Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#167823572,doc#279352,2005_04_53_1016.html 9.13
se ti podaci i isprave priopćavaju osobama ili tijelima kojima se mogu ili moraju priopćiti na temelju propisa ili ovlaštenja
#167819577,doc#279348,2005_04_52_994.html 9.13
obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje sigurnost željezničkog prometa , a koji se
#167819503,doc#279348,2005_04_52_994.html 9.13
obavlja poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom propisa kojima se uređuje sigurnost željezničkog prometa , a koji se
#167817437,doc#279347,2005_04_52_993.html 9.13
prava na stambeno zbrinjavanje , a osobito putem izvida u kojima se utvrđuju uvjeti stanovanja hrvatskih branitelja iz
#167817128,doc#279347,2005_04_52_993.html 9.13
prava na stambeno zbrinjavanje , a osobito putem izvida u kojima se utvrđuju uvjeti stanovanja hrvatskih branitelja iz
#167811363,doc#279338,2005_04_52_1002.html 9.13
zoonoze na ljude ; </p><p> ( h ) po potrebi posebne mjere o kojima odluče nadležna tijela ili ih Međuresorno povjerenstvo
#167808087,doc#279337,2005_04_52_1001.html 9.13
posuđena . </p><p> Članak 27 . </p><p> Kod pripreme izložbi na kojima se planira izlaganje brojnije zaštićene građe , pisani
#167805893,doc#279337,2005_04_52_1001.html 9.13
za zgradu i građu , </p><p> 2 . mjere preventivne zaštite kojima se uklanja ili umanjuje opasnost za zgradu i građu , </p>
#167788642,doc#279333,2005_04_51_979.html 9.13
luci u kojima su uskladištene opasne tvari i mjesta na kojima se rukuje tvarima u luci ; </p><p> 2 . obučiti osobe koje
#167788634,doc#279333,2005_04_51_979.html 9.13
. urediti način vanjskog označavanja skladišta u luci u kojima su uskladištene opasne tvari i mjesta na kojima se rukuje
#167788162,doc#279333,2005_04_51_979.html 9.13
zaštitne opreme zavisno od broja osoba i opasnosti kemikalija kojima se rukuje . </p><p> Članak 138 . </p><p> Prije početka rukovanja
#167787514,doc#279333,2005_04_51_979.html 9.13
opasnosti , kvara ili koje druge nezgode opremljeno uređajima kojima će se automatski aktivirati : </p><p> 1 . iskapčanje onih
#167783699,doc#279333,2005_04_51_979.html 9.13
najmanje 25 metara od vozila na kojima se nalaze , odnosno na kojima se rukuje eksplozivnim tvarima . </p><p> Članak 56 . </p>
#167783693,doc#279333,2005_04_51_979.html 9.13
nalaziti na udaljenosti od najmanje 25 metara od vozila na kojima se nalaze , odnosno na kojima se rukuje eksplozivnim tvarima
#167781860,doc#279333,2005_04_51_979.html 9.13
tvarima mora se obaviti u što kraćem vremenu , a mjesta na kojima se rukuje moraju biti potpuno čista i pristupačna interventnim
#167781003,doc#279333,2005_04_51_979.html 9.13
odnosno ovlaštenik koncesije dužni su osigurati da mjesta na kojima se rukuje opasnim tvarima budu opskrbljena odgovarajućim
#167779017,doc#279333,2005_04_51_979.html 9.13
rukovanje opasnim tvarima u lukama , uvjeti i način pod kojima će se obavljati prijevoz , ukrcavanje i iskrcavanje opasnih
#167771555,doc#279319,2005_04_51_983.html 9.13
obitelji inozemnih osiguranika zaposlenih u državama s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međudržavni ugovor ,
#167771459,doc#279319,2005_04_51_983.html 9.13
Republici Hrvatskoj – korisnicima mirovine iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međudržavni ugovor i
#167768257,doc#279316,2005_04_51_980.html 9.13
prebivalištem ili stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj kojima je priznato svojstvo ratnog , mirnodopskog ili civilnog
#167766934,doc#279316,2005_04_51_980.html 9.13
prebivalištem ili stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj kojima je po osnovi drugih dohodaka sukladno propisima o doprinosima
#167761399,doc#279313,2005_04_50_968.html 9.13
vojnih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata , a kojima su potraživani relativno značajni iznosi naknada šteta
#167760414,doc#279313,2005_04_50_968.html 9.13
dopunama Zakona o obveznim odnosima određen prekid postupaka u kojima je odlučivano o naknadi štete uzrokovane od pripadnika
#167758348,doc#279312,2005_04_50_967.html 9.13
time da je žalitelj za nove činjenice dužan navesti dokaze kojima bi se te činjenice utvrdile , a za nove dokaze dužan je
#167757808,doc#279312,2005_04_50_967.html 9.13
saslušanja parničnih stranaka i uvida u druge spise istog suda u kojima su vođeni postupci u vezi s istim nekretninama , nadležni
#167756691,doc#279311,2005_04_50_966.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167756391,doc#279310,2005_04_50_965.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167756088,doc#279309,2005_04_50_964.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167752801,doc#279308,2005_04_50_963.html 9.13
<p> <sup> _ __________ </sup> </p><p> <sup> 5 </sup> Izraz » kojima je prošao rok valjanosti « znači da nisu potrošeni u razdoblju
#167743097,doc#279308,2005_04_50_963.html 9.13
stavka 1 . sadrži popis djelatnosti koje generiraju ( u kojima nastaje ) otpad te popis otpada prema svojstvima i mjestu
#167742601,doc#279308,2005_04_50_963.html 9.13
kategorija iz članka 2 . ove Uredbe , s obzirom na svojstva kojima djeluje na zdravlje ljudi i okoliš , otpad se klasificira
#167737687,doc#279304,2005_01_5_71.html 9.13
<p> ( 1 ) Javni operator je obvezan odrediti područja na kojima obav­lja dostavu poštanskih poši­ljaka prema mjerilima
#167735864,doc#279304,2005_01_5_71.html 9.13
univerzalnih poštanskih usluga , te način i uvjeti pod kojima je javni operator obvezan osigurati funkcionira­nje poštanskog
#167734290,doc#279303,2005_01_5_70.html 9.13
potpunosti ili djelomično , te opise i objašnjenja rješenja kojima se ostvaruje udovoljavanje bitnim zahtjevima , u slučaju
#167732366,doc#279303,2005_01_5_70.html 9.13
sposobnost izrade potrebnih potvrda , zapisa i ispitnih izvješća kojima se dokazuju obavljena ispitivanja ; </p><p> 5 . nepristranost
#167725568,doc#279302,2005_01_5_69.html 9.13
najmanje 3 polupansiona u svim smještajnim objektima u kojima se profesionalno pružaju ugostiteljske usluge ( dalje
#167717579,doc#279299,2005_01_5_66.html 9.13
cesta u naselju ( ceste u stambenim zonama , cestama na kojima je brzina vožnje ograničena na 30 i 50 km/h , brzim cestama
#167716120,doc#279299,2005_01_5_66.html 9.13
vožnju mora prilagoditi vremenskim i prometnim uvjetima u kojima se ispit provodi i voziti tako da ne ugrozi sebe ili druge
#167715835,doc#279299,2005_01_5_66.html 9.13
stvarnim prometnim uvjetima na cesti . </p><p> Vozila na kojima se polaže praktični dio ispita za kategoriju B+E , C1
#167708106,doc#279299,2005_01_5_66.html 9.13
prometu , kao i dodatne opreme i uređaja propisanih za vozila kojima se osposobljavaju kandidati za vozače . </p><p> U pravilu
#167708087,doc#279299,2005_01_5_66.html 9.13
masa , osovinskog opterećenja , uređaja i opreme i uvjeta kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema vozila u prometu
#167706334,doc#279299,2005_01_5_66.html 9.13
vremenu primjene preporuka iz Direktive o vozačkim dozvolama kojima se usklađuju minimalni zahtjevi u provedbi vozačkih ispita
#167704203,doc#279298,2005_01_5_65.html 9.13
Republici Hrvatskoj . </p><p> Članak 33 . </p><p> Vlasnici vozila kojima je pravo korištenja registarskih pločica iz članka 18a
#167703954,doc#279298,2005_01_5_65.html 9.13
valjanosti prometne dozvole , </p><p> 3 . mora imati propise kojima je regulirana registracija vozila , </p><p> 4 . mora imati
#167702400,doc#279298,2005_01_5_65.html 9.13
oznake . </p><p> Na registarskoj pločici za vozila stranaca kojima je odobren privremeni ili stalni boravak , za privremeno
#167700523,doc#279296,2005_01_5_81.html 9.13
djelovanja udruge . U tom smislu smatra da je građanima kojima bi određena prava bila povrijeđena ( ne ) postupanjem
#167696744,doc#279292,2005_01_5_77.html 9.13
vojne ili redarstvene službe tijekom Domovinskog rata , a kojima su potraživani relativno značajni iznosi naknada šteta
#167693240,doc#279291,2005_01_5_76.html 9.13
sud dužan je upozoriti , međutim , da pojedini prilozi kojima je žalitelj potkrijepio svoje tvrdnje o nepravilnostima
#167692357,doc#279291,2005_01_5_76.html 9.13
Republike Hrvatske 2005 . godine došlo do niza nepravilnosti kojima je predsjednički kandidat Boris Mikšić oštećen , te mu
#167681111,doc#279280,2005_04_49_949.html 9.13
slatkovodnom ribarstvu ( » Narodne novine « , br . 106/01 . ) kojima nije isteklo ili neće isteći rok , vrijede do kraja roka
#167676143,doc#279280,2005_04_49_949.html 9.13
. </p><p> ( 1 ) Inspektor ima posebnu iskaznicu i značku kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo , identitet i ovlasti
#167674885,doc#279280,2005_04_49_949.html 9.13
rješenju iz stavka 1 . ovoga članka odredit će se uvjeti pod kojima se mora obaviti ribolov iz stavka 1 . ovoga članka . </p>
#167672681,doc#279280,2005_04_49_949.html 9.13
Članak 41 . </p><p> ( 1 ) Ribočuvari imaju iskaznicu i značku kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo , identitet i ovlasti
#167672456,doc#279280,2005_04_49_949.html 9.13
</p><p> ( 1 ) Ako ribočuvar zatekne na ribolovnim vodama na kojima obavlja ribočuvarsku djelatnost osobu koja obavlja športski
#167670835,doc#279280,2005_04_49_949.html 9.13
ribolovnim vodama unutar zaštićenih dijelova prirode u kojima je dopušten ribolov , odgovoran je za održivo gospodarenje
#167668507,doc#279280,2005_04_49_949.html 9.13
ribolov , </p><p> 3 . vrstu i broj ribolovnih alata i opreme kojima će obavljati gospodarski ribolov , </p><p> 4 . ime ili registarsku
#167668474,doc#279280,2005_04_49_949.html 9.13
sadržavati : </p><p> 1 . tvrtku obrtnika ili tvrtku pravne osobe kojima se daje povlastica za gospodarski ribolov , </p><p> 2 .
#167667715,doc#279280,2005_04_49_949.html 9.13
ribolova na ribolovnim područjima i u ribolovnim zonama kojima se proteže državna granica , kao i u neposrednoj blizini
#167667671,doc#279280,2005_04_49_949.html 9.13
ribolovnih područja i ribolovnih zona iz stavka 3 . ovoga članka kojima se proteže državna granica , ministar utvrđuje uz prethodno
#167667546,doc#279280,2005_04_49_949.html 9.13
odred­bama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega , a kojima se reguliraju lovostaj za ribe , najmanja veličina riba
#167667373,doc#279280,2005_04_49_949.html 9.13
jesu sve slatke vode u kojima žive slatkovodne vrste riba kojima se gospodari u svrhu športskog ili gospodarskog ribolova
#167667368,doc#279280,2005_04_49_949.html 9.13
Članak 3 . </p><p> ( 1 ) Ribolovne vode jesu sve slatke vode u kojima žive slatkovodne vrste riba kojima se gospodari u svrhu
#167667100,doc#279280,2005_04_49_949.html 9.13
riba , </p><p> 28 . <i> ribolovne vode </i> jesu slatke vode na kojima se obavlja ribolov , </p><p> 29 . <i> Savez </i> je udruga ribiča
#167661447,doc#279272,2005_04_48_937.html 9.13
kreveta , odnosno broja smještajnih jedinica u kampu , a kojima porezni obveznik pruža usluge građana u domaćinstvu (
#167659777,doc#279271,2005_04_48_936.html 9.13
podatke o načinu stjecanja imovine i izvorima sredstava kojima je kupljena pokretna i nepokretna imovina koju je dužnosnik
#167657494,doc#279269,2005_04_48_934.html 9.13
gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i poljoprivredni obrt
#167656974,doc#279269,2005_04_48_934.html 9.13
gospodarstvo upisano u registar obveznika poreza na dohodak kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost i poljoprivredni obrt
#167652310,doc#279268,2005_04_48_933.html 9.13
plovila , te vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme kojima je u određenoj ribolovnoj zoni dozvoljen ribolov , </p>
#167644404,doc#279258,2005_04_47_919.html 9.13
uzimaju u obzir za određivanje referencijskih uvjeta u kojima se obavlja pregled te za određivanje promjena postotnih
#167643195,doc#279258,2005_04_47_919.html 9.13
njihovu izolaciju tako da se onemogućuju vanjski zahvati kojima bi se preko stezaljki i vodiča moglo utjecati na rad brojila
#167643002,doc#279258,2005_04_47_919.html 9.13
mjerni sustav od prašine i vlage te od neovlaštenih zahvata kojima bi se moglo utjecati na mjerna svojstva brojila . </p><p>
#167635915,doc#279257,2005_04_47_918.html 9.13
njihovu izolaciju , tako da se onemogućuju vanjski zahvati kojima bi se preko stezaljki i vodiča moglo utjecati na rad brojila
#167635083,doc#279257,2005_04_47_918.html 9.13
sustav od prašine i vlage , te od neovlaštenih zahvata kojima bi se moglo utjecati na mjerna svojstva brojila . </p><p>
#167625437,doc#279250,2005_04_47_931.html 9.13
</p><p> 13 . Ustavni sud je utvrdio da zakonske odredbe , kojima se mirovina ograničava propisivanjem njenog najvišeg iznosa
#167623785,doc#279250,2005_04_47_931.html 9.13
koji su mirovinu ostvarili do dana primjene ovoga Zakona i kojima je mirovina određena prema zakonima iz članka 1.a stavka
#167622834,doc#279250,2005_04_47_931.html 9.13
predlagatelj Želimir Rajković smatra da odredbe zakona kojima se ograničava visina mirovine i određuje najviša mirovina
#167620122,doc#279249,2005_04_47_930.html 9.13
Zakona . Pri tome je ukazao na odredbe članka 145 . Zakona , kojima je propisana obveza savjetovanja poslodavca i zaposleničkog
#167619840,doc#279249,2005_04_47_930.html 9.13
. , 142/03 . , 30/04 . , u daljnjem tekstu : Zakon ) , kojima se propisuje obveza poslodavca na savjetovanje s radničkim
#167618484,doc#279248,2005_04_47_911.html 9.13
okolišu i općem stavu društva ili stvaranju novih prepreka kojima se usporava dostupnost službi i punog sudjelovanja osoba
#167616774,doc#279247,2005_04_47_929.html 9.13
Zakona o obveznim odnosima određen prekid postupaka , u kojima je odlučivano o naknadi štete nastale uslijed terorističkih
#167615079,doc#279246,2005_04_47_928.html 9.13
vojnih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata , a kojima su potraživani relativno značajni iznosi naknada šteta
#167614161,doc#279246,2005_04_47_928.html 9.13
dopunama Zakona o obveznim odnosima određen prekid postupaka u kojima je odlučivano o naknadi štete , uzrokovane od pripadnika
#167611587,doc#279245,2005_04_47_927.html 9.13
nadležnim tijelima zamolnice radi pribavljanja podataka , a kojima je udovoljeno dopisom nadležnih tijela od 11 . svibnja
#167607097,doc#279242,2005_04_47_924.html 9.13
provedbu ovrhe , Ustavni sud dosada je donosio rješenja kojima je ustavne tužbe odbacivao smatrajući da ne postoje pretpostavke
#167607031,doc#279242,2005_04_47_924.html 9.13
usmjeren na nedonošenje rješenja o ovrsi od ustavnih tužbi kojima se prigovaralo da , iako je rješenje o ovrsi donijeto
#167603759,doc#279240,2005_04_47_922.html 9.13
telekomunikacije zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda i dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta iz članka 76 . stavka
#167602550,doc#279239,2005_04_47_921.html 9.13
</p><p> Ovjerno razdoblje za redovito ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje 1 godina ili manje teče od prvoga
#167602519,doc#279239,2005_04_47_921.html 9.13
</p><p> Ovjerno razdoblje za redovito ovjeravanje mjerila kojima je ovjerno razdoblje dulje od 1 godine teče od prvoga
#167602124,doc#279239,2005_04_47_921.html 9.13
vodoopskrbnim sustavima pitke vode 2 godine </p><p> c ) vage kojima se mjeri udio tvari u otpadnim vodama i drugome industrijskom
#167602109,doc#279239,2005_04_47_921.html 9.13
tvari u prehrambenim proizvodima 2 godine </p><p> b ) vage kojima se mjeri udio tvari u vodoopskrbnim sustavima pitke vode
#167602096,doc#279239,2005_04_47_921.html 9.13
termometara ) 3 godine </p><p> 7 . mjerenje mase : </p><p> a ) vage kojima se mjeri udio tvari u prehrambenim proizvodima 2 godine
#167598305,doc#279238,2005_04_47_920.html 9.13
uzimaju u obzir za određivanje referencijskih uvjeta u kojima se obavlja pregled te za određivanje promjena postotnih
#167597137,doc#279238,2005_04_47_920.html 9.13
njihovu izolaciju tako da se onemogućuju vanjski zahvati kojima bi se preko stezaljki i vodiča moglo utjecati na rad brojila
#167596987,doc#279238,2005_04_47_920.html 9.13
mjerni sustav od prašine i vlage te od neovlaštenih zahvata kojima bi se moglo utjecati na mjerna svojstva brojila . </p><p>
#167586821,doc#279211,2005_04_45_893.html 9.13
ovoga stavka , </p><p> 6 . podaci o operatorima korisnicima s kojima proglašeni operator ima ugovore sklopljene na temelju
#167584487,doc#279211,2005_04_45_893.html 9.13
kojima je omogućena fizička kolokacija , kao i lokacije na kojima kolokacija nije omogućena zbog nedostatka prostornih ili
#167584477,doc#279211,2005_04_45_893.html 9.13
uz koje operatori korisnici mogu pregledati lokacije na kojima je omogućena fizička kolokacija , kao i lokacije na kojima
#167584410,doc#279211,2005_04_45_893.html 9.13
boravak u zgradama , prostorijama i dijelovima prostorija u kojima je smještena telekomunikacijska oprema , </p><p> 5.2 . pravila
#167584238,doc#279211,2005_04_45_893.html 9.13
kolokacijskim uslugama : </p><p> 1 . podaci o lokacijama na kojima proglašeni operator pruža usluge kolokacije ; </p><p> 2
#167584173,doc#279211,2005_04_45_893.html 9.13
lokalnoj petlji ; </p><p> 2 . podaci o položaju lokacija na kojima se ostvaruje fizički pristup i dostupnosti lokalnih petlji
#167584134,doc#279211,2005_04_45_893.html 9.13
pristupa izdvojenoj lokalnoj petlji : </p><p> 1 . dijelovi mreže kojima se omogućuje pristup , i to osobito : </p><p> 1.1 . pristup
#167582853,doc#279211,2005_04_45_893.html 9.13
telekomunikacijski vodovi i odgovarajući informacijski sustavi , pristup kojima je operatoru korisniku potreban za pružanje usluga na
#167579121,doc#279208,2005_04_45_890.html 9.13
osobe razvrstavaju se HRVI iz Domovinskog rata I . skupine kojima je status utvrđen na osnovi oštećenja organizma predviđenog
#167576080,doc#279206,2005_04_45_888.html 9.13
bolesti uzimaju </p><p> se u obzir trajanje i vrsta tegoba kojima je invalid bio izložen . </p><p> 238 . Psihički poremećaji
#167567681,doc#279205,2005_04_45_887.html 9.13
ne smije biti usmjerena u pravcu osoba ili objekata na kojima zrno može nanijeti oštećenja ( npr . oružje mora biti
#167566906,doc#279205,2005_04_45_887.html 9.13
može se obavljati i vozilima unutarnje čuvarske službe u kojima je ugrađena sigurnosna kasa – ormar i ugrađen telekomunikacijski
#167566651,doc#279205,2005_04_45_887.html 9.13
javnim prijevoznim prometalima , obavlja se pod uvjetima pod kojima se pratnja prijenosa obavlja pješice . </p><p> Članak 40
#167566326,doc#279205,2005_04_45_887.html 9.13
sredstva prisile , </p><p> 4 . opće i posebne uvjete pod kojima je sredstvo prisile uporabljeno , </p><p> 5 . eventualno
#167563796,doc#279205,2005_04_45_887.html 9.13
površine s jasno ucrtanim i označenim granicama prostora na kojima se traži štićenje osoba i imovine , </p><p> 3 . podaci o
#167563632,doc#279205,2005_04_45_887.html 9.13
javnim okupljanjima i mirnim prosvjedima te drugi poslovi na kojima je angažirano više od 20 zaštitara i čuvara . </p><p> Plan
#167563070,doc#279205,2005_04_45_887.html 9.13
poslove tjelesne zaštite mjerama koje poduzimaju i sredstvima kojima se koriste ostvaruju prvenstveno preventivnu zadaću . </p>
#167556930,doc#279194,2005_04_44_873.html 9.13
koje će se odred­be tog Zakona primjenjivati na postupke u kojima je nakon stupanja na snagu tog Zakona podnesena tužba
#167556424,doc#279194,2005_04_44_873.html 9.13
protiv ( pravomoćnih ) rješenja o upravljanju postupkom kojima , prema bitnim svojstvima , pripada i rješenje doneseno
#167556399,doc#279194,2005_04_44_873.html 9.13
povećanjem procesne učinkovitosti i ekonomičnosti postupka , kojima brojnost pravnih lijekova ne pridonosi . </p><p> Stoga ograničenje
#167556045,doc#279194,2005_04_44_873.html 9.13
članka 29 . stavka 2 . podstavaka 1 . i 2 . Ustava , prema kojima u slučaju sumnje ili optužbe zbog kažnjivog djela osumnjičenik
#167555977,doc#279194,2005_04_44_873.html 9.13
</p><p> Slijedom navedenog , osporene odredbe ZID ZPP/03 kojima je propisano izricanje novčane kazne koja se može izreći
#167554908,doc#279194,2005_04_44_873.html 9.13
izmjena ili drugačije uređenje postojećih zakonskih instituta kojima se nastoji pojednostaviti i učiniti efikasnijim parnični
#167554602,doc#279194,2005_04_44_873.html 9.13
članak 251 . tog Zakona primjenjivati samo na postupke u kojima je nakon stupanja na snagu tog Zakona podnesena tužba
#167554277,doc#279194,2005_04_44_873.html 9.13
280 . ovog Zakona primjenjivat će se samo na postupke u kojima je nakon stupanja na snagu ovoga Zakona podnesena tužba
#167552789,doc#279193,2005_04_44_872.html 9.13
nakon što je taj pravni put iscrpljen , a u stvarima u kojima je dopušten upravni spor , odnosno revizija u parničnom
#167551101,doc#279191,2005_04_44_871.html 9.13
poremećaje u razvoju . </p><p> 9 . Međutim , utvrđujući uvjete pod kojima jedan roditelj može steći pravo na rad s polovicom punoga
#167550506,doc#279191,2005_04_44_871.html 9.13
stvarajući socijalne , kulturne , odgojne i materijalne uvjete u kojima roditelji mogu izvršavati svoju ustavnu obvezu propisanu
#167550374,doc#279191,2005_04_44_871.html 9.13
socijalne , kulturne , odgojne , materijalne i druge uvjete kojima se promiče ostvarivanje prava na dostojan život. « </p>
#167547907,doc#279189,2005_04_44_869.html 9.13
mjerodavne su odredbe članka 29 . stavka 1 . Ustava , prema kojima svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani
#167532566,doc#279179,2005_04_44_860.html 9.13
posebno neodazivanjem na ročišta i žalbama protiv rješenja kojima su upućivani na parnicu , što se odnosi i na podnositelje
#167529219,doc#279177,2005_04_44_858.html 9.13
za zaštitu od zračenja vodi upisnik svih pravnih osoba kojima je dano ovlaštenje za obavljanje određenih poslova zaštite
#167528319,doc#279176,2005_04_44_857.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167528074,doc#279175,2005_04_44_856.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167527808,doc#279174,2005_04_44_855.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167527541,doc#279173,2005_04_44_854.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167527274,doc#279172,2005_04_44_853.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167526997,doc#279171,2005_04_44_852.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167526762,doc#279170,2005_04_44_833.html 9.13
predstavničko tijelo raspušteno , kao i u jedinicama u kojima predstavničko tijelo bude raspušteno radi neusklađenosti
#167526716,doc#279170,2005_04_44_833.html 9.13
snagu toga Zakona . </p><p> Članak 74 . </p><p> U jedinicama u kojima je na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama
#167526624,doc#279170,2005_04_44_833.html 9.13
Narodne novine « , br . 45/03 . ) mandat u tijeku , a u kojima jedna ili više nacionalnih manjina , odnosno pripadnici
#167526581,doc#279170,2005_04_44_833.html 9.13
. </p><p> Članak 73 . </p><p> Predstavnička tijela jedinica kojima je na dan stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama
#167526481,doc#279170,2005_04_44_833.html 9.13
Narodne novine « , br . 40/05 ) , u predstavnička tijela kojima je broj članova izmijenjen izmjenama statuta ili statutarnom
#167526340,doc#279170,2005_04_44_833.html 9.13
regionalne ) samouprave birači mogu glasovati samo za liste na kojima su kandidati kandidirani za predstavnike nacionalnih manjina
#167525954,doc#279170,2005_04_44_833.html 9.13
na izbor predstavnika nacionalne manjine u jedinicama u kojima nacionalne manjine imaju pravo na izbor predstavnika sukladno
#167525927,doc#279170,2005_04_44_833.html 9.13
odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona kojima se uređuje izbor članova predstavničkih tijela jedinica
#167519416,doc#279169,2005_04_44_851.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167519154,doc#279168,2005_04_44_850.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167518886,doc#279167,2005_04_44_849.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167518621,doc#279166,2005_04_44_848.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167518350,doc#279165,2005_04_44_847.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167518164,doc#279164,2005_04_44_846.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167517899,doc#279163,2005_04_44_845.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167517647,doc#279162,2005_04_44_844.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167517384,doc#279161,2005_04_44_843.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167517105,doc#279160,2005_04_44_842.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167516870,doc#279159,2005_04_43_832.html 9.13
oblika veličine 5,5 x 8,5 cm i služi u svim slučajevima u kojima je potrebno dokazivanje statusa navedenog u iskaznici
#167504272,doc#279156,2005_04_43_829.html 9.13
pojave bolesti mora se uzeti u obzir trajanje i vrste tegoba kojima je hrvatski branitelj bio izložen u obrani suvereniteta
#167504059,doc#279156,2005_04_43_829.html 9.13
znanosti , a uzimajući u obzir trajanje i vrste tegoba kojima je hrvatski branitelj bio izložen prema navodima nadležne
#167503857,doc#279156,2005_04_43_829.html 9.13
znanosti , a uzimajući u obzir trajanje i vrste tegoba kojima je hrvatski branitelj bio izložen prema navodima nadležne
#167502439,doc#279155,2005_04_43_828.html 9.13
rata </p><p> – ako je na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo to isto pravo ustupila drugom
#167492639,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati
#167490292,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati
#167487997,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati
#167485718,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati
#167483541,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati
#167479751,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati
#167475963,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati
#167472750,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati
#167469308,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati
#167465604,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati
#167462216,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati
#167458568,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
postupku primjenom propisa o općem upravnom postupku , kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati
#167457365,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
pregleda i kontrole zdravlja ovlaštenih carinskih službenika kojima je dodijeljeno naoružanje , odnosno koji rukuju izvorima
#167455817,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
pregleda i kontrole zdravlja ovlaštenih carinskih službenika kojima je dodijeljeno naoružanje , odnosno koji rukuju izvorima
#167451092,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
pravilnika , suradnje u pripremi te priprema stručnih podloga kojima se usklađuje nacionalno zakonodavstvo s pravnim stečevinama
#167450661,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
uprave ; surađuje u pripremi te priprema stručne podloge kojima se usklađuje nacionalno zakonodavstvo s pravnim stečevinama
#167449913,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
Europske unije , poslovi pripreme naputaka i drugih akata kojima se usmjerava ili ujednačuje praksa carinarnica u provedbi
#167448449,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu kojima se uređuju carinske procedure , provedbe upravnog nadzora
#167448419,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
sudjelovanja i pripreme stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuju carinske procedure , pripreme nacrta naputaka
#167448267,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuju carinske procedure , pripreme nacrta naputaka
#167448021,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje prekogranični promet osoba i roba u dijelu
#167447938,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
za donošenje novih propisa hrvatskoga pravnoga sustava , kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu
#167447676,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
carinskoj službi , pripreme nacrta naputaka i drugih akata kojima se usmjerava ili ujednačuje praksa carinske službe u provedbi
#167442906,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
prekršajnog postupka ; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ; provođenje ovrhe
#167441261,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
prekršajnog postupka ; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ; provođenje ovrhe
#167439418,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
prekršajnog postupka ; izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju ; provođenje ovrhe
#167432738,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
područja poreza , </p><p> 12 . izdavanje isprava o činjenicama o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju , </p><p> 13 . izgradnju
#167429559,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
ostalim financijskim institucijama i organizacijama država s kojima Republika Hrvatska ima financijske i gospodarske odnose
#167429426,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
planova korištenja investicijskih zajmova ili darovnica kojima se financiraju programi ulaganja i projekti tehničke pomoći
#167429265,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
o suradnji s međunarodnim financijskim institucijama u kojima je Republika Hrvatska članica ; priprema i obavlja poslove
#167428177,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
; priprema nacrte prijedloga zakonskih i drugih propisa kojima se uređuju financijski odnosi s međunarodnim financijskim
#167427969,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz područja financijskih tržišta ; izrađuje
#167427891,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz ovog područja ; analizira stanje
#167427831,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz područja osiguranja ; izrađuje stručna
#167427702,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz područja deviznog sustava ; izrađuje
#167427622,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz područja platnog prometa ; surađuje
#167427520,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
izradi nacrta prijedloga zakona i podzakonskih propisa kojima se uređuju odnosi iz područja bankarskog sustava , sustava
#167426325,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
proračunska sredstva u skladu sa zakonima i provedbenim propisima kojima se uređuje planiranje i izvršavanje proračuna ; nadzire
#167426229,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
izvanproračunske fondove , trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima država ima odlučujući utjecaj na upravljanje , te u tu
#167425831,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
riznice ( autorizacija ) ; utvrđuje pravila i standarde kojima se propisuje način korištenja i zaštite informatičke infrastrukture
#167425462,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
prijavljivanjem potraživanja u stečajnu masu za društva nad kojima je pokrenut stečajni postupak ; vodi poslove proizašle
#167424773,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
razvija strategiju upravljanja rizikom ; razvija metode kojima bi se smanjili troškovi otplate duga u skladu s poboljšanjem
#167422614,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
daje stručna mišljenja na zakonske i podzakonske propise kojima se uređuju prava i utvrđuju obveze za proračune jedinica
#167422592,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
pripremi i izradi proračuna te izradi prijedloga propisa kojima se uređuju prava i utvrđuju obveze koje se financiraju
#167422066,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
podzakonske propise te na međunarodne ugovore i sporazume kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze za kapitalne projekte
#167421915,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
njihovih programskih prioriteta te zakonskih i drugih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze koje se financiraju
#167421890,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
podzakonske propise te na međunarodne ugovore i sporazume kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze za državni proračun
#167421098,doc#279153,2005_04_43_826.html 9.13
sudjeluje u izradi prijedloga zakonskih i podzakonskih propisa kojima se propisuju prava i utvrđuju obveze za državni proračun
#167417851,doc#279152,2005_04_43_825.html 9.13
sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba ili u kojima je sjedište ili djelatnost obavljaju samostalnim radom
#167417840,doc#279152,2005_04_43_825.html 9.13
lokalne i područne ( regionalne ) samouprave , te zgradama u kojima je sjedište ili se obavlja djelatnost pravnih osoba ili
#167417820,doc#279152,2005_04_43_825.html 9.13
zastave Republike Hrvatske na pola koplja na svim zgradama na kojima su smještena tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne
#167417284,doc#279151,2005_04_42_820.html 9.13
točenje drugih pića . </p><p> Dio uređaja za točenje piva u kojima pivo dolazi u dodir sa zrakom korisnik uređaja treba prati
#167415420,doc#279150,2005_04_42_819.html 9.13
poslodavaca koji zapošljavaju preko 250 radnika u djelatnostima u kojima učestalo dolazi do ozljeda na radu potrebno je osigurati
#167414959,doc#279150,2005_04_42_819.html 9.13
rezultat vrste postavljene rasvjete . </p><p> Mjesta rada u kojima su radnici posebno izloženi opasnostima u slučaju kvara
#167414239,doc#279150,2005_04_42_819.html 9.13
32.a </p><p> Ako mjesta rada obuhvaćaju opasna područja u kojima , uslijed prirode posla , postoji opasnost od pada radnika
#167413392,doc#279150,2005_04_42_819.html 9.13
primjenjuje na sve radne i pomoćne prostorije i prostore u kojima se stalno ili povremeno obavlja rad , povremeno zadržavaju
#167412186,doc#279149,2005_04_42_818.html 9.13
radnici o tome moraju biti upoznati . </p><p> Poslovi pri kojima je stupanj opterećenosti veći od 40 bodova spadaju u poslove
#167409280,doc#279147,2005_04_42_816.html 9.13
gradsko vijeće , za općine i gradove , odnosno naselja u kojima je prosječna popunjenost kapaciteta u privatnom smještaju
#167409089,doc#279147,2005_04_42_816.html 9.13
apartman do najviše četiri postelje , u općinama i naseljima u kojima je prosječna godišnja popunjenost kapaciteta u privatnom
#167407476,doc#279143,2005_04_42_812.html 9.13
Zakona nastavit će se i dovršiti po odredbama zakona prema kojima je pokrenut postupak izgradnje . </p><p> Članak 36 . </p>
#167403787,doc#279143,2005_04_42_812.html 9.13
energijom povlaštenih kupaca obavljaju se prema pravilima kojima se uređuju tržišni odnosi . </p><p> ( 2 ) Energetske djelatnosti
#167402764,doc#279141,2005_04_42_823.html 9.13
je drugostupanjski sud ( u obrazloženju svojih rješenja kojima je ukinuo prvostupanjske presude ) dva puta dao konkretne
#167402717,doc#279141,2005_04_42_823.html 9.13
ročišta za glavnu raspravu , te tri puta donosio presude kojima je odlučivao o osnovanosti podnositeljevog tužbenog zahtjeva
#167399576,doc#279140,2005_04_42_822.html 9.13
upravnih rješenja , odnosno jesu li odlučivali o pitanjima o kojima je kao o glavnoj stvari , rješavajući u okviru svoje nadležnosti
#167399510,doc#279140,2005_04_42_822.html 9.13
ograničen na postupovna jamstva pravičnog suđenja , te razloge kojima podnositeljica obrazlaže ustavnu tužbu , ocjena je Suda
#167397329,doc#279138,2005_03_41_803.html 9.13
; – preslike samo onih radova iz opusa predloženika na kojima se poticaj temelji i koji su objavljeni u razdoblju za
#167395671,doc#279135,2005_03_41_800.html 9.13
ovog Pravilnika primjenjuju se i na fizičke i pravne osobe kojima je izdano odobrenje za iznajmljivanje jahti i brodica
#167394963,doc#279135,2005_03_41_800.html 9.13
. </p><p> Ovim Pravilnikom propisuju se minimalni uvjeti kojima moraju udovoljavati plovila koja služe za iznajmljivanje
#167393123,doc#279133,2005_03_41_798.html 9.13
) ovom Naredbom propisuje se : – vrste ribolovnih alata kojima je dopušten ribolov tuna i način uporabe pojedinih ribolovnih
#167392825,doc#279132,2005_03_41_797.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167391205,doc#279127,2005_03_41_809.html 9.13
nisu utvrđeni ništavim pravni propisi i pojedinačni akti kojima je prijašnjim vlasnicima oduzeta imovina za vrijeme jugoslavenske
#167391143,doc#279127,2005_03_41_809.html 9.13
jamstvo prava vlasništva , odnosno na pretpostavke pod kojima je pravo vlasništva dopušteno oduzeti ili ograničiti .
#167390476,doc#279127,2005_03_41_809.html 9.13
cijeloj Hrvatskoj , tako da dovodi do apsurdnih situacija po kojima je najviša cijena m2 građevinskog zemljišta jednaka u
#167377621,doc#279121,2005_03_40_794.html 9.13
vlasništvo ili uporabu zemljišta , zgrada i drugih građevina kojima se koristi poduzeće </p><p> – porezi na korištenje fiksne
#167359872,doc#279120,2005_03_40_793.html 9.13
kontrolirana , </p><p> – prirodu sirovine i medicinskih proizvoda u kojima će biti upotrijebljena . </p><p> Primjenjujući takav sustav
#167359858,doc#279120,2005_03_40_793.html 9.13
kvalitete proizvođača sirovina , </p><p> – uvjete proizvođača u kojima je sirovina proizvedena i kontrolirana , </p><p> – prirodu
#167355553,doc#279120,2005_03_40_793.html 9.13
upozorenja za slučaj prekida opskrbe zrakom . Između prostora u kojima se zahtijeva razlika u tlaku potrebno je montirati indikatore
#167352655,doc#279120,2005_03_40_793.html 9.13
kontaminacije ili kontaminacije česticama proizvoda ili materijala kojima se rukuje sveo na najmanju moguću mjeru . </p><p> Kako bi
#167347777,doc#279120,2005_03_40_793.html 9.13
navedena uporaba glavne ili kritične opreme i prostora u kojima su proizvodi proizvedeni . </p><p> 5 . PROIZVODNJA </p><p>
#167345787,doc#279120,2005_03_40_793.html 9.13
<p> 4.1 . Specifikacije sadrže detaljne zahtjeve kakvoće kojima trebaju udovoljavati proizvodi ili polazni materijali
#167344049,doc#279120,2005_03_40_793.html 9.13
pohranjivati . </p><p> 2.10 . Osoblje koje radi u prostorima u kojima postoji opasnost od kontaminacije , npr . sterilnim prostorima
#167341570,doc#279120,2005_03_40_793.html 9.13
obavljanje djelatnosti imaju odobrenje nadležnog tijela , a s kojima proizvođač ima sklopljen važeći pisani ugovor . </p><p>
#167338583,doc#279118,2005_03_40_791.html 9.13
10 . stavka 3 . Pravilnika o fitosanitarnim zahtje­vima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u međunarodnom
#167337666,doc#279118,2005_03_40_791.html 9.13
temelju članka 9 . <i> Pravilnika o fitosanitarnim zahtjevima kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje u među­narodnom
#167335426,doc#279118,2005_03_40_791.html 9.13
.. . .. </p><p> g ) Oprema za fumigaciju prema propisima kojima se uređuje uporaba otrova : </p><p> . .. . .. . .. . ..
#167332173,doc#279118,2005_03_40_791.html 9.13
ispunjene uvjete propisane zakonskim i podzakonskim propisima kojima se uređuje uporaba otrova . </p><p> 3 . biti tehnički opremljene
#167331070,doc#279118,2005_03_40_791.html 9.13
<p> Ovim se Pravilnikom propisuju fitosanitarni zahtjevi kojima mora udovoljavati drveni materijal za pakiranje koji se
#167330861,doc#279117,2005_03_40_790.html 9.13
sukladno odredbama ovoga Zakona , u predstavnička tijela kojima je broj članova izmijenjen izmjenama statuta ili statutarnom
#167326690,doc#279115,2005_01_4_63.html 9.13
70°C , ovisno o početnoj količini vlage . Ostale vrste kojima sjeme sadrži vlagu veću od 30 % suše se noću u toploj
#167316949,doc#279115,2005_01_4_63.html 9.13
se radi na jednom radnom uzorku ili na dva radna uzorka kojima je masa jednaka najmanje polovici mase cijelog radnog
#167315997,doc#279115,2005_01_4_63.html 9.13
izvješća o kvaliteti sjemena , moraju se čuvati u uvjetima u kojima su mogućnosti promjene kvalitete svedene na minimum ,
#167308992,doc#279115,2005_01_4_63.html 9.13
. </p><p> Za sjeme pojedinih vrsta poljoprivrednog bilja kojima kakvoća nije regulirana u Dodatku 1 . ovog Pravilnika
#167270890,doc#279114,2005_01_4_62.html 9.13
tehničke metode usvojene tijekom obuke za obavljanje nadzora kojima će se postići dovoljno precizni i pouzdani rezultati .
#167270669,doc#279114,2005_01_4_62.html 9.13
<p> Kako bi se to provelo , potrebno je odrediti svojstva kojima se jedna sorta razlikuje od druge , tako da se može potvrditi
#167270312,doc#279114,2005_01_4_62.html 9.13
s fakulteta i stručne knjige ) te » Narodne novine « u kojima su objavljeni navedeni zakoni i podzakonski akti . </p>
#167268727,doc#279114,2005_01_4_62.html 9.13
od drugih usjeva iste vrste ili drugih vrsta ili sorti s kojima može doći do križanja . </p><p> ( 2 ) Norme prostorne izolacije
#167265132,doc#279104,2005_03_39_788.html 9.13
Središ­njoj depozitarnoj agenciji d.d . da poduzme rad­nje kojima blokira , odnosno onemogući otuđe­nje ili optereće­nje
#167265031,doc#279104,2005_03_39_788.html 9.13
da kada Komisija utvrditi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava funkcionira­nje tržišta kapitala u cjelini
#167263884,doc#279103,2005_03_39_787.html 9.13
Središ­njoj depozitarnoj agenciji d.d . da poduzme rad­nje kojima blokira , odnosno onemogući otuđe­nje ili optereće­nje
#167263783,doc#279103,2005_03_39_787.html 9.13
je da kada Komisija utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava funkcionira­nje tržišta kapitala u cjelini
#167260605,doc#279099,2005_03_39_783.html 9.13
pakovina , odnosno ulaza u radne prostorije i prostore u kojima se nalaze mjerila ili pakovine , inspektor u pravilu na
#167259934,doc#279099,2005_03_39_783.html 9.13
to neophodno , zapečatiti radne prostorije i prostore u kojima se nalaze mjerila ili pakovine . </p><p> Članak 3 . </p><p>
#167254570,doc#279095,2005_03_39_780.html 9.13
zadovoljava zahtjeve za taj tip uređaja u državama članicama u kojima će se moped male snage stavljati na tržište . </p><p> 2.2
#167234270,doc#279092,2005_03_39_777.html 9.13
ugovorenih znanstvenih projekata u svim znanstvenim po­ljima u kojima je upisana u Upisnik </p><p> 2 . u radnom odnosu s punim
#167233620,doc#279092,2005_03_39_777.html 9.13
znanstvenim novacima i drugim relevantnim bazama podataka kojima raspolaže Ministarstvo znanosti , obrazova­nja i športa
#167216004,doc#279079,2005_03_38_751.html 9.13
prosinca 2005 . godine , označiti granice zemljišta , na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava , vidljivim trajnim
#167212307,doc#279069,2005_03_37_722.html 9.13
označiti vid­ljivim trajnim oznakama granice zem­ljišta kojima uprav­ljaju . </p><p> 6 . Državna geodetska uprava – Područni
#167212258,doc#279069,2005_03_37_722.html 9.13
trav­nja 2005 . godine , označiti granice zem­ljišta , na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava , vid­ljivim trajnim
#167211927,doc#279068,2005_03_37_721.html 9.13
</p><p> III . </p><p> Vremena , iz točke 1 . ove Naredbe , u kojima aerodromi moraju biti otvoreni su mjesna vremenâ . </p>
#167210026,doc#279066,2005_03_37_749.html 9.13
. Ustava ne sadrži ljudska prava i temeljne slobode na kojima se temelji ustavna tužba u smislu odredbe članka 62 .
#167205681,doc#279063,2005_03_37_719.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravil­nika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#167192307,doc#279055,2005_03_37_739.html 9.13
je neshvatljivo da se državna tijela pozivaju na zakone kojima je , prema njegovom mišljenju , protupravno konfiscirana
#167191751,doc#279054,2005_03_37_738.html 9.13
da se osigura suđenje u razumnom roku i u predmetima u kojima postoje poteškoće pri utvrđivanju adrese tužene strane
#167188665,doc#279052,2005_03_37_718.html 9.13
poslove za potrebe Povjerenstva rješavaju državna tijela u kojima su te osobe u radnom odnosu . </p><p> Članak 14 . </p><p>
#167188137,doc#279052,2005_03_37_718.html 9.13
pravo na novčanu naknadu u iznosu obiteljske mirovine , a u kojima ne postoji konačno rješenje o priznatom statusu člana
#167188117,doc#279052,2005_03_37_718.html 9.13
vratiti na ponovni postupak . </p><p> U svim predmetima u kojima je priznato pravo na obiteljsku mirovinu , odnosno pravo
#167184560,doc#279050,2005_03_37_735.html 9.13
. studenoga 1997 . godine provedeno je više ročišta na kojima su saslušani svjedoci koje su predložile stranke i nije
#167179556,doc#279047,2005_03_37_732.html 9.13
Hrvatske za naknadu štete prouzročene terorističkim aktima , a kojima su potraživani relativ­no značajni iznosi naknada šteta
#167167540,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
sastoje od komada papira , metala ili drugog materijala , na kojima je obično utisnut neki broj ili naveden broj predanih
#167167494,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
kojima nije označen vjerovnik , niti iz njih ili okolnosti u kojima su izdane proizlazi da se mogu ustupiti drugome , na odgovarajući
#167167483,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
koje sadrže određenu obvezu za njihova izdavatelja , a u kojima nije označen vjerovnik , niti iz njih ili okolnosti u
#167165693,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
koji vrijede za određeni natječaj postavljena pravila po kojima nagrada treba biti dodijeljena , svaki sudionik u natječaju
#167164932,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
domaćina . </p><p> ( 3 ) Sud može , s obzirom na okolnosti u kojima se netko bez naloga ili ovlaštenja prihvatio tuđeg posla
#167159642,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
ako način otklanjanja povrede prava odgovara prilikama u kojima nastaje opasnost . </p><p> Pristanak oštećenika </p><p> Članak
#167155047,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
U ugovoru o osiguranju moraju biti navedeni uvjeti pod kojima ugovaratelj može zahtijevati isplatu njezine otkupne vrijednosti
#167149035,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
se može odstupiti samo od onih odredaba ovoga odsjeka u kojima je to odstupanje izričito dopušteno te od onih koje daju
#167148343,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
agencija pružiti usluge pod istim uvjetima kao i osobama s kojima je neposredno sklopio ugovor o ugostiteljskim uslugama
#167146110,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
) Ništetne su odredbe ugovora o organiziranju putovanja kojima se isključuje ili ograničuje odgovornost organizatora
#167143989,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
otpremnik odgovara i za rad prijevoznika i drugih osoba kojima se na temelju ovlaštenja iz ugovora poslužio . </p><p> Zbirna
#167143876,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
Nalogodavac je dužan obavijestiti otpremnika o svojstvima stvari kojima može biti ugrožena sigurnost osoba ili dobara ili nanesena
#167143384,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
odgovara za izbor prijevoznika te za izbor drugih osoba s kojima je u izvršenju naloga sklopio ugovor ( uskladištenje robe
#167135013,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
odgovara za sve vrijeme smještaja , </p><p> 3 ) stvari nad kojima ugostitelj ili osoba za koju odgovara preuzima nadzor
#167132882,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
uvjeta prijevoza , tarifa ili kojega drugog općeg akta kojima se ta odgovornost smanjuje . </p><p> Odgovornost za prtljagu
#167131740,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
Zakonom , prebacuje teret dokazivanja s prijevoznika ili kojima se predviđaju povoljnija ograničenja odgovornosti i visine
#167131722,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
uvjeta prijevoza , tarifa ili kojega drugoga općeg akta kojima se prijevoznik potpuno ili djelomice oslobađa odgovornosti
#167131580,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
prijevozu ili u teretnom listu , te mu isplatiti iznose kojima je pošiljka opterećena . </p><p> ( 2 ) Ako primatelj smatra
#167130343,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
<p> ( 3 ) Teretni list može sadržavati i druge podatke o kojima se strane sporazume . </p><p> ( 4 ) Teretni list se popunjava
#167127663,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
ne može poduzeti . </p><p> ( 3 ) Na prava i obveze ortaka kojima je povjereno vođenje poslova ortaštva na odgovarajući
#167106561,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
je štititi drugu stranu od prava i zahtjeva trećih osoba kojima bi njezino pravo bilo isključeno ili suženo . </p><p> (
#167100976,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
je iako pisana potvrda nije dana . </p><p> Raskid ugovora kojima je oblik propisan </p><p> Članak 288 . </p><p> Ugovori propisanog
#167100808,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
pravovaljane kasnije usmene dopune o sporednim točkama o kojima u ugovoru nije ništa rečeno ako to nije protivno cilju
#167097827,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
ugovor bez odgađanja sklopi . </p><p> ( 2 ) Odredbe propisa kojima se , djelomično ili u cijelosti , određuje sadržaj ugovora
#167096135,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
pojedinog davanja . </p><p> ( 2 ) Isto vrijedi za anuitete kojima se u jednakim unaprijed određenim povremenim iznosima
#167096106,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
kamata , bilo da se radi o takvim povremenim tražbinama u kojima se iscrpljuje samo pravo , kao što je tražbina uzdržavanja
#167084567,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
ispuniti ima pravo zahtijevati od ostalih dužnika prema kojima je obveza zastarjela da mu naknade svaki svoj dio duga
#167082589,doc#279031,2005_03_35_707.html 9.13
</p><p> Klizna skala </p><p> Članak 24 . </p><p> U ugovorima u kojima se jedna strana obvezuje izraditi i isporučiti određene
#167076015,doc#279020,2005_03_34_704.html 9.13
stranka je neprofitna organizacija i sva imovina i sredstva kojima raspolaže , služe radi ostvarivanja političkih ciljeva
#167073775,doc#279019,2005_03_34_703.html 9.13
REPUBLICI HRVATSKOJ </b> </p><p> I . </p><p> Odluka o uvjetima pod kojima nerezidenti izdaju kratkoročne vrijednosne papire u Republici
#167073387,doc#279017,2005_03_34_701.html 9.13
ove odluke prestaje važiti Odluka o načinu i uvjetima pod kojima rezidenti ulažu u strane vrijednosne papire i udjele u
#167073109,doc#279017,2005_03_34_701.html 9.13
oglašavanje i trgovanje udjelima odnosno dionicama fondova kojima upravljaju društva za upravljanje investicijskim fondovima
#167072582,doc#279017,2005_03_34_701.html 9.13
</p><p> ( 1 ) Ovom se odlukom određuje način i uvjeti pod kojima rezidenti kupuju i prodaju strane vrijednosne papire i
#167070900,doc#279016,2005_03_34_700.html 9.13
<p> Središnja depozitarna agencija , u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima , upisuje broj
#167069996,doc#279016,2005_03_34_700.html 9.13
naloga za plaćanje ispostavljenog , u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima , u korist
#167069885,doc#279016,2005_03_34_700.html 9.13
vrijednosnim papirima koja se provode u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima . </p><p> Banka
#167069792,doc#279016,2005_03_34_700.html 9.13
vrijednosnim papirima koje se provodi u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima . </p><p> Hrvatska
#167068647,doc#279016,2005_03_34_700.html 9.13
temelju naloga za plaćanje koji su , u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima , ispostavljeni
#167067095,doc#279016,2005_03_34_700.html 9.13
obavljaju se pomoću odgovarajućih vrsta poruka . Poruke kojima sudionici zadaju platne transakcije nazivaju se platne
#167066964,doc#279016,2005_03_34_700.html 9.13
osoba , na temelju zakonskih ovlasti , u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima . </p><p> ( 4
#167066891,doc#279016,2005_03_34_700.html 9.13
temelju naloga za plaćanje koji je , u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima , ispostavljen
#167066279,doc#279016,2005_03_34_700.html 9.13
Hrvatskoj narodnoj banci . </p><p> ( 5 ) Platne transakcije kojima se provode plaćanja na osnovi trgovanja vrijednosnim papirima
#167066249,doc#279016,2005_03_34_700.html 9.13
naloga za plaćanje , ispostavljenog u skladu s propisima kojima se uređuje trgovanje vrijednosnim papirima , u korist
#167066206,doc#279016,2005_03_34_700.html 9.13
vrijednosnim papirima izvršavaju se platne transakcije kojima se provode plaćanja na osnovi trgovanja vrijednosnim papirima
#167066171,doc#279016,2005_03_34_700.html 9.13
obračunskog računa za NKS izvršavaju se platne transakcije kojima Hrvatska narodna banka provodi namiru konačnih neto pozicija
#167061143,doc#279007,2005_03_34_692.html 9.13
utvrditi odgovornosti . </p><p> Članak 3 . </p><p> Uvjeti u kojima se provode pretrage uz bolesnika trebaju biti usklađene
#167060974,doc#279007,2005_03_34_692.html 9.13
pretraga uz bolesnika koje provode zdravstveni radnici kojima rad u medicinsko-biokemijskom laboratoriju nije osnovna
#167053506,doc#278997,2005_03_33_679.html 9.13
tek nakon što je taj pravni put iscrpljen . U stvarima u kojima je dopušten upravni spor , odnosno revizija u parničnom
#167030589,doc#278980,2005_03_33_664.html 9.13
poziva , operatori nepokretnih telekomunikacijskih mreža u kojima pozivi započinju primjenjivat će » All Call Query « metodu
#167030540,doc#278980,2005_03_33_664.html 9.13
( 8 ) Operatori nepokretnih telekomunikacijskih mreža u kojima pozivi započinju odgovorni su za ispravno usmjeravanje
#167030350,doc#278980,2005_03_33_664.html 9.13
<p> ( 5 ) Operatori pokretnih telekomunikacijskih mreža u kojima pozivi započinju odgovorni su za ispravno usmjeravanje
#167029690,doc#278980,2005_03_33_664.html 9.13
potrebne za usmjeravanje poziva prema prenesenom broju kojima pravovremeno ažurira lokalne baze prenesenih brojeva .
#167027395,doc#278979,2005_03_33_663.html 9.13
izravno ili neizravno povezanih s Novom bankom d.d . u kojima Nova banka d.d . ima 20 % ili više udjela u temeljnom
#167027165,doc#278979,2005_03_33_663.html 9.13
proved­be predmetne koncentracije te na temelju saznanja kojima raspolaže stručna služba Hrvatska narodna banka utvrđeno
#167026269,doc#278979,2005_03_33_663.html 9.13
<p> Društva koja čine Grupu OTP Bank , odnosno društva u kojima je poduzetnik OTP Bank Rt . imatelj većinskog udjela u
#167024686,doc#278979,2005_03_33_663.html 9.13
Poslovni centri nadređeni su poslovnim jedinicama , pod kojima su pak okupljene poslovnice . Poslovni centar sjeverna
#167022269,doc#278979,2005_03_33_663.html 9.13
poslovna tajna ) , odnosno u formiranju xx ( poslovna tajna ) kojima bi se Novoj banci d.d . pružila prilika da svojim klijentima
#167021623,doc#278979,2005_03_33_663.html 9.13
strane izjavile određena jamstva , te su određeni uvjeti pod kojima je moguć raskid ugovora . </p><p> 4 . Izvješće poduzetnika
#167021382,doc#278979,2005_03_33_663.html 9.13
da ih se ugovorne strane odreknu u skladu s Ugovorom , a kojima se mora udovoljiti najkasnije do datuma predviđenog za
#167019833,doc#278979,2005_03_33_663.html 9.13
štedionica pretvorena je u trgovačko društvo s dionicama kojima se javno trguje . Pritom je promijenjen njezin naziv u
#167019667,doc#278979,2005_03_33_663.html 9.13
prijavi namjere proved­be koncentracije te druge podatke kojima je raspolagala Hrvat­ska narodna banka , u postupku ispitivanja
#167017966,doc#278978,2005_03_33_662.html 9.13
naselju ( stambenim četvrtima ) kojima se prilazi zonama u kojima je nužno usporavanje brzine kretanja vozila radi sigurnosti
#167017961,doc#278978,2005_03_33_662.html 9.13
postavljati samo na cestama u naselju ( stambenim četvrtima ) kojima se prilazi zonama u kojima je nužno usporavanje brzine
#167014360,doc#278978,2005_03_33_662.html 9.13
namijenjenog prijelazu pješaka – slika H18 . </p><p> Na mjestima na kojima se pješački prijelaz ne može obilježiti bojom , prijelaz
#167013210,doc#278978,2005_03_33_662.html 9.13
( umjetne izbočine i uzdignute plohe ) , </p><p> – oznake kojima se privremeno preusmjerava promet ( privremena regulacija
#167013139,doc#278978,2005_03_33_662.html 9.13
obilježavaju se : </p><p> – oznake mjesta na kolniku i nogostupu na kojima je zabranjeno parkiranje ; </p><p> – crta za odvajanje traka
#167011377,doc#278978,2005_03_33_662.html 9.13
</p><p> Za upravljanje prometom upotrebljavaju se uređaji kojima se daju prometni znakovi prometnim svjetlima crvene ,
#167011011,doc#278978,2005_03_33_662.html 9.13
najmanje 0.30 m iznad površine kolnika . </p><p> Stupovi na kojima se postavljaju znakovi kojima se označuju privremeni radovi
#167008349,doc#278972,2005_03_33_638.html 9.13
svjedok o sadržaju razgovora koje je vodio s osobama prema kojima je određena mjera privremenog ograničenja ustavnih prava
#167007745,doc#278972,2005_03_33_638.html 9.13
složenijim predmetima . </p><p> ( 4 ) Optužbu pred sudovima kojima je predmet dodijeljen u rad odlukom Vrhovnog suda u smislu
#167007185,doc#278972,2005_03_33_638.html 9.13
novca zatražiti sve podatke o transakcijama i strankama kojima obveznici raspolažu i u roku od tri dana dostaviti te
#167006943,doc#278972,2005_03_33_638.html 9.13
gospodarsku prijevaru i prijevaru osiguranja , kaznenih djela kojima se povređuju prava intelektualnog vlasništva , kaznenih
#167006367,doc#278972,2005_03_33_638.html 9.13
preporuke Ravnatelju za usklađivanje rada redarstvenih vlasti kojima je Ured dostavio zahtjev za izvide . </p><p> ( 4 ) Ravnatelj
#167002560,doc#278960,2005_03_32_611.html 9.13
se odnose na cjelovit postupak zasnivanja posvojenja , a kojima se dokazuje da su ispunjene sve pretpostavke za zasnivanje
#167002215,doc#278960,2005_03_32_611.html 9.13
vodi ( grad , općina , županija ) , te naznaku godina u kojima su upisani podaci o posvojenjima . </p><p> Članak 5 . </p>
#167000025,doc#278959,2005_03_32_610.html 9.13
vanjskoj stranici omota , u desnom kutu , upisuju se rokovi u kojima treba poduzimati pojedine radnje u predmetu . </p><p> Članak
#166993586,doc#278953,2005_03_32_636.html 9.13
zahtjeva imale pravo kupiti stanove u privatnom vlasništvu u kojima stanuju , vlasnici bi bili izloženi prinudnoj obvezi prodati
#166993477,doc#278953,2005_03_32_636.html 9.13
imali stanarsko pravo priznato Zakonom o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo . Dok su te osobe bile nositelji
#166991374,doc#278953,2005_03_32_636.html 9.13
se na prodaju stanova : </p><p> 2 . u pravu vlasništva na kojima je stečeno stanarsko pravo ako nije obuhvaćeno odredbom
#166988966,doc#278952,2005_03_32_635.html 9.13
da su stanovi u kojima podnositelji zahtjeva žive i na kojima su imali stanarsko pravo uvijek bili u privatnom vlasništvu
#166988960,doc#278952,2005_03_32_635.html 9.13
utvrdio sljedeće : </p><p> » Sud primjećuje da su stanovi u kojima podnositelji zahtjeva žive i na kojima su imali stanarsko
#166988409,doc#278952,2005_03_32_635.html 9.13
osporene odredbe Zakona protivne obvezi poštivanja ugovora kojima su stekli stanarsko pravo prije 31 . prosinca 1990 . ,
#166988349,doc#278952,2005_03_32_635.html 9.13
stanovima u vlasništvu temelje na sklopljenim ugovorima kojima su stekli to pravo , a koji se u skladu s odredbama članka
#166988170,doc#278952,2005_03_32_635.html 9.13
drugi stan prema odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ( » Narodne novine « , broj 43/92
#166974790,doc#278942,2005_03_32_626.html 9.13
da se osigura suđenje u razumnom roku i u predmetima u kojima stranka ne uplati predujam za vještačenje . </p><p> Osim
#166955562,doc#278931,2005_03_32_616.html 9.13
povezivanja koje traži od T-Com-a ; </p><p> e ) popis lokacija na kojima se traži međusobno povezivanje ; </p><p> f ) postupak usmjeravanja
#166954960,doc#278931,2005_03_32_616.html 9.13
T-Com-a za koje se smatra da će imati utjecaja na operatore s kojima je T-Com mreža međusobno povezana ili na ponuđene usluge
#166954623,doc#278931,2005_03_32_616.html 9.13
pruža svojim krajnjim korisnicima , kao i operatorima s kojima je T-Com mreža međusobno povezana . Te mjere regulacije
#166951624,doc#278931,2005_03_32_616.html 9.13
<p> Pod točkama razgraničenja podrazumijevaju se granice u kojima dolazi do fizičkog prijelaza odgovornosti i vlasništva
#166949907,doc#278931,2005_03_32_616.html 9.13
T-Com i Operator će proučiti pristupne točke operatora na kojima se može ostvariti međusobno povezivanje mreža kako bi
#166949479,doc#278931,2005_03_32_616.html 9.13
pristupnim točkama , prema regionalnim pristupnim područjima u kojima se spojio s T-Com mrežom na regionalne pristupne točke
#166949229,doc#278931,2005_03_32_616.html 9.13
povezivanje s T-Com mrežom moguće je samo na lokacijama na kojima se nalaze pristupne točke utvrđene u Dodatku 1 ove standardne
#166947715,doc#278931,2005_03_32_616.html 9.13
zatražene usluge , odnosno postoje li objektivni kriteriji po kojima se razlikuju zatražene usluge od usluga navedenih u ovoj
#166947372,doc#278931,2005_03_32_616.html 9.13
sklapa s Operatorom mogu biti obuhvaćene posebne usluge o kojima ugovorne strane pregovaraju na komercijalnoj osnovi ,
#166947263,doc#278931,2005_03_32_616.html 9.13
odabir operatora , </p><p> • odredbe iz ove standardne ponude kojima se regulira usluga odabira operatora primjenjivat će se
#166946286,doc#278931,2005_03_32_616.html 9.13
nepokretnoj mreži bez uporabe radiofrekvencijskog spektra s kojima će HT d.d . na temelju ove standardne ponude sklapati
#166942661,doc#278920,2005_03_31_601.html 9.13
sud na kraju napominje da predlagatelj osporava odredbe kojima se ne uređuju pitanja iz kruga javnih ovlasti povjerenih
#166932535,doc#278913,2005_03_31_595.html 9.13
održao ročišta 19 . rujna 1991 . i 5 . prosinca 1991 . , na kojima je određeno da će se izvršiti uvid u spis Okružnog suda
#166928383,doc#278899,2005_03_31_582.html 9.13
posebno vrednovati prijave nakladnika na pod­ručjima na kojima su brojčano zastupljeniji pripadnici nacionalnih manjina
#166928273,doc#278899,2005_03_31_582.html 9.13
</p><p> Za proizvodnju i objavljivanje programskih sadržaja kojima se ostvaruje pravo građana na javno informiranje nakladnici
#166928236,doc#278899,2005_03_31_582.html 9.13
dio programske osnove odobrene od Vijeća kao i sadržaja kojima se mijenja ili dopunjuje programska osnova uz prethodnu
#166928077,doc#278899,2005_03_31_582.html 9.13
televizije iz ove Odluke mogu ostvariti pravo na sredstva Fonda kojima se potiče vlastita proizvodnja i objavljivanje programskih
#166918595,doc#278897,2005_03_31_580.html 9.13
zakona o pravima nacionalnih manjina i posebnih zakona kojima su uređena manjinska prava i slobode ; </p><p> – predlagati
#166913831,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
, </p><p> – pokretanje , pred nadležnim sudom , postupaka kojima od suda traži da određenom trgovcu , skupini trgovaca
#166913805,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
, </p><p> – pokretanje , pred nadležnim sudom , postupaka kojima od suda traži da određenom trgovcu ili operateru sredstava
#166913449,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
potrošača , nadležnog ministarstva i inspekcijskih tijela na kojima bi se raspravljalo o stanju i mogućim mjerama u području
#166912722,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
aspekta inspekcijskog nadzora su : </p><p> 1 . Sve propise kojima se uređuje zaštita potrošača potrebno je izmijeniti ili
#166911546,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
2005 . godine , nakon čega će se donijeti podzakonski akti kojima će se regulirati i određena pitanja iz područja zaštite
#166909883,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
potrošače u potpunosti informirani o naravi i vrijednosti robe kojima se na tržištu trguje . Pri kreiranju potrošačke politike
#166909437,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
transakcijama , koje uključuju promet velike vrijednosti , kojima se rješavaju i egzistencijalna pitanja pojedinaca , navodi
#166909179,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
elektroničkoj trgovini temelji se na modernim principima , među kojima je i princip zaštite potrošača koji nameće pružateljima
#166908210,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
seminari , radionice , okrugli stolovi i druge aktivnosti , kojima je cilj podizanje nivoa svijesti potrošača . </p><p> U tu
#166906829,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
europskoj i međunarodnoj ) . Stoga je potrebno poduzeti mjere kojima bi se potrošačima u Republici Hrvatskoj u prvom redu omogućilo
#166906484,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
tzv . direktive <i> novoga pristupa ) </i> dio je aktivnosti kojima se osigurava zaštita potrošača na hrvatskom tržištu . </p>
#166905687,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
poljoprivrede , šumarstva i vodnoga gospodarstva , </p><p> kojima će se regulirati pitanja GM hrane u nadležnosti Ministarstva
#166905613,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
Zakona potrebno je donijeti provedbene propise : </p><p> kojima je regulirana zdravstvena ispravnost hrane za koje su
#166905097,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
uvesti sustav upravljanja kvalitetom u laboratorijima u kojima se provodi službena kontrola . Za provjeru i potvrdu uspostavljenog
#166902272,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
reguliralo ugovorne odnose između potrošača i trgovca , kojima se štite gospodarski interesi potrošača , fizičkih osoba
#166901201,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
provodi inspekcijski nadzor nad primjenom niza propisa kojima se u cijelosti ili pojedinim njihovim odredbama uređuje
#166898228,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
sastoji od upravnih tijela i samostalnih , neovisnih tijela kojima je cilj izgradnja i sustavno ostvarivanje aktivne zaštite
#166897428,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
razlog je čestog kršenja temeljnih prava potrošača i zakona kojima se u Republici Hrvatskoj uređuje područje zaštite potrošača
#166897215,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
trebaju provoditi inspekcijski nadzor u većini propisa kojima se po bilo kojem pitanju uređuje zaštita potrošača ( primjerice
#166897071,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
obavljenih inspekcijskih nadzora nad primjenom odredbi propisa kojima se štite interesi potrošača i poduzetih upravnih i kaznenih
#166896802,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
, postoje izuzeća za pojedine gospodarske djelatnosti u kojima formiranje cijena još uvijek kontroliraju državna tijela
#166894481,doc#278882,2005_03_31_548.html 9.13
problematike određenih kategorija stanovništva , osobito onih kojima se u demokratskom društvu jamči posebna zaštita . </p><p>
#166892266,doc#278871,2005_03_30_536.html 9.13
prostora u kojem su boravile zaražene životinje te predmeta s kojima je zaraženo stado bilo u kontaktu , prije njihove ponovne
#166887960,doc#278863,2005_03_30_547.html 9.13
potrebi odgovarajućih izmjena Zakona o parničnom postupku , kojima bi se omogućilo da u navedenim i sličnim slučajevima Vrhovni
#166887827,doc#278863,2005_03_30_547.html 9.13
revizije u parničnom postupku . Naime , u svim postupcima u kojima je predmet spora male vrijednosti ( do 5.000,00 kuna )
#166887252,doc#278863,2005_03_30_547.html 9.13
prava na suđenje u razumnom roku , određivanju rokova u kojima se mora okončati sudski postupak te određivanju primjerene
#166887206,doc#278863,2005_03_30_547.html 9.13
donijeti odluku ) , ali i osigurati primjerenu naknadu osobama kojima je povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku . </p><p>
#166886875,doc#278863,2005_03_30_547.html 9.13
proteklih pet godina naglo raste ukupan broj predmeta o kojima odlučuje Ustavni sud Republike Hrvatske . Tako je 2000
#166869310,doc#278862,2005_03_30_528.html 9.13
gospodarenje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo zaštite okoliša , prostornog uređenja
#166869046,doc#278862,2005_03_30_528.html 9.13
gospodarenja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo zaštite okoliša , prostornog uređenja
#166868583,doc#278862,2005_03_30_528.html 9.13
Ministarstvo u cjelini . Odjel izrađuje analize i izvješća u kojima ministru predlaže i daje preporuke za poboljšanje poslovanja
#166843804,doc#278851,2005_01_3_51.html 9.13
stavka 2 . i 3 . Zakona o tržištu vrijednosnih papira , kojima je propisano da će u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti
#166815648,doc#278843,2005_01_3_43.html 9.13
komercijalnih objekata prethodi izrada studija isplativosti kojima se izračunavaju direktne i indirektne koristi i stopa
#166815562,doc#278843,2005_01_3_43.html 9.13
javnih cesta čine državne , županijske i lokalne ceste na kojima se za njihovu uporabu izravno ne naplaćuje naknada , dok
#166810737,doc#278833,2005_01_3_52.html 9.13
stavka 2 . i 3 . Zakona o tržištu vrijednosnih papira , kojima je propisano da će u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti
#166808906,doc#278827,2005_03_29_485.html 9.13
šumama , Zakona o javnim cestama i drugih zakona i odluka kojima su propisane mjere zaštite od požara te zbog povrede odredbi
#166802379,doc#278827,2005_03_29_485.html 9.13
osobe koje su vlasnici ili korisnici površine ili građevine kojima upravljaju . </i></p><p><i> Sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne
#166801838,doc#278827,2005_03_29_485.html 9.13
koje se mjere zaštite od požara moraju poduzimati u šumama kojima ne gospodare pravne osobe , dužne su takve mjere žurno
#166785137,doc#278809,2005_03_29_511.html 9.13
zahtijeva modifikacije . To su referentne informacije prema kojima se određuje što će se uvrstiti a što neće u periodičko
#166782239,doc#278809,2005_03_29_511.html 9.13
Navode se podaci , obično u tablici , o svim državama u kojima je donijeta zakonska odluka o stavljanju u promet , a
#166777322,doc#278809,2005_03_29_511.html 9.13
izrazito žurno obavješćivanje nadležnih tijela u državama u kojima se lijek ili medicinski proizvod ili indikacija , formulacija
#166776821,doc#278809,2005_03_29_511.html 9.13
njihovu planu i svrsi . To se također odnosi na slučajeve o kojima sponzor ili proizvođač nisu izravno obaviješteni ( npr
#166774368,doc#278809,2005_03_29_511.html 9.13
nuspojave koje su se javile na području drugih država , a o kojima su saznali od zdrav­stvenih radnika , prijaviti u roku
#166769175,doc#278806,2005_03_29_509.html 9.13
zaštitne mjere , </p><p> – o počiniteljima nasilja u obitelji kojima je izrečena zaštitna mjera . </p><p> Članak 16 . </p><p> (
#166769157,doc#278806,2005_03_29_509.html 9.13
zaštitne mjere , </p><p> – o pravnim i fizičkim osobama s kojima je sklopljen ugovor o međusobnim odnosima za provođenje
#166769141,doc#278806,2005_03_29_509.html 9.13
zbirke podataka : </p><p> – o pravnim i fizičkim osobama kojima je izdalo odobrenje za provođenje zaštitne mjere , </p>
#166769014,doc#278806,2005_03_29_509.html 9.13
mjesta na koja se može skloniti i telefonski brojevi na kojima može zatražiti pomoć . </p><p> Članak 13 . <b> </b> </p><p>
#166768005,doc#278806,2005_03_29_509.html 9.13
zdravstvenim ustanovama i u pravnim ili kod fizičkih osoba s kojima je ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa sklopilo
#166760412,doc#278799,2005_03_29_502.html 9.13
mjere , npr . izvješ­ćivanje i osposobljavanje radnika , kojima se osigurava ista razina sigurnosti . </p><p> Oznake iz
#166759977,doc#278799,2005_03_29_502.html 9.13
zamijeniti . </p><p> 12 . Zatvorene ili ograđene prostorije , u kojima se skladište veće količine opasnih tvari ili preparata
#166759356,doc#278799,2005_03_29_502.html 9.13
što je utvrđeno u prilogu III . </p><p> 2.1.3 . Mjesta , na kojima postoji opasnost od udara u prepreke ili padova , moraju
#166758799,doc#278799,2005_03_29_502.html 9.13
osigurati postavljanje sigurnosnih znakova na mjestima na kojima radnici ne mogu izbjeći rizike , jer ih poslodavac nije
#166758320,doc#278799,2005_03_29_502.html 9.13
) Odredbe ovoga Pravilnika se ne primjenjuju za znakove kojima se označavaju opasne tvari i preparati , proizvodi i oprema
#166756935,doc#278798,2005_03_29_501.html 9.13
čuvarske službe , njihovih podružnica , ureda i ispostava u kojima obavljaju djelatnost privatne zaštite ( u daljnjem tekstu
#166748288,doc#278785,2005_02_28_480.html 9.13
površina porušenih stanova </tr></p><p><tr> Prodani stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo </tr></p><p><tr> Razina diseminacije
#166743850,doc#278785,2005_02_28_480.html 9.13
</p><p> poslova i Ministarstvo </p><p> Hrvatskoj , strancima kojima je odobreno stalno ili privremeno nastanjenje u </tr></p>
#166741924,doc#278784,2005_02_28_479.html 9.13
Socijalni pokazatelji , koje je definirao Eurostat i prema kojima će se razviti izračun na nacionalnoj i regionalnoj razini
#166741773,doc#278784,2005_02_28_479.html 9.13
korištenje administrativnih izvora u onim područjima u kojima je to moguće radi smanjenja troškova i opterećenosti davatelja
#166740838,doc#278784,2005_02_28_479.html 9.13
statističkog sustava jest uspostavljanje statističkih registara na kojima se temelji većina važnih statističkih istraživanja . </p>
#166739257,doc#278784,2005_02_28_479.html 9.13
, njihovu analizu i dobivanje pouzdanih informacija na kojima će se temeljiti donošenje odluka , poduzimanje mjera i
#166724548,doc#278777,2005_02_27_472.html 9.13
će se izobrazba odvijati ; </p><p> – planove i programe po kojima će se odvijati izobrazba ; </p><p> – popis obveznih i dopunskih
#166724537,doc#278777,2005_02_27_472.html 9.13
, veličinu i opis prostora te namjenske opreme gdje i s kojima će se izobrazba odvijati ; </p><p> – planove i programe
#166720871,doc#278777,2005_02_27_472.html 9.13
brisanje brodice iz očevidnika brodica prilažu se isprave kojima se dokazuju pretpostavke za brisanje brodice iz očevidnika
#166720581,doc#278777,2005_02_27_472.html 9.13
za upis promjena u očevidnik brodica prilažu se isprave kojima se dokazuju nastale promjene . </p><p> Članak 30 . </p><p>
#166720066,doc#278777,2005_02_27_472.html 9.13
U list C uloška knjige brodica upisuju se stvarna prava kojima je brodica opterećena , te prava stečena na tim pravima
#166717363,doc#278777,2005_02_27_472.html 9.13
porivnog sustava kako je naveden u točki 1 . ovoga stavka na kojima je izvršena preinaka većeg opsega , a stavlja se na tržište
#166707716,doc#278775,2005_02_27_470.html 9.13
Članak 60 . </p><p> Rashodi za dodatna ulaganja jesu ulaganja kojima se produžuje vijek uporabe , povećava kapacitet , mijenja
#166706810,doc#278775,2005_02_27_470.html 9.13
za svoje potrebe , a naknade u naravi obuhvaćaju davanja kojima se posredno ili neposredno građanima i kućanstvima osiguravaju
#166706685,doc#278775,2005_02_27_470.html 9.13
lokalne i regionalne samouprave čiji su proračunski korisnici kojima su sredstva namijenjena . </p><p> ( 4 ) U konsolidiranom
#166706137,doc#278775,2005_02_27_470.html 9.13
investicijsko održavanje podrazumijeva kontinuirane aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u funkcionalno stanje , kao
#166704055,doc#278775,2005_02_27_470.html 9.13
imovina iz prethodnog stavka obuhvaća prirodna bogatstva nad kojima proračun i proračunski korisnici imaju pravo vlasništva
#166703880,doc#278775,2005_02_27_470.html 9.13
izvori . </p><p> ( 2 ) Razredi 0 , 1 , 2 i 9 jesu razredi u kojima se prate promjene i stanja imovine , obveza i vlastitih
#166697133,doc#278765,2005_02_26_467.html 9.13
raspisan samo o pitanjima iz samoupravnog djelokruga o kojima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ima pravo
#166692711,doc#278761,2005_02_26_464.html 9.13
</p><p> 20 ) <i> normalni radni uvjeti </i> – uvjeti upotrebe u kojima se daju granične vrijednosti utjecajnih veličina čijim
#166670304,doc#278741,2005_02_25_436.html 9.13
doktor opće/obiteljske medicine i doktor stomatologije s kojima je Zavod sklopio ugovor o pružanju zdravstvene zaštite
#166668750,doc#278741,2005_02_25_436.html 9.13
proizvodnju , promet i distribuciju medicinskim proizvodima i s kojima je Zavod sklopio ugovor o isporuci pomagala ( u daljnjem
#166666487,doc#278739,2005_02_24_433.html 9.13
da se osigura suđe­nje u razumnom roku i u predmetima u kojima postoje poteškoće pri utvrđiva­nju adrese tužene strane
#166652351,doc#278735,2005_02_24_429.html 9.13
članka dostavlja osobno ili preporučeno poštom tijelima kojima se podnose pojedini zahtjevi za poticaj . </p><p> ( 4 )
#166647290,doc#278731,2005_02_24_435.html 9.13
propisuje : <b> </b> </p><p> » Zakone ( organski zakoni ) kojima se razrađuju Ustavom utvrđena ljudska prava i temeljne
#166644932,doc#278728,2005_02_23_423.html 9.13
dopuni Zakona o obveznim odnosima određen prekid postupaka u kojima je odlučivano o naknadi štete uzrokovane od pripadnika
#166641221,doc#278727,2005_02_23_422.html 9.13
prijevoz prema sjedištu poslodavca . </p><p> ( 2 ) Radnici kojima su stvarni troškovi veći od spomenutih u stavku 1 . poslodavac
#166638333,doc#278727,2005_02_23_422.html 9.13
vijeća u punom radnom vremenu , rasporediti na poslove na kojima je prethodno radio , ili na druge poslove u okviru ­nje­gove
#166631043,doc#278727,2005_02_23_422.html 9.13
godiš­nje­g odmora najviše do 30 radnih dana , osim poslova na kojima ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće zaštititi
#166630671,doc#278727,2005_02_23_422.html 9.13
radna dana . </p><p> ( 3 ) Radnici koji rade na poslovima na kojima ni uz primjenu mjera zaštite na radu nije moguće zaštititi
#166629862,doc#278727,2005_02_23_422.html 9.13
radno vrijeme </p><p> Članak 33 . </p><p> ( 1 ) Na poslovima na kojima , uz primjenu mjera zaštite na radu , nije moguće zaštititi
#166627960,doc#278727,2005_02_23_422.html 9.13
Ugovora o radu ili koja ugrožava život ili zdrav­lje osoba s kojima u izvrše­nju Ugovora o radu , radnik dolazi u dodir . </p>
#166625166,doc#278716,2005_02_22_418.html 9.13
raspisan samo o pitanjima iz samoupravnog djelokruga o kojima predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave ( općine
#166625092,doc#278716,2005_02_22_418.html 9.13
način i sudjelovanje u tom postupku svih sudionika među kojima su i jedinice lokalne samouprave . </p><p> 7 . Županijska
#166624847,doc#278716,2005_02_22_418.html 9.13
( regionalne ) samouprave u provedbi mjera i aktivnosti kojima se osigurava planiranje i uređivanje prostora Republike
#166624164,doc#278716,2005_02_22_418.html 9.13
županije planirane na području Općine Fažana . </p><p> Poslovi kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana , između ostalih
#166608804,doc#278703,2005_02_22_388.html 9.13
ustrojstvo ili djelokrug nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona
#166572225,doc#278691,2005_02_21_377.html 9.13
redovito će obilaziti i pregledavati prostorije i objekte u kojima su smještena ili borave djeca te će vršiti uvid u način
#166572168,doc#278691,2005_02_21_377.html 9.13
prava i interesa većeg broja djece , način i okolnosti pod kojima je došlo ili može doći do povrede prava i interesa djeteta
#166572120,doc#278691,2005_02_21_377.html 9.13
poticaja o načinu rješavanja takvog pitanja poduzima radnje kojima je cilj zaštita prava i interesa djeteta . </p><p> Prilikom
#166571549,doc#278691,2005_02_21_377.html 9.13
suda Republike Hrvatske koji se odnose na prava djece ili kojima se uređuju pitanja od značaja za zaštitu prava i interesa
#166571134,doc#278691,2005_02_21_377.html 9.13
zakona i drugih propisa koji se odnose na prava djece ili kojima se uređuju pitanja od značaja za djecu , </p><p> – nacrte
#166562468,doc#278676,2005_02_21_380.html 9.13
na Republiku Hrvatsku do sada usvojio nekoliko presuda u kojima je razmatrao razumnost trajanja provođenja ovrhe , te
#166561895,doc#278676,2005_02_21_380.html 9.13
provedbu ovrhe , Ustavni sud do sada je donosio rješenja kojima je ustavne tužbe odbacivao smatrajući da ne postoje pretpostavke
#166561828,doc#278676,2005_02_21_380.html 9.13
usmjeren na nedonošenje rješenja o ovrsi od ustavnih tužbi kojima se prigovaralo da , iako je rješenje o ovrsi donijeto
#166552498,doc#278668,2005_02_20_336.html 9.13
od mogućih šteta u proizvodnji . Prati i provodi mjere kojima se potiče gospodarska učinkovitost poljoprivredne proizvodnje
#166551415,doc#278668,2005_02_20_336.html 9.13
izvještaje o provedenim revizijskim aktivnostima i rezultatima u kojima prezentira neovisno mišljenje o adekvatnosti i djelotvornosti
#166550312,doc#278668,2005_02_20_336.html 9.13
nadzor nad provođenjem zakona , drugih propisa i općih akata kojima je uređeno gospodarenje poljoprivrednim zemljištem , korištenje
#166550093,doc#278668,2005_02_20_336.html 9.13
nadzor nad provođenjem zakona , drugih propisa i općih akata kojima je uređeno područje poljoprivredne proizvodnje i zaštite
#166549210,doc#278662,2005_02_20_364.html 9.13
ožujka 2005 . godine , označiti granice zem­ljišta , na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava , vid­ljivim trajnim
#166541814,doc#278649,2005_02_20_334.html 9.13
i programe obučavanja pripadnika vatrogasnih postrojbi kojima se popunjava državna intervencijska postrojba i kontinuirano
#166532588,doc#278649,2005_02_20_334.html 9.13
postrojbi iz područja vatrogastva , koje djeluju u događajima u kojima sudjeluju vatrogasne snage i priprema učinkovito sudjelovanje
#166532551,doc#278649,2005_02_20_334.html 9.13
priprema sudionika za velike vatrogasne intervencije u kojima sudjeluju zemaljske i zračne snage , a posebno za vatrogasnu
#166525969,doc#278637,2005_01_2_18.html 9.13
</p><p> Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog sklopa . Ukoliko
#166524893,doc#278637,2005_01_2_18.html 9.13
</p><p> Analizirat će se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog sklopa . Ukoliko
#166523888,doc#278637,2005_01_2_18.html 9.13
</p><p> Analizirat će se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog sklopa . Ukoliko
#166523242,doc#278637,2005_01_2_18.html 9.13
</p><p> Analizirat će se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog sklopa . Ukoliko
#166521799,doc#278637,2005_01_2_18.html 9.13
</p><p> Analizirat će se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog sklopa . Ukoliko
#166520958,doc#278637,2005_01_2_18.html 9.13
</p><p> Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog sklopa . Ukoliko
#166520290,doc#278637,2005_01_2_18.html 9.13
</p><p> Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog sklopa . Ukoliko
#166519489,doc#278637,2005_01_2_18.html 9.13
</p><p> Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog sklopa . Ukoliko
#166518844,doc#278637,2005_01_2_18.html 9.13
</p><p> Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog sklopa . Ukoliko
#166517197,doc#278637,2005_01_2_18.html 9.13
</p><p> Analiziraju se samo podaci s osnovnih parcela na kojima je ostvareno najmanje 80 % od planiranog sklopa . Ukoliko
#166512242,doc#278636,2005_01_2_17.html 9.13
proizvodni postupci provode se sukladno propisanim uvjetima o kojima je proizvođač dužan voditi podrumsku evidenciju . </p><p>
#166495316,doc#278635,2005_01_2_16.html 9.13
pohrane , uvjeta okoliša i/ili uvjeta pripreme uzoraka pod kojima se metoda može primjenjivati onakva kakva jest ili uz
#166494802,doc#278635,2005_01_2_16.html 9.13
učinkovitosti : </i> zahtjevi u pogledu učinkovitosti prema kojima se može ocijeniti da je analitička metoda primjerena svrsi
#166491757,doc#278634,2005_01_2_15.html 9.13
njegov je sastavni dio . </p><p> Članak 28 . </p><p> Oznake pod kojima se prirodna mineralna voda stavlja na tržište mora biti
#166491226,doc#278634,2005_01_2_15.html 9.13
od svojstava vode te biti sukladna odredbama pravilnika kojima se propisuju zahtjevi zdravstvene ispravnosti predmeta
#166490907,doc#278634,2005_01_2_15.html 9.13
prirodne mineralne vode . </p><p> Članak 21 . </p><p> Podnositelji kojima su izdana rješenja o priznavanju prirodne mineralne vode
#166488114,doc#278634,2005_01_2_15.html 9.13
1 . ovoga Pravilnika primjenjuju se odredbe pravilnika kojima se propisuje opće deklariranje ili označavanje hrane kao
#166484883,doc#278629,2005_01_2_40.html 9.13
nakon što je taj pravni put iscrpljen . </p><p> U stvarima u kojima je dopušten upravni spor odnosno revizija u parničnom
#166484459,doc#278628,2005_01_2_12.html 9.13
ovoga članka ne može se primijeniti na radijske frekvencije kojima se odašilje radijski ili televizijski program . </p><p>
#166483639,doc#278628,2005_01_2_12.html 9.13
telekomunikacijskih organizacija , koje obvezuju Republiku Hrvatsku , a kojima se usklađuje uporaba radijskih frekvencija na međunarodnoj
#166483262,doc#278627,2005_01_2_39.html 9.13
konkretnom slučaju podnijeta protiv sudskih odluka ( presuda ) kojima je odlučivano o optužbi zbog kažnjivog djela okr . I .
#166478460,doc#278622,2005_01_2_34.html 9.13
za plovne putove unutarnjih voda primjenjuju se propisi kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija . </p>
#166477779,doc#278622,2005_01_2_34.html 9.13
takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuju radni odnosi , dovode do prestanka ugovora
#166476994,doc#278622,2005_01_2_34.html 9.13
direktora i čelnika ustrojstvenih jedinica Agencije , s kojima Ugovor o radu zaključuje predsjednik Upravnog vijeća Agencije
#166476341,doc#278622,2005_01_2_34.html 9.13
<p> Upravno vijeće raspravlja i odlučuje na sjednicama na kojima mora prisustvovati natpolovična većina svih članova Vijeća
#166475345,doc#278622,2005_01_2_34.html 9.13
kojoj je njeno sjedište te drugim poslovnim prostorijama u kojima obavlja djelatnost . </p><p> Članak 8 . </p><p> Sjedište Agencije
#166474617,doc#278620,2005_01_2_32.html 9.13
ožujka 2005 . godine , označiti granice zem­ljišta , na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava , vid­ljivim trajnim
#166470345,doc#278617,2005_01_2_11.html 9.13
tehnologije koji sadrže neposredne ili posredne obveze kojima se ograničavaju prava stjecatelja licence na iskorištavanje
#166469647,doc#278617,2005_01_2_11.html 9.13
drugom stjecatelju licence tijekom prve dvije ( 2 ) godine u kojima taj drugi stjecatelj licence prodaje proizvod koji je
#166469566,doc#278617,2005_01_2_11.html 9.13
<p> ( 2 ) Ograničavanje područja ili ograničavanje kupaca kojima stjecatelj licence pasivno može prodavati proizvod koji
#166469501,doc#278617,2005_01_2_11.html 9.13
</p><p> b ) ograničavanje područja ili ograničavanje kupaca kojima stjecatelj licence pasivno može prodavati proizvod koji
#166469363,doc#278617,2005_01_2_11.html 9.13
točke d ) , e ) i g ) ovoga članka smatra se skupina kupaca kojima je samo jedan poduzetnik ovlašten aktivno prodavati proizvod
#166467022,doc#278617,2005_01_2_11.html 9.13
proizvoda koji je predmet sporazuma , uključujući i sporazume u kojima se uz proizvodnju ugovara više od jedne razine trgovine
#166467008,doc#278617,2005_01_2_11.html 9.13
1 . točke 3 . Zakona sklopljene između dva poduzetnika kojima se ugovara proizvodnja proizvoda koji je predmet sporazuma
#166447689,doc#278607,2005_01_2_20.html 9.13
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti od­red­be kojima se uređuje potpora dohotku u Pravilniku o načinu i uvjetima
#166444725,doc#278603,2005_02_19_318.html 9.13
ožujka 2005 . godine , označiti granice zem­ljišta , na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava , vid­ljivim trajnim
#166444312,doc#278602,2005_02_19_317.html 9.13
lip­nja 2005 . godine , označiti granice zem­ljišta , na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava , vid­ljivim trajnim
#166443958,doc#278601,2005_02_19_316.html 9.13
trav­nja 2005 . godine , označiti granice zem­ljišta , na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava , vid­ljivim trajnim
#166433353,doc#278584,2005_02_18_311.html 9.13
stručne službe Agencije i druge pravne ili fizičke osobe kojima je Agencija povjerila obav­ljanje određenih poslova ,
#166431810,doc#278584,2005_02_18_311.html 9.13
govorne usluge </p><p> 11 . utvrđuje mjerodavna tržišta na kojima se osnovna telekomunikacijska usluga ne obavlja na propisani
#166430412,doc#278584,2005_02_18_311.html 9.13
Narodnim novinama « popisa mjerodavnih tržišta usluga na kojima se osnovna telekomunikacijska usluga ne obavlja na propisani
#166429585,doc#278584,2005_02_18_311.html 9.13
za telekomunikacije nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni u trenutku stupanja na snagu Zakona i zadržavaju
#166417178,doc#278579,2005_02_18_306.html 9.13
njegovi podzakonski akti , kao i drugi zakonski propisi kojima se pobliže utvrđuje rukovanje i rokovi čuvanja arhivskoga
#166411267,doc#278576,2005_02_17_303.html 9.13
– Pričuve kapaciteta </b> ( postrojenja , zaposlenici ) kojima je namjena da se u određenom trenutku uključe u proces
#166389496,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
utvrđene u Tablici 1 . moraju ispuniti svi laboratoriji u kojima se obavljaju postupci koji uključuju i umnažanje virusa
#166389426,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
ovoga Poglavlja moraju se ispuniti u svim laboratorijima u kojima se rukuje virusom KSK , čak i ako se radi o maloj količini
#166389132,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
se dobiva usporedbom optičke gustoće ( OD ) u jažicama u kojima se nalaze uzorci s OD u jažicama u kojima se nalaze negativni
#166385716,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
podatke o dobi , kategoriji i gospodarstvu podrijetla svinja kojima su uzorci uzeti . Potrebno je za svaku svinju od koje
#166385589,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
moglo zatrebati ponavljanje uzimanja uzoraka , sve svinje kojima su uzeti uzorci moraju se označiti na jedinstven način
#166385387,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
godine , a 15 % starije od 2 godine , </p><p> – u područjima u kojima se rijetko lovi ili se uopće ne lovi , uzorci budu uzeti
#166385327,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
</p><p> Preporuča se također da : </p><p> – u područjima u kojima je lov učestaliji i lovi se redovito ili se u njima kao
#166385245,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
uzoraka odrede područja ne veća od 200 km <sup> 2 </sup> , na kojima obično živi između 400 i 1000 divljih svinja . </p><p> 3
#166385114,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
pretraživanja ( monitoringa ) divljih svinja u područjima u kojima je potvrđena KSK ili se na nju sumnja , veličinu i zemljopisno
#166384965,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
pretraživanje treba uzeti : </p><p> – na svim gospodarstvima na kojima se drže svinje u dobi od dva do osam mjeseci , </p><p>
#166384304,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
od 5 % . </p><p> 4 . Kod usmrćivanja ili klanja svinja o kojima govori podtočka 3 . ove točke , potrebno je za provedbu
#166384179,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
skladu s podtočkom 1 . ove točke , u svim podjedinicama u kojima se drže svinje koje se sele potrebno je provesti klinički
#166384154,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
u klaonicu , u pogon za preradu ili na druga mjesta na kojima će biti usmrćene ili zaklane , osim pretraga koja se obavljaju
#166384008,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
skladu s podtočkom 1 . ove točke , u svim podjedinicama u kojima se drže svinje koje se sele potrebno je provesti klinički
#166383004,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
o : </p><p> – rasplodnim krmačama , minimalni broj krmača kojima se uzimaju uzorci mora s 95 % - tnom sigurnošću <sup>
#166382940,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
sumnjivih svinja i od drugih svinja u svakoj od podjedinica u kojima se drže sumnjive svinje , u skladu s postupcima utvrđenima
#166381616,doc#278571,2005_02_16_282.html 9.13
KSK . </p><p> POGLAVLJE III . </p><p> Glavni kriteriji prema kojima se neko gospodarstvo može smatrati sumnjivim na zarazu
#166379628,doc#278570,2005_02_16_281.html 9.13
broj 132/98 i 178/04 ) i članka 8 . Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način
#166379511,doc#278570,2005_02_16_281.html 9.13
broj 132/98 i 178/04 ) i članka 4 . Pravilnika o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način
#166378086,doc#278570,2005_02_16_281.html 9.13
operator aerodroma mora kontinuirano udovoljavati uvjetima pod kojima je certifikat aerodroma izdan . </p><p> ( 2 ) Ako operator
#166377913,doc#278570,2005_02_16_281.html 9.13
zrakoplova najveće dopuštene uzletne mase manje od 2 730 kg kojima se obavlja javni zračni prijevoz ili se koriste za školovanje
#166377836,doc#278570,2005_02_16_281.html 9.13
<p> Članak 1 . </p><p> Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te način
#166377808,doc#278570,2005_02_16_281.html,h3 9.13
razvitka donosi </p><head> PRAVILNIK </head><head> o uvjetima kojima mora udovoljavati operator aerodroma za izdavanje te naČin
#166377416,doc#278569,2005_02_16_280.html 9.13
uređaj sukladan i s odredbama drugih mjerodavnih propisa , kojima se uređuje sukladnost drugih vrsta opreme , što u tom
#166377138,doc#278569,2005_02_16_280.html 9.13
, model i namjena uređaja ) , </p><p> – norme u skladu s kojima je uređaj ispitivan , </p><p> – nadnevak izdavanja , </p>
#166375451,doc#278569,2005_02_16_280.html 9.13
nadležnom tijelu , uz izjavu o sukladnosti , i ispitna izvješća kojima se dokazuje sukladnost tih uređaja s harmoniziranim normama
#166375202,doc#278569,2005_02_16_280.html 9.13
i/ili istraživanjima može stvarati elektromagnetske smetnje kojima su razine više od dopuštenih vrijednosti , ako se upotrebljava
#166372885,doc#278567,2005_02_16_302.html 9.13
neispunjene obveze , te postojanje pravomoćnih presuda kojima se utvrđuju ništavim određene odredbe spornog Ugovora
#166362833,doc#278561,2005_02_16_278.html 9.13
vjetrobranskog stakla vozila . </p><p> Članak 10 . </p><p> Vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom iz članka 2 . stavka
#166362384,doc#278561,2005_02_16_278.html 9.13
. </p><p> Znak pristupačnosti omogućava parkiranje vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom na parkirališna mjesta
#166362254,doc#278561,2005_02_16_278.html 9.13
, te način obilježavanja parkirališnog mjesta za vozila kojima se prevoze osobe s invaliditetom . </p><p> Članak 2 . </p>
#166347612,doc#278541,2005_12_155_3027.html 9.13
obvezne pričuve po prethodnom obračunu . </p><p> Banke nad kojima je pokrenut postupak likvidacije pismeno izvješćuju banke
#166347577,doc#278541,2005_12_155_3027.html 9.13
. </p><p> U slučaju iz stavka 3 . ove točke za banke nad kojima je pokrenut postupak likvidacije u obrazac GOP 3 upisuje
#166347550,doc#278541,2005_12_155_3027.html 9.13
iznosa obveze izdvajanja po prethodnom obračunu , banke nad kojima je pokrenut postupak likvidacije dužne su razliku uplatiti
#166347519,doc#278541,2005_12_155_3027.html 9.13
. </p><p> U slučaju iz stavka 1 . ove točke za banke nad kojima je pokrenut postupak likvidacije ne popunjava se obrazac
#166347477,doc#278541,2005_12_155_3027.html 9.13
</p><p> 29 . Iznimno od točke 28 . ove upute , bankama nad kojima je pokrenut postupak likvidacije Hrvatska narodna banka
#166306559,doc#278524,2005_12_155_3012.html 9.13
članovima njihovih obitelji </p><p> – osiguranim osobama kojima je priznato svojstvo ratnog vojnog invalida , mirnodopskog
#166306475,doc#278524,2005_12_155_3012.html 9.13
<p> – osiguranim osobama s invaliditetom i drugim osobama kojima se priznaje pomoć druge osobe u obavljanju većine ili
#166303103,doc#278520,2005_12_155_3008.html 9.13
veličinu područja ili ulice unutar zone ili aglomeracije , u kojima je došlo do prekoračenja graničnih ili tolerantnih vrijednosti
#166300208,doc#278520,2005_12_155_3008.html 9.13
daleko od lokalnih izvora emisije ; izbjegavati lokacije na kojima dolazi do lokalnim uvjetima izazvanih pojava temperaturne
#166299969,doc#278520,2005_12_155_3008.html 9.13
gdje su mjerene najviše vrijednosti koncentracija ozona kojima su ljudi i vegetacija najvjerojatnije izravno i neizravno
#166296300,doc#278520,2005_12_155_3008.html 9.13
b ) Zaštita vegetacije </i></p><p> Na mjernim mjestima na kojima se prati kakvoća radi zaštite vegetacije moraju biti smještena
#166295939,doc#278520,2005_12_155_3008.html 9.13
( aglomeracije ) gdje se očekuju najviše koncentracije kojima stanovništvo može biti izloženo u vremenskom razdoblju
#166295223,doc#278520,2005_12_155_3008.html 9.13
zraka sadrži i grafičke priloge u mjerilu 1 : 25000 na kojima su označena pojedina područja i naseljena područja prekoračenja
#166293116,doc#278520,2005_12_155_3008.html 9.13
mjernih veličina , </p><p> ( 4 ) <i> mjerenje </i> : skup postupaka kojima se određuje vrijednost neke veličine ; </p><p> ( 5 ) <i> mjerno
#166284242,doc#278513,2005_12_155_3002.html 9.13
<p><i> 3.1 . Američka gnjiloća </i></p><p> 1 ) U mjestima u kojima je tijekom 2005 . godine utvrđena američka gnjiloća ,
#166281920,doc#278512,2005_12_155_3001.html 9.13
o njezinim biološkim svojstvima i ekološkim uvjetima u kojima obitava . </p><p> Članak 2 . </p><p> Biološka svojstva divljači
#166280677,doc#278511,2005_12_155_3000.html 9.13
<p> 7 . Ribolovne zone odnosno promjene ribolovnih zona u kojima se smiju rabiti plovilo i ribolovni alati upisani u povlastici
#166280493,doc#278511,2005_12_155_3000.html 9.13
i opreme , pomoćnim plovilima te o ribolovnim zonama na kojima ovlaštenik povlastice smije obavljati ribolov , </p><p>
#166280188,doc#278511,2005_12_155_3000.html 9.13
se traži povlastica ; </p><p> 6 . popis ribolovnih zona u kojima se želi obavljati gospodarski ribolov na moru uz uporabu
#166280165,doc#278511,2005_12_155_3000.html 9.13
točno navedene vrste i količine ribolovnih alata i opreme kojima se želi obavljati gospodarski ribolov na moru uz uporabu
#166266322,doc#278506,2005_12_154_2986.html 9.13
regionalne ) samouprave , javno poduzeće i ostale organizacije kojima se raspoređuju sredstva s računa iz ove Naredbe dužni
#166265504,doc#278506,2005_12_154_2986.html 9.13
preknjiženje prihoda dostavljaju se Poreznoj upravi za prihode o kojima ona vodi analitičku evidenciju , odnosno za prihode na
#166265157,doc#278506,2005_12_154_2986.html 9.13
odnosno pogrešno uplaćeni prihodi se nalogom vlasnika računa kojima su više odnosno pogrešno uplaćeni prihodi usmjereni vraćaju
#166265007,doc#278506,2005_12_154_2986.html 9.13
zajedničkim prihodima proračuna te o ostalim prihodima o kojima Porezna uprava vodi analitičku evidenciju . </p><p> FINA
#166246413,doc#278504,2005_12_153_2970.html 9.13
HRVATSKE </head><p> Članak 1 . </p><p> U Uredbi o područjima na kojima djeluju carinarnice Carinske uprave Republike Hrvatske
#166245290,doc#278500,2005_12_153_2966.html 9.13
turizma , prometa i razvitka , dostaviti sve podatke o kojima se vodi službena evidencija , a tiču se osobnog i stambenog
#166241298,doc#278498,2005_12_153_2964.html 9.13
na ispitu sposobnosti i darovitosti u srednjim školama u kojima se provodi prijamni ispit . </p><p> Djeca smrtno stradalih
#166240588,doc#278498,2005_12_153_2964.html 9.13
članka 36 . ovoga Zakona – II . , III . , IV . skupine kojima je organizam oštećen neovisno o poslovima razminiranja
#166240310,doc#278498,2005_12_153_2964.html 9.13
ortopedski doplatak imaju osobe iz članka 36 . ovoga Zakona kojima je oštećenje organizma utvrđeno zbog težih oštećenja organizma
#166239946,doc#278498,2005_12_153_2964.html 9.13
<p> – I . skupina – invalidi sa 100 % oštećenja organizma kojima je </p><p> za redovit život potrebna njega i pomoć druge
#166238075,doc#278498,2005_12_153_2964.html 9.13
projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daje tehničko rješenje na temelju idejnog projekta
#166236341,doc#278498,2005_12_153_2964.html 9.13
sumnjiva područja i/ili građevine ) , </p><p> – rokovima u kojima će se izvršiti Plan , </p><p> – redoslijedu razminiranja
#166234298,doc#278497,2005_12_153_2985.html 9.13
nekretninama iz stavka 1 . ovoga članka smatraju se nekretnine u kojima se ne obavlja djelat­nost godinu dana . </p><p> Članak 20
#166234150,doc#278497,2005_12_153_2985.html 9.13
za tekuću godinu , u roku od 15 dana od dostave rješenja kojima je porez na tvrtku ili naziv utvrđen . </p><p> Obveznik
#166231481,doc#278496,2005_12_153_2984.html 9.13
unutar bankarskog sektora propisuje da su koncentracije kojima se stvara ili jača vladajući položaj jedne ili više banaka
#166228979,doc#278496,2005_12_153_2984.html 9.13
poduzetnika ( 2004/C 31/03 ) , navodi se da koncentracije u kojima zajednički tržišni udio sudionika koncentracije ne iznosi
#166227053,doc#278496,2005_12_153_2984.html 9.13
članica grupe UCI . </p><p> Što se tiče društava u Hrvatskoj s kojima je izravno ili neizravno povezan HVB , podnositelj je
#166221285,doc#278494,2005_12_153_2982.html 9.13
oporezive po stopi od 22 % ( stupci 14 i 15 ) . Izdani računi u kojima su zaračunane usluge npr . ( prijevoz iz članka 5 . stavak
#166220460,doc#278494,2005_12_153_2982.html 9.13
ispostavili račune prema članku 15 . stavak 3 . Zakona , po kojima se može odbiti pretporez . Podaci se upisuju iz stupaca
#166220349,doc#278494,2005_12_153_2982.html 9.13
ispostavili račune prema članku 15 . stavak 3 . Zakona , po kojima se može odbiti pretporez . Podaci se upisuju iz stupca
#166219404,doc#278494,2005_12_153_2982.html 9.13
ispostavili račune prema članku 15 . stavak 3 . Zakona , po kojima se može odbiti pretporez . Podaci se upisuju iz stupaca
#166219293,doc#278494,2005_12_153_2982.html 9.13
ispostavili račune prema članku 15 . stavak 3 . Zakona , po kojima se može odbiti pretporez . Podaci se upisuju iz stupca
#166208639,doc#278482,2005_12_152_2958.html 9.13
brzinama vrtnje koje odgovaraju brzinama vrtnje motora pri kojima se vršilo ispitivanje snage motora , pomoću proračuna
#166203991,doc#278482,2005_12_152_2958.html 9.13
ventilator troši treba odrediti pri istim brzinama vrtnje pri kojima se mjerila snaga motora . Ta snaga oduzima se od ispravljene
#166200656,doc#278482,2005_12_152_2958.html 9.13
ventilator troši treba odrediti pri istim brzinama vrtnje pri kojima se mjerila snaga motora . Ta snaga oduzima se od ispravljene
#166141058,doc#278477,2005_12_152_2953.html 9.13
obranu od poplava , zaštitne vodne građevine , vodostaji pri kojima na određenom području počinje pripremno stanje , redovna
#166138599,doc#278475,2005_12_152_2951.html 9.13
voća « ) . </p><p> ( 3 ) Osim naziva proizvoda voćni sokovi kojima je dodan šećer u svrhu zaslađivanja , kako je navedeno
#166138084,doc#278475,2005_12_152_2951.html 9.13
odnosi se na : </p><p> – nazive , definicije i opće zahtjeve kojima moraju udovoljavati , </p><p> – sastav i senzorna svojstva
#166126500,doc#278471,2005_12_152_2960.html 9.13
</p><p> Ovom oznakom ovlašteni servisi označuju mjerila na kojima je obavljeno servisiranje . </p><p> Oznaka » SERVISIRANO«
#166124568,doc#278471,2005_12_152_2960.html 9.13
onemogućena , a mjerila se ne rabe u takvim uvjetima pri kojima može doći do oštećenja ovog žiga . Uporaba ovog žiga određuje
#166124372,doc#278471,2005_12_152_2960.html 9.13
plinomjere , utege i mjerila koja se rabe u takvim uvjetima pri kojima može doći do oštećenja ovog žiga , ako odobrenjem tipa
#166116599,doc#278470,2005_12_152_2959.html 9.13
koji odgovara uvjetima postavljenim u točki 4.3 . Vozila kojima ovješenje omogućuje podešavanje udaljenosti od tla , ispituju
#166110561,doc#278466,2005_12_151_2925.html 9.13
nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno poslovanje , te ministru predlaže mjere za
#166104167,doc#278461,2005_12_151_2921.html 9.13
članka 29 . , 30 . , 31 . , 32 . , 33 . i 34 . ovoga Zakona kojima se uređuje osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti
#166103906,doc#278461,2005_12_151_2921.html 9.13
osiguranju iz članka 39 . stavka 1 . ovoga Zakona za zrakoplove kojima MTOM iznosi 2.700 kg ili manje koji se ne koristi u komercijalne
#166103594,doc#278461,2005_12_151_2921.html 9.13
članka 29 . , 30 . , 31 . , 32 . , 33 . i 34 . ovoga Zakona kojima se uređuje osiguranje vlasnika vozila od odgovornosti
#166103425,doc#278461,2005_12_151_2921.html 9.13
Iznimno od odredbi stavka 6 . ovoga članka , za zrakoplove kojima MTOM iznosi do 500 kg ugovor o osiguranju iz stavka 1
#166100630,doc#278461,2005_12_151_2921.html 9.13
za vozača motornog vozila , uz poštivanje svih propisa kojima se ta poduka uređuje , </p><p> 3 . ako je vozaču oduzeta
#166099533,doc#278461,2005_12_151_2921.html 9.13
ostalih prijevoznih sredstava , bez obzira na vrstu pogona , kojima se uz naplatu prijevoza prevoze putnici u javnom prometu
#166099508,doc#278461,2005_12_151_2921.html 9.13
s najmanje jednim članom posade , </p><p> 7 . zrakoplova kojima se obavlja prijevoz osoba i stvari u javnom zračnom prometu
#166098014,doc#278461,2005_12_151_2921.html 9.13
ugovora o osiguranju ako ponuditelj prihvaća uvjete pod kojima društvo za osiguranje provodi tu vrstu osiguranja . </p>
#166094788,doc#278459,2005_12_151_2947.html 9.13
stanova i ucrtanim ili označenim pristupačnim komunikacijama kojima se osigurava pristup osobama s invaliditetom i smanjene
#166094161,doc#278459,2005_12_151_2947.html 9.13
</p><p> – opis prostornog i oblikovnog rješenja te radova kojima se osigurava pristupačnost stanovima za koje je predviđeno
#166094113,doc#278459,2005_12_151_2947.html 9.13
drugim proizvodima , konstrukciji , instalacijama i opremi kojima se osigurava ispunjavanje propisanih uvjeta pristupačnosti
#166094049,doc#278459,2005_12_151_2947.html 9.13
o građevini odnosno njezinom dijelu , tehnička rješenja kojima se osigurava ispunjavanje propisanih zahtjeva , ovisno
#166093893,doc#278459,2005_12_151_2947.html 9.13
svakih deset stanova i ucrtanim pristupačnim komunikacijama kojima se osigurava pristup osobama s invaliditetom i smanjene
#166093674,doc#278459,2005_12_151_2947.html 9.13
Pravilnika , moraju sadržavati prikaz tehničkih rješenja kojima se elementi pristupačnosti primjenjuju za osiguranje pristupačnosti
#166093091,doc#278459,2005_12_151_2947.html 9.13
imati pristupačan WC . </p><p> Kada je posebnim propisima kojima su propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti u građevinama
#166092974,doc#278459,2005_12_151_2947.html 9.13
kupaonica . </p><p> U hotelu , đačkom i studentskom domu , u kojima se nalaze zajedničke sanitarne jedinice obvezno se na
#166092857,doc#278459,2005_12_151_2947.html 9.13
hotelskog tipa ( soba/TWC ) , te đačkom i studentskom domu u kojima se nalaze zajedničke sanitarne jedinice , određuje se
#166086656,doc#278459,2005_12_151_2947.html 9.13
utječu na način ispunjavanja lokacijskih uvjeta u skladu s kojima je građevina izgrađena i/ili bitnih zahtjeva za građevinu
#166083262,doc#278459,2005_12_151_2947.html 9.13
</p><p> Najmanje dimenzije taktilne površine i mjesta na kojima je obvezna njena primjena određena su ovisno o svakom
#166082989,doc#278459,2005_12_151_2947.html 9.13
prostoru obavlja , primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika kojima se propisuju uvjeti za odgovarajuću građevinu iz stavka
#166081675,doc#278459,2005_12_151_2947.html 9.13
osobama ; </p><p> 10 . <i> Oznake pristupačnosti </i> su oznake kojima se označavaju primijenjeni obvezni elementi pristupačnosti
#166081632,doc#278459,2005_12_151_2947.html 9.13
pristupačnosti </i> su elementi za projektiranje i građenje , kojima se određuje veličina , svojstva , instalacije , uređaji
#166081455,doc#278459,2005_12_151_2947.html 9.13
tehničkih rješenja u projektiranju i građenju građevina , kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti osigurava
#166074670,doc#278455,2005_12_151_2943.html 9.13
1 ) U posebnim slučajevima mogu se izdati lokalne upute kojima se dodatno privremeno uređuje promet na zračnoj luci ,
#166074527,doc#278455,2005_12_151_2943.html 9.13
vladaju u toj zračnoj luci ; </p><p> – ozbiljnim problemima s kojima se suočavaju novi sudionici ; </p><p> – svim pitanjima u
#166071627,doc#278455,2005_12_151_2943.html 9.13
odnosi te ograničenja raspoloživog prostora ili kapaciteta kojima se to izuzeće opravdava ; </p><p> b ) popraćeno planom odgovarajućih
#166064536,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
sklopljene ugovore o osiguranju odnosno reosiguranju u kojima je posredovao protivno odredbi članka 259 . stavka 4 .
#166064169,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
sklopljene ugovore o osiguranju odnosno reosiguranju u kojima je posredovao protivno odredbi članka 259 . stavka 4 .
#166062161,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
u obzir se uzimaju samo materijalnopravne odredbe prava kojima se uređuje sadržaj pravnog odnosa , a ne odredbe ovog
#166061964,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
osiguranje ili udrugama osiguranja odnosno reosiguranja kojima se može ograničiti načelo slobodnog tržišnog natjecanja
#166060256,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
sklopljene ugovore o osiguranju , odnosno reosiguranju u kojima je posredovao . </p><p><i> Izvještavanje </i></p><p> Članak
#166060217,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
naplatu po istom ugovoru o osiguranju odnosno reosiguranju u kojima je posredovao . </p><p> ( 5 ) Društvo za posredovanje u
#166056747,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
obavljati samo osobe iz stavka 1 . ovoga članka i osobe kojima je to dopušteno drugim zakonima koji uređuju obavljanje
#166054988,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
potraživanja iz neživotnih i drugih osiguranja u vezi s kojima se ne oblikuju matematičke pričuve na ime povrata dijela
#166054957,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
potraživanja iz neživotnih i drugih osiguranja u vezi s kojima se ne oblikuju matematičke pričuve na ime naknade štete
#166053364,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
osiguranje obavijestiti sva nadležna tijela država članica , u kojima društvo za osiguranje nad čijom podružnicom počinje postupak
#166052089,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
199 . </p><p> ( 1 ) Ako nadzorno tijelo , prema podacima kojima raspolaže , utvrdi da osoba obavlja poslove osiguranja
#166051130,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
odnosno na temelju njega donesenih propisa te drugih propisa kojima se uređuje poslovanje društava za osiguranje , subjektu
#166050920,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
tijela staviti na raspolaganje odgovarajuće prostorije u kojima mogu neometano i bez prisutnosti drugih osoba obaviti
#166050626,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
koju je ovlastio obavlja djelatnosti i poslove u vezi s kojima nadzorno tijelo provodi nadzor . </p><p> ( 2 ) Subjekt nadzora
#166050610,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
sjedištu subjekta nadzora kao i u drugim prostorijama u kojima subjekt nadzora odnosno druga osoba koju je ovlastio obavlja
#166049835,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
u društvima za osiguranje , odnosno u pravnim osobama u kojima ima udjel društvo za osiguranje , </p><p> – u pravnim osobama
#166049079,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
koncerna osiguravatelja , financijskim koncernom i osobama u kojima društvo za osiguranje ima kvalificirani udjel , odnosno
#166047332,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
pokriće odnosno imovinom za pokriće matematičke pričuve kojima upravlja društvo za osiguranje . </p><p> ( 2 ) Smatra se
#166047223,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
odbora , povezanim društvima ili investicijskim fondovima kojima upravlja društvo za upravljanje , koje je s društvima
#166046742,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
njega donesenih propisa , odnosno odredbe drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društava za osiguranje . </p><p> (
#166045945,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
propisima donesenima na temelju ovog ili drugih zakona kojima se uređuje poslovanje društava za osiguranje , te propisa
#166044208,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
na temelju ovoga Zakona te sukladno unutarnjim pravilima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje , </p><p> 2
#166043229,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
osiguranje , radnici društva za osiguranje , odnosno druge osobe kojima su vezano za njihov rad u društvu za osiguranje ili uz
#166042697,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
država članica o imenima osoba , odnosno nazivima tijela kojima je dopušteno dostavljati podatke iz stavka 2 . ovoga članka
#166041340,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
Društvo za osiguranje mora u vezi s vrijednosnim papirima kojima se ne trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira
#166040294,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
<p> – dionice čiji je izdavatelj inozemno dioničko društvo kojima se trguje na organiziranim tržištima kapitala država članica
#166040071,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj , </p><p> 6 . dionice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira
#166040056,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
</p><p> 5 . obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira
#166039724,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
upotrijebiti samo za isplatu potraživanja iz osiguranja u vezi s kojima je oblikovana imovina za pokriće matematičke pričuve .
#166038860,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
<p> – dionice čiji je izdavatelj inozemno dioničko društvo kojima se trguje na organiziranim tržištima kapitala država članica
#166038548,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj , </p><p> 8 . dionice kojima se ne trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira
#166038533,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
sa sjedištem u Republici Hrvatskoj , </p><p> 7 . dionice kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira
#166038509,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
</p><p> 6 . obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se ne trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira
#166038489,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
</p><p> 5 . obveznice i druge dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na organiziranom tržištu vrijednosnih papira
#166034673,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
osoba , uzimaju u obzir pri izračunu njihova kapitala i u kojima je udjel društva za osiguranje sukladan članku 9 . stavku
#166034054,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
Društvo za osiguranje dužno je poslovati na način da rizici kojima je izloženo u pojedinačnim , odnosno svim vrstama poslova
#166034033,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
poslova osiguranja koje obavlja te s obzirom na rizike kojima je izloženo ( adekvatnost kapitala ) . </p><p> ( 2 ) Društvo
#166031339,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
obavijestiti nadležna nadzorna tijela država članica u kojima društvo za osiguranje obavlja poslove osiguranja . </p>
#166031098,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
, odnosno ako se promijene druge okolnosti ili uvjeti o kojima je nadzorno tijelo obavijestilo nadležno nadzorno tijelo
#166030926,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
nadzornom tijelu države članice ako na temelju podataka kojima raspolaže i dokumentacije iz stavka 1 . , 2 . i 3 . ovoga
#166023304,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
osoba koja je : </p><p> 1 . povezana s pravnim osobama u kojima društvo za osiguranje ima udio od više od 5 % prava glasa
#166022741,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
osiguranje kod poslovanja te donijeti odgovarajuće mjere kojima će društvo za osiguranje ograničavati rizike . </p><p> (
#166022729,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
društva za osiguranje moraju osigurati praćenje rizika kojima je izloženo društvo za osiguranje kod poslovanja te donijeti
#166022702,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
temelju ovoga Zakona , odnosno sukladno drugim zakonima kojima se uređuje poslovanje društva za osiguranje te propisima
#166022351,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
raspolaže proizlazi da bi , zbog djelatnosti i poslova kojima se osoba bavi , odnosno zbog postupaka koje je osoba činila
#166022341,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
Nadzorno tijelo odbit će izdavanje odobrenja ako iz podataka kojima raspolaže proizlazi da bi , zbog djelatnosti i poslova
#166021778,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
da imatelj u glasovanju sudjeluje samo s udjelom dionica kojima ne krši odredbu članka 21 . stavka 1 . , odnosno 2 . ovoga
#166020998,doc#278450,2005_12_151_2920.html 9.13
odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela ako iz podataka kojima raspolaže proizlazi : </p><p> – da bi zbog pravnog , odnosno
#166010467,doc#278439,2005_12_150_2904.html 9.13
koji glasi : </p><p> » – najmanje 100 metara od objekata u kojima su smješteni ili zasjedaju Hrvatski sabor , Predsjednik
#166009847,doc#278438,2005_12_150_2903.html 9.13
videozapisa te se ne štiti tjelesnom zaštitom u objektima u kojima posluje s gotovim novcem i vrijednostima ( članak 8 .
#166009323,doc#278438,2005_12_150_2903.html 9.13
videozapisa te se ne štiti tjelesnom zaštitom u objektima u kojima posluje gotovim novcem i vrijednostima ( članak 8 . stavak
#166008632,doc#278438,2005_12_150_2903.html 9.13
poslovne jedinice i poslovna mjesta I . i II . kategorije u kojima je zaposleno do pet zaposlenika koji neposredno rukuju
#166008506,doc#278438,2005_12_150_2903.html 9.13
Novčarske institucije I . kategorije dužne su u objektima u kojima posluju , osigurati minimalne sigurnosne uvjete zaštite
#166004480,doc#278437,2005_12_150_2902.html 9.13
za uređenje voda putem uplatnica komunalne naknade , na kojima zasebno iskazuje iznos naknade za uređenje voda . </p><p>
#166004376,doc#278437,2005_12_150_2902.html 9.13
naknada – jedinice lokalne samouprave odnosno pravne osobe kojima jedinica lokalne samouprave povjeri obračun i naplatu
#166003619,doc#278437,2005_12_150_2902.html 9.13
rješenjem Hrvatskih voda . </p><p> Odredbe Zakona o gradnji kojima se uređuje obveza plaćanja komunalnog doprinosa prije
#166001361,doc#278437,2005_12_150_2902.html 9.13
vlasništvu Republike Hrvatske , ili u vlasništvu pravnih osoba kojima je osnivač ili pretežiti udjeličar ili dioničar Republika
#165997435,doc#278436,2005_12_150_2901.html 9.13
</p><p> 11 . investitorski poslovi radi izvršavanja planova kojima se ostvaruje upravljanje vodama , </p><p> 12 . stručni nadzor
#165995082,doc#278436,2005_12_150_2901.html 9.13
postavljanje plutajućih objekata na vodama , osim na vodama na kojima ne postoji plovni put . </p><p> Vodopravnom dozvolom za
#165994378,doc#278436,2005_12_150_2901.html 9.13
drugih zahvata u prostoru , u zonama sanitarne zaštite u kojima , prema odluci o zonama sanitarne zaštite ta gradnja nije
#165989135,doc#278436,2005_12_150_2901.html 9.13
sredstva državnoga proračuna i/ili kredita i zajmova u kojima je Republika Hrvatska primarni dužnik ili jamac , donosi
#165984918,doc#278435,2005_12_150_2900.html 9.13
koje su kandidati priložili i druge podatke o kandidatima kojima Ministarstvo pravosuđa raspolaže . </p><p> ( 2 ) U postupku
#165980165,doc#278434,2005_12_150_2899.html 9.13
opasne kemikalije mora stajati znak opasnosti i natpis kojima se upozorava na vrstu opasnih kemikalija iz članka 2 .
#165980154,doc#278434,2005_12_150_2899.html 9.13
kemikalije . </p><p> Na svim vratima prostorija i ormara u kojima se drže opasne kemikalije mora stajati znak opasnosti
#165980059,doc#278434,2005_12_150_2899.html 9.13
gospodarstvo . </p><p> Članak 46 . </p><p> Prostorije i ormari u kojima se drže opasne kemikalije iz članka 2 . točke 9 . podtočke
#165979559,doc#278434,2005_12_150_2899.html 9.13
osobe koje obavljaju uslužne ili posredničke poslove pri kojima ne dolaze u neposredan doticaj s opasnim kemikalijama
#165979103,doc#278434,2005_12_150_2899.html 9.13
imaju radnike na poslovima proizvodnje ili na poslovima na kojima se koriste opasne kemikalije , s propisanim znanjem o
#165979077,doc#278434,2005_12_150_2899.html 9.13
, koja mora biti tehnički otporna na djelovanje tvari s kojima dolazi u dodir te uređaje , aparate i mjerne instrumente
#165977838,doc#278434,2005_12_150_2899.html 9.13
nalaze u maloprodaji ne smiju izgledom sličiti posudama u kojima se drži hrana ili predmeti opće uporabe i moraju imati
#165977258,doc#278434,2005_12_150_2899.html 9.13
ministar . </p><p> Članak 23 . </p><p> Popis biocidnih pripravaka kojima je dano odobrenje za stav­ljanje u promet jednom godišnje
#165973259,doc#278433,2005_12_150_2898.html 9.13
smatraju tajnom ne primjenjuju postupke i tehničku opremu kojima se štiti pristup sadržajima tih isprava kao i njihova
#165972755,doc#278433,2005_12_150_2898.html 9.13
organizacijske postupke i tehničku opremu ( uređaje i programe ) kojima se štiti pristup sadržajima tih isprava kao i njihova
#165972676,doc#278433,2005_12_150_2898.html 9.13
posebnog postupanja u skladu sa zakonima i drugim propisima kojima se uređuje postupanje s tajnim podacima . </p><p> ( 2 )
#165972614,doc#278433,2005_12_150_2898.html 9.13
postupaka i elektroničkih isprava . </p><p> ( 2 ) U postupcima u kojima se koristi informacijska oprema i komunikacijski sustav
#165972482,doc#278433,2005_12_150_2898.html 9.13
elektroničkih isprava uređuju se zakonima i drugim propisima kojima je uređeno čuvanje pojedinačnih isprava . </p><p><i> Usluge
#165972439,doc#278433,2005_12_150_2898.html 9.13
provoditi u skladu s ovim Zakonom , zakonima i drugim propisima kojima se uređuju postupci čuvanja isprava kao i u skladu s postupcima
#165972380,doc#278433,2005_12_150_2898.html 9.13
razdoblju koje je utvrđeno zakonom ili drugim propisima kojima se uređuju obveze čuvanja odgovarajućih isprava na papiru
#165972233,doc#278433,2005_12_150_2898.html 9.13
, </p><p> – da se čuvaju podaci o elektroničkim potpisima kojima su elektroničke isprave potpisane kao i podaci za ovjeru
#165972085,doc#278433,2005_12_150_2898.html 9.13
obrasca prikaza uređuju se zakonima i drugim propisima kojima se uređuje poslovna dokumentacija unutar pojedinačnih
#165971065,doc#278433,2005_12_150_2898.html 9.13
obliku ovjerene preslike . </p><p> ( 2 ) Za sve radnje u kojima se zakonom ili drugim propisima izričito traži javnobilježnička
#165970417,doc#278433,2005_12_150_2898.html 9.13
dokumentacijske cjeline u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuju postupci čuvanja i arhiviranja isprava , </p>
#165970299,doc#278433,2005_12_150_2898.html 9.13
čuvanja s pridruženim postupcima unošenja i ovjere podataka kojima se potvrđuje stvaratelj , pošiljatelj , primatelj , vrijeme
#165969864,doc#278433,2005_12_150_2898.html 9.13
u postupcima koji se vode pred tijelima javne vlasti u kojima se elektronička oprema i programi mogu primjenjivati u
#165969070,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
pod kojima su upisani u sudskom registru , odnosno pod kojima su dobili odobrenje pravnog prednika Nadzornog tijela
#165969061,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
Zakona nastavljaju s radom na način i pod uvjetima pod kojima su upisani u sudskom registru , odnosno pod kojima su
#165965974,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
smatra se isticanje u javnosti prezentacijskih materijala u kojima se uz tvrtku i djelatnost društva za upravljanje upućuje
#165965653,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
postojećih te način objavljivanja tih cijena , okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa , opis iznosa
#165964921,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
</p><p> 7 . prava iz udjela , </p><p> 8 . pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji fonda , te
#165963347,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
smiju biti nuđeni privatnom ponudom isključivo osobama kojima se , osnovom ispunjenja uvjeta utvrđenih ovim Zakonom
#165961844,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
rad moraju odmah obavijestiti društva za upravljanje s kojima su sklopile ugovor o obavljanju poslova prodaje . </p><p>
#165961181,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
upravljanje fondom u likvidaciji , osim u slučajevima u kojima je društvo za upravljanje u stečaju ili mu je Nadzorno
#165959188,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
naznačena u prospektu fonda , uz navođenje okolnosti u kojima do toga može doći . </p><p> Članak 164 . </p><p> Ulazna ili
#165959111,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
, pa do odobrenja Nadzornog tijela na izmjene prospekta kojima se utvrđuju uvođenje ili uvećanje visine izlazne naknade
#165956814,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
smatra se isticanje u javnosti prezentacijskih materijala u kojima se uz tvrtku i djelatnost društva za upravljanje upućuje
#165956518,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
postojećih te način objavljivanja tih cijena , okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa , opis iznosa
#165955595,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
postojećih , te način objavljivanja tih cijena , okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa , opis iznosa
#165955385,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
ostatka likvidacijske mase fonda , </p><p> 8 . pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji fonda , te
#165954972,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
namjerava ulagati , uključujući financijske izvedenice kojima se trguje na uređenim ili drugim organiziranim tržištima
#165954779,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje , ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano
#165954768,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje
#165954522,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
trguje na uređenim tržištima i/ili financijskih izvedenica kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima ( OTC ) , </p>
#165954513,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
i opcijskih ugovora i drugih financijskih izvedenica , kojima se trguje na uređenim tržištima i/ili financijskih izvedenica
#165953542,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
smiju biti nuđeni privatnom ponudom isključivo osobama kojima se , osnovom ispunjenja uvjeta utvrđenih ovim Zakonom
#165952703,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
osigurati da , prilikom uporabe neke usporedbe , činjenice na kojima se takva usporedba temelji budu točne i ažurne , ili da
#165952199,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
</p><p> Članak 114 . </p><p> Promidžbene aktivnosti fondova kojima upravlja smiju poduzimati i provoditi isključivo : </p>
#165951749,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
postojećih te način objavljivanja tih cijena , okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa , opis iznosa
#165951594,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
fonda s javnom ponudom , informacije o burzi ili burzama na kojima će dionice fonda biti uvrštene , </p><p> 7 . opis investicijskih
#165950296,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
postojećih , te način objavljivanja tih cijena , okolnosti u kojima može doći do obustave izdavanja ili otkupa , opis iznosa
#165950043,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
investicijskog fonda , informacije o burzi ili burzama na kojima će dionice fonda biti uvrštene , </p><p> 9 . vrsta imovine
#165950015,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
odnosno stečajne mase fonda , </p><p> 7 . pretpostavke pod kojima je dopušteno donijeti odluku o likvidaciji fonda , te
#165949611,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
transakcija koje je sklopilo društvo za upravljanje , a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekoračila navedena
#165949104,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje , ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano
#165949093,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje
#165948966,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
osobe i izloženosti na temelju financijskih izvedenica kojima se trguje na drugom organiziranom tržištu ( OTC ) ugovorenih
#165948822,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
: </p><p> a ) depozite , </p><p> b ) financijske izvedenice kojima se trguje drugim organiziranim tržištima ( OTC ) , </p>
#165947847,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
rizičnost fonda , </p><p> 6 . instrumenata tržišta novca kojima se ne trguje na uređenom tržištu pod uvjetom da : </p><p>
#165947644,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
točke 1 . ovoga članka , i/ili financijskih izvedenica kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima ( OTC ) pod
#165947307,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
prenosivih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca kojima se trguje : </p><p> a ) na uređenom javnom tržištu , </p>
#165946530,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
prospekta otvorenoga investicijskog fonda s javnom ponudom i kojima se mogu tražiti dodatni podaci ako je to neophodno za
#165945829,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
transakcija koje je sklopilo društvo za upravljanje , a kojima su se u trenutku njihova sklapanja prekoračila navedena
#165945392,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
vrijednosti imovine fonda , </p><p> 3 . neizgrađena zemljišta na kojima je prema važećim propisima lokalne i područne ( regionalne
#165945343,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
zgrade s pripadajućim zemljištem , </p><p> 2 . zemljišta na kojima se gradi ako građevinski plan odgovara uvjetima navedenim
#165944924,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje , ili kojima upravlja drugo društvo s kojim je to društvo povezano
#165944913,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
fonda ulaže u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima izravno ili neizravno upravlja isto društvo za upravljanje
#165944776,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
osobe i izloženosti na temelju financijskih izvedenica kojima se trguje na drugom organiziranom tržištu ( OTC ) ugovorenih
#165944631,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
: </p><p> a ) depozite , </p><p> b ) financijske izvedenice kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima ( OTC ) , </p>
#165944006,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
točke 1 . ovoga članka , i/ili financijskih izvedenica kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima ( OTC ) pod
#165943383,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
nadzornog odbora , kao i broj i vrijednost svih dionica kojima pojedini član nadzornog odbora raspolaže u fondu . Članovima
#165943013,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
strukovnoj udruzi zbog nepridržavanja pravila udruge , ili kojima je Nadzorno tijelo odnosno odgovarajuće nadležno tijelo
#165941878,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
ugovora zatvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i kojima se mogu tražiti dodatni podaci ako je to neophodno za
#165940410,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
depozitnu banku . </p><p> ( 2 ) Prisilne odredbe ovoga Zakona kojima se propisuju obveze postupanja fondova i društava za upravljanje
#165940021,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
je ono izdavatelj , </p><p> 15 . fondovi s javnom ponudom kojima upravlja jedno društvo za upravljanje ne smiju biti vlasnici
#165939896,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
prodaju , kupnju ili prijenos imovine između dva fonda kojima upravlja isto društvo za upravljanje pod uvjetima različitim
#165939700,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
</p><p> 6 . stjecati ili otuđivati imovinu u ime fondova kojima upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili
#165939669,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja u fondove kojima upravlja , </p><p> 5 . otuđivati imovinu zatvorenoga investicijskog
#165939652,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
statutom i prospektom , </p><p> 4 . obavljati transakcije kojima krši odredbe ovoga Zakona i propisa Nadzornog tijela ,
#165938388,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
za poslovanje podružnice , </p><p> 2 . podatke o fondovima kojima upravlja društvo za upravljanje , podatke o udjelima odnosno
#165938371,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
podružnice , </p><p> c ) tvrtku i sjedište podružnice , na kojima će se moći dobiti svi podaci vezani za poslovanje podružnice
#165937216,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
za poslovanje podružnice , </p><p> 2 . podatke o fondovima kojima upravlja društvo za upravljanje , podatke o udjelima odnosno
#165937199,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
podružnice , </p><p> c ) tvrtku i sjedište podružnice , na kojima će se moći dobiti svi podaci vezani za poslovanje podružnice
#165937016,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
Izloženost fonda prema pojedinim financijskim instrumentima na kojima se temelji izvedenica ne smije biti u suprotnosti s ograničenjima
#165936944,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
neovisno utvrđivanje vrijednosti financijskih izvedenica kojima se trguje na drugim organiziranim tržištima ( OTC ) . </p>
#165936724,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
javna ponuda dionica odnosno udjela investicijskih fondova kojima upravlja , </p><p> 22 . ne sačinjavati nikakav ugovor kojemu
#165936713,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
propisima Nadzornog tijela , kao i zakona država članica u kojima mu je dopuštena javna ponuda dionica odnosno udjela investicijskih
#165936541,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
propisom , </p><p> 15 . objavljivati podatke o fondovima kojima upravlja kao i o sebi u skladu sa Zakonom i propisima
#165936260,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
kojim se uređuje sukob interesa s investicijskim fondovima kojima upravlja , te imatelja udjela u otvorenim investicijskim
#165935577,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
prekršaje propisane odgovarajućim zakonima , </p><p> 6 . osobe kojima je oduzeta poslovna sposobnost , </p><p> 7 . osobe koje
#165935428,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
strukovnoj udruzi zbog nepridržavanja pravila udruge , ili kojima je Nadzorno tijelo odnosno odgovarajuće nadležno tijelo
#165934811,doc#278432,2005_12_150_2897.html 9.13
za 0.02 % iznosa za koji neto vrijednost imovine fondova kojima upravlja prelazi navedeni granični iznos , do najvišeg
#165930370,doc#278426,2005_12_150_2896.html 9.13
suđenje u razumnom roku ne primjenjuju se na predmete u kojima je do dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnesena ustavna
#165928208,doc#278426,2005_12_150_2896.html 9.13
službenika i namještenika primjenjuju se odgovarajući propisi kojima se uređuje odgovornost za povrede službene dužnosti ili
#165927085,doc#278426,2005_12_150_2896.html 9.13
članka kao stručni pomoćnici pomažu sucu u radu u stvarima u kojima su potrebna stručna znanja . </p><p> 4 . Sudački vježbenici
#165923931,doc#278426,2005_12_150_2896.html 9.13
vrsti i složenosti predmeta . </p><p> ( 3 ) U sudovima u kojima su ustanovljeni odjeli predmeti se dodjeljuju u rad po
#165923868,doc#278426,2005_12_150_2896.html 9.13
početku svake kalendarske godine . </p><p> ( 2 ) U sudovima u kojima nisu ustrojeni odjeli predmeti se raspoređuju po abecednom
#165922823,doc#278426,2005_12_150_2896.html 9.13
za suca višeg suda moraju biti ispunjeni uvjeti , prema kojima sudac ima , osim uvjeta iz članka 74 . ovoga Zakona ,
#165922266,doc#278426,2005_12_150_2896.html 9.13
ustrojavanja i poslovanja zajedničkih službi u sudskim zgradama u kojima je smješteno više sudova . </p><p> Članak 69 . </p><p> ( 1
#165921988,doc#278426,2005_12_150_2896.html 9.13
stanju sudaca . </p><p> ( 4 ) Tijela , koja imaju podatke o kojima se vodi evidencija iz stavka 1 . ovoga članka , dužna
#165921274,doc#278426,2005_12_150_2896.html 9.13
postupcima na koje se to pravno shvaćanje odnosi , a u kojima do dana njegovog donošenja nije donesena pravomoćna sudska
#165921177,doc#278426,2005_12_150_2896.html 9.13
zatražit će od sudova drugog stupnja dostavu pred­meta u kojima su donesene te odluke . </p><p> ( 6 ) Odjel Vrhovnog suda
#165919414,doc#278426,2005_12_150_2896.html 9.13
liste daje Ministarstvo pravosuđa i predsjednici sudova u kojima se sudačka vijeća biraju . Lista kandidata utvrđuje se
#165918235,doc#278426,2005_12_150_2896.html 9.13
propisa iz pojedinih upravnih područja kao i nacrti zakona kojima se uređuju pitanja iz djelokruga tog suda . </p><p> ( 4
#165918050,doc#278426,2005_12_150_2896.html 9.13
Sudski odjeli </p><p> Članak 32 . </p><p> ( 1 ) U sudovima u kojima ima više sudskih vijeća , odnosno sudaca pojedinaca koji
#165916970,doc#278426,2005_12_150_2896.html 9.13
nadležni , </p><p> 8 . određuju mjere osiguranja u predmetima u kojima su nadležni suditi , </p><p> 9 . odlučuju o prijedlozima
#165911862,doc#278420,2005_12_150_2909.html 9.13
harmonizacijska jedinica daje godišnje upute u skladu s kojima sve jedinice za unutarnju reviziju proračunskih korisnika
#165911322,doc#278420,2005_12_150_2909.html 9.13
ostvaruje svoje ciljeve , te proračunskim i drugim sredstvima kojima raspolaže . </p><p> Članak 11 . </p><p> Proračunski korisnici
#165911312,doc#278420,2005_12_150_2909.html 9.13
ukupno potrebnom broju zaposlenika , o poslovnim procesima kojima ostvaruje svoje ciljeve , te proračunskim i drugim sredstvima
#165898970,doc#278394,2005_01_15_246.html 9.13
podrijetla dobivenih od goveda , do proizvodnih objekata u kojima su bili proizvedeni ; </p><p><i> 6 . loj , namijenjen industrijskoj
#165898709,doc#278394,2005_01_15_246.html 9.13
od goveda , ovaca ili koza , do proizvodnih objekata u kojima su bili proizvedeni ; </p><p><i> 4 . tkiva specificiranog
#165897639,doc#278394,2005_01_15_246.html 9.13
od goveda , ovaca ili koza , do proizvodnih objekata u kojima su bili proizvedeni ; </p><p><i> 4 . tkiva specificiranog
#165897024,doc#278394,2005_01_15_246.html 9.13
prerađevina dobivenih od goveda , do proizvodnih objekata u kojima su bili proizvedeni ; </p><p><i> 6 . loj , namijenjen industrijskoj
#165896947,doc#278394,2005_01_15_246.html 9.13
od goveda , ovaca ili koza , do proizvodnih objekata u kojima su bili proizvedeni ; </p><p><i> 4 . tkiva specificiranog
#165896864,doc#278394,2005_01_15_246.html 9.13
od goveda , ovaca ili koza , do proizvodnih objekata u kojima je bilo proizvedeno ; </p><p><i> 3 . mesne prerađevine i
#165888615,doc#278382,2005_12_149_2861.html 9.13
potpis , </p><p> 10 . vrstu , pasminu , spol i dob životinja kojima je lijek namijenjen te identifikacijski broj životinje
#165886899,doc#278381,2005_12_149_2860.html 9.13
veterinarsko-zdravstveni pregledi i kontrole obavljaju u odobrenim objektima u kojima ovlašteni veterinar ili nadležni veterinarski inspektori
#165886081,doc#278381,2005_12_149_2860.html 9.13
proces prerade ) . </p><p> ( 7 ) U industrijskim objektima u kojima su ovlašteni veterinari ili nadležni veterinarski inspektori
#165884836,doc#278381,2005_12_149_2860.html 9.13
ulazne sirovine . </p><p> ( 5 ) U industrijskim objektima u kojima su ovlašteni veterinari ili nadležni veterinarski inspektori
#165884801,doc#278381,2005_12_149_2860.html 9.13
procesne kontrole u vrijeme od 22 do 06 sati u objektima u kojima nije uspostavljen rad u smjenama , a naplaćuje se po radnom
#165884716,doc#278381,2005_12_149_2860.html 9.13
. </p><p> ( 3 ) U objektima iz stavka 1 . ovoga članka u kojima se prerađuje ili distribuira mjesečno više od 2.000.000
#165883813,doc#278381,2005_12_149_2860.html 9.13
ovce , koze ) . </p><p> ( 6 ) U industrijskim objektima u kojima su ovlašteni veterinari ili nadležni veterinarski inspektori
#165883697,doc#278381,2005_12_149_2860.html 9.13
procesne kontrole u vrijeme od 22 do 06 sati , u objektima u kojima nije uspostavljen rad u smjenama , a naplaćuje se po radnom
#165879163,doc#278372,2005_12_149_2891.html 9.13
tek nakon što je taj pravni put iscrpljen . U stvarima u kojima je dopušten upravni spor , odnosno revizija u parničnom
#165861914,doc#278361,2005_12_149_2881.html 9.13
vrijediti sve donesene odluke , zapovjedi i drugi akti kojima je bilo uređeno područje propisano tom Odlukom . </p><p>
#165860425,doc#278357,2005_12_149_2877.html 9.13
ovog članka Porezna uprava obavljat će na temelju podataka kojima raspolaže , podataka koje su joj dužni dostaviti porezni
#165859999,doc#278357,2005_12_149_2877.html 9.13
nekretninama iz stavka 1 . ovoga članka smatraju se nekretnine u kojima se ne obavlja djelatnost godinu dana . </p><p> Članak 38
#165856662,doc#278355,2005_12_149_2875.html 9.13
kontinuirano mjeriti , procjenjivati i upravljati svim rizicima kojima je grupa banaka izložena . Kriterije , načine i postupke
#165856571,doc#278355,2005_12_149_2875.html 9.13
</p><p> » ( 29 ) Grupa banaka mora poslovati tako da rizici kojima je izložena ne prelaze granice koje su za banke na pojedinačnoj
#165855283,doc#278354,2005_12_149_2874.html 9.13
dužnika , valutnu strukturu plasmana te druga obilježja prema kojima se ovi plasmani mogu klasificirati u više podskupina s
#165854779,doc#278354,2005_12_149_2874.html 9.13
koji se vode protiv banke podrazumijevaju se oni sporovi u kojima je banka tuženik odnosno okrivljenik te čija posljedica
#165852982,doc#278354,2005_12_149_2874.html 9.13
doći zbog promjene tečaja kune prema stranim valutama u kojima su nominirani plasmani banke . </p><p> ( 5 ) U smislu stavka
#165852803,doc#278354,2005_12_149_2874.html 9.13
doći zbog promjene tečaja kune prema stranim valutama u kojima su nominirani ovi plasmani , odnosno s aspekta sposobnosti
#165852671,doc#278354,2005_12_149_2874.html 9.13
utvrđivanja i praćenja kreditne sposobnosti osoba prema kojima je banka izložena i procedure upravljanja kreditnim rizikom
#165852581,doc#278354,2005_12_149_2874.html 9.13
trajanja poslovnog odnosa ) kreditne sposobnosti osoba prema kojima je izložena te kvalitete instrumenata osiguranja tražbina
#165848861,doc#278343,2005_12_149_2864.html 9.13
strojeva , uređaja i druge opreme za rad kojima se ili u kojima se obavlja djelatnost . </p><p> Ako se izvršenje rješenja
#165848857,doc#278343,2005_12_149_2864.html 9.13
postrojenja , strojeva , uređaja i druge opreme za rad kojima se ili u kojima se obavlja djelatnost . </p><p> Ako se izvršenje
#165827050,doc#278332,2005_12_148_2853.html 9.13
obzir : </p><p> – potpora kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i
#165826906,doc#278332,2005_12_148_2853.html 9.13
proizvoda u 2006 . godini . </p><p> Članak 26 . </p><p> Mjenice kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze može izdavati samo
#165825992,doc#278332,2005_12_148_2853.html 9.13
rata i članova njihovih obitelji kao i za osigurane osobe kojima je priznato svojstvo ratnoga vojnog invalida , mirnodopskoga
#165825966,doc#278332,2005_12_148_2853.html 9.13
. Zakona o zdravstvenom osiguranju i za osigurane osobe kojima je priznat status hrvatskoga ratnoga vojnog invalida prema
#165825115,doc#278332,2005_12_148_2853.html 9.13
. jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave kojima je Vlada izdala suglasnosti do 31 . prosinca 2005 . ,
#165824938,doc#278332,2005_12_148_2853.html 9.13
obitelji , i to korisnika i drugih pravnih i fizičkih osoba kojima se ti izdaci isplaćuju iz proračunskih sredstava ili sredstava
#165811149,doc#278322,2005_12_147_2840.html 9.13
posebne državne skrbi uključujući i korisnike stanova na kojima je prestalo stanarsko pravo temeljem Zakona o davanju
#165810888,doc#278322,2005_12_147_2840.html 9.13
ovlaštenika prava na najam stanova u državnom vlasništvu , na kojima su oni nekad imali stanarsko pravo . </p><p> Člankom 6 .
#165810016,doc#278322,2005_12_147_2840.html 9.13
predlagatelja , Ustavni sud razmotrio je zakonske uvjete pod kojima se daju u najam stanovi u državnom vlasništvu na područjima
#165809780,doc#278322,2005_12_147_2840.html 9.13
područjima posebne državne skrbi utvrđuju se područja o kojima Republika Hrvatska posebno skrbi , kao i poticajne mjere
#165809195,doc#278322,2005_12_147_2840.html 9.13
godine donesen je osporeni ZID ZPPDS , kojim se stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo – sada stanovi u državnom
#165808674,doc#278322,2005_12_147_2840.html 9.13
državne skrbi ( u dijelu u kojem bi se odnosila na stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo ) « . </p><p> 2 . ZID ZPPDS
#165807722,doc#278321,2005_12_147_2839.html 9.13
ustavnom standardu . Ustav pri time ne razrađuje mjerila kojima bi se nadležno tijelo trebalo voditi kako bi zadovoljilo
#165807542,doc#278321,2005_12_147_2839.html 9.13
članove DSV-a , Ustavni sud utvrđuje da se radi o navodima kojima se osporava neposredna primjena članka 3 . stavka 3 .
#165807197,doc#278321,2005_12_147_2839.html 9.13
predlagatelj navodi da osporena odredba spada u odredbe kojima se uređuje način i postupak biranja članova Državnog sudbenog
#165806223,doc#278320,2005_12_147_2838.html 9.13
osobe u jednakom pravnom položaju u odnosu na uvjete pod kojima ostvaruju prava propisana Zakonom , nisu osnovani navodi
#165806034,doc#278320,2005_12_147_2838.html 9.13
Zakonodavac ima ustavno ovlaštenje samostalno urediti uvjete pod kojima će se prodavati stanovi u državnom vlasništvu , vodeći
#165805841,doc#278320,2005_12_147_2838.html 9.13
na otkup stana po odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo , izgubili po sili Zakona o davanju
#165805101,doc#278320,2005_12_147_2838.html 9.13
predlagatelja , Ustavni sud razmotrio je zakonske uvjete pod kojima se daju u najam stanovi u državnom vlasništvu na područjima
#165804950,doc#278320,2005_12_147_2838.html 9.13
područjima posebne državne skrbi utvrđuju se područja o kojima Republika Hrvatska posebno skrbi , kao i poticajne mjere
#165804748,doc#278320,2005_12_147_2838.html 9.13
članka Vlada Republike Hrvatske utvrdit će i uvjete po kojima najmoprimac ( . .. ) stana može kupiti ( . .. ) stan u
#165804039,doc#278320,2005_12_147_2838.html 9.13
, 94/01 . , 88/02 . ) , pri čemu je numeracija članaka kojima se mijenjao ili dopunjavao prethodni zakonski tekst bila
#165803593,doc#278320,2005_12_147_2838.html 9.13
riješeno temeljno pravo bivših nositelja stanarskih prava , kojima nije oduzeto stanarsko pravo pojedinačnim aktima upravnih
#165802730,doc#278320,2005_12_147_2838.html 9.13
zakonom . </p><p> Ističući da je Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ( » Narodne novine « broj 43/92
#165801562,doc#278319,2005_12_147_2837.html 9.13
detaljni plan uređenja , jesu dokumenti prostornog uređenja , kojima se određuje svrhovita organizacija , korištenje i namjena
#165801514,doc#278319,2005_12_147_2837.html 9.13
lokalne samouprave i uprave u provedbi mjera i aktivnosti kojima se osigurava planiranje i uređivanje prostora Republike
#165793821,doc#278315,2005_12_147_2833.html 9.13
Općinski sud u Splitu , na prijedlog prisutnih stranaka ( među kojima je bila i podnositeljica ) odgodio je raspravljanje na
#165790656,doc#278313,2005_12_147_2831.html 9.13
vojnih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata , a kojima su potraživani relativno značajni iznosi naknada šteta
#165789574,doc#278313,2005_12_147_2831.html 9.13
dopunama Zakona o obveznim odnosima određen prekid postupaka u kojima je odlučivano o naknadi štete uzrokovane od pripadnika
#165782719,doc#278308,2005_12_147_2827.html 9.13
stradalih u ratu koje Republika Hrvatska provodi onim građanima kojima su ti objekti stvarno i koristili za stalno stanovanje
#165780753,doc#278307,2005_12_147_2826.html 9.13
prava drugih osoba . Stoga je važno utvrditi okolnosti u kojima državna tijela poduzimaju mjere koje bi mogle utjecati
#165780675,doc#278307,2005_12_147_2826.html 9.13
10 . U odnosu na odredbe članka 10 . Konvencije , prema kojima ostvarivanje slobode izražavanja obuhvaća dužnosti i odgovornosti
#165780535,doc#278307,2005_12_147_2826.html 9.13
, primjerice , proizlaze iz odredaba članka 13 . ZJP , kojima je zakonodavac , utvrđujući obveze tih glasila , propisao
#165777987,doc#278306,2005_12_147_2825.html 9.13
radnje u postupku i odbaciti tužbu , osim u slučajevima u kojima nadležnost suda u Republici Hrvatskoj ovisi o pristanku
#165777828,doc#278306,2005_12_147_2825.html 9.13
je i financira , te stoga spada u skupinu organizacija kojima je imunitet priznat Sporazumom o gospodarskoj , tehničkoj
#165775104,doc#278299,2005_12_147_2819.html 9.13
pravomoćnim rješenjima , okončat će se prema propisima po kojima su započeti . </p><p> Članak 124 . </p><p> ( 1 ) Natječaj
#165772809,doc#278299,2005_12_147_2819.html 9.13
<p> Protiv ovlaštenih arhitekata ili ovlaštenih inženjera kojima je prestalo pravo na obavljanje poslova jer su se odrekli
#165772451,doc#278299,2005_12_147_2819.html 9.13
postupka dužan je u prijavi navesti i priložiti sve dokaze na kojima temelji svoju prijavu , a u protivnom prijava će se smatrati
#165772036,doc#278299,2005_12_147_2819.html 9.13
ili inženjera Stegovni sud uzima u obzir sve okolnosti o kojima ovisi vrsta i visina kazne , a osobito štetne posljedice
#165770163,doc#278299,2005_12_147_2819.html 9.13
činjenicama na kojima se taj zahtjev temelji i dokazima kojima se te činjenice potkrepljuju . Mora mu biti omogućeno
#165770156,doc#278299,2005_12_147_2819.html 9.13
sa zahtjevom za njegovim razrješenjem , činjenicama na kojima se taj zahtjev temelji i dokazima kojima se te činjenice
#165768663,doc#278299,2005_12_147_2819.html 9.13
i izradu prijedloga o temama koje treba razmatrati i o kojima treba donositi odluke Upravni odbor . </p><p> Članak 55
#165768541,doc#278299,2005_12_147_2819.html 9.13
zaključke i stajališta , te daje mišljenje o pitanjima o kojima će Skupština raspravljati , </p><p> 36 . predlaže Skupštini
#165766101,doc#278299,2005_12_147_2819.html 9.13
ovlaštenih inženjera na području jedinica lokalne samouprave u kojima je pored hrvatskog u službenoj uporabi i koji drugi jezik
#165763171,doc#278299,2005_12_147_2819.html 9.13
</p><p> Ustroj i vođenje Evidencije trgovačkih društava u kojima su zaposleni ovlašteni arhitekti i/ili ovlašteni inženjeri
#165762506,doc#278299,2005_12_147_2819.html 9.13
stručnog nadzora </p><p> 9 . Evidenciju trgovačkih društava u kojima su zaposleni ovlašteni arhitekti i/ili ovlašteni inženjeri
#165761528,doc#278299,2005_12_147_2819.html 9.13
inženjera , za obnovu postupka upisa te u drugim slučajevima u kojima odlučuju o pravima i obvezama ovlaštenih arhitekata i
#165761240,doc#278299,2005_12_147_2819.html 9.13
urede , projektantska društva odnosno druge pravne osobe u kojima ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjeri obavljaju svoje
#165760720,doc#278298,2005_12_147_2818.html 9.13
stavka 2 . i 3 . Zakona o tržištu vrijednosnih papira , kojima je propisano da će u slučaju utvrđenih nedostataka i nepravilnosti
#165759885,doc#278297,2005_12_147_2817.html 9.13
Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d . da poduzme radnje kojima blokira , odnosno onemogući otuđenje ili opterećenje upisanim
#165759783,doc#278297,2005_12_147_2817.html 9.13
je da kada Komisija utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti kojima se ugrožava funkcioniranje tržišta kapitala u cjelini
#165756508,doc#278293,2005_12_147_2813.html 9.13
stavka 1 . Zakona , osoba koja stekne dionice izdavatelja kojima , zajedno s dionicama koje već ima , prelazi prag od 25
#165755659,doc#278292,2005_12_147_2812.html 9.13
pogon </p><p> G . Posebna oprema kormilarnice na brodovima kojima upravlja jedna osoba uz pomoć radara </p><p> 11.2 . Tehnička
#165754205,doc#278290,2005_12_147_2792.html 9.13
kaznionica i ukupne društvene zajednice . Zatvori su mjesta u kojima se ovisnici nalaze samo ograničeno , katkad i vrlo kratko
#165753983,doc#278290,2005_12_147_2792.html 9.13
u tijeku je i njegova aplikacija na još devet zatvora u kojima se izvršavaju kazne u kraćem trajanju ( do 6 mjeseci )
#165753535,doc#278290,2005_12_147_2792.html 9.13
potrebno je zauzimati se za što brže procesuiranje slučajeva u kojima je ovisnost o opojnim drogama uzrok kaznenih , odnosno
#165753475,doc#278290,2005_12_147_2792.html 9.13
školama , odnosno u neposrednoj blizini i u prostorijama u kojima se odvijaju aktivnosti mladih , ili ako se radi o iskorištavanju
#165748669,doc#278290,2005_12_147_2792.html 9.13
, kao i u provođenju mjera obveznog liječenja ovisnika kojima je to odredio ovlašteni sud . Zajedno s drugim službama
#165747091,doc#278290,2005_12_147_2792.html 9.13
doraditi zakonske propise i izraditi stručne protokole kojima bi se regulirali uvjeti utvrđivanja zdravstvene sposobnosti
#165741877,doc#278290,2005_12_147_2792.html 9.13
kazneno pravnu zaštitu zatvorenika ovisnika o drogama , kojima se i u zatvorskom sustavu mora omogućiti pravo na adekvatno
#165736405,doc#278284,2005_12_146_2744.html 9.13
otkrivanje i javljanje požara moraju se ugraditi u prostorije u kojima se nalaze oprema i uređaji koji mogu uzrokovati požar
#165732791,doc#278284,2005_12_146_2744.html 9.13
na ispunjenje bitnih zahtjeva za uporabljivu građevinu i kojima se mije­nja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima
#165732780,doc#278284,2005_12_146_2744.html 9.13
prostora , </p><p> <i> rekonstrukcija </i> jest izvođenje radova kojima se utječe na ispunjenje bitnih zahtjeva za uporabljivu
#165728605,doc#278283,2005_12_146_2743.html 9.13
<p> Popis osoba kojima su izdana ovlaštenja te popis osoba kojima su ovlaštenja oduzeta objavljuje se u » Narodnim novinama«
#165728598,doc#278283,2005_12_146_2743.html 9.13
obavljaju poslovi . </p><p> Članak 27 . </p><p> Popis osoba kojima su izdana ovlaštenja te popis osoba kojima su ovlaštenja
#165728588,doc#278283,2005_12_146_2743.html 9.13
dokaze te omogućiti pregled tehničke opreme i lokacija na kojima se obavljaju poslovi . </p><p> Članak 27 . </p><p> Popis osoba
#165728459,doc#278283,2005_12_146_2743.html 9.13
podatke o tehničkoj opremljenosti , osoblju i lokacijama na kojima će se obavljati poslovi , </p><p> – statut i/ili drugi opći
#165728180,doc#278283,2005_12_146_2743.html 9.13
eksplozivnih tvari u Republiku Hrvatsku uvezenih iz zemalja s kojima Republika Hrvatska nema zaključen ugovor iz članka 35
#165726418,doc#278283,2005_12_146_2743.html 9.13
uništavanje , napisane na hrvatskom jeziku i jezicima zemalja kojima je dotični eksploziv namijenjen , </p><p> – svaka eksplozivna
#165726322,doc#278283,2005_12_146_2743.html 9.13
odnose na fizikalnu i kemijsku stabilnost u svim uvjetima kojima eksplozivna tvar može biti izložena pri skladištenju ,
#165726274,doc#278283,2005_12_146_2743.html 9.13
potrebno je ispitati u uvjetima koji odgovaraju uvjetima u kojima će se uporabiti . </p><p> Ako uvjete iz stavka 1 . ovoga
#165704385,doc#278275,2005_12_146_2787.html 9.13
prvostupanjski sud održao je tri ročišta za glavnu raspravu na kojima je , između ostalog , podnesen odgovor na tužbu tuženika
#165700120,doc#278271,2005_12_146_2784.html 9.13
i obvezama podnositelja , sud je održao više ročišta na kojima je , između ostalog , odbio prijedlog podnositelja za
#165699340,doc#278271,2005_12_146_2784.html 9.13
kojom je odbijen zahtjev podnositelja za poništenje odluka kojima je izvršen raspored podnositelja na drugo radno mjesto
#165698351,doc#278270,2005_12_146_2783.html 9.13
je dugim trajanjem ostavinskog i parničnog postupka , u kojima nije donijeta pravomoćna odluka , podnositeljici povrijeđeno
#165693315,doc#278267,2005_12_146_2780.html 9.13
Hrvatske za naknadu štete prouzročene terorističkim aktima , a kojima su potraživani relativno značajni iznosi naknada šteta
#165692298,doc#278267,2005_12_146_2780.html 9.13
izmjeni Zakona o obveznim odnosima određen prekid postupaka u kojima je odlučivano o naknadi štete nastale uslijed terorističkih
#165687669,doc#278264,2005_12_146_2777.html 9.13
prvostupanjski sud mogao , s obzirom na procesne mogućnosti kojima raspolaže , postupak ubrzati , što nije učinio . Zbog
#165686863,doc#278264,2005_12_146_2777.html 9.13
prvostupanjski sud održao je šest ročišta za glavnu raspravu , na kojima je između ostalog , proveo dokaz saslušanjem podnositelja
#165677710,doc#278257,2005_12_146_2771.html 9.13
2004 . tužiteljica je predala podnesak i dokumentaciju kojima pobija navode tuženika u sporu , saslušani su tužiteljica
#165673918,doc#278255,2005_12_146_2769.html 9.13
. održano je jedanaest ročišta za glavnu raspravu , na kojima je sud ponovno saslušao podnositelja radi oslobađanja
#165673882,doc#278255,2005_12_146_2769.html 9.13
studenoga 1997 . održana su dva ročišta za glavnu raspravu na kojima je sud saslušao podnositelja radi oslobađanja od plaćanja
#165667571,doc#278250,2005_12_146_2737.html 9.13
članka ne podnesu zahtjev za upis u registar , odnosno kojima odlukom Komore upis bude odbijen , prestaje vrijediti
#165665903,doc#278250,2005_12_146_2737.html 9.13
da oduzimanje dozvole nije utemeljeno i podnijeti dokaze kojima potvrđuje postojanje navedenih činjenica . Ako se osoba
#165662863,doc#278250,2005_12_146_2737.html 9.13
tijela Komore , zaposlene u Komori , odnosno na druge osobe kojima su u njihovu radu u Komori dostupni povjerljivi podaci
#165661086,doc#278250,2005_12_146_2737.html 9.13
radile u revizorskom društvu ili kod samostalnog revizora i kojima na bilo koji način dostupni povjerljivi podaci iz stavka
#165659228,doc#278250,2005_12_146_2737.html 9.13
pravnih osoba obavljaju : </p><p> a ) revizorska društva u kojima : </p><p> – najmanje tri četvrtine glasačkih prava imaju
#165646954,doc#278242,2005_12_146_2757.html 9.13
nekretninama iz stavka 1 . ovog članka smatraju se nekretnine u kojima se ne obavlja djelatnost godinu dana . </p><p> Članak 31
#165645892,doc#278242,2005_12_146_2757.html 9.13
stolovima i otvorenim prodajnim mjestima na tržnici na kojima se prodaju živežne namirnice , natpisi što ih građevinska
#165642920,doc#278239,2005_12_146_2736.html 9.13
financijskog sektora ovlaštene su donositi posebne propise kojima se uređuju oblik i sadržaj financijskih izvještaja . </p>
#165637224,doc#278237,2005_12_146_2753.html 9.13
prijavi namjere provedbe koncentracije te druge podatke kojima je raspolagao HNB , u postupku ispitivanja prijave namjere
#165634559,doc#278232,2005_12_146_2748.html 9.13
Provođenje pojačane dezinfekcije prijevoznih sredstava kojima se prevoze pošiljke peradi , bezgrebenki , uzgojene i
#165633075,doc#278230,2005_12_146_2746.html 9.13
ili gradu , kao i kada postoje drugi opravdani razlozi kojima se osigurava sigurnost prometa. « </p><p> Članak 4 . </p>
#165621905,doc#278228,2005_12_145_2735.html 9.13
carine označava da za uvoz pojedinih proizvoda iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom
#165621834,doc#278228,2005_12_145_2735.html 9.13
poljoprivredno-prehrambenih proizvoda pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom
#165621792,doc#278228,2005_12_145_2735.html 9.13
snižena stopa carine pri uvozu robe iz neke od zemalja , s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom
#165621532,doc#278228,2005_12_145_2735.html 9.13
ad valorem </i> « carine , i za potrebe vrijednosti prema kojima je određen sadržaj pojedinih tarifnih brojeva ili podbrojeva
#165618789,doc#278228,2005_12_145_2735.html 9.13
Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom
#165618761,doc#278228,2005_12_145_2735.html 9.13
obračunu i naplati carine na robu podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom
#165618662,doc#278228,2005_12_145_2735.html 9.13
nacije , te uvjeti za uvoz roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom
#165613309,doc#278225,2005_12_144_2723.html 9.13
raspodijeljen je na temelju udjela postotka broja lokaliteta na kojima se odvija zdravstvena djelatnost u pojedinoj županiji
#165611514,doc#278224,2005_12_144_2722.html 9.13
troše na osnovi operativnih planova za 2006 . godinu , u kojima se specificiraju učenički domovi , namjene i iznosi sredstava
#165611473,doc#278224,2005_12_144_2722.html 9.13
troše na osnovi operativnih planova za 2006 . godinu , u kojima se specificiraju škole , namjene i iznosi sredstava . </p>
#165610446,doc#278224,2005_12_144_2722.html 9.13
učenika upisanih 2005./2006 . godine po učeničkim domovima kojima su osnivači navedene županije . </p><p> Mjerilo je prosječna
#165608483,doc#278223,2005_12_144_2721.html 9.13
troše na osnovi operativnih planova za 2006 . godinu , u kojima se specificiraju škole , namjene i iznosi sredstava . </p>
#165602858,doc#278221,2005_12_144_2719.html 9.13
nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima kojima je utvrđeno poslovanje i predlaže mjere za njihovo otklanjanje
#165591344,doc#278215,2005_12_144_2731.html 9.13
imati prikladnu obuku obzirom na opasnosti od zračenja kojima su izloženi kao i mjerama opreza koje moraju poduzimati
#165590385,doc#278215,2005_12_144_2731.html 9.13
ispitivanja predloženog od ispitnog tijela ; </p><p> – mjerama kojima se osigurava objektivnost ispitivanja ; </p><p> – neovisnosti
#165589635,doc#278215,2005_12_144_2731.html 9.13
dokumentacija ; </p><p> ( l ) osiguravanju postupka provjeravanja kojima se osigurava usklađenost sa zahtjevima koji se odnose
#165589614,doc#278215,2005_12_144_2731.html 9.13
roba ; </p><p> ( k ) osiguravanju postupka provjeravanja kojima se osigurava da se u vozilu nalaze potrebna i propisana
#165589590,doc#278215,2005_12_144_2731.html 9.13
radne procedure i zadaće ; </p><p> ( j ) provođenju mjera kojima se povećava spoznaja o rizicima koji se javljaju pri prijevozu
#165589114,doc#278215,2005_12_144_2731.html 9.13
da se odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju na subjekte kojima glavna ili sporedna djelatnost nije transport ili s njime
#165564720,doc#278186,2005_12_143_2702.html 9.13
. Ako zbroj nije najmanji , izvode se samo ispitivanja kojima se provjeravaju optičke značajke , definirana u točki
#165560645,doc#278186,2005_12_143_2702.html 9.13
ga laboratorij smatra korisnim s obzirom na informacije kojima raspolaže o međusloju . </p><p> 5.3.2 . Broj ispitnih komada
#165559716,doc#278186,2005_12_143_2702.html 9.13
ga laboratorij smatra korisnim s obzirom na informacije kojima raspolaže o međusloju . </p><p> 5.3.2 . Primjenjuju se zahtjevi
#165551165,doc#278186,2005_12_143_2702.html 9.13
poljoprivredne i šumarske traktore i za radne strojeve , na kojima nije moguće odrediti područje I , područje I ' predstavlja
#165549668,doc#278186,2005_12_143_2702.html 9.13
za poljoprivredu i šumarstvo i na radnim strojevima , na kojima nije moguće odrediti područje I , ispitivanje treba izvesti
#165539277,doc#278186,2005_12_143_2702.html 9.13
stakla trebaju biti ugrađena tako da , unatoč opterećenjima kojima je izloženo vozilo u uobičajenim uvjetima uporabe , zadrže
#165539204,doc#278186,2005_12_143_2702.html 9.13
vjetrobranska stakla ( nisu obuhvaćena ovim Pravilnikom ) , odredbe kojima se uređuju opći i pojedinačni zahtjevi , ispitivanja i
#165539047,doc#278186,2005_12_143_2702.html 9.13
ne prelazi 40 km/h . </p><p> 2 . Definicije </p><p> Točke o kojima se radi jednake su točkama određenim u članku 2 . Pravilnika
#165533275,doc#278186,2005_12_143_2702.html 9.13
.. . .. . . </p><p> 1.2.4 . položaj i veličina područja u kojima se provjeravaju optičke značajke ( 3 ) : . .. . .. . ..
#165515040,doc#278184,2005_12_142_2691.html 9.13
značajke i ispravne radne funkcije , usprkos vibracijama kojima mogu biti izloženi . </p><p> 5.2.1 . Glavna svjetla moraju
#165493567,doc#278184,2005_12_142_2691.html 9.13
prikazano na slici . Točke u kojima se obavlja mjerenje e u kojima je projekcija vanjske strane krajnjih zavoja najbliža
#165493561,doc#278184,2005_12_142_2691.html 9.13
sa žarnom niti , kao što je prikazano na slici . Točke u kojima se obavlja mjerenje e u kojima je projekcija vanjske strane
#165481964,doc#278184,2005_12_142_2691.html 9.13
značajke propisane ovim pravilnikom , usprkos vibracijama kojima mogu biti izložene . </p><p> 6.2.1 HSB optičke jedinice
#165472048,doc#278184,2005_12_142_2691.html 9.13
dostaviti s glavnim svjetlom . </p><p> 6.1.4 Dimenzije s kojima je određen položaj žarnih niti unutar etalon žarulje sa
#165471545,doc#278184,2005_12_142_2691.html 9.13
zahtjevi točke 6.3 . ovoga pravilnika . </p><p> 5.3 . Dijelovi s kojima se žarulja sa žarnom niti pričvršćuje u reflektor moraju
#165471437,doc#278184,2005_12_142_2691.html 9.13
Ugradba takve naprave nije potrebna na glavnim svjetlima u kojima su reflektor i leća nerastavljivo povezani , pod uvjetom
#165471403,doc#278184,2005_12_142_2691.html 9.13
značajke i ostanu u dobrom radnom stanju , usprkos vibracijama kojima mogu biti izloženi . </p><p> 5.2.1 . Glavna svjetla moraju
#165461281,doc#278184,2005_12_142_2691.html 9.13
može dostaviti s glavnim svjetlom . </p><p> 6.1.4 Dimenzije kojima je određen položaj žarnih niti unutar etalon žarulje sa
#165460450,doc#278184,2005_12_142_2691.html 9.13
primjenjuju se zahtjevi točke 6 . </p><p> 5.3 . Dijelovi s kojima se žarulja ( žarulje ) sa žarnom niti pričvršćuje ( pričvršćuju
#165460313,doc#278184,2005_12_142_2691.html 9.13
značajke i ispravne radne funkcije , usprkos vibracijama kojima mogu biti izloženi . </p><p> 5.2.1 . Glavna svjetla moraju
#165450952,doc#278184,2005_12_142_2691.html 9.13
funkcije pri uobičajenoj uporabi , usprkos vibracijama kojima mogu biti izložene . </p><p> 6.2.1 Glavna svjetla moraju
#165441608,doc#278184,2005_12_142_2691.html 9.13
</p><p> 700 </p><p> 450 </tr></table></p><p> 6.1.4 Dimenzije s kojima je određen položaj žarne niti ( žarnih niti ) unutar etalon
#165441105,doc#278184,2005_12_142_2691.html 9.13
zahtjevi točke 6 . niže . </p><p> 5.4 . & nsp ; Dijelovi s kojima se žarulja sa žarnom niti pričvršćuje u reflektor moraju
#165440995,doc#278184,2005_12_142_2691.html 9.13
Ugradba takve naprave nije potrebna na glavnim svjetlima u kojima su reflektor i leća nerastavljivo povezani , pod uvjetom
#165440963,doc#278184,2005_12_142_2691.html 9.13
radnom stanju pri uobičajenoj uporabi , usprkos vibracijama kojima mogu biti izložena . </p><p> 5.3 Glavna svjetla moraju biti
#165429454,doc#278178,2005_11_141_2654.html 9.13
Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom
#165429417,doc#278178,2005_11_141_2654.html 9.13
Snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom
#165428209,doc#278174,2005_11_141_2688.html 9.13
je taj pravni put iscrpljen . </i></p><p><i> U stvarima u kojima je dopušten upravni spor odnosno revizija u parničnom
#165423141,doc#278169,2005_11_141_2683.html 9.13
Samoboru održao je četiri ročišta za glavnu raspravu , na kojima je , između ostalog , proveo dokaz saslušanjem podnositelja
#165418027,doc#278160,2005_11_141_2675.html 9.13
pohranjene dionice , zajedno s ukupnim brojem glasova s kojima Ponuditelj već raspolaže , ne premašuje 50 % prava glasa
#165417998,doc#278160,2005_11_141_2675.html 9.13
u ponudi za preuzimanje naveo da neće kupiti dionice na kojima je zasnovan teret ili koje će biti pohranjene radi prihvata
#165416594,doc#278159,2005_11_141_2674.html 9.13
Zahtjev , najviša cijena po kojoj su Ponuditelj i osobe s kojima Ponuditelj djeluje zajednički stjecali dionice Izdavatelja
#165412608,doc#278156,2005_11_141_2671.html 9.13
razmjenjuju , obrađuju i čuvaju ovlaštene pravne osobe kojima je dano odobrenje ministra nadležnog za zdravstvo za obavljanje
#165409753,doc#278153,2005_11_141_2669.html 9.13
114/03 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#165405828,doc#278143,2005_11_140_2647.html 9.13
drugog carinski dopuštenog postupanja ili uporabe robe u kojima je navedena druga količina , vrsta , kakvoća ili podrijetlo
#165403155,doc#278143,2005_11_140_2647.html 9.13
kojima se neće zahtijevati polaganje osiguranja , ili u kojima će se odobriti polaganje osiguranja u smanjenom iznosu.
#165403146,doc#278143,2005_11_140_2647.html 9.13
Vlada Republike Hrvatske može propisati druge slučajeve u kojima se neće zahtijevati polaganje osiguranja , ili u kojima
#165402701,doc#278143,2005_11_140_2647.html 9.13
Hrvatske može propisati slučajeve i posebne uvjete pod kojima se troškovi proizvodnje primjenjuju kao osnovica za obračun
#165401957,doc#278143,2005_11_140_2647.html 9.13
Hrvatske može propisati slučajeve u kojima te uvjete pod kojima se smatra da su roba u nepromijenjenom stanju ili dobiveni
#165401953,doc#278143,2005_11_140_2647.html 9.13
<p> » Vlada Republike Hrvatske može propisati slučajeve u kojima te uvjete pod kojima se smatra da su roba u nepromijenjenom
#165401092,doc#278143,2005_11_140_2647.html 9.13
</p><p> U skladu s postupkom odbora određuju se slučajevi u kojima je moguće ne zahtijevati polaganje jamstva u vezi s prijevozom
#165400790,doc#278143,2005_11_140_2647.html 9.13
odobrenje iz stavka 2 . točke b ) ovoga članka daje osobama kojima je odobren status » ovlaštenoga gospodarskog subjekta
#165400536,doc#278143,2005_11_140_2647.html 9.13
zaključuje postupak provoza kada na temelju usporedbe podataka kojima raspolaže i podataka dostupnih odredišnoj carinarnici
#165399450,doc#278143,2005_11_140_2647.html 9.13
</p><p> » Vlada Republike Hrvatske propisuje uvjete prema kojima će se odobriti povoljnije tarifno postupanje koje određena
#165398874,doc#278143,2005_11_140_2647.html 9.13
upravljanje rizikom , te </p><p> – uvjete i postupak prema kojima se status » ovlaštenoga gospodarskog subjekta « može ukinuti
#165390682,doc#278140,2005_11_140_2644.html 9.13
opremu , uređaje , sredstva za rad i prijevozna sredstva kojima se obavlja djelatnost . </p><p> Članak 85 . </p><p> ( 1 )
#165390659,doc#278140,2005_11_140_2644.html 9.13
pečaćenjem ili na drugi način zatvoriti prostorije ( objekt ) u kojima se obavlja djelatnost , a može do konačne odluke nadležnog
#165386978,doc#278140,2005_11_140_2644.html 9.13
članicama Zajednice i ovlaštenih tijela trećih zemalja kojima je od strane nadležnog tijela Zajednice priznata istovjetnost
#165386589,doc#278140,2005_11_140_2644.html 9.13
način odabira sorte koja je standard , broj lokacija na kojima se provode poljski pokusi i vrijeme trajanja ispitivanja
#165385873,doc#278140,2005_11_140_2644.html 9.13
Hrvatske propisat će ministar . </p><p> ( 4 ) Uvjete pod kojima se poljoprivredni reprodukcijski materijal vrsta bilja
#165378592,doc#278140,2005_11_140_2644.html 9.13
</p><p> ( 3 ) Kategorije za pojedine vrste bilja i uvjete kojima moraju udovoljiti pojedine kategorije sjemena da bi bile
#165378226,doc#278140,2005_11_140_2644.html 9.13
Upisnik dobavljača sadnog materijala . </p><p> ( 5 ) Uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe za upis u upisnike
#165373431,doc#278139,2005_11_140_2643.html 9.13
Ministarstvu bez naknade omogućiti uporabu podataka i informacija kojima upravljaju ili raspolažu , ako su joj ti podaci i informacije
#165371210,doc#278139,2005_11_140_2643.html 9.13
dobavljača u upisnik donosi rješenje . </p><p> ( 4 ) Uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe za upis u upisnik
#165370981,doc#278139,2005_11_140_2643.html 9.13
dobavljača u upisnik donosi rješenje . </p><p> ( 4 ) Uvjete kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe za upis u upisnik
#165368117,doc#278139,2005_11_140_2643.html 9.13
lokalitet ili grupu lokaliteta vrlo sličnih ekoloških uvjeta u kojima sastojine ili sjemenski izvori pokazuju slične fenotipske
#165365327,doc#278138,2005_11_140_2642.html 9.13
utvrđuju poštivanje rokova te provode i druge mjere i radnje kojima se ostvaruje uvid u poslovanje nadzirane pravne osobe
Sakrij podrobnosti