Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#207698669,doc#301048,2011_05_59_1323.html promjene . </p><p> ( 2 ) Ministarstvo pravosuđa može samo pribaviti podatke o promjeni i iste
#207700389,doc#301050,2011_05_59_1325.html ovlaštenja . </p><p> ( 3 ) Na jedno plovilo može se izdati samo jedno ovlaštenje . </p><p>
#207701167,doc#301051,2011_05_59_1326.html Prilikom obavljanja malog obalnog ribolova može se koristiti samo plovilo upisano u odobrenju
#207703494,doc#301052,2011_05_59_1327.html Carinarnica , odnosno carinska ispostava ne može obaviti postupak carinjenja i pustiti voće
#207704804,doc#301053,2011_05_59_1328.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#207707553,doc#301057,2011_01_6_103.html zakonske uvjete . </p><p> ( 2 ) Stručnom ispitu može se pristupiti nakon 3 mjeseca rada u javnoj
#207709660,doc#301058,2011_01_6_104.html Pravilnika za vozila iz stavka 1 . ovoga članka može se na zahtjev proizvođača proširiti za
#207767582,doc#301059,2011_01_6_105.html <p> NAPOMENA : raspon prikazane temperature može odstupati od mjernog područja za pomak
#207778191,doc#301064,2011_01_6_110.html pitanje za potrebe ovog konkretnog postupka može ostati otvoreno . Radi definicije mjerodavnog
#207794541,doc#301066,2011_01_6_111.html konačne naknade . </p><p> Iz prikazanog se može zaključiti da utjecaj troška goriva nije
#207799029,doc#301067,2011_01_6_112.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#207799777,doc#301068,2011_01_6_113.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#207800582,doc#301070,2011_01_6_115.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#207801189,doc#301071,2011_01_6_116.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#207802224,doc#301075,2011_01_6_120.html Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Obrazovnom programu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev
#207807702,doc#301077,2011_01_6_121.html instrumentima , </p><p> 4 . društvo za upravljanje može odgoditi ili ograničiti isplatu pripadnog
#207813956,doc#301079,2011_01_6_123.html dionicu Ciljnog društva , </p><p> – da HFP ne može odmah raspolagati s 11.332 ( rezerviranih
#207833009,doc#301082,2011_01_6_126.html provođenja stručnog nadzora u roku koji ne može biti duži od 3 mjeseca od dana zakazanog
#207835822,doc#301090,2011_06_60_1340.html rješenje sadrži nedostatke zbog kojih se ne može ispitati , te je povrijeđena odredbe članka
#207838032,doc#301091,2011_06_60_1341.html odnosno prometu . Na takvoj metodologiji ne može se temeljiti izračun » postotka X « , pa
#207840634,doc#301092,2011_06_60_1342.html već obrazloženo , te se stoga od njega ne može tražiti niti ispunjavanje obveze pristupa
#207842603,doc#301093,2011_06_60_1343.html operatorima , iako tužitelj tu obvezu ne može samostalno izvršiti . Tvrdi kako tuženo
#207844015,doc#301094,2011_06_60_1344.html prostora u cijevima kabelske kanalizacije ne može sa sigurnošću utvrditi bez prethodnog provođenja
#207847038,doc#301096,2011_06_60_1346.html primjeren rok za provedbu zahtjeva , koji ne može biti kraći od 8 dana . </p><p> Osporeni zaključak
#207848096,doc#301099,2011_06_60_1331.html naknade , niti novčane , niti drukčije koja se može smatrati nadomjeskom novca . Darivateljstvo
#207848795,doc#301100,2011_06_60_1332.html daljnjem tekstu : Posebni standard ) koji se može utvrditi za ugostiteljske objekte iz skupina
#207859712,doc#301106,2011_06_60_1338.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#207860581,doc#301107,2011_06_60_1339.html ne postoji i infrastrukturi operator ne može povratiti iznos koji je refundirao operatoru
#207862744,doc#301108,2011_06_61_1358.html mijenja se i glasi : </p><p> » ( 3 ) Korisnik može biti i stranac koji ima odobren azil ,
#207865130,doc#301109,2011_06_61_1359.html najmanje 50 milijuna EUR obračunato u HRK ne može se dodijeliti uvećanje maksimalnog intenziteta
#207865743,doc#301110,2011_06_61_1360.html tijek željezničkoga prometa , inspektor može rješenje donijeti i usmeno . </p><p> ( 3
#207865999,doc#301111,2011_06_61_1361.html donosi Agencija žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor.« . </p><p> U stavku
#207866366,doc#301112,2011_06_61_1362.html promet žičare na siguran način , inspektor može rješenje donijeti i usmeno . </p><p> ( 3
#207866602,doc#301113,2011_06_61_1363.html nije dopuštena žalba , ali se protiv njih može pokrenuti upravni spor . </p><p> ( 3 ) Odluke
#207867352,doc#301114,2011_06_61_1364.html </p><p> U članku 50 . riječi : » , ali se može pokrenuti upravni spor « brišu se . </p>
#207868290,doc#301116,2011_06_61_1366.html rečenici briše se točka i dodaju riječi : » , a može ga donijeti bez prethodnog izjašnjavanja
#207871912,doc#301121,2011_06_61_1370.html misije ili operacije pod vodstvom NATO-a može se istovremeno uputiti najviše deset pripadnika
#207872763,doc#301124,2011_06_61_1373.html DUS-ispitivanja nove biljne sorte Hrvatski centar može odrediti Izvoditelja i izvan Republike
#207875775,doc#301125,2011_06_61_1374.html kulturnih dobara Republike Hrvatske a koja ne može osigurati propisani uvjet pristupačnosti
#207897534,doc#301129,2011_06_61_1350.html Članak 8 . </p><p> Vlada Republike Hrvatske može detaljnije propisati uvjete , rokove i
#207899505,doc#301133,2011_06_61_1381.html </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL02-PHL09 </p><p> 198,80
#207902430,doc#301135,2011_06_61_1351.html </p><p> ( 1 ) Poslove prosvjetnog inspektora može obavljati osoba koja je završila diplomski
#207912598,doc#301136,2011_06_61_1352.html uzimajući u obzir važeće međunarodne standarde , može se odrediti mjera zadržavanja brodova tog
#207918464,doc#301137,2011_06_61_1353.html spaljivanje , </p><p> – industriji u kojoj se rad ne može prekidati zbog tehnoloških razloga , </p>
#207920451,doc#301138,2011_06_61_1354.html službeničkog suda iz stavka 2 . ovoga članka ne može biti imenovan član predstavničkog tijela
#207921968,doc#301139,2011_06_61_1355.html sustava socijalne sigurnosti , zahtjev se može smatrati urednim kada Zavod od nadležnog
#207925703,doc#301144,2011_06_62_1394.html broja . U navedenom slučaju davatelj broja može odgoditi prijenos broja sukladno članku
#207930128,doc#301145,2011_06_62_1395.html provjere kvalitete rada , predsjednik Komore može osim nadzornika angažirati i ovlastiti
#207934284,doc#301146,2011_06_62_1396.html audiovizualnih djelatnosti , pojedinom korisniku može se dodijeliti do 50 % troškova proračuna
#207940975,doc#301149,2011_06_62_1399.html predmetu , međutim , navedena okolnost ne može biti opravdanje za trajanje postupka u
#207942125,doc#301153,2011_06_62_1385.html iz stavka 2 . ovoga članka , carinarnica može dopustiti da se Sigurnosna isprava zamijeni
#207957570,doc#301155,2011_06_62_1387.html <p> » Članak 2.a </p><p> Voćno vino u prometu može biti : </p><p> 1 . voćno vino ; </p><p> 2 .
#207960839,doc#301157,2011_06_62_1389.html tržište prije 31 . prosinca 2011 . godine , može se nalaziti na tržištu do isteka roka trajanja
#207966889,doc#301162,2011_06_63_1412.html kao ekvivalenta štete , naknade koja ne može imati penalni karakter« . Svoje stajalište
#207971844,doc#301163,2011_06_63_1413.html vijećnika , kao manjina u predstavničkom tijelu može ostvariti pravo da se i o takvom prijedlogu
#207972960,doc#301164,2011_06_63_1414.html koncesije kraći nego rok unutar kojeg se može očekivati odlučivanje o podnesenoj ustavnoj
#207974861,doc#301165,2011_06_63_1401.html prijama izvršnog akta na temelju kojeg se može graditi građevina , odnosno od dana primitka
#207981630,doc#301166,2011_06_63_1402.html profesora u trajnom zvanju , visoko učilište može produljiti radni odnos do isteka akademske
#207982202,doc#301167,2011_06_63_1403.html ugroženosti , težina poremećaja koja se može stvoriti u slučaju njegovog onesposobljavanja
#207984232,doc#301168,2011_06_63_1404.html u svakom slučaju na način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili vidne
#207995481,doc#301169,2011_06_63_1405.html razdoblja iz članka 15 . ovoga Pravilnika može obaviti na drugom mjestu kontrole ( CP
#208005783,doc#301171,2011_06_63_1407.html . </p><p> ( 5 ) Uspjeh po provjeri znanja može biti » zadovoljio« ili » nije zadovoljio«
#208012658,doc#301177,2011_06_64_1427.html ( . .. ) Ustavna je odredba da nitko ne može izgubiti bilo kakva prava samo zbog pokretanja
#208015329,doc#301179,2011_06_64_1415.html </p><p> Prodaja dionica i poslovnih udjela može se provesti i kombinacijom više načina
#208020609,doc#301180,2011_06_64_1416.html kohezijske politike , uz pomoć državnih potpora može se doći do povoljnijeg i pravičnijeg rezultata
#208035145,doc#301183,2011_06_64_1419.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#208037225,doc#301187,2011_06_64_1423.html pojedinačne sastojke tvari ili smjese koji može biti polazište za razvrstavanje tvari odnosno
#208114854,doc#301199,2011_06_65_1449.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#208117296,doc#301200,2011_06_65_1450.html i prihode i rashode . </p><p> Agencija ne može prihvatiti očitovanje Društva . Dostavljeni
#208186387,doc#301202,2011_06_65_1430.html pozitivno na relevantne serotipove salmonele može ostati samo jedno jato godišnje . </p><p>
#208192876,doc#301210,2011_06_66_1461.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#208194464,doc#301215,2011_06_66_1466.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#208198226,doc#301222,2011_06_66_1472.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#208199103,doc#301224,2011_06_66_1474.html Ugovora </p><p> ( 1 ) Svaka ugovorna strana može predložiti izmjene i dopune ovog Ugovora
#208219859,doc#301225,2011_06_66_1475.html da se više po hrvatskom pravu presuda ne može izvršiti . </p><p> Smatra da su mu osporenim
#208226386,doc#301229,2011_06_66_1455.html traži registracija zvučnog znaka , prijava može sadržavati jednu elektroničku zvučnu datoteku
#208227244,doc#301230,2011_06_66_1456.html podnesaka </p><p> Članak 23.b </p><p> ( 1 ) Podnesak može biti dostavljen Zavodu osobnom dostavom
#208227984,doc#301231,2011_06_66_1457.html zahtjeva , rok iz stavka 1 . ovoga članka može se produžiti najviše za 60 dana . </p><p>
#208229493,doc#301233,2011_06_66_1459.html kanala od 8,33 kHz iznad razine leta 195 može smatrati samo prvim korakom koji treba
#208235519,doc#301234,2011_06_66_1460.html iz članka 3 . stavka 2 . ovoga Pravilnika može izraditi konačni tekst elaborata zona sanitarne
#208242377,doc#301239,2011_06_67_1481.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#208246664,doc#301240,2011_06_67_1482.html prestane važiti , jer se po naravi stvari ne može očekivati da bi svi počinitelji ovakvih
#208247496,doc#301241,2011_06_67_1483.html tako da pritvor produljen ovim rješenjem može trajati najdulje do 20 . lipnja 2011 . </p>
#208251570,doc#301243,2011_06_68_1494.html slučajevima : </p><p> – vrijednost zaštite može se povećavati ako je uz nominalni iznos
#208256376,doc#301248,2011_06_68_1487.html jednog poduzetnika u drugog . Državna potpora može pomoći stvoriti dodatne poticaje za poslodavce
#208260166,doc#301250,2011_06_68_1489.html subjekata . </p><p> ( 2 ) Kontrolno tijelo može uzimati uzorke za ispitivanje ekoloških
#208267837,doc#301254,2011_06_69_1505.html povijest godišnja naknada ( premija ) ne može biti viša od 3,8 % . </p><p> Ocjenu poduzetnika
#208275772,doc#301258,2011_06_69_1497.html uređenim prostorima za igre na automatima može pisanim putem ili elektroničkom obaviješću
#208276614,doc#301259,2011_06_69_1498.html glasi : </p><p> » ( 1 ) Registrirani igrač može pisanim putem ili elektroničkom obaviješću
#208277090,doc#301260,2011_06_69_1499.html time da igrač bez obzira na način uplate ne može ostvariti dobitak u novcu stvarima ili
#208278108,doc#301261,2011_06_69_1500.html uvjete : </p><p> 1 . da se na automatu ne može ostvariti dobitak u novcu , stvarima ili
#208282930,doc#301267,2011_01_7_137.html tipskog rješenja ili izumiteljskog patenta može biti ugovorena u obliku tantijema . </p>
#208284855,doc#301268,2011_01_7_138.html porezom . </p><p> Gradonačelnik Grada Vodica može osloboditi od plaćanja poreza korištenje
#208286404,doc#301269,2011_01_7_139.html nikakva nepravilnost . Nadalje ističe , da ne može niti je dužan osigurati da operator nakon
#208292069,doc#301270,2011_01_7_140.html utemeljenost navoda iznijetih u pobijanom aktu , ne može se pronaći ništa niti o sadržaju njegovih
#208295843,doc#301271,2011_01_7_141.html da mu se osigura pristup sučelju kojim on može administrirati , odnosno upravljati . Kao
#208306351,doc#301275,2011_01_7_145.html bitnom navodi da se Net Phone usluga ne može smatrati javnom govornom uslugom , već
#208310408,doc#301277,2011_01_7_146.html koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika
#208313064,doc#301278,2011_01_7_147.html koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika
#208315765,doc#301279,2011_01_7_148.html koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika
#208318399,doc#301280,2011_01_7_149.html koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika
#208321038,doc#301281,2011_01_7_150.html koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika
#208323676,doc#301282,2011_01_7_151.html koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika
#208326303,doc#301283,2011_01_7_152.html koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavkom 10 . Pravilnika
#208328904,doc#301284,2011_01_7_153.html koji u nastaloj situaciji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavkom 10 . Pravilnika
#208331085,doc#301285,2011_01_7_154.html u konkretnom slučaju ni na koji način ne može biti sudionik u pružanju protuzakonite
#208333376,doc#301286,2011_01_7_155.html 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok
#208334302,doc#301288,2011_01_7_156.html 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok
#208334988,doc#301289,2011_01_7_157.html 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok
#208335674,doc#301290,2011_01_7_158.html 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok
#208336360,doc#301291,2011_01_7_159.html 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok
#208337046,doc#301292,2011_01_7_160.html 77/92 ) propisano je da se upravni spor može voditi samo protiv upravnog akta , dok
#208338039,doc#301293,2011_01_7_161.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske
#208342224,doc#301301,2011_01_7_135.html 2014 . godine . </p><p> ( 2 ) Ovaj ugovor može se pisano otkazati u slučaju bitno promijenjenih
#208359140,doc#301308,2011_06_70_1526.html ustanova , Savjet za nacionalne manjine može osnivati radne skupine te angažirati financijske
#208361324,doc#301314,2011_06_70_1515.html ove Odluke utvrđeno područje na kojemu se može osnovati školska ustanova ili odobriti
#208394473,doc#301321,2011_06_72_1529.html cijenu ili način uporabe ili navike potrošača može zamijeniti drugi ( mjerodavni ) proizvod
#208400801,doc#301324,2011_06_72_1532.html ) Ukupno se na javnoovršiteljskom ispitu može ostvariti 45 bodova . </p><p> Dijelovi ispita
#208403025,doc#301325,2011_06_72_1533.html apsorpcije ili metabolizma promijenjen ili može postati privremeno ili nepovratno narušen
#208416039,doc#301326,2011_06_72_1534.html Tablice 1 . u Prilogu ( 13,5 % ) , cijena se može korigirati ( u omjeru 1:0,5 ) , na način
#208417250,doc#301327,2011_06_72_1535.html serološki negativne na ZRG/ZPV , osim ako se može dokazati da su cijepljene protiv virusa
#208419833,doc#301329,2011_06_72_1537.html ubija bakterije , gljive , plijesni i alge ; može se upotrebljavati za dezinfekciju industrijskih
#208476952,doc#301330,2011_06_73_1548.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#208477920,doc#301331,2011_06_73_1549.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#208478861,doc#301332,2011_06_73_1550.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#208479798,doc#301333,2011_06_73_1551.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#208480758,doc#301334,2011_06_73_1552.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#208481724,doc#301335,2011_06_73_1553.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#208482658,doc#301336,2011_06_73_1554.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#208486541,doc#301351,2011_06_73_1540.html prostora , tj . originatoru plana leta , a može se dobiti i od nadležne aerodromske kontrole
#208492788,doc#301355,2011_06_73_1571.html ugovor zaključuje na neodređeno vrijeme te se može raskinuti preporučenim pismom na kraju
#208493883,doc#301357,2011_06_73_1573.html mjesec dana , te ih kreditna institucija može uključiti u izvješća u 100 % - tnom iznosu
#208497881,doc#301358,2011_06_73_1574.html ističe da ne osporava svoju obvezu da jedini može izdati novi račun krajnjem korisniku ,
#208500057,doc#301359,2011_06_73_1541.html protiv kojeg se vodi takav postupak , Vijeće može održati javnu sjednicu . </p><p> ( 5 ) Snimanje
#208502063,doc#301360,2011_06_73_1542.html . </p><p> Članak 7 . </p><p> 1 ) Razgovor se može bodovati s najviše 25 bodova . </p><p> 2
#208502969,doc#301361,2011_06_73_1543.html Članak 6 . </p><p> 1 ) Na razgovoru kandidat može ostvariti najviše 20 bodova . </p><p> 2 )
#208505991,doc#301362,2011_06_73_1544.html propisane formalne uvjete te da se o istoj ne može odlučivati . </p><p> Utvrđeno je da ponuda
#208507111,doc#301363,2011_06_73_1545.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#208508075,doc#301364,2011_06_73_1546.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#208509221,doc#301365,2011_06_73_1547.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#208510435,doc#301368,2011_07_74_1586.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#208514793,doc#301376,2011_07_74_1575.html vozilom D1 , D1+E , D ili D+E kategorije može steći vozač koji ima vozačku dozvolu C
#208518907,doc#301382,2011_07_74_1599.html Rješenja , žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#208519936,doc#301384,2011_07_74_1601.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , » svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#208521955,doc#301385,2011_07_74_1602.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#208525283,doc#301388,2011_07_74_1604.html ZKP-a , s time da pritvor prema tom rješenju može trajati najdulje mjesec dana računajući
#208530207,doc#301390,2011_07_74_1606.html vrijeme . </p><p> Iznos zastupničke mirovine ne može biti veći od 85 % od osnovice. « </p><p>
#208535015,doc#301391,2011_07_74_1607.html ali nakon navršene 45 . godine života , može pravo ponovno ostvariti kada navrši 50
#208538410,doc#301392,2011_07_74_1608.html zajamčeno člankom 48 . stavkom 1 . Ustava može smatrati samo mirovina iz drugog i trećeg
#208540762,doc#301393,2011_07_74_1577.html Dodatku II . Dijelu C ovoga Pravilnika , može biti odobreno nakon što je utvrđen status
#208544228,doc#301394,2011_07_74_1578.html smiju se koristiti obavijesti kao što su » može biti opasno « , » nema učinaka na zdravlje
#208566652,doc#301395,2011_07_74_1579.html ovlaštena i imenovana za aktivnosti kategorije A može provoditi ili nadzirati ispitivanja u skladu
#208572224,doc#301396,2011_07_74_1580.html označava izvor pogona vozila za koji se može dodijeliti homologacija kao zasebnoj tehničkoj
#208591475,doc#301406,2011_07_76_1624.html gospodarstva . </p><p> ( 5 ) Nositelj ili član OPG-a može biti upisan u samo jedan OPG . </p><p> (
#208596791,doc#301410,2011_07_76_1628.html financijsko izvješće , ministar kulture može razriješiti ravnatelja VBV . </p><p> Članak
#208597981,doc#301411,2011_07_76_1629.html valjanost osporenog rješenja nije odlučno može li se promjena funkcionalnosti smatrati
#208599867,doc#301412,2011_07_76_1630.html Zagrebački holding d.o.o . da mu više ne može pružati navedene usluge . Predlaže da se
#208601871,doc#301416,2011_07_76_1618.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#208610367,doc#301423,2011_07_77_1641.html primjenjuje se načelo da nitko na drugoga ne može prenijeti više prava nego što ga sam ima.
#208615841,doc#301424,2011_07_77_1642.html vozilom ponovno počiniti takvo kazneno djelo , može se primijeniti sigurnosna mjera zabrane
#208619302,doc#301425,2011_07_77_1643.html sustavom mirovinskog osiguranja te ona ne može u njemu aktivno sudjelovati . Smatra da
#208622855,doc#301426,2011_07_77_1631.html pristup informaciji . </p><p> ( 2 ) Korisnik može u zahtjevu naznačiti i način dobivanja
#208628025,doc#301429,2011_07_77_1634.html ) Neprihvatljivi troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su : </p><p> – porezi ,
#208631682,doc#301430,2011_07_77_1635.html traktore iz članka 1 . ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja
#208635572,doc#301431,2011_07_77_1636.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#208637621,doc#301434,2011_07_77_1639.html suglasnosti ministra financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja , evidentiranja
#208638504,doc#301436,2011_07_78_1654.html i mjere u slučaju nepravilnosti do kojih može doći u provedbi ove mjere . </p><p> ( 3 )
#208641470,doc#301437,2011_07_78_1655.html bubrega nije obvezno ; eviscerirani trup može se staviti u prodaju sa ili bez jestivih
#208654817,doc#301438,2011_07_78_1656.html Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Proizvođač šećera može predati zahtjev za odobrenje proizvodnje
#208670252,doc#301445,2011_07_78_1644.html povezana s uvjetom da se takva aktivnost može nastaviti obavljati samo po proteku određenog
#208671516,doc#301446,2011_07_78_1663.html koji se šalje u računalo . Taj dio mjerila može imati vlastito nezavisno napajanje ili
#208676660,doc#301447,2011_07_78_1664.html i naprava iz članka 1 . ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja
#208688184,doc#301451,2011_07_78_1645.html smislu stavaka 7 . i 8 . ovoga članka ne može se kumulirati u svrhu produljenja vremenskog
#208689619,doc#301452,2011_07_78_1646.html : </p><p> » Članak 6 . </p><p> Ministarstvo može dati prigovor na prijavljeni cjenik , odnosno
#208689877,doc#301453,2011_07_78_1647.html sukladno odredbama ove Uredbe . Popis se može po potrebi mijenjati i dopunjavati . </p>
#208692832,doc#301454,2011_07_78_1648.html vlastite procjene . </p><p> ( 3 ) Izjava se može dati i u slučaju uočenih slabosti i nepravilnosti
#208701357,doc#301456,2011_07_78_1650.html ime libijskih državnih tijela za koje se može osnovano posumnjati da će pridonijeti kršenju
#208713538,doc#301465,2011_07_79_1683.html </p><p> Pročelnik Područnog ureda u Zagrebu može odrediti da po potrebi građevinski inspektor
#208742601,doc#301466,2011_07_79_1684.html podataka označava koliko se puta grupa podataka može koristiti u provoznoj deklaraciji . </p>
#208752642,doc#301467,2011_07_79_1685.html ovoga Priloga nadležna carinska ispostava može omogućiti gospodarskim subjektima podnošenje
#208755979,doc#301468,2011_07_79_1686.html Zahtjev za mjeru » Suzbijanje varooze pčela « može podnijeti pčelar upisan u Evidenciju pčelara
#208758918,doc#301473,2011_07_79_1690.html pohrane uzorka na +4 °C ili se uzorak ne može pravovremeno dostaviti u laboratorij ,
#208778009,doc#301475,2011_07_79_1692.html suglasnosti Hrvatske komore medicinskih sestara , može se voditi i u elektroničkom obliku te mora
#208778416,doc#301476,2011_07_79_1693.html ili budućem ) zdravstvenom stanju koja se može pripisati prethodno dobivenoj zdravstvenoj
#208786636,doc#301483,2011_07_79_1699.html Platt’sa i promjeni cijene , odnosno INA d.d . može mijenjati cijenu iz svog Cjenika po slobodnoj
#208801706,doc#301505,2011_01_8_185.html moraju biti zaklane prije navedenog datuma , može se uvesti u roku 90 dana od tog datuma
#208806849,doc#301506,2011_01_8_186.html ravnatelja Zavoda za zaštitu zdravlja na radu može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni
#208808447,doc#301509,2011_01_8_189.html . </p><p> Član uprave mirovinskog društva može biti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete
#208810476,doc#301510,2011_01_8_190.html obveze prema klijentima , na način da ne može izvršiti novčane obveze prema istima ,
#208813173,doc#301513,2011_01_8_192.html ista u ovom trenutku nikome nije , niti može biti poznata jer uopće nije definirana
#208815566,doc#301522,2011_07_80_1709.html namještenika , uređuje se na način da Uprava može obavljati upravne i druge stručne poslove
#208832387,doc#301523,2011_07_80_1710.html novine « , br . 99/96 i 11/98 ) , koja ne može biti manja od 10 % od godišnje naknade
#208833375,doc#301524,2011_07_80_1711.html Ministarstvo gospodarstva , rada i poduzetništva može , odstupajući od stavka 1 . ove točke ,
#208843307,doc#301526,2011_07_80_1713.html Ministarstvo gospodarstva , rada i poduzetništva može pod uvjetima koje smatra primjerenima odobriti
#208846198,doc#301527,2011_07_80_1714.html Ministarstvo gospodarstva , rada i poduzetništva može odobriti : </p><p> ( a ) prodaju , isporuku
#208865584,doc#301532,2011_07_80_1700.html nacionalne manjine žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor . </p><p> Sadržaj
#208872125,doc#301535,2011_07_80_1701.html Hrvatske . </p><p> ( 3 ) Državni ured za reviziju može ostvarivati vlastite prihode obavljanjem
#208876391,doc#301536,2011_07_80_1702.html slobodu poslovnog nastana pružatelja usluga ne može biti ograničeno posebnim propisom , osim
#208881947,doc#301537,2011_07_80_1703.html ili bilo koju drugu tehničku pomoć koja može imati oblik upute , osposobljavanja , prijenosa
#208886975,doc#301539,2011_07_80_1705.html povjerene im zakonom . </p><p> ( 2 ) Zakonom se može propisati da u određenoj vrsti predmeta
#208893738,doc#301542,2011_07_80_1708.html površina po jednom zaposlenom djelatniku može iznositi do 15 m2 . </p><p> Članak 4 . </p>
#208897016,doc#301553,2011_07_81_1721.html koji glase : </p><p> » ( 2 ) Pravna pomoć može biti uređena posebnim zakonom ako je to
#208906104,doc#301559,2011_07_81_1745.html zaustavnog puta , ovisno o brzini na pruzi , može biti 700 , 1000 ili 1500 metara . Zaustavni
#208909136,doc#301560,2011_07_81_1746.html kojima na temelju podnesenog zahtjeva Uprava može odobriti pristup podacima , uz uvjet da
#208916673,doc#301561,2011_07_81_1747.html čitljivost broja životinje , nadležno tijelo može odobriti da posjednik na ušnoj markici
#208926841,doc#301567,2011_07_81_1752.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske
#208930690,doc#301578,2011_07_82_1765.html rečenice dodaje se zarez i riječi : » a iznimno može biti dozvoljen u dijelovima luka i lučica
#208933429,doc#301580,2011_07_82_1767.html tijelo grada s više od 100.000 stanovnika može odrediti jedno mjesto na kojem se održavaju
#208970090,doc#301596,2011_07_83_1783.html životinja da bi se poštedjele svake boli koja se može izbjeći , straha ili uznemiravanja kako
#208981288,doc#301597,2011_07_83_1784.html ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#208982338,doc#301599,2011_07_83_1786.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#208984738,doc#301612,2011_07_84_1799.html kada postoje dokazi na temelju kojih se može zaključiti da su iste ugrožene , « . </p>
#208995613,doc#301613,2011_07_84_1800.html odgojne mjere i načinom na koji ta prava može ostvariti . </p><p> PRIJAM I SMJEŠTAJ MALOLJETNIKA
#209003397,doc#301614,2011_07_84_1801.html činjenica ili pokazatelja na temelju kojih se može donijeti zaključak , odnosno pregled poslovanja
#209009776,doc#301615,2011_07_84_1790.html ceste sukladno ovom Zakonu , koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima
#209034160,doc#301616,2011_07_84_1791.html <p> ( 2 ) Radnik iz stavka 1 . ovoga članka može podnijeti zahtjev za obeštećenje prema
#209035450,doc#301617,2011_07_84_1792.html spremnosti da ubuduće ne čini kaznena djela može zaključiti da će i samim prijekorom biti
#209055371,doc#301623,2011_07_84_1798.html ovoga Zakona djelatnost palijativne skrbi može se obavljati i na sekundarnoj razini.«
#209084151,doc#301632,2011_07_85_1810.html daje legitimaciju njegovom nositelju da može obavljati reviziju u skladu s propisima
#209087842,doc#301633,2011_07_86_1820.html ovlaštena za provođenje službene kontrole može provesti nasumični fizički pregled pošiljaka
#209092652,doc#301638,2011_07_86_1825.html sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na
#209093015,doc#301639,2011_07_86_1826.html sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na
#209093998,doc#301640,2011_07_86_1827.html sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na
#209094362,doc#301641,2011_07_86_1828.html sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na
#209094725,doc#301642,2011_07_86_1829.html sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na
#209095065,doc#301643,2011_07_86_1811.html . Za vrstu doprinosa 8370 podatak treći može i ne mora biti upisan . </p><p> II . </p><p>
#209097147,doc#301644,2011_07_86_1830.html regulatorna agencija ( dalje u tekstu : Agencija ) može razvidno pratiti podatke o osnovnim i obrtnim
#209104508,doc#301645,2011_07_86_1831.html » X – koeficijent učinkovitosti koji ne može biti jedan [ 0 – 1 ] « zamjenjuju se riječima
#209105934,doc#301646,2011_07_86_1832.html <p> Članak 2 . </p><p> Oglašivač preuzimatelj može preuzimati oglase objavljene od strane
#209107203,doc#301652,2011_07_86_1838.html dio radiofrekvencijskog spektra koji se može dodijeliti jednom podnositelju : 10 – 10,3
#209108528,doc#301653,2011_07_86_1839.html obveze prema klijentima , na način da ne može izvršiti novčane obveze prema istima ,
#209109187,doc#301654,2011_07_86_1812.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#209116315,doc#301656,2011_07_86_1841.html stoga Ponuditelj u okviru istog , više ne može objaviti ponudu za preuzimanje Ciljnog
#209118059,doc#301657,2011_07_86_1842.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba , ali se isti može pobijati
#209119960,doc#301665,2011_07_86_1813.html dispečera leta/operativnog kontrolora prometa može pod uvjetima propisanima u ovom Pravilniku
#209124719,doc#301666,2011_07_86_1814.html sošnjaku odnosno sošnjaku . Ako plovilo ne može viti zastavu na krmenom zastavnom stijegu
#209126810,doc#301667,2011_07_86_1815.html korištenja dodatka u hranidbi životinja , koja se može prihvatiti kao zakonski dopuštena ili priznata
#209137152,doc#301669,2011_07_86_1817.html fizičkog pregleda na mjestu prvog unosa može biti smanjena ukoliko je udovoljeno uvjetima
#209142537,doc#301672,2011_07_87_1859.html dio radiofrekvencijskog spektra koji se može dodijeliti jednom podnositelju : 2x21 MHz
#209143956,doc#301674,2011_07_87_1861.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#209145651,doc#301680,2011_07_87_1867.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#209146770,doc#301681,2011_07_87_1850.html registracija obustavljena ili odjavljena ne može prometovati željezničkom mrežom . Prije
#209147881,doc#301682,2011_07_87_1851.html ovog Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Ministarstvo može prenijeti poslove ocjenjivanja i redovitog
#209151653,doc#301685,2011_07_87_1854.html nije dopuštena žalba , već se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#209152582,doc#301687,2011_07_87_1856.html POVJERENSTVU « iz stavka 1 . ovog članka može se preuzeti s internetskih stranica Zavoda
#209168146,doc#301692,2011_07_88_1879.html za primanje novčanih sredstava u Jordanu može koristiti Rafidain Bank te kako za prijevoz
#209170484,doc#301693,2011_07_88_1880.html građevine provjeru iz stavka 1 . ovog članka može obaviti više revidenata , svaki u području
#209174618,doc#301698,2011_07_88_1885.html stavka 6 . ovoga članka , tražitelj azila može biti fotografiran s pokrivalom za glavu
#209182064,doc#301699,2011_07_88_1886.html </p><p> III . Lista stečajnih upravitelja može se dopunjavati . </p><p> IV . Ova Lista stečajnih
#209198081,doc#301701,2011_07_88_1887.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#209208912,doc#301705,2011_07_88_1891.html audiovizualne djelatnosti odnosno da se subvencija može dodijeliti ako se radi o kulturnom proizvodu
#209211466,doc#301706,2011_07_88_1892.html a u pojedinim slučajevima i nikako , ne može pribaviti filmove od BLITZA i DUPLICATA
#209237321,doc#301707,2011_07_88_1893.html I . ove izreke podnositelj ustavne tužbe može ostvariti u građanskoj parnici pred redovnim
#209247305,doc#301709,2011_07_88_1870.html materijala tamno plave boje , na način da se može nositi kao podjakna uz zimsku vodonepropusnu
#209266267,doc#301710,2011_07_88_1871.html tijelu . </p><p> Upravitelj kaznenog tijela može izuzetno iz opravdanih razloga , uz prethodnu
#209269282,doc#301714,2011_07_88_1875.html okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično
#209270984,doc#301717,2011_07_89_1904.html sastoji od natrijevog klorida ( NaCl ) , a može sadržavati i magnezijeve i druge soli u
#209274439,doc#301718,2011_07_89_1905.html kartografska podloga u navedenim mjerilima može se primijeniti kartografska podloga u postojećem
#209277698,doc#301719,2011_07_89_1906.html ) O podacima o kojima službena osoba ne može imati saznanja , niti se mogu pribaviti
#209283265,doc#301727,2011_07_89_1913.html potporama . </p><p> V . Poduzetniku Varteks d.d . može se ponovno dodijeliti državna potpora za
#209306477,doc#301728,2011_07_89_1914.html navedeno je sjedište stranke . </p><p> AMD može imati više pečata . Znak je sastavljen
#209309373,doc#301729,2011_07_89_1915.html umanjuje za 10 % . </p><p> Djelomično oslobađanje može iznositi najviše 20 % . </p><p> Članak 16
#209312629,doc#301730,2011_07_89_1916.html ambalaže koja se nakon odgovarajuće obrade može ponovno uporabiti ( članak 38 . stavak
#209334643,doc#301731,2011_07_89_1917.html U praksi provedba takovih odredbi zakona može izgledati ovako . </p><p> Moguće je da proizvođač
#209336464,doc#301733,2011_07_89_1896.html obavljene usluge ispostaviti račun . Račun može biti ispostavljen na papiru ili u elektroničkom
#209340891,doc#301736,2011_07_89_1899.html ili udruživanja s drugim gospodarstvom , može ga se smatrati novim gospodarstvom . U
#209360175,doc#301741,2011_01_9_204.html kojom je uređeno kako se skupno izuzeće može primijeniti pod uvjetom da je vertikalni
#209373177,doc#301742,2011_01_9_205.html predmet raspravljanja u konkretnom slučaju ne može biti ocjena pojedinih odredbi ugovora niti
#209376915,doc#301745,2011_01_9_195.html Članak 8 . </p><p> ( 1 ) Skupno izuzeće ne može se primijeniti na sporazume sklopljene
#209380125,doc#301746,2011_01_9_196.html ) ograničavanje područja na kojem kupac može prodavati proizvode iz sporazuma , ili
#209381155,doc#301747,2011_01_9_197.html cijenu ili način uporabe ili navike potrošača može zamijeniti drugi ( mjerodavni ) proizvod
#209383712,doc#301749,2011_01_9_199.html članka , ugovor iz stavka 1 . ovoga članka može se zaključiti po donošenju odluke iz članka
#209385520,doc#301753,2011_08_90_1927.html pružanje usluga psihosocijalne pomoći dijete se može privremeno osloboditi upisa u prvi razred
#209386935,doc#301754,2011_08_90_1928.html koji glasi : </p><p> » ( 3 ) Kreditna unija može poslove platnog prometa iz stavka 1 . točke
#209388329,doc#301755,2011_08_90_1929.html javnom komunikacijskom mrežom , koja se može pohraniti u mreži ili u terminalnoj opremi
#209435915,doc#301756,2011_08_90_1930.html . ovoga Zakona . Protiv rješenja Centra može se podnijeti žalba Ministarstvu kulture
#209438531,doc#301757,2011_08_90_1918.html hitnom postupku , a koji svojim sadržajem može proizvesti značajne učinke na područja
#209441997,doc#301758,2011_08_90_1919.html istraživanje te eksperimentalni razvoj koji može uključivati realizaciju tehnoloških demonstratora
#209499751,doc#301759,2011_08_90_1920.html pravne osobe upisom u zakladni upisnik , a može započeti svoju djelatnost kad središnje
#209502908,doc#301760,2011_08_90_1921.html ugrožen . </p><p> ( 4 ) Hitno udomiteljstvo može trajati najdulje mjesec dana , a može ga
#209512318,doc#301761,2011_08_90_1922.html i drugi radovi te ako se koristi ili se može koristiti ili </p><p> – svi grubi konstruktivni
#209517672,doc#301762,2011_08_90_1923.html 4 . ovoga članka je javan . Ministarstvo može podatke iz registra učiniti javno dostupnima
#209529702,doc#301763,2011_08_90_1924.html ) Ministar nadležan za poslove pravosuđa može donijeti naputak o vođenju registra , o
#209531123,doc#301764,2011_08_90_1925.html </p><p> » ( 2 ) Obveznik podnošenja podataka može podnijeti podatke na Obrascu R-Sm u papirnatom
#209531892,doc#301765,2011_08_90_1926.html odnosno do likvidacije Fonda , pa mu se ne može izvršiti isplata udjela , pripadaju Republici
#209533566,doc#301770,2011_08_91_1944.html . </p><p> ( 2 ) Javni ovršitelj za odluke može obračunati samo jednu nagradu za rad u
#209536722,doc#301771,2011_08_91_1945.html 1 . ovoga članka , podnositelj zahtjeva može podnijeti žalbu Ministarstvu u roku od
#209539184,doc#301773,2011_08_91_1947.html pravnih osoba iz stavka 1 . ovog članka ne može biti veće od 60 % ukupnog proračuna hrvatskog
#209539865,doc#301774,2011_08_91_1948.html iz članka 6 . stavka 2 . ovog Pravilnika može se odrediti da se ispod broja zgrade ispisuje
#209540988,doc#301775,2011_08_91_1949.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#209542212,doc#301777,2011_08_91_1950.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#209543568,doc#301778,2011_08_91_1951.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#209544551,doc#301779,2011_08_91_1952.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#209545503,doc#301780,2011_08_91_1953.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#209547109,doc#301781,2011_08_91_1954.html pravo podnijeti prigovor , u roku koji ne može biti kraći od pet , a niti dulji od dvadeset
#209548561,doc#301782,2011_08_91_1932.html glasi : </p><p> » Vlada Republike Hrvatske može , na određeno vrijeme , propisati najvišu
#209549781,doc#301784,2011_08_91_1934.html stavak 4 . koji glasi : </p><p> » Ex-Agencija može obavljati i sljedeće poslove : </p><p>
#209551497,doc#301786,2011_08_91_1936.html okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom , niti djelomično
#209553147,doc#301787,2011_08_91_1937.html okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično
#209554872,doc#301790,2011_08_92_1964.html dalje u tekstu : Agencija ) . </p><p> Agencija može izdati odobrenje za objavu promidžbene
#209557078,doc#301791,2011_08_92_1965.html obavijest o neposrednom nadzoru subjektu nadzora može dostaviti i u roku različitom od roka od
#209565597,doc#301792,2011_08_92_1966.html 480 . stavak 6 . točka 3 . ZTK , Agencija može naložiti tržišnom operateru da obustavi
#209566370,doc#301793,2011_08_92_1967.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#209568117,doc#301794,2011_08_92_1968.html sporne nekretnine , u naravi kuće , ničim ne može biti ograničeno . U prilog svojih tvrdnji
#209570353,doc#301795,2011_08_92_1969.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske
#209574646,doc#301796,2011_08_92_1970.html drugostupanjskim sudom . Predsjednik vijeća ili vijeće može odlučiti da se o sjednici vijeća izvijeste
#209576380,doc#301797,2011_08_92_1971.html kaznenog postupka . Smatra da se postupak može voditi samo za ono kazneno djelo za koje
#209617199,doc#301805,2011_08_92_1962.html Agencija ocjenjuje da se radi o rješenju koje može bitno utjecati na interese korisnika financijskih
#209617879,doc#301806,2011_08_92_1963.html ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#209620821,doc#301807,2011_08_93_1983.html promijeniti na nadolazećim izborima , ne može biti govora o ni približno jednakom biračkom
#209633309,doc#301808,2011_08_93_1972.html propisa Europske unije u prijedloga propisa može biti , na primjer , preuzimanje preostalih
#209638632,doc#301811,2011_08_93_1975.html zaštita žena </p><p> Hitna medicina </p><p> Ne može se zaračunati uz TLM01-TLM04 </p><p> 40,00
#209639256,doc#301812,2011_08_93_1976.html u inozemstvu boraviti dulje od 3 mjeseca može se odobriti plaćanje posebnog doprinosa
#209673681,doc#301826,2011_08_94_1985.html u osobito značajnim stvarima , ministar može osnovati stručne savjete , povjerenstva
#209676195,doc#301827,2011_08_94_1986.html više vrsta voća , nabrajanje vrsta voća može se zamijeniti izrazom » miješano voće «
#209678890,doc#301828,2011_08_94_1987.html odobrenje subjektu u poslovanju s hranom da može obavljati klanje i iskrvarivanje životinja
#209681580,doc#301829,2011_08_94_1988.html poduzetnicima ili nekim proizvodima , u mjeri kojoj može utjecati na trgovinu između Zajednice i
#209689131,doc#301830,2011_08_94_1989.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#209690398,doc#301835,2011_08_95_2003.html mineralna voda « i » prirodna izvorska voda « može se stavljati samo voda za koju je proveden
#209701097,doc#301838,2011_08_95_2006.html pretpostavku da se najveći razmak od 1150 mm može namjestiti na osovini s najširim gumama
#209716435,doc#301840,2011_08_96_2008.html temelju ugovora o naukovanju . Nastava se može organizirati i u školskim radionicama ako
#209731317,doc#301841,2011_08_96_2009.html temelju ugovora o naukovanju . Nastava se može organizirati i u školskim radionicama ako
#209747166,doc#301855,2011_08_97_2023.html promjene Prospekta Fonda radi o rješenju koje može bitno utjecati na interese korisnika financijskih
#209748016,doc#301856,2011_08_97_2024.html promjene Statuta Fonda radi o rješenju koje može bitno utjecati na interese korisnika financijskih
#209749621,doc#301858,2011_08_98_2040.html upravnom postupku , protiv zaključka se ne može izjaviti žalba , već se zaključak može
#209751067,doc#301859,2011_08_98_2030.html tona . </p><p> 2 ) Minimalna količina koja se može ponuditi za otkup u javnoj intervenciji
#209760400,doc#301862,2011_08_98_2033.html izabrani doktor ) . </p><p> ( 2 ) Izabrani doktor može biti : </p><p> – vojni doktor opće medicine
#209762840,doc#301863,2011_08_98_2034.html broj iz Registra koncesija . U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi . Ako
#209767595,doc#301865,2011_08_98_2036.html elektromagnetskog polja iz opravdanih razloga ne može izvršiti u roku iz stavka 1 . ovoga članka
#209775481,doc#301868,2011_08_99_2041.html računa . </p><p> ( 7 ) Iznimno , Agencija može u slučaju provedbe osnove za plaćanje na
#209775872,doc#301869,2011_08_99_2042.html sredstvima iz točke 5 . , </p><p> Ako banka ne može izvršiti nalog Agencije iz poruke A31 u
#209783969,doc#301871,2011_08_99_2044.html kod održavatelja . </p><p> 2 ) Održavatelj može obavljati poslove održavanja željezničkih
#209787681,doc#301872,2011_08_99_2045.html kolosijeka te na kojem industrijska željeznica može obavljati i prijevoz za vlastite potrebe
#209797654,doc#301874,2011_08_99_2047.html radijske postaje . </p><p> 5 . Dozvola se može izdati pravnoj ili fizičkoj osobi koja
#209800459,doc#301875,2011_08_99_2048.html Standardne ponude , zahtjev za pregovore može se podnijeti isključivo pod uvjetima iz
#209803888,doc#301884,2012_01_1_18.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#209804650,doc#301886,2012_01_1_1.html obzirom na elektromagnetsku kompatibilnost može obavljati pravna ili fizička osoba koja
#209823297,doc#301889,2012_01_1_22.html Agencija ocjenjuje da objava ovog rješenja može bitno utjecati na interese korisnika financijskih
#209823970,doc#301890,2012_01_1_23.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#209824595,doc#301891,2012_01_1_24.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#209825275,doc#301892,2012_01_1_25.html osiguranje , odnosno društvo za reosiguranje može ulagati imovinu za pokriće tehničke , odnosno
#209826842,doc#301893,2012_01_1_26.html </p><p> Za ovlaštenog stručnog nadzornika može biti imenovana osoba koja ima završen najmanje
#209827395,doc#301894,2012_01_1_27.html Predsjednik ovlasti . </p><p> Iznimno , Predsjednik može ovlastiti i druge članove Stranke za predstavljanje
#209831568,doc#301899,2012_01_1_31.html brojem dobivenih CEMT dozvola vrlo lako se može doći do zaključka da su CEMT dozvole dobili
#209838667,doc#301901,2012_01_1_33.html složenijem predmetu , međutim , ta okolnost ne može biti opravdanje za navedenu duljinu postupka
#209841440,doc#301903,2012_01_1_35.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#209842834,doc#301904,2012_01_1_3.html ifac.org radi odredbi i uvjeta pod kojim se to može ostvariti . </tr></p> </tbody> </table><p>
#209892398,doc#301911,2012_01_10_278.html . </p><p> ( 8 ) Ministarstvo gospodarstva može zatražiti i od podnositelja predstavke/zahtjeva
#209893302,doc#301912,2012_01_10_279.html natjecateljski dijalog , dokumentacija za nadmetanje može se izraditi u dva dijela . </p><p> ( 3 )
#209903418,doc#301913,2012_01_10_280.html sastavljanja objave javne nabave , naručitelj može birati dan njena slanja na objavljivanje
#209931898,doc#301914,2012_01_10_281.html ureda . </p><p> Članak 115 . </p><p> Ministar može osnovati Savjet Ministarstva kao savjetodavno
#209934686,doc#301918,2012_09_100_2224.html upotrebom XML poruka . </p><p> ( 8 ) Agencija može , ukoliko ocijeni potrebnim , u bilo kojem
#209942499,doc#301919,2012_09_100_2225.html oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih
#209950391,doc#301927,2012_09_100_2218.html prirodni pripust . </p><p> ( 3 ) Nadležno tijelo može , na prijedlog nadležnog veterinarskog
#209951432,doc#301929,2012_09_100_2220.html prvome razdoblju učenja , poslije im hrvatski može postati drugi jezik ) jedna je od ključnih
#209978921,doc#301930,2012_09_101_2236.html točke IV . ove Mreže , za taj broj timova može se dati koncesija za obavljanje javne zdravstvene
#209980860,doc#301937,2012_09_101_2232.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#209984735,doc#301940,2012_09_101_2235.html Maslac ne sadrži dodane emulgatore , ali može sadržavati natrijev klorid , jestive boje
#209996747,doc#301941,2012_09_102_2247.html <p> Višem inspektoru , odnosno inspektoru , može se privremeno oduzeti iskaznica ukoliko
#209999365,doc#301948,2012_09_102_2254.html Protiv ove odluke nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#210000240,doc#301949,2012_09_102_2255.html objašnjenje iz kojeg razloga poduzetnik ne može vlastitim sredstvima riješiti tada trenutnu
#210010006,doc#301951,2012_09_102_2238.html uređuje se odgovor na izvanredni događaj koji može nastati u djelatnostima s izvorima ionizirajućeg
#210018000,doc#301957,2012_09_102_2242.html uvjeti pod kojima se fizička ili pravna osoba može smatrati podnositeljem zahtjeva ; </p><p>
#210024814,doc#301958,2012_09_102_2243.html iz članka 5 . stavka 3 . ovog Pravilnika može biti označena navodom » sadrži…mg/l dodanog…
#210029063,doc#301963,2012_09_103_2260.html prikazana u Dodatku 1 . Pojedini podnositelj može podnijeti zahtjev samo za jedan blok od
#210030506,doc#301964,2012_09_103_2261.html pojedinačnim slučajevima smetnji , HAKOM može odrediti dodatna ograničenja uporabe radiofrekvencijskog
#210031452,doc#301965,2012_09_103_2262.html poduzetnika . </p><p> Regionalna državna potpora ne može se dodijeliti poduzetnicima u teškoćama
#210038972,doc#301981,2012_09_104_2286.html obračuni plaća , naknada plaće i otpremnine ( može i u obliku kompjuterskog ispisa ) , </p>
#210039560,doc#301983,2012_09_104_2288.html ovoga Pravilnika , podnositelj Zahtjeva može biti i pravna osoba koja u posljednje tri
#210043238,doc#301987,2012_09_104_2292.html referentna vrijednost za premije jamstva koja se može naći na financijskim tržištima . </p><p>
#210048428,doc#302001,2012_09_105_2298.html se dostavljaju uz obrazac , te što se ne može smatrati manjom izmjenom i dopunom specifikacije
#210053672,doc#302002,2012_09_105_2299.html koje ne zadovoljavaju utvrđene kriterije može biti sortirano kao prikladno . </p><p> II
#210056677,doc#302004,2012_09_106_2310.html sadržajem šećera ispod 14,50 % , ista se može smatrati pogodnom za preradu ukoliko je
#210058630,doc#302008,2012_09_106_2314.html stručnog nadzora , predsjednik Povjerenstva može imenovati više doktora dentalne medicine
#210060760,doc#302009,2012_09_106_2300.html fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati ( u daljnjem tekstu : ispitanik
#210079895,doc#302051,2012_09_107_2354.html stupnjevima tajnosti VRLO TAJNO i TAJNO može provoditi ministar te osobe koje on za
#210084088,doc#302052,2012_09_107_2355.html časnika za vezu upućenog na rad u inozemstvu može se produžiti na određeno vrijeme , ali
#210093422,doc#302056,2012_09_107_2359.html miješanjem vode i/ili u bazenima kod kojih se može stvarati aerosol , ako je temperatura vode
#210094704,doc#302057,2012_09_107_2360.html izravno prethodi stupnju koji se primjenjuje može se staviti u uporabu , pod uvjetom da nadležno
#210098196,doc#302064,2012_10_108_2361.html </p><p> ( 1 ) Ugovorom među poduzetnicima može se ugovoriti rok ispunjenja novčane obveze
#210109833,doc#302065,2012_10_108_2362.html pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Hrvatski sabor u razdoblju
#210110295,doc#302066,2012_10_108_2363.html glase : </p><p> » ( 3 ) Kreditna institucija može prekoračiti ograničenja iz članka 157 .
#210111421,doc#302069,2012_10_108_2366.html određeno je da Croatia Airlines d.d . ne može primati nove potpore za sanaciju prije
#210114602,doc#302070,2012_10_108_2367.html ponuđenih instrumenata osiguranja . </p><p> HBOR može razmatrati kreditiranje do 100 % predračunske
#210116084,doc#302071,2012_10_108_2368.html Članak 6 . </p><p> Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti
#210118846,doc#302072,2012_10_108_2369.html generalnost . </p><p> Ustavni sud Republike Hrvatske može odlučiti , na temelju članka 125 . alineje
#210120216,doc#302073,2012_10_109_2379.html <p> 10 . sigurnosni incident : događaj koji može uzrokovati narušavanje sigurnosti i/ili
#210124802,doc#302076,2012_10_109_2382.html složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom
#210126519,doc#302081,2012_10_109_2374.html koji glasi : » Jedinica lokalne samouprave može odlukom odrediti veći koeficijent od iznosa
#210130044,doc#302083,2012_10_109_2376.html Članak 24 . </p><p> ( 1 ) Član Upravnoga vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka
#210134447,doc#302085,2012_10_109_2378.html kojima je izloženo leasing društvo i kojima može biti izloženo realizacijom planiranih aktivnosti
#210141628,doc#302119,2012_01_11_321.html skakanje . </p><p> ( 2 ) Tehnički pregled može biti inicijalni , redovni ili izvanredni
#210152078,doc#302122,2012_01_11_324.html tužitelj drži da se u upravnom postupku ne može odlučivati o imovinsko-pravnom sporu za
#210153897,doc#302123,2012_01_11_325.html vlasništvu Republike Hrvatske smatra da ne može bez suglasnosti Republike Hrvatske postupiti
#210156541,doc#302124,2012_01_11_326.html ne propisuje način na koji tuženo tijelo može riješiti spor , odnosno kakve odluke donosi
#210159711,doc#302125,2012_01_11_327.html tehničkog stajališta kabel zainteresirane osobe može položiti kroz galeriju u Palmotićevoj ulici
#210160520,doc#302126,2012_01_11_328.html ne propisuje način na koji tuženo tijelo može riješiti spor , odnosno kakve odluke donosi
#210162724,doc#302127,2012_01_11_329.html propisano je da krajnji korisnik usluga može podnijeti prigovor iz stavka 1 . ovog članka
#210164001,doc#302128,2012_01_11_330.html kanalizacije za koji je zainteresiran koji može odbiti taj zahtjev , ukoliko ne postoji
#210166120,doc#302130,2012_01_11_331.html U-VIIR-72/2012 podnio u svojstvu birača – ne može smatrati ovlaštenim subjektom za podnošenje
#210168629,doc#302138,2012_10_110_2385.html </p><p> Članak 4 . </p><p> Republika Hrvatska može se obvezati na čuvanje posebnih zaliha
#210170650,doc#302139,2012_10_110_2386.html iz Dodatka E ovoga Pravilnika , Agencija može u cijelosti ili djelomično povjeriti te
#210199235,doc#302140,2012_10_110_2387.html daljnjem tekstu : uzgojno valjana svinja ) može biti upisana u matičnu knjigu . </p><p> (
#210200257,doc#302141,2012_10_110_2388.html alkohol i dr . ) vozač ili kandidat za vozača može biti ocijenjen sposobnim za vožnju nakon
#210201179,doc#302142,2012_10_110_2389.html pozitivno mišljenje Zavoda , ministar zdravlja može izdati suglasnost nositeljima odobrenja
#210202260,doc#302143,2012_10_110_2390.html osoba , kao i rok za koji je propisano da se može produžavati , može se iz opravdanih razloga
#210203935,doc#302145,2012_10_111_2401.html opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata koji može biti izazvan poremećajem opskrbe regionalnog
#210207222,doc#302151,2012_10_111_2407.html zajednice mogu se staviti na tržište samo kad se može utvrditi da potječu od lova na tuljane
#210209290,doc#302152,2012_10_111_2408.html sadrže PSP ( paralitički otrov ) , a koji se može otkriti metodom biološkog pokusa . </tr>
#210212481,doc#302154,2012_10_111_2391.html potporama , potpora za početnu investiciju može se dodijeliti kao : </p><p> A . Izračun potpore
#210218959,doc#302155,2012_10_111_2410.html sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na
#210220686,doc#302165,2012_10_111_2392.html mijenja se i glasi : </p><p> » ( 6 ) Dioničar može pravo glasa u glavnoj skupštini ostvariti
#210226979,doc#302167,2012_10_111_2393.html : </p><p> » ( 4 ) Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati visine trošarina propisane
#210228705,doc#302170,2012_10_111_2396.html međunarodne vrijednosti i značaja za koje se može dodijeliti državna nagrada , smatra se
#210230967,doc#302171,2012_10_111_2397.html </p><p> Članak 3 . </p><p> Pričuvna policija može se ustrojiti u ustrojstvenim jedinicama
#210237930,doc#302179,2012_10_112_2435.html da kao tuženika pod 2 . označi osobu koja može biti stranka u postupku , a što je podnositelj
#210239304,doc#302180,2012_10_112_2421.html osiguranja tražbine određene osobe , ta osoba može u postupku sudjelovati s ovlastima ovrhovoditelja
#210296140,doc#302181,2012_10_112_2422.html primjereni rok za njezino otklanjanje , koji ne može biti kraći od tri dana . </p><p> ( 5 ) Ako
#210297562,doc#302186,2012_10_112_2427.html . </p><p> ( 6 ) Ispostava područnog ureda može na području za koje je osnovana organizirati
#210298555,doc#302187,2012_10_112_2428.html stope u jednom referentnom razdoblju ne može biti veća , odnosno kod smanjenja manja
#210305578,doc#302194,2012_10_113_2450.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#210306301,doc#302195,2012_10_113_2451.html . stavka 9 . ovoga Zakona , pretplatnik može , prije podnošenja tužbe nadležnom sudu
#210307807,doc#302196,2012_10_113_2452.html definira , jer određuje kako se ULL zahtjev može odbiti kad dođe do degradacije kvalitete
#210309778,doc#302197,2012_10_113_2453.html samo postupanje protivno Uputi , što ne može imati utjecaja na zakonitost same upute
#210311830,doc#302198,2012_10_113_2454.html upravnom postupku kojim je propisano da se može odgoditi izvršenje rješenja na prijedlog
#210313399,doc#302200,2012_10_113_2455.html razloga da smatra potrebnim dodati točku » HT može privremeno obustaviti pružanje usluge tek
#210316596,doc#302202,2012_10_113_2457.html ocjenjuje da relativna složenost predmeta ne može opravdati njegovo trajanje , zbog čega
#210316856,doc#302203,2012_10_113_2458.html zastupnika , odnosno odgovor na repliku , ne može trajati dulje od dvije minute . </p><p> Zastupnik
#210319713,doc#302206,2012_10_113_2439.html ovoga članka , dopunsko stručno usavršavanje može se organizirati i provoditi i za policijske
#210324301,doc#302207,2012_10_113_2440.html potencijale , zbog promijenjenih okolnosti , može odlučiti da određeno radno mjesto nije
#210324823,doc#302208,2012_10_113_2441.html specijalnosti . </p><p> Predsjednik komisije može biti isključivo liječnik . </p><p> Član Prvostupne
#210326133,doc#302209,2012_10_113_2442.html zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova , a može ih obavljati i zdravstvena ustanova s kojom
#210334241,doc#302211,2012_10_113_2444.html ciljevima . </p><p> ( 2 ) Policijski službenik može biti ocijenjen višom ocjenom od ocjene
#210345465,doc#302233,2012_10_114_2460.html okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično
#210346724,doc#302234,2012_10_114_2488.html potrebne za ocjenu . </p><p> ( 2 ) Komisija može ne odobriti priznavanje međustrukovne organizacije
#210348993,doc#302235,2012_10_114_2489.html ulova do trgovanja , relevantni odjeljak se može prema potrebi proširiti te priložiti dokumentu
#210352951,doc#302236,2012_10_114_2490.html od polovine udjela ili dionica i/ili koji može ostvarivati više od polovine glasačkih
#210413476,doc#302251,2012_10_115_2507.html svote u smislu članka 2 . ovog Pravilnika ne može biti manji od 500.000.00 kn . </p><p> Članak
#210413653,doc#302252,2012_10_115_2508.html mehaničkim sredstvom pisanja . Zadužnica može u cijelosti biti ispisana računalnim ispisom
#210415024,doc#302253,2012_10_115_2509.html precrtavati . </p><p> Bjanko zadužnica u cijelosti može biti ispisana računalnim ispisom prema
#210417718,doc#302257,2012_10_115_2512.html izdana , odnosno koji se najviši iznos u nju može upisati , te podatke o javnom bilježniku
#210418563,doc#302258,2012_10_115_2513.html naknada troškova i nagrada komisionara ne može biti obračunata u iznosu višem od iznosa
#210419827,doc#302261,2012_10_115_2516.html stavak 2 . postaje stavak 3 . , a riječi : » može voditi « zamjenjuju se riječju : » vodi«.
#210423330,doc#302262,2012_10_115_2517.html kreditu , jer u nekim slučajevima jamstvo , može predstavljati državnu potporu i davatalju
#210426450,doc#302263,2012_10_115_2518.html za donošenje odluke , i to u roku koji ne može biti kraći od 8 dana . Iznimno , u obavljanju
#210429538,doc#302275,2012_10_117_2531.html trgovinu i tržišno natjecanje , Komisija može smatrati državne potpore usklađenima sa
#210436089,doc#302277,2012_10_117_2533.html . </p><p> Članak 4 . </p><p> Nova autoškola može se otvoriti u mjestu ili gradu u kojem
#210441566,doc#302283,2012_10_117_2520.html tvari iz poljoprivrede ili šumarstva , a može se koristiti kao gorivo u svrhu oporabe
#210484473,doc#302290,2012_10_117_2545.html Očevidnik iz članka 14 . ovog Pravilnika može se voditi i uz pomoć računala , a ispis
#210484778,doc#302291,2012_10_117_2546.html konzervator i viši konzervator-restaurator može steći osoba koja je nakon stjecanja temeljnog
#210488074,doc#302292,2012_10_117_2547.html Članak 20 . </p><p> ( 1 ) Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka
#210496203,doc#302293,2012_10_117_2548.html spora , pri čemu se rok rješavanja spora može produljiti samo u iznimnim okolnostima
#210497593,doc#302294,2012_10_117_2521.html ( a ) piren i odabiru se na način da se može utvrditi geografske varijacije i dugoročne
#210508776,doc#302296,2012_10_117_2522.html prijedloga iz djelokruga rada Zavoda ravnatelj može osnovati savjetodavna radna tijela , kao
#210512861,doc#302306,2012_10_118_2562.html . </p><p> Članak 6 . </p><p> Na natječaj se može prijaviti policijski službenik koji zadovoljava
#210516491,doc#302307,2012_10_118_2563.html poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma može se dokazivati : </p><p> – potvrdom o položenom
#210525351,doc#302313,2012_10_118_2550.html prezimena . </p><p> Ime , odnosno prezime može se sastojati od više riječi . </p><p> Osoba
#210526854,doc#302314,2012_10_118_2569.html korištenju te prostor oko tih objekata koji može biti ugrožen opasnim učincima nesreća na
#210532034,doc#302315,2012_10_118_2570.html li svjesni ili sumnjate kako ova usluga može pridonijeti u potpunosti ili djelomično
#210533413,doc#302317,2012_10_118_2572.html u ovome standardu . Primjerice , subjekt može koristiti naziv : » izvještaj o sveobuhvatnoj
#210558829,doc#302318,2012_10_118_2573.html više bitnih elemenata ugovora , ugovor se može održati na snazi isključivo temeljem nove
#210566596,doc#302320,2012_10_118_2575.html CT ) , jedna regija *** ( 4,5 ) </p><p> Ne može se zaračunati za CT mozga ( SKZ58 ) . </p>
#210569069,doc#302321,2012_10_118_2576.html </tbody> </table><p> Ordinacija medicine rada može na osnovi cijena iz stavka 2 . ovoga članka
#210570243,doc#302323,2012_10_118_2551.html , uz znanstveno ili umjetničko područje može biti naznačeno i polje.« . </p><p> Članak
#210582601,doc#302357,2012_01_12_333.html na mandat od šest godina , a na koji se može biti ponovno imenovan . </p><p> ( 5 ) Upravno
#210585723,doc#302365,2012_01_12_338.html djelatnost na razini tih zdravstvenih zavoda može obuhvaćati i sanitetski prijevoz.« . </p>
#210587059,doc#302366,2012_01_12_339.html ) Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja
#210591316,doc#302378,2012_10_120_2583.html proizvođač koji je u sustavu poticaja ne može energiju proizvedenu u objektima za korištenje
#210599499,doc#302381,2012_10_120_2604.html konzularnom uredu , državljanin treće države može dopuniti zahtjev traženom dokumentacijom
#210605459,doc#302384,2012_10_120_2607.html sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u roku od dva mjeseca od dana objave podnijeti
#210628569,doc#302389,2012_10_120_2584.html integriranog energetskog subjekta i koje može biti u vlasništvu tog energetskog subjekta
#210642986,doc#302392,2012_10_120_2586.html posebno opravdanim slučajevima pašnjak se može prenamijeniti ukoliko to neće značajno
#210655612,doc#302393,2012_10_120_2587.html djelatnosti kao nositelj dopunske djelatnosti može se upisati : </p><p> 1 . nositelj OPG-a ili
#210657869,doc#302394,2012_10_120_2588.html pristupanja Europskoj uniji prelaze razinu koja se može smatrati uobičajenom razinom zaliha , smatraju
#210662722,doc#302395,2012_10_120_2589.html pojedincima , grupama i zajednicama , a može obuhvaćati i rad s organizacijama , aktivnosti
#210665284,doc#302396,2012_10_120_2590.html se i glasi : </p><p> » 7 ) poslodavac koji može zapošljavati na privremenim , odnosno povremenim
#210672311,doc#302411,2012_11_121_2634.html zdravstveno osiguranje i druga javna davanja ne može sklopiti ugovor o otkupu električne energije.«
#210673237,doc#302412,2012_11_121_2635.html njegovim radnim tijelima , predstavnik Vlade može prihvatiti amandmane drugih predlagatelja
#210673547,doc#302413,2012_11_121_2636.html ISPITA </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Ispit može prijaviti pristupnik osobno ili putem druge
#210675694,doc#302414,2012_11_121_2637.html proizvodno vezanu potporu u 2012 . godini može ostvariti Korisnik koji je u 2012 . godini
#210679104,doc#302415,2012_11_121_2638.html članka 3 . stavka 1 . ZDP-a , ali da kao akt može predstavljati pravni temelj za izradu budućih
#210682982,doc#302416,2012_11_121_2639.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#210684945,doc#302417,2012_11_121_2640.html tijela da se sporna uplata novčanih sredstava može smatrati predujmom ( isplatom izvršenom
#210693016,doc#302436,2012_11_122_2641.html posljedične bolesti ovisnosti , Hrvatska nije i ne može biti izoliran slučaj te je zlouporaba droga
#210710960,doc#302438,2012_11_122_2661.html eksplozivnoj tvari , ili ukoliko to nije moguće , može stajati i na natpisu utisnutom na eksplozivnoj
#210719409,doc#302452,2012_11_122_2674.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#210720253,doc#302453,2012_11_122_2675.html dokaz koji nedvojbeno u odnosu na njega može dovesti do drugačijeg rješenja predmetne
#210722292,doc#302454,2012_11_122_2676.html popusti . Tvrdi da Croatia Airlines d.d . može , ali ne želi sama vršiti usluge utovara
#210725317,doc#302462,2012_11_123_2686.html zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost može odrediti obvezu donošenja Plana i programa
#210727612,doc#302464,2012_11_123_2688.html </p><p> Članak 2 . </p><p> Nezaposlenoj osobi može se , pod uvjetom da su u tu svrhu osigurana
#210729109,doc#302466,2012_11_123_2690.html dopuštena žalba , ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor kod nadležnog upravnog
#210731814,doc#302471,2012_11_123_2681.html prilikom obavljanja svojih poslova na brodu može koristiti vatreno oružje , </p><p> 2 ) osoba
#210762799,doc#302476,2012_11_124_2700.html ekstrakcije mogu se primjenjivati ako se može dokazati da korišteni postupci ekstrakcije
#210796651,doc#302485,2012_11_124_2696.html stavka 1 . ovoga članka u Ministarstvu se može provoditi ispitivanje psihosocijalne klime
#210798993,doc#302486,2012_11_124_2697.html snazi motora , najvećoj brzini kretanja koju može razviti , masi , nosivosti , dužini , širini
#210810502,doc#302490,2012_11_126_2714.html propisane . To istovremeno znači da cijena može biti viša od najniže dopuštene Pravilnikom
#210814665,doc#302491,2012_11_126_2715.html značajnim darovima ili koristima , uslijed kojih može doći do sukoba interesa u odnosu na njihovu
#210836352,doc#302494,2012_11_126_2705.html ministarstva nadležnog za unutarnje poslove može započeti obavljati djelatnost osnovnog
#210867405,doc#302495,2012_11_126_2706.html zakonski zastupnik odsutan , suglasnost se može dati pisanom izjavom kod javnog bilježnika
#210872418,doc#302497,2012_11_126_2708.html kvote . </p><p> 2 . U ugovorima se navodi može li se isporučiti dodatna količina šećerne
#210874918,doc#302498,2012_11_126_2709.html aplikacije na istoj strani vrata , tuberkulin se može aplicirati odvojeno ( avijarni na jednu
#210876919,doc#302500,2012_11_126_2711.html praktične nastave te za vrijeme stručne prakse može se podnijeti za cijelo razdoblje tekuće
#210877725,doc#302501,2012_11_126_2712.html kojima se , sukladno važećim propisima , može raditi samo nakon prethodnog i redovnog
#210879250,doc#302502,2012_11_126_2713.html članka 27 . stavka 1 . Uredbe poduzetniku se može otpisati dug s osnove kamata ukoliko glavnicu
#210906877,doc#302512,2012_11_128_2736.html točke I . ovog Rješenja navedeno društvo može obavljati dok ispunjava propisane uvjete
#210918330,doc#302521,2012_11_128_2744.html oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih
#210921440,doc#302522,2012_11_128_2745.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske
#210925211,doc#302526,2012_11_128_2726.html mijenja se i glasi : </p><p> » Čelnik tijela može , posebnom pisanom odlukom , pod određenim
#210927898,doc#302533,2012_11_128_2733.html stavka 2 . podstavka a ) , Ministarstvo može proširiti primjenu Pravilnika na sve ili
#210934225,doc#302536,2012_11_129_2760.html iz norme HRN EN 15259 i ako se mjerenjima može osigurati da rezultati tog mjerenja nemaju
#210940833,doc#302537,2012_11_129_2761.html specijalizaciju . Radni odnos specijalizant može zasnovati i u drugoj zdravstvenoj ustanovi
#210943368,doc#302541,2012_11_129_2765.html oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih
#210952576,doc#302558,2012_01_13_379.html <p> II . </p><p> U nastavno zvanje predavača može biti izabrana osoba koja ispunjava uvjete
#210954816,doc#302559,2012_01_13_380.html rješenja , Brodogradilište Kraljevica d.d . može primati isključivo državne potpore predviđene
#210972037,doc#302560,2012_01_13_381.html oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih
#210976955,doc#302582,2012_11_130_2787.html ) Vlasnik motornih i priključnih vozila može županijskoj upravi za ceste odnosno upravnom
#210978151,doc#302583,2012_11_130_2788.html broj iz Registra koncesija . U nastavku može i ne mora biti upisan podatak drugi . Ako
#210982402,doc#302585,2012_11_130_2790.html usmenoj ili praktičnoj provjeri znanja , ne može pristupiti ocjenskom gađanju . </p><p> Polaznik
#210983972,doc#302588,2012_11_130_2793.html namjeravanu uporabu , potvrđivanje sukladnosti može se provoditi po oba sustava , u skladu
#210989135,doc#302591,2012_11_130_2768.html </p><p> 5 . Oblik zapisa snimanja iz zraka može biti analogni ili digitalni . Prihvatljivi
#210993252,doc#302592,2012_11_130_2796.html </p><p><tr> 6 . </p><p> Uvjeti pod kojima se može mijenjati kamatna stopa tijekom ugovorenog
#210995092,doc#302596,2012_11_130_2772.html godine . Glavnina mjerodavnog iskustva koje može poslužiti za ocjenu javne intervencije
#210997382,doc#302602,2012_11_131_2808.html isteklo . </p><p> III . HNK Hajduku š.d.d . ne može se dodijeliti nova potpora za sanaciju
#211002495,doc#302603,2012_11_131_2809.html potpora iz točke I . izreke ovog rješenja može iznositi najviše do 50 % opravdanih troškova
#211012023,doc#302606,2012_11_131_2812.html ocjenjuje da relativna složenost predmeta ne može opravdati njegovo trajanje , zbog čega
#211013388,doc#302609,2012_11_131_2798.html svrhu bitnog skraćivanja trase , koridor se može planirati i izvan koridora prometnica ,
#211033904,doc#302612,2012_11_131_2801.html definirani ovim Pravilnikom , 30 % mesa može se zamijeniti mesom peradi . </p><p> ( 4
#211041573,doc#302615,2012_11_131_2804.html područja hitne medicine kroz tih 10 godina može se na temelju pribavljenog mišljenja Hrvatske
#211041861,doc#302616,2012_11_131_2805.html glasi : </p><p> » Sestrinska dokumentacija može se voditi u pisanom ili u elektroničkom
#211052978,doc#302623,2012_11_132_2820.html utvrđeno pravo na povrat društvo za osiguranje može pisanim zahtjevom zatražiti povrat više
#211057361,doc#302626,2012_12_133_2832.html originacije ) poziva , i koju metodologiju može primijeniti i HAKOM ( neovisno od metodologije
#211059445,doc#302627,2012_12_133_2822.html fiskalizacije zasebnim poslovnim prostorom može se smatrati dio ili više dijelova jednog
#211064696,doc#302628,2012_12_133_2823.html ovim Zakonom . </p><p> ( 2 ) Maloljetnika se može ograničiti u temeljnim pravima samo iznimno
#211072490,doc#302630,2012_12_133_2825.html mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Stečaj se može otvoriti samo ako se utvrdi postojanje
#211084001,doc#302654,2012_12_134_2859.html prava : </tr></p><p><tr> Razdoblje u kojem se može koristiti pravo koje je predmet ugovora
#211086800,doc#302655,2012_12_134_2860.html jednostrani raskid ugovora </p><p> Potrošač može , ne navodeći razlog , raskinuti ovaj ugovor
#211087732,doc#302658,2012_12_134_2862.html postelja . </p><p> Specijalne bolnice u kojima se može obavljati dio propisanog pripravničkog
#211090205,doc#302659,2012_12_134_2863.html scenarijima . </p><p> ( 5 ) Izvješće o projekcijama može uključiti i visoki , srednji i niski scenarij
#211103479,doc#302669,2012_12_134_2872.html </p><p> Radi obavljanja djelatnosti Agencija može osnovati podružnice . Odluku o osnivanju
#211106237,doc#302670,2012_12_134_2873.html nadležnosti tuženog , a tužitelj postupak može nastaviti pred sudom i ondje potraživati
#211110081,doc#302671,2012_12_134_2874.html dosegne 30 minuta . Nakon prekida pozivatelj može , ukoliko to želi ponoviti poziv . </p><p>
#211113262,doc#302672,2012_12_134_2875.html kojom okrivljenika proglašava krivim sud može oštećeniku dosuditi imovinskopravni zahtjev
#211119115,doc#302681,2012_12_136_2887.html štete , te upravljanje u situaciji koju može izazvati terorističko djelovanje , čime
#211139663,doc#302690,2012_12_136_2877.html kod javnih ustanova kod kojih osnivač ne može pokriti nastale gubitke ili ispunjavati
#211142742,doc#302692,2012_12_136_2878.html korisnika i kod izvanproračunskih korisnika može se izvršiti najviše do 5 % rashoda i izdataka
#211146505,doc#302694,2012_12_136_2880.html takav podatak prema propisima te države ne može dobiti , izjava fizičke osobe na koju se
#211148823,doc#302696,2012_12_136_2882.html prijedlog Ravnatelja Glavni državni odvjetnik može sudu iz članka 31 . stavka 1 . ovoga Zakona
#211150919,doc#302697,2012_12_136_2883.html posebnog propisa , vrijeme trajanja koncesije može se utvrditi i prema odredbama posebnog
#211154484,doc#302700,2012_12_137_2906.html pravo proizvođaču da poljoprivredni proizvod može označiti riječima » poljoprivredni proizvod
#211156784,doc#302702,2012_12_137_2908.html </p><p> Proizvod iz stavka 1 . ovoga članka može dobiti prolaznu ocjenu ukoliko najmanje
#211160840,doc#302714,2012_12_137_2919.html tokovima iz stavka 1 . alineja 3 . ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu
#211165742,doc#302715,2012_12_137_2920.html članka za mirovinske fondove kojima upravlja može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu
#211172311,doc#302716,2012_12_137_2921.html ulaganje u Projekt . Slijedom navedenog , može se smatrati da je na taj način poduzetnik
#211174891,doc#302717,2012_12_137_2922.html davatelja univerzalnih imeničkih sadržaja ili može ukinuti obvezu pružanja univerzalnih imeničkih
#211177465,doc#302718,2012_12_137_2923.html ne postigne potrebna većina glasovanje se može provesti u još dva ( 2 ) kruga , a ukoliko
#211178084,doc#302719,2012_12_137_2898.html prostor u vlasništvu Republike Hrvatske može se prodati sadašnjem zakupniku ili sadašnjem
#211180338,doc#302721,2012_12_137_2900.html daljnjem tekstu : Društvo za upravljanje ) može upravljati s više Fondova za gospodarsku
#211182620,doc#302726,2012_12_137_2905.html propisana njihova tajnost . </p><p> ( 2 ) Svatko može bez dokazivanja pravnog interesa tražiti
#211192489,doc#302728,2012_12_138_2934.html ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otkazati e-TD , koristeći računalni sustav
#211195064,doc#302729,2012_12_138_2935.html Ulagatelja ( izuzevši Republiku Hrvatsku ) može iznositi 75 % – ( minus ) 1 udjel veličine
#211197479,doc#302730,2012_12_138_2936.html radijske postaje – radijska postaja koja može biti pokretna u radu . </p><p> 8 . Prenosive
#211214598,doc#302747,2012_12_139_2944.html financija . </p><p> Članak 9 . </p><p> Korisnik može plaćati predujmom bez suglasnosti ministra
#211225597,doc#302758,2012_02_14_390.html poduzetnik u teškoćama ) </p><p> U svrhu ocjene može li se poduzetnik Imunološki zavod d.d .
#211232188,doc#302766,2012_12_140_2961.html tlak » PS« je maksimalni pretlak koji se može pojaviti u posudi kod normalne uporabe
#211235080,doc#302769,2012_12_140_2945.html povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju može podnijeti žalbu na rješenje o prijmu u
#211240353,doc#302770,2012_12_140_2964.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#211241184,doc#302771,2012_12_140_2965.html zasjedanja pojedinih tijela Stranke običnih ljudi može se , njihovom odlukom , isključiti javnost
#211255579,doc#302795,2012_12_141_2989.html podataka iz posebnog dijela Registra branitelja može dati usmeno na zapisnik u uredu državne
#211259361,doc#302805,2012_12_141_2998.html Mirovinsko osiguravajuće društvo u 2013 . ne može odbiti više od 5 % od primljene doznake
#211260161,doc#302807,2012_12_141_3000.html nadležnosti , tajnosti i zaštitite podataka , može prihvatiti statističke upitnike/način prikupljanja
#211261858,doc#302808,2012_12_141_3001.html tokovima iz stavka 1 . alineje 3 . ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu
#211267076,doc#302809,2012_12_141_3002.html otvorene investicijske fondove kojima upravlja može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu
#211272900,doc#302810,2012_12_141_3003.html tokovima iz stavka 1 . alineje 3 . ovog članka može koristiti ili direktnu ili indirektnu metodu
#211279266,doc#302811,2012_12_141_3004.html </p><p> 3 . Članovima štrajkaškog odbora ne može se naložiti rad za vrijeme štrajka . </p>
#211292584,doc#302822,2012_12_142_3017.html teških ozljeda očiju , </p><p> – R 42 Udisanje može izazvati preosjetljivost , </p><p> – R 62
#211294830,doc#302826,2012_12_142_3021.html protiv serotipa ( ova ) koji je prisutan ili može biti prisutan u epidemiološki relevantnom
#211297238,doc#302828,2012_12_142_3023.html izricanje novčane kazne ili kazne zatvora može izreći i kazna oduzimanja predmeta koji
#211305983,doc#302837,2012_12_142_3012.html za provedbu izobrazbe </p><p> Ovlastiti se može institucija koja ispunjava sljedeće uvjete
#211326504,doc#302841,2012_12_143_3036.html 7. da je tužba podnesena u stvari koja ne može biti predmet upravnog spora.« . </p><p> Članak
#211331491,doc#302861,2012_12_143_3027.html Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Davatelj koncesije može biti : </p><p> a ) Hrvatski sabor , Vlada
#211351003,doc#302872,2012_12_143_3028.html uređena groblja žrtava poslijeratnog razdoblja može se postaviti i vjersko obilježje u dogovoru
#211355226,doc#302876,2012_12_143_3068.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#211356414,doc#302877,2012_12_143_3029.html Dobrovoljnost </p><p> Članak 7 . </p><p> Osoba može biti uključena u probaciju na temelju osobnog
#211360919,doc#302878,2012_12_143_3030.html službene svrhe , a u odnosu na te podatke ne može se ostvariti pravo na pristup informaciji
#211366486,doc#302879,2012_12_143_3031.html prijedlog državnog odvjetnika sudac istrage može , do podizanja optužnice , odlučiti da
#211377312,doc#302880,2012_12_143_3032.html od jedne godine zatvora , pravna se osoba može kazniti novčanom kaznom od 5.000,00 do
#211378324,doc#302881,2012_12_143_3033.html glasi : </p><p> » ( 1 ) Prema maloljetniku sud može uz odgojnu mjeru ili kaznu maloljetničkog
#211381419,doc#302883,2012_12_144_3078.html stavka 3 . ovoga članka , protiv kojeg se ne može izjaviti žalba , Porezna uprava će po službenoj
#211384138,doc#302888,2012_12_144_3083.html pravnih osoba iz stavka 1 . ovoga članka može se izjaviti žalba upravnom tijelu županije
#211384990,doc#302889,2012_12_144_3084.html <p> ( 6 ) Izjava iz stavka 4 . ovoga članka može se dostaviti i elektroničkim putem jedinstvenoj
#211389738,doc#302890,2012_12_144_3085.html strateških smjernica , za to se područje može donijeti i zaseban akcijski plan . </p><p>
#211398766,doc#302893,2012_12_144_3069.html jednakim uvjetima . Davatelj univerzalne usluge može prekinuti obavljanje tih usluga samo u
#211415630,doc#302897,2012_12_144_3091.html Izvješće revizora sadrži mišljenje koje može biti pozitivno , negativno ili izraženo
#211425239,doc#302904,2012_12_144_3070.html uzme tkivo za primjenu kod ljudi , ono se može pohraniti i primijeniti u svrhu drukčiju
#211430729,doc#302905,2012_12_144_3071.html živog darivatelja ili primatelja , a koja može biti povezana s bilo kojim postupkom u
#211435169,doc#302906,2012_12_144_3072.html evidentirana u registru prostornih jedinica ne može se izvršiti prijava prebivališta ili boravišta
#211439082,doc#302907,2012_12_144_3073.html nacionalnosti . </p><p> Članak 4 . </p><p> Birač može ostvariti svoje biračko pravo nakon što
#211445947,doc#302908,2012_12_144_3074.html glasovanja . </p><p> ( 2 ) Birač na istim izborima može glasovati samo jedanput . </p><p> ( 3 ) Nitko
#211463275,doc#302909,2012_12_144_3075.html samouprave nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim
#211470562,doc#302910,2012_12_144_3076.html je sam počinio , a « , a iza riječi : » može se « dodaje se riječ : » i«. </p><p> Članak
#211478181,doc#302912,2012_12_145_3107.html iz Poglavlja I . Dodatka ovoga Pravilnika može biti popraćena jednom ili više oznaka veličine
#211481098,doc#302913,2012_12_145_3108.html uređeno . </p><p> 3 ) Agencija svojom odlukom može osloboditi subjekte nadzora obveze plaćanja
#211490349,doc#302915,2012_12_145_3110.html internetskog sučelja REGOS-a , </p><p> 2 . osiguranik može dobiti obavijest na šalteru REGOS-a u poslovnicama
#211500815,doc#302922,2012_12_145_3104.html od podnošenja zahtjeva , ali te proizvode može prodavati u izravnoj prodaji , </p><p>
#211522184,doc#302924,2012_12_145_3106.html izdavanju njegova uzorka tražitelju . Tražitelj može biti : </p><p> 1 . do prvog objavljivanja
#211529185,doc#302961,2012_12_146_3153.html učinaka propisa </p><p> Jedan od alata kojim se može utjecati na kvalitetu zakonodavstva je
#211540708,doc#302963,2012_12_146_3155.html Članak 43.a </p><p> ( 1 ) Porezni obveznik može umanjiti obvezu poreza na dobit u visini
#211543727,doc#302964,2012_12_146_3156.html za fiskalizaciju – 1 primjerak , koji se može preuzeti na internetskoj stranici Financijske
#211549406,doc#302969,2012_12_146_3160.html praksi bez koncesije u istom prostoru , može podnijeti ministru zdravlja zahtjev za
#211550703,doc#302971,2012_12_146_3162.html kontaminanata propisanih ovim Pravilnikom ne može biti razlog zabrane , ograničenja ili sprječavanja
#211560749,doc#302972,2012_12_146_3163.html broja uzoraka iz podserije , masa podserije može biti veća od navedene mase za najviše +20
#211566200,doc#302973,2012_12_146_3164.html srdele i lignje . Za pripremu riblje paštete može se koristiti riba iz konzerve ( sardine
#211567253,doc#302974,2012_12_146_3165.html Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Oglašivač preuzimatelj može preuzimati sve oglase objavljene od strane
#211569530,doc#302980,2012_12_146_3170.html uputom EG 202 057 . </p><p> ( 3 ) Agencija može , u skladu s odgovarajućim međunarodnim
#211573368,doc#302981,2012_12_146_3171.html radu dobit će nagradu koja u jednoj godini može iznositi najviše tri plaće radnika koji
#211574081,doc#302982,2012_12_146_3172.html radu dobit će nagradu koja u jednoj godini može iznositi najviše tri plaće radnika koji
#211577008,doc#302989,2012_12_147_3173.html carinskih kvota iz stavka 2 . ovoga članka može se produžiti na osnovi odluke ministra
#211577177,doc#302990,2012_12_147_3174.html propisima koji uređuju oporezivanje , ne može biti niži od 71,40 kuna . </p><p> Članak
#211580406,doc#302992,2012_12_147_3176.html narušenih odnosa s poslodavcem , u kojem slučaju može zatražiti promjenu prije isteka roka od
#211582446,doc#302995,2012_12_147_3179.html </p><p><tr> OM153 </p><p> Položajna drenaža , može se evidentirati samo jedanput dnevno </p>
#211590550,doc#303031,2012_02_15_432.html prijevarne naravi i zbog kojih prijenos može biti proglašen ništavnim kao posljedica
#211593303,doc#303032,2012_02_15_433.html samo u slučaju iz stavka 3 . tog članka , može se zaključiti da u ostalim slučajevima
#211596954,doc#303033,2012_02_15_434.html se komentiranje priručnika Voice box ne može uopće komentirati u dokaznom smislu . U
#211603812,doc#303036,2012_02_15_437.html Republike Hrvatske propisano je da se nikome ne može ponovno suditi , niti ga se može kazniti
#211618645,doc#303082,2012_02_16_483.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#211619340,doc#303083,2012_02_16_484.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#211619502,doc#303084,2012_02_16_485.html Mirovinsko osiguravajuće društvo u 2012 . ne može odbiti više od 5 % od primljene doznake
#211621795,doc#303091,2012_02_17_495.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#211622632,doc#303092,2012_02_17_496.html osoba koje istodobno prostor za pušenje može primiti . </p><p> Ispred ulaza u prostor
#211627108,doc#303093,2012_02_17_497.html ( 2 ) Niti jedan suvlasnik nekretnine ne može uskratiti svoj pristanak na uspostavu vlasništva
#211634050,doc#303094,2012_02_17_498.html obrazloženog akta o nekom pravu , stranka može štititi svoja prava i pravne interese (
#211639004,doc#303095,2012_02_17_499.html Notorno je kako do toga dana podnositelj ne može računati s time da bi Upravni sud Republike
#211641891,doc#303096,2012_02_17_486.html </p><p> Članak 12 . </p><p> Ravnatelj Ureda može iznimno , ovisno o potrebama službe , za
#211642644,doc#303098,2012_02_17_488.html dokumentaciju na temelju koje se nedvojbeno može utvrditi vjerodostojnost podataka iskazanih
#211643959,doc#303100,2012_02_17_490.html cijepljenje pasa , mačaka i pitomih vretica može se koristiti samo monovalentno cjepivo
#211657640,doc#303102,2012_02_17_492.html iz članka 2 . stavka 1 . ovoga Pravilnika može obavljati pravna ili fizička osoba koja
#211660603,doc#303103,2012_02_17_493.html rješenja Brodograđevna industrija Split d.d . može primati isključivo državne potpore predviđene
#211686586,doc#303104,2012_02_17_494.html ZoUP-a propisano je da javnopravno tijelo može rješenjem ispraviti pogreške u imenima
#211690037,doc#303110,2012_02_18_514.html socijalne sigurnosti ; </p><p> – raspravlja i može dati mišljenje o prijedlozima drugih zakona
#211697191,doc#303118,2012_02_18_503.html Europskog suda za ljudska prava , zastupnik može , tijekom postupka pred Europskim sudom
#211698387,doc#303120,2012_02_18_505.html </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Konoplja se može uzgajati na temelju dozvole za uzgoj konoplje
#211699877,doc#303121,2012_02_18_506.html potpore </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Korisnik može ostvariti pravo na potporu po jednoj manifestacije
#211706987,doc#303137,2012_02_19_540.html homologacije vozila s obzirom na propisane oznake može obavljati pravna ili fizička osoba koja
#211708887,doc#303138,2012_02_19_520.html Vladi Republike Hrvatske se kao kandidat može predložiti osoba koja , osim uvjeta propisanih
#211711582,doc#303147,2012_01_2_46.html tuženog tijela pa stoga tuženo tijelo ne može biti odgovorno za neuspjeh projekta za
#211714235,doc#303148,2012_01_2_47.html komunikacijske infrastrukture za druge svrhe može dovesti u pitanje ljudske živote i sigurnost
#211717873,doc#303149,2012_01_2_48.html toj Odluci te se osporavano rješenje ne može ni na koji način prihvatiti pravilnim .
#211719906,doc#303150,2012_01_2_49.html toj Odluci te se osporavano rješenje ne može ni na koji način prihvatiti pravilnim .
#211726055,doc#303161,2012_02_20_550.html isključiti mogućnost da ustavotvorac to isto može učiniti i sa zakonom za provedbu Ustava
#211727194,doc#303162,2012_02_20_551.html ikad provede , budući da živi u B . L . može trajati i do godinu dana . </p><p> Prema
#211730403,doc#303163,2012_02_20_552.html <p> II . Zakon o pučkom pravobranitelju ne može stupiti na snagu prije nego što se donese
#211735404,doc#303164,2012_02_20_553.html nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora može se pokrenuti u roku iz članka 88 . ovoga
#211739974,doc#303167,2012_02_20_543.html godinu . </p><p> Članak 9 . </p><p> Povjerenstvo može po potrebi na sjednice pozvati stručne
#211740500,doc#303168,2012_02_20_544.html , Agencija proizvođaču ili otkupljivaču može izdati odluku o odbijanju zahtjeva ili
#211743423,doc#303171,2012_02_20_547.html Predavač </p><p> U nastavno zvanje predavača može biti izabrana osoba koja , uz uvjete iz
#211746822,doc#303172,2012_02_20_548.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#211749351,doc#303177,2012_02_21_566.html kala utvrđen na temelju iskustva struke , može iznositi do : </p><table> <tbody> <p><tr> TEHNOLOŠKI
#211750074,doc#303178,2012_02_21_567.html . </p><p> b ) Ukupna godišnja proizvodnja može iznositi najviše 54.955 cgt-a u razdoblju
#211777547,doc#303180,2012_02_21_555.html uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove
#211790003,doc#303181,2012_02_21_556.html uređuje se na taj način da Ministarstvo može racionalno i efikasno obavljati poslove
#211816955,doc#303182,2012_02_21_557.html u osobito značajnim stvarima , ministar može osnovati stručne savjete , povjerenstva
#211818079,doc#303183,2012_02_21_558.html uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove
#211843082,doc#303184,2012_02_21_559.html provodi propise o izvozu i uvozu robe koja se može koristiti za mučenje , prati izvršavanje
#211845197,doc#303185,2012_02_21_560.html . </p><p> Članak 4 . </p><p> Ravnatelj Ureda može imati zamjenika koji je za svoj rad odgovoran
#211853267,doc#303202,2012_02_22_590.html <p> ( 2 ) Postupak sklapanja ugovora u DMKU može se pokrenuti samo kada su planirana i osigurana
#211856447,doc#303203,2012_02_22_591.html savjetnik ili drugi ovlašteni službenik može postupati . </p><p> Kod donošenja odluka
#211880290,doc#303206,2012_02_22_594.html mehanizam . Rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 30 dana
#211882351,doc#303209,2012_02_22_569.html glase : </p><p> » ( 11 ) Porezni obveznik ne može odbiti pretporez u sljedećim slučajevima
#211883325,doc#303210,2012_02_22_597.html <p> 6 ) Jednom korišteni spis predmeta ne može se ponovno u istoj godini koristiti kao
#211886237,doc#303220,2012_02_22_570.html vrijednost , dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu.« . </p>
#211887768,doc#303226,2012_02_22_612.html imenik odgovarajućeg strukovnog razreda može biti upisan u imenik drugog strukovnog
#211888442,doc#303228,2012_02_22_614.html usluga i operatera , krajnji korisnik usluga može podnijeti zahtjev za rješavanje spora u
#211890400,doc#303229,2012_02_22_615.html Registra koncesija , na temelju čega se može zaključiti da iskorištava mogućnost dispozitivne
#211892471,doc#303230,2012_02_22_616.html ovlašćuje kupca da na temelju ovog ugovora može bez njegovog daljnjeg sudjelovanja ili
#211898868,doc#303234,2012_02_22_572.html se i glasi : </p><p> » ( 3 ) Porezna uprava može , na zahtjev osiguranika ili po službenoj
#211901517,doc#303238,2012_02_22_576.html je oprema , tehnologija i softver koji se može upotrijebiti za praćenje ili presretanje
#211915353,doc#303240,2012_02_23_620.html </p><p> ( . .. ) </p><p> ( 2 ) Kreditna unija može biti osnovana na jednom od sljedećih načela
#211930654,doc#303247,2012_02_24_627.html financija . </p><p> Članak 9 . </p><p> Korisnik može plaćati predujmom bez suglasnosti ministra
#211934980,doc#303248,2012_02_25_637.html Pravo na naknadu iz članka 1 . ovoga Zakona može se ostvariti u stečajnom postupku koji
#211937443,doc#303254,2012_02_25_643.html kojim udjel Vlade Republike Hrvatske ne može biti niži od 25 % plus jedan udjel niti
#211938070,doc#303255,2012_02_25_644.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#211938792,doc#303256,2012_02_25_645.html ti uređaji projektirani , pri čemu uređaj može pripadati u više razreda opreme , </p><p>
#211946507,doc#303257,2012_02_25_646.html Predispis . </p><p> ( 2 ) Predispis Korisnik može preuzeti u Regionalnim uredima Agencije
#211964171,doc#303258,2012_02_25_628.html <p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja , utvrđivanja
#211968348,doc#303261,2012_02_25_649.html operatorom javnih komunikacijskih usluga može raskinuti isključivo pisanim putem . Zbog
#211971844,doc#303262,2012_02_25_650.html tužitelj jedini operator koji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavkom 10 . Pravilnika
#211973204,doc#303263,2012_02_25_651.html da je stav tuženika da operator korisnik može raspolagati s EKI infrastrukturnog operatora
#211976608,doc#303264,2012_02_25_652.html tržišta te se o eventualnoj konkurentnosti može govoriti samo imajući na umu rezultate
#211992683,doc#303265,2012_02_25_653.html I . ove izreke podnositelj ustavne tužbe može ostvariti u građanskoj parnici pred redovnim
#212000388,doc#303267,2012_02_25_655.html mlohave klijenuti bilo koje geneze ako se ne može opskrbiti drugom orotozom , uz obrazloženje
#212006029,doc#303268,2012_02_25_629.html 8 . </p><p> Članom Upravnog odbora Centra može se imenovati osoba koja : </p><p> – ima završen
#212008297,doc#303272,2012_02_25_633.html zahtjev za otpis duga s osnove kamata ne može istodobno podnijeti zahtjev za reprogramiranje
#212010418,doc#303274,2012_02_25_635.html iz članka 10 . stavka 2 . ovoga Zakona ne može se prijaviti u evidenciju Zavoda kao nezaposlena
#212012121,doc#303276,2012_02_26_656.html osoba uređuje se na način da Ministarstvo može racionalno i učinkovito obavljati upravne
#212049445,doc#303278,2012_02_26_658.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#212050533,doc#303279,2012_02_26_659.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#212051617,doc#303280,2012_02_26_660.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#212052686,doc#303281,2012_02_26_661.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#212053756,doc#303282,2012_02_26_662.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#212054379,doc#303283,2012_02_26_663.html dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#212054736,doc#303284,2012_02_26_664.html u proizvodnju audiovizualnih djela , ne može dodijeliti poduzetnicima koji su : </p><p>
#212072831,doc#303285,2012_03_27_665.html </p><p> Pročelnik Područnog ureda u Zagrebu može odrediti da po potrebi viši građevinski
#212107268,doc#303287,2012_03_27_667.html namještenika , uređuje se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove
#212182670,doc#303288,2012_03_27_668.html uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove
#212227774,doc#303289,2012_03_27_669.html namještenika uređuje se tako da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove
#212250633,doc#303290,2012_03_28_670.html namještenika uređuje se na način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove
#212302539,doc#303292,2012_03_28_672.html uređuje se na taj način da Ministarstvo može obavljati upravne i druge stručne poslove
#212330298,doc#303293,2012_03_28_673.html namještenika uređuje se na način da Ministarstvo može racionalno , stručno i djelotvorno obavljati
#212367955,doc#303294,2012_03_28_674.html u osobito značajnim stvarima , ministar može osnovati stručne savjete , povjerenstva
#212382156,doc#303295,2012_03_28_675.html Samostalnog sektora za inspekcijski nadzor može obavljati poslove i na području druge službe
#212384817,doc#303296,2012_03_28_676.html </p><p> Predsjednik i član Povjerenstva ne može biti imenovan više od dva puta uzastopno
#212396577,doc#303337,2012_03_29_723.html članku 15 . stavku 3 . Zakona , po kojima se može odbiti pretporez . Podaci se upisuju iz
#212398936,doc#303338,2012_03_29_724.html prethodnom , periodičnom i izvanrednom pregledu može se uvažiti i zdravstvena dokumentacija
#212422531,doc#303343,2012_03_29_728.html obradu bude jasno označen na način da se može utvrditi datum sakupljanja sjemena , vrsta
#212433874,doc#303347,2012_03_29_732.html višem od cijena pomagala na tržištu , Zavod može predložiti niže cijene koje bi bile usklađene
#212434993,doc#303349,2012_03_29_734.html . izreke , za korisnike iz točke 1.6 . , može iznositi najviše do 50 % opravdanih troškova
#212439458,doc#303352,2012_03_29_736.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#212440560,doc#303353,2012_03_29_737.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#212444559,doc#303361,2012_01_3_51.html rukovodi glavni tajnik . </p><p> Glavni tajnik može odrediti da Kolegiju prisustvuju i u njegovu
#212445738,doc#303365,2012_03_30_742.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#212446495,doc#303366,2012_03_30_743.html veterinarskog inspektora , junad za tov može radi daljnjeg tova biti upućena u drugo
#212449166,doc#303367,2012_03_30_744.html 1.1 ) . </p><p> Jedan skupni uzorak mlijeka može biti sakupljen od najviše 99 krava . To
#212461026,doc#303371,2012_03_30_748.html nadzora nad ustavnošću i zakonitošću izbora može se pokrenuti u roku iz članka 88 . ovoga
#212462516,doc#303375,2012_03_31_761.html » Narodne novine « broj 118/09 . ) Zavod može , na zahtjev osiguranika/ugovaratelja ,
#212472592,doc#303377,2012_03_31_763.html funkcionalnim oštećenjem bilo kojeg stupnja može se ocijeniti i u skladu s točkama popisa
#212479619,doc#303378,2012_03_31_750.html namještenika uređuje se tako da Inspektorat može obavljati inspekcijske i druge stručne
#212492724,doc#303379,2012_03_31_751.html razini . </p><p> Vlada Republike Hrvatske može ovlastiti Državni ured za provođenje pojedinog
#212496643,doc#303381,2012_03_31_753.html . </p><p> Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti samo u ministarstvima i
#212501901,doc#303385,2012_03_31_757.html područja dvije županije , i rješavanje spora može izazvati promjenu županijskih granica ,
#212502921,doc#303386,2012_03_31_758.html uočenoj ili stvarnoj nižoj produktivnosti može biti manjak novijih iskustava u zapošljavanju
#212540258,doc#303397,2012_03_32_764.html osoba javnog prava . </p><p> Porezna uprava može obavljati poslove evidentiranja , utvrđivanja
#212664212,doc#303410,2012_03_32_794.html Ministarstvo objavljuje javni poziv , a može ga raspisati jednom godišnje ili kada je
#212666361,doc#303412,2012_03_32_796.html se u zahtjevu za izdavanje odobrenja ne može dokazati da je rizike za neprofesionalne
#212674976,doc#303425,2012_03_33_811.html 425 mm , a manjoj od 500 mm proizvođač se može odlučiti za ovo ispitivanje ili ispitivanje
#212677841,doc#303428,2012_03_33_798.html </p><p> Članak 7 . </p><p> Osoba koja se ne može osigurati uzdržavanje sama svojim radom
#212713824,doc#303431,2012_03_33_801.html na temelju odredbi ovoga Pravilnika , a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive
#212725995,doc#303432,2012_03_33_802.html Pravilnika . </p><p> ( 6 ) Osiguranik po polici može podnijeti samo jedan zahtjev godišnje .
#212726998,doc#303433,2012_03_33_803.html razmatrati . </p><p> 5 ) Nositelj gospodarstva može zatražiti izmjenu ili dopunu Zahtjeva najkasnije
#212729071,doc#303434,2012_03_33_804.html čuvati najmanje do onog roka do kada se može opravdano pretpostaviti da je hrana konzumirana
#212729533,doc#303435,2012_03_33_805.html ribolov na moru dodijeljenu trajnu kvotu može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice
#212733564,doc#303438,2012_03_34_824.html vrijednost sadržaja sumpora u plinskom ulju može biti najviše 0,1 % m/m i granična vrijednost
#212734389,doc#303440,2012_03_34_826.html 31 . listopada svake kalendarske godine može obuhvatiti i jugozapadni dio mula F u dužini
#212738655,doc#303442,2012_03_34_828.html uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može samostalno predložiti uratke i radne probe
#212740393,doc#303443,2012_03_34_829.html uradak / radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može samostalno predložiti uratke i radne probe
#212742677,doc#303444,2012_03_34_830.html četiri radne probe . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne
#212744549,doc#303445,2012_03_34_831.html uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne
#212746396,doc#303446,2012_03_34_832.html uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne
#212747379,doc#303447,2012_03_34_814.html zdravlja ( u daljem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> Pri provedbi
#212749068,doc#303448,2012_03_34_833.html uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može samostalno predložiti uratke i radne probe
#212751011,doc#303449,2012_03_34_834.html uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne
#212753371,doc#303450,2012_03_34_835.html uradak/radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne
#212755118,doc#303451,2012_03_34_836.html izvesti radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može samostalno predložiti radne probe koje
#212756862,doc#303452,2012_03_34_837.html uradak / radnu probu . </p><p> Ispitna komisija može i samostalno predložiti uratke i radne
#212765187,doc#303453,2012_03_34_838.html u promatranom razdoblju , te se iz toga može zaključiti da se radi o poduzetniku u teškoćama
#212778149,doc#303454,2012_03_34_839.html usluga od općega gospodarskog interesa ne može dodijeliti za ciljeve i namjene predviđene
#212783501,doc#303456,2012_03_34_841.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#212783717,doc#303457,2012_03_34_842.html </p><p> Pečat Hrvatske turističke zajednice može biti i na stranim jezicima . </p><p> Žig
#212790935,doc#303458,2012_03_34_815.html natječaja iz stavka 1 . ovoga članka , Vlada može za obavljanje poslova rukovodećeg službenika
#212793712,doc#303459,2012_03_34_843.html početnim porezom . </p><p> Načelnik Općine Tisno može osloboditi od plaćanja dijela poreza korištenje
#212795085,doc#303462,2012_03_34_818.html </p><p> » ( 1 ) Ravnatelj Carinske uprave može imati dva zamjenika ravnatelja . </p><p>
#212798738,doc#303465,2012_03_34_821.html godine . </p><p> Vlada Republike Hrvatske može razriješiti predsjednika i članove Upravnog
#212807370,doc#303488,2012_03_35_845.html dozvoljeno . Iznimno se kaptaža Štirovača može koristiti za opskrbu zgrada u sustavu posjećivanja
#212819800,doc#303525,2012_03_35_906.html zaustavljanja zrakoplova na parkirnom položaju , a može sadržavati više uzlijetanja i slijetanja
#212842249,doc#303526,2012_03_35_907.html Republici Hrvatskoj . </p><p> Svake godine može se dodijeliti jedna nagrada za životno
#212843293,doc#303527,2012_03_35_908.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#212845629,doc#303536,2012_03_36_933.html gospodarstvima koja posjeduju 20 i više goveda Uprava može odobriti da se nadzor obavi pregledom reprezentativnog
#212845978,doc#303537,2012_03_36_934.html turizam ( dalje u tekstu : Ministarstvo ) može dodijeliti oznaku kvalitete , uvjeti za
#212867354,doc#303549,2012_03_36_945.html od 90,00 kn , međutim to nije trošak koji može tražiti tužitelj u ovom postupku , jer
#212875068,doc#303554,2012_03_36_928.html Bank Tejarat na popisu iz Priloga VII . može dva mjeseca od datuma njezina uvrštenja
#212877094,doc#303555,2012_03_36_929.html </p><p> Odobrenje iz stavka 1 . ovog članka može se izdati ukoliko je iz prijedloga razvidno
#212880156,doc#303556,2012_03_36_930.html certifikacijski se postupak u iznimnim slučajevima može izvršiti na sljedeći način : </p><p> ( a
#212915844,doc#303558,2012_03_36_932.html </p> </tbody> </table><p> 4 . Nadležno tijelo može zatražiti dodatna ispitivanja jakosti i
#212918750,doc#303572,2012_03_38_969.html koje okolnosti se mora odnositi . Pri tome može zatražiti na najbrži i najprikladniji način
#212919653,doc#303576,2012_03_38_972.html sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na
#212920004,doc#303577,2012_03_38_973.html sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na
#212922442,doc#303579,2012_03_38_975.html ponašanje izloženog radnika ili neke druge osobe može ugroziti sigurnost radioaktivnog izvora
#212934862,doc#303587,2012_03_38_982.html postupku pridruživanja Europskoj uniji , ne može uspoređivati sa zapadnoeuropskim zemljama
#212937989,doc#303588,2012_03_38_983.html ovakav stav tuženika nema opravdanja i ne može naći uporište niti u jednom pozitivnom
#212942887,doc#303590,2012_03_38_985.html komunikacijama izričito propisano da Agencija može donijeti konačnu odluku o rješenju spora
#212945357,doc#303591,2012_03_38_986.html za donošenje odluke , i to u roku koji ne može biti kraći od 8 dana , što je nadzornik
#212947991,doc#303599,2012_04_39_1001.html drugim stručnim službama Vlade . </p><p> Ured može obavljati poslove unutarnje revizije i
#212949843,doc#303600,2012_04_39_1002.html </p><p> Članak 7 . </p><p> Ravnatelj/ica Ureda može iznimno , ovisno o potrebama službe , za
#212952191,doc#303604,2012_04_39_1006.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#212952460,doc#303605,2012_04_39_1007.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#212955567,doc#303612,2012_04_39_1013.html </p><p> ( 1 ) Samo uzgojno valjani kopitar može biti upisan u matičnu knjigu . </p><p> (
#212961719,doc#303623,2012_04_39_1023.html cilmerizacija ) pri čemu stopa cilmerizacije ne može biti viša od 3,5 % od ugovorene svote odnosno
#212966899,doc#303634,2012_04_39_1000.html namještenika , uređuje se na način da Uprava može obavljati upravne i druge stručne poslove
#212983869,doc#303643,2012_01_4_71.html struke u svojstvu odgovorne osobe , iznimno može obavljati fizička osoba koja ima pravo
#212984566,doc#303644,2012_01_4_72.html Pravilnika gdje se navodi kako Vijeće Agencije može odlukom odrediti posebne cjenovne sustave
#212988527,doc#303645,2012_01_4_54.html Židovski vjeronauk , kao izborni predmet učenik može zamijeniti drugim izbornim predmetom ili
#212990726,doc#303646,2012_01_4_73.html tržišta na temelju kojeg Vijeće HAKOM-a može odrediti regulatorne obveze operatorima
#212992406,doc#303647,2012_01_4_74.html nalaže raskid ugovora , niti da pretplatnik može podnijeti prigovor tuženiku na iznos zaduženja
#212996767,doc#303649,2012_01_4_55.html </p><p> Članak 10 . </p><p> Vjerska zajednica može slobodno osnivati ustanove koje će osiguravati
#213002815,doc#303664,2012_04_40_1044.html Iznimno od stavka 4 . ovog članka Agencija može u slučaju dokumentirane potrebe prihvatiti
#213016587,doc#303665,2012_04_40_1045.html sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na
#213019521,doc#303669,2012_04_40_1048.html , na kraju razdoblja restrukturiranja ne može iznositi više od 61 % u odnosu na 2007
#213028142,doc#303670,2012_04_40_1049.html pogrešno napisano da nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#213029799,doc#303671,2012_04_40_1050.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#213030617,doc#303672,2012_04_40_1029.html ovog članka , sjedište ureda državne uprave može se utvrditi i izvan sjedišta županije .
#213045444,doc#303680,2012_04_41_1060.html mijenja se i glasi : </p><p> » Područni kôd može sadržavati 1 ili 2 znamenke. « </p><p> (
#213046926,doc#303681,2012_04_41_1061.html te navedeni rok od šest ( 6 ) mjeseci ne može započeti teći od odobrenja već od dodjele
#213047706,doc#303683,2012_04_41_1051.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#213048719,doc#303684,2012_04_41_1052.html tržište pod nazivom » biljna mast « koji može biti nadopunjen određenim biljnim podrijetlom
#213052074,doc#303685,2012_04_41_1053.html naziv proizvoda » minarin« ili » halvarin« može se upotrebljavati za proizvode iz Priloga
#213055618,doc#303686,2012_04_41_1054.html odgovarajućom dokumentacijom . </p><p> • Korisnik može poslati jedan Zahtjev za odobrenje promjena
#213057978,doc#303689,2012_04_41_1057.html specijalista – konzultanata kada na nedvojben način može utvrditi da se traženo liječenje može provesti
#213059896,doc#303690,2012_04_41_1058.html osnovna strategija kontrole emisije koja može razlikovati rad motora između normiranog
#213067639,doc#303691,2012_04_41_1059.html preinake ili zamjena dijelova kojima se može bitno utjecati na promjenu uvjeta proizvodnje
#213075522,doc#303692,2012_04_42_1074.html protiv serotipa ( ova ) koji je prisutan ili može biti prisutan u epidemiološki relevantnom
#213077390,doc#303693,2012_04_42_1075.html moraju biti zaklane prije navedenog datuma , može se uvesti u roku 90 dana od tog datuma
#213080776,doc#303694,2012_04_42_1076.html <p> Osoba koja iz zdravstvenih razloga ne može koristiti sigurnosni pojas tijekom vožnje
#213081463,doc#303695,2012_04_42_1077.html nedostatke zbog kojih se po prijedlogu ne može postupiti , odnosno ako dokumentacija uz
#213083688,doc#303697,2012_04_42_1079.html – 2013 . , uz uvjet da iznos naknade ne može biti viši od iznosa za pojedinu godinu
#213089148,doc#303700,2012_04_42_1082.html Ministarstva financija da Porezna uprava može obavljati poslove utvrđivanja , evidentiranja
#213090121,doc#303701,2012_04_42_1083.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#213103999,doc#303707,2012_04_42_1070.html sredstva za koja se prema okolnostima slučaja može zaključiti da su privremeno uvezena i napuštena
#213105778,doc#303708,2012_04_42_1071.html kojim udjel Vlade Republike Hrvatske , ne može biti niži od 25 % plus jedan udjel niti
#213108193,doc#303709,2012_04_42_1072.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#213108910,doc#303710,2012_04_42_1073.html sukladno odredbama ovoga članka nadležna uprava može odobriti drukčiji sadržaj etikete i raspored
#213109852,doc#303711,2012_04_43_1093.html proizvodne linije ; i </p><p> ( ii ) podpostrojenje može raditi kapacitetom koji je najmanje 10
#213130478,doc#303712,2012_04_43_1094.html Iznimno , inspektor/ica zaštite okoliša može zapečatiti prostore za rad velike površine
#213159436,doc#303722,2012_04_43_1091.html odlučivanje o mogućnosti korištenja mjera Programa može predložiti odobravanje i višeg iznosa .
#213167315,doc#303723,2012_04_43_1092.html . Razdoblje od 1 . lipnja do 30 . rujna može se proširiti prema zahtjevu vatrogasne
#213174678,doc#303739,2012_04_44_1098.html projektanta građevine ( ako postoji ) , može se izdati uvjerenje o ispravnosti sustava
#213228202,doc#303743,2012_04_44_1102.html sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na
#213244717,doc#303750,2012_04_45_1133.html stavke 2 . ovog Pravilnika , osigurana osoba može , na prijedlog nadležnog doktora , ostvariti
#213246232,doc#303751,2012_04_45_1134.html stavka 1 . točke 3 . ovog članka , Agencija može izdati dozvolu za uporabu radiofrekvencijskog
#213257122,doc#303752,2012_04_45_1135.html </p><p> Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Radioamater može postaviti i upotrebljavati amatersku radijsku
#213264071,doc#303753,2012_04_45_1136.html usklađenosti iz stavka 1 . ovoga članka Agencija može , prema potrebi , provesti dodatni izračun
#213265259,doc#303754,2012_04_45_1137.html kojima operator sa značajnom tržišnom snagom može istisnuti svoje konkurente sa tržišta .
#213266863,doc#303755,2012_04_45_1138.html ponuda iz stavka 2 . ovoga članka iznimno se može provesti i više puta tijekom godine . </p>
#213267798,doc#303756,2012_04_45_1139.html nadležnost tuženog tijela da u upravnom postupku može odlučivati o imovinsko-pravnom sporu za
#213271042,doc#303759,2012_04_45_1123.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#213271317,doc#303760,2012_04_45_1124.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#213276220,doc#303770,2012_04_46_1143.html predstavljajući brzinu kojom se zahtjev može riješiti u sklopu Mrežne usluge ; </p><p>
#213279258,doc#303771,2012_04_46_1144.html troškova postupka pred Povjerenstvom ne može se izjaviti poseban prigovor , ali se može
#213279809,doc#303772,2012_04_46_1145.html društva ( u daljnjem tekstu : nadzorni odbor ) može za predsjednika i članove uprave ugovoriti
#213281276,doc#303774,2012_04_46_1147.html glasi : </p><p> » Zaštita državne granice može se obavljati i iz zraka.« . </p><p> Članak
#213283237,doc#303775,2012_04_46_1148.html odluke istaknuto je : </p><p> » Naime , ne može se prihvatiti žalbeni navod da je u ovom
#213285572,doc#303776,2012_04_47_1159.html . </p><p> Iznimno , građevinski inspektor može zatvoriti gradilište odnosno dio gradilišta
#213286298,doc#303777,2012_04_47_1160.html <p> Prije pečaćenja građevinski inspektor može po potrebi odrediti mjesto na gradilištu
#213288154,doc#303778,2012_04_47_1161.html Protiv ove odluke nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#213288615,doc#303779,2012_04_47_1162.html kalendarskih dana unutar izvještajnog mjeseca može imati minimalni koeficijent likvidnosti
#213291572,doc#303780,2012_04_47_1163.html odnosno kriteriji za mjerenje učinka potpore može se iskazati brojčano ( u apsolutnom iznosu
#213299867,doc#303784,2012_04_47_1153.html svakom slučaju na takav način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili vidne
#213330664,doc#303785,2012_04_47_1154.html konzumnih nesilica , najviše jedno jato može ostati pozitivno . </p><p> ( 2 ) Cilj iz
#213359697,doc#303790,2012_04_48_1164.html bolesnika kod kojih se endogenom stimulacijom ne može postići zadovoljavajući nivo TSH čiji je
#213370117,doc#303802,2012_04_49_1166.html uredno obavljanje poslova na kojima radi i ne može biti razlog za nepoštivanje propisa i izvršavanje
#213402324,doc#303813,2012_04_49_1167.html prihoda : </p><p> 8702 . </p><p> ( 5 ) Banka može za potrebe izvršenja platne transakcije
#213408718,doc#303840,2012_04_49_1219.html i glasi : </p><p> » Za ravnatelja Agencije može se imenovati osoba koja je hrvatski državljanin
#213409117,doc#303841,2012_04_49_1220.html </p><p> » određenom rješenjem , a koji ne može biti duži od 9 mjeseci. « </p><p> Članak
#213410204,doc#303842,2012_04_49_1221.html kazneno djelo , pritvor se protiv te osobe može odrediti : </p><p> ( . .. ) </p><p> 4 ) ako
#213424952,doc#303902,2012_01_5_80.html potrebe . </p><p> V . </p><p> Čelnik tijela može , posebnom pisanom odlukom , pod određenim
#213433003,doc#303957,2012_05_50_1222.html zdravlja ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> Članak 4
#213436196,doc#303958,2012_05_50_1241.html </p><p> Upravno tijelo mreže zračnih luka može definirati jedan zajednički i transparentni
#213443357,doc#303959,2012_05_50_1242.html 15 . , te Dodatkom 2 ovoga Pravilnika ili može osposobljavanje povjeriti nekoj drugoj
#213462428,doc#303960,2012_05_50_1243.html složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom
#213463843,doc#303962,2012_05_50_1223.html zakonodavstvo . </p><p> ( 3 ) Naziv se ne može registrirati kao oznaka izvornosti ili
#213478156,doc#303963,2012_05_50_1224.html ovlastima , a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje
#213480768,doc#303967,2012_05_50_1228.html temelju ovih dokaza Ministarstvo turizma može , do donošenja rješenja sukladno sklopljenom
#213483109,doc#303970,2012_05_51_1254.html i preporukom za odabir načina na koji se može nadomjestiti ispunjenje bitnog zahtjeva
#213484246,doc#303971,2012_05_51_1255.html pregledan . </p><p> Ako se na jednom listu ne može prikazati građevina i druga nekretnina
#213486747,doc#303972,2012_05_51_1256.html se i glasi : </p><p> » Izvanredna provjera može se provoditi : </p><p> – prije provedbe kineziološkog
#213493035,doc#303974,2012_05_51_1258.html i glasi : </p><p> » 2. Službeni veterinar može odrediti zahtjeve vezano za uporabu mesa
#213494328,doc#303977,2012_05_51_1261.html prodajnom objektu na temelju isprava iz kojih se može spoznati poslovni događaj sukladno posebnom
#213513484,doc#303981,2012_05_51_1264.html , odnosno višegodišnje razdoblje koje ne može biti duže od tri godine . </p><p> ( 4 ) Sredstva
#213517167,doc#303983,2012_05_51_1266.html ozljedom na radu odnosno profesionalnom bolešću može pokrenuti zahtjevom i izabrani doktor opće/obiteljske
#213518220,doc#303984,2012_05_51_1267.html iz stavka 1 . podstavka 2 . ovog članka može se ugovoriti neposredno sa Zavodom . </p>
#213523318,doc#303986,2012_05_51_1247.html Državnog zavoda , ravnatelj Državnog zavoda može osnivati savjetodavna radna tijela ( povjerenstva
#213524768,doc#303990,2012_05_51_1251.html <p> U Uredbi o izvozu i uvozu robe koja se može uporabiti za izvršenje smrtne kazne , mučenje
#213526668,doc#303991,2012_05_51_1252.html kreditora ; </p><p> b ) Subjekt malog gospodarstva može prije podnošenja zahtjeva za kredit zatražiti
#213530092,doc#303992,2012_05_51_1253.html roka od 3 mjeseca , Ministarstvo financija može predložiti naplatu drugih javnih davanja
#213533127,doc#303993,2012_05_52_1277.html sporta , na zahtjev nositelja financiranja , može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu
#213534512,doc#303995,2012_05_52_1279.html stavka 2 . ovoga članka , od stranca se može uzeti fotografija na kojoj je fotografiran
#213544745,doc#303996,2012_05_52_1280.html operacija koje operator namjerava izvoditi , može se izdati na razdoblje do godinu dana .
#213547294,doc#304002,2012_05_52_1286.html rada na mobilnom Internetu taj iznos ne može biti niti približnoj vrijednosti pruženih
#213553025,doc#304005,2012_05_52_1288.html navedenog Zakona propisano je da Agencija može donijeti rješenje o privremenoj mjeri kada
#213559984,doc#304008,2012_05_52_1270.html decentralizirane funkcije , Ministarstvo financija može sredstva državnog proračuna doznačivati
#213564235,doc#304010,2012_05_52_1272.html namijenjenih za nabavu prijevoznih sredstava može se koristiti isključivo za nabavku vozila
#213566598,doc#304011,2012_05_52_1273.html mladih na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu
#213568919,doc#304012,2012_05_52_1274.html mladih na zahtjev nositelja financiranja može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu
#213575145,doc#304014,2012_05_52_1276.html sporta , na zahtjev nositelja financiranja , može predložiti Vladi Republike Hrvatske preraspodjelu
#213577480,doc#304025,2012_05_53_1290.html Agencije je u Zagrebu . </p><p> ( 4 ) Agencija može osnivati podružnice s time da se njihova
#213581373,doc#304036,2012_05_53_1291.html 2 ) Radi obavljanja djelatnosti Agencija može osnovati podružnice.« . </p><p> Članak 12
#213585215,doc#304054,2012_05_53_1335.html pojasima te potrebama obrane . Vrsta uporabe može biti samo u civilne svrhe ( » civ.« ) ,
#213586659,doc#304056,2012_05_53_1337.html ovoga Pravilnika ) , </p><p> e ) Jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u , </p>
#213604553,doc#304062,2012_05_53_1342.html , korisnici i vrste programa za koje se može odobriti potpora , te nadzor provedbe i
#213609879,doc#304063,2012_05_53_1343.html tipskog rješenja ili izumiteljskog patenta može biti ugovorena u obliku tantijema . </p>
#213614066,doc#304064,2012_05_53_1344.html predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno
#213615175,doc#304065,2012_05_53_1345.html jer da se cjelokupno činjenično stanje ne može utvrditi samo nadzorom nad dostavljenim
#213617690,doc#304071,2012_05_54_1355.html specijalizaciju . Radni odnos specijalizant može zasnovati i u drugoj zdravstvenoj ustanovi
#213622068,doc#304074,2012_05_54_1346.html Kingdom ) . </p><p> Vlada Republike Hrvatske može za državljane pojedinih država odlučiti
#213624084,doc#304076,2012_05_54_1348.html okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom , niti djelomično
#213625797,doc#304081,2012_05_54_1353.html raspisanog temeljem odredbi ovoga Pravilnika , a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive
#213646183,doc#304082,2012_05_54_1354.html raspisanog temeljem odredbi ovoga Pravilnika , a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive
#213667307,doc#304093,2012_05_55_1358.html energetskim pregledima i izdanih certifikata može obavljati samo fizička ili pravna osoba
#213670636,doc#304095,2012_05_55_1378.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#213671473,doc#304096,2012_05_55_1379.html naložena da osigura da operator korisnik može preko svojih vlastitih pristupnih vodova
#213673615,doc#304097,2012_05_55_1380.html na tim naknadim očitovanjima iz kojih se može iščitati da je u utvrđivanju činjenica
#213679466,doc#304098,2012_05_55_1381.html se aktivacijom govorne pošte korisniku ne može prouzročiti nikakva šteta budući da se
#213683029,doc#304099,2012_05_55_1382.html a . propisano je da se skupno izuzeće ne može primijeniti na vertikalne sporazume koji
#213685653,doc#304100,2012_05_55_1383.html osporene odluke i da se osporena odluka ne može preispitati bez toga , a budući ga tužitelj
#213689630,doc#304105,2012_05_55_1360.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#213692144,doc#304113,2012_05_56_1397.html plovidbe . </p><p> ( 2 ) Plutajućem objektu može se , na zahtjev vlasnika , dodijeliti ime
#213694988,doc#304114,2012_05_56_1398.html Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Mjesto proizvodnje može imati više zasebnih proizvodnih jedinica
#213706293,doc#304120,2012_05_56_1404.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#213707335,doc#304121,2012_05_56_1405.html ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
#213708293,doc#304123,2012_05_56_1406.html žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe
#213710206,doc#304125,2012_05_56_1408.html zasniva se Ugovorom o radu . </p><p> Radni odnos može se zasnovati na određeno vrijeme i na neodređeno
#213721973,doc#304131,2012_05_56_1392.html Dokumentacija iz stavka 1 . i stavka 2 . ovog članka može se dostaviti na jedan od slijedećih načina
#213723260,doc#304134,2012_05_56_1395.html i glase : </p><p> » ( 3 ) Izvanredni vlak može biti : </p><p> a ) vlak po potrebi – vlak
#213730619,doc#304145,2012_05_57_1410.html skupljanje školjaka , </p><p> 6 ) poslodavac koji može koristiti olakšice pri zapošljavanju ,
#213735747,doc#304151,2012_05_57_1434.html stanje takvo da se ono daljnjim letenjem može pogoršati , hitna medicinska služba je
#213738676,doc#304153,2012_05_57_1436.html složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom
#213740358,doc#304154,2012_05_57_1437.html složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom
#213751111,doc#304163,2012_05_58_1447.html u spisu . Ukoliko se ni na taj način ne može sa sigurnošću utvrditi , odbit će se njegovo
#213752381,doc#304164,2012_05_58_1448.html Obavljanje poslova dostave u kaznenom postupku može obavljati : </p><p> – pošta kao davatelj
#213753521,doc#304165,2012_05_58_1449.html svakom pojedinom predmetu , a ako se to ne može , podijelit će se na jednake dijelove .
#213756095,doc#304166,2012_05_58_1450.html sredstvo , a ne sredstvo javnog prometa , sudac može koristiti osobni automobil u službene svrhe
#213758554,doc#304169,2012_05_58_1453.html veterinarski pregled ; iznimno , umjesto toga može biti napisana na nekom drugom službenom
#213762588,doc#304170,2012_05_58_1454.html </p><p> ( 4 ) Prilog III . ovoga Pravilnika može se izmijeniti ili dopuniti . </p><p> ( 5
#213769328,doc#304172,2012_05_58_1438.html Djelatnosti izvan granica Parka , čiji utjecaj može štetiti Parku , moraju uvažavati uvjete
#213781737,doc#304179,2012_05_58_1445.html namijenjen za plovidbu morem . Plovni objekt može biti brod , ratni brod , jahta ili brodica
#213784348,doc#304180,2012_05_58_1446.html provjere navoda , predstavka ili pritužba može biti ocijenjena kao : </p><p> – utemeljena
#213786931,doc#304183,2012_05_59_1467.html potpora iz točke I . izreke ovog rješenja može iznositi najviše do 50 % opravdanih troškova
#213793244,doc#304185,2012_05_59_1469.html postupku . Sukladno tom članku službena osoba može neposredno riješiti upravnu stvar u postupku
#213794900,doc#304186,2012_05_59_1470.html stručno mišljenje , podnio upravnu tužbu , ne može biti relevantna za odlučivanje u ovoj stvari
#213796499,doc#304187,2012_05_59_1471.html TELEKOMU d.o.o . kao zainteresiranoj strani ne može imati utjecaj na ishod predmetnog upravnog
#213799564,doc#304188,2012_05_59_1472.html , zbog upućivanja na zakonske odredbe ne može biti sporan , a bez navođenja primjera
#213803558,doc#304189,2012_05_59_1473.html predmetu , međutim , navedena okolnost ne može biti opravdanje za navedenu duljinu postupka
#213804740,doc#304190,2012_05_59_1456.html ili upravitelj sustava ; jedan sudionik može u sustavu djelovati u svojstvu središnje
#213807932,doc#304191,2012_05_59_1457.html iz stavka 2 . točke 2 . ovoga članka ne može biti kreditno potraživanje u kojem je dužnik
#213810916,doc#304192,2012_05_59_1458.html podataka . </p><p> Državni zavod za statistiku može posjednicima administrativnih izvora podataka
#213814434,doc#304193,2012_05_59_1459.html proizvodnju oružja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor.« . </p><p> Članak
#213820531,doc#304194,2012_05_59_1460.html prilikom obavljanja svojih poslova na brodu može koristiti vatreno oružje.« . </p><p> Članak
#213823710,doc#304199,2012_01_6_175.html <p> ( 5 ) Središnje tijelo za javnu nabavu može za pripremu i provedbu određenih programa
#213830386,doc#304200,2012_01_6_176.html prethodnih znamenki . </p><p> ( 5 ) Dodatni rječnik može se koristiti za proširenje opisa predmeta
#213833785,doc#304203,2012_01_6_179.html stavka 2 . Zakona o javnoj nabavi kojima može zadovoljiti svoje potrebe i zahtjeve i/ili
#213836234,doc#304204,2012_01_6_180.html sloboda obuhvaća dužnosti i odgovornosti , ono može biti podvrgnuto formalnostima , uvjetima
#213895676,doc#304216,2012_06_61_1492.html operator sa značajnijom tržišnom snagom može istisnuti svoje konkurente s tržišta .
#213898453,doc#304217,2012_06_61_1493.html ocjenjuje da relativna složenost predmeta ne može opravdati njegovo trajanje , zbog čega
#213899922,doc#304220,2012_06_61_1478.html znatnog narušavanja zdravlja , koje se ne može izbjeći primjenom propisanih mjera zaštite