Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#146314615,doc#265048,2000_03_34_690.html 9.13
investicijskog društva » Caritas Fund Limited « u trenutku kada je to društvo kupilo 53,61 % dionica » Večernjeg lista
#146313364,doc#265046,2000_03_34_707.html 9.13
novinama « , nema u njemu odredbe na koga se odnosi niti kada stupa na snagu . Nadalje se smatra u prijedlogu , da je
#146309921,doc#265042,2000_03_34_703.html 9.13
odgovarajuću razinu otpornosti na elektromagnetske smetnje , kada ove nisu iznad razina zahtijevanih normama iz članka 7
#146309013,doc#265042,2000_03_34_703.html 9.13
proizvoda u promet i pokazati je tržišnom inspektoru i , kada se radi o radijskoj i telekomunikacijskoj opremi , nadzorniku
#146308500,doc#265042,2000_03_34_703.html 9.13
smije proizvoditi smetnje razina viših od dopuštenih , kada je uporaba takve opreme u svrhu izučavanja elektromagnetskih
#146266733,doc#265000,2000_03_31_659.html 9.13
vojnih dužnosnika , itd . predstavljaju ovlasti koje - kada ih predsjednik Republike iskoristi - proizvode neposredne
#146263449,doc#265000,2000_03_31_659.html 9.13
o pitanju same naravi propisa . Predlagatelj je u pravu kada ističe da je temeljna svrha svakog zakona , kojim se uređuje
#146260602,doc#265000,2000_03_31_659.html 9.13
Hrvatske izvješćuje Vijeće o svim prijavljenim kandidatima , kada oni kandidati koji nisu predloženi ne mogu biti imenovani
#146256238,doc#264999,2000_03_31_658.html 9.13
mimo tih kriterija , odnosno bez stručnih argumenata , ili kada se u njegovim odlukama ne vidi na temelju kojih razloga
#146254511,doc#264998,2000_03_31_657.html 9.13
Od ovoga se mogu izuzeti samo vrlo jednostavni sustavi kada to procijeni Zavod . <P> Članak 5 . <P> Dozvola za postavljanje
#146198094,doc#264932,2000_03_29_609.html 9.13
za rad odvjetnika , ugrađena je zaštita interesa države kada je pružanje pravne pomoći , potrebno odrediti na drukčiji
#146197338,doc#264932,2000_03_29_609.html 9.13
utvrđeno da se to odnosi i na skrbnika za poseban slučaj kada je taj skrbnik odvjetnik , Ustavni sud je ocijenio da
#146196686,doc#264932,2000_03_29_609.html 9.13
III . Tarife , u točki 3 . Tbr . 48 . , uređen je slučaj kada sud ili drugi organ odlučuje o naknadi troškova zastupanja
#146194753,doc#264931,2000_03_29_608.html 9.13
99 . Zakona o stambenim odnosima primjenjiv na slučajeve kada je davatelj stana na korištenje ( Grad Z . , tvrtke i
#146191118,doc#264929,2000_03_29_606.html 9.13
Zakona propisano je da ministar unutarnjih poslova može , kada je to neophodno radi sigurnosti zemlje , rješenjem , odrediti
#146187658,doc#264912,2000_03_28_579.html 9.13
stavka 1 . ovog članka provode se i po službenoj dužnosti kada nadležni ured za katastar primi od zemljišnoknjižnog suda
#146187046,doc#264912,2000_03_28_579.html 9.13
katastra zemljišta . <P> Geodetski elaborati mogu se koristiti kada su pregledani i potvrđeni od područnog ureda Državne geodetske
#146182742,doc#264902,2000_03_28_580.html 9.13
donošenje odluke ne postoje relevantni razlozi , odnosno kada oni postoje ali su nejasni i proturječni . <P> U konkretnom
#146182669,doc#264902,2000_03_28_580.html 9.13
mimo tih kriterija , odnosno bez stručnih argumenata , ili kada se u njegovim odlukama ne vidi na temelju kojih razloga
#146168679,doc#264894,2000_03_27_570.html 9.13
sudskog registra jer se u sudski registar može upisati tek kada dobije rješenje ministra o dozvoli obavljanja djelatnosti
#146168505,doc#264894,2000_03_27_570.html 9.13
obrazovanja odraslih može upisati u sudski registar tek kada škola ili druga pravna osoba dobije rješenje ministra
#146167991,doc#264894,2000_03_27_570.html 9.13
podzakonskim aktom propisati trajanje njegova izvođenja kada se obrazovnim programom , kao nastavnim planom i programom
#146138626,doc#264855,2000_03_26_528.html 9.13
odredi pritvor do isteka prvog sljedećeg radnog dana od kada je istekao rok iz članka 98 . stavka 1 . i 2 . Zakona
#146137083,doc#264854,2000_03_26_527.html 9.13
odredaba razvidno da tijelu drugog stupnja , u slučaju kada u prvostupanjskom postupku ili odluci utvrdi postojanje
#146097475,doc#264780,2000_02_25_457.html 9.13
kaznenu evidenciju brišu se odlukom Ministarstva : <P> 1 . kada po sili zakona nastupi rehabilitacija za pojedino kazneno
#146097197,doc#264780,2000_02_25_457.html 9.13
upisuju u evidenciju najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je nastala činjenica koja se kao podatak upisuje u evidenciju
#146095723,doc#264777,2000_02_25_436.html 9.13
drugih pravnih osoba dužni su u roku od 30 dana od dana kada Vlada odredi koeficijente za utvrđivanje plaća sukladno
#146077110,doc#264724,2000_02_22_402.html 9.13
pojedinih odredaba tog Zakona može se odstupiti samo u slučaju kada je pojedino postupovno pitanje drugačije uređeno posebnim
#146076794,doc#264724,2000_02_22_402.html 9.13
vlasništva na nekretninama na području Republike Hrvatske , kada je stjecatelj stranac , dano u nadležnost tijelu uprave
#146076239,doc#264724,2000_02_22_402.html 9.13
suglasnost zakona ili drugog propisa s Ustavom i u slučaju kada je određeni zakon ili drugi propis već ranije bio predmetom
#146052495,doc#264620,2000_02_21_388.html 9.13
provedbe posebnog postupka nostrifikacije u slučajevima kada temeljem diplome ili druge isprave nije moguće utvrditi
#146048295,doc#264609,2000_02_20_287.html 9.13
, Međunarodni ugovori ) - dalje : Međunarodni ugovor , kada se treba tumačiti pojam stečenih prava u smislu načina
#146047269,doc#264608,2000_02_20_286.html 9.13
za glavnu raspravu mora održati u roku od osam dana od kada je tužba zaprimljena u sudu - dovodi se u pitanje primjena
#146041329,doc#264606,2000_02_20_284.html 9.13
mišljenje predsjednika Vrhovnog suda koji je to bio u vrijeme kada je ministar bio dužan zatražiti mišljenje i podatke o
#146022572,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
<I> <B> 50 . Točke 39 . , 40 . i 41 . stupaju na snagu kada stupi na snagu MRS 36 , Umanjenje imovine , to jest za
#146021904,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
način kao dobit , samo što se gubici trebaju odmah priznati kada pokazuju smanjenje neto prodajne vrijednosti kratkotrajne
#146021626,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
u skoroj budućnosti . Također ta metoda nije prikladna kada zajednički kontrolirani subjekt djeluje pod velikim dugoročnim
#146021477,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
datuma s kojim prestaje imati zajedničku kontrolu ili od kada ima značajan utjecaj u zajednički kontroliranom subjektu
#146021279,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
desiti , na primjer , kada pothvatnik otuđuje svoj udjel ili kada su postavljena vanjska ograničenja nad zajednički kontroliranim
#146021273,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
kontroliranog subjekta . To se može desiti , na primjer , kada pothvatnik otuđuje svoj udjel ili kada su postavljena
#146020528,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
zajednički kontrolirani subjekt . Drugi se primjer pojavljuje kada poduzeće započinje poslovanje u inozemstvu zajedno s vladom
#146020505,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
Jednostavan je primjer zajednički kontroliranog subjekta kada dva poduzeća spajaju svoje aktivnosti u poseban posao
#146019929,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
naftovoda . Drugi je primjer zajednički kontroliranog sredstva kada dva poduzeća zajednički kontroliraju nekretninu , svaki
#146016542,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
ta sredstva dospjeti obično se uzima kao očekivani datum kada će se ta sredstva realizirati . <P> 38 . Korisnici procjenjuju
#146013282,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
</I> <P> <I> <B> 30 . Točke 23 . i 24 . stupaju na snagu kada stupi na snagu MRS 36 , Umanjenje imovine , to jest za
#146012633,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
izvode prema financijskim izvještajima ovisnog društva kada ih ulagač koristi u primjenjivanju metode udjela . Ako
#146011823,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
društva obračunava se primjenom metode troška ulaganja kada posluje pod strogim dugotrajnim ograničenjima koje značajno
#146010718,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
</I> <P> <I> <B> 30 . Točke 23 . i 24 . stupaju na snagu kada stupi na snagu MRS 36 , Umanjenje imovine , to jest za
#146010069,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
izvode prema financijskim izvještajima ovisnog društva kada ih ulagač koristi u primjenjivanju metode udjela . Ako
#146009259,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
društva obračunava se primjenom metode troška ulaganja kada posluje pod strogim dugotrajnim ograničenjima koje značajno
#146008047,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
<B> ( b ) u konsolidiranim financijskim izvještajima , kada je primjenjivo : </B> </I> <P> <I> <B> ( i ) razloge nekonsolidirana
#146007310,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
je izvesti usklađivanje njegovih financijskih izvještaja kada se oni koriste u pripremanju konsolidiranih financijskih
#146006540,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
Ponekad je povezano društvo isključeno iz konsolidacije kada njegove poslovne aktivnosti nisu slične onima drugih poduzeća
#146006450,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
isključiti iz konsolidacije : </B> </I> <P> <I> <B> ( a ) kada se predviđa privremena kontrola , jer je povezano društvo
#146006354,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
polovinu ili manje od polovine glasačke moći poduzeća , kada postoji : <P> ( a ) moć nad više od polovine glasačkih
#146006342,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
ne predstavlja kontrolu . Kontrola također postoji čak i kada matica posjeduje polovinu ili manje od polovine glasačke
#146006301,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
razloga danih u točki 13 . Smatra se da kontrola postoji kada matica posjeduje , izravno ili neizravno preko povezanog
#146005133,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </B> <P> <I> <B> 99 . Na datum kada ovaj MRS stupa na snagu ( ili na datum usvajanja MRS-a
#146002390,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
nadoknadu za pad vrijednosti naknade za kupnju . To je slučaj kada je stjecatelj jamčio tržišnu cijenu vrijednosnih papira
#146001833,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
goodwilla treba priznati kao prihod u računu dobiti i gubitka kada se priznaju budući gubici i rashodi . Ako se ovi prepoznatljivi
#146001662,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
korisni vijek trajanja povećan da prelazi dvadeset godina od kada je goodwill bio početno priznat , obavlja se test umanjenja
#146001615,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
umanjenja vrijednosti goodwilla , primjenjuje se uvijek kada tekuća ukupna procjena korisnog vijeka trajanja goodwilla
#146001095,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
prepoznatljivog sredstva ili skupine sredstava . U tim slučajevima kada se opovrgava pretpostavka da vijek trajanja goodwilla
#146000274,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
Međutim , diskontiranje se ne zahtjeva za kratkoročne obveze kada je razlika između nominalnog iznosa obveza i diskontiranog
#145999040,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
naknađeni za prestanak rada i </B> </I> <P> <I> <B> 4 ) kada će plan biti proveden . </B> </I> <P> <I> <B> Rezerviranje
#145998968,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
<B> c ) prije tri mjeseca od datuma stjecanja i datuma kada su prihvaćeni financijski izvještaji , izradio je glavna
#145998708,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
- kraćem od tri mjeseca nakon datuma stjecanja i datuma kada su usvojeni financijski izvještaji - stjecatelj je izradio
#145998464,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
ispunjavali uvjete za priznavanje prije stjecanja . To je primjer kada se poreznu korist , koja proistječe iz poreznog gubitka
#145997700,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
djelotvorno prelazi na stjecatelja a to je ujedno i datum kada je primijenjena metoda kupnje . Rezultati poslovanja stečenog
#145997681,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
stjecanja . </B> </I> <P> 20 . Datum stjecanja je datum kada kontrola neto imovine i poslovanja sa stečenog poduzeća
#145996833,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
se spaja , još je uvijek moguće raspoznati stjecatelja kada jedno od spajajućih poduzeća , kao rezultat poslovnog
#145996808,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
dokazati da takvo vlasništvo ne čini kontrolu . Čak i onda kada jedno od spajajućih poduzeća ne stječe više od polovice
#145996793,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
poduzeća , koje se spaja , osim u izuzetnim okolnostima kada je moguće jasno dokazati da takvo vlasništvo ne čini kontrolu
#145996771,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
stjecatelja . Pretpostavlja se da je kontrola ostvarena kada jedno od spajajućih poduzeća stekne više od polovice glasačkih
#145995770,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
drugog tako i rijetke situacije objedinjavanja interesa kada stjecatelja nije moguće ustanoviti . Računovodstvo stjecanja
#145995304,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
poduzeće primjenjuje ovaj Standard , poduzeće treba , osim kada iznos nije razumno odrediv , posebno klasificirati i objaviti
#145995294,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
Prijelazne odredbe </B> <P> <I> <B> 48 . Prvom prilikom kada poduzeće primjenjuje ovaj Standard , poduzeće treba ,
#145994677,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
dijelom tog subjekta . Isplata dividende je dio otuđenja samo kada predstavlja povrat ulaganja . U slučaju djelomičnog otuđenja
#145993889,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
prevesti valutnim tečajevima po datumima transakcija , osim kada inozemni subjekt izvještava u valuti hiperinflacijske
#145993651,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
neto vrijednosti koja se može realizirati . Primjerice , kada je neto vrijednost koja se može realizirati nekog predmeta
#145992938,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
gdje ne postoje praktične mjere zaštite , primjerice , kada kao rezultat tečajne kontrole postoji odgoda stjecanja
#145992922,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
su dio troškova koji se izravno mogu pripisati sredstvu kada se obveza ne može podmiriti i gdje ne postoje praktične
#145992750,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
financijskim izvještajima poduzeća , sve do otuđenja neto ulaganja kada trebaju biti priznate kao prihod ili rashod u skladu s
#145992625,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
izvještajima poduzeća , sve do otuđenja neto ulaganja , kada se trebaju priznati kao prihod ili rashod u skladu s točkom
#145992550,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
tečajna razlika se priznaje u tom razdoblju . Međutim , kada je transakcija podmirena u sljedećem obračunskom razdoblju
#145992504,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
17 . i 19 . </B> </I> <P> 16 . Tečajna razlika nastaje kada postoji promjena valutnog tečaja između datuma transakcije
#145992199,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
se iskazati primjenom valutnog tečaja koji je postojao kada su vrijednosti bile određene . </B> </I> <P> 12 . Knjigovodstveni
#145991913,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
zahtijeva podmirenje u stranoj valuti , uključujući transakcije kada poduzeće : <P> ( a ) kupuje ili prodaje robe ili usluge
#145987752,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
visini 100 . Poduzeće usvaja ovaj MRS 1 . siječnja 1999 . kada sadašnja vrijednost obveze , prema ovom MRS-u iznosi 1.300
#145987028,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
biti korisno razlikovati opcije koje su " bez novca " ( kada cijena izvršenja prelazi tekuću tržišnu cijenu ) od opcija
#145985697,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
mjesta ili funkcije i </B> </I> <P> <I> <B> c ) vrijeme kada će se plan primijeniti . Primjena treba početi čim je
#145983383,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
Stjecanje prava prema polici osiguranja nije podmirenje kada poduzeće zadržava pravnu ili konstruktivnu obvezu ( vidjeti
#145983346,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
osiguranih prema planu definiranih primanja , primjerice , kada se obavlja sveukupna suma novčanih isplata sudioniku plana
#145983321,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
odnosno restrukturiranje . <P> 112 . Podmirenje nastaje kada poduzeće ulazi u transakciju koja eliminira sve daljnje
#145983069,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
od ograničenje i podmirenja plana definiranog primanja kada ograničenja i podmirenja nastanu . Dobitak ili gubitak
#145979859,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
na tržišnim očekivanjima , na datum bilance za razdoblje kada se obveze trebaju podmiriti . , </B> </I> <P> Aktuarijske
#145979442,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
pripisuju se svakoj godini do 55 . godine života . To je datum kada daljnji rad zaposlenoga neće dovesti do značajnog iznosa
#145978519,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
poduzeće ravnomjerno obračunava i pripisuje sve do datuma kada budući rad zaposlenoga ne dovodi do značajnog iznosa budućeg
#145978448,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
godini . </I> <P> 70 . Obveza se povećava se do datuma kada daljnji rad zaposlenoga neće dovesti do značajnog iznosa
#145978263,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
rada , postaju obvezna samo ako određeni događaj nastane kada zaposleni nije više u radnom odnosu , obveza na nastala
#145977791,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
daljnjim radom ) sve do </B> </I> <P> <I> <B> b ) datuma kada će daljnji rad zaposlenoga dovesti do iznosa koji nije
#145974825,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
</I> <P> <I> <B> a ) isplatiti primanja zaposlenih izravno kada dospijevaju ili </B> </I> <P> <I> <B> b ) uplatiti daljnje
#145974742,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
definiranih doprinosa . Međutim , u rijetkim slučajevima kada je državni plan definiranih primanja , trgovačko društvo
#145973377,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
ograničena dogovorenim iznosom uplate doprinosa u fond jesu kada trgovačko društvo ima zakonsku ili trgovačku obvezu jesu
#145969352,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
će se provizija ili tantijema primiti , a to je obično kada nastane događaj . <P> <P> <B> Međunarodni računovodstveni
#145969337,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
događaja . U takvim se slučajevima prihod priznaje samo kada je vjerojatno da će se provizija ili tantijema primiti
#145969264,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
. Primjer je ugovor o licenciji za upotrebu softvera , kada davatelj licencije poslije isporuke nema nikakvih obveza
#145968872,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
dobit od tih usluga odlaže se i priznaje tijekom razdoblja kada je vjerojatno da će se roba prodati primatelju franšize
#145968717,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
temeljen na njegovoj fer vrijednosti , priznaje se kao prihod kada je predmet dostavljen ili je promijenio vlasnika . <P>
#145968592,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
zasebna godišnja pretplata , naknada se priznaje kao prihod kada nema značajne neizvjesnosti njene naplate . Ako naknada
#145968474,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
stvarnog prinosa priznaje se kao dio provizije sudjelovanja kada je sudjelovanje završeno . <P> 15 . <I> Ulaznice </I>
#145968260,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
ulagatelja </I> <P> Ova se provizija priznaje kao prihod kada je zajam uređen . <P> <I> ( iii ) Provizija za zajam gdje
#145967723,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
njen dio se odlaže i priznaje kao prihod tijekom razdoblja kada je polica na snazi . <P> 14 . <I> Provizija za financijske
#145967697,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
preuzete obveze ili datuma obnove odnosnih polica . Međutim , kada je vjerojatno da će zastupnik zahtijevati dalje pružati
#145967538,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
ako prodaja proizvoda u kojem slučaju se priznaju naknade kada je roba prodana . <P> 11 . <I> Naknade za servisiranje
#145967210,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
Prodaja nepokretne imovine </I> <P> Prihod se obično priznaje kada je vlasništvo pravno preneseno na kupca . Međutim , u
#145967030,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
. </I> <P> Prihodi se od takvih prodaja obično priznaju kada su prenijeti rizici i koristi vlasništva . Međutim , ako
#145966930,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
istodobno prihvaća kasnije ponovo kupiti istu robu ili kada prodavatelj ima mogućnost poziva da ponovo kupi ili kupac
#145966898,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
stranka isporučiti izravno . </I> <P> Prihod se priznaje kada je roba isporučena kupcu . <P> 5 . <I> Ugovor o prodaji
#145966791,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
Rezervirana prodaja prema kojoj se roba isporučuje tek kada kupac izvrši cjelokupno plaćanje koje se vrši u obrocima
#145966765,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
plaćanje prilikom isporuke </I> <P> Prihod se priznaje kada je isporuka izvršena , a prodavatelj ili njegov zastupnik
#145966744,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
( prodavatelja ) </I> <P> Prihod priznaje isporučitelj kada je primatelj robu prodao trećoj stranci . <P> <I> ( d
#145966705,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
priznaje kada je kupac formalno prihvatio isporuku ili kada je roba isporučena , a vrijeme reklamacije je isteklo
#145966698,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
neizvjesnost o mogućnosti povrata , prihod se priznaje kada je kupac formalno prihvatio isporuku ili kada je roba
#145966521,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
ruci , identificiran i spreman za isporuku kupcu u vrijeme kada se priznaje prihod od prodaje ; <P> ( c ) kupac daje posebne
#145966485,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
vlasništvo i prihvaća fakturiranje . </I> <P> Prihod se priznaje kada kupac preuzme vlasništvo uz sljedeće uvjete : <P> ( a
#145966418,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
naročito odrediti vrijeme priznavanja te da je to u vrijeme kada poduzeće prenosi značajne rizike i koristi vlasništva
#145964893,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
bilance . Ishod transakcije može se pouzdano izmjeriti , kada su ispunjeni svi sljedeće uvjeti : </B> </I> <P> <I> <B>
#145964590,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
samo beznačajni rizik vlasništva može biti prodaja na malo kada se nudi povrat financijskih sredstava , ako kupac nije
#145964578,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
transakcija prodaje i priznaje se prihod . Drugi primjer , kada poduzeće zadržava samo beznačajni rizik vlasništva može
#145964374,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
rizika i vlasništva nastaje u različito vrijeme od onoga kada se prenosi pravno vlasništvo ili prenosi posjedovanja
#145964311,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
pouzdano izmjeriti . </B> </I> <P> 15 . Procjena o tome kada je poduzeće prenijelo kupcu značajne rizike i koristi
#145964184,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
<P> <I> <B> 14 . Prihod od prodaje roba treba priznati kada su zadovoljeni svi sljedeće uvjeti : </B> </I> <P> <I>
#145964111,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
priznavanja primjenjuje se na dvije ili više transakcija zajedno kada su povezane na takav način da se ne može razumjeti komercijalni
#145962933,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
određivanje kada treba priznati prihode . Prihod se priznaje kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi pritjecati
#145962925,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
Osnovni zadatak u računovodstvu prihoda je određivanje kada treba priznati prihode . Prihod se priznaje kada je vjerojatno
#145961460,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
imovine , kako se treba odrediti nadoknadivi iznos sredstva i kada treba priznati ili stornirati gubitak od umanjenja vrijednosti
#145959603,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
zatim kako treba odrediti nadoknadivi iznos sredstva i kada treba priznati ili poništiti gubitak od umanjena . <P>
#145959557,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
je li vrijednost unajmljenog sredstva umanjena , to jest kada su očekivane buduće ekonomske koristi od toga sredstva
#145958499,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
očekuje da će biti dosta niža od fer vrijednosti na datum kada se opcija može izvršiti tako da je početku najma dosta
#145957642,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
vrijednosti na datum kad se opcija kupnje može ostvariti i kada je na početku najma izvjesno da će se ostvariti , minimalna
#145956696,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
postupak , fer vrijednost nekretnine , postrojenja i opreme kada je značajno različita od knjigovodstvenog iznosa . <P>
#145956683,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
aktivne upotrebe i koja se drže za otuđenje i <P> ( d ) kada se koristi osnovni postupak , fer vrijednost nekretnine
#145955626,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
otuđenju ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se njegovim otuđenjem ne očekuju buduće ekonomske koristi
#145955618,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
opreme treba isključiti iz bilance po njegovom otuđenju ili kada je sredstvo trajno povučeno iz upotrebe i kada se njegovim
#145954936,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
amortizacijskog iznosa . Kada se usvoji osnovni postupak i kada je vjerojatno da će ostatak vrijednosti biti značajan
#145953449,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
nadoknadivi iznos sredstva . Ovo je , također , slučaj kada kupovna cijena nekog sredstva već uključuje obvezu poduzeća
#145953397,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
opreme te je li naknadni izdatak nadoknadiv . Primjerice , kada je knjigovodstveni iznos predmeta nekretnine , postrojenja
#145953150,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
, treba dodati knjigovodstvenom iznosu toga sredstva , kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi , koje prelaze
#145952140,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
dijelove i svaki sastavni dio iskazati zasebno . Ovo je slučaj kada sastavni dijelovi sredstva imaju različit korisni vijek
#145952045,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
pričuvi kvalificiraju se nekretninom , postrojenjem i opremom kada ih poduzeće očekuje koristiti duže od jednog razdoblja
#145951737,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
sredstvom pritjecati u poduzeće i </B> </I> <P> <I> <B> ( b ) kada se trošak sredstva u poduzeću može pouzdano izmjeriti
#145951714,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
treba priznati kao sredstvo : </I> </B> <P> <I> <B> ( a ) kada je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi povezane
#145951017,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
u računovodstvu nekretnina , postrojenja i opreme osim kada drugi Međunarodni računovodstveni standard zahtijeva ili
#145947086,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
računu dobiti i gubitka , te se za porezne svrhe oduzimaju kada nastanu . <P> 60 . Knjigovodstveni iznos odgođene porezne
#145945656,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
porezne stope koje se očekuju primjenjivati na razdoblje kada se sredstvo realizira ili obveza podmiri , na temelju
#145945128,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
odrediti iznos poreza na dobit koji bi se mogao platiti kada se storniraju privremene razlike . Prema tomu , ako matica
#145944779,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
priznavanja postavljenog u točkama 24 . i 34 . Drugi je primjer kada poduzeće ponovno ocjenjuje odgođenu poreznu imovinu na
#145944210,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
odgođeno porezno sredstvo kod početnog priznavanja sredstva je kada se neoporeziva državna potpora u obliku sredstva odbija
#145943294,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
određivanju oporezive dobiti kada se doprinose uplati u fond ili kada mirovine isplati poduzeće . Privremena razlika postoji
#145943287,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
zaposleni , ali se odbijaju pri određivanju oporezive dobiti kada se doprinose uplati u fond ili kada mirovine isplati poduzeće
#145943026,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
porezom na dobit koji će se naknaditi u narednim razdobljima kada će se dopustiti smanjenje obveze kao odbitna stavka u
#145941299,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
od 40 ) , predstavljajući porez na dobit koji će platiti kada nadoknadi knjigovodstveni iznos sredstva . </I> <P> 17
#145941252,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
poduzeće će platiti porez na dobit u iznosu 10 ( 25 % od 40 ) kada nadoknadi knjigovodstveni iznos sredstva . Razlika između
#145940640,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
biti korisno razmotriti temeljno načelo , primjerice , kada porezna osnovica sredstva ili obveze ovisi o očekivanom
#145940630,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
. U primjeru C poslije točke 52 . navedene su okolnosti kada može biti korisno razmotriti temeljno načelo , primjerice
#145939873,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
oporezive dobiti ( poreznog gubitka ) budućih razdoblja kada se knjigovodstveni iznos sredstva ili obveze naknadi ili
#145939822,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
oporezive dobiti ( poreznog gubitka ) budućih razdoblja kada se knjigovodstveni iznos sredstva ili obveze naknadi ili
#145937979,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
izvještaja </B> <P> <I> <B> 16 . Poduzeće treba objaviti datum kada su financijski izvještaji odobreni za izdavanje i tko
#145937193,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
izvještaji odobreni su za izdavanje 18 . ožujka 20X2 . ( datum kada je management odobrio izdavanje nadzornom odboru ) . </I>
#145937072,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
slučajevima , financijski se izvještaji odobravaju za izdavanje kada ih management odobri za izdavanje nadzornom odboru . <P>
#145937024,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
izvještaji odobreni su za izdavanje 18 . ožujka 20X2 . ( datum kada je uprava odobrila izdavanje ) . </I> <P> 5 . U nekim
#145936908,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
za izdavanje na datum izvornog izdavanja , a ne na datum kada su dioničari odobrili financijske izvještaje . <P> <B>
#145936762,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
nepovoljni događaji nastali između datuma bilance i datuma kada su financijski izvještaji odobreni za objavljivanje .
#145936641,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
objavljivanje informacija koje poduzeće treba dati o datumu kada su financijski izvještaji odobreni za izdavanje i o događajima
#145936617,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
<B> CILJ </B> <P> Cilj je ovoga MRS-a propisati : <P> a ) kada poduzeće treba uskladiti financijske izvještaje za događaje
#145934270,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
Promjenu računovodstvene politike treba primijeniti unaprijed kada iznos , koji treba uključiti u neto dobit ili gubitak
#145933938,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
Promjenu računovodstvene politike treba primijeniti unaprijed kada iznos usklađivanja početnog stanja zadržanih zarada ,
#145931299,doc#264601,2000_01_2_17.html 9.13
računovodstvenih procjena . Međutim , mogu postojati okolnosti kada neke stavke mogu biti isključene iz neto dobiti ili gubitka
#145919374,doc#264594,2000_02_19_270.html 9.13
upisuju se spisi u kojima su zakazane rasprave po danima kada se ima održati . Rasprave određene za isti dan upisuju
#145900207,doc#264576,2000_02_17_261.html 9.13
Termometar mora dati vizualni ili zvučni znak upozorenja kada napon napajanja termometra padne ispod iznosa koji osigurava
#145899060,doc#264576,2000_02_17_261.html 9.13
Termometar mora dati vizualni ili zvučni znak upozorenja kada je izmjerena temperatura izvan mjernoga područja iz stavka
#145861353,doc#264574,2000_02_17_259.html 9.13
obavlja se na hrvatskom i engleskom jeziku . U slučajevima kada su utvrđene i objavljene posebne frekvencije radiokomunikacija
#145861299,doc#264574,2000_02_17_259.html 9.13
Zakona o zračnom prometu . </P> <P> ( 2 ) U slučajevima , kada se zrakoplov nalazi u nuždi pilot zrakoplova može upotrebljavati
#145854710,doc#264574,2000_02_17_259.html 9.13
Bitne informacije o stanju aerodroma izdaju se uvijek , kada kontrolor smatra da je to potrebno i u interesu sigurnosti
#145854452,doc#264574,2000_02_17_259.html 9.13
kontrolor je obvezan obavijestiti pilota zrakoplova o trenutku kada smije pokrenuti motore ili očekivanom trajanju kašnjenja
#145850761,doc#264574,2000_02_17_259.html 9.13
ne izda novo odobrenje , osim ako se radi o situacijama kada se zrakoplov nalazi u opasnosti i koje zahtjevaju trenutnu
#145843343,doc#264574,2000_02_17_259.html 9.13
primjeni postupak izbjegavanja ili , </P> <P> 3 . da u slučaju kada zrakoplov pretječe drugi zrakoplov , zrakoplov koji pretječe
#145842485,doc#264574,2000_02_17_259.html 9.13
. o obvezi pilota zrakoplova primjenjuju se i u slučaju kada se let obavlja u zračnom prostoru u kojemu djeluje kontrola
#145834007,doc#264574,2000_02_17_259.html 9.13
svezi s operacijom zrakoplova koji nastaje od trenutka kada se jedna ili više osoba ukrca u zrakoplov s namjerom da
#145833920,doc#264574,2000_02_17_259.html 9.13
svezi s operacijom zrakoplova koji nastaje od trenutka kada se jedna ili više osoba ukrca u zrakoplov s namjerom da
#145832801,doc#264574,2000_02_17_259.html 9.13
Pravilnika primjenjuje nadležna kontrola zračnog prometa kada u granicama svojih prava , dužnosti i odgovornosti , obavlja
#145830329,doc#264558,2000_02_16_243.html 9.13
članka 1 . ovoga Naputka sadrži sljedeće podatke : <P> - kada se ozljeda dogodila , <P> - kakva se ozljeda dogodila
#145814932,doc#264513,2000_02_14_196.html 9.13
iscrpljivanju dopuštenog pravnog puta , podnijeti ustavnu tužbu kada smatra da joj je odlukom sudbene vlasti , upravne vlasti
#145814355,doc#264512,2000_02_14_195.html 9.13
ponovio postupak , što niti ne bi trebalo biti sporno , kada bi rezultati tog ponovljenog postupka bili u suglasju
#145812574,doc#264511,2000_02_14_194.html 9.13
Zakona o upravnim sporovima ) , koji se primjenjuju onda kada posebni zakon ( u konkretnom slučaju : Zakon o visokim
#145812544,doc#264511,2000_02_14_194.html 9.13
dovesti do neustavnosti Zakona u cijelosti , jer uvijek kada je u pitanju upravni akt postoji mogućnost supsidijarne
#145811543,doc#264511,2000_02_14_194.html 9.13
utvrđuje da ne bi bilo u skladu s Ustavom Republike Hrvatske kada bi se novim zakonom oduzimala zvanja koja su stečena ranijim
#145810777,doc#264511,2000_02_14_194.html 9.13
Hrvatske . <P> 5 . Sud utvrđuje da je predlagatelj u pravu kada upozorava da Zakon u članku 106 . stavka 6 . propisuje
#145809752,doc#264511,2000_02_14_194.html 9.13
smanjenja potpore podupiratelja ( primjerice , u situaciji kada se nastavnim programom uvode novi obvezatni predmeti koji
#145809418,doc#264511,2000_02_14_194.html 9.13
pomaže razvitak znanosti . Stoga je u pravu predlagatelj kada ističe , pozivajući se na pravila razvijenih zemalja ,
#145809248,doc#264511,2000_02_14_194.html 9.13
poslijediplomskih znanstvenih studija . U pravu je predlagatelj kada u svom podnesku napominje da je ograničenje , koje se
#145807270,doc#264511,2000_02_14_194.html 9.13
uprave . Sud je također utvrdio da je predlagatelj u pravu kada u podnesku ističe da iz Zakona nije jasno kojim pravnim
#145805921,doc#264511,2000_02_14_194.html 9.13
predsjednika« . Zbog svega navedenog predlagatelj je u pravu kada u podnesku ističe da upravno vijeće može imati takav sastav
#145804150,doc#264511,2000_02_14_194.html 9.13
Zakona o upravnim sporovima ) , koji se primjenjuju onda kada posebni zakon ( u konkretnom slučaju : Zakon o visokim
#145797652,doc#264510,2000_02_14_193.html 9.13
navedenih ograničenja . <P> Sukladno tome , u situaciji kada Ustav izričito obvezuje na primjenu zahtjeva razmjernosti
#145797449,doc#264510,2000_02_14_193.html 9.13
propisana Ustavom Republike Hrvatske u svakom onom slučaju kada je očito da ne postoji razuman odnos razmjernosti između
#145795589,doc#264509,2000_02_14_192.html 9.13
maraka , obračunatu po srednjem tečaju za tu valutu na dan kada se odluka o pretvorbi i propisana dokumentacija dostave
#145794841,doc#264508,2000_02_14_191.html 9.13
pokretanje upravnog spora podnositelju počeo teći od dana kada je on primio osporeno rješenje . <P> Slijedom iznijetog
#145794538,doc#264508,2000_02_14_191.html 9.13
sud je postupio na način na koji postupa u slučajevima kada osoba koja nije sudjelovala u upravnom postupku ( i kojoj
#145793699,doc#264507,2000_02_14_190.html 9.13
člancima 3 . i 4 . ove odluke . </P> <P> ( 3 ) U slučaju kada Izdavatelj ne postupi sukladno odredbama ove odluke ,
#145792074,doc#264507,2000_02_14_190.html 9.13
povjerili drugima , ili vlasnici vrijednosnih papira , kada je riječ o vrijednosnim papirima na donositelja koji nisu
#145754262,doc#264483,2000_12_132_2470.html 9.13
dodatak može se pod ovim uvjetima isplatiti i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem zaposlenika na terenu .
#145754213,doc#264483,2000_12_132_2470.html 9.13
poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po
#145747992,doc#264472,2000_12_132_2478.html 9.13
potrebno je reći da , prema odredbi članka 463 . ZOO-a , kada je ugovorena cijena veća od propisane , kupac duguje samo
#145741176,doc#264466,2000_12_132_2472.html 9.13
kao i u uzgojima brojnijim od deset kopitara ; </p><p> - kada se nabavljeno grlo uvodi u uzgoj naveden u podstavku 1
#145705516,doc#264465,2000_12_132_2471.html 9.13
Odredbe stavka 2 . ovoga članka odnose se na slučajeve kada s državom u kojoj inozemni primatelj naknade ima sjedište
#145700260,doc#264456,2000_12_131_2458.html 9.13
ugovoru o kupoprodaji stana , pravo na popust priznaje se kada stan kupuje ratni vojni invalid , pri čemu navedena odredba
#145666763,doc#264396,2000_02_13_156a.html 9.13
odvjetnika povodom žalbe iznesene u pisanom prijedlogu i datum kada je dano . </P> <P> U stupac br . 15 - upisuje se datum
#145664454,doc#264396,2000_02_13_156a.html 9.13
razloga . </P> <P> U stupac br . 38 - upisuje se datum kada je državni odvjetnik podnio žalbu samo iz drugih razloga
#145664407,doc#264396,2000_02_13_156a.html 9.13
presude . </P> <P> U stupac br . 37 - upisuje se datum kada je državni odvjetnik podnio žalbu samo radi kazne . Kao
#145664232,doc#264396,2000_02_13_156a.html 9.13
kako je to objašnjeno za stupce br . 15 i 16 . U sluČaju kada je vođena istraga , u taj stupac upisuju se sve optužnice
#145664200,doc#264396,2000_02_13_156a.html 9.13
ustupljen . </P> <P> U stupce br . 29 i 30 - upisuje se datum kada je optužnica podnesena županijskom ili općinskom sudu
#145664169,doc#264396,2000_02_13_156a.html 9.13
201 . ZKP ) </P> <P> U stupac br . 28 - upisuje se datum kada je predmet ustupljen drugom državnom odvjetništvu , kao
#145664139,doc#264396,2000_02_13_156a.html 9.13
progona . </P> <P> U stupac br . 27 - upisuje se datum kada je vijeće suda izvan glavne rasprave donijelo rješenje
#145663754,doc#264396,2000_02_13_156a.html 9.13
radnje . U sredinu stupca upisuje se i zaokružuje datum kada su istražne radnje dovršene i predmet vraćen odvjetništvu
#145663738,doc#264396,2000_02_13_156a.html 9.13
tražena . </P> <P> U stupac br . 12 - upisuje se datum kada je stavljen zahtjev za istražne radnje . U sredinu stupca
#145660497,doc#264396,2000_02_13_156a.html 9.13
upisuju se spisi u kojima su zakazane rasprave po danima kada se imaju održati . Rasprave određene za isti dan upisuju
#145635744,doc#264391,2000_12_129_2386.html 9.13
U oglasu će se isto tako naznačiti gdje će se , kako i kada moći obaviti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju stečajnoga
#145635716,doc#264391,2000_12_129_2386.html 9.13
stečajnoga dužnika i popis razlučnih prava te kako će se i kada moći pregledati ta imovina , odnosno dokazi o tome da
#145628560,doc#264390,2000_12_129_2385.html 9.13
prema zaštićenom kulturnom ili prirodnom dobru i u slučaju kada je oštećena stvar velike vrijednosti. ” </p><p> Članak 40
#145628537,doc#264390,2000_12_129_2385.html 9.13
ovoga članka pokreće se povodom prijedloga , osim u slučaju kada je kazneno djelo iz stavka 1 . i 2 . ovoga članka počinjeno
#145625693,doc#264389,2000_12_129_2384.html 9.13
okrivljenika i ovlaštenu osobu Ministarstva unutarnjih poslova kada obavljaju poslove prisilnog dovođenja , </p><p> - zadržati
#145621475,doc#264389,2000_12_129_2384.html 9.13
donesenih u prvom stupnju te drugih odluka prekršajnih sudova kada je to predviđeno zakonom , </p><p> 2 . odlučuje o sukobu
#145615327,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
premještaj – danom kojim se morao javiti na dužnost , </p><p> 5 . kada se sazna da je postupio suprotno odredbi članka 94 . ovoga
#145615274,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
. i 4 . ovoga Zakona lažni – danom saznanja , </p><p> 3 . kada je osuđen za kazneno djelo za koje se progoni po službenoj
#145615240,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
nesposobnosti za rad – danom pravomoćnosti rješenja , </p><p> 2 . kada se sazna da su podaci o ispunjavanju uvjeta iz članka
#145615220,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
policijskom službeniku po sili zakona služba prestaje : </p><p> 1 . kada mu nadležno tijelo utvrdi pravo na mirovinu radi profesionalne
#145612132,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
2 . u evidenciji pod točkom 2 . pet godina poslije roka kada rehabilitacija nastupa po sili zakona pod uvjetom da osoba
#145611937,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
uneseni osobni podaci moraju se odmah brisati u slučaju kada se utvrdi da nisu točni ili su prestali postojati razlozi
#145611146,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
vrste oružja i eksplozivna sredstva dopušteno je uporabiti kada su ispunjeni uvjeti iz članka 62 . stavka 2 . ovoga Zakona
#145611008,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
vatrenog oružja nije dopuštena protiv maloljetnika osim kada je uporaba vatrenog oružja jedini način za obranu od napada
#145610976,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
Članak 63 . </p><p> Uporaba vatrenog oružja nije dopuštena kada dovodi u opasnost život drugih osoba , osim ako je uporaba
#145610809,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
Policijski službenik ovlašten je uporabiti vatreno oružje kada na drugi način ne može : </p><p> 1 . zaštiti svoj život
#145610177,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
pronalaženja nestale osobe , </p><p> 3 . drugih opravdanih slučajeva kada su obavijesti građana potrebne u ostvarenju poslova iz
#145610120,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
2 . , 3 . i 4 . ovoga članka ne odnose se na slučajeve kada postoje osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo protiv
#145609691,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
osobe mora obaviti osoba istoga spola , osim slučajeva kada je neophodan žuran pregled osobe radi oduzimanja oružja
#145609265,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
određenom roku koji ne može biti kraći od jedan mjesec te kada joj je priopćeno da će predmet biti prodan ukoliko ga
#145609247,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
teškoćama . </p><p> Privremeno oduzeti predmet može biti prodan kada ga pozvana osoba ne preuzme u određenom roku koji ne može
#145609201,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
Policija je ovlaštena prodati privremeno oduzete predmete kada za daljnje postupanje nije nadležan sud ili drugo tijelo
#145609027,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
Policijski službenik privremeno će oduzeti predmet : </p><p> 1 . kada okolnosti slučaja ukazuju da je određeni predmet namijenjen
#145608849,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
red i mir ili ugroziti sigurnost prometa na cestama ili kada se opravdano očekuje da bi ta osoba mogla počiniti ili
#145608205,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
dovesti u vremenu od 6.00 do 22.00 sata . </p><p> Iznimno kada je dovođenje nužno radi poduzimanja policijskih poslova
#145608087,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
potrebno zbog opasnosti od odgode , sigurnosti postupanja ili kada se poziv upućuje većem broju osoba . </p><p> Pozivanje maloljetne
#145608074,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
iznimno smiju pozivati i putem sredstava javnog priopćavanja kada je to prijeko potrebno zbog opasnosti od odgode , sigurnosti
#145607831,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
utvrđivanja i provjere identiteta predmeta primjenjuje se kada je u postupku potrebno utvrditi obilježja i svojstva predmeta
#145606954,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
iskaznicu . </p><p> Policijski službenik dužan je nositi odoru kada obavlja poslove održavanja javnog reda i mira , nadzora
#145606089,doc#264387,2000_12_129_2382.html 9.13
stavka 1 . i 2 . ovoga članka uskratit će se ili odgoditi kada se radi o državnoj , vojnoj , službenoj ili poslovnoj
#145598198,doc#264380,2000_12_128_2377.html 9.13
ovlaštenika ; </p><p> – mjesto i datum ( dan , mjesec i godina ) kada je dozvola prodana ovlašteniku ; </p><p> – tko je prodao
#145598107,doc#264380,2000_12_128_2377.html 9.13
ovlaštenika ; </p><p> – mjesto i datum ( dan , mjesec i godina ) kada je dozvola prodana ovlašteniku ; </p><p> – tko je prodao
#145590393,doc#264377,2000_12_128_2374.html 9.13
evidentirana na žiroračunu proračuna odnosno na uplatnom računu ( kada je riječ o zajedničkom prihodu ) . </p><p> <b> 8 . </b>
#145589954,doc#264377,2000_12_128_2374.html 9.13
računa i broj uplatnog računa predviđenog ovom Naredbom te kada je propisano i ispunjavanje modela i “ poziva na broj
#145589387,doc#264377,2000_12_128_2374.html 9.13
osobe ; </p><p> “ Poziv na broj odobrenja ” za fizičku osobu kada uplaćuje porez na nasljedstva i darove za pokretnu imovinu
#145589232,doc#264377,2000_12_128_2374.html 9.13
osobe ; </p><p> “ Poziv na broj odobrenja ” za fizičku osobu kada uplaćuje poseban porez na promet upotrebljavanih osobnih
#145580537,doc#264375,2000_12_128_2372.html 9.13
službene potrebe i </p><p> – iznimno , hotelski smještaj kada im nije osiguran smještaj iz podstavka 1 . i 2 . ove točke
#145573288,doc#264368,2000_12_127_2356.html 9.13
. </p><p> ( 3 ) Iznimno , Vlada Republike Hrvatske može , kada utvrdi gospodarstveni interes Republike Hrvatske za pojedine
#145570478,doc#264368,2000_12_127_2356.html 9.13
prihoda od isporuke dobara danom isporuke razumijeva se dan kada je primatelju omogućeno gospodarstveno raspolaganje dobrima
#145569431,doc#264367,2000_12_127_2355.html 9.13
ostvareni do početka primjene ovoga Zakona , bez obzira kada se taj dohodak isplaćuje ili ostvaruju primici po osnovi
#145565630,doc#264367,2000_12_127_2355.html 9.13
teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet , kada je porezni obveznik i po ovom Zakonu , dužan je sam obračunati
#145563461,doc#264367,2000_12_127_2355.html 9.13
stavka 1 . i 2 . ovoga članka odnose se i na slučajeve kada više fizičkih osoba zajednički ostvaruje dohodak od imovine
#145557206,doc#264366,2000_12_127_2354.html 9.13
se da je porezni savjetnik sklopio ugovor o osiguranju kada je podnio zahtjev za osiguranje , bez obzira na to je
#145552065,doc#264365,2000_12_127_2353.html 9.13
podnijeti žalba . </p><p> ( 2 ) Žalba se može podnijeti i onda kada žalitelj istakne kako o njegovu zahtjevu za donošenjem
#145551511,doc#264365,2000_12_127_2353.html 9.13
<p> Članak 149 . </p><p> ( 1 ) Javna prodaja može započeti kada se prijave najmanje dva kupca . </p><p> ( 2 ) U javnoj prodaji
#145550310,doc#264365,2000_12_127_2353.html 9.13
korist poreznog tijela . Pljenidba se smatra provedenom kada se upis provede u zemljišnoj knjizi ili registru . </p>
#145550231,doc#264365,2000_12_127_2353.html 9.13
</p><p> ( 3 ) Ako tražbina ovršenikova dužnika u trenutku kada je ovršenikov dužnik primio nalog iz stavka 1 . ovoga
#145548421,doc#264365,2000_12_127_2353.html 9.13
utvrdi razlika porezne obveze , kamata se obračunava od dana kada je tu poreznu obvezu porezni obveznik bio dužan platiti
#145547990,doc#264365,2000_12_127_2353.html 9.13
plaćanja smatra se : </p><p> 1 . kod bezgotovinskog plaćanja dan kada su sredstva pristigla u korist računa banke ili druge
#145545663,doc#264365,2000_12_127_2353.html 9.13
novčanih kazni nastupa za šest godina računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći . </p><p> 9 . Pravna pomoć
#145545357,doc#264365,2000_12_127_2353.html 9.13
novčanih kazni zastarijeva za tri godine računajući od dana kada je zastara počela teći . </p><p> ( 2 ) Zastara prava na
#145544542,doc#264365,2000_12_127_2353.html 9.13
razlog koji je uzrokovao propuštanje , odnosno od dana kada je doznao za uzrok . Razlozi kojima se obrazlaže zahtjev
#145544530,doc#264365,2000_12_127_2353.html 9.13
prijašnje stanje podnosi se u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje , odnosno
#145540850,doc#264365,2000_12_127_2353.html 9.13
tijela i narediti njegovo izvršenje bez odgode u slučaju kada je ugrožena naplata poreza . </p><p> ( 3 ) Usmeni porezni
#145538376,doc#264365,2000_12_127_2353.html 9.13
prava iz članka 19 . stavka 2 . ovoga Zakona , od dana kada je porezno tijelo primilo od poreznog obveznika ili druge
#145528417,doc#264362,2000_12_127_2369.html 9.13
prema utvrđenoj promjeni vrednovati od prvog dana u mjesecu kada je provjerom utvrđena promjena . </p><p> Članak 13 . </p>
#145528329,doc#264362,2000_12_127_2369.html 9.13
broj osiguranih osoba vrednovati od prvog dana u mjesecu kada je provjerom utvrđena propisana promjena . </p><p> Iznimno
#145524602,doc#264361,2000_12_127_2368.html 9.13
standardom propisanog broja djecom predškolske dobi ili kada na nekom području nema dostatan broj drugih doktora za
#145524586,doc#264361,2000_12_127_2368.html 9.13
osnovnog školovanja u godini ugovaranja ( maks . 1200 ) i to kada specijalist pedijatar nije u mogućnosti popuniti tim do
#145516959,doc#264345,2000_12_126_2352.html 9.13
poštiva­nje odluka i rješe­nja Ustavnog suda Republike Hrvatske , kada je , u konkretnom slučaju , prihvatio reviziju tužene
#145516631,doc#264345,2000_12_126_2352.html 9.13
potrebno je reći da prema od­redbi članka 463 . ZOO-a , kada je ugovorena cijena veća od propisane , kupac duguje samo
#145514720,doc#264344,2000_12_126_2351.html 9.13
obav­lja usluga prijevoza u javnom prometu – op . Suda ) i kada nije vlasništvo izvršite­lja prekršaja , ako je ­nje­gov
#145514557,doc#264344,2000_12_126_2351.html 9.13
za sebe ne predstav­lja robu u smislu Carinskog zakona i kada se radi o prijevoznom sredstvu kojim se obav­ljaju usluge
#145503703,doc#264334,2000_12_124_2332.html 9.13
Vlada mogu podnijeti ostavku . </p><p> U svim slučajevima kada predsjednik Vlade ili Vlada podnesu ostavku postupit će
#145502181,doc#264334,2000_12_124_2332.html 9.13
kojoj se obavještava predsjednik Hrvatskoga sabora , ili kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak mandata Predsjednika
#145501516,doc#264334,2000_12_124_2332.html 9.13
Predsjednik Republike proglasit će zakone u roku od osam dana od kada su izglasani u Hrvatskom saboru . </p><p> Ako Predsjednik
#145501004,doc#264334,2000_12_124_2332.html 9.13
zakona odlučuje natpolovičnom većinom svih zastupnika , osim kada Zastupnički dom zakone donosi dvotrećinskom većinom . </p>
#145497534,doc#264334,2000_12_124_2332.html 9.13
Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud . </p><p> Članak
#145493919,doc#264333,2000_12_123_2325.html 9.13
troškova ulaganja . </p><p> Dividende se priznaju kao prihod kada su objavljene ili primljene </tr></p><p><tr> Udio vlasništva
#145475778,doc#264328,2000_12_123_2320.html 9.13
knjigovodstvenih evidencija po ugovorenom roku dospijeća , osim kada se izričito zahtijeva preostali rok dospijeća . </p><p>
#145473412,doc#264327,2000_12_123_2319.html 9.13
posjeduje 50 posto ili manje glasačkih prava u društvu , kada je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta : </p><p>
#145473379,doc#264327,2000_12_123_2319.html 9.13
kapital druge banke . </p><p> Smatra se da kontrola postoji kada banka posjeduje , izravno ili neizravno , više od 50 posto
#145472768,doc#264327,2000_12_123_2319.html 9.13
preko dvije do tri godine ; </p><p> e ) u 20 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko jedne do dvije godine
#145472751,doc#264327,2000_12_123_2319.html 9.13
tri do četiri godine ; </p><p> d ) u 40 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko dvije do tri godine ;
#145472734,doc#264327,2000_12_123_2319.html 9.13
četiri do pet godina ; </p><p> c ) u 60 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko tri do četiri godine
#145472717,doc#264327,2000_12_123_2319.html 9.13
dospijeća preko pet godina ; </p><p> b ) u 80 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko četiri do pet godina
#145472702,doc#264327,2000_12_123_2319.html 9.13
jamstvenog kapitala : </p><p> a ) u 100 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko pet godina ; </p><p> b
#145472462,doc#264327,2000_12_123_2319.html 9.13
kod izračuna jamstvenog kapitala u 100 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća duži od jedne godine . Izdani
#145466790,doc#264313,2000_12_121_2302.html 9.13
ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada , kolica za prijevoz korisnika u kupaonice i dizalo za
#145466780,doc#264313,2000_12_121_2302.html 9.13
kupaonice na jedinici za pojačanu ­nje­gu treba činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada
#145466582,doc#264313,2000_12_121_2302.html 9.13
koristiti prostor blagovaonice ili dnevnog boravka u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu . </p><p> ( 15 ) Na svakih
#145466533,doc#264313,2000_12_121_2302.html 9.13
korisnika može se koristiti prostor blagovaonice u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu . </p><p> ( 14 ) Prostorija
#145464602,doc#264313,2000_12_121_2302.html 9.13
ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada , kolica za prijevoz korisnika u kupaonice i dizalo za
#145464592,doc#264313,2000_12_121_2302.html 9.13
na jedinici za pojačanu ­nje­gu trebaju činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada
#145464343,doc#264313,2000_12_121_2302.html 9.13
namjenu može se koristiti prostor dnevnog boravka u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu . </p><p> ( 16 ) Prostorija
#145462266,doc#264313,2000_12_121_2302.html 9.13
ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada , kolica za prijevoz korisnika u kupaonice i dizalo za
#145462256,doc#264313,2000_12_121_2302.html 9.13
na jedinici za pojačanu ­nje­gu trebaju činiti tuš ili kada kojoj je moguć pristup s tri strane ili pokretna kada
#145456410,doc#264307,2000_12_121_2314.html 9.13
ugovora o kupoprodaji stana , pravo na popust priznaje se kada stan kupuje ratni vojni invalid , pri čemu navedena odredba
#145450679,doc#264290,2000_12_120_2297.html 9.13
članka 16 . Zakona o prodaji , pravo na popust priznaje se kada stan kupuje ratni vojni invalid , pri čemu navedena odredba
#145445233,doc#264280,2000_02_12_146.html 9.13
vrijednosti boda za ljekarničku djelatnost . </P> <P> U slučaju kada Listom lijekova Zavoda nije utvrđena cijena lijeka , Zavod
#145443404,doc#264280,2000_02_12_146.html 9.13
sukladno utvrđenoj promjeni vrednovati od prvog dana u mjesecu kada je provjerom utvrđena promjena . </P> <P> Članak 13 .
#145440097,doc#264279,2000_02_12_145.html 9.13
standardom propisanog broja djecom predškolske dobi ili kada na nekom području nema dovoljan broj drugih doktora za
#145440081,doc#264279,2000_02_12_145.html 9.13
osnovnog školovanja u godini ugovaranja ( maks . 1500 ) i to kada specijalist pedijatar nije u mogućnosti popuniti tim do
#145411783,doc#264273,2000_02_12_155.html 9.13
ponudu prije nego prijeđe prag od 25 % , dužan je istog dana kada objavi da je stekao 25 % dionica koje daju pravo glasa
#145407923,doc#264258,2000_11_119_2281.html 9.13
osporavani akt nije upravni akt . </p><p> Naime , u vrijeme kada je Upravni sud odlučivao o tužbi podnosite­lja na snazi
#145407905,doc#264258,2000_11_119_2281.html 9.13
Hrvatske da je pogrešno riješio Upravni sud Republike Hrvatske kada je odbacio tužbu podnosite­lja , navodeći da osporavani
#145385099,doc#264233,2000_11_116_2246.html 9.13
priredbama . </p><p> Članak 2 . </p><p> Naknada se plaća u slučaju kada se fonogram koji je stavljen u promet koristi za emitira­nje
#145382838,doc#264227,2000_11_115_2241.html 9.13
primje­njivati i druge pravne osobe , pa tako i poduzeća kada rješavaju o radnopravnom statusu svojih zaposlenika ,
#145377007,doc#264218,2000_11_114_2232.html 9.13
2 . Zakona o neposrednim porezima , važeće­g u vrijeme kada je podnosite­ljica stekla svoje porezne olakšice , bilo
#145375923,doc#264217,2000_11_114_2231.html 9.13
Sindikata . </p><p> Ovaj Ugovor postaje pravno perfektan kada ga potpišu tajnici Udruge i Sindikata . </p><p> Članak 138
#145375387,doc#264217,2000_11_114_2231.html 9.13
Sindikalni povjerenik , odnosno sindikalni predstavnik , kada obavljaju poslove iz nadležnosti zaposleničkog vijeća
#145374746,doc#264217,2000_11_114_2231.html 9.13
poslodavca , računajući do 31 . 12 . tekuće godine , nezavisno kada poslodavac obavlja isplatu jubilarne nagrade . </p><p> Rješenjem
#145373286,doc#264217,2000_11_114_2231.html 9.13
poslodavca . </p><p> Za vrijeme prekida djelatnosti poslodavca , kada se zaposlenik nalazi na tzv . čekanju za nastavak rada
#145373238,doc#264217,2000_11_114_2231.html 9.13
- drugih slučajeva utvrđenih zakonom . </p><p> Za vrijeme kada zaposlenik ne radi , kako je navedeno u prethodnom stavku
#145373188,doc#264217,2000_11_114_2231.html 9.13
Članak 113 . </p><p> Zaposlenik ima pravo na naknadu plaće kada ne radi zbog : </p><p> - godišnjeg odmora </p><p> - plaćenog
#145371839,doc#264217,2000_11_114_2231.html 9.13
zaposlenik stječe od sljedećeg 1 . u mjesecu u odnosu na dan , kada je navršio potreban broj godina radnog staža za prvu ili
#145370033,doc#264217,2000_11_114_2231.html 9.13
određeno vrijeme . </p><p> Verificirana trudnoća je i trudnoća kada je zaposlenik u roku od 15 dana , računajući od dana dostave
#145365028,doc#264217,2000_11_114_2231.html 9.13
broj pučanstva koje ima prebivalište u tom mjestu , ili kada poslodavac ima zah­tjeve za intervencijama iz registrirane
#145361605,doc#264217,2000_11_114_2231.html 9.13
za zaposlenika prava i obveze iz rada i po osnovi rada kada obavlja poslove i radne zadaće za zdravstvenog djelatnika
#145355077,doc#264210,2000_11_113_2224.html 9.13
kojoj se obavještava predsjednik Hrvatskoga sabora , ili kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak mandata Predsjednika
#145354492,doc#264210,2000_11_113_2224.html 9.13
Predsjednik Republike proglasit će zakone u roku od osam dana od kada su izglasani u Hrvatskom saboru . </p><p> Ako Predsjednik
#145350759,doc#264201,2000_11_112_2223.html 9.13
nije mjerodavna stoga što ta odredba ima u vidu slučaj kada netko izvrši isplatu znajući da nije dužan isplatiti ,
#145347329,doc#264200,2000_11_112_2222.html 9.13
svakom slučaju održati usmenu raspravu , već tek iznimno kada procijeni da je to potrebno zbog prirode spora ili na
#145347240,doc#264200,2000_11_112_2222.html 9.13
Hrvat­ske , podnosite­lj izvodi zak­ljučak da se taj Sud , kada odlučuje po pravilima o upravnom sporu , ne može smatrati
#145333204,doc#264185,2000_11_111_2191.html 9.13
gradski prijevoz putnika ( u da­ljnjem tekstu : prijevoznik ) kada podnesu zahtjev za naknadu Tajništvu Hrvatskoga državnog
#145331746,doc#264174,2000_11_111_2197.html 9.13
kada mu je dostav­ljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostav­ljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor
#145331736,doc#264174,2000_11_111_2197.html 9.13
o prigovoru u roku od </p><p> <b> 48 sati od isteka dana kada mu je dostav­ljen prigovor , odnosno od isteka dana kada
#145325012,doc#264160,2000_11_110_2183.html 9.13
ugovoru o kupoprodaji stana , pravo na popust priznaje se kada stan kupuje ratni vojni invalid , pri čemu navedena odredba
#145321540,doc#264145,2000_01_11_139.html 9.13
propisa o načinu ostvarivanja prava na nadoknadu plaće kada se ta nadoknada ostvaruje na teret sredstava Zavoda .
#145321298,doc#264145,2000_01_11_139.html 9.13
članka 21 . točke 3 . , 6 . , 7 . , 8 . i 9 . Zakona , kada nadoknadu plaće obračunava i isplaćuje Zavod . <P> Sredstva
#145321036,doc#264145,2000_01_11_139.html 9.13
drugom osnovu , već se radi o pravu koje osiguranik stječe kada iz zakonom propisanih razloga ne prima plaću . <P> Pravilnik
#145314255,doc#264116,2000_11_109_2167.html 9.13
to je pravilno i po tom osnovu , postupilo tuženo tijelo kada je donijelo osporeno rješe­nje . </p><p> Teme­ljem izloženog
#145313064,doc#264116,2000_11_109_2167.html 9.13
samouprave kojom je propisano da vijećniku prestaje mandat danom kada vijeće donese odluku o prestanku mandata , te s obzirom
#145312965,doc#264116,2000_11_109_2167.html 9.13
vremena na koji je izabran ako podnese ostavku , s danom kada predstavničko tijelo donese odluku o prestanku mandata
#145310175,doc#264106,2000_11_109_2139.html 9.13
odredbu stavka 1 . toga članka , naime tako da u slučaju kada zastupniku Županijskog doma a potom i ­nje­govu zamjeniku
#145308793,doc#264095,2000_11_108_2128.html 9.13
izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda
#145307801,doc#264094,2000_11_108_2127.html 9.13
izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda
#145306731,doc#264093,2000_11_108_2126.html 9.13
izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda
#145305645,doc#264092,2000_11_108_2125.html 9.13
izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda
#145298505,doc#264087,2000_11_108_2120.html 9.13
svečanim prigodama po protokolu , dok se u ostalim prigodama , kada se ističu odlikovanja , nose male oznake i umanjenice
#145295455,doc#264084,2000_11_108_2136.html 9.13
izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda
#145294488,doc#264083,2000_11_108_2135.html 9.13
izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda
#145293490,doc#264082,2000_11_108_2134.html 9.13
izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda
#145291078,doc#264080,2000_11_108_2132.html 9.13
izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda
#145290027,doc#264079,2000_11_108_2131.html 9.13
izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda
#145287992,doc#264077,2000_11_108_2129.html 9.13
izgled , ponašanje i dostojanstvo kao i važnost prigode kada se odlikovanje ističe . </p><p> Žene ističu umanjenicu Reda
#145285624,doc#264075,2000_10_107_2116.html 9.13
na snazi u vrijeme donoše­nja presude Uprav­nog suda , kada po zakonu rehabilitacija , odnosno brisa­nje osude , nastupa
#145277750,doc#264071,2000_10_107_2112.html 9.13
i o drugim pitanjima iz rada Vlade Republike Hrvatske , kada tako odluči Vlada ili Uži kabinet Vlade . </p><p> Članak
#145277603,doc#264071,2000_10_107_2112.html 9.13
znanstvenih , stručnih i sličnih skupova . Ovu ovlast u dane kada se ne održava sjednica Vlade imaju predsjednik Vlade ili
#145277500,doc#264071,2000_10_107_2112.html 9.13
o prijedlogu zakona ili drugog propisa ili drugog akta kada ovlašteni predlagač nije Vlada Republike Hrvatske , odnosno
#145276694,doc#264071,2000_10_107_2112.html 9.13
predsjedavao sjednicom , vrijeme kada je sjednica započela i kada je završila , popis nazočnih i odsutnih članova Vlade
#145276689,doc#264071,2000_10_107_2112.html 9.13
sjednice , oznaku tko je predsjedavao sjednicom , vrijeme kada je sjednica započela i kada je završila , popis nazočnih
#145276508,doc#264071,2000_10_107_2112.html 9.13
ministra , kojeg odredi ministar . </p><p> U slučajevima kada ministarstvo ili državna upravna organizacija nema ministra
#145275822,doc#264071,2000_10_107_2112.html 9.13
Poslovnika i sjednice koordinacije . </p><p> U slučajevima kada tajnik Vlade ocijeni da prijedlozi zakona i drugih propisa
#145275737,doc#264071,2000_10_107_2112.html 9.13
raspravljeni na sjednicama koordinacija , i da li su , kada se radi o materijalima koje dostavljaju druga tijela državne
#145275132,doc#264071,2000_10_107_2112.html 9.13
( u daljnjem tekstu : tijela državne uprave ) moraju , kada u praćenju stanja u okviru svog djelokruga ocijene da
#145274926,doc#264071,2000_10_107_2112.html 9.13
Republike Hrvatske , određuje plaće državnim dužnosnicima kada je zakonom propisano da ih određuje nadležno tijelo Vlade
#145238004,doc#264021,2000_10_104_2071.html 9.13
kada mu je dostav­ljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostav­ljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor
#145237994,doc#264021,2000_10_104_2071.html 9.13
o prigovoru u roku od </p><p> <b> 48 sati od isteka dana kada mu je dostav­ljen prigovor , odnosno od isteka dana kada
#145223402,doc#263988,2000_10_103_2038.html 9.13
Prilikom ovjerava­nja novog dnevnika u starom se mora označiti kada je ovjeren novi dnevnik . </p><p> Brodski dnevnik se ispu­njava
#145192858,doc#263947,2000_10_102_1999.html 9.13
<p> i ) rok do koje­g će se završiti postupni uvoz/izvoz , kada se zahtijeva primjena članka 8 . stavka 1 . točka 1 .
#145192541,doc#263947,2000_10_102_1999.html 9.13
pravilnikom se uređuju posebne odredbe u carinskim postupcima , kada se , na zahtjev deklaranta , određeni proizvodi ili dijelovi
#145191349,doc#263946,2000_10_102_1998.html 9.13
ponovna isporuka sirovog mlijeka nakon 15 dana od dana kada je prestao otkup . </p><p> Ako se ispitivanjem posumnja
#145180872,doc#263935,2000_10_101_1974.html 9.13
ostavke koja se podnosi predsjedniku Hrvat­skoga sabora , ili kada Ustavni sud utvrdi razloge za prestanak mandata Predsjednika
#145180276,doc#263935,2000_10_101_1974.html 9.13
Predsjednik Republike proglasit će zakone u roku od osam dana od kada su izglasani u Hrvatskom saboru . </p><p> Ako Predsjednik
#145177784,doc#263933,2000_10_101_1985.html 9.13
ocijeniti sve relevantne okolnosti u konkretnom slučaju , te kada osnovanost tužbenog zahtjeva nije sporna već samo ­nje­gova
#145177649,doc#263933,2000_10_101_1985.html 9.13
osnovanost tužbenog zahtjeva nije sporna , i u slučaju kada zakon pruža mogućnost sudu meritorno odlučivati po provođe­nju
#145177284,doc#263933,2000_10_101_1985.html 9.13
dijelove . Također istom odredbom je dana mogućnost sudu , kada određuje izvođe­nje dokaza po službenoj dužnosti , odrediti
#145167633,doc#263922,2000_01_10_108.html 9.13
je donijeti odluku u roku od <P> 48 sati od isteka dana kada je primio žalbu , dakle od <P> 00:00 sati sljedećeg dana
#145167516,doc#263922,2000_01_10_108.html 9.13
dana kada je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor
#145167507,doc#263922,2000_01_10_108.html 9.13
rješenje o prigovoru u roku od <P> 48 sati od isteka dana kada je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su
#145159947,doc#263918,2000_01_1_8.html 9.13
rade na terenu duže od 12 sati dnevno , pa i u slučaju kada ne postoji potreba za noćenjem zaposlenika na terenu .
#145159884,doc#263918,2000_01_1_8.html 9.13
poslodavca ili sjedišta izdvojene poslovne jedinice poslodavca i kada poslodavac obavlja takvu vrstu djelatnosti koja je po
#145159860,doc#263918,2000_01_1_8.html 9.13
6 ) Terenski dodatak u zemlji i inozemstvu isplaćuje se kada zaposlenik boravi izvan mjesta svojega prebivališta ili
#145149146,doc#263909,1999_09_99_1652.html 9.13
3/b ove točke ) . Ovi potonji iskazuju se samo u slučaju kada ulog jedne ili više povezanih osoba čini više od 10 %
#145144101,doc#263901,1999_09_99_1644.html 9.13
se : <P> - kada podnositelj ustavne tužbe umre , <P> - kada podnositelj ustavne tužbe , koji je pravna osoba , prestane
#145144093,doc#263901,1999_09_99_1644.html 9.13
Postupak pokrenut ustavnom tužbom obustavlja se : <P> - kada podnositelj ustavne tužbe umre , <P> - kada podnositelj
#145143878,doc#263901,1999_09_99_1644.html 9.13
71 . <P> Odlukom se ustavna tužba odbija kao neosnovana kada Ustavni sud utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se
#145142219,doc#263901,1999_09_99_1644.html 9.13
suglasnost drugih propisa s Ustavom i zakonom i u slučaju kada je određeni zakon ili drugi propis već ranije bio predmetom
#145140385,doc#263901,1999_09_99_1644.html 9.13
rješenja , kratku oznaku predmeta odlučivanja , te dan kada je odluka , odnosno rješenje doneseno . <P> ( 3 ) Izreka
#145140218,doc#263901,1999_09_99_1644.html 9.13
drukčije određeno . <P> ( 2 ) Ustavni sud donosi odluku kada odlučuje o biti stvari , a u ostalim slučajevima donosi
#145135872,doc#263895,1999_09_98_1640.html 9.13
posebnih zakona i drugih propisa odnosno s posebnim uvjetima kada je to izričito propisano posebnim zakonom . <P> Članak
#145126754,doc#263885,1999_09_97_1631.html 9.13
prevođenje , te za radijsku postaju iz stavka 1 . ovoga članka kada se upotrebljava kao pričuvni uređaj ( osim prenosivih
#145121303,doc#263882,1999_09_96_1624.html 9.13
i na upravne organizacije u sastavu Ministarstva , osim kada je njihovo unutarnje ustrojstvo posebnim propisom drugačije
#145091252,doc#263854,1999_09_94_1600.html 9.13
laboratorijske nalaze . </P> <P> ( 2 ) U iznimnim slučajevima , kada ovlašteni vještak iz članka 113 . stavka 1 . Zakona smatra
#145087836,doc#263848,1999_09_93_1594.html 9.13
upozorenja : <P> Prvi stupanj se odnosi na vremenska stanja kada se ne uočava i ne očekuje nevrijeme ( informacijsko upozorenje
#145043115,doc#263847,1999_09_92_1590.html 9.13
<P> - odgovarajuću opremu za proizvodnju . <P> U slučaju kada pravna osoba koja se bavi proizvodnjom otrova nema laboratorij
#145018522,doc#263804,1999_02_9_110.html 9.13
( " Narodne novine " , br . 58/93 . ) prestaje s radom kada rješenje postane konačno . </P> <P> Članak 131 . </P>
#145017754,doc#263804,1999_02_9_110.html 9.13
1 . ovoga Zakona , ako je ona ovlaštena dati odobrenje kada je takvo odobrenje po odredbama ovoga Zakona potrebno
#145017567,doc#263804,1999_02_9_110.html 9.13
godina . </P> <P> U slučajevima iz stavka 1 . ovoga članka kada je počinitelj djelo izvršio u namjeri da sebi ili drugom
#145017485,doc#263804,1999_02_9_110.html 9.13
1 . ovog Zakona , ako je ona ovlaštena dati odobrenje , kada je odobrenje po odredbama ovog Zakona potrebno , objavi
#145014542,doc#263804,1999_02_9_110.html 9.13
djela prestaje nakon isteka dvadeset pet godina od dana kada je djelo završeno . </P> <P> Članak 83 . </P> <P> Autorsko
#145011558,doc#263804,1999_02_9_110.html 9.13
prevođenje neće dati prije isteka roka od dva mjeseca od dana kada je zahtjevatelj odobrenja prijepis svojega podneska kojim
#145003768,doc#263787,1999_09_89_1558.html 9.13
kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor
#145003758,doc#263787,1999_09_89_1558.html 9.13
rješenje o prigovoru u roku od <P> 48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada
#144982807,doc#263757,1999_08_87_1518.html 9.13
obavljanju nadzora , nadzornik može , u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze , narediti izvršenje obveze putem
#144982428,doc#263757,1999_08_87_1518.html 9.13
određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom , </P> <P> - pregledati
#144953632,doc#263750,1999_08_85_1513.html 9.13
u slučaju rekonstrukcije postojećih postrojenja , tj . kada se dio postojećih instalacija zadržava a dodaje dio novih
#144949785,doc#263750,1999_08_85_1513.html 9.13
slučaju kod rekonstrukcije postojećih instalacija , tj . kada se dio postojećih instalacija zadržava , a dodaje dio
#144919895,doc#263750,1999_08_85_1513.html 9.13
rekonstrukciji ceste kroz naselje , povećanje iznosi 30 % , <LI> kada se radi o rekonstrukciji gradskih ulica , povećanje iznosi
#144919880,doc#263750,1999_08_85_1513.html 9.13
radi o rekonstrukciji ceste povećanje iznosi 20 % , <LI> kada se radi o rekonstrukciji ceste kroz naselje , povećanje
#144919868,doc#263750,1999_08_85_1513.html 9.13
članka 105 . mijenjaju se u ovim slučajevima : <UL> <LI> kada se radi o rekonstrukciji ceste povećanje iznosi 20 % ,
#144912871,doc#263750,1999_08_85_1513.html 9.13
u slučaju rekonstrukcije postojećih instalacija , tj . kada se dio postojećih instalacija zadržava , a dodaje dio
#144905844,doc#263750,1999_08_85_1513.html 9.13
naknade iznosi 100 % , od čega 80 % za radioničke nacrte , - kada se radi o građevini koja je spomenik kulturne odnosno
#144894502,doc#263750,1999_08_85_1513.html 9.13
članka 47 . mijenjaju se u slučaju rekonstrukcije građevine kada povećanje naknade iznosi od 25 % do 50 % , <P> ( 2 ) Postoci
#144872977,doc#263747,1999_08_84_1511.html 9.13
mjesta ) , </P> <P> 2 . datum i vrijeme ( sat i minute ) kada je uplata izvršena , </P> <P> 3 . iznos uplate i možebitni
#144868427,doc#263733,1999_08_83_1506.html 9.13
2 ) Odredba stavka 1 . ovog članka odnosi se i na banku kada trguje vrijednosnim papirima sukladno članku 27 . stavku
#144863709,doc#263724,1999_08_82_1488.html 9.13
namirenja carinskih obveza drugih osoba , u slučajevima kada je carinski obveznik iz ove garancije opunomoćeni otpremnik
#144862009,doc#263724,1999_08_82_1488.html 9.13
postupku pozvati na garanciju banke sljedeći radni dan od dana kada je Središnji ured Carinske uprave prihvatio garanciju
#144817164,doc#263702,1999_07_80_1471.html 9.13
. stavkom 1 . ZPP-a odredio da će se postupak nastaviti kada ( ) pravni sljednici pravne osobe preuzmu postupak ili
#144810465,doc#263699,1999_07_80_1468.html 9.13
Hrvatskoga državnog sabora . <P> Prema stajalištu Suda , kada zakonodavac povrijedi način svojega rada koji je sam sebi
#144805663,doc#263699,1999_07_80_1468.html 9.13
odnosima ( » Narodne novine « , broj 53/91 i 92/94 ) , kada je ona izmijenjena na način da je vlasnik zgrade koji
#144801241,doc#263699,1999_07_80_1468.html 9.13
stupio na snagu 1 . siječnja 1997 . , dakle istoga dana kada i Zakon o vlasništvu , što je u ovom postupku nametnulo
#144780029,doc#263656,1999_01_8_98.html 9.13
puta godišnje , samo na Savi ) . Pokazatelji ispitivanja kada je uzorkovanje četiri puta godišnje kakvoće voda Na rijekama
#144779962,doc#263656,1999_01_8_98.html 9.13
obavlja uzorkovanje i ispitivanje Pokazatelji ispitivanja kada je uzorkovanje dvanaest puta godišnje kakvoće voda Na
#144777266,doc#263656,1999_01_8_98.html 9.13
slučaju iznenadnih zagađenja izvan granica Republike Hrvatske kada zagađenja mogu imati posljedice u Republici Hrvatskoj
#144777245,doc#263656,1999_01_8_98.html 9.13
satelitski sustav nije dostupan . </P> <P> 5.2 . <B> Postupci kada su iznenadna zagađenja nastala izvan granica Republike
#144776977,doc#263656,1999_01_8_98.html 9.13
<P> 5.1.2 . <B> Postupci u slučaju iznenadnih zagađenja kada su ona nastala na državnim vodama unutar granice Republike
#144776699,doc#263656,1999_01_8_98.html 9.13
i u slučajevima iznenadnog zagađenja na državnim vodama kada su posljedice ograničene na područje naše države . </P>
#144776647,doc#263656,1999_01_8_98.html 9.13
PIAC-a </I> 07 . </P> <P> U slučaju iznenadnog zagađenja kada su ona nastala na državnim vodama stavljaju se u djelovanje
#144776551,doc#263656,1999_01_8_98.html 9.13
<P> 5.1.1 . <B> Postupci u slučaju iznenadnih zagađenja kada su ona nastala na državnim vodama unutar granica Republike
#144776467,doc#263656,1999_01_8_98.html 9.13
</B> Kada se proglasi III . stupanj ugroženosti odnosno kada iznenadna zagađenja nastanu na državnim i prekograničnim
#144776414,doc#263656,1999_01_8_98.html 9.13
potrebne mjere i operativni planovi . Primjena mjera prestaje kada vodopravni inspektor proglasi prestanak primjene . O mjerama
#144775737,doc#263656,1999_01_8_98.html 9.13
mjernom profilu vodotoka padne ispod 4,0 mg/l , to jest kada je kakvoća vode toliko loša , da je ugrožena ekološka
#144775723,doc#263656,1999_01_8_98.html 9.13
tehnoloških otpadnih voda smanjenjem proizvodnje , proglašava se kada otopljeni kisik na mjernom profilu vodotoka padne ispod
#144772344,doc#263656,1999_01_8_98.html 9.13
planiranje i poduzimanje potrebnih mjera u zaštiti voda , kada i ne postoje čvrsti dokazi o promjenama u kakvoći voda
#144714267,doc#263625,1999_07_78_1397.html 9.13
topografiju ili proizvode koji su bili dostupni u vrijeme kada je primljen zahtjev iz stavka 2 . ovoga članka . </P>
#144714137,doc#263625,1999_07_78_1397.html 9.13
iskorištavanja . Naknada štete može se zahtijevati od datuma kada je osoba iz stavka 1 . ovoga članka saznala , odnosno
#144711533,doc#263624,1999_07_78_1396.html 9.13
proizvode radi stjecanja imovinske koristi i u slučaju kada je naznačeno stvarno zemljopisno podrijetlo proizvoda
#144711476,doc#263624,1999_07_78_1396.html 9.13
ako bi odgađanje uzrokovalo teško nadoknadivu štetu ili kada postoji opasnost od uništavanja dokaza . </P> <P> <I>
#144711102,doc#263624,1999_07_78_1396.html 9.13
pravomoćnom odlukom poništio prava nastala upisom odnosno kada je Zavod konačnim upravnim aktom proglasio pravo ništavim
#144710660,doc#263624,1999_07_78_1396.html 9.13
podnijeti zainteresirana osoba u roku od pet godina od dana kada je žig bio javno objavljen , a protiv zaštićenoga žiga
#144710365,doc#263624,1999_07_78_1396.html 9.13
korištenje oznake zemljopisnoga podrijetla i u slučaju kada je naznačeno stvarno zemljopisno podrijetlo proizvoda
#144710154,doc#263624,1999_07_78_1396.html 9.13
zemljopisno podrijetlo , kada je upotrijebljen u prijevodu ili kada se uz njega koriste dopunski izrazi . </P> <P> ( 2 ) Odredbe
#144710148,doc#263624,1999_07_78_1396.html 9.13
slučaju kada je naznačeno stvarno zemljopisno podrijetlo , kada je upotrijebljen u prijevodu ili kada se uz njega koriste
#144710141,doc#263624,1999_07_78_1396.html 9.13
naznačenoga oznakom zemljopisnoga podrijetla niti u slučaju kada je naznačeno stvarno zemljopisno podrijetlo , kada je
#144708047,doc#263624,1999_07_78_1396.html 9.13
na tržištu i istinitog obavješćivanja potrošača , izuzev kada bi to dovelo javnost u zabludu o zemljopisnom podrijetlu
#144707703,doc#263624,1999_07_78_1396.html 9.13
. </P> <P> Proizvod se može štititi oznakom izvornosti kada sirovine za njegovu proizvodnju potječu sa područja širega
#144706272,doc#263623,1999_07_78_1395.html 9.13
roku od tri godine od dana objave prijave , a u slučaju kada sud utvrdi da neovlaštena osoba nije postupala u dobroj
#144703765,doc#263623,1999_07_78_1395.html 9.13
neovlaštene uporabe odnosi se samo na slučaj kršenja prava kada je očevidno postojalo saznanje treće osobe o obličju proizvoda
#144700383,doc#263623,1999_07_78_1395.html 9.13
) Stavak 2 . ovoga članka primijenit će se i u slučaju kada je obličje učinjeno dostupnim javnosti od strane treće
#144689698,doc#263621,1999_07_78_1393.html 9.13
vrijeme koje smatra opravdanim . </P> <P> ( 7 ) U slučajevima kada je riječ o nositelju konsenzualnoga patenta , i kad su
#144688383,doc#263621,1999_07_78_1393.html 9.13
tekstu : Pariška unija ) ne smatra se povredom patenta kada se to prijevozno sredstvo privremeno ili slučajno nađe
#144672261,doc#263620,1999_07_78_1392.html 9.13
plaćanja carine , do isteka roka od 12 mjeseci od dana kada je puštena u slobodan promet . </P> <P> Svako postupanje
#144652181,doc#263620,1999_07_78_1392.html 9.13
Prenošenje povjerljivih podataka dopušteno je u slučajevima kada je Carinska uprava dužna ili ovlaštena to učiniti sukladno
#144647310,doc#263618,1999_07_78_1407.html 9.13
1993 . godine ) , pa sve do 2 . siječnja 1995 . godine , kada se na Zboru građana Mjesnog odbora Donja Vlahinička od
#144633014,doc#263606,1999_07_77_1367.html 9.13
zabraniti daljnje kretanje motornog vozila na javnoj cesti kada utvrdi da vozilo prazno ili zajedno s teretom ima masu
#144632990,doc#263606,1999_07_77_1367.html 9.13
prijevoz mogu nanijeti štetu javnoj cesti ili njenom dijelu kada je njihov promet na cesti u suprotnosti s važećim propisima
#144631294,doc#263604,1999_07_77_1365.html 9.13
</P> <P> 2 . tko prijeđe državnu granicu bez putne isprave kada mu je odbijen zahtjev za izdavanje putne isprave ili mu
#144629584,doc#263604,1999_07_77_1365.html 9.13
</P> <P> Članak 42 . </P> <P> Putna isprava će se oduzeti kada nadležno tijelo , diplomatska misija ili konzularni ured
#144629549,doc#263604,1999_07_77_1365.html 9.13
</P> <P> Zahtjev za izdavanje vize odbit će se u slučaju kada u zemlji za koju se viza traži vlada epidemija zaraznih
#144626136,doc#263604,1999_07_77_1365.html 9.13
</P> <P> Građanin je dužan nositi važeću putnu ispravu kada putuje u inozemstvo , osim ako međunarodnim ugovorom nije
#144621765,doc#263594,1999_07_77_1364.html 9.13
za djecu ostvareno protivno ovom Zakonu , </P> <P> 2 . kada je novčano davanje isplaćeno u svoti većoj od pripadajuće
#144621749,doc#263594,1999_07_77_1364.html 9.13
uredu , odnosno uredu Grada Zagreba , i to : </P> <P> 1 . kada je pravo na doplatak za djecu ostvareno protivno ovom
#144621017,doc#263594,1999_07_77_1364.html 9.13
) Pravo na doplatak za djecu može se ostvariti od dana kada su ispunjeni uvjeti , a najranije za tri mjeseca unatrag
#144614072,doc#263583,1999_07_76_1363.html 9.13
</P> <P> Osnovne i srednje škole te učenički domovi mogu , kada je to nužno za ostvarivanje nastavnog plana i programa
#144612200,doc#263581,1999_07_76_1361.html 9.13
</P> <P> 1 ) bez odobrenja organizacije za radiodifuziju , kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga Zakona potrebno
#144612077,doc#263581,1999_07_76_1361.html 9.13
pravna osoba ako bez odobrenja proizvođača fonograma , kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga Zakona potrebno
#144611927,doc#263581,1999_07_76_1361.html 9.13
umjetnika izvođača iz članka 116 . , stavka 1 . ovoga Zakona , kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga Zakona potrebno
#144611633,doc#263581,1999_07_76_1361.html 9.13
autorskih prava iz članka 90 . , stavka 1 . ovoga Zakona , kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga Zakona potrebno
#144611527,doc#263581,1999_07_76_1361.html 9.13
autorskih prava iz članka 90 . , stavka 1 . ovoga Zakona , kada je takvo odobrenje prema odredbama ovoga Zakona potrebno
#144610322,doc#263581,1999_07_76_1361.html 9.13
Proizvođači fonograma imaju pravo na naknadu i u slučaju kada se fonogram koji je stavljen u promet koristi za emitiranje
#144608578,doc#263581,1999_07_76_1361.html 9.13
ne primjenjuje se na iznajmljivanje računalnih programa kada sam program nije bitan predmet najma . </P> <P> Isključivo
#144608132,doc#263581,1999_07_76_1361.html 9.13
glase : </P> <P> " Autorsko djelo smatra se objavljenim kada je voljom autora ili druge ovlaštene osobe postalo pristupačno
#144601796,doc#263580,1999_07_76_1360.html 9.13
- zabraniti prodaju proizvoda , odnosno pružanje usluga kada je zakonom ili drugim propisom prodaja takvih proizvoda
#144601419,doc#263580,1999_07_76_1360.html 9.13
<P> ( 2 ) Glavni inspektor propisuje način pečaćenja , kada se rješenja donijeta na temelju ovoga Zakona ili drugih
#144600949,doc#263580,1999_07_76_1360.html 9.13
donijeti rješenje i odmah narediti izvršenje u slučaju kada utvrdi da pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost
#144599661,doc#263580,1999_07_76_1360.html 9.13
privremeno oduzete predmete . </P> <P> ( 5 ) U slučaju kada se privremeno do odluke nadležnog sudbenog tijela oduzimaju
#144598699,doc#263580,1999_07_76_1360.html 9.13
provode inspekcijski nadzor i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom . </P> <P> III . PRAVA
#144595549,doc#263580,1999_07_76_1360.html 9.13
i morskog ribarstva , šumarstva , lovstva i stočarstva kada je to određeno posebnim zakonom . </P> <P> Članak 4 .
#144525257,doc#263573,1999_07_75_1353.html 9.13
subvencije ) u zemlji podrijetla ili zemlji izvoza , osim kada su u pitanju novčani poticaji protiv kojih se ne mogu
#144524820,doc#263573,1999_07_75_1353.html 9.13
robe koja se uvozi s : </P> <P> - cijenom istovrsne robe kada se izvozi na odgovarajuće tržište treće zemlje , pod uvjetom
#144524778,doc#263573,1999_07_75_1353.html 9.13
. </P> <P> Ako nema podataka o usporedivoj cijeni , ili kada radi posebnog stanja na tržištu ili malog opsega trgovine
#144497102,doc#263557,1999_07_73_1330.html 9.13
koja glasi : </P> <P> " Iznimno , Zavod će u slučajevima kada se neprijeporno utvrdi izabrani doktor osigurane osobe
#144497052,doc#263557,1999_07_73_1330.html 9.13
svaki mjesec u slučajevima iz stavke 3 . ovog članka , kada provjerom utvrdi da je došlo do promjene broja opredijeljenih
#144488691,doc#263552,1999_07_73_1325.html 9.13
pravne osobe koja vrši preradu ili županijskog ureda ( kada se prerada vrši na tradicionalan način ) podnošenjem zahtjeva
#144478855,doc#263550,1999_07_73_1339.html 9.13
članka 39 . propisano da ministar donosi provedbene propise kada je na to zakonom izrijekom ovlašten , kao i da provodi
#144468083,doc#263542,1999_07_72_1314.html 9.13
se slijedeća rečenica : " Ovo se obilježje ne popunjava kada je nalogodavatelj strana osoba " . </P> <P> U točki 180
#144462559,doc#263531,1999_07_72_1319.html 9.13
odnosno dopunjen zahtjev , smatra se da je podnesen onog dana kada je prvi puta bio podnesen . </P> <P> 5 . Smatrat će se
#144462329,doc#263531,1999_07_72_1319.html 9.13
se da je zahtjev za izvanredno preispitivanje podnesen kada ga primi tajnik VŠA . Iznimno od ovog pravila , smatra
#144462298,doc#263531,1999_07_72_1319.html 9.13
preispitivanje se može podnijeti u roku od 30 dana od trenutka kada su iscrpljena druga redovna i izvanredna sredstva pravne
#144454102,doc#263528,1999_07_71_1307.html 9.13
zahtjev , prijedlog ili ustavna tužba odbacuje u slučajevima kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari ,
#144452886,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
specifičnim uvjetima čuvanja , </P> <P> - utvrditi , a kada je potrebno i revidirati postupke i specifikacije kontrole
#144452854,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
<P> - ocijeniti kakvoću i stabilitet gotovog proizvoda i kada je potrebno sirovine i poluproizvoda , </P> <P> - utvrditi
#144450996,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
održavati . Treba ih redovito pregledavati i popravljati gdje i kada je potrebno . Popravci i održavanje zgrada ne smiju štetno
#144449544,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
osigura održavanje homogenosti . </P> <P> 9 . Za slučajeve kada gotovi proizvod ne ide odmah u otpremanje , potrebno je
#144449047,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
cisternama , nije potrebno ispitati nakon punjenja u slučaju kada tvrtka koja obavlja punjenje predoči certifikat analize
#144448795,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
kada se mijenjaju boce na otvoru . </P> <P> 21 . U slučaju kada se samo jedan medicinski plin puni u jednu po jednu bocu
#144448782,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
otvora za punjenje na identitet i čistoću i to svaki put kada se mijenjaju boce na otvoru . </P> <P> 21 . U slučaju
#144448745,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
da se vidi da li su boce pune . </P> <P> 20 . U slučaju kada se samo jedan medicinski plin puni preko cijevi s više
#144448460,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
što je nova pošiljka dodana u bulk spremnik , </P> <P> - kada je gotovi proizvod smjesa plinova , svaku komponentu treba
#144448415,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
proizvod u redu prije dodavanja nove količine , ili </P> <P> - kada je gotovi proizvod jedan plin , uzorak se može uzeti ili
#144446814,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
uzorkovanja , vaganja , miješanja i prerade sirovog bilja kada se stvara prašina , treba poduzeti specifično osiguranje
#144446005,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
zahtjevu , treba ispitati uzroke i poduzeti korektivne akcije kada je to potrebno . </P> <P> DODATAK 2 . - <B> PROIZVODNJA
#144444626,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
proizvodom moraju biti sterilizirani , osim u slučajevima kada se može dokazati da se ne odobrava uporaba kontejnera
#144444226,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
pripravak koji nije vodena ili uljna otopina . U slučajevima kada je to moguće i izvedivo , sterilizacija toplinom je metoda
#144443921,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
materijala koji otpuštaju vlakna , a potrebno ih je ukloniti kada je u tijeku sterilna operacija . </P> <P> 44 . Nakon finalnog
#144443513,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
je odobrio Odjel za kontrolu kvalitete . U slučajevima kada se koriste dezinficijensi , treba rabiti više vrsta .
#144442180,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
pozadinu čistoće stupnja B , kada je proizvod izložen i kada se nakon toga ne filtrira . </P> <P> <I> Osobe </I> </P>
#144442175,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
okolišu čistoće stupnja A , uz pozadinu čistoće stupnja B , kada je proizvod izložen i kada se nakon toga ne filtrira .
#144441898,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
Proizvodne operacije dijele se u dvije kategorije , prva kada se pripravak zavaren u finalni kontejner sterilizira na
#144441784,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
kod raznih proizvodnih operacija . U zonama oko proizvoda kada su ovi izloženi utjecaju okoliša potrebno je održavati
#144434618,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
kontaktne ambalaže i tiskanog pakovnog materijala trebaju , kada je to primjenjivo , uključivati : </P> <P> a ) Opis materijala
#144434414,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
moraju omogućavati čitanje izvornog teksta . U slučajevima kada je to potrebno , treba navesti razlog promjene . </P>
#144434370,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
Dokumenti ne smiju biti pisani rukom , a u slučajevima kada je potrebno upisivati podatke , ti se upisi moraju obaviti
#144433438,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
vanjske ambalaže ulaznog materijala prije skladištenja , kada je to potrebno . </P> <P> 3.21 . Kada je status karantene
#144431786,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
propisima i odobrenjem za promet . </P> <P> b ) u slučaju kada je gotovi lijek proizveden izvan Republike Hrvatske ,
#144431406,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
međuproizvoda , poluproizvoda i gotovih proizvoda , te kada je prema DPP zahtjevima to potrebno , praćenje okoliša
#144430185,doc#263527,1999_07_71_1306.html 9.13
<P> Za proizvode koji se proizvode u malim količinama ili kada skladištenje može izazvati posebne poteškoće , dogovorom
#144428442,doc#263526,1999_07_71_1305.html 9.13
ispitivani a nije bilo moguće primijeniti lijek intravenski kada se samo treba dokazati da je ispitivani pripravak prihvatljiv
#144427117,doc#263526,1999_07_71_1305.html 9.13
koji je dio arhive instrumenata . </P> <P> U slučajevima kada ne postoji mogućnost dobivanja pisanog zapisa iz instrumenta
#144426525,doc#263526,1999_07_71_1305.html 9.13
koncentracija te tvari u biološkom materijalu a u slučaju kada se njezine koncentracije mijenjaju tijekom dana i dnevni
#144426496,doc#263526,1999_07_71_1305.html 9.13
koncentracije . </P> <P> Članak 31 . </P> <P> U slučaju kada se obavlja ispitivanje lijeka čija se djelatna tvar normalno
#144426216,doc#263526,1999_07_71_1305.html 9.13
slučajevima ako : </P> <P> 1 . se pokus obavlja na djeci kada je mokraća uzorak izbora , </P> <P> 2 . ne postoji prikladna
#144425882,doc#263526,1999_07_71_1305.html 9.13
kada se pokus obavlja na bolesnicima . </P> <P> U slučaju kada se ispitivanje obavlja u dinamičkoj ravnoteži vrijeme
#144425871,doc#263526,1999_07_71_1305.html 9.13
tvari za dinamičke ravnoteže , </P> <P> 5 . u slučajevima kada se pokus obavlja na bolesnicima . </P> <P> U slučaju kada
#144424894,doc#263526,1999_07_71_1305.html 9.13
očekuju bolji uvjeti obavljanja pokusa na bolesnicima ili kada iz etičkih razloga nije moguće pokus obavljati na zdravim
#144424656,doc#263526,1999_07_71_1305.html 9.13
pokusa i praćenje ispitanika u pokusu . </P> <P> U slučaju kada se obavlja pokus praćenja brzine oslobađanja djelatne
#144423966,doc#263526,1999_07_71_1305.html 9.13
rezultata istraživanja na ljudskom i životinjskom modelu te kada nisu u pitanju lijekovi naznačeni u točkama 1 . do 5 .
#144423952,doc#263526,1999_07_71_1305.html 9.13
svinja , pas , majmun ) se može obavljati u slučajevima kada postoji pouzdan dokaz o korelaciji rezultata istraživanja
#144423619,doc#263526,1999_07_71_1305.html 9.13
imaju malu terapijsku širinu , </P> <P> 3 . u slučajevima kada je apsorpcija djelatne tvari nepotpuna ( <FONT FACE="Symbol">
#144423590,doc#263526,1999_07_71_1305.html 9.13
oralnu primjenu koji se trenutno oslobađaju . </P> <P> 1 . kada su indicirani za teška stanja gdje se traži pouzdani terapijski
#144423454,doc#263526,1999_07_71_1305.html 9.13
4 . djelatna tvar u obliku praška za pripravu otopina i kada otopina ispunjava uvjete iz točke 1 . i 2 . ovog članka
#144423308,doc#263526,1999_07_71_1305.html 9.13
stavka 1 . ovog članka može se obavljati u slučajevima kada postoji dokaz o dobroj korelaciji s rezultatima koji se
#144308824,doc#263511,1999_01_7_92.html 9.13
koji zakon je ukinut 12 . svibnja 1998 . Dakle u trenutku kada je izračunata osnovica za lipanj zakon po kojoj je izračunata
#144305553,doc#263507,1999_01_7_88.html 9.13
obračunskih razdoblja od obračunskog razdoblja početka uporabe kada je dobro nabavljeno ili proizvedeno i odbijen pretporez
#144304588,doc#263507,1999_01_7_88.html 9.13
dobara oslobođen je plaćanja poreza na dodanu vrijednost kada je to utvrđeno međunarodnim ugovorom koji obvezuje Republiku
#144303795,doc#263507,1999_01_7_88.html 9.13
22/98 ) . </P> <P> 7 . usluge u svezi s uvozom dobara , kada je vrijednost tih usluga uključena u poreznu osnovicu
#144302454,doc#263507,1999_01_7_88.html 9.13
poduzetnika obveznik je poreza na dodanu vrijednost , u slučaju kada je prema odredbi članka 5 . Zakona , mjesto oporezivanja
#144300226,doc#263505,1999_01_7_86.html 9.13
drvnih proizvoda iz šuma u vlasništvu fizičkih osoba , kada se radi o prodaji za domaće tržište . </P> <P> Članak
#144283569,doc#263497,1999_07_69_1284.html 9.13
stavak 1 . ) . <P> Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kada ga počini pravna osoba kaznit će se i odgovorna osoba
#144283469,doc#263497,1999_07_69_1284.html 9.13
članak 75 . ) . <P> Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kada ga počini pravna osoba kaznit će se i odgovorna osoba
#144283269,doc#263497,1999_07_69_1284.html 9.13
propisanom roku . <P> Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kada ga počini pravna osoba kaznit će se i odgovorna osoba
#144282909,doc#263497,1999_07_69_1284.html 9.13
. i 68 . ) . <P> Za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kada ga počini pravna osoba kaznit će se i odgovorna osoba
#144280780,doc#263497,1999_07_69_1284.html 9.13
92 . <P> Iznimno od odredbe članka 86 . ovoga Zakona , kada je potrebno poduzimanje hitnih mjera radi sprječavanja
#144278544,doc#263497,1999_07_69_1284.html 9.13
rješenje iz članka 62 . ovoga Zakona . <P> U slučajevima kada prema Zakonu o gradnji nije potrebna građevna dozvola
#144275479,doc#263497,1999_07_69_1284.html 9.13
nadležnog tijela donijet će rješenje o prestanku skrbništva kada prestanu razlozi radi kojih je bilo uvedeno . <P> Ne podmiri
#144274559,doc#263497,1999_07_69_1284.html 9.13
, nadležno će ga tijelo opomenuti i odrediti mu rok do kada je obvezan tu mjeru provesti , uz upozorenje da će u protivnom
#144274157,doc#263497,1999_07_69_1284.html 9.13
objavljuju se podaci o tome gdje se kulturno dobro nalazi , kada je to moguće . <P> <I> 5 . Zaštita dobara od lokalnog
#144250283,doc#263435,1999_06_66_1230.html 9.13
popunjavaju vodećim nulama , a nulama se popunjavaju i onda kada su neobvezna i/ili nemaju konkretni sadržaj . Polja predviđena
#144245945,doc#263433,1999_06_66_1228.html 9.13
odnosno njegovim roditeljima ili posvojiteljima kao i onda kada je popis i opis imovine potrebno izvršiti iz drugih opravdanih
#144245641,doc#263433,1999_06_66_1228.html 9.13
: mjesto gdje se vrši popis i opis imovine , dan i sat kada se radnje obavljaju , imena članova povjerenstva , te
#144241598,doc#263431,1999_06_66_1226.html 9.13
obveznik i ovlaštenik uzdržavanja , iznos uzdržavanja i do kada je određeno ) . </P> <P> Članak 6 . </P> <P> U očevidnik
#144238726,doc#263424,1999_06_66_1220.html 9.13
stavka 2 . ove Uredbe počet će se primjenjivati od dana kada Republika Hrvatska postane članica Svjetske trgovinske
#144234855,doc#263423,1999_06_66_1219.html 9.13
dobivena ili proizvedena u toj zemlji , ili <P> - u slučaju kada su dvije ili više zemalja sudjelovale u proizvodnji određene
#144126092,doc#263368,1999_06_62_1154.html 9.13
sadašnja vrijednost imovine . Navedena pozicija dobije se kada se od svote nabavne vrijednosti , iskazane na pojedinim
#144106237,doc#263313,1999_06_60_1100.html 9.13
vrijeme provedeno na putu između stana i posla , čak i kada je plaćeno . </p><p> Zaposleni <b> </b> su osobe koje obavljaju
#144105763,doc#263313,1999_06_60_1100.html 9.13
neposredno isplaćuju rezidentnim proizvođačima uz trenutku kada dobra napuštaju ekonomski teritorij ili kad se pružaju
#144103376,doc#263313,1999_06_60_1100.html 9.13
ispadne iz procesa proizvodnje neki važan dio kapaciteta ili kada je projektom predviđena zamjena određenog dijela kapaciteta
#144103366,doc#263313,1999_06_60_1100.html 9.13
određenom trenutku uključe u proces proizvodnje , u slučaju kada ispadne iz procesa proizvodnje neki važan dio kapaciteta
#144101301,doc#263313,1999_06_60_1100.html 9.13
Nomenklaturom , treba izračunati novi koeficijent i naznačiti do kada je stari koeficijent vrijedio , odnosno otkada vrijedi
#144100354,doc#263313,1999_06_60_1100.html 9.13
podatke za nju . </p><p> Za drugi dio sekundarnih djelatnosti kada se njihova proizvodnja pretežno ne koristi za reprodukcijsku
#144100331,doc#263313,1999_06_60_1100.html 9.13
izdvojili kao statističku jedinicu prema vrsti djelatnosti , a kada je izdvojena kao zasebna statistička jedinica prema vrsti
#144099953,doc#263313,1999_06_60_1100.html 9.13
obrade , što ćemo kasnije objasniti . </p><p> U slučajevima kada je izvještajna jedinica poduzeće koje <i> nije registrirano
#144077854,doc#263277,1999_06_58_1071.html 9.13
Knjižnica mora biti otvorena za javnost radnim danom u vrijeme kada je najveći dio korisnika može posjetiti . <P> Ako knjižnica
#144022121,doc#263259,1999_06_57_1063.html 9.13
razdoblje od posljednjeg dana izvještajnog razdoblja do dana kada banka može promijeniti ugovorenu kamatnu stopu na financijski
#144021729,doc#263259,1999_06_57_1063.html 9.13
razdoblje od posljednjeg dana izvještajnog razdoblja do dana kada banka može promijeniti ugovorenu kamatnu stopu na financijski
#144014112,doc#263259,1999_06_57_1063.html 9.13
sefova . <P> ( 4 ) Kupnja i prodaja vrijednosnih papira kada banka djeluje kao agent , odnosno u ime i za račun druge
#144012634,doc#263259,1999_06_57_1063.html 9.13
polovicu ili manje od polovice glasačke moći poduzeća , tj . kada ima : <P> ( 1 ) pravo na više od polovice glasačke moći
#144012620,doc#263259,1999_06_57_1063.html 9.13
predstavlja kontrolu . Kontrola također može postojati kada matica posjeduje polovicu ili manje od polovice glasačke
#144001596,doc#263251,1999_06_56_1055.html 9.13
<P> - sanitarne prostorije ( npr . praonice i zahodi ) kada u njima nema pohranjenih zapaljivih tvari ili otpada niti
#144000706,doc#263251,1999_06_56_1055.html 9.13
smetnji ima prednost pred drugim signalima i u slučajevima kada su oni prije nastali . <P> Izuzetno od odredbe stavka
#143996378,doc#263239,1999_06_55_1051.html 9.13
suglasnost za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući kada nakon pregleda bolesnika utvrdi da ne postoji medicinska
#143995997,doc#263239,1999_06_55_1051.html 9.13
ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući kada je takav postupak medicinski opravdan , sukladno odredbama
#143989242,doc#263230,1999_06_55_1042.html 9.13
ponovnom polaganju prije isteka roka od tri mjeseca od dana kada je utvrđeno da nije položio ispit . <P> Članak 10 . <P>
#143974444,doc#263217,1999_05_54_1028.html 9.13
</I> </P> <P> Članak 234 . </P> <P> 1 ) Ulja za loženje kada se koriste za peći u domaćinstvima , obrtničkim radionicama
#143972995,doc#263217,1999_05_54_1028.html 9.13
. ovog članka izvedena je kao dovoljno otporna na tlak kada je projektirana , neovisno o veličini izvedbe , za ispitni
#143949087,doc#263217,1999_05_54_1028.html 9.13
vremenska ispitivanja ispravnosti , kao i tko , kako i kada je obavio pojedine popravke , </P> <P> - <I> sabirni prostor
#143948864,doc#263217,1999_05_54_1028.html 9.13
prekoračenje dozvoljene vrijednosti tehnoloških parametara , kada se mora automatski , poluautomatski ili ručno obaviti
#143948833,doc#263217,1999_05_54_1028.html 9.13
<P> a ) upozoravaju na poremećaj tehnoloških parametara , kada je potrebno automatski , poluautomatski ili ručno obaviti
#143931219,doc#263193,1999_05_53_983.html 9.13
odnosno " Naknadni upisi i bilješke " , s naznakom tko je i kada odredio osobno ime djetetu , a nakon toga slijedi upis
#143928294,doc#263193,1999_05_53_983.html 9.13
maticama ) . </P> <P> 5.7 . Upis se može odgoditi i onda kada su podaci koji se moraju upisati nepotpuni . U takvom
#143926613,doc#263191,1999_05_53_981.html 9.13
. ovog pravilnika . <P> Iznos naknade utvrđuje matičar kada donosi odluku o sklapanju braka izvan službene prostorije
#143922718,doc#263187,1999_05_53_998.html 9.13
Zakon primjenjuje i na tijela lokalne uprave i samouprave kada njegova primjena ne bi priječila obavljanje onih zadaća
#143916519,doc#263174,1999_05_52_970.html 9.13
; <P> 11 ) mišljenje o kontrolnom pregledu , s datumom kada se taj pregled treba izvršiti . <P> Članak 35 . <P> (
#143915744,doc#263174,1999_05_52_970.html 9.13
. <P> ( 3 ) Ponovi pregled obavlja vještak i u slučaju kada se prava iz mirovinskog osiguranja ponovno određuju zbog
#143915672,doc#263174,1999_05_52_970.html 9.13
preostale radne sposobnosti obavlja vještak i u slučaju kada Zavod ocijeni da se invalid rada s pravom na profesionalnu
#143915634,doc#263174,1999_05_52_970.html 9.13
Ponovni pregled invalida rada obavlja vještak u slučaju kada invalid rada s pravom na profesionalnu rehabilitaciju
#143915595,doc#263174,1999_05_52_970.html 9.13
mišljenje iz stavka 2 . ovoga članka u roku od pet dana od dana kada mu je dostavljen predmet , ako nije potrebno pribaviti
#143914830,doc#263174,1999_05_52_970.html 9.13
nastanka invalidnosti i tjelesnog oštećenja uzima se dan kada je na temelju obavljenog pregleda dano mišljenje o invalidnosti
#143913632,doc#263174,1999_05_52_970.html 9.13
donijeti nalaz i mišljenje da postoji opća nesposobnost za rad kada utvrdi da je kod osiguranika radna sposobnost trajno smanjena
#143913568,doc#263174,1999_05_52_970.html 9.13
mišljenje da postoji profesionalna nesposobnost za rad kada utvrdi da je radna sposobnost osiguranika trajno smanjena
#143912513,doc#263174,1999_05_52_970.html 9.13
od odredbe iz stavka 1 . ovoga članka , viši vještak , kada smatra da je to potrebno , može dati nalaz i mišljenje
#143912392,doc#263174,1999_05_52_970.html 9.13
osigurane osobe na temelju medicinske i druge dokumentacije , kada osigurana osoba zbog objektivnih razloga ne može biti
#143906440,doc#263166,1999_05_52_962.html 9.13
Članak 99 . <P> ( 1 ) Nakon isteka roka od 10 godina od dana kada je inspekcijsko rješenje postalo konačno ne može se izvršiti
#143905858,doc#263166,1999_05_52_962.html 9.13
. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju i u slučaju kada se građevine iz članka 56 . stavka 1 . ovoga Zakona grade
#143905804,doc#263166,1999_05_52_962.html 9.13
može narediti i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga kada to ocijeni potrebnim . <P> ( 3 ) U slučaju iz stavka 1
#143905227,doc#263166,1999_05_52_962.html 9.13
može narediti i hitne mjere osiguranja do izvršenja naloga kada ocijeni da je to potrebno . <P> ( 3 ) U slučaju iz stavka
#143903087,doc#263166,1999_05_52_962.html 9.13
trafostanice i dalekovoda za opskrbu energijom i dr . ) , <P> 2 . kada se određeni dio građevine može privesti svojoj namjeni
#143902680,doc#263166,1999_05_52_962.html 9.13
o imenovanju nadzornog inženjera . <P> ( 4 ) U slučaju kada je investitor sagradio građevinu iz članka 56 . stavka
#143899704,doc#263166,1999_05_52_962.html 9.13
zahtjeva . <P> ( 2 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka kada se radi o građevini iz članka 46 . stavka 1 . ovoga Zakona
#143899229,doc#263166,1999_05_52_962.html 9.13
izdavanje građevne dozvole za građevinu ili njezin dio kada se gradi do određenog stupnja dovršenosti nije potrebno
#143899049,doc#263166,1999_05_52_962.html 9.13
, <P> 2 . četiri primjerka glavnog projekta s potvrdama kada je to određeno člankom 47 . stavkom 4 . ovoga Zakona ,
#143898957,doc#263166,1999_05_52_962.html 9.13
, odnosno s odredbama posebnog zakona i drugih propisa kada je to izričito propisano posebnim zakonom , osim u slučaju
#143898185,doc#263166,1999_05_52_962.html 9.13
posebnih zakona i drugih propisa odnosno s posebnim uvjetima kada je to izričito propisano posebnim zakonom . <P> ( 2 )
#143887166,doc#263158,1999_05_51_959.html 9.13
<P> <FONT SIZE=-1> ( 4 ) Upisuje se iznos koji se dobiva kada se zbroj ukupno isplaćenih plaća podijeli s brojem sati
#143869592,doc#263147,1999_05_50_950.html 9.13
smatra da protuustavnosti nema u odnosu na čl . 233 . KZ kada je u st . 1 . tog članka propisana ista kazna kao i za
#143869568,doc#263147,1999_05_50_950.html 9.13
pokretanja postupka po službenoj dužnosti posebice u slučajevima kada se radi o ozbiljnoj prijetnji ozlijeđenoj osobi . <P>
#143868006,doc#263146,1999_05_50_949.html 9.13
utvrđene u pravomoćno okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi postojala sumnja kako je zbog pogrešno ili nepotpuno
#143866283,doc#263145,1999_05_50_948.html 9.13
omogućavanja Agenciji da intervenira u svim slučajevima kada procijeni da postupci sudionika koncentracije predstavljaju
#143811859,doc#263111,1999_05_49_936.html 9.13
ovoga Zakona donijeti propise o provedbi ovoga Zakona , kada je za to ovlaštena ovim Zakonom . <P> Članak 128 . <P>
#143805464,doc#263111,1999_05_49_936.html 9.13
roku od šest mjeseci od dana povrede odredbi ili od dana kada se procjenom imovine mirovinskog fonda ustanovi postojanje
#143801962,doc#263111,1999_05_49_936.html 9.13
računa i prenijeti ih mirovinskom osiguravajućem društvu kada ostvari pravo na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu
#143796349,doc#263110,1999_05_48_933.html 9.13
rješenje o prigovoru u roku od <P> <B> 48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada
#143796290,doc#263110,1999_05_48_933.html 9.13
Splitsko-dalmatinske u roku od <P> <B> 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor , dakle
#143795090,doc#263109,1999_05_48_932.html 9.13
prigovoru u roku od <B> </B> <P> <B> 48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada
#143795030,doc#263109,1999_05_48_932.html 9.13
roku od <B> </B> <P> <B> 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor , dakle
#143751989,doc#263054,1999_05_45_888.html 9.13
pružanju zdravstvene zaštite osiguranika i osiguranih osoba kada u slučaju odsutnosti zakupac iz objektivnih razloga nije
#143740345,doc#263035,1999_05_43_853.html 9.13
službene putovnice ne bude izvršen u roku od 60 dana od dana kada su prestali postojati uvjeti predviđeni Pravilnikom s
#143740049,doc#263035,1999_05_43_853.html 9.13
osobama koje nisu navedene u članku 8 . Pravilnika , a kada to zahtijevaju interesi nacionalne sigurnosti i obrane
#143739878,doc#263035,1999_05_43_853.html 9.13
navedene u člancima 4 . , 4a , 5 . i 6 . Pravilnika , a kada to zahtijevaju interesi nacionalne sigurnosti i obrane
#143735281,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
je bila utvrđena osnovica za nadoknadu plaće , odnosno kada se valorizacijski koeficijent utvrđuje drugi ili više
#143735159,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
( nula ) . <P> ( 3 . ) Upisuje se iznos koji se dobije kada se zbroj ukupno isplaćenih plaća podijeli sa šest , a
#143733581,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
je bolovanje trajalo duže od 7 , odnosno 42 dana <P> 2 . kada bolovanje tereti sredstva Zavoda : <P> a ) posljednjeg
#143733521,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
Članak 94 . <P> Izvješće o bolovanju izdaje se : <P> 1 . kada bolovanje tereti sredstva pravne , odnosno fizičke osobe
#143733283,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
doktor opće medicine . <P> Iznimno od stavke 1 . ovog članka kada se bolovanje koristi zbog porodnog dopusta do jedne ,
#143732937,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
člankom 34 . Zakona . <P> Iznimno od stavke 1 . ovog članka , kada osiguranik njeguje člana obitelji ili je pratilac osigurane
#143732794,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
87 . <P> Mjesečna nadoknada plaće za puno radno vrijeme kada se isplaćuje na teret sredstava Zavoda , utvrđena sukladno
#143731009,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
Osiguraniku ne pripada pravo na nadoknadu troškova prijevoza kada zbog korištenja zdravstvene zaštite putuje iz mjesta stanovanja
#143730871,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
u visini cijene prijevoza auto-taksi službom , odnosno kada je prijevoz izvršen osobnim vozilom u visini cijene iz
#143730502,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
tijekom kalendarskog mjeseca putovati više od 20 puta ili kada bi troškovi prijevoza toga putovanja bili veći od cijene
#143730469,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
mjestu , pripada nadoknada za troškove prijevoza u slučaju kada je udaljenost između tih mjesta veća od 15 km , odnosno
#143729047,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
članka 21 . točke 3 . , 6 . , 7 . , 8 . i 9 . Zakona , kada nadoknadu plaće obračunava i isplaćuje Zavod . <P> Sredstva
#143728833,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
invalidnosti osiguranika . <P> Iznimno od stavke 1 . ovog članka kada se nadoknada plaće prema odredbama Zakona isplaćuje od
#143727304,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
Osigurana osoba može hitnu medicinsku pomoć koristiti i u stanu kada zbog prirode bolesti nije u mogućnosti ostvariti tu pomoć
#143726958,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
osobe može se provoditi samo pod nadzorom izabranog doktora kada zdravstveno stanje osigurane osobe zahtijeva takvo liječenje
#143726614,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
zdravstvene zaštite obavlja i sljedeće poslove : <P> 1 . utvrđuje kada je bolovanje osiguranika nastupilo i prestalo , sukladno
#143725039,doc#263027,1999_05_43_860.html 9.13
dana izdavanja zdravstvene iskaznice , kao i u slučajevima kada se ne izdaje zdravstvena iskaznica , osigurana osoba svoj
#143715268,doc#263015,1999_05_42_848.html 9.13
13/91 ) određeno je da će se postupak obustaviti u slučaju kada prestanu postojati pretpostavke za vođenje ustavnosudskog
#143712895,doc#263014,1999_05_42_847.html 9.13
jedinice lokalne samouprave tog područja . <P> U slučaju kada inicijativa potječe od građana koji prebivaju na određenom
#143712586,doc#263014,1999_05_42_847.html 9.13
s člankom 27 . stavkom 2 . Zakona kojim je propisano da kada se granice rubnih katastarskih općina ne podudaraju s
#143708106,doc#263008,1999_05_42_841.html 9.13
i u izravnom provozu robe preko carinskog područja RH , kada domaća tvrtka robu kupljenu u inozemstvu neposredno prodaje
#143694631,doc#262993,1999_04_41_826.html 9.13
iza riječi » klasifikacijsko društvo « dodaju se riječi » kada je primjenjivo , i , ukoliko je primjenjivo , druga stranka
#143693615,doc#262993,1999_04_41_826.html 9.13
odnosno brodar , brišu se iz liste prioritetnog nadzora kada prestanu vrijediti uvjeti navedeni u opisu pojedine liste
#143687296,doc#262988,1999_04_40_804.html 9.13
drukčije utvrditi u odnosu na učestalost iz tablice 3 , kada je količina ispuštene vode veća od 1000 m <sup> 3 </sup>
#143672461,doc#262980,1999_04_40_813.html 9.13
. </P> <P> Stegovni postupak pokreće stegovni tužitelj kada primi prijavu ili nađe da postupak treba pokrenuti po
#143668264,doc#262980,1999_04_40_813.html 9.13
akte , te osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva , kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja , u skladu
#143660636,doc#262979,1999_04_40_812.html 9.13
za poslovanje vrijednosnim papirima ( dalje : društvo ) kada : </P> <P> a ) se obraća dioničarima privatizacijskih
#143655960,doc#262973,1999_01_4_45.html 9.13
navedenog ustavnog prava moglo bi se eventualno govoriti kada tijelo koje bi donijelo rješenje ne bi navelo i razloge
#143650415,doc#262970,1999_01_4_42.html 9.13
obavljanju nadzora , nadzornik može , u opravdanim slučajevima i kada je to po prirodi obveze , narediti izvršenje obveze putem
#143650047,doc#262970,1999_01_4_42.html 9.13
određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom , </P> <P> - pregledati
#143634281,doc#262967,1999_04_39_791.html 9.13
u svaki apartman </FONT> </P> <P> <FONT FACE="RaznoX"> kada se radi o apartmanu koji je </FONT> </P> <P> <FONT FACE="RaznoX">
#143631672,doc#262967,1999_04_39_791.html 9.13
kuhanje može biti manja ukupno do 2,0 m <sup> 2 </sup> i kada se toj prostoriji uračunava površina balkona odnosno lođe
#143606977,doc#262955,1999_04_39_793.html 9.13
doprinosa treba podnijeti zahtjev u roku od 15 dana od dana kada su prestali razlozi za mirovanje . </P> <P> Ako samostalni
#143596877,doc#262945,1999_04_38_782.html 9.13
. Ustava . </P> <P> Sud naglašava svoje stajalište da , kada bi se zakonom odredili kriteriji za određivanje mjesta
#143596649,doc#262945,1999_04_38_782.html 9.13
ekstenzivnom tumačenju odredbe članka 128 . stavka 2 . Ustava , kada lokalna samouprava određuje mjesta za javno okupljanje
#143596039,doc#262945,1999_04_38_782.html 9.13
prosvjed nedvojbeno jeste . </P> <P> Sud je mišljenja da kada se neko ustavno pravo ili sloboda može ograničiti u smislu
#143594941,doc#262945,1999_04_38_782.html 9.13
okupljanja na Jelačićevu trgu , dopuštajući javna okupljanja kada to nositeljima vlasti odgovara , a zabranjujući ih kada
#143593807,doc#262944,1999_04_38_781.html 9.13
bi do neprihvatljivo ekstenzivnog tumačenja te odredbe , kada bi se lokalnoj samoupravi dala mogućnost određivanja mjesta
#143593470,doc#262944,1999_04_38_781.html 9.13
članka 16 . Ustava . </P> <P> Također , Sud je mišljenja da kada se neko ustavno pravo može ograničiti u smislu odredbe
#143593289,doc#262944,1999_04_38_781.html 9.13
ovlašćuje jedinicu lokalne samouprave da određuje tko i kada može organizirati mirno okupljanje građana , pa ni pod
#143593133,doc#262944,1999_04_38_781.html 9.13
mišljenje o predmetnom prijedlogu . U bitnom navodi da , kada je osporenom odredbom propisano da se ovlašćuje jedinica
#143591049,doc#262940,1999_04_38_777.html 9.13
odnosno deviznom računu domaćoj fizičkoj osobi samo u slučaju kada je domaća fizička osoba zaposlenik u toj tvrtki ili u
#143584864,doc#262926,1999_04_37_755.html 9.13
fizička osoba može steći status licenciranog člana HMK , kada ispuni sljedeće uvjete : </P> <P> a ) da posjeduje Certifikat
#143576824,doc#262921,1999_04_36_750.html 9.13
primljenih kredita . Ovi se računi prvenstveno koriste kada zbog nelikvidnosti banka ne može vraćati kredite o roku
#143576554,doc#262921,1999_04_36_750.html 9.13
ugovor o oročavanju . Ovi se računi prvenstveno koriste kada zbog nelikvidnosti banka ne može isplaćivati depozite
#143565259,doc#262921,1999_04_36_750.html 9.13
garancijama i drugim oblicima jamstava u domaćoj valuti , kada glavni dužnik ( nalogodavac po garanciji ) za kojeg je
#143562555,doc#262921,1999_04_36_750.html 9.13
iskazani plasman ostaje do dana dospijeća , osim u slučaju kada se vrijednosni papiri prenose iz investicijskog u trgovački
#143559590,doc#262921,1999_04_36_750.html 9.13
godišnji iznos kamatnih prihoda je uglavnom isti . Međutim , kada se godišnji iznosi bitno razlikuju , Međunarodni računovodstveni
#143553938,doc#262921,1999_04_36_750.html 9.13
polovicu ili manje od polovice glasačke moći poduzeća , tj . kada ima : </P> <P> 1 . pravo na više od polovice glasačke
#143553924,doc#262921,1999_04_36_750.html 9.13
predstavlja kontrolu . Kontrola također može postojati kada matica posjeduje polovicu ili manje od polovice glasačke
#143553885,doc#262921,1999_04_36_750.html 9.13
izvješćima matice . </P> <P> Smatra se da kontrola postoji kada ulagač posjeduje , izravno ili neizravno , preko podružnica
#143550258,doc#262921,1999_04_36_750.html 9.13
isplatio dividendu ABC banci . Kao što je ranije navedeno , kada ulagač posjeduje manje od 20 posto običnih ( redovnih
#143540614,doc#262921,1999_04_36_750.html 9.13
iskazuju se na računima u okviru računa 120 samo u slučaju kada su dužnici po tim prihodima raspoređeni u rizične skupine
#143537916,doc#262921,1999_04_36_750.html 9.13
<FONT FACE="Times-NewRoman"> preostalo razdoblje do idućeg datuma kada se mogu promijeniti kamatne stope . </FONT> </P> <P> (
#143533204,doc#262919,1999_04_36_748.html 9.13
knjigovodstvenih evidencija po ugovorenom roku dospijeća , osim kada se izričito zahtijeva preostali rok dospijeća . </FONT>
#143531200,doc#262918,1999_04_36_747.html 9.13
<FONT FACE="Times-NewRoman"> e ) u 20 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko jedne do dvije godine
#143531180,doc#262918,1999_04_36_747.html 9.13
<FONT FACE="Times-NewRoman"> d ) u 40 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko dvije do tri godine ;
#143531160,doc#262918,1999_04_36_747.html 9.13
<FONT FACE="Times-NewRoman"> c ) u 60 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko tri do četiri godine
#143531140,doc#262918,1999_04_36_747.html 9.13
<FONT FACE="Times-NewRoman"> b ) u 80 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko četiri do pet godina
#143531122,doc#262918,1999_04_36_747.html 9.13
<FONT FACE="Times-NewRoman"> a ) u 100 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko pet godina ; </FONT>
#143530907,doc#262918,1999_04_36_747.html 9.13
kod izračuna jamstvenog kapitala u 100 postotnom iznosu kada je preostali rok dospijeća preko jedne godine , a u posljednjoj
#143516052,doc#262916,1999_04_36_745.html 9.13
Velika izloženost banke , koji je sastavni dio ove Upute , kada izloženost banke prema jednoj osobi dosegne više od 10
#143515973,doc#262916,1999_04_36_745.html 9.13
preko 10 posto od jamstvenog kapitala . To dalje znači , kada je nadzorni odbor donio odluku i dao suglasnost upravi
#143515908,doc#262916,1999_04_36_745.html 9.13
koji prelazi 10 posto jamstvenog kapitala . To znači , kada iznos izloženosti banke prema jednoj osobi dosegne 10
#143515830,doc#262916,1999_04_36_745.html 9.13
banka kontinuirano prati kako bi pravovremeno utvrdila kada nastupa velika izloženost ( izloženost koja premašuje
#143515284,doc#262916,1999_04_36_745.html 9.13
je dužna utvrditi povezane osobe s dužnikom i u slučaju kada se samo jedan član grupe pojavljuje kao dužnik , stoga
#143514998,doc#262916,1999_04_36_745.html 9.13
portfelju vlasničkih vrijednosnih papira i poslovnih udjela , kada se stječe manje od 20 posto upravljačkih prava u društvu
#143472638,doc#262905,1999_04_35_742.html 9.13
odredbe članka 28 . stavka 1 . Ustavnog zakona . Uostalom , kada bi se i zauzelo motrište da je riječ o konačnom pojedinačnom
#143471157,doc#262904,1999_04_35_741.html 9.13
*** Uzorak se svrstava u određenu vrstu ulja u slučaju kada svi pokazatelji udovoljavaju granicama određenim za dotičnu
#143415914,doc#262880,1999_04_34_707.html 9.13
. i 6 . ovoga Zakona počet će se primjenjivati od dana kada Republika Hrvatska postane članica Svjetske trgovinske
#143411874,doc#262879,1999_04_34_706.html 9.13
pravnim osobama iz članka 23 . ovoga Zakona , u slučaju kada sredstva osiguranja iz stavka 1 . ovoga članka nisu dostatna
#143405296,doc#262872,1999_04_33_688.html 9.13
dodaje se stavak 3 . koji glasi : </P> <P> " U slučaju kada pristojba za pregled i kontrolu kopitara , papkara , peradi
#143402336,doc#262865,1999_04_33_702.html 9.13
odlučivanje , kada su nepravodobni i u drugim slučajevima kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari riješeno
#143402329,doc#262865,1999_04_33_702.html 9.13
slučajevima kada Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje , kada su nepravodobni i u drugim slučajevima kada ne postoje
#143402321,doc#262865,1999_04_33_702.html 9.13
zahtjev , prijedlog ili ustavna tužba odbacuje u slučajevima kada Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje , kada su nepravodobni
#143402260,doc#262865,1999_04_33_702.html 9.13
nije u nadležnosti Ustavnog suda Republike Hrvatske osim kada bi to stajalište bilo pretočeno u propis ili u pojedinačne
#143397462,doc#262861,1999_04_33_698.html 9.13
dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova , u slučaju kada član svojim postupcima grubo narušava odredbe Statuta
#143391404,doc#262854,1999_04_32_642.html 9.13
polaganju ispita , prije isteka roka od šest mjeseci od dana kada je utvrđeno da nije položio ispit . </P> <P> Članak 10
#143385109,doc#262846,1999_04_32_680.html 9.13
osim u slučajevima iz članka 1 . ove odluke , i u slučaju kada su ukupni putni troškovi ( članak 1 . ) manji troškovi
#143376007,doc#262820,1999_04_32_656.html 9.13
novinama " , a primjenjuje se od 10 . svibnja 1999 . godine , kada banke i štedionice izdvajaju obveznu rezervu za obračunsko
#143323970,doc#262806,1999_03_31_626.html 9.13
mjesecu kako je promjena utvrđena </P> <P> - u slučaju kada se broj opredijeljenih osiguranih osoba u Popisu promijeni
#143323934,doc#262806,1999_03_31_626.html 9.13
tromjesečno obavljati usklađenje na način da će : </P> <P> - kada provjerom utvrdi da je došlo do promjene broja opredijeljenih
#143315894,doc#262798,1999_03_31_635.html 9.13
tužbu , između ostalih propisanih slučajeva i u slučaju kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari .
#143312874,doc#262794,1999_03_31_631.html 9.13
Propustivši pružiti pravnu zaštitu podnositelju u slučaju kada je do prestanka radnog odnosa došlo suprotno odredbama
#143312525,doc#262794,1999_03_31_631.html 9.13
o upravi utvrđena je obveza upravnih tijela , u slučaju kada su pravilnikom o njihovom unutarnjem ustrojstvu ukinuta
#143312362,doc#262794,1999_03_31_631.html 9.13
za sve , pa tako i za tijela sudbene vlasti za slučajeve kada je Ustavni sud Republike Hrvatske utvrdio postojanje povreda
#143312277,doc#262794,1999_03_31_631.html 9.13
iscrpljivanju dopuštenog pravnog puta , podnijeti ustavnu tužbu kada smatra da mu je odlukom sudbene vlasti , upravne vlasti
#143310818,doc#262793,1999_03_31_630.html 9.13
suglasnost , odnosno ne odobriti fizikalnu terapiju u kući , kada ocijene da ne postoji opravdanost ili postoje kontraindikacije
#143310285,doc#262793,1999_03_31_630.html 9.13
pravo na provođenje fizikalne terapije u kući u slučaju kada je potpuno nepokretna , odnosno teško pokretna zbog :
#143286372,doc#262766,1999_01_3_34.html 9.13
razdoblje u toku godine , koristeći raspoložive informacije kada se sastavlja svaki set financijskih izvještaja . Iznosi
#143282633,doc#262766,1999_01_3_34.html 9.13
financijske izvještaje razdoblja u toku godine , kao često niti kada završava razdoblje kraće od jedne godine . Međutim , države
#143278396,doc#262766,1999_01_3_34.html 9.13
. </I> </B> </P> <P> <B> 60 . </B> MRS 8 zahtijeva da " kada su stavke prihoda i rashoda u okviru dobiti i gubitka
#143269826,doc#262766,1999_01_3_34.html 9.13
više osnova za mjerenje ( utvrđivanje ) , primjerice , kada se neka dugotrajna imovina revalorizira , dovoljno je
#143267928,doc#262766,1999_01_3_34.html 9.13
stavke uključuju u sam račun dobiti i gubitka i izmjenjuju kada je to nužno da se objasne elementi uspješnosti . Čimbenici
#143266774,doc#262766,1999_01_3_34.html 9.13
standard zahtijeva odvojeno prezentiranje u samoj bilanci ili kada je veličina ili funkcija neke stavke takva da bi odvojeno
#143263850,doc#262766,1999_01_3_34.html 9.13
Prijeboj u računu dobiti i gubitka ili u bilanci , osim kada prijeboj odražava bit transakcije ili poslovnog događaja
#143263168,doc#262766,1999_01_3_34.html 9.13
transakcije i događaji se priznaju kada nastanu ( a ne kada se primi ili plati novac ili novčani ekvivalent ) te se
#143263163,doc#262766,1999_01_3_34.html 9.13
nastanka događaja , transakcije i događaji se priznaju kada nastanu ( a ne kada se primi ili plati novac ili novčani
#143262193,doc#262766,1999_01_3_34.html 9.13
informacije i </P> <P> c ) pružanje dodatnih objavljivanja kada su zahtjevi u Međunarodnim računovodstvenim standardima
#143262081,doc#262766,1999_01_3_34.html 9.13
te druge upute za određivanje iznimno rijetkih slučajeva kada je odstupanje nužno . On također zahtijeva detaljno objavljivanje
#143261791,doc#262766,1999_01_3_34.html 9.13
</B> </P> <P> <B> 13 . <I> U vrlo rijetkim slučajevima , kada management zaključi da bi primjenjivanje zahtjeva nekog
#143261602,doc#262766,1999_01_3_34.html 9.13
djelatnostima gdje su čimbenici čovjekove okoline značajni i kada zaposleni smatraju da trebaju biti važan korisnik izvješća
#143258533,doc#262765,1999_01_3_33.html 9.13
ovoga Pravilnika . </P> <P> Članak 17 . </P> <P> U slučaju kada se doprinos plaća za vrijeme kraće od mjesec dana za svaki
#143252480,doc#262758,1999_03_29_587.html 9.13
i kuće njihovi su vlasnici osobno koristili do trenutka kada su ih napustili i nisu ih davali u najam , niti su ih
#143251934,doc#262758,1999_03_29_587.html 9.13
dana stjecanja vlasništva , a ostali tužitelji od dana kada su tuženici ušli u posjed nekretnine ( od 1991 . do 1998
#143251160,doc#262756,1999_03_29_585.html 9.13
stečaj provede po pravilima stečaja male vrijednosti i kada se imovina dužnika sastoji većim dijelom od pokretnina
#143250369,doc#262756,1999_03_29_585.html 9.13
dodaju riječi : " odnosno predsjednik stečajnoga vijeća kada se ročište održava pred vijećem " . </P> <P> Članak 15
#143249447,doc#262756,1999_03_29_585.html 9.13
vjerovnika . član odbora vjerovnika razriješit će se i kada to sam zatraži . Prije donošenja odluke potrebno je saslušati
#143247100,doc#262755,1999_03_29_584.html 9.13
kod kojih se ti računi vode , u roku od osam dana od dana kada mu je zahtjev dostavljen . " </P> <P> Dosadašnji stavak
#143246899,doc#262755,1999_03_29_584.html 9.13
tom prijedlogu sud mora odlučiti u roku osam dana od dana kada mu je prijedlog podnesen i o tome obavijestiti pravnu
#143244704,doc#262755,1999_03_29_584.html 9.13
ovršnog postupka i osiguranja po propisanoj stopi od dana kada su ti troškovi učinjeni , odnosno plaćeni , do dana naplate
#143230199,doc#262752,1999_03_29_599.html 9.13
praksu te donose meritornu odluku i u onim slučajevima kada pritvor u času donošenja odluke više ne egzistira . </P>
#143229725,doc#262752,1999_03_29_599.html 9.13
<P> Kako se ovdje radi o pritvoru , postavlja se pitanje kada je moglo doći do povrede toga prava . Po mom mišljenju
#143229203,doc#262752,1999_03_29_599.html 9.13
tužbu , između ostalih propisanih slučajeva i u slučaju kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari .
#143174209,doc#262738,1999_03_28_560.html 9.13
Osijek 24,5 % sredstava . </P> <P> Agencija je osnovana kada Republika Hrvatska , Osječko-baranjska županija i Grad
#143166621,doc#262733,1999_03_28_579.html 9.13
poslovnog događaja i načelu troška kao rashodi razdoblja kada su nastali . </P> <P> Prihodi fonda najčešće obuhvaćaju
#143166081,doc#262733,1999_03_28_579.html 9.13
ulaganja u vrijednosne papire . Nerealizirani gubici nastaju kada je tekuća tržišna vrijednost manja od troška ili knjigovodstvene
#143166057,doc#262733,1999_03_28_579.html 9.13
nerealizirani gubici . </P> <P> Nerealizirani gubici nastaju kada je tekuća tržišna vrijednost ulaganja u vrijednosne papire
#143164704,doc#262733,1999_03_28_579.html 9.13
nabavke na datum izvješća . Nerealizirani gubici nastaju kada tekuća tržišna vrijednost vrijednosnih papira padne ispod
#143145370,doc#262713,1999_03_27_548.html 9.13
se određena mjera poduzme bez odgađanja , </P> <P> 2 . kada postoji opasnost od prikrivanja , zamjene ili uništenja
#143145351,doc#262713,1999_03_27_548.html 9.13
usmeno rješenje u sljedećim slučajevima : </P> <P> 1 . kada opasnost za zdravlje ili život zahtijeva da se određena
#143137970,doc#262712,1999_03_27_547.html 9.13
unutarnje poslove . </P> <P> Članak 33 . </P> <P> U slučaju kada je na temelju izvršnog rješenja sanitarnog inspektora
#143125918,doc#262710,1999_03_27_545.html 9.13
obaviti nadzor nad poslovanjem zastupnika u osiguranju kada to ocijeni potrebnim . </P> <P> Članak 30 . </P> <P> Radi
#143121394,doc#262706,1999_03_26_544.html 9.13
oštećenik kao tužitelj zastupa državni interes kaznenog progona kada državni odvjetnik nađe da nema osnova za kazneni progon
#143120756,doc#262706,1999_03_26_544.html 9.13
utvrđene u pravomoćno okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi postojala osnovana sumnja kako je zbog pogrešno ili
#143120032,doc#262705,1999_03_26_543.html 9.13
</P> <P> 1 . Sabor PS-e </P> <P> 2 . Predsjedništvo PS-e kada ne zasjeda Sabor </P> <P> 3 . Povjerenstvo za Statut prema
#143119024,doc#262705,1999_03_26_543.html 9.13
odbora . </P> <P> Središnji odbor može donositi odluke kada su na sjednici nazočne najmanje 2/3 njezinih članova ,
#143118765,doc#262705,1999_03_26_543.html 9.13
Predsjedništva . </P> <P> 2 . Predsjedništvo PS-e odlučuje , kada su na njegovim sjednicama nazočne najmanje 2/3 članova
#143110078,doc#262703,1999_03_26_541.html 9.13
pregleda . </P> <P> - Prvi pregled obavlja se u vrijeme kada su biljke visoke 15-20 cm . </P> <P> Prvim pregledom utvrđuje
#143093584,doc#262685,1999_03_24_507.html 9.13
novinama " , a primjenjuje se od 15 . ožujka 1999 . godine , kada banke i štedionice sastavljaju obračun obvezne rezerve
#143082355,doc#262659,1999_03_23_491.html 9.13
prenijela sjedište na slobodno područje Republike Hrvatske , kada se radi o istovrsnim potraživanjima , nastalim do okupacije
#143079526,doc#262656,1999_03_23_488.html 9.13
utvrdi s visokim prioritetom izvršiti istoga radnog dana kada ih je primila , ako su ispunjeni uvjeti iz ovoga Zakona
#143072432,doc#262636,1999_03_22_483.html 9.13
građanin ne mora imati osigurano stalno stanovanje , u slučaju kada mu nadležno tijelo određuje prebivalište temeljem odredaba
#143071882,doc#262636,1999_03_22_483.html 9.13
pa se pita zašto mora imati osigurano stalno stanovanje kada sam određuje svoje prebivalište . </P> <P> Ukazuje da
#143071857,doc#262636,1999_03_22_483.html 9.13
odredbom . </P> <P> Posebno u svezi članka 3 . navodi da kada nadležno tijelo utvrđuje prebivalište , onda građanin
#143067578,doc#262626,1999_03_21_460.html 9.13
utvrđene u pravomoćno okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi postojala osnovana sumnja kako je zbog pogrešno ili
#143067487,doc#262626,1999_03_21_460.html 9.13
Republike Hrvatske da podnositelj ne poštuje pravni poredak , kada se u obzir uzme njegova kaznena odgovornost kako za ranije
#143065258,doc#262624,1999_03_21_458.html 9.13
obrtnika , članove Komore kao i za sve zainteresirane , kada se radi o pitanjima iz obuhvata rada Komore . </P> <P>
#143064868,doc#262624,1999_03_21_458.html 9.13
akti stupaju na snagu osmog dana od dana objave , a samo kada je to opravdano , može se odrediti da stupaju na snagu
#143064843,doc#262624,1999_03_21_458.html 9.13
objavljuju se u glasilu Komore , a u " Narodnim novinama " kada je to predviđeno zakonom ili tim općim aktom . </P> <P>
#143060804,doc#262624,1999_03_21_458.html 9.13
može donijeti odluku o ponavljanju ispita u slučajevima kada je došlo do povrede odredbi ovog Statuta . </P> <P> Odluka
#143058414,doc#262624,1999_03_21_458.html 9.13
svaka strukovna grupa obuhvaća u pravilu jednu granu , a kada interes članova to zahtijeva , jednu skupinu ili jednu
#143056247,doc#262624,1999_03_21_458.html 9.13
sudjelovati članovi tijela Komore , predstavnici cehova kada su na dnevnom redu pitanja od interesa za njihovu djelatnost
#143056084,doc#262624,1999_03_21_458.html 9.13
Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova , a kada odlučuje o Statutu , raspisivanju izbora , obveznicima
#143055370,doc#262624,1999_03_21_458.html 9.13
mješovite komore i druge institucionalne oblike suradnje , kada se ocijeni da oni mogu znatno poboljšati međusobne gospodarske
#143044212,doc#262615,1999_03_21_462.html 9.13
utvrđene u pravomoćno okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi postojala osnovana sumnja da je zbog pogrešno ili nepotpuno
#143043170,doc#262614,1999_03_21_461.html 9.13
utvrđene u pravomoćno okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi Sud utvrdio kako je zbog pogrešno ili nepotpuno utvrđenog
#143043088,doc#262614,1999_03_21_461.html 9.13
iscrpljivanju dopuštenog pravnog puta podnijeti ustavnu tužbu kada smatra da mu je odlukom sudbene vlasti , upravne vlasti
#143040806,doc#262603,1999_02_20_449.html 9.13
blagdan ili u subotu ili u nedjelju ili koji drugi dan kada državno tijelo nije radilo , rok istječe protekom prvog
#143040577,doc#262603,1999_02_20_449.html 9.13
ili priopćenje obavljeni , odnosno u koji pada događaj od kada treba računati trajanje roka ne uračunavaju se u rok ,
#143040564,doc#262603,1999_02_20_449.html 9.13
sate , dane , mjesece i godine . </P> <P> 2 . Sat ili dan kada su dostava ili priopćenje obavljeni , odnosno u koji pada
#143040446,doc#262603,1999_02_20_449.html 9.13
rokovi određeni na sate ne mogu produživati niti u slučaju kada taj rok istekne tijekom neradnog dana . Podnositelj smatra
#143040302,doc#262603,1999_02_20_449.html 9.13
podnositelja do povrede navedenog ustavnog načela došlo je kada je Vrhovni sud Republike Hrvatske rješavajući o žalbi
#143037004,doc#262602,1999_02_20_448.html 9.13
- prema ukupnom broju zaposlenih u ustanovi - u slučaju kada zaposleničko vijeće nije izabrano . </P> <P> 3 ) Suglasnost
#143036984,doc#262602,1999_02_20_448.html 9.13
: </P> <P> - prema broju članova Sindikata - u slučaju kada je u ustanovi izabrano zaposleničko vijeće ; </P> <P>
#143031298,doc#262602,1999_02_20_448.html 9.13
ne smiju raditi preko punog nastavnog opterećenja , osim kada za to postoje iznimni razlozi o čemu odlučuje fakultetsko
#143030845,doc#262602,1999_02_20_448.html 9.13
osim u slučajevima navedenim u ovom članku i slučajevima kada to posebno odobri ministar . </P> <P> <I> Nastavno opterećenje
#143030752,doc#262602,1999_02_20_448.html 9.13
4-12 studenata . </P> <P> 3 ) Nove grupe mogu se ustrojiti kada se broj studenata u grupama poveća za najmanje 20 % u
#143027674,doc#262602,1999_02_20_448.html 9.13
. </P> <P> 3 ) Odredbe ovoga članka primjenjivat će se kada se za to steknu uvjeti prema propisima o izvršenju državnog
#143027314,doc#262602,1999_02_20_448.html 9.13
učinak , bez stimulacije i prekovremenog rada za vrijeme kada ne radi zbog : </P> <P> - godišnjeg odmora ; </P> <P>
#143027271,doc#262602,1999_02_20_448.html 9.13
tržište . </P> <P> 1.5 . NAKNADA PLAĆE </P> <P> <I> Slučajevi kada zaposlenicima pripada pravo na naknadu plaće </I> </P>
#142969270,doc#262599,1999_02_20_445.html 9.13
prema drugoj osnovi , zdravstvenu zaštitu koriste samo kada je u svezi ozljede ili bolesti koja je prouzročila tjelesno
#142961589,doc#262585,1999_01_2_29.html 9.13
prema rješenju Zavoda , osim u slučaju smrti korisnika , kada se ne donosi rješenje . </P> <P> 16 . VRSTA PRAVA , DATUM
#142960930,doc#262585,1999_01_2_29.html 9.13
članka 34 . stavka 2 . ZOMO opća nesposobnost za rad postoji kada kod osiguranika zbog promjena u zdravstvenom stanju nastane
#142960886,doc#262585,1999_01_2_29.html 9.13
34 . stavka 1 . ZOMO profesionalna nesposobnost nastaje kada je zbog promjena u zdravstvenom stanju radna sposobnost
#142959314,doc#262585,1999_01_2_29.html 9.13
korištenja naknade podrazumijeva se dan , mjesec i godina od kada je rješenjem Republičkog fonda socijalne zaštite priznato
#142944729,doc#262584,1999_01_2_28.html 9.13
naknadu za tjelesno oštećenje , </P> <P> 5 . o datumu od kada se novčana naknada isplaćuje </P> <P> Članak 5 . </P>
#142935894,doc#262574,1999_02_19_424.html 9.13
Pravilnika utvrđuje se najniži i najviši iznos nadoknade plaće kada se ta nadoknada isplaćuje na teret sredstava Zavoda .
#142935765,doc#262574,1999_02_19_424.html 9.13
drugom osnovu , već se radi o pravu koje osiguranik stječe kada iz zakonom propisanih razloga ne prima plaću . Stoga ,
#142934778,doc#262574,1999_02_19_424.html 9.13
za sve vrijeme trajanja bolovanja . </P> <P> U slučaju kada se nadoknada plaće utvrđuje prema stavci 2 . ovog članka
#142934643,doc#262574,1999_02_19_424.html 9.13
utvrđena sukladno odredbama Zakona i ovog Pravilnika , kada se nadoknada isplaćuje na teret sredstava Zavoda , ne
#142923783,doc#262569,1999_02_19_419.html 9.13
društva koja odlučuje prema stanju tržišta , hoće li i kada objaviti natječaj te dati štandove na korištenje ; </P>
#142911348,doc#262547,1999_02_18_397.html 9.13
utvrđene u pravomoćno okončanom postupku . Iznimno , u slučaju kada bi postojala osnovana sumnja kako je zbog pogrešno ili
#142910511,doc#262547,1999_02_18_397.html 9.13
Odredbom članka 26 . Pravilnika bilo je propisano da u slučaju kada je zdravstveno stanje osiguranika takvo da postoji neposredna
#142910187,doc#262547,1999_02_18_397.html 9.13
</P> <P> Ustavna tužba nije osnovana . </P> <P> U vrijeme kada je podnositeljica ustavne tužbe podnijela zahtjev za upućivanje
#142907968,doc#262545,1999_02_18_395.html 9.13
102 . stavka 2 . točke 4 . Zakona o kaznenom postupku , kada postoji osnovana sumnja da je određena osoba počinila
#142892636,doc#262515,1999_02_17_365.html 9.13
raniji zakupnik ( članak 34 . stavak 3 . ) i u slučaju kada se u zakup daje novi poslovni prostor koji , prije stupanja
#142891763,doc#262515,1999_02_17_365.html 9.13
o zakupu poslovnog prostora , odnosno da odredi rok do kada se osporene odredbe moraju usuglasiti s Ustavom Republike
#142861349,doc#262491,1999_02_16_342.html 9.13
18 . Ustava , pravo na žalbu se zakonom može isključiti kada je osigurana druga pravna zaštita , što je zakonodavac
#142861245,doc#262491,1999_02_16_342.html 9.13
Propustivši izvršiti kontrolu zakonitosti akata državne uprave kada je to Zakonom izričito propisano Upravni sud Republike
#142860831,doc#262491,1999_02_16_342.html 9.13
obračunatu po srednjem službenom tečaju za tu valutu na dan kada se odluka o pretvorbi i propisana dokumentacija dostave
#142857002,doc#262480,1999_02_15_331.html 9.13
kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se odnosi prigovor
#142856992,doc#262480,1999_02_15_331.html 9.13
prigovoru u roku od </P> <P> <B> 48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada
#142856932,doc#262480,1999_02_15_331.html 9.13
roku od </P> <P> <B> 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor , dakle
#142850977,doc#262463,1999_12_149_2275.html 9.13
osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa : <P> - kao
#142850458,doc#262462,1999_12_149_2285.html 9.13
odredbama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske , kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće izborne radnje
#142849876,doc#262460,1999_12_148_2266.html 9.13
invalidskog osiguranja do 31 . prosinca 1999 . godine ili kada to utvrdi povodom obavijesti nadležne službe Hrvatskog
#142841749,doc#262456,1999_12_148_2262.html 9.13
registracije , </P> <P> 4 . priložiti standard aktivne tvari kada to , po mišljenju HVI , zahtijeva metoda provjere kakvoće
#142839425,doc#262451,1999_12_148_2274.html 9.13
. i 5 . ) . Taj Zakon ne sadrži izričitu odredbu o tome kada članovi i zamjenici članova biračkih odbora mogu to pravo
#142836192,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
cijene i primljene naknade u financijskim izvještajima kada se trezorske dionice kasnije prodaju ili izdaju . </P>
#142835520,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
ili dani trebaju se uključiti u račun dobiti i gubitka kada su priznati i </P> <P> c ) trošak ( nabave ) imovine koja
#142834075,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
Takvo pravo na koristi u JPN mogu biti pokazatelji kontrole kada su navedeni u prilog poduzeću koje je povezano s transakcijom
#142833483,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
Slično tomu , kontrola može postojati čak u slučajevima kada poduzeće posjeduje mali ili nikakav udjel glavnice JPN-a
#142832612,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
" ne postoje praktične mjere zaštite " ? i </P> <P> b ) kada je stjecanje sredstva " posljednje " ? </P> <P> SLUŽBENO
#142832520,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
Posljedica je toga da je došlo do značajnih gubitaka u tečaju kada se obveze mjere prema zaključnom tečaju prema MRS-u 21
#142831296,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
. </P> <P> SLUŽBENO STAJALIŠTE </P> <P> 3 . U razdoblju kada se Međunarodni računovodstveni standardi prvi puta u cijelosti
#142830818,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
prijelaza . Ista se osnova primjenjuje na fiksne tečajeve kada se druge zemlje budu pridružile Europskoj monetarnoj uniji
#142830365,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
mogu li se takvi troškovi kapitalizirati ? </P> <P> b ) kada se takvi troškovi trebaju priznati kao rashod ( ako se
#142826491,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
prognozirana transakcija . Točka 160 . i 162 . primjenjuje se kada transakcija nastane ili </P> <P> c ) više se ne očekuje
#142826459,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
zaštite koji je na početku bio iskazan izravno u glavnicu kada je zaštita bila učinkovita ( vidjeti točku 158.a ) treba
#142826420,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
prognozirana transakcija . Točka 160 . i 162 . primjenjuje se kada transakcija nastane , </P> <P> b ) zaštita više ne udovoljava
#142826390,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
zaštite koji je na početku bio iskazan izravno u glavnicu kada je zaštita bila učinkovita ( vidjeti točku 158.a ) treba
#142826296,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
transakcija utječe na neto dobit ili gubitak ( primjerice , kada prognozirana prodaja stvarno nastane ) . </P> <P> 163
#142826178,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
obveza utječe na neto dobit ili gubitak ( kao u razdobljima kada se priznaje rashod amortizacije , prihod ili rashod od
#142826087,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
posljedicu priznanje nekog sredstva ili obveze , potom u vrijeme kada je to sredstvo ili obveza priznata , povezani dobici ili
#142825725,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
ili gubitak . Amortizacija treba početi ne kasnije nego kada se zaštićena stavka prestaje usklađivati za promjene fer
#142821581,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
umanjenja </P> <P> vrijednosti imovine </P> <P> 116 . Jednom kada je sredstvo djelomično otpisano do njegovog procijenjenog
#142821034,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
vrijednosti imovine , iako to može biti dokaz umanjenja kada se razmatra s drugim raspoloživim informacijama . </P>
#142820678,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
financijsko sredstvo ili obveza prestaje priznavati ili kada je umanjena , kao i putem amortizacijskog postupka . Međutim
#142820669,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
dobitak ili gubitak se priznaje u neto dobiti ili gubitku kada se financijsko sredstvo ili obveza prestaje priznavati
#142820311,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
financijskog sredstva umanji ( vidjeti točke 117 . - 119 . ) , kada se kumulativni dobitak ili gubitak koji je prije priznat
#142819830,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
posrednika toga instrumenta . U drugim okolnostima kao i kada tržišna cijena nije raspoloživa , mogu se koristiti tehnike
#142819804,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
pokazatelj fer vrijednosti instrumenta . U nekim slučajevima kada je obujam trgovanja relativno mali , kotirana cijena za
#142819332,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
Situacije u kojima se fer vrijednost može pouzdano izmjeriti kada jesu ( a ) financijski instrument za koji je publicirana
#142818571,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
namjeru i sposobnost da drži ulaganja do dospijeća ne samo kada je financijska imovina početno stečena , već također na
#142815958,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
- 37 . nisu ispunjeni za nenovčanu financijsku imovinu kada je bila prenesena . Ako ti kriteriji nisu ispunjeni ,
#142815790,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
svoje bilance samo ako je prestala postojati - to jest kada je obveza , navedena u ugovoru , ispunjena , poništena
#142815478,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
u potraživanja . </P> <P> 54 . U rijetkim okolnostima , kada se fer vrijednost novog financijskog sredstva ili nove
#142814564,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
temelju prihoda od prodaje dijela . U rijetkim okolnostima kada se fer vrijednost dijela zadržanog sredstva ne može pouzdano
#142813454,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
financijsko sredstvo ili dio financijskog sredstva samo kada izgubi kontrolu ugovornog prava koje predstavlja financijsko
#142812920,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
datuma podmirenja odnosi se na priznavanje sredstva na dan kada je prenesen poduzeću . Kada je primjenjuje obračun datuma
#142812848,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
ovome Standardu . </P> <P> 32 . Datum trgovanja je datum kada poduzeće preuzme obvezu da kupi sredstvo . Obračun na
#142812628,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
) financijske opcije se priznaju kao imovina ili obveze kada posjednik ili upisnik postaje ugovorna strana i </P> <P>
#142812566,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
članka 27 . , sa stajališta kupca i prodavatelja , u vrijeme kada poduzeće postaje ugovorna strana , čak iako može imati
#142812487,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
preuzimanja obveze , umjesto da se čeka datum zaključenja kada se stvarno obavlja razmjena . Kada poduzeće postaje strana
#142812312,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
potraživanja ili obveze priznaju se kao imovina ili obveze kada poduzeće postaje strana ugovora i kao posljedica toga
#142812229,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
financijsko sredstvo ili financijsku obvezu u svojoj bilanci samo kada postaje dio ugovorne odredbe instrumenta . ( Vidjeti točku
#142805546,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
nematerijalnog sredstva ne prelazi dvadeset godina od datuma kada je sredstvo raspoloživo za uporabu . Na osnovi tih razloga
#142805007,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
knjiži se po njegovom knjigovodstvenom iznosu na datum kada je sredstvo povučeno iz aktivno uporabe . Poduzeće najmanje
#142804800,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
vijek trajanja sredstva prelazi dvadeset godina od datuma kada je sredstvo raspoloživo za uporabu . Prema tomu , ako
#142804447,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
kako se određuje iznos sredstva koji se može nadoknaditi i kada se priznaje ili stornira gubitak od umanjenja . 98 . Prema
#142802915,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
sredstvo raspoloživo za upotrebu . Amortizacija treba početi kada je sredstvo raspoloživo za upotrebu . 80 . Budući da se
#142801734,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
kupnje ili njegova dovršenja treba se priznati kao rashod kada nastane osim ako : a ) vjerojatno je da će ovaj izdatak
#142801525,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
točku 42 . ) . Drugi izdaci koji se priznaju kao rashod kada nastanu jesu sljedeći primjeri : a ) izdaci početnih aktivnosti
#142801509,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
, izdatak za istraživanje uvijek se priznaje kao rashod kada nastane ( vidjeti točku 42 . ) . Drugi izdaci koji se
#142801496,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
priznati . U tim slučajevima izdatak se priznaje kao rashod kada nastane . Primjerice , izdatak za istraživanje uvijek
#142801375,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
Izdatak za nematerijalnu stavku treba se priznati kao rashod kada nastane osim ako : a ) predstavlja dio troška nabave nematerijalnog
#142801169,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
sredstvo u iznosu 100 ( izdaci koji su nastali od datuma kada je udovoljeno kriteriju priznavanja , to jest 1 . prosinca
#142800129,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
. Prema tomu , ovi se izdaci uvijek priznaju kao rashod kada nastanu . 44 . Primjeri aktivnosti istraživanja jesu sljedeći
#142800088,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
istraživanja internog projekta ) trebaju se priznati kao rashod kada nastanu . 43 . Stajalište je ovoga Standarda da u fazi
#142799528,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
minimalnu naknadu , pomoću državne potpore . To može nastati kada država transferira ili raspoređuje nematerijalna sredstva
#142798846,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
sredstva može pouzdano utvrditi . Ovo je osobito slučaj kada se naknada za kupnju obavi u novcu ili drugim monetarnim
#142797969,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
za stjecanje ili interno dobivenog , priznaje se rashod kada nastane . Međutim , ako je stvar stečena u poslovnom spajanju
#142795525,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
tj . postoji obvezujući sporazum o prodaji . 79 . Čak i kada je poduzeće donijelo odluku o prodaji poslova i javno
#142795417,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
izvesti zaključak samo nakon odobrenja uprave . Jednom kada je to odobrenje dano i dostavljeno drugim stranama , poduzeće
#142795156,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
. Plan restrukturiranja dovodi do izvedene obveze onda kada je dostavljen onima na koje utječe , a njegovu primjenu
#142794972,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
. 72 . Izvedena obveza za restrukturiranje nastaje samo kada poduzeće : a ) ima detaljan formalni plan restrukturiranja
#142794383,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
obveze . Odvojeno se priznaje sredstvo za očekivanu naknadu kada je doista izvjesno da će se naknada primiti , ako poduzeće
#142794222,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
naknaditi druga stranka , naknada se treba priznati samo kada je doista izvjesno da će naknada biti primljena ako poduzeće
#142792980,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
priznavanje prihoda koji nikada neće biti ostvaren . Međutim , kada je ostvarenje prihoda doista izvjesno , tada to sredstvo
#142792897,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
vjerojatnosti nastala ( osim u iznimno rijetkim okolnostima kada nije moguća pouzdana procjena ) . Nepredviđena imovina
#142792343,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
novi zakon zahtijeva otklanjanje postojećeg oštećenja ili kada poduzeće javno prihvaća odgovornost za otklanjanje na
#142792335,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
Međutim , izazvano oštećenje postat će obvezujući događaj kada novi zakon zahtijeva otklanjanje postojećeg oštećenja
#142792313,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
može kasnije dovesti do izvedene obveze . Primjerice , kada je nastalo oštećenje okoliša možda neće postojati obveza
#142791948,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
podmirenje obveze može izvršiti zakonskom prinudom ili b ) kada događaj , u slučaju izvedene obveze , ( koji može biti
#142791937,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
uzrokovane događajem . To je samo ovim slučajevima : a ) kada se podmirenje obveze može izvršiti zakonskom prinudom
#142788091,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
sposobnosti toga sredstva upotrebom ili prodajom , od datuma kada je posljednji priznat gubitak od umanjenja imovine odnosno
#142788037,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
procjene korištene da se odredi nadoknadivi iznos sredstva od kada je posljednji gubitak od umanjenja imovine priznat . U
#142784972,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
stvara novac može pojaviti u punom nadoknadivom iznosu kada u stvari nastane gubitak od umanjenje imovine . U nekim
#142782380,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
će na neka sredstva utjecati restrukturiranje . Jednom kada je poduzeće preuzelo obvezu restrukturiranja : </P> <P>
#142782354,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
, nepredviđene obveze i nepredviđena imovina , uređuje kada se preuzima obveza restrukturiranja . </P> <P> 40 . Ako
#142780147,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
gubici iz poslovanja ili neto novčani odljevi za sredstvo , kada se podaci tekućeg razdoblja zbroje s planiranim podacima
#142779589,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
koja stvara novac . </P> <P> 7 . Neko sredstvo se umanjuje kada knjigovodstveni iznos sredstva prelazi njegov nadoknadivi
#142779553,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
UMANJENO </B> </P> <P> 6 . U točkama 7 . do 14 . navedeno je kada se treba odrediti nadoknadivi iznos . Ovdje se koristi
#142778440,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
gubitak od umanjenja imovine . Standard također određuje kada poduzeće treba poništiti gubitak od umanjenja imovine
#142777478,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
razdoblje u kojem je prestanak dovršen . Prestanak je dovršen kada je plan gotovo u cijelosti dovršen ili napušten , premda
#142777247,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
istovremeno s početnim objavljivanjem događaja ili u razdoblju kada početno objavljivani događaj nastane odnosno u kasnijem
#142777101,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
financijskim izvještajima treba objaviti sljedeće informacije kada događaji nastanu i to : </I> </B> </P> <P> <B> <I> a )
#142776910,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
otuđiti , njome se podmiri obveza , smanjiti ili eliminirati kada je prestanak dovršen . U visini u kojoj takve stavke ostaju
#142776120,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
Rezerviranja , nepredviđene obveze i nepredviđena imovina određuje kada se rezerviranje treba priznati . U nekim slučajevima ,
#142775882,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
Međunarodnim računovodstvenim standardima radi odlučivanja kada i kako priznati i mjeriti promjene imovine , obveza ,
#142775517,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
sastavnom dijelu , ako se te vrijednosti mogu eliminirati kada se sastavni dio prodaje , napušta ili na drugi način otuđuje
#142774994,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
suprotni učinak . Međutim , ne postoji samo jedan datum kada ugovor o prodaji stupa na snagu . Umjesto toga , prodaja
#142774877,doc#262447,1999_12_148_2270.html 9.13
neto gubitak . Za takav prestanak , postoji jedan datum kada je ugovor o prodaji stupio na snagu , premda prijenos
#142770507,doc#262441,1999_12_147_2255.html 9.13
: <P> a ) uvoza robe u postupku unutarnje proizvodnje , kada se radi o izgradnji ili remontu brodova u hrvatskim brodogradilištima
#142767819,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
carinskog skladišta ili slobodne zone . Polje 4 ostaje prazno kada se roba iznosi iz carinskog skladišta ili slobodne zone
#142767804,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
dovesti do carinskog duga ili za drugi carinski postupak , kada se roba iznosi iz carinskog skladišta ili slobodne zone
#142766817,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
isteka roka ponovnog izvoza . 3 . Obrazac A popunjava se kada karnet obuhvaća više artikala . Ukupna svota dužnih davanja
#142766142,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
koja je tražila informaciju . Ovo polje ne treba popuniti kada je zahtjev podnio korisnik odobrenja za postupak unutarnje
#142765815,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
svi zahtijevani podaci . 5 . U polju 5 upisuju se podaci kada se radi o dobivenim proizvodima . U polje 5a ) upisuju
#142765118,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
nije korisnik . Polje 1c ) popunjava se u slučajevima , kada se privremeni uvoz može odobriti samo osobi sa sjedištem
#142765104,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
NAPOMENE UZ OBRAZAC ODOBRENJA : 1 . Prilog 1b ) popunjava se , kada podnositelj zahtjeva nije korisnik . Polje 1c ) popunjava
#142764640,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
NAPOMENE UZ OBRAZAC ODOBRENJA : 1 . Polje se popunjava kada korisnik odobrenja i proizvođač nisu ista osoba . 2 .
#142764177,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
do isporuke dobivenih proizvoda . 7 . Podaci se upisuju kada se koristi sustav prethodnog izvoza . 8 . Opisati mjere
#142764044,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
_ __________________ NAPOMENE : 1 . Polje se popunjava kada korisnik odobrenja i proizvođač nisu ista osoba . 2 .
#142762909,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
podatke o podnositelju zahtjeva . Polje 1b ) popunjava se kada podnositelj zahtjeva i proizvođač nisu ista osoba . Ad
#142762888,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
Potpis NAPOMENE : Ad 1 . Polje 1a ) nije potrebno popuniti , kada se zahtjev podnosi na papiru čija glava sadrži već otisnute
#142762353,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
nisu ista osoba . Polje 1c ) popunjava se u slučajevima , kada se privremeni uvoz može odobriti samo osobi sa sjedištem
#142762336,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
podatke o podnositelju zahtjeva . Polje 1b ) popunjava se kada podnositelj zahtjeva i korisnik nisu ista osoba . Polje
#142762315,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
karnet ATA . Ad 1 . Polje 1a ) nije potrebno popuniti , kada se zahtjev podnosi na papiru čija glava sadrži već otisnute
#142762298,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
______________ NAPOMENE : Obrazac se primjenjuje u slučajevima kada se ne koristi karnet ATA . Ad 1 . Polje 1a ) nije potrebno
#142761793,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
podatke o podnositelju zahtjeva . Polje 1b ) popunjava se kada podnositelj zahtjeva i proizvođač nisu ista osoba . Ad
#142761772,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
Potpis NAPOMENE : Ad 1 . Polje 1a ) nije potrebno popuniti , kada se zahtjev podnosi na papiru čija glava sadrži već otisnute
#142761053,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
podaci o količini ( vidi c ) ; e ) i f ) mora se popuniti kada se zahtijeva uporaba sustava istovrijedne robe , sa ili
#142761033,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
sustava istovrijednih proizvoda ; d ) ne mora se popuniti kada se ne traže podaci o količini ( vidi c ) ; e ) i f ) mora
#142760868,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
podatke o podnositelju zahtjeva . Polje 1b ) popunjava se kada podnositelj zahtjeva i proizvođač nisu ista osoba . Ad
#142760847,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
____________ NAPOMENE : Ad 1 . Polje 1a ) nije potrebno popuniti , kada se zahtjev podnosi na papiru čija glava sadrži već otisnute
#142753318,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
obavijesti ; podnesene isprave , potvrde i odobrenja : kada je uvozna roba predmet trgovinskih mjera , u ovo se polje
#142752423,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
carinskim skladištem , u koje je roba premještena . U slučaju kada je carinarnica oslobodila korisnika skladišta od obveze
#142751967,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
priprema strojeva , uređaja i vozila za rad , ali samo kada se radi o jednostavnim radnjama ; </P> <P> f ) testiranje
#142751842,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
promijeni priroda robe ; </P> <P> g ) razdvajanje robe , kada se radi o jednostavnim radnjama . </P> <P> 3 . Postupci
#142746868,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
carinarnice što je konačno u upravnom postupku , te u slučajevima kada se taj obrazac poništava rješenjem carinarnice , podnosi
#142735336,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
robe . Taj dio prijevoznih troškova može se odbiti samo kada kupac dokaže carinarnici da bi cijena za robu s paritetom
#142734879,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
ili koristiti uračunavaju se u carinsku vrijednost samo kada se radi o uvozu robe sa zaštićenom markom robe ; </P>
#142734840,doc#262440,1999_12_147_2254.html 9.13
tehnološke postupke uračunavaju se u carinsku vrijednost samo kada je ta tehnologija neodvojivo uključena u uvoznu robu ;
#142722502,doc#262437,1999_12_146_2248.html 9.13
postupka ispitivanja prijave žiga . </P> <P> 5 ) U slučaju kada je zatraženo razdvajanje osnovne prijave , zahtjev za
#142722448,doc#262437,1999_12_146_2248.html 9.13
razvrstani prema razredima Međunarodne klasifikacije , a kada je to moguće , treba rabiti određenja Međunarodne klasifikacije
#142711051,doc#262435,1999_12_146_2246.html 9.13
proračuna , Zagreb , Katančićeva 5 . Zahtjevi za preknjiženje , kada brojčana oznaka vrste prihoda ne odgovara upisanoj svrsi
#142710703,doc#262435,1999_12_146_2246.html 9.13
evidentirana na žiroračunu proračuna odnosno na uplatnom računu ( kada je riječ o zajedničkom prihodu ) . </P> <P> 7 . Više uplaćeni
#142710691,doc#262435,1999_12_146_2246.html 9.13
evidenciju . </P> <P> 6 . Danom uplate poreza razumijeva se dan kada su sredstva evidentirana na žiroračunu proračuna odnosno
#142710256,doc#262435,1999_12_146_2246.html 9.13
računa i broj uplatnog računa predviđenog ovom Naredbom te kada je propisano i ispunjavanje modela i " poziva na broj
#142709633,doc#262435,1999_12_146_2246.html 9.13
; </P> <P> " Poziv na broj odobrenja " za fizičku osobu kada uplaćuje porez na nasljedstva i darove za pokretnu imovinu
#142709569,doc#262435,1999_12_146_2246.html 9.13
35230-630-180 </P> <P> " Poziv na broj odobrenja " za pravnu osobu kada uplaćuje porez na cestovna motorna vozila : </P> <P> Poziv
#142709449,doc#262435,1999_12_146_2246.html 9.13
; </P> <P> " Poziv na broj odobrenja " za fizičku osobu kada uplaćuje poseban porez na promet upotrebljavanih osobnih
#142709378,doc#262435,1999_12_146_2246.html 9.13
30102-630-16 </P> <P> " Poziv na broj odobrenja " za pravnu osobu kada uplaćuje porez na dodanu vrijednost : </P> <P> Poziv na
#142700507,doc#262429,1999_12_146_2252.html 9.13
novine " , broj 99/99 - dalje : Ustavni zakon ) propisano je kada Ustavni sud iznimno može pokrenuti postupak po ustavnoj
#142698984,doc#262428,1999_12_146_2251.html 9.13
priloženoj izjavi : </P> <P> - o zajedničkom predstavniku , kada ima više podnositelja prijave koji nemaju zastupnika ,
#142694690,doc#262419,1999_12_145_2237.html 9.13
trenutka dostavljanja ovog rješenja tom poduzetniku , dakle , kada još nije bila upoznata sa sadržajem odluke Agencije ,
#142669604,doc#262405,1999_12_145_2224.html 9.13
, kao i u uzgojima brojnijim od deset kopitara ; <P> - kada se nabavljeno grlo uvodi u uzgoj naveden u podstavku 1
#142655264,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
i po autoru ovjereni ograničeni broj kopija tih djela , kada je za određenu vrstu tih djela uobičajena takva vrsta
#142650131,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
zapisnika . </p><p> Sukladno stavku 1 . ovog članka postupa se i kada je nađeno vozilo , a prema okolnostima može se zaključiti
#142647261,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
drugačije , moguće je povrat plaćenog izvoznog duga odobriti kada je ponovno uvezena roba za koju je bio pri izvozu plaćen
#142645767,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
otklanjanje bi bilo neekonomično , </p><p> e ) ako se u trenutku kada carinarnica odlučuje o naknadnom obračunu carinskog duga
#142645619,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
oslobođenjem plaćanja carine , ali pod uvjetom da se odmah kada se ustanovi greška roba stavi u odgovarajući carinski
#142645586,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
uspostavljen isti carinski status , koji je roba imala u trenutku kada je bila ukradena , </p><p> b ) ako se strana roba zabunom
#142645270,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
postupanje iz kojih proizlazi obveza plaćanja davanja na taj dan kada je bio taj postupak ili postupanje odobren za cijeli proizvod
#142642922,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
563 . </p><p> Za dan plaćanja carinskog duga smatra se dan kada je Zavod za platni promet potvrdio nalog kao plaćen . </p>
#142642900,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
obrascu otisnutom u Prilogu 9 ove Uredbe , u slučaje­vima kada putnik nije mogao uplatu izvršiti putem banke ili pošte
#142642799,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
Carinske uprave - Središnjeg ureda u roku od 15 dana od kada je dug priopćen dužniku , odnosno od preuzimanja od carinarnice
#142640999,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
postupku pozvati na garanciju banke sljedeći radni dan od dana kada je Središnji ured Carinske uprave prihvatio garanciju
#142640222,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
Rok za ponovni uvoz izvezene robe počinje teći od dana od kada su obavljene carinske formalnosti za izvoz robe . </p><p>
#142639136,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
području u roku od 12 mjeseci . Rok počinje teći od dana kada su obavljene carinske formalnosti za izvoz robe . </p><p>
#142638617,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
za mogući obračun uvoznih davanja za otpatke i ostatke kada za njih bude određeno novo carinski dopušteno postupanje
#142638478,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
408 . ove Uredbe , te posebni propisi koji se primjenjuju kada se sa ponovnim izvozom završava prethodni carinski postupak
#142638364,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
Stavak 1 . ovog članka primjenjuje se također i u slučaju kada je roba puštena u slobodan promet u skladu sa člankom
#142637378,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
podataka iz članka 501 . ove Uredbe , sadržavati i datum kada je roba iz članka 172 . stavak 1 . točka b ) Carinskog
#142636762,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
članka 203 . stavak 2 . ove Uredbe . </p><p> U slučajevima kada se primjenjuje članak 181 . stavak 3 . Carinskog zakona
#142636469,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
iznosu robe , </p><p> d ) podatke o carinskom statusu robe i kada je to potrebno , podatke o potvrdi o carinskom statusu
#142635760,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
, carinarnica će ukinuti rješenje o vođenju evidencije kada u više navrata utvrdi nestanak robe , koji nije moguće
#142635215,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
skladište ; </p><p> c ) pri izvozu robe , te mjere se primjenjuju kada je domaća roba iz slobodne zone ili slobodnog skladišta
#142635193,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
unosu robe u carinsko područje , te mjere se primjenjuju kada se strana roba smješta u slobodnu zonu ili slobodno skladište
#142634944,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
ujedno i prijevoznik . </p><p> Postupak provoza je završen kada roba koja se prenosi cjevovodom dospije u objekte primatelja
#142634003,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
465 . ove Uredbe , koje ulaze na carinsko područje , i kada su ih na prijevoz preuzele željeznice druge države . </p>
#142633876,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
koje carinarnice smatraju potrebnim . </p><p> U slučajevima kada se predajni list TR u skladu sa člankom 467 . ove Uredbe
#142631810,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
svoje obveze iz članka 106 . stavka 1 . Carinskog zakona kada je primjerke deklaracija za postupak provoza koje su pratile
#142631392,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
primjerak broj 1 poslati otpremnoj carinarnici istovremeno kada se popuni deklaracija za postupak provoza . Ostali primjerci
#142631011,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
nadzor nad postupkom , </p><p> c ) su položile jamstvo , kada je po propisima o postupku provoza potrebno podnijeti
#142629046,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
otpremnoj carinarnici najkasnije sljedeći radni dan od dana kada je bila pošiljka i deklaracija za postupak provoza podnesena
#142626485,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
važe za puštanje u slobodan promet neće se primjeniti , kada je korišten sustav zamjene ili u slučaju popravka ili
#142626455,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
mjere primjenjuju na dobivene proizvode samo u slučaju kada ti proizvodi nisu hrvatskog podrijetla u smislu članaka
#142625194,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
točka b ) Carinskog zakona ; </p><p> - proizvodne troškove , kada se vrijednost privremeno izvezene robe ne može odrediti
#142624734,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
slobodan promet . </p><p> Članak 391 . </p><p> Osim u slučaju kada se primjenjuje članak 384 . i 385 . ove Uredbe , deklaracija
#142623847,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
podatke konkretnih proizvodnih radnji koje treba obaviti , a kada te nisu dostupne , uzimaju se podaci za istovrsne proizvodne
#142623825,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
. Carinskog zakona određuje se najkasnije u trenutku , kada je za robu započet postupak vanjske proizvodnje , imajući
#142623773,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
izvršen sukladno članku 165 . stavku 1 . Carinskog zakona kada je roba radi namjeravanog izvoza : </p><p> - unesena u slobodnu
#142623725,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
robe u slobodnu zonu . </p><p> Članak 379 . </p><p> Iznimno , kada to zahtijevaju okolnosti pojedinog slučaja , rok iz članka
#142623674,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
promet ili </p><p> b ) uneseni u slobodnu zonu ili </p><p> c ) kada je za iste započet postupak carinskog skladištenja , unutarnje
#142623063,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
privremeno izvezene robe . </p><p> Carinarnica će odbiti zahtjev kada utvrdi da nije ispunjen uvjet iz stavka 2 . ovog članka
#142623043,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
zamjene ili ne , carinarnica će odobriti ovaj postupak samo kada se kod privremenog izvoza robe uvjeri , da je moguć popravak
#142622129,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
; </p><p> c ) izvozu robe , te se mjere neće primijeniti kada se strana roba ponovno izvozi iz carinskog područja nakon
#142622110,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
unosu robe u carinsko područje , te se mjere primjenjuju kada se roba stavi u postupak privremenog uvoza ; </p><p> c )
#142621806,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
Sukladno stavku 2 . ovog članka , carinarnica može odobriti , kada time nije ugrožena pravilna provedba carinskog postupka
#142621423,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
stavljanje robe u postupak privremenog uvoza , pa do dana kada je nastao carinski dug . </p><p> Članak 361 . </p><p> U slučaju
#142621407,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
kamate . </p><p> Kamate se obračunavaju za razdoblje od dana kada je bila prihvaćena deklaracija za stavljanje robe u postupak
#142621284,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
davanja . </p><p> Stavak 1 . ovog članka ne primjenjuje se kada je : </p><p> a ) carinski dug nastao sukladno članku 204
#142620957,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
</p><p> Smatra se da je postupak privremenog uvoza završen kada je roba iz Aneksa B.1 članak 5 . potrošena , uništena
#142620620,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
deklarirani su u skladu s člankom 101 . ove Uredbe ; </p><p> h ) kada se radi o robi koja se stavlja u postupak privremenog
#142620585,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
ili emitiranja emisija s carinskog područja ; </p><p> g ) kada se radi o privremenom uvozu instrumenata sukladno Aneksu
#142620544,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
robe u humanitarne svrhe sukladno Aneksu B.9 ; </p><p> f ) kada se radi o robi s postupkom privremenog uvoza radio i televizijske
#142620479,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
međunarodnom prometu , a materijali su vidno označeni ; </p><p> d ) kada se radi o postupku privremenog uvoza ambalaže , sukladno
#142620445,doc#262354,1999_12_144_2168.html 9.13
uvoza započet usmenom carinskom deklaracijom ; </p><p> c ) kada se radi o postupku privremenog uvoza materijala , koji
Sakrij podrobnosti