Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#216734520,doc#305473,2013_01_7_124.html u težak materijalni položaj , Poslodavac može donijeti odluku kojom se djelomice ili
#216734752,doc#305473,2013_01_7_124.html koja znatno utječe na radnu sposobnost , ne može se otkazati ugovor o radu bez njegove suglasnosti
#216734776,doc#305473,2013_01_7_124.html sklapanje ugovora o radu po kojem radnik može izvršavati preuzete radne obveze . </p><p>
#216734911,doc#305473,2013_01_7_124.html Članak 110 . </p><p> Ugovor o radu sa radnikom može prestati pod uvjetima i na načine utvrđen
#216734951,doc#305473,2013_01_7_124.html povrijedio neko pravo iz radnog odnosa , može u roku od 15 ( petnaest ) dana od dostave
#216735014,doc#305473,2013_01_7_124.html uopće ne odgovori na njegov zahtjev , radnik može u daljnjem roku od petnaest dana zahtijevati
#216735039,doc#305473,2013_01_7_124.html povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno Poslodavcu
#216735165,doc#305473,2013_01_7_124.html profesionalne bolesti . </p><p> Poslodavac može otkazati ugovor o radu jedino ako radnik
#216735637,doc#305473,2013_01_7_124.html godina života ili staža osiguranja , ne može ostvarivati očekivane rezultate rada na
#216737188,doc#305473,2013_01_7_124.html Svaki sindikat koji je stranka ovog Ugovora može imenovati ili izabrati po jednog sindikalnog
#216737249,doc#305473,2013_01_7_124.html njegovih preostalih članova prelazi 400 , može imenovati ili izabrati još jednog sindikalnog
#216737483,doc#305473,2013_01_7_124.html Sindikat se mogu sporazumjeti da Sindikat može imenovati ili izabrati po jednog sindikalnog
#216738353,doc#305473,2013_01_7_124.html koji ugrožavaju promet na njoj , ophodar ne može odmah otkloniti ; </p><p> – provođenje mjera
#216738537,doc#305473,2013_01_7_124.html mirenja , postupak utvrđivanja tih poslova ne može pokrenuti do dana okončanja štrajka . </p>
#216738645,doc#305473,2013_01_7_124.html Ugovorne stranke suglasne su da Poslodavac može od mjerodavnog suda zahtijevati zabranu
#216738802,doc#305473,2013_01_7_124.html temelju sklopljenog ugovora s agencijom ne može prelaziti više od 3 % u odnosu na ukupni
#216739106,doc#305473,2013_01_7_124.html 150 . </p><p> ( 1 ) Svaka ugovorna stranka može predložiti izmjene i dopune ovog Ugovora
#216739237,doc#305473,2013_01_7_124.html 151 . </p><p> ( 1 ) Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Ugovor : </p><p> – ako se izmjene
#216740906,doc#305473,2013_01_7_124.html opasnosti od nastanka invalidnosti , poslodavac može otkazati ugovor o radu samo uz prethodnu
#216740995,doc#305473,2013_01_7_124.html Svaki sindikat koji je stranka ovog ugovora može imenovati ili izabrati po jednog sindikalnog
#216744074,doc#305484,2013_01_7_117.html nekoj državi ne postoji DM/KU , stranac može podnijeti zahtjev za vizu : </p><p> – u najbližoj
#216744126,doc#305484,2013_01_7_117.html članka 3 . i 4 . ovoga Pravilnika , DM/KU može prihvatiti zahtjev za vizu i ako se stranac
#216744259,doc#305484,2013_01_7_117.html opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera
#216744384,doc#305484,2013_01_7_117.html proslijeđen na prethodnu suglasnost , viza se može izdati tek nakon dobivene suglasnosti .
#216744570,doc#305484,2013_01_7_117.html ispravu . </p><p> ( 3 ) Od podnositelja zahtjeva može se zahtijevati da dogovori termin za podnošenje
#216744599,doc#305484,2013_01_7_117.html opravdanim slučajevima žurnosti , DM/KU može dopustiti podnositeljima da podnesu zahtjev
#216744628,doc#305484,2013_01_7_117.html Iznimno od članka 7 . ovoga Pravilnika , DM/KU može prihvatiti posredno podnošenje zahtjeva
#216744699,doc#305484,2013_01_7_117.html manifestacijama , ako ugledno i pouzdano tijelo može jamčiti vjerodostojnost osoba iz skupine
#216744754,doc#305484,2013_01_7_117.html za vizu , kada se za tim ukaže potreba , može se uspostaviti suradnja DM/KU s vanjskim
#216744893,doc#305484,2013_01_7_117.html za vizu , kada se za tim ukaže potreba , može se uspostaviti suradnja DM/KU s komercijalnim
#216745031,doc#305484,2013_01_7_117.html zastupa Republiku Hrvatsku </p><p> ( 3 ) Obrazac može biti dostupan i u dvojezičnoj inačici ,
#216745439,doc#305484,2013_01_7_117.html . stavka 3 . Zakona , na osnovi kojih se može zaprimiti zahtjev i ako nije dopušten su
#216745494,doc#305484,2013_01_7_117.html opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera
#216745693,doc#305484,2013_01_7_117.html </p><p> 2 . informacije na osnovi kojih se može procijeniti podnositeljeva namjera da ne
#216745948,doc#305484,2013_01_7_117.html boravišta zakonskog zastupnika , zahtjev za vizu može podnijeti odgovorna osoba u pratnji uz
#216746010,doc#305484,2013_01_7_117.html Republiku Hrvatsku , od stranca iz stavka 1 . može se zatražiti da preda presliku jamstvenog
#216746254,doc#305484,2013_01_7_117.html </p><p> ( 1 ) Putno zdravstveno osiguranje može biti pojedinačno ili skupno . </p><p> ( 2
#216746307,doc#305484,2013_01_7_117.html Hrvatske , koja poziva podnositelja zahtjeva može u njegovu korist sklopiti ugovor o putnom
#216746408,doc#305484,2013_01_7_117.html Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za vizu ne može biti starija od tri ( 3 ) mjeseca . </p>
#216746426,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> ( 2 ) Iznimno , ako ovlašteni službenik može nedvojbeno utvrditi istinitost podataka
#216746435,doc#305484,2013_01_7_117.html istinitost podataka navedenih u dokumentaciji , može prihvatiti i dokumentaciju koja je starija
#216746456,doc#305484,2013_01_7_117.html . </p><p> ( 3 ) Ako ovlašteni službenik ne može nedvojbeno utvrditi vjerodostojnost dokumentacije
#216746468,doc#305484,2013_01_7_117.html dokumentacije iz stavka 1 . ovoga članka , može zatražiti njezinu nadovjeru . </p><p> Članak
#216746480,doc#305484,2013_01_7_117.html Članak 21 . </p><p> Ako ovlašteni službenik ne može nedvojbeno utvrditi sadržaj popratne dokumentacije
#216746496,doc#305484,2013_01_7_117.html zbog jezika ili pisma na kojem je izdana , može zatražiti prilaganje njezina ovjerenog
#216746542,doc#305484,2013_01_7_117.html ili je riječ o poznatoj i uglednoj osobi , može ga se osloboditi obveze prilaganja dijela
#216746563,doc#305484,2013_01_7_117.html ) Vjerodostojnost podnositelja zahtjeva može se opravdano pretpostaviti na osnovi : </p>
#216746823,doc#305484,2013_01_7_117.html namjeru povratka podnositelja zahtjeva , može ga se pozvati na dodatni razgovor kako
#216747075,doc#305484,2013_01_7_117.html ) Viza iz članka 24 . stavka 2 . Zakona može se izdati strancu u putnu ispravu čiji
#216747222,doc#305484,2013_01_7_117.html opravdani slučajevi iz čijih se okolnosti može zaključiti da su humanitarnog karaktera
#216747247,doc#305484,2013_01_7_117.html iznimnim slučajevima , kratkotrajna viza se može izdati na graničnome prijelazu , ako podnositelj
#216747311,doc#305484,2013_01_7_117.html humanitarni razlozi , podnositelja zahtjeva može se osloboditi od obveze njegova prilaganja
#216747327,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> ( 3 ) Pomorcu kojemu je potrebna viza može se na graničnom prijelazu izdati kratkotrajna
#216747409,doc#305484,2013_01_7_117.html prouzročenih višom silom , naljepnica vize može se ispuniti rukom . </p><p> Poništavanje
#216747710,doc#305484,2013_01_7_117.html članka 31 . stavka 3 . ovoga Pravilnika , može se žig odnosno pečat utisnuti na prostor
#216748346,doc#305484,2013_01_7_117.html produljenje vize i/ili trajanja boravka može odustati od svog zahtjeva ili obustaviti
#216748630,doc#305484,2013_01_7_117.html vize i/ili trajanja boravka je dopuštena i može se podnijeti nadležnoj DM/KU u roku 15
#216748678,doc#305484,2013_01_7_117.html Iznimno od stavka 2 . ovoga članka , žalba se može uložiti i na engleskom jeziku ako u državi
#216749573,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> 7 . ako je proveden postupak i viza se može izdati , a podnositelj zahtjeva , nakon
#216750567,doc#305484,2013_01_7_117.html reliability of the statements made </p><p> 9 . ☐ ne može se utvrditi vaša namjera da napustite područje
#216750706,doc#305484,2013_01_7_117.html odluke o odbijanju/poništenju/ukidanju vize može se podnijeti žalba putem nadležne diplomatske
#216751060,doc#305484,2013_01_7_117.html <p> Ako DM/KU ili PU/PP ocijeni potrebnim , može zatražiti i dodatnu dokumentaciju kojom
#216751080,doc#305484,2013_01_7_117.html Svrha boravka </p><p> 1.1 . Svrha boravka može se dokazati sljedećom dokumentacijom : </p>
#216751208,doc#305484,2013_01_7_117.html </p><p> 1.2 . Dodatna dokumentacija kojom se može dokazati svrha boravka : </p><p> 1.2.1 .
#216751526,doc#305484,2013_01_7_117.html smještaj </p><p> 2.1 . Osigurani smještaj može se dokazati sljedećom dokumentacijom : </p>
#216751638,doc#305484,2013_01_7_117.html Iznimno , u opravdanim slučajevima , stranac može biti oslobođen od prilaganja dokumentacije
#216751815,doc#305484,2013_01_7_117.html sredstvo putovanja i povratak u matičnu zemlju može biti : </p><p> – povratna putna karta , </p>
#216751933,doc#305484,2013_01_7_117.html stranca fizičke i pravne osobe . </p><p> Jamac može za podnositelja zahtjeva osigurati : </p>
#216751998,doc#305484,2013_01_7_117.html JAMAC-FIZIČKA OSOBA </p><p> 1 . Jamac-fizička osoba može biti hrvatski državljanin ili stranac kojem
#216752073,doc#305484,2013_01_7_117.html zahtjeva za vizu , potpis na jamstvenome pismu može ovjeriti i u : </p><p> – DM/KU , ako je hrvatski
#216752262,doc#305484,2013_01_7_117.html JAMAC-PRAVNA OSOBA </p><p> 1 . Jamac-pravna osoba može biti pravna osoba registrirana u Republici
#216752365,doc#305484,2013_01_7_117.html postupak likvidacije i dr . ) . </p><p> 5 . DM/KU može osloboditi pravnu osobu neupitne vjerodostojnosti
#216752991,doc#305484,2013_01_7_117.html rubrika pokazuje koliko puta nositelj vize može ući na područje Republike Hrvatske , tj
#216753023,doc#305484,2013_01_7_117.html ( vidi točku 2 . ) . </p><p> Broj ulazaka može biti jedan , dva ili više . Taj se broj
#216753129,doc#305484,2013_01_7_117.html označuje broj dana koliko nositelj vize može boraviti na području Republike Hrvatske
#216753137,doc#305484,2013_01_7_117.html na području Republike Hrvatske . Boravak može biti kontinuiran ili , ovisno o broju odobrenih
#216753188,doc#305484,2013_01_7_117.html deset ) . </p><p> Najveći broj dana koji se može upisati jest 90 ( devedeset ) . </p><p> Ako
#216754372,doc#305484,2013_01_7_117.html . </p><p> ( 1 ) Vanjskom pružatelju usluga može se povjeriti obavljanje jednog ili više
#216755589,doc#305484,2013_01_7_117.html u roku 15 dana . U postupku odlučivanja može se zatražiti dodatna dokumentacija od hrvatske
#216755765,doc#305484,2013_01_7_117.html vrijedi do 15 . ožujka _ ______ godine , a može se opozvati i prije navedenoga roka. « </p>
#216755940,doc#305484,2013_01_7_117.html ako smatra potrebnim , ovlašteni službenik može zatražiti dodatnu dokumentaciju za bilo
#216755951,doc#305484,2013_01_7_117.html dokumentaciju za bilo koju osobu iz skupine ili može zatražiti da se određeni stranac iz skupine
#216757261,doc#305488,2013_01_8_139.html 6 . koji glasi : </p><p> » ( 6 ) Agencija može odobriti izuzeće od stavka 5 . ovog članka
#216757298,doc#305488,2013_01_8_139.html mijenja se i glasi : </p><p> » ( 6 ) Agencija može uskratiti izdavanje odobrenja iz stavka
#216758342,doc#305489,2013_01_8_140.html u svakom slučaju na način da sadržaj ne može biti promijenjen bez otvaranja ili promjene
#216759358,doc#305489,2013_01_8_140.html Tijekom prijelaznog razdoblja na tržište se može staviti hrana koja nije označena sukladno
#216759380,doc#305489,2013_01_8_140.html tržište prije isteka prijelaznog razdoblja , može se prodavati dok se ne iscrpe zalihe . </p>
#216759510,doc#305489,2013_01_8_140.html o : </p><p> ( i ) svojstvima sastava koji može biti štetan za zdravlje određenih skupina
#216760849,doc#305489,2013_01_8_140.html potrošača , Europska komisija delegiranim aktima može , u skladu s člankom 44 . ovoga Pravilnika
#216760900,doc#305489,2013_01_8_140.html stavka 3 . ovoga članka , Europska komisija može donijeti provedbene akte o načinima primjene
#216761010,doc#305489,2013_01_8_140.html sigurna konzumacija hrane , Europska komisija može , u skladu s člankom 44 . , delegiranim
#216761205,doc#305489,2013_01_8_140.html načina među potrošačima , Europska komisija može delegiranim aktima u skladu s člankom 44
#216761257,doc#305489,2013_01_8_140.html stavka 3 . ovoga članka , Europska komisija može donijeti provedbene akte o načinima primjene
#216761515,doc#305489,2013_01_8_140.html Pravilnika utvrditi pravila o čitljivosti te može proširiti primjenu zahtjeva iz stavka 5
#216762229,doc#305489,2013_01_8_140.html naziv pod kojim se hrana stavlja na tržište može biti uobičajeni naziv ili , ako takav uobičajeni
#216762827,doc#305489,2013_01_8_140.html Europska komisija u iznimnim slučajevima može delegiranim aktima u skladu s člankom 44
#216763656,doc#305489,2013_01_8_140.html informacije o hrani na etiketi , Europska komisija može putem delegiranih akata u skladu s člankom
#216763845,doc#305489,2013_01_8_140.html stavka 1 . točke ( c ) , Europska komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju
#216764729,doc#305489,2013_01_8_140.html neposrednoj blizini nutritivne deklaracije može nalaziti izjava u kojoj se navodi da je
#216764759,doc#305489,2013_01_8_140.html nutritivne deklaracije iz stavka 1 . ovoga članka može biti nadopunjen navođenjem količine jedne
#216764924,doc#305489,2013_01_8_140.html članka 36 . stavka 1 . ovoga Pravilnika može biti navedena samo energetska vrijednost
#216765027,doc#305489,2013_01_8_140.html informiranje potrošača , Europska komisija može delegiranim aktima u skladu s člankom 44
#216765183,doc#305489,2013_01_8_140.html Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Europska komisija može delegiranim aktima u skladu s člankom 44
#216765596,doc#305489,2013_01_8_140.html i/ili jedinici konzumacije koju potrošač može lako prepoznati , pod uvjetom da su obroci
#216766186,doc#305489,2013_01_8_140.html članka , Europska komisija u vezi s time može donijeti provedbene akte . </p><p> Članak
#216766430,doc#305489,2013_01_8_140.html protoku robe . </p><p> ( 2 ) Nadležno tijelo može subjektima u poslovanju s hranom preporučiti
#216766522,doc#305489,2013_01_8_140.html tržište stavljaju hranu s takvim informacijama može zahtijevati da obavijeste nadležno tijelo
#216766688,doc#305489,2013_01_8_140.html području . Europska komisija tom izvješću može priložiti prijedloge za izmjenu i dopunu
#216766952,doc#305489,2013_01_8_140.html informacije o hrani na različitim osnovama , što može dovesti potrošača u zabludu ili ga zbuniti
#216767030,doc#305489,2013_01_8_140.html 39 . ovoga Pravilnika , nadležno tijelo može donijeti nacionalne mjere u vezi s pitanjima
#216767098,doc#305489,2013_01_8_140.html 10 . ovoga Pravilnika , nadležno tijelo može donijeti mjere kojima se propisuju dodatni
#216767176,doc#305489,2013_01_8_140.html stavka 1 . ovoga članka nadležno tijelo može donijeti mjere o obveznom navođenju zemlje
#216767234,doc#305489,2013_01_8_140.html mliječni proizvodi </p><p> Nadležno tijelo može donijeti mjere kojima se odstupa od članka
#216768400,doc#305489,2013_01_8_140.html udovoljava zahtjevima ovoga Pravilnika , može se prodavati do iskorištenja zaliha te
#216768442,doc#305489,2013_01_8_140.html zahtjevu iz članka 9 . stavka 1 . točke ( l ) može se prodavati do iskorištenja zaliha te
#216768480,doc#305489,2013_01_8_140.html udovoljava zahtjevu iz Dijela B Priloga VI . , može se prodavati do iskorištenja zaliha te
#216768597,doc#305489,2013_01_8_140.html s člancima 30 . do 35 . ovoga Pravilnika može se stavljati na tržište prije 13 . prosinca
#216768625,doc#305489,2013_01_8_140.html Dijelom B Priloga VI . ovoga Pravilnika može se stavljati na tržište prije 01 . siječnja
#216769834,doc#305489,2013_01_8_140.html aditivima </p><p> » prekomjerna konzumacija može imati laksativni učinak« . </tr></p><p><tr>
#216771569,doc#305489,2013_01_8_140.html manji od . .. « . </p><p> 3 . Nadležno tijelo može dopustiti da se na tržište stavi mljeveno
#216772120,doc#305489,2013_01_8_140.html popis naziva određenog biljnog izvora te može slijediti navod » u promjenjivim udjelima«
#216772211,doc#305489,2013_01_8_140.html popis naziva određenog biljnog izvora te može slijediti navod » u promjenjivim udjelima«
#216773356,doc#305489,2013_01_8_140.html SLOŽENIH SASTOJAKA </p><p> 1 . Složeni sastojak može biti naveden u popisu sastojaka pod vlastitim
#216773945,doc#305489,2013_01_8_140.html su rekonstituirani tijekom proizvodnje , može se navesti na temelju njihovoga masenog
#216773980,doc#305489,2013_01_8_140.html dodavanjem vode , količina sastojaka se može navesti na temelju njihovoga masenog udjela
#216774173,doc#305489,2013_01_8_140.html se ukupni broj pojedinačnih pretpakovina može jasno vidjeti i izbrojati izvana te ako
#216774992,doc#305489,2013_01_8_140.html slijedi oznaka » % vol. « , a ispred njega može biti navedena riječ » alkohol« ili skraćenica
#216784128,doc#305506,2013_01_9_148.html pohrane uzorka na +4 °C ili se uzorak ne može pravovremeno dostaviti u laboratorij ,
#216806750,doc#305507,2013_01_9_149.html 6.787.611.000 kuna , s tim da se zadani okvir može povećati sukladno interesu razvojnih banaka
#216809138,doc#305507,2013_01_9_149.html kreditu , jer u nekim slučajevima jamstvo , može predstavljati državnu potporu i davatelju
#216809253,doc#305507,2013_01_9_149.html Riječ je o sljedećim uvjetima : da jamstvo može predstavljati potencijalni rashod državnog
#216809311,doc#305507,2013_01_9_149.html tržišnog natjecanja , u mjeri u kojoj to može utjecati na ispunjenje međunarodno preuzetih
#216809339,doc#305507,2013_01_9_149.html je da državno jamstvo od 130.000.000 eura može predstavljati potencijalni rashod za državni
#216809645,doc#305507,2013_01_9_149.html državne potpore obično korisnik kredita , ne može se isključiti činjenica , da će u određenim
#216809776,doc#305507,2013_01_9_149.html prihvaćena kao najpovoljnija , iz čega se može zaključiti da se u konkretnom slučaju nije
#216809829,doc#305507,2013_01_9_149.html prijedlogu Odluke o davanju državnog jamstva može smatrati potporom u smislu članka 3 . stavka
#216809907,doc#305507,2013_01_9_149.html nije dopuštena , ali nezadovoljna stranka može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim
#216811839,doc#305509,2013_01_9_151.html složenom predmetu , međutim , ta činjenica ne može opravdati dugotrajnost postupka u konkretnom
hide detail