Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#60441733,doc#110598,vj20020616go02 , dijete i automobil koštaju oko 1100 kuna . U apartmanu se , dakako , može proći i jeftinije , naročito ako štedite na hrani i izvanpansionskoj potrošnji . Cijene trokrevetnih
7.97
#152257597,doc#269935,2002_03_32_692.html rizik , Republika Hrvatska na njih gleda i kao na izazov čijim rješavanjem se bitno može pridonijeti regionalnoj stabilnosti . </p><p> 33 . Intenziviranje transnacionalnih prijetnji u regiji i izvan nje –
#134417665,doc#255883,1996_12_111_2167.html banku gdje će korisnici uplaćivati ta sredstva . </P> <P> ( 3 ) Devizni račun može imati Ministarstvo financija i Ministarstvo vanjskih poslova , a ostali korisnici jedino na temelju Vladine
#91455836,doc#168127,vj20041224kom01 i ne smije jedno govoriti a drugo činiti , te kako se interesno premreživanje društva može otrgnuti u protudruštveni proces nedostojan ne samo ideala kojima bi pojedinac i zajednica trebali težiti
7.97
#26591095,doc#49430,na162_11 pomoći i običnom pučanstvu u svakodnevnom životu . A po nekim napucima iz ove knjige može se napraviti i fotorobot idealnog Hrvata kako ga vidi aktualna vlast " , dodaje Predrag
9.13
#180885883,doc#287139,2007_08_86_2681.html nekretnina i za potrebe provođenja promjena u katastru zemljišta . Geodetski elaborat za evidentiranje građevine može se izraditi ako je u katastarskome operatu formirana građevna ( katastarska ) čestica za građevinu
#133698949,doc#254956,1995_08_58_1090.html * Za kategoriju " b " ( prihvatljivo ali degradirano ) , cjelokupni broj klizanja može se dodijeliti svakom odsječku , jer je vjerojatnost da će se degradirano funkcioniranjedogoditi u isto
#167539510,doc#279184,2005_04_44_864.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može po iscrpljivanju dopuštenog pravnog puta podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je
#168665377,doc#279945,2005_07_79_1562.html neće raditi isplaćivat će mu se sukladno posebnom pravilniku . </p><p> Članak 15 . </p><p> Radniku se može narediti prekovremeni rad samo u slučajevima i pod uvjetima propisanima Zakonom o radu . </p><p> Radnik
#201289242,doc#297987,2010_06_70_2126.html pomorskom ribarskom plovilu , odnosno poslodavac , a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora , način određivanja otkaznih rokova , </p><p> 12 ) uglavak da
#68707342,doc#126782,vj20030307st02 , znanja i neznanja , sposobnosti i nesposobnosti . </p><p> Zahvaljujući toj činjenici svatko od nas može istodobno činiti dobra i uzorna djela a da mu se ipak može dogoditi da u
9.13
#57382083,doc#104457,vj20020321gl05 godina državne izgradnje u znaku kojih je početni euforični zamah zamijenila apatija . </p><p> To se može razumjeti , ali ne i prihvatiti . Ono što nije izniklo na vlastitom iskustvu i
9.13
#27966653,doc#50012,na184_22 " proizišao je stil ponašanja koji je pogazio sve obzire . Iz toga se ne može izroditi ništa dobro . Kod nas javnost nema nikakvog značenja , jer se prema njoj
8.78
#29885612,doc#50864,na249_k02 učestalim intervjuima i izjavama svima i svakome doveo u poziciju banalnosti . No tome se može pristupiti i drukčije . Poznato je da je Mesić najavio da neće biti tipičan predsjednik
9.13
#177687322,doc#285289,2007_03_28_1012.html izjasni da li postoje događaji i okolnosti kakve su navedene u točki 8 . Revizor može tražiti od menadžmenta da započne s procjenom , pogotovo u slučaju kada je već sam
#26139630,doc#49242,na157_01 i političke dvojbe muče mnogo više umjerenih , proeuropski orijentiranih političara negoli se to uopće može naslutiti . Posebice ako se slušaju istupi predsjednika Tuđmana ili prate državni mediji pod kontrolom
9.13
#81695555,doc#151694,v234kom01 bismo mi to prije podveli pod kontradiktorno deponiranje nečega što po naravi svojega bića ne može ili nije smjelo biti arhivirano . Jer deponiranje neke konceptulane akcije potaknute i izazvane posve
7.62
#1902099,doc#4596,dv2824ak284 uvijek najčešći oblik agresije verbalan , istaknula je . </p><p> - Po pitanju agresije , škola može učiniti malo . Problem treba rješavati u suštini pa će bez prave reforme školstva nasilje
9.13
#142596623,doc#262354,1999_12_144_2168.html da to ne utječe na kontrolu obavljanja pojednostavnjenja deklariranja , Carinska uprava - Središnji ured može : </p><p> a ) dopustiti korisniku odobrenja da najavi carinarnici prispijeće robe iz stavka 1 .
#40548054,doc#70702,vj20001029vp01 stvarne jednakosti za sva tri suverene i konstitutivna naroda u BiH , koja se jedino može ostvariti istovjetnim i administrativno-teritorijalnim unutarnjim ustrojem cijele BiH , </p><p> - u zajedničkim institucijama i tijelima
7.97
#122973170,doc#241460,vj20100425sss03,nn šaljite na </p><p> webmaster@vjesnik .hr </p><p> © Vjesnik - All Rights Reserved . </p><head> U Turkmenistanu se opet može u cirkus </head> <div1> <p> AŠHABAD </p><p> - Od ovoga vikenda posjetitelji u Turkmenistanu ponovo mogu u cirkus
#193829989,doc#293922,2009_04_48_1112.html <p> ( 3 ) Uz prag materijalnosti iz stavka 2 . ovog članka , investicijsko društvo može uzeti u obzir i druge indikatore materijalnosti dospjelog duga koji su prikladni za dužnike i
#50508901,doc#90268,vj20010830gl03,pn dana tople vode . No bilo je to predinformatičko doba . U doba informatizacije čovjek može očekivati drugu vrstu iznenađenja : npr . iako je dao trajni nalog svojoj banci da
8.32
#183473672,doc#288867,2008_02_15_482.html skladište­nje ili odlaga­nje . Međutim , specifičan tip i oblik opreme za izvođe­nje tih funkcija može se razlikovati između Purex postroje­nja zbog nekoliko razloga , uk­ljučujući vrstu i količinu ozračenoga nuklearnog
#174288657,doc#283232,2006_01_8_161.html natječaj i na web stranici središnjeg tijela državne uprave nadležnog za službeničke odnose , a može se objaviti i u dnevnom listu . </p><p> Javni natječaj mora sadržavati : naziv državnog tijela
#200594009,doc#297681,2010_05_55_1323.html iz članka 2 . ovoga Pravilnika kojem je izdano rješenje o ovlaštenju na temelju kojeg može izdavati skladišnicu ( u daljnjem tekstu : ovlašteni skladištar ) može jednostrano otkazati ovlaštenje ,
#50061807,doc#89339,vj20010814gl03 dodatno sam se osvjedočio da se baš ništa od važnosti za život hrvatskih iseljenika ne može dogoditi bez Crkve ! Posredovanjem toga vanjskog iskustva , jasnije sam vidio i golem utjecaj
9.13
#126860826,doc#247297,1991_12_71_1856.html ovlaštene osobe , pravne osobe . Zamjena Yu dinara za zaposlene radnike na temelju popisa može se obaviti kod svih mjenjača , pri čemu se primjenjuju sve odredbe uputa koje vrijede
#53162252,doc#95734,vj20011120un07 mjesta i vrijeme u kojem su navodni zločini počinjeni . </p><p> Prodanović ističe da obrana ne može ništa poduzimati dok se Tužiteljstvo ne izjasni o optužnici . Obrana zapravo mora kaskati za
9.13
#69665123,doc#128670,vj20030405sp03 protiv neumornog udarača s osnovne linije . No , iako je sebi konačno dokazao kako može igrati servis-volej i na zemlji , iako je pritom zabio 10 asova , ipak je
9.13
#83916330,doc#153977,V264kol01 uvijek u takvim prilikama razmišljao isključivo o novcu u knjizi i o tome što on može značiti . </p><p> Padalo mi je na um najprije kako između novca i knjiga postoji neka
8.32
#160264897,doc#274730,2004_09_132_2372.html vozila s pogonom na četiri kotača , uklju­čujući vozila kod kojih pogon na jednoj osovini može biti isključen ručno ili automatski , proizvođač mora potvrditi da je vozilo konstruirano tako da
#194064829,doc#294031,2009_04_52_1223.html odbor na razdoblje od četiri godine . </p><p> ( 3 ) Glavni urednik za svoj rad može primati naknadu i odgovara Upravnom odboru . </p><p> XVIII . ZNAK , PEČAT I ŽIG KOMORE </p>
#23535432,doc#48172,HR540314A napadi na naci-fašističke sile izazvali još veće progone Židova i ostalih . O tome se može raspravljati , ali u međuvremenu se zna da je Vatikan spasio na desetke tisuća Židova
8.32
#25981407,doc#49177,na155_04 kuću kao za one koji ulaze samo u dvorište . Nitko , međutim , ne može biti odgovoran član međunarodne zajednice i vjerodostojni saveznik sve dok bude izbjegavao , do posljednjeg
8.98
#216275539,doc#305300,2013_02_22_358.html ) Opskrbljivač koji nije pod obvezom javne usluge s krajnjim kupcima koji ga slobodno izaberu može sklopiti ugovor o opskrbi krajnjeg kupca , kojim slobodno ugovara količinu i cijenu električne energije
#186687098,doc#290796,2008_06_63_2130.html škola s pet i više učenika s motoričkim oštećenjima ( bez mogućnosti samostalnog kretanja ) može imati jednog radnika srednje stručne spreme za pomoć , prijenos i prijevoz . ( 5
#59651546,doc#108979,vj20020522un03 izjavi upućenoj medijima u utorak u povodu te obljetnice . </p><p> " Bez ikakva se pretjerivanja može reći da je to bio vrhunac procesa izlaska Hrvatske na međunarodnu scenu . Bio je
9.13
#199849336,doc#297292,2010_03_38_966.html . </p><p> Članak 19 . </p><p> Rok otplate zajma , uključivo mogući poček otplate zajma , ne može biti duži od 30 godina od dana sklapanja ugovora o zajmu . </p><p> Poček otplate zajma
#140546313,doc#260855,1998_04_47_568.html red , koji se dostavlja uz poziv . </P> <P> ( 4 ) Skupština Komore može se održati i donositi pravovaljane odluke ako joj je nazočna većina svih članova . </P>
#211343231,doc#302861,2012_12_143_3027.html za koju namjeravaju sklopiti podugovore s trećim stranama . </p><p> ( 4 ) Ugovor o potkoncesiji može biti sklopljen samo na temelju ugovora o koncesiji za gospodarsko korištenje pomorskog dobra . </p><p> (
#187161799,doc#291101,2008_06_73_2420.html mogu prenositi televizijske programe i s drugim omjerom stranica slike . ( 3 ) Agencija može odlukom utvrditi sljedeće obveze operatorima javnih komunikacijskih mreža iz stavka 2 . ovoga članka :
#131944795,doc#253131,1994_08_60_1097.html dužna je predložiti i dinamiku poduzimanja određenih aktivnosti . </P> <P> 10 . Banka se može u roku od 15 dana očitovati na predložene aktivnosti na način da ih prihvaća ili
#126527651,doc#246742,1991_10_53_1295.html mijenja se i glasi : </P> <P> " Zahtjev za izvanredno preispitivanje pravomoćne presude ne može se podnijeti protiv presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske " . </P> <P> Članak 47 .
#192679427,doc#293429,2009_02_24_530.html bez sigurnosti , stoga razvojna suradnja postaje sve važnija na političkom planu . Republika Hrvatska može preuzeti stabilizirajuću i razvojno poticajnu ulogu ne samo u jugoistočnoj Europi nego i u širemu
#136670773,doc#257732,1997_10_110_1669.html se uvijek izvijestiti državni odvjetnik . </P> <P> ( 5 ) Vrhovni sud Republike Hrvatske može riješiti da se izvršenje pravomoćne presude prekine ili odgodi do odluke o zahtjevu za zaštitu
#173237378,doc#282627,2006_05_58_1413.html na odgovarajući način primjenjuju odredbe Zakona o parničnom postupku , zahtjev za zaštitu zakonitosti ne može se izjaviti ako je postupak pred prvostupanjskim sudom okončan nakon stupanja na snagu ZID ZPP-a
#132131782,doc#253354,1994_10_76_1300.html dodaje se članak 24a . koji glasi : </p><p> " Članak 24a . </p><p> Ministar unutarnjih poslova može radi posebnih razloga sigurnosti , održavanja ili uspostavljanja javnog reda i mira , kao i
#76352329,doc#141472,vj20031116sp04 hrvatsko klizanje , sad pod svojom zastavom , prvi put dobilo visoki plasman , što može mnogo značiti za popularizaciju klizanja u sljedećim godinama . Zadnji put je tako nešto uspjelo
9.13
#21883209,doc#46014,gs20050706hr43074b ne potvrde ono čime je javnost već inficirana ? Tko će tada odgovarati ? Tko može imati koristi od toga ? Djeca sigurno ne , poručio je Šuljić . ( Lj
9.13
#104102343,doc#198189,vj20080123spo01 Vuković je u svojih 40-ak minuta , koje je odigrao na EP-u , pokazao da može napraviti dosta toga vrijednoga , nema ni problema s ozljedama . . . A ipak
#203748681,doc#299098,2011_10_121_2386.html srpnja 2011 . , izmijenjena točka 1 . </p><p> Članak 340 . </p><p> ( 1 ) Policija može osobne podatke građana , pohranjene u zbirkama i drugim registrima sravnjivati s policijskim evidencijama ,
#15966598,doc#31474,gs20040614sb31498 PU brodsko-posavske Mije Kršića , koji je medijima čak ustvrdio kako " u Brod ne može ući ni ptica , a da policija to ne zna " . Možda bi ova
9.13
#174618032,doc#283412,2006_08_89_2105.html slučaju iz stavka 1 . i stavka 2 . podstavka 2 . ovoga članka izvođač može podnijeti zahtjev za ponovno izdavanje suglasnosti najranije po proteku 3 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja
#8304256,doc#15484,gs20021009os14393 u Blok-centru mjesecima stoji zahodska školjka </head><p> Osijek se ne može pohvaliti javnim toaletima , ali može zahodskom školjkom na javnom mjestu u najstrožijem središtu grada . WC školjka iz Blok-centra ,
7.62
#201927865,doc#298248,2010_07_83_2364.html potraživanjem od ovlaštenog skladištara . </p><p> ( 5 ) Rješenje iz stavka 4 . ovoga članka može se donijeti samo ako iznos potraživanja za isplatu ne prelazi raspoloživa sredstva Sigurnosnog fonda . </p>
#159359759,doc#274431,2004_08_112_2146.html jedan od ponuđenih izbornih predmeta u trajanju od 1 sata tjedno . U drugoj godini može uzeti dva izborna predmeta u trajanju svakog od 1 sata tjedno ( ukupno 2 sata
#90895057,doc#166871,vj20041122van03,pn ideju o stvaranju hrvatske federalne jedinice u BiH , jer sadašnji ustroj ove države ne može ostvariti ravnopravnost Hrvata s ostala dva naroda / »On još sanja o podjeli Bosne« ,
9.13
#108926501,doc#209911,vj20081010kom01 lider Sulejman Tihić . On je upozorio da ako BiH ostane bez međunarodnog nadzora , može doći ne samo do ugrožavanja postignutog napretka , nego i do novih podjela , blokada
#171201892,doc#281378,2006_12_138_3111.html osobe koje nisu ugostitelji . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Pravna ili fizička osoba može organizirati usluge smještaja i prehrane u sklopu organiziranog odmora djece u ugostiteljskom objektu zatvorenog tipa
#145367052,doc#264217,2000_11_114_2231.html o radu poslodavac dostavlja zaposleniku u pismenom obliku . </p><p> U odluci iz prethodnog stavka poslodavac može , ali i ne mora navesti razloge otkaza ugovora o radu . </p><p> Otkazni rok ugovora
#177630299,doc#285289,2007_03_28_1012.html zahtjevi propisani zakonodavstvom kojim se određuje nadležnost revizije . Na primjer , od revizora se može tražiti da izvješće uputi izravno ministru , zakonodavnom tijelu ili javnosti ako menadžment ( uključujući
#12642893,doc#24305,gs20030906sp23797 još dvojica velemajstora . Čeh Zbinek Hraček i Slovak Igor Štol . U svakoj momčadi može igrati po jedan stranac , a može se naći još jedan ako je proveo najmanje
7.97
#167090341,doc#279031,2005_03_35_707.html duga prema uputitelju . </p><p> Opoziv ovlaštenja danog upućeniku </p><p> Članak 141 . </p><p> ( 1 ) Uputitelj može opozvati ovlaštenje koje je uputom dao upućeniku , sve dok ovaj ne izjavi primatelju upute
#10479040,doc#19888,gs20030329hr19038 " . Danas , nakon što su oba suđenja završena , bez ikakvih zadrški , može se reći da je riječki proces za ratne zločine u Gospiću bio značajniji od remetinečkog
9.13
#68549903,doc#126462,vj20030302vp01 svjetlo dolasku američke vojske , što se ipak očekuje , onda se gotovo sa sigurnošću može reći da bi se vrlo brzo mogla otvoriti vrata velikog iračkog ratnog pakla . Snage
9.13
#113832853,doc#221065,vj20090422crn04 pretjecati teretno vozilo u koloni ispred sebe , a da se nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za ostale sudionike u prometu . </p><p> U trenutku pretjecanja na »mercedes« ,
#70306423,doc#129913,vj20030425un02 unatoč savjetu konzilija koji smatra da se zbog pogoršanja Bobetkova zdravstvenog stanja kod kuće ne može pružiti primjereno liječenje . " Posljednjih dana u bolesnika je došlo do znatnog pogoršanja kardiovaskularnog
8.78
#121493344,doc#238350,vj20100213kul06 skinula ljubavna drama »Sve što želim to si ti« redatelja Lassea Hallströma koja se također može pogledati u hrvatskim kinima , a zaplet se vrti oko para koji je razdvojen zbog
#141449107,doc#261617,1998_07_92_1248.html . </P> <P> 4 . Zbog velikih sredstava potrebnih za sanaciju koja zabrinu svakog tko može sagledati veličinu problema ponovo nisu uračunata sredstva potrebna za deminiranje . </P> <P> <B> IV
#23748100,doc#48224,HR550212A suprotne strane , naložila se zapljena i zabrana njihovog širenja . Ovim dokumentom se možda može objasniti i zašto nema fotografija mostova na Orljavi od 1914 . do 1918 . godine
9.13
#29405149,doc#50648,na211_11 i među novinarima . Da je uloga Ivića Pašalića u predaji , jer se teško može govoriti o prodaji , " Slobodne " Miroslavu Kutli bila strogo čuvana tajna , pokazuje
9.13
#214930564,doc#304632,2012_07_81_1902.html broj i koja promijeni prezime i/ili ime , naziv i adresu prebivališta , odnosno sjedišta može zatražiti od Ministarstva financija , Carinske uprave izdavanje nove Potvrde o EORI broju . </p><p> 3
#179146989,doc#286196,2007_06_57_1838.html za korištenje poljoprivrednog zemljišta iz točke I . ove Odluke , kao proizvodno-tehnološke cjeline , može se dati pravnoj i fizičkoj osobi za biljnu i stočarsku proizvodnju na vrijeme od 30
#68577692,doc#126515,vj20030303un03 zbog terora koji kad mu je žrtva netko poznat potiče pitanje : Što se tek može dogoditi malima ? </p><p> Kaznena djela u ukupnom broju predmeta koji se razmatraju na sudu čine
9.13
#158046413,doc#273516,2003_04_62_740.html sucu podnijet će se pisana obavijest o razlozima i vremenu uhićenja . Takva se obavijest može dati usmeno na zapisnik . </p><p> ( 4 ) Istražni će sudac uhićenika koji mu je
#37910896,doc#65694,vj20000819zg02 uredu gradonačelnika , koji je uživao apsolutne ovlasti . Sasvim je jasno da metropola ne može stići daleko , ako za krpanje svake puknute cijevi treba alarmirati vladu . </p><p> Načelo supsidijarnosti
8.78
#8282797,doc#15445,gs20021006hr14368 , da ministri u hrvatskom gospodarstvu imaju strahovite privilegije i utjecaj pokraj kojeg konkurencija ne može imati uspjeha . Ovakvom sukobu interesa može se nakraj stati samo donošenjem Zakona o sukobu
9.13
#178886075,doc#286046,2007_05_50_1673.html strojarnici osposobljava se za djelatnosti brodskog strojarstva . ( 4 ) Pomorac u službi stroja može steći sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti : – upravitelj stroja na brodu sa strojem porivne snage
#52100829,doc#93569,vj20011018gl07,pn treba da naša statistika odraste i bude sposobna obaviti ono bez čega hrvatska država ne može živjeti ni napredovati </head> HRVOJE ŠOŠIĆ <p> Mjesecima je u javnosti , u javnim državnim i gospodarskim
9.13
#135704708,doc#257048,1996_08_65_1276.html određenim okolnostima potrebno je primijeniti kriterij priznavanja na odvojene sastavne dijelove jedne transakcije koja se može identificirati da bi odrazio suštinu transakcije . Primjerice , ako prodajna cijena proizvoda sadrži iznos
#116832250,doc#227839,vj20090815kom05 , hrvatske županije već su zaživjele , a eventualno preveliko trošenje u nekima od njih može se razriješiti na drugi način , a ne stvaranjem povijesno neprirodnih pet regija . Koje
#210252751,doc#302180,2012_10_112_2421.html određeno . </p><p> Zaštita djelatnosti pravnih osoba </p><p> Članak 76 . </p><p> ( 1 ) Ovrha se ne može provesti na stvarima i pravima pravnih osoba radi ostvarenja novčane tražbine ako su te stvari
#8137873,doc#15167,gs20020926hr14061 u njega nema povjerenja , a ako tko u ovoj zemlji zna koliko se zapravo može vjerovati Ivici Račanu , onda je to nesumnjivo Dražen Budiša . </p> </div1> <div1 type="glava"> <head> Počelo je
9.13
#62201656,doc#113927,vj20020808zg04 direktorom tvrtke Puto u ostavci Vladimirom Gažićem , ali sadržaj njegove izjave još se ne može objaviti . </p> D . Gr . <head> Jakuševčani još ne znaju kad će na pregled </head><p> Gradonačelnica
7.97
#70055166,doc#129413,vj20030416st03 , to su oni u kojih je već prevladao stav " mene više ništa ne može iznenaditi " . </p><p> Oni pak drugi , oni koji pokušavaju upozoriti na takve blago rečeno
9.13
#94705397,doc#175458,vj20050913tem01 povećati utiskivanjem ugljičnog dioksida u ležište , jer pritisak plina povećava količinu nafte koja se može izvaditi iz ležišta . Time se eliminira i opasnost da će mnoga stara naftna polja
#184637070,doc#289557,2008_03_30_992.html zaliha koja je prva kupljena prva upotrijebi ili proda , tako da su stavke koje ostaju na zalihama na kraju razdoblja one , koje su zadnje kupljene ili proizvedene . <b> 10.33 . Metoda ponderiranog prosječnog troška </b> podrazumijeva postupak po kojem se trošak neke stavke određuje temeljem prosječnog ponderiranog troška svih stavki na početku razdoblja i troška sličnih stavki koje su kupljene ili proizvedene u tom razdoblju . Prosjek se može izračunati periodički ili po zaprimanju svake dodatne pošiljke ovisno o uvjetima u kojima poduzetnik posluje . <b> 10.34 . Utvrđivanje kurentnosti zaliha </b> je potrebno , jer se može dogoditi da se troškovi zaliha ne će moći nadoknaditi u cijelosti , ako su zalihe oštećene ili u cijelosti ili djelomično zastarjele ili ako je smanjena njihova prodajna cijena . Nemogućnost nadoknade troškova zaliha može biti prisutna , ako je došlo do povećanja procijenjenih troškova dovršenja ili procijenjenih troškova koji tek trebaju nastati zbog prodaje . Otpisivanje vrijednosti zaliha ispod troškova do neto utržive vrijednosti u skladu je sa stajalištem , da se imovina ne smije iskazivati u iznosima koji su veći od iznosa koji se očekuje realizirati njihovom prodajom ili uporabom . <b> 10.35 . Otpisivanje vrijednosti zaliha </b>
#127790653,doc#248544,1992_08_48_1245.html robe preko granice protekao rok koji je duži od 7 dana , Narodna banka Hrvatske može rok od 60 dana produžiti za onoliko dana za koliko je rok od izvoznog carinjenja
#2614617,doc#5932,dv2852sp1677 nakon novih pola sata vožnje shvati da je na ulazu u Šibenik - što drugo može zaslužiti nego da završi u Pometu . Ili kad uvaženi gospodin Radović vozi automobil na
8.32
#137800381,doc#258571,1997_04_39_561.html računovodstvenih politika ) . </I> </B> </P> <P> <B> 21 . </B> U određenim okolnostima može se državna potpora dodijeliti prije u svrhu davanja hitne financijske podrške poduzeću , nego kao
#26050897,doc#49200,na155_k04 za vrijeme rata . Protivno zaključku i naredbi Politbiroa KPJ , da na oslobođenom teritoriju može djelovati samo Komunistička partija , uz Hebrangov poticaj obnavlja se tu Hrvatska seljačka stranka s
8.78
#151052601,doc#268898,2002_10_123_1996.html Zapovjedno-stožernu školu završio u činu satnika odnosno poručnika bojnog broda ili bojnika odnosno kapetana korvete može se uputiti u Ratnu školu nakon što je u činu pukovnika odnosno kapetana fregate proveo
#186301859,doc#290611,2008_05_58_1954.html članka 3 . Dodatka Uredbe Komisije br . 364/2004 i koji su osnovani prije najviše pet godina . <sup> 78 </sup> Porez na dodanu vrijednost kao i porez na dobit/dohodak ne smatraju se opravdanim troškovima . </font> </p><p> 7 . PRIJELAZNE ODREDBE <i> 7.1 . Smanjenja intenziteta potpore za regije koje 1 . siječnja 2007 . ostaju obuhvaćene člankom 87 . stavkom 3 . točkom ( a ) </i></p><p> 92 . U slučajevima u kojima stupanje na snagu ovih Smjernica za posljedicu ima smanjenje najvišeg intenziteta potpore za više od 15 postotnih poena , neto u bruto <sup> 79 </sup> , smanjenje se može provesti u dvije faze pri čemu se početno smanjenje od najmanje 10 postotnih poena mora primijeniti 1 . siječnja 2007 . , a ostatak 1 . siječnja 2011 . </p><p><i> 7.2 . Smanjenja intenziteta potpore u regijama gospodarskog razvitka </i></p><p> 93 . Pod uvjetom da je država članica predložila predmetna područja koja ostvaruju pravo na regionalnu potporu temeljem izuzeća iz članka 87 . stavka 3 . točke ( c ) za čitavo razdoblje od 2007 . – 2013 . , smanjenje intenziteta potpore za regije gospodarskog razvitka može se odvijati u dvije faze . Smanjenje od najmanje 10 postotnih poena neto u
#25302995,doc#48892,na146_k02 novom tehnologijom , ali konačni rezultat , barem na albumu " Nokturnal " , ne može se mjeriti s " Before The Rain " . </p> </div1> <div1> <head> Kazališna produkcija </head><p> Bodan Arsovski
7.22
#166566366,doc#278683,2005_02_21_387.html 49/02 – pročišćeni tekst , u nastavku : Ustavni zakon ) propisuje : </p><p> » Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#181476799,doc#287745,2008_09_103_3136.html ocjenjivanje sukladnosti , – je proizvođač utvrdio da je sukladnost dokazana . Izjava o sukladnosti može se izdati na temelju stranog dokumenta o radnjama ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda ako je taj
#10802107,doc#20545,gs20030422os19785 ponovnog stupanja na urbanu scenu i mi sami nismo još posve sigurni gdje nas to može odvesti . Kada smo počinjali svirati bili smo klinci i glazba nam je bila sve
9.13
#34552599,doc#59043,vj20000508go02 1994 . imao 35 brodova procijenjenih na 268 milijuna američkih dolara . Dakako da se može upitati koliko je ta procjena bila realna s obzirom da su mnogi od tih brodova
9.13
#60418767,doc#110549,vj20020615sp03 . Kao cjelina nismo bili dobri . Ako ne trči dovoljno , ova momčad ne može ostvariti rezultat koji želi . Rekao sam , nismo bili ni tako loši kao protiv
9.13
#154820416,doc#271527,2003_07_123_1745.html , u stvari , obavljaju djelatnosti isklju­čivo za druge pravne jedinice , njihovo se postojanje može objasniti samo administrativnim razlozima ( npr . zbog poreza ) i nemaju nikakvu ekonomsku važnost
#207951005,doc#301153,2011_06_62_1385.html moguće navesti identitet i nacionalnost prijevoznoga sredstva u trenutku podnošenja provozne deklaracije , te ako može jamčiti naknadni unos točnih podataka , vezanih uz prijevozno sredstvo , u polje 55 . </p>
#210067739,doc#302009,2012_09_106_2300.html propisima o naknadi štete . </p><p> Pravo na naknadu štete od voditelja zbirke osobnih podataka ispitanik može tražiti i u slučaju neovlaštenog korištenja , odnosno neovlaštenog davanja na korištenje njegovih osobnih podataka
#16421547,doc#32444,gs20040723hr32482 ratnog zrakoplovstva , ne samo pilota već i tehničara . </p><p> - Takva se nesreća uvijek može dogoditi , pa i kod novih helikoptera . No , činjenica je da je velik
9.13
#130983652,doc#252252,1994_03_17_313.html popisati vrstu i količinu tereta koji se nalaze na brodu . </p><p> Članak 888 . </p><p> Sud može čuvanje broda povjeriti zapovjedniku broda , kome će u tu svrhu odobriti da zadrži potreban
#46825450,doc#82826,vj20010430vp06 su strpljivi , ne žuri im se , protiv Tajvana neće uporabiti silu i pripajanje može pričekati i sto godina - kako je Mao Zedong rekao Ricihardu Nixonu 1972 . ,
7.97
#116970942,doc#228138,vj20090820kom01 kubanskih revolucionara , Zapad je shvatio da situaciju u , na primjer , Kongu ne može mijenjati slanjem svojih borbenih ekspedicija . </p><p> Svi stranci koji danas dolaze u Kongo (ima 67
#86669087,doc#157825,vj20040228pis02 Skupštini i jedan u Poglavarstvu) , te da to ne može koristiti SDP-u , a može koristiti samo HDZ-u . </p><p> Što se tiče odgovornosti unutar stranke , novinarka Zečević na silu
8.32
#206479175,doc#300418,2011_03_32_730.html . Mogući učinci na mikroorganizme koji se upotrebljavaju za industrijsku preradu hrane </p><p> U određenim slučajevima može biti nužno provesti ispitivanje za određivanje da li mikrobiološki djelatne rezidue mogu imati utjecaja na
#123033119,doc#241597,vj20100428van01 Grčka« . </p><p> Tu se pak krije puno veći problem . Naime , Grčka se još može spasiti . Pravi problemi mogli bi nastati ako se kriza proširi na ostale zemlje eurozone
#205278709,doc#299858,2011_12_152_3144.html isprave o dionici zbog promjene pravnih odnosa postane netočan , društvo je uz odobrenje suda može proglasiti nevažećom . Odnosi li se netočnost na izmjenu nominalnog iznosa dionice , ona se
#112418033,doc#217764,vj20090225sss08 zadatke puno prije umarale nego kad su bili psihički svježi </head> <div1> <p> CHICAGO </p><p> - Psihički umor može umanjiti izdržljivost tijekom tjelovježbe , što objašnjava zašto nam je ponekad teško vježbati , objavili
#135682787,doc#257048,1996_08_65_1276.html ili druge prirodne katastrofe . </P> <P> 15 . Vrsta i iznos svake izvanredne stavke može se objaviti na prednjoj strani izvještaja o dobiti ili , kada se to objavljuje u
#16386444,doc#32366,gs20040720os32402 <p> Nakon što svaki davatelj ostane " uskraćen " za 450 mililitara venske krvi , okrepu može pronaći u sendvičima s maslacem , šunkaricom , tvrdim sirom i kiselim krastavčićima , te
7.27
#125511666,doc#245548,1991_01_1_20.html ime i za svoj račun . </p><p> Član 13 . </p><p> Pojedinačno udružena zadružna organizacija ili poduzeće može ovlastiti Savez da u njeno ime i za njen račun zaključuje sve ugovore ili više
#150628224,doc#268510,2002_01_10_274.html kluba . </p><p> IV . IZBOR , KANDIDIRANJE , OPOZIV </p><p> Članak 35 . </p><p> Svaki član TDS-a može birati i biti biran u tijela stranke . </p><p> Sva tijela stranke biraju se za razdob­lje
#150000339,doc#268024,2001_08_75_1295.html sukladnosti traktora , odnosno za stručne i tehničke poslove u postupku ispitiva­nja traktora , Zavod može ovlastiti pravnu osobu koja mora zadovo­ljavati sljedeće zahtjeve : </p><p> – da može obav­ljati stručno-tehničke provjere
#38316917,doc#66479,vj20000902gl03 treba suočiti s tom traumatizirajućom vlastitom tradicijom , formula povijesnog antifašizma svedenog samo na holokaust može biti i dobar izgovor za " aboliciju " drugovrsnog fašizma , pa i ovog novodobnog
7.62
#192986354,doc#293551,2009_03_30_659.html skladu s uvjetima za propisivanje VMP . </p><p> 2 ) Veterinar primjenjuje medicinski proizvod osobno ili može dozvoliti drugoj osobi njegovu primjenu na odgovornost veterinara . </p><p> 3 ) Iznimno od odredaba članka
#193977115,doc#294002,2009_04_50_1189.html iz djelokruga Agencije , za proučavanje pojedinih pitanja ili pripremanja pojedinih akata , Upravno vijeće može osnivati stručna tijela , te angažirati vanjske stručne suradnike . </p><p> O osnivanju tijela i angažiranju
#145364370,doc#264217,2000_11_114_2231.html vrijeme </p><p> Članak 36 . </p><p> Puno radno vrijeme zaposlenika iznosi 42 sata rada tjedno . </p><p> Poslodavac može ugovorom o radu sa zaposlenikom ili svo­jom posebnom odlukom utvrditi za zaposlenika kraće radno vrijeme
#6846042,doc#12410,gs20020525os11121 sa svim ostalim nezaposlenima . Zadruga će pomagati samo nezaposlenim članovima Udruge nezaposlenih , što može biti svaka nezaposlena osoba , jer se za članstvo u udruzi ne plaća članarina .
9.13
#204849381,doc#299648,2011_12_145_2954.html bude u sredini hoda s postavljenim i opterećenim uređajem za utvrđivanje položaja . Ovjes se može mehanički blokirati u tom položaju prilikom utvrđivanja indeksne točke ( SIP ) ; </p><p> ( c
#163585071,doc#276927,2004_06_77_1570.html je da ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi pravni put , ustavna tužba može se podnijeti tek nakon što je taj pravni put iscrpljen . </p><p> Iscrpljivanje dopuštenog pravnog puta
#4247530,doc#7878,fo2004br81cl1838 postupaka u našemu narodu vrlo rašireno . Kad uzrok bolesti nije evidentan ili se ne može utvrditi , često se posumnja da je nanesena magijskim putem ( nametom , nagazom ili
7.97
#2552278,doc#5814,dv2850za1569 se autobusom od zračne luke stigne do grada , nakon nekih 15-ak minuta vožnje , može se vidjeti pokoje stablo . </p><p> Island ili Iceland , u prijevodu " ledena zemlja "
9.13
#205249111,doc#299858,2011_12_152_3144.html punomoć čiji su sadržaj i opseg ovlasti određeni ovim Zakonom . </p><p> ( 2 ) Prokuru može dati samo pravna i fizička osoba koja je trgovac u smislu ovoga Zakona . </p><p> (
#210164001,doc#302128,2012_01_11_330.html infrastrukturnom operatoru zahtjev za ugovaranje zajedničkog korištenja dijela kabelske kanalizacije za koji je zainteresiran koji može odbiti taj zahtjev , ukoliko ne postoji mogućnost zajedničkog korištenja izgrađene kabelske kanalizacije na zatraženoj
#43672897,doc#76955,vj20010129un02 No , kako prema Pravilniku o srednjoškolskom obrazovanju odraslih postoji uvjet prema kojemu se program može verificirati samo ako u nacionalnoj klasifikaciji zanimanja postoji to zanimanje . On napominje da je
9.13
#40032880,doc#69678,vj20001017gl02 Otvorite kesu ! Kupite što vam treba ! Kažu da se sve na ovome svijetu može kupiti . Ako ponudite dobru cijenu . </p><p> Ovih dana novinske stupce puni afera među policajcima
8.78
#54630350,doc#98789,vj20020104ku03 stoljeće , leševima 5.000 izgorjelih i zdrobljenih ljudi 11 . rujna u New Yorku , može se naslutiti da kršćanstvu tek predstoji preporod , a ne sumrak , kako su predviđali
8.43
#194121563,doc#294076,2009_05_54_1255.html postoji potreba službe ili drugi opravdan razlog , rad u Eurojust-u državnom odvjetniku za vezu može se produžiti . </p><p> Članak 7 . </p><p> Državni odvjetnik za vezu može imati jednog pomoćnika .
#184652015,doc#289557,2008_03_30_992.html druge financijske imovine za fiksni broj vlastitih vlasničkih instrumenata drugog poduzetnika . U tu svrhu , vlastiti vlasnički instrumenti poduzetnika ne uključuju instrumente koji samostalno predstavljaju ugovore o budućem primitku ili isporuci vlastitih vlasničkih instrumenata poduzetnika . <b> Financijske aktivnosti </b> su aktivnosti koje rezultiraju promjenom veličine i sastava kapitala i zaduživanja poduzetnika ; <b> Financijski instrument </b> je svaki ugovor uslijed kojeg nastaje financijska imovina jednog poduzetnika i financijska obveza ili vlasnički instrument drugog poduzetnika . <b> Financijski najam </b> je najam kojim se većim dijelom prenose svi rizici i nagrade povezane s vlasništvom neke imovine . Vlasništvo se može , ali ne mora prenijeti . <b> Funkcionalna valuta </b> je valuta primarnog ekonomskog okruženja u kojem poduzetnik posluje . <b> Goodwill </b> uključuje buduće ekonomske koristi nastale od imovine koju nije moguće pojedinačno identificirati i zasebno priznati . <b> Grupa </b> je matica i svi njezini ovisni poduzetnici . <b> Gubitak od umanjenja </b> je iznos za koji knjigovodstvena vrijednost neke imovine prelazi njen nadoknadiv iznos . <b> Imovina </b> je resurs koji kontrolira poduzetnik kao rezultat prošlih događaja i od kojeg se očekuje priljev budućih ekonomskih koristi kod poduzetnika . <b> Investicijske aktivnosti </b> jesu stjecanje i otuđivanje
#152796907,doc#270279,2002_05_53_998.html instalacijama objekata i uređaja komunalne i druge infrastrukture . </p><p> ( 2 ) Idejni projekt se može koristiti kao temelj za izdavanje načelne dozvole za javnu cestu kao i osnov za izradu
#94953820,doc#176024,vj20051007tem05 19, 22 kune s PDV-om . </p><p> »Potrošač koji nije prijavio dulje izbivanje iz mjesta stanovanja može biti iskopčan kao i svaki drugi neplatiša koji nije podmirio dvije rate , odnosno nije
#138403207,doc#259336,1997_07_73_1255.html rješenja iz stavka 1 . ovoga članka ne može se uložiti žalba , ali se može voditi upravni spor . </P> <P> Članak 186 . </P> <P> Cijenu usluga doma kojeg
#151359781,doc#269245,2002_11_140_2263.html najmanje jedan dan prije . </p><p> Članak 14 . </p><p> Djelatnoj vojnoj osobi , službeniku i namješteniku može se pre­kinuti , odnosno odgoditi korištenje godišnjeg odmora zbog izvanrednih potreba obrane ili naložiti da
#118921696,doc#232590,vj20091101spo05 Taj je pritisak igračima težak , nekad je i prevelik , pa igrati bez navijača može biti olakšanje . Kao trener s malim klubovima loše sam prolazio na Poljudu , a
#152909262,doc#270354,2002_01_6_175.html o amandmanima i donošenje zakona . </p><p> Članak 156 . </p><p> Predlagatelj zakona , odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno izlaganje , a kad konačni prijedlog zakona sadrži odredbe s
#89378504,doc#163532,vj20040818kom02 jasno da to znači i manjak prihoda u državnoj blagajni , koji si država ne može dopustiti . Zahtjevi nezaposlenih - pri čemu ne mislimo samo na tu kategoriju građana ,
9.13
#72594661,doc#134452,vj20030708st02 ostvarivanjem legitimnog cilja na način koji je s tim ciljem u razumnoj vezi i koje može biti opravdano objektivnim kriterijima neovisnim o spolu " . </p><p> Da bi se neko razlikovanje uopće
9.13
#195111478,doc#294623,2009_06_74_1771.html podložna štetnom djelovanju atmosferskih prilika . </p><p> ( 4 ) Površina vozačkog zrcala koja reflektira sliku može biti ravna ili blago ispupčena ( konveksna ) ili kombinirana . Polumjer ispupčenosti konveksne površine
#183435146,doc#288814,2008_12_148_4069.html neispravnost se ne može odmah otkloniti u stanici za tehnički pregled , ponovljeni tehnički pregled može se obaviti u roku od deset radnih dana . </p><p> Ako se u roku iz stavka
#171381572,doc#281465,2006_12_141_3187.html odobrenje iz stavka 1 . ovoga članka . ( 9 ) Član uprave kreditne unije može biti ponovno imenovan čla­nom uprave prema postupku propisanom odredbama ovoga članka . ( 10 )
#73397715,doc#136019,vj20030803un07 zanimaju nas fotelje i špekulacije nego ukupni napredak hrvatskog naroda i države , koji se može postići samo tolerancijom i zajedništvo oko važnih nacionalnih pitanja . Hrvatska treba prestati raspravljati o
9.13
#67934725,doc#125239,vj20030212st03 ; fatalistički se primaju sve inicijative vlasti , jer se ionako ni na što ne može utjecati . Zato se preko loših poteza i štetnih postupaka može prijeći bez posljedica ,
9.13
#51801687,doc#92904,vj20011009un07 <p> U ime realnosti , priznao je da " u hrvatskom političkom životu nema i ne može biti idiličnih odnosa " , pa ni u pogledu zakonske mogućnosti da Vlada donosi uredbe
9.13
#200827487,doc#297782,2010_05_60_1962.html je i obveza da se u nečiju korist osnuje služnost puta jer se služnost ne može osnivati na dijelove . </p><p> Stoga , kada više osoba kao suvlasnici ili suposjednici » dijele«
#55846809,doc#101310,vj20020208un11 , jer je bila obavezna - istu sudbinu , danas kad je postao obavezan , može doživjeti i vjeronauk . Moje je stajalište , još početkom 90-ih godina , kada se
9.13
#164860874,doc#277918,2005_11_132_2452.html konačno je u upravnom postupku . Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset ( 30 )
#167164106,doc#279031,2005_03_35_707.html <p> ( 1 ) Solidarni dužnik koji isplati više nego što iznosi njegov udio u šteti može zahtijevati od svakog od ostalih dužnika da mu naknadi ono što je platio za njega
#67212658,doc#123809,vj20030120un08 Stolice u svojim naporima da se integrira u EU . U tom smislu , Hrvatska može računati na podršku Svetog Oca i Svete Stolice , poručio je zagrebački nadbiskup , podsjetivši
9.13
#137942875,doc#258700,1997_05_46_666.html roku od 60 dana od dana podnošenja odštetnog zahtjeva s potrebnom dokumentacijom , oštećena osoba može podnijeti tužbu protiv Hrvatskog ureda za osiguranje . </P> <P> Članak 98 . </P> <P>
#126416409,doc#246692,1991_09_50_1237.html a za provođenje ispita iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nezgodi , može biti imenovan liječnik sa završenim VII . stupnjem stručne spreme . </P> <P> Osoba iz
#71593603,doc#132504,vj20030605vp09 kemikalije , toksine ili radiološke tvari koje se mogu lako proizvesti ili se do njih može lako doći . </p><p> Islamski ekstremisti povezani s Al Qaidinim vođom Osamom bin Ladenom " imaju
8.78
#198051792,doc#296333,2010_12_139_3531.html nadzora instituciji za elektronički novac dostaviti obavijest o izravnom nadzoru . Iznimno , ovlaštena osoba može dostaviti obavijest o izravnom nadzoru najkasnije uoči početka obavljanja izravnog nadzora . Obavijest sadrži predmet
#45429996,doc#80268,vj20010319ck01 kako se susjedi boje prići tim osobama , jer ne znaju što im se sve može dogoditi . </p><p> Naime , objasnila nam je kako je jedan od njezinih susjeda već dobio
9.13
#148369367,doc#266935,2001_03_17_309.html ( članak 145 . ) , </p><p> 65.b ako bez suglasnosti radničkog vijeća donese odluku koju može donijeti samo uz suglasnost radničkog vijeća ( članak 146 . stavak 1 . ) .
#65281827,doc#119872,vj20021112un09 zaraženih životinja nema vidljivih simptoma bolesti u njezivnoj početnoj fazi . Bolest se na vrijeme može otkriti vađanjem krvi i naknadno uzimanjem uzoraka mesa s točno određenih mjesta ( dijafragme ili
8.32
#104395606,doc#198917,vj20080212kul03,nn pred domaćom i međunarodnom publikom , zaključuje Biserka Rauter Plančić . </p> </div1> Barbara Vujanović <head> Zapad može biti i na istoku </head><head> Ljudska prava od Ukrajine do Austrije u kinu »Europa« </head> <div1> <p> Kad
#207722713,doc#301058,2011_01_6_104.html vrijednosti ) . </p><p> 3.6.2 . Porodica vozila , kako je određena u točci 3.6.1 , može se homologirati s obzirom na podatke za emisiju CO <sub> 2 </sub> i potrošnju goriva
#35955206,doc#61850,vj20000619gl05 odnose prema poslu i obvezama , a htjeli bi izmusti iz turizma koliko se više može . Na uštrb zaposlenika i - turista . ( Pero Gabrić ) </p><head> Stigla 81.000 turista
8.78
#53748989,doc#96972,vj20011206un06 ostati između tri i četiri posto , što smatra bitnim dostignućem . Iako Hrvatska ne može računati s povećanom potražnjom za svojim robama i uslugama na svjetskom tržištu , Hrvatskoj idu
9.13
#31105954,doc#51848,vj20000119gl02 da bez tih poteza ne može biti napretka u hrvatskom gospodarstvu i da se ne može ostvariti socijalna država . </p><p> Tako se prije , ali pojačano nakon dobivenih izbora , pokušava
9.13
#21458051,doc#44676,gs20050926sb46634 i obilne kiše koje su posljednjih mjeseci natopile slavonska polja . Pravi početak berbe kukuruza može se očekivati tek za petnaestak dana , a u " Napretku " kažu kako se
7.97
#3728297,doc#7236,fo2004br109cl2564 . Još je i sâm prostor bio dostatno akustički nezahvalan pa se učinkovitost orkestralnih glazbenika može donekle i razumjeti . </p><p> Druga stvar je s pjevačkim zborom . Njima su akustički (
8.78
#209704140,doc#301838,2011_08_95_2006.html prednje osovine ili , u slučaju zglobnog traktora , vodoravna okretišna točka između obiju osovina može slobodno pomicati . </p><p> 3.1.3.2 S dizalicom ili kukom nagnutu dio traktora koji je čvrsto povezan
#50656668,doc#90546,vj20010904un03 djelovanje . Ustvrdio je da su naše materijalne mogućnosti ograničene te da se dodatni novac može namaknuti ili prelijevanjem sredstava iz drugih resora , primjerice vojske i policije , ili osnivanjem
9.13
#171150944,doc#281345,2006_12_137_3108.html na način kojim će osigurati najveću moguću zaštitu okoliša . </p><p> IV . </p><p> Korisnik koncesije ne može ući u posjed poljoprivrednog zem­ljišta , koje je minirano , do razminiranja , a troškove
#34269471,doc#58412,vj20000427un16 podneseno 4.500 . Rok za legalizaciju bespravne gradnje je prošao , no ono što se može legalizitrati na bilo koji zakonski dozvoljen način , neće se rušiti , uz uvjet da
8.32
#65616592,doc#120559,vj20021123un07 uručivanje optužnice Bobetku , a na radnike šalje interventnu policiju . </p><p> Intervencija policije u Sisku može se usporediti s događajem iz devedesetih godina kada su prognanici u Zagrebu prosvjedovali protiv UN-a
9.13
#155606270,doc#271964,2003_09_150_2176.html trećima osim ako zakonskim propisima nije drugačije određeno . </p><p> ( 3 ) Hrvatska narodna banka može zaprimljene podatke učiniti dostupnima javnosti samo u agregatnom obliku . </p><p> III.2 . Oblik izvješćivanja </p><p> Članak
#117350859,doc#228995,vj20090905van02 zajednice . No , sad je režim u Sjevernoj Koreji poručio ostalima kako nuklearno oružje može proizvoditi . </p><p> »Reprocesiranje korištenih šipki također je u završnoj fazi , i proizvedeni plutonij koristi
#143384976,doc#262846,1999_04_32_680.html </P> <P> Članak 3 . </P> <P> 1 ) U hitnim i medicinski opravdanim slučajevima može se odobriti upotreba i skupljeg , odnosno posebnoga prijevoznog sredstva ( brzi ili ekspresni vlak
#67856236,doc#125073,vj20030210ko03 međutim , svakog od nas treba potaknuti na uzbunu činjenica je da više nitko ne može pratiti takav slijed događaja . Kad je pak riječ o stranim ulagačima , njih to
9.13
#48163886,doc#85533,vj20010612zg05 nastave izvodi se i u dobro opremljenim školskim radionicama . Ipak , Škola često ne može dobiti dovoljno novca od Ministarstva prosvjete i športa za nabavu materijala , pa to nadoknađuje
9.13
#132872277,doc#254087,1995_03_14_264.html 8.15 . ( Orb 88 ) Upravljivi satelitski snop : snop zračenja satelitske antene koji može biti upravljivo preusmjeren . </P> <P> 184 ( do 207 ) Nije namijenjeno </P> <P>
#39448215,doc#68621,vj20001002gl01 3 . siječnja rekao što misli o HDZ-u . Svoje poslanice , dakle , HDZ može upućivati isključivo svom partijskom članstvu i ostalim pristašama . To bi , uz ostalo ,
9.13
#75002112,doc#138965,vj20030928td01 koja sudjeluju u ukupnom vanjskom dugu . Svoj dug građani uredno podmiruju i on ne može ugroziti državni proračun . </p><p> Najspornije je zaduženje trgovačkih društava i banaka . Monetarna i izvršna
9.13
#175269067,doc#283961,2007_10_107_3136.html sudjelovanje u dobiti tih društava . 5 . prijavu za upis podjele u sudski registar može podnijeti svako od društava sudionika podjele. « </p><p> Članak 148 . </p><p> Naslov iznad članka 552 .
#184237835,doc#289148,2008_01_2_56.html VII . , a prilog certifikatu o homologaciji tipa traktora s obzirom na zaštitnu konstrukciju pri prevrtanju u Prilogu IX . </p><p> Članak 5 . </p><p> Zaštitne konstrukcije pri prevrtanju i novi traktori s obzirom na zaštitnu konstrukciju pri prevrtanju mogu se homologirati , uvoziti i stavljati na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika i njegovih priloga . </p><p> Članak 6 . </p><p> Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće uvjete : – da zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga Pravilnika – da može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja danih u Prilogu II . – da ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme VII/1 strojarskog smjera . </p><p> Članak 7 . </p><p> Odredbe članka 5 . ovoga Pravilnika primjenjivat će se od 1 . listopada 2008 . godine za nove traktore koji se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj i za zaštitne konstrukcije pri prevrtanju . </p><p> Članak 8 . </p><p> Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od njegove objave u » Narodnim novinama« . Klasa : 011-02/07-02/26 Urbroj : 558-04/2-07-1-AD Zagreb , 7 . prosinca 2007 . </p><p> Ravnatelj Državnog zavoda za mjeriteljstvo <b> Mirko Vuković ,
#43959736,doc#77479,vj20010206un13 kraju još jedna važna napomena : Što ako netko ostane bez posla i više ne može plaćati premiju za privatno zdravstveno osiguranje ? Tada se , prema Ustavu i Zakonu o
9.13
#178746607,doc#285945,2007_05_46_1556.html pregled zrakoplova nakon obnove , odnosno popravka većeg dijela noseće strukture ili nakon preinake koja može utjecati na bitna svojstva zrakoplova , pregled zrakoplova kojemu je rok valjanosti svjedodžbe istekao za
#51576515,doc#92477,vj20011003ck04 je pomoćnik ravnatelja zatvorske bolnice u Svetošimunskoj telefonski obavijestio da Bertić zbog zdravstvenih problema ne može sudjelovati u raspravi . </p><p> Bertić se nalazi u pritvoru u Remetincu zato što je osumnjičen
9.13
#193038361,doc#293568,2009_03_30_675.html , porez na dohodak , prirez na dohodak i ostalo . </p><p> ( 3 ) Radnik može ostvariti pravo na povećanje plaće po osnovi uspješnosti radnog učinka ( stimulativni dio plaće )
#32368161,doc#54465,vj20000228sp04 Hrvatska ostala na maksimalnom učinku u kvalifikacijama , što znači da joj odlazak na EP može izmaći tek teoretski . Samo , u međuvremenu treba dramatično popraviti igru . . . </p>
9.58
#135851467,doc#257180,1996_01_8_119.html 2 ) Iznimno od odredbe stavka 1 . točke1 . ovoga članka , voditelj poslovnice može biti i strani državljanin pod uvjetom da je dobio suglasnost Ministarstva turizma . </p><p> Članak 24
#41000315,doc#71645,vj20001112td01 to i kako utjecati na Blaškićev slučaj na Haaškom sudu ? </p><p> - Ta inicijativa ne može imati neposrednog utjecaja na Haaški sud i ne može utjecati na odluku suda . Međutim
9.13
#169436514,doc#280358,2005_08_99_1927.html i glase : </p><p><i> » Izvanredni prestanak važenja ugovora </i></p><p> Članak 13 . </p><p> ( 1 ) Ugovor može izvanredno prestati važiti po zaprimanju pisane obavijesti operatora korisnika ili proglašenog operatora , uz prethodno
#99890774,doc#187857,vj20061221spo013 košarkaša sigurno nisu prolistala bonton od korica do korica , pa i na toj strani može doći do konstantno zategnutih odnosa . Na treneru Denvera Georgeu Karlu ostaje da tome stane
#107891229,doc#207543,vj20080819van01 okončanju sukoba . »Rusija treba poštivati obveze koje je preuzeo predsjednik Medvedev . Sila ne može biti temelj za nove demarkacijske linije oko Rusije« , kazao je Miliband novinarima prije sastanka
#113372723,doc#219968,vj20090404kom04 u Afganistanu postaje očigledno da se bez učinkovitog i koordiniranog zajedničkog djelovanja svih sudionika ne može postići dugotrajna stabilnost . </p><p> Ključ je u sustavnoj i tijesnoj suradnji međunarodnih organizacija koje čuvaju
#103394651,doc#196495,vj20071128kom03 rukovati , pregledavati ih , zaposliti . HIV se , stečen nakon »slučajnog« susreta , može nositi desetak godina do pojave simptoma , a može ga imati i dijete ili bolesnik
#78333942,doc#145706,vl990324gr02 , nije bilo većih tehničkih problema zbog kojih bi stajale žičare , što se uglavnom može zahvaliti njihovu održavanju u predsezoni . </p><p> Iako će jučerašnja bjelina ostati , čini se ,
8.78
#101454143,doc#191727,vj20070505pis01 kojoj je to loša navika . »Legalizirani oblici kockanja društvu donose profit , koji se može upotrijebiti u korisne svrhe , a ilegalni oblici su inkriminirani i progonjeni . Međutim ,
#3792381,doc#7309,fo2004br112cl2644 liberalne Europe . Obični građani to su ovako prokomentirali : kad komu dosadi njegova žena može se zabaviti i s tuđom , to je OK . . . </p><p> U tom kontekstu
8.78
#76580726,doc#141908,vj20031123un05 naglasio je predsjednik Mesić te dodao kako u Hrvatskoj sada nema puno toga što se može pljačkati , te da sada treba stvarati . </p><p> Osvrćući se na novinarsko pitanje o velikoj
9.13
#65762669,doc#120848,vj20021128un08 HRT-a , tvrdi da se procedura i dnevni red moraju poštovati te da se ne može raspravljati o tako važnoj stvari bez dogovora i materijala . </p><p> Vlaho Bogišić smatra , pak
9.13
#60533628,doc#110752,vj20020618sp08 traži . </p><p> - Tražiti pojedinačnoga krivca je iluzorno , već zato što niti taj pojedinac može biti zaslužan za sve dobro , niti kriv za sve loše . Ako je Jozić
9.13
#124558827,doc#244548,1990_04_17_319.html u smanjenom opsegu postoji kada osiguranik , zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju , ne može potpuno udovoljavati osnovnim životnim zahtjevima jer se ne može samostalno kretati izvan stana radi nabave
#71356972,doc#132029,vj20030528st01 potrebu rana dijagnosticiranja različitih bolesti kao i potrebu rane terapije tih bolesti kada vrijeme čekanja može se protegnuti čak i na šest mjeseci , pa i godinu dana . Takva situacija
9.13
#176174034,doc#284390,2007_02_12_541.html je bio ugrađen na vozilo pri homologaciji tipa ili proširenju homologacije tipa . On se može upotrebljavati samo kao zamjenski ispušni sustav ili prigušnik zvuka ; 1.3 » različiti tipovi ispušnih
#204746256,doc#299560,2011_12_142_2865.html <p> VIII . </p><p> Protiv Odluke o davanju koncesije ne može se izjaviti žalba , ali se može u roku 30 dana od dana objave Odluke u » Narodnim novinama « , tužbom
#40442089,doc#70503,vj20001027gl01 , zastupnička riječ ipak zadnja . </p><p> Jedan od primjera kako Hrvatski državni sabor ipak ne može biti marginaliziran , čak i kad bi to ministri željeli , jesu i događanja oko
9.13
#215394808,doc#304923,2012_08_91_2096.html ranije bili poznati stranci ili ne . </p><p> Takvo zakonsko ograničenje okrivljenikova prava na obranu ne može se opravdati interesima ekonomičnog i konsekutivnog postupanja . </p><p> Pravo je optuženika i njegova branitelja da
#81618859,doc#151610,v233lik04 je sve ono čemu se daje preveliko značenje ; svaka programirana osobna promidžba također nas može dovesti u kič . . . </p><p> Jest . Kič nije samo usko vezan uz stil
8.78
#209936977,doc#301918,2012_09_100_2224.html <p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Postupak prijenosa broja u nepokretnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži ne može trajati dulje od 5 radnih dana od dana kada je davatelj broja zaprimio Zahtjev za
#66500229,doc#122365,vj20021223ko03 epicentru hrvatskih nedaća . Hrvatski , već poslovičan , pesimizam lako se , međutim , može pročitati na dva načina . </p><p> Prvi je , dakako , onaj " pravi hrvatski "
7.97
#88066364,doc#160701,vj20040517kom04 rukava . </p><p> Veličanstven ugođaj na posljednjoj utakmici u Splitu između Hajduka i Varteksa tek djelomično može pokriti svu prljavštinu koja se nataložila u našem klupskom nogometu . Upravo je mrtva prvenstvena
9.13
#25966320,doc#49169,na154_k09 zato što političar ima moć , što odlučuje o sudbini drugih ljudi svaki nemoralan postupak može imati katastrofalne posljedice . Povijest je najbolji dokaz da političari koji svoju moć i ponašanje
9.13
#163012229,doc#276380,2004_04_47_1096.html privatnu praksu , </p><p> 7 . Povjerenstvo za međunarodnu suradnju . </p><p> Izvršni odbor za pojedina pitanja može imenovati radne grupe i povjerenstva po potrebi , sukladno aktima Komore . </p><p> Članak 22 . </p>
#39879116,doc#69421,vj20001012vp12 rekao je Rogozin dajući do znanja da se o nikakvom puštanju Popea na slobodu ne može razgovarati sve dok moskovski sud ne donese bilo oslobađajuću ili osuđujuću presudu . Ta izjava
8.78
#54317937,doc#98199,vj20011222un07 jedna od najstarijih vojski u Europi , s prosjekom godina od 35 . </p><p> Naš OS može se mjeriti s drugim vojskama u svijetu </p><p> Unatoč tomu , nastavio je , u zadnjih
9.13
#195362518,doc#294711,2009_07_78_1876.html opisao da postupak od prijave štete do likvidacije štete traje otprilike 30 dana , a može i duže ovisno o prikupljanju dokumentacije , osobito o pribavi policijskog zapisnika , te da
#181725334,doc#287876,2008_09_110_3242.html » GMO područja « i usporedivih » ne-GMO referentnih područja « može ponuditi alternativu i može biti važno u slučaju visoko dinamične okoline . Potrebni su pouzdani podaci o stanju primateljskog
#12319353,doc#23616,gs20030810sv23009 protiv <i> Bosmala </i></head><p> ZAGREB / SARAJEVO - Svjetska banka sumnja da bosansko-malezijska tvrtka " Bosmal " može izgraditi isplativu autocestu kroz BiH , jer će morati dići skupe komercijalne kredite , teško
8.78
#100874928,doc#190276,vj20070313tem03 istežu ligamenti i druge strukture zgloba . </p><p> Centar je zamišljen kao mjesto na kojem se može obaviti cjelokupna dijagnostika mišično-koštano-zglobnog sustava , nakon čega se pacijentu preporučuje terapija i rehabilitacija ,
#186654217,doc#290793,2008_06_63_2127.html ozljede putnika . U slučaju iznosa većih od 100 000 posebnih prava vučenja , prijevoznik može osporavati zahtjev dokazujući da nije postupao s nepažnjom ili da nije na neki drugi način
#36884339,doc#63671,vj20000718un10 prosvjeda , te tvrdi da će ga održati ako se pokaže da direktor Cofek ne može ispunuti dana obećanja . Koordinacija je svjesna da održavanje prosvjeda može " Luci " nanijeti
8.32
#201744347,doc#298144,2010_06_80_2284.html koji vrlo učinkovito odstranjuje biofilm i ubija bakterije , gljive , plijesni i alge ; može se upotrebljavati za dezinfekciju industrijskih vodenih sistema ( rashladni sistemi , evaporativni kondenzatori , praonici
#124253744,doc#244146,vj20100626kom04 dogodilo , Hrvatska zapravo »mora« otvoriti pregovaračko poglavlje o pravosuđu 30 . lipnja . Onda može najkasnije do veljače završiti pregovore i potpisati pristupni sporazum s Unijom do sredine iduće godine
#14251522,doc#27687,gs20040114hr27421 proizvodnji . S održavanjem nerealno niskih cijena kruha , kao socijalne kategorije , teško se može planirati i razvijati realno poslovanje , posebice ono koje će kupcima isporučivati pekarske proizvode od
9.13
#96004784,doc#178501,vj20060114sss01 koji ne žele uzimati lijekove protiv izlučivanja kiseline . Sok od grejpa , naime , može interaktivno djelovati s nekim lijekovima , uključujući statine za smanjenje kolesterola i blokatore kalcijskih kanala
#46056632,doc#81414,vj20010406vp04 Zorana Đinđića bio je , a i ostao , da četveročlana obitelj od svojih prihoda može platiti potrošačku košaru , a sad su za nju potrebne dvije i pol plaće ili
9.13
#182293962,doc#288086,2008_10_120_3437.html Protiv upravnog akta iz stavka 4 . ovoga članka nije dopuštena žalba , već se može pokrenuti upravni spor . Odobrenje za samostalan rad fizioterapeuta , fizioterapeutskog tehničara , radnog terapeuta
#74847480,doc#138677,vj20030923un01 <p> Ako Sanader nema dokaza , onda je riječ o plašenju i uznemiravanju javnosti što se može ocijeniti kao predizborno politikantstvo , ističe čelnik Odbora za unutranju politiku . </p><p> Zamjenica predsjednika HSLS-a
7.97
#145457064,doc#264307,2000_12_121_2314.html primje­njuju odredbe Zakona o prodaji stanova pa se , u konkretnom slučaju , s pravom može govoriti o povredi odredbe članka 14 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske . </p><p> 10
#141056121,doc#261149,1998_05_68_812.html ako nema dovoljnih količina šumskih sadnica proizvedenih od selekcioniranoga i normalnoga šumskog sjemena , Ministarstvo može dopustiti promet šumskim sadnicama proizvedenim iz šumskog sjemena skupljenog u izabranim sastojinama , ali samo
#4606646,doc#8380,fo2005br128cl3103 bolje radi . Sadašnji ustroj najgora je stvar koja se može dogoditi . Gospodarstvo ne može ići naprijed na ovakav način . Uloga međunarodne zajednice bit će onolika koliko mi tražimo
9.13
#63271917,doc#115978,vj20020911ku09,na zdravim ljudima zabrani zadovoljenje seksualnih želja . </p><p> ( Nastavlja se ) </p><head> NAGODBA </head><head> Zlo ipak ne može preskočiti neke zapreke </head><head> Marina se krevelji i uvija - na francuskom - ne bi li
8.78
#27403180,doc#49775,na172_07 i glavna opasnost za Hrvatsku kao državu . Kako su to gluposti , lako se može uvjeriti i površni čitatelj dijelova dokumenata čije ćemo najzanimljivije dijelove prikazati u nastavku . </p><p> U
9.13
#132385889,doc#253667,1994_12_91_1566.html koja su udaljena od sjedišta jedinice ili stanice HMP više do 20 km iznimno se može organizirati pripravnost ako su u PZZ-i ugovorena najmanje 2 tima uz uvjet da je to
#42140279,doc#73969,vj20001213td04 , u školstvu prema učenicima i studentima . . . Štrajk u javnim službama ne može imati stopostotni odziv , uostalom , ljudi ni na izbore ne izlaze u stopostotnom broju
9.13
#139868070,doc#260405,1998_12_162_1993.html <P> Članak 81 . </P> <P> ( 1 ) Muškarac koji sebe smatra ocem djeteta može tužbom osporavati očinstvo osobi koja je to dijete priznala za svoje , ako istovremeno traži
#172108775,doc#281885,2006_03_29_694.html na medicinskoj dokumentaciji istaknuti tekst : » Umjesto preporučenog lijeka izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite može propisati i drugi lijek istog razreda učinkovitosti u odgovarajuće jakim dozama« . </p><p> Upućivanje na kontrolne
#82184656,doc#152189,V240gla08 reputaciju i konačno potvrditi kako nije riječ o čudu jedne ploče . </p><p> Ono što se može odmah na prvo preslušavanje albuma zaključiti jest da članovi Linkin Parka dosljedno iskazuju rastuće glazbeno
9.13
#187810466,doc#291399,2008_07_84_2719.html za registraciju oznake tradicionalnog ugleda ima pravo podnijeti samo skupina . ( 2 ) Skupina može podnijeti zahtjev za registraciju samo za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koje ona proizvodi ili prerađuje
#126355711,doc#246636,1991_09_49_1230.html <P> Članak 106 . </P> <P> Vojniku se služenje vojnog roka na njegov zahtjev , može prekinuti zbog smrti ili tešhe bolesti u obitelji odnosno zbog elementarnih nepogoda i drugih nesreća
#73805411,doc#136753,vj20030818vp08 s predstavnicima opozicije , Schuster je odgovorio da kao predsjednik izabran od građana " ne može surađivati s opozicijom , koja zasad ne predstavlja nikoga " . Uz to Schuster je
9.13
#172389954,doc#282090,2006_03_35_892.html ovlašteno izdavati isprave . </p><p> II . </p><p> Poslove iz točke I . ovog rješenja navedeno društvo može obav­ljati dok ispunjava propisane uvjete , a o svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje
#189051084,doc#291843,2009_08_102_2643.html državne potpore , bez obzira na oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i
#187398251,doc#291219,2008_07_77_2554.html Vodoravni kut : 30° prema unutra i prema vani . Kod prikolica kut prema unutra može biti smanjen na 10° . Ako zbog konstrukcije prikolice taj kut ne može biti zadovoljen
#102647196,doc#194647,vj20070906kul02 bolećivu ljudsku sliku , koja se skriva iza obrazine zločinca . No , iako to može pobuditi određene kontroverze , Tranterov način uspijeva održavati ravnotežu u predstavi koja u parodiranju ne
#74841125,doc#138671,vj20030923st01 je optimalna vizija razvoja " Hrvatska utemeljena na znanju " i da jedino takva vizija može hrvatskim građanima omogućiti bolji život . </p><p> Što o tome misli Ured Svjetske banke za Hrvatsku
9.13
#188805214,doc#291739,2009_01_1_16.html smanjenja izloženosti riziku druge ugovorne strane ni za jednu ugovornu stranu . Hrvatska narodna banka može prihvatiti obrazloženo mišljenje nezavisnoga pravnog stručnjaka za svaku vrstu sporazuma o netiranju . </p><p> ( 3
#216744599,doc#305484,2013_01_7_117.html se zakazuje u primjerenom roku . </p><p> ( 4 ) U opravdanim slučajevima žurnosti , DM/KU može dopustiti podnositeljima da podnesu zahtjev bez termina ili se termin zakazuje odmah . </p><p> Posredno podnošenje
#195856363,doc#294939,2009_07_85_2089.html biljnog podrijetla i hranom za životinje koja sadrži takve proizvode nakon utvrđivanja neznatnih čestica kosti može biti odobrena od nadležnog tijela ukoliko su rezultati provedene procjene rizika zadovoljavajući . Procjena rizika
#176930878,doc#284858,2007_02_14_622.html sud utvrđuje da se radi o složenijoj pravnoj stvari . Međutim , time se ne može opravdati ukupna duljina trajanja postupka . </p><p> OCJENA USTAVNOG SUDA </p><p> 5 . Pravno stajalište o nerazumno
#83628076,doc#153685,V261arh01 . Posvuda je podjednako uzbudljiv ili neuzbudljiv . <i> Površan </i> je - poput holivudskog studija , može proizvesti novu osobnost svaki ponedjeljak ujutro . . . Generički je grad ono što ostaje
7.97
#160238784,doc#274725,2004_09_132_2367.html <p> 6.17.6 . Usmjerenost </p><p> Postranična ( bočna ) . </p><p> 6.17.7 . Ostali zahtjevi </p><p> Osvjetljavajuća površina katadioptera može imati zajedničke dijelove s prividnom površinom bilo kojega drugoga bočnog svjetla . </p><p> 6.18 . BOČNA
#2830828,doc#6189,fo2003br21cl474 Da , dakle , onaj tko kraljevstvo Božje ne primi kao malo dijete , ne može iskusiti blizinu Božje sadašnjosti i vječnosti . Da moramo postati bezazleni , naivni , pa
8.78
#44644382,doc#78735,vj20010224zg01 peti je , kako saznajemo , još u fazi osnivanja i po zakonu se ne može uključiti u pregovore ) te se očekuje koordinirani nastup svih sindikata u ZET-u . </p><p> S
9.13
#16085989,doc#31739,gs20040624os31763 sudionike u prometu jer on umanjuje vozačeve sposobnosti . Vozač stječe pogrešan dojam da sve može , iako je stvarnost potpuno drukčija . Alkohol naime usporava reflekse , slabi vid ,
9.13
#184127630,doc#289068,2008_02_17_528.html ( npr . protok zraka , početna ili obujam ispiranja tijekom voznog ciklusa ) . 6.2.1.6 Metoda brtvljenja i odzračivanja sustava za doziranje goriva mora biti jednaka . 6.2.2 Daljnje napomene : ( i ) dopuštene su različite veličine motora ( ii ) dopuštene su različite snage motora ( iii ) dopušteni su automatski i ručni mjenjači te pogon na dva i četiri kotača ( iv ) dopušteni su različiti oblici nadogradnje ( v ) dopuštene su različite veličine kotača i guma . 6.3 Trajnost uređaja za smanjivanje onečišćenja ( ispitivanje tipa V ) 6.3.1 Homologacija dodijeljena za tip vozila može se proširiti na različite tipove vozila , pod uvjetom da je kombinacija motor/sustav za smanjivanje onečišćenja jednaka onoj kod već homologiranog vozila . U tome cilju smatra se da oni tipovi vozila čiji su niže opisani parametri jednaki ili ostaju unutar graničnih vrijednosti pripadaju istoj kombinaciji motor/sustav za smanjivanje onečišćenja . 6.3.1.1 Motor : – broj cilindara , – radni obujam motora ( ±15 % ) , – konfiguracija bloka cilindra , – broj ventila , – sustav goriva , – vrsta sustava hlađenja , – proces izgaranja , – razmak između osa cilindara 6.3.1.2 Sustav za smanjivanje onečišćenja :
#184335401,doc#289236,2008_02_22_682.html Vijeće je razmatranjem , usporedbom i ocjenom zaprimljenih ponuda utvrdilo da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane Javnim natječajem . Tajnim glasovanjem odlučeno je da se koncesija za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Drniša da trgovačkom društvu Radio postaja Drniš d.o.o . Slijedom navedenoga odlučeno je kao u dispozitivu . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka odluke . Tužba se predaje ili šalje neposredno sudu Republike Hrvatske u Zagrebu , a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći . Klasa : 612-12/07-02/0043 Urbroj : 567-01/08-01 Zagreb , 8 . veljače 2008 . </p><p> Predsjednik Vijeća <b> mr . sc . Denis Peričić </b> , v . r . </p><head> VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </head><p> <b> 683 </b> </p><p> Na temelju članka 62 . stavaka 6 . i 7 . Zakona o elektroničkim medijima ( » Narodne novine « broj 122/03 i 79/07 ) , Vijeće je na svojoj 168 . sjednici održanoj 7 . veljače 2008 . , a temeljem provedenog Javnog natječaja za davanje koncesija za obavljanje djelatnosti
#201792205,doc#298162,2010_06_80_2301.html završetka Obrazovnog programa . </p><p> UVJETI ZA PRISTUPANJE ISPITU </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Ispitu može pristupiti osoba koja je podnijela Zahtjev za pristupanje ispitu na Obrascu broj 1 . koji
#204881126,doc#299648,2011_12_145_2954.html stakala sa značajno različitim parametrima glede oblika i/ili polumjera zakrivljenosti od krajnjih vrijednosti odabrane skupine može se također ispitati ako tehnička služba koja provodi ispitivanja smatra da će predmetni parametri vjerojatno
#110801321,doc#214149,vj20081229van02 je u ime Kosova potpisao UNMIK kao mjerodavna carinska uprava , zbog čega Srbija ne može priznavati drugu carinsku upravu na teritoriju Kosova . </p><p> Spor pred CEFTA-u </p><p> Odluka srbijanske vlade donijeta
#91543248,doc#168317,vj20041230spo05 pregled kod dr . Ive Bojanića pokazao je da 28-godišnji Amerikanac nije zdrav i ne može igrati zbog velikih problema s gležnjem . Cibona se , pak , oglasila priopćenjem ,
9.13
#175906920,doc#284339,2007_11_117_3420.html , reprodukcija mora biti izvedena jednoličnim crnim i jasno određenim crtama bez mrlja . Crtež može sadržavati reljefni prikaz i osjen­čenja kako bi se potpunije predstavile trodimenzionalne pojedinosti . </p><p><i> Znakovi koje
#28218422,doc#50122,na187_k07 taj je za hollywoodske scenariste isključivo leglo kriminala i svakovrsne provincijske egzotike . Što se može , ako nema drugih ponuda , i te su dobre , jer su ipak (
8.78
#133694688,doc#254956,1995_08_58_1090.html korisnika kojeg komutira matična pristupna centrala . UPS , ako je opremljen odgovarajućom opremom , može prospajati i međusobni promet svojih korisnika . </P> <P> Članak 19 . </P> <P> (
#38810897,doc#67438,vj20000915zg01 možda i s trećom . Pregovori , koji će sada uslijediti , pokazat će , može li " Jan de Nul " ponuditi Zagrebu ono što mu treba na Jakuševcu . </p>
9.13
#76660426,doc#142051,vj20031126st02 vlade drugoj stranci po broju zastupnika . Ako i njoj ne uspije onda šef države može raspisati nove izbore . </p><p> No to u Hrvatskoj nikako nije potrebno . Ona nema vremena
9.13
#211937443,doc#303254,2012_02_25_643.html veličini svakog fonda za gospodarsku suradnju , u iznosu kojim udjel Vlade Republike Hrvatske ne može biti niži od 25 % plus jedan udjel niti viši od 50 % udjela ,
#82344328,doc#152354,V241raz01 Forsytheom i Killianom . Dogodi se da koreograf nađe srodnu dušu , nekoga tko ga može slijediti , osobu koja njegovu vizualnost prenosi na kostime i na scene . Moram izdvojiti
7.97
#18712319,doc#37643,gs20050125os37969 350 kuna te stolići po 400 kuna . </p><p> Iako u iznajmljenom prostoru " Biosa " može poslovati ukupno pet godina , Dunić naglašava kako se planira osamostaliti i eventualno preko kredita
8.78
#170945161,doc#281270,2006_12_133_3032.html koje je upućen od poslodavca . </p><p><i> 5 . Neplaćeni dopust </i></p><p> Članak 36 . </p><p> Radniku se može odobriti neplaćeni dopust do 30 dana u slučajevima : – njege člana obitelji , –
#158039502,doc#273516,2003_04_62_740.html privatni tužitelj imaju pravo razgledati spise i predmete koji služe kao dokaz . Ošte­ćeniku se može uskratiti razgledanje spisa dok ne bude ispitan kao svjedok . </p><p> ( 4 ) Istražni sudac
#175466220,doc#284056,2007_10_109_3179.html . dodaje se novi stavak 2 . koji glasi : » Općim aktom općinskog vijeća može se odrediti da u općinama do 1.000 stanovnika , općinski načelnik i njegov zamjenik svoje
#8820474,doc#16530,gs20021121hr15483 zaokret u gospodarskoj politici , Hrvatska još uvijek ne funkcionira kao pravna država , ne može se reći da smo ostvarili neke veće demokratske standarde , a međunarodni položaj Hrvatske nije
9.13
#46628497,doc#82461,vj20010424zg03 jednom posuđena iz knjižnice , ili učitana u osobno računalo s web stranice knjižnice , može biti raspačana u velikom broju primjeraka . Jasno , takvim pristupom , bez odgovarajuće zaštite
8.32
#28702187,doc#50330,na201_k01 Krpina pitao ga je kako to misli . Budiša je odgovorio : " Pitam , može li HDZ ili Tuđman reći nešto slično onomu što je Tito rekao za Tuđmana :
9.13
#118724383,doc#232129,vj20091024spo012 problema s obranom , nikako da posloži svoje formacije , a bez čvrste obrane ne može računati na bilo kakve rezultate u Europi . Uostalom , Nexe je odlično iskoristio traljavu
#181774933,doc#287896,2008_10_112_3274.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#44035133,doc#77622,vj20010208un07 vladajućoj šestorci da ih se " može zatvarati i gaziti , ali im ponos ne može nitko zgaziti , te da bi se i danas stavili na raspolaganje Hrvatskoj , kad
9.13
#197856703,doc#296207,2010_11_131_3417.html , postupa se na način propisan provedbenim naputkom Zavoda , pod uvjetom da osigurana osoba može prilikom korištenja laboratorijskih usluga ovlaštenoj osobi u laboratoriju predočiti ovjerenu tiskanicu Povijesti bolesti iz ordinacije
#186768959,doc#290835,2008_06_66_2220.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#215317145,doc#304922,2012_08_91_2095.html ime ostalih biti nositelj realizacije . </p><p> Iznos odobrene potpore po jednom programu u jednoj godini može iznositi najviše 70.000,00 kn , odnosno najviše do 70 % , ukupnih troškova provedbe pojedinačnog
#144463528,doc#263531,1999_07_72_1319.html VŠA će dati pravno mišljenje na zahtjev Vijeća HOO . </P> <P> 2 . VŠA može dati pravno mišljenje i na prijedlog nacionalnih športskih saveza i drugih udruga . Iznimno ,
#141054943,doc#261149,1998_05_68_812.html na osnovi zaključenoga ugovora o suradnji , ali svoje obveze i prava iz ugovora ne može ustupiti drugom proizvođaču šumskih sadnica . </P> <P> Članak 40 . </P> <P> Za proizvodnju
#183023199,doc#288670,2008_12_141_3934.html utvrđuje se za svaku pojedinu liniju u odluci o raspisivanju javnog natječaja. « </p><p> Ovlaštenik koncesije može koristiti zamjenski brod za vrijeme redovitog godišnjeg remonta osnovnog broda , kao i za vrijeme
#140138508,doc#260525,1998_02_21_2480.html s posebnim nastavnim planom i programom . </P> <P> <I> Izvođenje programa prekvalifikacije </I> ne može trajati kraće od 6 mjeseci ( razlikovni ispiti ) , a može trajati najduže polovicu
#185981932,doc#290237,2008_04_49_1640.html u Republici Hrvatskoj . </p><p> Članak 24 . <i> Sredstva za troškove uzdržavanja </i></p><p> Osigurana sredstva za troškove uzdržavanja tijekom boravka u Republici Hrvatskoj i za povratak u državu iz koje stranac dolazi ili za putovanje u treću državu mogu se dokazati sljedećom dokumentacijom : 1 . novčanim sredstvima u gotovini u domaćoj ili stranoj konvertibilnoj valuti , 2 . sredstvima bezgotovinskog plaćanja ( putnički čekovi , kreditne kartice i dr . ) 3 . odgovarajućom potvrdom o posjedovanju sredstava ili o redovitim prihodima . </p><p> Članak 25 . <i> Sredstvo putovanja i povratak </i></p><p> Dokumentacija kojom se dokazuje sredstvo putovanja i povratak u matičnu zemlju može biti : – povratna putna karta , – prometna i vozačka dozvola , ako se putuje osobnim vozilom , – potvrda o uposlenju , školovanju , ili druga potvrda o socijalnom odnosno profesionalnom statusu . </p><p> Članak 26 . <i> Pozivno pismo </i></p><p> Stranac koji dolazi u Republiku Hrvatsku : – na poziv hrvatskoga državnoga tijela , – radi sudjelovanja na međunarodnom skupu od javnog interesa , ili – radi sudjelovanja na manifestaciji koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora , Predsjednika Republike Hrvatske , ili Vlade Republike Hrvatske , uz zahtjev za izdavanje vize prilaže odgovarajuće pozivno pismo hrvatskoga državnog tijela ,
#151096459,doc#268951,2002_10_126_2050.html radnog staža u struci i koja ispu­njava druge uvjete propisane statutom Zavoda . </p><p> Ravnate­lj Zavoda može biti razriješen i prije isteka mandata na način i pod uvjetima propisanim zakonom i statutom
#196063371,doc#294998,2009_07_88_2171.html se poduzimati i bez prethodnog pristanka , ako je osoba u takvom stanju da ne može sama odlučivati , ili ako zbog hitnosti nije moguće pribaviti pristanak roditelja ili skrbnika . </p>
#200965995,doc#297853,2010_05_65_2034.html gradiva koja se želi izlučiti . </p><p> Članak 33 . </p><p> U pripremi izlučivanja , prema potrebi može sudjelovati i stručni djelatnik nadležnog arhiva . </p><p> Članak 34 . </p><p> Popis gradiva predloženog za izlučivanje
#3171858,doc#6527,fo2003br37cl857 je utjecajno , osobito na području maloga i srednjega poduzetništva koje zahvaljujući akciji Kupujmo hrvatsko može pokazati svu svoju jačinu i potpuno ravnopravno ako ne količinom , onda kakvoćom konkurirati velikim
9.13
#176498856,doc#284547,2007_12_126_3601.html kvalitetu kao poljoprivrednog sadnog materijala ; – imati zadovoljavajući vigor i dimenzije da ga se može koristiti kao poljoprivredni sadni materijal ; – biti autentičan i čist u odnosu na rod
#215217251,doc#304761,2012_08_88_2019.html provodi nakon prepoznavanja kvara s ciljem da se električno postrojenje dovede u stanje u kojem može izvoditi zahtijevanu funkciju . Uključuje i izvanredne preglede odnosno mjerenja i ispitivanja . </p><p> Članak 113
#107052570,doc#205599,vj20080704pis02 da je McCain dugo u tom političkom svijetu pa zna da pogrešnom izjavom ili ponašanjem može nanijeti štetu suprugu , te se stoga povukla , dok tu lekciju Obama još ući
#10386746,doc#19696,gs20030323hr18846 otvaranje dokaznog postupka , što bi značilo i ponovno saslušavanje svih svjedoka . Sudsko vijeće može i odbaciti daljnje postupanje po dijelu optužnice na koji se novi dokumenti odnose , odnosno
9.13
#137942175,doc#258700,1997_05_46_666.html roku od 60 dana od dana podnošenja odštetnog zahtjeva s potrebnom dokumentacijom , oštećena osoba može podnijeti tužbu protiv Hrvatskog ureda za osiguranje . </P> <P> Zavodi za mirovinsko i invalidsko
#30063164,doc#50948,na252_18 u svaki meč ulazi sasvim pripremljena i daje sve od sebe , ali joj se može dogoditi da pogriješi . Zato joj neću zamjeriti čak ni ako ispadne u prvom kolu
9.13
#81679556,doc#151680,v234kaz01 , Anne Theresom De Keersmaeker , Robertom Wilsonom , Brankom Brezovcem i Geraldom Thomasom ne može se prigovoriti , osim možda smislu nerealne želje da su svi sudionici zagrebačkoga festivala novoga
7.62
#6007805,doc#10693,gs20020305sb9396 zakon mnogo blaži , trebalo bi napomenuti da zbog uklanjanja znaka " stop " netko može i nastradati , pa i izgubiti život , te se za ovakva kaznena djela ,
9.13
#136643459,doc#257732,1997_10_110_1669.html predmete , dužan ih je predati na zahtjev suda . Osoba koja ih odbije predati može se kazniti do 2.000,00 kuna , a u slučaju daljnjeg odbijanja može se zatvoriti .
#102241404,doc#193664,vj20070720tem01 za samo 10 do15 minuta . Ako se ne prepozna na vrijeme , toplinski udar može dovesti do težih oštećenja organizma , pa čak i smrti . Njegovi simptomi su crvena
#137611694,doc#258324,1997_02_23_313.html </P> <P> ( 6 ) Nezapakirani kruh iste nazivne mase veće od 250 g , može se stavljati u promet ako je oznaka količine mase lako uočljiva i jasno čitljiva ,
#130542878,doc#251727,1993_08_78_1599.html koje se kod nj ih nalaze . </p><p> ( 3 ) Za obavljanje pojedinih pregleda Ministar može odrediti predsjednika ili suce zakonom određenog suda na području kojega se nalazi sjedište Komore ili
#61001712,doc#111604,vj20020702ku08 njim ima potpisan ugovor koji uključuje suglasnost na ovakvu vrstu strateških instalacija ! </p><p> Vlada naravno može izigrati ugovor oko tog radara , ali će joj onda NATO prodati stare lovce F-16
9.13
#72655679,doc#134580,vj20030710sp03 , ušli su u posao otvorena srca , a kad se nešto želi onda se može i napraviti . Košarkaški je Split prepoznatljiva sredina , osvajanje naslova više nas obvezuje ,
9.13
#197061108,doc#295747,2010_10_117_3083.html rješenja nisu na snazi . </p><p> Člankom 61 . Ustavnog zakona propisano je da Ustavni sud može obustaviti postupak ako podnositelj zahtjeva , odnosno prijedloga odustane , a mora u slučajevima kada
#176000203,doc#284361,2007_11_119_3438.html od kojih posebno ističemo trgovanje oružjem , trgovanje opojnim drogama i trgovanje ljudima , ne može ostvarivati na isti način , jednakim pristupom i upotrebom istog oruđa . Sve spomenute aktivnosti
#154553079,doc#271389,2003_07_118_1647.html , odvjetnik stranke u čiju korist je sud odredio da plati samo dio troškova spora može svoju naknadu ostvariti od protivne stranke odmjerenu po vrijednosti spora koja vrijedi za tu protivnu
#158073812,doc#273516,2003_04_62_740.html mišljenja . Ako bude nazočan pri očevidu , rekonstrukciji ili drugoj istražnoj radnji , vještak može predložiti da se razjasne pojedine okolnosti ili da se osobi koja se ispituje postave pojedina
#1219019,doc#2926,CW076199907151304hr <s> Zajednički je ocijenjeno da se s optimizmom može gledati na budućnost Crne Gore i Hrvatske kao i da su stvoreni preduvjeti za razumno prevladavanje opterećenja iz bliske prošlosti . </s></p>
9.56
#79279219,doc#148310,vl990417ps00,na radi zabilježbe ovrhe za iznos od 265.000 njemačkih maraka ) . </p><head> Careka i Miketića ne može se uspoređivati </head><p> Priča o tome kako je Miketić počeo stjecati svoje bogatstvo zasmetala je obitelji
7.97
#207544703,doc#300977,2011_05_57_1262.html ( 2 ) Protiv rješenja inspektora kojim se okončava postupak ili izriče upravna mjera ne može se izjaviti žalba.« . </p><p> Stavak 3 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 3
#27717931,doc#49909,na176_03 mukotrpni hod Hrvatske prema Svjetskoj trgovinskoj organizaciji ( WTO ) . A u nju Hrvatska može ući bez problema samo ako Washington kaže " da " . Ova situacija je ujedno
9.13
#34520802,doc#58978,vj20000507gl01 sredina jesu seljačine . Biti seljačina je stav , a rečeni spot svjedoči da to može biti i politički stav . </p><p> Međutim , seljačine nisu mjesni , regionalni niti državni specijalitet
8.78
#28432186,doc#50217,na198_04 na one koji su ih i izazvali . To , konkretno , znači da se može utvrditi popis od stotinjak najviših državnih dužnosnika kojima se zabranjuje ulazak u strane zemlje i
8.98
#51018452,doc#91349,vj20010916gl01 cijelim svijetom . Oni su monstrumi novog doba , kakve ni jedna filmska dramaturgija ne može prihvatiti , baš kao ni humana , ljudska civilizacija , jer strane dobra i zla
9.13
#159070837,doc#274265,2004_07_105_2021.html se tom cestom drugi sudionici u prometu najmanje kreću . U tom se slučaju promet može zabraniti najduže dva sata . </p><p> Članak 186 . </p><p> ( 1 ) Zahtjev za izdavanje odobrenja
#160360936,doc#274770,2004_10_137_2415.html 142 . </p><p> ( 1 ) Ako je poslovanje poslodavca organizirano u više organizacijskih jedinica , može se organizirati više radničkih vijeća koja omogućuju odgovarajuće sudjelovanje radnika u odlučivanju . </p><p> ( 2
#183719382,doc#288928,2008_12_152_4149.html iskaze , odnosno zašto je opozvao priznanje . </p><p> Članak 278 . </p><p> ( 1 ) Okrivljenik može biti suočen sa svjedokom ili drugim okrivljenikom ako se njihovi iskazi ne slažu o važnim
#174236613,doc#283181,2006_07_79_1912.html 3 ) Ravnatelji sigurnosno-obavještajnih agencija imenuju se na vrijeme od četiri godine . Ista osoba može biti ponovo imenovana na dužnost ravnatelja sigurnosno-obavještajne agencije . </p><p> ( 4 ) Ravnatelji sigurnosno-obavještajnih agencija
#113423198,doc#220072,vj20090406pis08 im se obrati« , pojasnio je Diacopolous . Za cijenu od nepuna 23 dolara svatko može nabaviti bedž te dobiti i pristup on-line forumima na kojima može komunicirati sa sebi sličnima
#156457226,doc#272406,2003_11_177_2581.html vrste telekomunikacijskih veza u nepokretnoj telekomunikacijskoj mreži . Odabir može biti unaprijed programiran ili se može ostvariti biranjem predbroja ili primjenom kojeg drugog postupka za takvo preusmjeravanje , </p><p> 13 . <i> operator
#17869651,doc#35749,gs20041121hr35986 ne piše zato što se mnogi ne bi odzvali . Do nekih se nikako ne može doći . Na poslu smo od sedam sati ujutro , a na teren se izlazi
8.32
#74136236,doc#137362,vj20030830ku01 . Ni glamourozna filmska smotra kao što je 60 . filmski festival u Veneciji ne može bez političkih utjecaja , čarki i podvala . </p><p> Prvi ravnatelj-stranac u povijesti ovog festivala ,
7.97
#174523414,doc#283343,2006_07_85_2019.html , glede deklaracije , sastava i mikrobiološke ispravnosti tamo gdje je potrebno i koji ne može prouzročiti štetne utjecaje na zdravlje ljudi i okoliš , a sve sukladno ovome Zakonu i
#167149930,doc#279031,2005_03_35_707.html da osiguratelj ne bi sklopio ugovor da je znao za pravo stanje stvari , osiguratelj može zahtijevati poništaj ugovora . </p><p> ( 2 ) U slučaju poništaja ugovora iz razloga navedenih u
#36590988,doc#63112,vj20000707td01 sam potraži neki posao na crno . Među tih 75.000 otkaza , za 27.000 se može reći da su , uvjetno rečeno , " pravi " , s gašanjem radnih mjesta
8.32
#113487348,doc#220219,vj20090408spo016 »majstorskog« proigravanja Fabregasa . Arsenal nakon prve utakmice ima dosta obećavajući rezultat , a Villarreal može žaliti što nije iskoristio Arsenalovu neagresivnost u prvom dijelu . </p><p> Branitelj naslova Manchester United u
#36171323,doc#62273,vj20000626un06 zamjerke , ali sada s HTV-a , a govorile su o tome da HTV ne može kvalitetno pratiti Sabor jer nije na vrijeme informiran o važnim točkama ili o duljini trajanja
9.13
#113982943,doc#221427,vj20090428pis01 koji imaju naviku kašnjenja da stignu na vrijeme . </p><p> Žuri polako uzrečica je koja se može primijeniti u borbi protiv stresa . Mnogi su se sami uvjerili kako su mnogo više
#18144406,doc#36397,gs20041210sb36646 osobno ističe , prijeti mu kazna od nekoliko desetaka tisuća kuna . Tvrdi kako kafić može otvoriti , u najboljem slučaju , nakon božićnih blagdana , dakako uz predočenje uplatnice ,
9.13
#30328276,doc#51078,na256_22 je prevedena na nekoliko jezika i prikazana na prestižnim svjetskim festivalima . </p><p> Čemu takvu popularnost može zahvaliti komad koji se bavi temom ne baš bliskom široj publici , smještenom u vrijeme
9.13
#25098858,doc#48802,na144_06 profesionalnom statusu i profesionalnom odnosu prema poslu koji nitko ni meni ni mojoj ekipi ne može spočitati . Nema ni jednog razloga da se povinjavamo demagogiji ignoriranja prava na rezultat i
7.97
#216250612,doc#305293,2013_02_22_357.html . </p><p> ( 3 ) Trošarinski proizvodi koje prema ovome Zakonu okrivljenik ili druga osoba ne može imati ili posjedovati , kao i trošarinski proizvodi koji prema ovome Zakonu ne mogu biti
#167321139,doc#279115,2005_01_4_63.html koje sadrži ličinke – larve kukaca ili pokazuje druge oblike napada štetnika ) , što može utjecati na sposobnost klijanja . </p><p> 3.6 . Klijavost se ispituje iz sjemena osnovne skupine »
#32267648,doc#54265,vj20000225gl02 sklopu međusobnog proganjanja i mučenja ) umorili katolici . " Na takav se čin jamačno može misliti , tim više što će baš 2000 . biti 400-godišnjica Brunove lomače . To
7.97
#39212309,doc#68186,vj20000926go02 ne može opstati bez ulaska stranog kapitala i uključivanja u europsko gospodarstvo , a to može samo kroz privatizaciju , koja će biti provedena ne na tajkunski način za bogaćenje pojedinaca
9.13
#89274113,doc#163304,vj20040809sss02 da su tamošnje struje tako snažne , a more hladno , da nijedan zatvorenik ne može pobjeći , i prije Cristinija neki su plivači ostvarili taj pothvat . </p><p> Trener iz teretane
8.32
#209427571,doc#301755,2011_08_90_1929.html i glasi : </p><p> » Protiv rješenja inspektora nije dopuštena žalba , ali se protiv njega može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske , što ne odgađa izvršenje rješenja.«
#133694463,doc#254956,1995_08_58_1090.html Pristupna centrala u centraliziranoj pristupnoj mreži naziva se mjesna centrala ( LC ) , a može biti izvedena bez ili s udaljenim pretplatničkim stupnjevima koji se s matičnom mjesnom centralom povezuju
#73072490,doc#135399,vj20030723st01 ( kontrolnog paketa ) i davanjem Molu prava i iznad toga ( da Ina ne može bez dopuštenja Molovih predstavnika investirati više od deset milijuna eura ) oni ne postaju strateški
9.13
#126621113,doc#246930,1991_10_55_1515.html planom obrane općine , zahtjevima oružanih snaga Republike Hrvatske i zahtjevima Vlade Republike Hrvatske , može odrediti poduzećima i drugim pravnim osobama i građanima na području općine proizvodne zadatke , zadatke
#48771460,doc#86767,vj20010702sp03 <p> - Acu smatram jednim od naših najboljih trenera i sigurno je jedan od rijetkih koji može na pravilan način povezati svoje trenerske zahtjeve sa željama igrača i njihovom kreacijom , mislim
9.13
#142583538,doc#262354,1999_12_144_2168.html stavka 1 . točke b ) podtočke 1 . Carinskog zakona koju je dostavio kupac može biti nabavljena u bilo kojoj državi u inozemstvu , uključujući državu prodavača . </p><p> Za robu
#192687412,doc#293439,2009_02_25_551.html korištenje tjednog odmora tijekom sljedećeg tjedna . </p><p> Ako službenik ili namještenik radi potrebe posla ne može koristiti tjedni odmor na način iz stavka 3 . ovoga članka , može ga koristiti
#149549440,doc#267821,2001_07_66_1093.html . ovoga članka pobliže se uređuje odlukom Upravnog vijeća Ustanove . </p><p> Fotosafari na području lovišta može se organizirati samo uz suglasnost lovoovlaštenika i uz uvjete utvrđene u toj suglasnosti . </p><p> Članak
#163349991,doc#276700,2004_01_6_224.html Republici Hrvatskoj , prema objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku . </p><p> Svaka strana ovoga Ugovora može podnijeti zahtjev za korekciju osnovice za obračun plaće koju je druga ugovorna strana dužna razmotriti
#185587174,doc#290051,2008_04_43_1436.html granicu za promet navedenim tvarima unutar jedne godine </font> Ako nije drugačije navedeno u ovom dokumentu sva su kemijska imena prema nomenklaturi Međunarodne unije za čistu i primijenjenu kemiju ( IUPAC ) . INN – Međunarodna nezaštićena imena ( International non-proprietary names ) ili generička imena prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ( WHO ) </p><p> <b> II . </b> </p><p> Danom stupanja na snagu ovoga Popisa opojnih droga , psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga prestaje važiti Popis opojnih droga , psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga ( » Narodne novine « br . 163/04 i 48/05 ) . </p><p> <b> III . </b> </p><p> Ovaj Popis opojnih droga , psihotropnih tvari i biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga te tvari koje se mogu uporabiti za izradu opojnih droga stupa na snagu osmoga dana od dana objave u » Narodnim novinama« . Klasa : 011-01/08-01/18 Urbroj : 534-07-08-1 Zagreb , 4 . travnja 2008 . </p><p> Ministar <b> mr . Darko Milinović , dr . med . </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA
#56312345,doc#102311,vj20020222gl01 Janica , za bokce Princ i Kraljica . </p><p> Dio Hrvata još može , ili opet može , otići na skijanje u Italiju ili Austriju , što zbog termina zimskih praznika izaziva
8.32
#156257901,doc#272325,2003_10_173_2494.html izoliran iz ljudskog tijela ili proizveden tehničkim postupkom , uključujući odsječak ili djelomični odsječak gena može biti patentibilan , iako je strukturom jednak strukturi prirodnog elementa . Industrijska primjenljivost odsječka ili
#171602214,doc#281539,2006_02_15_390.html Pravilniku moraju se ispuniti i dokazati u skladu s točkom 2 . </p><p> 1.2 Homologacija se može dodijeliti s obzirom na uvjete koje mora zadovoljavati dovršeno vozilo ( kao što su npr
#39037924,doc#67868,vj20000921vp15 trideset godina većinu stanovništva u SAD-u mogu činiti narodi koji govore španjolski , Velika Britanija može postati zemlja tamnoputih nacija , " arijevci " mogu izgubiti većinu u Njemačkoj , a
8.32
#158221806,doc#273596,2003_04_69_820.html javnosti rješenjem o odobrenju početka njenog rada . </p><p> Djelatnost privatne srednje škole s pravom javnosti može biti financirana iz sredstava državnog proračuna prema kriterijima koje propisuje ministar . </p><p> Srednja škola koja
#193208023,doc#293641,2009_03_35_789.html , to se takav uvjet ne može smatrati diskriminatornim , pa pitanje bankovne garancije ne može biti predmetnom ocjene ove Agencije . </p><p> Nadalje , u mješovitom kvalitativno-kvantitativnom selektivnom distribucijskom sustavu ,
#177730364,doc#285290,2007_03_28_1013.html povećanje pravne izloženosti ) o zahtjevima tekućeg i budućeg financiranja ( mogući povezani poslovni rizik može biti , primjerice , gubitak mogućnosti financiranja zbog nemogućnosti poslovnog subjekta da ispuni zahtjeve )
#178399552,doc#285706,2007_04_40_1356.html akreditaciju iz članka 13 . stavka 2 . ovoga Pravilnika . </p><p> Članak 28 . </p><p> HSC može zaključiti ugovor o obavljanju klasiranja s izvršiteljem klasiranja iz članka 14 . stavka 1 .
#133258569,doc#254529,1995_05_33_651.html Glavni projekt sadrži lokacijsku dozvolu i posebne uvjete , a ovisno o tehničkoj strukturi građevine može sadržavati više vrsta projekata : </p><p> - arhitektonski projekt , </p><p> - građevinski projekt , </p><p> - projekt
#208549266,doc#301394,2011_07_74_1578.html izvješćem o kemijskoj sigurnosti smjese . Ako su raspoložive posebne industrijske ili sektorske smjernice , može se navesti i detaljna uputa na te smjernice ( uključujući izvor i datum izdavanja )
#188790084,doc#291739,2009_01_1_16.html ili nadređenoj tranši u programu ABCP odnosi na okvirnu liniju za likvidnost , kreditna institucija može postupiti u skladu s odredbama iz dijela 5.4.4 . ove Glave ako je taj dio
#105065979,doc#200610,vj20080320kom04 uvjete pod kojim bi ostao u reprezentaciji ne sluti na dobro . </p><p> Isto se tako može predbaciti i Savezu što ranije nije krenuo prema Bilića s novim , poboljšanim ugovorom ,
#176477903,doc#284543,2007_12_126_3597.html moguće , na zastavnom sošnjaku , odnosno sošnjaku . Ako brod , odnosno jahta ne može vijati zastavu na krmenom zastavnom koplju ili zastavnom sošnjaku , odnosno sošnjaku , a ima
#42195292,doc#74080,vj20001215gl03 onim segmentom koji određuje uvjete " pristupačnosti tržištu " , bilo je lako odrediti tko može , a tko ne može osnovati novi dnevnik ili tjednik . Koji će od medija
9.13
#184061127,doc#289012,2008_12_156_4272.html osigurani sigurnosni razmaci navedeni u članku 42 . ovoga Pravilnika , onda se izvanredna pošiljka može prevesti uz primjenu sljedećih zaštitnih mjera : </p><p> a ) teret mora biti uzemljen , a
#125240584,doc#245294,1990_12_53_988.html i odobrenje koje se izdaje prema odredbama propisa o rudarstvu . Nadležni organ društveno-političke zajednice može izdati odobrenje samo na osnovi prethodno izdane vodoprivredne suglasnosti . </P> <P> Članak 90 .
#2362654,doc#5460,dv2843ak1263 <p> Kako kanite razvijati poslovanje vaše banke u odnosu na male korisnike ? Što građanina Dubrovnika može privući baš u vašu banku ? </p><p> Poslovanje u Dubrovniku i regiji za nas je jedno
9.13
#99174356,doc#185976,vj20061023spo01 naslov najboljeg vozača formule 1 zaokružio Schumacherovu karijeru na najljepši mogući način . Sada Schumacher može razmišljati o nekim drugim stvarima i odmoru . Apsolutno zasluženom , nakon karijere prepune rekorda
#29293152,doc#50595,na209_k03 . </p> <div1> <head> Čudima je kraj </head><p> Sadašnja opozicija morat će na djelu dokazati da se državom može upravljati bez karizmatskih povijesnih vođa , bez žeđi za trijumfima i s više sluha i
7.97
#45507141,doc#80412,vj20010321go01 će nam u ovoj godini osigurati normalno poslovanje . Međutim , točno je da JANAF može prevesti i do 20 milijuna tona nafte godišnje , i zato smo već počeli razgovore
9.13
#35917192,doc#61785,vj20000617zg03,pn ima u Hrvatskoj ali i u svijetu jako puno - u bližem susjedstvu područje Zagreba može se usporediti s Idrijom u Sloveniji ili Furlanijom na sjeveru Italije </head><p> U noći na petak
8.32
#204253565,doc#299288,2011_11_130_2600.html Republike Hrvatske . </p><p> ( 2 ) Zahtjev za ukidanje ili skraćivanje zabrane ulaska i boravka može se podnijeti kada protekne polovica vremena izrečene zabrane ulaska i boravka , a u svakom
#28012106,doc#50033,na185_08 obitelji Ivanković , daljih predsjednikovih rođaka . </p><p> No " bregi " do kojih se čovjek može popeti kroz jarke i polja , ili kroz šumsku strminu , doista nisu pogodno mjesto
8.78
#1071669,doc#2564,CW068199905200502hr <s> S druge strane , nestanak OVK-a može biti cijena uspostavi druge islamske države u Europi nakon bošnjačkog dijela Federacije BiH - što se pripisuje Americi . </s>
9.76
#195512565,doc#294797,2009_01_8_187.html provjera praktične osposobljenosti za CPL ( A ) u Fazi 4 ATP tečaja osposobljavanja , može biti provedena od strane lokalnog ispitivača FE ( A ) pod uvjetom da je njegovo
#61230832,doc#112024,vj20020708ck01 prihodi . No sa pljenidbom pokretnina već postaje veliki problem . </p><p> " Ako se ne može doći do podataka o računu dužnika pokreće se pljenidba pokretnina kako bi se njihovom prodajom
9.13
#203022917,doc#298802,2011_01_11_236.html 1 . ovog članka . </p><p> Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora </p><p> Članak 117 . </p><p> Radniku poslodavac može istodobno uz otkaz ugovora predložiti sklapanje ugovora o radu pod izmijenjenim uvjetima ( otkaz s
#170729900,doc#281168,2006_12_131_2930.html , i koji je sličan slijedovima u drugih visokopatogenih virusa VPIP što ukazuje da hemaglutinin može biti pocijepan ubikviternim proteazama domaćina ; ili b ) Virusima influence ptica s intravenskim indeksom
#131237950,doc#252489,1994_01_3_31.html obnaša dužnost na koju je imenovan u izvršnoj vlasti . Sudac uz svoj pristanak , može biti rasporeden i na druge poslove u Ministarstvu pravosuđa , ali ne dulje od dvije
#37784302,doc#65425,vj20000816sp10 , pa zbog novog sustava rangiranja - koji favorizira dobre rezultate na najvećim turnirima - može značajnije napredovati samo ako u Washingtonu dođe barem do četvrtfinala . Ako prođe Gaudenzija ,
9.13
#162716996,doc#276208,2004_03_37_936.html koja se u bilo kojem trenutku zbog svoje polivalntne strukture ostvarene kroz kvalitetno planiranje projekta može prebaciti u veliku infrastrukturu , te kvalitetno odraditi zadaće i u radu s aplikacijama poput
#213544758,doc#303996,2012_05_52_1280.html izvoditi , može se izdati na razdoblje do godinu dana . </p><p> ( 6 ) Agencija može uskratiti izdavanje odobrenja iz stavka 1 . ovoga članka ili povući izdano odobrenje , ako
#141569360,doc#261684,1998_07_95_1323.html , izrađen i ugrađen da omogući vozilu pri uobičajenoj uporabi da , usprkos vibracijama kojima može biti izloženo udovoljava odredbama ove naredbe . </P> <P> 4.1.2 . Posebice kočni uređaj mora
#154586452,doc#271402,2003_07_119_1662.html . </p><p> Prema odredbi članka 96 . stavka 6 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ministar zdravstva može odobriti izvođenje nastave posebno dijelova praktičnog rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ako ustanova primarne zdravstvene
#180510028,doc#286933,2007_07_79_2474.html osoba bez državljanstva koja se nalazi izvan zemlje uobičajenog boravišta , a koja se ne može ili se zbog osnovanog straha ne želi vratiti u tu zemlju . <i> Tražitelj azila </i> je
#173818909,doc#282972,2006_06_71_1704.html ( 2 ) U jedinicama lokalne i područne ( regionalne ) samouprave i Gradu Zagrebu može se osnovati samo jedan školski športski savez . ( 3 ) Hrvatski školski športski savez
#150303459,doc#268366,2001_10_94_1587.html bolovanja liječničkom povjerenstvu Zavoda . </p><p> Osiguranik nezadovoljan ocjenom , nalazom i mišljenjem liječničkog povjerenstva Zavoda može tražiti izdavanje rješenja u upravnom postupku . </p><p> U drugostupanjskom upravnom postupku ocjenu , nalaz i
#125807121,doc#245996,1991_04_20_630.html vozila i stanicama za preventivne tehničke preglede vozila propisuje i izraduje Ministarstvo unutarnjih poslova a može izrađivati i stručna organizacija . </P> <P> Članak 163 . </P> <P> Organi ovlašteni Zakonom
#195866299,doc#294939,2009_07_85_2089.html program za suzbijanje grebeža ovaca za cijelo ili dio područja zemlje : </p><p> ( i ) može taj program dostaviti Europskoj komisiji , navodeći posebno slijedeće : </p><p> – rasprostranjenost bolesti u zemlji
#56139066,doc#101942,vj20020217go04 je , ali vrlo uspješni primjer u Hrvatskoj kako se putem stečaja , pa prodajom može spasiti tvrtka , odnosno radna mjesta , jer " Lipik glas " ima osigurano ,
9.13
#85582217,doc#155730,vj20040104spo03 prije dva mjeseca , te dokažu da ovo nije maksimum igre koju ovaj niskobudžetan klub može pružiti . </p><p> • Dvorana u Trnskom </p><p> ZAGREB – UNION OLIMPIJA 59-90 (15-22, 15-25 , 17-19,
7.62
#134176116,doc#255612,1996_01_1_28.html koji sudjeluje u izvedbi praktične nastave iz predmeta utvrđenih u stavku 1 . ovog članka može biti izabrana osoba koja ima višu odnosno srednju stručnu spremu odgovarajućeg smjera utvrđenu nastavnim planom
#43928753,doc#77418,vj20010205zg01 Crvenog spusta nije kao Činovničke livade na kojoj su dvije noći radili topovi , no može se skijati , rekao nam je direktor Trgovačkog društva Sljeme-Medvednica , Drago Žiljak . Broj
9.13
#108105379,doc#208028,vj20080830crn03 je mladića , a ostali su srednje i starije dobi . Za deset od njih može se tek reći da su svojevremeno »otišli od kuće« , jedan je prognanik »nestao «
#74176395,doc#137432,vj20030901st03 po osobnim potrebama stvara znatan višak novca na visokim učilištima , te da se problem može lako riješiti samo na relaciji studenti - visoka učilišta , bez ikakvog upletanja države ,
9.13
#193725136,doc#293888,2009_04_47_1065.html prava na žalbu i odustanak od žalbe </p><p> Članak 106 . </p><p> ( 1 ) Stranka se može odreći prava na žalbu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik , od dana primitka
#44724915,doc#78869,vj20010227sp03,pn ovisiti isključivo o nadahnutosti napadačkoga dvojca Balaban-Šokota koji , zahvaljujući izvanserijskoj klasi , doista svakome može zabiti gol ? " Ne dijelim vaš dojam da je bilo previše propusta u našoj
7.97
#82070421,doc#152074,V238raz01 doista ekskluzivne . Mislim da se to na tako zahtjevnim fakultetima poput medicinskog , ipak može postići . Vjerujem da bi nakon nekoliko godina došlo do uravnoteženja ponude i potražnje .
9.13
#24900087,doc#48716,na141_16 mogao odlučivati , već sam se takav rodio , pa mi se zbog tog ne može niti suditi . </p> </div1> Boris Homovec razgovarao je s Ljerkom Očić Snimila : Sandra Vitaljić
8.78
#27864691,doc#49970,na177_k04,na kuća od karata . </p> </div1> <div1> <head> Kraj junačke legende </head><head> -- Univerzalna deklaracija ljudskih prava ne može biti samo jaka prepruka , već treba imati snagu zakona : suvremena globalizacija s prijetnjama
8.32
#76856861,doc#142426,vj20031203ko03 politička elita tek morati svladati i uskoro početi razmišljati o tome što i kako Hrvatska može pridonijeti za zajedničkim stolom u jednoj zajedničkoj asocijaciji , a pritom učiniti i nešto za
9.13
#119108969,doc#233034,vj20091108kom06 znak da se duhovi u hrvatskoj gimnastici još nisu umirili . </p><p> Jedini je sport koji može podnijeti skandale , obračune , primitivne ispade , žutilo i cirkusiranje nogomet , jer nogomet
#138932876,doc#259616,1997_09_96_1506.html poslova iz djelokruga županijskih ureda iz stavka 1 . točke 1.-8 . ovoga članka , može se zaposliti do 232 državnih službenika . " </P> <P> Članak 9 . </P> <P>
#142725873,doc#262437,1999_12_146_2248.html Hrvatskoj , izuzev podatka o zastupniku . </P> <P> 2 ) Popis proizvoda i usluga može obuhvaćati sve proizvode i usluge , ili dio proizvoda i usluga obuhvaćenih registracijom žiga u
#204258138,doc#299288,2011_11_130_2600.html u njemu stalno živi . </p><p> ( 3 ) Stranac s odobrenim stalnim boravkom osim prebivališta može prijaviti i boravište , u mjestu gdje trajnije boravi bez namjere da se u njemu
#6122796,doc#10941,gs20020316sp9648 dolaska u Osijek , kaže trener Dražen Pešić , koji ipak vjeruje da njegova momčad može do premijernog trijumfa . Naravno , treba se pružiti i mnogo bolja partija negoli što
9.13
#26047589,doc#49198,na155_k02 Čokljata Deityja . Zbog karakteristične vokalne manire Đane Šegon , " Ogledalo " se ponajprije može protumačiti kao pokušaj pripremanja suvislog tuzemnog odgovora na fenomen sve popularnije američke grupe Garbage ,
7.27
#171779206,doc#281653,2006_01_2_42.html ( VSS ) i socijalni radnik ( VSS ) . </p><p> ( 2 ) Radni centar može , radi provođenja radno-terapijskih aktiv­nosti u okviru habilitacije i rehabilitacije osoba s invaliditetom , organizirati
#173043234,doc#282521,2006_05_53_1268.html bez pogodovanja ili stavljanja u lošiji položaj predmetnih prijevoza . ( 3 ) Republika Hrvatske može zadržati bilo koju nacionalnu odredbu primjenjivu 31 . prosinca 1996 . godine koja se odnosi
#27051270,doc#49627,na167_r01 da u Zagrebu na adresi Siget 16c postoji stan čiji se telefonski broj na informacijama može dobiti na njegovo ime . Naši izvori u Zadru sigurni su da se radi o
9.13
#169903158,doc#280656,2006_10_112_2485.html . stavak 1 . , odnosno članka 99 . stavak 1 . Zakona , društvo može kapital , koji je u jednoj skupini osiguranja iznad zahtijevanog iznosa kapitala , prenijeti u
#125461609,doc#245523,1990_02_8_83.html suglasan s prijedlogom izdavača o prestanku izdavanja javnog glasila odnosno emitiranja radio-difuznog programa , on može poslove izdavanja javnog glasila odnosno emitiranja radio-difuznog programa povjeriti drugom izdavaču . U slučaju iz
#11956870,doc#22890,gs20030714os22240 . Takva najava nije razočarala nazočne koji su već najavili svoj dolazak , pa se može očekivati da će atraktivno nadmetanje privući brojne zaljubljenike u automobilske brzine . </p> ( D .
9.13
#70890828,doc#131098,vj20030514ko03 događajima u kojima je izgubljeno na stotine tisuća života , u Hrvatskoj se još ne može normalno razgovarati . </p><p> Slično je i s odnosom prema BiH . Hrvatski političari i dalje
9.13
#157973779,doc#273436,2003_04_54_686.html . </p><p> Ako tijekom ugovorenog razdoblja dođe do promjene cijena iz Odluke na koje Zavod ne može utjecati , neće se posebnim dodacima Ugovoru mijenjati novčani iznos ( cijena ) iz Ugovora
#210110295,doc#302066,2012_10_108_2363.html , 4 . i 5 . koji glase : </p><p> » ( 3 ) Kreditna institucija može prekoračiti ograničenja iz članka 157 . stavaka 1 . i 2 . ovoga Zakona ako
#93496510,doc#172753,vj20050512spo02 čvrsto stati iza njega . « </p><p> Jerković uzgred , kao ni mnogi drugi , ne može objasniti rijedak fenomen Zagrebova stopostotnog učinka protiv Hajduka u četiri prvenstvene utakmice te u obje
#155907274,doc#272121,2003_10_161_2320.html namjerava glavni dobiveni proizvod izvesti ili ponovno izvesti . </p><p> Članak 244 . </p><p> Odobrenje se također može izdati za robu iz članka 124 . stavak 2 . točka a ) alineja četvrta
#161971311,doc#275621,2004_12_184_3175.html Æ izlazni svjetlosni tok . Ako se stvarna duljina L uređaja za mjerenje zamućenosti ne može odrediti izravno iz njegove geometrije , tada se efektivna duljina L određuje : </p><p> – ili
#30309552,doc#51070,na256_12 , glasnogovornik Policijske uprave zagrebačke . </p><p> Spomenuti incident klasičan je primjer reketa koji policija teško može dokazati . No premlaćivanje Edvina Softića tek je jedan u nizu slučajeva . Ono zasigurno
9.13
#10701396,doc#20344,gs20030414hr19561 se dostojanstvo osobe , čini se nasilje nad javnošću . Vjerujem da ovaj Papin posjet može , i trebao bi , pridonijeti tome da njegov moralni autoritet pomogne našoj objektivnosti i
9.13
#199966624,doc#297345,2010_01_4_95.html koncesijske naknade i tražena potpora . </p><p> Ekonomsko-financijski elementi vrednuju se tako da maksimalan broj bodova može iznositi 100 . </p><p> 3 . Najpovoljniji ponuditelj </p><p> Članak 8 . </p><p> Za određivanje najpovoljnijeg ponuditelja dobiveni
#130889739,doc#252210,1994_02_14_265.html na prijedlog nadležnog ministarstva , Državnog ravnateljstva za robne rezerve ili Hrvatskog fonda za privatizaciju može odlučiti da se na određena sredstva ne primjenjuju odredbe stavka 1 . članka 2 .
#12385135,doc#23758,gs20030819hr23202 pojasa . </p><p> - To je neograničeno pravo svake obalne države . S pravnog stajališta ne može se govoriti o bilo kakvim zaprekama - naglasio je Ibler . </p><p> Tomčić je odlučno odbacio
9.13
#177727191,doc#285290,2007_03_28_1013.html samo neizravno povezana s tvrdnjom o potpunosti prihoda od prodaje . Sukladno tome , pregled može biti manje djelotvoran u smanjivanju rizika za tu tvrdnju od izravnijih kontrola povezanih s tom
#18672124,doc#37558,gs20050121sp37884 ljudi Svjetske skijaške reprezentacije izazvala podsmijeh . </p><p> Dakako , ni jedan događaj takve vrste ne može proći a da ne vuče za sobom nekakve repove . Riječ je o utrošenim sredstvima
9.13
#206553330,doc#300450,2011_03_33_744.html Porezna uprava . </p><p> ( 3 ) Naziv i adresu dobavljača . Za veće trgovačko društvo može se naznačiti tehnološka jedinica , upisati ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi dobavljača
#21309983,doc#44268,gs20050914ck46127 se kretao brzinom od 88 kilometara na sat . Iako se još sa sigurnošću ne može utvrditi zašto je vozač izgubio nadzor nad kamionom s prikolicom , pretpostavlja se da je
9.13
#46089652,doc#81471,vj20010407un10 je , kaže Begović , da se prigovor poslodavca na ovrhu zbog neisplaćenih plaća ne može isključiti iz ZOR-a . No ulaganje prigovora na obračun plaće , odnosno dokazni materijal ,
9.13
#172736980,doc#282303,2006_04_44_1083.html . </p><p> Članak 175 . mijenja se i glasi : » ( 1 ) Za inspektora može se rasporediti stručni radnik visoke stručne spreme ( pravnik , socijalni radnik , defektolog ,
#195462241,doc#294780,2009_07_79_1940.html <p> 1.1.2.8 . » Vidno polje « označava dio trodimenzionalnog prostora u kojem se kritični objekt može opažati i prenositi s uređajem za neizravno gledanje . To se temelji na vidljivosti na
#34263309,doc#58399,vj20000427un03 srijedu u Europskom domu . </p><p> " Mislim da onaj tko nije pročitao ovu knjigu ne može razumjeti globalna kretanja i ono što se danas u Europi događa , jer je njegov
9.13
#197849711,doc#296201,2010_11_131_3438.html stegovna mjera gubitka članstva u Komori , provodi se u Imeniku , a Stegovni sud može odrediti i objavu odluke u » Narodnim novinama « ili na web-stranici ili u Glasilu
#16897421,doc#33503,gs20040904hr33671 natječaj , kazao nam je kako mu nije jasno zašto bi Vlada poništavala natječaj ako može jednostavno ponudu odbiti . </p><p> - Uložili smo puno truda , novca i vremena kako bismo
8.32
#10503222,doc#19935,gs20030401hr19123 . </p><p> - Nisam s njime razgovarao , niti mu to sugerirao , ali i to može biti jedno od rješenja . Možda bi to i bilo jedno dobro rješenje , kazao
9.13
#37853336,doc#65567,vj20000818sp01 ni ne sluti . </p><p> - Teško je bez igrača kao što je Prosinečki , koji može povezati sve što treba kako bi se zadržao naš stil , duh i način igre
9.13
#205819545,doc#300085,2011_01_2_34.html elemenata za pričvršćivanje , uporišta itd . ) u određenim vremenskim razmacima , te da može doći do padova ili prevrtanja ako se te takve provjere ne izvrše . </p><p> Potrebno je
#212503796,doc#303386,2012_03_31_758.html razmjerna određenom poduzetniku kako bi povećao zapošljavanje kategorija radnika koji su obuhvaćeni potporom , potpora može imati za posljedicu promjenu ponašanja korisnika na tržištu koje značajno može narušiti tržišno natjecanje .
#182536307,doc#288315,2008_11_128_3668.html U ovršnim postupcima kada se radi o postupcima za koje se prema odredbama ovog Zakona može odobriti pravna pomoć </p><p> 4.6 . Pravna pomoć iz razloga pravičnosti prema odluci suda </p><p> 4.7 .
#20756647,doc#42657,gs20050723os43834 redovito viđaju mladi prometnici koji pomažu osiguravanju bržeg protoka vozila gradskim ulicama . Svatko se može uvjeriti , posao nije nimalo lak , ponajprije zbog potencijalne opasnosti koju čine vozači ,
9.13
#213776624,doc#304172,2012_05_58_1438.html nožice nasipa . U inundacijskom pojasu zabranjena je svaka gradnja i druge radnje kojima se može onemogućiti izgradnja ili održavanje vodnih građevina , na bilo koji način umanjiti protočnost korita i
#22968245,doc#48046,HR520416A i razumijevanje Radićeve baštine . O koliko je snažnoj manipulaciji povijesnom sviješću ljudi riječ , može se vidjeti i u tome da je traga ostavila i na Cipekovoj knjizi ! </p><p> No
7.97
#61570607,doc#112683,vj20020717un02,pn u strankama " </head><head> Ne vidim razloga da u hrvatskim strankama ne djeluju frakcije čije mišljenje može prerasti i u mišljenje većine u stranci , ističe potpredsjednik Sabora i član SDP-a /
9.13
#41101619,doc#71864,vj20001115ku04 " Misa delmata " Pere Gotovca prvo reprezentativno notno izdanje koje novim izgledom i opremom može konkurirati i u inozemstvu . </p><p> Predstavljen je i program 21 . muzičkog biennala Zagreb koji
7.97
#125882914,doc#246135,1991_06_27_748.html kontrole turističkom saboru i turističkom vijeću . </P> <P> Za člana odbora financijske kontrole ne može biti biran član turističkog vijeća . </P> <P> Članovi Odbora financijske kontrole biraju predsjednika iz
#42857969,doc#75357,vj20010108gl04 kunić ne bi li dokazao da se u Hrvatskoj čak i u medicini puno toga može bez primjerene izobrazbe . Da nekom nisu " stali na žulj " , što šef
9.13
#171841776,doc#281696,2006_02_21_519.html se stavak 2 . koji glasi : </p><p> » Prije upućivanja na rad u inozemstvo kandidat može uz pisani zahtjev , na vlastitu odgovornost odustati od preventivnih cijepljenja.« . </p><p> Članak 10 . </p>
#50445845,doc#90128,vj20010828ck02 od onoga što mu se u optužnici imputira . Znam da netko s jedne strane može biti Samarićanin , a s druge ubica , ali velim dokaza protiv njega i ostalih
7.97
#81137441,doc#151082,v227ese01 reciklirati . Komisija koja se pozabavila tim istraživanjima došla je do zaključka koji se gotovo može postaviti kao neki novi zakon fizike , koji kaže ' što veći kontejner namijenjen jednom
9.13
#22996060,doc#48051,HR530105A obilježja . </p> <div2 type="podglava"> <head> Stanovništvo po spolu </head><p> Jedno od osnovnih obilježja svakog popisa stanovništva koje se može pratiti kroz sve promatrane popise od 1910 . do 2001 . svakako je raščlamba stanovništva
8.78
#24973407,doc#48749,na142_17,pn . <head> Tuđmanov brijunski egzil pred vruću političku jesen </head><head> Dr . Tuđman uspaničio se jer ne može spriječiti predstojeći masovni bunt seljaka zbog preniskih otkupnih cijena pšenice : Ne može ih isplatiti
8.43
#158314889,doc#273685,2003_05_73_872.html korište­­­­­­­nje , koristi isk­­­­­­­ljučivo za obav­­­­­­­lja­­­­­­­nje djelatnosti za koju je re­gistriran . </p><p> Korisnik koncesije ne može prava stečena koncesijom , niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog , bez izričitog
#180208055,doc#286837,2007_07_76_2404.html 1 . mijenja se i glasi : </p><p> » Djelatna vojna osoba , službenik i namještenik može biti odlukom ministra obrane upućen u drugo tijelo državne vlasti ili pravnu osobu« . </p><p> Članak
#190193794,doc#292377,2009_10_127_3139.html zaključka . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#50256121,doc#89741,vj20010821un02 brašno po istoj cijeni . Istina , navodi se u pismu , po nižoj cijeni može se platiti ( 0,80 kuna po kilogramu ) jedino pšenica lošije kakvoće koja je izdvojena
9.13
#139869233,doc#260405,1998_12_162_1993.html isključivo radi zaštite dobrobiti djeteta . </P> <P> ( 3 ) Centar za socijalnu skrb može odlučiti da pojedine dužnosti obavlja roditelj s kojim dijete ne živi , primjerice brinuti se
#197713844,doc#296145,2010_01_13_318.html povlaštena informacija koja se neposredno odnosi na izdavatelja , a koja je cjenovno osjetljiva i može utjecati na cijenu dionice , što je propisano člankom 455 . Zakona i člankom 2
#62038458,doc#113600,vj20020802td01 , uz određene poteze koje mora raditi Vada , ali i cijela državna uprava , može biti i veći . Nije sporno da Hrvatska ovog trenutka ima zavidnu makroekonomsku stabilnost .
8.32
#215057600,doc#304687,2012_07_85_1957.html to putem sustava e-Operator . </p><p> ( 2 ) Zahtjev iz stavka 1 . ovog članka može se podnijeti za dodjelu adresa i/ili brojeva utvrđenih Planom adresiranja i Planom numeriranja . </p><p> (
#149571971,doc#267828,2001_07_66_1084.html istekom vremena na koje je sklopljen . </p><p> Ugovor o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu drža­ve može u svako vrijeme sporazumno prestati . </p><p> Ugovor o zakupu prestaje ako zakupljeno poljoprivredno ze­mlji­šte prestane
#152614628,doc#270196,2002_04_46_924.html glavni izazovi , odabrani su prioriteti , a raspravljena je i mogućnost pomoći koju EU može pružiti zemljama kandidatima . Precizna shema prilagođavanja rezultat je prognoze da će za zemlje srednje
#214652783,doc#304495,2012_07_76_1770.html mljeven , u nazivu se može dodati riječ » vrlo sitno « ili se naziv može zamijeniti drugom odgovarajućom oznakom . </p><p> ( 4 ) Naziv može biti dopunjen nazivom vrste žita
#89114682,doc#162970,vj20040727sss01 red revije , pa nagradne igre i skečeve . Mislim da se tu za svakog može nešto naći i da smo na neki način obogatili turističku ponudu na Jadranu« , kaže
9.13
#191991427,doc#293057,2009_12_153_3744.html iz stavka 3 . i 4 . ovoga članka žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor . </p><p> Isporuka vode prema drugim isporučiteljima </p><p> Članak 204 . </p><p> Jedinica područne (
#85343574,doc#155463,v284raz01 i poslovno provodi program intendanta . </p><p> Što mislite o prijedlogu da poslovni ravnatelj kazalište ne može biti netko s završenom Akademijom dramske umjetnosti , nego osoba koja je završila ekonomski ili
9.13
#125410717,doc#245469,1990_12_59_1160.html </P> <P> Organ uprave nadležan za poslove športa općine u kojoj je prijavljeno obavljanje djelatnosti može donijeti rješenje o prestanku prava na obavljanje samostalne djelatnosti osobi koja : </P> <P> 1
#184568342,doc#289537,2008_01_3_62.html ili stanja neposredne ugroženosti izriču se stegovne mjere i stegovne kazne koje bi imale svrhu s obzirom na uvjete i okolnosti u kojima se izriču i koje se mogu izvršiti i provesti . </p><p> Članak 78 . </p><p> O stegovnoj odgovornosti za kršenje vojne stege za vrijeme trajanja ratnog stanja ili stanja neposredne ugroženosti odlučuje se odmah , a najkasnije u roku od 48 sati od sata saznanja osobe nadređene stranci . </p><p> Članak 79 . </p><p> Žalbu protiv odluke o izrečenoj stegovnoj mjeri izjavljuje se neposredno nakon priopćenja . </p><p> Članak 80 . </p><p> Za vrijeme trajanja ratnog stanja ili stanja neposredne ugroženosti vojnostegovni sud može odlučiti da se rasprava održi i bez stranke ako ona zbog ratnih prilika ili neodgodivo važnih zadaća ne može biti nazočna . U slučaju iz stavka 1 . ovoga članka vojnostegovni će sud stranci imenovati branitelja po službenoj dužnosti . </p><p> VII . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 81 . </p><p> Ministar obrane donijet će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika : – Odluku o načinu vođenja evidencije stegovnih mjera i kazni , – Odluku o određivanju broja i strukture osobnih činova su­daca porotnika Višeg vojnostegovnog suda i prvostupanjskih vojnostegovnih sudova , – Odluku o posebnoj
#110023250,doc#212393,vj20081128kul07,pn <p> © Vjesnik - All Rights Reserved . </p><head> Pronađen kasnoantički grob </head><head> Po razmjerno dobro očuvanu kosturu može se zaključiti da je pokojnica imala između 20 i 25 godina te da je pokopana
#174238802,doc#283181,2006_07_79_1912.html predstojnika UVNS-a o prestanku službe zbog potreba službe , zaposlenik VSOA-e , SOA-e i UVNS-a može ostvariti pravo na starosnu mirovinu , bez obzira na godine života , kada navrši mirovinski
#103527136,doc#196833,vj20071208van01 ciklus Akcijskog plana za članstvo (MAP) . Kako sada stvari stoje , zasad jedino Hrvatska može računati na pozivnicu u travnju , iako SAD zagovara »paket rješenje« . Prema diplomatskim izvorima
#54352229,doc#98252,vj20011223td02 statusa teologije . Prema njegovu obrazloženju , teologija nije znanost , zbog čega teolog ne može biti rektor Sveučilišta na kojem se nastava temelji na uvidima znanosti i na znanstvenom istraživanju
9.13
#198076639,doc#296337,2010_12_139_3535.html zdravstvene službe . </p><p> Dom zdravlja na temelju odluke upravnog vijeća uz suglasnost osnivača i ministra može poslovni prostor dati u zakup pravnim i fizičkim osobama za obavljanje nezdravstvene djelatnosti.« . </p><p> Članak
#146873733,doc#265674,2000_06_58_1306.html u obzir branike na oba kraja vozila . Ovisno o posebnosti vozila , podna crte može se nalaziti na rubu presjeka branika ili na dijelu karoserije ispod branika . Kad se
#158091786,doc#273516,2003_04_62_740.html naložiti novu glavnu raspravu pred prvostupanjskim sudom . </p><p> ( 2 ) Na štetu optuženika ne može se ukinuti prvostupanjska presuda zbog razloga iz članka 384 . stavka 1 . točke 8
#151564241,doc#269426,2002_12_150_2462.html namjenu ne izvršavaju osnove za plaćanje . </p><p> ( 7 ) Kod jedne banke poslovni subjekt može imati po jedan podračun vrste » 14« za svaki svoj organizacijski dio , i više
#112638286,doc#218271,vj20090306kul011 ne priznajemo . Jedna je organizator , druga muzikolog . Misli se da bilo tko može to raditi . </p><p> • Kako takvu situaciju mijenjati ? </p><p> - Vrlo jednostavno . Treba dobre
#160001179,doc#274496,2004_08_116_2203.html ako postoje okolnosti koje upućuju na opasnost da će pobjeći ( krije se , ne može se utvrditi njezina istovjetnost i dr . ) . « </p><p> 4 . U konkretnom slučaju
#69510076,doc#128361,vj20030401ck03 s Brdovitom , počeo skretati ulijevo , a da se prethodno nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti . U tom je trenutku , u prednju lijevu stranu njegovog "
8.32
#78945583,doc#147416,vl990409de03 taj segment obrađuje pod Gospodarskom , kao što je bilo dosad ? </p><p> - To se može činiti neobičnim , ali to je pitanje koje bi trebalo postaviti Upravi . No ,
9.13
#88059011,doc#160685,vj20040516tem01 predmete sa sudova koji grcaju pod pritiskom gomile sporova . </p><p> – Naravno . Vama se može to učiniti beznačajnim , ali kad 16 .163 predmeta bude izuzeto iz nadležnosti zagrebačkih sudaca
7.97
#146523372,doc#265350,2000_04_42_996.html radi na poslovima čija priroda rada ne dozvoljava prekid rada pa iz tih razloga ne može koristiti dnevni odmor , ima pravo tražiti da mu se vrijeme dnevnog odmora preraspodijeli i
#131480265,doc#252657,1994_05_35_625.html za kotar , Grad Zagreb ili županiju te građevina i ctvorenog prostora u kojima se može očekivati požar većih razmjera u kojemu bi sudjelovale vatrogasne postrojbe s područja više općina ili
#7448950,doc#13680,gs20020726hr12497 odgovorniji prema biračima . Što se tiče mogućnosti suradnje s nezavisnim liberalima o kojoj , može se reći , razgovaramo na obostranu inicijativu nećemo se osvrtati na prošlost . </p><p> Bitno nam
8.78
#98007048,doc#183079,vj20060705pis01 činiti , jer ako na zubima postoji i najmanja rupica za koju čovjek ne zna može doći do osjetnih problema . </p><p> Ranu je , savjetuju , poželjno isprati otopinom kalijeva manganata
#13791916,doc#26736,gs20031205ku26414 nekoliko stranica odrazgovaram s Ottom Barićem , Ivicom Račanom ili Ripperom , nitko mi ne može prigovoriti da sam literat u pogrešnom mediju . U novinama sam samo novinar i uživam
7.97
#166024250,doc#278450,2005_12_151_2920.html 3 ) Nadzorno tijelo , osim u slučajevima iz članka 61 . ovoga Zakona , može odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja društvu za uzajamno osiguranje i u
#175121327,doc#283819,2007_10_102_2994.html group </i> ) </p><p> Grupa poduzeća je udruženje poduzeća povezanih pravnim i/ili financijskim vezama . Grupa poduzeća može imati više od jednog centra odlučivanja , posebno za politiku proizvodnje , prodaje i profita
#129095001,doc#250070,1993_12_111_2133.html urednog i savjesnog gospodarstvenika morao znati . </P> <P> ( 5 ) Društvo se ne može odreći zahtjeva iz prethodnih stavaka ovoga članka niti može o njima sklopiti nagodbu , ako
#216423279,doc#305324,2013_02_24_398.html koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom ( uključujući i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja , a koji odgovara udjelu
#31959948,doc#53616,vj20000216gl02 . Poniženje u magistratu nije bilo tek osobno , ticalo se smisla koji se ne može potražiti drugdje , u drugoj zemlji i u boljim prilikama . </p><p> Mogao bih posvjedočiti da
7.97
#109539157,doc#211305,vj20081108kom02 vrijednost načela da je za mir potrebno dvoje . Samo kao što se mir ne može održati bez drugoga , zajednica , što također nije novo ni originalno , nego je
#151255497,doc#269124,2002_11_136_2198.html mjestima za prodaju naftnih derivata . Prodaja ulja za loženje ( EL i LS ) može se obavljati samo iz posebno utvrđenih skladišta koja se moraju prijaviti nadležnoj carinarnici . </p><p> (
#109121912,doc#210343,vj20081018kom06 da kod njih ne postoji financijska kriza . Ipak , u globaliziranom svijetu nitko ne može biti usamljeni otok , pa će se na neki način svi prije ili kasnije ,
#159705094,doc#274449,2004_08_112_2162.html dana , kada se naizmjenično provodi tjedan teorijske nastave i tjedan praktične nastave . Škola može organizirati i neki drugi oblik realizacije teorijske i praktične nastave , ako to može dati
#50134018,doc#89476,vj20010817sp01 previše i sad u ovih 15 dana treba spasiti ono što se spasiti i poboljšati može . Međutim , čini nam se da i ne treba povući previše poteza da bi
9.13
#195526226,doc#294797,2009_01_8_187.html roku od šest mjeseci od dana započinjanja provjere . </p><p> 4 Nakon neuspješne provjere praktične osposobljenosti može se zahtijevati dodatno osposobljavanje . Neuspjeh u dva pokušaja zahtjevat će dodatno osposobljavanje kako to
#23346727,doc#48136,HR540118A početku kako će ovaj rad pokušati osvijetliti upravo one pozitivne učinke i dobrobiti koje država može dobiti od emigracije svojih ' mozgova ' . A budući da je taj proces neizbježiv
7.82
#210844704,doc#302494,2012_11_126_2705.html 60 . </p><p> ( 1 ) Status redovitog učenika stječe se upisom u školu , a može se imati samo u jednoj školi . </p><p> ( 2 ) Iznimno od stavka 1 .
#101680353,doc#192311,vj20070525kom03 kvari cijela struktura paketa kojim se predviđa nadzirana neovisnost , kao jedino rješenje koje se može provesti . Taj austrijski diplomat upozorio je na kraju da bi u slučaju da Vijeće
#88381401,doc#161370,vj20040608kul03 ministar kulture Božo Biškupić i veleposlanik Španjolske u Zagrebu Alvaro Sebastian de Erice , a može se pogledati do 10 . srpnja , nakon čega će biti postavljena u Turskoj . </p>
9.13
#159931947,doc#274462,2004_08_112_2140.html nad širokim plosnatim korpusom . </tr></table></p><p> <b> Radna proba </b> se odabire prema izabranom uratku a može biti : </p><p><table><tr> <b> Vrsta radne probe </b> </p><p> <b> Opis radne probe </b> </tr></p><p><tr> Izrada pojedinih dijelova
#66312976,doc#121971,vj20021217ck07 supstance koje se nalaze u životinjoj krvi , zemlji ili kod biljaka pa se ne može sa stopostotnom sigurnošću reći da li je tvar nađena na oštrici noža ljudska krv . </p>
7.97
#211619502,doc#303084,2012_02_16_485.html . IZ DOZNAKA OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA </p><p> I . </p><p> Mirovinsko osiguravajuće društvo u 2012 . ne može odbiti više od 5 % od primljene doznake iz obveznog mirovinskog fonda kao naknadu za
#11677796,doc#22337,gs20030623sp21671 " tople pozdravne riječi . Čelništvo kluba bit će suočeno sa zahtjevom koji se najbolje može predočiti ako parafraziramo " oskarovca " Cubu Goodinga Juniora iz filma " Jerry Mc Guirea
7.27
#161355175,doc#275415,2004_12_174_3010.html inozemstvu s pratnjom druge osobe , ako mu je potrebno takvo liječenje koje se ne može obaviti u Republici Hrvatskoj . </p><p> ( 2 ) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje obvezan je
#213486747,doc#303972,2012_05_51_1256.html . </p><p> Članak 10 . </p><p> Članak 44 . mijenja se i glasi : </p><p> » Izvanredna provjera može se provoditi : </p><p> – prije provedbe kineziološkog programa kao inicijalno testiranje i za vrijeme trajanja
#160271044,doc#274732,2004_09_132_2374.html prilogu V . </p><p> 1.3 . Do 31 . studenoga 2005 . godine tijelo za homologaciju može prihvatiti laboratorij proizvođača guma kao ovlašteni laboratorij u skladu s člankom 33 . Pravilnika o
#158578024,doc#273969,2003_06_91_1160.html od odredbe stavaka 3 . i 4 . , ovoga članka , ribo­lov­nom zonom se može proglasiti i manja ribolovna voda koja predstavlja zasebnu biološku i hidrološku cjelinu . </p><p> Članak 2
#210316856,doc#302203,2012_10_113_2458.html čije izlaganje zastupnik želi odgovoriti . Replika zastupnika , odnosno odgovor na repliku , ne može trajati dulje od dvije minute . </p><p> Zastupnik može odgovoriti na izlaganje ( replika ) samo
#190112737,doc#292359,2009_10_126_3096.html ovlašteno izdavati isprave . </p><p> II . </p><p> Poslove iz točke I . ovog rješenja navedeno društvo može obavljati dok ispunjava propisane uvjete , a o svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje
#201176345,doc#297908,2010_06_68_2089.html na neodređeno vrijeme , a otkazni rok u tom slučaju , u pravilu , ne može biti kraći od 2 godine . </p><p> Međutim , bitno je istaknuti i stajalište izraženo u
#109039787,doc#210151,vj20081014pis04 maminu ormaru . Njih dvije očito imaju sličan ukus , jer se Lourdes sve češće može vidjeti u Madonnim vrućim hlačicama , pripijenim majicama , soknama i okačenim kapama i šeširima
#8089117,doc#15067,gs20020921os13963 upozoren , a ako se pogreška više puta ponavlja i kada teže povrijedi radnu obvezu može dobiti otkaz , ovisno o razini što je učinio . Svi elektromonteri prošli su obuku
8.32
#203475502,doc#299001,2011_10_119_2352.html tržišnog natjecanja davanjem povlastica na tržištu korisnicima državne potpore osobito u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz SSP-a . </p><p> Nadalje ,
#147708480,doc#266407,2001_01_1_31.html registered in the Republic of Croatia , </div></i></p><p><div> Poznato mi je da Porezna uprava Republike Hrvatske može poreznom tijelu u državi rezidentnosti podnositelja zahtjeva davati podatke o sadržaju ovog zahtjeva – <i> I
#179284429,doc#286271,2007_06_60_1897.html E.3 . Bilješka 2 : Ako nakon otapanja u vodi proizvod ne ostavi kruti talog može se opisati riječima » za otapanje« . Bilješka 3 : Kada je mikrohranjivo prisutno u
#192615087,doc#293407,2009_02_23_512.html vodonepropusna pregradna vrata prema članku 139 koja vode u susjedni prostor iz kojeg se direktno može izaći na gornju palubu . Drugi izlaz mora voditi direktno ili , ako je dozvoljeno
#181306775,doc#287468,2007_10_99_2946.html temperatura na kojoj se proizvodi od jaja moraju održavati i razdoblje tijekom kojega se time može osigurati njihova očuvanost/održivost . 2 . Ako se radi o tekućim jajima , deklaracija iz
#183729438,doc#288928,2008_12_152_4149.html za daljnja dva mjeseca . </p><p> ( 3 ) Radnja iz stavka 1 . ovog članka može biti naložena za sljedeća kaznena djela iz Kaznenog zakona : </p><p> 1 ) protiv vrijednosti zaštićenih
#139835218,doc#260387,1998_12_160_1972.html . ove točke određuje banka i štedionica , a jednom određeni postotak banka i štedionica može promijeniti ( u granicama postavljanim stavkom 1 . ove točke , odnosno stavkom 3 .
#108957143,doc#209976,vj20081011kul07 koliko je to moguće , iako smatra da u vremenima u kojima živimo tajnost ne može dugo opstati . Pseudonimom autor oživljava akcije rimskog cara Majoriana koji je 458 . godine
#202568189,doc#298566,2010_08_96_2707.html državne uprave prema posebnoj odluci Vlade ( ovisno o posljedicama ) </tr></p> </tbody> </table><p> Većina izvanrednih događaja može se uspješno riješiti kapacitetima uglavnom jedne ili dviju operativnih snaga zaštite i spašavanja na lokalnoj
#20200056,doc#41094,gs20050601sp41740 danas svaki hrvatski trener , čak i svatko tko bolje prati ženski hrvatski rukomet , može nabrojiti 14 reprezentativki . Razilaženja bi bilo tek oko jednog-dva imena . </p><p> Nakon finala s
8.32
#82644746,doc#152676,V245kri02 19 . stoljeća do danas neprestano usavršavala i jačala te se smatra da u sebe može usisati niz srodnih žanrova . Hrvatsku beletrističku kompoziciju Nemec eruditski analizira i tumači na pojedinim
7.97
#21678861,doc#45376,gs20050604ck41888 ove godine imala jednu intervenciju u tom stanu zbog obiteljskog nasilja , tako da se može pretpostaviti da je ubojstvu prethodila svađa . </p><p> Vera i njezin suprug imali su čak sedmero
9.13
#38457277,doc#66733,vj20000906sp01 osoba jest plivač Gordan Kožulj , njega domaćini predstavljaju kao čovjeka koji u leđnom plivanju može zaustaviti dominaciju Amerikanaca i Australaca . Štoviše , snimala ga je i australska televizija za
8.78
#1158613,doc#2775,CW073199906240701hr <s> No sve to neće i ne može spriječiti da se i Hrvatska uključi u red država moderne Europe koje već odavno plin kao energent koriste gdje je god moguće . </s></p>
9.56
#138408590,doc#259338,1997_07_73_1257.html odbor . Ista osoba može se ponovno imenovati za direktora Društva . </P> <P> Direktora može opozvati Nadzorni odbor i prije isteka roka na koji je imenovan . </P> <P> Članak
#202221110,doc#298384,2010_07_89_2531.html učinci usporedivi s onima pri temperaturi zraka od 100 °C ili više i za koji može biti karakteristična nazočnost infracrvenog zračenja , plamena ili veće količine rastaljenog materijala </p><p> III </tr></p><p><tr> 5.3 .
#148608556,doc#267142,2001_03_27_471.html najmanje 10 godina radnog staža u struci . Izuzetno na radno mjesto višega informatičkog savjetnika može se rasporediti osoba koja pored ispunjavanja ostalih uvjeta ima najmanje osam godina radnog staža u
#173615523,doc#282838,2006_06_66_1587.html . </p><p> Članak 7 . </p><p> Šumoposjednik iz članka 6 . stavka 1 . točke 1.ovoga Pravilnika može ostvariti pravo na sredstva OKFŠ-a ako : 1 . je upisan u Upisnik šumoposjednika ,
#113305184,doc#219806,vj20090401spo04 u svojoj Sparkassen Areni . Prva je utakmica završila bez pobjednika , 28-28, a CO može dohvatiti polufinale pobjedom ili remijem s postignutih 29 ili više pogodaka . </p><p> »Igrači Kiela su
#115987964,doc#225942,vj20090714kom02 isplati li se riskirati zbog kratkoročne koristi koja , ako stvari krenu po zlu , može označiti i kraj njihovim poslovnim ambicijama . </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p><p> VRH TEKSTA </p><p> [Događaji] </p>
#98326895,doc#183873,vj20060803kom03 američke vulgarne kulture bilo bi u 21 . stoljeću pogubnije nego ranije . Stoga se može ustvrditi da će ovog puta američke vlasti biti opreznije i pažljivije . Jer , Castro
#44378667,doc#78286,vj20010217td01 za to mogu dobiti najviše 20 godina zatvora . U Haagu se , pak , može izreći i kazna doživotnog zatvora , a u našem pravnom sustavu takva kazna ne postoji
9.13
#70098183,doc#129492,vj20030417td05 visoko , i u zastupničkim i u stranačkim strukturama . </p><p> Nema potvrde , a ne može je ni biti , da se prisluškuje telefon glavnog državnog odvjetnika . Ali , slučaj
9.13
#107912421,doc#207589,vj20080820spo09 ću pokušati dostići Bubku« , dodala je djevojka koja je osvojila sve što se osvojiti može . </p><p> Ipak , ne namjerava prekinuti svoju zlatnu seriju : </p><p> »Moj sljedeći cilj su Olimpijske
#102454053,doc#194202,vj20070816spo05 ipak pripao Ančićevu suparniku , koji je tiebreak dobio sa 11-9 . Mario unatoč porazu može biti zadovoljan . Tjedan dana uoči US Opena , čini se kako je Ančić u
#174918085,doc#283702,2007_01_1_3.html ( 25 ) <I> paniranje </I> je oblaganje mesa ili proizvoda smjesom za paniranje koja može biti tekuća , suha ili u granulama ; ( 26 ) <I> pasterizacija </I> je
#40479162,doc#70583,vj20001028gl03 nove stvarne i potpune otmice od strane Hrvatske " . . . </p><p> Ne ! Ne može biti prodana niti jedna parcela bez čistih i potpunih vlasničkih dokumenata , osobito ne "
9.13
#33174386,doc#56136,vj20000323vp05 barata različitim mogućnostima . </p><p> I dok Drnovšek šuti , a iz njegova se ureda ne može dobiti nikakva informacija o njegovim namjerama , dobro upućeni novinari tvrde kako premijer namjerava krenuti
9.13
#199528669,doc#297059,2010_03_31_729.html ili prikladnog prostetičkog pomagala ( kao npr . specijalnih slušalica sa individualnom kontrolom glasnoće ) može biti prihvatljiva za produljenje važenja ili obnavljanje svjedodžbe , gdje može poboljšati kontrolu sluha i
#184680511,doc#289561,2008_03_30_996.html u imenike ovlaštenih inženjera i dobivanje odobrenja za samostalni rad ( licencija ) donijet će rješenje kojim odbija upis i protiv kojeg podnositelj zahtjeva može uložiti žalbu ministarstvu nadležnom za promet . ( 3 ) Komisija za članstvo Komore , ako utvrdi da ovlašteni inženjer prilikom upisa u imenike ovlaštenih inženjera nije ispunjavao uvjete iz članka 10 . ovoga Statuta ili da je prestao ispunjavati ove uvjete , donijet će po službenoj dužnosti rješenje o brisanju iz imenika ovlaštenih inženjera , oduzeti mu iskaznicu ovlaštenog inženjera i odobrenje ( licenciju ) za rad u struci , protiv kojeg ovlašteni inženjer može uložiti žalbu ministarstvu nadležnom za promet . </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Oblik i sadržaj imenika ovlaštenih inženjera tehnologije prometa i transporta , sukladno odredbi članka 33 . stavka 1 . Zakona o Hrvatskoj komori inženjera tehnologije i prometa , utvrdio je ministar nadležan za promet . ( 2 ) Oblik i sadržaj imenika ovlaštenih inženjera za pojedina strukovna područja utvrdila je Osnivačka skupština Hrvatske komore inženjera tehnologije prometa i transporta . </p><p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) Nakon upisa u Imenik ovlaštenih inženjera i Imenik ovlaštenih inženjera strukovnog područja , Komora za članstvo ovlaštenom inženjeru izdaje iskaznicu ovlaštenog
#204550838,doc#299436,2011_11_137_2749.html 1 ) U smislu članka 20.d stavka 1 . Zakona , poslovna jedinica društva preuzimatelja može preuzeti rezerviranja koje je stvorilo preneseno društvo te prava i obveze u svezi s tim
#180237944,doc#286843,2007_07_76_2410.html . </p><p> ( 4 ) Protiv upravnih akata koje je u drugom stupnju donijelo Žalbeno vijeće može se voditi upravni spor u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima. « </p><p> Članak 3 . </p>
#18899189,doc#38057,gs20050209hr38413 od onoga koji se temelji na deficitu , te je ustvrdio kako " Hrvatska ne može bez duga , ali je bitno kakva je stopa rasta " . Novinare je zanimalo
9.13
#118685984,doc#232049,vj20091023spo01 discipline s talijanskom reprezentacijom i sve ih pobjeđivao . Pokazao je da se na njega može maksimalno računati , ali moramo ga čuvati i paziti . Mladi skijaši su skloniji ozljedama
#172465481,doc#282130,2006_04_37_932.html državnu potporu za zapošljavanje . Prijedlogom Pravilnika određeni su također i uvjeti pod kojima se može dodijeliti državna potpora za invalidne osobe ili osobe koje se teže zapošljavaju . Intenzitet svih
#65948826,doc#121221,vj20021204vp10 sumnju u Saddamovu spremnost da se povinuje rezolucijama Vijeća sigurnosti UN-a . </p><p> Da Saddamov režim može vrlo ozbiljno računati sa vojnom opcijom potvrdio je posjet u utorak drugog čovjeka Pentagona Paula
8.78
#130817783,doc#252132,1994_02_10_173.html 7 . ako ne uništi bilje koje je zaraženo karantenskom štetočinjom bilja koja se ne može suzbiti na drugi način , a bilje se ne može upotrijebiti u druge svrhe bez
#125392974,doc#245454,1990_12_58_1137.html poreza iz osobnog-dohotka radnika . </P> <P> Stopa iz stavka 1 . ovoga članka ne može biti veća od zbrojne stope poreza iz osobnog dohotka radnika , doprinosa iz osobnog dohotka
#191916240,doc#293031,2009_12_153_3760.html isporuke prirodnog plina bez provođenja određenih sigurnosnih procedura u vremenskom razdoblju potrebnom za zaustavljanje postrojenja može izazvati materijalnu štetu na postrojenju , </p><p> – tehnološki minimum – količine prirodnog plina potrebne za
#43668330,doc#76951,vj20010129td01 velike države - a Rusija je takva bila , jest i bit će - ne može zasnivati samo na izvozu prirodnih bogatstava . </p><p> - Jedan ste od rijetkih visokih ruskih politčara
8.32
#88034134,doc#160638,vj20040515pis01 onima koji možda neće posegnuti za Hrvatskim slovom . Tako čitatelj iz njegova pisma ne može uglavnom ništa saznati što je Zidić rekao o jeziku , o Vladi Gotovcu kao jednom
9.13
#201786906,doc#298160,2010_06_80_2299.html za pristupanje ispitu . </p><p> UVJETI ZA PRISTUPANJE ISPITU </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Ispitu može pristupiti osoba koja je podnijela zahtjev za pristupanje ispitu na Obrascu broj 1 . koji
#154970215,doc#271771,2003_08_136_2010.html i demonstracijski paneli s elementima instalacija . Nastavnik prilikom realizacije pojedinih dijelova programa u nastavi može koristiti i računalo s odgovarajućim aplikacijskim programima . Pri realizaciji programa i navođenja primjera neophodno
#112650666,doc#218290,vj20090306pis05 »Zajednički život partnere prisiljava da se snalaze u usponima i padovima svakodnevice . Odvojen život može značiti da se bojite stvarne intimnosti« , kaže Shand . No Pallotta-Chiarolli vjeruje kako LAT-ovi
#69312240,doc#127970,vj20030325st01 kamen Haaga , i da se od nje ne traži da učini ono što ne može ispuniti . Ili koliko bi danas bila stabilnija regija i na koga bi mogli pucati
9.13
#21885098,doc#46019,gs20050706hr43081 nisu uhićeni i izručeni Haškom sudu . A ako pronađeni eksploziv jest ono što se može pretpostaviti , obojica su još i te kako aktivni . </p> Autor : BorisPAVELIĆ </div1> <head> Tadićev
7.97
#42258708,doc#74204,vj20001216un19 prava poginulih branitelja . </p><p> Zaključila je da jedino takav pristup , uz društvenu solidarnost , može dati puni smisao sudjelovanju i stradavanju u Domovinskom ratu . </p><p> Ljiljana Moro s riječkog Medicinskog
9.13
#165773279,doc#278299,2005_12_147_2819.html <p> Stegovne rasprave održavaju se redovito u sjedištu Komore . </p><p> Članak 100 . </p><p> Tijekom rasprave vijeće može donijeti bilo koje rješenje od navedenih u članku 96 . ovog Statuta . </p><p> Članak 101
#89281321,doc#163319,vj20040810kul03 se , s obzirom da su proizvedeni industrijski »bez konkretnog upliva umjetnikove ruke« , ne može , kako je sam Judd objasnio , nazivati skulpturama . Iako je zahtijevao da se
8.78
#130897652,doc#252224,1994_03_15_294.html prekršaje kao i ostala tijela određena posebnim zakonima da vode prekršajni postupak u kojem se može izricati kazna zatvora kao i zamjenjivati izrečena novčana kazna kaznom zatvora , zadržavati gradane do
#162203068,doc#275722,2004_01_2_49.html novine « , br . 3/2002 . ) , s tim što svaka ugovorna strana može predložiti izmjene i dopune Ugovora jedanput godišnje . Svaka ugovorna strana mora se očitovati u
#141205788,doc#261307,1998_05_75_976.html od serumske , kako bi se priječio edem . U svaku bocu sadržine 1 litre može se dodati 10000 i.j . heparina i 10 cmł 1-postotnog lidokaina . </P> <P> Iako
#61810886,doc#113173,vj20020725td02 stručnjaka , među kojima je i bio i Jurčić . Jurčić ističe da još ne može reći što će točno - bude li imenovan za ministra gospodarstva - promijeniti u radu
9.13
#3935227,doc#7480,fo2004br118cl2822 čemu sada govorimo . Osim toga , ako netko želi pametno uložiti 50.000 eura , može kupiti stan , kupiti neki grunt u Zagorju , kupiti dionice Plive , otići na
9.13
#170446380,doc#280988,2006_11_126_2779.html terapijski postupak prema stručno usuglašenim smjernicama . Ako se radi o bolesti/infekciji za koju se može pretpostaviti da je nastala spolnim putem ( STD ) u obradu se uključuje i spolni
#25321198,doc#48903,na147_03 posjetila Financijska policija , Rizvanbegović je na konferenciji za novinare pojačao izjavom da taj posjet može zahvaliti činjenici " što je predsjednikov prijatelj " . Nacional je došao do informacije da
9.13
#177648341,doc#285289,2007_03_28_1012.html klijenta može značajno utjecati na financijske izvještaje . </b> Međutim , od revizije se ne može očekivati da otkrije neprimjenjivanje zakona i propisa . Otkrivanje neprimjenjivanja zakona i propisa , s
#70269572,doc#129838,vj20030424td02 nakon 2000 . godine bilo smanjeno , a zatim i ukinuto . Sve se to može podvesti pod pomoć Hrvatima u BiH . Ono što je najproblematičnije jest da je financiranje
9.13
#191760146,doc#292964,2009_12_150_3665.html kontrole primjenjuje se sinhronizirano mirovanje u trajanju od najmanje šest tjedana . </p><p> Nadležni veterinarski inspektor može odlučiti o trajanju mirovanja na uzgajalištima u uspostavljenim zonama nadziranja . </p><p> I.5.2 . Uspostavljene zone
#176155799,doc#284389,2007_02_12_540.html prikazanog na slici 2 . 3.3 Zatvoreni prostori mogu se upotrijebiti za ispitivanja ako se može dokazati postojanje korelacije između tih zatvorenih prostora i vanjske ispitne površine . Takvi prostori ne
#64713292,doc#118744,vj20021023ko01 ostaje bez odgovora : Jesmo li mi uistinu zemlja u kojoj se nikakav napredak ne može postići bez zveckanja uvoznim sankcijama ? </p><p> Dopustimo li da Hrvatskom zavladaju oni koji nas danas
8.78
#208091707,doc#301187,2011_06_64_1423.html nadraživanja očiju pokazao očite znakove sustavne toksičnosti ili smrtnost među ispitanim životinjama koja se vjerojatno može pripisati apsorpciji tvari odnosno smjese kroz sluznicu oka . Ova se obavijest koristi i ako
#30674855,doc#51268,na262_25 U kulturi je nepotizam poguban ako glumac nema talenta , jer u tom slučaju ne može te spasiti nitko , ni dragi Bog , pa ni tata i mama . S
9.13
#48450696,doc#86137,vj20010621un01 bruto domaćeg proizvoda ( BDP ) per capita u narednih 15 godina , što se može postići stopom rasta realnog BDP-a od pet posto godišnje . To je moguće ostvariti povećanjem
9.13
#125262909,doc#245368,1990_12_55_1076.html 5 . </P> <P> Urednim knjiženjem smatra se : </P> <P> - iz kojeg se može utvrditi cjelokupno poslovanje , </P> <P> - u kojem su knjiženja raščlanjena na pojedine poslovne
#38350475,doc#66547,vj20000903go03 Brboleža . Napomenuo je pritom veliku pomoć trajekta " Dubrovnik " koji u svoju utrobu može primiti čak 300 vozila što je u dalmatinskoj špici sezone vrijedilo zlata . </p><p> Najslabija točka
7.97
#86351083,doc#157192,vj20040211pis01 – mehanički prepisivati modele drugih zemalja sa svim njihovim dvojbama i nejasnoćama . Pozitivna promjena može se dogoditi donošenjem Zakona o autoškolama , a nikako izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o
8.78
#183750956,doc#288928,2008_12_152_4149.html kaznu da bi se uračunavanjem već izdržane kazne imao pustiti na slobodu , ili da može biti oslobođen optužbe , ili da optužba može biti odbijena , odredit će da se
#11797158,doc#22584,gs20030702sb21923 čudi kako tvrtka koja je u dugovima i od države traži sredstva za isplatu plaća može ponuditi tako visoku cijenu zakupa kojom automatski eliminira male proizvođače . </p><p> - Mislim da je
9.13
#128431894,doc#249418,1992_11_79_2086.html zadovoljna ocjenom zdravstvene komisije o zdravstvenoj sposobnosti za držanje ili držanje i nošenje oružja , može podnijeti zahtjev za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti drugostupanjskoj zdravstvenoj komisiji . </p><p> Rješenje drugostupanjske zdravstvene komisije smatra
#129266124,doc#250212,1993_12_116_2232.html ima ispostave u Zaboku i Zlataru . </P> <P> Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 31 državnih službenika . </P> <P> 5 . Ured za katastarsko-geodetske poslove
#176115560,doc#284384,2007_02_12_535.html Kad se dimenzija izbočine sastavnog dijela koji je ugrađen na površinu koja nije ispupčena ne može odrediti jednostavnim mjerenjem , ona se mora odrediti iz najveće promjene razmaka središta kugle promjera
#192779730,doc#293509,2009_03_28_627.html . popisom uređaja koje je proizvođač predvidio za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju . Taj popis može sadržavati više tipova uređaja za svaku funkciju . Svaki tip mora biti jasno označen (
#89993283,doc#164855,vj20040929pis03 mom , osjećaju za jezik nikako ne može nazvati finom ironijom , pa se ne može govoriti ni o kakvom naročitom sjaju . </p><p> Tko će znati čemu za Mandića služe popisi
9.13
#58867133,doc#107441,vj20020430vp03 je jeziva policijska država . Nitko nikome ne vjeruje , pa kako se onda tamo može organizirati državni udar " , izjavio je jedan dužnosnik Bijele kuće američkim novinama . </p><p> Više
9.13
#69464359,doc#128282,vj20030329un06 vještake da bi se Bobetkovo zdravstveno stanje utvrdilo još jednom . Nakon njihova izvješća , može se očekivati da će haaški liječnici opet doći provjeriti točnost tih nalaza . </p><p> Ključna prijetnja
9.13
#148485540,doc#267088,2001_03_23_413.html vrsta – jelena lopatara i divlje svinje može provoditi samo Uprava parka , za to može ovlastiti odgo­varajuću organizaciju / društvo , ovlašteno za upotrebu lovačkog oružja ili drugih sredstava . </p>
#35767166,doc#61476,vj20000613vp02 zajedničko približavanje EU-u , pojasnio je Zeman , složili smo se da se balkanska kriza može riješiti samo poštivanjem ljudskih prava i demokratskih standarda . U tom smislu pozdravili smo i
9.13
#200075523,doc#297412,2010_04_41_1055.html . </p><p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Električna oprema iz članka 1 . ovoga Pravilnika može se stavljati na tržište samo ako je proizvedena u skladu s dobrom inženjerskom praksom koja
#64361642,doc#118061,vj20021012ku01 <p> U izmaterijaliziranom svijetu , gdje je sve samo profit i interes , ni umjetnost ne može ostati otporna na sav taj profiterski pritisak te bit svoje stvaralačke kreativnosti zamjenjuje profiterskim duhom
7.97
#61046639,doc#111684,vj20020703un01 ova koalicija iscrpila i izgubila smisao . Međutim , od onih ne tako radikalnih HSLS-ovaca može se čuti da ima i drukčijih razmišljanja koja su iznesena na tom sastanku te da
9.13
#136091237,doc#257396,1996_10_91_1596.html Odgovarajući suvlasnički dio </b> </p><p> Članak 68 . </p><p> ( 1 ) Vlasništvo određenoga posebnoga dijela nekretnine može proizaći i biti uspostavljeno samo na suvlasničkom dijelu nekretnine koji je barem toliko velik da
#140574980,doc#260872,1998_04_48_604.html stana koji mogu biti opravdani , pa čak i takvi da najmoprimac na njih ne može utjecati . Vlasnik stana bi i iz spekulativnih razloga mogao i u nekom zaista opravdanom
#123951143,doc#243510,vj20100611pis03 da roditelj koji dijete pretuče tako da ono završi u bolnici , nakon nekoliko dana može doći , potpisati papire i to isto dijete ponovno odvesti k sebi doma . Nije
#40296075,doc#70201,vj20001023sp04 budućnosti Srebrenka Posavca samo je potvrdio da je Koprivnica zdrava sredina . Nakon njihova dolaska može se primijeniti ona poznata rečenica iz američkih filmova , kada vojnik pozdravlja : " Pozor
9.13
#158174571,doc#273570,2003_04_67_794.html . ne uvažava pravila o interpretaciji propisa . Polazeći od djelokruga ministra obrane osporena Odluka može se tumačiti na način da se ograničenje istupa u sredstvima javnog priopćavanja djelatnicima oružanih snaga
#157470885,doc#273139,2003_02_30_414.html oko 85 % robne razmjene odvijalo po uvjetima iz ugovora o slobodnoj trgovini te se može izvući zaključak da je stupanj liberalizacije hrvatskog tržišta vrlo visok . </p><p> Ukupni robni izvoz u
#61699,doc#147,CW008199803051301hr <p><s> Politički pristup EU prema trećim državama može se ocijeniti kao neujednačen , ali u unapređenju odnosa to nije nikakav argument , jer pravila određuje EU . </s></p>
9.76
#124631188,doc#244616,1990_05_19_387.html , novčanu kaznu plati u ratama , sud koji je donio odluku u prvom stupnju može , na molbu osuđene osobe da donese takvu odluku posebnim rješenjem , time da rok
#68904535,doc#127175,vj20030313sp04,pn skijaških znalaca tvrdi da Miller , s obzirom da je u osrednjoj formi , ne može više prestići Eberhartera u borbi za veliki Kristalni globus </head><p> <b> LILLEHAMMER , 12 . ožujka
8.78
#188253063,doc#291506,2008_07_88_2815.html rokova određenih odlukom kojom im je vještačenje povjereno . Ako vještak iz objektivnih razloga ne može dovršiti vještačenje u zadanom mu roku dužan je podnijeti sudu najkasnije u roku od 8
#195513491,doc#294797,2009_01_8_187.html Dodatka , odobrenje za izvođenje tečajeva za JAR-FCL PPL ( A ) i odgovarajućim ovlaštenjima može biti izdano ukoliko nadležno tijelo smatra da je odgovarajući nadzor u sukladnosti sa JAA procedurama
#189068940,doc#291852,2009_08_102_2651.html zaključilo da prvo i drugo mjerilo nisu zadovoljeni , a za treće mjerilo se ne može utvrditi je li zadovoljeno obzirom da kroz prvo i drugo mjerilo nisu uočeni nedostaci na
#51410829,doc#92139,vj20010928ck01 daljem obrazlaganju Vinja je dodao da je ljudska sloboda najvažnija stvar u životu i ne može se nekome ograničavati samo zato što se protiv neke osobe vode postupci koji još nisu
9.13
#143613208,doc#262956,1999_04_39_794.html stranaca pred sudovima i drugim tijelima ) , članku 31 . ( da nitko ne može biti kažnjen za djelo ako nije prije počinjenja bilo utvrđeno kao kazneno djelo ) ,
#5575046,doc#9749,gs20020121hr8471 u cjelini dobro dođe da se privede kraju i ovaj sporazum o vojnoj suradnji koji može imati i gospodarsko značenje . To gospodarsko značenje može se prikazati na više načina ,
9.13
#86091283,doc#156703,vj20040128sss07 najmasovnijim i najopasnijim crvima iz 2003 . godine poput Bugbeara ili Sobiga . </p><p> Mydoom se može dobiti elektroničkom poštom (često i od prividno poznatog pošiljatelja ) ili skinuti kao datoteka preko
7.62
#3416317,doc#6808,fo2003br50cl1178 najgore , što se onda razmazuje kao mast po osovini povijesnoga kotača koji se ne može zaustaviti . </p><p> - Osoba ste koja je , među aktivnim političarima , najviše robovala za
8.32
#62278609,doc#114079,vj20020811td01 . Stoga su usporedbe s takvim zemljama potpuno promašene . Međutim , s Argentinom nas može povezati jedan drugi financijski mehanizam . Nedavno prelijevanje argentinske krize na Urugvaj i rastuća neizvjesnost
8.78
#188781409,doc#291739,2009_01_1_16.html likvidni . </p><p> 4.2.4.3 . Izračun iznosa izloženosti ponderiranih kreditnim rizikom </p><p> Članak 401 . </p><p> Kreditna institucija može tretirati kreditnu zaštitu iz članka 399 . točke 1 . ove Odluke kao garanciju/jamstvo institucije
#175005576,doc#283788,2007_10_100_2963.html na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga Pravilnika i njegovoga Priloga . </p><p> Članak 6 . </p><p> Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće
#161963063,doc#275620,2004_12_184_3174.html . Priložen je popis opisne dokumentacije koja je podnesena tijelu za homologaciju i koja se može dobiti na zahtjev </p><p> _ _______ </p><p> <spe='font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:8.5pt;color:windowtext'> ( 1 ) Prekrižiti što se ne primjenjuje . </p>
#8351828,doc#15568,gs20021014hr14478 optužnicu prosljeđuje Ministarstvu pravosuđa , koje ju pak dodjeljuje nadležnom Županijskom sudu , koji jedini može izdati nalog policiji za dovođenjem optuženika . Ako policija ne bi pronašla optuženog na njegovoj
9.13
#136673117,doc#257732,1997_10_110_1669.html suda . </P> <P> Članak 440 . </P> <P> ( 1 ) Prigovor mjesne nenadležnosti može se staviti najkasnije do početka glavne rasprave . </P> <P> ( 2 ) Sudac koji
#175300050,doc#283969,2007_10_107_3125.html dulje od petnaest dana računajući u to i vrijeme uhićenja , a protiv maloljetnika zadržavanje može trajati dvadesetčetiri sata računajući od časa kada je zadržavanje odredio sud . ( 3 )
#204670397,doc#299534,2011_12_141_2840.html ustanove . </p><p> ( 2 ) Posjeta se održava u prostoru ustanove određenom kućnim redom i može biti nadzirana , o čemu odlučuje ravnatelj na prijedlog odgajatelja ili ako je to određeno
#118525614,doc#231655,vj20091017kom05 , a onda i medijske javnosti koja je olako prešla preko činjenice da netko javno može uvrijediti sve žrtve Domovinskog rata i sve hrvatske heroje . </p><p> Da se relativiziranjem događanja iz
#168576060,doc#279847,2005_06_74_1464.html s uvedenim izmjenama . </p><p> ( 4 ) U slučaju da odbije izmjene , Davatelj usluga može inicirati postupak pred nadležnim regulatornim tijelom u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama . Neovisno o
#54091767,doc#97720,vj20011216ku02 ove godine " , napomenuo je Stipanov . </p><p> Dodao je kako nitko sa sigurnošću ne može reći u kakvu su stanju rukopisi . " Prošlo je dvadeset godina , a to
9.13
#89970827,doc#164803,vj20040927tem01 uvijek su išli ruku pod ruku , a morate prihvatiti da u takvim okolnostima veza može završiti svakako , pa i tragično . No ako imam tajnicu u zapadnonjemačkoj vladi koja
8.32
#192255809,doc#293215,2009_12_158_3952.html tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) propisuje : </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#145327007,doc#264161,2000_11_110_2184.html pravnoj osobi ( nastavno : subjektivno ustavno pravo ) . Stoga se iz ­njih ne može izvesti zak­ljučak o postoja­nju subjektivnih ustavnih prava , poglavito na zakonitost odluka sudbene vlasti ,
#91448931,doc#168114,vj20041223tem02,pn glasovati za mene jer bih ga jedini amnestirao </head><head> Ne vjerujem da i jedan hrvatski patriot može ostati imun na takve pogreške poput slanja transkripata u Haag/ Naš najveći problem su političke
7.97
#77573464,doc#143757,vj20031229td02 petstotinjak radnika , još uvijek se ne zna . No ni Mediator još uvijek ne može zadovoljno trljati ruke jer dubrovačka gradska uprava još nije razmatrala kome će dati odobrenje za
9.13
#96804943,doc#180290,vj20060320kul03 je svojedobno bio obljubljen u svijetu upravo zbog fotografija ? </p><p> Hrvatska se već trinaest godina može podičiti izvanredno dizajniranim financijsko poslovnim magazinom »Banka« , koji je utemeljio pravu školu naslovnica ,
#178377722,doc#285701,2007_04_40_1351.html potrebe za posebnom svlačionicom prema točki 7.1.1 , svaki radnik ipak mora imati mjesto gdje može ostaviti svoju odjeću . 7.2 . Tuševi i umivaonici 7.2.1 . Ako je potrebno zbog
#121800849,doc#238999,vj20100228spo03 pripasti četvrto mjesto i »drvena medalja« , rekao je više nego što bilo koja riječ može opisati . Šok i nevjerica ? Ne , to su Austrijanci prošli već na prve
#7305404,doc#13359,gs20020711os12177 mišljenje rezultatima istraživanja američkih pedijatara . Nasuprot tome Šola je mišljenja da se dijete ne može razvijati bez identifikacije s muškim i ženskim elementom u procesu socijalizacije . </p> ( Autor :
9.13
#13032989,doc#25134,gs20031006os24690 psihijatrijskoj , kao što je reaktivna depresivna psihoza . Odgovorno tvrdim , što se i može provjeriti u dokumentaciji , da ni jedan prekid trudnoće nije obavljen bez povjerenstva i bez
8.78
#66687449,doc#122781,vj20030103st03 , nego zato što dijeli opredjeljenja suvremenoga europskog desno-centrističkog konzervativizma . </p><p> Nitko mu također ne može ni odreći opravdanost nakane da HSS usidri kao političku adresu onoga socijalnog proizvoda tzv .
8.32
#165346743,doc#278137,2005_11_140_2641.html i jaja divljači . </p><p> ( 2 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka lovoovlaštenik može dopustiti za potrebe znanosti , nastave , lovne obuke ptica grabljivica , zooloških vrtova ,
#13708692,doc#26574,gs20031129sv26177 je došao pogledati ima li što za pojesti , Bush je potom kazao kako ne može zamisliti bolje društvo za Dan zahvalnosti . Američki predsjednik obećao je da će Sjedinjene Države
9.13
#154115353,doc#271179,2003_07_109_1437.html odredbi članka 25 . ovoga Zakona . </p><p> Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti pravnoj osobi . </p><p> Članak 106 . </p><p> Novčanom
#118658600,doc#231977,vj20091022spo01 se u borbu za europski naslov , ne u aktualnoj formi . Takav se dojam može steći nakon ogleda s Milanom . Sastav Manuela Pellegrinija može djelovati moćno protiv prosječnih španjolskih
#167676047,doc#279280,2005_04_49_949.html zahtjevu odlučuje u hitnom postupku . </p><p> Članak 73 . </p><p> ( 1 ) Protiv rješenja inspektora može se izjaviti žalba Ministarstvu . </p><p> ( 2 ) O žalbama odlučuje posebno povjerenstvo Ministarstva od
#206843553,doc#300630,2011_04_39_928.html se upućuju Odjelu inspekcijskih poslova nadležne Kapetanije radi brze početne procjene . Pomoću te procjene može se odrediti je li pritužba opravdana . </p><p> ( 2 ) U slučaju da je pritužba
#24762004,doc#48654,na139_19 kandidatkinje za Miss Zagreba . Postoje , usto , i primjeri na temelju kojih se može zaključiti da i Tihana Harapin-Zalepugin razmješta djevojke prema svojim kalkulacijama po mjesnim predizbornim natjecanjima .
9.13
#9623097,doc#18124,gs20030127hr17154 Iako službene istrage o tome nema , Antunović je kazala da se iz analiza napisa može zaključiti tko je " prekoračio ovlasti , povrijedio državnu tajnu te uoči samog umirovljenja prekoračio
9.13
#114096501,doc#221674,vj20090502pis06 tijekom zime . Zbog manje kretanja i njege odgovarajućim preparatima , dio djevojaka i žena može iznenaditi celulit ili ovješena koža na bokovima , stražnjici , trbuhu , nadlakticama . .
#183492114,doc#288867,2008_02_15_482.html 0B001.b.13 . , koji imaju sve od navedenih karakteristika : a . Višefazni izlaz koji može osigurati snagu od 40 W ili veću ; b . Da mogu raditi u rasponu
#91818669,doc#168931,vj20050116kul01 i može prihvatiti . Kao što određena klasična glazba ili talijanska opera Verdija i Puccinija može biti prihvatljiva svakom pa tako i nekom Amerikancu . </p><p> • A kako kotirate u Sjedinjenim
8.32
#56057695,doc#101784,vj20020215gl05 prijenos mise na televiziji , ne zamjenjuje osobno sudjelovanje na misi ) . </p><p> Ali Internet može biti nadopunom i podrškom u instruktivnom smislu , jer može pripremiti pojedinca za osobni ,
8.32
#194286330,doc#294206,2009_05_59_1380.html Na opravdani zahtjev poreznog obveznika rok za podnošenje podataka iz članka 2 . ovoga Pravilnika može se produžiti za najviše osam radnih dana . </p><p> Članak 9 . </p><p> ( 1 ) Datoteke
#158217181,doc#273595,2003_04_69_819.html drugom nadležnom tijelu . </p><p> Članak 71 . </p><p> Poslove učitelja u razrednoj , odnosno predmetnoj nastavi može obavljati osoba koja ima odgovarajuću visoku stručnu spremu . </p><p> Učitelj stručnih predmeta u programima za
#88065952,doc#160700,vj20040517kom02 shvaćanjima sudova , pa su mnoge akcije propale upravo zato što se u žalbenom postupku može »minirati« ta njihova akcija . Pravni stručnjaci su toga svjesni , ali slijede dosadašnji običaj
8.32
#294933,doc#696,CW022199806120703hr <s> Primjerice , dvočlana obitelj za kupnju stana ili kuće može dobiti kredit od 307.000 kuna , a četveročlana od 461.000 kuna . </s>
9.63
#138046496,doc#258767,1997_05_49_716.html koji stignu nakon propisanih rokova , te s nepotpunom nepotpisanom i neovjerenom dokumentacijom , ne može se ostvariti subvencija . </P> <P> Po zahtjevima za subvenciju za programe koji neće odgovarati
#171370738,doc#281461,2006_12_141_3198.html kulturnoga dobra ne može biti dulji od 12 mjeseci . U slučaju iznošenja nadležno tijelo može odrediti rok u kojem kulturno dobro mora biti vraćeno u Republiku Hrvatsku . Ako odobrenje
#164367719,doc#277600,2005_10_118_2164.html za prijevoz pojedinih skupina putnika . Naručitelj prijevoza ovisno o skupini putnika koji se prevoze može biti : </p><p> – za posebni linijski prijevoz učenika , naručitelj prijevoza može biti jedinica lokalne
#124706578,doc#244634,1990_01_2_16.html se novi član koji glasi : </P> <P> " ( 1 ) Tajnika Skupštine Zajednice može opozvati i razriješiti dužnosti samo Skupština Zajednice i prije isteka roka na koji je imenovan
#543916,doc#1285,CW037199810150203hr <s> " Predsjednik ne crpi svoju moć samo iz ustava nego i iz parlamentarne većine " , kaže Sokol , naglašavajući da se pukom ustavnom promjenom polupredsjedničkom u čisti parlamentarni sustav ne može ništa promijeniti . </s>
8.95
#80668637,doc#150621,V219kin02 slučaju funkcionira uspješno - zasigurno zahvaljujući i karizmi protagonista ) . Solidan Višnjić međutim ne može se ( baš kao ni mladi Jonathan Tucker ) baš tako jednostavno izvući iz Swintonine
7.97
#210099564,doc#302064,2012_10_108_2361.html može trajnije ispunjavati svoje dospjele novčane obveze . Okolnost da je poduzetnik podmirio ili da može podmiriti u cijelosti ili djelomično tražbine nekih vjerovnika sama po sebi ne znači da je
#82525,doc#200,CW009199803121603hr <p><s> Hrvatska podržava teritorijalnu cjelovitost svake europske države u duhu Pakta o stabilnosti u Europi te temeljnih načela OESS i uvjerena je da se rješenje krize može naći samo u jednakopravnom dijalogu jugoslavenskih i srpskih vlasti s albanskom zajednicom na Kosovu , uz jamčenje potpune zaštite svih ljudskih , manjinskih i političkih prava kosovskih Albanaca prema europskim standardima , kaže se u priopćenju hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova . </s></p>
8.57
#121641665,doc#238669,vj20100221kom03 najava novih vjetrova s Pantovčaka , zapravo dosta očekivani savjetnički sastav iz kojeg se lako može pročitati da će predsjednik države posebnu pažnju posvetiti vanjskim poslovima , gospodarstvu , ali i
#174608480,doc#283409,2006_08_89_2115.html državni zdravstveni zavod , kliniku kao samostalnu ustanovu , kliničku bolnicu i klinički bolnički centar može osnovati Republika Hrvatska . Kliniku kao samostalnu ustanovu može osnovati i županija i druga pravna
#182096446,doc#288012,2008_10_117_3371.html ) Iznimno od stavka 3 . i 4 . ovoga članka , Hrvatska narodna banka može od podređene kreditne institucije koja je značajna za bankovni sustav Republike Hrvatske zahtijevati ispunjavanje obveza
#135968465,doc#257326,1996_10_87_1517.html biti ugašena zaključno s Datumom zamjene . </P> <P> Glavnica u odnosu na Zajmove refinanciranja može se prijaviti za zamjenu samo sa strane ( i ) Sudjelujućih NFS vjerovnika koji su
#29876466,doc#50860,na249_25 oglasio tek četvrti dan nakon nesreće ležernom izjavom da ruske vlasti poduzimaju sve što se može , ali da je situacija katastrofalna . Snimili su ga u Sočiju u ljetnoj majici
8.03
#36842164,doc#63600,vj20000717sp07 Coulthard . </p><p> Jednako tako , niti Coulthardovo drugo mjesto nije bilo ugroženo , pa on može biti zadovoljan svojim 100 . nastupom u " formuli 1 " . K tome ,
8.32
#169141118,doc#280236,2005_07_90_1825.html pravo na otpremninu . </p><p> 7.1 . Navodi predlagatelja koji se svode na tvrdnju da radnik može kod istog poslodavca ostvariti višegodišnji rad s prekidima bez mogućnosti ostvarivanja prava na otpremninu ,
#39315314,doc#68380,vj20000928td03,pn govori se o 100.000 bespravno izgrađenih objekata u čitavoj Hrvatskoj , no dio njih se može legalizirati / Ubuduće jednostavniji postupak za dobivanje građevinske dozvole </head><p> <b> ZAGREB , 27 . rujna
9.13
#194060801,doc#294031,2009_04_52_1223.html spriječiti ili da ona neće nastati . </p><p> Članak 104 . </p><p> ( 1 ) Povreda obveza može nastati djelom , propustom . </p><p> ( 2 ) Povreda obveza propustom nastaje ako član Komore
#193506185,doc#293789,2009_04_41_944.html VIPnet d.o.o . , potrebno je da na računu ima unaprijed plaćeni iznos temeljem kojega može koristiti usluge dok ne potroši iznos sa svoga računa . Sam način nadoplate računa može
#34592504,doc#59137,vj20000509sp10 mehaničar koji je držao " lilihip " ispred bolida i kojim vozaču daje do znanja može li krenuti . U trenutku kad su gume bile zamijenjene , on je Schumacheru dao
8.32
#74203284,doc#137479,vj20030902sp06 atletike . Budući da se Francuska i veličinom i bogatstvom i mogućnošću selekcije vrhunskih atletičara može ravnopravno nositi s najjačim atletskin nacijama , to je svakako značajan dobitak za svjetsku atletiku
8.32
#133792706,doc#255002,1995_09_62_1143.html zvučniku - 10 bodova Ako se upotrebljava više sredstava ( aparata ) , naknada se može ugovoriti i u mjesečnom paušalnom iznosu , uzimajući u obzir broj sredstava ( aparata )
#202406102,doc#298462,2010_07_92_2589.html 3 . ovoga članka ne podnese zahtjev za dobivanje koncesije , koncesija se više ne može dati na temelju zahtjeva , a jedinica lokalne samouprave objavit će obavijest o namjeri davanja
#154698805,doc#271470,2003_07_121_1714.html , </p><p> – poduzetnik znatno doprinosi procesu restrukturiranja . </p><p> ( 2 ) Državna potpora za restrukturiranje može se ponovo dodijeliti nakon deset godina od dana dodjele posljednje državne potpore za restrukturiranje . </p>
#161797211,doc#275588,2004_12_181_3142.html je takva ovrha predložena . </p><p> Članak 946 . </p><p> ( 1 ) Kao prethodne mjere sud može odrediti : </p><p> 1 ) predbilježbu založnog prava na brodu ili brodu u gradnji protivnika osiguranja
#33698738,doc#57239,vj20000409ck01 uistinu počinio bludne radnje nad djevojčicama . Kazna , koja je predviđena za ovo djelo može biti od jedne do osam godina zatvora . ( V . M . ) </p><head> Uhićena
9.13
#95621809,doc#177620,vj20051213pis02 joj na suhom kućnom zraku otpali listovi . </p><p> U Kaliforniji je svojedobno razvijen soj koji može podnijeti sobne uvjete i niže temperature . Danas božićnoj zvijezdi ne treba mnogo njege kako
#130964295,doc#252252,1994_03_17_313.html ili za više putovanja </p><p> Članak 681 . </p><p> Ugovor o zakupu broda sklopljen na određeno vrijeme može se produljiti samo pisanim sporazumom . </p><p> Ugovor o zakupu broda sklopljen na neodređeno vrijeme može
#198383981,doc#296488,2010_12_146_3707.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba jer je odluka konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#11638035,doc#22256,gs20030620hr21588 del Ponte koja je pismom u srijedu odgovorila predsjedniku Stjepanu Mesiću da Haški sud ne može povući niti preispitati optužnicu , kako je to tražio šef hrvatske države . Upozorila je
9.13
#80041602,doc#149972,v212kol05 Zagrebačka se filharmonija u izvedbi simfonije nije pokazala kao orkestar koji te standarde danas mirno može slijediti . Zvuk orkestra činio se još više ogrubjelim nego obično i usprkos nekih uspjelijih
8.32
#152408424,doc#270004,2002_04_36_777.html cjelokupno propisanom dokumentacijom i obrascima . </p><p> V . ZRAČNI PROMET </p><p> Subvenciju u zračnom prometu Organizator može ostvariti za zakup zrakoplova na cijelo ( charter ) , dijela zrakoplova na cijelo ili
#90519033,doc#166043,vj20041102kom04 turoperatora I .D . Riva Toursa : »Danas si i srednja njemačka klasa sve teže može priuštiti ljetovanje u nekom boljem hrvatskom hotelu« . Nasuprot tome odmor u Egiptu , Tunisu
7.97
#190828376,doc#292651,2009_02_14_314.html društava . Međutim , s obzirom na teškoće poduzetnika te nelikvidnost i zaduženost , ne može se sa sigurnošću utvrditi da će poduzetnik navedeno i uspjeti učiniti . </p><p> 7.3 . Vlastiti
#31450895,doc#52559,vj20000129un10,pn splitsko brodogradilište / Izborni pobjednici trebaju ustrojiti Sabor kao mjesto odlučivanja / HDZ trenutačno ne može biti kvalitetna oporba , ali će se profilirati u " pravu stranku " / Glavni
9.13
#161012054,doc#275220,2004_11_161_2827.html . </p><p> 1 . <i> Naprava </i></p><p> 1.1 . Crtež naprave </p><p> 2 . <i> Postupak </i> <b> </b> </p><p> Naprava se može postaviti u bilo koji položaj ispod ploče s instrumentima pod uvjetima : </p><p> – da ravnina
#93892438,doc#173641,vj20050618kul05 problem« . </p><p> V.d . intendantica zagrebačkog HNK Jasna Jakovljević , koja jedina u ovome trenutku može suspendirati sadašnjeg ravnatelja baleta , nije željela u vezi s tim dati izjavu rekavši samo
#193263923,doc#293656,2009_03_36_807.html članak 97 . stavak 4 . Ovršnog zakona ) , na trećoj javnoj dražbi sud može , prodati nekretninu bez ograničenja najniže cijene u odnosu na utvrđenu vrijednost , ali i
#109103742,doc#210304,vj20081017pis06 , a onda su se pretvorili u kupce istančana ukusa </head> <div1> <p> Imaju sve što se može kupiti novcem , pa te ljude bez daha ne ostavljaju ni najraskošnije vile i hoteli
#96181009,doc#178883,vj20060127tem01 je o privatnim poduzetnicima koji račun polažu samo poreznicima . Neslužbeno , od privatnog zdravstva može se živjeti , ali malo tko će se i obogatiti plaća li pošteno porez i
#194121574,doc#294076,2009_05_54_1255.html državnom odvjetniku za vezu može se produžiti . </p><p> Članak 7 . </p><p> Državni odvjetnik za vezu može imati jednog pomoćnika . U slučaju potrebe pomoćnik može zamijeniti državnog odvjetnika za vezu . </p>
#108712307,doc#209413,vj20080930kul06 To je divan projekt , no njegova je najtužnija strana ta da taj orkestar ne može svirati u Izraelu , jer glazbenici koji nisu Izraelci ne mogu ući u Izrael .
#120624335,doc#236517,vj20100103spo06 u porazima je uglavnom Dinamo bio taj koji je stvarao prilike . Ukratko - ne može Dinamo stvoriti toliko šansi koliko pogodaka može primiti . </p><p> Jurčićev je Dinamo vidljivo sklon gotovo
#206850561,doc#300630,2011_04_39_928.html iz stavaka 1 . i 2 . ovog članka nije moguće primijeniti , lučka kapetanija može dozvoliti ro-ro putničkom brodu ili brzom putničkom plovilu plovidbu pod sljedećim uvjetima : </p><p> a )
#78803485,doc#146989,vl990403sp05 kao amater radim u Savezu pet sati na dan , ne znam tko si to može priuštiti . </p><p> - Nije riječ samo o Izvršnom odboru , nego i o Skupštini ,
9.13
#141663312,doc#261775,1999_02_10_256.html Ustavni zakon ) u odredbi članka 28 . stavak 1 . određuje da ustavnu tužbu može podnijeti svatko tko smatra da mu je odlukom sudbene , upravne vlasti ili drugih tijela
#170949557,doc#281270,2006_12_133_3032.html koji ne može biti kraći od 3 mjeseca . Po otkazivanju Ugovora , svaka strana može tražiti zaključivanje novog Ugovora . </p><p> XV . PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Članak 91 . </p><p> Odredbe
#141513912,doc#261662,1998_07_94_1285.html na računalima primjenjivati skraćeni tekst računskog plana proračuna , na način da se iz njega može shvatiti sadržaj odgovarajućeg računa " . </P> <P> Članak 2 . </P> <P> Prilog uz
#74977426,doc#138927,vj20030927un13 da bi je se klonio " , istaknuo je Simonić , zaključivši da time ne može ništa učiniti da bi politiku promijenio . </p><p> Njemački veleposlanik u RH dr . Gebhardt Weiss
9.13
#186146257,doc#290462,2008_05_53_1849.html . .. ) kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela , povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom ( . .. ) . ( 2 ) Ako je zbog povrede ustavnih prava dopušten drugi pravni put , ustavna tužba može se podnijeti tek nakon što je pravni put iscrpljen . ( 3 ) U stvarima u kojima je dopušten upravni spor , odnosno revizija u parničnom ili izvanparničnom postupku , pravni put je iscrpljen nakon što je odlučeno i o tim pravnim sredstvima . </i></p><p><i> Članak 64 . </i></p><p><i> Ustavna se tužba može podnijeti u roku od 30 dana računajući od dana primitka odluke . </i> 3.3.2 . Ustavni sud napominje da je u Republici Hrvatskoj prije 29 . prosinca 2005 . , odnosno stupanja na snagu Zakona o sudovima , jedino u ustavnosudskom postupku pokrenutom ustavnom tužbom podnijetom na temelju članka 63 . Ustavnog zakona bila pružana zaštitu prava na suđenje u razumnom roku zajamčenog odredbom članka 29 . stavka 1 . Ustava . Međutim , nakon stupanja na snagu Zakona o sudovima , u Republici Hrvatskoj postoji drugi dopušteni pravni put , a to je postupak za zaštitu prava na suđenje u
#191442884,doc#292820,2009_12_146_3564.html od nadležnog matičara zatražiti verifikaciju upisa . </p><p> Ukoliko se upis iz bilo kojeg razloga ne može verificirati , nadležni matičar o tome izvješćuje matičara kojem je podnesen zahtjev za izdavanje domovnice
#133900331,doc#255182,1995_09_75_1275.html u roku od osam dan od dostave ocjene podnijeti prigovor državnom pravobranitelj Republike Hrvatske koji može tražiti izradu nove ocjene poštujući pri tom mišljenje državnog pravobranitelja . </p><p> Državni pravobranitelj Republike Hrvatske
#216209149,doc#305292,2013_02_22_375.html zdravstvena sposobnost za držanje i nošenje oružja ( u daljnjem tekstu : zdravstveni pregled ) može biti : </p><p> – redovni zdravstveni pregled koji se obavlja radi izdavanja uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti
#63120090,doc#115717,vj20020907un10 i njegovo uhićenje bilo iz političkih razloga . S pravnim sustavom Hrvatske tako se ne može igrati ni trgovati , i čitav je naš pravni sustav upitan ako je Jorasovo puštanje
9.13
#51614368,doc#92556,vj20011004ck04 i marihuanu . Osumnjičeni je mladić u oglasu ostavio i brojeve mobitela na koje se može nazvati radi narudžbe . </p><p> Policija je u utorak privela T . K . , a
9.13
#72850667,doc#134962,vj20030716st03,pn . Također , postoje naznake distribucijske mreže , ali daleko od toga da se ona može nazvati efikasnom… Sve ostalo postoji u nekom većem ili manjem rudimentarnom izdanju , jedva tolikom
8.32
#128330081,doc#249234,1992_10_71_1903.html m2 . </p><p> Iznimno od stavka 1 . ovoga članka pravo na naknadu za socijalni minimum može ostvariti poljoprivredno domaćinstvo koje prema utvrdenju nadležnog centra za socijalni rad , zbog starosti ,
#43238708,doc#76127,vj20010118td01,pn podaničkog odnosa / Ako su Oluja i Bljesak legitimne akcije , a jesu , ne može se govoriti o stranama u sukobu , već o agresoru i žrtvi / Ako se
9.13
#167919054,doc#279395,2005_04_54_1039.html <p> ( 5 ) Izuzeće u smislu stavaka 3 . i 4 . ovoga članka ne može se kumulirati u svrhu produljenja vremenskog razdoblja izuzeća na više od dvije kalendarske godine . </p>
#142822347,doc#262447,1999_12_148_2270.html se može njemu pripisati i zaštićene stavke . Mogući gubitak na opciji koju poduzeće upiše može biti znatno veći od mogućeg dobitka vrijednosti zaštićene stavke . Naime , upisana opcija nije
#127508461,doc#248131,1992_06_33_820.html objekt i objekt čija je izgradnja započeta protivno prostornom planu i bez odobrenja za građenje može se zadržati u prostoru pod uvjetima propisanim ovim Zakonom . </p><p> Izgrađenim objektom , u smislu
#44328523,doc#78177,vj20010216ck06 oružje , da je dugogodišnji šećerni bolesnik i da ne smije piti alkoholna pića jer može dovesti u opasnost i sebe i živote drugih , Voldin je nakon konzumiranja veće količine
9.13
#185980650,doc#290237,2008_04_49_1640.html 3 . ovoga članka može se izdati samo uz prethodnu suglasnost ministarstva nadležnog za vanjske poslove . </p><p> Članak 7 . </p><p><i> Viza koja se unosi u zajedničku putnu ispravu ( viza tipa » B« ili » C« ) </i></p><p> Skupini stranaca od 5 do 50 osoba može se unijeti tranzitna ili putna viza u zajedničku putnu ispravu pod uvjetom da članovi skupine ulaze na područje Republike Hrvatske , borave na njemu i napuštaju ga kao skupina . Vođa skupine mora imati osobnu putovnicu u koju je , ako je potrebno , unesena viza . Putna viza iz stavka 1 . ovoga članka može se izdati samo za jedan ulazak i za boravak do trideset ( 30 ) dana . </p><p> II . NADLEŽNOST DIPLOMATSKE MISIJE/KONZULARNOG UREDA Članak 8 . </p><p> Stranac kojemu je potrebna viza za Republiku Hrvatsku podnosi zahtjev u nadležnoj DM/KU prema mjestu svog boravišta u inozemstvu . Ako stranac nije državljanin države u kojoj podnosi zahtjev , mora dokazati da ima odobren boravak u toj državi , osim u slučaju iz članka 9 . ovoga Pravilnika . </p><p> Članak 9 . </p><p> Ako u nekoj državi ne postoji DM/KU , stranac može podnijeti zahtjev za izdavanje vize – u DM/KU u čijem je konzularnom
#1212473,doc#2913,CW076199907150702hr,PN <s> U drugom dijelu godine može se očekivati oživljavanje gospodarstva </s></head>
9.33
#2247261,doc#5232,dv2838ak1010 , pisanja zahtjeva i zamolbi za rješenjem i tako već godinama . Ako se ne može napraviti jedno ugibalište , zašto Županijska uprava za ceste nije dala prijedlog da se napravi
9.13
#54093637,doc#97723,vj20011216ku05 moga domašaja . Zašto postavljati " San " ? Zato što se njime toliko mnogo može reći o svijetu , životu i ljubavi . No , važno je naći i dobru
9.13
#667165,doc#1589,CW044199812030702hr <s> Štoviše , zahvaljujući zajedničkom pristupu može se broj zaposlenih i povećati . </s></p>
9.53
#108949283,doc#209964,vj20081011kom01 u kojoj je Željko Komšić (SDP BiH) pobijedio HDZ-ova kandidata Ivu Miru Jovića , ne može se nazvati političkim preokretom , budući da je riječ tek o spretno iskorištenoj nedosljednosti izbornog
#108194757,doc#208228,vj20080904kom03 priznati maturu ili će biti potrebno napisati još poneki testić različit ovisno o fakultetu , može se očekivati - kako je već praksa na Sveučilištu - donošenje odluke u zadnji trenutak
#16096544,doc#31763,gs20040625hr31790 koje su " zato zaslužile svoju pornosudbinu " , valja upozoriti kako se to lako može usporediti sa slučajevima trgovanja ženama . Naime , i ove nesretnice , koje obično završavaju
8.32
#106982506,doc#205426,vj20080701kul02 . Stripovi se do tad nisu imali gdje nabaviti , a na njihove se ljubitelje može računati , oni su takozvani stabilni kupci . I Tomaš potvrđuje da im se stripovi
#177061725,doc#284964,2007_02_17_676.html sati prije nadzora . ( 2 ) Inspekcijski nadzor , predviđen ovim Pravilnikom , se može provoditi zajedno s drugim kontrolama ili inspekcijskim nadzorima . ( 3 ) Zahtjevi za poticaj
#52142782,doc#93661,vj20011019sp01 trenutaka , kao u Velikoj , biti - još ! </p><p> - Ovaj se posao ne može napraviti bez oscilacija , kriza i bez vremena . I zato bih molio neke novinare
9.13
#177310178,doc#285051,2007_01_2_188.html članka 32 . ZAP-a , koja propisuje : <i> ( 1 ) Kad se autorsko djelo može reproducirati bez autorovog odobrenja u skladu s odredbama članka 82 . ovoga Zakona , autor
#204499527,doc#299392,2011_11_135_2721.html glavne skupštine ili idući radni dan prije početka trgovanja ) , a za koje se može pretpostaviti da će imati utjecaj na kretanje cijene financijskih instrumenata izdavatelja , te je li
#30402883,doc#51121,na258_02 a ne predsjednika Mesića , najodgovornijom za ukupno stanje u državi , Mesić se ne može pomiriti da odgovornost prate odgovarajuća prava i instrumenti koji će omogućititi da Vlada ispuni preuzete
8.32
#199520682,doc#297059,2010_03_31_729.html ( e ) Operacije zalistaka </p><p> ( 1 ) Kandidata sa ugrađenim zaliskom od tkiva AMS može ocijeniti kao sposobnog 6 mjeseci nakon kirurškog zahvata uz uvjet : </p><p> i . da je
#190060823,doc#292338,2009_10_125_3092.html nepovoljno utjecati na hranu . </p><p> 1 . Metalna ambalaža </p><p> Članak 88 . </p><p> Za izradu limenki može se koristiti elektrolitski bijeli lim , aluminijski lim čistoće 99,5 % , aluminijske slitine ,
#52153855,doc#93682,vj20011019un10 u demokratskom društvu " , stoji u zajedničkoj izjavi stranaka petorke . " Nitko ne može govorom mržnje presuđivati demokratski izabranoj vlasti kao izdajničkoj i marionetskoj , što upravo čine organizatori
7.97
#178090564,doc#285529,2007_04_37_1237.html . 9 . Popis opisne dokumentacije koja je podnesena tijelu za homologaciju i koja se može dobiti na zahtjev </p><p> Dodatak certifikatu o homologaciji tipa br . … </p><p> o homologaciji tipa vozila
#61187457,doc#111962,vj20020706zg08 je bilo riječi i o malim komunalnim akcijama , odnosno o tome što se sve može učiniti sa oko 700 tisuća kuna , preostalih od novca koji je gradska četvrt dobila
9.13
#76028380,doc#140852,vj20031105un10 zahtijevati da se sva daljnja privatizacija provede na leasing , odnosno da privatizirana tvrtka ne može preći u vlasništvo dok ne ispuni sve preuzete obveze . Ruža Tomašić je poručila da
9.13
#36356926,doc#62657,vj20000701sp05 moguć kompromis , ali stvari su očito otišle suviše daleko i sada se sa sigurnošću može reći da će nova košarkaška sezona započeti sa dvije europske lige . Cibona na odnos
9.13
#67151078,doc#123700,vj20030118un08 i da se svima ostalima pruža zaštita u hitnim slučajevima . Nigdje zdravstvenu zaštitu ne može imati osoba koja nije osigurana , kaže Balog . </p><p> Jadranka Reihl-Kir izvješće HRW-a ocjenjuje dosta
9.13
#141602048,doc#261712,1998_07_97_1340.html ovog članka , mora imati i prostirku . </P> <P> ( 3 ) Kao prostirka može se upotrijebiti pijesak , treset navlažen vodom ili slama . </P> <P> ( 4 )
#13709998,doc#26577,gs20031130hr26171 ga je ozbiljno namjerila skinuti s čela stranke . </p><p> Naime , kako se ovih dana može doznati iz nekih krugova u Račanovoj stranci , na konvenciji stranke , koja bi se
9.13
#73508009,doc#136234,vj20030808ku02 i izgovarajući tekstove u savršenom skladu . Upravo je redatelja Zlatka Svibena zanimalo što se može napraviti s tim grčkim naslijeđem i može li i danas na sceni zaživjeti ono skupno
8.78
#94819919,doc#175719,vj20050924spo03 s druge strane bio raspoloženi Davidenko . </p><p> Igra 24-godišnjeg Rusa u prva dva seta se može usporediti jedino s onom Rogera Federera . Istina , njegovoj lepršavoj igri , prepunoj sjajnih
#178859142,doc#286032,2007_01_5_273.html status proizvoda s podrijetlom , i obratno , poduzimanjem manjega stupnja obrade ili prerade ne može se steći status proizvoda s podrijetlom . Ako pravilo predviđa da se na određenoj razini
#78117609,doc#145126,vl990317gr03 otvara novi žiro-račun i nakon šest mjeseci rada ustanovljuje treba li tvrtku ugasiti ili ona može nastaviti raditi - rekao je Gvozdanović , a B . Tuškan je odgovorio kako i
9.13
#156756193,doc#272672,2003_12_190_2986.html prostorijama u kojima se mjera izvršava . </p><p> ( 6 ) Zatvorenik za vrijeme izvršavanja osamljenja može koristiti dopuštene osobne stvari , čitati dnevni tisak i knjige , dopisivati se , slušati
#201970834,doc#298262,2010_07_84_2405.html . Kod traktora s ukupnom širinom koja ne prelazi 1 400 mm taj se kut može smanjiti do 5° ako oblik nadogradnje ne omogućava da se zadrži 10° . </p><p> Vertikalni kut </p>
#31202834,doc#52043,vj20000122go03 poduzeća otpada na zagrebački Trgovački sud ) . </p><p> " Sud sudi prema zakonu , ne može se dopustiti da na njegov rad utječu bilo kakvi pritisci sa strane " , kaže
9.13
#8780098,doc#16448,gs20021118hr15398 . U Hrvatskoj , gdje ne moramo opširno objašnjavati stanje naših prometnica , primjena videoconferencinga može umnogome riješiti goruće probleme nedostatka liječnika specijalista na udaljenim lokacijama . Tom vrstom komunikacije lokalne
8.32
#216407092,doc#305323,2013_02_24_397.html koje se planira opskrbljivati proizvedenom energijom ( uključujući i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa ukupno prihvatljivih izdataka ulaganja , a koji odgovara udjelu
#135002592,doc#256605,1996_06_44_852.html pravo zahtijevati ili nije imao pravo zahtijevati na taj način ili u to vrijeme , može se pobijati : </p><p> 1 . ako je poduzeta u posljednjem mjesecu prije podnošenja prijedloga za
#142627391,doc#262354,1999_12_144_2168.html Poglavlje 2 . </b> Privremeni izvoz s uporabom obrasca ATA </p><p> Članak 409 . </p><p> Obrazac ATA može se koristiti za privremeni izvoz , ukoliko su ispunjeni sljedeći uvjeti : </p><p> a ) ako
#173303815,doc#282669,2006_05_59_1432.html požara . Moraju se dostaviti dostupne informacije o produktima izgaranja , navesti rizici do kojih može doći te metode i postupci za njihovo smanjenje . Moraju se navesti postupci za sprječavanje
#97705728,doc#182368,vj20060606sss04 Reserved . </p><head> Nezaposleni Korejac prosvjedovao kod nosoroga </head> <div1> <p> SEUL </p><p> - Jedan Južnokorejac ljut što ne može naći posao prosvjedovao je ulaskom u kavez s nosorozima u zoološkome vrtu . Policija i
#94278012,doc#174506,vj20050727tem01 ručniku ležati i provoditi vrijeme kako i koliko želim . Smatram da me nitko ne može ograničavati ležaljkama i suncobranima« , kaže Burić te dodaje da je koncesionar svima dužan osigurati
#77357893,doc#143371,vj20031220ko01 , u HDZ-u u znatnijoj mjeri probudi stara retorika i odnos prema Haagu , Sanader može lako izgubiti vrlo važnu podršku Bruxellesa i zemalja članica Unije , koje se ovih dana
9.13
#160975289,doc#275200,2004_11_160_2821.html suđenje u razumnom roku . Iako se u ovom slučaju neodlučivanje u razumnom roku ne može pripisati sudu , već je posljedica intervencije zakonodavca u započeti sudski postupak , takvom se
#84990446,doc#155109,v279raz05 vrijeme . Nadovezujući se na ta poglavlja , premda se kao i sva ostala poglavlja može čitati sasvim samostalno , slijedi prikaz <i> Nerječite komunikacije </i> , u kojem su obuhvaćene gestika ,
8.32
#59312466,doc#108307,vj20020513ku06 visoka politizacija javnog života , nemoćna država i nemoćno civilno društvo . Željena transformacija ne može se postići samo formalnim promjenama institucionalne strukture u okviru normativnoga pristupa . Tomu može pridonijeti
7.97
#121182927,doc#237698,vj20100129kom03 <head> B ILJANA B AŠIĆ </head> <div1> <p> Iako je donio blagodat u svim područjima života , internet može postati i noćna mora zbog bezbrojnih mogućnosti zloporaba podataka . Najviše mogućnosti krađe i zloporabe
#31106290,doc#51848,vj20000119gl02 " ljudski faktor " , odnosno primjena zakona , jer i u onom gotovo idealnom može se naći rupa kroz koju će curiti kriminal ili nepravda . </p><p> Kako stvari stoje ,
9.13
#106328206,doc#203884,vj20080530pis07 kako bi nekim psima utrka mogla biti prenaporna , pa je na vlasnicima da procijene može li to životinja izdržati . </p><p> »Lagana šetnja triput na dan nije jamstvo da pas može
#132078910,doc#253339,1994_10_74_1285.html službenika koji mijenja zvanje ili položaj . </p><p> Državni službenik koji se prima u državnu službiu može se postaviti u zvanje , odnosno imenovati na položaj neovisno o uvjetima potrebnima za promaknuće
#122423698,doc#240327,vj20100330pis02 u kojem će svi biti dobrodošli . Osobito je htjela izbjeći procjenjivanja gostiju - tko može , a tko ne može kupiti umjetničko djelo . Umjesto toga njezini uzvanici mogu razmjenjivati
#134368928,doc#255851,1996_02_11_154.html robe koja se izvozi ili uvozi . </p><p> Propisom iz stavka 3 . ovoga članka Vlada može odrediti da potvrde ili druge ovjerene isprave , osim potvrda iz stavka 2 . ovoga
#3157750,doc#6511,fo2003br37cl837 hrvatskih branitelja iz sjene uskrsne takva ljudska i vojnička veličina , prosječnom Hrvatu teško se može dalje podvaljivati sva ona gomila medijskoga smeća o Domovinskome ratu . General je mirno izjavio
8.78
#197615001,doc#296037,2010_11_127_3313.html obradu u skladu s procedurama Agencije . </p><p> ( 2 ) U slučaju potrebe , Agencija može Zahtjevom za obrazloženje i/ili ispravak tražiti od podnositelja dodatne podatke potrebne za dovršetak obrade prijave
#174747612,doc#283498,2006_08_93_2177.html te da se društvo koje obavlja poslove reosiguranja , neovisno o navedenim kriterijima , ne može smatrati društvom za osiguranje s manjim opsegom poslovanja . Slijedom navedenog , sukladno odredbama članka
#89677568,doc#164182,vj20040908spo04 . Iz prošlosezonskoga prvog sastava otišli su samo Vasilj i Karić pa se doista ne može govoriti o nedostatku kvalitetnih igrača . </p><p> Kad se gube utakmice od publike se zahtijeva razumijevanje
9.13
#1919069,doc#4632,dv2824sp323 time outa nije ni bilo . Jednostavno nisu prisutni na terenu . </p><p> Ako se ne može objasniti , kako to promijeniti ? </p><p> - Najveći problem i uzročnik svega je nerad .
9.13
#45473980,doc#80350,vj20010320ku01 njegova djela ) pretočivši ga u " mainstream " talijanskoga teatra današnjice - tako da može biti prikazivan na velikim ( a ne samo specijaliziranim ) pozornicama , i prihvaćen (
8.32
#176647003,doc#284630,2007_12_129_3697.html . 2 ) Sjeme povrća koje je proizvedeno do stupanja na snagu ovoga Pravilnika , može se pakirati , plombirati i deklarirati prema odredbama propisa iz stavka 1 . ovoga članka
#202779531,doc#298700,2011_09_100_2057.html čiji osnivač nije Republika Hrvatska , županija ili grad . </p><p> Članak 8 . </p><p> Specijalizacija se može odobriti doktoru medicine kojem je izdano važeće odobrenje za samostalan rad te koji je u
#44306312,doc#78140,vj20010215sp03 o tome . Ipak je to bila svečarska utakmica pa se o nogometu i ne može tako pričati . Ja bih samo želio Hajduku iskreno čestitati 90 . rođendan . Hajduk
9.13
#4295121,doc#7947,fo2004br84cl1907 tako veliki broj uloga , a ponajviše u dramama hrvatskih posebice suvremenih pisaca , ne može se zaobići jer " izabrati Branku , znači biti siguran da će markantnost njezine interpretacije
8.32
#137884966,doc#258636,1997_04_43_602.html plaće utvrđene kolektivnim ugovorom za poslodavce i zaposlenike u gospodarskim djelatnostima , odnosno nikako ne može biti manja od plaće utvrđene u članku 3 . stavci 1 . ove Odluke .
#189240506,doc#292013,2009_09_110_2813.html takve smjernice poštuju pravo Zajednice . </p><p> 2 . Ako se zahtjevu za dodjelu slota ne može udovoljiti , koordinator će obavijestiti avioprijevoznika koji je podnio taj zahtjev o razlozima za to
#191723300,doc#292919,2009_12_149_3637.html proizvoda . </p><p> ( 3 ) Potpora za privatno skladištenje iz stavka 1 . ovoga članka može se odobriti isključivo za proizvode podrijetlom iz Hrvatske . </p><p> Posebne interventne mjere </p><p> Članak 11 . </p>
#2808244,doc#6170,fo2003br21cl454 . Važno je da imamo državu u kojoj nam je garantirano da nas nitko ne može tlačiti " , tako o hrvatskome suverenitetu u jednom ' našem ' tjedniku zbori ,
8.78
#91262184,doc#167702,vj20041213tem01 nas banalan događaj , iz Karlovca koji nam je pokazao da jedan predsjednički kandidat ne može raditi ni u Čistoći , neće tjerati na postavljanje logičnih , no za dio aktera
8.78
#57551395,doc#104800,vj20020325un04 ) zatražio je u nedjelju od hrvatske vlade da na diplomatskom planu učini sve što može kako bi se zaustavilo iseljavanje Hrvata iz Drvara , a od međunarodnih humanitarnih udruga očekuje
9.13
#166109110,doc#278461,2005_12_151_2921.html članka , a najkasnije 30 dana prije početka primjene . </p><p> ( 9 ) Nadzorno tijelo može samostalno donijeti zajedničke uvjete osiguranja i premijski sustav s jedinstvenim osnovicama funkcionalne premije osiguranja za
#135774836,doc#257065,1996_08_67_1293.html posebne državne skrbi ( " Narodne novine " , br . 44/96 ) učešće sredstava može se povećati do 20 % . </p><p> Članak 6 . </p><p> Krediti se odobravaju s rokom otplate
#156488379,doc#272429,2003_11_179_2616.html godinu . </p><p> ( 3 ) Izuzetno u 2003 . godini eurodizel-dizelsko gorivo obojeno plavom bojom može se koristiti za pogon poljoprivrednih strojeva svih poljoprivrednih gospodarstava upisanih u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava izuzev
#90096345,doc#165075,vj20041005sss01 sebe kaže da ne voli pomisliti kako je danas na vrhuncu svoje karijere jer odande može samo – nizbrdo . No dva mjeseca nakon veličanstvenog koncerta na sarajevskom Koševu , kad
8.78
#24319125,doc#48460,na133_k10 krojač u srednjem vijeku . Možda ima istine u tome . Možda se time doista može objasniti moja ljubav prema baroknim oblicima . </p> </div1> Ivana Krstulović <head> Veze i podvezice Ivane Krstulović </head>
8.78
#196964124,doc#295719,2010_10_115_3022.html se određuje tržišni udjel utvrđuje se , u pravilu godišnje , a po potrebi se može utvrditi i duže ili kraće razdoblje , ali ne duže od pet godina . </p><p> Slijedom
#139845292,doc#260394,1998_12_161_1983.html u upravljanju ili poslovanju koja može ugroziti sigurnost i stabilnost banke ili za koju se može očekivati da će dovesti do gubitaka u banci . </P> <P> Na zahtjev Hrvatske narodne
#160785102,doc#275041,2004_11_153_2675.html . ovoga članka . </p><p> Postotak dnevno preporučene količine ( RDA ) za vitamine i minerale može se prikazati u grafičkom obliku . </p><p> Članak 7 . </p><p> Podaci o sadržaju šećera i/ili poliola
#127949324,doc#248944,1992_10_60_1623.html robne rezerve . </P> <P> Rok vraćanja kredita iz stavka 1 . ove točke ne može biti duži od 12 mjeseci , računajući od dana korištenja svakog pojedinačnog iznosa - tranše
#96447390,doc#179472,vj20060218pis02 ima za posljedicu i govorno jezične teškoće . Srećom , ipak se veliki dio njih može ukloniti ili ublažiti . </p><p> »Pravodobno prepoznavanje teškoća moguće je već u vrtićkoj dobi . Tako
#153193343,doc#270613,2002_01_8_215.html dva predmeta , a za ispite koji imaju 10 predmeta ili više popravni dio ispita može se polagati iz tri predmeta . </p><p> Osoba koja ne pristupi polaganju ispita na koji je
#26357585,doc#49331,na159_16 su ti koji su napravili iznova državu . Na žalost , kod nas nitko ne može , koliko god želio , pobjeći od politike , ona je svemu dala svoj okus
9.13
#65019357,doc#119343,vj20021104ko04 Kako , uostalom , liberalna , urbana stranka - kakvom se HSLS voli predstavljati - može biti bez ijednog vijećnika u Skupštini grada Zagreba ? ! Krivo , krivo pitanje .
9.58
#82077158,doc#152076,V238tem01 proizvod klasicističkog razdoblja . On se , dakle , prema tim " dokazima duha " može datirati na sam kraj , u zadnje , klasicističko desetljeće XVIII . stoljeća , ili
8.32
#68215690,doc#125790,vj20030220un10 u izbjegličkoj izolaciji u izravnoj je suprotnosti s hrvatskim državnim interesima . Država koja ne može doći do jednog od svojih građana , upornošću njegova bijega će trpjeti i idućih mjeseci
9.13
#190635284,doc#292557,2009_11_135_3309.html s Ustavom , </p><p> Sukladno navedenom , u ovom ustavnosudskom postupku postavilo se sljedeće pitanje : može li se osporeni Ispravak smatrati zakonom u smislu članka 128 . alineje 1 . Ustava
#112228712,doc#217317,vj20090218spo010 natjecatelja može ozbiljno konkurirati za zlato . Znali smo da je Jakov dobar i da može ostvariti plasman oko tridesetog mjesta , ali ovo je sjajno , oduševljeni smo« , kazao
#38246412,doc#66334,vj20000830sp01 već se godinama traže , te su dvije reprezentacije i ponajbolji dokaz da se ne može igrati samo na " snagu i karakter " . Englezi od odlaska Paula Gascoignea imaju
8.32
#99391115,doc#186545,vj20061113pis01 između njih i na njima ne bi zadržavali ostaci hrane« , napominje stomatologinja . Cirkon može ugraditi svatko tko to želi pod uvjetom da ima zdrave zube , a oni će
#90251719,doc#165436,vj20041015sss05 ta bol ograničava u samostalnom životu , a između 50 posto do dvije trećine ne može normalno živjeti , rečeno je u četvrtak na konferenciji za novinare Hrvatskog društva za liječenje
9.13
#183497876,doc#288868,2008_02_15_483.html dokumentaciju o obračunu i uplati doprinosa za mirovinsko , invalidsko i zdravstveno osiguranje . Poslodavac može ovlastiti osobu ili službu za davanje tih podataka . </p><p><i> 1 . Osnovna plaća </i> Članak 41
#104039664,doc#198044,vj20080119pis01 Ili bilo tko drugi . Svatko mora biti svoj« . Pjevačica ističe da se ne može jednako uživjeti u svaku pjesmu koju pjeva , jer neke je kroz godine morala odabirati
#58865220,doc#107438,vj20020430un17 dorađenu te 150 milijuna maraka skuplju od A ili B varijante " . Kako se može tvrditi da je E varijanta toliko skuplja , ako uopće nije razrađena , nije jasno
9.13
#145677610,doc#264404,2000_12_130_2401.html prosincu tekuće godine . </p><p> Članak 44 . </p><p> ( 1 ) Jedinica lokalne uprave i samouprave može davati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svojem području uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske ,
#192184259,doc#293154,2009_12_156_3890.html pouka zabilježiti u spisu . </p><p> Prijavu , izjavu , priopćenje stranke i druge službene radnje može se zaprimiti i u obliku službene bilješke . </p><p> Ako državno odvjetništvo ne uvaži prijedlog stranke
#75768492,doc#140386,vj20031025un01 s ponuditeljima trajali oko tri mjeseca . Amerikancima je rečeno da taj posao u Hrvatskoj može dobiti samo domaća tvrtka pa je osnovana tvrtka " Divan " . Budući da je
9.13
#104505462,doc#199187,vj20080218van07 Slovenija djelovati u suglasnosti s partnerima u Europskoj uniji , te da za sada ne može reći hoće li i kada Slovenija priznati Kosovo . Mediji navode da će vlada vjerojatno
#39031922,doc#67852,vj20000921un18 da je vlasnička struktura usklađena s odredbama zakona , koje kažu da marketinška tvrtka ne može biti suvlasnikom i koncesionarom i da je potreban dokaz o uređenju autorskih prava . U
9.13
#4766190,doc#8554,fo2005br134cl3285 <p> Postoji nekoliko oblika liječenja ovisnosti . Najpoznatija je metadonska terapija . U nas svaki ovisnik može besplatno dobiti metadon ( heptanon ) u državnim institucijama kao zamjenu za heroin . Metadon
7.97
#173187407,doc#282597,2006_05_58_1385.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana
#35095514,doc#60153,vj20000523un11 dade prethodno mišljenje o tom zakonu Zastupnički dom povrijedio ustavnu proceduru . </p><p> Zahtjev Ustavnom sudu može podnijeti petina zastupnika Županijskog doma ili njih 14 , čiji će potpisi najvjerojatnije biti skupljeni
9.13
#211188093,doc#302726,2012_12_137_2905.html <p> ( 2 ) Izostane li opravdanje predbilježbe , osoba protiv koje je predbilježba bila dopuštena može zahtijevati njezino brisanje . </p><p> ( 3 ) Ako se predbilježba izbriše zato što je u
#129655109,doc#250626,1993_04_29_544.html pomilovanje pokreće se po molbi osuđene osobe ili po službenoj dužnosti . </P> <P> Molbu može podnijeti u korist osuđenog bračni drug osuđene osobe , srodnik osuđene osobe u pravoj liniji
#213723429,doc#304134,2012_05_56_1395.html . </p><p> ( 4 ) Ako vlak po potrebi , podijeljeni vlak ili posebni vlak ne može voziti pod uvjetima iz prethodnoga stavka , onda se za takav vlak rabi vozni red
#202196396,doc#298380,2010_07_89_2528.html obavijesti . </p><p> Članak 59 . </p><p> Policijski službenik koji prikuplja obavijesti uz prikrivanje svojstva policijskog službenika može to svojstvo prikrivati uporabom za tu svrhu pripremljenih isprava o svom identitetu i vlasništvu nad
#185735026,doc#290152,2008_04_46_1547.html s ovom Uredbom i pravilnicima , donesenim na temelju zakona . </p><p> Članak 6 . </p><p> Klasificirani podatak može se razmjenjivati samo s državama i međunarodnim organizacijama , koje su potpisale ugovor o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka s Republikom Hrvatskom . Iznimno od stavka 1 . ovog članka , klasificirani podatak može se razmjenjivati i s državama i međunarodnim organizacijama unutar međunarodne suradnje , koja uključuje razmjenu klasificiranih podataka . Evidenciju o ugovorima iz stavka 1 . ovog članka vodi Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost . </p><p> Članak 7 . </p><p> Podatak bez utvrđenog stupnja tajnosti , kad se koristi u službene svrhe , može biti bez oznake ili označen oznakom » Neklasificirano«. Podatak koji je bez oznake , nema ograničenja uporabe i pristupa osoba . Podatak koji je označen oznakom » Neklasificirano« koristi se samo u službene svrhe i može biti dostupan isključivo onim fizičkim osobama , tijelima i pravnim osobama koje imaju potrebu korištenja takvog podatka u službene svrhe i radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga . Svaki podatak koji je Republici Hrvatskoj predala druga država , međunarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska surađuje , a označen je oznakom » Neklasificirano« , odnosno istovrsnom inozemnom oznakom , u skladu s odgovarajućim
#10358575,doc#19640,gs20030321hr18781 u Japanu , niti njemačkima u Njemačkoj ili južnoafričkim na jugu Afrike , ali zato može pokušati svoj novi prodor tamo gdje trenutačno nailazi na najniže prijevozne troškove - na tržištu
8.32
#150683037,doc#268593,2002_09_104_1729.html dužan je platiti i zatezne kamate , a pod uvjetima određenim ovim Pravilnikom distributer plina može kupcu koji ne plati dospjele račune izvršiti prekid opskrbe plinom . </p><p> ( 2 ) U
#126041294,doc#246348,1991_07_34_969.html biti vezana procjenom vrijednosti hipoteke koja se daje nad imovinom korisnika kredita , i ne može biti veća od jedne trećine vrijednosti te imovine . </P> <P> IV . FINANCIRANJE POSEBNIH
#189240092,doc#292013,2009_09_110_2813.html upravnom tijelu dotične zračne luke , te predstavnicima kontrole zračnog prometa . Isti koordinacijski odbor može biti određen za više od jedne zračne luke . </p><p> Zadaće koordinacijskog odbora su , među
#12612368,doc#24237,gs20030904sb23720 ovim područjima posljednji put zabilježena još sedamdesetih godina , a ovisno o fazi razvoja , može biti i leptir . Rekao je da se nikada do sada nije susreo s tolikom
9.13
#104530795,doc#199258,vj20080220kul05 , Medović je svakako prvi hrvatski pejzažist . </p><p> »Taj najponizniji hrvatski slikar je vjerovao da može učiti od svakog vrijesa i kadulje kao od božanske emanacije« , zaključio je Zidić .
#19864574,doc#40218,gs20050425sp40646 smo i uzvratiti na oštrinu domaćina . Stižemo s minimalnom pobjedom , koja u konačnici može vrijediti ulaska u finale . Nećemo se braniti , naprotiv , napast ćemo domaćine i
9.13
#179522884,doc#286342,2007_06_63_1958.html stavka 1 . ovoga članka daje se najdulje na vrijeme od 10 godina te se može obnoviti pod uvjetima propisanim ovim Zakonom . Ako je aktivna tvar uvrštena u jedan od
#174876601,doc#283606,2006_09_99_2285.html konačno je u upravnom postupku . Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset ( 30 )
#24400901,doc#48499,na135_01 HNS-a Brankom Mikšom . Prethodno se suočio sa Slavenom Bilićem . Pitao ga je : može li ? , a ovaj je odgovorio potvrdno . I već minutu potom Ćiro je
7.97
#41431765,doc#72537,vj20001123un23 ' Čačićeva prijedloga ' spominju , kao da se tobože radi prema realnim mogućnostima koju može podnijeti prosječna hrvatska obitelj " , zaključio je Buljubašić . ( D . S .
9.13
#150491216,doc#268417,2001_11_99_1647.html ) završiti školski let dužine najmanje jedan sat sa instruktorom leta . Ovaj let se