Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#201511257,doc#298059,2010_06_74_2194.html okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično
#201526232,doc#298068,2010_06_76_2214.html Republike Hrvatske . </p><p> Republika Hrvatska može pružiti pomoć državama saveznicama u slučaju
#201535877,doc#298079,2010_06_77_2215.html agencije za poštu i elektroničke komunikacije može se uvoziti RiTT oprema koju upotrebljavaju
#201565836,doc#298081,2010_06_77_2235.html institucijama i o prestanku suradnje . </p><p> Komora može ostvariti suradnju s odgovarajućim međunarodnim
#201578743,doc#298091,2010_06_77_2220.html </p><p> HAK sukladno odredbama svog Statuta može na Statutom propisan način povjeriti udruženim
#201587335,doc#298093,2010_06_77_2222.html u svakom slučaju na način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili vidne
#201618226,doc#298094,2010_06_77_2223.html najmanje 10 cm po jednoj kokoši , koja se može koristiti bez ograničenja ; </p><p> ( c )
#201622408,doc#298096,2010_06_78_2251.html 7 . </p><p> Izobrazba službenika probacije može se organizirati i provoditi u zemlji ili
#201627712,doc#298100,2010_06_78_2255.html povjerenstvo iz članka 4 . ovoga Pravilnika može procjenom utvrditi i manji postotak umanjenja
#201629306,doc#298101,2010_06_78_2256.html obvezujućeg vodopravnog mišljenja , isto može zatražiti i drugu relevantnu dokumentaciju
#201634569,doc#298103,2010_06_78_2258.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#201638859,doc#298106,2010_06_78_2243.html zaposlene u Uredu . </p><p> ( 2 ) Predstojnik može imati zamjenika i više pomoćnika . </p><p>
#201640075,doc#298107,2010_06_78_2244.html okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično
#201640750,doc#298108,2010_06_78_2245.html uplatno mjesto jest mjesto na kojem igrač može odigrati lutrijske igre uz posredovanje
#201645909,doc#298109,2010_06_78_2246.html . točke 5 . ovoga Pravilnika priređivač može bez odobrenja ( licencije ) zaposliti osobu
#201647775,doc#298110,2010_06_78_2247.html elektroničke komunikacije ( internet ) . Igrač može odigrati igru samostalno , kroz interakciju
#201651436,doc#298111,2010_06_78_2248.html iz stavka 3 . ili stavka 4 . ovoga članka može u razdoblju od 1 . siječnja do 28 . veljače
#201653906,doc#298112,2010_06_78_2249.html ili ne opravda nedolazak , ili mu se ne može dostaviti poziv jer nije prijavio promjenu
#201669113,doc#298116,2010_06_79_2271.html stavka 2 . ovoga članka . </p><p> Obvezniku se može odobriti plaćanje vodnoga doprinosa na
#201670861,doc#298117,2010_06_79_2272.html vanjske okoline i koja tijekom rada traktora može biti stalno zatvorena . </p><p> Prilozi I
#201673557,doc#298118,2010_06_79_2273.html Pravilnik . </p><p> Članak 6 . </p><p> Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje
#201676109,doc#298122,2010_06_79_2261.html stavak 4 . koji glasi : </p><p> » ( 4 ) HBOR može uzeti u pokriće , sukladno ugovoru o reosiguranju
#201680486,doc#298128,2010_06_79_2267.html potpore </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Korisnik može biti pravna i fizička osoba koja je ovlaštenik
#201683666,doc#298129,2010_01_8_181.html zaključiti ugovor s jednim kupcem . Od kupca se može zatražiti postupno plaćanje u vremenu od
#201690146,doc#298130,2010_01_8_182.html prikazivanja konsolidiranih financijskih izvještaja može prikazati odvojene financijske izvještaje
#201721048,doc#298131,2010_01_8_183.html ove odluke žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#201721761,doc#298132,2010_01_8_184.html ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#201724332,doc#298133,2010_01_8_185.html ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#201725971,doc#298137,2010_01_8_174.html </p><p> Članak 6 . </p><p> ( 1 ) Zatvorenik može podnijeti usmenu ili pisanu pritužbu ili
#201730154,doc#298138,2010_01_8_175.html ukupna vrijednost po tržišnim cijenama ne može prijeći 1.000.000,00 kuna po nagradnoj
#201731590,doc#298139,2010_01_8_176.html putem interneta i SMS-a putem kojih igrač može odigrati igru samostalno , kroz interakciju
#201738423,doc#298140,2010_01_8_177.html jack-pot . </p><p> ( 5 ) Priređivač iznimno može izraditi popis stanja mehaničkih brojčanika
#201744347,doc#298144,2010_06_80_2284.html ubija bakterije , gljive , plijesni i alge ; može se upotrebljavati za dezinfekciju industrijskih
#201778109,doc#298145,2010_06_80_2285.html obrazložiti ga . Ako prekid traje više dana može se popuniti jedan obrazac za cijelo vrijeme
#201782672,doc#298154,2010_06_80_2275.html funkciju koordinacije nacionalne manjine može vršiti i krovna udruga te manjine . </p>
#201784878,doc#298159,2010_06_80_2298.html poslodavca , drugim dokazima iz kojih se može nedvojbeno utvrditi ispunjenje uvjeta .
#201786623,doc#298160,2010_06_80_2299.html Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev
#201789246,doc#298161,2010_06_80_2300.html Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev
#201791983,doc#298162,2010_06_80_2301.html Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela Zahtjev
#201794643,doc#298163,2010_06_80_2302.html subvencije kamata . </p><p> Beskamatni zajam može najviše iznositi do 1.400.000,00 kuna .
#201798511,doc#298164,2010_06_80_2276.html toga Zakona , porezni obveznik rezident može koristiti u godišnjem obračunu poreza na
#201802794,doc#298167,2010_06_80_2279.html sezonskog vatrogasca u vatrogasnim postrojbama može obavljati osoba koja udovoljava uvjetima
#201804757,doc#298170,2010_06_80_2282.html zdravlje životinja , ljudi , okoliš ili može negativno utjecati na stočarsku proizvodnju
#201814685,doc#298173,2010_06_81_2313.html i imenovanja izbornog odbora , a koji ne može biti sazvan u razdoblju kraćem od petnaest
#201819606,doc#298174,2010_06_81_2314.html obračunskih isprava iz ovoga Pravilnika , može se koristiti obrazac obračunske isprave
#201820471,doc#298175,2010_06_81_2315.html valjanih matičnih bikova za prirodni pripust ne može se zabraniti , sprječavati ili ometati
#201821801,doc#298176,2010_06_81_2316.html ekstrakcijom kave . Tekući ekstrakt kave može sadržavati jestive šećere , pržene ili
#201823277,doc#298178,2010_06_81_2318.html uređaj odnosno Oprema za telemetrijski nadzor može biti izvan uporabe do 30 dana , a u tom
#201829265,doc#298186,2010_06_81_2309.html posebne opreme , izvoz i uvoz robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne , mučenje
#201851390,doc#298195,2010_07_82_2336.html obračunati na nekretninu koju obveznik ne može koristiti zbog miniranosti , te na nekretninu
#201852779,doc#298196,2010_07_82_2337.html podstavka 1 . 2 . i 3 . ovoga članka ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom
#201855519,doc#298200,2010_07_82_2340.html Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Radno vrijeme radnika može biti puno ili nepuno radno vrijeme . </p>
#201858774,doc#298201,2010_07_82_2341.html utvrđena prisutnost tih tvari , osim ako se može dokazati da su te životinje bile tretirane
#201861331,doc#298202,2010_07_82_2342.html Javna isprava iz stavka 1 . ovoga članka može biti izdana i elektroničkim putem kao elektronička
#201866122,doc#298203,2010_07_82_2343.html obrtnička proizvodnja predmeta opće uporabe može se obavljati u dijelu stambenog prostora
#201868095,doc#298204,2010_07_82_2344.html 2 . ovoga Pravilnika dostavljene u CEZIH može koristiti Hrvatski zavod za zdravstveno
#201872823,doc#298219,2010_07_82_2358.html vlasnik , odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima ( ugovorom , odlukom
#201875836,doc#298226,2010_07_83_2369.html provedba nadzora ne trpi odgodu , ravnatelj može provođenje nadzora narediti usmeno . </p>
#201876850,doc#298227,2010_07_83_2370.html iščitavanje potrebni posebni uređaji . Ono može biti na optičko-magnetskim medijima , na
#201882960,doc#298228,2010_07_83_2371.html smjesa koja je lako zapaljiva , odnosno može uzrokovati ili doprinijeti nastanku požara
#201890315,doc#298229,2010_07_83_2372.html Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Uprava HP-a d.d . može donijeti odluku o povlačenju iz uporabe
#201892074,doc#298230,2010_07_83_2373.html životinja , jajnih stanica i zametaka ne može se zabraniti , spriječiti ili ometati zbog
#201893333,doc#298231,2010_07_83_2374.html proizvodu manji od 20 mg/kg , takva hrana može se označiti navodom » bez glutena« . </p>
#201897109,doc#298233,2010_07_83_2376.html natječaja te izračunava iznos potpore koja se može odobriti . Visina iznosa utvrđuje se na
#201898770,doc#298234,2010_07_83_2377.html jedinica područne ( regionalne ) samouprave može odobriti podmirivanje dijela troškova javnih
#201900331,doc#298235,2010_07_83_2378.html je jedna kalendarska godina , a iznimno može biti kraće . </p><p> Rješenje o obračunu
#201902677,doc#298237,2010_07_83_2379.html <p> Članak 7 . </p><p> Izvadak iz Očevidnika može se izdati samo obvezniku na njegov usmeni
#201903326,doc#298238,2010_07_83_2380.html </p><p> Poslove hidrogeoloških istraživanja može obavljati pravna osoba koja ispunjava niže
#201927688,doc#298248,2010_07_83_2364.html ovoga članka nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor tužbom . </p><p> Članak
#201930255,doc#298252,2010_07_83_2368.html broj iz Registra koncesija . U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi . Ako
#201930865,doc#298253,2010_07_84_2396.html Stručno osposobljavanje za vrstu komponente može se obaviti kod proizvođača komponente ,
#201931813,doc#298254,2010_07_84_2397.html voznoga reda letenja 2009./2010 . , Komisija može predložiti da se režim iz ove Uredbe produži
#201935473,doc#298255,2010_07_84_2398.html pitanje nadležnost država članica , Komisija može , ako je to potrebno , davati preporuke
#201946464,doc#298257,2010_07_84_2400.html . ovoga članka , fitosanitarni inspektor može izdati fitosanitarni certifikat za reeksport
#201954692,doc#298259,2010_07_84_2402.html kao prehrambena i zdravstvena tvrdnja , može se koristiti uz podnošenje obavijesti Ministarstvu
#201960914,doc#298260,2010_07_84_2403.html Ukupan prihod iz stavka 1 . ovoga članka može se umanjiti za prihode od ukidanja dugoročnih
#201963080,doc#298261,2010_07_84_2404.html članka 8 . ovog Pravilnika , koji rok ne može biti kraći od 15 dana po primitku rješenja
#201964020,doc#298262,2010_07_84_2405.html Pravilnik . </p><p> Članak 6 . </p><p> Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje
#201973506,doc#298263,2010_07_84_2387.html . </p><p> U provedbi svojih zadaća Vijeće može osnivati svoje stalne i povremene radne
#201974533,doc#298264,2010_07_84_2406.html Pravilnik . </p><p> Članak 6 . </p><p> Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje
#201977345,doc#298269,2010_07_84_2411.html ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#201980343,doc#298279,2010_07_84_2420.html dostavu traženih isprava , obzirom da ne može predvidjeti cijenu dionice sukladno Zakonu
#201981904,doc#298280,2010_07_84_2421.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Zaključka ne može se izjaviti žalba , ali se može pobijati
#201982462,doc#298281,2010_07_84_2389.html POPLAVA </p><p> VIII . </p><p> Obrana od poplava može biti preventivna , redovita i izvanredna
#201989815,doc#298287,2010_07_84_2395.html , pregledati isprave na temelju kojih se može utvrditi identitet osoba , kao i obavljati
#201991957,doc#298288,2010_07_85_2422.html Republike Hrvatske . </p><p> Republika Hrvatska može pružiti pomoć državama saveznicama u slučaju
#202003018,doc#298289,2010_07_86_2432.html odobrenih enzima </p><p> Članak 6 . </p><p> Enzim se može uvrstiti u Popis odobrenih enzima samo
#202055183,doc#298291,2010_07_86_2434.html <p> Za nastavne predmete iz područja koje može predavati samo umjetnik , uz Uvjete Rektorskog
#202057545,doc#298294,2010_07_86_2437.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#202058211,doc#298295,2010_07_86_2438.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#202060339,doc#298296,2010_07_86_2439.html ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#202062728,doc#298308,2010_07_86_2427.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#202062984,doc#298309,2010_07_86_2428.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#202063407,doc#298310,2010_07_86_2429.html životinje a u svrhu službene kontrole , može se izdati samo laboratoriju koji zadovoljava
#202067127,doc#298312,2010_07_86_2431.html drugim sastojcima tijekom obrade hrane , a može se dobiti iz : </p><p> – hrane ; </p><p> i/ili
#202075613,doc#298316,2010_07_87_2456.html razdoblje za koje se dostavljaju podaci , a može biti : </p><p> – Referentni dan – razdoblje
#202079145,doc#298318,2010_07_87_2458.html sukladnosti za koju nema ovlaštene osobe , može podugovaranjem provesti osoba određena
#202095457,doc#298320,2010_07_87_2460.html u kojem pravna ili fizička osoba treba i može poduzeti odgovarajuće mjere za postizanje
#202105962,doc#298323,2010_07_88_2472.html ili kompartmenta ; ili </p><p> – uzročnik ne može preživjeti u zemlji , zoni ili kompartmentu
#202110572,doc#298325,2010_07_88_2474.html nazogastrične sonde </tr></p> </tbody> </table><p> * ne može se ispostavljati račun Zavodu ukoliko se
#202111435,doc#298326,2010_07_88_2475.html glasi : </p><p> » Tim opće/obiteljske medicine može za svoje osigurane osobe imati prosječnu
#202113950,doc#298329,2010_07_88_2478.html zbog ubrzanog rasta i razvoja čeljusti ne može prilagoditi postojeća mobilna ortodontska
#202116977,doc#298332,2010_07_88_2462.html odnosom sa stanovništvom neke druge zemlje , a može obuhvatiti i državljanstvo.« . </p><p> Podstavak
#202127346,doc#298338,2010_07_88_2486.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#202128072,doc#298339,2010_07_88_2487.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#202129033,doc#298343,2010_07_88_2463.html radno vrijeme u trajanju do 32 sata tjedno , može koristiti potporu u visini razlike plaće
#202131201,doc#298346,2010_07_88_2466.html 5 . koji glase : </p><p> » ( 4 ) Ministar može pravilnikom iz članka 9 . stavka 2 . ovoga
#202133061,doc#298347,2010_07_88_2467.html smještaj « , » Restorani« i » Barovi« ministar može ustanoviti posebne standarde i oznake kvalitete.
#202136931,doc#298352,2010_07_89_2502.html jasan antropogeni trend u smjeru toka koji može dovesti do takvih prodora . </p><p> 3 . »
#202150283,doc#298353,2010_07_89_2503.html </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Izvoznik ne može provesti prvi izvoz GMO-a bez prethodne
#202154595,doc#298354,2010_07_89_2504.html Koncesija za gospodarsko korištenje voda može se dati na sljedeća razdoblja , po sljedećim
#202157913,doc#298355,2010_07_89_2505.html sa statutom Zavoda . </p><p> ( 2 ) Zavod ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača.«
#202163030,doc#298359,2010_07_89_2509.html </p><p> IV . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom , ni djelomično
#202164142,doc#298360,2010_07_89_2510.html povrede propisa o državnim potporama . To pak može doprinijeti sveobuhvatno strožoj disciplini
#202180082,doc#298362,2010_07_89_2511.html koje takve osobe preko neke određene države može odobriti isti Odbor i pod uvjetom da se
#202190989,doc#298380,2010_07_89_2528.html s najmanje štetnih posljedica taj posao može obaviti . </p><p> Podnošenje izvješća </p>
#202209016,doc#298384,2010_07_89_2531.html Pravilnika . </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) OZO se može staviti na tržište i u uporabu ako uz pravilno
#202224004,doc#298386,2010_07_89_2533.html za lijekove države članice Europske unije može zatražiti mišljenje Povjerenstva o prikladnosti
#202227656,doc#298387,2010_07_89_2534.html povijest bolesti , </p><p> – ponašanje koje može biti razlog za povišeni rizik od prijenosa
#202230727,doc#298388,2010_07_89_2535.html infrastrukturu iz stavka 2 . ovog članka može se dostaviti Hrvatskoj agenciji za poštu
#202231806,doc#298389,2010_07_89_2536.html pojedinim organizacijskim dijelovima Društva može se izvršiti preraspodjela radnog vremena
#202235870,doc#298403,2010_01_9_203.html odobravanje u skladu s ovim Pravilnikom može se na zahtjev proizvođača primijeniti i
#202296297,doc#298404,2010_01_9_204.html uređeno kako HDS-ZAMP pojedinim udrugama može odrediti određeni popust na naknade koje
#202323535,doc#298405,2010_01_9_205.html ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#202323901,doc#298406,2010_01_9_187.html jedinice ispostave Porezne uprave . Podatak P4 može i ne mora biti upisan . Ako je upisan ,
#202325482,doc#298412,2010_01_9_188.html transponder – elektronski pasivni uređaj koji se može očitati samo ako je aktiviran signalom
#202328325,doc#298420,2010_07_90_2546.html ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#202330991,doc#298433,2010_07_90_2558.html za glavnu raspravu ili druge pozive sud može i usmeno dati osobi koja se nalazi pred
#202332779,doc#298436,2010_07_90_2538.html rada i posebna odgojno-obrazovna ustanova može imati manji broj razreda , odnosno može
#202333836,doc#298437,2010_07_90_2539.html glasi : </p><p> » ( 2 ) Matična srednja škola može se ustrojiti s najmanje 8 razrednih odjela
#202336401,doc#298443,2010_07_90_2545.html usluge , za koje ima odobrenje za rad , može obavljati i u odnosu na financijske instrumente
#202337784,doc#298447,2010_07_91_2581.html </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Ministarstvo može ovlastiti trgovce koji su razvrstani u
#202339032,doc#298449,2010_07_91_2569.html nacionalnog prava , i kad odluka tih tijela može dovesti do postupka pred kaznenim sudom
#202364753,doc#298450,2010_07_91_2570.html propisom . </p><p> ( 2 ) Osnova za plaćanje može se dostaviti i kao elektronička isprava
#202371432,doc#298451,2010_07_91_2571.html dopuštena žalba , već se protiv toga rješenja može pokrenuti upravni spor . </p><p> Uz zahtjev
#202373306,doc#298452,2010_07_91_2572.html rečenica koja glasi : » Ministar pravosuđa može donijeti poseban naputak o vođenju zbirke
#202385458,doc#298455,2010_07_91_2575.html Agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu može obavljati pravna i fizička osoba koja je
#202387801,doc#298459,2010_07_92_2597.html stavka 1 . ovoga članka , Hrvatski sabor može donijeti odluku o sudjelovanju pripadnika
#202389111,doc#298460,2010_07_92_2587.html obuhvaćene Popisom daje član kućanstva koji može dati najtočnije podatke o odsutnom članu
#202393246,doc#298461,2010_07_92_2588.html je stanje visokog požarnog rizika , koje može u bliskoj budućnosti dovesti do požara
#202404970,doc#298462,2010_07_92_2589.html iz članka 6 . stavka 2 . ovoga Zakona , može se razvrgnuti na način da trgovačko društvo
#202409796,doc#298463,2010_07_92_2590.html kontrole na terenu Agencija za plaćanja može povjeriti drugim pravnim osobama . </p><p>
#202420010,doc#298464,2010_07_92_2591.html Europskog parlamenta nakon provedenih izbora , a može se produljiti ili skratiti sukladno odluci
#202427530,doc#298465,2010_07_92_2592.html Državljanin druge države članice Europske unije može se kandidirati i biti izabran za člana
#202428290,doc#298466,2010_07_92_2593.html ( 5 ) Poslove učitelja razredne nastave može obavljati osoba koja je završila integrirani
#202431291,doc#298468,2010_07_92_2595.html ima 20 % ili više udjela ili dionica , ne može stupati u poslovni odnos s tijelom javne
#202433785,doc#298470,2010_07_93_2609.html prolazi bez zaustavljanja . U kolodvoru se može obavljati ulazak i izlazak putnika te utovar
#202444519,doc#298474,2010_07_93_2613.html kanalizacije . U slučaju da se cjelokupni iznos ne može refundirati od najma za tekuću godinu ,
#202446239,doc#298475,2010_07_93_2614.html razdoblje od 10 ( deset ) godina , </p><p> c . može se prenijeti na drugu osobu uz prethodno
#202449630,doc#298476,2010_07_93_2615.html vlastitog rada . </p><p> ( 4 ) Ovlašteni arhitekt može slobodno izraziti kritiku arhitektonskih
#202456327,doc#298477,2010_07_93_2617.html drugostupanjskog suda da podnositelj zbog toga ne može crpiti prava iz članaka 37 . i 38 . ZNS-a
#202460299,doc#298479,2010_07_93_2618.html predmetu , međutim , navedena okolnost ne može biti opravdanje za trajanje postupka u
#202462385,doc#298488,2010_07_94_2629.html sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na
#202462989,doc#298489,2010_07_94_2630.html norma neposrednog odgojno-obrazovnog rada može se uvećati iznad norme utvrđene u članku
#202474909,doc#298504,2010_07_94_2627.html sastoji od natrijevog klorida ( NaCl ) , a može sadržavati i magnezijeve i druge soli u
#202479737,doc#298518,2010_08_95_2658.html <p> ( c ) Sadržaj izlučivog šećera u sirupu može se za cijelu tržišnu godinu odrediti na
#202481792,doc#298519,2010_08_95_2659.html i 4 . ovoga članka ovlaštenik prava lova može voditi i u elektronskom obliku . </p><p>
#202484234,doc#298520,2010_08_95_2660.html zbrinjavanja pacijenata . </p><p> Kronična bolnica može se osnovati za jednu ili više djelatnosti
#202485883,doc#298521,2010_08_95_2661.html Pravilnik . </p><p> Članak 6 . </p><p> Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje
#202497992,doc#298525,2010_08_95_2665.html znakova . Izvještajna institucija u tom dijelu može upisati svoju internu oznaku . Ako izvještajna
#202502130,doc#298541,2010_08_95_2679.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#202502991,doc#298543,2010_08_95_2681.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#202507167,doc#298549,2010_08_95_2686.html more d.o.o . i Alpe Adria Hoteli d.o.o . ne može se primijeniti na naprijed navedeno posredno
#202508605,doc#298550,2010_08_95_2687.html d.d . , Opatija , Ulica maršala Tita 198 može utjecati na financijski položaj SN Holdinga
#202509472,doc#298551,2010_08_95_2688.html skladu s rasporedom radnog vremena koji može biti prekinut ili neprekinut , uključujući
#202511266,doc#298558,2010_08_96_2699.html Hrvatske najviše 70 trgovačkih društava može steći pravo priređivanja igara na sreću
#202511383,doc#298559,2010_08_96_2700.html Hrvatske najviše 20 trgovačkih društava može steći pravo priređivanja igara klađenja
#202519720,doc#298566,2010_08_96_2707.html koji se poduzimanjem određenih aktivnosti može minimalizirati , ali neke opasnosti mogu
#202573641,doc#298567,2010_08_96_2708.html podataka iz Jedinstvenog registra računa može se obavljati radnim danom u vremenu od
#202575799,doc#298569,2010_08_96_2709.html iz članka 5 . ovoga Pravilnika , Agencija može donijeti detaljnije upute . </p><p> Članak
#202583033,doc#298570,2010_08_96_2710.html Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Osnova za plaćanje može se dostaviti i kao elektronička isprava
#202588258,doc#298572,2010_08_96_2712.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#202589729,doc#298573,2010_08_96_2691.html poslovi utvrđeni Statutom . </p><p> ( 2 ) HCK ne može mijenjati djelatnost bez suglasnosti osnivača
#202591164,doc#298574,2010_08_96_2692.html . </p><p> Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu
#202591849,doc#298575,2010_08_96_2693.html predstavniku/ici . </p><p> Čelnik Radne skupine može po potrebi u rad Radne skupine uključiti
#202593001,doc#298580,2010_08_96_2698.html Hrvatske najviše 20 trgovačkih društava može steći pravo priređivanja igara na sreću
#202593337,doc#298582,2010_08_97_2723.html zračnom prometu ( u daljnjem tekstu : putnik ) može prenositi kratko vatreno oružje , streljivo
#202595286,doc#298584,2010_08_97_2725.html » dostavlja« zamjenjuje se riječima : » može dostaviti« . </p><p> Članak 2 . </p><p> U članku
#202602433,doc#298586,2010_08_97_2727.html ( 3 ) Zahtjev iz stavka 1 . ovoga članka može se podnijeti nakon ispunjenja uvjeta koji
#202606922,doc#298588,2010_08_97_2729.html Panonska ) Hrvatska i Jadranska Hrvatska može se dodijeliti potpora u iznosu do 50 posto
#202615228,doc#298611,2010_08_98_2751.html ili psihičke bolesti zbog kojih osoba ne može samostalno izvoditi aktivnosti primjerene
#202618089,doc#298613,2010_08_98_2732.html TROŠKOVI ISPITA </p><p> Članak 2 . </p><p> Ispit može prijaviti pristupnik osobno ili putem druge
#202620193,doc#298614,2010_08_98_2733.html vlastitu proizvodnju , za tu količinu ne može ostvariti poticaj , a to će prikazati u
#202622085,doc#298615,2010_08_98_2734.html potpore </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Korisnik može biti pravna i fizička osoba koja je ovlaštenik
#202629114,doc#298634,2010_08_99_2754.html dopuštenosti koncentracije na prvoj razini Agencija može donijeti samo ako već na temelju podataka
#202633195,doc#298635,2010_08_99_2755.html ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#202634420,doc#298639,2010_08_99_2759.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#202635147,doc#298640,2010_08_99_2760.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#202635835,doc#298642,2011_01_1_11.html 4 ) Tiskanica iz stavka 3 . ovog članka može se preuzeti s internet stranice Zavoda
#202642852,doc#298643,2011_01_1_12.html <p> Iznimno od stavka 3 . ovog članka Zavod može u slučaju ugroženosti pružanja zdravstvene
#202647268,doc#298648,2011_01_1_17.html specijalista – konzultanata kada na nedvojben način može utvrditi da se traženo liječenje može provesti
#202649730,doc#298652,2011_01_1_20.html glasi : </p><p> Tim opće/obiteljske medicine može imati za svoje osigurane osobe prosječnu
#202654650,doc#298658,2011_01_1_26.html premija osiguranja ) . </p><p> ( 2 ) Ugovaratelj može biti pravna ili fizička osoba koja u postupku
#202657580,doc#298660,2011_01_1_28.html stavka 2 . ovog članka , Turistička zajednica može : </p><p> 1 . upravljati javnom turističkom
#202664809,doc#298661,2011_01_1_29.html na temelju članka 21 . Pravilnika , HAKOM može o rješavanju zahtjeva odlučiti i bez raspisivanja
#202666560,doc#298662,2011_01_1_2.html cijepljenje pasa , mačaka i pitomih vretica može se koristiti samo monovalentno cjepivo
#202678392,doc#298663,2011_01_1_30.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#202682756,doc#298664,2011_01_1_31.html Vatrogasna postrojba iz stavka 1 . ovoga članka može biti : </p><p> 1 . javna vatrogasna postrojba
#202685593,doc#298665,2011_01_1_3.html Kandidat za dodjelu nagrade i priznanja može biti fizička osoba . </p><p> ( 3 ) Prijedlog
#202686926,doc#298666,2011_01_1_4.html </p><p> Uvjerenje iz stavka 6 . ovoga članka može izdati specijalist medicine rada ili izabrani
#202693875,doc#298667,2011_01_1_5.html nastaje tijekom procesa , osim otapala koje se može odijeliti , a da ne utječe na stabilnost
#202709075,doc#298668,2011_01_1_6.html za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda može obavljati pravna osoba koja ispunjava sljedeće
#202710355,doc#298669,2011_01_1_7.html iznenadnih onečišćenja voda i vodnoga dobra može obavljati pravna osoba koja ispunjava niže
#202712872,doc#298670,2011_01_1_8.html namijenjen . </p><p> ( 3 ) Tehnička služba može odustati od dodatnih ispitivanja ako smatra
#202725818,doc#298673,2011_01_10_208.html , bez obzira na poredak , takav dokument može biti prihvatljiv . Ukoliko navedeni dokument
#202751603,doc#298674,2011_01_10_209.html radno mjesto u okviru iste grupe poslova ne može mu biti određen koeficijent niži od koeficijenta
#202752945,doc#298675,2011_01_10_210.html koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavkom 10 . Pravilnika
#202754703,doc#298676,2011_01_10_211.html tekstu : ZOT ) , te smatra da tuženik ne može kao pravnu osnovu utvrđivanja definicije
#202761065,doc#298679,2011_01_10_214.html zakona te nenadležnosti tuženog tijela ne može biti opravdanje niti osnova za oslobođenje
#202762504,doc#298680,2011_01_10_215.html mirovine kako to propisuje članak 2 . Zakona može dovesti do pogrešnog obračuna pripadajućeg
#202768711,doc#298690,2011_09_100_2067.html jedini operator koji u nastaloj situaciji može u skladu s člankom 22 . stavkom 10 . Pravilnika
#202770941,doc#298694,2011_09_100_2051.html odnosa </p><p> Članak 2 . </p><p> Državno tijelo može primiti osobe bez radnog iskustva na stručno
#202774867,doc#298698,2011_09_100_2055.html ) Neprihvatljivi troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su : </p><p> – porezi ,
#202777308,doc#298700,2011_09_100_2057.html kompetencija prema propisanom programu koja se može obavljati samo u ovlaštenim zdravstvenim
#202785040,doc#298704,2011_09_101_2081.html nepovoljnom položaju intenzitet potpore može se uvećati za 10 % , </p><p> – državne potpore
#202789334,doc#298705,2011_09_101_2082.html Državna potpora , po jednoj litri biogoriva , može najviše iznositi do iznosa razlike između
#202796693,doc#298706,2011_09_101_2083.html pretragu odvjetnika i odvjetničkog ureda može odrediti samo nadležni sud ako su za to
#202812587,doc#298707,2011_09_101_2084.html Predsjednik ovlasti . </p><p> Iznimno , Predsjednik može ovlastiti i druge članove Stranke za predstavljanje
#202817135,doc#298708,2011_09_101_2069.html ) Ako se na nezakonito izgrađenu zgradu može primijeniti više pokazatelja iz stavka
#202818066,doc#298709,2011_09_101_2070.html određuju se u skladu s razredom požara koji može nastati , površinom požarnog sektora i
#202821015,doc#298710,2011_09_101_2071.html mora biti dostatna da se na temelju nje može procijeniti točnost informacija na oznaci
#202822786,doc#298711,2011_09_101_2072.html serviranje , kako ga navede dobavljač , koji se može tretirati u kućanskoj perilici posuđa prema
#202827810,doc#298712,2011_09_101_2073.html dobavljač naveo intervalima po 0,5 kg i koja se može tretirati u kućanskoj perilici rublja prema
#202833986,doc#298713,2011_09_101_2074.html temperatura od temperature okoline do – 18 °C koji može služiti i za čuvanje zamrznute hrane u
#202841980,doc#298714,2011_09_101_2075.html su DVI i SDI ) , ali emitirane signale ne može primati niti obrađivati ; </p><p> ( 4 ) »
#202853648,doc#298725,2011_09_102_2102.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#202853850,doc#298726,2011_09_102_2103.html Investicijsko društvo iz točke I . izreke ne može zatražiti ponovno izdavanje odobrenja za
#202858340,doc#298728,2011_09_102_2104.html ) . </p><p> ( 2 ) Investicijsko društvo ne može u likvidna sredstva uvrstiti one bilančne
#202860745,doc#298729,2011_09_102_2086.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#202863030,doc#298730,2011_09_102_2087.html kad je zaprimljena prijava , potpora se može odobriti bez obzira na neispunjavanje tih
#202876465,doc#298738,2011_09_103_2106.html u državi u kojoj je izdano . Ponuditelj može predati i zadužnicu na isti iznos u kojoj
#202879084,doc#298741,2011_09_103_2109.html akcijskim planom . </p><p> ( 4 ) Ministar može odstupiti od određivanja demarkiranih područja
#202881368,doc#298743,2011_09_103_2111.html određenog Mrežom javne zdravstvene službe Zavod može sklopiti ugovor o provođenju zdravstvene
#202885848,doc#298744,2011_09_103_2112.html , koja je nositelj prava i obveza , koja može tužiti i biti tužena pred državnim ili
#202929090,doc#298745,2011_09_104_2113.html Neprihvatljivi troškovi projekta , za koji se ne može ostvariti potpora su : </p><p> a . porezi
#202936390,doc#298751,2011_09_105_2119.html protiv serotipa ( ova ) koji je prisutan ili može biti prisutan u epidemiološki relevantnom
#202944136,doc#298756,2011_09_105_2124.html osnivanja novoga fonda , radi o informaciji koja može utjecati na korisnike financijskih usluga
#202944910,doc#298759,2011_09_106_2127.html broj subjekta upisa ne mijenja se , niti se može dodijeliti drugom subjektu upisa . </p><p>
#202947352,doc#298761,2011_09_106_2129.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#202949337,doc#298770,2011_09_107_2137.html <p> 8 . » gospodarstvo« je prostor , koji može uključivati objekt , korišten za uzgoj
#202958526,doc#298772,2011_09_107_2139.html » 3 ) Svako govedo starije od 12 mjeseci može se uvesti u stado samo ako je pretraženo
#202960523,doc#298776,2011_09_108_2144.html dužan voditi računa da rad noćnog radnika ne može trajati duže od osam sati dnevno , osim
#202963907,doc#298778,2011_09_109_2155.html Istovrijednost izvještaja o ispitivanju može se samo priznati za sidrišta sigurnosnih
#202964933,doc#298780,2011_09_109_2157.html imovine i imovinskih prava . Nerezident ne može biti imenovan nositeljem zajedničke djelatnosti
#202966857,doc#298782,2011_09_109_2146.html ZAMJENA </p><p> Članak 2 . </p><p> Agencija može s drugim imateljima dionica i poslovnih
#202969054,doc#298783,2011_09_109_2147.html o financiranju vodnoga gospodarstva , ne može biti veća : </p><p> – od 25 % prosječne mjesečne
#202969998,doc#298784,2011_09_109_2148.html radove čijem se građenju , odnosno izvođenju može pristupiti bez akta kojim se odobrava građenje
#202987283,doc#298785,2011_09_109_2149.html djelokruga rada Državne uprave ravnatelj može osnovati stručne savjete , odnosno radne
#202995818,doc#298787,2011_09_109_2151.html se za određeno poljoprivredno zemljište može postići na tržištu i koja ovisi o odnosu
#202997315,doc#298788,2011_09_109_2152.html . </p><p> X . </p><p> Plaćanje cijene stana može se ugovoriti jednokratnom isplatom ili
#202999386,doc#298796,2011_01_11_231.html osiguravajuće društvo u 2011 . godini ne može odbiti više od 5 % od primljene doznake
#203000305,doc#298797,2011_01_11_232.html tromjesečje tekuće godine društvo za upravljanje može uključiti i dio dobitka iz prethodne godine
#203004299,doc#298798,2011_01_11_233.html ista u ovom trenutku nikome nije , niti može biti poznata jer uopće nije definirana
#203006239,doc#298799,2011_01_11_234.html okolnosti koji postoji ili se u razumnoj mjeri može očekivati da će postojati ili događaj koji
#203007685,doc#298801,2011_01_11_235.html stavka 2 . ovog članka , Turistička zajednica može : </p><p> 1 . upravljati javnom turističkom
#203014636,doc#298802,2011_01_11_236.html pravo , a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora , načinu
#203026259,doc#298803,2011_01_11_237.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#203029541,doc#298804,2011_01_11_238.html plaći . Navodi da se točnost ovih navoda može provjeriti u arhivama tuženika , a da može
#203031742,doc#298805,2011_01_11_239.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#203038512,doc#298808,2011_01_11_218.html klasične svinjske kuge među divljim svinjama ne može u potpunosti biti isključena , osim mjera
#203042604,doc#298809,2011_01_11_219.html Zagreb . </p><p> Jedan skupni uzorak mlijeka može biti sakupljen od najviše 100 krava . To
#203054170,doc#298810,2011_01_11_220.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#203055141,doc#298815,2011_09_110_2167.html društvo iz točke 1 . izreke ovog rješenja ne može , u roku od 6 mjeseci od dana primitka
#203061458,doc#298817,2011_09_110_2169.html osnivanja novoga fonda , radi o informaciji koja može utjecati na korisnike financijskih usluga
#203062787,doc#298819,2011_09_110_2171.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#203063560,doc#298821,2011_09_110_2173.html stavcima 1 . i 2 . Ustavnog zakona , svatko može , po iscrpljivanju dopuštenog pravnog puta
#203070450,doc#298823,2011_09_110_2159.html </p><p> IV . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično
#203072339,doc#298824,2011_09_110_2160.html </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije može se izjaviti žalba putem Ministarstva mora
#203073334,doc#298827,2011_09_110_2163.html dio radiofrekvencijskog spektra koji se može dodijeliti jednom podnositelju : 2x5 MHz
#203074522,doc#298828,2011_09_110_2164.html osim na razini cijele Republike Hrvatske može biti definirano i kao područje županije
#203075377,doc#298830,2011_09_110_2166.html , najviši intenzitet regionalne potpore može se uvećati za dodatnih 20 posto bruto ekvivalenta
#203080842,doc#298833,2011_09_111_2176.html osnovano za obavljanje poslova koje Udruga ne može obavljati . </p><p> Udruga je u spomenutom
#203096983,doc#298837,2011_09_112_2189.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#203097322,doc#298838,2011_09_112_2190.html , najviši intenzitet regionalne potpore može se uvećati za dodatnih 20 posto bruto ekvivalenta
#203103909,doc#298842,2011_09_112_2180.html DRUGIH TVARI </p><p> Članak 8 . </p><p> Hrani se može dodavati ili koristiti pri proizvodnji
#203123197,doc#298861,2011_10_113_2212.html ciljem sprječavanja gospodarske štete koja može nastati zbog nemogućnosti nastavka obavljanja
#203131465,doc#298863,2011_10_113_2214.html su oblika . Oznaka dragovoljnog ročnika može se izraditi od metala . Kada se izrađuje
#203132474,doc#298864,2011_10_113_2215.html ) Inspektoru elektroničkih komunikacija može se privremeno oduzeti službena iskaznica
#203133687,doc#298865,2011_10_113_2216.html 1 ) Očevidnik o inspekcijskim pregledima može se voditi na računalu , i to u obliku baze
#203134375,doc#298866,2011_10_113_2217.html <p> ( 2 ) Pečat iz stavka 1 . ovoga članka može biti i oblikovani plosnati komad olova
#203135470,doc#298867,2011_10_113_2218.html . </p><p> Hrana iz stavka 2 . ovoga članka može se nalaziti na tržištu najviše godinu dana
#203135966,doc#298868,2011_10_113_2219.html Po jednom ugovoru o leasingu u Registar može biti upisano više objekata leasinga . </p>
#203140680,doc#298880,2011_10_114_2232.html sama vodi izvornu matičnu knjigu , </p><p> može provoditi provjere potrebne za upisivanje
#203146060,doc#298884,2011_10_114_2236.html ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#203147230,doc#298885,2011_10_114_2237.html ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#203149689,doc#298886,2011_10_114_2238.html Prigovoru na Zapisnik istaknulo kako se ne može tvrditi da je Credos d.o.o . raspolagao
#203158340,doc#298887,2011_10_114_2220.html pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor u razdoblju
#203161262,doc#298893,2011_10_114_2244.html posjeduje manji postotak od naznačenog , može utjecati izravno ili neizravno na odluke
#203176089,doc#298894,2011_10_114_2245.html <p> Članom Stranke pod jednakim uvjetima , može postati svaka punoljetna poslovno sposobna
#203182972,doc#298895,2011_10_114_2221.html isticanja reklamnih poruka . Ovaj uređaj može biti samosvijetleći ( ekran ) ili rasvijetljen
#203189351,doc#298896,2011_10_114_2222.html 5 . ovoga članka ( pokretna prodaja ) , može se obavljati samo uz uvjete propisane odlukom
#203192614,doc#298899,2011_10_114_2225.html temelju individualne kapitalizirane štednje , može istupiti iz toga osiguranja s danom ostvarivanja
#203194142,doc#298902,2011_10_114_2228.html glasi : </p><p> » Vlada Republike Hrvatske može , na određeno vrijeme , propisati najvišu
#203195296,doc#298906,2011_10_115_2249.html čini njegov sastavni dio . </p><p> Obrazac 1 može se dostaviti redovnom poštom , telefaksom
#203200397,doc#298912,2011_10_116_2264.html u neprijateljskom logoru ili zatvoru ne može se cijeniti manji postotak oštećenja organizma
#203215058,doc#298913,2011_10_116_2266.html preuzimanja takve obveze , ne postoje , ne može podvesti pod odredbu članka 2 . točka 6
#203218947,doc#298919,2011_10_116_2272.html navedeno je sjedište stranke . </p><p> MH može imati više pečata . Znak je sastavljen
#203224631,doc#298922,2011_10_116_2254.html . </p><p> Kupac kupoprodajnu cijenu stana može platiti jednokratnom isplatom u roku 30
#203226271,doc#298925,2011_10_116_2257.html Zakonu o zaštiti od požara . </p><p> Opći akt može biti zaseban akt ili sastavni dio nekog
#203227018,doc#298926,2011_10_116_2258.html raspolaže Republika Hrvatska . </p><p> Azilantu se može osigurati smještaj i u smještajnim kapacitetima
#203238282,doc#298930,2011_10_117_2274.html u policijskim upravama te prema procjeni može preuzeti poslove razine regionalnog složenog
#203388190,doc#298948,2011_10_118_2300.html . briše se tekst : » Dopunski kapital II može se koristiti isključivo za pokriće kapitalnih
#203391386,doc#298950,2011_10_118_2302.html kredita i odgovarajućeg osiguranja od 60 % , može se priznati i omjer do najviše 70 % : </p>
#203402235,doc#298958,2011_10_118_2309.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#203403180,doc#298960,2011_10_118_2311.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#203403525,doc#298961,2011_10_118_2312.html se i glasi : </p><p> » Za direktora Fonda može biti imenovana osoba koja ima završen diplomski
#203407499,doc#298966,2011_10_118_2280.html stavak 2 . ovog Pravilnika Ministarstvo može ovlastiti bilo koju priznatu organizaciju
#203416585,doc#298967,2011_10_118_2281.html i imenovani od Ministra . </p><p> Ministar može osnovati Povjerenstvo za provođenje pomorske
#203419750,doc#298968,2011_10_118_2282.html Neprihvatljivi troškovi projekta , za koje se ne može ostvariti potpora su : </p><p> – porezi ,
#203423465,doc#298970,2011_10_118_2284.html propisanih sukladno stavku 1 . ovog članka može , na vlastiti zahtjev , zatražiti razvrstavanje
#203427138,doc#298981,2011_10_119_2315.html . </p><p> Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji boravišnu
#203430756,doc#298997,2011_10_119_2348.html podobnosti proizvoda za zaštitu od požara može provoditi pravna osoba koja je ishodila
#203432466,doc#299000,2011_10_119_2351.html upravljačke sustave čiju jednu funkciju može preuzeti sustav funkcija više razine te
#203474330,doc#299001,2011_10_119_2352.html maksimalni intenzitet regionalne potpore koji se može dodijeliti velikim poduzetnicima iznosi
#203477068,doc#299002,2011_10_119_2353.html ispuštati tekućine i kemijska sredstava kojim se može ugroziti biljni i životinjski svijet ,
#203485223,doc#299005,2011_10_119_2355.html članka 18 . Zakona o umirovljeničkom fondu može se uložiti prigovor Društvu u roku od 15
#203494326,doc#299008,2011_10_119_2319.html <p> Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog
#203498917,doc#299014,2011_01_12_251.html 17 . istog članka Zakona vijeće Agencije može zatražiti od operatora za međusobno povezivanje
#203499902,doc#299015,2011_01_12_252.html strane određena mjera niti približno ne može predstavljati » primjerenu mjeru « , dok
#203502098,doc#299016,2011_01_12_253.html Naime , tvrdi kako se navedeni propis ne može primjenjivati na kredite koje je sklopio
#203508136,doc#299019,2011_01_12_256.html da se dugogodišnji prekaristički odnos ne može pretvoriti u najamni odnos . Suprotno utvrđenjima
#203513198,doc#299020,2011_01_12_257.html Ustava ističe kako se primjenom analogije može izvesti zaključak da Ustav jamči svakom
#203515166,doc#299021,2011_01_12_258.html sud u Zagrebu da spis broj St-182/92 ne može dostaviti , ali da je moguće dostaviti
#203517774,doc#299022,2011_01_12_241.html koncesiju za korištenje kampa , a koji ne može biti duži od 50 godina . </p><p> Članak 4
#203519486,doc#299023,2011_01_12_242.html vrijednosti idealnog suvlasničkog dijela može se izvršiti u obrocima , koji dospijevaju
#203520268,doc#299024,2011_01_12_243.html </p><p> ( 1 ) Plaćanje kupoprodajne cijene može se ugovoriti jednokratnom isplatom ili
#203523353,doc#299025,2011_01_12_244.html </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije može se izjaviti žalba putem Ministarstva mora
#203524558,doc#299026,2011_01_12_245.html . stavku 2 . ovoga Pravilnika , zahtjev može podnijeti ugovaratelj skupne police sukladno
#203526096,doc#299027,2011_01_12_246.html sile ili upotrebe neke druge metode koja može izazvati nepotreban strah , ozljede ili
#203543740,doc#299028,2011_01_12_247.html Predispis . </p><p> ( 6 ) Predispis Korisnik može preuzeti u Regionalnim uredima Agencije
#203555493,doc#299031,2011_10_120_2366.html između naznaka broja i cijene tako da se ne može reći da je povrijedio odredbu stavka 3
#203558065,doc#299033,2011_10_120_2368.html Narodne novine « , broj 73/08 . ) , Agencija može odrediti operatorima sa značajnom tržišnom
#203559376,doc#299034,2011_10_120_2369.html rujna 2009 . godine pa se iz spisa predmeta može zaključiti upravo suprotno od onog što
#203560589,doc#299035,2011_10_120_2370.html zahtjeva za rješavanje spora koji rok se može produljiti samo u iznimnim okolnostima
#203563362,doc#299036,2011_10_120_2371.html zahtjeva za rješavanje spora koji rok se može produljiti samo u iznimnim okolnostima
#203566836,doc#299037,2011_10_120_2372.html 50 . stavka 4 . ovog Zakona , pretplatnik može prije podnošenja tužbe nadležnom sudu ili
#203569542,doc#299038,2011_10_120_2373.html u relevantnu bazu podataka tužitelja ne može biti jedini kriterij za promjenu tehnologije/profila
#203572753,doc#299039,2011_10_120_2374.html toj Odluci , te se osporeno rješenje ne može ni na koji način prihvatiti pravilnim .
#203574496,doc#299041,2011_10_120_2357.html daljnjem tekstu : Sabor ) traje 4 godine i može se produljiti samo u slučaju rata ili u
#203587411,doc#299042,2011_10_120_2376.html odnosima pa nalazi da mu navedena obveza ne može biti nametnuta . Nadalje smatra tužitelj
#203592168,doc#299044,2011_10_120_2378.html prethodio donošenju navedenog rješenja ne može ići na štetu načela materijalne istine
#203595289,doc#299046,2011_10_120_2359.html određenu zračnu luku , operator zračne luke može uputiti zahtjev da broj operacija takvih
#203602045,doc#299047,2011_10_120_2360.html . </p><p> ( 1 ) Iznimno , nadležno tijelo može na zahtjev izdati posebno ovlaštenje odobrenom
#203609219,doc#299048,2011_10_120_2361.html na plovilu privezana ili skladištena i ne može se aktivno i trenutačno koristiti ) ; </p>
#203637372,doc#299052,2011_10_120_2365.html vlasnik odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima ( ugovorom , odlukom
#203643429,doc#299083,2011_10_121_2415.html </p><p> Članak 3 . </p><p> Privatni detektiv može , na temelju punomoći iz članka 8 . stavka
#203651577,doc#299085,2011_10_121_2380.html prostoru 1:10-1:12 , </p><p> – visina nasipa može biti do + 91,0 m.n.m . , a širina krune
#203668118,doc#299088,2011_10_121_2419.html spektra je zaštita od neovlaštene uporabe koja može biti tuzemna ili inozemna . Osim učinkovitom
#203686803,doc#299098,2011_10_121_2386.html donošenja pravomoćne presude okrivljenik može biti ograničen u svojoj slobodi i drugim
#203785504,doc#299101,2011_10_122_2435.html nacionalnih manjina , i kandidata , koji može utjecati na birače , </p><p> – na bilo koji
#203820174,doc#299109,2011_10_122_2431.html </p><p> Listu za izbor zastupnika u Sabor može samostalno predložiti jedna politička stranka
#203824588,doc#299114,2011_11_123_2448.html </p><p> Članak 3 . </p><p> Kontrola bolovanja može biti redovna i izvanredna . </p><p> Redovnu
#203827006,doc#299121,2011_11_123_2436.html Nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske ne može se darovati ukoliko osoba iz članka 2 .
#203827956,doc#299122,2011_11_123_2455.html ovog rješenja nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#203828598,doc#299123,2011_11_123_2456.html ovog rješenja nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#203830196,doc#299128,2011_11_123_2461.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#203831261,doc#299129,2011_11_123_2462.html ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#203833966,doc#299130,2011_11_123_2463.html sukladno odredbi članka 247 . stavak 6 . ZTK-a može kreditnoj instituciji naložiti nadzorne
#203835142,doc#299131,2011_11_123_2464.html njegovim razvojnim potencijalima , pa stoga može nabolje ocijeniti ponudu Ponuditelja .
#203837731,doc#299134,2011_11_123_2466.html okolnosti takvog intenziteta da se postupak može neometano provest isključivo primjenom
#203850984,doc#299135,2011_11_123_2467.html dodaje se stavak 5 . koji glasi : </p><p> 'Ne može se dati koncesija fizičkoj ili pravnoj
#203858962,doc#299136,2011_11_123_2468.html predmetu , međutim , navedena okolnost ne može biti opravdanje za navedenu duljinu postupka
#203860156,doc#299139,2011_11_123_2440.html Hrvatske . </p><p> 3 ) Državni odvjetnik za vezu može izravno kontaktirati nadležna tijela Republike
#203860925,doc#299140,2011_11_123_2441.html čekaonicu i prostoriju za arhivu koja ne može biti manja od 12 m2 i mokri čvor . Ukupna
#203866767,doc#299144,2011_11_124_2478.html </p><p> Pisane upute iz stavka 1 . ove točke može dati i druga osoba , određenih stručnih
#203870493,doc#299145,2011_11_124_2479.html regionalno plaćanje za livade i pašnjake ne može biti veći od jedne četvrtine vrijednosti
#203874828,doc#299146,2011_11_124_2480.html se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Ministarstvo može izmijeniti ovlaštenje izdano ovlaštenoj
#203876682,doc#299147,2011_11_124_2481.html oplemenjivač sorte ili njegov pravni sljednik može do 1 . rujna 2013 . podnijeti zahtjev za
#203876940,doc#299148,2011_11_124_2482.html kazna zatvora od tri ili više godina , ne može sudjelovati u športskim natjecanjima ,
#203878770,doc#299150,2011_11_124_2484.html lokalne i područne ( regionalne ) samouprave može se prijaviti na javni poziv za više jedinica
#203884171,doc#299157,2011_11_124_2490.html </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije može se izjaviti žalba putem Ministarstva mora
#203885723,doc#299160,2011_11_124_2493.html članka 9 . ovog Pravilnika , Povjerenstvo može tražiti mišljenje recenzenta . </p><p> Recenzent
#203886729,doc#299161,2011_11_124_2494.html članka 9 . ovog Pravilnika , Povjerenstvo može tražiti mišljenje recenzenta . </p><p> Recenzent
#203891314,doc#299163,2011_11_124_2496.html suda u kontroli upravnih odluka , Sud ne može prihvatiti da bi postupak pred tim sudom
#203894414,doc#299166,2011_11_124_2471.html Članak 24 . </p><p> Savjet na svoju sjednicu može pozvati najviše predstavnike vlasti Republike
#203899651,doc#299167,2011_11_124_2472.html </p><p> Članak 16 . </p><p> Akreditacija se može dati nositelju zdravstvene djelatnosti
#203904169,doc#299168,2011_11_124_2473.html korisnika , što je do njih dovelo i što se može poduzeti da bi se poteškoće minimalizirale
#203910215,doc#299169,2011_11_124_2474.html nije dopuštena žalba , već se protiv njega može pokrenuti upravni spor . </p><p> Magistrima
#203914761,doc#299172,2011_11_124_2477.html lijeka u promet ili </p><p> – se osnovano može smatrati da privatni interes osobe utječe
#203917319,doc#299183,2011_11_125_2498.html zakonitosti </p><p> Članak 2 . </p><p> Nitko ne može biti kažnjen za djelo koje prije nego je
#203974333,doc#299186,2011_11_125_2519.html ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#203975968,doc#299190,2011_11_125_2523.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#203976797,doc#299192,2011_11_125_2499.html iz svog djelokruga pučki pravobranitelj može zatražiti pomoć znanstvenika , stručnjaka
#203983789,doc#299193,2011_11_125_2500.html Zagreba , odnosno gradsko ili općinsko vijeće može svojom odlukom propisati da se poslovni
#203988932,doc#299194,2011_11_125_2501.html </p><p> ( 1 ) Ugovorom među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze
#203990564,doc#299195,2011_11_125_2502.html ovrhe . </p><p> Članak 10 . </p><p> Stranka može biti oslobođena od plaćanja pristojbi odlukom
#203992686,doc#299196,2011_11_125_2503.html odvjetnika Vrhovni sud Republike Hrvatske može odrediti da se ponovno suđenje održi pred
#203993191,doc#299197,2011_11_125_2504.html trećem ročištu za dražbu nekretnina se ne može prodati ispod jedne polovine njezine utvrđene
#203993953,doc#299198,2011_11_125_2505.html stavka 1 . , 2 . i 4 . ovoga Zakona , stranka može , u roku od tri dana od dana kad joj je
#203996227,doc#299201,2011_11_126_2535.html Odobrenje za istraživanje mineralnih sirovina može se prenijeti na drugu fizičku ili pravnu
#204001287,doc#299203,2011_11_126_2537.html prijedloga iz djelokruga rada Zavoda ravnatelj može osnovati savjetodavna radna tijela kao
#204004600,doc#299206,2011_11_126_2540.html </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije ne može se izjaviti žalba , ali se može u roku
#204006320,doc#299210,2011_11_126_2525.html jednakopravnost s druga dva naroda , što se može ostvariti samo uz poštivanje načela jednakosti
#204006592,doc#299211,2011_11_126_2544.html studij i </p><p> – sudsko vještačenje iznimno može obaviti i osoba sa najmanje 10 godina radnog
#204011444,doc#299214,2011_11_126_2547.html skladu Mrežom hitne medicine , iznimno se može ustrojiti pripravnost , ako su u djelatnosti
#204013512,doc#299218,2011_11_126_2551.html Protiv ove odluke nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#204014072,doc#299219,2011_11_126_2552.html analiziranih programa zaključeno je da nakladnik ne može ispuniti odredbu članka 36 . stavka 6 .
#204016351,doc#299220,2011_11_126_2553.html Protiv ove odluke nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#204017735,doc#299222,2011_11_126_2554.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#204018625,doc#299223,2011_11_126_2555.html . </p><p> Članovima štrajkaškog odbora ne može se naložiti rad za vrijeme štrajka . </p>
#204030293,doc#299230,2011_11_126_2533.html Imenovani član Nacionalnoga socijalnog vijeća može biti raz-riješen dužnosti i prije isteka
#204033621,doc#299231,2011_11_127_2565.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#204033867,doc#299232,2011_11_127_2566.html godišnjeg odmora u zbroju dana/svi poslodavci može trajati , kako je propisano ovim Kolektivnim
#204037502,doc#299234,2011_11_127_2557.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#204040232,doc#299242,2011_11_128_2567.html nominirana satna količina prirodnog plina ne može biti veća od 1/24 sume rezerviranih dnevnih
#204047743,doc#299243,2011_11_128_2568.html potrebi , osoba odgovorna za certificiranje može precrtati , parafirati i staviti pečat
#204049634,doc#299244,2011_11_128_2569.html VII . podtočki 1.4.8 . Provedbenog plana i može se primjeniti i na provedbu obveznih DDD
#204062616,doc#299245,2011_11_128_2570.html pismen , ne bi mogao samostalno glasovati , može doći na biračko mjesto s drugom pismenom
#204066252,doc#299252,2011_11_129_2586.html i spašavanje ( RSC/MRSC ) . Ovo područje može biti podijeljeno u nekoliko manjih zona
#204079001,doc#299254,2011_11_129_2588.html </p><p> – pravomoćni akt na temelju kojeg se može započeti s gradnjom , </p><p> – ugovor o
#204090191,doc#299256,2011_11_129_2590.html glasi : </p><p> » 4. Vrste ulaganja za koje se može izdati jamstvo </p><p> Zahtjev za jamstvo
#204091579,doc#299260,2011_11_129_2594.html 5 . stavka 5 . ovoga Pravilnika Korisnik može zatražiti izmjenu ili dopunu Zahtjeva najkasnije
#204098053,doc#299265,2011_11_129_2598.html kompetencija prema propisanom programu koja se može obavljati samo u ovlaštenim zdravstvenim
#204115587,doc#299266,2011_11_129_2599.html svojih zastupnika u Hrvatski sabor i da se može izraziti volja naroda , </p><p> Etičko povjerenstvo
#204120782,doc#299270,2011_11_129_2580.html mjesto rukovodećeg policijskog službenika može se rasporediti i policijski službenik koji
#204138255,doc#299272,2011_11_129_2582.html ispunjenje uvjeta iz članka 3 . ove Uredbe može se redovno promaknuti za najviše tri zvanja
#204149141,doc#299275,2011_01_13_259.html profesionalni računovođa u javnoj praksi ) može prihvatiti angažman s izražavanjem uvjerenja
#204210425,doc#299276,2011_01_13_260.html d.o.o . ima status davatelja usluga koji može zahtijevati pristup mreži operatora , odnosno
#204214752,doc#299279,2011_11_130_2609.html Hrvatskoj te ima odobren stalni boravak , može prirođenjem steći hrvatsko državljanstvo
#204216428,doc#299280,2011_11_130_2610.html <p> » Odobrenje iz stavka 1 . ovoga članka može vrijediti za sve najavljene luke uplovljavanja
#204218886,doc#299282,2011_11_130_2612.html . stavka 1 . ovoga Zakona izvođač radova može umjesto ugovorne cijene u novcu , steći
#204221515,doc#299286,2011_11_130_2616.html posebnosti u poslovanju korisnika proračuna može imenovati koordinatora za financijsko upravljanje
#204224422,doc#299287,2011_11_130_2617.html pravo , a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora o radu
#204238640,doc#299288,2011_11_130_2600.html prekrši odredbu stavka 2 . ovoga članka može se oduzeti isprava za kretanje na određenom
#204274419,doc#299289,2011_11_130_2601.html koje se za procjenu kvalitete okolnog zraka može koristiti samo tehnika modeliranja ili
#204306535,doc#299290,2011_11_130_2602.html vijeće za umjetnost , a sektorsko vijeće može se sastojati od podsektorskih vijeća . </p>
#204309950,doc#299291,2011_11_130_2603.html . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Sud može imati tajnika suda . Tajnik suda pomaže
#204310381,doc#299292,2011_11_130_2604.html mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Sudac može uz svoj pristanak biti privremeno upućen
#204310745,doc#299293,2011_11_130_2605.html glasi : </p><p> » ( 2 ) U Republici Hrvatskoj može se ustrojiti : </p><p> – za područje jednog
#204314746,doc#299296,2011_11_130_2608.html podataka koji zapošljava manje od 20 radnika može imenovati službenika za zaštitu osobnih
#204317117,doc#299297,2011_11_131_2618.html Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da se može u razdoblju privremenog financiranja zadužiti
#204324710,doc#299303,2011_11_132_2633.html okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično
#204332548,doc#299309,2011_11_132_2639.html dužnosti polazi od toga da ista osoba ne može obavljati navedene poslove . </tr></p><p>
#204360305,doc#299330,2011_11_133_2641.html obavljanje poslova pojedinih radnih mjesta može se ocjenjivati i primjenom dodatnih kriterija
#204365152,doc#299339,2011_11_133_2668.html članice JAA , od države koja je dozvolu izdala može zatražiti izdavanje dozvole koja proširuje
#204427935,doc#299340,2011_11_133_2669.html elementima pričvršćenja na vozilo . Tip cisterne može sadržavati varijante . </p><p> » Varijantom
#204434864,doc#299343,2011_11_133_2671.html organizama pogodnih za gospodarski uzgoj može ostvariti fizička ili pravna osoba koja
#204436006,doc#299346,2011_11_133_2674.html glasovanja tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio glasački
#204436864,doc#299348,2011_11_133_2676.html radijske postaje – radijska postaja koja može biti pokretna u radu . </p><p> 8 . Prenosive
#204441409,doc#299350,2011_11_133_2678.html ispravnom primjenom SSP-a u mjeri u kojoj može utjecati na trgovinu između Zajednice i
#204444577,doc#299351,2011_11_133_2679.html svih članova . </p><p> 2 . Ako se Komisija ne može složiti oko tumačenja odredbi ovog Ugovora
#204459370,doc#299368,2011_11_134_2698.html Agencija ocjenjuje da objava ovog rješenja može bitno utjecati na interese korisnika financijskih
#204460859,doc#299369,2011_11_134_2699.html je propisano da tužitelj u upravnom sporu može biti između ostalih , pravna osoba koja
#204463985,doc#299371,2011_11_134_2687.html zonama . </p><p> ( 2 ) Pravna ili fizička osoba može , iznimno obavljati djelatnost trgovine
#204465169,doc#299372,2011_11_134_2688.html 2 ) Izvod iz evidencije izdanih uputnica može se dostaviti svakoj pravnoj ili fizičkoj
#204465880,doc#299373,2011_11_134_2689.html osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju može obavljati pravna ili fizička osoba koja
#204494789,doc#299388,2011_11_135_2718.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#204495963,doc#299392,2011_11_135_2721.html Zagrebačke burze d.d . , a posebice ukoliko isto može imati značajan utjecaj na uredno , fer
#204505463,doc#299394,2011_11_135_2723.html na taj rok nikako i ni u kojem slučaju ne može utjecati , jer primjena instituta » odustanka«
#204506518,doc#299396,2011_11_135_2702.html </p><p> Članak 5 . </p><p> Zajednički pašnjak može se dati u zakup ako su ispunjeni sljedeći
#204507215,doc#299397,2011_11_135_2703.html klasične svinjske kuge među divljim svinjama ne može u potpunosti biti isključena , osim mjera
#204509869,doc#299398,2011_11_135_2704.html ili iznajmljuju energetski certifikat se može izdati i za dio zgrade koji čini samostalnu
#204510745,doc#299399,2011_11_135_2705.html OSTALI ADITIVI , u Listi 7 . Hrana u kojoj se može upotrebljavati samo ograničen broj aditiva
#204512942,doc#299400,2011_11_135_2706.html Od 1 . lipnja 2012 . kreditna institucija može omogućiti upotrebu IBAN konstrukcije transakcijskih
#204515417,doc#299406,2011_11_136_2736.html likvidaciji zbog svoje financijske situacije ne može niti će uskoro moći isplatiti dospjele
#204515832,doc#299407,2011_11_136_2737.html koja glasi : </p><p> » Hrvatska narodna banka može na temelju pisanog zahtjeva banke za koju
#204517082,doc#299409,2011_11_136_2739.html odgovarajućih uvjeta iz stavka 9 . ovog članka HAKOM može naručivati i izdavati tehnička rješenja
#204523733,doc#299413,2011_11_136_2724.html koju uzrokuje čovjek , a koje dovodi ili može dovesti do štetnih posljedica kao što su
#204539333,doc#299414,2011_11_136_2743.html osnivanja novoga fonda , radi o informaciji koja može utjecati na korisnike financijskih usluga
#204541114,doc#299416,2011_11_136_2745.html .. ) </small> </p><p> <small> Nikome se ne može ponovno suditi niti ga se može kazniti
#204542761,doc#299417,2011_11_136_2746.html da . .. suvlasnike u postupku pred sudom može zastupati samo kao njihov punomoćnik (
#204546758,doc#299422,2011_11_136_2728.html podstavka 2 . , 3 . i 4 . ovoga članka ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom
#204550763,doc#299436,2011_11_137_2749.html predstavlja skrivene pričuve iznimno se može izračunati na temelju vrijednosti na dan
#204561684,doc#299439,2011_11_137_2752.html broj iz Registra koncesija . U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi . Ako
#204564442,doc#299442,2011_11_137_2755.html Iznimno od stavka 1 . ovoga članka elaborat može izraditi pravna ili fizička osoba ovlaštena
#204571277,doc#299446,2011_12_138_2767.html <p> Članak 3 . </p><p> Telemedicinski centar može biti : </p><p> – telemedicinski pristupni
#204575422,doc#299447,2011_12_138_2768.html uređajima pri pružanju telemedicinskih usluga može biti uključen i zdravstveni radnik sa završenim
#204579612,doc#299448,2011_12_138_2769.html pogonskom motoru i podvozju . Tip vozila može sadržavati varijante i izvedbe , čije se
#204588964,doc#299449,2011_12_138_2770.html Svaki zaposleni ima pravo na zaradu kojom može osigurati sebi i obitelji slobodan i dostojan
#204592960,doc#299472,2011_12_139_2800.html pohrane uzorka na +4 °C ili se uzorak ne može pravovremeno dostaviti u laboratorij ,
#204611646,doc#299473,2011_12_139_2801.html Uzorkovanje i laboratorijsku analizu goriva može obavljati akreditirani laboratorij prema
#204614122,doc#299477,2011_12_139_2805.html članka 262 . stavka 2 . točka 2 . Zakona može odlučiti po skraćenom postupku , ukoliko
#204615735,doc#299478,2011_12_139_2806.html nad ostvarivanjem regulatornih obveza ne može se provesti samo na temelju odredbi zakona
#204619602,doc#299480,2011_12_139_2808.html to tijelo ne podnese optužni prijedlog , može to učiniti tijelo državne uprave višeg
#204621133,doc#299481,2011_12_139_2809.html rješenja određeno je da pritvor podnositelju može trajati do pravomoćnosti presude , a nakon
#204626678,doc#299483,2011_12_139_2810.html kazneno djelo , pritvor se protiv te osobe može odrediti : </p><p> ( . .. ) </p><p> 4 ) ako
#204636505,doc#299498,2011_02_14_280.html » Bermet proizveden na području Samobora može nositi oznaku Samoborski bermet« . </p><p>
#204636970,doc#299500,2011_02_14_263.html gospodarski interes Republike Hrvatske , Agencija može iznimno , na način i pod uvjetima uređenim
#204638252,doc#299501,2011_02_14_282.html pravila ponašanja utvrđenih ovim Kodeksom može podnijeti prijavu Upravnom odboru Komore
#204638965,doc#299502,2011_02_14_283.html ugovora , što ukazuje da se takav predugovor može smatrati glavnim ugovorom . </p><p> Sadržaj
#204640962,doc#299507,2011_02_14_265.html mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Društvo može započeti radom ako ispunjava posebne tehničke
#204644826,doc#299520,2011_12_140_2815.html vjerovnik u okviru odnosa odgovornosti za štetu može štetu potraživati kako od štetnika/osiguranika
#204646276,doc#299525,2011_12_141_2831.html <p> Fizičko upravljanje prometom na cestama može se obavljati na mjestu ili u pokretu . </p>
#204653014,doc#299526,2011_12_141_2832.html dio . </p><p> Tabla osim na željezni stup može biti postavljena na građevinu , stup ,
#204653968,doc#299527,2011_12_141_2833.html ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom može se dodijeliti spomen-značka ili kratko
#204655533,doc#299530,2011_12_141_2836.html signalima na udvojenim komandama , koji može razviti brzinu od najmanje 100 km/h te
#204656484,doc#299531,2011_12_141_2837.html pravilu datum primitka ili dan kasnije , ali može biti i više dana u slučaju postupanja po
#204660770,doc#299534,2011_12_141_2840.html pojačane brige i nadzora i posebne obveze može biti i druga osoba koja ispunjava uvjete
#204683951,doc#299539,2011_12_141_2844.html ZoUP-a propisano je da javnopravno tijelo može rješenjem ispraviti pogreške u imenima
#204685242,doc#299541,2011_12_141_2823.html uređaja . </p><p> Članak 8 . </p><p> Ministarstvo može osigurati i drugu tehničku opremu za koju
#204686346,doc#299542,2011_12_141_2824.html odlučuje se rješenjem protiv kojega se ne može izjaviti žalba . </p><p> Ovlaštenje se daje
#204687801,doc#299543,2011_12_141_2825.html Protiv rješenja iz stavka 3 . ovog članka ne može se izjaviti žalba . </p><p> Članak 6 . </p>
#204688546,doc#299544,2011_12_141_2826.html kod koje je kandidat u radnom odnosu , a može ga podnijeti i sam kandidat . </p><p> Zahtjev
#204691176,doc#299545,2011_12_141_2827.html Članak 2 . </p><p> Policijski službenik ne može se smatrati odgovornim za povredu službene
#204692554,doc#299546,2011_12_141_2828.html policijskoj upravi , Odjel unutarnje kontrole može ovlastiti policijske službenike za zakonitost
#204694399,doc#299547,2011_12_141_2829.html <p> Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta može se prijaviti putem autoškole , koja prijavljuje
#204698107,doc#299548,2011_12_141_2830.html umanjivati . </p><p> Članak 8 . </p><p> Autoškola može reklamirati sebe i druge subjekte na način
#204698792,doc#299549,2011_12_142_2855.html u prilozima I . i II . ove Odluke , koja može doprinijeti aktivnostima povezanima s obogaćivanjem
#204739094,doc#299551,2011_12_142_2857.html prodaje , nabave , prijenosa ili izvoza koji može doprinijeti jačanju mirovnog sporazuma
#204742688,doc#299557,2011_12_142_2863.html </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije ne može se izjaviti žalba , ali se može u roku
#204744231,doc#299558,2011_12_142_2864.html </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije ne može se izjaviti žalba , ali se može u roku
#204746249,doc#299560,2011_12_142_2865.html </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije ne može se izjaviti žalba , ali se može u roku
#204747462,doc#299561,2011_12_142_2866.html </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije ne može se izjaviti žalba , ali se može u roku
#204747792,doc#299562,2011_12_142_2867.html odnosno ječmenog i/ili pšeničnog slada koji se može djelomično nadomjestiti s drugim žitaricama
#204749117,doc#299563,2011_12_142_2868.html svakom slučaju na takav način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili vidne
#204754263,doc#299565,2011_12_142_2870.html protiv serotipa ( ova ) koji je prisutan ili može biti prisutan u epidemiološki relevantnom
#204756204,doc#299566,2011_12_142_2871.html potporama . </p><p> II . Croatia Airlines ne može primati nove potpore za sanaciju prije
#204761250,doc#299567,2011_12_142_2872.html Sjedište Centra je u Zagrebu . </p><p> 4 . Centar može imati regionalne centre za mirenje u Splitu
#204762792,doc#299568,2011_12_142_2873.html Sudišta je u Zagrebu . </p><p> 4 . Sudište može imati regionalne centre u sjedištima drugih
#204764338,doc#299569,2011_12_142_2874.html 6 ) Sporazum iz stavka 5 . ovoga članka može biti sklopljen na neki od načina predviđenih
#204774802,doc#299572,2011_12_142_2876.html Komore bira se na mandat od četiri godine i može biti ponovno biran . </p><p> Predsjednik
#204776169,doc#299573,2011_12_142_2877.html pokriće materijalnih troškova , Sudište može pozvati stranke da uplate dodatni predujam
#204777466,doc#299574,2011_12_142_2878.html složenosti , ovu nagradu predsjednik Centra može povećati u dogovoru s izmiriteljem i strankama
#204778859,doc#299577,2011_12_142_2848.html utvrđuju uvjeti za izvoz i uvoz robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne ili
#204781704,doc#299579,2011_12_142_2850.html , rukovoditelja ili nižeg rukovoditelja može napredovati na radno mjesto u tim potkategorijama
#204793386,doc#299612,2011_12_144_2916.html Nagrade Odbor donosi na sjednici . </p><p> Odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje
#204794416,doc#299613,2011_12_144_2917.html . </p><p> ( 3 ) Evidencija radnog vremena može sadržavati osim propisanih i druge podatke
#204795203,doc#299614,2011_12_144_2918.html materijala izvan područja posebne državne skrbi može ostvariti : </p><p> 1 . osoba koja ima u
#204796324,doc#299615,2011_12_144_2919.html obiteljske kuće iz članka 1 . ovoga Pravilnika , može se odobriti kroz program organizirane ugradnje
#204802877,doc#299617,2011_12_144_2884.html Završno izvješće o istraživanju nikako se ne može smatrati konačnim u odnosu na ekonomske
#204815797,doc#299638,2011_12_144_2888.html informacijske i komunikacijske tehnologije može se pokrenuti kroz dobro uređen i djelotvoran
#204833604,doc#299643,2011_12_145_2949.html sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na
#204834354,doc#299644,2011_12_145_2950.html za pomoć i njegu i osobnu invalidninu ne može završiti u roku određenom zakonom , zavod
#204836755,doc#299646,2011_12_145_2952.html sjednicu Skupštine Komore Izvršni odbor može sazvati samoinicijativno , a dužan ju je
#204844019,doc#299648,2011_12_145_2954.html vozila kao sastavnih dijelova takvih traktora može obavljati pravna ili fizička osoba koja
#204892007,doc#299649,2011_12_145_2955.html liječničkog povjerenstva Direkcije Zavoda , može se , radi potrebe edukacije , odobriti
#204895066,doc#299650,2011_12_145_2956.html suglasnost obiju strana , rok valjanosti ugovora može se izmijeniti na neodređeni rok . </p><p>
#204905112,doc#299654,2011_12_145_2959.html okolnosti takvog intenziteta da se postupak može neometano provesti isključivo primjenom
#204920155,doc#299655,2011_12_145_2960.html daljnjem tekstu : predstavničko tijelo ) može najduže za 2 sata odlukom produžiti propisano
#204925983,doc#299656,2011_12_145_2961.html 4 . Iz sadržaja prijedloga predlagatelja može se razabrati da predlagatelji , zapravo
#204930459,doc#299662,2011_12_145_2943.html članka 11 . , 50 . , 55 . , 56 . Pravilnika može se održavati na brodu , uz uvjet da Ministarstvo
#204931182,doc#299663,2011_12_145_2944.html zaključen , nositelj oplemenjivačkog prava ne može zatražiti naknadu veću od iznosa koji je
#204933168,doc#299666,2011_12_146_2972.html ocjenjuje da , s obzirom na njegov sadržaj , ono može biti od utjecaja na korisnike financijskih
#204934134,doc#299668,2011_12_146_2974.html dalje u tekstu : ZTK ) te druga osoba koja može podnijeti zahtjev za uvrštenje vrijednosnih
#204939273,doc#299669,2011_12_146_2975.html uređeno . </p><p> 3 ) Agencija svojom odlukom može osloboditi subjekte nadzora obveze plaćanja
#204947726,doc#299673,2011_12_146_2979.html posla u ustanovama u kulturi radno vrijeme može se rasporediti na šest radnih dana u tjednu
#204953538,doc#299674,2011_12_146_2980.html tog naslova sam snosio te troškove . Ne može prihvatiti stajalište tuženog tijela u
#204958240,doc#299676,2011_12_146_2963.html za pretvaranje plina u tekuće stanje koja može proizvesti 1 000 kg ili više plina u tekućem
#204970377,doc#299677,2011_12_146_2982.html da se djelatnost prijevoza pokojnika ne može promatrati isključivo sa stajališta propisa
#204973805,doc#299680,2011_12_146_2965.html zemlje smatra se rezidentnom jedinicom . To može biti : </p><p> ( 1 ) institucionalna rezidentna
#204988144,doc#299683,2011_12_146_2968.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#204989067,doc#299684,2011_12_146_2969.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#204989996,doc#299685,2011_12_146_2970.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#204990636,doc#299686,2011_12_146_2971.html ocjenjuje da , s obzirom na njegov sadržaj , ono može biti od utjecaja na korisnike financijskih
#205020803,doc#299691,2011_12_147_2988.html Zahtjev za ispitivanje kvalitete sjemena može podnijeti i šumarska inspekcija sukladno
#205023332,doc#299692,2011_12_147_2989.html obilježja upisuje se u svim slogovima , a može poprimiti sljedeće modalitete : </p><p> 1
#205037930,doc#299696,2011_12_148_3002.html sličnim asocijacijama u stranim zemljama , a može ostvarivati i različite oblike poslovnog
#205045986,doc#299698,2011_12_148_3004.html stranka ili osoba na koju se on primjenjuje , može tražiti naknadu pretrpljene štete sukladno
#205059316,doc#299699,2011_12_148_2993.html koji su stavljeni u postupku . </p><p> Sud ne može odbiti da odlučuje o zahtjevu za koji je
#205137449,doc#299700,2011_12_148_2994.html podnositelja zahtjeva . </p><p> Iznimno , zahtjev se može u smislu članka 16 . stavak 4 . Zakona
#205142034,doc#299701,2011_12_148_2995.html razlozi zbog kojih je ocijenjeno da stranci može biti odobrena pravna pomoć , kao i razlozi
#205143880,doc#299702,2011_12_148_2996.html stavka 10 . ovoga članka Agencija za plaćanja može odbiti predmetne zahtjeve. « </p><p> Članak
#205159358,doc#299750,2011_12_149_3053.html održavanje , navedenih u koloni 1 . Tablice 1 . , može se , po zahtjevima županija odnosno Grada
#205174653,doc#299758,2011_12_149_3060.html staklenicima/plastenicima čija najmanja površina može biti 50 m² . </p><p> Metoda dobivanja podataka
#205182077,doc#299774,2011_02_15_288.html podzakonskim propisima . </p><p> Ako neki ugovor ne može biti obuhvaćen uredbama o skupnom izuzeću
#205192347,doc#299788,2011_12_150_3084.html više potpredsjednika , predsjednik Vlade može odrediti prvog potpredsjednika . </p><p>
#205206238,doc#299790,2011_12_150_3086.html državne uprave je javan . </p><p> Javnost se može isključiti samo iznimno , u slučajevima
#205214576,doc#299793,2011_12_150_3088.html natječaja iz stavka 1 . ovoga članka , Vlada može za obavljanje poslova rukovodećeg službenika
#205224445,doc#299850,2011_12_151_3142.html članova mojeg kućanstva te da iste podatke može obrađivati i koristiti u svrhu ostvarivanja
#205231668,doc#299851,2011_12_151_3143.html jednostavnim raspravama u kojima učenik može reći što želi , što mu se sviđa ili ne
#205241449,doc#299857,2011_12_152_3153.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#205242014,doc#299858,2011_12_152_3144.html stavak 3 . </p><p> ( 4 ) Trgovačko društvo može se osnovati za obavljanje gospodarske ili
#205411922,doc#299859,2011_12_152_3145.html godinu </p><p> ( 2 ) Ribolovac u ribolovu može koristiti samo jednu dozvolu koja vrijedi
#205418540,doc#299865,2011_12_152_3151.html . </p><p> 6 ) Infrastrukturni operator se može odlučiti u dogovoru s vlasnikom nekretnine
#205420375,doc#299866,2011_12_152_3152.html : </p><p> » ( 2 ) Za člana Vijeća Agencije može biti imenovan hrvatski državljanin s prebivalištem
#205425384,doc#299880,2011_12_153_3175.html ekološke proizvodne jedinice . Nadležno tijelo može odrediti lokacije ili područja koja nisu
#205435099,doc#299883,2011_12_153_3178.html enterobakterija i aerobnih mezofilnih bakterija , može se smanjiti na svakih četrnaest dana ,
#205435721,doc#299885,2011_12_153_3180.html sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na
#205438551,doc#299887,2011_12_153_3182.html Rok za dostavu ponuda na javni natječaj ne može biti kraći od 15 dana ni dulji od 60 dana
#205440141,doc#299889,2011_12_153_3183.html rad u drugu državu članicu EU , EKZO se može izdati za cjelokupno razdoblje izaslanja
#205442920,doc#299894,2011_12_153_3188.html fotografije , promotivni ili drugi materijal koji može utjecati na birače ili na bilo koji drugi
#205443415,doc#299895,2011_12_153_3189.html pismen , ne bi mogao samostalno glasovati može doći na glasačko mjesto za provedbu državnog
#205444218,doc#299896,2011_12_153_3190.html sredstvima tako da nitko u prostoriji ne može vidjeti kako je birač popunio glasački
#205447063,doc#299916,2011_12_154_3211.html djelatnost na razini tih zdravstvenih zavoda može obuhvaćati i sanitetski prijevoz.« . </p>
#205448432,doc#299919,2011_12_154_3214.html postupku pokrenutom protiv akta Vlade , a može , na traženje Ustavnog suda Republike Hrvatske
#205455392,doc#299920,2011_12_154_3215.html poslova , jednoj ustrojstvenoj jedinici može se dodijeliti više različitih poslova .
#205459849,doc#299925,2011_12_154_3220.html 480 . stavak 6 . točka 3 . ZTK Agencija može naložiti tržišnom operateru da ukine obustavu
#205465077,doc#299943,2011_12_154_3236.html osnivanja novoga fonda , radi o informaciji koja može utjecati na korisnike financijskih usluga
#205467167,doc#299947,2011_12_154_3240.html papira čiji je izdavatelj Republika Hrvatska može se utvrditi i metodom amortiziranog troška
#205469427,doc#299949,2011_12_154_3241.html papira čiji je izdavatelj Republika Hrvatska može se utvrditi i metodom amortiziranog troška
#205472543,doc#299950,2011_12_154_3242.html okolnostima ( kod nedostatnog kapaciteta ) može imati i više znamenaka , </p><p> 6 . mjerna
#205492752,doc#299952,2011_12_154_3244.html ovog rješenja nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#205493089,doc#299953,2011_12_154_3245.html dio radiofrekvencijskog spektra koji se može dodijeliti jednom podnositelju : 2×14 MHz
#205497943,doc#299966,2011_02_16_300.html mehaničkim sredstvom pisanja . Zadužnica može u cijelosti biti ispisana računalnim ispisom
#205500173,doc#299967,2011_02_16_301.html sredstvom pisanja . Bjanko zadužnica u cijelosti može biti ispisana računalnim ispisom prema
#205619324,doc#299970,2011_02_17_309.html članka . </p><p> Ministar unutarnjih poslova može imenovati članove radnih skupina iz reda
#205681619,doc#299971,2011_02_18_319.html na posebni rizik ili prikazuje uporabu se može nalaziti iza oznake » C«. </p><p> PRIJELAZNE
#205682739,doc#299972,2011_02_18_320.html performansi . Zajednička operativna performansa može se tumačiti u značenju očekivane performanse
#205703683,doc#299974,2011_02_18_322.html godinu . </p><p> Članak 4 . </p><p> Korisnik može steći i druga sredstva iz prihoda jedinice
#205705318,doc#299981,2011_02_18_310.html spora </p><p> Članak 5 . </p><p> Mirenje se može provoditi neovisno o tome vodi li se o
#205712287,doc#299999,2011_02_18_345.html iz prethodnog stavka ovlaštenom mjenjaču može otvoriti samo ugovorna banka . </p><p> (
#205713521,doc#300000,2011_02_18_346.html , propisano je da investicijsko društvo može pružati investicijske usluge i obavljati
#205714555,doc#300002,2011_02_18_348.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#205714792,doc#300003,2011_02_18_312.html mjera koje će se primijeniti , Povjerenstvo može na prijedlog Jedinice za zaštitu odrediti
#205715551,doc#300004,2011_02_18_349.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#205716226,doc#300005,2011_02_18_350.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#205716954,doc#300006,2011_02_18_351.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#205719621,doc#300010,2011_02_18_355.html telekomunikacijama propisano je kada Vijeće Agencije može izmijeniti cijene usluga u slučaju nedostatka
#205724159,doc#300012,2011_02_18_357.html statusa hrvatskog branitelja , ovaj status ne može ostvariti djelatnik protiv kojeg je vođen
#205730427,doc#300013,2011_02_18_358.html ZPU-a također je propisano što sve Program može sadržavati , pa to , pored ostalog , može
#205732700,doc#300016,2011_02_18_315.html tražbina osigurana zalogom ili hipotekom može se namiriti samo iz opterećene stvari ako
#205741805,doc#300018,2011_02_18_317.html poremećaja opskrbe , Vlada Republike Hrvatske može uvesti radnu obvezu radnicima u energetskim
#205754955,doc#300040,2011_02_19_387.html operaciji i drugoj aktivnosti u inozemstvu može angažirati pripadnike i postrojbe pod operativnim
#205756293,doc#300042,2011_02_19_388.html uvjet iz stavka 1 . točke 1 . ovoga članka , može zaposliti osobu koja ispunjava uvjete propisane
#205761244,doc#300043,2011_02_19_389.html ( 2 ) Tijelo koje provodi prijavljivanje može prenijeti poslove ocjenjivanja i redovitog
#205764059,doc#300044,2011_02_19_390.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#205764382,doc#300045,2011_02_19_391.html cigareta , cigara i lula , a za koju se može predvidjeti da se može koristiti za paljenje
#205767459,doc#300048,2011_02_19_394.html psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti droga te tvari koje se mogu uporabiti
#205771011,doc#300053,2011_02_19_398.html <p> 6 ) Jednom korišteni spis predmeta ne može se ponovno u istoj godini koristiti kao
#205772852,doc#300054,2011_02_19_399.html </p><p> 2 ) Prema potrebi predsjednik Vijeća može odrediti i drugačiji početak odnosno završetak
#205775506,doc#300078,2011_02_19_421.html , korisnici i vrste programa za koje se može odobriti potpora , te nadzor provedbe i
#205777111,doc#300080,2011_02_19_365.html ( u daljnjem tekstu : kuća ili stan ) , može kupiti tu kuću ili stan . </p><p> Pod uvjetima
#205781239,doc#300083,2011_01_2_32.html financija – Porezna uprava . Podatak treći može i ne mora biti upisan . </p><p> Za uplate
#205803587,doc#300084,2011_01_2_33.html <p> – zamolbe kandidata . </p><p> Prijava se može podnijeti ministarstvu najranije 30 dana
#205806102,doc#300085,2011_01_2_34.html naprava namijenjeni odraslim osobama , a koji može biti smanjeni model takvoga proizvoda ,
#205820926,doc#300086,2011_01_2_35.html nema zaposlenoga administrativnog radnika , može zaposliti računovodstvenog radnika na pola
#205824358,doc#300088,2011_02_20_422.html zbog skupoće zastupanja pred sudovima što može biti preprekom da žene žrtve nasilja traže
#205842432,doc#300089,2011_02_20_423.html periodičnu procjenu , na temelju koje se može promijeniti stupanj tajnosti ili izvršiti
#205843040,doc#300090,2011_02_20_424.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#205843785,doc#300093,2011_02_20_427.html se , s određenim stupnjem pouzdanosti , može potvrditi da se uzorak razlikuje od slijepog
#205853226,doc#300095,2011_02_20_429.html poduzetnike u smislu članka 5 . ZZTN ne može se primijeniti odredba članka 9 . ZZTN
#205861901,doc#300096,2011_02_20_430.html Republike Hrvatske , a iz sadržaja ustavne tužbe može se zaključiti da povrijeđenim smatra i
#205890453,doc#300098,2011_02_21_441.html stopa i njezini pripravci </p><p> NDK se ne može odrediti </tr></p><p><tr> 2 . </p><p> Cholramphenicol
#205892437,doc#300099,2011_02_21_442.html Minimalan obujam pojedine proizvodnje koji se može uključiti u izračun ukupnog obujma poljoprivredne
#205893858,doc#300100,2011_02_21_443.html komunikacije na razdoblje od dvije godine , koje se može ponavljati . Povjerenstvo čini sedam članova
#205894259,doc#300101,2011_02_21_444.html se na razdoblje od dvije godine , koje se može ponavljati . </p><p> 3 . Ova Odluka stupa
#205896169,doc#300108,2011_02_21_450.html 2 . ovoga članka , turistička zajednica može : </p><p> 1 . upravljati javnom turističkom
#205903699,doc#300110,2011_02_21_452.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#205905925,doc#300111,2011_02_21_453.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može po iscrpljivanju dopuštenog pravnog puta
#205910662,doc#300129,2011_02_22_470.html tehničko-tehnološkim napretkom , Vlada Republike Hrvatske može utvrditi i druga biogoriva čija se proizvodnja
#205914192,doc#300130,2011_02_22_452.html cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka
#205916907,doc#300131,2011_02_22_471.html </p><p> Proglašenje Regionalnoga parka ne može ograničavati prevladavajući javni interes
#205954901,doc#300135,2011_02_22_475.html prihvati programsko izvješće , ministar kulture može razriješiti ravnatelja , odnosno ako ne
#205955906,doc#300136,2011_02_22_476.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#205956844,doc#300137,2011_02_22_477.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#205957802,doc#300138,2011_02_22_478.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#205958739,doc#300139,2011_02_22_479.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#205959676,doc#300140,2011_02_22_480.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#205960090,doc#300141,2011_02_22_453.html Interventna cijena iz stavka 4 . ovoga članka ne može biti viša od referentne cijene koju Vlada
#205968704,doc#300149,2011_02_23_490.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#205969713,doc#300150,2011_02_23_491.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#205970734,doc#300151,2011_02_23_492.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#205971717,doc#300152,2011_02_23_493.html obrazloženja ovog rješenja , poduzetnicima se može dodijeliti do 100 % opravdanih troškova
#205985689,doc#300155,2011_02_23_482.html koja zbog svojih fizikalnih značajki ne može stvarati elektromagnetske smetnje koje
#205995741,doc#300157,2011_02_23_484.html . Ukoliko se postupak obavješćivanja ne može izvesti do međusobno dogovorenog vremena
#206004435,doc#300164,2011_02_24_505.html traktore iz članka 1 . ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja
#206005881,doc#300168,2011_02_24_509.html ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#206007546,doc#300173,2011_02_24_495.html lokalne i područne ( regionalne ) samouprave , može koristiti isključivo za ostvarenje ciljeva
#206017960,doc#300175,2011_02_24_515.html stavka 2 . ovog članka , Turistička zajednica može : </p><p> 1 . upravljati javnom turističkom
#206024556,doc#300180,2011_02_24_499.html stupanja na snagu ovoga Pravilnika , Agencija može dozvoliti odstupanje od propisanih standarda
#206052626,doc#300183,2011_02_24_502.html </p><p> Članak 9 . </p><p> ( 1 ) Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja ovlastiti
#206058227,doc#300185,2011_02_25_526.html maksimalno dozvoljena ulazna količina ne može biti veća od dozvoljenog uzgoja . </p><p>
#206060190,doc#300190,2011_02_25_531.html Licencirani izvođač iz članka 6 . ovoga Pravilnika može ostvariti pravo na sredstva OKFŠ-a ako
#206061163,doc#300192,2011_02_25_533.html vlasnik , odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima ( ugovorom , odlukom
#206064367,doc#300193,2011_02_25_534.html nadzora , nadzornik elektroničkih komunikacija može , ako utvrdi povredu odredaba ovog Zakona
#206066088,doc#300194,2011_02_25_535.html Standardne ponude predviđeno je da tužitelj može prekinuti pružanje svojih usluga ako operator
#206070162,doc#300197,2011_02_25_537.html nije formalno potpisan , pa da se stoga ne može smatrati da je trgovačko društvo Metronet
#206073325,doc#300198,2011_02_25_538.html povećanju troška usluge , to za posljedicu ne može imati oslobođenje korisnika od plaćanja
#206075305,doc#300199,2011_02_25_539.html povećanju troška usluge , to za posljedicu ne može imati oslobođenje korisnika od plaćanja
#206077425,doc#300200,2011_02_25_540.html 50 . stavka 9 . ovoga Zakona pretplatnik može , prije podnošenja tužbe nadležnom sudu
#206078529,doc#300201,2011_02_25_541.html dozvole utvrđeno je da radijski program može emitirati samo trgovačko društvo Hrvatski
#206078992,doc#300202,2011_02_25_542.html , broj : 53/91 , 9/92 i 77/92 ) tužitelj može odustati od tužbe sve do otpreme odluke
#206080686,doc#300203,2011_02_25_543.html . Navodi : </p><p> » Odluka Ustavnog suda može se provesti u cijelosti samo ako se trajno
#206087725,doc#300204,2011_02_25_544.html ribolovom i to njihovo pravo i sloboda ne može se uvjetovati ili na drugi način ograničavati
#206091596,doc#300205,2011_02_25_545.html Odluke o donošenju PPDNŽ-a , a što opet ne može biti predmetom vjerodostojnog tumačenja
#206093520,doc#300209,2011_02_25_520.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#206094488,doc#300211,2011_02_25_522.html neekoloških sastojaka dozvoljava se navod : » može se koristiti u ekološkom uzgoju u skladu
#206096490,doc#300216,2011_03_26_547.html obavljanju javne dužnosti ili </p><p> – se osnovano može smatrati da privatni interes dužnosnika
#206113277,doc#300222,2011_03_26_553.html plivaricom tunolovkom dodijeljenu kvotu može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice
#206134467,doc#300230,2011_03_27_571.html Pravilnika , ministar unutarnjih poslova može na zahtjev pravne osobe odobriti izgradnju
#206136509,doc#300231,2011_03_27_557.html zbog nedonošenja odluke o ocjeni , žalba se može predati izravno i vijeću Vrhovnog suda
#206138408,doc#300236,2011_03_27_562.html njemačkom jeziku izraz » Konzentrieren« može se zamijeniti izrazom » Eindicken« kad
#206146012,doc#300239,2011_03_27_565.html . </p><p> Za navedene aktivne tvari se ne može podnijeti zahtjev za izdavanjem rješenja
#206146770,doc#300241,2011_03_28_582.html spoznaja prema propisanom programu koja se može obavljati samo u ovlaštenim zdravstvenim
#206160113,doc#300242,2011_03_28_583.html drugo zvanje . </p><p> Sanitarnom inspektoru može se privremeno oduzeti iskaznica i značka
#206161049,doc#300243,2011_03_28_584.html </p><p> Zahtjev iz stavka 1 . ovoga članka može se podnijeti nakon ispunjenja uvjeta koji
#206167930,doc#300245,2011_03_28_586.html prihvatnim opterećenjem manjim od 100 000 ES može obavljati uzorkovanje i ispitivanje otpadnih
#206170834,doc#300246,2011_03_28_587.html traktore iz članka 1 . ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja
#206174286,doc#300249,2011_03_28_590.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#206176804,doc#300260,2011_03_28_600.html vlasnik , odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima ( ugovorom , odlukom
#206180211,doc#300262,2011_03_28_601.html ostvarivanje prava za koja smatra da joj pripadaju može koristiti pravna sredstva i proceduru propisanu
#206185102,doc#300263,2011_03_28_602.html davatelja stana na korištenje podnositelju ( to može biti Grad Vukovar , Republika Hrvatska
#206187121,doc#300264,2011_03_28_603.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#206189766,doc#300265,2011_03_28_604.html nakladnika općeinformativnog tiska , zbog čega se može zaključiti da takva odredba nije bila diskriminatorna
#206193653,doc#300266,2011_03_28_605.html <p> Kazneni se postupak protiv djeteta ne može voditi , pa se niti obavljeni obavijesni
#206195190,doc#300267,2011_03_28_606.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) Ustavni sud može ocjenjivati suglasnost zakona s Ustavom
#206198366,doc#300270,2011_03_28_576.html postrojenjima kod kojih nepravilna uporaba može prouzročiti širenje radioaktivnosti ; </p>
#206226449,doc#300276,2011_03_29_617.html zaštićenom najamninom . </p><p> Najmoprimac može podnijeti zahtjev za kupnju stana u državnom
#206227087,doc#300277,2011_03_29_618.html održavanje , navedenih u koloni 1 . Tablice 1 . , može se , po zahtjevima županija odnosno Grada
#206229546,doc#300278,2011_03_29_619.html skrbi na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu
#206231982,doc#300279,2011_03_29_620.html skrbi na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu
#206234832,doc#300280,2011_03_29_621.html športa na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu
#206238558,doc#300281,2011_03_29_622.html športa na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu
#206244019,doc#300283,2011_03_29_624.html </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije može se izjaviti žalba putem Ministarstva mora
#206250673,doc#300284,2011_03_29_625.html Tisno . </p><p> Glavni vatrogasni zapovjednik može odobriti i dodatne lokacije na koje će
#206254699,doc#300286,2011_03_29_626.html Ako kandidat ne položi samo jednu sekciju može ponoviti polaganje te sekcije . Ako ne
#206263328,doc#300287,2011_03_29_627.html vezanih za upravljanje zračnim prometom može biti dostupna na tržištu ili se može posebno
#206271665,doc#300290,2011_03_29_608.html Iznimno , uz odobrenje carinarnice , roba se može podnijeti carinarnici izvan uredovnog vremena
#206283825,doc#300291,2011_03_29_609.html poslova , jednoj ustrojstvenoj jedinici može se dodijeliti više različitih poslova .
#206289749,doc#300294,2011_03_29_612.html decentralizirane funkcije , Ministarstvo financija može sredstva državnog proračuna doznačivati
#206294190,doc#300295,2011_03_29_613.html okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično
#206298204,doc#300300,2011_01_3_48.html . koji glasi : </p><p> » Predsjednik suda može odrediti suca koji će u stalnoj službi
#206301610,doc#300302,2011_01_3_50.html organizacije u sektoru maslinarstva , Ministarstvo može obaviti provjeru na terenu podataka navedenih
#206304287,doc#300304,2011_01_3_52.html PSP ( paralitički otrov ) , a koji se u može otkriti metodom biološkog pokusa . </tr>
#206306994,doc#300305,2011_01_3_53.html ispravnosti građevina za odvodnju otpadnih voda može se provoditi češće i interventno , a prema
#206309670,doc#300306,2011_01_3_54.html s naznakom adrese i vremena kada se uvid može ostvariti , te adresom i rokom za dostavu
#206310955,doc#300307,2011_01_3_55.html konstrukcijom koja je propisana ovom Odlukom može se koristiti kao jedinstvena identifikacijska
#206314514,doc#300309,2011_01_3_56.html naziv platitelja/primatelja plaćanja , a može sadržavati i adresu ( sjedište ) i druge
#206315453,doc#300310,2011_01_3_57.html prometu . </p><p> ( 4 ) Hrvatska narodna banka može , na osnovi procjene procesa upravljanja
#206321804,doc#300312,2011_01_3_59.html novcu . </p><p> ( 2 ) Hrvatska narodna banka može , na osnovi ocjene procesa upravljanja
#206328296,doc#300314,2011_01_3_61.html stavka 2 . ovog članka , Turistička zajednica može : </p><p> 1 . upravljati javnom turističkom
#206336367,doc#300317,2011_01_3_64.html dopuštena žalba jer je odluka konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#206351731,doc#300342,2011_03_30_653.html Iznimno uz prethodnu najavu , dobavljač može najkasnije do 30 . travnja u godini sadnje
#206352173,doc#300343,2011_03_30_654.html pretežno stupnja tajnosti » POVJERLJIVO« i više može ustrojiti posebno radno mjesto savjetnika
#206353219,doc#300344,2011_03_30_655.html odgovarajućeg razreda točnosti , kojima se može provjeriti da je točnost vage unutar dozvoljenih
#206355260,doc#300345,2011_03_30_656.html oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih
#206368139,doc#300346,2011_03_30_657.html se privremeno umanjena referentna stopa može obračunavati do 31 . prosinca 2013 . ,
#206369915,doc#300347,2011_03_30_658.html se privremeno umanjena referentna stopa može obračunavati do 31 . prosinca 2013 . ,
#206372195,doc#300349,2011_03_30_659.html se privremeno umanjena referentna stopa može obračunavati do 31 . prosinca 2013 . ,
#206374137,doc#300350,2011_03_30_660.html se privremeno umanjena referentna stopa može obračunavati do 31 . prosinca 2013 . ,
#206375855,doc#300351,2011_03_30_661.html se privremeno umanjena referentna stopa može obračunavati do 31 . prosinca 2013 . ,
#206378348,doc#300356,2011_03_30_666.html ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#206379879,doc#300363,2011_03_30_672.html izvještavanja korisnika usluga i javnosti , Agencija može koristiti podatke sadržane na propisanim
#206383102,doc#300365,2011_03_30_674.html udjele pojedinih operatora na tržištu , a što može ukazati na znatniju tržišnu snagu operatora
#206390225,doc#300367,2011_03_30_676.html : </p><p> » Članak 54 . </p><p> Ustavni sud može ocjenjivati suglasnost zakona s Ustavom
#206396393,doc#300381,2011_03_31_693.html pružanjem potpore , zapovjednik Obalne straže može ukrcati njihovog predstavnika na plovilo
#206398265,doc#300383,2011_03_31_695.html oprema koju tijekom vatrogasne intervencije može koristiti bilo koji vatrogasac . </p><p>
#206400281,doc#300384,2011_03_31_677.html <p> Sredstva za obavljanje djelatnosti Ured može stjecati i iz drugih izvora u skladu sa
#206404552,doc#300385,2011_03_31_696.html ne postigne iz prvog pokušaja , vježba se može ponoviti još dva puta . Izuzetak je Cooperov
#206406087,doc#300387,2011_03_31_698.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#206406674,doc#300389,2011_03_31_700.html plivaricom tunolovkom dodijeljenu godišnju kvotu može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice
#206409428,doc#300393,2011_03_31_704.html i prati učinkovitost tih radnji . Ovo se može postići sustavnim pregledom provedenih
#206442772,doc#300394,2011_03_31_705.html sadrže aluminijev fosfid , primjena kojih može dovesti do pojave njegovih ostataka u hrani
#206445655,doc#300395,2011_03_31_678.html kraći od 20 godina . </p><p> Stambeni kredit može biti veći od iznosa iz stavka 1 . ovoga
#206454123,doc#300402,2011_03_31_712.html za razdoblje u kojem boravi u inozemstvu može preuzeti druga pravna ili fizička osoba
#206454842,doc#300404,2011_03_31_714.html specifične zdravstvene zaštite radnika , može raspisati natječaj za sklapanje ugovora
#206457203,doc#300406,2011_03_31_679.html </p><p> ( 5 ) Iznimno , kava koja se izvozi može biti označena oznakama koje zahtijeva zemlja
#206460779,doc#300411,2011_03_31_680.html 99/96 i 11/98 ) , jednokratna naknada ne može biti manja od trostrukog iznosa godišnje
#206462595,doc#300412,2011_03_31_681.html </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije može se izjaviti žalba putem Ministarstva mora
#206462950,doc#300413,2011_03_31_682.html okoliša i energetsku učinkovitost ( FZOEU ) može beskamatnim zajmovima financirati otkup
#206464385,doc#300417,2011_03_32_729.html posebnim propisom3 , imenovana službena osoba može obavljati poslove graničnog veterinarskog
#206471736,doc#300418,2011_03_32_730.html hrvatskom jeziku ; ogledni primjerak proizvoda može se predati u crno-bijeloj tehnici i u elektronskom
#206494144,doc#300421,2011_03_32_733.html propisanu ovim Naputkom . </p><p> Zahtjev može biti pojedinačni Zahtjev ili skupni Zahtjev
#206496168,doc#300426,2011_03_32_738.html za takav rad , s tim da iznos nagrade ne može biti veći od 40 posto iznosa koji kao nagrada
#206497202,doc#300427,2011_03_32_720.html javne vlasti kao naručitelj drži potrebnim , može u posebnom Dodatku „ Pregledu sklopljenih
#206499336,doc#300430,2011_03_32_741.html 9/92 i 77/92 ) , propisano je da tužitelj može odustati od tužbe sve do otpreme odluke
#206499647,doc#300431,2011_03_32_742.html 53/91 . , 9/92 . i 77/92 . ) , tužitelj može odustati od tužbe sve do otpreme odluke
#206508557,doc#300435,2011_03_32_723.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#206509979,doc#300436,2011_03_32_724.html primjene bitnih zahtjeva i prijelaznih odredaba može se odrediti odgovarajućim provedbenim pravilima
#206513020,doc#300437,2011_03_32_725.html zrakoplovstvo , u Planu mjerenja učinkovitosti može utvrditi dodatne pokazatelje učinkovitosti
#206529498,doc#300441,2011_03_33_753.html podsklopove iz članka 1 . ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja
#206543996,doc#300442,2011_03_33_754.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#206544272,doc#300443,2011_03_33_755.html zastupnik iz točke 1 . ovog Rješenja ne može zatražiti ponovno izdavanje odobrenja za
#206546115,doc#300444,2011_03_33_756.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#206548755,doc#300450,2011_03_33_744.html metodi ASTM D 86 . Ako se destilacija ne može odrediti tom metodom , naftni proizvod
#206554452,doc#300451,2011_03_33_745.html prostora za koje se prema odredbama Zakona može odobriti pravna pomoć </p><p> 50 bodova </tr>
#206555720,doc#300452,2011_03_33_746.html biorazgradivoga dijela otpada , koje se može pročistiti do kvalitete prirodnoga plina
#206556835,doc#300453,2011_03_33_747.html planiraju ulaganja u djelatnosti za koje se ne može odobriti jamstvo , sukladno Pravilniku
#206563862,doc#300458,2011_03_33_752.html 1 . ovog članka , Hrvatska narodna banka može dopuniti uzorak tijekom godine na temelju
#206572028,doc#300469,2011_03_34_762.html . ovoga članka Vlada Republike Hrvatske može utvrditi i kategorije policijskih uprava
#206587914,doc#300475,2011_03_34_786.html ( 2 ) Tijelo koje provodi prijavljivanje može prenijeti poslove ocjenjivanja i redovitog
#206593669,doc#300481,2011_03_34_791.html Pravilnika , sadržaj i količina bjelančevina može se promijeniti , tako da je maseni udio
#206595785,doc#300484,2011_03_34_794.html broj nastavnih tjedana , nastavna se godina može produljiti odlukom ureda državne uprave
#206597782,doc#300486,2011_03_34_796.html socijalne sigurnosti ; </p><p> – raspravlja i može dati mišljenje o prijedlozima drugih zakona
#206599993,doc#300487,2011_03_34_797.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#206600278,doc#300488,2011_03_34_798.html koje obavljaju poslove privatne zaštite može trajati duže od osam sati u razdoblju od
#206604124,doc#300491,2011_03_34_764.html svojstva koja obilježavaju zadrugu , zadruga može istaknuti ta svojstva u tvrtki zadruge
#206611483,doc#300492,2011_03_34_765.html U svrhu učinkovitijega postupanja , HBOR može ovlastiti banke u čiju su korist jamstva
#206613232,doc#300493,2011_03_34_766.html » ( 3 ) Organizator športskog natjecanja može za poslove redarske službe angažirati zaštitare
#206617239,doc#300494,2011_03_34_767.html stanju zaposlene ili samozaposlene trudnice , može početi koristiti rodiljni dopust iz stavka
#206623863,doc#300498,2011_03_35_810.html <p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Korisnik potpore može biti fizička ili pravna osoba ovlaštenik/vlasnik
#206642184,doc#300502,2011_03_35_814.html zamolbe tražitelja . </p><p> Korištenje gradiva može se uskratiti u slučajevima koje propisuje
#206643512,doc#300503,2011_03_35_815.html 2 . ovog članka , Hrvatska narodna banka može tijekom godine izmijeniti , u cijelosti
#206646099,doc#300505,2011_03_35_817.html stavka 2 . ovog članka , Turistička zajednica može : </p><p> 1 . upravljati javnom turističkom
#206652560,doc#300506,2011_03_35_818.html 9/92 i 77/92 ) , propisano je da tužitelj može odustati od tužbe sve do otpreme odluke
#206652841,doc#300507,2011_03_35_819.html 9/92 i 77/92 , dalje : Zakon ) , tužitelj može odustati od tužbe sve do otpreme odluke
#206656310,doc#300509,2011_03_35_820.html <p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Okrivljenik može imati branitelja tijekom cijeloga kaznenog
#206658167,doc#300510,2011_03_35_821.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#206664954,doc#300512,2011_03_35_823.html mjerilo , prema ocjeni Ustavnog suda , ne može smatrati protivnim nijednoj ustavnoj vrednoti
#206665613,doc#300514,2011_03_35_803.html glasi : </p><p> » ( 5 ) Prethodno rješenje može prestati važiti i na zahtjev nositelja
#206667600,doc#300516,2011_03_35_805.html daljnjem tekstu : naknada ) , koja se ne može podmiriti prihodima od obavljanja rezerviranih
#206671082,doc#300518,2011_03_35_807.html stupanja na snagu ovoga Pravilnika , Agencija može dozvoliti odstupanje od propisanih standarda
#206688026,doc#300526,2011_03_36_838.html ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#206689072,doc#300529,2011_03_36_841.html poslovanju investicijskog društva , koji može imati negativan utjecaj na povjerenje ulagatelja
#206690780,doc#300530,2011_03_36_842.html ili primjerena , ili preniska . Ova ocjena može biti od utjecaja na odluku imatelja dionica
#206692600,doc#300531,2011_03_36_824.html stavka 2 . ovoga članka , kava koja se izvozi može biti označena oznakama koju zahtjeva zemlja
#206694659,doc#300532,2011_03_36_843.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#206696977,doc#300533,2011_03_36_844.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#206699464,doc#300534,2011_03_36_845.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#206702711,doc#300535,2011_03_36_846.html kažnjivo djelo " i » kazna« te da se ne može dopustiti nacionalnim zakonodavstvima da
#206707810,doc#300537,2011_03_36_848.html ustavnosudskog postupka odnosi na akt koji ne može biti predmet ustavnosudskog postupka ,
#206712077,doc#300542,2011_03_36_829.html , broj deinstitucionaliziranih korisnika može odstupati od planiranog . </p><p> Ključni
#206730858,doc#300543,2011_03_36_830.html i glasi : </p><p> » Nositelj dopuštenja ne može na drugu pravnu ili fizičku osobu prenijeti
#206733307,doc#300548,2011_03_37_860.html </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije može se izjaviti žalba putem Ministarstva mora
#206735175,doc#300550,2011_03_37_862.html radi li se o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog
#206740041,doc#300552,2011_03_37_864.html odobrenje ) znači odobrenje da zrakoplov može nastaviti put pod uvjetima koje specificira
#206742618,doc#300554,2011_03_37_866.html svjetiljke – čak i sisanje fitilja svjetiljke – može izazvati do po život opasno oštećenje pluća
#206747819,doc#300564,2011_03_37_875.html vlasnik odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima ( ugovorom , odlukom
#206751983,doc#300565,2011_03_37_876.html Hrvatske sklapa predsjednik Republike , a može ih u skladu sa zakonom , sklapati i Vlada
#206756227,doc#300567,2011_03_37_850.html način uporabe , odnosno navike potrošača može zamijeniti drugi ( mjerodavni ) proizvod
#206761730,doc#300568,2011_03_37_878.html izrijekom istaknuo , iz sadržaja ustavne tužbe može se razabrati da podnositelj ukazuje i na
#206766684,doc#300570,2011_03_37_880.html zaštitu dostojanstva , ugleda i časti ne može opravdati ni okolnošću da postojanje pravomoćne
#206771474,doc#300571,2011_03_37_851.html način uporabe , odnosno navike potrošača može zamijeniti drugi ( mjerodavni ) proizvod
#206779695,doc#300588,2011_04_38_881.html koncentracije , a koje podnositelj prijave može predložiti u prijavi namjere koncentracije
#206794207,doc#300603,2011_04_38_913.html Smještajni prostor iz stavka 1 . ovoga članka može biti otvoren ili zatvoren ovisno o vrsti
#206795065,doc#300604,2011_04_38_914.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#206795380,doc#300605,2011_04_38_915.html za koje je dano jamstvo na temelju Zakona može ostvariti korisnik kredita koji nije u
#206795926,doc#300606,2011_04_38_916.html kredita prilaže se dokaz da podnositelj ponude može na području Republike Hrvatske obavljati
#206798998,doc#300612,2011_04_38_921.html Tijelo javne vlasti iz razloga ekonomičnosti može korisniku prava na informaciju ne zaračunati
#206799716,doc#300615,2011_04_38_924.html 77/92 . ) , propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta . Stavkom
#206800218,doc#300616,2011_04_38_925.html 77/92 . ) , propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta . Stavkom
#206800609,doc#300617,2011_04_38_926.html 9/92 i 77/92 ) propisano je da tužitelj može odustati od tužbe sve do otpreme odluke
#206802097,doc#300618,2011_04_38_927.html odnosno članka 52 . točke 1 . ZUS-a , koja može dovesti do drukčijeg rješenja podnositeljeva
#206804157,doc#300625,2011_04_39_937.html iz članka 6 . točke 3 . ovog pravilnika može se izdati prema pojednostavljenom postupku
#206805406,doc#300626,2011_04_39_938.html rješenja zaštite , tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje HAKOM-a u ovom
#206806935,doc#300628,2011_04_39_940.html tržišta na temelju kojeg vijeće tuženika može odrediti regulatorne obveze operatorima
#206810000,doc#300629,2011_04_39_941.html obrađeno u prethodnom vegetativnom razdoblju može se dati u zakup fizičkoj ili pravnoj osobi
#206831262,doc#300630,2011_04_39_928.html Dodacima VII . i VII.A ovog Pravilnika , te može uključiti detaljni inspekcijski pregled
#206876265,doc#300637,2011_04_39_935.html traktore iz članka 1 . ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja
#206880542,doc#300640,2011_01_4_76.html vladajući položaj na tržištu jer se isti ne može ponašati neovisno u odnosu na stvarne i
#206892956,doc#300641,2011_01_4_77.html ZoUP-a propisano je da javnopravno tijelo može rješenjem ispraviti pogreške u imenima
#206893323,doc#300642,2011_01_4_78.html iznos limita mjesečne potrošnje iznimno se može prekoračiti u slučaju poziva ostvarenih
#206900365,doc#300643,2011_01_4_79.html nema zapreke za donošenje rješenja na koje može u zakonskom roku uložiti pravni lijek.
#206915166,doc#300644,2011_01_4_66.html iskoristio odobreno pravo u 2010 . godini , može 50 % od preostalog neiskorištenog prava
#206915914,doc#300645,2011_01_4_67.html Ovlaštenje za izradu Programa gospodarenja može dobiti pravna osoba koja je : </p><p> – registrirana
#206916624,doc#300646,2011_01_4_68.html Proizvodnja šumskog reprodukcijskog materijala može se provoditi na primarnom ili sekundarnom
#206918426,doc#300647,2011_01_4_69.html hitnim slučajevima sjednica Radne grupe može se sazvati telefonom ili elektroničkom
#206919029,doc#300648,2011_01_4_70.html . </p><p> ( 3 ) Zahtjev za upis u Registar može podnijeti vlasnik , odnosno posjednik šume
#206923755,doc#300649,2011_01_4_71.html predložene šumske svojte unutar odsjeka , može provesti ovlaštena osoba Službenog tijela
#206925390,doc#300650,2011_01_4_72.html ispunjava sve preostale propisane zahtjeve može se koristiti za upotrebu u šumarstvu i
#206929408,doc#300654,2011_04_40_952.html Dokumentacija iz stavka 1 . ovog članka može biti i u obliku sažetka dostupnog u elektronskom
#206935213,doc#300655,2011_04_40_953.html postupaka iz članka 9 . ovoga Pravilnika može se obustaviti ukoliko se utvrdi da su proizvodi
#206936655,doc#300656,2011_04_40_954.html pretpostavku da se najveći razmak od 1150 mm može namjestiti na osovini s najširim gumama
#206949256,doc#300659,2011_04_40_957.html ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#206949980,doc#300660,2011_04_40_958.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#206950916,doc#300662,2011_04_40_960.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#206951991,doc#300663,2011_04_40_942.html otkopane/pridobivene mineralne sirovine ne može biti manja od tržišne vrijednosti mineralne
#206953397,doc#300664,2011_04_40_961.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#206957274,doc#300673,2011_04_40_945.html okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom , niti djelomično
#206958356,doc#300674,2011_04_40_946.html jednom u četiri mjeseca . </p><p> ( 4 ) Odbor može , tijekom izvršavanja zadaća iz ove točke
#206960485,doc#300678,2011_04_40_950.html državnih službenika . </p><p> U državnom tijelu može se imenovati i više povjerenika za etiku
#206963593,doc#300684,2011_04_41_982.html Zakona , banka nakon dodjele jamstvene kvote može , ukoliko ona i korisnik kredita to ocijene
#206968197,doc#300685,2011_04_41_983.html ili u kojoj privatni interes utječe ili može utjecati na nepristranost službenika u
#206969493,doc#300686,2011_04_41_984.html primljen u službu . </p><p> ( 2 ) Djelatni časnik može se profesionalno razvijati odnosno nastaviti
#206972509,doc#300687,2011_04_41_985.html ) Djelatni vojnik ili djelatni dočasnik može se profesionalno razvijati odnosno nastaviti
#206975089,doc#300688,2011_04_41_986.html službe . </p><p> ( 2 ) Javnoovršiteljski ured može biti smješten u stambenoj , stambeno-poslovnoj
#206976365,doc#300690,2011_04_41_987.html povjerenstva i njihovih zamjenika , ministar može zatražiti od predsjednika Vrhovnog suda
#206983130,doc#300694,2011_04_41_991.html potrebne ovlasti ) . </p><p> Intenzitet potpore može se uvećati do maksimalnog intenziteta potpore
#206990014,doc#300704,2011_04_42_1000.html osim na razini cijele Republike Hrvatske može biti definirano i kao područje županije
#206990481,doc#300705,2011_04_42_1001.html 140 . st . 1 . ZUP-a propisuje da stranka može podnijeti prijedlog za odgodom izvršenja
#206991566,doc#300706,2011_04_42_1002.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#206992533,doc#300707,2011_04_42_1003.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#206993486,doc#300708,2011_04_42_1004.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#206994464,doc#300709,2011_04_42_1005.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#206995417,doc#300710,2011_04_42_1006.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#206997287,doc#300716,2011_04_42_1011.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#207000022,doc#300722,2011_04_42_1017.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#207001605,doc#300723,2011_04_42_1018.html ovlasti Hrvatskog sabora , jer Hrvatski sabor može odlučiti samo o onom na što je ovlašten
#207003791,doc#300725,2011_04_42_992.html 1 . ovoga članka , nadležni rukovoditelj može dozvoliti inspektorima obavljanje poslova
#207012104,doc#300732,2011_04_42_998.html prethodnu godinu , uz uvjet da iznos naknade ne može biti viši od iznosa za pojedinu godinu
#207026086,doc#300733,2011_04_42_999.html poslovima i radnim mjestima za koje HZZ ne može poslodavcima osigurati radnu snagu iz redovite
#207036094,doc#300734,2011_04_43_1030.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#207039121,doc#300737,2011_04_43_1023.html naknada troškova i nagrada komisionara ne može biti obračunata u iznosu višem od iznosa
#207040115,doc#300738,2011_04_43_1024.html svote u smislu članka 2 . ovog Pravilnika ne može biti manji od 500.000.00 kn . </p><p> Članak
#207040947,doc#300740,2011_04_43_1026.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#207057703,doc#300742,2011_04_43_1028.html upućuje na arbitrarnost iz koje se upravo može zaključiti o postojanju volje ili pristanka
#207062261,doc#300743,2011_04_43_1029.html nepovredivosti . </p><p> Predsjednik Republike ne može biti pritvoren niti se protiv njega može
#207064767,doc#300747,2011_04_44_1043.html na dotični slučaj . Drugo , norma se ne može smatrati ‘ zakonom’ sve dok nije formulirana
#207081571,doc#300748,2011_04_44_1044.html 62 . stavku 1 . Ustavnog zakona , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#207085016,doc#300750,2011_04_44_1031.html količini plinskog ulja obojanog plavom bojom može se podnijeti u razdoblju od 1 . travnja
#207085577,doc#300751,2011_04_44_1032.html ili ne sadrže sve podatke pomoću kojih se može utvrditi stanje nekretnine i pokretnina
#207095922,doc#300755,2011_04_44_1036.html okruženju , opremljena tako da gost sam može pripremati i konzumirati hranu . </p><p>
#207098684,doc#300759,2011_04_45_1055.html . </p><p> Članak 10 . </p><p> ( 1 ) Brodarac može steći zvanje ZAPOVJEDNIK i to kako slijedi
#207113080,doc#300760,2011_04_45_1056.html sajam više ne udovoljava propisanim uvjetima može privremeno zabraniti rad sajma te odrediti
#207113964,doc#300761,2011_04_45_1057.html kojoj se nalazi objekt , pri čemu to ime može biti napisano u cijelosti ili u obliku
#207141768,doc#300764,2011_04_45_1047.html mijenja se i glasi : </p><p> » Državni odvjetnik može rješenjem odbaciti kaznenu prijavu ili
#207143418,doc#300767,2011_04_45_1050.html </p><p> U članku 35 . stavku 4 . riječi : » može obavljati sljedeće poslove ljekarničke
#207143860,doc#300768,2011_04_45_1051.html Protiv rješenja iz stavka 3 . ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.« . </p><p>
#207146181,doc#300771,2011_04_45_1054.html </p><p> Sadržaj u polju » poziv na broj « može biti upisan s jednim , dva ili tri podatka
#207164366,doc#300777,2011_04_46_1059.html nastavnikom letenja od kojih najviše 7 sati može biti nalet motornom jedrilicom ( TMG )
#207175644,doc#300778,2011_04_46_1060.html i 8 . ovoga članka , podnositelj prijave može uložiti prigovor Povjerenstvu za rješavanje
#207182374,doc#300784,2011_04_46_1066.html da uravnotežena i raznolika prehrana ne može općenito pružiti primjerene količine hranjivih
#207188880,doc#300785,2011_04_46_1067.html jedinice područne ( regionalne ) samouprave , može zatražiti izvanredan sastanak Povjerenstva
#207193988,doc#300790,2011_04_47_1075.html Javnoovršiteljska komora ( u daljnjem tekstu : Komora ) može odrediti vođenje i drugih evidencija te
#207201549,doc#300791,2011_04_47_1076.html pokusne ili druge znanstvene svrhe koje im može prouzročiti bol , patnju , iscrpljenost
#207215332,doc#300792,2011_04_47_1077.html ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#207217001,doc#300794,2011_04_47_1079.html ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#207217726,doc#300797,2011_04_48_1085.html najavu obveze u sustavu državne riznice može biti : odluka o početku postupka javne
#207219967,doc#300799,2011_04_48_1087.html izbora nadležnog doktora SMR , poslodavac se može opredijeliti samo za jednog doktora , prema
#207221642,doc#300803,2011_04_48_1091.html » Mjesečni iznos novca kojeg zatvorenik može primati i slati utvrđuje se Pravilnikom
#207228195,doc#300807,2011_04_49_1104.html usluge za koje se zatražena registracija može odobriti objavit će se po pravomoćnosti
#207230339,doc#300809,2011_04_49_1106.html zareza stavlja se točka , a riječi : » ali se može pokrenuti upravni spor « brišu se . </p>
#207230554,doc#300810,2011_04_49_1107.html članku 15 . stavku 7 . riječi : » već se može pokrenuti upravni spor « brišu se . </p>
#207234149,doc#300812,2011_04_49_1109.html mora biti izvedena na način da se ambalaža može opetovano otvarati i zatvarati , a da se
#207236312,doc#300815,2011_04_49_1093.html uprave nadležnog za službeničke odnose , a može se objaviti i u dnevnom listu . </p><p> (
#207246699,doc#300816,2011_04_49_1112.html ribolova na moru . </p><p> ( 3 ) Podnositelj može tražiti sufinanciranje za : </p><p> a ) kupnju
#207257963,doc#300818,2011_04_49_1114.html neprovođenjem preventivnih i protuepidemijskih mjera može promijeniti , te se mogu vratiti i one
#207273395,doc#300819,2011_04_49_1115.html <p> 6 ) Jednom korišteni spis predmeta ne može se ponovno u istoj godini koristiti kao
#207274327,doc#300820,2011_04_49_1094.html : </p><p> » ( 1 ) Za rudarskog inspektora može se postaviti osoba koja pored zakonom utvrđenih
#207275147,doc#300821,2011_04_49_1095.html ispitom . </p><p> ( 4 ) Vijeće za prekršaje može ovlastiti člana Vijeća za vođenje postupka
#207276431,doc#300823,2011_04_49_1097.html nezadovoljan obaviješću iz stavka 2 . ovoga članka može pokrenuti upravni spor.« . </p><p> Članak
#207277847,doc#300826,2011_04_49_1100.html glasi : </p><p> » ( 1 ) Industrijski dizajn može biti predmetom licencija u cijelosti ili
#207278732,doc#300827,2011_04_49_1101.html koji glasi : </p><p> » ( 2 ) Prijava patenta može se podnijeti neposredno u pisanom obliku
#207281202,doc#300828,2011_01_5_89.html Zaštitna mjera obveznog liječenja od ovisnosti može se provoditi u zavodima za javno zdravstvo
#207284479,doc#300833,2011_01_5_82.html se na onečišćenja kopnenih voda kojima se može ugroziti život i zdravlje ljudi kao i priroda
#207288578,doc#300834,2011_01_5_83.html tri godine nakon čega prestaje važiti , a može se produžiti na isti rok na način i pod
#207296741,doc#300835,2011_01_5_84.html sustava grijanja i klimatizacije u zgradi može provoditi samo osoba koja ima ovlaštenje
#207302565,doc#300836,2011_01_5_85.html stavke navedene u Dodacima VII i VIIA , te može uključiti detaljni inspekcijski pregled
#207340072,doc#300844,2011_05_50_1116.html <p> Pravilnik o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovnog
#207348417,doc#300846,2011_05_50_1118.html odgovorne osobe . </p><p> ( 6 ) Politička stranka može Potvrdu o primitku članarine po obliku
#207350461,doc#300847,2011_05_50_1119.html jamstvenikom ) . </p><p> Uz službeni pečat može se koristi i traka s natpisom : » INSPEKTORAT
#207351349,doc#300848,2011_05_50_1120.html punitelja motornih vozila tehničkim plinom može obavljati : </p><p> 1 . radnik sa stručnom
#207355515,doc#300853,2011_05_51_1138.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#207357770,doc#300859,2011_05_51_1144.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#207358917,doc#300862,2011_05_51_1147.html Obnašanje političke funkcije za pojedinog člana može trajati najviše dva mandata uzastopce .
#207365427,doc#300863,2011_05_51_1129.html istovjetni obveznim prilozima Porezna uprava može preuzimati i sa web-servisa iz elektroničkih
#207367971,doc#300864,2011_05_51_1130.html Neprihvatljivi troškovi projekta , za koje se ne može ostvariti potpora su : </p><p> – porezi ,
#207373069,doc#300867,2011_05_51_1133.html troška korištenja pojedine usluge , što može ukazivati na zlouporabu ili neovlašteno
#207375832,doc#300868,2011_05_51_1134.html Krapinsko-zagorska županija , u konkretnom slučaju , ne može smatrati poduzetnikom u smislu propisa
#207383341,doc#300871,2011_05_51_1137.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#207384295,doc#300873,2011_05_52_1148.html javnom cestom , Vlada Republike Hrvatske može , u opravdanom slučaju , posebnom odlukom
#207414257,doc#300881,2011_05_52_1156.html zahtjev Korisnika načelnik Općine Tribunj može odrediti i drugačiju dinamiku plaćanja
#207419275,doc#300889,2011_05_53_1174.html imenuje ravnatelj Centra . </p><p> Centar može utvrditi način preuzimanja nekih podataka
#207419857,doc#300890,2011_05_53_1175.html dio radiofrekvencijskog spektra koji se može dodijeliti jednom podnositelju : 10 – 10,3
#207421542,doc#300893,2011_05_53_1177.html tonaže pod zastavom Zajednice na koji se može primijeniti porezna olakšica u toj državi
#207425825,doc#300902,2011_05_53_1166.html glasi : </p><p> » Zid na završetku strelišta može biti građen i kao zemljani ili pješčani
#207429473,doc#300909,2011_05_54_1180.html OSOBA </p><p> 1.1 . Jamac – fizička osoba može biti hrvatski državljanin ili stranac s
#207432782,doc#300912,2011_05_54_1183.html 2 ) Korisnik iz stavka 1 . ovoga članka može ostvariti osnovno plaćanje za onoliko hektara
#207435550,doc#300913,2011_05_54_1184.html , bez obzira na poredak , takav dokument može biti prihvatljiv . Ukoliko navedeni dokument
#207440905,doc#300915,2011_05_54_1186.html oznake ovlaštenog servisa , takvo mjerilo može se rabiti najdulje 30 dana od dana popravka
#207446635,doc#300919,2011_05_55_1204.html Protiv rješenja koje je donio inspektor može se izjaviti žalba Povjerenstvu čije članove
#207447164,doc#300920,2011_05_55_1205.html ovoga članka nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor.« . </p><p> Stavci
#207447799,doc#300921,2011_05_55_1206.html praćenja proizvodnje i prometa tih proizvoda , može se provoditi kontinuirano kroz porezna
#207450711,doc#300922,2011_05_55_1207.html promjene . </p><p> Članak 26 . </p><p> Agencija može zatražiti dostavu podataka za Registar
#207451374,doc#300923,2011_05_55_1208.html sukladno odredbama ove Uredbe . Popis se može po potrebi mijenjati i dopunjavati . </p>
#207454195,doc#300924,2011_05_55_1209.html zaposlenom ili izjave zaposlenog ako se unos ne može provesti na temelju isprava . </p><p> ( 5
#207459247,doc#300926,2011_05_55_1211.html : </p><p> » Za stručnog voditelja Ustanove može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete
#207459748,doc#300927,2011_05_55_1193.html Državni odvjetnik za progon ratnih zločina može u svakom slučaju za kaznena djela iz članka
#207462838,doc#300928,2011_05_55_1212.html Ministarstvu , a potencijalnom korisniku može se ustupiti na korištenje sukladno posebnom
#207463276,doc#300929,2011_05_55_1213.html : </p><p> » Na tržište Republike Hrvatske može se stavljati samo ono toplinski obrađeno
#207463834,doc#300930,2011_05_55_1214.html ) U slučaju potrebe stručno povjerenstvo može zatražiti i mišljenje stručnjaka drugih
#207467054,doc#300931,2011_05_55_1215.html ocjenjivanja , već se u određenim situacijama može dogoditi i suprotan u