Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#120392885,doc#236018,vj20091224spo01 Kako bilo , Ivica zaslužuje veliki plus , na ozljede se , nažalost , ne može utjecati . </p><p> • Natko Zrnčić Dim </p><p> Nakon što su u veljači 2008 . godine Ivica
#72307023,doc#133892,vj20030629sp04 se razumiju i uz trenerski tandem te psihologiju Line Červara uvijek postoji prednost koja se može iskoristiti . </p><p> - Kako teče rehabilitacija ? </p><p> - Tek sam započeo . Atroskopija je bila
8.32
#79067600,doc#147742,vl990412sv06 Kilibarda , uzvratio je međutim da se vara svatko tko misli da preko Druge armije može zavesti vojnu upravu u Crnoj Gori . " Dosadašnje ispade " , rekao je on
8.32
#178510894,doc#285748,2007_04_42_1398.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#53463473,doc#96359,vj20011128un08 i taj prihod troši u neprofitne svrhe . S obzirom na velike porezne olakšice , može se očekivati da će se udrugama pokušati ' prikrpati ' i oni koji na to
9.13
#167404310,doc#279143,2005_04_42_812.html proizvodnju toplinske energije na gospodarski primjeren način , u skladu s mjerama zaštite okoliša , može steći status povlaštenog pro­izvođača toplinske energije . </p><p> ( 3 ) Status povlaštenog proizvođača toplinske energije
#128751878,doc#249818,1993_01_1_3.html u članku 6 . stavak 2 . mijenja se i glasi : " Zastupnik ne može istodobno biti sudac Ustavnog suda Hrvatske , sudac , javni tužitelj , zamjenik javnog tužitelja
#192674277,doc#293427,2009_02_24_528.html poslova izdano od države članice Europske unije ili države ugovornice Ugovora o europskom gospodarskom prostoru može u Republici Hrvatskoj obavljati detektivske poslove sukladno odredbama ovoga Zakona . </p><p> II . UVJETI ZA
#32691125,doc#55149,vj20000309zg06 na studij , stječe pravo da ga i završi , te da mu nitko ne može osporiti , naglasila je Svjetlana Miletić . Trenutno na Hrvatskim studijima studira 2000 studenata ,
9.13
#180634917,doc#287026,2007_08_81_2575.html 1 . ovoga članka , knjiga naloga mora sadržavati i podatke o izvršenju naloga i to : 1 . datum i vrijeme ( sat , minuta i sekunda ) izvršenja , 2 . oznaku burze , 3 . redni broj transakcije na burzi , 4 . količinu vrijednosnih papira ili izvedenica po dinamici izvršenja ukoliko je nalog djelomično izvršavan u više transakcija ili zajedničkim izlaganjem , 5 . cijenu , 6 . ukupnu vrijednost , 7 . ukupnu vrijednost i prosječnu cijenu izvršenja , 8 . ime i prezime ovlaštenog brokera koji je izvršio transakciju . 3 ) Knjiga naloga može sadržavati i druge podatke osim podataka propisanih ovim Pravilnikom . </p><p> III . ZBIRNI NALOG Članak 5 . </p><p> 1 ) Prilikom obavljanja poslova iz članka 34 . točke 3 . Zakona temeljem zbirnog naloga iz članka 74 . stavka 2 . Zakona , ovlašteno društvo dužno je postupati sukladno Uputama o provođenju zbirnog naloga koje su prilog i sastavni dio ovog Pravilnika . 2 ) Prilikom davanja zbirnog naloga za kupnju ili prodaju vrijednosnih papira , ovlašteno društvo dužno je u knjigu naloga , osim podataka iz članka 4 . ovog Pravilnika unijeti i sljedeće podatke : 1 . podatke o
#50519974,doc#90287,vj20010830sp02 jako su mi zanimljiva . U nastavku je bilo bolje , još se dosta toga može doraditi , rekao je Jozić , dodajući kako je postava iz drugog dijela 90-postotna varijanta
8.32
#7753225,doc#14353,gs20020825hr13261 najugroženija u tom smislu ? </p><p> - Zagreb je svakako najugroženiji jer imamo osam mjesta gdje može doći do akcidenta s katastrofalnim posljedicama . U Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji također postoje po
8.78
#98998853,doc#185533,vj20061006spo01 za Englesku hoće . Zbog iste smo se ozljede bojali za Rapaića , no on može nastupiti u obje utakmice« . </p><p> U jedan dan se zdravstvena situacija promijenila nabolje , stoga
#210972037,doc#302560,2012_01_13_381.html državne potpore , bez obzira na oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske koja proizlaze iz SSP-a . </p><p> Vijeće je
#5298992,doc#9229,fo2005br159cl3971 milijuna kuna ( čijih ? ) za uhićenje Gotovine ; Mesić : " HDZ ne može u beskraj gurati ratne zločine pod tepih " ; Manolić : " Sada treba istražiti
9.13
#147165334,doc#265977,2000_07_73_1579.html se kod nadležnoga općinskog suda po odredbama Ovršnoga zakona , s tim da i ovršenik može kupiti plovilo , ali po cijeni koja ne može biti niža od dvije trećine procije­­njene
#170953889,doc#281271,2006_12_133_3033.html povjerenici za zaštitu na radu imenovani od sindikata . Bez obzira na broj radnika sindikat može imenovati povjerenika za zaštitu na radu u svim organizacionim dijelovima u kojima to zahtijevaju uvjeti
#128742030,doc#249810,1992_12_91_2359.html sa zakonom ili drugim propisom , izvršenje za potraživanje iz stavka 1 . ovoga članka može se provesti , do iznosa jedne trećine odnosno do iznosa jedne četvrtine te plaće . </p>
#79365509,doc#148534,vl990419pl00 drugi zrakoplov mogu gađati tim istima preciznim bombama . Glasoviti " nevidljivi " lovac F-117A može ih nositi , ali samo dvije . </p> </div1> <div1 type="sub"> <head> Učinak poput male atomske bombe </head><p> Prijetnja
8.78
#194672248,doc#294395,2009_06_66_1567.html Pravilnika , odlučilo kao u dispozitivu . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske
#214034240,doc#304301,2012_06_67_1577.html granici i da što je moguće manje ometa prijevoz robe te da se prijevoz robe može normalno nastaviti do odredišta nakon što se uzme odgovarajući uzorak . Navedeni se proizvodi ne
#34607633,doc#59168,vj20000509vp07 bi sutra bili izbori , Slovenci bi glasovali - " lijevo " . To se može zaključiti na temelju najnovijih rezultata tradicionalne i ugledne ankete javnoga mnijenja , što je svakoga
9.13
#31140214,doc#51909,vj20000120go06 s financijskog gledišta Hrvatska , odnosno Hrvatska kontrola zračne plovidbe kao pružatelj usluga , ne može očekivati povećanje prihoda preko noći " , istaknuo je Ramljak . </p><p> On je pojasnio kako
9.13
#37615533,doc#65102,vj20000810td01 jamči slobodu i prava koje se mogu ograničiti samo zakonom , pa tako nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanoga sudskog i na zakonu utemeljenog naloga , a jedino
9.13
#8445154,doc#15767,gs20021021sb14676 činjenicom da je trend rasta ili opadanja suicida jednak svuda u svjetu i nitko ne može objasniti zašto je to tako unatrag 150 godina , koliko traju istraživanja te problematike "
9.13
#96939287,doc#180608,vj20060401kom02 nekoliko dana nakon »slučaja Flego« oporbeni lider je i dalje spreman tvrditi kako se »blefirati može kratko vrijeme , a nakon toga država gubi vjerodostojnost« . Račan je ustvrdio da podaci
#24310998,doc#48456,na133_k05 radničke nemire u području gornje Šlezije , gdje je smještena većina rudnika . Situacija se može usporediti s bolnim ali potrebnim programom modernizacije provedenim u kasnim 70-im u eri thacherovske Engleske
7.97
#50503382,doc#90251,vj20010829vp02 koga drugog - da boriti se protiv mafije zahtijeva hrabrost i potpuno angažiranje , koje može i stajati života . Svijetli primjer Vašeg supruga ostaje upozorenje savjesti svih Talijana . Uvjeren
9.13
#148496426,doc#267090,2001_03_23_415.html informacijskim tablama na kojima posjetitelji mogu upoznati najvažnije prirodno-znanstvene karakteristike pod­ru­čja . Na području Parka može se trasirati više takvih staza za ra­zli­čito obrazovane nivoe i uzraste posjetilaca . Ove staze
#60022138,doc#109731,vj20020604un01 modernim tokovima . Ta pitanja zakon mora riješiti , a ova je generacija na ispitu može li napraviti reformu ili će opet mucati i izgubiti vrijeme na lakiranje " , zaključio
9.13
#128288754,doc#249157,1992_10_69_1820.html tečaju valute na koju glase obveznice i njemačke marke na dan izdavanja obveznica , ne može prijeći iznos iz stavka 1 . ovoga članka . </p><p> Članak 2 . </p><p> Obveznice glase na
#193970917,doc#293992,2009_04_50_1174.html ima funkciju kontrolne ili mjerne bušotine </p><p> 2 . Kapacitet povlačenja – količina plina koja se može povlačiti iz skladišta u jedinici vremena . Kapacitet povlačenja je promjenljiv i ovisi o količini
#132285358,doc#253614,1994_12_88_1531.html Hrvatske ( " Narodne novine " , broj 13/91 ) određeno je da Ustavni sud može , do donošenja konačne odluke , privremeno obustaviti izvršenje pojedinačnih akata ili radnji koje se
#62078448,doc#113682,vj20020803vp03 puno više ako se želi spriječiti raspad te naftom prebogate zemlje . Također se ne može dopustiti da diktatura Saddama Husseina prijeđe u nasljeđe nekog drugog diktatora . Isto tako ,
9.13
#717142,doc#1708,CW047199812240301hr <s> Koliko se Hrvata do sada vratilo u Vukovar ne može se točno reći , što je nedavno potvrdio i predstojnik Ureda za prognanike i izbjeglice Vlade RH Lovre Pejković . </s>
9.57
#165641654,doc#278239,2005_12_146_2736.html pohranjeni na način da su u svako vrijeme dostupni . </p><p> ( 5 ) Knjigovodstvena isprava može se sastaviti ili napisati elektroničkim računalom , pisaćim strojem i ručno . Odgovorna osoba ispravu
#55020038,doc#99589,vj20020115td04 radiju rekao da se neke stvari moraju ubrzati , da se mora vidjeti što se može učiniti da se pravna država digne na višu razinu , osigura kvalitetnija pravna zaštita ,
9.13
#59062459,doc#107835,vj20020507go03 Miran Cofek je rekao kako je odluka o tome stvar većinskog vlasnika , ali to može biti dobro rješenje . Napomenuo je da je Luku već vodila višečlana uprava te da
9.13
#73900806,doc#136943,vj20030821vp02 je također najoštrijim riječima osudio bagdadski teroristički napad . On tvrdi da se ničim ne može opravdati čin ubilačkog nasilja protiv ljudi koji su došli u Irak pomoći tamošnjem pučanstvu .
8.32
#14319146,doc#27831,gs20040119os27572 je prokišnjavao pa su to morali učiniti sami . </p><p> - Problem s popravkom krovišta zgrade može se riješiti povratom uloženih sredstava , pojašnjava načelnik Denkovski . Potrebno je , kaže on
9.13
#121857718,doc#239124,vj20100303kul08 Džamonjinu donaciju na svom teritoriju ili ne , a onda ćemo dalje vidjeti što se može i kada učiniti , naravno u nekom razumnom roku za sve . Svakako , inzistirat
#109653866,doc#211544,vj20081113spo012 . No , ne treba zaboraviti i naše djevojke , posebno Petru Matijašević , koja može do medalje« , objasnila je Zubčić . </p><p> Na tatamiju će ove godine nastupiti čak 800
#63852722,doc#117092,vj20020926sp03 ni potpisi , ni kandidatura , budući da predstojeća Skupština prema svim pravnim aktima ne može biti izborna . </p><p> U međuvremenu bivši premijer nema namjeru obilaziti sportske saveze i lobirati u
8.78
#7178458,doc#13107,gs20020630hr11896 svega što se proteklih dana događalo u Hrvatskom saboru jasno je da ova koalicija ne može opstati na vlasti , a da je ruši - Dražen Budiša . Vicepremijer i šef
9.13
#89718194,doc#164271,vj20040911kul02 umjetnica napominje kako su ti pojmovi snažna iskustva nametnuta od strane društva . </p><p> »Svaka kazna može se pretvoriti i u samokažnjavanje ili pak preuzimanje krivnje drugoga na sebe . Što i
8.32
#95650061,doc#177686,vj20051215spo05 puno optimizma dočekuje zimski dio sezone . Pokazatelji s treninga više su nego ohrabrujući i može se tvrditi da će Blanka dvoranska natjecanja dočekati spremnija nego ikad , pa se može
#119643588,doc#234292,vj20091127van02,pn programu . Zahvaljujući potpori Rusije i Kine rezolucija IAEA šalje poruku da cijeli svijet ne može više tolerirati tajnovitost koja prati iranski nuklearni program </head> <div1> <p> Međunarodna agencija za atomsku energiju u
#91270996,doc#167720,vj20041214kul02,pn koji je vidjelo sedam milijuna Francuza , vrlo je različita od svega što se danas može vidjeti na repertoaru </head> <div1> <p> Drama »Clementov opus« (Les Choristes) prvi je dugometražni igrani film redatelja
7.97
#115511182,doc#224841,vj20090625spo01,pn no nema ništa protiv igara u ostalim najjačim europskim ligama . Upravo mu ta otvorenost može mu pomoći pri odluci </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> – Josip Šimunić polako , ali sigurno postaje zvijezda
#59630383,doc#108938,vj20020522ck03 promjene , pojasnio je vještak . </p><p> " Obveza koja ne opisuje nastali poslovni događaj ne može biti financijska obveza " , dodao je . </p><p> Kada dođe do ispunjenja obveze koju je
9.13
#16981681,doc#33698,gs20040912hr33883 zajednicu , jednu talijansku , za jednu njihovu ispostavu u Dalmaciji . Ali kako tamo može samo " čist " , valjalo je i to osigurati . </p> </div1> <div1 type="glava"> <head> BIJEG IZ
8.32
#8992877,doc#16896,gs20021204sp15852 pokazatelj žalosnog stanja vinkovačkog i županijskog nogometa . A bez jakog Dilja i Lokomotive ne može biti ni jake Cibalije . </p><p> Imao je popularni Cico još štogod reći i o Dinamovom
8.78
#47821640,doc#84820,vj20010602sp05 se uoči utakmice u Walesu našao u velikim problemima . Zbog kazni i ozljeda ne može računati na šestoricu standardnih igrača , a najnoviji problem je ozljeda Emanuela Olisadebea , najučinkovitijeg
7.97
#89909411,doc#164671,vj20040923tem01,pn promet od 6,7 milijardi kuna / Osiguranik se , ako smatra da je zakinut , može obratiti odgovarajućim tijelima osiguravajućeg društva , ako time nije zadovoljan , preostaje mu odvjetnička pomoć/
8.32
#35701470,doc#61342,vj20000611vp05 moguće ucjene " , rekao je Bavčar dodavši da želja Hrvatske da uđe u Europu može samo pridonijeti nalaženju pravog rješenja za Piranski zaljev . </p><p> Bavčar je isto tako rekao da
8.78
#34794284,doc#59558,vj20000514zg03,pn vrtića je 1400 kuna mjesečno , a problem je u kapacitetima budući da vrtić godišnje može primiti troje do četvero nove djece / Slične probleme ima i waldorfski dječji vrtić "
8.32
#98772666,doc#184971,vj20060915tem03 sustavu spašavanja dovodi i do preklapanja odgovornosti , Trut ističe da takva praksa u konačnici može biti kontraproduktivna za unesrećenu osobu , ali i za cijeli sustav sigurnosti . Prije dvije
#4931745,doc#8734,fo2005br141cl3466 se nitko više niti ne čudi kako se moglo dogoditi da najviša ustanova hrvatskoga naroda može , tek uz nekoliko časnih glasova protiv , odobriti rezoluciju kojom se praktički poništava Domovinski
9.13
#123630115,doc#242832,vj20100526kul02 je zatvorski čuvar koji se igrom slučaja našao u praznoj ćeliji i ono što gledatelj može osjetiti jest da mu ne bi želio biti u koži i svakako se može uživjeti
#85542820,doc#155656,vj20040102tem03 višesatnog programa svirao u društvu cijenjene Esme Redžepove . U ambiciozniju se glazbenu ponudu svakako može ubrojiti i »Cubismo« koji je tropicanu doveo u zagrebački Dom likovnih umjetnika s programom »Karibi
7.62
#34434096,doc#58780,vj20000504un02 , predsjednik Mesić je istaknuo kako nas " jedino realna politika i realna procjena stanja može dovesti do toga da država profunkcionira kao pravna i da u njoj svi građani budu
9.13
#31737508,doc#53150,vj20000208un14 ' Primošten ' , glavna kuća koja puni proračun Zajednice , posljednjih godinu dana ne može osloboditi blokade žiro računa " , kaže Soža . </p><p> Po njemu , revizija poslovanja od
8.38
#87441711,doc#159383,vj20040408tem01 se pripisuju u haaškoj optužnici . </p><p> No samo se na jednom mjestu u Gotovininu nastupu može govoriti o ograđivanju od paljenja kuća i ubojstava koja su počinjena na tom području do
8.32
#37100080,doc#64091,vj20000724un10,pn katolički identitet Hrvata , predstojnik Nacionalnog katehetskog ureda Šimunović odgovara : Zar se Katoličkoj crkvi može zanijekati sve dobro što je učinila za hrvatski narod i njegov identitet , ničim ne
9.13
#37151749,doc#64194,vj20000726ku01 , postigla osobito veliko međunarodno značenje . Prilikom otvaranja te velebne izložbe , koja se može nazvati povijesnom , u više sam navrata morao sa zahvalnošću misliti na doprinos koji je
9.13
#186213365,doc#290543,2008_05_55_1913.html , 10 . Županijska povjerenstva Komore . </p><p> Članak 11 . </p><p> Tijela Komore neovisna su u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga . Kolegijalna tijela Komore donose odluke javnim glasovanjem , osim ako drugim aktima Komore nije drugačije određeno . Pravilnikom o izboru tijela Komore pobliže se uređuje način izbora članova za tijela Komore . Izborne jedinice u pravilu su bazirane na teritorijalnom principu tj . po županijama . Iznimno , za pojedine interesne grupacije koje su specifičnog karaktera ( npr . liječnici koji rade u Ministarstvu obrane Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu : MORH / , HZZO-u ) , Skupština može odrediti da budu zasebne izborne jedinice . </p><p> Članak 12 . </p><p> Mandat delegata Skupštine i članova tijela Komore traje četiri godine . Isti članovi Komore mogu biti ponovno birani za delegate Skupštine ili članove istih tijela Komore . Ako se ne provedu izbori za delegate Skupštine ili za druga tijela Komore , dosadašnji delegati Skupštine , odnosno članovi tijela Komore , nastavljaju obavljati svoje funkcije do izbora novih delegata odnosno članova . </p><p><i> 1 . Skupština </i> Članak 13 . </p><p> Skupština je najviše tijelo Komore . Broj delegata Skupštine utvrđuje se po izbornim jedinicama i to tako da jedan delegat dolazi na svakih
#131126763,doc#252342,1994_03_22_390.html visini utvrđenoj kolektivnim ugovorom , općim aktom i ugovorom o zapošljavanju , a koja ne može biti manja od minimalne plaće . </p><p> Temeljem članka 94 . st . 3 . Zakona
#82543493,doc#152572,V244kin01 Tykwerova je fascinacija Kieslowskim postojana . Zato se njegov hit <i> Trči , Lola , trči </i> može promatrati kao techno verzija Poljakova filma <i> Przypadek </i> ( <i> Slijepa sudbina </i> ) iz 1981 . U
7.27
#152831263,doc#270323,2002_05_55_1050.html dopust do sedme godine djetetova života ili pravo na rad s polovicom punog radnog vremena može ostvariti samo jedan od rodite­lja , pod uvjetom da su oba rodite­lja u radnom odnosu
#44724893,doc#78869,vj20010227sp03,na žaliti . </p> Ante Cibilić <head> Mogu li Balaban i Šokota postići više golova nego što obrana može primiti ? </head><head> Hoće li Dinamovo proljeće ovisiti isključivo o nadahnutosti napadačkoga dvojca Balaban-Šokota koji ,
7.97
#30907606,doc#51440,vj20000112vp13 izglede za stranačku nominaciju ugrožava , i to otvoreno , sam Bill Bradley . Kadgod može , taj bivši vrhunski sportaš i senator , javno dezavuira sadašnjega američkoga potpredsjednika . Bradley
8.78
#53454589,doc#96340,vj20011128sp06 gosti opterećeni zaostatkom za vodećim Zagrebom i u tome vidim našu prednost . </p><p> Na pitanje može li izdiktirati sastav koji će istrčati protiv Hajduka , Katalinić je opet bio neodređen . </p>
9.13
#29057604,doc#50489,na206_34 obavija veo tajne " , kaže Mira Wolf . </p><p> Čitatelj " Tragova prošlosti " nešto može naslutiti iz tih zapisa u kojima Vilma Vukelić već spomenutu Bergerovu suprugu opisuje kao "
7.62
#76614569,doc#141971,vj20031124zg02 , tu istu gospođu uhvatio je u krađi hrane za mačke . </p><p> Po drhtanju ruku može se vidjeti da netko krade prvi put , a profesionalci bez problema u džepove strpaju
7.97
#102052532,doc#193209,vj20070630pis06 u potragu za jednostavnim , ukusnim i autohtonim kolačem , koji se lako priprema i može ponuditi u ugostiteljskim objektima . U dva kruga natjecanja došlo je na desetke izvanrednih slavonskih
#183402490,doc#288800,2008_12_148_4079.html , uz podatke iz stavka 1 . točke 1 . – 4 . ovoga članka može se navesti namjena proizvoda . </p><p> Označavanje , reklamiranje i prezentiranje dodataka prehrani ne smije proizvodu
#8379194,doc#15624,gs20021016hr14534 Odgovor je jednostavan : Hrvatska mora postupiti prema nalogu Haaškog suda , ali Hrvatska i može i mora iskoristiti sve pravne mogućnosti koje su predviđene procedurom Suda , kako bi zaštitila
9.13
#1937975,doc#4667,dv2825po336 nije dovoljno jaka da bi financijski sama mogla zapošljavati ili kreditirati nekoga . No , može sudjelovati u određenim programima i može biti poticajna . Hrvatska Vlada , bez obzira tko
9.13
#68412369,doc#126193,vj20030226un11 predviđena za nacionalne manjine . " To pravo nije utemeljeno za većinski narod koji ne može biti manjina " , upozorava Đukić . </p><p> Tibor Santo ( LS ) ne slaže se
9.13
#71752119,doc#132825,vj20030610un06 Haaškog suda za Rajićevo izručenje . </p><p> Odluka Vrhovnog suda je konačna i , iako obrana može podnijeti ustavnu tužbu , za Rajićevo izručenje više nema zakonskih prepreka . </p><p> Željko Olujić ,
9.13
#103873324,doc#197645,vj20080108spo07 zbog stres-frakture . </p><p> »Kod Zrnića su bolovi manji , ali su ipak prisutni . On može igrati , što uostalom i dokazuje , ali teško zbog bolova može izdržati cijeli turnir
#90007213,doc#164885,vj20040930kul01 Darije I . , te umjetnine iz islamskog razdoblja perzijske umjetnosti . </p><p> U Zagrebu se može vidjeti i »Daiva« ili natpis kralja Kserksa na staroperzijskom jeziku koji svjedoči o Kserksovu nastavku
7.97
#99920484,doc#187945,vj20061223spo05 igrači jednako važni . Dakle , prekid tradicije , prekid pobjeda Cibone na svom parketu može se shvatiti . </p><p> Je li Panathinaikos u četvrtak bio manje zainteresiran , manje zagrijan ,
#189693546,doc#292126,2009_09_118_2923.html . mijenja se i glasi : </p><p> » Članak 21 . </p><p> ( 1 ) Osiguranoj osobi može se odobriti pravo na upućivanje na liječenje u inozemnu zdravstvenu ustanovu zbog liječenja urođenih anomalija
#48265164,doc#85760,vj20010616ck02 odluku reagirao odvjetnik Marijan Svedrović , koji brani prvooptuženoga Nikicu Jelavića , rekavši kako ne može prihvati odluku da se zbog sigurnosne procjene suđenje održi u zatvorskoj " sudnici " .
8.78
#97242059,doc#181311,vj20060427spo02 mogu omirisati »Rabuzinovo sunce « namijenjeno najboljem u hrvatskom Kupu . Odlazak u barokni Varaždin može se smatrati gotovo turističkim , jer je teško povjerovati kako Rijeka može primiti četiri ,
#81020788,doc#150965,v225kri03 svjetski rat </i> te <i> Smrt Nuredina Beke </i> ) . No , ni preostalim Jarkovim pričama ne može se pripisati neka ozbiljnija objektivna zamjerka . Dapače , može se zapaziti stanovit zanimljiv odmak
7.97
#60906268,doc#111453,vj20020630go02,pn i svo vrijeme nalazi se na snazi u istome obliku . Pravilnik propisuje da pivo može sadržavati samo vodu , hmelj , slador i kvasac . Svako njemačko pivo ima svoju
9.13
#113028753,doc#219153,vj20090320spo010 teških mečeva u posljednjih godinu i pol dana . Nitko nije favorit , jer meč može otići na obje strane« , dodao je Đoković . </p><p> Drugi tenisač svijeta , Švicarac Roger
#199535956,doc#297061,2010_03_32_754.html izreci . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#38770670,doc#67357,vj20000914vp09 europsko javno mnijenje nije nikada ni prihvatilo . On je kazao da njegova stranka FPÖ može sada ( iz svega ) izaći uzdignute glave . " Sankcije je ukinulo javno mnijenje
8.78
#152946164,doc#270387,2002_06_64_1114.html , te stručnjaci za listu struč­njaka imenuju se na četiri godine , a ista osoba može se ponovno imenovati za predsjednika ili člana tijela vještačenja , te stručnjaka za listu stručnjaka
#78758773,doc#146880,vl990402sv05 <head> Jugoslavija - europski bolesnik </head><p> WASHINGTON - Jugoslavija je postala europski bolesnik i ona se ne može ponovo sastaviti , ali bi europske snage mogle opet stvoriti sigurnosni sustav koji bi mogao
9.13
#200075523,doc#297412,2010_04_41_1055.html . </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Električna oprema iz članka 1 . ovoga Pravilnika može se stavljati na tržište samo ako je proizvedena u skladu s dobrom inženjerskom praksom koja
#51550071,doc#92414,vj20011002gl06 napali fanatični teroristi . </p><p> Papa je u govoru u Kazahstanu istaknuo da nikakva religija ne može biti bazom ili opravdanjem terorizmu i tom fanatizmu kojim se teror izvodi nego je iskrivljena
8.78
#15486560,doc#30413,gs20040429hr30382 . </p><p> - Postoje i drugi načini za spas tih novina . Vlada ih kao vlasnik može dokapitalizirati , može raspisati novi natječaj ili izabrati između ponuđača koji su se javili na
9.13
#2131644,doc#5008,dv2833ak740 i " Dubrovački vjesnik " prije četrdesetak dana , jesu članci zakona koje baš svatko može saznati i bez njih . Recimo , iz Narodnih novina . Što nas uopće nije
9.13
#8446536,doc#15771,gs20021021sb14680 " ni svijećom " ne mogu do tokara , glodača i sličnoga kadra koji odmah može raditi na CNC strojevima ( Computer Numeric Control ) . Samo privatizirana Alatnica " pod
7.62
#172977916,doc#282483,2006_05_53_1270.html zavoda za vinogradarstvo i vinarstvo u razdoblju do 1 . siječnja 2006 . godine , može biti u prometu do31 . prosinca 2006 . godine. « </p><p> Članak 9 . </p><p> Ovaj Pravilnik
#19635630,doc#39707,gs20050407sb40124 smrad . Snimamo s maramicom preko usta . Ovo je zasigurno prava ekološka bomba koja može donijeti zarazu široj okolici . </p><p> A Bapčani kao da mnogo za to ne mare .
7.97
#138955924,doc#259670,1998_01_1_4.html području . </P> <P> 3 . Korisnik carinskog kontingenta iz točke 1 . ovoga rješenja može biti trgovačko društvo ili drugi poduzetnik koji opremu , dijelove opreme , te instalacijski materijal
#43961452,doc#77483,vj20010206un17 Granićem . </p><p> Ona ponovo upozorava da se u složen posao identifikacije posmrtnih ostataka nestalih ne može ići bez potpune banke DNA podataka , te zamjera stručnjacima što i dalje inzistiraju na
9.13
#170786576,doc#281219,2006_12_132_2980.html Rješenja . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana
#42194115,doc#74079,vj20001215gl02 optužnice Haaškog suda plasira preko medija i kroz intervjue djelatnika Suda , rezultat i ne može biti drukčiji : zbunjenost u javnosti i kratki spoj na relaciji Haag - Banski dvori
9.13
#39923978,doc#69492,vj20001014gl02 igre . Prvo , neka Račan kaže Budiši da dvostruki kandidat za predsjednika države ne može istog trenutka ne imati mišljenje o pismu i umirovljenju generala , jer je logično da
9.13
#52040050,doc#93436,vj20011016un04 bi se moglo utvrditi tko je odgovoran za tragediju , ona upozorava na štetu koju može nanijeti bilo kakvo prejudiciranje odgovornosti . Od nadležnih organa zdravstvenog sustava Vlada traži da se
9.13
#185127917,doc#289876,2008_04_38_1309.html <head> PRAVILNIK </head><head> O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE </head><p> I . UVODNE ODREDBE Članak 1 . </p><p> ( 1 ) Ovim Pravilnikom propisuje se najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati plovila unutarnje plovidbe u Republici Hrvatskoj . ( 2 ) Ovaj Pravilnik primjenjuje se na sva plovila unutarnje plovidbe , osim na potiskivače i tegljače koji isključivo plove u lučkim područjima , potisnice , čamce i ploveća tijela . </p><p> Članak 2 . </p><p> Za potrebe ovog Pravilnika izraz » potisnica« označava potisnicu tipa Europa II dužine 76,5 m . </p><p> Članak 3 . </p><p> Član posade plovila može biti samo osoba ukrcana na plovilu koja ima odgovarajuće zvanje i koja za obavljanje poslova u okviru zvanja na plovilu ima odgovarajuću svjedodžbu o stručnoj osposobljenosti , obavlja poslove u svezi plovila i plovidbe i obavezno je upisana u Popis posade . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Posada koja je propisana za pojedini oblik rada i sigurnu plovidbu , mora za vrijeme plovidbe stalno biti na plovilu . Zabranjeno je isplovljavanje bez propisane posade . ( 2 ) Plovila , na kojima uslijed nepredvidivih okolnosti ( npr . bolest , nezgoda , nalog tijela vlasti ) za vrijeme plovidbe
#95004421,doc#176136,vj20051013tem03 zajednice , čime se i formalno potvrđuje kamo odavno stvarno pripadamo . Bez samopoštovanja ne može biti kvalitetnog odnosa i zajedništva s drugima . </p><p> • Je li približavanju Hrvatske EU važnu
#10326713,doc#19571,gs20030319hr18705,gl očito nije tako . " </p> ( Autor : Vesna KLJAJIĆ ) </div1> <head><i> Slobodu </i> pripremamo da može odgovoriti svim zahtjevima tržišta </head><p> Zagrebačka " Lura " d . d . od kraja prošle
9.13
#11508723,doc#21995,gs20030609sb21306 gradnja zgrada mjesnih odbora , zvuče prihvatljivo . No , unatoč objektivnim razlozima , ne može se prihvatiti dugogodišnje ignoriranje prava svakog građanina na aktivno sudjelovanje u životu zajednice . </p> <div1 type="glava">
9.13
#130674494,doc#251931,1993_10_90_1756.html kvadratnom stana . </p><p> 2 . Postotak od kvalitete i vrijednosti stana ( p ) ne može biti niži od 0,03 posto od 1 . listopada 1993 . godine . Podaci iz
#6838608,doc#12399,gs20020525hr11098 više nema smisla " . </p><p> " Ako domaćim poduzećima nije ponuđeno ništa , što to može biti interesantno ulagačima sa strane " , upitao je Zvonimir Ivanišević , direktor " Veleprometa
9.13
#1482993,doc#3613,CW092199911190204hr <s> Slična manifestacija ove je godine planirana i u Hrvatskoj , ali se naposljetku odustalo , iako se upravo osvojen glas apstinenta može pokazati presudnim . </s></p>
9.19
#21413681,doc#44548,gs20050922sb46463 svjesni kako se zbog niza prostornih , tehničkih i ' papiroloških ' pitanja ona ne može realizirati preko noći " , kaže Slavka Lončar . Spajanje vrtića očito je tek ideja
8.32
#54922687,doc#99398,vj20020112un15 iz toga što je na moje mjesto postavljen povjerenik koji nema nikakvih zasluga i ne može biti ni član UHDDR-e , čiju je člansku iskaznicu dobio od onih koji su ih
8.32
#178660562,doc#285892,2007_05_45_1538.html utvrđivanje činjeničnog stanja pribaviti i primijeniti propise strane države , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom predmetu . </p><p> OCJENA USTAVNOG SUDA </p><p> 5 . Ustavni sud utvrđuje
#71860668,doc#133054,vj20030613zg01 <p> Prema riječima dr . Fuchsa , Puto je prvotno bio zamišljen kao postrojenje koje se može premještati . " Ne mora Puto biti u Zagrebu , postoje bolje i pogodnije lokacije
9.13
#26697071,doc#49472,na163_19 sličnim aspektima od ožujka bit će i Jupiter pa u sljedećim godinama osim bolesti , može očekivati i probleme na poslu , i to sa starijim ljudima te općenito onima koji
9.13
#32352758,doc#54428,vj20000227un06 roku od šest godina </head><p> <b> LOVRAN , 26 . veljače </b> - Republika Hrvatska jamačno može u roku od šest godina zadovoljiti sve kriterije i uvjete za pristup Europskoj uniji ,
9.13
#70059166,doc#129418,vj20030416td05 obranu " servisira " i 150 ruskih instruktora i vojnih savjetnika , čiji se broj može povećati ako zemlji zaprijeti opasnost . Rusi pomažu Sirijcima u rukovanju dalekometnim raketnim PA sustavima
8.78
#48069884,doc#85339,vj20010609vp15 već bio umiješan u nekoliko velikih međunarodnih financijskih skandala . </p><p> Drugi svjedok protiv predsjednika Kučme može biti bivši ukrajinski premijer Pavel Lazarenko koji je prije tri godine pobjegao iz zemlje i
9.13
#46923267,doc#83010,vj20010504vp01 rekao da MUP ima neke spoznaje o tome , međutim , zasad tu informaciju ne može i službeno potvrditi . </p><p> Albanski gerilci koji sebe nazivaju Nacionalnom oslobodilačkom vojskom ( NOV )
9.13
#37790404,doc#65439,vj20000816td05 podmornica ( klasičnih , strateških nuklearnih , napadnih i patrolnih ) , " Kursk " može iz torpednih cijevi lansirati i vođene projektile SS-N-15 ili SS-N-16 ( imaju nuklearnu bojnu glavu
7.62
#90037159,doc#164955,vj20041001van06 važan korak Moskve koji se godinama očekivao , jer se bez ruskog potpisa Protokol ne može prihvatiti . Odluka je s oduševljenjem dočekana u EU i udrugama koje se bave okolišem
9.13
#61611930,doc#112782,vj20020719ko01 službi koje nova vlast nije uspjela staviti pod kontrolu . Onima koje je kontrolirao Pašalić može biti u interesu da HSLS gurnu još više udesno uklanjanjem umjerene Đurđe Adlešić . </p><p> Vrijeme
9.13
#50295197,doc#89821,vj20010822zg01 dovršen jer se , prema našim " regulama " , od žive osobe obrt ne može naslijediti . Doduše , " odgovorni " će to demantirati , ali na vlastitom sam
9.13
#103802863,doc#197492,vj20080103pis01,pn Reserved . </p><head> Poliglot za sedam dana </head><head> Uz meditativnu glazbu i vježbe disanja strani se jezik može naučiti iznenađujuće brzo </head> <div1> <p> Umjesto uz kredu i ploču , na tvrdim drvenim klupama ,
#196304582,doc#295220,2009_08_96_2382.html administrativne poslove za potrebe Ispitnog povjerenstva . </p><p> ( 5 ) Za tajnika i njegove zamjenike može biti imenovana osoba koja ima položen pravosudni ispit . </p><p> ( 6 ) Predsjedniku , članovima
#87068479,doc#158640,vj20040320sss01 ja sam prezadovoljan . Kad se na jednom mjestu nađe ovakva ekipa , to ne može biti drukčije« , riječi su Zdenka Runjića , koji je tijekom karijere napisao više od
9.13
#140552603,doc#260861,1998_04_47_592.html ( u daljnjem tekstu : laboratorij ) i rok važenja ovlaštenja . </P> <P> Laboratorij može obavljati ove poslove : </P> <P> - znanstveno-tehničko istraživanje i razvoj u svezi određene fizikalne
#11318283,doc#21614,gs20030528hr20897 je da zapovjednu odgovornost tumačimo na temelju općih propisa kaznenog prava : naime , netko može počiniti kazneno djelo i nečinjenjem . Problem je što se prema našem zakonu ratni zločin
9.13
#35168848,doc#60305,vj20000525td03 otpušteni iz službe . Na taj vanjski izgled jako se pazi , jer se ne može dopustiti da tvrtka izgubi poslove zbog nekog tko je svaki djelić svoga tijela išarao neukusnim
8.32
#46395678,doc#82028,vj20010418ku01,pn je film , prije svega zahvaljujući nenadmašnom Seanu Conneryju / To je film koji vas može poučiti da život nije utakmica u kojoj se gubi ili dobiva , on je najčešće
7.97
#156940743,doc#272801,2003_12_197_3137.html namjeni iz ove Odluke . </p><p> XII . </p><p> Ministarstvo prosvjete i športa na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu ili prenamjenu utvrđenih bilančnih prava županijama i Gradu Zagrebu u
#31757130,doc#53192,vj20000209sp03 . U prvom bi Bilić trebao dobiti Evertonovu potvrdu da je slobodan igrač i da može odigravati prijateljske utakmice , a potom bi na Hajdukovu adresu trebala stići njegova ispisnica . </p>
8.32
#6815771,doc#12354,gs20020523hr11048 uputama , dodatnim pojašnjenjima , popisom potrebnih dokumanata i na kraju obrazac koji se ispunjen može dostaviti na predviđenu adresu . I sve to dva dana unaprijed najaviti , primjerice na
8.32
#99011379,doc#185569,vj20061007spo02 džoker na klupi biti oporavljeni Rapaić . </p><p> »Nijedan suparnik koji se tako grčevito brani ne može se pobijediti ako se ne igra pametno i strpljivo . </p><p> Nisam za to da svi
#4693405,doc#8477,fo2005br132cl3206 psihofizičke sposobnosti stečajnih upravitelja jer je to vrlo stresan posao . </p><p> - Što se uskoro može očekivati na tome planu budući da zaključci iz spomenute novele Zakona očito nisu bili najbolje
9.13
#10871351,doc#20693,gs20030426sp19941 neočekivani poraz neće značajnije destabilizirati momčad . Što se tiče igrača koji konkuriraju za momčad može se očekivati nekoliko promjena u odnosu na protekle dvije utakmice , a to za Veličane
9.13
#45215697,doc#79848,vj20010313gl01 najveći . More boli za kap sreće . Svoju kap Janica je dohvatila i sada može spokojno na operaciju meniskusa , onda na rehabilitaciju , pa opet na stazu , opet
9.13
#48964793,doc#87159,vj20010708sp02 odbili , pa će se finalni meč igrati u ponedjeljak . </p><p> Teoretski , peti set može trajati dugo , može se igrati do naprimjer 26-24 i u tom slučaju gotovo je
9.13
#40461370,doc#70540,vj20001027un02 racionalizacije u svom ministarstvu . " Javni natječaj šalje poruku da se u državnu službu može brzo doći , ali i brzo izaći ako ima boljih . Time ćemo , vjerujem
9.13
#210060760,doc#302009,2012_09_106_2300.html je svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati ( u daljnjem tekstu : ispitanik ) ; osoba koja se može identificirati je
#59385285,doc#108449,vj20020515ku07 mosulskog gospodara Jawalija , turskog pustolova omašne inteligencije , koji je odmah shvatio kakvu korist može izvući iz zavade dvaju franačkih vođa . </p><p> Zbog toga je oslobodio Badouina , odjenuo ga
7.62
#60666045,doc#111011,vj20020621vp05 su se u srijedu sastali u Beogradu potvrdili su tom prigodom kako se potpisivanje sporazuma može očekivati do jeseni . </p><p> O pitanju dvojnog državljanstva , osim s Hrvatskom , BiH je
9.13
#86140134,doc#156799,vj20040201kul03 <p> – Nikad nije dovoljno ulaganja u marketing . Knjiga kao proizvod kod nas još ne može podnijeti tolika marketinška opterećenja koliko može , recimo , Coca Cola . Konkretno , u
9.13
#61715008,doc#112985,vj20020722un01 istaknuo da suradnja s IDS-om nije upitna . Prema Račanovim riječima , u vladi se može biti na više načina pa i putem zajedničkih projekata i ljudi iz Istre koji su
9.13
#94899177,doc#175900,vj20051003kom02 građana neće biti . </p><p> Za prosječnoga građanina to je neupitno dobra vijest iz koje se može iščitati socijalna osjetljivost Vlade kojoj sigurno nije u interesu da građani plaćaju neracionalnost u poslovanju
#94480736,doc#174960,vj20050820spo04 a da Balić stvara dobru atmosferu . No , Kale je bolji vratar . On može primiti osam pogodaka , ali i obraniti čudo i tu se razlikuju . Pratim ih
#71202969,doc#131725,vj20030523un03 dužnosti ravnatelja i pomoćnika ministra gospodarstva . </p><p> Linić je nekoliko puta istaknuo da se ne može govoriti o gospodarskom kriminalu , na što je implicirao ministar poljoprivrede Božidar Pankretić na konferenciji
9.13
#158314889,doc#273685,2003_05_73_872.html korište­­­­­­­nje , koristi isk­­­­­­­ljučivo za obav­­­­­­­lja­­­­­­­nje djelatnosti za koju je re­gistriran . </p><p> Korisnik koncesije ne može prava stečena koncesijom , niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog , bez izričitog
#64559981,doc#118446,vj20021018ko02 znamo , još uvijek nije dovršena . </p><p> I po čemu onda zaključak da se ne može prihvatiti hrvatsko odbijanje pokoravanja međunarodnoj vladavini prava , koju u ovom slučaju predstavlja Tribunal . </p>
9.13
#20302839,doc#41382,gs20050611os42176 Hrvatske ceste , kaže da su javne ceste " opće dobro na kojemu se ne može stjecati pravo vlasništva " , dok u Zakonu o komunalnom gospodarstvu , na koji se
9.13
#102253653,doc#193693,vj20070721van01 Britanija podastre uvjerljive dokaze o njegovoj umiješanosti u ubojstvo Litvinenka , ali izručiti ga ne može jer to priječi ruski ustav . </p><p> Promatrači u Londonu i Moskvi ocjenjuju da je najava
#175738426,doc#284261,2007_11_114_3357.html složenom predmetu jer je bilo potrebno provesti financijsko vještačenje , međutim , ta činjenica ne može opravdati trajanje postupka preko sedam godina . </p><p> OCJENA USTAVNOG SUDA </p><p> 5 . Ustavni sud utvrđuje
#127817786,doc#248597,1992_02_5_85.html prijenosu sredstava kredita banke krajnjem korisniku i drugu dokumentaciju , iz koje se sa sigurnošću može utvrditi da se odobreni krediti koriste namjenski . Radi osiguranja namjenske kontrole korištenja kredita ,
#93353151,doc#172444,vj20050430spo03 dizao se i pogađao , prodirao pod koš za ukupno 22 poena . Sjajan učinak može se djelomično prepisati svježini igrača koji nije igrao mjesec dana , ali Zadrani će se
#114954992,doc#223624,vj20090604spo012 izdašnu ponudu za Kaku . »Razlozi za Kakin odlazak potpuno su ekonomski . Milan ne može izgubiti 70 milijuna eura godišnje« , rekao je Galliani za La Gazzettu dello Sport .
#73701913,doc#136582,vj20030814td01,pn Budemo li čekali dogovor sa Slovenijom , nikada nećemo proglasiti gospodarski pojas " </head><head> Gospodarski pojas može proglasiti , naravno , jedino obalna država i to je njeno suvereno pravo - to
9.13
#53122298,doc#95656,vj20011119sp13 od svog svjetskog rekorda ! ) . Od takvog Kožulja , naime , Kožulj sigurno može biti bolji . </p><p> Spomenuti miting u Viareggiu potvrdio je da će nam i ove godine
9.13
#42207827,doc#74107,vj20001215td01 i autor čuvene enciklike " Vjera i razum " , prepoznao u Vama filozofa koji može biti dobar biskup ? </p><p> - To ne znam , ali u svakom slučaju tu Papinu
9.13
#89129088,doc#163006,vj20040728tem04 odlučuje o zahtjevu za pomilovanje i ublažavanje kazne . </p><p> To pravilo kaže da se obrana može sa zahtjevom za pomilovanje i uvjetnim otpustom obratiti suverenu te države (kralju , predsjedniku vlade
7.97
#139832107,doc#260383,1998_12_160_1982.html novine " , broj 13/91 - u nastavku : Ustavni zakon ) ustavna tužba se može podnijeti u roku od mjesec dana računajući od dana primitka odluke kojom je iscrpljen dopušteni
#52836640,doc#95074,vj20011111gl04 da i ne spominje sve uspješniju konkurenciju , ali događaj - samo zato što se može pratiti izravno na Novoj TV - nije smio prešutjeti . Nije smio zatajiti činjenicu da
9.13
#73026835,doc#135309,vj20030721zg05 u ljekarnama tzv . oralni rehidracijski prašak koji stoji 4 kune . Za djecu se može kupiti i sok koji sadrži sluz riže i mrkve odnosno lijek Prolife . </p><p> U bolnici
7.97
#16701651,doc#33058,gs20040818hr33140 , svakako trebao trajati bar 14 dana . </p><p> Potpredsjednik Vlade ni na godišnjem odmoru ne može potpuno zanemariti posao pa je tako na Hvar , između ostalog , ponio izvješća o
9.13
#25169149,doc#48835,na145_03 onda vrlo dobru svakako . Veće pogreške i propuste nismo načinili , no uvijek se može bolje . Dan nakon koncerta od gospodina Denisa Griffina , šefa protokola Rolling Stonesa ,
9.13
#38683098,doc#67185,vj20000912td02 SFRJ u Europsku uniju . Haider je rekao da se taj argument protiv Hrvatske ne može primijeniti , jer se situacija u Sloveniji i Hrvatskoj u tom pogledu ne može usporediti
9.13
#13620098,doc#26377,gs20031123sp26005 Europsko prvenstvo u Portugalu i ni jedan Zekić , ili bilo tko drugi , ne može se stavljati ispred interesa reprezentacije . Barić je očito pogodio sa sastavom koji je pobijedio
9.13
#128616665,doc#249634,1992_12_88_2296.html 39,19 % . </p><p> 2 . Akontacija mirovine usklađena prema točki 1 . ove odluke ne može iznositi više od 70.035. - HRD , niti manje od 17.837. - HRD mjesečno . </p>
#27495602,doc#49815,na173_11 raznih razloga . . . Pogotovo stoga što je nakon svega doista bilo pitanje - može li ova redakcija iznijeti neku svoju priču , napraviti svoju novinu . Najbolja negativna kritika
9.13
#40639958,doc#70897,vj20001103sp11 , ovosezonski sustav natjecanja nakon 22 ligaška kola predviđa i doigravanje , u kojem se može ispraviti sve dotad propušteno . ( S . Mufić ) </p><head> Dvostruka pobjeda protiv Francuske </head><head> Na
8.78
#69672682,doc#128679,vj20030405td01 strane , i da se stezanjem američkog obruča Saddamov režim uruši iznutra . No to može biti samo nada američkih vojnih planera , a ne dio strategije na koji bi se
8.78
#122992346,doc#241500,vj20100426spo06 u Areni . Vidjeli ste na primjeru Cibone , nažalost s tužnim završetkom , kakav može biti spektakl u toj dvorani . EP bi bilo i korak više od završnog turnira
#59160839,doc#108035,vj20020509vp04 Sharon ( neposredno nakon što je otputovao iz Washingtona ) na Srednjem istoku se ne može očekivati ništa dobro . " Nema i nikada neće biti skloništa za teroriste i one
8.98
#46357356,doc#81948,vj20010417gl04 a ako jest , sve se to poslije dobrim vraća . . . Ali , može biti i obrnuto ! " Mislio sam da mi je ' otišao ' auspuh "
9.13
#84169701,doc#154264,V267kri08 i nije baš najhrabrije rješenje . U kontekstu hrvatskoga kazališta , u tom se smislu može povući paralela s brojanjem izvedbi recimo Komedije i ZKM-a . Drugim , davnim riječima ,
8.78
#140359655,doc#260706,1998_03_34_439.html . Zakona : </P> <P> " Ovlaštenoj službenoj osobi na temelju rješenja ministra unutarnjih poslova može iznimno prestati radni odnos s pravom na mirovinu i prije ispunjenja općih uvjeta za stjecanje
#13094065,doc#25263,gs20031012sp24816 je poziciju ofenzivnog desnog bočnog , što je možda još jedna varijanta o kojoj Barić može razmišljati . </p><p> Dado Pršo - Najraspoloženiji naš igrač sinoć na Maksimiru , a naznake je
9.13
#97890020,doc#182806,vj20060624spo08 uspjeha na Grand Slama turnirima , pobijedio Marija Ančića . Tada je pokazao koliko neugodan može biti na travi . A Ljubičić u šest dosadašnji nastupa na londonskoj travi nikad nije
#19857496,doc#40202,gs20050425ku40651 na razini ljudi , umjetnosti , ali i država . Na političkoj se razini ne može više mnogo učiniti jer je suradnja Poljske i Hrvatske više nego dobra , zapravo izvrsna
9.13
#78971667,doc#147487,vl990409sv01 razorenom gradu posvjedočili novinari zapadnih medija ? Ne , nikako , i svaka forenzička istraga može to potvrditi , objasnio je komodor Wilby . </p><p> Srpska televizija i radioinstrumenti su propagande i
7.97
#81248358,doc#151212,v228kaz02 li pokret premalo ili je način na koji koreografirate blizak teatru ? </p><p> - Pokret ponekad može samo stvari naznačiti , " ne pokazuje prstom " na određeno mjesto kojim se želite
8.32
#45773204,doc#80909,vj20010328un09 , nije riječ o limenkama PIK-a Vrbovec ili poskupljenju naftnih derivata ; Ustav se ne može mijenjati svaka četiri mjeseca " , upozorili su u HKDU-u . Predložene su promjene obrazložili
8.78
#3697181,doc#7202,fo2004br108cl2529 da se treba samo izboriti za vlasništvo . Naivno se smatra da poslije toga sve može teći bez problema . Koliko je to složen , težak i rizičan posao za poduzetnika
9.13
#103276052,doc#196215,vj20071117van02 . Iran se nastavlja udaljavati od sporazuma koji smo mu ponudili . Kazali smo da može imati civilni nuklearni program ako prekine sadašnje aktivnosti« , rekla je Perino . </p><p> »Ovo izvješće
#214451523,doc#304416,2012_06_72_1682.html članka za koji se traži potpora putem natječaja raspisanog temeljem odredbi ovoga Pravilnika , a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive izdatke ( kako je navedeno u članku 20 . i 21
#120414131,doc#236060,vj20091225pis02,pn </div1> Marinka Đaković <head> Koncert u katedrali </head><head> Više od stotinu godina za Badnjak se »Messa Pastorale« može doživjeti pod gotičkim svodom crkve Sv . Ivana </head> <div1> <p> U predvečerje badnjeg dana , dok
#25223117,doc#48855,na145_23 po blatskim " štradama " pjevala mještanima . Na žalost , nitko od Blaćana ne može se sjetiti koje sam pjesme pjevala . Neprestano me na to podsjećaju , ali se
7.97
#167180681,doc#279048,2005_03_37_733.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može po iscrpljivanju dopuštenog pravnog puta podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je
#11474256,doc#21933,gs20030607hr21243 postojanju svake osobe , posebno pak u krugu obitelji . Vrtoglavi tijek suvremenog ljudskog života može dovesti do zamagljenja i čak do gubitka onoga što je ljudsko . Možda je našemu
8.32
#21637401,doc#45250,gs20050527sp41561 boljim i od seksa . Toliko uzbuđenja i toliko neizvjesnosti malo toga nam na svijetu može pružiti . Liverpool se ovaj puta pokazao kao " mačka s devet života " ,
9.13
#42998502,doc#75650,vj20010112go05 Odgovorio je da planira kupiti hotel u Opatiji , ali da o tome zasad ne može preciznije govoriti zato što su vlasničko-pravni odnosi unutar Liburnia Riviera hotela još dosta komplicirani .
8.42
#52506386,doc#94419,vj20011030ku05 uvjerio u iskrenost svojih namjera i ljubavi . No , Katjuša zna da nikada ne može postati žena uglednog , bogatog ruskog princa , bez obzira na to što ga i
8.32
#39336570,doc#68423,vj20000929go01 <p> Predsjednik HFP-a Hrvoje Vojković nedavno je u Saboru rekao da se u sljedećih nekoliko tjedana može očekivati pokretanje stečaja u 50 do 60 tvrtki u kojima je , procjenjuje se ,
9.13
#58541755,doc#106782,vj20020422sp02 ima potpuno " čistu povijest i savjest " , da se u cijeloj ovoj priči može buniti ? </p> Miroslav Tomašević <head> " Neka se ' Oko sokolovo ' ubije ili neka izvadi
9.13
#86304990,doc#157101,vj20040209crn03 su ozljede nanešene po licu , glavi i grudima oštećene bile takve vrste da se može zaključiti da su zadane uporabom sile kako bi se savladavao njezin otpor . </p><p> Stoga su
8.32
#95293924,doc#176826,vj20051115kom02 kuverti . Svaki posao treba cijeniti , ali staviti papir u kuvertu i zalijepiti je može i dijete . Zanimljiv je primjer jednog oglasa u kojem američka tvrtka traži kućne djelatnike
#13396193,doc#25931,gs20031107hr25533 , i poduzetnici su očito shvatili da im otvoreni pakt s politikom na duge staze može samo štetiti . </p> ( Autor : G . GALIĆ / J . MARIĆ ) </div1>
9.13
#41847536,doc#73362,vj20001204vp04 vlasti ( kao i na Zapadu ) bila ustrojena tako da na čelna mjesta pojedinac može biti biran samo dva puta uzastopno , parlament se minulog petka oštro suprotstavio Putinovoj zakonodavnoj
8.78
#13391770,doc#25921,gs20031106sb25520 jasan uvid u mjesto hrvatskih vina na svjetskome tržištu . " Hrvatska bez ikakvih teškoća može proizvesti vina iznimne kakvoće , koja mogu ići na najprestižnije svjetske stolove , no za
9.13
#62261551,doc#114049,vj20020810vp04 obrambena inicijativa predstavljala svojevrsno glasno razmišljanje manjih zemalja EU o načinima na koje se EU može efikasno braniti ili voditi mirotvorne operacije . Sugerirajući " obrambeni pakt " zemalja Unije ,
9.13
#115675034,doc#225236,vj20090702kom02 dio novca potrebnog za njihovu efikasnu provedbu ako svatko od nas ne učini sve što može kako bismo ostvarili zajednički cilj - očuvali što čišći okoliš kao temeljni preduvjet za normalan
#45713203,doc#80794,vj20010327gl03 je riječ o poslu koji se tako trsi raditi . </p><p> Kvaliteta je uvjerljivog političara da može suvislo govoriti čak i o stvarima koje ne zna baš najbolje . No , kod
9.13
#57633965,doc#104966,vj20020327td03 Papa svojim djelovanjem nesumnjivo obilježio posljednju četvrtinu 20 . stoljeća , Crkva nije i ne može ovisiti o jednom čovjeku ma kako značajan bio . A to je upravo ono što
9.13
#70153096,doc#129611,vj20030419sp02 najboljeg strijelca lige , Tracyja McGradyja , kojega , ukoliko mu krene , nitko ne može zadržati . </p><p> Ostala dva para na Istoku su Indiana Pacersi i Boston Celticsi , te
8.78
#32856949,doc#55488,vj20000314un11 jer je Hrvatska proglašena agresorom u BiH . Ako tako ostane , od nas se može tražiti ratna šteta od 80 milijardi dolara " , ustvrdio je Rojs , ponudivši ministru
9.13
#95516362,doc#177374,vj20051205pis01 slavi kao zaštitnik i zagovornik mornara i svih putnika , a njegove slike ili kipove može se susresti u mnogim lukama diljem svijeta . </p><p> Dok u svjetovnom smislu Nikolinjem počinje tzv
#127087787,doc#247577,1992_03_16_360.html cijene vozne karte javnog prijevoznog sredstva . </p><p> 3 . U hitnim i medicinski opravdanim slučajevima može se odobriti upotreba i skupljeg , odnosno posebnoga prijevoznog sredstva ( brzi ili ekspresni vlak
#196787084,doc#295651,2010_10_113_2987.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#78318396,doc#145685,vl990324db02 dobit </head><p> Podupiranje političkih stranaka i njihovih izbornih kampanja , prema sadašnjim poreznim propisima , ne može se knjižiti kao trošak poduzeća . Na sve iznose koje bi privatna poduzeća uplaćivala na
9.13
#58368872,doc#106438,vj20020417zg01 vrijednost ! Literatura ima svoju misiju koja treba stvarati vrijednosti i s tim se ne može i ne smije šaliti . </p><p> - Što vi sami volite pročitati ? </p><p> - Jedna od
9.13
#116759577,doc#227707,vj20090813kul011 su otjelovljenje misaonih procesa« , rekao je autor Drinković na otvaranju izložbe , koja se može razgledati do 25 . kolovoza . Materijal koji je upotrijebljen u izradbi skulptura je pčelinji
#36928042,doc#63764,vj20000719vp07 moći u Beogradu , kod stručnjaka ne nalazi razumijevanje uz argumentaciju da takav pristup ne može biti djelotvoran sve dok Milošević " kontrolira medije i broji glasove " . " Bilo
9.13
#10175285,doc#19261,gs20030309sb18385 isključivo za selo Vrbicu te nedaleke Đurđance i Mrzović , i nigdje se dalje ne može naći . </p> </div1> <div1 type="glava"> <head> I na endehaškoj novčanici i na rimskoj kovanici </head><p> Takva frizura u
7.62
#87324952,doc#159148,vj20040402van01 svakog srpskog svećenika pomoći Radovanu Karadžiću , jer njemu neko poput Tribunala u Hagu ne može suditi zbog toga što se stavio na čelo naroda koji je u Drugom svjetskom ratu
9.13
#42256775,doc#74202,vj20001216un17 upravo činjenica da novinar " vlada trenutkom i ima moć ovladavanja predodžbama množine " , može biti pogibeljna za duhovnu situaciju vremena , ako novinstvo postane ovisno , s jedne strane
8.78
#103048579,doc#195653,vj20071025kul01 je da stanje u hrvatskoj kinematografiji nikada nije bilo bolje , te da se to može zahvaliti Ministarstvu kulture , koje obilato financira film . [Hina] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p>
#123307390,doc#242169,vj20100511pis03 donedavno nije mogao ni zamisliti . O toj se neobičnoj ponudi širom Sjedinjenih Američkih Država može nešto više doznati na internetskoj stranici Trip Advisor . Zanimanje je veliko , a to
#106230427,doc#203630,vj20080524kul07,pn Photo« u Zagrebu </head><head> Fotoreportaža je jednako važna kao pisano ili televizijsko novinarstvo , a slika može dodirnuti ljude tamo gdje riječi ne mogu , istaknuo je kustos izložbe Joeren Visser iz
#58790418,doc#107284,vj20020428un12 izrodi u skepticizam i relativizam jer ako ništa nije istinito onda se " o svemu može govoriti " i ako ništa nije istinito onda i dijalog gubi svoju temu . Sposobnost
9.13
#126984492,doc#247422,1992_01_1_15.html . </p><p> U slučaju pojave bjesnoće u većem obimu , ministar poljoprivrede , šumarstva i vodoprivrede može narediti da se u tim područjima cijepe i druge domaće životinje inaktiviranom vakcinom . </p><p> 3
#185164038,doc#289884,2008_04_38_1317.html <i> Odgovorna osoba laboratorija za ispitivanje </i> jest osoba koje je ovlaštena i odgovorna za organizaciju i rad laboratorija te za ispitivanje u skladu s načelima dobre laboratorijske prakse . <i> Odgovorna osoba mjesta za ispitivanje </i> jest osoba koja je odgovorna da se faza ( e ) ispitivanja za koju je odgovorna provode u skladu s načelima dobre laboratorijske prakse . <i> Naručitelj </i> jest pravna ili fizička osoba koja naručuje , podržava i / ili predlaže ispitivanje opasnih svojstava kemikalija . <i> Voditelj ispitivanja </i> jest osoba odgovorna za cjelokupno izvođenje ispitivanja svojstava opasnih kemikalija te za zdravlje suradnika i sigurnost okoliša . Voditelj ispitivanja ne može prenijeti odgovornost za cjelokupno vođenje ispitivanja svojstava opasnih kemikalija na glavnog istraživača , uključujući odobrenje plana ispitivanja i dopuna istog , odobrenje završnog izvješća i osiguranje pridržavanja svih načela dobre laboratorijske prakse . <i> Glavni istraživač </i> jest osoba koja djeluje u ime voditelja ispitivanja , ako se ispitivanje provodi na više mjesta , s određenom odgovornošću za povjerene faze ispitivanja . <i> Program osiguranja kakvoće </i> jest sustav , uključujući osoblje , koji je neovisan od provođenja ispitivanja , a namijenjen je tome da odgovornoj osobi laboratorija za ispitivanje osigura usklađenost s načelima dobre laboratorijske prakse . <i> Standardni operativni postupci ( SOP ) </i>
#184690639,doc#289563,2008_03_30_974.html 44 . </p><p> Pomoćnici ravnatelja za svoj rad odgovorni su ravnatelju . Načelnici odjela za svoj rad odgovorni su ravnatelju , te nadležnom pomoćniku ravnatelja . Tajnik Kabineta za svoj rad odgovoran je ravnatelju . Voditelji odsjeka za svoj rad odgovorni su čelnicima unutarnjih ustrojstvenih jedinica u čijem se sastavu nalaze , nadležnom pomoćniku ravnatelja i ravnatelju . </p><p> Članak 45 . </p><p> Savjetodavno tijelo ravnatelja je stručni kolegij ( Kolegij Zavoda ) . Sastav Kolegija Zavoda utvrđuje ravnatelj . </p><p> Članak 46 . </p><p> Za raspravljanje pojedinih pitanja i za utvrđivanje nacrta propisa , te davanje mišljenja i prijedloga iz djelokruga rada Zavoda ravnatelj može osnovati stručne savjete odnosno radne skupine . </p><p> IV . OKVIRNI BROJ SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ZAVODA Članak 47 . </p><p> Poslove i zadatke iz djelokruga Zavoda , ovisno o vrsti , složenosti , stručnoj spremi , i drugim uvjetima , obavljaju službenici i namještenici raspoređeni na radna mjesta . Okvirni broj državnih službenika i namještenika koji obavljaju poslove iz djelokruga Zavoda , prikazan je u tablici koja je sastavni dio ove Uredbe , a koja se ne objavljuje u » Narodnim novinama« . </p><p> V . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 48 . </p><p> Pitanja od značenja za rad Zavoda koja nisu uređena zakonom
#59445317,doc#108574,vj20020516zg06 , lijevim skretanjem prema Jadranskom mostu ili desno , prema Centru . </p><p> Iz Veslačke se može izići , ali samo prema Centru . Umjesto jednog okretaja upravljačem u lijevo , morate
9.13
#106557605,doc#204471,vj20080614crn03 je u zadarskom pritvoru od veljače 2008 . godine , a za teško ubojstvo taksista može dobiti kaznu dugotrajnog zatvora i do 40 godina . </p> </div1> Anita Krmek <head> Preminuli hrvatski navijač
#56704529,doc#103112,vj20020304ku01 za kulturu u Zagrebu predstavili radove scenografa i ilustratora Emanuela Luzzatija . </p><p> Scenografije se stoga može pogledati ne na njihovu uobičajenom mjestu , u kazalištu , već u drugoj formi ,
7.97
#114234843,doc#221998,vj20090508van01 vremena samo podiže napetosti jer Slovenija europsku ponudu ne želi potvrditi , ali je ne može niti odbiti . </p><p> No , prava dilema , piše Vidmajer , nije hoće li će
#112909772,doc#218865,vj20090316kul04 , analogije i uopćavanja , ali i s osjetilom za pojedinosti , čovjeka i stil može biti kritičar . Njegove se pak kritike doživljavaju impresionističkima , kazane su u jednom dahu
#28967506,doc#50449,na205_22 zadnjem albumu prešli su granicu glazbenog pravca Hladnog piva . Pitali smo stoga njegove članove može li se Hladno pivo i nakon albuma " Pobjeda " nazivati punk bendom ? </p> </div1>
8.78
#2851347,doc#6211,fo2003br22cl497 sam se u Hrvatsku kako bi moja djeca postala Hrvatima . Znam da dijapora ne može obnoviti industriju , ali možemo pokrenuti malo poduzetništvo , i putem njega nastojati razvijati hrvatsko
8.32
#17305570,doc#34435,gs20041009hr34652 pojavila se ideja da bi se moglo ići i dalje od koalicije . Treba vidjeti može li se učiniti i taj korak . </p><p> * Niste baš sigurni da može . </p><p> -
9.13
#7829502,doc#14513,gs20020830sp13395 postoji . Možda u Istri , ali tamo je još uvijek dobra sezona i ne može se upasti u hotel . Ipak je to pun autobus igrača i pratećeg osoblja . </p>
9.13
#106933719,doc#205322,vj20080628spo02 kritizirati« , kazao je Beckenbauer </head> <div1> <p> BEČ </p><p> - Legendarni Franz Beckenbauer (62) vjeruje da Njemačka može po četvrti puta biti europski prvak . </p><p> »U finalu EP-a protiv Španjolske čeka nas teška
#7867656,doc#14582,gs20020903hr13469 . O kojem je iznosu riječ ravnatelj Porezne uprave još ne želi govoriti , no može se pretpostaviti da on neće bitno prelaziti prosječna primanja u državi . </p><p> Na konkretnom primjeru
9.13
#107413433,doc#206456,vj20080723kul04,nn Bio je to neosporno visoki komercijalno-umjetnički susret na najvišoj razini . </p> </div1> Helena Braut <head> Smrt može biti i šaljiva </head><head> Završio Festival plesa i neverbalnog plesa u Svetvinčentu . Zapažen nastup grupe
#18981521,doc#38226,gs20050214sp38586 je ateriralo u Gradski vrt ove zime , ni za jednog se sa sigurnošću ne može tvrditi da će oplemeniti Osijekovu igru . Dakle , nepoznanica je dovoljno , a vremena
8.32
#43539917,doc#76711,vj20010126gl03 , onomu u kojemu se klonirani ljudski embrij koristi kako bi se stvorilo tkivo koje može nadomjestiti oboljeli organ ili izliječiti zlokobnu bolest . O pojedinostima kloniranja matičnih ili embrionalnih stanica
8.78
#203195296,doc#298906,2011_10_115_2249.html ) koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio . </p><p> Obrazac 1 može se dostaviti redovnom poštom , telefaksom ili elektroničkom poštom . </p><p> Članak 5 . </p><p> Nakon što
#80137960,doc#150059,v213afc46 " </p> Kažimir Hraste , <i> akad . kipar </i> </body> <body> <head> Split , pusta Londra ? </head><p> Globalizacija može biti pozitivan proces samo ukoliko je riječ o globalnoj afirmaciji vrijednosti ( u ovom slučaju
7.97
#47212999,doc#83581,vj20010513sp03 srijedu i ovoga koji je pred nama ? Lončarević odgovara : </p><p> - Hajduk se sad može postaviti drukčije nego u Splitu , jer ima bodovni višak u odnosu na nas .
9.13
#21081813,doc#43606,gs20050824ck45198 prelaska državne granice protiv 45 osoba slijedi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka . </p><p> PU vukovarsko-srijemska može se pohvalili još jednom dobrom " lovinom " . Naime , u noći između ponedjeljka
9.13
#115313435,doc#224398,vj20090617van02 Inzko u intervjuu od za bosanskohercegovačko izdanje »Večernjeg lista« . </p><p> Dodao je kako on ne može poništiti ranije odluke visokih predstavnika Paddyja Ashdowna ili Carlosa Westendorpa oko prijenosa ovlasti s entiteta
#6362434,doc#11447,gs20020409sv10113 " . On dodaje kako Šljivančanin zna da se od kolega iz Jugoslavenske vojske ne može nadati pomoći , a svoje prerano umirovljenje objašnjava političkom trgovinom Glavnog stožera Jugoslavenske vojske s
9.13
#160090779,doc#274619,2004_09_126_2270.html imenovani . </p><p> IV . </p><p> Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO donosi poslovnik o svom radu . </p><p> Povjerenstvo može osnivati i svoja radna tijela . </p><p> V . </p><p> Stručne , administrativne i druge poslove Hrvatskog
#61911580,doc#113363,vj20020728td02 posvećenju društva , sredine u kojoj žive i sebe samih . S vremenom se tek može očekivati da će se Opus Dei profilirati u pojedinim župskim zajednicama i dijecezama . </p> Antun
7.97
#101206221,doc#191113,vj20070413tem01 Vijeće , pri čemu će se morati riješiti i pitanje skrivenog reklamiranja koje se danas može naći i u filmovima . </p><p> Suradnja AZTN-a i Vijeća za elektroničke medije </p><p> Predstavnici Agencije za
#55055291,doc#99661,vj20020116sp02 Barišić . On osobno s nijednim od spomenutih slučajeva nema ništa , pa zato i može biti toliko slobodan da proziva sve oko sebe , a da njemu osobno nitko ništa
9.13
#66697479,doc#122799,vj20030103vp04 , Georgije , Kentuckyja i Floride . </p><p> To što je nov na američkoj političkoj sceni može mu donijeti izvjesne prednosti među biračima , ali može biti i prepreka za većinu koja
9.13
#3480419,doc#6902,fo2003br58cl1433 . </p><p> Tu se sada nameće jedno od ključnih pitanja : Zašto se Hrvatska još ne može nositi s globalizacijom ? </p><p> Prvo rješenje krije se u odgovoru da ne može poštovati zakonitost
9.13
hide detail