Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#208058939,doc#301187,2011_06_64_1423.html <p> ( c ) organski peroksid koji posjeduje eksplozivna svojstva , ali koji u pakiranju ne može detonirati niti brzo deflagrirati i nije podložan toplinskoj eksploziji definira se kao organski peroksid TIP
#149827595,doc#267950,2001_08_70_1209.html mišljenja i prijedloga o značajnim pitanjima iz djelokruga Zavoda , rada na projektima , ravnatelj može osnivati stručne savjete i radne grupe . </p><p> Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug , način
#184681547,doc#289561,2008_03_30_996.html 23 . </p><p> ( 1 ) Skupštinu Komore čine predstavnici strukovnih razreda izabrani na vrijeme od četiri godine . ( 2 ) Svaki strukovni razred bira u Skupštinu Komore pet članova i još po jednog člana na svakih deset članova strukovnog razreda . ( 3 ) Strukovni razred može opozvati izabranog člana Skupštine Komore i izabrati novog člana Skupštine Komore za preostalo mandatno razdoblje . </p><p> Članak 24 . </p><p> ( 1 ) Skupština Komore odlučuje na sjednicama koje su javne , osim ako članovi skupštine odluče da je sjednica ili odlučivanje o nekom pitanju zatvoreno za javnost . ( 2 ) Skupština može odlučivati ako joj je prisutna natpolovična većina njenih članova . ( 3 ) Skupština Komore većinom glasova svojih članova donosi Statut Komore , druge opće akte , program rada , godišnji proračun , godišnji obračun , odluku o visini članarine , odluku o osnivanju i ustrojstvu Stručne službe ; bira predsjednika Skupštine i njegovog zamjenika ; bira Nadzorni odbor , a o ostalim pitanjima odlučuje većinom glasova prisutnih članova . </p><p> Članak 25 . </p><p> ( 1 ) Skupština Komore bira iz reda svojih članova predsjednika Skupštine i zamjenika predsjednika Skupštine , na vrijeme od četiri godine . ( 2 ) Ako
#156958938,doc#272814,2003_12_197_3149.html <p> 3 . da se može higijenski održavati ( prati ) ; </p><p> 4 . da se može dezinficirati , odnosno prokuhati , ako je igrač­ka namijenjena dojenčadi , a da ona ne
#153392995,doc#270746,2002_07_85_1397.html , odnosno transfernih instrumenata </p><p> 5 . ampermetra </p><p> 6 . voltmetara </p><p> 7 . frekvencmetra ( koji može biti ugrađen i u izvor napaja­­nja ) </p><p> 8 . preklopnika i prik­­ljučaka za mije­­nja­­nje metoda
#97841854,doc#182687,vj20060619spo08 »Hobotnica « na vratima »reprezentace « vadi iz mreže sve što se može i ne može i u ovom je trenutku sigurno prvo češko ime i jedini zaslužni zašto Češka od
#203861072,doc#299140,2011_11_123_2441.html kriterijima propisanim ovim Pravilnikom ( osim broja prostorija ) , a čija ukupna površina ne može biti manja od 20 m2 . </p><p> Članak 4 . </p><p> Javnobilježnički ured mora biti smješten u
#154503345,doc#271384,2003_07_117_1639.html potrebno zakazati pripremno ročište ili se odmah može zakazati ročište za glavnu raspravu . </p><p> Tuženik može u pisanom obliku odgovoriti na tužbu iako mu to sud nije naredio . </p><p> Nakon što
#127546628,doc#248193,1992_06_35_933.html korisnika kredita čija je imovina opljačkana ili je privremeno zauzeta , tako da se ne može koristiti , ili je korisniku kredita onemogućeno njezino korištenje zbog blokiranih komunikacija ili na drugi
#100720057,doc#189887,vj20070228pis05 biti polusatna šetnja ili trčanje , ali nikako odlazak u kafić ili prijatelja gdje se može ponovno raspredati o događaju . Polaznici se uče i kako se nositi sa stresom pa
#188991046,doc#291793,2009_08_100_2593.html poslovanju </p><p> – obavljanja drugih izvanrednih poslova koji su po svojoj prirodi ograničenog trajanja . </p><p> Poslodavac može sklopiti jedan ili više uzastopnih ugovora o radu na određeno vrijeme na istim poslovima u
#79042227,doc#147667,vl990412dk01 . Hvalimo i izvanredan program za enkodiranje MP3 datoteka , uz pomoć kojeg svaki korisnik može glazbene brojeve s omiljenog CD-a prebaciti u MP3 format i odande na Rio . Izmjerili
7.62
#11502723,doc#21981,gs20030609hr21291 mogla pregovarati o načinu ulaska Hrvatske . " Ne bi . Hrvatska o uvjetima ne može pregovarati . Može ih ili prihvatiti ili odbaciti , pa ostati izvan EU-a . " </p>
9.13
#56445320,doc#102577,vj20020225sp10 igre , pa su domaćini slavili uvjerljivo 3-0 ( 2-0 ) . </p><p> Iz rezultata se može zaključiti da Zagrebova pobjeda niti na trenutak nije došla u pitanje . No , ostaje
9.13
#185727296,doc#290141,2008_04_45_1536.html istu klasu . </p><p> Članak 9 . </p><p> 1 ) Ime sorte nije različito od imena druge sorte ukoliko se razlikuje samo u jednom slovu ili broju ili naglasku na slovu , vodeći računa o bliskim vrstama . 2 ) Razlika u jednom slovu kod imena sorte smatrat će se dovoljna u slučaju : – utvrđenih kratica kao zasebne cjeline imena sorte ; – kada se prvo slovo imena sorte razlikuje ; – ukoliko je ime sorte kratko . 3 ) Odredbe ovoga članka ne odnose se na ime sorte kada je u obliku koda . </p><p> Članak 10 . </p><p> Isto ime sorte može se koristiti kada sorta nije više na tržištu , a prošlo je deset godina od njenog brisanja sa sortne liste . </p><p> Članak 11 . </p><p> Kao ime sorte ne mogu se koristi : – oznaka valute ili tehnički pojmovi koji su vezani za težinu i mjere ; – tehnički pojmovi koji su postali dio svakodnevnog jezika , koji se koriste kada se trži sa sjemenom drugih sorti ; – ime koje se koristi u skladu s drugim posebnim propisima . </p><p> Članak 12 . </p><p> Ime sorte je neprihvatljivo ako : 1 . navodi na krivi zaključak da : – sorta sadrži određena
#188105452,doc#291485,2008_07_87_2793.html Poslove zastupanja u osiguranju iz stavka 2 . ovoga članka društvo za zastupanje u osiguranju može obavljati samo u vrstama osiguranja iz članka 3 . stavka 2 . točke 1 .
#57403916,doc#104495,vj20020321un02 ima vrlo vrijedne komitente . </p><p> Istaknuo je i da Vladu trenutačno manje zanima cijena koju može postići za dionice Riječke banke , a više njezina dokapitalizacija koja se zahtijeva od budućeg
9.13
#61597698,doc#112742,vj20020718td03 ako on negdje ima skrivenu i samo jednu jedinu atomsku bombu i sredstvo kojim je može prenijeti do Izraela i tamo detonirati ? </p><p> Ne smije se zaboraviti da su prije 11
9.13
#42640507,doc#74926,vj20001230un01 s Haagom nije pitanje izolacije ili neizolacije zemlje , već pitanje kvalitetnog odnosa koji ne može biti jednosmjeran i ultimativan . To je ozbiljan test za šestorku . Jer , ako
7.97
#173391927,doc#282716,2006_05_60_1455.html U ovoj stavci konsolidirane bilance stanja banaka potrebno je navesti i translacijsku razliku , koja može biti i pozitivna i negativna ( dugovni i potražni saldo ) . Translacijska razlika proizlazi
#91234441,doc#167642,vj20041212kul04 je bilo i koliko će još stresova doći« , pita se Ljerka Njerš . </p><p> Ne može se potužiti . Zagrebački su joj prostori uvijek otvoreni , a bila je i u
8.78
#201614466,doc#298093,2010_06_77_2222.html proizvoda koju prodaje trgovac u vrijeme inspekcije , a definirana je određenim dokumentom . Pošiljka može sadržavati jedan ili nekoliko različitih tipova proizvoda , kao i jednu ili više partija svježeg
#115777411,doc#225453,vj20090706kul01 danu u životu djevojke u Vukovaru , danu u kojem je teško povjerovati da idila može biti grubo prekinuta . Film je drugi dio planiranog šestodijelnog omnibusa (2/6) . </p><p> • Loš
#187792427,doc#291397,2008_07_84_2717.html . ( 4 ) Protiv rješenja Ispitnog povjerenstva iz stavka 2 . ovoga Zakona kandidat može uložiti prigovor u roku od 3 dana ministru nadležnom za poslove pravosuđa . Članak 31
#199503912,doc#297059,2010_03_31_729.html operacije moraju biti ocijenjeni nesposobnima . Ukoliko ne postoji karakteristična funkcionalna smetnja , AMS ih može ocijeniti sposobnima pod uvjetom da je u sukladnosti sa stavkama 5 i 6 , Prilog
#86294500,doc#157085,vj20040208spo09 ući u Ligu za prvaka , iako je Katalinić nekoliko puta kazao da ova momčad može i više . . . </p><p> – Ako se poklope neke stvari , na kraju bismo
9.13
#139634270,doc#260158,1998_10_143_1760.html ili više drugih događaja , ta druga šteta , u mjeri u kojoj se ne može razgraničiti od nuklearne štete , smatrat će se nuklearnom štetom , po ovom Zakonu .
#61927636,doc#113386,vj20020728vp08 smiješno , u SAD-u se već komentira kako je to najmanje zlo koje se Powellu može dogoditi . </p><p> Obim problema njegove diplomacije u inozemstvu ovisit će i dalje o onim potezima
9.13
#201882960,doc#298228,2010_07_83_2371.html ) zapaljiva kruta tvar je kruta tvar ili smjesa koja je lako zapaljiva , odnosno može uzrokovati ili doprinijeti nastanku požara kao posljedice trenja . Lako zapaljive krute tvari su praškaste
#131466218,doc#252634,1994_05_35_632.html 6 . </p><p> Kandidat koji na ispitu ne zadovolji iz jednog ili iz dva predmeta , može polagati popravni ispit u roku koji odredi komisija . Taj rok ne može biti dulji
#43460971,doc#76544,vj20010124go01 slična je praksa bila i proteklih godina , tvrde u Ini . </p><p> " Ina ne može osigurati veće količine plina zbog nedovoljnog kapaciteta plinske mreže jer se u nju godinama zbog
9.13
#213614066,doc#304064,2012_05_53_1344.html je tako stavkom 3 . istog članka , propisano da predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga , a ako
#52043936,doc#93442,vj20011016un10 politička stabilnost zemlje i zato osuđuje sve najave zveckanja oružjem . " No , ne može Račan upozoravati na govor mržnje dok Linić optužuje HDZ da je Hrvatskoj učinio više štete
9.13
#82038232,doc#152043,V238kri02 koji utjelovljuje lik razbludnoga Bruna ) . Jedino se krajnostima , odnosno , isforsiranim pozama može dati smisao patnji - ili je treba potpuno potisnuti , ili je treba agresivno iživjeti
7.62
#39618519,doc#68943,vj20001006sp07 . I dok se dva kluba prepucavaju oko novca mladi napadač trenira , ali ne može igrati zbog neriješenih dokumenata . </p><p> Dan nakon razgovora , nove informacije iz Skopja . Naime
9.13
#65665636,doc#120650,vj20021125ku08 preživjelo udar , možda je on odgovoran za mrlju . Ili , napokon , mrlja može biti posljedica organske tvari koja nije stigla iz dijelova kometa koji su udarili nego je
8.78
#194492222,doc#294273,2009_06_64_1446.html 1 . ovoga članka pruža usluge pomoći i njege iz članka 171 . , a može pružati i usluge psihosocijalne rehabilitacije kao stručnu pomoć u obitelji ( patronaža ) iz članka
#209816906,doc#301886,2012_01_1_1.html EMISIJA KOJE ZRAČE ELEKTRIČNI/ELEKTRONIČKI PODSKLOPOVI </p><p> 1 . Općenito </p><p> 1.1 Ispitna metoda opisana u ovome Dodatku može se primijeniti na ESA podsklopove . </p><p> 1.2 Mjerna oprema </p><p> Mjerna oprema mora zadovoljavati zahtjeve iz
#64834210,doc#118989,vj20021027ko02 , sastaju se odvjetnici i suci , tužitelji i optuženici , šareno društvo koje sve može i zna , ali zbog pitanja : osjeća li se reforma u okolnim sudnicama ,
9.13
#47596741,doc#84369,vj20010524un04 bio posrednik u prodaji koji je odabran preporukom ( a za Jet Aviation se uistinu može reći da je jedna od najjačih tvrtki u tom području ) , dok je u
9.13
#56162545,doc#101990,vj20020217zg01 , tretiramo ga s poštovanjem , kao normalno ljudsko biće . Ratom protiv droge ne može se iskorijeniti njezino postojanje , ali se zato može probuditi svijest o njezinu uzimanju .
9.13
#105862082,doc#202655,vj20080502spo03 radujemo . Pozivam sve navijače da dođu kod nas , pa i pjevača Thompsona koji može sa mnom pogledati utakmice na tribinama« , ispalio je Haider . </p><p> »Znam da je Thompsonov
#36531913,doc#62991,vj20000705vp13 Britanija izgubiti veliki dio svoje proizvodne baze ako ostane izvan eurozone . Ako biznis ne može planirati na temelju stabilnog tečaja , ti će problemi nastaviti , tvrde pristaše eura .
9.58
#199493511,doc#297059,2010_03_31_729.html ograničenje letenja samo u višečlanoj posadi ( kategorija 1 » OML« ) . Svjedodžba se može izdati poslije liječničkog pregleda koji je određen po prestanku trudnoće od strane AME , koji
#208909136,doc#301560,2011_07_81_1746.html stavka 3 . ovoga Pravilnika ; </p><p> – druge osobe kojima na temelju podnesenog zahtjeva Uprava može odobriti pristup podacima , uz uvjet da su tajnost i zaštita osobnih podataka osigurani u
#208075492,doc#301187,2011_06_64_1423.html toksičnosti kod majke ne može opovrgnuti pozitivan nalaz učinaka kod zametka/ploda , osim ako se može jasno dokazati da se radi o sekundarnim nespecifičnim učincima . To se osobito odnosi na
#65579521,doc#120487,vj20021122ku04 kao feniksi iz svog vlastitog pepela . </p><p> No mjesec koji živi vrlo blizu planeta ne može se ponovno oblikovati ako je pretvoren u prah , jer to sprečavaju gravitacijske plime obližnjeg
7.97
#55057397,doc#99666,vj20020116sp07 Visok je 205 cm , težak 108 kg , ima 27 godina . Trener ga može koristiti na poziciji krila , " četvorke " i po potrebi centra . Njegov dolazak
9.13
#15924670,doc#31393,gs20040611hr31425 , na svu sreću , oni imaju svoje ime i prezime i takvo ponašanje ne može dugo ostati skriveno . Imate ovakvih slučajeva , imate i slučajeva koji su već u
9.13
#5576395,doc#9752,gs20020121os8472 iskustava koje su procijenili prihvatljivim za Hrvatsku . Svuda u svijetu jedino se drastičnim metodama može smanjiti broj nezgoda mladih vozača - ističe Kasabašić . </p><p> Problem redovnog hrvatskog sustava odgoja i
9.13
#95628425,doc#177637,vj20051213van03 On smatra da samo veće sudjelovanje sunita u političkom procesu i jačanje iračkih snaga sigurnosti može osigurati postupno povlačenje američkih i koalicijskih snaga . </p> </div1> Salih Konjhodžić <head> Rasno nasilje u Sydneyu </head>
#48900946,doc#87009,vj20010706gl04 što baš i nije često , hoda dami s lijeve strane . Onda on njoj može lijepo šaptati udvorne riječi i ona će ih dobro upamtiti i pasti na njegov šarm
7.97
#151565081,doc#269426,2002_12_150_2462.html , » 14« , » 15« i » 17« ) ; </p><p> ( 2 ) Banka može , za svoje potrebe , zahtijevati dostavu i drugih dokumenata . </p><p> Članak 18 . </p><p> Poslovni
#17274346,doc#34360,gs20041006hr34570 riješiti pred Haškim sudom " , istaknuo je Sanader . </p><p> Solana je rekao da ne može ništa dodati onomu što je rekao hrvatski premijer . " To je temelj svega "
9.13
#30072004,doc#50951,na252_25 a vlasnik Williamsa , sir Frank Williams na 300 milijuna DEM . Kakav se novac može zaraditi na Formuli 1 , možda najbolje ilustrira slučaj Paddyja McNallyja , čovjeka koji na
9.13
#202224004,doc#298386,2010_07_89_2533.html najmanje 15 godina u Europskoj uniji . </p><p> Tijelo nadležno za lijekove države članice Europske unije može zatražiti mišljenje Povjerenstva o prikladnosti dokaza o dugotrajnoj uporabi toga biljnog lijeka ili njemu podudarnog
#51157302,doc#91618,vj20010920sp01 . Božidar Fučkar je objasnio kako su svi testovi napravljenu prema međunarodnim pravilima i ne može biti govora o pogreški ili o namještanju . </p><p> Količine nedozvoljenih stredstava ne ostavljaju mjesta sumnji
7.62
#72534338,doc#134331,vj20030706td01 , što bi do kraja godine trebalo biti i ostvareno . Zabluda je da brodogradnja može jamčiti za svoje velike poslove . Brodogradilišta se nalaze na pomorskom dobru , pa nemaju
9.13
#71230637,doc#131786,vj20030524st02 sudjelovali , kaže hvala . To je bio put suživota i načina , kako se može mirno krasti na ovim prostorima . </p><p> Dok su drugi lili krv , oni su trgovali
8.32
#121297581,doc#237937,vj20100204spo01 vremena i zavrzlama bilo potrošeno na dogovaranje u Zagrebu za prošle svjetske kvalifikacije . Ne može se baš reći da je Hrvatska tada profitirala domaćinstvom sastanka u Zagrebu , jer se
#169683623,doc#280474,2006_09_103_2335.html članka 9 . stavka 1 . točke 5 . ZZTN . U konkretnom slučaju , može se razumno pretpostaviti kako gore navedena odredba Okvirnog ugovora ima za cilj sprječavanje , ograničavanje
#7507611,doc#13796,gs20020730hr12638 ruku u džepu ) sa saborske govornice poručio kako " nova vlada neće i ne može uspjeti " . </p><p> Sanader ju je nazvao nastavkom neuspješnog trećesiječanjskog eksperimenta , nabrajajući loše rezultate
8.78
#85955196,doc#156441,vj20040122crn05 krivim , odgovorio niječno . </p><p> Njegov je branitelj odvjetnik Željko Olujić napomenuo kako se ne može ući u postupak i započeti s raspravom s obzirom da Ivezić nije razumio optužni prijedlog
9.13
#7583771,doc#13963,gs20020807sb12791 najave su da će smještajnih kapaciteta u gradu biti još , što se samo pozitivno može odraziti na turističke potencijale grada . </p> ( Autor : S . ŽUPAN ) <head> NK Osijek
9.13
#100385018,doc#189108,vj20070202spo05 pobjedama . Ovo je detalj koji puno znači u vraćanju samopouzdanja . Teško me netko može pobijediti kad serviram ovako dobro . « </p><p> U četvrtfinalu igra protiv najboljeg prijatelja na Touru
#35437092,doc#60820,vj20000603un12 izjavio : " I neka znaju Srbi Vukovara , može vam neka prijašnja vlast , može vam i ova , donijeti stotinu zakona o obnovi i oprostu , ali kad-tad stići
9.13
#133984903,doc#255293,1995_10_84_1372.html telekomunikaeije . </p><p> Priključenje terminalne opreme </p><p> Članak 193 . </p><p> Korisnik elektroničke razmjene poruka ( MHS ) može postati pravna i fizička osoba koja ima prikljuak na telefonsku mrežu ili na mrežu za
#202703390,doc#298667,2011_01_1_5.html potencijalni kancerogen . </p><p> Ako je potrebno , npr . zbog visoke apsorbancije slijepe probe , može se pročistiti propuštanjem kroz kolonu sa neutralnim Al <sub> 2 </sub> O <sub> 3 </sub>
#14659343,doc#28557,gs20040214sp28365 Slavonskom Brodu , gdje ih čeka Marsonia . Trener Zoran Vulić za taj ogled ne može računati na Blatnjaka , Andrića , Krpana , Neretljaka i Računicu . </p><p> - Pobjeda je
9.13
#8874234,doc#16644,gs20021126hr15598 u imovinskom sporu zbog nekog razloga ne ide na sud , on lako i dugo može izbjegavati tu građansku dužnost . Sudski pozivi koje poštari nose na kućne adrese često se
9.13
#200812868,doc#297775,2010_05_60_1937.html 6 ) Jedinični iznos poticaja u ribarstvu predstavlja najviši iznos po jedinici proizvodnje koji se može isplatiti korisniku za pravo ostvareno unutar jedne proizvodne godine. « </p><p> Članak 5 . </p><p> U članku
#60455535,doc#110612,vj20020616sp01 u radu s mladima . </p><p> No , valja se s razlogom upitati kakvo to ozračje može oko sebe isijavati čovjek koji se teškom mukom dao nagovoriti na takav posao , koji
9.13
#188915747,doc#291747,2009_01_1_24.html nadzoru dostavlja se predsjedniku uprave kreditne institucije . O konstatacijama u nacrtu zapisnika kreditna institucija može se očitovati u roku koji odredi Hrvatska narodna banka , a koji ne može biti
#51545873,doc#92411,vj20011002gl03 sjednice Sabora . Daleko od očiju javnosti , ali ipak dovoljno blizu da gomila novinara može doznati o čemu se radi , u saborskim se odajama " dilalo " sve u
8.32
#63641606,doc#116675,vj20020920un16 što je , na primjer , obveza naknade štete nastale počinjenjenjem kaznenog djela . To može biti i " popravljanje štete " kroz humanitarni rad , o čemu odlučuju posebni sudovi
8.32
#57524557,doc#104737,vj20020324un08 ali na lokalnim je upravama da prepoznaju mogućnosti , upozorila je . </p><p> " Država ne može izrađivati ideje i poduzetničke projekte jer se to radi u komunizmu , a ne u
9.13
#102235314,doc#193651,vj20070720kom04 dijelu međunarodne zajednice , prilično je jasno kako se BiH s postojećim unutarnjim uređenjem ne može dugo održati . Srbi svoj entitet vide kao vlastitu državu , čime nisu zadovoljni ni
#180348956,doc#286879,2007_07_77_2445.html količine anorganskog ugljika na osnovu početno dodane količine određivane tvari . Stupanj razgradnje se također može izračunati iz dodatnih analiza otopljenog organskog ugljika na početku i na kraju pokusa . </p><p> 1.2.2
#31761268,doc#53201,vj20000209td02 zgradu u Visokoj , palaču Dverce , ali to ne znači da Predsjednikov ured ne može biti i negdje drugdje , rekla je Šuman , opovrgavajući neke napise o tome da
8.78
#161267958,doc#275366,2004_12_170_2980.html tip uređaja za osvjetljavanje i svjetlosnu signalizaciju koji obuhvaća parkirno svjetlo i druga svjetla , može se postaviti jedna oznaka homologacije tipa sastavnoga dijela koja se sastoji od : </p><p> 4.5.1 .
#176253060,doc#284445,2007_11_121_3529.html kao i podržavanja žalbe okrivljenika , ako odluku o tome nije donio državni odvjetnik , može odlučivati ako je to odobrio državni odvjetnik sastav od tri dužnosnika , a dužnosnik zadužen
#166766455,doc#278804,2005_03_29_507.html uskraćivanje dozvole je 90 dana od dana zaprimanja potpunoga zahtjeva . Agencija prije izdavanja dozvole može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatna pojašnjenja ili dodatnu dokumentaciju te postaviti dodatni rok ako postoje
#63175136,doc#115800,vj20020908vp09,pn igra gol " kaže on i dodaje : " Velika svjetska literatura si puno toga može dopustiti " </head> BRANKO MADUNIĆ , BERLIN <p> Osramoćena je ikona njemačke književnosti " Faust " Jochanna
7.97
#132584909,doc#253885,1995_02_10_211.html u pravilu , podatke upisane u glavnoj knjizi koji važe na dan izdavanja , a može sadržavati i dodatne podatke iz zbirke isprava . Na poseban zahtjev može se dati izvadak
#72475731,doc#134223,vj20030704vp04 kako kompromisa neće biti samo s teroristima . Abbas je ocijenio da se mirovni napredak može ostvariti samo putem dijaloga . Rekao je isto tako da palestinski narod ne gaji neprijateljske
9.13
#73038902,doc#135335,vj20030722sp02 km prije cilja , Ullrich je pojačao tempo i činilo se da Armstrong to ne može pratiti . Ipak , Amerikanac je uspio dostići Nijemca , koji je zatim prilično usporio
9.13
#203922111,doc#299183,2011_11_125_2498.html djelo propisana kao najmanja mjera kazna zatvora u trajanju od deset godina , kazna se može ublažiti do tri godine , </p><p> 2 . ako je za kazneno djelo propisana kao najmanja
#193179520,doc#293622,2009_03_33_737.html . </p><p> Članak 4 . </p><p> Za predavača na stručnim savjetovanjima i seminarima glavni tajnik Hrvatskog autokluba može imenovati i sveučilišnog profesora ili istaknutog srednjoškolskog nastavnika struke predviđene programom stručnog usavršavanja i provjere
#171355621,doc#281457,2006_02_14_369.html bez prekida zbog neispravnosti i kvarova , planiranih radova te ostalih okolnosti na koje ne može utjecati . </p><p> ( 3 ) Operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava , u slučajevima
#127794837,doc#248558,1992_08_49_1290.html 7 . </p><p> Organ uprave nadležan za poslove školstva u općini , odnosno u Gradu Zagrebu može zbog klimatskih , turističkih i drugih opravdanih razloga svojom odlukom posljednji tjedan zimskog učeničkog odmora
#139461492,doc#259969,1998_10_132_1596.html 1 ) Izvanredni pregled zrakoplova obavlja se ako zrakoplov pretrpi oštećenje većeg dijela strukture koje može utjecati na njegovu plovidbenost . Izvanredni pregled zrakoplova obavlja se i ako se opravdano posumnja
#103275695,doc#196214,vj20071117van01 za dodatnom međunarodnom pomoći . </p><p> NATO tražio pomoć od UN-a i Europske unije jer ne može napraviti sve sam . Veliki dio priče o uspjehu u Afganistanu tiče se civilne obnove
#95469780,doc#177264,vj20051201kom03 (čak i snažne građe) nastoji instinktivno prekriti uši , ali svaki put promaši jer ne može pokrenuti utrnule ruke . Decibeli čine svoje . Nesretnik se strovaljuje na pod i pokušava
#48586533,doc#86418,vj20010626un04,pn rata </head><head> Vlast i oporba moraju postići konsenzus o tome što i u kojem vremenu Hrvatska može učiniti , istaknuo je predsjednik Mesić </head><p> <b> ZAGREB , 25 . lipnja </b> - Bilo
9.13
#139867217,doc#260405,1998_12_162_1993.html navršene osamnaeste godine života djeteta . </P> <P> ( 2 ) Tužbu radi utvrđivanja očinstva može podnijeti majka do navršene osamnaeste godine života djeteta . </P> <P> ( 3 ) Tužbu
#117410163,doc#229108,vj20090907spo07 i nagađanja , jer je nismo dovoljno informirali , nismo joj objasnili što joj se može dogoditi u Berlinu . Prije odlaska u Njemačku Caster je pozvana u kliniku u Pretoriji
#30488362,doc#51167,na259_k01 tadašnjim komunističkim mogulima koji na sudu nisu htjeli svjedočiti u njegovu korist , Gotovčeva sudbina može poslužiti na čast . U zatvoru je zaradio hepatitis , svoju temeljnu bolest . Ipak
8.32
#205385841,doc#299858,2011_12_152_3144.html organa društva o prestanku društva ili zbog proteka vremena na koje je ono osnovano , može promijeniti oblik do početka diobe i isplate članovima ostatka likvidacijske mase , koji preostane nakon
#79206659,doc#148152,vl990416de01 i uznemiravanju , kao i njihovim posljedicama , uza svu silu ovoga svijeta , ne može stati na kraj . </p><p> Javne su osobe , očito je , prepuštene na milost i
9.13
#127603092,doc#248290,1992_06_40_1023.html </P> <P> Napomena : </P> <P> Šef diplomatskog ili konzularnog predstavništva Republike Hrvatske u inozemstvu može odnositelja zahtjeva , s obzirom na njegovo imovno stanje i druge okolnosti , osloboditi od
#185101562,doc#289836,2008_03_37_1233.html Josipa Jelačića 47a , a temeljem članka 91 . stavka 4 . Zakona o zaštiti na radu ( » Narodne novine « , broj 59/96 , 94/96 i 114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu ( » Narodne novine « , broj 114/02 i 126/03 ) , ministar gospodarstva , rada i poduzetništva donosi </p><head> RJEŠENJE </head><p> I . </p><p> ENERGO INSPEKT d.o.o . iz Samobora , Josipa Jelačića 47a , ispunjava uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : 1 ) izrada procjena opasnosti ; 2 ) osposobljavanja radnika za rad na siguran način ; 3 ) ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima ; 4 ) ispitivanja u radnom okolišu : 4.1 . ispitivanja fizikalnih čimbenika . O obavljenim ispitivanjima , navedeno društvo je ovlašteno izdavati isprave . </p><p> II . </p><p> Poslove iz točke I . ovog rješenja navedeno društvo može obavljati dok ispunjava propisane uvjete , a o svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje uvjeta društvo je obvezno obavijestiti ovo ministarstvo u roku od 15 dana od dana nastale promjene . </p><p> III . </p>
#77154588,doc#142992,vj20031213ko01 je baš ta zemlja , eto , prava normalna demokratska država , što i Hrvatska može postati ako se povede za njezinim primjerom . </p><p> Ali što je normalno ? Koliko bi
9.13
#74841105,doc#138671,vj20030923st01 na konkurentnost i razvoj privrede . </p><p> U svakom slučaju , od naših se vrhunskih znanstvenika može čuti odlučan stav da je optimalna vizija razvoja " Hrvatska utemeljena na znanju " i
9.13
#96537739,doc#179677,vj20060225pis01 stvorenju koje je uvijek bilo u središtu njegova zanimanja – antroposu . Biću svijesti kojom može spoznati sebe i svijet oko sebe i izdići se iznad opipljive materije koristeći osjetila -
#212473825,doc#303377,2012_03_31_763.html nakon bolesti . </p><p> Ad 16.2 . Zdravstveno stanje s utvrđenim funkcionalnim oštećenjem zahvaćenog organa/organskog sustava može se ocijeniti i sukladno točkama popisa bolesti ovog Popisa za zahvaćeni organ/organski sustav . </p><p> Ocjena
#18595620,doc#37398,gs20050116ku37724 neće trajati dugo . Mi moramo pokazati da smo i dalje sposobni napraviti proizvod koji može biti komercijalan na stranim tržištima , kao i proizvod visoke umjetničke vrijednosti . To mogu
9.13
#14311920,doc#27818,gs20040118sv27550 sata od incidenta novosadska policija napravila zapisnik i tom prilikom joj dala čvrsto obećanje da može nastaviti mirno spavati , jer " policajci brinu o sigurnosti svih građana " . </p> </div1>
9.13
#4383269,doc#8082,fo2004br90cl2076 to ocijenili tadašnji katolički listovi ? </p><p> - O tome je pisala Kana pod naslovom Evo može se ; bio je to intervju sa mnom i mojim suradnicima , među kojima svakako
9.13
#192086032,doc#293094,2009_12_155_3831.html : </p><p> » Ako se u postupku davanja odobrenja odobrava više veličina pakovanja gotovog lijeka Agencija može sve odobrene veličine pakovanja gotovog lijeka navesti u popisu koji je sastavni dio rješenja. « </p>
#59275242,doc#108238,vj20020512td07 ostavinskom spisu iz XVII . stoljeća . Kakvo pitanje , jasno je . </p><p> Ili , može li razdvajanje pravosuđa od uprave u nadležnom ministarstvu dobiti jednak prostor kao i demonstracija državnih
9.13
#214676964,doc#304503,2012_07_76_1759.html ili slušati pojedine emisije ili druge dijelove programa prije nego su objavljeni , te ne može donositi odluke i stavove o njihovu objavljivanju . </p><p> ( 4 ) Vijeće HRT-a sastaje se
#22218590,doc#47139,gs20050826go45303 je htio predati zahtijev za dobivanje poticaja službenik odbio s obrazloženjem da se " ne može proizvoditi ekološki suncokret " . Zbog ovakovih primjera koji nikako ne mogu ići u prilog
9.13
#158884159,doc#274145,2004_07_100_1919.html sudu , već je posljedica intervencije zakonodavca u započeti sudski postupak , takvom se intervencijom može povrijediti pravo na suđenje u razumnom roku . Stoga postoje odredbama članka 63 . stavka
#135417770,doc#256918,1996_07_57_1158.html predviđena ovim Zakonom izriče se od petnaest dana do tri mjeseca . Sud tijekom postupka može istoj osobi izreći više zatvorskih kazni za različita kažnjiva djela , a zbroj kazni u
#124568229,doc#244548,1990_04_17_319.html radi ponovne ocjene preostale radne sposobnosti i utvrđivanja odgovarajuće djelatnosti odnosno posla za koji se može osposobiti , odnosno na kojemu se može zaposliti . </P> <P> ( 2 ) Na
#104774906,doc#199880,vj20080305crn04 školi nas je , odjevena u crninu , dočekala ravnateljica Blaženka Kapetanović , koja se može shvatiti što je to nagnalo tako uspješnu učenicu i sportašicu na taj strašan čin . </p>
#132584702,doc#253885,1995_02_10_211.html isprava ulažu se odvojeno isprave koje se mogu razgledati i prepisivati i za koje se može tražiti izvadak bez navođenja pravnog interesa od isprava koje sadrže podatke za čiji uvid je
#206276727,doc#300290,2011_03_29_608.html mreža nisu dostupni odobrava carinarnica . </p><p> Provozna deklaracija iz stavka 1 . ovoga članka se može dopuniti sa jednim ili više dodatnih listova JCD u skladu sa obrascem otisnutim u Prilogu
#192595569,doc#293407,2009_02_23_512.html Europski standard EN 1305:1996 . </p><p> Kada se brodovi koriste za kratkotrajnu plovidbu , inspekcijsko tijelo može dopustiti izuzetke od zahtjeva stavka 2 . </p><p> Članak 68 . </p><p> Buka s brodova </p><p> 1 .
#90940663,doc#166982,vj20041125sss01 vidljivo da je tada nakladnik bio »Globus International« d .o.o . , Europapress holding ne može odgovarati za sporni tekst . </p><p> Premda je »Globus International« pripojen EPH , to se dogodilo
8.78
#163042615,doc#276397,2004_04_48_1103.html se izdati prije 1 . srp­nja 2004 . </p><p> Svjedo­džba iz stavka 1 . ovoga članka može se izdati ako su ispu­njeni sljedeći uvjeti : </p><p> – obav­ljena procjena sigurnosti broda , </p><p>
#130574025,doc#251748,1993_01_8_89.html opravdani razlozi , ispit o osposobljenosti za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja može obaviti i komisija Ministarstva unutarnjih poslova . </P> <P> Komisiju policijske uprave imenuje načelnik policijske
#9406251,doc#17710,gs20030110hr16720 razvojačenih branitelja bez posla . Moj brat je jedan od njih i nitko mi ne može tvrditi da sam neosjetljiv na njegov položaj . Nadam se da je sazrela svijest građana
9.13
#206312648,doc#300307,2011_01_3_55.html . Prijevod na hrvatski jezik nije službena verzija norme i Hrvatski zavod za norme ne može preuzeti odgovornost za njegovu ispravnost i potpunost . Hrvatske norme izdaje Hrvatski zavod za norme
#129526087,doc#250491,1993_03_24_432.html na sjednici Doma . </p><p> Za vrijeme dok traje mjera udaljenja sa sjednice , zastupnik ne može sudjelovati niti u radu radnih tijeia . </p><p> Članak 143 . </p><p> Kada je zastupniku izrečena disciplinska
#187827207,doc#291401,2008_07_84_2721.html , 5.b i 5.c koji glase : » Provoz Članak 5.a ( 1 ) Ministarstvo može zabraniti provoz robe s dvojnom namjenom koja je navedena u propisu iz članka 3 .
#182131787,doc#288012,2008_10_117_3371.html da se ta pravna radnja u konkretnom slučaju prema pravu te druge države članice ne može pobiti . </p><p><i> Zaštita trećih </i> Članak 357 . </p><p> ( 1 ) Kada se kreditna institucija iz
#22333144,doc#47521,gs20050916hr46178b tog datuma poduzela niz reformi na području registracije posla i imovine , pa se tako može očekivati da će u izvješću za 2007 . godinu Hrvatska zauzeti mnogo bolje pozicije .
9.13
#83733285,doc#153787,V262fot01 profesionalnom rezultatu , a radovi koji su predstavljeni o visokoj kvaliteti polaznika . Katalog se može dobiti , odnosno pogledati , u prostorijama Hrvatskoga fotosaveza . </p> Tanja Masnec Šoškić </body> <body>
8.78
#168806353,doc#280027,2005_07_84_1635.html Poslodavac može isplatiti otpremninu u iznosu do 8.000,00 kn . </p><p> Članak 32 . </p><p> – Poslodavac može radniku isplatiti božićnicu , ( u naravi ) do 400 kn godišnje </p><p> – dar djetetu
#201154588,doc#297908,2010_06_68_2089.html mjesta isporuke « . .. , odnosno u dijelu koji glasi : » Prodavatelj ne može započeti s radom na dodatnim prodajnim mjestima ili mjestima isporuke dok mu distributer ne potvrdi
#35850425,doc#61653,vj20000616ku04 Kerempuh " protekao u znaku raznorodnih propitivanja komičnih tema i ponude smijeha što se ne može okupiti oko jedinstvenog predznaka satiričko-komediografskih nadahnuća . </p><p> Od Hadžićeva " Ministrova sina " , Smojinih
7.62
#160217642,doc#274723,2004_09_132_2377.html 15° iznad i iad i ispod vodoravnice . Međice . Međutim , ukut ispod vodoravnice može biti smanjen na 5° aksina svjetala manja od 750 mm iznad tla . </p><p> 6.4.5 .
#3616505,doc#7094,fo2004br103cl2418 susretima s njim doživio ga je kao nekoga tko doista ima što reći , koji može mnogo toga i obećati i izvršiti . A poznato mu je i da njegov narod
9.13
#38298003,doc#66436,vj20000901un04 vlasti , koja je uvijek jača od zakonodavne . Drži kako se Županijski dom ne može ukinuti samo zato što , do sada , nije ispunio svoju ulogu . </p><p> Dorica Nikolić
9.13
#85868153,doc#156287,vj20040118kul02 neki samo njoj svojstven način glazba ili jest ili nije i nikakvo joj nadmetanje ne može niti dodati niti oduzeti glazbenost – sredina je prošlog stoljeća unijela u reproduktivnu glazbu ,
8.32
#173716910,doc#282923,2006_06_69_1652.html koji se primjenjuju u carinskom postupku , – slučajevi i uvjeti pod kojima carinska deklaracija može biti ukinuta nakon puštanja robe deklarantu , – uvjeti i način uzimanja uzoraka , –
#34088628,doc#58040,vj20000420un02 palež i za ubojstvo . " I zašto sad idu na generale ? Pa ne može zapovjednik odgovarati ako se netko istrgnuo kontroli i na svoj način tražio pravdu " ,
9.13
#180328562,doc#286863,2007_07_77_2430.html objekte na predmetnom poljoprivrednom zemljištu . </p><p> VIII . </p><p> Ministarstvo poljoprivrede , šumarstva i vodnog gospodarstva može otkazati Korisniku koncesije ugovor o koncesiji poljoprivrednog zemljišta iz točke I . ove Odluke ,
#156321684,doc#272350,2003_10_173_2500.html tom razmatra utemeljenost i učinak uvedenih mjera i donosi odluke o daljnjim mjerama . </p><p> Odluka može sadržavati djelomično ili potpuno ukidanje uvedenih mjera , njihovo produljenje ili uvođenje dodatnih mjera . </p>
#82946859,doc#152966,V250put01 sačuvao svoju posebnost velikog poslovnog i kulturnog središta na Baltičkom moru , posebnost koja se može usporediti s onom Dubrovačke Republike , čija nacionalna pripadnost nije bila upitna , ali čija
9.13
#93344518,doc#172426,vj20050429tem05 Haag , tada više ne bismo trebali dalje razgovarati . S druge strane , ne može se zemlju koja bi imala stvarne teškoće uhititi jednu jedinu osobu čekati 100 godina .
#5646967,doc#9910,gs20020128sv8623 Per Stig Moeller kazao je pak kako područje zapadnog Balkana pokazuje da angažman Europske unije može činiti bitnu razliku u stanju na terenu . Grčki ministar Goerge Papandreu izrazio je stajalište
7.97
#136680508,doc#257732,1997_10_110_1669.html <P> Ako se kod suda koji sudi u prvom stupnju zbog nedovoljnog broja sudaca ne može osnovati vijeće predviđeno u odredbama članka 18 . stavka 3 . i članka 20 .
#8087131,doc#15063,gs20020921ku13973 poruku drugog i da sebe ne izuzimamo iz te obveze i odgovornosti . " Ne može se umanjivati riječ onih koji su do jučer bili perjanice DHK i ratni predsjednici ,
8.32
#106424878,doc#204138,vj20080607kom03 vlada na svijetu , uključujući tradicionalno profesionalno ekipiranu njemačku , koja političkim i administrativnim sredstvima može sanirati , a kamoli riješiti kompleks zabranjenih tema . </p><p> Vlade se ne biraju da bi
#44020397,doc#77596,vj20010208gl04 ? </p><p> Hej , gripa , krasna stvar : kriva za sve , ništa se ne može , pa se ništa i ne mora , bolestan si pet dana , ali onda
9.13
#16899855,doc#33507,gs20040904ku33687 . No zato smo dobili komentare nekolicine okupljenih . </p><p> Tako dizajner Davor Bruketa još ne može izjaviti da je kampanja urodila plodom , već samo obećanjem . Budući da smo obećanja
9.13
#4253750,doc#7886,fo2004br82cl1846 upravljačka , nakon dolaska na vlast mijenja sve prethodno . Na taj se način ne može raditi . Bez obzira na to koliko netko novi bio pametan ili sposoban . Priroda
9.13
#203775746,doc#299098,2011_10_121_2386.html će raspravu . </p><p> ( 5 ) Na područjima na kojima djeluju mirovna vijeća , sud može stranke uputiti tim vijećima radi pokušaja mirenja ako obje stranke imaju prebivalište na području mirovnog
#53106351,doc#95629,vj20011119gl02 imena . On može smanjiti broj biranih , ali i onih koji biraju , a može i olakšati ili otežati ulazak stranaka u Sabor . Sve su to teme o kojima
9.13
#158778154,doc#274068,2003_06_97_1230.html drugi oblik gospodarske aktivnosti u formalnom sektoru ) . Osiguranik trećeg dijela hrvatskog mirovinskog sustava može biti bilo koja osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj . Dakle , osiguranici toga
#102125317,doc#193385,vj20070707tem01 u Madridu i 7 . srpnja 2005 . u Londonu zaključila da se više ne može ići »utabanom stazom slonova« , jer su zapadne obavještajne i policijske službe pojačale zaštitne mjere
#140418062,doc#260728,1998_03_37_464.html iz članka 3 . ovoga Pravilnika , visina kredita ovisno o broju članova obiteljskog domaćinstva može se odobriti najviše do iznosa : </P> <P> - za 1 osobu do 230.400 kuna
#188772834,doc#291739,2009_01_1_16.html <p> Minimalni zahtjevi za tretiranje izloženosti na temelju najma/leasinga kao kolaterala </p><p> Članak 353 . </p><p> Kreditna institucija može priznati izloženosti koje nastaju na temelju ugovora o najmu/leasingu ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti
#166633138,doc#278727,2005_02_23_422.html s­lje­dećih devedeset ( 90 ) dana , a kada se radi o skriv­ljenom pona­ša­nju Poslodavac može i prije isteka devedeset ( 90 ) dana otkazati radniku ako i da­lje krši obveze
#40352871,doc#70318,vj20001024vp08 mirnog rješavanja izraelsko-palestinskog sukoba ( i na pregovorima doživio neuspjeh ) , to se ne može dogoditi s traženjem rješenja za jugoslavensku krizu jer će Rusija i dalje imati i igrati
9.13
#66437852,doc#122247,vj20021220zg02 farsa . " Kako to da čovjek , kojemu je zabranjen pristup u poduzeće , može biti u Nadzornom odboru i odlučivati o pitanjima , važnim za poduzeće " , zapitao
9.13
#36134278,doc#62207,vj20000625sp06 prilike skromnih 48.000 maraka plus premije . U ugovor je unesena i klauzula da Bilić može otići u inozemstvo bez odštete . </p><p> Iako ima zdravstvenih probleme s kukom , Bilić će
9.13
#182976021,doc#288648,2008_12_141_3930.html Vijeću unutar vremenskog ograničenja od jednog mjeseca . Vijeće , koje odlučuje kvalificiranom većinom , može u izuzetnim okolnostima donijeti drugačiju odluku unutar perioda od mjesec dana . </p><p> 7 . Kad
#166953715,doc#278931,2005_03_32_616.html i prijenosnog medija te prilikom održavanja i servisiranja opreme . Ukoliko je to moguće , može se osigurati izvor napajanja - 48V DC . </p><p> Krajnja točka odgovornosti između Operatora i T-Com-a
#461938,doc#1090,CW032199809100504hr <s> Jer odluke o prodaji nekog poduzeća ipak može donijeti jedino njegov vlasnik - a to je u oba spomenuta slučaja država - dok se sindikati i zaposleni mogu na zakonom predviđene načine boriti za zaštitu vlastitih interesa i radnih mjesta . </s>
9.15
#103561325,doc#196916,vj20071212kom01 po zlu . </p> </div1> Zoran Podrug <head> Rovovski rat </head><head> M ARKO B ARIŠIĆ </head> <div1> <p> Nitko ne može s velikom sigurnošću predvidjeti kako će se razriješiti trenutačno vrlo složena situacija u vezi s
#3717021,doc#7224,fo2004br109cl2552 sustavu u kojemu su definirane procedure i u kojemu se donose jasne odluke realizacija se može mjeriti visokim stupnjem točnosti . Također ponavljana istraživanja o ugledu javne uprave i usporedbe s
9.13
#181913028,doc#287944,2008_10_114_3321.html ovoga članka . ( 2 ) Za salatu i endiviju Klase I , u pakiranju može biti brojem do 10 % jedinica koje ne udovoljavaju zahtjevima propisanim za Klasu I ,
#35481258,doc#60906,vj20000605gl03 u povijesti . </p><p> Niz poteza povučenih u zdravstvu prošloga tjedna i prijašnjih mjeseci stoga ne može iznenaditi . Smjena ravnatelja zagrebačkog KBC-a , pokušaj smjenjivanja ravnatelja splitskog KBC-a , " trampa
8.78
#63279389,doc#115988,vj20020911un01 <p> - Privremeni režim vrijedit će tri mjeseca s mogućnošću produljenja . Bilo koja od strana može ga i otkazati . </p><p> - Dogovor slijedi načela provedbe Sporazuma o pograničnom prometu i suradnji
9.13
#45829535,doc#81015,vj20010330sp04 djecu , iz dana u dan gura u sve veću agoniju . Drugačije ni ne može biti pri postojanju klupske razjedinjenosti s dvije uprave , što i nije jedini problem .
9.13
#83713756,doc#153765,V262ank01 novinski izdavači . Iako se državi , i onoj prijašnjoj i ovoj sadašnjoj , ne može prigovoriti da ne izdvaja za knjigu , ali uloženi novac ne daje najbolji rezultat .
9.13
#115904155,doc#225751,vj20090710spo06 u košarkaškom klubu Zagreb CO . Prvo pojačanje je 24-godišnji Ante Mašić , krilo koje može igrati i na poziciji krilnog centra . Visok je dva metra i težak 94 kilograma
#28429283,doc#50216,na198_02 potencijalno i bilo tko u zapovjednom lancu - može također biti proglašen krivim ako se može pokazati da je naredio , ignorirao ili čak propustio poduzeti prikladne mjere protiv takvih samovoljnih
9.13
#3088818,doc#6447,fo2003br34cl771 u Bjelovaru jer želi , kako kaže , pomoći drugim suprugama i pridonijeti koliko god može svojim dolaskom . " Znati da niste sami , katkad je najveći dar , mnogi
9.13
#134181227,doc#255612,1996_01_1_28.html nastave ili vježbi u strukovnoj školi za područje rada iz članka 23 . ovoga pravilnika može biti izabrana osoba koja ima srednju stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja i ispunjava druge uvjete utvrđene
#142765535,doc#262440,1999_12_147_2254.html nad tijekom postupka . 3 . Upisati očekivani normativ odnosno navesti metodu sa kojom se može utvrditi . 4 . Upisati sredstva za utvrđivanje istovjetnosti robe . Carinarnica može koristiti sljedeća
#153386559,doc#270743,2002_07_85_1394.html ovoga Pravilnika te raspoloživih sredstava Fonda , u skladu s financijskim planom Zavoda , Zavod može , na prijedlog Povjerenstva , nakon isteka navedenog roka provesti postupak javnog prikup­lja­nja ponuda za
#7457410,doc#13699,gs20020726sp12519 ne znači da sam promijenio trenera i ja i Seleznijev znali smo da nam samo može pomoći savjetom . </p> </div1> <div1 type="glava"> <head> SVE ILI NIŠTA </head><p> Kožuljevu devizu prošlih su godina mnogi imali
7.97
#7021966,doc#12773,gs20020612sb11510 od izlova ribe , ali su se neke granice uvijek poštovale . </p><p> Iz svega se može izvući zaključak da je ribarenje na području Kopačkog rita moguće , ali po točno utvrđenim
8.78
#114467812,doc#222502,vj20090516spo010,pn Tomislav Steinbrückner , u traženju najboljeg rješenja za projekt nazvan »kako svladati Rijeku« , ne može računati na ozlijeđenog vratara Skendera i »požutjelog« stopera Smoju </head> <div1> <p> OSIJEK </p><p> – U nizu od
#119153933,doc#233125,vj20091109spo013 , energično i , što je najvažnije , pozitivno . Dakle , vidite da se može . « </p> </div1> Andrija Kačić-Karlin <head> Gimnastika : Erceg dvaput na postolju , Možnik treći na
#82347079,doc#152356,V242cas01 planu za ovu godinu , posvećen praktičnoj filozofiji i povijesnom svijetu života , te se može očekivati veći broj priloga koji bi funkcionirali prema načelu gore spomenute Deleuzove maksime . </p> </div1>
8.32
#39399598,doc#68526,vj20000930un01 i za provođenje zakona , podsjetio je Predsjednik i zapitao : " Kako onda netko može optuživati institucije hrvatske države da narušavaju dignitet Domovinskog rata samo zato što traže da se
9.13
#190718515,doc#292607,2009_11_138_3362.html ) U smislu ove Uredbe , zainteresirane stranke treba definirati kao bilo koju osobu koja može sudjelovati u unaprjeđenju sigurnosti civilnog zrakoplovstva dobrom upotrebom informacija koje su povezane sa sigurnošću i
#199958919,doc#297331,2010_01_4_110.html se tijekom godine ukaže potreba za revidiranjem uzorka , Direkcija za statistiku Hrvatske narodne banke može postupak odabira uzorka ponoviti i tijekom godine.« . </p><p> Članak 14 . </p><p> U članku 47 .
#60889450,doc#111415,vj20020629sp09 u Zagrebu i kaže da je tamo rečeno da slobodan igrač stariji od 23 godine može bez odštete prijeći u drugi klub . Hajduk je , u petak ujutro , zatražio
9.13
#92952092,doc#171541,vj20050329pis01 i amerikanizaciji , strah od novih tehnologija i zadiranja u prirodu , što se zapravo može razumjeti . Moramo si postaviti pitanje što će biti sa smanjivanjem obradivih površina u svijetu
#208271506,doc#301254,2011_06_69_1505.html okoliša ili povećaju razinu zaštite okoliša u nedostatku standarda EU . </p><p> Ulaganje za koje se može izdati jamstvo mora ispunjavati uvjet i točke 3.6 . k ) obrazloženja ovog rješenja odnosno
#106596521,doc#204543,vj20080615pis01 želio vratiti u užurbanost metropole , ali se njegova supruga , neskrivena šopingholičarka , ne može pomiriti s činjenicom da je odvojena od velegrada . Do te je mjere opčinjena modom
#211085005,doc#302654,2012_12_134_2859.html strana : </tr></p><p><tr> Kratak opis proizvoda : </p><p> Oblik i sadržaj prava : </tr></p><p><tr> Razdoblje u kojem se može koristiti pravo koje je predmet ugovora i , po potrebi , njegovo trajanje : </p><p> Datum
#188786988,doc#291739,2009_01_1_16.html , dužna je za izračun iznosa izloženosti ponderiranih kreditnim rizikom za bilo koju poziciju koju može imati u predmetnoj sekuritizaciji primjenjivati odredbe dijela 2 . odnosno dijela 3 . ove Glave
#152468861,doc#270085,2002_04_38_839.html odsumporavanja predviđenog u novim termoelektranama na ugljen tako da se njihov ulazak u sustav jedva može zamijetiti u iskazanom mjerilu slike . </p><head> 4.2.5.3 . Emisija NO <sub> x </sub> </head><p> Uz poštovanje
#155653142,doc#271980,2003_09_151_2182.html a protiv rješenja koje je donijelo Ministarstvo za uspostavu skelskog prijelaza za javni prijevoz , može se izjaviti žalba koja se podnosi Vladi Republike Hrvatske . </p><p> Članak 15 . </p><p> U članku
#129685545,doc#250665,1993_04_31_569.html na temelju sudske odluke </P> <P> Članak 87 . </P> <P> ( 1 ) Sud može odlučti da prestanu sigurnosne mjere zabrane obavljanja poziva djelatnosti ili dužnosti , zabrane javnoga istupanja
#78992057,doc#147557,vl990411dp05 ne znamo " , ali i tada upućujemo ljude na one koji znaju . Ne može se znati sve , osobito ono što nije našlo mjesta ni u jednoj enciklopediji ili
8.98
#205076150,doc#299699,2011_12_148_2993.html . Član vijeća koji je pri glasanju o kojem ranijem pitanju ostao u manjini ne može se suzdržati od glasanja o pitanju o kojem se ima kasnije odlučiti . </p><p> Ako se
#132099504,doc#253341,1994_10_74_1287.html nalog , imatelj mjenice može obavljati sva prava koja iz nje proistječu , ali mjenicu može indosirati samo kao prijenos punomoći . </p><p> ( 2 ) Mjenični obveznici u slučaju iz stavka
#3193927,doc#6551,fo2003br38cl881 ih državna matura zateći već sljedeće školske godine . </p><p> " Za sada se još ne može sa sigurnošću znati što će biti sadržaji mature . Naš će se prijedlog sastojati u
9.13
#55148116,doc#99844,vj20020118vp02 kako pokazuju njeni kompjutorski dosjei , smatrala da je velika prednost ako neki njen pripadnik može u Izrael otputovati pomoću britanske putovnice , jer će tako manje upadati u oči .
9.13
#26412645,doc#49355,na160_04 oni očekuju mnogo od Ustavnog suda . To je strahovita odgovornost , a Ustavni sud može samo ono što mu Ustav daje . Što će se sad dogoditi , ne znam
9.13
#40758311,doc#71136,vj20001106un08 stručnjaci rekli kako generalni direktor , prema predloženom zakonu , ima prevelike ovlasti , jer može predlagati članove uprave , odnosno svoje prve suradnike . No primjedba na činjenicu da Zakon
9.13
#161557275,doc#275481,2004_12_178_3083.html Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti ( u daljnjem tekstu : posrednik ) . </p><p> ( 2 ) Posrednik može započeti obavljati djelatnost posredovanja iz stavka 1 . ovoga članka nakon što podnese prijavu za
#148346481,doc#266908,2001_02_15_282.html utvrđivanja rezultata izbora i imenovanja , odnosno razrješenja . </p><p> Članak 178 . </p><p> Ako se ne može utvrditi koji su kandidati izabrani , odnosno imenovani zbog toga što su dva ili više
#155141376,doc#271778,2003_08_136_2017.html imajući pred očima i dodatno zauzimanje učenika u izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima , čime se može znatno utjecati na ostvarenje poželjnih ciljeva . Prema tomu , izraditi unaprijed pouzdane programe za
#197658354,doc#296090,2010_11_129_3367.html njegov sastavni dio . </p><p> ( 3 ) Izjavu poduzetnika iz stavka 1 . ovoga članka može dati poduzetnik-sudionik kartela , putem ovlaštene osobe ili njegov punomoćnik . </p><p> ( 4 ) Izjava
#145466406,doc#264313,2000_12_121_2302.html za obav­lja­nje higijene moraju biti odvojene za žene i muškarce . </p><p> ( 9 ) Blagovaonica može imati jednu ili više prostorija sa stolovima i stolicama koje omogućavaju istovremeno blagova­nje za najma­nje
#166009203,doc#278438,2005_12_150_2903.html nadležna policijska uprava rješenjem može narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku , koji ne može biti duži od 60 dana. « </p><p> Članak 11 . </p><p> Članak 17 . mijenja se i
#16193064,doc#31954,gs20040702os31982 punkta s vodom i crijevima dugim 50 metara . Postoje i staze po kojima se može hodati i prati ploče , što smo već radili , pojašnjava Krivić . </p> ( Autor
9.13
#34124615,doc#58120,vj20000421un09 način izbora , što je dobro kako bi Predsjednik mogao imati čvrstu poziciju s koje može arbitrirati u slučaju krize Vlade ili Sabora . </p><p> - Što se onda događa s predsjednikovim
9.13
#192621044,doc#293407,2009_02_23_512.html udovoljavati sljedećim zahtjevima : </p><p> ( a ) sudarna pregrada u skladu s člankom 19 . može se izostaviti ako pramčano zrcalo može podnijeti opterećenje 2,5 puta veće od opterećenja određenog za
#197847725,doc#296201,2010_11_131_3438.html Tajništva u skladu sa Zakonom . </p><p> ( 6 ) Na prijedlog Upravnog odbora Tajništvo Komore može imati i potreban broj stručnih tajnika . Stručni tajnici imenuju se na isti način kao
#26143292,doc#49244,na157_03 ćemo mi biti odgovorni za unutarnju destabilizaciju iako nije jasno što se još u Hrvatskoj može destabilizirati , bilo na unutarnjem bilo na vanjskom planu . Država je ionako odbačena od
9.13
#158046859,doc#273516,2003_04_62_740.html . ovoga članka još dvadeset četiri sata . </p><p> ( 4 ) Istražni sudac nenadležnog suda može rješenjem zadržati osobu prema odredbama stavka 1 . i 2 . ovoga članka . Istražni
#128545385,doc#249545,1992_12_85_2207.html 20 % za mjesečne , a 40 % za godišnje pretplatničke karte . Popust se može ostvariti samo u slučaju gotovinskog plaćanja ( uplatnica i virmanski nalog ) . </P> <P>
#128410904,doc#249368,1992_11_77_2020.html . U stavku 2 . riječi : " Ministar rada , socijalne skrbi i obitelji može " zamjenjuju se riječima : " Ministar obrane i ministar rada i socijalne skrbi zajedno
#152676597,doc#270238,2002_05_48_966.html se gostima obvezno pružaju usluge smještaja u smještajnim jedinicama ustrojenim i opremljenim tako da gost može pripremati jela . </p><p> ( 2 ) Smještajni objekt Turistički apartmani je funkcionalna cjelina koju čini
#45532928,doc#80460,vj20010321vp03 pomoći Srbije vojsci i snagama sigurnosti Republike Srpske . Server je ocijenio da se spomenuto može obaviti do 31 . ožujka i dodao da " sve dok Milošević bude u Jugoslaviji
8.32
#212778978,doc#303454,2012_03_34_839.html izgradnje : Biocentra iznosi 18.823.995 eura . Od ukupne vrijednosti projekta prihvatljivi trošak koji se može financirati iz IPA fonda , sukladno članku 150 . Uredbe ( EK ) broj 718/2007
#210822652,doc#302491,2012_11_126_2715.html , nisu njegova diskreciona prava , već istodobno i njegove dužnosti , te on ne može njima disponirati po svojoj volji.« . </p><p> 25 . KpK/05 spominje sukob interesa u članku 8
#208633160,doc#301430,2011_07_77_1635.html s vanjskim izvorom paljenja i motor s kompresijskim paljenjem ) </p><p> Također se kao drugu mogućnost može upotrijebiti simbol 8.19 iz norme ISO 3767-1:1998 . </p><p> 4 . Upravljačka naprava za parkirnu kočnicu </p>
#87698717,doc#159932,vj20040424tem01 - vidi se i na što su najviše potrošili sami kandidati , pa se tako može doznati da je aktualni američki predsjednik George W . Bush za boravak u newyorškom Sheratonu
9.13
#185504624,doc#290009,2008_04_42_1423.html 4.2.2.6.1 . ) kad je njihalo u vertikalnome položaju , vodoravna i uzdužna vertikalna ravnina , koje prolaze kroz središte čekića , moraju prolaziti kroz središte zrcalne plohe , prema definiciji u točki 1.1.1.10 . Priloga I . Uzdužni smjer njihanja njihala mora biti usporedan s uzdužnom središnjom ravninom vozila . 4.2.2.4 Kad pri uvjetima namještanja utvrđenim u točkama 4.2.2.1 . i 4.2.2.2 . dijelovi zrcala ograničavaju vraćanje čekića , točku udara treba pomaknuti u smjeru okomitu na os vrtnje ili zakretanja o kojoj je riječ . Pomak ne smije biti veći od nužno potrebna za provedbu ispitivanja ; pomak može biti ograničen tako : – da kugla koja ograničava čekić barem dodiruje cilindar , prema definiciji u točki 1.4 – ili da je dodirna točka s čekićem odmaknuta barem 10 mm od ruba zrcalne plohe . 4.2.2.5 Ispitivanje se provodi tako da čekić padne s visine koja odgovara kutu njihala od 60° u odnosu na okomicu , tako da čekić udari zrcalo u trenutku kad njihalo dođe u vertikalni položaj . 4.2.2.6 Ispitivanje zrcala udarom pod sljedećim različitim uvjetima : 4.2.2.6.1 Unutrašnja zrcala 1 . ispitivanje : Točke udara moraju odgovarati definiciji u točki 4.2.2.3 . Udar mora biti takav
#177811664,doc#285331,2007_03_30_1039.html , s obzirom na nužnost provođenja mnogobrojnih financijskih vještačenja , međutim , ta okolnost ne može opravdati dugotrajnost u postupku koji je hitne naravi . </p><p> OCJENA USTAVNOG SUDA </p><p> 5 . Ustavni
#134988472,doc#256605,1996_06_44_852.html inozemstvu pa bi njihovo saslušanje dovelo do prekomjernoga odugovlačenja postupka . Umjesto odsutnoga dužnika pojedinca može biti saslušan njegov zastupnik ili srodnik , ako je to moguće . Radi zaštite prava
#202699974,doc#298667,2011_01_1_5.html tkanine , broj standardnih punjenja stroja za pranje rublja za umjereno zaprljano rublje koje se može oprati sadržajem pakovanja uz uporabu vode srednje tvrdoće , što odgovara 2,5 mmol CaCO3/l ; </p>
#88426219,doc#161475,vj20040612kom02 znači teško je dokučiti . Jesu li iznenada nestali svi gubici pa si poneki poslodavac može priuštiti luksuz zbog kojeg je donedavno protestirao ? Je li poneka tvrtka toliko bogata da
9.13
#172536293,doc#282179,2006_04_40_981.html dio . </p><p> Članak 15 . </p><p> Bonitiranjem lovišta utvrđuje se najveći mogući broj div­ljači koji se može uzgajati u lovištu , koji ne remeti prirodne odnose između divljači i zaštićenih životinjskih vrsta
#167258096,doc#279098,2005_03_39_782.html na tržište ako zadovoljavaju zahtjeve ovoga pravilnika i njegovoga priloga . </p><p> Članak 6 . </p><p> Zavod može ovlastiti pravnu ili fizičku osobu za obavljanje poslova tehničke službe ako ta osoba ispunjava sljedeće
#148269081,doc#266836,2001_12_119_2044.html . ovog članka smatra se zemljište koje se po svojoj veličini , klasi i kulturi može obrađivati i privesti poljoprivrednoj proizvodnji , ali ga ne obrađuju vlasnici ili zakupci toga zemljišta
#205757865,doc#300042,2011_02_19_388.html ne izazove poremećaje na tržištu rada . </p><p> ( 3 ) Posrednik odnosno srednjoškolska ustanova ne može obavljati djelatnosti u svezi sa zapošljavanjem odnosno posredovati za povremeni rad redovnih učenika za poslodavca
#161253243,doc#275364,2004_12_170_2978.html omogućuju prolaz upadnog i reflektiranog snopa svjetlosti . Fotoreceptor mora biti postavljen tako da ne može primiti izravno svjetlo od upadnog ili reflektiranog snopa . </p><p> 2.4 . Električne značajke sklopa fotoreceptor
#136164084,doc#257398,1996_10_91_1598.html s pravima i obvezama zaštićenog najmoprimca . </P> <P> Članak 39 . </P> <P> Najmodavac može otkazati ugovor o najmu stana zaštićenom najmoprimcu koji na temelju posebnog propisa ima pravo na
#27129194,doc#49657,na168_k04 čim se jednom stvore instrumenti nasilja , praćeni podložnim mentalitetom , nitko ih više ne može eliminirati . Dok su se podanici prigibali pod Staljinovim samovlašćem , ljevičari na Zapadu zatvarali
7.62
#215345765,doc#304923,2012_08_91_2096.html .. ) Međutim , sudska praksa Suda upućuje na to da pravo na pristup odvjetniku može podlijegati ograničenjima zbog opravdanog razloga ( for good cause ) , a u svakom se
#22442806,doc#47896,gs20051002hr46890 treba što je moguće više iskoristiti svoje prirodne resurse za proizvodnju izvornih proizvoda koje potom može plasirati na inozemna tržišta kao prepoznatljiv slavonski brand . Prethodno treba osmisliti zaštitni znak za
9.13
#134431489,doc#255917,1996_02_13_209.html gazirane vode i kava ( sirova , pržena , mljevena i ekstrakt ) , NATO može temeljem narudžbenice nabaviti bez plaćanja poreza na promet proizvoda , samo izravno kod proizvođača odnosno
#51820508,doc#92957,vj20011010sp01 prosinca , još uvijek nije poznat konačan popis sudionika , ali nešto se ipak već može predvidjeti . Kako Fifa reprezentacije razvrstava u jakosne skupine prema učinku na posljednja dva SP-a
9.13
#157819265,doc#273376,2003_03_49_624.html uvođenje kompenzacijske pristojbe , i odrediti njezinu visinu koja odgovara visini subvencije . Visina pristojbe može biti i niža ako je dostatna da ukloni štetu domaćoj proizvodnji . </p><p> Kompenzacijska pristojba će
#43975658,doc#77515,vj20010207gl02 nepoznat i utjecajan " netko " posredstvom Kovačevića izvuče novac iz banke " koja to može platiti " . </p><p> Zlobnici , koji su možda na svojoj koži osjetili kamatarski dodir zla
8.32
#156746917,doc#272672,2003_12_190_2986.html tekst ) , kao i njegova branitelja , državnog odvjetnika i centra za socijalnu skrb može donijeti rješenje o odgodi izvršavanja kazne zatvora . Molba za odgodu izvršavanja kazne zatvora s
#184566719,doc#289537,2008_01_3_62.html raspravu , iako je uredno pozvana , ili joj se poziv nije mogao uručiti ili je očigledno da izbjegava primitak poziva , vojnostegovni sud može odlučiti da se usmena rasprava održi u njezinoj odsutnosti . Kada se postupak provodi u odsutnosti stranke , vojnostegovni će sud imenovati branitelja po službenoj dužnosti iz reda časnika pravne struke . Popis časnika pravne struke koji mogu biti imenovani za branitelje po službenoj dužnosti predsjedniku Višeg vojnostegovnog suda dostavit će načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga . Branitelji iz stavka 2 . ovoga članka primaju posebnu naknadu za obranu . </p><p> Članak 50 . </p><p> Usmena rasprava može se održati i ako stranka uzme branitelja tek na raspravi odnosno ako uredno pozvani branitelj ne pristupi na raspravu . Iznimno od stavka 1 . ovoga članka ako branitelj pozvan telekomunikacijskim sredstvima ne pristupi usmenoj raspravi , rasprava će se odgoditi . </p><p> Članak 51 . </p><p> Podnositelj stegovne prijave ili osoba koju on ovlasti može prisustvovati na usmenoj raspravi . Rasprava će se održati i kada podnositelj prijave ili osoba koju je ovlastio ne dođe na usmenu raspravu , iako je uredno pozvan . </p><p> Članak 52 . </p><p> Usmenu raspravu vodi predsjednik vijeća . </p><p> Članak 53 . </p><p> Nakon zaključene usmene rasprave vojnostegovni
#178846358,doc#286032,2007_01_5_273.html i glasi : » Na zahtjev glavnog obveznika ili primatelja , Carinska uprava Središnji ured može odobriti sljedeća pojednostavljenja : a ) uporabu zajedničkog jamstva ili oslobođenja od polaganja jamstva ,
#109807300,doc#211906,vj20081120kul01 sviračkim potezima . Prije svega , Vlatko nije blues gitarist po vokaciji , ali tehnički može »izdržati« puno toga , pa se i upušta u ostvarenje dječačkih snova na tragu izreke
#21600419,doc#45111,gs20050521hr41359 mora biti prepoznato kao relevantno pitanje , i onda se u takvom malo usložnjenom polju može programski konzistentno raditi različite koalicije . Onda to ne bi bilo ništa loše . Ovako
8.32
#165022145,doc#277996,2005_11_135_2530.html i izvažu . </p><p> Napomena : </p><p> Kod nekih mješavina koje sadrže veću količinu klornih vlakana , može doći do znatnog skupljanja uzorka tijekom postupka sušenja , zbog čega otapanje klornog vlakna u
#197319298,doc#295862,2010_10_120_3138.html dostupne kroz smanjenje budućih doprinosa . Međutim , iznos opisan u točki 20.b ) ne može biti manji od nule . </p><p> DATUM STUPANJA NA SNAGU </p><p> 27.B Izmjenom i dopunom » Unaprijed
#178568586,doc#285822,2007_04_43_1470.html mirovinskog osiguranja uređenog ZOMO-om . Ustavni sud se , naime , u ovom slučaju ne može poslužiti ovlašću iz članka 130 . stavka 1 . Ustava i članka 55 . stavka
#94827674,doc#175740,vj20050926kom03 , s kojom se mogu upoznati svi koji posjećuju taj kraj , ali o kojoj može i ubuduće učiti domicilno stanovništvo , prevagnula je u korist općega dobra , opće kulture
#4192138,doc#7804,fo2004br79cl1761 hrane . No ulaskom u EU Hrvatska postaje izložena nekontroliranome ulasku stranih korporacija , što može biti kobno za naše jadno gospodarstvo . </p><p> Kod NATO-a te prednosti i mane mnogo su
8.32
#196563645,doc#295470,2010_09_104_2818.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#213463868,doc#303962,2012_05_50_1223.html je u sukobu s nazivom neke biljne sorte ili životinjske pasmine i koji zbog toga može dovesti potrošača u zabludu o pravom podrijetlu proizvoda . </p><p> ( 4 ) Naziv koji je
#151569486,doc#269429,2002_12_150_2465.html predsjednik Sudišta , ovisno o postojanju uzajamnosti . </p><p> Članak 7 . </p><p> 1 . Predsjedništvo Sudišta može na prijedlog predsjednika Sudišta prenijeti na potpredsjednika ili na nekog drugog člana predsjedništva obavljanje određenih
#183111111,doc#288706,2008_12_143_3961.html ( industrija ) . </p><p> 6 . ZAKLJUČCI </p><p> Na kraju procesa izrade Nacionalne strategije kemijske sigurnosti može se zaključiti da su zadovoljeni svi bitni preduvjeti za uspješnu provedbu Strategije . Međutim ,
#169364706,doc#280301,2005_08_95_1885.html ) Pravo na smanjenje porezne osnovice prema članku 17 . stavak 2 . Zakona , može se prenijeti i nadoknaditi tijekom pet godina nakon godine u kojoj je gubitak utvrđen ,
#14627734,doc#28492,gs20040212sb28295 lutrije , posebice u danima kada premija dostiže bajoslovne iznose . U Baranji se LOTO može uplatiti na tri mjesta , a najposjećenija je poslovnica u Belom Manastiru , koju dnevno
7.97
#203727353,doc#299098,2011_10_121_2386.html je dužan u roku od petnaest dana podignuti optužnicu ili obustaviti istragu . Taj rok može viši državni odvjetnik produljiti na prijedlog državnog odvjetnika najviše za još petnaest dana , a
#168007216,doc#279480,2005_05_59_1144.html na vrijeme od četiri godine , s time da članom Državnoga sudbenog vijeća nitko ne može biti više od dva puta uzastopce . </p><p> Predsjednika Državnoga sudbenog vijeća bira tajnim glasovanjem većina
#81181269,doc#151134,v227kri02 likovnost , stanovitu zrnatost slike ; imaju vizualni , dizajnirani izgled , te ih se može smatrati nekom vrstom piktograma , ili čak specifičnih crteža . Jednako kao što prolaze kao
7.97
#57077100,doc#103813,vj20020313ku01 i neiskusna bila , ona svojim iskrenim osjećajima pokreće lavinu emotivne energije kojoj Nino ne može odoljeti , tako da u početku intuitivno kreće njezinim putovima , da bi ju na
8.78
#94913453,doc#175932,vj20051004kom03,pn među seljacima i pravo je čudo da Tomčić , uz sav taj posao , još može koncilijantno pratiti zbivanja u Bruxellesu te sudjelovati u parlamentarnim raspravama o korupciji i privatizaciji </head><head> D
#154589068,doc#271415,2003_07_120_1663.html % šuma otpada na sjemenjače , oko 24 % su panjače , a ostatak se može smatrati degradacijskim oblicima : makijama , garizima , šikarama , itd . Otprilike 71 %
#129475397,doc#250423,1993_03_22_364.html Hrvatske . </p><p> Dozvolu pomoćnika instruktora vožnje vojniku izdaje automobilska nastavna jedinica . </p><p> Dozvola instruktora vožnje može se izdati osobi iz stavka 2 . ovog članka , koja je položila poseban ispit
#49257595,doc#87764,vj20010717gl04 normalnog reda . </p><p> Haaško tužiteljstvo , koje nedovoljno upućeni pogrešno poistovjećuju s međunarodnom zajednicom , može i pogrešno tumačiti svoja prava i tuđe obveze i pogriješiti u svom radu , ali
9.13
#92620666,doc#170780,vj20050304spo02 satelit , prirepak Fiorentini stalno bacaju anatemu na Dinamo . Štimac je rekao da Dinamo može u Ligu za prvaka jedino uz pomoć sudaca ! A , istina je da je
8.78
#35558161,doc#61054,vj20000607td01 Mesićeve skupine da predsjednik ima pravo veta na zakone koje bi ocijenio neustavnim i da može pokrenuti postupak pred Ustavnim sudom za ocjenu ustavnosti zakona , dr . Caratan tvrdi da
9.13
#68200711,doc#125769,vj20030220sp02 . Dakle , " krvna slika " maksimirske momčadi u ovome pripremnom razdoblju sasvim sigurno može zadovoljiti trenera Miroslava Blaževića . Pitanje je , međutim , kako će momčad reagirati u
9.13
#193716571,doc#293888,2009_04_47_1065.html postupka na zahtjev stranke </p><p> Članak 41 . </p><p> ( 1 ) Zahtjev za pokretanje postupka stranka može neposredno podnijeti javnopravnom tijelu u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik , a može takav
#15945116,doc#31431,gs20040611sp31462 uspio . A uspio je u jednoj apsurdnoj situaciji u kojoj se dogodilo da ne može kod kuće pobijediti Slovence . I onda se poklopilo da zabijemo jedan gol u Ljubljani
9.13
#44894069,doc#79227,vj20010304gl01,pn javnosti skloni su reći da Predsjednik treba savjetnika za medije koji bi mu objasnio što može , a što ipak ne bi trebao komentirati </head> MIROSLAVA ROŽANKOVIĆ <p> Nema afera , nema pitanja
9.13
#128880935,doc#249832,1993_02_10_142.html poduzeća i drugih pravnih osobas društvenim kapitalom a koja su registrirana za obavljanje komunalnihdjelatnosti , može svojom odlukom ista organizirati kao javna poduzeća usvom vlasništvu . Rok za donošenje navedene odluke
#181690984,doc#287867,2008_09_110_3245.html je ljudsko pravo . Ustav Republike Hrvatske sadrži načelo nepovredivosti slobode čovjeka , koja se može ograničiti samo pod uvjetima propisanim Ustavom . Članak 22 . Ustava propisuje : <i> Čovjekova je
#129476252,doc#250423,1993_03_22_364.html obuku vožnje koja se izvodi na javnoj cesti . </p><p> U ispitnoj grupi koja ispunjava test može biti najviše 45 kandidata . </p><p> Članak 38 . </p><p> Testiranje traje 60 minuta / </p><p> Ispit je
#155034468,doc#271774,2003_08_136_2013.html , pri čemu , ovisno o aktiviranim masama tkiva i intenzitetu rada , energetska potrošnja može biti : </p><p> a ) velika </p><p> b ) srednja ( umjerena ) </p><p> c ) mala . </p>
#92906775,doc#171437,vj20050324kom03 svi njihovi pištolji i revolveri tri do četiri puta skuplji od kalašnjikova . Njega se može nabaviti za 100 do 120 američkih dolara , dok se cijena kratkocijevnim ručnim oružjima kreće
#158135538,doc#273542,2003_04_64_765.html Zakona . Stavkom 2 . istog članka određeno je da tako smanjena svota mirovine ne može iznositi manje od svote mirovine određene prema općim propisima o mirovinskom osiguranju , a pripada
#46252869,doc#81783,vj20010412sp01 počela su pojedinačna rješenja i raspala se naša momčadska igra , a Split tako ne može funkcionirati . Jednostavno nismo smjeli izgubiti skok i mislim da je u tome ključ ovog
9.13
#154235005,doc#271276,2003_07_112_1545.html upravljanje za otvaranje svakih vrata za putnike s automatskim pokretanjem . </p><p> 5.6.6.1.2 Uključivanje i isključivanje može biti izravno pomoću prekidača ili posredno , npr . otvaranjem ili zatvaranjem prednjih vrata za
#204924582,doc#299655,2011_12_145_2960.html Žalba protiv rješenja ne zadržava izvršenje rješenja.' « </p><p> 14.1 . Iz sadržaja prijedloga Franje Zubovića može se zaključiti da predlagatelj spornim smatra ovlasti gospodarskog inspektora u izricanju zabrane pružanja ugostiteljske djelatnosti
#181216904,doc#287429,2007_09_98_2916.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#193629561,doc#293833,2009_04_43_1015.html konačno u upravnom postupku . Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od trideset ( 30 )
#73356453,doc#135959,vj20030802td03 se sad čini , hrvatska strana nema razloga bezglavo srljati u nešto što za zemlju može postati veliki teret i na unutarnjem i na vanjskom planu . No , ovog puta
9.13
#134774979,doc#256390,1996_04_32_654.html , ne može se za isto kazneno djelo suditi u Republici Hrvatskoj , niti se može izvršiti prijašnja presuda suda u Republici Hrvatskoj koja se odnosi na to kazneno djelo . </p>
#194159512,doc#294126,2009_05_55_1269.html dio . </p><p> Članak 3 . </p><p> Osoba iz članka 2 . stavka 1 . ovoga Pravilnika može također zatražiti od policijske uprave ili postaje nadležne prema mjestu njenog prijavljenog prebivališta ili boravišta
#35196675,doc#60366,vj20000526go02 2,82 milijarde kuna ) , te se zbog malog utjecaja na upravljanje tim poduzećima ne može , kako je rečeno , smatrati odgovornim za njihove loše rezultate . Između 25 i
9.13
#182957743,doc#288637,2008_12_141_3929.html kritična razina : koncentracija onečišćujućih tvari u zraku , iznad koje prema sadašnjim spoznajama , može imati direktne nepovoljne učinke na receptore kao što su ljudska bića , biljke , ekosistemi
#97681117,doc#182311,vj20060603van01 . </p><p> Naravno da je ispravno tražiti od svoje djece da se suzdržavaju od onoga što može negativno utjecati na njihovo zdravlje , ali tražiti od adolescenta da se samo suzdržavaju od
#145009608,doc#263804,1999_02_9_110.html , pravo na objavu takva djela stječe autor . </P> <P> Pravna osoba odnosno poslodavac može i prije isteka roka iz stavka 3 . ovoga članka autoru dopustiti da objavi djelo
#12880245,doc#24819,gs20030925hr24344 100.000 kuna , a odgovorni službenik od 5.000 do 10.000 kuna , s time da može završiti i u zatvoru ako je uništio dokument koji stranku zanima . </p><p> Takve odredbe ,
9.13
#131529045,doc#252705,1994_05_38_694.html će od Ministarstva pravosuda da pregleda prostorije namijenjene za njegov budući ured . Ministar pravosuđa može od predsjednika općinskog suda zatražiti da obavi pregled iz stavka 1 . ovoga članka .
#117935423,doc#230319,vj20090926kom02 i predvodništvo svodili bi se na ispraznu počast , dokolicu izraženu ohološću da ionako svatko može zastupati što hoće . </p><p> Očekivati od Kerumove sljedbe da bude društvo je apsurdno , a
#31090305,doc#51807,vj20000118un01 da će ga Pavletić 22 . siječnja imenovati premijerom , no , kaže , ne može jamčiti da će već do tada uspjeti sastaviti novu Vladu . </p><p> Novinare je zanimalo kakva
9.13
#94306875,doc#174573,vj20050730kom02 se na Zapadu pojavi neko »čudovište« jer , kako piše Cioran , »samo si čudovište može dopustiti raskoš da vidi stvari takvima kakve jesu« . U protivnom bi se moglo dogoditi
#22236628,doc#47196,gs20050828sp45383 Mauresmo , ali to je vjerojatno " nemoguća misija " . Samo borbu za kikiriki može očekivati Ruskinja Katarina Bičkova protiv sunarodnjakinje , pete nositeljice i aktualne nositeljice naslova , Svjetlane
7.97
#155140017,doc#271778,2003_08_136_2017.html utjecaj dinamičkih kontrakcija mišićnog sustava preko živčanog na druge dijelove organizma . Statički se rad može odvijati tako da : </p><p> a ) statičke kontrakcije održavaju ravnotežu samo protiv djelovanja sile gravitacije
#155889907,doc#272121,2003_10_161_2320.html . Kada se jedna vrsta robe podnosi u dvije ili više pošiljaka , također se može zahtijevati prilaganje popisa pošiljaka ili jednakovrijedne isprave u kojoj je naveden sadržaj pojedinačne pošiljke . </p>
#162963113,doc#276346,2004_04_44_1069.html na suđenje u razumnom roku . Naime , tijekom zakonom određenog prekida nadležni sud ne može postupati , pa ako je takav prekid neopravdano dugotrajan može doći do povrede prava na
#185123996,doc#289873,2008_04_38_1307.html propisanih člankom 5 . ovoga Pravilnika , – sadrži organske tvari u količinama koje nisu veće od dopuštenih vrijednosti propisanih člankom 6 . ovoga Pravilnika , – je stabiliziran na način da su u njemu uništeni patogeni organizmi , potencijalni uzročnici oboljenja . ( 2 ) Zabranjeno je korištenje obrađenog mulja na : – travnjacima i pašnjacima koji se koriste za ispašu stoke , – površinama na kojima se uzgaja krmno bilje najmanje dva mjeseca prije žetve , – tlu na kojem rastu nasadi voća i povrća , uz iznimku voćaka , – tlu namijenjenom uzgoju voća i povrća koje može biti u izravnom dodiru sa zemljom i koje se može jesti sirovo , u razdoblju od barem 10 mjeseci prije datuma početka berbe ili žetve , – tlu na kojem postoji opasnost od ispiranja mulja u površinske vode , – tlu čija je pH vrijednost niža od 5 , – tlu krških polja , plitkom ili skeletnom tlu krša , – tlu zasićenom vodom , pokrivenim snijegom i na smrznutom poljoprivrednom tlu , – u priobalnom i vodozaštitnom području . </p><p> Članak 5 . </p><p> Dopušteni sadržaj teških metala u obrađenom mulju koji se koristi u poljoprivredi je : </p><p><table><tr> Teški metali </p><p> Dopušteni
#139619729,doc#260157,1998_10_143_1778.html 30 . </P> <P> Sukladno stavku 4 . članka 3 . ovog Pravilnika skraćeni postupak može se primijeniti i na kombinaciju prirodnog lijeka iz stavka 1 . članka 28 . ovog
#176404875,doc#284505,2007_12_125_3589.html za određenu djelatnost i za određeno područje mreža ostane nepopunjena Zavod za potrebe popune mreže može ponoviti raspisivanje natječaja . Postupak iz stavka 1 . ovog članka provodi se u skladu
#86056681,doc#156634,vj20040126van03 svoje egzistencijalne probleme : uzgajati puževe i činčile . Za jednu činčilu , naime , može se dobiti točno onoliko koliko treba za večeru u restoranu . </p> </div1> Vesna Fabris Peruničić
7.97
#166045078,doc#278450,2005_12_151_2920.html . </p><p> ( 5 ) Isto revizorsko društvo ne može preuzeti niti joj društvo za osiguranje može povjeriti obavljanje revizije financijskih izvještaja društva za osiguranje ukoliko je dotična revizorska tvrtka u prethodnoj
#200527917,doc#297677,2010_05_54_1310.html . ožujka 2008 : </p><p> ( i ) Na osnovu postojećih metoda procjene , nadležno tijelo može imateljima dozvole sa certifikatom za radiotelefoniju na engleskom i drugom jeziku , kako je prikladno
#56057985,doc#101784,vj20020215gl05 i jer mnogi na nedopustiv način zlorabe slobodu . </p><p> Svjestan je da Internet jest i može biti dragocjeno sredstvo širenja kulture dijaloga , solidarnosti , pomirenja , gdje Crkva svojom porukom
9.13
#27984814,doc#50022,na184_r01 su se dana unutar Ministarstva prosvjete javili i glasovi kako Težak svoj status kod Pugelnika može zahvaliti činjenici da mu je mentor . Naime , magistar Božidar Pugelnik obranio je magisterij
9.13
#5483620,doc#9567,gs20020111hr8292 pri utvrđivanju posebnih uzanci u trgovini polazi od postojeće prakse , pa ovlašteni organ ne može kao uzancu proglasiti nešto što nema podlogu u trgovačkom poslovanju . Napomenuli su i da
8.32
#62132640,doc#113784,vj20020806un02 , odgovorio je . Štoviše , Stipetić je uvjeren da se granični spor na Dunavu može potpuno riješiti bez " zveckanja oružja " . Novu ministricu obrane , kaže , u
9.13
#80568743,doc#150524,V218kol01 od najzanimljivijih glasova u europskim jezicima i u jezicima uopće . O većini suglasnika ne može se mnogo toga reći . Uzmimo kao primjere <i> t </i> ili <i> m </i> . Ponešto bi se
9.13
#59581763,doc#108833,vj20020520td02 Ina dati podršku u obliku servisa i inženjeringa . </p><p> U suradnji s Kinom posebnu ulogu može dobiti zagrebački aerodrom koji ponovno može postati jedan od najvažnijih aerodroma za ovo područje ,
9.13
#147071067,doc#265892,2000_07_68_1508.html PDV-a ( 0 % ) nije odlučno za tu ocjenu . </p><p> Naime , Ustavni sud može , sukladno odredbama Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne
#136263484,doc#257504,1996_11_95_1911.html i druga pomagala Direkcije Zavoda iz članka 18 . podstavke 2 . ovog Pravilnika , može biti imenovan doktor medicine , odnosno doktor stomatologije s najmanje pet godina radnog iskustva u
#15057305,doc#29436,gs20040319os29340 postoji bezbroj razloga zašto dr . Dubravko Habek , voditelj Odjela za ginekologiju , ne može biti član povjerenstva za utvrđivanje svih okolnosti slučaja . </p><p> Tragedija koja se dogodila obitelji Dalmatin
9.13
#153787253,doc#271070,2003_06_102_1346.html » upotrijebiti do « s oznakom , roka ( mjesec i godina ) . </p><p> Deklaracija može sadržavati i druge podatke od interesa za potrošače . </p><p> Deklaracija mora biti lako uoč­ljiva i
#37224320,doc#64340,vj20000728go04 s pravom glasa u Varaždinskoj banci d . d . , s tim da ukupno može steći najviše do 90 posto takvih dionica . ( Hina ) </p><head> Hrvatski film između Maršala
9.13
#19541509,doc#39487,gs20050330ku39879 jeftinoga senzacionalizma ( u kulturi kao i svim inim sferama života podjednako ) jednostavno ne može stići pod tabloidna svjetla recentnoga dnevnonovinskoga i revijalnoga tiska . No , domaći časopisi danas
7.62
#177326772,doc#285058,2007_01_2_161.html <p> Članak 8 . STAVLJANJE NA TRŽIŠTE I/ILI U UPORABU </p><p> ( 1 . ) Mjerilo se može staviti na tržište ili u uporabu jedino ako zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika . ( 2
#187627326,doc#291317,2008_07_81_2649.html sigurnost ( safety ) , zaštitu ( security ) i sve druge informacije kojima se može nanijeti šteta ANSP-u . </p><p><i> Ovlaštene organizacije </i> Članak 14 . </p><p> NSA može , u cijelosti ili
#131786639,doc#252972,1994_07_52_948.html </P> <P> U sastojinama za koje je osnovom , odnosno ptogra mom predviđena oplodna sječa može se provoditi naplodni sijek : </P> <P> 1 . u godini dobrog uroda šumskog sjemena
#80203173,doc#150133,v214ese01 nisu tome dorasli . Kako je primjetio pisac David Rieff , " nikad više " može se najbolje odrediti kao , " Nikad više Nijemci neće ubijati Židove 1940-ih u Europi
8.78
#38328620,doc#66502,vj20000902sp08 , a Joso Bulat je promptno reagirao na objavu Ivice Šurjaka da svatko tko želi može u drugi klub . Obojica su završili u Kranjčevićevoj i već je prvi Baturinin nastup
8.32
#183713597,doc#288928,2008_12_152_4149.html ako se pretraga poduzima u domu ili drugim prostorima počinitelja kaznenog djela , pretraga se može poduzeti i radi pronalaženja ili osiguranja dokaza . Ta se pretraga može poduzeti samo u
#93951969,doc#173769,vj20050624sss05 na tom području . </p><p> No , jedno je istraživanje pokazalo kako se koljeno oštećeno artritisom može zamijeniti usadkom iz ruke . Takav je način liječenja siguran i smanjuje bol , a
#175295308,doc#283969,2007_10_107_3125.html žalbe ima njegov podnositelj . </p><p><i> Vrijeđanje u podnesku </i> Članak 118 . </p><p> ( 1 ) Sud može rješenjem kazniti novčanom kaznom do 5.000,00 kuna svakoga tko u podnesku vrijeđa sud ili osobu
#148187560,doc#266763,2001_12_117_1954.html ne izdaju potvrde , izvješća o zaduženjima ili izvodi s računa , od ponuditelja se može zahtijevati odgovarajuća izjava pred sudskim ili upravnim tije­lom , bilježnikom ili mjerodavnim tijelom države sjedišta
#210310443,doc#302197,2012_10_113_2453.html Zakona o telekomunikacijama podrobnije propisuju način i uvjeti pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji , proglašeni operator može odbiti zahtjev operatora korisnika za sklapanje ugovora , zahtjev za kolokaciju ili zahtjev za izdvajanje
#59727912,doc#109130,vj20020524un05 se na početku školske godine odlučio za vjeronauk , do kraja godine od njega ne može odustati . Izmijenjeni su i kriteriji po kojima će vjerske zajednice dobivati novac iz državnog
9.13
#174419905,doc#283287,2006_07_82_1964.html , donesenih na temelju ovoga Zakona , ne može se izjaviti žalba , već se može pokrenuti upravni spor . ( 2 ) Protiv rješenja nadležnih tijela državne uprave i Šumarske
#135540640,doc#256936,1996_07_59_1186.html ) zeleno svjetlo mora biti upaljeno kao samostalno svjetlo . Promjena zelenog svjetla u žuto može se označiti treptanjem zelenog svjetla tri puta . </P> <P> Članak 158 . </P> <P>
#165589822,doc#278215,2005_12_144_2731.html . </p><p> Izvješće iz stavka 1 . ovoga članka ne zamjenjuje niti jedno drugo izvješće koje može biti zatraženo na temelju međunarodnog ugovora koji obvezuje Republiku Hrvatsku ili odgovarajućih propisa u Republici
#100091166,doc#188374,vj20070110kom01 mig dobile od čelnika grada . A bez njih se u ovom gradu ništa ne može dogoditi , pa ni onda kad ih nema . A oni bi opet gradski novac
#148922328,doc#267396,2001_05_41_705.html može biti prognan iz Republike Hrvatske niti mu se može oduzeti državljanstvo , a ne može biti ni izručen drugoj državi . </p><p> Članak 10 . </p><p> Republika Hrvatska štiti prava i interese
#215966221,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> ( 4 ) U slučaju izdavanja suglasnosti iz stavka 3 . ovoga članka , UAIF može u Republici Hrvatskoj početi trgovati udjelima AIF-a iz treće države kojima upravlja od dana zaprimanja
#192559544,doc#293396,2009_02_22_493.html isplaćuje naknada za korištenje godišnjeg odmora . </p><p> 5 . Neplaćeni dopust </p><p> Članak 47 . </p><p> Poslodavac može radniku , iznimno na njegovu pisanu i obrazloženu zamolbu , odobriti neplaćeni dopust najdulje do
#41475986,doc#72632,vj20001124zg01 . Marušić ) </p><head> Humanitarnim belotom do novca za spas života osmomjesečne Lorene Hlevnjak </head><p> Da kartanje može biti sportska disciplina , te da se može iskoristiti i u humanitarne svrhe , pokazao
7.97
#11797231,doc#22584,gs20030702sb21923 prema kojoj u startu nudi više od 60.000 kuna po hektaru godišnje . Kako si može to dopustiti tvrtka koja nema za plaće i gdje je tu ekonomska računica kad u
9.13
#181320903,doc#287469,2007_10_99_2947.html ispit u skladu sa sljedećim zahtjevima iz točke 2 . ovoga Dijela , nadležno tijelo može imenovati službenim pomoćnicima . 2 . Nadležno tijelo organizira provedbu ispita . Da bi mogli
#208614231,doc#301423,2011_07_77_1641.html točki 3 . ovog obrazloženja prema kojem , sažeto : » nitko na drugog ne može prenijeti više prava nego što ga sam ima « , sudovi su tužiteljicu utvrdili suvlasnicom
#216724497,doc#305473,2013_01_7_124.html ) minuta , osim ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno , koju radnik može koristiti u dva dijela . </p><p> ( 2 ) Radnici koji rade na poslovima na kojima
#180474167,doc#286925,2007_07_79_2473.html jedne godine . Iznimno od stavka 3 . ovoga članka , viza za više ulazaka može se izdati i s dužim rokom važenja , ali ne dužim od 5 godina ,
#146943200,doc#265734,2000_06_62_1359.html . </p><p> Nad brodovima i robom koja se provozi graničnom rijekom ili kanalom ulazna carinska ispostava može odrediti ove mjere carinskog nadzora : </p><p> a ) stav­lja­nje carinskih obi­lježja ( plombi , pečata
#108238932,doc#208328,vj20080906kom01 , već prema tome obnašaju li izvršnu vlast konzervativci , liberali ili socijaldemokrati , unaprijed može očekivati kako će se vlast ponašati u nekoj novoj , nepredviđenoj situaciji i koje interese
#127647810,doc#248347,1992_07_42_1079.html . Izvan ovih , zakonom predviđenih slučajeva , općinska skupština ili njezino izvršno vijeće ne može , u ovoj oblasti , donositi propise , koji bi Ustavni sud bio nadležan ocjenjivati
#75796713,doc#140429,vj20031026st02 teško ostvariti svoj cilj uvođenja demokracije u toj zemlji . </p><p> Zato se na sve strane može čuti kako je to njihov " novi Vijetnam " . </p><p> U Vijetnamu je bila snažna
9.13
#17416616,doc#34680,gs20041017os34894 zaključiti razgovor : </p><p> - Upisao sam studij elektrotehnike , što se , ipak , ne može uskladiti s profesionalnim nogometom . Zato je moja budućnost , praktično , već određena pa
9.13
#75815937,doc#140462,vj20031027ko03 odigran , ne mora nužno biti i nezakonit . Zamjeriti mu se , vjerojatno , može jedino vrijeme u koje je odigran . </p><p> Zašto tako mislim ? </p><p> Zato jer mi se
8.32
#186154753,doc#290466,2008_05_53_1852.html ili da će ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke , sudionike ili prikrivače , tzv . koluzijska opasnost ( čl . 102 . st . 1 . t . 2 . ) smije trajati samo do časa kada budu prikupljeni odnosno izvedeni dokazi zbog čijeg je osiguranja pritvor određen ( čl . 108 . st . 1 . ZKP – odnosno najkasnije do završetka glavne rasprave ) . Iz navedenih zakonskih odredbi jasno proizlazi da se pritvor po ovoj osnovi određuje uz stanoviti » vremenski korektiv « , tj . sukladno postavci da će bojazan koluzije , čije se postojanje može opravdano ustanoviti na početku postupka , tijekom istrage u kojoj su sa dužnom pažnjom rasvijetljena činjenična i pravna pitanja te prikupljeni potrebni dokazi , oslabiti ili potpuno nestati , tako da će nestati i zakonska opstojnost te pritvorske osnove . Ta je postavka naravni izražaj načela razmjernosti u primjeni mjera osiguranja nazočnosti okrivljenika ( čl . 87 . , čl . 101 . st . 1 . i 3 . ZKP ) , kao glavnog interpretativnog načela koje građane štiti od neprihvatljivog ekstenzivnog tumačenja tih mjera . Stoga su tijela kaznenog postupka koja odlučuju o produljenju pritvora dužna s posebnom
#27480468,doc#49809,na173_05 Franjo Gregurić , Miroslav Šeparović . . . </p><p> Kada se činilo da više ništa ne može zaustaviti konačno urušavanje - pogotovu nakon pogoršanja zdravstvenog stanja predsjednika Tuđmana - došlo je do
9.13
#192620932,doc#293407,2009_02_23_512.html primjenjuje se i na ove pogone . </p><p> 4 . Sudarna pregrada određena člankom 19 . može se na guračima izostaviti . </p><p> Članak 149 . </p><p> Brod ( pogodan za potiskivanje ) potisnica </p>
#53062995,doc#95543,vj20011117un08 tvrdi Željka Antunović </head><p> <b> ZAGREB , 16 . studenoga </b> - " Hrvatska Vlada ne može prihvatiti paušalne stavove o tome da se stanarsko pravo u svim elementima izjednači s vlasništvom
9.13
#105853254,doc#202637,vj20080502kul05 trebalo je proći dosta vremena da čovjek postigne odmak , te da kroz ovakvu predstavu može progovoriti o bolnim temama kao što su Vukovar , Pavelić i Tito te o svakodnevnijim
#84507040,doc#154619,V271knj04 rađen u pleteru . </p><p> To bi , kaže , ako može . - Ma , može , može . . . - Pružam ruke da ga skinem . </p><p> S križem mi
8.32
#56591440,doc#102888,vj20020301td03 dana ! ? </p><p> - Iako premijer govori da će Vlada normalno obavljati svoj posao , može li se vjerovati Vladi u kojoj se ne zna tko odlazi , a tko dolazi
9.13
#146828095,doc#265668,2000_06_58_1301.html . koji glasi : <P> » Pisač omogućuje izdavanje računa na kartici ili vrpci i može biti u sastavu taksometra ( u istome kućištu ) ili dodatni uređaj . <P> Pisač
#141145697,doc#261191,1998_05_70_849.html novine " , broj 13/91 , nastavno : Ustavni zakon ) propisano je da svatko može podnijeti ustavnu tužbu ako smatra da mu je odlukom sudbene , upravne vlasti ili drugih
#183721033,doc#288928,2008_12_152_4149.html kazniti novčanom kaznom do 50.000,00 kuna , a ako i nakon toga odbije svjedočiti , može se zatvoriti . Zatvor traje dok svjedok ne pristane svjedočiti ili dok njegovo ispitivanje ne
#74247076,doc#137554,vj20030903td07 javnost i građane jer prema međunarodnom pravu i geografskim okolnostima Slovenija iz Piranskog zaljeva ne može povuci crtu do otvorenog mora a da ne zahvati teritorijalno more Hrvatske ili Italije "
9.13
#9162331,doc#17253,gs20021218os16218 linijom , ali u dva sata ujutro vožnja se naziva " posebnom " i ne može biti uključena u povratnu kartu . Budući da je cijena karte za " posebnu "
9.13
#100350074,doc#189027,vj20070130kom03 Kajin je na konferenciji za novinare u Pazinu iznio svoje stajalište prema kojem turizam ne može biti jedini oslonac razvoja Istre , nego da je potrebno otvarati tvornice i industrijske pogone
#161571825,doc#275484,2004_12_178_3086.html pravosuđa . </p><p> ( 6 ) U žurnim slučajevima i ako postoji uzajamnost , Ministarstvo pravosuđa može dostavljati i zaprimati zamolbe za među­narodnu pravnu pomoć putem Interpola . </p><p> ( 7 ) U
#12004930,doc#23002,gs20030718hr22354 . </p><p> * Predsjednici Sabora i Vlade , Tomčić i Račan , izjavili su da Sabor može poništiti taj ugovor . Je li to točno ? </p><p> - To je smiješna izjava ,
9.13
#44581781,doc#78622,vj20010223gl03 dvaju gradova i susjednih republika , ali nakon svega , u najmanju ga se ruku može nazvati odlučnim korakom naprijed . </p><p> Jer , susret Bandića i gospođe Potočnik pokazao je da
9.13
#205699155,doc#299972,2011_02_18_320.html i troškova te održivost okoliša , u okviru prevladavajućih ciljeva sigurnosti . </p><p> 2 . Komisija može u skladu s regulatornim postupkom iz članka 5 . stavka 3 . okvirne Uredbe razviti
#179300882,doc#286271,2007_06_60_1897.html pomoću gumenog spoja ( kada je destilacijska cijev u sredini spojena gumenom cijevi kuglični spoj može biti zamjenjen s odgovarajućim gumenim čepom ) . e ) Tikvica od 500 ml za
#195711657,doc#294866,2009_07_82_1988.html mladih , ali istovremeno kreirati i nove trendove i tendencije . Tako ova kulturna scena može imati značajan ( pozitivan ) utjecaj na osobnu formaciju i društvenu afirmaciju mladih . Nadalje
#193297594,doc#293682,2009_03_37_809.html i potražnje rizičnog kapitala . Kao rezultat toga , razina rizičnog kapitala dostupna na tržištu može biti previše ograničena pa poduzetnici ne mogu dobiti sredstva unatoč dobrom poslovnom modelu i mogućnostima
#152405332,doc#270003,2002_04_36_776.html koji stignu s nepotpunom ili nevjerodostojnom dokumentacijom ili nakon navedenih rokova , subvencija se ne može ostvariti . </p><p> Organizator koji do 1 . veljače 2002 . godine ne podmiri sve obveze
#3422015,doc#6817,fo2003br50cl1187 makroekonomske varijable . </p><p> Klasični stavovi o proračunskome deficitu i javnome dugu upućuju da proračunski deficit može biti opravdan u uvjetima iznimnih potreba za javnim izdatcima , u uvjetima privremeno smanjenih poreznih
7.62
#199942440,doc#297327,2010_01_4_106.html neproduljivanja postojeće akreditacije pri Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji ministarstvo , temeljem raspoloživih podataka u evidenciji , može dati mišljenja i druge relevantne podatke odlučne za donošenje odluke u postupku oduzimanja ili neproduljivanja
#82057132,doc#152063,V238mmd02 državnoj samostalnosti i , točnije , pro-europskoj , anti-južnoslavenskoj orijentaciji , aksiomima kojima se ne može suprotstaviti niti jedan hrvatski političar , želi li sačuvati političku glavu . Nije čak tu
7.97
#190017083,doc#292337,2009_10_125_3091.html početnu kako je propisano člankom 42 . ovoga Pravilnika . U tom slučaju nositelj odobrenja može tijekom postupka za davanje odobrenja predati zahtjev za promjenom periodičnosti PSUR-a s ciljem usklađivanja podnošenja
#155882104,doc#272121,2003_10_161_2320.html uvezenu robu morao ili će morati platiti prodavaču ili u njegovu korist . Plaćanje se može obaviti posredno ili neposredno , u gotovini ili drugačijim oblikom plaćanja . </p><p> Ako carinsku vrijednost
#22803563,doc#48012,HR520301A ? </p><p> Dva su razloga . Čovjeku je drago , dok je u snazi , da može pregledati sve što je pisao . Naravno , pisac sve kad bi i htio ne
9.13
#88530963,doc#161698,vj20040618tem01 bruxelleskog sastanka ? </p><p> - Vjerujem da je ishod tog sastanka pokazao sposobnost da se stvar može riješiti a da se pitanje zajedničkog interesa ne pretvori u kontroverzan problem . Cijenimo sposobnost
9.13
#72328547,doc#133932,vj20030630ko03 i da hrvatskim vlastima to danas najčešće i odgovara , jer tako ih nitko ne može okriviti za vlastite promašaje . Ono čega ih je strah to je da politika ,
9.13
#72658006,doc#134586,vj20030710sp09 zbog raznoraznih pritisaka udruga dječak nije nastupio za svoj klub , ali se s lakoćom može dokazati da je na turniru ipak igrao , i to za županijsku selekciju " . </p>
9.13
#175521559,doc#284127,2007_01_11_525.html Dopisa od 13 . ožujka 2006 . godine te je sadržavao očitovanje iz kojeg se može zaključiti da je predsjednik uprave Izdavatelja u periodu po zaprimanju Dopisa , smatrao da isti
#143650466,doc#262970,1999_01_4_42.html . </P> <P> Oružje , opremu ili alat utvrđen člankom 100 . ovoga Pravilnika nadzornik može privremeno oduzeti , do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju , presude o izvršenom privrednom prijestupu
#188611087,doc#291714,2008_08_97_3005.html Rh faktoru ukoliko to posjeduje . Izjavu pregledane osobe ( tiskanica : I ) osoba može donijeti sa sobom na pregled ili će je ispuniti prije početka zdravstvenog pregleda . Naručitelj
#4218883,doc#7835,fo2004br80cl1792 , narod ili država ? </p><p> Može li se čovjek rastati od samoga sebe ? Ne može samo onaj koji se nikada nije ni sastao sam sa sobom . Dokazano je ,
9.13
#186603215,doc#290732,2008_05_62_2098.html . ( 3 ) Protiv rješenja ureda iz stavka 2 . ovoga članka podnositelj zahtjeva može u roku od 8 dana od dana dostave rješenja podnijeti žalbu ministarstvu nadležnom za poslove
#139887925,doc#260405,1998_12_162_1993.html članka radi uzdržavanja maloljetnog djeteta ili punoljetnog djeteta koje nije sposobno za rad , sud može odrediti u svakom postupku u kojem se po odredbama ovoga Zakona odlučuje o pravima i
#208278108,doc#301261,2011_06_69_1500.html potrebno je da automat ispunjava sljedeće uvjete : </p><p> 1 . da se na automatu ne može ostvariti dobitak u novcu , stvarima ili pravima , </p><p> 2 . da automat sadržava isključivo
#68375260,doc#126118,vj20030225un05 " podsjeća da su neočekivani vojnički uspjesi obrane Gospića bili dokaz da Hrvatska strana uspješno može ratovati protiv četnika i JNA . Odnosno , kako kaže , Gospić je u to
9.13
#51610233,doc#92544,vj20011003zg01 smije zanemariti . Posebice kada se uzme u obzir pomoć koju u tom smislu Hrvatska može imati . Sad znate zašto pijem kavu . </p><p> - Jedno od vaših " zaduženja "
9.13
#79365566,doc#148534,vl990419pl00 zacijelo je u službi 21 planiran " nevidljivi " bombarder . To znači da odatle može poletjeti najmanje deset , a najviše 16 " sablasti " , u valovima po dva
8.78
#64498160,doc#118321,vj20021016sp02 " , kazao je Zlatko Kranjčar </head><p> <b> ZAGREB , 15 . listopada </b> - Ne može Zlatko Kranjčar doći u Zagreb , a da ne navrati do " Zagrebačkih bijelih "
9.13
#167713389,doc#279299,2005_01_5_66.html se zaustavlja u 1 . ( 2 . ) s . p . Radnja se može izvoditi vožnjom ulijevo ili vožnjom udesno . Kandidat vozi unatrag označenim prostorom do startne pozicije
#125652652,doc#245744,1991_03_14_403.html Dežurna služba u tom stupnju pripavnosti treba biti osposobljena i organizirana da u slučaju potrebe može hitno intervenirati i prikupiti potrebnu mehanizaciju i radnike . </P> <P> Član 95 . </P>
#143091481,doc#262678,1999_03_24_524.html obzirom na to da se jamstvo kao zamjena za pritvor , kako zakon kaže , može prihvatiti , nije ono obvezna zamjena za pritvor u svakom slučaju kad jamstvo bude ponuđeno
#186722572,doc#290827,2008_06_64_2178.html funkcije tajnog nadzora . ( 2 ) Privremena Potvrda iz stavka 1 . ovog članka može se izdati na maksimalni rok do 6 mjeseci . </p><p> V . FUNKCIONALNI ZAHTJEVI <i> Tajni nadzor
#21663828,doc#45324,gs20050602hr41763 vojske prestaje biti vojna osoba . Stoga , tvrdnja da će predsjednik postupiti po zakonu može značiti i da će oduzeti činove nakon zahtjeva iz MORH-a , ali i da bi
9.13
#74816405,doc#138626,vj20030922td02 platili odštetu za zločine u Drugom svjetskom ratu uzeli su sve , a to ne može tako " , Jelinčičeve su opservacije , koje su zdušno podržali njegovi srpski istomišljenici .
9.13
#193073257,doc#293574,2009_03_30_652.html pedagoške kompetencije te prethodno stečenu kvalifikaciju odgovarajućeg profila . </p><p> ( 4 ) Poslove strukovnog učitelja može obavljati osoba koja ima razinu obrazovanja propisanu kurikulumom , a ima najmanje srednje strukovno obrazovanje
#183877773,doc#288963,2008_12_154_4171.html Tehnički je složeno izračunati dodatne troškove za društvo od svih vrsta proizvodnje , a ponekad može biti neučinkovito uzimati u obzir da različiti proizvođači imaju različite razine onečišćenja ako su povezani
#139595672,doc#260139,1998_10_142_1745.html osnutka lučke uprave . </P> <P> Trajanje koncesije iz stavka 2 . ovoga članka ne može biti kraće od vremena na koje se daje koncesija za obavljanje djelatnosti ukrcaja , iskrcaja
#203637415,doc#299052,2011_10_120_2365.html se koristi povremeno ili sezonski , odnosno svaka zgrada koja je dovršena toliko da se može koristiti povremeno ili sezonski , što minimalno podrazumijeva da je na objektu postavljena vanjska stolarija
#142327700,doc#262199,1999_12_129_2040.html . ovog Pravilnika ; </P> <P> - udaljenost između pojedinih područja za ponovno polaganje ne može biti manja od 300 m ; </P> <P> - unutar područja za ponovno polaganje moraju
#197442760,doc#295925,2010_11_123_3201.html . </p><p> Direktor za svoj rad odgovoran je Turističkom vijeću i Predsjedniku Zajednice . </p><p> Direktor ne može biti član Turističkog vijeća . </p><p> Direktor turističkog ureda : </p><p> – provodi odluke Turističkog vijeća , </p>
#144704007,doc#263623,1999_07_78_1395.html korištenja </I> </P> <P> Članak 33 . </P> <P> ( 1 ) Nositelj prava ne može se pozivati na isključiva prava prema trećoj osobi koja se koristila istim obličjem proizvoda ili
#210388718,doc#302236,2012_10_114_2490.html poreza na dodanu vrijednost . Kasnije se u ponudu uvodi Iskon.TRIO Plus paket koji se može promatrati kao dodatna ponuda uz Iskon.TRIO Super paket , a koji uz jednaku cijenu nudi
#37220786,doc#64335,vj20000728gl04,pn unije / Hrvatskoj ta inicijativa , u kontekstu " pacificiranja " cijelog prostora bivše Jugoslavije može samo odgovarati </head> TOMISLAV JAKIĆ <p> Objavljujući slom izraelsko-palestinskih pregovora u Camp Davidu , američki je predsjednik
7.97
#27180588,doc#49679,na169_13 , gledatelj bi mogao steći dojam da se radnja odigrava tridesetih godina . Takvu paranoju može imati samo redatelj kojem se aktualna svakodnevica iznimno zamjerila . </p><p> Iako su problemi filma očiti
8.78
#128502868,doc#249528,1992_12_84_2182.html radnji iz stavka 1 . ovoga članka , vozač je dužan uvjeriti se da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u prometu ili imovinu vodeći pritom računa o položaju
#158130985,doc#273540,2003_04_64_763.html u vlasništvu Grada Rijeke , a ne na privatne poslovne prostore , dok se Zaključak može smatrati kao » lex specialis « koji bi u konkretnom slučaju trebao biti primijenjen . </p>
#186334588,doc#290621,2008_05_58_1955.html manji od dodatne dobiti . 25 . Zajam . U slučaju Boch ( op . cit . ) Sud je naveo ( stavci 12 . i 13 . ) : » Temeljem članka 92 . stavka 1 . . .. odredbe Ugovora u svezi s državnom potporom primjenjuju se na potporu koju je dodijelila država članica ili koja je dodijeljena iz državnih izvora u bilo kojem obliku . Iz toga slijedi . .. da se ne može praviti razlika između potpore dodijeljene u obliku zajmova i potpore dodijeljene u obliku upisa kapitala poduzetnika . .. Primjeren način na koji se može utvrditi predstavlja li takva mjera državnu potporu jest primijeniti kriterij . .. prema kojemu se utvrđuje do koje bi mjere poduzetnik bio u stanju predmetne iznose ishoditi na tržištima privatnoga kapitala. « 26 . Prinos na kapital . Kada je pokrenula postupak iz članka 88 . Ugovora o EZUČ-u ( pismo talijanskoj Vladi od 6 . svibnja 1988 . ) u slučaju Finsider/ILVA , Komisija je bila mišljenja da zajmovi koje su odobrile državne kreditne institucije predmetnome poduzetniku nisu bili odobreni pod uvjetima koji bi bili prihvatljivi privatnome ulagatelju koji posluje u normalnim tržišnim uvjetima , već da su bili
#109386381,doc#210963,vj20081030van04 Nkunde . </p><p> Eskalacija nasilja u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo uzrokovala je humanitarnu katastrofu i može imati tragične posljedice po cijelu regiju , upozorio je u srijedu glavni tajnik UN-a Ban
#134069427,doc#255452,1995_11_92_1506.html odnosno nastavnika u razrednom odjelu zatražiti obrazloženje ocjene . </p><p> Na prijedlog učenika razrednog odjela razrednik može zahtijevati da učiteljsko odnosno razredno vijeće za pojedinog učenika provjeri opravdanost upisane ocjene . </p><p> Članak
#156133510,doc#272253,2003_02_17_229.html privremeno , radi pružanja financijske pomoći u svrhu reorganizacije ili spašavanja te institucije , banka može zatražiti od Hrvatske narodne banke da joj izda odobrenje da se te dionice ne odbijaju
#56863204,doc#103445,vj20020308ku02 različito tumačiti , no sigurno je da se Giulianijev način " zagovaranja kulture " ne može primijeniti u svakoj sredini . Prodaju li , naime , skandali na našoj sceni više
8.32
#162071622,doc#275657,2004_12_187_3219.html roku od 15 dana od dana donošenja ocjene . </p><p> Članak 19 . </p><p> Povjerenstvo za žalbe može odluku predsjednika Povjerenstva za provjeru stručnosti iz članka 18 . stavak 2 . ovog Pravilnika
#54179687,doc#97893,vj20011218vp07 svjedoka koji tvrde da su vidjeli poznatog pjevača sad tu , sad tamo . DNK može spriječiti mitologiziranje " , kaže Adil Najam , profesor međunarodnog prava na bostonskom sveučilištu koji
7.97
#131045368,doc#252296,1994_01_2_11.html Zakona , a nije po drugoj osnovi ostvario pravo na novčanu nadoknadu zbog nezaposlenosti , može ostvariti to pravo , ako se prijavi Zavodu za zapošljavanje u roku do 3 mjeseca
#161982054,doc#275623,2004_12_184_3177.html vanjskim izvorom paljenja </p><p> – kad proizvođač zahtijeva da se to uradi . </p><p> U drugim slučajevima može se ugraditi istovrijedni sustav pod uvjetom da se tlak izmjeren na izlazu iz ispušnog sustava
#185831304,doc#290201,2008_04_47_1614.html uvijek isplaćivao plaću u skladu s Ugovorom o radu i Pravilnikom o radu te da nije učinjena izmjena niti jedne odredbe Ugovora o radu . Od Ustavnog suda Republike Hrvatske traži usvajanje ustavne tužbe i ukidanje osporenih presuda te odgodu ovrhe osporenih presuda do donošenja odluke o ustavnoj tužbi . <i> Ustavna tužba je osnovana . </i> 3 . Prema odredbi članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 99/99 . , 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti , tijela jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima , kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela , povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom . 4 . U parničnom postupku , koji je prethodio ustavnosudskom , sudovi su utvrdili da je tužitelj s podnositeljem sklopio Ugovor o radu 29 . ožujka 1996 . za radno mjesto samostalnog referenta računa otpreme te mu je obračunata osnovna
#49048781,doc#87346,vj20010710zg04 SR Jugoslavije vratio je " Eurocrem " blok na naše tržište . Odnedavna ga se može kupiti u nekim zagrebačkim trgovinama , primjerice - u Tkalčićevoj ulici . </p><p> Proizvod je u
8.32
#113141471,doc#219411,vj20090324van02 je ukrajinske »velike susjede« da sudjeluju u modernizaciji njihovog plinovoda , izrijekom spomenuvši da Rusija može uzeti udjela u investiranju i modernizaciji tog infrastrukturnog objekta . </p><p> No , tu priča očito
#196823771,doc#295671,2010_10_113_3005.html . točkama 3 . i 8 . ZSPNC-a . Mišljenja je da jedino Hrvatski sabor može donositi zakone kojima se određuju prekršajna djela i kazne , jer Ustav i zakoni ne
#95378148,doc#177028,vj20051122tem03 da se i drugi mogu toga dosjetiti , »ali je pitanje tko to zna i može osmisliti i praktično realizirati« . </p><p> Iako vodstvo SDP-a naglašava kako želi nastaviti suradnju s HNS-om
#13652070,doc#26448,gs20031125sp26072 živaca " kod domaćih , premda objektivno u dvorani smo vidjeli samo jednu osobu koja može uputiti udarac s te pozicije . Srećom za osječke rukometaše , Zlatko Saračević ove se
9.13
#63740925,doc#116868,vj20020923ck02 , dakle deset dana uoči tragedije u Zagrebu , Mlađan je nazvao Dragoljevića pitajući ga može li mu nabaviti pištolj na što je dobio potvrdan odgovor . </p><p> Početkom nagradnog vikenda ,
7.97
#2899509,doc#6255,fo2003br24cl543 Matice tražio je smještaj za administraciju , pa makar i privremeni , ondje gdje ga može dobiti . Filip Lukas bio je častan čovjek i iz objavljenih spisa znamo da je
9.13
#87843657,doc#160229,vj20040503van01 pitanjima , počevši od europskog ustava (koji bi navodno trebao biti izglasan) do praktične provjere može li se raspravljati i odlučivati u zboru 25 različitih stajališta . </p><p> Europskoj uniji će u
8.32
#53622699,doc#96691,vj20011203gl04 ga ( na njegov poziv ) čekali u Ministarstvu gospodarstva objavio da im ništa ne može reći jer ga ugovor s Enronom obavezuje na šutnju , je li uistinu bila riječ
9.13
#19512839,doc#39430,gs20050325sp39805 ipak organiziraju u Zrinjevcu , a ne u novoj dvorani na Jugu aktualiziralo je pitanje može li se bilo koji sportski objekt u Osijeku sagraditi bez bilo kakve zamjerke ? Igra
9.13
#31935584,doc#53561,vj20000215sp01 , kojim se sankcionira Sinovčićev slučaj , nigdje ne spominje da sudac pod suspenzije ne može pristupiti testiranju ! Što ako Sinovčić za 10 , 15 dana bude oslobođen sumnji ?
9.13
#160549345,doc#274874,2004_10_142_2518.html prestane djelovati ; </p><p> ako svijetle svi svjetlosni izvori , najveća jakost određena za pojedinačno svjetlo može se prekoračiti pod uvjetom da pojedinačno svjetlo nije označeno sa » D« i da najveća
#101496816,doc#191828,vj20070509kom03 <div1> <p> Jacques Chirac otvoreno je podržavao Hrvatsku na njezinu europskom putu . Bio je , može se slobodno reći , veliki prijatelj Hrvatske . Kada je primio hrvatskog premijera Ivu Sanadera
#109055981,doc#210195,vj20081015kul016 starim receptima odnedavno je u prodaji , a stoji 100 .000 eura . </p><p> »Cijena se može činiti previsoka za knjigu , ali nije , jer je riječ o umjetničkom djelu« ,
#208020609,doc#301180,2011_06_64_1416.html učinkovite rezultate , ali nisu zadovoljavajuća sa stajališta kohezijske politike , uz pomoć državnih potpora može se doći do povoljnijeg i pravičnijeg rezultata . Pravilno usmjerena intervencija države u području širokopojasnih
#167720985,doc#279301,2005_01_5_68.html i označavaju rastućim brojem za svako odredište i svaku izvršenu vož­nju . </p><p> Subvencija se ne može ostvariti za autobusne transfere od zračnih luka odnosno že­ljezničkih postaja do smještajnih objekata . </p><p> Za
#28270401,doc#50144,na188_15 dostojanstvo koje treba poštovati . To mi se jako sviđa , jer se to rijetko može čuti od biskupa " , izlaže svoje stajalište Luka dok prolazimo tijesnim uličicama Kaštel Novog
9.13
#159139470,doc#274306,2004_07_106_2060.html promjer najmanje 6 mm širi od promjera plovka . Plovak mora biti takav da se može potpuno uroniti u volumen mjernoga cilindra ispod oznake . Uranjanje u površinu tekućine koja se
#137451651,doc#258178,1997_12_140_2004.html za svako ložište posebno . </P> <P> Ako se proračunom ili mjerenjima pogodnih procesnih veličina može pratiti emisija svakog pojedinačnog ložišta , emisije se mogu mjeriti za više ložišta zajedno .
#80424526,doc#150364,v216mge01 zbog kulturnog nerazumijevanja , projekcija jedne kulture u drugu . Sugeriraš li time da kultura može biti / jest remetilački komunikacijski faktor ? </p><p> - Svakako , to je povijesna činjenica .
8.32
#5504720,doc#9608,gs20020113os8318 odrekli mađarskog državljanstva ne mogu dobiti iskaznicu . </p><p> - To nije dokument s kojim se može putovati nego dokazuje pripadnost mađarskoj nacionalnosti i omogućuje ostvarivanje određenih pogodnosti . Izdavanjem iskaznica realizira
9.13
#4438638,doc#8170,fo2004br94cl2164 kao prije dvadesetak godina s komunističkim čuvarima protoka informacija , a sada i postkomunistički , može staviti sve i svašta da bi iz njih " izašlo kao smisao " : od
9.13
#27369428,doc#49759,na171_k04 Čovječanstvo je često u povijesti iskusilo nedostatak jednoga ili drugoga , a i naše iskustvo može obogatiti taj raskid . Država i pravo su se zajednički razvijali , po svoj prilici
9.13
#53837338,doc#97167,vj20011209ku02 je osobna tragedija postala amblematskim mjestom koje i danas progovara o tome kako društvo ne može i ne zna prepoznati prave umjetničke vrijednosti . Njegovo vrijeme nije znalo ni prepoznati ,
8.32
#187169364,doc#291101,2008_06_73_2420.html do 200.000,00 kuna . ( 5 ) Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od tri mjeseca do jedne
#35178555,doc#60326,vj20000525un21 Predsjednica Ivanišević kazala mu je da je " izrekao neugodnu aluziju i da stranka ne može biti kriva , nego pojedinac " . Soldatić se nakon toga ispričao . </p><p> Županijski je
9.13
#81615670,doc#151607,v233kri10 je lako utvrditi da se u Istri zbog njenog nasljeđa i posebnih kvaliteta prostora ne može lako intervenirati , a graditi u pejsažu predstavlja delikatnu avanturu gdje se traži potpuno podređivanje
9.13
#194036521,doc#294030,2009_04_52_1222.html za upis u Komoru . </p><p> Članak 42 . </p><p> ( 1 ) Nadzor nad radom članova može se provoditi kao redoviti ili izvanredni nadzor . </p><p> ( 2 ) Povjerenstvo za nadzor nad
#199857813,doc#297301,2010_03_38_993.html serijskom broju , te mjesecu i godini proizvodnje . </p><p> ( 6 ) Automat i stol može se u najam uzeti samo od priređivača . Priređivač koji daje automate i stolove u
#122405139,doc#240284,vj20100329spo01 a njegov izostanak protiv jakih Engleza bio bi možda nenadoknadiv . </p><p> Tračak optimizma Van Gaal može vidjeti u saznanju da će na raspolaganju nakon tri tjedna izbivanja imati Marija Gomeza ,
#215151718,doc#304721,2012_07_86_1967.html program i/ili kurikulum na stranom jeziku na temelju rješenja Ministarstva , protiv kojeg nezadovoljna strana može podnijeti tužbu Upravnom sudu . </p><p> ( 2 ) Međunarodnim nastavnim planom i programom i/ili kurikulumom
#64002572,doc#117374,vj20020930un06 ( Haaške ) optužnice protiv generala Bobetka , jer nijedan sud , nijedna optužnica ne može dovesti u pitanje legitimitet vojnih , redarstvenih akcija , pa tako ni akcije u Medačkome
8.32
#169270610,doc#280272,2005_07_93_1856.html <p> è </tr></p><p><tr> 3.3.14 Kontrola greške repnog rotora </p><p> P </p><p> è </tr></p><p><tr> 3.3.15 Otkaz repnog rotora </p><p> P </p><p> H ne može biti upotrebljen za ovu vježbu </tr></p><p><tr> 3.3.16 Pomoćni izvor snage </p><p> P </p><p> è </p><p> è </tr></p><p><tr> 3.3.17 Radio ,
#210838911,doc#302494,2012_11_126_2705.html roditelja , sukladno rješenju ureda državne uprave , odnosno Gradskog ureda , u prvi razred može se upisati dijete koje do 31 . ožujka tekuće godine nema navršenih šest godina . </p>
#191593343,doc#292890,2009_12_148_3632.html koji su bili upotrijebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje prekršajnog djela , odnosno ako se može izreći kazna oduzimanja imovinske koristi nastala izvršenjem ili prekršajnog djela – odvjetniku pripada nagrada po
#198263108,doc#296405,2010_12_142_3607.html određeno vrijeme u zvanju i na suradničkom radnom mjestu višeg asistenta . Trajanje tog ugovora može biti najviše do isteka razdoblja od ukupno deset godina od zaključenja prvog ugovora u zvanju
#64428988,doc#118190,vj20021014sp01 nekoga našeg trećeligaša " . </p><p> Bugari rezoniraju točno . Hrvatska više na svom terenu ne može pobijediti Wales , ne može u vlastitom dvorištu postići pogodak Estoniji , a protiv jačeg
8.78
#49348838,doc#87960,vj20010719zg01 moguće . </p><p> - Rado bih radila stečaj s preustrojem , međutim takav se oblik stečaja može raditi samo kada poduzeće posjeduje imovinu . To sa Energopetrolom-Zagreb , koji je bio samo
8.32
#121621333,doc#238627,vj20100220kul03 jedne zemlje , raspadu obitelji , o nedostatku normalnog života . . . Sve to može biti smješteno bilo gdje , kao što se može rješavati bilo gdje . Držim da
#21917092,doc#46134,gs20050711hr43295 i samo četiri privatne bolnice . </p> <div1 type="glava"> <head> ZA ŽIVOT OPASNA ANESTEZIJA </head><p> Iz oglasa u tisku može se iščitati da sve te privatne ustanove nude razne operacije , od plastične kirurgije ,
9.13
#117364641,doc#229020,vj20090906kul03 kazalište ? </p><p> - Zato što ako je posrijedi dobro kazalište , nijedna umjetnost mi ne može tako vjerno prenijeti ona pitanja što i mene svakodnevno muče , izokrenuti mi perspektive ,
#167083841,doc#279031,2005_03_35_707.html ispunjenje činidbe . </p><p> Ovlaštenja vjerovnika </p><p> Članak 39 . </p><p> ( 1 ) Vjerovnik u fakultativnoj obvezi može zahtijevati od duž­nika samo dugovanu činidbu , ali ne i drugu činidbu kojom dužnik ,
#107123772,doc#205761,vj20080708pis03 i emocionalne reakcije , kao da se doista nešto i događa . Od fizioloških reakcija može se javiti mišićna napetost , otežano disanje , lupanje srca , znojenje , slabost ,
#210363882,doc#302236,2012_10_114_2490.html 5 do 10 posto ) , ali trajno povećanje cijena mjerodavnog proizvoda i/ili kada se može razumno predvidjeti da će kupci odnosno potrošači mjerodavnog proizvoda prihvatiti istovjetan odnosno srodan proizvod drugog
#70567605,doc#130438,vj20030504st01 . </p><p> Što drugo govori smrt Bobbyja Sandsa i njegovih prijatelja , nego to koliko rasizam može biti imanentan bijeloj rasi , jer su oni bili najobičnije žrtve nadmoćnog anglosaksonskog pristupa koji
8.43
#108522,doc#258,CW011199803260702hr <s> " Čim je kod nas registrirana neka nekretnina ona je automatski registrirana na Internetu i svatko tko pretražuje može imati uvid u cjelovit katalog naših nekretnina . </s>
9.35
#184121266,doc#289068,2008_02_17_528.html . Dodatka 3 . ovoga Priloga . 2.16 . » Poremećajni uređaj « ( defeat device ) označava svaki dio koji je konstruiran da ustanovljava temperaturu , brzinu vozila , brzinu vrtnje motora , stupanj prijenosa u mjenjaču , podtlak u cjevovodu , ili bilo koji drugi parametar za potrebe aktiviranja , modulacije , usporavanja ili prekidanja deaktiviranja funkcije nekoga dijela u sustavu za smanjenje štetne emisije , pri čemu se smanjuje učinkovitost sustava za smanjenje štetne emisije , u uvjetima koje je razumno očekivati da mogu nastupiti pri uobičajenome radu i upotrebi vozila . Takav se konstrukcijski element ne može smatrati poremećajnim uređajem ako : I . je potreba za uređajem opravdana radi zaštite motora od oštećenja ili nezgode i radi sigurnoga pogona vozila , ili II . ako uređaj ne djeluje nakon pokretanja motora , ili III . ako su uvjeti bitno uključeni u postupke ispitivanja tipa I . ili tipa VI . 2.17 . » Izvorno ugrađeni katalizator « označava katalizator ili sklop katalizatora koji su obuhvaćeni certifikatom o homologaciji izdanim za vozilo i koji su navedeni pod točkom 1.10 . u Dodatku Priloga X . ovoga Pravilnika . 2.18 . » Zamjenski katalizator « označava katalizator ili
#176692955,doc#284650,2007_02_13_565.html osobni zahtjev te uz suglasnost radničkog vijeća . </p><p> Članak 16 . </p><p> U pojedinoj organizacijskoj jedinici može se izvršiti preraspodjela radnog vremena ako to zahtijeva priroda posla , organizacija rada , bolje
#72890487,doc#135040,vj20030717un02 Ako Sabor ocijeni da je Vlada djelovala protivno zakonskim odredbama o privatizaciji Ine , Sabor može odluku poništiti " , kazao je Račan , dodajući da je Vlada spremna na javnu
9.13
#162650840,doc#276208,2004_03_37_936.html na posebni račun kod Hrvatske narodne banke , iznosi 60 % dok se preostali iznos može održavati prosječnim dnevnim stanjima na računima likvidnih potraživanja . Postotak izdvajanja deviznog dijela obvezne pričuve
#186069196,doc#290370,2008_05_52_1762.html <p> Koncesija iz točke I . ove Odluke dodjeljuje se na vrijeme od 30 godina , počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji predmetnog poljoprivrednog zemljišta . </p><p> VII . </p><p> Dozvoljava se Korisniku koncesije postavljanje gospodarskih objekata , pomoćnih uređaja i objekata za iskorištavanje zemljišta , ako je to u skladu s dokumentima prostornog uređenja i graditeljstva . Po isteku koncesije , navedeni objekti postaju vlasništvo Davatelja koncesije . Davatelj koncesije ima pravo tražiti da Korisnik koncesije o svom trošku ukloni postavljene gospodarske , pomoćne i druge objekte na predmetnom poljoprivrednom zemljištu . </p><p> VIII . </p><p> Ministarstvo poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja može otkazati Korisniku koncesije ugovor o koncesiji poljoprivrednog zemljišta iz točke I . ove Odluke , ako Korisnik koncesije i nakon opomene koristi predmetno poljoprivredno zemljište suprotno ugovoru i ne primjenjuje mjere i postupke predviđene propisima o zaštiti i korištenju poljoprivrednog zemljišta . </p><p> IX . </p><p> Ugovor o koncesiji raskida se ako Korisnik koncesije ne plati godišnju koncesijsku naknadu utvrđenu ugovorom o koncesiji , u roku od 15 dana od dana primitka poziva Davatelja koncesije , te ako predmetno zemljište daje u zakup ili potkoncesiju . </p><p> X . </p><p> Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja da
#157069110,doc#272848,2003_12_198_3160.html iz stavka 3 . točaka od 1 . do 10 . ovoga članka porezni obveznik može u godišnju poreznu prijavu unijeti dohodak od nesamostalnog rada iz stavka 1 . točka 1
#51143879,doc#91589,vj20010919zg01,na Hina ) </p><head> SRIJEDOM : NA KAVI S . . . BLANKOM VLAŠIĆ </head><head> Atletiku mi ne može ništa zamijeniti </head><head> Blanka Vlašić atletičarka , osvajačica zlata na Mediteranskim igrama </head><p> - Pijete li kavu
7.62
#164838157,doc#277915,2005_11_132_2449.html pravno nazivlje , </p><p> – ima završenu visoku školsku spremu . </p><p> Za stalnog sudskog tumača ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu iz članka 8
#84682312,doc#154776,V274zap01 ujedno i prvi prijevod cjelovitoga piščeva djela ) dolazi s osam godina zakašnjenja , ne može se reći da je Scarpa potpuna nepoznanica na ovim prostorima - hrvatskoj se čitateljskoj publici
8.78
#100669135,doc#189779,vj20070224pis03 štiti od iscrpljenosti i poboljšava probavu . Rok trajanja proizvoda je dvije godine , a može ga se čuvati na sobnoj temperaturi . Magistra farmacije Mimi Vurdelja , nutricionistica Hrvatskog olimpijskog
#75178321,doc#139287,vj20031004sp04 Smitha , Videnova i McCantsa svi igrači ponikli u </p><p> Splitu . </p><p> - I Cibona se može pohvaliti skoro splitskom petorkom ( Žižić , Mamić , Poljak ) ? ! </p><p> - Znam
7.97
#84688283,doc#154780,V276fgl01 prijateljski i bez ostatka , to je snobovska vjernost koja želi pokazati moć : Noodles može otvoriti zatvoreni restoran usred mrtve sezone , može natjerati cijelo osoblje da skače oko jednog
8.32
#181177266,doc#287404,2007_09_96_2889.html 3 . ZS , između ostalog , propisano je da sudski savjetnik u županijskim sudovima može biti osoba koja ispunjava uvjete propisane za suca općinskog suda . Nakon što je Rješenje
#64867088,doc#119045,vj20021028ku08 za dizajn , za uspješno sudjelovanju u natjecanju Interad . Izložba u " Amadeu " može se pogledati do 10 . studenoga . </p> J . Š . <head> PLAVA TOČKA U BESKRAJU </head>
7.97
#191430032,doc#292806,2009_12_144_3520.html 2 . </p><p> ( 1 ) Stručni nadzor u tijeku proizvodnje sjemenskog usjeva i dorade sjemena može obavljati osoba koja : </p><p> a ) je diplomirani inženjer agronomije/poljoprivrede odnosno magistar agronomske/poljoprivredne struke ; </p>
#63965537,doc#117309,vj20020929td01 spremnosti da nastavi svoje obrazovanje , civilno ili vojno . Onaj tko odbije daljnju edukaciju može se naći u trećoj skupini . </p><p> - Najavljeno je i smanjenje broja uprava u MORH-u
9.13
#115561892,doc#224959,vj20090627kul03 činjenica da su na velikom spomen obilježju palima u Prvome svjetskom ratu postavljene fotelje i može se slušati glazba nije imali baš opravdane umjetničke razloge . A upravo taj segment projekta
#41657474,doc#72989,vj20001129un11 obveza , jer svaka , pa i najmanja devastacija strukture zaštićene povijesne jezgre grada , može značiti i brisanje Trogira s UNESCO-ova popisa spomeničke i kulturne baštine . </p><p> Tri godine nakon
9.13
#166242204,doc#278498,2005_12_153_2964.html u najkraćem mogućem roku izvijestiti Ministarstvo . </p><p> Protiv rješenja iz stavka 2 . ovoga članka može se izjaviti žalba ravnatelju HCR-a . Žalba ne odgađa izvršenje rješenja . </p><p> Protiv rješenja ravnatelja
#177678209,doc#285289,2007_03_28_1012.html za njegovu fer vrijednost , ili ispitivanje vrijednosnog papira može otkriti ograničenje njegove utrživosti koje može utjecati na njegovu vrijednost . <i> Testiranje značajnih menadžmentovih pretpostavki , modela vrednovanja i potkrjepljujućih podataka </i>
#213817938,doc#304193,2012_05_59_1459.html oružja i streljiva . </p><p> Za prekršaje iz stavka 1 . ovoga članka uz novčanu kaznu može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti prometa , popravljanja i prepravljanja oružja ,
#23528438,doc#48169,HR540311A osnivanja hospitala i upravljanja njima . Bogatija se slika razvoja i postupnog specijaliziranja različitih hospitala može dobiti samo na primjerima dviju većih i bogatijih sredina : prijestolnice mletačke Dalmacije , Zadra
7.62
#62501333,doc#114495,vj20020819ku08 ili aristokracije , a ta ideja bila je duboko demokratska , tako da se ne može izjednačiti s nacionalizmima 20 . stoljeća , većinom totalitarna karaktera . </p><p> Kad sam djeci kazivao
8.78
#1763754,doc#4345,CW110200003240302hr <s> Točnost te procjene može se izvesti i iz toga što 18,2 posto naših ispitanika kaže kako uz osnovno zaposlenje ima još neki izvor zarade . </s></p>
9.95
#197416576,doc#295907,2010_11_122_3175.html ) postupak se privremeno obustavlja do dostave dodatnih informacija ; </p><p> ( c ) referentno tijelo može produljiti rok iz stavka 6 . točke ( a ) ovoga članka ; </p><p> ( 9
#183345045,doc#288789,2008_12_147_4043.html se u pogledu pravnih lijekova i izvršenja samostalnim rješenjem . </p><p> ( 4 ) Porezno tijelo može izvršiti naknadnu provjeru vjerodostojnosti podataka iskazanih u poreznoj prijavi poreznog obveznika . Ako porezno tijelo
#82734794,doc#152751,V247mmd01 naime , ne oslanja na internet , nego prima <i> valove </i> sam . Tako bez interferencija može reproducirati ton i sliku te , priključen na računalo , snimati sve spomenuto . Služi
8.78
#114524113,doc#222626,vj20090519crn01 te je odvezli u romski nomadski kamp pokraj Firenze . Ono što je tamo uslijedilo može se uspoređivati sa scenama iz koncentracijskih logora . U namjeri da je kazne zbog bijega
#212789711,doc#303457,2012_03_34_842.html i ovom Statutu . </p><p> Osim prihoda iz stavka 1 . ovoga članka Hrvatska turistička zajednica može ostvarivati i prihode iz : </p><p> – državnog proračuna , </p><p> – dragovoljnih priloga i darova , </p>
#23352756,doc#48137,HR540119A izvore . Oktobarska revolucija , nošena ( prema Šufflayu ) slavenskim ruskim narodom , ne može a da ne bude izraz poželjna razvoja ; " tehnološki ekscesi " sovjetskoga sustava na
8.78
#160544913,doc#274874,2004_10_142_2518.html , a koji je sastavni dio udruženih , spojenih ili uzajamno povezanih svjetala , ne može biti uklonjen bez istodobnog uklanjanja homologacijske oznake . </p><p> 5.4.2.3 . Svako svjetlo koje odgovara pravilniku
#158510912,doc#273933,2003_05_88_1135.html sadržaju istovjetni sadržajima programa polaganja stručnog ispita . </p><p> Učitelj iz stavka 1 . ovoga članka može biti oslobođen polaganja dijela stručnog ispita odlukom ispitnog povjerenstva na temelju odgovarajuće isprave i programa
#140361474,doc#260708,1998_03_35_444.html 15 . Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ne može biti primljena u državnu službu , kao ni osoba koja je pravomoćno osuđena ili protiv
#32575708,doc#54902,vj20000306td04 SANJA MIHALJINAC <p> Vukobrat : Hrvatska je moja domovina i to je činjenica koja se ne može promijeniti </p><p> - O Vama se dosta pisalo i često su Vas u hrvatskim , bosanskim
9.13
#159093002,doc#274265,2004_07_105_2021.html , umjesto novčane kazne prekršajni sud može izreći kaznu zatvora do 60 dana te mu može izreći zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od jedne do dvije godine i
#185498743,doc#290009,2008_04_42_1423.html usklađivanju zakonodavstva država članica koje se odnosi na homologaciju uređaja za neizravno gledanje i motornih vozila opremljenih takvim uređajima , izmjenama i dopunama Direktive 70/156/EEZ i povlačenju Direktive 71/127/EEZ . <sup> 1 </sup> Definicija vozila dana je u članku 4 . Pravilnika o homologaciji tipa motornih vozila ( » Narodne novine « br . 115/04 ) , a kategorizacija u prilogu II . A istoga pravilnika . </font> </p><p> PRILOG I . DEFINICIJE I OPĆE ODREDBE ZA HOMOLOGACIJU TIPA 1 . DEFINICIJE </p><p> 1.1 . » Uređaji za neizravno gledanje « označava uređaje za promatranje prometa u blizini vozila koji se ne može izravnim gledanjem . To mogu biti obična zrcala , kamere s monitorom ili drugi uređaji koji omogućavaju prikazivanje vozaču podataka o neizravnom vidnom polju . 1.1.1 . » Zrcalo« označava svaki uređaj , isključujući uređaje kao što su periskopi , koji je namijenjen da omogući jasan pogled unatrag , na bočnu ili prednju stranu vozila unutar vidnih polja određenih u točki 5 . priloga III . 1.1.1.1 . » Unutrašnje zrcalo « označava uređaj određen u točki 1 . koji se može ugraditi u vozilo u prostoru za putnike . 1.1.1.2 . » Vanjsko zrcalo « označava uređaj određen u
#196642726,doc#295543,2010_09_108_2875.html GOVEĐEG MESA </p><p> I . Opći uvjeti glede otkoštavanja goveđeg mesa </p><p> 1 . Otkoštavanje goveđeg mesa može se izvoditi samo u rasjekaonicama koje su registrirane ili odobrene u skladu s posebnim propisom
#197991600,doc#296309,2010_12_139_3528.html U slučajevima iz stavka 1 . točke 4 . i 5 . ovoga članka sud može , na prijedlog protivnika osiguranja , prethodnu mjeru uvjetovati davanjem jamčevine od strane predlagatelja osiguranja
#129256071,doc#250198,1993_12_116_2267.html <P> Članak 84 . </P> <P> ( 1 ) Jedinica lokalne samouprave i uprave ne može se zadužiti radi financiranja redovne djelatnosti tijela i korisnika svoga proračuna , osim kratkoročno ,
#74991304,doc#138950,vj20030928ku03 napisana je u takvim uvjetima . Ali , naravno , mora postojati talent , ne može se stvoriti umjetnika ni iz čega . </p><p> l Koliko se zatvorskim kaznama mogu slomiti i
9.13
#26317880,doc#49318,na159_03 iz svih tranzicijskih država , pa tako i Hrvatske . Trenutak kraha takve politike ne može se odrediti političkom voljom , kao što ni ruska vlada nije odabrala 17 . kolovoza
9.13
#211115259,doc#302672,2012_12_134_2875.html dijelovima koji su ukinuti izrekom ove odluke . Posljedično , kod nezakonitosti neke mjere ne može , u pravilu , biti govora ni o postojanju njezinog legitimnog cilja . Kad je
#5157413,doc#8993,fo2005br149cl3731 radne okoline u koju još ima povjerenja , a ako takva osoba ne postoji , može se obratiti aktivistu nekoga udruženja za zaštitu ljudskih prava , za jednakost spolova i sl
9.13
#175539759,doc#284138,2007_10_110_3225.html , u koji se unose sve bitne okolnosti . ( 4 ) Dostavljanje inicijalnih ponuda može biti temelj za pregovaranje . Konačnu ponudu može dostaviti samo pozvani gospodarski subjekt . Javni
#177974822,doc#285412,2007_03_34_1105.html tržištu korisniku državne potpore bez obzira na oblik državne potpore u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih obveza Republike Hrvatske iz SSP-a , dok su člankom 4
#207678078,doc#301041,2011_05_58_1269.html i produžavanje valjanosti ovlaštenja </p><p> Članak 33 . </p><p> ( 1 ) Pilot ovjesne jedrilice odnosno parajedrilice može steći sljedeća ovlaštenja : </p><p> a . ovlaštenje » N« : nastavnik letenja ovjesnom jedrilicom odnosno
#129668532,doc#250662,1993_04_30_566.html na vrijeme od 4 godine . </P> <P> Članak 3 . </P> <P> Za zastupnika može biti biran hrvatski državljanin s navršenih 18 godina . </P> <P> Članak 4 . </P>
#136095226,doc#257396,1996_10_91_1596.html za održavanje i poboljšavanje nekretnine te doprinosa zajedničkoj pričuvi . </p><p> ( 4 ) Svaki suvlasnik može zahtijevati od suda da utvrdi odgovara li način raspodjele troškova pravilu iz stavka 1 .
#80277543,doc#150209,v214raz01 rad dobiva pisac . Kako je to moguće i na koji se način takva pozicija može promijeniti ? </p><p> - Član ste Upravnog odbora Društva hrvatskih književnika i znate koliko se godinama
9.13
#165254243,doc#278100,2005_11_138_2599.html od najmanje 200 ml . Međutim , manja količina uzorka ( 100 ml ) se može destilirati uz upotrebu manje tikvice za destilaciju , pod uvjetom da se koristi stakleni balon
#50768967,doc#90791,vj20010908ku01 takvo ponašanje prema umjetničkim djelima ostavlja raspravu o javnim spomenicima suvišnom . Zemlja koja ne može podnijeti javne skulpture - i ne zaslužuje ih . Hoće li nam policija čuvati skulpture
9.13
#144462690,doc#263531,1999_07_72_1319.html ako smatra da je to u konkretnom slučaju opravdano , na zahtjev podnositelja zahtjeva VŠA može odrediti da se pojedine radnje u postupku poduzimaju na stranom jeziku , sa ili bez
#81135344,doc#151079,v227cas02 autor . Ako je pravo filozofsko pitanje ono o mogućnosti istine , a to pitanje može postaviti tek ispravno shvaćena hermeneutika , kako je dakle uopće moguće ući u filozofiju ?
9.13
#158079955,doc#273516,2003_04_62_740.html reda , predsjednik vijeća će je opomenuti ili novčano kazniti do 20.000,00 kuna . Vijeće može naložiti da se optuženik udalji iz sudnice , a ostale osobe može samo udaljiti ili
#88578347,doc#161802,vj20040621tem03 je unesena u ustav nakon dugog natezanja i prilično političkog prenemaganja . </p><p> Svaka zemlja članica može birati hoće li ili neće u klub povezan zajedničkim interesima . Ustav je potvrdio realitete
8.32
#68066085,doc#125501,vj20030216sp12 Raspitujući se na više strana Vjesnik doznaje da , zapravo , " zeleno svjetlo " može dati Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja , čiji su građevinski inspektori posjetili Kranjčevićevu i
9.13
#136808760,doc#257852,1997_02_12_195.html o zlatu koje nije bilo namijenjeno prometu , sud je ocijenio , da se ne može utvrditi sa sigurnošću da je okrivljenik postupao s umišljajem i nakanom i da zato određenu
#63874756,doc#117132,vj20020926zg03 , pa je ukupna cijena jedne denivelacije 3821 kunu . " Ispod te cijene ne može se denivelacija izvesti kvalitetno , tako da ne bude potrebe za naknadnim popravcima " ,
8.78
#161796670,doc#275588,2004_12_181_3142.html će obustaviti ovrhu . </p><p> ( 4 ) Ako to posebne okolnosti slučaja zahtijevaju , sud može odrediti ovrhu i visinu jamstva te započeti s provedbom ovrhe čim jamstvo bude položeno ,
#50781340,doc#90814,vj20010908un04,na Paklenica iz Starigrada po cijeni od 40 posto nominalne vrijednosti . ( Hina ) </p><head> Mesić može suspendirati ministra obrane </head><p> <b> ZAGREB , 7 . rujna </b> - Prijedlogom zakona o obrani
9.13
#128963630,doc#249985,1993_11_107_2039.html čitati ni pisati , upis se mora objasniti putem osobe , koja se s njima može sporazumjeti , što će se također posebno ubilježiti u rubriku " Primjedbe " . </p><p> 7.5
#108693078,doc#209365,vj20080929spo01 Ipak , bili smo svjesni protiv koga igramo i znali smo da nam se to može dogoditi . Bilo bi , dakako , bolje da smo u toj utakmici pobijedili ,
#215202497,doc#304761,2012_08_88_2019.html , kao i osoba odgovorna za usklađivanje , odnosno koordinaciju . Osoba odgovorna za usklađivanje može biti jedan od rukovoditelja radova . Imenovanim osobama moraju se dati jasna ovlaštenja u pisanom
#179921767,doc#286633,2007_07_71_2181.html </P> </p><p> <SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'"> U postupku davanja odobrenja za stav­ljanje u promet tradicionalnih biljnih lijekova , Agencija može utvrditi da lijek ispunjava uvjete iz članka 15 . točke b ) ili članka 107
#63760024,doc#116902,vj20020923un08 najviše čak 500.000 kuna . Ako uz to državi duguje porez , dozvolu za rad može dobiti tek nakon što ga plati . </p><p> U Poreznoj upravi tvrde da će jednakim intenzitetom
9.13
#90043395,doc#164969,vj20041002spo01 neće igrati sve dok se iz njegovog ugovora s Dinamom ne izbaci klauzula po kojoj može napustiti klub čim netko ponudi tri milijuna eura , u jednom je dahu izrekao Mamić
9.13
#193730382,doc#293888,2009_04_47_1065.html je javnopravnom tijelu šteta nastala . </p><p> ( 5 ) Protiv rješenja o raskidu upravnog ugovora može se pokrenuti upravni spor . </p><p> Prigovor na upravni ugovor </p><p> Članak 154 . </p><p> ( 1 )
#148617326,doc#267145,2001_03_27_474.html Zakona , smatraju se autocestama . </p><p> Za uporabu pojedinačnih cestovnih objekata na županijskim cestama županija može donijeti odluku o uvođenju naplate cestarine na prijedlog županijske uprave za ceste. « </p><p> Članak 2
#80404439,doc#150346,v216kol01 tom programu što ga orator izlaže nečega ima . Tako velik broj ljudi naprosto ne može biti u krivu . </p><p> Ali , onda zapuše lagani vjetrić i donese s obližnje livadice
7.97
#132733241,doc#254011,1995_12_107_1767.html društva i iskustvo u upravljanju tvrtkama slične veličine i vrste poslovanja . Članom uprave ne može biti osoba : </p><p> - koja je kažnjena za kazneno djelo uzrokovanja stečaja , povrede obveze
#131679254,doc#252828,1994_06_46_810.html . </P> <P> Za konzerviranje sredstava za čišćenje obuće i sredsta va za održavanje podova može se uporabljati kloracetamid u količini do 0,2 % . </P> <P> Članak 123 . </P>
#25097117,doc#48801,na144_05 će vrijeme . Dobro je da i u HSLS-u prevladava stav da se HDZ ne može poboljšati nego da mu " treba pomoći " da mirno ode s vlasti , u
9.13
#186952165,doc#290875,2008_06_68_2240.html takav način koji će osigurati najveću moguću zaštitu okoliša . </p><p> IV . </p><p> Korisnik koncesije ne može ući u posjed poljoprivrednog zemljišta koje je minirano sve dok ne bude razminirano , a
#174559942,doc#283378,2006_07_87_2084.html odluke . Tužba se predaje ili šalje neposredno sudu Republike Hrvatske u Zagrebu , a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći . Klasa
#92244205,doc#169901,vj20050209spo02 Ići ću korak po korak . Janica mi je dobar primjer da se ovo stanje može preboljeti i da se mogu vratiti u svjetski vrh . Ima još sportašica sa sličnim
9.13
#189499037,doc#292090,2009_09_117_2881.html donošenja osnovnih zahtjeva u skladu sa člankom 7 . izvršenje odgovarajućih zadataka od strane Agencije može podlijegati radnim postupcima dogovorenima sa zajedničkim zrakoplovnim vlastima . </p><p> Članak 57 . </p><p> Opoziv </p><p> 1 .
#18932174,doc#38132,gs20050211os38485 je promjenom odluke . Promijenjeni su datumi nekih natjecanja , tako da se učenik teoretski može istovremeno natjecati iz četiri predmeta . Općinsko natjecanje iz kemije održat će se 5 .
9.13
#211442262,doc#302907,2012_12_144_3073.html 1 . ovoga Zakona . </p><p> Članak 37 . </p><p> Prilikom podnošenja zahtjeva za prethodnu registraciju birač može u istom zahtjevu navesti želi li se registrirati i za slučaj ponovljenih izbora za predsjednika
#178434718,doc#285722,2007_04_40_1343.html potrebno postavljati ako se između željezničke pruge i ceste nalazi prirodna ili umjetna prepreka koja može poslužiti istoj namjeni . ( 4 ) Zaštitnu ogradu iz stavka 3 . ovoga članka
#214709022,doc#304514,2012_07_76_1761.html pravobranitelja . </p><p> ( 4 ) Sjedište Ureda pučkog pravobranitelja je u Zagrebu . Pučki pravobranitelj može uspostaviti područne urede izvan sjedišta Ureda . </p><p> Poslovnik pučkog pravobranitelja i Pravilnik o unutarnjem redu </p>
#79566228,doc#149065,vl990424sv04 za mir surađivati s Međunarodnim sudom u Den Haagu jer , " bez pravde ne može biti trajnoga mira " . </p> ( RI ) <head> Beogradu prijeti još strašnija izolacija </head><p> WASHINGTON -
9.13
#70632397,doc#130564,vj20030506st02 ih prikazuju u lošem svjetlu , dakle , ogovaranjima i klevetama , a isto tako može biti , i često jest , ugrožena napisima u sredstvima masovnog priopćavanja te u dosjeima
9.13
#77871361,doc#144503,vl990309do03 ih iz sna budi jaka ukočenost . Iako reumatske bolesti nisu izlječive , pravilna terapija može djelotvorno suzbijati simptome . </p><p> Poremećaj statike stopala i kukova također može uzrokovati bolove u križima
7.62
#84483572,doc#154606,V271kaz05 pogledati u kazalištu ? </p> <div1 type="glava"> <head> Tako bijaše nekoć </head><p> Nove tehnologije dokinut će uzbuđenje što ga može donijeti iznenada pronađeni požutjeli novinski papir , koji polako razmotavate sa strahom da se ne
8.32
#129079659,doc#250070,1993_12_111_2133.html odluke potrebna je većina od najmanje tri četvrtine od danih glasova . Statutom se ne može odrediti da je za to potrebna veća većina niti se može zahtijevati ispunjenje dodatnih pretpostavki
#97225313,doc#181273,vj20060426pis01 hranom samo su neki od simptoma koji se javljaju prije neugodne pulsirajuće boli . Ona može biti popraćena mučninom , povraćanjem , preosjetljivošću na svjetlo , zvuk . . . </p><p> Bol
#25897372,doc#49139,na154_02 u Saboru Ministarstvo poljoprivrede i otvorene ruke da spase u agraru što se još spasiti može . </p><p> I na kraju , najbolji dokaz da predsjednik Tuđman doista razmišlja o tome kako
9.13
#179436496,doc#286331,2007_06_62_1957.html ispitivanje i elektronske jedinice namijenjene uklapanju više kombiniranih višestrukih jedinica za miješanje u sustav koji može pružiti učinkovitu složenu silu od 50 kN , mjereno na » mjernom stolu « ,
#47075042,doc#83318,vj20010509sp09 Stojić , najbolji igrač Zagreba , ima s klubom ugovor na još četiri sezone i može otići samo ako možebitna ponuda zadovolji Zagreb . Iz kluba je otišao Amerikanac Daugherty ,
9.13
#173378363,doc#282713,2006_01_6_122.html ) Mrežni teg može biti od konca , metalne žice ili plastike , a vrša može imati oblik valjka , kvadra ili prizme s jednim ili više vršnjaka . </p><p> ( 3
#128950476,doc#249963,1993_11_106_2035.html ove točke ( specijalni osobni automobili ) . </p><p> Povlastica iz stavka 2 . ove točke može se koristiti najviše jednom u razdoblju od pet godina . </p><p> Specijalni osobni autoi'nobili iz stavka
#208270212,doc#301254,2011_06_69_1505.html na regionalnu državnu potporu , do gornje granice odredene sukladno karti regionalnih državnih potpora , može se odobriti pod sljedećim uvjetima : </p><p> – da se ulaganje očuva u regiji primatelja potpore
#175288883,doc#283969,2007_10_107_3125.html nikakav pravni učinak . Rehabilitirani osuđenik ima pravo nijekati prijašnju osuđivanost i zbog toga ne može biti pozvan na odgovornost niti može imati bilo kakve pravne posljedice . ( 3 )
#80738496,doc#150669,v222fes01 životnih ciljeva koji u kćerinu dolasku vidi novi smisao života , iako svjestan da ne može dugo zadržati iluziju blagostanja . Leona Paraminski solidno tumači lik pomalo izgubljene djevojke koja uzaludno
9.13
#134036095,doc#255354,1995_02_9_147.html samo onaj osporeni akt koji se procesno-pravno može ukinuti , koji se , primjerice , može ukinuti na osnovi odredbi ZUP-a , Zakona o parničnom postupku itd . To je ,
#129778270,doc#250705,1993_04_34_609.html prijedlog može ponoviti u tijeku glavne rasprave . </P> <P> ( 3 ) Predsjednik vijeća može i bez prijedloga stranaka narediti pribavljanje novih dokaza za glavnu raspravu . </P> <P> (
#15890084,doc#31314,gs20040607sp31324 drugi dio </head><p> OSIJEK - Predsjednik osječkog prvoligaša Tihomir Maršić otklanja bilo kakvu mogućnost da se može ponoviti scenarij s prvog ovogodišnjeg okupljanja članova Skupštine osječkog prvoligaša . Podsjetimo , tada zbog
9.13
#153485056,doc#270785,2002_07_88_1462.html Visoki će prekršajni sud prije donošenja rješenja dostaviti spise državnom odvjetniku Republike Hrvatske . On može staviti pisani prijedlog Visokom prekršajnom sudu . </p><p> ( 5 ) Visoki prekršajni sud zahtjev će
#121520882,doc#238409,vj20100215spo04 <p> Jasno je , dakle , da ova pojava predstavlja jasan kontinuitet i da više ne može biti slučajna . Nijedan se Dinamov trener , međutim , još nije tome uspješno othrvao
#157491879,doc#273139,2003_02_30_414.html posebni zakon kojim se utvrđuju uvjeti na temelju kojih strani državljanin i osoba bez državljanstva može raditi u Republici Hrvatskoj . Odredbama navedenog Zakona propisano je da stranac može zasnovati radni
#57600216,doc#104903,vj20020326vp07 još više zbunjeno takvim komentarima i pita se kako se Đinđić u budućim izručenjima uopće može oslanjati na Statut Suda - što on također tvrdi - kad ovakvim izjavama više hrabri
9.13
#201906795,doc#298238,2010_07_83_2380.html stranke , odnosno pregled strojeva , alata i druge opreme . </p><p> Dokazni dio certifikacijskog postupka može obuhvatiti i druga dokazna sredstva , ako postoji dvojba u istinitost ili potpunost onih navedenih
#86304990,doc#157101,vj20040209crn03 su ozljede nanešene po licu , glavi i grudima oštećene bile takve vrste da se može zaključiti da su zadane uporabom sile kako bi se savladavao njezin otpor . </p><p> Stoga su
8.32
#79625979,doc#149205,vl990425un08,na . Đuretek <head> VLADO GOTOVAC NA KONSTITUIRAJUĆOJ SJEDNICI SREDIŠNJEG ODBORA LS-a : </head><head> Tko je umoran , može slobodno otići iz Liberalne stranke </head><p> ZAGREB - Stranke oporbene šestorice u ovom su trenutku jedinstvene
7.97
#85434820,doc#155540,v285raz01 Pero Kvesić . Pokušavamo ići u tom smjeru i mislim da današnjoj generaciji djece to može biti zanimljivo kao otkriće . Kad mi kažemo Baltazar , to je nama cijeli svemir
9.13
#145181622,doc#263935,2000_10_101_1974.html glasi : </p><p> » Članak 105a . </p><p> Predsjednik Republike ima imunitet nepovredivosti . </p><p> Predsjednik Republike ne može biti pritvoren niti se protiv ­nje­ga može pokrenuti kazneni postupak bez prethodnog odobre­nja Ustavnog suda
#184699508,doc#289585,2008_03_31_1020.html vremena . </p><p> Članak 11 . </p><p> Promjena ugovora o radu je moguća i kada se radnik raspoređuje iz jednog mjesta rada u drugo mjesto . Drugim mjestom rada u smislu ovog ugovora smatra se mjesto rada udaljeno više od 55 km od dotadašnjeg mjesta rada radnika . </p><p> Članak 12 . </p><p> Prije stupanja na rad odsjek Pravnih i kadrovskih poslova mora omogućiti radniku da se upozna s općim aktima Poslodavca kojima se uređuju prava , obveze i odgovornosti iz radnog odnosa i s Ugovorom . </p><p> Članak 13 . </p><p> Ako radnik ne ostvaruje predviđene rezultate na radnom mjestu , na inicijativu neposrednog rukovoditelja može se pokrenuti postupak za premještaj radnika na drugo radno mjesto , odnosno otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora , uz prethodnu konzultaciju sa Sindikatom . </p><p> IV . NAOBRAZBA RADNIKA Članak 14 . </p><p> Pravo na naobrazbu radnika uredit će se posebnim Pravilnikom o naobrazbi i stručnom usavršavanju . Naobrazba za potrebe Poslodavca je radna obveza radnika te mu za to vrijeme pripadaju sva prava kao da je radio . Međusobna prava i obveze između Poslodavca i radnika kojeg je na naobrazbu uputio Poslodavac uređuju se posebnim ugovorom . Prilikom naobrazbe radnici imaju pravo na plaćeni dopust u sljedećim slučajevima : • za
#190522029,doc#292516,2009_11_134_3258.html pojave stvarne opasnosti , kao i centralno aktivirana isključenja u slučaju nužde , u vozilo može prekinuti i radno osposobljena osoba zaposlenik postaje . </p><p> Sva tipkala za isključenja u slučaju nužde
#35409734,doc#60765,vj20000603ck03 bolnici i psihijatrijska dijagnoza kako bi je na sudu mogli proglasiti neubrojivom , čime se može prema našem zakonu izbjeći kaznena odgovornost " , tvrdi jedan od liječnika . </p><p> Inače ,
9.13
#53900870,doc#97296,vj20011211gl02 , dobro zvuči kada se kaže da je Hrvatska mala zemlja , pa samo čudom može ostvarivati velike rezultate , ne samo u sportu . Čuda , međutim , ne postoje
9.13
#8216184,doc#15321,gs20021002hr14232 molbi , Ured tužitelja jednostrano i neutemeljeno zaključuje da se sudjelovanje u postupku pred Sudom može osigurati jedino i isključivo primjenom pritvora protiv optuženika . </p><p> Ovakvo postupanje i pravni stav suca
9.13
#47912164,doc#85002,vj20010605gl05 nas se u pravilu događalo obratno . </p><p> Odluka hrvatske Vlade o gradnji spomenika Domovini zato može iznenaditi samo neupućene . Ako se ova vlada - pritisnuta morem gospodarskih poteškoća - odlučila
9.13
#50905665,doc#91075,vj20010912td01,pn Države i potpuno obustavili zračni promet / Tisuće ranjenih / Broj žrtava zasad se ne može procijeniti / Organizatori napada još nisu poznati / Bush obećao da će SAD uhvatiti i
9.13
#167164552,doc#279031,2005_03_35_707.html ako je bio nepošten , pripada mu naknada samo za nužne troškove . </p><p> Kad se može zadržati primljeno </p><p> Članak 1117 . </p><p> ( 1 ) Ne može se zahtijevati povrat neosnovano plaćenih
#125427761,doc#245485,1990_02_7_73.html Protiv opoziva " , kao i glasački listić koji je tako popunjen da se ne može sa sigurnošču utvrditi da li je glasač glasao za ili protiv opoziva smatra se nevažećim
#131218994,doc#252469,1994_04_29_519.html zapisnik . </p><p> Članak 48 . </p><p> Kada Sud smatra da je stvar raspravljena tako da se može donijeti odluka , predsjednik Suda saopćit će da je rasprava zaključena . </p><p> Članak 49 . </p>
#139869580,doc#260405,1998_12_162_1993.html 2 ) Smještaj , odnosno čuvanje i odgoj djeteta iz stavka 1 . ovoga članka može trajati najdulje tri mjeseca . </P> <P> Članak 103 . </P> <P> Oba roditelja ili
#27147790,doc#49666,na168_r04 podnaslovljenog " Upute nezadovoljnom čitatelju " . </p><p> " Iz svega što je uvodno rečeno , može se razabrati da je piščeva nakana pružiti čitatelju priručnik s temeljnim informacijama kako bi mogao
7.97
#131274741,doc#252552,1994_04_30_521.html pravo : </p><p> 1 . zatražiti od nje osobnu iskaznicu ili drugu ispravu na osnovi koje može utvrditi identitet osobe , </p><p> 2 . pregledati njezinu prtljagu ili prevozno sredstvo , </p><p> 3 .
#55824252,doc#101272,vj20020208gl02 ) . </p><head> Moglo se učiniti i više </head> DARKO MARKUŠIĆ <p> Nakon dvije godine mandata teško se može reći da je Vlada na pola puta . Previše je vremena već utrošila na bavljenje
9.13
#123981214,doc#243568,vj20100612spo06 2006 . s 2-1 nadigrali su Obalu Bjelokosti . </p><p> »Nigerijci su fizički čvrsta momčad koja može stvoriti mnogo problema u napadu . Ipak , mislim da su malo dezorijentirani u obrani
#37269329,doc#64428,vj20000729td01 , osim da je netko htio kontrolirati jedan medij nakon što izgubi vlast , da može pripremati teren za ponovno preuzimanje vlasti . </p><p> - Nova Vlada upravo navršava prvih šest mjeseci
9.13
#101404606,doc#191598,vj20070430pis01 ali tek je filmovima »Teksaški masakr motornom pilom« i »Iluzionist« postala doista poznata . Ljepotu može zahvaliti precima , tvrde neki novinari . Njezinim venama teče njemačka , francuska i britanska
#196722390,doc#295595,2010_09_111_2931.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#176195890,doc#284402,2007_11_120_3485.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#197955833,doc#296309,2010_12_139_3528.html bilježniku </p><p> Članak 57 . </p><p> ( 1 ) Prijedlog za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave ovrhovoditelj može podnijeti javnom bilježniku i od njega zatražiti da donese rješenje o ovrsi na temelju takve
#59079505,doc#107873,vj20020507un05 prihoda . No , čvrsto obećanje da će tako i biti , zasad nitko ne može dati . </p> Marijana Matković <head> Perić : Alka neće opstati , ako ostane kakva je sada </head>
9.13
#154484914,doc#271379,2003_07_117_1634.html za prekršaje propisane ovim Zakonom pokreću policijska uprava nadležna za mjesto održavanja športskog natjecanja a može i organizator športskog natjecanja . </p><p> Članak 32 . </p><p> ( 1 ) Prekršajni sud može počinitelju
#23142220,doc#48086,HR530301A . Agencija bi mogla i naplaćivati svoje usluge . Primjer kako jedna takva ustanova djeluje može se naći u Izraelu , gdje se povratnik prati od njegova prebivališta u inozemstvu ,
9.13
#14961345,doc#29224,gs20040310sv29051 naroda " , smatra 2,1 posto ispitanih , a 2,5 posto kaže da " to može Bog " . U anketi je 2,1 posto ispitanika kao " spasitelja " Srbije navelo
9.13
#178075795,doc#285525,2007_04_37_1233.html se promet odvija lijevom stranom Vidno polje desnoga vanjskog retrovizora mora biti takvo da vozač može vidjeti unatrag najmanje ravni vodoravni dio ceste do horizonta , koji se nalazi desno od
#172882287,doc#282440,2006_05_51_1227.html operativne postupke za aktivnosti koje se unutar nje izvode . Kao dodatak standardnim operativnim postupcima može se koristiti objavljena stručna literatura , analitičke metode , članci i priručnici . Odstupanja od
#15310339,doc#30000,gs20040414sb29947 " , kaže Kamerla , pojašnjavajući kako Tehnostan , kao distributer sanitarne tople vode , može samo upozoriti na činjenicu da nije napravljena dobra recirkulacija granskoga dijela na instalaciji . Istaknuo
8.78
#208108415,doc#301187,2011_06_64_1423.html . dijelu . </p><p> Napomena Q : </p><p> Tvar se ne mora razvrstati kao karcinogena ako se može dokazati da ispunjava jedan od ovih uvjeta : </p><p> – ako test kratkotrajne biopostojanosti kod udisanja
#33828926,doc#57499,vj20000412un15 kazao da joj ne bi pomoglo rješenje primijenjeno na Istarskoj banci , nego se to može učiniti samo dokapitalizacijom . </p><p> Mandatno-imunitetno povjerenstvo odbilo je skinuti imunitet Iviću Pašaliću po privatnoj tužbi
9.13
#54645644,doc#98819,vj20020104vp05 vođe Pakistana i Indije , generala Musharrafa i Atala Biharija Vajpayeea , Tony Blair samo može apelirati da pristupe dijalogu . Njegove šanse za uspjeh nisu velike . Kašmirsko je pitanje
7.97
#42571634,doc#74791,vj20001228un07 Arlovića i ostalih vrijednih pomagača i donatora , uz vrhunski program , nitko nam ne može ukrasti . Ona ostaje kao trajan spomen i poticaj za budućnost " , ističe na
9.13
#169865213,doc#280633,2006_10_111_2462.html , te obrasta glavne vrste drveća ispod 0,4 . Sveukupni površinski 10-godišnji etat glavnog prihoda može iznositi do 60 % normalne površine dobnog razreda . </p><p> Članak 30 . </p><p> Etat prethodnog prihoda
#86552900,doc#157595,vj20040221van01 ne postoje gotovo nikakvi izgledi na izborni uspjeh i pobjedu . Najviše što ta stranka može postići je odlazak u snažnu oporbu . </p><p> U takvom maglovitom ozračju , bez pravih izbornih
9.13
#164708616,doc#277857,2005_10_129_2391.html tražeći određene ekstrapiramidalne znakove i bilo koju okularnu disfunkciju . Obzirom da se napad bolesti može pojaviti bez prethodnih simptoma , elektroencefalografija je osnovni element procjene . </p><p> Testovi kognitivne funkcije bit
#168885636,doc#280103,2005_07_86_1690.html . </p><p> Protiv rješenja iz prethodnog stavka ovog članka podnositelj zahtjeva nema pravo žalbe , ali može pokrenuti upravni spor . </p><p> Članak 7 . </p><p> Pravo na dodjelu stambenog kredita osobe iz članka
#50478989,doc#90198,vj20010829gl03 uz popust prepustiti svoje vlasničke udjele . </p><p> Hrvatska danas živi na kredit . Tako ne može teći u nedogled i to je najsigurniji put u ono čega se , navodno ,
9.13
#214635284,doc#304495,2012_07_76_1770.html propusnu samo za male molekule . </p><p> Ultrafiltrirano </tr></p> </tbody> </table><p> ( 1 ) Izraz » lupljenje« se može prema potrebi zamijeniti izrazom » ljuštenje« ili » komušanje« , te je u tom slučaju
#193035376,doc#293568,2009_03_30_675.html radnog vremena </p><p> Članak 39 . </p><p> ( 1 ) Ako narav posla to zahtijeva , Poslodavac može svojom odlukom , a nakon savjetovanja s Radničkim vijećem , za obavljanje određenih poslova utvrditi
#132901255,doc#254127,1995_03_16_302.html smještaja i pansiona za skupinu gostiju ( uzanca 83 . ) . Ugovorom o alotmanu može se ugovoriti da putnička agencija odustaje od korištenja angažiranih kapaciteta za ugovorenu skupinu gostiju u
#8875721,doc#16647,gs20021126ku15608 romantičke . U trećem pak stavku ( Rondo ) mladi je umjetnik pokazao što sve može izvesti njegova viola - virtuozitet violine , voluminoznost violončela i prekrasana tamna boja viole -
7.62
#132903449,doc#254127,1995_03_16_302.html naručio uslugu ugostitelj će najprije ponuditi uslugom , a ako on uslugu ne naruči ugostitelj može zatražiti da napusti ugostiteljski objekt . Gosta koji se neprimjereno dugo zadržava u ugostiteljskom objektu
#44755636,doc#78935,vj20010228go07 . </p><p> Ipak , prema ocjeni analitičara središnje banke , i uz tako skromno povećanje plasmana može se zaključiti da je smanjivanje kreditnih aktivnosti zaustavljeno , pa se može očekivati da će
9.13
#97617133,doc#182165,vj20060529spo03 mjeru , no doigravanje uvijek nosi nepredviđene stvari . U neizvjesnim situacijama ruka na vagi može i zadrhtati . </p><p> Penn je protiv Zagreba odigrao još jednu utakmicu kako hoće i koliko
#67516890,doc#124393,vj20030129vp03 o genocidu . U Hrvatskoj se jesu događale strahote , ali ne vjerujem da se može govoriti o genocidu , a u tom slučaju Međunarodni sud pravde ne bi mogao donijeti
9.13
#193648649,doc#293841,2009_04_43_986.html skupini , fotografiju te svaku informaciju koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu koja se može identificirati ) , podnesenim kaznenim prijavama i optužnim prijedlozima , izrečenim mjerama opreza , kaznama
#205287732,doc#299858,2011_12_152_3144.html . Statutom se ne može odrediti da je za to potrebna veća većina niti se može zahtijevati ispunjenje dodatnih pretpostavki . </p><p> Odredbom članka 104 . stavka 3 . Zakona o izmjenama
#27315088,doc#49738,na171_04 Odgovor na to pitanje , koje je od iznimnog značaja za sve građane Hrvatske , može , naime , dati samo predsjednik Tuđman . </p> <div1> <head> Tipični autokrat </head><p> -- Do tvrdolinijaške zavjere
8.32
#58798185,doc#107306,vj20020429gl02 informacijama . Budu li točne i pravodobne , rezultati neće izostati </head> VIKTOR VRESNIK <p> Privatizacija Ine može započeti , odlučio je Sabor u petak . Neće to u početku biti nikakva velika
9.13
#128507292,doc#249528,1992_12_84_2182.html 1,6 m širine na površini za kretanje pješaka , s tim da ta površina ne može biti uz rub kolnika . Pod istim uvjetima može se i parkirati ako je to
#203742890,doc#299098,2011_10_121_2386.html primjenjuju se kad je vještačenje povjereno ustanovi ili državnom tijelu . Tijelo koje vodi postupak može tražiti od ustanove ili tijela objašnjenja o danom nalazu i mišljenju . </p><p> Članak 316 . </p>
#122246991,doc#239957,vj20100322pis01 čak i vegani i vegetarijanci . Za bobicama , orašastim plodovima , mahunarkama te alkoholom može se posegnuti tek nakon dva tjedna dijete . Kava koja je bila zabranjena u prvotnom
#54842265,doc#99229,vj20020110sp02 . </p><p> Poljudski ured je zatražio od japanskog kluba Gamba iz Osake dozvolu da Nino Bule može trenirati s " bijelima " . Kako su na Poljudu uvjereni da Japanci neće praviti
8.78
#132067548,doc#253313,1994_10_72_1249.html kune . </p><p> Osoba koja je platila pristojbu za službenu radnju koja nije obavljena , ne može tražiti vraćanje pristojbe za podnesak kojim je zahtijevala obavljanje radnje . </p><p> Članak 31 . </p><p> Zahtjev
#126481028,doc#246723,1991_10_53_1278.html prema propisima koji uređuju nabavljanje , držanje i nošenje oružja . </P> <P> Stranac se može kretati u stranoj vojnoj , policijskoj ili carinskoj uniformi pod uvjetima propisanim ovim zakonom .
#58602015,doc#106911,vj20020424gl01 što - ma što mi mislili o domovima " za siromašnije " - bez sumnje može pridonijeti podizanju kvalitete skrbi za starije i nemoćne . Jedino što u toj situaciji zabrinjava
9.13
#30389223,doc#51111,na257_k03 Jacquesom Chiracom i premijerom Lionelom Jospinom . </p><p> Međutim , " naša suradnja s ICTY-jem ne može biti prvi od naših prioriteta " . To je , dakako , u suprotnosti s
8.78
#850741,doc#2020,CW054199902110901hr,PN <s> Selekcija matica koje podnose najopasniju pčelinju bolest može postati i dio projekta povratka na jadranske otoke </s></head>
9.18
#147848701,doc#266515,2001_11_105_1734.html odgojitelja u dječjem vrtiću . Program koji one provode s djecom za koju se brinu može biti razvrstan samo kao » briga o djeci « ali ne i kao predškolski odgoj
#180823565,doc#287119,2007_08_85_2652.html te sakupljanje i daljnja predaja opasnog otpada ; – sakupljanje i distribucija otpada koji se može koristiti u druge svrhe ; – energetsko iskorištavanje pojedinih frakcija otpada ; – odlaganje obrađenog
#67225832,doc#123843,vj20030121ko03,na o otkazima , ali i daljnjim smanjenjem liječničkih usluga . </p><head> Platio je narod svašta , može i JMBG </head><head> SDP-ovi koalicijski partneri kunu se da ne znaju zašto se uopće forsiralo brisanje
7.97
#155663282,doc#271982,2003_09_151_2184.html i podatak drugi – jedinstveni matični broj građanina ( 13 znamenaka ) – podatak treći može i ne mora biti . </p><p> Za prijenos sredstava s računa 1001005-1700036001 u korist propisanog računa
#100429741,doc#189207,vj20070206kom01 rezultata svjetski moćnici udruže snage i učine sve da se situacija , ako već ne može popraviti , barem zaustavi . Najveći svjetski onečišćivač , Sjedinjene Američke Države , koje su
#40753079,doc#71127,vj20001106td02 malo preširokim i neodređenim ovlaštenjem , pa se predlaže ograničenje - da se to ne može činiti dok još nije završena rasprava i donesena odluka o tome , izražava li Zastupnički
8.32
#188148846,doc#291500,2008_07_88_2812.html ili u podružnici investicijskog društva koja izvršava naloge klijenta . ( 2 ) Investicijsko društvo može zaprimiti pisani nalog klijenta i u podružnici investicijskog društva koja ne izvršava naloge klijenta ,
#26145014,doc#49244,na157_03 prosinca jako podići temperaturu unutar HSS-a . Siguran sam da se s nama više ne može manipulirati , možda možemo biti malo okrznuti , ali naša snaga i cjelovitost više ne
9.13
#137310671,doc#258142,1997_12_138_1973.html a predaja je izvršena tada kada se stjecatelj s voljom prenositelja nađe u položaju da može izvršavati vlast glede stvari . Predaja je faktičan čin , a ne pravni posao .
#8925640,doc#16752,gs20021129ku15716 Brahmsa . </p><p> Guy Deplus , kojega Igor Stravinski ističe kao istinskog virtuoza koji svojim instrumentom može učiniti sve što glazba zahtijeva , profesor je klarineta i komorne glazbe na Conservatoire National
7.62
#128054092,doc#249006,1992_10_63_1689.html . ovog članka , ako je posebnim propisima određen garantni rok u kom se roba može staviti u promet , posjednik skladišta nije dužan podnijeti dokaze o trajanju garantnog roka </P>
#71255986,doc#131833,vj20030525ku06 mladi upravljač dvoprega , a na drugoj student kako čita . Medalja s upravljačem kola može se , uz znamenite " Domagojeve strijelce " , smatrati najboljim medaljerskim radom Ivana Meštrovića
7.97
#121801809,doc#239001,vj20100228spo05 i nastup u finalnoj , četvrtoj seriji . </p><p> Bez obzira na rezultat , hrvatska posada može slaviti činjenicu da se nije niti jednom prevrnula na opasnoj stazi . Brojni udarci i
#76772967,doc#142271,vj20031130ku04 veći prostor pripao onomu stranom . Samo čvrsta nacionalna kultura , čvrsta u svojoj jezgri može biti u ravnopravnom dijalogu sa svijetom . Ravnopravno primati i davati . </p><p> - Što bi
9.13
#199523090,doc#297059,2010_03_31_729.html može razmatrati ocjenu sposobnosti ako je uvećanje slezene minimalno , stabilno , te se ne može dokazati povezana patologija ( npr . liječena kronična malarija ) ili ako je uvećanje slezene
#143982284,doc#263219,1999_05_54_1029.html i čini njegov sastavni dio . </P> <P> ( 4 ) Upisnik o izdanim dopusnicama može se voditi i na računalu u istovjetnom obliku i sadržaju . </P> <P> ( 5
#212012121,doc#303276,2012_02_26_656.html broj državnih službenika , namještenika i djelatnih vojnih osoba uređuje se na način da Ministarstvo može racionalno i učinkovito obavljati upravne i druge stručne poslove u okviru zakonom utvrđenog djelokruga . </p>
#59910667,doc#109512,vj20020601ko03,pn svega zanimanju promjene na bolje - u vlastitom novčaniku . Samo ih stvarno bolji život može nagnati da oproste neispunjavanje nekih drugih , pa i ovih " revizijskih " predizbornih obećanja </head>
8.78
#164683438,doc#277857,2005_10_129_2391.html kod kojeg su se zadovoljili zahtjevi nadležnog tijela za greškom refrakcije do +5/-8 dioptrija Ministarstvo može ocijeniti sposobnim ( vidi stavak 2 ( b ) , Poglavlje 13 iz Dodatka 3
#13065718,doc#25209,gs20031010hr24782 budući potez u suradnji s Haagom mora biti apsolutno bez greške , jer Hrvatsku to može ozbiljno koštati " , rekla je Pusić . </p> </div1> <div1 type="glava"> <head> Jozo Radoš , predsjednik Libre
9.13
#130955411,doc#252252,1994_03_17_313.html sve korisnike prijevoza koji su mu poznati , ali nije dužan čekati uputu , već može odmah poduzeti mjere iz članka 548 . ovoga Zakona . </p><p> Članak 555 . </p><p> Ako brodar
#44381488,doc#78289,vj20010217td04 pluralnih društava " . Ona ne može funkcionirati kao centralizirana država , a kantonalni sustav može biti sustav federalizma . Takva stabilizacija bosansko-hercegovačke države predstavljala bi ostvarenje jedinoga geopolitičkog interesa Hrvatske
7.62
#115741551,doc#225376,vj20090704kul02 došlo je do eksperimenata koji su rezultirali tom samostalnošću crteža u mom radu . Ne može se zaboraviti da su me učila tri izvanredna crtača na Akademiji : Vrkljan , Šutej
#192302525,doc#293229,2009_12_158_3942.html ) . </p><p> Kad se dostavljaju pozivi za rasprave i ročišta ili odluke protiv kojih se može podnijeti pravni lijek , iznad teksta dostavnice odnosno povratnice stavit će se datum popisa rokova
#62446445,doc#114422,vj20020818ku01 svima nama . Ma kako mi dobri bili , mi nikad ne znamo kad se može probuditi štakor u nama . Osnovni je motiv priče da nitko , ni jedno ljudsko
9.13
#188527362,doc#291664,2008_08_93_2949.html ) , 4 . adresu sjedišta ( mjesto , ulica i kućni broj ) , 5 . osobna imena i područje rada osoba ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći , 6 . oduzimanje ovlasti za pružanje besplatne pravne pomoći , 7 . prestanak ovlasti za pružanje besplatne pravne pomoći . ( 4 ) Izvadak ovjerava ovlaštena osoba u Ministarstvu pravosuđa svojim potpisom i pečatom . ( 5 ) Izvadak iz registra ovlaštenih udruga sadrži posljednje podatke upisane u registar udruga . ( 6 ) Na zahtjev suda , drugog tijela državne vlasti ili osobe ovlaštene za zastupanje udruge , izvadak može sadržavati i podatke o prethodnim promjenama , koji se upisuju u rubriku » Napomena«. ( 7 ) Nepopunjene rubrike izvatka , prilikom izdavanja , dijagonalno će se precrtati . </p><p> III . PODNOŠENJE ZAHTJEVA , JAVNOST I ČUVANJE REGISTARA OVLAŠTENIH UDRUGA <i> Podnošenje zahtjeva za upis u registar ovlaštenih udruga </i> Članak 12 . </p><p> ( 1 ) Obrasci zahtjeva za upis i obrasci zahtjeva za upis promjena u registar ovlaštenih udruga podnose se u dva primjerka . ( 2 ) Obrasci se popunjavaju uredno i čitko . ( 3 ) Podatak o pružanju besplatne pravne pomoći kao jedan od ciljeva udruge mora biti
#203747152,doc#299098,2011_10_121_2386.html ovog Zakona , taj dio snimke će se prepisati i dostaviti državnom odvjetniku , i može se upotrijebiti kao dokaz u postupku za to kazneno djelo . </p><p> ( 7 ) Na
#112746395,doc#218485,vj20090309van02,pn zapovjedništvu NATO-a </head><head> Povratak Francuske u zapovjednu strukturu Sjevernoatlantskog saveza nakon četiri desetljeća . »Francuska ne može više nastaviti s praksom da igra u filmovima za koje nije pozvana na izradu scenarija«
#154682286,doc#271468,2003_07_121_1712.html primjenjuju se odredbe posebnoga zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga . </p><p> Članak 48 . </p><p> Agencija može izvanredno odobriti uvoz gotovoga lijeka za koji nije dano odobrenje za stavljanje u promet u
#132756333,doc#254013,1995_12_107_1769.html <P> Članak 28 . </P> <P> Vlasnik , odnosno ovlaštenik drugoga stvarnog prava na zemljištu može bez vodopravne dozvole slobodno koristiti : </P> <P> 1 . oborinske vode koje se skupljaju
#24774895,doc#48659,na139_24 na otvorenje te buduće velike turističke atrakcije . Postojinska jama najbolji je dokaz kako podzemlje može biti zanimljivo , ali ne znam zašto bi nešto što je napravila priroda bilo zanimljivije
8.32
#203944605,doc#299183,2011_11_125_2498.html se kazniti . </p><p> ( 7 ) Počinitelj koji vrati dijete prije započinjanja kaznenog postupka , može se osloboditi kazne . </p><p> Promjena obiteljskog stanja </p><p> Članak 175 . </p><p> ( 1 ) Tko podmetanjem
#45754159,doc#80876,vj20010328go04 najveći trgovac u Europi , a bila je i naš tradicionalni partner u brodogradnji i može to ponovo postati . Nadam se da će u narednim godinama u Hrvatskoj rasti i
9.13
#32859277,doc#55494,vj20000314un17 ratnih brodova . " Viktor Lenac " će obići stručnjaci američke vojske koji trebaju utvrditi može li to brodogradilište obavljati takav remont . </p><p> " Ako se ova suradnja realizira , hrvatska
9.13
#203978608,doc#299192,2011_11_125_2499.html , ili o nepoduzimanju mjera u skladu s njegovom preporukom ili prijedlogom , pučki pravobranitelj može obavijestiti Hrvatski sabor i javnost . </p><p> ( 5 ) Pučki pravobranitelj može čelniku tijela iz
#189200566,doc#292010,2009_09_109_2802.html . </p><p> ( 2 ) Vrijeme preleta iz stavka 1 . točka 3 . ovoga članka može se izostaviti , ako se točka javljanja prelijeće u trenutku javljanja . </p><p> Izvještaj o poziciji
#116261432,doc#226609,vj20090725kom01 svojevrsne »vigilante« , građana , koji bi u trenutku kad se pokazalo da politika ne može u postojećim okolnostima razriješiti problem , pokušali uzeti stvar u svoje ruke . Jedan takav
#91404918,doc#168004,vj20041221kul03 predstojećoj praizvedbi 26 . prosinca privući veliku pozornost i postići uspjeh . </p><p> Iako se to može činiti nemogućim , jer je sve već viđeno , Cherkaoui je stvorio nove pokrete u
9.13
#53756492,doc#96992,vj20011206vp08 Arafat može učiniti više da suzbije nasilje . Ne kažu što je to i kako može činiti bilo što nakon što je postao metom izraelske odmazde na samoubilačke napade . Reeker
8.78
#142742972,doc#262440,1999_12_147_2254.html unosa robe u slobodnu zonu , namijenjenu izvozu u nepromijenjenu stanju a za koju korisnik može , temeljem te deklaracije , zahtijevati isplatu izvoznih poticaja i slično , NE popunjava se
#133395024,doc#254612,1995_06_38_758.html i ovlaštenja zaposleničkoga vijeća </head><p> Članak 157 . </p><p> ( 1 ) Sporazumom zaposleničkog vijeća s poslodavcem može se povećati broj članova zaposleničkog vijeća preko broja određenog ovim Zakonom , a može se
#139501174,doc#259970,1998_10_132_1597.html 170 . </P> <P> ( 1 ) Privremena se mjera zaustavljanja i čuvanja zrakoplova ne može dopustiti tijekom obavljanja linijskoga zračnog prometa niti tijekom obavljanja prijevoza u povremenom zračnom prometu ,
#166833293,doc#278848,2005_01_3_48.html stranici A podnosi korektivni obrazac sa šifrom vrste obračuna/ispravka pod I.3 . = 88 kojim može ispraviti samo sljedeće podatke : </p><p> I . OSNOVNI PODACI – samo podatak za mjesec pod
#205371138,doc#299858,2011_12_152_3144.html prijave za upis spajanja u sudske registre svih društava koja se spajaju . Spajanje društava može se upisati tek nakon što se upiše novo društvo . </p><p> ( 9 ) Ako je
#135864205,doc#257185,1996_01_8_124.html . 2 . 7 . </P> <P> Mora biti osigurana mogućnost da odgovorni radio amater može u bilo koje vrijeme isključiti relejnu potaju ( npr . pomoću upravljanja audio frekvencijom )
#125213477,doc#245278,1990_12_52_970.html što nižeg boniteta </P> <P> Poljoprivredno zemljište od I . do V . bonitetne klase može se pretvoriti u građevinsko samo kada nema zemljišta nižih bonitetnih klasa , ako je to
#35072799,doc#60116,vj20000523go02 ako se oni ne smiluju i ne reprogramiraju dugove prema turističkim poduzećima , lako se može dogoditi da ljeto prođe u znaku štrajkova . Naime , nedavne najave Sindikata turizma po
9.13
#40054211,doc#69713,vj20001017td01 , prometa i veza . Bezer i Mlinarić tvrde da prostorni plan jedne županije ne može biti svrhom sam sebi , nego uključuje i niz gospodarsko-financijskih elemenata , vezanih uz prometno
8.32
#85450841,doc#155555,v286fot01 praznim prostorima na isti način uz otkriće prizivaju i ljudskost . Tišina koja se gotovo može čuti na Abadžićevim fotografijama stvara tišinu i u promatračevoj glavi i pomaže mu da vidi
7.97
#156876086,doc#272765,2003_12_195_3101.html Način dostave datoteka </head><p> A . PC disketa </p><p> Standardna disketa HD 3,5 inča </p><p> Na jednoj disketi može biti samo jedna KS-1 datoteka . Naljepnica mora sadržavati : </p><p> - naziv banke </p><p> - naziv
#95185374,doc#176564,vj20051103pis02 . Upravo je uz te pjesme Lennox postala ikonom ženstvenosti , potvrđujući da slabašan izgled može biti moćan . Dakako , i danas je takva . </p><p> Kako se pop na velika
#156277633,doc#272336,2003_10_173_2495.html stavka 1 . ovoga članka Zavod dostavlja podnositelju prijave za registraciju žiga , koji se može na njih očitovati u roku od 15 dana od dana primitka primjerka dostavljenoga mišljenja . </p>
#56119935,doc#101901,vj20020216un07 zemlji više od tijela vlasti . </p><p> A kako se u rasprava o tome , tko može , a tko ne bi smio biti tolikim gazdom u zemlji , redovito radi o
9.13
#8301628,doc#15477,gs20021009hr14380 trošila poput termoakumulacijske peći ili bojlera koristiti što više u periodu niže tarife . Svatko može ostvariti 25 posto noćne potrošnje , oni s termoakumulacijskim pećima i više . Uvjeravam vas
7.97
#41589167,doc#72849,vj20001127vp15 posebno pismo glavnom tajniku UN-a Kofiju Annanu . Inače , signal iračke državne tv postaje može se pratiti u većini zaljevskih zemalja . </p><p> " Ono što se zbiva Palestincima , za
9.13
#204480388,doc#299373,2011_11_134_2689.html upravljača . </p><p> 6.7.6 . Može biti udruženo s drugim prednjim svjetlima . </p><p> 6.7.7 . Ne može biti spojeno ni s jednim drugim prednjim svjetlom . </p><p> 6.7.8 . Može biti uzajamno povezano
#3129718,doc#6487,fo2003br36cl813 vrijednosti na čijemu je uništavanju komunistički režim sustavno radio . Jedino se bahatošću ili glupošću može opisati dvostruko odbijanje Lustracijskog zakona , koji je 1996 . i 1999 . neuspješno nudio
7.97
#170870836,doc#281251,2006_12_132_2958.html i 7 . ove Uredbe . Ako pojedina ponuda zahtijeva određena pojašnjenja , stručno povjerenstvo može uputiti pisani zahtjev ponuditelju da se očituje u roku dva dana . Tim zahtjevom ne
#210828039,doc#302491,2012_11_126_2715.html 1 ) Za povredu odredbi ovog Zakona Povjerenstvo osobama iz članka 3 . ovog Zakona može izreći sljedeće sankcije : </p><p> 1 . opomena , </p><p> 2 . obustava isplate dijela neto mjesečne
#42907992,doc#75466,vj20010109td04 predsjednika Republike političko je , a ne ustavnopravno pitanje . Budući da se opoziv ne može pokrenuti bez pristanka 101 zastupnika , jasno je da o odlasku predsjednika Republike s dužnosti
9.13
#109367390,doc#210918,vj20081030kom02 to cijene i zato su naši odnosi danas krajnje prijateljski . A od Izraela Hrvatska može mnogo naučiti , od visoke tehnologije do turizma . S druge strane , i Izraelci
#76290033,doc#141370,vj20031114st01 stoji što manje , a ne više glasovatelja . Samo se tako , navodno , može pokazati što ( sve više ? ) ljudi drže o politici . </p><p> Kao primjer Hunima
8.32
#3945337,doc#7495,fo2004br118cl2837 , pomoći pri njezi djeteta i u obavljanju raznih kućanskih poslova . I otac se može , i treba , skrbiti za dijete , okupati ga , previti , pripremiti hranu
9.13
#100030641,doc#188234,vj20070104sss05 prodesničarski orijentirana francuska humanitarna organizacija koja često organizira podjelu juhe od svinjskog mesa beskućnicima , može nastaviti s tom svojom humanitarnom aktivnošću , čime je odbijena žalba pariške policije koja smatra
#130983673,doc#252252,1994_03_17_313.html , kome će u tu svrhu odobriti da zadrži potreban broj članova posade , a može narediti da se posada broda zajedno sa zapovjednikom iskrca te da se postave drugi čuvari
#168244850,doc#279658,2005_05_65_1277.html 49/02 . – pročišćeni tekst , u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može po iscrpljivanju dopuštenog pravnog puta podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je
#10204643,doc#19323,gs20030311sb18451 druga obitelj , Nikolići , samo čeka kada će im se ono što se eventualno može nazvati domom srušiti na glavu . O toj je obitelji , kao i većini romskih
9.13
#191720161,doc#292918,2009_12_149_3636.html Protiv rješenja Ministarstva donesenih na temelju ovoga Zakona ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor . </p><p> Supsidijarna primjena odredbi o inspekcijskom nadzoru </p><p> Članak 39 . </p><p> ( 1
#35139340,doc#60246,vj20000524un18 zadnje su vrijeme učestali pritisci nezaposlenih branitelja na potpovjerenstvo koje ih sad više nikamo ne može uputiti radi ostvarivanja njihovih prava . Matić je rekao da su sve dalje aktivnosti potpovjerenstva
8.78
#23213337,doc#48100,HR530315A velik broj takozvanih " čudesnih izlječenja " . To se , na kraju krajeva , može vidjeti i danas , u svakoj liječničkoj ambulanti , u slučaju kada pacijent vrlo često
9.13
#72340239,doc#133952,vj20030630st02 su osvijetljeni finom difuznom svjetlošću prekrasnih obećanja . Romantičan intiman ugođaj nacionalna sutona . Light-show može početi ! </p><p> Papkari i kopitari hvataju se u vrzino kolo . Izbaviteljska čarolija je na
6.92
#59664924,doc#109010,vj20020522zg08 Krpelji nisu opasni , osim ako su nositelji uzročnika meningitisa odnosno krpeljnog encefalitisa koji bez može imati vrlo teške posljedice . Najbolja zaštita od te bolesti što je prenose krpelji ,
8.78
#204696330,doc#299547,2011_12_141_2829.html izvan propisanog roka neće se razmatrati . </p><p> Prigovor iz stavka 1 . ovoga članka kandidat može podnijeti osobito ako smatra da : </p><p> 1 . za provedbu ispita nisu bili osigurani svi
#22311593,doc#47448,gs20050911sp45996 forme . Što se toga tiče , možemo biti mirni . </p><p> No , ono što može zabrinjavati je činjenica da je reprezentacija ostala bez Riječanina Marina Baždarića , koji je u
9.13
#111807155,doc#216355,vj20090204pis02 muči one koji su se odlučili za trčanje kao rekreaciju . Sa svim se podacima može povezati na mrežu . Za one kojima je hodanje omiljena tjelovježba sjajno pomagalo bit će
#175432582,doc#284050,2007_10_109_3176.html na plovilu , radi zaštite plovila i zaštite okoliša . Za stranca ograničenje slobode kretanja može trajati najdulje do dolaska plovila u prvu luku u koju plovilo uplovi , a za
#81853127,doc#151858,v236knj02 ironija , duh i kulturna premoć . " Možda se ipak o njegovu izgledu najviše može saznati iz pripovijetke <i> Brada </i> koju je napisao u listopadu 1908 . u Torinu : "
8.78
#147165964,doc#265979,2000_07_73_1581.html . koji glasi : </p><p> » Članak 49a . </p><p> Ovlašćuje se Hrvatski fond za privatizaciju da može uz suglasnost Ministarstva financija raspolagati sa tražbinama koje Republika Hrvatska ima u trgovačkim društvima koja
#210285545,doc#302180,2012_10_112_2421.html Zakona o rješenju o osiguranju . </p><p> ( 2 ) Dužnik svoje prigovore protiv javnobilježničkoga osiguranja može ostvarivati u posebnoj parnici u kojoj će pobijati sporazume iz članka 307 . stavka 1
#66501617,doc#122367,vj20021223ku01 put zvuče i izgledaju drugačije i svježije . </p><p> Glazba koju Zvukbroda proizvode stilski se najtočnije može odrediti kao deep house . Do sada su objavili tri službena diskografska izdanja u okviru
7.97
#58827248,doc#107360,vj20020429vp02 bih pristao i da budem strijeljan " , rekao je Martić dodajući kako si ne može dopustiti da se skriva po spiljama niti da se " ubije kao Vlajko " .
9.13
#120551500,doc#236368,vj20091230spo01 tražimo alibi , nismo bili na razini igara koje su nas nekada krasile , a može se pričati i o manjku sreće odnosno ozljedama koje su nas poremetile u ključnim utakmicama«
#163353590,doc#276700,2004_01_6_224.html muš­kar­ca na poslu smatra se osobito teškom povredom obaveza iz radnog odnosa zbog kojega Poslodavac može dati izvanredan otkaz ugovora o radu . </p><p> XI . SUDJELOVANJE RADNIKA U ODLUČIVANJU </p><p> Članak 88
#155338491,doc#271785,2003_08_136_2007.html : crtanje shema i skica . Ako treba provjeriti znanje spajanja , shema ili skica može biti djelomično nacrtana , a spojeve treba dodati učenik . Time se pomaže učeniku da
#191725714,doc#292919,2009_12_149_3637.html rizika koje će biti korištene za iduću godinu . </p><p> ( 5 ) Agencija za plaćanja može na temelju pisanih akata povjeriti provedbu kontrole na terenu iz stavka 1 . ovoga članka
#28369699,doc#50185,na190_19 ili odvjetnik . Trudila se koliko je mogla usmjeriti me nečemu od čega se siguranije može živjeti , a ja sam bio poslušan koliko sam mogao . Na tom koncertu u
8.32
#196616601,doc#295522,2010_09_107_2870.html predmete imenuje ministar kulture na prijedlog Hrvatskog arhivskog vijeća . </p><p> Ispitivačem , odnosno zamjenikom ispitivača može se imenovati samo osoba koja je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani
#195126940,doc#294625,2009_06_74_1773.html obavljaju sve ili neke od djelatnosti pohranjivanja te raspodjela ljudskih tkiva . </p><p> Banka tkiva također može biti ovlaštena za uzimanje ili testiranje tkiva . </p><p> 13 . Sustav kvalitete jest organizacija ,
#158541192,doc#273958,2003_01_9_112.html <p> – otkazni rok , te </p><p> – druga prava i obveze iz radnog odnosa . </p><p> Ugovor može sadržavati i uglavke o drugim obvezama učitelja , kao što su izrada projekta , istraživanje
#152252631,doc#269933,2002_03_32_706.html <p> I . Glede pita­nja da li se lokacijskom dozvolom , teme­ljem članka 113 . GUP-a može formirati građevna parcela na način da se ­njome obuhvate i dijelovi zem­ljišta koji nisu predviđeni
#63091398,doc#115661,vj20020906vp03 virtualne države domognu oružja za masovno uništenje , suočavamo se s protivnikom koji se ne može podvrgnuti uobičajenom odvraćanju . U ovom novom svijetu , dakle , odvraćanje mora biti nadopunjeno
8.43
#14879845,doc#29047,gs20040304os28875 Osijeku . Prema podacima iz gradskog Udruženja obrtnika , slična se situacija u nas ne može dogoditi . </p><p> - U grad dolazi jako malo novca , koji je pokretač svega .
9.58
#71405974,doc#132124,vj20030529vp05 Stoga se borba talibanima i borac Al Qaide protiv afganistanskih vladinih snaga i vojnika SAD-a može otegnuti veoma dugo . </p><p> Osnovni problem tadžikistansko-afganistanske granice je što nju međunarodna narkomafija nastoji po
8.32
#121107757,doc#237524,vj20100125pis04 nego da ih se zastidimo i nastojimo biti bolji . Stoga se nasuprot tom retku može postaviti rečenica slavna beatlea Johna Lennona da je 'ljubav kad svakih 15 minuta govoriš da
#135723619,doc#257048,1996_08_65_1276.html sve aspekte stjecanja uključujući i važne čimbenike koji utječu na pregovaranje , a neovisno vrednovanje može se iskoristiti kao pomoć u određivanju fer vrijednosti emitiranih dionica . </P> <P> 26 .
#47202569,doc#83569,vj20010513gl02 , znajući da po komično niskim cijenama mogu letjeti diljem Europe . Na liniji Stansted-Trst-Stansted može se putovati za 30 funti , dakle nešto više od 300 kuna . ( Misleći
8.32
#5917961,doc#10498,gs20020225sp9221 <p> Ipak , lijepo bi bilo otići u inozemstvo i zaraditi novac koji se ovdje ne može zaraditi . </p><p> - Istina je da se u inozemstvu zarađuje mnogo više nego u nas
9.13
#185589717,doc#290057,2008_04_43_1469.html . i stavka 2 . ovoga članka , što podrazumijeva obvezu te pravne osobe da se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona uskladi sa Zakonom na način određen odredbom članka 106 . stavka 2 . Zakona , dužna je prestati obavljati poslove leasinga i brisati djelatnost leasinga iz sudskog registra . Obzirom da je Društvo odustalo od postupka radi dobivanja odobrenja Agencije za obavljanje poslova leasinga , na Društvo se primjenjuje odredba članka članka 106 . stavak 4 . Zakona . Na temelju odredbe članka 3 . stavak 4 . Zakona , izraz » leasing« može imati upisan u sudskom registru i koristiti u pravnom prometu samo društvo koje je dobilo odobrenje Agencije za obavljanje poslova leasinga . Slijedom navedene odredbe Zakona , a uvažavajući činjenicu odustanka Društva od podnesenog zahtjeva za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova leasinga , na Društvo se ima primijeniti odredba članka 3 . stavak 4 . Zakona , koja ima za posljedicu za Društvo brisanje izraza » leasing« iz naziva tvrtke Društva . Ad III . Na temelju odredbe članka 8 . stavak 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga , svi pojedinačni akti Agencije kojima se odlučuje
#93325446,doc#172379,vj20050428spo02 ćemo , temeljem pravilnika , sankcionirati adekvatnim novčanim kaznama . Jasno , visina kazne ne može biti jednaka za sve . </p> </div1> Miroslav Tomašević <head> Hajduk sačuvao prednost </head> <div1> <p> OSIJEK </p><p> – Nakon
#77137037,doc#142954,vj20031212st03 se zbog netransparentnosti metodologije izračuna tog priljeva , kao što je to bilo zapaženo , može posumnjati na " otvaranje prostora za inozemno zaduživanje " , odnosno " peglanje platne bilance
8.78
#75994257,doc#140784,vj20031104st02 u drugu godinu potrebno uplatiti tzv . školarinu i položiti jedan ispit . </p><p> Pitanje se može postaviti i drukčije : kakva je i na kojoj je razini nastava koja se odvija
9.13
#24069249,doc#48346,na130_22 na stvari s kojima Blaževića povezuju izvan nogometa , kao u politici . Nitko ne može biti nezadovoljan Blaževićem kada su u pitanju njegovo nogometno znanje i rezultati . </p><p> EXTRA :
9.13
#129203019,doc#250131,1993_12_114_2203.html <P> 4 . u stupac 4 . upisuje se opis knjiženja , tako da se može utvrditi od koga je i kada piće nabavljeno ; </P> <P> 5 . u stupac
#120881115,doc#237057,vj20100115spo02 Upravo je Tomasovo ime bilo najspominjanije nakon Poljske , bez ovoga polivalentnoga braniča teško se može zamisliti reprezentacija . </p><p> Tomas je prototip modernog igrača , koji igra u oba smjera .
#1011306,doc#2407,CW063199904151401hr <p><s> Kakav neobičan spoj skladateljskih rukopisa može nastati umjetnici su pokazali u izvedbi Šest etida u obliku kanona op . 56 Roberta Schumanna . </s>
9.61
#192003101,doc#293058,2009_12_153_3745.html za vođenje očevidnika , do 15 . ožujka svake godine . </p><p> Izmjena podataka u očevidniku može se izvršiti na temelju dokaza sukladno Zakonu o općem upravnom postupku . </p><p> Članak 20 . </p>
#35340236,doc#60638,vj20000601ku01 sporno da hrvatski i srpski postaje i oni su dva različita jezika . Drugo , može se reći kako su to dva vrlo srodna jezika , i mogu biti manje ili
9.13
#183716414,doc#288928,2008_12_152_4149.html zahtjevu određuje rok u kojemu se imaju predati podaci . U slučaju odbijanja predaje , može se postupiti prema članku 259 . stavku 1 . ovog Zakona . </p><p> ( 3 )
#167155859,doc#279031,2005_03_35_707.html pobijanje dužnikovih pravnih radnji . </p><p> Ustupanje osiguranog iznosa </p><p> Članak 986 . </p><p> Pravo na osigurani iznos može korisnik prenijeti na drugoga i prije osiguranog slučaja , ali mu je zato potreban pisani
#139605818,doc#260142,1998_10_142_1748.html jasno naznačeno da se radi o izvorniku . </P> <P> ( 4 ) Iznimno , može se izdati prijepis potvrde o vlasništvu nad dionicama ovjerovljen od izdavatelja . Prijepis se izdaje
#211931889,doc#303247,2012_02_24_627.html . </p><p> 2 . Zaduživanje i tekuće otplate </p><p> Članak 25 . </p><p> ( 1 ) Zaduživanje se može provesti na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupnog iznosa od 18.850.811.559,00 kuna
#144064019,doc#263270,1999_06_58_1083.html <P> _ ___________ <sup> * </sup> Do 1 . siječnja 2000 . godine datum proizvodnje može biti označen s tri znamenke , gdje dvije prve znamenke pokazuju tjedan , a posljednja
#195399326,doc#294717,2009_07_78_1869.html trovanja </p><p> Članak 4 . </p><p> Predavač iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći može biti doktor medicine . </p><p> Prijava za osposobljavanje podnosi se Hrvatskom Crvenom križu . </p><p> Troškove osposobljavanja
#20369276,doc#41571,gs20050617ku42413 političke konotacije . Politika je , dakle , neizbježna , jer , napokon , ne može se ući u more i pritom se ne smočiti , ali ona ovdje ostaje samo
8.32
#154699729,doc#271470,2003_07_121_1714.html potpora za otvaranje novih radnih mjesta na područjima koja nemaju pravo na regionalnu državnu potporu može se dodijeliti samo malim i srednjim poduzetnicima do gornjih granica i to : </p><p> – malim
#149964783,doc#267985,2001_08_71_1243.html se koriste za prijevoz životinja moraju biti opremljena na način da se u svako doba može pristupiti svim životinjama koje se prevoze , kako bi mogle biti pregledane te kako bi
#190118512,doc#292361,2009_10_126_3098.html nadležno tijelo te treće zemlje donese zadovoljavajuće rješenja za korektivne mjere . </p><p> 4 . Komisija može poduzeti bilo kakve odgovarajuće mjere za suradnju i pružanje pomoći trećim zemljama za poboljšanje njihovih
#69958079,doc#129233,vj20030413td01 stavove Vlade , bili oni precizni ili neprecizni , dobri ili loši . Ministar ne može braniti svoje privatne stavove , što je zapravo najveći grijeh ministrice turizma . Mi smo
9.13
#8485811,doc#15847,gs20021024hr14764 izdignuti iznad problema sredine u kojoj djeluju . Kada čovjeka , ako se to tako može reći , svi ostave , kad ostane sam sa svojim problemom , ostaje mu samo
9.13
#140389742,doc#260716,1998_03_36_448.html ) Pravo priređivanja posebnih igara u igračnicama je prvenstveno pravo Republike Hrvatske . Ono se može prenijeti davanjem koncesije , koju daje Vlada Republike Hrvatske . </P> <P> ( 3 )
#19123471,doc#38542,gs20050224sb38900 staklo , plastika ) . I za jedno i za drugo trebaju projekti , što može financirati grad , a mi ćemo dati tehničko-provedbenu podršku " , kaže O . Maglić
8.32
#199512019,doc#297059,2010_03_31_729.html može dokazati popratna patologija . </p><p> ( 6 ) Značajni poremećaji koagulacije zahtijevaju ispitivanje . AMS može razmotriti izdavanje svjedodžbe uz ograničenje kategorija 1 » OML« i kategorija 2 » OSL« ukoliko
#170812111,doc#281237,2006_12_132_2996.html <p> Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa donosi ovlaštena osoba . </p><p> Članak 6 . </p><p> Ovlaštena osoba može odlučiti da se prije zasnivanja radnog odnosa obavi provjeravanje stručnih i drugih sposobnosti putem razgovara
#186503374,doc#290714,2008_05_60_2038.html će se obustaviti obveza dužnika za plaćanje duga ako je : a ) podnesen zahtjev za otpust duga u skladu s člancima 232 . , 234 . i 235 . ovoga Zakona , b ) roba zaplijenjena s namjerom da se oduzme u skladu s člankom 230 . stavkom 1 . točkom c ) podtočkom 2 . ili točkom d ) ovoga Zakona , ili c ) dug nastao sukladno članku 206 . ovoga Zakona i ima više dužnika. « </p><p> Članak 7 . </p><p> U članku 227 . stavku 1 . dodaje se rečenica koja glasi : » Plaćanje se također može izvršiti usklađivanjem potražnog salda u skladu sa posebnim propisima. « </p><p> Članak 8 . </p><p> Iza članka 227 . dodaju se članci 227.a do 227.g koji glase : </p><p> » Članak 227.a </p><p> Ako se iznos duga koji neka osoba mora platiti odnosi na robu deklariranu za carinski postupak koji za sobom povlači obvezu plaćanja tog duga , Carinska uprava , pod uvjetima propisanim u člancima 227.b , 227.c i 227.d ovoga Zakona , na zahtjev te osobe može odobriti odgodu plaćanja tog iznosa . </p><p> Članak 227.b </p><p> Odobravanje odgode plaćanja uvjetuje se polaganjem osiguranja od strane podnositelja zahtjeva . Ako u postupku odobravanja odgode
#129095228,doc#250070,1993_12_111_2133.html odgoditi , olakšati niti ih osloboditi od obveze da uplate temeljni ulog , a ne može ni svoje potraživanje s naslova uplate uloga prebiti s potraživanjem protiv društva . Na stvari
#182396758,doc#288216,2008_10_125_3582.html kaznionici , odnosno zatvoru u tom mjesecu . ( 3 ) Spajanje odobrene pogodnosti izlaska može se iznimno odobriti ako zatvorenik iz opravdanih razloga ne iskoristi odobreni izlazak , u kojem
#169803014,doc#280572,2006_10_109_2433.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : 1 ) izrada procjena opasnosti ; 2 ) osposobljavanja radnika za
#175587512,doc#284139,2007_10_110_3226.html objavljuje se u » Narodnim novinama« . </p><p> Članak 42 . </p><p> ( 1 ) Revident ne može obaviti provjeru projekta u smislu članka 41 . stavka 1 . ovoga Zakona ukoliko je
#165772754,doc#278299,2005_12_147_2819.html ili očitovanja prijavljenog , s tim da taj rok iznosi 8 dana , a iznimno može iznositi 15 dana , o čemu odlučuje stegovni tužitelj . Ukoliko podnositelj prijave u tom
#60177396,doc#110053,vj20020608vp01 Powellom . </p><p> U kraćoj izjavi poslije tog susreta , premijer Račan rekao je da Hrvatska može biti " izuzetno zadovoljna podrškom SAD hrvatskim stremljenjima , posebice za učlanjenje u NATO i
8.78
#2832709,doc#6191,fo2003br21cl477 glumištu ne funkcionira pravna država . To je sve bezakonje , a u bezakonju svatko može podvaliti nekakve Srbe kako bi se ljudi zbog toga poklali . Netko je u hrvatsko
8.78
#146691954,doc#265511,2000_05_51_1135.html . <P> Stajalište je Ustavnog suda , da se pružanje pravne pomoći putem odvjetništva ne može shvatiti kao gospodarska djelatnost i ne može biti , zbog svoje specifičnosti , podvrgnuto zakonima
#107716903,doc#207151,vj20080808spo02 pripremnom turniru u Singapuru (7-4) . </p><p> »Italija je vrlo neugodan protivnik , a naš niz može biti dvosjekli mač . Svjesni smo kako nam je start u turnir izrazito bitan ,
#190575948,doc#292517,2009_11_134_3259.html s povlasticama iz 21A.263 ( c ) ( 7 ) utvrditi uvjete pod kojima se može izdati dozvola za letenje . </p><p> » ( g ) tamo gdje je to primjereno ,
#119410883,doc#233728,vj20091119spo016 . Ne namjerava se povući iz F1 , ali želi biti u momčadi koja mu može omogućiti pobjede i postolja« , kazao je Finčev menadžer Steve Robertson . Raikkonen je 2007
#89943871,doc#164750,vj20040926kom03 do otpuštanja osoblja , umrtviti vinske ceste . . . ali , srećom , ne može zaustaviti lijepe priče o lozi i vinu kao npr . ovu američko-hrvatsku na relaciji Kaštela
8.32
#74096206,doc#137284,vj20030828un12 nisu dobile ni kune " , izjavio je Vjesniku Franjo Jurić . </p><p> " Kako Aračić može tek tako suspendirati cijelu jednu udrugu koja kod nas u Sunji okuplja oko 1800 članova
9.13
#204186302,doc#299275,2011_01_13_259.html ) </p><p> 4 . Osim izdavanja izvješća s izražavanjem uvjerenja o kontrolama , revizor uslužne organizacije može biti angažiran za izradu izvješća kao što su sljedeća , kojima se ne bavi ovaj
#151751258,doc#269601,2002_02_18_436.html . Ograničena pokretljivost ( kontraktura ) ramena , u težem stupnju ( ruka se ne može podići iznad horizontale ) , prema stupnju oštećenja funkcije : </p><p> a ) jedne ruke .
#134875160,doc#256465,1996_05_37_747.html ( 1 ) Izvedba </I> </P> <P> UKV/FM odašiljač treba biti izveden tako da se može ugoditi , i bez posebne opreme , na bilo koju frekvenciju u frekvencijskom području </P>
#147526553,doc#266265,2000_09_92_1859.html RADNI ODNOSI </p><p> ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA </p><p> PROBNI RAD </p><p> Članak 3 . </p><p> Prigodom sklapa­­­­­­­nja ugovora o radu može se ugovoriti probni rad . </p><p> Probni rad može trajati najviše : </p><p> – do mjesec dana
#129868957,doc#250768,1993_04_36_672.html ne samo prema pravnom obliku Dok pravni oblik sporazuma o najmu govori da najmoprimac ne može steči zakonsko pravo na iznajmljenom sredstvu , u slučaju financijskog najma , suština i financijska
#105340469,doc#201324,vj20080404pis02 dobila od bake . </p><p> Iako je »u civilizaciji« već tjedan dana , Josipa još ne može vjerovati kakvi su ljudi koji su je okruživali . Spominjala je u medijima kako je
#162827661,doc#276220,2004_03_38_956.html građani i pravne osobe dobiju sudsku zaštitu pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske , a što može imati za posljedicu da se u istim vrstama sporova donesu različite presude . Predlagatelj smatra
#120292299,doc#235796,vj20091221kom01 autohtonost i identitet , raspoznatljivost , posebnost . Ono što u Hrvatsku i Dubrovnik elitu može privući nije više raskoš dubaijskog tipa . Ona je time zasićena . Ona traga za
#24500985,doc#48544,na136_12,pn je Zagorac s dva prezimena i mladi doktor znanosti : Sad ga se više ne može osloboditi jer ih vežu sumnjive novčarske tajne </head><p> Iako Ivić Pašalić i nadalje obnaša dužnost naoko
9.13
#191655986,doc#292904,2009_12_149_3648.html li poticajna mjera usmjerena ostvarenju cilja od općeg ( zajedničkog ) interesa , </p><p> b ) može li se načinom provedbe mjere ostvariti cilj od općeg interesa , </p><p> c ) je li
#70184955,doc#129664,vj20030422ku06 i radi u Rijeci . Izložba u Zagrebu ostaje otvorena do 3 . svibnja i može se razgledati od 10 do 13 te od 17 do 20 sati , a subotom
9.13
#130993062,doc#252252,1994_03_17_313.html . </p><p> Prema zahtjevu koji se odnosi na vlasništvo , suvlasništvo i založno pravo na brodu može se zaustaviti samo onaj brod na koji se zahtjev odnosi . </p><p> Članak 978 . </p><p> Ako
#180646636,doc#287048,2007_08_82_2599.html se pretežito uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici , a mogu se pripremati i usluživati jednostavna jela . Noćni klub može biti klupskog tipa . 3 . <i> Noćni bar </i> – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici , a mogu se pripremati i usluživati jednostavna jela . Noćni bar može biti klupskog tipa . 4 . <i> Disco klub </i> – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito uslužuju pića i pripremaju i uslužuju napici , a mogu se pripremati i usluživati topli i hladni sendviči i usluživati slastice . Iznimno , umjesto naziva disco klub može se koristiti komercijalni naziv disco bar . 5 . <i> Caffe bar </i> – ugostiteljski objekt u kojem se pretežito priprema i uslužuje kava i drugi napici , uslužuju pića , a mogu se pripremati i usluživati ili samo usluživati topli i hladni sendviči , slastice i voće . Caffe bar može biti klupskog tipa . Iznimno , umjesto naziva vrste » caffe bar « mogu se koristiti komercijalni nazivi npr . » coctail bar « , » lounge bar « , » coffy bar « , » caffe bar – pub « , » internet bar « i sl . 6
#28035839,doc#50042,na185_17 , o kojoj doznajemo nešto manje . Arhitekt Filipović smatrao je da o studiji ne može govoriti bez gradonačelničina dopuštenja ( ? ) , a zatim i bez svoga ravnopravnog partnera
8.32
#10118625,doc#19156,gs20030305sv18246 , pa su tunike načinjene u tri mjere . Svaka tunika se , dakako , može odmah i malo popraviti kako bi bila točno po mjeri novome papi . Na bijelu
8.78
#176484714,doc#284546,2007_12_126_3600.html ) Po uspješno završenoj obuci za uzorkivača sjemena Zavod izdaje svjedodžbu temeljem koje se kandidat može upisati u Upisnik uzorkivača . 3 ) Zavod provodi naknadnom kontrolom nadzor nad radom uzorkivača
#175894214,doc#284337,2007_11_117_3418.html i nereaktivnog opasnog otpada . ** Ako se ova vrijednost ne postigne , nadležna tijelo može dopustiti višu graničnu vrijednost , pod uvjetom da je postignuta vrijednost za DOC od 1000
#149998891,doc#268024,2001_08_75_1295.html kočnice , rezerva energije mora biti tolika da se u slučaju prestanka rada motora traktor može zaustaviti pod uvjetima propisanim ovim člankom . </p><p> Učinkovitost radne kočnice mora biti provjerena kroz dva
#3675053,doc#7172,fo2004br107cl2499 naroda , kao i Europe . . . što prije odstrani ! ` - ne može biti ničiji sluga , najmanje ` Slobin ` ! . . . " </p><p> Pa naravno
7.97
#205845021,doc#300093,2011_02_20_427.html je ishodio certifikacijsko rješenje . </p><p> Certificirani laboratorij koji uzima uzorke i ispituje otpadne vode ne može uzimati uzorke i ispitivati otpadne vode za sebe odnosno pravnu osobu u čijem je sastavu
#16067909,doc#31699,gs20040623ku31738 cjelovitosti . Da i zavičajna povijest s temom jedne gospodarske grane ( suhozemnoga prometa ) može biti hvalevrijedan istraživalački i izdavački pothvat , svjedoči knjiga gornjega naslova . Metodološki je zamišljena
7.62
#17403238,doc#34655,gs20041016os34872 pretvoreno u " birtiju " i da se , uz ponudu alkoholnih pića , slobodno može i pušiti . Majka sam osmogodišnjeg dječaka s kojim rado odem na neku od predstava
9.13
#104343174,doc#198785,vj20080207van01 a otprilike dvije trećine žena prekriva glavu feredžom . To znači da tisuće žena ne može pohađati fakultete , što mnogi smatraju nepoštenim . </p><p> »Nikome se ne smije uskratiti pravo na
#155913204,doc#272121,2003_10_161_2320.html poslova iz svojeg djelokruga sazna za strana prijevozna sredstva za koja se prema okolnostima slučaja može zaključiti da su napuštena , bez odlaganja će o tome izvijestiti nadležnu carinarnicu , navodeći
#149017220,doc#267468,2001_05_47_777.html redukcije vida na jednom oku ispod granice određene u 9A-JAR FCL 3.340 kategorija 2 , može se razmatrati ponovno izdavanje Svjedodžbe ako je postojeća patologija i sposobnost vida drugog ( preostalog
#136561622,doc#257731,1997_10_110_1668.html dnevnih dohodaka , osim za kaznena djela počinjena iz koristoljublja kad se najveća novčana kazna može izreći i do pet stotina dnevnih dohodaka . </P> <P> ( 3 ) Rok za
#150220070,doc#268294,2001_02_9_189.html zastupnicima prijedlog dnevnog reda 8 dana prije održavanja sjednice . </p><p> Iznimno , predsjednik Zastupničkog doma može , u sluča­jevima kada je neophodno donijeti pojedini akt po hitnom postupku ili kada to
#67266774,doc#123915,vj20030122ku04 u Dubrovniku dok je akciju u Zagrebu vodio Pero , smatraju da takovo njihovo nastojanje može promijeniti i stav građana Dubrovnika koji misle da su u svemu tome nemoćni . </p><p> Da
9.13
#57943658,doc#105578,vj20020406td01 želimo svi , najviše oni socijalno najugroženiji , a takvih nije malo ! </p><p> - Ne može se govoriti o " koaliciji za neuspjeh " , ali mislim da su danas mnogi
9.13
#43923357,doc#77410,vj20010205vp06 jer , po njemu , u BiH nema pravosudnog tijela na čije se odluke ne može uložiti priziv . Drugi osporeni članak odnosio se na način predlaganja i izbora zastupnika u
9.13
#50483330,doc#90202,vj20010829go01 realizacija programa subcontractinga i outsourcinga za velike europske sustave . To je ono što Hrvatska može ponuditi i u čemu već imamo dobrih primjera . Posebice u Međimurju , gdje su
8.32
#130246447,doc#251342,1993_06_60_1218.html 30 . </p><p> 1 . za dozvolu domaćoj pravnoj ili fizičkoj osobi da na redovnoj liniji može prevoziti putnike ili stvari motornim vozilima u međunarodnom prometu za svaku liniju po 15.000 </p><p> 2
#195642163,doc#294853,2009_07_82_2004.html Vijeća područnog odbora ne sazove sjednicu , a za to se ukazuje potreba , sjednicu može , iznimno , sazvati i predsjednik Komore . </p><p> ( 6 ) Predsjednik Vijeća područnog odbora
#48182874,doc#85574,vj20010613td01 djeluje pri UNS-u . </p><p> Valja podsjetiti da , ako do toga i dođe , Ružmana može razriješiti jedino Vlada , a nikako Predsjednik koji može " samo " smijeniti Karamarka i
9.13
#106658883,doc#204683,vj20080617van08 Rupel izjavio je za beogradske »Večernje novosti« od utorka da »nitko ne postavlja Srbiji pitanje može li u Europsku uniju ako ne prizna Kosovo« , a dijelove tog intervjua prenose u
#86068310,doc#156655,vj20040127pis02 savršenstva , na papiru i teoretski , kao i u razvoju strojnih kapaciteta . To može postati respektabilni izvozni proizvod , za one koji prežive današnju situaciju , ali tržna utakmica
8.63
#199429022,doc#297048,2010_03_31_722.html 5 . , 7 . , 8 . i 13 . ovoga članka prekršajni sud može uz novčanu kaznu pravnoj osobi ili obrtniku izreći i zaštitnu mjeru zabrane obavljanja djelatnosti privatne
#196929980,doc#295713,2010_10_115_3047.html imenovati osoba koja će obavljati funkciju štrajkaškog odbora . </p><p> 3 . Članovima štrajkaškog odbora ne može se naložiti rad za vrijeme štrajka . </p><p> Obveze i ovlasti štrajkaškog odbora </p><p> Članak 15 . </p>
#152087672,doc#269865,2002_01_3_120.html 150 % . </p><p> Umjesto uveća­­­­nja osnovne plaće po osnovi prekovremenog rada , službenik ili namještenik može koristiti jedan ili više slobodnih radnih dana prema ostvarenim satima prekovremenog rada u omjeru 1:1,5
#151964736,doc#269762,2002_03_24_564.html manja od plaće utvrđene prethodnim rješenjem , za razdoblje zastoja u poslu , ali ne može biti manja od najniže plaće . </p><p> Najniža plaća je plaća koju su sporazumom utvrdili sindikati
#173149092,doc#282578,2006_05_57_1366.html od iznosa iz stavka 1 . ovoga članka , za prvu godinu regulacijskog ciklusa Agencija može dati pisanu suglasnost na više tehničke gubitke u proizvodnji toplinske energije , na temelju argumentiranog
#117110786,doc#228456,vj20090826spo01 izgubi koncentraciju ili se uljuljka u komociju dobroga rezultata , gubi tlo… Dinamo (još) ne može igrati na rutinu i zato mu je na svakoj utakmici nužan naglašeno ozbiljan pristup . </p>
#56605673,doc#102922,vj20020301zg01 , veliki dio oporbenih vijećnika smatra kako se radi o odgovornoj i sposobnoj osobi koja može profesionalno obavljati svoju dužnost . </p><p> Nenad Ivanković , gradski vijećnik iz redova HIP-a , pokušao
9.13
#12086113,doc#23167,gs20030723sb22520 " direktor " Larixa " Željko Đerek . " Riječ je o ozbiljnom poslu koji može obaviti ozbiljna tvrtka s poslovnim iskustvom , referencama i bonitetom , tvrtka koja može uposliti
7.97
#120167120,doc#235517,vj20091217crn08 osuđujemo taj čin« . Gradonačelnik Klaudio Viatosvić istaknuo je kako se takav govor mržnje ne može tolerirati : »To nije način za rješavanje problema , već se time samo potiče nesnošljivost
#82696046,doc#152711,V245raz05 problemima . Jedan od prvih je to što novca uvijek nedostaje , premda se ne može reći da Berlinski simfonijski orkestar financijski nije poduprt i da loše stoji . Za svoju
9.13
#155929101,doc#272121,2003_10_161_2320.html koji zahtijeva oslobođenje od plaćanja carine u skladu sa člankom 188 . Carinskog zakona , može biti bilo koja osoba sa sjedištem odnosno stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj , koja podnese
#176881635,doc#284788,2007_12_134_3850.html obaviti samo u prostorijama sudskog registra u prisutnosti ovlaštenog sudskog službenika . </p><p> Na poseban zahtjev može se dati izvadak s podacima za određeno vremensko razdoblje ili povijesni izvadak koji sadrži sve
#66486126,doc#122337,vj20021222un01 Premijer nema ništa protiv toga , saznaje se neslužbeno , no nije siguran da LS može dati novog ministra zaštite okoliša koji bi bio približno kvalitetan kao Božo Kovačević . Inače
9.13
#60091273,doc#109881,vj20020606td03 hrvatski iseljenici donirali HDZ-u ili Hrvatskoj , s visokom se dozom sigurnosti bez imalo pretjerivanja može govoriti o najmanje desecima , ako ne i stotinama , milijuna dolara . </p><p> Malo više
9.13
#168655449,doc#279933,2005_06_78_1549.html navedenih u točki 3.1.1.3 . ne primjenjuju se ako je vozilo konstruirano tako se ne može pokrenuti vlastitim motorom kad je bočni oslonac izvučen . </tr></p><p><tr> 3.2 . </p><p> Središnji oslonci </tr></p><p><tr> 3.2.1 . </p>
#97177625,doc#181167,vj20060422kul05 . </p><p> To nije prvi umjetnički zahvat tog člana Hrvatskog društva likovnih umjetnika , koji se može