Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#215227854,doc#304773,2012_08_89_2024.html
) Naručitelj ne smije otvoriti zahtjeve za sudjelovanje prije isteka roka za njihovu dostavu . Otvaranje zahtjeva za
#215228282,doc#304773,2012_08_89_2024.html
) Naručitelj ne smije otvoriti zahtjeve za sudjelovanje prije isteka roka za njihovu dostavu . Otvaranje zahtjeva za
#215229006,doc#304773,2012_08_89_2024.html
) Naručitelj ne smije otvoriti zahtjeve za sudjelovanje prije isteka roka za njihovu dostavu . Otvaranje zahtjeva za
#215230642,doc#304773,2012_08_89_2024.html
dokumentaciju naručitelj je obvezan dostaviti najkasnije šest dana prije krajnjeg roka za dostavu ponuda u postupku javne nabave
#215232653,doc#304773,2012_08_89_2024.html
obrane i sigurnosti na svom profilu ne smije je objaviti prije nego je sukladno članku 56 . Zakona o javnoj nabavi poslao
#215233396,doc#304773,2012_08_89_2024.html
objavljivanje najmanje 52 dana , ali najviše dvanaest mjeseci prije dana slanja poziva na nadmetanje za ugovor u području
#215236190,doc#304773,2012_08_89_2024.html
iz točke 3 . ovoga stavka za svakog novog podizvoditelja prije nego s njime sklopi podugovor . </p><p> ( 3 ) Kada nisu
#215244410,doc#304784,2012_08_89_2025.html
sljedeće : </p><p> a . Muškete , puške i karabine proizvedene prije 1938 . godine ; </p><p> b . Reprodukcije mušketa , pušaka
#215244427,doc#304784,2012_08_89_2025.html
mušketa , pušaka i karabina čiji su originali proizvedeni prije 1890 . godine ; </p><p> c . Revolvere , pištolje i strojnice
#215244440,doc#304784,2012_08_89_2025.html
</p><p> c . Revolvere , pištolje i strojnice proizvedene prije 1890 . godine , te njihove reprodukcije ; </p><p> b . Oružje
#215244792,doc#304784,2012_08_89_2025.html
su : </p><p> a . Muskete , puške i karabini , proizvedeni prije 1938 . godine ; </p><p> b . Reprodukcije musketa , pušaka
#215244810,doc#304784,2012_08_89_2025.html
musketa , pušaka i karabina , čiji su originali proizvedeni prije 1890 . godine . </p><p> c . Oružje , haubice , topovi i
#215244826,doc#304784,2012_08_89_2025.html
. Oružje , haubice , topovi i minobacači , proizvedeni prije 1890 . godine . </p><p> Napomena 3 : ML2.a . se ne odnosi
#215246180,doc#304784,2012_08_89_2025.html
koja imaju sve od slijedećih značajki : </p><p> a . Izrađena prije 1946 . godine ; </p><p> b . Ne uključuju robe navedene u
#215252493,doc#304784,2012_08_89_2025.html
zadovoljava sve od niže navedenog : </p><p> a . Proizveden prije 1946 . godine ; </p><p> b . Ne uključuje robe navedene u
#215264277,doc#304814,2012_08_89_2080.html
sata nakon početka radnog vremena niti u zadnja dva sata prije završetka radnog vremena . </p><p> Članak 11 . </p><p> Između
#215264731,doc#304814,2012_08_89_2080.html
neprekidnog rada , i </p><p> – ako mu radni odnos prestaje prije nego navrši šest mjeseci neprekidnog rada . </p><p> ( 2
#215264749,doc#304814,2012_08_89_2080.html
<p> ( 2 ) Službenik i namještenik koji odlazi u mirovinu prije 1 . 7 . tekuće godine ima pravo na puni godišnji odmor
#215265431,doc#304814,2012_08_89_2080.html
iz stavka 1 . ovoga članka donosi se najkasnije 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora . </p><p> Članak 24
#215265764,doc#304814,2012_08_89_2080.html
nadređenog službenika ili namještenika najmanje jedan dan prije . </p><p> Članak 29 . </p><p> ( 1 ) Službeniku i namješteniku
#215268910,doc#304814,2012_08_89_2080.html
se izdati nalog za službeno putovanje najmanje 24 sata prije putovanja u kojem mora biti naznačeno odobreno prijevozno
#215271546,doc#304814,2012_08_89_2080.html
prosječne mjesečne plaće isplaćene u zadnja tri mjeseca prije stavljanja na raspolaganje , za svaku godinu radnog staža
#215271595,doc#304814,2012_08_89_2080.html
prosječne mjesečne plaće isplaćene mu u zadnja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa , za svaku godinu radnog staža
#215274425,doc#304814,2012_08_89_2080.html
u roku osam dana . </p><p> ( 4 ) Čelnik državnog tijela , prije donošenja odluke iz stavka 1 . ovoga članka , dužan je
#215275445,doc#304814,2012_08_89_2080.html
mora najaviti drugoj ugovornoj strani najkasnije tri dana prije početka štrajka . </p><p> ( 2 ) U pismu u kojem se najavljuje
#215276308,doc#304814,2012_08_89_2080.html
ovoga Ugovora . </p><p> ( 2 ) Potpisnici ovog Ugovora će prije početka pregovora o osnovici za plaće u državnim službama
#215276707,doc#304814,2012_08_89_2080.html
obnovi ovoga Ugovora strane će započeti najmanje 60 dana prije isteka roka na koji je sklopljen . </p><p> Članak 128 . </p>
#215277504,doc#304815,2012_08_89_2081.html
ugovora za državne službenike i namještenike , svake godine prije donošenja Državnog proračuna ponovno pregovarati o materijalnim
#215299646,doc#304911,2012_08_90_2092.html
Podsjećaju da je temelj za naknadu stvarne štete postojao i prije stupanja na snagu ZOZO/08 , a postoji i dalje . To je
#215300394,doc#304911,2012_08_90_2092.html
neprimjerenih ) iznosa na ime 'naknade prouzročene štete ' i prije nego što mu je šteta i nastala i bez potrebe podnošenja
#215300985,doc#304911,2012_08_90_2092.html
dovoljnosti premije osiguranja od automobilske odgovornosti , i prije uvođenja ovakve nove obveze društvima za osiguranje ,
#215301888,doc#304911,2012_08_90_2092.html
Očitovanje HZZO-a </p><p> 17 . U očitovanju HZZO-a navodi se da su prije stupanja na snagu ZOZO/08 postupci naknade štete u slučajevima
#215303124,doc#304911,2012_08_90_2092.html
prihod koji odgovara naknadi štete u paušalnom iznosu 7 % ( prije stupanja na snagu ZID-a ZOZO/09-I riječ je bila o 10 %
#215319822,doc#304923,2012_08_91_2096.html
, odnosno nakon primitka optužnice na potvrđivanje , a prije njezina ispitivanja ( članak 344 . stavak 4 . ) « ; </p>
#215324236,doc#304923,2012_08_91_2096.html
mješovitog kaznenog postupka ili sudsku istragu koji su prije stupanja na snagu ZKP/08 tradicionalno obilježavali hrvatsko
#215326385,doc#304923,2012_08_91_2096.html
prijave ( članci 204 . do 211 . ZKP-a ) i dokaznih radnji prije početka postupka ( članci 213 . do 215 . ZKP-a ) , i </p>
#215326813,doc#304923,2012_08_91_2096.html
državnom odvjetniku : uloga tužitelja i uloga istražitelja ( prije u rukama istražnog suca ) . Državni odvjetnik je dominus
#215327164,doc#304923,2012_08_91_2096.html
policijom . </p><p> 19.2 . S druge strane , spajajući u postupku prije suđenja zadaće kaznenog progona i istraživanja u rukama
#215328547,doc#304923,2012_08_91_2096.html
postupka « ( pre-trial proceedings ) , to jest postupka prije suđenja . </p><p> U postupke prije samog suđenja Europski
#215328552,doc#304923,2012_08_91_2096.html
proceedings ) , to jest postupka prije suđenja . </p><p> U postupke prije samog suđenja Europski sud općenito ubraja : – predistražni
#215328693,doc#304923,2012_08_91_2096.html
radnji kad se takva istraga ne provodi . </p><p> 1 ) Postupci prije suđenja i članak 6 . Konvencije </p><p> 26 . Prema ustaljenoj
#215328724,doc#304923,2012_08_91_2096.html
Konvencije mogu biti relevantni i u stadijima postupka prije suđenja , poput zahtjeva za razumnim trajanjem prethodnog
#215328842,doc#304923,2012_08_91_2096.html
proizlazi da se taj članak ne primjenjuje i na postupke prije suđenja ( pre-trial proceedings ) . Prema tome , članak
#215328864,doc#304923,2012_08_91_2096.html
članak 6 . – posebno stavak 3 . – može biti mjerodavan prije nego predmet bude poslan na suđenje ako i u mjeri u kojoj
#215329066,doc#304923,2012_08_91_2096.html
njegova primjena u praksi . Važnost ugradnje u postupke prije suđenja koje uređuju domaći zakoni o kaznenom postupku
#215329905,doc#304923,2012_08_91_2096.html
jamstava iz kaznene glave članka 6 . Konvencije na postupke prije suđenja ili njihove stadije Europski sud prvo utvrđuje
#215330101,doc#304923,2012_08_91_2096.html
trenutka od kojeg je osoba bila ‘ optužena’ ; to može biti prije datuma kad je slučaj došao pred raspravni sud ( trial
#215333775,doc#304923,2012_08_91_2096.html
izvidi ili se vodi istraga ili poduzimaju dokazne radnje prije početka kaznenog postupka ( članak 202 . stavak 2 . točka
#215333831,doc#304923,2012_08_91_2096.html
je državni odvjetnik dužan ispitati , to jest neposredno prije podizanja optužnice . </p><p> Zakonodavac je dužan , dakle
#215336352,doc#304923,2012_08_91_2096.html
obvezno prisustvuje branitelj . Osim toga , okrivljeniku prije početka ispitivanja mora biti uručena pouka o pravima
#215339213,doc#304923,2012_08_91_2096.html
došlo je zbog osobnih odnosa suca ili zbog ponašanja suca prije ili tijekom postupka . Razlozi otklona prema ZKP-u ne
#215342111,doc#304923,2012_08_91_2096.html
se razgovor između uhićenika i branitelja nadzire o čemu prije početka razgovora , dostavom rješenja , obavještava uhićenika
#215342918,doc#304923,2012_08_91_2096.html
istrage donosi rješenjem . Rješenje o nadzoru dostavlja se , prije stavljanja pod nadzor , branitelju i okrivljeniku . Žalba
#215343543,doc#304923,2012_08_91_2096.html
stajališta relevantna za sve postupke i stadije postupaka prije suđenja , neovisno o njihovoj formalnoj klasifikaciji
#215343630,doc#304923,2012_08_91_2096.html
ne slijedi da se taj članak ne primjenjuje i na postupke prije suđenja ( pre-trial proceedings ) . Prema tome , članak
#215343653,doc#304923,2012_08_91_2096.html
6 . – osobito njegov stavak 3 . – može biti mjerodavan prije no što je predmet poslan na suđenje ako i u mjeri u kojoj
#215346305,doc#304923,2012_08_91_2096.html
branjenika da bude djelotvorno branjen i zastupan « ( v . prije citiranu presudu Oferta Plus S.R.L . protiv Moldavije
#215348412,doc#304923,2012_08_91_2096.html
istrage donosi rješenjem . Rješenje o nadzoru dostavlja se , prije stavljanja pod nadzor , branitelju i okrivljeniku . Žalba
#215348742,doc#304923,2012_08_91_2096.html
, odnosno nakon primitka optužnice na potvrđivanje , a prije njezina ispitivanja ( članak 344 . stavak 4 . ) . Protiv
#215348890,doc#304923,2012_08_91_2096.html
postupiti nakon primitka optužnice na potvrđivanje , a prije njezina ispitivanja ( članak 344 . stavak 4 . ) . </p><p>
#215349668,doc#304923,2012_08_91_2096.html
istrage odnosno nakon primitka optužnice na potvrđivanje , a prije njezina ispitivanja , dakle , prije početka kaznenog postupka
#215349674,doc#304923,2012_08_91_2096.html
na potvrđivanje , a prije njezina ispitivanja , dakle , prije početka kaznenog postupka . </p><p> ZKP predviđa višestruki
#215349871,doc#304923,2012_08_91_2096.html
istrage odnosno nakon primitka optužnice na potvrđivanje , a prije njezina ispitivanja ) omogućava se da materijal koji sadrži
#215350041,doc#304923,2012_08_91_2096.html
, odnosno nakon primitka optužnice na potvrđivanje , a prije njezina ispitivanja ( članak 344 . stavak 4 . ) « nije
#215352361,doc#304923,2012_08_91_2096.html
samo pravo ‘ na suđenje u razumnom roku ili oslobađanje prije suđenja ’ nego također propisuje da ‘ puštanje na slobodu
#215352905,doc#304923,2012_08_91_2096.html
ZID-a ZKP/09 . Članak 104 . stavak 2 . ZKP/08 glasio je prije izmjena : </p><p> » Članak 104 . </p><p> ( . .. ) </p><p> (
#215355275,doc#304923,2012_08_91_2096.html
kojeg postoje razlozi za određivanje istražnog zatvora prije isteka roka za pritvor iz članka 112 . stavka 2 . ovog
#215355597,doc#304923,2012_08_91_2096.html
članku 24 . Ustava . U obrazloženju navode da uhićenik prije prvog izvođenja pred suca istrage može biti lišen slobode
#215355684,doc#304923,2012_08_91_2096.html
europska zakonodavstva različito uređuju lišenje slobode prije podizanja optužnice . </p><p> 91 . Ustavni sud ne smatra
#215357491,doc#304923,2012_08_91_2096.html
Rješenja su praktički preuzeta iz ZKP/97 . Odredbe imaju prije svega tehničko značenje , a neke su bitne za ostvarenje
#215358001,doc#304923,2012_08_91_2096.html
situaciji kada okrivljenik i branitelj nemaju mogućnosti da prije ispitivanja okrivljenika razgledavaju spis i predmete
#215358132,doc#304923,2012_08_91_2096.html
fotografiranje i presnimavanje dokaza i sve to naravno prije prvog ispitivanja okrivljenika sukladno čl . 29 Ustava
#215358210,doc#304923,2012_08_91_2096.html
suglasnost s Ustavom članka 184 . stavka 2 . točke 1 . ZKP-a prije njegovih izmjena i dopuna . Naime , članak 184 . stavak
#215358729,doc#304923,2012_08_91_2096.html
. članka 213 . ZKP-a glase : </p><p> » 4. Dokazne radnje prije početka postupka </p><p> Članak 213 . </p><p> ( . .. ) </p>
#215359412,doc#304923,2012_08_91_2096.html
roku od 30 dana od dana podnošenja kaznene prijave ( ali i prije toga ako je prva mjera ili radnja iz članka 184 . stavka
#215359432,doc#304923,2012_08_91_2096.html
radnja iz članka 184 . stavka 2 . točke 1 . ZKP-a provedena prije podnošenja kaznene prijave ) osumnjičenik stječe pravo
#215362160,doc#304923,2012_08_91_2096.html
stavke 1 . i 2 . ZKP-a ocjenjuje nesuglasnim s Ustavom već prije obrazložio , Ustavni sud ne smatra potrebnim ponavljati
#215363465,doc#304923,2012_08_91_2096.html
ostavljen državnom odvjetniku za podizanje optužnice , jer se prije isteka tog roka od 6 mjeseci a nakon završene istrage
#215366135,doc#304923,2012_08_91_2096.html
europskih pravnih standarda vezanih uz djelotvornost postupaka prije suđenja , neovisno o njihovoj formalnoj nacionalnoj klasifikaciji
#215371742,doc#304923,2012_08_91_2096.html
odvjetnik , istražitelj i policija dužni ishoditi sudski nalog prije no što započnu pretragu na mjestu počinjenja kaznenog
#215374752,doc#304923,2012_08_91_2096.html
14 . , 26 . i 35 . Ustava . Okolnost da se okrivljenika prije prvog ispitivanja pita i koje je narodnosti nije povreda
#215375429,doc#304923,2012_08_91_2096.html
zatvora u trajanju od deset ili više godina . Svjedok može prije davanja izjave državnog odvjetnika iz stavka 2 . ovog
#215378511,doc#304923,2012_08_91_2096.html
3 . točke ( d ) Konvencije temelji se na načelu da se , prije izricanja osuđujuće presude , svi dokazi moraju iznijeti
#215379069,doc#304923,2012_08_91_2096.html
načelu je nesporno . Važno je zbog toga što potvrđuje da se prije izricanja osuđujuće presude svi dokazi moraju iznijeti
#215381600,doc#304923,2012_08_91_2096.html
korisnih za dokazivanje kaznenog djela može se odrediti prije i tijekom kaznenog postupka za kazneno djelo za koje se
#215382409,doc#304923,2012_08_91_2096.html
da je cilj nacionalnih zakona o obradi osobnih podataka prije svega zaštita prava na privatnost zajamčenog člankom 8
#215382871,doc#304923,2012_08_91_2096.html
uzoraka ne može biti predmet pravilničkog reguliranja , a da prije toga za to nije osiguran nužan zakonodavni okvir . </p>
#215383145,doc#304923,2012_08_91_2096.html
radnji započne odmah , nalog iz stavka 1 . ovog članka , prije početka istrage na vrijeme od dvadeset četiri sata može
#215383463,doc#304923,2012_08_91_2096.html
stavkom 2 . ZKP-a ovlašten državni odvjetnik da iznimno , prije početka istrage i » kad okolnosti nalažu da se s izvršenjem
#215385903,doc#304923,2012_08_91_2096.html
prestanka radnje , a ako to probici postupka dopuštaju i prije , nalog se na njezin zahtjev , može dostaviti osobi protiv
#215388925,doc#304923,2012_08_91_2096.html
u istražnom zatvoru ili se nalazi na slobodi , a ako je prije podizanja optužnice pušten na slobodu , koliko je proveo
#215390498,doc#304923,2012_08_91_2096.html
</p><p> Prije dovršetka istrage , a ako istraga nije vođena prije podizanja optužnice državni odvjetnik ili zamjenik državnog
#215391134,doc#304923,2012_08_91_2096.html
obavještavanju o dokazima iz stavka 2 . ovog članka mora prestati prije završetka dokaznog postupka , dok odgoda iz stavka 3 .
#215391519,doc#304923,2012_08_91_2096.html
obranu prema članku 353 . stavku 2 . ZKP-a mora prestati prije završetka dokaznog postupka . </p><p> 184 . Ustavni sud
#215392788,doc#304923,2012_08_91_2096.html
XX . Pripreme za raspravu i okončanje kaznenog postupka prije otvaranja rasprave ( članci 368 . – 386 . ) </p><p> 185
#215392814,doc#304923,2012_08_91_2096.html
pripremu za glavnu raspravu i okončanje kaznenog postupka prije otvaranja rasprave . Odredbe obuhvaćaju pripremno ročište
#215393036,doc#304923,2012_08_91_2096.html
prisutni ispitivanju imaju prava kao i kod odgovarajuće radnje prije podizanja optužnice. « </p><p> Taj je članak izmijenjen
#215393080,doc#304923,2012_08_91_2096.html
stavku 3 . riječi » u istrazi « zamijenjene su riječima » prije podizanja optužnice« . </p><p> 188 . Predlagateljice Novak
#215396117,doc#304923,2012_08_91_2096.html
prijedloge odnosno da razotkrije koncepciju i taktiku obrane prije rasprave . </p><p> 204 . Ministarstvo pravosuđa u skupnom
#215396398,doc#304923,2012_08_91_2096.html
počini kazneno djelo ili ako se u tijeku rasprave otkrije prije počinjeno optuženikovo kazneno djelo , vijeće će u pravilu
#215396524,doc#304923,2012_08_91_2096.html
proširiti raspravu i na djelo optuženika koje je počinjeno prije faze glavne rasprave , a za koje se sazna u tijeku glavne
#215396761,doc#304923,2012_08_91_2096.html
, a u zakonom predviđenim slučajevima presuda se donosi prije početka rasprave , u postupku po izvanrednim pravnim lijekovima
#215399806,doc#304923,2012_08_91_2096.html
na branitelja . Država ne smije ukidati temeljno pravo prije nego što se utvrdi je li riječ o zlouporabi prava . </p>
#215400663,doc#304923,2012_08_91_2096.html
poziv , uz uvjet da njegova prisutnost nije nužna i da je prije toga bio ispitan ili se očitovao o optužbi. « </p><p> 233
#215400748,doc#304923,2012_08_91_2096.html
poziv , uz uvjet da njegovo prisustvo nije nužno i da je prije toga bio ispitan ili se očitovao o optužbi . </p><p> Ovom
#215401347,doc#304923,2012_08_91_2096.html
neuspješno , u obavještavanju okrivljenika o raspravi . Tako u prije spomenutom predmetu Sejdovic protiv Italije ( presuda
#215403265,doc#304923,2012_08_91_2096.html
njihovu je određivanju Ustavni sud pošao od činjenice da je prije stupanja na snagu ZKP-a hrvatsko kazneno procesno pravo
#215409211,doc#304924,2012_08_91_2097.html
sredstava ( equality of arms ) . Jednakost sredstava je prije svega dio 'unutarnjih ' , neartikuliranih jamstava kaznenog
#215413094,doc#304924,2012_08_91_2097.html
Ustavom podnesen je nakon stupanja na snagu ZID-a ZKP/09 , a prije stupanja na snagu ZID-a ZKP/11 . </p><p> Prije izmjene iz
#215413883,doc#304924,2012_08_91_2097.html
propisivanjem u članku 26 . stavku 2 . ZKP-a dodatnog uvjeta da se prije donošenja rješenja obvezatno mora saslušati okrivljenik
#215413915,doc#304924,2012_08_91_2097.html
65 . stavka 1 . ZKP-a okrivljenik može imati branitelja prije početka i tijekom cijelog kaznenog postupka . Na temelju
#215415241,doc#304924,2012_08_91_2097.html
) U kaznenom postupku okrivljenik ima pravo : </p><p> 1 . prije ispitivanja ili prije poduzimanja druge radnje za koju
#215415244,doc#304924,2012_08_91_2097.html
okrivljenik ima pravo : </p><p> 1 . prije ispitivanja ili prije poduzimanja druge radnje za koju je to propisano ovim
#215415621,doc#304924,2012_08_91_2097.html
Ustavom podnesen je nakon stupanja na snagu ZID-a ZKP/09 , a prije stupanja na snagu ZID-a ZKP/11 . </p><p> 56 . Predlagateljice
#215415659,doc#304924,2012_08_91_2097.html
su prava koja pripadaju okrivljeniku u kaznenom postupku prije ispitivanja . Navedeno je da okrivljeniku prije ispitivanja
#215415666,doc#304924,2012_08_91_2097.html
postupku prije ispitivanja . Navedeno je da okrivljeniku prije ispitivanja ili prije poduzimanja druge radnje za koju
#215415669,doc#304924,2012_08_91_2097.html
ispitivanja . Navedeno je da okrivljeniku prije ispitivanja ili prije poduzimanja druge radnje za koju je to propisano ovim
#215416207,doc#304924,2012_08_91_2097.html
Ustavni sud primjećuje da prema ZKP-u osumnjičenik mora prije prvog ispitivanja biti upoznat s okolnostima i činjenicama
#215418569,doc#304924,2012_08_91_2097.html
<p> ( . .. ) </p><p> ( 5 ) Mjere opreza mogu biti naložene prije i tijekom kaznenog postupka . Prije podizanja optužnice
#215418645,doc#304924,2012_08_91_2097.html
istražnog zatvora . Svaka dva mjeseca državni odvjetnik prije podizanja optužnice , odnosno sud koji vodi postupak ,
#215418683,doc#304924,2012_08_91_2097.html
ukinuti ako više nije potrebna . Mjera će se ukinuti i prije proteka roka od dva mjeseca ako je za nju prestala potreba
#215418748,doc#304924,2012_08_91_2097.html
<p> ( . .. ) </p><p> ( 5 ) Mjere opreza mogu biti naložene prije i tijekom kaznenog postupka . Prije započinjanja kaznenog
#215418860,doc#304924,2012_08_91_2097.html
ukinuti ako više nije potrebna . Mjera će se ukinuti i prije proteka roka od dva mjeseca ako je za nju prestala potreba
#215418952,doc#304924,2012_08_91_2097.html
mijenjan i sada glasi ; 'Mjere opreza mogu biti naložene prije i tijekom kaznenog postupka . Prije podizanja optužnice
#215419015,doc#304924,2012_08_91_2097.html
sudac istrage zamjenjuju riječima ; 'državni odvjetnik prije podizanja optužnice' . </p><p> Opisanim izmjenama došlo
#215419369,doc#304924,2012_08_91_2097.html
članka 202 . stavka 34 . ZKP-a te poduzima i nalaže radnje prije podizanja optužnice . U vezi s navodima predlagateljica
#215419623,doc#304924,2012_08_91_2097.html
Članak 98 . stavak 5 . ZKP-a na temelju kojeg mjere opreza prije podizanja optužnice određuje državni odvjetnik posljedica
#215419717,doc#304924,2012_08_91_2097.html
ovlaštenja državnom odvjetniku da odlučuje o mjerama opreza prije podizanja optužnice . </p><p> 76.2 . Članak 98 . stavak
#215421918,doc#304924,2012_08_91_2097.html
prigovori predlagateljica upućeni tekstu članka 109 . ZKP-a prije njegovih izmjena i dopuna iz 2009 . </p><p> 84.1 . Poslije
#215422529,doc#304924,2012_08_91_2097.html
određen. « </p><p> 85.2 . Stavci 2 . i 3 . članka 112 . ZKP/08 prije nego što su izmijenjeni člankom 24 . ZID-a ZKP/09 su glasili
#215423044,doc#304924,2012_08_91_2097.html
nikakva obveza državnog odvjetnika da ispita uhićenu osobu prije donošenja rješenja o određivanju pritvora koje može trajati
#215423170,doc#304924,2012_08_91_2097.html
pritvora sudac istrage nema obvezu ispitati pritvorenu osobu prije donošenja kako bi se uvjerio u ispravnost razloga zbog
#215423411,doc#304924,2012_08_91_2097.html
kojeg postoje razlozi za određivanje istražnog zatvora prije isteka roka za pritvor iz članka 112 . stavka 2 . ovog
#215423573,doc#304924,2012_08_91_2097.html
kojeg postoje razlozi za određivanje istražnog zatvora prije isteka roka za pritvor iz članka 112 . ovog Zakona , dovesti
#215423750,doc#304924,2012_08_91_2097.html
Ustavom podnesen je nakon stupanja na snagu ZID-a ZKP/09 , a prije stupanja na snagu ZID-a ZKP/11 . </p><p> 89 . Predlagateljice
#215423811,doc#304924,2012_08_91_2097.html
člankom 24 . Ustava . U obrazloženju navode da uhićenik prije prvog izvođenja pred suca istrage može biti lišen slobode
#215423864,doc#304924,2012_08_91_2097.html
europska zakonodavstva različito uređuju lišenje slobode prije podizanja optužnice . </p><p> 91 . Ustavni sud ne smatra
#215425074,doc#304924,2012_08_91_2097.html
riječju » ako«. U stavku 3 . u prvoj rečenici riječi » prije ukidanja istražnog zatvora određenog na temelju točke
#215425091,doc#304924,2012_08_91_2097.html
temelju točke 5 . stavka 1. « zamijenjene su riječima » prije donošenja odluke o ukidanju istražnog zatvora određenog
#215425962,doc#304924,2012_08_91_2097.html
U stavku 3 . nakon riječi » zakonom« dodane su riječi » prije podnošenja optužnice« . </p><p> Prije izmjena učinjenih
#215426162,doc#304924,2012_08_91_2097.html
zadržavanja i pritvora uhićene osobe . Navode da uhićenik prije prvog izvođenja pred suca istrage može biti lišen slobode
#215426233,doc#304924,2012_08_91_2097.html
europska zakonodavstva različito uređuju lišenje slobode prije podizanja optužnice . </p><p> 102.1 . Ustavni sud nije utvrdio
#215427436,doc#304924,2012_08_91_2097.html
daljnjih 6 mjeseci , odnosno ukupno 5 godina i 3 mjeseca prije donošenja presude . </p><p> Citirana odredba protivna je
#215427653,doc#304924,2012_08_91_2097.html
su određivanje i trajanje istražnog zatvora ograničeni prije svega načelom razmjernosti . Obveza je suda da istražni
#215430438,doc#304924,2012_08_91_2097.html
potrebe kaznenog postupka . Obavijest se ne može dostaviti prije isteka roka od godine dana nakon donošenja naloga o provođenju
#215430510,doc#304924,2012_08_91_2097.html
potrebe kaznenog postupka . Obavijest se ne može dostaviti prije isteka roka od godine dana nakon donošenja naloga o provođenju
#215431273,doc#304924,2012_08_91_2097.html
stavak 1 . ZKP-a , zakonsku zabranu dostave te obavijesti prije isteka roka od godine dana nakon donošenja naloga o provođenju
#215432368,doc#304924,2012_08_91_2097.html
191 . stavak 3 . ZKP-a . </p><p> 145 . Ustavni sud već je prije istaknuo da nije nadležan razmatrati prigovore o nesuglasnosti
#215432597,doc#304924,2012_08_91_2097.html
Ustavom podnesen je nakon stupanja na snagu ZID-a ZKP/09 , a prije stupanja na snagu ZID-a ZKP/11 . </p><p> U vrijeme podnošenja
#215438894,doc#304924,2012_08_91_2097.html
osim ako nije drukčije propisano ovim Zakonom , predaje se prije početka pretrage osobi kod koje će se pretraga obaviti
#215439435,doc#304924,2012_08_91_2097.html
osim ako nije drugačije propisano ovim zakonom predaje prije početka pretrage osobi kod koje će se pretraga obaviti
#215441466,doc#304924,2012_08_91_2097.html
i sloboda namijenjene prikupljanju dokaza . Kao što je prije rečeno , kod njih bi davanje mogućnosti za pobijanje donesene
#215441478,doc#304924,2012_08_91_2097.html
njih bi davanje mogućnosti za pobijanje donesene odluke prije njezina izvršenja u velikom broju slučajeva dovelo do
#215447061,doc#304924,2012_08_91_2097.html
snimiti na odgovarajuće sredstvo i vratiti toj osobi i prije okončanja postupka . </p><p> ( 4 ) Na prijedlog državnog
#215454007,doc#304924,2012_08_91_2097.html
članka državni odvjetnik može podnijeti sucu istrage i prije podizanja optužnice . Ako okrivljenik predloži ispitivanje
#215456197,doc#304924,2012_08_91_2097.html
</p><p> Odredbom čl . 301 st . 6 ZKP-a predviđeno je da se prije provođenja radnje prepoznavanja , prema svjedoku postupa
#215458235,doc#304924,2012_08_91_2097.html
) Radnje iz stavka 1 . i 3 . ovog članka poduzimaju se prije podizanja optužnice po nalogu državnog odvjetnika , od
#215458276,doc#304924,2012_08_91_2097.html
rasprava . Radnje iz stavka 2 . ovog članka poduzimaju se prije podizanja optužnice na prijedlog državnog odvjetnika po
#215458571,doc#304924,2012_08_91_2097.html
Ustavom podnesen je nakon stupanja na snagu ZID-a ZKP/09 , a prije stupanja na snagu ZID-a ZKP/11 . </p><p> 287 . Predlagateljice
#215463116,doc#304924,2012_08_91_2097.html
službenih bilješki o provođenju posebne dokazne radnje već prije doznati identitet tih osoba . </p><p> Ako tim osobama ne
#215465116,doc#304924,2012_08_91_2097.html
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom podnesen je prije stupanja na snagu ZID-a ZKP/11 . </p><p> 316 . Predlagateljice
#215466416,doc#304924,2012_08_91_2097.html
pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom podneseni su prije stupanja na snagu tih izmjena . </p><p> 320 . Predlagateljice
#215467742,doc#304924,2012_08_91_2097.html
u istražnom zatvoru ili se nalazi na slobodi , a ako je prije podizanja optužnice pušten na slobodu , koliko je proveo
#215468691,doc#304924,2012_08_91_2097.html
nastoji urediti tako da traje što kraće i da se optužnica što prije uputi pred optužno vijeće . Netočnom smatra tvrdnju predlagateljica
#215469663,doc#304924,2012_08_91_2097.html
je i stavak 4 . Izmijenjeni dijelovi tog članka ZKP/08 prije su glasili : </p><p> » Članak 349 . </p><p> ( . .. ) </p><p>
#215470340,doc#304924,2012_08_91_2097.html
Ustavom podnesen je nakon stupanja na snagu ZID-a ZKP/09 , a prije stupanja na snagu ZID-a ZKP/11 . </p><p> 345 . Predlagateljice
#215470840,doc#304924,2012_08_91_2097.html
važnom za obranu iz stavka 2 . tog članka mora prestati prije završetka dokaznog postupka . </p><p> 347 . Ustavni sud
#215470861,doc#304924,2012_08_91_2097.html
predlagateljice smatraju članak 355 . stavak 1 . ZKP-a ( prije donošenja ZID-a ZKP/09 ) nesuglasnim s člankom 26 . Ustava
#215470931,doc#304924,2012_08_91_2097.html
osnovan kad je bila riječ o članku 355 . stavku 1 . ZKP/08 prije stupanja na snagu ZID-a ZKP/09 . Međutim , ta je odredba
#215471333,doc#304924,2012_08_91_2097.html
XX . Pripreme za raspravu i okončanje kaznenog postupka prije otvaranja rasprave ( članci 368 . – 386 . ) </p><p> 353
#215475116,doc#304924,2012_08_91_2097.html
poziv , uz uvjet da njegovo prisustvo nije nužno i da je prije toga bio ispitan ili se očitovao o optužbi . </p><p> Komparacijom
#215479142,doc#304924,2012_08_91_2097.html
postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 477 . ZKP/08 prije stupanja na snagu ZID-a ZKP/11 . </p><p> S obzirom da je
#215484912,doc#304924,2012_08_91_2097.html
ne mogu smatrati bagatelnima , a rasprava se ne provodi prije nje , tada se postavlja pitanje na osnovi kojih činjeničnih
#215487635,doc#304924,2012_08_91_2097.html
Republike Hrvatske . Propisi tijela koja imaju javne ovlasti prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na dostupan način
#215491112,doc#304935,2012_08_92_2098.html
područje i pod službenom su kontrolom , </p><p> 28 . primjena prije otpreme : primjena koja se provodi najviše 21 dan prije
#215491122,doc#304935,2012_08_92_2098.html
prije otpreme : primjena koja se provodi najviše 21 dan prije izvoza radi ispunjavanja službenih zahtjeva zemlje uvoznice
#215491141,doc#304935,2012_08_92_2098.html
službenih zahtjeva zemlje izvoznice , koji su bili na snazi prije 7 . prosinca 1995 . godine . Službeni zahtjevi su oni
#215493340,doc#304935,2012_08_92_2098.html
klorofluorougljikovodika . </p><p> Primjena metil bromida u karanteni i prije otpreme te u izvanrednim okolnostima </p><p> Članak 16 .
#215493375,doc#304935,2012_08_92_2098.html
smije se stavljati na tržište i koristiti u karanteni i prije otpreme za tretiranje robe namijenjene izvozu do dana
#215493936,doc#304935,2012_08_92_2098.html
prepakiranje i ponovni izvoz za primjenu u karanteni i prije otpreme , pod uvjetom da se ponovni izvoz obavi u godini
#215494627,doc#304935,2012_08_92_2098.html
bromida , koji se ponovo izvozi za primjene u karanteni i prije otpreme ; </p><p> ( i ) dozirnih inhalatora koji sadrže
#215495191,doc#304935,2012_08_92_2098.html
zahtjeva u pogledu označavanja iz stavka 4 . ovoga članka , prije stavljanja na tržište , proizvodi i oprema za hlađenje
#215495959,doc#304935,2012_08_92_2098.html
izvedive mjere kako bi se spriječilo propuštanje , što prije otklonilo svako otkriveno propuštanje i smanjile emisije
#215497588,doc#304935,2012_08_92_2098.html
laboratorijsku i analitičku primjenu , za primjenu u karanteni i prije otpreme ; </p><p> ( b ) sve količine uporabljenih tvari
#215497681,doc#304935,2012_08_92_2098.html
primjenu , kritičnu primjenu , za primjenu u karanteni i prije otpreme , za uništavanje i obnavljanje ili oporabu ; </p>
#215498002,doc#304935,2012_08_92_2098.html
ove Uredbe odobrene za različite primjene u karanteni i prije otpreme , na teritoriju Republike Hrvatske , pri čemu
#215510635,doc#304948,2012_08_92_2128.html
dodijeljenih radijskih frekvencija u skladu sa Zakonom prije početka sljedećega obračunskog razdoblja , obvezan je
#215511407,doc#304950,2012_08_92_2130.html
imati podmirene financijske obveze prema Državnom proračunu prije isplate dodijeljenih novčanih sredstava . </p><p> ( 6 )
#215515400,doc#304951,2012_08_92_2131.html
obavljanja veterinarsko-sanitarnog pregleda i kontrole životinja prije klanja i proizvoda životinjskog porijekla ( » Narodne
#215515425,doc#304951,2012_08_92_2131.html
Članak 12 . </p><p> Hrana životinjskog podrijetla proizvedena prije pristupanja Republike Hrvatske EU iz objekata koji su
#215515434,doc#304951,2012_08_92_2131.html
prije pristupanja Republike Hrvatske EU iz objekata koji su prije pristupanja RH u članstvo EU bili odobreni za izvoz u
#215515622,doc#304951,2012_08_92_2131.html
podrijetla koja potječe iz odobrenog objekta </p><p> ( a ) prije pristupanja Republike Hrvatske EU </p><p> ( b ) nakon pristupanja
#215518049,doc#304953,2012_08_92_2133.html
zahtijevati produljenje akreditacije najkasnije tri mjeseca prije isteka prethodne akreditacije . </p><p> Podnositelj zahtjeva
#215529332,doc#304978,2012_08_95_2151.html
sumnja da su zaražene , i to nakon pražnjenja objekta i prije njegove ponovne uporabe , provedenom pod vodstvom i službenom
#215530548,doc#304978,2012_08_95_2151.html
zdravstvenog statusa ; </p><p> – ili ukoliko : </p><p> ( a ) su prije premještanja držane izolirane u objektu odobrenom od nadležnog
#215530662,doc#304978,2012_08_95_2151.html
uzorkovanje i pretraživanje mora biti provedeno unutar 15 dana prije isporuke . U svinja dobi do četiri mjeseca , može se također
#215535940,doc#304986,2012_08_96_2158.html
izlazu iz države članice EU od strane nadležnog tijela prije provoza preko područja jedne ili više trećih zemalja ,
#215538476,doc#304990,2012_08_96_2162.html
Ugovor o radu nije sklopljen u pisanom obliku prestane prije isteka petnaest dana od početka rada , poslodavac je dužan
#215538649,doc#304990,2012_08_96_2162.html
, poslodavac može uputiti radnika na liječnički pregled prije zasnivanja radnog odnosa ( prethodni liječnički pregled
#215539182,doc#304990,2012_08_96_2162.html
</p><p> ( 3 . ) Poslodavac je obvezan omogućiti radniku , prije stupanja na rad , da se upozna s propisima iz radnog odnosa
#215541359,doc#304990,2012_08_96_2162.html
dva ( 2 ) sata nakon početka rada , a niti u zadnjem satu prije završetka rada . </p><p> ( 3 . ) Radnici koji rade u smjenama
#215541841,doc#304990,2012_08_96_2162.html
stavka 1 . ovog članka , radnik koji odlazi u mirovinu prije 1 . srpnja ima pravo na godišnji odmor . U izračunavanju
#215542258,doc#304990,2012_08_96_2162.html
trajanju godišnjeg odmora najmanje trideset ( 30 ) dana prije nastupa godišnjeg odmora . </p><p> Članak 46 . </p><p> ( 1
#215542421,doc#304990,2012_08_96_2162.html
te u drugim slučajevima koji se nisu mogli predvidjeti prije početka korištenja godišnjeg odmora . </p><p> ( 2 . ) Po
#215544502,doc#304990,2012_08_96_2162.html
radi o skrivljenom ponašanju radnika poslodavac može i prije isteka šezdeset ( 60 ) dana otkazati radniku ako i dalje
#215546502,doc#304990,2012_08_96_2162.html
dužnosti rasporediti na radno mjesto na kojem je radio prije stupanja na sindikalnu dužnost , a ako je radno mjesto
#215549657,doc#304990,2012_08_96_2162.html
njegove stručne spreme , uz plaću radnog mjesta koju je imao prije obavljanja funkcije u radničkom vijeću . </p><p> Članak
#215551891,doc#304990,2012_08_96_2162.html
pravo na naknadu plaće radnog mjesta na kojem je radio prije pritvora u visini : </p><p> – 50 % ako ne uzdržava obitelj
#215553691,doc#304990,2012_08_96_2162.html
u visini 80 % prosječne plaće isplaćene za tri mjeseca prije prestanka Ugovora o radu , za svaku navršenu godinu rada
#215555365,doc#304990,2012_08_96_2162.html
ovog Ugovora , ugovorne strane započet će najmanje 90 dana prije isteka roka na koji je ovaj Ugovor sklopljen . </p><p> Članak
#215562304,doc#305000,2012_08_97_2173.html
tretirani insekticidima na mjestu utovara ili u svakom slučaju prije ulaska u zabranjenu zonu , što na certifikatu mora potvrditi
#215562439,doc#305000,2012_08_97_2173.html
od bolesti plavog jezika od rođenja ili najmanje 60 dana prije datuma otpreme te su pretražene testom identifikacije
#215562468,doc#305000,2012_08_97_2173.html
negativnim rezultatom , provedenim najranije sedam dana prije otpreme ; </p><p> 2 . životinje su bile zaštićene od napada
#215562483,doc#305000,2012_08_97_2173.html
životinje su bile zaštićene od napada vektora najmanje 60 dana prije datuma otpreme ; </p><p> 3 . životinje su prije otpreme
#215562491,doc#305000,2012_08_97_2173.html
najmanje 60 dana prije datuma otpreme ; </p><p> 3 . životinje su prije otpreme bile držane u zoni sezonski slobodnoj od bolesti
#215562576,doc#305000,2012_08_97_2173.html
sezonski slobodnog od vektora ; </p><p> 4 . životinje su prije otpreme bile držane u zoni sezonski slobodnoj od bolesti
#215562717,doc#305000,2012_08_97_2173.html
jednom od sljedećih uvjeta : </p><p> ( a ) cijepljene su prije više od 60 dana prije otpreme ; </p><p> ( b ) cijepljene
#215562722,doc#305000,2012_08_97_2173.html
uvjeta : </p><p> ( a ) cijepljene su prije više od 60 dana prije otpreme ; </p><p> ( b ) cijepljene su inaktiviranim cjepivom
#215562732,doc#305000,2012_08_97_2173.html
otpreme ; </p><p> ( b ) cijepljene su inaktiviranim cjepivom prije barem onoliko dana koliko je potrebno za početak stvaranja
#215562836,doc#305000,2012_08_97_2173.html
zoni sezonski slobodnoj od rođenja ili najmanje 60 dana prije datuma cijepljenja te su cijepljene inaktiviranim cjepivom
#215562844,doc#305000,2012_08_97_2173.html
datuma cijepljenja te su cijepljene inaktiviranim cjepivom prije barem onoliko dana koliko je potrebno za stvaranje imuniteta
#215562948,doc#305000,2012_08_97_2173.html
prvo testiranje uzoraka je provedeno između 60 i 360 dana prije datuma otpreme dok je drugo testiranje uzoraka provedeno
#215562960,doc#305000,2012_08_97_2173.html
drugo testiranje uzoraka provedeno najranije sedam dana prije datuma otpreme ; ili </p><p> ( b ) serološki su testirane
#215563001,doc#305000,2012_08_97_2173.html
rezultatom , a testiranje je provedeno najmanje 30 dana prije datuma otpreme i životinje su podvrgnute testu identifikacije
#215563108,doc#305000,2012_08_97_2173.html
serološko testiranje uzoraka je provedeno između 60 i 360 dana prije datuma otpreme dok je drugo testiranje uzoraka provedeno
#215563120,doc#305000,2012_08_97_2173.html
drugo testiranje uzoraka provedeno najranije sedam dana prije datuma otpreme ; ili </p><p> ( b ) serološko testiranje
#215563138,doc#305000,2012_08_97_2173.html
testiranje za određeni serotip je provedeno najmanje 30 dana prije datuma otpreme i životinje su bile podvrgnute testu identifikacije
#215563195,doc#305000,2012_08_97_2173.html
od uvjeta iz točaka 5 . , 6 . i 7 . mora biti ispunjen prije osjemenjivanja ili parenja , ili mora biti ispunjen uvjet
#215563218,doc#305000,2012_08_97_2173.html
3 . , a testiranje mora biti obavljeno najranije 7 dana prije datuma otpreme . </p><p> 2 . Sjeme preživača pod uvjetom
#215563254,doc#305000,2012_08_97_2173.html
držane su izvan zone pod ograničenjem najmanje 60 dana prije početka i tijekom sakupljanja sjemena ; </p><p> ( b ) zaštićene
#215563272,doc#305000,2012_08_97_2173.html
<p> ( b ) zaštićene su od napada vektora najmanje 60 dana prije početka uzimanja i tijekom sakupljanja sjemena ; </p><p>
#215563303,doc#305000,2012_08_97_2173.html
sezonski slobodnoj od bolesti plavog jezika , najmanje 60 dana prije početka i tijekom prikupljanja sjemena te su bile podvrgnute
#215563336,doc#305000,2012_08_97_2173.html
, s negativnim rezultatom , provedenim najranije 7 dana prije datuma početka prikupljanja sjemena ; </p><p> ( d ) serološki
#215563555,doc#305000,2012_08_97_2173.html
( a ) držane su izvan zone ograničenja najmanje 60 dana prije početka i tijekom prikupljanja zametaka/jajnih stanica
#215563607,doc#305000,2012_08_97_2173.html
od napada vektora bolesti plavog jezika najmanje 60 dana prije početka uzimanja i tijekom prikupljanja zametaka/jajnih
#215566163,doc#305003,2012_08_98_2185.html
tržištu , a također i odluku od 2 . veljače 2009 . kojom prije donošenja rješenja tuženog tijela tužitelji stavljaju
#215566273,doc#305003,2012_08_98_2185.html
dalje bila prisutna među upraviteljima , da je tužitelj i prije i poslije sporne odluke ugovarao u istom postotku od minimalne
#215566400,doc#305003,2012_08_98_2185.html
navodi da je samostalno i autonomno izvršio korekciju cijena prije nego što je donesena sporna Odluka , još 1 . kolovoza
#215567131,doc#305003,2012_08_98_2185.html
opravdava veću cijenu . Ako se ima u vidu da tužitelji niti prije niti poslije potpisivanja sporne odluke nisu imali ujednačene
#215567901,doc#305003,2012_08_98_2185.html
postoji i određen broj zgrada čije je upravljanje ugovoreno prije donošenja sporne odluke po višoj odnosno po nižoj cijeni
#215569399,doc#305003,2012_08_98_2185.html
bila ugovorena po višoj cijeni od one utvrđene Odlukom prije njezinog donošenja i obratno jer je u postupku utvđeno
#215569445,doc#305003,2012_08_98_2185.html
postojanje određenog broja zgrada kojima su pojedini tužitelji prije spornog sporazuma upravljali po višim cijenama od onih
#215572987,doc#305007,2012_08_98_2178.html
članova Izaslanstva traje četiri godine , a može prestati i prije isteka roka na koji su imenovani u slučajevima propisanim
#215573313,doc#305007,2012_08_98_2178.html
mandata pojedinog člana ili zamjenika člana Izaslanstva prije isteka roka na koji su imenovani iz točke I . stavka 3
#215583332,doc#305026,2012_08_99_2207.html
ili barem nisu veći u usporedbi sa stanjem kakvo je bilo prije imenovanja upravitelja mreže . </p><p> ( 24 ) Komisija treba
#215587308,doc#305026,2012_08_99_2207.html
je za : </p><p> ( a ) odobravanje strateškog plana mreže prije njegovog donošenja u skladu s člankom 5 . stavkom 3 .
#215588985,doc#305026,2012_08_99_2207.html
europskih ciljeva učinkovitosti na razini cijele Unije prije referentnih razdoblja te za praćenje tijekom referentnih
#215589071,doc#305026,2012_08_99_2207.html
učinkovitosti , koji se donosi kao dio strateškog plana mreže prije početka svakog referentnog razdoblja . Ovaj plan mjerenja
#215590141,doc#305026,2012_08_99_2207.html
razini i na razini funkcionalnih blokova zračnog prostora , prije provedbe , kompatibilni i sukladni s planom poboljšanja
#215598378,doc#305027,2012_08_99_2208.html
plovidbe ( Eurocontrol ) , a Komisija ih mora donijeti prije prvog izvještajnog razdoblja . </p><p> ( 4 ) U tu svrhu
#215599125,doc#305027,2012_08_99_2208.html
olakšali provedba i mjerenje KPI-a sigurnosti , EASA će prije početka prvog izvještajnog razdoblja , uz savjetovanje
#215599300,doc#305027,2012_08_99_2208.html
nacionalna nadzorna tijela moraju predočiti te promjene prije roka za podnošenje sljedećeg godišnjeg izvješća . </p><p>
#215601068,doc#305035,2012_08_99_2191.html
, br . 53/91 , 9/92 , 26/93 i 29/94 ) , odnosno izdane prije 1 . siječnja 2003 . godine , od dana pristupanja Republike
#215601123,doc#305035,2012_08_99_2191.html
dozvoljavaju , a posjeduju važeću osobnu iskaznicu izdanu prije 1 . siječnja 2003 . godine , dužne su ishoditi novu osobnu
#215607269,doc#305062,2013_01_1_31.html
slučaju da ne prelazi 25 % mase ukupnih sastojaka supstrata prije kompostiranja , izuzev pokrivnog materijala i dodane vode
#215609679,doc#305062,2013_01_1_31.html
korištenje alopatskih sredstava za smirivanje životinja prije ili tijekom prijevoza . </p><p> III . HRANIDBA ŽIVOTINJA
#215609853,doc#305062,2013_01_1_31.html
klimatskih uvjeta te između posljednjeg vrcanja meda , a 15 dana prije početka sljedećeg razdoblja ispaše nektara ili medljike
#215611436,doc#305062,2013_01_1_31.html
tijekom prijelaznog razdoblja : </p><p> – najmanje dvije godine prije sjetve kultura , </p><p> – kod travnjaka ili krmnog bilja
#215611449,doc#305062,2013_01_1_31.html
<p> – kod travnjaka ili krmnog bilja najmanje dvije godine prije njihovog korištenja kao hrane za životinje iz ekološkog
#215611467,doc#305062,2013_01_1_31.html
uzgoja , </p><p> – kod trajnih kultura najmanje tri godine prije prve berbe . </p><p> ( 2 ) Nadležno tijelo može donijeti
#215612117,doc#305062,2013_01_1_31.html
<p> c ) 10 tjedana za perad za proizvodnju mesa , uvedenu prije dostizanja dobi od tri dana ; </p><p> d ) šest tjedana za
#215612491,doc#305062,2013_01_1_31.html
jedinice ; </p><p> – kontrolno tijelo je najmanje 48 sati prije obaviješteno o žetvi svakog proizvoda ; </p><p> – po dovršetku
#215613642,doc#305062,2013_01_1_31.html
reprodukcijski materijal nije u mogućnosti u razumnom roku prije sjetve ili sadnje isporučiti naručeni poljoprivredni reprodukcijski
#215613727,doc#305062,2013_01_1_31.html
strane nadležnog tijela . </p><p> ( 5 ) Odobrenje se izdaje prije sjetve/sadnje kulture . </p><p> ( 6 ) Odobrenje se izdaje
#215619582,doc#305064,2013_01_1_33.html
izlazu iz države članice EU od strane nadležnog tijela prije provoza preko područja jedne ili više trećih zemalja ,
#215622431,doc#305066,2013_01_1_35.html
znači odjaviti ispit i prijaviti drugi , najkasnije 30 dana prije početka ispitnoga roka . </p><p> ( 2 ) Učenici iz članka
#215622514,doc#305066,2013_01_1_35.html
roku , može se prijaviti naknadno , ali najkasnije 30 dana prije početka ispitnoga roka . </p><p> ( 4 ) Opravdani razlozi
#215622648,doc#305066,2013_01_1_35.html
prijavljenih ispita može se odjaviti najkasnije dvadeset dana prije početka ispitnoga roka . </p><p> ( 2 ) Ako prijavljeni ispit
#215622928,doc#305066,2013_01_1_35.html
ISPITA DRŽAVNE MATURE </p><p> Članak 21 . </p><p> ( 1 ) Škola prije početka polaganja ispita upoznaje učenika s postupkom
#215623858,doc#305066,2013_01_1_35.html
okupiti pred ispitnom prostorijom najkasnije 30 minuta prije početka ispita . </p><p> ( 2 ) Učenik , odnosno pristupnik
#215623879,doc#305066,2013_01_1_35.html
ispitu mora imati osobni dokument s fotografijom , koji prije početka ispita stavlja na rub stola . </p><p> ( 3 ) U slučaju
#215624001,doc#305066,2013_01_1_35.html
prvih 30 minuta nakon početka ispita i zadnjih 15 minuta prije isteka vremena određenoga za rješavanje ispita , niti
#215624876,doc#305066,2013_01_1_35.html
, Centar obavještava škole najkasnije osam radnih dana prije početka pojedinih ispita . </p><p> Članak 36 . </p><p> U slučaju
#215631930,doc#305084,2013_01_10_159.html
navedenog , nije prihvatljivo da se zahtjevi koji su podneseni prije stupanja na snagu zakona , to jest u vrijeme kad je dotično
#215632181,doc#305084,2013_01_10_159.html
doneseno za vrijeme važenja članka 15 . ZID ZoPHBDR/09 , dakle prije odluke i rješenja Ustavnog suda broj : U-I-4042/2005 i
#215632252,doc#305084,2013_01_10_159.html
omogućiti ostvarivanje postupovnog položaja u kome se nalazio prije stupanja na snagu članka 15 . ZID ZoPHBDR/09 odnosno prije
#215632262,doc#305084,2013_01_10_159.html
prije stupanja na snagu članka 15 . ZID ZoPHBDR/09 odnosno prije donošenja , na temelju kasnije ukinute zakonske odredbe
#215634144,doc#305084,2013_01_10_159.html
izraženom u odluci broj : U-III-2619/2010 . </p><p> Kao što je prije rečeno , Ustavni sud ne preispituje razloge koji su naveli
#215634724,doc#305084,2013_01_10_159.html
navedenog , nije prihvatljivo da se zahtjevi koji su podneseni prije stupanja na snagu zakona , to jest u vrijeme kad je dotično
#215634895,doc#305084,2013_01_10_159.html
realizaciji pravne pozicije podnositelja kakvu su imali prije intervencije zakonodavca u upravne postupke , odnosno
#215639860,doc#305086,2013_01_11_161.html
</tr></p><p><tr> ( 5 ) </p><p> Lokacija radioaktivnog otpada prije prijevoza ( trgovačko ime ) : </p><p> Adresa : </p><p> Poštanski
#215642804,doc#305086,2013_01_11_161.html
g./gđa </tr></p><p><tr> ( 5 ) </p><p> Lokacija istrošenog goriva prije prijevoza ( trgovačko ime ) : </p><p> Adresa : </p><p> Poštanski
#215650708,doc#305089,2013_01_11_164.html
materijalno bitne činjenice za odluku u ovoj pravnoj stvari , prije svega veličinu tržišnog udjela tužitelja na tržištu Republike
#215666133,doc#305100,2013_01_12_184.html
Hrvatske . </p><p> Propisi tijela koja imaju javne ovlasti prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni na dostupan način
#215666614,doc#305100,2013_01_12_184.html
zbog toga što otvara mogućnost da zakon stupi na snagu i prije trenutka njegove objave u » Narodnim novinama« . Prema
#215666722,doc#305100,2013_01_12_184.html
Ustava izrijekom propisuje da se zakoni moraju objaviti » prije nego što stupe na snagu « , a da članak 90 . stavak 3
#215667128,doc#305100,2013_01_12_184.html
razlozi « zbog kojih je potrebno da zakon stupi na snagu prije proteka sedmodnevnog vakacijskog razdoblja u prijedlozima
#215669049,doc#305100,2013_01_12_184.html
stavkom 1 . Ustava bila očita : one bi stupale na snagu prije no što bi bile objavljene u » Narodnim novinama« . </p>
#215670022,doc#305101,2013_01_12_185.html
postupku podnosi se predsjedniku Sabora najkasnije 24 sata prije utvrđivanja dnevnog reda na sjednici . Predsjednik Sabora
#215671748,doc#305101,2013_01_12_185.html
postupku podnosi se predsjedniku Sabora najkasnije 24 sata prije utvrđivanja dnevnog reda na sjednici . </p><p> ( . .. )
#215674574,doc#305102,2013_01_12_167.html
djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem pod uvjetom da : </p><p> 1 ) prije upisa u odgovarajući registar imaju dozvolu ministarstva
#215681242,doc#305102,2013_01_12_167.html
isplaćena novčana naknada , ne može se prijaviti Zavodu prije isteka vremena za koje je primila jednokratnu isplatu
#215682783,doc#305102,2013_01_12_167.html
pravo na novčanu naknadu prestalo ponovnim zapošljavanjem prije isteka vremena u kojem je imala pravo na novčanu naknadu
#215683881,doc#305102,2013_01_12_167.html
vrijeme od najmanje 9 mjeseci u posljednjih 24 mjeseca prije prestanka zaposlenja u inozemstvu . </p><p> Članak 57 . </p>
#215694316,doc#305103,2013_01_12_168.html
podataka prikupljenih metodom promatranja i praćenja dužni su prije uvođenja , izmjene ili proširenja administrativnih izvora
#215695169,doc#305103,2013_01_12_168.html
osobe ovlaštene za obavljanje poslova službene statistike prije njihove službene diseminacije . </p><p> Statistički podaci
#215695357,doc#305103,2013_01_12_168.html
objavljivanja statističkih podataka najmanje tri mjeseca prije razdoblja na koje se odnosi Godišnji provedbeni plan .
#215695386,doc#305103,2013_01_12_168.html
stavka 1 . ovoga članka mora biti najavljeno najmanje 3 dana prije dana objavljivanja utvrđenoga Kalendarom . </p><p> Odredbom
#215700070,doc#305110,2013_01_12_175.html
, koju je izabrani liječnik dužan prethodno pripremiti prije upućivanja osiguranika na ocjenu radne sposobnosti , podrazumijeva
#215700919,doc#305110,2013_01_12_175.html
podatke o svim nalazima i pretragama koje su obavljene prije dolaska u zdravstvenu ustanovu tijekom liječenja ili nakon
#215701197,doc#305110,2013_01_12_175.html
POSTUPAK VJEŠTAČENJA </p><p> Članak 13 . </p><p> ( 1 ) Vještak , prije nego što da nalaz i mišljenje o invalidnosti , neposrednoj
#215703770,doc#305110,2013_01_12_175.html
oštećenju . Nastanak invalidnosti , odnosno tjelesnog oštećenja prije obavljenog pregleda može se utvrditi samo na temelju medicinske
#215703947,doc#305110,2013_01_12_175.html
vještak , a na temelju kojega se stječe pravo prema Zakonu , prije donošenja rješenja o pravu podliježe reviziji koju obavlja
#215704004,doc#305110,2013_01_12_175.html
vještak , a na temelju kojega se stječe pravo prema Zakonu , prije donošenja rješenja o pravu podliježe reviziji koju obavlja
#215704706,doc#305110,2013_01_12_175.html
prema potrebi , dopunu medicinske i druge dokumentacije prije donošenja novog nalaza i mišljenja . </p><p> ( 3 ) Ponovi
#215709308,doc#305113,2013_01_13_197.html
radnika . </p><p> Ocjena probnog rada mora se priopćiti radniku prije isteka probnog rada . </p><p> Ako do isteka roka iz stavka
#215709348,doc#305113,2013_01_13_197.html
</p><p> Negativna ocjena probnog rada može se donijeti i prije isteka propisanog ili ugovorenog trajanja probnog rada
#215709560,doc#305113,2013_01_13_197.html
bez smanjenja njegove plaće koju je ostvarivao u vremenu prije nego su nastupile spomenute okolnosti . </p><p> Radniku
#215709998,doc#305113,2013_01_13_197.html
mora u pisanom obliku obavijestiti radnika tjedan dana prije promjene , osim u slučaju hitnog prekovremenog rada . </p>
#215710387,doc#305113,2013_01_13_197.html
preraspodjeli radnog vremena uručuje se radniku najmanje osam dana prije preraspodjele . </p><p> Radniku na kojeg se odnosi preraspodjela
#215710464,doc#305113,2013_01_13_197.html
</p><p> Radnik mora dobiti pisani nalog za prekovremeni rad prije početka prekovremenog rada . Kao pisani nalog smatrat
#215711261,doc#305113,2013_01_13_197.html
proveden na radu . </p><p> Radnik koji odlazi u mirovinu prije 1 . srpnja tekuće godine ima pravo na puni godišnji odmor
#215711473,doc#305113,2013_01_13_197.html
svi kriteriji koje radnik ispunjava 30 ( trideset ) dana prije nastupa godišnjeg odmora . </p><p> Iznimno , kod kriterija
#215711526,doc#305113,2013_01_13_197.html
se uručiti radniku , a najkasnije 15 ( petnaest ) dana prije nastupa korištenja godišnjeg odmora . </p><p> Članak 28
#215714012,doc#305113,2013_01_13_197.html
u visini 80 % od njegove plaće ostvarene u šest mjeseci prije nego je počeo s bolovanjem . </p><p> U slučaju odsutnosti
#215714054,doc#305113,2013_01_13_197.html
HZZO do 85 % od njegove plaće ostvarene u šest mjeseci prije nego je počeo s bolovanjem , u skladu s mogućnostima Poslodavca
#215714108,doc#305113,2013_01_13_197.html
u skladu sa mogućnostima Poslodavca , u pravilu 30 dana prije početka korištenja godišnjih odmora , a najkasnije do
#215716472,doc#305113,2013_01_13_197.html
<p> Poslodavac je obvezan pravodobno , a najmanje 30 dana prije realizacije Programa iz stavka 1 . ovog članka , obavijestiti
#215717571,doc#305113,2013_01_13_197.html
visini prosjeka njegovih plaća isplaćenih zadnja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu . Visina naknade usklađuje se
#215717692,doc#305113,2013_01_13_197.html
najaviti drugoj ugovornoj strani najkasnije tri tjedna prije početka štrajka . </p><p> Članak 86 . </p><p> Štrajkom rukovodi
#215718560,doc#305113,2013_01_13_197.html
najaviti svoje odstupanje pisano , najmanje tri mjeseca prije otkazivanja Ugovora . </p><p> Članak 99 . </p><p> Ugovor se
#215718594,doc#305113,2013_01_13_197.html
zaključivanja novog ugovora počet će najkasnije dva mjeseca prije isteka roka valjanosti . </p><p> Članak 100 . </p><p> Poslodavac
#215719775,doc#305114,2013_01_13_198.html
konkurent njemu . Njegovi izravni konkurenti na natječajima i prije osnivanja Udruge , tijekom trajanja iste i nakon prestanka
#215724060,doc#305115,2013_01_13_199.html
pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) prije podnošenja ustavne tužbe . Na Ustavnom je sudu da u svjetlu
#215724229,doc#305115,2013_01_13_199.html
<p> II . ČINJENICE I OKOLNOSTI SLUČAJA </p><p> 1 ) Postupci prije presude Europskog suda Vanjak protiv Hrvatske ( 2010 .
#215733328,doc#305115,2013_01_13_199.html
pozivajući se na članak 18 . stavak 1 . Ustava . S obzirom na prije navedene okolnosti , iz tog prigovora ne može se izvući
#215734762,doc#305115,2013_01_13_199.html
podneseni na temelju članka 502 . ZKP/08 kako je glasio prije izmjena iz 2011 . godine . Neovisno o tome , međutim ,
#215735480,doc#305115,2013_01_13_199.html
Hrvatska dala na temelju članka 46 . Konvencije ( u tekstu prije stupanja na snagu Protokola br . 11 uz Konvenciju 1 .
#215736752,doc#305115,2013_01_13_199.html
sastoji u uspostavi ( restoring ) situacije koja je postojala prije no što je nevaljani čin učinjen , pod uvjetom da restitucija
#215739813,doc#305115,2013_01_13_199.html
sastoji u uspostavi ( restoring ) situacije koja je postojala prije no što je nevaljani čin učinjen , pod uvjetom da restitucija
#215740133,doc#305115,2013_01_13_199.html
način ispravi uspostavljajući situaciju koja je postojala prije no što je nevaljani čin učinjen . </p><p> U tom svjetlu
#215743910,doc#305116,2013_01_13_200.html
obzirom da je člankom 69 . stavak 2 . propisano da će se prije rasprave izdvojiti iz spisa svi dokazi na kojima se ne
#215746048,doc#305117,2013_01_13_201.html
nominalno određenih osoba koje su na temelju ZoJOvr/10 prije toga imenovane za javne ovršitelje upravnim aktom nadležnog
#215746108,doc#305117,2013_01_13_201.html
situaciju ( djelovanje po sili zakona – ex lege ) koja je prije toga za svakog od njih već bila uređena pravomoćnim upravnim
#215746909,doc#305117,2013_01_13_201.html
javnoovršiteljskom ispitu , vrsta pravnih poslova na kojima su prije toga radili i rezultati što su ih u radu postigli . </p>
#215750259,doc#305117,2013_01_13_201.html
<p> Međutim , dva mjeseca kasnije odnosno devet ( 9 ) dana prije početka rada dvadeset i petero ( 25 ) imenovanih javnih
#215750350,doc#305117,2013_01_13_201.html
ZoJOvr u cijelosti je ukinuo javnoovršiteljsku službu i prije no što su imenovani javni ovršitelji započeli s radom
#215751455,doc#305117,2013_01_13_201.html
je stanje trajalo do 28 . lipnja 2012 . Naime , dva dana prije no što su imenovani javni ovršitelji trebali početi s
#215751729,doc#305117,2013_01_13_201.html
su javni ovršitelji 28 . lipnja 2012 . , dva ( 2 ) dana prije no što je ZoJOvr/10 trebao stupiti na snagu , prvi put
#215754669,doc#305121,2013_01_13_189.html
na : </p><p> – proizvode koji su napustili područje Japana prije 28 . ožujka 2011 . godine ; </p><p> – proizvode koji su
#215754684,doc#305121,2013_01_13_189.html
; </p><p> – proizvode koji su požnjeveni i/ili prerađeni prije 11 . ožujka 2011 . godine ; </p><p> – alkoholna pića koja
#215755106,doc#305121,2013_01_13_189.html
potvrđivati da : </p><p> a ) je proizvod požnjeven i/ili prerađen prije 11 . ožujka 2011 . godine , ili </p><p> b ) je proizvod
#215755211,doc#305121,2013_01_13_189.html
4 . ovoga Pravilnika ( te se stoga ne zahtijeva analiza prije izvoza ) ; ili </p><p> d ) je proizvod isporučen iz prefektura
#215755892,doc#305121,2013_01_13_189.html
stavka 1 . ovoga članka dostaviti najmanje dva radna dana prije fizičkog dolaska pošiljke na graničnu inspekcijsku postaju
#215756341,doc#305121,2013_01_13_189.html
ako : </p><p> a ) su proizvodi napustili područje Japana prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika ; ili </p><p> b ) proizvode
#215756360,doc#305121,2013_01_13_189.html
proizvode prati izjava iz tog Pravilnika koja je izdana prije 1 . studenoga 2012 . godine i proizvod je napustio područje
#215756373,doc#305121,2013_01_13_189.html
studenoga 2012 . godine i proizvod je napustio područje Japana prije 1 . prosinca 2012 . godine . </p><p> Članak 17 . </p><p> Ovaj
#215757273,doc#305121,2013_01_13_189.html
ili hranu za životinje koja je požnjevena i/ili prerađena prije 11 . ožujka 2011 . godine/food or feed that has been harvested
#215759271,doc#305121,2013_01_13_189.html
voda i slična pića , a koji su proizvedeni i/ili prerađeni prije 31 . ožujka 2012 . godine ne smiju sadržavati više od
#215759304,doc#305121,2013_01_13_189.html
prerađenih proizvoda koji su proizvedeni i/ili prerađeni prije 31 . ožujka 2012 . godine ne smije sadržavati više od
#215759331,doc#305121,2013_01_13_189.html
. Proizvodi od riže koji su proizvedeni i/ili prerađeni prije 30 . rujna 2012 . godine ne smiju sadržavati više od 500
#215759358,doc#305121,2013_01_13_189.html
</p><p> 3 . Soja koja je požnjevena i stavljena na tržište prije 31 . prosinca 2012 . godine ne smije sadržavati više od
#215759385,doc#305121,2013_01_13_189.html
. Proizvodi od soje koji su proizvedeni i/ili prerađeni prije 31 . prosinca 2012 . godine ne smiju sadržavati više od
#215761226,doc#305121,2013_01_13_189.html
<sup> ( * ) </sup> popis ovih proizvoda bit će revidiran prije 31 . ožujka 2013 . godine uzimajući u obzir analitičke
#215762858,doc#305122,2013_01_13_190.html
Pravilnika koje su napustile Sjedinjene Američke Države prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika i uz koje nije poslan
#215774858,doc#305123,2013_01_13_191.html
nakupljenu tekućinu . Rashladni ulošci se trebaju zamrznuti prije upotrebe ( tijekom 48 h ) . Uzorak školjkaša nikako ne
#215782180,doc#305144,2013_02_14_227.html
donijeti odmah nakon prvog saslušanja , uhićenog stranca će se prije puštanja na slobodu upozoriti da može imenovati punomoćnika
#215782446,doc#305144,2013_02_14_227.html
mjeseca do 5 godina ako je stranac ušao u Republiku Hrvatsku prije isteka zabrane ulaska i boravka ili proteka roka iz članka
#215783436,doc#305144,2013_02_14_227.html
trajanja boravka odobrenog na temelju izdane vize odbijen prije isteka vize ili odobrenja boravka , </p><p> – u drugim slučajevima
#215784545,doc#305144,2013_02_14_227.html
policijske uprave , odnosno policijske postaje dužne dostaviti prije dovođenja u centar , </p><p> 4 . četiri ( 4 ) fotografije
#215785835,doc#305144,2013_02_14_227.html
<p> Policijski službenik koji obavlja službenu provjeru će prije obavljanja terenske provjere usporediti i provjeriti podatke
#215789055,doc#305145,2013_02_14_228.html
u postupku instrumentalnog prilaženja na kojoj odnosno prije koje pilot zrakoplova mora započeti propisani postupak
#215789594,doc#305145,2013_02_14_228.html
tako da se korekcije u tom procesu mogu donijeti što je prije moguće . </p><p> ( 3 ) U interesu sigurnosti zračnog prometa
#215789645,doc#305145,2013_02_14_228.html
nastajanja pogrešaka , odrediti pogreške koje se javljaju prije nego što one imaju utjecaj na sigurnost , i osigurati
#215795161,doc#305145,2013_02_14_228.html
u procesu oblikovanja i utvrđivanja ILP , provjera ILP prije objave mora uključivati provjeru na zemlji i , u skladu
#215796417,doc#305145,2013_02_14_228.html
točnosti i potpunosti . Finalna verifikacija se mora provesti prije validacije i objave . </p><p> ( 7 ) Cjelokupna dokumentacija
#215796523,doc#305145,2013_02_14_228.html
koristiti automatizirane alate prilikom oblikovanja ILP , a prije svega ICAO PANS-OPS Obstacle Assessment Surface ( OAS
#215796560,doc#305145,2013_02_14_228.html
na precizan prilaz . </p><p> ( 3 ) Organizacija ILP mora prije upotrebe računalnih sučelja automatiziranih alata provesti
#215799320,doc#305148,2013_02_14_203.html
Hrvatske prijedlog Ugovora najkasnije šest ( 6 ) mjeseci prije isteka valjanosti Ugovora ; </p><p> 7 . samostalno odlučuje
#215801680,doc#305148,2013_02_14_203.html
ili slušati pojedine emisije ili druge dijelove programa prije nego što su objavljeni te ne može donositi odluke i stavove
#215803234,doc#305148,2013_02_14_203.html
Programa , razriješit će glavnog urednika iz članka 29 . prije isteka vremena na koje je imenovan : </p><p> 1 . ako sam
#215803646,doc#305148,2013_02_14_203.html
. </p><p> Urednici iz članaka 32 . i 33 . razrješavaju se prije isteka vremena na koje su imenovani : </p><p> 1 . ako sami
#215804547,doc#305148,2013_02_14_203.html
Ravnateljstvo HRT-a . </p><p> ( 3 ) Glavni ravnatelj HRT-a će , prije donošenja Općih akata HRT-a koje donosi , te akte dostaviti
#215815639,doc#305167,2013_02_15_251.html
na nezasijanim površinama potrebno je stajski gnoj što prije unijeti u tlo , </p><p> – stajski gnoj treba jednakomjerno
#215815656,doc#305167,2013_02_15_251.html
jednakomjerno rasporediti po površini tla , </p><p> – gnojovku prije gnojenja treba promiješati . </p><p> 4 . Količina dušika
#215816038,doc#305167,2013_02_15_251.html
ovoga članka provodi se najmanje dva puta godišnje , a prije primjene stajskog gnoja na poljoprivredne površine . </p>
#215821823,doc#305175,2013_02_15_259.html
odobrenje , kako je to propisano ZDP-om , ukoliko bude izrađen prije 1 . srpnja 2013 . , a za odobrenje programa , nakon 1
#215823453,doc#305176,2013_02_15_241.html
nije na propisan način obračunat ili plaćen posebni porez prije izdavanja računa ili bez izdavanja računa ili takvo motorno
#215823796,doc#305176,2013_02_15_241.html
je obvezan u ime i za račun stjecatelja motornog vozila prije izdavanja računa obračunati posebni porez te obračunati
#215823922,doc#305176,2013_02_15_241.html
na područje Republike Hrvatske . Porezni obveznik može i prije stjecanja motornog vozila opunomoćiti trgovca rabljenim
#215825839,doc#305176,2013_02_15_241.html
najmoprimac ili primatelj leasinga može najranije 14 dana prije prestanka posudbe , odnosno isteka ili ranijeg raskida
#215827332,doc#305176,2013_02_15_241.html
prijavu o izvozu ili iznosu motornog vozila najranije 14 dana prije nego što će biti obavljen izvoz ili iznos motornog vozila
#215827659,doc#305176,2013_02_15_241.html
mjestu svog sjedišta ili prebivališta najkasnije osam dana prije početka obavljanja djelatnosti proizvodnje ili prodaje
#215830121,doc#305176,2013_02_15_241.html
nije na propisan način obračunat ili plaćen posebni porez prije izdavanja računa ili bez izdavanja računa ili takvo motorno
#215832568,doc#305177,2013_02_15_260.html
Republike Hrvatske , time bi se adresatu ovog pravila , a to je prije svega Ministarstvo financija Republike Hrvatske , dala
#215833960,doc#305177,2013_02_15_260.html
ništetnosti ugovora o nagodbi . </p><p> Stoga je i trebalo , a zbog prije navedenih razloga preinačiti točku I . izreke pobijane
#215842770,doc#305179,2013_02_15_262.html
Hrvatske za izručenje jednog hrvatskog državljanina osuđenog prije toga pred Županijskim sudom u Rijeci za krijumčarenje
#215846386,doc#305185,2013_02_15_246.html
račun i aktivnost ) . </p><p> ( 3 ) Ovlaštena agencija , prije postupanja po nalogu korisnika državnog proračuna , odnosno
#215849040,doc#305187,2013_02_15_248.html
« podrazumijeva plovilo na kojem se proizvodi ribarstva prije pakiranja obrađuju na jedan ili više od navedenih načina
#215850097,doc#305187,2013_02_15_248.html
radnju Ministarstvu mora biti dostavljen najmanje 20 dana prije početka ribolova . </p><p> ( 4 ) Iznimno od stavka 2 . ovoga
#215850203,doc#305187,2013_02_15_248.html
dostavlja Ministarstvu zahtjev za odobrenjem najmanje 20 dana prije početka ribolovne radnje . Zahtjev mora sadržavati podatke
#215852099,doc#305187,2013_02_15_248.html
dnevno po svakoj dozvoli , a ulovljena tuna se mora pustiti prije izvlačenja na plovilo . </p><p> ( 2 ) Ovlaštenik povlastice
#215852450,doc#305187,2013_02_15_248.html
popunjavati svaki dan ( najkasnije do 23:59 sati ) ili prije samog ulaska u luku , </p><p> 3 . očevidnik se ispunjava
#215852505,doc#305187,2013_02_15_248.html
iskrcanom/prebačenom/prekrcanom ulovu u obrazac očevidnika moraju biti uneseni prije iskrcaja/prebacivanja/prekrcaja ulovljene tune iz plovila
#215854325,doc#305187,2013_02_15_248.html
Ovlaštenici povlastice za uzgoj tuna dužni su najkasnije 5 dana prije početka ribolovne sezone za plivarice tunolovke dostaviti
#215854523,doc#305187,2013_02_15_248.html
prebacivanje tune iz uzgojnih kaveza dužni su najmanje 8 sati prije očekivanog vremena prebacivanja poslati obavijest o prebacivanju
#215855510,doc#305187,2013_02_15_248.html
Videozapis mora uključivati otvaranje i zatvaranje mreže/vrata prije početka operacije prebacivanja te mora biti vidljivo da
#215855742,doc#305187,2013_02_15_248.html
procjena , Ministarstvo će utvrditi razloge postojanja razlika prije nego što se riba prebaci u kavez na uzgajalištu ili ,
#215856234,doc#305187,2013_02_15_248.html
plovila ( Prilog 10 . ovoga Pravilnika ) najmanje 4 sata prije očekivanog vremena iskrcaja . </p><p> ( 3 ) Ako se lovišta
#215856270,doc#305187,2013_02_15_248.html
iskrcaju tuna s ribarskog plovila može se dostaviti bilo kad prije dolaska u luku . </p><p> Članak 27 . </p><p> ( 1 ) U slučaju
#215856461,doc#305187,2013_02_15_248.html
plovilo ( Prilog 11 . ovoga Pravilnika ) , najmanje 48 sati prije očekivanog vremena dolaska u luku . </p><p> ( 4 ) Fizičke
#215860151,doc#305193,2013_02_16_277.html
ugovore koji još nisu upisani u Registar , a sklopljeni su prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika . </p><p> ( 3 )
#215866217,doc#305198,2013_02_16_264.html
usvaja podneseni zahtjev , koja se uvijek zahtijeva i izdaje prije poduzimanja određene radnje ili sklapanja nekog posla
#215869112,doc#305198,2013_02_16_264.html
osnivanja društva za upravljanje u sudski registar , kao i prije svakog sljedećeg upisa naknadno zatraženih djelatnosti
#215869298,doc#305198,2013_02_16_264.html
iz stavka 1 . ovoga članka mora dobiti odobrenje za rad prije upisa promjene djelatnosti društva u sudski registar .
#215869671,doc#305198,2013_02_16_264.html
može biti osoba : </p><p> 1 . koja u razdoblju od 3 godine prije stjecanja članstva u društvu za upravljanje nije imala
#215870968,doc#305198,2013_02_16_264.html
, nastane novo društvo za upravljanje , to društvo mora prije upisa statusne promjene u sudski registar od Agencije
#215872016,doc#305198,2013_02_16_264.html
za upravljanje za mandatno razdoblje najmanje 3 mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave . Nadzorni odbor
#215872170,doc#305198,2013_02_16_264.html
obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje dužna je prije nego što bude imenovana na tu dužnost u drugom društvu
#215877436,doc#305198,2013_02_16_264.html
obavijestilo Agenciju o daljnjem delegiranju poslova , prije no što je to delegiranje stupilo na snagu , </p><p> c )
#215879806,doc#305198,2013_02_16_264.html
društvo preuzimatelj iz države članice , Agencija će se prije odbijanja zahtjeva posavjetovati s nadležnim tijelom države
#215880763,doc#305198,2013_02_16_264.html
obavijest o prestanku obavljanja djelatnosti najmanje 2 mjeseca prije dana prestanka upravljanja UCITS fondovima uputi depozitaru
#215884662,doc#305198,2013_02_16_264.html
raspolaganje udjelom može se opozvati , i to isključivo prije izvršenja upisa u registar udjela , pod uvjetom : </p><p>
#215884704,doc#305198,2013_02_16_264.html
da takav opoziv bude zaprimljen kod voditelja registra prije nego se izvrši upis u registar na temelju zahtjeva za
#215885808,doc#305198,2013_02_16_264.html
dokumentacije iz članka 112 . ovoga Zakona , najmanje 30 dana prije uspostavljanja promjena . U slučaju promjene u opsegu
#215886066,doc#305198,2013_02_16_264.html
ovoga članka , društvo za upravljanje će najmanje 30 dana prije uspostavljanja promjena dostaviti obavijest Agenciji i
#215886847,doc#305198,2013_02_16_264.html
tijelo matične države članice i Agenciju najmanje 30 dana prije takve promjene , kako bi se Agencija mogla pripremiti
#215887368,doc#305198,2013_02_16_264.html
sjedištem u Republici Hrvatskoj . </p><p> ( 2 ) Agencija će prije donošenja odluke kojom odbija zahtjev društva za upravljanje
#215889231,doc#305198,2013_02_16_264.html
klase udjela UCITS fondova osnovanih u državi članici , prije uvođenja tih promjena mora o tome obavijestiti Agenciju
#215889510,doc#305198,2013_02_16_264.html
</p><p> ( 1 ) Društvo za upravljanje iz treće države mora prije početka trgovanja udjelima pojedinog otvorenog investicijskog
#215890409,doc#305198,2013_02_16_264.html
namjerava trgovati udjelima UCITS fonda u državi domaćinu , prije početka trgovanja Agenciji mora dostaviti obavijest o
#215890959,doc#305198,2013_02_16_264.html
UCITS fonda koji su predmet trgovanja u državi domaćinu , prije uvođenja tih promjena mora o tome obavijestiti Agenciju
#215891015,doc#305198,2013_02_16_264.html
želi trgovati udjelima UCITS fondova u trećoj državi , prije početka trgovanja o tome mora obavijestiti Agenciju i
#215891267,doc#305198,2013_02_16_264.html
neke od činjenica i okolnosti iz stavka 1 . ovoga članka , prije uvođenja tih promjena mora o tome obavijestiti Agenciju
#215894177,doc#305198,2013_02_16_264.html
članka 168 . stavka 1 . ovoga Zakona mora prestati čim je prije moguće , odnosno čim prestanu razlozi za obustavu izdavanja
#215895168,doc#305198,2013_02_16_264.html
urednog zahtjeva , odobriti svaki prospekt UCITS fonda prije pokretanja javne ponude udjela , a mora prethodno odobriti
#215895360,doc#305198,2013_02_16_264.html
na području Republike Hrvatske dopuštena je samo ako je prije ponude u vezi iste objavljen valjani prospekt . </p><p>
#215898441,doc#305198,2013_02_16_264.html
kojim upravlja u Republici Hrvatskoj , najkasnije 5 dana prije njihove objave javnosti . </p><p> Glava 5 . IZVJEŠTAVANJE
#215898904,doc#305198,2013_02_16_264.html
države članice u Republici Hrvatskoj , mora ulagatelju prije sklapanja ugovora o ulaganju besplatno staviti na raspolaganje
#215902322,doc#305198,2013_02_16_264.html
iz ovoga stavka , </p><p> b ) ulagatelji u UCITS fond su prije ulaganja uredno informirani o takvom oslobođenju od odgovornosti
#215903452,doc#305198,2013_02_16_264.html
1 . ovoga članka , </p><p> c ) ulagatelji u UCITS fond su prije ulaganja uredno informirani o tome delegiranju i pravnim
#215903930,doc#305198,2013_02_16_264.html
imovine određenog UCITS fonda , dužan je najmanje 2 mjeseca prije prestanka obavljanja djelatnosti , odnosno raskida ugovora
#215905419,doc#305198,2013_02_16_264.html
iskustvo u odnosu na UCITS fond . </p><p> ( 4 ) Agencija će se prije odbijanja zahtjeva za osnivanje i izdavanje odobrenja
#215909885,doc#305198,2013_02_16_264.html
jednaka iznosu neto vrijednosti imovine fonda prenositelja prije provedbe statusne promjene . Ukupna vrijednost svih udjela
#215909921,doc#305198,2013_02_16_264.html
udjela fonda prenositelja kojih je ta osoba bila imatelj prije provođenja statusne promjene . </p><p> ( 2 ) Statusna promjena
#215910901,doc#305198,2013_02_16_264.html
prenositeljem izda suglasnost za pripajanje , ali najmanje 30 dana prije zabrane daljnjeg izdavanja ili otkupa udjela u skladu
#215911728,doc#305198,2013_02_16_264.html
pripajanja </p><p> Članak 266 . </p><p> ( 1 ) 5 radnih dana prije dana izračuna omjera zamjene zabranjeno je svako daljnje
#215914627,doc#305198,2013_02_16_264.html
imateljima udjela napajajućeg UCITS fonda najmanje 30 dana prije početka ulaganja sredstava napajajućeg UCITS fonda u glavni
#215916903,doc#305198,2013_02_16_264.html
namjeravanoj likvidaciji glavnog UCITS fonda više od 5 mjeseci prije početka likvidacije , dužno je Agenciji dostaviti taj
#215916918,doc#305198,2013_02_16_264.html
dostaviti taj zahtjev ili obavijest najkasnije 3 mjeseca prije toga datuma . </p><p> ( 4 ) Društvo za upravljanje koje
#215917371,doc#305198,2013_02_16_264.html
glavnog i UCITS fonda s drugim UCITS fondom više od 4 mjeseca prije dana provedbe spajanja , dužno je Agenciji dostaviti taj
#215917387,doc#305198,2013_02_16_264.html
dostaviti taj zahtjev ili obavijest najkasnije 3 mjeseca prije toga datuma . </p><p> ( 7 ) Društvo za upravljanje koje
#215918988,doc#305198,2013_02_16_264.html
osnovan na određeno vrijeme društvo za upravljanje će dan prije prestanka postojanja UCITS fonda , izračunati cijenu udjela
#215919054,doc#305198,2013_02_16_264.html
o prestanku UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme i prije datuma prestanka određenog njegovim prospektom ako je
#215919098,doc#305198,2013_02_16_264.html
slučaju prestanka UCITS fonda osnovanog na određeno vrijeme prije datuma prestanka određenog njegovim prospektom , društvo
#215920603,doc#305198,2013_02_16_264.html
subjektu nadzora u roku koji ne može biti kraći od 3 dana prije dana početka nadzora . </p><p> ( 5 ) Iznimno od odredbe
#215923225,doc#305198,2013_02_16_264.html
društvo za upravljanje nezakonitosti i nepravilnosti otkloni prije no što Agencija dovrši postupak nadzora , Agencija će
#215926708,doc#305198,2013_02_16_264.html
drugih osoba kojima se pružaju usluge . Agencija će što je prije moguće o izrečenim mjerama obavijestiti Europsku komisiju
#215931237,doc#305198,2013_02_16_264.html
odredbama članka 133 . stavka 2 . ovoga Zakona , </p><p> 37 . prije početka trgovanja Agenciji ne dostavi obavijest o namjeri
#215931264,doc#305198,2013_02_16_264.html
odredbama članka 140 . stavka 1 . ovoga Zakona , </p><p> 38 . prije početka trgovanja o tome ne obavijesti Agenciju , u skladu
#215934260,doc#305198,2013_02_16_264.html
upravljanje UCITS fondovima kojima su ta društva upravljala prije stupanja na snagu ovoga Zakona . </p><p> ( 3 ) Društva za
#215935011,doc#305198,2013_02_16_264.html
rad u skladu s odredbama ovoga Zakona ne može podnijeti prije proteka roka od jedne godine od dana oduzimanja odobrenja
#215937183,doc#305199,2013_02_16_265.html
usvaja podneseni zahtjev , koja se uvijek zahtijeva i izdaje prije poduzimanja određene radnje ili sklapanja nekog posla
#215940434,doc#305199,2013_02_16_265.html
Prije upisa osnivanja UAIF-a u sudski registar , kao i prije svakog sljedećeg upisa naknadno zatraženih djelatnosti
#215940504,doc#305199,2013_02_16_265.html
iz stavka 1 . ovoga članka mora dobiti odobrenje za rad prije upisa promjene djelatnosti društva u sudski registar .
#215941759,doc#305199,2013_02_16_265.html
statusne promjene UAIF-a , nastane novi UAIF , taj UAIF mora prije upisa statusne promjene u sudski registar od Agencije
#215942818,doc#305199,2013_02_16_265.html
poslova UAIF-a za mandatno razdoblje najmanje 3 mjeseca prije isteka mandata pojedinom članu uprave . Nadzorni odbor
#215942962,doc#305199,2013_02_16_265.html
suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a dužna je prije nego što bude imenovana na tu dužnost u drugom UAIF-u
#215949485,doc#305199,2013_02_16_265.html
je obavijestio Agenciju o daljnjem delegiranju poslova , prije no što je to delegiranje stupilo na snagu , </p><p> c )
#215952135,doc#305199,2013_02_16_265.html
podnese UAIF preuzimatelj iz države članice , Agencija će se prije odbijanja zahtjeva posavjetovati s nadležnim tijelom države
#215953305,doc#305199,2013_02_16_265.html
obavijest o prestanku obavljanja djelatnosti najmanje 2 mjeseca prije dana prestanka upravljanja AIF-ovima uputi depozitaru
#215959207,doc#305199,2013_02_16_265.html
uplaćuju se u gotovini te moraju biti u cijelosti uplaćene prije nego što se osnivanje zatvorenog AIF-a upiše u sudski
#215959219,doc#305199,2013_02_16_265.html
osnivanje zatvorenog AIF-a upiše u sudski registar ili prije upisa povećanja temeljenog kapitala . </p><p> ( 6 ) Dionice
#215959444,doc#305199,2013_02_16_265.html
uplaćuju se u gotovini te moraju biti u cijelosti uplaćeni prije nego što se osnivanje zatvorenog AIF-a upiše u sudski
#215959456,doc#305199,2013_02_16_265.html
osnivanje zatvorenog AIF-a upiše u sudski registar ili prije upisa povećanja temeljenog kapitala . </p><p> Uprava zatvorenog
#215960443,doc#305199,2013_02_16_265.html
određeno vrijeme , odluku o prestanku zatvorenog AIF-a prije datuma prestanka određenog u pravilima AIF-a i prospektu
#215962426,doc#305199,2013_02_16_265.html
raspolaganje udjelom može se opozvati , i to isključivo prije izvršenja upisa u registar udjela , pod uvjetom : </p><p>
#215962469,doc#305199,2013_02_16_265.html
da takav opoziv bude zaprimljen kod voditelja registra prije nego se izvrši upis u registar na temelju zahtjeva za
#215963827,doc#305199,2013_02_16_265.html
dostaviti pisanu obavijest o toj promjeni najmanje mjesec dana prije uvođenja planirane promjene ili odmah nakon što se dogodila
#215965555,doc#305199,2013_02_16_265.html
osnivanjem AIF-a iz Republike Hrvatske . </p><p> ( 2 ) Agencija će prije donošenja odluke kojom odbija zahtjev UAIF-a iz druge
#215966788,doc#305199,2013_02_16_265.html
udjelima AIF-a iz Republike Hrvatske u trećoj državi , prije početka trgovanja o tome mora obavijestiti Agenciju i
#215967011,doc#305199,2013_02_16_265.html
neke od činjenica i okolnosti iz stavka 1 . ovoga članka , prije uvođenja tih promjena mora o tome obavijestiti Agenciju
#215969346,doc#305199,2013_02_16_265.html
utjecala na odabir referentne države članice , dužan je prije nego provede planiranu promjenu o istoj obavijestiti Agenciju
#215971770,doc#305199,2013_02_16_265.html
osnivanjem AIF-a iz Republike Hrvatske . </p><p> ( 2 ) Agencija će prije donošenja odluke kojom odbija zahtjev UAIF-a iz treće
#215975336,doc#305199,2013_02_16_265.html
članka 201 . stavka 1 . ovoga Zakona mora prestati čim je prije moguće , odnosno čim prestanu razlozi za obustavu izdavanja
#215978509,doc#305199,2013_02_16_265.html
iz treće države u Republici Hrvatskoj , mora ulagatelju prije sklapanja ugovora o ulaganju besplatno staviti na raspolaganje
#215982181,doc#305199,2013_02_16_265.html
uvjetima iz ovoga stavka , </p><p> b ) ulagatelji u AIF su prije ulaganja uredno informirani o takvom oslobođenju od odgovornosti
#215983307,doc#305199,2013_02_16_265.html
stavka 1 . ovoga članka , </p><p> c ) ulagatelji u AIF su prije ulaganja uredno informirani o tome delegiranju i pravnim
#215983838,doc#305199,2013_02_16_265.html
depozitara imovine određenog AIF-a , dužan je najmanje 2 mjeseca prije planiranog prestanka obavljanja djelatnosti , odnosno
#215985166,doc#305199,2013_02_16_265.html
mjere koje UAIF nije poštovao . </p><p> ( 3 ) Agencija će se prije odbijanja zahtjeva za osnivanje i izdavanje odobrenja
#215987627,doc#305199,2013_02_16_265.html
otvoreni AIF osnovan na određeno vrijeme , UAIF će dan prije prestanka postojanja AIF-a izračunati cijenu udjela toga
#215987709,doc#305199,2013_02_16_265.html
odluku o prestanku AIF-a osnovanog na određeno vrijeme i prije datuma prestanka određenog njegovim pravilima i prospektom
#215987763,doc#305199,2013_02_16_265.html
U slučaju prestanka AIF-a osnovanog na određeno vrijeme prije datuma prestanka određenog njegovim pravilima i prospektom
#215989242,doc#305199,2013_02_16_265.html
subjektu nadzora u roku koji ne može biti kraći od tri dana prije dana početka nadzora . </p><p> ( 5 ) Iznimno od odredbe
#215991786,doc#305199,2013_02_16_265.html
<p> ( 3 ) Ako UAIF nezakonitosti i nepravilnosti otkloni prije no što Agencija dovrši postupak nadzora , Agencija će
#215996901,doc#305199,2013_02_16_265.html
160 . ovoga Zakona , </p><p> 54 . kao UAIF iz treće države prije promjene strategije nuđenja udjela ne obavijesti Agenciju
#216001053,doc#305199,2013_02_16_265.html
za upravljanje AIF-ima kojima su ta društva upravljala prije stupanja na snagu ovoga Zakona . </p><p> Članak 323 . </p>
#216001225,doc#305199,2013_02_16_265.html
rad u skladu s odredbama ovoga Zakona ne može podnijeti prije proteka roka od jedne godine od dana oduzimanja odobrenja
#216004862,doc#305207,2013_02_17_291.html
soc . radnici , profesori sa sveučilišta . .. ) </p><p> o prije primjene programa upoznajte roditelje o aktivnostima koje
#216022509,doc#305228,2013_02_18_293.html
4 ) Vlada Republike Hrvatske dužna je najmanje 60 dana prije isteka mandata člana Državne komisije predložiti Hrvatskom
#216022900,doc#305228,2013_02_18_293.html
usavršavanja . </p><p> Razrješenje člana Državne komisije prije isteka mandata </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1 ) Hrvatski
#216022916,doc#305228,2013_02_18_293.html
Hrvatski sabor može razriješiti člana Državne komisije prije isteka mandata , na prijedlog Vlade Republike Hrvatske
#216023093,doc#305228,2013_02_18_293.html
saboru prijedlog za razrješenje člana Državne komisije prije isteka mandata i prijedlog za imenovanje novoga člana
#216025886,doc#305229,2013_02_18_312.html
Pravilnika koji su stavljeni na tržište Republike Hrvatske prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika mogu se nalaziti na
#216030083,doc#305232,2013_02_18_315.html
Vladi Republike Hrvatske razrješenje pomoćnika ravnatelja i prije isteka vremena na koje je imenovan . </p><p> Ravnatelj Zavoda
#216030093,doc#305232,2013_02_18_315.html
isteka vremena na koje je imenovan . </p><p> Ravnatelj Zavoda prije donošenja odluke o prijedlogu za razrješenje obavještava
#216030727,doc#305232,2013_02_18_315.html
dužan je razriješiti voditelja regionalnog ureda Zavoda i prije isteka vremena na koje je imenovan iz razloga utvrđenih
#216030756,doc#305232,2013_02_18_315.html
razloga razriješiti voditelja regionalnog ureda Zavoda prije isteka vremena na koje je imenovan. « </p><p> Članak 35
#216033404,doc#305233,2013_02_18_316.html
izvedivosti koje su započete u razdoblju od 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za državnu potporu za inovacije .
#216033700,doc#305233,2013_02_18_316.html
brodogradilišta i proizvođača brodske opreme ) . Zahtjev se podnosi prije nego što podnositelj zahtjeva započne s provedbom određenog
#216033934,doc#305233,2013_02_18_316.html
učinak ne postoji ukoliko je provedba projekta započeta prije podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora za inovaciju ,
#216040974,doc#305237,2013_02_18_320.html
o pravnom položaju vjerskih zajednica . Iako se prostor prije kupoprodaje koristio kao poslovni , od izvršene kupoprodaje
#216041041,doc#305237,2013_02_18_320.html
postojeći prostor , samo ako bi on već bio u vjerskoj funkciji prije kupoprodaje , čime bio se vjerske zajednice dovele u apsurdnu
#216041156,doc#305237,2013_02_18_320.html
vjerskih obreda , bez obzira na to u kojoj je funkciji bio prije nego što ga je stekla vjerska zajednica upisana u Evidenciju
#216041375,doc#305237,2013_02_18_320.html
ovom slučaju povrijeđena su ustavna prava tužitelja i to prije svega iz čl . 41 . st . 1 . Ustava RH . Prema toj ustavnoj
#216041887,doc#305237,2013_02_18_320.html
obavijestit će nadležnu policijsku upravu najkasnije 48 sati prije njegovog održavanja . </p><p> ( 3 ) Vjerske zajednice i
#216047795,doc#305239,2013_02_18_294.html
1907/2006 . </p><p> ( 2 ) STL iz stavka 1 . ovoga članka prije prvog stavljanja kemikalije na tržište Republike Hrvatske
#216048093,doc#305239,2013_02_18_294.html
člankom 13 . ovoga Zakona . </p><p> ( 3 ) Uvoznik je obvezan prije carinjenja kemikalije podnijeti graničnom sanitarnom inspektoru
#216048922,doc#305239,2013_02_18_294.html
osobe bez uvjerenja o obavljenom zdravstvenom pregledu prije početka rada , te ih je obvezna upućivati na periodičke
#216050366,doc#305239,2013_02_18_294.html
. stavak 1 . ) , </p><p> 4 . ne dostavi STL za kemikalije prije prvog stavljanja kemikalije na tržište Republike Hrvatske
#216053577,doc#305241,2013_02_18_296.html
osoba u smislu članka 4 . Uredbe ( EZ ) br . 1223/2009 prije stavljanja kozmetičkoga proizvoda na tržište ne osigura
#216053660,doc#305241,2013_02_18_296.html
iz članka 11 . Uredbe ( EZ ) br . 1223/2009 , </p><p> 7 . prije stavljanja kozmetičkoga proizvoda na tržište ne dostavi
#216062904,doc#305248,2013_02_19_332.html
navrata otkazivali punomoć odvjetnicima te da su neposredno prije zakazanih ročišta opunomoćili drugog odvjetnika koji je
#216068696,doc#305254,2013_02_19_322.html
je hrvatski branitelj njih uzdržavao najmanje pet godina prije smrti . </p><p> ( 7 ) Pastorak je osoba koja nema živoga
#216068733,doc#305254,2013_02_19_322.html
iz Domovinskog rata ga je uzdržavao najmanje godinu dana prije smrtnog stradavanja , zatočenja ili nestanka . </p><p> Odredbom
#216071438,doc#305254,2013_02_19_322.html
rehabilitacije osigurano zaposlenje kod kojeg nastane invalidnost prije navršene 40 godine života ( žene ) , odnosno 45 godine
#216072369,doc#305254,2013_02_19_322.html
života , ako kod njih nastane opća nesposobnost za rad prije ispunjenja uvjeta iz stavka 1 . ovoga članka . </p><p> (
#216074455,doc#305254,2013_02_19_322.html
zapošljavanju . </p><p> ( 10 ) Rješenje o rasporedu donijeto prije okončanja postupka inspekcijskog nadzora upravna inspekcija
#216074740,doc#305254,2013_02_19_322.html
poslodavca prestao krivnjom radnika ili im je služba neposredno prije prijave na javni natječaj ili oglas prestala temeljem
#216081372,doc#305254,2013_02_19_322.html
Domovinskog rata živio u zajedničkom kućanstvu najmanje 5 godina prije smrtnog stradavanja , odnosno od dana utvrđivanja da je
#216081512,doc#305254,2013_02_19_322.html
nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umre prije isteka roka od četiri godine od nabave automobila , zakonski
#216084179,doc#305254,2013_02_19_322.html
obiteljsku invalidninu kada navrše 40 godina života , a prije navršenih 40 godina života ako su nesposobni za privređivanje
#216084243,doc#305254,2013_02_19_322.html
nesposobnost traje , uz uvjet da je nesposobnost nastupila prije navršene 15 . godine života , odnosno za vrijeme redovitog
#216084255,doc#305254,2013_02_19_322.html
godine života , odnosno za vrijeme redovitog školovanja prije navršene 26 . godine života . Ako je školovanje prekinuto
#216084311,doc#305254,2013_02_19_322.html
redovitog školovanja , ako je redovito školovanje nastavljeno prije 26 . godine života , </p><p> Odredbom članka 22 . Zakona
#216084579,doc#305254,2013_02_19_322.html
pravo uzdržavali ili ih je on uzdržavao najmanje pet godina prije pogibije ili smrti , imaju također pravo na obiteljsku
#216085270,doc#305254,2013_02_19_322.html
za privređivanje uz uvjet da je ta nesposobnost nastala prije 15 . godine života , odnosno prije navršene 26 . godine
#216085277,doc#305254,2013_02_19_322.html
nesposobnost nastala prije 15 . godine života , odnosno prije navršene 26 . godine života , ako je dijete bilo na redovitom
#216087094,doc#305254,2013_02_19_322.html
10 . da nisu na izdržavanju kazne zatvora , osim ako su prije upućivanja na izvršenje kazne zatvora živjeli u zajedničkom
#216087352,doc#305254,2013_02_19_322.html
nesposobnost traje , uz uvjet da je nesposobnost nastupila prije navršenih 15 godina života , odnosno za vrijeme školovanja
#216087362,doc#305254,2013_02_19_322.html
navršenih 15 godina života , odnosno za vrijeme školovanja prije navršenih 26 godina života , </p><p> 4 . udovica ili udovac
#216087481,doc#305254,2013_02_19_322.html
izgubilo od školovanja , ako je školovanje nastavljeno prije navršenih 26 godina . </p><p> Članak 91 . </p><p> ( 1 ) Osnovica
#216091445,doc#305254,2013_02_19_322.html
ga je hrvatski branitelj uzdržavao najmanje godinu dana prije pogibije , smrti , zatočenja ili nestanka te potvrde o
#216097565,doc#305254,2013_02_19_322.html
zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma i prije isteka roka od dvije godine . </p><p> ( 3 ) Odredbe stavka
#216103133,doc#305254,2013_02_19_322.html
Zakona čiji su posmrtni ostaci iz grobnih mjesta uklonjeni prije stupanja na snagu ovoga Zakona temeljem članka 14 . Zakona
#216111351,doc#305255,2013_02_19_323.html
odnosno župana i njihovog zamjenika ne smije se raspisati prije proteka roka od 12 mjeseci od održanih izbora ni ranije
#216111609,doc#305255,2013_02_19_323.html
općinskog načelnika , gradonačelnika i župana nastupio prije isteka dvije godine mandata , u toj jedinici lokalne i
#216119228,doc#305255,2013_02_19_323.html
župan može povući i nakon glasovanja o amandmanima , a prije glasovanja o proračunu u cjelini . </p><p> Proračun jedinice
#216119313,doc#305255,2013_02_19_323.html
se proračun za narednu računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi , vodi se privremeno
#216119489,doc#305255,2013_02_19_323.html
financija u roku od 15 dana od donošenja . </p><p> Ukoliko se prije početka naredne godine ne donese ni odluka o privremenom
#216126311,doc#305255,2013_02_19_323.html
su dužnost obavljale profesionalno posljednjih 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti , po prestanku profesionalnog
#216126354,doc#305255,2013_02_19_323.html
koja im je isplaćivana za vrijeme posljednjih 6 mjeseci prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti . </p><p> Osobe
#216126370,doc#305255,2013_02_19_323.html
koje su dužnost obavljale profesionalno manje od 6 mjeseci prije prestanka obavljanja dužnosti , po prestanku profesionalnog
#216126416,doc#305255,2013_02_19_323.html
visini prosječne plaće koja im je isplaćivana za vrijeme prije prestanka profesionalnog obavljanja dužnosti . </p><p> Osobe
#216126508,doc#305255,2013_02_19_323.html
načelnik , gradonačelnik , župan i njihov zamjenik koji je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme
#216126711,doc#305255,2013_02_19_323.html
od dužnosti kada ih je predstavničko tijelo razriješilo prije isteka mandata predstavničkog tijela , ako odlukom o razrješenju
#216129149,doc#305256,2013_02_19_324.html
jedinica stakleničkih plinova koje treba staviti na dražbu prije 2013 ( SL L 308 , 24 . 11 . 2011 . ) , </p><p> – Uredba
#216130542,doc#305256,2013_02_19_324.html
kupuju ili prodaju emisijske jedinice stakleničkih plinova prije ili nakon raspodjele bilo bez naknade ili na dražbi ; </p>
#216131353,doc#305256,2013_02_19_324.html
mogu se mijenjati ili povući do određenog krajnjeg roka prije zatvaranja nadmetanja . Krajnji rok određuje dražbovna
#216131373,doc#305256,2013_02_19_324.html
svojoj internetskoj stranici najmanje pet trgovinskih dana prije otvaranja nadmetanja . </p><p> ( 4 ) Ponudu u ime ponuditelja
#216131521,doc#305256,2013_02_19_324.html
smatrati da je povučena nakon zatvaranja nadmetanja , ali prije nego je utvrđena konačna dražbovna cijena . </p><p> ( 7
#216132905,doc#305256,2013_02_19_324.html
ili 2 . ove Uredbe ; </p><p> ( b ) imaju ili će na vrijeme prije otvaranja nadmetanja imati odgovarajuće unutarnje procese
#216134656,doc#305256,2013_02_19_324.html
sekundarnom tržištu emisijskih jedinica ili povezanih izvedenica prije početka dražbe s učinkom namještanja konačne dražbovne
#216134954,doc#305256,2013_02_19_324.html
obveze kad ta obveza proizlazi iz sporazuma sklopljenog prije nego je dotična osoba posjedovala povlaštenu informaciju
#216135460,doc#305256,2013_02_19_324.html
bankovni račun dražbovatelja u raspoloživim sredstvima prije isporuke ili najkasnije po isporuci emisijskih jedinica
#216138090,doc#305256,2013_02_19_324.html
</p><p> ( i ) dati indiciju o potražnji emisijskih jedinica prije svake dražbe ; </p><p> ( ii ) dati indiciju o konačnoj dražbovnoj
#216138103,doc#305256,2013_02_19_324.html
</p><p> ( ii ) dati indiciju o konačnoj dražbovnoj cijeni prije svake dražbe ; </p><p> ( e ) informacije koje daju osobe
#216138224,doc#305256,2013_02_19_324.html
znatno ispod cijene koja prevladava na sekundarnom tržištu prije i poslije dražbe . </p><p> ( 2 ) Nitko tko je dobio povjerljivu
#216138392,doc#305256,2013_02_19_324.html
njegovih obveza u vezi s dražbama ; </p><p> ( g ) koje se prije otkrivanja odobre ili obrade na način da nije vjerojatno
#216161750,doc#305266,2013_02_20_349.html
cijena od 0,25 kn/m2 odraz društvenih , gospodarskih i prije svega upravljačkih uvjeta na tržištu te da prati sve ostale
#216167153,doc#305268,2013_02_20_338.html
<p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Davatelji koncesija su obvezni prije početka njegova korištenja izvršiti jednokratnu registraciju
#216167292,doc#305268,2013_02_20_338.html
</p><p> – automatsko dojavljivanje uočenih pogrešaka unosa prije slanja na objavljivanje . </p><p> ( 5 ) Ako davatelj koncesije
#216173944,doc#305271,2013_02_20_341.html
</p><p> ( 4 ) Minimalni iznos sufinanciranja po korisniku prije mogućeg umanjenja iznosi 1.000,00 kuna , a maksimalni
#216174230,doc#305271,2013_02_20_341.html
</p><p> ( 4 ) Minimalni iznos sufinanciranja po korisniku prije mogućeg umanjenja iznosi 1.000,00 kuna , a maksimalni
#216175283,doc#305271,2013_02_20_341.html
Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu zahtjeva prije donošenja Odluke o odabiru laboratorija za ispitivanje
#216177029,doc#305272,2013_02_20_342.html
ovog članka moraju biti registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima
#216177598,doc#305272,2013_02_20_342.html
Prijava se podnosi najmanje 7 dana , a najviše 30 dana , prije dana održavanja manifestacije . </p><p> Članak 8 . </p><p>
#216178016,doc#305272,2013_02_20_342.html
manifestacijom isključivo pisanim putem najmanje 30 dana prije održavanja manifestacije . </p><p> ( 2 ) Ministarstvo je
#216184371,doc#305275,2013_02_20_345.html
standardi « , a stavljeno je na tržište Republike Hrvatske prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji , može
#216191940,doc#305285,2013_02_22_368.html
. </p><p> ( 2 ) Trudnu maloljetnicu može se šest tjedana prije poroda smjestiti u odjel za rodilje , a na prijedlog liječnika
#216191953,doc#305285,2013_02_22_368.html
smjestiti u odjel za rodilje , a na prijedlog liječnika i prije . Porod maloljetnice obavit će se u zdravstvenoj ustanovi
#216193553,doc#305285,2013_02_22_368.html
zdravstveni pregled , a zatim te poslove odbije raditi prije isteka roka valjanosti zdravstvene svjedodžbe , zatražit
#216195886,doc#305285,2013_02_22_368.html
izdvajanja u posebnu prostoriju , ako je ista izrečena prije smještaja maloljetnika u odgojnu skupinu pojačane skrbi
#216207464,doc#305290,2013_02_22_373.html
preradu šećera dužna je dostaviti Agenciji za plaćanja prije kraja isteka petog mjeseca nakon svake dostave dokaz o
#216207646,doc#305290,2013_02_22_373.html
šećera nije dostavio dokaze iz stavka 7 . ovoga članka prije isteka sedmog mjeseca nakon svake dostave , te o tome
#216210486,doc#305292,2013_02_22_375.html
sigurno rukovanje oružjem , </p><p> 2 . Sistemne atrofije koje prije svega zahvaćaju središnji živčani sustav , </p><p> 3 . Ekstrapiramidni
#216211348,doc#305292,2013_02_22_375.html
» nesposoban« , ponovni zdravstveni pregled nije moguć prije isteka roka od šest mjeseci . </p><p> VI . MEDICINSKA DOKUMENTACIJA
#216218109,doc#305293,2013_02_22_357.html
upravi koristeći računalni sustav najranije sedam dana prije datuma otpreme trošarinskih proizvoda naznačenog na e-TD-u
#216218890,doc#305293,2013_02_22_357.html
ovoga Zakona u drugoj državi članici najranije sedam dana prije datuma otpreme trošarinskih proizvoda naznačenog na e-TD-u
#216219419,doc#305293,2013_02_22_357.html
proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine ako : </p><p> 1 . prije početka kretanja obavijesti Carinsku upravu – Trošarinski
#216219498,doc#305293,2013_02_22_357.html
ispunjenje uvjeta iz stavka 1 . ovoga članka , dostaviti prije početka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode
#216219637,doc#305293,2013_02_22_357.html
ovoga Zakona , a računalni sustav nije dostupan , dužan je prije promjene mjesta odredišta o tome obavijestiti Carinsku
#216220654,doc#305293,2013_02_22_357.html
uredu nadležnom prema svome sjedištu , odnosno prebivalištu prije početka otpreme trošarinskih proizvoda , </p><p> 2 . treći
#216220820,doc#305293,2013_02_22_357.html
primitku te dostaviti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije otpreme trošarinskih proizvoda iz druge države članice
#216220965,doc#305293,2013_02_22_357.html
planu puta . U tom slučaju : </p><p> – pošiljatelj mora , prije nego što pošalje trošarinske proizvode , najaviti isporuku
#216221287,doc#305293,2013_02_22_357.html
ovoga članka u drugu državu članicu obvezan je : </p><p> 1 . prije otpreme trošarinskih proizvoda prijaviti se nadležnom
#216221586,doc#305293,2013_02_22_357.html
trošarinskih proizvoda u Republici Hrvatskoj ako prodavatelj prije otpreme proizvoda nije nadležnom tijelu prijavio i podnio
#216223589,doc#305293,2013_02_22_357.html
kojoj državi članici je do te nepravilnosti došlo . Ako je prije isteka roka od tri godine od dana kada su trošarinski
#216225581,doc#305293,2013_02_22_357.html
trošarinskih , poreznih ili carinskih propisa , </p><p> 4 . prije izdavanja odobrenja položi instrument osiguranja plaćanja
#216225791,doc#305293,2013_02_22_357.html
računovodstvenog sustava . </p><p> ( 3 ) Nadležni carinski ured prije donošenja trošarinskog odobrenja za ovlaštenog držatelja
#216226545,doc#305293,2013_02_22_357.html
na zalihi i proizvode za koje je obveza plaćanja nastala prije prestanka važenja trošarinskog odobrenja plaćena , odnosno
#216227540,doc#305293,2013_02_22_357.html
računovodstvenog sustava . Uz zahtjev prilaže i izjavu da će prije nego počne primati trošarinske proizvode u sustavu odgode
#216227636,doc#305293,2013_02_22_357.html
upravi položiti instrument osiguranja plaćanja trošarine prije nego što počne primati trošarinske proizvode u sustavu
#216228785,doc#305293,2013_02_22_357.html
proizvoda . </p><p> ( 4 ) Registrirani pošiljatelj mora : </p><p> prije otpreme trošarinskih proizvoda nadležnom carinskom uredu
#216229297,doc#305293,2013_02_22_357.html
utemeljenost zahtjeva . Uz zahtjev prilaže i izjavu da će prije nego što počne primati trošarinske proizvode položiti
#216229373,doc#305293,2013_02_22_357.html
Porezni zastupnik za prodaju na daljinu mora : </p><p> prije nego što je trošarinska roba iz druge države članice otpremljena
#216229683,doc#305293,2013_02_22_357.html
registar trošarinskih obveznika , i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga
#216234118,doc#305293,2013_02_22_357.html
registar trošarinskih obveznika , i to najkasnije osam dana prije početka proizvodnje . </p><p> ( 3 ) Mali proizvođači vina
#216234301,doc#305293,2013_02_22_357.html
registar trošarinskih obveznika , i to najkasnije osam dana prije početka proizvodnje , te istodobno dostaviti podatak o
#216235955,doc#305293,2013_02_22_357.html
pojedini proizvod maloprodajnu cijenu Središnjem uredu 15 dana prije puštanja duhanskih prerađevina u potrošnju prema tako
#216236385,doc#305293,2013_02_22_357.html
biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija prije unosa na teritorij Republike Hrvatske , koje uz tekst
#216236444,doc#305293,2013_02_22_357.html
biti označene duhanskim markicama Ministarstva financija prije unosa na teritorij Republike Hrvatske , koje uz tekst
#216236786,doc#305293,2013_02_22_357.html
) Trošarinski obveznik duhanskih prerađevina obvezan je prije preuzimanja duhanskih markica Ministarstva financija Republike
#216238982,doc#305293,2013_02_22_357.html
i namjene korisnika prava iz članka 92 . ovoga Zakona , prije isporuke iz trošarinskog skladišta moraju biti označena
#216239634,doc#305293,2013_02_22_357.html
ovoga Zakona vrši se uz karticu goriva . Prodavatelj je prije prodaje dužan izvijestiti korisnika o raspoloživoj količini
#216243939,doc#305293,2013_02_22_357.html
ili ne dostavi instrument osiguranja plaćanja trošarine prije otpreme trošarinskih proizvoda iz druge države članice
#216244033,doc#305293,2013_02_22_357.html
dokument ne dostavi nadležnom carinskom uredu na ovjeru prije nego što njegov ovjereni primjerak vrati pošiljatelju
#216244116,doc#305293,2013_02_22_357.html
članak 19 . stavak 8 . ) , </p><p> 10 . ako kao pošiljatelj , prije nego što pošalje trošarinske proizvode , ne najavi isporuku
#216244258,doc#305293,2013_02_22_357.html
članka 20 . stavka 1 . ovoga Zakona u drugu državu članicu prije otpreme trošarinskih proizvoda ne prijavi otpremu nadležnom
#216245188,doc#305293,2013_02_22_357.html
registar trošarinskih obveznika , i to najkasnije osam dana prije početka obavljanja registrirane djelatnosti ili drugoga
#216245835,doc#305293,2013_02_22_357.html
trošarinski proizvod maloprodajnu cijenu Središnjem uredu 15 dana prije puštanja duhanskih prerađevina u potrošnju prema tako
#216246429,doc#305293,2013_02_22_357.html
markicama ( članak 78 . stavak 11 . ) , </p><p> 64 . ako prije preuzimanja duhanskih markica Ministarstva financija Republike
#216246843,doc#305293,2013_02_22_357.html
članak 86 . stavak 2 . ) , </p><p> 73 . ako plinska ulja prije isporuke iz trošarinskog skladišta ne označi propisanim
#216247369,doc#305293,2013_02_22_357.html
namjene iz članka 101 . stavka 1 . točke 2 . ovoga Zakona prije prodaje ne izvijesti korisnika prava na potrošnju plinskog
#216248838,doc#305293,2013_02_22_357.html
trošarinskih proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine , a prije početka kretanja ne obavijesti Carinsku upravu – Trošarinski
#216248925,doc#305293,2013_02_22_357.html
informacije o razlozima nedostupnosti njegova računalnog sustava prije početka kretanja trošarinskih proizvoda u sustavu odgode
#216249032,doc#305293,2013_02_22_357.html
stavka 4 . ovoga Zakona , a računalni sustav nije dostupan , prije promjene mjesta odredišta ne obavijesti o tome Carinsku
#216250687,doc#305293,2013_02_22_357.html
se okrivljenik proglašava krivim te se mogu uništiti i prije pravomoćnog okončanja prekršajnog postupka . </p><p> ( 4
#216251468,doc#305293,2013_02_22_357.html
<p> ( 2 ) Upravni i prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se prema propisima
#216251507,doc#305293,2013_02_22_357.html
ovoga članka , svi prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se po odredbama
#216251537,doc#305293,2013_02_22_357.html
. </p><p> ( 4 ) Svi prekršajni postupci koji su započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona za prekršajna djela koja
#216251562,doc#305293,2013_02_22_357.html
obustavit će se . </p><p> ( 5 ) Ako su trošarinski proizvodi prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji uvezeni
#216251585,doc#305293,2013_02_22_357.html
druge države članice i ako je za te trošarinske proizvode prije stupanja na snagu ovoga Zakona započeo neki od carinskih
#216251975,doc#305293,2013_02_22_357.html
poljoprivredi , ribolovu , ribogojstvu , akvakulturi i plovidbi prije isporuke iz trošarinskog skladišta , odnosno pri uvozu
#216260342,doc#305300,2013_02_22_358.html
proizvodnih postrojenja . </p><p> ( 3 ) Ministarstvo je dužno prije podnošenja prijedloga odluke iz stavka 2 . ovoga članka
#216263313,doc#305300,2013_02_22_358.html
većinskih dioničara , </p><p> 2 . u razdoblju od tri godine prije njihova imenovanja u neovisnom operatoru prijenosa ne
#216266717,doc#305300,2013_02_22_358.html
kriterije za certifikaciju u skladu s odredbama ovoga Zakona prije ishođenja dozvole za obavljanje djelatnosti . </p><p> (
#216269400,doc#305300,2013_02_22_358.html
primjeren način javno objaviti , i to najmanje 15 dana prije početka primjene . Metodologija mora uključivati i troškove
#216269456,doc#305300,2013_02_22_358.html
primjeren način javno objaviti , i to najmanje 15 dana prije početka primjene . U slučaju uskraćivanja suglasnosti
#216271583,doc#305300,2013_02_22_358.html
metodologije na kojima se temelji njihov izračun budu odobrene prije stupanja na snagu u skladu s obvezama i ovlastima Agencije
#216273521,doc#305300,2013_02_22_358.html
primjeren način javno objaviti , i to najmanje 15 dana prije početka primjene , </p><p> 23 . donijeti , uz prethodnu
#216273555,doc#305300,2013_02_22_358.html
primjeren način javno objaviti , i to najmanje 15 dana prije početka primjene – u slučaju uskraćivanja suglasnosti
#216275475,doc#305300,2013_02_22_358.html
energijom te ih javno na primjeren način objaviti 15 dana prije početka opskrbe , u skladu s općim uvjetima za korištenje
#216276866,doc#305300,2013_02_22_358.html
primjeren način javno objaviti , i to najmanje 15 dana prije početka primjene . Obavijest kupcima mora sadržavati i
#216277541,doc#305300,2013_02_22_358.html
na primjeren način javno objaviti i to najmanje 15 dana prije početka primjene . Obavijest kupcima mora sadržavati i
#216282303,doc#305300,2013_02_22_358.html
uvjetima ugovora krajnjim kupcima trebaju biti pružene prije njegovog sklapanja . </p><p> ( 7 ) Ugovorom o opskrbi krajnjeg
#216282849,doc#305300,2013_02_22_358.html
promjeni cijena i drugih uvjeta opskrbe najmanje 15 dana prije primjene cijena energije ili uvjeta opskrbe , uključujući
#216283629,doc#305300,2013_02_22_358.html
petak , subotu ili nedjelju , na državni praznik ili dan prije praznika . </p><p> ( 5 ) Ako je krajnji kupac podmirio sva
#216289018,doc#305300,2013_02_22_358.html
ovoga Zakona . </p><p> Članak 79 . </p><p> Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se primjenom
#216291871,doc#305301,2013_02_22_359.html
stručnim studijima prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom
#216292478,doc#305301,2013_02_22_359.html
prijedlog Vlade Republike Hrvatske i Nacionalnog vijeća i prije isteka vremena na koje je imenovan , na njegov osobni
#216300083,doc#305304,2013_02_22_362.html
kod kojeg je bio u radnom odnosu na neodređeno vrijeme prije početka obnašanja dužnosti ili kod poslodavca s kojim
#216301187,doc#305305,2013_02_22_363.html
dužnost koju je obnašao ili na drugu dužnost , a koji je prije obnašanja dužnosti bio zaposlen na neodređeno vrijeme
#216301328,doc#305305,2013_02_22_363.html
, odnosno povratka na rad , na poslove koje je obavljao prije obnašanja dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove ,
#216301492,doc#305305,2013_02_22_363.html
rasporeda , odnosno povratka na rad na poslove koje je obavljao prije obnašanja dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove ,
#216301643,doc#305305,2013_02_22_363.html
ima pravo povratka na rad , na poslove na kojima je radio prije obnašanja dužnosti ili na druge odgovarajuće poslove ,
#216301664,doc#305305,2013_02_22_363.html
kod kojeg je bio u radnom odnosu na neodređeno vrijeme prije obnašanja dužnosti . </p><p> Ugovorom između dužnosnika
#216308497,doc#305311,2013_02_23_394.html
Zavodom osnovom općih akata Zavoda koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ove Odluke obvezni su radi nastavka
#216334051,doc#305311,2013_02_23_394.html
postupka </p><p> 0,18 </tr></p><p><tr> O64A </p><p> Lažni trudovi prije 37 , tjedna ili s vrlo teškim KK </p><p> 0,21 </tr></p><p>
#216340143,doc#305313,2013_02_23_382.html
zamjenjuju se riječima : » u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora , lista kandidata smatrat će se
#216340669,doc#305313,2013_02_23_382.html
imena nadležnim izbornim povjerenstvima najkasnije 18 dana prije dana održavanja izbora . Ne odrede li ih , odnosno ne
#216340820,doc#305313,2013_02_23_382.html
Članak 38 . mijenja se i glasi : </p><p> » Najkasnije 20 dana prije održavanja izbora odredit će biračka mjesta : </p><p>
#216341494,doc#305313,2013_02_23_382.html
sukladno Ugovoru o pristupanju Europskoj uniji , održe prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.«
#216341586,doc#305313,2013_02_23_382.html
člana Europskog parlamenta « brišu se , a riječi : » i prije raspisivanja prvih izbora za Europski parlament « zamjenjuju
#216341600,doc#305313,2013_02_23_382.html
izbora za Europski parlament « zamjenjuju se riječima : » i prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji« . </p><p>
#216341918,doc#305313,2013_02_23_382.html
dostaviti Državnom izbornom povjerenstvu najkasnije 10 dana prije održavanja izbora . </p><p> Iznimno od odredbi Zakona o
#216342028,doc#305313,2013_02_23_382.html
inozemstvu nadležna tijela će odrediti najkasnije 15 dana prije održavanja izbora , a biračke odbore za provedbu izbora
#216342049,doc#305313,2013_02_23_382.html
mjestima odredit će nadležna tijela najkasnije 10 dana prije izbora , </p><p> – mjerila za utvrđivanje naknade izbornog
#216343815,doc#305316,2013_02_23_385.html
održavanje , upozorenja i sl . ) , koje moraju imati proizvodi prije stavljanja na tržište , pakiranje , obilježavanje , označivanje
#216349643,doc#305319,2013_02_23_388.html
s isporukom robe na temelju ugovora koji su sklopljeni prije 26 . srpnja 2010 . ili 16 . listopada 2012 . </p><p> Zabrane
#216349680,doc#305319,2013_02_23_388.html
svih obveza koje proizlaze iz ugovora koji su sklopljeni prije 26 . srpnja 2010 . ili 16 . listopada 2012 . u vezi s
#216349698,doc#305319,2013_02_23_388.html
. ili 16 . listopada 2012 . u vezi s ulaganjima u Iran prije tih datuma od strane poduzeća s poslovnim nastanom u Republici
#216349790,doc#305319,2013_02_23_388.html
u vezi s isporukom robe na temelju ugovora sklopljenih prije 23 . siječnja 2012 . ili 16 . listopada 2012 . </p><p> Zabrane
#216349823,doc#305319,2013_02_23_388.html
. travnja 2013 . obveze na temelju ugovora sklopljenih prije 23 . siječnja 2012 . ili 16 . listopada 2012 . , u vezi
#216349842,doc#305319,2013_02_23_388.html
ili 16 . listopada 2012 . , u vezi s ulaganjima u Iran prije tih datuma od strane poduzeća s poslovnim nastanom u Republici
#216350180,doc#305319,2013_02_23_388.html
izvršenje ugovora , do 15 . travnja 2013 . , sklopljenih prije 16 . listopada 2012 . ili dopunskih ugovora potrebnih
#216350406,doc#305319,2013_02_23_388.html
izvršenje ugovora do 15 . travnja 2013 . , sklopljenih prije 16 . listopada 2012 . ili dopunskih ugovora potrebnih
#216350595,doc#305319,2013_02_23_388.html
izvršenje ugovora , do 15 . travnja 2013 . , sklopljenih prije 16 . listopada 2012 . ili dopunskih ugovora potrebnih
#216351059,doc#305319,2013_02_23_388.html
svaki slučaj posebno , i da se o tome obavijesti deset dana prije odobrenja , te slične transakcije koje ne pridonose aktivnostima
#216351963,doc#305319,2013_02_23_388.html
sporazuma koji su javni ili privatni iranski subjekti sklopili prije donošenja ove Odluke , </p><p> pod uvjetom da je nadležno
#216352023,doc#305319,2013_02_23_388.html
iz prvobitne dodjele ugovora o podjeli proizvodnje plina prije 27 . listopada 2010 . od strane neovisne vlade koja nije
#216355596,doc#305321,2013_02_23_390.html
kozmetičkog proizvoda sukladno članku 14 . ovoga Pravilnika , prije stavljanja proizvoda na tržište Republike Hrvatske obvezna
#216355956,doc#305321,2013_02_23_390.html
poznato , može se dostaviti kasnije , ali najkasnije 15 dana prije stavljanja proizvoda na tržište . </p><p> Ako se sastojak
#216356193,doc#305321,2013_02_23_390.html
moraju se dostaviti Ministarstvu zdravlja najkasnije 15 dana prije stavljanja tih proizvoda na tržište pod novim nazivom
#216405736,doc#305323,2013_02_24_397.html
Narodne novine « broj 64/08 , 67/09 ) , ista se mora provesti prije ulaganja . </p><p> ( 10 ) Podnositelj mora imati podmirene
#216413012,doc#305323,2013_02_24_397.html
koji su zaračunali naknade korisnicima ili sudionicima prije dovršenja , osim ako su dobivene naknade odbijene od zatraženih
#216413259,doc#305323,2013_02_24_397.html
i pravne osobe dužne su , najkasnije u roku mjesec dana prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa
#216413306,doc#305323,2013_02_24_397.html
5 ) Podnositelj je dužan najkasnije u roku mjesec dana prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa
#216413424,doc#305323,2013_02_24_397.html
odnosno dvije ( 2 ) ponude i račun za opći trošak nastao prije podnošenja prijave , čija vrijednost prelazi 10.000 EUR
#216413465,doc#305323,2013_02_24_397.html
( 1 ) ponudu ili dostaviti račun za opći trošak nastao prije podnošenja prijave , sukladno Pozivu na podnošenje ponude
#216415060,doc#305323,2013_02_24_397.html
vezane za ulaganja predviđena projektom ne smiju započeti prije stupanja na snagu IPARD Ugovora , osim pripremnih radova
#216415118,doc#305323,2013_02_24_397.html
) Ako su aktivnosti iz stavka 4 . ovoga članka započete prije stupanja na snagu IPARD Ugovora , takve aktivnosti ne
#216415143,doc#305323,2013_02_24_397.html
sredstvima . </p><p> ( 7 ) Pripremni radovi moraju biti obavljeni prije prijavljivanja na natječaj te se ne smatraju prihvatljivim
#216415647,doc#305323,2013_02_24_397.html
o potrebi obavještavanja , najkasnije sedam ( 7 ) dana prije provođenja navedenih radova odnosno datuma isporuke opreme
#216416081,doc#305323,2013_02_24_397.html
promjenama iz stavka 1 . ovoga članka ne kasnije od 90 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu , a u slučaju
#216416097,doc#305323,2013_02_24_397.html
Zahtjeva za isplatu , a u slučaju nabave opreme 60 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu . </p><p> ( 3
#216416311,doc#305323,2013_02_24_397.html
stavka 1 . ovoga članka moraju se prijaviti najmanje 30 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu i bit će odobrene
#216416720,doc#305323,2013_02_24_397.html
) Obrti i pravne osobe dužne su , u roku od mjesec dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu , Agenciji za plaćanja
#216417625,doc#305323,2013_02_24_397.html
plaćanja ( u daljnjem tekstu : kontrolori ) , kontrolom prije ugovaranja , prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja
#216417628,doc#305323,2013_02_24_397.html
daljnjem tekstu : kontrolori ) , kontrolom prije ugovaranja , prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog
#216418085,doc#305323,2013_02_24_397.html
rad . </p><p> ( 4 ) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja , pazeći da se ranijom najavom ne naruše
#216418854,doc#305323,2013_02_24_397.html
43 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost prije isplate Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog
#216422236,doc#305324,2013_02_24_398.html
Narodne novine « broj 64/08 , 67/09 ) ista se mora provesti prije ulaganja . </p><p> ( 6 ) Za objekt koji je predmet ulaganja
#216425286,doc#305324,2013_02_24_398.html
vina , odnosno Vinogradarski registar </p><p> b ) u godini prije podnošenja prijave podnositelj mora imati godišnju proizvodnju
#216427187,doc#305324,2013_02_24_398.html
koji su zaračunali naknade korisnicima ili sudionicima prije dovršenja , osim ako su dobivene naknade odbijene od zatraženih
#216427433,doc#305324,2013_02_24_398.html
) Obrti i pravne osobe dužne su , u roku od mjesec dana prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa
#216427481,doc#305324,2013_02_24_398.html
) Podnositelj je dužan najkasnije u roku od mjesec dana prije zatvaranja natječaja za dodjelu sredstava iz IPARD programa
#216427599,doc#305324,2013_02_24_398.html
odnosno dvije ( 2 ) ponude i račun za opći trošak nastao prije podnošenja prijave , čija vrijednost prelazi 10.000 EUR
#216427641,doc#305324,2013_02_24_398.html
( 1 ) ponudu ili dostaviti račun za opći trošak nastao prije podnošenja prijave , sukladno Pozivu na podnošenje ponude
#216429167,doc#305324,2013_02_24_398.html
vezane za ulaganja predviđena projektom ne smiju započeti prije stupanja na snagu IPARD Ugovora , osim pripremnih radova
#216429225,doc#305324,2013_02_24_398.html
) Ako su aktivnosti iz stavka 4 . ovog članka započete prije stupanja na snagu IPARD Ugovora , takve aktivnosti ne
#216429250,doc#305324,2013_02_24_398.html
sredstvima . </p><p> ( 7 ) Pripremni radovi moraju biti obavljeni prije prijavljivanja na natječaj te se ne smatraju prihvatljivim
#216429759,doc#305324,2013_02_24_398.html
o potrebi obavještavanja , najkasnije sedam ( 7 ) dana prije provođenja navedenih radova odnosno datuma isporuke opreme
#216430188,doc#305324,2013_02_24_398.html
promjenama iz stavka 1 . ovoga članka ne kasnije od 90 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu , a u slučaju
#216430204,doc#305324,2013_02_24_398.html
Zahtjeva za isplatu , a u slučaju nabave opreme 60 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu . </p><p> ( 3
#216430416,doc#305324,2013_02_24_398.html
stavka 1 . ovoga članka moraju se prijaviti najmanje 30 dana prije isteka roka za predaju Zahtjeva za isplatu i bit će odobrene
#216430824,doc#305324,2013_02_24_398.html
) Obrti i pravne osobe dužne su , u roku od mjesec dana prije podnošenja Zahtjeva za isplatu , Agenciji za plaćanja
#216431721,doc#305324,2013_02_24_398.html
plaćanja ( u daljnjem tekstu : kontrolori ) , kontrolom prije ugovaranja , prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja
#216431724,doc#305324,2013_02_24_398.html
daljnjem tekstu : kontrolori ) , kontrolom prije ugovaranja , prije plaćanja i tijekom petogodišnjeg razdoblja nakon izvršenog
#216432141,doc#305324,2013_02_24_398.html
</p><p> ( 4 ) Kontrolori mogu najaviti kontrolu do 48 sati prije kontrole , pazeći da se ranijom najavom na naruše ciljevi
#216432912,doc#305324,2013_02_24_398.html
41 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost prije isplate Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog
#216439624,doc#305324,2013_02_24_398.html
<p> 0 </tr></p><p><tr> Pokriće troškova kamata </p><p> ( dobit prije oporezivanja + kamate ) / kamate*** </p><p> > 2 </p><p> 2 </p>
#216439698,doc#305324,2013_02_24_398.html
<p><tr> 0 </tr></p><p><tr> Bruto marža profita </p><p> ( dobit prije oporezivanja + kamate ) / ukupni prihod </p><p> > 8 % </p>
#216441812,doc#305325,2013_02_24_399.html
) odlukom utvrđuje kvotu LAG-ova za odabir koju donosi prije raspisivanja natječaja ( u daljnjem tekstu : Odluka o
#216444413,doc#305325,2013_02_24_399.html
za plaćanja ( u daljnjem tekstu kontrolori ) , kontrolom prije ugovaranja , prije plaćanja , jednom unutar 4 godine i
#216444416,doc#305325,2013_02_24_399.html
daljnjem tekstu kontrolori ) , kontrolom prije ugovaranja , prije plaćanja , jednom unutar 4 godine i drugi put tijekom
#216444655,doc#305325,2013_02_24_399.html
rad . </p><p> ( 7 ) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja , pazeći da se ranijom najavom ne naruše
#216445435,doc#305325,2013_02_24_399.html
24 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada je utvrđena nepravilnost prije isplate prve rate Agencija za plaćanja će odbiti iznos
#216445484,doc#305325,2013_02_24_399.html
kada je utvrđena nepravilnost nakon isplate prve rate , a prije isplate zadnje rate Agencija za plaćanja će odbiti od
#216448910,doc#305325,2013_02_24_399.html
Ugovora , ukoliko dođe do raskidanja/otkazivanja Ugovora prije istjeka ex-post perioda . </p><p> 5 . Sufinancirani LAG
#216449057,doc#305325,2013_02_24_399.html
Ugovora , ukoliko dođe do raskidanja/otkazivanja Ugovora prije istjeka ex-post perioda . </p><p> 7 . Za izradu sufinanciranih
#216452300,doc#305326,2013_02_24_400.html
8 . stavak 2 . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 5 ) Agencija prije početka kvotne godine , a najkasnije do 31 . svibnja ,
#216452408,doc#305326,2013_02_24_400.html
dužan dostaviti HPA obrazac iz stavka 1 . ovoga članka prije početka isporuke mlijeka od strane proizvođača . </p><p>
#216453443,doc#305326,2013_02_24_400.html
novoizabranog otkupljivača o zamjeni najkasnije 30 dana prije početka isporuke mlijeka novoizabranom otkupljivaču . </p>
#216453466,doc#305326,2013_02_24_400.html
HPA o datumu zamjene otkupljivača najkasnije deset dana prije početka isporuke mlijeka novoizabranom otkupljivaču na
#216454171,doc#305326,2013_02_24_400.html
. , stavak 2 . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 4 ) Agencija prije početka kvotne godine , a najkasnije do 31 . svibnja ,
#216455319,doc#305326,2013_02_24_400.html
do 1 . travnja sljedeće kalendarske godine , osim ako on prije toga datuma ponovno ne postane proizvođač koji ispunjava
#216458147,doc#305326,2013_02_24_400.html
mijenjaju Agencija će Europskoj komisiji dostaviti nove podatke prije 1 . prosinca , 1 . ožujka 1 . lipnja i/ili 1 . rujna svake
#216458686,doc#305326,2013_02_24_400.html
izravne prodaje proizvođača navedenih u točki 1 . ( kg ) prije preraspodjele kvota u skladu s člankom 79 . Uredbe 1234/2007
#216459067,doc#305326,2013_02_24_400.html
individualnih referentnih količina koje su dodijeljene za isporuke prije nego su količine iz točke 1.4 ovog Upitnika uzete u obzir
#216459248,doc#305326,2013_02_24_400.html
</p><p><tr> 1.10 . </p><p> Neiskorištene referentne količine prije mogućeg ponovnog raspoređivanja ( realokacije ) </tr></p>
#216459315,doc#305326,2013_02_24_400.html
individualnih referentnih količina dodijeljenih za direktnu prodaju prije nego su količine iz točke 1.4 . ovoga upitnika uzete u
#216459381,doc#305326,2013_02_24_400.html
</p><p><tr> 2.4 . </p><p> Neiskorištene referentne količine prije moguće realokacije ( kilogrami ) </tr></p><p><tr> 2.5 . </p>
#216483380,doc#305339,2013_02_25_403.html
na način da se pojedinim korisnicima informacija pruža prije nego ostalima ili na način kojim im se posebno pogoduje
#216484594,doc#305339,2013_02_25_403.html
izrade unutar tijela javne vlasti , a njeno bi objavljivanje prije dovršetka izrade cjelovite i konačne informacije moglo
#216484878,doc#305339,2013_02_25_403.html
, 5 . , 6 . i 7 . i stavka 3 . ovog Zakona , dužno je , prije donošenja odluke , provesti test razmjernosti i javnog
#216484917,doc#305339,2013_02_25_403.html
mišljenju Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost , dužan je , prije donošenja odluke , provesti test razmjernosti i javnog
#216487936,doc#305339,2013_02_25_403.html
mogućnost ponovnog izbora . </p><p> ( 2 ) Najkasnije šest mjeseci prije isteka mandata Povjerenika , odnosno najkasnije 30 dana
#216488205,doc#305339,2013_02_25_403.html
( 1 ) Hrvatski sabor razriješit će dužnosti Povjerenika prije isteka vremena na koje je izabran : </p><p> – ako to sam
#216488991,doc#305339,2013_02_25_403.html
tekstu : čelnik nadziranog tijela ) , najkasnije tri dana prije početka nadzora . </p><p> ( 2 ) Iznimno od stavka 1 . ovog
#216495968,doc#305352,2013_02_25_405.html
nije održano , onda na prvom ročištu za glavnu raspravu prije nego što se tuženik upustio « brišu se . </p><p> Članak
#216497372,doc#305352,2013_02_25_405.html
ročištu , a ako ono nije održano onda na glavnoj raspravi prije nego što se upusti u raspravljanje o glavnoj stvari zamjenjuju
#216497909,doc#305352,2013_02_25_405.html
strankama pismeni nalaz i mišljenje najkasnije 15 dana prije ročišta na kojem će se o njima raspravljati.« . </p><p>
#216498024,doc#305352,2013_02_25_405.html
riječi : » podnošenje tužbe « dodaju se riječi : » ili ako prije podnošenja tužbe nije proveden zakonom predviđeni postupak
#216499428,doc#305352,2013_02_25_405.html
svoje krivnje nisu mogle iznijeti , odnosno predložiti prije zaključenja prethodnog postupka . </p><p> Nove činjenice
#216502226,doc#305352,2013_02_25_405.html
10.000,00«. </p><p> Članak 102 . </p><p> Postupci pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom
#216502415,doc#305352,2013_02_25_405.html
. ovoga Zakona primjenjivat će se na postupke pokrenute prije stupanja na snagu ovoga Zakona . </p><p> Odredbe članka
#216515837,doc#305360,2013_03_26_443.html
borave u šumi moraju provoditi stroge biosigurnosne mjere prije povratka na gospodarstvo , a posebno prije kontakta s
#216515844,doc#305360,2013_03_26_443.html
biosigurnosne mjere prije povratka na gospodarstvo , a posebno prije kontakta s domaćim svinjama ( pranje i dezinfekcija obuće
#216516012,doc#305360,2013_03_26_443.html
Sisačko-moslavačke i Vukovarsko-srijemske županije , moraju prije stavljanja u promet biti pretražene testom lančane reakcije
#216516062,doc#305360,2013_03_26_443.html
tim da pretraživanje mora biti provedeno unutar 7 dana prije otpreme , a broj pretraženih uzoraka mora , s 95 % povjerenja
#216516147,doc#305360,2013_03_26_443.html
Vukovarsko-srijemske županije u promet pod uvjetom da , unutar 30 dana prije otpreme pošiljke svinja s tog gospodarstva , na isto nisu
#216516249,doc#305360,2013_03_26_443.html
Naredbe , dozvoljen je ukoliko : </p><p> ( a ) su svinje prije otpreme podvrgnute kliničkom pregledu u skladu s postupcima
#216516300,doc#305360,2013_03_26_443.html
za klasičnu svinjsku kugu ; </p><p> ( b ) unutar 30 dana prije otpreme pošiljke svinja s tog gospodarstva , na isto nisu
#216516672,doc#305360,2013_03_26_443.html
smiju biti stavljeni u promet izvan područja tih županija , prije dobivanja negativnog rezultata dijagnostičke pretrage
#216516708,doc#305360,2013_03_26_443.html
dijagnostičkom priručniku za klasičnu svinjsku kugu , niti prije dobivanja rezultata dijagnostičke pretrage na klasičnu
#216517759,doc#305361,2013_03_26_444.html
proizvodnje , preglede u polju , prijevoz , pakiranje , preglede prije izvoza i testiranje . </p><p> 2.2 . Gomolji krumpira koji
#216519394,doc#305362,2013_03_26_445.html
dostaviti nadležnom veterinarskom uredu , najkasnije sedam dana prije planiranog početka provedbe naređene mjere , sukladno
#216519784,doc#305362,2013_03_26_445.html
provodi se 3 do 4 tjedna nakon provedenog cijepljenja , a prije provedbe kontrole imunosti potrebno je provjeriti datum
#216520946,doc#305362,2013_03_26_445.html
<p> c ) Sjeme : uzima se u sterilnu epruvetu , te što je prije moguće uzorak treba dostaviti u dijagnostički laboratorij
#216521010,doc#305362,2013_03_26_445.html
aplicira u vaginalnu šupljinu i usiše nazad u brizgalicu prije uzorkovanja u sterilnu posudu . Vaginalna sluz se može
#216522084,doc#305362,2013_03_26_445.html
dužan prikupljati izmet u nastambi kroz tri uzastopna dana prije uzorkovanja i to na način da u prethodno očišćenu nastambu
#216522925,doc#305362,2013_03_26_445.html
prihvatila ( npr . pokušati hranu davati nekoliko dana prije nego li se lijek umiješa ) . U velikim uzgojima najčešće
#216523094,doc#305362,2013_03_26_445.html
odgovarajućoj količini vode ili neke druge tekućine i to prije hranjenja . Nedostaci ovakve primjene su moguć disbakterizam
#216524319,doc#305362,2013_03_26_445.html
tuberkulinizirana pojedinačnim intrakutanim testom , i to prvi put prije izgona na ispašu i drugi puta unutar 30 dana po povratku
#216524497,doc#305362,2013_03_26_445.html
2013 . godine do 30 . travnja 2013 . godine , a obvezno prije izgona na ispašu . Druga tuberkulinizacija mora biti provedena
#216524912,doc#305362,2013_03_26_445.html
veterinar dužan je provjeriti u aplikaciji status stada prije izdavanja Svjedodžbe o zdravstvenom stanju za goveda iz
#216524995,doc#305362,2013_03_26_445.html
tuberkulinizirana , s negativnim rezultatom , unutar 6 mjeseci prije stavljanja u promet . Ova odredba primjenjuje se na sva
#216525083,doc#305362,2013_03_26_445.html
tuberkulinizirana s negativnim rezultatom unutar 6 mjeseci prije uvođenja u stado na način propisan Dodatkom B . Pravilnika
#216525213,doc#305362,2013_03_26_445.html
III Naredbe , nije potrebno provesti tuberkulinizaciju prije stavljanja u promet . </p><p> Telad mlađa od 6 tjedana koja
#216525296,doc#305362,2013_03_26_445.html
se iz sabirnog centra moraju otpremiti na klanje što je prije moguće , a obvezno u roku od 3 radna dana po dolasku u
#216525346,doc#305362,2013_03_26_445.html
tuberkulinizirana s negativnim rezultatom unutar 6 mjeseci prije uvođenja u stado na način propisan Dodatkom B . Pravilnika
#216525466,doc#305362,2013_03_26_445.html
prethodne tuberkulinizacije , potrebno ih je tuberkulinizirati prije stavljanja u promet . U svrhu stavljanja u promet goveda
#216532933,doc#305363,2013_03_26_446.html
Za pripravke za koje je odobrenje dano manje od 120 dana prije roka za usklađivanje iz članka 65 . stavka 5 . Zakona
#216539932,doc#305364,2013_03_26_447.html
<p> ( 1 ) Na postupke izbora u znanstvena zvanja započete prije stupanja na snagu ovog Pravilnika primjenjivat će se uvjeti
#216540047,doc#305364,2013_03_26_447.html
120/07 , 71/10 , 116/10 i 38/11 ) koji je bio na snazi prije stupanja na snagu ovog Pravilnika , sukladno odredbi članka
#216541589,doc#305368,2013_03_26_451.html
da je porezni obveznik prestao s obavljanjem djelatnosti prije izvršnosti poreznog rješenja za tekuću godinu. « </p><p>
#216543671,doc#305369,2013_03_26_433.html
pojedinu ratu , a zatim iznos rate . </p><p> ( 10 ) Ako se prije sklapanja ugovora plaća predujam , davatelj koncesije
#216548192,doc#305382,2013_03_27_465.html
objave pravovaljano predloženih lista , a završava 24 sata prije dana održavanja izbora , dakle </p><p> 12 . travnja 2013
#216548380,doc#305382,2013_03_27_465.html
glasovati na pojedinim biračkim mjestima najkasnije 10 dana prije održavanja izbora , dakle </p><p> 3 . travnja 2013 . do
#216548419,doc#305382,2013_03_27_465.html
birači glasovati na pojedinom mjestu najkasnije 10 dana prije glasovanja u diplomatskim misijama i konzularnim uredima
#216548595,doc#305382,2013_03_27_465.html
Navedeni ministri odredit će biračka mjesta najkasnije 20 dana prije održavanja izbora , dakle </p><p> 24 . ožujka 2013 . do
#216548633,doc#305382,2013_03_27_465.html
Grada Zagreba imenovat će biračke odbore najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora , dakle </p><p> 29 . ožujka 2013
#216548675,doc#305382,2013_03_27_465.html
diplomatskim misijama i konzularnim uredima najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora , dakle </p><p> 28 . ožujka 2013
#216550347,doc#305384,2013_03_27_467.html
valjanost kandidature propisanih Zakonom , sve do 10 dana prije dana održavanja izbora . Ako neki od kandidata na listama
#216550371,doc#305384,2013_03_27_467.html
članova u Europski parlament umre u vremenu kraćem od 10 dana prije dana održavanja izbora , lista kandidata smatrat će se
#216551606,doc#305385,2013_03_27_468.html
takvu presudu predmet je vraćen u stanje u kojem se nalazio prije nego što je poništeni akt donesen pri čemu je prema prirodi
#216553229,doc#305386,2013_03_27_469.html
) Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije no što je iscrpljen pravni put , u slučaju kad o pravima
#216555715,doc#305387,2013_03_27_470.html
podnositelja – utvrdio da su tijekom dokaznog postupka , a prije iznošenja obrane podnositelja ( koji je u pratnji izabrane
#216558839,doc#305389,2013_03_27_455.html
regionalne ) samouprave , odnosno od prestanka mandata prije isteka vremena na koji su izabrani . </p><p> Banke kod kojih
#216559926,doc#305389,2013_03_27_455.html
kandidature , a najranije ga mogu otvoriti godinu dana prije roka predviđenog za održavanje izbora , računajući kao
#216561842,doc#305389,2013_03_27_455.html
stavkom 5 . ovoga članka« . </p><p> U stavku 5 . iza riječi : » prije održavanja izbora « stavlja se točka , a riječi : » (
#216563108,doc#305389,2013_03_27_455.html
područne ( regionalne ) samouprave ili im mandat prestane prije isteka vremena na koji su izabrani , dužni su sastaviti
#216566803,doc#305390,2013_03_27_456.html
odobrenje stalnog boravka . Osim izbjeglica , koje su i prije pod povoljnijim uvjetima mogle dobiti odobrenje stalnog
#216567792,doc#305390,2013_03_27_456.html
sustav bio u potpunosti usklađen najkasnije tri mjeseca prije dana pristupanja Europskoj uniji . Istodobno se uzimaju
#216568771,doc#305390,2013_03_27_456.html
na to da ti tražitelji azila napuste Republiku Hrvatsku prije nego što se provede postupak povodom njihovog zahtjeva
#216569845,doc#305390,2013_03_27_456.html
sustav bio u potpunosti usklađen najkasnije tri mjeseca prije dana pristupanja Europskoj uniji . Istodobno se prate
#216571473,doc#305390,2013_03_27_456.html
čiji su daleki preci živjeli u Hrvatskoj ( primjerice , prije više od 100 godina iselili u Južnu Ameriku ) . Uz to ,
#216573247,doc#305390,2013_03_27_456.html
kampanjama za koje se očekuje partnerstvo privatnog sektora , prije svega udruga poslodavaca , bez kojega takve kampanje nije
#216596961,doc#305405,2013_01_3_56.html
Pretraživanje iz stavka 1 . ove točke provodi se u pastuha prije početka korištenja za prirodni pripust ili umjetno osjemenjivanje
#216596979,doc#305405,2013_01_3_56.html
</p><p> ( 3 ) Preporuča se serološko pretraživanje kobila prije prirodnog pripusta . </p><p> ( 4 ) Radi otkrivanja arteritisa
#216597095,doc#305405,2013_01_3_56.html
Pretraživanje iz stavka 1 . ove točke provodi se u pastuha prije početka korištenja za prirodni pripust ili umjetno osjemenjivanje
#216597108,doc#305405,2013_01_3_56.html
prirodni pripust ili umjetno osjemenjivanje , a u kobila prije pripusta . </p><p> ( 3 ) Svi kopitari stariji od 6 mjeseci
#216597139,doc#305405,2013_01_3_56.html
pretraženi na IAK s negativnim rezultatom , unutar 90 dana prije prometa . </p><p> ( 4 ) Pretraživanje iz stavka 3 . ove
#216597595,doc#305405,2013_01_3_56.html
pretražena na brucelozu s negativnim rezultatom unutar 30 dana prije stavljanja u promet . Ova odredba ne odnosi se na grla
#216597884,doc#305405,2013_01_3_56.html
</p><p> ( 2 ) Krv nerasta mora biti pretražena na brucelozu prije uvođenja u novi uzgoj i/ili početka korištenja za umjetno
#216597912,doc#305405,2013_01_3_56.html
Pretraživanje iz stavka 2 . ove podtočke koje se provodi prije uvođenja nerasta u novi uzgoj mora biti provedeno unutar
#216597924,doc#305405,2013_01_3_56.html
nerasta u novi uzgoj mora biti provedeno unutar 30 dana prije uvođenja . </p><p> ( 4 ) U registrirane i/ili odobrene centre
#216597959,doc#305405,2013_01_3_56.html
rezultatom , a pretraživanje mora biti provedeno unutar 30 dana prije uvođenja . </p><p> ( 5 ) Nerasti u registriranim i/ili odobrenim
#216598116,doc#305405,2013_01_3_56.html
serološki pretraženi na brucelozu s negativnim rezultatom , prije uvođenja u novi uzgoj i/ili početka korištenja za umjetno
#216598470,doc#305405,2013_01_3_56.html
slobodnog od bruceloze ( B . melitensis ) i koje unutar 30 dana prije uvođenja u stado moraju biti pretražene na B . melitensis
#216598684,doc#305405,2013_01_3_56.html
pretraženi na brucelozu ovaca s negativnim rezultatom , prije uvođenja u novi uzgoj i/ili početka korištenja za umjetno
#216598712,doc#305405,2013_01_3_56.html
Pretraživanje iz stavka 2 . ove podtočke koje se provodi prije uvođenja ovnova u novi uzgoj mora biti provedeno unutar
#216598724,doc#305405,2013_01_3_56.html
ovnova u novi uzgoj mora biti provedeno unutar 30 dana prije uvođenja . </p><p> ( 4 ) Troškovi provođenja mjera iz stavka
#216598973,doc#305405,2013_01_3_56.html
u stado moraju biti tuberkulinizirana unutar 6 mjeseci prije dana uvođenja u stado , na način propisan Dodatkom B .
#216599355,doc#305405,2013_01_3_56.html
izvan gospodarstva podrijetla moraju biti tuberkulinizirana prije izgona na ispašu i unutar 30 dana po povratku s ispaše
#216599909,doc#305405,2013_01_3_56.html
enzootsku leukozu goveda s negativnim rezultatom unutar 30 dana prije stavljanja u promet . Ova odredba ne odnosi se na grla
#216600242,doc#305405,2013_01_3_56.html
glikoproteinom gE , moraju biti pretražena na ZRG/ZPV unutar 30 dana prije stavljanja u promet . </p><p> ( 2 ) Odredba stavka 1 . ove
#216600648,doc#305405,2013_01_3_56.html
jednom godišnje , s time da pretraga mora biti provedena prije uvođenja u proizvodnju . </p><p> ( 2 ) Bikovi koji se koriste
#216600686,doc#305405,2013_01_3_56.html
mjeseci moraju biti ponovno pretraženi , ne ranije od 30 dana prije dana ponovnog stavljanja u proizvodnju . </p><p> ( 3 ) Kod
#216601289,doc#305405,2013_01_3_56.html
i Karlovačke županije , svinje moraju biti označene čim prije , a najkasnije do 60 . dana starosti ili prije stavljanja
#216601299,doc#305405,2013_01_3_56.html
označene čim prije , a najkasnije do 60 . dana starosti ili prije stavljanja u promet , ovisno o tome koji uvjet nastupi
#216601310,doc#305405,2013_01_3_56.html
stavljanja u promet , ovisno o tome koji uvjet nastupi prije . Posjednik je odgovoran da je svaka pojedina svinja označena
#216601547,doc#305405,2013_01_3_56.html
) Krv necijepljenih nerasta mora biti pretražena na BA prije uvođenja u uzgoj , a obavezno prije početka korištenja
#216601554,doc#305405,2013_01_3_56.html
biti pretražena na BA prije uvođenja u uzgoj , a obavezno prije početka korištenja za umjetno osjemenjivanje ili prirodni
#216601615,doc#305405,2013_01_3_56.html
bolesti Aujeszkoga u cijepljenih nerasta , unutar 30 dana prije uvođenja . </p><p> ( 4 ) Nerasti u registriranim ili odobrenim
#216602201,doc#305405,2013_01_3_56.html
klamidiozu ptica s negativnim rezultatom unutar šest mjeseci prije uvođenja u jato . </p><p> ( 4 ) Sva jata iz kojih ptice
#216602241,doc#305405,2013_01_3_56.html
rezultatom jednom tijekom kalendarske godine , a najkasnije prije odlaska na izložbu , sajam , natjecanje ili ostale vrste
#216602742,doc#305405,2013_01_3_56.html
skladu s nacionalnim programom . </p><p> ( 7 ) Posjednik jata prije stavljanja u promet jaja namijenjenih javnoj potrošnji
#216605165,doc#305405,2013_01_3_56.html
mjeseci , moraju biti ponovno testirani ne više od 30 dana prije dana ponovnog stavljanja u proizvodnju . </p><p> ( 3 ) Troškove
#216605574,doc#305405,2013_01_3_56.html
osigurati da uzorci budu poslani u službeni laboratorij što je prije moguće , a najkasnije u roku 48 sati . </p><p> ( 3 ) Ovlašteni
#216606761,doc#305405,2013_01_3_56.html
proizvodima , obvezni su o tome obavijestiti odgovornu osobu , prije ulaska u krug farme . </p><p> ( 6 ) Provođenje deratizacije
#216606871,doc#305405,2013_01_3_56.html
dostaviti nadležnom veterinarskom uredu , najkasnije sedam dana prije planiranog početka provedbe naređene mjere . </p><p> ( 3
#216607486,doc#305405,2013_01_3_56.html
Količina uzorka/po jatu </tr></p><p><tr> Perad u tovu i perad prije prodaje radi daljnjeg tova </p><p> Nastamba za uzgoj peradi
#216607504,doc#305405,2013_01_3_56.html
Navlaka za obuću </p><p> 2 po jatu </p><p> Unutar tri tjedna prije premještanja u klaonicu ili prije prodaje radi daljnjeg
#216607509,doc#305405,2013_01_3_56.html
</p><p> Unutar tri tjedna prije premještanja u klaonicu ili prije prodaje radi daljnjeg tova </tr></p> </tbody> </table><p>
#216607648,doc#305405,2013_01_3_56.html
najmanje dva skupna uzorka . </tr></p><p><tr> Dva tjedna prije početka nesivosti ili premještanja u nastambe za nesenje
#216607956,doc#305405,2013_01_3_56.html
više od 72 sata nakon valjenja . </tr></p><p><tr> Dva tjedna prije početka nesivosti ili premještanja u nastambe za nesenje
#216608778,doc#305405,2013_01_3_56.html
od 9 mjeseci </tr></p><p><tr> SALMONELOZE PERADI </p><p> prije stavljanja u promet jaja namijenjenih javnoj potrošnji
#216608887,doc#305405,2013_01_3_56.html
</small> </tr><tr> <small> </small> <p> <small> **i kobile prije pripusta </small> </p> <small> </small> </tr><tr> <small>
#216623707,doc#305407,2013_01_3_58.html
komponenata koje ne utječu na zadržavanje sredstva za gašenje prije njegovog ispuštanja u svrhu gašenja požara . </p><p> 7 .
#216623770,doc#305407,2013_01_3_58.html
komponenata koje ne utječu na zadržavanje sredstva za gašenje prije njegovog ispuštanja u svrhu gašenja požara . </p><p> 8 .
#216625499,doc#305407,2013_01_3_58.html
suglasnosti podnosi se najranije šest , a najkasnije tri mjeseca prije isteka datuma do kojeg je suglasnost dana . </p><p> ( 3
#216627194,doc#305407,2013_01_3_58.html
i mjestu održavanja stručnog ispita najkasnije 15 dana prije održavanja ispita . </p><p> ( 2 ) Ako član ispitnog ocjenjivačkog
#216627695,doc#305407,2013_01_3_58.html
prijavu za pristupanje stručnom ispitu najkasnije tri dana prije ispita pisanim putem . </p><p> Članak 28 . </p><p> Ispitno
#216632468,doc#305408,2013_01_3_40.html
nadležnim trgovačkim sudom . </p><p> Pregovori s dužnikom prije pokretanja postupka predstečajne nagodbe </p><p> Članak
#216632481,doc#305408,2013_01_3_40.html
predstečajne nagodbe </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1 ) U postupku prije podnošenja prijedloga za otvaranje postupka predstečajne
#216637140,doc#305412,2013_01_3_43.html
poštivanja standarda koje je usvojila Unija barem jednu godinu prije nego što ti standardi stupe na snagu ili kada povećava
#216637521,doc#305412,2013_01_3_43.html
inovacije mora se podnijeti nadležnom nacionalnom tijelu prije nego što podnositelj zahtjeva sklopi obvezujući ugovor
#216637727,doc#305412,2013_01_3_43.html
za korisnika potpore ako je projekt [ 9 ] već započet i prije nego što je korisnik podnio zahtjev za potporu nacionalnom
#216638449,doc#305412,2013_01_3_43.html
. prosinca 2011 . , čak i kada su projekti prijavljeni prije toga datuma . </p><p> 36 . U skladu s Obavijesti Komisije
#216638964,doc#305412,2013_01_3_43.html
izvedivosti koje su započete u razdoblju od 12 mjeseci prije dostavljanja zahtjeva za dodjelu potpore.« . </p><p> III
#216639330,doc#305412,2013_01_3_43.html
studije provedivosti koje se provode u roku od 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva za potporom za inovativne procese
#216645199,doc#305422,2013_01_4_64.html
spriječen vratiti emisijske jedinice unutar 10 radnih dana prije krajnjeg roka za njihovo vraćanje , utvrđenog člankom
#216645736,doc#305422,2013_01_4_64.html
platforma , Registar Unije zahtijeva posebnu sigurnosnu potvrdu prije iniciranja transakcije . Transakcija se pokreće nakon
#216645926,doc#305422,2013_01_4_64.html
se prijenos pokrenuo na prijevaru , najkasnije dva sata prije kraja odgode iz stavka 3 . ovoga članka , može zahtijevati
#216645945,doc#305422,2013_01_4_64.html
zahtijevati da Agencija prekine prijenos u njegovo ime prije razmjene poruka za dovršenje prijenosa . Vlasnik računa
#216647091,doc#305422,2013_01_4_64.html
koju treba vratiti završena je najkasnije 30 radnih dana prije prijedloga Agencije iz stavka 3 . ovoga članka ; </p><p>
#216647518,doc#305422,2013_01_4_64.html
administrator obavještava ostale administratore što je prije moguće . </p><p> ( 3 ) Najava o obustavi pristupa računima
#216651769,doc#305423,2013_01_4_65.html
uzima preko uređaja za istakanje . </p><p> 3 . Neposredno prije početka uzorkovanja se preko ručke uređaja za istakanje
#216655129,doc#305426,2013_01_4_68.html
predsjedavao sudskom vijeću u kaznenom postupku nakon što je prije toga bio dužnosnik na čelu javnog tužiteljstva nadležnog
#216657618,doc#305428,2013_01_5_79.html
Komore običnom ili elektroničkom poštom najkasnije 15 dana prije sjednice . Poziv se objavljuje u glasilu Komore i na internetskim
#216660413,doc#305428,2013_01_5_79.html
nije obavljala djelatnost poreznog savjetništva dužna je prije početka obavljanja djelatnosti dokazati da se trajno stručno
#216660447,doc#305428,2013_01_5_79.html
ovoga članka nije usavršavala na propisan način , dužna je prije početka obavljanja djelatnosti pristupiti posebnoj provjeri
#216661413,doc#305428,2013_01_5_79.html
raspravu moraju se uputiti strankama najkasnije petnaest dana prije sjednice Izvršnog odbora . </p><p> ( 7 ) Raspravu pred Izvršnim
#216661782,doc#305428,2013_01_5_79.html
raspravu moraju se uputiti strankama najkasnije petnaest dana prije sjednice Izvršnog odbora . </p><p> ( 8 ) Raspravu pred Izvršnim
#216664283,doc#305429,2013_01_5_80.html
danu polaganja ispita u roku ne kraćem od dvadeset dana prije dana određenog za polaganje ispita . </p><p> ( 4 ) Ispit
#216664549,doc#305429,2013_01_5_80.html
izvijestiti Ispitno povjerenstvo najkasnije deset dana prije dana polaganja ispita . Ispit se može odgoditi do sljedećeg
#216665126,doc#305429,2013_01_5_80.html
dan ispita utvrđuje osobne podatke nazočnih kandidata , prije uručenja zadataka . </p><p> ( 3 ) Osobe koje nadgledaju
#216667378,doc#305433,2013_01_5_71.html
predstečajne nagodbe bude razriješen ili postupak bude obustavljen prije održavanja ročišta za utvrđenje tražbina , a nakon što
#216669211,doc#305435,2013_01_5_73.html
mijenja se i glasi : </p><p> » Državni je odvjetnik dužan prije davanja na uvid osumnjičeniku ili dostavljanja sudu snimke
#216675082,doc#305438,2013_01_5_76.html
99/10 i 51/11 ) , a u kojima je proizvodni ciklus započeo prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji , dozvoljeno
#216675252,doc#305438,2013_01_5_76.html
veterinara utvrđeno da nisu započela proizvodni ciklus prije dana pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji ,
#216676827,doc#305440,2013_01_6_91.html
izvršenje osnova za plaćanje donesenim u postupcima pokrenutim prije 1 . siječnja 2011 . – razina blokade : MB ili MBG </p><p>
#216676858,doc#305440,2013_01_6_91.html
izvršenje osnova za plaćanje donesenim u postupcima pokrenutim prije 1 . siječnja 2011.– razina blokade : račun ( u daljnjem
#216684759,doc#305441,2013_01_6_92.html
riječi : » koji je novčana sredstva imao kod obveznika i prije 1 . 1 . 2011. « </p><p> Točka 3 . briše se . </p><p> Točka
#216685440,doc#305441,2013_01_6_92.html
stečaja , provodi postupak zatvaranja računa otvorenog prije otvaranja stečajnog postupka sukladno odredbama Stečajnog
#216685791,doc#305441,2013_01_6_92.html
10 . </p><p> Za novčana sredstva i račune građana otvorene prije 1 . siječnja 2011 . godine , obveznik za potrebe izvršavanja
#216685811,doc#305441,2013_01_6_92.html
za plaćanje donesenim u ovršnim postupcima pokrenutima prije 1 . siječnja 2011 . godine upisuje trinaesteroznamenkasti
#216686436,doc#305442,2013_01_6_93.html
sljedećih tipova : </p><p> – pilići namijenjeni tovu i klanju prije dostizanja spolne zrelosti , </p><p> – pilići namijenjeni
#216687382,doc#305442,2013_01_6_93.html
komercijalni ) i tipu ( pilići namijenjeni tovu i klanju prije dostizanja spolne zrelosti , pilići namijenjeni uzgoju
#216692462,doc#305459,2013_01_6_109.html
prava na suđenje u razumnom roku ne uzima se razdoblje prije podnošenja istražnog zahtjeva ( Odluka Ustavnog suda broj
#216697004,doc#305465,2013_01_6_88.html
A31 . </p><p> ( 5 ) Ako banka iz stavka 2 . ovoga članka , prije primitka poruke A13 ili poruke A41 od Agencije , zaprimi
#216697980,doc#305465,2013_01_6_88.html
<p> ( 4 ) Ako banka iz stavka 1 . ili 2 . ovoga članka , prije primitka poruke A13 ili poruke A41 od Agencije zaprimi
#216698741,doc#305465,2013_01_6_88.html
upisuje u Očevidnik , redoslijedom kojim su bile upisane prije otvaranja stečajnog postupka . </p><p> ( 3 ) Za vrijeme
#216698976,doc#305465,2013_01_6_88.html
privremenoj mjeri i zastati s provedbom ovrhe i osiguranja i prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe . </p><p> X . NAČIN
#216699040,doc#305465,2013_01_6_88.html
u Očevidniku i iznosu nepodmirenih obveza evidentiranih prije te osnove za plaćanje </p><p> c ) specifikaciju izvršenja
#216699113,doc#305465,2013_01_6_88.html
Očevidniku i iznosu nepodmirenih novčanih obveza evidentiranih prije te osnove za plaćanje </p><p> b ) specifikaciju izvršenja
#216699686,doc#305465,2013_01_6_88.html
1 ) Osnove za plaćanje donesene u postupcima pokrenutim prije 1 . siječnja 2011 . godine Agencija izvršava prema propisima
#216699940,doc#305465,2013_01_6_88.html
upisane osnove za plaćanje donesene u postupcima pokrenutim prije i nakon 1 . siječnja 2011 . </p><p> Članak 21 . </p><p> (
#216699973,doc#305465,2013_01_6_88.html
osnovu za plaćanje koja je donesena u postupku pokrenutom prije 1 . siječnja 2011 . , a ovršenik je pravna osoba ili fizička
#216700225,doc#305465,2013_01_6_88.html
osnovu za plaćanje koja je donesena u postupku pokrenutom prije 1 . siječnja 2011 . , a ovršenik je građanin i to je jedina
#216700425,doc#305465,2013_01_6_88.html
zaprimi osnovu za plaćanje donesenu u postupku pokrenutom prije 1 . siječnja 2011 . nakon što je porukom A41 naložila
#216700718,doc#305465,2013_01_6_88.html
što je osnova za plaćanje donesena u postupku pokrenutom prije 1 . siječnja 2011 . godine . </p><p> XIII . POSTUPANJE S
#216703294,doc#305465,2013_01_6_88.html
Agenciji da izvrši prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava i prije proteka roka od trideset dana od dana kad joj je dostavljeno
#216705650,doc#305466,2013_01_6_89.html
evidentirane u redu čekanja na računu banke u HSVP-u , </p><p> prije početka obračuna sljedećeg obračunskog dana u HSVP-u Hrvatska
#216708393,doc#305469,2013_01_7_120.html
stručnoj osposobljenosti svaki polaznik mora uspješno završiti prije samostalnog početka rada na odgovarajućem radnom mjestu
#216708428,doc#305469,2013_01_7_120.html
stručnoj osposobljenosti mora započeti najkasnije 30 dana prije početka pohađanja programa stručnog osposobljavanja . </p>
#216708531,doc#305469,2013_01_7_120.html
koje već posjeduje potvrdu o stručnoj osposobljenosti , prije ponovnog službenog početka rada na tim poslovima mora
#216708670,doc#305469,2013_01_7_120.html
stručnoj osposobljenosti mora započeti najkasnije 90 dana prije isteka važenja potvrde o stručnoj osposobljenosti . </p>
#216708776,doc#305469,2013_01_7_120.html
za koje posjeduje potvrdu o stručnoj osposobljenosti , prije ponovnog samostalnog početka rada na tim poslovima mora
#216708844,doc#305469,2013_01_7_120.html
za koje posjeduje potvrdu o stručnoj osposobljenosti , prije ponovnog samostalnog početka rada na tim poslovima mora
#216708880,doc#305469,2013_01_7_120.html
stručnoj osposobljenosti mora započeti najkasnije 30 dana prije početka programa stručnog osposobljavanja u svrhu obnavljanja
#216709003,doc#305469,2013_01_7_120.html
završenoj teorijskoj nastavi i praktičnim vježbama , a prije početka osposobljavanja na radnom mjestu , organizacija
#216710642,doc#305469,2013_01_7_120.html
za produljenjem valjanosti ovlaštenja najkasnije 90 dana prije isteka valjanosti . </p><p> ( 6 ) Organizacija za stručno
#216711938,doc#305469,2013_01_7_120.html
standarde , Agencija će oduzeti suglasnost na rad instruktora i prije isteka njene valjanosti . Instruktor će morati ponovo
#216716115,doc#305469,2013_01_7_120.html
kolnika operativne površine , </p><p> e ) obveznih postupaka prije i nakon korištenja opreme i sredstava namijenjenih održavanju
#216720015,doc#305473,2013_01_7_124.html
kojeg se vodi sudski spor . </p><p> ( 5 ) Poslodavac je dužan prije isteka ugovora o radu na određeno vrijeme pisano obavijestiti
#216721241,doc#305473,2013_01_7_124.html
ugrožava i onečišćuje okoliš , a posebno je dužan : </p><p> prije rasporeda na radno mjesto i tijekom rada izvijestiti Poslodavca
#216721293,doc#305473,2013_01_7_124.html
koja može ugroziti život i zdravlje drugih radnika </p><p> prije rasporeda na radno mjesto i tijekom rada pristupiti osposobljavanju
#216721313,doc#305473,2013_01_7_124.html
osposobljavanju za rad na siguran način na koje je upućen </p><p> prije rasporeda na radno mjesto i tijekom rada pristupiti pregledu
#216721415,doc#305473,2013_01_7_124.html
pozornošću kada poslove obavlja po sljedećem postupku : </p><p> prije početka rada pregleda mjesto rada i o eventualno uočenim
#216721468,doc#305473,2013_01_7_124.html
koristi propisana osobna zaštitna sredstva i opremu </p><p> prije napuštanja mjesta rada ostavi sredstva rada u takvom stanju
#216723317,doc#305473,2013_01_7_124.html
dana od dana kada je prekovremeni rad izvršen , a obavezno prije obračuna plaće za mjesec u kojem je radnik radio prekovremeno
#216723847,doc#305473,2013_01_7_124.html
preraspodjele moraju biti upoznati najkasnije 8 ( osam ) dana prije početka preraspodjele . </p><p> ( 11 ) Preraspodijeljeno
#216726073,doc#305473,2013_01_7_124.html
</p><p> Članak 54 . </p><p> Radnika se mora najmanje 15 dana prije početka korištenja godišnjeg odmora obavijestiti o njegovom
#216726237,doc#305473,2013_01_7_124.html
obavezu da o tome obavijesti Poslodavca najmanje tri dana prije početka korištenja , uz uvjet da takvo korištenje godišnjeg
#216726272,doc#305473,2013_01_7_124.html
Poslodavac je radniku dužan izdati rješenje najkasnije dan prije početka korištenja godišnjeg odmora . </p><p> Članak 57
#216730181,doc#305473,2013_01_7_124.html
plaće koja je radniku isplaćena u posljednjih tri mjeseca prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg se
#216730487,doc#305473,2013_01_7_124.html
. Iznimno , pravo na isplatu regresa ima radnik koji je prije isplate regresa otišao u mirovinu , a kod Poslodavca je
#216730798,doc#305473,2013_01_7_124.html
mjesečne bruto plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu , za svaku navršenu godinu rada
#216731029,doc#305473,2013_01_7_124.html
Hrvatskoj i to za svaki mjesec ranijeg odlaska u mirovinu prije navršene 65-e godine života radnika , ali najviše za 60
#216734258,doc#305473,2013_01_7_124.html
posla za vrijeme radnog vremena , ili napuštanje posla prije isteka radnog vremena ; </p><p> – neevidentiranje dolaska
#216734339,doc#305473,2013_01_7_124.html
rukovoditelja , </p><p> – samovoljni prestanak rada zaposlenika prije isteka otkaznog roka ; </p><p> – neprijavljivanje štete
#216734875,doc#305473,2013_01_7_124.html
uvjetovanih otkaza Poslodavac će , uz iste ostale uvjete , prije otkazati ugovore o radu radnika koji imaju najmanje radnog
#216735222,doc#305473,2013_01_7_124.html
složenosti i odgovornosti od onih koje je radnik obavljao prije smanjenja radne sposobnosti . </p><p> ( 2 ) U slučaju iz
#216735253,doc#305473,2013_01_7_124.html
koeficijentu radnog mjesta za poslove koje je obavljao prije nastupa smanjenja radne sposobnosti ili nesposobnosti
#216736841,doc#305473,2013_01_7_124.html
sastanka iz prethodnog stavka Sindikati su dužni 8 dana prije održavanja pisano zatražiti suglasnost Poslodavca , vodeći
#216738030,doc#305473,2013_01_7_124.html
mora najaviti drugoj ugovornoj stranki , a ne smije početi prije roka utvrđenog u članku 126 . ovog Ugovora niti prije
#216738040,doc#305473,2013_01_7_124.html
početi prije roka utvrđenog u članku 126 . ovog Ugovora niti prije okončanja arbitraže iz članka 131 . ovog Ugovora . </p>
#216739365,doc#305473,2013_01_7_124.html
Ugovora , ugovorne stranke će započeti najmanje 60 dana prije isteka roka na koji je sklopljen , odnosno od dana izvršene
#216744359,doc#305484,2013_01_7_117.html
41 . ovoga Pravilnika i Dodatku 4 . ovome Pravilniku , prije izdavanja vize zatražiti prethodnu suglasnost ministarstva
#216746571,doc#305484,2013_01_7_117.html
zahtjeva može se opravdano pretpostaviti na osnovi : </p><p> prije izdanih i zakonito iskorištenih hrvatskih viza , </p><p>
#216747361,doc#305484,2013_01_7_117.html
<p> Članak 31 . </p><p> ( 1 ) Naljepnica vize ispunjava se prije unošenja u putnu ispravu , na način utvrđen u Dodatku
#216748354,doc#305484,2013_01_7_117.html
može odustati od svog zahtjeva ili obustaviti postupak prije donošenja odluke o produljenju . </p><p> ( 9 ) Produljenje
#216750577,doc#305484,2013_01_7_117.html
utvrditi vaša namjera da napustite područje Republike Hrvatske prije isteka roka valjanosti vize </p><p> there are reasonable
#216754599,doc#305484,2013_01_7_117.html
, na siguran način ; </p><p> 3 . prenositi podatke što je prije moguće : </p><p> – ako se prenose fizički , najmanje jednom
#216755769,doc#305484,2013_01_7_117.html
vrijedi do 15 . ožujka _ ______ godine , a može se opozvati i prije navedenoga roka. « </p><p> Nakon gornjeg teksta slijedi
#216758315,doc#305489,2013_01_8_140.html
se sastoji od hrane i ambalaže u koju je hrana stavljena prije nego je ponuđena za prodaju , bilo da ambalaža u potpunosti
#216759375,doc#305489,2013_01_8_140.html
novim zahtjevima . Takva hrana koja je stavljena na tržište prije isteka prijelaznog razdoblja , može se prodavati dok se
#216760323,doc#305489,2013_01_8_140.html
dokumenti prate hranu na koju se odnose ili da su bili poslani prije ili u vrijeme isporuke : </p><p> ( a ) ako je pretpakirana
#216760347,doc#305489,2013_01_8_140.html
namijenjena krajnjem potrošaču , ali se stavlja na tržište u fazi prije prodaje krajnjem potrošaču , isključujući u toj fazi prodaju
#216761658,doc#305489,2013_01_8_140.html
1 . točke ( f ) ovoga Pravilnika , moraju biti dostupne prije zaključenja kupnje i moraju biti navedene u popratnom
#216767356,doc#305489,2013_01_8_140.html
primjenjuju se posebne odredbe uz uvjet da su donesene prije dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika . </p><p> Članak
#216767590,doc#305489,2013_01_8_140.html
odnosi na nepretpakiranu hranu i koji mora biti otpremljen prije isporuke te hrane ili neposredno s njom , moraju biti
#216767878,doc#305489,2013_01_8_140.html
izvješće vezano za delegirane ovlasti najkasnije 9 mjeseci prije isteka 5-godišnjega razdoblja . Delegirane se ovlasti
#216767905,doc#305489,2013_01_8_140.html
ili Vijeće ne izraze protivljenje najkasnije 3 mjeseca prije isteka toga razdoblja . </p><p> ( 3 ) Europski parlament
#216768190,doc#305489,2013_01_8_140.html
obavijesti o tom aktu u Europski parlament i Vijeće ili ako prije isteka toga razdoblja i Europski parlament i Vijeće obavijeste
#216768384,doc#305489,2013_01_8_140.html
odredbe </p><p> ( 1 ) Hrana stavljena na tržište ili označena prije 13 . prosinca 2014 . godine , a koja ne udovoljava zahtjevima
#216768418,doc#305489,2013_01_8_140.html
hrane . </p><p> ( 2 ) Hrana stavljena na tržište ili označena prije 13 . prosinca 2016 . godine , a koja ne udovoljava zahtjevu
#216768460,doc#305489,2013_01_8_140.html
hrane . </p><p> ( 3 ) Hrana stavljena na tržište ili označena prije 01 . siječnja 2014 . godine , a koja ne udovoljava zahtjevu
#216768602,doc#305489,2013_01_8_140.html
. do 35 . ovoga Pravilnika može se stavljati na tržište prije 13 . prosinca 2014 . godine . </p><p> ( 6 ) Hrana označena
#216768630,doc#305489,2013_01_8_140.html
Priloga VI . ovoga Pravilnika može se stavljati na tržište prije 01 . siječnja 2014 . godine . </p><p> ( 7 ) Pretpakirana
#216771027,doc#305489,2013_01_8_140.html
u zabludu . </p><p> 2 . U slučaju hrane koja je zamrznuta prije prodaje , a koja se prodaje u odmrznutom stanju , uz naziv
#216771769,doc#305489,2013_01_8_140.html
navesti redoslijedom na temelju mase koja je zabilježena prije koncentriranja ili dehidriranja . </tr></p><p><tr> 3 . Sastojci
#216773956,doc#305489,2013_01_8_140.html
na temelju njihovoga masenog udjela koji je zabilježen prije njihova koncentriranja ili dehidratacije ; </p><p> ( d )
#216783879,doc#305506,2013_01_9_148.html
nakon odstrjela , zapakira u nepropusnu PVC vreću te što je prije moguće dostavi ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji .
#216784093,doc#305506,2013_01_9_148.html
laboratorij pohraniti na temperaturi do +4 °C te što je prije moguće proslijediti u laboratorij Hrvatskog veterinarskog
#216806293,doc#305507,2013_01_9_149.html
; dalje : ZDP ) , iz kojeg proizlazi da je Ministarstvo prije upućivanja prijedloga akta koji sadrži državne potpore
#216809019,doc#305507,2013_01_9_149.html
, u svrhu osiguranja povrata kredita , korisnik kredita prije izdavanje državnog jamstva , s Ministarstvom financija
#216811224,doc#305509,2013_01_9_151.html
) Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije no što je iscrpljen pravni put , u slučaju kad o pravima
Sakrij podrobnosti