Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#214184738,doc#304335,2012_06_68_1597.html lipnja 2012 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1597 </p><p> Na temelju članka 65 . alineje 3 . , 5 . i 7 . Zakona o hrani
#214185366,doc#304336,2012_06_68_1598.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#214187687,doc#304337,2012_06_68_1599.html , kao obveznici naknade za općekorisne funkcije šuma sada izuzete » fizičke« osobe . </p><p> Na temelju članka 45 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#214191010,doc#304338,2012_06_68_1600.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#214192448,doc#304339,2012_06_68_1601.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#214194201,doc#304340,2012_06_68_1602.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#214195495,doc#304341,2012_06_69_1617.html HRVATSKE </p><p> Predsjednica Vijeća Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1617 </p><p> Na temelju članka 25 . stavka 6 . Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (
#214197126,doc#304342,2012_06_69_1618.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1618 </p><p> Na temelju članka 8 . i članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
#214199066,doc#304343,2012_06_69_1619.html prema kojima se predujam obračunava u redovnom arbitražnom postupku . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1619 </p><p> Na temelju članka 8 . i članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
#214200647,doc#304344,2012_06_69_1620.html prema kojima se predujam obračunava u redovnom arbitražnom postupku . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1620 </p><p> Na temelju članka 29 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske (
#214201878,doc#304345,2012_06_69_1621.html će Povjerenstvo što su poduzeli po donesenim odlukama Povjerenstva . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1621 </p><p> Na temelju članka 4 . stavka 5 . Zakona o carinskoj službi ( » Narodne novine «
#214202332,doc#304346,2012_06_69_1622.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1622 </p><p> Na temelju članka 4 . stavka 5 . Zakona o carinskoj službi ( » Narodne novine «
#214202697,doc#304347,2012_06_69_1623.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1623 </p><p> Na temelju članka 4 . stavka 5 . Zakona o carinskoj službi ( » Narodne novine «
#214203147,doc#304348,2012_06_69_1624.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1624 </p><p> Na temelju članka 4 . stavka 5 . Zakona o carinskoj službi ( » Narodne novine «
#214203458,doc#304349,2012_06_69_1625.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1625 </p><p> Na temelju članka 4 . stavka 5 . Zakona o carinskoj službi ( » Narodne novine «
#214203649,doc#304350,2012_06_69_1626.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1626 </p><p> Na temelju članka 4 . stavka 5 . Zakona o carinskoj službi ( » Narodne novine «
#214203919,doc#304351,2012_06_69_1608.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1608 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine« . broj 85/10 – pročišćeni
#214204045,doc#304352,2012_06_69_1627.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1627 </p><p> Na temelju članka 4 . stavka 5 . Zakona o carinskoj službi ( » Narodne novine «
#214204539,doc#304353,2012_06_69_1628.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1628 </p><p> Na temelju članka 24 . stavaka 1 . i 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske (
#214204863,doc#304354,2012_06_69_1629.html 27.06.2012 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvođenju javnih vatrometa </title> <p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 1629 </p><p> Na temelju članka 32 . stavka 4 . Zakona o eksplozivnim tvarima ( » Narodne novine «
#214205067,doc#304355,2012_06_69_1630.html procedura za izbjegavanje sudara u zraku </title> <p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 1630 </p><p> Na temelju članka 149 . stavka 3 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine »
#214207144,doc#304356,2012_06_69_1631.html ustanova za obavljanje zdravstvenih pregleda za držanje i nošenje oružja </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1631 </p><p> Na temelju članka 107 . stavka 4 . i stavka 6 . Zakona o oružju ( »
#214207522,doc#304357,2012_06_69_1632.html dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1632 </p><p> Ministar zdravlja na temelju članka 112 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
#214207772,doc#304358,2012_06_69_1633.html Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi </title> <p><div> MINISTARSTVO KULTURE </p><p> 1633 </p><p> Na temelju članka 10a . Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( » Narodne novine «
#214210865,doc#304362,2012_06_69_1609.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1609 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214211017,doc#304363,2012_06_69_1637.html Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 1637 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . stavak 7 . u svezi s člankom 20 . stavak 1
#214211266,doc#304364,2012_06_69_1638.html za frekvencijski pojas 791-821/832-862 MHz </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 1638 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 9 . i članka 82 . Zakona o
#214211826,doc#304365,2012_06_69_1610.html . ing . el . , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1610 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214211952,doc#304366,2012_06_69_1611.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1611 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214212071,doc#304367,2012_06_69_1612.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1612 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214212205,doc#304368,2012_06_69_1613.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1613 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214212324,doc#304369,2012_06_69_1614.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1614 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214212465,doc#304370,2012_06_69_1615.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1615 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214212604,doc#304371,2012_06_69_1616.html 27.06.2012 Uredba o načinu trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1616 </p><p> Na temelju članka 98 . stavka 2 . , članka 112 . stavka 1 . točke 3
#214221608,doc#304372,2012_01_7_183.html ljekarni , te zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika privatne prakse , koji djelatnost obavljaju na temelju posebnog zakona i imaju ugovor sa Zavodom o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
#214235236,doc#304373,2012_06_70_1648.html </b> </p><p><div/> <big> <b> <big> ORTOPEDSKA I DRUGA POMAGALA </big> </b> </big> </p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1648 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 15 . lipnja 2012
#214235302,doc#304374,2012_06_70_1649.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1649 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 31 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214235371,doc#304375,2012_06_70_1650.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1650 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 31 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214235441,doc#304376,2012_06_70_1651.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1651 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 13 . Zakona o izborima zastupnika u
#214235557,doc#304377,2012_06_70_1652.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1652 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12
#214235694,doc#304378,2012_06_70_1653.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1653 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 84 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214235806,doc#304379,2012_06_70_1654.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1654 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 94 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214235907,doc#304380,2012_06_70_1655.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1655 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 86 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214236011,doc#304381,2012_06_70_1656.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1656 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 105 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214236099,doc#304382,2012_06_70_1657.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1657 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 58 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214236209,doc#304383,2012_06_70_1639.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1639 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA OVRŠNOG
#214236460,doc#304384,2012_06_70_1658.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1658 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 60 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214236561,doc#304385,2012_06_70_1659.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1659 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 64.b Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski sabor
#214236666,doc#304386,2012_06_70_1660.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1660 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 66 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214236781,doc#304387,2012_06_70_1661.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1661 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 74 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214236876,doc#304388,2012_06_70_1662.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1662 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 80 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214237000,doc#304389,2012_06_70_1663.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1663 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 82 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214237076,doc#304390,2012_06_70_1664.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1664 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 88 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214237183,doc#304391,2012_06_70_1665.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1665 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 103 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214237307,doc#304392,2012_06_70_1666.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1666 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 105 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214237407,doc#304393,2012_06_70_1667.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1667 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 15 . lipnja 2012
#214237517,doc#304394,2012_06_70_1640.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1640 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
#214237672,doc#304395,2012_06_70_1668.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1668 </p><p> Na temelju članka 124 . Ustava Republike Hrvatske i članka 40 . stavka 1 . i 5
#214237767,doc#304396,2012_06_70_1669.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1669 </p><p> Na temelju članka 124 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske i članka 35 . Zakona o
#214237864,doc#304397,2012_06_70_1670.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1670 </p><p> Na temelju članka 63 . stavka 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine
#214378795,doc#304398,2012_06_70_1671.html <p> 6 </tr></p><p><tr> Policijska uprava virovitičko-podravska – ukupno </p><p> 571 </tr></p><p><tr> UKUPNO </p><p> 31245 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1671 </p><p> Na temelju članka 16 . i članka 20 . stavka 7 . Zakona o boravišnoj pristojbi (
#214379321,doc#304399,2012_06_70_1672.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1672 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « ,
#214379730,doc#304400,2012_06_70_1673.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 1673 </p><p> Na temelju članka 36 . stavka 8 . Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
#214382445,doc#304401,2012_06_70_1674.html nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna , proračunskih i izvanproračunskih korisnika </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1674 </p><p> Na temelju članka 52.d . Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ( » Narodne novine
#214382607,doc#304402,2012_06_70_1675.html lipnja 2012 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO KULTURE </p><p> 1675 </p><p> Na temelju članka 68 . stavka 5 . Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( »
#214386356,doc#304403,2012_06_70_1641.html izvan trgovine uobičajenih uporabnih predmeta pri čemu imaju visoku vrijednost . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1641 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
#214386670,doc#304404,2012_06_70_1642.html . </p><p> HRVATSKI SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v.r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1642 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I
#214386936,doc#304405,2012_06_70_1643.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1643 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 68 . stavka 2 . Zakona o
#214387048,doc#304406,2012_06_70_1644.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1644 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 68 . stavka 2 . Zakona o
#214387157,doc#304407,2012_06_70_1645.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1645 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 4 . Odluke o Nacionalnom vijeću za
#214387330,doc#304408,2012_06_70_1646.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1646 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 25 . stavka 1 . Zakona o
#214387446,doc#304409,2012_06_70_1647.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1647 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 15 . lipnja 2012
#214387509,doc#304410,2012_06_71_1676.html <p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1676 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . , članka 38 . stavka 5 . , članka
#214407861,doc#304411,2012_06_71_1677.html veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1677 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 2 . Zakona o kemikalijama ( » Narodne novine « broj
#214426540,doc#304412,2012_06_71_1678.html o razvrstavanju , označavanju , obilježavanju i pakiranju opasnih kemikalija </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1678 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . podstavka 3 . Zakona o hrani ( » Narodne
#214432626,doc#304413,2012_06_71_1679.html Ostojić , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1679 </p><p> Na temelju članka 110 . podstavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
#214433668,doc#304414,2012_06_71_1680.html , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST </p><p> 1680 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 3 . , članka 10 . stavka 3 . i članka
#214448754,doc#304415,2012_06_72_1681.html i dozvolama za uporabu i promet izvora ionizirajućeg zračenja </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1681 </p><p> Na temelju članka 90 . stavka 4 . i članka 93 . stavka 4 . Zakona o
#214450989,doc#304416,2012_06_72_1682.html genetski modificirane hrane i genetski modificirane hrane za životinje </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1682 </p><p> Na temelju članka 1 . i 4 . Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i
#214464799,doc#304417,2012_07_73_1692.html i razvoj ruralnih gospodarskih aktivnosti " unutar IPARD programa </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1692 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214464932,doc#304418,2012_07_73_1693.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1693 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214465057,doc#304419,2012_07_73_1694.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1694 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214465180,doc#304420,2012_07_73_1695.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1695 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214465315,doc#304421,2012_07_73_1696.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1696 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214465448,doc#304422,2012_07_73_1697.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1697 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214465602,doc#304423,2012_07_73_1698.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1698 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214465715,doc#304424,2012_07_73_1699.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1699 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214465840,doc#304425,2012_07_73_1700.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1700 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214465973,doc#304426,2012_07_73_1701.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1701 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214466110,doc#304427,2012_07_73_1683.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1683 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214466241,doc#304428,2012_07_73_1702.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1702 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214466380,doc#304429,2012_07_73_1703.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1703 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214466517,doc#304430,2012_07_73_1704.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1704 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214466659,doc#304431,2012_07_73_1705.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1705 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214467069,doc#304432,2012_07_73_1706.html 73 02.07.2012 Rješenje o izmjeni i dopuni Liste stečajnih upravitelja </title> <p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 1706 </p><p> Na temelju članka 21 . stavak 1 . Stečajnog zakona ( » Narodne novine « , broj
#214467766,doc#304433,2012_07_73_1707.html 2012 . </p><p> Ministar Orsat Miljenić , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1707 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#214482969,doc#304434,2012_07_73_1708.html vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA </p><p> 1708 </p><p> Na temelju članka 19 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( » Narodne novine « br
#214483978,doc#304435,2012_07_73_1709.html o izmjeni i dopuni Tehničkog propisa za čelične konstrukcije </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1709 </p><p> Na temelju članka 10 . Zakona o lijekovima ( » Narodne novine « , broj 71/07 ,
#214495764,doc#304436,2012_07_73_1710.html </title> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <title> 73 02.07.2012 Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1710 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 1 . Zakona o biocidnim pripravcima ( » Narodne novine «
#214573616,doc#304437,2012_07_73_1711.html Roller , Ljubomir Stefanović , Marija Udiljak i Duško Zimonja , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#214574647,doc#304438,2012_07_73_1684.html , dipl . ing . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1684 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214574803,doc#304439,2012_07_73_1712.html Roller , Ljubomir Stefanović , Marija Udiljak i Duško Zimonja , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#214575837,doc#304440,2012_07_73_1713.html <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <title> 73 02.07.2012 Eskontna stopa Hrvatske narodne banke </title> <p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 1713 </p><p> Na temelju članka 29 . stavka 8 . Zakona o obveznim odnosima ( » Narodne novine «
#214575918,doc#304441,2012_07_73_1685.html . sc . Željko Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1685 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214576044,doc#304442,2012_07_73_1686.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1686 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214576194,doc#304443,2012_07_73_1687.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1687 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214576344,doc#304444,2012_07_73_1688.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1688 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214576494,doc#304445,2012_07_73_1689.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1689 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214576615,doc#304446,2012_07_73_1690.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1690 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214576721,doc#304447,2012_07_73_1691.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1691 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214576851,doc#304448,2012_07_74_1723.html lipnja 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1723 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 2 . Zakona o vinu ( » Narodne novine « br
#214579085,doc#304449,2012_07_74_1724.html 2012 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1724 </p><p> Na temelju članka 41 . stavka 3 . i članka 43 . stavka 2 . Zakona o
#214580186,doc#304450,2012_07_74_1725.html knjigu za uzgojno valjane svinje čistih pasmina </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 1725 </p><p> Na temelju članka 275 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
#214590094,doc#304451,2012_07_74_1726.html Državnog ureda za reviziju za 2012 . godinu </title> <p><div> DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU </p><p> 1726 </p><p> Na temelju odredbi članaka 9 . i 17 . Zakona o Državnom uredu za reviziju ( »
#214590494,doc#304452,2012_07_74_1727.html , dipl . oec . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </p><p> 1727 </p><p> Na temelju stavka 3 . , čl . 1019 . Pomorskog zakonika Republike Hrvatske ( » Narodne
#214590680,doc#304453,2012_07_74_1728.html <p> Predsjednik Upravnog vijeća Perica Šolić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </p><p> 1728 </p><p> Na temelju stavka 3 . , čl . 1019 . Pomorskog zakonika Republike Hrvatske ( » Narodne
#214590864,doc#304454,2012_07_74_1714.html <p> Predsjednik Upravnog vijeća Perica Šolić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1714 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#214591033,doc#304455,2012_07_74_1715.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1715 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#214591202,doc#304456,2012_07_74_1716.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1716 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#214591389,doc#304457,2012_07_74_1717.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1717 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#214591568,doc#304458,2012_07_74_1718.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1718 </p><p> Na temelju članka 35 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( » Narodne novine «
#214592769,doc#304459,2012_07_74_1719.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1719 </p><p> Na temelju članka 35 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( » Narodne novine «
#214593120,doc#304460,2012_07_74_1720.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1720 </p><p> Na temelju članka 35 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( » Narodne novine «
#214593565,doc#304461,2012_07_74_1721.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1721 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
#214594149,doc#304462,2012_07_74_1722.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 1722 </p><p> Na temelju članka 45 . stavka 4 . Zakona o zaštiti od požara ( » Narodne novine
#214594730,doc#304463,2012_07_75_1738.html 2012 . </p><p> Ministar Ranko Ostojić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1738 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214594836,doc#304464,2012_07_75_1739.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1739 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214594942,doc#304465,2012_07_75_1740.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1740 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214595078,doc#304466,2012_07_75_1741.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1741 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214595272,doc#304467,2012_07_75_1742.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1742 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214595402,doc#304468,2012_07_75_1743.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1743 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214595549,doc#304469,2012_07_75_1744.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1744 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214595674,doc#304470,2012_07_75_1745.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1745 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214595778,doc#304471,2012_07_75_1746.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1746 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214595908,doc#304472,2012_07_75_1747.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1747 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214596032,doc#304473,2012_07_75_1729.html . </p><p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1729 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 60 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214596161,doc#304474,2012_07_75_1748.html <p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1748 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214596318,doc#304475,2012_07_75_1749.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1749 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214596460,doc#304476,2012_07_75_1750.html o visini trošarine za motorni benzin i plinsko ulje </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1750 </p><p> Na temelju članka 70 . stavka 10 . Zakona o trošarinama ( » Narodne novine « ,
#214596742,doc#304477,2012_07_75_1751.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1751 </p><p> Na temelju članka 72 . Zakona o tržištu plina ( » Narodne novine « , br .
#214597003,doc#304478,2012_07_75_1752.html profesionalne djelatnosti ili pružanje usluga pravnoj ili fizičkoj osobi </title> <p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 1752 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 4 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « broj
#214597703,doc#304479,2012_07_75_1753.html 2012 . </p><p> Ministar Ranko Ostojić , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1753 </p><p> Na temelju članaka 1 . i 4 . Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i
#214597974,doc#304480,2012_07_75_1754.html lokalnih strategija ruralnog razvoja " unutar IPARD programa </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1754 </p><p> Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 81 . stavka 6 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « 46/07
#214622174,doc#304481,2012_07_75_1755.html " Catering objekti " i " Objekti jednostavnih usluga " </title> <p><div> MINISTARSTVO TURIZMA </p><p> 1755 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 4 . i članka 14 . stavka 2 . Zakona o
#214622834,doc#304482,2012_07_75_1756.html office ) </tr></p><p><tr> vlastito dostavno vozilo </tr></p> </tbody> </div></table> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 1756 </p><p> Na temelju članka 149 . stavka 3 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
#214628135,doc#304484,2012_07_75_1730.html Mrsić , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1730 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 62 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214628592,doc#304485,2012_07_75_1758.html podnositeljice za naknadu parničnog troška . </p><p> 1.2 . Za potrebe ustavnosudskog postupka , a na temelju članka 69 . alineje 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#214631417,doc#304486,2012_07_75_1731.html REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> Zamjenica predsjednice Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1731 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 74 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214631511,doc#304487,2012_07_75_1732.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1732 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 76.b Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski sabor
#214631656,doc#304488,2012_07_75_1733.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1733 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 78 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214631760,doc#304489,2012_07_75_1734.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1734 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 103 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214631869,doc#304490,2012_07_75_1735.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1735 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 4 . Odluke o Nacionalnom vijeću za
#214632009,doc#304491,2012_07_75_1736.html Njegovoj Ekscelenciji Vladimiru Raspudiću Redom kneza Branimira s ogrlicom </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1736 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 85/10 – pročišćeni
#214632115,doc#304492,2012_07_75_1737.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1737 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#214632224,doc#304493,2012_07_76_1768.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1768 </p><p> Na temelju članka 114 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , br .
#214632510,doc#304494,2012_07_76_1769.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1769 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214632813,doc#304495,2012_07_76_1770.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1770 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 4 . i članka 65 . alineje druge Zakona o hrani
#214653397,doc#304496,2012_07_76_1771.html </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <title> 76 09.07.2012 Pravilnik o katalogu krmiva </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1771 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 4 . Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu
#214658539,doc#304497,2012_07_76_1772.html obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2012 . godini </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1772 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 4 . Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu
#214663844,doc#304498,2012_07_76_1773.html ribarstvu kroz potporu razvoju marikulture u 2012 . godini </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1773 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 4 . Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu
#214668971,doc#304499,2012_07_76_1774.html kroz potporu razvoju slatkovodne akvakulture u 2012 . godini </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1774 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 4 . Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu
#214672588,doc#304500,2012_07_76_1775.html Pravilnika o načinu provedbe obvezatne dezinfekcije , dezinsekcije i deratizacije </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1775 </p><p> Na temelju članka 81 . točke 7 . Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( »
#214673622,doc#304503,2012_07_76_1759.html 09.07.2012 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1759 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#214679077,doc#304505,2012_07_76_1779.html <p> Tužitelj podnosi tužbu kojom pobija upravni akt zbog nepravilne primjene zakona i propisa donesenih na temelju zakona , što se u postupku koji je prethodio rješenju nije postupilo prema pravilima postupka
#214683830,doc#304506,2012_07_76_1780.html i učinjeno tijekom te rasprave . Navedene obveze uvrštene su u konačni tekst odluke na temelju komentara sudionika javne rasprave ( OT – Optime telekom d.d , H1 Telekom d.d ,
#214686190,doc#304507,2012_07_76_1781.html odnosu na utvrđeno činjenično stanje tužitelj smatra da je tuženo tijelo izvelo pogrešan zaključak na temelju nepravilno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja , jer neopravdano i bez ikakvih dokaza određuje mijenjanje
#214690683,doc#304508,2012_07_76_1782.html kako do trenutka završetka istog nadzor cijena od strane tuženog tijela treba biti postavljen na temelju metode referentnih vrijednosti na temelju cijena na usporedivim tržištima ( stranica 65 . , 4
#214698075,doc#304509,2012_07_76_1783.html tvrdnji govori i dokazana činjenica da su tužitelji svoje odluke o povećanju cijene donijeli na temelju detaljnih kalkulacija , izrada kojih je trajala dulje vrijeme , pri čemu je uzeto u
#214701458,doc#304510,2012_07_76_1784.html nalazi da je u pravilno provedenom postupku činjenično stanje potpuno i pravilno utvrđeno i na temelju istog pravilno primijenjeno materijalno pravo . </p><p> Naime , odredbom članka 128 . stavka 1 .
#214703496,doc#304511,2012_07_76_1785.html odredbe Standardne ponude tužitelja isključivo u svrhu usklađenja s odredbama ZEK-a i propisa donesenih na temelju ZEK-a ( članak 12 . stavak 1 . točka 13 . ZEK-a i članak 113
#214705273,doc#304513,2012_07_76_1760.html mr . sc . Ivica Kujundžić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1760 </p><p> Na temelju članak 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRESTANKU VAŽENJA
#214705527,doc#304514,2012_07_76_1761.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1761 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O PUČKOM PRAVOBRANITELJU </p>
#214709990,doc#304515,2012_07_76_1762.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1762 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#214710951,doc#304516,2012_07_76_1763.html Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1763 </p><p> Na temelju članka 68 . stavka 7 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « ,
#214717240,doc#304517,2012_07_76_1764.html duga te prodaju , otpis ili djelomičan otpis potraživanja </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1764 </p><p> Na temelju članka 137 . stavka 6 . Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ( »
#214717395,doc#304518,2012_07_76_1765.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1765 </p><p> Na temelju članka 70 . stavka 10 . Zakona o trošarinama ( » Narodne novine « ,
#214717531,doc#304519,2012_07_76_1766.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1766 </p><p> Na temelju članka 48 . stavka 2 . Zakona o zaštiti i spašavanju ( » Narodne novine
#214717670,doc#304520,2012_07_76_1767.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1767 </p><p> Na temelju članka 58 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « br . 69/2009
#214717893,doc#304521,2012_07_77_1796.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1796 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214718010,doc#304522,2012_07_77_1797.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1797 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214718137,doc#304523,2012_07_77_1798.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1798 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214718254,doc#304524,2012_07_77_1799.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1799 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214718374,doc#304525,2012_07_77_1800.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1800 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214718485,doc#304526,2012_07_77_1801.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1801 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214718604,doc#304527,2012_07_77_1802.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1802 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214718727,doc#304528,2012_07_77_1803.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1803 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214718854,doc#304529,2012_07_77_1804.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1804 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214718973,doc#304530,2012_07_77_1805.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1805 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214719123,doc#304531,2012_07_77_1787.html Republike Hrvatske u Australiji , sa sjedištem u Perthu </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1787 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#214719306,doc#304532,2012_07_77_1806.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1806 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214719423,doc#304533,2012_07_77_1807.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1807 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214719541,doc#304534,2012_07_77_1808.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1808 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214719672,doc#304535,2012_07_77_1809.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1809 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214719792,doc#304536,2012_07_77_1810.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1810 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214720086,doc#304537,2012_07_77_1811.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1811 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214720324,doc#304538,2012_07_77_1812.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1812 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214720474,doc#304539,2012_07_77_1813.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1813 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214720642,doc#304540,2012_07_77_1814.html o uvjetima , organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1814 </p><p> Na temelju članka 79 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , broj 150/2008
#214720821,doc#304541,2012_07_77_1815.html dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1815 </p><p> Ministar zdravlja na temelju članka 112 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
#214721046,doc#304542,2012_07_77_1788.html radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1788 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 2 . i članka 7 . stavka 1 . Zakona o
#214721413,doc#304543,2012_07_77_1816.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 1816 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 3 . Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (
#214721823,doc#304545,2012_07_77_1818.html Odluka o imenovanju sudaca Općinskog građanskog suda u Zagrebu </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 1818 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o
#214722118,doc#304546,2012_07_77_1819.html . sc . Dražen Jakovina , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 1819 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o
#214722282,doc#304547,2012_07_77_1820.html . sc . Dražen Jakovina , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 1820 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o
#214722459,doc#304548,2012_07_77_1821.html . sc . Dražen Jakovina , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 1821 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o
#214722622,doc#304549,2012_07_77_1822.html . sc . Dražen Jakovina , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 1822 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o
#214722786,doc#304550,2012_07_77_1823.html . sc . Dražen Jakovina , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 1823 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o
#214722949,doc#304551,2012_07_77_1824.html . sc . Dražen Jakovina , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 1824 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o
#214723112,doc#304552,2012_07_77_1825.html . sc . Dražen Jakovina , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 1825 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o
#214723276,doc#304553,2012_07_77_1789.html . sc . Dražen Jakovina , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1789 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214723425,doc#304554,2012_07_77_1826.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 1826 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o
#214723622,doc#304555,2012_07_77_1827.html . sc . Dražen Jakovina , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 1827 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o
#214723797,doc#304556,2012_07_77_1828.html . sc . Dražen Jakovina , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 1828 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o
#214723971,doc#304557,2012_07_77_1829.html . sc . Dražen Jakovina , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> GRAD TROGIR </p><p> 1829 </p><p> Na temelju članka 30 . i članka 42 . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (
#214726132,doc#304558,2012_07_77_1830.html podnosi tužbu kojom pobija navedeni upravni akt zbog nepravilne primjene zakona i propisa donesenih na temelju zakona , zbog povrede pravila postupka , a osobito zbog toga što činjenično stanje nije
#214730482,doc#304559,2012_07_77_1831.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#214732415,doc#304560,2012_07_77_1832.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#214733644,doc#304561,2012_07_77_1790.html HRVATSKE </p><p> Predsjednik Vijeća Antun Palarić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1790 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214733753,doc#304562,2012_07_77_1791.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1791 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214733850,doc#304563,2012_07_77_1792.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1792 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214733989,doc#304564,2012_07_77_1793.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1793 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214734107,doc#304565,2012_07_77_1794.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1794 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214734224,doc#304566,2012_07_77_1795.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1795 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214734346,doc#304567,2012_07_78_1842.html lipnja 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1842 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 44 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci
#214734472,doc#304568,2012_07_78_1843.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1843 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 12 . stavka 1 . točke 5
#214734588,doc#304569,2012_07_78_1844.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1844 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 12 . stavka 1 . točke 1
#214734711,doc#304570,2012_07_78_1845.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1845 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , članka 11 . stavka 1 . i članka
#214734876,doc#304571,2012_07_78_1846.html Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1846 </p><p> Na temelju članka 109 . Zakona o državnim službenicima i namještenicima ( » Narodne novine « ,
#214735500,doc#304572,2012_07_78_1847.html složenosti poslova u državnoj službi </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 1847 </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 3 . Pravilnika o rasporedu sredstava za održavanje i građenje županijskih
#214736378,doc#304573,2012_07_78_1848.html zahvate po posebnom nalogu ministra za 2012 . godinu </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1848 </p><p> Na temelju članka 73 . stavka 5 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#214743740,doc#304574,2012_07_78_1849.html zdravlja životinja prilikom premještanja i uvoza kopitara iz trećih zemalja </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1849 </p><p> Na temelju članka 69 . stavka 3 . Zakona o zaštiti životinja ( » Narodne novine «
#214744443,doc#304575,2012_07_78_1850.html 2012 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1850 </p><p> Na temelju članka 56 . stavka 2 . podstavka 2 . i članka 85 . podstavka prvog
#214745912,doc#304576,2012_07_78_1851.html određene proizvode na koje se primjenjuju propisi o hrani </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1851 </p><p> Na temelju članka 85 . stavka 4 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#214747605,doc#304577,2012_07_78_1833.html Pravilnika o načinu obavljanja pretrage na prisutnost Trichinella u mesu </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1833 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU </p>
#214752879,doc#304578,2012_07_78_1852.html Pravilnik o skladištenju opasnih kemikalija koje djeluju u obliku plina </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1852 </p><p> Na temelju članka 49 . stavka 5 . Zakona o kemikalijama ( » Narodne novine « broj
#214754201,doc#304579,2012_07_78_1853.html članova predsjedništva Stalnog arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori </title> <p><div> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 1853 </p><p> Na temelju članka 3 . Pravilnika o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori ( » Narodne
#214754427,doc#304580,2012_07_78_1854.html 2012 . </p><p> Predsjednik Nadan Vidošević , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 1854 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 4 . Pravilnika o mirenju ( » Narodne novine « broj
#214754540,doc#304581,2012_07_78_1834.html srpnja 2012 . </p><p> Predsjednik Nadan Vidošević , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1834 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O USPOSTAVI INSTITUCIONALNOG
#214757836,doc#304582,2012_07_78_1835.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1835 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#214758404,doc#304583,2012_07_78_1836.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1836 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#214762093,doc#304584,2012_07_78_1837.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1837 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#214762758,doc#304585,2012_07_78_1838.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1838 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA
#214763001,doc#304586,2012_07_78_1839.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1839 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
#214768147,doc#304587,2012_07_78_1840.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1840 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#214771890,doc#304588,2012_07_78_1841.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1841 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#214774034,doc#304589,2012_07_79_1864.html <p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1864 </p><p> Na temelju članka 24 . stavaka 1 . i 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske (
#214774400,doc#304590,2012_07_79_1865.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 1865 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 2 . točka b ) Zakona o državnim službenicima ( »
#214775033,doc#304591,2012_07_79_1866.html tijela u 2012 . godini </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 1866 </p><p> Na temelju članka 142 . točka 5 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
#214815499,doc#304592,2012_07_79_1867.html o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1867 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . podstavka 4 . Zakona o hrani ( » Narodne
#214879382,doc#304593,2012_07_79_1868.html Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija </title> <p><div> AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </p><p> 1868 </p><p> Na temelju odredbe članka 69 . stavka 1 . podstavka 7 . , a u svezi s
#214879729,doc#304595,2012_07_79_1855.html industrijskih proizvoda na domaćem tržištu u lipnju 2012 . </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1855 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#214879927,doc#304596,2012_07_79_1856.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1856 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#214880138,doc#304597,2012_07_79_1857.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1857 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#214880306,doc#304598,2012_07_79_1858.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1858 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#214880510,doc#304599,2012_07_79_1859.html primarne i sekundarne pravne pomoći u 2012 . godini </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1859 </p><p> Na temelju članka 60 . stavka 2 . Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći ( » Narodne novine
#214881578,doc#304600,2012_07_79_1860.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1860 </p><p> Na temelju članka 36 . stavka 6 . Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( » Narodne
#214881919,doc#304601,2012_07_79_1861.html dopuni Uredbe o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1861 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 1 . Zakona o normizaciji ( » Narodne novine « ,
#214882327,doc#304602,2012_07_79_1862.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1862 </p><p> Na temelju članka 12 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « , br . 76/93
#214882638,doc#304603,2012_07_79_1863.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1863 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214882979,doc#304604,2012_01_8_184.html pečat </p><p> 5 . Potpis ministra pravosuđa , datum i pečat </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 184 </p><p> Na temelju članka 100 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
#214883147,doc#304605,2012_01_8_185.html sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE </p><p> 185 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 3 . alineje 9 . Statuta Hrvatskog centra za razminiranje i
#214884476,doc#304606,2012_01_8_186.html r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 186 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja , na temelju članka 7 . Zakona o državnim potporama ( » Narodne novine « , broj 140/05
#214892357,doc#304607,2012_01_8_187.html mr . sc . Olgica Spevec , v . r . </div></p><p><div> OPĆINA VUKA </p><p> 187 </p><p> Na temelju članka 29 . , 30 . i 30.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
#214892785,doc#304608,2012_01_8_188.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#214894461,doc#304609,2012_07_80_1879.html za određivanje područja na kojima će se osnivati ljekarnički depo </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1879 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 3 . Zakona o ljekarništvu ( » Narodne novine « br
#214895105,doc#304611,2012_07_80_1881.html 18.07.2012 Odluka o imenovanju sutkinje Prekršajnog suda u Sisku </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 1881 </p><p> Na temelju članka 54 . stavak 7 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću ( » Narodne novine
#214895258,doc#304612,2012_07_80_1882.html 2012 . </p><p> Predsjednik Ranko Marijan , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 1882 </p><p> Na temelju članka 54 . stavak 7 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću ( » Narodne novine
#214895411,doc#304613,2012_07_80_1883.html 2012 . </p><p> Predsjednik Ranko Marijan , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 1883 </p><p> Na temelju članka 54 . stavak 7 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću ( » Narodne novine
#214896084,doc#304614,2012_07_80_1884.html mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Zakona ako ovrhovoditelj ne podnese osnovani prijedlog na temelju kojeg se postupak može nastaviti . </p><p> ( . .. ) « </p><p> III . PRIGOVORI PREDLAGATELJA </p>
#214899742,doc#304616,2012_07_80_1870.html 2012 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1870 </p><p> Na temelju članka 98 . podstavak 4 . Ustava Republike Hrvatske , članka 1 . stavka 2
#214899968,doc#304617,2012_07_80_1871.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1871 </p><p> Na temelju članka 98 . podstavak 4 . Ustava Republike Hrvatske , članka 1 . stavka 2
#214900528,doc#304618,2012_07_80_1872.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1872 </p><p> Na temelju članka 98 . podstavak 4 . Ustava Republike Hrvatske , članka 1 . stavka 2
#214901002,doc#304619,2012_07_80_1873.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1873 </p><p> Na temelju članka 98 . podstavak 4 . Ustava Republike Hrvatske , članka 1 . stavka 2
#214901681,doc#304620,2012_07_80_1874.html Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1874 </p><p> Na temelju članka 63 . stavka 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine
#214926074,doc#304621,2012_07_80_1875.html voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske </title> <p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 1875 </p><p> Na temelju članka 1021 . stavak 3 . alineja 5 . Pomorskog zakonika ( » Narodne novine
#214927013,doc#304622,2012_07_80_1876.html Hajdaš Dončić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 1876 </p><p> Na temelju članka 1021 . , stavka 1 . alineja 16 . Pomorskog zakonika ( » Narodne
#214927282,doc#304623,2012_07_80_1877.html sc . Siniša Hajdaš Dončić , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1877 </p><p> Na temelju članka 56 . stavka 5 . i članka 116 . stavka 7 . Zakona o
#214927856,doc#304624,2012_07_80_1878.html svjedodžbi o zdravstvenom stanju i mjestu podrijetla životinje </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1878 </p><p> Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 9 . stavka 10 . Zakona o oznakama izvornosti , oznakama zemljopisnog podrijetla i
#214927985,doc#304625,2012_07_81_1895.html srpnja 2012 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1895 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 86 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#214928089,doc#304626,2012_07_81_1896.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1896 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske te članka 27 . stavka 2 . i članka
#214928343,doc#304627,2012_07_81_1897.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1897 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 10 . stavka 2 . Zakona o
#214928493,doc#304628,2012_07_81_1898.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1898 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 8 . Zakona o strateškim robnim zalihama
#214928627,doc#304629,2012_07_81_1899.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1899 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 36 . stavka 2 . Zakona o
#214928740,doc#304630,2012_07_81_1900.html 81 19.07.2012 Rješenje o razrješenju ravnatelja Vojne sigurnosno-obavještajne agencije </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1900 </p><p> Na temelju odredbe članka 103 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#214928854,doc#304631,2012_07_81_1901.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1901 </p><p> Na temelju odredbe članka 103 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#214928988,doc#304632,2012_07_81_1902.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 1902 </p><p> Na temelju članka 4.a stavka 2 . Uredbe za provedbu Carinskog zakona ( » Narodne novine «
#214931635,doc#304633,2012_07_81_1903.html dopunama Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima </title> <p><div> MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA </p><p> 1903 </p><p> Na temelju članka 104 . i članka 209 . stavka 5 . Zakona o prostornom uređenju i
#214933724,doc#304634,2012_07_81_1904.html el . , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA </p><p> 1904 </p><p> Na temelju članka 22 . stavka 3 . Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (
#214939361,doc#304635,2012_07_81_1886.html kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1886 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 13 . srpnja 2012
#214943077,doc#304636,2012_07_81_1905.html Josip Leko , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA </p><p> 1905 </p><p> Na temelju članka 22 . stavka 3 . Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (
#214957802,doc#304637,2012_07_81_1906.html preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA </p><p> 1906 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 7 . i članka 21 . Zakona o učinkovitom korištenju energije
#214964771,doc#304640,2012_07_81_1887.html dipl . ing . el . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1887 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 22 . stavka 1 . Zakona o
#214964891,doc#304641,2012_07_81_1888.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1888 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 22 . stavka 3 . Zakona o
#214964984,doc#304642,2012_07_81_1889.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1889 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 44 . stavka 3 . Zakona o
#214965165,doc#304643,2012_07_81_1890.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1890 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 44 . stavka 4 . Zakona o
#214965391,doc#304644,2012_07_81_1891.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1891 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 18 . stavka 1 . točke 1
#214965497,doc#304645,2012_07_81_1892.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1892 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 16 . stavka 2 . i 5
#214965650,doc#304646,2012_07_81_1893.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1893 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . stavka 1 . Zakona o
#214965747,doc#304647,2012_07_81_1894.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1894 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 88.b Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski sabor
#214965856,doc#304648,2012_07_82_1909.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1909 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O KRITERIJIMA ZA
#214972009,doc#304649,2012_07_82_1910.html <p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1910 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 5 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « ,
#214977083,doc#304650,2012_07_82_1911.html SJEDIŠTU MINISTARSTVA </tr></p><p><tr> VOZAČ U 1 . KATEGORIJI POLICIJSKE UPRAVE </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1911 </p><p> Na temelju članka 109 . Zakona o državnim službenicima i namještenicima ( » Narodne novine « ,
#214977585,doc#304651,2012_07_82_1912.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1912 </p><p> Na temelju članka 80 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « , broj 34/2011 )
#214983792,doc#304652,2012_07_82_1913.html <p> 0,99 </p><p> 75 </tr></p><p><tr> POLICIJSKI SLUŽBENIK – ZRAKOPLOVNI TEHNIČAR </p><p> 0,99 </p><p> 75 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1913 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214984016,doc#304653,2012_07_82_1914.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1914 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#214984163,doc#304654,2012_07_82_1915.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1915 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 4 . Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu
#214984714,doc#304655,2012_07_82_1916.html obavljanje gospodarskog ribolova na moru u 2012 . godini </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1916 </p><p> Na temelju članka 30 . Zakona o sredstvima za zaštitu bilja ( » Narodne novine « ,
#214985310,doc#304656,2012_07_82_1917.html znanstvenim i umjetničkim područjima , poljima i granama </title> <p><div> NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST </p><p> 1917 </p><p> Na temelju članka 6 . st . 6 . i članka 32 . stavka 5 . Zakona
#214985676,doc#304657,2012_07_83_1927.html . sc . Krešimir Pavelić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1927 </p><p> Na temelju članka 3 . Uredbe o državnim potporama ( » Narodne novine « , broj 50/2006
#214989436,doc#304658,2012_07_83_1928.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1928 </p><p> Na temelju članka 9 . Zakona o izvlaštenju ( » Narodne novine « , br . 9/94
#214990881,doc#304659,2012_07_83_1929.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1929 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 1 . , a u vezi sa člankom 80 . stavkom
#214991097,doc#304660,2012_07_83_1930.html , v . r . </div></p> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <title> 83 23.07.2012 Odluka o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke
#214991355,doc#304661,2012_07_83_1931.html <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <title> 83 23.07.2012 Naputak za suzbijanje i sprječavanje tuberkuloze </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1931 </p><p> Na temelju članka 114 . stavka 3 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
#215016473,doc#304662,2012_07_83_1932.html te omogućuje zdravstveni nadzor i prevenciju obolijevanja najrizičnijih zaraženih kontakata . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1932 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 6 . Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ( »
#215016727,doc#304663,2012_07_83_1933.html Ostojić , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1933 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 2 . a u vezi s člankom 23 . stavkom 2
#215017065,doc#304664,2012_07_83_1934.html Ostojić , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1934 </p><p> Na temelju članka 107 . stavka 4 . i stavka 6 . Zakona o oružju ( »
#215017506,doc#304665,2012_07_83_1935.html 2012 . </title> <p><div> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 1935 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13 . stavka 2 . i članka 14 . stavka 1 . Zakona o
#215027426,doc#304666,2012_07_83_1936.html . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 1936 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13 . stavka 1 . , 2 . i 3 . Zakona o državnim
#215032451,doc#304667,2012_07_83_1918.html u Državi Izraelu , sa sjedištem u Tel Avivu </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1918 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215032776,doc#304668,2012_07_83_1937.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#215035682,doc#304669,2012_07_83_1938.html članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona . </p><p> 9 . Slijedom navedenog , na temelju članaka 73 . i 75 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u točki I
#215035742,doc#304670,2012_07_83_1919.html HRVATSKE </p><p> Predsjednica Vijeća Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1919 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215035936,doc#304671,2012_07_83_1920.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1920 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215036124,doc#304672,2012_07_83_1921.html o visini trošarine na motorni benzin i plinsko ulje </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1921 </p><p> Na temelju članka 70 . stavka 10 . Zakona o trošarinama ( » Narodne novine « ,
#215036409,doc#304673,2012_07_83_1922.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1922 </p><p> Na temelju članka 36 . Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ( » Narodne novine « , broj
#215036553,doc#304674,2012_07_83_1923.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1923 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « ,
#215036869,doc#304675,2012_07_83_1924.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1924 </p><p> Na temelju članka 27 . stavka 1 . Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ( » Narodne novine
#215037324,doc#304676,2012_07_83_1925.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1925 </p><p> Na temelju članka 119 . točaka 1.b ) i 2.c ) Zakona o pomorskom dobru i morskim
#215038861,doc#304677,2012_07_83_1926.html dopunama Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1926 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « ,
#215039225,doc#304678,2012_07_84_1939.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1939 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 2 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « ,
#215039306,doc#304679,2012_07_84_1940.html o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011 . godinu </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1940 </p><p> Na temelju članka 111 . stavka 2 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « ,
#215044450,doc#304680,2012_07_84_1941.html <p> Građevinski objekti </p><p> 6.186.000 </p><p> 1.582.885 </p><p> 25,59 </tr></p><p><tr> 4214 </p><p> Ostali građevinski objekti </p><p> 1.582.885 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1941 </p><p> Na temelju članka 111 . stavka 2 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « ,
#215046877,doc#304681,2012_07_84_1942.html donacije </p><p> 240.000.000 </p><p> 240.000.000 </p><p> 100,00 </tr></p><p><tr> 3821 </p><p> Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama </p><p> 240.000.000 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1942 </p><p> Na temelju članka 111 . stavka 2 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « ,
#215048600,doc#304682,2012_07_84_1943.html <p> 60.000 </p><p> 0 </p><p> 0,00 </tr></p><p><tr> 426 </p><p> Nematerijalna proizvedena imovina </p><p> 60.000 </p><p> 0 </p><p> 0,00 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1943 </p><p> Na temelju članka 111 . stavka 2 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « ,
#215050184,doc#304683,2012_07_84_1944.html , malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora </p><p> 99.036.899 </p><p> - </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1944 </p><p> Na temelju članka 111 . stavka 2 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « ,
#215052820,doc#304684,2012_07_84_1945.html udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora </p><p> 70 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1945 </p><p> Na temelju članka 111 . stavka 2 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « ,
#215057117,doc#304687,2012_07_85_1957.html o dodjeli adresa i brojeva </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 1957 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 1 . , članka 70 . stavka 9
#215059536,doc#304688,2012_07_85_1958.html . ing . el . , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA </p><p> 1958 </p><p> Na temelju članka 21 . stavka 4 . Zakona o zaštiti prirode ( » Narodne novine «
#215060038,doc#304689,2012_07_85_1959.html Hrasta Galženjaka " spomenikom prirode - rijetki primjerak drveća </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA </p><p> 1959 </p><p> Na temelju članka 21 . stavka 4 . Zakona o zaštiti prirode ( » Narodne novine «
#215060542,doc#304690,2012_07_85_1960.html 85 25.07.2012 Odluka o prirezu porezu na dohodak Općine Maruševec </title> <p><div> OPĆINA MARUŠEVEC </p><p> 1960 </p><p> Na temelju članka 30 . , 30a . i 95 . Zakona o financiranju jedinica lokalne i
#215060882,doc#304691,2012_07_85_1961.html sredstava za zaštitu zdravlja kojima ljekarne mogu opskrbljivati korisnike </title> <p><div> HRVATSKA LJEKARNIČKA KOMORA </p><p> 1961 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 1 . točke 3 . i članka 34 . stavka 1
#215061124,doc#304692,2012_07_85_1946.html , mag . pharm . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1946 </p><p> Na temelju članka 10 . stavka 1 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
#215062707,doc#304693,2012_07_85_1947.html urbroj : 525-08/0558-12-2 od 10 . srpnja 2012 . godine </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1947 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 10 . Zakona o oznakama izvornosti , oznakama zemljopisnog podrijetla i
#215062837,doc#304694,2012_07_85_1948.html srpnja 2012 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1948 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 10 . Zakona o oznakama izvornosti , oznakama zemljopisnog podrijetla i
#215062985,doc#304695,2012_07_85_1949.html i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija </title> <p><div> MINISTAR ZDRAVLJA </p><p> 1949 </p><p> Na temelju članka 67 . stavka 1 . Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( »
#215068693,doc#304696,2012_07_85_1950.html Ostojić , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1950 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 3 . Zakona o predmetima opće uporabe ( » Narodne novine
#215074570,doc#304697,2012_07_85_1951.html Priloga pod uvjetom da su one specificirane u ovlaštenju . </div></p> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1951 </p><p> Na temelju članka 34.a stavka 4 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti zaštiti ( » Narodne novine «
#215075069,doc#304698,2012_07_85_1952.html dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama </title> <p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I SPORTA </p><p> 1952 </p><p> Na temelju članka 138 . stavka 11 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
#215075448,doc#304699,2012_07_85_1953.html za kulturu Europske unije Kultura 2007 . - 2013 . </title> <p><div> MINISTARSTVO KULTURE </p><p> 1953 </p><p> Na temelju članka 10a . Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ( » Narodne novine «
#215076643,doc#304700,2012_07_85_1954.html služi datum slanja Zahtjeva za sufinanciranje upisan na preporučenoj pošiljci . </div></p><p><div> MINISTARSTVO KULTURE </p><p> 1954 </p><p> Na temelju članka 39 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine « , br
#215076787,doc#304701,2012_07_86_1971.html sc . Andrea Zlatar Violić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1971 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215076960,doc#304702,2012_07_86_1972.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1972 </p><p> Na temelju odredbe članka 94 . stavka 1 . i članka 99 . stavka 1 . Ustava
#215077060,doc#304703,2012_07_86_1973.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1973 </p><p> Na temelju odredbe članka 94 . stavka 1 . i članka 99 . stavka 1 . Ustava
#215077175,doc#304704,2012_07_86_1974.html prijenosu javnih cesta i nerazvrstanih cesta </title> <p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 1974 </p><p> Na temelju članka 97 . stavka 5 . Zakona o cestama ( » Narodne novine « ,
#215078376,doc#304705,2012_07_86_1975.html Hajdaš Dončić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 1975 </p><p> Na temelju članka 149 . stavka 3 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
#215085286,doc#304706,2012_07_86_1976.html 21.12.2005 . , str . 13 . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 1976 </p><p> Na temelju članka 149 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « broj 69/09 i
#215085591,doc#304707,2012_07_86_1977.html o sustavu brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1977 </p><p> Na temelju članka 47 . stavka 3 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « br
#215089846,doc#304708,2012_07_86_1978.html <p> SHEMATSKI PRIKAZ RAZMJENE OBAVIJESTI I PODATAKA IZMEĐU NKT I EUROPSKE KOMISIJE </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1978 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#215091722,doc#304709,2012_07_86_1979.html pretragom te materijala koji je dostavljen prilikom pobačaja . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1979 </p><p> Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 9 . stavka 10 . Zakona o oznakama izvornosti , oznakama zemljopisnog podrijetla i
#215091862,doc#304710,2012_07_86_1980.html . </div></p> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <title> 86 27.07.2012 Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 1980 </p><p> Na temelju članka 6 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br .
#215101879,doc#304711,2012_07_86_1962.html Ostojić , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1962 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O MEDICINSKI POMOGNUTOJ
#215111972,doc#304712,2012_07_86_1981.html 86 27.07.2012 Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela </title> <p><div> MINISTRICA KULTURE </p><p> 1981 </p><p> Na temelju članka 39.a stavka 6 . Zakona o audiovizualnim djelatnostima ( » Narodne novine « ,
#215116770,doc#304713,2012_07_86_1982.html REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR . 1/2012 </p><p> Lista zaštićenih kulturnih dobara </p><p> I . </p><p> Na temelju članka 16 . Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( » Narodne novine «
#215129831,doc#304714,2012_07_86_1983.html KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR . 2/2012 </p><p> Lista preventivno zaštićenih kulturnih dobara </p><p> I . </p><p> Na temelju članka 16 . Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( » Narodne novine «
#215132280,doc#304715,2012_07_86_1984.html . sc . Andrea Zlatar Violić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI INSPEKTORAT </p><p> 1984 </p><p> Na temelju članka 56 . stavak ( 4 ) Zakona o Državnom inspektoratu ( » Narodne novine
#215133092,doc#304716,2012_07_86_1985.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#215134209,doc#304717,2012_07_86_1963.html REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> Predsjednik Vijeća Antun Palarić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1963 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O POSTUPANJU S
#215142143,doc#304718,2012_07_86_1964.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1964 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O SPORTSKOJ INSPEKCIJI </p>
#215145758,doc#304719,2012_07_86_1965.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1965 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#215148012,doc#304720,2012_07_86_1966.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1966 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#215150252,doc#304721,2012_07_86_1967.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1967 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#215153979,doc#304722,2012_07_86_1968.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1968 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#215154374,doc#304723,2012_07_86_1969.html <title> 86 27.07.2012 Zakon o izmjeni Zakona o tajnosti podataka </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1969 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
#215154763,doc#304725,2012_07_87_1995.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1995 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215154944,doc#304726,2012_07_87_1996.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1996 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215155133,doc#304727,2012_07_87_1997.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1997 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215155315,doc#304728,2012_07_87_1998.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1998 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215155518,doc#304729,2012_07_87_1999.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1999 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215155717,doc#304730,2012_07_87_2000.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2000 </p><p> Na temelju članka 81 . stavka 1 . i članka 115 . stavka 10 . Zakona o
#215161604,doc#304731,2012_07_87_2001.html i drugih proizvoda , </p><p> – Poljoprivreda , </p><p> – Otpad . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2001 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 2 . Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i
#215163066,doc#304732,2012_07_87_2002.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2002 </p><p> Na temelju članaka 4 . i 6 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine «
#215163653,doc#304733,2012_07_87_2003.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2003 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215163827,doc#304734,2012_07_87_2004.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2004 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 1 . Zakona o izvlaštenju ( » Narodne novine « ,
#215164282,doc#304735,2012_07_87_1986.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1986 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215164546,doc#304736,2012_07_87_2005.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2005 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine « , br .
#215164939,doc#304737,2012_07_87_2006.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2006 </p><p> Na temelju članka 24 . stavaka 1 . i 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske (
#215165092,doc#304738,2012_07_87_2007.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2007 </p><p> Na temelju članka 24 . stavaka 1 . i 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske (
#215165798,doc#304739,2012_07_87_2008.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2008 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215165962,doc#304740,2012_07_87_2009.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2009 </p><p> Na temelju članka 29 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « , br . 68/2001
#215168198,doc#304741,2012_07_87_2010.html Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 2010 </p><p> Na temelju članka 101 . stavka 4 . Zakona o zaštiti prirode ( » Narodne novine «
#215168435,doc#304742,2012_07_87_2011.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#215170367,doc#304743,2012_07_87_1987.html HRVATSKE </p><p> Predsjednica Vijeća Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1987 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215170564,doc#304744,2012_07_87_1988.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1988 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215170743,doc#304745,2012_07_87_1989.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1989 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215170957,doc#304746,2012_07_87_1990.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1990 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215171155,doc#304747,2012_07_87_1991.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1991 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215171340,doc#304748,2012_07_87_1992.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1992 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215171562,doc#304749,2012_07_87_1993.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1993 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215171743,doc#304750,2012_07_87_1994.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1994 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215171926,doc#304751,2012_08_88_2021.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2021 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 5 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « br
#215176061,doc#304752,2012_08_88_2022.html ili isporučene iz Japana nakon incidenta u nuklearnoj elektrani Fukushima </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2022 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 4 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « br
#215178167,doc#304754,2012_08_88_2012.html dipl . iur . , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2012 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 2 . , članka 9 . stavaka 4 . i 9
#215181403,doc#304755,2012_08_88_2013.html Pravilnik o načinu zaštite osoba , imovine i objekata sudova </title> <p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2013 </p><p> Na temelju članka 123 . stavka 9 . Zakona o sudovima ( » Narodne novine « broj
#215183383,doc#304756,2012_08_88_2014.html 88 01.08.2012 Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije </title> <p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 2014 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 2 . Zakona o tržištu električne energije ( » Narodne novine
#215190550,doc#304757,2012_08_88_2015.html referentne kotlovnice prema Tablici 3 . za pojedinu vrstu goriva . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 2015 </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 2 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « ,
#215194271,doc#304758,2012_08_88_2016.html . </p><p> Mjesto i datum : Potpis odgovorne osobe : </p><p> M.P . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 2016 </p><p> Na temelju članka 38 . Zakona o uslugama ( NN 80/11 ) i članka 18 . Zakona
#215195817,doc#304759,2012_08_88_2017.html vlade i ministar gospodarstva Radimir Čačić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 2017 </p><p> Na temelju članka 3 . stavka 3 . Zakona o tržištu plina ( » Narodne novine «
#215196194,doc#304760,2012_08_88_2018.html potpredsjednik Vlade i ministar Radimir Čačić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA </p><p> 2018 </p><p> Na temelju članka 3 . stavka 4 . Zakona o tržištu plina ( » Narodne novine «
#215197016,doc#304761,2012_08_88_2019.html Radimir Čačić , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA </p><p> 2019 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka ( 1 ) Zakona o zaštiti na radu ( » Narodne
#215218708,doc#304762,2012_08_88_2020.html o sigurnosti i zdravlju pri radu s električnom energijom </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2020 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 5 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « br
#215222730,doc#304763,2012_08_89_2033.html modificiranom rižom u proizvodima od riže podrijetlom iz Kine </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2033 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215222845,doc#304764,2012_08_89_2034.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2034 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215222970,doc#304765,2012_08_89_2035.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2035 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215223097,doc#304766,2012_08_89_2036.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2036 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215223201,doc#304767,2012_08_89_2037.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2037 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215223343,doc#304768,2012_08_89_2038.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2038 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215223453,doc#304769,2012_08_89_2039.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2039 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215223562,doc#304770,2012_08_89_2040.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2040 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215223723,doc#304771,2012_08_89_2041.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2041 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215223834,doc#304772,2012_08_89_2042.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2042 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215223985,doc#304773,2012_08_89_2024.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2024 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 4 . Zakona o javnoj nabavi ( » Narodne novine «
#215242508,doc#304774,2012_08_89_2043.html Uredba o javnoj nabavi za potrebe obrane i sigurnosti </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2043 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215242616,doc#304775,2012_08_89_2044.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2044 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215242762,doc#304776,2012_08_89_2045.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2045 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215242875,doc#304777,2012_08_89_2046.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2046 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215243023,doc#304778,2012_08_89_2047.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2047 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215243144,doc#304779,2012_08_89_2048.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2048 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215243308,doc#304780,2012_08_89_2049.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2049 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215243419,doc#304781,2012_08_89_2050.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2050 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215243562,doc#304782,2012_08_89_2051.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2051 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215243708,doc#304783,2012_08_89_2052.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2052 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215243861,doc#304784,2012_08_89_2025.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2025 </p><p> Na temelju članaka 3 . i 4 . Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i
#215258646,doc#304785,2012_08_89_2053.html Popisu robe vojne namjene i Popisu nevojnih ubojnih sredstava </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2053 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215258788,doc#304786,2012_08_89_2054.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2054 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215258935,doc#304787,2012_08_89_2055.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2055 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215259088,doc#304788,2012_08_89_2056.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2056 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215259209,doc#304789,2012_08_89_2057.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2057 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215259323,doc#304790,2012_08_89_2058.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2058 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215259426,doc#304791,2012_08_89_2059.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2059 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215259533,doc#304792,2012_08_89_2060.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2060 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215259650,doc#304793,2012_08_89_2061.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2061 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215259771,doc#304794,2012_08_89_2062.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2062 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215259932,doc#304795,2012_08_89_2026.html javnim službama i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2026 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 4 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215260255,doc#304796,2012_08_89_2063.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2063 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215260394,doc#304797,2012_08_89_2064.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2064 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215260533,doc#304798,2012_08_89_2065.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2065 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215260666,doc#304799,2012_08_89_2066.html srpnja 2012 </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2066 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215260803,doc#304800,2012_08_89_2067.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2067 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215261340,doc#304801,2012_08_89_2068.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2068 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215261769,doc#304802,2012_08_89_2069.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2069 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215261867,doc#304803,2012_08_89_2070.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2070 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215261988,doc#304804,2012_08_89_2071.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2071 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215262109,doc#304805,2012_08_89_2072.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2072 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215262236,doc#304806,2012_08_89_2027.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2027 </p><p> Na temelju članka 8 . i članka 31 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
#215262507,doc#304807,2012_08_89_2073.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2073 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215262657,doc#304808,2012_08_89_2074.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2074 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215262791,doc#304809,2012_08_89_2075.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2075 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215262914,doc#304810,2012_08_89_2076.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2076 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215263058,doc#304811,2012_08_89_2077.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2077 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215263272,doc#304812,2012_08_89_2078.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2078 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215263386,doc#304813,2012_08_89_2079.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2079 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215269416,doc#304814,2012_08_89_2080.html obitelji ako je : </p><p> – raspoređen u mjesto rada različito od prebivališta njegove obitelji na temelju osobnog zahtjeva , </p><p> – putem javnog natječaja primljen u službu odnosno radni odnos u mjesto
#215278161,doc#304817,2012_08_89_2028.html i namještenike u javnim službama i pokretanju postupka mirenja </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2028 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215278367,doc#304818,2012_08_89_2029.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2029 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215278481,doc#304819,2012_08_89_2030.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2030 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215278583,doc#304820,2012_08_89_2031.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2031 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215278704,doc#304821,2012_08_89_2032.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2032 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215278825,doc#304822,2012_01_9_198.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 198 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215278954,doc#304823,2012_01_9_199.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 199 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215279086,doc#304824,2012_01_9_200.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 200 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215279209,doc#304825,2012_01_9_201.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 201 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215279330,doc#304826,2012_01_9_202.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 202 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215279463,doc#304827,2012_01_9_203.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 203 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215279589,doc#304828,2012_01_9_204.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 204 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215279712,doc#304829,2012_01_9_205.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 205 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215279817,doc#304830,2012_01_9_206.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 206 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215279922,doc#304831,2012_01_9_207.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 207 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280027,doc#304832,2012_01_9_189.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 189 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280126,doc#304833,2012_01_9_208.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 208 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280235,doc#304834,2012_01_9_209.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 209 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280339,doc#304835,2012_01_9_210.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 210 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280436,doc#304836,2012_01_9_211.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 211 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280551,doc#304837,2012_01_9_212.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 212 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280677,doc#304838,2012_01_9_213.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 213 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280794,doc#304839,2012_01_9_214.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 214 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215280919,doc#304840,2012_01_9_215.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 215 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281024,doc#304841,2012_01_9_216.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 216 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281135,doc#304842,2012_01_9_217.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 217 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281240,doc#304843,2012_01_9_190.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 190 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281338,doc#304844,2012_01_9_218.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 218 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281463,doc#304845,2012_01_9_219.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 219 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281590,doc#304846,2012_01_9_220.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 220 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281717,doc#304847,2012_01_9_221.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 221 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281841,doc#304848,2012_01_9_222.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 222 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215281970,doc#304849,2012_01_9_223.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 223 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282093,doc#304850,2012_01_9_224.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 224 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282214,doc#304851,2012_01_9_225.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 225 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282311,doc#304852,2012_01_9_226.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 226 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282408,doc#304853,2012_01_9_227.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 227 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282505,doc#304854,2012_01_9_191.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 191 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282602,doc#304855,2012_01_9_228.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 228 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282701,doc#304856,2012_01_9_229.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 229 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282822,doc#304857,2012_01_9_230.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 230 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215282945,doc#304858,2012_01_9_231.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 231 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283086,doc#304859,2012_01_9_232.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 232 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283203,doc#304860,2012_01_9_233.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 233 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283316,doc#304861,2012_01_9_234.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 234 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283429,doc#304862,2012_01_9_235.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 235 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283536,doc#304863,2012_01_9_236.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 236 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283626,doc#304864,2012_01_9_237.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 237 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283748,doc#304865,2012_01_9_192.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 192 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283845,doc#304866,2012_01_9_238.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 238 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215283962,doc#304867,2012_01_9_239.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 239 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284079,doc#304868,2012_01_9_240.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 240 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284186,doc#304869,2012_01_9_241.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 241 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284291,doc#304870,2012_01_9_242.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 242 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284396,doc#304871,2012_01_9_243.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 243 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284500,doc#304872,2012_01_9_244.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 244 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284603,doc#304873,2012_01_9_245.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 245 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284706,doc#304874,2012_01_9_246.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 246 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284833,doc#304875,2012_01_9_247.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 247 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215284964,doc#304876,2012_01_9_193.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 193 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285061,doc#304877,2012_01_9_248.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 248 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285204,doc#304878,2012_01_9_249.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 249 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285338,doc#304879,2012_01_9_250.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 250 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285447,doc#304880,2012_01_9_251.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 251 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285550,doc#304881,2012_01_9_252.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 252 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285659,doc#304882,2012_01_9_253.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 253 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285756,doc#304883,2012_01_9_254.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 254 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285871,doc#304884,2012_01_9_255.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 255 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215285996,doc#304885,2012_01_9_256.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 256 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215286131,doc#304886,2012_01_9_257.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 257 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215286240,doc#304887,2012_01_9_194.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 194 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215286337,doc#304888,2012_01_9_258.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 258 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215286434,doc#304889,2012_01_9_259.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 259 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215286569,doc#304890,2012_01_9_260.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 260 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215286700,doc#304891,2012_01_9_261.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 261 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215286823,doc#304892,2012_01_9_262.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 262 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215286949,doc#304893,2012_01_9_263.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 263 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215287062,doc#304894,2012_01_9_264.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 264 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215287181,doc#304895,2012_01_9_265.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 265 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215287307,doc#304896,2012_01_9_266.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 266 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215287439,doc#304897,2012_01_9_267.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 267 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215287605,doc#304898,2012_01_9_195.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 195 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215287726,doc#304899,2012_01_9_268.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 268 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215287930,doc#304900,2012_01_9_269.html Stefanović , Zdravko Kedžo , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavci 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#215288980,doc#304901,2012_01_9_270.html Stefanović , Zdravko Kedžo , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavci 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#215290050,doc#304902,2012_01_9_271.html Stefanović , Zdravko Kedžo , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavci 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#215291088,doc#304903,2012_01_9_272.html Stefanović , Zdravko Kedžo , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavci 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#215292150,doc#304904,2012_01_9_273.html Stefanović , Zdravko Kedžo , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavci 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#215293196,doc#304905,2012_01_9_274.html Stefanović , Zdravko Kedžo , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavci 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#215294206,doc#304906,2012_01_9_275.html Ljevak , dipl . ing . , v . r . </div></p><p><div> GRAD KNIN </p><p> 275 </p><p> Na temelju članka 30 . i 30a . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave
#215294560,doc#304907,2012_01_9_276.html . </p><p> Predsjednik Gradskog vijeća Nikola Blažević , v . r . </div></p><p><div> OPĆINA ERVENIK </p><p> 276 </p><p> Na temelju članka 30 . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave (
#215295976,doc#304909,2012_01_9_196.html . sc . Ivan Kovač , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 196 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215296101,doc#304910,2012_01_9_197.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 197 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215297141,doc#304911,2012_08_90_2092.html 2 . , člankom 49 . i člankom 51 . Ustava . </p><p> 3 . Na temelju članka 25 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( « Narodne novine «
#215305532,doc#304912,2012_08_90_2083.html i dr . od 19 . srpnja 2012 . </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2083 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « ,
#215305786,doc#304913,2012_08_90_2084.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2084 </p><p> Na temelju članka 24 . stavaka 1 . i 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske (
#215306216,doc#304914,2012_08_90_2085.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2085 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215307023,doc#304915,2012_08_90_2086.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2086 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215307233,doc#304916,2012_08_90_2088.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO OBRANE </p><p> 2088 </p><p> Na temelju članka 14 . Zakona o normizaciji ( » Narodne novine « broj 163/03 ) ,
#215312754,doc#304917,2012_08_90_2089.html 03.08.2012 Pravilnik o osnivanju udruženja obrtnika Hrvatske obrtničke komore </title> <p><div> HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA </p><p> 2089 </p><p> Na temelju članka 62 . Zakona o obrtu ( » Narodne novine « br . 77/93 ,
#215315529,doc#304918,2012_08_90_2090.html Hrvatske obrtničke komore Dragutin Ranogajec , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </p><p> 2090 </p><p> Na temelju stavka 3 . , čl . 1019 . Pomorskog zakonika Republike Hrvatske ( » Narodne
#215316275,doc#304920,2012_08_91_2093.html Republike Hrvatske u Ukrajini , sa sjedištem u Kijevu </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2093 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215316448,doc#304921,2012_08_91_2094.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2094 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215320485,doc#304923,2012_08_91_2096.html izraženim u ovoj odluci , a najkasnije 15 . prosinca 2013 . </p><p> III . Na temelju članka 31 . stavaka 4 . i 5 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike
#215406247,doc#304924,2012_08_91_2097.html sjednice Ustavnog suda o radnjama provedenim u pripremnom dijelu ustavnosudskog postupka . </p><p> 4 . Na temelju članka 25 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske Ustavni sud zatražio je očitovanje
#215487936,doc#304925,2012_08_92_2107.html broj : U-I-448/2009 od 19 . srpnja 2012 . </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2107 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215488090,doc#304926,2012_08_92_2108.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2108 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215488204,doc#304927,2012_08_92_2109.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2109 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215488313,doc#304928,2012_08_92_2110.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2110 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215488418,doc#304929,2012_08_92_2111.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2111 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215488630,doc#304930,2012_08_92_2112.html Desetljeća za uključivanje Roma 2005 . - 2015 . </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2112 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215488819,doc#304931,2012_08_92_2113.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2113 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215488940,doc#304932,2012_08_92_2114.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2114 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215489070,doc#304933,2012_08_92_2115.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2115 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215489197,doc#304934,2012_08_92_2116.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2116 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215489377,doc#304935,2012_08_92_2098.html . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> <big> <b> <big> <big> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </big> </big> </b> </big> </p><p> 2098 </p><p> Na temelju članka 65 . stavka 1 . Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine «
#215507684,doc#304936,2012_08_92_2117.html tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2117 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215507793,doc#304937,2012_08_92_2118.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2118 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215507909,doc#304938,2012_08_92_2119.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2119 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508075,doc#304939,2012_08_92_2120.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2120 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508225,doc#304940,2012_08_92_2121.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2121 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508344,doc#304941,2012_08_92_2122.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2122 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508431,doc#304942,2012_08_92_2123.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2123 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508514,doc#304943,2012_08_92_2124.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2124 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508626,doc#304944,2012_08_92_2125.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2125 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508732,doc#304945,2012_08_92_2126.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2126 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508840,doc#304946,2012_08_92_2099.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2099 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215508943,doc#304947,2012_08_92_2127.html <p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA </p><p> 2127 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 7 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215509292,doc#304948,2012_08_92_2128.html adresa , brojeva i radiofrekvencijskog spektra </title> <p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2128 </p><p> Na temelju članka 70 . stavka 5 . točke 2 . i članka 84 . stavka 1
#215510851,doc#304949,2012_08_92_2129.html Hajdaš Dončić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2129 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 4 . Zakona o žičarama za prijevoz osoba ( » Narodne
#215511031,doc#304950,2012_08_92_2130.html sc . Siniša Hajdaš Dončić , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2130 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 7 . Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu
#215513542,doc#304951,2012_08_92_2131.html o dodjeli potpore ribarskim zadrugama u 2012 . godini </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2131 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . te članka 56 . stavka 2 . podstavka 2
#215515788,doc#304952,2012_08_92_2132.html o oznakama zdravstvene ispravnosti i identifikacijskim oznakama hrane životinjskog podrijetla </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2132 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#215517154,doc#304953,2012_08_92_2133.html boravka strancima u svrhu znanstvenog istraživanja </title> <p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I SPORTA </p><p> 2133 </p><p> Na temelju članka 232 . stavka 4 . Zakona o strancima ( » Narodne novine « ,
#215519433,doc#304956,2012_08_92_2100.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2100 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215519530,doc#304957,2012_08_92_2101.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2101 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215519657,doc#304958,2012_08_92_2102.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2102 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215519786,doc#304959,2012_08_92_2103.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2103 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215519910,doc#304960,2012_08_92_2104.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2104 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215520037,doc#304961,2012_08_92_2105.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2105 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215520185,doc#304962,2012_08_92_2106.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2106 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215520332,doc#304963,2012_08_93_2145.html srpnja 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2145 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
#215520419,doc#304964,2012_08_93_2146.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2146 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
#215520511,doc#304965,2012_08_93_2147.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2147 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
#215520603,doc#304966,2012_08_93_2148.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2148 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
#215520697,doc#304967,2012_08_93_2149.html Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2149 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 152 . u svezi s člankom 113 . stavkom 1 . točka 1 .
#215520807,doc#304968,2012_08_93_2136.html Josip Čule , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA </p><p> 2136 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 8 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215522779,doc#304969,2012_08_93_2137.html načinu dostave obavijesti za upis u evidenciju reprezentativnih sindikata </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2137 </p><p> Na temelju članka 53 . stavka 9 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#215523969,doc#304970,2012_08_93_2138.html kretanje pasa , mačaka i pitomih vretica iz trećih zemalja </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2138 </p><p> Na temelju članka 134 . stavka 2 . i članka 139 . stavka 4 . Zakona o
#215524117,doc#304971,2012_08_93_2139.html srpnja 2012 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2139 </p><p> Na temelju članka 1 . i 4 . Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i
#215524344,doc#304972,2012_08_93_2140.html 2012 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2140 </p><p> Na temelju članka 77 . stavka 1 . alineje pete Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine
#215526429,doc#304973,2012_08_93_2141.html djelovanja Zapovjedništva civilne zaštite Republike Hrvatske </title> <p><div> DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE </p><p> 2141 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 1 . i članka 61 . stavak 3 . Zakona o
#215528017,doc#304974,2012_08_93_2142.html zamjenice županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Varaždinu </title> <p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2142 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « broj 76/09 ,
#215528109,doc#304975,2012_08_93_2143.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2143 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « broj 76/09 ,
#215528219,doc#304976,2012_08_93_2144.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2144 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « broj 76/09 ,
#215528317,doc#304977,2012_08_94_2150.html <p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2150 </p><p> Na temelju članka 29 . stavka 1 . i 2 . Zakona o sredstvima za zaštitu bilja
#215528392,doc#304978,2012_08_95_2151.html <title> 94 16.08.2012 Upisnik registriranih sredstava za zaštitu bilja </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2151 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#215531161,doc#304979,2012_08_95_2152.html Pravilnik o mjerama kontrole , suzbijanja i iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2152 </p><p> Na temelju čl . 84 . st . 3 . Zakona o vodama ( » Narodne novine
#215532900,doc#304980,2012_08_95_2153.html članove općinskog vijeća Općine Posedarje , održanim 17 . lipnja 2012 . godine , na temelju članka 11 . stavka 2 . al . 11 . Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu
#215533660,doc#304981,2012_08_95_2154.html članove općinskog vijeća Općine Posedarje , održanim 17 . lipnja 2012 . godine , na temelju članka 11 . stavka 2 . al . 11 . Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu
#215534840,doc#304984,2012_08_96_2156.html dr . sc . Ivan Kovač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2156 </p><p> Na temelju članka 67 . stavka 2 . Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi , ribarstvu i
#215535236,doc#304985,2012_08_96_2157.html 2012 . </p><p> Ministar Tihomir Jakovina , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2157 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 2 . Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu ( » Narodne novine
#215535326,doc#304986,2012_08_96_2158.html o izmjenama i dopunama Pravilnika o provenijencijama svojti šumskog drveća </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2158 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#215536581,doc#304987,2012_08_96_2159.html Hrvatske </title> <p><div> MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA </p><p> 2159 </p><p> Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja , na temelju članka 66 . stavka 2 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( » Narodne
#215536923,doc#304988,2012_08_96_2160.html r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA </p><p> 2160 </p><p> Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja , na temelju članka 64 . stavka 4 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( » Narodne
#215537213,doc#304989,2012_08_96_2161.html statistiku 2012 . ( NKPJS 2012 . ) </title> <p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </p><p> 2161 </p><p> Na temelju članka 43 . Zakona o službenoj statistici ( » Narodne novine « , br .
#215537638,doc#304990,2012_08_96_2162.html Kolektivni ugovor Društva Remont i proizvodnja željezničkih vozila d.o.o . </title> <p><div> KOLEKTIVNI UGOVORI </p><p> 2162 </p><p> Na temelju Zakona o radu ( » Narodne novine « br . 149/2009 ) i Konvencija broj
#215557173,doc#304991,2012_08_96_2163.html . Županijski sud u Gospiću potvrdio je prvostupanjsku presudu ocijenivši da je prvostupanjski sud na temelju pravilno utvrđenog činjeničnog stanja i pravilne primjene Zakona o obveznim odnosima ( » Narodne novine
#215558152,doc#304993,2012_08_97_2166.html 96 22.08.2012 Indeks potrošačkih cijena u srpnju 2012 . </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2166 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 85/10 –
#215558278,doc#304994,2012_08_97_2167.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2167 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 85/10 –
#215558439,doc#304995,2012_08_97_2168.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2168 </p><p> Na temelju članka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz
#215558692,doc#304996,2012_08_97_2169.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2169 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 4 . Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata
#215559965,doc#304997,2012_08_97_2170.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2170 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215560695,doc#304998,2012_08_97_2171.html škola u razdoblju rujan - prosinac 2012 . godine </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2171 </p><p> Na temelju članka 24 . stavaka 1 . i 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske (
#215561263,doc#304999,2012_08_97_2172.html Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2172 </p><p> Na temelju članka 1021 . stavak 3 . Pomorskog zakonika ( » Narodne novine « br .
#215562132,doc#305000,2012_08_97_2173.html . sc . Siniša Hajdaš Dončić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2173 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 1 . točke 25 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne
#215564224,doc#305001,2012_08_97_2174.html Roller , Ljubomir Stefanović , Marija Udiljak i Duško Zimonja , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#215565267,doc#305002,2012_08_98_2184.html Odluka o imenovanju sudaca Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 2184 </p><p> Na temelju članka 54 . stavak 7 . i članka 55 . stavak 3 . Zakona o
#215565931,doc#305003,2012_08_98_2185.html navedene tužbe podnijete protiv istog upravnog akta u istoj upravnoj stvari , Sud je na temelju ovlaštenja iz članka 60 . Zakona o upravnim sporovima ( » Narodne novine « ,
#215569659,doc#305004,2012_08_98_2175.html <p> Predsjednica vijeća Dubravka Markt , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2175 </p><p> Na temelju članka 27 . stavka 1 . Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( »
#215571381,doc#305005,2012_08_98_2176.html naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2176 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 2 . i članka 7 . stavka 1 . Zakona o
#215571619,doc#305006,2012_08_98_2177.html radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2177 </p><p> Na temelju članka 24 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske (
#215572804,doc#305007,2012_08_98_2178.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2178 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215573501,doc#305008,2012_08_98_2179.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2179 </p><p> Na temelju članka 123 . stavaka 1 . , 2 . , 5 . i 10 .
#215574226,doc#305009,2012_08_98_2180.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2180 </p><p> Na temelju članka 47 . stavka 7 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « br
#215575404,doc#305010,2012_08_98_2181.html obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2181 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 9 . i stavka 12 . , članka 27 . stavka
#215575589,doc#305011,2012_08_98_2182.html uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 2182 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 3 . Zakona o ljekarništvu ( » Narodne novine « ,
#215575830,doc#305012,2012_08_98_2183.html Državne uprave za zaštitu i spašavanje </title> <p><div> DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE </p><p> 2183 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 3 . Zakona o zaštiti i spašavanju ( » Narodne novine
#215577470,doc#305013,2012_08_99_2195.html . sc . Jadran Perinić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2195 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 4 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215577797,doc#305014,2012_08_99_2196.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2196 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 4 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215578124,doc#305015,2012_08_99_2197.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2197 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 4 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215578459,doc#305016,2012_08_99_2198.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2198 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 2 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « ,
#215578685,doc#305017,2012_08_99_2199.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2199 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 2 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « ,
#215578933,doc#305018,2012_08_99_2200.html <p> TM1 </p><p> svi tarifni kupci tarifne grupe kućanstvo </p><p> 0,546000 </p><p> 16,50 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2200 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215579062,doc#305019,2012_08_99_2201.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2201 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215579176,doc#305020,2012_08_99_2202.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2202 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215579330,doc#305021,2012_08_99_2203.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2203 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215579484,doc#305022,2012_08_99_2204.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2204 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215579751,doc#305023,2012_08_99_2186.html . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2186 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10
#215579980,doc#305024,2012_08_99_2205.html imenovanju članova Vijeća predsjednika Republike Hrvatske za socijalnu pravdu </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2205 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215580247,doc#305025,2012_08_99_2206.html kolovoza 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO OBRANE </p><p> 2206 </p><p> Na temelju članka 170 . stavka 4 . Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (
#215581383,doc#305026,2012_08_99_2207.html Kotromanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2207 </p><p> Na temelju članka 149 . stavka 3 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
#215597004,doc#305027,2012_08_99_2208.html funkcija za upravljanje zračnim prometom </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2208 </p><p> Na temelju članka 149 . stavak 3 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
#215599575,doc#305028,2012_08_99_2209.html u zračnoj plovidbi i mrežnih funkcija </title> <p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2209 </p><p> Na temelju članka 34 . stavka 1 . Zakona o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika ( »
#215599781,doc#305029,2012_08_99_2210.html . sc . Siniša Hajdaš Dončić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 2210 </p><p> Na temelju članka 50 . stavka 3 . Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji ( » Narodne novine
#215599936,doc#305030,2012_08_99_2211.html Ostojić , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 2211 </p><p> Na temelju članka 50 . stavka 3 . Zakona o medicinski pomognutoj oplodnji ( » Narodne novine
#215600109,doc#305031,2012_08_99_2187.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2187 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215600290,doc#305032,2012_08_99_2188.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2188 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215600510,doc#305033,2012_08_99_2189.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2189 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
#215600709,doc#305034,2012_08_99_2190.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2190 </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 2 . Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba
#215600988,doc#305035,2012_08_99_2191.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2191 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#215601194,doc#305036,2012_08_99_2192.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2192 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 4 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215601512,doc#305037,2012_08_99_2193.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2193 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 4 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215601816,doc#305038,2012_08_99_2194.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2194 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 4 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i
#215602128,doc#305039,2013_01_1_10.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 10 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215602264,doc#305040,2013_01_1_11.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 11 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215602389,doc#305041,2013_01_1_12.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 12 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215602537,doc#305042,2013_01_1_13.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 13 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215602653,doc#305043,2013_01_1_14.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 14 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#215602789,doc#305044,2013_01_1_15.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 15 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85 –
#215602911,doc#305045,2013_01_1_16.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p>