Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#216705991,doc#305466,2013_01_6_89.html </p><p> ( 2 ) U skladu s odredbama propisa kojima se uređuje poslovanje banaka u postupku
#216706842,doc#305468,2013_01_7_119.html 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite
#216707269,doc#305469,2013_01_7_120.html Pravilnikom propisuju se i : </p><p> a ) uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje provode
#216710666,doc#305469,2013_01_7_120.html značajnu promjenu : </p><p> a ) prostora u kojima se provode teorijska nastava i praktične
#216711782,doc#305469,2013_01_7_120.html Uz zahtjev se moraju dostaviti dokumenti kojima se dokazuje udovoljavanje uvjetima iz stavka
#216716444,doc#305469,2013_01_7_120.html održavanje svih najvažnijih objekata aerodroma na kojima se organiziraju i provode prihvat i otprema
#216717990,doc#305471,2013_01_7_122.html vinogradima i rasadnicima vinove loze , u kojima je utvrđena njegova prisutnost , prema
#216718064,doc#305471,2013_01_7_122.html američkog cvrčka u rasadnicima vinove loze , u kojima je utvrđena njegova prisutnost , prema
#216719993,doc#305473,2013_01_7_124.html novim radnikom za obavljanje poslova na kojima je radniku otkazan ugovor o radu , a povodom
#216721641,doc#305473,2013_01_7_124.html rade sa štetnim tvarima ili na poslovima na kojima je obavezno korištenje radne i zaštitne
#216721750,doc#305473,2013_01_7_124.html utjecajima . </p><p> ( 2 ) Ako se na poslovima na kojima rade osobe iz prethodnog stavka uoče opasnosti
#216721809,doc#305473,2013_01_7_124.html plaća za poslove koje je ranije obavljao na kojima je utvrđena opasnost za život i zdravlje
#216722158,doc#305473,2013_01_7_124.html Poslodavca , nadređenih , suradnika i osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj u obavljanju
#216722177,doc#305473,2013_01_7_124.html poslova , na način da im osigura uvjete rada u kojima neće biti izloženi uznemiravanju ili spolnom
#216722948,doc#305473,2013_01_7_124.html Ugovora utvrdi postojanje radnih mjesta na kojima se ni uz primjenu mjera zaštite na radu
#216723479,doc#305473,2013_01_7_124.html <p> Članak 38 . </p><p> ( 1 ) Na poslovima na kojima se opseg poslova povećava u određenim razdobljima
#216724512,doc#305473,2013_01_7_124.html <p> ( 2 ) Radnici koji rade na poslovima na kojima je radno vrijeme utvrđeno u smjenama u
#216727422,doc#305473,2013_01_7_124.html radni učinak na poslovima i zadacima a na kojima radnik radi , predstavlja umnožak osnovice
#216727921,doc#305473,2013_01_7_124.html podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih
#216729785,doc#305473,2013_01_7_124.html oglasnim pločama u ustrojstvenim jedinicama u kojima ti radnici rade . </p><p> Članak 73 . </p>
#216732511,doc#305473,2013_01_7_124.html bilo kojoj osnovi . </p><p> ( 5 ) Radnici kojima je odobreno korištenje službenog vozila
#216732535,doc#305473,2013_01_7_124.html korištenja službenog vozila , a radnici kojima je odobreno korištenje službenog vozila
#216733975,doc#305473,2013_01_7_124.html <p> ( 3 ) Postojanje štete , okolnosti pod kojima je nastala , njezinu visinu i obvezu radnika
#216737575,doc#305473,2013_01_7_124.html Sindikata i dostavlja Upravi u rokovima u kojima se takva evidencija dostavlja za ostale
#216738154,doc#305473,2013_01_7_124.html Sindikat mora objaviti pravila o poslovima na kojima se rad ne smije prekidati za vrijeme trajanja
#216739248,doc#305473,2013_01_7_124.html : </p><p> – ako se izmjene posebni propisi kojima su uređena pitanja upravljanja i financiranja
#216744407,doc#305484,2013_01_7_117.html osnovi priložene dokumentacije i obavijesti kojima raspolaže u svakom konkretnom slučaju ,
#216745193,doc#305484,2013_01_7_117.html tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama . </p>
#216746519,doc#305484,2013_01_7_117.html podnositelj zahtjeva , prema saznanjima kojima raspolažu DM/KU i ovlašteni službenik ,
#216747877,doc#305484,2013_01_7_117.html 2 ) Odluka o odbijanju vize i razlozi na kojima je zasnovana dostavljaju se podnositelju
#216748400,doc#305484,2013_01_7_117.html i/ili trajanja boravka te o razlozima na kojima je zasnovana uručuje se strancu na obrascu
#216748549,doc#305484,2013_01_7_117.html poništenju ili ukidanju vize te o razlozima na kojima je zasnovana uručenjem obrasca iz Dodatka
#216751258,doc#305484,2013_01_7_117.html za sajmove ili kongrese ; </p><p> – isprave kojima se dokazuje poslovna aktivnost poduzeća
#216751270,doc#305484,2013_01_7_117.html poduzeća u državi sjedišta ; </p><p> – isprave kojima se dokazuje veza podnositelja s poduzećem
#216755297,doc#305484,2013_01_7_117.html akreditiranih komercijalnih posrednika s kojima surađuje . </p><p> Postupak akreditacije </p>
#216757541,doc#305489,2013_01_8_140.html za označavanje hrane . Utvrđuju se načini kojima se potrošačima jamči pravo na informacije
#216758161,doc#305489,2013_01_8_140.html propisi o informacijama o hrani « su odredbe kojima je uređeno područje informacija o hrani
#216758261,doc#305489,2013_01_8_140.html škole , bolnice i ugostiteljski objekti u kojima se , u okviru njihove djelatnosti , hrana
#216759434,doc#305489,2013_01_8_140.html dozvoljava . </p><p> Članak 5 . </p><p> Principi kojima se uređuju obvezne informacije o hrani </p>
#216760863,doc#305489,2013_01_8_140.html ovoga Pravilnika , utvrditi mjerila sukladno kojima se jedan ili više podataka iz stavka 1
#216761221,doc#305489,2013_01_8_140.html ovoga Pravilnika utvrditi mjerila u skladu s kojima se određeni obvezni podaci mogu iskazati
#216761990,doc#305489,2013_01_8_140.html 3 ) Ne dovodeći u pitanje druge odredbe kojima se zahtjeva obvezna nutritivna deklaracija
#216762032,doc#305489,2013_01_8_140.html 4 ) Ne dovodeći u pitanje druge odredbe kojima se zahtjeva popis sastojaka ili obvezna
#216763569,doc#305489,2013_01_8_140.html članka , uključujući posebne slučajeve u kojima nije potrebno navesti količinu određenih
#216763704,doc#305489,2013_01_8_140.html članka , uključujući posebne slučajeve u kojima nije potrebno navesti neto količinu , navedena
#216763849,doc#305489,2013_01_8_140.html Europska komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju pravila u tom pogledu . </p>
#216763871,doc#305489,2013_01_8_140.html uvjeti korištenja </p><p> ( 1 ) U slučajevima u kojima hrana zahtjeva posebne uvjete skladištenja
#216765115,doc#305489,2013_01_8_140.html općenito , odabir zdravije prehrane ili kojima bi se mogao promicati odabir zdravije hrane
#216766718,doc#305489,2013_01_8_140.html komisija mora donijeti provedbene akte u kojima se utvrđuju podrobna pravila za provedbu
#216767101,doc#305489,2013_01_8_140.html Pravilnika , nadležno tijelo može donijeti mjere kojima se propisuju dodatni obvezni podaci za
#216767237,doc#305489,2013_01_8_140.html </p><p> Nadležno tijelo može donijeti mjere kojima se odstupa od članka 9 . stavka 1 . i članka
#216771008,doc#305489,2013_01_8_140.html koncentrirana , dimljena ) u svim slučajevima u kojima bi izostavljanje tih podataka moglo potrošača
#216774535,doc#305489,2013_01_8_140.html </p><p> ( d ) u skladu s posebnim odredbama kojima su propisani drugi načini navođenja datuma
#216776460,doc#305490,2013_01_8_141.html 2 ) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima se osigurava potpuno , dosljedno , transparentno
#216782344,doc#305500,2013_01_8_131.html trgovinske organizacije ( WTO ) , zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o
#216782400,doc#305500,2013_01_8_131.html pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o
#216809816,doc#305507,2013_01_9_149.html nisu kumulativno ispunjeni svi uvjeti prema kojima se predmetno državno jamstvo sadržano u
hide detail