Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#216039432,doc#305236,2013_02_18_319.html zakonom propisani način , te da se stoga može smatrati izjavljenom izvan zakonskog roka
#216039929,doc#305236,2013_02_18_319.html unutar istog prvostupanjskog tijela ) ne može biti na štetu podnositelja ustavne tužbe
#216040871,doc#305237,2013_02_18_320.html nema obilježje vjerskog objekta pa se ne može primijeniti porezno oslobođenje propisano
#216042079,doc#305237,2013_02_18_320.html zajednice . </p><p> ( 3 ) Vjerskoj zajednici može se iz državnog proračuna i proračuna jedinica
#216043151,doc#305237,2013_02_18_320.html 60,84 m2 . Iz dostavljene dokumentacije može se zaključiti da se predmetni ( poslovni
#216043236,doc#305237,2013_02_18_320.html na promet nekretnina jer se na njega ne može primijeniti iznimka propisana člankom 17
#216043281,doc#305237,2013_02_18_320.html smatraju da se na podnositelja ustavne tužbe ne može primijeniti navedena zakonska iznimka svode
#216043559,doc#305237,2013_02_18_320.html navedenim zahtjevima ili se njihov pristup može ocijeniti tako formalistički i arbitrarnim
#216047632,doc#305239,2013_02_18_294.html poslova i savjetovanja Ministarstva ministar može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 6 ) Tijela
#216048117,doc#305239,2013_02_18_294.html koja se uvozi . </p><p> ( 4 ) Carinarnica ne može obaviti carinjenje kemikalije ako nije
#216048622,doc#305239,2013_02_18_294.html nije dopuštena žalba , već se protiv njega može pokrenuti upravni spor . </p><p> ( 4 ) Troškove
#216048791,doc#305239,2013_02_18_294.html nije dopuštena žalba , nego se protiv njega može pokrenuti upravni spor . </p><p> Članak 18
#216051796,doc#305240,2013_02_18_295.html zdravlja ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> Ministarstvo
#216052408,doc#305241,2013_02_18_296.html zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 3 ) Pri
#216054403,doc#305242,2013_02_18_297.html zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 3 ) Pri
#216056042,doc#305243,2013_02_18_298.html zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 3 ) U
#216063502,doc#305249,2013_02_19_333.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#216064019,doc#305250,2013_02_19_334.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#216064517,doc#305251,2013_02_19_335.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#216065064,doc#305252,2013_02_19_336.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#216065738,doc#305253,2013_02_19_337.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#216069604,doc#305254,2013_02_19_322.html mu je potrebno takvo liječenje koje se ne može obaviti u Republici Hrvatskoj . </p><p> (
#216069956,doc#305254,2013_02_19_322.html . </p><p> ( 2 ) Tako povećana mirovina ne može iznositi više od mirovine određene na temelju
#216071316,doc#305254,2013_02_19_322.html 2 ) Tako povećana invalidska mirovina ne može iznositi više od mirovine određene na temelju
#216072624,doc#305254,2013_02_19_322.html . </p><p> ( 2 ) Tako povećana mirovina ne može iznositi više od mirovine određene na temelju
#216074358,doc#305254,2013_02_19_322.html povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju može podnijeti žalbu na rješenje o prijmu u
#216074385,doc#305254,2013_02_19_322.html povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju , može u roku od petnaest dana od dana podnošenja
#216074502,doc#305254,2013_02_19_322.html o prijmu u službu . Protiv toga rješenja može se voditi upravni spor . </p><p> ( 12 ) Ukoliko
#216074604,doc#305254,2013_02_19_322.html kojoj nije dana prednost pri zapošljavanju , može podnijeti zahtjev nadležnoj inspekciji
#216075625,doc#305254,2013_02_19_322.html međusobnom sporazumu , s time da to pravo može ostvariti samo jedan član obitelji . Ako
#216075683,doc#305254,2013_02_19_322.html Domovinskog rata koji nije stambeno zbrinut može mu se dati stan u najam s pravom na zaštićenu
#216080808,doc#305254,2013_02_19_322.html zakup na temelju uvjeta iz ovoga članka ne može se dati u podzakup . </p><p> ( 4 ) Ugovor
#216080871,doc#305254,2013_02_19_322.html ) Prednost pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno . </p><p> PRILAGODBA
#216081091,doc#305254,2013_02_19_322.html . ovoga članka HRVI iz Domovinskog rata može ostvariti samo jednokratno . </p><p> CARINSKE
#216082292,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> ( 2 ) Pravo iz stavka 1 . ovoga članka može se ostvariti samo jednokratno . </p><p> OSLOBOĐENJE
#216082909,doc#305254,2013_02_19_322.html utvrđeni postotak oštećenja organizma ne može iznositi više od 80 % . </p><p> ( 4 ) O HRVI
#216085986,doc#305254,2013_02_19_322.html 1 ) HRVI iz Domovinskog rata I . skupine može koristiti usluge osobe za pružanje njege
#216086174,doc#305254,2013_02_19_322.html Članak 86 . </p><p> Mjerila za izbor osobe koja može pružati njegu i pomoć , te postupak i način
#216086389,doc#305254,2013_02_19_322.html udovica umrlog HRVI iz Domovinskog rata može ostvariti ako ispunjava sljedeće uvjete
#216086497,doc#305254,2013_02_19_322.html Pravo iz stavka 2 . ovoga članka udovica može koristiti najduže do navršene 50 . godine
#216086516,doc#305254,2013_02_19_322.html ) Udovac umrle HRVI iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na puni mjesečni iznos
#216087827,doc#305254,2013_02_19_322.html korisniku , s time da zbroj tih iznosa ne može biti veći od osnovice za određivanje opskrbnine
#216088872,doc#305254,2013_02_19_322.html trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može sam ispunjavati osnovne životne zahtjeve
#216091644,doc#305254,2013_02_19_322.html dragovoljca iz Domovinskog rata , koja ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja
#216092570,doc#305254,2013_02_19_322.html po propisima o mirovinskom osiguranju ne može koristiti pravo na osobnu invalidninu po
#216093011,doc#305254,2013_02_19_322.html hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne može steći ni koristiti prava iz ovoga Zakona
#216095202,doc#305254,2013_02_19_322.html u obrani suvereniteta Republike Hrvatske može se pokrenuti na temelju zahtjeva stranke
#216095339,doc#305254,2013_02_19_322.html u obrani suvereniteta Republike Hrvatske može se podnijeti u roku 12 mjeseci od stupanja
#216095602,doc#305254,2013_02_19_322.html 4 ) Ministarstvo nadležno za branitelje može imenovati više vijeća liječničkih povjerenstava
#216096462,doc#305254,2013_02_19_322.html revizije Ministarstvo nadležno za branitelje može se s prvostupanjskim rješenjem suglasiti
#216096470,doc#305254,2013_02_19_322.html prvostupanjskim rješenjem suglasiti ili ga može izmijeniti ili poništiti u korist ili na
#216097171,doc#305254,2013_02_19_322.html Zakona nije dopuštena žalba i protiv istog se može pokrenuti upravni spor . </p><p> ( 2 ) Upravni
#216097182,doc#305254,2013_02_19_322.html upravni spor . </p><p> ( 2 ) Upravni spor se može pokrenuti i protiv drugostupanjskog rješenja
#216097210,doc#305254,2013_02_19_322.html Zakona nije dopuštena žalba i protiv istog se može pokrenuti upravni spor . </p><p> Odredbom
#216097454,doc#305254,2013_02_19_322.html priznavanje prava , HRVI iz Domovinskog rata može , nakon isteka dvije godine od dana kada
#216097555,doc#305254,2013_02_19_322.html utvrdit će se oštećenja na osnovi kojih se može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog
#216097679,doc#305254,2013_02_19_322.html ili status iz članka 122 . ovoga Zakona može se ukinuti i : </p><p> 1 . ako nadležno upravno
#216103104,doc#305254,2013_02_19_322.html ništavim rješenja nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog upravnog
#216104048,doc#305255,2013_02_19_323.html gospodarski , geoprometni ) , gradom se može utvrditi i mjesto koje ne zadovoljava uvjete
#216104309,doc#305255,2013_02_19_323.html jedinica područne ( regionalne ) samouprave može imati grb i zastavu . Grb i zastava jedinice
#216104450,doc#305255,2013_02_19_323.html samouprave nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim
#216104688,doc#305255,2013_02_19_323.html načelnik , gradonačelnik , odnosno župan može odobriti uporabu grba i zastave pravnim
#216104861,doc#305255,2013_02_19_323.html Predstavničko tijelo općine , grada i županije može pojedinu osobu koja je zaslužna za općinu
#216104889,doc#305255,2013_02_19_323.html stječu posebna prava , odnosno obveze i može se opozvati ako se počastvovani pokaže
#216104902,doc#305255,2013_02_19_323.html takve počasti . </p><p> Predstavničko tijelo može utvrditi i druga javna priznanja . </p><p>
#216105075,doc#305255,2013_02_19_323.html nacionalnu udrugu županija . Nacionalna udruga može se osnovati ako je odluku o osnivanju donijelo
#216105468,doc#305255,2013_02_19_323.html odluke . </p><p> Vlada Republike Hrvatske može , u roku od 30 dana od primitka prijedloga
#216105519,doc#305255,2013_02_19_323.html odnosno područne ( regionalne ) samouprave može podnijeti ustavnu tužbu radi zaštite prava
#216106215,doc#305255,2013_02_19_323.html dužna organizirati te poslovi koje županija može obavljati . </p><p> Odredbom članka 5 . Zakona
#216106382,doc#305255,2013_02_19_323.html Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može tražiti od županijske skupštine da joj
#216106421,doc#305255,2013_02_19_323.html djelokruga županije na području te jedinice , ako može osigurati dovoljno prihoda za njihovo obavljanje
#216106553,doc#305255,2013_02_19_323.html regionalne ) samouprave . </p><p> Referendum se može raspisati radi odlučivanja o prijedlogu
#216106592,doc#305255,2013_02_19_323.html zakona i statuta raspisivanje referenduma može predložiti najmanje jedna trećina članova
#216106991,doc#305255,2013_02_19_323.html ispravan nije dozvoljena žalba , već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
#216107004,doc#305255,2013_02_19_323.html Republike Hrvatske . </p><p> Predstavničko tijelo može raspisati savjetodavni referendum o pitanjima
#216107375,doc#305255,2013_02_19_323.html </p><p> Općinsko , odnosno gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana
#216108108,doc#305255,2013_02_19_323.html opozivi . </p><p> Član predstavničkog tijela ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo
#216108235,doc#305255,2013_02_19_323.html tijela na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti jedanput u tijeku trajanja mandata
#216108716,doc#305255,2013_02_19_323.html pravo na plaću član predstavničkog tijela može ostvariti ako je izabran za načelnika ,
#216108820,doc#305255,2013_02_19_323.html upravnog tijela županije , grada i općine ne može biti član poglavarstva , jer ono sukladno
#216108843,doc#305255,2013_02_19_323.html imenuje pročelnike , ali član poglavarstva može biti zadužen za obavljanje određenih poslova
#216109439,doc#305255,2013_02_19_323.html rokova iz stavka 2 . ovoga članka sjednicu može sazvati , na obrazloženi zahtjev najmanje
#216109917,doc#305255,2013_02_19_323.html stavka 1 . ovoga članka predstavničko tijelo može od općinskog načelnika , gradonačelnika
#216110077,doc#305255,2013_02_19_323.html predstavničkih tijela su javne . Nazočnost javnosti može se isključiti samo iznimno , u slučajevima
#216111232,doc#305255,2013_02_19_323.html </p><p> Raspisivanje referenduma za opoziv može predložiti 20 % ukupnog broja birača u
#216111320,doc#305255,2013_02_19_323.html jedinici . </p><p> Referendum za opoziv ne može se raspisati samo za zamjenika općinskog
#216113484,doc#305255,2013_02_19_323.html gradonačelnik i župan , u skladu sa statutom , može obavljanje određenih poslova iz svog djelokruga
#216114261,doc#305255,2013_02_19_323.html pravo na plaću član predstavničkog tijela može ostvariti ako je izabran za načelnika ,
#216114365,doc#305255,2013_02_19_323.html upravnog tijela županije , grada i općine ne može biti član poglavarstva , jer ono sukladno
#216114388,doc#305255,2013_02_19_323.html imenuje pročelnike , ali član poglavarstva može biti zadužen za obavljanje određenih poslova
#216115259,doc#305255,2013_02_19_323.html načelnik , gradonačelnik , odnosno župan može odlučivati o visini pojedinačne vrijednosti
#216115311,doc#305255,2013_02_19_323.html općinski načelnik , gradonačelnik odnosno župan može odlučivati najviše do 1.000.000,00 kuna
#216115329,doc#305255,2013_02_19_323.html taj iznos manji od 70.000,00 kuna , tada može odlučivati najviše do 70.000,00 kuna .
#216116045,doc#305255,2013_02_19_323.html općinama i gradovima iznad 3.000 stanovnika može se ustrojiti jedinstveni upravni odjel
#216116383,doc#305255,2013_02_19_323.html pravo na plaću član predstavničkog tijela može ostvariti ako je izabran za načelnika ,
#216116487,doc#305255,2013_02_19_323.html upravnog tijela županije , grada i općine ne može biti član poglavarstva , jer ono sukladno
#216116510,doc#305255,2013_02_19_323.html imenuje pročelnike , ali član poglavarstva može biti zadužen za obavljanje određenih poslova
#216116627,doc#305255,2013_02_19_323.html načelnik , gradonačelnik , odnosno župan može razriješiti pročelnike iz stavka 1 . ovoga
#216117938,doc#305255,2013_02_19_323.html . </p><p> Statutom općine , odnosno grada može se mjesnom odboru povjeriti obavljanje
#216118071,doc#305255,2013_02_19_323.html brisana . </p><p> Za člana vijeća mjesnog odbora može biti biran građanin koji ima biračko pravo
#216118610,doc#305255,2013_02_19_323.html rješavanje pitanja od mjesnog značaja , može sazivati mjesne zborove građana . </p><p>
#216118674,doc#305255,2013_02_19_323.html općinski načelnik , odnosno gradonačelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora , ako
#216119219,doc#305255,2013_02_19_323.html načelnik , gradonačelnik , odnosno župan može povući i nakon glasovanja o amandmanima
#216119311,doc#305255,2013_02_19_323.html se proračun za narednu računsku godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se
#216119713,doc#305255,2013_02_19_323.html njegove objave . Iznimno , općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti
#216119729,doc#305255,2013_02_19_323.html na snagu danom objave . </p><p> Opći akt ne može imati povratno djelovanje . </p><p> Članak
#216120108,doc#305255,2013_02_19_323.html donose općinska i gradska upravna tijela , može se izjaviti žalba nadležnom upravnom tijelu
#216120133,doc#305255,2013_02_19_323.html upravna tijela županije i velikih gradova , može se izjaviti žalba nadležnom ministarstvu
#216120247,doc#305255,2013_02_19_323.html Protiv pojedinačnih akata iz ovoga članka može se pokrenuti upravni spor sukladno odredbama
#216120420,doc#305255,2013_02_19_323.html posebnim zakonom nije drukčije propisano , ne može se izjaviti žalba , već se može pokrenuti
#216120427,doc#305255,2013_02_19_323.html propisano , ne može se izjaviti žalba , već se može pokrenuti upravni spor . </p><p> Odredbom
#216120670,doc#305255,2013_02_19_323.html stavka 2 . ovoga članka ovlašteno tijelo može donijeti rješenje u roku od godine dana
#216120698,doc#305255,2013_02_19_323.html proglašava ništavim nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim
#216121037,doc#305255,2013_02_19_323.html ovoga članka nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
#216122939,doc#305255,2013_02_19_323.html odnosno područne ( regionalne ) samouprave može općinskom načelniku , gradonačelniku i
#216122952,doc#305255,2013_02_19_323.html naredbe . </p><p> Vlada Republike Hrvatske može tijelima jedinice lokalne i područne (
#216123291,doc#305255,2013_02_19_323.html riječju : » potrebnog«. </p><p> 5 . ako ne može donositi odluke iz svog djelokruga dulje
#216123549,doc#305255,2013_02_19_323.html predsjednik raspuštenoga predstavničkog tijela može podnijeti tužbu Visokom upravnom sudu Republike
#216124923,doc#305255,2013_02_19_323.html brisan . </p><p> Članak 88 . </p><p> Povjerenik može donositi ili mijenjati opće akte jedinice
#216124959,doc#305255,2013_02_19_323.html ili drugim propisom . </p><p> Povjerenik ne može donositi ili mijenjati proračun jedinice
#216124975,doc#305255,2013_02_19_323.html područne ( regionalne ) samouprave i ne može raspolagati njezinom imovinom , osim ako
#216126039,doc#305255,2013_02_19_323.html pravo na plaću član predstavničkog tijela može ostvariti ako je izabran za načelnika ,
#216126143,doc#305255,2013_02_19_323.html upravnog tijela županije , grada i općine ne može biti član poglavarstva , jer ono sukladno
#216126166,doc#305255,2013_02_19_323.html imenuje pročelnike , ali član poglavarstva može biti zadužen za obavljanje određenih poslova
#216126935,doc#305255,2013_02_19_323.html načelnika , gradonačelnika , odnosno župana može obavljati samo poslove koji su neophodni
#216130196,doc#305256,2013_02_19_324.html ili namiru ; </p><p> 24 . poslovni nastan : može imati bilo koje od sljedećih značenja :
#216130698,doc#305256,2013_02_19_324.html središnja ugovorna stranka , a kojem se može pristupiti bilo izravno ili neizravno preko
#216130742,doc#305256,2013_02_19_324.html priključena na dražbovnu platformu ili nije , koja može pružati usluge namire , uključujući i poravnanje
#216130760,doc#305256,2013_02_19_324.html poravnanje ( netting ) , upravljanje jamstvom ili može pružati sve ostale usluge koje omogućuju
#216131326,doc#305256,2013_02_19_324.html na dvije decimale . </p><p> ( 2 ) Ponuda se može podnijeti , izmijeniti ili povući samo
#216131507,doc#305256,2013_02_19_324.html zastupnika ponuditelja , dražbovna platforma može za ponudu podnesenu greškom smatrati da
#216132752,doc#305256,2013_02_19_324.html uvođenja maksimalne količine za koju se može dati ponuda ; </p><p> ( h ) ispunjavaju zahtjeve
#216133040,doc#305256,2013_02_19_324.html Uredbe . </p><p> ( 5 ) Dražbovna platforma može se oslanjati na pouzdane provjere koje
#216133394,doc#305256,2013_02_19_324.html promptne ugovore ili petodnevne budućnosnice može odbiti zahtjev za sudjelovanje u nadmetanju
#216133882,doc#305256,2013_02_19_324.html podnositelja . </p><p> ( 6 ) Dražbovna platforma može : </p><p> ( a ) dozvoliti bezuvjetno sudjelovanje
#216135533,doc#305256,2013_02_19_324.html sustav za poravnanje ili sustav za namiru može obraditi dotičnu nacionalnu valutu . </p>
#216135701,doc#305256,2013_02_19_324.html ponuditelju koji krši ugovornu obvezu plaćanja može se zaračunati jedno od sljedećeg , ili
#216136147,doc#305256,2013_02_19_324.html prodanih na dražbi zbog okolnosti na koje ne može utjecati , sustav za poravnanje ili sustav
#216136222,doc#305256,2013_02_19_324.html namiru ne isporuči zbog okolnosti na koje ne može utjecati . </p><p> VIII . UPRAVLJANJE JAMSTVOM
#216137867,doc#305256,2013_02_19_324.html sustav za poravnanje ili sustav za namiru može obraditi dotičnu nacionalnu valutu ; </p>
#216138009,doc#305256,2013_02_19_324.html informacija koja otkriva ili iz koje se može zaključiti identitet dotičnog ponuditelja
#216138985,doc#305256,2013_02_19_324.html greške iz stavka 1 . ovoga članka koja se ne može ispraviti prema stavku 2 . ovoga članka
#216139379,doc#305256,2013_02_19_324.html rođenja i adresu prebivališta , što po potrebi može potkrijepiti i drugim odgovarajućim dokumentima
#216139490,doc#305256,2013_02_19_324.html vrijednost i sve dodatne informacije kojima se može dokazati solventnost i kreditna sposobnost
#216139549,doc#305256,2013_02_19_324.html porez ili sve dodatne informacije kojima se može dokazati fiskalni status podnositelja u
#216143422,doc#305259,2013_02_19_327.html maksimalni intenzitet regionalne potpore koji se može dodijeliti na ovom području je 40 % bruto
#216143456,doc#305259,2013_02_19_327.html maksimalni intenzitet regionalne potpore koji se može dodijeliti na ovom području je 40 % bruto
#216143493,doc#305259,2013_02_19_327.html potpore iz točaka V . i VI . ove Odluke može se uvećati za 20 % bruto ekvivalenta potpore
#216144055,doc#305260,2013_02_19_328.html glavnog tajnika , viši ustavnosudski savjetnik može biti postavljen na mjesto : </p><p> – voditelja
#216150426,doc#305264,2013_02_20_347.html . ima trajnu i čvrstu izvedbu tako da se može upotrebljavati više puta </p><p> 2 . je posebno
#216150510,doc#305264,2013_02_20_347.html , prikolica ili poluprikolica , koja se može dovesti ili dovući na brod . Lučke ili
#216151632,doc#305264,2013_02_20_347.html ; roba koja se iz bilo kojeg razloga ne može identificirati i zbog toga ne može odrediti
#216151638,doc#305264,2013_02_20_347.html razloga ne može identificirati i zbog toga ne može odrediti skupinama 01 – 16 </tr></p><p><tr>
#216155528,doc#305265,2013_02_20_348.html sekundarni trošak . Stavka odvoza smeća se ne može poistovjetiti sa sekundarnim troškom čišćenja
#216156737,doc#305265,2013_02_20_348.html stavku spomeničke rente , smatra da ista ne može biti dio cijene mjesečnog najma , obzirom
#216156837,doc#305265,2013_02_20_348.html Uzimajući u obzir da isti kolokacijski prostor može iznajmiti više operatora za smještaj svoje
#216156920,doc#305265,2013_02_20_348.html mjesečnoj osnovi , smatra da navedena stavka ne može biti sastavni dio cijene najma m2 u kolokacijskim
#216156995,doc#305265,2013_02_20_348.html redovno održavanje trošak tužitelja te ne može biti dio cijene najma metar kvadratni kolokacijskim
#216158284,doc#305265,2013_02_20_348.html . do 65 . ovoga Zakona . </p><p> Agencija može , u skladu s odredbama članka 56 . Zakona
#216158376,doc#305265,2013_02_20_348.html Člankom 61 . Zakona , propisano je da Agencija može , u skladu s odredbama članka 56 . Zakona
#216158421,doc#305265,2013_02_20_348.html obveze iz stavka 1 . ovoga članka Agencija može od operatora osobito zatražiti , između
#216158506,doc#305265,2013_02_20_348.html obveza iz stavka 3 . ovoga članka agencija može odrediti i dodatne uvjete koji se odnose
#216158544,doc#305265,2013_02_20_348.html stavak 1 . Zakona , propisuje da agencija može , u skladu s odredbama članka 56 . Zakona
#216158668,doc#305265,2013_02_20_348.html troškova djelotvornog pružanja usluga Agencija može primijeniti metodologiju troškovnog računovodstva
#216158686,doc#305265,2013_02_20_348.html ili metodu referentnih vrijednosti , te može zatražiti od operatora cjelovito obrazloženje
#216159322,doc#305265,2013_02_20_348.html zakonska odredba kojom je propisano da agencija može odrediti i dodatne uvjete koji se odnose
#216161789,doc#305266,2013_02_20_349.html drugim stvarnim pravima upravitelj zgrade može biti i jedan ili više suvlasnika , a ne
#216162912,doc#305266,2013_02_20_349.html . pokrenulo predmetni postupak te se ne može se prihvatiti prigovor tužitelja Stano-uprava
#216163395,doc#305266,2013_02_20_349.html teško ograničenje tržišnog natjecanja ne može se ni u kojem slučaju primijeniti skupno
#216163631,doc#305266,2013_02_20_349.html udjele na mjerodavnom tržištu . </p><p> Ne može se prihvatiti ni prigovor tužitelja koji
#216164279,doc#305266,2013_02_20_349.html . Zakona . Budući da se isti sporazum ne može izuzeti u skladu s odredbom članka 10 .
#216164402,doc#305266,2013_02_20_349.html . i 77/92 . ) kojom je propisano da sud može odlučiti da se održi usmena rasprava zbog
#216166265,doc#305267,2013_02_20_350.html : </p><p> » Članak 62 . </p><p> ( 1 ) Svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#216166556,doc#305267,2013_02_20_350.html ustavnom pravu podnositelja i kao takav ne može biti osporavan pred Ustavnim sudom . </p>
#216167404,doc#305268,2013_02_20_338.html objava iz ove Uredbe , davatelj koncesije može birati dan njihova slanja na objavljivanje
#216167425,doc#305268,2013_02_20_338.html koncesije i dan njena slanja na objavljivanje može biti radni dan i neradni dan . </p><p> (
#216167478,doc#305268,2013_02_20_338.html koncesije za javne usluge u području zdravstva može se odnositi na više koncesija istog predmeta
#216168554,doc#305269,2013_02_20_339.html <p> 4 . Ostali uvjeti : </p><p> Jamstvo se ne može izdati za već započete projekte . Ovaj
#216168662,doc#305269,2013_02_20_339.html INVEST-a . Iznimno , Uprava HAMAG INVEST-a može odobriti odstupanja od uvjeta Jamstvenog
#216169882,doc#305270,2013_02_20_340.html Poduzetnik koji posluje dulje od 24 mjeseca može istovremeno aplicirati za jamstvo po točkama
#216170625,doc#305270,2013_02_20_340.html INVEST-a . Iznimno , Uprava HAMAG INVEST-a može odobriti odstupanja od uvjeta Jamstvenog
#216170769,doc#305270,2013_02_20_340.html društava i obrta te se za navedene troškove ne može izdati jamstvo . </p><p> b ) za ulaganja
#216171357,doc#305270,2013_02_20_340.html </p><p> » 2. Vrste ulaganja za koje se ne može izdati jamstvo </p><p> • Kockarnice , kladionice
#216171428,doc#305270,2013_02_20_340.html </p><p> • Ostale djelatnosti za koje se ne može izdati jamstvo sukladno Pravilniku o izdavanju
#216171640,doc#305270,2013_02_20_340.html kredita/leasinga , Upravni odbor HAMAG INVEST-a iznimno može odobriti i do najviše 70 % iznosa glavnice
#216171798,doc#305270,2013_02_20_340.html investicijskom programu/poslovnom planu , može se doznačiti izravno na žiro-račun subjekta
#216171814,doc#305270,2013_02_20_340.html U opravdanim slučajevima , HAMAG INVEST može odobriti refundaciju ranije uloženih sredstava
#216172461,doc#305271,2013_02_20_341.html <p> Članak 4 . </p><p> Troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su : </p><p> – porezi ,
#216173117,doc#305271,2013_02_20_341.html mjere iz članka 7 . ovoga Pravilnika ne može biti veći od iznosa koji je jednak umnošku
#216173550,doc#305271,2013_02_20_341.html potpore po selekcioniranoj matici pčela ne može biti veći od 50,00 kuna . </p><p> ( 4 ) Agencija
#216173796,doc#305271,2013_02_20_341.html . </p><p> ( 2 ) Zahtjev se sufinanciranje može se podnijeti za nabavu nove opreme koja
#216177283,doc#305272,2013_02_20_342.html potpore </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Korisnik može ostvariti pravo na potporu samo po jednoj
#216177367,doc#305272,2013_02_20_342.html ) Za istu manifestaciju pravo na potporu može ostvariti samo jedan Korisnik . </p><p> (
#216177384,doc#305272,2013_02_20_342.html svojstvu odgovorne osobe jednog korisnika ne može se pojaviti u svojstvu odgovorne osobe
#216178004,doc#305272,2013_02_20_342.html poljoprivrede </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1 ) Korisnik može zatražiti pokroviteljstvo Ministarstva
#216179895,doc#305273,2013_02_20_343.html iz točke 1 . stavka 1 . ovoga članka se može obavljati na sljedeće načine : </p><p> 1
#216180013,doc#305273,2013_02_20_343.html putem interneta . </p><p> ( 3 ) Na OPG-u se može obavljati više vrsta dopunskih djelatnosti
#216180113,doc#305273,2013_02_20_343.html iste vrste dopunske djelatnosti na OPG-u može biti upisan samo jedan nositelj . </p><p>
#216180129,doc#305273,2013_02_20_343.html obavljanje različitih vrsta dopunskih djelatnosti može biti upisano više nositelja . </p><p> ( 4
#216183113,doc#305274,2013_02_20_344.html moru dodijeljenu Trajnu individualnu kvotu može ustupiti drugom ovlašteniku povlastice
#216183176,doc#305274,2013_02_20_344.html ovoga Pravilnika . Dodijeljena Državna kvota može se ustupiti dijelom ili ukupno drugom ovlašteniku
#216183326,doc#305274,2013_02_20_344.html za navedeni ribolovni alat , ministarstvo može ostatak izlovne kvote ili njegov dio preraspodijeliti
#216184214,doc#305275,2013_02_20_345.html predivog i uljnog lana kategorija osnovno sjeme može se podijeliti na kategorije osnovno sjeme
#216184241,doc#305275,2013_02_20_345.html U slučaju osnovnog sjemena na tržište se može staviti sjeme soje , lana , uljane repice
#216184378,doc#305275,2013_02_20_345.html pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji , može ostati na tržištu Republike Hrvatske do
#216190706,doc#305285,2013_02_22_368.html prilikom posjete . </p><p> ( 5 ) Upravitelj može na zamolbu maloljetnika dozvoliti držanje
#216190828,doc#305285,2013_02_22_368.html odgojne mjere te načinom na koji ta prava može ostvariti . </p><p> ( 4 ) Nakon provedenog
#216190860,doc#305285,2013_02_22_368.html MALOLJETNIKA </p><p> Članak 8 . </p><p> Maloljetnika se može razvrstati u odgojne skupine : pozitivno
#216190919,doc#305285,2013_02_22_368.html poluotvorenim uvjetima izvršavanja odgojne mjere može se razvrstati u pozitivno poticajnu odgojnu
#216191052,doc#305285,2013_02_22_368.html postupanja . </p><p> ( 2 ) Maloljetnik se može razvrstati u odgojnu skupinu pojačane skrbi
#216191304,doc#305285,2013_02_22_368.html </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1 ) Maloljetnik može primati i slati novac posredovanjem Zavoda
#216191422,doc#305285,2013_02_22_368.html zdravlju . </p><p> ( 2 ) Ukoliko se liječenje ne može obaviti u Zatvorskoj bolnici , Zavod će
#216191595,doc#305285,2013_02_22_368.html liječnik koji obavlja naknadni pregled , može se složiti s rezultatima prethodnog pregleda
#216191608,doc#305285,2013_02_22_368.html prethodnog pregleda i to potvrditi u izvješću ili može maloljetnika uputiti na poseban pregled
#216191753,doc#305285,2013_02_22_368.html zdravstvu te na pisani prijedlog liječnika može zabraniti posjete , primanje pošiljaka
#216191787,doc#305285,2013_02_22_368.html pošteđen od rada i pohađanja nastave . Liječnik može maloljetniku odrediti ležanje tijekom dana
#216191803,doc#305285,2013_02_22_368.html ili u stacionaru . </p><p> ( 2 ) Maloljetnik može konzumirati samo one lijekove koje odredi
#216191936,doc#305285,2013_02_22_368.html porođaja . </p><p> ( 2 ) Trudnu maloljetnicu može se šest tjedana prije poroda smjestiti
#216191968,doc#305285,2013_02_22_368.html ustanovi . Nakon poroda maloljetnica se može smjestiti u odjel za rodilje . Maloljetnica
#216191976,doc#305285,2013_02_22_368.html smjestiti u odjel za rodilje . Maloljetnica može ostati s djetetom u odjelu za rodilje dok
#216191992,doc#305285,2013_02_22_368.html je na izvršavanju odgojne mjere . Dijete može ostati uz majku na njezin zahtjev na temelju
#216192071,doc#305285,2013_02_22_368.html . </p><p> ( 5 ) Poslove na kojima u Zavodu može raditi trudnica , rodilja i majka , uz
#216192166,doc#305285,2013_02_22_368.html u odgovarajućoj zdravsvenoj ustanovi , a može se izvršavati i u Zavodu pod nadzorom psihijatra
#216192240,doc#305285,2013_02_22_368.html drugoga stupnja . </p><p> ( 2 ) Maloljetnik se može dopisivati i s drugim osobama , udrugama
#216192284,doc#305285,2013_02_22_368.html zaštitu ljudskih prava , maloljetnik se može dopisivati bez ograničenja i kontrole sadržaja
#216192414,doc#305285,2013_02_22_368.html </p><p> Članak 23 . </p><p> ( 1 ) Maloljetnik može od članova obitelji iz članka 22 . stavka
#216192543,doc#305285,2013_02_22_368.html sudu za mladež . </p><p> ( 5 ) Upravitelj može maloljetniku ograničiti ili uskratiti pravo
#216192655,doc#305285,2013_02_22_368.html maloljetnika ili njegova posjetitelja , posjeta se može prekinuti . </p><p> ( 4 ) Ako se ocijeni
#216192750,doc#305285,2013_02_22_368.html se evidentirati . </p><p> ( 8 ) Branitelj može posjećivati maloljetnika bez ograničenja
#216192777,doc#305285,2013_02_22_368.html </p><p> Članak 25 . </p><p> ( 1 ) Maloljetnik može uz odobrenje upravitelja telefonski kontaktirati
#216192959,doc#305285,2013_02_22_368.html mogućnostima Zavoda . </p><p> ( 2 ) Maloljetnik se može obrazovati i izvan Zavoda , ako je to pojedinačnim
#216192987,doc#305285,2013_02_22_368.html roditelja odnosno skrbnika , maloljetnik se može obrazovati ili nastaviti s obrazovanjem
#216193686,doc#305285,2013_02_22_368.html rad i nagradi . </p><p> ( 2 ) Maloljetnik može koristiti godišnji odmor u Zavodu ili izvan
#216193822,doc#305285,2013_02_22_368.html radio programa . </p><p> ( 2 ) Maloljetnik može biti uključen u knjižnice izvan Zavoda
#216193837,doc#305285,2013_02_22_368.html vlastiti trošak . </p><p> ( 3 ) Maloljetnik može po odobrenju upravitelja na prijedlog Stručnog
#216194145,doc#305285,2013_02_22_368.html <p> Članak 47 . </p><p> ( 1 ) Maloljetnika se može pohvaliti ili nagraditi za postignute rezultate
#216194176,doc#305285,2013_02_22_368.html vremena i slično . </p><p> ( 2 ) Maloljetnik se može nagraditi za pružanje pomoći drugoj osobi
#216194203,doc#305285,2013_02_22_368.html život ili imovina . </p><p> ( 3 ) Maloljetnik može biti pohvaljen ili nagrađen : </p><p> 1 .
#216194283,doc#305285,2013_02_22_368.html Novčana nagrada ili nagrada u stvarima ne može iznositi više od 20 % od naknade za rad
#216195010,doc#305285,2013_02_22_368.html svojim ponašanjem ugrožava osobnu sigurnost , može se odlukom upravitelja smjestiti u posebnu
#216195040,doc#305285,2013_02_22_368.html prostoriji temeljem stavka 1 . ovog članka može trajati najduže 24 sata . </p><p> ( 3 ) Hitna
#216195097,doc#305285,2013_02_22_368.html imovinu Zavoda ovlašteni službenik Zavoda , može smjestiti u posebnu prostoriju , što će
#216195122,doc#305285,2013_02_22_368.html prostoriji temeljem stavka 1 . ovog članka može trajati najduže 24 sata . </p><p> ( 3 ) O
#216195787,doc#305285,2013_02_22_368.html 4 . , i 5 . ovog Pravilnika , upravitelj može odgoditi uz uvjet da kažnjeni maloljetnik
#216196005,doc#305285,2013_02_22_368.html očituje . </p><p> ( 5 ) U stegovnom postupku može se izreći jedna ili više stegovnih mjera
#216196569,doc#305285,2013_02_22_368.html Stručnog tima Zavoda ili liječnika , upravitelj može odlukom prekinuti izvršavanje mjere maloljetniku
#216196699,doc#305285,2013_02_22_368.html maloljetnika . </p><p> ( 2 ) Maloljetnika se može osobno pretražiti i obaviti pregled njegovih
#216196712,doc#305285,2013_02_22_368.html tjelesnih otvora . Pregled tjelesnih otvora može obaviti samo liječnik . </p><p> ( 3 ) Pretraga
#216197046,doc#305285,2013_02_22_368.html <p> ( 3 ) Prekid izvršavanja odgojne mjere može se odobriti na molbu maloljetnika , njegovih
#216203298,doc#305288,2013_02_22_371.html tijeku provedbe Sheme školskog voća dobavljač može sklopiti ugovor s više škola dok škola
#216203306,doc#305288,2013_02_22_371.html može sklopiti ugovor s više škola dok škola može sklopiti ugovor samo s jednim dobavljačem
#216203339,doc#305288,2013_02_22_371.html oduzimanja odobrenja dobavljaču , škola može prijaviti Agenciji za plaćanja raskid ugovora
#216204082,doc#305288,2013_02_22_371.html plaćanja . </p><p> ( 2 ) Zahtjev za potporu može podnijeti samo podnositelj Zahtjeva za
#216204249,doc#305288,2013_02_22_371.html <p> ( 2 ) Potpora za isporuku voća i povrća može se odobriti samo za voće i povrće koje
#216204314,doc#305288,2013_02_22_371.html razdoblje od kalendarskih mjesec dana , a može se podnijeti Agenciji za plaćanja prvog
#216204386,doc#305288,2013_02_22_371.html neće se obrađivati niti se temeljem njega može isplatiti potpora . Agencija za plaćanja
#216205256,doc#305288,2013_02_22_371.html članka 10 . stavka 1 . ovoga Pravilnika može se prethodno obavijestiti , ali treba poštivati
#216208020,doc#305291,2013_02_22_374.html tijeku liječenja vlasnika oružja , a koja može utjecati na zdravstvenu sposobnost za držanje
#216208463,doc#305291,2013_02_22_374.html držanje i nošenje oružja ) </small> </p><p> koje može utjecati na zdravstvenu sposobnost za držanje
#216209107,doc#305292,2013_02_22_375.html Na temelju nalaza povjerenstva , ministar može ukinuti izdano ovlaštenje iz stavka 3 .
#216209149,doc#305292,2013_02_22_375.html daljnjem tekstu : zdravstveni pregled ) može biti : </p><p> – redovni zdravstveni pregled
#216209485,doc#305292,2013_02_22_375.html potpiše izjavu iz stavka 3 . ovoga članka ne može pristupiti zdravstvenom pregledu za držanje
#216210007,doc#305292,2013_02_22_375.html diferencijalno-dijagnostičkih odrednica , pregledana osoba može biti upućena na proširenu medicinsku obradu
#216211115,doc#305292,2013_02_22_375.html </p><p> ( 1 ) Ocjena zdravstvene sposobnosti može biti : </p><p> 1 . sposoban – ako su svi
#216211724,doc#305292,2013_02_22_375.html sposobnosti za držanje i nošenje oružja , može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana
#216211938,doc#305292,2013_02_22_375.html zdravstvene sposobnosti u žalbenom postupku može biti : </p><p> 1 . sposoban – ako su svi
#216212074,doc#305292,2013_02_22_375.html 1 ) Drugostupanjska zdravstvena komisija može : </p><p> – dati ocjenu zdravstvene sposobnosti
#216212188,doc#305292,2013_02_22_375.html osoba na čije je uvjerenje izjavljena žalba može biti upućena na proširenu medicinsku obradu
#216213318,doc#305292,2013_02_22_375.html sposobnosti za držanje i nošenje oružja , može izjaviti žalbu u roku od 15 dana od dana
#216216320,doc#305293,2013_02_22_357.html države članice pravnoj ili fizičkoj osobi da može u okviru obavljanja svoje registrirane
#216216454,doc#305293,2013_02_22_357.html registrirane djelatnosti u trošarinskom skladištu može primati , proizvoditi , prerađivati ( obrađivati
#216216617,doc#305293,2013_02_22_357.html dobila odobrenje nadležnog carinskog ureda da može u okviru svoje registrirane djelatnosti
#216217220,doc#305293,2013_02_22_357.html tijela stečajnog postupka , carinski ured može dužniku u stanju nelikvidnosti i insolventnosti
#216217293,doc#305293,2013_02_22_357.html carinskog ureda . </p><p> ( 7 ) Carinski ured može u slučaju statusne promjene odobriti da
#216217733,doc#305293,2013_02_22_357.html koja u skladu sa zakonodavstvom te države može otpremati trošarinske proizvode u sustavu
#216218293,doc#305293,2013_02_22_357.html ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može otkazati e-TD koristeći računalni sustav
#216218340,doc#305293,2013_02_22_357.html ovlašteni držatelj trošarinskog skladišta može tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja
#216218358,doc#305293,2013_02_22_357.html izmijeniti mjesto odredišta i navesti novo koje može biti drugo trošarinsko skladište ili mjesto
#216218965,doc#305293,2013_02_22_357.html trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj može koristeći računalni sustav otkazati e-TD
#216219040,doc#305293,2013_02_22_357.html trošarinskog skladišta ili registrirani pošiljatelj može tijekom kretanja u sustavu odgode plaćanja
#216219405,doc#305293,2013_02_22_357.html nedostupan , pošiljatelj u Republici Hrvatskoj može započeti kretanje trošarinskih proizvoda
#216219892,doc#305293,2013_02_22_357.html . i članku 13 . stavku 5 . ovoga Zakona može biti odmah podnesena od strane primatelja
#216220016,doc#305293,2013_02_22_357.html završeno , osim u slučaju kada potvrda o izvozu može biti odmah podnesena putem računalnog sustava
#216220161,doc#305293,2013_02_22_357.html . i 16 . ovoga Zakona , Carinska uprava može prihvatiti od primatelja i drugi dokaz
#216220298,doc#305293,2013_02_22_357.html ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta , može se odobriti pojednostavnjenje postupka
#216220326,doc#305293,2013_02_22_357.html Republike Hrvatske i druge države članice može se odobriti pojednostavnjenje postupka
#216221048,doc#305293,2013_02_22_357.html Umjesto PPTD-a iz stavka 1 . ovoga članka može se koristiti komercijalni dokument pod
#216221382,doc#305293,2013_02_22_357.html prodavatelj ili njegov porezni zastupnik , a može i primatelj ako prodavatelj ne postupa
#216222098,doc#305293,2013_02_22_357.html trošarine : </p><p> – za koji se dokaže da se može pripisati nepredviđenim slučajevima ili
#216222189,doc#305293,2013_02_22_357.html kojoj se dogodio gubitak ili , ako se to ne može utvrditi , u državi članici u kojoj je
#216223294,doc#305293,2013_02_22_357.html proizvodi nisu došli na mjesto odredišta može u roku od mjesec dana od dana obavijesti
#216225079,doc#305293,2013_02_22_357.html položajem osoba iz stavka 1 . ovoga članka , može ih otpremiti u sustavu odgode plaćanja
#216225454,doc#305293,2013_02_22_357.html proizvoda u sustavu odgode plaćanja trošarine može se obavljati samo u trošarinskom skladištu
#216226423,doc#305293,2013_02_22_357.html razdoblju . </p><p> ( 8 ) Carinska uprava može odrediti da visina iznosa instrumenta osiguranja
#216226432,doc#305293,2013_02_22_357.html instrumenta osiguranja plaćanja trošarine može biti niža od iznosa utvrđenog prema stavcima
#216226460,doc#305293,2013_02_22_357.html skladišta koji ima više trošarinskih skladišta može položiti jedan instrument osiguranja plaćanja
#216226522,doc#305293,2013_02_22_357.html instrument osiguranja plaćanja trošarine se može osloboditi , odnosno otpustiti samo nakon
#216226566,doc#305293,2013_02_22_357.html osnovi kretanja robe u sustavu odgode više ne može nastati . </p><p> ( 12 ) Ministar financija
#216226687,doc#305293,2013_02_22_357.html trošarine ili ako ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga ;
#216226757,doc#305293,2013_02_22_357.html odgađa izvršenje odluke . Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje trošarinskog
#216226818,doc#305293,2013_02_22_357.html 2 ) Odobrenje iz stavka 1 . ovoga članka može zatražiti pravna ili fizička osoba koja
#216227057,doc#305293,2013_02_22_357.html propisane svrhe u utvrđenom razdoblju koje ne može biti dulje od 12 mjeseci te prostor ili
#216227353,doc#305293,2013_02_22_357.html odgađa izvršenje odluke . Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja
#216227399,doc#305293,2013_02_22_357.html u okviru svoje registrirane djelatnosti može primati trošarinske proizvode iz druge
#216227869,doc#305293,2013_02_22_357.html trošarine ili ako ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga ;
#216227937,doc#305293,2013_02_22_357.html odgađa izvršenje odluke . Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja
#216228507,doc#305293,2013_02_22_357.html odgađa izvršenje odluke . Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja
#216228550,doc#305293,2013_02_22_357.html u okviru svoje registrirane djelatnosti može trošarinske proizvode nakon provedbe carinskog
#216229017,doc#305293,2013_02_22_357.html trošarine ili ako ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga ;
#216229081,doc#305293,2013_02_22_357.html odgađa izvršenje odluke . Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja
#216229127,doc#305293,2013_02_22_357.html Poreznog zastupnika za prodaju na daljinu može imenovati prodavatelj iz članka 20 . stavka
#216229543,doc#305293,2013_02_22_357.html trošarine ili ako ga ne dostavi u iznosu koji može osigurati plaćanje trošarinskog duga ;
#216229607,doc#305293,2013_02_22_357.html odgađa izvršenje odluke . Carinski ured može do odluke o žalbi odgoditi ukidanje odobrenja
#216230155,doc#305293,2013_02_22_357.html su određena kao tržnice i mjesta gdje se može prigodno trgovati ( sajmovi , izložbe ,
#216230214,doc#305293,2013_02_22_357.html alkohola i alkoholnih pića na mjestima gdje se može prigodno trgovati dopuštena je uz odluku
#216230354,doc#305293,2013_02_22_357.html te vođenjem evidencija . Carinska uprava može provjeravati trgovačke , knjigovodstvene
#216230482,doc#305293,2013_02_22_357.html proizvoda . </p><p> ( 4 ) Carinska uprava može rješenjem trošarinskom obvezniku privremeno
#216230720,doc#305293,2013_02_22_357.html obavljanja djelatnosti , Carinska uprava može poduzeti sve mjere , uključujući oduzimanje
#216230765,doc#305293,2013_02_22_357.html izbrisan iz registra trošarinskih obveznika može se ponovno upisati u registar ako u trenutku
#216230802,doc#305293,2013_02_22_357.html članka zbog kojih se trošarinskom obvezniku može privremeno zabraniti daljnje obavljanje
#216230834,doc#305293,2013_02_22_357.html 11 ) Ovlašteni službenik Carinske uprave može rješenjem u pisanom ili usmenom obliku
#216230964,doc#305293,2013_02_22_357.html trošarinskim proizvodima Carinska uprava može poduzeti sve mjere , uključujući oduzimanje
#216231226,doc#305293,2013_02_22_357.html <p> ( 4 ) Pljenidba radi osiguranja naplate može se odgoditi ili obustaviti ako trošarinski
#216231413,doc#305293,2013_02_22_357.html vlastoručnog potpisa nekom drugom tehnikom koja se može temeljiti na uporabi šifri . </p><p> ( 4
#216232523,doc#305293,2013_02_22_357.html alkohola . </p><p> ( 7 ) Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati visine trošarina propisane
#216233127,doc#305293,2013_02_22_357.html otkloniti denaturanti , odnosno da se ne može proizvesti prehrambeno upotrebljiv alkohol
#216233138,doc#305293,2013_02_22_357.html upotrebljiv alkohol . </p><p> ( 2 ) Alkohol se može denaturirati samo u trošarinskom skladištu
#216235592,doc#305293,2013_02_22_357.html ovoga članka , Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati iznos specifične i stopu
#216235730,doc#305293,2013_02_22_357.html kuna . </p><p> ( 4 ) Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati visine trošarina propisane
#216235844,doc#305293,2013_02_22_357.html Proizvođač sa sjedištem u drugoj državi članici može pisano prenijeti pravo na utvrđivanje maloprodajne
#216235861,doc#305293,2013_02_22_357.html ovlaštenom posredniku u Republici Hrvatskoj koji može primati duhanske prerađevine u sustavu
#216235999,doc#305293,2013_02_22_357.html članka 79 . stavaka 1 . i 7 . ovoga Zakona ne može se podnijeti po prethodno prijavljenoj
#216236671,doc#305293,2013_02_22_357.html 1 . , 2 . , 4 . , 5 . i 6 . ovoga članka može biti nalijepljena neposredno na originalnom
#216236691,doc#305293,2013_02_22_357.html otvaranju se prekine , a lijepljenje markica može se obaviti i u trošarinskom skladištu uz
#216238471,doc#305293,2013_02_22_357.html poslovna bilo neposlovna uporaba beznačajna , može se smatrati da ne postoji . </p><p> ( 13
#216238484,doc#305293,2013_02_22_357.html . </p><p> ( 13 ) Vlada Republike Hrvatske može uredbom mijenjati visine trošarina propisane
#216239207,doc#305293,2013_02_22_357.html ili slična postrojenja uz čiju pomoć se može osigurati propisano označavanje . </p><p>
#216239478,doc#305293,2013_02_22_357.html namjenu grijanja iz članka 87 . ovoga Zakona može se obavljati samo iz posebno utvrđenih
#216239975,doc#305293,2013_02_22_357.html ako osoba koja postupa s energentima ne može dokazati pravilnost stjecanja , posjedovanja
#216240119,doc#305293,2013_02_22_357.html okoliša ili drugih osobito opravdanih razloga može posebnim rješenjem oduzeti energente koji
#216240351,doc#305293,2013_02_22_357.html trošarine mogla biti neizvjesna , carinski ured može , radi osiguranja naplate i ako je to razmjerno
#216241494,doc#305293,2013_02_22_357.html ( 4 ) Opskrbljivač električnom energijom može obračunati trošarinu na temelju podataka
#216241974,doc#305293,2013_02_22_357.html kupcu . </p><p> ( 4 ) Opskrbljivač plinom može obračunati trošarinu na temelju podataka
#216243324,doc#305293,2013_02_22_357.html ugrađeni u drugim sustavima kojima vozilo može biti opremljeno također se smatraju standardnim
#216245296,doc#305293,2013_02_22_357.html određena kao tržnice i mjestima na kojima se može prigodno trgovati te na svim otvorenim
#216245347,doc#305293,2013_02_22_357.html proizvodnje tako da se daljnjom preradom ne može proizvesti prehrambeno upotrebljivi alkohol
#216246338,doc#305293,2013_02_22_357.html markica nije vidljiva ili se pri otvaranju ne može prekinuti ( članak 78 . stavak 9 . ) , </p>
#216246382,doc#305293,2013_02_22_357.html se zalijepljena markica pri otvaranju ne može prekinuti ( članak 78 . stavak 10 . ) ,
#216250612,doc#305293,2013_02_22_357.html ovome Zakonu okrivljenik ili druga osoba ne može imati ili posjedovati , kao i trošarinski
#216250848,doc#305293,2013_02_22_357.html . i 6 . ovoga Zakona , uz novčanu kaznu može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja
#216252156,doc#305293,2013_02_22_357.html % ili 5 eura , koji god je iznos manji , može se zadržati visina trošarine koja je na
#216255781,doc#305300,2013_02_22_358.html mreža koja na troškovno učinkovit način može integrirati ponašanje i djelovanje svih
#216258327,doc#305300,2013_02_22_358.html dozvolu za proizvodnju električne energije može proizvoditi električnu energiju u baznom
#216259181,doc#305300,2013_02_22_358.html energetske učinkovitosti u proizvodnji , može rješenjem propisati minimalni stupanj učinkovitosti
#216259427,doc#305300,2013_02_22_358.html neovisno o snazi proizvodnog postrojenja može steći status povlaštenog proizvođača električne
#216260127,doc#305300,2013_02_22_358.html 4 ) Ministarstvo , na zahtjev stranke , može izdati energetsko odobrenje ako su ispunjeni
#216260163,doc#305300,2013_02_22_358.html ovoga članka nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim
#216260265,doc#305300,2013_02_22_358.html i upravljanja potrošnjom nije dovoljna , može se u interesu sigurnosti opskrbe električnom
#216260602,doc#305300,2013_02_22_358.html </p><p> ( 8 ) Rok za podnošenje ponuda ne može biti kraći od šest niti duži od dvanaest
#216260942,doc#305300,2013_02_22_358.html više država . Niti jedan drugi subjekt ne može biti dijelom zajedničkog pothvata , osim
#216261175,doc#305300,2013_02_22_358.html mreže ili Agencije , Agencija rješenjem može odrediti neovisnog operatora sustava . </p>
#216261207,doc#305300,2013_02_22_358.html . </p><p> ( 3 ) Neovisni operator sustava može se odrediti samo ako su ispunjeni sljedeći
#216261357,doc#305300,2013_02_22_358.html . ovoga članka neovisni operator sustava može izjaviti žalbu Agenciji . </p><p> Dužnosti
#216261970,doc#305300,2013_02_22_358.html vlasnika prijenosne mreže Agencija rješenjem može odrediti neovisnog operatora prijenosa
#216262135,doc#305300,2013_02_22_358.html . Iznimno , neovisni operator prijenosa može pružati usluge vertikalno integriranom
#216262289,doc#305300,2013_02_22_358.html prijenosa . Neovisni operator prijenosa ne može , izravno ili posredno , imati vlasničke
#216262613,doc#305300,2013_02_22_358.html moraju prethodno dostaviti Agenciji , revizor može imati uvid u dijelove knjigovodstva neovisnog
#216262848,doc#305300,2013_02_22_358.html . ovoga članka neovisni operator sustava može izjaviti žalbu Agenciji . </p><p> Neovisnost
#216263532,doc#305300,2013_02_22_358.html prijedloga iz stavka 3 . ovoga članka Agencija može osporiti prijedlog odluke o imenovanju
#216263987,doc#305300,2013_02_22_358.html prethodnu suglasnost Agencije . Agencija može uskratiti suglasnost na imenovanje osobe
#216264011,doc#305300,2013_02_22_358.html sposobnosti . Osoba za praćenje usklađenosti može biti fizička ili pravna osoba . Na osobu
#216264284,doc#305300,2013_02_22_358.html zaposlenja osoba za praćenje usklađenosti ne može zauzimati niti jedan drugi profesionalni
#216264355,doc#305300,2013_02_22_358.html </p><p> ( 8 ) Osoba za praćenje usklađenosti može prisustvovati svim sastancima rukovodećeg
#216264579,doc#305300,2013_02_22_358.html prethodnu suglasnost Agencije nadzorni odbor može razriješiti dužnosti osobu za praćenje
#216265010,doc#305300,2013_02_22_358.html postizanje svrhe ovoga Zakona certifikat se može dati uz propisivanje određenih obveza i
#216265459,doc#305300,2013_02_22_358.html zainteresiranih strana u kom se slučaju takav rok može produžiti za najduže dva mjeseca , smatra
#216265681,doc#305300,2013_02_22_358.html prijenosnog sustava u odnosu na treće države može izjaviti žalbu Agenciji . </p><p> Razvoj
#216265898,doc#305300,2013_02_22_358.html tvrde da su potencijalni korisnici mreže može se zatražiti odgovarajući dokaz . Agencija
#216265978,doc#305300,2013_02_22_358.html mreže na razini Europske unije , Agencija se može savjetovati s Agencijom za suradnju energetskih
#216265988,doc#305300,2013_02_22_358.html suradnju energetskih regulatora . Agencija može zahtijevati od operatora prijenosnog sustava
#216266150,doc#305300,2013_02_22_358.html svoje ovlasti iz točke 2 . ovoga stavka , može obvezati operatora prijenosnog sustava
#216266322,doc#305300,2013_02_22_358.html <p> ( 2 ) Operator prijenosnog sustava ne može odbiti na temelju mogućih budućih ograničenja
#216266374,doc#305300,2013_02_22_358.html <p> ( 3 ) Operator prijenosnog sustava ne može odbiti novo mjesto priključenja zbog dodatnih
#216266480,doc#305300,2013_02_22_358.html . ovoga članka korištenjem izravnog voda može opskrbljivati električnom energijom vlastite
#216266532,doc#305300,2013_02_22_358.html pristupa treće strane . </p><p> ( 4 ) Agencija može izdati prethodnu suglasnost za izgradnju
#216266558,doc#305300,2013_02_22_358.html spora kod Agencije . </p><p> ( 5 ) Agencija može rješenjem uskratiti izdavanje prethodne
#216266611,doc#305300,2013_02_22_358.html ovoga članka nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim
#216266906,doc#305300,2013_02_22_358.html izvješća operatora prijenosnog sustava , može zahtijevati od operatora prijenosnog sustava
#216267186,doc#305300,2013_02_22_358.html </p><p> ( 11 ) Operator prijenosnog sustava može angažirati proizvodna postrojenja namijenjena
#216269156,doc#305300,2013_02_22_358.html potrošnjom i distribuiranu proizvodnju , što može odgoditi potrebu za pojačanjem prijenosne
#216269466,doc#305300,2013_02_22_358.html slučaju uskraćivanja suglasnosti , Agencija može sama odrediti te cijene , </p><p> 49 . jednom
#216269769,doc#305300,2013_02_22_358.html kapacitetima , operator prijenosnog sustava može , u skladu s potvrđenim međunarodnim ugovorima
#216269937,doc#305300,2013_02_22_358.html Ministarstvom , na temelju tih izvješća može zahtijevati od operatora prijenosnog sustava
#216270165,doc#305300,2013_02_22_358.html nezadovoljna radom operatora prijenosnog sustava može izjaviti prigovor Agenciji u pisanom obliku
#216270299,doc#305300,2013_02_22_358.html roku nije obaviještena o poduzetim mjerama može pokrenuti upravni spor . </p><p> Mrežna pravila
#216270761,doc#305300,2013_02_22_358.html Hrvatske na prijedlog Ministarstva ili Agencije može donijeti odluku o obveznom vlasničkom odvajanju
#216271435,doc#305300,2013_02_22_358.html Članak 37 . </p><p> ( 1 ) Agencija iznimno može dopustiti sustave koji distribuiraju električnu
#216271518,doc#305300,2013_02_22_358.html povezanim subjektima . </p><p> ( 2 ) Agencija može izuzeti operatora zatvorenog distribucijskog
#216271984,doc#305300,2013_02_22_358.html izvješća operatora distribucijskog sustava može zahtijevati od operatora distribucijskog
#216273434,doc#305300,2013_02_22_358.html potrošnjom i distribuiranu proizvodnju , što može odgoditi potrebu za pojačanjem distribucijske
#216273565,doc#305300,2013_02_22_358.html slučaju uskraćivanja suglasnosti , Agencija može sama odrediti te cijene , </p><p> 24 . održavati
#216273958,doc#305300,2013_02_22_358.html Ministarstvom , na temelju tih izvješća može zahtijevati od operatora distribucijskog
#216274146,doc#305300,2013_02_22_358.html radom operatora distribucijskog sustava može izjaviti prigovor Agenciji u pisanom obliku
#216274257,doc#305300,2013_02_22_358.html roku nije obaviještena o poduzetim mjerama može pokrenuti upravni spor . </p><p> Mrežna pravila
#216274749,doc#305300,2013_02_22_358.html </p><p> ( 2 ) Trgovinu električnom energijom može obavljati elektroenergetski subjekt na
#216275069,doc#305300,2013_02_22_358.html obnovljivih izvora energije i kogeneracije , a može obuhvaćati i obračun , ispostavu računa
#216275162,doc#305300,2013_02_22_358.html potrošnje električne energije svaki opskrbljivač može od operatora prijenosnog sustava ili operatora
#216275234,doc#305300,2013_02_22_358.html kupca na obračunskom mjernom mjestu ili može biti unaprijed određena za obračunsko mjerno
#216275254,doc#305300,2013_02_22_358.html ) Opskrbljivač pod obvezom javne usluge može električnom energijom opskrbljivati : </p>
#216275344,doc#305300,2013_02_22_358.html Opskrbljivač koji nije pod obvezom javne usluge može električnom energijom opskrbljivati : </p>
#216275539,doc#305300,2013_02_22_358.html krajnjim kupcima koji ga slobodno izaberu može sklopiti ugovor o opskrbi krajnjeg kupca
#216275589,doc#305300,2013_02_22_358.html obvezom javne usluge svojim krajnjim kupcima može za svako obračunsko mjerno mjesto izdati
#216275620,doc#305300,2013_02_22_358.html 13 ) Opskrbljivač svojim krajnjim kupcima može u skladu s tarifnim sustavima i propisanim
#216275833,doc#305300,2013_02_22_358.html tarifnih stavki . </p><p> ( 18 ) Agencija može odlukom samostalno odrediti iznose tarifnih
#216276391,doc#305300,2013_02_22_358.html opskrbi krajnjeg kupca u postupku raskida ne može postavljati dodatne uvjete za raskid ugovora
#216276423,doc#305300,2013_02_22_358.html promjene opskrbljivača . Stari opskrbljivač može postavljati dodatne uvjete samo u slučaju
#216276457,doc#305300,2013_02_22_358.html sporazum o ispunjenju obveza u roku koji ne može biti kraći od osam dana od dana dostavljanja
#216276511,doc#305300,2013_02_22_358.html odluke Agencije nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim
#216276617,doc#305300,2013_02_22_358.html Opskrbu kupaca iz stavka 1 . ovoga članka može obavljati jedan ili više opskrbljivača
#216276710,doc#305300,2013_02_22_358.html energijom koja se obavlja kao javna usluga ne može opskrbljivati električnom energijom one
#216276760,doc#305300,2013_02_22_358.html radu . Agencija na temelju tog izvješća može , u slučaju potrebe , zahtijevati od opskrbljivača
#216277272,doc#305300,2013_02_22_358.html problematični opskrbljivač ) ako krajnji kupac ne može utjecati na nastale okolnosti i bez zaštite
#216277465,doc#305300,2013_02_22_358.html Zakona . </p><p> ( 3 ) Zajamčeni opskrbljivač može opskrbljivati krajnjeg kupca koji nema
#216277713,doc#305300,2013_02_22_358.html zbog neispunjenih obveza krajnjeg kupca može zahtijevati obustavu isporuke krajnjem
#216277830,doc#305300,2013_02_22_358.html opskrbljivača ili zajamčenog opskrbljivača može izjaviti prigovor Agenciji u pisanom obliku
#216277961,doc#305300,2013_02_22_358.html roku nije obaviještena o poduzetim mjerama može pokrenuti upravni spor . </p><p> Obavljanje
#216278046,doc#305300,2013_02_22_358.html električnom energijom . </p><p> ( 2 ) Agencija može aktivnom opskrbljivaču električnom energijom
#216279405,doc#305300,2013_02_22_358.html propisana sudska ili druga pravna zaštita , može operatoru tržišta električne energije izjaviti
#216279491,doc#305300,2013_02_22_358.html energije povrijeđena prava ili pravni interesi može radi zaštite svojih prava izjaviti prigovor
#216279564,doc#305300,2013_02_22_358.html roku nije obaviještena o poduzetim mjerama može pokrenuti upravni spor . Postupak pred
#216279880,doc#305300,2013_02_22_358.html energije ( u daljnjem tekstu : sudionik ) može biti elektroenergetski subjekt ili druga
#216280075,doc#305300,2013_02_22_358.html </p><p> ( 2 ) U slučaju potrebe , Agencija može odrediti bilo koje potrebne i razmjerne
#216281515,doc#305300,2013_02_22_358.html društvenog interesa , Vlada Republike Hrvatske može uredbom privremeno odrediti niže cijene
#216281666,doc#305300,2013_02_22_358.html članka smatra se rok u kojem se najbrže može otkloniti poremećaj , u skladu s normama
#216282316,doc#305300,2013_02_22_358.html 7 ) Ugovorom o opskrbi krajnjeg kupca ne može se krajnjem kupcu uskratiti ili otežati
#216282361,doc#305300,2013_02_22_358.html Opskrbljivač koji nije pod obvezom javne usluge može sklapati ugovore o opskrbi krajnjeg kupca
#216282709,doc#305300,2013_02_22_358.html kupaca u okviru univerzalne usluge , kojem se može izjaviti prigovor na rješenje izdano u
#216283034,doc#305300,2013_02_22_358.html proizvodnja potiče , a prema sklopljenim ugovorima može obračunati , ispostaviti račun i naplatiti
#216283300,doc#305300,2013_02_22_358.html energije u Republici Hrvatskoj . Agencija može učiniti raspoloživim elemente tih obavijesti
#216283407,doc#305300,2013_02_22_358.html opskrbi krajnjeg kupca , svaki opskrbljivač može zahtijevati od operatora prijenosnog sustava
#216283498,doc#305300,2013_02_22_358.html upozoriti krajnjeg kupca da , u roku koji ne može biti kraći od 15 dana od dana dostavljanja
#216283536,doc#305300,2013_02_22_358.html u ostavljenom roku , svaki opskrbljivač može zahtijevati u pisanom obliku od operatora
#216283615,doc#305300,2013_02_22_358.html električne energije pri čemu obustava ne može započeti u petak , subotu ili nedjelju
#216283767,doc#305300,2013_02_22_358.html sustava ili operator distribucijskog sustava može obustaviti isporuku krajnjem kupcu zbog
#216283818,doc#305300,2013_02_22_358.html energije ili se trošenje električne energije ne može utvrditi dužan je , bez odgađanja , isključiti
#216284711,doc#305300,2013_02_22_358.html sustava ili operator distribucijskog sustava može odbiti ili ograničiti pristup mreži zbog
#216284804,doc#305300,2013_02_22_358.html mreži ili je nezadovoljan uvjetima pristupa može izjaviti žalbu Agenciji . Protiv odluke
#216284818,doc#305300,2013_02_22_358.html odluke Agencije nije dopuštena žalba , ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim
#216284858,doc#305300,2013_02_22_358.html u otvaranju tržišta , Republika Hrvatska može zahtijevati da Europska komisija , uzimajući
#216286051,doc#305300,2013_02_22_358.html računovodstvenim standardima . </p><p> ( 10 ) Agencija može , po potrebi , angažiranjem nezavisnog
#216287337,doc#305300,2013_02_22_358.html </p><p> ( 4 ) Uz novčanu kaznu za prekršaj može se elektroenergetskom subjektu iz stavaka
#216287393,doc#305300,2013_02_22_358.html odgovornoj osobi u elektroenergetskom subjektu može se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja
#216287755,doc#305300,2013_02_22_358.html zabilješka ili zapisnik . </p><p> ( 2 ) Agencija može predložiti pokretanje prekršajnog postupka
#216289150,doc#305300,2013_02_22_358.html iskoristio pravo na slobodan izbor opskrbljivača može slobodno formirati cijene električne energije
#216292466,doc#305301,2013_02_22_359.html člana Nacionalnog vijeća Hrvatski sabor može razriješiti dužnosti na prijedlog Vlade
#216294002,doc#305301,2013_02_22_359.html <p> ( 7 ) Stjecanje pojedine kvalifikacije može se odvijati putem više programa koje provode
#216294066,doc#305301,2013_02_22_359.html prethodno stečenih skupova ishoda učenja može podnijeti svaki pojedinac pravnoj ili fizičkoj
#216296815,doc#305303,2013_02_22_361.html Organizator volontiranja u smislu ovoga Zakona može biti udruga , zaklada i fundacija , ustanova
#216296869,doc#305303,2013_02_22_361.html volontiranja iz stavka 2 . ovoga članka volontere može uključivati samo u one aktivnosti koje
#216298812,doc#305303,2013_02_22_361.html status volontera . </p><p> ( 2 ) Nikoga se ne može zakonom isključiti iz volontiranja po njegovom
#216300392,doc#305304,2013_02_22_362.html Prava iz članka 3 . ovoga Zakona predsjednik može koristiti 5 godina po prestanku obnašanja
#216300452,doc#305304,2013_02_22_362.html korištenje ostvarenih prava u istom opsegu i može ih koristiti trajno i nakon stupanja na
#216305540,doc#305311,2013_02_23_394.html Ugovorno razdoblje iz stavka 1 . ovog članka može se u skladu s posebnim propisima produžiti/skratiti
#216305616,doc#305311,2013_02_23_394.html <p> Iznimno od stavka 5 . ovog članka Zavod može u slučaju ugroženosti pružanja zdravstvene
#216305720,doc#305311,2013_02_23_394.html nepopunjena Zavod za potrebe popune mreže može ponoviti raspisivanje natječaja . </p><p>
#216305781,doc#305311,2013_02_23_394.html zdravstvenoj zaštiti . </p><p> Članak 6 . </p><p> Zavod može tijekom ugovornog razdoblja sklapati ugovore
#216305829,doc#305311,2013_02_23_394.html utvrdi značajno produženje čekanja , Zavod može , bez raspisivanja natječaja iz članka
#216306246,doc#305311,2013_02_23_394.html specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu koja se može provesti u toj ugovornoj bolničkoj ustanovi
#216306259,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Ako bolnička zdravstvena ustanova ne može provesti određene dijagnostičke pretrage
#216306284,doc#305311,2013_02_23_394.html ustanovu ili zavod za javno zdravstvo koji može pružiti traženu zdravstvenu uslugu . </p>
#216307999,doc#305311,2013_02_23_394.html članka Zavod posebnom odlukom Upravnog vijeća može utvrditi standardni broj recepata i uputnica
#216308694,doc#305311,2013_02_23_394.html 2 . ovog članka , s time da taj broj ne može biti manji od 80 % propisanog minimalnog
#216310360,doc#305311,2013_02_23_394.html zdravstvene zaštite iz članka 32 . ove Odluke može biti : </p><p> – monovalentna – sastoji se
#216310423,doc#305311,2013_02_23_394.html međusobna udaljenost pojedinih ordinacija može iznositi najviše do 10 km ( cestom ) . </p>
#216310582,doc#305311,2013_02_23_394.html <p> – praćenje učinaka skupne prakse koje može biti interno od samih članova skupne prakse
#216310764,doc#305311,2013_02_23_394.html Maksimalni broj osiguranih osoba za koji može skrbiti medicinsko-biokemijski tim na razini
#216312032,doc#305311,2013_02_23_394.html sa Zakonom i ovom Odlukom . </p><p> Zavod može sklapati ugovore s općim bolnicama i poliklinikama
#216314441,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p><tr> OM153 </p><p> Položajna drenaža , može se evidentirati samo jedanput dnevno </p>
#216316703,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p><tr> PD145 </p><p> Položajna drenaža , može se evidentirati samo jedanput dnevno </p>
#216322259,doc#305311,2013_02_23_394.html tehničaru za djelatnost zdravstvene njege može iznositi 113.838,00 kuna. « </p><p> 1.7 .
#216323137,doc#305311,2013_02_23_394.html skladu s posebnom Odlukom Upravnog vijeća , može za timove ugovorene u djelatnostima opće/obiteljske
#216324015,doc#305311,2013_02_23_394.html CT ) , jedna regija *** ( 4,5 ) </p><p> Ne može se zaračunati za CT mozga ( SKZ58 ) . </p>
#216324039,doc#305311,2013_02_23_394.html MR ) , jedna regija*** ( 4,5 ) </p><p> Ne može se zaračunati za MR cervikalne kralježnice
#216324136,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL02-PHL09 </p><p> 198,80
#216324160,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL01 , 03-09 </p><p> 279,60
#216324187,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL01-02 , 04-09 </p><p>
#216324213,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL01-03 , 05-09 </p><p>
#216324240,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL01-04 , 06-09 </p><p>
#216324266,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL01-05 , 07-09 </p><p>
#216324293,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL01-06 , 08-09 </p><p>
#216324319,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL01-07 , PHL09 </p><p>
#216324346,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL01-08 </p><p> 957,60 </tr>
#216324367,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL11-12 </p><p> 194,80 </tr>
#216324389,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL10 i PHL12 </p><p> 308,40
#216324413,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL10-11 </p><p> 436,20 </tr>
#216324446,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL15 </p><p> 87,80 </tr>
#216324468,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Može se zaračunati samo jednom ; ne može se zaračunati uz PHL14 </p><p> 153,20 </tr>
#216324780,doc#305311,2013_02_23_394.html ( I ) </p><p> Uključuje kulturu stanica ; može se zaračunati samo jednom bez obzira na
#216324807,doc#305311,2013_02_23_394.html ( II ) </p><p> Uključuje kulturu stanica ; može se zaračunati samo jednom bez obzira na
#216324842,doc#305311,2013_02_23_394.html III ) </p><p> Uključuje kulturu stanica ; može se zaračunati samo jednom bez obzira na
#216324867,doc#305311,2013_02_23_394.html tkiva </p><p> Uključuje kulturu stanica ; može se zaračunati samo jednom za G , odnosno
#216324892,doc#305311,2013_02_23_394.html periferne krvi </p><p> Uključuje kulturu stanica ; može se zaračunati samo jednom za G , odnosno
#216324920,doc#305311,2013_02_23_394.html resica </p><p> Uključuje kulturu stanica ; može se zaračunati samo jednom za G , odnosno
#216324966,doc#305311,2013_02_23_394.html citogenetskih i drugih biokemijskih pretraga . Ne može se zaračunati uz kariogram . </p><p> 691,20
#216325096,doc#305311,2013_02_23_394.html postupci iz općeg oftalmološkog pregleda . Ne može se zaračunati uz opći oftalmološki pregled
#216325133,doc#305311,2013_02_23_394.html oftalmološki pregled i lokalna anestezija . Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki
#216325175,doc#305311,2013_02_23_394.html pregled za nošenje kontaktnih leća . Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki
#216325240,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Uključen oftalmološki pregled . Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki
#216325272,doc#305311,2013_02_23_394.html elektronistagmografiju i vizualne evocirane potencijaleNe može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki
#216325285,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Dijagnostika strabizma . </p><p> Ne može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki
#216325309,doc#305311,2013_02_23_394.html pahimetrija . Uključen oftalmološki pregled . Ne može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki
#216325330,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Uključen oftalmološki pregled . Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki
#216325355,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Uključen oftalmološki pregled . Ne može se zaračunati uz opći i usmjereni oftalmološki
#216325371,doc#305311,2013_02_23_394.html <p> Fluoresceinska angiografija . </p><p> Ne može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki
#216325422,doc#305311,2013_02_23_394.html korespodencije , vježbe na sinoptoforu i slično . Ne može se zaračunati uz usmjereni oftalmološki
#216325438,doc#305311,2013_02_23_394.html pregled . Odnosi se na ciklus od 10 vježbi i može se zaračunati po završetku liječenja . </p>
#216326696,doc#305311,2013_02_23_394.html duljeg od 30 dana , od 31 . dana na dalje može se obračunati Dugotrajno liječenje – uobičajena
#216335757,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> 0,78 </tr></p><p><tr> 960Z </p><p> Ne može se grupirati </p><p> 0 </tr></p><p><tr> 961Z
#216336604,doc#305312,2013_02_23_395.html </p><p><tr> OM153 </p><p> Položajna drenaža , može se evidentirati samo jedanput dnevno </p>
#216337538,doc#305312,2013_02_23_395.html </p><p><tr> PD145 </p><p> Položajna drenaža , može se evidentirati samo jedanput dnevno </p>
#216339734,doc#305313,2013_02_23_382.html glasovati u inozemstvu dan provedbe izbora može biti i subota. « brišu se . </p><p> Članak
#216342812,doc#305315,2013_02_23_384.html rad , koja osigurava osnivač . </p><p> Muzej može stjecati sredstva i iz vlastite djelatnosti
#216343045,doc#305315,2013_02_23_384.html Statutom . </p><p> Članak 8 . </p><p> Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete
#216343066,doc#305315,2013_02_23_384.html se imenuje na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno imenovan na istu dužnost .
#216347207,doc#305317,2013_02_23_386.html , pravnih osoba ili subjekata na Popisu može se odrediti za upis na Popis . </p><p> Sredstva
#216347350,doc#305317,2013_02_23_386.html . </p><p> VIII . </p><p> Republika Hrvatska može dopustiti priljeve na zamrznute račune
#216348656,doc#305318,2013_02_23_387.html osoba ili subjekta povezanog s Al-Qaidom može se odrediti za upis na Popis . </p><p> Sredstva
#216348816,doc#305318,2013_02_23_387.html </p><p> Nadležno tijelo Republike Hrvatske može dopustiti priljeve na zamrznute račune
#216350041,doc#305319,2013_02_23_388.html Iranske revolucionarne garde , ili koja može biti važna za iranski nuklearni vojni program
#216350930,doc#305319,2013_02_23_388.html stavka 1 . nadležno tijelo Republike Hrvatske može odobriti sljedeće transakcije : </p><p> a
#216354762,doc#305320,2013_02_23_389.html stavka 1 . ovog članka , nagodbeno vijeće može odrediti administrativni trošak postupka
#216355947,doc#305321,2013_02_23_390.html </p><p> Ako ime proizvoda još nije poznato , može se dostaviti kasnije , ali najkasnije 15
#216356085,doc#305321,2013_02_23_390.html izuzetni razlozi , Ministarstvo zdravlja može u pisanom obliku obavijestiti podnositelja
#216356125,doc#305321,2013_02_23_390.html pravu na žalbu te roku u kojem se žalba može izjaviti . </p><p> Članak 18.e </p><p> Registracijski
#216356230,doc#305321,2013_02_23_390.html zaštite zdravlja , Ministarstvo zdravlja može povući svoje odobrenje . U tom slučaju
#216356299,doc#305321,2013_02_23_390.html opravdavaju produljenje tog vremenskog razdoblja , može podnijeti obrazloženi zahtjev Ministarstvu
#216356336,doc#305321,2013_02_23_390.html Pravilnika . </p><p> Razdoblje tajnosti ne može se produljiti više od tri godine . </p><p>
#216356570,doc#305321,2013_02_23_390.html tijelo druge države članice Europske unije , može tražiti od Europske komisije da pitanje
#216377124,doc#305321,2013_02_23_390.html poznat cjelokupni tijek rafiniranja te se može dokazati da tvar iz koje je proizveden
#216377868,doc#305321,2013_02_23_390.html sve koncentracije . </p><p> U dodiru s kožom može izazvati osjetljivost . Ne smije doći u
#216402592,doc#305322,2013_02_24_396.html članka daje se u obliku obrazloženja koje može biti opisno , brojčano , s grafičkim prikazima
#216402673,doc#305322,2013_02_24_396.html izvještaj o korištenju proračunske zalihe može sadržavati i druge podatke . </p><p> Članak
#216404515,doc#305323,2013_02_24_397.html raspisanog temeljem odredbi ovoga Pravilnika , a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive
#216406611,doc#305323,2013_02_24_397.html i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa
#216407092,doc#305323,2013_02_24_397.html i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa
#216407860,doc#305323,2013_02_24_397.html i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa
#216408692,doc#305323,2013_02_24_397.html i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa
#216409525,doc#305323,2013_02_24_397.html i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa
#216410585,doc#305323,2013_02_24_397.html i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa
#216410964,doc#305323,2013_02_24_397.html i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa
#216411909,doc#305323,2013_02_24_397.html </p><p> ( 2 ) Po jednoj prijavi , korisnik može tražiti potporu za prihvatljive izdatke
#216411943,doc#305323,2013_02_24_397.html trajanja IPARD-a i u okviru Mjere 101 , može tražiti potporu , bez obzira na ukupnu
#216411975,doc#305323,2013_02_24_397.html , korisnik za investicije u sektoru jaja može tražiti potporu , bez obzira na ukupnu
#216412306,doc#305323,2013_02_24_397.html trajanja IPARD-a . Prijava za sljedeće ulaganje može se podnijeti tek nakon izvršenog konačnog
#216412323,doc#305323,2013_02_24_397.html </p><p> 7 ) U okviru IPARD programa korisnik može ostvariti potporu samo za jedan traktor
#216412342,doc#305323,2013_02_24_397.html prihvatljivog ulaganja za nabavu traktora ne može biti veći od umnoška maksimalne referentne
#216412395,doc#305323,2013_02_24_397.html prihvatljivog ulaganja u nabavku traktora ne može biti veći od umnoška cijene traktora po
#216412427,doc#305323,2013_02_24_397.html prihvatljivog ulaganja za nabavu žitnog kombajna ne može biti veći od 1.000.000,00 kn . </p><p> (
#216413680,doc#305323,2013_02_24_397.html financijskog upravljanja . Agencija za plaćanja može umanjiti iznos potpore ukoliko utvrdi da
#216413815,doc#305323,2013_02_24_397.html podnesena prijava . Internet adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je : http
#216413947,doc#305323,2013_02_24_397.html administrativne kontrole , Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi
#216414610,doc#305323,2013_02_24_397.html U slučaju potrebe , Agencija za plaćanja može Zahtjevom za obrazloženje i/ili ispravak
#216415773,doc#305323,2013_02_24_397.html Zahtjev za odobrenje promjena « korisnik može preuzeti s službene mrežne stranice Agencije
#216415809,doc#305323,2013_02_24_397.html projektu će se odobriti samo ako se projekt ne može provesti bez zatražene promjene ili ako
#216416188,doc#305323,2013_02_24_397.html promjene iz stavka 1 . ovoga članka korisnik može započeti provoditi nakon zaprimanja Pisma
#216416421,doc#305323,2013_02_24_397.html ni pod kojim okolnostima iznos potpore ne može biti veći od maksimalnog iznosa potpore
#216416834,doc#305323,2013_02_24_397.html cijelosti . </p><p> ( 5 ) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa
#216416948,doc#305323,2013_02_24_397.html šest ( 6 ) decimala ( navedeni tečaj se može dobiti na http : / /ec.europa.eu/budget/inforeuro/
#216418080,doc#305323,2013_02_24_397.html nesmetani rad . </p><p> ( 4 ) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja
#216419231,doc#305323,2013_02_24_397.html izdana Odluka o povratu sredstva , korisnik može iznos duga vratiti u obrocima ukoliko o
#216419283,doc#305323,2013_02_24_397.html izvansudsku nagodbu . </p><p> ( 3 ) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše 4 obroka u
#216419713,doc#305323,2013_02_24_397.html predmet IPARD Ugovora , Agencija za plaćanja može odobriti financiranje predujmom koje ne
#216419757,doc#305323,2013_02_24_397.html ranije od datuma sklapanja IPARD Ugovora , može se zamijeniti granicom najranije nakon
#216419783,doc#305323,2013_02_24_397.html Članak 51 . </p><p> ( 1 ) Agencija za plaćanja može raspisivati natječaj iz članka 24 . stavka
#216419943,doc#305323,2013_02_24_397.html ) ovoga Pravilnika podnositelj/korisnik može izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje
#216421626,doc#305324,2013_02_24_398.html raspisanog temeljem odredbi ovoga Pravilnika , a može sadržavati prihvatljive i neprihvatljive
#216423279,doc#305324,2013_02_24_398.html i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa
#216424025,doc#305324,2013_02_24_398.html i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa
#216424715,doc#305324,2013_02_24_398.html i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa
#216425024,doc#305324,2013_02_24_398.html i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa
#216425389,doc#305324,2013_02_24_398.html i kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa
#216425707,doc#305324,2013_02_24_398.html , kućanstvo , skladište… ) , podnositelj može ostvariti potporu za razmjerni udio iznosa
#216426491,doc#305324,2013_02_24_398.html prijavi ( investiciji/projektu ) podnositelj može tražiti potporu za prihvatljive izdatke
#216426546,doc#305324,2013_02_24_398.html razdoblja trajanja IPARD-a i u okviru Mjere 103 može tražiti potporu , bez obzira na ukupnu
#216426650,doc#305324,2013_02_24_398.html trajanja IPARD-a . Prijava za sljedeće ulaganje može se podnijeti tek nakon izvršenog konačnog
#216427807,doc#305324,2013_02_24_398.html financijskog upravljanja . Agencija za plaćanja može umanjiti iznos potpore ukoliko utvrdi da
#216427942,doc#305324,2013_02_24_398.html podnesena prijava . Web-adresa na kojoj se može dobiti uvid u navedeni tečaj je : http
#216428073,doc#305324,2013_02_24_398.html administrativne kontrole Agencija za plaćanja može zatražiti dokaz o vlasničkoj strukturi
#216428726,doc#305324,2013_02_24_398.html ) U slučaju potrebe Agencija za plaćanja može Zahtjevom za obrazloženje i/ili ispravak
#216429885,doc#305324,2013_02_24_398.html Zahtjev za odobrenje promjena « korisnik može preuzeti s službene mrežne stranice Agencije
#216429921,doc#305324,2013_02_24_398.html projektu će se odobriti samo ako se projekt ne može provesti bez zatražene promjene ili ako
#216430295,doc#305324,2013_02_24_398.html promjene iz stavka 1 . ovoga članka korisnik može započeti provoditi nakon zaprimanja Pisma
#216430526,doc#305324,2013_02_24_398.html ni pod kojim okolnostima iznos potpore ne može biti veći od maksimalnog iznosa potpore
#216430936,doc#305324,2013_02_24_398.html cijelosti . </p><p> ( 5 ) Korisniku se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa
#216431050,doc#305324,2013_02_24_398.html šest ( 6 ) decimala ( navedeni tečaj se može dobiti na http : / /ec.europa.eu/budget/inforeuro/
#216433284,doc#305324,2013_02_24_398.html izdana Odluka o povratu sredstva , korisnik može iznos duga vratiti u obrocima , ako o tome
#216433340,doc#305324,2013_02_24_398.html izvansudsku nagodbu . </p><p> ( 3 ) Korisnik može vratiti iznos duga u najviše 4 rate u roku
#216433760,doc#305324,2013_02_24_398.html predmet IPARD Ugovora , Agencija za plaćanja može odobriti financiranje predujmom koje ne
#216433803,doc#305324,2013_02_24_398.html nastali ranije od datuma sklapanja ugovora , može se zamijeniti granicom najranije nakon
#216433829,doc#305324,2013_02_24_398.html Članak 49 . </p><p> ( 1 ) Agencija za plaćanja može raspisivati natječaj iz članka 22 . stavka
#216433989,doc#305324,2013_02_24_398.html ) ovoga Pravilnika podnositelj/korisnik može izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje
#216439764,doc#305324,2013_02_24_398.html « negativna vrijednost , podnositelj ne može ostvariti bodove za pokazatelje » Omjer
#216440944,doc#305325,2013_02_24_399.html ovoga Pravilnika ) , </p><p> e ) Jedno naselje može pripadati isključivo jednom LAG-u , </p>
#216441410,doc#305325,2013_02_24_399.html godišnji iznos javne potpore kojeg odabrani LAG može ostvariti u Podmjeri 1 ograničen je iznosom
#216441437,doc#305325,2013_02_24_399.html godišnji iznos javne potpore kojeg odabrani LAG može ostvariti u Podmjeri 2 ograničen je iznosom
#216441832,doc#305325,2013_02_24_399.html LAG-ova ) . </p><p> ( 2 ) Agencija za plaćanja može raspisivati natječaj do ispunjenja kvote
#216442245,doc#305325,2013_02_24_399.html </p><p> ( 1 ) Najviši broj bodova koje LAG može ostvariti u postupku odabira je 100 , u
#216442370,doc#305325,2013_02_24_399.html ocjene kvalitete LRS-a , Ocjenjivački odbor može od LAG-a zatražiti dodatno obrazloženje
#216443462,doc#305325,2013_02_24_399.html odbijanja . </p><p> ( 6 ) Aneksom Ugovora ne može se odobriti iznos potpore na način da bude
#216443790,doc#305325,2013_02_24_399.html plaćeni . </p><p> ( 6 ) Ugovorenom LAG-u se ne može isplatiti potpora u iznosu višem od iznosa
#216443856,doc#305325,2013_02_24_399.html šest ( 6 ) decimala ( navedeni tečaj se može dobiti na http : / /ec.europa.eu/budget/inforeuro/
#216443938,doc#305325,2013_02_24_399.html skladu s tržišnim , Agencija za plaćanja može umanjiti iznos zatražene potpore iz Zahtjeva
#216444650,doc#305325,2013_02_24_399.html nesmetani rad . </p><p> ( 7 ) Kontrola se može najaviti do 48 sati prije njenog provođenja
#216445389,doc#305325,2013_02_24_399.html utvrdi nepravilnost , Agencija za plaćanja može raskinut Ugovor . </p><p> ( 4 ) U slučajevima
#216446022,doc#305325,2013_02_24_399.html Pravilnika nisu upravni akti . </p><p> ( 2 ) LAG može izjaviti prigovor Povjerenstvu za rješavanje
#216451207,doc#305326,2013_02_24_400.html individualna kvota B ) . </p><p> ( 3 ) Proizvođaču se može istovremeno dodijeliti individualna kvota
#216451917,doc#305326,2013_02_24_400.html mjesta . </p><p> ( 5 ) Isporučivati mlijeko može samo onaj proizvođač koji posjeduje individualnu
#216451932,doc#305326,2013_02_24_400.html individualnu kvotu A . </p><p> ( 6 ) Proizvođač ne može koristiti pravo na individualnu kvotu A
#216452365,doc#305326,2013_02_24_400.html Izbor otkupljivača </p><p> ( 1 ) Proizvođač može isporučivati mlijeko samo registriranom
#216452420,doc#305326,2013_02_24_400.html strane proizvođača . </p><p> ( 3 ) Proizvođač može istovremeno isporučivati mlijeko većem
#216452612,doc#305326,2013_02_24_400.html Republike Hrvatske iz kojeg je razvidno da može obavljati otkup mlijeka , </p><p> – biti
#216453010,doc#305326,2013_02_24_400.html procijenjena od strane Agencije . Iznos naknade ne može biti manji od 100 € niti veći od 100.000
#216453420,doc#305326,2013_02_24_400.html Zamjena otkupljivača </p><p> ( 1 ) Proizvođač može tijekom kvotne godine zamijeniti otkupljivača
#216453670,doc#305326,2013_02_24_400.html </p><p> ( 3 ) Upis u Registar otkupljivača može se ponovno odobriti na zahtjev otkupljivača
#216453966,doc#305326,2013_02_24_400.html </p><p> ( 5 ) Ukupna individualna kvota B ne može biti veća od količine izračunate na temelju
#216454244,doc#305326,2013_02_24_400.html mlijeko i/ili mliječne proizvode izravno može samo onaj proizvođač koji posjeduje individualnu
#216454259,doc#305326,2013_02_24_400.html individualnu kvotu B . </p><p> ( 2 ) Proizvođač ne može koristiti pravo na individualnu kvotu B
#216454422,doc#305326,2013_02_24_400.html iz stavka 1 . ovoga članka , taj se dokaz može upotrijebiti u svrhu određivanja tako upotrijebljene
#216454769,doc#305326,2013_02_24_400.html su mu bile dodijeljene . Iznos naknade ne može biti manji od 100 € niti veći od 1.000
#216455166,doc#305326,2013_02_24_400.html tom slučaju raspoloživa količina mlijeka može se preračunati za utvrđeni referentni udio
#216455181,doc#305326,2013_02_24_400.html ili obratno referentni udio mliječne masti može se preračunati za poznatu raspoloživu količinu
#216455382,doc#305326,2013_02_24_400.html Obrascu 11 . iz Priloga XI . ovoga Pravilnika može vratiti proizvođaču u cijelosti ili dijelom
#216456038,doc#305326,2013_02_24_400.html njegova udjela u plaćanju pristojbe Agencija može naplatiti nenaplaćene iznose direktno od
#216456052,doc#305326,2013_02_24_400.html proizvođača , ne dovodeći u pitanje kazne koje može odrediti otkupljivaču koji ne ispunjava
#216458317,doc#305326,2013_02_24_400.html , Agencija proizvođaču ili otkupljivaču može izdati odluku o odbijanju zahtjeva ili
#216461982,doc#305329,2013_02_25_412.html . </p><p> Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti samo u ministarstvima i
#216473782,doc#305331,2013_02_25_414.html unutarnjem redu . Radno mjesto glavnog savjetnika može se predvidjeti u Ministarstvu financija
#216484155,doc#305339,2013_02_25_403.html njihov rad , </p><p> 2 ) broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad
#216484949,doc#305339,2013_02_25_403.html je utvrditi da li se pristup informaciji može ograničiti radi zaštite nekog od zaštićenih
#216485174,doc#305339,2013_02_25_403.html pristup informaciji . </p><p> ( 2 ) Korisnik može u zahtjevu za pristup informaciji naznačiti
#216485529,doc#305339,2013_02_25_403.html način , a na temelju dostavljenog se ne može sa sigurnošću utvrditi o kojoj se traženoj
#216486219,doc#305339,2013_02_25_403.html temelju zahtjeva nije točna ili potpuna , može zahtijevati njezin ispravak , odnosno dopunu
#216486283,doc#305339,2013_02_25_403.html 1 ) Protiv rješenja tijela javne vlasti može se izjaviti žalba Povjereniku u roku od
#216486303,doc#305339,2013_02_25_403.html dostave rješenja . </p><p> ( 2 ) Žalba se može izjaviti i kad tijelo javne vlasti , u
#216486566,doc#305339,2013_02_25_403.html Povjerenika žalba nije dopuštena , ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim
#216486617,doc#305339,2013_02_25_403.html protiv rješenja iz stavka 1 . ovog članka može pokrenuti i tijelo javne vlasti koje je
#216487056,doc#305339,2013_02_25_403.html pristup informacijama za ponovnu uporabu može odrediti uvjete za ponovnu uporabu informacija
#216487283,doc#305339,2013_02_25_403.html interneta . </p><p> ( 2 ) Tijelo javne vlasti može naplatiti naknadu za ponovnu uporabu informacija
#216487392,doc#305339,2013_02_25_403.html uporabu informacija nije ograničen . Tijelo ne može ugovorom ili drugim sporazumom ili odlukom
#216487475,doc#305339,2013_02_25_403.html stavka 2 . ovog Zakona , tijelo javne vlasti može odobriti isključivo pravo na ponovnu uporabu
#216487638,doc#305339,2013_02_25_403.html informacijama . </p><p> ( 2 ) Povjerenik ne može biti pozvan na odgovornost , pritvoren
#216488052,doc#305339,2013_02_25_403.html <p> Članak 37 . </p><p> ( 1 ) Za Povjerenika može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće
#216489007,doc#305339,2013_02_25_403.html Iznimno od stavka 1 . ovog članka , inspektor može obaviti inspekcijski nadzor bez prethodne
#216489063,doc#305339,2013_02_25_403.html predmet nadzora . </p><p> ( 4 ) Inspektor može po potrebi u okviru provedbe nadzora uzimati
#216489323,doc#305339,2013_02_25_403.html <p> Članak 50 . </p><p> Inspektor zapisnikom može izreći sljedeće mjere : </p><p> 1 ) narediti
#216489417,doc#305339,2013_02_25_403.html tijela javne vlasti . </p><p> ( 2 ) Zapisnik se može dostaviti i tijelu kojem , na temelju propisa
#216489463,doc#305339,2013_02_25_403.html zapisnika čelnik nadziranog tijela javne vlasti može podnijeti prigovor u roku od osam dana
#216489481,doc#305339,2013_02_25_403.html primitka zapisnika . </p><p> ( 2 ) Prigovorom se može pobijati zapisnik zbog : </p><p> 1 ) nepotpuno
#216489847,doc#305339,2013_02_25_403.html ( 2 ) Kontrola izvršenja izrečenih mjera može se obaviti i neposrednim kontrolnim inspekcijskim
#216493287,doc#305350,2013_02_25_404.html zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> ( 3 ) Pri
#216493528,doc#305350,2013_02_25_404.html Uredbe ( EU ) br . 284/2011 , </p><p> 6 . može odrediti posebna mjesta prvog unosa za
#216495580,doc#305352,2013_02_25_405.html kojoj je naplaćena izrečena novčana kazna može u istom postupku zatražiti od suda da naloži
#216495673,doc#305352,2013_02_25_405.html sud neće upozoriti koje parnične radnje može poduzeti ako se radi o sporu u vezi s njezinom
#216495806,doc#305352,2013_02_25_405.html raspravljanje o glavnoj stvari , sud jedne vrste može se po službenoj dužnosti ili u povodu prigovora
#216496378,doc#305352,2013_02_25_405.html mijenja se i glasi : </p><p> » Predsjednik suda može rješenjem donesenim u upravnom postupku
#216496454,doc#305352,2013_02_25_405.html osam dana . Protiv rješenja o prigovoru može se podnijeti žalba predsjedniku neposredno
#216496982,doc#305352,2013_02_25_405.html stranke za mirno rješenje spora . Te dokaze može izvesti i sudski savjetnik , a imaju isto
#216497187,doc#305352,2013_02_25_405.html </p><p> Zastoj iz stavka 1 . ovoga članka može trajati godinu dana , s tim da na suglasni
#216497201,doc#305352,2013_02_25_405.html suglasni obrazloženi prijedlog stranaka sud može ovaj rok produžiti jednom . </p><p> Protekom
#216497539,doc#305352,2013_02_25_405.html ako tuženik ne dokaže protivno . </p><p> Sud može po službenoj dužnosti zatražiti od Ministarstva
#216497677,doc#305352,2013_02_25_405.html koja predlaže izvođenje dokaza vještačenjem može predložiti osobu vještaka . </p><p> Sud će
#216497731,doc#305352,2013_02_25_405.html od odredbe stavka 3 . ovoga članka , sud može odrediti drugog vještaka ako ocijeni da
#216497782,doc#305352,2013_02_25_405.html stavka 4 . i 5 . ovoga članka parnični sud može ovlastiti predsjednika vijeća ili zamoljenog
#216497882,doc#305352,2013_02_25_405.html mišljenja« dodaju se riječi : » koji ne može biti duži od 60 dana« . </p><p> Stavak 3
#216498596,doc#305352,2013_02_25_405.html uzme punomoćnika . </p><p> Ako stranka ne može odmah uzeti punomoćnika , sud će na njezin
#216498617,doc#305352,2013_02_25_405.html Kad je u ovom Zakonu predviđeno da stranka može staviti određeni prigovor ili prijedlog
#216498646,doc#305352,2013_02_25_405.html takav prigovor , odnosno prijedlog stranka može staviti , odnosno poduzeti drugu parničnu
#216498703,doc#305352,2013_02_25_405.html pripremnom ročištu prigovor radi prebijanja može se istaknuti do donošenja rješenja o zaključenju
#216498915,doc#305352,2013_02_25_405.html <p> » Ako ocijeni da je to potrebno , sud može odgoditi pripremno ročište . </p><p> U rješenju
#216498936,doc#305352,2013_02_25_405.html pripremno ročište . </p><p> Pripremno ročište može se odgoditi samo jednom.« . </p><p> Članak
#216499096,doc#305352,2013_02_25_405.html obzirom na okolnosti slučaja moguće , sud može na pripremnom ročištu zaključiti prethodni
#216499839,doc#305352,2013_02_25_405.html objavljuje . Ovjereni prijepis presude stranka može preuzeti u sudskoj zgradi . </p><p> U slučaju
#216500119,doc#305352,2013_02_25_405.html <p> Prvostupanjska se odluka u povodu žalbe može ukinuti i predmet vratiti prvostupanjskom
#216500249,doc#305352,2013_02_25_405.html glase : </p><p> » Vijeće drugostupanjskog suda može odlučiti da se određeni dokazi izvedu u
#216500277,doc#305352,2013_02_25_405.html važni razlozi , vijeće drugostupanjskog suda može odlučiti da se određeni dokazi izvedu pred
#216500953,doc#305352,2013_02_25_405.html stavka 3 . ovoga Zakona , te da se odluka može pobijati samo zbog bitnih povreda odredaba
#216501039,doc#305352,2013_02_25_405.html postupku pred trgovačkim sudovima podnesak se može podnijeti u elektroničkom obliku . Podnesak
#216501219,doc#305352,2013_02_25_405.html postupku pred trgovačkim sudovima dostava se može obaviti elektroničkim putem . </p><p> Ako
#216501258,doc#305352,2013_02_25_405.html jedinstvenog informacijskog sustava . </p><p> Stranka može zatražiti da joj se dostava pismena elektroničkim
#216501284,doc#305352,2013_02_25_405.html će adresu navesti u svom zahtjevu , koji može postaviti običnim podneskom ili podneskom
#216501433,doc#305352,2013_02_25_405.html tijelima kojima se zbog prirode njihova posla može očekivati viši stupanje pouzdanosti ( obveznim
#216503231,doc#305353,2013_02_25_406.html iz stavka 1 . ovoga članka Ministarstvo može donijeti rješenje o oduzimanju ovlaštenja
#216504068,doc#305353,2013_02_25_406.html zahtjeve hrvatskih propisa , Ministarstvo može u postupku donošenja odluke pribaviti mišljenje
#216504898,doc#305354,2013_02_25_407.html . ovoga članka žalba nije dopuštena ali može se pokrenuti upravni spor . </p><p> Stavci
#216505899,doc#305356,2013_02_25_409.html obliku grafičkog prikaza hrane koji potrošača može dovesti u zabludu glede uporabe tekućih
#216506302,doc#305357,2013_02_25_410.html zdravlje ( u daljnjem tekstu : ministar ) može ovlastiti drugo tijelo . </p><p> Ministar
#216520734,doc#305362,2013_03_26_445.html pufera pH 7,2 . Ukoliko se uzeti uzorak ne može dostaviti u laboratorij unutar 5 sati od
#216520859,doc#305362,2013_03_26_445.html podlogu po Landeru . </p><p> b ) Smegma : može se uzorkovati iz umjetne vagine tako da
#216520956,doc#305362,2013_03_26_445.html dostaviti u dijagnostički laboratorij . Sjeme može biti odmah nacijepljeno na transportnu
#216521019,doc#305362,2013_03_26_445.html uzorkovanja u sterilnu posudu . Vaginalna sluz se može staviti u fosfatni pufer ( ako će biti
#216521503,doc#305362,2013_03_26_445.html moraju biti izrađeni od materijala koji se može dezinficirati na propisani način . </p><p>
#216521584,doc#305362,2013_03_26_445.html opne , u lubanju životinje , pri čemu se može poslužiti pincetom za pridržavanje tvrde
#216522298,doc#305362,2013_03_26_445.html <p> Promjenu zdravstvenog stanja ptica koja može ukazivati na klamidiozu , posjednik mora
#216523063,doc#305362,2013_03_26_445.html </p><p> Doksiciklin je lijek izbora kada se može primijeniti pojedinačna per os terapija
#216523220,doc#305362,2013_03_26_445.html najjednostavniji način davanja lijeka ( može uzrokovati iritacije na mjestu aplikacije
#216525254,doc#305362,2013_03_26_445.html do 60 dana po uvođenju u stado . Ista se može uputiti na klanje , izravno ili preko sabirnog
#216525600,doc#305362,2013_03_26_445.html akutna infekcija gornjeg dišnog sustava , no može se manifestirati i simptomima od strane
#216525853,doc#305362,2013_03_26_445.html Svaki stres ili terapija kortikosteriodima , može uzrokovati reaktivaciju GHV1 , koji se
#216525882,doc#305362,2013_03_26_445.html GHV1 . Izlučivanje GHV1 nakon reaktivacije može , ali i ne mora biti praćeno kliničkim
#216526226,doc#305362,2013_03_26_445.html cijepljenja , nadležni veterinarski inspektor može dozvoliti promet goveda , tek nakon što
#216526292,doc#305362,2013_03_26_445.html cijepljenje rasplodnih goveda protiv ZRG/ZPV može se koristiti samo cjepivo s uklonjenim
#216526860,doc#305362,2013_03_26_445.html proljeva i smanjene mliječnosti ( koja se ne može povezati s poznatim uzrokom ) , pobačaji
#216527725,doc#305362,2013_03_26_445.html prijave svih znakova na temelju kojih se može posumnjati na zaraznu bolest kao i na obveznu
#216530856,doc#305363,2013_03_26_446.html izdavanje odobrenja za biocidni pripravak može dokazati da se rizici za industrijske ili
#216531338,doc#305363,2013_03_26_446.html pripravke koji sadrže imidakloprid čija primjena može dovesti do pojave ostataka u hrani ili
#216532148,doc#305363,2013_03_26_446.html koji sadrže cis-trikoz-9-en čija primjena može imati za posljedicu prisutnost ostataka
#216532323,doc#305363,2013_03_26_446.html sljedećim uvjetima : </p><p> ( 1 ) Pripravak se može isporučiti i mogu ga koristiti samo profesionalni
#216532861,doc#305363,2013_03_26_446.html biocidnom pripravku stavljenom na tržište može biti jednake ili različite čistoće ukoliko
#216533308,doc#305364,2013_03_26_447.html dijela postupka izbora u znanstveno zvanje može posebnim pravilnikom pobliže urediti onaj
#216533352,doc#305364,2013_03_26_447.html Objavljivanje radova autora u istom časopisu ne može premašiti sumu od 50 % znanstvenih radova
#216533753,doc#305364,2013_03_26_447.html područje prirodnih znanosti – polje biologije , može od Nacionalnog vijeća za znanost tražiti
#216534637,doc#305364,2013_03_26_447.html studijama , tada se pod većim brojem autora može smatrati i više od deset autora , uz uvjet
#216534943,doc#305364,2013_03_26_447.html koji se računaju kao znanstveni radovi ne može biti veći od 1/3 ukupnog broja radova propisanih
#216535398,doc#305364,2013_03_26_447.html izbor , odnosno sam kandidat , dok kontrolu može izvršiti Matični odbor . U slučaju kada
#216536952,doc#305364,2013_03_26_447.html skupine a3 . Konzistentno tome rad skupine a1 može zamijeniti četiri rada skupine a3 . Bodovno
#216537362,doc#305364,2013_03_26_447.html koji se računaju kao znanstveni radovi ne može biti veći od 1/3 ukupnog broja radova propisanog
#216537957,doc#305364,2013_03_26_447.html objavljivanje radova autora u istom časopisu ne može premašiti sumu od 50 % znanstvenih radova
#216538526,doc#305364,2013_03_26_447.html Objavljivanje radova u istom časopisu ne može premašiti sumu od 50 % radova . </p><p> (
#216538900,doc#305364,2013_03_26_447.html gramatike , pravopisi , priručnici . </p><p> Rad b može se temeljiti na doktorskoj disertaciji
#216538924,doc#305364,2013_03_26_447.html sadržaja . Sama doktorska disertacija ne može se vrednovati kao zasebni rad b . </p><p>
#216539160,doc#305364,2013_03_26_447.html izdavača . Povrh uredničke knjige kandidatu se može vrednovati najviše jedan rad u toj knjizi
#216539209,doc#305364,2013_03_26_447.html rada a2 . </p><p> ( ii ) Dvama radovima a1 može se zamijeniti jedan rad b . </p><p> ( iii
#216539261,doc#305364,2013_03_26_447.html radom b objavljenim kod ostalih izdavača može se zamijeniti jedan rad a1 ili tri rada
#216539364,doc#305364,2013_03_26_447.html znanstvenog suradnika te najviše pet radova može biti objavljeno u istom časopisu za izbor
#216539713,doc#305364,2013_03_26_447.html od 75 % ukupnoga teksta , autorska zbirka može se vrednovati kao rad b , odnosno kao zamjenski
#216539995,doc#305364,2013_03_26_447.html znanstveno zvanje proteklo više od tri godine može do zaključno s 1 . listopada 2013 . godine
#216541871,doc#305369,2013_03_26_433.html Registra koncesija Ministarstvo financija može povjeriti drugoj pravnoj osobi . </p><p>
#216542726,doc#305369,2013_03_26_433.html , pojedinačno za svaki ID ugovora , koji može sadržavati podatke za više ID ugovora .
#216549587,doc#305384,2013_03_27_467.html Listu za izbor članova u Europski parlament može samostalno predložiti jedna politička stranka
#216549859,doc#305384,2013_03_27_467.html sadržaj prijedloga </p><p> 5 . Kandidatom se može biti samo na jednoj listi . </p><p> 6 . U
#216552050,doc#305385,2013_03_27_468.html kako izmjena obveza zainteresirane osobe može djelovati samo ubuduće , pa je slijedom
#216553949,doc#305386,2013_03_27_469.html složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom
#216554735,doc#305387,2013_03_27_470.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#216555070,doc#305387,2013_03_27_470.html norme jasno upućuje kako se svaka činjenica može dokazivati svim dokaznim sredstvima , s
#216555352,doc#305387,2013_03_27_470.html Nesporno je da pravo na pristup sudu nije i ne može biti apsolutno . Ono je podvrgnuto ograničenjima
#216560867,doc#305389,2013_03_27_455.html koji se bira iz reda nacionalnih manjina , može se povećati ukupno najviše do 20 % od ukupnog
#216560927,doc#305389,2013_03_27_455.html Ukupan iznos troškova izborne promidžbe može se povećati za isti postotak za svaki sljedeći
#216563283,doc#305389,2013_03_27_455.html ured za reviziju nije obvezan obavljati , a može je obavljati sukladno svojem planu i programu
#216566782,doc#305390,2013_03_27_456.html strancima proširen je krug stranaca kojima se može odobriti stalni boravak , iako ne ispunjavaju
#216566953,doc#305390,2013_03_27_456.html integracija u hrvatsko društvo koja se ne može ostvariti bez omogućavanja pristupa tržištu
#216568425,doc#305390,2013_03_27_456.html hrvatsko društvo . Obzirom da se ovaj problem može rješavati jedino međuresornim pristupom
#216571620,doc#305390,2013_03_27_456.html Komparativnom analizom europskog zakonodavstva može se zaključiti da pojedine zemlje omogućuju
#216575266,doc#305390,2013_03_27_456.html suradnje država iz okruženja i regije ne može biti ozbiljnih pomaka u rješavanju ovoga
#216577222,doc#305393,2013_03_27_459.html <p> Ako osoba prilikom prijave boravišta ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i
#216577344,doc#305393,2013_03_27_459.html od prve prijave boravišta , ako osoba ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i
#216592387,doc#305397,2013_03_27_463.html ovoga Pravilnika . </p><p> ( 4 ) Očevidnik se može voditi i u elektroničkom obliku . </p><p>
#216595963,doc#305405,2013_01_3_56.html cijepljenje pasa , mačaka i pitomih vretica može se koristiti samo monovalentno cjepivo
#216598514,doc#305405,2013_01_3_56.html statusa , gospodarstvo s ovcama i/ili kozama može zadržati status službeno slobodnog od bruceloze
#216599381,doc#305405,2013_01_3_56.html goveda službeno slobodnog od tuberkuloze može se privremeno oduzeti ako se u stadu utvrdi
#216599434,doc#305405,2013_01_3_56.html goveda službeno slobodnog od tuberkuloze može nakon privremenog oduzimanja ponovno biti
#216599551,doc#305405,2013_01_3_56.html skladu sa stavkom 12 . ove podtočke status može ponovno biti dodijeljen , nakon što su
#216600094,doc#305405,2013_01_3_56.html slučaju seropozitivnog rezultata sjeme se može stavljati u promet samo ukoliko je svaki
#216600407,doc#305405,2013_01_3_56.html cijepljenje rasplodnih goveda protiv ZRG/ZPV može se koristiti samo cjepivo s uklonjenim
#216600847,doc#305405,2013_01_3_56.html bolesti ili znakove na temelju kojih se može posumnjati da su zaražene ili pokazuju
#216601673,doc#305405,2013_01_3_56.html mjeseci . </p><p> ( 5 ) Gospodarstvo svinja može ostvariti status stada službeno slobodnog
#216609839,doc#305406,2013_01_3_57.html ocjenjivanju razine onečišćenosti zraka može se mjerenje koncentracija onečišćujućih
#216611750,doc#305406,2013_01_3_57.html Razdoblje između ispitivanja sposobnosti može biti duže samo ukoliko se iste održavaju
#216612598,doc#305406,2013_01_3_57.html . stavka 5 . Zakona o zaštiti zraka , a može se izrađivati po potrebi i za ostala mjerna
#216613933,doc#305406,2013_01_3_57.html mogućnosti zaštite posebno ranjivih područja može se odrediti da mjerno mjesto bude postavljeno
#216615587,doc#305406,2013_01_3_57.html wet-only« sakupljač oborine , prašina u okolini može izazvati ozbiljan problem kontaminacije
#216616211,doc#305406,2013_01_3_57.html procijenjeno je da se udaljenost lokacija mjerenja može kretati od oko 150-200 km u srednjoj Europi
#216618538,doc#305406,2013_01_3_57.html smještenih u aglomeracijama i ostalim zonama može se smanjiti na jednu trećinu broja navedenog
#216619904,doc#305406,2013_01_3_57.html lebdeće čestice , ako se Europskoj komisiji može dokazati da nesigurnost , uključujući i
#216619958,doc#305406,2013_01_3_57.html Nesigurnost uzrokovana nasumičnim uzorkovanjem može se odrediti postupkom iz HRN ISO 11222:2007
#216620706,doc#305406,2013_01_3_57.html j ) fluoranten , benzo ( k ) fluoranten može biti teško analitički razlučiti . U takvim
#216620842,doc#305406,2013_01_3_57.html indikativna mjerenja , pod uvjetom da se može dokazati da će ispuniti 95 % proširenu
#216625460,doc#305407,2013_01_3_58.html 2 ) Suglasnost iz stavka 1 . ovog članka može se produžiti na isti rok . Na postupak
#216626513,doc#305407,2013_01_3_58.html ( 2 ) Broj ispitnih ocjenjivačkih tijela može biti više od jednog . </p><p> ( 3 ) Ispitno
#216627207,doc#305407,2013_01_3_58.html Ako član ispitnog ocjenjivačkog tijela ne može sudjelovati na stručnom ispitu ili obaviti
#216627685,doc#305407,2013_01_3_58.html isprave i dokaze . </p><p> ( 4 ) Kandidat može povući prijavu za pristupanje stručnom
#216627770,doc#305407,2013_01_3_58.html ispitu . </p><p> ( 2 ) Podnositelj prijave može u roku od osam dana od primitka obavijesti
#216627865,doc#305407,2013_01_3_58.html odbiti . </p><p> ( 5 ) Podnositelj prijave ne može pristupiti stručnom ispitu sve dok se ne
#216628138,doc#305407,2013_01_3_58.html programa izobrazbe . </p><p> ( 5 ) Kandidat može pristupiti programu izobrazbe i stručnom
#216628832,doc#305407,2013_01_3_58.html Uvjerenje se izdaje na razdoblje od 5 godina , a može se produživati na isti rok . </p><p> ( 3
#216628969,doc#305407,2013_01_3_58.html ocjenjivačkom tijelu . </p><p> ( 2 ) Uvjerenje se može produžiti ako ovlaštena osoba i dalje ispunjava
#216631291,doc#305408,2013_01_3_40.html na sve oblike udruživanja nad kojima se može pokrenuti stečajni postupak . </p><p> ( 2
#216631670,doc#305408,2013_01_3_40.html skraćenog postupka predstečajne nagodbe , može podnijeti dužnik iz članka 3 . ove Uredbe
#216632496,doc#305408,2013_01_3_40.html agencijom , nadležno savjetodavno vijeće može vršiti pregovore s dužnikom o mogućnostima
#216632601,doc#305408,2013_01_3_40.html dužnikom , nadležno savjetodavno vijeće može donijeti zaključak o uvjetnom prihvaćanju
#216632817,doc#305408,2013_01_3_40.html Financijskom agencijom te se u druge svrhe ne može koristiti . </p><p> Članak 2 . </p><p> Postupak
#216633075,doc#305408,2013_01_3_40.html sadržaj ovoga Sporazuma na način da se više ne može postići svrha radi koje je Sporazum sklopljen
#216636257,doc#305412,2013_01_3_43.html članka 348 . Ugovora , svaka država članica može provesti mjere koje ocijeni nužnima za
#216636348,doc#305412,2013_01_3_43.html </p><p> 11 . Temeljem ovoga Okvira Komisija može odobriti potpore brodogradilištima ili
#216637169,doc#305412,2013_01_3_43.html standarda Unije , najviši intenzitet potpore može se povećati do 30 % bruto . Izrazi kao
#216637601,doc#305412,2013_01_3_43.html Unije ( kvalitativna ocjena ) . Potpora se može smatrati usklađenom s unutarnjim tržištem
#216637939,doc#305412,2013_01_3_43.html potpora . </p><p> 30 . Zahtjev za potporu ne može se odobriti ako korisnik potpore ne sklopi
#216638243,doc#305412,2013_01_3_43.html potpora velikim poduzetnicima , Komisija može tražiti od država članica da ju izvijeste
#216638521,doc#305412,2013_01_3_43.html gradnju novoga razreda plovila za koji se može ostvariti pravo na potporu za inovacije
#216638754,doc#305412,2013_01_3_43.html opravdanim slučajevima , opravdanim troškovima može se smatrati najviše 10 % troškova proizvodnje
#216638820,doc#305412,2013_01_3_43.html Za nove komponente ili sustave za koje se može dodijeliti potpora za inovacije , sljedeći
#216642189,doc#305422,2013_01_4_64.html pokretati niti jedan proces . Zatvoreni račun ne može biti ponovo otvoren i na njemu se ne mogu
#216642600,doc#305422,2013_01_4_64.html osoba registrirana u Republici Hrvatskoj može Agenciji podnijeti zahtjev za otvaranje
#216642919,doc#305422,2013_01_4_64.html otvaranje računa . </p><p> ( 2 ) Agencija može odbiti zahtjev za otvaranje računa u sljedećim
#216642998,doc#305422,2013_01_4_64.html za drugo teško kazneno djelo za koje se može poslužiti svojim računom ; </p><p> c . ako
#216643053,doc#305422,2013_01_4_64.html podnositelj zahtjeva za otvaranje računa može uputiti prigovor Ministarstvu . </p><p> (
#216643222,doc#305422,2013_01_4_64.html predstavnik zbog tehničkih ili drugih razloga ne može pristupiti Registru Unije , transakciju
#216643253,doc#305422,2013_01_4_64.html sudskom registru ovlaštena za potpisivanje ) može inicirati Agencija , uz uvjet da pristup
#216643275,doc#305422,2013_01_4_64.html Pravilnikom . </p><p> ( 5 ) Svaka vrsta računa može imati najviše tri ovlaštena predstavnika
#216643323,doc#305422,2013_01_4_64.html računa su različite osobe , ali jedna osoba može biti ovlašteni predstavnik ili dodatni
#216643470,doc#305422,2013_01_4_64.html predstavnika zahtijeva više vremena , Agencija može rok za provjeru predloženih predstavnika
#216643532,doc#305422,2013_01_4_64.html . stavka 2 . ovoga Pravilnika , Agencija može odbiti zahtjev za otvaranjem računa i u
#216643610,doc#305422,2013_01_4_64.html za drugo teško kazneno djelo za koje se može poslužiti svojim računom . </p><p> ( 6 )
#216643638,doc#305422,2013_01_4_64.html ovlaštenih predstavnika , podnositelj zahtjeva može uputiti prigovor Ministarstvu . </p><p> (
#216643784,doc#305422,2013_01_4_64.html odgovarajuću promjenu podataka . Agencija može odbiti promjenu informacija u skladu s
#216643842,doc#305422,2013_01_4_64.html odluku Agencije o odbijanju promjene podataka može se uputiti prigovor Ministarstvu . </p><p>
#216644009,doc#305422,2013_01_4_64.html drugoj osobi . </p><p> ( 4 ) Vlasnik računa može zatražiti obustavu pristupa ovlaštenom
#216644051,doc#305422,2013_01_4_64.html predstavniku . </p><p> ( 5 ) Vlasnik računa može uputiti prijedlog za imenovanje novih ovlaštenih
#216644306,doc#305422,2013_01_4_64.html u Registru Unije . </p><p> ( 3 ) Agencija može zatvoriti korisnički račun operatera postrojenja
#216644547,doc#305422,2013_01_4_64.html Kyotskih jedinica pozitivno , Ministarstvo može zahtijevati da se emisijske jedinice ili
#216644599,doc#305422,2013_01_4_64.html ne riješi u razumnom roku , Ministarstvo može Agenciji dati nalog za zatvaranje ili u
#216644642,doc#305422,2013_01_4_64.html ne postoji . </p><p> ( 2 ) Vlasnik računa može u roku od 30 kalendarskih dana uložiti
#216644706,doc#305422,2013_01_4_64.html . </p><p> Članak 26 . </p><p> ( 1 ) Agencija može privremeno obustaviti pristup ovlaštenom
#216644807,doc#305422,2013_01_4_64.html njemu pohranjuju . </p><p> ( 2 ) Agencija može obustaviti pristup svim ovlaštenim predstavnicima
#216644978,doc#305422,2013_01_4_64.html ovoga Pravilnika . </p><p> ( 3 ) Agencija može svim ovlaštenim predstavnicima ili dodatnim
#216645078,doc#305422,2013_01_4_64.html uzrokovali obustavu . </p><p> ( 5 ) Vlasnik računa može u roku od 30 kalendarskih dana uložiti
#216645136,doc#305422,2013_01_4_64.html u daljnjem tekstu : Komisija ) isto tako može Agenciji ili središnjem administratoru
#216645269,doc#305422,2013_01_4_64.html operater postrojenja ujedno i verifikator , ne može odabrati samoga sebe kao verifikatora .
#216645372,doc#305422,2013_01_4_64.html Registru Unije . </p><p> ( 6 ) Ministarstvo može izdati nalog Agenciji da ispravi godišnje
#216645936,doc#305422,2013_01_4_64.html kraja odgode iz stavka 3 . ovoga članka , može zahtijevati da Agencija prekine prijenos
#216646024,doc#305422,2013_01_4_64.html zamjenjiva nematerijalna sredstva kojima se može trgovati na tržištu . </p><p> ( 2 ) Nematerijalizirana
#216646190,doc#305422,2013_01_4_64.html u skladu s odredbama ovoga Pravilnika ne može se poništiti ; </p><p> b . odredbe ovog članka
#216646220,doc#305422,2013_01_4_64.html nastalo kao ishod transakcije koje im zakonski može pripasti , uključujući vraćanje u prvobitno
#216646877,doc#305422,2013_01_4_64.html stavka 2 . ovoga članka , vlasnik računa može Agenciji u pismenom zahtjevu predložiti
#216646941,doc#305422,2013_01_4_64.html ili greškom . </p><p> ( 2 ) Korisnik računa može predložiti povrat sljedećih transakcija
#216646981,doc#305422,2013_01_4_64.html ovoga članka i suglasna je sa zahtjevom , može predložiti povrat transakcije u Registru
#216647006,doc#305422,2013_01_4_64.html transakciju iz stavka 5 . ovoga članka , može središnjem administratoru u pismenom zahtjevu
#216647038,doc#305422,2013_01_4_64.html nenamjerno ili greškom . </p><p> ( 5 ) Agencija može predložiti povrat transakcije dodjele općih
#216647061,doc#305422,2013_01_4_64.html transakcije iz stavaka 1 . i 3 . ovoga članka može biti proveden u Registru Unije ako su ispunjeni
#216647348,doc#305422,2013_01_4_64.html propisuje Komisija . </p><p> ( 3 ) Agencija može smatrati da je korisnik kojemu Registar
#216647564,doc#305422,2013_01_4_64.html . </p><p> Članak 46 . </p><p> ( 1 ) Agencija može obustaviti pristup emisijskim ili Kyotskim
#216647830,doc#305422,2013_01_4_64.html terorizma . </p><p> Članak 48 . </p><p> Agencija može podnijeti zahtjev Komisiji da vrati u prvobitno
#216648397,doc#305422,2013_01_4_64.html ovoga Pravilnika . </p><p> ( 7 ) Agencija može prijaviti nadležnim tijelima kaznenog progona
#216648449,doc#305422,2013_01_4_64.html utvrdila Agencija . </p><p> ( 8 ) Vlasnik računa može podnijeti pismeni zahtjev Agenciji da javna
#216648481,doc#305422,2013_01_4_64.html Pravilnika . </p><p> ( 9 ) Vlasnik računa može podnijeti pismeni zahtjev Agenciji da javna
#216649161,doc#305422,2013_01_4_64.html Nacionalni administrator države članice može odlučiti može li se na računu ( ili toj
#216649163,doc#305422,2013_01_4_64.html administrator države članice može odlučiti može li se na računu ( ili toj vrsti računa
#216649606,doc#305422,2013_01_4_64.html podnositelja zahtjeva za otvaranje računa , a koja može biti preslika jedne od sljedećih isprava
#216649649,doc#305422,2013_01_4_64.html fizičke osobe korisnika računa , a koja može biti preslika jedne od sljedećih isprava
#216649947,doc#305422,2013_01_4_64.html Datum ovjere ili legalizacije potvrde ne može biti stariji od tri mjeseca do dana podnošenja
#216649994,doc#305422,2013_01_4_64.html jezik . </p><p> 10 . Administrator računa može umjesto zaprimanja isprava u tiskanom obliku
#216651041,doc#305422,2013_01_4_64.html identiteta predloženog predstavnika , a koja može biti preslika jedne od sljedećih isprava
#216651082,doc#305422,2013_01_4_64.html prebivališta predloženog predstavnika , a koja može biti preslika jedne od sljedećih isprava
#216651232,doc#305422,2013_01_4_64.html Datum ovjere ili legalizacije potvrde ne može biti stariji od tri mjeseca do dana podnošenja
#216651280,doc#305422,2013_01_4_64.html engleski jezik . </p><p> 8 . Administrator računa može umjesto zaprimanja isprava u tiskanom obliku
#216653283,doc#305423,2013_01_4_65.html Uzorkovanje i laboratorijsku analizu goriva može obavljati akreditirani laboratorij prema
#216654604,doc#305426,2013_01_4_68.html daljnjem tekstu : Ustavni zakon ) , svatko može podnijeti Ustavnom sudu ustavnu tužbu ako
#216657441,doc#305428,2013_01_5_79.html sjednicu Skupštine Komore Izvršni odbor može sazvati samoinicijativno , a dužan ju je
#216657545,doc#305428,2013_01_5_79.html sjednicu . </p><p> ( 6 ) Predsjednik Komore može sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine prema
#216657581,doc#305428,2013_01_5_79.html održavaju se u Zagrebu , a iznimno Izvršni odbor može odrediti da se sjednica održi u kojem drugom
#216657634,doc#305428,2013_01_5_79.html i na internetskim stranicama Komore , a može se objaviti i u dnevnim javnim glasilima
#216657672,doc#305428,2013_01_5_79.html </p><p> Članak 10 . </p><p> ( 1 ) Skupština može održati sjednicu i na njoj donositi pravovaljane
#216657942,doc#305428,2013_01_5_79.html na dnevnom redu . </p><p> ( 2 ) Skupština može razmatrati svako pitanje iz djelokruga
#216658059,doc#305428,2013_01_5_79.html Skupština . </p><p> ( 2 ) Za člana Izvršnog odbora može se kandidirati svaki član Komore . Izabrani
#216658505,doc#305428,2013_01_5_79.html jednom u tri mjeseca . U slučaju potrebe može se sazvati izvanredna sjednica , koja se
#216659863,doc#305428,2013_01_5_79.html <p> Prijedlog za opoziv predsjednika Komore može Skupštini podnijeti najmanje polovina članova
#216660581,doc#305428,2013_01_5_79.html odnosno nalog za provedbu dodatnih mjera , može u roku od 15 dana od primitka naloga uložiti
#216660621,doc#305428,2013_01_5_79.html ) Odlučujući o prigovoru , Izvršni odbor može naloge iz stavka 2 . ovoga članka potvrditi
#216661070,doc#305428,2013_01_5_79.html nedopuštenu imovinsku korist , novčana kazna se može izreći do dvostrukog iznosa visine te koristi
#216661171,doc#305428,2013_01_5_79.html trajanje svog mandata . Stegovni tužitelj ne može biti član Izvršnog odbora . </p><p> ( 2 )
#216661262,doc#305428,2013_01_5_79.html izravno dostavlja okrivljeniku , koji se može pisano izjasniti o prijedlogu u roku od
#216661336,doc#305428,2013_01_5_79.html Okrivljenik se u svom pisanom očitovanju može odreći prava na održavanje rasprave pred
#216661658,doc#305428,2013_01_5_79.html izravno dostavlja okrivljeniku , koji se može pismeno izjasniti o prijedlogu u roku od
#216661705,doc#305428,2013_01_5_79.html Okrivljenik se u svom pisanom očitovanju može odreći prava na održavanje rasprave pred
#216662494,doc#305428,2013_01_5_79.html Imenici Komore su javne knjige . Svatko može zatražiti uvid u njih . </p><p> ( 2 ) Imenici
#216662544,doc#305428,2013_01_5_79.html značajan doprinos u radu Komore , Komora može dodjeljivati nagrade i priznanja , u skladu
#216663029,doc#305428,2013_01_5_79.html financijskim planom . </p><p> ( 2 ) Izvršni odbor može odobriti uporabu sredstava Komore i za
#216663086,doc#305428,2013_01_5_79.html namjenom sredstava . Predsjednik Komore može , u slučaju svoje ili tajnikove odsutnosti
#216663242,doc#305428,2013_01_5_79.html savjetnika« . </p><p> ( 3 ) Pečat za tintu može se otiskivati u crnoj , tamnoplavoj ili
#216663299,doc#305428,2013_01_5_79.html deset godina . </p><p> ( 2 ) Izvršni odbor može donijeti posebnu odluku o pohrani spisa
#216663873,doc#305429,2013_01_5_80.html pristupanje ispitu za poreznog savjetnika može podnijeti osoba ( dalje : kandidat ) ,
#216664533,doc#305429,2013_01_5_80.html je primio obavijest o polaganju ispita , može odgoditi polaganje ispita , o čemu je dužan
#216664556,doc#305429,2013_01_5_80.html dana prije dana polaganja ispita . Ispit se može odgoditi do sljedećeg ispitnog roka . Ako
#216664922,doc#305429,2013_01_5_80.html pismenom dijelu ispita iz jednog predmeta ne može pristupiti usmenom dijelu ispita iz tog
#216664973,doc#305429,2013_01_5_80.html zadovoljavajući rezultat iz dva predmeta , može polagati popravni ispit samo iz tih predmeta
#216664984,doc#305429,2013_01_5_80.html ispit samo iz tih predmeta . Popravni ispit može se polagati najviše dva puta . Rokovi za
#216665031,doc#305429,2013_01_5_80.html ispita ili na popravnom ispitu ne zadovolji , može ponoviti ispit najranije u roku od šest
#216665231,doc#305429,2013_01_5_80.html s ispita zbog neprimjerenog ponašanja ne može pristupiti ispitu najmanje godinu dana
#216667883,doc#305433,2013_01_5_71.html članka , povjerenik predstečajne nagodbe može dostaviti Agenciji u sustav prisilne naplate
#216669040,doc#305435,2013_01_5_73.html dostavljen . Svaki dužnosnik i zaposlenik može u roku od tri dana izjaviti prigovor državnom
#216669087,doc#305435,2013_01_5_73.html <p> Više tijelo državnoodvjetničke uprave može nakon što se upozna s mišljenjem državnog
#216670874,doc#305436,2013_01_5_74.html Hrvatsku nakon vanjskog postupka prerade ako se može dokazati da su prerađeni od krzna i proizvoda
#216675406,doc#305438,2013_01_5_76.html minimalnim uvjetima za zaštitu kokoši nesilica može podnijeti zahtjev nadležnom tijelu za registraciju
#216675948,doc#305440,2013_01_6_91.html glasi : </p><p> » ( 4 ) Osnova za plaćanje može se dostaviti i kao elektronička isprava
#216676021,doc#305440,2013_01_6_91.html glase : </p><p> » ( 5 ) Osnova za plaćanje može se dostaviti kao elektronička isprava nakon
#216676508,doc#305440,2013_01_6_91.html sredstvima iz točke 5 . , </p><p> Ako banka ne može izvršiti nalog Agencije iz poruke A31 u
#216676988,doc#305440,2013_01_6_91.html ovrhovoditelja u inozemnu banku . Ako banka ne može izvršiti nalog Agencije iz poruke A71 u
#216679375,doc#305440,2013_01_6_91.html izvršenja po računima , a osnova za plaćanje može se izvršiti s jednog ili više računa u
#216679677,doc#305440,2013_01_6_91.html Element je složeni element unutar kojeg može biti jedan ili više računa s naznakom vrste
#216680012,doc#305440,2013_01_6_91.html navedeni nalog , u istoj poruci A31 , Agencija može dostaviti jedan ili više sljedećih naloga
#216680089,doc#305440,2013_01_6_91.html navedeni nalog , u istoj poruci A31 , Agencija može dostaviti jedan ili više sljedećih naloga
#216680189,doc#305440,2013_01_6_91.html navedeni nalog , u istoj poruci A31 , Agencija može dostaviti jedan ili više sljedećih naloga
#216683286,doc#305440,2013_01_6_91.html </tr></p><p><tr> 0210 </p><p> Znakovno polje ne može biti popunjeno sa SPACE znakom . </tr></p>
#216685375,doc#305441,2013_01_6_92.html 10.00 do 21.00 sat . Iznimno , obveznik može podatke dostaviti i izvan navedenog roka
#216685707,doc#305441,2013_01_6_92.html podataka iz Jedinstvenog registra računa može se obavljati radnim danom u vremenu od
#216686651,doc#305442,2013_01_6_93.html dodjeljuje registarski broj . Registarski broj se može ukinuti ako se objekt ne pridržava odredbi
#216686821,doc#305442,2013_01_6_93.html ( 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovoga članka može se odobriti označavanje jaja za valenje
#216686965,doc#305442,2013_01_6_93.html ovim Pravilnikom , pod uvjetom da ih se ne može lako zamijeniti s podacima iz ovoga Pravilnika
#216692939,doc#305460,2013_01_6_83.html 16.01.2013 Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću
#216693023,doc#305460,2013_01_6_83.html Hrvatske najviše 40 trgovačkih društava može steći pravo priređivanja igara na sreću
#216693048,doc#305460,2013_01_6_83.html važiti Odluka o broju priređivača kojima se može dati pravo priređivanja igara na sreću
#216693819,doc#305461,2013_01_6_84.html Ministarstvo znanosti , obrazovanja i sporta može sredstva doznačivati izravno prijevoznicima
#216694305,doc#305463,2013_01_6_86.html načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga može zbog potreba službe produljiti zadržavanje
#216694590,doc#305464,2013_01_6_87.html načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga može zbog potreba službe produljiti zadržavanje
#216694889,doc#305465,2013_01_6_88.html Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Osnova za plaćanje može se dostaviti i kao elektronička isprava
#216695502,doc#305465,2013_01_6_88.html dužnika i jamaca plataca . Ovrhovoditelj može dostaviti i zahtjev za novim stanjem duga
#216696115,doc#305465,2013_01_6_88.html </p><p> – je Agencija iz drugih razloga ne može izvršiti . </p><p> ( 7 ) Agencija će obračun
#216696182,doc#305465,2013_01_6_88.html </p><p> – ga Agencija iz drugih razloga ne može izvršiti . </p><p> IV . NAČIN IZVRŠENJA OSNOVE
#216696533,doc#305465,2013_01_6_88.html razini OIB-a . </p><p> ( 3 ) Ako banka ne može izvršiti nalog Agencije iz poruke A31 u
#216696953,doc#305465,2013_01_6_88.html iz stavka 2 . ovoga članka porukom A13 da može slobodno raspolagati novčanim sredstvima
#216697553,doc#305465,2013_01_6_88.html nalog za izvršenje , redom kojim se osnova može najprije izvršiti . Banka porukom B32 obavještava
#216698137,doc#305465,2013_01_6_88.html prethodno poslala poruku A71 , da ovršenik može slobodno raspolagati novčanim sredstvima
#216699511,doc#305465,2013_01_6_88.html postupila po poruci A51 , ili </p><p> – da ne može postupiti po poruci A51 jer je nalog s
#216699568,doc#305465,2013_01_6_88.html postupila po poruci B53 , ili </p><p> – da ne može postupiti po poruci B53 . </p><p> ( 3 ) Ako
#216701412,doc#305465,2013_01_6_88.html provodi ovrhu na plaći . </p><p> ( 3 ) Ovrha se može provesti isključivo na dijelu primanja
#216701710,doc#305465,2013_01_6_88.html 212 . stavku 5 . Ovršnog zakona , ovršenik može Agenciji dostaviti pisani zahtjev kojim
#216705290,doc#305466,2013_01_6_89.html banci elektronički potpisanu poruku A31 koja može sadržavati jedan ili više naloga za izvršenje
#216705544,doc#305466,2013_01_6_89.html obračuna preko NKS-a Hrvatska narodna banka može otkazati platne transakcije evidentirane
#216705941,doc#305466,2013_01_6_89.html izvršenje osnova za plaćanje , </p><p> – banka ne može podizati gotov novac s računa za gotovinu
#216706002,doc#305466,2013_01_6_89.html postupku likvidacije Hrvatska narodna banka može u svrhu naplate naloga za izvršenje osnova
#216706282,doc#305467,2013_01_6_90.html osnove za plaćanje po kojoj Agencija ne može postupiti iz razloga navedenih Pravilnikom
#216706903,doc#305468,2013_01_7_119.html ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove : </p><p> 1 )
#216707005,doc#305468,2013_01_7_119.html točke I . ovog Rješenja navedeno društvo može obavljati dok ispunjava propisane uvjete
#216709729,doc#305469,2013_01_7_120.html ne položi jedan ili dva stručna predmeta može polagati popravni ispit iz tih predmeta
#216709746,doc#305469,2013_01_7_120.html odredi ispitno povjerenstvo , a koji ne može biti kraći od 15dana niti dulji od 60 dana
#216709914,doc#305469,2013_01_7_120.html određuje ispitno povjerenstvo . Taj rok ne može biti kraći od 15 dana , niti duži od 60
#216710581,doc#305469,2013_01_7_120.html . </p><p> ( 4 ) Ovlaštenje za rad Agencija može izdati organizaciji za stručno osposobljavanje
#216710631,doc#305469,2013_01_7_120.html Organizacija za stručno osposobljavanje