Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#203138367,doc#298872,2011_10_113_2195.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2195 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#203138219,doc#298871,2011_10_113_2194.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2194 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10
9.13
#203138086,doc#298870,2011_10_113_2193.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2193 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10
9.13
#203137902,doc#298869,2011_10_113_2192.html Vrljić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2192 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#203135574,doc#298868,2011_10_113_2219.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2219 </p><p> Na temelju odredbe članka 52 . stavka 7 . a u svezi stavka 3 . Zakona o leasingu ( » Narodne
9.13
#203135189,doc#298867,2011_10_113_2218.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2218 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . podstavka 19 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « broj
9.13
#203134161,doc#298866,2011_10_113_2217.html </table><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2217 </p><p> Na temelju članka 112 . stavka 5 . Zakona o elektroničkim komunikacijama ( » Narodne novine
9.13
#203133171,doc#298865,2011_10_113_2216.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2216 </p><p> Na temelju članka 111 . stavka 9 . Zakona o elektroničkim komunikacijama ( » Narodne novine
9.13
#203131519,doc#298864,2011_10_113_2215.html rukav </p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2215 </p><p> Na temelju članka 111 . stavka 7 . Zakona o elektroničkim komunikacijama ( » Narodne novine
9.13
#203123995,doc#298863,2011_10_113_2214.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO OBRANE </p><p> 2214 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 2 . Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (
9.13
#203123805,doc#298862,2011_10_113_2213.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2213 </p><p> Na temelju članka 10 . i članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#203123098,doc#298861,2011_10_113_2212.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2212 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#203122322,doc#298860,2011_10_113_2211.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2211 </p><p> Na temelju članka 9 . Zakona o izvlaštenju ( » Narodne novine « , br . 9/94 , 35/94 , 112/2000
9.13
#203122094,doc#298859,2011_10_113_2210.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2210 </p><p> Na temelju članka 9 . Zakona o izvlaštenju ( » Narodne novine « , br . 9/94 , 35/94 , 112/2000
9.13
#203121873,doc#298858,2011_10_113_2191.html </tbody> </div></table><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2191 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#203110741,doc#298857,2011_10_113_2209.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2209 </p><p> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine
9.13
#203110594,doc#298856,2011_10_113_2208.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2208 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#203110452,doc#298855,2011_10_113_2207.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2207 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#203110311,doc#298854,2011_10_113_2206.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2206 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#203110186,doc#298853,2011_10_113_2205.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2205 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#203110065,doc#298852,2011_10_113_2204.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2204 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#203109920,doc#298851,2011_10_113_2203.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2203 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#203109782,doc#298850,2011_10_113_2202.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2202 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#203108642,doc#298849,2011_10_113_2201.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2201 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 — pročišćeni
9.13
#203108529,doc#298848,2011_10_113_2200.html Buntak , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2200 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#203108223,doc#298847,2011_09_112_2185.html . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 2185 </p><p> Na temelju članka 275 . stavka 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne novine
9.13
#203106657,doc#298845,2011_09_112_2183.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO KULTURE </p><p> 2183 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 4 . Zakona o muzejima ( » Narodne novine « , br . 142/98 i 65/09
9.13
#203106295,doc#298844,2011_09_112_2182.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2182 </p><p> Na temelju članka 107 . stavka 4 . i stavka 6 . Zakona o oružju ( » Narodne novine « broj
9.13
#203106006,doc#298843,2011_09_112_2181.html selena </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2181 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 2 . a u vezi s člankom 23 . stavkom 2 . Zakona o privatnoj zaštiti
9.13
#203102993,doc#298842,2011_09_112_2180.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2180 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . podstavka 15 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « , broj
9.13
#203102698,doc#298841,2011_09_112_2179.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2179 </p><p> Na temelju članka 25 . stavak 8 . Zakona o slatkovodnom ribarstvu ( » Narodne novine « , broj
9.13
#203102535,doc#298840,2011_09_112_2178.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2178 </p><p> Na temelju članka 24 . stavka 7 . , članka 25 . stavka 4 . i članka 31 . stavka 4 . Zakona
9.13
#203102253,doc#298839,2011_09_112_2177.html Olgica Spevec , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2177 </p><p> Na temelju članka 96 . stavka 4 . Zakona o sudovima ( » Narodne novine « br . 150/05 , 16/07
9.13
#203097039,doc#298838,2011_09_112_2190.html TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2190 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13 . stavka 1 . , 2 . , i 3 . Zakona o državnim potporama ( » Narodne novine
9.13
#203096447,doc#298837,2011_09_112_2189.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2189 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#203096279,doc#298836,2011_09_112_2188.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2188 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#203096088,doc#298835,2011_09_112_2187.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2187 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#203078834,doc#298833,2011_09_111_2176.html TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2176 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 9 . , 34 . i 35 . stavka 1 . točke 2 . i 5 . , te članka 57 . točke 1 .
9.13
#203078571,doc#298832,2011_09_111_2175.html MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2175 </p><p> Na temelju članka 104 . stavka 1 . točka 5 . Zakona o otpadu ( » Narodne novine « , broj 178/04
9.13
#203078378,doc#298831,2011_09_111_2174.html MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2174 </p><p> Na temelju članka 104 . stavka 1 . točke 3 . Zakona o otpadu ( » Narodne novine « , broj 178/04
9.13
#203075068,doc#298830,2011_09_110_2166.html TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2166 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13 . stavka 1 . , 2 . , i 3 . i članka 4 . stavka 3 . točke a ) Zakona o
9.13
#203074766,doc#298829,2011_09_110_2165.html r . </div></p><p><div> DRŽAVNA UPRAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE </p><p> 2165 </p><p> Na temelju članka 35 . stavka 2 . Zakona o zaštiti i spašavanju ( » Narodne novine « , broj
9.13
#203073891,doc#298828,2011_09_110_2164.html <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 2164 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 9 . i članka 82 . Zakona o elektroničkim komunikacijama
9.13
#203073682,doc#298827,2011_09_110_2163.html elektroničke komunikacijske mreže i/ili usluge , u skladu s posebnim propisima , a na temelju ZEK-a i natječajne dokumentacije , </p><p> 2 . za financijske uvjete – vjerodostojni
9.13
#203072695,doc#298826,2011_09_110_2162.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2162 </p><p> Na temelju članka 142 . točka 1 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , broj 69/09
9.13
#203072469,doc#298825,2011_09_110_2161.html . </div></p><p><div> HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE </p><p> 2161 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br
9.13
#203070940,doc#298824,2011_09_110_2160.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2160 </p><p> Na temelju članka 18 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o koncesijama ( » Narodne novine « , broj
9.13
#203070034,doc#298823,2011_09_110_2159.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2159 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( » Narodne novine
9.13
#203069810,doc#298822,2011_09_110_2158.html Jasna Omejec , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2158 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « , br . 76/93 ,
9.13
#203062838,doc#298820,2011_09_110_2172.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2172 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#203061778,doc#298819,2011_09_110_2171.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2171 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 1 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#203061531,doc#298818,2011_09_110_2170.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2170 </p><p> Na temelju odredbi članka 8 . stavka 1 . i članka 19 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#203060574,doc#298817,2011_09_110_2169.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2169 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#203060306,doc#298816,2011_09_110_2168.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2168 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#203054963,doc#298815,2011_09_110_2167.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2167 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#203054801,doc#298814,2011_01_11_224.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 224 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#203054607,doc#298813,2011_01_11_223.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 223 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točke 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#203054412,doc#298812,2011_01_11_222.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 222 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#203054221,doc#298811,2011_01_11_221.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 221 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#203040943,doc#298809,2011_01_11_219.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 219 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/07
9.13
#203038031,doc#298808,2011_01_11_218.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 218 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/07
9.13
#203037890,doc#298807,2011_01_11_217.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 217 </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 2 . , a u svezi s člankom 128 . Zakona o hrani ( » Narodne novine
9.13
#203035767,doc#298806,2011_01_11_240.html idućeg dana nakon dana objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#203033291,doc#298805,2011_01_11_239.html ovome statutu dužan je prijaviti službi Zajednice koja isplaćuje novčana primanja na temelju priznatog prava , svaku promjenu nastalu u osobnim ili u stvarnim okolnostima koja
9.13
#203029663,doc#298804,2011_01_11_238.html osnovana . </p><p> 3 . Ustavni sud u postupku u povodu ustavne tužbe , podnesene na temelju članka 62 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#203025822,doc#298803,2011_01_11_237.html . ) , » zlouporaba položaja i prekoračenje ovlasti u službi « zbog čega im je na temelju članka 110 . stavka 2 . točke f ) istog Zakona izrečena kazna prestanka državne
9.13
#203007256,doc#298801,2011_01_11_235.html </div></p><p><div> TURISTIČKA ZAJEDNICA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE </p><p> 235 </p><p> Na temelju članaka 12 . i 15 . Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
9.13
#203007096,doc#298800,2011_01_11_216.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 216 </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 2 . , a u svezi s člankom 128 . Zakona o hrani ( » Narodne novine
9.13
#203004945,doc#298799,2011_01_11_234.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 234 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . stavak 1 . točka 5 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#203003291,doc#298798,2011_01_11_233.html </table><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 233 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji
9.13
#202999454,doc#298797,2011_01_11_232.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 232 </p><p> Na temelju članka 15 . točke 5 . i 8 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih
9.13
#202999306,doc#298796,2011_01_11_231.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 231 </p><p> Na temelju odredbe članka 53 . stavka 2 . Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i
9.13
#202999058,doc#298795,2011_01_11_230.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 230 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202998807,doc#298794,2011_01_11_229.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 229 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202998548,doc#298793,2011_01_11_228.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 228 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202998384,doc#298792,2011_01_11_227.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 227 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202998223,doc#298791,2011_01_11_226.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 226 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202998053,doc#298790,2011_01_11_225.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 225 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202997821,doc#298789,2011_09_109_2153.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2153 </p><p> Na temelju članka 32 . stavka 1 . točke 8 . Zakona o igrama na sreću ( » Narodne novine «
9.13
#202996159,doc#298788,2011_09_109_2152.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2152 </p><p> Na temelju članka 42 . stavka 3 . i članka 44 . Zakona o upravljanju državnom imovinom ( »
9.13
#202994984,doc#298787,2011_09_109_2151.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2151 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « , br . 76/93 ,
9.13
#202989038,doc#298786,2011_09_109_2150.html </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2150 </p><p> Na temelju članka 9 . Zakona o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva
9.13
#202971013,doc#298785,2011_09_109_2149.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2149 </p><p> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine
9.13
#202969685,doc#298784,2011_09_109_2148.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2148 </p><p> Na temelju članka 64 . stavka 4 . Zakona o rudarstvu ( » Narodne novine « , broj 75/2009 )
9.13
#202968812,doc#298783,2011_09_109_2147.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2147 </p><p> Na temelju članka 63 . stavka 3 . Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ( » Narodne novine
9.13
#202966722,doc#298782,2011_09_109_2146.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2146 </p><p> Na temelju članka 34 . stavka 1 . , a u svezi s člankom 30 . stavkom 2 . Zakona o upravljanju
9.13
#202966542,doc#298781,2011_09_109_2145.html Omejec , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2145 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10
9.13
#202964557,doc#298780,2011_09_109_2157.html postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 34 . stavka 4 . ZPD-a . </p><p> 3 . Na temelju članka 25 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#202964086,doc#298779,2011_09_109_2156.html Krešimir Buntak , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2156 </p><p> Na temelju članka 14 . i članka 42 . stavka 3 . točke 7 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci
9.13
#202960800,doc#298777,2011_09_109_2154.html </table><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2154 </p><p> Na temelju članka 36 . stavka 1 . Zakona o elektroničkom potpisu ( » Narodne novine « broj
9.13
#202960278,doc#298776,2011_09_108_2144.html Željko Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> KOLEKTIVNI UGOVORI </p><p> 2144 </p><p> Na temelju odredbi članka 99 . stavak 2 . Kolektivnog ugovora za putničke agencije ( » Narodne
9.13
#202959440,doc#298774,2011_09_108_2142.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2142 </p><p> Na temelju članka 27 . Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011
9.13
#202958820,doc#298773,2011_09_108_2141.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2141 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202958312,doc#298772,2011_09_107_2139.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2139 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . , 2 . i 3 . i članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu
9.13
#202957079,doc#298771,2011_09_107_2138.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2138 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/07
9.13
#202948857,doc#298770,2011_09_107_2137.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2137 </p><p> Na temelju članka 53 . stavka 9 . i članka 59 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne
9.13
#202948494,doc#298769,2011_09_107_2136.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2136 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine « , br . 61/2000 , 117/2000
9.13
#202948367,doc#298768,2011_09_107_2135.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2135 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10
9.13
#202948239,doc#298767,2011_09_107_2134.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2134 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10
9.13
#202948108,doc#298766,2011_09_107_2133.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2133 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10
9.13
#202947977,doc#298765,2011_09_107_2132.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2132 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10
9.13
#202947785,doc#298764,2011_09_107_2131.html Kovač , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2131 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#202947436,doc#298762,2011_09_106_2130.html , dipl . ing . , v . r . </div></p><p><div> KOLEKTIVNI UGOVORI </p><p> 2130 </p><p> Na temelju članka 99 . Kolektivnog ugovora od 5 . studenog 2007 . godine Uprava trgovačkog
9.13
#202946434,doc#298761,2011_09_106_2129.html prehrani ljudi </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </p><p> 2129 </p><p> Na temelju članka 73 . stavaka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima ( » Narodne novine
9.13
#202946145,doc#298760,2011_09_106_2128.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2128 </p><p> Na temelju članka 72 . stavka 1 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/07
9.13
#202944418,doc#298759,2011_09_106_2127.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UPRAVE </p><p> 2127 </p><p> Na temelju članka 25 . stavka 1 . Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( » Narodne
9.13
#202944274,doc#298758,2011_09_106_2126.html Ivan Kovač , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2126 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine « , br . 61/2000 , 117/2000
9.13
#202943321,doc#298756,2011_09_105_2124.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2124 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202943102,doc#298755,2011_09_105_2123.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2123 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#202942913,doc#298754,2011_09_105_2122.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2122 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202942712,doc#298753,2011_09_105_2121.html </table><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2121 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202935842,doc#298751,2011_09_105_2119.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2119 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 1 . točke 25 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#202935087,doc#298750,2011_09_104_2118.html Marijan , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2118 </p><p> Na temelju članka 14 . , a u svezi s člankom 166 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
9.13
#202934625,doc#298749,2011_09_104_2117.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 2117 </p><p> Na temelju članka 87 . stavak 3 . Zakona o državnom sudbenom vijeću ( » Narodne novine « ,
9.13
#202934448,doc#298748,2011_09_104_2116.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2116 </p><p> Na temelju članka 18 . stavak 5 . Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni
9.13
#202931433,doc#298747,2011_09_104_2115.html RAZVOJA </p><p> 2115 </p><p> Ministarstvo poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja na temelju članka 8 . stavka 4 . Zakona o sjemenu , sadnom materijalu i priznavanju sorti
9.13
#202931185,doc#298746,2011_09_104_2114.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2114 </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 2 . i članka 123 . stavka 2 . Zakona o hrani ( » Narodne novine
9.13
#202928682,doc#298745,2011_09_104_2113.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2113 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 7 . Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu
9.13
#202881462,doc#298744,2011_09_103_2112.html TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2112 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 34 . i 35 . točke 2 . i 5 . , članka 16 . stavaka 1 . i 2 . točke 3 . i
9.13
#202880755,doc#298743,2011_09_103_2111.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2111 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br
9.13
#202878234,doc#298741,2011_09_103_2109.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2109 </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 4 . , članka 16 . stavka 5 . , članka 50 . i članka 84 . stavka
9.13
#202878089,doc#298740,2011_09_103_2108.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2108 </p><p> Na temelju članka 60 . stavka 2 . Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
9.13
#202877618,doc#298739,2011_09_103_2107.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2107 </p><p> Na temelju članka 271 . stavka 2 . Zakona o radu ( » Narodne novine « broj 149/09 i 61/11
9.13
#202872709,doc#298738,2011_09_103_2106.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2106 </p><p> Na temelju članka 3 . točke a ) i članka 18 . Zakona o koncesijama ( » Narodne novine « ,
9.13
#202872563,doc#298737,2011_09_103_2105.html Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2105 </p><p> Na temelju članka 21.a stavka 4 . Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (
9.13
#202872099,doc#298733,2011_09_102_2090.html SKRBI </p><p> 2090 </p><p> Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 96 . stavka 1 . Zakona o općem upravnom postupku ( » Narodne novine « broj
9.13
#202871948,doc#298732,2011_09_102_2089.html SKRBI </p><p> 2089 </p><p> Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 112 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « broj
9.13
#202871802,doc#298731,2011_09_102_2088.html SKRBI </p><p> 2088 </p><p> Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 112 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « broj
9.13
#202860890,doc#298730,2011_09_102_2087.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2087 </p><p> Na temelju članka 1 . i 4 . Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske
9.13
#202857281,doc#298728,2011_09_102_2104.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2104 </p><p> Na temelju odredbi članka 175 . stavka 2 . Zakona o tržištu kapitala ( » Narodne novine «
9.13
#202856935,doc#298727,2011_09_102_2085.html Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2085 </p><p> Na temelju članka 119 . točaka 1.b ) i 2.c ) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#202853700,doc#298726,2011_09_102_2103.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2103 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji
9.13
#202853053,doc#298725,2011_09_102_2102.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2102 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 1 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202852819,doc#298724,2011_09_102_2101.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2101 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202852632,doc#298723,2011_09_102_2100.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2100 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202852399,doc#298722,2011_09_102_2099.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2099 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202852133,doc#298721,2011_09_102_2098.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2098 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202851848,doc#298720,2011_09_102_2097.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2097 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202851655,doc#298719,2011_09_102_2096.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2096 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202851462,doc#298718,2011_09_102_2095.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2095 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202851350,doc#298717,2011_09_102_2094.html </p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2094 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 152 . , a u svezi čl . 113 . st . 1 . točka 1 . Zakona o državnom odvjetništvu
9.13
#202848929,doc#298716,2011_09_101_2077.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2077 </p><p> Na temelju članka 39 . stavka 5 . Zakona o obrtu ( » Narodne novine « br . 77/93 . , 90/96
9.13
#202846516,doc#298715,2011_09_101_2076.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2076 </p><p> Na temelju članka 39 . stavka 5 . Zakona o obrtu ( » Narodne novine « br . 77/93 . , 90/96
9.13
#202841675,doc#298714,2011_09_101_2075.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2075 </p><p> Na temelju članka 13 . stavak 4 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « , broj 68/2001 ,
9.13
#202833359,doc#298713,2011_09_101_2074.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2074 </p><p> Na temelju članka 13 . stavak 4 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « , broj 68/2001 ,
9.13
#202827412,doc#298712,2011_09_101_2073.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2073 </p><p> Na temelju članka 13 . stavak 4 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « , broj 68/2001 ,
9.13
#202817723,doc#298709,2011_09_101_2070.html . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2070 </p><p> Na temelju članka 41 . stavka 5 . Zakona o zaštiti od požara ( » Narodne novine « , broj :
9.13
#202816137,doc#298708,2011_09_101_2069.html Nataša Srdoč , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2069 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 6 . Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( »
9.13
#202797467,doc#298706,2011_09_101_2083.html nastavlja obavljati vježbu u iskaznicu se upisuju i podaci o položenom ispitu na temelju propisane svjedodžbe . </p><p> Članak 16 . </p><p> ( 1 ) Na odvjetničke vježbenike
9.13
#202789108,doc#298705,2011_09_101_2082.html TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2082 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja , na temelju članka 13 . stavka 1 . , 2 . i 3 . Zakona o državnim potporama ( » Narodne novine
9.13
#202784834,doc#298704,2011_09_101_2081.html zahtjev Ministarstva regionalnog razvoja , šumarstva i vodnoga gospodarstva , na temelju odluke Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja , u sastavu : mr . sc . Olgice Spevec
9.13
#202784491,doc#298703,2011_09_101_2080.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2080 </p><p> Na temelju članka 58 . stavka 4 . i članka 60 . stavka 3 . Zakona o platnom prometu ( » Narodne
9.13
#202784328,doc#298702,2011_09_101_2079.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2079 </p><p> Na temelju članka 35 . stavka 9 . i 13 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj
9.13
#202784161,doc#298701,2011_09_101_2078.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2078 </p><p> Na temelju članka 73 . stavka 5 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/07
9.13
#202777147,doc#298700,2011_09_100_2057.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2057 </p><p> Na temelju članka 139 . stavka 2 . i članka 140 . stavka 6 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti
9.13
#202776945,doc#298699,2011_09_100_2056.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2056 </p><p> Na temelju članka 14 . , stavka 2 . točke 1 . Zakona o morskom ribarstvu ( » Narodne novine
9.13
#202773813,doc#298698,2011_09_100_2055.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2055 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 4 . Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu
9.13
#202773462,doc#298697,2011_09_100_2054.html Bošnjaković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2054 </p><p> Na temelju članka 68 . stavaka 1 . Zakona o sudovima ( » Narodne novine « , br . 150/05 ,
9.13
#202772142,doc#298696,2011_09_100_2053.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2053 </p><p> Na temelju čl . 99 . Zakona o sudovima ( » Narodne novine « 150/05 , 16/07 , 113/08 , 153/09
9.13
#202771886,doc#298695,2011_09_100_2052.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2052 </p><p> Na temelju članka 20 . stavka 1 . i članka 22 . stavka 1 . Ustavnog zakona o pravima nacionalnih
9.13
#202770844,doc#298694,2011_09_100_2051.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2051 </p><p> Na temelju članka 61.a stavka 6 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine « , br
9.13
#202768560,doc#298690,2011_09_100_2067.html koja je postupala u skladu s odredbama mjerodavnih zakona i propisa donesenih na temelju istih , te je poštujući pravila postupka zatraženo očitovanje svih operatora uključenih
9.13
#202767330,doc#298689,2011_09_100_2066.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2066 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202767064,doc#298688,2011_09_100_2065.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2065 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#202766805,doc#298687,2011_09_100_2064.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2064 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#202766617,doc#298686,2011_09_100_2063.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2063 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202766509,doc#298685,2011_09_100_2062.html <big> OBRASCI </big> </big> </div><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 2062 </p><p> Na temelju članka 54 . stavak 7 . i članka 55 . stavak 3 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću
9.13
#202766178,doc#298684,2011_09_100_2061.html OBRASCI </big> </big> </div><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO </p><p> 2061 </p><p> Na temelju članka 50 . , 61 . i 65 . Zakona o izborima općinskih načelnika , gradonačelnika
9.13
#202765898,doc#298683,2011_09_100_2060.html iur . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO </p><p> 2060 </p><p> Na temelju članka 40 . Zakona o izborima općinskih načelnika , gradonačelnika , župana i gradonačelnika
9.13
#202765113,doc#298682,2011_09_100_2059.html med . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO </p><p> 2059 </p><p> Na temelju članka 40 . Zakona o izborima općinskih načelnika , gradonačelnika , župana i gradonačelnika
9.13
#202759293,doc#298678,2011_01_10_213.html pravilno provedenom postupku činjenično stanje potpuno i pravilno utvrđeno i na temelju istog pravilno primijenjeno materijalno pravo . </p><p> Naime , iz očitovanja trgovačkog
9.13
#202757749,doc#298677,2011_01_10_212.html rješenja u točki 4 . , te je privitak i sastavni dio osporenog rješenja . </p><p> Na temelju iznijetog , Sud smatra da usprkos prigovorima tužbe , osporenim rješenjem tuženog
9.13
#202754653,doc#298676,2011_01_10_211.html te nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja i nepravilnog zaključka donesenog na temelju nepravilno utvrđenog činjeničnog stanja . </p><p> Pogrešnu primjenu materijalnog
9.13
#202752788,doc#298675,2011_01_10_210.html Agencija je postupala u skladu s odredbama mjerodavnih zakona i propisa donesenih na temelju istih , te je poštujući pravila postupka zatražila očitovanje svih operatora uključenih
9.13
#202720235,doc#298673,2011_01_10_208.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 208 </p><p> Na temelju članaka 1 . i 4 . Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske
9.13
#202720065,doc#298672,2011_01_10_207.html MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 207 </p><p> Na temelju članka 104 . stavka 1 . točka 3 . Zakona o otpadu ( » Narodne novine « , broj 178/04
9.13
#202719309,doc#298671,2011_01_1_9.html </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 9 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 1 . Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
9.13
#202710225,doc#298669,2011_01_1_7.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 7 </p><p> Na temelju članka 221 . stavka 2 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « broj 153/09 ) ministar
9.13
#202708971,doc#298668,2011_01_1_6.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 6 </p><p> Na temelju članka 221 . stavka 2 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « , broj 153/09 ) ministar
9.13
#202693488,doc#298667,2011_01_1_5.html </big> </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 5 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 4 . Zakona o predmetima opće uporabe ( » Narodne novine « broj
9.13
#202686530,doc#298666,2011_01_1_4.html . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 4 </p><p> Na temelju članka 235 . stavka 1 . točke 1 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
9.13
#202685390,doc#298665,2011_01_1_3.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 3 </p><p> Na temelju članka 3 . stavka 4 . Zakona o zaštiti na radu ( » Narodne novine « , broj 59/96
9.13
#202680294,doc#298664,2011_01_1_31.html vatrogasna društva ( 8 predmeta ) i Udruga općina u Republici Hrvatskoj podneseni su na temelju članka 38 . stavka 1 . Ustavnog zakona . </p><p> Zbog kontinuiranog zaprimanja tih
9.13
#202678644,doc#298663,2011_01_1_30.html Zakona o radu » Narodne novine « broj 137/04 . – pročišćeni tekst ) . </p><p> 5 . Na temelju navedenih utvrđenja prvostupanjski sud je zaključio da je podnositeljica , time
9.13
#202666107,doc#298662,2011_01_1_2.html <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2 </p><p> Na temelju članka 12 . stavaka 1 , 2 . i 3 . i članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu
9.13
#202663777,doc#298661,2011_01_1_29.html KOMUNIKACIJE </p><p> 29 </p><p> Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 12 . , članka 18 . , a u svezi s člankom 89 . stavkom
9.13
#202657147,doc#298660,2011_01_1_28.html </p><p><div> TURISTIČKA ZAJEDNICA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE </p><p> 28 </p><p> Na temelju članka 12 . i 15 . Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
9.13
#202657065,doc#298659,2011_01_1_27.html , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 27 </p><p> Na temelju članka 29 . stavka 8 . Zakona o obveznim odnosima ( » Narodne novine « , br . 35/2005
9.13
#202649102,doc#298651,2011_01_1_1.html <big> TISKANICA </big> </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202647286,doc#298648,2011_01_1_17.html liječenje može provesti u ugovornim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj , a na temelju propisanog standarda prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja
9.13
#202635936,doc#298642,2011_01_1_11.html sprečavanje i otkrivanje profesionalnih bolesti te sprečavanje ozljede na radu na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti , posebnih zakona i pravilnika donesenih temeljem
9.13
#202635197,doc#298641,2011_01_1_10.html </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 10 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 1 . Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne
9.13
#202634471,doc#298640,2010_08_99_2760.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2760 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202633819,doc#298639,2010_08_99_2759.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2759 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202633629,doc#298638,2010_08_99_2758.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2758 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202633439,doc#298637,2010_08_99_2757.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2757 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202633246,doc#298636,2010_08_99_2756.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2756 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202628393,doc#298634,2010_08_99_2754.html TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2754 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 26 . stavka 1 . i stavka 2 . , članka 34 . i članka 57 . točke 4 . Zakona
9.13
#202628187,doc#298633,2010_08_99_2753.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2753 </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 3 . Zakona o gnojivima i poboljšivačima tla ( » Narodne novine
9.13
#202626909,doc#298630,2010_08_99_2752.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2752 </p><p> Na temelju članka 67 . stavka 2 . Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju
9.13
#202626617,doc#298628,2010_08_99_2769.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2769 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202626383,doc#298627,2010_08_99_2768.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2768 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202626159,doc#298626,2010_08_99_2767.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2767 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202625883,doc#298625,2010_08_99_2766.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2766 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202625653,doc#298624,2010_08_99_2765.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2765 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . stavak 1 . točke 4 . alineja 2 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#202625134,doc#298621,2010_08_99_2762.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2762 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202624936,doc#298620,2010_08_99_2761.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2761 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202624343,doc#298619,2010_08_98_2738.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2738 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202624152,doc#298618,2010_08_98_2737.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2737 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202623956,doc#298617,2010_08_98_2736.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2736 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202623765,doc#298616,2010_08_98_2735.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2735 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202621552,doc#298615,2010_08_98_2734.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2734 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 4 . Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu
9.13
#202619594,doc#298614,2010_08_98_2733.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2733 </p><p> Na temelju članka 52.d . Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ( » Narodne
9.13
#202617932,doc#298613,2010_08_98_2732.html Šuker , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2732 </p><p> Na temelju članka 66 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima ( » Narodne novine
9.13
#202617568,doc#298612,2010_08_98_2731.html Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2731 </p><p> Na temelju članka 77 . stavka 6 . i članka 92 . stavka 6 . Zakona o trošarinama ( » Narodne
9.13
#202615278,doc#298611,2010_08_98_2751.html ( . .. ) . « </p><p> Što se tiče konkretnog slučaja , Ministarstvo ističe da je na temelju nalaza i mišljenja drugostupanjskog tijela vještačenja utvrđeno da kod podnositeljeve
9.13
#202614452,doc#298610,2010_08_98_2750.html AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </b> </big> </big> </div><p><div> 2750 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202614205,doc#298609,2010_08_98_2749.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2749 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202614068,doc#298608,2010_08_98_2730.html Šulenta , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2730 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10
9.13
#202613830,doc#298607,2010_08_98_2748.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2748 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202613590,doc#298606,2010_08_98_2747.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2747 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202613351,doc#298605,2010_08_98_2746.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2746 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202613099,doc#298604,2010_08_98_2745.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2745 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202612860,doc#298603,2010_08_98_2744.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2744 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202612464,doc#298601,2010_08_98_2742.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2742 </p><p> Na temelju odredaba članka 5 . stavka 2 . i članka 9 . stavka 2 . Statuta Hrvatske agencije
9.13
#202612229,doc#298600,2010_08_98_2741.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2741 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202612006,doc#298599,2010_08_98_2740.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2740 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202611817,doc#298598,2010_08_98_2739.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2739 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . stavak 1 . točka 10 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202611648,doc#298597,2010_08_97_2721.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2721 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202611488,doc#298596,2010_08_97_2720.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2720 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202611328,doc#298595,2010_08_97_2719.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2719 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202611155,doc#298594,2010_08_97_2718.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2718 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202610945,doc#298593,2010_08_97_2717.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2717 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202610771,doc#298592,2010_08_97_2716.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2716 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202610596,doc#298591,2010_08_97_2715.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2715 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202610478,doc#298590,2010_08_97_2714.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2714 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202610361,doc#298589,2010_08_97_2713.html Olgica Spevec , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2713 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202605811,doc#298588,2010_08_97_2729.html TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2729 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13 . stavka 1 . , 2 . , i 3 . Zakona o državnim potporama ( » Narodne novine
9.13
#202605303,doc#298587,2010_08_97_2728.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2728 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/07
9.13
#202597365,doc#298585,2010_08_97_2726.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2726 </p><p> Na temelju članka 33 . stavka 2 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « , broj 153/09 ) , ministar
9.13
#202595181,doc#298584,2010_08_97_2725.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2725 </p><p> Na temelju članka 70 . stavka 5 . točke 2 . i članka 84 . stavka 1 . točke 2 . Zakona o elektroničkim
9.13
#202594745,doc#298583,2010_08_97_2724.html </tbody> </div></table><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2724 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . Zakona o eksplozivnim tvarima ( » Narodne novine « , broj
9.13
#202593227,doc#298582,2010_08_97_2723.html . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2723 </p><p> Na temelju članka 148 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , broj : 69/09 . ) ,
9.13
#202593056,doc#298581,2010_08_97_2722.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2722 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202592936,doc#298580,2010_08_96_2698.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2698 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 2 . Zakona o igrama na sreću ( » Narodne novine « , broj 87/2009
9.13
#202592693,doc#298579,2010_08_96_2697.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2697 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202592525,doc#298578,2010_08_96_2696.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2696 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202592253,doc#298577,2010_08_96_2695.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2695 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202591503,doc#298575,2010_08_96_2693.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2693 </p><p> Na temelju članka 23 . stavaka 1 . i 3 . i članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#202590976,doc#298574,2010_08_96_2692.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2692 </p><p> Na temelju članka 16 . i članka 20 . stavka 7 . Zakona o boravišnoj pristojbi ( » Narodne
9.13
#202589239,doc#298573,2010_08_96_2691.html Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2691 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « , br . 76/93 ,
9.13
#202588879,doc#298572,2010_08_96_2712.html ustavnim pravom koje jamči Ustav . U ustavnoj tužbi podnositelj nije naveo razloge na temelju kojih bi se moglo utvrditi je li podnositelj u provedenom postupku diskriminiran
9.13
#202587601,doc#298571,2010_08_96_2711.html SKRBI </p><p> 2711 </p><p> Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 112 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « broj
9.13
#202582831,doc#298570,2010_08_96_2710.html prenosivom mediju . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2710 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
9.13
#202574323,doc#298569,2010_08_96_2709.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2709 </p><p> Na temelju članka 32 . stavka 6 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne
9.13
#202574230,doc#298568,2010_08_96_2690.html Šuker , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2690 </p><p> Na temelju odredbe članka 94 . stavka 1 . i članka 99 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske
9.13
#202570184,doc#298567,2010_08_96_2708.html novine « , broj : 91/08 </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2708 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
9.13
#202519065,doc#298566,2010_08_96_2707.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2707 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202518828,doc#298565,2010_08_96_2706.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2706 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202518269,doc#298564,2010_08_96_2705.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2705 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . , a u vezi sa člankom 22 . stavkom 2 . Zakona
9.13
#202518002,doc#298563,2010_08_96_2704.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2704 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#202517611,doc#298562,2010_08_96_2703.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2703 </p><p> Na temelju članka 18 . Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva ( » Narodne novine « br . 53/2006
9.13
#202516845,doc#298561,2010_08_96_2702.html </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2702 </p><p> Na temelju članka 23 . stavaka 1 . i 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#202511435,doc#298560,2010_08_96_2701.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2701 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202511321,doc#298559,2010_08_96_2700.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2700 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 2 . Zakona o igrama na sreću ( » Narodne novine « , broj 87/2009
9.13
#202511201,doc#298558,2010_08_96_2699.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2699 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 2 . Zakona o igrama na sreću ( » Narodne novine « , broj 87/2009
9.13
#202511061,doc#298557,2010_08_95_2645.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2645 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202510918,doc#298556,2010_08_95_2644.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2644 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202510782,doc#298555,2010_08_95_2643.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2643 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202510643,doc#298554,2010_08_95_2642.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2642 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202510495,doc#298553,2010_08_95_2641.html Krešimir Buntak , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2641 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202509258,doc#298551,2010_08_95_2688.html duže od tri godine . </p><p> Poslodavac je u obvezi radniku koji kod njega radi na temelju sklopljenog ugovora o radu na određeno vrijeme osigurati iste uvjete rada kao i
9.13
#202508163,doc#298550,2010_08_95_2687.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2687 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavka 1 . točke 3 . i članka 8 . stavka 3 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202504350,doc#298549,2010_08_95_2686.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2686 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji
9.13
#202504043,doc#298548,2010_08_95_2640.html Šulenta , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2640 </p><p> Na temelju članka 23 . stavaka 1 . i 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#202503793,doc#298547,2010_08_95_2685.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2685 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202503543,doc#298546,2010_08_95_2684.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2684 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202503293,doc#298545,2010_08_95_2683.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2683 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202503043,doc#298544,2010_08_95_2682.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2682 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202502360,doc#298543,2010_08_95_2681.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2681 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202501487,doc#298541,2010_08_95_2679.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2679 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202501234,doc#298540,2010_08_95_2678.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2678 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202501048,doc#298539,2010_08_95_2677.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2677 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202500861,doc#298538,2010_08_95_2676.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2676 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202500660,doc#298537,2010_08_95_2639.html Šulenta , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2639 </p><p> Na temelju članka 10 . i članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#202500470,doc#298536,2010_08_95_2675.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2675 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202500282,doc#298535,2010_08_95_2674.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2674 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202500131,doc#298534,2010_08_95_2673.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2673 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#202499974,doc#298533,2010_08_95_2672.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2672 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#202499819,doc#298532,2010_08_95_2671.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2671 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#202499666,doc#298531,2010_08_95_2670.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2670 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#202499511,doc#298530,2010_08_95_2669.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2669 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#202499361,doc#298529,2010_08_95_2668.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2668 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#202499206,doc#298528,2010_08_95_2667.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2667 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#202499055,doc#298527,2010_08_95_2666.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2666 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#202498874,doc#298526,2010_08_95_2638.html Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2638 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 3 . i članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
9.13
#202496291,doc#298525,2010_08_95_2665.html Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2665 </p><p> Na temelju članka 174 . stavka 1 . točke 2 . Zakona o kreditnim institucijama ( » Narodne
9.13
#202496186,doc#298524,2010_08_95_2664.html Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2664 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 i 153/09
9.13
#202496099,doc#298523,2010_08_95_2663.html Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2663 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 i 153/09
9.13
#202485384,doc#298521,2010_08_95_2661.html ___________________ godine ) </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 2661 </p><p> Na temelju članka 275 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne novine
9.13
#202483015,doc#298520,2010_08_95_2660.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2660 </p><p> Na temelju članka 89 . stavka 1 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br
9.13
#202481136,doc#298519,2010_08_95_2659.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2659 </p><p> Na temelju članka 74 . stavka 8 . Zakona o lovstvu ( » Narodne novine « , broj 140/05 i 75/09
9.13
#202479094,doc#298518,2010_08_95_2658.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2658 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 8 . i članka 34 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda
9.13
#202478538,doc#298517,2010_08_95_2657.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2657 </p><p> Na temelju članka 65 . stavak 2 . Zakona o javnim cestama ( » Narodne novine « br . 180/04
9.13
#202478301,doc#298516,2010_08_95_2656.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2656 </p><p> Na temelju članka 26 . a . , stavak 4 . , Pravilnika o tehničkom pregledu željezničkih vozila
9.13
#202477710,doc#298515,2010_08_95_2637.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2637 </p><p> Na temelju članka 11.a Zakona o sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti (
9.13
#202477573,doc#298514,2010_08_95_2655.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2655 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202477429,doc#298513,2010_08_95_2654.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2654 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202477302,doc#298512,2010_08_95_2653.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2653 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202477175,doc#298511,2010_08_95_2652.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2652 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202477057,doc#298510,2010_08_95_2651.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2651 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202476932,doc#298509,2010_08_95_2650.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2650 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202476781,doc#298508,2010_08_95_2649.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2649 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202476630,doc#298507,2010_08_95_2648.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2648 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202476528,doc#298506,2010_08_95_2647.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2647 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202476419,doc#298505,2010_08_95_2646.html 300 km od Himalaja . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2646 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202474638,doc#298504,2010_07_94_2627.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2627 </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « br . 46/07 ) ministar
9.13
#202474410,doc#298503,2010_07_94_2626.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2626 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202474235,doc#298502,2010_07_94_2625.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2625 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202474064,doc#298501,2010_07_94_2624.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2624 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202473904,doc#298500,2010_07_94_2623.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2623 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202473740,doc#298499,2010_07_94_2622.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2622 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202473615,doc#298498,2010_07_94_2621.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2621 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202473440,doc#298497,2010_07_94_2620.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2620 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202472979,doc#298496,2010_07_94_2619.html Šernhorst , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2619 </p><p> Na temelju članka 145 . stavka 2 . točke 2 . i članka 144 . stavka 3 . Zakona o vodama ( »
9.13
#202471091,doc#298495,2010_07_94_2636.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#202468666,doc#298494,2010_07_94_2635.html na kaznu zatvora u trajanju od 8 ( osam ) godina i 6 ( šest ) mjeseci . </p><p> Na temelju članka 78 . stavka 3 . KZ-a prema podnositelju je primijenjena sigurnosna mjera
9.13
#202466969,doc#298491,2010_07_94_2632.html v . r . </p><p><div> HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA </p><p> 2632 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 1 . podstavka 3 . Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti
9.13
#202465423,doc#298490,2010_07_94_2631.html <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 2631 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 9 . i članka 82 . Zakona o elektroničkim komunikacijama
9.13
#202462564,doc#298489,2010_07_94_2630.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 2630 </p><p> Na temelju članka 104 . stavka 7 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama
9.13
#202462209,doc#298488,2010_07_94_2629.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2629 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 4 . Zakona o oznakama izvornosti , oznakama zemljopisnog podrijetla
9.13
#202462025,doc#298487,2010_07_93_2607.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2607 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202461853,doc#298486,2010_07_93_2606.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2606 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202461651,doc#298485,2010_07_93_2605.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2605 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202461517,doc#298484,2010_07_93_2604.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2604 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202461382,doc#298483,2010_07_93_2603.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2603 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202461258,doc#298482,2010_07_93_2602.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2602 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202461028,doc#298481,2010_07_93_2601.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2601 </p><p> Na temelju članka 95 . stavka 3 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , broj 69/2009
9.13
#202460674,doc#298480,2010_07_93_2600.html Šernhorst , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2600 </p><p> Na temelju članka 29 . stavka 1 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#202458568,doc#298479,2010_07_93_2618.html jednoglasno je donio </p><p> ODLUKU </p><p> I . Ustavna tužba se usvaja . </p><p> II . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#202458326,doc#298478,2010_07_93_2599.html Šernhorst , v . r . </p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2599 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske , članka 24 . Zakona o
9.13
#202447460,doc#298476,2010_07_93_2615.html . el . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA </p><p> 2615 </p><p> Na temelju članka 91 . stavka 1 . podstavka 1 . i članka 101 . stavka 2 . Zakona o arhitektonskim
9.13
#202445902,doc#298475,2010_07_93_2614.html KOMUNIKACIJE </p><p> 2614 </p><p> Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 18 . , a u svezi s člankom 89 . stavkom 2 . Zakona o elektroničkim komunikacijama
9.13
#202445243,doc#298474,2010_07_93_2613.html <p> ( 10 ) Po završetku postupka opisanog u stavcima 1 . – 10 . ovoga članka , a na temelju rezultata istog , Vijeće Agencije donosi odluku kojom nalaže daljnje obveze infrastrukturnom
9.13
#202443660,doc#298473,2010_07_93_2612.html MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2612 </p><p> Na temelju članka 38 . stavka 3 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « , broj 153/09 ) , ministar
9.13
#202443407,doc#298472,2010_07_93_2611.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2611 </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « broj 46/07 ) , ministar
9.13
#202443244,doc#298471,2010_07_93_2610.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2610 </p><p> Na temelju članka 64 . Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ( » Narodne
9.13
#202433009,doc#298470,2010_07_93_2609.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2609 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . i članka 17 . stavka 2 . Zakona o sigurnosti u željezničkom
9.13
#202432669,doc#298469,2010_07_93_2608.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2608 </p><p> Na temelju članka 21 . stavak 1 . Stečajnog zakona ( » Narodne novine « broj 44/96 , 29/99
9.13
#202430786,doc#298468,2010_07_92_2595.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2595 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202429355,doc#298467,2010_07_92_2594.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2594 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202427931,doc#298466,2010_07_92_2593.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2593 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202427109,doc#298465,2010_07_92_2592.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2592 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202419850,doc#298464,2010_07_92_2591.html troškova </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2591 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202407732,doc#298463,2010_07_92_2590.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2590 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202404308,doc#298462,2010_07_92_2589.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2589 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202392635,doc#298461,2010_07_92_2588.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2588 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202388367,doc#298460,2010_07_92_2587.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2587 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202387519,doc#298459,2010_07_92_2597.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2597 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202387326,doc#298458,2010_07_92_2596.html financija Ivan Šuker , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2596 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202386765,doc#298457,2010_07_91_2577.html Ivan Šuker , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2577 </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 4 . Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti
9.13
#202386494,doc#298456,2010_07_91_2576.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2576 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 2 . Zakona o posebnom porezu na plaće , mirovine i druge primitke
9.13
#202384502,doc#298455,2010_07_91_2575.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2575 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202384206,doc#298454,2010_07_91_2574.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2574 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202383976,doc#298453,2010_07_91_2573.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2573 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202373065,doc#298452,2010_07_91_2572.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2572 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202369923,doc#298451,2010_07_91_2571.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2571 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202364050,doc#298450,2010_07_91_2570.html <big> <big> PRILOZI </big> </big> </div><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2570 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202336954,doc#298447,2010_07_91_2581.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2581 </p><p> Na temelju članka 18 . stavak 3 . i 4 . i članka 34 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih
9.13
#202336802,doc#298446,2010_07_91_2580.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2580 </p><p> Na temelju članka 56 . stavka 2 . Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu ( » Narodne novine
9.13
#202336646,doc#298445,2010_07_91_2579.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2579 </p><p> Na temelju članka 56 . stavka 2 . Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu ( » Narodne novine
9.13
#202336497,doc#298444,2010_07_91_2578.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2578 </p><p> Na temelju članka 56 . stavka 2 . Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu ( » Narodne novine
9.13
#202336094,doc#298443,2010_07_90_2545.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2545 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#202335344,doc#298442,2010_07_90_2544.html MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2544 </p><p> Na temelju članka 58 . stavka 6 . i članka 195 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji (
9.13
#202335103,doc#298441,2010_07_90_2543.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2543 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 8 . Zakona o općoj sigurnosti proizvoda ( » Narodne novine «
9.13
#202334979,doc#298440,2010_07_90_2542.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2542 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 217 . stavka 3 . Zakona o vodama
9.13
#202334885,doc#298439,2010_07_90_2541.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2541 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 66 . stavka 2 . Zakona o elektroničkim
9.13
#202334641,doc#298438,2010_07_90_2540.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2540 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 173 . stavka 3 . Poslovnika Hrvatskoga
9.13
#202331928,doc#298434,2010_07_90_2559.html Andreis , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA </p><p> 2559 </p><p> Na temelju članka 4 . Pravilnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore ( » Narodne novine «
9.13
#202330664,doc#298433,2010_07_90_2558.html Hrvatska odvjetnička komora je na Skupštini održanoj 3 . srpnja 2010 . godine , na temelju odredbe članka 41 . Zakona o odvjetništvu ( » Narodne novine « br . 9/94 , 117/08
9.13
#202330569,doc#298432,2010_07_90_2557.html Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2557 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 i 153/09
9.13
#202330448,doc#298431,2010_07_90_2556.html </p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2556 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . st . 1 . , 2 . i 3 . u svezi članka 113 . st . 1 . t . 1 . , te članka
9.13
#202330013,doc#298429,2010_07_90_2555.html Darko Klier , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2555 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 i 153/09
9.13
#202329892,doc#298428,2010_07_90_2554.html </p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2554 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . st . 1 . , 2 . i 3 . u svezi članka 113 . st . 1 . t . 1 . , te članka
9.13
#202329769,doc#298427,2010_07_90_2553.html </p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2553 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . st . 1 . , 2 . i 3 . u svezi članka 113 . st . 1 . t . 1 . , te članka
9.13
#202329545,doc#298426,2010_07_90_2552.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2552 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202329318,doc#298425,2010_07_90_2551.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2551 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202329056,doc#298424,2010_07_90_2550.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2550 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202328780,doc#298423,2010_07_90_2549.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2549 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202328550,doc#298422,2010_07_90_2548.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2548 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202328379,doc#298421,2010_07_90_2547.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2547 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202327575,doc#298420,2010_07_90_2546.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2546 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202327425,doc#298419,2010_01_9_195.html Županijskog suda u Zagrebu </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 195 </p><p> Na temelju čl . 123 . st . I . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 41/0I – pročišćeni
9.13
#202327253,doc#298418,2010_01_9_194.html suda u Velikoj Gorici </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 194 </p><p> Na temelju čl . 123 . st . 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 41/01 – pročišćeni
9.13
#202327090,doc#298417,2010_01_9_193.html suda u Slavonskom Brodu </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 193 </p><p> Na temelju čl . 123 . st . 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 41/01 – pročišćeni
9.13
#202326895,doc#298416,2010_01_9_192.html Županijskog suda u Osijeku </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 192 </p><p> Na temelju čl . 123 . st . 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 41/01 – pročišćeni
9.13
#202326712,doc#298415,2010_01_9_191.html Županijskog suda u Osijeku </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 191 </p><p> Na temelju čl . 123 . st . 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 41/0I – pročišćeni
9.13
#202326553,doc#298414,2010_01_9_190.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 190 </p><p> Na temelju čl . 123 . st . 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 41/01 – pročišćeni
9.13
#202325244,doc#298412,2010_01_9_188.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 188 </p><p> Na temelju članka 35 . stavka 9 . i 36 . stavka 2 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine
9.13
#202323582,doc#298406,2010_01_9_187.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 187 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o platnom prometu u zemlji ( » Narodne novine « , broj 117/01
9.13
#202323482,doc#298405,2010_01_9_205.html točka 3 . Zakona , odlučiti kao u točki 3 . izreke ovog rješenja . </p><p> VI . Na temelju odredbe članka 8 . stavak 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih
9.13
#202235568,doc#298403,2010_01_9_203.html Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 203 </p><p> Na temelju članka 275 . stavka 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne novine
9.13
#202235395,doc#298402,2010_01_9_202.html Općinskog suda u Valpovu </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 202 </p><p> Na temelju čl . 123 . st . 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 41/01 – pročišćeni
9.13
#202235154,doc#298401,2010_01_9_201.html Općinskog suda u Splitu </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 201 </p><p> Na temelju čl . 123 . st . 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 41/01 – pročišćeni
9.13
#202234970,doc#298400,2010_01_9_200.html Općinskog suda u Splitu </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 200 </p><p> Na temelju čl . 123 . st . 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 4I/01 – pročišćeni
9.13
#202234769,doc#298399,2010_01_9_199.html Općinskog suda u Osijeku </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 199 </p><p> Na temelju čl . 123 . st . 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 41/01 – pročišćeni
9.13
#202234583,doc#298398,2010_01_9_198.html Općinskog suda u Osijeku </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 198 </p><p> Na temelju čl . 123 . st . 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 41/01 – pročišćeni
9.13
#202234424,doc#298397,2010_01_9_197.html Općinskog suda u Koprivnici </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 197 </p><p> Na temelju čl . 123 . st . 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 4I/01 – pročišćeni
9.13
#202234265,doc#298396,2010_01_9_196.html Općinskog suda u Gospiću </title> <p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 196 </p><p> Na temelju čl . 123 . st . 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 41/01 – pročišćeni
9.13
#202234117,doc#298395,2010_07_89_2500.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2500 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 18 . stavka 5 . Zakona o regulaciji
9.13
#202233927,doc#298394,2010_07_89_2499.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2499 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 8 . stavka 2 . Zakona o Hrvatskom
9.13
#202233833,doc#298393,2010_07_89_2498.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2498 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 101 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#202233737,doc#298392,2010_07_89_2497.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2497 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 88.b Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#202233658,doc#298391,2010_07_89_2496.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2496 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 94 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#202233584,doc#298390,2010_07_89_2495.html dipl . ing . šum . , v . r. . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2495 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 70 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#202227454,doc#298387,2010_07_89_2534.html </div></table><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2534 </p><p> Na temelju članka 3 . stavka 3 . Pravilnika o kriterijima za dodjelu dijelova ljudskoga tijela
9.13
#202222819,doc#298385,2010_07_89_2532.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2532 </p><p> Na temelju članka 56 . stavka 1 . alineje 3 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « broj 46/07
9.13
#202208708,doc#298384,2010_07_89_2531.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2531 </p><p> Na temelju članka 5 . Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
9.13
#202208601,doc#298383,2010_07_89_2494.html Tomislav Karamarko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2494 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 66 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#202207959,doc#298382,2010_07_89_2530.html Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2530 </p><p> Na temelju članka 242 . stavka 4 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne novine
9.13
#202207576,doc#298381,2010_07_89_2529.html </p><p> OBRASCI </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2529 </p><p> Na temelju članka 50 . Zakona o putnim ispravama hrvatskih državljana ( » Narodne novine «
9.13
#202190688,doc#298380,2010_07_89_2528.html </tbody> </div></table><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2528 </p><p> Na temelju članka 103 . stavka 2 . Zakona o policijskim poslovima i ovlastima ( » Narodne
9.13
#202190188,doc#298379,2010_07_89_2527.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2527 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o platnom prometu u zemlji ( » Narodne novine « broj 117/01
9.13
#202190059,doc#298378,2010_07_89_2526.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2526 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#202189911,doc#298377,2010_07_89_2525.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2525 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#202189774,doc#298376,2010_07_89_2524.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2524 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#202189630,doc#298375,2010_07_89_2523.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2523 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#202189462,doc#298374,2010_07_89_2522.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2522 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#202189318,doc#298373,2010_07_89_2521.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2521 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#202188743,doc#298371,2010_07_89_2520.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2520 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( » Narodne novine
9.13
#202188505,doc#298370,2010_07_89_2519.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2519 </p><p> Na temelju članka 23 . stavaka 1 . i 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#202187281,doc#298369,2010_07_89_2518.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2518 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
9.13
#202185874,doc#298368,2010_07_89_2517.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2517 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
9.13
#202184369,doc#298367,2010_07_89_2516.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2516 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
9.13
#202183695,doc#298366,2010_07_89_2515.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2515 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « broj
9.13
#202182353,doc#298365,2010_07_89_2514.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2514 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
9.13
#202181750,doc#298364,2010_07_89_2513.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2513 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
9.13
#202180471,doc#298363,2010_07_89_2512.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2512 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
9.13
#202179905,doc#298362,2010_07_89_2511.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2511 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
9.13
#202179783,doc#298361,2010_07_89_2492.html navedeno u odjeljku 2.2.6 . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2492 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 22 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202163441,doc#298360,2010_07_89_2510.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2510 </p><p> Na temelju članka 3 . Uredbe o državnim potporama ( » Narodne novine « , broj 50/2006 ) ,
9.13
#202162704,doc#298359,2010_07_89_2509.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2509 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( » Narodne novine
9.13
#202160865,doc#298358,2010_07_89_2508.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2508 </p><p> Na temelju članka 27 . stavka 1 . Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#202157969,doc#298356,2010_07_89_2506.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2506 </p><p> Na temelju odredbe članka 2 . stavka 3 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « , broj 153/2009
9.13
#202157409,doc#298355,2010_07_89_2505.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2505 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « , br . 76/93 ,
9.13
#202136654,doc#298352,2010_07_89_2502.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2502 </p><p> Na temelju članka 41 . stavka 1 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « broj 153/2009 ) , Vlada
9.13
#202136448,doc#298351,2010_07_89_2501.html sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2501 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 16 . stavka 2 . i 5 . Zakona o regulaciji
9.13
#202136329,doc#298350,2010_07_88_2470.html Bebić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2470 </p><p> Na temelju odredbe članka 106 . Ustava Republike Hrvatske i članka 4 . stavka 1 . Odluke o
9.13
#202136253,doc#298349,2010_07_88_2469.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2469 </p><p> Na temelju članka 109 . Ustava Republike Hrvatske i članka 107 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#202135580,doc#298348,2010_07_88_2468.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2468 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202132782,doc#298347,2010_07_88_2467.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2467 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202131017,doc#298346,2010_07_88_2466.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2466 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202130142,doc#298345,2010_07_88_2465.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2465 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202129490,doc#298344,2010_07_88_2464.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2464 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202128883,doc#298343,2010_07_88_2463.html Uprave Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2463 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202128655,doc#298342,2010_07_88_2490.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2490 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202128438,doc#298341,2010_07_88_2489.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2489 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202128124,doc#298340,2010_07_88_2488.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2488 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202127398,doc#298339,2010_07_88_2487.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2487 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202126644,doc#298338,2010_07_88_2486.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2486 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202126528,doc#298337,2010_07_88_2485.html « </p><p> Članak 5 . </p><p> Ugovori o dopunskom zdravstvenom osiguranju koje je na temelju članka 14.a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
9.13
#202116431,doc#298332,2010_07_88_2462.html Jurković , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2462 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#202114446,doc#298330,2010_07_88_2479.html oštećenja organizma , odnosno tjelesnog oštećenja prema posebnim propisima , na temelju službene evidencije Zavoda o osiguranim osobama Zavoda , odnosno na osnovi rješenja
9.13
#202109217,doc#298324,2010_07_88_2473.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2473 </p><p> Na temelju članka 94 . stavak 2 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « broj 46/07 . i 155/08
9.13
#202105040,doc#298323,2010_07_88_2472.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2472 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/07
9.13
#202104876,doc#298322,2010_07_88_2471.html Pankretić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2471 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 2 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru
9.13
#202104703,doc#298321,2010_07_87_2461.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2461 </p><p> Na temelju članka 59 . stavka 5 . Zakona o lovstvu ( » Narodne novine « broj 140/05 i 75/09
9.13
#202094535,doc#298320,2010_07_87_2460.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2460 </p><p> Na temelju članaka 60 . stavka 3 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « , broj 153/09 ) ministar
9.13
#202080859,doc#298319,2010_07_87_2459.html MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2459 </p><p> Na temelju članka 19 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( » Narodne novine « br . 76/07
9.13
#202079013,doc#298318,2010_07_87_2458.html MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2458 </p><p> Na temelju članaka 32 . , 39 . i 46 . Zakona o građevnim proizvodima ( » Narodne novine «
9.13
#202078727,doc#298317,2010_07_87_2457.html MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2457 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 4 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( » Narodne novine
9.13
#202075425,doc#298316,2010_07_87_2456.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2456 </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 3 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ( »
9.13
#202075176,doc#298315,2010_07_87_2455.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2455 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010
9.13
#202074836,doc#298314,2010_07_87_2454.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2454 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010
9.13
#202074501,doc#298313,2010_07_87_2453.html službenoj kontroli </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2453 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010
9.13
#202065568,doc#298311,2010_07_86_2430.html Potpis podnositelja zahtjeva : _ ____________________ </div></p><p><div> 2430 </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « broj 46/07 ) , ministar
9.13
#202063129,doc#298310,2010_07_86_2429.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2429 </p><p> Na temelju članka 81 . stavka 4 . i 5 . te članka 82 . stavka 4 . Zakona o hrani ( » Narodne
9.13
#202062466,doc#298307,2010_07_86_2426.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2426 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 7 . Zakona o zaštiti potrošača ( » Narodne novine « broj 79/07
9.13
#202062371,doc#298306,2010_07_86_2425.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2425 </p><p> Na temelju članka 109 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske i članka 5 . stavka 2 . Zakona
9.13
#202062267,doc#298305,2010_07_86_2424.html Dragica Pavlić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2424 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#202061885,doc#298304,2010_07_86_2446.html Uprave Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> OPĆINA ĐURĐENOVAC </p><p> 2446 </p><p> Na temelju članka 30 . i 30.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne
9.13
#202061677,doc#298303,2010_07_86_2445.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2445 </p><p> Na temelju odredbi članka 8 . stavka 1 . i članka 19 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202061463,doc#298302,2010_07_86_2444.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2444 </p><p> Na temelju odredbi članka 8 . stavka 1 . i članka 19 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#202061248,doc#298301,2010_07_86_2443.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2443 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202061033,doc#298300,2010_07_86_2442.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2442 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202060819,doc#298299,2010_07_86_2423.html Samodol , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2423 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#202060605,doc#298298,2010_07_86_2441.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2441 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202060390,doc#298297,2010_07_86_2440.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2440 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202058329,doc#298296,2010_07_86_2439.html . 109/07 , 36/09 ) , Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga , na temelju Zahtjeva Josipa Stojanovića iz Šibenika , Put Glavica 33 za odobrenje objavljivanja
9.13
#202057596,doc#298295,2010_07_86_2438.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2438 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202056887,doc#298294,2010_07_86_2437.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2437 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202056689,doc#298293,2010_07_86_2436.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2436 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202056494,doc#298292,2010_07_86_2435.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2435 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#202005600,doc#298290,2010_07_86_2433.html o službenoj kontroli </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2433 </p><p> Na temelju čl . 6 . st . 2 . Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika
9.13
#202002345,doc#298289,2010_07_86_2432.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2432 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . podstavka 7 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « , br .
9.13
#201990692,doc#298288,2010_07_85_2422.html <p> 2422 </p><p> Odbor za Ustav , Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora na temelju svoje nadležnosti iz članka 57 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , na sjednici 6 .
9.13
#201989608,doc#298287,2010_07_84_2395.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2395 </p><p> Na temelju članka 142 . točka 9 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , broj 69/09
9.13
#201989444,doc#298286,2010_07_84_2394.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2394 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#201989281,doc#298285,2010_07_84_2393.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2393 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#201989103,doc#298284,2010_07_84_2392.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2392 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#201988917,doc#298283,2010_07_84_2391.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2391 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#201988770,doc#298282,2010_07_84_2390.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2390 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#201981960,doc#298281,2010_07_84_2389.html Samodol , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2389 </p><p> Na temelju članka 113 . stavka 1 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « , broj 153/2009 )
9.13
#201981343,doc#298280,2010_07_84_2421.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2421 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . , članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201979657,doc#298279,2010_07_84_2420.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2420 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201979471,doc#298278,2010_07_84_2419.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2419 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201979287,doc#298277,2010_07_84_2418.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2418 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201979101,doc#298276,2010_07_84_2417.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2417 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201978812,doc#298275,2010_07_84_2416.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2416 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201978364,doc#298274,2010_07_84_2388.html Samodol , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2388 </p><p> Na temelju članka 23 . stavaka 1 . i 3 . i članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#201978129,doc#298273,2010_07_84_2415.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2415 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201977888,doc#298272,2010_07_84_2414.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2414 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201977642,doc#298271,2010_07_84_2413.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2413 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201977396,doc#298270,2010_07_84_2412.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2412 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201975932,doc#298268,2010_07_84_2410.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2410 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#201975751,doc#298267,2010_07_84_2409.html Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 2409 </p><p> Na temelju članka 123 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 41/01 –
9.13
#201975590,doc#298266,2010_07_84_2408.html Krešimir Buntak , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 2408 </p><p> Na temelju članka 123 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 41/01 –
9.13
#201975434,doc#298265,2010_07_84_2407.html Pravilnika . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 2407 </p><p> Na temelju članka 39 . stavka 4 . Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju
9.13
#201974054,doc#298264,2010_07_84_2406.html . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 2406 </p><p> Na temelju članka 275 . stavka 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne novine
9.13
#201973242,doc#298263,2010_07_84_2387.html se ne primjenjuje . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2387 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 3 . i članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
9.13
#201963700,doc#298262,2010_07_84_2405.html Pankretić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 2405 </p><p> Na temelju članka 275 . stavka 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne novine
9.13
#201961520,doc#298261,2010_07_84_2404.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2404 </p><p> Na temelju članka 76 . Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ( » Narodne novine « broj
9.13
#201960807,doc#298260,2010_07_84_2403.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2403 </p><p> Na temelju članka 63 . stavka 2 . Zakona o šumama ( » Narodne novine « broj 140/05 , 82/06
9.13
#201954411,doc#298259,2010_07_84_2402.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2402 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . podstavka 19 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « broj
9.13
#201946039,doc#298257,2010_07_84_2400.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2400 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 3 . , članka 8 . stavka 2 . , članka 10 . stavka 4 . , članka
9.13
#201932215,doc#298255,2010_07_84_2398.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2398 </p><p> Na temelju članka 149 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , broj 69/09 ) ministar
9.13
#201931385,doc#298254,2010_07_84_2397.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2397 </p><p> Na temelju članka 142 . točka 8 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , broj 69/09
9.13
#201930624,doc#298253,2010_07_84_2396.html </table><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2396 </p><p> Na temelju članka 142 . točka 5 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « broj 69/09
9.13
#201928781,doc#298252,2010_07_83_2368.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2368 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o platnom prometu u zemlji ( » Narodne novine « broj 117/01
9.13
#201928611,doc#298251,2010_07_83_2367.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2367 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#201928433,doc#298250,2010_07_83_2366.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2366 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#201928091,doc#298249,2010_07_83_2365.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2365 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#201927031,doc#298248,2010_07_83_2364.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2364 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 2 . Zakona o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko
9.13
#201926810,doc#298247,2010_07_83_2363.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2363 </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske , članka 23 . Zakona o
9.13
#201926709,doc#298246,2010_07_83_2362.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2362 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o odlikovanjima
9.13
#201926603,doc#298245,2010_07_83_2361.html . , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2361 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o odlikovanjima
9.13
#201925382,doc#298241,2010_07_83_2383.html Slavica Banić , Mario Jelušić , Antun Palarić i Aldo Radolović , članovi Vijeća , na temelju članka 34 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#201901785,doc#298237,2010_07_83_2379.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2379 </p><p> Na temelju članka 76 . Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ( » Narodne novine « , broj
9.13
#201901629,doc#298236,2010_07_83_2360.html </tbody> </div></table><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2360 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o odlikovanjima
9.13
#201898893,doc#298235,2010_07_83_2378.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2378 </p><p> Na temelju članka 76 . Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ( » Narodne novine « , broj
9.13
#201897777,doc#298234,2010_07_83_2377.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2377 </p><p> Na temelju članka 96 . stavka 3 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « broj 153/09 ) , ministar
9.13
#201895944,doc#298233,2010_07_83_2376.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2376 </p><p> Na temelju članka 65 . stavka 2 . Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ( » Narodne novine
9.13
#201893940,doc#298232,2010_07_83_2375.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 2375 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 2 . Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
9.13
#201893011,doc#298231,2010_07_83_2374.html zemalja </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2374 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . podstavka 14 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « broj
9.13
#201891881,doc#298230,2010_07_83_2373.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2373 </p><p> Na temelju članka 24 . , stavka 6 . i članka 25 . , stavka 2 . Zakona o stočarstvu ( » Narodne
9.13
#201889307,doc#298229,2010_07_83_2372.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2372 </p><p> Na temelju članka 29 . stavka 2 . Zakona o poštanskim uslugama ( » Narodne novine « , broj
9.13
#201876307,doc#298227,2010_07_83_2370.html Šimonović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2370 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 1 . Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog
9.13
#201875691,doc#298226,2010_07_83_2369.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2369 </p><p> Na temelju članka 10 . stavka 2 . Zakona o probaciji ( » Narodne novine « , broj 153/09 .
9.13
#201875590,doc#298225,2010_07_82_2328.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2328 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o odlikovanjima
9.13
#201875484,doc#298224,2010_07_82_2327.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2327 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o odlikovanjima
9.13
#201874809,doc#298223,2010_07_82_2326.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2326 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavka 1 . , Zakona o odlikovanjima
9.13
#201874694,doc#298222,2010_07_82_2325.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2325 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o odlikovanjima
9.13
#201874590,doc#298221,2010_07_82_2324.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2324 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka I . Zakona o odlikovanjima
9.13
#201872239,doc#298219,2010_07_82_2358.html vijeća Mario Babić , v . r . </div></p><p><div> OPĆINA TUČEPI </p><p> 2358 </p><p> Na temelju članka 68 . Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi ( » Narodne
9.13
#201872100,doc#298218,2010_07_82_2357.html Mario Babić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </p><p> 2357 </p><p> Na temelju stavka 3 . , čl . 1019 . Pomorskog zakonika Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#201871895,doc#298217,2010_07_82_2356.html Mario Babić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </p><p> 2356 </p><p> Na temelju stavka 3 . , čl . 1019 . Pomorskog zakonika Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#201871684,doc#298216,2010_07_82_2355.html Mario Babić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </p><p> 2355 </p><p> Na temelju stavka 3 . , čl . 1019 . Pomorskog zakonika Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#201871513,doc#298215,2010_07_82_2354.html Mario Babić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </p><p> 2354 </p><p> Na temelju stavka 3 . , čl . 1019 . Pomorskog zakonika Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#201871335,doc#298214,2010_07_82_2353.html Mario Babić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </p><p> 2353 </p><p> Na temelju stavka 3 . , čl . 1019 . Pomorskog zakonika Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#201871120,doc#298213,2010_07_82_2352.html Željko Bačić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </p><p> 2352 </p><p> Na temelju stavka 3 . , čl . 1019 . Pomorskog zakonika Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#201870714,doc#298212,2010_07_82_2351.html Željko Bačić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2351 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine
9.13
#201870304,doc#298211,2010_07_82_2350.html Željko Bačić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2350 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine
9.13
#201869894,doc#298210,2010_07_82_2349.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2349 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine
9.13
#201869784,doc#298209,2010_07_82_2321.html Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2321 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o odlikovanjima
9.13
#201869703,doc#298208,2010_07_82_2348.html Damir Bajs , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2348 </p><p> Na temelju članka 29 . stavka 8 . Zakona o obveznim odnosima ( » Narodne novine « , br . 35/2005
9.13
#201869315,doc#298207,2010_07_82_2347.html Radovan Fuchs , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO TURIZMA </p><p> 2347 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 2 . Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ( » Narodne
9.13
#201869193,doc#298206,2010_07_82_2346.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 2346 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 7 . Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (
9.13
#201858103,doc#298201,2010_07_82_2341.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2341 </p><p> Na temelju članka 87 . stavka 6 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/07
9.13
#201855241,doc#298200,2010_07_82_2340.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2340 </p><p> Na temelju članka 3 . stavka 2 . Zakona o radu ( » Narodne novine « broj 149/09 ) , ministar
9.13
#201854902,doc#298199,2010_07_82_2339.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2339 </p><p> Na temelju članka 73 . stavaka 5 . i 7 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj
9.13
#201852237,doc#298196,2010_07_82_2337.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2337 </p><p> Na temelju članka 63.a stavka 3 . Zakona o javnim cestama ( » Narodne novine « , broj : 180/04
9.13
#201849965,doc#298195,2010_07_82_2336.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2336 </p><p> Na temelju članka 20 . stavka 1 . Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ( » Narodne novine
9.13
#201848758,doc#298194,2010_07_82_2335.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2335 </p><p> Na temelju članka 27 . stavka 1 . Zakona o financiranju vodnog gospodarstva ( » Narodne novine
9.13
#201848076,doc#298193,2010_07_82_2334.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2334 </p><p> Na temelju članka 36 . Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ( » Narodne novine « , broj
9.13
#201847912,doc#298192,2010_07_82_2333.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2333 </p><p> Na temelju odredbe članka 106 . Ustava Republike Hrvatske i članka 4 . stavka 7 . Odluke o
9.13
#201847761,doc#298191,2010_07_82_2332.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2332 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članaka 2 . i 29 . Zakona o odlikovanjima
9.13
#201847651,doc#298190,2010_07_82_2330.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2330 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . , Zakona o odlikovanjima
9.13
#201847544,doc#298189,2010_07_82_2329.html . , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2329 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o odlikovanjima
9.13
#201847377,doc#298188,2010_06_81_2311.html Republici Hrvatskoj </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2311 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#201847074,doc#298187,2010_06_81_2310.html </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2310 </p><p> Na temelju članka 49 . stavka 2 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « , broj 153/2009 ) ,
9.13
#201826876,doc#298186,2010_06_81_2309.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2309 </p><p> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine
9.13
#201826625,doc#298185,2010_06_81_2308.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2308 </p><p> Na temelju članka 38 . stavka 2 . Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine « , br . 178/2004
9.13
#201826256,doc#298184,2010_06_81_2307.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2307 </p><p> Na temelju članka 69 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « , br . 76/93 , 29/97 , 47/99
9.13
#201825941,doc#298183,2010_06_81_2306.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2306 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 4 . stavka 1 . Zakona o športu (
9.13
#201825798,doc#298182,2010_06_81_2305.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2305 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 13 . stavka 1 . Zakona o izborima
9.13
#201825706,doc#298181,2010_06_81_2304.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2304 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 74 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#201825614,doc#298180,2010_06_81_2303.html Željko Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2303 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 60 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#201824606,doc#298179,2010_06_81_2319.html <big> PRILOZI </big> </big> </div><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2319 </p><p> Na temelju članka 174 . stavka 1 . točke 2 . Zakona o kreditnim institucijama ( » Narodne
9.13
#201822656,doc#298178,2010_06_81_2318.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2318 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 2 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « , broj 153/09 ) ministar
9.13
#201822103,doc#298177,2010_06_81_2317.html životinja </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2317 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br
9.13
#201820956,doc#298176,2010_06_81_2316.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2316 </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « br . 46/07 ) ministar
9.13
#201818621,doc#298174,2010_06_81_2314.html </div><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2314 </p><p> Na temelju članka 85 . stavka 4 . Zakona o radu ( » Narodne novine « broj 149/09 ) ministar
9.13
#201814295,doc#298173,2010_06_81_2313.html </table><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2313 </p><p> Na temelju članka 145 . stavka 5 . Zakona o radu ( » Narodne novine « broj 149/09 ) ministar
9.13
#201812672,doc#298172,2010_06_81_2312.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2312 </p><p> Na temelju članka 67 . stavka 1 . podstavka 6 . Zakona o humanitarnom razminiranju ( » Narodne
9.13
#201812413,doc#298171,2010_06_80_2283.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2283 </p><p> Na temelju članka 42 . stavka 6 . , članka 89 . stavka 5 . , članka 93 . stavka 6 . , članka
9.13
#201804069,doc#298170,2010_06_80_2282.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2282 </p><p> Na temelju članka 65 . alineja 6 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « , broj 46/07 ) , ministar
9.13
#201803829,doc#298169,2010_06_80_2281.html Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2281 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 2 . podstavka 6 . Zakona o obrani ( » Narodne novine « , br .
9.13
#201794114,doc#298163,2010_06_80_2302.html objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti ( » Narodne novine « , broj 45/07 ) na temelju zahtjeva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost , sa sjedištem u Zagrebu
9.13
#201786211,doc#298160,2010_06_80_2299.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2299 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavka 1 . točke 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#201783740,doc#298159,2010_06_80_2298.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2298 </p><p> Na temelju odredbe članka 14 . stavka 6 . Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima
9.13
#201783503,doc#298158,2010_06_80_2297.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2297 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201783263,doc#298157,2010_06_80_2296.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2296 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201783014,doc#298156,2010_06_80_2295.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2295 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201782765,doc#298155,2010_06_80_2294.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2294 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201781838,doc#298153,2010_06_80_2293.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2293 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . i 4 . Zakona
9.13
#201781606,doc#298152,2010_06_80_2292.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2292 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 2 . i članka 8 . Zakona o Hrvatskoj agenciji
9.13
#201781418,doc#298151,2010_06_80_2291.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2291 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201781223,doc#298150,2010_06_80_2290.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2290 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . stavak 1 . točka 10 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201781033,doc#298149,2010_06_80_2289.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2289 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201780842,doc#298148,2010_06_80_2288.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2288 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201780508,doc#298147,2010_06_80_2287.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2287 </p><p> Na temelju članka 104 . stavka 8 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « broj 153/09 ) , ministar
9.13
#201779595,doc#298146,2010_06_80_2286.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2286 </p><p> Na temelju članka 103 . stavka 2 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « broj 153/09 ) , ministar
9.13
#201777314,doc#298145,2010_06_80_2285.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2285 </p><p> Na temelju članka 100 . stavka 6 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « broj 153/09 ) , ministar
9.13
#201743271,doc#298144,2010_06_80_2284.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2284 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 1 . Zakona o biocidnim pripravcima ( » Narodne novine « , br
9.13
#201743079,doc#298143,2010_01_8_180.html Josipa Vreska , dipl . iur . i Vlatke Kovačević , dipl . iur . kao članova , na temelju članaka 40 . i 41 . Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#201742679,doc#298142,2010_01_8_179.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 179 </p><p> Na temelju članka 12 . stavak 2 . i 3 . Zakona o trgovini ( » Narodne novine « br . 87/08
9.13
#201742534,doc#298141,2010_01_8_178.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 178 </p><p> Na temelju članka 10 . stavka 3 . i članka 244 . stavka 2 . Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih
9.13
#201733671,doc#298140,2010_01_8_177.html Ivan Šuker , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 177 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 2 . , članka 39 . stavka 2 . , članka 51 . stavka 4 . i članka
9.13
#201725720,doc#298137,2010_01_8_174.html izvršavanje istražnog zatvora </title> <p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 174 </p><p> Na temelju članka 143 . Zakona o kaznenom postupku ( » Narodne novine « broj : 152/08 . i
9.13
#201725316,doc#298136,2010_01_8_173.html gospodarsku suradnju </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 173 </p><p> Na temelju članka 10 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br . 101/98
9.13
#201721848,doc#298133,2010_01_8_185.html KOMUNIKACIJE </p><p> 185 </p><p> Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 5 . i 6 . Zakona o elektroničkim komunikacijama (
9.13
#201721131,doc#298132,2010_01_8_184.html KOMUNIKACIJE </p><p> 184 </p><p> Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 128 . st . 2 . Zakona o elektroničkim komunikacijama ( » Narodne novine
9.13
#201689658,doc#298130,2010_01_8_182.html </title> <p><div> ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA </p><p> 182 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 2 . i članka 34 . stavka 3 . Zakona o računovodstvu ( » Narodne
9.13
#201683183,doc#298129,2010_01_8_181.html </div></p><p><div> ODBOR ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA </p><p> 181 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 2 . i članka 34 . stavka 3 . Zakona o računovodstvu ( » Narodne
9.13
#201679928,doc#298128,2010_06_79_2267.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2267 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 4 . Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu
9.13
#201679358,doc#298127,2010_06_79_2266.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2266 </p><p> Na temelju članka 145 . stavka 2 . točke 2 . i članka 148 . stavka 1 . Zakona o vodama ( »
9.13
#201679033,doc#298126,2010_06_79_2265.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2265 </p><p> Na temelju članka 3 . Uredbe o Uredu za središnju javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske (
9.13
#201676523,doc#298124,2010_06_79_2263.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2263 </p><p> Na temelju odredbe članka 31 . stavka 2 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « broj 153/2009
9.13
#201676225,doc#298123,2010_06_79_2262.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2262 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 1 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#201675491,doc#298122,2010_06_79_2261.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2261 </p><p> Na temelju članka 10 . stavka 6 . Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak ( » Narodne
9.13
#201675280,doc#298121,2010_06_79_2260.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2260 </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske , članka 10 . stavka 5
9.13
#201674711,doc#298120,2010_06_79_2259.html Bačić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2259 </p><p> Na temelju odredbe članka 97 . alineje 5 . i članka 106 . Ustava Republike Hrvatske te članka
9.13
#201674277,doc#298119,2010_06_79_2274.html istoga Pravilnika . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2274 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine
9.13
#201673257,doc#298118,2010_06_79_2273.html Pravilnika . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 2273 </p><p> Na temelju članka 275 . stavka 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne novine
9.13
#201670666,doc#298117,2010_06_79_2272.html ovom obrascu . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 2272 </p><p> Na temelju članka 275 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne novine
9.13
#201667735,doc#298116,2010_06_79_2271.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2271 </p><p> Na temelju članka 76 . Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ( » Narodne novine « , broj
9.13
#201656296,doc#298115,2010_06_79_2270.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2270 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 2 . Zakona o medicinskim proizvodima ( » Narodne novine « , br
9.13
#201656037,doc#298114,2010_06_79_2269.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2269 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 2 . a u vezi s člankom 23 . stavkom 2 . Zakona o privatnoj zaštiti
9.13
#201655702,doc#298113,2010_06_79_2268.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2268 </p><p> Na temelju članka 107 . stavka 4 . i stavka 6 . Zakona o oružju ( » Narodne novine « broj
9.13
#201653177,doc#298112,2010_06_78_2249.html </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2249 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 2 . Zakona o probaciji ( » Narodne novine « broj 153/09 ) ,
9.13
#201650641,doc#298111,2010_06_78_2248.html Ivan Šuker , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2248 </p><p> Na temelju članka 77 . stavka 6 . i članka 92 . stavka 6 . Zakona o trošarinama ( » Narodne
9.13
#201647598,doc#298110,2010_06_78_2247.html Ivan Šuker , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2247 </p><p> Na temelju članka 35 . stavka 2 . Zakona o igrama na sreću ( » Narodne novine « , broj 87/09
9.13
#201645512,doc#298109,2010_06_78_2246.html Ivan Šuker , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2246 </p><p> Na temelju članka 44 . Zakona o igrama na sreću ( » Narodne novine « broj 87/09 ) donosim </p>
9.13
#201640573,doc#298108,2010_06_78_2245.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2245 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . i članka 14 . stavka 8 . Zakona o igrama na sreću ( » Narodne
9.13
#201639235,doc#298107,2010_06_78_2244.html </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2244 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#201638239,doc#298106,2010_06_78_2243.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2243 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 1 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#201637033,doc#298105,2010_06_78_2242.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2242 </p><p> Na temelju članka 11 . Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva ( » Narodne novine « , broj
9.13
#201636821,doc#298104,2010_06_78_2241.html Bagić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2241 </p><p> Na temelju odredbe članka 97 . alineje 4 . i članka 106 . Ustava Republike Hrvatske , donosim
9.13
#201627981,doc#298101,2010_06_78_2256.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2256 </p><p> Na temelju članka 142 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « , broj 153/09 ) ministar regionalnog
9.13
#201627230,doc#298100,2010_06_78_2255.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2255 </p><p> Na temelju članka 39 . , članka 57 . stavka 4 . i članka 66 . stavka 4 . Zakona o poljoprivrednom
9.13
#201626572,doc#298099,2010_06_78_2254.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2254 </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 3 . , članka 9 . stavka 3 . , članka 12 . stavka 6 . , članka
9.13
#201625592,doc#298098,2010_06_78_2253.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2253 </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 3 . , članka 9 . stavka 3 . , članka 12 . stavka 6 . , članka
9.13
#201622591,doc#298097,2010_06_78_2252.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2252 </p><p> Na temelju članka 38 . stavka 5 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/07
9.13
#201622116,doc#298096,2010_06_78_2251.html Šimonović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2251 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o probaciji ( » Narodne novine « , broj : 153/09
9.13
#201619564,doc#298095,2010_06_78_2250.html u svrhu proizvodnje </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2250 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 5 . Zakona o probaciji ( » Narodne novine « , broj : 153/09
9.13
#201617239,doc#298094,2010_06_77_2223.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2223 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 4 . Zakona o zaštiti životinja ( » Narodne novine « , broj 135/06
9.13
#201587051,doc#298093,2010_06_77_2222.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2222 </p><p> Na temelju članka 18 . stavaka 4 . i 5 . i članka 34 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih
9.13
#201586626,doc#298092,2010_06_77_2221.html Ivan Šuker , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2221 </p><p> Na temelju članka 21 . stavak 1 . Stečajnog zakona ( » Narodne novine « , broj 44/96 , 29/99
9.13
#201578516,doc#298091,2010_06_77_2220.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2220 </p><p> Na temelju članka 518 . Uredbe za provedbu Carinskog zakona ( » Narodne novine « , br . 161/2003
9.13
#201578037,doc#298090,2010_06_77_2219.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2219 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#201577587,doc#298089,2010_06_77_2218.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2218 </p><p> Na temelju članka 78 . stavaka 1 . i 2 . i članka 109 . stavka 1 . Zakona o državnim službenicima
9.13
#201577270,doc#298088,2010_06_77_2217.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2217 </p><p> Na temelju članaka 4 . i 5 . Zakona o sustavu provedbe programa Europske Unije i sustavu provedbe
9.13
#201576984,doc#298087,2010_06_77_2216.html . med . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2216 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . , a u vezi s člankom 71 . točkom 4 . Zakona o ustanovama
9.13
#201568933,doc#298081,2010_06_77_2235.html . </p><p> Podružnica djeluje u granicama svojih prava , obveza i odgovornosti , na temelju ovog Statuta , ostalih općih akata Komore i na temelju ovlasti koje tijela Komore
9.13
#201530997,doc#298079,2010_06_77_2215.html Samodol , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2215 </p><p> Na temelju članka 49 . Zakona o trgovini ( » Narodne novine « , br . 87/2008 i 116/2008 )
9.13
#201530804,doc#298078,2010_06_77_2233.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2233 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201530608,doc#298077,2010_06_77_2232.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2232 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201530413,doc#298076,2010_06_77_2231.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2231 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201530167,doc#298075,2010_06_77_2230.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2230 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201529938,doc#298074,2010_06_77_2229.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2229 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#201529765,doc#298073,2010_06_77_2228.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2228 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#201529578,doc#298072,2010_06_77_2227.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2227 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201529388,doc#298071,2010_06_77_2226.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2226 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201529199,doc#298070,2010_06_77_2225.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2225 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201529037,doc#298069,2010_06_77_2224.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2224 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . , članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201524047,doc#298067,2010_06_75_2213.html </p><p> - </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2213 </p><p> Na temelju članka 111 . stavka 2 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « , br . 87/08 )
9.13
#201515738,doc#298063,2010_06_75_2209.html sabora <b> Luka Bebić </b> , v . r . </div><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2209 </p><p> Na temelju članka 111 . stavka 2 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « br . 87/08 ) ,
9.13
#201512154,doc#298062,2010_06_75_2208.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2208 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 2 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « , br . 87/08 )
9.13
#201511969,doc#298061,2010_06_74_2196.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2196 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#201511779,doc#298060,2010_06_74_2195.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2195 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#201510365,doc#298059,2010_06_74_2194.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2194 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#201510193,doc#298058,2010_06_74_2193.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2193 </p><p> Na temelju članka 23 . stavaka 1 . i 3 . i članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike
9.13
#201509974,doc#298057,2010_06_74_2192.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2192 </p><p> Na temelju članka 20 . stavka 4 . Zakona o carinskoj službi ( » Narodne novine « , broj 83/2009
9.13
#201507480,doc#298056,2010_06_74_2191.html </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2191 </p><p> Na temelju članka 45 . stavka 6 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine « , br
9.13
#201502438,doc#298055,2010_06_74_2190.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2190 </p><p> Na temelju članka 79 . Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj ( regionalnoj
9.13
#201502333,doc#298054,2010_06_74_2189.html Krapac , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2189 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članaka 2 . , 3 . i 21 . Zakona o odlikovanjima
9.13
#201502052,doc#298053,2010_06_74_2207.html tijela prema kojemu je navedeno ulje neprikladno za ljudsku prehranu , jer je na temelju analitičkog izvještaja Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije ,
9.13
#201501261,doc#298052,2010_06_74_2188.html Omejec , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2188 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članaka 2 . , 3 . i 20 . Zakona o odlikovanjima
9.13
#201497483,doc#298050,2010_06_74_2205.html Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2205 </p><p> Na temelju Odluke o donošenju Plana izdavanja prigodnoga kovanog novca i numizmatičkih kompleta
9.13
#201496924,doc#298049,2010_06_74_2204.html Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2204 </p><p> Na temelju članka 22 . i članka 42 . stavka 3 . točke 14 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci
9.13
#201496476,doc#298048,2010_06_74_2203.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2203 </p><p> Na temelju članka 22 . i članka 42 . stavka 3 . točke 14 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci
9.13
#201493834,doc#298047,2010_06_74_2202.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2202 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 4 . Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu
9.13
#201491032,doc#298046,2010_06_74_2201.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2201 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 1 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ( »
9.13
#201490797,doc#298045,2010_06_74_2200.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2200 </p><p> Na temelju članka 10 . stavka 3 . i članka 244 . stavka 2 . Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih
9.13
#201490347,doc#298044,2010_06_74_2199.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2199 </p><p> Na temelju članka 77 . stavka 4 . Zakona o radu ( » Narodne novine « broj 149/09 ) ministar
9.13
#201490206,doc#298043,2010_06_74_2198.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2198 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#201490068,doc#298042,2010_06_74_2197.html Pankretić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2197 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#201489690,doc#298041,2010_06_73_2181.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2181 </p><p> Na temelju članka 228 . stavka 4 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « , broj 153/09 . )
9.13
#201482542,doc#298040,2010_06_73_2180.html REPUBLIKE HRVATSKE BR . 02/10 </p><p> Lista zaštićenih kulturnih dobara </p><p> I </p><p> Na temelju članka 16 . Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( » Narodne novine « broj
9.13
#201477891,doc#298039,2010_06_73_2179.html HRVATSKE BR . 01/10 </p><p> Lista preventivno zaštićenih dobara </p><p> I . </p><p> Na temelju članka 16 . Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( » Narodne novine « broj
9.13
#201477281,doc#298038,2010_06_73_2178.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 2178 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 1 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
9.13
#201471335,doc#298035,2010_06_73_2175.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2175 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/07
9.13
#201469956,doc#298034,2010_06_73_2174.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2174 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 7 . , članka 11 . stavka 3 . i članka 37 . stavka 3 . Zakona
9.13
#201469394,doc#298033,2010_06_73_2173.html urednica Zdenka Pogarčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2173 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#201468725,doc#298031,2010_06_73_2186.html Omejec , v . r . </div></p><p><div> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2186 </p><p> Na temelju članka 11 . točke 2 . i 3 . Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#201468532,doc#298030,2010_06_73_2185.html Jakovčić , v . r . </div></p><p><div> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2185 </p><p> Na temelju članka 11 . točke 1 . Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#201462036,doc#298029,2010_06_73_2184.html . Željko Bačić , v . r . </div></p><p><div> ISTARSKA ŽUPANIJA </p><p> 2184 </p><p> Na temelju članaka 12 . i 15 . Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
9.13
#201459089,doc#298028,2010_06_73_2183.html Pankretić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2183 </p><p> Na temelju odredbe članka 141 . stavak 3 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina
9.13
#201458311,doc#298027,2010_06_73_2182.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2182 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 2 . Zakona o lovstvu ( » Narodne novine « , broj 140/05 i 75/09
9.13
#201458099,doc#298026,2010_06_72_2160.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2160 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201457829,doc#298025,2010_06_72_2159.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2159 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201457238,doc#298024,2010_06_72_2158.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2158 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201457050,doc#298023,2010_06_72_2157.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2157 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201435104,doc#298021,2010_06_72_2155.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2155 </p><p> Na temelju članka 142 . točka 5 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , broj 69/09
9.13
#201434757,doc#298020,2010_06_72_2154.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2154 </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 3 . , članka 32 . stavka 2 . i 3 . , članka 33 . stavka 6 . i
9.13
#201433547,doc#298019,2010_06_72_2153.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2153 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 8 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/07
9.13
#201426596,doc#298016,2010_06_72_2152.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2152 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 3 . Zakona o probaciji ( » Narodne novine « broj 153/09 . )
9.13
#201425825,doc#298015,2010_06_72_2170.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2170 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201425646,doc#298014,2010_06_72_2169.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2169 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201425465,doc#298013,2010_06_72_2168.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2168 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201425284,doc#298012,2010_06_72_2167.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2167 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201425064,doc#298011,2010_06_72_2166.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2166 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201424844,doc#298010,2010_06_72_2165.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2165 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201424661,doc#298009,2010_06_72_2164.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2164 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201424482,doc#298008,2010_06_72_2163.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2163 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201424301,doc#298007,2010_06_72_2162.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2162 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201424039,doc#298006,2010_06_72_2161.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2161 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#201419701,doc#298002,2010_06_71_2141.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2141 </p><p> Na temelju članka 143 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici
9.13
#201419092,doc#298001,2010_06_71_2140.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2140 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#201418607,doc#298000,2010_06_71_2139.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2139 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#201414679,doc#297999,2010_06_71_2138.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2138 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#201413832,doc#297998,2010_06_71_2137.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2137 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#201407101,doc#297996,2010_06_71_2151.html ( R . i k . d.o.o u stečaju O . ) kao pravna osoba , te je , nakon prekida , na temelju članka 215 . stavka 1 . Zakona o parničnom postupku ( » Narodne novine « broj 53/91
9.13
#201390673,doc#297995,2010_06_71_2150.html za svako naredno razdoblje ( kvartal ) Ronhill odredi novi ciljni udio kupca na temelju dostavljenih podataka. « , 3 ) . Članak 4 . u cijelosti , koji glasi : » Ronhill
9.13
#201389619,doc#297994,2010_06_71_2149.html Krešimir Pavelić , v . r . </div></p><p><div> OPĆINA FERIČANCI </p><p> 2149 </p><p> Na temelju članka 30 . i 30.a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne
9.13
#201389399,doc#297993,2010_06_71_2148.html Spevec , v . r . </div></p><p><div> NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST </p><p> 2148 </p><p> Na temelju članka 19 . st . 4 . Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( »
9.13
#201369261,doc#297992,2010_06_71_2147.html TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2147 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 9 . , 34 . i 35 . stavka 1 . točke 2 . , 5 . i 8 . , te članka 57 . točke
9.13
#201290715,doc#297989,2010_06_70_2128.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2128 </p><p> Na temelju članka 53 . stavka 9 . i članka 73 . stavka 5 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne
9.13
#201289804,doc#297988,2010_06_70_2127.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2127 </p><p> Na temelju članka 21 . stavka 2 . i 3 . Zakona o radu ( » Narodne novine « broj 149/09 ) ,
9.13
#201288838,doc#297987,2010_06_70_2126.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2126 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 7 . Zakona o radu ( » Narodne novine « broj 149/09 ) ministar
9.13
#201287806,doc#297986,2010_06_70_2125.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2125 </p><p> Na temelju članka 264 . stavka 5 . Zakona o radu ( » Narodne novine « broj 149/09 ) , ministar
9.13
#201287503,doc#297985,2010_06_70_2124.html </div><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2124 </p><p> Na temelju članka 265 . stavka 2 . Zakona o radu ( » Narodne novine « broj 149/09 ) , ministar
9.13
#201284999,doc#297984,2010_06_70_2123.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2123 </p><p> Na temelju članka 235 . stavka 4 . Zakona o radu ( » Narodne novine « br . 149/09 ) , ministar
<