Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#205708792,doc#299988,2011_02_18_335.html Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 335 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br . 85/2010
9.13
#205708567,doc#299987,2011_02_18_334.html Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 334 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br . 85/2010
9.13
#205708422,doc#299986,2011_02_18_333.html Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 333 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br . 85/2010
9.13
#205708268,doc#299985,2011_02_18_332.html Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 332 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br . 85/2010
9.13
#205708112,doc#299984,2011_02_18_331.html Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 331 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br . 85/2010
9.13
#205707960,doc#299983,2011_02_18_330.html Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 330 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br . 85/2010
9.13
#205707806,doc#299982,2011_02_18_329.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 329 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br . 85/2010
9.13
#205704882,doc#299981,2011_02_18_310.html Predsjednik Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 310 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#205704717,doc#299980,2011_02_18_328.html Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 328 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br . 85/2010
9.13
#205704573,doc#299979,2011_02_18_327.html Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 327 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br . 85/2010
9.13
#205704422,doc#299978,2011_02_18_326.html Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 326 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br . 85/2010
9.13
#205704269,doc#299977,2011_02_18_325.html Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 325 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br . 85/2010
9.13
#205704115,doc#299976,2011_02_18_324.html Ivan Turudić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 324 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br . 85/2010
9.13
#205703956,doc#299975,2011_02_18_323.html dr . med . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 323 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br . 85/2010
9.13
#205703262,doc#299974,2011_02_18_322.html r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 322 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 3 . Zakona o Hrvatskom Crvenom križu ( » Narodne novine « ,
9.13
#205702523,doc#299973,2011_02_18_321.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 321 </p><p> Na temelju članka 13 . , stavka 7 . Zakona o stočarstvu ( » Narodne novine « br . 70/97 .
9.13
#205682287,doc#299972,2011_02_18_320.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 320 </p><p> Na temelju članka 142 . točka 6 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « broj 69/09
9.13
#205681204,doc#299971,2011_02_18_319.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 319 </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 2 . Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju
9.13
#205501742,doc#299970,2011_02_17_309.html dr . med . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 309 </p><p> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine
9.13
#205501529,doc#299969,2011_02_16_303.html r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 303 </p><p> Na temelju članka 61 . Zakona o privatnoj zaštiti ( » Narodne novine « , broj 68/03 i 31/10
9.13
#205500078,doc#299967,2011_02_16_301.html stopu zatezne kamate </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 301 </p><p> Na temelju članka 126 . stavka 4 . Ovršnog zakona ( » Narodne novine « , broj 139/10 . ) ministar
9.13
#205497844,doc#299966,2011_02_16_300.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 300 </p><p> Na temelju članka 125 . stavka 8 . Ovršnog zakona ( » Narodne novine « , broj 139/10 . ) ministar
9.13
#205496003,doc#299964,2011_02_16_298.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 298 </p><p> Na temelju članka 9 . Zakona o izvlaštenju ( » Narodne novine « , broj 9/94 , 35/94 , 112/2000
9.13
#205495748,doc#299963,2011_02_16_297.html dr . med . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 297 </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 2 . Zakona o računanju vremena ( » Narodne novine « , br . 27/93
9.13
#205494876,doc#299960,2011_12_154_3200.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3200 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12 . Zakona o izborima
9.13
#205494739,doc#299959,2011_12_154_3199.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3199 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12 . Zakona o izborima
9.13
#205494602,doc#299958,2011_12_154_3198.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3198 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12 . Zakona o izborima
9.13
#205494465,doc#299957,2011_12_154_3197.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3197 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12 . Zakona o izborima
9.13
#205493928,doc#299955,2011_12_154_3247.html </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3247 </p><p> Na temelju članka 16 . točke 4 . Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja
9.13
#205493623,doc#299954,2011_12_154_3246.html </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3246 </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 1 . alineje 4 . Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog
9.13
#205492819,doc#299953,2011_12_154_3245.html KOMUNIKACIJE </p><p> 3245 </p><p> Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije na temelju članka 89 . Zakona o elektroničkim komunikacijama ( » Narodne novine « broj 73/08
9.13
#205492413,doc#299952,2011_12_154_3244.html <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 3244 </p><p> Na temelju članka 82.a . stavka 5 . Zakona o elektroničkim komunikacijama ( » Narodne novine
9.13
#205491469,doc#299951,2011_12_154_3243.html <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 3243 </p><p> Na temelju članka 82.a . stavka 5 . Zakona o elektroničkim komunikacijama ( » Narodne novine
9.13
#205472111,doc#299950,2011_12_154_3242.html <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 3242 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 1 . i članka 34 . Zakona o elektroničkim komunikacijama
9.13
#205467840,doc#299949,2011_12_154_3241.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3241 </p><p> Na temelju odredbi članaka 150 . stavka 6 . , 153 . stavka 9 . i stavka 4 . , 154 . stavka
9.13
#205467699,doc#299948,2011_12_154_3195.html transakcije prema tržišnim uvjetima . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3195 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12 . Zakona o izborima
9.13
#205466763,doc#299947,2011_12_154_3240.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3240 </p><p> Na temelju odredbi članka 51 . stavka 6 . , članka 53 . i članka 55 . Zakona o obveznim i
9.13
#205466573,doc#299946,2011_12_154_3239.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3239 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji
9.13
#205466395,doc#299945,2011_12_154_3238.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3238 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji
9.13
#205465151,doc#299944,2011_12_154_3237.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3237 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 1 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#205464000,doc#299943,2011_12_154_3236.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3236 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#205463750,doc#299942,2011_12_154_3235.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3235 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#205463507,doc#299941,2011_12_154_3234.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3234 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 2 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#205463275,doc#299940,2011_12_154_3233.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3233 </p><p> Na temelju članka 15 . točke 4 . alineje 2 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji
9.13
#205463046,doc#299939,2011_12_154_3232.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3232 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 2 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#205462792,doc#299938,2011_12_154_3231.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3231 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#205462651,doc#299937,2011_12_154_3194.html Uprave Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3194 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12 . Zakona o izborima
9.13
#205462401,doc#299936,2011_12_154_3230.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3230 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#205462147,doc#299935,2011_12_154_3229.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3229 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#205461845,doc#299934,2011_12_154_3228.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3228 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#205461599,doc#299933,2011_12_154_3227.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3227 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#205461357,doc#299932,2011_12_154_3226.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3226 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#205461158,doc#299931,2011_12_154_3225.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3225 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#205460955,doc#299930,2011_12_154_3224.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3224 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#205460650,doc#299929,2011_12_154_3223.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3223 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#205460393,doc#299928,2011_12_154_3222.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3222 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#205460155,doc#299927,2011_12_154_3221.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3221 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . stavak 1 . točka 10 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#205460014,doc#299926,2011_12_154_3193.html Uprave Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3193 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12 . Zakona o izborima
9.13
#205459038,doc#299925,2011_12_154_3220.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3220 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 3 . i članka 8 . stavak 1 . i 4 . Zakona o
9.13
#205458896,doc#299924,2011_12_154_3219.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 3219 </p><p> Na temelju članka 18 . stavaka 4 . i 5 . i članka 34 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih
9.13
#205458746,doc#299923,2011_12_154_3218.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3218 </p><p> Na temelju članka 72 . Zakona o tržištu plina ( » Narodne novine « , br . 40/2007 , 152/2008
9.13
#205458416,doc#299922,2011_12_154_3217.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3217 </p><p> Na temelju članka 18 . Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva ( » Narodne novine « , broj
9.13
#205458153,doc#299921,2011_12_154_3216.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3216 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#205454986,doc#299920,2011_12_154_3215.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3215 </p><p> Na temelju članka 63 . stavka 1 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine « , broj
9.13
#205448016,doc#299919,2011_12_154_3214.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3214 </p><p> Na temelju članka 114 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010 – pročišćeni
9.13
#205447842,doc#299918,2011_12_154_3213.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3213 </p><p> Na temelju članka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina
9.13
#205447677,doc#299917,2011_12_154_3212.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3212 </p><p> Na temelju članka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina
9.13
#205446950,doc#299916,2011_12_154_3211.html Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3211 </p><p> Na temelju članka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina
9.13
#205446812,doc#299915,2011_12_154_3192.html Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3192 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12 . Zakona o izborima
9.13
#205446589,doc#299914,2011_12_154_3210.html Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3210 </p><p> Na temelju članka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina
9.13
#205446450,doc#299913,2011_12_154_3209.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3209 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12 . Zakona o izborima
9.13
#205446313,doc#299912,2011_12_154_3208.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3208 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12 . Zakona o izborima
9.13
#205446176,doc#299911,2011_12_154_3207.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3207 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12 . Zakona o izborima
9.13
#205446039,doc#299910,2011_12_154_3206.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3206 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12 . Zakona o izborima
9.13
#205445902,doc#299909,2011_12_154_3205.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3205 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12 . Zakona o izborima
9.13
#205445765,doc#299908,2011_12_154_3204.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3204 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12 . Zakona o izborima
9.13
#205445628,doc#299907,2011_12_154_3203.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3203 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12 . Zakona o izborima
9.13
#205445491,doc#299906,2011_12_154_3202.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3202 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 12 . Zakona o izborima
9.13
#205445379,doc#299905,2011_12_154_3201.html sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3201 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 11 . i 12 . Zakona o izborima zastupnika
9.13
#205445245,doc#299904,2011_12_153_3162.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3162 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205445120,doc#299903,2011_12_153_3161.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3161 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205444999,doc#299902,2011_12_153_3160.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3160 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205444862,doc#299901,2011_12_153_3159.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3159 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205444730,doc#299900,2011_12_153_3158.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3158 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205444594,doc#299899,2011_12_153_3157.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3157 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205444477,doc#299898,2011_12_153_3156.html . , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3156 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205443904,doc#299896,2011_12_153_3190.html </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3190 </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 1 . alineje 4 . Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog
9.13
#205443257,doc#299895,2011_12_153_3189.html </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3189 </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 1 . alineje 4 . Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog
9.13
#205442018,doc#299894,2011_12_153_3188.html </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3188 </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 1 . alineje 4 . Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog
9.13
#205441763,doc#299893,2011_12_153_3187.html . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA POLJOPRIVREDNA KOMORA </p><p> 3187 </p><p> Na temelju članka 24 . stavka 3 . Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori ( » Narodne novine
9.13
#205439501,doc#299888,2011_12_153_3155.html . , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3155 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205435912,doc#299886,2011_12_153_3181.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3181 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 4 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « br . 46/07 , 84/08 ,
9.13
#205435552,doc#299885,2011_12_153_3180.html RAZVOJA </p><p> 3180 </p><p> Ministarstvo poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja na temelju članka 8 . stavka 4 . Zakona o oznakama izvornosti , oznakama zemljopisnog podrijetla
9.13
#205435332,doc#299884,2011_12_153_3179.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3179 </p><p> Na temelju članka 42 . stavka 6 . , članka 89 . stavka 5 . , članka 93 . stavka 6 . , članka
9.13
#205433941,doc#299883,2011_12_153_3178.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3178 </p><p> Na temelju članka 56 . stavka 1 . alineje 3 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « , broj 46/07
9.13
#205433203,doc#299882,2011_12_153_3177.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3177 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 5 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « br . 46/07 , 84/08 ,
9.13
#205430953,doc#299881,2011_12_153_3176.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3176 </p><p> Na temelju članka 62 . stavka 3 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « , broj 46/07 i 55/11
9.13
#205424599,doc#299880,2011_12_153_3175.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3175 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . Zakona o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda
9.13
#205424460,doc#299879,2011_12_153_3174.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3174 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205424331,doc#299878,2011_12_153_3173.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3173 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205424194,doc#299877,2011_12_153_3154.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3154 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205424052,doc#299876,2011_12_153_3172.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3172 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205423902,doc#299875,2011_12_153_3171.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3171 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205423757,doc#299874,2011_12_153_3170.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3170 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205423622,doc#299873,2011_12_153_3169.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3169 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205423484,doc#299872,2011_12_153_3168.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3168 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 — pročišćeni
9.13
#205423355,doc#299871,2011_12_153_3167.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3167 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205423217,doc#299870,2011_12_153_3166.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3166 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205423098,doc#299869,2011_12_153_3165.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3165 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205422954,doc#299868,2011_12_153_3164.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3164 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205422824,doc#299867,2011_12_153_3163.html . , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3163 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205419425,doc#299866,2011_12_152_3152.html <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 3152 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 2 . Zakona o elektroničkim komunikacijama ( » Narodne novine
9.13
#205416071,doc#299864,2011_12_152_3150.html </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3150 </p><p> Na temelju članka 16 . točke 4 . Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja
9.13
#205415622,doc#299863,2011_12_152_3149.html </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3149 </p><p> Na temelju članka 16 . stavak 1 . Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja
9.13
#205414781,doc#299862,2011_12_152_3148.html </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3148 </p><p> Na temelju članka 16 . stavak 1 . Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja
9.13
#205414274,doc#299861,2011_12_152_3147.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 3147 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . podstavka 6 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « broj 46/2007
9.13
#205414105,doc#299860,2011_12_152_3146.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3146 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 2 . Zakona o vinu ( » Narodne novine « br . 96/03 i 55/11 )
9.13
#205411695,doc#299859,2011_12_152_3145.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3145 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 1 . , članka 44 . stavka 2 . i 4 . , članka 48 . stavka 4 .
9.13
#205241537,doc#299858,2011_12_152_3144.html . </div></p><p><div> ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA </p><p> 3144 </p><p> Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59 . Poslovnika Hrvatskoga sabora te članka 325 . Zakona
9.13
#205239172,doc#299857,2011_12_152_3153.html radom nakladnika – RADIO TROGIR d.o.o . Trogir pokrenutom po službenoj dužnosti , na temelju članka 69 . stavka 1 . podstavka 3 . i članka 76 . stavka 1 . točke 4 . i 9 . i
9.13
#205238991,doc#299856,2011_12_151_3101.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3101 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10
9.13
#205238904,doc#299855,2011_12_151_3100.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3100 </p><p> Na temelju odredbe članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine ,
9.13
#205238802,doc#299854,2011_12_151_3099.html Šprem , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3099 </p><p> Na temelju odredbe članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine ,
9.13
#205238478,doc#299853,2011_12_151_3098.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3098 </p><p> Na temelju članka 110 . Ustava Republike Hrvatske i članka 107 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#205229837,doc#299851,2011_12_151_3143.html ________________ </p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 3143 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 10 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
9.13
#205223614,doc#299850,2011_12_151_3142.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 3142 </p><p> Na temelju članka 131 . Zakona o socijalnoj skrbi ( » Narodne novine « broj 57/2011 . ) ministar
9.13
#205223424,doc#299849,2011_12_151_3096.html Dražen Bošnjaković , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3096 </p><p> Na temelju članka 120 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , a polazeći od Rezolucije Hrvatskoga
9.13
#205222929,doc#299848,2011_12_151_3141.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 3141 </p><p> Na temelju članka 21 . stavak 1 . Stečajnog zakona ( « Narodne novine « , broj 44/96 , 29/99
9.13
#205222825,doc#299847,2011_12_151_3140.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3140 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205222702,doc#299846,2011_12_151_3139.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3139 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205222592,doc#299845,2011_12_151_3138.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3138 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205222494,doc#299844,2011_12_151_3137.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3137 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205222390,doc#299843,2011_12_151_3136.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3136 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205222282,doc#299842,2011_12_151_3135.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3135 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205222184,doc#299841,2011_12_151_3134.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3134 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205222086,doc#299840,2011_12_151_3133.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3133 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205221980,doc#299839,2011_12_151_3132.html Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3132 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205221847,doc#299838,2011_12_151_3095.html Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3095 </p><p> Na temelju članka 142 . stavka 1 . i 3 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor , na prijedlog
9.13
#205221732,doc#299837,2011_12_151_3131.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3131 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205221630,doc#299836,2011_12_151_3130.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3130 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205221532,doc#299835,2011_12_151_3129.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3129 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205221430,doc#299834,2011_12_151_3128.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3128 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205221330,doc#299833,2011_12_151_3127.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3127 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205221220,doc#299832,2011_12_151_3126.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3126 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205221122,doc#299831,2011_12_151_3125.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3125 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205221024,doc#299830,2011_12_151_3124.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3124 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205220900,doc#299829,2011_12_151_3123.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3123 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205220794,doc#299828,2011_12_151_3122.html Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3122 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205220722,doc#299827,2011_12_151_3094.html Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3094 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske te članka 31 . Poslovnika Hrvatskoga
9.13
#205220609,doc#299826,2011_12_151_3121.html Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3121 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205220499,doc#299825,2011_12_151_3120.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3120 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205220412,doc#299824,2011_12_151_3119.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3119 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205220325,doc#299823,2011_12_151_3118.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3118 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205220228,doc#299822,2011_12_151_3117.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3117 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205220143,doc#299821,2011_12_151_3116.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3116 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205220044,doc#299820,2011_12_151_3115.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3115 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205219945,doc#299819,2011_12_151_3114.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3114 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205219852,doc#299818,2011_12_151_3113.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3113 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205219753,doc#299817,2011_12_151_3112.html Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3112 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205219681,doc#299816,2011_12_151_3093.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3093 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske te članka 31 . Poslovnika Hrvatskoga
9.13
#205219595,doc#299815,2011_12_151_3111.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3111 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205219506,doc#299814,2011_12_151_3110.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3110 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205219415,doc#299813,2011_12_151_3109.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3109 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205219324,doc#299812,2011_12_151_3108.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3108 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205219233,doc#299811,2011_12_151_3107.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3107 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205219136,doc#299810,2011_12_151_3106.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3106 </p><p> Na temelju članka 110 , stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205219023,doc#299809,2011_12_151_3105.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3105 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205218912,doc#299808,2011_12_151_3104.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3104 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205218805,doc#299807,2011_12_151_3103.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3103 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205218700,doc#299806,2011_12_151_3102.html Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3102 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010
9.13
#205218557,doc#299805,2011_12_150_3077.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3077 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 58 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#205218424,doc#299804,2011_12_150_3076.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3076 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , članka 5 . i 92 . Poslovnika Hrvatskoga
9.13
#205217902,doc#299803,2011_12_150_3075.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3075 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . , 11 . i 14 . Zakona o izborima
9.13
#205216431,doc#299802,2011_12_150_3074.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3074 </p><p> Na temelju članka 6 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski sabor na sjednici 22 . prosinca
9.13
#205216322,doc#299801,2011_12_150_3073.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3073 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , članka 5 . i 105 . Poslovnika Hrvatskoga
9.13
#205216248,doc#299800,2011_12_150_3072.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3072 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske te članka 5 . i 31 . Poslovnika Hrvatskoga
9.13
#205216174,doc#299799,2011_12_150_3071.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3071 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske te članka 5 . i 31 . Poslovnika Hrvatskoga
9.13
#205216100,doc#299798,2011_12_150_3070.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3070 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske te članka 5 . i 31 . Poslovnika Hrvatskoga
9.13
#205215941,doc#299797,2011_12_150_3092.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3092 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#205215737,doc#299796,2011_12_150_3091.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3091 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#205215457,doc#299795,2011_12_150_3090.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3090 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#205215184,doc#299794,2011_12_150_3089.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3089 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#205214325,doc#299793,2011_12_150_3088.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3088 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#205214250,doc#299792,2011_12_150_3069.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3069 </p><p> Na temelju članka 80 . i 81 . Ustava Republike Hrvatske te članka 5 . i 31 . Poslovnika Hrvatskoga
9.13
#205213286,doc#299791,2011_12_150_3087.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3087 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#205205417,doc#299790,2011_12_150_3086.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3086 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#205194585,doc#299789,2011_12_150_3085.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3085 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#205192118,doc#299788,2011_12_150_3084.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3084 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#205192036,doc#299787,2011_12_150_3083.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3083 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 5 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#205191956,doc#299786,2011_12_150_3082.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3082 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 5 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#205191888,doc#299785,2011_12_150_3081.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3081 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 5 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#205191820,doc#299784,2011_12_150_3080.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3080 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 5 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#205191694,doc#299783,2011_12_150_3079.html sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3079 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 74 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#205191564,doc#299782,2011_12_150_3078.html sc . Jasna Omejec , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3078 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 60 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#205191156,doc#299781,2011_02_15_295.html Vrljić , v . r . </div></p><p><div> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 295 </p><p> Na temelju članka 11 . točke 2 . i 3 . Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#205190892,doc#299780,2011_02_15_294.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 294 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavka 1 . točke 1 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#205190605,doc#299779,2011_02_15_293.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 293 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#205190358,doc#299778,2011_02_15_292.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 292 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#205190121,doc#299777,2011_02_15_291.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 291 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#205189867,doc#299776,2011_02_15_290.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 290 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#205189662,doc#299775,2011_02_15_289.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 289 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . stavak 1 . točka 10 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#205180409,doc#299774,2011_02_15_288.html ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 288 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 34 . , članka 12 . stavaka 1 . , 2 . i 4 . , te članka 57 . točke 2 . Zakona
9.13
#205178350,doc#299773,2011_02_15_287.html Zdenka Pogarčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 287 </p><p> Na temelju članka 116 . stavka 4 . Zakona o platnom prometu ( » Narodne novine « , br . 133/2009
9.13
#205178130,doc#299771,2011_12_149_3013.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3013 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205178000,doc#299770,2011_12_149_3012.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3012 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205177862,doc#299769,2011_12_149_3011.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3011 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205177732,doc#299768,2011_12_149_3010.html Čule , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3010 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205177601,doc#299767,2011_12_149_3068.html </p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3068 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . stavak 1 . , 2 . i 3 . u svezi s člankom 113 . stavak 1 . točka 1
9.13
#205177480,doc#299766,2011_12_149_3067.html </p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3067 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . stavak 1 . , 2 . i 3 . u svezi s člankom 113 . stavak 1 . točka 1
9.13
#205177351,doc#299765,2011_12_149_3066.html </p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3066 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 153 . stavak 1 . , 2 . i 3 . u svezi s člankom 113 . stavak 1 . točka 1
9.13
#205177258,doc#299764,2011_12_149_3065.html Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3065 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#205177149,doc#299763,2011_12_149_3064.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3064 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#205177027,doc#299762,2011_12_149_3009.html Čule , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3009 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205176931,doc#299761,2011_12_149_3063.html Radovan Fuchs , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3063 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#205176502,doc#299760,2011_12_149_3062.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 3062 </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 7 . Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (
9.13
#205176364,doc#299759,2011_12_149_3061.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3061 </p><p> Na temelju članka 47 . stavka 3 . i članka 49 . Zakona o slatkovodnom ribarstvu ( » Narodne
9.13
#205173424,doc#299758,2011_12_149_3060.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3060 </p><p> Na temelju članka 13 . Zakona o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju ( » Narodne
9.13
#205173243,doc#299757,2011_12_149_3059.html , dipl . iur . , v . r . </p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3059 </p><p> Na temelju članka 10 . i članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#205169993,doc#299756,2011_12_149_3058.html , dipl . iur . , v . r . </p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3058 </p><p> Na temelju članka 143 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( » Narodne
9.13
#205166697,doc#299755,2011_12_149_3057.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3057 </p><p> Na temelju članka 143 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( » Narodne
9.13
#205163772,doc#299754,2011_12_149_3056.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3056 </p><p> Na temelju članka 58.a Zakona o vatrogastvu ( » Narodne novine « , br . 106/99 , 117/2001
9.13
#205161681,doc#299753,2011_12_149_3055.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3055 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 1 . Zakona o socijalnoj skrbi ( » Narodne novine « , broj 57/2011
9.13
#205160869,doc#299752,2011_12_149_3054.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3054 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 1 . Zakona o socijalnoj skrbi ( » Narodne novine « , broj 57/2011
9.13
#205160746,doc#299751,2011_12_149_3008.html . , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3008 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205156270,doc#299749,2011_12_149_3052.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3052 </p><p> Na temelju članka 45.a stavka 2 . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne
9.13
#205155334,doc#299748,2011_12_149_3051.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3051 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205155215,doc#299747,2011_12_149_3050.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3050 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205155003,doc#299746,2011_12_149_3049.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3049 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205154690,doc#299745,2011_12_149_3048.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3048 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205154569,doc#299744,2011_12_149_3047.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3047 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205154449,doc#299743,2011_12_149_3046.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3046 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205154327,doc#299742,2011_12_149_3045.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3045 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205154203,doc#299741,2011_12_149_3044.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3044 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205154083,doc#299740,2011_12_149_3007.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3007 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205153950,doc#299739,2011_12_149_3043.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3043 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205153763,doc#299738,2011_12_149_3042.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3042 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205153601,doc#299737,2011_12_149_3041.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3041 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205153469,doc#299736,2011_12_149_3040.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3040 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205153323,doc#299735,2011_12_149_3039.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3039 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205153184,doc#299734,2011_12_149_3038.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3038 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205153052,doc#299733,2011_12_149_3037.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3037 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205152930,doc#299732,2011_12_149_3036.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3036 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205152807,doc#299731,2011_12_149_3035.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3035 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205152653,doc#299730,2011_12_149_3034.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3034 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205152501,doc#299729,2011_12_149_3006.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3006 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205152374,doc#299728,2011_12_149_3033.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3033 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205152226,doc#299727,2011_12_149_3032.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3032 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205152092,doc#299726,2011_12_149_3031.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3031 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205151937,doc#299725,2011_12_149_3030.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3030 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205151796,doc#299724,2011_12_149_3029.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3029 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205151679,doc#299723,2011_12_149_3028.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3028 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205151550,doc#299722,2011_12_149_3027.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3027 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205151430,doc#299721,2011_12_149_3026.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3026 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85 – pročišćeni
9.13
#205151311,doc#299720,2011_12_149_3025.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3025 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85 – pročišćeni
9.13
#205151192,doc#299719,2011_12_149_3024.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3024 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205151067,doc#299718,2011_12_149_3005.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3005 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205150947,doc#299717,2011_12_149_3023.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3023 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205150827,doc#299716,2011_12_149_3022.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3022 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205150699,doc#299715,2011_12_149_3021.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3021 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205150578,doc#299714,2011_12_149_3020.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3020 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205150449,doc#299713,2011_12_149_3019.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3019 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205150318,doc#299712,2011_12_149_3018.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3018 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205150186,doc#299711,2011_12_149_3017.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3017 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205150057,doc#299710,2011_12_149_3016.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3016 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205149927,doc#299709,2011_12_149_3015.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3015 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205149797,doc#299708,2011_12_149_3014.html Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3014 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#205149213,doc#299707,2011_12_148_3001.html dr . med . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 3001 </p><p> Na temelju članka 22 . i članka 42 . stavka 3 . točke 14 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci
9.13
#205148926,doc#299706,2011_12_148_3000.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 3000 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 2 . a u vezi s člankom 23 . stavkom 2 . Zakona o privatnoj zaštiti
9.13
#205148567,doc#299705,2011_12_148_2999.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2999 </p><p> Na temelju članka 107 . stavka 4 . i stavka 6 . Zakona o oružju ( » Narodne novine « broj
9.13
#205147458,doc#299704,2011_12_148_2998.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2998 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/07
9.13
#205143359,doc#299702,2011_12_148_2996.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2996 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 1 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ( »
9.13
#205058686,doc#299699,2011_12_148_2993.html </div></table><p><div> ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA </p><p> 2993 </p><p> Na temelju svoje nadležnosti utvrđene člankom 59 . Poslovnika Hrvatskoga sabora ( » Narodne
9.13
#205036631,doc#299696,2011_12_148_3002.html Ivan Kovač , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SAVEZ ZADRUGA </p><p> 3002 </p><p> Na temelju članka 53 . stavak 2 . i članka 75 . stavak 1 . Zakona o zadrugama ( » Narodne
9.13
#205034953,doc#299693,2011_12_147_2990.html domaćem ili stranom ) . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2990 </p><p> Na temelju članka 174 . stavka 1 . točke 2 . Zakona o kreditnim institucijama ( » Narodne
9.13
#205021960,doc#299692,2011_12_147_2989.html Pankretić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2989 </p><p> Na temelju članka 30 . i članka 43 . stavka 2 . točke 9 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci
9.13
#205020448,doc#299691,2011_12_147_2988.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2988 </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 6 . i članka 62 . stavka 2 . Zakona o šumskom reprodukcijskom
9.13
#204995779,doc#299690,2011_12_147_2987.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2987 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 2 . Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu ( » Narodne
9.13
#204995426,doc#299689,2011_12_147_2986.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO OBRANE </p><p> 2986 </p><p> Na temelju članka 140 . stavka 2 . Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (
9.13
#204990895,doc#299688,2011_12_147_2985.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2985 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 1 . Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske
9.13
#204990709,doc#299687,2011_12_147_2984.html Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2984 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204990048,doc#299686,2011_12_146_2971.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2971 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204989119,doc#299685,2011_12_146_2970.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2970 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 1 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204988196,doc#299684,2011_12_146_2969.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2969 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 1 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204987541,doc#299683,2011_12_146_2968.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2968 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 1 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204987288,doc#299682,2011_12_146_2967.html r . </div></p><p><div> HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE </p><p> 2967 </p><p> Na temelju članka 128 . stavka 1 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( » Narodne novine « ,
9.13
#204986686,doc#299681,2011_12_146_2966.html prodavaonice u muzeju . </div></p><p><div> DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU </p><p> 2966 </p><p> Na temelju odredbi članka 5 . i članka 9 . Zakona o Državnom uredu za reviziju ( » Narodne
9.13
#204971791,doc#299680,2011_12_146_2965.html Bajs , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </p><p> 2965 </p><p> Na temelju članka 43 . Zakona o službenoj statistici ( » Narodne novine « , br . 103/03 .
9.13
#204971563,doc#299679,2011_12_146_2964.html Tomislav Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO TURIZMA </p><p> 2964 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 2 . Zakona o članarinama u turističkim zajednicama ( » Narodne
9.13
#204970402,doc#299677,2011_12_146_2982.html zaštiti tržišnog natjecanja . U vezi s tim navodi , u bitnom , da je KD Kozala na temelju Odluke Grada Rijeke o obavljanju pogrebnih poslova , ovlašteno preuzimati pokojnike
9.13
#204956669,doc#299676,2011_12_146_2963.html Rostaš-Beroš , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2963 </p><p> Na temelju članka 49 . Zakona o trgovini ( » Narodne novine « , br . 87/2008 , 116/2008 i
9.13
#204956613,doc#299675,2011_12_146_2981.html nisu doveli u sumnju u zakonitost osporenog zaključka . </p><p> Trebalo je stoga na temelju odredbe članka 42 . stavka 2 . Zakona o upravnim sporovima ( » Narodne novine «
9.13
#204950762,doc#299673,2011_12_146_2979.html zaposlenik izravno ili neizravno stavlja u nepovoljniji položaj od drugih zaposlenika na temelju rase , boje kože , spola , spolnog opredjeljenja , bračnog stanja , porodičnih
9.13
#204946695,doc#299672,2011_12_146_2978.html Dragutin Ranogajec , v . r . </p><p><div> HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA </p><p> 2978 </p><p> Na temelju članka 32 . stavka 2 . točke 10 . , članka 34 . , članka 38 . stavka 2 . točke
9.13
#204941620,doc#299670,2011_12_146_2976.html Kopčić , v . r . </div></p><p><div> GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE </p><p> 2976 </p><p> Na temelju odredbe članka 271 . stavak 1 . Zakona o radu ( » Narodne novine « broj 149/2009
9.13
#204938696,doc#299669,2011_12_146_2975.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2975 </p><p> Na temelju odredbi članka 20 . stavka 1 . alineja 2 . i stavka 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji
9.13
#204933455,doc#299668,2011_12_146_2974.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2974 </p><p> Na temelju odredbe članka 20 . stavka 1 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#204933243,doc#299667,2011_12_146_2973.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2973 </p><p> Na temelju članka 15 . točke 4 . alineje 2 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji
9.13
#204932515,doc#299666,2011_12_146_2972.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2972 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204932315,doc#299665,2011_12_145_2946.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2946 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 2 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda ( »
9.13
#204931688,doc#299664,2011_12_145_2945.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2945 </p><p> Na temelju članka 60 . stavka 5 . Zakona o morskom ribarstvu ( » Narodne novine « , br . 56/10
9.13
#204930647,doc#299663,2011_12_145_2944.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2944 </p><p> Na temelju članka 12.b . stavka 5 . Zakona o zaštiti biljnih sorti ( » Narodne novine « ,
9.13
#204930120,doc#299662,2011_12_145_2943.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2943 </p><p> Na temelju članka 1021 . Pomorskog zakonika ( » Narodne novine « br . 181/04 , 76/07 , 146/08
9.13
#204929772,doc#299661,2011_12_145_2942.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2942 </p><p> Na temelju članka 236 . stavka 4 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne novine
9.13
#204929451,doc#299660,2011_12_145_2941.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2941 </p><p> Na temelju članka 24 . stavka 4 . Zakona o proizvodnji , distribuciji i opskrbi toplinskom
9.13
#204929329,doc#299659,2011_12_145_2940.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2940 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o kaznenom postupku ( » Narodne novine « broj 152/08 , 76/09
9.13
#204929157,doc#299658,2011_12_145_2939.html Kovač , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2939 </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 1 . podstavka 1 . , a u svezi s odredbom članka 74 .
9.13
#204925909,doc#299656,2011_12_145_2961.html za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom ZI ZOŠ/10-a . </p><p> 3 . Na temelju članka 25 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#204905170,doc#299654,2011_12_145_2959.html Podnositelj ustavne tužbe uhićen je u Republici Austriji 10 . prosinca 2010 . na temelju naloga Zemaljskog suda u Innsbrucku . Saslušanje podnositelja ustavne tužbe vezano
9.13
#204903945,doc#299653,2011_12_145_2958.html Ranko Marijan , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 2958 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću
9.13
#204903830,doc#299652,2011_12_145_2957.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 2957 </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 7 . i članka 55 . stavka 3 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću
9.13
#204903680,doc#299651,2011_12_145_2938.html Spevec , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2938 </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 1 . podstavka 3 . , a u svezi s odredbom članka 110
9.13
#204892142,doc#299650,2011_12_145_2956.html TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2956 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 9 . , 34 . i 35 . stavka 1 . točke 2 . , 5 . i 8 . te članka 57 . točke
9.13
#204843185,doc#299648,2011_12_145_2954.html Bačić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 2954 </p><p> Na temelju članka 275 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne novine
9.13
#204842781,doc#299647,2011_12_145_2953.html Perković , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2953 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine
9.13
#204835360,doc#299645,2011_12_145_2951.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 2951 </p><p> Na temelju članka 138 . stavka 11 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
9.13
#204833807,doc#299644,2011_12_145_2950.html </big> </div><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2950 </p><p> Na temelju članka 133 . stavka 5 . u svezi s člankom 326 . stavka 3 . Zakona o socijalnoj
9.13
#204833431,doc#299643,2011_12_145_2949.html RAZVOJA </p><p> 2949 </p><p> Ministarstvo poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja na temelju članka 8 . stavka 4 . Zakona o oznakama izvornosti , oznakama zemljopisnog podrijetla
9.13
#204832791,doc#299642,2011_12_145_2948.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2948 </p><p> Na temelju članka 91 . stavka 4 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/07
9.13
#204832509,doc#299641,2011_12_145_2947.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2947 </p><p> Na temelju članka 27 . Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave ( »
9.13
#204832318,doc#299640,2011_12_144_2890.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2890 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#204832202,doc#299639,2011_12_144_2889.html koji provodi HAKOM </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2889 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 1 . i članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
9.13
#204815404,doc#299638,2011_12_144_2888.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2888 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#204815091,doc#299637,2011_12_144_2887.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2887 </p><p> Na temelju članka 10 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , br . 101/98
9.13
#204814897,doc#299636,2011_12_144_2886.html Jasna Omejec , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2886 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204814559,doc#299635,2011_12_144_2937.html . , v . r . </div></p><p><div> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2937 </p><p> Na temelju članka 125 . alineje 9 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 56/90
9.13
#204814230,doc#299634,2011_12_144_2936.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204813687,doc#299633,2011_12_144_2935.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204813316,doc#299632,2011_12_144_2934.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204813015,doc#299631,2011_12_144_2933.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204812685,doc#299630,2011_12_144_2932.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204812111,doc#299629,2011_12_144_2931.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204811821,doc#299628,2011_12_144_2885.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2885 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204811342,doc#299627,2011_12_144_2930.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204810334,doc#299626,2011_12_144_2929.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204809507,doc#299625,2011_12_144_2928.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204808647,doc#299624,2011_12_144_2927.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204807790,doc#299623,2011_12_144_2926.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204806924,doc#299622,2011_12_144_2925.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204806123,doc#299621,2011_12_144_2924.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204805252,doc#299620,2011_12_144_2923.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204804354,doc#299619,2011_12_144_2922.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204803385,doc#299618,2011_12_144_2921.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204802476,doc#299617,2011_12_144_2884.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2884 </p><p> Na temelju članka 3 . Uredbe o državnim potporama ( » Narodne novine « , broj 50/2006 ) ,
9.13
#204801588,doc#299616,2011_12_144_2920.html Vresk , dipl . iur . , član i Janja Horvat Drobnjak , dipl . iur . , članica , na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204796041,doc#299615,2011_12_144_2919.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2919 </p><p> Na temelju članaka 13 . stavka 2 . Zakona o područjima posebne državne skrbi ( » Narodne novine
9.13
#204795091,doc#299614,2011_12_144_2918.html MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 2918 </p><p> Na temelju članaka 10.c stavka 3 . Zakona o područjima posebne državne skrbi ( » Narodne novine
9.13
#204793791,doc#299613,2011_12_144_2917.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 2917 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 2 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
9.13
#204793060,doc#299612,2011_12_144_2916.html 10 </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2916 </p><p> Na temelju članka 16 . stavka 10 . Zakona o humanitarnoj pomoći ( » Narodne novine « broj128/10
9.13
#204791304,doc#299611,2011_12_144_2915.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2915 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 4 . , članka 7 . stavka 8 . , članka 8 . stavka 5 . i članka
9.13
#204790799,doc#299610,2011_12_144_2914.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2914 </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 1 . točke 1 . i 6 . , stavka 2 . točke 1 . i 2 . i stavka 3
9.13
#204790532,doc#299609,2011_12_144_2913.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2913 </p><p> Na temelju članka 73 . stavka 5 . i članka 75 . stavka 5 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne
9.13
#204790383,doc#299608,2011_12_144_2912.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2912 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204790234,doc#299607,2011_12_144_2911.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2911 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204789829,doc#299606,2011_12_144_2883.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2883 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204789672,doc#299605,2011_12_144_2910.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2910 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204789482,doc#299604,2011_12_144_2909.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2909 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204789324,doc#299603,2011_12_144_2908.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2908 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204789163,doc#299602,2011_12_144_2907.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2907 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « br
9.13
#204789039,doc#299601,2011_12_144_2906.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2906 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204788902,doc#299600,2011_12_144_2905.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2905 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204788777,doc#299599,2011_12_144_2904.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2904 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204788647,doc#299598,2011_12_144_2903.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2903 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204788495,doc#299597,2011_12_144_2902.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2902 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204788344,doc#299596,2011_12_144_2901.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2901 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204788166,doc#299595,2011_12_144_2882.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2882 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 5 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « , br . 68/2001 ,
9.13
#204788014,doc#299594,2011_12_144_2900.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2900 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204787881,doc#299593,2011_12_144_2899.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2899 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204787747,doc#299592,2011_12_144_2898.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2898 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204787587,doc#299591,2011_12_144_2897.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2897 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204787427,doc#299590,2011_12_144_2896.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2896 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204787220,doc#299589,2011_12_144_2895.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2895 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204786995,doc#299588,2011_12_144_2894.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2894 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204786837,doc#299587,2011_12_144_2893.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2893 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204786659,doc#299586,2011_12_144_2892.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2892 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204786466,doc#299585,2011_12_144_2891.html </big> </big> </b> </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2891 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204783359,doc#299582,2011_12_142_2853.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2853 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
9.13
#204782787,doc#299581,2011_12_142_2852.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2852 </p><p> Na temelju članka 78 . stavaka 1 . i 2 . i članka 109 . stavka 1 . Zakona o državnim službenicima
9.13
#204782213,doc#299580,2011_12_142_2851.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2851 </p><p> Na temelju članka 45.b stavka 4 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine « , br
9.13
#204781539,doc#299579,2011_12_142_2850.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2850 </p><p> Na temelju članka 90 . stavka 6 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine « , br
9.13
#204778769,doc#299577,2011_12_142_2848.html Vidošević , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2848 </p><p> Na temelju članka 49 . stavka 2 . Zakona o trgovini ( » Narodne novine « , br . 87/2008 ,
9.13
#204777238,doc#299574,2011_12_142_2878.html Nadan Vidošević , v . r . </p><p><div> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2878 </p><p> Na temelju članka 26 . Statuta Hrvatske gospodarske komore ( » Narodne novine « broj 11/94
9.13
#204775758,doc#299573,2011_12_142_2877.html Vidošević , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2877 </p><p> Na temelju članka 19 . Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ( » Narodne novine « broj 66/91
9.13
#204774370,doc#299572,2011_12_142_2876.html Vidošević , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2876 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 1 . alineja 1 . Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ( » Narodne
9.13
#204772833,doc#299570,2011_12_142_2847.html Vidošević , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2847 </p><p> Na temelju članka 21 . stavka 2 . Zakona o zaštiti prirode ( » Narodne novine « , br . 70/2005
9.13
#204763961,doc#299569,2011_12_142_2874.html Vidošević , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2874 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 4 . Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ( » Narodne novine
9.13
#204762680,doc#299568,2011_12_142_2873.html Vidošević , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2873 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 4 . Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori ( » Narodne novine
9.13
#204761166,doc#299567,2011_12_142_2872.html Spevec , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </p><p> 2872 </p><p> Na temelju članka 21 . Statuta Hrvatske gospodarske komore ( » Narodne novine « broj 11/94
9.13
#204755965,doc#299566,2011_12_142_2871.html TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2871 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja , na temelju članka 5 . i članka 13 . stavka 1 . , 2 . i 3 . Zakona o državnim potporama ( »
9.13
#204753714,doc#299565,2011_12_142_2870.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2870 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 1 . točke 25 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#204753261,doc#299564,2011_12_142_2869.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2869 </p><p> Na temelju članka 59 . stavaka 1 . i 3 . te članka 63 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne
9.13
#204748783,doc#299563,2011_12_142_2868.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2868 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 4 . i 5 . i članka 34 . Zakona o uređenju tržišta poljoprivrednih
9.13
#204747590,doc#299562,2011_12_142_2867.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2867 </p><p> Na temelju članka 94 . stavka 2 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « broj 46/07 , 84/08 ,
9.13
#204746362,doc#299561,2011_12_142_2866.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2866 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 1 . , a u vezi sa člankom 19 . stavkom 3 . Zakona o pomorskom
9.13
#204745052,doc#299560,2011_12_142_2865.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2865 </p><p> Na temelju članka 18 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o koncesijama ( » Narodne novine « , broj
9.13
#204744351,doc#299559,2011_12_142_2846.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2846 </p><p> Na temelju članka 6 . Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom
9.13
#204742807,doc#299558,2011_12_142_2864.html . , v . r . </div></p><div/> b <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2864 </p><p> Na temelju članka 18 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o koncesijama ( » Narodne novine « , broj
9.13
#204741134,doc#299557,2011_12_142_2863.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2863 </p><p> Na temelju članka 18 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o koncesijama ( » Narodne novine « , br .
9.13
#204740655,doc#299556,2011_12_142_2862.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2862 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . , a u svezi sa člankom 22 . stavkom 2 . Zakona
9.13
#204740474,doc#299555,2011_12_142_2861.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2861 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 3 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( » Narodne novine
9.13
#204740079,doc#299554,2011_12_142_2860.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2860 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#204739882,doc#299553,2011_12_142_2859.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2859 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204739668,doc#299552,2011_12_142_2858.html 25 . travnja 2006 . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2858 </p><p> Na temelju članka 31 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( » Narodne novine
9.13
#204738511,doc#299551,2011_12_142_2857.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2857 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
9.13
#204698264,doc#299549,2011_12_142_2855.html Karamarko , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2855 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
9.13
#204697144,doc#299548,2011_12_141_2830.html Obrazac 1 . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2830 </p><p> Na temelju članka 202 . stavka 4 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne novine
9.13
#204693705,doc#299547,2011_12_141_2829.html Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2829 </p><p> Na temelju članka 206 . stavka 4 . i članka 213 . stavka 6 . Zakona o sigurnosti prometa na
9.13
#204692273,doc#299546,2011_12_141_2828.html Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2828 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 2 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « , broj : 34/2011 )
9.13
#204691103,doc#299545,2011_12_141_2827.html djela požara . </div></p><p><div> MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2827 </p><p> Na temelju članka 100 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « , broj : 34/2011 . ) , ministar
9.13
#204688298,doc#299544,2011_12_141_2826.html zaštite od požara </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2826 </p><p> Na temelju članka 20 . stavka 10 . Zakona o zaštiti od požara ( » Narodne novine « , broj
9.13
#204685838,doc#299542,2011_12_141_2824.html </tr></p> </tbody> </table><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2824 </p><p> Na temelju članka 29 . stavka 7 . Zakona o zaštiti od požara ( » Narodne novine « broj 92/10
9.13
#204684465,doc#299541,2011_12_141_2823.html Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2823 </p><p> Na temelju članka 46 . stavka 2 . Zakona o zaštiti od požara ( » Narodne novine « , br . 92/10
9.13
#204683074,doc#299539,2011_12_141_2844.html TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2844 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja , na temelju članka 7 . i članka 104 . Zakona o općem upravnom postupku ( » Narodne novine «
9.13
#204682641,doc#299538,2011_12_141_2843.html Željko Bačić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2843 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine
9.13
#204682238,doc#299537,2011_12_141_2842.html . med . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2842 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine
9.13
#204681965,doc#299536,2011_12_141_2841.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2841 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br
9.13
#204681008,doc#299535,2011_12_141_2822.html korisnika , ovdje </div></p><p><div> MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2822 </p><p> Na temelju članka 34 . Zakona o zaštiti od požara ( » Narodne novine « , broj : 92/10 ) ministar
9.13
#204660200,doc#299534,2011_12_141_2840.html </small> </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2840 </p><p> Na temelju članka 10 . stavka 10 . Zakona o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima
9.13
#204657950,doc#299533,2011_12_141_2839.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2839 </p><p> Na temelju članka 185 . stavka 3 . Zakona o kaznenom postupku ( » Narodne novine « br . 152/2008
9.13
#204657820,doc#299532,2011_12_141_2838.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2838 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 10 . Zakona o oznakama izvornosti , oznakama zemljopisnog podrijetla
9.13
#204655789,doc#299531,2011_12_141_2837.html Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2837 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 2 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « br .
9.13
#204655349,doc#299530,2011_12_141_2836.html Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2836 </p><p> Na temelju članka 209 . stavka 1 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne novine
9.13
#204655154,doc#299529,2011_12_141_2835.html Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2835 </p><p> Na temelju članka 46 . stavka 3 . Pravilnika o obrascima i zbirkama podataka u postupku azila
9.13
#204652443,doc#299526,2011_12_141_2832.html Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2832 </p><p> Na temelju članka 68 . stavka 1 . podstavka 1 . , 2 . , 3 . , 4 . , i 5 . Zakona o humanitarnom
9.13
#204645858,doc#299525,2011_12_141_2831.html Samodol , v . r . </div></p><p><div> MINISTARTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2831 </p><p> Na temelju članka 33 . stavka 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne novine
9.13
#204645619,doc#299524,2011_12_140_2819.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2819 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . stavak 1 . točke 4 . alineja 2 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#204645343,doc#299523,2011_12_140_2818.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2818 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#204645178,doc#299522,2011_12_140_2817.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2817 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#204645010,doc#299521,2011_12_140_2816.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2816 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih
9.13
#204644367,doc#299520,2011_12_140_2815.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2815 </p><p> Na temelju odredbe članka 30 . stavak 1 . točka 30 . Zakona o obveznim osiguranjima u prometu
9.13
#204644205,doc#299519,2011_12_140_2814.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2814 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204644011,doc#299518,2011_12_140_2813.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2813 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204643812,doc#299517,2011_12_140_2812.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2812 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204643402,doc#299516,2011_12_140_2811.html Smiljan , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2811 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine « , br . 61/2000 , 117/2000
9.13
#204642990,doc#299513,2011_02_14_271.html Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 271 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 82 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#204642875,doc#299512,2011_02_14_270.html Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 270 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 76.b Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#204642773,doc#299511,2011_02_14_269.html Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 269 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 76 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#204642677,doc#299510,2011_02_14_268.html Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 268 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 70 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#204642586,doc#299509,2011_02_14_267.html Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 267 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 64.b Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#204642466,doc#299508,2011_02_14_266.html Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 266 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 84 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#204640689,doc#299507,2011_02_14_265.html Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 265 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#204638778,doc#299502,2011_02_14_283.html Ustavna tužba nije osnovana . </p><p> 4 . U postupku , pokrenutom ustavnom tužbom na temelju članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#204637581,doc#299501,2011_02_14_282.html <div> HRVATSKA KOMORA INŽENJERA TEHNOLOGIJE PROMETA I TRANSPORTA </p><p> 282 </p><p> Na temelju članka 38 . Statuta Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta
9.13
#204636835,doc#299500,2011_02_14_263.html Hrvoje Andrić , prof . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 263 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#204636565,doc#299499,2011_02_14_281.html Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> GRAD SLAVONSKI BROD </p><p> 281 </p><p> Na temelju članaka 3 . i 30 . Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne
9.13
#204636428,doc#299498,2011_02_14_280.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 280 </p><p> Na temelju članka 81 . stavka 3 . Zakona o vinu ( » Narodne novine « br . 96/03 ) , Ministarstvo
9.13
#204636213,doc#299497,2011_02_14_279.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 279 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 5 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne novine
9.13
#204636086,doc#299496,2011_02_14_278.html Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 278 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 4 . stavka 1 . Zakona o športu (
9.13
#204635983,doc#299495,2011_02_14_277.html Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 277 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i točke III . Odluke o osnivanju Nacionalnog
9.13
#204635882,doc#299494,2011_02_14_276.html Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 276 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 26 . siječnja
9.13
#204635765,doc#299493,2011_02_14_275.html Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 275 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 26 . siječnja
9.13
#204635669,doc#299492,2011_02_14_274.html Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 274 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 101 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#204635567,doc#299491,2011_02_14_273.html Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 273 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 94 . Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#204635455,doc#299490,2011_02_14_272.html sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 272 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 84.b Poslovnika Hrvatskoga sabora
9.13
#204635325,doc#299489,2011_12_139_2779.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2779 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204635206,doc#299488,2011_12_139_2778.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2778 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204635087,doc#299487,2011_12_139_2777.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2777 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204634957,doc#299486,2011_12_139_2776.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2776 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204634831,doc#299485,2011_12_139_2775.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2775 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204634706,doc#299484,2011_12_139_2774.html Omejec , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2774 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204625642,doc#299482,2011_12_139_2773.html Šeparović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2773 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204618928,doc#299480,2011_12_139_2808.html članka 114 . Zakona o strancima ( » Narodne novine « broj 79/07 . i 36/09 . ) i na temelju članka 207 . stavka 1 . alineje 1 . i stavka 2 . alineje 1 . istog zakona kažnjeni
9.13
#204616999,doc#299479,2011_12_139_2807.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#204615211,doc#299478,2011_12_139_2806.html ovlašten provoditi stručni nadzor samo nad primjenom tog Zakona i propisa donesenih na temelju tog Zakona . Stoga tuženik u ovom slučaju nije imao zakonsku osnovu za pokretanje
9.13
#204613351,doc#299477,2011_12_139_2805.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2805 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 3 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji
9.13
#204612281,doc#299476,2011_12_139_2804.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2804 </p><p> Na temelju članka 110 . podstavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « ,
9.13
#204612111,doc#299475,2011_12_139_2803.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2803 </p><p> Na temelju članka 139 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br
9.13
#204611962,doc#299474,2011_12_139_2802.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2802 </p><p> Na temelju članka 139 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br
9.13
#204609715,doc#299473,2011_12_139_2801.html MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2801 </p><p> Na temelju članka 27 . stavka 2 . Uredbe o kakvoći tekućih naftnih goriva ( » Narodne novine
9.13
#204592290,doc#299472,2011_12_139_2800.html <p><div> MINISTAR POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2800 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/2007
9.13
#204592163,doc#299471,2011_12_139_2772.html . , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2772 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204591989,doc#299470,2011_12_139_2799.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2799 </p><p> Na temelju članka 10 i članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#204591872,doc#299469,2011_12_139_2798.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2798 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204591744,doc#299468,2011_12_139_2797.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2797 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204591625,doc#299467,2011_12_139_2796.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2796 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204591460,doc#299466,2011_12_139_2795.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2795 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( « Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204591289,doc#299465,2011_12_139_2794.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2794 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204591121,doc#299464,2011_12_139_2793.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2793 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204590967,doc#299463,2011_12_139_2792.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2792 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204590846,doc#299462,2011_12_139_2791.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2791 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204590726,doc#299461,2011_12_139_2790.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2790 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204590600,doc#299460,2011_12_139_2771.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2771 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204590456,doc#299459,2011_12_139_2789.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2789 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 — pročišćeni
9.13
#204590310,doc#299458,2011_12_139_2788.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2788 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 — pročišćeni
9.13
#204590187,doc#299457,2011_12_139_2787.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2787 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 — pročišćeni
9.13
#204590045,doc#299456,2011_12_139_2786.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2786 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204589911,doc#299455,2011_12_139_2785.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2785 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204589776,doc#299454,2011_12_139_2784.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2784 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204589646,doc#299453,2011_12_139_2783.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2783 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204589521,doc#299452,2011_12_139_2782.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2782 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204589378,doc#299451,2011_12_139_2781.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2781 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204589256,doc#299450,2011_12_139_2780.html Palarić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2780 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#204587813,doc#299449,2011_12_138_2770.html Ustavna tužba nije osnovana . </p><p> 3 . U postupku pokrenutom ustavnom tužbom na temelju članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#204578708,doc#299448,2011_12_138_2769.html . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 2769 </p><p> Na temelju članka 275 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne novine
9.13
#204575148,doc#299447,2011_12_138_2768.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2768 </p><p> Na temelju članka 34.a stavka 4 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « broj
9.13
#204570993,doc#299446,2011_12_138_2767.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2767 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 4 . i članka 34.a stavka 3 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti (
9.13
#204570771,doc#299445,2011_12_138_2766.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2766 </p><p> Na temelju članka 68 . stavka 1 . Zakona o sudovima ( » Narodne novine « , br . 150/05 , 16/07
9.13
#204570525,doc#299444,2011_12_138_2765.html trajanju bolovanja </b> </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2765 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204562742,doc#299440,2011_11_137_2753.html MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2753 </p><p> Na temelju članka 3.b stavka 1 . i članka 106 . stavka 1 . Zakona o otpadu ( » Narodne novine
9.13
#204561227,doc#299439,2011_11_137_2752.html Martina Dalić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2752 </p><p> Na temelju članka 22 . Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011
9.13
#204559116,doc#299438,2011_11_137_2751.html </p><p> <b> Obrazac DU </b> </p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2751 </p><p> Na temelju članka 254 . stavak 1 . Zakona o doprinosima ( » Narodne novine « , broj 84/08
9.13
#204557857,doc#299437,2011_11_137_2750.html Republici Hrvatskoj . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2750 </p><p> Na temelju članka 64 . Zakona o porezu na dohodak ( » Narodne novine « , br . 177/04 , 73/08
9.13
#204549414,doc#299435,2011_11_137_2748.html Zdenka Pogarčić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2748 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 4 . Zakona o porezu na promet nekretnina ( » Narodne novine
9.13
#204548926,doc#299432,2011_11_137_2762.html </p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2762 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 152 . , a u svezi sa čl . 113 . st . 1 . točka 1 . Zakona o državnom odvjetništvu
9.13
#204548829,doc#299431,2011_11_137_2761.html Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2761 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#204548740,doc#299430,2011_11_137_2760.html Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2760 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#204548629,doc#299429,2011_11_137_2759.html Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2759 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « broj 76/09 , 153/09
9.13
#204548478,doc#299428,2011_11_137_2758.html . med . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2758 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#204547961,doc#299426,2011_11_136_2732.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2732 </p><p> Na temelju članka 139 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br
9.13
#204547819,doc#299425,2011_11_136_2731.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2731 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 10 . Zakona o oznakama izvornosti , oznakama zemljopisnog podrijetla
9.13
#204547675,doc#299424,2011_11_136_2730.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2730 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 10 . Zakona o oznakama izvornosti , oznakama zemljopisnog podrijetla
9.13
#204546279,doc#299422,2011_11_136_2728.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2728 </p><p> Na temelju članka 88 . stavka 4 . Zakona o cestama ( » Narodne novine « , broj : 84/11 ) ministar
9.13
#204545638,doc#299421,2011_11_136_2727.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2727 </p><p> Na temelju članka 24 . stavka 4 . Zakona o proizvodnji , distribuciji i opskrbi toplinskom
9.13
#204544796,doc#299420,2011_11_136_2726.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2726 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
9.13
#204544309,doc#299419,2011_11_136_2725.html Željko Bačić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2725 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o međunarodnim mjerama ograničavanja ( » Narodne novine « , broj
9.13
#204543958,doc#299417,2011_11_136_2746.html jednakost pred zakonom zajamčenog člankom 14 . stavkom 2 . Ustava . </p><p> 8 . Na temelju članaka 73 . i 76 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u točkama I . , II . i III
9.13
#204539897,doc#299416,2011_11_136_2745.html Podnositeljica je osuđena na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine , čije izvršenje je na temelju članka 67 . KZ-a odgođeno za vrijeme od četiri godine , pod uvjetom da u tom roku
9.13
#204539405,doc#299415,2011_11_136_2744.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2744 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204538393,doc#299414,2011_11_136_2743.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2743 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204522625,doc#299413,2011_11_136_2724.html Samodol , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2724 </p><p> Na temelju članka 49 . i članka 54 . stavka 1 . Zakona o zaštiti okoliša ( » Narodne novine
9.13
#204522411,doc#299412,2011_11_136_2742.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2742 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#204522226,doc#299411,2011_11_136_2741.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2741 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204522060,doc#299410,2011_11_136_2740.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2740 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204516222,doc#299409,2011_11_136_2739.html <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 2739 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 1 . i članka 30 . Zakona o elektroničkim komunikacijama
9.13
#204516042,doc#299408,2011_11_136_2738.html Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2738 </p><p> Na temelju članka 13 . , članka 14 . stavka 4 . i članka 42 . stavka 3 . točke 6 . Zakona
9.13
#204515728,doc#299407,2011_11_136_2737.html Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2737 </p><p> Na temelju članka 14 . i članka 42 . stavka 3 . točke 7 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci
9.13
#204515309,doc#299406,2011_11_136_2736.html Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2736 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 2 . točke 9 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ( » Narodne
9.13
#204515050,doc#299405,2011_11_136_2735.html Rohatinski , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2735 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 2 . točka 9 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ( » Narodne
9.13
#204514866,doc#299404,2011_11_136_2734.html dr . med . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2734 </p><p> Na temelju članka 42 . stavka 3 . točka 9 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ( » Narodne
9.13
#204514595,doc#299403,2011_11_136_2733.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2733 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 2 . a u vezi s člankom 23 . stavkom 2 . Zakona o privatnoj zaštiti
9.13
#204514345,doc#299402,2011_11_135_2708.html Sabolić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA </p><p> 2708 </p><p> Na temelju članka 4 . Pravilnika Suda časti Hrvatske obrtničke komore ( » Narodne novine «
9.13
#204512815,doc#299400,2011_11_135_2706.html dr . med . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2706 </p><p> Na temelju članka 58 . stavka 4 . i članka 60 . stavka 3 . Zakona o platnom prometu ( » Narodne
9.13
#204510434,doc#299399,2011_11_135_2705.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2705 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . podstavka 4 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « , broj
9.13
#204509533,doc#299398,2011_11_135_2704.html MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2704 </p><p> Na temelju članka 15.b . Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( » Narodne novine « , br
9.13
#204506711,doc#299397,2011_11_135_2703.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2703 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « , broj 41/07
9.13
#204506254,doc#299396,2011_11_135_2702.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2702 </p><p> Na temelju članka 53.b stavak 5 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( » Narodne novine «
9.13
#204506066,doc#299395,2011_11_135_2701.html Omejec , v.r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2701 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204504184,doc#299394,2011_11_135_2723.html Sabor , mogu na način predviđen njihovim statutom ili posebnom odlukom donesenom na temelju statuta odustati od te liste najkasnije 48 sati nakon što je prihvaćena lista objavljena
9.13
#204501172,doc#299393,2011_11_135_2722.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#204495728,doc#299392,2011_11_135_2721.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2721 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 3 . i članka 8 . stavak 1 . i 3 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204495396,doc#299391,2011_11_135_2720.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2720 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 2 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204495063,doc#299390,2011_11_135_2719.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2719 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 2 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204494837,doc#299389,2011_11_135_2700.html Samodol , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2700 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204494151,doc#299388,2011_11_135_2718.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2718 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 1 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204493983,doc#299387,2011_11_135_2717.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2717 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#204493697,doc#299386,2011_11_135_2716.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2716 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#204493547,doc#299385,2011_11_135_2715.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2715 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#204493357,doc#299384,2011_11_135_2714.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2714 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204493194,doc#299383,2011_11_135_2713.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2713 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204493003,doc#299382,2011_11_135_2712.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2712 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204492810,doc#299381,2011_11_135_2711.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2711 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204492624,doc#299380,2011_11_135_2710.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2710 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . stavak 4 . alineja 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#204492440,doc#299379,2011_11_135_2709.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2709 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . stavak 4 . alineja 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#204492264,doc#299378,2011_11_134_2694.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2694 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#204492090,doc#299377,2011_11_134_2693.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2693 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#204491921,doc#299376,2011_11_134_2692.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2692 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih
9.13
#204465349,doc#299373,2011_11_134_2689.html . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVODA ZA MJERITELJSTVO </p><p> 2689 </p><p> Na temelju članka 275 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne novine
9.13
#204464157,doc#299372,2011_11_134_2688.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2688 </p><p> Na temelju članka 147 . stavka 2 . Zakona o socijalnoj skrbi ( » Narodne novine « broj 57/2011
9.13
#204463817,doc#299371,2011_11_134_2687.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2687 </p><p> Na temelju odredbe članaka 17 . i 18 . Zakona o sustavu za državne uprave ( » Narodne novine
9.13
#204463608,doc#299370,2011_11_134_2686.html Dubravka Markt , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2686 </p><p> Na temelju članka 77 . stavka 6 . i članka 92 . stavka 6 . Zakona o trošarinama ( » Narodne
9.13
#204460434,doc#299369,2011_11_134_2699.html navodi da tužba nije osnovana . Tuženo tijelo navodi da osporeni zaključak donesen na temelju pravilno i potpuno utvrđenog činjeničnog stanja , izvođenjem pravilnog zaključka
9.13
#204458505,doc#299368,2011_11_134_2698.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2698 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204458173,doc#299367,2011_11_134_2697.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2697 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točke 4 . alineje 2 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204457891,doc#299366,2011_11_134_2696.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2696 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#204457612,doc#299365,2011_11_134_2695.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2695 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#204457468,doc#299364,2011_11_133_2649.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2649 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204457323,doc#299363,2011_11_133_2648.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2648 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204457183,doc#299362,2011_11_133_2647.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2647 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204457035,doc#299361,2011_11_133_2646.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2646 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204456902,doc#299360,2011_11_133_2645.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2645 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204456764,doc#299359,2011_11_133_2644.html Pogarčić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2644 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204456411,doc#299355,2011_11_133_2682.html Kovač , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </p><p> 2682 </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 3 . Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona ( » Narodne
9.13
#204456306,doc#299354,2011_11_133_2681.html Omejec , v.r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </p><p> 2681 </p><p> Na temelju članka 3 . , točke 27 . Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja ( » Narodne
9.13
#204455351,doc#299352,2011_11_133_2643.html r . </tr></p> </tbody> </table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2643 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204446274,doc#299351,2011_11_133_2679.html Iznimno od stavka 2 . ovoga članka , slijepi radnik i radnik koji radi na poslovima na temelju kojih s osnova uvjeta rada ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 25 % ,
9.13
#204440746,doc#299350,2011_11_133_2678.html TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2678 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja , na temelju članka 13 . stavka 4 . Zakona o državnim potporama ( » Narodne novine « broj 140/05
9.13
#204440219,doc#299349,2011_11_133_2677.html dipl . ing . el . , v . r . </p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2677 </p><p> Na temelju članka 22 . i članka 42 . stavka 3 . točke 14 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci
9.13
#204436515,doc#299348,2011_11_133_2676.html <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 2676 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 1 . , članka 16 . stavka 4 . , članka 70 . stavka
9.13
#204435861,doc#299346,2011_11_133_2674.html </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2674 </p><p> Na temelju članka 56 . točka 3 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204435722,doc#299345,2011_11_133_2673.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2673 </p><p> Na temelju članka 139 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br
9.13
#204435277,doc#299344,2011_11_133_2672.html . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2672 </p><p> Na temelju članka 139 . stavka 2 . i članka 140 . stavka 6 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti
9.13
#204434724,doc#299343,2011_11_133_2671.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2671 </p><p> Na temelju članka 50 . stavka 7 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu
9.13
#204429358,doc#299341,2011_11_133_2642.html Kalmeta , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2642 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204427747,doc#299340,2011_11_133_2669.html </u> </div><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2669 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 9 . Zakona o prijevozu opasnih tvari ( » Narodne novine « , broj
9.13
#204362269,doc#299339,2011_11_133_2668.html </div></p><p><div> MINISTARSTVO MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2668 </p><p> Na temelju članka 142 . točka 1 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine « , broj 69/09
9.13
#204362061,doc#299338,2011_11_133_2667.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2667 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204361915,doc#299337,2011_11_133_2666.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2666 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204361756,doc#299336,2011_11_133_2665.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2665 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204361568,doc#299335,2011_11_133_2664.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2664 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204361375,doc#299334,2011_11_133_2663.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2663 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204361229,doc#299333,2011_11_133_2662.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2662 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204361094,doc#299332,2011_11_133_2661.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2661 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204357694,doc#299330,2011_11_133_2641.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2641 </p><p> Na temelju članka 85 . stavka 5 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine « , br
9.13
#204357575,doc#299329,2011_11_133_2659.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2659 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204357451,doc#299328,2011_11_133_2658.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2658 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204357157,doc#299327,2011_11_133_2657.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2657 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204356824,doc#299326,2011_11_133_2656.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2656 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204356641,doc#299325,2011_11_133_2655.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2655 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204356469,doc#299324,2011_11_133_2654.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2654 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204356189,doc#299323,2011_11_133_2653.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2653 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204355930,doc#299322,2011_11_133_2652.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2652 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204355768,doc#299321,2011_11_133_2651.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2651 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204355601,doc#299320,2011_11_133_2650.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2650 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204355382,doc#299319,2011_11_132_2632.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2632 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 1 . , a u vezi s člankom 19 . stavkom 3 . Zakona o pomorskom
9.13
#204355023,doc#299318,2011_11_132_2631.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2631 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204354663,doc#299317,2011_11_132_2630.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2630 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 5 . Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata ( » Narodne novine
9.13
#204354517,doc#299316,2011_11_132_2629.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2629 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 3 . Zakona o biogorivima za prijevoz ( » Narodne novine « ,
9.13
#204353692,doc#299315,2011_11_132_2628.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2628 </p><p> Na temelju članka 8 . Zakona o pristupanju Republike Hrvatske Fondu Vijeća Europe za socijalni
9.13
#204353206,doc#299314,2011_11_132_2627.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2627 </p><p> Na temelju članka 118 . stavka 4 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( » Narodne novine
9.13
#204352553,doc#299313,2011_11_132_2626.html </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2626 </p><p> Na temelju članka 123 . stavka 4 . Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda ( » Narodne
9.13
#204338708,doc#299312,2011_11_132_2625.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2625 </p><p> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine
9.13
#204338397,doc#299311,2011_11_132_2624.html <b> <big> </big> </b> </div><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2624 </p><p> Na temelju članka 118 . stavka 4 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( » Narodne novine
9.13
#204336763,doc#299310,2011_11_132_2640.html </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2640 </p><p> Na temelju članka 56 . točka 3 . i 5 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204326425,doc#299309,2011_11_132_2639.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2639 </p><p> Na temelju članka 35 . stavka 4 . Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom
9.13
#204326187,doc#299308,2011_11_132_2638.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2638 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204326010,doc#299307,2011_11_132_2637.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2637 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204325791,doc#299306,2011_11_132_2636.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2636 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204325438,doc#299305,2011_11_132_2635.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2635 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#204325176,doc#299304,2011_11_132_2634.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2634 </p><p> Na temelju članka 80 . stavka 4 . točke 2 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#204324054,doc#299303,2011_11_132_2633.html </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2633 </p><p> Na temelju članka 19 . stavka 3 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( » Narodne novine
9.13
#204321480,doc#299301,2011_11_131_2622.html imovina </p><p> 3.100 </tr></p> </tbody> </table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2622 </p><p> Na temelju članka 35 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « , br . 87/08 . ) , Hrvatski
9.13
#204320623,doc#299300,2011_11_131_2621.html </p><p> 100.000 </tr></p> </tbody> </table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2621 </p><p> Na temelju članka 35 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « , br . 87/08 . ) , Hrvatski
9.13
#204319476,doc#299299,2011_11_131_2620.html </p><p> 740.000 </tr></p> </tbody> </table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2620 </p><p> Na temelju članka 35 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « , br . 87/08 . ) , Hrvatski
9.13
#204317569,doc#299298,2011_11_131_2619.html Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2619 </p><p> Na temelju članka 35 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « , br . 87/08 . ) , Hrvatski
9.13
#204315849,doc#299297,2011_11_131_2618.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2618 </p><p> Na temelju članka 42 . stavka 2 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « , broj 87/08 ) Hrvatski
9.13
#204313196,doc#299296,2011_11_130_2608.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2608 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#204312949,doc#299295,2011_11_130_2607.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2607 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#204311944,doc#299294,2011_11_130_2606.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2606 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#204310611,doc#299293,2011_11_130_2605.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2605 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#204310231,doc#299292,2011_11_130_2604.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2604 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#204309562,doc#299291,2011_11_130_2603.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2603 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#204272492,doc#299289,2011_11_130_2601.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2601 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#204237067,doc#299288,2011_11_130_2600.html dipl . ing . šum . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2600 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#204224125,doc#299287,2011_11_130_2617.html tekstu : radnik ) je fizička osoba koja obavlja određene poslove za Poslodavca na temelju ugovora o radu . </p><p> Članak 2 . </p><p> Odredbe Ugovora obvezuju sve osobe koje
9.13
#204220771,doc#299286,2011_11_130_2616.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2616 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 1 . točke e ) Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola
9.13
#204220612,doc#299285,2011_11_130_2615.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2615 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#204220352,doc#299284,2011_11_130_2614.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2614 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#204220023,doc#299283,2011_11_130_2613.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2613 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#204218606,doc#299282,2011_11_130_2612.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2612 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#204218140,doc#299281,2011_11_130_2611.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2611 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#204214442,doc#299279,2011_11_130_2609.html Vijeća Snježana Bagić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2609 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#204212505,doc#299278,2011_01_13_262.html O . ulazi i njegov zahtjev za povratom imovine izjavljen u upravnom predmetu na temelju Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine
9.13
#204210779,doc#299277,2011_01_13_261.html prvog idućeg dana od dana objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#204148436,doc#299275,2011_01_13_259.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA REVIZORSKA KOMORA </p><p> 259 </p><p> Na temelju članka 5 . i članka 39 . stavka 2 . točke 7 . Zakona o reviziji ( » Narodne novine
9.13
#204148248,doc#299274,2011_11_129_2584.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2584 </p><p> Na temelju članka 49 . stavka 4 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « broj 34/2011 ) ,
9.13
#204145531,doc#299273,2011_11_129_2583.html OZNAKE RADNOG MJESTA </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2583 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « broj 34/2011 ) ,
9.13
#204116739,doc#299270,2011_11_129_2580.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2580 </p><p> Na temelju članka 43 . stavka 5 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « broj 34/2011 ) ,
9.13
#204116525,doc#299269,2011_11_129_2579.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2579 </p><p> Na temelju odredbe članka 107 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10
9.13
#204116313,doc#299268,2011_11_129_2578.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2578 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204116121,doc#299267,2011_11_129_2577.html Kusić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2577 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204115409,doc#299266,2011_11_129_2599.html <small> </small> <small> </small> </p><p><div> ETIČKO POVJERENSTVO </p><p> 2599 </p><p> Na temelju članka 106 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne novine «
9.13
#204097893,doc#299265,2011_11_129_2598.html </tbody> </table><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2598 </p><p> Na temelju članka 139 . stavka 2 . i članka 140 . stavka 6 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti
9.13
#204093259,doc#299264,2011_11_129_2597.html MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2597 </p><p> Na temelju članka 3.b stavka 1 . i članka 106 . stavka 1 . Zakona o otpadu ( » Narodne novine
9.13
#204092968,doc#299263,2011_11_129_2596.html MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2596 </p><p> Na temelju članka 32 . , 39 . i 46 . Zakona o građevnim proizvodima ( » Narodne novine « br
9.13
#204092550,doc#299262,2011_11_129_2595.html MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2595 </p><p> Na temelju članka 5 . stavka 6 . Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( » Narodne novine
9.13
#204092314,doc#299261,2011_11_129_2576.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2576 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204091300,doc#299260,2011_11_129_2594.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2594 </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 2 . , članka 41 . i članka 60 . stavka 2 . Zakona o državnoj
9.13
#204091165,doc#299259,2011_11_129_2593.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2593 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204091027,doc#299258,2011_11_129_2592.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2592 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204090623,doc#299257,2011_11_129_2591.html Popijač , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2591 </p><p> Na temelju članka 145 . stavka 2 . točke 2 . i članka 144 . stavka 3 . Zakona o vodama ( »
9.13
#204089637,doc#299256,2011_11_129_2590.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2590 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204089049,doc#299255,2011_11_129_2589.html predsjednica , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2589 </p><p> Na temelju članka 145 . stavka 2 . točke 2 . i članka 144 . stavka 3 . Zakona o vodama ( »
9.13
#204078415,doc#299254,2011_11_129_2588.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2588 </p><p> Na temelju članka 10 . i članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#204078243,doc#299253,2011_11_129_2587.html . .. . .. . .. . . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2587 </p><p> Na temelju članka 43 . Zakona o upravljanju državnom imovinom ( » Narodne novine « broj 145/2010
9.13
#204065171,doc#299252,2011_11_129_2586.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2586 </p><p> Na temelju članka 141 . , a u svezi članka 110 . stavka 1 . i članka 112 . stavka 1 . Zakona
9.13
#204065022,doc#299251,2011_11_129_2585.html Ivan Kovač , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2585 </p><p> Na temelju članka 103 . stavka 1 . podstavka 1 . Zakona o policijskim poslovima i ovlastima
9.13
#204064620,doc#299249,2011_11_128_2574.html Bačić , v . r . </div></p><p><div> USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2574 </p><p> Na temelju članka 104 . stavka 2 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204064155,doc#299248,2011_11_128_2573.html Željko Bačić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2573 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine
9.13
#204063677,doc#299247,2011_11_128_2572.html Željko Bačić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2572 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine
9.13
#204063242,doc#299246,2011_11_128_2571.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2571 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine
9.13
#204062511,doc#299245,2011_11_128_2570.html </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2570 </p><p> Na temelju članka 56 . točka 3 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( » Narodne
9.13
#204045748,doc#299243,2011_11_128_2568.html <div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2568 </p><p> Na temelju članka 53 . stavka 9 . , članka 63 . i članka 73 . stavka 5 . Zakona o veterinarstvu
9.13
#204039059,doc#299242,2011_11_128_2567.html </p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2567 </p><p> Na temelju članka 3 . stavka 3 . Zakona o tržištu plina ( » Narodne novine « , broj 40/07
9.13
#204038878,doc#299241,2011_11_127_2564.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2564 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#204038629,doc#299240,2011_11_127_2563.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2563 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#204038378,doc#299239,2011_11_127_2562.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2562 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#204038158,doc#299238,2011_11_127_2561.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2561 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . stavak 1 . točka 10 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204037940,doc#299237,2011_11_127_2560.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2560 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204037749,doc#299236,2011_11_127_2559.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2559 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204037552,doc#299235,2011_11_127_2558.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2558 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204035984,doc#299234,2011_11_127_2557.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2557 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . stavak 1 . točka 10 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#204035806,doc#299233,2011_11_127_2556.html smatraju dohotkom . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2556 </p><p> Na temelju članka 4 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine « , br . 61/2000 , 117/2000
9.13
#204030353,doc#299231,2011_11_127_2565.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2565 </p><p> Na temelju članka 15 . točke 3 . i članka 8 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#204030054,doc#299230,2011_11_126_2533.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2533 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . stavka 2 . Zakona o socijalnoj
9.13
#204029970,doc#299229,2011_11_126_2532.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2532 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 20 . stavka 1 . Zakona o ravnopravnosti
9.13
#204029880,doc#299228,2011_11_126_2531.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2531 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 20 . stavka 1 . Zakona o ravnopravnosti
9.13
#204029657,doc#299227,2011_11_126_2530.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2530 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 11 . stavka 1 . i članka 12 . stavka
9.13
#204029465,doc#299226,2011_11_126_2529.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2529 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 11 . stavka 1 . i članka 12 . stavka
9.13
#204029313,doc#299225,2011_11_126_2528.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2528 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 11 . stavka 1 . Zakona o znanstvenoj
9.13
#204029160,doc#299224,2011_11_126_2527.html v . r . </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2527 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 11 . stavka 1 . Zakona o znanstvenoj
9.13
#204017928,doc#299223,2011_11_126_2555.html obavljaju zdravstvenu djelatnost sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti na temelju sklopljenog ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ( u daljnjem
9.13
#204016774,doc#299222,2011_11_126_2554.html Stefanović , Zdravko Kedžo , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavka 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima ( » Narodne
9.13
#204016435,doc#299221,2011_11_126_2526.html Ljevak , dipl . ing . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2526 </p><p> Na temelju članka 4 . stavka 1 . Zakona o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike
9.13
#204015457,doc#299220,2011_11_126_2553.html Vijeća , u postupku nadzora nad radom nakladnika – KAPITAL NET d.o.o . , Zagreb , na temelju članka 76 . stavka 1 . točke 2 . Zakona o elektroničkim medijima ( » Narodne novine
9.13
#204013648,doc#299219,2011_11_126_2552.html postupku nadzora nad radom nakladnika radija – Radio Trogir d.o.o . Trogir , na temelju članka 76 . stavka 1 . točke 4 . i 9 . Zakona o elektroničkim medijima ( » Narodne
9.13
#204012271,doc#299217,2011_11_126_2550.html Željko Bačić , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2550 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine
9.13
#204011854,doc#299216,2011_11_126_2549.html . med . , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 2549 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine
9.13
#204011758,doc#299215,2011_11_126_2548.html prakse na novoj adresi podnositelj zahtjeva koji je privatnu praksu obavljao na temelju rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o odobrenju za rad na osnovi
9.13
#204006920,doc#299212,2011_11_126_2545.html MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 2545 </p><p> Na temelju članka 104 . stavka 1 . točka 3 . Zakona o otpadu ( » Narodne novine « , broj 178/04
9.13
#204006444,doc#299211,2011_11_126_2544.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2544 </p><p> Na temelju članka 139 . stavak 3 . Zakona o sudovima ( » Narodne novine « br . 150/05 , 16/07
9.13
#204005729,doc#299209,2011_11_126_2543.html </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 2543 </p><p> Na temelju odredbe članka 84 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnom bilježništvu
9.13
#204004866,doc#299208,2011_11_126_2542.html dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2542 </p><p> Na temelju članka 23 . stavka 8 . Zakona o računovodstvu ( » Narodne novine « , broj 109/07
9.13
#204004720,doc#299207,2011_11_126_2541.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2541 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#204003050,doc#299206,2011_11_126_2540.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2540 </p><p> Na temelju članka 18 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o koncesijama ( » Narodne novine « , broj
9.13
#204002405,doc#299205,2011_11_126_2539.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2539 </p><p> Na temelju članka 9 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br . 150/2008 ,
9.13
#203998277,doc#299203,2011_11_126_2537.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2537 </p><p> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine
9.13
#203997490,doc#299202,2011_11_126_2536.html . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2536 </p><p> Na temelju članka 19 . Zakona o upravnim pristojbama ( » Narodne novine « , br . 8/96 , 77/96
9.13
#203996128,doc#299201,2011_11_126_2535.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2535 </p><p> Na temelju članka 14 . stavka 3 . Zakona o rudarstvu ( » Narodne novine « , br . 75/2009 i
9.13
#203996016,doc#299200,2011_11_126_2534.html sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2534 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 13 . stavka 1 . točke 1 . Zakona
9.13
#203995740,doc#299199,2011_11_125_2506.html Bebić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2506 </p><p> Na temelju članka 98 . podstavak 4 . Ustava Republike Hrvatske , članka 1 . stavka 2 . Zakona
9.13
#203993491,doc#299198,2011_11_125_2505.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2505 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#203992868,doc#299197,2011_11_125_2504.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2504 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#203988648,doc#299194,2011_11_125_2501.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2501 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#203983236,doc#299193,2011_11_125_2500.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2500 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#203976019,doc#299191,2011_11_125_2524.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2524 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#203975195,doc#299190,2011_11_125_2523.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2523 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj
9.13
#203974969,doc#299189,2011_11_125_2522.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2522 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#203974770,doc#299188,2011_11_125_2521.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2521 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor
9.13
#203974384,doc#299187,2011_11_125_2520.html </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2520 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
9.13
#203972969,doc#299185,2011_11_125_2518.html </p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2518 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 152 . , a u svezi s čl . 113 . st . 1 . točka 1 . Zakona o državnom odvjetništvu
9.13
#203972855,doc#299184,2011_11_125_2517.html </p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2517 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 152 . , a u svezi s čl . 113 . st . 1 . točka 1 . Zakona o državnom odvjetništvu
9.13
#203917182,doc#299183,2011_11_125_2498.html vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2498 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#203917089,doc#299182,2011_11_125_2516.html Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2516 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#203916993,doc#299181,2011_11_125_2515.html Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2515 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#203916871,doc#299180,2011_11_125_2514.html Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2514 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « broj 76/09 , 153/09
9.13
#203916763,doc#299179,2011_11_125_2513.html Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2513 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#203916670,doc#299178,2011_11_125_2512.html Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2512 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#203916577,doc#299177,2011_11_125_2511.html Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2511 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#203916485,doc#299176,2011_11_125_2510.html Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2510 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#203916377,doc#299175,2011_11_125_2509.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 2509 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09
9.13
#203915988,doc#299174,2011_11_125_2508.html Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2508 </p><p> Na temelju članka 98 . podstavak 4 . Ustava Republike Hrvatske , članka 1 . stavka 2 . Zakona
9.13
#203915553,doc#299173,2011_11_125_2507.html Bebić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2507 </p><p> Na temelju članka 98 . podstavak 4 . Ustava Republike Hrvatske , članka 1 . stavka 2 . Zakona
9.13
#203914119,doc#299172,2011_11_124_2477.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2477 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#203913548,doc#299171,2011_11_124_2476.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2476 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#203913340,doc#299170,2011_11_124_2475.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2475 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#203903709,doc#299168,2011_11_124_2473.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2473 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#203897690,doc#299167,2011_11_124_2472.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2472 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#203892540,doc#299166,2011_11_124_2471.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2471 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU
9.13
#203890589,doc#299163,2011_11_124_2496.html