Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#216734520,doc#305473,2013_01_7_124.html naknade štete obitelj radnika bila dovedena u težak materijalni položaj , Poslodavac može donijeti odluku kojom se djelomice ili u cijelosti radnika oslobađa od obveze naknade
#216734752,doc#305473,2013_01_7_124.html smanjenje radne sposobnosti ili invalidnosti koja znatno utječe na radnu sposobnost , ne može se otkazati ugovor o radu bez njegove suglasnosti , već je Poslodavac dužan tom
#216734776,doc#305473,2013_01_7_124.html je Poslodavac dužan tom radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu po kojem radnik može izvršavati preuzete radne obveze . </p><p> Članak 108 . </p><p> ( 1 ) Poslodavac u
#216734911,doc#305473,2013_01_7_124.html dostaviti Radničkom vijeću . </p><p> Članak 110 . </p><p> Ugovor o radu sa radnikom može prestati pod uvjetima i na načine utvrđen Zakonom o radu i ovim Ugovorom . </p><p>
#216734951,doc#305473,2013_01_7_124.html Radnik koji smatra da mu je Poslodavac povrijedio neko pravo iz radnog odnosa , može u roku od 15 ( petnaest ) dana od dostave odluke kojom je povrijeđeno njegovo pravo
#216735014,doc#305473,2013_01_7_124.html radnika ne udovolji tom zahtjevu , ili mu uopće ne odgovori na njegov zahtjev , radnik može u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim
#216735039,doc#305473,2013_01_7_124.html nadležnim sudom . </p><p> ( 3 ) Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno Poslodavcu nije podnio zahtjev iz stavka 1 .
#216735165,doc#305473,2013_01_7_124.html rada kao posljedica nesreće na radu ili profesionalne bolesti . </p><p> Poslodavac može otkazati ugovor o radu jedino ako radnik ne prihvati ponudu Poslodavca za obavljanje
#216735637,doc#305473,2013_01_7_124.html propisima o mirovinskom osiguranju nedostaje 5 godina života ili staža osiguranja , ne može ostvarivati očekivane rezultate rada na poslovima koje obavlja , Poslodavac će
#216737188,doc#305473,2013_01_7_124.html izbora , odnosno opoziva . </p><p> ( 3 ) Svaki sindikat koji je stranka ovog Ugovora može imenovati ili izabrati po jednog sindikalnog povjerenika profesionalca na svakih
#216737249,doc#305473,2013_01_7_124.html koji je stranka ovog Ugovora , ako broj njegovih preostalih članova prelazi 400 , može imenovati ili izabrati još jednog sindikalnog povjerenika koji svoje aktivnosti
#216737483,doc#305473,2013_01_7_124.html stavka 3 . ovoga članka , Poslodavac i Sindikat se mogu sporazumjeti da Sindikat može imenovati ili izabrati po jednog sindikalnog povjerenika i na manji broj svojih
#216738353,doc#305473,2013_01_7_124.html javnoj cesti ako utvrđene nedostatke , koji ugrožavaju promet na njoj , ophodar ne može odmah otkloniti ; </p><p> – provođenje mjera za osiguranje javne ceste čiji bi izostanak
#216738537,doc#305473,2013_01_7_124.html ovog Ugovora do dana početka postupka mirenja , postupak utvrđivanja tih poslova ne može pokrenuti do dana okončanja štrajka . </p><p> Članak 140 . </p><p> Sudioniku štrajka
#216738645,doc#305473,2013_01_7_124.html to ne želi . </p><p> Članak 143 . </p><p> Ugovorne stranke suglasne su da Poslodavac može od mjerodavnog suda zahtijevati zabranu štrajka koji je organiziran protivno odredbama
#216738802,doc#305473,2013_01_7_124.html </p><p> ( 2 ) Broj angažiranih radnika na temelju sklopljenog ugovora s agencijom ne može prelaziti više od 3 % u odnosu na ukupni broj zaposlenih kod Poslodavca . </p><p>
#216739106,doc#305473,2013_01_7_124.html stupanja na snagu ovog Ugovora . </p><p> Članak 150 . </p><p> ( 1 ) Svaka ugovorna stranka može predložiti izmjene i dopune ovog Ugovora . </p><p> ( 2 ) U ime Sindikata pregovore
#216739237,doc#305473,2013_01_7_124.html Ugovora u postupku mirenja . </p><p> Članak 151 . </p><p> ( 1 ) Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Ugovor : </p><p> – ako se izmjene posebni propisi kojima su uređena
#216740906,doc#305473,2013_01_7_124.html nesposobnosti za rad ili neposredne opasnosti od nastanka invalidnosti , poslodavac može otkazati ugovor o radu samo uz prethodnu suglasnost Radničkog vijeća. « </p><p> U
#216740995,doc#305473,2013_01_7_124.html ( 3 ) te sada glasi : </p><p> » ( 3 ) Svaki sindikat koji je stranka ovog ugovora može imenovati ili izabrati po jednog sindikalnog povjerenika profesionalca na svakih
#216744074,doc#305484,2013_01_7_117.html toj državi . </p><p> Članak 4 . </p><p> Ako u nekoj državi ne postoji DM/KU , stranac može podnijeti zahtjev za vizu : </p><p> – u najbližoj DM/KU u drugoj državi , ili </p>
#216744126,doc#305484,2013_01_7_117.html Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Iznimno od odredbi članka 3 . i 4 . ovoga Pravilnika , DM/KU može prihvatiti zahtjev za vizu i ako se stranac zatekne na njegovu konzularnom području
#216744259,doc#305484,2013_01_7_117.html bolest , smrt i sl . ) , i </p><p> – drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera . </p><p> ( 4 ) Razlozi više sile iz stavka
#216744384,doc#305484,2013_01_7_117.html poslove . </p><p> ( 2 ) Kada je zahtjev proslijeđen na prethodnu suglasnost , viza se može izdati tek nakon dobivene suglasnosti . </p><p> ( 3 ) U slučaju pribavljene suglasnosti
#216744570,doc#305484,2013_01_7_117.html provjere identiteta uvidom u javnu ispravu . </p><p> ( 3 ) Od podnositelja zahtjeva može se zahtijevati da dogovori termin za podnošenje zahtjeva . U pravilu , termin se
#216744599,doc#305484,2013_01_7_117.html zakazuje u primjerenom roku . </p><p> ( 4 ) U opravdanim slučajevima žurnosti , DM/KU može dopustiti podnositeljima da podnesu zahtjev bez termina ili se termin zakazuje
#216744628,doc#305484,2013_01_7_117.html podnošenje zahtjeva </p><p> Članak 8 . </p><p> Iznimno od članka 7 . ovoga Pravilnika , DM/KU može prihvatiti posredno podnošenje zahtjeva : </p><p> 1 . za provjereno vjerodostojne
#216744699,doc#305484,2013_01_7_117.html sportskim , znanstvenim i gospodarskim manifestacijama , ako ugledno i pouzdano tijelo može jamčiti vjerodostojnost osoba iz skupine , </p><p> 5 . osobe s invalidnošću koje
#216744754,doc#305484,2013_01_7_117.html posredovanja u postupku podnošenja zahtjeva za vizu , kada se za tim ukaže potreba , može se uspostaviti suradnja DM/KU s vanjskim pružateljem usluga . Takva suradnja zasniva
#216744893,doc#305484,2013_01_7_117.html posredovanja u postupku podnošenja zahtjeva za vizu , kada se za tim ukaže potreba , može se uspostaviti suradnja DM/KU s komercijalnim posrednicima . Takva suradnja zasniva
#216745031,doc#305484,2013_01_7_117.html službenom jeziku/jezicima države koja zastupa Republiku Hrvatsku </p><p> ( 3 ) Obrazac može biti dostupan i u dvojezičnoj inačici , na hrvatskome i na stranom jeziku . </p>
#216745439,doc#305484,2013_01_7_117.html </p><p> Humanitarni razlozi iz članka 22 . stavka 3 . Zakona , na osnovi kojih se može zaprimiti zahtjev i ako nije dopušten su : </p><p> 1 . ako stranac treba žurnu medicinsku
#216745494,doc#305484,2013_01_7_117.html bolest , smrt i sl . ) , i </p><p> 4 . drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera . </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Prigodom
#216745693,doc#305484,2013_01_7_117.html nakon namjeravanog zrakoplovnog tranzita ; </p><p> 2 . informacije na osnovi kojih se može procijeniti podnositeljeva namjera da ne uđe na područje Republike Hrvatske . </p>
#216745948,doc#305484,2013_01_7_117.html podnijeti u zemlji uobičajenog boravišta zakonskog zastupnika , zahtjev za vizu može podnijeti odgovorna osoba u pratnji uz prilaganje odgovarajuće dokumentacije . </p>
#216746010,doc#305484,2013_01_7_117.html Pravilniku . </p><p> ( 2 ) Prilikom ulaska u Republiku Hrvatsku , od stranca iz stavka 1 . može se zatražiti da preda presliku jamstvenog pisma . </p><p> ( 3 ) Od stranca kojem
#216746254,doc#305484,2013_01_7_117.html zdravstveno osiguranje </p><p> Članak 19 . </p><p> ( 1 ) Putno zdravstveno osiguranje može biti pojedinačno ili skupno . </p><p> ( 2 ) Podnositelj zahtjeva je dužan sklopiti
#216746307,doc#305484,2013_01_7_117.html Fizička ili pravna osoba iz Republike Hrvatske , koja poziva podnositelja zahtjeva može u njegovu korist sklopiti ugovor o putnom zdravstvenom osiguranju s osiguravajućim
#216746408,doc#305484,2013_01_7_117.html </p><p> Članak 20 . </p><p> ( 1 ) Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za vizu ne može biti starija od tri ( 3 ) mjeseca . </p><p> ( 2 ) Iznimno , ako ovlašteni službenik
#216746426,doc#305484,2013_01_7_117.html biti starija od tri ( 3 ) mjeseca . </p><p> ( 2 ) Iznimno , ako ovlašteni službenik može nedvojbeno utvrditi istinitost podataka navedenih u dokumentaciji , može prihvatiti
#216746435,doc#305484,2013_01_7_117.html službenik može nedvojbeno utvrditi istinitost podataka navedenih u dokumentaciji , može prihvatiti i dokumentaciju koja je starija od tri ( 3 ) mjeseca . </p><p> ( 3 ) Ako
#216746456,doc#305484,2013_01_7_117.html dokumentaciju koja je starija od tri ( 3 ) mjeseca . </p><p> ( 3 ) Ako ovlašteni službenik ne može nedvojbeno utvrditi vjerodostojnost dokumentacije iz stavka 1 . ovoga članka ,
#216746468,doc#305484,2013_01_7_117.html može nedvojbeno utvrditi vjerodostojnost dokumentacije iz stavka 1 . ovoga članka , može zatražiti njezinu nadovjeru . </p><p> Članak 21 . </p><p> Ako ovlašteni službenik ne
#216746480,doc#305484,2013_01_7_117.html zatražiti njezinu nadovjeru . </p><p> Članak 21 . </p><p> Ako ovlašteni službenik ne može nedvojbeno utvrditi sadržaj popratne dokumentacije , zbog jezika ili pisma na kojem
#216746496,doc#305484,2013_01_7_117.html utvrditi sadržaj popratne dokumentacije , zbog jezika ili pisma na kojem je izdana , može zatražiti prilaganje njezina ovjerenog prijevoda . </p><p> Vjerodostojni podnositelj
#216746542,doc#305484,2013_01_7_117.html vjerodostojan i nastupa u dobroj vjeri ili je riječ o poznatoj i uglednoj osobi , može ga se osloboditi obveze prilaganja dijela dokumentacije iz članka 15 . ovoga Pravilnika
#216746563,doc#305484,2013_01_7_117.html članka 15 . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Vjerodostojnost podnositelja zahtjeva može se opravdano pretpostaviti na osnovi : </p><p> – prije izdanih i zakonito iskorištenih
#216746823,doc#305484,2013_01_7_117.html Ako postoji sumnja u svrhu boravka ili namjeru povratka podnositelja zahtjeva , može ga se pozvati na dodatni razgovor kako bi potkrijepio i opravdao zahtjev . </p><p>
#216747075,doc#305484,2013_01_7_117.html stavka 4 . Zakona </p><p> Članak 29 . </p><p> ( 1 ) Viza iz članka 24 . stavka 2 . Zakona može se izdati strancu u putnu ispravu čiji je rok valjanosti kraći od tri mjeseca nakon
#216747222,doc#305484,2013_01_7_117.html bolest , smrt i sl . ) , </p><p> 4 . drugi opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera . </p><p> Izdavanje vize na graničnom prijelazu
#216747247,doc#305484,2013_01_7_117.html prijelazu </p><p> Članak 30 . </p><p> ( 1 ) U iznimnim slučajevima , kratkotrajna viza se može izdati na graničnome prijelazu , ako podnositelj ispunjava uvjete iz članaka 26
#216747311,doc#305484,2013_01_7_117.html graničnom prijelazu , ili to zahtijevaju humanitarni razlozi , podnositelja zahtjeva može se osloboditi od obveze njegova prilaganja . </p><p> ( 3 ) Pomorcu kojemu je potrebna
#216747327,doc#305484,2013_01_7_117.html osloboditi od obveze njegova prilaganja . </p><p> ( 3 ) Pomorcu kojemu je potrebna viza može se na graničnom prijelazu izdati kratkotrajna viza u svrhu tranzita , ako ispunjava
#216747409,doc#305484,2013_01_7_117.html Iznimno , u slučaju tehničkih teškoća prouzročenih višom silom , naljepnica vize može se ispuniti rukom . </p><p> Poništavanje naljepnice vize </p><p> Članak 32 . </p><p>
#216747710,doc#305484,2013_01_7_117.html viza . </p><p> ( 6 ) Iznimno , u slučaju iz članka 31 . stavka 3 . ovoga Pravilnika , može se žig odnosno pečat utisnuti na prostor predviđen za strojno čitljivu zonu , kako
#216748346,doc#305484,2013_01_7_117.html vize . </p><p> ( 8 ) Podnositelj zahtjeva za produljenje vize i/ili trajanja boravka može odustati od svog zahtjeva ili obustaviti postupak prije donošenja odluke o produljenju
#216748630,doc#305484,2013_01_7_117.html te na odluku o odbijanju produljenja vize i/ili trajanja boravka je dopuštena i može se podnijeti nadležnoj DM/KU u roku 15 dana od datuma uručenja odluke . </p><p> (
#216748678,doc#305484,2013_01_7_117.html na hrvatskome jeziku . </p><p> ( 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovoga članka , žalba se može uložiti i na engleskom jeziku ako u državi primateljici nema ovlaštenog sudskog
#216749573,doc#305484,2013_01_7_117.html podnositelj odustane od zahtjeva ; </p><p> 7 . ako je proveden postupak i viza se može izdati , a podnositelj zahtjeva , nakon što je obaviješten o roku od trideset (
#216750567,doc#305484,2013_01_7_117.html veracity of their contents , or the reliability of the statements made </p><p> 9 . ☐ ne može se utvrditi vaša namjera da napustite područje Republike Hrvatske prije isteka
#216750706,doc#305484,2013_01_7_117.html člankom 31 . Zakona o strancima , protiv odluke o odbijanju/poništenju/ukidanju vize može se podnijeti žalba putem nadležne diplomatske misije/konzularnog ureda Republike
#216751060,doc#305484,2013_01_7_117.html zahtjev za vizu koji nije konačan </p><p> Ako DM/KU ili PU/PP ocijeni potrebnim , može zatražiti i dodatnu dokumentaciju kojom će podnositelj zahtjeva obrazložiti zahtjev
#216751080,doc#305484,2013_01_7_117.html zahtjeva obrazložiti zahtjev . </p><p> 1 . Svrha boravka </p><p> 1.1 . Svrha boravka može se dokazati sljedećom dokumentacijom : </p><p> – jamstvenim ili pozivnim pismom iz
#216751208,doc#305484,2013_01_7_117.html brodica ili potvrdom o uplaćenom charteru . </p><p> 1.2 . Dodatna dokumentacija kojom se može dokazati svrha boravka : </p><p> 1.2.1 . za poslovna putovanja : </p><p> – poziv poslovnog
#216751526,doc#305484,2013_01_7_117.html plaćanje liječenja . </p><p> 2 . Osigurani smještaj </p><p> 2.1 . Osigurani smještaj može se dokazati sljedećom dokumentacijom : </p><p> – jamstvenim ili pozivnim pismom iz
#216751638,doc#305484,2013_01_7_117.html u Republici Hrvatskoj . </p><p> 2.2 . Iznimno , u opravdanim slučajevima , stranac može biti oslobođen od prilaganja dokumentacije o osiguranom smještaju , ako dokaže
#216751815,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> Dokumentacija kojom se dokazuje sredstvo putovanja i povratak u matičnu zemlju može biti : </p><p> – povratna putna karta , </p><p> – prometna i vozačka dozvola , ako
#216751933,doc#305484,2013_01_7_117.html utvrđuje se obrazac jamstvenoga pisma za stranca fizičke i pravne osobe . </p><p> Jamac može za podnositelja zahtjeva osigurati : </p><p> – smještaj , ili </p><p> – sredstva za
#216751998,doc#305484,2013_01_7_117.html putovanje u drugu državu . </p><p> I . JAMAC-FIZIČKA OSOBA </p><p> 1 . Jamac-fizička osoba može biti hrvatski državljanin ili stranac kojem je odobren privremeni ili stalni boravak
#216752073,doc#305484,2013_01_7_117.html da je jamac nazočan kod podnošenja zahtjeva za vizu , potpis na jamstvenome pismu može ovjeriti i u : </p><p> – DM/KU , ako je hrvatski državljanin , ili </p><p> – kod nadležnog
#216752262,doc#305484,2013_01_7_117.html Obrazac </b> </div></p><p><div/> II . JAMAC-PRAVNA OSOBA </p><p> 1 . Jamac-pravna osoba može biti pravna osoba registrirana u Republici Hrvatskoj . </p><p> 2 . Jamstveno pismo
#216752365,doc#305484,2013_01_7_117.html trgovačkog suda da nije pokrenut postupak likvidacije i dr . ) . </p><p> 5 . DM/KU može osloboditi pravnu osobu neupitne vjerodostojnosti obveze prilaganja dokaza o likvidnosti
#216752991,doc#305484,2013_01_7_117.html . Rubrika » BROJ ULAZAKA « </p><p> Ova rubrika pokazuje koliko puta nositelj vize može ući na područje Republike Hrvatske , tj . odnosi se na broj razdoblja boravaka
#216753023,doc#305484,2013_01_7_117.html rasporediti unutar roka valjanosti vize ( vidi točku 2 . ) . </p><p> Broj ulazaka može biti jedan , dva ili više . Taj se broj upisuje na desnoj strani prethodno tiskanog
#216753129,doc#305484,2013_01_7_117.html TRAJANJE BORAVKA … DANA « </p><p> Ova rubrika označuje broj dana koliko nositelj vize može boraviti na području Republike Hrvatske . Boravak može biti kontinuiran ili , ovisno
#216753137,doc#305484,2013_01_7_117.html dana koliko nositelj vize može boraviti na području Republike Hrvatske . Boravak može biti kontinuiran ili , ovisno o broju odobrenih ulazaka , raspoređen na nekoliko
#216753188,doc#305484,2013_01_7_117.html ništica ako je broj dana manji od 10 ( deset ) . </p><p> Najveći broj dana koji se može upisati jest 90 ( devedeset ) . </p><p> Ako se izdaje putna viza za dva ili neograničeni
#216754372,doc#305484,2013_01_7_117.html vanjskog pružatelja usluga . </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Vanjskom pružatelju usluga može se povjeriti obavljanje jednog ili više sljedećih poslova : </p><p> 1 . pružanje
#216755589,doc#305484,2013_01_7_117.html izdavanju akreditacije komercijalnom posredniku u roku 15 dana . U postupku odlučivanja može se zatražiti dodatna dokumentacija od hrvatske pravne osobe iz točke 2 . </p><p>
#216755765,doc#305484,2013_01_7_117.html , rok valjanosti ) </p><p> Akreditacija vrijedi do 15 . ožujka _ ______ godine , a može se opozvati i prije navedenoga roka. « </p><p> Nakon gornjeg teksta slijedi potpis
#216755940,doc#305484,2013_01_7_117.html Pravilnikom . </p><p> ( 4 ) Tijekom postupka , ako smatra potrebnim , ovlašteni službenik može zatražiti dodatnu dokumentaciju za bilo koju osobu iz skupine ili može zatražiti
#216755951,doc#305484,2013_01_7_117.html službenik može zatražiti dodatnu dokumentaciju za bilo koju osobu iz skupine ili može zatražiti da se određeni stranac iz skupine osobno javi u DM/KU na razgovor . </p>
#216757261,doc#305488,2013_01_8_139.html « </p><p> Iza stavka 5 . dodaje se stavak 6 . koji glasi : </p><p> » ( 6 ) Agencija može odobriti izuzeće od stavka 5 . ovog članka u skladu sa Zakonom o zračnom prometu.
#216757298,doc#305488,2013_01_8_139.html Članak 3 . </p><p> U članku 4 . stavak 6 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 6 ) Agencija može uskratiti izdavanje odobrenja iz stavka 1 . ovoga članka ako utvrdi da nisu ispunjeni
#216758342,doc#305489,2013_01_8_140.html ili samo djelomično zatvara hranu , ali u svakom slučaju na način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili promjene ambalaže ; » pretpakirana hrana « ne
#216759358,doc#305489,2013_01_8_140.html zahtjeva , osim u opravdanim slučajevima . Tijekom prijelaznog razdoblja na tržište se može staviti hrana koja nije označena sukladno novim zahtjevima . Takva hrana koja je
#216759380,doc#305489,2013_01_8_140.html . Takva hrana koja je stavljena na tržište prije isteka prijelaznog razdoblja , može se prodavati dok se ne iscrpe zalihe . </p><p> ( 4 ) Tijekom pripreme , ocjenjivanja
#216759510,doc#305489,2013_01_8_140.html , a to se posebno odnosi na informacije o : </p><p> ( i ) svojstvima sastava koji može biti štetan za zdravlje određenih skupina potrošača ; </p><p> ( ii ) trajnosti ,
#216760849,doc#305489,2013_01_8_140.html dokaze o jednakom razumijevanju potrošača , Europska komisija delegiranim aktima može , u skladu s člankom 44 . ovoga Pravilnika , utvrditi mjerila sukladno kojima se
#216760900,doc#305489,2013_01_8_140.html bi se osigurala ujednačena provedba stavka 3 . ovoga članka , Europska komisija može donijeti provedbene akte o načinima primjene mjerila utvrđenih u skladu sa stavkom
#216761010,doc#305489,2013_01_8_140.html spoznaje , zaštita zdravlja potrošača ili sigurna konzumacija hrane , Europska komisija može , u skladu s člankom 44 . , delegiranim aktima izmijeniti i dopuniti Prilog III
#216761205,doc#305489,2013_01_8_140.html razumijevanju potrošača i širu uporabu tih načina među potrošačima , Europska komisija može delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . ovoga Pravilnika utvrditi mjerila u
#216761257,doc#305489,2013_01_8_140.html bi se osigurala ujednačena provedba stavka 3 . ovoga članka , Europska komisija može donijeti provedbene akte o načinima primjene mjerila utvrđenih u skladu sa stavkom
#216761515,doc#305489,2013_01_8_140.html aktima u skladu s člankom 44 . ovoga Pravilnika utvrditi pravila o čitljivosti te može proširiti primjenu zahtjeva iz stavka 5 . ovoga članka na dodatne obvezne podatke
#216762229,doc#305489,2013_01_8_140.html slučaju da takav naziv nije propisan , naziv pod kojim se hrana stavlja na tržište može biti uobičajeni naziv ili , ako takav uobičajeni naziv ne postoji ili se ne koristi
#216762827,doc#305489,2013_01_8_140.html vrste ili kategorije hrane za potrošača , Europska komisija u iznimnim slučajevima može delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . nadopuniti stavak 1 . ovoga članka ,
#216763656,doc#305489,2013_01_8_140.html potrošač mogao bolje razumjeti informacije o hrani na etiketi , Europska komisija može putem delegiranih akata u skladu s člankom 44 . utvrditi , za određenu posebnu
#216763845,doc#305489,2013_01_8_140.html datuma minimalne trajnosti iz Priloga X . stavka 1 . točke ( c ) , Europska komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju pravila u tom pogledu . </p><p> Članak
#216764729,doc#305489,2013_01_8_140.html bjelančevina i soli . </p><p> Po potrebi se u neposrednoj blizini nutritivne deklaracije može nalaziti izjava u kojoj se navodi da je sadržaj soli isključivo posljedica prirodno
#216764759,doc#305489,2013_01_8_140.html . </p><p> ( 2 ) Sadržaj obvezne nutritivne deklaracije iz stavka 1 . ovoga članka može biti nadopunjen navođenjem količine jedne ili više sljedećih hranjivih tvari : </p>
#216764924,doc#305489,2013_01_8_140.html nutritivnu deklaraciju , tada iznimno od članka 36 . stavka 1 . ovoga Pravilnika može biti navedena samo energetska vrijednost . </p><p> ( 5 ) Ne dovodeći u pitanje članak
#216765027,doc#305489,2013_01_8_140.html iz stavaka 2 . do 5 . ovoga članka za informiranje potrošača , Europska komisija može delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . izmijeniti i dopuniti popise iz stavaka
#216765183,doc#305489,2013_01_8_140.html faktora pretvorbe iz Priloga XIV . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Europska komisija može delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . donijeti faktore pretvorbe za vitamine
#216765596,doc#305489,2013_01_8_140.html ovoga Pravilnika mogu se izraziti po obroku i/ili jedinici konzumacije koju potrošač može lako prepoznati , pod uvjetom da su obroci ili jedinice konzumacije kvantificirani
#216766186,doc#305489,2013_01_8_140.html opisanim u stavcima od 1 . do 4 . ovoga članka , Europska komisija u vezi s time može donijeti provedbene akte . </p><p> Članak 35 . </p><p> Dodatni oblici izražavanja i
#216766430,doc#305489,2013_01_8_140.html primjena ne stvara prepreke slobodnom protoku robe . </p><p> ( 2 ) Nadležno tijelo može subjektima u poslovanju s hranom preporučiti upotrebu jednoga ili više oblika izražavanja
#216766522,doc#305489,2013_01_8_140.html subjekata u poslovanju s hranom koji na tržište stavljaju hranu s takvim informacijama može zahtijevati da obavijeste nadležno tijelo o upotrebi dodatnog oblika izražavanja
#216766688,doc#305489,2013_01_8_140.html prezentiranja na tržištu na njihovom državnom području . Europska komisija tom izvješću može priložiti prijedloge za izmjenu i dopunu odgovarajućih odredaba Europske Unije
#216766952,doc#305489,2013_01_8_140.html poslovanju hranom dobrovoljno pružaju informacije o hrani na različitim osnovama , što može dovesti potrošača u zabludu ili ga zbuniti , Europska komisija delegiranim aktima
#216767030,doc#305489,2013_01_8_140.html MJERE </p><p> Ne dovodeći u pitanje članak 39 . ovoga Pravilnika , nadležno tijelo može donijeti nacionalne mjere u vezi s pitanjima koja nisu posebno propisana ovim Pravilnikom
#216767098,doc#305489,2013_01_8_140.html podatke iz članka 9 . stavka 1 . i članka 10 . ovoga Pravilnika , nadležno tijelo može donijeti mjere kojima se propisuju dodatni obvezni podaci za određenu vrstu hrane
#216767176,doc#305489,2013_01_8_140.html tržišnog natjecanja . </p><p> ( 2 ) Na temelju stavka 1 . ovoga članka nadležno tijelo može donijeti mjere o obveznom navođenju zemlje podrijetla ili mjesta iz kojeg hrana
#216767234,doc#305489,2013_01_8_140.html informacija . </p><p> Članak 40 . </p><p> Mlijeko i mliječni proizvodi </p><p> Nadležno tijelo može donijeti mjere kojima se odstupa od članka 9 . stavka 1 . i članka 10 . ovoga Pravilnika
#216768400,doc#305489,2013_01_8_140.html 13 . prosinca 2014 . godine , a koja ne udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika , može se prodavati do iskorištenja zaliha te hrane . </p><p> ( 2 ) Hrana stavljena na tržište
#216768442,doc#305489,2013_01_8_140.html 2016 . godine , a koja ne udovoljava zahtjevu iz članka 9 . stavka 1 . točke ( l ) može se prodavati do iskorištenja zaliha te hrane . </p><p> ( 3 ) Hrana stavljena na tržište
#216768480,doc#305489,2013_01_8_140.html siječnja 2014 . godine , a koja ne udovoljava zahtjevu iz Dijela B Priloga VI . , može se prodavati do iskorištenja zaliha te hrane . </p><p> ( 4 ) Između 13 . prosinca
#216768597,doc#305489,2013_01_8_140.html broj 112/11 ) , hrana označena u skladu s člancima 30 . do 35 . ovoga Pravilnika može se stavljati na tržište prije 13 . prosinca 2014 . godine . </p><p> ( 6 ) Hrana označena
#216768625,doc#305489,2013_01_8_140.html . </p><p> ( 6 ) Hrana označena u skladu s Dijelom B Priloga VI . ovoga Pravilnika može se stavljati na tržište prije 01 . siječnja 2014 . godine . </p><p> ( 7 ) Pretpakirana
#216769834,doc#305489,2013_01_8_140.html u skladu s Pravilnikom o prehrambenim aditivima </p><p> » prekomjerna konzumacija može imati laksativni učinak« . </tr></p><p><tr> 3 . Hrana koja sadrži glicirizinsku kiselinu
#216771569,doc#305489,2013_01_8_140.html » omjer kolagena/mesnih bjelančevina manji od . .. « . </p><p> 3 . Nadležno tijelo može dopustiti da se na tržište stavi mljeveno meso koje ne udovoljava kriterijima iz
#216772120,doc#305489,2013_01_8_140.html kao » biljna ulja « , nakon čega slijedi popis naziva određenog biljnog izvora te može slijediti navod » u promjenjivim udjelima« . Ako se navode zajedno , biljna se
#216772211,doc#305489,2013_01_8_140.html kao » biljne masti « , nakon čega slijedi popis naziva određenog biljnog izvora te može slijediti navod » u promjenjivim udjelima« . Ako se navode zajedno , biljne se
#216773356,doc#305489,2013_01_8_140.html - e ) « . </p><p> DIO E – NAVOĐENJE SLOŽENIH SASTOJAKA </p><p> 1 . Složeni sastojak može biti naveden u popisu sastojaka pod vlastitim nazivom , ako je taj naziv utvrđen
#216773945,doc#305489,2013_01_8_140.html koncentriranom ili dehidriranom obliku , a koji su rekonstituirani tijekom proizvodnje , može se navesti na temelju njihovoga masenog udjela koji je zabilježen prije njihova
#216773980,doc#305489,2013_01_8_140.html dehidrirane hrane koja se rekonstituira dodavanjem vode , količina sastojaka se može navesti na temelju njihovoga masenog udjela u rekonstituiranom proizvodu . </p><p>
#216774173,doc#305489,2013_01_8_140.html navođenje tih podataka nije obvezno ako se ukupni broj pojedinačnih pretpakovina može jasno vidjeti i izbrojati izvana te ako je izvana jasno vidljiva barem jedna oznaka
#216774992,doc#305489,2013_01_8_140.html brojčanog podatka o alkoholnoj jakosti slijedi oznaka » % vol. « , a ispred njega može biti navedena riječ » alkohol« ili skraćenica » alk.«. </p><p> Alkoholna jakost određuje
#216784128,doc#305506,2013_01_9_148.html Vinkovcima . Ukoliko ne postoji mogućnost pohrane uzorka na +4 °C ili se uzorak ne može pravovremeno dostaviti u laboratorij , potrebno je uzorkovati dio bedrenog mišićja
#216806750,doc#305507,2013_01_9_149.html srednjoročno razdoblje u iznosu od 6.787.611.000 kuna , s tim da se zadani okvir može povećati sukladno interesu razvojnih banaka za financiranje ulaganja iz dugoročnih
#216809138,doc#305507,2013_01_9_149.html kreditne vjerovnike iz nacrta Ugovora o kreditu , jer u nekim slučajevima jamstvo , može predstavljati državnu potporu i davatelju kredita odnosno banci . </p><p> 4.1 . Zbog
#216809253,doc#305507,2013_01_9_149.html jamstvo smatralo državnom potporom . </p><p> Riječ je o sljedećim uvjetima : da jamstvo može predstavljati potencijalni rashod državnog proračuna , da jamstvo predstavlja potporu
#216809311,doc#305507,2013_01_9_149.html dodjelom jamstva postoji mogućnost narušavanja tržišnog natjecanja , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koja proizlaze
#216809339,doc#305507,2013_01_9_149.html navedenih uvjeta na konkretan slučaj utvrđeno je da državno jamstvo od 130.000.000 eura može predstavljati potencijalni rashod za državni proračun . Međutim , poduzetnik Hrvatske
#216809645,doc#305507,2013_01_9_149.html jamstva bez obzira na to što je korisnik državne potpore obično korisnik kredita , ne može se isključiti činjenica , da će u određenim okolnostima kreditni vjerovnik ( banka
#216809776,doc#305507,2013_01_9_149.html ovog rješenja , odnosno opisana ponuda je prihvaćena kao najpovoljnija , iz čega se može zaključiti da se u konkretnom slučaju nije izravno pogodovalo zajednici ponuditelja
#216809829,doc#305507,2013_01_9_149.html predmetno državno jamstvo sadržano u prijedlogu Odluke o davanju državnog jamstva može smatrati potporom u smislu članka 3 . stavka 1 . ZDP-a poduzetniku Hrvatske autoceste
#216809907,doc#305507,2013_01_9_149.html LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom u roku od trideset ( 30 )
#216811839,doc#305509,2013_01_9_151.html da se u konkretnom slučaju radi o složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom predmetu . </p><p> III . OCJENA USTAVNOG
hide detail