,doc#261323,1998_05_76_992.html koristiti je radi proizvodnje električne energije sukladno Zakonu o vodama , posebnim propisima donesenim na temelju toga Zakona i vodopravne dozvole . </P> <P> IV . </P> <P> Koncesija se daje
9.13
#148165426,doc#266753,2001_12_117_1964.html Hrvatskoga sabora <b> Zlatko Tomčić , </b> v . r . </div></p><head><div> HRVATSKI SABOR </head><p> 1964 </p><p> Na temelju članka 79 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 14 . prosinca 2001
9.13
#201631869,doc#298101,2010_06_78_2256.html za kemikalije koje se uvoze ili se proizvode po inozemnim licencama mogu se izdavati na temelju ovjerenih dokumenata ovlaštene institucije zemlje iz koje kemikalija dolazi . </p><p> U slučaju iz stavka 1
9.13
#213607882,doc#304063,2012_05_53_1343.html inženjeri svoj odnos prema klijentima temelje na : </p><p> 1 . stručnoj sposobnosti i referentnosti kao temelju izgradnje povjerenja između stručnjaka i njihovih klijenata ; </p><p> 2 . poštovanju i čuvanju tajnosti informacija
#164766423,doc#277879,2005_11_130_2398.html <p> – izgrađivati moderan informacijski sustav koji će osiguravati pouzdane i pravodobne podatke i informacije na temelju kojih će biti moguće redovito izvješćivanje o stanju na području otpada , </p><p> – razvijati nacionalni
9.13
#173945633,doc#283019,2006_07_74_1767.html </b> </div><head><p/><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> 1767 </p><p> Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 107 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
9.13
#137161223,doc#258036,1997_02_13_197.html . ovoga članka imenuju se putem javnog natječaja na vrijeme od četiri godine i na temelju predloženoga četverogodišnjeg programa rada . </P> <P> Ako su vlasnici kazališta iz stavka 1 .
9.13
#195160401,doc#294636,2009_06_75_1782.html rudarskih objekata i postrojenja izrađen u skladu s odredbama ovoga Zakona , propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju posebnih Zakona , </p><p> – da su pribavljene potvrde
9.13
#199340870,doc#297011,2010_03_30_704.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 704 </p><p> Na temelju članka 19 . Zakona o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak ( » Narodne
9.13
#159461757,doc#274437,2004_08_112_2133.html u sustavima upravljanja i zaštite </p><p> - provesti programiranje odabranih mikroupravljača , mikroprocesora i računala na temelju izrađenog programa </p><p> - spojiti mikroupravljače , mikroprocesore i računala s ulaznim i izlaznim napravama . </p>
7.97
#216140228,doc#305258,2013_02_19_326.html predlaže , izrađuje i provodi projekte poticaja ; razvija različite oblike podrške malom gospodarstvu na temelju strateških dokumenata Republike Hrvatske o razvoju malog gospodarstva ; prati djelovanje i predlaže politiku mjera
#169406012,doc#280330,2005_08_98_1922.html utvrđenog staža osiguranja i osnovica za obračun doprinosa za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti« . </p><p> Točka 13 . se briše . </p><p> Dosadašnja točka 14 . koja postaje
9.13
#132957491,doc#254241,1995_03_20_410.html ustavne tužbe navodi da je u predmetni stan ušla nenasilno , da isti koristi na temelju ugovora o zamjeni stanova , da uredno i u cijelosti izvršava obveza stanara , te
9.13
#126959240,doc#247402,1991_02_9_228.html <B> Josip Manolić , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 13 . Zakona o eksproprijaciji ( " Narodne novine " , br . 46/82
9.13
#215528552,doc#304978,2012_08_95_2151.html <p> ( 2 ) » Proizvodna jedinica « – samostalna epidemiološka cjelina koja se određuje na temelju zemljopisnog položaja ili organizacije proizvodnje , a za potrebe stavljanja u promet ; </p><p> ( 3
#130400776,doc#251624,1993_07_72_1483.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . stavka 2 . i 3 . Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne
9.13
#189180710,doc#292009,2009_09_108_2749.html o imenovanju pomoćnice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2749 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#183963451,doc#288991,2008_12_155_4248.html poslodavac za radnike koji obavljaju te poslove u suradnji sa specijalistom medicine rada i na temelju procjene rizika osigura odgovarajući zdravstveni nadzor . </p><p> 2 ) Poslodavac o odstupanjima obavještava ministarstvo nadležno
9.13
#132808340,doc#254028,1995_12_108_1777.html ovoga članka . </p><p> 3 , KONCESIJE </p><p> Članak 10 . </p><p> Lučke djelatnosti obavljaju trgovačka društva na temelju koncesije . </p><p> Pravne osobe koje na temelju posebnog zakona obavljaju djelatnost koja se odnosi na
9.13
#205192036,doc#299787,2011_12_150_3083.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3083 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 5 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#183168691,doc#288712,2008_12_145_3976.html . sc . Ivo Sanader , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3976 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#133097700,doc#254386,1995_04_26_546.html za Skupštinu Komore . </font> </p><p> Članak 53 . </font> </p><p> Zborovi vode svoje novčano poslovanje na temelju posebnog proračuna , koji odobrava Upravni odbor Komore </font> </p><p> <b> XII . GRB , PEČAT
9.13
#182075068,doc#288012,2008_10_117_3371.html toj pravnoj osobi manji od 20 posto koji je stečen s namjerom da , na temelju trajne povezanosti s tom pravnom osobom , omogući utjecaj na njezino poslovanje . </p><p><i> Neizravna ulaganja </i>
9.13
#206003742,doc#300163,2011_02_24_504.html <p> Predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 504 </p><p> Na temelju članka 275 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
9.13
#65178642,doc#119681,vj20021109ku09 ona potiče zanimanje javnosti . </p><p> Čak bi i danas bilo moguće napraviti mnogo toga na temelju starih podataka , istražujući s pomoću " Vikingovih " instrumenata na Antarktiku i u drugim
8.32
#164494104,doc#277751,2005_10_122_2297.html fizička osoba na koju je poštanska pošiljka adresirana i kojoj se pošiljka treba uručiti na temelju naloga pošiljatelja , </p><p> 17 . <i> rokovi za prijenos i uručenje poštanske pošiljke </i> su rokovi u
9.13
#205753156,doc#300034,2011_02_19_381.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 381 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#154262570,doc#271285,2003_07_112_1535.html aktivnu pričuvu . <b> </b> </p><p> III . POSTUPAK UKLJUČIVANJA U TRANZICIJU </p><p> Članak 5 . </p><p> Na temelju zahtjeva načelnika Glavnog stožera Oružanih sna­ga za smanjenjem broja djelatnih vojnih osoba po rodu ili
8.32
#146131604,doc#264851,2000_03_26_524.html v . r . <P> <P> <head> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </head> <P> <B> 524 </B> <P> Na temelju članka 15 . stavak 1 . druga alineja Zakona o Hrvatskom registru brodova ( »
9.13
#132923413,doc#254180,1995_03_18_355.html novčana sredstva koja se evidentiraju na računima u Zavodu , osim sredstava koja se na temelju zakona ili posebnog ugovora vode u depozitu Narodne banke Hrvatske , voditi kao depozit po
9.13
#167690205,doc#279290,2005_01_5_75.html , dr . med </b> . , v . r . </div></p><head><p/><div> KOLEKTIVNI UGOVORI </head><p> 75 </p><p> Na temelju članka 8 . Pravilnika o provođe­nju referenduma o prihvaća­nju Kolektivnog ugovora s odredbom o doprinosu
9.13
#170538778,doc#281028,2006_11_128_2833.html propisano je da će Agencija rješenjem oduzeti dozvolu investicijskom savjetniku koji prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih mu je dozvola izdana ako , u roku koji Agencija odredi , te uvjete
9.13
#169200476,doc#280257,2005_07_92_1831.html 66 . </p><p> ( 1 ) Predsjednika i članove Odbora za državnu službu imenuje Vlada na temelju internog oglasa , iz reda državnih službenika , na vrijeme od pet godina , uz
9.13
#171806822,doc#281677,2006_02_20_499.html <p> Tim rješenjem podnositelju je produljen pritvor u tijeku istrage za daljnja tri mjeseca , na temelju članka 106 . stavka 3 . Zakona o kaznenom postupku ( » Narodne novine «
9.13
#151308562,doc#269196,2002_02_14_350.html <p> 350 </p><p> Na temelju članka 25 . Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovine na temelju individualne kapitalizirane štednje ( » Narodne novine « broj 106/99 i 63/00 ) , Savjet
9.13
#172221586,doc#281956,2006_03_31_757.html , u smislu članka 62 . Ustavnog zakona . </p><p> 8 . Slijedom navedenog , na temelju članaka 74 . i 76 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u izreci ,
9.13
#24876999,doc#48708,na141_08 država te da je ponuđena vrlo umjerena i prihvatljiva cijena plina koja se utvrdila na temelju hrvatskih cijena , a kompetitivna je i s međunarodnim standardima . Na pitanje je li
9.13
#197966067,doc#296309,2010_12_139_3528.html ovoga članka propisat će ministar nadležan za poslove pravosuđa . </p><p> 9 . Zapljena računa na temelju bjanko zadužnice </p><p> Članak 126 . </p><p> ( 1 ) Dužnik može privatnom ispravom potvrđenom kod javnog
9.13
#166481870,doc#278625,2005_01_2_37.html ( pogrešno označen kao 115 . stavak 3 . ) Ustava Republike Hrvatske . </p><p> Na temelju odredbe članka 67 . stavka 2 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (
9.13
#157812035,doc#273375,2003_03_49_642.html 63 . Ustavnog zakona zbog nedonošenja u razumnom roku odluke Ustavnog suda ) , na temelju odredbe članka 72 . Ustavnog zakona , riješeno je kao u izreci . </p><p> Odluka o
9.13
#158221157,doc#273596,2003_04_69_820.html znanju , vještinama i sposobnostima odraslih , a donosi ih ustanova koja ih izvodi na temelju nastavnog programa redovite srednje škole . </p><p> Uvjete i način izvođenja programa i stjecanja srednjo­škol­skog obrazovanja
8.32
#202471091,doc#298495,2010_07_94_2636.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#153730456,doc#270993,2003_01_1_1.html račune određene ovom Naredbom odnosno uplatiteljima na način određen zakonom ili drugim propisima donesenim na temelju zakona . </p><p> 9.2 . Financijska agencija izvršava naloge za povrat odnosno preknjiženje s računa državnog
9.13
#172453773,doc#282117,2006_04_37_920.html v . r . </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b> 920 </b> </p><p> Na temelju članka 2 . stavak 6 . Zakona o vinu ( » Narodne novine « br
9.13
#144251570,doc#263436,1999_06_66_1231.html 0 </TD> </TR> </TABLE> <P> Tablica 1 . </P> <P> <head> HRVATSKA NARODNA BANKA </head> <P> Na temelju čl . 75 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ( » Narodne novine « br
9.13
#144069548,doc#263273,1999_06_58_1067.html Prus , </B> v . r . <P> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim <P> <head> ODLUKU </head> <P> <head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O
9.13
#165581304,doc#278198,2005_12_143_2713.html podnijela osoba koja nije ovlaštena za njezino podnošenje . </p><p> 6 . Slijedom navedenog , na temelju odredbe članka 72 . Ustavnog zakona riješeno je kao u točki I . izreke . </p>
9.13
#216061084,doc#305248,2013_02_19_332.html je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe te uvida u preslik spisa Općinskog suda u Trogiru , utvrdio sljedeće
#197560321,doc#296002,2010_11_126_3278.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 3278 </p><p> Na temelju članka 194 . stavka 5 . Zakona o zaštiti okoliša ( » Narodne novine «
9.13
#195607598,doc#294826,2009_07_81_1948.html potpredsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1948 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 12 . stavka 3 . Zakona o
9.13
#212885976,doc#303556,2012_03_36_930.html , ‘ kritični dio ’ i ‘ certifikacijsko tijelo ’ vidi odgovarajući dvostrani sporazum na temelju kojeg se obavlja ovjera . </p><p> *** EASA-ina mjerila za automatsko prihvaćanje velike izmjene razine 2
#179031750,doc#286120,2007_05_55_1762.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1762 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavka 1 . točke 1 . i 8 . a u
9.13
#215579330,doc#305021,2012_08_99_2203.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2203 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#207719505,doc#301058,2011_01_6_104.html 1975 , koje je objavila nakladnička kuća Barclay’s Publishing . </p><p> Homologacija se mora dodijeliti na temelju Kalifornijskih propisa koji se primjenjuju za najnovije modele lakih gospodarskih vozila . </tr></p> </tbody> </table><p> 2.2 .
#127332653,doc#247857,1992_05_26_622.html izdavanje radne dozvole za red strancu koji ima odobren produženi boravak u Republici Hrvatskoj na temelju članka 7 . Zakona , podnosi poslodavac na obrascu S - 1 . </p><p> 4 .
9.13
#188796700,doc#291739,2009_01_1_16.html kreditna institucija koja primjenjuje IRB pristup može : </p><p> 1 ) navedenim izloženostima dodijeliti PD na temelju vanjskog rejtinga druge ugovorne strane , ako u knjizi banke ne postoje druge izloženosti prema
9.13
#182830406,doc#288550,2008_11_137_3842.html dio Uredbe i ne objavljuju se u » Narodnim novinama« . </p><p> Članak 4 . </p><p> Na temelju ove Uredbe nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi evidencije pomorskog dobra . </p><p> Članak
9.13
#131534104,doc#252708,1994_05_38_697.html ovjereni prijepisi i potvrde o zamjeni protesta izdaju se samo zainteresiranim osobama i samo na temelju pisanih zahtjeva , i to nakon naplate pristojbe i troškova . U protestnom upisniku zabilježit
9.13
#126900371,doc#247337,1991_12_73_1894.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske a u svezi s člancima 6 . i 7
9.13
#176360413,doc#284476,2007_11_122_3538.html v . r . </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b> 3538 </b> </p><p> Na temelju članka 10 . stavka 4 . , članka 11 . stavka 5 . i članka
9.13
#153519739,doc#270794,2002_07_89_1471.html maksimalno , a na prerađevine 36,1 % . Posebna su , međutim , uređe­­nja na temelju bilateralnih trgovačkih sporazuma <sup> 95 </sup> . </p><p> I/I-7.4.7.2 Proizvod­­nja jaja </p><p> Prosječna vrijednost proizvod­­nje konzumnih kokošjih
7.97
#126000889,doc#246289,1991_07_33_911.html , v . r . </b> </p><head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 30 . st . 1 . i 4 . Zakona o osnovnim pravima iz
9.13
#4694316,doc#8477,fo2005br132cl3206 stečajnoj masi nego se ona iz nje izlučuje na temelju zahtjeva izlučnoga vjerovnika i na temelju vjerodostojne isprave da je riječ o nečijoj imovini koja ne pripada stečajnoj masi . Primjerice
7.97
#172395872,doc#282100,2006_03_35_902.html </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE </head><p> <b> 902 </b> </p><p> Na temelju članka 98 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( » Narodne novine « , br .
9.13
#177278015,doc#285038,2007_01_2_176.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#44236483,doc#77996,vj20010213un10 žrtava Drugoga svjetskog rata predlagatelja Nenada Stazića ( SDP ) . Budući da je na temelju tog zakona osnovana komisija poznatija po svom prvom predsjedniku kao Vukojevićeva komisija , koja nije
9.13
#186609953,doc#290733,2008_05_62_2117.html EUR 1 , dospijeća 2017 . godine . Prinos izdanja obveznica utvrdit će se na temelju prinosa na 9-godišnji kamatni Euroswap , utvrđenog u 10.00 sati 2 radna dana prije datuma
7.97
#176193059,doc#284401,2007_11_120_3466.html Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3466 </b> </p><p> Na temelju članka 40.a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007 . godinu ( »
9.13
#135214394,doc#256871,1996_07_56_1127.html . Franjo Tuđman , </B> v . r . </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#196489062,doc#295416,2009_08_99_2570.html KOMORA </p><p> 2570 </p><p> Odbor za praćenje i razvoj komorskog sustava i Statut Hrvatske obrtničke komore na temelju Odluke Skupštine Hrvatske obrtničke komore od 30 . lipnja 2009 . godine , te na
9.13
#127254003,doc#247740,1992_04_22_505.html Sabora </p><p> <b> dr . Žarko Domljan , v . r </b> </p><head><p/> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 34 . Poslovnika
9.13
#128231005,doc#249059,1992_10_67_7320.html <P> <B> dr . Franjo Tuđman , v . r . </B> </P> <P> Na temelju članka 100 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske , članka 7 . stavka 1
9.13
#129038793,doc#250063,1993_12_110_2126.html <p> <b> dr . Franjo Tudman , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka l . stavka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje
9.13
#144215477,doc#263407,1999_06_64_1173.html . Ivan Ðurkić , v . r . <P> <head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </head> <P> Na temelju članka 47 . stavka 1 . Zakona o zaštiti bilja ( ¯Narodne novineŽ , br
9.13
#178249965,doc#285605,2007_04_38_1308.html sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe , očitovanja Općinskog suda u Novoj Gradiški , te uvida u presliku
9.13
#146239860,doc#264986,2000_03_31_628.html . r . <P> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> <B> 628 </B> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 20 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#135732025,doc#257048,1996_08_65_1276.html s određenim značenjem : </I> </P> <P> <I> <B> Financijski instrument </B> je ugovor na temelju kojeg nastaje financijska imovina jednog poduzeća i financijska obveza ili glavnički instrument drugog poduzeća .
9.13
#138426026,doc#259371,1997_07_74_1297.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#135160461,doc#256824,1996_07_55_1068.html proizvodi koji su stavljeni u promet ne odgovaraju odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona , da nisu na propisan način upakirani , deklarirani , označeni , odnosno
9.13
#211526911,doc#302954,2012_12_146_3147.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3147 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#175363842,doc#283997,2007_10_108_3172.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3172 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#181749836,doc#287886,2008_09_111_3252.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3252 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#154292527,doc#271314,2003_07_114_1574.html koji su kod njega zaposleni na određeno vrijeme i broju radnika koji su zaposleni na temelju ugovora o radu na izdvojenim mjestima rada , te razlozima za njihovo zapošljavanje , «
9.13
#164464636,doc#277710,2005_10_120_2198.html Stjepan Mesić </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2198 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske , članka 22 . Zakona
9.13
#192099280,doc#293100,2009_12_155_3837.html u predmetu odobrenja izmjena Prospekta ZB Aktiv otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom , na temelju odluke Uprave na sjednici održanoj 17 . prosinca 2009 . godine donosi </p><p> RJEŠENJE </p><p> 1 .
9.13
#156800262,doc#272716,2003_12_193_3042.html plaćanja u skladu sa Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i na temelju njega donesenim propisima . </p><p> Protiv rješenja Fonda može se izjaviti žalba ministarstvu nadležnom za poslove
9.13
#124721390,doc#244652,1990_05_20_401.html mr Zvonimir Novak , v . r </B> </P> <head> SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju Amandmana XXI točke 1 . alineje 1 . na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske , na
9.13
#198450787,doc#296516,2010_12_147_3735.html 5 . </p><p> Osnovica za obračun prodajnih cijena računa se posebno za pojedinu vrstu UNP na temelju burzovnih kotacija prema » West Mediterranean FOB Ex-rafinery/storage « objavljenih u » Platt’s LPGaswire «
7.62
#141229881,doc#261358,1998_05_76_1024.html Tuđman , </B> v . r . </P> <head> <B> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 4 . stavka 1 . Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave
9.13
#127310251,doc#247845,1992_04_25_609.html Ivica Gaži , dipl . inž . , v . r . </b> </p><head><p/> OBJAVE </head><p> Na temelju člana 72 . Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske ( " Narodnenovine " ; br .
9.58
#170969895,doc#281289,2006_12_134_3043.html Stjepan Mesić </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3043 </b> </p><p> Na temelju članka 6 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine « , br .
9.58
#136003252,doc#257355,1996_10_89_1566.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#158254215,doc#273638,2003_04_71_836.html <p> – osiguravanje neometanog obavljanja poslovnih aktivnosti Porezne uprave vezanih uz programsku podršku , </p><p> – na temelju spoznaja o načinu funkcioniranja drugih informacijskih sustava predlaganje povezivanja s tim sustavima . </p><p> – praćenje
9.13
#181827179,doc#287917,2008_10_113_3295.html Novi računalni programi </p><head> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </head><p> <b> 3295 </b> </p><p> Na temelju članka 63 . Zakona o građevnim proizvodima ( » Narodne novine « , br .
9.58
#180931015,doc#287163,2007_08_87_2714.html Crikvenici vodi pod brojem : Ovr-270/03 . </p><p> ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK </p><p> 2 . Na temelju ovršne isprave solemniziranog ugovora o povratu duga , podnositeljica E . T . iz R
8.32
#132772707,doc#254013,1995_12_107_1769.html Članak 178 . </P> <P> Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega kao i upravni nadzor nad " Hrvatskim vodama " u obavljanju prenijetih im poslova
9.13
#53063775,doc#95545,vj20011117un10 iz Švicarske izručena hrvatskom pravosuđu . </p><p> Zorana Banić uhićena je početkom studenog u Švicarskoj na temelju međunarodne tjeralice . U petak je sletjela u pratnji djelatnika hrvatskog Interpola u Zagreb oko
9.13
#215939716,doc#305199,2013_02_16_265.html upravljanja imovinom AIF-a , ali ne i neto vrijednost imovine AIF-ova kojima UAIF upravlja na temelju delegiranja poslova upravljanja imovinom AIF-a . </p><p> ( 3 ) Agencija može osloboditi UAIF od obveze
#1748663,doc#4306,CW109200003170501hr <p><s> Ivica Račan nije lagao kad je izjavio da hrvatska vlada posjeduje dokumente o ratnim događajima u BiH od 1992 . do 1994 . godine , na temelju kojih se , među ostalima , mogu identificirati i zločinci najodgovorniji za pokolj u Ahmićima . </s>
9.0
#151255929,doc#269124,2002_11_136_2198.html goriva . </p><p> ( 6 ) Posebni porez iz stavka 5 . ovoga članka , na temelju nalaza nadzornog tijela iz stavka 4 . ovoga članka , obračunava i naplaćuje carinarnica . </p>
9.13
#43571079,doc#76765,vj20010127ck01 cijenama nekoliko puta većim od tržišnih . To se , tvrdi Buterin , radilo na temelju kredita koje je banka davala hotelima , a kad oni nisu vraćeni , banka je
9.13
#176850915,doc#284769,2007_12_133_3782.html Petar Klarić </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3782 </b> </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 5 . Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata ( »
9.13
#136230665,doc#257458,1996_11_94_1866.html . Franjo Tuđman , </B> v . r . </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#168875002,doc#280102,2005_07_86_1689.html obavljanje budućih unutarnjih revizija iz djelokruga rada Ravnateljstva ; identificira sustave i procese te na temelju procjene rizika utvrđuje i procjenjuje funkcioniranje unutarnjih kontrola Ravnateljstva ; procjenjuje točnost i pouzdanost financijskih
9.13
#128343409,doc#249255,1992_10_72_1924.html v . r . </b> </p><head> MINISTARSTVO FINANCIJA </head><head> Komisija za odobrenje izdavanja dugoročnih vrijednosnih papira </head><p> Na temelju članka 45d . Zakona o vrijednosnim papirima i članka 6 . Zakona o preuzimanju saveznih
9.13
#198349410,doc#296463,2010_12_145_3682.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3682 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#140429626,doc#260746,1998_03_39_491.html </P> <P> Članak 8 . </P> <P> ( 1 ) Članovi prvostupanjskog tijela vještačenja na temelju neposrednog pregleda osobe te medicinske i druge dokumentacije o činjenicama koje su bitne za vještačenje
9.13
#3696079,doc#7201,fo2004br108cl2528 vezano uz produkciju finalnoga proizvoda tvrtke i sirovina koje se koriste za proizvodnju . Na temelju njihova izvješća o odluci o napuštanju Željezare Sisak ističe se da je cijena valjanoga lima
9.13
#147626433,doc#266380,2000_10_99_1951.html Zlatko Tomčić , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head><p> 1951 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 66 . Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog
9.13
#191585598,doc#292874,2009_12_148_3599.html Hrvatske i ministar financija Ivan Šuker , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3599 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 58 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#174461672,doc#283309,2006_07_84_2002.html obavljenog očevida u objektu , donosi rješenje o udovoljavanju propisanim veterinarsko – zdravstvenim uvjetima na temelju kojega se objekt upisuje u Upisnik odobrenih objekata s pripadajućim veterinarskim kontrolnim brojem i šifrom
9.13
#134760585,doc#256355,1996_04_30_606.html </b> v . r . </p><head> <b> ZASTUPNIČKI DOM SABORA </b> <b> REPUBLIKE HRVATSKE </b> </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 75 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
9.13
#215189533,doc#304756,2012_08_88_2014.html nekorigirana vrijednost električne učinkovitosti referentne elektrane , </p><p> kT – korekcija električne učinkovitosti , određena na temelju odstupanja prosječnih klimatskih uvjeta lokacije od standardnih klimatskih uvjeta , </p><p> kG – korekcijski faktor izbjegnutih
#141241553,doc#261379,1998_06_77_1038.html donijela </P> <head> ODLUKU </head><head> O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA KOMPLEKSA RUNJICA </head> <P> I . </P> <P> Na temelju javnog raspisa za prikupljanje ponuda , objavljenog u Narodnim novinama , broj 29/98 , Vlada
7.97
#198901433,doc#296826,2010_02_22_545.html razvoja </p><p> Ulica grada Vukovara 78 , 10 000 Zagreb </p><p> OBRAZAC ISPUNITI VELIKIM TISKANIM SLOVIMA </tr></p><p><tr> Na temelju članka 7 . Pravilnika o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu maslinovog ulja pod punom moralnom
8.43
#160105859,doc#274644,2004_09_129_2311.html kotiraju na burzi , osim nekotirajućih vrijednosnih papira pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske na temelju čl . 13 . Zakona o privatizaciji , </p><p> 2 . imovinu koja je po zakonu
8.32
#211887187,doc#303222,2012_02_22_608.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 608 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
#127886753,doc#248839,1992_09_57_1549.html , v . r . </b> </p><head><p/> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 92 . st . 3 . i 4 . i članka 232 . Zakona
9.13
#215925216,doc#305198,2013_02_16_264.html da depozitar iz stavka 1 . ovoga članka postupa suprotno odredbama ovoga Zakona i na temelju njega donesenih propisa zbog čega bi se mogle izreći nadzorne mjere iz članka 356 .
#216639436,doc#305413,2013_01_3_44.html Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama sektoru brodogradnje </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 44 </p><p> Na temelju članka 32 . stavka 1 . točke 5 . Zakona o igrama na sreću (
#132570675,doc#253823,1995_01_1_1.html za otvaranje stečajnog postupka . ( 4 ) U ostalim slučajevima , registarski sud na temelju pravomoćne presude donosi po službenoj dužnosti rješenje o brisanju ništavog upisa . </p><p> Sudske pristojbe i
8.32
#63478203,doc#116353,vj20020916ku01 na bijenalim manifestacijama . Tijekom 2002 . godine hrvatska kultura bila je prisutna , na temelju potpisanih programa i protokola kulturne suradnje , u Albaniji , Austriji , Bugarskoj , Čileu
8.32
#156523708,doc#272502,2003_11_180_2659.html situacija podnositeljice još izvjesnija , iz razloga što je promjena zakonskog uređenja određenih prava na temelju prestanka dužnosti u lokalnoj samoupravi , nastala prije nego što je njezin mandat okončan . </p>
9.13
#186144235,doc#290462,2008_05_53_1849.html zahtjev , ali da je , povodom žalbe Republike Hrvatske kao protustranke , Vrhovni sud Republike Hrvatske rješenjem , broj : Gžzp-202/06 od 2 . siječnja 2007 . godine , preinačio rješenje Županijskog suda u Zagrebu , na način da je odbio zahtjev kao neosnovan . Oba rješenja podnositelj je priložio uz ustavnu tužbu . Podnositelj smatra da mu je povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno člankom 29 . stavkom 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 41/01 . – pročišćeni tekst ) , te predlaže Ustavnom sudu da donese odluku na temelju odredaba članka 63 . Ustavnog zakona , odnosno usvoji ustavnu tužbu i odredi primjerenu naknadu zbog povrede navedenog ustavnog prava . </p><p> 2 . ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK </p><p> Ustavni sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom na temelju navoda ustavne tužbe , uvida u spis Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj : Gzp-176/06 , i uvida u spis Općinskog suda Zagrebu poslovni broj : Pr-2478/07 ( ranije : Pr-25041/04 ) , utvrdio pravno relevantne činjenice za odlučivanje o povredi ustavnog prava podnositelja , zajamčenog člankom 29 . stavkom 1 . Ustava . </p><p> 2.1 . PARNIČNI POSTUPAK </p><p> Podnositelj je 23 .
6.92
#145544920,doc#264365,2000_12_127_2353.html rjeŠenje </p><p> Članak 85 . </p><p> ( 1 ) Ako se rješenje o utvrđivanju poreza donosi na temelju podataka iskazanih u poreznoj prijavi poreznog obveznika , a porezno tijelo nije prethodno provelo postupak
8.32
#138462776,doc#259446,1997_07_76_1372.html . </P> <head> <B> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 3 . i 4 . Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz
9.13
#5958682,doc#10592,gs20020301os9324 članak koji je objavljen . Novinari ostalih listova o tome su saznali i pisali na temelju kazivanja i prepričavanja drugih kolega . Žalbeno je vijeće također utvrdilo da je Ristić i
8.78
#148150054,doc#266739,2001_12_115_1915.html <p> 1915 </p><p> Na temelju članka 15 . Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje ( » Narodne novine « broj 106/99 i 63/00 ) i članka
9.13
#204540718,doc#299416,2011_11_136_2745.html Zakona o sigurnosti prometa na cestama i samo za taj prekršaj joj je , na temelju odredbe st . 6 . čl . 199 . ZoSPC izrečena sankcija i to ublažena
8.32
#130431188,doc#251654,1993_08_74_1523.html " Narodne novine " , br . 26/93 . ) . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . Stavka 2 . i 3 . Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne
9.13
#184780304,doc#289634,2008_03_32_1068.html moglo biti povrijeđeno u postupcima pred sudovima i drugim tijelima državne i javne vlasti . Radi se o ustavnoj odredbi kojom se ustanovljava načelo zakonitosti u djelovanju uprave , kao pravna vrednota objektivnog pravnog poretka Republike Hrvatske . Neovisno o tome , Ustavni sud napominje da je osporena odluka Hrvatske narodne banke u cijelosti utemeljena na mjerodavnom zakonu , pa u konkretnom slučaju ne postoji sumnja da bi članak 19 . stavak 1 . Ustava mogao biti povrijeđen na bilo koji način . 18 . Sukladno utvrđenjima navedenim u točkama 9 . do 17 . obrazloženja ove odluke , na temelju činjeničnog stanja utvrđenog u provedenom upravnom postupku , te na temelju postupovnog i materijalnog prava primijenjenog u konkretnom slučaju , tijekom ustavnosudskog postupka utvrđeno je da podnositeljici nisu povrijeđena ustavna prava na koja u ustavnoj tužbi upućuje . 19 . Osporenim rješenjem Upravnog suda Republike Hrvatske ( točka II . izreke ) , tužba S . R . E . , podnositelja ustavne tužbe , odbačena je kao nedopuštena . Obrazlažući to rješenje , Upravni sud Republike Hrvatske navodi da prema odredbama sadržanim u članku 12 . Zakona o upravnim sporovima upravni spor može pokrenuti samo osoba kojoj je tuženim
7.73
#70101902,doc#129499,vj20030417un06 najavio održavanje posebnih seminara za novinare . </p><p> Registar , inače , omogućuje državi da na temelju uvida u pravo stanje u korporativnom sektoru vodi fiskalnu i ekonomsku politiku i da priprema
9.13
#185116944,doc#289856,2008_04_38_1291.html » Narodne novine « , br . 92/2005 , 107/2007 i 27/2008 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27 . ožujka 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O IMENOVANJU RAVNATELJICE UPRAVE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE U MINISTARSTVU ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </head><p> Imenuje se JASENKA ĐENOVIĆ ravnateljicom Uprave za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje u Ministarstvu znanosti , obrazovanja i športa . Klasa : 080-02/08-01/213 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 27 . ožujka 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1291 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) i točke III . stavka 1 . Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome ( » Narodne novine « , br . 187/2003 , 20/2004 , 57/2005 i 14/2008 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27 . ožujka 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME </head><p> 1 . Razrješuje se JADRANKA KOSOR , dipl
6.92
#191940409,doc#293048,2009_12_153_3776.html sadnica namijenjenih za proizvodnju voća </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3776 </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 3 . , članka 32 . stavka 2 . i 3
9.13
#163480935,doc#276836,2004_06_72_1473.html 1 Obrazac K-3 , str . 2 </div></p><head><div> ministarstvo znanosti , obrazova­nja i Športa </head><p> 1473 </p><p> Na temelju članka 61 . Zakona o industrijskom dizajnu ( » Narodne novine « , broj 173/03
8.78
#128424219,doc#249412,1992_11_79_2062.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Hrvoje Šarinić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju
9.13
#188078734,doc#291484,2008_07_87_2792.html podatke , informacije i dokumentaciju dostave Uredu u skladu s odredbama ovoga Zakona ili na temelju njega donesenih propisa . Korištenje prikupljenih podataka Članak 77 . ( 1 ) Ured ,
9.13
#186300447,doc#290611,2008_05_58_1954.html nacionalnih granica predmetne zemlje . Ne smije se dopustiti da ista postane potpora izvozu . Ne može se odobriti potpora za prijevoz ili prijenos proizvoda poduzetnika za koje ne postoji alternativno sjedište , odnosno lokacija ( npr . proizvodi rudarstva i vađenja ostalih ruda , hidroelektrana i sl . ) . – isključivo u slučaju najudaljenijih regija , potpora također može obuhvatiti troškove prijevoza osnovnih sirovina , sirovina ili poluproizvoda od mjesta proizvodnje do mjesta konačne prerade u predmetnoj regiji ; – potpora mora biti unaprijed objektivno količinski određena , na temelju omjera » potpora po putniku « ili na temelju omjera » potpora po toni/kilometru « , pri čemu ti omjeri , uz ostale podatke , moraju biti uvršteni u godišnje izviješće izrađeno na temelju tih koeficijenata ; – ocjena dodatnih troškova mora se temeljiti na najekonomičnijem prijevoznom sredstvu i najkraćem putu između mjesta proizvodnje ili prerade i tržišta prodaje koji se koriste tim prijevoznim sredstvom ; u obzir treba uzeti i tzv . vanjske troškove ( eksternalije ) koji se odnose na zaštitu okoliša . 82 . U svim se slučajevima potreba za operativnom potporom i visina operativne potpore treba redovito preispitivati kako bi se osigurala njezina dugoročna primjenjivost
6.92
#112817033,doc#218648,vj20090312crn01 osječko-baranjske Edita Rotterbauer potvrdila je da je trideset šestogodišnji Đakovčanin osumnjičen za krivotvorenje dokumenta na temelju kojeg je ostvario veća prava iz radnog odnosa . </p><p> »Na temelju nepostojeće diplome Ekonomskog fakulteta
7.97
#130389688,doc#251613,1993_07_72_1494.html , v . r . </b> </p><head><p/> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 3a . Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja koji
9.13
#213044738,doc#303676,2012_04_40_1033.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1033 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#148432204,doc#267008,2001_01_2_64.html objekta* potvrđuje da je putnička/turistička agencija _ ________________ podmirila obvezu za pružene hotelske usluge na temelju _ _________ polupansiona za broj _ _____ gostiju prema gore navedenom popisu , koji su
9.13
#170261863,doc#280919,2006_11_123_2705.html sc . Jasna Omejec , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 2705 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . Zakona
9.13
#171547407,doc#281534,2006_12_144_3262.html za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje </p><p> Obveznici plaćanja doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje plaćaju taj doprinos u korist računa : <b> 1001005-1700036001 Doprinos za mirovinsko
9.13
#129980602,doc#250876,1993_05_43_781.html točke I . ove Odluke izdaje Javno vodoprivredno poduzeće " Hrvatska vodoprivreda " , na temelju podataka o prodajnoj cijeni na mjestu eksploatacije i izvadenih količina ; te kvaliteti pijeska ,
7.97
#146751624,doc#265587,2000_06_55_1220.html v . r . </P> <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 1220 </B> <P> Na temelju članka 10 . stavka 1 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#126052520,doc#246361,1991_07_35_983.html . r . </B> </P> <head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 91 . stavka 2 . Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ( " Narodne
9.13
#181645891,doc#287841,2008_09_109_3230.html se po potrebi iz topografskih i službenih kartografskih baza podataka za određeno mjerilo ili na temelju osnovnih službenih državnih karata . </p><p> Članak 28 . </p><p> Sadržaj službenih državnih karata određen je specifikacijom
9.13
#140460640,doc#260769,1998_01_4_50.html , </B> v . r . </P> <head> <B> DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE </B> </head> <P> Na temelju članka 105 . Zakona o vodama ( " Narodne novine " broj 107/95 ) ravnatelj
9.13
#135774337,doc#257065,1996_08_67_1293.html Božo Prka , </b> v . r . </p><head> <b> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </b> </head><p> Na temelju članka 38 . stavka 3 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( " Narodne novine "
9.58
#141034231,doc#261125,1998_05_66_793.html Mateša , </B> v . r . </P> <head> <B> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#197365142,doc#295879,2010_10_121_3156.html 24 . stavak 2 . Zakona , investicijski savjetnik je zaposlenik investicijskog društva koji na temelju odobrenja Agencije obavlja poslove sadržane u investicijskim uslugama iz članka 5 . stavka 1 .
9.13
#196347981,doc#295289,2009_08_97_2450.html vlastitu potrošnju kao i podaci o nezaračunanim isporukama za koje porezni obveznik podatke osigurava na temelju urednih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava u svome knjigovodstvu ili izvanknjigovodstvenoj evidenciji . </p><p> 3 . pod
8.78
#138156246,doc#258952,1997_01_6_90.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 4 . Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ( " Narodne novine
9.13
#206445562,doc#300395,2011_03_31_678.html <p> Subvencioniranje kredita se odobrava samo za kupnju novog stana u zgradi koja je izgrađena na temelju akta za građenje i ima akt za uporabu građevine , čija prodajna cijena s porezom
9.13
#128377544,doc#249351,1992_11_76_1997.html Mesić , v . r . </B> </P> <head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
9.13
#189985029,doc#292309,2009_10_124_3071.html 2 . Zakona . </p><p> Slijedom navedenog , Joško Dorić ne ispunjava zakonom propisane uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad brokera , pa je temeljem odredbe članka 27 .
9.13
#43623056,doc#76867,vj20010128go04 PDV uvodio nije bilo promjena u cijenama , koje su se i dalje formirale na temelju tržišne konkurencije . Razliku narasloga PDV-a podmirivalo je sâmo poduzeće , pa tako u "
8.42
#210135413,doc#302092,2012_01_11_297.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 297 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 76.b Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski sabor
#126809163,doc#247221,1991_12_67_1769.html </P> <P> Tko ne preda poljoprivredne proizvode ili drugu robu koju je dužan predati na temelju zakonito utvrđene obveze , u količini koja prelazi jeđnu trečinu utvrđene obveze , iako je
8.32
#178787478,doc#286009,2007_05_48_1655.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#209393516,doc#301755,2011_08_90_1929.html . sklapanje provedbenih sporazuma iz područja elektroničkih komunikacija na dvostranoj ili višestranoj razini , na temelju dobivene ovlasti , </p><p> 26 . suradnja s nadležnim nacionalnim regulatornim tijelima država članica Europske unije
#199923422,doc#297320,2010_04_39_1004.html usluga za najmanje dva korisnika zračne luke , pod uvjetom da su oni izabrani na temelju relevantnih , objektivnih , transparentnih i nediskriminirajućih kriterija . </p><p> Članak 8 . </p><p> CENTRALIZIRANE INFRASTRUKTURE </p><p> 1
8.32
#185619254,doc#290062,2008_04_43_1440.html usluga , na zahtjev društva Zagrebačka burza d.d . Zagreb , Ivana Lučića 2a , u predmetu odobrenja Cjenika burzovnih usluga , na sjednici održanoj 27 . ožujka 2008 . godine donijela je </p><head> RJEŠENJE </head><p> 1 . Društvu Zagrebačka burza d.d . Zagreb , Ivana Lučića 2a , odobrava se Cjenik burzovnih usluga . 2 . Izrjeka ovog rješenja objavit će se u » Narodnim novinama« . Klasa : UP/I-451-04/07-04/14 Urbroj : 326-111/08-6 Zagreb , 27 . ožujka 2008 . </p><p> Član Uprave <b> Ivica Letinić </b> , v . r . </p><head><p/> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1440 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 1 . i član­ka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « broj 140/05 ) , članka 96 . stavak 4 . Za­kona o tržištu vrijednosnih papira ( » Narodne novine « broj 84/02 i 138/06 ) , te članka 215 . Zakona o općem upravom postupku ( » Narodne novine « broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Repub­like Hrvatske , broj Us-248/94 ) , Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga , na temelju zahtjeva društva
6.92
#189169657,doc#291982,2009_09_108_2780.html o imenovanju ravnatelja Državnog zavoda za zaštitu od zračenja </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2780 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#146608460,doc#265405,2000_04_45_1028.html , </B> v . r . <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 1028 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#180316741,doc#286855,2007_07_76_2399.html <p> Hrvatskoga sabora </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> Vladimir Šeks , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> HRVATSKI SABOR </head><p> 2399 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#129204127,doc#250131,1993_12_114_2203.html raspolažu podacima o poreznim osnovicama po tarifnim brojevima i istim poreznim stopama i podacima na temelju kojih se taj porez privremeno i konačno obračunava . </P> <P> ( 3 ) Porezni
9.13
#190137281,doc#292361,2009_10_126_3098.html za regulatorni nadzor nad zračnim prijevoznicima certificiranim u ovoj državi . </p><p> ( 97 ) Na temelju informacija dostavljenih Belgiji , koje pokazuju da su manjkavosti koje su dovele do nacionalne zabrane
9.13
#162748832,doc#276208,2004_03_37_936.html se vrši analiza novog regulatornog okvira i pripremaju podzakonski propisi , koji se donose na temelju Zakona o telekomunikacijama , a koristit će ih Ministarstvo nadležno za telekomunikacije . </p><p> Poštanske usluge </p>
9.13
#173019641,doc#282501,2006_05_53_1287.html <b> Josip Čule </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </head><p> <b> 1287 </b> </p><p> Na temelju članka 98 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 51/01 . )
9.13
#207041626,doc#300741,2011_04_43_1027.html ) </tr></p><p><tr> Mlijeko </p><p> Određivanje titracijske kiselosti </p><p> – Soxhlet-Henkel metoda </p><p> RU 4.2-1-FA-2 </p><p> ( metoda Referentnog laboratorija na temelju Sabadoš , D.:1996 ) </tr></p><p><tr> Mlijeko </p><p> Određivanje kiselosti alkoholnom probom </p><p> – kvalitativna metoda </p><p> RU 4.2-1-FA-8 </p><p> (
#161711801,doc#275588,2004_12_181_3142.html brodu iz stavka 1 . ovoga članka odobrenje za uplovljavanje u hrvatsku luku ako na temelju stručne ocjene tijela državne uprave nadležnog za nuklearnu sigurnost ustanovi da od tog broda ne
9.13
#154430777,doc#271350,2003_07_116_1617.html Fičor , </b> v . r . </div></p><head><div> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1617 </p><p> Na temelju odredbi članka 12 . točka 5 . i članka 96 . stavak 4 . Zakona
9.13
#188549667,doc#291675,2008_08_94_2975.html intenziteta potpore nego to dozvoljavaju pravila sadržana u državnim potporama na koje se može primijeniti skupno izuzeće ( istraživanje i razvoj , mali i srednji poduzetnici , zapošljavanje , regionalne državne potpore , zaštita okoliša i usluge od općeg gospodarskog interesa ) . Ukoliko Agencija na temelju dostavljenih podataka utvrdi da se potpore male vrijednosti dodjeljuju suprotno Odluci o državnim potporama male vrijednosti koja se primjenjuje na potpore male vrijednosti , odnosno suprotno navodima ovog rješenja , bit će naložen njihov povrat . Slijedom iznijetog , primjenjujući odredbu iz članka 13 . stavka 4 . ZDP-a , Agencija je na temelju odluke Vijeća , odlučila kao u točki I . izreke ovoga rješenja . Temeljem članka 18 . ZDP-a , rješenja Agencije iz članka 13 . ZDP-a , objavljuju se u » Narodnim novinama « , stoga je odlučeno kao u točki II . izreke ovog rješenja . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Repub­like Hrvatske u roku od trideset ( 30 ) dana od dana dostave ovog rješenja . Klasa : UP/I 430-02/2008-65/08 Urbroj : 580-03-08-43-4 Zagreb , 10 . srpnja 2008 . </p><p> Predsjednica Vijeća
6.92
#174990025,doc#283775,2007_01_10_439.html O PROVEDBI VJEŽBENIČKOG PROGRAMA <i> <b> Operativni plan provedbe Vježbeničkog programa </b> </i> Članak 39 . </p><p> Na temelju usvojenog Vježbeničkog programa , jedinica za službeničke odnose izradit će Operativni plan provedbe tog programa
8.78
#209879706,doc#301904,2012_01_1_3.html . </p><p> 291.134 Prijetnje na temelju osobnog interesa , prijetnje na temelju samoprovjere ili prijetnje na temelju zbliženosti mogu nastati ako je , prije razdoblja obuhvaćenog izvješćem s izražavanjem uvjerenja , član
#159264322,doc#274424,2004_08_111_2130.html i donošenje odluka u ovisnom društvu , i to na način da vladajuće društvo na temelju svog pravnog položaja u ovisnom društvu , ima mogućnost utjecati da organi uprave ovisnog društva
9.13
#153804642,doc#271096,2003_06_103_1364.html . POVJERAVANJE POSLOVA OBRADE OSOBNIH PODATAKA </p><p> Članak 10 . </p><p> Voditelj zbirke osobnih podataka može na temelju ugovora pojedine poslove u svezi s obradom osobnih podataka u okvirima svojeg djelokruga povjeriti drugoj
8.32
#198300802,doc#296425,2010_12_144_3625.html i 119/08 . ) i Odluci o osnivanju stalnih službi u općinskim sudovima donesene na temelju članka 8 . Zakona o područjima i sjedištima sudova ( » Narodne novine « ,
8.32
#208987513,doc#301612,2011_07_84_1799.html za obavljanje javne usluge iz stavka 1 . ovoga članka utvrđuju se propisom donesenim na temelju ovoga Zakona i u skladu s odgovarajućim EU propisom.« . </p><p> Članak 17 . </p><p> U članku
#131021245,doc#252282,1994_03_19_337.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . Zakona o osiguranju ( " Narodne novine " , broj 9/94 )
9.13
#175349649,doc#283984,2007_10_107_3130.html . </p><p> Nadzorni odbor SE mora ispitati namjeravani prijenos sjedišta u drugu državu članicu Unije na temelju izvješća uprave iz članka 8 . stavka 3 . Uredbe i o tome sastaviti pisano
9.13
#63042211,doc#115572,vj20020905un17 , 4 . rujna </b> - Ministarstvo pravosuđa , uprave i lokalne samouprave je na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi , u povodu inicijative grupe članova
9.13
#132391154,doc#253676,1994_12_92_1571.html Jadranko Crnić , v r </B> </P> <P> </P> <head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRORAČUNU . PROGLAŠAVAM
8.32
#198329137,doc#296449,2010_12_144_3665.html što joj se desilo kod izvršenja kaznenih djela protiv spolne slobode . Podnositelj je na temelju članka 155 . stavka 5 . ZKP-a imao pravo uvida u zapisnik s tim iskazom
9.13
#199710177,doc#297232,2010_03_36_925.html ( modul ) prema Pravilniku TOS stručno i tehnički osposobljen . </p><p> ( 14 ) Na temelju potvrde o osposobljenosti TOS-a i pripadajuće dokumentacije u skladu s Pravilnikom , koje HAA dostavlja
9.13
#188553931,doc#291677,2008_08_94_2977.html 2 . Zakona o izvlaštenju ( » Narodne novine « , broj 9/94 . , 35/94 . , 112/00 . – odluka Ustavnog suda i 114/01 . ) . Odredbom članka 21a . stavka 1 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju ( » Narodne novine « , broj 114/01 . ) , sudska zaštita u postupku izvlaštenja osigurava se sukladno člancima 42a . do 42h . tog Zakona . Prema članku 42a . navedenog Zakona protiv drugostupanjskog rješenja o izvlaštenju može se podnijeti tužba nadležnom županijskom sudu . Upravni sud utvrđuje da je osporena odluka donesena na temelju članka 28 . stavka 2 . Zakona o izvlaštenju , u kojem postupku je sudska zaštita osigurana pred županijskim sudom te se protiv te Odluke ne može podnositi zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenog prava i slobode čovjeka i građanina . Odredbom članka 66 . Zakona o upravnim sporovima propisano je da o zahtjevu za zaštitu ustavom zajamčenog prava i slobode čovjeka i građanina , ako je takva sloboda ili pravo povrijeđeno konačnim pojedinačnima aktom , a nije osigurana druga sudska zaštita , odlučuje sud nadležan za upravne sporove odgovarajućom primjenom tog Zakona . 6 . Odredbom članka 19 . stavka
6.92
#196611086,doc#295518,2010_09_106_2847.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2847 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#89964258,doc#164792,vj20040927pis02 hrvatskom patentu temelje i svi brijaći aparati kompanije Warner Lambert (Wilkinson) . </p><p> Patentna prava na temelju korištenja toga patenta još nisu ostvarena jer Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske još
7.97
#137584498,doc#258306,1997_02_21_296.html Ivan Mrkonjić , </B> v . r . </P> <head> IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 31 . stavka 1 . toč . 2 . Zakona o izborima zastupnika u
9.13
#196407475,doc#295311,2009_08_97_2470.html za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2470 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#133252024,doc#254520,1995_05_33_674.html dijelu , s iznimkom navedene odredbe , Sud ocjenjuje da izvršenjem pojedinačnih akata donijetih na temelju takve Odluke za predlagatelja ne bi nastupile posljedice koje se mogu ocijeniti teško otklonjivima . </p>
8.32
#3271057,doc#6644,fo2003br43cl981 izglasao . Međutim , nikako nismo mogli utjecati na okvire zadane 2001 . godine na temelju uvjeta SAL zajma u iznosu od 202 milijuna dolara u svrhu strukturalne reforme . U
9.13
#124570669,doc#244548,1990_04_17_319.html je utvrđeno vrijeme , provedeno u osiguranju u mirovinskom fondu samostalnih zanatlija SR Hrvatske na temelju plaćenog doprinosa , obračunat će se taj doprinos u ime doprinosa koji su ti osiguranici
9.13
#160591842,doc#274884,2004_10_143_2528.html i tako provedeni dokaz daje dovoljno uporišta sudu za ocjenu tog spornog pitanja . </p><p> Na temelju utvrđenja nižestupanjskih sudova Vrhovni sud je ocijenio da je Program obuhvatio sve okolnosti predviđene odred­bom
9.13
#130568245,doc#251746,1993_01_8_87.html pregled radnika . Prvostupna zdravstvena komisija može , izuzetno , odlučivati o sposobnosti radnika na temelju medicinske i druge dokumentacije kad se radnik nalazi na dužem liječenju u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi
8.32
#171635427,doc#281545,2006_02_16_406.html . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p/> Obrazloženje <p> 1 . Na temelju odredbe članka 63 . stavka 1 . Ustavnog zakona , podnositeljica je 11 . studenoga
9.13
#132188736,doc#253443,1994_11_81_1368.html . Nedjeljko Mihanović , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 26 stavka 1 . Zakona o državnom
9.13
#154089440,doc#271158,2003_07_108_1435.html podnosi protutužbu radi razvrgnuća zajednice nekretnina . </p><p> OČITOVANJE OPĆINSKOG SUDA U ZAGREBU </p><p> 3 . Na temelju članka 69 . stavka 1 . alineje 2 . Ustavnog zakona , Ustavni sud je
9.13
#213467552,doc#303962,2012_05_50_1223.html oznake zemljopisnog podrijetla registrirane u skladu s odredbama ovoga Zakona i provedbenih propisa donesenih na temelju njega , koje se odnose na oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla , prijava za
#139559756,doc#260083,1998_10_139_1710.html . Franjo Tuđman , </B> v . r . </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#142675697,doc#262419,1999_12_145_2237.html OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI </head> <P> <head> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </head> <P> <P> Na temelju članka 14 . stavka 1 . i 2 . , članka 20 . točke 7
8.78
#137649770,doc#258379,1997_03_27_376.html Božo Prka , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO FINANCIJA </B> </head> <P> Na temelju članka 37 . Zakona o platnom prometu u zemlji ( " Narodne novine " ,
9.13
#181411770,doc#287622,2008_01_10_294.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 294 </b> </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 7 . Zakona o lokalnoj i pod­ručnoj (
9.13
#212956415,doc#303614,2012_04_39_1015.html svojte iz prirode na području Republike Hrvatske </title> <p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 1015 </p><p> Na temelju članka 92 . Zakona o zaštiti prirode ( » Narodne novine « , broj :
#181453640,doc#287694,2008_09_101_3082.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3082 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine
9.13
#167672904,doc#279280,2005_04_49_949.html položenom ribočuvarskom ispitu bez obveze polaganja ribočuvarskog ispita dat će se osobi koja je na temelju ranijih propisa položila ribočuvarski ispit . </p><p> ( 8 ) Savez vodi Upisnik o izdanim uvjerenjima
9.13
#129809049,doc#250705,1993_04_34_609.html nakon što ustanovi njegovu istovjetnost , strancu bez odgode priopćiti zbog čega se i na temelju kojih dokaza traži njegovo izručenje i pozvati ga da navede što ima u svoju obranu
9.13
#214164057,doc#304327,2012_06_68_1603.html tužba podnositeljice utvrđena osnovanom to o prijedlogu podnositeljice za odgodu ovrhe osporene presude podnesenom na temelju članka 67 . stavka 2 . Ustavnog zakona nije rješavano . </p><p> 21 . Objava odluke
#131542522,doc#252725,1994_05_39_722.html , v . r . </b> </p><head> HRVATSKI ODBOR ZA RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE STANDARDE </head> <P> Na temelju članka 15 stavka ( 4 ) Zakona o računovodstvu ( " Narodne novine " ,
9.13
#37041808,doc#64001,vj20000722vp10 izjavila je da ozbiljno razmišlja o sudskoj tužbi protiv organizatora toga projekta , a na temelju zakona o zaštiti povijesnoga i kulturnoga naslijeđa . </p><p> " Zapravo smo malo znali o tome
9.13
#165252251,doc#278099,2005_11_138_2598.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2598 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine
9.13
#188733096,doc#291739,2009_01_1_16.html njezinom stupnju kreditne kvalitete . </p><p> Članak 16 . </p><p> Kreditna institucija određuje stupanj kreditne kvalitete na temelju kreditnih rejtinga dodijeljenih od VIPKR i/ili kreditnih procjena dodijeljenih od AKI , koje primjenjuje na
9.13
#39489634,doc#68688,vj20001003gl03 Državnog zavoda za reviziju . </p><p> Nadalje , izdaci za dizajn lista " izvršeni su na temelju mjesečno zaprimljenih računa od izvoditelja usluga bez zaključenog ugovora " , za izbor prevoditelja nije
9.13
#173275587,doc#282656,2006_05_59_1445.html kao pod točkama I . i II . izreke ove odluke . 6 . Na temelju odredbe članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u točkama
9.13
#141334843,doc#261489,1998_06_84_1158.html ovaj Sud je utvrdio da su sudovi koji su odlučivali u ovom sporu postupali na temelju i u skladu sa svojim ovlaštenjima temeljem Zakona o parničnom postupku ( " Narodne novine
9.13
#164565927,doc#277799,2005_10_125_2329.html as appropriate . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO MORA , TURIZMA , PROMETA I RAZVITKA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2329 </b> </p><p> Na temelju članka 157 . točka 8 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
8.38
#182424205,doc#288226,2008_10_125_3567.html prof . </b> , v . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3567 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske , članka 10 . stavka
9.13
#195292559,doc#294694,2009_07_76_1834.html pristup povjerljivim podacima , u svrhu prikupljanja obavijesti o okolnostima koje je banka saznala na temelju pružanja usluga i obavljanja poslova s pojedinačnim klijentom . </p><p> IV . OSIGURANJE PRISILNOG ODUZIMANJA SREDSTAVA
8.78
#212662226,doc#303398,2012_03_32_783.html UPRAVA – ukupno </p><p> 4196 </tr></p><p><tr> MINISTARSTVO FINANCIJA – UKUPNO </p><p> 9889 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 783 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#139028108,doc#259749,1998_07_102_1412.html objavljuju se u " Narodnim novinama " . </P> <P> IV . </P> <P> Na temelju ove Odluke , nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u svezi evidencije pomorskog dobra .
9.13
#125869616,doc#246116,1991_06_26_736.html i 35/9 ) . Na teritoriju Republike Hrvatske ne primjenjuju se odredbe propisa donesenih na temelju Zakona o prekršajima kojima se povređuju savezni propisi , koji su u suprotnosti s Ustavom
8.32
#153415054,doc#270773,2002_07_87_1459.html . sc . Božidar Pankretić , v . r . </b> </div></p><head><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </head><p> 1459 </p><p> Na temelju članka 188 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
9.13
#198087645,doc#296339,2010_01_14_345.html , reakcije su intenzivnije u odnosu na svinje koje su inficirane bovinim tipom . </p><p> Na temelju dobivene reakcije , rezultati tuberkulinizacije svinja mogu biti : </p><p> Negativna reakcija : Mjesto tuberkulinizacije nije
7.97
#141232468,doc#261362,1998_05_76_1027.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 9 . Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ( "
9.13
#205153184,doc#299734,2011_12_149_3038.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3038 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#167904889,doc#279386,2005_04_54_1050.html je navedeno u točki 5 . ovog Dodat­ka , ili pregledom i ispitivanjem proizvoda na temelju statističkih podataka , kako je navedeno u točki 6 . ovoga Dodatka , ovisno o
9.13
#170050385,doc#280761,2006_10_115_2565.html Kalmeta , </b> v . r . </p><head> SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE </head><p> <b> 2565 </b> </p><p> Na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( » Narodne novine « 155/02 ) članka 35
8.78
#175152805,doc#283855,2007_10_103_3028.html sud je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe , očitovanja Općinskog suda u Zagrebu od 3 . srpnja 2007 .
9.13
#201148113,doc#297907,2010_05_67_2073.html 2010 . </p><p> Član Uprave Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA </p><p> 2073 </p><p> Na temelju članka 12 . i 15 . Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (
9.13
#181024135,doc#287198,2007_01_9_390.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 390 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 131 . stavak 2 . Zakona o općem upravnom postupku ( » Narodne
9.13
#139385207,doc#259858,1998_09_114_1525.html Tuđman , </B> v . r . </P> <head> <B> HRVATSKA NARODNA BANKA </B> </head> <P> Na temelju članka 22 . i članka 67 . stavka 1 . točke 10 . Zakona o
9.13
#180487517,doc#286925,2007_07_79_2473.html 6 mjeseci nakon prestanka zaposlenja ako : 1 . mu je prestao radni odnos na temelju ugovora o radu , sklopljen na vrijeme kraće od jedne godine , i ako se
9.13
#128521184,doc#249528,1992_12_84_2182.html na temelju inozemne vozsčke dozvole na odgovarajući se način primjenjuju i na upravljanje vozilima na temelju važeće medunarodne vozačke dozvole . </p><p> Medunarodna vozačka dozvola priznat će se samo ako su je
8.32
#138176986,doc#259030,1997_06_62_973.html mr . Zlatko Mateša , v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( ŻNarodne novineŽ ,
9.13
#211705323,doc#303135,2012_02_19_538.html ugljena ili drugih krutih goriva ; kao što su subjekti koji obavljaju navedene djelatnosti na temelju odobrenja ili koncesije sukladno Zakonu o rudarstvu ( » Narodne novine « broj 75/09 i
#156819128,doc#272727,2003_12_194_3063.html dio Uredbe i ne objavljuju se u » Narodnim novinama« . </p><p> Članak 4 . </p><p> Na temelju ove Uredbe , nadležna tijela izvršit će potrebne radnje u vezi s evidencijom pomorskog dobra
9.13
#158359360,doc#273739,2003_05_77_937.html </b> . , v . r . </div></p><head><p/><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO </head><p> 937 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ( » Narodne novine « br . 11/94
9.13
#178728544,doc#285934,2007_05_46_1555.html za znanost taj centar dobiva . Odluka se donosi na pet godina , a na temelju svakog novog vrednovanja u postupku predviđenom stavkom 2 . ovog članka , može se produžiti
9.13
#174952999,doc#283735,2007_01_1_6.html Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head><p> <b> 6 </b> </p><p> Na temelju članka 123 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj
9.13
#192149957,doc#293134,2009_12_156_3871.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3871 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o
8.32
#149023246,doc#267468,2001_05_47_777.html zahtijeva da se provedu samo ako su indicirana na temelju povijesti bolesti kandidata ili na temelju kliničkih nalaza , a ne zahtijeva se rutinski pregled . Za svaki obavljen pregled ili
9.13
#208338478,doc#301293,2011_01_7_161.html koja se trebaju namiriti prodajom nekretnine . </p><p> ( . .. ) </p><p> Naime , isprava na temelju koje je doneseno rješenje o ovrsi je ovršna isprava , a ista nije ukinuta ,
#209002952,doc#301613,2011_07_84_1800.html odnosno staratelju maloljetnika . </p><p> Članak 91 . </p><p> Uprava Zavoda otpustit će maloljetnika iz Zavoda na temelju pravomoćne odluke nadležnog suda o obustavi izvršavanja odgojne mjere ili izmjeni iste drugom odgojnom mjerom
#134942135,doc#256550,1996_05_40_807.html , na označenom glasačkom mjestu glasovali su slijedeći birači : </P> <TABLE BORDER=1 > <TR> <TD COLSPAN=2> Na temelju članka 35 . stavka 3 . Zakona <FONT SIZE=-1> ( Birači glasovali z pomoć druge osobe
9.13
#140211979,doc#260556,1998_02_26_307.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 36 . stavka 5 . Zakona o stočarstvu ( " Narodne novine " broj
9.13
#164863708,doc#277933,2005_11_132_2440.html Stjepan Mesić </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2440 </b> </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 4 . Zakona o oružju ( » Narodne novine « ,
9.13
#195430353,doc#294742,2009_07_79_1878.html a njime se utvrđuje ispunjavanje uvjeta skladištara za izdavanje skladišnica . </p><p> ( 4 ) Na temelju rješenja iz stavka 3 . ovoga članka Ministarstvo obavlja upis u Upisnik ovlaštenih skladištara (
9.13
#181107271,doc#287292,2007_09_91_2778.html tijela , – nepostupanja sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke i pravilnika donesenih na temelju toga Zakona . </p><p> Članak 13 . </p><p> Pravne osobe koje imaju ovlaštenje ministra izdano na temelju
9.13
#166403525,doc#278576,2005_02_17_303.html popunjava tablica 1 . , podaci popunjavaju u zaglavlju svake popunjene tablice 1 . na temelju Adresara IND-21/PRODCOM za 2004 . Zadnja stranica glavnog obrasca IND-21/PRODCOM sadrži samo kratke tehničke upute
9.13
#146359474,doc#265145,2000_03_35_769.html , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <B> 769 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#178839366,doc#286032,2007_01_5_273.html izdana istoj osobi , pri čemu je jedan postupak završen stavljanjem u drugi postupak na temelju knjigovodstvenih zapisa , dopunska deklaracija se neće zahtijevati.« . </p><p> Članak 35 . </p><p> U članku 196
8.32
#197998693,doc#296311,2010_12_139_3548.html Hrvatske ministar financija Ivan Šuker , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 3548 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 4 . Zakona o eksplozivnim tvarima ( » Narodne novine «
8.32
#169322130,doc#280300,2005_08_95_1884.html 12 . stavka 9 . Zakona žele iskoristiti u godišnjem obračunu poreza na dohodak na temelju podnesene godišnje porezne prijave , obvezni su uz prijavu priložiti potvrde osiguravatelja , Hrvatskog zavoda
9.13
#178551365,doc#285800,2007_04_43_1450.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1450 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#154695800,doc#271470,2003_07_121_1714.html . <b> Stjepan Mesić , </b> v . r . </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1714 </p><p> Na temelju članka 4 . stavka 4 . , članka 11 . stavka 2 . i članka
9.13
#173290970,doc#282668,2006_05_59_1431.html iur . </b> , v . r . </p><head> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </head><p> <b> 1431 </b> </p><p> Na temelju članka 129 . stavka 2 . podstavka 19 . Zakona o policiji ( » Narodne
9.13
#178288583,doc#285632,2007_04_39_1340.html rješenja i predlaže da se tužba odbije kao neosnovana . Tužba nije osnovana . Na temelju odredbe članka 7 . stavka 1 . točke 1 . i stavka 2 . Zakona
9.13
#128321975,doc#249210,1992_10_70_1878.html <p> <b> Hrvoje Šarinić , v . r . </b> </p><head><p/> MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> Na temelju članka 107 . Zakona o socijalnoj zaštiti ( " Narodne novine " , br .
9.13
#207111389,doc#300760,2011_04_45_1056.html upisanoj na prednjoj strani Svjedodžbe . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 1056 </p><p> Na temelju članka 38 . stavka 5 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#215908452,doc#305198,2013_02_16_264.html imovina fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima upravlja , izravno ili na temelju delegiranja , isto društvo za upravljanje ili neko drugo društvo s kojim je to društvo
#181993544,doc#287958,2008_10_115_3336.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3336 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#134502309,doc#255990,1996_03_17_292.html . Franjo Tuđman , </b> v . r . </div></p><head><div> <b> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </b> </div></head><p> Na temelju članka 3 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#101278252,doc#191290,vj20070419tem01 , od upravljanja do opreme i kadrova . Njih će , kaže Ljubičić , »na temelju pokazatelja kvalitete i kvantitete ocjenjivati iznutra i valorizirati izvana« . Kao primjer ističe kako danas
9.13
#77755627,doc#144227,vl990304un08 vijeće određeno za slučaj Šakić , na čelu sa sucem Draženom Tripalom , a na temelju mišljenja liječnika . </p><p> U utorak uvečer oko 21.45 sati Dinku Šakiću naglo je pozlilo dok
8.78
#160462931,doc#274817,2004_10_140_2460.html Hrvatskoga sabora <b> Vladimir Šeks , </b> v . r . </div></p><head><div> Hrvatski sabor </head><p> 2460 </p><p> Na temelju članka 3 . Zakona o istražnim povjerenstvima ( » Narodne novine « , br .
9.58
#156280528,doc#272336,2003_10_173_2495.html poziv iz stavka 3 . ovoga članka u propisanom roku , Zavod donosi odluku na temelju raspoloživih činjenica iz prethodno dostavljene dokumentacije . </p><p> ( 5 ) Ne može se zahtijevati da
9.13
#204929451,doc#299660,2011_12_145_2941.html Dražen Bošnjaković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2941 </p><p> Na temelju članka 24 . stavka 4 . Zakona o proizvodnji , distribuciji i opskrbi toplinskom energijom
9.13
#129869415,doc#250768,1993_04_36_672.html osim troškova za usluge kao što su osiguranje i održavanje ) priznaje se na sustavnom temelju koji je tipičan za vremenski uzorak korisnikovih koristi , čak i onda kada plaćanja nisu
9.13
#163295848,doc#276632,2004_05_57_1285.html <p> – Republika Hrvatska , </p><p> – naziv ministarstva koje izdaje uvjerenje , </p><p> – pravna osnova na temelju koje se izdaje uvjerenje , </p><p> – naziv obrasca uvjerenja , </p><p> – ime i prezime ovlaštenika
9.13
#207934814,doc#301146,2011_06_62_1396.html opomenu u prethodnih 12 mjeseci i/ili koji su u prethodnih 12 mjeseci prekršajno kažnjeni na temelju pravomoćne sudske odluke zbog kršenja odredbi Zakona o elektroničkim medijima ; </p><p> – poduzetnicima u teškoćama
#167394771,doc#279134,2005_03_41_799.html ISPITIVANJE KAKVOĆE MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA </head><p> Ministarstvo poljoprivrede , šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju članka 38 . , stavka 3 . Zakona o stočarstvu ( » Narodne novine «
9.13
#143928142,doc#263193,1999_05_53_983.html , u pravilu , po redu prijava odnosno po redu kojim su zaprimljena pismena na temelju kojih se obavlja upis . </P> <P> 5.4 . Ako pismeno , na temelju kojeg
9.13
#130006980,doc#250970,1993_05_46_871.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog
9.13
#157204399,doc#272913,2003_12_202_3222.html </b> , v . r . </div></p><head><div> ministarstvo pravosuđa , uprave i lokalne samouprave </head><p> 3222 </p><p> Na temelju članka 53 . Zakona o državnim maticama ( » Na­rodne novine « , broj 96/93
9.13
#141046318,doc#261141,1998_05_68_823.html Tuđman , </B> v . r . </P> <head> <B> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#177755363,doc#285291,2007_03_29_1023.html obrasca na kojem se podnosi zahtjev za ostvarivanje prava radnika u slučaju stečaja poslodavca na temelju Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca te propisana dokumentacija koju je potrebno
9.13
#145820350,doc#264540,2000_02_15_224.html . , </B> v . r . <P> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 91 . Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog
9.13
#195141424,doc#294629,2009_06_75_1794.html 75 30.06.2009 Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1794 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
9.13
#190707764,doc#292607,2009_11_138_3362.html odnosi na podatke o događajima koji ugrožavaju sigurnost , Agencija za istraživanje ažurirat će na temelju izvještaja iz članka 5 . stavaka 2 . do 4 . ovoga Pravilnika koje zaprimi
9.13
#190240714,doc#292409,2009_10_129_3172.html provedbu programa teritorijalne suradnje Europske unije za Republiku Hrvatsku </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3172 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#50685067,doc#90608,vj20010905td01 . Postojalo je i pravo na dodatak , za one koji nisu ostvarili mirovinu na temelju uplaćenih doprinosa i njegov je iznos bio ograničen na 3100 dolara po osobi . </p><p> Sličan
8.98
#138269516,doc#259234,1997_06_66_1130.html FONDOVI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA , SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA I INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 1 . Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog
9.13
#127938996,doc#248922,1992_10_60_1603.html Mesić , v . r . </B> </P> <head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 27 . Odluke o privremenom poslovničkom redu
9.13
#178641030,doc#285881,2007_05_45_1528.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#76507106,doc#141779,vj20031121td01 izračune . Ali nismo rekli da ćemo to napraviti već prve godine . </p><p> - Na temelju čega SDP tvrdi da može Hrvatsku uvesti u EU , a konkurenti ne ? </p><p> -
9.13
#199739420,doc#297250,2010_03_36_916.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 916 </p><p> Na temelju odredbe članka 106 . Ustava Republike Hrvatske i članka 7 . stavka 1 . Odluke
9.13
#198056878,doc#296333,2010_12_139_3531.html dužnosti u okviru ovog Zakona , Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci i propisa donesenih na temelju tih zakona , osim ako se dokaže da su određenu radnju učinili ili propustili učiniti
9.13
#134121791,doc#255564,1995_12_98_1629.html akademik Vlatko Pavletić </b> , v . r . </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 91 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
9.13
#124826943,doc#244677,1990_05_21_417.html se i imenuju odnosno razrješavaju većinom glasova prisutnih zastupnika , čiji se broj utvrđuje na temelju preuzetih glasačkih listića . </P> <P> Ako je na listi kandidata bio predložen veći broj
9.13
#175843555,doc#284311,2007_11_116_3405.html ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> <b> 3405 </b> </p><p> Ministar zdravstva i socijelane skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 107 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narod­ne novine «
8.32
#212109426,doc#303287,2012_03_27_667.html s ciljem poboljšanja poslovanja Ministarstva ; procjenjuje sustave , procese te sustav unutarnjih kontrola na temelju upravljanja rizicima ; provodi unutarnje revizije u skladu s najboljom strukovnom praksom i standardima unutarnje
#193603552,doc#293829,2009_04_43_1010.html <title> 43 08.04.2009 Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1010 </p><p> Na temelju članka 29 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « , br . 68/2001
9.13
#192172172,doc#293150,2009_12_156_3886.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3886 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
8.32
#196124966,doc#295078,2009_07_89_2263.html čime nedostaje uzročno – posljedična veza kao jedna od osnovnih pretpostavki odgovornosti za štetu na temelju članka 154 . stavka 1 . Zakona o obveznim odnosima . </p><p> 10 . Sukladno navedenom
9.13
#129822464,doc#250725,1993_04_35_637.html , v . r . </b> </p><head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 196 . stavka I . pod f ) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju
9.13
#51631705,doc#92588,vj20011004un06 Marija Mirat , glasanjem i nepoštivanjem odluke Velikog vijeća - koje se suprotstavilo izručenju na temelju zapovjedne odgovornosti - prekršio Statut i ispunio uvjete za isključenje . Za njegovo isključenje bila
8.78
#63402142,doc#116231,vj20020914un08 izrađuje prijedlog uredbe o raspodjeli . Kako doznajemo , novac će se rasporediti udrugama na temelju ponuđenih programa . </p><p> U svakom slučaju , bit će više novca nego lani za one
8.98
#129817296,doc#250717,1993_04_35_630.html , v . r : </b> </p><head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 69 . stavka 1 . Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ( " Narodne
9.13
#139261932,doc#259839,1998_08_111_1506.html kupnju , iznajmljivnje i uzimanje u zakup nekretnina , obično u ime klijenata i na temelju punomoći . </P> <P> Ti poslovi uključuju : </P> <P> a ) pribavljanje informacija o
8.32
#155813514,doc#272064,2003_10_158_2257.html državne uprave . </p><p> Inspekcijski nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i drugih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavljaju inspektori pomorskog dobra Ministarstva i inspektori lučke kapetanije . </p><p> Članak 95 . </p>
9.13
#158542283,doc#273959,2003_01_9_113.html KRALJEVSTVO </p><p> GBP </p><p> 960,00 </p><p> 10 GBP </tr></p><p><tr> OSTALE ZEMLJE </p><p> EUR </p><p> 1.411,00 </p><p> 12 EUR </div></tr></table></p><head><p/><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </head><p> 113 </p><p> Na temelju članka 103 . stavka 8 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
8.78
#168955911,doc#280117,2005_07_87_1728.html i obitelji slobodan i dostojan život. « </p><p> U konkretnom slučaju plaća je isplaćena podnositeljici na temelju mjerodavnog materijalnog prava , stoga odredbama članka 55 . stavka 1 . Ustava nije povrijeđena
9.13
#161796519,doc#275588,2004_12_181_3142.html nenovčane tražbine koja se ne može osigurati predbilježbom u javnoj knjizi sud može , na temelju domaće presude donesene u parničnom postupku , odrediti prethodnu ovrhu ako ovrhovoditelj učini vjerojatnim opasnost
9.13
#175712281,doc#284228,2007_10_112_3322.html med </b> . , v . r . </p><head> HRVATSKA NARODNA BANKA </head><p> <b> 3322 </b> </p><p> Na temelju točke XVII . Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom ( »
9.13
#128002273,doc#248983,1992_10_62_1666.html neposrednoj vezi između povrede mozga i psihičkih poremećaja . Postotak oštećenja organizma određuje se na temelju potankoga ispitivanja psihičke funkcije ( stanje intelektualnih funkcija , pamćenje , pažnja , afektivne promjene
8.32
#177971895,doc#285407,2007_03_34_1100.html + 3 . + 4 . </tr></table></p><head><p/> HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE </head><p> <b> 1100 </b> </p><p> Na temelju članka 21 . stavka 2 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( » Narodne novine «
9.13
#128987497,doc#250037,1993_12_109_2119.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> o proglašenju Zakona o prestanku važenja
9.13
#188101976,doc#291485,2008_07_87_2793.html tijelo podnosi prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u sljedećim slučajevima : 1 . ako na temelju izvješća iz članka 171 . stavka 2 . ovoga Zakona procijeni da se za vrijeme
9.13
#146075442,doc#264723,2000_02_22_401.html . Odluke rashodi utvrđeni do visine i na način uređen ovom Odlukom knjiže se na temelju knjigovodstvene isprave kao troškovi poslovanja u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu , pa na
8.32
#47031726,doc#83223,vj20010508gl03 " ( nacionalističke ) politike drugim sredstvima može potkresati samo intenzivan razvoj regije , na temelju lokalnih prirodnih i drugih izvora , a ne rješavanje ekonomsko-socijalnih teškoća albanske zajednice " sivom
8.32
#185224574,doc#289909,2008_04_39_1344.html Europskoj farmakopeji o cjepivima protiv bjesnoće ( inaktiviranim ) za veterinarsku upotrebu ( lat . vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium ) . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Naredba stupa na snagu danom objave u » Narodnim novinama« . Klasa : 011-02/08-01/26 Urbroj : 525-1-08-1 Zagreb , 31 . ožujka 2008 . </p><p> Ministar <b> mr . sc . Božidar Pankretić </b> , v . r . </p><p> _ ____ <sup> <font size="2"> 1 </font> </sup> <font size="2"> Naredba preuzima odredbe Odluke Komisije 94/275/EC od 18 . travnja 1994 . o priznavanju cjepiva protiv bjesnoće </font> </p><head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> <b> 1344 </b> </p><p> Na temelju članka 39 . stavka 4 . Zakona o genetski modificiranim organizmima ( » Narodne novine « broj 70/05 ) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja donosi </p><head> PRAVILNIK </head><head> O SADRŽAJU I OPSEGU PROCJENE RIZIKA ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA ILI PROIZVODA KOJI SADRŽE I/ILI SE SASTOJE ILI POTJEČU OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA , METODOLOGIJI ZA IZRADU PROCJENE I UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA OSOBA ZA IZRADU PROCJENE RIZIKA </head><p> Članak 1 . </p><p> Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i opseg procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ( u daljnjem tekstu
6.57
#126075453,doc#246384,1991_07_36_1006.html 48 . </P> <P> Porezni obveznik - fizička osoba utvrđuje akontcije poreza na promet na temelju podataka o naplaćenim prodanim proizvodima odnosno obavljenim uslugama za svakih 15 dana u mjesecu odnosno
8.32
#204062511,doc#299245,2011_11_128_2570.html * Ispunjava se tijekom svake akcije deratizacije . </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2570 </p><p> Na temelju članka 56 . točka 3 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#130821237,doc#252138,1994_02_10_178.html dr . Franjo Tuđman , v.r . </B> </P> <P> </P> <head> URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE </head><p> Na temelju članka 42 . stavka 1 . Zakona o sustavu državne uprave ( " Narodne novine
9.13
#166900776,doc#278882,2005_03_31_548.html » Narodne novine « , br . 199/03 . i 30/04 . ) . Na temelju navedenog , a vezano uz Ministarstvo gospodarstva , rada i poduzetništva donesena je Uredba o
9.13
#174055208,doc#283059,2006_07_76_1806.html . Denis Peričić , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </head><p> 1806 </p><p> Na temelju članka 62 . stavka 5 . i 6 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#208944814,doc#301580,2011_07_82_1767.html svjetlu , prigovor predlagatelja , izražen u obliku pitanja ( » Vrijede li , na temelju takvog stava , životi i sigurnost građana , recimo na Trgu bana Josipa Jelačića manje
#205150057,doc#299710,2011_12_149_3016.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3016 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#143312315,doc#262794,1999_03_31_631.html Ustavom utvrđenih sloboda i prava čovjeka i građanina . Kad Ustavni sud , postupajući na temelju odredaba članka 28 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske , pruža zaštitu ustavnih
9.13
#191875643,doc#293015,2009_12_152_3702.html , klasa : 703-04/09-01/10 od 23 . listopada 2009.godine </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3702 </p><p> Na temelju članka 97 . podstavak 4 . Ustava Republike Hrvatske , članka 1 . stavka 2
8.32
#204641007,doc#299507,2011_02_14_265.html ovoga članka propisani su zakonom kojim se uređuje zračni promet i podzakonskim propisima donesenim na temelju tog zakona.« . </p><p> Članak 4 . </p><p> U članku 5 . stavak 1 . mijenja se
9.13
#135027466,doc#256606,1996_06_44_853.html se kronološki na temelju podataka iz prijevoznih i drugih isprava koje prate robu i na temelju normativa u proizvodnji robe . </p><p> Korisnik je dužan svaki nestanak robe iz zone prijaviti nadležnom
9.13
#1133663,doc#2707,CW071199906101302hr <s> To je prvi zahtjev , a u nastavku piše : " . . . . i za izlaz na otvoreno more na temelju dopuštenih kriterija međunarodnog prava te uvažavanja specifične situacije Republike Slovenije " . </s>
9.4
#152639369,doc#270196,2002_04_46_924.html , nema dogovorenih specifičnih pokazatelja kojima bi se pratile promjene u stanju okoliša . Na temelju onoga što znamo , mišljenja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj su podijeljena : jedni
9.13
#204700608,doc#299549,2011_12_142_2855.html Popis robe vojne namjene ) Uredbe o određivanju robe koja se izvozi i uvozi na temelju dozvola ili iz priloga I . ili II . ove Odluke ; </p><p> ( b )
9.13
#199385021,doc#297028,2010_03_30_692.html okoliša , prostornog uređenja i graditeljstva , Uprave za stanovanje i komunalno gospodarstvo . </p><p> Na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu i posebnih propisa jedinice lokalne samouprave te pravne i fizičke osobe
9.13
#160431679,doc#274805,2004_10_139_2458.html je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju očitovanja predsjednika Građanskog odjela Županijskog suda u Zagrebu , broj : 10-Su-1291/02 od 7 .
8.32
#175679109,doc#284178,2007_10_111_3271.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3271 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#198631342,doc#296639,2010_02_17_405.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 405 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#7453916,doc#13691,gs20020726sb12504 ) <head><i> Za nadostatak vina na tržištu krivo je Belje ! </i></head><p> KNEŽEVI VINOGRADI - " Na temelju učestalih i neargumentiranih izjava , kako u tisku tako i u neformalnim krugovima , osjećam
7.97
#125690630,doc#245849,1991_04_16_508.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , člana 32 . Poslovnika
9.13
#163393467,doc#276730,2004_05_62_1366.html , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> 1366 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 1 . točke 18 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne
9.13
#131953924,doc#253136,1994_08_60_1082.html dopunskog kapitala , najviše u visini 50 % temeljnog kapitala . <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 99 stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske i članka 15 . Zakona o inozemnim
9.13
#196279036,doc#295182,2009_07_93_2344.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2344 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#204326425,doc#299309,2011_11_132_2639.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2639 </p><p> Na temelju članka 35 . stavka 4 . Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
9.13
#65030049,doc#119364,vj20021104td02 kojoj mjeri . U ovom slučaju , za Hrvatsku , radilo se o procjeni na temelju pet istraživanja , koja su utjecala na mijenjanje percepcije ljudi koji posluju s hrvatskim partnerima
9.13
#152337685,doc#269946,2002_03_33_710.html školovanje , </p><p> – zbog zdravstvenog stanja djelatne vojne osobe ili člana njegove obitelji , na temelju nalaza zdravstvene komisije , </p><p> – zbog neodgodivih interesa službe u svezi s ustrojavanjem novih ili
9.13
#180194346,doc#286836,2007_07_75_2393.html . </p><p> Članak 9 . </p><p> Uvjeti i način zapošljavanja radnika u Društvu rješavat će se na temelju zakonskih propisa , Pravilnika o radu i Pravilnika o plaćama Društva . </p><p> Članak 10 . </p>
9.13
#204309766,doc#299291,2011_11_130_2603.html na težim predmetima , te navesti opravdane razloge ako sudac nije donio broj odluka na temelju Okvirnih mjerila za rad sudaca , </p><p> 2 . je li sudac poštovao rokove za donošenje
9.13
#165850001,doc#278345,2005_12_149_2866.html Imenovana sutkinja stupit će na dužnost dana 1 . siječnja 2006 . godine . </p><p> Na temelju članka 122 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske sut­kinja Jasenka Pavišić Čačić imenuje se
8.32
#198482891,doc#296531,2010_12_147_3748.html koju različit tretman nema razumnog opravdanja . </p><p> ( . .. ) « </p><p> 6 . Na temelju odluke Ustavnog suda broj : U-III-1461/2007 od 19 . studenoga 2009 . , Vrhovni sud
8.32
#131749609,doc#252921,1994_06_50_860.html Jadranko Crnić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
9.13
#213402607,doc#303813,2012_04_49_1167.html ne uplaćuje doprinose ako nema zaposlenog niti jednog radnika koji je obveznik mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje ; </p><p> 2 . iz članka 5 . stavka 4 . točaka 3
#209094911,doc#301643,2011_07_86_1811.html ribarstva i ruralnog razvoja Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 1811 </p><p> Na temelju članka 22 . Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011 . godinu (
#213579739,doc#304032,2012_05_53_1315.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1315 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#128104936,doc#249059,1992_10_67_7320.html <P> <B> dr . Franjo Tuđman , v . r . </B> </P> <P> Na temelju članka 100 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske , članka 7 . stavka 1
9.13
#154498231,doc#271384,2003_07_117_1639.html pokriće troškova postavljanja i rada zastupnika tuženika za primanje pismena dužan je predujmiti tužitelj na temelju rješenja suda protiv kojega nije dopuštena posebna žalba . Ako tužitelj ne predujmi ta sredstva
9.13
#152871444,doc#270341,2002_05_58_1059.html 3 ) Podaci o istovjetnosti osobe protiv koje je podnesena kaznena prijava i podaci na temelju kojih se može zaključiti o istovjetnosti te osobe , službena su tajna. « </p><p> Članak 72
8.32
#181514272,doc#287784,2008_09_106_3175.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3175 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#88074906,doc#160719,vj20040517tem01 nabaviti dovoljno opreme da se na taj način zaštiti cijela dionica . </p><p> Policija pak na temelju propisa ima pravo zabraniti promet takvom cestom . Imala je to pravo i prije i
9.13
#174184580,doc#283149,2006_07_78_1895.html SUDA </p><p> Prema članku 117 . stavku 3 . Ustava Republike Hrvatske , sudovi sude na temelju Ustava i zakona . </p><p> Prekid parničnog postupka u predmetu podnositelja , koji se vodio pred
9.13
#192665969,doc#293416,2009_02_23_522.html prijedloga kojima se obrazlažu tvrdnje o neustavnosti osporene odredbe ZID ZTD-a , te je na temelju članka 43 . stavaka 1 . i 2 . Ustavnog zakona riješeno kao u točki
9.13
#136265566,doc#257512,1996_11_96_1912.html v . r . </P> <P> </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 56 . stavka 1 . Zakona o vinu ( " Narodne novine " ,
9.13
#200295093,doc#297535,2010_04_47_1183.html propisano je da će Agencija brokeru oduzeti izdano odobrenje , ako prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je
9.13
#170982828,doc#281290,2006_12_135_3053.html stopa carine </tr></p><p><tr> 180632 </p><p> 45 </p><p> 20 </p><p> Osnovna stopa carine </tr></table></p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3053 </b> </p><p> Na temelju članka 45 . stavka 4 . Zakona o poljoprivrednom zem­ljištu ( » Narodne novine «
9.13
#166246098,doc#278503,2005_12_153_2969.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2969 </b> </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 2 . Zakona o računanju vremena ( » Narodne novine «
9.13
#124866673,doc#244730,1990_05_24_448.html mr Ivan Kovač , v . r . </B> </P> <head> IZVRŠNO VIJEĆE SABORA </head> <P> Na temelju člana 47 stava 5 . Zakona o organizaeiji i djelokrugu Republičkih organa uprave i Republičkih
7.97
#161513714,doc#275470,2004_12_177_3068.html odboru banke , unutarnjoj reviziji banke i Hrvatskoj narodnoj banci . </p><p> ( 3 ) Na temelju nalaza ovlaštenih osoba direktor Agencije izdaje rješenje banci za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti vezanih
9.13
#157148554,doc#272900,2003_12_200_3197.html <p> Predsjednik <b> Ivica Račan , </b> v . r . </p><head><div> Vlada Republike Hrvatske </head><p> 3197 </p><p> Na temelju članka 45 . stavka 4 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( » Narodne novine «
9.13
#99399155,doc#186570,vj20061114crn03 prvookrivljenog Peričića starijeg prigovorio je nalazu sudske vještakinje tvrdeći da su njezini zaključci doneseni na temelju preslika dokumenata , zatraživši da sud pribavi izvornike . Vijeće suca Tomislava Ivande odlučio je
8.78
#193336155,doc#293709,2009_03_38_865.html . </p><p> U slučaju kada zrakoplov u međunarodnom prometu sleti izvan mjesta graničnog prijelaza , na temelju urednog zahtjeva , zbog više sile , na zahtjev nadležnog tijela ili bez prethodno pribavljene
9.13
#202304340,doc#298404,2010_01_9_204.html , urbroj : 383-05-08-26-17 , HDS-ZAMP je Agenciji dostavio tražene podatke i dokumentaciju . </p><p> Na temelju dostavljenih podataka , Agencija je utvrdila da se obveznici plaćanja naknade mogu podijeliti u tri
9.13
#143715175,doc#263015,1999_05_42_848.html odredbama Ustava na koje predlagatelj u svom prijedlogu upućuje . <P> Slijedom iznijetoga , na temelju odredbe članka 45 . stavka 1 . Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#183577015,doc#288901,2008_12_151_4138.html broj : U-IIIVs-3511/2006 od 22 . listopada 2008 . </p><p> 7 . Slijedom navedenog , na temelju odredaba članaka 73 . i 76 . stavaka 1 . i 2 . Ustavnog zakona
9.13
#8367551,doc#15598,gs20021015hr14507 Račan . " Ne bih imao ništa protiv da to bude nestranačka osoba izabrana na temelju javnog natječaja " , rekao je premijer , najavivši da će SDP imati seriju razgovora
9.13
#184678439,doc#289560,2008_03_30_995.html ili gubitka ( koja nastaje , primjerice , temeljem instrumenata svrstanih u kategoriju po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka ili umanjenja financijske imovine raspoložive za prodaju ) se objavljuje odvojeno od osjetljivosti glavnice ( koja nastaje , primjerice , temeljem instrumenata koji su svrstani u kategoriju raspoloživih za prodaju ) . B28 Financijski instrumenti koje subjekt svrstava kao glavničke instrumente se ne mjere ponovno . Rizik cijene kapitala tih instrumenata ne utječe ni na dobit ili gubitak , kao ni na glavnicu . Prema tome , analiza osjetljivosti nije potrebna . </p><head> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </head><p> <b> 995 </b> </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine « br . 16/2007 ) , Državna geodetska uprava , u sporazumu s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa , donosi </p><head> ODLUKU </head><head> O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA ZA k.o . BOROVO NASELJE I DIJELOVE k.o . LIPOVAČA , TRPINJA I BOROVO </head><p> 1 . U svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige na području Grada Vukovara za k.o.Borovo Naselje i dijelove k.o . Lipovača , Trpinja i Borovo provest će se katastarska izmjera . 2 . Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava , a
6.92
#178916254,doc#286059,2007_05_51_1689.html nesposobnom za djelatnu vojnu službu dostavlja se Personalnoj službi Uprave za ljudske resurse koja na temelju toga rješenja donosi rješenje o prestanku djelatne vojne službe . </p><p> Članak 28 . </p><p> Zdravstvena dokumentacija
9.13
#211886922,doc#303220,2012_02_22_570.html dana stupanja na snagu ovoga Zakona , osim na dividende i udjele u dobiti na temelju udjela u kapitalu koji su ostvareni do 31 . prosinca 2000 . bez obzira kada
#142136890,doc#262069,1999_11_119_1922.html obveznog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje i područja dobrovoljnog sustava mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje za starost : <P> - mr . NIKO RAIČ <P> - MARIJAN
9.13
#197989059,doc#296309,2010_12_139_3528.html se upisati u zemljišne knjige na temelju odgovarajuće isprave protivnika osiguranja ako bi se na temelju te isprave mogla upisati da do prijenosa vlasništva nije došlo . </p><p> ( 3 ) Zasnivanje
9.13
#130575331,doc#251749,1993_01_8_90.html promet oružja i streljiva na veliko morajuispunjavati uvjete koji su zakonom ili propisima donijetim na temelju zakonautvrđeni za smještaj i čuvanje eksplozivnih tvari . </p><p> III . PROSTORNI I TEHNIČKI UVJETI ZA
7.97
#179109629,doc#286162,2007_05_55_1800.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#198808950,doc#296783,2010_02_20_483.html Republike Hrvatske Ministar financija Ivan Šuker , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 483 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA </p>
9.13
#168406167,doc#279770,2005_06_70_1387.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1387 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#178895500,doc#286046,2007_05_50_1673.html . ili dopusnicu iz stavka 2 . i 3 . ovog članka Ministarstvo izdaje na temelju pisanog zahtjeva pomorskog učilišta , odnosno brodarske kompanije . ( 5 ) Zahtjev iz stavka
9.13
#143914472,doc#263174,1999_05_52_970.html na gubitak , bitnije oštećenje ili onesposobljenost pojedinih organa ili dijelova tijela , ustanovljenog na temelju pregleda i medicinske dokumentacije ; <P> 3 ) dijagnoze i šifre bolesti ; <P> 4
8.78
#97319461,doc#181485,vj20060504tem03 i pripremamo teren za državnu maturu . Tada će se učenici na fakultete upisivati na temelju svoga znanja , a ne na temelju veza koje imaju njihove mame i tate« ,
9.13
#187263791,doc#291135,2008_06_74_2472.html dokumentaciju propisanu odredbom stavka 3 . istoga članka Zakona pa je slijedom navedenog , na temelju odredbe članka 24 . stavak 3 . Zakona , odlučeno je kao u točki 1
9.13
#55581093,doc#100757,vj20020201go01 smatraju da je pobjeda gotova stvar . </p><p> " Fondove službe sada utvrđuju je li na temelju ugovora s PIF-ovima došlo do dodjele dionica i koje su dionice dobili , što bi
9.13
#130936405,doc#252252,1994_03_17_313.html potvrdu o brisanju . U potvrdi o brisanju navest će razlog brisanja i rješenje na temelju kojeg je brisanje provedeno . </p><p> Članak 329 . </p><p> Na izvorniku isprave na temelju koje je
9.13
#177019177,doc#284910,2007_02_17_678.html na snagu . ( 2 ) Odmah po primitku službene iskaznice i značke izdanih na temelju ovoga Pravilnika , vodopravni inspektor je obvezan Tajništ­vu Ministarstva vratiti službenu iskaznicu i značku koju
8.32
#177547691,doc#285214,2007_03_25_944.html tog ustavnog prava , ispituje eventualno postojanje postupovnih povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak bio vođen na način koji je podnositeljima osiguravao pravično suđenje
9.13
#213678132,doc#304098,2012_05_55_1381.html . Budući da su obje tužbe usmjerene protiv zakonitosti iste odluke , Sud je na temelju ovlaštenja sadržanog u odredbi članka 60 . Zakona o upravnim sporovima ( » Narodne novine
#199736240,doc#297248,2010_03_36_940.html Belog Manastira je na 3 . sjednici održanoj 2 . srpnja 2009 . , na temelju članaka 8 . i 35 . stavka 1 . točke 1 . Zakona o lokalnoj
9.13
#157815877,doc#273376,2003_03_49_624.html poslovi iz stavka 1 . ovoga članka mogu obavljati propisuje Vlada . </p><p> Ministarstvo , na temelju kriterija iz stavka 2 . ovoga članka , odobrava kompenzacijske poslove s inozemstvom . </p><p> Na
9.13
#209800340,doc#301875,2011_08_99_2048.html VIPnet-u je određen odlukom tuženog tijela od 17 . srpnja 2009 . , a na temelju ove odluke i sukladno odredbi članka 58 . Zakona o elektroničkim komunikacijama VIPnet je objavio
#171512917,doc#281526,2006_12_143_3242.html za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , izvršavaju se na temelju dostavljene dokumentacije županije , Grada Zagreba i grada o provedenom postupku , u skladu sa
9.13
#182454966,doc#288245,2008_10_126_3611.html , dipl . ing . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE </p><p> 3611 </p><p> Na temelju članka 6 . st . 1 . i 4 . Pravilnika o vrednovanju te postupku
9.13
#22584376,doc#47953,HR510208A . Ministrovi kontakti s katoličkim biskupima nastavljeni su i početkom 1923 . godine . Na temelju dobivenih informacija Jovanović je 6 . ožujka 1923 . izdao naredbu kojom se zabranjivao rad
8.32
#57610723,doc#104929,vj20020327gl05 je politika uspješna samo onda ako je u stanju donositi pametne odluke za zemlju na temelju jučerašnjih , a ne prekjučerašnjih događanja u svijetu , zabrinjava spoznaja da naši političari već
9.13
#155592666,doc#271952,2003_01_15_210.html . </p><p> Ministrica <b> Željka Antunović , </b> v . r . </p><head><p/><div> MINISTARSTVO OBRANE </head><p> 210 </div></p><p> Na temelju članka 40 . stavka 2 . Zakona o obrani ( » Narodne novine « ,
9.13
#186209815,doc#290540,2008_05_55_1931.html je ocijenio da nema osnove za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 6 . stavka 3 . i članka 21 . Zakona o privatizaciji . Stoga je , na temelju članka 43 . Ustavnog zakona , riješeno kao u izreci ( točka I . ) . Objava ovog rješenja ( točka II . izreke ) temelji se na članku 29 . stavku 1 . Ustavnog zakona . Broj : U-I-834/2004 Zagreb , 16 . travnja 2008 . </p><p> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Predsjedavajući sudac dr . sc . Željko Potočnjak , v . r . </p><p> * * * </p><p> Na temelju članka 27 . stavka 4 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 99/99 . , 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst ) , pisano obrazlažemo </p><head> IZDVOJENO MIŠLJENJE </head><p> u predmetu , broj : U-I-834/2004 od 16 . travnja 2008 . 1 . Na sjednici Ustavnog suda Republike Hrvatske od 16 . travnja 2008 . većinom je glasova usvojena predložena odluka da se ne pokreće postupak ispitivanja ustavnosti odredbi iz stavka 3 . članka 6 . i članka 21 . Zakona o privatizaciji ( » Narodne novine « , broj 21/96 .
6.92
#28873136,doc#50409,na204_10 tvrdi da njegova svrha uopće nije bila da utvrdi odgovornost , nego da on na temelju njega podnese izvještaj Vladi . Do jučer je u sukobu sa mnom tvrdio da Povjerenstvo
9.13
#137800041,doc#258571,1997_04_39_561.html kroz razdoblja potreba da se povežu s odnosnim troškovima . Priznavanje dobiti državnih potpora na temelju primitaka nije u skladu s računovodstvenom pretpostavkom u nastanku događaja ( vidi Međunarodni računovodstveni standard
9.13
#136339825,doc#257572,1997_01_1_1.html spremom koji obavljaju privatnu praksu mogu u zdravstvenim ustanovama obavljati poslove iz svoje struke na temelju posebnog ugovora sa zdravstvenom ustanovom . </P> <P> Uvjete za obavljanje poslova iz stavka 1
9.13
#177010589,doc#284902,2007_02_16_653.html utjecati na ocjenu , a koje državni odvjetnik nije uzeo u obzir ili je na temelju njih donio pogrešne zaključke . </p><p><i> Članak 67.b </i></p><p> ( 1 ) Ocjena se izrađuje na posebnom
9.13
#141176604,doc#261265,1998_05_74_931.html r . </P> <head> <B> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 3 . stavka 1 . i članka 4 . Zakona o usklađivanju mirovina i
9.13
#184735055,doc#289595,2008_03_31_1029.html suda u Zagrebu broj : P-8833/99 od 1 . listopada i 18 . studenoga 1999 . godine , koji je zaprimljen pod brojem Ovrpl-4274/02 . Općinski sud u Zagrebu je 2 . travnja 2003 . godine zaključkom pozvao punomoćnika podnositelja ustavne tužbe da dostavi ovršnu ispravu s klauzulom pravomoćnosti i ovršnosti . Podneskom od 4 . studenoga 2003 . godine punomoćnik podnositelja ustavne tužbe obavijestio je Općinski sud u Zagrebu da ne može udovoljiti zaključku tog suda jer je predmet broj : P-8833/99 na rješavanju kod Županijskog suda u Zagrebu ) . </p><p> OČITOVANJE OPĆINSKOG SUDA U ZAGREBU </p><p> 3 . Na temelju članka 69 . stavka 1 . alineje 2 . Ustavnog zakona , Ustavni sud je 30 . ožujka 2004 . godine zatražio od Općinskog suda u Zagrebu izjašnjenje o navodima ustavne tužbe . U očitovanju tog suda od 13 . travnja 2004 . godine iznosi se kronologija rada na pred­metu . Dopisom od 25 . rujna 2007 . Ustavni sud je zatražio od Općinskog građanskog suda očitovanje povodom odluke Županijskog suda u Zagrebu broj : Gž-3332/06 od 19 . lipnja 2007 . U očitovanju tog suda od 17.1.2008 . navodi se da je navedenom drugostupanjskom odlukom ( rješenjem ) ukinuta
6.92
#161747929,doc#275588,2004_12_181_3142.html nacrt . </p><p> ( 4 ) Odluku o diobi osnovanog fonda ograničene odgovornosti sud donosi na temelju rezultata postupka , vodeći računa i o pisanim podnescima stranaka . </p><p> Članak 422 . </p><p> Sud
9.13
#128085948,doc#249049,1992_10_65_1720.html članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske ovlasti i ovlaštenja Vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske
9.13
#124653748,doc#244621,1990_05_19_378.html zavod samostalni su u svom radu . </P> <P> Zavod i Republički zavod rade na temelju zakona i drugih propisa donijetih na temelju zakona i odgovorni su u okviru svojih prava
9.13
#24463642,doc#48527,na135_k09 Tuđman primaju neposlušnike i legaliziraju njihov izbor , unatoč tome što su raspolagali činjenicama na temelju kojih su mogli osporiti legalitet i legitimitet izbora . To pokazuje da Tuđman i HDZ-ov
7.97
#168686719,doc#279957,2005_01_8_131.html </b> <b> Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 131 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#125829093,doc#246034,1991_05_21_653.html <B> Josip Manolić , v . r . </B> </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 63 . Zakona o radnim odnosima ( " Narodne novine " , broj 19/90
9.13
#41460299,doc#72597,vj20001124td01 zemlje regije postaju " potencijalni kandidati " za članstvo u Uniji , i to na temelju dokumenata EU-a iz Portugala . Iz toga proizlazi da zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
9.13
#130884210,doc#252198,1994_02_13_241.html dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 40 . stavka 1 . Zakona o sustavu državne uprave ( " Narodne novine
9.13
#206850117,doc#300630,2011_04_39_928.html sastavlja zapisnik na obrascu propisanom u okviru sustava upravljanja kvalitetom . </p><p> ( 3 ) Na temelju zapisnika iz stavka 2 . ovog članka lučka kapetanija izdaje potvrdu o početnoj provjeri kompanije
#199888358,doc#297315,2010_03_38_970.html vođenje registra izmiritelja , provođenje prvostupanjskog upravnog postupka za davanje suglasnosti za akreditaciju institucijama na temelju koje bi iste provodile osnovne i napredne obuke za izmiritelja , obuke za trenera i
8.78
#141314303,doc#261459,1998_06_80_1093.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 50 . stavka 6 . Pomorskog zakonika ( " Narodne novine " , br
9.13
#198807791,doc#296779,2010_02_20_498.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 498 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#10633712,doc#20204,gs20030409sb19414 pronaći svoje mjesto , rekao je Zlatko Kramarić uoči predstavljanja " Vukovarskog glasnika " na temelju kojega će kasnije biti lako , dodao je , napraviti Osječki ili Brodski glasnik . </p>
9.13
#131629933,doc#252795,1994_06_44_786.html <P> <B> Nadan Vidošević , v . r . </B> </P> <head> NARODNA BANKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 11 . i članka 67 . stavka 1 . točke 7 . Zakona o
9.13
#189014315,doc#291805,2009_08_101_2606.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST </p><p> 2606 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 2 . Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
9.13
#159773614,doc#274453,2004_08_112_2166.html <p> Zavisne rečenice s veznikom WENN </tr></p><p><tr> - opisati predmete i inventar u kuhinji i restoranu na temelju predloška </p><p> - komunicirati na ljubazan način u restaurantu </p><p> - nabrojati ugostiteljske objekte </p><p> - opisati različite
7.97
#144259130,doc#263467,1999_06_67_1254.html Tuđman , </B> v . r . <P> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim <P> <head> ODLUKU </head> <P> <head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O
9.13
#213416709,doc#303851,2012_01_5_88.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 88 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#173316984,doc#282669,2006_05_59_1432.html propisa o dokumentaciji za ocjenu aktivnih tvari sredstava za zaštitu bilja . Ukoliko se na temelju predloženog načina uporabe ili na temelju ponašanja sredstva u okolišu može očekivati produljena ili trajna
9.13
#196838988,doc#295683,2010_10_114_3008.html poreze i doprinose te ostala potraživanja . </p><p> ( 2 ) Depoziti su oblik potraživanja na temelju pologa novca kod depozitara – kreditnih i ostalih financijskih institucija . </p><p> ( 3 ) Jamčevni
9.13
#175092632,doc#283801,2007_10_100_2954.html suglasnost koju je fitosanitarnoj inspekciji na mjestu ulaska izdala fitosanitarna inspekcija na mjestu odredišta na temelju procjene da se provjere identiteta i zdravstvenog stanja pošiljke bilja mogu detaljnije obaviti na mjestu
9.13
#162184894,doc#275697,2004_02_19_542.html Slobodnih zona RH . Ukupne količine ostvarene proizvodnje uključuju i proizvodnju odnosno preradu realizirana na temelju ugovora s naručiteljem ili izvršene industrijske usluge za vlastiti račun ili za treće osobe u
9.13
#184910774,doc#289704,2008_03_34_1137.html Po naravi svog položaja unutar službe , imajući u vidu stupanj podnositeljeve dostupnosti povjerljivim informacijama , podnositelj je u mogućnosti utjecati na svjedoke , kako na one ispitane , tako i na one koji će tek biti ispitani . Zbog istih razloga u mogućnosti je ponovno počiniti ista ili slična kaznena djela . Ustavni sud stoga zaključuje da je sudska prognoza mogućnosti podnositeljevog utjecaja na svjedoke i opasnosti recidive u osporenim rješenjima dostatno obrazložena , i da podnositelju u konkretnom slučaju nisu povrijeđena ustavna prava propisana člancima 24 . i 25 . Ustava . 10 . Slijedom navedenog , na temelju članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u izreci ove odluke . 11 . Odluka o objavi odluke temelji se na članku 29 . Ustavnog zakona . Broj : U-III-887/2008 Zagreb , 5 . ožujka 2008 . </p><p> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Predsjednik Vijeća <b> dr . sc . Aldo Radolović , </b> v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 1099 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 112 . stavka 1 . Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( » Narodne novine « , br . 123/03 . , 105/04
6.62
#208395617,doc#301321,2011_06_72_1529.html obvezuju proizvoditi i isporučivati te proizvode , </p><p> c ) sporazumi o zajedničkoj proizvodnji , na temelju kojih dva ili više sudionika sporazuma zajednički proizvode određene proizvode . </p><p> ( 7 ) Skupno
#167876607,doc#279384,2005_04_54_1048.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1048 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#67298361,doc#123980,vj20030123ku02 se blatom i na svoje kolege po peru , prosuđujući o njihovoj književnoj vrijednosti na temelju političkih stavova s kojima se on nije slagao , no tada se nije našao nitko
8.78
#128411506,doc#249368,1992_11_77_2020.html 102 . Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata koji su podnijeli zahtjev na temelju odredaba članka 108 . Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata do dana stupanja
9.13
#125223400,doc#245285,1990_12_53_993.html <B> Josip Manolić , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju člana 389 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </P> <head> UKAZ </head><head> o proglašenju Zakona o izmjenama
9.13
#170141314,doc#280848,2006_11_119_2646.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2646 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine
9.13
#147202470,doc#266019,2000_07_75_1627.html . VOĐENJE REGISTRA </p><p> Članak 43 . </p><p> Podaci o prostornim jedinicama unose se u registar na temelju službenih dokumenata tijela koja o prostornim jedinicama donose odluke i druge akte . </p><p> Članak 44
9.13
#210718780,doc#302452,2012_11_122_2674.html Davor Derenčinović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2674 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . stavka 1 . točke 5 . i članka 8 . stavka
#213577076,doc#304024,2012_05_53_1308.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1308 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#146217606,doc#264953,2000_01_3_20.html . Ivan Đurkić , </B> v . r . <head> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </head> <P> Na temelju članka 53 . stavka 4 . Zakona o državnim maticama ( " Narodne novine "
9.13
#135263171,doc#256890,1996_07_56_1144.html . Franjo Tuđman , </B> v . r . </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#193913761,doc#293969,2009_04_49_1119.html odluka iz nadležnosti Upravnog vijeća , </p><p> 10 ) imenuje i razrješuje pročelnike područnih službi na temelju provedenog javnog natječaja i uz suglasnost ministra nadležnog za rad , </p><p> 11 ) sklapa ugovore
9.13
#58128286,doc#105934,vj20020411ku12 mogućem udruživanju u savez suverenih republika . </p><p> U tomu su dokumentu potanko navedena načela na temelju kojih je Hrvatska spremna sklopiti savez o modernoj konfederaciji s ostalim državama . Među ostalim
9.13
#167080637,doc#279028,2005_03_34_686.html </b> , v . r . </div></p><p><div> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> Vlada Republike Hrvatske </b> </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 686 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#160459104,doc#274814,2004_02_14_442.html znači da se maksimalno moguća proizvodnja tih kapaciteta ne izražava jednim proizvodom , već na temelju nekoliko proizvoda , tj . svi proizvodi terete maksimalno mogući kapacitet u 2003 . te
9.13
#191771523,doc#292967,2009_12_150_3668.html AUTOMEHANIČARSKI OBRT DENIS ) u kojem je naveo da obavlja samo djelatnost ovlaštenog servisera na temelju važećeg ugovora o servisiranju zaključenog 20 . travnja 2005 . s poduzetnikom ADRIA LADA d.o.o
8.42
#13688511,doc#26524,gs20031128os26146 <head> Ne zanimaju me anonimna pisma , već samo struka </head><p> Prošloga tjedna jedne dnevne novine na temelju anonimnog pisma objavile su tekst " Čak 17 pogrešaka jednog ginekologa " , javno prozivajući
9.13
#211158449,doc#302707,2012_12_137_2913.html za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama , na temelju odredbe članka 11 . stavka 2 . i 3 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje
#18460284,doc#37094,gs20050104sv37369 toj zemlji . Odluku o tome donio je visoki predstavnik za BiH Paddy Ashdown na temelju preporuka radne skupine kojom je predsjedao mađarski diplomat Kalman Kocsiz . Ovo je povjerenstvo zaključilo
8.32
#129495588,doc#250444,1993_03_23_385.html <p> <b> Hrvoje Šarinić , v . r </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#208417337,doc#301328,2011_06_72_1536.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 1536 </p><p> Na temelju članka 38 . stavka 7 . Zakona o oznakama izvornosti , oznakama zemljopisnog podrijetla i
#126564307,doc#246796,1991_10_54_1471.html ___________________________________________________________________________ _ ___________________________________________________________________________ Mjesto i datum Žig i potpis podnosioca <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 51 . stavka 3 . Carinskog zakona ( " Narodne novine " , br
9.13
#191418443,doc#292797,2009_12_144_3540.html drugih priredaba privremenog značaja . Nadalje , trgovačko društvo Radio Narona d.o.o . je na temelju dodijeljene koncesije sklopilo koncesijski ugovor br . R-045/08 za obavljanje djelatnosti radija na širem području
7.97
#207590307,doc#300980,2011_05_57_1254.html provedenim nadzorima i anketu korisnika usluga . </p><p> ( 2 ) Nakon provedenog nadzora , na temelju prikupljenih dokaza i saznanja , inspektori uspoređuju samoprocjenu pružatelja usluge i zatečeno stanje te utvrđuju
#189146096,doc#291925,2009_09_107_2725.html vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljarica za ovjeravanje </title> <p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 2725 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 5 . Zakona o mjeriteljstvu ( » Narodne novine « broj
9.13
#150164605,doc#268269,2001_10_88_1498.html sudbene vlasti , </p><p> 11 ) » <i> posrednik ( izmiritelj ) </i> « je osoba koja na temelju pisanog sporazuma stranaka provodi posebni postupak mirenja . </p><p> ( 2 ) Kada ovaj Zakon upućuje
9.13
#184913203,doc#289720,2008_03_35_1156.html PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA </head><p> 1 . Razrješuje se mr . DARKO MILINOVIĆ , dr . med . , dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka , radi isteka mandata . 2 . Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka , radi isteka mandata : – prof . dr . sc . DAMIR MATOVINOVIĆ – VLADIMIR VRANKOVIĆ . Klasa : 080-02/08-02/164 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 19 . ožujka 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1156 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) i članka 53 . stavka 5 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br . 121/2003 , 44/2005 , 48/2005 i 85/2006 ) , Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 19 . ožujka 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA </head><p> 1 . Imenuje se KATJA MATIJEVIĆ predsjednicom Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka . 2 . Za
6.92
#201743079,doc#298143,2010_01_8_180.html . iur . i Vlatke Kovačević , dipl . iur . kao članova , na temelju članaka 40 . i 41 . Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#155158508,doc#271779,2003_08_136_2001.html Pecek </b> , v.r . </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> </b> </p><head><p/><div> MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA </head><p> <b> 2001 </b> </p><p> Na temelju članka 81 . stavka 1 . Zakona o osnovnom školstvu – pročišćeni tekst ( NN
9.13
#180755162,doc#287094,2007_08_84_2617.html 1.3.4 . Poticajni učinak i neophodnost potpore Državne potpore za IRI moraju kod primatelja potpore imati za posljedicu promjenu njegovog ponašanja na način da se poveća razina aktivnosti koje se odnose na IRI i provođenja projekata IRI-a , ili poduzimanje aktivnosti koje inače uopće ne bi bile provedene ili koje bi bile provedene u ograničenom opsegu . Europska komisija je mišljenja da potpora treba za posljedicu imati povećanje aktivnosti koje se odnose na IRI , i to u odnosu na njihov opseg , sadržaj , iznos koji je za te aktivnosti utrošen ili brzinu . Poticajni učinak određuje se na temelju kauzalne analize kojom se uspoređuje razina aktivnosti koja se namjerava ostvariti uz potporu i iste koja bi se ostvarila bez potpore . Države članice moraju jednoznačno dokazati na koji način će osigurati prisutnost tog poticajnog učinka . 1.3.5 . Razmjernost potpore Potpora će se smatrati razmjernom samo pod uvjetom da isti rezultat ne bi bilo moguće ostvariti uz pomoć neke druge mjere koja bi manje narušila tržišno natjecanje . Konkretno , iznos i intenzitet potpore moraju biti ograničeni na najmanji mogući iznos koji je potreban da bi se provela aktivnost IRI-a za koju je potpora dodijeljena . 1.3.6 . Negativni
6.92
#174084150,doc#283087,2006_07_76_1832.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#190639411,doc#292576,2009_11_137_3331.html imenovanju predsjednika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3331 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#208550200,doc#301394,2011_07_74_1578.html okoliša </p><p> Treba pružiti informacije koje su potrebne poslodavcu kako bi mogao ispuniti svoje obveze na temelju propisa u području zaštite okoliša . </p><p> Ako je propisano izvješće o kemijskoj sigurnosti , treba
#40523950,doc#70666,vj20001029ku02,pn komisija iz Općine Centar u Zagrebu . U ovom trenutku se zna da je na temelju zaključka Izvršnoga vijeća Skupštine općine Centar donesenog 1986 . Moderna galerija iz Zagreba primila 72
9.13
#56701698,doc#103108,vj20020304gl06 novinarskim kodeksom i da glavni urednik ( i HTV kao cjelina ) odgovara javnosti na temelju zakona ? </p><p> Ako je Marinkoviću , eventualno , Zakon o javnom priopćavaju " mrtvo slovo
9.13
#193676059,doc#293855,2009_04_45_1041.html putovnica za pse i mačke . </p><p> ( 2 ) Veterinarskim organizacijama koje nisu ovlaštene na temelju javnog natječaja , a ispunjavaju posebne uvjete , mogu se povjeriti : </p><p> – propisana preventivna
9.13
#128731874,doc#249788,1992_12_91_2379.html doma Sabora </p><p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . alineje 4 . Ustava Republike Hrvatske , dana 29 . prosinca 1992
9.13
#181739458,doc#287877,2008_09_110_3243.html <p> Mjere u hitnim slučajevima Članak 32 . </p><p> Kad postoji opravdana sumnja da proizvodi odobreni na temelju ili u skladu s ovim Pravilnikom mogu vjerojatno ozbiljno ugroziti zdravlje ljudi , životinja i
9.13
#125421051,doc#245481,1990_02_6_69.html </P> <P> <B> Milivoj Županić , v . r . </B> </P> <head> OBJAVE </head> <P> Na temelju člana 77 . Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i
9.13
#196115951,doc#295074,2009_07_89_2259.html Poslodavac je ovlašten dodijeliti radniku stimulativni dio plaće radnika sukladno svojoj odluci , a na temelju sljedećih mjerila i kriterija : </p><p> – ostvarena količina i kvaliteta rada , </p><p> – odnos prema
9.13
#142256501,doc#262181,1999_11_128_2022.html 1999 . <P> Broj : 01/1-081-99-13/2 Zagreb , 26 . studenoga 1999 . <P> Na temelju odredbe članka 1 . Ustavnog zakona o privremenoj spriječenosti Predsjednika Republike Hrvatske za obavljanje svojih
8.32
#132689889,doc#253978,1995_12_104_1734.html primitka plaće . </P> <P> ( 5 ) Poslodavac treba čuvati Obrazac PK i na temelju podataka iz tog obrasca obračunavati osobne odbitke posloprimca . Poslodavac mora Obrazac PK dati posloprimcu
9.13
#212873511,doc#303553,2012_03_36_927.html 2012 . </p><p> PredsjednikŽ Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 927 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#199159592,doc#296961,2010_03_28_680.html je u postupku pokrenutom ustavnom tužbom , primjenom članka 63 . Ustavnog zakona , na temelju navoda ustavne tužbe i uvida u presliku spisa Općinskog građanskog suda u Zagrebu broj :
9.13
#183616007,doc#288919,2008_12_152_4142.html stručnu službu turističke zajednice , </p><p> 6 . imenuje direktora turističkog ureda i voditelje podružnica na temelju javnog natječaja te razrješava direktora turističkog ureda i voditelje podružnica , </p><p> 7 . utvrđuje granice
9.13
#213440697,doc#303958,2012_05_50_1241.html zahtjeve na dotičnoj zračnoj luci . </p><p> 3 . Podložno nacionalnom zakonodavstvu , podaci dostavljeni na temelju ovoga članka smatraju se povjerljivima ili gospodarski osjetljivima te s njima valja kao takvima i
#208069509,doc#301187,2011_06_64_1423.html putova , na kojima se temelji razvrstavanje smjese </p><table> <tbody> <p><tr> Sastojak razvrstan kao : </p><p> Koncentracija na temelju koje se smjesa razvrstava kao : </tr></p><p><tr> Smjesa koja izaziva preosjetljivost kože </p><p> Smjesa koja izaziva preosjetljivost
#138394866,doc#259336,1997_07_73_1255.html </P> <P> ( 2 ) Rješenje iz stavka 1 . ovoga članka donosi se na temelju nalaza povjerenstva kojeg u tu svrhu imenuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi . </P>
9.13
#185116590,doc#289854,2008_04_38_1289.html . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine « , br . 92/2005 , 107/2007 i 27/2008 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27 . ožujka 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O IMENOVANJU RAVNATELJA UPRAVE ZA VISOKO OBRAZOVANJE U MINISTARSTVU ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </head><p> Imenuje se VITO TURŠIĆ ravnateljem Uprave za visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti , obrazovanja i športa . Klasa : 080-02/08-01/211 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 27 . ožujka 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1289 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) , članka 6.a stavka 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine « , br . 75/93 , 48/99 , 15/2000 , 127/2000 , 59/2001 , 190/2003 – pročišćeni tekst , 199/2003 i 79/2007 ) i članka 74 . stavka 5 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine « , br . 92/2005 , 107/2007 i 27/2008 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
6.92
#141660084,doc#261773,1999_02_10_254.html nije bilo omogućeno sudjelovati u postupku u kojem je odlučivano o njegovim pravima stečenim na temelju članka 79 . stavka 1 . Zakona o kretanju i boravku stranaca ( " Narodne
9.13
#144697499,doc#263622,1999_07_78_1394.html zajedničkom žigu u smislu članka 41 . ovoga Zakona , </P> <P> 4 . na temelju izjave nositelja o odricanju od žiga , i to sljedećeg dana od dana predaje Zavodu
9.13
#214631511,doc#304487,2012_07_75_1732.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1732 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 76.b Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski sabor
#199086017,doc#296902,2010_02_26_621.html ne ispuni te uvjete . </p><p> S obzirom da Maja Vučinić više ne ispunjava uvjete na temelju kojih joj je izdano odobrenje za rad , sukladno odredbi članka 27 . stavak 4
9.13
#109006665,doc#210083,vj20081013kul04 generalno mišljenje o Gavelli stvaraju na temelju sjećanja pojedinaca , anegdota s proba ili na temelju snimke jedne predstave i par scenografskih skica . </p><p> Dobro , lijepo je prenositi dalje fragmente
8.78
#29821529,doc#50834,na248_k06 , jer je sinoć bila lijena , ali zato danas javlja da su , na temelju fotorobota , uhićena ona dvojica sumnjivih . Sumnjivom Čečenijom častit će nas HRT cijeli prošli
7.97
#209620445,doc#301807,2011_08_93_1983.html sukladno članku 40 . ovoga Zakona , zastupnička mjesta do zajamčenog broja određuju se na temelju ukupnog broja glasova pojedine kandidacijske liste u svim izbornim jedinicama . </p><p> Zajamčena zastupnička mjesta osvaja
#147007781,doc#265810,2000_07_64_1406.html uvjeta za priznanje patenta : 1 . provedbom postupka potpunog ispitivanja 100,00 2 . na temelju podnesenih rezultata potpunog ispitivanja 80,00 3 . bez potpunog ispitivanja ( konsenzualni patent ) 60,00
9.13
#192481226,doc#293327,2009_01_2_39.html <p> Žig i potpis ovlaštene osobe </p><p> _ _____________________ </p><p> 6 Iznos obračunanog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti iznosi 20 % ili 15 % od iznosa osnovice iskazanih u stupcu 4 </p>
9.13
#184196316,doc#289095,2008_02_18_562.html Čule </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </head><p> <b> 562 </b> </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 99 . st . 1 . i 2 . u svezi članka 69 .
9.13
#186947233,doc#290873,2008_06_68_2238.html sve odgovarajuće mjere koje zahtijeva postupni razvoj ili funkcioniranje zajedničkog tržišta« . 22 . Na temelju članka 1 . točke ( b ) alineje ( i ) Uredbe Vijeća ( EZ
9.13
#194726124,doc#294420,2009_06_66_1590.html zajamčeno člankom 29 . stavkom 1 . Ustava . </p><p> Iz tih razloga je , na temelju odredbi članka 63 . stavaka 1 . i 2 . Ustavnog zakona , donesena odluka
9.13
#124940620,doc#244888,1990_07_31_625.html dr Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju Amandmana XLIX . točke 10 . alineje 8 . na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i
9.13
#203824657,doc#299114,2011_11_123_2448.html u slučaju sumnje na zlouporabu bolovanja . </p><p> Izvanredna kontrola bolovanja može se obaviti i na temelju pisanog zahtjeva poslodavca osiguranika Zavoda , kojim traži kontrolu opravdanosti bolovanja tog osiguranika , kao
9.13
#196700833,doc#295575,2010_01_11_231.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 231 </p><p> Na temelju članka 24 . Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu ( » Narodne novine « , br
9.13
#188521565,doc#291662,2008_08_93_2962.html