Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#216705991,doc#305466,2013_01_6_89.html
sudionik HSVP-a . </p><p> ( 2 ) U skladu s odredbama propisa kojima se uređuje poslovanje banaka u postupku likvidacije Hrvatska
#216706842,doc#305468,2013_01_7_119.html
75/09 ) i članka 16 . stavka 1 . Pravilnika o uvjetima pod kojima pravne osobe mogu obavljati poslove zaštite na radu (
#216707269,doc#305469,2013_01_7_120.html
2 ) Ovim Pravilnikom propisuju se i : </p><p> a ) uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne osobe koje provode stručno
#216710666,doc#305469,2013_01_7_120.html
Agencije za svaku značajnu promjenu : </p><p> a ) prostora u kojima se provode teorijska nastava i praktične vježbe , te osposobljavanje
#216711782,doc#305469,2013_01_7_120.html
stručnih predmeta . Uz zahtjev se moraju dostaviti dokumenti kojima se dokazuje udovoljavanje uvjetima iz stavka 2 . ovoga
#216716444,doc#305469,2013_01_7_120.html
</p><p> – održavanje svih najvažnijih objekata aerodroma na kojima se organiziraju i provode prihvat i otprema zrakoplova
#216717990,doc#305471,2013_01_7_122.html
američkog cvrčka u vinogradima i rasadnicima vinove loze , u kojima je utvrđena njegova prisutnost , prema programu suzbijanja
#216718064,doc#305471,2013_01_7_122.html
suzbijati američkog cvrčka u rasadnicima vinove loze , u kojima je utvrđena njegova prisutnost , prema programu suzbijanja
#216719993,doc#305473,2013_01_7_124.html
zasniva radni odnos s novim radnikom za obavljanje poslova na kojima je radniku otkazan ugovor o radu , a povodom kojeg se
#216721641,doc#305473,2013_01_7_124.html
Radnicima koji rade sa štetnim tvarima ili na poslovima na kojima je obavezno korištenje radne i zaštitne odjeće zbog prljavštine
#216721750,doc#305473,2013_01_7_124.html
štetnim utjecajima . </p><p> ( 2 ) Ako se na poslovima na kojima rade osobe iz prethodnog stavka uoče opasnosti koje ugrožavaju
#216721809,doc#305473,2013_01_7_124.html
pripada osnovna plaća za poslove koje je ranije obavljao na kojima je utvrđena opasnost za život i zdravlje , ako je to za
#216722158,doc#305473,2013_01_7_124.html
uznemiravanja Poslodavca , nadređenih , suradnika i osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova
#216722177,doc#305473,2013_01_7_124.html
obavljanju svojih poslova , na način da im osigura uvjete rada u kojima neće biti izloženi uznemiravanju ili spolnom uznemiravanju
#216722948,doc#305473,2013_01_7_124.html
primjene ovog Ugovora utvrdi postojanje radnih mjesta na kojima se ni uz primjenu mjera zaštite na radu ne može zaštititi
#216723479,doc#305473,2013_01_7_124.html
radnog vremena </p><p> Članak 38 . </p><p> ( 1 ) Na poslovima na kojima se opseg poslova povećava u određenim razdobljima godine
#216724512,doc#305473,2013_01_7_124.html
dijela . </p><p> ( 2 ) Radnici koji rade na poslovima na kojima je radno vrijeme utvrđeno u smjenama u trajanju od 12
#216727422,doc#305473,2013_01_7_124.html
i uobičajeni radni učinak na poslovima i zadacima a na kojima radnik radi , predstavlja umnožak osnovice i koeficijenta
#216727921,doc#305473,2013_01_7_124.html
Grupa podrazumijeva srednje složene poslove i zadatke na kojima se rad ponavlja uz povremenu pojavu novih poslova </tr>
#216729785,doc#305473,2013_01_7_124.html
objaviti na oglasnim pločama u ustrojstvenim jedinicama u kojima ti radnici rade . </p><p> Članak 73 . </p><p> ( 1 ) Ukoliko
#216732511,doc#305473,2013_01_7_124.html
odsutan s posla po bilo kojoj osnovi . </p><p> ( 5 ) Radnici kojima je odobreno korištenje službenog vozila Poslodavca , naknada
#216732535,doc#305473,2013_01_7_124.html
broju dana i načinu korištenja službenog vozila , a radnici kojima je odobreno korištenje službenog vozila od 0 do 24 sata
#216733975,doc#305473,2013_01_7_124.html
rukovoditelju . </p><p> ( 3 ) Postojanje štete , okolnosti pod kojima je nastala , njezinu visinu i obvezu radnika da štetu
#216737575,doc#305473,2013_01_7_124.html
vodi predsjednik Sindikata i dostavlja Upravi u rokovima u kojima se takva evidencija dostavlja za ostale radnike Poslodavca
#216738154,doc#305473,2013_01_7_124.html
najave štrajka Sindikat mora objaviti pravila o poslovima na kojima se rad ne smije prekidati za vrijeme trajanja štrajka
#216739248,doc#305473,2013_01_7_124.html
otkazati ovaj Ugovor : </p><p> – ako se izmjene posebni propisi kojima su uređena pitanja upravljanja i financiranja autocesta
#216744407,doc#305484,2013_01_7_117.html
službenik na osnovi priložene dokumentacije i obavijesti kojima raspolaže u svakom konkretnom slučaju , odlučuje hoće
#216745193,doc#305484,2013_01_7_117.html
osobe koje nose tamne naočale mogu priložiti fotografije na kojima su fotografirane s tamnim naočalama . </p><p> 3 . Na fotografiji
#216746519,doc#305484,2013_01_7_117.html
<p> ( 1 ) Ako je podnositelj zahtjeva , prema saznanjima kojima raspolažu DM/KU i ovlašteni službenik , provjereno vjerodostojan
#216747877,doc#305484,2013_01_7_117.html
Zakona . </p><p> ( 2 ) Odluka o odbijanju vize i razlozi na kojima je zasnovana dostavljaju se podnositelju zahtjeva na obrascu
#216748400,doc#305484,2013_01_7_117.html
valjanosti vize i/ili trajanja boravka te o razlozima na kojima je zasnovana uručuje se strancu na obrascu iz Dodatka
#216748549,doc#305484,2013_01_7_117.html
odluci o poništenju ili ukidanju vize te o razlozima na kojima je zasnovana uručenjem obrasca iz Dodatka 2 . ovome Pravilniku
#216751258,doc#305484,2013_01_7_117.html
<p> – ulaznice za sajmove ili kongrese ; </p><p> – isprave kojima se dokazuje poslovna aktivnost poduzeća u državi sjedišta
#216751270,doc#305484,2013_01_7_117.html
aktivnost poduzeća u državi sjedišta ; </p><p> – isprave kojima se dokazuje veza podnositelja s poduzećem koje zastupa
#216755297,doc#305484,2013_01_7_117.html
obaviještena o popisu akreditiranih komercijalnih posrednika s kojima surađuje . </p><p> Postupak akreditacije </p><p> Članak 8
#216757541,doc#305489,2013_01_8_140.html
hrani , a posebno za označavanje hrane . Utvrđuju se načini kojima se potrošačima jamči pravo na informacije i procedure
#216758161,doc#305489,2013_01_8_140.html
<p> ( b ) » propisi o informacijama o hrani « su odredbe kojima je uređeno područje informacija o hrani , a posebno označavanje
#216758261,doc#305489,2013_01_8_140.html
restorani , kantine , škole , bolnice i ugostiteljski objekti u kojima se , u okviru njihove djelatnosti , hrana priprema za
#216759434,doc#305489,2013_01_8_140.html
stvari to ne dozvoljava . </p><p> Članak 5 . </p><p> Principi kojima se uređuju obvezne informacije o hrani </p><p> ( 1 ) Ako
#216760863,doc#305489,2013_01_8_140.html
člankom 44 . ovoga Pravilnika , utvrditi mjerila sukladno kojima se jedan ili više podataka iz stavka 1 . mogu iskazati
#216761221,doc#305489,2013_01_8_140.html
člankom 44 . ovoga Pravilnika utvrditi mjerila u skladu s kojima se određeni obvezni podaci mogu iskazati na načine koji
#216761990,doc#305489,2013_01_8_140.html
zahtjeva . </p><p> ( 3 ) Ne dovodeći u pitanje druge odredbe kojima se zahtjeva obvezna nutritivna deklaracija , navod iz
#216762032,doc#305489,2013_01_8_140.html
Pravilnika . </p><p> ( 4 ) Ne dovodeći u pitanje druge odredbe kojima se zahtjeva popis sastojaka ili obvezna nutritivna deklaracija
#216763569,doc#305489,2013_01_8_140.html
stavka 1 . ovoga članka , uključujući posebne slučajeve u kojima nije potrebno navesti količinu određenih sastojaka , navedena
#216763704,doc#305489,2013_01_8_140.html
stavka 1 . ovoga članka , uključujući posebne slučajeve u kojima nije potrebno navesti neto količinu , navedena su u Prilogu
#216763849,doc#305489,2013_01_8_140.html
( c ) , Europska komisija može donijeti provedbene akte kojima se utvrđuju pravila u tom pogledu . </p><p> Članak 25 . </p>
#216763871,doc#305489,2013_01_8_140.html
skladištenja ili uvjeti korištenja </p><p> ( 1 ) U slučajevima u kojima hrana zahtjeva posebne uvjete skladištenja i/ili korištenja
#216765115,doc#305489,2013_01_8_140.html
zdravije hrane i , općenito , odabir zdravije prehrane ili kojima bi se mogao promicati odabir zdravije hrane među potrošačima
#216766718,doc#305489,2013_01_8_140.html
članka , Europska komisija mora donijeti provedbene akte u kojima se utvrđuju podrobna pravila za provedbu stavaka 1 . ,
#216767101,doc#305489,2013_01_8_140.html
ovoga Pravilnika , nadležno tijelo može donijeti mjere kojima se propisuju dodatni obvezni podaci za određenu vrstu
#216767237,doc#305489,2013_01_8_140.html
mliječni proizvodi </p><p> Nadležno tijelo može donijeti mjere kojima se odstupa od članka 9 . stavka 1 . i članka 10 . ovoga
#216771008,doc#305489,2013_01_8_140.html
smrznuta , koncentrirana , dimljena ) u svim slučajevima u kojima bi izostavljanje tih podataka moglo potrošača dovesti
#216774535,doc#305489,2013_01_8_140.html
navesti godinu ; </p><p> ( d ) u skladu s posebnim odredbama kojima su propisani drugi načini navođenja datuma , navođenja
#216776460,doc#305490,2013_01_8_141.html
kilometrima . </p><p> ( 2 ) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima se osigurava potpuno , dosljedno , transparentno i točno
#216782344,doc#305500,2013_01_8_131.html
članica Svjetske trgovinske organizacije ( WTO ) , zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila Ugovor o slobodnoj trgovini
#216782400,doc#305500,2013_01_8_131.html
snižene stope carine pri uvozu roba podrijetlom iz zemalja s kojima je Republika Hrvatska sklopila ugovor o povlaštenom trgovinskom
#216809816,doc#305507,2013_01_9_149.html
odlučilo da nisu kumulativno ispunjeni svi uvjeti prema kojima se predmetno državno jamstvo sadržano u prijedlogu Odluke
Sakrij podrobnosti