Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#193289091,doc#293681,2009_03_37_831.html plaćati stanarinu , </p><p> – zapisniku o bodovanju stana od 20 . veljače 1995 . , kada je na licu mjesta utvrđeno da je terasa dužine 12,13 m i 11,56 m širine
#193292373,doc#293682,2009_03_37_809.html u skladu s kriterijima utvrđenim u pojedinim smjernicama ili okvirima koje je donijela Komisija uvijek kada je predmetna mjera potpore unutar područja primjene tog određenog instrumenta . </p><p> ( 8 ) Ova
#193335587,doc#293709,2009_03_38_865.html nakon ostalih kontrola . </p><p> Kada je , prilikom granične kontrole potrebno poduzeti detaljnije provjere ili kada je to potrebno radi zaštite dostojanstva osobe , granična kontrola se obavlja na za to
#193343769,doc#293712,2009_03_38_868.html <p> e ) Plovila koja obavljaju ribolov tuna u vodama izvan nacionalne jurisdikcije zaustavit će se kada dobiju odgovarajući signal , u okviru Međunarodnog signalnog kodeksa , sa broda na kojem se
#193345397,doc#293713,2009_03_38_869.html P-287/03 od 2 . studenoga 2004 . postala pravomoćna 14 . prosinca 2005 . , kada je presudom Županijskog suda u Rijeci broj : Gž-98/05-2 odbijena tuženikova žalba protiv nje .
#193347607,doc#293714,2009_03_38_870.html <p> Osporava zaključak sudova da su nastupile posljedice koje navode u osporenim rješenjima te postavlja pitanje kada i na koji način je utvrđeno da je ugrožen ugled Fonda u gospodarskom životu i
#193358601,doc#293716,2009_03_38_871.html . Ustavnog zakona , Ustavni sud može ocjenjivati suglasnost zakona s Ustavom i u slučaju kada je određeni zakon već ranije bio predmetom ustavnosudske ocjene . </p><p> U provedenom ustavnosudskom postupku utvrđeno
#193363664,doc#293722,2009_03_39_882.html državnoj potpori u smislu članka 87 . stavka 1 . Potpora je dodijeljena u trenutku kada se jamstvo izdaje , a ne u trenutku kada se ono poziva na naplatu ili
#193373476,doc#293725,2009_03_39_887.html <p> Članak 1 . </p><p> ( 1 ) Ovim Pravilnikom utvrđuje se što se smatra odgovarajućim smještajem kada je nezaposlenoj osobi ponuđeno zaposlenje izvan njenog mjesta prebivališta ili uobičajenog boravišta , bez obzira
#193373953,doc#293726,2009_03_39_888.html ( u daljnjem tekstu : Zakon ) , osim poslova osiguranja za slučaj nezaposlenosti , kada te djelatnosti obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ( u daljnjem
#193383447,doc#293731,2009_03_39_892.html korekcije : </p><p> – » slijepa proba « je vrijednost utrošene otopine joda za titraciju , kada se umjesto otopine šećera upotrebljava voda i koja se izvodi na isti način kao i
#193397812,doc#293733,2009_03_39_894.html se očevidnik dostavlja poštom , obvezno je slanje pošiljke uz dostavnicu , a u slučaju kada se dostavlja faksom , obvezna je naknadna dostava poštom , najkasnije u roku od 3
#193409087,doc#293734,2009_03_39_895.html ( obavljanje uzorkovanja sadržaja pošiljke , bez obzira na broj uzoraka i slanje na pretragu kada je to navedeno u ZVDU ) . </p><p> 2 ) Visina naknade za obavljeni veterinarski pregled
#193410674,doc#293736,2009_03_39_897.html organizirano je u vrijeme otvorenosti aerodroma i helidroma za slijetanje i uzlijetanje . U slučaju kada je uzlijetanje zrakoplova ili helikoptera planirano u vrijeme neposredno pred zatvaranje aerodroma ili helidroma ,
#193424096,doc#293741,2009_03_39_903.html radnog vremena predstavlja prekovremeni rad . </p><p> Članak 6 . </p><p> Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno poslovi i zadaci , organizacija rada , bolje korištenje
#193429664,doc#293744,2009_03_39_880.html 1 . ovog članka , pošiljatelj otpada dužan je podnijeti novu obavijest osim u slučaju kada sva nadležna tijela provoza i odredišta dostave pismenu suglasnost da za predložene promjene nije potrebna
#193439691,doc#293748,2009_01_4_123.html , u daljnjem tekstu : ZS ) nije regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom roku došlo tijekom postupka pred Vrhovnim sudom
#193451110,doc#293757,2009_01_4_118.html pokazuje , kao funkcija indeksa nosivosti i nosivosti pri nazivnoj brzini , promjene nosivosti gume kada se upotrebljava pri brzinama različitim od one koja odgovara nazivnoj brzinskoj kategoriji ; </p><p> 1.28 .
#193468890,doc#293770,2009_04_40_924.html i podmorju kojoj je svrha vađenje iz ležišta , oplemenjivanje i transport lokalnim cjevovodima ( kada su u tehnološkoj svezi s odobrenim eksploatacijskim poljima ) mineralnih sirovina , nafte i plina
#193477812,doc#293772,2009_04_40_926.html 13 . </p><p> ( 1 ) Ugovor o radu na određeno vrijeme iznimno se može sklopiti kada za to postoji stvaran i važan razlog , a osobito kada se radi o : </p>
#193525964,doc#293789,2009_04_41_944.html « predstavlja najveći rabat koji jedna od drugih ugovornih strana može odobriti svojim veleprodajnim kupcima kada kupuju robu iz prodajne ponude poduzetnika VIPnet d.o.o . Treći poduzetnik , u svom očitovanju
#193535922,doc#293795,2009_04_41_930.html članka 4 . stavka 3 . ovoga Pravilnika , može se zabraniti ili privremeno zabraniti kada to opravdava epizootiološka situacija u odobrenoj trećoj zemlji . </p><p> Posebni uvjeti zdravlja životinja pri uvozu
#193539750,doc#293798,2009_04_41_934.html <p> Ministar , iznimno , može donijeti odluku o izboru učitelja i bez raspisivanja javnog natječaja kada za to postoji stvaran i važan razlog . </p><p> Članak 5 . </p><p> Odluku iz članka 4
#193549387,doc#293803,2009_04_42_968.html rezerviranih poštanskih usluga na tržištu , te predlagati nadležnim tijelima poduzimanje zakonskih mjera u slučaju kada davatelji donose ili primjenjuju cijene suprotno odredbama Zakona o pošti . Obzirom da nije moguće
#193570480,doc#293808,2009_04_42_973.html prouzročena odgovara primatelj leasinga odnosno najmoprimac . Slijedom navedenog , predlagatelj smatra da u slučaju kada primatelj leasinga parkira vozilo i ne plati parkirnu kartu , korisnikom parkirališta koji treba platiti
#193574602,doc#293810,2009_04_42_975.html prouzročena odgovara primatelj leasinga odnosno najmoprimac . Slijedom navedenog , predlagatelj smatra da u slučaju kada primatelj leasinga parkira vozilo i ne plati parkirnu kartu , korisnikom parkirališta koji treba platiti
#193576761,doc#293811,2009_04_42_976.html prouzročena odgovara primatelj leasinga odnosno najmoprimac . Slijedom navedenog , predlagatelj smatra da u slučaju kada primatelj leasinga parkira vozilo i ne plati parkirnu kartu , korisnikom parkirališta koji treba platiti
#193578973,doc#293812,2009_04_42_977.html I . prekinuo postupak i pod točkom II . odredio da će se postupak nastaviti kada podnositeljica dokaže postojanje pravnog interesa za nastavak parnice odnosno kada stečajni upravitelj u ime stečajne
#193583129,doc#293814,2009_04_42_979.html prouzročena odgovara primatelj leasinga odnosno najmoprimac . Slijedom navedenog , predlagatelj smatra da u slučaju kada primatelj leasinga parkira vozilo i ne plati parkirnu kartu , korisnikom parkirališta koji treba platiti
#193589423,doc#293816,2009_04_42_982.html postupak u smislu članka 29 . stavka 1 . Ustava treba sagledati kao jedinstvenu cjelinu kada se ocjenjuje je li u postupku povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku . Nadalje
#193590085,doc#293817,2009_04_42_983.html u skladu s danom uputom suda o dopuštenom pravnom lijeku , pa niti u slučaju kada žalitelja zastupa odvjetnik . Poziva se i na pravnu praksu Ustavnog suda u sličnim predmetima
#193595224,doc#293819,2009_04_42_954.html pripreme mreže za prijenos broja ne može trajati duže od 5 radnih dana od dana kada je davatelj broja zaprimio Zahtjev za prijenos broja , te je davatelj broja obvezan u
#193599678,doc#293820,2009_04_43_993.html . ove točke . </p><p> Svi neisplaćeni obroci iz ugovora revalorizirat će se u trenutku dospijeća kada nastupi uvećanje ili umanjenje indeksa promijene vrijednosti kune prema euru po srednjem deviznom tečaju Hrvatske
#193606375,doc#293829,2009_04_43_1010.html sustava ili operator transportnog sustava u slučaju iz stavka 1 . ovoga članka uputit će kada to smatra potrebnim korisnika sustava na podnošenje zahtjeva za izdavanje energetskih uvjeta . </p><p> IV .
#193635734,doc#293837,2009_04_43_1019.html Ustavni sud nadalje smatra da se razumnost duljine svakog sudskog postupka – pa i onda kada se dva odvojena postupka u pogledu razumnog roka sagledavaju kao jedinstvena cjelina – mora ocijeniti
#193642434,doc#293840,2009_04_43_1022.html ustavne tužbe nalazi u pritvoru od 14 . siječnja 2008 . godine od 19.10 sati kada je uhićen , te da mu je pritvor prvotno određen rješenjem istražnog suca Županijskog suda
#193645068,doc#293841,2009_04_43_986.html za određivanje minimalnog broja redara za pojedina športska natjecanja te ovisno o razini športskog natjecanja kada redarsku službu moraju činiti redari zaposlenici organizatora športskog natjecanja , redari dragovoljci , članovi klubova
#193672985,doc#293855,2009_04_45_1041.html prostorijama i prostorima navedenim u stavku 2 . ovog članka , a u svim slučajevima kada se predviđa obavljanje kirurških zahvata na otvorenim tjelesnim šupljinama , dubokom mišićju , kostima i
#193692654,doc#293869,2009_04_45_1032.html tehnologijskih otkrića financiranih od Republike Hrvatske ili ustanove osnovane od Republike Hrvatske . Za slučaj kada Zaklada financira istraživanja , postotak budućeg udjela u dobiti od intelektualnog vlasništva proisteklog iz znanstvenog
#193693200,doc#293870,2009_04_45_1033.html davanja ili njezin preostali dio proknjižit će se u roku od dva dana od dana kada carinarnica to utvrdi i bude u mogućnosti izračunati zakonski dugovani iznos i utvrditi dužnika (
#193701154,doc#293878,2009_04_46_1064.html izbora nije obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac , Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje , odrediti sadržaj i oblik obrasca u
#193704384,doc#293882,2009_04_46_1057.html ( licencu ) za rad nadležne komore u roku od godine dana računajući od dana kada ga je ravnatelj Zavoda imenovao za člana liječničkog povjerenstva . Član liječničkog povjerenstva koji u
#193711850,doc#293887,2009_04_46_1062.html radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac , Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje , odrediti sadržaj i oblik obrasca u
#193715066,doc#293888,2009_04_47_1065.html 2 ) Pravna pomoć pružit će se najkasnije u roku od osam dana od dana kada je zatražena . </p><p> Odbijanje pružanja pravne pomoći </p><p> Članak 28 . </p><p> ( 1 ) Zamoljeno tijelo
#193741225,doc#293900,2009_04_48_1085.html osigurava se : </p><p> – obaveznim zaključavanjem prostorija pismohrane , zatvaranjem prozora i isključivanjem strujnoga toka kada se u spremištu ne radi , </p><p> – redovitim čišćenjem i otprašivanjem spremišta i odloženoga gradiva
#193749495,doc#293920,2009_04_48_1110.html o kapitalu investicijskih društava , uvažavajući sljedeće : </p><p> – u 100 % - tnom iznosu kada je preostali rok dospijeća dulji od pet godina , </p><p> – u 80 % - tnom
#193772619,doc#293921,2009_04_48_1111.html IV . Kreditni rizik , Poglavlje 1 . Standardizirani pristup ) , u svim slučajevima kada investicijsko društvo ne provodi raspoređivanje kreditnih rejtinga u skladu s Popisom priznatih VIPKR koje objavljuje
#193777067,doc#293922,2009_04_48_1112.html je izloženo specifičnom korelacijskom riziku ako je buduća izloženost prema određenoj drugoj ugovornoj strani visoka kada je PD te druge ugovorne strane visok . </p><p> Poglavlje 3 . POJMOVI POVEZANI S KREDITNIM
#193863184,doc#293924,2009_04_48_1114.html radnog vremena predstavlja prekovremeni rad . </p><p> Članak 6 . </p><p> Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno poslovi i zadaci , organizacija rada , bolje korištenje
#193869965,doc#293932,2009_04_49_1125.html uslugom međusobnog povezivanja , te se ne može tretirati odvojeno . Naime , u situaciji kada bi operatori kao što je H1 morali pružati usluge obračuna i naplate ( uključujući prisilnu
#193873866,doc#293933,2009_04_49_1126.html ugovore o međusobnom povezivanju te može zatražiti da se učine izmjene u tim ugovorima , kada je to opravdano , u svrhu osiguravanja djelotvornog tržišnog natjecanja ili međusobnog funkcioniranja telekomunikacijskih usluga
#193888368,doc#293964,2009_04_49_1118.html vrijeme ulaza u proizvodni proces . Bilježe se na sljedeći način : dobra se bilježe kada su stvarno potrošena ( a ne kada su kupljena i stavljena u skladište ) ,
#193909510,doc#293966,2009_04_49_1156.html otvaranje računa investitora , registracija vrijednosnih papira u središnjem klirinško depozitarnom društvu , postupanje Društva kada se radi o poslovanju na stranim tržištima i niz drugih postupaka Društva ) . </p><p> I
#193912961,doc#293969,2009_04_49_1119.html obavlja poslove iz svog djelokruga na sjednicama . </p><p> ( 2 ) Upravno vijeće pravovaljano odlučuje kada je sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova . </p><p> ( 3 ) Upravno vijeće
#193917326,doc#293971,2009_04_49_1121.html od 1,00 kn i cijene postojeće ponude u iznosu od 610,00 kn . U slučaju kada korisnik raskida ugovor u prvoj trećini obveznog trajanja , dužan je platiti puni iznos pogodnosti
#193924442,doc#293975,2009_01_5_134.html stavkom 4 . ovog članka u onoj mjeri u kojoj se pridržava posebnih uputa klijenta kada daje ili prosljeđuje nalog na izvršenje trećem subjektu , sukladno stavku 1 . ili 2
#193926248,doc#293976,2009_01_5_136.html <p> Jedinstvena oznaka za identifikaciju društva koje je izvršilo transakciju </tr></p><p><tr> 2 . </p><p> Trgovinski dan </p><p> Trgovinski dan kada je transakcija izvršena </tr></p><p><tr> 3 . </p><p> Vrijeme trgovanja </p><p> Vrijeme kada je transakcija izvršena </tr></p><p><tr> 4 . </p><p> Pokazatelj
#193928067,doc#293977,2009_01_5_137.html ili burzu izuzeti od obveze objavljivanja podataka sukladno člancima 132 . i 334 . Zakona kada isti upravljaju sustavima trgovanja koji formalizira dogovorene transakcije koje ispunjavaju jedan od sljedećih uvjeta : </p>
#193935589,doc#293978,2009_01_5_138.html provizije od obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti , te pomoćnih usluga na temelju imovine izvedenica kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge </tr></p><p><tr> 1360 </p><p> Nedospjela potraživanja </tr></p>
#193940167,doc#293979,2009_01_5_139.html . </p><p> NAJNIŽA RAZINA LIKVIDNOSTI INVESTICIJSKOG DRUŠTVA </p><p> Članak 6 . </p><p> Investicijsko društvo ostvaruje najnižu razinu likvidnosti kada pokazatelj likvidnosti investicijskog društva , izračunat u skladu sa člankom 2 . ovog Pravilnika ,
#193945469,doc#293981,2009_01_5_125.html tekućih naftnih goriva s naznakom sjedišta objekta , vrste goriva koje se uzorkuje i datumom kada se planira izvođenje uzorkovanje za svaki objekat . </p><p> Kod dobavljača koji posjeduju veći broj objekata
#193945769,doc#293982,2009_01_5_147.html predstavljaju značajan dio dnevnog opsega transakcija relevantnim financijskim instrumentom na odnosnom uređenom tržištu , posebno kada te aktivnosti vode do značajne promjene cijene financijskog instrumenta ; </p><p> b ) u kojoj mjeri
#193947386,doc#293983,2009_01_5_148.html tijela i sudionici na tržištu . Postupak savjetovanja obuhvaća savjetovanja drugih nadležnih tijela , posebno kada postoje usporediva tržišta po strukturi , obujmu ili vrsti transakcija . </p><p> ( 3 ) Agencija
#193964503,doc#293990,2009_04_50_1172.html potrebne za izgradnju priključka i </p><p> – dostaviti suglasnost vlasnika drugih zemljišta za izgradnju priključka , kada je priključak moguće izvesti samo korištenjem tih zemljišta . </p><p> Punjenje priključka plinom </p><p> Članak 31 . </p>
#193971139,doc#293992,2009_04_50_1174.html . Minimalni tlak ležišta – minimalni tlak u ležištu , dosegnut na kraju krivulje povlačenja kada je radni volumen potpuno povučen . </p><p> 8 . Paket usluga skladištenja – usluga skladištenja pri
#193980880,doc#294003,2009_04_50_1190.html bolesti zbog koje je osiguranik na bolovanju , datum prvog dana bolovanja , te datum kada se osiguranik mora javiti na kontrolu izabranom doktoru primarne zdravstvene zaštite , odnosno liječničkom povjerenstvu
#193986131,doc#294004,2009_04_50_1191.html rješenje , bez prethodnog izjašnjenja stranke , može donijeti samo iznimno i to u slučajevima kada je to zakonom određeno . </p><p> Također , odredbom članka 143 . u svezi s člankom
#193988844,doc#294005,2009_04_50_1192.html postupka te postupak sukladno članku 215 . stavku 2 . Zakona o parničnom postupku nastaviti kada se za to ispune uvjeti i meritorno riješiti ovu pravnu stvar . </p><p> Postupajući protivno odredbi
#193993578,doc#294008,2009_04_50_1195.html da je revizija tuženika osnovana , te da su nižestupanjski sudovi pogrešno primijenili materijalno pravo kada su prihvatili tužbeni zahtjev . U obrazloženju osporene presude navodi se da budući je predmet
#194000073,doc#294020,2009_04_51_1201.html od bruceloze . </p><p> Članak 2 . </p><p> 1 ) Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se , kada je primjenjivo , pojmovi iz članka 2 . Pravilnika o veterinarskim i zootehničkim pregledima određenih
#194033019,doc#294030,2009_04_52_1222.html potrebi Skupština Komore može donijeti i druge opće akte te osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja , u skladu sa Zakonom i ovim Statutom
#194050527,doc#294031,2009_04_52_1223.html Po potrebi Skupština može donijeti i druge opće akte te osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja , u skladu sa Zakonom i ovim statutom
#194065870,doc#294032,2009_04_52_1224.html radnog vremena predstavlja prekovremeni rad . </p><p> Članak 6 . </p><p> Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno poslovi i zadaci , organizacija rada , bolje korištenje
#194068437,doc#294033,2009_04_52_1225.html Splitu smatra da je osporena odluka u razdoblju od 11 . svibnja 2004 . , kada je donesena , do 29 . studenog 2004 . , kada je nadležno upravno tijelo
#194081541,doc#294039,2009_04_52_1213.html BMW« od 20 . prosinca 1999 . godine do 30 . siječnja 2008 . , kada uslijed preoblikovanja navedenog poduzetnika na njegovo mjesto stupa njegov pravni sljednik tj . poduzetnik Šimatić
#194085671,doc#294040,2009_04_52_1214.html je pojašnjenje da za ove vrste rada HT nema ugovore s vanjskim izvođačima . Stoga kada takvi ugovori budu sklopljeni , cijene aktivnosti će se mijenjati ovisno o ugovorenim uvjetima kako
#194091536,doc#294043,2009_05_53_1235.html uvjeta za njihovo ostvarivanje utvrđuje i odobrenje za pomagalo daje ovlašteni radnik Zavoda , te kada utvrdi da osigurana osoba ispunjava propisane uvjete za određeno pomagalo ovjerava potvrdu o pomagalu i
#194094966,doc#294044,2009_05_53_1236.html smatra odgovarajućim kad vozač vidi , koliko je moguće , dio svakoga prednjeg kotača i kada su ispunjeni sljedeći zahtjevi . </p><p> 2.2 . Provjera vidnoga polja </p><p> 2.2.1 . Postupak za određivanje
#194103095,doc#294061,2009_05_53_1252.html vremena , predstavlja prekovremeni rad . </p><p> Članak 6 . </p><p> Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno poslovi i zadaci , organizacija rada , bolje korištenje
#194107869,doc#294066,2009_05_53_1231.html i njihovim korisnicima prema ovom Pravilniku , a evidencija se čuva 10 godina od trenutka kada je dodijeljena posljednja pojedina olakšica . </p><p> Članak 11 . </p><p> Evidenciju iz članka 10 . ovoga
#194110615,doc#294067,2009_05_53_1232.html i njihovim korisnicima prema ovom Pravilniku , a evidencija se čuva 10 godina od trenutka kada je dodijeljena posljednja pojedina olakšica . </p><p> Članak 11 . </p><p> Evidenciju iz članka 10 . ovoga
#194113381,doc#294068,2009_05_53_1233.html i njihovim korisnicima prema ovom Pravilniku , a evidencija se čuva 10 godina od trenutka kada je dodijeljena posljednja pojedina olakšica . </p><p> Članak 11 . </p><p> Evidenciju iz članka 10 . ovoga
#194117954,doc#294071,2009_05_54_1263.html tijelu . </p><p> Međutim , duljina upravnog postupka u konkretnoj upravnoj stvari razmatra se od dana kada je nastao » spor« u smislu članka 6 . stavka 1 . Konvencije , to
#194119940,doc#294072,2009_05_54_1264.html Ustavnog zakona , nalaže Vrhovnom sudu da pri ponovnom odlučivanju uzme u obzir vrijeme od kada je nastao spor u smislu članka 29 . stavka 1 . Ustava do dana kada
#194155387,doc#294123,2009_05_55_1312.html , u daljnjem tekstu : ZS ) nije regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom roku došlo tijekom postupka pred Vrhovnim sudom
#194158646,doc#294124,2009_05_55_1313.html drugostupanjske presude 18 . studenoga 2004 . , propisano je : </p><p> » Nema kaznenog djela kada se radi o ( … ) klevetničkom sadržaju iz članka 200 . stavka 1 .
#194161208,doc#294127,2009_05_55_1270.html ; </p><p> – potporni zid je zid koji se nalazi s unutarnje ili vanjske strane nasipa kada je učinjen usjek u kosi teren u svrhu približavanja krune nasipa građevini za smještaj eksplozivnih
#194178462,doc#294129,2009_05_55_1272.html uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom , nadzora i premještanja nepropisno zaustavljanih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika ( » Narodne
#194181509,doc#294131,2009_05_55_1274.html ) sigurnosnog područja koje se nalazi najmanje 1 km izvan zaraženog područja . </p><p> U slučaju kada se više sigurnosnih područja preklapa ili su zemljopisno blizu , odredit će se šire demarkirano
#194204318,doc#294145,2009_05_56_1336.html i zaštite prirode u Zapovjedništvu Obalne straže . </p><p> Iznimno , u akciji na moru , kada plovni objekti Obalne straže i tijela nadležnih za nadzor i zaštitu kulturnih dobara na moru
#194209853,doc#294149,2009_05_56_1340.html odnose dodaci ovoga Pravilnika , primjenjuju se propisi o zaštiti životinja na farmama te , kada je riječ o životinjama zaštićenim posebnim propisima o zaštiti prirode , propisi tijela nadležnog za
#194221158,doc#294151,2009_05_56_1342.html . </p><p> Smatra se da je bruceloza ( B . melitensis ) u zaraženom dvorištu prestala kada je to potvrđeno službenim testovima za brucelozu iz Dodatka A ovoga Pravilnika , s negativnim
#194227401,doc#294155,2009_05_56_1345.html originacije ) poziva , troška završavanja ( terminacije ) poziva i troška uspostave poziva , kada poziv završava ( terminira ) u mreži trgovačkog društva HT-Hrvatske telekomunikacije d.d . ( u
#194229644,doc#294156,2009_05_56_1346.html otklanjanja kvarova . Samo po primitku prigovora operatora HT obavlja naknadne provjere te u slučaju kada utvrdi da je došlo do pogreške na njegovoj strani izdaje odobrenja operatoru u roku od
#194253869,doc#294174,2009_05_57_1357.html za Zagrebačku banku d.d . </p><p> Članak 4 . </p><p> Ovaj Aneks II . smatra se sklopljenim kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih strana . </p><p> ZA SINDIKAT ZA POSLODAVCA Glavni sindikalni povjerenik Opunomoćenica
#194254537,doc#294175,2009_05_57_1358.html je u cijelosti tužbeni zahtjev tužitelja , ističući kako nije u pravu podnositeljica ustavne tužbe kada tvrdi da nije obvezna plaćati pričuvu , jer nije niti vlasnik stana niti je u
#194256223,doc#294176,2009_05_57_1359.html nije osnova za držanje u pritvoru kao niti za kazneni progon uopće . Ovo napose kada se imaju u vidu , kako ističe podnositelj , nehumani uvjeti koji vladaju u prostorima
#194258801,doc#294177,2009_05_57_1360.html i u odnosu na Europski sud za ljudska prava i Europski sud pravde , a kada je to određeno međunarodnim ugovorom i u odnosu na druge međunarodne organizacije i nadnacionalne organizacije
#194266409,doc#294189,2009_05_58_1364.html prethodni podaci ne brišu , nego se označavaju kao arhivski podaci s naznakom datuma do kada su važili . </p><p> Članak 14 . </p><p> Ako se zbog promjene sjedišta obrta promijeni registarsko tijelo
#194274264,doc#294196,2009_05_59_1388.html odnosno za e-ponudu podatke iz članka 12 . Pravila . </p><p> Ponuda vrijedi 8 dana od kada je Zavod zaprimi . </p><p> Ponudu obvezno potpisuje osoba koja želi postati osiguranikom . </p><p> Svojim potpisom
#194280679,doc#294202,2009_05_59_1394.html javnih površina , i to : </p><p> – do 5 . u mjesecu za prethodni mjesec kada se radi o zakupu na duži rok od mjesec dana </p><p> – danom dobivanja rješenja o
#194283430,doc#294204,2009_05_59_1378.html . Mjesto , dan , mjesec i godina podnošenja Prijave </p><p> Podnositelj Prijave upisuje gdje i kada je podnio Prijavu . </p><p> 11 . Potpis i pečat podnositelja Prijave </p><p> Podnositelj Prijave – fizička
#194287932,doc#294208,2009_05_59_1382.html povlastice i datum , </p><p> – razlog zbog kojeg je prestala važiti povlastica , </p><p> – datum kada je pokrenut upravni spor , </p><p> – odluku Upravnog suda i datum odluke Upravnog suda , </p>
#194288450,doc#294209,2009_05_59_1383.html povlastice i datum , </p><p> – razlog zbog kojeg je prestala važiti povlastica , </p><p> – datum kada je pokrenut upravni spor , </p><p> – odluku Upravnog suda i datum odluke Upravnog suda , </p>
#194289960,doc#294210,2009_05_59_1384.html ovoga Pravilnika ; </p><p> – potvrdu o uplaćenoj naknadi za polaganje stručnog ispita . </p><p> U slučaju kada je pristupnik radio kao dio konzervatorsko-restauratorskog tima , opis i mišljenje o njegovim radovima potvrđuje
#194295010,doc#294211,2009_05_59_1385.html u što kraćem vremenu i bez prekida procesa rada . </p><p> ( 7 ) U slučaju kada se radi o sumnji u prijevaru , pronevjeru , krađu , odnosno o obavljanju drugih
#194303434,doc#294220,2009_01_6_168.html iznositi 5.500,00 kn . </p><p> Navedena potpora dodjeljuje se jednokratno u vidu otpisa postojećeg kredita , kada korisnik ispuni navedene preduvjete , te podnese zahtjev putem poslovne banke. « </p><p> Članak 6 . </p>
#194306085,doc#294222,2009_01_6_170.html . stavkom 1 . ZZTN propisano je da Agencija može donijeti rješenje o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprječavanja , ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja prijete nastankom izravnoga značajnoga
#194336964,doc#294230,2009_01_6_159.html <p> Napomena 3 : ML13.d se ne odnosi na kacige , zaštitne prsluke ili zaštitnu odjeću kada ih korisnik nosi sa sobom za svoju osobnu zaštitu . </p><p> Napomena 4 : Od kaciga
#194362739,doc#294240,2009_05_61_1413.html 72 . ZOO-a , ima vjerovnik dospjele tražbine . </p><p> Ističu da vozač odnosno vlasnik vozila kada zaustavi vozilo na parkirališnom mjestu , sa pružateljem usluga parkiranja sklapa ugovor o korištenju parkirališta
#194376251,doc#294251,2009_05_61_1405.html i prezentiranja miješanih jakih alkoholnih pića navedenih u stavku 2 . ovoga članka u slučaju kada je potrebno naznačiti popis alkoholnih sastojaka prema stavku 4 . ovoga članka , omjer svakog
#194391381,doc#294252,2009_05_62_1425.html kupca na tržištu koji je od strateškog značaja za Proplin d.o.o . , </p><p> b ) kada kupljene količine značajno premašuju količine utvrđene u članku 3 . rabatne politike « </p><p> Rok izvršenja
#194445658,doc#294253,2009_05_62_1426.html meritorne odluke . </p><p> Ustavni sud ocjenjuje da je Općinski sud u Splitu postupao osobito neučinkovito kada u razdoblju od sedam mjeseci nije poduzeo niti jednu radnju u predmetu . Naime ,
#194455508,doc#294258,2009_05_62_1417.html , dijelovi karoserije starih automobila , elementi građevina i sl . ) , u slučajevima kada ne predstavljaju izravnu opasnost za plovidbu , provodi Agencija u okviru redovnih poslova održavanja i
#194465398,doc#294261,2009_05_62_1420.html isključi . </p><p> Potvrđeni slučaj bolesti </p><p> Članak 4 . </p><p> 1 ) Bolest je u pastuha potvrđena kada se u krvi utvrde specifična protutijela za virus uzročnika bolesti , a u sjemenu se
#194473737,doc#294265,2009_05_62_1424.html <p> Članak 3 . </p><p> Izvješće iz članka 1 . ovoga Naputka sadrži sljedeće podatke : </p><p> kada se ozljeda dogodila , </p><p> – kakva se ozljeda dogodila , </p><p> – kada i na koji
#194475176,doc#294269,2009_06_63_1433.html . ) u članku 13 . stavku 4 . briše se tekst : » ili kada na određenom nema dostatan broj drugih doktora obiteljske ( opće ) medicine za koje bi
#194483161,doc#294273,2009_06_64_1446.html smještaju : kontakti s drugim članovima obitelji ; poticanje realizacije susreta i druženja te kontakata kada je to u interesu djeteta ; suradnja s nadležnim centrima za socijalnu skrb i drugim
#194520500,doc#294274,2009_06_64_1447.html i označavanja tvari i pripravaka navedena su u Prilogu VI . ovoga Pravilnika , osim kada se upotrebljavaju druga mjerila , navedena u člancima 4 . , 5 . ili 6
#194522049,doc#294276,2009_06_64_1449.html krajobrazne arhitekture , te pruža stručnu pomoć naručiteljima ( raspisivačima ) u provođenju natječaja , kada to naručitelj zatraži od Komore , </p><p> 12 . brine o pravima članova Komore u realizaciji
#194536773,doc#294285,2009_06_64_1439.html nesreću sukladno Zakonu o sigurnosti u željezničkom prometu , jesu : </p><p> – sudar vlakova , kada jedan vlak udari u čelo , bok ili kraj drugog vlaka , bez obzira na
#194547238,doc#294286,2009_06_64_1440.html mogu kretati brzinom većom od 40 km/sat i vozilima za osposobljavanje kandidata za vozače ( kada se obavlja obuka iz nastavnog predmeta upravljanje vozilom ) , na državnim trajektnim lukama Split
#194551516,doc#294287,2009_06_64_1441.html ili patogena za koji se provodi postupak ispitivanja . </p><p> « Temeljem sumnji » uključuje slučajeve kada se sumnja da su životinje bolesne ili ako pokazuju znakove bolesti ili se testiraju uz
#194553882,doc#294288,2009_06_64_1442.html navedene u Dodatku II . Pravilnika o veterinarskim uvjetima za nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca2 , kada se preko Republike Hrvatske premještaju u Irsku , Republiku Maltu , Kraljevinu Švedsku i Ujedinjenu
#194559628,doc#294300,2009_06_65_1454.html . proizvođač je pravna ili fizička osoba koja proizvodi biogorivo . Proizvođač se smatra distributerom kada stavlja proizvod na tržište , </p><p> 27 . stavljanje na tržište je puštanje u promet i/ili
#194575022,doc#294332,2009_06_65_1502.html za račun druge . Odredbama stavaka 2 . i 3 . istog članka definirano je kada fizičke i pravne osobe djeluju zajednički ( odnos izravne ili neizravne kontrole ) , a
#194579915,doc#294339,2009_06_65_1509.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> Društvo je 9 .
#194591393,doc#294351,2009_06_65_1520.html glasi : </p><p> Tajno glasovanje provodi se u pravilu kod izbora , odnosno imenovanja u slučaju kada je broj predloženih kandidata veći od broja koji se bira , odnosno imenuje . </p><p> d
#194601006,doc#294352,2009_06_65_1521.html 1996 . , 7 . listopada 1996 . i 10 . ožujka 1997 . , kada je glavna rasprava zaključena te je sud donio presudu broj : Pr-1586/95 . </p><p> Nakon 5
#194602550,doc#294353,2009_06_65_1522.html , u daljnjem tekstu : ZS ) nije regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom roku došlo tijekom postupka pred Vrhovnim sudom
#194606239,doc#294355,2009_06_65_1523.html da se tužbeni zahtjev odnosi na razdoblje od veljače do listopada 2003 . godine , kada su dodaci na plaću i način isplate plaća pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske uređeni Pravilnikom
#194607406,doc#294356,2009_06_65_1524.html , u daljnjem tekstu : ZS ) nije regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom roku došlo tijekom postupka pred Vrhovnim sudom
#194609593,doc#294357,2009_06_65_1525.html sud je u žalbenom postupku utvrdio da je sud prvog stupanja pravilno primijenio materijalno pravo kada je podnositeljev zahtjev odbio kao neosnovan . </p><p> Županijski sud je obrazložio da se prema odredbi
#194610967,doc#294358,2009_06_65_1526.html Navedeno iz razloga što podnositeljica smatra da pok . T . I . u vrijeme kada je presudom izrečena konfiskacija njegove imovine nije bio hrvatski državljanin . Također , podnositeljica smatra
#194614220,doc#294359,2009_06_65_1527.html da sudovi za sporno razdoblje nisu ovlašteni utvrđivati pravo tužitelja na isplatu dodatka na plaću kada Vlada Republike Hrvatske , koja je jedina ovlaštena utvrditi koji poslovi u državnoj upravi imaju
#194616180,doc#294360,2009_06_65_1528.html postupak u smislu članka 29 . stavka 1 . Ustava treba sagledati kao jedinstvenu cjelinu kada se ocjenjuje je li u postupku povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku . Nadalje
#194617073,doc#294361,2009_06_65_1529.html , u daljnjem tekstu : ZS ) nije regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom roku došlo tijekom postupka pred Vrhovnim sudom
#194622918,doc#294363,2009_06_65_1531.html . ovoga članka na način propisan Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina . </p><p> U slučaju kada predstavničko tijelo jedinice ne postupi sukladno obvezi iz stavka 2 . ovoga članka , obvezu
#194641872,doc#294379,2009_06_66_1534.html <p> Odredbe članka 7 . ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se na upravitelja trgovačkog centra kada se prodaja roba i/ili usluga obavlja na štandovima i klupama unutar trgovačkog centra . </p><p> »
#194702398,doc#294412,2009_06_66_1537.html , razvidno je kako je poduzetnik Zračna luka Zagreb – Ugostiteljstvo d.o.o . u trenutku kada je poduzetnik Croatia Airlines d.d . počeo nabavljati hranu od drugih dobavljača , obustavio pružanje
#194724335,doc#294420,2009_06_66_1590.html , u daljnjem tekstu : ZS ) nije regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom roku došlo tijekom postupka pred Vrhovnim sudom
#194726924,doc#294421,2009_06_66_1591.html tečaju Zagrebačke banke d.d . , na dan isplate . </p><p> Vrhovni sud je naveo da kada je tužbeni zahtjev izražen u stranoj valuti , vrijednost predmeta spora čini kunsku protuvrijednost utuženog
#194729693,doc#294422,2009_06_66_1592.html . ovoga članka na način propisan Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina . </p><p> U slučaju kada predstavničko tijelo jedinice ne postupi sukladno obvezi iz stavka 2 . ovoga članka , obvezu
#194737307,doc#294429,2009_06_67_1603.html pitanjima koja su na dnevnom redu sastanka Povjerenstva . </p><p> ( 5 ) U pojedinim slučajevima kada je potrebno pojedinačno mišljenje iz nekog područja , član Povjerenstva obvezan je u roku koji
#194744625,doc#294438,2009_06_67_1612.html U razdoblju od podnošenja prijave do dana izdavanja zdravstvene iskaznice , kao i u slučajevima kada se ne izdaje zdravstvena iskaznica , osigurana osoba svoj status dokazuje kopijom ovjerene prijave . </p>
#194761640,doc#294439,2009_06_67_1594.html nafta i plin ( crpljenje , oplemenjivanje to jest odstranjivanje nečistoća i vode , transport kada je u vezi s eksploatacijskim poljem i skladištenje u geološkim strukturama ) </p><p> − mineralne sirovine
#194766617,doc#294443,2009_06_67_1616.html lokalnoj petlji ( dalje u tekstu : RUO ) u pogledu cijena nadzora u slučajevima kada treća osoba obavlja usluge instaliranja ( polaganja ) kabela u elektroničku komunikacijsku infrastrukturu HT-a .
#194771808,doc#294444,2009_06_67_1617.html uslugom međusobnog povezivanja , te se ne može tretirati odvojeno . Naime , u slučaju kada HT ne bi bio obvezan pružati uslugu obračuna , naplate i prisilne naplate na zahtjev
#194793611,doc#294451,2009_06_67_1623.html pristupili na izbore . Stoga , iz razloga zaštite zakonitosti izbora , u svakom slučaju kada se u glasačkoj kutiji nađe više listića od broja birača koji su pristupili izborima ,
#194798116,doc#294458,2009_06_67_1602.html <p> A </tr></p><p><tr> Minimalni zahtjevi </p><p> – površina oklopa : vlažna i sjajna </p><p> – kozice moraju ispadati pojedinačno kada se prenose iz jednog spremnika u drugi </p><p> – meso ne smije imati nikakav strani miris </p>
#194802612,doc#294468,2009_06_68_1642.html surađuje s nadležnim tijelima država članica . </p><p> 2 ) U svrhu provedbe veterinarskih propisa , kada je potrebno , nadležno tijelo : </p><p> ( a ) provodi nadzor iz članka 6 .
#194804277,doc#294470,2009_06_68_1643.html <p><tr> 10.2 </tr></p><p><tr> 10.3 </tr></p><p><tr> 10.4 </tr></p><p><tr> 10.5 </tr></p> </tbody> </table><p> IV . CIJEPLJENJE PROTIV BJESNOĆE ( prema potrebi – precrtati kada se ne potvrđuje ) / VACCINATION AGAINST RABIES ( when rcquired — strike out when
#194816922,doc#294508,2009_06_69_1663.html nesreća : događaj koji ugrožava sigurnost povezan s operacijom zrakoplova koji se odvija od trenutka kada se neka osoba ukrca u zrakoplov s namjerom leta do trenutka kada se sve takve
#194859118,doc#294518,2009_06_69_1691.html 16 . Zakona o hrani [ 7 ] . </p><p> 4 . OPĆE SMJERNICE </p><p> U slučaju kada je uveden , sustav revizije treba postaviti mehanizme koji će osigurati obuhvaćanje navedenim sustavom svih
#194864185,doc#294519,2009_06_69_1664.html u roku od 8 dana od dana njihova utvrđivanja na zapisnik , odnosno od dana kada je iste zaprimio od nadležnog tijela . </p><p> Ako investitor ne uskladi glavni projekt u roku
#194866864,doc#294520,2009_06_69_1692.html i ostati na gospodarstvu podrijetla najmanje : </p><p> ( i ) 30 dana , u slučaju kada se radi o tovnim svinjama ; </p><p> ( ii ) 90 dana , u slučaju kada
#194879394,doc#294547,2009_06_69_1717.html depozitorij ili knjigu dionica izdavatelja , a pravni posao smatra se sklopljenim i u slučaju kada je sklopljen pod odgodnim uvjetom . </p><p> Odredbom članka 128 . stavka 1 . Zakona o
#194910450,doc#294559,2009_01_7_173.html , v/v ) . S obzirom da bojilo ima retenciju između voskova i triglicerida , kada obojenje dostigne dno kolone , eluiranje treba obustaviti jer su svi voskovi eluirali . </p><p> Tako
#194938568,doc#294564,2009_01_7_178.html i 60.b koji glase : </p><p> » Članak 60.a </p><p> Odredbe članka 43.d ove Odluke primjenjuju se kada se za to steknu uvjeti , a najkasnije od 1 . svibnja 2009 . godine
#194941379,doc#294565,2009_01_7_179.html u ordinacijama doktora medicine kao i prikupljanje laboratorijskih uzoraka primjenjuju se na sve ugovorne subjekte kada se za to steknu uvjeti. « </p><p> Članak 28 . </p><p> Ove Izmjene i dopune Općih uvjeta
#194945249,doc#294567,2009_06_70_1723.html . </p><p> Ova dopuštena razlika između dva rezultata trebala bi biti postignuta u 95 % slučajeva kada je metoda ispravno izvedena . </p><p> METODA 2 . ODREĐIVANJE UDJELA BJELANČEVINA </p><p> 1 . Opseg i
#194949402,doc#294568,2009_06_70_1724.html proizvoda životinjskog podrijetla u prometu preko granice Republike Hrvatske , koja je odgovorna za pošiljku kada se predoči na graničnom veterinarskom prijelazu i priprema potrebne deklaracije nadležnim vlastima u ime uvoznika
#194950513,doc#294572,2009_06_70_1728.html uvidom u podatke o zdravstvenom stanju i navikama darivatelja , laboratorijskim pretragama , obdukcijom ( kada je riječ o preminulim darivateljima ) , te drugim primjerenim ispitivanjima . </p><p> Nije li temeljem
#194954443,doc#294573,2009_06_70_1729.html Pravilniku . </p><p> ( 2 ) Smatra se da je životinja označena sukladno ovome Pravilniku tek kada uzgajivač odnosno vlasnik životinje dostavi Ministarstvu pravilno popunjenu , potpisanu i ovjerenu potvrdu o označavanju
#194964328,doc#294579,2009_06_72_1735.html biljaka , koje se komercijalno izlažu pred publikom , </p><p> » datum nabave « je datum kada je primjerak uzet iz prirode , rođen u zatočeništvu ili umjetno razmnožen , ili ukoliko
#194981356,doc#294591,2009_06_73_1755.html prijavljeni iza rednog broja . .. . .«. </p><p> U stupac 2 – upisuje se datum kada je prijava stigla u prijamnu službu državnog odvjetništva , odnosno to je datum identičan datumu
#194990296,doc#294592,2009_06_73_1756.html . </p><p> 5 ) ZAPOVJEDNIK – vrsta B </p><p> 5.1 . zapovijedati plovilom duljine do 35 m kada plovilo ne obavlja tegljenje , potiskivanje ili pokretanje bočnog sastava , </p><p> 5.2 . zapovijedati plovilom
#195025605,doc#294602,2009_06_73_1738.html . ovoga članka i bez pregleda osigurane osobe na temelju medicinske i druge dokumentacije , kada osigurana osoba zbog objektivnih razloga ne može biti pregledana ( u slučaju boravka u inozemstvu
#195039860,doc#294605,2009_06_73_1741.html <p> Napomena 3 : ML13.d se ne odnosi na kacige , zaštitne prsluke ili zaštitnu odjeću kada ih korisnik nosi sa sobom za svoju osobnu zaštitu . </p><p> Napomena 4 : Od kaciga
#195047532,doc#294609,2009_06_74_1774.html je uspostaviti mehanizam koji omogućuje brzu identifikaciju lijeka maskiranog za kliničko ispitivanje , u slučajevima kada je neophodno hitno povlačenje lijeka . </p><p> Nositelj odobrenja za provođenje kliničkog ispitivanja osigurat će da
#195050541,doc#294610,2009_06_74_1775.html i ostalim tražiteljima zaposlenja </p><p> Članak 31 . </p><p> Nezaposlena osoba prestaje se voditi u evidenciji Zavoda kada nastupe slučajevi propisani člankom 17 . Zakona . </p><p> Članak 32 . </p><p> Ostali tražitelji zaposlenja prestaju
#195052050,doc#294611,2009_06_74_1776.html odnosa s poslodavcem u inozemstvu . </p><p> ( 2 ) Pod danom prijave razumijeva se nadnevak kada je u mjerodavnoj službi Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje zaprimljena Prijava . </p><p> Članak 6 . </p><p> (
#195060513,doc#294613,2009_06_74_1778.html sjednice najmanje šest puta godišnje . </p><p> ( 2 ) Predsjednik Komore saziva sjednicu i onda kada to zatraži trećina članova Upravnog odbora . U takvom slučaju ti su članovi dužni dostaviti
#195070620,doc#294615,2009_06_74_1780.html je utvrdio da se podnositelj nalazi u pritvoru od 28 . studenoga 2008 . , kada mu je pritvor bio određen rješenjem istražnog suca Županijskog suda u Šibeniku broj : Kio-100/08
#195075414,doc#294617,2009_06_74_1765.html nisu navedene u člancima 9.a , 9.b . , 9.c i 9.d ovoga Zakona , kada to zahtijevaju interesi nacionalne sigurnosti i obrane Republike Hrvatske . </p><p> Članak 9.f </p><p> Službena putovnica može
#195102733,doc#294623,2009_06_74_1771.html visina vozila je razmak između vodoravne podloge i najvišeg dijela vozila kad je neopterećeno i kada su gume napumpane na tlak koji propisuje proizvođač vozila . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1
#195120558,doc#294624,2009_06_74_1772.html proizvođač ili Agencija za lijekove i medicinske proizvode ( u daljnjem tekstu : Agencija ) kada primi informacije o štetnom događaju vezanom uz medicinski proizvod . </p><p> Članak 2 . </p><p> Osnovna svrha
#195127509,doc#294625,2009_06_74_1773.html uzima od živog darivatelja , istome jamče sigurnost i poštuju njegovu privatnost . </p><p> U slučaju kada se tkiva upućuju u banku tkiva , standardni operativni postupci procjene darivatelja , uzimanja ,
#195134933,doc#294626,2009_06_75_1791.html ovlaštenih certifikacijskih tijela objavljuje se u » Narodnim novinama« . </p><p> ( 8 ) U slučaju kada ovlašteno certifikacijsko tijelo utvrdi značajne nesukladnosti sa specifikacijom , dužno je o tome obavijestiti Ministarstvo
#195149577,doc#294636,2009_06_75_1782.html oplemenjivanje mineralnih sirovina . </p><p> ( 2 ) Eksploatacijom ugljikovodika , te mineralne i geotermalne vode kada se koristi u energetske svrhe , prema ovom Zakonu , smatra se i transport ugljikovodika
#195167870,doc#294641,2009_06_75_1805.html je dokaz identiteta i hrvatskog državljanstva . </p><p> 2 . Građanin je dužan nositi važeću putovnicu kada putuje u inozemstvo , u kojoj slika vjerno prikazuje osobu , u kojoj su svi
#195175925,doc#294646,2009_06_75_1810.html 3 . alineja d i e o državi rođenja i državi/državama tova , </p><p> – datum kada je proizvedeno mljeveno meso . </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Iznimno od članka 5
#195178294,doc#294647,2009_06_75_1783.html slične financijske nagodbe , osim ugovora o trajnom pružanju usluge ili isporuke proizvoda iste vrste kada potrošač plaća za takve usluge ili proizvode tijekom cjelokupne njihove isporuke u obliku obroka ; </p>
#195187168,doc#294648,2009_06_75_1811.html koriste se posebni indikatori buke i s njima povezane granične vrijednosti i to : </p><p> kada promatrani izvor buke djeluje samo kratko vrijeme ( npr . manje od 20 % vremena
#195200993,doc#294649,2009_06_75_1812.html iz katastarske evidencije , po pojedinačnim zahtjevima tijela državne uprave i tijela sudske vlasti , kada izdana uvjerenja i druge isprave imaju značaj javnih isprava u smislu Zakona o općem upravnom
#195204078,doc#294658,2009_06_75_1784.html upotrebljavaju za namjene iz članka 3 . stavka 1 . ovoga Zakona . U slučaju kada se takav materijal proizvodi , stavlja na tržište ili uvozi s namjenom za ukrasne svrhe
#195221816,doc#294671,2009_06_75_1832.html v . Poland od 27 . studenoga 2007 . , §48 . ) , osim kada je riječ o općim mjerama gospodarske i socijalne strategije ( primjerice , mutatis mutandis ,
#195227780,doc#294675,2009_06_75_1789.html raspoloživim tehničkim sredstvima , kako bi opasnost otklonili ili smanjili , čak i u slučaju kada o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu . </p><p> ( 6 ) Radnici koji postupaju u
#195241075,doc#294682,2009_07_76_1847.html se u pričuvu za nova postrojenja . </p><p> Djelomični prestanak rada </p><p> Postrojenje se smatra djelomično zatvorenim kada operater ima namjeru trajno smanjiti kapacitet postrojenja što dovodi do smanjenja nazivnog kapaciteta dozvoljenih emisija
#195250688,doc#294687,2009_07_76_1833.html članku 54 . ovoga Zakona . </p><p> ( 5 ) Zamjenik državnog odvjetnika ovlašten je , kada zamjenjuje državnog odvjetnika , obavljati u postupku pred sudom ili drugim državnim tijelom sve radnje
#195271095,doc#294688,2009_07_76_1852.html ponašanjem pridonositi ugledu Porezne uprave u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu . </p><p> U javnim nastupima kada predstavljaju Poreznu upravu , službenik iznosi stavove Porezne uprave , u skladu s propisima ,
#195275760,doc#294692,2009_07_76_1856.html službenoj dužnosti ili na zahtjev stranke izmijeniti rješenje doneseno u smislu članka 26 . ZZTN-a kada stranke ne mogu ispuniti neki od uvjeta ili krše neku od mjera određenih rješenjem Agencije
#195280038,doc#294693,2009_07_76_1857.html , koliko je to moguće , poštivati . </p><p> Članak 7 . </p><p> 1 . U slučaju kada je narav posla , narav usluga koje pruža poduzeće , brojnost stanovništva koje se poslužuje
#195293140,doc#294694,2009_07_76_1834.html pisanih akata , održava ročište za donošenje rješenja o oduzimanju ili osiguranju te ostala ročišta kada smatra da je to svrhovito . Izostanak protivnika s ročišta nije smetnja za njegovo održavanje
#195295518,doc#294695,2009_07_76_1835.html , </p><p> 7 . kriminalističko istraživanje je ukupnost policijskih ovlasti koje se prema ovom Zakonu poduzimaju kada postoji sumnja da određena osoba priprema ili je počinila kazneno djelo za koje se progoni
#195316706,doc#294698,2009_07_76_1838.html utvrđenjima carinarnice iz stavka 1 . ovoga članka u roku od mjesec dana od dana kada su joj poslani . Ako osoba odgovorna za plaćanje ne dostavi svoje očitovanje u roku
#195330004,doc#294706,2009_07_77_1862.html SUDSKOG POSTUPKA </p><p> Duljina postupka uzima se u obzir od 5 . studenoga 1997 . godine kada je Zakonom o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ( » Narodne
#195333230,doc#294707,2009_07_77_1863.html bilo predviđeno kao kazneno djelo , proizlazi da je toj zabrani udovoljeno » . .. kada pojedinac može iz teksta relevantne pravne odredbe ( engl . provision ) spoznati sam ,
#195352164,doc#294709,2009_07_78_1874.html određivanje prioriteta kod pružanja prve pomoći , uklanjanje odjeće , obuće i zaštitnih sredstava – kada , što i kako uklanjamo , izvlačenje ozlijeđenog iz vozila ( hitno premještanje ozlijeđenog )
#195357422,doc#294711,2009_07_78_1876.html Mirka Vukorepe , vlasnika Autolimarskog i autolakirerskog obrta Vukorepa iz Solina , bez naznake dana kada je izjava dana , kojom izjavljuje da procjenitelji Euroherca upućuju njegove stranke u druge autoservise
#195391590,doc#294716,2009_07_78_1868.html tijekom premještanja kroz zonu pod ograničenjem životinje zaštićene od bilo kakvih napada vektora u slučaju kada je predviđen odmor na kontrolnoj postaji . </p><p> 2 ) Za životinje iz stavka 1 .
#195400070,doc#294717,2009_07_78_1869.html određivanje prioriteta kod pružanja prve pomoći , uklanjanje odjeće , obuće i zaštitnih sredstava - kada , što i kako uklanjamo , izvlačenje ozlijeđenog iz vozila ( hitno premještanje ozlijeđenog )
#195402717,doc#294719,2009_07_78_1871.html određivanje prioriteta kod pružanja prve pomoći , uklanjanje odjeće , obuće i zaštitnih sredstava – kada , što i kako uklanjamo , izvlačenje ozlijeđenog iz vozila ( hitno premještanje ozlijeđenog )
#195411439,doc#294731,2009_07_79_1877.html pružanju usluga , državna tijela i jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave , kada izravno ili neizravno djeluju na tržištu , kao i sve druge pravne ili fizičke osobe
#195431370,doc#294742,2009_07_79_1878.html 5 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , skladištar može uskratiti izdavanje skladišnice kada uskladištene žitarice ili industrijsko bilje ne udovoljavaju propisanim uvjetima kakvoće . </p><p> ( 6 ) Promjenu
#195439302,doc#294753,2009_07_79_1879.html protiv osobe koja nema opću mjesnu nadležnost u Republici Hrvatskoj mjesno je nadležan trgovački sud kada je na njegovom području došlo ili je moglo doći do povrede propisa iz članka 131
#195449760,doc#294776,2009_07_79_1936.html ovoga Pravilnika . </p><p> 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovoga članka , u slučaju kada se u objekt doprema ulazna sirovina iz drugih odobrenih objekata pristojba se naplaćuje kumulativno po
#195454754,doc#294777,2009_07_79_1937.html terapijske svrhe ili u zootehničke svrhe , navedene u Dodatku ovoga Pravilnika , u slučaju kada primjena niti jednog veterinarsko-medicinskog proizvoda odobrenog za primjenu u kopitara , ili navedenog u članku
#195497881,doc#294797,2009_01_8_187.html također i u Sekciji 2 ) . </p><p> Flight time – Nalet </p><p> Ukupno vrijeme od trenutka kada se avion pokrene u svrhu polijetanja , do trenutka kada se avion zaustavi po završetku
#195570595,doc#294803,2009_07_80_1945.html od HT-a potpunu obustavu naplate kvarova iz razloga što sam proces otklona kvara u slučaju kada se utvrdi da kvar ne ulazi u područje odgovornosti HT-a , a što mora jednoznačno
#195581004,doc#294807,2009_07_81_1958.html zračnog prijevoznika . </p><p> 3 . Operativna licencija ponovno će se podnijeti na odobravanje u slučaju kada zračni prijevoznik Zajednice : </p><p> ( a ) nije započeo s operacijama u roku od šest
#195596242,doc#294809,2009_07_81_1960.html nalogu ravnatelja Državne uprave . </p><p> Službenu odoru nose i pripadnici operativnih snaga zaštite i spašavanja kada se , kao sastavni dio nacionalnog tima upućuju na zadaće pružanja pomoći izvan granica Republike
#195598545,doc#294810,2009_07_81_1961.html Priopćenje Komisije ) koje se primjenjuje na i zračne luke , </p><p> 2.2 . U slučaju kada se » malim regionalnim zračnim lukama « ( kategorija D kako je to niže navedeno
#195605688,doc#294819,2009_07_81_1969.html . , 3 . , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge . </p><p> 2 .
#195611925,doc#294832,2009_07_81_1981.html klijentu su novčana sredstva zbog » hitnosti« isplaćena sa računa Miroslava Skorupskog na isti dan kada je bila i namira za transakcije izvršene na burzi 19 . lipnja 2008 . godine
#195613929,doc#294833,2009_07_81_1982.html koji se uplaćuje za Aktivnog klijenta propisan člankom 5 . ovog Pravilnika , u slučaju kada je to opravdano s obzirom na prihode Članova Fonda , ako time neće omesti redovno
#195638932,doc#294853,2009_07_82_2004.html Komore po potrebi može donijeti i druge opće akte te osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja , u skladu sa Zakonom i ovim statutom
#195648052,doc#294854,2009_07_82_2005.html Komore po potrebi može donijeti i druge opće akte te osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih pitanja , u skladu sa Zakonom i ovim statutom
#195671045,doc#294855,2009_07_82_1987.html dozvole za obavljanje poslova osiguranja i oduzet će dozvolu za obavljanje poslova osiguranja u slučaju kada društvo za osiguranje za vrijeme probnog razdoblja počini nove nezakonitosti i nepravilnosti zbog kojih se
#195679366,doc#294866,2009_07_82_1988.html današnja mlada generacija u Hrvatskoj bitno se ne razlikuju od onih početkom ovog desetljeća , kada su po prvi puta koncipirane i usvojene osnovne smjernice nacionalne politike prema mladima . Hrvatska
#195721912,doc#294870,2009_07_82_1989.html s navođenjem točnog vremena ( datum , sat , minuta ) i razloga prekida te kada se rasprava počela ponovo snimati . </p><p> Članak 8 . </p><p> Snimanje se provodi tako da su
#195728022,doc#294873,2009_07_82_1992.html mjereno u sekundama , s točnosti od jedne desetinke sekunde , koje protekne od trenutka kada je javna komunikacijska mreža zaprimila sve podatke potrebne za uspostavu veze s brojem 112 ,
#195730452,doc#294874,2009_07_82_1993.html II . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 3 ) Datum podnošenja zahtjeva za registraciju je datum kada je zahtjev za registraciju zaprimljen u Ministarstvo . </p><p> Specifikacija proizvoda </p><p> Članak 6 . </p><p> ( 1
#195750649,doc#294888,2009_07_83_2038.html državnog proračuna , imaju pravo na korištenje zrakoplovne putničke karte ekonomskog razreda . </p><p> U slučajevima kada redovne zrakoplovne linije koristi službeno izaslanstvo Republike Hrvatske , svi njegovi članovi , u pravilu
#195754144,doc#294892,2009_07_83_2042.html ukoliko je stručnim nadzorom utvrđeno da sjeme ispunjava sve uvjete . </p><p> 6 ) U slučaju kada se proizvodnja sjemena zasniva sa sjemenom iz uvoza dobavljač sjemena iz stavka 2 . ovoga
#195767757,doc#294893,2009_07_83_2043.html na temelju dnevno ažuriranih podataka koje mu daje osoba odgovorna za jato . U slučaju kada evidencija ili drugi podaci upućuju na sumnju na bolest u jatima , službeni ili ovlašteni
#195787579,doc#294896,2009_07_83_2020.html <p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) Trošarinski proizvodi kreću se u sustavu odgode plaćanja trošarine kada se : </p><p> 1 . otpremaju iz jednog trošarinskog skladišta u drugo trošarinsko skladište , </p><p> 2
#195809049,doc#294897,2009_07_83_2021.html postupke u prvom stupnju za prekršaje propisane Carinskim zakonom , ovim Zakonom te drugim zakonima kada je njihova provedba stavljena u njezinu nadležnost , </p><p> 12 . sukladno deviznim i drugim propisima
#195828857,doc#294900,2009_07_83_2024.html na izdržavanje kazne zatvora sa slobode , treba sadržavati i dan , mjesec i godinu kada se mora javiti na izdržavanje kazne . </p><p> ( 7 ) Rješenje o upućivanju iz stavka
#195836350,doc#294912,2009_07_84_2063.html . , 3 . , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge . </p><p> 2 .
#195837609,doc#294915,2009_07_84_2048.html . , 3 . , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge . </p><p> 2 .
#195848639,doc#294939,2009_07_85_2089.html potječu od životinja koje su : </p><p> ( a ) rođene osam godina nakon datuma od kada se počela provoditi zabrana hranidbe preživača bjelančevinama životinjskog podrijetla dobivenima od sisavaca ; i </p><p> (
#195880074,doc#294940,2009_07_85_2090.html ovoga Pravilnika . </p><p> 6 ) U slučaju postupanja protivno odredbama ovoga Pravilnika , a posebno kada se utvrdi da certifikati ili dokumenti nisu sukladni stvarnom stanju životinja navedenih u članku 1
#195895853,doc#294949,2009_07_85_2098.html ( sufinanciranje obrazovanja zaposlenih osoba iznad 50 godina kojima prijeti gubitak radnog mjesta u uvjetima kada poslodavac prelazi na nove proizvodne programe ili nove tehnologije ) , </p><p> – 3.2.1 . (
#195954555,doc#294974,2009_07_87_2127.html Dodatno usavršavanje sanitarnih inženjera </p><p> Članak 7 . </p><p> Dodatno usavršavanje sanitarnih inženjera provodi se u slučaju kada opseg i složenost poslova i očekivanih rezultata zahtijevaju dodatnu edukaciju iz određenog područja zdravstvene zaštite
#195966022,doc#294977,2009_07_87_2128.html o zaštiti tržišnog natjecanja , mogu primijeniti mjere za zaštitu tržišnog natjecanja , te ponuda kada se u smislu ovoga Zakona radi o povezanim osobama . </p><p> Poništenje natječaja </p><p> Članak 26 . </p>
#195977257,doc#294978,2009_07_87_2129.html drugi poslovi po kreditnim garancijama ili kojemu drugom osiguranju novca te upravljanje kreditnim garancijama , kada to čini osoba koja odobrava kredit , </p><p> d ) transakcije , uključujući posredovanje , u
#195985626,doc#294980,2009_07_87_2131.html svrhe . </p><p> ( 2 ) Zabranjuje se uvoz opasnog otpada , osim u slučaju oporabe kada se s materijalnom oporabom dobiva novi proizvod ili sirovina koja oporabom prestaje biti otpad . </p>
#195989511,doc#294981,2009_07_87_2132.html . </p><p> Izvanredne okolnosti u smislu stavka 1 . ovoga članka smatraju se : </p><p> 1 . kada na strani koncesionara nastupe takve okolnosti uslijed kojih više nije u mogućnosti izvršavati obveze iz
#195992270,doc#294982,2009_07_87_2133.html , pistacija itd . ) </tr></p><p><tr> 490 </p><p> Mješoviti trajni nasadi </p><p> Poljoprivredno zemljište zasađeno mješovitim trajnim nasadima kada je teško ocrtati njihove granice na ortofoto kartama ( npr . nekoliko redova vinove loze
#195996922,doc#294984,2009_07_87_2135.html 2 . ovoga članka moraju : </p><p> ( a ) biti praćeni komercijalnim dokumentom ili , kada je propisano ovim Pravilnikom , zdravstvenim certifikatom , </p><p> ( b ) se prevoziti izravno u
#196048021,doc#294994,2009_07_88_2149.html na otisku žiga davatelja poštanskih usluga na potvrdi o primitku pošiljke , odnosno na pošiljci kada se ne izdaje potvrda o primitku pošiljke . </p><p> ( 3 ) Davatelji poštanskih usluga upotrebljavaju
#196063343,doc#294998,2009_07_88_2171.html maloljetnoj osobi , uz prethodni pristanak roditelja ili skrbnika . </p><p> Iznimno , u hitnim slučajevima kada je život pritvorenika u opasnosti , kirurške i druge medicinske intervencije mogu se poduzimati i
#196074880,doc#295005,2009_07_88_2150.html s tim stanicama . </p><p> Članak 3 . </p><p> Medicinska oplodnja jest postupak koji se provodi tek kada je liječenje neplodnosti bezuspješno ili bezizgledno te u slučaju neizbježnosti prijenosa teške nasljedne bolesti na
#196081623,doc#295006,2009_07_88_2178.html skupine registracija oznake proizvoda . </p><p> ( 7 ) Datum podnošenja zahtjeva za registraciju je datum kada je zahtjev za registraciju zaprimljen u Ministarstvu . </p><p> Posebna pravila za skupinu </p><p> Članak 7 . </p>
#196110905,doc#295067,2009_07_89_2253.html u radno vrijeme telemedicinskog centra , odnosno najkasnije do 8.00 sati sljedećega dana u slučaju kada se usluga traži izvan radnog vremena telemedicinskog centra za redovne telemedicinske usluge , </p><p> – najkasnije
#196117422,doc#295076,2009_07_89_2261.html , Županijski sud u Puli je razmatrao razdoblje od 31 . srpnja 1996 . ( kada je podnesena tužba Općinskom sudu u Rijeci ) do 15 . svibnja 2006 . (
#196120124,doc#295077,2009_07_89_2262.html koje su se verbalno sukobljavale tijekom čitavog dana ( . .. ) upravo taj trenutak kada jedan od optuženika kao pripadnik jedne od suprostavljenih strana poseže za oružjem , ali još
#196124859,doc#295078,2009_07_89_2263.html krivnjom dovedena u zabludu glede osobe s kojom sklapa ugovor i o vrsti ugovora , kada sama pri sklapanju ugovora nije postupala s onim stupnjem dužne pažnje koja se u takvim
#196126484,doc#295079,2009_07_89_2264.html je u njemu stanovao sa svojom obitelji do početka Domovinskog rata 1991 . godine , kada su stan napustili . Ističe da je stanarsko pravo prestalo podnositelju i njegovoj supruzi ,
#196129869,doc#295081,2009_07_89_2265.html izreku i priopćiti ukratko razloge presude . </p><p> ( 3 ) Objava će se obaviti i kada stranka , zakonski zastupnik , opunomoćenik ili branitelj ne bude nazočan . Vijeće može narediti
#196136181,doc#295084,2009_07_89_2268.html , u daljnjem tekstu : ZS ) nije regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom roku došlo tijekom postupka pred Vrhovnim sudom
#196145795,doc#295087,2009_07_89_2271.html ne duljem od šest ( 6 ) mjeseci , računajući od prvog idućeg dana od kada mu Općinski sud u Sinju dostavi spis . </p><p> III . Na temelju članka 63 .
#196150334,doc#295088,2009_07_89_2272.html STRADALNIKA TREBA OVISITI O KOCKARSKOJ SREĆI ILI NESREĆI , o čemu jedino i možemo govoriti kada se visina dodijeljenih paketa dionica dvojici ovlaštenih sudionika sa jednakim pravima u trećem krugu dražbe
#196160495,doc#295105,2009_01_9_194.html sastavni dio ovoga Pravilnika ( prilog 2 ) . </p><p> Obrazac specifikacija popunjava se u slučajevima kada naknade za koncesiju nisu uplaćivane sukladno dodijeljenom uplatnom računu dodijeljenom temeljem Obavijesti o upisu u
#196163960,doc#295111,2009_01_9_218.html vlastitim aktima . Agencija je sukladno stavku 4 . istog članka ovlaštena izricati nadzorne mjere kada utvrdi postojanje nezakonitosti i nepravilnosti . </p><p> Zagrebačka burza ( dalje : Burza ) je 5
#196168597,doc#295120,2009_01_9_200.html poslova o prebivalištu ili uobičajenom boravištu na području Republike Hrvatske ; </p><p> 9 . u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani , najmanje jedan od njih mora imati
#196171326,doc#295121,2009_01_9_201.html poslova o prebivalištu ili uobičajenom boravištu na području Republike Hrvatske ; </p><p> 9 . u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani državljani , najmanje jedan od njih mora imati
#196184706,doc#295129,2009_07_91_2291.html postupke daju se glasom , znacima i sredstvima veze . </p><p> Zapovijedi glasom daju se uvijek kada je moguće , kako bi ih čuli i razumjeli svi izvršitelji . One moraju biti
#196198809,doc#295130,2009_07_91_2292.html ) Vezani ili usidreni ratni brodovi Republike Hrvatske viju krmenu zastavu nakon sunčeva zalaska samo kada je potrebno radi pokazivanja državne pripadnosti broda . </p><p> Članak 11 . </p><p> ( 1 ) Na
#196206694,doc#295136,2009_07_91_2298.html te propisima donesenim na temelju njih . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada se uvozi šumski reprodukcijski materijal iz država navedenih u Prilogu 4 . ovoga Pravilnika ,
#196212612,doc#295140,2009_07_91_2301.html 1 . ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio . </p><p> Članak 8 . </p><p> U slučaju kada službeno tijelo države u kojoj je šumski reprodukcijski materijal iz Republike Hrvatske stavljen na tržište
#196213593,doc#295141,2009_07_91_2302.html Dokumentom iz stavka 1 . podstavka 3 . ovoga članka smatra se : </p><p> 1 . kada je država izvoznica članica Organizacije za gospodarsku suradnju i razvoj ( u daljnjem tekstu :
#196214165,doc#295142,2009_07_91_2303.html boravka koja sa Zavodom ima ugovorenu i osiguranoj osobi može pružiti traženu zdravstvenu zaštitu , kada je takvo liječenje medicinski opravdano u skladu s ovim Pravilnikom i drugim općim aktima Zavoda.
#196221181,doc#295144,2009_07_91_2305.html adresi stanovanja </p><p> datum zaprimanja prijave i potvrde MUP-a o odobrenom privremenom boravku u Zavodu </p><p> datum kada prema potvrdi MUP-a ističe odobren privremeni boravak </tr></p><p><tr> 54 . </p><p> stranac s odobrenim privremenim boravkom u
#196238093,doc#295159,2009_07_91_2290.html i u nazočnosti dežurnog vojnog objekta . </p><p> ( 10 ) Za vrijeme pozdrava zastavi , kada je to moguće , intonira se početna kitica himne Republike Hrvatske ili instrumentalna inačica u
#196250194,doc#295160,2009_07_92_2322.html 44+/-1°C tijekom 21+/-3 sata . Broje se mutno žute kolonije koje postaju ružičaste ili crvene kada ih se 20-30 sekundi izloži parama amonijevog hidroksida . </p><p> Napomena 1 : </p><p> Sastav m-CP agara
#196253136,doc#295162,2009_07_92_2324.html kolovoza , a treći 30 . rujna tekuće godine . </p><p> Članak 4 . </p><p> Iznimno , kada se rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu , odnosno kada se rješenje
#196262447,doc#295164,2009_07_92_2326.html osiguranje iz članka 99 . stavak 6 . Zakona . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada je izračunata granica solventnosti promatrane godine manja od izračunate granice solventnosti društva za osiguranje odnosno
#196271846,doc#295173,2009_07_92_2317.html , trajanje mjere opreza , datum pravomoćnosti rješenja o produljenju mjere opreza , datum do kada se primjenjuje mjera opreza te datum pravomoćnosti rješenja kojim se ukida mjera opreza . </p><p> (
#196273407,doc#295174,2009_07_92_2318.html obavio , kojim je uređajem snimanje obavljeno , kratki sadržaj danih iskaza i izjava , kada to Zakon propisuje i je li snimka reproducirana , te gdje se snimka čuva ako
#196275120,doc#295175,2009_07_92_2319.html takvu dostavu nisu ostvareni tehnički uvjeti dostavljaju ih u roku od 8 dana od dana kada je nastala činjenica koja se kao podatak upisuje u kaznenu evidenciju ili od dana kada
#196283981,doc#295197,2009_07_93_2333.html izvršnog radnika je ukupno vrijeme od dolaska radnika na posao do odlaska s posla , kada je radnik na raspolaganju poslodavcu i izvršava svoje radne obveze iz ugovora o radu . </p>
#196305139,doc#295220,2009_08_96_2382.html pisanom dijelu pravosudnog ispita može pristupiti polaganju pravosudnog ispita protekom najmanje tri mjeseca od dana kada mu je bio određen termin za polaganje istog . </p><p> 3.3 . Pisani dio ispita </p><p> Članak
#196309885,doc#295221,2009_08_96_2383.html 3 ) Mentor mora ocijeniti obvezne pisane radnje u roku od 15 dana od dana kada mu je radnja predana . Radnju će raspraviti s vježbenikom obzirom na oblik i sadržaj
#196317318,doc#295224,2009_08_96_2386.html Boja i konzistencija tekućeg medija mora odgovarati njegovom opisu i upotrijebljenim sastojcima . U slučaju kada se kao tekući medij upotrebljava ulje , ono ne smije sadržavati kapljice vode u količini
#196319100,doc#295225,2009_08_96_2387.html jednim ili više štetnih organizama zbog kojih se područje proglašava zaštićenim , provedene u vrijeme kada se očekuje da su ti simptomi ili znakovi najvidljiviji , </p><p> – u slučajevima kad postoji
#196322654,doc#295229,2009_08_96_2390.html broj 154/08 ) 24 [ 24 ] ; ili </p><p> ( f ) izravno u maloprodaju kada su nusproizvodi : </p><p> – otpremljeni u prodajnom pakiranju i označeni jasnom naznakom da je sadržaj
#196359056,doc#295295,2009_08_97_2455.html Dodatku VIII . </p><p> 3 . Kada se na strojeve upućuje u Dodatku IV . i kada se proizvode u skladu s harmoniziranim standardima navedenima u članku 7 . stavku 2 .
#196381461,doc#295296,2009_08_97_2456.html i sastavlja Izjavu o sukladnosti . </p><p> – » stavljanje dizala na tržište « je trenutak kada ugraditelj dizala prvi puta daje dizalo korisnicima na uporabu . </p><p> – » sigurnosna komponenta «
#196409204,doc#295318,2009_08_97_2476.html , dostavljanjem prijave s prilozima uz prijavu , odnosno zahtjeva sa svim prilozima , istodobno kada se dostavljaju sudskom registru , a rješenja o upisu u sudski registar najkasnije u roku
#196412758,doc#295319,2009_08_97_2477.html ne bi mogao raditi , tada se takav softver smatra dugotrajnom materijalnom imovinom , a kada nije sastavni dio hardver evidentira se kao nematerijalna imovina . </p><p> 6 . Pod rednim brojem
#196418184,doc#295320,2009_08_97_2478.html vlasništvu sudjelujućeg društva . </p><p> ( 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovog članka , kada povezanost nije takve prirode da je moguće odrediti udio upisanog temeljnog kapitala u posrednom ili
#196424769,doc#295321,2009_08_97_2479.html očekivanih trendova u zakonodavstvu , sudskoj praksi i ostalog . Ova metoda može se koristiti kada zbog nedovoljnosti podataka nije moguće korištenje preciznijih metoda . </p><p> ■ Bornhuetter-Fergusonova metoda </p><p> ■ Metoda tablice
#196432086,doc#295326,2009_08_97_2433.html javne nabave dostavit će zapisnik državnim tijelima : </p><p> – na njihov zahtjev , ili </p><p> kada provodi nadzor kroz obavljanje preventivno-instruktivne djelatnosti temeljem članka 3 . alineje 2 . ove Uredbe
#196437119,doc#295338,2009_08_98_2481.html ) , što predstavlja porast od 27,4 % u odnosu na 2006 . godinu , kada je bilo prijavljeno 932 djece . Značajno je , međutim , smanjen broj maloljetnih počinitelja
#196465499,doc#295410,2009_08_98_2565.html <p> vrlo rano </p><p> rano </p><p> srednje </p><p> kasno </p><p> vrlo kasno </p><p> Corylus L . </p><p> Vrijeme razvitka pupoljka lista ( kada se dva lista pojave iz jednog pupoljka ) </p><p> vrlo rano </p><p> vrlo rano do rano </p><p> rano </p>
#196491136,doc#295416,2009_08_99_2570.html <p> Komora može s komorama stranih zemalja osnivati mješovite komore i druge institucionalne oblike suradnje , kada se ocijeni da oni mogu znatno poboljšati međusobne gospodarske odnose . </p><p> Sjedište mješovite komore može
#196497969,doc#295417,2010_01_1_1.html alkohol i alkoholna pića , duhanski proizvodi te energenti . </p><p> ( 9 ) U slučaju kada se PTD koristi za kretanje trošarinskih proizvoda fiksnim cjevovodima , pošiljatelj primatelju šalje primjerke 2
#196518230,doc#295420,2010_01_10_220.html urbroj : 326-112-09-4 od 19 . ožujka 2009 . nije oštećenim osobama dostavilo utemeljeni odgovor kada su odgovornost za naknadu štete ili visina štete bili sporni i nije oštećenim osobama isplatilo
#196520850,doc#295423,2010_01_10_223.html i troškove , kao i sva davanja koja se plaćaju putem investicijskog društva , ili kada točna cijena ne može biti naznačena , osnovu za izračun ukupne cijene , tako da
#196523846,doc#295427,2010_01_10_213.html Direktive vijeća 86/278/EEZ od 12 . lipnja 1986 o zaštiti okoliša i posebno tla , kada se otpadni mulj koristi u poljoprivredi ; </p><p> – Odredbe članka 4 . i članka 5
#196526919,doc#295429,2010_01_10_215.html . , 3 . , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge . </p><p> 2 .
#196533363,doc#295438,2010_08_100_2775.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#196534089,doc#295439,2010_08_100_2776.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#196543091,doc#295456,2010_08_102_2794.html mješavina pojedinačnih datuma i intervala datuma </p><p> 5.2 . Datum objave </p><p> Ovo je datum objave izvora kada je poznat ili datum stupanja na snagu . Može postojati više od jednog datuma objave
#196552440,doc#295458,2010_08_102_2796.html iz stavka 1 . ovoga članka u skladu s posebnim propisima kao i u slučajevima kada to nadležno tijelo zatraži . </p><p> ( 4 ) Službeni i/ili referentni laboratorij mora voditi evidenciju
#196554411,doc#295459,2010_08_102_2797.html je trajala : </p><p> – u slučaju encefalomijelitisa konja , šest mjeseci , računajući od dana kada su zaklani oboljeli kopitari , </p><p> – u slučaju infekciozne anemije kopitara , do datuma kada
#196556391,doc#295460,2010_08_102_2798.html terenskih radova mora se osigurati konzervacija nalazišta i nalaza , osim u slučaju složene konzervacije kada nadležno tijelo pisanim odobrenjem utvrdi rok za konzervaciju nalazišta i nalaza . </p><p> Zaštitu i konzervaciju
#196560823,doc#295465,2010_08_103_2804.html . dodaje se stavak 2 . koji glasi : </p><p> » ( 2 ) Iznimno , kada o odgodi plaćanja ili obročnoj otplati duga odlučuje Vlada Republike Hrvatske , plaćanje duga može
#196566737,doc#295479,2010_09_104_2806.html prisile iako nije vidljivo ozlijeđena . </p><p> Pružanje liječničke pomoći mora se organizirati i u slučaju kada osoba prema kojoj su upotrijebljena sredstva prisile naknadno zatraži takvu pomoć neovisno o tome je
#196567496,doc#295480,2010_09_104_2807.html službenik ima pravo nositi kratko vatreno oružje i streljivo na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske kada obavlja poslove carinskog nadzora i carinske provjere . </p><p> Ovlašteni carinski službenik kada obavlja carinski nadzor
#196574096,doc#295490,2010_09_105_2838.html pravo na pauzu , se kumulira , a direktori će pojedinačnim ili skupnim odlukama određivati kada će se stanka koristiti u preraspodijeljenom radnom vremenu tijekom kalendarske godine u skladu s procesom
#196588085,doc#295500,2010_09_105_2834.html odredbama norme HRN HD 637 S1 , HRN EN 60071-1 i HRN EN 60071-2 , kada nije potrebno provesti dielektrična ispitivanja . </p><p> Parcijalna izbijanja </p><p> Članak 23 . </p><p> U tijeku izvođenja radova
#196612004,doc#295521,2010_09_107_2869.html ustanovi u trajanju od najmanje godinu dana . </p><p> ( 4 ) Lektor se smatra izabranim kada Ministarstvo primi od visokoškolske ustanove suglasnost o njegovom izboru.« . </p><p> Članak 3 . </p><p> Ovaj pravilnik
#196627218,doc#295531,2010_09_107_2863.html certificiranja . </p><p> ( 2 ) Prijava za upis u evidenciju smatrat će se podnesenom tek kada udovoljava uvjetima iz članka 11 . stavka 1 . </p><p> ( 2 ) Potvrda o primitku
#196630746,doc#295532,2010_09_107_2864.html elektroničkog potpisa od neovlaštenog pristupa , krađe i oštećivanja . </p><p> ( 2 ) U slučajevima kada sredstvo za izradu elektroničkog potpisa sadrži i certifikat te elektronički potpis davatelja usluga certificiranja koji
#196639766,doc#295543,2010_09_108_2875.html tečaju HNB-a . </p><p> ( 2 ) Jamstvo iz stavka 1 . ovoga članka oslobađa se kada ponuditelj isporuči ugovorenu količinu goveđeg mesa prihvatljivu za skladištenje . </p><p> ( 3 ) Ako ponuditelj
#196647158,doc#295545,2010_09_108_2877.html <p> b ) znanstveni naziv ili znanstvene nazive materijala , uključujući i naziv štetnog organizma , kada je to potrebno ; </p><p> c ) vrsta materijala ; </p><p> d ) količina materijala ; </p><p> e
#196659990,doc#295550,2010_09_108_2882.html mreže na određenom području/teritoriju obvezan je objaviti u javnom glasilu svoju namjeru gradnje u slučaju kada je područje/teritorij veći od 1 km2 ili je potencijal područja/teritorija veći od 100 krajnjih korisnika
#196673623,doc#295565,2010_09_109_2899.html je navedeno u članku 4 . ovoga Pravilnika ) </p><p> ( Ispuniti i priložiti veterinarskom certifikatu kada prijevoz peradi i jednodnevnih pilića do granice Europske unije , čak i samo dio puta
#196685170,doc#295567,2010_01_11_235.html Skupštini izvješće o svom radu te financijskom i materijalnom poslovanju Komore najmanje jedanput na godinu kada se prihvaća godišnje izvješće o radu i godišnji obračun Komore . </p><p> Nadzorni odbor u ostvarivanju
#196699051,doc#295573,2010_01_11_229.html će izdati novu ispravu dozvole s istim brojem , osim u slučaju gubitka dozvole , kada se izdaje isprava dozvole s novim brojem . </p><p> VIII . PROVOÐENJE ISPITA </p><p> Ispit za stjecanje
#196701355,doc#295577,2010_01_11_233.html PODR-R-A . </p><p> II . Mjera iz točke I . izreke ovog Rješenja traje do trenutka kada javnost bude točno i ispravno obaviještena o okolnostima vezanim uz prodaju društva Podravka prehrambena industrija
#196711457,doc#295587,2010_09_110_2907.html članka na razdoblje ne dulje od tri mjeseca , u slučaju : </p><p> ( a ) kada se radi o ženki koja se treba oteliti u roku od tri mjeseca , </p><p> (
#196715519,doc#295591,2010_09_110_2911.html , u razdoblju od 1 . lipnja do 30 . rujna , osim u slučaju kada nije podnesen niti jedan zahtjev iz članka 9 . stavka 2 . ovoga Pravilnika . </p>
#196719966,doc#295594,2010_09_111_2930.html . U skladu s odredbom članka 4 . stavak 1 . Zakona o preuzimanju , kada isti zakon propisuje obvezu objave , objava se mora učiniti na hrvatskom jeziku u »
#196733516,doc#295616,2010_09_111_2927.html . </p><p> 4.2.1.3 . Za mjerenje električnoga dosega tijekom vožnje , kraj ispitnog kriterija je dosegnut kada vozilo ne može dosegnuti ciljnu krivulju do 50 km/h , ili najveću brzinu u potpuno
#196736125,doc#295618,2010_09_111_2929.html zajedničkog djelovanja ; </p><p> – jesu li osobe koje zajednički djeluju prešle kontrolni prag ; </p><p> kada je obveza nastala . </p><p> Društvo je ciljno društvo u smislu odredbi ZPDD-a </p><p> Uvidom u javno
#196752103,doc#295625,2010_09_112_2961.html to : </p><p> – materijalne troškove , </p><p> – troškove usluga , </p><p> – troškove naknade za koncesiju kada je isporučitelj vodnih usluga koncesionar , </p><p> – troškove za zaposlene , </p><p> – financijske rashode (
#196757014,doc#295630,2010_09_112_2965.html dioničarstvu . Smatrat će se da između dva dionička društva postoji odnos uzajamnog dioničarstva onda kada su ta društva povezana na taj način da svako od njih ima više od 5
#196771313,doc#295637,2010_09_112_2972.html ukoliko se utvrdi da nepravilnost nije počinjena namjerno ili kao rezultat ozbiljnog nemara , ili kada je nepravilnost zanemariva u odnosu na funkcioniranje sustava ili u odnosu na učinkovitost kontrole . </p>
#196776806,doc#295638,2010_09_112_2973.html ne smije trajati dulje od 10 minuta po učeniku . </p><p> ( 3 ) U danu kada piše pisanu provjeru , učenik može biti usmeno provjeravan samo iz jednoga nastavnoga predmeta ,
#196780197,doc#295639,2010_09_112_2974.html radnje za njihovo izvršavanje , </p><p> 12 . prihvaća godišnje izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom . </p><p> Članak 21 . </p><p> Mandat članova Skupštine Zajednice
#196786155,doc#295650,2010_10_113_2986.html kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu odredi Agencija , kada je to primjereno , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku utvrđeno je da
#196786928,doc#295651,2010_10_113_2987.html kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu odredi Agencija , kada je to primjereno , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku utvrđeno je da
#196787627,doc#295652,2010_10_113_2988.html kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu odredi Agencija , kada je to primjereno , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku utvrđeno je da
#196788326,doc#295653,2010_10_113_2989.html kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu odredi Agencija , kada je to primjereno , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku utvrđeno je da
#196789021,doc#295654,2010_10_113_2990.html kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu odredi Agencija , kada je to primjereno , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku utvrđeno je da
#196790322,doc#295656,2010_10_113_2992.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku utvrđeno
#196793490,doc#295659,2010_10_113_2976.html skladištene u spremnicima udaljenim od kopna ) , u druge svrhe osim proizvodnje energije , kada se takve djelatnosti obavljaju na naftnim i plinskim postrojenjima udaljenima od kopna ili na terminalima
#196799570,doc#295660,2010_10_113_2995.html nikakav ugovor nisu sklopili sa Društvom te da su za to Društvo prvi put čuli kada su primili navedeni račun . </p><p> Agencija je pismenom od 12 . srpnja 2010 . ,
#196816591,doc#295669,2010_10_113_3004.html glavnu rasprava održana su 16 . svibnja 2000 . i 23 . svibnja 2000 . kada je glavna rasprava zaključena . </p><p> Podnositeljica je podneskom od 21 . rujna 2000 . dopunila
#196821028,doc#295671,2010_10_113_3005.html i Grada Zagreba ( u daljnjem tekstu : jedinice lokalne samouprave ) kao i županija kada je to određeno ovim Zakonom. « </p><p> Članak 3 . stavci 7 . i 13 .
#196829970,doc#295680,2010_10_114_3016.html njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p><p> ( 3 ) Privremeno oduzeta iskaznica i značka iz st
#196831757,doc#295681,2010_10_114_3017.html zdenci se grade na projektom predviđenoj lokaciji . Ovi zdenci predviđaju se samo izuzetno , kada su potrebni zdenci posebnih dimenzija ili kada je predviđena lokacija zdenca na nedostupnom mjestu ,
#196836393,doc#295683,2010_10_114_3008.html elektronički dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni . </p><p> ( 3 ) Isprava za knjiženje je uredna kada se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i njezin materijalni sadržaj
#196868082,doc#295684,2010_10_114_3009.html prijave . </p><p> Prijavu ovjerava javni bilježnik u prostoru predviđenom za ovjeru obrasca PO , osim kada je zakonom propisano da ovjera prijave nije potrebna . </p><p> Prijava i isprave priložene uz prijavu
#196887665,doc#295685,2010_10_114_3010.html komina sa ZOI ; ili </p><p> ( ii ) djelomično fermentiranog mošta ili , u slučaju kada se primjenjuju druga alineja niže , vina s početnom prirodnom volumnom alkoholnom jakosti koja nije
#196895334,doc#295686,2010_10_114_3011.html ishođenje odgovarajućih dozvola sukladno propisima o gradnji ili dokumentacije potrebe za započinjanje radova u slučajevima kada sukladno posebnim propisima nije potrebno ishođenje dozvola . </p><p> ( 3 ) Najviši iznos potpore po
#196900531,doc#295689,2010_10_114_3014.html : Agencija ) u postupku provođenja javne nabave zdravstvene tehnologije za nositelja zdravstvene djelatnosti , kada je takvo mišljenje potrebno sukladno odluci ministra nadležnog za zdravstvo , </p><p> – davanje mišljenja Agencije
#196914006,doc#295709,2010_10_115_3044.html primjene cijena poštanskih usluga i predlaganje nadležnom tijelu državne uprave poduzimanja zakonskih mjera u slučaju kada davatelj poštanskih usluga donosi ili primjenjuje cijene protivno odredbama ZPU-a , </p><p> 13 . praćenje obavljanja
#196919101,doc#295711,2010_10_115_3046.html strane ( u daljnjem tekstu : predugovor ) u roku od 30 dana od dana kada je AV Vijeće prihvatilo projekt . </p><p> Producent/ica i redatelj/ica dugometražnih igranih filmova , debitantskih dugometražnih
#196931332,doc#295713,2010_10_115_3047.html I . vrste . </p><p> 4 . Pripravnik ima pravo na plaćeni dopust i na dan kada polaže pripravnički ispit , a ako putuje u mjesto polaganja ispita još jedan dan te
#196942177,doc#295717,2010_10_115_3020.html na k.č . 1343/1 granica se nastavlja južnim rubom čestice 783/16 do zgr.č . 252/1 kada se njezinim istočnim rubom spušta dalje na jug . Granica zaštite nastavlja se istočnim rubom
#196950844,doc#295719,2010_10_115_3022.html . kolovoza 1998 . ) , proizlazi da se istiskivanje dobiti može ostvariti u slučajevima kada razlika između cijene koja se naplaćuje tržišnim takmacima na silaznom tržištu za pristup , uključujući
#196978068,doc#295729,2010_10_116_3051.html Povjerenstvo je dužno donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od isteka dana kada je prigovor stavljen . </p><p> Članak 30 . </p><p> ( 1 ) Ako Povjerenstvo rješavajući o prigovoru
#196986709,doc#295731,2010_10_116_3053.html o kaznenom postupku obavlja sudac istrage , pred županijskim sudom postupat će općinsko državno odvjetništvo kada se radi o kaznenim djelima iz nadležnosti općinskog suda. « </p><p> Dosadašnji stavci 2 . i
#196996509,doc#295736,2010_10_116_3058.html postrojenja , instalacije i opremu , </p><p> – obavljaju i druge djelatnosti , osim u slučaju kada je posebnim propisom ili pravilom za sigurnost i zdravlje na radu drukčije propisano . </p><p> Obveznici
#197017706,doc#295737,2010_10_116_3059.html vođenje broda . Ako se brod mora privezati ili usidriti , peljarenje završava u trenutku kada se brod priveže ili usidri . </p><p> Članak 4 . </p><p> Peljarenje može biti lučko i obalno
#197025794,doc#295744,2010_10_117_3080.html Sugar ( C-497/99 P ) i British Airways ( C-95704 P ) utvrđeno je da kada postoji veza između vladajućeg položaja i zlouporabe na mjerodavnom tržištu , učinak zlouporabe može se
#197041829,doc#295747,2010_10_117_3083.html . </p><p> Osporene odredbe ZOMO-a glase : </p><p> » Članak 34 . </p><p> ( 1 ) Invalidnost postoji kada je kod osiguranika , zbog promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti liječenjem
#197063074,doc#295749,2010_10_117_3084.html 15 . ožujka 2000 . ( » Narodne novine « broj 32/00 . ) , kada je ocjenjivao članke 1 . stavak 2 . , 15 . , 16 . i
#197069426,doc#295752,2010_10_117_3067.html javne intervencije . </p><p> ( 2 ) Jamstvo iz stavka 1 . ovoga članka oslobađa se kada podnositelj isporuči ugovorenu količinu mliječnog proizvoda prihvatljivog za skladištenje . </p><p> ( 3 ) Ako mliječni
#197078952,doc#295757,2010_10_117_3072.html podnose Turističko vijeće i Nadzorni odbor , prihvaća godišnje izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom . </p><p> Članak 20 . </p><p> Mandat članova Skupštine Zajednice
#197088282,doc#295761,2010_10_118_3097.html o povratu uplaćenog predujma za vještačenje ) do 13 . travnja 1999 . ( dan kada je Općinski sud u Zadru zakazao ročište za glavnu raspravu ) </p><p> – od 6 .
#197089555,doc#295762,2010_10_118_3098.html ovršenik i nadalje njezin vlasnik . </p><p> Svoje tvrđenje obrazlaže sljedećim : </p><p> » od 1996 . kada je fiducij uveden u hrvatski pravni sustav pa sve do danas , fiducij odnosno osiguranje
#197102557,doc#295770,2010_10_118_3091.html Jadranska Hrvatska , regionalna potpora može dodijeliti do 50 posto opravdanih troškova . Također , kada se regionalne potpore dodjeljuju malim i srednjim poduzetnicima , najviši intenzitet regionalne potpore , može
#197111729,doc#295774,2010_10_119_3110.html , kvalifikacija po članku 92 . KZ-a kod smanjeno ubrojivog počinitelja biti opravdana samo onda kada su objektivne okolnosti djela takve da bi ona bila opravdana i pri počiniteljevoj potpunoj ubrojivosti
#197118829,doc#295775,2010_10_119_3111.html op . Ustavnog suda ) zatraže raspisivanje . </p><p> ( . .. ) </p><p> …Jedino u slučaju kada bi se radilo o neposrednoj demokraciji traži se posredovanje Ustavnog suda . </p><p> Iz odredbe članka
#197129700,doc#295780,2010_10_119_3104.html dokumenta ( CED ) . </p><p> Posebne okolnosti </p><p> Članak 8 . </p><p> ( 1 ) U slučajevima kada određeno ulazno mjesto ( DPE ) posluje pod specifičnim , nepovoljnim geografskim okolnostima nadležno tijelo
#197152930,doc#295785,2010_10_119_3109.html , predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje </p><p> 12 . odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom . </p><p> Članak 21 . </p><p> Mandat članova Skupštine Zajednice
#197228619,doc#295817,2010_01_12_275.html strojeve koji se mogu koristiti u obradi tijesta . </p><p> Obrazložiti zašto se tijesto odmara i kada . Opisati kako se okruglo i završno oblikuje tijesto i rukuje strojevima koji se mogu
#197249335,doc#295827,2010_01_12_284.html konstrukcije . </tr></p><p><tr> Toplinska stabilnost </p><p> Objasniti toplinsku stabilnost kao svojstvo konstrukcije . Objasniti mogućnost nastajanja šteta kada zbog temperaturnog rada dolazi do temperaturnih naprezanja . Objasniti svrhu dilatiranja . Objasniti važnost primjene
#197251571,doc#295828,2010_01_12_285.html i objasniti uređaje za opremanje raznih vrsta objekata . </p><p> Nabrojiti i opisati uređaje za opremanje kada i bazena kao i uređaje za dezinfekciju , čišćenje , izmjenu i zagrijavanje vode . </p>
#197259676,doc#295832,2010_01_12_288.html vode . </tr></p><p><tr> Toplinska stabilnost </p><p> Objasniti toplinsku stabilnost kao svojstvo konstrukcije . </p><p> Objasniti mogućnost nastajanja šteta kada zbog temperaturnog rada dolazi do temperaturnih naprezanja . </p><p> Objasniti svrhu dilatiranja . </p><p> Objasniti važnost primjene
#197290137,doc#295844,2010_01_12_245.html vode . </tr></p><p><tr> Toplinska stabilnost </p><p> Objasniti toplinsku stabilnost kao svojstvo konstrukcije . </p><p> Objasniti mogućnost nastajanja šteta kada zbog temperaturnog rada dolazi do temperaturnih naprezanja . </p><p> Objasniti svrhu dilatiranja . </p><p> Objasniti važnost primjene
#197299495,doc#295848,2010_10_120_3125.html Jadranska Hrvatska , regionalna potpora može dodijeliti do 50 posto opravdanih troškova . Također , kada se regionalne potpore dodjeljuju malim i srednjim poduzetnicima , najviši intenzitet regionalne potpore , može
#197302360,doc#295849,2010_10_120_3126.html Jadranska Hrvatska , regionalna potpora može dodijeliti do 50 posto opravdanih troškova . Također , kada se regionalne potpore dodjeljuju malim i srednjim poduzetnicima , najviši intenzitet regionalne potpore , može
#197304407,doc#295855,2010_10_120_3113.html utvrdi da je takvo putovanje opravdano humanitarnim potrebama , uključujući i vjerske obaveze , ili kada Odbor zaključi da bi takvo izuzeće na drugi način unaprijedilo ciljeve Rezolucije 1929 ( 2010
#197312599,doc#295860,2010_10_120_3136.html drugim pravima i zahtjevima stranke propisanim Zakonom o azilu . </p><p> Povjerenstvo u drugostupanjskoj odluci odlučuje kada troškove pravne pomoći snosi žalitelj , sukladno članku 34 . i članku 47 . Zakona
#197320086,doc#295863,2010_10_120_3139.html . veljače 2005 . , 8 . travnja 2005 . te 23 . svibnja 2005 kada je glavna rasprava zaključena . </p><p> Na ročištu održanom 7 . lipnja 2005 . objavljena je
#197323370,doc#295865,2010_10_120_3141.html ožujka 2003 . , 10 . lipnja 2003 . i 10 . rujna 2003 . kada je glavna rasprava zaključena . </p><p> Rješenjem broj : P-3961/98 od 11 . rujna 2003 .
#197326694,doc#295866,2010_10_120_3114.html glasi : </p><p> » Pravo na naknadu , u smislu ovoga Pravilnika , ostvaruju zaposlenici Ministarstva kada obavljaju poslove u vezi s obrazovanjem i usavršavanjem , a koji im nisu u opisu
#197332438,doc#295870,2010_10_120_3117.html , po cijepljenju i nakon docijepljivanja . </p><p> ( a ) Cijepljenje je obavljeno istoga dana kada je uzet uzorak krvi koji je virus neutralizacijskim testom u razrjeđenju 1:4 dao negativni rezultat
#197349189,doc#295871,2010_10_120_3118.html 2 . ovoga Pravilnika moraju biti završene u roku od 15 radnih dana od trenutka kada je pošiljka dopremljena za uvoz i fizički dostupna za uzorkovanje na određenom mjestu uvoza (
#197354058,doc#295872,2010_10_120_3119.html članku stavak 3 . mijenja se i glasi : </p><p> » ( 3 ) Od datuma kada je podnesen zahtjev za priznavanje proizvođačke organizacije , proizvođačka grupa mora podnijeti nacrt operativnoga programa
#197359494,doc#295877,2010_10_121_3154.html karakteristke svakog vinograda prikazuju se odvojeno u podacima o proizvođaču i vinogradu . U slučaju kada je moguće zbog istovjetnosti vinograda , podaci se mogu odnositi na niz susjednih vinograda ili
#197365251,doc#295879,2010_10_121_3156.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#197366364,doc#295885,2010_10_121_3143.html 1 . </p><p> Ustav Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu : Ustav ) stupa na snagu kada ga proglasi Hrvatski sabor , osim ako u pogledu stupanja na snagu , provedbe i
#197369866,doc#295892,2010_10_121_3168.html koja podnose turističko vijeće i nadzorni odbor , </p><p> – donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom Zajednice , </p><p> – osniva podružnice Zajednice , </p><p> – bira
#197376365,doc#295893,2010_10_121_3169.html koja podnose turističko vijeće i nadzorni odbor , </p><p> – donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom Zajednice , </p><p> – osniva podružnice Zajednice , </p><p> – bira
#197383672,doc#295896,2010_10_121_3144.html koji glase : </p><p> » ( 2 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , kada doprinosi za mirovinsko osiguranje nisu plaćeni u cijelosti , staž osiguranja se utvrđuje na temelju
#197388179,doc#295897,2010_10_121_3145.html plaće , umanjene za doprinose za obvezna osiguranja utvrđene posebnim propisom , osim u slučaju kada se visina novčane naknade određuje prema postotku vremena provedenom na radu.« . </p><p> Članak 6 . </p>
#197390744,doc#295904,2010_11_122_3172.html odluku i njoj se pokoriti . </p><p> ( 4 ) Rad sudova je javan , osim kada je zakonom ili Ustavom isključeno sudjelovanje javnosti . </p><p> Članak 7 . </p><p> ( 1 ) U
#197411005,doc#295905,2010_11_122_3173.html u nastalom sporu dostavljena miritelju , miritelj saziva sastanak sa strankama u sporu isti dan kada mu je dostavljena odluka o imenovanju za predmetni spor , a najkasnije sljedeći dan . </p>
#197418426,doc#295907,2010_11_122_3175.html kad se dokaže da je ažurirani postupak u najmanju ruku jednakovrijedan prethodnom postupku ispitivanja , kada su provedene primjerene studije validacije , a rezultati su pokazali da je ažurirani postupak barem
#197428764,doc#295913,2010_11_123_3190.html zarez i dodaje točka 3 . koja glasi : </p><p> » 3. u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito te je na temelju godišnjeg obračuna radnik
#197440778,doc#295925,2010_11_123_3201.html radnje za njihovo izvršavanje , </p><p> 13 . Prihvaća godišnje izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom . </p><p> Članak 21 . </p><p> Mandat članova skupštine Zajednice
#197458990,doc#295953,2010_11_124_3229.html prostoru između infrastrukturnih zgrada , utovarno-istovarnih rampa , vlakova ili željezničkih vozila u pokretu , kada se obavlja manipulacija ulaska ili izlaska putnika tj . utovara ili istovara robe , </p><p>
#197464771,doc#295954,2010_11_124_3230.html provjerena u Referentnom laboratoriju Europske unije ( engl : proficiency test ) . U slučajevima kada se ne može potvrditi pozitivni rezultat brzoga testa , odgovarajuće tkivo šalje se u Referentni
#197466294,doc#295955,2010_11_124_3231.html ili 2010 . godine , mora imati ostvarenih prosječno 5 ribolovnih dana mjesečno od razdoblja kada je postao ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov do 1 . kolovoza 2010 . godine . </p>
#197468338,doc#295956,2010_11_124_3232.html dijelom minirane , a u tekstu ugovora , uz ove naznake , i vrijeme do kada moraju biti razminirane . </p><p> Odredbom članka 31 . stavka 3 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu
#197479019,doc#295964,2010_11_124_3239.html Zakona na pravilan način riješeno pitanje emitiranja sportskih događaja u zemlji i inozemstvu u situaciji kada sudjeluju hrvatski nacionalni timovi ili sportaši , odnosno emitiranje onih događaja koji se odnose na
#197491295,doc#295966,2010_11_124_3241.html odlučuje i obavlja druge poslove u okviru svog djelokruga , </p><p> – odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom . </p><p> Članak 21 . </p><p> 1 . Mandat članova
#197500492,doc#295968,2010_11_124_3207.html preuzetih financijskih obveza proizašlih iz postojećih ugovora o članstvu . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada zatvoreni mirovinski fond s definiranim primanjima pokriva biometričke rizike i/ili jamči investicijske rezultate ili određenu
#197515238,doc#295977,2010_11_125_3254.html svako fizičko sputavanje , poduzeta mjera , te sve točne okolnosti tog slučaja , vrijeme kada je mjera poduzeta , kada je završena i sl . CPT je preporučio da sigurnosno
#197553326,doc#296000,2010_11_126_3276.html 2 . i 11 . ovoga članka , operator tržišta plina može , u slučaju kada postoje za to posebni opravdani razlozi , odrediti kasnije rokove , a o čemu je
#197562126,doc#296002,2010_11_126_3278.html . stavka …… . istog Zakona . </p><p> Inspektor zaštite okoliša će ukloniti pečat i traku kada nadzirana osoba postupi prema inspekcijskom rješenju i uskladi obavljanje djelatnosti s navedenim Zakonom . </p><p> UPOZORENJE </p>
#197563076,doc#296003,2010_11_126_3279.html njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p><p> ( 3 ) Privremeno oduzeta iskaznica i značka se pohranjuje
#197564211,doc#296004,2010_11_126_3280.html njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p><p> ( 3 ) Privremeno oduzeta iskaznica i značka se pohranjuje
#197565346,doc#296005,2010_11_126_3281.html njega provodi istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p><p> ( 3 ) Privremeno oduzeta iskaznica i značka se pohranjuje
#197568727,doc#296007,2010_11_126_3283.html ovim kolektivnim ugovorom.« . </p><p> Članak 50 . </p><p> Smatra se da je ovaj Dodatak II sklopljen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovorih strana a primjenjuje se od 1 . prosinca 2010 .
#197573626,doc#296009,2010_11_126_3284.html odredbe Zakona nisu primjenjive na sporazume sklopljene između povezanih društava . Tužitelj je u pravu kada tvrdi da se radi o povezanim društvima , međutim , u konkretnom slučaju radi se
#197576728,doc#296011,2010_11_126_3286.html ovršnost javnobilježničkog akta s time da je u st . 1 . tog članka određeno kada se javnobilježnički akt smatra ovršnom ispravom , a u st . 2 . – 5
#197580949,doc#296012,2010_11_126_3287.html . ZPP-a sud dužan onemogućiti svaku zlouporabu tog prava . </p><p> Prema ocjeni ovog drugostupanjskog suda kada je tuženik nakon zaprimljenog nalaza i mišljenja liječničkog vještaka iz kojeg proizlazi da su tužiteljeve
#197584483,doc#296014,2010_11_126_3289.html . prosinca 2007 . vezan uz » ( . .. ) postupanje Suda u slučaju kada se stranka nalazi u inozemstvu , a nema punomoćnika u Republici Hrvatskoj ( . ..
#197588291,doc#296015,2010_11_126_3290.html da se ispravak provede . Ispravljeni upis proizvodit će pravne učinke unatrag , od časa kada je zemljišnoknjižnom sudu stigao prijedlog za provedbu ispravljenog upisa ( članak 117 . stavak 2
#197594254,doc#296031,2010_11_127_3308.html upravljanje osobljem . </p><p> Zapovjednik iz stavka 1 . ovog članka obavezan je zahtijevati izvanredni pregled kada utvrdi postojanje okolnosti koje ukazuju na zlouporabu opojnih droga i alkohola . Kada djelatna vojna
#197599814,doc#296032,2010_11_127_3309.html je ranije </p><p> 15 . Stvarno vrijeme dolaska broda u luku ( ATA ) je vrijeme kada je brod na sidrištu oborio sidro , istegao sidreni lanac i istakao sidrene oznake ,
#197603627,doc#296034,2010_11_127_3310.html IGC kodeksom , UN broj , način pakiranja , količinu opasnih tvari te u slučaju kada se teret prevozi u kontejnerima njihov identifikacijski broj . </p><p> ( b ) Lista , manifest
#197608213,doc#296036,2010_11_127_3312.html ne smatraju dozvoljenim izdacima i ne sufinanciraju se sredstvima IPARD programa , osim u slučajevima kada se radi o općim izdacima iz članka 17 . stavka c . ovoga Pravilnika . </p>
#197613407,doc#296037,2010_11_127_3313.html će imati oni s ranijim datumom podnošenja kompletne prijave . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada se na temelju rang liste utvrdi da unutar programa nema dovoljno sredstava za ugovaranje svih
#197623199,doc#296041,2010_11_127_3317.html materijal pristupnicima , </p><p> • provjerava ispravnost ispitnoga materijala , </p><p> • obavještava ispitnoga koordinatora u slučajevima kada uoči neispravnost ispitnoga materijala i isti zamjenjuje ispravnim , </p><p> • u slučaju neispravnoga zvučnoga zapisa
#197631133,doc#296059,2010_11_128_3336.html A4 , a izvod licencije , koji ima dva dijela , je sljedećih dimenzija : kada je otklopljen 148 × 105 milimetra , a kada je preklopljen 74 × 105 milimetra
#197634262,doc#296060,2010_11_128_3318.html 5 . stavka 1 . ovoga Zakona nakon proteka roka od dvije godine od dana kada je rješenje iz članka 11 . stavka 1 . ovoga Zakona postalo pravomoćno . </p><p> (
#197636737,doc#296061,2010_11_128_3337.html je potrebnoj daljini vidljivosti glavnih signala . </p><p> ( 5 ) Crvena trepćuća svjetlost svijetli tada kada uređaj za upozorenje na odron registrira nesigurnost za daljnju vožnju . Kontrola rada uređaja za
#197637292,doc#296062,2010_11_128_3338.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#197642530,doc#296075,2010_11_128_3350.html koju se utvrđuje porez na kuću za odmor ili u roku od 15 dana od kada je promjena nastala . </p><p> Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15
#197657870,doc#296090,2010_11_129_3367.html od dana podnošenja prijave Agenciji iz stavka 3 . ovoga članka , osim u slučaju kada Agencija smatra da je nastavak sudjelovanja potreban , radi uspješne provedbe nenajavljene pretrage iz članaka
#197665245,doc#296113,2010_11_129_3388.html pogonska kočnica vučnog vozila čija kočna sila ovisi o induciranoj struji pogonskih elektromotora vučnog vozila kada oni rade u generatorskom režimu i pri kojem se proizvedena električna energija vraća u kontaktnu
#197686504,doc#296121,2010_11_129_3395.html sloboda i osobnost nepovrediva . </p><p> Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud. « </p><p> Pravo na slobodu zajamčeno je
#197692236,doc#296134,2010_01_13_308.html će rješenje o brisanju iz registra na zahtjev registriranog izmiritelja te po službenoj dužnosti , kada utvrdi da registrirani izmiritelj nije postupao sukladno odredbi iz članka 7 . ovog Pravilnika te
#197693492,doc#296135,2010_01_13_309.html <p> B.2 . SEKUNDARNA PRAVNA POMOĆ </p><p> 1 . SUDSKI POSTUPAK </p><p> 2.1 . U postupcima o vlasništvu kada se radi o vlasništvu kuće ili stana potrebnih za stanovanje podnositelja zahtjeva , vlasništvo nad
#197697219,doc#296139,2010_01_13_313.html je započeo polaganje , može nastaviti polaganje u roku od 60 dana računajući od dana kada je donijeta odluka o odgađanju stručnog ispita . </p><p> ( 2 ) Ako pristupnik koji je
#197708193,doc#296143,2010_01_13_316.html , </p><p> – vrste goriva koje se uzorkuje , </p><p> – datum ( dan i mjesec ) kada se planira izvoditi pojedino uzorkovanje . </p><p> Izvoditelj uzorkovanja ne obavještava dobavljača o mjestu i vremenu
#197709573,doc#296144,2010_01_13_317.html 92/05 . , 79/07 . i 35/08.– u nastavku teksta : ZOMO ) , postoji kada je kod osiguranika , zbog promjena u zdravstvenom stanju koje se ne mogu otkloniti liječenjem
#197717027,doc#296148,2010_01_13_321.html . , 3 . , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge . </p><p> 2 .
#197735959,doc#296159,2010_01_13_331.html Skupštini izvješće o svom radu te financijskom i materijalnom poslovanju Komore najmanje jedanput na godinu kada se prihvaća godišnje izvješće o radu i godišnji obračun Komore . </p><p> Nadzorni odbor u ostvarivanju
#197739127,doc#296160,2010_01_13_332.html . </p><p> 4.1 . U slučaju statusne promjene Poslodavca , odnosno drugog pravnog posla , a kada se na novog poslodavca prenesu ugovori o radu radnika , na radnike se do sklapanja
#197754696,doc#296171,2010_11_130_3409.html stavak 3 . ) . </p><p> U bitnome , podnositelj smatra da su sudovi pogrešno postupili kada su utvrdili da se u konkretnom slučaju na ugovore koje je sklapao s tuženicom nakon
#197761878,doc#296172,2010_11_130_3410.html nepovoljniji položaj od druge osobe u usporedivoj situaciji . </p><p> ( 2 ) Neizravna diskriminacija postoji kada naizgled neutralna odredba , kriterij ili praksa , stavlja ili bi mogla staviti osobe u
#197766574,doc#296173,2010_11_130_3399.html <p> ( 3 ) Pravo na obiteljsku mirovinu ostvareno prema stavku 2 . ovoga članka prestaje kada dođe do promjene u prihodima korisnika mirovine , tako da isti pređu svotu iz stavka
#197801717,doc#296175,2010_11_130_3401.html <p> Prvih 2048 znakova primljene poruke koje treba kodirati po standardu BASE64 </p><p> Ne . </p><p> Popuniti samo kada ID poruke nije prepoznat i kad je potpis ispravan . </p><p> 4096c </tr></p> </tbody> </table><p> Poruka A05/B05 –
#197822529,doc#296185,2010_11_131_3423.html podnesku također navodi da nije osoba u zajedničkom djelovanju i nema nikakvih saznanja o tome kada su , na koji način i kojim pravnim poslovima dionice stjecali Ivan Perković , Anto
#197824060,doc#296186,2010_11_131_3424.html u točki 2 . izreke ovog zaključka . </p><p> Sukladno odredbama članka 25 . Zakona , kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv ili uz zahtjev nije dostavljena ponuda za preuzimanje i
#197824787,doc#296187,2010_11_131_3425.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#197825539,doc#296188,2010_11_131_3426.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku utvrđeno
#197839858,doc#296201,2010_11_131_3438.html krajobrazne arhitekture , te pruža stručnu pomoć naručiteljima ( raspisivačima ) u provođenju natječaja , kada to naručitelj zatraži od Komore , </p><p> 12 . brine o pravima članova Komore u realizaciji
#197856658,doc#296207,2010_11_131_3417.html stavka 4 . dodaje se novi stavak 5 . koji glasi : </p><p> » U slučaju kada , na osnovi e-uputnice za primarni laboratorij zbog nemogućnosti uspostave komunikacijske veze sa Centralnim informacijskim
#197857125,doc#296208,2010_11_131_3418.html propisivanju i izdavanju lijekova , ovog Pravilnika i drugih općih akata Zavoda . </p><p> U slučaju kada je lijek propisan na e-recept , a zbog nemogućnosti uspostave komunikacijske veze sa Centralnim informacijskim
#197869748,doc#296215,2010_11_132_3453.html nedospjele naplate prihoda </tr></p><p><tr> 024 </p><p> 2.11 </p><p> Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva </tr></p><p><tr> 025 </p><p> 2.12 </p><p> Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva životnog osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik ulaganja </tr></p><p><tr> 026 </p><p> 2.13 </p><p> Povećanje/smanjenje poreznih obveza </tr></p><p><tr> 027 </p><p> 2.14 </p><p> Povećanje/smanjenje depozita zadržanih iz
#197872862,doc#296219,2010_11_132_3441.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#197873613,doc#296220,2010_11_132_3442.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#197874355,doc#296221,2010_11_132_3443.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#197875150,doc#296222,2010_11_132_3444.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#197877257,doc#296229,2010_12_133_3467.html održavaju i ne izdvajaju : </p><p> – štedionice specijalne namjene ( stambene štedionice ) i banke kada je to posebnim zakonom propisano i </p><p> – Hrvatska banka za obnovu i razvitak . </p><p> OSNOVICA
#197891199,doc#296265,2010_12_133_3463.html <p> 26 . kolovoza 2015 . godine </tr></p> </tbody> </table><p> II . </p><p> Ovaj popis se primjenjuje od dana kada je utvrđen . </p><p> Klasa : 612-07/10-49/935 Urbroj : 532-08-01-02/4-10-1 Zagreb , 22 . studenoga 2010
#197895818,doc#296270,2010_12_135_3508.html , člankom 9 . utvrđeno je kako i za slučaj djelomičnog gubitka radne sposobnosti , kada je za očekivati da će taj gubitak biti trajan , stjecanje prava na davanje ne
#197926126,doc#296289,2010_12_137_3515.html programe namijenjene osobama treće životne dobi , </p><p> – prenositi športske događaje u zemlji i inozemstvu kada sudjeluju hrvatski nacionalni timovi ili športaši , te manje zastupljene športove odnosno športske događaje koji
#197941420,doc#296297,2010_12_137_3523.html Odlikuje ga i reprezentativnost javnog lječilišnog perivoja , tipičnog za razdoblje potkraj 19 . stoljeća kada se počinju osnivati klimatska lječilišta na istočnoj obali Jadrana . </p><p> Izvornost perivoja očuvana je većim
#197945967,doc#296309,2010_12_139_3528.html ) Ovim se Zakonom uređuje postupak po kojem sudovi određuju i provode prisilno ostvarenje tražbina kada je to zakonom propisano . </p><p> ( 3 ) Ovim se Zakonom uređuje postupak po kojem
#198004319,doc#296315,2010_12_139_3552.html odobrenja i brisati ga s popisa iz članka 11 . stavka 4 . ovoga Pravilnika kada nadležna veterinarska inspekcija utvrdi da nositelj odobrenja ne obavlja DDD mjere u skladu s rješenjem
#198008961,doc#296318,2010_12_139_3555.html održavaju i ne izdvajaju : </p><p> – štedionice specijalne namjene ( stambene štedionice ) i banke kada je to posebnim zakonom propisano i </p><p> – Hrvatska banka za obnovu i razvitak . </p><p> 2
#198013782,doc#296319,2010_12_139_3556.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#198014109,doc#296320,2010_12_139_3529.html isprava u skladu s odredbama Ovršnog zakona ili drugog posebnog zakona , osim u slučajevima kada je provođenje tih ovrha u isključivoj nadležnosti suda ili drugog tijela , poduzima potrebne radnje
#198029254,doc#296321,2010_12_139_3557.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku utvrđeno
#198030341,doc#296322,2010_12_139_3558.html članka 22 . stavak 3 . Zakona . </p><p> Sukladno odredbama članka 25 . Zakona , kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv ili uz zahtjev nije dostavljena ponuda za preuzimanje i
#198032650,doc#296331,2010_12_139_3530.html prilagođeni primarni fiskalni saldo je fiskalni pokazatelj razlike prihoda i rashoda bez kamata u uvjetima kada postoji jednakost stvarnog i potencijalnog bruto domaćeg proizvoda izračunat primjenom metodologije Europske središnje banke (
#198034242,doc#296332,2010_12_139_3567.html INA-R-A . </p><p> II . Mjera iz točke I . izreke ovog Rješenja traje do trenutka kada javnost bude točno i ispravno obaviještena o okolnostima ponude mađarske naftne kompanije MOL , što
#198035328,doc#296333,2010_12_139_3531.html Hrvatskoj , uključujući instituciju za elektronički novac pod izuzećem , </p><p> 3 ) Hrvatska narodna banka kada ne djeluje u svojstvu monetarne vlasti i druge javne vlasti , </p><p> 4 ) Republika Hrvatska
#198063209,doc#296334,2010_12_139_3532.html s izuzećem veterinarsko-medicinskih proizvoda , </p><p> – procjene rizika i korištenje mjera predostrožnosti i prevencije , kada je to primjereno . </p><p> b ) Ograničeno korištenje vanjskih unosa . Ukoliko su vanjski unosi
#198079834,doc#296338,2010_12_139_3536.html ugovore i sa državnim zdravstvenim zavodima te zdravstvenim ustanovama uključenim u mrežu javne zdravstvene službe kada se pojedini dijagnostički postupci rade samo u dijagnostičkim laboratorijima tih ustanova.« . </p><p> Članak 22. . </p>
#198084329,doc#296339,2010_01_14_345.html <p> • Davanje lijeka direktno u kljun ( sondiranjem ili kapaljkom ) </p><p> Doksiciklin je lijek izbora kada se može primijeniti pojedinačna per os terapija , bilo u obliku monohidrata ili sirupa .
#198094524,doc#296341,2010_01_14_347.html . pisano ovlaštenje pravnoj osobi koja podnosi zahtjev ministru za odobrenje kliničkog ispitivanja u slučaju kada zahtjev ne podnosi proizvođač ispitivanoga lijeka , </p><p> 15 . dokaz o uplaćenim troškovima pribavljanja stručnog
#198120929,doc#296342,2010_01_14_348.html obrađene podatke ili računalne programe koji se nalaze u CEZIH-u , </p><p> – ne smiju , kada to nije opravdano pružanjem usluga zdravstvene zaštite , neovlašteno pristupati pretraživanju računalnih baza podataka ili
#198126701,doc#296346,2010_01_14_352.html na zahtjev stranke može izmijeniti rješenje doneseno u smislu članka 26 . ZZTN u slučaju kada stranke ne mogu ispuniti neki od uvjeta ili krše neku od mjera određenih rješenjem Agencije
#198129678,doc#296349,2010_01_14_336.html vlasništva , financijskog udjela ili pravila prema kojima djeluje . Prevladavajući utjecaj društva pretpostavlja se kada ono , izravno ili neizravno , u odnosu na drugo društvo : </p><p> a ) posjeduje
#198138923,doc#296350,2010_01_14_337.html i sekundarne pravne pomoći koju pružaju odvjetnici ( u daljnjem tekstu : pružatelji ) , kada ju pružaju na temelju uputnice izdane od nadležnog ureda državne uprave u županijama , odnosno
#198147413,doc#296355,2010_01_14_342.html o kreditu </tr></p><p><tr> Uvjeti kojima je uređeno povlačenje iznosa iskorištenoga kredita ( tranše ) </p><p> Kako i kada će vam se isplatiti novac </tr></p><p><tr> Trajanje ugovora o kreditu </tr></p><p><tr> Uplate te , ako se može
#198153144,doc#296364,2010_12_140_3574.html projekti koji se financiraju iz pretpristupnih programa pomoći Europske unije te kapitalni projekti u slučaju kada nisu izvršeni do kraja tekuće godine mogu se prenijeti i izvršavati u sljedećoj godini ako
#198159840,doc#296372,2010_12_141_3591.html , ne bi preuzeli obvezu obavljanja toga prijevoza bez državnih potpora . Potpora se daje kada se na određenoj liniji od ostvarenog prihoda ne mogu pokriti stvarni troškovi , a s
#198163010,doc#296374,2010_12_141_3593.html ribolovnih alata koji nisu navedeni u članku 17 . ovoga Pravilnika , ili u vrijeme kada je njihova upotreba zabranjena ovim Pravilnikom . </p><p> 8 . Zaštita živog i neživog svijeta </p><p> Članak
#198170972,doc#296382,2010_12_141_3600.html statusu mirovinskog društva – članak 27.a ZODMF-a </p><p> 500,00 kn </p><p> 5.000,00 kn </tr></p><p><tr> 9 . </p><p> Suglasnost – kada banka skrbnik dio svojih poslova povjerava nekom drugom pravnom subjektu – članak 80 . stavak
#198205249,doc#296394,2010_12_142_3613.html imenom. « </p><p> Navedeni ZOI/73 bio je na snazi do 30 . listopada 1992 . godine kada je na snagu stupio Zakon o osobnom imenu ( » Narodne novine « broj 69/92
#198225807,doc#296399,2010_12_142_3618.html .. ) </p><p> U diplomatsko-konzularnim predstavništvima glasovanje traje dva dana s time da završava na dan kada završava glasovanje u Republici Hrvatskoj. « </p><p> 10.1 . Predlagateljica smatra da su državljani Republike Hrvatske
#198256973,doc#296404,2010_12_142_3606.html i pravilnog trgovanja na uređenom tržištu . Privremena mjera je izrečena u trajanju do trenutka kada javnost bude točno i ispravno obaviještena o okolnostima navedene ponude . </p><p> Agencija je u razdoblju
#198261211,doc#296405,2010_12_142_3607.html će se naknadno kolektivnim ugovorom tih ustanova . </p><p> 4 ) Nove grupe mogu se ustrojiti kada se broj studenata u grupama poveća za najmanje 20 % u odnosu na broj propisan
#198270789,doc#296406,2010_12_142_3608.html na način utvrđen u stavku 3 . ovog članka primjenjivat će se i za slučaj kada se obveznik ispiše iz registra tijekom godine , uključujući i mjesec kada je obveznik ispisan
#198287193,doc#296413,2010_12_143_3623.html I i II , podliježu odredbama ovog Pravilnika kao i te svojte , čak i kada križanac o kojem se radi nije zasebno uključen u Priloge . </p><p> 10 . Kod svojti
#198296856,doc#296424,2010_12_144_3643.html vlasnik plovila dužan je povlasticu pohraniti u područnoj jedinici . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada ovlaštenik povlastice ima sezonski obrt , vlasnik plovila dužan je povlasticu pohraniti u područnoj jedinici
#198301666,doc#296426,2010_12_144_3644.html ukoliko imaju ribolovni napor a nemaju ulova , dostaviti original očevidnika sa sljedećim originalom očevidnika kada imaju zabilježen ulov područnoj jedinici koja mu je izdala očevidnik , </p><p> 11 . osigurati da
#198310783,doc#296429,2010_12_144_3647.html naftnih goriva , sa naznakom sjedišta objekta , vrste goriva koje se uzorkuje i datumom kada se planira izvođenje uzorkovanje za svaki objekat . </p><p> Izvoditelj uzorkovanja ne obavještava dobavljača o mjestu
#198321660,doc#296445,2010_12_144_3662.html i temeljnim aktom društva , znači statutom za dioničko društvo i izjavom o osnivanju ( kada je riječ o jednom članu društva ) ili društvenim ugovorom ( kada postoji više članova
#198340518,doc#296458,2010_12_145_3677.html javni ovršitelji , koji će provoditi ovrhu na temelju ovršnih isprava , osim u slučajevima kada je provođenje tih ovrha u isključivoj nadležnosti suda ili drugog tijela . Javnoovršiteljska služba će
#198358786,doc#296477,2010_12_145_3695.html nije dokazala da se osobno izjašnjavala kao pripadnica hrvatskog naroda radi čega je pravilno postupilo kada je zahtjev odbilo kao neosnovan. « </p><p> 8 . Podnositeljica je supruga hrvatskog državljanina , nastanjena
#198361915,doc#296478,2010_12_145_3669.html ) Manjak prihoda nad rashodima Agencije pokriva se iz pričuva Agencije , a u slučaju kada se to ne može , pokriva se iz prihoda budućeg razdoblja . </p><p> Oslobođenje obveza plaćanja
#198373912,doc#296483,2010_12_145_3674.html . proizvođač je pravna ili fizička osoba koja proizvodi biogorivo . Proizvođač se smatra distributerom kada proizvodi i stavlja proizvod na tržište , </p><p> 35 . standardni udjel biogoriva je udjel biogoriva
#198379668,doc#296484,2010_12_145_3675.html liječnika . </p><p> Članak 15.b </p><p> Djelatnost primalje obuhvaća : </p><p> – djelovati unutar zdravstvenog tima u slučajevima kada je potreban multidisciplinarni pristup ; primjenjivati sva usvojena znanja iz područja primaljske skrbi , sukladno
#198396234,doc#296500,2010_12_146_3718.html » . .. također su obitelji hrvatskih branitelja stavljene u neravnopravan položaj jer bez obzira kada su podnijeli zahtjev svi se postupci obustavljaju jer nisu pravomoćno okončani , od podnošenja zahtjeva
#198418099,doc#296507,2010_12_146_3703.html . Smatra se da je novoodobreni kredit osiguran kolateralom i ( ili ) jamstvom onda kada se u skladu s Odlukom o adekvatnosti jamstvenoga kapitala kreditnih institucija taj kolateral i (
#198448450,doc#296514,2010_12_147_3733.html koji je manji ili jednak onome za koji mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke o vjerovniku , </p><p> 6 . izjave dužnika odnosno
#198453793,doc#296517,2010_12_147_3736.html <p> • uklanjanje usporedne kategorije zanimanja unutar različitih rodova koje su postojale u ISCO-88 za slučajeve kada se potrebno obrazovanje i obuka razlikuju u pojedinim državama </p><p> • preustroj područja klasifikacije koje se
#198463820,doc#296526,2010_12_147_3744.html i Nadzorni odbor te prihvaća i druga izvješća , </p><p> 13 . odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom . </p><p> Članak 21 . </p><p> Mandat članova Skupštine Zajednice
#198469412,doc#296527,2010_12_147_3745.html predlaže mjere i poduzima radnje za njihovo izvršavanje , </p><p> 12 . odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom . </p><p> Članak 21 . </p><p> Mandat članova Skupštine Zajednice
#198476869,doc#296528,2010_12_147_3746.html izreku i priopćiti ukratko razloge presude . </p><p> ( 3 ) Objava će se obaviti i kada stranka , zakonski zastupnik , opunomoćenik ili branitelj ne bude nazočan . Vijeće može narediti
#198479718,doc#296529,2010_12_147_3747.html učinila . </p><p> ( 2 ) U svakom slučaju ovo potraživanje zastarijeva za pet godina od kada je šteta nastala . </p><p> ( … ) « </p><p> Prema navedenim odredbama za zastaru potraživanja naknade
#198493606,doc#296556,2010_12_148_3774.html 14 milimetara . </p><p> ( 5 ) U smislu ovoga Pravilnika , plovilo povlači pridnenu koću kada je kompletni koćarski sustav u funkciji . </p><p> Pelagijska povlačna mreža – koća </p><p> Članak 5 . </p>
#198512674,doc#296560,2010_12_148_3778.html dijelova građevine osim balkona , na građevnu česticu , uključujući i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže . </p><p> V . STANDARD ELABORATA PROSTORNOG PLANA </p><p> Članak 21
#198522330,doc#296566,2010_12_148_3783.html je navedene poslove obavljalo i naknadno , sve do 3 . rujna 2010 . , kada je Investicijsko društvo postupajući po nalogu iz rješenja Agencije od 2 . rujna 2010 .
#198526944,doc#296574,2010_12_148_3790.html lokalne samouprave ta vrsta financijskih sredstava nije osigurana . </p><p> Nadalje , da je zakonodavac , kada je rok iz članka 58 . ZoVat-a isticao , navedeno dopunio člankom 58.a ZoVat-a ,
#198626385,doc#296629,2010_02_17_412.html uknjižene kao društveno vlasništvo jer je ta osoba pravo vlasništva » izgubila po sili zakona kada je kolonizirana« . </p><p> Isto tako , na temelju članka 130 . Zakona o vlasništvu i
#198634335,doc#296646,2010_02_18_429.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> S obzirom na
#198641855,doc#296661,2010_02_18_420.html » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 10 . veljače 2010 . , kada financijske institucije sastavljaju obračun obvezne pričuve za obračunsko razdoblje od 1 . do 31 .
#198642487,doc#296663,2010_02_18_422.html . Ovaj MSFI se primjenjuje kad subjekt prvi put usvoji MSFI-jeve . Ne primjenjuje se kada subjekt primjerice : </p><p> a ) subjekt prestane prezentirati financijske izvještaje sukladno nacionalnim zahtjevima , a
#198654046,doc#296664,2010_02_18_423.html raspodjeljuje imovinu . </p><p> 6 . Sukladno točki 5 . , ovo tumačenje se ne primjenjuje kada iste strane imaju krajnju kontrolu nad imovinom i prije , i poslije njene raspodjele .
#198691060,doc#296702,2010_02_19_482.html Ovlašteni inženjeri imaju pravo uvida u sve poslove i informacije Komore , osim u slučajevima kada je pristup ograničen zakonom i propisima donesenim na temelju zakona . Informacije koje se tiču
#198692906,doc#296706,2010_02_19_445.html ) Ministarstvo obitelji , branitelja i međugeneracijske solidarnosti ( u daljnjem tekstu : Ministarstvo ) kada nabavlja osobni automobil s ugrađenim prilagodbama koji dodjeljuje u vlasništvo HRVI iz Domovinskog rata s
#198702680,doc#296711,2010_01_2_15.html ispravak vrijednosti , odnosno za rezerviranja za gubitke po izvanbilančnim obvezama , osim u slučajevima kada je ovom Odlukom određeno drugačije . </p><p> ( 4 ) Izloženosti iz stavka 1 . točke
#198711436,doc#296712,2010_01_2_16.html odljevi koji proizlaze iz opcija trebaju biti raspoređeni u odgovarajuće razrede dospijeća od onog trenutka kada postane vjerojatno da će opcija biti izvršena . </p><p> ( 5 ) Iznose promptne kupnje/prodaje valute
#198724782,doc#296714,2010_01_2_18.html za utvrđeni ispravak vrijednosti odnosno rezerviranja za gubitke po izvanbilančnim obvezama , osim u slučajevima kada je ovom Odlukom određeno drugačije . Plasmani i izvanbilančne obveze rizične skupine A ne umanjuju
#198738498,doc#296720,2010_01_2_23.html kapitala te grupe . </p><p> ( 4 ) Iznimno od stavka 3 . ovoga članka , kada je grupa kreditnih institucija u RH izložena prema kreditnoj instituciji ili investicijskom društvu i grupi
#198739223,doc#296721,2010_01_2_24.html kreditna institucija nije dužna izvršiti rezerviranje za sudski spor iz stavka 1 . ovoga članka kada je očito da je riječ o obijesnom parničenju . </p><p> ( 3 ) Kreditna je institucija
#198754552,doc#296733,2010_01_2_35.html provjera , odnosno izdavanje odobrenja za uvoz RiTT opreme od strane HAKOM-a . U trenutku kada će izdavanje odobrenja za uvoz RiTT opreme biti ukinuto , tržište će biti moguće nadzirati
#198784020,doc#296752,2010_01_2_7.html slučajevima kršenja Statuta Komore i Kodeksa veterinarske etike ; </p><p> 2 . trajno , u slučaju kada je veterinaru , pravomoćnom sudskom odlukom , ili odlukom drugog nadležnog tijela , trajno zabranjeno
#198800166,doc#296767,2010_01_2_66.html potpore ( u kn ) </p><p> – Potrebno je navesti opravdane troškove i njihove iznose ( kada je to moguće ) za koje se može dodijeliti potpora radi određivanja gornje granice za
#198805927,doc#296771,2010_01_2_11.html diplomatskim putem stranim visokoškolskim ustanovama koje odabiru jednog od predloženika . </p><p> Lektor se smatra izabranim kada Ministarstvo primi od visokoškolske ustanove suglasnost za njegov izbor . </p><p> Članak 5 . </p><p> Ministarstvo može
#198810291,doc#296783,2010_02_20_483.html Visoki upravni sud odlučuje u vijeću od tri suca , osim o zakonitosti općih akata kada odlučuje u vijeću od pet sudaca . </p><p> Izuzeće </p><p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) Sudac
#198825553,doc#296786,2010_02_20_504.html količinu materijala , komada i kg , kako je prikladno ; </p><p> ( e ) datum kada je nusproizvod preuzet ; </p><p> ( f ) ime/naziv i adresu prijevoznika , te evidencijski broj
#198830001,doc#296788,2010_02_20_506.html , uključujući i plovila iz stavka 2 . ovog članka , ne moraju imati posadu kada je posada drugih plovila u okviru grupe dovoljno velika i vješta da osigura sigurnost na
#198830913,doc#296790,2010_02_20_508.html . , 3 . , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge . </p><p> 2 .
#198835799,doc#296795,2010_02_20_512.html . , 3 . , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge . </p><p> 2 .
#198837972,doc#296799,2010_02_20_516.html Viro tvornica šećera d.d . ) . </p><p> Na dan 6 . listopada 2009 . godine kada je počeo teći rok za usklađenje s točkom 1a . izreke Rješenja vidljivo je da
#198847655,doc#296800,2010_02_20_517.html provizije od obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti , te pomoćnih usluga na temelju imovine izvedenica kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge </tr></p><p><tr> 1360 </p><p> Nedospjela potraživanja </tr></p>
#198853930,doc#296802,2010_02_20_519.html ispitima mogu također biti nazočne osobe koje ovlasti Agencija . </p><p> ( 7 ) U slučaju kada zaposlenici Agencije polažu Dodatne ispite , isti će biti posebno označeni . </p><p> ( 8 )
#198857976,doc#296803,2010_02_20_520.html . </p><p> ( 2 ) Zamjenik predsjednika Skupštine zamjenjuje predsjednika Skupštine u njegovim pravima i obvezama kada je predsjednik Skupštine spriječen u obavljanju svoje dužnosti . </p><p> ( 3 ) Sjednice Skupštine Komore
#198862211,doc#296804,2010_02_20_521.html podnositelju na ime naknade štete isplati iznos od 8.941,00 kuna . Prema ocjeni tog suda kada je ugovorom o radu preuzeta i obveza isplate otpremnine to je tuženik u vrijeme zaključenja
#198864556,doc#296805,2010_02_20_485.html ovoga Zakona u suradnji s hrvatskim nacionalnim normirnim tijelom . </p><p> ( 5 ) U slučajevima kada smatra da norma iz stavka 3 . ovoga članka ili njezin dio ne zadovoljava u
#198873250,doc#296806,2010_02_20_522.html socijalna radnica Centra za socijalni rad P . ( . .. ) do 31.8.1991 . kada je napustila R . Hrvatsku te se od tada mirovina nije isplaćivala . </p><p> 5 .
#198882071,doc#296815,2010_02_21_525.html nakon proteka dvije godine od dana počinjenja prekršaja . </p><p> ( 4 ) Apsolutna zastara nastupa kada protekne dvostruko vrijeme od dana počinjenja prekršaja određeno stavkom 3 . ovoga članka . </p><p> PRIJELAZNE
#198885020,doc#296821,2010_02_21_531.html investicijskim fondovima , različiti od Kvalificiranog ulagatelja . </p><p> Ulagatelji su Kvalificirani ulagatelj i Privatni ulagatelji kada se u tekstu ovog Pravilnika spominju zajedno . </p><p> II . UVJETI POD KOJIMA VLADA REPUBLIKE
#198888260,doc#296823,2010_02_22_542.html . ovoga članka moraju biti udaljeni od ispušnog uređaja najmanje 100 mm . U slučaju kada je ta udaljenost manja od 100 mm moraju se postaviti usmjerivači koji onemogućavaju neposredno usmjeravanje
#198898406,doc#296826,2010_02_22_545.html eiK jedna od izdvojenih čaša , a K ’ mjesto koje joj je dodijelio kandidat kada ju je vratio nazad u niz . Vrijednosti K i K ’ su cijeli brojevi
#198910732,doc#296846,2010_02_23_565.html osigurava se : </p><p> – obaveznim zaključavanjem prostorija pismohrane , zatvaranjem prozora i isključivanjem strujnoga toka kada se u spremištu ne radi , </p><p> – redovitim čišćenjem i otprašivanjem spremišta i odloženoga gradiva
#198911645,doc#296847,2010_02_23_566.html ovoga Pravilnika . </p><p> 2 . Uvjeti iz stavka 1 . ovoga članka ne primjenjuju se kada se jajašca unose na područja navedena u Dodatku I . Poglavlju II . ili Dodatku
#198949828,doc#296853,2010_02_23_572.html hitnom prekovremenom radu poslodavac je dužan izvjestiti radnika najkasnije jedan dan unaprijed . U slučajevima kada je prekovremeni rad prijeko potreban radi dovršenja procesa rada čije se trajanje nije moglo predvidjeti
#198959634,doc#296870,2010_02_24_589.html –R-A . </p><p> II . Mjera iz točke I . izreke ovog Rješenja traje do trenutka kada javnost bude točno i ispravno obaviještena o okolnostima vezanim uz informacije koje su Institut IGH
#198964672,doc#296872,2010_02_24_591.html , a Povjerenstvo je dužno o prigovoru odlučiti u roku od 48 h od dana kada je dostavljen prigovor . </p><p> 3 ) Prigovor iz stavka 2 . ovoga članka može se
#198971497,doc#296874,2010_02_24_592.html . </p><p> Članak 9 . </p><p> Prirez porezu na dohodak utvrđuje se prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </p><p> Porez na potrošnju </p><p> Članak 10 . </p><p> Porez na potrošnju plaća se
#198975121,doc#296875,2010_02_24_574.html povećavala se s prosječnom godišnjom stopom od 2,1 % . Od 1992 . godine , kada je u Hrvatskoj ostvarena minimalna ukupna potrošnja energije , do 2007 . godine je ukupna
#199063320,doc#296881,2010_02_24_580.html . , 3 . , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge </p><p> 2 . Odobrenje
#199068622,doc#296890,2010_02_25_597.html – u daljnjem tekstu : ZS ) nije regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom roku došlo tijekom postupka pred Vrhovnim sudom
#199070321,doc#296891,2010_02_25_598.html vrijeme podnošenja ustavne tužbe ) . Stoga je , prema shvaćanju podnositelja , u situaciji kada je prvostupanjska presuda ukinuta , a Županijski sud u Splitu nije prije njezinog ukidanja koristio
#199080921,doc#296896,2010_02_26_615.html naknada za opskrbu električnom energijom , osim u tarifnom modelu Narančasti , kategorije kućanstva , kada je tarifni element jednokratna naknada i ovisi o iznosu kupljene radne energije , a plaćaju
#199085347,doc#296901,2010_02_26_620.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> S obzirom da
#199113990,doc#296944,2010_03_27_644.html izdavanja prijevoda/podizdavanja odabranog udžbenika , odnosno dopunskog nastavnog sredstva podnositelju zahtjeva , osim u slučaju kada je nakladnik udžbenika i dopunskog nastavnog sredstva ujedno i podnositelj zahtjeva . </p><p> ( 2 )
#199126291,doc#296960,2010_03_28_679.html ugovor ) utvrđuju se prava i obveze iz rada i po osnovi rada za radnika kada obavlja poslove i radne zadaće za poslodavca zdravstvenog radnika privatne prakse , domaću i/ili stranu
#199160954,doc#296961,2010_03_28_680.html primila po punomoćniku 10 . prosinca 2009 . pa Ustavni sud utvrđuje da do dana kada je podnositeljica zaprimila odluku Vrhovnog suda postupak je trajao ukupno dvadeset tri ( 23 )
#199166145,doc#296964,2010_03_28_664.html do povećanja ozračenja pojedinca od umjetnog izvora ionizirajućeg zračenja ili od prirodnih izvora ionizirajućeg zračenja kada se obrađuju zbog fisijskih ili fertilnih svojstava , osim u slučaju ozračenja pri izvanrednom događaju
#199186269,doc#296967,2010_03_28_667.html ulaska i boravka koja je izrečena rješenjem o protjerivanju računa se od dana : </p><p> kada stranac napusti Republiku Hrvatsku u roku određenom u zapovijedi o napuštanju Republike Hrvatske , </p><p>
#199197722,doc#296971,2010_03_28_671.html odnose na gore opisanu životinju . </p><p> ( a ) Cijepljenje je obavljeno na isti dan kada je uzet uzorak krvi koji je kasnije virus neutralizacijskim testom dao negativni rezultat u razrjeđenju
#199220405,doc#296983,2010_01_3_79.html 1 ) označavaju čvrste , tekuće ili plinovite supstance ili mješavine supstanci koje moraju eksplodirati kada se koriste kao temeljna punjenja , pojačnici ili glavnih punjenja u bojevim glavama , prilikom
#199304537,doc#296984,2010_01_3_80.html članka . </p><p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Državne nagrade se mogu dodijeliti u slučajevima kada športsko postignuće ima osobitu međunarodnu vrijednost i značaj . </p><p> ( 2 ) Športskim postignućem osobite
#199322453,doc#296989,2010_01_3_85.html i Mađarske . Podnositelj je imao punomoćnike-odvjetnice u Zagrebu osim u dva kraća dijela postupka kada nije imao punomoćnika te je pismena primao osobno na adresama izvan Republike Hrvatske . Napominje
#199325148,doc#296992,2010_01_3_87.html , u daljnjem tekstu : ZS ) nije regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom roku došlo tijekom postupka pred Vrhovnim sudom
#199331264,doc#296993,2010_01_3_88.html pravno-logičan razlog zbog kojeg se pojam » priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije « , a napose kada to priznavanje ima svrhu zapošljavanja , ne bi , ili više ne bi , mogao
#199332628,doc#296994,2010_01_3_89.html četiri godine pa je – budući da je ista podnesena izvan trogodišnjeg zastarnog roka od kada je oštećenik saznao za štetu i osobu koja ju je učinila ( članak 376 .
#199334278,doc#296995,2010_01_3_90.html sloboda i osobnost nepovrediva . </p><p> Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud . </p><p> Članak 24 . </p><p> Nitko ne
#199335368,doc#296996,2010_01_3_91.html . </p><p> Sljedeća ročišta održana su 13 . listopada i 7 . prosinca 2005 . , kada je zaključena glavna rasprava . </p><p> Na ročištu održanom 22 . prosinca 2005 . sud je
#199350656,doc#297026,2010_03_30_718.html ( H ) : induktivitet zatvorenog kruga u kojem nastaje elektromotorna sila od jednog volta kada se električna struja u krugu jednoliko mijenja brzinom promjene od jedan amper u sekundi ; </p>
#199361159,doc#297028,2010_03_30_692.html Također , propisano je pravo kupca na raskid ugovora ili razmjerno sniženje cijene u slučaju kada bi način uklanjanja nedostatka odnosno predaja druge stvari bez nedostatka imao za posljedicu znatne neugodnosti
#199413381,doc#297030,2010_03_30_721.html provoditi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika . </p><p> Predsjednik ispitnog povjerenstva i njegov zamjenik , kada ga zamjenjuje , odgovorni su za zakonito provođenje stručnog ispita . </p><p> Članak 20 . </p><p> Administrativne
#199427022,doc#297048,2010_03_31_722.html mogu obavljati uz prethodno odobrenje nadležne policijske uprave . </p><p> Zaštitar ima pravo uporabiti vatreno oružje kada , obavljajući poslove privatne zaštite , na drugi način ne može odbiti istodobni ili izravno
#199431892,doc#297049,2010_03_31_741.html podnositelja duljina postupka se razmatra , kao pravno relevantno vrijeme vođenja postupka , od trenutka kada mu je rješenjem Općinski sud u Puli odobrio miješanje u parnicu na strani tužitelja ,
#199440017,doc#297055,2010_03_31_725.html , obavlja javno otvaranje ponuda kao i otvaranje ponuda u postupcima nabave male vrijednosti , kada naručitelj nije obvezan javno otvarati ponude . Sastavlja upisnike o zaprimanju ponuda , zapisnike o
#199449153,doc#297056,2010_03_31_726.html javnih usluga , uzimajući u obzir mjerodavne primitke i razumnu dobit . Na kraju , kada poduzetnik koji ispunjava obvezu pružanja javnih usluga u pojedinačnom slučaju nije izabran prema postupku javne
#199466810,doc#297058,2010_03_31_728.html : </p><p> ( a ) do stupanja na snagu zajedničkih pravila o raspoređivanju infrastrukturnih troškova , kada se potpore dodjeljuju poduzetnicima koji moraju snositi troškove vezane uz infrastrukturu koju koriste , dok
#199485107,doc#297059,2010_03_31_729.html <p> Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Imatelj svjedodžbe ne smije koristiti povlastice dozvole i/ili ovlaštenja kada je svjestan odstupanja ili gubitka svoje zdravstvene sposobnosti , a koje bi moglo ugroziti sigurno
#199532530,doc#297060,2010_03_31_730.html od 24 sata te se po prispijeću u laboratorij moraju odmah analizirati . U slučaju kada to nije moguće provesti , uzorci moraju biti pohranjeni u hladnjak najmanje do prijevoza u
#199545552,doc#297071,2010_03_32_745.html DOPUŠTENE KOLIČINE ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI U POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU </p><p> Članak 4 . </p><p> Poljoprivredno zemljište smatra se onečišćenim kada sadrži više teških metala i potencijalno onečišćujućih elemenata od maksimalno dopuštenih količina ( MDK )
#199547568,doc#297074,2010_03_32_766.html . , 3 . , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge . </p><p> 2 .
#199549199,doc#297077,2010_03_32_769.html . , 3 . , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge . </p><p> 2 .
#199591445,doc#297127,2010_03_33_820.html izvezena zastava sa grbom Republike Hrvatske na čijem donjem dijelu je izvezen natpis CROATIA , kada se nalaze u sastavu mirovnih misija ili međunarodnih vojno-policijskih vježbi . </p><p> Oznake iz stavaka 1
#199615330,doc#297170,2010_03_33_859.html ovoga članka iznosi 1 % po radnom danu kašnjenja , osim u slučaju smrti Korisnika kada se to smanjenje ne primjenjuje . </p><p> ( 3 ) Zahtjev podnesen nakon roka iz stavka
#199625046,doc#297171,2010_03_33_860.html SLKM dužan je dostavljati odmah po utvrđivanju neudovoljavanja sirovog mlijeka propisanim kriterijima , odnosno odmah kada prvi tromjesečni geometrijski prosjek broja somatskih stanica premaši 400.000 . </p><p> 2 ) Proizvođač mlijeka dužan
#199627530,doc#297172,2010_03_33_861.html . </p><p> ( 3 ) Odredba stavka 2 . ovoga članka odnosi se i na slučaj kada program kontrole i osiguranja kvalitete nije potpun i cjelovit ili ne sadrži sve propisane dijelove
#199645916,doc#297179,2010_03_33_867.html podnositelja . </p><p> Duljina postupka uzima se u obzir od 5 . studenoga 1997 . , kada je Zakonom o potvrđivanju stupila na snagu , u odnosu na Republiku Hrvatsku , Konvencija
#199664557,doc#297197,2010_03_34_889.html . </p><p> Mirovina u visini najniže mirovine , koja se priznaje hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata kada navrši 65 godina života ( muškarac ) , odnosno 60 godina života ( žena )
#199672884,doc#297202,2010_03_34_894.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> S obzirom na
#199673547,doc#297203,2010_03_34_895.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> S obzirom da
#199674261,doc#297204,2010_03_34_896.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> S obzirom da
#199674887,doc#297205,2010_03_34_897.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> S obzirom na
#199678191,doc#297212,2010_03_34_903.html podnositelja ustavne tužbe ) na neodređeno vrijeme sve do 3 . ožujka 2003 . godine kada je podnositelju ustavne tužbe dala temeljem članka 107 . stavka 1 . ZR , izvanredni
#199679698,doc#297213,2010_03_34_904.html , u daljnjem tekstu : ZS ) nije regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom roku došlo tijekom postupka pred Vrhovnim sudom
#199687736,doc#297222,2010_03_34_872.html u pogledu njihove kemijske stabilnosti , </p><p> e ) otpornost pirotehničkog sredstva na vlagu u slučaju kada je namijenjeno za uporabu u vlažnim ili mokrim uvjetima i kada vlaga može nepovoljno utjecati
#199690068,doc#297223,2010_03_34_873.html posebnim propisima , takvih zahtjeva koji se smatraju potrebnim za zaštitu osoba i posebno radnika kada se koriste opremom , zaštitnim sustavima i uređajima navedenim u članku 1 . stavku 2
#199704510,doc#297226,2010_03_34_876.html se može provesti i u valionici , </p><p> – uzorkovanje svih jata na gospodarstvu u slučaju kada je utvrđena Salmonella Enteritidis ili Salmonella Typhimurium u uzorcima prikupljenim u valionici od strane subjekta
#199709081,doc#297232,2010_03_36_925.html Pravilnika prema odgovarajućem postupku ( modulu ) , te da ima sposobnost odlučivati o sukladnosti kada nisu primijenjene usklađene norme , već druge tehničke specifikacije , </p><p> – da su njegove usluge
#199713340,doc#297236,2010_03_36_929.html ono područje procjene rizika za koje je potrebna provjera. « </p><p> ( 6 ) U slučaju kada je za registraciju sredstva na temelju priznavanja registracije iz stavka 1 . točke 4 .
#199714664,doc#297237,2010_03_36_930.html podne površine u drugoj namjeni od osnovne ( stambene , nestambene ili ostale namjene ) kada je ploština te neto podne površine u drugoj namjeni veća od od 50 m <sup>
#199731366,doc#297244,2010_03_36_936.html » Narodnim novinama « , a stupaju na snagu 14 . travnja 2010 . , kada banke sastavljaju obračun obvezne pričuve za obračunsko razdoblje od 1 . do 31 . ožujka
#199740895,doc#297257,2010_03_37_950.html stupanja na snagu ovoga Pravilnika vrijede do 30 . lipnja 2010 . godine , do kada su ih privatni detektivi dužni zamijeniti novim iskaznicama propisanim ovim Pravilnikom . </p><p> Članak 9 . </p>
#199745609,doc#297260,2010_03_37_953.html <p> A </tr></p><p><tr> Minimalni zahtjevi </p><p> – površina oklopa : vlažna i sjajna </p><p> – kozice moraju ispadati pojedinačno kada se prenose iz jednog spremnika u drugi </p><p> – meso ne smije imati nikakav strani miris </p>
#199756163,doc#297263,2010_03_37_956.html uzorkovanim Nansenovim crpcima izražava se kao broj stanica po litri morske vode . U slučaju kada je dubina mora manja od 1 m uzorkuju se 1 litra morske vode na pola
#199774714,doc#297266,2010_03_37_959.html javnom operatoru . </p><p> ( 3 ) Korisnici univerzalnih poštanskih usluga imaju pravo podnijeti pritužbu HAKOM-u kada smatraju da javni operator ili drugi davatelj univerzalnih poštanskih usluga ne obavlja univerzalne poštanske usluge
#199782263,doc#297267,2010_03_37_941.html gdje prolazi kroz naselja Parka ne smiju se povisivati nivoi cesta , osim u slučaju kada je nivo ceste kod visokih voda plavljen , te je neophodno podizanje kako bi se
#199803021,doc#297268,2010_03_37_960.html o kojima se raspravljalo na sastanku kao i o sudionicima sastanka , očitovanje o tome kada su posljednji put promijenili cijene svojih usluga te datum od kojeg se nove cijene primjenjuju
#199822475,doc#297269,2010_03_37_961.html pogledu svih predmeta stvarno nadležno , može se pokrenuti i voditi jedan postupak i onda kada se radi o pravima i obvezama više stranaka . </p><p> Budući da je u konkretnom slučaju
#199848866,doc#297292,2010_03_38_966.html zajam upućuju se redom prema vremenu njihova zaprimanja , a odobravaju se redom prema vremenu kada su dopunjeni , odnosno kada je zahtjev potpun . </p><p> Potpuni zahtjev za zajam je onaj
#199854517,doc#297300,2010_03_38_992.html , </p><p> 11 . za automate koji su bili na skladištu podatke o lokaciji i datumu kada su povučeni u skladište , </p><p> 12 . preslike certifikata za automate i stolove , preslike
#199860165,doc#297301,2010_03_38_993.html ) </p><p> Članak 16 . </p><p> ( 1 ) Plaćanje putem sustava tiketa dopušteno je jedino onda kada je automat povezan s odobrenim sustavom provjere ili on-line sustavom koji ima mogućnost provjere ispisanog
#199869845,doc#297307,2010_03_38_998.html njegovim odredbama , smislu i svrsi . </p><p> CARNet je ovlašten privremeno deaktivirati domenu u slučaju kada osobito opravdani interesi to zahtijevaju , i to posebno ako postoji ozbiljna sumnja da je
#199876347,doc#297308,2010_03_38_999.html sljedeće značenje : </p><p> ( 1 ) Valutni rizik je rizik kojem je kreditna institucija izložena kada ima otvorenu deviznu poziciju u svakoj stranoj valuti i zlatu koja može dovesti do ostvarenja
#199880564,doc#297310,2010_03_38_1001.html 35 . </p><p> Prirez na porez na dohodak utvrđuje se rješenjem prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </p><p> Članak 36 . </p><p> Kada obveznik poreza i prireza na porez na
#199909237,doc#297315,2010_03_38_970.html kaznenim postupcima pred nadležnim pravosudnim tijelima u Republici Hrvatskoj , kao i izvan Republike Hrvatske kada je takva podrška predmet zamolbe za međunarodnom pravnom pomoći , a ti se poslovi ne
#199915742,doc#297320,2010_04_39_1004.html razdvajanje računa ( konta ) iz stavka 1 . ovoga članka i , u slučaju kada upravno tijelo zračne luke pruža zemaljske usluge , da nema financijskih tokova između djelatnosti zemaljskih
#199927146,doc#297321,2010_04_39_1005.html a ) mijenja se i glasi : </p><p> » ( a ) za obvezu dežurstva , kada je posada obaviještena o javljanju na dužnost trostruko ili više vremena od minimalno propisanog vremena
#199930954,doc#297322,2010_04_39_1006.html <p> a ) zahtijeva hospitalizaciju od preko 48 sati koja počinje unutar sedam dana od dana kada je ozljeda nanesena ; ili </p><p> b ) ima za posljedicu lom bilo koje kosti (
#199944685,doc#297328,2010_01_4_107.html , a koja bi mogla imati za posljedicu kvar koji ugrožava sigurnost , treba – kada je to izvedivo – otkriti , prijaviti i obraditi sigurnosnim uređajem . Isto vrijedi za
#199949034,doc#297329,2010_01_4_108.html stanja i račun dobiti i gubitka pravne osobe , osim u slučaju novoosnovane pravne osobe kada se dostavlja projekcija bilance stanja i računa dobiti i gubitka . </p><p> Zahtjevi koji se odnose
#199968403,doc#297345,2010_01_4_95.html koncesiji s davateljem koncesije koji ne može biti duži od 60 dana , od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna . </p><p> Rok u smislu stavka 1 .
#199993849,doc#297376,2010_04_40_1036.html <p> 6 . trajanju plaćenog godišnjeg odmora na koji radnik ima pravo , a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme sklapanja ugovora , načinu određivanja trajanja toga
#200006819,doc#297382,2010_04_40_1041.html . </p><p> Odredbom članka 48 . stavak 1 . ZPDD-a propisano je da će Agencija , kada utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti , rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti , a
#200013424,doc#297386,2010_04_40_1045.html Hrvatske broj : Pž-3181/04 od 8 . veljače 2005 . ( iako podnositelj ne navodi kada je to rješenje primio , niti o tome postoji podatak u spisu predmeta – op
#200016805,doc#297387,2010_04_40_1046.html , dioničari dioničkog društva i komanditori u komanditnom društvu ne odgovaraju za obveze društva izuzev kada je to određeno ovim Zakonom . </p><p> ( 3 ) Onaj tko zloupotrebljava okolnost da kao
#200020894,doc#297389,2010_04_40_1047.html <p> » Ovim zakonom povrijeđeno je neosporno i načelo jednakosti iz članka 3 . Ustava RH kada se osiguranje osoba starijih od 40 godina prema članku 2 . stavak 3 . Zakona
#200032532,doc#297396,2010_04_41_1057.html ovog članka za osiguranje proizvodnje u tijeku jedne godine po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona osiguranik ili ugovaratelj osiguranja po skupnoj polici iznosi 500.000,00 kuna . </p><p> ( 3
#200036531,doc#297397,2010_04_41_1058.html ovoga Pravilnika . </p><p> PRILOG II . </p><p> Izjava kapetana broda ( Ispuniti i priložiti veterinarskom certifikatu kada prijevoz do granice Europske unije , čak i samo dio puta , uključuje prijevoz brodom
#200038209,doc#297398,2010_04_41_1059.html stanja i račun dobiti i gubitka pravne osobe , osim u slučaju novoosnovane pravne osobe kada se dostavlja projekcija bilance stanja i računa dobiti i gubitka . </p><p> Uvjeti za priznavanje organizaciju
#200047159,doc#297401,2010_04_41_1062.html prehrambene potrebe iz članka 2 . stavka 2 . podstavka c ) ovoga Pravilnika , kada se navodi namjena tih proizvoda . </p><p> ( 2 ) Kod označavanja hrane iz članka 3
#200053285,doc#297402,2010_04_41_1063.html uzgoj </p><p> Ovaj odjeljak odnosi se na praćenje učinaka koje na okoliš ima korištenje GMO-a , kada se ne koristi za uzgoj . Takvo korištenje uključuje korištenje hrane i hrane za životinje
#200061432,doc#297409,2010_04_41_1052.html Proizvodi iz članka 2 . ovoga Pravilnika moraju se označiti sukladno odredbama ovoga Pravilnika uvijek kada se stavljaju na tržište . </p><p> ( 2 ) Ne smije se zabraniti ili ograničiti stavljanje
#200063232,doc#297410,2010_04_41_1053.html , i prikladne za primjenu u tekstilijama ; primjetna širina je širina trake ili cijevi kada je namotana , izravnana , stiješnjena ili uvijena , ili prosječna vrijednost u slučaju kada
#200075554,doc#297412,2010_04_41_1055.html je u području sigurnosti na snazi u Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji , te kada ne ugrožava sigurnost ljudi , domaćih životinja i imovine , pod uvjetom da je ispravno
#200085711,doc#297413,2010_04_41_1056.html navedeno , ova metoda se također primjenjuje na mješavine s vunom , ali u slučaju kada sadržaj vune prelazi 25 % trebala bi se primjenjivati metoda br . 2 ( otapanje
#200096101,doc#297417,2010_04_42_1078.html . u SKDD-u tek dana 24 . prosinca 2009 . godine , dakle u vrijeme kada je navedenim osobama dostavljen poziv Agencije na davanje očitovanja , a predmetne dionice su se
#200104065,doc#297420,2010_04_42_1081.html direktor društva TIP d.o.o . Šibenik do dana 1 . travnja 2008 . godine , kada je dio svog poslovnog udjela u visini od 50 % temeljnog kapitala toga društva prenio
#200107552,doc#297421,2010_04_42_1082.html ( 0,25 posto ) na iznos jamstva i datum naplate : </p><p> 11 . Datum od kada se računa da je jamstvo dodijeljeno : </p><p> – Rok izvršenja : nakon proteka petnaest (
#200119699,doc#297422,2010_04_42_1066.html . 8 . ovog Pravilnika . Uz prijavu , obveznik je dužan dostaviti i priloge kada su propisani . </p><p> ( 2 ) Ukoliko obveznik stavljanja biogoriva na tržište prenosi obvezu na
#200125280,doc#297424,2010_04_42_1068.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#200125931,doc#297425,2010_04_42_1069.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#200126614,doc#297426,2010_04_42_1070.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#200127256,doc#297427,2010_04_42_1071.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#200127924,doc#297428,2010_04_42_1072.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#200132363,doc#297431,2010_04_43_1092.html iz obveznog zdravstvenog osiguranja i za djecu školske dobi do završenog osnovnog školovanja i to kada doktor specijalist pedijatar nije u mogućnosti popuniti tim do standardom propisanog broja djece predškolske dobi
#200151258,doc#297433,2010_04_43_1094.html ili u većem dijelu , na hrvatskome jeziku , osim u slučaju opravdanih iznimki , kada se iz umjetničkih ili drugih razloga ne koristi hrvatski jezik ili se uopće ne upotrebljava
#200158036,doc#297439,2010_04_43_1100.html i sudjeluje u postupku donošenja ili izmjene propisa ; </p><p> 37 . poduzima mjere u slučaju kada primi obavijest o neopravdanom raskidu ugovora od predstavnika pravne osobe kod koje se obavlja revizija
#200166885,doc#297440,2010_04_43_1101.html Općinskog vijeća općine Stari Mikanovci . </p><p> Slijedom navedenog , Vlada Republike Hrvatske je pravilno postupila kada je temeljem prethodno provedenih radnji u skladu sa zakonom , a posebno imajući u vidu
#200169070,doc#297442,2010_04_43_1102.html stavka 1 . navedenog Zakona propisano je da Agencija može donijeti rješenja o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprečavanja , ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja , u smislu ovoga
#200172109,doc#297443,2010_04_43_1103.html stavka 1 . navedenog Zakona propisano je da Agencija može donijeti rješenja o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprečavanja , ograničavanja ili narušavanja tržišnog natjecanja , u smislu ovoga
#200175934,doc#297448,2010_04_43_1088.html na šumskom zemljištu , koje graniči s poljoprivrednim zemljištem . </p><p> Uništavanje biljnih ostataka paljenjem , kada je to propisano , poduzima se uz provođenje mjera zaštite od požara sukladno posebnim propisima
#200177054,doc#297449,2010_04_43_1089.html jedinica institucije koje podnose prijavu za uvrštavanje na popis institucija ( upisuje se u slučaju kada jedna ili više organizacijskih jedinica institucije imaju mogućnost i sposobnost rada u nacionalnoj mreži institucija
#200183439,doc#297450,2010_04_43_1090.html ne ugrožavaju kliničko stanje ili sigurnost bolesnika , ili sigurnost i zdravlje korisnika ili , kada je to slučaj , drugih osoba , pod uvjetom da svi rizici koji mogu biti
#200229854,doc#297465,2010_04_44_1125.html osvjetljenje . </p><p> ŽIVOTINJE DRŽANE IZVAN OBJEKATA </p><p> 12 . Životinjama koje se drže izvan objekata , kada je to potrebno i moguće , treba osigurati zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta , grabežljivaca
#200232114,doc#297466,2010_04_44_1126.html u kaveze mora biti praćeno podvodnim video kamerama . Ova radnja nije obavezna u slučaju kada se transportni kavez koristi za daljnji uzgoj i direktno sidri na uzgajalištu . </p><p> ( 7
#200234189,doc#297467,2010_04_44_1127.html . ovoga članka , u povlasticu će se upisati plivarica palamidara na zahtjev ovlaštenika povlastice kada ovlaštenik povlastice istovremeno zatraži brisanje iz povlastice plivarice tunolovke , kao i u slučaju brisanja
#200241902,doc#297487,2010_04_44_1145.html odluke , » a tužiteljica je nesporno član domaćinstva bivšeg nositelja stanarskog prava , sve kada bi i imala odluku nadležnog tijela , njome ne bi stjecala pravo na kupnju stana
#200246182,doc#297497,2010_04_46_1158.html je nakon proteka roka iz članka 1 . stavka 2 . ovih Pravila , </p><p> kada se radi o znanstvenoj ili umjetničkoj kritici , izuzev ispravaka netočnih podataka ili uvredljivih navoda
#200261998,doc#297518,2010_04_46_1150.html Potpore za restrukturiranje mogu se dodijeliti poduzetniku jednom u 10 godina ( odnosno 5 godina kada se radi o potpori sektoru poljoprivrede ) , jer ako je poduzetnik već primio ovakvu
#200273149,doc#297525,2010_04_47_1186.html , svi tretirani kao članovi jednog obiteljskog domaćinstva i zbog te činjenice , u okolnostima kada im se nalaže iseljenje iz te kuće odnosno uskraćuje pravo na stambeno zbrinjavanje , svi
#200278489,doc#297527,2010_04_47_1188.html suspenziji suca – u kontekstu situacije iz st . 1 . istog članka , dakle kada je u svom zahtjevu za pokretanje stegovnog postupka , ovlašteni predlagatelj izrijekom predložio izricanje najstrože
#200285717,doc#297528,2010_04_47_1189.html razmjerno svom suvlasničkom djelu , ako zahtjev podnesu u roku od 15 dana od dana kada je sklopljen ugovor o kupoprodaji , s time da naknadu isplaćuje jedinica lokalne samouprave iz
#200294462,doc#297534,2010_04_47_1182.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#200295107,doc#297535,2010_04_47_1183.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#200296457,doc#297537,2010_04_47_1185.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#200297175,doc#297539,2010_04_48_1190.html Zadnja bilanca stanja i račun dobiti i gubitka zadruge , osim u slučaju novoosnovane zadruge kada se dostavlja projekcija bilance stanja i računa dobiti i gubitka . </p><p> Članstvo u ribarskoj zadruzi </p>
#200311730,doc#297553,2010_01_5_139.html neprijateljem « te je zajedno sa sinom preselio u R . A . , od kada podnositelj tamo neprekidno prebiva . </p><p> Podnositelj navodi da upis u jednoj od federalnih jedinica 1991
#200313837,doc#297554,2010_01_5_140.html – u daljnjem tekstu : ZS ) nije regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom roku došlo tijekom postupka pred Vrhovnim sudom
#200318959,doc#297559,2010_01_5_126.html mu je iz objektivnih razloga prekinut rad u inozemstvu i prije isteka ugovorenog roka te kada je to u interesu ovoga Ministarstva . </p><p> Policijski službenik koji se ponovno kandidirao za rad
#200327844,doc#297563,2010_01_5_130.html kvalitetu vode , koji ne utječu na promjenu njihovog zdravstvenog statusa , </p><p> ( ii ) kada je to prikladno ispunjavaju opće uvjete za prijevoz životinja propisane člankom 3 . Uredbe Vijeća
#200343357,doc#297565,2010_01_5_132.html <p> ( 3 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka za određene vrste građevina , kada je to propisano posebnim propisom donesenim u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji
#200355648,doc#297570,2010_04_50_1212.html skupine od koeficijenta skupine koja mu inače pripada prema mjerilima propisanim ovom Odlukom , a kada nema niže skupine tim se ugovara prema stvarnom broju opredijeljenih osiguranih osoba . </p><p> Članak 6
#200359781,doc#297571,2010_04_50_1213.html ) . </p><p> Ugovorne strane suglasne su da ovi Opći uvjeti stupaju na snagu s danom kada su ustanova , privatnik , odnosno drugi provoditelj zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja potpisali
#200367344,doc#297572,2010_04_50_1214.html ) . </p><p> Ugovorne strane suglasne su da ovi Opći uvjeti stupaju na snagu s danom kada su ustanova , privatnik , odnosno drugi provoditelj zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja potpisali
#200375888,doc#297578,2010_04_50_1203.html . dodaje se novi članak 5a koji glasi : </p><p> U postupku zaštite prava pred poslodavcem kada pravnu pomoć pruža ovlašteni sindikat , pružena pravna pomoć na temelju uputnica za pojedinu pravnu
#200388187,doc#297601,2010_04_51_1242.html poslodavca , odnosno njegove registrirane poslovne jedinice , u roku od 30 dana od dana kada su potraživanja u stečajnom postupku postala priznata , odnosno od dana kada je rješenje nadležnoga
#200389864,doc#297603,2010_04_51_1220.html omogućila pravovremena identifikacija zdravstvenih rizika . </p><p> ( 2 ) Kada dođe do proliferacije cijanobakterija i kada se ustanovi ili pretpostavi zdravstveni rizik , u najkraćem roku će biti poduzete odgovarajuće mjere
#200394343,doc#297604,2010_04_51_1221.html zrakoplova za izvršenje zadaće , a utvrđuje se kao : </p><p> – » stanje S « kada je zrakoplov potpuno tehnički i funkcionalno ispravan i sposoban za izvršenje zadaće , </p><p> – »
#200405418,doc#297605,2010_04_51_1222.html visina vozila je razmak između vodoravne podloge i najvišeg dijela vozila kad je neopterećeno i kada su gume napumpane na tlak koji propisuje proizvođač vozila . </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1
#200438926,doc#297632,2010_04_52_1272.html 4 . </p><p> U slučajevima iznimne žurnosti , izazvane događajima koje DMKU nije mogao predvidjeti i kada se rokovi za provedbu postupaka iz ovoga Pravilnika ne mogu primijeniti , DMKU provodi pregovarački
#200443488,doc#297634,2010_04_52_1274.html uvjetima za obavljanje poslova upravljanja prometom , nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave te programu i načinu osposobljavanja službenika ( » Narodne
#200445003,doc#297635,2010_04_52_1275.html mjestima okupljanja radnika radi napuštanja platforme . </p><p> ( 2 ) Ovaj sustav se uključuje automatski kada se zaustavi elektroenergetsko postrojenje za slučaj nužnosti , a glavno postrojenje nije u pogonu . </p>
#200454303,doc#297638,2010_04_52_1278.html . , c . , d . i e . ovoga Pravilnika , </p><p> – datum kada je proizvedeno mljeveno meso . </p><p> Članak 8 . </p><p> ( 1 ) Kod označavanja obrezaka subjekti
#200456653,doc#297641,2010_04_52_1281.html nekom drugom . </p><p> Istom subjektu upisa može se dodijeliti novi matični broj samo u slučaju kada promijeni djelatnost i vrstu korisnika , a ranije dodijeljeni matični broj više se ne koristi
#200463032,doc#297645,2010_04_52_1284.html naslonom , a navedena se prostorija može koristiti i za dnevni boravak korisnika u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu . </p><p> ( 6 ) Za dnevni boravak korisnika može
#200490898,doc#297675,2010_05_54_1308.html fireproof material ) : materijal koji može izdržati vrućinu jednako ili bolje nego čelik , kada su dimenzije u oba slučaja odgovarajuće za specifičnu namjenu , </p><p> 9 ) zračni brod (
#200495036,doc#297676,2010_05_54_1309.html OPS , Sekcije I – V ) </p><p> f ) zahtjevi kojima mora udovoljavati operator , kada izvodi operacije zrakoplovom sa kabinskom posadom ( Part OR – Pododjeljak OPS , Sekcija VI
#200526739,doc#297677,2010_05_54_1310.html odgovarajuće ovlašteni instruktor obavlja letačko oposobljavanje . </p><p> Nalet – Flight time </p><p> Ukupno vrijeme od trenutka kada helikopter pokrene rotor do trenutka kad helikopter završi let i kada se rotor zaustavi . </p>
#200613603,doc#297707,2010_05_55_1319.html Pretpostavlja se da aparati i oprema zadovoljavaju bitne zahtjeve propisane u Dodatku I ovoga Pravilnika kada ispunjavaju zahtjeve : </p><p> a ) odgovarajućih hrvatskih norma kojima su prihvaćene usklađene europske norme čije
#200629186,doc#297718,2010_05_56_1341.html pokazatelja , </p><p> – široka uključenost svih zainteresiranih subjekata , </p><p> – primjena načela opreza u slučajevima kada ne postoje dostatne znanstvenostručne podloge , </p><p> – primjena ekološki utemeljenog pristupa te , </p><p> – usklađenost
#200651745,doc#297722,2010_05_56_1345.html procesa sastoji se od uređaja koji upozoravaju na prekoračenje ili pad dopuštenih vrijednosti tehnoloških parametara kada je potrebno automatski , poluautomatski ili ručno obaviti popravak tijeka ili zaustavljanja tehnološkog procesa radi
#200656589,doc#297728,2010_05_57_1370.html radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac , Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje pojedine radnje u postupku kandidiranja , propisati sadržaj i oblik
#200657613,doc#297730,2010_05_57_1372.html radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac , Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće izborne radnje , odrediti sadržaj i oblik obrasca u
#200658995,doc#297731,2010_05_57_1373.html mora sadržavati sve one troškove koje operator sa značajnom tržišnom snagom neće imati u trenutku kada bude pružao uslugu bitstream pristupa . Drugim riječima , ukoliko za vlastitog korisnika ima 100
#200672935,doc#297733,2010_05_57_1375.html i vođenja troškovnog računovodstva i izjednačavanje cijena završavanja ( terminacije ) međunarodnih poziva u slučaju kada ih se u određenu pokretnu javnu komunikacijsku mrežu predaje iz druge nacionalne javne komunikacijske mreže
#200679541,doc#297744,2010_05_57_1363.html opisu se mora navesti trajnost i efikasnost tih metoda , </p><p> f ) izjavu o datumu kada je vlasništvo preneseno ili kada bi trebalo biti preneseno na stranog kupca . </p><p> ( 3
#200689967,doc#297745,2010_05_57_1364.html je pod uvjetima određenim Zakonom i ovim Pravilnikom te u skladu s posebnim propisima ( kada su uvjeti dijelom propisani i posebnim propisima ) pribavila suglasnost za obavljanje stručnih poslova ; </p>
#200702801,doc#297750,2010_05_58_1383.html <p><tr> 8 . E-mail </tr></p><p><tr> PREDMET POSLOVANJA PODUZEĆA </tr></p><p><tr> Molimo Vas navedite osnovne podatke o vašem poduzeću , kada je utemeljeno , tko su dioničari , vrsta djelatnosti kojom se bavite . </tr></p><p><tr> 1 .
#200723914,doc#297751,2010_05_58_1384.html i sastavlja Izjavu o sukladnosti . </p><p> – » stavljanje dizala na tržište « je trenutak kada ugraditelj dizala prvi puta daje dizalo korisnicima na uporabu . </p><p> – » sigurnosna komponenta «
#200742834,doc#297752,2010_05_58_1385.html članka 1 . ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište i u uporabu samo onda kada ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost ljudi , te gdje je to primjereno , domaćih životinja
#200763417,doc#297753,2010_05_58_1386.html iz članka 1 . ovoga Pravilnika mogu se stavljati na tržište i u uporabu samo kada ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost ljudi , te gdje je to primjereno , domaćih životinja
#200777420,doc#297758,2010_05_59_1391.html štetnog organizma koje uključuje sve određeno bilje koje pokazuje simptome zaraze štetnim organizmom i , kada je to potrebno , sve određeno bilje koje je u vrijeme sadnje pripadalo istoj partiji
#200781688,doc#297762,2010_05_59_1395.html . Međutim , izražava sumnju u zakonitost postupanja Ministarstva kao drugostupanjskog , žalbenog tijela , kada je ono istodobno i donositelj osporenog rješenja kojim mu je naloženo da zatraži prekid smještaja
#200786573,doc#297763,2010_05_59_1396.html . Poland od 27 . studenoga 2007 . , § 48 . ) , osim kada je riječ o općim mjerama gospodarske i socijalne strategije ( primjerice , mutatis mutandis ,
#200791628,doc#297764,2010_01_6_145.html ) prema ovom kriteriju ima barem jednu industrijsku lokalnu jedinicu , i to u slučajevima kada je jedan ili više njegovih dijelova obavljalo industrijsku djelatnost na teritoriju samo jedne županije ili
#200809217,doc#297768,2010_05_60_1949.html radnje nije Obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac , Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje pojedine radnje u postupku kandidiranja , propisati sadržaj i oblik
#200816775,doc#297777,2010_05_60_1957.html . – 22 . primjenjivat će se od 1 . listopada 2010 . , do kada su svi pružatelji audio i audiovizualnih medijskih usluga , koji emitiraju nagradna natjecanja , dužni
#200819744,doc#297779,2010_05_60_1959.html <p> Tako , primjerice , u slučaju smrti branitelja nakon 31 . prosinca 1997 . , kada postoji dokumentacija iz vremena njegovog sudjelovanja u obrani , vještačenje dokumentacije provode liječnička povjerenstva za
#200823794,doc#297781,2010_05_60_1961.html : ZPP ) izričito propisano da se neće dopustiti povrat u prijašnje stanje u slučaju kada je propušteno ročište zakazano u povodu prijedloga za povrat u prijašnje stanje . Budući da
#200826754,doc#297782,2010_05_60_1962.html pobijanog dijela presude prelazi 100.000,00 kn podnositelji smatraju da je Vrhovni sud Republike Hrvatske , kada je odbacio reviziju podnositelja , postupio protivno članku 382 . stavku 1 . ZPP-a . </p>
#200837366,doc#297791,2010_05_60_1943.html se očevidnik dostavlja poštom , obvezno je slanje pošiljke uz dostavnicu , a u slučaju kada se dostavlja faksom , obvezna je naknadna dostava poštom , najkasnije u roku od 3
#200844941,doc#297792,2010_05_60_1944.html . </p><p> Prosječni uzorci sa pojedinačnih točaka uzimaju se svake treće , odnosno šeste godine , kada se analiziraju dodatni parametri . </p><p> Uzorci tla uzimaju se i čuvaju sukladno HRN ISO 10381
#200850041,doc#297795,2010_05_61_1976.html izbora nije obvezatnim uputama utvrđen odgovarajući obrazac , Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće izborne radnje , odrediti sadržaj i oblik obrasca u
#200851570,doc#297798,2010_05_61_1967.html hrvatskog gospodarstva . Ministarstvo gospodarstva , rada i poduzetništva izdaje Potvrdu o prikladnosti , te kada je to potrebno od Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost traži izdavanje Certifikata poslovne sigurnosti .
#200856206,doc#297800,2010_05_61_1969.html v . r . </p><p> DODATAK </p><p> DIO A . OPĆI ZAHTJEVI </p><p> ( 1 ) U slučaju kada se u stupcu 2 . dijela B . ovog Dodatka navodi više od jedne skupine
#200863085,doc#297801,2010_05_61_1970.html 20 ako » ne« onda 0 </p><p> 20 </tr></p><p><tr> UKUPNO </p><p> 100 </tr></p> </tbody> </table><p> ( 11 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj bodova , prednost će imati onaj s ranijim
#200872000,doc#297806,2010_05_62_1987.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#200875180,doc#297813,2010_05_62_1994.html redoviti otkaz ugovora o radu i to stoga što otpremnina pripada radniku samo u situaciji kada je radniku dat otkaz od strane poslodavca , a što proizlazi iz odredbe članka 118
#200878534,doc#297816,2010_05_62_1979.html rada , najkasnije protekom godine dana rada maloljetnika , a i prije isteka toga roka kada to ocijeni izabrani doktor opće/obiteljske medicine ili nadležni specijalist medicine rada ili kada to zatraži
#200881081,doc#297818,2010_05_62_1981.html ako se koristi prema dopuštenoj namjeni , </p><p> b ) ako je upotreba tehnološki opravdana , kada se konačni učinak ne može postići drugim načinima koji su ekonomski i tehnološki primjenjiviji , </p>
#200894182,doc#297822,2010_05_62_1985.html VLDS-R-A . </p><p> II . Mjera iz točke I . izreke ovog Rješenja traje do trenutka kada javnost bude točno i ispravno obaviještena o novim okolnostima poslovanja , nastavno na informaciju koju
#200902471,doc#297824,2010_05_63_2005.html . ovoga članka , u povlasticu će se upisati plivarica palamidara na zahtjev ovlaštenika povlastice kada ovlaštenik povlastice istovremeno zatraži brisanje iz povlastice plivarice tunolovke , kao i u slučaju brisanja
#200907336,doc#297827,2010_05_63_2008.html izdvajanjem pojedine lokalne petlje . U trajanje ovih rokova neće se uračunavati razdoblje od trenutka kada je T-Com uputio Operatoru korisniku obavijest o Dostupnoj tehnologiji/profilu do trenutka kada T-Com zaprimi odgovor
#200932330,doc#297832,2010_05_63_2013.html ako se radi o zahtjevu koji se može ostvarivati u sudskom parničnom postupku i to kada je postupanje temeljem te odredbe bilo procesna pretpostavka za podnošenje tužbe . U konkretnom slučaju
#200944848,doc#297844,2010_05_64_2016.html zračnoj plovidbi , Komisija i države članice moraju nastojati upotrebljavati zajedničke prognoze . U slučajevima kada promet značajno odstupa od prognoza , treba omogućiti određenu fleksibilnost , posebno upotrebom odgovarajućih mehanizama
#200957338,doc#297851,2010_05_65_2032.html je dobra ili usluge primljene u transakciji plaćanja temeljenog na dionicama namirene glavničkim instrumentima priznati kada : </p><p> a ) je riječ o dodjeli koja obuhvaća njegove vlastite glavničke instrumente ili </p><p> b
#200965160,doc#297853,2010_05_65_2034.html osigurava se : </p><p> – obaveznim zaključavanjem prostorija pismohrane , zatvaranjem prozora i isključivanjem strujnoga toka kada se u spremištu ne radi , </p><p> – redovitim čišćenjem i otprašivanjem spremišta i odloženoga gradiva
#200969333,doc#297856,2010_05_65_2036.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#200971429,doc#297865,2010_05_65_2021.html mijenja se i glasi : </p><p> » Iznimno od stavka 1 . ovoga članka : </p><p> kada se poslovna dozvola izdaje pružateljima usluga u ime inozemnog poslodavca te osobama koje se bave
#200980542,doc#297876,2010_05_66_2057.html radu u slučaju iz članka 14 . stavka 2 . Pravilnika , osim u slučajevima kada za utvrđivanje činjeničnog stanja nije potrebna takva stručno-medicinska ocjena.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ovaj Pravilnik
#200985192,doc#297878,2010_05_66_2059.html od 8 . siječnja 2009 . </p><p> Postupak je započeo 8 . siječnja 2009 . , kada je Agrokor Agenciji dostavio potpunu prijavu namjere provedbe koncentracije poduzetnika nastale stjecanjem kontrole nad poduzetnikom
#201010281,doc#297881,2010_05_66_2061.html odobreni od strane Agencije , te se time smatraju nezakonitom državnom potporom . </p><p> U vrijeme kada je HFP poduzetniku Sloga Tvornica obuća d.d . odobravao zajam , osim što je kamatna
#201012854,doc#297882,2010_05_66_2062.html dio godišnjeg odmora radnik može iskoristiti do 30 . lipnja sljedeće godine . </p><p> U slučaju kada to organizacija rada dopušta , jedan ili više dana godišnjeg odmora radnik ima pravo iskoristi
#201020941,doc#297891,2010_05_66_2049.html izravnom kontaktu s tijelom osobe izbjegavajući pritom genitalije i dojke žene . </p><p> Osim u slučaju kada je dopuštena primjena vatrenog oružja , primjena električnog paralizatora nije dopuštena ako ispucavanjem sonde ili
#201024974,doc#297894,2010_05_67_2075.html porezno-dužničkom odnosu ima prava iz članka 19 . stavka 2 . ovoga Zakona od dana kada je porezno tijelo primilo od poreznog obveznika ili druge osobe iznos preplaćenog poreza ili poreza
#201026553,doc#297895,2010_05_67_2076.html 155/06 od 13 . studenoga 2006 . godine , prema kojem sud i u situaciji kada osudi počinitelja za kazneno djelo prema Kaznenom zakonu koji je bio na snazi u vrijeme
#201029996,doc#297897,2010_05_67_2078.html pročišćeni tekst ) , Ustavni sud može ocjenjivati suglasnost zakona s Ustavom i u slučaju kada je određeni zakon već ranije bio predmetom ustavnosudske ocjene . </p><p> U provedenom ustavnosudskom postupku utvrđeno
#201118223,doc#297903,2010_05_67_2069.html uspostaviti za potrebe intenzivnijeg motrenja i dobivanje reprezentativnijih podataka na nacionalnoj i regionalnoj razini i/ili kada je to potrebno za pripremu godišnjih izvješća sukladno članku 18 . stavak 2 . ovoga
#201149863,doc#297907,2010_05_67_2073.html izvršavanje istih , </p><p> 12 . prihvaća godišnja izvješća , </p><p> 13 . odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom . </p><p> Članak 21 . </p><p> Mandat članova Skupštine Zajednice
#201161258,doc#297908,2010_06_68_2089.html broj ostalih djelatnosti . </p><p> Poslovanje Hyundai auto Zagreb d.o.o . započelo je 1994 . godine kada su rečeni poduzetnik i Hyundai Motor Company , sa sjedištem u Seulu , Republika Koreja
#201184672,doc#297909,2010_06_68_2090.html je time navede na sklapanje ugovora , druga strana može zahtijevati poništaj ugovora i onda kada zabluda nije bitna . </p><p> ( 3 ) Ako je prijevaru učinila treća osoba , prijevara
#201189004,doc#297913,2010_06_68_2081.html t , odnosno iznad 44 t za troosovinsko motorno vozilo s dvoosovinskom ili troosovinskom poluprikolicom kada prevozi 40-stopni ISO kontejner kao kombiniranu prijevoznu operaciju , primjenjuje se naknada prema Tablici 1
#201216957,doc#297950,2010_01_7_157.html mirnim putem pokušao izmijeniti navedenu odredbu ugovora , te je pokrenuo spor pred HAKOM-om , kada to nije uspio . Stoga je neosnovan prigovor HT-a o besprigovornom primjenjivanju te ugovorne odredbe
#201223136,doc#297952,2010_01_7_159.html cijenama međusobnog povezivanja , i određeni postotak kojim su pokriveni maloprodajni troškovi i u situaciji kada se navike krajnjih korisnika značajno izmjene . </p><p> Nadalje , Vijeće HAKOM-a će pratiti utjecaj korisničkog
#201228082,doc#297959,2010_01_7_165.html . , 3 . , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti nadovezane na investicijske ili pomoćne usluge . </p><p> 2 .
#201231292,doc#297963,2010_01_7_169.html , u daljnjem tekstu : ZS ) nije regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom roku došlo tijekom postupka pred Vrhovnim sudom
#201235086,doc#297964,2010_01_7_170.html kojom se priznaje određeno pravo u novčanom obliku neograničeno primjenjuje na sve slučajeve nastale bilo kada u prošlosti . </p><p> Stoga , u situaciji kad se zakonom određuje granica primjene određene pravne
#201237340,doc#297965,2010_01_7_171.html ZPD-a s Ustavom trebalo je odgovoriti na pitanje : ima li ta odredba diskriminacijski učinak kada obvezuje rezidente na podnošenje godišnje porezne prijave samo za dohotke ostvarene iz inozemstva ? </p><p> 9.1
#201241738,doc#297969,2010_01_7_150.html proljetnu viremiju šarana ( PVŠ ) dva puta godišnje i to u proljeće i jesen kada je temperatura vode u ribnjacima ispod 20ºC . </p><p> U slučaju nalaza kliničkih promjena koje upućuju
#201251018,doc#297977,2010_06_70_2132.html lovstvu . </p><p> Članak 3 . </p><p> Zabranjeno je loviti divljač , osim u svrhu spašavanja , kada je ugrožena : </p><p> 1 . poplavom , </p><p> 2 . požarom , </p><p> 3 . visokim snijegom
#201257623,doc#297980,2010_06_70_2135.html isti bio obavljen u što kraćem vremenu i bez prekida procesa rada . </p><p> U slučaju kada se radi o sumnji u prijevaru , pronevjeru , krađu , odnosno o obavljanju drugih
#201261733,doc#297981,2010_06_70_2120.html b ) isključit će PDV ; </p><p> ( c ) isključit će unutarnje troškove prijevoza , kada je udaljenost između centraliziranih točaka za prikupljanje i pakiranje proizvođačke organizacije i točke distribucije proizvođačke
#201285791,doc#297984,2010_06_70_2123.html se u prvu slobodnu rubriku redom kojim su prijavljene . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada su rubrike u potpunosti ispunjene te u slučaju kada udruga mijenja naziv , upis se
#201288348,doc#297986,2010_06_70_2125.html crtom te se upis obavlja u prvoj slobodnoj rubrici . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada su rubrike u potpunosti ispunjene , upis se nastavlja na prvoj slobodnoj stranici , na
#201289083,doc#297987,2010_06_70_2126.html se taj podatak može dati u vrijeme sklapanja ugovora , </p><p> 7 ) mjesto i dan kada se pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom plovilu mora javiti na brod radi početka rada
#201290147,doc#297988,2010_06_70_2127.html sposobnost radnika , nakon proteka vremena utvrđenog propisima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu ili kada to ocijeni nadležni specijalist medicine rada , izabrani doktor medicine primarne zdravstvene zaštite ili poslodavac
#201290839,doc#297989,2010_06_70_2128.html ulazak registriranih konja za utrke , natjecanja i kulturna događanja nakon privremenog izvoza u slučajevima kada : </p><p> – se vraćaju iz trećih zemalja , navedenih u popisu Dodatka I Odluke Komisije
#201372972,doc#297992,2010_06_71_2147.html pogledu svih predmeta stvarno nadležno , može se pokrenuti i voditi jedinstveni postupak i onda kada se radi o pravima i obvezama više stranaka . </p><p> U konkretnom slučaju riječ je upravo
#201394308,doc#297995,2010_06_71_2150.html pakiranja , filtra i sl . ) . Smatraju da je tuženo tijelo pogrešno postupilo kada na stranici 32 i 33 pobijanog rješenja uspoređuje najprodavaniju marku cigareta Tvornice duhana Zadar d.d
#201408170,doc#297996,2010_06_71_2151.html sudovi trebaju utvrđivati niti koje dokazne prijedloge stranaka moraju prihvaćati ili odbijati . </p><p> Međutim , kada je podnositelj tijekom čitavog postupka ustrajao na tvrdnji ( kako se u konkretnom slučaju kao
#201415124,doc#297999,2010_06_71_2138.html <p> Ako tijelo iz stavka 2 . ovoga članka u roku od 30 dana od dana kada je zatraženo , ministru ne dostavi mišljenje o mreži ugovornih subjekata medicine rada , smatra
#201418814,doc#298000,2010_06_71_2139.html iza riječi : » pretilosti« dodaju se riječi : » osim u slučaju patološke pretilosti kada indeks tjelesne mase ( BMI ) prelazi 40 , odnosno kada BMI prelazi 35 ,
#201422658,doc#298002,2010_06_71_2141.html pravo na diplomatsku i konzularnu zaštitu bilo koje države članice , jednaku zaštiti vlastitih državljana kada se nalaze u trećoj državi u kojoj Republika Hrvatska nema diplomatsko-konzularno predstavništvo , </p><p> – pravo
#201437920,doc#298021,2010_06_72_2155.html primjerak sve dokumentacije o održavanju i svih pratećih podataka o održavanju tri godine od datuma kada je zrakoplov ili komponenta zrakoplova na koju se radovi odnose vraćen u upotrebu iz odobrene
#201456847,doc#298022,2010_06_72_2156.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#201461838,doc#298028,2010_06_73_2183.html kao i svi podaci i isprave o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija , kada se izdaju u analognom obliku , moraju biti potpisani od strane ovlaštene službene osobe i
#201464115,doc#298029,2010_06_73_2184.html <p> 11 . donosi odluku o osnivanju podružnica Zajednice , </p><p> 12 . odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom . </p><p> Članak 22 . </p><p> Mandat članova Skupštine Zajednice
#201471170,doc#298034,2010_06_73_2174.html ___________ Volumen tretiranog prostora ( m³ ) : _ _________________ </p><table> <tbody> <p><tr> Trgovački naziv sredstva ( kada se koristi mješavina , navesti sva sredstva ) </p><p> Aktivna tvar </p><p> Količina utrošenog škropiva ( l
#201491680,doc#298046,2010_06_74_2201.html , u sljedećim slučajevima nije potrebno ishoditi uvoznu , odnosno izvoznu dozvolu : </p><p> a ) kada se uvozi , odnosno izvozi roba nekomercijalne naravi , </p><p> b ) kada se radi o
#201495867,doc#298047,2010_06_74_2202.html <p> ( 7 ) Agencija za plaćanja će korisniku izdati Odluku o poništenju obveze u slučajevima kada : </p><p> a ) korisnik u pisanom obrazloženju navede da ulaganje nije ni započelo , </p><p> b
#201499345,doc#298051,2010_06_74_2206.html ispunjenje ) i članka 361 . ZOO-a ( Zastarijevanje počinje teći prvog dana poslije dana kada je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje obveze , ako za pojedine slučajeve nije što drugo
#201505912,doc#298055,2010_06_74_2190.html radnog mjesta sastavlja se kod pripreme novog ili izmjene važećeg pravilnika o unutarnjem redu , kada se utvrđuje novo radno mjesto , spajaju pojedina radna mjesta ili se radnom mjestu mijenja
#201509256,doc#298056,2010_06_74_2191.html 15 . ove Uredbe ili obustaviti postupak . </p><p> Obustava postupka </p><p> Članak 22 . </p><p> U slučaju kada nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće rezultate na provedenom testiranju , odnosno provedenoj psihološkoj procjeni ,
#201528824,doc#298068,2010_06_76_2214.html pravo na diplomatsku i konzularnu zaštitu bilo koje države članice , jednaku zaštiti vlastitih državljana kada se nalaze u trećoj državi u kojoj Republika Hrvatska nema diplomatsko-konzularno predstavništvo , </p><p> – pravo
#201559665,doc#298079,2010_06_77_2215.html <p> Napomena 3 : ML13.d se ne odnosi na kacige , zaštitne prsluke ili zaštitnu odjeću kada ih korisnik nosi sa sobom za svoju osobnu zaštitu . </p><p> Napomena 4 : Od kaciga
#201570959,doc#298081,2010_06_77_2235.html , dužnost predsjednika obavlja zamjenik predsjednika i to do slijedeće redovne sjednice Skupštine Komore , kada se obavlja izbor novog predsjednika . </p><p> 3.4 . Tajnik Komore </p><p> Članak 54 . </p><p> Tajnik Komore
#201579449,doc#298091,2010_06_77_2220.html dostavlja nadležnoj carinarnici u tijeku istoga dana , odnosno najkasnije sljedećeg radnog dana od dana kada je preuzeo na čuvanje predmetno prijevozno sredstvo . </p><p> Članak 7 . </p><p> Ako se prilikom preuzimanja
#201593896,doc#298093,2010_06_77_2222.html u istom pakiranju ne smije prijeći odgovarajuću veličinu iz ljestvice veličine ; ili u slučaju kada se plodovi pakiraju po broju , razlika između najmanjeg i najvećeg ploda u istom pakiranju
#201621427,doc#298095,2010_06_78_2250.html ) u evidenciju okrivljenika prema kojima se provodi nadzor izvršavanja obveza prema rješenju državnog odvjetnika kada odlučuje o kaznenom progonu prema načelu svrhovitosti , podaci iz točke 27 . , 29
#201626808,doc#298099,2010_06_78_2254.html 5 . iza riječi » sjemena« riječi : » kategorija osnovno i certificirano , osim kada sjeme kategorije certificirano pakirano u sitna pakiranja « brišu se . </p><p> Članak 2 . </p><p> U
#201628636,doc#298101,2010_06_78_2256.html i hidrogeološkim radovima ) , </p><p> – program istražnih radova s opisom načina provođenja istraživanja ( kada se radi o regionalnim i detaljnim geološkim istraživanjima ) , </p><p> – prijedlog tehničkog rješenja uređenja
#201635946,doc#298103,2010_06_78_2258.html vlasnika poduzeća . Imovina je nedjeljiva i podrazumijeva vlasništvo samo jedne osobe . Vlasnik poduzeća kada ulaže ( svoju imovinu ) u poduzeće , uložena sredstva prestaju biti njegovo vlasništvo .
#201652690,doc#298111,2010_06_78_2248.html : </p><p> » ( 3 ) Knjižice goriva prestaju važiti 1 . kolovoza 2010 . od kada će se kupovina i prodaja plinskog ulja obojanog plavom bojom za namjene u poljoprivredi ,
#201653388,doc#298112,2010_06_78_2249.html , njegove evaluacije , radi izrade izvješća sudu prilikom odlučivanja o izboru kaznenopravne sankcije i kada nadležno tijelo to izričito zatraži . </p><p> ( 2 ) Procjenu provodi službenik probacije koji je
#201667971,doc#298116,2010_06_79_2271.html u bitnom odstupa od podataka iz glavnoga projekta ili projekta izvedenoga stanja odnosno idejnoga projekta kada se gradi na temelju rješenja o uvjetima građenja ( dalje u tekstu : projektna dokumentacija
#201675712,doc#298122,2010_06_79_2261.html pravilu iznosi 40 % , ali se izvozom hrvatskih roba i/ili usluga smatraju i slučajevi kada zbog postojanja interesa za hrvatsko gospodarstvo , Povjerenstvo za osiguranje izvoza svojim mišljenjem odredi i
#201680599,doc#298128,2010_06_79_2267.html ili 2010 . godine , mora imati ostvarenih prosječno 5 ribolovnih dana mjesečno od razdoblja kada je postao ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov do 1 . lipnja 2010 . godine . </p>
#201683638,doc#298129,2010_01_8_181.html ugovorenim uvjetima . Kupovna cijena se u pravilu plaća subjektu tek nakon ugovorenog dovršetka , kada kupac dolazi u posjed jedinice . </p><p> 3 . Subjekti koji se bave izgradnjom poslovnih ili
#201690439,doc#298130,2010_01_8_182.html iznimnim slučajevima može jasno dokazati da takvo vlasništvo nije kontrola . Kontrola također postoji i kada matica posjeduje polovinu ili manje od polovine glasačke moći subjekta kada postoji : [ 2
#201730892,doc#298138,2010_01_8_175.html dobitaka </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1 ) Priređivač nagradne igre dužan je svojim pravilima propisati kada će , gdje i na koji način izvlačenje biti obavljeno . </p><p> ( 2 ) Priređivač
#201734446,doc#298140,2010_01_8_177.html stola ) , neovisno jedna od drugoj , obave obračun žetona na stolu , pa kada se usuglase o utvrđenom iznosu ispunjavaju obrazac koji obje moraju potpisati . </p><p> Krupije ga zatim
#201745239,doc#298144,2010_06_80_2284.html ( + ) - mliječna kiselina 5,6 % </p><p> 2 ( sredstvo za čišćenje i dezinfekciju kada i umivaonika ) </p><p> tekućina </p><p> Klasa : UP/I-543-04/10-05/168 </p><p> Urbroj : 534-08-01-4/2-10-2 </p><p> Zagreb , 16 . travnja
#201778079,doc#298145,2010_06_80_2285.html točnost podataka u očevidniku na svakom dnevnom obrascu , odnosno dnevnoj prijavi . </p><p> Za dane kada izvođač radova ne obavlja radove vađenja šljunka i pijeska iz određenog razloga , dužan je
#201779810,doc#298146,2010_06_80_2286.html na deponiju do potpunog pražnjenja deponije . </p><p> Naručitelj radova upisuje podatke u očevidnik svaki dan kada postoji ulaz odnosno izlaz šljunka i/ili pijeska na deponiju . </p><p> Naručitelj radova je dužan ispisati
#201787922,doc#298160,2010_06_80_2299.html dokument fotokopirati . </p><p> ( 4 ) Ispit nije javan . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada zaposlenici Agencije polažu ispit , ispiti će biti posebno označeni . </p><p> ( 6 ) Eventualno
#201790576,doc#298161,2010_06_80_2300.html dokument fotokopirati . </p><p> ( 4 ) Ispit nije javan . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada zaposlenici Agencije polažu ispit , ispiti će biti posebno označeni . </p><p> ( 6 ) Eventualno
#201793144,doc#298162,2010_06_80_2301.html dokument fotokopirati . </p><p> ( 4 ) Ispit nije javan . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada zaposlenici Agencije polažu ispit , ispiti će biti posebno označeni . </p><p> ( 6 ) Eventualno
#201795253,doc#298163,2010_06_80_2302.html Naime , sukladno članku 2 . stavku 1 . Odluke o potporama male vrijednosti , kada mjere potpore ispunjavaju sve uvjete utvrđene u članku 2 . stavcima 2 . do 5
#201797317,doc#298164,2010_06_80_2276.html je to pravo koristila svih 12 mjeseci poreznog razdoblja , odnosno u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju bilo različito te bi na temelju godišnjeg obračuna radnik
#201799399,doc#298165,2010_06_80_2277.html iz točke 9 . i 12 . toga stavka , ne povećava se porezna osnovica kada se sukladno Zakonu o porezu na dohodak obračunava i plaća porez na dohodak. « </p><p> Stavci
#201804658,doc#298170,2010_06_80_2282.html koriste za prehranu ljudi , kao i životinje koje žive slobodno u divljini u slučajevima kada se hrane hranom za životinje ; </p><p> ( k ) » stavljanje na tržište « –
#201817375,doc#298173,2010_06_81_2313.html od radnika zatražiti na uvid osobnu iskaznicu ili putovnicu radi utvrđivanja njegovog identiteta u trenutku kada je pristupio glasovanju , ako niti jedan od članova toga odbora ne može potvrditi identitet
#201820539,doc#298175,2010_06_81_2315.html je dostatna za provedbu testa , </p><p> – korištenje uzgojno valjanih matičnih bikova ili njihovog sjemena kada su oni prihvaćeni za umjetno osjemenjivanje u državama članicama Europske unije na temelju testiranja provedenih
#201851928,doc#298195,2010_07_82_2336.html druga pitanja u vezi s obavljanjem poslova obračuna i naplate naknade za uređenje voda , kada ih obavlja jedinica lokalne samouprave uz komunalnu naknadu uređuju se ugovorom između Hrvatskih voda i
#201853141,doc#298196,2010_07_82_2337.html Pravilnika može ostvariti pravo na oslobađanje plaćanja cestarine samo uz predočenje potvrde/smart kartice i to kada upravlja osobnim automobilom koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o
#201853958,doc#298197,2010_07_82_2338.html <p> Članak 3 . </p><p> Hrana navedena u Dodatku ovoga Pravilnika ne smije se staviti na tržište kada sadrži tvari navedene u Dodatku ovoga Pravilnika u količini koja prelazi najviše dopuštene količine navedene
#201858533,doc#298201,2010_07_82_2341.html stavkom 2 . ove Naredbe pod direktnom odgovornošću veterinara ; </p><p> – kod životinja iz akvakulture kada se u svrhu promjene spola skupini rasplodnih životinja daje proizvod izdan na veterinarski recept i
#201862916,doc#298202,2010_07_82_2342.html pakovanje lijeka . </p><p> Jačina i koncentracija izražavaju se u metričkom sustavu , osim za terapiju kada se rabe standardne jedinice . </p><p> Broj pakovanja lijeka označava se rimskim brojem i slovima ,
#201873735,doc#298219,2010_07_82_2358.html privremeno postavljanje štandova i na javnim površinama iz prethodnog stavka , ali samo u slučajevima kada je to potrebno radi organizacije kulturnih , humanitarnih i sličnih manifestacija te da rok za
#201879840,doc#298227,2010_07_83_2370.html osigurava se : </p><p> – obaveznim zaključavanjem prostorija pismohrane , zatvaranjem prozora i isključivanjem strujnoga toka kada se u spremištu ne radi , </p><p> – redovitim čišćenjem i otprašivanjem spremišta i odloženoga gradiva
#201882063,doc#298228,2010_07_83_2371.html . </p><p> Članak 3 . </p><p> Pretpostavlja se da su zadovoljeni zahtjevi ovoga Pravilnika i njegovoga Dodatka kada osoba odgovorna za stavljanje aerosolnih raspršivača na tržište postavi na aerosolni raspršivač oznaku » з«
#201899107,doc#298235,2010_07_83_2378.html ∆t ( 2 ) </p><p> c ) za ispuštanje otpadnih voda u kopnene i/ili priobalne vode kada se prije ispuštanja miješaju tehnološke i sanitarne otpadne vode s otpadnim vodama koje su korištene
#201907024,doc#298238,2010_07_83_2380.html Pravilnika izdano za jedno branjeno područje važi i na susjednom branjenom području ili branjenim područjima kada se zbog izvanrednih okolnosti u stadijima redovne i izvanredne obrane od poplava ne može očekivati
#201934496,doc#298255,2010_07_84_2398.html organizacije koje se bave njihovim projektiranjem , proizvodnjom i održavanjem , trebaju se utvrditi samo kada se odnose na ključna pitanja sigurnosti utvrđena nakon detaljne studije o procjeni učinaka . </p><p> (
#201957806,doc#298259,2010_07_84_2402.html , </p><p> 6 . presliku ostalih znanstvenih studija relevantnih za tu zdravstvenu tvrdnju , </p><p> 7 . kada je to primjereno , naznaku informacija koje se trebaju smatrati vlasničkima zajedno s opravdanjem koje
#201981104,doc#298279,2010_07_84_2420.html u točki 2 . izreke ovog zaključka . </p><p> Sukladno odredbama članka 25 . Zakona , kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv ili uz zahtjev nije dostavljena ponuda za preuzimanje i
#201984591,doc#298281,2010_07_84_2389.html uprave za zaštitu i spašavanje može proglasiti katastrofu i veliku nesreću na području Republike Hrvatske kada poplava ugrozi područja dviju ili više županija ) , </p><p> – nakon povlačenja voda – prestanka
#201990206,doc#298287,2010_07_84_2395.html njega pokrenuta istraga ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti o čemu odluku donosi direktor Agencije . </p><p> Članak 7 . </p><p> (
#201992990,doc#298288,2010_07_85_2422.html sloboda i osobnost nepovrediva . </p><p> Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud . </p><p> Članak 23 . </p><p> Nitko ne
#202002554,doc#298289,2010_07_86_2432.html ovoga Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na prehrambene enzime kada i ako se koriste u proizvodnji : </p><p> ( a ) prehrambenih aditiva u skladu s
#202058058,doc#298295,2010_07_86_2438.html na temelju kojih je izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne ispuni te uvjete . </p><p> U provedenom postupku
#202059503,doc#298296,2010_07_86_2439.html objavila ponudu za preuzimanje , fizička ili pravna osoba obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje kada , samostalno ili djelujući zajednički , posrednim ili neposrednim stjecanjem dionica s pravom glasa ciljnog
#202069598,doc#298312,2010_07_86_2431.html predmetnog proizvoda . </p><p> ( 3 ) Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka , kada se arome dostavljaju u cisternama , svi se podaci mogu nalaziti samo u popratnim dokumentima
#202094962,doc#298320,2010_07_87_2460.html . u Prilogu 1 . ovog Pravilnika . </p><p> ( 2 ) U iznimnim slučajevima , kada je dozvoljeno ispuštanje pročišćenih otpadnih voda u podzemne vode sukladno članku 10 . ovog Pravilnika
#202110032,doc#298325,2010_07_88_2474.html i način njihova ostvarivanja . </p><p> Članak 2 . </p><p> Osigurana osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu kada je takav postupak medicinski indiciran u skladu s odredbama ovog Pravilnika i drugih općih akata
#202111946,doc#298326,2010_07_88_2475.html nepca-RPE - jedan put u tijeku ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji </tr></p> </tbody> </table><p> * u slučaju kada se zbog ubrzanog rasta i razvoja čeljusti ne može prilagoditi postojeća mobilna ortodontska naprava osigurana
#202113941,doc#298329,2010_07_88_2478.html i materijala dentalnog tehničara i cijena pomagala uključeni su u cijenu DTP-a </p><p> ** u slučaju kada se zbog ubrzanog rasta i razvoja čeljusti ne može prilagoditi postojeća mobilna ortodontska naprava osigurana
#202117902,doc#298332,2010_07_88_2462.html zemlju podrijetla , </p><p> – aktivnostima tražitelja azila nakon što je napustio zemlju podrijetla , osobito kada se ustanovi da predstavljaju izražavanje i nastavak uvjerenja i orijentacije koje je imao u zemlji
#202134619,doc#298347,2010_07_88_2467.html obavlja ugostiteljska djelatnost najkasnije u roku od 24 sata od izricanja usmenog rješenja , do kada je ugostitelj ili zatečeni sudionik dužan osigurati iznošenje pokvarljivih namirnica , te poduzeti i osigurati
#202140583,doc#298352,2010_07_89_2502.html od pokazatelja manja ili jednaka mjerodavnoj vrijednosti pokazatelja dobrog stanja prema Prilogu 2 . i/ili kada je prosječna godišnja vrijednost , odnosno izmjerena godišnja vrijednost najmanje jednog pokazatelja veća od mjerodavne
#202150564,doc#298353,2010_07_89_2503.html . ove Uredbe , potvrdama o primitku obavijesti , te odlukama Stranaka uvoznica ili , kada je to primjenjivo , država uvoznica koje nisu stranke Protokola i čuvati je najmanje pet