Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#214575743,doc#304439,2012_07_73_1712.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#214579392,doc#304449,2012_07_74_1724.html priznatih uzgojnih organizacija , Ministarstvo može uzgojnoj organizaciji koja je podnijela
#214582943,doc#304450,2012_07_74_1725.html <sup> ( 5 ) </sup> Sadržaj benzina bez olova može se odrediti kao 100 minus zbir sadržaja
#214593851,doc#304461,2012_07_74_1721.html </p><p> IV . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično
#214622350,doc#304481,2012_07_75_1755.html povremenih događanja za veći broj gostiju može se koristiti i drugi odgovarajući komercijalni
#214624330,doc#304482,2012_07_75_1756.html primjene bitnih zahtjeva i prijelaznih odredaba može se odrediti odgovarajućim provedbenim pravilima
#214629281,doc#304485,2012_07_75_1758.html ispunjenje te obveze podnositelj ustavne tužbe može zahtijevati samo u parničnom postupku ,
#214633316,doc#304495,2012_07_76_1770.html Pojmovnika postupaka u Dijelu B ovoga Priloga , može se dodati uz naziv krmiva kako bi se naznačilo
#214653965,doc#304496,2012_07_76_1771.html strojeva . </p><p> ( 2 ) Podnositelj u prijavi može navesti samo jednu od kategorija ulaganja
#214660599,doc#304497,2012_07_76_1772.html ) Neprihvatljivi troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su : </p><p> – porezi ,
#214664949,doc#304498,2012_07_76_1773.html Iznimno , ukupni iznos potpore po korisniku može biti i veći od iznosa navedenih u stavku
#214669522,doc#304499,2012_07_76_1774.html korisniku . </p><p> ( 4 ) Korisnik u prijavi može navesti samo jedan odobreni ili registrirani
#214673033,doc#304501,2012_07_76_1776.html članka Zavod posebnom odlukom Upravnog vijeća može utvrditi standardni broj recepata i uputnica
#214674477,doc#304503,2012_07_76_1759.html </p><p> » ( 1 ) Za Glavnog ravnatelja HRT-a može biti imenovana osoba koja je hrvatski državljanin
#214679572,doc#304505,2012_07_76_1779.html komunikacijske infrastrukture i povezane opreme može očekivati tek nakon njezinog korištenja
#214682174,doc#304506,2012_07_76_1780.html uslugama koje takva zastarjela tehnologija ne može pružiti . Upravo suprotno , tuženik tužitelja
#214685534,doc#304507,2012_07_76_1781.html odredaba je vidljivo da operator korisnik ne može početi koristiti elektroničku komunikacijsku
#214690150,doc#304508,2012_07_76_1782.html zaprimanja pisane opomene , a ukoliko se ne može naplatiti iz instrumenta osiguranja plaćanja
#214698255,doc#304509,2012_07_76_1783.html Ive Pukanića i Nine Pavića , koji se ne može smatrati pravno relevantnim i obvezujućim
#214703391,doc#304511,2012_07_76_1785.html za donošenje odluke i to u roku koji ne može biti kraći od osam dana . Tužitelj smatra
#214706097,doc#304514,2012_07_76_1761.html iz svog djelokruga pučki pravobranitelj može zatražiti pomoć znanstvenika , stručnjaka
#214710547,doc#304515,2012_07_76_1762.html sustav.« . </p><p> U stavku 3 . iza riječi : » može se « dodaju se riječi : » zahtijevati dodatna
#214711461,doc#304516,2012_07_76_1763.html <p> ( 1 ) Iznos do kojeg ministar financija može u skladu sa člankom 68 . Zakona o proračunu
#214717597,doc#304519,2012_07_76_1766.html Visina nepovratne materijalne pomoći koju može uputiti ravnatelj Državne uprave za zaštitu
#214721727,doc#304544,2012_07_77_1817.html točke I . ovog Rješenja navedeno društvo može obavljati dok ispunjava propisane uvjete
#214726561,doc#304558,2012_07_77_1830.html odgovornosti operatora koji mrežom upravlja ne može uzeti kao iskustvo istovjetno trajnom ,
#214731737,doc#304559,2012_07_77_1831.html tomu Ustavni sud ocjenjuje da navedeno ne može opravdati vođenje ovoga postupka , koji
#214737621,doc#304573,2012_07_78_1848.html iznosi 15 dana . </p><p> 6 ) Nadležno tijelo može odobriti odstupanje od mjera zabrane iz
#214745218,doc#304575,2012_07_78_1850.html azaspiracida , pektenotoksina i yesotoksina može se koristiti pojedinačni biološki test
#214746381,doc#304576,2012_07_78_1851.html površinskog vezivno–tkivnog sloja koji se ne može probaviti ) usitnjava se u uređaju za mljevenje
#214747847,doc#304577,2012_07_78_1833.html rizik potražnje . </p><p> ( 3 ) Javno tijelo može , u skladu sa svrhom projekta JPP-a , dopustiti
#214753115,doc#304578,2012_07_78_1852.html ili ukapljena plinovita kemikalija koja može prijeći u plinovito stanje , uslijed oštećenja
#214755059,doc#304581,2012_07_78_1834.html Upravljačkog tijela . </p><p> ( 3 ) Ista institucija može obnašati funkcije pojedinih tijela iz stavka
#214758061,doc#304582,2012_07_78_1835.html članka , mirno okupljanje i javni prosvjed može se održavati u vremenu od 08.00 do 22.00
#214758840,doc#304583,2012_07_78_1836.html dokaže pravni interes , Porezna uprava popis može dopuniti i drugim podacima potrebnim radi
#214764411,doc#304586,2012_07_78_1839.html Zakona mjerodavno strano pravo , potrošač ne može biti lišen zaštite na koju ima pravo po
#214768371,doc#304587,2012_07_78_1840.html završetka redovitog školovanja ako se ne može zaposliti « , a riječi : » uputnice zavoda
#214772963,doc#304588,2012_07_78_1841.html mrežnim stranicama Zaklade . Upravni odbor može donijeti odluku da se pojedini dokumenti
#214775793,doc#304591,2012_07_79_1866.html za koji nije potrebno ovlaštenje za tip može nastaviti koristiti svoje ovlasti do prvog
#214815911,doc#304592,2012_07_79_1867.html 7a . </p><p> Aditiv iz kategorije sladila može se uvrstiti na Liste iz Priloga II . ovoga
#214881036,doc#304599,2012_07_79_1859.html slučajevima kad se radi o postupcima za koje se može odobriti besplatna pravna pomoć ) </p><table>
#214883230,doc#304605,2012_01_8_185.html <p> Odobravanje većih učinaka pirotehničara može se tražiti nakon što su poslovima razminiranja
#214884931,doc#304606,2012_01_8_186.html vlasnički udjel u poduzetniku Sunčani Hvar d.d . može primijeniti princip privatnog investitora
#214894273,doc#304608,2012_01_8_188.html ocjenjuje da relativna složenost predmeta ne može opravdati njegovo trajanje , zbog čega
#214894549,doc#304609,2012_07_80_1879.html kojem se obavlja ljekarnička djelatnost može se osnovati u općini ili gradu na ekonomski
#214896088,doc#304614,2012_07_80_1884.html osnovani prijedlog na temelju kojeg se postupak može nastaviti . </p><p> ( . .. ) « </p><p> III
#214901820,doc#304620,2012_07_80_1874.html namještenika uređuje se na način da Zavod može obavljati upravne i stručne poslove koji
#214926314,doc#304621,2012_07_80_1875.html udaljenost manju od 50 m . </p><p> ( 2 ) Hidroavion može sletjeti na morsku površinu odnosno poletjeti
#214927171,doc#304622,2012_07_80_1876.html jahti ili u očevidnik brodica ili čamaca , može se upisati u upisnik brodova bez obzira
#214929662,doc#304632,2012_07_81_1902.html Ministarstvo financija , Carinska uprava može zahtijevati podnošenje isprava i drugih
#214931778,doc#304633,2012_07_81_1903.html Zakona o prostornom uređenju i gradnji , može se graditi : </p><p> 1 . Pomoćna građevina
#214935384,doc#304634,2012_07_81_1904.html od pet godina . </p><p> ( 3 ) Ovlaštenje se može ponovo izdati na isti rok na način i pod
#214939920,doc#304635,2012_07_81_1886.html iz stavka 1 . ovoga članka državna služba može prestati prije isteka mandata pojedinog
#214945009,doc#304636,2012_07_81_1905.html u vlastitom uredu poslove iz ovog članka može obavljati putem tog ureda ovlaštenog arhitekta
#214958130,doc#304637,2012_07_81_1906.html proizvođač navede i za koju potvrđuje da se može isporučiti tijekom neprekidnog rada uz
#214966680,doc#304648,2012_07_82_1909.html sklapanja i primjene kolektivnih ugovora može se osnovati gospodarsko-socijalno vijeće
#214984338,doc#304654,2012_07_82_1915.html izdana povlastica i za koje se traži potpora može imati i manje ribolovnih dana u sljedećim
#214992114,doc#304661,2012_07_83_1931.html inficirane osobe . </p><p> Latentna infekcija može godinama perzistirati u zdravoj osobi suprimirana
#215020961,doc#304665,2012_07_83_1935.html Vodoprivreda Imotski d.d . » u stečaju « može smatrati poduzetnikom u teškoćama , budući
#215028217,doc#304666,2012_07_83_1936.html oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih
#215034271,doc#304668,2012_07_83_1937.html složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom
#215035072,doc#304669,2012_07_83_1938.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske
#215038259,doc#304676,2012_07_83_1925.html završetka pojedinog investicijskog ciklusa , može se zamijeniti istovrsnom novom garancijom
#215056591,doc#304685,2012_07_85_1955.html epidermolize , ako postoji medicinska indikacija , može ostvariti pravo na dodatne obloge za rane
#215057543,doc#304687,2012_07_85_1957.html <p> ( 2 ) Pravo iz stavka 1 . ovog članka može steći operator uz uvjete propisane Zakonom
#215062340,doc#304692,2012_07_85_1946.html uslugu – voda i električna energija , te može pružati i uslugu dizanja i/ili spuštanja
#215063208,doc#304695,2012_07_85_1949.html ugradnjom implantata . Bolnička infekcija može se javiti u sporadičnom ( pojedinačnom
#215069246,doc#304696,2012_07_85_1950.html , 2 . i 3 . ovoga članka , ministarstvo može od proizvođača zatražiti da o svom trošku
#215075233,doc#304698,2012_07_85_1952.html članka 8 . , 9 . i 10 . ovoga Pravilnika može se voditi u elektroničkom obliku . </p><p>
#215075794,doc#304699,2012_07_85_1953.html sufinanciranju hrvatskih projektnih partnera ne može biti veće od 50 % sredstava kojima se hrvatski
#215077296,doc#304704,2012_07_86_1974.html </p><p> Članak 2 . </p><p> Postupak prijenosa može početi kada na temelju Zakona o cestama
#215079714,doc#304705,2012_07_86_1975.html probnih sustava . Otkrivanje cilja Mode S-a ne može se jamčiti kada nekoliko probnih sustava
#215085916,doc#304707,2012_07_86_1977.html za zdravlje ljudi i/ili životinja te se može smatrati : </p><p> – događajem koji potencijalno
#215090902,doc#304708,2012_07_86_1978.html prijedlog nadležnog veterinarskog inspektora , može dozvoliti izuzeće od provedbe mjera suzbijanja
#215093342,doc#304710,2012_07_86_1980.html medicine . </p><p> Zdravstvena djelatnost može se obavljati i izvan mreže javne zdravstvene
#215102471,doc#304711,2012_07_86_1962.html koja dijeljenjem postiže višestaničnost i može dostići stupanj razvitka blastociste (
#215112177,doc#304712,2012_07_86_1981.html članka za pojedino audiovizualno djelo ne može iznositi više od 4.000.000,00 kn , osim
#215132833,doc#304715,2012_07_86_1984.html jasno opisati zatečeno stanje , tako da se može nedvojbeno zaključiti o kakvom se događaju
#215135063,doc#304717,2012_07_86_1963.html <p> ( 2 ) Na nezakonito izgrađenoj zgradi može se , protivno prostornom planu , ozakoniti
#215142381,doc#304718,2012_07_86_1964.html prvom stupnju nije dopuštena žalba , već se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim
#215146275,doc#304719,2012_07_86_1965.html , a nije primijenjena uvjetna osuda , ne može sudjelovati u sportskim natjecanjima ,
#215148569,doc#304720,2012_07_86_1966.html izgradnje , Agencija u postupku prodaje stana može odrediti obvezu i kupnje garaže ili garažno-parkirnog
#215150414,doc#304721,2012_07_86_1967.html srednja škola ( u daljnjem tekstu : škola ) može dio nastavnih predmeta i sadržaja utvrđenih
#215160820,doc#304730,2012_07_87_2000.html <p> ( 3 ) Količina emisijske kvote koja se može prenijeti sukladno stavku 2 . ovoga članka
#215166722,doc#304740,2012_07_87_2009.html Krajnji kupac priključen na transportni sustav može za jedno obračunsko mjerno mjesto imati
#215172377,doc#304751,2012_08_88_2021.html životinje iz članka 3 . ovoga Pravilnika može se uvesti u Republiku Hrvatsku ako udovoljava
#215179730,doc#304754,2012_08_88_2012.html iz stavka 5 . ovoga članka , javno tijelo može koristiti i druge kriterije . </p><p> Diskontna
#215181935,doc#304755,2012_08_88_2013.html u sud . </p><p> Osobi čiji se identitet ne može utvrditi neće se dopustiti ulazak u sud
#215184342,doc#304756,2012_08_88_2014.html električne energije proizvedene u kogeneraciji može se uvećati dodatnim elementom koji predstavlja
#215191162,doc#304757,2012_08_88_2015.html toplinske energije . Kogeneracijsko postrojenje može obuhvatiti i dijelove postrojenja u kojima
#215195319,doc#304758,2012_08_88_2016.html <p> Članak 13 . </p><p> ( 1 ) Nadležno tijelo može zatražiti od nadležnog tijela , koordinatora
#215196306,doc#304760,2012_08_88_2018.html dogovoru s operatorom distribucijskog sustava , može te izlaze iz transportnog sustava proglasiti
#215198051,doc#304761,2012_08_88_2019.html ovisi o uvjetima instalacije . Takav alat može biti izrađen s izolacijskim ili metalnim
#215219578,doc#304762,2012_08_88_2020.html ovlaštena za provođenje službene kontrole može dopustiti daljnji prijevoz pošiljke prije
#215225678,doc#304773,2012_08_89_2024.html točkama 2 . , 3 . ili 4 . ove Uredbe kojima može zadovoljiti svoje potrebe i zahtjeve ,
#215245412,doc#304784,2012_08_89_2025.html za pretvaranje plina u tekuće stanje koja može proizvesti 1 000 kg ili više plina u tekućem
#215263909,doc#304814,2012_08_89_2080.html sklapanja ugovora o radu s namještenikom može se ugovoriti probni rad . </p><p> ( 2 ) Probni
#215288857,doc#304900,2012_01_9_269.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#215289927,doc#304901,2012_01_9_270.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#215290965,doc#304902,2012_01_9_271.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#215292027,doc#304903,2012_01_9_272.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#215293073,doc#304904,2012_01_9_273.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#215294123,doc#304905,2012_01_9_274.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#215301045,doc#304911,2012_08_90_2092.html jamčiti za određene obveze drugog , što može dovesti do ozbiljnih poteškoća u tom sustavu
#215307478,doc#304916,2012_08_90_2088.html koje ima obrambenu primjenu . </p><p> HRVN može nastati izradom izvornog HRVN ili usvajanjem
#215313814,doc#304917,2012_08_90_2089.html </p><p> Iznimno , područna obrtnička komora može odobriti osnivanje udruženja obrtnika ako
#215316706,doc#304922,2012_08_91_2095.html , korisnici i vrste programa za koje se može odobriti potpora , te nadzor provedbe i
#215319878,doc#304923,2012_08_91_2096.html . druga rečenica koja glasi : » Tako sud može odlučiti , na prijedlog državnog odvjetnika
#215407092,doc#304924,2012_08_91_2097.html neposredne opasnosti za opstanak države ne može se ograničiti primjena odredbi ovoga Ustava
#215490344,doc#304935,2012_08_92_2098.html zavarivanjem ili sličnim stalnim spajanjem , koji može sadržavati ventile i servisne otvore koji
#215510025,doc#304948,2012_08_92_2128.html u javnoj mreži pokretnih komunikacija , može dostaviti Agenciji jedno zajedničko izvješće
#215511452,doc#304950,2012_08_92_2130.html Neprihvatljivi troškovi projekta , za koji se ne može ostvariti potpora su : </p><p> a . porezi
#215515446,doc#304951,2012_08_92_2131.html članstvo EU bili odobreni za izvoz u EU može se stavljati na tržište EU označena identifikacijskom
#215517861,doc#304953,2012_08_92_2133.html ugostiti veći broj stranih istraživača , može se izdati akreditacija za ugošćavanje istraživača
#215527691,doc#304973,2012_08_93_2141.html zapovjednika Zapovjedništva , dio dežurstva može provesti i u aktivnom statusu , radom u
#215529363,doc#304978,2012_08_95_2151.html članka , nadležni veterinarski inspektor može u svrhu daljnjeg tova dozvoliti premještanje
#215531816,doc#304979,2012_08_95_2152.html članka 1 . podstavci 2 . i 3 . ove Odluke može se koristiti isključivo za tehnološke ili
#215538643,doc#304990,2012_08_96_2162.html obavljanje određenih poslova , poslodavac može uputiti radnika na liječnički pregled prije
#215557085,doc#304991,2012_08_96_2163.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#215562677,doc#305000,2012_08_97_2173.html protiv serotipa ( ova ) koji je prisutan ili može biti prisutan u epidemiološki relevantnom
#215565167,doc#305001,2012_08_97_2174.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#215567319,doc#305003,2012_08_98_2185.html narušavanje tržišnog natjecanja niti to objektivno može imati . Navodi da je povećao cijene zbog
#215569831,doc#305004,2012_08_98_2175.html odnosno dio zgrade koji se ozakonjuje ne može biti niža od 500,00 kuna . </p><p> Članak
#215572984,doc#305007,2012_08_98_2178.html članova Izaslanstva traje četiri godine , a može prestati i prije isteka roka na koji su
#215575698,doc#305011,2012_08_98_2182.html odnosno podružnica ljekarničke ustanove može se preseliti bez obzira što ne ispunjava
#215576678,doc#305012,2012_08_98_2183.html 13 . </p><p> Elektronička razmjena podataka može se odvijati putem razmjene elektroničkih
#215582935,doc#305026,2012_08_99_2207.html blokova zračnog prostora , posebno kada se može očekivati da to ima , ili će vjerojatno
#215597282,doc#305027,2012_08_99_2208.html zrakoplovstvo , u Planu mjerenja učinkovitosti može utvrditi dodatne pokazatelje učinkovitosti
#215599697,doc#305028,2012_08_99_2209.html Hrvatske Europskoj uniji , Ministarstvo može ovlastiti za obavljanje poslova iz članka
#215606800,doc#305062,2013_01_1_31.html koristi na poljoprivrednom gospodarstvu ne može prelaziti 170 kg dušika godišnje po hektaru
#215618693,doc#305063,2013_01_1_32.html Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , ministar može ovlastiti drugog državnog službenika za
#215620957,doc#305066,2013_01_1_35.html Kao ispit obveznoga dijela državne mature može se polagati samo strani jezik čiji je sadržaj
#215629022,doc#305077,2013_01_10_152.html mjesto na kojem se pošiljka svježih banana može istovariti ili ukloniti , sukladno carinskom
#215632436,doc#305084,2013_01_10_159.html odnosno članka 52 . točke 1 . ZUS-a , koja može dovesti do drukčijeg rješenja podnositeljeva
#215636615,doc#305086,2013_01_11_161.html tekstu Zavod ) . </p><p> ( 2 ) Zahtjev se može podnijeti za više od jednog prijevoza pod
#215645578,doc#305087,2013_01_11_162.html preporukom E.164 duljina međunarodnog broja može iznositi najviše petnaest znamenaka . Duljina
#215649997,doc#305088,2013_01_11_163.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#215651463,doc#305089,2013_01_11_164.html navedenog Zakona propisano je da Agencija može donijeti rješenja o privremenoj mjeri kada
#215653475,doc#305090,2013_01_11_165.html koja u bitnom glasi : » Direktor društva može odobriti rabate koji nisu vezani uz godišnje
#215657564,doc#305091,2013_01_11_166.html pravo odrediti koji se dio VIPnetove ponude može ponuditi na određenom prodajnom mjestu
#215665747,doc#305100,2013_01_12_184.html . </p><p> ( . .. ) </p><p> ( 2 ) Ustavni sud može i sam pokrenuti postupak za ocjenu suglasnosti
#215669877,doc#305101,2013_01_12_185.html <p> Članak 162 . </p><p> Iznimno , zakon se može donijeti po hitnom postupku , samo kada
#215675616,doc#305102,2013_01_12_167.html </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Zavodu se može prijaviti azilant , stranac pod supsidijarnom
#215688567,doc#305103,2013_01_12_168.html jednoznačno određeno obilježje iz kojeg se može izravno ili neizravno prepoznati individualna
#215699760,doc#305110,2013_01_12_175.html </p><p> ( 3 ) Za vještaka i višeg vještaka može biti imenovana osoba iz reda doktora medicine
#215708508,doc#305113,2013_01_13_197.html Odašiljača i veza i kloniti se svega što može štetiti ugledu i povjerenju Odašiljača
#215719802,doc#305114,2013_01_13_198.html Nadalje obrazlaže da predmetni sporazum ne može nikako predstavljati horizontalni kartalni
#215724980,doc#305115,2013_01_13_199.html nitko , uključujući i okrivljenika , ne može smatrati odgovornim za kazneno djelo dok
#215743466,doc#305116,2013_01_13_200.html 125 . alineji 10 . Ustava , Ustavni sud može obavljati samo poslove » određene Ustavom«
#215746401,doc#305117,2013_01_13_201.html Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Za javnog ovršitelja može biti imenovana osoba : </p><p> 1 . koja je
#215754925,doc#305121,2013_01_13_189.html proizvodi ) iz članka 3 . ovoga Pravilnika može se uvesti u Republiku Hrvatsku samo ako
#215774969,doc#305123,2013_01_13_191.html temperatura unutar prenosivog hladnjaka sa uzorkom može biti viša od 15ºC ali ne viša od temperature
#215778907,doc#305144,2013_02_14_227.html nadležna za kontrolu prelaska državne granice može izdati vizu . </p><p> ( 2 ) Ovaj Pravilnik
#215788544,doc#305145,2013_02_14_228.html AMA ) : najniža apsolutna visina koja se može koristiti u instrumentalnim meteorološkim
#215798305,doc#305148,2013_02_14_203.html sjedište javne ustanove , redni broj , a može sadržavati i druge oznake . </p><p> ( 3 )
#215806828,doc#305152,2013_02_14_234.html usmjerenju , trajanje pripravničkog staža može se skratiti za dio programa , ako je program
#215811927,doc#305153,2013_02_14_235.html imenuje se na mandat od dvije godine te može biti ponovno imenovano na istu dužnost
#215815284,doc#305167,2013_02_15_251.html točki 1 . ovoga članka , gnojidba dušikom ne može biti viša od količine propisane u Dodatku
#215817941,doc#305168,2013_02_15_252.html ) Ovisno o dobi učenika škola istodobno može uključiti učenika u pohađanje redovite
#215819350,doc#305170,2013_02_15_254.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#215821085,doc#305174,2013_02_15_258.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#215821786,doc#305175,2013_02_15_259.html donijeti program državne potpore , koji može biti pravilnik , uredba ili bilo koji drugi
#215822172,doc#305176,2013_02_15_241.html javna površina na kojoj se obavlja ili se može obavljati promet motornih vozila . </p><p>
#215833327,doc#305177,2013_02_15_260.html nije upozorio sudionike da ovakva Izjava može dati povod sporovima , niti je dao u tom
#215835573,doc#305178,2013_02_15_261.html D.-H.« , iako svjestan da svojim djelovanjem može ozlijediti nazočne policajce i druge osobe
#215839087,doc#305179,2013_02_15_262.html vještačenje papilarnih linija . Naravno da sud može koristiti vještačenje papilarnih linija
#215849732,doc#305187,2013_02_15_248.html ribolov na moru dodijeljenu trajnu kvotu može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice
#215860060,doc#305193,2013_02_16_277.html Dokumentacija iz stavka 1 . ovoga članka može se koristiti isključivo za provjeru točnosti
#215865149,doc#305198,2013_02_16_264.html investicijskom fondu . Investicijski fond može biti UCITS fond ili alternativni investicijski
#215935542,doc#305199,2013_02_16_265.html investicijskom fondu . Investicijski fond može biti alternativni investicijski fond ili
#216002757,doc#305203,2013_02_16_269.html i glasi : </p><p> » g ) Povjerenički odbor može donijeti odluku o likvidaciji Fonda većinom
#216019416,doc#305218,2013_02_18_302.html bilancu na dan 31 . prosinca 1990 . godine ne može biti neoboriva presumpcija prelaska imovine
#216021700,doc#305227,2013_02_18_311.html i glasi : </p><p> » m. Povjerenički odbor može donijeti odluku o likvidaciji Fonda većinom
#216022138,doc#305228,2013_02_18_293.html naručitelj nije dopuštena žalba , već se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim
#216030074,doc#305232,2013_02_18_315.html mijenjaju se i glase : </p><p> » Ravnatelj Zavoda može predložiti Vladi Republike Hrvatske razrješenje
#216032028,doc#305233,2013_02_18_316.html oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih
#216035278,doc#305234,2013_02_18_317.html ove odluke žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
#216035890,doc#305235,2013_02_18_318.html ove odluke žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
#216036997,doc#305236,2013_02_18_319.html podneska . </p><p> Obzirom na iznijeto ne može se uzeti pravodobna žalba koja nije zaprimljena
#216040871,doc#305237,2013_02_18_320.html nema obilježje vjerskog objekta pa se ne može primijeniti porezno oslobođenje propisano
#216047632,doc#305239,2013_02_18_294.html poslova i savjetovanja Ministarstva ministar može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 6 ) Tijela
#216051796,doc#305240,2013_02_18_295.html zdravlja ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> Ministarstvo
#216052408,doc#305241,2013_02_18_296.html zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 3 ) Pri
#216054403,doc#305242,2013_02_18_297.html zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 3 ) Pri
#216056042,doc#305243,2013_02_18_298.html zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 3 ) U
#216063502,doc#305249,2013_02_19_333.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#216064019,doc#305250,2013_02_19_334.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#216064517,doc#305251,2013_02_19_335.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#216065064,doc#305252,2013_02_19_336.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#216065738,doc#305253,2013_02_19_337.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#216069604,doc#305254,2013_02_19_322.html mu je potrebno takvo liječenje koje se ne može obaviti u Republici Hrvatskoj . </p><p> (
#216104048,doc#305255,2013_02_19_323.html gospodarski , geoprometni ) , gradom se može utvrditi i mjesto koje ne zadovoljava uvjete
#216130196,doc#305256,2013_02_19_324.html ili namiru ; </p><p> 24 . poslovni nastan : može imati bilo koje od sljedećih značenja :
#216143422,doc#305259,2013_02_19_327.html maksimalni intenzitet regionalne potpore koji se može dodijeliti na ovom području je 40 % bruto
#216144055,doc#305260,2013_02_19_328.html glavnog tajnika , viši ustavnosudski savjetnik može biti postavljen na mjesto : </p><p> – voditelja
#216150426,doc#305264,2013_02_20_347.html . ima trajnu i čvrstu izvedbu tako da se može upotrebljavati više puta </p><p> 2 . je posebno
#216155528,doc#305265,2013_02_20_348.html sekundarni trošak . Stavka odvoza smeća se ne može poistovjetiti sa sekundarnim troškom čišćenja
#216161789,doc#305266,2013_02_20_349.html drugim stvarnim pravima upravitelj zgrade može biti i jedan ili više suvlasnika , a ne
#216166265,doc#305267,2013_02_20_350.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#216167404,doc#305268,2013_02_20_338.html objava iz ove Uredbe , davatelj koncesije može birati dan njihova slanja na objavljivanje
#216168554,doc#305269,2013_02_20_339.html <p> 4 . Ostali uvjeti : </p><p> Jamstvo se ne može izdati za već započete projekte . Ovaj
#216169882,doc#305270,2013_02_20_340.html Poduzetnik koji posluje dulje od 24 mjeseca može istovremeno aplicirati za jamstvo po točkama
#216172461,doc#305271,2013_02_20_341.html <p> Članak 4 . </p><p> Troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su : </p><p> – porezi ,
#216177283,doc#305272,2013_02_20_342.html potpore </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Korisnik može ostvariti pravo na potporu samo po jednoj
#216179895,doc#305273,2013_02_20_343.html iz točke 1 . stavka 1 . ovoga članka se može obavljati na sljedeće načine : </p><p> 1
#216183113,doc#305274,2013_02_20_344.html moru dodijeljenu Trajnu individualnu kvotu može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice
#216184214,doc#305275,2013_02_20_345.html predivog i uljnog lana kategorija osnovno sjeme može se podijeliti na kategorije osnovno sjeme
#216190706,doc#305285,2013_02_22_368.html prilikom posjete . </p><p> ( 5 ) Upravitelj može na zamolbu maloljetnika dozvoliti držanje
#216203298,doc#305288,2013_02_22_371.html tijeku provedbe Sheme školskog voća dobavljač može sklopiti ugovor s više škola dok škola
#216208020,doc#305291,2013_02_22_374.html tijeku liječenja vlasnika oružja , a koja može utjecati na zdravstvenu sposobnost za držanje
#216209107,doc#305292,2013_02_22_375.html Na temelju nalaza povjerenstva , ministar može ukinuti izdano ovlaštenje iz stavka 3 .
#216216320,doc#305293,2013_02_22_357.html države članice pravnoj ili fizičkoj osobi da može u okviru obavljanja svoje registrirane
#216255781,doc#305300,2013_02_22_358.html mreža koja na troškovno učinkovit način može integrirati ponašanje i djelovanje svih
#216292466,doc#305301,2013_02_22_359.html člana Nacionalnog vijeća Hrvatski sabor može razriješiti dužnosti na prijedlog Vlade
#216296815,doc#305303,2013_02_22_361.html Organizator volontiranja u smislu ovoga Zakona može biti udruga , zaklada i fundacija , ustanova
#216300392,doc#305304,2013_02_22_362.html Prava iz članka 3 . ovoga Zakona predsjednik može koristiti 5 godina po prestanku obnašanja
#216305540,doc#305311,2013_02_23_394.html Ugovorno razdoblje iz stavka 1 . ovog članka može se u skladu s posebnim propisima produžiti/skratiti
#216336604,doc#305312,2013_02_23_395.html </p><p><tr> OM153 </p><p> Položajna drenaža , može se evidentirati samo jedanput dnevno </p>
#216339734,doc#305313,2013_02_23_382.html glasovati u inozemstvu dan provedbe izbora može biti i subota. « brišu se . </p><p> Članak
#216342812,doc#305315,2013_02_23_384.html rad , koja osigurava osnivač . </p><p> Muzej može stjecati sredstva i iz vlastite djelatnosti
#216347207,doc#305317,2013_02_23_386.html , pravnih osoba ili subjekata na Popisu može se odrediti za upis na Popis . </p><p> Sredstva
#216348656,doc#305318,2013_02_23_387.html osoba ili subjekta povezanog s Al-Qaidom može se odrediti za upis na Popis . </p><p> Sredstva
#216350041,doc#305319,2013_02_23_388.html Iranske revolucionarne garde , ili koja može biti važna za iranski nuklearni vojni program
#216354762,doc#305320,2013_02_23_389.html stavka 1 . ovog članka , nagodbeno vijeće može odrediti administrativni trošak postupka
#216355947,doc#305321,2013_02_23_390.html </p><p> Ako ime proizvoda još nije poznato , može se dostaviti kasnije , ali najkasnije 15
#216402592,doc#305322,2013_02_24_396.html članka daje se u obliku obrazloženja koje može biti opisno , brojčano , s grafičkim prikazima
#216404515,doc#305323,2013_02_24_397.html raspisanog temeljem odredbi ovoga Pravilnika , a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive
#216421626,doc#305324,2013_02_24_398.html raspisanog temeljem odredbi ovoga Pravilnika , a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive
#216440944,doc#305325,2013_02_24_399.html ovoga Pravilnika ) , </p><p> e ) Jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u , </p>
#216451207,doc#305326,2013_02_24_400.html individualna kvota B ) . </p><p> ( 3 ) Proizvođaču se može istovremeno dodijeliti individualna kvota
#216461982,doc#305329,2013_02_25_412.html . </p><p> Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti samo u ministarstvima i
#216473782,doc#305331,2013_02_25_414.html unutarnjem redu . Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti u Ministarstvu financija
#216484155,doc#305339,2013_02_25_403.html njihov rad , </p><p> 2 ) broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad
#216493287,doc#305350,2013_02_25_404.html zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 3 ) Pri
#216495580,doc#305352,2013_02_25_405.html kojoj je naplaćena izrečena novčana kazna može u istom postupku zatražiti od suda da naloži
#216503231,doc#305353,2013_02_25_406.html iz stavka 1 . ovoga članka Ministarstvo može donijeti rješenje o oduzimanju ovlaštenja
#216504898,doc#305354,2013_02_25_407.html . ovoga članka žalba nije dopuštena ali može se pokrenuti upravni spor . </p><p> Stavci
#216505899,doc#305356,2013_02_25_409.html obliku grafičkog prikaza hrane koji potrošača može dovesti u zabludu glede uporabe tekućih
#216506302,doc#305357,2013_02_25_410.html zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> Ministar
#216520734,doc#305362,2013_03_26_445.html pufera pH 7,2 . Ukoliko se uzeti uzorak ne može dostaviti u laboratorij unutar 5 sati od
#216530856,doc#305363,2013_03_26_446.html izdavanje odobrenja za biocidni pripravak može dokazati da se rizici za industrijske ili
#216533308,doc#305364,2013_03_26_447.html dijela postupka izbora u znanstveno zvanje može posebnim pravilnikom pobliže urediti onaj
#216541871,doc#305369,2013_03_26_433.html Registra koncesija Ministarstvo financija može povjeriti drugoj pravnoj osobi . </p><p>
#216549587,doc#305384,2013_03_27_467.html Listu za izbor članova u Europski parlament može samostalno predložiti jedna politička stranka
#216552050,doc#305385,2013_03_27_468.html kako izmjena obveza zainteresirane osobe može djelovati samo ubuduće , pa je slijedom
#216553949,doc#305386,2013_03_27_469.html složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom
#216554735,doc#305387,2013_03_27_470.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#216560867,doc#305389,2013_03_27_455.html koji se bira iz reda nacionalnih manjina , može se povećati ukupno najviše do 20 % od ukupnog
#216566782,doc#305390,2013_03_27_456.html strancima proširen je krug stranaca kojima se može odobriti stalni boravak , iako ne ispunjavaju
#216577222,doc#305393,2013_03_27_459.html <p> Ako osoba prilikom prijave boravišta ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i
#216592387,doc#305397,2013_03_27_463.html ovoga Pravilnika . </p><p> ( 4 ) Očevidnik se može voditi i u elektroničkom obliku . </p><p>
#216595963,doc#305405,2013_01_3_56.html cijepljenje pasa , mačaka i pitomih vretica može se koristiti samo monovalentno cjepivo
#216609839,doc#305406,2013_01_3_57.html ocjenjivanju razine onečišćenosti zraka može se mjerenje koncentracija onečišćujućih
#216625460,doc#305407,2013_01_3_58.html 2 ) Suglasnost iz stavka 1 . ovog članka može se produžiti na isti rok . Na postupak
#216631291,doc#305408,2013_01_3_40.html na sve oblike udruživanja nad kojima se može pokrenuti stečajni postupak . </p><p> ( 2
#216636257,doc#305412,2013_01_3_43.html članka 348 . Ugovora , svaka država članica može provesti mjere koje ocijeni nužnima za
#216642189,doc#305422,2013_01_4_64.html pokretati niti jedan proces . Zatvoreni račun ne može biti ponovo otvoren i na njemu se ne mogu
#216653283,doc#305423,2013_01_4_65.html Uzorkovanje i laboratorijsku analizu goriva može obavljati akreditirani laboratorij prema
#216654604,doc#305426,2013_01_4_68.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#216657441,doc#305428,2013_01_5_79.html sjednicu Skupštine Komore Izvršni odbor može sazvati samoinicijativno , a dužan ju je
#216663873,doc#305429,2013_01_5_80.html pristupanje ispitu za poreznog savjetnika može podnijeti osoba ( dalje : kandidat ) ,
#216667883,doc#305433,2013_01_5_71.html članka , povjerenik predstečajne nagodbe može dostaviti Agenciji u sustav prisilne naplate
#216669040,doc#305435,2013_01_5_73.html dostavljen . Svaki dužnosnik i zaposlenik može u roku od tri dana izjaviti prigovor državnom
#216670874,doc#305436,2013_01_5_74.html Hrvatsku nakon vanjskog postupka prerade ako se može dokazati da su prerađeni od krzna i proizvoda
#216675406,doc#305438,2013_01_5_76.html minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica može podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za registraciju
#216675948,doc#305440,2013_01_6_91.html glasi : </p><p> » ( 4 ) Osnova za plaćanje može se dostaviti i kao elektronička isprava
#216685375,doc#305441,2013_01_6_92.html 10.00 do 21.00 sat . Iznimno , obveznik može podatke dostaviti i izvan navedenog roka
#216686651,doc#305442,2013_01_6_93.html dodjeljuje registarski broj . Registarski broj se može ukinuti ako se objekt ne pridržava odredbi
#216692939,doc#305460,2013_01_6_83.html 16.01.2013 Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću
#216693819,doc#305461,2013_01_6_84.html Ministarstvo znanosti , obrazovanja i sporta može sredstva doznačivati izravno prijevoznicima
#216694305,doc#305463,2013_01_6_86.html načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga može zbog potreba službe produljiti zadržavanje
#216694590,doc#305464,2013_01_6_87.html načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga može zbog potreba službe produljiti zadržavanje
#216694889,doc#305465,2013_01_6_88.html Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Osnova za plaćanje može se dostaviti i kao elektronička isprava
#216705290,doc#305466,2013_01_6_89.html banci elektronički potpisanu poruku A31 koja može sadržavati jedan ili više naloga za izvršenje
#216706282,doc#305467,2013_01_6_90.html osnove za plaćanje po kojoj Agencija ne može postupiti iz razloga navedenih Pravilnikom
#216706903,doc#305468,2013_01_7_119.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#216709729,doc#305469,2013_01_7_120.html ne položi jedan ili dva stručna predmeta može polagati popravni ispit iz tih predmeta
#216718889,doc#305472,2013_01_7_123.html </p><p> Škola koja prima učenika na razmjeni može uvjetovati poznavanje određenog svjetskog
#216719717,doc#305473,2013_01_7_124.html stranka ili osoba na koju se on primjenjuje , može tražiti naknadu pretrpljene štete sukladno
#216744074,doc#305484,2013_01_7_117.html nekoj državi ne postoji DM/KU , stranac može podnijeti zahtjev za vizu : </p><p> – u najbližoj
#216757261,doc#305488,2013_01_8_139.html 6 . koji glasi : </p><p> » ( 6 ) Agencija može odobriti izuzeće od stavka 5 . ovog članka
#216758342,doc#305489,2013_01_8_140.html u svakom slučaju na način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili promjene
#216784128,doc#305506,2013_01_9_148.html pohrane uzorka na +4 °C ili se uzorak ne može pravovremeno dostaviti u laboratorij ,
#216806750,doc#305507,2013_01_9_149.html 6.787.611.000 kuna , s tim da se zadani okvir može povećati sukladno interesu razvojnih banaka
#216811839,doc#305509,2013_01_9_151.html složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom
hide detail