Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#216734520,doc#305473,2013_01_7_124.html
bila dovedena u težak materijalni položaj , Poslodavac može donijeti odluku kojom se djelomice ili u cijelosti radnika
#216734752,doc#305473,2013_01_7_124.html
invalidnosti koja znatno utječe na radnu sposobnost , ne može se otkazati ugovor o radu bez njegove suglasnosti , već
#216734776,doc#305473,2013_01_7_124.html
radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu po kojem radnik može izvršavati preuzete radne obveze . </p><p> Članak 108 . </p>
#216734911,doc#305473,2013_01_7_124.html
vijeću . </p><p> Članak 110 . </p><p> Ugovor o radu sa radnikom može prestati pod uvjetima i na načine utvrđen Zakonom o radu
#216734951,doc#305473,2013_01_7_124.html
je Poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa , može u roku od 15 ( petnaest ) dana od dostave odluke kojom
#216735014,doc#305473,2013_01_7_124.html
zahtjevu , ili mu uopće ne odgovori na njegov zahtjev , radnik može u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog
#216735039,doc#305473,2013_01_7_124.html
3 ) Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno Poslodavcu nije podnio
#216735165,doc#305473,2013_01_7_124.html
nesreće na radu ili profesionalne bolesti . </p><p> Poslodavac može otkazati ugovor o radu jedino ako radnik ne prihvati ponudu
#216735637,doc#305473,2013_01_7_124.html
osiguranju nedostaje 5 godina života ili staža osiguranja , ne može ostvarivati očekivane rezultate rada na poslovima koje
#216737188,doc#305473,2013_01_7_124.html
</p><p> ( 3 ) Svaki sindikat koji je stranka ovog Ugovora može imenovati ili izabrati po jednog sindikalnog povjerenika
#216737249,doc#305473,2013_01_7_124.html
Ugovora , ako broj njegovih preostalih članova prelazi 400 , može imenovati ili izabrati još jednog sindikalnog povjerenika
#216737483,doc#305473,2013_01_7_124.html
Poslodavac i Sindikat se mogu sporazumjeti da Sindikat može imenovati ili izabrati po jednog sindikalnog povjerenika
#216738353,doc#305473,2013_01_7_124.html
nedostatke , koji ugrožavaju promet na njoj , ophodar ne može odmah otkloniti ; </p><p> – provođenje mjera za osiguranje
#216738537,doc#305473,2013_01_7_124.html
postupka mirenja , postupak utvrđivanja tih poslova ne može pokrenuti do dana okončanja štrajka . </p><p> Članak 140
#216738645,doc#305473,2013_01_7_124.html
143 . </p><p> Ugovorne stranke suglasne su da Poslodavac može od mjerodavnog suda zahtijevati zabranu štrajka koji je
#216738802,doc#305473,2013_01_7_124.html
angažiranih radnika na temelju sklopljenog ugovora s agencijom ne može prelaziti više od 3 % u odnosu na ukupni broj zaposlenih
#216739106,doc#305473,2013_01_7_124.html
. </p><p> Članak 150 . </p><p> ( 1 ) Svaka ugovorna stranka može predložiti izmjene i dopune ovog Ugovora . </p><p> ( 2 )
#216739237,doc#305473,2013_01_7_124.html
. </p><p> Članak 151 . </p><p> ( 1 ) Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Ugovor : </p><p> – ako se izmjene posebni
#216740906,doc#305473,2013_01_7_124.html
neposredne opasnosti od nastanka invalidnosti , poslodavac može otkazati ugovor o radu samo uz prethodnu suglasnost Radničkog
#216740995,doc#305473,2013_01_7_124.html
</p><p> » ( 3 ) Svaki sindikat koji je stranka ovog ugovora može imenovati ili izabrati po jednog sindikalnog povjerenika
#216744074,doc#305484,2013_01_7_117.html
4 . </p><p> Ako u nekoj državi ne postoji DM/KU , stranac može podnijeti zahtjev za vizu : </p><p> – u najbližoj DM/KU
#216744126,doc#305484,2013_01_7_117.html
Iznimno od odredbi članka 3 . i 4 . ovoga Pravilnika , DM/KU može prihvatiti zahtjev za vizu i ako se stranac zatekne na
#216744259,doc#305484,2013_01_7_117.html
</p><p> – drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera . </p><p> ( 4 )
#216744384,doc#305484,2013_01_7_117.html
je zahtjev proslijeđen na prethodnu suglasnost , viza se može izdati tek nakon dobivene suglasnosti . </p><p> ( 3 ) U
#216744570,doc#305484,2013_01_7_117.html
u javnu ispravu . </p><p> ( 3 ) Od podnositelja zahtjeva može se zahtijevati da dogovori termin za podnošenje zahtjeva
#216744599,doc#305484,2013_01_7_117.html
. </p><p> ( 4 ) U opravdanim slučajevima žurnosti , DM/KU može dopustiti podnositeljima da podnesu zahtjev bez termina
#216744628,doc#305484,2013_01_7_117.html
. </p><p> Iznimno od članka 7 . ovoga Pravilnika , DM/KU može prihvatiti posredno podnošenje zahtjeva : </p><p> 1 . za
#216744699,doc#305484,2013_01_7_117.html
gospodarskim manifestacijama , ako ugledno i pouzdano tijelo može jamčiti vjerodostojnost osoba iz skupine , </p><p> 5 . osobe
#216744754,doc#305484,2013_01_7_117.html
podnošenja zahtjeva za vizu , kada se za tim ukaže potreba , može se uspostaviti suradnja DM/KU s vanjskim pružateljem usluga
#216744893,doc#305484,2013_01_7_117.html
podnošenja zahtjeva za vizu , kada se za tim ukaže potreba , može se uspostaviti suradnja DM/KU s komercijalnim posrednicima
#216745031,doc#305484,2013_01_7_117.html
države koja zastupa Republiku Hrvatsku </p><p> ( 3 ) Obrazac može biti dostupan i u dvojezičnoj inačici , na hrvatskome
#216745439,doc#305484,2013_01_7_117.html
razlozi iz članka 22 . stavka 3 . Zakona , na osnovi kojih se može zaprimiti zahtjev i ako nije dopušten su : </p><p> 1 . ako
#216745494,doc#305484,2013_01_7_117.html
</p><p> 4 . drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera . </p><p> Članak
#216745693,doc#305484,2013_01_7_117.html
zrakoplovnog tranzita ; </p><p> 2 . informacije na osnovi kojih se može procijeniti podnositeljeva namjera da ne uđe na područje
#216745948,doc#305484,2013_01_7_117.html
uobičajenog boravišta zakonskog zastupnika , zahtjev za vizu može podnijeti odgovorna osoba u pratnji uz prilaganje odgovarajuće
#216746010,doc#305484,2013_01_7_117.html
ulaska u Republiku Hrvatsku , od stranca iz stavka 1 . može se zatražiti da preda presliku jamstvenog pisma . </p><p>
#216746254,doc#305484,2013_01_7_117.html
<p> Članak 19 . </p><p> ( 1 ) Putno zdravstveno osiguranje može biti pojedinačno ili skupno . </p><p> ( 2 ) Podnositelj
#216746307,doc#305484,2013_01_7_117.html
Republike Hrvatske , koja poziva podnositelja zahtjeva može u njegovu korist sklopiti ugovor o putnom zdravstvenom
#216746408,doc#305484,2013_01_7_117.html
1 ) Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za vizu ne može biti starija od tri ( 3 ) mjeseca . </p><p> ( 2 ) Iznimno
#216746426,doc#305484,2013_01_7_117.html
mjeseca . </p><p> ( 2 ) Iznimno , ako ovlašteni službenik može nedvojbeno utvrditi istinitost podataka navedenih u dokumentaciji
#216746435,doc#305484,2013_01_7_117.html
utvrditi istinitost podataka navedenih u dokumentaciji , može prihvatiti i dokumentaciju koja je starija od tri ( 3
#216746456,doc#305484,2013_01_7_117.html
( 3 ) mjeseca . </p><p> ( 3 ) Ako ovlašteni službenik ne može nedvojbeno utvrditi vjerodostojnost dokumentacije iz stavka
#216746468,doc#305484,2013_01_7_117.html
vjerodostojnost dokumentacije iz stavka 1 . ovoga članka , može zatražiti njezinu nadovjeru . </p><p> Članak 21 . </p><p>
#216746480,doc#305484,2013_01_7_117.html
nadovjeru . </p><p> Članak 21 . </p><p> Ako ovlašteni službenik ne može nedvojbeno utvrditi sadržaj popratne dokumentacije , zbog
#216746496,doc#305484,2013_01_7_117.html
dokumentacije , zbog jezika ili pisma na kojem je izdana , može zatražiti prilaganje njezina ovjerenog prijevoda . </p>
#216746542,doc#305484,2013_01_7_117.html
dobroj vjeri ili je riječ o poznatoj i uglednoj osobi , može ga se osloboditi obveze prilaganja dijela dokumentacije
#216746563,doc#305484,2013_01_7_117.html
Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Vjerodostojnost podnositelja zahtjeva može se opravdano pretpostaviti na osnovi : </p><p> – prije izdanih
#216746823,doc#305484,2013_01_7_117.html
svrhu boravka ili namjeru povratka podnositelja zahtjeva , može ga se pozvati na dodatni razgovor kako bi potkrijepio
#216747075,doc#305484,2013_01_7_117.html
29 . </p><p> ( 1 ) Viza iz članka 24 . stavka 2 . Zakona može se izdati strancu u putnu ispravu čiji je rok valjanosti
#216747222,doc#305484,2013_01_7_117.html
</p><p> 4 . drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera . </p><p> Izdavanje
#216747247,doc#305484,2013_01_7_117.html
</p><p> ( 1 ) U iznimnim slučajevima , kratkotrajna viza se može izdati na graničnome prijelazu , ako podnositelj ispunjava
#216747311,doc#305484,2013_01_7_117.html
zahtijevaju humanitarni razlozi , podnositelja zahtjeva može se osloboditi od obveze njegova prilaganja . </p><p> ( 3
#216747327,doc#305484,2013_01_7_117.html
prilaganja . </p><p> ( 3 ) Pomorcu kojemu je potrebna viza može se na graničnom prijelazu izdati kratkotrajna viza u svrhu
#216747409,doc#305484,2013_01_7_117.html
tehničkih teškoća prouzročenih višom silom , naljepnica vize može se ispuniti rukom . </p><p> Poništavanje naljepnice vize
#216747710,doc#305484,2013_01_7_117.html
u slučaju iz članka 31 . stavka 3 . ovoga Pravilnika , može se žig odnosno pečat utisnuti na prostor predviđen za
#216748346,doc#305484,2013_01_7_117.html
Podnositelj zahtjeva za produljenje vize i/ili trajanja boravka može odustati od svog zahtjeva ili obustaviti postupak prije
#216748630,doc#305484,2013_01_7_117.html
produljenja vize i/ili trajanja boravka je dopuštena i može se podnijeti nadležnoj DM/KU u roku 15 dana od datuma
#216748678,doc#305484,2013_01_7_117.html
</p><p> ( 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovoga članka , žalba se može uložiti i na engleskom jeziku ako u državi primateljici
#216749573,doc#305484,2013_01_7_117.html
zahtjeva ; </p><p> 7 . ako je proveden postupak i viza se može izdati , a podnositelj zahtjeva , nakon što je obaviješten
#216750567,doc#305484,2013_01_7_117.html
or the reliability of the statements made </p><p> 9 . ☐ ne može se utvrditi vaša namjera da napustite područje Republike
#216750706,doc#305484,2013_01_7_117.html
strancima , protiv odluke o odbijanju/poništenju/ukidanju vize može se podnijeti žalba putem nadležne diplomatske misije/konzularnog
#216751060,doc#305484,2013_01_7_117.html
nije konačan </p><p> Ako DM/KU ili PU/PP ocijeni potrebnim , može zatražiti i dodatnu dokumentaciju kojom će podnositelj
#216751080,doc#305484,2013_01_7_117.html
zahtjev . </p><p> 1 . Svrha boravka </p><p> 1.1 . Svrha boravka može se dokazati sljedećom dokumentacijom : </p><p> – jamstvenim
#216751208,doc#305484,2013_01_7_117.html
uplaćenom charteru . </p><p> 1.2 . Dodatna dokumentacija kojom se može dokazati svrha boravka : </p><p> 1.2.1 . za poslovna putovanja
#216751526,doc#305484,2013_01_7_117.html
<p> 2 . Osigurani smještaj </p><p> 2.1 . Osigurani smještaj može se dokazati sljedećom dokumentacijom : </p><p> – jamstvenim
#216751638,doc#305484,2013_01_7_117.html
</p><p> 2.2 . Iznimno , u opravdanim slučajevima , stranac može biti oslobođen od prilaganja dokumentacije o osiguranom
#216751815,doc#305484,2013_01_7_117.html
dokazuje sredstvo putovanja i povratak u matičnu zemlju može biti : </p><p> – povratna putna karta , </p><p> – prometna
#216751933,doc#305484,2013_01_7_117.html
jamstvenoga pisma za stranca fizičke i pravne osobe . </p><p> Jamac može za podnositelja zahtjeva osigurati : </p><p> – smještaj
#216751998,doc#305484,2013_01_7_117.html
<p> I . JAMAC-FIZIČKA OSOBA </p><p> 1 . Jamac-fizička osoba može biti hrvatski državljanin ili stranac kojem je odobren
#216752073,doc#305484,2013_01_7_117.html
podnošenja zahtjeva za vizu , potpis na jamstvenome pismu može ovjeriti i u : </p><p> – DM/KU , ako je hrvatski državljanin
#216752262,doc#305484,2013_01_7_117.html
<div/> II . JAMAC-PRAVNA OSOBA </p><p> 1 . Jamac-pravna osoba može biti pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj .
#216752365,doc#305484,2013_01_7_117.html
pokrenut postupak likvidacije i dr . ) . </p><p> 5 . DM/KU može osloboditi pravnu osobu neupitne vjerodostojnosti obveze
#216752991,doc#305484,2013_01_7_117.html
« </p><p> Ova rubrika pokazuje koliko puta nositelj vize može ući na područje Republike Hrvatske , tj . odnosi se na
#216753023,doc#305484,2013_01_7_117.html
valjanosti vize ( vidi točku 2 . ) . </p><p> Broj ulazaka može biti jedan , dva ili više . Taj se broj upisuje na desnoj
#216753129,doc#305484,2013_01_7_117.html
</p><p> Ova rubrika označuje broj dana koliko nositelj vize može boraviti na području Republike Hrvatske . Boravak može
#216753137,doc#305484,2013_01_7_117.html
može boraviti na području Republike Hrvatske . Boravak može biti kontinuiran ili , ovisno o broju odobrenih ulazaka
#216753188,doc#305484,2013_01_7_117.html
manji od 10 ( deset ) . </p><p> Najveći broj dana koji se može upisati jest 90 ( devedeset ) . </p><p> Ako se izdaje putna
#216754372,doc#305484,2013_01_7_117.html
</p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Vanjskom pružatelju usluga može se povjeriti obavljanje jednog ili više sljedećih poslova
#216755589,doc#305484,2013_01_7_117.html
komercijalnom posredniku u roku 15 dana . U postupku odlučivanja može se zatražiti dodatna dokumentacija od hrvatske pravne
#216755765,doc#305484,2013_01_7_117.html
Akreditacija vrijedi do 15 . ožujka _ ______ godine , a može se opozvati i prije navedenoga roka. « </p><p> Nakon gornjeg
#216755940,doc#305484,2013_01_7_117.html
Tijekom postupka , ako smatra potrebnim , ovlašteni službenik može zatražiti dodatnu dokumentaciju za bilo koju osobu iz
#216755951,doc#305484,2013_01_7_117.html
dodatnu dokumentaciju za bilo koju osobu iz skupine ili može zatražiti da se određeni stranac iz skupine osobno javi
#216757261,doc#305488,2013_01_8_139.html
dodaje se stavak 6 . koji glasi : </p><p> » ( 6 ) Agencija može odobriti izuzeće od stavka 5 . ovog članka u skladu sa
#216757298,doc#305488,2013_01_8_139.html
stavak 6 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 6 ) Agencija može uskratiti izdavanje odobrenja iz stavka 1 . ovoga članka
#216758342,doc#305489,2013_01_8_140.html
zatvara hranu , ali u svakom slučaju na način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili promjene ambalaže ;
#216759358,doc#305489,2013_01_8_140.html
slučajevima . Tijekom prijelaznog razdoblja na tržište se može staviti hrana koja nije označena sukladno novim zahtjevima
#216759380,doc#305489,2013_01_8_140.html
stavljena na tržište prije isteka prijelaznog razdoblja , može se prodavati dok se ne iscrpe zalihe . </p><p> ( 4 ) Tijekom
#216759510,doc#305489,2013_01_8_140.html
na informacije o : </p><p> ( i ) svojstvima sastava koji može biti štetan za zdravlje određenih skupina potrošača ; </p>
#216760849,doc#305489,2013_01_8_140.html
razumijevanju potrošača , Europska komisija delegiranim aktima može , u skladu s člankom 44 . ovoga Pravilnika , utvrditi
#216760900,doc#305489,2013_01_8_140.html
ujednačena provedba stavka 3 . ovoga članka , Europska komisija može donijeti provedbene akte o načinima primjene mjerila utvrđenih
#216761010,doc#305489,2013_01_8_140.html
potrošača ili sigurna konzumacija hrane , Europska komisija može , u skladu s člankom 44 . , delegiranim aktima izmijeniti
#216761205,doc#305489,2013_01_8_140.html
uporabu tih načina među potrošačima , Europska komisija može delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . ovoga Pravilnika
#216761257,doc#305489,2013_01_8_140.html
ujednačena provedba stavka 3 . ovoga članka , Europska komisija može donijeti provedbene akte o načinima primjene mjerila utvrđenih
#216761515,doc#305489,2013_01_8_140.html
44 . ovoga Pravilnika utvrditi pravila o čitljivosti te može proširiti primjenu zahtjeva iz stavka 5 . ovoga članka
#216762229,doc#305489,2013_01_8_140.html
propisan , naziv pod kojim se hrana stavlja na tržište može biti uobičajeni naziv ili , ako takav uobičajeni naziv
#216762827,doc#305489,2013_01_8_140.html
za potrošača , Europska komisija u iznimnim slučajevima može delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . nadopuniti
#216763656,doc#305489,2013_01_8_140.html
razumjeti informacije o hrani na etiketi , Europska komisija može putem delegiranih akata u skladu s člankom 44 . utvrditi
#216763845,doc#305489,2013_01_8_140.html
Priloga X . stavka 1 . točke ( c ) , Europska komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju pravila u
#216764729,doc#305489,2013_01_8_140.html
potrebi se u neposrednoj blizini nutritivne deklaracije može nalaziti izjava u kojoj se navodi da je sadržaj soli isključivo
#216764759,doc#305489,2013_01_8_140.html
obvezne nutritivne deklaracije iz stavka 1 . ovoga članka može biti nadopunjen navođenjem količine jedne ili više sljedećih
#216764924,doc#305489,2013_01_8_140.html
tada iznimno od članka 36 . stavka 1 . ovoga Pravilnika može biti navedena samo energetska vrijednost . </p><p> ( 5 )
#216765027,doc#305489,2013_01_8_140.html
ovoga članka za informiranje potrošača , Europska komisija može delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . izmijeniti
#216765183,doc#305489,2013_01_8_140.html
XIV . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Europska komisija može delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . donijeti faktore
#216765596,doc#305489,2013_01_8_140.html
izraziti po obroku i/ili jedinici konzumacije koju potrošač može lako prepoznati , pod uvjetom da su obroci ili jedinice
#216766186,doc#305489,2013_01_8_140.html
. do 4 . ovoga članka , Europska komisija u vezi s time može donijeti provedbene akte . </p><p> Članak 35 . </p><p> Dodatni
#216766430,doc#305489,2013_01_8_140.html
prepreke slobodnom protoku robe . </p><p> ( 2 ) Nadležno tijelo može subjektima u poslovanju s hranom preporučiti upotrebu
#216766522,doc#305489,2013_01_8_140.html
koji na tržište stavljaju hranu s takvim informacijama može zahtijevati da obavijeste nadležno tijelo o upotrebi dodatnog
#216766688,doc#305489,2013_01_8_140.html
njihovom državnom području . Europska komisija tom izvješću može priložiti prijedloge za izmjenu i dopunu odgovarajućih
#216766952,doc#305489,2013_01_8_140.html
pružaju informacije o hrani na različitim osnovama , što može dovesti potrošača u zabludu ili ga zbuniti , Europska
#216767030,doc#305489,2013_01_8_140.html
pitanje članak 39 . ovoga Pravilnika , nadležno tijelo može donijeti nacionalne mjere u vezi s pitanjima koja nisu
#216767098,doc#305489,2013_01_8_140.html
stavka 1 . i članka 10 . ovoga Pravilnika , nadležno tijelo može donijeti mjere kojima se propisuju dodatni obvezni podaci
#216767176,doc#305489,2013_01_8_140.html
2 ) Na temelju stavka 1 . ovoga članka nadležno tijelo može donijeti mjere o obveznom navođenju zemlje podrijetla
#216767234,doc#305489,2013_01_8_140.html
</p><p> Mlijeko i mliječni proizvodi </p><p> Nadležno tijelo može donijeti mjere kojima se odstupa od članka 9 . stavka
#216768400,doc#305489,2013_01_8_140.html
godine , a koja ne udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika , može se prodavati do iskorištenja zaliha te hrane . </p><p> (
#216768442,doc#305489,2013_01_8_140.html
udovoljava zahtjevu iz članka 9 . stavka 1 . točke ( l ) može se prodavati do iskorištenja zaliha te hrane . </p><p> (
#216768480,doc#305489,2013_01_8_140.html
koja ne udovoljava zahtjevu iz Dijela B Priloga VI . , može se prodavati do iskorištenja zaliha te hrane . </p><p> (
#216768597,doc#305489,2013_01_8_140.html
označena u skladu s člancima 30 . do 35 . ovoga Pravilnika može se stavljati na tržište prije 13 . prosinca 2014 . godine
#216768625,doc#305489,2013_01_8_140.html
označena u skladu s Dijelom B Priloga VI . ovoga Pravilnika može se stavljati na tržište prije 01 . siječnja 2014 . godine
#216769834,doc#305489,2013_01_8_140.html
prehrambenim aditivima </p><p> » prekomjerna konzumacija može imati laksativni učinak« . </tr></p><p><tr> 3 . Hrana koja
#216771569,doc#305489,2013_01_8_140.html
bjelančevina manji od . .. « . </p><p> 3 . Nadležno tijelo može dopustiti da se na tržište stavi mljeveno meso koje ne
#216772120,doc#305489,2013_01_8_140.html
nakon čega slijedi popis naziva određenog biljnog izvora te može slijediti navod » u promjenjivim udjelima« . Ako se navode
#216772211,doc#305489,2013_01_8_140.html
nakon čega slijedi popis naziva određenog biljnog izvora te može slijediti navod » u promjenjivim udjelima« . Ako se navode
#216773356,doc#305489,2013_01_8_140.html
NAVOĐENJE SLOŽENIH SASTOJAKA </p><p> 1 . Složeni sastojak može biti naveden u popisu sastojaka pod vlastitim nazivom
#216773945,doc#305489,2013_01_8_140.html
obliku , a koji su rekonstituirani tijekom proizvodnje , može se navesti na temelju njihovoga masenog udjela koji je
#216773980,doc#305489,2013_01_8_140.html
se rekonstituira dodavanjem vode , količina sastojaka se može navesti na temelju njihovoga masenog udjela u rekonstituiranom
#216774173,doc#305489,2013_01_8_140.html
nije obvezno ako se ukupni broj pojedinačnih pretpakovina može jasno vidjeti i izbrojati izvana te ako je izvana jasno
#216774992,doc#305489,2013_01_8_140.html
alkoholnoj jakosti slijedi oznaka » % vol. « , a ispred njega može biti navedena riječ » alkohol« ili skraćenica » alk.«.
#216784128,doc#305506,2013_01_9_148.html
postoji mogućnost pohrane uzorka na +4 °C ili se uzorak ne može pravovremeno dostaviti u laboratorij , potrebno je uzorkovati
#216806750,doc#305507,2013_01_9_149.html
iznosu od 6.787.611.000 kuna , s tim da se zadani okvir može povećati sukladno interesu razvojnih banaka za financiranje
#216809138,doc#305507,2013_01_9_149.html
nacrta Ugovora o kreditu , jer u nekim slučajevima jamstvo , može predstavljati državnu potporu i davatelju kredita odnosno
#216809253,doc#305507,2013_01_9_149.html
potporom . </p><p> Riječ je o sljedećim uvjetima : da jamstvo može predstavljati potencijalni rashod državnog proračuna ,
#216809311,doc#305507,2013_01_9_149.html
mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike
#216809339,doc#305507,2013_01_9_149.html
slučaj utvrđeno je da državno jamstvo od 130.000.000 eura može predstavljati potencijalni rashod za državni proračun
#216809645,doc#305507,2013_01_9_149.html
je korisnik državne potpore obično korisnik kredita , ne može se isključiti činjenica , da će u određenim okolnostima
#216809776,doc#305507,2013_01_9_149.html
opisana ponuda je prihvaćena kao najpovoljnija , iz čega se može zaključiti da se u konkretnom slučaju nije izravno pogodovalo
#216809829,doc#305507,2013_01_9_149.html
sadržano u prijedlogu Odluke o davanju državnog jamstva može smatrati potporom u smislu članka 3 . stavka 1 . ZDP-a
#216809907,doc#305507,2013_01_9_149.html
rješenja žalba nije dopuštena , ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u
#216811839,doc#305509,2013_01_9_151.html
slučaju radi o složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom predmetu
Sakrij podrobnosti