Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#27746013,doc#49919,na176_13 tako da je izgledno da taj naš prijedlog prođe . Jedino takvom vrstom izvoza Hrvatska može izaći iz krize , jer bez izvoza sve ćemo više tonuti . </p><p> NACIONAL : Što
9.13
#53575895,doc#96599,vj20011201un14 školstva . </p><p> Prema mišljenju HDZ-a , Konačni prijedlog zakona je toliko loš da se ne može popraviti amandmanima . Ipak , Vlada je prihvatila dva HDZ-ova prijedloga - da natječaj za
9.13
#117507501,doc#229337,vj20090911pis01 rada tog mladog umjetnika . Iako je navršio 34 godine , taj se Zagrepčanin već može pohvaliti popriličnim brojem snimljenih filmova , na kojem bi mu pozavidjeli i mnogo stariji kolege
#184806842,doc#289664,2008_03_33_1078.html , sukladno Statutu Centra , – priprema dnevni red sjednica Stručnog vijeća na koje upućuje prijedloge koje smatra korisnima za rad Centra , – raspolaže imovinom i sredstvima Centra samostalno do visine utvrđene Statutom Centra , a iznad toga iznosa uz suglasnost osnivača , – odgovara za zakonitost rada Centra , – najmanje jedanput godišnje podnosi osnivaču izvješće o radu i stanju u području djelovanja Centra , – u ime Centra sklapa ugovore o radu , te raspoređuje radnike sukladno općim aktima Centra , – obavlja i druge poslove utvrđene ovom Uredbom i Statutom . </p><p> Članak 5 . </p><p> Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ima sveučilišno obrazovanje i priznato stručno iskustvo na području zaštite kulturne baštine . Ravnatelja Centra imenuje i razrješava ministar nadležan za kulturu , sukladno Statutu Centra . Ravnatelj se imenuje na razdoblje od četiri godine i može biti ponovno imenovan na istu dužnost . Ravnatelj se imenuje na temelju natječaja koji se objavljuje u Narodnim novinama i u drugim javnim glasilima . Ostali uvjeti koje treba ispunjavati ravnatelj , te način i postupak provođenja natječaja , propisat će se Statutom Centra . </p><p> Članak 6 . </p><p> Centar ima Stručno vijeće , čiji se sastav i djelokrug utvrđuje
#138403053,doc#259336,1997_07_73_1255.html 2 ) Protiv rješenja iz stavka 1 . ovoga članka nije dopuštena žalba ali se može pokrenuti upravni spor . </P> <P> X . TROŠKOVI SMJEŠTAJA IZVAN VLASTITE OBITELJI </P> <P>
#17459443,doc#34786,gs20041020sp34997 se pojačava konkurencija za prvu momčad . Mladi Josip Tadić jasno je naznačio da se može ravnopravno " hrvati " za mjesto u " špici " , a Slaven Tokić je
9.13
#204695885,doc#299547,2011_12_141_2829.html obvezan položiti ispit iz nastavnog predmeta Upravljanje vozilom na javnoj cesti u roku koji ne može biti duži od 18 mjeseci od dana kada je položio ispit iz nastavnog predmeta Prometni
#121215327,doc#237757,vj20100130pis03 što se osoba odluči za kupnju tog egzotičnog sustanara potrebno se dobro informirati te provjeriti može li joj doista osigurati dobre uvjete za život . Za početak , potrebno je kupiti
#51576803,doc#92478,vj20011003ck05 se , jer se mom branjeniku , koji je u teškom stanju , doista ne može suditi , a također je upitno njegovo prikladno liječenje u Svetošimunskoj zbog ozbiljnosti njegovog zdravstvenog
9.13
#158676499,doc#274030,2003_06_95_1212.html ukapljenoga naftnog plina mora se dokazati sposobnost motora predstavnika za prilagodbu svakomu sastavu goriva koje može postojati na tržištu . U slučaju ukapljenoga naftnog plina postoji promjenjivost u sastavu C3/C4 .
#19141408,doc#38588,gs20050226hr38948 europskih država , predstavlja svojevrstan presedan . Naime , u većini zemalja policijski službenik ne može biti " stranac " , odnosno osoba koja nakon policijske službe putuje kući u drugu
9.13
#211727194,doc#303162,2012_02_20_551.html njegovo ispitivanje ako se ikad provede , budući da živi u B . L . može trajati i do godinu dana . </p><p> Prema tome očigledno je da pojedine institucije zloupotrebljavaju svoja
#186345467,doc#290624,2008_05_58_1958.html « stavlja se zarez i dodaju se riječi » T-Mobile«. U stavku 2 . iza riječi » u radnom odnosu u HT d.d. « dodaju se riječi » T-Mobile , « . </p><p> IV . </p><p> U točki IV . stavku 1 . brojka » 1999.« zamjenjuje se brojkom » 1998.«. U stavku 2 . iza riječi » HT d.d. « stavlja se zarez i dodaju se riječi » T-Mobile«. Stavak 3 . mijenja se i glasi : » Svaki pojedini zaposlenik i raniji zaposlenik , osim zaposlenika i ranijih zaposlenika iz stavka 1 . i stavka 2 . ove točke , može dati ponudu za kupnju neograničenog broja dionica koji želi kupiti , s tim da broj dionica koji će takav zaposlenik moći kupiti neće biti manji od 135 dionica. « Iza stavka 3 . dodaje se novi stavak 4 . koji glasi : » Ukoliko nakon prodaje dionica iz stavka 1 . , stavka 2 . i stavka 3 . ove točke sve dionice iz točke I . stavak 1 . ove Odluke ne budu prodane , takve dionice će se prodati isključivo svakom pojedinom zaposleniku i ranijem zaposleniku koji je podnio ponudu za kupnju većeg broja dionica od broja dionica
#145614893,doc#264387,2000_12_129_2382.html odnosa uvjetno na vrijeme od 3 do 12 mjeseci . </p><p> Članak 119 . </p><p> Policijski službenik može se privremeno udaljiti iz službe i prije nego što je protiv njega pokrenut disciplinski postupak
#92868884,doc#171353,vj20050321sss01 <p> S druge strane medalje stoje stručnjaci poput Britanke Claire Williamson . Ona prihvaća da fitoestrogen može ublažiti simptome menopauze pa i smanjiti rizik od raka dojke . No , suplementi isoflavona
#202686427,doc#298665,2011_01_1_3.html tražiti da se njegovo mišljenje unese u zapisnik sjednice povjerenstva . </p><p> Članak 13 . </p><p> Povjerenstvo može donijeti odluku da se priznanja i nagrada neće dodijeliti ako ocijeni da niti jedan kandidat
#157361930,doc#273078,2003_02_25_363.html u pričuvni sastav s danom prekida civilne službe . </p><p> Članak 29 . </p><p> Civilni ročnik se može tijekom obavljanja civilne službe premjestiti u drugu pravnu osobu ili tijelo : </p><p> 1 . na
#112657278,doc#218302,vj20090306spo016 stratega Pavlovića , koji je rekao da je u uzvratu sve moguće . Doista , može li ovakav Zagreb ugroziti mobilizirani Dinamo ? Sumnja u takav preobražaj Zagreba , koji bi
#101063255,doc#190746,vj20070330crn07 i Sead G . , bio pod utjecajem alkohola , no policija zasad još ne može sa sigurnošću govoriti o tijeku događaja . Kako smo doznali , Sead G . i
#135523713,doc#256936,1996_07_59_1186.html ) " motokultivator " je jednoosovinski radni stroj koji se , bez priključnog vozila , može kretati samo uz pridržavanje vozača , </P> <P> 34 ) " traktor " je vozilo
#89179660,doc#163108,vj20040802kom02 istaknuti da je za sada riječ samo o osumnjičenju , a konačnu ocjenu nečije krivnje može donijeti samo mjerodavni sud . ) </p><p> U konkretnom slučaju , policija je u razrješavanje teškog
8.32
#166496276,doc#278635,2005_01_2_16.html su drugačije od dolje opisanih mogu se koristiti kao orijentacijske ili potvrdne metode ako se može dokazati da ispunjavaju zahtjeve utvrđene ovim Pravilnikom . </p><p> 1.1 . OPĆI ZAHTJEVI </p><p> 1.1.1 . Postupci
#56454061,doc#102595,vj20020225vp02 do koje bi se mjere jugoslavenski stručnjaci trebali uključiti u procese pred Haaškim sudom i može li presuda protiv Miloševića otežati položaj SRJ pred Međunarodnim sudom pravde . </p><p> Haaška tužiteljica Carla
9.13
#130990903,doc#252252,1994_03_17_313.html više od polovice udjela broda koji je predmet izvršenja , vjerovnik koji je predložio izvršenje može zahtijevati da se proda cijeli brod , s tim što će se njegova tražbina isplatiti
#158120277,doc#273531,2003_04_63_750.html tri ili više predmeta , kao i kandidat koji nije zadovoljio na popravnom ispitu , može ponovo izaći na ispit po isteku roka od 6 mjeseci . </p><p> Članak 11 . </p><p> Kandidatu
#95437252,doc#177187,vj20051128tem02 1126 osoba , osuđenih na kaznu zatvora i prekršajno kažnjenih na vremensku kaznu , ne može ispuniti pravomoćni zahtjev suda da moraju iza rešetaka ! </p><p> U rujnu ove godine , u
#104742765,doc#199787,vj20080303spo05 . Taj predsjednik kluba zna kupiti cijeli klub odjednom , pa misli da se sve može kupiti« , sipao je Gobac i na kraju poentirao : »Uostalom , neka se taj
#152538416,doc#270123,2002_01_4_158.html obav­lja po preraspoređenom radnom vremenu . </p><p> U okviru preraspodije­ljenog radnog vremena ukupno radno vrijeme ne može iznositi duže od punog radnog vremena koji je prosječna radna obveza radnika za razdob­lje za
#20622295,doc#42270,gs20050711sb43309 Ulice kralja Zvonimira , useljena početkom godine . Kvadrat stana u toj zgradi koja se može pohvaliti da je prva u Našicama s dizalom , bio je najskuplji i stajao je
9.13
#149008474,doc#267468,2001_05_47_777.html ) U odsutnosti ostalih abnormalnosti , kandidat s nekompletnim blokom ili stabilnom devijacijom lijeve osi može biti ocije­njen sposobnim . Kandidat s potpunim desnim ili lijevim blokom zahtijeva kardiološku provjeru po
#114772024,doc#223221,vj20090528spo016 i to više nego zasluženo . Pokazalo se istinitim da su Katalonci jedina momčad koja može parirati i biti bolja o Fergusnova »stroja« , koji na Olimpicu ipak nije bio »stroj«
#136616135,doc#257732,1997_10_110_1669.html ako je riječ o otklonu iz članka 36 . stavka 2 . ovoga Zakona , može do donošenja rješenja o zahtjevu poduzimati samo one radnje za koje postoji opasnost od odgode
#44736937,doc#78889,vj20010227un08 svijeta ustrajale upravo na tome da ratni zločin ne zastarijeva , da se abolirati ne može nikoga i da zločinac nema ni nacionalnost niti neku drugu pripadnost . " Na tome
9.13
#90853119,doc#166787,vj20041120van03 kršenje sporazuma o kontroli naoružanja . Uostalom , odavno znaju da američki proturaketni štit ne može onemogućiti ruske ili kineske rakete . Prijetnja može doći iz zemalja poput Sjeverne Koreje ili
9.13
#66525952,doc#122423,vj20021224ku05 pretvara ih u iskustvo koje dijeli s publikom . Priča o jednoj skulpturi tako se može svesti na priču o dvojniku i smrti " . Tim riječima u predgovoru kataloga spomenutu
8.32
#87819723,doc#160177,vj20040502spo011 . </p><p> • Kako do pobjede protiv Cibone ? </p><p> – Jakom igrom u obrani . Zagreb može igrati protiv svakoga . Cibosi su kvalitetniji od nas , no nisu nepobjedivi . A
9.13
#204984720,doc#299680,2011_12_146_2965.html . Na primjer , u slučaju usluga zdravstvene skrbi koje pružaju bolnice , prodaja se može odnositi na : </p><p> a ) kupovinu poslodavaca koja se treba zabilježiti kao dohodak u naturi
#130688846,doc#251986,1993_10_94_1803.html . ovoga članka prve dvije godine nakon stjecanja . </p><p> ( 5 ) Narodna banka Hrvatske može odobriti iznimke od primjene odredbi stavka 1 . i 2 . ovoga članka , a
#161358928,doc#275415,2004_12_174_3010.html dana prednost pri zapošljavanju , a radni odnos se zasniva sklapanjem ugovora o radu , može podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji za provedbu nadzora , najkasnije u roku 15 dana od zasnivanja
#188271100,doc#291512,2008_07_89_2843.html na rast bakterije R . solanacearum . 2 . Umjesto Bacto agara ( Difco ) može se koristiti Oxoid agar br . 1 . U tom će slučaju R . solanacearum
#35309490,doc#60587,vj20000529td01 znam da je Abdić dobio hrvatsko državljanstvo na čudan način . Hrvatska drugoj državi ne može izručiti svog državljanina . Što se tiče Abdića , najprije treba poništiti izdano državljanstvo i
9.13
#203741612,doc#299098,2011_10_121_2386.html dokaza ili utvrđivanja činjenica koje su važne za razjašnjenje stvari sud , na prijedlog stranke može odrediti rekonstrukciju događaja ili pokus . </p><p> ( 2 ) Rekonstrukcija se obavlja tako da se
#157359301,doc#273078,2003_02_25_363.html novačka povjerenstva Ministarstva obrane . </p><p> Članak 6 . </p><p> Zahtjev za civilnu službu zbog prigovora savjesti može podnijeti novak nakon novačenja , ročnik za vrijeme služenja vojnog roka , te pričuvnik tijekom
#136559716,doc#257731,1997_10_110_1668.html koji je pokušao ostvarenje kaznenog djela neprikladnim sredstvom ili prema neprikladnom objektu , </P> <P> može se osloboditi kazne . </P> <P> <I> Dragovoljni odustanak </I> </P> <P> Članak 34 .
#22283825,doc#47352,gs20050906sp45751 koja sigurno nije na razini želja i mogućnosti igračkog kadra pa se njihov skori uspon može očekivati . Ni Olimpija nije počela u željenom ritmu , ali što je Osječanima iz
9.13
#42534319,doc#74717,vj20001227un01 vojnog savjetnika u Uredu Predsjednika i ministra obrane Joze Radoša . </p><p> " Idile ni ne može biti sve dok general Agotić pokušava iz sjene upravljati MORH-om i Glavnim stožerom " ,
7.97
#58941999,doc#107602,vj20020503vp01 to posebno odnosi na mogući odlazak palestinskog vođe u inozemstvo . " Arafatu se ne može dopustiti da vani blati Izrael i da ohrabruje palestinske bombaše samoubojice " , naglasio je
9.13
#113661937,doc#220640,vj20090415kom01 dobro , jer je dokazao da se problemi mogu rješavati samo dijalogom te kako se može uspješno surađivati iako se u svemu ne mora i potpuno slagati . Nade koje su
#215666793,doc#305100,2013_01_12_184.html ( » osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga zakonom drukčije određeno « ) ne može biti protumačena tako da derogira temeljno pravilo o računanju ustavnih rokova na dane sadržano u
#172422491,doc#282113,2006_03_36_907.html mreže da ne bi ugrozila mrežu i pogon ostalih elektrana . Prorada zaštite generatora također može uzrokovati odvajanje proizvodne jedinice od prijenosne mreže . Prijenosna mreža mora izdržati te dinamičke pojave
#96346729,doc#179247,vj20060210spo04 sjajan smještaj u hotelu 100 metara od terena . Hrana je odlična , općenito ne može biti bolje od ovoga« , rekao je Muster i tako neizravno optužio domaćina , koji
#92761204,doc#171107,vj20050313kul03 posebnosti - avangardna umjetnost u regiji 1915 . - 1989 . « jednostavno se ne može procijeniti u tržišnom smislu . Tek nakon predstavljanja dijela zbirke , struka će moći revalorizirati
9.13
#211561756,doc#302972,2012_12_146_3163.html čelik . Plastiku kao što je polipropilen ili PTFE treba izbjegavati budući da se analit može adsorbirati na te materijale. « </p><p> Članak 7 . </p><p> U Prilogu II . u točki 3
#132323116,doc#253644,1994_02_9_157.html zbog razloga navedenih u stavku 2 . ovoga članka , novi zahtjev za upis ne može se podnijeti prije isteka roka od dvije godine od pravomoćnosti odluke kojom je zahtjev odbijen
#6367146,doc#11458,gs20020411hr10125 pred Haaškim sudom . Dopredsjednik Vlade Goran Granić rekao je da se " Vlada ne može do kraja očitovati o tvrdnjama Blaškićeva odvjetnika , jer je njegov posao skrbiti se za
9.13
#38485695,doc#66796,vj20000907gl02 i demokrat " . Zato naciji nudi komplimente kako je " herojske krvi " pa može vratiti pogaženo dostojanstvo . Predsjednički je kandidat prozborio i o mogućem izvođenju Slobodana Miloševića pred
7.97
#11878975,doc#22745,gs20030708sv22063 Iran spriječilo da se naoruža nuklearnim oružjem . Kombinacija balističkog projektila Shahab-3 i nuklearnog oružja može biti pogubna za stabilnost područja " , dodao je . Iran je potvrdio da je
8.78
#60415457,doc#110546,vj20020615ku10 nas klince . Otkud balavac zna što je erekcija , pa za nju i ne može biti odgovoran . Raspršili bismo se i glumili nečiju djecu . Talijanke su mislile da
7.62
#55230944,doc#100012,vj20020121gl04 uopće , misle još i danas u 21 . stoljeću te ubuđavljene glave , netko može baviti Marinom Držićem ako ne u slobodno vrijeme . Komedijama se , prema njima ,
7.97
#118876790,doc#232502,vj20091030kom02 ne dovodi u pitanje potrebu članstva Hrvatske u Uniji te si stoga nijedna stranka ne može priuštiti da bude etiketirana i prozivana kao ona koja je blokirala napredak ostvaren u uklanjanju
#61974689,doc#113474,vj20020730sp04 i našeg kluba i naše države mi smo steki nešto što se nikakvim novcem ne može kupiti . Iskustvo ? Naša je momčad danas iskusna , pa i na stadionu od
8.32
#55825559,doc#101274,vj20020208gl04 kraja ostati dosljedan okvir novom zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica , jer Zakon ne može niti smije pretpostaviti niti ponuditi ništa više od onoga što je već Ustavom određeno "
9.13
#189197056,doc#292010,2009_09_109_2802.html 3 ) Iznimno od odredbe stavka 2 . ovoga članka , nadležna kontrola zračnog prometa može u pojedinom slučaju zrakoplovu koji nije pokretan motorom i nema propisanu komunikacijsku i navigacijsku opremu
#126823003,doc#247232,1991_12_68_1799.html sigurnu zaustavnu površinu . s najmanjom dužinom od 30 m . Uzdužni pad zaustavne površine može biti najviše 20 % . </P> <P> Zaustavna površina može bitii krača , ali ne
#43260862,doc#76173,vj20010118zg04 kojem je danas - parkiralište . Zbog stalno zauzetog igrališta na besplatnu i rekreativnu košarku može se , dakle , zaboraviti . </p><p> Onima mlađima , kojima je stalo do sporta preostaje
9.13
#84919572,doc#155031,v279cas03 sporazum dosegnuo točku koja nedvojbeno govori o potrebi da se dalji razvoj BiH više ne može temeljiti na njemu te da su nužne kvalitetne ustavne reforme koje će definitivno riješiti i
9.13
#164245789,doc#277484,2005_09_111_2056.html ili poticaja od bilo koje ugovorne strane , kao i ograničavanje područja na kojem kupac može prodavati proizvode iz sporazuma ili ograničavati prodaju ugovorenih proizvoda određenoj skupini potrošača . </p><p> Stoga ,
#175264630,doc#283961,2007_10_107_3136.html » ( 1 ) Glavna skupština dioničkog društva , odnosno skupština društva s ograničenom odgovornošću može donijeti odluku o priključenju društva drugome dioničkom društvu ili društvu s ograničenom odgovornošću čije je
#67959336,doc#125289,vj20030213ku02 u SAD , gdje je i prikazan u kinima prije 31 . prosinca , on može biti predlagan u svim drugim kategorijama . A upravo to se i dogodilo , na
9.13
#210680253,doc#302415,2012_11_121_2638.html državne potpore , bez obzira na oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz Sporazuma o stabilizaciji i
#194754574,doc#294438,2009_06_67_1612.html utvrđena prema člancima 83 . i 85 . ovog Pravilnika , konačna je i ne može se mijenjati . </p><p> ( 2 ) Iznimno od stavka 1 . ovog članka kad je
#39837822,doc#69339,vj20001011zg02 električne energije , dakle maksimalno 25 posto , rekao je Bandić , priznajući kako HEP može odrediti cijenu bez obzira na ishod pregovora . Do toga , vjerujem , ipak neće
9.13
#111501993,doc#215713,vj20090124kom01 parlamenta za Hrvatsku Hannes Swoboda . »Blokada može biti opasan presedan za buduća proširenja i može značiti kraj politike proširenja budu li se bilateralni problemi koristili za blokiranje pregovora« , rekao
#209412859,doc#301755,2011_08_90_1929.html u poslovanju operatora koji podliježu regulatornim obvezama u skladu s ovim člankom , pri čemu može odlukom utvrditi potrebne obrasce i računovodstvenu metodologiju . </p><p> ( 7 ) Provjeru usklađenosti operatora s
#113236439,doc#219650,vj20090328kul01 je pisan fragmentarno , naglasio je redatelj u razgovoru za Vjesnik , tako da se može otvarati na bilo kojoj strani . Može se stati , pročitati još jednom , preskočiti
#200553326,doc#297677,2010_05_54_1310.html koji nije zadovoljio ili nije u mogućnosti završiti cijelo osposobljavanje za ATP ( H ) može zatražiti od nadležnog tijela ispit iz teorije i provjeru praktične osposobljenosti za nižu dozvolu i
#34627749,doc#59215,vj20000510sp07 pogotka doveo je svoju momčad do nove pobjede . Vukovarce od ispadanja u Drugu ligu može spasiti tek proširenje Prve . </p><p> - Stadion Cibalije </p><p> CIBALIA - VUKOVAR ' 91 5-2 (
9.13
#148169002,doc#266753,2001_12_117_1964.html <p> Iza stavka 6 . dodaje se stavak 7 . koji glasi : </p><p> » Zastupnik ne može zatražiti riječ da bi odgovorio na navod iz izlaganja zbog kojeg je predsjedatelj izrekao govorniku
#36665731,doc#63255,vj20000710un05 može u ovom trenutku , nego je istina da im Vlada još uzima najviše što može , stoji u pismu s potpisom povjerenika SUH-a Matije Vošćuna . </p><p> Osim središnjici SUH-a ,
8.32
#195251390,doc#294687,2009_07_76_1833.html stanja kadra , te prijedloge za unapređenje rada . </p><p> ( 3 ) U godišnjem izvješću može se upozoriti na stanje i djelovanje pravnog sustava , nedostatke u zakonodavstvu i unutarnjem poslovanju
#49861197,doc#88969,vj20010807sp06 Mirna odradila veći dio bazičnog treninga i da sad slijedi brušenje . Mlada Osječanka se može pohvaliti sa tri finala na svjetskim prvenstvima , pa joj je sasvim normalno da sad
9.13
#339055,doc#801,CW025199807030501hr <s> Kako to uvjerljivo tvrdi admiral Domazet , ovo se hrvatsko priobalje može podjednako uspješno braniti s dubine od pet , kao i dubine od dva kilometra , pa Hrvatska ne žrtvuje sigurnost , a dobiva na ugledu mirotvorca . </s></p>
9.16
#136655810,doc#257732,1997_10_110_1669.html moguće , dan i sat kad će se glavna rasprava nastaviti . Istim rješenjem vijeće može odrediti da se prikupe dokazi koji bi se s vremenom mogli izgubiti . </P> <P>
#69796385,doc#128921,vj20030409ko03 nakon rata , Busheva je izjava u Belfastu sasvim jasno naznačila kako si SAD ne može priuštiti luksuz potpunog okretanja leđa UN-u . Precizni obrisi iračkog aranžmana još nisu poznati ,
8.78
#190726588,doc#292608,2009_11_138_3363.html biti dopušteni VFR letovi . </p><p> ( 2 ) Nadležna jedinica operativnih usluga u zračnom prometu može također odobriti VFR letove u zračnom prostoru iznad razine leta 195 do i uključujući razinu
#176749661,doc#284698,2007_12_131_3751.html znamenka ne može biti » 0« ) za kojeg je donacija namijenjena . Podatak četvrti može i ne mora biti upisan , a ako je upisan nije pod kontrolom . </p><p><i> <b>
#73754428,doc#136674,vj20030817ku03 okušao u prodaji restlova dekorativnih tkanina . </p><p> Pod šestinskim suncobranima na Britancu se svake nedjelje može sresti i simpatični galerist Teo Bulajić - oko njegove klupe gotovo uvijek vrvi znatiželjnicima jer
7.27
#160057593,doc#274582,2004_09_122_2239.html osobne potrebe duljine do 5m i koja ima meha­nički porivni uređaj snage do 5 kW može upravljati i osoba koja posjeduje Uvjerenje o osposobljenosti za upravljanje brodicom . </p><p> Brodicom za osobne
#42995661,doc#75644,vj20010112gl03 , standardizirani obrasci mišljenja o karakteru domoljublja i domovinskog rata . </p><p> Na ovom se mjestu može pojaviti još jedna lakonska tvrdnja koja jednostavnošću govora pristojno upozorava . Riječ je o izjavi
7.97
#147357972,doc#266101,2000_08_80_1698.html i rukova­­­nje opasnim tvarima ( plovila za suhe terete i tankeri tipa N ) kandidat može pohađati početni tečaj prema specijalističkom programu » poznava­­­nje plinova « ( tankeri tipa G )
#19646190,doc#39732,gs20050408os40153 naleta avionom po cijeni od 11.712 kuna ( na 6 obroka ) . </p><p> Jedriličarem se može postati nakon teorijske obuke i 65 sati letenja za 5.612 kuna ( plativo u 6
7.97
#151087311,doc#268932,2002_10_125_2021.html posebna tkanina , koja se koristi isk­ljučivo za proizvod­nju ­džepova , pa se stoga ne može držati običnom podstavom ili međupodstavom . Stoga se posebno pravilo odnosi na » ­džepovinu« (
#167162837,doc#279031,2005_03_35_707.html bilo štetne radnje ili propuštanja . </p><p> Sniženje naknade </p><p> Članak 1091 . </p><p> ( 1 ) Sud može , vodeći računa o materijalnom stanju ošte­će­ni­ka , osuditi odgovornu osobu na isplatu niže naknade
#209866163,doc#301904,2012_01_1_3.html klijentu revizije . </p><p> 290.191 U pružanju poreznih usluga nekom klijentu revizije , od tvrtke se može zahtijevati obavljanje procjene vrijednosti kako bi se pomoglo klijentu u vezi s njegovim obvezama poreznog
#173740525,doc#282923,2006_06_69_1652.html su dostupne u zemlji uvoza . Međutim , da bi se odredila izračunata vrijednost , može biti potrebno istražiti troškove proizvodnje robe koja se vrednuje , te pribaviti druge obavijesti i
#168261197,doc#279667,2005_05_65_1285.html nije nastala jer se o tome treba odlučivati u sudskom postupku , u kojemu svatko može dokazivati suprotno te dokazima iznijeti svoju obranu . Smatra da navedena odredba uskraćuje bilo kakve
#187323636,doc#291160,2008_07_75_2484.html javnom vlasništvu kojima se , u kontekstu ponude sredstava ( pričuva ) središnjih banaka , može priznati status privatne kreditne institucije . ( 4 ) Iznimno , zabranom kreditiranja iz stavka
#173593609,doc#282811,2006_06_64_1560.html Zakona propisano da mjera zabrane otuđenja ili opterećenja vrijednosnih papira koju nalaže Agencija , ne može biti duža od 60 dana , valjalo je odlučiti kao u točkama I . i
#6105474,doc#10902,gs20020315hr9616 pokrenu konačno rješavanje prognaničko-povratničko problematike . Uprava LRH radi časno i profesionalno i više ne može dozvoljavati da se i nadalje , sedam godina po završetku rata , prognanici-povratnici zbrinjavaju na
7.97
#66630100,doc#122653,vj20021230sp08,pn toliko najavljivani Zakon o navijačima uskoro ugleda svjetlo dana / izradu zakonskog prijedloga , ne može biti ispoštovan . Do danas još nitko nije kontaktirao ni HNS ni Ministarstvo prosvjete i
9.13
#48056225,doc#85307,vj20010609td01 koja bi istodobno bila umanjena za svoj strateški vrlo važan južni dio . Stoga se može pretpostaviti da su te karte iscrtane u nekim krugovima koji su naklonjeni velikosrpskom projektu ,
9.13
#12343017,doc#23664,gs20030813ku23106 , ako ništa , da bar legislativa bude usklađena s europskim standardima , pa se može očekivati da im domaća zadaća neće predstavljati previše problema . . . </p> ( Autor :
9.13
#56513107,doc#102722,vj20020227td01,na R . P . <head> " Velikim igračima " ne treba obećavati ono što se ne može ispuniti </head><head> Iskustva hrvatskih dočasnika i časnika iz Sijera Leonea pokazuju da su za sadašnji stupanj
8.78
#2804716,doc#6166,fo2003br19cl428 republike u srcu Europe . Na kraju valja rezimirati kako kršćanska opcija u BiH ne može nikako pobijediti jer je zapravo i nema . U BiH se za prevlast bore dvije
9.13
#97192844,doc#181197,vj20060424kul04 Zvonko Maković . Svoju ostavku poslao sam istovremeno P .E.N .-centru i medijima , kako može i potvrditi tajnica Klaudija Brnad« , kaže Dražen Katunarić u svome priopćenju povodom izjave predsjednika
#209516161,doc#301761,2011_08_90_1922.html 2 ) Zgrada , odnosno dio zgrade za koju je doneseno rješenje o izvedenom stanju može se rabiti u dijelu u kojemu je dovršena , priključiti na komunalne vodne građevine ,
#42841264,doc#75317,vj20010107sp08 prvo ime Sixersa . </p><p> - Ovo je bio pravi Kukoč . On je igrač koji može preokrenuti svaku utakmicu , izjavio je prvi strijelac Sixersa , koji je u ogledu sa
9.13
#207807702,doc#301077,2011_01_6_121.html osnovi podređenih instrumenata i obvezama po drugim financijskim instrumentima , </p><p> 4 . društvo za upravljanje može odgoditi ili ograničiti isplatu pripadnog prinosa , </p><p> 5 . neopterećene su poreznim davanjima , u
#17329292,doc#34481,gs20041011hr34697 bitnom pitanju , naravno da se mora zapeti i ostati rigidan . No , ne može se sve ostavljati na stolu do posljednjeg trena . Kada smo smatrali da , zbog
9.13
#37024478,doc#63964,vj20000722sp11 predaleko , jer troškovi prema finalu rastu , a većina klubova uspjehe i pobjede ne može financijski kapitalizirati . Stoga će " zagrebaši " na sastanku u Ljubljani predložiti da se
9.13
#925195,doc#2198,CW058199903111304hr <s> Zajednički je zaključak sastanka četiri zemlje sljednice zastupaju stajalište kako sve zemlje osnovane na području bivše Jugoslavije trebaju imati potpuno isti politički , pravni i materijalni položaj u postupku sukcesije bivše SFRJ , a SR Jugoslavija ne može biti njezin automatski sljednik . </s>
9.0
#192559429,doc#293396,2009_02_22_493.html međunarodnog značaja 24 rada sata </p><p> Radniku se može odobriti plaćeni dopust za školovanje . </p><p> Radnik može koristiti plaćeni dopust isključivo u vrijeme nastupa okolnosti na temelju kojih je ostvario pravo na
#34466594,doc#58851,vj20000505td06 s huliganizmom na stadionima , primjenjiv u našim uvjetima ? </p><p> - Taj nam model doista može poslužiti kao primjer . S jedne strane postoji reakcija države , koja zakonski prijeti kaznenim
8.32
#200542932,doc#297677,2010_05_54_1310.html će izdati nadležno tijelo države članice JAA , ako : </p><p> ( a ) nadležno tijelo može provoditi uvjete iz JAR-FCL , </p><p> ( b ) TRTO ispunjava sve propise JAR-FCL . </p><p> U
#136145635,doc#257397,1996_10_91_1597.html Onaj čije bi se knjižno pravo upisom prenijelo , ograničilo ili opteretilo u korist drugoga može u svoje ime i bez posebne ovlasti taj upis zahtijevati u njegovu korist . </P>
#17295052,doc#34407,gs20041007hr34617 možete otvoriti novine a da ne pročitate nešto suspektno o njemu . Uostalom , nekome može nauditi i slučaj Belja ili PPK Valpovo . </p> ( Autor : Miroslav FILIPOVIĆ ) </div1>
8.32
#5278895,doc#9190,fo2005br157cl3932 perspektivi općenito . Ni limeni puhači nisu imali problema s uštimavanjem , pa se zaista može reći kako je ova operna večer protekla u znaku fino izrezbarenog zvuka orkestra . Doprinosi
7.97
#193855467,doc#293922,2009_04_48_1112.html o osiguranju , bez suglasnosti investicijskog društva ; </p><p> 4 . otkupna vrijednost police osiguranja ne može biti umanjena ; </p><p> 5 . investicijsko društvo mora imati pravo otkazati policu osiguranja u slučaju
#184228728,doc#289147,2008_01_2_55.html ugradbu , u daljnjemu tekstu ‘ sklop’. 1.2.2 . Sklop se pričvršćuje na temeljnu ploču tako da se elementi koji povezuju sklop i osnovnu ploču pri opterećenju znatno ne deformiraju u odnosu na zaštitnu konstrukciju . Način pričvršćivanja sklopa na osnovnu ploču sam po sebi ne smije promijeniti čvrstoću sklopa . 1.2.3 . Sklop se mora držati i pričvrstiti ili prilagoditi tako da ispitnu energiju potpuno preuzme zaštitna konstrukcija i njezino pričvršćenje na krute sastavne dijelove traktora . 1.2.3.1 . Za zadovoljavanje zahtjeva iz točke 1.2.3 . preinakom se mora blokirati sustav ovjesa traktora u vožnji na način da ne može apsorbirati ikoji dio ispitne energije . 1.2.4 . Za ispitivanja traktor mora biti opremljen svim nosivim sastavnim dijelovima iz serijske proizvodnje koji mogu utjecati na čvrstoću zaštitne konstrukcije ili mogu biti potrebni za ispitivanje čvrstoće . Sastavni dijelovi koji bi mogli prouzročiti opasnost u sigurnosnome prostoru moraju biti pričvršćeni tako da se može provjeriti njihova sukladnost sa zahtjevima iz točke 4 . Svi sastavni dijelovi koje može ukloniti sam vozač moraju se ukloniti za ispitivanja . Ako se vrata ili prozori mogu držati otvorenim ili se mogu ukloniti kad traktor nije u uporabi , moraju se držati otvorenim ili ukloniti
#38799497,doc#67411,vj20000915un05 kao genocidnu i da Hrvatska nije nastala na zločinu . " Gospić 1991 . ne može nitko shvatiti osim ljudi koji su to prošli " , rekao je Laco , poručujući
9.13
#188088156,doc#291485,2008_07_87_2793.html i izvršni direktori društva za osiguranje Članak 25.a ( 1 ) Društvo za osiguranje statutom može odrediti da umjesto uprave i nadzornog odbora ima upravni odbor . ( 2 ) Članovi
#14733177,doc#28707,gs20040220hr28540 . Ima i burnijih partyja , nedvojbeno , no ne vjerujem da se samo zato može okaraterizirati " ništa ne radimo , samo malo cugamo " . Ta percepcija nije točna
7.97
#156806310,doc#272717,2003_12_193_3043.html . </p><p> Operator tržišta i Operator sustava razmatraju prijedlog izmjene Bilateralnog tjednog rasporeda . </p><p> Operator tržišta može odbiti prijedlog izmjene Bilateralnog tjednog rasporeda zbog tehničkih i/ili financijskih razloga . </p><p> Operator tržišta obavještava
#127788590,doc#248541,1992_08_48_1242.html . dodaje se novi stavak , koji glasi : " Izuzetno , Narodna banka Hrvatske može naplatiti kamatu - na kredite za sezonske zalihe pšenice roda 1992 . godine - u
#114821690,doc#223330,vj20090530kul05 navike </p><p> » 'Školice ' su promijenile percepciju gledanja na književnost i ono što se jezikom može . Cortázar se bori protiv navike i u književnosti , i u društvu , i
#157194873,doc#272907,2003_12_202_3216.html 13 . </p><p> Za predsjednika i članove ispitnog Povjerenstva ( u daljnjem tekstu : ispitivač ) može se imenovati samo osoba koja udovoljava uvjetima propisanim za predavače koji obavljaju izobrazbu zaštitara i
#11091426,doc#21132,gs20030513ku20404 . R . R . Tolkiena , Virginije Woolf i Roberta Browninga . Tolkiena se može čuti kako čita ulomak iz " Prstenove družine " , uključivši i dio na jeziku
7.62
#171465663,doc#281500,2006_12_142_3235.html s koeficijentom 0,3 , s time da ukupni godišnji iznos novčanih sredstava za tim ne može biti viši od godišnje novčane vrijednosti standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine , odnosno za
#199930749,doc#297322,2010_04_39_1006.html . Omotna ambalaža ( Overpack ) : Zaštitni ovitak koji koristi jedan pošiljatelj , a može sadržavati jedno ili više pakiranja , kako bi sačinjavali jednu cjelinu radi lakšeg rukovanja i
#74988100,doc#138947,vj20030928ko02 bio u stanju očistiti crnu naftu najgoreg scenarija na Jadranu . A taj se novac može korisnije upotrijebiti , recimo , vratiti vlasnicima . . . , no to nema veze
9.13
#190021953,doc#292337,2009_10_125_3091.html može ispunjavati kriterije za ozbiljnu neočekivanu nuspojavu ) mjera ishoda djelotvornosti , integritet kliničkog ispitivanja može biti ugrožen ako se slijepa šifra terapije sustavno otkriva u svrhu žurnog prijavljivanja . U
#41769737,doc#73218,vj20001202un12,na sindikatima javnih i državnih službi . </p> Mirela Lilek <head> Debrecin : Samo Baranja u jednoj godini može dati 50.000 tona mesa </head><p> <b> ZAGREB , 1 . prosinca </b> - Vlada će do
9.13
#42901533,doc#75455,vj20010109sp04 ruži " za proljetni dio sezone . Naime , trener Vulić je kazao da ne može trenirati četrdesetak nogometaša , već najviše njih 25 . Stoga će taj sastanak dati okvire
9.13
#190497053,doc#292506,2009_11_133_3252.html se rabiti Pe-54 , </p><p> – umjesto EPS-4 može se rabiti TV-54 , </p><p> – umjesto EPS-5 može se rabiti Pe-51 , </p><p> – umjesto EPS-6 može se rabiti Pe-55 , </p><p> – umjesto EPS-7
#183749962,doc#288928,2008_12_152_4149.html osobe proglašene krivim za ta kaznena djela . Ako se postupak protiv tih osoba ne može provesti zbog toga što su umrle ili što postoje okolnosti koje isključuju kazneni progon ,
#70524305,doc#130356,vj20030503ck05 " bivšeg konzula traje i dalje , Barbir se u Zagrebu bavi minornim poslovima koje može obavljati administrativni službenik sa srednjom stručnom spremom . Na sudovima se stvari razvijaju negdje brže
9.13
#192723452,doc#293453,2009_02_26_570.html a skladište je ograđeno te pod stalnim fizičkim ili tehničkim nadzorom , noću osvijetljeno , može se izvesti i u obliku nadstrešnice uz ispunjenje ostalih uvjeta glede konstrukcije te sigurnosnih udaljenosti
#17390192,doc#34625,gs20041015os34841 istragu , jer je vrlo često riječ o opasnim osobama , a naivne mlade ljude može vrlo lako odvesti u pakao trgovine ljudima . Cijeli slučaj nabolje je prijaviti policiji . </p>
9.13
#19197526,doc#38714,gs20050302hr39074 ugovora ? </p><p> - Mi znamo da je on , pravno gledajući , nevažeći i ne može biti podloga našeg razmišljanja . Granski kolektivni ugovor zaživjet će isplatom plaća početkom ožujka .
9.13
#118904677,doc#232559,vj20091101kom04 medijima se nagađa kako je Čačić suvlasnik Horvatove Fime . </p><p> No , sve to ne može zaustaviti prvog čovjeka HNS-a - za kojeg ne vrijede pravila kao i za obične smrtnike
#242087,doc#565,CW019199805220503hr <s> Na Andriju Hebranga Predsjednik Republike se zbilja može potpuno osloniti i kao dokazanog radoholika , i provjerenog državotvorca , i tvrdokornog ideologa , i nepopustljivog pregovarača , i nesmiljenog knjigovođu , koji već svojim tragičnim ljevičarskim korijenima , a nedvojbenim desničarskim svjetonazorom objedinjava sve bitne sastavnice Tuđmanovog državotvornog sna . </s>
7.09
#75351088,doc#139622,vj20031011go02 previše posla oko upravljanja imovinom Fonda , a za to će dobivati godišnju naknadu koja može iznositi do 0,5 posto ukupne vrijednosti imovine Fonda , što zapada milijune kuna . </p><p> Zanimljivo
9.13
#158090158,doc#273516,2003_04_62_740.html zakonski uvjeti . </p><p> ( 2 ) Odluka o sigurnosnoj mjeri ili o oduzimanju imovinske koristi može se pobijati ako ne postoji povreda zakona iz članka 385 . točke 5 . ovoga
#127819681,doc#248602,1992_02_5_89.html o izvozu usluga manjih vrijednosti strana agencija plaća zbrojno . </p><p> 3 . Narodna banka Hrvatske može domaćoj osobi jednokratno odobriti produženje roka naplate do izvršenja odluke odnosno presude po pokrenutom postupku
#67539458,doc#124442,vj20030130sp08 igrači odmore i zaigraju kako treba . Stoga nema razloga da odustajemo od nečega što može dobro funkcionirati . Svi su igrači zdravi i mogu igrati na različitim mjestima u momčadi
9.13
#134541264,doc#256052,1996_03_19_356.html članka 18 a . ovoga Pravilnika je pet godina od dana registracije vozila i ne može se prenositi na drugu osobu , osim u slučaju smrti vlasnika vozila . " </p><p> Članak
#129177444,doc#250114,1993_12_113_2184.html Hrvatske u europskom okruženju . </p><p> To su glavni razlozi da se upravo u sferi turizma može lakše nego drugdje dostići svjetske konkurentske , tehnološke , marketinške , informatičke i upravljačke standarde
#69094705,doc#127530,vj20030318vp03 s Pyongyangom James Kelly izjavio je u Senatu SAD da Sjever već za nekoliko mjeseci može proizvesti dovoljno obogaćenog urana za nuklearno oružje . </p><p> Seriju izazivačkih poteza Pyongyang je upotpunio 10
7.97
#196309346,doc#295221,2009_08_96_2383.html predstavlja broj ostvarenih bodova . </p><p> ( 4 ) Za postignuća tijekom diplomskog studija prava kandidat može ostvariti ukupno najviše 5 bodova i to za primljenu : </p><p> – Rektorovu nagradu 3 boda
#112380246,doc#217669,vj20090224pis02 utemeljenje pobrinula se druga sestra Miller Savannah , obrazovana modna kreatorica , koja se već može pohvaliti da je surađivala s Alexanderom McQueenom , Anyjom Hindmarch i Matthewom Williamsonom . Njezino
#208979654,doc#301596,2011_07_83_1783.html života životinje . </p><p> 3.3 . Ptice se ne kolju automatskim rezačem vratova osim ukoliko se može potvrditi da su ti rezači učinkovito prerezali obje krvne žile . Ukoliko rezači vratova nisu
#107649582,doc#206994,vj20080804kom01 plašta Arene uredili lokali . To je i jedan od razloga zbog kojeg Arena ne može na Unescovu listu svjetske baštine . Primjera je previše ! Evo , neprekidno se oštećuje
#80078316,doc#150012,v212tem02 ga je u nas i tada , a i mnogo kasnije , te se ne može govoriti o njemu kao o <i> anakronizmu </i> u jugoslavenskoj Partiji . </p><p> U tom procjepu željenog i
8.32
#120088844,doc#235311,vj20091214kul01 svakog kazališta je kritika društva i otvaranje načina na koji se život bolje i kvalitetnije može organizirati . </p><p> Treba reći da se čovjek počeo sramiti , osobito mladi , svojih najnormalnijih
#37743333,doc#65351,vj20000814ku05 dvaju svjetova - maloga , patrijahalnog Dubrovnika u bjelosvjetskome Rimu . Iz toga susreta ne može izaći ništa dobro , razlike su prevelike da bi se ta dva svijeta pomirila .
8.32
#45127020,doc#79679,vj20010310td02 predstavnici socijaldemokrata , liberala , seljaka . . . Takav " stranački teror " zaista može , kako predviđaju neki razumni , čak lijevo orijentirani politolozi , primjerice dr . Kasapović
9.13
#87061025,doc#158623,vj20040320kom01 plaće koja ne dosiže ni četiri tisuće kuna ? Naravno , ne mogu . Ne može se , nažalost , čak ni reći da ta famozna prosječna plaća omogućava kakav-takav pristojan
9.13
#49209679,doc#87667,vj20010715td01 pravo i moralno pravo na zaštitu originalnosti djela i vlasničko pravo , te da autor može spriječiti sve ono što ne želi da se s njegovim prodanim djelom dogodi . A
9.13
#53594303,doc#96635,vj20011202ku04 i povjerenje . Kritičar često prati predstavu pod opterećenjem da mora prosuđivati , da ne može suigrati u kazalištu , da se ne može uživljavati . Ali dobar kritičar je onaj
7.97
#184441633,doc#289436,2008_02_26_855.html svjedoci i matičar . 7.2 . Kod svakog upisa u državnu maticu , matičar upisuje datum izvršenja upisa i stavlja svoj potpis . Temeljni upis u državnu maticu je zaključen kad ga potpiše matičar . 7.3 . Ako je stranka ili svjedok nepismen ili se ne može potpisati , potpisat će je druga pismena osoba , koja će potpisati svoje osobno ime i adresu stanovanja . 7.4 . Stranke koje su gluhe pročitat će upis . Strankama koje su gluhonijeme , a ne znaju ni čitati ni pisati , upis se mora objasniti putem osobe , koja se s njima može sporazumjeti , što će se također posebno ubilježiti u rubriku » Primjedbe«. 7.5 . U slučaju uskrate potpisa nakon pročitanog upisa u državnu maticu , matičar će o tome izraditi bilješku u spisu , a uskraćivanje potpisa ubilježiti i u državnoj matici u rubrici » Primjedbe«. Ispod bilješke o uskrati potpisa na izvršen upis u državnoj matici , matičar se također potpisuje . 8.1 . Ako je u državnoj matici ( stare knjige ) rubrika određena za naknadne upise ispunjena , a potrebno je unijeti novu bilješku ili izvršiti naknadni upis , produžava se dodatnim listićem . Dodatni listić mora
#133140472,doc#254457,1995_05_31_612.html od porođaja i psihičkog stanja uzrokovanog gubitkom djeteta , s tim da to bolovanje ne može biti kraće od 45 đana . </p><p> Ako bolovanje u smislu stavke 1 . ovog članka
#170882566,doc#281259,2006_12_133_3022.html , a u svrhu epidemiološkog istraživanja propisanog člankom 13 . ovoga Pravilnika . Nadležno tijelo može odrediti da se mjere iz članka 4 . stavka 2 . ovoga Pravilnika ne primjenjuju
#183702543,doc#288928,2008_12_152_4149.html pozive . </p><p> ( 2 ) O nedostacima u otpremi i dostavljanju dopisa koje sam ne može otkloniti , tajnik suda izvijestit će suca istrage ili predsjednika vijeća ili suca koji vodi
#180968192,doc#287185,2007_08_89_2729.html 10 . zahvat u prirodu je svako privremeno ili trajno djelovanje čovjeka na prirodu koje može narušiti prirodnu ravnotežu ekološke mreže a odnosi se na djelovanje vezano uz planiranje i uređenje
#8002716,doc#14876,gs20020914hr13768 automobila , jer vjetar kovitla prave oblake prašine nataložene od iskopa , pa se ne može normalno ni promatrati širom otvorenih očiju . Mala hrabrost potrebna je da čovjek priđe bliže
8.78
#21201712,doc#43957,gs20050905ku45704,gl . </p> Autor : M . KRMPOTIĆ / Z . CRNČEC <head> Amerikanci učili Osječane što glazba može </head> Autor : Ana-Marija KOLJANIN <p> U programu manifestacije " Ja mogu " , koju je organizirala
9.13
#196759628,doc#295630,2010_09_112_2965.html se iz činjenice njegove povezanosti sa drugim društvima , osobama ili poslovima može pretpostaviti da može imati interese koji nisu istovremeno nužno i interesi društva , te može utjecati na donošenje
#15197970,doc#29754,gs20040402sp29705 da prvenstvo dovedu u totalnu neizvjesnost . Hajdukov trener Zoran Vulić za današnji derbi ne može računati na ozlijeđenog kapetana Srđana Andrića te na Tomislava Rukavinu kojeg boli kuk . Uoči
9.13
#98689569,doc#184767,vj20060907sss03 godine , a na televizijskoj se snimci vidi uzlijetanje i let tog zrakoplova . »Saegheh može lansirati i rakete i bombe« , kaže izvješće . General Karim Ghavami , zapovjednik iranskih
#87014460,doc#158521,vj20040317tem07 <p> • Zašto HDZ izbjegava plenarnu raspravu o političkim kvalifikacijama iz optužnica ? </p><p> – Za to može biti više razloga , ali ne bih htio gatati . To je , zapravo ,
9.13
#142594245,doc#262354,1999_12_144_2168.html priložene sve isprave koje bi morale biti priložene za odobravanje zahtijevanog carinskog postupka . </p><p> Deklarant može umjesto deklaracije za robu podnijeti neku od trgovačkih ili službenih isprava priloženih uz zahtjev za
#4172382,doc#7778,fo2004br78cl1735 u tako inferiornom položaju , u kakvom je bio predsjednik Tuđman , naravno da ne može svu svoju pozornost usmjeriti na paralelni kolosijek - privatizaciju . To je stranku stajalo poraza
9.13
#189393326,doc#292077,2009_09_115_2868.html mikrovalne frekvencije ( DME ) ) . Odobrena jedinica mora biti projektirana tako da se može lako i višekratno skidati i vraćati na mjesto , da ne traži specijalističku opremu za
#145541111,doc#264365,2000_12_127_2353.html <p> Knjigovodstvo se mora voditi u skladu s propisima i na način da stručna treća osoba može u primjerenu roku steći pregled nad poslovanjem poduzetnika i poslovnim događajima o njihovu nastanku ,
#111809181,doc#216360,vj20090204spo01 , stoga će sada zaigrati i za reprezentaciju« , napominje Bilić . </p><p> Inače , Bilić može biti zadovoljan igrama njegovih kandidata za reprezentaciju , Pranjić i Petrić zabijaju , ostali igraju
#65794103,doc#120905,vj20021129td01 se predviđanja ipak čine pretjeranima . </p><p> Iako neki sindikati imaju i stranačkih sklonosti , Račan može računati na neslogu i nejedinstvo sindikata u pokušaju organiziranja većih demonstracija . No , što
9.13
#199929705,doc#297321,2010_04_39_1005.html : </p><p> ( a ) najmanje sedam lokalnih dana svakog kalendarskog mjeseca , u koje se može uračunati propisano obvezno vrijeme odmora ; </p><p> ( b ) najmanje 96 lokalnih dana u svakoj
#32349136,doc#54421,vj20000227td02 kojoj se predsjednik države neće morati suzdržavati od ustavnih ovlasti . Mislim da se Ustav može promijeniti u roku od šest mjeseci , a na tome treba početi raditi odmah . </p>
9.13
#209291161,doc#301727,2011_07_89_1913.html 1 . Uredbe , državna potpora za restrukturiranje je dio dugoročnog plana obnove poduzetnika i može se dodijeliti samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti : </p><p> – poduzetnik predloži program restrukturiranja koji
#192140014,doc#293124,2009_12_155_3859.html Zakona i obvezujuće su za sve obveznike navedene u članku 6 . Zakona . Agencija može temeljem članka 156 . Zakona provjeriti poštivanje pravila o upravljanju rizicima . </p><p> Obveznici ovih Smjernica
#196364420,doc#295295,2009_08_97_2455.html tada on mora biti konstruiran i proizveden tako da se izbor i podešavanje tih uvjeta može provesti sigurno i pouzdano . </p><p> 1.3.7 . Rizici vezani za pokretne dijelove </p><p> Pokretni dijelovi strojeva
#26863948,doc#49543,na165_20 Grubišić je vlasnik 25 posto dionica , što je najviše što po zakonu jedna osoba može imati . Moj vlasnički udio iznosi 7 posto , a od u javnosti poznatijih imena
9.13
#204954960,doc#299674,2011_12_146_2980.html u roku od četiri mjeseca od dana pokretanja postupka rješavanja spora . Rok rješavanja spora može se produljiti samo u iznimnim okolnostima . Prema stavku 2 . istog članka , sve
#151251660,doc#269122,2002_11_136_2196.html carinjenja primjenjuju se odredbe Carinskog zakona . </p><p> XI . OVLAŠTENJA </p><p> Članak 12 . </p><p> Ministar financija može donositi propise kojima se podrobnije uređuje primjena odredbi ovoga Zakona . </p><p> XII . KAZNENE ODREDBE </p>
#48582255,doc#86411,vj20010626td01 otkucajem srca pretklijetka ne uspijeva isprazniti od krvi u potpunosti , s vremenom se krv može natoložiti i stvoriti ugruške . Djelići ugruška mogu se odvojiti , a krv ih može
7.62
#160384649,doc#274771,2004_10_137_2416.html u smislu stavka 1 . ovoga članka , jest svako zatvaranje omota za koje se može utvrditi da je originalno pakiranje a zatvaranje je obavio proizvođač sadnog materijala . </p><p> ( 3
#67953225,doc#125280,vj20030213go02 raditi unutar pogona Željezare Sisak . Naime , u uvjetima ugovora stoji kako novi vlasnik može ući u pogone i prostorije sisačke Željezare . </p><p> Tako je u srijedu u 14 sati
9.13
#148607601,doc#267142,2001_03_27_471.html i najmanje pet godina radnog staža u struci . Iznimno na radno mjesto stručni savjetnik može se rasporediti osoba koja , pored ispunjavanja ostalih uvjeta , ima najmanje četiri godine radnog
#175487352,doc#284078,2007_01_11_481.html održavanja redovne sjednice . U slučaju kad se saziva izvanredna sjednica , prijedlog dnev­nog reda može biti dostavljen i u kraćem roku , ali najkasnije jedan dan prije održavanja sjednice ,
#36603133,doc#63132,vj20000707un18 često opasan po život , jer se osoba ne može dovoljno oznojiti . Toplotni udar može se dogoditi naglo , bez prethodne glavobolje , vrtoglavice ili umora . Koža je vruća
8.78
#121510793,doc#238390,vj20100215kom01 prikopčana na talijansku umjetnost , do te mjere da i hrvatske autore kad god to može ispisuje talijanskim inačicama njihovih imena (a ne u engleskoj varijanti) . Po toj knjizi velika
#175063730,doc#283795,2007_10_100_2969.html dana od saznanja za tu mogućnost , zatražiti od HT-a uvjete pod kojima joj HT može , ukoliko ima za to mogućnosti , pružati takve usluge ( kvaliteta i razina usluge
#203867296,doc#299144,2011_11_124_2478.html za uporabu pri obavljanju djelatnosti upisane u sudski ili poslovni registar , uputa za uporabu može biti i u elektroničkom obliku te mora biti napisana na jeziku razumljivom za korisnika . </p>
#200301058,doc#297544,2010_04_48_1195.html podijeli s brojem kalendarskih dana u tom tromjesečju . </p><p> ( 4 ) Hrvatska narodna banka može izdati odobrenje rezidentima za držanje iznosa strane gotovine i čekova u blagajni većeg nego što
#66452049,doc#122282,vj20021221sp07 . Poštujem stav kluba , a i dosta mi je ratovanja . </p><p> Tako sada Štimac može biti priključen Izvršnom odboru HNS-a , a hoće li biti dopredsjednik ili šef Komisije za
9.13
#11343535,doc#21675,gs20030529sb20961 okolice , zbrinjava i osiguranike s područja Donjeg Miholjca , Đakova i Orahovice , ne može opstojati bez Dječjeg odjela , a kojem je , podsjetit ću , prije dvije godine
7.97
#107965141,doc#207718,vj20080823kom02 Holdingom . Uspostavljeni sustav , koji i dalje ostaje bez ikakve racionalne kontrole , ne može osigurati racionalno pribavljanje komunalnih usluga građanima , niti jamčiti kontrolu potrošnje javnog novca i optimalno
#208314229,doc#301278,2011_01_7_147.html druge strane , tuženo tijelo utvrdilo je da je tužitelj jedini operator koji pravno gledajući može u skladu s člankom 22 . stavak 10 . Pravilnika ispraviti račun na kojem je
#59475080,doc#108639,vj20020517vp08 može samo revidirati zakone što ih je donio Donji , ali da na njih ne može staviti veto . Blair se navodno boji da bi demokratski izabrani Dom lordova mogao postati
9.13
#136675405,doc#257732,1997_10_110_1669.html Kada se zdravstveno stanje okrivljenika iz stavka 1 . ovoga članka poboljša u mjeri da može sudjelovati u postupku , postupak će se nastaviti . </P> <P> ( 3 ) Ako
#125925041,doc#246214,1991_06_29_832.html <P> Članak 68 . </P> <P> Ovlaštenoj službenoj osobi na temelju rješenja ministra unutarnjih poslova može iznimno prestati radni odnos s pravom na mirovinu i prije ispunjenja općih uvjeta za stjecanje
#157330273,doc#273060,2003_02_24_361.html radnog odnosa , kraj­nji ci­lj tužbe se može postići kondemnatornom tužbom jer pita­nje osnovanosti isplate razlike otpremnine uk­ljučuje utvrđiva­nje prizna­nja , odnosno nepriznava­nja , kontinuiteta radnog staža iz koga se taj zahtjev izvodi . </p><p> 6 . Ustavni sud je utvrdio da podnosite­ljici nije povrijeđeno ustavno pravo iz članka 26 . Ustava , kojim se svim držav­ljanima i strancima jamči jednakost pred sudovima i drugim državnim i inim tijelima koja imaju javne ovlasti . </p><p> 7 . Glede istaknutih povreda iz članaka 19 . stavka 1 . i 117 . stavka 3 . Ustava , va­lja istaknuti da se na ­njima ne može teme­ljiti ustavna tužba . Odredbom članka 19 . stavka 1 . Ustava razrađuje se objektivno načelo zakonitosti u radu državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti . Člankom 117 . stavkom 3 . propisano je da sudovi sude na teme­lju Ustava i zakona te ona ne sadrži ­ljudska prava i teme­ljne slobode u smislu članka 62 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 49/02 – pročišćeni tekst , u nastavku : Ustavni zakon ) . </p><p> 8 . Slijedom navedenog , a sukladno člancima 73 . i 76 . Ustav­nog zakona ,
#204488349,doc#299373,2011_11_134_2689.html smjera ostali moraju nastaviti sa žmiganjem ili ostati uključeni , ali učestalost u tim uvjetima može biti različita od propisane , osim ako je vozilo opremljeno pokaznom svjetiljkom . </p><p> 6.4 .
#188788258,doc#291739,2009_01_1_16.html korištenje ugrađene otkupne opcije diskrecijsko je pravo kreditne institucije inicijatora , </p><p> – ugrađena otkupna opcija može se iskoristiti samo kad ostane neamortizirano najviše 10 % izvornog iznosa sekuritiziranih izloženosti , </p><p>
#88456746,doc#161527,vj20040614kom05 sredozemni duh i balkansku dušu . To je zgodna mješavina« , čime se Slovačka ne može pohvaliti . No , Slovenci su i dalje nezadovoljni zato što se nastavljaju gafovi i
7.97
#40150948,doc#69910,vj20001020go01 primiti i najveće tankere ( nosivosti 350.000 do 500.000 tona ) što cijenu ruske nafte može učiniti konkurentnijom ne samo na zapadnoeuropskom nego i američkom tržištu . Istina , na putu
8.32
#171331420,doc#281449,2006_02_14_386.html <p> Radnika se može osloboditi od dužnosti naknade štete , odnosno iznos utvrđene štete mu se može umanjiti na način i pod uvjetima utvrđenim pravilnikom o radu . </p><p> XII . PRAVILNIK O
#158186560,doc#273582,2003_04_68_796.html . Provjera identiteta osobe </p><p> Članak 32 . </p><p> Prilikom obavljanja poslova tjelesne zaštite čuvar i zaštitar može provjeriti identitet osobe : </p><p> 1 . prilikom ulaska i izlaska iz štićenog objekta ili prostora
#203170562,doc#298893,2011_10_114_2244.html , mora poznavati propise , pa tako i činjenicu da citirana odredba Agencije nikako ne može i ne smije biti alibi za ne postupanje u skladu s nalozima iz rješenja Agencije
#30826032,doc#51347,na265_19 Piculine odluke : prvo , da je to učinio na pritisak ministra Vujića koji ne može zaboraviti Hajdarhodžićeve kritike , i drugo , da je to učinjeno jer je nekima zasmetalo
7.97
#156916527,doc#272788,2003_12_196_3109.html sveštenih osoba za dušobrižnički rad iz stavka 1 . ovoga članka . </p><p> Po potrebi dušobrižnika može mijenjati ili mu pripomoći i drugi dušobrižnik , koji ima pismeno odobrenje Episkopskog savjeta ili
#215939316,doc#305199,2013_02_16_265.html odobrenja nadležnog tijela referentne države članice UAIF-a . </p><p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) UAIF može obavljati djelatnosti UAIF-a iz članka 13 . ovoga Zakona za koje je dobio odobrenje za
#162863210,doc#276231,2004_03_39_968.html izvršne ili sudbene vlasti odbija nadležnost u istom predmetu , zahtjev za rješenje sukoba nadležnosti može se podnijeti po pravomoćnosti odluke suda , odnosno konačnosti odluke tijela izvršne vlasti ili odgovarajuće
#98071686,doc#183233,vj20060710tem03 , njihova primanja su ispodprosječna , kaže Ilić . </p><p> Budući da se pravni promet teško može zamisliti bez bilježničkih usluga , a njima su prebačeni i ovršni i ostavinski postupci ,
#37660014,doc#65186,vj20000811vp04 21 . kolovoza sva prijevozna sredstva unutar grada su besplatna . To znači da se može voziti autobusima , tramvajima , metroom , pa čak i regionalnom željeznicom koja povezuje provinciju
9.13
#33847967,doc#57541,vj20000413ku04 ili o povijesti pojmova ili tek ponekih osoba . Kroz te male fenomenološke povijesti ne može se ne zamijetiti autoričina darovitost , elegancija stila i nezamorna erudicija , naglasio je akademik
7.62
#210936696,doc#302536,2012_11_129_2760.html mjerenja polusatna srednja vrijednost je jednaka izmjerenoj srednjoj vrijednosti u vremenu uzorkovanja otpadnih plinova koje može biti različito od pola sata . Vrijeme uzorkovanja mora odgovarati propisanoj metodi mjerenja . </p><p> (
#77464206,doc#143568,vj20031223vp05 svi građani koji poštuju zakon , kao što je slučaj širom međunarodne zajednice . Terorizam može biti poražen ako ljudi budu djelovali " , kaže se u priopćenju američkoga ministarstva obrane
9.13
#176668304,doc#284633,2007_12_129_3700.html ) Iznimno u odnosu na zahtjeve iz stavka 1 . ovoga članka na tržište se može staviti pakiranje sjemena kategorija osnovno i certificirano svih generacija na kojemu su podaci iz Certifikata
#146871654,doc#265673,2000_06_58_1305.html tipom zadovoljavanjem zahtjeva iz točke 5 . </p><p> 7.2 Mjerodavna ustanova koja je izdala homologaciju tipa može u bilo koje vrijeme provjeriti usklađenost metoda provjere primjenljivih na svaku proizvodnu jedinicu . Uobičajena
#128648488,doc#249743,1992_02_9_144.html Republike Hrvatske međunarodnih sporazuma koje je sklopila Republika Hrvatska ili pravila međunarodnoga prava nadležno tijelo može plovilo goniti , uzaptiti i primijeniti druge zakonom predviđene mjere . </p><p> Članak 50 . </p><p> Plovilo
#87366897,doc#159221,vj20040404tem02 Osim glavnog krivca ministra Bohinca koji kaže da bi i on bojkotirao , ali ne može jer je on tvorac zakona . </p><p> • Tko je odgovoran za aferu »izbrisani« ? </p><p>
8.32
#13289816,doc#25704,gs20031028hr25273 na kojemu smo imali zakupljenu domenu . Neki u Vladi očito misle da se nasiljem može postizati ciljeve . Skidanje studentskih glava kakvo poduzima ova Vlada je nevjerojatno , ali studenti
8.78
#188092036,doc#291485,2008_07_87_2793.html za osiguranje odnosno društva za reosiguranje u državi članici . ( 2 ) Nadzorno tijelo može zatražiti nadležno nadzorno tijelo države članice u kojoj društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje
#77755231,doc#144224,vl990304un07 Lijanovićeve " proizvode iz slavonskih trgovina ! - zaprijetio je Laslo . </p><p> - Hrvatska ne može sama riješiti problem meke granice , a sa strane Federacije BiH nije poduzeto ono što
8.32
#72311383,doc#133898,vj20030629st03 rad , pravo na socijalnu sigurnost i socijalno osiguranje , pravo na zaradu kojom radnik može sebi i svojoj obitelji osigurati slobodan i dostojan život zajamčeni Ustavom Republike Hrvatske . </p><p> Potreba
9.13
#183840751,doc#288954,2008_12_154_4202.html usluge prema uvjetima za korisnike koji unaprijed plaćaju korištenje usluge . </p><p> ( 5 ) Operator može u svojim općim uvjetima poslovanja utvrditi i druge razloge za neprihvaćanje zahtjeva iz stavka 1
#97502683,doc#181896,vj20060519spo05 prestaje igrati , a nikako . Igra pametno , ima odličan osjećaj za poen , može sve napraviti bolje od suparnika . Nismo nikad igrali službeni meč , no prije tri
#20940746,doc#43207,gs20050810sb44638 se da bi se u akciju trebalo uključiti što više građana jer jedino zajedničkim naporima može se stati na kraj ovoj biljci koja ovih dana mnogima donosi brojne nevolje . </p> Autor
9.13
#51392793,doc#92096,vj20010927sp08 Uostalom od države HOO dobiva 30 milijuna DEM godišnje , valjda nešto od te svote može otići u košarku . Ako je to nacionalni prioritet , a valjda je , skrenuo
9.13
#103728809,doc#197313,vj20071224sss02 , »nisu nimalo korisne za zdravlje« . Ali čuvajte se ljubitelji : i crna čokolada može vas zavesti . U proizvodnji flavonoidi mogu biti i odstranjeni . A čak i ako
#102802700,doc#195027,vj20070924sss06 bi riješeni« , kazao je Jin dnevniku »Jiangnan« . </p><p> Jin je objasnio da više ne može podnijeti loše odnose između supruge i majke , ali ni njihove prigovore njegovoj sklonosti klađenju
#195506204,doc#294797,2009_01_8_187.html je izdala država članica JAA , a u skladu s nacionalnim zakonima te države , može se zamijeniti JAR-FCL odobrenjem , ako se iskustvo imatelja odobrenja podudara s potrebnim iskustvom i
#82026503,doc#152031,V238kin03 izviru nečija djela , prisiljeni smo gledati melodramatske prikaze njihovih ljubavnih života . Biografija umjetnika može , s druge strane , uzeti problematiku mediokritetstva recepcije kao glavni izvor svoje drame ,
7.97
#139460012,doc#259969,1998_10_132_1596.html uređaja , izradu tehničko-tehnološke dokumentacije i operativno-tehničkih postupaka , te kontrolu kvalitete obavljenih radova , može obavljati pravna osoba koja udovoljava propisanim uvjetima . </P> <P> ( 2 ) Iznimno od
#61908015,doc#113362,vj20020728td01 to radi svaki mandatar koalicijske vlade , kao što to radi i Račan . Ne može se koalicijska Vlada sastaviti puno drukčije od načina kako ju formira premijer danas i način
9.13
#74798635,doc#138598,vj20030922go01,na prodaje i - sustave za nadzor . </p> D . B . <head> Rohatinski : Nitko ne može reći da umjetno održavamo tečaj kune </head><head> MMF-ova preporučena " fleksibilnost " znači samo određeno ,
9.13
#197038182,doc#295747,2010_10_117_3083.html ZOMO-a u praksi . Ustavni sud opetovano ističe da primjena zakona ili pojedinih njihovih odredbi može biti predmetom ispitivanja samo u postupku koji se pred Ustavnim sudom pokreće ustavnom tužbom .
#108113816,doc#208045,vj20080830pis011 . Za ljubitelje jakog basa , Squeezebox Boom čak uključuje i subwoofer priključak . Player može raditi i kao budilica . Šest tipki za podešavanje , smještenih ispod zaslona , olakšavaju
#98465266,doc#184207,vj20060816tem05 prvi put provedeni nacionalni ispiti , a njihovim je uvođenjem Hrvatska pokazala da želi i može biti usporediva sa svijetom . </p><p> Ministarstvo je posebnu pozornost posvetilo razvoju strukovnog obrazovanja , a
#154570333,doc#271389,2003_07_118_1647.html podjele u sudski registar podnio tužbu radi pobijanja odluke o podjeli ili utvrđenja njene ništavosti može i bez suglasnosti tuženika preinačiti tužbeni zahtjev te zahtijevati naknadu štete koja mu je nastala
#193719570,doc#293888,2009_04_47_1065.html povjerila kao svojem opunomoćeniku ili ispovjedila kao vjerskom ispovjedniku . </p><p> ( 4 ) Svjedok ne može , zbog opasnosti od imovinske štete , uskratiti svjedočenje o pravnim poslovima kojima je bio
#17310880,doc#34447,gs20041009sb34664 na putu do svojih " firmi " obavili su sami . To im iskustvo sutra može koristiti odluče li se za kakav privatni posao , kazao je Ćavar predstavljajući njihove uratke
9.13
#133692954,doc#254956,1995_08_58_1090.html . </P> <P> ( 3 ) Na području Hrvatske unutar mreža pojedinih sustava javnih telekomunikacija može biti ustrojeno jedno ili više područja međunarodnih komutacija . </P> <P> <B> Vrste prometa </B>
#190057331,doc#292338,2009_10_125_3092.html nemasnu hranu koja se prije uporabe pere , guli ili temeljito čisti . </p><p> Čađa se može koristiti i u proizvodnji brtvila , cijevi , pumpi , ventila i sl . koji
#32794974,doc#55365,vj20000312vp01 , dodao da postoje tri radne varijante mogućeg razgraničenja na moru , te da ne može govoriti o pojedinostima , ali da je to " moguće izvesti tako da obje države
9.13
#205807982,doc#300085,2011_01_2_34.html ako mijenja igračku koja je već stavljena na tržište Republike Hrvatske na način da to može utjecati na sukladnost s primjenjivim zahtjevima . </p><p> Članak 9 . </p><p> Identifikacija subjekata u poslovanju s
#162183740,doc#275697,2004_02_19_542.html resursa . Poduzeće obavlja jednu ili više djelatnosti na jednoj ili više lokacija . Poduzeće može biti samo jedna pravna jedinica . </p><p> <b> Lokalna jedinica </b> <i> ( Local unit ) </i> je
#194038559,doc#294030,2009_04_52_1222.html kojega imenuje Upravni odbor Komore na prijedlog predsjednika Komore . </p><p> ( 3 ) Opća konvencija može se održati i donositi zaključke bez obzira na broj nazočnih članova Komore . </p><p> ( 4
#77829928,doc#144409,vl990308ds02 74 . minuti , ali i on je bio neopasan . Nimalo se prigovora ne može naći za igru Croatije , više je nego zasluženo pobijedila Rijeku , koja joj se
9.13
#25072901,doc#48789,na143_25 ostali još nismo otkrili . </p> </div1> <div1> <head> Spariranje Branku Cikatiću </head><p> -- Nitko na sijetu ne može podnositi udarce kao Tajlanđani : njihovu tajnu mi ostali još nismo otkrili -- </p><p> EXTRA :
7.97
#107028709,doc#205543,vj20080703pis07 straha od otkaza </head> <div1> <p> Prema istraživanju portala Moj posao 59 posto od 600 ispitanika ne može na godišnji kada želi , a zaposlenik ima prosječno 23,4 dana godišnjeg odmora . </p><p> Okio
#175232697,doc#283952,2007_10_106_3091.html sam ocijeniti stupanj osigurane zaštite pred minimalnim rizicima , čije učinke , ukoliko su postupni može korisnik sigurno i pravovremeno utvrditi c ) Skupinu II – OZO koja ne spada u
#73408438,doc#136042,vj20030804ko03 drugo u službi je , posve prizemnoga i privatnoga , zgrtanja kapitala . </p><p> Tko to može učiniti ? </p><p> Prema svoj logici , na potezu je " Podravkin " šef Darko Marinac
8.78
#5016652,doc#8832,fo2005br144cl3567 na postojećemu tržištu ili će osvajati nova . Ako dobro pozna svoje područje , on može stvarati novo tržište , oblikovati ga i nuditi ono što tržište još i ne pozna
8.78
#168421583,doc#279772,2005_06_70_1370.html nadležnog suda . </p><p> Članak 113 . </p><p> ( 1 ) Vlasništvo na nekretninama u zaštićenim područjima može se stjecati pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i drugim zakonima . </p><p> ( 2 ) Strane
#47556322,doc#84285,vj20010523sp03 Danka Radića u Hrvatskom košarkaškom savezu nakon smjene Skansija i ostavke Lalića . Doduše , može se dogoditi da i mene smijene . U sljedećih desetak dana sve će se znati
8.78
#125678803,doc#245800,1991_03_15_458.html koje sadrži podatke o razrezu i obračunu doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje . </p><p> Direktor može ovlastiti rukovoditelje područnih služba Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske , da donesu
#60168647,doc#110035,vj20020608td01 sindikalnog predsjednika u Europi . Takve su pohvale ministrov politički promašaj . On to možda može i misliti , to može čovjeku i goditi , ali se to ne izgovara pred
9.13
#71154788,doc#131630,vj20030522ku02 višegodišnju restauraciju portala crkve sv . Marka na zagrebačkome Gornjem gradu . Ponekad se skulptura može naći i skrivena u komercijalnoj poruci , što se dogodilo pri obnovi Zdenca života ,
8.78
#176166855,doc#284390,2007_02_12_541.html 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga Pravilnika , – da može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja sadržanih u Prilozima II . do IV . i
#187920660,doc#291420,2008_07_85_2729.html pored postupaka iz članka 18 . ovoga Zakona , kod sigurnosne provjere I . stupnja može se primijeniti i mjera tajnog prikupljanja podataka propisana posebnim zakonom , čije je odobravanje u
#75289798,doc#139505,vj20031009ko02 i konkretne rezultate a ne samo obećanja . Aktualna koalicijska vlast se , eto , može pohvaliti autocestama , posrednim Papinim blagoslovom , oporavljenim turizmom i boljim položajem Hrvatske na svjetskoj
8.78
#57298235,doc#104277,vj20020319gl06 Niti jedna mafija , odnosno , organizirani kriminal , niti u jednoj državi , ne može opstati bez utjecaja , točnije , pomoći vlasti ! " </p><p> Zašto niti jedno ubojstvo pripadnika
9.13
#203762663,doc#299098,2011_10_121_2386.html . Tako će vijeće postupiti i u svezi s drugim dokazima na kojima se ne može temeljiti sudska odluka , ako nisu prije toga izdvojeni . Protiv rješenja kojim se odlučuje
#206020436,doc#300175,2011_02_24_515.html predsjednik , a u slučaju njegove odsutnosti zamjenik predsjednika . </p><p> ( 2 ) Nadzorni odbor može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Odbora , a odluke donosi većinom glasova
#210833635,doc#302491,2012_11_126_2715.html imenovanja propisani Ustavom . </p><p> Zakonodavac je u slučaju Povjerenstva odabrao široki pristup kojemu se ne može odreći demokratičnost : raspisivanje javnog oglasa na koji se može javiti svatko tko smatra da
#92124037,doc#169617,vj20050202tem02 prisutni su u Bugarskoj , imaju pristup državnim institucijama i nema toga što im se može skriti ili prikazati boljim nego što jest . Europski dužnosnici su u stalnom kontaktu s
9.13
#179333825,doc#286271,2007_06_60_1897.html kiseline treba biti najmanje 0,5 mol/l i ne više od 2,5 mol/l . Ovaj postupak može zahtijevati jedno ili više uzastopnih razrjeđenja . Uzeti alikvotni dio konačne otopine dobivene razrjeđivanjem ekstrakta
#122759034,doc#241012,vj20100415van01 je naredio samostalno obogaćivanje do 20 posto , što je Irancima , ako im se može vjerovati , i vrlo brzo uspjelo . Iako je za proizvodnju nuklearnog oružja potrebno da
#72879521,doc#135019,vj20030717sp05 Lac . </p><p> Tomislav Kocjan odnedavno je stanovnik Paga i kaže da je utakmica najmanje što može učiniti za taj grad . Slavko Goluža s obitelji je potegnuo iz Metkovića , družio
8.78
#199233637,doc#296983,2010_01_3_79.html nekim slučajevima spomenuti udarač pokreće magnetna sila . Izraz » eksplozivni folijski inicijator « se može odnositi ili na mostični upaljač ili na » slapper« tip detonatora . </p><p> 1A008 Punjenja ,
#188711779,doc#291732,2008_08_99_3022.html iz svake proizvodne jedinice , osim ako nadležno tijelo smatra da sumnja na izbijanje VPIP može biti isključena na osnovi veterinarskog pregleda u skladu s podtočkama ( a ) i (
#38758163,doc#67329,vj20000914td04 Krsnik . Istaknuo je kako je u njegovoj " odvjetničkoj praksi bez presedana da ne može doznati gdje je njegov klijent , tko ga je uhitio i da ne mogu s
9.13
#145551111,doc#264365,2000_12_127_2353.html osobe , a za to ne pruže dokaze ni on ni treća osoba , ovrhovoditelj može popisati i te predmete , ali je tu treću osobu dužan uputiti da podnese tužbu
#183892198,doc#288963,2008_12_154_4171.html osiguraju punu suradnju i pruže odgovarajuće podatke u razumnom vremenu , Komisija poduzima najviše što može da provede istražni postupak u razumnom vremenu . Države članice pozvane su da pruže sve
#202704624,doc#298667,2011_01_1_5.html A i jednog volumenskog dijela otopine B . Smjesa se čuva u smeđoj boci i može se rabiti najviše tjedan dana nakon pripravljanja . </p><p> 3.2.6.1 . Otopina A </p><p> Otopiti 1,7 g
#186602480,doc#290732,2008_05_62_2098.html odredbama Zakona o radu , dokazi o osiguranoj suradnji osobe koja prema odredbama ovoga Zakona može pružati pravnu pomoć u ovlaštenoj udruzi te kopija police osiguranja od odgovornosti za štetu .
#180086531,doc#286743,2007_07_73_2308.html treća osoba bespravno uznemirava vlasnika na drugi način , a ne oduzimanjem stvari , vlasnik može i putem suda zahtijevati da to uznemiravanje prestane . </p><p> ( 2 ) Da bi u
#34955439,doc#59882,vj20000519zg02 teška teretna vozila tom cestom , pojašnjava Kožić . Nakon proglašenja privremene mjere , koja može biti na snazi godinu dana ( pa i dulje ) , kamioni će se usmjeravati
9.13
#25876648,doc#49129,na153_18 valja promicati sve sportove , a ne samo nogomet te da se u Zagrebu ne može rušiti jedini atletski stadion dok se drugi još nije ni počeo graditi . </p><p> Antun Vrdoljak
9.13
#188095594,doc#291485,2008_07_87_2793.html udjele u kompenzaciji rizika , dok kod pojedinačnih ( fakultativnih ) ugovora o reosiguranju samopridržaj može biti manji nego u tablicama maksimalnog pokrića. « Članak 69 . U članku 131 .
#161828374,doc#275596,2004_12_182_3145.html visini 50 % dokumentiranih nenaplaćenih potraživanja po glavnici kredita . </p><p> Najviša kamatna stopa za kredite može biti do 7 % godišnje . Uprava HAMAG-a je ovlaštena da , ovisno o uvjetima
#172463010,doc#282128,2006_04_37_930.html izreke . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#149014538,doc#267468,2001_05_47_777.html remisija bolesti uz minimalno liječenje lijekovima ili bez njih . Zahtjeva se redovito praćenje te može biti prikladno ograničenje za letenje u višečlanoj posadi ( kategorija 1 “ OML” ) i
#13124293,doc#25330,gs20031015hr24888 gospodarstava isključivo služi kao interna baza podataka Ministarstva poljoprivrede i šumarstva , pa se ne može koristiti za obračun poreza ili doprinosa . Čini se kako je ovaj administrativni skandal pukao
9.13
#12879922,doc#24818,gs20030925hr24343 i veze ) i Andro Vlahušić ( zdravstvo ) , za kojeg se vrlo lako može prognozirati da će predvoditi Libru u 10 . izbornoj jedinici koja obuhvaća dio Splitsko-dalmatinske i
9.13
#126101560,doc#246390,1991_07_36_993.html poremećaja na tržištu odnosno u privredi ili zbog drugih izvanrednih potreba . Vlada Republike Hrvatske može kao privremenu mjeru tekuće ekonomske politike povećavati stope osnovnog poreza na promet za pojedine proizvode
#163965645,doc#277317,2004_07_98_1865.html neosvje­ža­vaju­će drijemanje , što je očigledna sigurnosna opasnost u kontrolora zračnog prometa čiji san već može biti poremećen radom u smjenama . Sindrom apnoje u snu se razvija postupno i ne
#75033527,doc#139018,vj20030929td05 mora na kojem ni Unija još nije postigla jasan dogovor . </p><p> Što u takvoj konstelaciji može Račanovu vladu ipak ponukati da proglasi gospodarski pojas ili zaštićenu ribolovnu i ekološku zonu bez
9.13
#71983973,doc#133277,vj20030617st02 je vlada , na štetu Hrvatske , odbačena . </p><p> To znači da se takva vlast može ustanoviti u kritičnom vremenu kada mnogo toga dolazi u pitanje što uzrokuje i nemire među
9.13
#101994622,doc#193067,vj20070623tem02 za cjelinu koja omogućava ljudski život . U »muzici tijela« samo jedna jedina pogrešna nota može razbiti kompletnu harmoniju melodije i od prijatnog ugođaja proizvesti kakofoniju . Kada je , pak
#125592487,doc#245677,1991_03_11_328.html planom zaštite od požara nije drukčije određeno . </p><p> Radi nesmetanog gašenja požara rukovodilac gašenja požara može : </p><p> 1 . zabraniti promet vozila i pristup nepozvanim osobama u blizini mjesta požara , </p>
#105636803,doc#202071,vj20080419pis02 se monolozi osnivaju na ideji da vagina , uz razum , ima i jezik i može govoriti o svojoj nutrini ili okolini . Od tih je odgovora napisala knjigu i monodramu
#94490257,doc#174983,vj20050822spo02 nikad se ne bih usudio reći da su moji igrači spremniji od drugih . Trener može samo znati spremnost svoje momčadi . Primjerice , gledao sam utakmicu Varteksa i Cibalije kad
#171615602,doc#281540,2006_02_15_391.html , </p><p> – razlika u radnom obujmu motora ne veća od 20 % ( najveća vrijednost može biti najviše 1,2 puta veća od najmanje ) ; </p><p> – pogonske osovine ( broj ,
#169693100,doc#280478,2006_09_103_2339.html učinke . Na temelju ovlasti iz članka 55 . stavka 1 . ZZTN , Agencija može donijeti rješenje o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprječavanja , ograničavanja ili narušavanja
#58738330,doc#107182,vj20020427sp04 smo u gostima dolazili teško . Bodovi su važni i nama i njima stoga se može očekivati dobra utakmica , a normalno je da očekujem pobjedu . U dragovoljaca ima nekoliko
9.13
#204392361,doc#299339,2011_11_133_2668.html roku od šest mjeseci od dana započinjanja provjere . </p><p> 4 Nakon neuspješne provjere praktične osposobljenosti može se zahtijevati dodatno osposobljavanje . Neuspjeh u dva pokušaja zahtijevat će dodatno osposobljavanje kako to
#134689560,doc#256266,1996_04_27_539.html obrada biološkim metodama s ciljem mijenjanja kemijskih , fizikalnih , odnosno bioloških svojstava , a može biti : aerobna i anaerobna razgradnja . </P> <P> ( 2 ) Otpadna tvar koja
#130776836,doc#252099,1993_11_99_1923.html domaćoj valuti ili u devizama . Isplata izvršena po takvom izjašnjenju konačna je i ne može se naknadno preinačiti . · Isplatu u domaćoj valuti obavlja HPT , a isplatu u
#133570540,doc#254844,1995_07_48_990.html ured Grada Zagreba ili Ministarstvo turizma ne raspolaže dovoljnim brojem turističkih inspektora , ministar turizma može za obavljanje tih poslova ovlastiti turističke inspektore drugoga županijskog ureda , odnosno ureda Grada Zagreba
#204476334,doc#299373,2011_11_134_2689.html biti ugrađeni samo na pedalu vozila koja , s pomoću ručke ili slične naprave , može biti upotrijebljena za pogon umjesto pogonskog motora . Takvi katadiopteri ne trebaju biti ugrađeni na
#192953161,doc#293534,2009_03_29_647.html izvještajne segmente rasporedi stavke kao što su porezni rashod ( prihodi od poreza ) , može uskladiti ukupne pokazatelje dobiti li gubitka segmenata s dobiti ili gubitkom subjekta nakon tih stavki
#173739742,doc#282923,2006_06_69_1652.html 31 . neznatna razlika u vrijednosti u slučaju gdje se radi o jednoj vrsti robe može biti neprihvatljiva , dok kod druge vrste robe može biti prihvatljiva i velika razlika . </tr></p>
#49864032,doc#88972,vj20010807td03,pn države vrlo su opasni sukobi između njenih institucija , a izlaz iz krize nikako ne može biti u strategiji " pravedne raspodjele siromaštva " nego u razvoju zemlje . </head><p> <b> ZAGREB
9.13
#163746682,doc#277123,2004_01_9_308.html primio poziv za ročište za 9 . srpnja 2001 . godine ( na koje ne može pristupiti ) , međutim , da je u ratnim zbivanjima izgubljena sva dokumentacija vezana uz
#29583677,doc#50726,na213_20 a svoju člansku knjižicu demonstrativno je poštom dostavio partijskom komitetu s obrazloženjem da više ne može biti član organizacije koja je postala kočničarem pozitivnih pomaka . " Jasno je bilo da
7.97
#48477471,doc#86198,vj20010623ku08 -a svjestan je da je riječ o teško inkriminiranom pritvoreniku , ali isto tako ne može biti zadovoljan situacijom u kojoj se pojavljuju proturječni liječnički iskazi . Već i samo postojanje
9.13
#215422561,doc#304924,2012_08_91_2097.html <p> ( . .. ) </p><p> ( 2 ) Pritvor iz stavka 1 . ovog članka , može trajati najdulje četrdeset i osam sati od trenutka uhićenja . Na prijedlog državnog odvjetnika sudac
#73564238,doc#136332,vj20030809zg04 . O tome može li se novac predviđen za komarce potrošiti za muhe , ne može odlučivati sâm . Pokušali smo to saznati od gradonačelnika , no on je na godišnjem
9.13
#7931424,doc#14710,gs20020908sb13596 je prenapuhana . I da sav amonijak što je sad tamo iscuri van , a može samo ako netko to inscenira , ne bi se dogodilo ništa strašnoga , jer se
8.78
#23631592,doc#48197,HR550103A obaviješten da oblikuje i elaborira izvoran pristup rješenju tzv . južnoslavenskog pitanja . Štoviše , može se reći da je bio i dovoljno hrabar da svoje rješenje zasnuje na naglašeno hrvatskom
8.78
#31284568,doc#52224,vj20000124vp06 . I crkveno sudište mora to imati na umu , naglašava Papa , što se može shvatiti i kao još jedna njegova implicitna kritika načina kako Sacra rota poništava brakove ,
8.78
#176313473,doc#284455,2007_11_121_3525.html čimbenicima jest prisutnost ozbiljne odnosno po život opasne bolesti kod koje primjena ispitivanog medicinskog proizvoda može značiti važan napredak u liječenju . U tim slučajevima potrebno je razmjerno hitno započeti ispitivanje
#115752211,doc#225391,vj20090704pis08,pn i glumačkim izazovima . </p> </div1> Ana Lonjak Božičević <head> Kreacije za poticanje hrabrosti </head><head> Torba koja se može nositi kako suknja i obratno skrenula je pozornost na mladu dizajnericu koja priprema još minimalističkih
#138401258,doc#259336,1997_07_73_1255.html djelatnosti . </P> <P> ( 2 ) Stručno usavršavanje iz stavka 1 . ovoga članka može se provoditi samo uz odobrenje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi , osim ako se
#132423046,doc#253700,1994_12_93_1609.html se obavlja revizija i njegov program rada ; </p><p> h ) procijeniti širinu pouzdanosti koja se može postaviti kod drugih revizora , primjerice , kod interne revizije ; </p><p> i ) utvrditi najučinkovitiji
#6348673,doc#11420,gs20020409hr10107 zna da to nije igra , pa izbjegava zafrkanciju o toj temi : " Ne može se to raditi . Tko god Mati ostavio bombu na vratima , ludost je učinio
9.13
#64141532,doc#117643,vj20021004vp02 u BiH da podrže one snage koje će nastaviti proces započetih reformi , što se može tumačiti kao davanje " vjetra u leđa " strankama sada vladajuće Alijanse za promjene ,
8.98
#100043579,doc#188263,vj20070105pis02 iako Rajan u vodi izgleda lagan poput perca , i ondje sa svojom golemom težinom može biti vrlo opasan . Toga se , čini se , ne boji i Steve Bloom
#47301290,doc#83749,vj20010515vp06 borbu protiv onih kaznenih djela koja ne poznaju granice . " Pitanje organiziranog kriminala ne može se rješavati na razini jedne zemlje pa čak niti jedne regije " , kazao je
9.13
#203763043,doc#299098,2011_10_121_2386.html 3 ) Optuženika prvi ispituje branitelj , a zatim tužitelj te oštećenik . Predsjednik vijeća može u svakom trenutku radi razjašnjenja nejasnoća postaviti pitanje optuženiku . </p><p> Članak 435 . </p><p> ( 1
#21428955,doc#44593,gs20050923sv46503 veleposlanik u BiH Douglas McElhaney posebice su inzistirali na činjenici da međunarodna zajednica naprosto ne može dopustiti da uz Kosovo i SCG , BiH postane treća točka nestabilnosti na Balkanu i
9.13
#154503888,doc#271384,2003_07_117_1639.html odnosno predsjednik vijeća upozorit će je na potrebu da uzme punomoćnika . </p><p> Ako stranka ne može odmah uzeti punomoćnika , sud će na njezin prijedlog odgoditi ročište. « </p><p> Članak 155 . </p>
#177692705,doc#285289,2007_03_28_1012.html revizorom primijenjene revizijske postupke , ili pregledati pisani sažetak revizijskih postupaka drugog revizora ( koji može biti u obliku upitnika ili kontrolne liste ) ili pregledati njegovu radnu dokumentaciju . Te
#139668466,doc#260199,1998_11_146_1811.html utvrđeno zakonom kao kažnjivo djelo . Članak 31 . Ustava ujedno utvrđuje da nitko ne može biti ponovno suđen za djelo za koje je već pravomoćno osuđen , odnosno da se
#120299716,doc#235812,vj20091221kul09 obližnjih nasada vinograda , u privatnom vlasništvu . No o otkupu zemlje trenutačno se ne može ni govoriti . </p><p> Uz drvored stabla maslina , koje su zasadili uz sam rub prometnice
#155798156,doc#272047,2003_10_157_2250.html . ) definirao gospodarski pojas Republike Hrvat­ske i suverena prava i jurisdikciju koju Republika Hrvatska može ostvariti u gospodarskom pojasu , te koji je u članku 1042 . propisao da Sabor
#9585024,doc#18061,gs20030124hr17080 ostavku držite posve neutemeljenima ? </p><p> - Nema nikakve moralne obveze za ostavku . Mene se može smijeniti u zakonski reguliranoj proceduri , a budući da to nisu uspjeli , služe se
9.13
#141150359,doc#261208,1998_05_71_863.html , pozvat će podnositelja da nadopuni zahtjev i odredit će mu rok , koji ne može biti duži od 30 dana . </P> <P> Članak 5 . </P> <P> ( 1
#957107,doc#2275,CW060199903251002hr <s> On kratkoročno vjerojatno može preživjeti taj " pad neba na njegovu glavu " , jednako kao i Saddam Hussein . </s>
9.95
#170067892,doc#280776,2006_10_116_2604.html od automobilske odgovornosti ) i 2 . osiguranje od nezgode . ( 4 ) Zastupnik može osiguranje iz stavka 3 . točke 2 . ovoga članka ugovoriti samo za vozača i
#195671573,doc#294855,2009_07_82_1987.html i 5 . koji glase : </p><p> » ( 4 ) Nadležno nadzorno tijelo države članice može obaviti dodatni nadzor društava i subjekata povezanih sa društvom za osiguranje odnosno društvom za reosiguranje
#133810841,doc#255039,1995_09_66_1172.html tehničke mogućnosti za izmjenu dodijeljene frekvencije . </p><p> ( 2 ) Pravo na uporabu radijske frekvencije može se uskratiti pod uvjetima iz stavka 1 . ovoga članka i prije isteka roka valjanosti
#174726266,doc#283488,2006_08_92_2157.html ili utisnuti podaci iz stavka 5 . ovoga članka . Kod prozirnih pakiranja certifikat proizvođača može se nalaziti i s unutarnje strane pod uvjetom da je jasno vidljiv i čitljiv . </p>
#169232178,doc#280270,2005_07_93_1854.html pravila za obavljanje poslova Depozitne banke nad imovinom Fonda . </p><p> ( 3 ) Depozitna banka može , uz prethodnu suglasnost Komisije , dio svojih poslova povjeriti nekom drugom pravnom subjektu ,
#60598081,doc#110883,vj20020620ko05 bilo Te je svuda i lutao svakamo , prošao si gotovo sve što čovjek uopće može proći , a onda si se vratio tamo od kuda sve počinje . " Tada
8.32
#106567042,doc#204488,vj20080614kul05 i ružmarina s lučkim dokovima i postrojenjima u čistu slikarsku odu svjetlu i boji - može samo čovjek koji vidi mnogo dublje skrivenu ljepotu svijeta no drugi svojim ravnodušnim pogledom . </p>
#169003649,doc#280148,2005_07_88_1759.html . </p><p> ( 3 ) Zbog posebne naravi organizacije rada učeničkih domova , tjedno radno vrijeme može se preraspodijeliti i na drukčiji način , obvezno uvažavajući odrednicu o petodnevnom radnom tjednu i
#147186072,doc#266016,2000_07_75_1624.html području Nacionalnog parka zabranjeno je kampiranje odnosno logorovanje . </p><p> Iznimno , uz dopuštenje Ustanove , može se u određenim slučajevima odobriti kampiranje odnosno logorovanje mimo uvjeta utvrđenim stavkom 1 . ovoga
#55157573,doc#99870,vj20020119gl03 Za početak , treba jasno i glasno reći čija je Petrokemija . Samo tako se može rastjerati barem dio balkanske magluštine koja već desetljećima obavija njene probleme . </p><p> Potom treba reći
8.32
#49251351,doc#87751,vj20010716zg02 , izdano još u ožujku prošle godine , o uklanjanju objekta . </p><p> Posljednjih dana ne može se na ulicu od silnih kamiona , tuže nam se tamošnji stanovnici . Buka i
9.13
#3213592,doc#6575,fo2003br39cl909 ples na pozornici , ali i u publici , Zagrepčani su mogli vidjeti kako Isus može biti izvor radosti , mira , ljubavi i odgovor na sve probleme . </p><p> Na kraju
9.13
#138034025,doc#258745,1997_05_48_699.html <P> Članak 18 . </P> <P> Na obrazloženi zahtjev korisnika carinske olakšice , ovlaštena carinarnica može rješenjem odobriti promjenu strukture strojeva i opreme u okviru iste djelatnosti , povećanje vrijednosti opreme
#25145734,doc#48820,na144_24 Uzeo </p><p> sam Nazorovu pripovijetku , iščitao je pažljivo i shvatio da se prema njoj uistinu može napraviti zanimljiv mjuzikl . Naravno , bilo je nužno neke stvari izmijeniti , neke sažeti
8.78
#76450357,doc#141659,vj20031119un07 u određene škole upisivali kadrovi za zanimanja trenutačno najpotrebnija u državi . " Država ne može otvarati nova radna mjesta , nego treba rušiti barijere za investiranje u našoj zemlji "
9.13
#8708653,doc#16300,gs20021112os15251 Crni dani za izdavače već predugo traju , a šarenilo ponude u kojoj svaki građanin može naći nešto za sebe ne jamči poboljšanje prodaje . </p> Snimio : T . BALAŠ (
9.13
#154643501,doc#271458,2003_07_121_1706.html ne radi kod zdravstvenog radnika visoke stručne spreme privatne prakse , ministar nadležan za zdravstvo može odobriti specijalizaciju za potrebe ministarstva nadležnog za zdrav­stvo , ministarstva nadležnog za obranu , ministarstva
#17100033,doc#33963,gs20040921sp34166 . No , i Dinamovom bi čelništvu bilo dobro da shvati kako se rezultat ne može kupiti bogatim transferima , već se ponešto mora napraviti i na planu igre . A
9.13
#182913349,doc#288609,2008_12_139_3893.html U cilju određivanja obujma nužnih dopunskih i kompenzacijskih mjera otklanjanja , nadležno tijelo javne vlasti može propisati metodu , na pr . novčano vrednovanje . Ako je vrednovanje izgubljenih prirodnih dobara
#207783798,doc#301064,2011_01_6_110.html za četvrti kvartal 2008 . godine iznosi [ … ] kune . Iz tih podataka može se zaključiti kako je obračunati iznos HDS naknade HT-u u zadnjem tromjesečju 2008 . godine
#213478534,doc#303963,2012_05_50_1224.html način i pod uvjetima propisanim ovim Zakonom i Statutom Službe . </p><p> ( 3 ) Služba može stjecati sredstva i iz drugih izvora , donacijom i na drugi način , sukladno zakonu
#127122025,doc#247626,1992_03_17_401.html dopunjuju , ako se predlaže izmjena ili dopuna zakona . </p><p> Uz prijedlog za donošenje zakona može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija . </p><p> Članak 152 . </p><p> Tekst nacrta zakona sadrži rješenja koja
#177623997,doc#285289,2007_03_28_1012.html odgovorna strana nisu primjerene u odnosu na naznače kriterije , ili b ) praktikant ne može pribaviti dovoljno odgovarajućih dokaza kako bi procijenio usklađenost jednog ili više aspekta predmeta angažmana s
#158208600,doc#273594,2003_04_69_818.html Ako je prilogom objavljenim suprotno stavku 2 . ovoga članka povrijeđen ugled autora , autor može zahtijevati naknadu štete . </p><p> ( 4 ) Stavak 1 . ovoga članka vrijedi i za
#78907470,doc#147304,vl990408dv05 . Za 1 četvorni m presadnica dovoljno je oko 1,0-1,5 g sjemena , čime se može proizvesti oko 500-700 kvalitetnih presadnica , što je dovoljno za sadnju na 30-40 četvornih metara
7.97
#100684426,doc#189807,vj20070226crn02 ranjenih Izaije i Joela te Zlatko A . (47) , a još se uvijek ne može sa sigurnošću govoriti tko je pucao , no prema izjavama nekih očevidaca krvavog obračuna ,
#18038623,doc#36147,gs20041203hr36397 sankcioniranje kršenja pravila , a u sadržajnom smislu nisu limitirali gornji iznos novca koji netko može dati za kampanju . U većini zemalja ti su iznosi limitirani . Čak je i
8.78
#106523642,doc#204383,vj20080612spo016,nn tehničke prirode šaljite na </p><p> webmaster@vjesnik .hr </p><p> © Vjesnik - All Rights Reserved . </p><head> Boonen ne može na »Tour de France « </head> <div1> <p> SAINT-PAUL-EN-JAREZ - Direktor najveće svjetske biciklističke utrke , »Tour
#107527830,doc#206738,vj20080729kul01 neobično i iz susjedstva nam je stigao »Čarlston za Ognjenku« , film koji bez problema može podijeliti kritiku , ali i gledatelje od kojih će neki stati uz to debitantsko djelo
#62278304,doc#114079,vj20020811td01 da je razina spomenutoga dosegnula zabrinjavajuće razmjere i u kolikoj mjeri naplata dijela državnih jamstava može ugroziti državni proračun ? </p><p> - Priznajem da se na ovom odgovoru lomim . Kao bankar
7.97
#178438451,doc#285722,2007_04_40_1343.html upravljanje vučnim vozilom vlaka za prijevoz putnika i vlaka u kojem se prevoze opasne tvari može steći samo osoba koja je navršila 21 godinu . </p><p> 6.4 . Radno vrijeme , trajanje
#119734821,doc#234497,vj20091201kom03 okoliša sve više postaju nezaobilazni . Zato nije ni čudo da sve više potrošača razmišlja može li i kako smanjiti svoje sve veće račune za potrošene energente . </p><p> Da prostora za
#197952448,doc#296309,2010_12_139_3528.html zakonom nije drugačije određeno . </p><p> ( 4 ) Ovršni nalog ne mora biti obrazložen i može biti izdan na obrascu . </p><p> ( 5 ) Ovršni nalog mora sadržavati uputu o pravnom
#176691059,doc#284649,2007_02_13_564.html zemljište iz st.1 . ovoga članka koje se po svojoj veličini , klasi i kulturi može obrađivati i privesti poljoprivrednoj proizvodnji , ali ga ne obrađuju vlasnici ili zakupci toga zemljišta
#150816094,doc#268649,2002_02_11_279.html papira koji se savija u svitke i stavlja vodoravno ili uspravno u komoru . Sjeme može klijati u plastičnim posudama ili neposredno na pločama komora za klijanje ako je vlažnost zraka
#185405635,doc#289986,2008_04_41_1399.html mogu biti označeni samo nazivom te kategorije ; 2 . sastojci koji pripadaju u jednu od kategorija sastojaka iz Priloga 2 . ovoga Pravilnika , moraju biti označeni nazivom njihove kategorije iza kojeg slijedi njihov specifični naziv ili E broj ; ako sastojak pripada u više od jedne kategorije , potrebno je navesti naziv kategorije koja odgovara glavnoj tehnološkoj funkciji sastojka u hrani . ( 3 ) Iznimno od odredbi stavka 2 . točke 1 . ovoga članka , oznaka » škrob« iz Priloga 1 . ovoga Pravilnika mora se uvijek nadopuniti navođenjem njegovog biljnog podrijetla , ukoliko taj sastojak može sadržavati gluten . ( 4 ) Iznimno od odredbi stavka 2 . točke 2 . ovoga članka , oznaka » modificirani škrob « iz Priloga 2 . ovoga Pravilnika mora se uvijek nadopuniti navođenjem njegovog biljnog podrijetla , ukoliko taj sastojak može sadržavati gluten . ( 5 ) Arome moraju biti označene sukladno članku 17 . ovoga Pravilnika . </p><p> Članak 23 . </p><p> ( 1 ) Sastojak hrane iz članka 19 . stavka 2 . ovoga Pravilnika sastavljen od dva ili više sastojaka smatra se složenim sastojkom . ( 2 ) Složeni sastojak može biti naveden u popisu sastojaka pod svojim
#204801090,doc#299615,2011_12_144_2919.html u višestambenom objektu koji se gradi na građevinskom zemljištu u državnom vlasništvu darovanim građevnim materijalom može se odobriti skupini korisnika stambenog zbrinjavanja , koji u vlastitoj organizaciji i vlastitim sredstvima grade
#3338903,doc#6723,fo2003br46cl1076 jako ste lukavi kada kažete naaaavodno jer znate da vas se za takve izjave ne može tužiti . A mene se , kao uostalom i sve HDZ-ovce koji su nešto učinili
8.32
#47915630,doc#85005,vj20010605go02 očekuju visoki devizni priljevi države zbog privatizacije , kao i znatni priljevi od turizma , može se očekivati da će trend aprecijacije valute trajati do jeseni . Pritisak na aprecijaciju tečaja
8.78
#3873421,doc#7406,fo2004br115cl2748 ima dojam da je ono ipak jače od dobra . Tako vjernik u Hrvatskoj ne može biti miran kad promatra svakodnenvni teror big-brotherovskih perverzija nad mladim ljudima . Ne može se
7.97
#138431667,doc#259389,1997_07_74_1313.html najmanje 30 dana od dana objave rasprave . </P> <P> Nakon provedene rasprave ravnatelj Zavoda može donijeti odluku o prihvaćanju strane norme . </P> <P> Članak 13 . </P> <P> Kod
#50973515,doc#91242,vj20010914td07 fanatične naravi . </p><p> - Napad na SAD sluti i na međunarodnu organiziranost . Hipotetički , može li se među suorganizatore ubrojiti i nevladine udruge i skupine kojima je zajednički antiglobalizacijski i
7.62
#67085843,doc#123570,vj20030116vp04,pn " , rekla je Del Ponte za jedan švicarski dnevnik / " Ova zemlja ne može gledati u budućnost dok se ne riješi svoje prošlosti , dok se , iznad svega
9.13
#181788759,doc#287911,2008_10_112_3263.html , tehničke značajke te opreme , podatke o vrstama sučelja na koja se ta oprema može priključiti , istaknuto upozorenje o mogućim ograničenjima uporabe radijske opreme i/ili potrebi pribavljanja propisane dozvole
#26271552,doc#49296,na158_17 uplakana i pitala me : što znači ono : " trofazna " ? Mala ne može zaboraviti dirljivu scenu kad se Paško , također dječak iz njezina razreda , suprotstavio onima
8.78
#62968655,doc#115427,vj20020904ck01 , prijatelj pokojnoga Sliška ) " reketari " jednog privatnika , ali o tome ne može govoriti zbog čuvanja službene tajne . Policajac Šeničnjak objasnio je , odgovarajući na pitanje o
9.13
#81918310,doc#151918,V237fil05 poigravali strukturalnim promjenama , poput <i> Pozdravi </i> ( 1968 ) ili <i> Svadbena zabava </i> ( 1969 ) može učiniti uistinu neoprostivim . Ipak , nemoguće je zanijekati da je opus Briana De Palme
7.62
#125217313,doc#245278,1990_12_52_970.html <P> X . ZAKUP POLTOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA </P> <P> Član 71 . </P> <P> Poljoprivredno zemljište može se dati u zakup . Kod davanja poljoprivrednog zemljišta u zakup primjenjivat će se odredbe
#47450928,doc#84076,vj20010520go02 članovi NO-a za svoju " glasnogovornicu " odredili ministricu Pave Župan-Rusković , odnosno jedino ona može ( valjda , za sada ) komentirati odluke NO-a , ni podžupan primorsko-goranski Luka Denona
8.78
#102255464,doc#193698,vj20070723crn03 i pol godine zatvora za prijevare i među onim je poznatim gospodarstvenicima , koje se može pobrojiti na prste jedne ruke , koji su završili u zatvoru . </p><p> Miketić je primjer
#17524732,doc#34936,gs20041025os35156 grobnice bar 5.000 , naravno u gotovini . Jedini zaključak na koji nas ova činjenica može navesti je da su Osječani unaprijed pripremljeni za sve scenarije i pogrebe umjesto iz "
9.13
#208030811,doc#301180,2011_06_64_1416.html usluga od općeg gospodarskog interesa . U tom pogledu , usluga od općeg gospodarskog interesa može biti povjerena operatoru putem davanja koncesije za javne usluge ; vidi spojene predmete T-204/97 i
#41824975,doc#73321,vj20001204sp01 , nije puki promatrač na klupi , te da uloga trenera u modernome nogometu nerijetko može biti i presudno . Kao što je bila u nedjelju . . . </p><p> Samo se
9.13
#156428934,doc#272391,2003_11_176_2569.html ) smatra se da činjenica što su kupac i prodavatelj povezani sama po sebi ne može biti temelj da se transakcijska vrijednost smatra neprihvatljivom . U takvu slučaju bit će ispitane
#16275320,doc#32130,gs20040709sp32162 Argentinaca izgubili . No , to je bila čudna utakmica , koja se valjda ne može ponoviti . Na papiru Islanđani možda stoje najlošije , ali nisu ništa lošiji od ostalih
9.13
#123289812,doc#242127,vj20100510spo03 najuspješniju sezonu imao Ivica Olić . Bayernov napadač odigrao je sezonu iz snova koju dodatno može okruniti europskim klupskim naslovom , ali i nagradom za najboljeg strijelca Lige prvaka . Za
#151187874,doc#269061,2002_11_132_2135.html IGARA NA SREĆU U AUTOMAT-KLUBOVIMA NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> I . </p><p> Na području Republike Hrvatske može se dati najviše 70 kon­cesija za priređiva­nje igara na sreću u automat-klubovima . </p><p> II . </p>
#158718691,doc#274037,2003_06_96_1217.html , 2/95 . i 87/01 . ) , </p><p> – Odluka o uvjetima pod kojima se može odobriti naplata potraživanja iz inozemstva u netransferabilnoj valuti ( » Narodne novine « , br
#163630831,doc#276973,2004_06_80_1592.html za kalendarsku godinu , odnosno od zad­nje­g usklađiva­nja plaće s troškovima života . </p><p> Usklađiva­nje se može provesti najviše jednom u kalendarskoj godini . </p><p> Članak 79 . </p><p> Plaća radnika sastoji se od
#215554534,doc#304990,2012_08_96_2162.html uz izvanredne troškove ( rehabilitacija , liječenje , lijekovi , pomagala i drugo ) , može ostvariti pravo na pomoć u visini tih troškova . </p><p> ( 3 . ) Nadležni radnik
#74743125,doc#138499,vj20030920ko03 birači ne povjeruju da HDZ uistinu nije onaj što je bio devedesetih godina , Sanader može obećavati brda i doline , ali će se do Banskih dvora teško probiti . </p><p> Pri
9.13
#145578022,doc#264371,2000_12_127_2359.html prije svih drugih obveza obveznika plaća­nja doprinosa . </p><p> ( 2 ) Ako se naplata ne može izvršiti na način iz stavka 1 . ovoga članka , naplatu doprinosa izvršit će Zavod
#135850487,doc#257180,1996_01_8_119.html točke 2 . ovoga članka . </p><p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) Vrsta putničke agencije može se promijeniti , ako su ispunjeni uvjeti propisani za drugu vrstu putničke agencije . </p><p> (
#149119223,doc#267582,2001_06_54_870.html obvezu u ime i za račun ostavitelja podmiriti dospjele obveze do vrijednosti naslijeđene imovine , može podnijeti njegovu godišnju poreznu prijavu i ispuniti druge zakonom propisane obveze . Ako nasljednik ne
#183350020,doc#288789,2008_12_147_4043.html prijedlog ovršenika u potpunosti ili djelomice odgoditi ovrhu za najdulje šest mjeseci . Odgoda se može odobriti : </p><p> 1 . ako je protiv ovršne isprave podnesena žalba , </p><p> 2 . ako
#65232663,doc#119784,vj20021111ko01 biti učinkovitiji od svakog zakona , ma koliko on bio potreban . U protivnom , može se dogoditi da isključiva manjina isključi šutljivu većinu . </p><head> Veliko " čišćenje " u HDZ-u </head>
9.13
#4199656,doc#7811,fo2004br79cl1768 prostor , jasno proizlazi iz Bebićeve eksplicitne izjave kako se na temelju toga već sutra može roditi i manje očekivana suradnja između HDZ-a i nekih drugih stranaka koje su sad u
8.32
#142599481,doc#262354,1999_12_144_2168.html ) zahtjev za izvoz . </p><p> Zahtjev iz točke c ) stavka 1 . ovog članka može nadomjestiti opći zahtjev koji vrijedi za sve u određenom razdoblju započete , izvozne postupke .
#142774896,doc#262447,1999_12_148_2270.html prodaji stupio na snagu , premda prijenos posjedovanja i kontrola posla koji se prestaje obavljati može nastati kasnije . Isto tako isplata prodavatelju može se obaviti kasnije , prema datumu iz
#128397183,doc#249366,1992_11_77_2018.html . </p><p> Ako u mjestu postoji teretni autokolodvor , općinska skupština , odnosno Skupština grada Zagreba može propisom utvrditi obavezu da su se prijevoznici , odnosno samostalni privrednici dužni koristiti uslugama teretnog
#96422407,doc#179420,vj20060216van02 potpredsjednik Cheney prošle subote nastrijelio svog prijatelja Harryja Whittingtona , ali pred medijima se ne može sve sakriti . Naročito ne u Americi ! U srijedu je Washington Post doznao iz
#198952624,doc#296853,2010_02_23_572.html noćenja u hotelu III kategorije ( tri zvjezdice ) , a u iznimnim slučajevima Poslodavac može odobriti i korištenje hotela više kategorija . </p><p> Poslodavac se obvezuje radnicima na poslovima vozača autobusa
#62244452,doc#114010,vj20020810ku02 izvanzemaljsko mnogokrako ljigavo čudovište u potrazi za svjetlosti Zahre . Jay je svjestan da ne može ništa bez Kaya kojeg mora deneutralizirati kako bi se sjetio tajnog spremišta spomenute svjetlosti ,
7.62
#165761954,doc#278299,2005_12_147_2819.html i praksa na jednoj vrsti strukovnih zadataka , malom broju ili jednostavnim strukovnim zadacima ne može se priznati kao uvjet za upis u Imenik ovlaštenih arhitekata ili imenik ovlaštenih inženjera . </p>
#189876463,doc#292283,2009_10_123_3037.html unosi u SRK sukladno članku 27 . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 8 ) Duplikat putovnice može izdati i izdavatelj ako je izvorno tijelo koje izdaje putovnice u zemlji članici Europske unije
#195309574,doc#294696,2009_07_76_1836.html 5 ) Zatvorenik koji smatra da mu se nezakonito prikraćuje ili ograničava njegovo pravo , može se obratiti predsjedniku suda , koji će prema potrebi poduzeti mjere iz stavka 2 .
#33305799,doc#56406,vj20000327sp02 ! Ne može , naime , Dinamo toliko zabrljati , koliko ga Hajduk svojom nemoći može izvaditi ! Ništa više nije normalno u našem nogometu , najlošije igraju dvije papirnato najkvalitetnije
8.78
#207020733,doc#300732,2011_04_42_998.html a da pritom nije smanjio kvalitetu usluga koje mu je povjerena od strane države , može se smatrati da je ispunjen i uvjet iz članka 4 . točke d ) i
#30894234,doc#51409,vj20000112td02 Poljske , unatoč svim zdravstvenim tegobama , čvrsto vjeruje u to da ga samo Bog može opozvati . </p><p> Izjava njemačkog nadbiskupa Lehmanna svakako nije bila slučajna . Već odavno traje konflikt
9.13
#205730427,doc#300013,2011_02_18_358.html za četverogodišnje razdoblje ) . </p><p> Člankom 11 . ZPU-a također je propisano što sve Program može sadržavati , pa to , pored ostalog , može biti i ocjena o potrebi izrade
#115317850,doc#224412,vj20090618crn02 neslužbene informacije govorile da je na kafiće bačen Molotovljev koktel , policija zasad to ne može potvrditi dok se ne obave sva potrebna vještačenja . </p> </div1> Dražen Krajcar <head> Zaštitarka i smijeh
#29836610,doc#50844,na249_01 koordinacije nisu održale . Ako se jedna stvar na početku pokaže lošom , kako se može očekivati da će se tijekom vremena ona ispraviti . Nema šanse da se ispravi ,
9.13
#178715239,doc#285923,2007_05_46_1554.html generacije na generaciju od najmanje dvadeset i pet godina . ( 4 ) Hrani ne može biti dodijeljena oznaka tradicionalnog ugleda ako njezina posebna svojstva proizlaze iz njezina zemljopisnog područja . </p>
#181690252,doc#287867,2008_09_110_3245.html 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti
#207608126,doc#300986,2011_05_57_1260.html sud u izreci svoje presude odredio da je revizija protiv nje dopuštena . Drugostupanjski sud može tako odlučiti ako ocijeni da odluka o sporu ovisi o rješenju nekog materijalnopravnog ili postupovnopravnog
#97202025,doc#181219,vj20060424van02 razumjeti njihovo gledište da se (kroz ustavne promjene op . au . ) možda ne može doći do poboljšanja , što je točno . Ali nije točno da će se njihova
#137747132,doc#258539,1997_04_36_529.html Citirani zakoni naime ne poznaju kategoriju " pokvarenih " listića . </P> <P> Navedenim listićima može doći do povrede tajnosti glasovanja prilikom izbora pa radi toga Sud upozorava Izborno povjerenstvo Republike
#178600280,doc#285857,2007_05_45_1506.html u slučaju zakonom određenog prekida postupka , Sud smatra da se tako određenim prekidom postupka može povrijediti člankom 29 . stavkom 1 . Ustava zajamčeno pravo na suđenje u razumnom roku
#186200897,doc#290536,2008_05_55_1928.html u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu Republike Hrvatske ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti , tijela jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima , kojima je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela , povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom . 4 . Člankom 102 . stavkom 1 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « , broj 129/00 . ) propisano je : <i> Radi potreba službe , policijski službenik može biti premješten na drugo radno mjesto u okviru njegove stručne spreme , u istoj ili drugoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva , u istom ili drugom mjestu rada . </i> Člankom 209 . stavkom 2 . Zakona o općem upravnom postupku ( » Narodne novine « , broj 53/91 . i 103/96 . ) propisano je : <i> ( . .. ) obrazloženje rješenja sadrži : ( . .. ) razloge koji s obzirom na utvrđeno činjenično stanje upućuju na onakvo rješenje kakvo je dano u dispozitivu . ( . .. ) </i> Člankom 60 . Zakona o upravnim sporovima ( » Narodne novine «
#177647383,doc#285289,2007_03_28_1012.html značajnog pogrešnog prikaza zbog prijevare koji se odnosi na količine zaliha , pregledavanje evidencije zaliha može pomoći kako bi se utvrdila mjesta , područja ili predmeti na koje treba obratiti posebnu
#54835543,doc#99209,vj20020110gl08 nas je poučio Željko Žutelija da u vremenu jednakosti spolova nitko nije ničiji i svatko može biti svačiji . Izvornik nije naveden . </p><head> Željko Lovrinčević : Hrvatska se na međunarodnom tržištu
8.78
#110200583,doc#212796,vj20081205spo01,pn 18 .15) Hrvatska igra protiv Njemačke . Unatoč porazu od Makedonije , Hrvatska još uvijek može prenijeti maksimalna četiri boda u drugi krug , ako pobijedi Njemačku , a Srbija izbaci
#66687882,doc#122781,vj20030103st03 točnije onih koje će preživjeti iduće izbore - najviše čemu se demokratski dio biračkog tijela može nadati jest ponovna uspostava koalicije lijevoga centra , uz nešto drugačije paritete stranaka-sudionica nego što
8.32
#154644071,doc#271458,2003_07_121_1706.html mjerila za priznavanje naziva primarijus . </p><p> XII . PRIVATNA PRAKSA </p><p> Članak 139 . </p><p> Privatnu praksu može samostalno obavljati zdravstveni radnik s visokom stručnom spremom pod sljedećim uvjetima : </p><p> 1 . da
#173322373,doc#282669,2006_05_59_1432.html o sredstvu koji sadrži više od jednog mikroorganizma , moraju se navesti metode kojima se može identificirati i odrediti sadržaj svakog od njih . Metode redovitog nadzora nad konačnim proizvodom (
#78419133,doc#145936,vl990326de07 i ona ne može ovisiti o trenutačnom raspoloženju . Znao sam da me to ne može mimoići . Prema tome , bio sam za to da se nagrade prije daju onima
9.13
#84274007,doc#154382,V268mmd01 u nizove ( <i> slide-show </i> ) te im dodati glazbenu podlogu po izboru . Vlastitim videosnimkama može se dodati više od pedeset različitih efekata . Korisne su i mogućnosti koverzije MP3 i
7.62
#138387626,doc#259336,1997_07_73_1255.html . </P> <P> ( 3 ) Korisnik socijalne skrbi iz stavka 2 . ovoga članka može biti samac , član obitelji ili obitelj u cjelini . </P> <P> Članak 11 .
#152890659,doc#270350,2002_05_59_1069.html 1 ) Osim na poslovima iz članka 2 . i 3 . ovoga Pravilnika malodobnik može raditi na drugim poslovima , samo nakon prethodnog pre­gleda za utvrđiva­nje zdravstvene sposobnosti ( u
#181368496,doc#287501,2008_01_1_37.html Zakona zbog kojih je moguće odrediti pritvor , sud će , ako se ista svrha može ostvariti i nekom od mjera opreza ( . .. ) , obrazloženim rješenjem naložiti okrivljeniku
#189600708,doc#292090,2009_09_117_2881.html zbog odmora između letova ( extended FDP by split duty ) </p><p> 6.1 . Nadležno tijelo može odobriti produženje trajanja letačke dužnosti zbog odmora između letova , na temelju odredbe članka 8
#62821865,doc#115153,vj20020829vp04 ili dva posto . </p><p> Postizanje dogovora o jačem oslanjanju na samoobnovljive izvore energije unaprijed se može smatrati jednim od mjerila uspjeha desetodnevnog summita na koji će idućeg tjedna stići i stotinu
7.97
#33899720,doc#57640,vj20000414un06 se pridružio studentima u znak podrške . " Sve što se zbiva oko Hrvatskih studija može se povezati s političkim promjenama u Hrvatskoj , ali i s nestalnošću rektora Branka Jerena
8.32
#87484096,doc#159471,vj20040410tem02 govoriti , o tome treba razumljivo i argumentirano pričati , a o čemu se ne može govoriti , o tome treba šutjeti – i basta ! No , s time nismo
8.32
#28309999,doc#50162,na188_k13 dio privatnih razgovora , tako i javnih polemika . No na ova pitanja nitko ne može dati pravi odgovor . Ni Pukanić , ni novinari Nacionala , ni politika , ni
9.13
#209036201,doc#301617,2011_07_84_1792.html 4 ) Sud naknadno odlučuje o trajanju ove mjere , s tim da ono ne može biti kraće od šest mjeseci ni dulje od dvije godine . </p><p> ( 5 ) Pri
#142641106,doc#262354,1999_12_144_2168.html plaćanje mogućeg carinskog duga , ne može biti kraći od roka u kojem taj dug može nastati , produžen za 150 dana . </p><p> Članak 546 . </p><p> Bankovnu garanciju moguće je prije
#170552527,doc#281034,2006_11_128_2838.html , već je Poslodavac dužan tom radniku ponuditi sklapanje ugovora o radu po kojem radnik može izvršavati preuzete radne obveze . </p><p> Članak 108 . </p><p> ( 1 ) Poslodavac u suradnji s
#21219819,doc#44010,gs20050906sp45749,gl , adaptacijom dijela zgrade u Županijskoj ulici . </p> Autor : D . KORPOŠ <head> Ova momčad može odigrati kvalitetnije nego prošle sezone </head><p> OSIJEK - Ljudi vezani uz rad u kazalištu reći će
9.13
#102842129,doc#195134,vj20070929crn06 rješenje koje je doneseno u petak je pravomoćno i na njega se Žužić više ne može žaliti . Oko 12 .30 sati policija ga je prepratila u zatvor u Remetinecu .
#129337785,doc#250285,1993_02_14_221.html V . Odluke mijenja se i glasi : " Banka ovlaštena za poslove s inozemstvom može s nerezidentskog računa u domicilnoj valuti Republike Hrvatske isplaćivati stranim osobama iz toč . I
#136599634,doc#257731,1997_10_110_1668.html 1 . ovoga članka koji na poziv službene osobe odustane od okupljanja , </P> <P> može se osloboditi kazne . </P> <P> <I> Bijeg osobe kojoj je oduzeta sloboda </I> </P>
#124818585,doc#244676,1990_05_21_416.html zaokruženo više rednih brojeva nego se bira kandidata i glasački listić iz koga se ne može jasno utvrditi za koga je zastupnik glasao smatraju se nevažećim . </P> <P> Član 95
#189089600,doc#291879,2009_09_104_2669.html sukladnosti mora odgovornom nadzorniku na gradilištu dati izvješće o pregledu . </p><p> Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može zatražiti provedbu pregleda u raznim fazama izrade podsustava . </p><p> ( 4 ) Tijelo za ocjenjivanje
#102113476,doc#193354,vj20070706spo05 trenutku sve upućuje na veliki finale Henin i Venus . Amerikanka u ovom momentu jedina može spriječiti drugo Grand Slam slavlje Henin u dva mjeseca . . . </p><p> Od tenisača je
#56503847,doc#102697,vj20020227go03 nešto višim od OPEC-ovih . Tim više što nema jamstva da američka vlada svojim kompanijama može nametnuti da kupuju rusku naftu ako u nekom trenutku cijena nafte koju nude države članice
9.13
#152257356,doc#269935,2002_03_32_692.html izazvane procesom tranzicije , postoji mogućnost unutarnje destabilizacije , a time i promjene politike koja može voditi i prema različitim oblicima međudržavnog revanšizma , te time i porastu mogućnosti međudržavnih sukoba
#174464019,doc#283309,2006_07_84_2002.html . Vođenje proizvodnje na obiteljskim gospodarstvima iz članka 11 . točke 6 . ovoga Pravilnika može obavljati nositelj ili član gospodarstva ako ima najmanje srednju stručnu spremu veterinarske , poljoprivredne ili
#210060780,doc#302009,2012_09_106_2300.html tekstu : ispitanik ) ; osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno , posebno na osnovi identifikacijskog broja ili jednog ili više obilježja
#129517581,doc#250491,1993_03_24_432.html ili predmete koji su na dnevnom redu sjednice Županijskog doma ili radnih tijela , a može tražiti i stručne obavijesti i objašnjenja radi potpunijeg upoznavanja i praćenja problema na koje nailazi
#167652718,doc#279268,2005_04_48_933.html školjkaša . </p><p> Iznimno od stavka 3 . ovoga članka , radi pravilnog gospodarenja , ministar može u posebnom staništu na određeno vrijeme i s određenim ribolovnim alatima i opremom dozvoliti ribolov
#143596014,doc#262945,1999_04_38_782.html i zdravlje ljudi , a što predstavlja ujedno i jedine vrijednosti zbog čije se zaštite može ograničiti neko ustavno pravo i sloboda , što pravo na javno okupljanje i javni prosvjed
#137812948,doc#258571,1997_04_39_561.html službi do datuma i primjenjujući ili tekuće ili planirane razine plaća ; ta informacija se može uključiti u prateće aktuarijsko izvješće koje treba čitati zajedno s odnosnom financijskom informacijom ; i
#52804025,doc#94996,vj20011110go05 , od kojeg se očekuje da bude glavni igrač . On u svoje dosadašnje zasluge može ubrojiti dva velika uspjeha - sklapanje mira u " bananskom ratu " , koji je
8.32
#44318779,doc#78156,vj20010215un11 je Budiša . Smatra da je Hrvatska proteklih dana pokazala političku stabilnost i da se može suočiti s masovnim prosvjedima visokog rizika , te vjeruje kako se tenzije više neće povećavati
9.13
#197959135,doc#296309,2010_12_139_3528.html ocjenjuje se u trenutku određivanja jamčevine . </p><p> ( 3 ) Odgoda ovrhe na prijedlog ovršenika može trajati najviše tri godine za koje vrijeme teku zatezne kamate na ovrhovoditeljevo potraživanje . </p><p> (
#4140229,doc#7733,fo2004br67cl1686 sve nizbrdo , ljubitelji košarke u Splitu i okolici nadaju se da jedino sveti Duje može pomoći . . . </p><p> Za razliku od košarke , na teniskome polju svjetliji dani :
8.32
#109341199,doc#210851,vj20081028van05 točaka mogao bi dobiti i do pet godina zatvora , no isto tako sudac ga može poštedjeti zatvora i dodijeliti uvjetnu kaznu . </p><p> Ted Stevens jedan je od najutjecajnijih senatora u
#193714874,doc#293888,2009_04_47_1065.html raspolaže drugo javnopravno tijelo ili kad zbog drugih opravdanih razloga ne može samo ili ne može pravodobno provesti potrebne radnje u postupku . </p><p> ( 3 ) Pravna pomoć zatražit će se
#114725475,doc#223098,vj20090526pis05 svrhe , ali za udrugu po vlastitom odabiru . Na toj se stranici tko želi može uključiti i u akciju za prestanak pušenja ili si može odrediti da pročita barem jednu
#7022733,doc#12776,gs20020612sp11513 <p> Svima je sve jasno . Preostaje još samo nekoliko završnih rečenica i utakmica protiv Ekvadora može početi . Valjda je zbog toga na posljednjoj konferenciji za novinare u Toyami izgovoreno manje
9.13
#51608067,doc#92540,vj20011003vp08 Afganistanu može biti zamka za SAD kojom će početi opasna destabilizacija te zemlje , što može završiti i njezinim raspadom . </p> Bogoljub Lacmanović <head> Ujedinjavanjem oporbe u Afganistanu počinje posttalibansko razdoblje </head><head> Radi
7.97
#20655236,doc#42365,gs20050714os43443 odbora Tenja Josip Valentić otišao razgovarati s vlasnikom kuće kako bi dozvolio uklanjanje mostića da može voda otjecati - priča Damir Grgić , kojeg je , kao i njegove kolege dok
9.13
#31367144,doc#52393,vj20000127gl02 ) poželio imati pred svojom vilom . Kad su mu stručnjaci objasnili da ga ne može steći preko noći - jer je trava nepotkupljiva - te da šugava travica koju je
7.97
#171193850,doc#281365,2006_12_138_3109.html u slučajevima koji su ovim Zakonom ili Statutom stavljeni u njegovu nadležnost . Nadzorni odbor može zaključivanje određenih poslova ili vrste poslova uvjetovati svojom prethodnom suglasnošću . ( 2 ) Nadzorni
#90609365,doc#166247,vj20041107kom03 hotela , koja je sigurno dočekala mnoge ugledne goste , bila je vidljivo impresionirana što može poslužiti Ivu Sanadera i Miomira Žužula , a usput su to , naravno , iskoristili
9.13
#205307989,doc#299858,2011_12_152_3144.html pretpostavki . </p><p> ( 5 ) Odluka kojom se to pravo u potpunosti ili djelomično isključuje može se donijeti samo onda ako je isključenje bilo izričito i uredno objavljeno . Uprava ,
#23852625,doc#48248,HR550316a biskupi , koji se smatraju Hrvatima , kad progovaraju o hrvatskim narodnim stvarima . Ne može biti nacionalni Hrvat i katolički ekskluzivista , niti će Hrvati radi i jedne crkve dopustiti
8.32
#209455960,doc#301758,2011_08_90_1919.html u njemu su određeni svi uvjeti za sklapanje ugovora o javnoj nabavi , ugovor se može sklopiti neposredno na temelju tih izvornih uvjeta i ponuda dostavljenih prije sklapanja okvirnog sporazuma bez
#81003536,doc#150949,v225kaz07 predstavama <i> Tragedija mozgova </i> i <i> Adam i Eva </i> pokazala kako se i bez jake institucionalne potpore može napraviti dobro kazalište , što je čak i potvrđeno nizom gostovanja i nagrada . Ove
9.13
#141559452,doc#261678,1998_07_95_1318.html 15 <SUP> 0 </SUP> iznad i ispod vodoravnice . Međutim , okomiti kut ispod vodoravnice može biti smanjen na 5 <SUP> 0 </SUP> ako je visina svjetala manja od 750 mm
#177185879,doc#285014,2007_02_19_782.html u trenutku podnošenja zahtjeva za homologaciju i koja sadržava cjelovit opis sustava . Ta dokumentacija može biti kratka ako je iz nje vidljivo da su u njoj uzete u obzir sve
#214737679,doc#304573,2012_07_78_1848.html je izradilo dobrovoljni ili obvezni program kontrole za bolesti na koju su kopitari prijemljivi , može navedeni program dostaviti Europskoj komisiji . Program sadržava sljedeće podatke : </p><p> ( a ) rasprostranjenost
#56246008,doc#102158,vj20020220go01 jednog računa i Ministarstvo finacija će imati uvid u sve njihove transakcije . </p><p> " Ne može svako ministarstvo voditi svoju financijsku politiku . Mnoga ministarstva nisu se racionalno ponašala . Razbacivali
7.97
#5806627,doc#10247,gs20020215hr9009 stilu Vesne Pusić je nešto što , ako se ne " okusi " , ne može se znati što je , ali smatram da mi sigurno nismo bili demokratska stranaka .
9.13
#185593692,doc#290059,2008_04_43_1437.html dopunsku dokumentaciju pohranjenu kod stranke ( osobito : radne knjižice zaposlenika , ugovore o radu i drugu matičnu dokumentaciju o radu zaposlenika , ugovore i/ili potvrde o licencijskim pravima na softwareu , kartice kupaca , ugovore o isporuci radova i/ili usluga , karticu dugotrajne imovine s podacima o kupnji , najmu , lesingu ili drugom pravnom poslu kojim se steklo pravo svakodobnog korištenja opreme za izvođenje radova , prema svrsi za koju je proizvedena ) i ocjenu istih ; – očevid na licu mjesta kod stranke , odnosno pregled strojeva , alata i druge opreme . Dokazni dio certifikacijskog postupka može obuhvatiti i druga dokazna sredstva , ako postoji dvojba u istinitost ili potpunost onih navedenih u stavku 1 . ovoga članka . Po dovršenom dokaznom postupku ( posebni ispitni postupak ) Povjerenstvo sastavlja zapisnik s prijedlogom za odbijanje ili prih­vaćanjem zahtjeva . </p><p><i> Mjerila za izdavanje rješenja o ispunjenju posebnih uvjeta </i> Članak 21 . </p><p> Rješenje o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje poslova iz članaka 2 . stavka 1 . točke 1 . i 3 . ovoga Pravilnika izdaje se svakoj stranci koja ispunjava uvjete iz članka 3 . odnosno članka 5 . ovoga Pravilnika za certifikacijsko područje iz članka 7 .
#25010538,doc#48766,na143_02 svima sam , pa i njemu , rekao da u obavljanju mojih dužnosti iznad mene može biti jedino dragi Bog , a da njegovih izaslanika ne Zemlji u tom smislu nema
9.13
#158715500,doc#274037,2003_06_96_1217.html sa sigurnošću očekivati da će kredit vratiti na vrijeme i u cijelosti , počinitelj se može blaže kazniti ili osloboditi od kazne . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada je ugovor
#52102336,doc#93570,vj20011018go01 , usprkos nepovoljnim prilikama na svjetskom tržištu i financijskoj krizi , na koju Hrvatska ne može utjecati . Poduzet je cijeli niz poticajnih mjera , ubrzano se radi na poboljšanju zakonske
9.13
#131941422,doc#253128,1994_08_60_1094.html . </p><p> Veterinarska stanica dužna je organizirati izdavanje svjedodžbi na takav način da ih držatelj životinja može dobiti svakog radnog dana u uredovno vrijeme , osim blagdana i neradnih dana . </p><p> Članak
#171580828,doc#281539,2006_02_15_390.html odrediti za sjedalo u položaju uporabe . </p><p> 7.7.2.4 Kao druga mogućnost za dvostruki valjak , može se uporabiti kontrolna naprava opisana u točki 7.7.5.1 ( vidi sliku 6 . u Prilogu
#182371616,doc#288183,2008_10_123_3548.html daljnjem tekstu : Kolektivni ugovor ) . Smatra da visina osnovice i stalnog dodatka ne može iznositi manje od 55 % prosječne mjesečne plaće po zaposleniku u gospodarstvu Grada Zagreba u
#189554713,doc#292090,2009_09_117_2881.html odredišnom aerodromu , i na bilo kojem alternativnom aerodromu . </p><p> ( 1 ) nadležno tijelo može odobriti uporabu podataka o duljini slijetanja , izrađenih u suglasnosti s ovim stavkom , zasnovanim
#96000597,doc#178492,vj20060114pis02 se ponovilo i uoči ispita na faks . Govorili su mi da mi sigurniju budućnost može jamčiti sigurno zvanje arhitektice , ekonomistice , liječnice . U to su se vrijeme iz
#163962336,doc#277317,2004_07_98_1865.html zahtjevima kod kontrolora zračnog prometa u svezi sa korištenjem privilegija dozvole . </p><p> 13.1.2 . Ministarstvo može razmatrati izdavanje ili ponovno izdavanje Svjedodžbe 12 mjeseci nakon operativnog zahvata na oku iz područja
#124730735,doc#244661,1990_05_20_391.html tolikog opsega da prelaze mogućnosti nadležnog fonda za ceste odnosno nadležne općine , Republički fond može svojom odlukom privremeno rasporediti i sredstva drugih namjena bilancom utvrđenih kao njegov prihod za otklanjanje
#173548473,doc#282791,2006_06_63_1539.html Međutim unatoč tome , Ustavni sud ocjenjuje da takva donekle složenost ove pravne stvari ne može opravdati duljinu sudskog postupka iza pok . M . Ž . koji , u trenutku
#144424833,doc#263526,1999_07_71_1305.html slučajevima ako : </P> <P> 1 . je primjena lijeka opasna za zdravlje ispitanika i može ga se uzimati samo u bolničkim uvjetima , </P> <P> 2 . su koncentracije lijeka
#55674485,doc#100935,vj20020203un02 Škabrnji i na ostalim bojištima u Hrvatskoj , bila njegova borba za mir ? Ne može Milošević smatrati da su suci u Haagu tako naivni da će misliti da je JNA
9.13
#152693201,doc#270239,2002_05_49_967.html ) samouprave , udrugama , znanstvenicima i drugim stručnjacima . </p><p> ( 2 ) Savjetodavnu raspravu može sazvati i sudac izvjestitelj o čemu je dužan izvijestiti predsjednika Ustavnog suda . </p><p> Članak 50
#15549355,doc#30548,gs20040504sp30517 uzbuđenja . Sigurno je da ni u uzvratu ni jedna momčad neće srljati , no može se očekivati bolji i efikasniji nogomet . </p><p> Deportivo je u prilici izboriti svoje prvo europsko
9.13
#214883230,doc#304605,2012_01_8_185.html . POSTUPAK ODOBRAVANJA VEĆIH UČINAKA PIROTEHNIČARA </p><p> Opće odredbe </p><p> Članak 1 . </p><p> Odobravanje većih učinaka pirotehničara može se tražiti nakon što su poslovima razminiranja i/ili pretraživanja obuhvaćeni dijelovi radilišta na kojima su
#160608321,doc#274898,2004_10_145_2553.html mineralnih sirovina na ili u ­njemu . Stoga , niti vlasnik zem­ljišta te sirovine ne može iskorištavati bez odobre­nja ( koncesije ) nadležnog državnog tijela . </p><p> 7 . Predlagate­lj svojim navodima
#129684503,doc#250665,1993_04_31_569.html se , s obzirom na njegovu ličnost i okolnosti uz koje je djelo počinio , može očekivati da će se i odgojnom mjerom postići svrha koja bi se ostvarila izricanjem kazne
#51676604,doc#92676,vj20011006gl01 , u govoru u Bjelovaru , pohvale zbog nepoštivanja zapovijedi predsjednika Tuđmana . </p><p> Dakako , može se nagađati kako su ovime kulminirale očite napetosti između MORH-a i Stožera , odnosno Pantovčaka
9.13
#21891299,doc#46042,gs20050707hr43120 na burzi te vjerojatno desetak posto MOL-u u izravnim pregovorima . Uz to , Vlada može računati i na prihode od prodaje dionica Croatia osiguranja , pa u Banskim dvorima vjeruju
9.13
#44345592,doc#78212,vj20010216td04 zastupnik je dužan odmah napustiti sjednicu , a ako to ne učini , predsjedatelj mu može izreći stegovnu mjeru u dvostrukom trajanju . Ako se izgrednik ni nakon toga ne želi
9.13
#51227306,doc#91751,vj20010922sp05 u petak plasirao Ljubičić nudi dovoljno optimizma . Uistinu , teško je vjerovati da Volandri može dobiti u nedjelju Ljubičića . </p><p> A treći bod ? Ipak je tu Goran Ivanišević i
9.13
#149336843,doc#267604,2001_06_56_901.html , koji je u članku 15 . stavku 2 . izrijekom propisivao da svaki birač može svojim potpisom podržati samo jednu listu za izbor članova predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ,
#157609534,doc#273177,2003_03_34_452.html , a imajući u vidu činjenicu da Vrhovni sud u rješavanju sukoba o nadležnosti ne može cijeniti dopustivost izabranog pravnog puta zaštite , nego može odrediti sud koji je nadležan za
#106448997,doc#204176,vj20080607van01 pred Obamom među bijelačkim biračima , s 53 prema 38 posto glasova . Obama pak može računati na približno 90 posto crnačkih birača . Obama nije dobro prolazio u ogledima s
#208677466,doc#301447,2011_07_78_1664.html separator vode i zraka ) </p><p> - gradiva </p><p> - oblik </p><p> - dimenzije ( u mjeri koja može utjecati na ponašanje gradiva ) . </p><p> 13 . Tegljač za poluprikolicu </p><p> Tegljač za poluprikolicu označava
#188982008,doc#291789,2009_08_100_2571.html ( ovce , koze , svinje ) nije prijavio ovlaštenom veterinaru i o tome ne može ishoditi dokaz , kako je to propisano Zakonom o veterinarstvu i podzakonskim propisima posebnim propisima
#204410113,doc#299339,2011_11_133_2668.html d ) . </p><p> SVJEDODŽBA O ZAVRŠENOM TEČAJU OSPOSOBLJAVANJA </p><p> 5 Po završenom osposobljavanju , kandidatu se može izdati potvrda o uspješnom završetku osposobljavanja . </p><p> PRIZNAVANJE </p><p> 6 Imatelj svjedodžbe o završetku MCC tečaja
#12524371,doc#24048,gs20030828sb23483 , zar to toliko košta , je l' ta cijev od zlata da država ne može investirati ? - pita se Stanko . </p> </div1> <div1 type="glava"> <head> Perspektiva - nepoznata </head><p> Perspektivu manjim mjestima
8.32
#1714075,doc#4215,CW107200003030305hr,NA <head><s> Ministar unutarnjih poslova više ne može narediti prisluškivanje ! </s></head>
9.79
#188233147,doc#291500,2008_07_88_2812.html na rizik neispunjenja ili mogućeg neispunjenja obveza sudionika tog tržišta . ( 2 ) Agencija može , u cilju jačanja stabilnosti i cjelovitosti tržišta kapitala , razmjenjivati podatke i s drugim
#128944108,doc#249957,1993_11_106_2029.html nadležno tijelo koje je obavilo nadzor . </p><p> Protiv rješenja iz stavka 1 . ovoga članka može se izjaviti žalba Komisiji za prekršaje Središnjeg ureda Porezne uprave . </p><p> Članak 28 . </p><p> Ministar
#111515842,doc#215731,vj20090124kul08 koja se emitira već dvije godine , prenose je čak 24 podružnice , te se može gledati diljem svijeta izuzev na Sjevernome polu« , objašnjava za Vjesnik Kurspahić . Emisija je
#31327518,doc#52322,vj20000126gl01 ovakvog poteza , Mesića već početi doživljavati kao stvarnoga predsjednika . Koji , eto , može , iako još nije izabran , narediti privremenom predsjedniku da postupa po njegovim diktatima koji
9.13
#167631973,doc#279256,2005_04_47_917.html su trostruke vrijednosti navedene u tablici . Za naponsko područje ispod 0,8 Un pogreška brojila može se kretati izmedu + 10 % i – 100 % . </p><p> 2 ) Preporučena ispitna
#35758518,doc#61458,vj20000613un02 su neka predložena rješenja protuustavna . Tako je Dorica Nikolić ( HSLS ) ocijenila dvojbenim može li se brzo i bez intervencija u druge zakone uzeti HRT-u treći program Televizije i
9.13
#12666471,doc#24346,gs20030908os23834 smještaja te smanjen broj korisnika u udomiteljsku obitelj , u koju , prema novome , može biti smješteno najviše pet osoba , uključujući i osobe smještene prema drugoj osnovi . U
9.13
#165543154,doc#278186,2005_12_143_2702.html biti izrezan iz najravnijeg dijela vjetrobranskog stakla ili drugog zakrivljenog sigurnosnog stakla . </p><p> Alternativno , može se ispitivati zakrivljeno sigurnosno staklo . U tom slučaju potrebno je voditi računa o osiguranju
#25289435,doc#48885,na146_19 zbog težine kobilice , ne može okrenuti , ali uvijek postoje nepredviđene okolnosti zbog kojih može potonuti . Ipak , upravljanje brodom danas je zbog savršenih uređaja za navigaciju znatno lakše
9.13
#124784194,doc#244675,1990_05_21_415.html ili zauzelo stav . Ako se takvo pitanje pojavi u raspravi na vijeću , izvjestilac može tražiti da vijeće odgodi raspravu o takvom pitanju dok ga radno tijelo ne raspravi .
#50464927,doc#90164,vj20010828un03,pn , najviše odgovarala na upite vezane uz porodne naknade / Postoji prijedlog da se naknada može ostvariti i s potvrdom o redovnom školovanju , a vjerojatno će se naći i rješenje
9.13
#192028776,doc#293063,2009_12_154_3794.html . izdaje se na vremensko razdoblje od 10 ( deset ) godina , </p><p> c . može se prenijeti na drugu osobu uz prethodno pribavljenu suglasnost HAKOM-a , sukladno načinu i uvjetima
#182937436,doc#288617,2008_02_14_420.html pojedine njezine dijelove , odluke naručitelja i ostale podatke povezane s pojedinom nabavom , Ured može zatražiti potrebna objašnjenja , obrazloženja ili očitovanja naručitelja . </p><p> ZAPISNIK Članak 4 . </p><p> ( 1
#66063541,doc#121447,vj20021208un07 Dodala je da je Gotovac svim liberalima u Hrvatskoj ostavio svoje političko naslijeđe koje se može sažeti u odgovoru na pitanje kako živjeti slobodno i kako imati slobodno društvo , što
9.13
#65493670,doc#120305,vj20021119td07 . </p><p> Rezolucija , ako se usvoji , može imati samo psihološki negativan učinak , i može se svrstati u dio kolateralne štete nastale zbog hrvatskog natezanja s Haaškim sudom u posljednja
9.13
#136660455,doc#257732,1997_10_110_1669.html pri odmjeravanju kazne . Tužitelj ne može stavljati određeni prijedlog o visini kazne , ali može predložiti da se izrekne sudska opomena ili uvjetna osuda . </P> <P> Članak 345 .
#194033240,doc#294030,2009_04_52_1222.html propisima Republike Hrvatske za donošenje godišnjih financijskih dokumenata . </p><p> ( 3 ) Sjednica Skupštine Komore može se održati i pisanim putem elektroničkom poštom . O načinu održavanja sjednice Skupštine Komore odlučuje
#134411778,doc#255880,1996_12_110_2161.html kategoriju , povjerenstvo koje provodi pustupak utvrđivanja minimalnih uvjeta i uvjeta za kategoriju ugostiteljskog objekta može , u tijeku postupka , predložiti i veći postotak soba iz odredbe stavka 1 .
#51902728,doc#93145,vj20011012td01 bilo američkom politikom , svojim režimima , katastrofičnim gospodarstvom . Zato s ozbiljnošću treba provjeravati može li toliko ljudi i država biti dovoljno spremno za suprotstavljanje novom svjetskom poretku i glavnom
9.13
#180651319,doc#287048,2007_08_82_2599.html ovog članka mora biti razmjeran broju konzumnih mjesta u blagovaonici i/ili prostoriji za usluživanje ( sjedećih i stajaćih ) i to : – do 160 mjesta – jedan umivaonik u svakoj pretprostoriji ( posebno za žene i posebno za muškarce ) , – do 350 mjesta – dva umivaonika u svakoj pretprostoriji ( posebno za žene i posebno za muškarce ) , – od 350 mjesta na više – tri umivaonika u svakoj pretprostoriji ( posebno za žene i posebno za muškarce ) . ( 3 ) Iznimno od odredbe stavka 2 . ovoga članka , u postojećim ugostiteljskim objektima može se u zahod za žene i zahod za muškarce ulaziti kroz zajedničku prostoriju . Tada se u toj zajedničkoj prostoriji mogu nalaziti umivaonici . Broj umivaonika mora biti razmjeran broju konzumnih mjesta u blagovaonici i/ili prostoriji za usluživanje ( sjedećih i stajaćih ) i to : – do 80 mjesta dva umivaonika , – do 170 mjesta tri umivaonika , – do 350 mjesta četiri umivaonika , – od 350 na više pet umivaonika . </p><p> Članak 50 . </p><p> ( 1 ) Podovi u zahodu ne smiju biti klizavi , moraju biti od vodonepropusnog materijala koji se lako čisti i održava
#210389848,doc#302236,2012_10_114_2490.html tada postojećih cijena Iskona . </p><p> Amisovo određivanje cijena dual play paketa pri ulasku na tržište može se promatrati kao primjena strategije penetracijskih cijena kojima se želi u kratkom roku osvojiti određeni
#76057940,doc#140907,vj20031106un05 zakonodavac ne bi mogao ispraviti tu nelogičnost poštujući pravilo da novac u drugom stupu ne može biti iskorišten ni za što drugo osim za isplatu mirovine . To se može učiniti
9.13
#150458672,doc#268414,2001_11_98_1644.html 1 ) DC ima šest ( 6 ) potpredsjednika . </p><p> ( 2 ) Predsjednik DC-a može dati pojedinim potpredsjednicima izravne ovlasti i zaduženja u provedbi Statuta i Programa DC-a u područjima
#216719955,doc#305473,2013_01_7_124.html Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju dužem od tri ( 3 ) godine može se sklopiti u slučajevima utvrđenim zakonom i Kolektivnim ugovorom , primjerice : </p><p> – kada se
#83802775,doc#153853,V263fil01 aspekt Barriejeve priče osvjetljava neki od misterija odrastanja , a Hogan mu daje vremena koliko može . A iako je film izvanredno montiran , cijelim trajanjem napetost razotkrivenih tema i motiva
7.97
#194949636,doc#294568,2009_06_70_1724.html preko granice Republike Hrvatske . Prihvaćanje za slobodne zone , slobodna skladišta i carinska skladišta može se odobriti samo kada su ispunjeni zahtjevi propisani u članku 12 . stavku 4 .
#154570385,doc#271389,2003_07_118_1647.html kojemu novome društvu odnosno društvu koje je sudjelovalo u podjeli je prenesena njegova obveza , može valjano ispuniti svoju obvezu bilo kojemu od njih . </p><p> ( 4 ) Vjerovnik društva koje
#207121367,doc#300761,2011_04_45_1057.html na koju se odnose odredbe ovoga Odjeljka o educiranoj osobi . </p><p> 3 . Educirana osoba može biti i lovočuvar ili osoba koja gospodari lovištem , ako je dio skupine lovaca ,
#206977485,doc#300690,2011_04_41_987.html . </p><p> ( 6 ) Protiv rješenja Ispitnog povjerenstva iz stavka 4 . ovoga članka kandidat može uložiti prigovor u roku od tri dana od dana primitka rješenja . O prigovoru odlučuje
#39267372,doc#68288,vj20000927sp15 ispisnica pojavila i u poluvremenu utakmice . </p><p> Nakon svega , direktorica Ognjenović je upitala Brennera može li konačno dobiti ispisnicu , na što je Brenner odigrao adut , rekavši da je
8.78
#147848152,doc#266515,2001_11_105_1734.html takav program nije odobren od Ministarstva prosvjete i športa kao program predškolskog obrazovanja , ne može biti uključen u sustav , iako njegovo izvođenje materijalno podupire rečeno ministarstvo zajedno s Ministarstvom
#32173475,doc#54061,vj20000222sp04 odnos s navijačima . To je opsežan posao koji traži cjelodnevni angažman i koji ne može biti obavljen preko noći . Do ljeta bi čak mogla biti i anarhična situacija ,
8.32
#196518835,doc#295420,2010_01_10_220.html PRAVNOM LIJEKU </p><p> Ovo rješenje je konačno . Protiv njega nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od
#67220289,doc#123827,vj20030120zg05 trećinu rampi i trebamo napraviti još dosta toga , ali u skateparku se već sada može voziti " , kaže tajnik Panike , Tibor Janči . Klub je od Velesajma dobio
7.97
#183699756,doc#288928,2008_12_152_4149.html kaznenim djelom ili zato što je ona zbog kaznenog djela došla do imovinske koristi , može sud u kaznenom postupku , na prijedlog ovlaštene osobe , a prema odredbama koje vrijede
#21683951,doc#45389,gs20050604os41859 na dva kotača može vidjeti na Pampasu . Međutim , novost kojom se Osijek uistinu može ponositi , a koja uvelike govori o značaju kojega osječki sajama iz godine u godinu
8.32
#115410800,doc#224616,vj20090621kom06 moglo kontrolirati županičine rabote . </p><p> Teško je normalnom čovjeku zamisliti da toliko jala i mržnje može izazvati to što je jedan velečasni autorski sudjelovao u stvaranju jednog CD-a . Velečasnog Zlatka
#199388269,doc#297028,2010_03_30_692.html sliku percepcije opće populacije o pitanjima vezanim za sustav kontrole sigurnosti hrane u Republici Hrvatskoj može dati istraživanje koje je za Hrvatskoj agenciji za hranu , tijekom prosinca 2008 . godine
#48011726,doc#85210,vj20010608gl04 konstatirati da su ta nadanja bila preuranjena . I ne samo to , nego se može reći kako ne samo da još ništa nije riješeno , nego kako mogućnost povratka političkog
9.13
#200740149,doc#297751,2010_05_58_1384.html o nezavisnoj ocjeni dostaviti ugraditelju dizala . </p><p> 4.4 . Dodatno , tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno provesti nadzor kod ugraditelja dizala ili na mjestu sastavljanja dizala . Kod takvog nadzora
#50767282,doc#90785,vj20010908go01 i Hrvatska elektroprivreda , kažu u Ini . </p><p> Naravno , Vlada takve poteze preko Ine može vući samo dok je ta tvrtka u državnom vlasništvu . Nakon liberalizacije hrvatskog energetskog tržišta
9.13
#190713260,doc#292607,2009_11_138_3362.html or false ) . </p><p> z ) GPWS/TAWS » upozorenje« do poteškoća ili opasnosti dođe ili može doći zbog reakcije posade na » upozorenje« ( GPWS/TAWS ‘ alert’ when any difficulty or
#132102762,doc#253341,1994_10_74_1287.html , onda onaj koji je isplatio dio svote z.a koji mjenica nije bila akceptirana , može zahtijevati da se ta isplata zabilježi na mjenici i da mu se o tome izda
#70926934,doc#131175,vj20030515ko03 gdje vraćanje duga za preskočene i ranije šlampavo ispregovarane mliječne kvote u jednoj državi članici može bez pardona i bez ikakve argumentacije zaustaviti rad cijele zajednice i blokirati značajne inicijative . </p>
7.97
#40780816,doc#71189,vj20001107ku02 banci . Prva sredstva već su doznačena na kunski račun . No , pomoć se može davati i u opremi potrebnoj Arboretumu za raščišćavanje izgorjelele šume i perivoja . Neki sponzori
7.97
#190745429,doc#292626,2009_11_139_3381.html Propisom . </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) S obzirom na način armiranja betonska konstrukcija može biti konstrukcija od : nearmiranog betona , armiranog betona ( u daljnjem tekstu : armirana
#211341217,doc#302861,2012_12_143_3027.html posebnim zakonom . </p><p> ( 9 ) U dokumentaciji za nadmetanje i ugovoru o koncesiji davatelj može odrediti da je naknada za koncesiju podložna promjenama temeljem indeksa potrošačkih cijena , slijedom tržišne
#88248985,doc#161106,vj20040528tem03 uočljivo da gotovo svaki izvještaj kao glavnu poteškoću naglašava nešto drugo , što se također može smatrati novitetom . </p><p> Ured pučkog pravobranitelja lani je primio rekordan broj pritužbi – 2389 .
9.13
#198727579,doc#296714,2010_01_2_18.html « </p><p> Članak 43 . </p><p> Članak 96 . mijenja se i glasi : </p><p> » Kreditna institucija može izloženostima u obliku udjela u investicijskim fondovima dodijeliti ponder rizika iz članka 98 . do
#35279035,doc#60531,vj20000528td01 to manjinsko ili pravo narodne zajednice na lokalnu upravu i samoupravu . </p><p> Možda se to može dogoditi i kroz regionalno ustrojstvo Hrvatske , drži predsjednik SNS-a , napominjući da bi se
9.13
#45263945,doc#79951,vj20010314sp06 i moja teza da je liga kvalitativno izjednačena i da nitko ni protiv koga ne može biti siguran u pobjedu . Izostanak Agića u mnogome je oslabio naš vezni red ,
9.13
#157393915,doc#273089,2003_02_26_381.html zahtijeva manji iznos . </p><p> Članak 32 . </p><p> Kada vjerovnik nije naznačio vrijednost po kojoj se može odrediti visina pristojbe , niti se ona može utvrditi po odredbama članka 31 . ovoga
#205406237,doc#299858,2011_12_152_3144.html novine « broj 121/99 . </p><p> Radi iskazane dvojbe da li se radom na neodređeno vrijeme može smatrati i rad s nepunim radnim vremenom , smatra se da zapošljavanje u smislu radnog
#154674364,doc#271467,2003_07_121_1711.html iznošenju spora pred arbitražu stranke spora će odrediti pitanje koje iznose pred arbitražu . </p><p> Arbitraža može odlučiti samo o pitanju koje su pred nju iznijele stranke spora . </p><p> Članak 50 . </p>
#147976026,doc#266618,2001_12_110_1829.html . </p><p> S obzirom na relativno male vrijednosti prelomnih kutova tangentnih pravaca nivelete za račun zaobljenja može se koristiti kvadratna parabola oblika : </p><p> U iznimnim slučajevima za zaobljavanje nivelete mogu se primijeniti
#160004489,doc#274497,2004_08_117_2204.html lota ; </p><p> – kao odstupanje od propisa , koji uređuju označavanje hrane , rok trajanja može se zamijeniti tekstom : » ovi školjkaši kod prodaje moraju biti živi« . </p><p> 2 )
#197397918,doc#295904,2010_11_122_3172.html Republike Hrvatske imenuje se tajnik Vrhovnog suda Republike Hrvatske . </p><p> ( 2 ) Za tajnika može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za višeg sudskog savjetnika . </p><p> ( 3 ) Tajnika
#664433,doc#1582,CW044199812030305hr <s> Ovaj mirovni ugovor , koji je usvojen prije tri godine , može se mijenjati samo voljom onih koji su se u njemu usuglasili i pritom ga potpisali . </s>
9.57
#204694441,doc#299547,2011_12_141_2829.html elektroničke pošte ( e-mail ili korištenje web-adrese ) . </p><p> Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidat može prijaviti nakon što završi osposobljavanje prema propisanom programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što
#197388283,doc#295897,2010_10_121_3145.html pravima za vrijeme nezaposlenosti ( » Narodne novine « , br . 80/08 . ) može se produžiti nezaposlenoj osobi ako : </p><p> 1 ) je u evidenciji Zavoda neprekidno više od
#77911841,doc#144603,vl990310db08 morala i poštivanja dobrih običaja . Ako izostane ta vrijednosna podloga kapitalizma on se ne može razvijati u normalnoj formi kakvu ima u razvijenom svijetu , već postaje sličan modelima koje
9.13
#79015227,doc#147592,vl990411dz09 . Ali uništavati ih po nekom kriteriju to je politički program . Kakav politički program može imati osoba koja u kontejner baci " Bijeli očnjak " i " Doživljaje mačka Toše
7.97
#47913509,doc#85003,vj20010605gl06 . </p><p> A gdje je taj profit nejasan - ili povezan s previše nepoznanica ( tko može znati koliko bi trajala nekakva međunarodna mirovna intervencija u Čečeniji ili Afganistanu , kad golema
9.13
#76864990,doc#142442,vj20031203st02 ako smo ponizni , dobit ćemo poštovanje " . O poniznosti američke vladajuće elite ne može biti ni riječi . Naprotiv , njezina arogantnost potvrđuje i činjenicu da se politika iskazuje
9.13
#136342515,doc#257572,1997_01_1_1.html slučaj prijavljuje se doktoru medicine , odnosno zdravstvenom djelatniku koji obavlja pregled mrtvaca , a može se prijaviti i jedinici lokalne samouprave . </P> <P> Kad osoba koja utvrđuje smrt ustanovi
#155509100,doc#271830,2003_09_140_2039.html one oblike dohotka koji se ne mogu isplatiti u gotovini . </p><p> ( 19 ) Isplatitelj može izvršiti isplatu dohotka iz kojeg se porez plaća po odbitku tek nakon što mu porezni
#202955868,doc#298770,2011_09_107_2137.html ) ukoliko je odobrenje ukinuto radi pojave influence ptica ili Newcastleske bolesti , isto se može obnoviti 21 dan nakon čišćenja i dezinfekcije ukoliko se provelo sanitarno klanje ; </p><p> ( b
#62774087,doc#115061,vj20020828sp01,pn <head> Mamićev impulzivni karakter uporno ga gura u incidentne situacije i neke njegove postupke javnost teško može tolerirati . Naime , u ponedjeljak se navečer žestoko izvikao na novinara , štoviše ,
8.78
#108197065,doc#208232,vj20080904kul014 i veliko ime na mapi europske književnosti čiji se opus , po svim parametrima , može svrstati uz bok najvećih renesansnih autora . « </p><p> Europa Držićeva vremena </p><p> Europa Držićeva vremena -
#88747939,doc#162159,vj20040704tem01 Norcu . Hrvatski sudovi su donijeli svoje odluke i pitam se tko i protiv koga može demonstrirati . </p><p> • Po čemu se to razlikuje od onih prosvjeda podrške generalu Norcu od
9.13
#68216405,doc#125792,vj20030220un12 Havelka zatražio je u srijedu podršku politike , koja po njegovom mišljenju , još jedino može pomoći nesputani razvoj stručnih studija . Havelka se , naime , na skupštini Zajednice požalio
8.32
#131119614,doc#252315,1994_03_22_365.html ovlašteno tijelo koje je obavilo nadzor . Protiv rješenja iz stavka 1 . ovoga članka može se izjaviti žalba Komisiji za prekršaje Središnjeg ureda Porezne uprave . </P> <P> Članak 11
#54415131,doc#98374,vj20011227gl05 knjizi dr . Anđelka Milardovića iz 1992 : Dokumenti o državnosti Republike Hrvatske , i može ga se smatrati vjerodostojnim . </p><p> Sjećam se da je u našemu ministarstvu , tada smještenom
9.13
#88664874,doc#161983,vj20040629pis01 Uvijek će postojati manjina koja želi jedino da susjedu crkne krava . Ta manjina nam može zagorčavati život , ali na svu sreću ne može odlučivati . </p><p> Jednom , ne tako
9.13
#80870039,doc#150811,v223muz01 posebno . U tom poslu ima previše obostrana nerazumijevanja , tako da se Šolinu knjigu može uzeti i kao glas vapijućeg u prašumi davanja i uzimanja , ponude i potražnje ,
7.97
#157833514,doc#273379,2003_03_49_626.html oznaku da se u tom objektu pružaju usluge naturistima . </p><p> ( 5 ) Predstavničko tijelo može odrediti prostore na kojima se pružaju usluge naturistima . </p><p> Članak 13 . </p><p> Prilikom oglašavanja i
#60630774,doc#110943,vj20020620zg01,pn <head> Tražit će se poništenje darovnog ugovora ? </head><head> Sindikalci traže hitnu pomoć jer vjeruju da poduzeće može opstati naplate li se dugovi , proda li se hala i brzo riješe neki sudski
8.78
#205454003,doc#299919,2011_12_154_3214.html izlazi iz predmeta o kome se raspravlja . </p><p> Članak 48 . </p><p> Ravnatelj Ureda za zakonodavstvo može se prijaviti za sudjelovanje u raspravi ako iz materijala ili iz rasprave ocijeni da je
#183811555,doc#288944,2008_12_154_4193.html može se donijeti odluka u skladu s propisanim postupkom da se broj rutinskih seroloških testova može smanjiti pod uvjetom da se sva goveda starija od 12 mjeseci u najmanje 1 %
#103009962,doc#195558,vj20071020pis02 jednostavno više ne privlači . </p><p> »Konzumacija tradicionalnoga čaja je manja , jer se on ne može probiti . Ponajprije , zatajila je promocija« , pojašnjava Yang , koji poučava mlade kulturi
#186940054,doc#290872,2008_06_68_2237.html MJESTA </p><p> 1 . Programi potpora namijenjeni otvaranju novih radnih mjesta te svaka potpora koja se može dodijeliti prema takvim programima zadovoljavat će uvjete iz stavaka 2 . , 3 . i
#21609109,doc#45153,gs20050523hr41425c napad na općine u kojima su Srbi lokalna većina , a SDSS vladajuća stranka ne može biti dobar znak . " Mislim da je to napad na državni poredak , na
9.13
#205956844,doc#300137,2011_02_22_477.html LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana
#186454515,doc#290678,2008_05_60_2034.html . ( 3 ) Djelatnosti iz stavka 1 . ovoga članka radionica može obavljati za : 1 . analogne tahografe , 2 . digitalne tahografe . ( 4 ) U dozvoli mora biti utvrđeno koju od djelatnosti iz stavka 1 . ovoga članka radionica može obavljati . ( 5 ) Ista radionica može obavljati istu djelatnost za obje vrste tahografa pod uvjetom da za svaku vrstu tahografa ima zasebnu dozvolu . ( 6 ) Dozvola se izdaje na rok od 5 godina . ( 7 ) Protiv rješenja kojima se dozvola daje ili uskraćuje žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske . ( 8 ) Radionica je dužna u roku od 60 dana prije isteka važenja dozvole podnijeti zahtjev za produljenje važenja dozvole . ( 9 ) U slučaju promjene vlasništva , voditelja iz članka 26 . ovoga Zakona ili u slučaju promjene zaposlenika koji obavljaju postupke i poslove radionice ( u daljnjem tekstu : tehničar ) , radionica je dužna o tome obavijestiti Ministarstvo u roku od osam dana od dana promjene . ( 10 ) Ministar propisuje način podnošenja zahtjeva , postupak izdavanja dozvola i poslove radionica . </p><p><i> Dozvola </i> Članak 21
#79168843,doc#148037,vl990415dv03 . </p><p> - Rezistentnost je zabilježena , primjerice , na poljima sjeverno od Kupe , a može se razbiti ograniči li se uporaba piretroida na jednu do dvije generacije štetnika i ako
8.32
#45520480,doc#80437,vj20010321td03 Hrvatska može povući oko 250 milijuna dolara kredita , s time da se prva rata može povući odmah . No , Vlada i HNB tvrde da Hrvatska zasad ne namjerava povlačiti
9.13
#68104547,doc#125569,vj20030217td05,pn Hrvate / Sekulić : Neka pravda presudi i istina pobijedi , jer mrtve nitko ne može oživjeti </head><p> <b> ZAGREB , 16 . veljače </b> - Predsjednik Udruge protjeranih Hrvata iz Srijema
9.13
#124544306,doc#244541,1990_04_16_279.html </P> <P> " O pokretanju postupka odlučuje nadležno radno tijelo Sabora . To radno tijelo može postupak za razrješenje pokrenuti i po vlastitoj inicijativi . " </P> <P> U stavu 5
#79383778,doc#148588,vl990420ck03 stupnjeva po različitim dijelovima tijela , obrađeni su , a zasad se ništa detaljnije ne može reći o njihovu stanju . Prema riječima pacijenta s tog odjela koji je vidio kad
9.13
#41056683,doc#71768,vj20001114gl01 novim zahtjevima , kao što je ovaj s aneksom . Inače , u redovima šestorke može se čuti i to , kako je Budiša tražio da se u Ustav ugradi rješenje
9.13
#185372473,doc#289966,2008_04_40_1352.html </sup> <font size="2"> Neke divlje svile , poput tussah svile , nisu u potpunosti topive u sumpornoj kiselini koncentracije 75 % m/m . <sup> 1 </sup> Ti bi reagensi trebali biti bez dušika . </font> </p><p> <b> METODA br . 12 JUTA I ODREĐENA ŽIVOTINJSKA VLAKNA </b> ( Metoda određivanja sadržaja dušika ) 1 . PODRUČJE PRIMJENE </p><p> Ova metoda se primjenjuje , nakon uklanjanja nelaknaste tvari , na dvokomponentne mješavine od : 1 . jute ( 9 ) s 2 . određenim životinjskim vlaknima Komponenta životinjskog vlakna može sadržavati samo dlake ( 2 i 3 ) ili vunu ( 1 ) ili može biti bilo koja mješavina ove dvije komponente . Ova metoda se ne koristi za tekstilne mješavine koje sadrže nevlaknaste tvari ( bojila , apreture itd . ) na bazi dušika . </p><p> 2 . NAČELO </p><p> Određuje se sadržaj dušika u mješavini , nakon čega se iz tog sadržaja poznatog ili pretpostavljenog sadržaja dušika ove dvije komponente , izračuna udio svake komponente . </p><p> 3 . APARATURA I REAGENSI ( osim navedenih u općim uputama ) </p><p><i> 3.1 . Aparatura </i> ( i ) Kjeldahlova tikvica , volumena od 200 do 300 ml ( ii ) Kjaldahlova aparatura za destilaciju s injektorom za paru (
#148676824,doc#267219,2001_04_31_549.html jednim neispravnim motorom , brzina koja se koristi za izračunavanje treba biti ona koja se može postići s ostalim motorom ( motorima ) kad im je snaga podešena na maksimalnu kontinuiranu
#29405396,doc#50648,na211_11 </div1> <div1> <head> Mijene pamćenja </head><p> Da je uloga Ivića Pašalića u predaji , jer se teško može govoriti o prodaji , ' Slobodne ' Miroslavu Kutli bila strogo čuvana tajna pokazuje i
9.13
#212457270,doc#303367,2012_03_30_744.html <p> Veterinari su dužni upozoriti posjednike životinja na važnost prijave svih znakova na temelju kojih se može posumnjati na zaraznu bolest kao i na obveznu prijavu pobačaja životinja u svrhu potvrđivanja ili
#13628482,doc#26397,gs20031124os26019 , prema mojem iskustvu , ta tendencija nastaviti . Prognoza za koaliciju SDP-LS-Libru je da može osvojiti tri do četiri , eventualno pet mandata , rekao je Herman . Takvi rezultati
8.32
#213958539,doc#304248,2012_06_63_1515.html temelju studija na očima zečeva predloženo je da se za razlikovanje ireverzibilnih i reverzibilnih učinaka može koristiti procjena inicijalne dubine oštećenja rožnice ( 16 ) . I konačno , ICE ispitna
#83748407,doc#153805,V262kin01 do koje je mjere prisiljen oslanjati se na druge , jer ga jedan pogrešan korak može dovesti do potpuna pada . </p><p> Plod je svega toga triler koji se gleda u jednom
9.13
#12358093,doc#23702,gs20030816hr23146 te kritike i ustvrdio kako njegova kritika nije upućena određenoj stranci . </p><p> - Sve se može sagledati s mnogo različitih strana . Nemojte moje riječi shvaćati kao kritiku s uskih stranačkih
9.13
#202195684,doc#298380,2010_07_89_2528.html . </p><p> Utvrđivanje identiteta osobe provodi se : </p><p> 1 . Prema osobi kojoj se identitet ne može provjeriti , </p><p> 2 . Prema osobi koja ne posjeduje javnu ispravu na osnovau koje se
#159078343,doc#274265,2004_07_105_2021.html se izdaje s rokom važenja predloženim u uvjerenju o zdravstvenom pregledu . Ovaj rok ne može biti kraći od jedne godine . </p><p> ( 7 ) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00
#30342044,doc#51087,na256_k07 i Angeline Jolie . Winonin lik neosporno je manje izazovan , i mladoj zvijezdi ne može se poreći trud , no njezina interpretacija svodi se na glumačke afektacije i tikove .
7.62
#52367891,doc#94132,vj20011025vp11,na ih napali naoružani Palestinci . ( AFP / Reuters / Hina ) </p><head> Češki ministar obrane može narediti rušenje sumnjivog zrakoplova </head><head> Zrakoplov se može srušiti ako prijeti opasnost da se njima izazove
9.13
#174919830,doc#283702,2007_01_1_3.html % goveđeg mesa . Nadjev se puni u prirodne ili umjetne ovitke . Ovitak zimske može biti presvučen plemenitom plijesni . ( 2 ) Količina bjelančevina mesa u proizvodu mora biti
#150735125,doc#268625,2002_09_108_1752.html vodom , s rukohvatima , u najmanje 50 % kupaonica , a u ostalim kupaonicama može biti tuš kada « ; </p><p> - u točki 3 umjesto riječi : » Kada minimalne
#210821502,doc#302491,2012_11_126_2715.html koji glasi : </p><p> » JAVNO OBJAVLJIVANJE ODLUKE POVJERENSTVA </p><p> Članak 45 . </p><p> ( 1 ) Povjerenstvo može izreći sankciju javnog objavljivanja odluke Povjerenstva vodeći računa o težini i posljedicama povrede Zakona osim
#19669392,doc#39787,gs20050411os40207 . </p> ( Autor : Nevenka ŠPOLJARIĆ ) <head> Trim-staza uređena do sredine kolovoza </head><p> Biciklistički klub Osijek može se pohvaliti sada već tradicionalnim i svakako najjačim državnim natjecanjem u vožnji BMX-a , skatea
7.97
#52715740,doc#94794,vj20011107td01 , i to onaj dio koji se zalaže za dosljednost u politici i koji ne može prihvatiti da se politika svodi na borbu za pozicije . Nažalost , s time smo
9.13
#216498646,doc#305352,2013_02_25_405.html tuženik ne upusti u raspravljanje o glavnoj stvari , takav prigovor , odnosno prijedlog stranka može staviti , odnosno poduzeti drugu parničnu radnju sve dok tuženik nije podnio odgovor na tužbu
#37219098,doc#64332,vj20000728gl01 srednjoeuropskim zemljama u tranziciji . I izravnih je stranih ulaganja , bez kojih se ne može ni govoriti o izlasku iz krize , u nas još zanemarivo malo . Otvorenim ostaje
9.13
#52344563,doc#94076,vj20011025gl05 obzira na to koliko Mirko Galić bio u pravu kada izjavljuje da lošu vlast ne može spasiti nijedna televizija , što se dokazalo lanjskoga 3 . siječnja . </p><p> Uostalom , zar
9.13
#18516609,doc#37216,gs20050110hr37524 radnicima otkup dionica - kaže prof . dr . Cingula i tvrdi da ESOP ne može nadomjestiti tržište , no , s druge strane , u nekim slučajevima je bolje rješenje
8.32
#82132455,doc#152137,V239kom01 i američko unipolarno vodstvo nametnuto je i istodobno prihvaćeno u mnogim zemljama </head><p> Rat u Iraku može se već danas analizirati s raznih aspekata . Uz vojnu elaboraciju razloga pada režima ,
8.32
#175019870,doc#283790,2007_10_100_2965.html Položaj 4.7.4.1 . Po širini : Najmanje 500 mm između svjetala . Ta se udaljenost može smanjiti do 400 mm ako je ukupna širina traktora manja od 1 400 mm .
#62209970,doc#113942,vj20020809ko04 spreman rušiti dijelove krova kuće u kojoj i sâm stanuje . Uostalom , kako Galić može rušiti Ulagine emisije kad nema nikakve ingerencije nad programom osim novčanih ? </p><p> Ne da joj
8.32
#53997412,doc#97514,vj20011213un12 stvoriti u hrvatskom narodu totalnu pasivnost , mnogi su znali da se iz te pasivnosti može izroditi još veća nacionalna svijest i još veća želja za nacionalnom državom . To se
8.78
#133330510,doc#254583,1995_06_36_721.html Komunalni doprinos plaća se po [ M1 ] m2 bruto razvijene površine građevine koja se može izgraditi na građevinskoj parceli . </p><p> ( 2 ) Obveznik plaćanja komunalnog doprinosa koji ruši ili
#129684098,doc#250665,1993_04_31_569.html kazne maloljetničkoga zatvora </P> <P> Članak 75 . </P> <P> Kazna se maloljetničkoga zatvora ne može izvršiti ako protekne : </P> <P> 1 ) deset godina od osude na maloljetnički zatvor
#103137296,doc#195871,vj20071105van03 je pregovarati s PKK-om o oslobađanju vojnika ali je , tvrdi , činila sve što može da se vojnici vrate . </p><p> Kurdska pokrajinska vlada sjevernog Iraka zatvorila je urede političke stranke
#141109029,doc#261165,1998_05_69_836.html tla . 6.16.6 . Usmjerenost Prema naprijed . 6.16.7 . Ostali zahtjevi Osvjetljavajuća površina katadioptera može imati zajedničke dijelove s prividnom površinom bilo kojeg drugog svjetla smještenog na prednjoj strani vozila
#25888785,doc#49135,na153_k09 nego katastrofom ako smo sve dalje od Europe , ako se u nas ništa ne može dogoditi bez skandala pa ni izbor missice , ako banka nudi nagradu od milijun kuna
9.13
#129708435,doc#250675,1993_04_32_574.html </P> <P> ( 5 ) Uz odluku o upućivanju u disciplinski centar za maloljetnike sud može izreći i mjeru pojačane brige i nadzora ili mjeru pojačane brige i nadzora uz dnevni
#166963046,doc#278933,2005_03_32_618.html novinama« . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješe­nja žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor podnoše­njem tužbe Upravnom sudu Repub­like Hrvatske u roku 30 dana od dana
#129745513,doc#250705,1993_04_34_609.html . </P> <P> Članak 27 . </P> <P> Ako se prema odredbama ovoga Zakona ne može ustanoviti koji je sud mjesno nadležan , Vrhovni sud Republike Hrvatske će odrediti jedan od
#37323065,doc#64520,vj20000801gl04 tvore koaliciju s uvjerljivom parlamentarnom većinom . </p><p> Srdžba , što je Mesić ovih dana ne može prikriti prema strankama i stranačkim koordinacijama , izazvana je naoko nevažnim imenovanjem direktora Lutrije .
7.97
#63676173,doc#116745,vj20020921td02 su pod zapovjedništvom Gospićkog vojnog odsjeka , ustvrdila je optužnica . To je podatak koji može voditi ( a za vjerovati je i da hoće ) nekim novim imenima u slučaju
8.32
#124806112,doc#244675,1990_05_21_415.html pojedinom predmetu . </P> <P> Zastupnik , koji je na sjednici izdvojio svoje mišljenje , može tražiti da se bitni dijelovi njegove izjave unesu u zapisnik . </P> <P> O vođenju
#201969750,doc#298262,2010_07_84_2405.html udruženo« </p><p> S jednim ili više svjetala koja ne smiju biti skrivena . </p><p> 4.5.8 . Ne može biti » spojeno« </p><p> s drugim svjetlima , osim u skladu s rasporedima navedenim u točki
#46323804,doc#81908,vj20010414ku01 , bila najveličanstvenija sinteza nezavisnosti i stvaranja ? </p><p> Iako uvijek opčinjava ljepotom od koje čovjek može samo šutjeti ( baš kao što šuti u crkvi ) , danas je Dubrovnik devastiran
8.32
#155845988,doc#272096,2003_10_159_2308.html odredbama Zakona . Međutim , eventualno faktično postojanje zlouporabe takvog položaja od strane FINE ne može biti predmet ustavnosudskog postupka prilikom ocjene suglasnosti Zakona s Ustavom . </p><p> Navedeni stav Ustavni sud
#129320104,doc#250271,1993_02_13_211.html propisanog roka trajanja . </p><p> II . POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA POMAGALA </p><p> Članak 12 . </p><p> Osiguranik može na teret sredstava Republičkog fonda ostvariti pravo na pomagalo koje je utvrđeno kao standardno u
#49551142,doc#88397,vj20010726sp04 da će IO HNS ublažiti inače dosta stroge kriterije koje klub mora ispunjavati da se može natjecati u Prvoj ligi . Stoga , kako smo shvatili , čak i nisu obavljene
9.13
#149403451,doc#267677,2001_06_59_957.html <p> ( 5 ) Jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave u 2003 . godini može raspodijeliti sredstva ostvarena od povećanog udjela u porezu na dohodak i od potpore izravnanja po
#124132745,doc#243886,vj20100620pis07 kod kuće . Potom se odmah latite depiliranja , ali znajte da taj tretman katkad može imati neugodne posljedice , pogotovo na osjetljivu dijelu kože kao što je bikini zona .
#199522954,doc#297059,2010_03_31_729.html je pokazana puna funkcionalna sposobnost . </p><p> 6.1.3 . Povećanje limfnih čvorova zahtijeva istraživanje . AMS može razmatrati izdavanje svjedodžbe ako je akutni infekcijski proces potpuno izlječen ili kad se radilo o
#21066654,doc#43566,gs20050822sv45084 u ljubav Božju . " Samo iz te najdublje unutarnje eksplozije dobrog koje nadvladava zlo može onda krenuti lanac preobrazbi koji će polako preoblikovati svijet " , rekao je papa Benedikt
8.78
#121798623,doc#238995,vj20100228pis06,pn <head> Zbogom opuštenu trbuhu </head><head> Nakon »topljenja « nagomilanih kilograma na tijelu ostane višak kože koji se može ukloniti samo skalpelom </head> <div1> <p> Onima kojima pri skidanju kilograma ne pomažu nikakve dijete , a
#158185977,doc#273582,2003_04_68_796.html uvjetima koje propisuje ministar unutarnjih poslova . </p><p> Članak 23 . </p><p> Dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara može se izdati osobi koja uz uvjete iz članka 20 . ovoga Zakona : </p><p> 1 .
#195649787,doc#294854,2009_07_82_2005.html i ima savjetodavnu ulogu . </p><p> ( 4 ) U slučaju da predsjednik Komore više ne može obavljati svoju funkciju , obavlja je dopredsjednik Komore , sve do raspisivanja izvanrednih izbora za
#197845788,doc#296201,2010_11_131_3438.html ) Ako je član spriječen prisustvovati sjednici Upravnog odbora , za glasovanje u njegovo ime može ovlastiti drugog člana Upravnog odbora . Prisutnog člana Upravnog odbora može ovlastiti samo jedan član
#54082727,doc#97704,vj20011215zg06 zasnježili Crveni spust . </p><p> - Kako se na skijanje na Sljemenu od sada sa sigurnošću može računati , ističe Žiljak , u Tomislavovu domu uveli smo i povoljne tjedne i vikend
8.32
#53336624,doc#96106,vj20011125sp02,pn se gubi na brzini , što je suprotno traženjima sporta . Vrat se nikako ne može zaštititi , a štitnici koji bi štitili koljena također bi ih usporavali . Dakle ,
8.78
#155635558,doc#271977,2003_09_151_2179.html spor . </p><p> Izvoz i provoz otpada </p><p> Članak 41 . </p><p> ( 1 ) Izvoz opasnog otpada može se odobriti ako su ispunjeni sljedeći uvjeti : </p><p> – da je izdano odobrenje države uvoznice
#29961272,doc#50899,na250_k05 propali jer su bili preozbiljni , pa zato sad publiku treba privući komedijom . Kad može Brešan , može i on ! Ono što smo dobili , međutim , vrlo je
8.32
#9722862,doc#18336,gs20030204sp17411 igrački kadar , 12 igrača koji su spremni za sva iskušenja , gdje uvijek netko može iskočiti i povući ostale . Primjerice , u polufinalu je briljirao Duško Živković , a
9.13
#77179223,doc#143039,vj20031214go01 je povećavati koliko je to moguće , a ovisno o tržištu . </p><p> Ekološka proizvodnja ne može se postići u kratkom roku pa joj nije mjesto u kratkoročnim programima . " Državama
9.13
#38201105,doc#66242,vj20000829gl05 nacija može otvoriti javnu raspravu o jednom od njezinih zatajenih i skrivenih pitanja , kada može raskrinkati jednu moralnu laž i vlastitu hipokriziju , kada zna pokazati da je car gol
8.32
#59664344,doc#109009,vj20020522zg07 ulice , koja je " produžetak " Grškovićeve , prema Medveščaku . Također se ne može skrenuti lijevo prema Medveščaku . Da bi se stiglo s Kaptola do Medveščaka , ne
8.78
#64065660,doc#117500,vj20021002td01 propust na vrijeme uoči i otkloni . </p><p> Treće , za razliku od nadležnosti MKS-a koji može " birati " optuženike , Stalni kazneni sud postupat će samo izuzetno , a u
9.13
#25176271,doc#48838,na145_06 bi trebao poput orla-čuvara bdjeti nad likvidnošću svake banke u državi jer nelikvidnost jedne banke može istoga trenutka izazvati poremećaj cjelokupnog bankarskog sustava . Već na tom prvom ispitu HNB je
7.97
#121724240,doc#238843,vj20100225kom02 »ribe« ostale na suhom jer su posrnulim gospodarstvenicima ponudile lihvarske kamate . </p><p> Dodjela prvih kredita može krenuti za dvadesetak dana ako poduzetnici imaju gotove projekte . Sve je pitanje brzine poslovnih
#136100544,doc#257396,1996_10_91_1596.html prednikov upis ; ali onaj tko je o neistinitom prednikovu upisu bio uredno obaviješten , može zbog neistinitosti prednikova upisa zahtijevati brisanje upisa samo ako je u roku za žalbu zatražio
#175563836,doc#284138,2007_10_110_3225.html cijelosti raspoloživom . U pozivu na nadmetanje navodi se internetska adresa na kojoj se dokumentacija može preuzeti . ( 3 ) Skraćenje rokova predviđenih u stavcima 1 . i 2 .
#74238164,doc#137545,vj20030903st01 drugih sličnih eksplozivnih naprava u današnjem svijetu upravo su zaprepašćujuće . </p><p> No iz toga se može izvući i ovakav zaključak : velika zagađenost mnogih zemalja minama mora dovesti do stvaranja tržišta
9.13
#46807409,doc#82796,vj20010430sp03 kao i toliko puta dosad , usmjerio prst u pravome smjeru . Jer , ne može svatko osvojiti naslov , ne postaje se prvakom slučajno ! I kad je najžešće ,
9.13
#108516470,doc#208975,vj20080919sss05 rezolucije . Vlasnik putem njega upravlja klimatizacijom , audio-sustavom (MP3 reprodukcija) , ali isto tako može pristupiti komunikacijskim alatima kao što su GPS navigacija i GPRS modem . Cijena modela bit
#136566005,doc#257731,1997_10_110_1668.html . </P> <P> ( 1 ) Sigurnosna mjera zabrane obavljanja zvanja , djelatnosti ili dužnosti može se primijeniti prema počinitelju koji je počinio kazneno djelo glede povjerene mu ili dostupne imovine
#203077514,doc#298830,2011_09_110_2166.html državne potpore , bez obzira na oblik državne potpore , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetnih obveza Republike Hrvatske koje proizlaze iz SSP-a . </p><p> Vijeće je
#36469713,doc#62873,vj20000704td01 zajedno niti bi bilo dobro da idu zajedno . </p><p> - Rekli ste da se ne može sve rješavati dogovorima predsjednika šestorice , što znači da se slažete s predsjednikom Stjepanom Mesićem
9.13
#11601051,doc#22177,gs20030616hr21499 povući samo sud u Haagu , te da supendiranje uhidbenog naloga i potjernice za generalom može tražiti isključivo tužiteljstvo međunarodnog suda . </p><p> - Međutim , nakon prvog pojavljivanja Gotovine pred sudom
8.32
#189581461,doc#292090,2009_09_117_2881.html 90 dana na tipu ili klasi aviona u funkciji jedinog pilota . Ovaj se zahtjev može zamijeniti provjerom IFR instrumentalnog prilaza na tipu ili klasi aviona . </p><p> Dodatak 1 OPS 1.945 </p>
#91456949,doc#168129,vj20041224kom03 iskritizirati i poželjeti mu ostavku kad on koliko-toliko prizdravi . </p><p> Jedina Mesićeva izjava koja se može uvrstiti među predizborne jest ona o Jadranki Kosor kojoj , postane li predsjednica Republike ,
8.32
#40062892,doc#69731,vj20001017un17 trebalo previše vremena . Nikakve računice još nismo dobili . Kod izračuna se pojavilo pitanje može li se za usklađivanje mirovina u jednoj godini uzeti samo jedan postotak . Mi tvrdimo
9.13
#205275199,doc#299858,2011_12_152_3144.html , dio teksta dodan . </p><p> ( 9 ) Statutom se može predvidjeti da glavna skupština može donijeti odluku o isplati dobiti dioničarima u stvarima . </p><p> Odredbom članka 77 . stavka 5
#154619994,doc#271438,2003_07_120_1702.html na visokim vojnim ili vjerskim učilištima na području bivše SFRJ , za koje se ne može utvrditi odgovarajući stručni naziv ili akademski stupanj , ministar će utvrditi stručni naziv ili akademski
#103004713,doc#195547,vj20071019van02 zakon o pobačaju . Britanci su se protivili širokom pravu na štrajk , pa se može očekivati da će ugovor i dalje izazivati polemike , što nitko ne spori , no
#177641779,doc#285289,2007_03_28_1012.html će takav tip prijevare ili pogreške imati značajan utjecaj na financijske izvještaje . Obično revizor može provesti dovoljno postupaka da potvrdi ili opovrgne sumnju da su financijski izvještaji značajno pogrešno prikazani
#75611327,doc#140073,vj20031020go01 one ukupno zaposle gotovo pola milijuna ljudi . Hrvatsko malo gospodarstvo , naime , ne može dobiti bitku na jeftinoj radnoj snazi kakvu nude susjedi u regiji , već na primjeni
8.98
#186590592,doc#290724,2008_05_62_2109.html , ( b ) Podlošci podijeljeni na 50 kvadrata , od kojih se u svaki može staviti uzorak od oko 2 g mesa , ili slična oprema koja u potpunosti osigurava
#207988277,doc#301168,2011_06_63_1404.html Pravilnika mora se uvijek nadopuniti navođenjem njegovog biljnog podrijetla , u slučaju da taj sastojak može sadržavati gluten . </p><p> ( 4 ) Iznimno od odredbi stavka 2 . točke 2 .
#35520752,doc#60978,vj20000606sp08 , pet i pol godina otkako je odigrala posljednji meč u New Yorku . A može li još netko poći njenim stopama ? </p><p> - Moguće je , ali to je pitanje
9.13
#28184559,doc#50106,na187_12 uspio pokrenuti velike da otvore i pokrenu neke probleme . Kao , na primjer , može li se zločin suzbiti zločinom ? </p><p> Prema tome , nepotrebno je užurbano izricati ocjene je
9.13
#193038397,doc#293568,2009_03_30_675.html može iznositi najviše do visine jedne prosječne plaće radnika koji ostvaruje dodatak , a ne može se ostvariti kao stalni dodatak uz plaću . </p><p> ( 4 ) Radnik ima pravo na
#39472876,doc#68654,vj20001002td03 i s platežnom moći usklađenih artikala smanjuje se iz dana u dan . Kupiti se može gotovo sve što čovjeku padne na pamet , tehnika i elektronika jeftinije su nego bilo
8.32
#99313017,doc#186341,vj20061107kom03 pridonijeti stabilizaciji Iraka , a mnogi strahuju da u stanju u kakvom se Irak nalazi može samo dodatno antagonizirati šijite i Kurde s jedne strane i sunite s druge . </p> </div1>
#36776760,doc#63496,vj20000715gl02,pn , i on sa svoje strane paradigmatična Majka svih noćnih mora demokratske Europe , kojoj može gadno zamrsiti konce najavljenim austrijskim referendumom . </head><p> Jer , nestašni Jörge obećava da će Austrija
7.97
#111893751,doc#216559,vj20090207pis03 i na njemu se potvrditi inače ne možete opstati . U ovom poslu nitko ne može dvadeset godina glumiti da nešto radi . Možete jedne sezone pogoditi , ali ako se
#198777022,doc#296744,2010_01_2_45.html odluke . Tužba se predaje ili šalje neposredno sudu Republike Hrvatske u Zagrebu , a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći . </p><p> Klasa
#187255625,doc#291128,2008_06_74_2466.html Pule ne prihvate izvješće u dijelu koji se odnosi na filmski program , ministar kulture može razriješiti umjetničkog ravnatelja Festivala . Ako Festivalsko vijeće ili Upravno vijeće Javne ustanove Pula Film
#204426129,doc#299339,2011_11_133_2668.html ne završi ili nije u mogućnosti završiti cijeli tečaj osposobljavanja za MPL ( A ) može nadležnom tijelu podnijeti zahtjev za priznavanje teorijskih ispita i provjere praktične osposobljenosti za neku drugu
#94333820,doc#174630,vj20050802pis01,pn zadaju mnogo problema , jer je njihovo uklanjanje skupo zbog zahtjevna postupka . Koliko Zagrebu može pomoći bečki primjer gdje su se uhvatili u koštac s tim problemom </head> <div1> <p> Svakoga dana
#64389727,doc#118124,vj20021013ku01 za svoju literarnu sjenu da si to ti u doslovnom smislu , iako profil sjene može biti sličan tvom profilu . Ali , ako ste me pitali je li mi namjera
9.13
#148660020,doc#267208,2001_04_30_546.html konačno u upravnom postupku . Protiv ovoga rješe­nja nije dopuštena žalba , ali nezadovo­ljna stranka može , sukladno odredbi članka 37 . ZZTN , pokrenuti upravni spor kod Upravnog suda Republike
#200834213,doc#297790,2010_05_60_1942.html za obavljanje poslova zaštite na radu , te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 ) izrada procjena opasnosti ; </p><p> 2 ) osposobljavanja radnika za
#209847712,doc#301904,2012_01_1_3.html kao posljedicu imali nespojivost s temeljnim načelima . </p><p> Prijetnje i zaštite </p><p> 200.3 Poštivanje temeljnih načela može biti potencijalno ugroženo brojnim okolnostima i odnosima . Vrste i važnost sadržaja prijetnji mogu se
#125400809,doc#245468,1990_12_59_1159.html Ministarstvu prosvjete na prijedlog ministra prosvjete imenuje Vlada Republike Hrvatske . Općinski odnosno gradski fond može imati direktora kojeg na prijedlog rukovoditelja organa uprave nadležnog za poslove školstva imenuje izvršno vijeće
#190527827,doc#292516,2009_11_134_3258.html smije sadržavati SPP isporučen u vozila iznosi maksimalno 10 mg/kg . </p><p> U slučaju ako se može očekivati da bi se u isporučenom SPP-u moglo naći više ulja nego što je to
#129889250,doc#250768,1993_04_36_672.html Interes manjine jest onaj dio neto rezultata poslovanja i neto sredstava neke podružnice koji se može pripisati dionicama koje izravno ne posjeduje matična kompanija , niti ih matična kompanija posjeduje neizravno
#171075253,doc#281338,2006_12_136_3075.html , a ograničene radove ( limited tasks ) održavanja prema odredbama Priloga VIII Dodatka I može obavljati vlasnik/pilot ; ( c ) vlastiti ili ugovorni sustav kontinuirane plovidbenosti prema odredbama Dodatka
#95422198,doc#177145,vj20051126spo05 <p> Košarkaši Cibone dočekuju u subotu Vojvodinu (20 sati) , trener Dražen Anzulović i dalje ne može računati na Matu Skelina , koji još osjeća bolove u šaci . [I . P
#146231814,doc#264971,2000_03_30_616.html kuna nalog strane banke mora sadržavati podatak o nazivu stranog nalogodavatelja . Ako banka ne može pribaviti taj podatak , dužna je primljeni iznos vratiti . " </P> <P> U točki
#174496322,doc#283328,2006_07_85_2015.html ovoga Zakona , – iznosu sredstava za lijekove do kojeg izabrani doktor primarne zdravstvene zaštite može propisivati lijekove na recept za opredijeljene osigurane osobe , vodeći računa o zdravstvenoj i dobnoj
#69191608,doc#127732,vj20030321un13 zapošljava do 50 radnika , odnosno da se proširi krug malih poduzeća u kojima poslodavac može brže i lakše otpuštati zaposlene . " Razina zašite radnika kod malog poslodavca šira je
9.13
#28807473,doc#50380,na203_10 Možda zvuči cinično , ali institucija koja je izdvajala ljude po nacionalnom ključu vrlo teško može imati moralni kredibilitet , ali i uvjerljivost u proganjanju drugih . </p><p> NACIONAL : Ivan Kern
8.78
#56854417,doc#103431,vj20020308gl01 među najbližima iz HSLS-a . Nacija je duboko zabrinuta . Što li mu još gore može biti i hoće li mu ikad biti bolje ? </p><p> Hrvatska je , među ostalim ,
9.13
#92466817,doc#170420,vj20050222van09 potporu Turskoj prilikom američkih priprema za napad na Saddama Husseina . </p><p> Uvidjevši da Amerika ne može sama stabilizirati stanje u Iraku , Bush od Europe traži pomoć u »teškom poslu promicanja
8.32
#72819551,doc#134902,vj20030715td01 strankama , što nije dovoljno . Jer , bez koaliranja sa strankama centra nitko ne može osigurati vlast . U tom kontekstu ključan je odnos SDP-a i HSS-a . </p><p> - Koliko
9.13
#117416341,doc#229127,vj20090907van02 riješiti . Iranci su naučili svoju lekciju i znaju preživjeti krizu . Svaka se kriza može pretvoriti u priliku« , rekao je Ahmadinejad . Uz to , još jednom je predložio
#70059166,doc#129418,vj20030416td05 obranu " servisira " i 150 ruskih instruktora i vojnih savjetnika , čiji se broj može povećati ako zemlji zaprijeti opasnost . Rusi pomažu Sirijcima u rukovanju dalekometnim raketnim PA sustavima
8.78
#164692625,doc#277857,2005_10_129_2391.html od pojave događaja , ali nakon cijelokupne procjene dišnog sustava . </p><p> ( b ) Ministarstvo može razmotriti ponovno izdavanje svjedodžbe za letenje s višečlanom posadom ( kategorija 1 ‘ OML’ )
#77691878,doc#144051,vl990303db04 liječnika , tako je glede pravnih pitanja nužno slušati pravnika . Razumije se da svatko može i treba iznositi svoje mišljenje , primjedbe i sugestije . Ali , u onom trenutku
9.13
#154236773,doc#271276,2003_07_112_1545.html razreda B : širine 55 cm i visine 70 cm . </p><p> Širina gornje ploče se može smanjiti do 40 cm , u što nije uključeno skošenje pod kutom 30 <sup> 0
#207580986,doc#300980,2011_05_57_1254.html zajednica , trgovačko društvo , udruga i druga domaća i strana pravna i fizička osoba može osnovati dom socijalne skrbi pod uvjetima i na način propisan Zakonom o ustanovama , ovim
#195226475,doc#294675,2009_06_75_1789.html nisu ispunjeni uvjeti iz stavka 1 . ovoga članka , obavljanje poslova zaštite na radu može ugovoriti s fizičkom ili pravnom osobom ovlaštenom za obavljanje poslova zaštite na radu . </p><p> (
#180620541,doc#286980,2007_08_80_2530.html radnika obveznika utvrđuje se prema sljedećem : </p><p><table><tr> Broj radnika </p><p> bodova </tr></p><p><tr> od radnika </p><p> do radnika </tr></p><p><tr> 0 </p><p> 50 </p><p> 5 </tr></p><p><tr> 51 </p><p> 100 </p><p> 10 </tr></p><p><tr> 101 </p><p> 200 </p><p> 15 </tr></p><p><tr> 201 </p><p> 300 </p><p> 20 </tr></p><p><tr> 301 </p><p> 500 </p><p> 25 </tr></table></p><p> Za svakih daljnjih 500 radnika broj bodova se uvećava za 5 bodova . Kad zbroj bodova utvrđen prema kriteriju iz stavka 3 . , 4 . i 5 . ovog članka prijeđe za poduzetnike koji se prema Zakonu o računovodstvu klasificiraju : a ) kao mali poduzetnici : 40 bodova b ) kao srednji poduzetnici : 120 bodova c ) kao veliki poduzetnici : 360 bodova cijena usluge revizije se dalje može slobodno ugovarati . </p><p> Članak 3 . </p><p> Najniža naknada za reviziju kod obveznika koji izdaju konsolidirane financijske izvještaje može se utvrditi na način da se kod izračuna naknade primijene kriteriji na razini konsolidiranih financijskih izvještaja . Najniža naknada uvećava se za 10 bodova ako se u konsolidirane financijske izvještaje uključuje jedno ovisno društvo , te za 5 bodova za svako daljnje ovisno društvo . </p><p> Članak 4 . </p><p> Kriteriji propisani stavcima 1 . do 5 . članka 2 . Tarife primjenjuju se i na obveznike revizije propisane drugim zakonima . </p><p> III . ODREĐIVANJE NAJNIŽE NAKNADE ZA REVIZIJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA BANAKA I OSIGURAVAJUĆIH
#133674676,doc#254954,1995_08_57_1088.html biti hotelski apartmani . </P> <P> Članak 7 . </P> <P> ( 1 ) Hotel može imati depandansu . </P> <P> ( 2 ) Depandansa je građevinski samostalni dio hotela koja
#122313254,doc#240108,vj20100325sss05 posto , tj . 40 posto od 2007 . godine . Dio tog pada je može pripisati manjem broju putnika koji su putovali prošle godine , ali pad od 2,9 posto
#13668495,doc#26484,gs20031127hr26106 očuvanju izborne snage " socijaldemokrata tu , za razliku od većine drugih izbornih jedinica , može primijeniti . HSLS , koji je 3 . siječnja bio u koaliciji sa SDP-om i
9.13
#104101863,doc#198188,vj20080123pis09 , kao i istaknute Page Up i Page Down tipke , pomoću koji se se može lako kretati Internet stranicama te dokumentima i slikama . Osim toga , Page Up i
#165403435,doc#278143,2005_11_140_2647.html je položeno osiguranje ne ugasi ili ne nastupe okolnosti zbog kojih carinski dug više ne može nastati . Kada se carinski dug ugasi ili nastupe okolnosti zbog kojih carinski dug više
#175292403,doc#283969,2007_10_107_3125.html nakon saznanja . ( 3 ) Zahtjev za izuzeće suca Visokoga prekršajnog suda Republike Hrvatske može se staviti u žalbi , ali najkasnije do početka sjednice vijeća toga suda . (
#202206969,doc#298380,2010_07_89_2528.html u luku obavlja se organiziranjem tegljenja plovilom specijaliziranim za tu djelatnost , a izuzetno tegljenje može obaviti policijsko plovilo ako se time ne ugrožava sigurnost plovnog objekta i osoba na njemu
#96817434,doc#180320,vj20060321crn06 je , kako tvrdi , osjet u desnoj potkoljenici , zbog čega se više ne može kretati bez ortopedskih pomagala . </p><p> Uzrok teškog invaliditeta , ističe tužiteljica , nepažnja je liječnika
#16616252,doc#32864,gs20040810os32925 , dodaje kako neki zahtijevaju više nego žene ! Od malo ozbiljnijih mušterija dok sjede može se čuti i uputa : " Nemojte me , molim , ošišati kao mafijaša ,
9.13
#178870465,doc#286032,2007_01_5_273.html . .. . .. . .. . .. . .. . .. . Ova garancija može se – ne može se pri Carinskoj upravi odnosno ovlaštenoj carinarnici položiti i glede namirenja
#60387967,doc#110482,vj20020614un03 ne samo pred članovima Vlade ponašati se u okviru proračuna , a svatko od nas može riješiti neki problem novim opterećenjem proračuna " , kazao je Račan . Upozorio je da
9.13
#183733385,doc#288928,2008_12_152_4149.html nego što je potvrđena . </p><p> ( 2 ) Ako je državni odvjetnik povukao optužnicu , može podići novu optužnicu pod uvjetima iz članka 341 . ovog Zakona , time da nova
#70632734,doc#130564,vj20030506st02 koliko je u njegovoj istini znanosti , a koliko politike . </p><p> Jer bavljenje društvenom prošlošću može biti , a često i jest politika , kad se stvaraju mitovi za potrebe sadašnjosti
9.13
#136080867,doc#257396,1996_10_91_1596.html služnosti , prava iz stvarnoga tereta , prava građenja i založnoga prava na svemu što može biti objektom tih prava , ako zakonom nije drukčije određeno . </p><p> ( 2 ) Samo
#215712092,doc#305113,2013_01_13_197.html iz stavka 1 . ovog članka . </p><p> Članak 31 . </p><p> U posebnim slučajevima radniku se može , na njegov zahtjev , pod uvjetom da je takav dopust opravdan i da neće
#161244121,doc#275355,2004_02_17_486.html tu odluku ukinuti i prema potrebi vratiti nadležnom sudačkom vijeću na ponovno odlučivanje ili je može preinačiti . </p><p> Protiv odluke vijeća Vrhovnog suda Republike Hrvatske sudačko vijeće nadležnog suda ili sudac
#181999707,doc#287966,2008_10_115_3325.html većoj od 3μg/mL . </p><p> Članak 16 . </p><p> Za izradu dječjih igračaka od kože ili krzna može se koristiti samo koža , odnosno krzno koje je bilo podvrgnuto suhoj sterilizaciji tijekom tri
#164235256,doc#277472,2005_09_110_2035.html dijelove nekretnina brojnih suvlasnika te provesti vještačenje po vještaku mjerniku , međutim ta okolnost ne može opravdati činjenicu potpune neaktivnosti suda u ukupnom razdoblju duljem od četiri godine i osam mjeseci
#184034502,doc#289007,2008_12_156_4267.html , kad je roba dostavljena ( dobavljač zadržava pravo da je uvozna cijena tajna i može je zatamniti na preslici originala Jedinstvene carinske deklaracije ) , </p><p> deklaracija proizvoda , potvrde o
#128917831,doc#249918,1993_11_103_1991.html i njegovu obitelj , te osigurana naknada za izgubljeno zaposlenje svakog člana uže obitelji </p><p> Djelatnik može dati pristanak na raspored u drugo mjesto rada uz promjenu prebivališta i bez osiguranja ovih
#112404075,doc#217731,vj20090225kul03 otvorena je izložba slika , tabloa stripa i skluptura Gorana Ivanka , a postav se može razgledati do 18 . ožujka . Ivankov slikarski rad prije svega se odlikuje slojevitošću ,
#154776815,doc#271493,2003_07_123_1741.html u odnosu na upravitelje infrastrukture u državama Europske unije . </p><p> ( 4 ) Upravitelj infrastrukture može sporazumom s upraviteljima infrastrukture drugih država utvrditi zajednički okvir za određivanje pristojbi poštujući neovisnost upravljanja
#147129749,doc#265934,2000_07_71_1543.html Zastupničkog doma ili je zatražio pisani odgovor . </p><p> Ako Vlada , odnosno član Vlade ne može odgovoriti u roku iz stavka 1 . ovoga članka dužni su , preko predsjednika Zastupničkog
#669927,doc#1594,CW044199812030901hr <s> Drugo je to koliko suvremeni čovjek zna , hoće i može opažati pojave u prirodi , i na temelju njih donositi zaključak o brojnosti i učestalosti organizama . </s></p>
9.57
#190463847,doc#292506,2009_11_133_3252.html Ako se osim vozne lokomotive u sastavu vlaka nalazi i međulokomotiva , masa vlaka ne može biti veća od zbroja najvećih vučenih masa vozne lokomotive i međulokomotive u vlaku . Masa
#136654694,doc#257732,1997_10_110_1669.html . </P> <P> ( 1 ) Protiv rješenja o kazni dopuštena je žalba . Vijeće može opozvati svoje rješenje . </P> <P> ( 2 ) Protiv drugih odluka koje se odnose
#136717564,doc#257739,1997_10_111_1673.html dio spremnika koji se upotrebljava kao početna temeljna oznaka . </P> <P> Stajaća mjerna letva može imati označenu crtu koja se poklapa s gornjim rubom mjerne cijevi kad krajnja ploha ,
#107264153,doc#206094,vj20080715crn01 podnese kaznena prijava zbog povrede mira pokojnika . Osim toga , sve njih obitelj pokojnika može tužiti i zbog nanošenja duševnih boli . </p><p> Po riječima osječkog psihijatra dr . Nikole Mandića
#57889997,doc#105471,vj20020405gl02 stol uz ultimatum da o Vladinim tezama neće ni pregovarati , Vlada ga više ne može nametnuti , a da ne izazove žestok sukob sa sindikatima . </p><p> Ma koji im bili
9.13
#34564775,doc#59072,vj20000508un02 Petrova gora , sijao mržnju prema Hrvatima . " Sve je to svježe i ne može se zaboraviti . Slunjani su samo reagirali na aroganciju čelnika Srba u Hrvatskoj " ,
9.13
#102372148,doc#193991,vj20070806pis01 Michael , Jamie i Rick . </p><p> Dina Lohan se odlučno brani riječima kako se ne može kriviti roditelje za dječje pogreške , ali mnogi ne misle tako i pripisuju ženi krivnju
#50105312,doc#89415,vj20010816sp04 kojega je Velimir Zajec lani otpisao i za njega rekao da " više nigdje ne može igrati ozbiljni nogomet " . Od te povijesne procjene Dinamova direktora , Prosinečki je igranjem
9.13
#98463843,doc#184205,vj20060816tem03 presretač , prateći vozilo i njegovu brzinu , natjerao da vozi brzo . »Ma , može se čuti svašta« , kaže Jakšić , koji je ovaj put bio u ulozi vozača
#40284248,doc#70175,vj20001023gl04 srećom , sve jasnije da se bliži kraj praksi kako se od tri mjeseca poslovanja može ( mirno ) živjeti svih dvanaest , odnosno onih devet " držati govore " i
9.13
#3610002,doc#7083,fo2004br103cl2407 završiti neuspjehom - ali su se na to odlučili - potpuno uvjereni da daljnji rat može donijeti katastrofu za cijeli njemački narod . Samo nekoliko tjedana prije atentata zapadni saveznici iskrcali
9.13
#161172266,doc#275317,2004_11_167_2938.html ovog Pravilnika . </p><p> Prilozi se podnose u izvorniku izuzev priloga iz točke 1 . koji može biti i u ovjerenom prijepisu ili preslici . </p><p> Članak 12 . </p><p> Ministarstvo će uskratiti upis
#199095000,doc#296926,2010_02_26_643.html . Kako se pretvorba nacionalizirane imovine provodi temeljem odredbi Zakona o naknadi , to ne može doći do primjene ZV-a u konkretnom slučaju . </p><p> Također smatra da je povrijeđena odredba članka
#163236803,doc#276572,2004_04_54_1225.html ili od sjedišta doma zdravlja koji ima organiziranu HMP više od 20 km iznimno se može ustrojiti pripravnost , ako su u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovorena najmanje 2 tima , uz
#148753556,doc#267231,2001_04_32_551.html ove Uredbe , s određenim rokom za uvoz robe . </p><p> Članak 9 . </p><p> Ministarstvo gospodarstva može obaviti raspodjelu kvota iz Priloga 1 . ove Uredbe odjednom ili više puta godiš­­­nje ,
#12802515,doc#24655,gs20030919hr24166 domaćih kooperanata u uzgoju stoke ? U Slavoniji ste nešto već započeli s kooperacijom , može li se očekivati daljnje jačanje ? </p><p> - Sigurno . Upravo dovršavamo reprocentar u Petrinji s
8.32
#41626119,doc#72926,vj20001128vp12 je kako su se time pokazale netočnim tvrdnje Pentagona da iranska obrambena vojna industrija ne može ovladati tako visokom vojnom tehnologijom . </p><p> Admiral Shamkhani je kao moguću zonu oružanih prijetnji prema
8.78
#156808073,doc#272717,2003_12_193_3043.html tržišta dostavljaju prijedlog za izmjenu i dopunu Pravila u pisanom obliku . </p><p> Vijeće za regulaciju može zatražiti od Operatora tržišta izmjenu i dopunu Pravila , a Operator tržišta dužan je pokrenuti
#160518824,doc#274856,2004_10_141_2507.html najdulje : ( . .. ) </p><p> 4 ) dvije godine ako se za kazneno djelo može izreći kazna zatvora preko osam godina ( . .. ) . </p><p> Ustavni sud utvrđuje da
#128555647,doc#249564,1992_12_86_2227.html njegovu realizaciju , te rokove prijave . </P> <P> Na prijedlog nastavnika Zavod za školstvo može priznati stručno-pedagoško usavršavanje u inozemstvu . </P> <P> Članak 13 . </P> <P> Za svaki
#116285044,doc#226646,vj20090725sss01 kazala je Schuchat . </p><p> Zdravstvene kampanja cijepljenja , koja će vjerojatno početi u listopadu , može ograničiti učinak svinjske gripe . »Mislimo da možemo , donekle , ograničiti bolest i teške
#45871120,doc#81075,vj20010401sp02 Ljubičić , koji je sada sretan , obitelj je na sigurnom te se u potpunosti može opustiti i igrati kao prošlih tjedan dana . . . </p><p> Usprkos porazu Ljubičić se može
9.13
#53353045,doc#96121,vj20011125td10 Sve te ljudske djelatnosti imaju vlastite kriterije , no vratimo se unazad . Znanost ne može označiti jedan trenutak nastanka života , ali su svi bliski tezi da spajanjem muške i
9.13
#196511002,doc#295417,2010_01_1_1.html ) Polaganje osiguranja za namirenje duga s 50 % uvećanom visinom jamstvene svote bankovne garancije može se odobriti trošarinskom obvezniku , koji je tijekom poslovanja u prethodnom12-mjesečnom razdoblju : </p><p> 1 .
#191772579,doc#292967,2009_12_150_3668.html motornih vozila marke » LADA«. Stoga je poduzetnik ADRIA LADA d.o.o . naveo da ne može dati objašnjenja i upute koje traži poduzetnik SPID d.o.o . </p><p> Dopisom od 10 . veljače
#149999223,doc#268024,2001_08_75_1295.html od kraj­nje lijeve točke traktora ili prikolice do horizonta i da ga u tom položaju može namještati . </p><p> Članak 8 . </p><p> Dopuštena razina buke u vož­nji traktora mase jednake ili ma­nje
#96119807,doc#178741,vj20060123spo06 na terenu , kad se bore do zadnjih snaga , onda im nitko ništa ne može prigovoriti« , kaže izbornik . </p><p> Červar i njegovi suradnici na treninzima imaju 20 igrača ,
#142634185,doc#262354,1999_12_144_2168.html promijeniti ugovor o prijevozu po prethodnom odobrenju otpremne carinarnice . </p><p> U svim ostalim slučajevima prijevoznik može promijeniti ugovor o prijevozu , ali o tome mora bez odlaganja obavijestiti otpremnu carinarnicu . </p>
#183729376,doc#288928,2008_12_152_4149.html su upućene okrivljeniku ili koje on odašilje ako postoje okolnosti zbog kojih se s osnovom može očekivati da će te pošiljke poslužiti kao dokaz u postupku . Nalog sadrži podatke iz
#68794354,doc#126948,vj20030310ck05,pn kajanje i pet godina zatvora </head><head> Skrušenost i kajanje može biti iskreno , ali se uspješno može i odglumiti , pa je dvojbeno koliko bi to trebalo uzimati kao olakotnu okolnost /
7.97
#194204435,doc#294145,2009_05_56_1336.html te za zaštitu prirode , temeljem ukazane potrebe za pružanjem potpore , zapovjednik Obalne straže može odobriti ukrcavanje njihovog predstavnika na plovni objekt ( brod ) ili zrakoplov Obalne straže u
#16754102,doc#33181,gs20040821sb33263 uređene , no ne baš i s pravodobnim i svježim informacijama . Grad Vukovar ne može se baš pohvaliti aktualnim službenim siteom koji još uvijek nije počeo službeno uređivati atraktivni i
8.32
#128667866,doc#249765,1992_12_90_2332.html <p> ( 2 ) Revizorska tvrtka , pored revizije iz članka 2 . ovoga Zakona , može obavljati i usluge s područja računovodstva , poreznog savjetovanja , financijskih analiza i kontrole . </p>
#143634898,doc#262967,1999_04_39_791.html <sup> 2 </sup> ako se toj prostoriji ne uračunava površina balkona odnosno lođe , a može joj se dodati i površina predprostora ako ( ga/ih ) ima . </FONT> </P> <P>
#189403010,doc#292077,2009_09_115_2868.html potpis može kompjutorski ispisati ovisno o tome da se država članica uvjerila da samo potpisnik može dati nalog računalu i da nije moguće staviti potpis na prazni kompjutorski izrađeni obrazac . </p>
#30419373,doc#51129,na258_14 Kutlinu korist " kojim je mahao Nobilo Kutlu može i dodatno kompromitirati jer ga se može protumačiti kao smišljeno stvaranje pravnog okvira za pljačku Tiska : Kutle je tim sporazumom obavezao
8.78
#51367791,doc#92034,vj20010926un01 po kojoj se neće šetati ili se u njoj regrutirati teroristi . </p><p> Loš odgovor samo može povećati terorizam </p><p> Konkretnih informacija nema ni o eventualnim akcijama koje se poduzimaju u suzbijanju hrvatskih
8.78
#150872176,doc#268722,2002_10_114_1847.html istovjetnom pravnom položaju . </p><p> Pravilo je da detektiv mora imati položen detektivski ispit , koje­g može polagati tek nakon završenog vježbeničkog staža , što znači da je vježbenički staž uvjet za
#2727004,doc#6092,fo2003br15cl342 isto tako živ način dokazao kako usprkos dekadenciji koja vlada u velikim gradovima nitko ne može zanijekati - a ni lažljivi naturalisti - da Milost djeluje i u industrijskim središtima . </p>
7.97
#205339237,doc#299858,2011_12_152_3144.html . </p><p> ( 4 ) Ako se članovi uprave imenuju društvenim ugovorom , tim se ugovorom može odrediti da ih se može opozvati samo ako za to postoji važan razlog . U
#204179227,doc#299275,2011_01_13_259.html ne mogu zamijeniti druge dokaze za koje praktikant ( profesionalni računovođa u javnoj praksi ) može razumno očekivati da su raspoloživi . Nemogućnost pribavljanja dostatnih i primjerenih dokaza u vezi s
#185042979,doc#289798,2008_03_36_1225.html čišćenje i uređenje okoliša , pomoć u skladištu i slično ) , te se može volonterski uključiti u rad u korist zajednice u jedinici lokalne samouprave ili u rad u humanitarnoj organizaciji . Osoba iz stavka 1 . ovoga članka mogu obavljati navedene aktivnosti unutar Prihvatilišta na vlastitu odgovornost uz obavezno prisustvo djelatnika Prihvatilišta . </p><p> III . SMJEŠTAJ AZILANATA Članak 21 . </p><p> Azilantu koji nije u mogućnosti pronaći smještaj , on će se osigurati u smještajnim kapacitetima kojima za tu namjenu raspolaže Republika Hrvatska , u roku od trideset dana od dana konačnosti rješenja o odobrenju azila . Azilantu se može osigurati smještaj i u smještajnim kapacitetima kojima raspolaže vjerska zajednica , humanitarna organizacija , trgovačko društvo , udruga ili druga domaća ili strana , pravna ili fizička osoba s kojom ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi zaključi ugovor o pružanju usluga smještaja azilanata . </p><p> Članak 22 . </p><p> Smještaj azilanata iz članka 21 . ovoga Pravilnika podrazumijeva stanovanje u primjerenom stambenom prostoru u kojem se mogu zadovoljiti osnovne higijenske potrebe te samostalno organiziranje ( pripremanje ) prehrane . </p><p> Članak 23 . </p><p> Azilantu – trudnici tri mjeseca prije očekivanog poroda , roditelju s djetetom do šest mjeseci starosti , a u iznimnim
#193676027,doc#293855,2009_04_45_1041.html <p> Članak 51 . </p><p> ( 1 ) Veterinarskoj praksi se na temelju ispunjenih propisanih posebnih uvjeta može dozvoliti cijepljenje pasa protiv bjesnoće , označavanje pasa te vođenje evidencije o tome kao i
#155986249,doc#272130,2003_10_162_2321.html . ovoga članka , koja se nalaze na području grada ili općine , javnu ustanovu može osnovati predstavničko tijelo grada ili općine . </p><p> ( 6 ) Zaštićenim područjima koje proglašava Vlada
#4093097,doc#7665,fo2004br125cl3022 Stope gospodarskoga rasta u najvećem broju zemalja EU su preniske , radi čega se ne može uspješno rješavati probleme u zdravstvu , mirovina , obrazovanja , cijena stanovanja i socijalne skrbi
9.13
#15702727,doc#30903,gs20040521hr30878 odgovorio je potpredsjednik Hebrang . Kazao je da Vlada , prema zakonu o privatizaciji , može izuzeti dionice od prodaje , što je jučer i učinila . Što se tiče partnerstva
9.13
#97225612,doc#181273,vj20060426pis01 liječnik koji će i odrediti pravovaljanu terapiju , jer migrena , napominju liječnici , čovjeka može dosta izmučiti . </p><p> Eterična ulja i čajevi </p><p> ?U liječenju migrene koriste se tzv . blokatori
#104159218,doc#198331,vj20080126kom02 se vratila fama o inflaciji koja da će ubrzo progutati zadnju crkavicu kakva se ovdje može zaraditi . </p><p> Gogoljevska fabula o tome da se sindikat u Šibeniku žestoko bori za radnike
#152874913,doc#270341,2002_05_58_1059.html je istodobno zatražila izricanje uvjetne osude ili uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom , istražni sudac može izreći ovu mjeru upozorenja ili postupiti u smislu stavka 10 . ovoga članka . </p><p> (
#211959952,doc#303257,2012_02_25_646.html <p> – uginuće životinja zbog bolesti , </p><p> – uginuće životinja zbog nesreće za koju Korisnik ne može biti odgovoran . </p><p> ( 3 ) Korisnik je obvezan prijaviti izlučenje u JRDŽ te pisanim
#122915017,doc#241348,vj20100423pis02 se slučajno poklopilo . Mama mi je nedavno rekla : Ti si urbana djevojka koja može dobro glumiti žene koje se ne snalaze dobro u urbanoj sredini« , kaže glumica i
#142877452,doc#262509,1999_02_17_360.html Zavisno od vrste gradiva od kojeg su izrađene stražnje ploče za označivanje , mjerodavna ustanova može dopustiti da se ne izvrše određena nepotrebna ispitivanja , pod uvjetom da to izuzeće navede
#98462831,doc#184203,vj20060816tem01 27, a u Dalmaciji do 29 Celzijevih stupnjeva . No , već od srijede , može se očekivati porast temperature uz stabilnije vrijeme . Iako će ponegdje , osobito u najzapadnijim
#90772709,doc#166598,vj20041116kom01 svibnju 1990 . , objavljenom u ljeto iste godine . To je točno , no može se pretpostaviti da je to načinjeno sa znanjem barem jednog od sugovornika . </p><p> Transkripti objavljivani
9.13
#130608989,doc#251832,1993_09_86_1688.html društveni fond izravno odobrava zajmove drugoj pravnoj osobi u državnom vlasništvu iIi drustvenom fondu to može činiti sanko posredstvom banke u kojoj pravne osobe u državnom vlasništvu imaju preko 50 %
#184462627,doc#289444,2008_02_26_890.html lijeku . Smatra da su joj osporavanim rješenjem povrijeđena ustavna prava zajamčena člancima 14 . stavkom 2 . , 18 . stavkom 1 . i 29 . stavkom 1 . Ustava Republike Hrvatske . 3 . Za potrebe ustavnosudskog postupka pribavljen je spis Općinskog suda u Zagrebu broj : Z-16076/96 . <i> Ustavna tužba je osnovana . </i> 4 . Prema odredbi članka 62 . stavka 1 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj 99/99 . , 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst ; u daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako smatra da mu je pojedinačnim aktom tijela državne vlasti , tijela jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave ili pravne osobe s javnim ovlastima , kojim je odlučeno o njegovim pravima i obvezama ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela , povrijeđeno ljudsko pravo ili temeljna sloboda zajamčena Ustavom . 5 . Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da je u rješenju Općinskog suda u Zagrebu dana sljedeća uputa o pravnom lijeku : <i> Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Županijskom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana iza primitka ovog rješenja
#156729561,doc#272668,2003_12_190_2985.html Vlada određuje osobu koja će zamjenjivati ravnatelja . </p><p> Članak 48 . </p><p> Ravnatelj državne upravne organizacije može imati jednog ili više pomoćnika koje imenuje i razrješuje Vlada na prijedlog ravnatelja . </p><p> Pomoćnik
#33008099,doc#55803,vj20000318zg02 mjere zaštite okoliša . Osim toga , u Zakonu o gradnji stoji kako se gradnji može pristupiti samo na temelju konačne građevne dozvole , a takvog odobrenja u ovom trenutku za
9.13
#82109841,doc#152117,V239kaz03 , a manje ilustrativnosti te glumačke uvjerljivosti . Što se sve s odličnim Ayckbournovim tekstovima može , pokazao je Rene Medvešek sa <i> Č . P . G : A . </i></p><p> Mnogo
8.32
#75304881,doc#139525,vj20031009td01 ) . </p><p> Strankama koje još nemaju predizborni program ili nisu smislile predizborne slogane u tome može pomoći istraživanje . Najveći problemi su nezaposlenost ( 67 posto ) , gospodarstvo ( 28
8.32
#204369286,doc#299339,2011_11_133_2668.html izdavanje odobrenja za FTO su dati u Dodatku 1a JAR-FCL 1.055 . Dio osposobljavanja se može izvoditi i izvan teritorija države članice JAA ( vidi Dodatak 1b JAR-FCL 1.055 ) . </p>
#194112391,doc#294068,2009_05_53_1233.html prihod kako bi se mogla utvrditi gornja granica potpore male vrijednosti koja se korisniku potpore može odobriti u razdoblju od tri fiskalne godine , gornja granica po poduzetniku iznosi 200.000,00 EUR
#161674768,doc#275562,2004_02_18_534.html stavak 1 . mijenja se i glasi : </p><p> » Prepust na motornim i priključnim vozilima može biti izveden samo u skladu s preporukama proizvođača , a ako preporuke nisu poznate onda
#4881383,doc#8674,fo2005br139cl3406 je čovjeku dao slobodu . Ona zahvaća sav ljudski život i bez nje čovjek ne može ostvariti svoj uzvišeni poziv i dostojanstvo . A sloboda je , kako pjeva vaš hrvatski
9.13
#187511653,doc#291276,2008_01_8_175.html provodi obrazovanje ima pravo na 60 % iznosa troškova obrazovanja . ( 2 ) Obrazovanje može trajati najduže 6 mjeseci , a iznimno do 12 mjeseci uz prethodno odobrenje Fonda na
#129319156,doc#250271,1993_02_13_211.html potrebi izdavanja ili popravka pomagala ( u daljnjem tekstu : potvrda ) . </p><p> Potvrdom se može propisati samo jedno pomagalo . Potvrde-tiskanice sastavni su dio ovog pravilnika . Potvrda mora osim
#161676669,doc#275562,2004_02_18_534.html može upotrijebiti s vozačkog mjesta , a u priključnom vozilu , tako da je vozač može aktivirati s vo­začkog mjesta ili da je može aktivirati osoba koja je izvan vozila. « </p>
#56049776,doc#101766,vj20020214vp08 <p> No , istaknuto je da se samo političko-diplomatskim sredstvima , a ne oružanim sukobima , može naći izlaz . U tom smislu , upućen je poziv Izraelcima i Palestincima da prekinu
8.32
#15595033,doc#30655,gs20040508ku30644 a ponajprije njemačkih romantičara , čiji jezik djelomično preuzima i koji povremeno na granici trivijalnosti može iritirati , dodao je Obad . Njegove igračke bile su fetiši . . . </p> (
8.78
#98506477,doc#184310,vj20060819van02 inozemstvu pod vladinom prismotrom . Naravno , novinari i odvjetnici tvrde da ih se ne može prisluškivati bez valjanog razloga . I posebno ne bez sudskog naloga u kome se objašnjava
#163325361,doc#276684,2004_05_59_1324.html . Svrha ispravaka je isprav­ljanje netočne ili nepotpune informacije . </p><p> ( 2 ) Objava ispravka može se zahtijevati u roku od 30 dana od objave informacije . </p><p> ( 3 ) Zahtjev
#194768666,doc#294443,2009_06_67_1616.html strane HT-a obavljati nadzor te uredno podmirivao račune HT-a za obavljene poslove nadzora , ne može smatrati da je Metronet svojim radnjama prihvatio ponuđeni prijedlog ugovora . Činjenicu da se stranke
#124553322,doc#244548,1990_04_17_319.html 4 ) Starosna mirovina određena prema st . 2 . i 3 . ovoga člana može iznositi najviše 85 posto od mirovinske osnovice . </P> <P> II . GLAVA </P> <P>
#209423081,doc#301755,2011_08_90_1929.html zaštiti osobnih podataka , i to osobito o svrhama obrade podataka . Time se ne može spriječiti tehnička pohrana podataka ili pristup podacima isključivo u svrhu obavljanja prijenosa komunikacija putem elektroničke
#18489513,doc#37162,gs20050108hr37472 biti kažnjen sa 100 kuna kazne , a prema Prekršajnom zakonu , zbog lažnog predstavljanja može biti kažnjen s 50 do 200 njemačkih maraka ( u kunskoj protuvrijednosti ) kazne . </p>
9.13
#67346236,doc#124072,vj20030124st03,pn toru valja imati barem jednoga žrtvenog jaganjca koji mora utihnuti . . . Jedino što može promijeniti zlu tehnološku sudbinu malih naroda je promjena svijesti globalnog tehnologa . Pomak njegove utrnule
7.62
#119097418,doc#233010,vj20091107van03 . Osnovna zamjerka je da se o jednom od najvažnijih zakona o teritorijalnom uređenju ne može raspravljati u parlamentu bez prethodne javne rasprave . </p> </div1> Bojan al Pinto-Brkić <head> Njemačka nastoji osigurati
#21396071,doc#44497,gs20050921ku46418 se nakon svih uspjeha i rezultata , a činjenica je da gotovo uvijek pobijede , može činiti da nema dalje , bolje , više , motivacije im ne nedostaje , ponosna
9.13
#36352620,doc#62652,vj20000701ku09 Carolina , cijenjeni je stručnjak za filozofiju renesanse te veliki poznavatelj i , slobodno se može reći , promotor filozofskog opusa hrvatskog renesansnog filozofa Frane Petrića . Razgovor o nekim pitanjima
8.78
#146631623,doc#265424,2000_05_46_1069.html ) Provedbom ove koncentracije dolazi do mogućnosti nastupanja natjecanja u cijenama i kvaliteti , koje može proizaći samo iz jakog i razvijenog tržišnog natjecanja . </P> <P> c ) Pokretanje proizvodnje
#209757597,doc#301859,2011_08_98_2030.html da 10 x/3 + 30 – 60 g mora biti dodano na kraju . Ovo može biti preuređeno kao što slijedi : </p><p> ( 10x3 + 30 ) – 60=10 x/3 –
#200612170,doc#297705,2010_05_55_1317.html <p> Članak 2 . </p><p> Javni bilježnik ima svoj ured u javnobilježničkom službenom sjedištu . Javni bilježnik može održavati uredovne dane u sjedištu općina ili gradova na području istog suda , ako u
#11430869,doc#21838,gs20030604os21141 Vugrić . Pregovori , dodaje , traju još od početka godine , iz čega se može naslutiti da između CBA , koji pregovara u ime i za račun svojih članica (
8.32
#209038226,doc#301617,2011_07_84_1792.html godina , maloljetnički zatvor može trajati do deset godina . </p><p> ( 2 ) Sud ne može maloljetnički zatvor odmjeriti u duljem trajanju od propisane kazne za počinjeno djelo , ali nije
#205114735,doc#299699,2011_12_148_2993.html » izvršiti« zamijenjena riječju : » ovršiti«. </p><p> Članak 380 . </p><p> Rješavajući o žalbi drugostupanjski sud može : </p><p> 1 ) odbaciti žalbu kao nepravodobno , nepotpunu ili nedopuštenu ( članak 358 .
#133116461,doc#254423,1995_01_3_36.html organ donijet će rješenje o pražnjenju stana i odrediti rok za iseljenje , koji ne može biti krači od tri ni duži od 15 dana . " ( čl . 62
#161973369,doc#275621,2004_12_184_3175.html ispušnih plinova kad se ne obavlja mjerenje . </p><p> 3.3 . Ispred uređaja za mjerenje zamućenosti može se u struju postaviti uređaj za hlađenje . </p><head><p/><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA NORM