Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#216549204,doc#305383,2013_03_27_466.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 466 </p><p> Na temelju članka 29 . točka 3 . i točka 5 . Zakona o izboru članova u Europski parlament
#216549499,doc#305384,2013_03_27_467.html </title> <p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 467 </p><p> Na temelju članka 29 . točka 3 . Zakona o izboru članova u Europski parlament iz Republike
#216551090,doc#305385,2013_03_27_468.html ugovorni odnos između OT-a i HT-a za razdoblje nakon 1 . siječnja 2010 . uređen na temelju načela asimetrije , a ne na načelu reciprociteta što je bio razlog podnošenja zahtjeva
#216552286,doc#305386,2013_03_27_469.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
#216554694,doc#305387,2013_03_27_470.html K-416/09-27 od 24 . ožujka 2010 . </p><p> Ustavna tužba nije osnovana . </p><p> 4 . Na temelju članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
#216556254,doc#305388,2013_03_27_471.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
#216557602,doc#305389,2013_03_27_455.html Vijeća Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 455 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
#216565949,doc#305390,2013_03_27_456.html Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 456 </p><p> Na temelju članaka 10 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 22 .
#216576217,doc#305391,2013_03_27_457.html Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 457 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 8 . stavka 2 . Zakona o elektroničkim
#216576434,doc#305392,2013_03_27_458.html Republike Hrvatske </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 458 </p><p> Na temelju odredbe članka 94 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10
#216576628,doc#305393,2013_03_27_459.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 459 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 2 . i članka 14 . stavka 4 . Zakona o prebivalištu ( » Narodne
#216578566,doc#305394,2013_03_27_460.html Pravilnika o tlačnoj opremi </title> <p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 460 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 3 . Pravilnika o tlačnoj opremi ( » Narodne novine « , br . 58/2010
#216589416,doc#305395,2013_03_27_461.html Vrdoljak , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 461 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 2 . Pravilnika o jednostavnim tlačnim posudama ( » Narodne novine
#216590365,doc#305396,2013_03_27_462.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I SPORTA </p><p> 462 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 2 . Zakona o sportskoj inspekciji ( » Narodne novine « , broj
#216592099,doc#305397,2013_03_27_463.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I SPORTA </p><p> 463 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 2 . Zakona o sportskoj inspekciji ( » Narodne novine « , broj
#216593381,doc#305398,2013_01_3_49.html mjerama sportske inspekcije </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 49 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216593495,doc#305399,2013_01_3_50.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 50 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216593608,doc#305400,2013_01_3_51.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 51 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216593737,doc#305401,2013_01_3_52.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 52 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216593861,doc#305402,2013_01_3_53.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 53 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216594051,doc#305403,2013_01_3_54.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 54 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216594316,doc#305404,2013_01_3_55.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 55 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 8 . i članka 28 . stavka 11 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih
#216595432,doc#305405,2013_01_3_56.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 56 </p><p> Na temelju članka 12 . stavaka 1 . , 2 . i 3 . i članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu
#216608959,doc#305406,2013_01_3_57.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 57 </p><p> Na temelju članka 52 . Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine « , br . 130/2011 ) , ministar
#216622680,doc#305407,2013_01_3_58.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 58 </p><p> Na temelju članka 65 . stavka 2 . Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine « , br . 130/11
#216631047,doc#305408,2013_01_3_40.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 40 </p><p> Na temelju članka 211.a Općeg poreznog zakona ( » Narodne novine « , br . 147/2008 , 18/2011
#216634379,doc#305410,2013_01_3_41.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 41 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine « br . 61/2000 , 117/2000
#216634684,doc#305411,2013_01_3_42.html tarifi za 2013 . godinu </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 42 </p><p> Na temelju članka 13 . Zakona o područjima posebne državne skrbi ( » Narodne novine « , br
#216634991,doc#305412,2013_01_3_43.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 43 </p><p> Na temelju članka 3 . Uredbe o državnim potporama ( » Narodne novine « , broj 50/2006 ) ,
#216639436,doc#305413,2013_01_3_44.html sektoru brodogradnje </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 44 </p><p> Na temelju članka 32 . stavka 1 . točke 5 . Zakona o igrama na sreću ( » Narodne novine «
#216639651,doc#305414,2013_01_3_45.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 45 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216639757,doc#305415,2013_01_3_46.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 46 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216639862,doc#305416,2013_01_3_47.html Zoran Milanović , v . r </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 47 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216639968,doc#305417,2013_01_3_48.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 48 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216640073,doc#305418,2013_01_4_60.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 60 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216640180,doc#305419,2013_01_4_61.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO UPRAVE </p><p> 61 </p><p> Na temelju članka 66 . Zakona o registru birača ( » Narodne novine « , broj 144/12 ) ministar
#216640808,doc#305420,2013_01_4_62.html standardima za voće i povrće </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 62 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 3 . , članka 18.a stavka 6 . , članka 18.b stavka 3 . i članka
#216640945,doc#305421,2013_01_4_63.html Jakovina , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 63 </p><p> Na temelju članka 39 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine « br . 150/11 )
#216641099,doc#305422,2013_01_4_64.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 64 </p><p> Na temelju članka 101 . stavka 4 . Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine « , broj 130/11
#216651589,doc#305423,2013_01_4_65.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 65 </p><p> Na temelju članka 27 . stavka 2 . Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva ( » Narodne novine
#216653603,doc#305424,2013_01_4_66.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 66 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću
#216653793,doc#305425,2013_01_4_67.html Županijskog suda u Zagrebu </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 67 </p><p> Na temelju članka 54 . stavak 7 . i članka 55 . stavak 3 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću
#216654772,doc#305426,2013_01_4_68.html ispituje eventualno postojanje postupovnih povreda u postupcima pred sudovima i na temelju toga ocjenjuje je li postupak bio vođen na način koji je podnositelju osigurao
#216655904,doc#305427,2013_01_5_78.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA </p><p> 78 </p><p> Na temelju odredaba članka 28 . Zakona o poreznom savjetništvu ( » Narodne novine « br . 127/00
#216656669,doc#305428,2013_01_5_79.html savjetnika </title> <p><div> HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA </p><p> 79 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 1 . Zakona o poreznom savjetništvu ( » Narodne novine « , broj
#216663476,doc#305429,2013_01_5_80.html , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA </p><p> 80 </p><p> Na temelju članka 10 . Zakona o poreznom savjetništvu ( » Narodne novine « , broj 127/00 ,
#216665472,doc#305430,2013_01_5_81.html , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA KOMORA POREZNIH SAVJETNIKA </p><p> 81 </p><p> Na temelju odredaba članka 10 . stavak 3 . Zakona o poreznom savjetništvu ( » Narodne novine
#216666557,doc#305431,2013_01_5_69.html <p> • Zakon o udrugama </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 69 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )
#216666724,doc#305432,2013_01_5_70.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 70 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216666936,doc#305433,2013_01_5_71.html postupka predstečajne nagodbe </title> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 71 </p><p> Na temelju članka 91 . Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi ( » Narodne
#216668120,doc#305434,2013_01_5_72.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 72 </p><p> Na temelju članka 51 . stavka 2 . podstavaka 1 . , 2 . , 4 . , 5 . , 6 . i 7 . te članka 10
#216668819,doc#305435,2013_01_5_73.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 73 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 1 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « br .
#216670161,doc#305436,2013_01_5_74.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 74 </p><p> Na temelju članka 69 . stavka 3 . Zakona o zaštiti životinja ( » Narodne novine « , broj 135/06
#216672462,doc#305437,2013_01_5_75.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 75 </p><p> Na temelju članka 69 . stavka 3 . Zakona o zaštiti životinja ( » Narodne novine « , br . 135/06
#216674958,doc#305438,2013_01_5_76.html inspekcija na farmama </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 76 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 4 . Zakona o zaštiti životinja ( » Narodne novine « , broj 135/06
#216675541,doc#305439,2013_01_5_77.html </title> <p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 77 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 2 . točke c ) Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine
#216675856,doc#305440,2013_01_6_91.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 91 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
#216684445,doc#305441,2013_01_6_92.html na novčanim sredstvima </title> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 92 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
#216685994,doc#305442,2013_01_6_93.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 93 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 3 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ( »
#216688003,doc#305443,2013_01_6_94.html utvrđivanja vremena i uzroka smrti </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 94 </p><p> Na temelju članka 189 . stavka 3 . i članka 195 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne
#216688278,doc#305444,2013_01_6_95.html prava sredstva osiguravaju u državnom proračunu u iznosu većem od pedeset posto , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216688486,doc#305445,2013_01_6_96.html prava sredstva osiguravaju u državnom proračunu u iznosu većem od pedeset posto , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216688759,doc#305446,2013_01_6_97.html radi utvrđivanja reprezentativnosti sindikata u području kulturnih djelatnosti , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216688939,doc#305447,2013_01_6_98.html d.d . , po zahtjevu Sindikata bankarskih i financijskih djelatnika Hrvatske , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216689109,doc#305448,2013_01_6_99.html putničkih vagona d.o.o . Zagreb , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216689286,doc#305449,2013_01_6_100.html Održavanje vagona d.o.o . Zagreb , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216689419,doc#305450,2013_01_6_82.html <div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE I VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 82 </p><p> Na temelju odredbe članka 103 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#216689599,doc#305451,2013_01_6_101.html HŽ Putnički prijevoz d.o.o . , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216689797,doc#305452,2013_01_6_102.html Željeznička tiskara d.o.o . , Zagreb , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216689978,doc#305453,2013_01_6_103.html prava sredstva osiguravaju u državnom proračunu u iznosu većem od pedeset posto , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216690271,doc#305454,2013_01_6_104.html Održavanje vučnih vozila d.o.o . , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216690434,doc#305455,2013_01_6_105.html održavanje pruga d.o.o . , Zagreb , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216690613,doc#305456,2013_01_6_106.html željezničkih vozila d.o.o . , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216690778,doc#305457,2013_01_6_107.html poslodavca Pružne građevine d.o.o . , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216690948,doc#305458,2013_01_6_108.html elektrogospodarskog sindikata i Nezavisnog sindikata radnika Hrvatske elektroprivrede , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim
#216691374,doc#305459,2013_01_6_109.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
#216692958,doc#305460,2013_01_6_83.html području Republike Hrvatske </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 83 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 2 . Zakona o igrama na sreću ( » Narodne novine « , broj 87/2009
#216693116,doc#305461,2013_01_6_84.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 84 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216693885,doc#305462,2013_01_6_85.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 85 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216694121,doc#305463,2013_01_6_86.html profesionalnog razvoja časnika </title> <p><div> MINISTARSTVO OBRANE </p><p> 86 </p><p> Na temelju članka 11.a stavka 4 . Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (
#216694401,doc#305464,2013_01_6_87.html Ante Kotromanović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO OBRANE </p><p> 87 </p><p> Na temelju članka 11.a stavka 4 . Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (
#216694687,doc#305465,2013_01_6_88.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 88 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
#216704913,doc#305466,2013_01_6_89.html na novčanim sredstvima </title> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 89 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
#216706071,doc#305467,2013_01_6_90.html Slavko Linić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 90 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
#216707091,doc#305469,2013_01_7_120.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 120 </p><p> Na temelju članka 142 . točka 8 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , broj 69/09
#216716895,doc#305470,2013_01_7_121.html poljoprivrednog podrijetla </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 121 </p><p> Na temelju članka 50 . stavka 4 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « , broj 153/09 , 130/11
#216717244,doc#305471,2013_01_7_122.html Jakovina , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 122 </p><p> Na temelju članka 10 . stavka 4 . , članka 11 . stavka 5 . , članka 14 . stavka 4 . i članka
#216718332,doc#305472,2013_01_7_123.html </title> <p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I SPORTA </p><p> 123 </p><p> Na temelju članka 232 . stavka 5 . Zakona o strancima ( » Narodne novine « , broj 130/2011
#216719310,doc#305473,2013_01_7_124.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> KOLEKTIVNI UGOVORI </p><p> 124 </p><p> Na temelju članka 253 . Zakona o radu ( » Narodne novine « broj 149/09 . , u daljnjem tekstu
#216741557,doc#305477,2013_01_7_110.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 110 </p><p> Na temelju članka 114 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010 – pročišćeni
#216742670,doc#305478,2013_01_7_111.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 111 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )
#216742837,doc#305479,2013_01_7_112.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 112 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216743039,doc#305480,2013_01_7_113.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 113 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )
#216743206,doc#305481,2013_01_7_114.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 114 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216743408,doc#305482,2013_01_7_115.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 115 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 6 . Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj )
#216743581,doc#305483,2013_01_7_116.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 116 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216754121,doc#305484,2013_01_7_117.html </p><p><tr> 20 </p><p> 1 </p><p> Kontrolni znak </p><p> Taj znak je rezultat izračuna na temelju prethodnih polja , prema algoritmu koji određuje ICAO </tr></p><p><tr> 21 </p><p> 1
#216756653,doc#305486,2013_01_8_137.html kaznenoj evidenciji </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 137 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216756841,doc#305487,2013_01_8_138.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 138 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216757080,doc#305488,2013_01_8_139.html </p><p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 139 </p><p> Na temelju članka 145 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , broj 69/2009 i 84/2011
#216757431,doc#305489,2013_01_8_140.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 140 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « broj 46/07 , 84/08 ,
#216776362,doc#305490,2013_01_8_141.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 141 </p><p> Na temelju članka 108 . stavka 5 . Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine « , broj 130/11
#216777676,doc#305491,2013_01_8_142.html postrojenja i zrakoplova </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 142 </p><p> Na temelju članka 137 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , broj
#216777897,doc#305492,2013_01_8_143.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 143 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 2 . a u vezi s člankom 23 . stavkom 2 . Zakona o privatnoj zaštiti
#216778194,doc#305493,2013_01_8_144.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 144 </p><p> Na temelju članka 107 . stavka 4 . i stavka 6 . Zakona o oružju ( » Narodne novine « broj
#216778552,doc#305494,2013_01_8_145.html med . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </p><p> 145 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 3 . i članka 8 . stavka 2 . Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji
#216778749,doc#305495,2013_01_8_146.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 146 </p><p> Na temelju članka 20 . stavka 1 . alineje 2 . i stavka 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
#216779090,doc#305496,2013_01_8_128.html Matek , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 128 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216779400,doc#305497,2013_01_8_147.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
#216781647,doc#305498,2013_01_8_129.html Antun Palarić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 129 </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 2 . Zakona o računanju vremena ( » Narodne novine « , br . 27/93
#216781897,doc#305499,2013_01_8_130.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 130 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216782015,doc#305500,2013_01_8_131.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 131 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine « br . 61/2000 , 117/2000
#216782580,doc#305501,2013_01_8_132.html poljoprivrednih proizvoda </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 132 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 2 . Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora
#216782866,doc#305502,2013_01_8_133.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 133 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216782975,doc#305503,2013_01_8_134.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 134 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216783169,doc#305504,2013_01_8_135.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 135 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216783357,doc#305505,2013_01_8_136.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 136 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
#216783564,doc#305506,2013_01_9_148.html <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 148 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/2007
#216805732,doc#305507,2013_01_9_149.html infrastrukture za odobrenje državnog jamstva poduzetniku Hrvatske autoceste d.o.o . , na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja , u sastavu : mr . sc . Olgica Spevec
#216810029,doc#305508,2013_01_9_150.html općinskim porezima Općine Žminj </title> <p><div> OPĆINA ŽMINJ </p><p> 150 </p><p> Na temelju članka 40 . Statuta Općine Žminj ( » Službeni glasnik Općine Žminj « br . 4/09
#216810333,doc#305509,2013_01_9_151.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
hide detail