Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#15268094,doc#29905,gs20040409ku29862 nije najbolji egzemplar nužnih teatarskih propuhivanja , ona je svakako masa čijim dorađivanjem i niveliranjem može nastati matica jedne dobre i pozitivne energije ovoga isušenoga kulturnoga korita u kojem živimo ! </p>
7.97
#177670076,doc#285289,2007_03_28_1012.html se postupak provjere za neku primjereno odabranu zamjensku stavku . 46 . Ponekad revizor ne može provesti planirane revizijske postupke nad odabranim stavkama , jer je , primjerice , dokumentacija koja
#191639567,doc#292900,2009_12_149_3644.html posebni postupak oporezivanja marže ( obrazac PDV-MI ) po načelu naplaćenih naknada . Porezni obveznik može Knjige izdanih i primljenih računa ( obrasci I-RA i U-RA ) voditi prema izdanim i
#143309559,doc#262792,1999_03_31_629.html sukladno odredbama ovog Pravilnika . </P> <P> Ako nije drukčije propisano , na recept se može izdati najmanje originalno pakiranje lijeka , najmanje jačine . </P> <P> Članak 16 . </P>
#174472311,doc#283313,2006_07_84_2006.html podatke o tome može li vektor potencijalno izazvati tumore , uz detaljan opis ako vektor može potencijalno izazvati tumore . </p><p> Podatke iz stavka 2 . podstavka b ) ovog članka o
#38876934,doc#67552,vj20000917td03 Nitko , ama baš nitko , u ovom trenutku ne zna na koliko se mjesta može prijeći granična crta . Zna se da svakodnevno iz BiH u Hrvatsku ilegalno ulaze šleperi
9.13
#156284157,doc#272336,2003_10_173_2495.html iz članka 78 . stavka 1 . ovoga Zakona neutemeljene . </p><p> ( 2 ) Sud može odrediti nositelju žiga polog odgovarajućega novčanog iznosa radi osiguranja osobe protiv koje se izriče privremena
#191997294,doc#293057,2009_12_153_3744.html prekršaj počinjen . </p><p> Zaštitne mjere </p><p> Članak 245 . </p><p> Pored kazne izrečene za prekršaj nadležno tijelo može izreći počinitelju prekršaja i zaštitnu mjeru privremenog oduzimanja stvari kojima je prekršaj počinjen . </p><p> Zaštitna
#167103143,doc#279031,2005_03_35_707.html <p> ( 4 ) Ako druga strana nije znala niti morala znati za preko­račenje ovlaštenja , može odmah nakon saznanja za prekoračenje , ne čekajući da se zastupani o ugovoru očituje ,
#37104579,doc#64102,vj20000724vp07 u Washingtonu , odbacuje tu ideju . " Nepotpuna palestinska kontrola nad Istočnim Jeruzalemom ne može biti temelj za postizanje sporazuma " , rekao je odbivši komentirati je li takav prijedlog
8.78
#165384119,doc#278140,2005_11_140_2644.html koje je obvezan stručni nadzor te vrste bilja i kategorije sadnog materijala za koje se može provodi nadzor pod stručnom kontrolom , uvjete i postupak provođenja stručnog nadzora i nadzora pod
#148683172,doc#267219,2001_04_31_549.html ( Opaska 1 ) </tr></table></p><p> Opaska 1 : 1500 m je također prihvatljivo ako se ne može odrediti pozitivna putanja leta aviona . </p><p> Opaska 2 : Objavljene vrijednosti koje prikazuju RVR/vidljivost za
#8593021,doc#16061,gs20021102sb15019 u financijskim dubiozama , a neke bi mogle objaviti i bankrot , to se ne može reći za Opću županijsku bolnicu Našice . Naime , dok se u nekim zdravstvenim ustanovama
9.13
#46232080,doc#81739,vj20010411un13 neslužbeno u Ministarstvu rada , već samo na visinu cenzusa prihoda do kojih se doplatak može ostvariti . Pretpostavlja se da će ga Vlada utvrditi najkasnije za desetak dana , kada
9.13
#19981865,doc#40500,gs20050506sp40927 osupnuti ponašanjem odgovornih iz Cerro Portena i zbog toga su Mamiću dali riječ da posao može biti realiziran ovoga ljeta , pod uvjetima iz ugovora . Naravno , ako Dinamo još
7.97
#136493441,doc#257667,1997_10_105_1619.html </P> <P> <B> <I> <U> Fer vrijednost </U> je iznos za koji se neko sredstvo može razmijeniti ili obveza podmiriti između poznatih i spremnih stranaka u transakciji pred pogodbom . </I>
#169105571,doc#280211,2005_07_90_1802.html članova i drugih korisnika usluga Središnje depozitarne agencije , Komisija je ovlaštena donijeti odluku kojom može naložiti Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d . da poduzme radnje kojima blokira , odnosno onemogući otuđenje
#200959582,doc#297851,2010_05_65_2032.html unutar grupe u koja su uključeni zaposlenici više subjekata unutar grupe . Primjerice , matica može pravo na svoje glavničke instrumente dati zaposlenima svojih ovisnih subjekata , uz uvjet da navrše
#203720420,doc#299098,2011_10_121_2386.html Kad progon za kazneno djelo ovisi o oštećenikovu prijedlogu za progon , državni odvjetnik ne može naložiti provođenje istrage niti podignuti optužnicu dok oštećenik ne stavi prijedlog . </p><p> ( 2 )
#52467969,doc#94346,vj20011029gl01 bit će pritisaka , bit će fašističkih sentimenata i jedina dobra stvar koja se Hrvatskoj može dogoditi jest da se vrh u Rimu - kao i u slučaju prvog Berlusconijevog radnog
9.13
#151966601,doc#269762,2002_03_24_564.html poslodavac utvrđuje visinu iznosa za poklon djetetu i isplatu za poklon . Istim rješenjem poslodavac može odobriti isplatu za poklon djetetu i u većem iznosu , kao i isplatu radniku za
#13867863,doc#26900,gs20031211hr26546 na naličje , dolazimo do situacije da se ne samo policiju nego i cijeli sustav može nešto priupitati , iako oni to ne vole , a pravosuđe najmanje od svih .
9.13
#188897151,doc#291744,2009_01_1_21.html korigiranoj odgovarajućim korektivnim faktorom , a dio su ukupnoga bilančnog iznosa tih pozicija koji se može brzo ( unutar 4 radna dana ) i lako ( bez značajnijih gubitaka ) pretvoriti
#76950511,doc#142615,vj20031206sp01 Malte . </p><p> Dakako , prvak skupine izravno ide na svjetsku smotru , drugoplasirana reprezentacija također može direktno na SP ako bude među dvije najuspješnije drugoplasirane reprezentacije iz ukupnih osam europskih skupina
9.13
#28337198,doc#50172,na190_06 rado rabe predsjednik Tuđman i premijer Mateša da je i ministar Đurkić pomislio kako ga može neodgovorno koristiti , pa makar pri tome izgovorio i ordinarnu laž . Dok su ministarstva
8.32
#203986346,doc#299193,2011_11_125_2500.html <p> Ugovor o zakupu poslovnoga prostora sklopljen na određeno ili na neodređeno vrijeme svaka ugovorna strana može otkazati u svako doba , ako druga ugovorna strana ne izvršava svoje obveze utvrđene ugovorom
#63641286,doc#116675,vj20020920un16 ( u trajanju najmanje 15 dana , a najviše tri mjeseca ) . Maloljetnik kaznu može " odslužiti " i u posebnoj stambenoj jedinici , u okviru koje će živjeti zajedno
9.13
#45246524,doc#79908,vj20010313vp09 Francuskoj , Flamanski blok u Belgiji ili Slobodarsku stranku Jörga Heidera u Austriji zna kako može izvući deblji kraj . U Njemačkoj je zbog pitanja useljenika i plana o proširenju EU-a
8.78
#206869449,doc#300630,2011_04_39_928.html dovoljnih i pouzdanih podataka u ovjerenoj formi , koji zapovjedniku omogućuju da brzo i jednostavno može ukrcati i balastirati brod na način da se u svim fazama i različitim uvjetima putovanja
#148470577,doc#267063,2001_03_22_408.html takvo sta­­­­­­nje optuženika može predstav­­­­­­ljati snažan motiv za poči­­­­­­nje­­­­­­nje kaznenog djela , međutim , ono može biti samo uvjer­­­­­­ljiva olakotna okolnost pri odmjerava­­­­­­nju kazne , a ne razlog za oprost .
#94217809,doc#174368,vj20050721pis02 vidu kompleksnost sustava zdravstvene skrbi , već i to je veliko postignuće osjećaj da humor može pomoći i u najpotresnijim situacijama . </p><p> Poznato je da su i borci u prvim borbenim
#67739643,doc#124839,vj20030206td03 mjere da mogu činiti što požele i da im se , osim ukora , ne može izreći nikakva druga sankcija . Zbog obvezne osnovne škole nije ih moguće isključiti iz škole
9.13
#30771275,doc#51319,na264_12 i na poslovni ugled Hrvatske među inozemnim investitorima ? </p><p> U poslovnim krugovima u inozemstvu to može odjeknuti vrlo negativno . Ne mogu razumjeti SDP . Oni bi kao socijaldemokrati morali osobito
9.13
#188475034,doc#291616,2008_08_91_2907.html kao najkišovitijoj sezoni dvostruko više . Ovaj klimatski element vrlo je varijabilan i znatno se razlikuje iz godine u godinu . Termohaline osobine ovoga područja pod znatnim su utjecajem slatkovodnih dotoka s kopna . Srednje mjesečne temperature površine mora kreću se od oko 11°C ( siječanj – veljača ) do 23°C ( kolovoz ) . Izotermija nastupa početkom jeseni . Unutar cijelog kanala salinitet se može kretati od minimalnih 35‰ do razmjerno visokih 38‰ , a u dubljim slojevima otvorenog dijela kanala i više . Površinski salinitet ima dva minimuma , proljetni u svibnju i jesenski tijekom listopada , što može varirati ovisno o lokalnim utjecajima duž obale . Iako je najveći dio Pašmanskog kanala oligotrofan i razmjerno niske produktivnosti , srednji je dio kanala zbog velikog broja otoka , otočića i hridi , odnosno zbog povećanog utjecaja kopna nešto produktivniji od ostalog dijela . U proizvodnom području izlovljavaju se prnjavice ( Venus verrucosa ) i kunjke ( Arca noae ) . Stalne točke uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće izlovljenih školjkaša ( prnjavica i kunjki ) te njihove zemljopisne koordinate su : Pašmanski kanal M1 Φ 43° 57 ’ 166 ’ N , λ 15° 25’800 ’ E Pašmanski kanal M2
#135697073,doc#257048,1996_08_65_1276.html amortizacije nekretnina , postrojenja i opreme . Iako primjena načela sadržanih u ovom Standardu također može biti prikladna za druga sredstva , kao što je dugotrajna nematerijalna imovina , MRS 4
#135735172,doc#257048,1996_08_65_1276.html obveze utječe na pravo i obveze u svezi s financijskom imovinom ili financijskom obvezom te može bitno utjecati na izloženost poduzeća kreditnom riziku i riziku likvidnosti . Međutim , postojanje ovoga
#155889755,doc#272121,2003_10_161_2320.html oznaka , koja omogućuje njezinu ( njegovu ) identifikaciju . Osim toga , tiskanje obrazaca može se uvjetovati prethodnim tehničkim odobrenjem . </p><p> Odjeljak 3 . <i> Isprave koje se prilažu carinskoj deklaraciji </i></p>
#180290937,doc#286847,2007_07_76_2395.html pregledati isprave ( osobna iskaznica , putovnica i sl . ) , na temelju kojih može utvrditi identitet nadzirane osobe , kao i drugih osoba nazočnih inspekcijskom nadzoru , </p><p> – ući
#97890020,doc#182806,vj20060624spo08 uspjeha na Grand Slama turnirima , pobijedio Marija Ančića . Tada je pokazao koliko neugodan može biti na travi . A Ljubičić u šest dosadašnji nastupa na londonskoj travi nikad nije
#40170699,doc#69950,vj20001020un12 novinare na tisakovnoj konferenciji , a u kojoj naglašavaju da " hrvatski Domovinski rat ne može i ne smije biti predmetom diskvalifikacija , sporenja i kriminalizacije " . </p><p> HKDU ukazuje na
7.97
#81136174,doc#151081,v227cas04 razmišljali da li se iz tipa dizajna može iščitati psihološki profil dizajnera . Zaključak : može . </p> <div1 type="glava"> <head> Godišnja inventura </head><p> Ovaj je broj najvećim dijelom posvećen godišnjoj inventuri struke jer ustaljena
9.13
#67180545,doc#123748,vj20030119td03 bez novog predsjednika . Vaclav Havel naime više ne može produžiti svoj mandat i ne može se ponovno kandidirati . Zato je Havel na kraju svog drugog mandata , što je
9.13
#194353181,doc#294239,2009_05_61_1412.html 3 . točaka 3 . , 4 . , 5 . i 6 . Agencija može izdati pojedinačnu dozvolu . </p><p> LOKACIJA AMATERSKE RADIJSKE POSTAJE </p><p> Članak 13 . </p><p> ( 1 ) Dozvola
#47876319,doc#84932,vj20010604gl03 optužujemo jedni druge za pogrešno proricanje prošlosti ( kao da bilo čije izvlačenje retroaktivnih zaključaka može biti krivo što je vlak povijesti možda bio mogao skrenuti na pogrešni kolosijek ! ?
8.78
#192564718,doc#293396,2009_02_22_493.html za vrijeme štrajka , temeljem članka 19 . Zakona o Plovputu utvrđuje Ministar . </p><p> Poslodavac može isključiti radnika s rada – privremeno udaljenje s rada , samo kao odgovor na započeti
#88343671,doc#161297,vj20040605tem02 ozbiljan rad na izradi zakona o povratu duga , sve je teže očekivati da zakon može biti gotov do kraja lipnja , kako je predviđeno sporazumom između umirovljenika i HDZ-a .
9.13
#55751242,doc#101108,vj20020206gl04 knjižnicama ljudi posuđuju dobre knjige , u kazalištu se ponegdje eksperimentira i dosta ljudi još može živjeti od umjetnosti . U sunčanim danima čak se i neuređene fasade uklapaju u slojevitu
8.78
#148605324,doc#267142,2001_03_27_471.html u kojemu je donijeto rješenje . Prema visini štete , a po zamolbi službenika , može se rješenjem dopustiti plaćanje u obrocima . </p><p> Članak 59 . </p><p> ( 1 ) Za naknadu
#27276058,doc#49718,na170_18 pitanju Nacional , nikada se nismo pozivali na nepostojeće pouzdane izvore , što se najbolje može vidjeti retrospektivnim pregledom Nacionalovih napisa o HTV-u , odnosno koliko su se obistinile Nacionalove prognoze
8.78
#199976799,doc#297348,2010_01_4_125.html . Ustavni sud ocjenjuje da se zakonska mjera sadržana u članku 9.a Zakona o ljekarništvu može podvesti pod ograničenje vlasničkih ( imovinskih ) prava županija u smislu članka 50 . stavka
#57381733,doc#104457,vj20020321gl05 je čak neka vrst konsenzusa da se mala zemlja poput Hrvatske u novim globalnim konstelacijama može održati i razvijati kao prepoznatljiva jedinica jedino ako maksimalno iskoristi svoju postojeću pamet da bi
9.13
#95857155,doc#178176,vj20060103spo05 ove nespretnosti nisu kulminirale prepucavanjima , nego se na okupljanju 5 . siječnja sve još može ublažiti i barem prema van pokazati zajedništvo . Ipak , Hajduk je u utrci za
#139979470,doc#260452,1998_12_166_2051.html osoba može biti ponovno imenovana za ovlaštenog stručnog nadzornika . </P> <P> Ovlašteni stručni nadzornik može biti razriješen te dužnosti i prije isteka roka iz stavka 1 . ovog članka ,
#66484174,doc#122335,vj20021222td02 izvršiti tri godine prije roka . Ako netko očekuje da pozivanje na prethodno izvršavanje obveza može biti način da se odgodi donošenje odluke o hrvatskoj kandidaturi , onda je naša poruka
9.13
#140613138,doc#260922,1998_04_50_624.html dodaje se rečenica koja glasi : </P> <P> " Jedna stranica Zbrojnog naloga za prijenos može sadržavati najviše dvadeset Posebnih naloga za prijenos . " </P> <P> Članak 4 . </P>
#39284338,doc#68322,vj20000927vp12 Predsjedništva BiH podržali izbor osobe za koju se već tada znalo da od Vijeća ministara može napraviti samo političku lakrdiju i opstrukciju u rješavanju niza gorućih pitanja za zemlju " ,
9.13
#96135403,doc#178768,vj20060124pis02 Ipak , mnogi ljudi to odobravaju , jer zašto nepotrebno trošiti vrijeme ako ga se može iskoristiti za neke druge aktivnosti , smatraju pobornici novih tehnologija . </p><p> U jednu od njih
#208623525,doc#301426,2011_07_77_1631.html informaciji . </p><p> ( 7 ) Protiv rješenja drugostupanjskog tijela žalba nije dopuštena , ali se može tužbom pokrenuti upravni spor . Postupak po tužbi je hitan . </p><p> ( 8 ) Protiv
#168995723,doc#280139,2005_07_88_1750.html poštanska uputnica . </p><p> ( 3 ) Najveći iznos isplate u inozemstvu međunarodnom poštanskom uputnicom ne može biti veći od iznosa koji je utvrđen za iznošenje strane gotovine i čekova u inozemstvo
#216768442,doc#305489,2013_01_8_140.html koja ne udovoljava zahtjevu iz članka 9 . stavka 1 . točke ( l ) može se prodavati do iskorištenja zaliha te hrane . </p><p> ( 3 ) Hrana stavljena na tržište
#125661973,doc#245774,1991_03_15_434.html osiguranja , usklađuju se prema točki 1 . ove odluke . Tako povećana mirovina ne može biti veća od granične svote najnižega mirovinskog primanja . </p><p> 3 . Kao osnovica za povećanje
#103020344,doc#195583,vj20071022pis03 . Mnogobrojne fotografije i videoizlošci i jesu prilično eksplicitni , ali se izložbu ipak ne može ocijeniti pornografskom . Organizatorima su takve optužbe dolazile još dok se izložba postavljala na što
#16032188,doc#31619,gs20040619os31644 u Gradskom poglavarstvu . Objašnjenje zvuči logično , kao i ono da se svaki mobitel može isključiti ili prigušiti , a u krajnjem slučaju i ne odgovoriti na poziv . U
9.13
#188554743,doc#291677,2008_08_94_2977.html da je odluka Vlade Republike Hrvatske po pravnoj naravi upravni akt . 9 . Navedena odluka nema sve sastavne dijelove upravnog akta , odnosno nema obrazloženje i uputu o pravnom lijeku . Nedostatak upute o pravnom lijeku ne smije imati štetan utjecaj na zaštitu prava stranke u upravnom postupku ( članak 210 . stavak 5 . Zakona o općem upravnom postupku ) . Člankom 224 . stavcima 2 . i 3 . Zakona o općem upravnom postupku propisano je da se protiv rješenja Sabora i Vlade Republike Hrvatske ne može izjaviti žalba , ali ako žalba nije dopuštena neposredno se može pokrenuti upravni spor . Dakle , protiv rješenja Vlade Republike Hrvatske se može neposredno pokrenuti upravni spor . Člankom 9 . Zakona o upravnim sporovima propisano je da se upravni spor ne može voditi protiv akta u stvarima u kojima je osigurana sudska zaštita izvan upravnog spora . Kako je u postupcima izvlaštenja sudska zaštita osigurana pred županijskim sudom , protiv odluke Vlade Republike Hrvatske tužba se može uložiti pred nadležnim županijskim sudom . 10 . Članak 60 . Zakona o upravnim sporovima upućuje na odgovarajuću primjenu odredbi Zakona o parničnom postupku na postupovne odnose koji nisu propisani tim Zakonom
#174764864,doc#283513,2006_08_93_2172.html preuzimanje . Sukladno odredbi članka 15 . stavak 3 . Zakona , ponuđena cijena ne može biti niža od najviše cijene po kojoj je ponuditelj , ili osoba koja s njime
#56941401,doc#103592,vj20020310ku01 obzira na zazivanje optimizma ) klaonica , pljuvačnica , bordel , odakle čovjeka nitko ne može iščupati . I spasiti . Kojemu ne pomaže nikakav red . Nikakva ideologija . Ni
7.97
#167327710,doc#279115,2005_01_4_63.html <p> Ako varijacijski koeficijent ne prelazi 6,0 za pljevaste trave ili 4,0 za drugo sjeme , može se izračunati rezultat . Kad varijacijski koeficijent prelazi bilo koji od tih limita , onda
#76685321,doc#142100,vj20031127sp05 sportaša da njihov trud neće biti uzaludan . Bukić je pojasnio : </p><p> - Sport teško može doći do svog ministarstva , a mnogo je realnije da dobije svoju državnu upravu za
9.13
#198389432,doc#296494,2010_12_146_3713.html se koristi povremeno ili sezonski , odnosno svaka zgrada koja je dovršena toliko da se može koristiti povremeno ili sezonski , što minimalno podrazumijeva da je na objektu postavljena vanjska stolarija
#180632426,doc#287019,2007_08_81_2569.html . izreke . IV / Nadalje , utvrđeno je da su Zahtjevu priložene potvrde o plaćenoj administrativnoj pristojbi i naknadi , sukladno odredbi članka 4 . stavak 2 . točka 1 . Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga ( » Narodnim novinama « broj 45/06 i 11/07 ) . V / Na temelju odredbe članka 8 . stavak 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga , ovo Rješenje objavljuje se u » Narodnim novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja . Klasa : UP/I-451-04/07-11/19 Urbroj : 326-111/07-5 Zagreb , 19 . srpnja 2007 . </p><p> Predsjednik Uprave <b> Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 2570 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « br . 140/05 ) i odredbi članka 21 . stavak 1 .
#168258840,doc#279667,2005_05_65_1285.html povrijedila namjerno ili krajnjom nepažnjom . </p><p> U slučaju iz stavka 1 . ovoga članka ne može se dokazivati da šteta nije nastala. « </p><p> » Članak 187 . </p><p> Svatko tko u svom
#109855254,doc#212019,vj20081121van08 objavljeno je u Pekingu da se i Kina suočava s ozbiljnim problemom nezaposlenosti , što može dovesti i do socijalnih problema u mnogim provincijama . </p><p> »Trenutno , situacija sa zaposlenošću je
#183698725,doc#288928,2008_12_152_4149.html okrivljenika ili zato što je nastupila zastara kaznenog progona zbog odugovlačenja postupka koje se ne može pripisati u krivnju oštećenika kao tužitelja ili privatnog tužitelja . Ako je postupak obustavljen zbog
#87061025,doc#158623,vj20040320kom01 plaće koja ne dosiže ni četiri tisuće kuna ? Naravno , ne mogu . Ne može se , nažalost , čak ni reći da ta famozna prosječna plaća omogućava kakav-takav pristojan
9.13
#136702991,doc#257737,1997_10_111_1671.html za određivanje visine doprinosa . </P> <P> ( 4 ) Zbog naknadno promijenjenih prilika sud može izmijeniti odluku o visini doprinosa . </P> <P> Članak 95 . </P> <P> Odgojne mjere
#15583400,doc#30628,gs20040507ku30614 izuzetan umjetnik , jedan od boljih gitarista današnjice i nevjerojatnim se činilo da i Osijek može ugostiti takvoga vrhunskoga izvođača s međunarodnom karijerom . Organizatori koncertnog života u gradu već nekoliko
9.13
#192649460,doc#293412,2009_02_23_518.html . </p><p> ( 5 ) Zbog rada u Sindikatu protiv predsjednika i dužnosnika Sindikata Poslodavac ne može pokrenuti disciplinske postupke i ne može im smanjiti plaću . </p><p> Članak 143 . </p><p> ( 1
#11749849,doc#22490,gs20030628sv21806 prema stabilnosti i sigurnosti , te međusobnoj toleranciji svih uz uvažavanje razlika . Jedino što može pokvariti taj proces jest neki novi Irak . </p><head> U Sarajevu vrijeđani kardinal Puljić i biskup
9.13
#65880791,doc#121080,vj20021202td02 ) Davor Jurić . Čudno je , kaže Jurić , da zemlja u tranziciji istodobno može imati dva potpuno oprečna pokazatelja . Razlog pada nezaposlenosti ipak vidi u činjenici da je
9.13
#155591833,doc#271951,2003_01_15_209.html vlakom , brodom ili autobusom . </p><p> Tijelo koje je nadležno za obavljanje poslova vojne obveze može odobriti prijevoz drugim javnim ili privatnim prometnim sredstvima na pravcu na kojem postoji redovan željeznički
#177737063,doc#285290,2007_03_28_1013.html revizor provodi testove kontrola kako bi prikupio revizijske dokaze o učinkovitosti njihovog djelovanja . To može biti slučaj kod , primjerice , skupine transakcija razumno istovrsnih jednostavnih karakteristika koje se rutinski
#125610745,doc#245694,1991_03_12_335.html od dana dostave platnog naloga , plati dospjele doprinose s kamatama . </p><p> Obveznik plaćanja doprinosa može u roku od osam dana , od dana dostave platnog naloga , izjaviti prigovor Republičkom
#192393744,doc#293271,2009_02_17_353.html šećera i svaka tvrdnja za koju je vjerojatno da ima isto značenje za potrošača , može se stavljati samo ako taj proizvod ne sadrži nikakve dodane monosaharide ni disaharide niti bilo
#78999216,doc#147572,vl990411dr04 izborima , za predsjednika Republike Kosovo . Njegova je najveća zabluda da se do iste može stići mirnim putem , u kojoj ga nitko nije uspio pokolebati do današnjih dana .
9.13
#188254923,doc#291507,2008_07_88_2816.html . Iza stavka 2 . dodaje se stavak 3 . » Za stalnog sudskog procjenitelja može se imenovati i državljanin države članice Europske unije ili neke druge države potpisnice Ugovora o
#77564571,doc#143746,vj20031229sp02 dakle , prvi Dinamov vratar ? Na to pitanje , eto , konkretan odgovor teško može dati i maksimirski trener vratara , nekad iznimno popularna " plava jedinica " - Želimir
9.13
#194141453,doc#294108,2009_05_55_1298.html odluke . Tužba se predaje ili šalje neposredno sudu Republike Hrvatske u Zagrebu , a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći . </p><p> Klasa
#54759118,doc#99040,vj20020108go02 međuvremenu zaključili kako se s imenima onih koji su fond odabrali tijekom prošle godine ne može baratati kao s osiguranicima , jer u međuvremenu treba - pročistiti bazu podataka . </p><p> Naime
9.13
#6862654,doc#12442,gs20020527sp11135 , na ulici , pa i u prodavaonici novina ! Najkraće : SPUK se ne može lako zaboraviti . . . </p><p> Riječ-dvije i od nadasve skromnog , samozatajnog trenera Zdravka Boljata
8.78
#79583175,doc#149112,vl990425ck02 dobro i da je zadržan na liječenju , ali nam o njegovu stanju telefonski ne može ništa reći . </p> A . Kasanić <head> OD TRI ZGRADE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA , KOJE GRADI TVRTKA
9.13
#81992257,doc#151992,V237raz01 što nisam , neke bih stvari jednostavnije rješavao . Utjecaj stranaka u svim porama života može biti pozitivan , ali može biti i vrlo negativan . Negativna strana stranačke pripadnosti na
9.13
#167519956,doc#279170,2005_04_44_833.html a prava i dužnosti započinju im danom konstituiranja predstavničkog tijela . </p><p> Član predstavničkog tijela ne može biti pozvan na kaznenu i prekršajnu odgovornost za izgovorene riječi , niti za glasovanje u
#30957369,doc#51539,vj20000114sp08 Jednako i Cibona , koliko god se trudila , a ima najjači marketing , teško može parirati Panathinaikosu i doći do " Final Foura " . Badel 1862 Zagreb je primjer
9.13
#167961787,doc#279429,2005_05_56_1070.html i sl . ) . </p><p><i> Prekovremeni rad </i></p><p> Članak 13 . </p><p> ( 1 ) Prekovremeni rad može se uvesti u skladu s člankom 41 . Zakona o radu . </p><p> ( 2 )
#93050484,doc#171757,vj20050406kul06 hita »Some Skunk Funk« . </p> </div1> Davor Hrvoj <head> Izložba Lade Primorac </head> <div1> <p> Izložba Lade Primorac može se razgledati u Knjižnici Vladimira Nazora u Ulici grada Mainza 37 u Zagrebu do 22
#11166135,doc#21294,gs20030518os20572 u rukavac Renovo , ja sam morao lamu ukočit' ! Razgrt'o sam ribe rukama da može čamac proć' ! " </p><p> Pa onda imaš : Jovo pokojni od Anđe bacio štednjak da
7.62
#197478600,doc#295964,2010_11_124_3239.html uslugama . Takva definicija treba biti precizna kako ne bi ostalo mjesta sumnji o tome može li se određena djelatnost poduzetnika svrstati pod javnu uslugu , ali i zbog toga da
#46948411,doc#83064,vj20010505sp12 subote u Koprivnici , kako bi se gledateljima vratio dio duga . Naime , ne može se poreći da su se gledatelji vratili ženskom rukometu , ali samo na jakim međunarodnim
9.13
#137942389,doc#258700,1997_05_46_666.html roku od 60 dana od dana podnošenja odštetnog zahtjeva s potrebnom dokumentacijom , oštećena osoba može podnijeti tužbu protiv Hrvatskog ureda za osiguranje . </P> <P> Ako bude pronađeno vozilo čijom
#28798989,doc#50377,na203_05 je cjelokupno njihovo bavljenje biznisom od samoga početka zasnovano na prevari . Iz toga se može izvući i svrha toga članka - prikazati početak vladanja Franje Tuđmana i cjelokupno njegovo predsjednikovanje
8.78
#56888701,doc#103490,vj20020308vp02 ni po kojoj osnovi ne bi smjela miješati u rad sudstva . Samo se tako može doći do pravednih i nenamještenih procesa . </p><p> - Nedavno je proslavljena desetogodišnjica procesa Mani pulite
7.97
#140587737,doc#260877,1998_04_48_595.html II . </P> <P> Koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta iz točke I . ove Odluke može se dati domaćoj i stranoj pravnoj i fizičkoj osobi u svrhu biljne i stočarske proizvodnje
#214041992,doc#304317,2012_06_67_1592.html način i na adresu iz članka 32 . stavka 3 . ovog akta , a može se odnositi na : </p><p> – prigovor na obrazloženje na odbacivanje prijedloga za kandidiranje , </p><p>
#45461306,doc#80324,vj20010319vp09 schengenska crta prema srednjoj Europi , tumači neimenovani dužnosnik Europske unije . No Europska unija može od došljaka i profitirati , jer oni će pomladiti njezinu pretežno staračku populaciju . </p><p> Prema
8.78
#18552806,doc#37300,gs20050113hr37617 kojim je podignuta optužnica . O eventualnom transferu postupka s Haškog tribunala na domaće pravosuđe može odlučivati isključivo Sudsko vijeće Haškog suda , i to na prijedlog glavne haške tužiteljice Carle
9.13
#20126879,doc#40896,gs20050523os41437 riješilo imovinskopravno pitanje oko spornih 12 četvornih metara nogostupa s četiri vlasnika , napokon se može početi graditi . U protekle dvije godine u Sunčanoj ulici završeni su brojni radovi na
8.32
#41837245,doc#73342,vj20001204un03 je naglasio da bez pravomoćne sudske presude Haaški sud ili bilo koja druga institucija ne može naređivati što se smije a što ne smije objavljivati , jer je to u suprotnosti
9.13
#167320987,doc#279115,2005_01_4_63.html ispitivanja : </p><p> 3.5.1 . Tvrdo sjeme oblik je dormantnosti zajednički mnogim vrstama Leguminosae , ali može se javiti i u drugih porodica . To sjeme ne može upiti vodu u danim
#169320499,doc#280300,2005_08_95_1884.html nekretnina i pokretnina , a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu , može na vlastiti zahtjev utvrđivati dohodak u skladu s odredbama članaka 19 . do 24 .
#35248329,doc#60474,vj20000527un12 Josipa Broza Tita i Franju Tuđmana , osobe koje ni jedna vlast ni režim ne može izbrisati iz povijesti " , naglasio je saborski zastupnik Zorko Vidiček . On je ujedno
9.13
#191432440,doc#292806,2009_12_144_3520.html . </p><p> Sjeme koje ostaje dormantno ili kojem je spriječeno klijanje prije sjetve ili sadnje , može predstavljati posebne probleme . Sjeme s visokim sadržajem ulja , kao sjeme repice ( Brassica
#12364215,doc#23713,gs20030816os23157 iz Slavonije , a svatko tko se želi uključiti u njihov program ili zatražiti pomoć može se javiti na telefon 01 / 29-47-125 ili 021 / 24-04-22 . </p> ( Autor :
8.32
#32045326,doc#53800,vj20000218un16,na kojeg liječnici prepisuju za očuvanje apstinencije u alkoholičara . </p> Tanja Tolić <head> Tuta niti hoće niti može biti zaštićeni haaški svjedok , kažu Čičak i Krsnik </head><p> <b> ZAGREB , 17 . veljače
8.78
#195635778,doc#294853,2009_07_82_2004.html <p> ( 4 ) Mentor za obavljeni rad kandidata za upis u Komoru na vježbeničkoj praksi može primiti naknadu u odgovarajućem broju bodova za stručno usavršavanje . </p><p> Upis u upisnike Komore </p><p> Članak
#167773147,doc#279322,2005_04_51_986.html složenosti spora i drugim relevantnim okolnostima , predsjednik Centra nakon savjetovanja s izmiriteljem i strankama može dogovoriti nagradu po satu . </p><p> Članak 14 . </p><p> Naknadu troškova izmiritelju stranke plaćaju u visini
#113982975,doc#221427,vj20090428pis01 trezvene glave i bez nametanja bržeg tempa . Psiholog Martin Seligman smatra da se optimizam može uvježbati . Ponavljanjem pozitivnih rečenica poput dobro se osjećam ili baš sam zadovoljan sobom nakon
#21577083,doc#45023,gs20050517hr41205b ne samo u Saboru nego i u stranci vrlo tanka . Još jedan ovakav raskol može ga koštati premijerskog položaja . Također , čitav niz njegovih partnera u vlasti ( SDSS
9.13
#167869191,doc#279377,2005_04_53_1015.html iznosa </i></p><p> U svrhu utvrđivanja iznosa računa za naknadu za usluge , iznos kojega se ne može ni približno odrediti primjenom svih pomoćnih sredstava koja su na raspolaganju drugoj strani , primijenit
#189515019,doc#292090,2009_09_117_2881.html kontinuirane plovidbenosti ( Continuing Airworthiness Management Exposition ) </p><p> Priručnik organizacije za vođenje kontinuirane plovidbenosti se može prilagoditi operacijama koje će se izvoditi . </p><p> ( 43 ) OPS 1.1071 Tehnička knjiga zrakoplova
#57404609,doc#104497,vj20020321un04,na diskriminiraju deložirane Hrvate i tjeraju ih prema Hrvatskoj " . </p> Miroslava Rožanković <head> " Ako se može riješiti kriza Vlade i Riječke banke , mi tražimo tek mrvicu " </head><p> <b> ZAGREB ,
9.13
#114811676,doc#223316,vj20090530crn05 od prije poznat po imovinskim deliktima , a prema Kaznenom zakonu za kazneno djelo silovanja može dobiti zatvorsku kaznu do 10 godina . </p> </div1> Maja Sajler Garmaz <head> Provaljivao i ostavljao otiske
#154785638,doc#271504,2003_07_123_1742.html obrazovanje izvješće Agencije dostavlja se visokom učilištu na koje se ono odnosi . Visoko učilište može u roku od 30 dana uložiti svoj prigovor na izvješće ili dati potrebno razjaš­njenje o
#165402531,doc#278143,2005_11_140_2647.html postupka nije dopuštena « zamjenjuju se riječima : » popis robe za koju se ne može odobriti provedba toga postupka« . </p><p> Članak 53 . </p><p> Članak 152.a briše se . </p><p> Članak 54
#206735175,doc#300550,2011_03_37_862.html to povećanje računa , </p><p> 17 ) naznaku radi li se o poslovima na kojima radnik može raditi samo nakon prethodnog i redovitog utvrđivanja radne sposobnosti za njihovo obavljanje , </p><p> 18 )
#166632132,doc#278727,2005_02_23_422.html radnika za slobodnim vremenom i novčanim naknadama . </p><p> Članak 60 . </p><p> ( 1 ) Poslodavac može radnika koji je neopravdano odbio školova­nje za potrebe Društva rasporediti na drugo radno mjesto koje
#34775914,doc#59526,vj20000514go01 frustracijom te uzrokuje promjene u obitelji u kojoj živi nezaposleni . Na kraju , nezaposlenost može pojedinca dovesti i u situaciju da prekine veze sa sredinom , ili , kada je
9.13
#88561369,doc#161762,vj20040620van01 postavila temelje povećavanju demokratizacije i transparentnosti . »Kao i svaka velika promjena , i ustav može izazvati strah od novoga ; na nama je razložiti građanima o čemu je ustav i
9.13
#42520371,doc#74694,vj20001227go04 spreada hrvatskih državnih obveznica </head><p> Koliki je utjecaj dogovora hrvatske Vlade i misije MMF-a najbolje se može iščitati iz pada spreada hrvatskih državnih obveznica denominiranih u dolaru , sa 3,60 na 3,20
8.78
#192188500,doc#293154,2009_12_156_3890.html , zbog nedostatne adrese pošiljatelja ili iz drugih razloga osnovano posumnja da se njezinim otvaranjem može dovesti u opasnost život ljudi i imovina omot se neće otvarati , već će se
#50215137,doc#89650,vj20010820ku01 ako zaboravimo na Macbetha , kojega se , oduvijek tvrde teatarski ljudi , i ne može dobro postaviti , a Englezi ga opet , vjerujući da je uklet izbjegavaju i imenovati
9.13
#73578607,doc#136362,vj20030810st01 koja nije prožeta tim načelima " , smatra Radić , " ne samo da ne može biti narodna , ona uopće ne može biti stranka . " </p><p> Radić je dosljedan u
9.13
#28479160,doc#50234,na198_32 sve to trpa u isti koš . Sve ovo što se događa sa mnom ne može se objasniti onim što se nekad događalo u Italiji , nego nemogućnošću da se u
9.13
#110360081,doc#213171,vj20081211van01 je da su pirati napali 32 broda od listopada te da se »piratska prijetnja ne može i ne smije više podcjenjivati« . »To neviđeno povećanje piratstva prijeti slobodi kretanja i sigurnosti
#169050198,doc#280173,2005_01_9_148.html plaće po osnovi prekovremenog rada iz stavka 1 . podstavka 4 . ovoga članka poslodavac može predložiti radniku korištenje slobodnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5 ( 1
#136461113,doc#257656,1997_10_104_1607.html osim izmjena državnog proračuna i propisivanja poreza te onih pitanja koja prema Ustavu Republike Hrvatske može uređivati samo Sabor Republike Hrvatske . </P> <P> Vlada Republike Hrvatske koristit će ovlast iz
#139642453,doc#260160,1998_10_143_1780.html proizvođača ili njegov ovlašteni zastupnik , zdravstvena ili odgovarajuća znanstvena ustanova , a isto se može obaviti i na zahtjev ministra zdravstva . </P> <P> Naručitelj je odgovoran za pouzdanost podataka
#50895447,doc#91051,vj20010912go03 naglašava važnost malih koraka jer samo tako , kao što pokazuje povijest industrijaliziranih zemalja , može napredovati dugotrajni proces promjene koji kroz postupnu evoluciju rezultira dobro inkorporiranim i učinkovitim institucijama -
7.97
#150752400,doc#268634,2002_09_109_1753.html razvitak i usmjeravati uporabu informacijske i komunikacijske tehnologije . </p><p> Informacijska i komunikacijska infrastruktura </p><p> Republika Hrvatska može i mora informacijsku i komunikacijsku infrastrukturu graditi na općim tehnološkim i tržišnim načelima kako bi
#53313947,doc#96070,vj20011124un21 da je u taj program uključeno samo 40 posto urbane Hrvatske , pa se ne može shvatiti nedostatak razumijevanja za potrebe i zahtjeve građana koji do stana najlakše mogu doći upravo
9.13
#50023018,doc#89255,vj20010812td05 kojima se nalazi 306 dječjih dnevnih boravaka , a ukupna brojka koja godišnje u Zagrebu može pohađati jaslice iznosi 6000 djece , u dobi od jedne do tri godine . Uz
9.13
#51117989,doc#91537,vj20010919gl04 godine , na njemačkog revizionista Ernesta Noltea koji tvrdi " da se ustaški pokret ne može svrstati u nacistička gibanja " , kao što je to učinio Gojko Borić u Vjesniku
8.78
#160221314,doc#274724,2004_09_132_2366.html , </p><p> – da ima najmanje jednog djelatnika školske spreme VII/1 strojarskoga smjera , </p><p> – da može dokazati poznavanje metoda ispitivanja iz točke 4 . priloga II . ovoga pravilnika . </p><p> Članak
#143138005,doc#262712,1999_03_27_547.html dopustiti ili trpjeti određenu radnju , ili ako je predmet izvršenja izvršenikova radnja koju ne može umjesto njega izvršiti druga osoba , sanitarni inspektor prisilit će izvršenika na ispunjenje obveze novčanom
#77157157,doc#142994,vj20031213ko03 će lako nakon Strugara poduzeti jedan pravi potez . Logikom ruskog ruleta , jednostavno ne može puno ' fulati ' . </p><head> Priča iz Srbije </head><head> Istkana uvjerljivom i uglavnom neiskarikiranom pričom te
7.97
#81188042,doc#151140,v227lik05 određenom programu spajaju po dvije međusobno paralelne stranice . </p><p> Prema tome govoriti o Richterovim grafikama može se samo ako se taj pojam sagledava fleksibilno i da se ne polazi isključivo od
7.97
#108072069,doc#207953,vj20080828pis08 simpatija osvajačici brončane medalje u taekwondou na Olimpijskim igrama u Pekingu . Na upit novinara može li najaviti svoje ambicije i sudjelovanje i na predstojećim Olimpijskim igrama u Londonu 2012 .
#168850135,doc#280089,2005_07_86_1700.html članka 19 . stavka 2 . Zakona , dužnosnik će se obavijestiti da protiv nje može podnijeti zahtjev za zaštitu Ustavom zajamčenih ljudskih prava i temeljnih sloboda Upravnom sudu Republike Hrvatske
#165915872,doc#278426,2005_12_150_2896.html vijeću samo u slučaju njihove spriječenosti . </p><p> ( 2 ) Predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske može odrediti da u pojedinoj vrsti predmeta postupa drugi stvarno nadležni sud , ako sud koji
#215355067,doc#304923,2012_08_91_2096.html najdulje četrdeset i osam sati od trenutka uhićenja . Na prijedlog državnog odvjetnika sudac istrage može obrazloženim rješenjem produljiti pritvor za daljnjih četrdeset i osam sati ako je to neophodno radi
#158046717,doc#273516,2003_04_62_740.html koje je moguće izreći kaznu zatvora preko pet godina . </p><p> ( 2 ) Istražni sudac može po službenoj dužnosti ili na prijedlog državnog odvjetnika odrediti da se uhićenik koji mu je
#32294921,doc#54318,vj20000226gl02 bravar , vozač , gostioničar , pomoćni skladištar ili vodoinstalater - ni u snu ne može biti prvi čovjek nacionalne sigurnosti . Biti direktor ( " šef , gazda , prvi
8.78
#155656538,doc#271980,2003_09_151_2182.html javne ustanove te podnijeti prijedlog za upis u sudski registar . </p><p> ( 3 ) Agencija može započeti obavljati svoju djelatnost danom upisa u sudski registar . </p><p> ( 4 ) Vlada Republike
#186849455,doc#290848,2008_06_67_2224.html . ovoga članka samo ako podnositelj zahtjeva priloži ispravu iz koje se vidi kojim vozilima može upravljati , odnosno da joj nije protekao rok važenja više od šest mjeseci . (
#86485989,doc#157456,vj20040218kul03,nn prirode šaljite na </p><p> webmaster@vjesnik .hr </p><p> © Vjesnik - All Rights Reserved . </p><head> Vjerovao je da može mijenjati svijet </head><head> Radovan Ivančević bio je izniman erudit i prosvjetitelj blistava duha , intelektualno i
8.78
#82720001,doc#152733,V247fil02 scenarija . Prozaičan i najnezahtjevnijem gledatelju , kao takav - bez dobre priče , ne može osigurati štih <i> dramske </i> komedije iliti komedije s težinom , a kakva <i> Svemogući Bruce </i> svakako pokušava
8.32
#181011611,doc#287193,2007_01_9_385.html odgovornih osoba . Za pomorske nesreće osim nesreća iz stavka 1 . ovog članka ins­pektor može nakon obavljene istrage pokrenuti prekršajni postupak kada utvrdi osnovanu sumnju da je uzrok nesreće ljudski
#141254180,doc#261385,1998_06_77_1044.html vojne zapovjednike Hrvatske vojske imenuje i razrješava Predsjednik Republike ili minstar obrane . Zakonom se može propisati da je i obavljanje neke druge dužnosti nespojivo sa zastupničkom dužnošću . Za vrijeme
#80021890,doc#149951,v212fot03 <p> Velikogorička Galerija Galženica priredila je izložbu fotografa Borisa Cvjetanovića pod naslovom <i> Grad </i> . Izložba se može pogledati od 10 . do 27 . travnja . </p><head> William Eggleston izlaže u Oslu </head><p> Američki
7.97
#74591974,doc#138215,vj20030915ko03 , ali je država spremna servisirati sve dugove jer je likvidna i solventna i takvom može ostati u sljedećem razdoblju ako se više posvetimo izvozu - rekao je u petak ministar
8.78
#136183418,doc#257406,1996_10_92_1600.html pravomoćno rješenje o nasljeđivanju , </P> <P> 7 . ostale isprave ili dokaze kojima se može utvrditi osnovanost zahtjeva . </P> <P> Članak 68 . </P> <P> Postupak naknade za oduzetu
#49654089,doc#88593,vj20010729sp09 kladi . Ja se kladim . Ali , uvjeravam vas da se na klađenju ne može zaraditi . Tu se novac može samo izgubiti . Meni je klađenje hobi . Nekoliko
8.78
#208754738,doc#301467,2011_07_79_1685.html osobama koje traže tu mogućnost da zamijene rukom pisani potpis odgovarajućim tehničkim uređajem koji se može , gdje je primjenjivo , temeljiti na korištenju šifara i koji ima iste pravne posljedice
#49270945,doc#87791,vj20010717sp12 . Istina , ponekad ti sponzori znaju zakazati kad se najmanje očekuje što se pak može pripisati jednom možda nevažnom ali značajnom detalju da su neki ljudi koji vode te klubove
9.13
#200615826,doc#297707,2010_05_55_1319.html IZRADA </p><table> <tbody> <p><tr> 3.1 </p><p> Općenito </tr></p><p><tr> 3.1.1 </p><p> Aparati se moraju izraditi tako da pri pravilnom korištenju ne može doći do nestabilnosti , izobličenja , loma ili trošenja koja bi narušila njihovu sigurnost . </tr></p>
#151315197,doc#269202,2002_02_14_355.html registar računa dostavljaju se telekomunikacijskim putem , tj . globalnom mrežom Internet . Iznimno HNB može odrediti da se podaci dostavljaju na magnetnom mediju - disketi ili na CD-u . Podaci
#44319728,doc#78158,vj20010215un13 nego o izborima kao jedinom načinu osvajanja vlasti . No , jasno je da teško može jedno bez drugoga . </p><p> Nakon splitskoga skupa neki su oporbeni političari odahnuli . Oni su
9.13
#79462689,doc#148800,vl990422ck02 upućen poziv Centru za socijalni rad Dugo Selo , bez čije intervencije Miljenko Ozimec ne može u ovakvim uvjetima ni biti otpušten , kazao je dr . Pukanić , dok se
9.13
#167527338,doc#279172,2005_04_44_853.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#191852933,doc#292983,2009_12_152_3713.html PREINAKA I BITNIJI POPRAVAK VOZILA </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Proizvodnja vozila određene kategorije može biti : </p><p> – pojedinačna proizvodnja vozila kojom se izrađuje samo jedno vozilo određene kategorije , </p>
#19612912,doc#39655,gs20050406hr40076 adresa kojoj zakon treba predlagati , već je to Ministarstvo pravosuđa , no kako se može čuti ovih dana , zakon se ipak dorađuje u Ministarstvu gospodarstva i mogao bi se
9.13
#132348917,doc#253662,1994_12_91_1561.html jedini izvor dohotka ( članak 56 . Zakona ) . </p><p> ( 4 ) Porezni obveznik može zahtijevati uključivanje dohodaka iz stavka 3 . ovoga članka , kako bi ostvario izravnanje s
#26949968,doc#49580,na166_19 odlaze . " U naše plesače ulažemo godinama , a zatim ih uvijek netko lako može kupiti , što je razumljivo , jer u nas plesači , usprkos podršci koju trenutno
9.13
#24062168,doc#48343,na130_19 da je za zadovoljenje jedne žene potrebno 10 muškaraca . Kroz određene tantričke vježbe žena može ovladati i procesom ovulacije , tako da zapravo bez umjetnih i vrlo štetnih tableta ili
8.32
#178351017,doc#285655,2007_01_4_234.html konačno u upravnom postupku . Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset ( 30 )
#13380706,doc#25894,gs20031105sp25494 postavili prvo pitanje , što je , zapravo , aero-kickboxing . </p><p> - Po imenu se može zaključiti da je to spoj aerobica i kickboxinga , a poveznica je koreografija , uglazbljivanje
7.97
#94846187,doc#175782,vj20050927tem03 paprika od pet kilograma u Kladuši stoji 10 kuna , za koliko se u Hrvatskoj može kupiti dva kilograma . </p><p> Osim u kupnju , Hrvati u Kladuši posjećuju automehaničarske i vulkanizerske
#146258998,doc#265000,2000_03_31_659.html prijedlog za razrješenje dužnosti predsjednika ili člana DSV-a prije isteka vremena na koje je izabran može podnijeti , pored ostalih , i Državno sudbeno vijeće . Osporavajući ustavnost navedene odredbe u
#44606322,doc#78670,vj20010223vp06 samo Srbija - što dokazuje spektakularni prodor Koštuničine garniture iz političke i ekonomske izolacije - može ubirati rentu iz osobitoga geopolitičkog položaja , a ostali mogu svoje zastrašujuće ekonomsko-socijalne teškoće rješavati
8.43
#72406516,doc#134080,vj20030702un06 Znači , nisam imao nikakve veze s vojskom . Očito je da me Haag ne može goniti niti po individualnoj , ni po zapovjednoj odgovornosti . </p><p> - Na konferenciji za novinare
9.13
#202508111,doc#298549,2010_08_95_2686.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#18674151,doc#37565,gs20050123hr37889 da svi zahtjevi još uvijek nisu na Državnom odvjetništvu isključivo zato što ih ono ne može fizički zaprimiti u tolikom broju . Dnevno se , tvrde u Potrošaču , predaje nešto
8.78
#172502113,doc#282156,2006_04_39_959.html PROTUEKSPLOZIJSKE ZAŠTITE PROSTORA UGROŽENIH EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM </font> </p><p> 1 . TEHNIČKO NADGLEDANJE POSTROJENJA </p><p> Tehničko nadgledanje postrojenja može biti osnovno , redovito , kontrolno i izvanredno . a ) Osnovno nadgledanje se obavlja
#32696764,doc#55161,vj20000310gl04 BiH , što - pogotovo u zemlji koja se suočava s golemim gospodarskim poteškoćama - može imati presudnu važnost . U tom smislu ni dosadašnja izdvajanja za vojne snage susjedne zemlje
9.13
#129773256,doc#250705,1993_04_34_609.html krivično djelo počinjeno , a ako je uzeta , na njezinu nalazu i mišljenju ne može se temeljiti sudska odluka . </P> <P> ( 2 ) Razlog za izuzeće vještaka (
#47056869,doc#83276,vj20010508vp07 Kinom i Indijom . Druga je stvar kamo taj pragmatizam i jačanje njegove autoritarne vlasti može odvesti 49-godišnjeg Putina i Rusiju . Njegovi politički poklonici već dodvorljivo predlažu da se izmijeni
7.97
#199172959,doc#296964,2010_03_28_664.html izvršitelja za nuklearnu sigurnost </p><p> Članak 42 . </p><p> ( 1 ) Strana pravna ili fizička osoba može dobiti ovlaštenje za obavljanje poslova ovlaštenog izvršitelja za nuklearnu sigurnost , ako posjeduje po propisima
#211452445,doc#302908,2012_12_144_3074.html o vrsti izbora propisuje Državno izborno povjerenstvo . </p><p> ( 3 ) Svaki član izbornog povjerenstva može dati primjedbe na zapisnik . Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog povjerenstva . Ako član izbornog
#157302045,doc#273034,2003_02_22_326.html <p> Visina subvencije iznosi : </p><p> • 200,00 kn po realiziranom putniku </p><p> Za kružne ture organizator ne može ostvariti subvenciju po drugim osnovama iz ovog Naputka . </p><p> Način dostavljanja dokumentacije za kružne ture
#113737964,doc#220843,vj20090418kom01 . </p><p> Slovenskoj je politici bilo unaprijed jasno da niti jedna politička opcija u Hrvatskoj ne može prihvatiti takvo rješenje , ali je Pahorova politika i dodatno »povećala prag očekivanja « domaće
#151096432,doc#268951,2002_10_126_2050.html Zavoda . </p><p> Ravnate­lj Zavoda se imenuje na vrijeme od 4 godine . </p><p> Za ravnate­lja Zavoda može se imenovati osoba koja ima visoku stručnu spremu , pet godina radnog staža u struci
#70751717,doc#130833,vj20030510ko01 , za povlaštene osiguranike se to neće primjenjivati . Tako običan osiguranik u starosnu mirovinu može tek sa 65 godina ( žene sa 60 ) , što znači da će neki
9.13
#170584967,doc#281058,2006_11_129_2854.html i korištenju distribucijske mreže na određeno vrijeme prenese trećoj osobi , a opskrbljivač toplinskom energijom može na preneseni ugovor dati pristanak i provesti ga pod uvjetom : – podmirenja svih novčanih
#9859164,doc#18621,gs20030214sp17711 u obrani je Dinko Miljković . </p><p> - Tijekom priprema dokazao je da se na njega može sasvim ozbiljno računati , i to svakako veseli , ocjenjuje Poklepović . </p><p> Što se bokova
9.13
#58093200,doc#105865,vj20020410td01 jedan . Broj novosagrađenih stanova u Hrvatskoj i dalje je malen , što se ne može opravdati niskom kupovnom moći stanovnika . U Hrvatskoj postoji velik problem - raniji je sustav
9.13
#216205256,doc#305288,2013_02_22_371.html svrha kontrole podnositelj Zahtjeva za potporu iz članka 10 . stavka 1 . ovoga Pravilnika može se prethodno obavijestiti , ali treba poštivati nužno minimalno vremensko razdoblje . </p><p> ( 11 )
#142586294,doc#262354,1999_12_144_2168.html za međunarodni promet ; iznimno , ako se nakon kontrole predane prtljage pokaže potreba , može se obaviti dodatna kontrola ručne prtljage u domaćoj zračnoj luci za međunarodni promet u kojoj
#103264484,doc#196190,vj20071117kom01 pa i onima koji za zaštitu ljudskih prava uzimaju pristojan novac . Iz čega se može zaključiti da je čuđenje nad sudbinom Ane Magaš samo poza . Pitanje stoga nije samo
#9657525,doc#18198,gs20030129os17234 utakmice , dok je Šuker još bio " u razvoju " . No , da može vratiti 1977 . , ne bi odabaro isti put . </p><p> - Sad mi je žao
8.32
#189986409,doc#292312,2009_10_124_3046.html činom , </p><p> 7 . nezakonito djelo je namjerno djelovanje koje po svojoj prirodi ili okolnostima može štetiti plovnim objektima u međunarodnoj ili domaćoj plovidbi , putnicima , teretu ili luci , </p>
#36586141,doc#63104,vj20000707sp03 trag jer su neki nemilice trošili ili punili vlastite džepove ? Kako im to netko može samo tako oprostiti i otpisati ? Valjda bi , u sugeriranom kratkoročnom i dugoročnom programu
7.97
#184570137,doc#289538,2008_01_3_63.html pokrenut stegovni postupak za stegovni prijestup kojim je počinjena šteta na imovini Republike Hrvatske dane na upravljanje Ministarstvu obrane , neće se pred vojnostegovnim sudom pokretati poseban postupak utvrđivanja odgovornosti za štetu , nego će se o naknadi štete počinjene tim kršenjem vojne stege odlučiti u stegovnom postupku . Ako je pred vojnostegovnim sudom uz stegovni postupak za stegovni prijestup kojim je počinjena šteta na vojnoj imovini pokrenut i postupak za naknadu štete , vojnostegovni sud će zastati s provođenjem radnji u postupku utvrđivanja odgovornosti za štetu do odluke o stegovnom prijestupu . </p><p> Članak 19 . </p><p> Ako iznos štete ne može utvrditi do okončanja stegovnog postupka , vojnostegovni će sud u stegovnom postupku odlučiti samo o stegovnoj odgovornosti , a o naknadi štete odlučit će u postupku za naknadu štete . </p><p> IV . PODMIRENJE ŠTETE I RAZDUŽENJE KNJIGE MANJKOVA I ŠTETA Članak 20 . </p><p> Štetnik može štetu utvrđenu rješenjem nadoknaditi uskratom od plaće na temelju pisane izjave ( Obrazac 4 ) . Ministarstvo obrane može sa štetnikom zaključiti pisani sporazum koji predstavlja ovršnu ispravu . </p><p> Članak 21 . </p><p> Ako štetnik ne podmiri štetu ili ne pristane nadoknaditi štetu utvrđenu rješenjem uskratom od plaće , vojnostegovni sud proslijedit će spis predmeta Pravnoj
#203578559,doc#299041,2011_10_120_2357.html od kandidature za zastupnika u Sabor u izbornim jedinicama gdje se biraju zastupnici nacionalnih manjina može odustati : </p><p> – neovisni kandidat pisanim očitovanjem ovjerovljenim po javnom bilježniku , </p><p> – kandidat kojeg
#212400474,doc#303338,2012_03_29_724.html Ako se zatražena dopuna dokumentacije ne dostavi u roku od 15 dana , osoba se može pozvati na pregled . U slučaju nedostavljanja tražene dopune dokumentacije u roku od 30 dana
#47699212,doc#84553,vj20010527td02 ljubav ili mržnju čelnika SDP-a prema svom enfant terribleu . Ipak , između redaka se može pročitati da su maksimalistički zahtjevi Vesne Pusić usmjereni na ono što je uglavnom najviše zanima
8.32
#100316816,doc#188940,vj20070126tem03 zaštiti nacionalnih interesa , poticanju domaće proizvodnje te većim stopama gospodarskog rasta , što jedino može osigurati novo zapošljavanje . Zaštita nacionalnih interesa nije fraza ni romantičarski zanos , nego je
#152856862,doc#270337,2002_05_56_1056.html radnog staža od najma­nje 5.000,00 kuna . </p><p> 10 . Poklon djeci </p><p> Članak 64 . </p><p> Poslodavac može jednom godiš­nje , radnikovom djetetu do 15 godina starosti , osigurati poklon orijentaciono do visine
#187810763,doc#291399,2008_07_84_2719.html pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima nastan ili boravište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku uložiti prigovor na zahtjev . ( 2 ) Prigovor se podnosi Ministarstvu
#130622641,doc#251859,1993_09_87_1696.html zasebnoj zgradi ili u potpu no odvojenom dijelu zgrade koji čini homogenu cjelinu . </p><p> Hotel može imati depandansu </p><p> Depandansa je objekt u sastavu hotela , u kojem se pružaju samo usluge
#126483034,doc#246723,1991_10_53_1278.html u Republiku Hrvatsku . </P> <P> Stranac s ulaznom vizom za turistički ili poslovni posjet može boraviti do isteka roka važenja te vize , ali najduže tri mjeseca od dana ulaska
#109569395,doc#211357,vj20081110kom01 još se ne može govoriti o ukupnoj cijeni investicije . No , zgrada se ne može ostaviti nedovršenom . Jer i to ima svoju cijenu . Ima , naravno , i
#36356926,doc#62657,vj20000701sp05 moguć kompromis , ali stvari su očito otišle suviše daleko i sada se sa sigurnošću može reći da će nova košarkaška sezona započeti sa dvije europske lige . Cibona na odnos
9.13
#84832088,doc#154938,V277raz01 rekli da ne želimo da politika bude ta koja treba zapovijedati našim poslom . Svatko može imati svoje osobno političko uvjerenje , ali u programu moramo djelovati isključivo profesionalno . To
9.13
#47711774,doc#84584,vj20010528gl03 partije . . . , kažem , da nije bilo došlo do te auto-pometnje , može li se spekulirati što bi bilo sa svima nama da je slučajnost ili zakonitost htjela
8.32
#128555222,doc#249564,1992_12_86_2227.html I UVJETI OCJENJIVANJA I NAPREDOVANJA NASTAVNIKA </P> <P> Članak 8 . </P> <P> Zvanje mentora može steći nastavnik koji : </P> <P> - ima najmanje 10 godina radnog iskustva u odgojno-obrazovnoj
#202276918,doc#298403,2010_01_9_203.html je homologacija dodijeljena . Ako se to odnosi na različite kategorije vozila , znak se može odnositi na određenu kategoriju vozila . </p><p> 4 . dio : broj u nizu s četiri
#129888181,doc#250768,1993_04_36_672.html da je usklađeni knjigovodstveni iznos niži ili od troška ponovne nabavke ili iznosa koji se može nadoknaditi iz upotrebe ili prodaje sredstava . </P> <P> Prevođenje financijskih izvještaja inozemnog </P> <P>
#9604361,doc#18086,gs20030124sb17101 da vam čaj bude jače crvenije boje , tada stavite više grančica . Čaj se može piti sam , a mnogi ga dodaju u kuhano vino - kaže gospodin Ivan koji
7.97
#78410796,doc#145929,vl990326de02 posljednjem trenutku promijeniti ( iako za izmjenu ima još vremena ) , ali to se može dogoditi , osobito ako selektori shvate neozbiljnost kazališnih prilika u nas . </p><p> Stvar je ,
9.13
#33071195,doc#55927,vj20000321gl03 osoba koja zna što smije u javnost , a što ne , te osoba koja može procijeniti što može riješiti odmah i samostalno , a za što treba nekoga pitati .
9.13
#77986973,doc#144810,vl990312gr04 koji bi mogao izvući " Kinoteku " iz dugova . No sumnjam da se to može samo filmom - kaže D . Švaco . </p><p> U Gradskom uredu za kulturu , pak
9.13
#183662952,doc#288927,2008_12_152_4148.html registrirana za poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja koja nije osnovana kao projektantsko društvo , može obavljati tu djelatnost ako ima zaposlenog ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera . </p><p> Projektantsko društvo </p><p> Članak
#182346372,doc#288173,2008_10_123_3539.html da obavlja i druge djelatnosti , treba biti razvrstan prema pravilu dodane vrijednosti : to može biti u području G ili u nekom drugom području . Ugovaratelj se razvrstava s jedinicama
#195284584,doc#294693,2009_07_76_1857.html i prava onih kojima je on zabranjen , do stupnja da se bez ikakve sumnje može otkloniti prigovor o pojavi nejednakosti druge skupine trgovaca u odnosu na onu prvu . </p><p> Prema
#155910329,doc#272121,2003_10_161_2320.html dana na raspolaganje tim osobama u skladu s ugovorom , temeljem kojeg svaka željez­nička mreža <i/> može upotrebljavati tračnička vozila druge željez­ničke mreže kao svoje , </p><p> b ) prijevozna sredstva se koriste
#41328195,doc#72312,vj20001121gl04 " takve " goste . </p><p> Ima još primjera i " materijala " kojima se lako može dokazati opasnost i šteta od javnog i praktičnog svrstavanja gostiju u određene kategorije , ali
9.13
#124805275,doc#244675,1990_05_21_415.html tehnički uvjeti da govornika svi čuju i da njegove riječi mogu biti zabilježene . Govornika može opomenuti na red ili prekinuti u govoru samo predsjednik . </P> <P> Predsjednik osigurava da
#131234697,doc#252489,1994_01_3_31.html sukladna s pravnim shvaćanjem kojeg drugog vijeća ili suca , predsjednik odjela ili predsjednik suda može odrediti da se zastane sa slanjem prijepisa odluke i da se razlike u pravnim shvaćanjima
#71032112,doc#131384,vj20030518sp02 na svom kontu ima rijetke poraze . Iako se na kraju sezone , naravno , može kod pojedinih igrača zamijetiti umor i zasićenost , siguran sam da će svih 14 igrača
9.13
#46762528,doc#82730,vj20010429gl01 uvijek funkcionira , ali socijalne rupe su tolike da ih zadužena njemačka državna blagajna teško može pokrivati . Toga su političari svjesni , ali zbog sanacije državnih dugova i konkurentnosti njemačkog
9.13
#148764298,doc#267249,2001_04_33_569.html za to postoje posebni razlozi ( povijesni , gospodarski , geoprometni ) , gradom se može utvrditi i mjesto koje ne zadovoljava uvjete iz stavka 1 . ovoga članka . </p><p> Članak
#75019257,doc#138995,vj20030929ko03 učiniti " , jer svi znamo ( i svi znaju ) da i smije i može . Važno je , čak i prije bilo kakvog odgovora bilo kome , biti svjestan
9.13
#215437235,doc#304924,2012_08_91_2097.html istrage prihvaćen , istragu po nalogu suca istrage , provodi istražitelj . Oštećenik kao tužitelj može biti prisutan radnjama u istrazi i može sucu istrage predlagati da naloži istražitelju provođenje radnji
#172350646,doc#282071,2006_03_33_861.html njezina relacija zbog izvanrednih okolnosti koje su neovisne od volje brodara . Ako brod ne može preuzeti sve prispjele putnike i vozila brodar će osigurati kontinuirano obavljanje javnog prijevoza sukladno uvjetima
#107093127,doc#205681,vj20080705spo08 odgovore izborniku Ratku Rudiću u kojim segmentima još treba raditi , a Rudića u porazu može tješiti kako su unatoč slaboj igri od olimpijskih prvaka izgubili samo gol razlike . Uz
#42995781,doc#75644,vj20010112gl03 svjedoci kao da više nemaju željenu težinu . Koliko god bilo bizarno , svjedok vremena može biti iz Beograda . Pokojni Milovan Đilas ( 14 . 12.1992 . " Večernji list
7.97
#91152958,doc#167464,vj20041207tem02 POA događaji mjeseca </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> – Predsjednik Stjepan Mesić prema rezultatima ankete agencije Promocija plus može očekivati reizbor u prvom izbornom krugu . Njega je u istraživanju provedenom od 1 .
9.58
#194251910,doc#294170,2009_05_57_1353.html zahtjev za ispravkom ili brisanjem osobnih podataka sadržanih u upisnicima ili pomoćnim knjigama odbijen , može u roku od 8 dana od dana primitka odluke iz stavka 3 . ovoga članka
#156376813,doc#272375,2003_11_175_2563.html razvoj djece . Praćenje nakon stavljanja medicinskog proizvoda u promet i/ili u okviru dugoročnih ispitivanja može pružiti uvida u neškodljivost i/ili učinkovitost medicinskog proizvoda za pojedine skupine djece odnosno dodatna saznanja
#39381666,doc#68499,vj20000930go09 želi Visa Electron karticu za više od jedne ponuđene valute , za svaku izabranu valutu može se otvoriti devizni račun i izdati zasebna kartica . ( lm ) </p><head> Mjesto na koje
9.13
#70556203,doc#130422,vj20030504ko03 Zagrebu zovu seljačkim . </p><p> No , dobro , nije ni to najstrašnije što se čovjeku može dogoditi . Što ako tako dva bliska čovjeka - zemljopisno smo rođeni u razmaku tridesetak
9.13
#185200535,doc#289898,2008_04_39_1334.html bi ovime potvrdila korištenje izuzeća . Ista bi nadalje morala sadržavati opis uvjeta koje će javni izvozno-kreditni osiguravatelj ili izvozno-kreditni osiguravatelj s javnom podrškom namjerava primijeniti vezano za ove rizike . U roku dva mjeseca od zaprimanja ove prijave , Komisija će proučiti je li korištenje izuzeća sukladno s gore navedenim uvjetima i je li sukladno Ugovoru . Ako Komisija nađe kako su uvjeti za korištenje izuzeća ispunjeni , ova će odluka biti ograničena na dvije godine od dana donošenja odluke uz uvjet da se tržišni uvjeti koji opravdavaju korištenje izuzeća nisu izmijenili tijekom ovoga razdoblja . Nadalje , Komisija može u suradnji s ostalim državama članicama izmijeniti uvjete za korištenje izuzeća ; može također odlučiti ukinuti izuzeće ili zamijeniti isto s drugim primjerenim sustavom . 4.5 . Ovo se priopćenje primjenjuje od 1 . siječnja 1998 . tijekom razdoblja od pet godina . Države članice će izvijestiti Komisiju u roku dvije godine od dostave ovog priopćenja , o prihvaćanju ovih preporuka . Do najkasnije 1 . siječnja 1999 . države članice moraju dostaviti Komisiji podatke o mjerama koje su poduzele u svrhu primjene istog . Ako se preko ovih izvješća ili na drugi način utvrdi da sustavi u funkciji u
#131999450,doc#253181,1994_09_64_1132.html on pregleda ili da pritvorenik samo u njegovoj prisutnosti ili u prisutnosti određene službene osobe može razgovarati s braniteljem . </P> <P> Po završenoj istrazi ili kad se optužnica ili optužni
#77989030,doc#144815,vl990312ku01 zato što je zao , već zato što uz pomoć takve situacije na filmskom platnu može olakšati svoj gnjev zbog nemoći i nepravde . Priča oko nasilja na filmu nije priča
9.13
#27762967,doc#49924,na176_18 država vremenom stekla pravo vlasništva nad njima jer su dosjeli , a ukradeno nikada ne može dosjesti -- </p><p> Želja da bude informirana , da zna što se događa u pozadini političkih
8.32
#181272862,doc#287467,2007_10_99_2945.html službe i uključene subjekte u poslovanju s hranom i hranom za životinje , te određuje može li se roba staviti u promet prije nego budu dostupni rezultati analize uzoraka , pod
#130950473,doc#252252,1994_03_17_313.html 1 . ovoga članka odgovara i brodar trećim osobama prema propisima čija se primjena ne može sporazumom stranaka isključiti i prema uvjetima uobičajenim za takvu vrstu prijevoza . </p><p> Ako se u
#3631051,doc#7115,fo2004br104cl2439 vrijeme u Sirmiumu mučeništvo pretrpio veliki broj vjernika . Budući da nemamo njihovu pasiju , može se pretpostaviti sličan sudski postupak kao i kod drugih mučenika , čije su pasije sačuvane
7.97
#147131678,doc#265934,2000_07_71_1543.html odgovor na repliku ne mogu trajati dulje od dvije minute . </p><p> Članak 212 . </p><p> Govornik može govoriti samo o temi o kojoj se raspravlja i prema utvrđenom dnevnom redu . </p><p> Ako
#193358439,doc#293716,2009_03_38_871.html ili ustanova na teritoriju republika » bivše Jugoslavije« . </p><p> Već iz smisla ove zakonske odredbe može se zaključiti da je osporeni Zakon donijet s ciljem zaštite prava i gospodarskih interesa Republike
#1229035,doc#2954,CW077199907220504hr <s> Zato sve dok se ne riješi " kratki spoj " unutar šestorice , ne može biti ozbiljnog razgovora pa onda ni konsenzusa o izbornom zakonu , bez obzira na sve pokušaje i trud pregovarača vladajuće stranke . </s></p>
9.17
#190704009,doc#292607,2009_11_138_3362.html ne složi s procjenom iz stavka 2 . ovoga članka , Agencija za civilno zrakoplovstvo može pravnoj osobi iz stavka 1 . ovoga članka odrediti dodatne aktivnosti koje smatra potrebnima provesti
#142761926,doc#262440,1999_12_147_2254.html 2b ) . Ad 4 . Upisati očekivani normativ ili navesti metodu po kojoj se može utvrditi . Ad 5 . Opisati radnje koje će se izvesti na uvezenoj robi da
#180296256,doc#286847,2007_07_76_2395.html iz stavka 1 . i 2 . ovoga članka pravnoj osobi , odnosno ovlaštenom arhitektu može se izreći zaštitna mjera oduzimanja ovlaštenja za obavljanje poslova u trajanju od tri do šest
#152848798,doc#270332,2002_05_55_1033.html , odnosno odgova­rajući simbol za brojila za priključak preko mjernih transformatora . Taj se natpis može ispisati na posebnoj natpisnoj pločici ili kombinirati s ostalim glavnim podacima o brojilu , npr
#176670061,doc#284633,2007_12_129_3700.html ) Sjeme sorti krmnog bilja koje su označene kao » čuvani biljni genetski izvor « može se staviti na tržište na području Republike Hrvatske . 2 ) Dobavljač sjeme može staviti
#148694818,doc#267219,2001_04_31_549.html u mogućnosti udovoljiti točki ( c ) ( 2 ) za aerodrom odredišta , avion može odletjeti ako je određen alternativni aerodrom koji omogućuje puno udovoljavanje stavcima ( a ) ,
#166757004,doc#278798,2005_03_29_501.html drugoj pravnoj osnovi , a poslovni prostor mora biti posebna građevinska cjelina . </p><p> Poslovnim prostorom može se koristiti samo jedna pravna osoba , obrtnik ili unutarnja čuvarska služba . Više pravnih
#163341582,doc#276699,2004_01_6_223.html minimalnih troškova života radnika i ­nje­gove obite­lji te realnih mogućnosti Poduzeća . </p><p> Svaka ugovorna strana može podnijeti prijedlog za korekciju najniže osnovne plaće , koji je druga ugovorna strana dužna razmotriti
#125552961,doc#245661,1991_03_10_314.html <p> Članak 144 . </p><p> U organizacijama socijalne zaštite iz članka 142 i 143 . ovoga zakona može se organizirati posebna radna jedinica za smještaj maloljetnika društveno neprihvatljivog ponašanja ometenih u psihičkom ili
#186881127,doc#290852,2008_06_67_2228.html zemlje članice Europske unije i Europskoj komisiji . ( 4 ) Iznimno , nadležno tijelo može poduzeti mjere ograničavanja slobode prometa usluga informacijskog društva davatelja usluga sa sjedištem u zemlji članici
#124624200,doc#244615,1990_05_19_386.html članu 54 . stav 1 . mijenja se i glasi : </P> <P> " Poljoprivrednik može u brdsko-planinskom području imati pravo vlasništva na obradivom poljoprivrednom zemljštu u neograničenoj površini " .
#160858774,doc#275121,2004_11_157_2746.html . Ako arbitražni sud odluči kao o prethodnom pita­nju da je nadležan , svaka stranka može , u roku 30 dana nakon što joj bude dostav­lje­na odluka , tražiti od suda
#72727144,doc#134730,vj20030712st03 tada ipak iz nekog razloga žele pokazati da barem formalno grade sustav , tada on može biti samo artificijelan i konstruiran prema potrebama navika da se " proizvode " zakoni i
9.13
#62966912,doc#115423,vj20020903zg03 naručitelj , odnosno tvrtka koja dosavlja otpad na spaljivanje . S druge strane , Puto može preuzeti oštećene spremnike i posude , ali prema " vlastitim mogućnostima , uz obračun dodatnih
8.32
#169849398,doc#280626,2006_10_110_2446.html <p> Prije imenovanja predsjednika i članova Ispitnog povjerenstva , kao i njihovih zamjenika , ministar pravosuđa može zatražiti od Viso­koga trgovačkog suda Republike Hrvatske , pravnih fakulteta , ekonomskih fakulteta te drugih
#193525028,doc#293789,2009_04_41_944.html « , a koji su u bitnome odnosi na obvezu distributera da temeljem potpisanih sporazuma može odobravati maksimalni rabat za daljnju prodaju upravo u onom iznosu koji je određen u ugovoru
#48119630,doc#85431,vj20010611un01,pn / Ako splitski HSLS progura tzv . tehničku vladu i Škarića za gradonačelnika , što može samo uz pomoć HDZ-a , to bi mogla biti " kap " koja će najaviti
9.13
#95003426,doc#176135,vj20051013tem02 opasno je ako dođe do mutacije virusa . To znači da do tada bezopasan virus može postati patogen za neku drugu vrstu , pojašnjava dr . Pezo . </p><p> Dakle , vrlo
#10068820,doc#19050,gs20030301sp18169 slalomaš svijeta , ima sto bodova više od Palandera i već se u Južnoj Koreji može približiti obrani Malog globusa . Naš skijaš je ove sezone slavio na tri slaloma uzastopce
9.13
#33762620,doc#57365,vj20000410zg03 znači da oko sedamdeset posto slijepih ostvaruje pravo na pratioca . </p><p> - Pratioc ovakve osobe može se voziti besplatno na svim relacijama u kojima prometuju vozila ZET-a , ističe Grdan .
7.97
#99703774,doc#187374,vj20061206kul01 je znak da bi se kina trebala pokušati održati kao kulturna osnova na kojoj se može planirati razvoj . Uloženi su veliki napor za opstanak kinoteke , a sad je vrijeme
#1518455,doc#3709,CW094199912030704hr <s> Guverner je rekao da je odgovornost HNB-a , kao središnje monetarne institucije u zemlji , nesporna , ali ne može se očekivati da će ta ustanova rješavati i zadaće koje joj ne pripadaju , niti se samo monetarnim rješenjima može prevladati gospodarska kriza . </s></p>
9.0
#115657052,doc#225183,vj20090701kul06 ploha , ovisno o bojama na samoj slici , čime osoba koja Kraljevićevu sliku ne može vidjeti može doživjeti dodirom . Prateći precizne audio upute u svakom trenutku osoba zna što
#159130488,doc#274300,2004_07_106_2075.html ili promjena izabranog doktora </p><p> Članak 5 . </p><p> Osigurana osoba koja nema izabranog doktora izbor doktora može provesti u ordinaciji doktora kojeg želi izabrati ispunjavanjem podataka na tiskanici – Izjava o izboru/promjeni
#55064855,doc#99678,vj20020116un05 da u jednoj takvoj zajednici u kojoj je Hrvatska do tada živjela , više ne može ostati " , rekao je Damir Kajin , saborski zastupnik i potpredsjednik IDS-a . </p><p> Kramarić
9.13
#67673715,doc#124701,vj20030204un04 </b> - Od srijede bit će primani pacijenti u hitnom stanju ili onom koje im može ugroziti život ili dovesti do invaliditeta , zaključak je Glavnog štrajkaškog odbora Hrvatskoga liječničkog sindikata
9.13
#10479578,doc#19888,gs20030329hr19038 prate kvazizaštitnike heroja Domovinskog rata , sve je manje građana uvjerenih da pobjednička vojska ne može počiniti zločin . Riječkim suđenjem heroji su prestali biti ljudi bez ikakve pogreške , ljudi
7.97
#207429473,doc#300909,2011_05_54_1180.html fizičke osobe . </p><p> 1 . JAMAC – FIZIČKA OSOBA </p><p> 1.1 . Jamac – fizička osoba može biti hrvatski državljanin ili stranac s odobrenjem boravka u Republici Hrvatskoj , koji ostvaruje prihode
#8292188,doc#15463,gs20021006sp14370 utakmica u Sofiji je od ogromnog značaja za nas . " Kiks " protiv Estonije može se ispraviti samo pobjedom , iako nas ni jedan bod ne bi učinio ne zadovljnima
8.32
#138346656,doc#259295,1997_07_70_1211.html proizvodnje . </P> <P> ( 4 ) Veterinarska organizacija , privatna praksa i veterinarska služba može se osnovati uz prethodno mišljenje Hrvatske veterinarske komore i veterinarsko-zdravstvenu suglasnost nadležnoga Veterinarskog ureda .
#132110948,doc#253342,1994_10_74_1288.html temelj izdavanja ili prijenosa čeka . ( 2 ) Tražbinu iz temeljenog odnosa imatelj čeka može ostvariti i onda kad nisu ispunjeni uvjeti za regres ili je ovaj zastario Ali u
#131837853,doc#253003,1994_07_54_981.html može sumnjati . </P> <P> Za stečajnog upravitelja ne može biti određena osoba koja ne može biti imenovana za direktora poduzeća . </P> <P> Članak 60 . </P> <P> Stečajni upravitelj
#1685205,doc#4142,CW105200002180503hr <s> Njegov primjer samo potvrđuje kako bezgrešnik nikomu nije potreban jer se s njim nitko ne može poistovjetiti . </s>
8.84
#68590910,doc#126546,vj20030304ko02 problema . Bez donekle propisanih situacija u kojima se takva pomoć može odobriti , ne može se planirati potrošnja . Tako bi socijalni radnici , koji početkom godine budu šire ruke
9.13
#120087288,doc#235309,vj20091214kom02 kada se gotovo svakodnevno gase tvrtke i zatvaraju radna mjesta , pa se na nju može gledati i kao na značajan iskorak koji bi trebao pomoći gospodarstvu da se izvuče iz
#206374137,doc#300350,2011_03_30_660.html prosinca 2011 . , trajanje kredita nije ograničeno , ali se privremeno umanjena referentna stopa može obračunavati do 31 . prosinca 2013 . , kako je to propisano točki 2.4.a )
#54631426,doc#98792,vj20020104ku06 u svakodnevnom životu i u neformalnim situacijama . </p><p> To ipak ne znači da domaći čovjek može često kompetentno govoriti o vlastitu izričaju ; obično je za to potrebna velika znanstvena priprava
9.13
#180618140,doc#286978,2007_08_80_2528.html . </p><p> ( 1 ) Komora najmanje 30 ( trideset ) dana prije početka izravnog nadzora izvješćuje subjekt nadzora o sadržaju i opsegu nadzora i planiranom vremenu trajanja nadzora . ( 2 ) Upravno vijeće Komore donosi i objavljuje na web-stranici Komore godišnji program nadzora . ( 3 ) Iznimno od godišnjeg programa , nadzor se može izvršiti i izvan objavljenog programa , ako se za njim ukaže potreba , o čemu odluku donosi Upravno vijeće Komore . </p><p> Članak 13 . </p><p> ( 1 ) Tijekom nadzora , ovlaštena osoba u okviru zadanog naloga , radi utvrđivanja činjeničnog stanja , bez ograničenja može pregledavati izvornu dokumentaciju koja se odnosi na poslovanje subjekta nadzora iz djelokruga koji se odnosi na obavljene revizije . ( 2 ) U slučaju potrebe proširenja zadanog naloga za nadzor , ovlaštena osoba može predložiti njegovo proširenje i zatražiti od Predsjednika Komore dodatno ovlaštenje . ( 3 ) Ovlaštena osoba kao i osobe koje su upoznate s postupkom nadzora , obvezne su saznanja i podatke iz nadzora čuvati kao poslovnu tajnu . </p><p> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Subjekt nadzora dužan je ovlaštenoj osobi osigurati uvjete za neometano provođenje nadzora , te na njezin zahtjev omogućiti pristup izvornim dokumentima i
#210277762,doc#302180,2012_10_112_2421.html ovršeniku da ovrhovoditelju u određenom roku isplati iznos te vrijednosti . </p><p> ( 2 ) Ovrhovoditelj može prijedlog iz stavka 1 . ovoga članka podnijeti u roku od osam dana od dana
#183682402,doc#288928,2008_12_152_4149.html po nalogu državnog odvjetnika poduzimaju radnje sukladno ovom Zakonu . </p><p> Članak 42 . </p><p> Državni odvjetnik može osim u slučajevima propisanim posebnim zakonom , odustati od kaznenog progona do završetka rasprave . </p>
#96332978,doc#179221,vj20060209tem01 pretrage , jer su kapaciteti zauzeti po nekoliko mjeseci unaprijed , ali se primjerice mamografija može obaviti na četiri mjesta u Domu zdravlja Centar , u roku samo četiri tjedna . </p>
#58358913,doc#106412,vj20020417un03 slobodu informiranja " . </p><p> U priopćenju HHO ističe da se prenošenje izjave predsjednika Vlade ne može predbacivati novinaru kao širenje glasina . </p><p> " Još je manje prihvatljivo različitim kriterijima vrednovati odgovornost
9.13
#51077898,doc#91448,vj20010917vp07 Vjesnikova dopisnika ) </b> - U Moskvi su uvjereni kako američka operacija odmazde protiv Afganistana može početi svakoga trenutka . Oružane snage SAD spremne su za tu operaciju , a u
9.13
#212689429,doc#303428,2012_03_33_798.html u obitelji pruža se korisniku u njegovoj obitelji , odnosno u obitelji udomitelja , a može se odrediti u trajanju do 5 sati tjedno . </p><p> ( 4 ) Stručnu pomoć u
#87167080,doc#158839,vj20040325pis02 ne želi izdati uporabnu dozvolu za Klub HDLU radi podne obloge , koja se lako može izmijeniti , ali tolerira pretvaranje dijela Gliptoteke u ugostiteljski objekt , koje znatno zadire u
9.13
#180526714,doc#286938,2007_07_79_2479.html ili drugoj odgovarajućoj opremi koristeći vučne uređaje po vučnoj trasi . Pričvršćivanje vučnice na uže može se izvesti pomoću trajnih ili odvojivih stezaljki . 36 . <i> » Žičara s kružnim tokom
#160217933,doc#274723,2004_09_132_2377.html , koji su najbliži uzdužnoj središnjoj ravnini vozila , od krajnjih vanjskih dijelova vozila ne može biti veća od 400 mm </p><p> – razmak unutarnjih rubova osvjetljavajućih povr­šina moraju biti najmanje 500
#36249883,doc#62439,vj20000628un13 složenije djelatnosti . </p><p> Supek podsjeća da su godinama isticali kako jedino sprega znanosti i proizvodnje može Hrvatsku primaknuti visoko razvijenim zemljama . U priopćenju se podsjeća i da se Pokret otpočetka
9.13
#58298111,doc#106291,vj20020416gl03 te iste priče . Njome se polako zaokružuje političko poglavlje novije srpske povijesti koja teško može dobiti prolaznu ocjenu . </p><p> Stojiljkovićevi partijski drugovi znali su što se sprema jer je on
8.32
#161882025,doc#275619,2004_12_184_3173.html : </i><i> Gornja definicija ne uključuje sljedeće uređaje : </i></p><p><i> 1 . Mehanizme za manipulaciju kojima se može upravljati ručno ili daljinski ; </i></p><p><i> 2 . Mehanizme za manipulaciju s fiksnim sljedovima koji su
#128694366,doc#249766,1992_12_90_2333.html </P> <P> Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave u slučaju iz stavka 1 . ovoga članka može zatražiti mišljenje stanovništva na podrućju jedinice lokalne samouprave . </P> <P> Članak 11 . </P>
#5605398,doc#9818,gs20020124hr8547 dislocira u Osijek - središte najagrarnijih hrvatskih županija , pa ako već sjedište Ministarstva ne može biti u Osijeku , onda se tako značajan sastanak mogao održati , primjerice , u
8.32
#25830142,doc#49112,na153_01 koji se sve više naginje na desni bok . Taj brod s ovom posadom ne može stići ni do jedne europske luke . I mislim da je to svima jasno ,
9.13
#161874985,doc#275619,2004_12_184_3173.html <p> Roba s dvojnom namjenom je roba , uk­ljučujući računalne pro­grame i tehnologije , koja se može koristiti u civilne i vojne svrhe , te roba koja može biti upotrijeb­ljena u neeksplozivne
#183738223,doc#288928,2008_12_152_4149.html članka 395 . stavka 4 . ovog Zakona . </p><p> ( 4 ) Predsjednik vijeća uvijek može , na prijedlog stranke ili po službenoj dužnosti , naložiti da se u zapisnik doslovno
#78325153,doc#145692,vl990324db07 dijelu svijeta . Primjerice , kritika naše predstave objavljena u " New York Timesu " može biti razlogom poziva partnerima iz Amerike , da kad su u Zagrebu , dođu i
9.13
#184706823,doc#289585,2008_03_31_1020.html odluka , a koje su važne za ekonomski ili socijalni položaj radnika sukladno odredbama Zakona o radu i ovog Ugovora . </p><p> Članak 92 . </p><p> Poslodavac je dužan sindikatu osigurati potrošni materijal , sitni inventar i uvid u zakone , pravilnike , » Narodne novine « i sl . putem Interneta . </p><p> Članak 93 . </p><p> Poslodavac je dužan primiti i saslušati sindikalnog predstavnika i dati mu sve tražene informacije utvrđene ovim ugovorom , uz najavu najmanje sedam dana ranije . Sindikalni predstavnik zbog sindikalne aktivnosti ne može biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj . Sindikalnom predstavniku Poslodavac ne može otkazati ugovor o radu , uvrstiti ga u višak radnika za vrijeme obnašanja dužnosti u sindikatu i jednu godinu nakon njezina isteka , bez izričite suglasnosti sindikata . Poslodavac je obvezan sindikalnim povjerenicima omogućiti izostanak s rada s naknadom plaće prigodom prisustvovanja sindikalnim sastancima i seminarima , tečajevima , osposobljavanju , kongresima i konferencijama u zemlji i inozemstvu do sedam radnih dana tijekom godine , ako se iste najavi sedam dana ranije . </p><p> XIX . RJEŠAVANJE SPOROVA Članak 94 . </p><p> Za rješavanje sporova između potpisnika Ugovora , koje nije bilo moguće riješiti međusobnim pregovaranjem , pokreće se postupak mirenja .
#91085505,doc#167314,vj20041203tem04 odnosi nisu zasnovani na ljubavi , nego na interesima (što uopće nije loše) , a može se očekivati da će se i ubuduće u tim odnosima čuti pokoja psovka . </p> </div1>
7.97
#141482973,doc#261644,1998_07_93_1255.html za pročelje poduzmu mjere iz stavka 1 . točke 2 . ovog članka udaljenost spremnika može se smanjiti na 5 m . </P> <P> Članak 33 . </P> <P> 1 )
#179355267,doc#286274,2007_06_61_1909.html tvari po skraćenoj prijavi obavijesti o prihvaćanju prijave u roku od 30 dana , prijavitelj može staviti novu tvar u promet , ako je od obavijesti o prihvaćanju skraćene prijave proteklo
#128330024,doc#249234,1992_10_71_1903.html dio zgrade ili kuću za odmor , </p><p> - članovi kojeg nemaju drugu imovinu hoja se može koristiti za uzdržavanje domaćinstva . </p><p> Članak 6 . </p><p> Nema pravo na naknadu za socijalni minimum
#45854445,doc#81064,vj20010401gl02 je to lud zahtjev , da to uopće nije posao dopisnika , da se to može obaviti samo angažiranjem kvalificiranog financijskog stručnjaka . Nakon daljeg nagovaranja u stilu " pa dajte
8.78
#139393218,doc#259865,1998_09_115_1532.html . ovoga članka mogu se utvrditi posebne mjere zaštite i druge neophodne mjere ili se može utvrditi način sakupljanja gljiva kojim se , iznimno , odstupa od mjera zaštite iz članka
#149014774,doc#267468,2001_05_47_777.html kontrolirana . </p><p> ( 3 ) Isključena je primjena antidijabetičkih lijekova . U odabranim slučajevima međutim može biti prihvatljiva primjena bigvanida za letenje u višečlanoj posadi ( kategorija 1 “ OML” )
#163385367,doc#276718,2004_05_61_1363.html opisuje redoslijed rada opisan u točki 2 . ovog obrazlo­ženja te navodi da se ne može detaljnije očitovati , jer je spis na Vrhovnom sudu u povodu revizije tuženika , pa
#42819701,doc#75275,vj20010106vp01 su one već dale izvješće u kojem je napisano da " kontakt s osiromašenim uranom može biti opasan po čovjekovo zdravlje i u više navrata su tražile zabranu uporabe te vrste
8.98
#33892388,doc#57626,vj20000414sp12 Zadra . </p><p> - S Giričekom nema problema , a Cibona je toliko jaka da si može dopustiti da odmara takvog igrača ako procijeni da je to bolje , dodao je Spahija
9.13
#195267452,doc#294687,2009_07_76_1833.html utvrđuje da je zamjenik državnog odvjetnika stegovno odgovoran i kojom mu se izriče stegovna kazna može se odnositi samo na stegovno djelo i osobu koje je podnositelj zahtjeva označio u svom
#98316218,doc#183845,vj20060802pis02 razmnožavanje i izazivanje upale . Stavljanje termofora sa zagrijanom vodom na donji dio trbuha također može biti jedna od učinkovitih metoda samopomoći . Ako je riječ o teškoj upali uslijed koje
#136713846,doc#257738,1997_10_111_1672.html ) U rješenju kojim ukida prvostupanjsko rješenje , vijeće iz stavka 1 . ovoga članka može odrediti da se osoba s duševnim smetnjama prisilno zadrži do donošenja rješenja iz stavka 4
#41814380,doc#73303,vj20001203zg03 , a porastao je i broj izlagača , istaknuo je Rožić . </p><p> Na izložbi se može razgledati umjetnički porculan , orijentalni tepisi , antikno pokućstvo , bidermajerski nakit , skulpture ,
7.97
#58193453,doc#106073,vj20020413gl01 prihod koji , bez obzira na konačan iznos štete ustanovljene u Riječkoj banci , ne može biti manji od 25 milijuna eura . Spašavanjem Riječke banke od stečaja država je istodobno
8.32
#154557108,doc#271389,2003_07_118_1647.html : </p><p> » ( 3 ) Bez obzira na odredbe stavka 1 . ovoga članka društvo može tužbom podignutom protiv svog člana zahtijevati da ga sud isključi iz društva ako za to
#133381205,doc#254612,1995_06_38_758.html duže od 52 sata tjedno . </p><p> ( 5 ) Za poslove sezonske naravi kolektivnim ugovorom može se predvidjeti da preraspodijeljeno radno vrijeme smije biti duže od 52 sata tjedno , ali
#50980521,doc#91257,vj20010914un14,pn odluke donosile konsenzusom . Domaći monopolisti ne mogu shvatiti da samo od zadovoljnog korisnika tvrtka može još više profitirati . Ovako , protiv monopolističke samovolje HT-a potrošači moraju prosvjedovati kako bi
8.78
#135017244,doc#256605,1996_06_44_852.html pravnih radnji </i></p><p> Članak 276 . </p><p> Prava iz članka 101 . i 102 . ovoga Zakona može ostvarivati samo stečajni povjerenik , koji je jedini ovlašten pobijati u ime i za račun
#137749359,doc#258542,1997_04_36_532.html pravovaljanost društvenog ugovora traži određena zakonska forma . Sigurno je da time što neke ugovore može , pored odvjetnika , u okviru svoje nadležnosti , sastaviti i bilježnik , predstavlja određenu
#21119545,doc#43724,gs20050827os45319 obrađivanja medicinskog otpada pa se znalo događati da se on ostavlja bilo gdje , što može biti vrlo opasno - ističe naš sugovornik . Uređaj , kaže , zadovoljava i standarde
9.13
#155641963,doc#271978,2003_09_151_2180.html djelatnosti ili za korištenje kulturnoga dobra kojim upravlja , dati koncesijsko odobrenje . </p><p> Koncesijsko odobrenje može se dati za obavljanje djelatnosti kojom se ne sprječava provedba mjera zaštite i očuvanja kulturnoga
#143584636,doc#262926,1999_04_37_755.html tri ili više predmeta , može se ponovo prijaviti na Ispit u roku koji ne može biti kraći od tri mjeseca , te polaže Ispit iz svih predmeta . </P> <P>
#170405236,doc#280982,2006_11_126_2787.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana
#156107007,doc#272220,2003_10_167_2427.html « i novi članak 53.a koji glasi : </p><p> » Časnikom odgovornim za sigurnosnu zaštitu broda može biti imenovana osoba koja : </p><p> – ima najmanje 18 godina , </p><p> – ima ovlaštenje za
#43677872,doc#76967,vj20010129un14 da ta tvrtka , inače jedan od najvećih autobusnih prijevoznika u sjeverozapadnoj Hrvatskoj , ne može rješavati socijalne probleme , što je činila dosad time da već nije ukinula nerentabilne linije
9.13
#151707425,doc#269570,2002_02_17_405.html kruga , izražena u simensima , s nazna­čenim faktorom snage . Teret naponskog mjernog transformatora može se izraziti kao prividna snaga sekundarnog kruga , u voltamperima , s naznačenim faktorom snage
#104504051,doc#199185,vj20080218van05 pa tako i Srbiju« . </p><p> Francuski , lijevo orijentiran Liberation pita se »koje trajno rješenje može Europska unija osigurati Kosovarima« . Taj dnevni list također ističe da Europa »stvara presedan jer
#158063055,doc#273516,2003_04_62_740.html 216 . stavak 1 . ) u kaznenom postupku za kaznena djela za koja se može izreći kazna zatvora do deset godina stranke mogu zatražiti od istražnog suca da okrivljeniku izrekne
#20338837,doc#41490,gs20050615hr42301 liječnika , s obzirom na svoju bolest , rijedak oblik bolesti motornog neurona , ne može aktivno sudjelovati u postupku protiv 16 suoptuženika , koji je počeo u ožujku prošle godine
9.13
#190462779,doc#292506,2009_11_133_3252.html <p> ( 3 ) Radno vučno vozilo izvan službe , uz prethodno odobrenje korisnika trase , može se otpremiti vlakom za prijevoz putnika ili teretnim vlakom uvršteno iza vozne lokomotive . </p><p> (
#189306057,doc#292040,2009_09_112_2840.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#66611460,doc#122610,vj20021229td03 voditelj Povjerenstva za radiologiju rekao da nam nedostaje više od 100 radiologa , no ne može ih se preko noći školovati . Sada imamo i više aparata nego je kao normativ
9.13
#150970521,doc#268817,2002_02_12_301.html dana , od dana sastavljanja zapisnika . </p><p> Protiv rješenja nadzornika o određivanju upravne mjere stranka može u roku 8 ( osam ) dana od dana dostave rješenja izjaviti žalbu Ministarstvu . </p>
#161021465,doc#275222,2004_11_161_2829.html ovoga pravilnika </p><p> – da ima najmanje jednoga djelatnika školske spreme Vll/1 strojarskog smjera </p><p> – da može dokazati poznavanje metoda ispitivanja iz priloga II . ovoga pravilnika . </p><p> _ _________ </p><p> * Ovaj
#55751413,doc#101108,vj20020206gl04 nudi Brijune vlasnicima zabavnih parkova . Predsjednik mora sjediti s beskućnicima i školskom djecom , može se zanimati kako posluju trafike i prodavači kokica , ali mora paziti na razinu stranaca
7.97
#113070933,doc#219250,vj20090321van02 Iranu je poručio da zaslužuje pravedno mjesto u međunarodnoj zajednici , no »ono se ne može zauzeti prijetnjama , terorom ili oružjem , već samo miroljubivim djelovanjem« . </p><p> Inače , ovo
#130959781,doc#252252,1994_03_17_313.html posade broda . </p><p> Putnika bez putne karte iz stavka 1 . ovoga članka zapovjednik broda može iz opravdanih razloga iskrcati . </p><p> Putnik bez putne karte plaća prevozninu od luke ukrcaja do
#155730083,doc#272038,2003_10_156_2241.html ne dijele nego obogaćuju ljude . </p><p> Katolički vjeronauk polazi od činjenice da pluralna škola ne može nijekati ni zatirati različitosti , nego ih treba odgojno promicati . U tom duhu vjeronauk
#161794573,doc#275588,2004_12_181_3142.html mu se isplati svota koja odgovara njegovoj tražbini . Ako takvih vjerovnika nema , isplatu može tražiti ovršenik . </p><p> Članak 923 . </p><p> ( 1 ) Ako založni vjerovnici koji traže namirenje
#166783053,doc#278809,2005_03_29_511.html može poslužiti broj ukupne prodaje po težini ( tonaža ) . Pojam definirane dnevne doze može se koristiti za dobivanje procjene o izloženosti pacijenata . Kada je moguće i relevantno također
#190450205,doc#292506,2009_11_133_3252.html obzirom na vrstu i brzinu vlaka , vrstu vagona i vrstu zračnih kočnica kod vlaka može se primijeniti : </p><p> – kočenje brzog djelovanja , </p><p> – kočenje sporog djelovanja . </p><p> Članak 50
#158069082,doc#273516,2003_04_62_740.html su upućene okriv­ljeniku ili koje on odašilje ako postoje okolnosti zbog kojih se s osnovom može očekivati da će te pošiljke poslužiti kao dokaz u postupku . </p><p> ( 2 ) Državni
#23358412,doc#48139,HR540121A ravnoteža između složenog sustava odnosa pa liječenje znači ponovno uspostavljanje izgubljene ravnoteže . Primjer nam može biti liječenje glavobolje u okolici Samobora i Žumberku . Glavobolja se , kao izvor topline
9.13
#200683885,doc#297744,2010_05_57_1363.html 21A.708 odobreni u skladu s točkom 21A.710 . </p><p> ( c ) Odgovarajuće odobrena proizvodna organizacija može izdati dozvolu za letenje ( EASA obrazac 20b , vidi Dodatak ) u skladu s
#17985894,doc#36021,gs20041129os36261 ljudi , ipak , shvaća potrebu ovakve ustanove u našemu gradu i pomaže nam koliko može . Velik problem sada nam je nedostatak kućića za sve pse i one su nam
8.17
#87675002,doc#159880,vj20040423pis04 prvi put nabavile kućnog ljubimca i pročitali Zvizdićev članak ne mogu zaključiti koliko zaraženi krpelj može biti opasan , pa i smrtonosan za životinju bez obzira na njezinu dob . </p><p> Drugim
7.97
#9467062,doc#17822,gs20030115hr16825 očekuje velik odziv liječnika , a što se tiče ministrova podsjećanja da se štrajk ne može organizirati u zdravstvenim ustanovama , dr . Babić se pita zna li ministar gdje bi
9.13
#96046332,doc#178588,vj20060118crn02 njega »bolna , frustrirajuća i razočaravajuća činjenica« . Iako ga je sutkinja upozorila da ne može davati ocjene o vjerodostojnosti svjedoka , Pašalić je kazao da je i Nenad Knežević ,
#108811240,doc#209650,vj20081004pis09 te priprema i na gubitak i na dobitak . Nepisano je pravilo da se ne može biti bonsai majstor ako nisi prošao sto grobova . Shvaćaš ljepotu u svemu , i
#132359924,doc#253662,1994_12_91_1561.html i 3 . ovoga članka radi izračunavanja realnog godišnjeg dohotka . Te mjesečne iznose dohodaka može iskazati sam porezni obveznik ili će ih utvrditi Porezna uprava polazeći od pretpostavke da je
#148485532,doc#267088,2001_03_23_413.html potrebno ukloniti s ovog područja . </p><p> Eksterminaciju unesenih vrsta – jelena lopatara i divlje svinje može provoditi samo Uprava parka , za to može ovlastiti odgo­varajuću organizaciju / društvo , ovlašteno
#177312855,doc#285052,2007_01_2_189.html Republike Hrvatske , koja glasi : </p><p> Članak 34 . </p><p><i> Dom je nepovrediv . Samo sud može obrazloženim pisanim nalogom utemeljenim na zakonu odrediti da se dom ili drugi prostor pretraži .
#173169904,doc#282587,2006_05_57_1374.html pisanim sporazumom zaključenim između Sindikata i ravnatelja HCR-a . </p><p> Članak 74 . </p><p> Sindikalni povjerenik ne može zbog obavljanja sindikalne aktivnosti biti pozvan na odgovornost niti doveden u nepovoljniji položaj u odnosu
#197486686,doc#295965,2010_11_124_3240.html pod traktora ili zaštitne konstrukcije , ako je ugrađena elastično . </p><p> Kad se kolo upravljača može namještati , njegov položaj mora odgovarati uobičajenu položaju vozača kad sjedi . </p><p> 2.2 . Granice
#149961338,doc#267985,2001_08_71_1243.html okolnostima , ako je u interesu životinja nužno da putuju do mjesta u kojemu im može biti pružena primjerena skrb . </p><p> Životinjama se ne smiju davati sredstva za umirenje osim u
#63127505,doc#115731,vj20020907un24 , Kamensko , Popović-brdo , Gornje Mekušje , kada tvrde da odlagalište otpada na Lemić-brdu može izazvati teške ekološke posljedice za Kupu i njene pritoke . </p><p> Upravo je opet utvrđeno da
7.97
#199426510,doc#297048,2010_03_31_722.html . </p><p> Članak 23 . mijenja se i glasi : </p><p> » Dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara može se izdati osobi koja uz uvjete iz članka 20 . ovoga Zakona : </p><p> 1 .
#22541156,doc#47941,HR510119A globalno izumiranje i deformacije zabilježene u vodozemaca ? Ako okoliš ubija biljke i životinje , može ubiti i čovjeka . Učinak niza kemikalija na divlje životinje pa tako i na čovjeka
9.13
#129122594,doc#250070,1993_12_111_2133.html <P> OPĆE ODREDBE </P> <P> Pojam </P> <P> Članak 553 . </P> <P> Svako društvo može na temelju odluke organa društva i u skladu s odredbama članka 553 . do 582
#30339363,doc#51085,na256_k05 što su Suede i Marylin Manson , tako i " BBC Radio Theatre " " može potvrditi konstataciju , koja se provlači od albuma " Black Tie , White Noise "
7.97
#116080347,doc#226182,vj20090718kom01 izbori održavaju , a stranačka vodstva imaju tek pravo suspenzivnoga veta . Veto stranačkoga vodstva može , pak , biti prevladano ponovnom stranačkom konvencijom i ponavljanjem jednaka izbora . </p><p> Američki koncept
#184318657,doc#289210,2008_02_21_637.html oprema mora biti postavljena i po potrebi pričvršćena za podlogu ili druge čvrste oslonce ( konzola , okvir , stol i dr . ) , tako da se tijekom uporabe ne može pomaknuti iz svog položaja . ( 2 ) Montaža odnosno demontaža radne opreme mora se obavljati na siguran način prema planu i uputi proizvođača , te pod nadzorom ovlaštene stručne osobe . </p><p> Članak 48 . </p><p> ( 1 ) Smještaj radne opreme , koja pri radu proizvodi jače udarce odnosno vibracije , ne smije se dozvoliti na katovima građevina ili na povišene oslonce , ako zbog udaraca i vibracija može doći do oštećenja konstrukcije građevine ili oslonaca . ( 2 ) Ako se pri uporabi radne opreme očekuje udarci i vibracije , koje mogu djelovati štetno na zdravlje radnika , moraju se poduzeti odgovarajuće mjere za sprečavanje prijenosa udara i vibracija na temelje ( elastični podmetači , plivajući temelji i dr . ) . </p><p><i> 2 . Natpisi i upute </i> Članak 49 . </p><p> ( 1 ) Ako su pri uporabi radne opreme prisutne skrivene opasnosti za sigurnost i zdravlje radnika , na vidnom dijelu ili u neposrednoj blizini radne opreme se moraju trajno postaviti odgovarajuće upute za rad na siguran način
#4349748,doc#8038,fo2004br89cl2030 će on biti stranački ili nestranački kandidat . Smatramo da u ovoj konstelaciji snaga on može biti ozbiljan protukandidat i predsjedniku Mesiću , i kandidatu HDZ-a , i kandidatu ljevice .
9.13
#151706025,doc#269569,2002_02_16_387.html profesionalne bolesti </p><p> - dopunsko zdravstveno osiguranje . </p><p> Članak 58 . </p><p> Radi otklanjanja nelikvidnosti Zavod se može zaduživati u skladu sa zakonom . </p><p> IX . OPĆI AKTI </p><p> Članak 59 . </p><p> Opći akti
#141155775,doc#261228,1998_05_73_885.html . </P> <P> Izuzetno , za prilaze iz članka 4 . ovoga Pravilnika preglednost se može ostvariti i posredno odgovarajućim mjerama ( ogledalo i dr . ) . </P> <P> Ograničenje
#64301675,doc#117946,vj20021010td01,pn Hrvatske u Bruxellesu opisuje " ozbiljnom " , a ne " dramatičnom " - ozbiljno može postati dramatičnim prođe li listopad bez pomaka koje Bruxelles očekuje / To podrazumijeva nastavak pune
9.13
#192572683,doc#293397,2009_02_22_494.html i dopuna Ugovora </p><p> Članak 68 . </p><p> 68.1 . Svaka ugovorna strana za vrijeme važenja Ugovora može pokrenuti postupak izmjene i dopune . </p><p> 68.2 . Na prijedlog jedne od strana potpisnika Ugovora
#96230525,doc#178999,vj20060202kom02 neće dizati galamu zbog jedne kune , koliko je sok skuplji . O njihovoj zaradi može se samo pretpostavljati . Da je svaki od oko četiri i pol milijuna naših građana
#22418574,doc#47810,gs20050929hr46749 oko 3,3 milijarde kuna , jasno je da je riječ o iznosu koji MUP ne može podmiriti ni u pet godina otplate dugova . </p><p> - MUP su tužili policajci iz cijele
9.13
#44028045,doc#77611,vj20010208sp04,pn životom </head><head> Košarkaši Cibone VIP dočekuju bolonjski PAF ( 20.30 sati ) u utakmici koja im može produžiti europski život ove sezone na barem još jedan tjedan / PAF u Zagrebu bez
9.13
#152881136,doc#270341,2002_05_58_1059.html novčano kazniti do 20.000,00 kuna« . </p><p> Druga rečenica mijenja se i glasi : » Vijeće može naložiti da se optuženik udalji iz sudnice , a ostale osobe može samo udaljiti ili
#98745578,doc#184908,vj20060913tem03 o pravu na korištenje zdravstvene zaštite koju izdaje područni ured HZZO-a . Tu potvrdu osiguranik može dobiti tek kad mu njegov liječnik u primarnoj zdravstvenoj zaštiti izda potvrdu o zdravstvenom stanju
#155201243,doc#271780,2003_08_136_2002.html mjeri na nekim od funkcionalnih sustava . </p><p> Međutim valja napomenuti da se o organizmu ne može govoriti kao o skupu izdvojenih funkcionalnih sustava pa je , prema tomu i rad u
#86622651,doc#157725,vj20040225tem03 pripreme . Zastupnik može izraziti zadovoljstvo ili nezadovoljstvo odgovorom , a ako je nezadovoljan , može zatražiti da mu vlada , odnosno ministar , dostavi pisani odgovor u roku 30 dana
9.13
#183489118,doc#288867,2008_02_15_482.html prijenos s vretenom ) . 2 . Za potrebe 2B , broj osi koje se može simultano uskladiti za » konturno upravljanje « je broj osi koje utječu na relativni pomak
#140363626,doc#260708,1998_03_35_444.html hrvatski jezik , za svaki redak 2,00 kune bruto , ali tako da nagrada ne može biti manja od 60,00 kuna bruto ; </P> <P> 2 . Za prijevod s hrvatskog
#64591881,doc#118498,vj20021018zg02,na nadvožnjaka na raskrižju Andrašecove , Kranjčevićeve i Brozove ulice . </p> Nataša Zečević <head> Slavko Dakić ne može provjeravati GUP , smatra HNS </head><head> Mislav Žagar , novi predsjednik Gradske organizacije HNS-a . smatra
7.97
#16069899,doc#31702,gs20040623os31724 ako se pokaže da su policijske procjene točne , vlasniku se vozila oduzimaju pločice koje može dobiti tek nakon pokazivanja zapisnika da je popravio vozilo , odnosno potvrde stanice za tehnički
9.13
#142940771,doc#262576,1999_02_19_400.html . </P> <P> ( 5 ) Iznimno , voditelj nastambe s laboratorijskim glodavcima za pokuse može biti osoba iz stavka 1 . ovoga članka . </P> <P> Članak 34 . </P>
#60720865,doc#111093,vj20020624ck02 , kao u Kaznenom zakonu . Nitko ne može biti kažnjen , niti prema njemu može biti primijenjena kaznena sankcija ako osoba nije bila ubrojiva . Uz kazne ( novčana i
9.13
#151783625,doc#269613,2002_02_18_447.html namjeni uređaja , komandnim se mehanizmima mora osigurati potrebna funkcionalnost , tj . da se može : </p><p> – mjerni kotač zadržati sve dok odgovarajuća du­ljina ne bude odmjerena ili </p><p> – uređaj
#76882321,doc#142480,vj20031204ko03,pn parametara domaćinskog ponašanja , jer to dvjema zemljama trenutačno odgovara , stvara opasan presedan koji može - iako ne mora - ugroziti same temelje ujedinjene Europe </head> LADA STIPIĆ-NISETEO <p> Pravila nisu a
9.13
#10359864,doc#19641,gs20030321hr18782 , uz bržu i učinkovitiju komunikaciju i bez suviše činovničke procedure , ova regija svakako može izvući iz teške situacije u kojoj se našla , a mrtvi kapitali ožive i vrate
8.78
#77715539,doc#144099,vl990303tv00 : mnogo slobodnog vremena i dovoljno novca da se posveti ugodama . Ali novcem ne može kupiti dobru istragu i malo po malo opet se upliće u rješavanje zločina . Hankov
8.32
#211569808,doc#302980,2012_12_146_3170.html Agencije , a prema potrebi i na drugi prikladan način . </p><p> ( 7 ) Agencija može provjeravati vjerodostojnost podataka o pokazateljima kakvoće univerzalnih usluga , dostavljenih u izvješćima iz stavaka 1
#145497734,doc#264334,2000_12_124_2332.html i u zakonskom roku oslobođen ili osuđen . </p><p> Pritvorenik se , uz zakonsko jamstvo , može pustiti da se brani sa slobode . </p><p> Svatko tko je bio nezakonito lišen slobode ili
#65271579,doc#119853,vj20021112sp01 ne tako davnom redakcijskom razgovoru tema razgovora bila je koliko nogometaša u hrvatskoj nogometnoj ligi može jednim trzajem tijela iz igre " izbaciti " suparničkog igrača , a pri samom početku
8.78
#111506053,doc#215717,vj20090124kom05 opet dobio prostor za javni istup . </p><p> U Hrvatskoj se takvo što , međutim , može dogoditi a da niti jedna od desetak razvikanih udruga i njihovih još razvikanijih boraca za
#150168451,doc#268269,2001_10_88_1498.html <p> Članak 26 . </p><p> ( 1 ) Ako se stranke nisu drukčije sporazumjele , arbitražni sud može : </p><p> 1 ) imenovati jednog ili više vještaka od kojih će zatražiti nalaz o či­njenicama
#168261793,doc#279667,2005_05_65_1285.html točkama 6 . i 9.2 . obrazloženja ove odluke , udruga za ostvarivanje prava ne može uvijek sama ustanoviti povredu autorskih i sličnih prava te je ovlaštena podatke o tome zatražiti
#57353417,doc#104390,vj20020320sp05 će biti Klaudio Vuković , a već je od ranije znano da Damir Vuica ne može nastupiti zbog tri žuta kartona . Također , valja naglasiti , iako liječnici baš nisu
9.13
#71097937,doc#131508,vj20030520td01 imaju posla s još ozbiljnijom silom koja i opsegom planiranja akcija i novačenjem novih članova može udariti gdje god zaželi . Za uništavanje tako snažne transnacionalne organizacije trebat će poduzeti mjere
8.78
#127126987,doc#247626,1992_03_17_401.html dvaput bio opomenut da se pridržava reda i odredaba ovoga Poslovnika . </p><p> Ako predsjedatelj ne može održati red na sjednici redovnim mjerama , odredit će prekid sjednice . </p><p> Članak 228 . </p>
#135008507,doc#256605,1996_06_44_852.html stečajni upravitelj ili stečajni vjerovnik , određuje se prema iznosu koji se za tu tražbinu može očekivati pri razdiobi stečajne mase . </p><p><i> Učinak odluke </i></p><p> Članak 181 . </p><p> ( 1 ) Pravomoćna
#180242680,doc#286844,2007_07_76_2411.html . </p><p> ( 4 ) Protiv upravnih akata koje je u drugom stupnju donijelo Žalbeno vijeće može se voditi upravni spor u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima. « </p><p> Članak 7 . </p>
#141233705,doc#261364,1998_05_76_1029.html i okoliša na temelju članka 29 . stavka 1 . Zakona o zaštiti prirode , može se utvrditi način sakupljanja i korištenja zaštićenih riječnih rakova u svrhe koje svojim dopuštenjem odredi
#39834913,doc#69334,vj20001011vp11 interesa sudetskih Nijemaca izjavio je kako treba obeštetiti i žrtve čeških nacionalista , ali da može shvatiti otpor iz Praga jer " Česi ionako nisu naučeni davati nego samo primati "
9.13
#132936434,doc#254195,1995_03_19_365.html posade u stroju radi sudjelovanja u davanju počasti . Ministarstvo pomorstva , prometa i veza može na zahtjev zapovjednika stranog znanstvenoistraživačkog broda dopustiti obavljanje djelatnosti iz stavka 1 . točke 1
#99885627,doc#187843,vj20061221kom03 više nitko nikome ne vjeruje . Kada ti ni tvoja vlastita obavještajna služba više ne može štititi leđa i kada ona krvari i izvana i iznutra onda više nije riječ o
#76346909,doc#141467,vj20031116ku04 intendant Hrvatskoga narodnog kazališta . </p><p> Pokuša li se taj Miletićev prijedlog prenijeti u današnju situaciju može se s malo računice i uz pretpostavku da Zagreb danas ima oko 800.000 žitelja ,
9.13
#70957747,doc#131241,vj20030516ko03 i drugim smrtnicima . Svjesna sam , rekla je ministrica , da se takva prilika može rijetko kome pružiti , ali isplati se probati . </p><p> Jasno mi je da su moje
9.13
#67602701,doc#124560,vj20030202ku04 bilo više od devet stručnih konzultanata , koliko ih je angažirano . Jednako tako , može se zamjeriti urednicima antologije na politici " jednake zastupljenosti " svih zemalja , ako se
9.13
#124974333,doc#244973,1990_09_35_701.html aktom . Kolektivnim ugovorom odnosno općim aktom utvrdit će se tko i u kojim slučajevima može zahtijevati pokretanje navedenog postupka . </P> <P> Postupak utvrđivanja potrebnog znanja i sposobnosti za obavljanje
#106439374,doc#204156,vj20080607pis07 nešto tražiti . No važno je reći da uhođenje u početku najčešće nije prepoznatljivo , može biti maskirano raznim lijepim gestama , a kao takvoga ga prepoznajemo tek kada prijeđe određenu
#58074850,doc#105831,vj20020410gl05 preurediti u mnogim zdravstvenim ustanovama , ili koliko pak pomoći bolesnicima ! </p><p> Ali tko mi može razjasniti kako o osobi s dokazanom krivnjom i golemim prekršajem ne znamo gotovo ništa ,
9.13
#117343308,doc#228976,vj20090905spo01 To je kao da pitate Guardiolu kako Barcelona može bez Messija . Ma , ne može . Slično kao s Modrićem već smo prošli oko Eduarda , pisalo se kako ćemo
#146518837,doc#265350,2000_04_42_996.html Članak 6 . </P> <P> Namještenicima koji se na rad primaju na neodređeno vrijeme , može se odrediti probni rad do tri mjeseca sukladno pravilniku o unutarnjem redu tijela državne vlasti
#135540595,doc#256936,1996_07_59_1186.html i zeleno svjetlo ne smiju biti upaljena istovremeno , </P> <P> 2 ) žuto svjetlo može biti upaljeno kao samostalno svjetlo u vremenskim razmacima od prestanka zelenoga do pojave crvenog svjetla
#24527104,doc#48552,na136_20 i rukovodstvo vaše momčadi . . . </p><p> Ako netko nekoga namjerava ubiti , žrtva ne može pobjeći od njega iako je čuva tisuću tjelohranitelja . O tome više i ne razmišljam
9.13
#188460069,doc#291611,2008_08_91_2902.html pokretanja investicijskog fonda ili pokretača ulaganja , odnosno može poprimiti oblik programa ( kao što je jamstveni program ) koji ostaje otvoren novim sudionicima tijekom produljenog vremenskog razdoblja . </p><p> 5.3 . NEGATIVNI UČINCI POTPORE </p><p> Komisija odmjerava moguće negativne učinke u smislu narušavanja tržišnog natjecanja i rizika istiskivanja privatnih ulaganja i pozitivne učinke kada ocjenjuje usklađenost mjera rizičnog kapitala . Ovi potencijalno negativni učinci moraju se analizirati na svakoj od tri razine gdje potpore mogu biti prisutne . Potpora ulagačima , pokretačima ulaganja i investicijskim fondovima može negativno utjecati na tržišno natjecanje na tržištu pružanja rizičnog kapitala . Potpora ciljnim poduzetnicima može negativno utjecati na proizvodna tržišta na kojima se ti poduzetnici natječu . </p><p><i> 5.3.1 . Istiskivanje </i></p><p> Na razini tržišta pružanja rizičnog kapitala , državna potpora može rezultirati istiskivanjem privatnih ulaganja . Ovo može smanjiti poticaje privatnim ulagačima za pružanje financiranja ciljnim malim i srednjim poduzetnicima i potaknuti ih da pričekaju dok država ne ponudi potpore za takva ulaganja . Ovaj rizik postaje to važniji što je veća investicijska tranša uložena u poduzetnika , što je veći poduzetnik , i što je kasnija faza poslovanja , budući da privatni rizični kapital postaje postupno dostupniji u tim okolnostima . Prema tome , Komisija
#48699036,doc#86647,vj20010630gl04 , tijela koja danas i nemaju osobitih ovlasti . U krajnjoj liniji , sve to može donijeti novu , možda i oštriju nego u doba hladnog rata , podjelu Europe na
9.13
#6167994,doc#11040,gs20020320sb9719 Upravnog suda RH da desetnik Ivan Čavlović prekine prošloga ponedjeljka započet štrajk glađu , ne može se tvrditi . No , ostaje činjenica da je Čavlović prošloga tjedna započeo svoj prosvjed
9.13
#180246683,doc#286844,2007_07_76_2411.html Upravnom sudu u skladu s odredbama koje su bile na snazi do tog datuma , može zahtijevati od Upravnog suda da prekine postupak ako je u roku od 30 dana od
#150105446,doc#268205,2001_09_84_1434.html PBZ d.d . kao jake poslovne banke . </p><p> cc ) PBZ d.d . navedenim pripaja­njem može , uz angažirano uprav­lja­nje i kontroling poslova­nja , kao sigurna , profitabilna i velika hrvatska
#179921072,doc#286633,2007_07_71_2181.html ako gotov lijek ne odgovara u potpunosti pojmu generičkog lijeka ili kada se bioekvivalentnost ne može dokazati ispitivanjem bioraspoloživosti ili u slučaju izmjena u djelatnoj tvari ili djelatnim tvarima , terapijskim
#40073190,doc#69752,vj20001018gl01 što to Hebel , koji je punih devet godina bio sukreator jedne sportske politike , može novoga ponuditi našemu sportu koji glavinja gotovo na rubu opstanka , društveno zapušten , pritješnjen
7.97
#81364275,doc#151334,v229mhr10 . i velikih potresa 1822 . i 1823 . Vitelleschija se na temelju njegova djelovanja može smatrati ocem dubrovačke konzervatorske službe jer nikad nije težio rušenju , nego prilagodbi građevina-spomenika novoj
7.97
#105649155,doc#202100,vj20080419van01 ljudska prava moraju uključivati vjerske slobode , kao i da »puno jamstvo vjerskih sloboda ne može biti ograničeno na slobodu vjeroispovijesti , već treba dužnu pozornost posvetiti i javnoj dimenziji religije
#195541694,doc#294797,2009_01_8_187.html ATC suradnja– pridržavanje , R/T procedure </tr></p><p><tr> 6 Simulirani asimetrični let </p><p> 6.1* ( Ova sekcija se može kombinirati sa sekcijom 1 do 5 ) </p><p> Simulirani otkaz motora za vrijeme polijetanja ( na
#160247263,doc#274726,2004_09_132_2368.html kojih su katadiopterski ure­đaji izrađeni i , posebno , njihove optičke jedinice , nadležna ustanova može ovlastiti laboratorije da izostave određena nepotrebna ispitivanja , pod izričitim uvjetom da se takvo izostavljanje
#5586135,doc#9772,gs20020122hr8495 I takva nevoljkost , Tuličićeva ili nečija druga , koja dijelom zasigurno odgađa imenovanje , može biti posve razumljiva jer osim redovnih poslova novog načelnika čekaju stari repovi , spremanje teškog
7.97
#123223064,doc#242005,vj20100507van06 tijekom njegovog vodstva zemlja zabilježila puno uspjeha , ono što je učinio vlastitom narodu ne može se zaboraviti« , naglasio je Medvedev . [AFP/Hina] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p><p> VRH TEKSTA </p>
#42935742,doc#75527,vj20010110sp01 je kap prelila čašu i da ih samo pobjede , ili preciznije , niz pobjeda može izvući iz dubioze , bit će lakše . No , ne treba smetnuti s uma
9.13
#198854283,doc#296802,2010_02_20_519.html mu odgovori nisu točno vrednovani , uputiti pisanu predstavku Agenciji u roku u kojem se može ostvariti uvid u ispite . </p><p> ( 3 ) Eventualne pisane predstavke rješava Komisija najkasnije u
#150119924,doc#268222,2001_10_85_1440.html VRSTE INVESTICIJA ZA KOJE SE MOŽE DOBITI GARANCIJA I POTPORA </p><p> Gospodarska investicija za koju se može dati garancija i potpora je nabava osnovnih i trajnih obrtnih sredstava , s time da
#130422014,doc#251653,1993_08_74_1522.html kod koje je nastala promjena zdravstvenog stanja koje utječe na njezinu sposobnost za vojnu službu može , na svoj zahtjev ili na poziv ovlaštenog ureda za obranu , biti upućena na
#205286033,doc#299858,2011_12_152_3144.html da bi bila imenovana u nadzorni odbor . </p><p> ( 2 ) Članom nadzornog odbora ne može biti : </p><p> 1 . član uprave društva , </p><p> 2 . član nadzornog , odnosno upravnog
#3096714,doc#6456,fo2003br34cl780 ranim jutarnjim satima jer su nam naši domaćini Jericevichi objasnili kako se u to vrijeme može vidjeti najviše divljih životinja , koje već poslije deset sati ujutro zbog vrućine odlaze na
8.32
#12069907,doc#23130,gs20030722os22482 . Naime , u hrvatskom je zdravstvu na snazi procedura prema kojoj se neku osobu može staviti na zamjenu , ali je se ne može trajno zaposliti bez dozvole Ministarstva zdravstva
9.13
#10386318,doc#19695,gs20030323hr18845 kombinata Orahovice , Kutjeva i Đakovštine . Uz to , bez Upravnog odbora Fond ne može dati pozajmicu ni ostalim saniranim pikovima , koji unatoč konsolidaciji , bez pomoći države ne
7.97
#195279228,doc#294693,2009_07_76_1857.html zaposleni ima pravo na tjedni odmor ( . .. ) i ovih se prava ne može odreći . </p><p> 7 . Ustavni sud podsjeća da je zakonska zabrana rada trgovina na malo
#209553147,doc#301787,2011_08_91_1937.html , i to na taj način koji će osigurati zaštitu okoliša . </p><p> Ovlaštenik koncesije ne može prava stečena koncesijom niti djelomično niti u cijelosti prenositi na drugog bez izričitog odobrenja Davatelja
#128371883,doc#249333,1992_11_75_1993.html određeno , kao pravilo , da zastupnik ne može biti pritvoren niti se protiv njega može pokrenuti kazneni postupak bez odobrenja doma Sabora . Iznimka od ovog pravila sadržana je u
#95599658,doc#177575,vj20051212kom01 . Taj je slučaj , kao i mnogi prije , pokazao da svaka igra oružjem može završiti kobno , jer oružje nije igračka . Prije šest godina u sličnim je okolnostima
#188817791,doc#291739,2009_01_1_16.html razvitak prenesen na krajnjega korisnika tih sredstava , kreditna institucija te stavke imovine i obveza može isključiti iz izračuna otvorene devizne pozicije kreditne institucije ako su ispunjeni svi sljedeći kriteriji : </p>
#3647734,doc#7141,fo2004br105cl2467 umjetnicima , ali još više s domaćinima . Gradišćanski Hrvati su svjedoci kako se stoljećima može sačuvati identitet . Sreća je što ima ljudi spremnih za umjetnost , što imaju svoje
9.13
#18989836,doc#38243,gs20050215hr38600 HSP prihvatiti europske konzervativne i narodnjačke stranke . . . </p><p> - Gledajte , Granić ne može ni sam sebi pomoći , a kamoli HSP-u pod Đapićevim vodstvom . On svojim obmanjivanjem
8.78
#160363320,doc#274770,2004_10_137_2415.html pravo radničkog vijeća da saziva skup radnika iz stavka 1 . ovoga članka , poslodavac može ako ocijeni da je to potrebno , sazvati skup radnika vodeći pri tome računa da
#84257500,doc#154365,V268lik04 , na kojima je potpuno zanijekana bilo kakva psihološka pa čak i fizička karakterizacija , može se jednostavno definirati kao sam proces stvaranja , kao sam autoportret . </p><p> Serija autoportreta neodoljivo
8.78
#205427766,doc#299880,2011_12_153_3175.html . </p><p> Posebna pravila za mekušce </p><p> Područje uzgoja </p><p> Članak 20 . </p><p> ( 1 ) Uzgoj školjkaša može se provoditi na istoj lokaciji kao i ekološki uzgoj riba i morskih algi u sustavu
#141084712,doc#261163,1998_05_69_834.html <P> Prilikom obavljanja tehničkog nadzora , javna ustanova iz članka 35 . Zakona o normizaciji može : </P> <P> 1 . zahtijevati izmjenu u tehničkoj dokumentaciji glede usklađivanja te dokumentacije s
#1803950,doc#4440,dv2820ku99 skupoće tiska uz nažalost slabu , odnosno prema današnjoj skupoći gotovo nikakvu subvenciju , ne može Jugoslavenska akademija , da na vrijeme štampa mnoge radnje , koje su joj prispjele i
8.78
#121705642,doc#238800,vj20100224kom01 odgovornost prema poslovanju svoje tvrtke i da su ponekad kompromisi bolji od štrajka koji dugoročno može kompaniju odvesti u smrt . </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p><p> VRH TEKSTA </p><p> [Događaji] </p><p> [Svijet] </p><p> [Teme
#136298567,doc#257529,1996_11_98_1929.html sastaviti prije nego pristupi prodaji robe . </P> <P> Članak 11 . </P> <P> Trgovac može uz propisane podatke u knjizi popisa i u PKV i u PKT prema ovom Pravilniku
#127820349,doc#248602,1992_02_5_89.html odluke u Republici Hrvatskoj neće se primjenjivati Odluka o uvjetima i rokovima uz koje se može odobriti produženje roka naplate izvezene robe i usluga ( Sl . list SFRJ broj 11/91
#124364445,doc#244363,1990_02_10_125.html zakonom , upozorit će na to podnosioce zahtjeva i odrediti rok za usklađivanje koji ne može biti duži od 15 dana . </P> <P> Ako organ nadležan za registraciju utvrdi da
#163267598,doc#276597,2004_04_55_1251.html u skladu s načelom vladavine prava , zajamčenim člankom 3 . Ustava , te </p><p> može li se uređenje radnog vremena trgovine na malo , sadržano u ZIDZT-u , smatrati odgovarajućom
#182514301,doc#288305,2008_11_127_3645.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#98651666,doc#184673,vj20060904pis01 osnovne u srednju školu , odnosno u razdobljima intenzivnih promjena . Kod mlađe djece anksioznost može postati izraženijom nakon dulje bolesti ili ljetnih praznika , kad je dijete dulje razdoblje provelo
#164690104,doc#277857,2005_10_129_2391.html farmakološkim sredstvima može zahtijevati ograničenje za letenje u višečlanoj posadi . </p><p> Za kategoriju 2 , može se zahtijevati ograničenje za letenje uz sigurnosnog pilota . </p><p> ( 5 ) Kada se sumnja
#16485820,doc#32579,gs20040728os32625 zbog dotrajalosti i novih zahtjeva HŽ-a niti neće obnavljati . No , više nitko ne može jamčiti potpuno siguran prelazak preko nathodnika pa razmišljamo i o njegovu uklanjanju . Cesta u
9.13
#190665533,doc#292588,2009_11_137_3314.html stavka 4 . ovoga članka . </p><p> Prekršajne odredbe </p><p> Članak 20 . </p><p> ( 1 ) Sud može počinitelju nasilja u obitelji izreći kaznu zatvora ili novčanu kaznu . </p><p> ( 2 ) Član
#183627072,doc#288922,2008_12_152_4143.html Zakonom . </p><p> ( 4 ) Pravna i fizička osoba iz stavka 1 . ovoga članka može članarinu platiti i primjenom stope propisane za djelatnost koju pravna ili fizička osoba obavlja u
#169679092,doc#280472,2006_09_103_2333.html . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba , ali nezadovoljna stran­ka može pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Repub­li­ke Hrvatske , u roku od trideset ( 30
#170653927,doc#281128,2006_11_130_2889.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#204154141,doc#299275,2011_01_13_259.html predmeta ispitivanja , praktikant ( profesionalni računovođa u javnoj praksi ) razmatra kako korištena prezentacija može utjecati na odluke namjeravanih korisnika . Značajnost se razmatra u kontekstu količinskih i kvalitativnih čimbenika
#141542917,doc#261665,1998_07_94_1288.html o korištenju cestovnog zemljišta i na druge zakonom dozvoljene načine . </P> <P> Cestovno zemljište može se povjeriti na korištenje korisnicima radi obavljanja pratećih djelatnosti iz članka 2 . ovog Pravilnika
#108538041,doc#209017,vj20080920sss01 mogu biti pokazatelj klimatskih promjena . »Njihova je populacija osjetljiva na zbivanja manjih razmjera i može biti pokazatelj promjena okoliša« , rekao je vođa CSIRO-ove skupine Peter Last u izjavi kojom
#71063593,doc#131444,vj20030519st02 istočna granica našeg kontinenta prebačena s Dona na Ural ) . A politička definicija Europe može se još lakše prilagođavati od geografske definicije . </p><p> Na primjer , već i sada postoji
9.13
#162371799,doc#275908,2004_02_25_726.html –pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) propisano je : </p><p> » Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#173898842,doc#283016,2006_07_74_1764.html određena zaštićena područja , štetnim organizmom navedenim u Popisu II . , dijelu B , može dopustiti unošenje preostaloga dijela pošiljke , uz uvjet da ne sumnja u zarazu toga dijela
#130234559,doc#251331,1993_01_6_67.html može biti kraći od tri mjeseca . </P> <P> Po otkazivanju ugovora , svaka strana može tražiti zaključivanje novog ugovora . </P> <P> VII . PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE </P> <P>
#136645498,doc#257732,1997_10_110_1669.html u zapisnik samo kad je to potrebno . </P> <P> ( 2 ) Okrivljeniku se može dopustiti da svoj iskaz sam kazuje u zapisnik . </P> <P> Članak 230 . </P>
#41148736,doc#71957,vj20001116sp02 , nego kvalitetan , a trovač momčadi ! " Samo momčad u kojoj postoji zajedništvo može očekivati dobre rezultate . No , ako ih ne prati uprava , bit će kratkog
9.13
#105740575,doc#202341,vj20080425kom01 vrstu nacionalne izdaje , jer su svjesni da bilo kakva presuda bilo kojeg tijela ne može uvažiti njihove nerealne zahtjeve . Taj pritisak jača kako se približavaju jesenski parlamentarni izbori .
#214231263,doc#304372,2012_01_7_183.html Popisu . </p><p> ( 3 ) Osigurana osoba koja je ostvarila pravo na govornu protezu ne može istovremeno ostvariti pravo na pomagalo za glasni govor , osim u slučaju kada iz medicinsko-tehničkih
#197468298,doc#295956,2010_11_124_3232.html poljoprivredno zemljište obraslo višegodišnjim raslinjem , prema nalazu Povjerenstva . </p><p> 3 . Minirano poljoprivredno zemljište može biti predmetom raspolaganja kroz zakup ili dugogodišnji zakup . </p><p> U natječaju je jedinica lokalne samouprave
#216264579,doc#305300,2013_02_22_358.html prijenosnog sustava bez prethodne najave . </p><p> ( 11 ) Uz prethodnu suglasnost Agencije nadzorni odbor može razriješiti dužnosti osobu za praćenje usklađenosti . Agencija je ovlaštena zahtijevati razrješenje osobe za praćenje
#62748059,doc#114999,vj20020827td01 Croneta i VIP neta . HEP više gotovo nigdje bez ozbiljnih sporova s ekoudrugama ne može izgraditi elektranu , posebno ne na ugljen . . . </p><p> Sličnih primjera ima još mnogo
7.97
#176098427,doc#284383,2007_02_12_534.html opisanom u Dodatku 2 . ne bude takva da je : </p><p> Nekoliko se referentnih uzoraka može upotrijebiti da bi se provjerilo je li cijela površina koja se ispituje oštećena jednoliko . </p>
#66756146,doc#122918,vj20030105un04 Jadrana , Tulio Persi , ustvrdio je da ljudima , ako im se već ne može vratiti imovina koju su ostavili u Istri , Rijeci i Dalmaciji odlazeći zbog komunističkog totalitarizma
7.97
#158878621,doc#274143,2004_07_100_1917.html na suđenje u razumnom roku . Naime , tijekom zakonom određenog prekida nadležni sud ne može postupati , pa ako je takav prekid neopravdano dugotrajan može doći do povrede prava na
#133461937,doc#254707,1995_06_43_851.html poduzećima i drugim odgovarajućim propisima kojma se propisuje kada i pod kojim uvjetima pravna osoba može početi obavljati djelatnost za koju je izvršila upis kod nadležnog trgovačkog suda . Stajalište je
#13475723,doc#26090,gs20031113hr25702 . U velike infrastrukturne zahvate ubraja se i projekt navodnjavanja koji je blizu toga da može biti predstavljen javnosti . Tu su i daljnja ulaganja u organizaciju i dorađivanje sustava poticanja
9.13
#55992328,doc#101642,vj20020213gl05 , konstruktivna polemika , koju je , dakako , morao isprovocirati Špoljar . Ali kako može bilo koga isprovocirati tako anemičan tip ? ! Stekao sam dojam da je , osim
8.78
#162397816,doc#275915,2004_02_25_718.html i označavaju rastućim brojem za svako odredište i svaku izvršenu vožnju . </p><p> Subvencija se ne može ostvariti za autobusne transfere od zračnih luka do smještajnog objekta . </p><p> Za autobuse koji za
#138396509,doc#259336,1997_07_73_1255.html . UDOMITELJSKA OBITELJ </P> <P> Članak 114 . </P> <P> ( 1 ) Udomiteljska obitelj može biti obitelj koja ima stambene , socijalne i druge uvjete koji omogućuju smještenoj osobi primjereno
#59234321,doc#108178,vj20020511un01,pn zemlja , bez obzira na svoju veličinu , politički utjecaj ili vojnu snagu , ne može biti učinkovita ako samostalno djeluje protiv terorizma </head><p> <b> ZAGREB , 10 . svibnja </b> -
9.13
#209881989,doc#301904,2012_01_1_3.html i ugošćivanje </p><p> 291.158 Prihvaćanje darova ili ugošćivanje od nekog klijenta za kojeg se izražava uvjerenje može stvoriti prijetnje na temelju osobnog interesa i prijetnje na temelju zbliženosti . Ako tvrtka ili
#84283474,doc#154392,V268raz01 dakle sve interpretacije moje , dakle u nekoj mjeri i subjektivne , jer interpretacija ne može a da ne bude proviđena i notom subjektivnosti . U tom smislu " objektivnu "
7.97
#138111933,doc#258877,1997_05_54_823.html fizička osoba je dužna dostaviti i ugovor o kompenzacijskom poslu sa stranom osobom . Ministarstvo može prema potrebi zatražiti i druge podatke i dokumentaciju u svezi s određenim kompenzacijskim poslom .
#187375280,doc#291214,2008_07_77_2550.html slično , svaku seriju potrebno je uzeti u obzir odvojeno . b ) Pošiljka se može sastojati od jedne ili više serija . c ) Kada veličina ili granica svake serije
#184387647,doc#289339,2008_02_24_787.html članaka 14 . , 29 . i 48 . Ustava , te članci 6 . , 13 . i 14 . , članak 1 . Prvog protokola i članak 1 . Protokola broj 12 Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda . Predlaže usvojiti ustavnu tužbu i ukinuti drugostupanjsko i prvostupanjsko rješenje . <i> Ustavna tužba nije osnovana . </i> 3 . Prema odredbi članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 99/99 . , 29/02 . i 49/02.-pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti , tijela jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima , kojima je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela , povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom , odnosno Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i područnu ( regionalnu ) samoupravu . Ustavni sud u postupku u povodu ustavne tužbe , u granicama zahtjeva istaknutog u ustavnoj tužbi , utvrđuje je li u postupku odlučivanja o pravima i obvezama podnositelja ,
#152255375,doc#269935,2002_03_32_692.html građana , te zdravi i stabilni ekološki uvjeti . U navedenom smislu , nacionalna sigurnost može se definirati kao stanje zaštiće­nosti temeljnih vrijednosti društva i na njima zasnovanih institucija . </p><p> I
#29308957,doc#50604,na209_r04 yourcenarovskoj situaciji , a pokazala mi se užasno bliskom . Učinilo mi se da mi može odgovoriti na pitanja što je rat , zašto rat i tako dalje . Rat je
8.32
#193311061,doc#293682,2009_03_37_809.html : </p><p> ( a ) kada se potpora dodjeljuje malim i srednjim poduzetnicima , intenzitet potpore može se uvećati za 10 postotnih bodova za srednje poduzetnike i 20 postotnih bodova za male
#153290595,doc#270703,2002_07_83_1360.html Izdavanje srećaka jednostavne ili složene ( klasne ) lutrije pravo je Republike Hrvatske koje se može prenijeti na priređivača lutrijskih igara . </p><p> ( 2 ) Za isplatu dobitaka od igara na
#28489578,doc#50239,na198_k04 hadezeovskoj taktici opstrukcije Haaga : " Tjednik Nacional je primjer kako se u vlastitoj zemlji može raditi protiv nje . . . " Kako vidimo , drevna pravnička škola populističkih frazetina
8.43
#153565661,doc#270794,2002_07_89_1471.html usklađivanja već danas izgra­đe­nih kapaciteta prema potrebama Hrvatske i prema mogućnos­tima izvoza . </p><p> Ovdje se može govoriti o dvije skupine proizvođača hrane : </p><p> – oni koji proizvode hranu isključivo za potrebe
#180608045,doc#286972,2007_08_80_2523.html prvi i posljednji dan boravka u inozemstvu , dokaza da je uplatila poseban doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu za sve dane planiranog boravka u inozemstvu radi privatnog posla , te u slučaju iz članka 18 . ovog Pravilnika i na osnovi rješenja Direkcije Zavoda . Potvrda iz stavka 2 . ovog članka izdaje se i pokriva troškove korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu za broj dana za koje je prethodno uplaćen posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu . Iznimno od stavka 3 . ovog članka , osiguranoj osobi koja namjerava u inozemstvu boraviti dulje od 3 mjeseca može se odobriti plaćanje posebnog doprinosa u obrocima , odnosno za kraće razdoblje od razdoblja planiranog boravka u inozemstvu s time da joj se potvrda iz stavka 2 . ovog članka izdaje samo za broj dana za koje je prethodno uplaćen posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu . Za osigurane osobe iz članka 4 . stavka 2 . točke 1 . ovog Pravilnika – članove obitelji osiguranika iz članka 4 . stavka 1 . ovog Pravilnika ( supružnika i djecu ) , koji s osiguranikom borave u inozemstvu , a za koje je poslodavac osiguranika preuzeo obvezu plaćanja posebnog
#76355277,doc#141478,vj20031116st02,pn sadržavali su i gorku notu . Prema mišljenju gospođe Boris Pack , Hrvatska se ne može nadati članstvu u Europskoj uniji godine 2007 . , o čemu se u Hrvatskoj euforično
8.78
#44488952,doc#78453,vj20010220sp03 se u ovaj odnos odjednom uvuče - nelagoda . Sve se to , dakako , može odraziti na same Janičine nastupe . </p><p> U cijeloj ovoj priči pokušali smo kontataktirati osobu ,
7.97
#189693663,doc#292126,2009_09_118_2923.html , te dijagnostičke pretrage krvi i tkiva . </p><p> ( 3 ) Iznimno , osiguranim osobama može se odobriti upućivanje u inozemnu zdravstvenu ustanovu zbog liječenja bolesti koje nisu obuhvaćene stavkom 1
#207887875,doc#301125,2011_06_61_1374.html biti u skladu sa zahtjevima svake od specijalističkih djelatnosti . </p><p> Članak 43 . </p><p> Bolesnička soba može imati najviše 4 bolesničke postelje . </p><p> Bolesnička soba namijenjena za smještaj bolesnika koji su oboljeli
#88720092,doc#162110,vj20040703kom03,pn više kažnjava , mi to gluplje vozimo i gluplje ginemo , ako se to i može činiti pametno . </head><head> M ILJENKO C VITKOVIĆ </head> <div1> <p> Podosta stvari ide na ruku ovoj katastrofi
7.62
#19266712,doc#38871,gs20050307hr39233 Vozači dobivaju oko dvije tisuće eura za put , ali to se nikakvim novcem ne može platiti " , kaže Ilišević , dodajući da će se vratiti u Irak jedino ako
9.13
#199731187,doc#297244,2010_03_36_936.html za sva buduća izdvajanja deviznog dijela obvezne pričuve . </p><p> » Standard Payment Instructions « banka može mijenjati , a pri svakoj će promjeni Hrvatskoj narodnoj banci – Direkciji za upravljanje međunarodnim
#28889359,doc#50415,na204_17 . Tako će " Planinu u plamenu " vidjeti samo Zagrepčani jer samo zagrebački HNK-a može u kratkom vremenu realizirati zahtjeve Pekinške opere ( spoj drame , plesa , pjevanja ,
8.32
#202463061,doc#298489,2010_07_94_2630.html Ukupan broj sati dodatne i dopunske nastave iz stavka 1 . ovog članka , ne može biti veći od broja razrednih odjela u srednjoškolskoj ustanovi s tim da jedan nastavnik može
#137718660,doc#258497,1997_03_33_481.html je to propisano za javno nadmetanje . </P> <P> ( 2 ) Nadmetanje po pozivu može se provesti samo uz prethodno odobrenje Ministarstva financija . </P> <P> ( 3 ) Ministarstvo
#141014932,doc#261094,1998_04_63_773.html " sa instaliranim kapacitetima crpki 1x100 l/sec i 2x35 l/sec . </P> <P> Korisnik koncesije može zahvaćati vodu iz izvorišta " Klokun " u količinama navedenim u podtočki 1 . točke
#2665673,doc#6026,dv2854sp1790 , otići i na državno natjecanje . </p><p> - Pošto je gimnastika kompleksan sport , ne može se tako brzo doći do uspjeha . Prošle smo godine na Regionalno natjecanje otišli više
9.13
#112848450,doc#218727,vj20090313kul01 <p> Međutim , zadnji Barbierijev roman »Dioklecijan« isti je nakladnik odbio tiskati s objašnjenjem da ne može dobiti državnu potporu za knjigu iz malog jezika , te stoga što je autor stariji
#98150964,doc#183434,vj20060718kom01 po kilogramu . Utvrđivanje zaštitne cijene je jamstvo da se po toj cijeni pšenica uvijek može prodati . </p><p> Poljoprivreda je , naime , pupčanom vrpcom vezana za Ministarstvo financija , jer
#62811067,doc#115131,vj20020829td01,pn ( Hina ) </p><head> Račanu prigovori zbog razvojne a ne socijalne politike </head><head> Račanovoj vladi se ne može prigovarati da je socijalno neosjetljivija od bilo koje bivše hrvatske vlade / No , može
8.32
#156095358,doc#272210,2003_10_167_2399.html . ovoga članka u određenom slučaju nerazmjerne naravi i intenzitetu povrede , a povreda se može otkloniti na neki drugi način , sud može za takav slučaj odrediti druge potrebne mjere
#95759823,doc#177956,vj20051224kom03 . No u govoru zajednice i njezinih oblika koji sve češće nisu samo pojedinačno subjektivni može se razgovijetno , bez ograda i sve manje neizravno čuti da je prošlost , s
#18949785,doc#38174,gs20050212sp38532 u prvi krug favorita , nema pritiska . No , ako se sve poklopi , može do zlata , iako ima bar 20 kandidata za pobjedu . Staza , pogotovo drugi
9.13
#40163275,doc#69936,vj20001020td02 stupaju na snagu bez potrebe suglasnosti ili potpisa predsjednika države . </p><p> Mesić , međutim , može produljiti postupak ustavnih promjena . Naime , prema članku 136 . , pravo predlaganja promjena
9.13
#188467080,doc#291616,2008_08_91_2907.html posljedica dotoka slatke vode iz Raše . Unutar zaljeva , osobito u plitkim ( ispod 5 m ) sjevernim dijelovima salinitet može poprimiti dosta niske vrijednosti te je čitav vodeni stupac tijekom cijele godine homogen i niskog saliniteta . Srednje mjesečne temperature površinskog sloja morske vode tijekom godine kreću se od najnižih tijekom veljače ( 9°C ) do najviših tijekom kolovoza ( 24° C ) . Amplituda morskih mijena zna doseći 1,8 m . Unutarnji dio zaljeva je dosta produktivan , što je posljedica donosa rijeke Raše . Dublji dijelovi zaljeva su znatno niže produktivnosti , te ih se najčešće može okarakterizirati kao oligotrofne . U proizvodnom području uzgajaju se dagnje . Proizvodno područje omeđeno je kopnom i zamišljenim spojnicama točaka sljedećih zemljopisnih koordinata : A Ф 45º00,180’N λ 14º03,291’E B Ф 44º59,833’N λ 14º04,850’E Stalne točke uzorkovanja za praćenje mikrobiološke kakvoće školjkaša te njihove zemljopisne koordinate su : Raški zaljev M1 Ф 44º59,699’N λ 14º04,606’E Raški zaljev M2 Ф 45º00,030’N λ 14º03,544’E Na točki M1 uzorkovat će se za pretrage na teške metale i bezo ( a ) piren . Stalna točka uzorkovanja za praćenje biotoksina i fitoplanktonskog sastava te njezine zemljopisne koordinate su : Raški zaljev B1 Ф 44º59,699’N
#132331261,doc#253645,1994_02_9_158.html druge instrumente tržišta novca i kapitala , kojima se trguje na uređenim tržištima , ne može prijeći 40 % raspoloživih sredstava društva . Ulaganje u vrijednosne papire iz stavka 5 .
#184405106,doc#289349,2008_02_24_783.html suvlasničkog dijela ) utvrđena prema nalazu vještaka sačinjenog u parničnom postupku iz kojeg potječe ovršna isprava , 25 . svibnja 2001 . godine . Ovršni sud je na zahtjev podnositeljice proveo vještačenje kako bi se utvrdila nova vrijednost nekretnine , prema cijenama na dan nove procjene . No , budući da je rješenje o ovrsi , u kojem je određeno da će se za procjenu vrijednosti uzeti nalaz od 25 . svibnja 2001 . , u međuvremenu postalo pravomoćno , sud je ocijenio da se radi o presuđenoj stvari , slijedom čega je vezan tom pravomoćnom odlukom i više ne može raspravljati o tome odgovara li ta procjena sadašnjoj tržišnoj vrijednosti nekretnine . Nakon uvida u oba nalaza građevinskog vještaka Ustavni sud ocjenjuje osnovanima navode podnositeljice da se radi o značajnoj razlici u procijenjenoj vrijednosti nekretnine prema nalazu od 25 . svibnja 2001 . i 29 . studenog 2004 . godine . S obzirom na to , a imajući u vidu ovršnu ispravu , u izreci navedena rješenja i mjerodavne odredbe Ovršnog zakona iz kojih se može zaključiti da je vrijednost nekretnine moguće zaključkom u tijeku ovršnog postupka ponovno utvrđivati pod određenim pretpostavkama , Ustavni sud ocjenjuje da je podnositeljici u
#68187287,doc#125733,vj20030219vp10,pn , ali je kancelar odbacio sudjelovanje u ratu / Kaosu u transatlantskim odnosima najviše se može radovati Saddam Hussein : ta je nesloga njegova jedina šansa da izbjegne svrgavanje s vlasti </head>
7.97
#142608302,doc#262354,1999_12_144_2168.html ovog članka ovoga članka ne smije biti dulji od šest mjeseci . Ovaj rok carinarnica može produljiti , ako je korisnik postupka podnesao pravodoban i opravdan zahtjev , ali cjelokupan rok
#71783646,doc#132894,vj20030611td04 optuženoga u osumnjičenoga . " Takva vrsta pregovora s Haagom ne prolazi . Optužnica se može osporavati samo pred Sudom " , istaknuo je Račan . </p><p> " General Gotovina će napraviti
9.13
#197370915,doc#295892,2010_10_121_3168.html svojih članova bira predsjednika i njegovog zamjenika . </p><p> ( 4 ) Član Nadzornog odbora ne može biti članom drugih tijela Zajednice . </p><p> Članak 30 . </p><p> ( 1 ) Nadzorni odbor nadzire
#215140441,doc#304717,2012_07_86_1963.html djelatnosti u istoj može se izdati rješenje prema posebnom zakonu te se prema posebnom zakonu može izdati potvrda da njezin posebni dio predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu . </p><p> Članak 34 . </p><p> (
#116614172,doc#227394,vj20090808kom04,pn .hr </p><p> © Vjesnik - All Rights Reserved . </p><head> Krizne (ne)prilike </head><head> Često se čuje da »kriza može biti prilika« . I neke od vodećih hrvatskih tvrtki su , u eri svjetske financijske
#62555792,doc#114609,vj20020821ko03 , Hrvatska je u prvom valu reakcija Washingtonu rekla svoje NE . George Bush ipak može biti zadovoljan hrvatskom desničarskom oporbom . Ivo Sanader i Anto Đapić složili su se da
9.13
#4517113,doc#8272,fo2004br98cl2267 kao okvir za pregovore o pristupanju u članstvo . Taj okvir je davno definiran i može se mijenjati u vrlo malome obimu . Prostor za korekcije i posebne koncesije te njegovo
9.13
#113876800,doc#221173,vj20090423van01,pn iz vjetra i morskih struja </head><head> Povodom Dana planeta Zemlje Obama objavio novu inicijativu . »Vjetar može osigurati 20 posto električne energije za SAD do 2030 . godine i otvaranje 250 .000
#32990355,doc#55765,vj20000318td01 poslova angažiralo Rivkina . </p><p> " Granić ima djelomičnu amneziju u mozgu i misli da se može oprati za sve odluke koje je donosio i u kojima je sudjelovao . Kad je
9.13
#125825666,doc#246032,1991_05_21_651.html a mogu ostvariti i druge račune . </P> <P> Članak 32 . </P> <P> Sjedište može imati jednu ili više izdvojenih radnih jedinica ( ekspozitura , poslovnica i sl . )
#81793950,doc#151799,v235mge01 Eminemovu pjesmu opisuju kao " isforsirano šokantnu , ali opet dostatno impresivnu " , što može značiti bilo što ) . Zamjerke bi se mogle uputiti i na vrlo oskudnu formalnu
7.97
#158216337,doc#273595,2003_04_69_819.html u skladu sa statutom škole . </p><p> Ispit se polaže pred ispitnim povjerenstvom . Ispit se može ponoviti najviše dva puta . </p><p> Razloge , način i vrijeme polaganja razrednih i predmetnih ispita
#78875054,doc#147196,vl990407du01 A sve drugo - nogomet , košarka , rukomet , estrada - to se sve može namjestiti tako da čovjeku stane mozak . A kad je riječ o meni , nisam
9.13
#64969410,doc#119253,vj20021102un02 nedostavljanje podataka i dokumenata revizorima u određenom roku . Odgovorna osoba u tijelu državne uprave može biti kažnjena s 2000 do 10.000 kuna , a pravna osoba s 20.000 do 100.000
9.13
#87535719,doc#159579,vj20040415tem03 ograničena je na tri minute . </p><p> Na prijedlog zastupnika koji je postavio pitanje Državni zbor može , bez rasprave , odlučiti da na idućoj sjednici otvori raspravu o vladinu odgovoru . </p>
9.13
#130658109,doc#251900,1993_01_9_112.html razloga ne mogu ući u objekt stanice za tehnički pregled vozila , tehnički pregled se može obaviti na mjestima gdje se vozila nalaze ( gradilište i dr . ) uz odobrenje
#37423370,doc#64716,vj20000804gl05 je zamišljena kao " vojni doktorat " , a u Tuđmanovoj školi on se očito može steći i bez pročitane knjige . </p><p> Rečenica Franje Feldija trebala bi biti dovoljna da vrhovni
7.97
#169481515,doc#280402,2006_01_1_8.html pri utvrđivanju prava radnika iz radnog odnosa . </p><p> Članak 17 . </p><p> U pojedinoj organizacijskoj jedinici može se preraspodijeliti radno vrijeme ako to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno posla , organizacija rada
#175275029,doc#283963,2007_10_107_3138.html mirovinu ili zajamčene isplate , a osoba koja ima pravo na primitak tih isplata ne može se pronaći na adresi koju ima osiguravajuće društvo ili osiguravajuće društvo nema podatke o njezinom
#202342818,doc#298449,2010_07_91_2569.html u trenutku počinjenja kaznenog djela nije navršila 14 godina života . </p><p> Razlozi zbog kojih se može odbiti izvršenje europskog uhidbenog naloga </p><p> Članak 21 . </p><p> ( 1 ) Sud može , rukovodeći
#202420515,doc#298464,2010_07_92_2591.html na izborima za člana u Europski parlament u drugoj državi članici Europske unije , ne može ostvariti pravo na glasovanje i kandidiranje na istim izborima za člana Europskog parlamenta u Republici
#14459993,doc#28140,gs20040129sp27903 zadovoljavajućem stanju pa su se liječnici odlučili za šivanje . Olakšavajuća okolnost , koliko to može biti u cijeloj priči , je činjenica da bolovi u ramenu na koje se Ivica
9.13
#144655992,doc#263620,1999_07_78_1392.html točke a ) podtočka 4 . do 6 . ovoga Zakona . </P> <P> Ne može se tražiti niti prisiliti bilo koju osobu bez stalnog sjedišta ili prebivališta na teritoriju Republike
#99396260,doc#186561,vj20061113tem02 i pristup tržištu koji se razvija u Profitnoj jedinici posebnih vlakova dobar , odnosno da može ostvariti prihod na otvorenom tržištu . </p><p> Akcije koje su dosad poduzete govore da se željeznica
#15029171,doc#29377,gs20040317sb29252 a rizično će biti i sve što se priređuje na ulju , dakle GMO se može naći u gotovo svoj hrani sa sojom , kukuruzom i uljanom repicom , a gornja
8.78
#40495664,doc#70611,vj20001028td03 njegovu karakteru . On je djelovao kao diplomat , smatrajući da se postavljanjem diplomatskih poluga može pridonijeti kraju rata i patnji koje on nosi sa sobom . </p><p> Pogriješio je , jer
9.13
#77413525,doc#143464,vj20031222ko01 solidnu podršku dijela javnosti , jer - kakva smo mi to zemlja čijoj vladi MMF može sugerirati ( neki kažu - diktirati ) zakone ? </p><p> Uopće ne sumnjam u činjenicu da
9.13
#68145763,doc#125647,vj20030218un09 pomilovanja . Predsjednikov potpis na dokumentu o pomilovanju je zadnji i ta se odluka ne može promijeniti . No , Predsjednik se do sada složio sa svim prijedlozima Komisije . Neva
9.13
#70440912,doc#130169,vj20030429un02 kaznenom postupku za koja se može tužiti , a da ih se na sudu ne može oboriti . No , " zloupotreba položaja " u tom nabrajanju nije navedena . Na
9.13
#37240096,doc#64372,vj20000728un13 Fonda ' Jedinstvo ' traži pozajmicu za dvije plaće , a za taj novac poduzeće može jamčiti " , naglasio je , dodavši da Sindikat metalaca podržava radnike tvrtke u odluci
9.13
#63154055,doc#115772,vj20020908td01 to je srpski Auschwitz . To je sramota i na toj sramoti više nitko ne može izgrađivati svoj lik i obećavati da će napraviti od nas pet-šest neki Auschwitz koji bi
8.78
#176279889,doc#284451,2007_11_121_3521.html zemlju porijekla određene tablicom 1 i 2 norme HRN EN 1912 , razred čvrstoće se može odrediti i vizualnim ili strojnim ocjenjivanjem prema normi HRN EN 14081-1 i normama na koje
#94930223,doc#175972,vj20051005tem04 na Upravnom sudu za lokacijsku dozvolu . Bez lokacijske dozvole D . Š . ne može rekonstruirati kuću , a čekajući presudu Upravnog suda , urušio mu se krov u spavaćoj
#132019400,doc#253212,1994_09_67_1178.html mišljenju sindikata kojega je radnik član . </P> <P> Članak 6 . </P> <P> Radnik može biti raspoređen iz jednog u drugo mjesto rada na udaljenost veću od 55 km ako
#136271440,doc#257512,1996_11_96_1912.html kontroliranog podrijetla . </P> <P> Članak 20 . </P> <P> Vino s oznakom kontroliranog podrijetla može se u pojedinim godinama zbog slabije kakvoće ili drugih razloga svrstati u nižu kategoriju kakvoće
#100193036,doc#188619,vj20070117kul03 Matije Pascala« protagonist je seoski pjesnik Nelin Schillaci , zvani Liola . </p><p> »Ako se i može sporiti oko toga tko je najveći talijanski pisac prve polovice 20 . stoljeća , nema
#4580174,doc#8353,fo2005br127cl3074 bošnjačka ) . " Deklaraciju i namisao mnogi su podržali . O svemu se podrobnije može čitati na stranicama " http : / / www . hik04 . info " .
7.97
#164668265,doc#277852,2005_10_129_2386.html radu , odnosno koji ne upotrebljava propisana osobna zaštitna sredstva te za kojeg se opravdano može pretpostaviti da je pod utjecajem alkohola ili drugih opojnih sredstava , </p><p> – narediti poslodavcu da
#210175495,doc#302139,2012_10_110_2386.html . </p><p> Procedura stručnog nadzora </p><p> 1 . U suradnji s državama članicama i Agencijom , Komisija može organizirati stručne nadzore nacionalnih nadzornih tijela u skladu sa stavcima 2 . do 6 . </p>
#12666395,doc#24346,gs20030908os23834 obiteljskog nasilja , kao i teško oboljeloj osobi kojoj se dugotrajna zaštita i njega ne može osigurati u obitelji ili zdravstvenoj ustanovi . Novina je i mogućnost da Centar za socijalnu
9.13
#163193309,doc#276532,2004_04_51_1158.html podnose se u jednom primjerku . </p><p> ( 2 ) Izuzetno , Agencija u određenim slučajevima može zatražiti da se uz izvornik prijave i privitaka dostavi i jedan ili više preslika cijele
#165902436,doc#278400,2005_01_15_270.html dispozitivu . </p><p> Uputa o pravnom lijeku </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor . </p><p> Klasa : 612-12/04-02-15 </p><p> Urbroj : 567-01/05-01 </p><p> Zagreb , 12 . siječnja
#181986856,doc#287951,2008_10_114_3303.html odnose na sustav EMAS i Zakonu o zaštiti okoliša . </p><p> Članak 4 . </p><p> Organizacija se može uključiti u sustav EMAS ako udovolji uvjetima određenim Uredbom EMAS i drugim pravnim aktima Europske
#115918884,doc#225791,vj20090711kom04 Milanovića naviknuli slušati sve i svašta , teško je zamisliti da čelnik najjače oporbene stranke može do iznemoglosti ponavljati nešto u čemu su ga sad ne samo demantirale činjenice , već
#201687706,doc#298129,2010_01_8_181.html EUR/USD , i kao zaštitu od rizika po promptnom tečaju GBP/USD . Jedan zaštitni instrument može štititi isti određeni rizik samo jednom . Ovisno društvo B ne može u svojim konsolidiranim
#199874597,doc#297307,2010_03_38_998.html domene primi upućenu poruku o pokretanju postupka na bilo koji način . Ako se ne može ustanoviti je li poruka primljena , ili ako se utvrdi da ju nije bilo moguće
#198962803,doc#296872,2010_02_24_591.html <p> 3 . Članovi Skupštine biraju se na mandat od četiri godine . </p><p> 4 . Skupština može pravovaljano odlučivati ukoliko je na sjednici nazočna natpolovična većina izabranih članova , a odluka je
#175640853,doc#284150,2007_10_111_3246.html iz članka 1 . ovoga Pravilnika . Na osnovi nalaza i mišljenja Povjerenstva , ministar može oduzeti ovlaštenje izdano za obavljanje pregleda osoba iz članka 1 . ovoga Pravilnika . Ovlaštenje
#5325268,doc#9271,fo2005br160cl4013 to da se baš na Aidi trenira strogoća , kad i svaki neupućeni građanin Splita može posvjedočiti kako je baš ta opera zaštitni znak i Splitskog ljeta , i kazališta ,
8.78
#58881972,doc#107472,vj20020502gl06 to jest privatizacija na poticaj i prema pravilima vlasti doista nije pokazala da se državi može vjerovati . </p><p> Više se dijelilo nego prodavalo , i to dijelilo prema kriterijima neprikrivene pristranosti
7.97
#183235703,doc#288757,2008_12_145_3971.html dio krškog terena pripada području vrlo osjetljivog ekosustava . Pogoršanje kakvoće vode u tim područjima može izazvati nesagledive posljedice na opskrbu vodom kao i općenito živi svijet u rijekama i moru
#41895811,doc#73473,vj20001206sp06 drugo jutro pustimo na miru . Nadamo se da će ubrzo ozdraviti . </p><p> Na upit može li Cibona dostići " odbjegli " AEK i tako u sljedećem krugu izbjeći mogućnost da
8.78
#46868721,doc#82916,vj20010503ku01 njim čim to bude bilo moguće . I nedobivanje odgovora svojevrstan je odgovor koji se može pripisati dosadašnjem nehaju za nastalu situaciju o kojoj se svi niži službenici Komore nisu usudili
9.13
#95673689,doc#177744,vj20051217kul02 radnom odnosu ? Božidar Šnajder , pomoćnik intendanta osječkoga HNK , smatra da se ne može govoriti o radnom odnosu jer je riječ o povremenim i kratkotrajnim nastupima maloljetnika u predstavama
#74499122,doc#138044,vj20030912ko01 , integracije do koje je objema državama izuzetno stalo . </p><p> Isprika kao simboličan čin ne može riješiti granicu na Dunavu , pitanje nestalih , tužbe pred Međunarodnim sudom pravde , no
9.13
#50978657,doc#91251,vj20010914un08 zato nije svejedno kako će na terenu teći pripreme za izbor delegata . Svaki glas može biti presudan s obzirom na to da će , realno je pretpostaviti , svaka frakcija
9.13
#142145921,doc#262084,1999_02_12_285.html - vožnje kopno-otoci-kopno ili otok-otok kao dio kombiniranog prijevoza . </P> <P> Subvencija se ne može ostvariti za vožnje plovilima na krstarenjima tijekom boravka u Hrvatskoj . Zahtjev za subvenciju za
#30622945,doc#51239,na261_29 ne sviđa mu se posao kojim se bavim . No tek smopočeli vezu i ne može tražiti da zbog njega prekinem s poslom od kojega živim . Nemam više 16 godina
8.32
#103869063,doc#197637,vj20080108pis03 visinu i širinu . To je dobro znati , jer krošnja te suptropske zimzelene biljke može doseći više od dva metra , zbog čega bi se uoči prvih jesenskih mrazova teško
#91528743,doc#168285,vj20041229tem04 i primijenile ga na određivanju genetskog fragmenata jednog kukca . Riječ je o »proizvodu« koji može koristiti svaki laboratorij za analizu DNK i na osnovi njega odrediti dužinu genetskog fragmenta . </p>
7.97
#115505166,doc#224829,vj20090625kom01 po mnogočemu danas predstavljaju primjer dobrosusjedstva . Dvije zemlje promoviraju model koji i za Europu može služiti kao primjer , jer u onom što se slažu snažno »guraju « naprijed ,
#216761515,doc#305489,2013_01_8_140.html delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . ovoga Pravilnika utvrditi pravila o čitljivosti te može proširiti primjenu zahtjeva iz stavka 5 . ovoga članka na dodatne obvezne podatke za posebne
#79724671,doc#149461,vl990428db08 hrane , u kojoj Hrvatska može naći velik odušak za probleme agrara . </p><p> Hrvatska ne može postati velik nabavljač jeftine hrane jer to je privilegija samo financijski moćnih i imućnih država
8.78
#151112374,doc#268972,2002_10_126_2069.html u nastavku : Ustavni zakon ) propisano je sljedeće : </p><p> » ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#34222551,doc#58324,vj20000426td02 točno predviđena procedura kako dokument dobiva oznaku državne , vojne ili druge tajne i tko može tu građu koristiti . " Sve mi to još ne znamo i možemo samo nagađati
9.13
#133974247,doc#255293,1995_10_84_1372.html 1 . i 2 . ovog članka , pruža telegrafska centrala Zagreb . Ovu uslugu može pružati i služba za telefonske informacije . </p><p> ( 4 ) Pozivni brojevi na kojima se
#189178332,doc#292002,2009_09_108_2799.html usluga te elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme te promicanja interesa korisnika usluga , HAKOM može , u skladu s člankom 30 . stavkom 5 . ZEK-a , odrediti infrastrukturnim operatorima
#134389729,doc#255862,1996_02_11_155.html pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika . </p><p> Članak 13 . </p><p> ( 1 ) Član Nadzornog odbora može dati otkaz , kojeg u pisanom obliku predaje ministru . </p><p> ( 2 ) Imenovanom članu
#55201217,doc#99961,vj20020120ku01 niti trač ima racionalno uporište . On možda neki put signira , ali on ne može ponuditi rješenja . </p><p> - Čini se kao da smo svi mi pa i kulturnjaci ,
8.32
#135539096,doc#256936,1996_07_59_1186.html teretnom vozilu u prostoru za smještaj tereta ili na priključnom vozilu koje vuče traktor , može se uz odobrenje prevoziti više od pet osoba koje rade na utovaru ili istovaru tereta
#500698,doc#1178,CW034199809241003hr <s> Prisutnost policije na budimpeštanskim javnim mjestima trebala bi imati i psihološki učinak , jer se građanstvu želi pokazati kako može vjerovati u zaštitu policije . </s>
10.0
#126035476,doc#246347,1991_07_34_968.html po povlaštenoj cijeni ili povlaštenim uvjetima . </P> <P> Članak 29 . </P> <P> Fond može , uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske , dio dionica koje ima u društvu što je
#183967342,doc#288992,2008_12_155_4249.html radnika opasnim kemijskim tvarima takva , da se utvrđena bolest ili štetni utjecaj na zdravlje može pripisati izloženosti , i </p><p> – kada postoji vjerojatnost , da se bolest ili učinak pojavi
#60247817,doc#110188,vj20020610vp02 opasnost da se zaraze tom opakom bolešću koja počinje kao teška upala pluća , a može završiti i smrću . </p><p> Vijest bi spadala u kategoriju zdravstvenih problema da nije ponovno otvorila
9.13
#188170866,doc#291500,2008_07_88_2812.html koja ima potpuno pravo raspolaganja dobit će kompenzaciju , pod uvjetom da se tu osobu može identificirati prije dana objave rješenja iz članka 231 . ovog Zakona . ( 3 )
#58466354,doc#106639,vj20020420ku07 ide u red novijih izložbenih prostora u metropoli , a ovih dana u tome prostoru može se pogledati izložba Marije Puzak ( 1952 . ) koja predstavlja dvadesetak ulja na platnu
8.32
#158071165,doc#273516,2003_04_62_740.html , tjelesnu nepovredivost , slobodu ili imovinu većeg opsega ( ugroženi svjedok ) , svjedok može uskratiti iznošenje podataka iz članka 248 . stavka 2 . ovoga Zakona , davanje odgovora
#71819456,doc#132966,vj20030612un06 . Navodeći kakva su kolektivna očekivanja od solunskoga sastanka , Mimica je rekao da se može očekivati jasna politička poruka : proces proširenja nije završen bez zemalja u regiji , konačni
8.32
#73169922,doc#135594,vj20030726st02 mjeseci krenuli u petodnevni štrajk koji je prekinut nakon dva dana . Čime se onda može jamčiti da će se sadašnja razina otkaznih rokova i otpremnina održati , što ako ne
9.13
#133396507,doc#254612,1995_06_38_758.html 3 ) Rješenje iz stavka 1 . ovoga članka je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor . </p><head> Prijava promjene podataka </head><p> Članak 174 . </p><p> ( 1 ) U registar
#108612030,doc#209188,vj20080925pis03 druženjima s prijateljima i obitelji . </p><p> Na temelju takvih otkrića , danas se i znanstveno može objasniti uspjeh i zavodljivost glumačkih zvijezda svih generacija poput Marilyn Monroe , Lane Turner ,
#186662058,doc#290794,2008_06_63_2128.html vrstom teškoće u odgojno-obrazovnu skupinu djece u dobi : – od 1 do 2 godine može se uključiti najviše 2 djeteta , – od 2 do 5 godina može se uključiti
#69088133,doc#127514,vj20030318td05 prepoznati , jer ide uz prehladu , visoku temperaturu i kašalj s iskašljajem , a može se osjećati i probadanje u prsima pri dubokom disanju . Atipična upala pluća javlja se
7.97
#85251841,doc#155378,v282ope05 iz <i> La Wally </i> . Teško je reći koja je ljepša i izražajnija . Mirella Freni može joj konkurirati kao Mimi , ali posve sigurno nema bolje Maddalene di Coigny . U
7.62
#33760741,doc#57359,vj20000410vp08 tijesno surađivati sa SAD-om , ali da Izrael mora posjedovati samostalnu vojnu industriju , koja može opstati samo uz agresivnu prodaju . A ostali kupci mogli bi loše reagirati ako im
9.13
#78099767,doc#145096,vl990317db01 svakodnevica . Svakodnevne žalopojke , crne misli , negativni stavovi . . . Kako i može li se potaknuti drukčije , pozitivno razmišljanje ? Napokon , menedžeri bi morali biti osobe
9.13
#99114947,doc#185816,vj20061017kul02 ideja koje su ih stvorile , a izložba »Nordic cut« je dokaz da zajednički san može postati stvarnost u ljubavnoj priči između slika i ideja , u fotografiji danas . </p> </div1>
#195883544,doc#294940,2009_07_85_2090.html Ukoliko se ostvaruje korist iz dodatnih jamstava u skladu sa posebnim propisima [ 72 ] može se zahtijevati odgovarajuće dodatne zahtjeve i certificiranje za prijemljive vrste koja se primjenjuju za odobrena
#163884163,doc#277229,2004_07_94_1773.html kamate </p><p> Članak 2 . </p><p> Stopa zatezne kamate kada dužnik kasni sa ispunjenjem novčane obveze ne može biti viša od stope zatezne kamate koje na preporuku Odbora za utvrđivanje kamatnih stopa uredbom
#196388868,doc#295296,2009_08_97_2456.html strujnim krugovima koji nemaju direktne veze s dizalom , </p><p> – da se napajanje električnom energijom može isključiti pod opterećenjem , </p><p> – da su pokreti dizala ovisni o električnim sigurnosnim uređajima u
#68413872,doc#126199,vj20030226vp04,pn se voditi samo oko Iraka , već je u pozadini i kritika Americi kako ne može postojati samo jedna velesila koja upravlja međunarodnim zbivanjima / Francuski poticaj oko Iraka ima ,
9.13
#132201099,doc#253457,1994_11_81_1381.html na pramcu i krmi ispod kobilice i optereti dvostrukom težinom osoba i opreme koje brodica može nositi i ostavi se pod tim opterećenjem 5 minuta , a zatim utvrdi progib .
#145565053,doc#264367,2000_12_127_2355.html poreza na dodanu vrijednost prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost , porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu . Samostalne djelatnosti koje će se paušalno oporezivati i
#196667823,doc#295561,2010_09_109_2895.html provedene u Domovinskom ratu ( maksimalno 6 godina ) . </p><p> X . </p><p> Plaćanje cijene stana može se ugovoriti jednokratnom isplatom ili obročnom otplatom , prema izboru kupca . </p><p> Kada se plaćanje
#2788659,doc#6149,fo2003br18cl405 Hote , Hoti , pa i kao selo : Hoto , Hota , Hotu , može se i kao rešo : Hoto , Hotoa , Hotou . . . Ako je
7.62
#211192489,doc#302728,2012_12_138_2934.html se odnosi . </p><p> Članak 6 . </p><p> ( 1 ) Pošiljatelj – ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otkazati e-TD , koristeći računalni sustav , sve dok trošarinski proizvodi nisu otpremljeni iz trošarinskog
#82729825,doc#152744,V247fil04 na Mostri </head><p> <b> Venecija </b> Jubilej slavi i Venecija . Šezdesetim izdanjem ove se godine može pohvaliti Međunarodni festival filmske umjetnosti u Veneciji ( 27 . kolovoza - 6 . rujna
8.32
#192372281,doc#293248,2009_02_17_356.html pored oznake » repetatur« ili » ponoviti« ne navede broj ponavljanja , izdavanje lijeka se može ponoviti još samo jedanput . </p><p> Lijekove iz stavka 4 . ovog članka osigurana osoba ostvaruje
#346765,doc#817,CW025199807031301hr <s> Međunarodna zajednica bi trebala pokazati da joj je stalo da se što prije normalizira život , a posebno da se razvije gospodarstvo u istočnoj Slavoniji , kao preduvjet bez kojega se ne može krenuti dalje . </s>
9.2
#181040630,doc#287237,2007_01_9_425.html sud utvrđuje da se radi o donekle složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom predmetu . </p><p> OCJENA USTAVNOG SUDA </p><p> 5 . Ustavni sud utvrđuje
#99825582,doc#187696,vj20061216kom02 politički konsenzus dodatnih elemenata - koji govore o tome da se nacionalna ribolovna politika ne može svoditi na ono što sugeriraju HSP , SDP i HSS : samo na momentalno proglašenje
#29531217,doc#50701,na212_37 razumijevati umjetnost koja nas , nesumnjivo , nosi kroz stoljeća . </p><p> Nema te ulaznice koja može pokriti realnu cijenu kazališne predstave i dobro je da je tako . Od teatra se
9.13
#4581561,doc#8354,fo2005br127cl3075 će pregovarati s Bruxellesom . To je kombinacija političara i stručnjaka , čemu se ne može zamjeriti . No odgovornost moraju snositi političari . Njih je izabrao narod da donose odluke
9.13
#58300623,doc#106293,vj20020416gl05 su liberali " šokirani sporazumom . . . mi smo previđali da se sve to može završiti izdajom crnogorskog naroda . . . " ali rješenjem " nadilaze se očekivanja liberala
8.32
#120177883,doc#235542,vj20091217spo015 na impresivan način . Posebno je u utrci u Abu Dhabiju pokazao ne samo da može voziti brzo i agresivno , nego i sposobnost da uspješno provede dogovorenu strategiju . Uvjeren
#57969407,doc#105627,vj20020407ku01 , 1985 , knj . 2 , str . 125 ) </p><p> Na temelju tog citata može se zaključiti da knjiga nije posve gotova , ali zasigurno postoji u nekom radnom ,
9.13
#148453989,doc#267031,2001_03_20_376.html može biti samo opse­g i visina te odgovornosti , a praktično – pita­nje visine odgovornosti može i treba biti predmetom naknadnih kompenzacija . U tom svjetlu ukazuje se neprihvatljivom apriorna us­kra­ta
#132226422,doc#253484,1994_11_82_1390.html ili poglavarstvo Grada Zagreba imenuje komisiju u svim drugim slučajevima . </p><p> ( 5 ) Vlada može dati ovlaštenje županijskom poglavarstvu ili poglavarstvu Grada Zagreba za imenovanje komisije za ocjenu zahvata za
#182396806,doc#288216,2008_10_125_3582.html je blagdan dulje od sto četrdeset četiri sata . ( 4 ) Pogodnost izlaska ne može se spajati s pogodnošću korištenja godišnjeg odmora izvan kaznionice ili otpuštanjem . ( 5 )
#4396951,doc#8104,fo2004br91cl2098 životopise , ne samo glazbenika , nego glumaca i umjetnika općenito . Iz njih se može mnogo naučiti i primijeniti ta iskustva na vlastiti život . Doživjeti taj svijet iz pogleda
9.13
#117307912,doc#228908,vj20090904kom03 da poslodavac osigurava smještaj , zarade su za takve poslove solidne te prosječan sezonski radnik može u mjesec dana zaraditi oko 1300 eura . </p><p> Iako posao na neodređeno vrijeme nosi titulu
#157173135,doc#272904,2003_12_201_3213.html Naredbe – Prilog 1 . </p><p> Proračun županije , grada , općine i mjesne samouprave može imati samo jedan račun za redovno poslovanje u skladu s člankom 62 . Zakona o proračunu ( « Narodne novine » , broj 96/03 ) . </p><p> Županija , grad i općina koja promijeni banku u kojoj je otvoren račun za redovno poslovanje proračuna iz Popisa , dužna je račun iz popisa zatvoriti , a nastalu promjenu odmah dojaviti FINI . Pri promjeni računa mijenja se samo račun banke . </p><p> Iznimno , proračun županije , grada i općine , osim računa iz stavka 2 . , može i u drugoj banci imati otvoren račun na koji prenosi sredstva proračuna u svrhu realizacije programa koji usvoji predstavničko tijelo županije , grada i općine . </p><p> Broj računa u banci za županiju određuje se ovako : prve dvije znamenke imaju oznaku « 18» , iduće tri znamenke su nule , šesta i sedma znamenka je oznaka broja županije , osma znamenka je « 5» , devetu znamenku određuje banka a deseta znamenka je kontrolni broj prethodnih devet izračunan po međunarodnoj normi ISO 7064 « Modul 11 , 10» . </p><p> Broj računa u banci za grad/općinu određuje se ovako : prve
#26925872,doc#49572,na166_11 a ne kočopere se među potleušicama . </p><p> Arhitekti kritiziraju i simbiozu različitih stilova koja se može vidjeti u podsljemenskom dijelu Zagreba ; od kolonijalnog , narodnog do planinskog , bez ikakve
7.62
#125612863,doc#245694,1991_03_12_335.html prehrana bolesnika i druge djelatnosti u skladu s potrebama i razvojem bolnice . </p><p> Opća bolnica može osigurati obavljanje djelatnosti iz stavka 2 . ovoga članka putem stručne i poslovne suradnje s
#112994439,doc#219078,vj20090319kul02 ako se zanemari ustajalost i desetljetni smrad uvučen u sve pore kina SC , gotovo može osjetiti . </p><p> Zoranu Margetiću se učinilo zanimljivim u 29 minuta prikazati jedan radni dan slijepoga
#182936638,doc#288616,2008_02_14_435.html sjedište predstavničkog tijela . .. jedinice lokalne uprave i samouprave . Naziv . .. županije može se odrediti i prema povijesnom ili zemljopisnom obilježju . Zakon o područjima/06 u članku 1
#72066117,doc#133426,vj20030620un11 , vjerojatno , " dosad nije imao prilike vidjeti suvislo i razumno rukovodstvo studenata koje može argumentirano razgovarati " . </p><p> Inače , u Splitu je u srijedu održana i redovna sjednica
9.13
#125630675,doc#245719,1991_03_13_366.html ustavnosti zakona i ocjenu ustavnosti i zakonitosti drugih propisa . ( 2 ) Ustavni sud može i sam pokrenuti postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti . </p><p> Članak 16 . </p><p> Svatko je
#145543139,doc#264365,2000_12_127_2353.html 1 . ovoga članka i radi oporezivanja druge osobe . </p><p> ( 3 ) Porezno tijelo može zatražiti da se isprave navedene u stavku 1 . ovoga članka predoče na službenom mjestu
#171147657,doc#281342,2006_12_136_3079.html rasta . Općenito govoreći , ako se sposobnost prilagođavanja genetskim modificiranjem poveća , dotični GMO može napasti novi okoliš i zamijeniti postojeće vrste . Često je pojava specifičnih štetnih učinaka proporcionalno
#12017189,doc#23030,gs20030718sp22384 s jednim pitanjem . </p><p> - Hoće li se isplatiti dugovanja ? </p><p> To sa sigurnošću ne može tvrditi ni Interpol , ali brojne izjave koje su čelnici kluba ovih dana lansirali u
9.13
#188706953,doc#291732,2008_08_99_3022.html smrtnosti . Alternativno , bolest se u jatu može iznenada pojaviti i veliki broj ptica može uginuti bez ikakvih znakova bolesti ili s minimalnim znakovima potištenosti , inapetence , nakostriješenog perja
#133984557,doc#255293,1995_10_84_1372.html ) radi razmjene podataka . </p><p> Terminalna oprema </p><p> Članak 189 . </p><p> Davanje usluga u prijenosu podataka može se obavljati i satelitskim terminalnim uređajima . </p><p> Članak 190 . </p><p> ( 1 ) Terminalna oprema
#134196634,doc#255616,1996_01_1_31.html " , broj 13/91 ) u stavku 1 . članka 28 . određuje da svatko može podnijeti ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene , upravne vlasti ili drugih
#11828181,doc#22648,gs20030704os21986 i predstavlja dobar temelj , a ono što je u njegovoj prvoj verziji propušteno , može se , prema potrebi , nadograđivati izmjenama i dopunama . </p> ( Autor : M .
9.13
#212051647,doc#303280,2012_02_26_660.html primitka odluke . Tužba se predaje ili šalje neposredno Upravnom sudu u Zagrebu , a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći . </p><p> Klasa
#26069001,doc#49210,na156_03 naime , za takvu odluku potrebno 75 posto glasova dioničara i bez suglasnosti PIF-ova ne može je donijeti . Tako je trgovina sudbinom virovitičke Tvornice šećera i 20 tisuća ljudi izravno
9.13
#26719895,doc#49482,na163_k12 jedino što je dobro je što oni uvijek vole slaviti . Pa im se lova može uzeti dva puta . Jednom za cijeli svijet , a drugi put za sve Srbe
9.13
#8033484,doc#14939,gs20020917os13835 je tlačna proba , a u tijeku je punjenje cjevovoda vodom . Ostatak građevinskih radova može se obaviti i kada su postrojenja u pogonu . Međutim , i kada je postrojenje
9.13
#214438401,doc#304414,2012_06_71_1680.html nuklearnu sigurnost u postupku davanja odobrenja za obavljanje djelatnosti iz stavka 1 . ovoga članka može zatražiti izmjenu i dopunu dokumenata iz stavka 1 . ovoga članka , kao i dostavu
#205092901,doc#299699,2011_12_148_2993.html » ako stranke to predlože , « . </p><p> Članak 226 . </p><p> Ako se prema okolnostima može pretpostaviti da se kakav dokaz neće moći izvesti ili da se neće moći izvesti u
#59951966,doc#109598,vj20020602td01 se želite lijepo zabaviti . Možda vam to zvuči nestvaran san , ali taj san može postati stvarnost . Vi taj raj na zemlji možete kupiti za cijenu pristojne gradske kuće
9.13
#185061730,doc#289816,2008_03_37_1251.html 65/01 . , 118/01 . , 80/02 . i 81/02 . – ispravak , u daljnjem tekstu : Zakon o naknadi ) . Predlažu usvajanje ustavne tužbe i ukidanje osporenih rješenja . 3 . Za potrebe ustavnosudskog postupka pribavljen je spis Općinskog suda u Rabu , broj : P-195/03 . <i> Ustavna tužba je osnovana . </i> 4 . Prema odredbi članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 99/99 . , 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti , tijela jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima , kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela , povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom . 5 . Iz spisa predmeta Općinskog suda u Rabu i dokumentacije priložene uz ustavnu tužbu razvidno je da su podnositelji , kao pravni sljednici pok . J . P . kod Ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji , Službe za prostorno uređenje
#194340122,doc#294230,2009_01_6_159.html ili premašivanje kontrolirane razine performansi , karakteristika ili funkcije . Takva zahtijevana ‘ tehnologija’ se može dijeliti između više proizvoda . </p><p> ML8 ‘ Prekursori’ </p><p> Specijalne kemikalije koje se koriste u proizvodnji
#58666570,doc#107032,vj20020425un06 Ponte ovaj put neće donijeti nove optužnice premijeru Ivici Račanu . </p><p> Iako to nitko ne može potpuno potvrditi , mislimo da će glavna tužiteljica doći u Zagreb " praznih džepova "
9.58
#48314071,doc#85855,vj20010617td01,na naslov . ( Hina ) </p><head> U kriznom stanju potrebna je strategija izlaza , a to može uraditi samo država </head><head> Puno toga će se morati mijenjati i prilagoditi jednoj drukčijoj politici .
9.13
#28716805,doc#50340,na202_01 što je bila u prethodnim slučajevima . </p> <div1> <head> Zakulisne borbe </head><p> Da je predsjednik Tuđman loše može se zaključiti i po tome što već nekoliko tjedana ne karta preferans sa svojim prijateljima
9.13
#151945721,doc#269762,2002_03_24_564.html ugovorom o radu ili odlukom poslo­davca , pojedina prava radnika utvrđena ovim Kolektivnim ugovorom poslodavac može utvrditi u obimu koji je za radnika povoljniji od utvrđenog minimuma ovim Kolektivnim ugovorom . </p>
#26450911,doc#49368,na160_17 će njihova emisija pronaći mjesto u eteru , iako im to , još nitko ne može zajamčiti . </p><p> Izgovori za cenzuru , kako se može primijetiti , vrlo se lako mogu
7.97
#181517439,doc#287790,2008_09_106_3180.html smije spustiti sidro samo ako je njegov sidreni uređaj ispravan ili ako se sidreni lanac može lako i brzo odvojiti . </p><p> Članak 21 . </p><p> ( 1 ) Nadležna lučka kapetanija može
#95982970,doc#178454,vj20060113pis02 je riječ o bolesti uzrokovanoj krpeljima i pritom je veterinarska pomoć nužna . Vaš pas može imati šećernu bolest ili se kod ženki može javiti gnojna upala maternice , simptomi su
#89393628,doc#163569,vj20040819spo010 SP su sve u svemu – pozitivni . </p><p> Hrvatski su reprezentativci zasluženo pobijedili makar se može reći da su u konačnici utakmice kad su mnoge izmjene učinile svoje i uskratile tečnost
9.13
#169410761,doc#280331,2005_08_98_1923.html koje je upućen od poslodavca . </p><p><i> 5 . Neplaćeni dopust </i></p><p><i/> Članak 36 . </p><p> Radniku se može odobriti neplaćeni dopust do 30 dana u slučajevima : </p><p> – njege člana obitelji , </p><p>
#13812599,doc#26780,gs20031207os26425 govore , u jednoj smjeni može biti pet ili šest intervencija , ali se također može dogoditi da ne bude ni jedna . Poslije će se pokazati da je ta srijeda
9.13
#84545491,doc#154648,V271mge01 da su sve društvene pojave međusobno višestruko povezane i na najrazličitije složene načine uvjetovane ne može ni u kojem slučaju biti opravdanjem zanemarivanja analitičke strogosti u korist površnosti i svaštarenja .
8.43
#205233488,doc#299851,2011_12_151_3143.html rečenicu ( sinteza ) . </p><p> 4.1.1 . Temeljne kognitivne , metakognitivne i društveno-afektivne strategije </p><p> Učenik može : </p><p> – koristiti se logografskim strategijama ( slika i riječ ) ; </p><p> – usvajati velika
#203474847,doc#299001,2011_10_119_2352.html o objavljivanju općih pravila i skupnim izuzećima u području državnih potpora , intenzitet potpore ne može prelaziti 50 % opravdanih troškova . Opravdani troškovi su troškovi nastali iznajmljivanjem , postavljanjem i
#36921953,doc#63748,vj20000719un13 s Vladom i s " državotvornom ljevicom " , a kloniti se političkog ponašanja koje može dovesti " do poistovjećivanja s radikalnom desnicom i krutim nacionalizmom " . Kao primjer promjene
8.43
#103703167,doc#197261,vj20071222pis01 životnim izazovima , kaže da aktivan pristup životu omogućava lakše dosezanje sretna stanja . »Sve može slučajno doći na svoje mjesto , ali veća je vjerojatnost za to učinite li nešto
#208562886,doc#301394,2011_07_74_1578.html 3 . </p><p> 11.1.11 . Informacije o smjesi i tvarima u smjesi </p><p> 11.1.11.1 . U tijelu može doći do interakcija između tvari u smjesi , što može rezultirati različitim brzinama apsorpcije ,
#55012277,doc#99573,vj20020115ku04 tanjurima </head><p> <b> NOVIGRAD , 14 . siječnja </b> - U novigradskoj Galeriji " Rigo " može se razgledati zanimljiva izložba koja nosi naziv " I piatti per la poesia " (
7.97
#58858602,doc#107422,vj20020430un01 zamjeniku Krešimiru Aleriću istekli su mandati u stranci , ističući da u HDZ-u " ne može biti paralelnog vodstva ni paralelne politike " . Jer , " HDZ-u nije cilj unutarstranačko
7.97
#61667501,doc#112900,vj20020720zg02 premda se tako ne čini , ceste u perifernim naseljima . Budući da se ne može predvidjeti gdje će se pojaviti udarne rupe , teško je reći koliko bi novaca dostajalo
9.13
#194672255,doc#294395,2009_06_66_1567.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja ne može se izjaviti žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dostave
#26299287,doc#49310,na158_k09 ) . Razvoj društva u većinskom izbornom sustavu ide prema dva bloka , a to može biti posebno opasno ako postoje velike političke razlike između ta dva bloka . Naime ,
9.13
#31529408,doc#52722,vj20000202ku01 Marulić se na svršetku pet stoljeća hrvatske književnosti vraća s tekstom koji se ovoga travnja može čitati , kao što se početkom šesnaestoga stoljeća čitala štorija o Juditi , on se
7.97
#159075915,doc#274265,2004_07_105_2021.html licencu ) . </p><p> ( 4 ) Protiv rješenja iz stavka 3 . ovoga članka ne može se izjaviti žalba ali se može pokrenuti upravni spor . </p><p> ( 5 ) Autoškola ,
#195356856,doc#294711,2009_07_78_1876.html Istaknuo je kako je likvidacija štete nastavak ugovora o osiguranju , te da osiguravatelj ne može birati kome će likvidirati štetu , a oštećenici ne mogu birati osiguravatelja kod kojega će
#121324092,doc#237993,vj20100205sss02,nn upite tehničke prirode šaljite na </p><p> webmaster@vjesnik .hr </p><p> © Vjesnik - All Rights Reserved . </p><head> Ne može se objasniti pad Yemenijinog zrakoplova </head> <div1> <p> LE BOURGET </p><p> - Avionsku nesreću zrakoplova A310 zrakoplovne tvrtke
#163478116,doc#276835,2004_06_72_1472.html obavljanju djelatnosti </p><p> Članak 5 . </p><p> Dokaz o obavljanju određene djelatnosti , odnosno proizvod­nji određena proizvoda može biti u obliku potvrde koju izdaje nadležni organ lokalne ili područne samouprave , ili izvatka
#168419187,doc#279772,2005_06_70_1370.html mrtvih strogo zaštićenih divljih životinja . Troškove postupka snosi Ministarstvo . </p><p> ( 5 ) Ministarstvo može nalazniku bolesne ili ozlijeđene životinje na njegov zahtjev dopustiti , ako posjeduje zadovoljavajuće znanje i
#3762825,doc#7277,fo2004br111cl2610 , ili se dokument o razdoblju provedenome na radu u nekoj inozemnoj tvrtki ili poduzeću može dobiti odmah nakon završetka rada ? </p><p> - Upravo je u izradi projekt o prethodnome prikupljanju
9.13
#182365771,doc#288179,2008_10_123_3544.html ograničiti ekstenzivnim tumačenjem navedene dužnosti sudova niti se pred Ustavnim sudom ustavnopravnim tumačenjem zakonskih normi može određivati – proširivati ili sužavati – koncept stranačke autonomije kojeg zakonodavac zastupa u konstrukciji (
#125576185,doc#245676,1991_03_11_327.html oba programa ostvari upis prema članku 80 . ovoga zakona . </p><p> Redovni učenik odnosno student može samo jedanput promijeniti izabrani obrazovni program na teret društvenih sredstava . </p><p> Status redovnog učenika ima
#68187662,doc#125733,vj20030219vp10 planirati zaštitne mjere za Tursku . Te su zemlje iznijele argument : sve dok se može pronaći mirno rješenje iračkoga sukoba , Turska nije neposredno ugrožena . </p><p> Premda takvo stajalište za
9.13
#94362021,doc#174695,vj20050806kom02 »gazda« ili nerazvijeno društvo čija se ekonomija temelji na zaostaloj poljoprivredi i koja doslovce ne može opstati bez pomoći dječjih ruku . Međutim , ako je profit proklamiran kao vrhunaravna vrijednost
#74732410,doc#138473,vj20030919un10 . </p><p> Pupovac tvrdi da je biračko pravo jednokratno i da se unutar tog biračkog prava može imati i više glasova i zaključuje da su na osnovu zahtjeva za ocjenu ustavnosti Izbornoga
9.13
#204166661,doc#299275,2011_01_13_259.html s menadžmentom subjekta . Dok čita ostale informacije u svrhu otkrivanja značajnih nedosljednosti , revizor može uočiti očito značajno pogrešno prikazivanje činjenica ( tj . informacija , nepovezanih s pitanjima koja
#168610351,doc#279882,2005_06_76_1480.html propisani Zakonom o ustanovama te ako ravnatelj zanemaruje obveze stručnoga voditelja škole . Školski odbor može razriješiti ravnatelja i na prijedlog prosvjetnoga inspektora koji o prijedlogu za razrješenje izvješćuje ministra . </p>
#166274098,doc#278506,2005_12_154_2986.html kontrolni broj i predstavlja oznaku proračunskog korisnika iz Registra korisnika proračuna . Prva znamenka ne može biti nula . </p><p><table><tr> <b> Broj modela / </b> </p><p> <b> Opis podatka </b> </p><p> <b> Sadržaj modela
#62746114,doc#114995,vj20020827sp05 Janičinih priprema za sezonu ? </p><p> - Ne bi trebalo , jer se taj kondicijski dio može nadoknaditi na Hintertuxu , na koji Janica i Ivica odlaze 4 . rujna . Tada
9.13
#127127023,doc#247626,1992_03_17_401.html iz dvorane udalji svaki slušatelj koji narušava red . </p><p> Ako je red narušen , predsjedatelj može naložiti da se udalje svi slušatelji iz dvorane u kojoj se održava sjednica . </p><p> Osobe
#27478043,doc#49807,na173_03 HSLS-ov gradonačelnik Mladen Godek podnio je ostavku . Tako danas niti koprivnička oporbena šestorka ne može utjecati na zbivanja u Podravci . Premda HDZ nikada nije dobio izbore u gradu Koprivnici
8.78
#19563573,doc#39544,gs20050401sb39963 o ovom značajnom poslu tražili na pogrešnim adresama jer je Komunalac jedini izvor koji im može dati vjerodostojne informacije . </p> ( Autor : D . KORPOŠ ) <head> Sve je manje novorođenih
9.13
#120499356,doc#236238,vj20091228pis03 staklima i okvirima naočala za vid . Tako je i danas , iako se vid može korigirati jednostavnim operativnim zahvatima u oftalmološkim poliklinikama . </p><p> »Nesporno je da su operativne promjene dioptrije
#43258799,doc#76169,vj20010118vp20 pod stresom . " Dijagnoza , koja je procurila u javnost , pokazuje da Pinochet može biti podvrgnut ispitivanju te da mu se može suditi . Sudska praksa pokazuje da se
8.78
#97980271,doc#183015,vj20060703kul05 Zagrebačkih ljetnih večeri , festivala koji Koncertna direkcija priređuje već 25 godina , uistinu se može zaključiti da je zagrebačka koncertna sezona , zahvaljujući Koncertnoj direkciji , produljena za mjesec dana
#192631643,doc#293412,2009_02_23_518.html se produžuje za onoliko dana koliko je bio opravdano odsutan . </p><p> ( 2 ) Poslodavac može odlučiti na osnovu prethodnog iskustva radnika i postignutih saznanja skratiti trajanje probnog rada . </p><p> Članak
#11297737,doc#21568,gs20030526sp20850 kojim se najavljivao početak sezone bila je izražena vjera u ove igrače s kojim se može ostvariti opstanak . Sasvim drukčije su želje bile na kraju sezone . Naime , u
9.13
#127727806,doc#248491,1992_07_47_1224.html na skupovima , ophodima i demonstracijama ne slijedi zaključak da bilo koja politička stranka ne može u promičbene svrhe upotrijebiti i sliku vojnika , kao što je to u konkretnom slućaju
#204820259,doc#299638,2011_12_144_2888.html usluge . </p><p> Raspoloživost širokopojasnog pristupa postojeće bakrene pristupne mreže , kao i brzina širokopojasnog pristupa može se povećati : </p><p> 1 . primjenom novih optimizacijskih metoda/algoritama i načina rada , bez ikakve
#178854386,doc#286032,2007_01_5_273.html članka 386 . stavka 1 . ove Uredbe , zbog okolnosti na koje se ne može utjecati , prisiljen obaviti pretovar na moru ili privremeno promijeniti smjer prema luci u trećoj
#201262464,doc#297981,2010_06_70_2120.html ) ; </p><p> ( b ) financijske potpore iz državnog proračuna Republike Hrvatske , koja se može dodijeliti proizvođačkim organizacijama ( u daljnjem tekstu : financijska potpora ) . </p><p> ( 2 )
#196287943,doc#295202,2009_07_93_2338.html med koji se koristi u industriji ili kao sastojak hrane koja se potom prerađuje i može : </p><p> – imati strani okus ili miris , ili </p><p> – biti u stanju vrenja ili
#152494885,doc#270085,2002_04_38_839.html utvrđivanje odgovornosti za opskrbu naftom i naftnim derivatima , predviđeno je da Vlada Republike Hrvatske može , u slučaju poremećaja na domaćem tržištu nafte i naftnih derivata , propisati određene mjere
#155709241,doc#272017,2003_09_154_2219.html , koji ispu­­­­njava ili će do dana prese­­­­lje­­­­nja ispuniti uvjete za ostvariva­­­­nje povlastice , carinarnica može odobriti uvoz predmeta iz stavka 1 . ovoga članka i prije dana naznačenoga za prese­­­­lje­­­­nje
#183456299,doc#288826,2008_12_149_4096.html ili zajedničkih ulaganja . </p><p> ( 9 ) Jamstvo koje , sukladno Zakonu , odobrava Vlada može biti u obliku posebnog dokumenta ili ugovora o jamstvu . </p><p> ( 10 ) Jamstvo se
#127882560,doc#248834,1992_09_57_1544.html odluku prema kojoj se podnesena tužba briše iz upisnika sporova Izbranog sudišta . </p><p> Brisana tužba može se ponovo podnijeti , uz ponovnu uplatu upisne takse . </p><p> Članak 7 . </p><p> Stranke su
#203852703,doc#299135,2011_11_123_2467.html s predmetnom nekretninom . Drugim riječima , neovisno o činjenici da se u konkretnoj situaciji može raditi o valjano stečenim pravima , njihovi su nositelji stavljeni u poziciju kao da nikada
#176696941,doc#284650,2007_02_13_565.html vrijeme . Regres se isplaćuje u mjesecu koji prethodi mjesecu korištenja godišnjeg odmora . Uprava može , uz suglasnost sindikata , odlučiti o promjeni roka isplate regresa . </p><p> Članak 52 . </p>
#39181702,doc#68126,vj20000925sp04 nije poput nogometa gdje autsajder slučajnim pogotkom može izbaciti favorita . U odbojci se ne može čuvati osvojeni poen , pa napucavati loptu u aut . Odbojkaško polje kao malo koji
7.97
#205134330,doc#299699,2011_12_148_2993.html koja potječe iz europskog postupka male vrijednosti provedenog u nekoj drugoj državi članici Europske unije može se odrediti i provesti iako ta isprava nema potvrdu o ovršnosti . </p><p> Članak 507.z </p><p> Ako
#124975906,doc#244973,1990_09_35_701.html Član 21 . </P> <P> Vrednovanje i razvrstavanje radnih mjesta izvršeno na temelju složenosti poslova može se korigirati na osnovi uvjeta rada koji se smatraju normalnim za poslove pojedinog radnog mjesta
#65018786,doc#119343,vj20021104ko04 , krivo pitanje . . . Kako predsjednik koji je priskrbio nekoliko doista teških poraza može i dalje biti na čelu stranke ? </p><p> Kako na političkoj sceni može egzistirati stranka koja
9.13
#70572850,doc#130442,vj20030504td02 za baliranje , koje bi stajalo oko 500.000 eura , u vremenu od nekoliko minuta može " balirati " oko tonu otpada , što znači da smanji volumen za pet do
8.32
#55443229,doc#100464,vj20020126vp06 za pravovremeno upozorenje o eventualnim raketnim napadima . Uz pomoć tamošnjih radiolokacijskih uređaja , Rusija može pratiti i slijediti lansiranje raketa , ne samo u državama koje se nalaze neposredno uz
8.32
#54721960,doc#98972,vj20020107gl04 <p> U bivšoj komunističkoj Jugoslaviji hrvatski komunistički čelnici znali su da se za najmanji birokratski neposluh može lako izgubiti glava . U dugogodišnjoj patogenezi komunizma , najgori neprijatelji komunista oduvijek su bili
7.97
#113542561,doc#220355,vj20090410spo05 . I obrnuto . Nezahvalno je govoriti o ambicijama , najmanje deset reprezentacija misli da može ostvariti isto o čemu mi razmišljamo , a to je medalja . « </p><p> Repeša je
#93778939,doc#173384,vj20050608kom03 Hrvatske i Brazila . Prva je , dakle , nogomet . Tu se Hrvatska ne može mjeriti s Brazilom jer je on najveći , ali može , usuprot svakoj logici ,
#17166010,doc#34108,gs20040927os34307 biti , no sudeći prema prvim pokazateljima s osječkih prometnica , nikako mu se ne može osporiti da je uveo više reda na cestama . A hoće li , i kada
9.13
#191667313,doc#292910,2009_12_149_3635.html Preraspodijeljeno radno vrijeme u razdoblju u kojem traje duže od punog ili nepunog radnog vremena može trajati najduže četiri mjeseca , osim ako kolektivnim ugovorom nije drukčije određeno , u kojem
#123415548,doc#242395,vj20100516pis05 i njegov restoran morali mjesto prepustiti mlađem Reneu Redžepiju i Nomi . Ipak veliki Adria može biti zadovoljan , jer su na listi Top-10 restorana čak tri s Iberijskog poluotoka (El
#135152133,doc#256813,1996_07_54_1066.html dugoročnom odnosu kao što je obročna otplata cijene stana ( po važećem tekstu Zakona ona može trajati i 32 godine ) . </p><p> Na osnovi iznijetog Sud je ocijenio da zakonodavac nije
#66039574,doc#121408,vj20021207vp10 Bosna tvrdi da postojanje oproštajnog pisma , zapravo testamenta , nije ništa neobično i ne može ukazati da je Fiuljanin bio potencijalni samoubojica . </p> Alenko Zornija <head> OLAF otkrio lopova koji je
8.78
#76507528,doc#141779,vj20031121td01 mi ćemo dnevno nastupati s odlučnijom socijaldemokratskom platformom . </p><p> U sustavima autokratske vlasti jedan čovjek može lupiti po stolu i bit će kako je on rekao . To je nemoguće u
7.97
#164638087,doc#277828,2005_10_127_2374.html sposoban namiriti moguću štetu na temelju odgovornosti nastale u obavljanju njegove djelatnosti , te da može pružiti jamstva za pokriće štete u skladu sa zakonom i drugim propisima </p><p> Željeznički prijevoznik ,
#115042170,doc#223793,vj20090607kom06 nije djelovala bol pretučenih . Kao ni kasnija bol njihovih obitelji . Sve se to može nastaviti i kad postanu »zreliji« . Prema jednom istraživanju Državnog odvjetništva , čak 30 posto
#210847052,doc#302494,2012_11_126_2705.html da je završio razred . </p><p> Članak 79 . </p><p> ( 1 ) Tijekom srednjeg obrazovanja učenik može dva puta ponavljati razred , a isti razred može ponavljati samo jedanput . </p><p> ( 2
#193048346,doc#293569,2009_03_30_676.html odmora na koji radnik ima pravo , a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora , načinu određivanja trajanja toga odmora , </p><p> 7 . otkaznim
#143961708,doc#263217,1999_05_54_1028.html 2 ) Obujam betonskog korita iz stavka 1 . ovog članka mora biti takav da može primiti svu tekućinu iz spremnika ako dođe do izlijevanja . </P> <P> 3 ) Betonsko
#77461785,doc#143561,vj20031223un16 je kako se pokazalo da poslovanje Pošte , nakon odvajanja Hrvatskog telekoma iz HPT-a , može biti uspješno . </p> Marinko Petković <head> Tramvaj " Čitajte provjereno " vozio Vjesnikov božićni dar Zagrebu </head>
8.78
#205287047,doc#299858,2011_12_152_3144.html i u nadzornom odboru društva </p><p> Članak 261 . </p><p> ( 1 ) Član nadzornog odbora ne može biti istovremeno i član uprave , trajni zamjenik člana uprave , prokurist ni punomoćnik društva
#169860856,doc#280630,2006_10_111_2459.html gospodarske , pomoćne i druge objekte na predmetnom poljoprivrednom zemljištu . </p><p> VIII . </p><p> Davatelj koncesije može otkazati Korisniku koncesije ugovor o koncesiji poljoprivrednog zemljišta iz točke I . ove Odluke ,
#161635415,doc#275495,2004_12_179_3109.html manevarska ) , koja su zakazala prilikom uporabe , a kod kojih se kapsla ne može zamijeniti . </p><p> 2 ) Pojedinačne slučajeve neispravnih sredstava , čija neispravnost pred­stavlja opasnost po život
#8734206,doc#16352,gs20021114hr15305 Nije riječ ni o kakvoj premijerovoj politici nego je riječ o politici Vlade i ne može se govoriti o tome " bez obzira " . Politika ove vlade je jasna ,
9.13
#177077671,doc#284967,2007_02_18_735.html je prodaja cigareta na mjestima koja su određena kao tržnice i mjestima na kojima se može prigodno trgovati te na svim drugim otvorenim prostorima , osim u okviru pružanja ugostiteljskih usluga
#131862667,doc#253028,1994_07_55_1006.html ; 77/92 ) tužbu protiv rješenja donesenih temeljem ovlaštenja iz Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća može izjaviti poduzeće , a ne i osobe koje u postupku pretvorbe poduzeća stavljaju ponude za
#6211737,doc#11139,gs20020325sp9800 jer trenira , kako sama kaže , kao konj . </p><p> - Drukčije se i ne može , obrazlaže svoju stolnotenisku filozofiju Tamara . Evo , sa svojim trenerom Cegnarom počela sam
8.32
#56082400,doc#101823,vj20020215un08,na SRJ pa su im hrvatske institucije nedostupne " . ( H ) </p><head> Šlaus : Hrvatska može računati na pola milijuna eura </head><head> Donatorska konferencija bi se trebala održati polovicom godine u organizaciji
9.13
#193372359,doc#293724,2009_03_39_886.html zabilješka . </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Zavod organizira i ciljano profesionalno savjetovanje koje može uključivati i psihološko-medicinsku obradu nezaposlene osobe . </p><p> ( 2 ) Postupak ciljanog profesionalnog savjetovanja provodi
#167919054,doc#279395,2005_04_54_1039.html <p> ( 5 ) Izuzeće u smislu stavaka 3 . i 4 . ovoga članka ne može se kumulirati u svrhu produljenja vremenskog razdoblja izuzeća na više od dvije kalendarske godine . </p>
#82454068,doc#152473,V243jez01 Drugog , odnosno unutar pojma <i> queer </i> na koji se također referira . I zato ne može shvatiti da prijedlog zakona španjolske vlade o zabrani obrezivanja dražica u djevojčica ( dakle ne
8.78
#92078652,doc#169515,vj20050130kul01 , pitali kako je moguće da tolika dokumentacijska građa , poput Krstulovićeve , koja umnogome može rasvijetliti neke događaje iz bliske prošlosti , stoji nezapaženo , gotovo skriveno u podrumskim hodnicima
8.32
#95497218,doc#177333,vj20051203kom02 kongresnici pod istragom zbog mogućeg ilegalnog načina financiranja izbornih kampanja ) zbiva se nešto što može biti mnogo opasnije za demokraciju od jednog (izoliranog ? ) slučaja korupcije . Naime ,
#150810607,doc#268649,2002_02_11_279.html ispitivanje . Ipak , laboratorij za ispitivanje sjemena nije odgovoran za pogoršanje kvalitete koje se može dogoditi . </p><p> Kada se zatraži ponovljeno testiranje , iz prosječnog uzorka uzima se jedan dio
#175462187,doc#284055,2007_10_109_3178.html je dobio svaki kandidat . </p><p> Članak 66 . </p><p> Svaki član i zamjenik člana izbornog povjerenstva može staviti primjedbe na zapisnik . Zapisnik potpisuju svi članovi izbornog povjerenstva . Ako član izbornog
#20390366,doc#41627,gs20050619ku42489 gotovo beskorisnomu katalogu osječke izložbe s reprodukcijama plakata , kojih se na internetskim stranicama uistinu može naći u izobilju ( primjerice u bogatom pregledu Hofbauerovih radova na stranici www . jedinstvo
7.97
#189162637,doc#291947,2009_09_107_2709.html za razdoblje od pet godina i može se produžiti . </p><p> ( 5 ) Nadležna uprava može provesti nadzor nositelja rješenja vezano uz ispunjavanje uvjeta iz ovoga Pravilnika . Ako se pri
#66348019,doc#122048,vj20021218ko01 dvije stranke koje bi se u potpunosti mogle složiti o načinu na koji se to može postići . Kao da pravila igre određuje Hrvatska , a ne Bruxelles . </p><p> Pravila igre
9.13
#133061666,doc#254373,1995_04_25_542.html Članak 41 . </P> <P> Odvjetnički vježbenik kojemu je prestala vježba iz zakonom određenih razloga može tražiti ponovni upis u Imenik odvjetničkih vježbenika kad prestanu razlozi zbog kojih je nastupio prekid
#153450173,doc#270785,2002_07_88_1462.html svjestan da je njegovo djelo zabranjeno . </p><p> ( 2 ) Iznimno , propisom o prekršaju može se propisati odgovornost samo za namjeru . </p><p> Neubrojivost </p><p> Članak 20 . </p><p> ( 1 ) Neubrojiva
#211459253,doc#302908,2012_12_144_3074.html bila osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina , u kojem slučaju broj članova predstavničkog tijela može biti paran . </p><p> ( 7 ) Ako se primjenom odredbi ovoga članka ne osigura odgovarajuća
#188164089,doc#291500,2008_07_88_2812.html Članak 186 . ( 1 ) Investicijsko društvo za izračun kapitalnog zahtjeva za operativni rizik može koristiti jednostavni pristup , standardizirani pristup ili napredni pristup . ( 2 ) Iznimno od
#56262491,doc#102195,vj20020220un12 Sanadera . No , predsjednik HDZ-a ipak pokazuje čvrstoću u vođenju stranke , a ne može se zanemariti ni činjenica da u međunarodnim i diplomatskim krugovima uživa neusporedivo bolji rejting negoli
9.13
#135063725,doc#256651,1996_06_47_917.html ispituje i ocjenjuje da li na temelju zaprimljene dokumentacije iz stavka 1 . ovog članka može dati ocjenu o zdravstvenom stanju djeteta i težini hendikepa s obzirom na njen sadržaj i
#65601896,doc#120530,vj20021123ko03 tako očito ( ali zato ne i manje uspješno ) manipulirali . Tu odgovornost ne može umanjiti ni činjenica da , zbog nečije loše procjene , nisu očekivali takav oblik protesta
9.13
#53797489,doc#97085,vj20011208gl04,pn Ima pravo Igor Mandić . Ima pravo na evolucijsku borbu . Jedino što njegovu riječ može snaći negdje u budućnosti je konstatacija nekog vrlog kritika da se protivio postdarwinističkoj paradigmi cybersvijeta
7.97
#109941242,doc#212197,vj20081125kul09 otkrivaju Grpca kao majstora detalja koji kontrastrira svjetla i sjene zavidnom vještinom te se doista može zaključiti da je riječ o jednoj od najboljih izložaba ove godine . </p><p> »Grbac fokusira kadar
#21931947,doc#46185,gs20050712sp43361 sve ovo krenuti neopterećen , igrat ću s guštom . Mislim da se tako i može napraviti najbolji rezultat . Na EP-u su svi jaki , mislim da je taj turnir
9.13
#37996542,doc#65845,vj20000822un14 4.000 tona gnojiva , jestiva ulja , traktora i sadnica različitih povrtlarskih kultura slobodno se može nazvati Santom Barbarom . Dinarka je , kaže nam Žganjer , bila distributivni centar za
7.62
#181899446,doc#287944,2008_10_114_3321.html veličine </i> Članak 70 . </p><p> Dopušta se odstupanje od veličine za sve klase u pakiranju koje može biti brojem ili masom do 10 % dinja koje su veće ili manje od naznačenog
#55052574,doc#99655,vj20020116ku02 toga . To je knjiga teorijskih rubova koja tka tkivo književne teorije koju se ne može uhvatiti u određeni okvir . Biti je uspostavio most gdje se križaju anglosaksonska , njemačka
8.32
#142055814,doc#261997,1999_11_116_1854.html </P> <P> Nositelj liste ne mora biti kandidat na listi . </P> <P> Kandidatom se može biti samo na jednoj listi i samo u jednoj izbornoj jedinici . </P> <P> Članak
#38323771,doc#66493,vj20000902ku06 , ali i kao činjenicu cinična vremena kojemu smo sudionici . </p><p> Da se o književnosti može pisati uznosito , znalači i s ljubavlju , a ne samo omalovažavajući hrvatske pisce i
7.97
#128699885,doc#249767,1992_12_90_2334.html akata iz stavka 1 . ovoga članka koje donose općinska i gradska upravna tijela , može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu županije , a protiv pojedinačnih akata koja donose upravna
#17238557,doc#34278,gs20041003hr34472 dosad nije provedeno relevantno istraživanje pojavnosti organiziranog kriminala , te da se ocjena sadašnjeg stanja može dati isključivo analizom obavještajnih podataka , podataka prikupljenih operativnim radom policije i kriminalističkim obradama te
9.13
#111430361,doc#215552,vj20090121spo011 »kad smo jedva izvukli živu glavu« , činjenica je da nijedan od hrvatskih igrača ne može zaboraviti Peking i medalju koja im je izmakla . </p><p> »Sretan sam što vodim generaciju rukometaša
#127995703,doc#248983,1992_10_62_1666.html u fantomskom udu , te u slučaju kauzalgije , postotak oštećenja organizma predviđen u Listi može se povećati za 10 do 30 . </P> <P> Članak 9 . </P> <P> Osobi
#203547193,doc#299028,2011_01_12_247.html daljnjem tekstu : mlijeko ) na listu A . </p><p> ( 2 ) Plaćanje za mlijeko može se ostvariti samo za mlijeko I . razreda kakvoće . Kravlje mlijeko I . razreda
#33519878,doc#56865,vj20000404go01 trebao dobiti tek sljedećega tjedna ) . </p><p> Nažalost , kako sada stvari stoje lako se može dogoditi da tu i završi ovogodišnja državna pomoć za pripremu sezone jer novca , istaknuo
9.13
#85954961,doc#156440,vj20040122crn04 sili zakona (ukupno trajanje pritvora ne može prijeći godinu dana ako se za kazneno djelo može izreći kazna zatvora do 5 godina , op.a . ) . Tužiteljstvo najavljuje da će
9.13
#49590004,doc#88474,vj20010727un03 . U svakom ratu ima mrtvih , a jasno je da se na različite načine može tumačiti kako su izgubili život , pogotovo kad se to radi zlonamjerno " , kazao
9.13
#184649805,doc#289557,2008_03_30_992.html izvještajima poduzetnika . </p><p> <b> PRIZNAVANJE </b> </p><p> 17.7 . Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi priznaju se u financijskim izvještajima kada ispunjavaju sljedeće uvjete : – poduzetnik ima kontrolu nad ovom imovinom , – vjerojatno je da će buduće ekonomske koristi vezane za ovu imovinu pritjecati kod poduzetnika , – trošak nabave ili fer vrijednost može se pouzdano izmjeriti . </p><p> <b> MJERENJE </b> </p><p> 17.8 . Ako se fer vrijednost biološke imovine može pouzdano izmjeriti početno i na svaki sljedeći datum bilance mjeri se po fer vrijednosti umanjenoj za troškove do točke prodaje . 17.9 . Ako se fer vrijednost biološke imovine ne može pouzdano izmjeriti , biološka imovina mjeri se po trošku nabave umanjene za ispravak vrijednosti i za gubitke od umanjenja vrijednosti ( vrijednosno usklađivanje ) sukladno HSFI 6 – <i> Dugotrajna materijalna imovina i HSFI 10 - Zalihe . </i> 17.10 . Poljoprivredni proizvodi koji su proizvodi biološke imovine u trenutku ubiranja mjere se po fer vrijednosti , umanjenoj za procijenjene troškove do točke prodaje . Poljoprivredni proizvodi nakon ubiranja mjere se u skladu s <i> HSFI 10 – Zalihe . </i> 17.11 . Troškovi ( procijenjeni ) do točke prodaje sadržavaju : prijevozne i ostale slične troškove potrebne da biološka imovina i poljoprivredni proizvodi
#180058453,doc#286718,2007_07_72_2243.html <p> 10 ) Sjeme koje udovoljava zahtjevima iz članka 27 . stavka 2 . ovoga Pravilnika može na Certifikatu o sjemenu na pakiranju i Certifikatu o sjemenu uz otpremnicu kao i na
#206667600,doc#300516,2011_03_35_805.html državnog proračuna Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu : naknada ) , koja se ne može podmiriti prihodima od obavljanja rezerviranih i nerezerviranih univerzalnih poštanskih usluga . </p><p> Članak 3 . </p><p> (
#87631127,doc#159775,vj20040421crn05 Miro narastao , imao je moćnog tatu i znao je da nema zime , da može bez straha obavještajni posao pretvoriti u biznis« . </p><p> Klevetničkim i uvredljivim Tuđman smatra i navod
7.97
#185555575,doc#290028,2008_04_42_1418.html ulovljene u zemlji , zoni ili kompartmentu koji nije proglašen slobodnim od bolesti u skladu s člankom 49 . ili 50 . ovoga Pravilnika , prije puštanja u uzgajalište ili područje za uzgoj mekušaca smješteno u zemlji , zoni ili kompartmentu koje je proglašeno slobodnim od bolesti u skladu s člankom 49 . ili 50 . ovoga Pravilnika moraju biti držane u karanteni pod nadzorom nadležnog tijela u odgovarajućim prostorima sve dok se opasnost od prijenosa bolesti ne smanji na prihvatljivu razinu . 2 ) Tradicionalnu ekstenzivnu akvakulturu u lagunama bez primjene razdoblja karantene iz stavka 1 . ovoga članka može se dopustiti pod uvjetom da se izvrši procjena rizika i smatra se da rizik nije veći od onoga koji se očekuje zbog primjene stavka 1 . ovoga Pravilnika . </p><p> ODJELJAK 5 . UKRASNE AKVATIČNE ŽIVOTINJE <i> Stavljanje na tržište ukrasnih akvatičnih životinja </i> Članak 21 . </p><p> 1 ) Kod stavljanju u promet ukrasnih akvatičnih životinja ne smije se ugroziti zdravstveno stanje akvatičnih životinja u odnosu na bolesti navedene u Dodatku IV . Dijelu II . ovoga Pravilnika . 2 ) Odredbe ovoga članka primjenjuju se i u odnosu na bolesti koje nisu navedene na popisu iz Dodatka IV . Dijela II .
#99626203,doc#187180,vj20061130kom04 ih potroši sve odjednom </head><head> F RAN V IŠNAR </head> <div1> <p> Slučaj Aleksandra Litvinenka pokazuje dokle sve može ići suvremena špijunaža . Čudno je da se nekadašnji pukovnik KGB-a odnosno FSB-a ponašao tako
#106021665,doc#203070,vj20080512spo06 treći , a tko će (ili neće) ostati bez plasmana u regionalno natjecanje . Pozivnicu može dobiti netko od hrvatskih kandidata , primjerice osnivaču natjecanja i trenutačno četvrtoplasiranoj Ciboni . U
#204864545,doc#299648,2011_12_145_2954.html način da je svjetlo koje dolazi izravno iz ulaznog otvora ili etalona za refleksiju ne može doseći . </p><p> Površine s unutarnje strane integrirajuće kugle i etalona za refleksiju moraju biti približno
#182128111,doc#288012,2008_10_117_3371.html narodna banka odbila zahtjev za izdavanje odobrenja za primjenu internog modela za upravljanje rizicima ne može u roku od godine dana od dana izdavanja rješenja o odbijanju zahtjeva podnijeti novi zahtjev
#205384468,doc#299858,2011_12_152_3144.html na obaviještenost </p><p> Članak 550.p </p><p> ( 1 ) Svaka osoba kojoj je podjelom povrijeđen pravni interes može od svakog od društava koje je sudjelovalo u podjeli zahtijevati obavijesti o tome kako su
#206286385,doc#300291,2011_03_29_609.html odmor </p><p> Članak 39 . </p><p> Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta , a ne može se odrediti na početku ili na kraju radnog vremena . </p><p> Dnevni odmor mora se organizirati
#14455260,doc#28128,gs20040129ku27901 namijenjena predstava ? </p><p> - Ja sam staromodan redatelj i općenito staromodan čovjek pa osječka publika može očekivati jedan topao , zabavan i veseo komad , bez velikih tehnoloških novotarija . Mislim
8.78
#212919653,doc#303576,2012_03_38_972.html pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju oznake sukladno članku 9 . stavku
#205027548,doc#299692,2011_12_147_2989.html Blagajna« , koji se mogu ispravljati za najviše pet izvještajnih datuma unatrag . Iznimno , može se provesti ispravak starijih izvještajnih datuma uz prethodni dogovor i odobrenje HNB-a , odnosno na
#65514049,doc#120354,vj20021120ko02 a prognoze zapravo i ne trebaju , jer su nerealne . </p><p> Prvo , nitko ne može točno reći kad ćemo ispuniti sve obveze iz Sporazuma o pridruživanju , i drugo ,
9.13
#215591712,doc#305026,2012_08_99_2207.html uvažavajući zahtjeve iz točke 10 . </p><p> 12 . Kada se zahtjev za dodjeljivanje frekvencije ne može ispuniti , nacionalni upravitelji za frekvencije mogu od upravitelja mreže zatražiti da poduzme dodatno pretraživanje
#67250403,doc#123880,vj20030121un10 , po riječima Miroslava Rožića , zaustavilo širenje korupcije u Hrvatskoj . " Nitko ne može očekivati fer i konkurentsku utakmicu , ako je konkurentska tvrtka u vlasništvu ministra , njegovih
9.13
#67428947,doc#124226,vj20030127ko02 uz još jedan Mesićev eventualni reizbor . Naime , u ovom trenutku još nitko ne može prognozirati tko će biti pobjednik idućih parlamentarnih izbora , bili oni održani na jesen ove
9.13
#186828140,doc#290848,2008_06_67_2224.html 1 . ovoga članka . </p><p> Članak 97 . </p><p> ( 1 ) Vozilo se na cesti može vući pomoću užeta , krute veze ( rude ) i oslanjanjem ili ovješenjem vozila o
#13062432,doc#25205,gs20031010hr24754 dulju stazu ) , a ne u - izvoz robe i usluga , koji jedini može jamčiti urednu otplatu vanjskoga duga . </p><p> Stoga će u iduće četiri godine Vlada ( tko
9.13
#185612137,doc#290060,2008_04_43_1438.html pod robnom markom poduzetnika Pfeifer & Langen k.d . Nakon primjene Ugovora i osnivanja zajedničkog pothvata , poduzetnici Viro d.d . i Pfeifer & Langen k.d . više neće biti tržišni takmaci , jer će njihove proizvode prodavati poduzetnik NewCo . Odredba članka 2 . stavka 1 . predmetnog sporazuma također predstavlja količinsko ograničenje , jer određuje količinu od 10.000 tona koju poduzetnik Viro d.d . može prodavati na tržištu Europske unije . Uz vremensko ograničenje tržišta ( na razdoblje od dvije godine prema članku 2 . stavku 1 . predmetnog sporazuma ) , ograničena je i količina koja se može prodati u tom razdoblju , pa navedena odredba ograničava tržišno natjecanje , u smislu članka 9 . stavka 1 . točke 2 . ZZTN . Naime , odredba članka 9 . stavka 1 . točke 2 . ZZTN izričito propisuje da su zabranjeni sporazumi između poduzetnika koji kao cilj ili posljedicu imaju sprječavanje , ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja na mjerodavnom tržištu , a naročito oni kojima se ograničava ili nadzire proizvodnja , tržište , tehnološki razvoj ili ulaganje . Polazeći od činjenice da je poduzetnik Pfeifer & Langen k.d . bio prisutan na tržištu Republike Hrvatske u 2005 .
#148802708,doc#267285,2001_04_35_623.html na mehanička i toplinska naprezanja a i na kemijska djelovanja koja u normalnim uporabnim uvjetima može izazvati tekućina koja se prevozi cisternom . </p><p> Članak 35 . </p><p> Konstrukcijom cisterne moraju biti predviđena
#139856588,doc#260400,1998_12_161_1989.html krokodila ) i uz širinu kolosijeka od 1465 mm , svaki dio vozila koji se može spustiti do najmanje 100 mm k ravnini gornjega tračničkog ruba , osim kontaktne četkice ,
#41817844,doc#73311,vj20001204go02 3 . prosinca </b> - Iako se zalažemo za tržišni pristup gospodarstvu , država ne može izbjeći odgovornost za razvoj , posebno u trenucima recesije kakva je sada , rekao je
9.13
#119910402,doc#234892,vj20091207spo012 . »Najvažnije je da se Ivica što prije oporavi , jer u ovom sportu ne može netko drugi nastupati umjesto tebe . Nije ovo momčadski sport , pa da netko uskoči
#129302371,doc#250240,1993_02_12_187.html vozila i obavljanje drugih poslova iz članka 277 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama može se ovlastiti organizacija koja ispunjava sljedeće uvjete : </P> <P> 1 . da je registrirana
#7787097,doc#14426,gs20020827sb13297 dobrosusjedskih odnosa . </p><p> - Krivci za ovaj incident nisu razmišljali što sve jedan ispaljeni metak može izazvati . Nama taj incident treba poslužiti za još bolju suradnju - rekao je Čanak
8.78
#188174255,doc#291500,2008_07_88_2812.html . ( 6 ) Pri obavljanju nadzora iz stavka 5 . ovog članka , Agencija može kreditnoj instituciji naložiti nadzorne mjere iz članaka 257 . do 261 . ovog Zakona ,
#32316997,doc#54361,vj20000226un15 se o tome špekulira u javnosti . Ministar drži da je ona stručna osoba koja može voditi taj posao , te da je pitanje je li u prijašnjem okruženju mogla učiniti
9.13
#64279205,doc#117904,vj20021009zg04 Ako se , primjerice , okrene broj telefona iz oglasa u kojem stoji kako se može dići kredit na kreditne kartice ili čekove , javit će se vlasnik neke trgovine bijelom
9.13
#35393009,doc#60730,vj20000602td01 su me napadali " ! </p><p> Osman sada živi na Laka Beachu , jer se ne može vratiti svojoj majci . Zapravo , majka bi htjela biti ponovno sa svojim sinom ,
9.13
#215940119,doc#305199,2013_02_16_265.html UAIF-a padne ispod razine minimalnog iznosa kapitala iz stavka 1 . ovoga članka , Agencija može tom UAIF-u omogućiti da u određenom razdoblju otkloni odstupanja , odnosno naložiti neku od nadzornih
#84558157,doc#154662,V271mmd01 <p> www . kodak . com </p><head> CD-ROM - Novo naličje CD-a </head><p> Danas gotovo svako novo računalo može snimati na CD-e . Kako je <i> prženje </i> CD-a uzelo maha , sve se više javlja
7.97
#64160686,doc#117686,vj20021005sp01 kartona u izravnim okršajima protiv " bilih " . </p><p> Mamića se od njegovih riječi teško može amnestirati , a još ima tu nesreću da svoje misli glasno dijeli s novinarima ,
9.13
#214935421,doc#304634,2012_07_81_1904.html odnosno rješenja o odbijanju zahtjeva za izdavanje ovlaštenja ne može se izjaviti žalba ali se može