Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#139909962,doc#260416,1998_12_163_2015.html 9.13
svoga djelokruga na sjednicama . </P> <P> ( 2 ) Upravno vijeće pravovaljano odlučuje kada je sjednici nazočno više od polovine ukupnog broja članova . </P> <P> ( 3 ) Upravno
#139904834,doc#260413,1998_12_162_2001.html 9.13
Službenik iz stavka 1 . ovoga članka snosi troškove nabave nove značke , osim u slučaju kada nije ostao bez iste osobnom krivnjom . </P> <P> Članak 25 . </P> <P> Službenici
#139862557,doc#260405,1998_12_162_1993.html 9.13
od dana prijave namjere sklapanja braka . </P> <P> ( 2 ) U iznimnim slučajevima kada za to postoje opravdani razlozi matičar može odobriti sklapanje braka prije tridesetog
#139839900,doc#260394,1998_12_161_1983.html 9.13
odobrenja . </P> <P> Rješenje o odobrenju za rad banke može biti ukinuto i u slučaju kada takvu mjeru poduzme Hrvatska narodna banka na temelju ovlasti utvrđene ovim Zakonom
#139836633,doc#260389,1998_12_160_1974.html 9.13
računa kao dan korištenja kredita . Ako banka ili štedionica vrati kredit istoga dana kada su joj sredstva doznačena na žiro-račun , smatrat će se da je kredit korišten jedan
#139832221,doc#260383,1998_12_160_1982.html 9.13
a završava protekom onog dana sljedećeg mjeseca koji po svom broju odgovara danu kada je rok otpočeo . Ako nema tog dana u sljedećem mjesecu rok se završava posljednjeg
#139804220,doc#260355,1998_12_159_1967.html 9.13
osobnost nepovrediva , te se nikome ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud ; članka 24 . - nitko ne može biti
#139797770,doc#260335,1998_12_158_1947.html 9.13
broj putovnice ovlaštenika : </P> <P> - mjesto i datum ( dan , mjesec i godina ) kada je dozvola prodana ovlašteniku ; </P> <P> - tko je prodao dozvolu ovlašteniku .
#139785663,doc#260323,1998_12_157_1935.html 9.13
Pravilnik o opsegu , uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
#139777090,doc#260322,1998_12_157_1934.html 9.13
dopuštenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom ; </P> <P> - pregledati osobu ako se osnovano
#139769837,doc#260318,1998_12_156_1919.html 9.13
povredi ustavnih prava određivanjem ili produljenjem pritvora treba se odlučivati onda kada su ta prava povrijeđena . Ako bi se zaštita tog prava odgodila do završetka kaznenog
#139766387,doc#260310,1998_12_155_1911.html 9.13
omogućuju Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja da intervenira u svim onim slučajevima kada procijeni da postupci TDR na koje se te točke odnose , predstavljaju , u stvari
#139741034,doc#260285,1998_11_153_1882.html 9.13
dermatološke terapije , </P> <P> - osposobiti učenike da temeljem stečenih znanja mogu , kada je to potrebno , savjetovati klijente da se obrate liječniku - specijalisti . </P>
#139708786,doc#260263,1998_11_152_1873.html 9.13
rješenjem odbaciti ustavnu tužbu , između ostalih propisanih slučajeva i u slučaju kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje o biti stvari . </P> <P> U konkretnom slučaju
#139700206,doc#260259,1998_11_151_1860.html 9.13
vrsta navedenih u točki II . ove Naredbe , dužni su ih pregledati , i u slučaju kada posumnjaju na postojanje zaraze , izvijestiti županijski ili gradski ured Grada
#139688660,doc#260238,1998_11_149_1841.html 9.13
i Uzbekistan ) domaće pravne osobe dužne su naplatiti u roku od 180 dana od dana kada je roba izvezena , odnosno usluga obavljena . </P> <P> Potraživanja nastala prije
#139687077,doc#260232,1998_11_149_1852.html 9.13
zakonodavac njome propisao i prestanak prava vlasništva zemljišta bez naknade i za slučaj kada su vlasnici toga zemljišta bili prijašnji vlasnici nacionaliziranog ili na drugi
#139686045,doc#260231,1998_11_149_1851.html 9.13
županijskom izbornom povjerenstvu u roku od </P> <P> 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor , dakle od 00:00 sati idućeg dana
#139655351,doc#260174,1998_11_144_1795.html 9.13
nosi službeni list u kojem je odluka o raspuštanju objavljena , već od trenutka kada je predsjednik raspuštenog predstavničkog tijela bio u mogućnosti da sazna za takvu
#139653535,doc#260173,1998_11_144_1794.html 9.13
presudom ne utvrdi krivnja . " </P> <P> U konkretnom predmetu nema dvojbe da u vrijeme kada je odlučivano pred nadležnim tijelima i Upravnim sudom takva pravomoćna sudska
#139648068,doc#260161,1998_10_143_1781.html 9.13
stavka 5 . ovoga članka , isticanje naziva ljekarne dopušteno je samo u slučaju kada ljekarna oglašava galenski pripravak koji je sama izradila . </P> <P> Članak 11
#139645728,doc#260160,1998_10_143_1780.html 9.13
podataka ) . </P> <P> 16 . Informacija o šifri pokusa gdje će biti pohranjena i kada će i kako i od koga u slučaju hitnog stanja biti otvorena . </P> <P> 17 . Mjere
#139633880,doc#260158,1998_10_143_1760.html 9.13
. </P> <P> ( 4 ) Odredba iz stavka 1 . točke 1 . ovoga članka ne primjenjuje se kada je nuklearna šteta uzrokovana nuklearnom nezgodom koja je nastala u nuklearnom
#139604886,doc#260142,1998_10_142_1748.html 9.13
stavak 2 . koji glasi : </P> <P> " ( 2 ) Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka , kada društvo za poslovanje vrijednosnim papirima ili banka nematerijalizirane vrijednosne
#139592568,doc#260139,1998_10_142_1745.html 9.13
će započeti obavljati svoju djelatnost danom upisa osnivanja u sudski registar i kada Ministarstvo rješenjem utvrdi da je udovoljeno propisanim uvjetima glede prostora
#139570134,doc#260110,1998_10_140_1731.html 9.13
43.b Odluke , navode da se ista počela primjenjivati tek od 1 . siječnja 1995 . od kada se u mirovinsku osnovicu uračunava plaća iz 1994 . Povratna primjena te odredbe
#139568496,doc#260109,1998_10_140_1730.html 9.13
tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave , od dana kada se objave liste kandidata izbornih jedinica i zbirne kandidatske liste jedinice
#139534416,doc#260036,1998_10_136_1647.html 9.13
redovitom isplatom mirovine . </P> <P> Isplata dodatka obavit će se samo u slučajevima kada sredstva iz članka 1 . stavka 1 . ovoga pravilnika budu dostavljena na račune mirovinskih
#139445722,doc#259962,1998_10_131_1590.html 9.13
Vlada Republike Hrvatske koristit će ovlast iz stavka 1 . ovoga članka : </P> <P> - kada pojedino pitanje nije uređeno zakonom , </P> <P> - u vrijeme kada Zastupnički dom
#139445071,doc#259961,1998_10_130_1589.html 9.13
Oznaka " prirodna " može se upotrijebiti u deklaraciji namirnica samo u slučajevima kada je aromatski sastojak , aromatska tvar definirana člankom 17 . točka 1 ( a ) ili
#139437890,doc#259955,1998_01_13_198.html 9.13
plaće radnika za staž koji se priznaje osiguranicima u povećanom trajanju u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa </P> <P> - kao 18 mjeseci staža osiguranja
#139427369,doc#259933,1998_09_126_1576.html 9.13
vozila HPT za dostavu pošte , </P> <P> - vozila koja imaju žuto rotacijsko svjetlo kada se koriste za pomoć na cestama , uklanjanje i vučenje oštećenih vozila , </P> <P>
#139424735,doc#259932,1998_09_125_1575.html 9.13
plan radova , koji će biti izvedeni u prvoj godini istraživanja ; </P> <P> - rok do kada se namjerava obaviti istraživanje ; </P> <P> - ukupni iznos potrebnih novčanih
#139405641,doc#259890,1998_01_12_194.html 9.13
bez prethodnog izjašnjenja stranke može donijeti samo iznimno i to u slučajevima kada je to zakonom određeno . </P> <P> Prvostupanjsko osporeno rješenje doneseno je
#139402681,doc#259889,1998_01_12_193.html 9.13
vojnog roka ostalo manje od 60 dana . Ta se osoba prevodi u pričuvni sastav danom kada joj je prekinuto služenje vojnog roka . " </P> <P> Za razliku od odredaba spomenutog
#139179870,doc#259839,1998_08_111_1506.html 9.13
klasifikacije zanimanja koja će biti u upotrebi u Hrvatskoj kao norma za sve korisnike kada iskazuju podatke o zanimanjima . Nacionalna klasifikacija zanimanja omogućit će
#139166914,doc#259830,1998_01_11_179.html 9.13
radnicima , dakle bez radova koje je ustupio podizvođačima i kooperantima , osim kada se izričito traži i takav podatak . Za potrebe ovog istraživanja pod vlastitim
#139164089,doc#259828,1998_08_109_5020.html 9.13
županijskom izbornom povjerenstvu u roku od </P> <P> <B> 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor , dakle od 00.00 sati idućeg dana
#139141467,doc#259769,1998_07_104_1452.html 9.13
odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom ; </P> <P> - pregledati osobu ako se osnovano
#139134563,doc#259762,1998_07_104_1446.html 9.13
nedjeljivom danu , dužnom metru broda i namjeni obale ležanja i to : </P> <P> - kada istekne vrijeme predviđeno Pravilnikom o redu u luci za obavljanje lučke operacije
#139133820,doc#259760,1998_07_104_1444.html 9.13
kredita : radnje od datuma koji pada 364 dana nakon potpisivanja ugovora o kreditu ili kada se zatvori financiranje projekta autoceste Zagreb-Goričan </P> <P> mogućnost ranije
#139133206,doc#259759,1998_07_104_1443.html 9.13
kredita : radnje od datuma koji pada 364 dana nakon potpisivanja ugovora o kreditu ili kada se zatvori financiranje projekta autoceste Zagreb-Goričan </P> <P> mogućnost ranije
#139081361,doc#259757,1998_07_103_1432.html 9.13
pokazati da vlasništvo ne predstavlja kontrolu . Kontrola također može postojati kada matica posjeduje polovicu ili manje od polovice glasačke moći poduzeća , tj . kada
#139023578,doc#259746,1998_07_102_1429.html 9.13
potrebe i potrebe svojega kućanstva , </P> <P> b ) za uvoz besplatnih pošiljki ( kada se ne plaća protuvrijednost ) , </P> <P> c ) za robu koja se uvozi na osnovi zamjene
#139002947,doc#259744,1998_07_102_1409.html 9.13
Starosna mirovina </p><p> Članak 30 . </p><p> Pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 65 godina života ( muškarac ) , odnosno kada navrši 60 godina života ( žena
#138998181,doc#259742,1998_07_102_1426.html 9.13
<P> Postupak propisan stavkom 2 . , 3 . i 4 . ovoga članka ponavlja se svaki puta kada stranac unosi ili iznosi oružje i streljivo preko državne granice Republike Hrvatske
#138993654,doc#259733,1998_07_101_1402.html 9.13
donošenje , poglavarstvo pribavlja suglasnost na konačni prijedlog prostornog plana , kada je to propisano Zakonom . </P> <P> Članak 15 . </P> <P> Prije upućivanja konačnog
#138988632,doc#259726,1998_07_101_1395.html 9.13
je dužnosnika da izvješće iz odredbe stavka 1 . ovoga članka podnese i u slučaju kada se navedene okolnosti odnose na njegovog supružnika i njihovu djecu koja s njim
#138978787,doc#259709,1998_07_100_1393.html 9.13
navedeni Pravilnik uređuje postupak polaganja ugovora o kupoprodaji stana u slučajevima kada nekretnina nije upisana u zemljišne knjige , zbog čega je trebalo uknjižiti i pravo
#138952041,doc#259663,1998_01_1_12.html 9.13
optuženika na odluku suda o kazni , što je , po njegovim riječima bio " gotovo raritet kada je u pitanju politički proces , kao što je to bilo u ovom slučaju " . </P> <P>
#138948474,doc#259659,1997_09_99_1540.html 9.13
, br . 46/97 - pročišćeni tekst ) . </P> <P> 7 . u točki 7 . Registra : nadnevak kada je žalba protiv rješenja o oduzimanju povlastice dostavljena na rješavanje drugostupanjskom
#138942185,doc#259642,1997_09_97_1519.html 9.13
razvitku prijateljskih odnosa između Republike Hrvatske i Slobodne Države Bavarske , kada je kao potpredsjednik i ministar prosvjete , kulture , znanosti i umjetnosti bavarske
#138922412,doc#259602,1997_09_94_1483.html 9.13
tekstualni opis svrhe doznake upisuje se u Zavodu - uporabljuje se u slučajevima kada Zavod ispravlja pogrešku nastalu u obradi naloga odobrenjem pogrešnog računa .
#138919209,doc#259600,1997_09_94_1481.html 9.13
obavljati tijekom cijele godine osim u razdoblju od 1 . lipnja do 31 . kolovoza kada je lov dopušteno obavljati samo u akvatoriju koji se nalazi izvan jedne ( 1 ) morske
#138714813,doc#259511,1997_08_85_1416.html 9.13
odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom ; </P> <P> - pregledati osobu ako se osnovano
#138598572,doc#259504,1997_08_82_1409.html 9.13
proizvoda definiranog Nomenklaturom , treba izračunati novi koeficijent i naznačiti do kada je stari koeficijent vrijedio odnosno vrijedi novi koeficijent . </P> <P> Ukoliko
#138579724,doc#259503,1997_08_81_1408.html 9.13
Brojevi teku od početka do kraja kalendarske godine . </P> <P> 2 . U stupac 2 . , dan kada je podnesak ili spis zaprimljen u urudžbeni brojevnik . </P> <P> 3 . U stupac 3
#138535119,doc#259500,1997_08_80_1405.html 9.13
statistiku sud vodi popis rokova statističkog izvještavanja s podacima komu se , kada i na temelju kojih uputa dostavljaju statistički listovi i izvješća . Popis rokova
#138513305,doc#259497,1997_01_8_120.html 9.13
fizičke osobe koja je obavijestila nadležno tijelo , </P> <P> - datum i vrijeme kada je primijećeno onečišćenje ili događaj koji može dovesti do onečišćenja , </P>
#138486259,doc#259479,1997_08_79_1393.html 9.13
Zavodu zahtjev za dopunu potvrde o sukladnosti tipa vozila . </P> <P> U slučaju kada u izradi vozila sudjeluje više različitih proizvođača ( izrada po fazama ) , tada
#138485147,doc#259478,1997_08_79_1392.html 9.13
postupka homologacije pojedinačnog vozila ograničava se na 10 vozila u slučajevima kada prilikom uvoza novih vozila radi prodaje : </P> <P> - dobavljač koji je posjednik
#138482079,doc#259473,1997_08_79_1402.html 9.13
društvima . </P> <P> ( 10 ) Smatrat će se da je odvjetnik sklopio ugovor o osiguranju kada je podnio zahtjev za osiguranje , bez obzira na to je li u to vrijeme već bio postignut
#138480050,doc#259472,1997_08_79_1401.html 9.13
, uostalom , utvrdio i Upravni sud Republike Hrvatske u istovjetnoj situaciji , kada je bilo riječi o uklanjanju susjednog kioska . </P> <P> Naime , u provedenom postupku
#138477392,doc#259469,1997_08_78_1389.html 9.13
odluka na sjednici je potrebita nazočnost većine zastupnika , osim u slučajevima kada je Ustavom odnosno Poslovnikom drugačije određeno . Prema stavku 2 . iste odredbe
#138474628,doc#259467,1997_08_78_1387.html 9.13
te provjere osposobljenosti stručnih zaposlenika za ispitivanja koja obavljaju , kada ovlašteni referentni laboratorij organizira takve provjere . Referentni laboratorij
#138468586,doc#259461,1997_07_77_1381.html 9.13
u cjelokupnu dokumentaciju kod kreditora i poduzetnika . </P> <P> U slučajevima kada se zahtjev za davanje garancije i dodjeljivanje potpore djelomično ili u potpunosti
#138452746,doc#259425,1997_07_76_1353.html 9.13
Članak 11 . </P> <P> ( 1 ) Prijevoz iz članka 10 . ovoga pravilnika može se nastaviti kada se uskladi dozvoljena masa , osovinsko opterećenje i dimenzije vozila s mogućnostima
#138449808,doc#259424,1997_07_76_1352.html 9.13
registriranim u Republici Hrvatskoj . </P> <P> ( 2 ) Za izvanredne prijevoze : </P> <P> - kada je duljina vozila odnosno skupa vozila veća od 25 metara , </P> <P> - kada je širina
#138442490,doc#259411,1997_07_75_1317.html 9.13
sustavu za simultano prevođenje , te za radijsku postaju iz stavka ( 1 ) ovog članka kada se upotrebljava kao pričuvni uređaj ( osim prenosivih radijskih postaja ) , ne
#138434343,doc#259397,1997_07_75_1325.html 9.13
uređuje i druga pitanja u vezi sa svojim unutarnjim ustrojstvom i poslovanjem , kada ocijeni da je to potrebno . </P> <P> Članak 7 . </P> <P> Komisija ima sljedeće
#138420867,doc#259344,1997_07_73_1263.html 9.13
_________________________ </P> <P> 3 . Mjesto gdje se nekretnina nalazi ( za građevine adresa i kada je iz - građena _ ________________________________________ </P> <P> 4 . Za zemljište
#138414250,doc#259340,1997_07_73_1259.html 9.13
fizičkoj osobi za ublažavanje posljedica elementarne nepogode na njezinoj imovini , kada jedinice lokalne samouprave i uprave nisu u mogućnosti same dati pomoć . </P> <P>
#138410740,doc#259339,1997_07_73_1258.html 9.13
promjena pojedinih cijena ili radi sprječavanja monopolističkog određivanja cijena , kada se ti ciljevi ne mogu postići drugim mjerama gospodarske politike . </P> <P> Članak
#138408114,doc#259338,1997_07_73_1257.html 9.13
vrijednosti stvari ili prava koja čine dugotrajnu imovinu ( stalna sredstva ) za koje , kada se prodaju ili kupuju , Uprava mora pribaviti prethodnu suglasnost Nadzornog odbora
#138390561,doc#259336,1997_07_73_1255.html 9.13
<P> ( 1 ) Prijeka potreba stalne pomoći i njege druge osobe u punom opsegu postoji kada osoba zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može sama udovoljiti osnovnim
#138377031,doc#259315,1997_07_71_1242.html 9.13
podnosi donositelju toga propisa , te o tome obavještava Vladu Republike Hrvatske , kada ona nije donositelj toga propisa . </P> <P> Članak 23 . </P> <P> Pučki pravobranitelj
#138367712,doc#259297,1997_07_70_1213.html 9.13
</P> <P> U stavku 2 . iza riječi : " korisnik " stavlja se točka , a riječi : " kada je to ugovorom vlasnik prenio na korisnika " , brišu se . </P> <P> Članak 5 . </P>
#138331273,doc#259295,1997_07_70_1211.html 9.13
papci , kosti , rogovi , krv , crijeva i drugi proizvodi životinjskog podrijetla kada su namijenjeni industrijskoj uporabi , </P> <P> e ) proizvodi životinjskog podrijetla
#138324245,doc#259293,1997_07_70_1209.html 9.13
ili odobrenje nadležnog tijela državne uprave za obavljanje određene djelatnosti , kada je to propisano posebnim zakonima kao uvjet za registraciju udruge . </P> <P> (
#138315622,doc#259278,1997_01_7_111.html 9.13
Članak 22 . stavak 2 . Ustava određuje da se nikome ne može oduzeti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , a o čemu odlučuje sud , a članak 29 . Ustava jamči pravo
#138311788,doc#259273,1997_07_69_1196.html 9.13
obavljati tijekom cijele godine osim u razdoblju od 1 . lipnja do 31 . kolovoza kada je lov dopušteno obavljati samo u akvatoriju koji se nalazi izvan jedne ( 1 ) morske
#138303228,doc#259268,1997_07_69_1191.html 9.13
<P> Fond je nadležan za isplatu naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske kada je prema odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske
#138301284,doc#259267,1997_07_69_1190.html 9.13
porez na promet nekretnina . </P> <P> ( 2 ) Porez na promet nekretnina ne plaća se kada se nekretnine stječu u postupku pripajanja i spajanja trgovačkih društava u smislu
#138297306,doc#259265,1997_07_69_1189.html 9.13
kuna ili veću . </P> <P> ( 4 ) Društva za osiguranje utvrđuju identitet stranke i kada se radi o poslovima životnog osiguranja ako godišnji zbroj premija za životno osiguranje
#138294174,doc#259259,1997_07_69_1202.html 9.13
stavaka 2 . i 3 . ovog članka ne primjenjuju se u ovim slučajevima : </P> <P> - kada zračni kanali prolaze kroz prostore izlaznih puteva određenih za evakuaciju osoba
#138293622,doc#259258,1997_07_69_1201.html 9.13
. ovog pravilnika ne isključuje provjeru sukladnosti i ispitivanje u slučajevima kada Zavod to ocijeni nužnim . </P> <P> Članak 4 . </P> <P> Ovaj pravilnik stupa na
#138212662,doc#259095,1997_06_65_1038.html 9.13
<P> Osiguranje štednih uloga po ovom pravilniku započinje u roku od 8 dana od dana kada iznos uplaćen po odredbama članka 6 . i 7 . ovog pravilnika dosegne 90 % od ukupnog
#138196832,doc#259060,1997_06_64_1003.html 9.13
najmoprimca . </P> <P> Ako najmoprimac sklopi ugovor o najmu s najmodavcem u vrijeme kada Fond upravlja zgradom , danom sklapanja ugovora o najmu stana , za najmoprimca
#138193610,doc#259053,1997_06_63_982.html 9.13
kupovati , te davati zajmove za kupnju i drugih nekretnina , i to u slučajevima kada vlasnik ili zainteresirana osoba podnese takav zahtjev . " </P> <P> Članak 2 .
#138192443,doc#259050,1997_06_63_993.html 9.13
tužbe , te se posebno ističe njegov rad za vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku , kada je vraćajući se s posla teško ranjen , na što upućuje i priložena liječnička dokumentacija
#138171897,doc#259025,1997_06_61_948.html 9.13
papirima ( u daljnjem tekstu : Zakon ) , Komisija donosi propise o provedbi Zakona kada je za to ovlaštena . </P> <P> ( 2 ) Sukladno odredbi članka 19 . stavak ( 1 ) Zakona
#138100018,doc#258843,1997_05_52_798.html 9.13
Obvezatnih uputa ) obaviti samo u slučaju ako je birač dostupan biračkom odboru i kada je biračkom odboru pravodobno izrazio svoju želju da glasuje . </P> <P> 3 . Glasovanje
#138077650,doc#258838,1997_05_52_793.html 9.13
točki III . podtočki 2 . dodaje se alineja treća koja glasi : </P> <P> " - u slučaju kada zapovjednik putničkog broda kojemu plovidba traje do 4 sata ima odgovarajuću svjedodžbu
#138064264,doc#258805,1997_05_50_747.html 9.13
dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od </P> <P> <B> 48 sati od isteka dana kada je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni materijali
#138043731,doc#258764,1997_05_49_738.html 9.13
i kao takve primijenjene , već je izrazio pravni stav o odlučnom pravnom pitanju kada je poslovni prostor predan tužitelju . </P> <P> Na osnovi iznijetog Ustavni sud
#138034260,doc#258745,1997_05_48_699.html 9.13
</P> <P> - prema sjedištu trgovačkoga društva ili druge pravne osobe , u slučaju kada se predmetna olakšica ostvaruje putem tih pravnih osoba . </P> <P> Članak 21 .
#138002280,doc#258731,1997_05_48_706.html 9.13
zaključenja kreditnog posla ( dalje : Obavijest ) podnosi se na registraciju u slučaju kada se sa stranom pravnom ili fizičkom osobom namjerava zaključiti financijski kredit
#137999021,doc#258730,1997_05_48_705.html 9.13
procjene sudjelovao odbor za zaštitu na radu te da li je o procjeni opasnosti i kada raspravljalo zaposleničko vijeće te nadnevak završetka rada na procjeni . </P>
#137988221,doc#258707,1997_05_47_682.html 9.13
računa o obavljenom prijevozu , a za usluge međunarodnog prijevoza putnika , dan kada je pružena usluga prijevoza o čemu kao dokaz služi putnička karta ; </P> <P> -
#137985963,doc#258705,1997_05_46_671.html 9.13
prikuplja podatke i obavijesti od odgovornih osoba , svjedoka , vještaka i drugih osoba kada je to potrebno za obavljanje njegovih poslova , </P> <P> 11 . podnosi zahtjev za
#137974993,doc#258704,1997_05_46_670.html 9.13
obavljanja gospodarskog ribolova mora nalaziti na plovilu . </P> <P> U slučajevima kada se gospodarski ribolov obavlja ronjenjem osobe koje rone moraju biti stručno osposobljene
#137969183,doc#258703,1997_05_46_669.html 9.13
građanin ne smije pružati u lukama , pristaništima i na sidrištima , kao i u slučaju kada plovni objekt kruži izvan luka i sidrišta , osobama koje nisu na plovni objekt
#137952805,doc#258702,1997_05_46_668.html 9.13
oružjem u smislu ovoga Zakona smatraju se i predmeti pogodni za nanošenje ozljeda kada se nose na javnim okupljanjima , lokalnim i sličnim mjestima . </P> <P> Članak
#137945588,doc#258701,1997_05_46_667.html 9.13
( 2 ) Banka ne jamči za obveze države , država ne jamči za obveze banaka , osim kada je to jamstvo ugovoreno za pojedinačni slučaj . </P> <P> ( 3 ) Banka je neovisna
#137933023,doc#258700,1997_05_46_666.html 9.13
Osiguranje imovine i osoba je dobrovoljno , a iznimno se zakonom mogu propisati slučajevi kada je osiguranje obvezno . </P> <P> Imovina i osobe osiguravaju se kod društava za
#137921303,doc#258684,1997_04_45_659.html 9.13
. Redni broj 13 - broj žiroračuna </I> </P> <P> U prvo polje upisuje se oznaka 1 kada korisnik ima otvoren žiroračun , a oznaka 2 kada korisnik nema otvoren žiroračun
#137916154,doc#258672,1997_04_44_645.html 9.13
članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete . </P> <P> Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada pravo na zaštitni dodatak žive odvojeno
#137905544,doc#258660,1997_04_44_634.html 9.13
IMOVNOM STANJU , ODNOSNO PRIHODIMA , U GODINI 1997 . </B> </head> <P> 1 . U slučaju kada je stjecanje prava na obiteljsku mirovinu uvjetovano uzdržavanjem , smatrat će
#137905352,doc#258659,1997_04_44_633.html 9.13
članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine , kojima pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu
#137899231,doc#258647,1997_04_44_622.html 9.13
onim članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada pravo na zaštitni dodatak žive odvojeno
#137888057,doc#258636,1997_04_43_602.html 9.13
pravo na zdravstvenu zaštitu prema drugoj osnovi , zdravstvenu zaštitu koriste samo kada je u svezi ozljede ili bolesti koja je prouzročila tjelesno oštećenje prema kojem
#137872654,doc#258626,1997_04_42_592.html 9.13
predstavničkog tijela , </P> <P> - danom imenovanja povjerenika Vlade Republike Hrvatske , kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti za imenovanje povjerenika , </P> <P>
#137871560,doc#258624,1997_04_41_578.html 9.13
tijela jedinica lokalne samouprave i uprave i njihove službe te druge pravne osobe kada povjeravaju izvođenje radova ili obavljanje usluga koje se plaćaju sredstvima državnog
#137860499,doc#258603,1997_04_40_569.html 9.13
radova ( uređaji i oprema centralnog grijanja , ugradnja bojlera , umivaonika , kada i sl . ) , a ne i oprema koja se smatra robom sukladno propisu o postupku nabave
#137774649,doc#258571,1997_04_39_561.html 9.13
izvještaja . Postoji mnogo različitih računovodstvenih politika u primjeni , čak i kada se odnose na isti predmet , te je potrebna prosudba pri izboru i primjeni onih
#137763097,doc#258555,1997_04_38_554.html 9.13
sadržavati : </P> <P> 1 . Opće odredbe u svezi sa raspisanim natječajem ( tko je i kada donio odluku o raspisu natječaja , kada je natječaj objavljen u dnevnom tisku ,
#137757480,doc#258553,1997_04_38_552.html 9.13
u pojedinim dijelovima zdravstvene ustanove , kao i preraspodjelu radnog vremena kada se za to ukaže potreba provodi ravnatelj ustanove . </P> <P> Članak 3 . </P> <P>
#137754698,doc#258550,1997_04_37_539.html 9.13
upozorava da niti takve ispravke nije moguće vršiti u svako vrijeme , tj . u vrijeme kada bi takav ispravak više štetio nego koristio zakonitom provođenju izbora . </P>
#137747673,doc#258540,1997_04_36_530.html 9.13
sud Republike Hrvatske je utvrdio da Izborno povjerenstvo nije pravilno postupilo kada je potvrdilo rješenje o zabrani korištenja grba . </P> <P> Donoseći drugostupanjsko
#137734841,doc#258523,1997_04_34_500.html 9.13
</P> <P> Zapisnik Komisije potpisuje predsjednik Komisije , odnosno njegov zamjenik kada ga zamjenjuje . </P> <P> Zapisnik Komisije potpisuje i tajnik Komisije . </P> <P>
#137723274,doc#258501,1997_03_33_485.html 9.13
. koji glasi : </P> <P> " ( 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovoga članka u slučajevima kada nema lovnogospodarske osnove početni iznos naknade za koncesiju prava lova određuje
#137716655,doc#258497,1997_03_33_481.html 9.13
organizaciju rada , upravljanje , provjeru kakvoće te pribavljanje stručnih savjeta kada se radi o bilo kojem području ili djelatnosti i uslugama koje su od opće potrebe
#137715855,doc#258496,1997_03_33_480.html 9.13
po osobi plaća za smještaj prognanika u hotelu " B " kategorije , i to u slučaju kada se na prijedlog Ureda za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske dragovoljno
#137713524,doc#258494,1997_03_33_492.html 9.13
izborom novih članova , osim dakako , u slučaju nastupa zakonom utvrđenih okolnosti kada taj mandat može prestati i prije . </P> <P> Nesporno je stoga da će i mandat sadašnjim
#137708917,doc#258492,1997_03_33_490.html 9.13
sudjeluju u pokriću dijela troškova sanitetskog prijevoza u paušalnom iznosu od 30,00 kn kada se prijevoz koristi na udaljenosti do 50 km , u paušalnom iznosu od 60,00 kn kada
#137696460,doc#258476,1997_03_32_455.html 9.13
uključivanje sredstava iz stavaka 1 . i 3 . ovog članka izvršavaju se istoga datuma kada su ispostavljeni . " </P> <P> Članak 5 . </P> <P> Članci 30 . i 31 . brišu se .
#137694819,doc#258471,1997_03_32_469.html 9.13
korištenja zračne luke izvan vremena otvorenosti . </P> <P> IV . </P> <P> Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po mjesnom vremenu . </P> <P> V . </P> <P> Na
#137685516,doc#258449,1997_03_30_447.html 9.13
o naplati potraživanja iz domaće izvršne isprave , odnosno da se radi o slučaju kada djelovanje te Uredbe u izvršnom postupku nije moguće bez obzira što je dužnik kao
#137660033,doc#258412,1997_03_28_409.html 9.13
PRIJAŠNJIH GODINA PREMA RAZINI PLAĆA IZ GODINE 1996 . </B> </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja i plaća iz
#137640407,doc#258340,1997_03_26_330.html 9.13
poduzetnik osobno podiže s računa trgovačkog društva ili obrta . </P> <P> U slučajevima kada se zahtjev za izdavanje garancije odbija , HGA je dužna pismeno obavijestiti podnositelja
#137635559,doc#258334,1997_02_24_321.html 9.13
smatra navedeno državno tijelo i Sud . </P> <P> U pravu je podnositelj ustavne tužbe kada smatra da su mu povrijeđena ustavna prava . </P> <P> Člankom 14 . Ustava Republike
#137632776,doc#258332,1997_02_24_319.html 9.13
Pravilnik o opsegu , uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavljaju pravne i fizičke osobe izvan Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
#137620824,doc#258324,1997_02_23_313.html 9.13
ispituje na mjestu uvoza , onda se za grupu uzimaju sve boce iste isporuke . U slučaju kada se ne može utvrditi koje boce pripadaju istoj isporuci , ispitivanje se može vršiti
#137591895,doc#258315,1997_02_23_314.html 9.13
rok upotrebljivosti navođenjem mjeseca , tromjesečja , polugodišta ili godine do kada je proizvod upotrebljiv s tim , da se kao rok upotrebljivosti računa zadnji dan
#137557004,doc#258275,1997_01_2_37.html 9.13
privremene nesposobnosti , zaposlenik ne može ostvariti pravo na plaćeni dopust za dane kada je bio na bolovanju . </P> <P> Članak 49 . </P> <P> Zaposleniku se može odobriti
#137540518,doc#258257,1997_02_19_274.html 9.13
<P> Visina pristojbe iz stavka 1 . ovoga članka , povećava se za 50 % , u slučaju kada su obvezni veterinarsko-sanitarni pregledi i kontrole obavljeni izvan uredovnog
#137535076,doc#258254,1997_02_18_262.html 9.13
proizvoda definiranog NIPUM-om , tada treba izračunati novi koeficijent i naznačiti do kada je stari koeficijent vrijedio , odnosno od kada vrijedi novi koeficijent . </P>
#137529664,doc#258242,1997_02_17_258.html 9.13
Izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske u roku od </P> <P> <B> 48 sati od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor , dakle od 00:00 sati idućeg dana
#137527752,doc#258240,1997_02_17_256.html 9.13
dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od </P> <P> <B> 48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su dostavljeni izborni
#137502360,doc#258205,1997_12_142_2028.html 9.13
Fizička osoba kao i udruženje osoba postaje obveznik poreza na dobit u trenutku kada počinje obavljati djelatnost , ako izjavi da želi plaćati porez na dobit , umjesto
#137481931,doc#258197,1997_12_142_2020.html 9.13
organizaciju rada , upravljanje , provjeru kakvoće te pribavljanje stručnih savjeta kada se radi o bilo kojem području ili djelatnosti te usluge koje su od opće potrebe
#137466353,doc#258185,1997_12_140_2011.html 9.13
pojedinih uređaja ili opreme na redovnom tehničkom pregledu proglašena neispravnim , kada dođu na ponovni pregled u propisanom roku od 4 dana od dana obavljanja prvobitnog
#137465369,doc#258183,1997_12_140_2009.html 9.13
) , u trajanju 4 godine , osim ako su zasnovali radni odnos na određeno vrijeme kada se rok valjanosti iskaznice utvrđuje do roka navedenog u ugovoru o radu , a ako
#137463214,doc#258180,1997_12_140_2006.html 9.13
zdravstvenim djelatnostima i utvrđene cijene boda za tu djelatnost . </P> <P> U slučaju kada cijena lijeka nije utvrđena Listom lijekova Zavoda , Zavod priznaje nabavnu cijenu
#137444711,doc#258178,1997_12_140_2004.html 9.13
</P> <P> <B> <I> Posebna mjerenja </I> </B> </P> <P> Članak 16 . </P> <P> U slučaju kada postoji osnovana sumnja da je došlo do prekomjernog ispuštanja onečišćujućih tvari
#137327467,doc#258166,1997_12_139_1979.html 9.13
obvezan obračunati i platiti posebni porez . Porez se plaća u roku od 30 dana od dana kada je gubitak utvrđen u iznosu većem od dopuštenog . </P> <P> ( 4 ) Proizvođač je
#137316439,doc#258153,1997_12_139_1975.html 9.13
postupku izbora studentskih predstavnika u roku od dva dana , računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor . </P> <P> Obrazloženi prigovor
#137310661,doc#258142,1997_12_138_1973.html 9.13
same stvari tako da stjecatelj zadobiva faktičnu vlast , a predaja je izvršena tada kada se stjecatelj s voljom prenositelja nađe u položaju da može izvršavati vlast glede
#137306760,doc#258137,1997_12_138_1968.html 9.13
uključenje sredstava iz stavka 1 . i 3 . ovog članka izvršavaju se istog datuma kada su ispostavljeni " . </P> <P> Članak 8 . </P> <P> Članci 30 . i 31 . brišu se .
#137280039,doc#258128,1997_12_137_1960.html 9.13
porez plaća je : 30102-630-16 </P> <P> " Poziv na broj odobrenja " za pravnu osobu kada uplaćuje porez na dodanu vrijednost : </P> <P> Poziv na </P> broj ( odobrenja )
#137271445,doc#258121,1997_12_136_1951.html 9.13
broj putovnice ovlaštenika ; </P> <P> - mjesto i nadnevak ( dan , mjesec i godina ) kada je dozvola prodana ovlašteniku ; </P> <P> - tko je prodao dozvolu ovlašteniku .
#137182396,doc#258055,1997_12_131_1887.html 9.13
provedbi inspekcijskog nadzora vodi postupak , sastavlja zapisnik i donosi rješenje , kada je za to ovlašten ovim Zakonom i propisima donijetim na temelju njega . </P> <P>
#137162353,doc#258036,1997_02_13_197.html 9.13
umjetnicima prestaje radni odnos u kazalištu prestankom ugovora o radu : </P> <P> 1 . kada navrše 40 godina staža osiguranja ili 65 godina života i 15 godina mirovinskog
#137130744,doc#257977,1997_11_125_1830.html 9.13
Splita , jer smatra da je donositelj osporenog akta postupio preko svojih ovlasti kada je tim aktom utvrdio da se i stambena zgrada na označenoj adresi ima smatrati atraktivnom
#137101831,doc#257962,1997_11_124_1806.html 9.13
ponuditelj mora priložiti : </P> <P> a ) kopije narudžbenica za objavljivanje ili podatke kada je i u kojem javnom glasilu naručio objavljivanje , </P> <P> b ) bankarsku garanciju
#136798801,doc#257849,1997_02_12_193.html 9.13
Smatra se da djelatnost proizvodnje - nadalje " <I> djelatnost </I> " - postoji , kada se međusobno udruže resursi kao što su oprema , rad , proizvodna tehnika , mreže
#136789668,doc#257846,1997_02_12_190.html 9.13
pojedine dugotrajne imovine čini sadašnja vrijednost imovine . Ta svota se dobije kada od svote nabavne vrijednosti iskazane na pojedinim računima imovine oduzme svota
#136781232,doc#257823,1997_11_119_1768.html 9.13
i ženama trudnoća kojih je vidljiva , ili ne prestane s primjenom tjelesne snage kada je osoba prema kojoj je uporabljena tjelesna snaga prestala s pružanjem otpora
#136776099,doc#257812,1997_11_117_1746.html 9.13
korištenja zračne luke izvan vremena otvorenosti . </P> <P> IV . </P> <P> Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po mjesnom vremenu . </P> <P> V . </P> <P> Na
#136772809,doc#257801,1997_10_116_1737.html 9.13
povjerenstvu najkasnije u roku od </P> <P> <B> 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor , dakle od 00:00 sati idućeg dana
#136759289,doc#257787,1997_10_114_1713.html 9.13
odgodu . </P> <P> U slučajevima iz stavka 1 . ovog članka obveznici moraju odmah kada im okolnosti to dopuštaju Uredu poslati podatke i na jedan od ostalih načina predviđenih
#136737738,doc#257761,1997_10_113_1707.html 9.13
obavljene usluge za koju je izvršeno posredovanje . O uslugama posredovanja radi se kada poduzetnik djeluje u ime i za račun naručitelja . Ovdje ne potpadaju usluge posredovanja
#136725010,doc#257748,1997_10_112_1694.html 9.13
To znači da su pobijane odluke upravnih tijela i Upravnog suda donijete u vrijeme kada članak 70 . ZSO još nije bio ukinut . </P> <P> Zaštita ustavnih prava podnositelju
#136723524,doc#257747,1997_10_112_1693.html 9.13
bez prethodnog izjašnjenja stranke može donijeti samo iznimno i to u slučajevima kada je to zakonom određeno . </P> <P> U biti , navedeno rješenje Ministarstva obrane
#136707671,doc#257738,1997_10_111_1672.html 9.13
uključivanjem u obiteljsku , radnu i društvenu sredinu , uvažavajući izbor osobe kada je to moguće , </P> <P> 5 . izobrazbom osoba koje se bave zaštitom osoba s duševnim
#136698407,doc#257737,1997_10_111_1671.html 9.13
55 . , članka 63 . do 65 . , članka 70 . , 74 . , 82 . stavka 2 . i članka 83 . kada se na glavnoj raspravi razjašnjavaju pitanja koja se odnose na maloljetnika , te
#136688311,doc#257736,1997_10_111_1670.html 9.13
prije športskog natjecanja ili priredbe utvrđena opća zdravstvena sposobnost , a kada je to propisano i posebna zdravstvena sposobnost . </P> <P> ( 2 ) Opću i posebnu
#136613656,doc#257732,1997_10_110_1669.html 9.13
Vrhovnog suda Republike Hrvatske sastavljeno je od dva suca i tri suca porotnika kada sudi za kaznena djela za koja je u zakonu propisana kazna zatvora od petnaest godina
#136586090,doc#257731,1997_10_110_1668.html 9.13
kazneno djelo iz stavka 1 . ovoga članka pokreće se privatnom tužbom osim u slučaju kada je kazneno djelo iz stavka 1 . i 2 . ovoga članka počinjeno prema zaštićenom kulturnom
#136536833,doc#257721,1997_01_11_174.html 9.13
stanarskog prava može kupiti pod uvjetima iz ovoga Zakona , u roku tri mjeseca od dana kada mu je stan ponuđen . </P> <P> Zatim ( stavkom 2 . ) stavak 4 . članka 8 . izmijenjen
#136504966,doc#257704,1997_10_108_1657.html 9.13
ispitivanje kakvoće proizvoda je i pregled proizvoda koji provodi stručna organizacija kada se kakvoća proizvoda može odrediti samo putem stručnog pregleda proizvoda . </P>
#136492808,doc#257667,1997_10_105_1619.html 9.13
Središte pažnje ovoga Standarda je na izračunavanju nazivnika zarada po dionici . čak kada su podaci o zaradama po dionici ograničeni radi različitih računovodstvenih politika
#136492242,doc#257666,1997_10_105_1618.html 9.13
vodama i teritorijalnim morem Republike Hrvatske brodovima starijim od 25 godina kada prevoze ulje u razlivenom stanju , opasne i štetne kemikalije u razlivenom stanju
#136470401,doc#257663,1997_10_104_1614.html 9.13
krugova moguća je u slučaju korekcije granica viših prostornih jedinica ( moguće samo kada se radi o nenaseljenom području ) ; uvođenja podataka o jedinicama mjesne samouprave
#136461138,doc#257656,1997_10_104_1607.html 9.13
Vlada Republike Hrvatske koristit će ovlast iz stavka 1 . ovoga članka : </P> <P> - kada pojedino pitanje nije uređeno zakonom , </P> <P> - u vrijeme kada Zastupnički dom
#136429098,doc#257614,1997_09_100_1571.html 9.13
nakon oslobađanja velikog dijela nekad okupiranog područja Republike Hrvatske , kada je najveći dio stanovništva napustio to područje ostavljajući za sobom najveći
#136412761,doc#257584,1997_01_10_151.html 9.13
<P> Ukoliko jedinice lokalne samouprave granice ne usklade sporazumno , odnosno kada predstavničko tijelo pojedine jedinice lokalne samouprave predloži promjenu granica
#136380805,doc#257581,1997_01_1_7.html 9.13
Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i način obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavljaju pravni subjekti iz članka 4 . stavka 2 . Zakona o zapošljavanju
#136378131,doc#257580,1997_01_1_6.html 9.13
pravilnikom uređuju se posebnosti u postupku uvoznog ili izvoznog carinjenja robe , kada se na zahtjev carinskog obveznika određeni proizvodi ili dijelovi proizvoda , koji
#136374000,doc#257579,1997_01_1_5.html 9.13
postrojbe pri kojima obveznici civilne službe izvršavaju tu obvezu u slučajevima kada civilnu službu obavljaju u oružanim snagama . </P> <P> Članak 40 . </P> <P> Pravna
#136369921,doc#257578,1997_01_1_4.html 9.13
Predsjednik i članovi Vlade Republike Hrvatske mogu nositi dijelove vojne odore kada su nazočni vojnim vježbama , odnosno tijekom javne mobilizacije . </P> <P> Osobe
#136364080,doc#257577,1997_01_1_3.html 9.13
uvjetima ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe , a kada se radi o namirnicama životinjskog podrijetla , uz suglasnost ministra poljoprivrede
#136350286,doc#257576,1997_01_1_2.html 9.13
pravo na zdravstvenu zaštitu po drugoj osnovi , zdravstvena im zaštita pripada samo kada je u svezi s ozljedom ili bolešću koja je prouzročila tjelesno oštećenje po kojem
#136329633,doc#257572,1997_01_1_1.html 9.13
zdravstvene usluge , </P> <P> 4 . hitnu pomoć i neodgodivu medicinsku pomoć u trenutku kada mu je ona potrebna , </P> <P> 5 . slobodan izbor između više mogućih oblika medicinskih
#136322294,doc#257563,1997_01_1_11.html 9.13
mjeseca u kojem je utvrđeno neovlašteno iskorištavanje , bez obzira na broj dana kada su stvarno iskorištavane . </P> <P> Članak 10 . </P> <P> Ako na jednoj priredbi
#136316026,doc#257551,1996_11_99_1959.html 9.13
Ustavni zakon ne dopušta , naime , mogućnost podnošenja ustavne tužbe u slučaju kada odluka nije donijeta makar se radilo o propustu ili neučinkovitosti sudske zaštite
#136315385,doc#257550,1996_11_99_1958.html 9.13
gospodarstvu , ni za tijela kao što su škole , u njihovim posebnim zadaćama . Stoga , kada je zakonodavac odlučio kako je to propisano osporenim odredbama , nije odlučio
#136312305,doc#257548,1996_11_99_1938.html 9.13
sredstava i tehničke i organizacijske uvjete </P> <P> 5 . ponuda većeg iznosa naknade kada je za koncesiju određen početni iznos naknade . </P> <P> Za dodjelu koncesija iz
#136303676,doc#257536,1996_11_98_1936.html 9.13
" , broj 13/91 ) , zahtjev , prijedlog ili ustavna tužba odbacuje u slučajevima kada Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje , kada su nepravodobni i u drugim slučajevima
#136303153,doc#257535,1996_11_98_1935.html 9.13
" , broj 13/91 ) , zahtjev , prijedlog ili ustavna tužba odbacuje u slučajevima kada Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje , kada su nepravodobni i u drugim slučajevima
#136302401,doc#257534,1996_11_98_1934.html 9.13
nadležnom tijelu ne prijavi boravak i promjenu adrese stana u mjestu boravišta , kada ne boravi u ugostiteljskom objektu odnosno kada ne boravi kod osobe kojoj je došao
#136290275,doc#257515,1996_11_96_1915.html 9.13
upućuje i već citirana odredba članka 299 . stavak 2 . Zakona o upravi , što znači da kada posebni zakon kao što je Zakon o upravi nema drugačije odredbe o nekom pitanju
#136287581,doc#257513,1996_11_96_1913.html 9.13
mjerenja i opažanja . </P> <P> Odašiljanje meteoroloških izvještaja je besplatno kada se izvještaji predaju prema propisima Međunarodne telekomunikacijske udruge odgovarajućim
#136262814,doc#257504,1996_11_95_1911.html 9.13
pregledom zdravstvenih kartona osiguranih osoba </P> <P> - pregledom osigurane osobe , kada ocijeni da je to nužno za utvrđivanje objektivne dijagnoze i zdravstvenog stanja
#136245333,doc#257465,1996_11_94_1873.html 9.13
. Zakona o visokim učilištima ( " Narodne novine " - pročišćeni tekst 59/96 . ) kada su posrijedi nastavni predmeti iz područja koja može predavati samo umjetnik ,
#136238826,doc#257460,1996_11_94_1868.html 9.13
<P> - stupanj oštećenja stambenog objekta , </P> <P> - je li obnova započela ili kada će započeti , </P> <P> - u kojoj je fazi , </P> <P> - kad će obnova stambenog objekta
#136201417,doc#257437,1996_11_93_1644.html 9.13
obilježje prekršaja , pokreće postupak o kojem rješava ovlašteni djelatnik , osim kada je Zakonom izrijekom određeno da prekršajni postupak vodi drugo prekršajno tijelo
#136176533,doc#257406,1996_10_92_1600.html 9.13
Zakonom . </P> <P> Odredba stavka 1 . ovoga članka primijenit će se samo u slučajevima kada prema odredbama ovoga Zakona prijašnji vlasnik ima pravo na naknadu za oduzetu
#136172950,doc#257404,1996_10_92_1613.html 9.13
korištenja financijskih kredita u inozemstvu ( članak 15 Zakona ) ; </P> <P> Iznimno , kada se na registraciju podnosi Obavijest iz točke 4 pod 1 ) ove Odluke , sva se dokumentacija
#136171866,doc#257403,1996_10_92_1612.html 9.13
8 . </P> <P> U postupku kontrole u Narodnoj banci Hrvatske zapisnik se sastavlja kada se utvrde nezakonitosti i nepravilnosti . </P> <P> U postupku kontrole u ovlaštenoj
#136169978,doc#257400,1996_10_92_1609.html 9.13
korištenja zračne luke izvan vremena otvorenosti . </P> <P> IV . </P> <P> Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po lokalnom vremenu . </P> <P> V . </P> <P> Na
#136162527,doc#257398,1996_10_91_1598.html 9.13
) Ako najmoprimac odbije primiti pisani otkaz , otkazni rok počinje teći od dana kada je obavijest o otkazu predana na pošti . </P> <P> ( 4 ) Ako se najmoprimac ne iseli
#136074531,doc#257389,1996_10_90_1585.html 9.13
, obrtnik može privremeno obustaviti obavljanje obrta u trajanju do tri godine , kada koristi porodni dopust do navršene treće godine djetetova života . " </P> <P> Dosadašnji
#136072829,doc#257387,1996_10_90_1583.html 9.13
Vlada Republike Hrvatske koristit će ovlast iz stavka 1 . ovoga članka : </P> <P> - kada pojedino pitanje nije uređeno zakonom , </P> <P> - u vrijeme kada Zastupnički dom
#136012295,doc#257369,1996_10_89_1579.html 9.13
ili je podignuta optužnica do okončanja postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti . </P> <P> Članak 11 . </P> <P> Iskaznice
#136007993,doc#257366,1996_10_89_1576.html 9.13
sjedište organa koji je ovlašteniku izdao odobrenje za mali ribolov te nadnevak kada je ovlašteniku izdano odobrenje za mali ribolov . </P> <P> U točki II upisuju se
#136005629,doc#257364,1996_10_89_1574.html 9.13
ribolova ( u tekstu koji slijedi : odobrenje ) koje on mora uvijek imati kod sebe kada obavlja mali ribolov . </P> <P> Obrazac odobrenja tiskan je uz ovaj Pravilnik i
#135998447,doc#257342,1996_10_88_1553.html 9.13
kojem navodi slijedeće argumente za svoju odluku o raspuštanju : </P> <P> U trenutku kada se sastaje Općinsko vijeće u Opuzenu , sa ranije imenovanim zamjenicima članova
#135996560,doc#257340,1996_10_88_1551.html 9.13
vrsta navedenih u točki II . ove Naredbe , dužni su ih pregledati , i u slučaju kada posumnjaju na postojanje zaraze u nasadu , izvjestiti Ministarstvo , a kada se
#135985695,doc#257328,1996_10_87_1519.html 9.13
sukladno zakonu . </P> <P> Točka 9 . mijenja se i glasi : </P> <P> " 9 . donosi odluke kada je za to ovlašten zakonom " . </P> <P> Dosadašnje točke 4 . do 11 . postaju točke
#135955721,doc#257325,1996_10_87_1535.html 9.13
odobriti osiguranoj osobi koja nije utvrđena u stavci 1 . ovog članka , samo u slučaju kada se operacijskim postupkom u inozemstvu može osigurati izliječenje , uz uvjet da
#135949478,doc#257324,1996_10_87_1516.html 9.13
zbog kašnjenja vlaka ili prekida prometa mora se podnijeti u roku od 30 dana od kada je putovanje završeno ili kada je trebalo biti završeno . </P> <P> Ako se zahtjev
#135923930,doc#257283,1996_10_83_1474.html 9.13
športskih priredaba , </P> <P> 2 . poslove tehničke zaštite na temelju ugovora o djelu kada trgovačko društvo , odnosno obrtnik uvodi u svoje poslovanje novu tehnologiju za
#135920009,doc#257281,1996_10_83_1473.html 9.13
odnosi , a podnositelj ispravka nije pristao da se skrati u roku od 3 dana od dana kada je glavni urednik predložio skraćivanje , </P> <P> 9 ) ako postoji koja od pretpostavki
#135896281,doc#257233,1996_10_82_1444.html 9.13
utvrđuju se opseg , uvjeti i način obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavljaju pravne i fizičke osobe iz članka 4 . Zakona o zapošljavanju
#135889728,doc#257220,1996_10_81_1429.html 9.13
za tu vrstu plaćanja ovim Pravilnikom propisan broj vezne oznake i poziv na broj kada se osnova - dokument ( faktura , ugovor , ček , mjenica , rješenje i drugi slični
#135873866,doc#257203,1996_10_81_1414.html 9.13
zahtjev za kupnju garaže do 31 . prosinca 1996 . , odnosno u roku od 60 dana od dana kada mu se garaža dodijeli " . </P> <P> II . </P> <P> Ova Odluka stupa na snagu danom
#135869029,doc#257187,1996_01_8_126.html 9.13
ako se taj podatak može dati u vrijeme sklapanja ugovora , </p><p> 7 . mjesto i dan kada se pomorac ili ribar mora javiti na brod radi otpočinjanja rada , ako se ti podaci
#135852518,doc#257180,1996_01_8_119.html 9.13
</p><p> 2 . područje na kojem će pružati usluge , </p><p> 3 . stručnu spremu i datum kada je položio stručni ispit za turističkog vodiča , </p><p> 4 . strani jezik na kojem
#135837296,doc#257179,1996_01_8_118.html 9.13
pristojbe . </p><p> ( 4 ) U svakom slučaju zastara nastupa nakon isteka pet godina od dana kada je prvi put počela teći . </p><p> VI . NADZOR </p><p> Članak 12 . </p><p> ( 1 ) Primjenu
#135833123,doc#257165,1996_09_79_1389.html 9.13
st . 2 . toč . 10 . ZPP-a i na pogrešnu primjenu prava , ali to i jedno i drugo kada se upusti u meritum , a ne u fazi prethodnog ispitivanja dopustivosti revizije
#135829348,doc#257156,1996_09_78_1371.html 9.13
izdana službena iskaznica , jedinstveni matični broj građana , datum izdavanja , do kada traje ovlaštenje , datum privremenog oduzimanja i razlog i rubriku za opaske . </p>
#135823422,doc#257135,1996_09_76_1359.html 9.13
računa kao dan korištenja kredita . Ako banka ili štedionica vrati kredit istoga dana kada su joj sredstva doznačena na žiro račun , smatrat će se da je kredit korišten jedan
#135810826,doc#257106,1996_08_71_1321.html 9.13
navršilo se propisano trajanje neprekidne spriječenosti - nesposobnosti za rad , ili kada se valorizacijski koeficijent utvrđuje drugi ili više puta , prvi i posljednji
#135795675,doc#257098,1996_01_7_112.html 9.13
Fizička osoba kao i udruženje osoba postaje obveznik poreza na dobit i u trenutku kada počinje obavljati djelatnost , ako izjavi da želi plaćati porez na dobit , umjesto
#135793695,doc#257089,1996_01_7_116.html 9.13
donijete prema zakonu koji je bio na snazi do konačnosti rješenja o prekršaju do kada postoji mogućnost primjene blažeg zakona ukoliko bi takav do tada stupio na snagu
#135792507,doc#257088,1996_01_7_115.html 9.13
Narodne novine " , broj 73/91 ) suprotna navedenoj ustavnoj odredbi koja propisuje kada se , ali samo zakonom , može oduzeti i ograničiti vlasništvo . Ustavni sud , naime
#135682409,doc#257048,1996_08_65_1276.html 9.13
i učinke promjena računovodstvenih procjena . Međutim , mogu postojati okolnosti kada neke stavke mogu biti isključene iz neto dobiti ili gubitka tekućeg razdoblja .
#135656875,doc#256997,1996_07_62_1234.html 9.13
sadrži stare podatke precrtava se kosom crvenom crtom . </P> <P> ( 2 ) U slučaju kada je odjeljak naknadnih upisa popunjen , upis se nastavlja na prvoj slobodnoj stranici
#135655828,doc#256996,1996_07_62_1233.html 9.13
sadrži stare podatke precrtava se kosom crvenom crtom . </P> <P> ( 2 ) U slučaju kada je odjeljak naknadnih upisa popunjen , upis se nastavlja na prvoj slobodnoj stranici
#135654829,doc#256995,1996_07_62_1232.html 9.13
sadrži stare podatke precrtava se kosom crvenom crtom . </P> <P> ( 2 ) U slučaju kada je odjeljak naknadnih upisa popunjen , upis se nastavlja na prvoj slobodnoj stranici
#135643906,doc#256982,1996_07_61_1218.html 9.13
ili prijedlog Ustavnom sudu nije niti dostavljen . To može biti u onim slučajevima kada Ustavni sud sam ocijeni da postoji osnovana sumnja u ustavnost nekog zakona odnosno
#135584748,doc#256937,1996_07_59_1187.html 9.13
) O pitanjima iz svoga djelokruga , Rektorski zbor donosi odluke konsenzusom , a kada se konsenzus ne postigne , odluke će donijeti na način utvrđen poslovnikom . </P>
#135521931,doc#256936,1996_07_59_1186.html 9.13
oštećenih i napuštenih vozila . </P> <P> ( 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovoga članka , kada se promet uređuje na dijelu magistralne ili regionalne ceste , potrebna je i suglasnost
#135517345,doc#256935,1996_07_59_1185.html 9.13
prije isteka vremena na koje je izabran : </P> <P> - ako podnese ostavku , danom kada predstavničko tijelo donese odluku o prestanku mandata , </P> <P> - ako mu je pravomoćnom
#135514020,doc#256934,1996_07_59_1184.html 9.13
sredstava . </P> <P> ( 2 ) Mjera iz stavka 1 . točke 4 . ovoga članka može se poduzeti i kada oruđe za rad i radni okoliš nisu ispitani u propisanom roku , a opravdano se može
#135496039,doc#256933,1996_07_59_1183.html 9.13
Zakona odnose se i na osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom i na pravne osobe kada koriste rad drugih osoba . </P> <P> Članak 5 . </P> <P> ( 1 ) U smislu ovoga Zakona
#135490511,doc#256932,1996_07_59_1182.html 9.13
obavljanja djelatnosti osobnim radom ili profesionalne djelatnosti , </P> <P> 10 ) kada navrši 65 godina života , ako ispunjava uvjete za mirovinu po bilo kojoj osnovi
#135478395,doc#256926,1996_07_57_1166.html 9.13
) Porez na promet nekretnina ne plaća se u smislu članka 15 . stavka 1 . Zakona kada fizička osoba kupuje nekretnine koje se nalaze na području posebne državne skrbi
#135475738,doc#256924,1996_07_57_1164.html 9.13
iz stavka 2 . ovoga članka , sud će postupiti po aktu iz stavka 1 . ovoga članka kada od nadležne ispostave Područnoga ureda Porezne uprave Ministarstva financija primi
#135464775,doc#256919,1996_07_57_1159.html 9.13
predstavnika prema odredbama ovoga Zakona počinje teći od 2 . siječnja 1997 . godine do kada nastavljaju s radom predstavnici studenata izabrani prema prijašnjim propisima
#135416552,doc#256918,1996_07_57_1158.html 9.13
koje se dostavlja na način predviđen u stavku 3 . ovoga članka naznačit će se dan kada je položeno u pretinac osobe kojoj se dostava tako obavlja . Ako pismeno ne bude
#135414137,doc#256915,1996_07_57_1174.html 9.13
slobode i osobnosti , te da se nikomu ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud . </P> <P> Time što prvostupanjsko
#135150692,doc#256813,1996_07_54_1066.html 9.13
etalonskog objekta i pripadajući indeks promjene vrijednosti HRD prema DEM na dan kada se utvrđuje vrijednost etalonskog objekta ( stavak 3 . ) i - zatim - vrijednost
#135148553,doc#256812,1996_07_54_1065.html 9.13
stanarskog prava može kupiti pod uvjetima iz ovog Zakona , u roku tri mjeseca od dana kada mu je stan ponuđen . </p><p> Odgovarajućim stanom u smislu citirane zakonske odredbe
#135142795,doc#256806,1996_07_54_1060.html 9.13
turističke vodiče , </p><p> 3 . Izjavu za koju županiju želi polagati ispit , u slučaju kada se na jednoj visokoškolskoj ustanovi ispit za turističke vodiče polaže za više
#135132186,doc#256749,1996_07_53_997.html 9.13
</i> je ambalaža za koju su osigurani uvjeti za odvojeno skupljanje i obrađivanje kada postane ambalažni otpad ; </p><p><i> " Odvojeno skupljanje ambalažnog otpada " </i>
#135119855,doc#256732,1996_06_52_990.html 9.13
protekom onog dana posljednjeg mjeseca odnosno godine koji po svom broju odgovara danu kada je rok otpočeo . Ako nema tog dana u posljednjem mjesecu , rok se završava posljednjeg
#135117097,doc#256728,1996_06_52_986.html 9.13
</p><p> " 1 . korisnik usluge ima pravo upisati u knjigu žalbe prigovor u slučaju kada smatra da je oštećen u odnosu na traženu odnosno dobivenu uslugu , ili kada je
#135106361,doc#256708,1996_06_51_966.html 9.13
prostornog uređenja ; </p><p> - suglasnost lučke kapetanije izdaje se samo u slučaju kada se odnosi na sigurnost plovidbe . </p><p> U slučaju odbijanja davanja suglasnosti
#135091833,doc#256690,1996_06_49_947.html 9.13
prednost u odnosu na tarifne brojeve s općenitijim nazivom proizvoda . Međutim , kada se nazivi dva ili više tarifnih brojeva odnose samo na dio materijala ili tvari
#135063064,doc#256651,1996_06_47_917.html 9.13
potreba ( hranjenje , kontrola mokrenja i stolice ) ; </p><p> - pokretanja tijela - kada im to nije moguće ni uz pomoć ortopedskih pomagala ; </p><p> - korištenje tehničke
#135053449,doc#256622,1996_06_46_888.html 9.13
<p> - lovostaj za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama odnosno vrijeme kada se ne smiju loviti , sakupljati niti stavljati u promet u svježem stanju . </p><p>
#135044636,doc#256615,1996_06_45_872.html 9.13
odnosno službeničko zvanje , jedinstveni matični broj građana , datum izdavanja , do kada traje ovlaštenje , datum privremenog oduzimanja i razlog i rubriku za napomene
#135035716,doc#256608,1996_06_44_855.html 9.13
<p> - odluku kojom odbija ponude , </p><p> - odluku kojom odbacuje ponude u slučaju kada ponuda ne ispunjava uvjete iz ponudbene dokumentacije . </p><p> Članak 12 . </p><p>
#135033461,doc#256607,1996_06_44_854.html 9.13
ugovor o zakupu se raskida danom napuštanja prebivališta ili sjedišta , odnosno dana kada se je trebao naseliti na području posebne državne skrbi ili davanja zemljišta u
#134988958,doc#256605,1996_06_44_852.html 9.13
objavljeno priopćenje ponovno objavi . U slučaju ponovne objave treba naznačiti kada je i gdje prva objava obavljena . Rokovi vezani uz objavu teku od dana kojega je
#134970410,doc#256588,1996_05_43_840.html 9.13
. dodaje se stavak 3 . koji glasi : </p><p> " Iznimno od stavka 2 . ovoga članka , kada se promet uređuje na dijelu magistralne ili regionalne ceste , potrebna je i suglasnost
#134969157,doc#256587,1996_05_43_839.html 9.13
prestanka članstva . </p><p> Članak 18 . </p><p> Umjetnička organizacija prestaje postojati kada se sukladno odredbama akta o osnivanju i odredbama statuta , odluči o prestanku
#134965418,doc#256586,1996_05_43_838.html 9.13
smislu ovoga Zakona smatra se i pravni posao sklopljen između domaće i strane osobe kada je ugovoreno plaćanje obveza , odnosno naplata tražbine s rokom preko 90 dana .
#134938974,doc#256549,1996_05_40_806.html 9.13
referenduma dužno je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati računajući od vremena kada mu je dostavljeno očitovanje nadležnog tijela o navodima u prigovoru i glasački
#134928249,doc#256538,1996_01_4_60.html 9.13
GODINA PREMA RAZINI PLAĆA IZ GODINE 1995 . </b> </div></head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem plaća iz prijašnjih godina prema
#134926536,doc#256535,1996_01_4_74.html 9.13
Poslovnika Suda , a tada ne može tražiti povrat u prijašnje stanje , nezavisno od toga kada je saznao za propuštanje . </p><p> Stoga je na temelju odredbe stavka 2 . članka
#134925067,doc#256532,1996_01_4_71.html 9.13
GODINA PREMA RAZINI PLAĆA IZ GODINE 1995 . </b> </div></head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja i plaća iz
#134924494,doc#256530,1996_01_4_69.html 9.13
invalidsko osiguranje u stalnoj svoti od 280,00 kn . </p><p> Članak 2 . </p><p> U slučaju kada se doprinos plaća za vrijeme kraće od mjesec dana za svaki kalendarski dan proveden
#134921972,doc#256527,1996_05_39_788.html 9.13
nadzornika u obavljanju nadzora , nadzornik može , u opravdanim slučajevima , i kada je to po prirodi obveze , narediti izvršenje obveze putem trećih osoba , te u skladu
#134909607,doc#256496,1996_05_38_778.html 9.13
Ministarstva uprave , raspustiti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave kada se ispuni jedan ili više uvjeta koji su propisani u točkama 1 . do 6 . te zakonske
#134905734,doc#256495,1996_05_38_777.html 9.13
Ministarstva uprave , raspustiti predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave kada se ispuni jedan ili više uvjeta koji su propisani u točkama 1 . do 6 . te zakonske
#134900990,doc#256489,1996_05_38_772.html 9.13
odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom ; </p><p> - zabraniti na licu mjesta kopanje odnosno
#134897789,doc#256488,1996_05_38_771.html 9.13
odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom ; </p><p> - zabraniti na licu mjesta kopanje odnosno
#134895073,doc#256487,1996_05_38_770.html 9.13
posebnog odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili kretanja Parkom prirode , kada je to propisano ovim Pravilnikom , </p><p> - zabraniti plovidbu pravnoj ili fizičkoj
#134891811,doc#256486,1996_05_38_769.html 9.13
odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili kretanja po Nacionalnom parku , kada je to propisano ovim Pravilnikom , </p><p> - zabraniti plovidbu pravnoj ili fizičkoj
#134888419,doc#256485,1996_05_38_768.html 9.13
odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom ; </p><p> - na licu mjesta zabraniti plovidbu pravnoj
#134885146,doc#256484,1996_05_38_767.html 9.13
odobrenja za obavljanje određene djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom ; </P> <P> - zabraniti na licu mjesta kopanje
#134871852,doc#256465,1996_05_37_747.html 9.13
od antene ili antenskog sustava . Obuhvaća osnovne i sporedne emisije . ( Npr . kada je tijekom ispitivanja radijski odašiljač zaključen teretom koji ne zrači ) . </P>
#134869110,doc#256451,1996_05_36_716.html 9.13
</p><p> Dugovanje Republike Hrvatske po obveznicama iz točke I . ove Odluke prestaje kada ih preuzme Hrvatski fond za privatizaciju na ime kupnje dionica i udjela u postupku
#134863974,doc#256440,1996_05_36_723.html 9.13
tla , odlaganja otpada , opskrbe energijom te drugim komunalnim djelatnostima , kada sustav komunalne infrastrukture čini nedjeljivu funkcionalnu cjelinu . </p><p> Predlagači
#134840668,doc#256438,1996_05_36_721.html 9.13
upisuje se broj koji sam onečišćivač pridruži tehnološkoj jedinici . Ovaj broj , kada je jednom pridružen , može se mijenjati samo uz suglasnost nadležnoga županijskog
#134803851,doc#256433,1996_05_35_707.html 9.13
usluga ili drugim pravnim poslovima sa stranim osobama , odnosno u drugim slučajevima kada je to određeno Zakonom , banka ovlaštena za poslove s inozemstvom odobrava deviznom
#134802128,doc#256430,1996_05_34_703.html 9.13
2 ) U slučajevima iznenadnih događanja iz stavka 1 . ovog članka izvan razdoblja kada se ova događanja uobičajeno očekuju , pravna osoba je dužna hitno intervenirati
#134799565,doc#256427,1996_05_34_700.html 9.13
razvitak dobrih odnosa između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država , kada su u sastavu visokog izaslanstva Ministarstva trgovine Sjedinjenih Američkih Država
#134774788,doc#256390,1996_04_32_654.html 9.13
pravomoćna , neće se izvršiti , a ako je izvršenje u tijeku , bit će prekinuto danom kada okrivljenik bude predan Međunarodnom kaznenom sudu . </p><p> Članak 11 . </p><p> Kazneni
#134766629,doc#256380,1996_04_32_663.html 9.13
boravka turista sukladno stavku 1 . ovoga članka , dužan je obaviti vlasnik plovila , kada boravi na plovilu , za sebe i sve osobe koje borave na plovilu , kada se nalazi
#134758486,doc#256350,1996_04_30_632.html 9.13
Hrvatske prihvaća stajalište upravnih tijela , te potvrđuje da su ispravno postupila kada podnositelju nisu priznala svojstvo stranke u upravnoj stvari priznanja stanarskog
#134753444,doc#256349,1996_04_30_631.html 9.13
koje je podnijeta ova ustavna tužba . </P> <P> U pravu je podnositelj upravne tužbe kada navodi da su mu povrijeđena navedena ustavna prava . </P> <P> Člankom 14 . Ustava
#134744060,doc#256329,1996_01_3_57.html 9.13
crvenom crtom . </FONT> <P> <FONT SIZE=3 FACE="Times New Roman CE"> ( 2 ) U slučaju kada je odjeljak naknadnih upisa popunjen , upis se nastavlja na prvoj slobodnoj stranici
#134733103,doc#256317,1996_04_29_600.html 9.13
pravo na zdravstvenu zaštitu prema drugoj osnovi , zdravstvenu zaštitu koriste samo kada je u svezi ozljede ili bolesti koja je prouzročila tjelesno oštećenje prema kojem
#134726184,doc#256315,1996_04_29_598.html 9.13
to dopušteno tehničkim uputama moraju se pokrivati zaštitnim pokrovima za vrijeme kada nisu u uporabi . </P> <P> <I> Mjere zaštite u slučaju potresa ili drugih elementarnih
#134709554,doc#256291,1996_04_28_573.html 9.13
županijskom uredu , osim u slučajevima iz članka 131 . stavak 2 . Zakona o vodama kada se podnosi " Hrvatskim vodama " te u slučajevima iz članka 132 . istog zakona kada
#134702634,doc#256277,1996_04_28_542.html 9.13
ako Republika Hrvatska odluči da ne postane stranka toga međunarodnog ugovora i kada tu svoju odluku notificira ostalim međunarodnopravnim subjektima između kojih se
#134687413,doc#256264,1996_04_27_537.html 9.13
korištenja zračne luke izvan vremena otvorenosti . </P> <P> IV . </P> <P> Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po lokalnom vremenu . </P> <P> V . </P> <P> Na
#134680671,doc#256240,1996_04_26_521.html 9.13
članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete . </P> <P> Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada pravo na zaštitni dodatak žive odvojeno
#134679602,doc#256239,1996_04_26_520.html 9.13
GODINA PREMA RAZINI PLAĆA IZ GODINE 1995 . </b> </div></head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja i plaća iz
#134678880,doc#256237,1996_04_26_518.html 9.13
članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine , kojima pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu
#134672326,doc#256227,1996_04_26_509.html 9.13
onim članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada pravo na zaštitni dodatak žive odvojeno
#134671063,doc#256225,1996_04_26_507.html 9.13
GODINA PREMA RAZINI PLAĆA IZ GODINE 1995 . </b> </div></head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem plaća iz prijašnjih godina prema
#134670672,doc#256224,1996_04_26_506.html 9.13
GODINA PREMA RAZINI PLAĆA IZ GODINE 1995 . </b> </div></head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem plaća iz prijašnjih godina prema
#134658279,doc#256198,1996_03_25_464.html 9.13
obradu , organizaciju rada , upravljanje , kontrolu kvalitete te stručne savjete kada se radi o bilo kojem području javne djelatnosti i uslugama u svezi s opskrbom energijom
#134653441,doc#256191,1996_03_25_457.html 9.13
3 . koji glasi : </p><p> " ( 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovoga članka u slučajevima kada nema lovnogospodarske osnove , početni iznos naknade za koncesiju prava lova određuje
#134648061,doc#256187,1996_03_25_471.html 9.13
ostale predmete u grupi od 4-12 studenata . </P> <P> Nove grupe mogu se ustrojiti kada se broj studenata u grupama poveća za najmanje 20 % u odnosu na broj propisan stavcima
#134641986,doc#256186,1996_03_25_470.html 9.13
bolovanje ) , službenik i namještenik ne može ostvariti pravo na plaćeni dopust za dane kada je koristio godišnji odmor ili je bio na bolovanju . </p><p> Članak 54 . </p><p> U
#134637770,doc#256182,1996_03_25_466.html 9.13
po osobi plaća za smještaj prognanika u hotelu " B " kategorije , i to u slučaju kada se na prijedlog Ureda za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske dragovoljno
#134630144,doc#256175,1996_03_24_430.html 9.13
stavka 2 . ovoga članka radno tijelo mora odlučiti u roku od petnaest dana od dana kada je pisani prijedlog dostavljen radnom tijelu . </p><p><div> Članak 6 . </div></p><p>
#134620249,doc#256163,1996_03_24_428.html 9.13
kuće veća od potrebne stambene površine prema broju članova obitelji , može se , kada to nalažu građevinski razlozi , dopustiti povećanje tlocrtne površine nove kuće
#134614339,doc#256159,1996_03_24_443.html 9.13
uključivanje sredstava iz stavaka 1 . i 3 . ovog članka izvršavaju se istoga datuma kada su ispostavljeni . " </p><p><div> Članak 5 . </div></p><p> Članci 30 . i 31 . brišu
#134591075,doc#256129,1996_03_22_413.html 9.13
zahtjev za ponovnu kategorizaciju objekta u kojem pruža uslugu u roku 30 dana od dana kada je prestao ispunjavati propisane uvjete za tu kategoriju objekta . </p><p> Utvrđena
#134580213,doc#256117,1996_03_21_392.html 9.13
odbor Fonda donosi odluku o kupnji dionica na burzi ili uređenom javnom tržištu kada ocijeni da je to svrhovito radi zaštite cijena dionica ili iz drugih razloga u
#134562068,doc#256076,1996_01_2_53.html 9.13
medicine primarne zdravstvene zaštite , obavlja i sljedeće poslove : </p><p> 1 . utvrđuje kada je bolovanje osiguranika nastupilo i prestalo , sukladno Zakonu o zdravstvenom
#134558594,doc#256072,1996_01_2_49.html 9.13
izuzimanju uzoraka eksplozivna tvari vodi se zapisnik u kojem se navodi tko je , kada i gdje izuzeo uzorke , vrstu i tip eksplozivne tvari te iz koje proizvedene serije
#134556185,doc#256071,1996_01_2_48.html 9.13
popunjavaju , dok se novi redni broj upisuje u stupac 1 . prvog sljedećeg slobodnog reda kada se unose novi podaci za drugu vrstu i tip eksplozivne tvari , odnosno novi unos
#134553561,doc#256070,1996_01_2_47.html 9.13
izuzimanju uzoraka pirotehničkih sredstava vodi se zapisnik u kojem se navodi tko je , kada i gdje izuzeo uzorke , koji tipovi pirotehničkog proizvoda te iz koje proizvedene
#134516608,doc#255999,1996_03_17_300.html 9.13
ishod žalbenog postupka . </p><p> 8 . Upravni spor : u koloni 14 . upisuje se datum kada je tužba podignuta , a u kolonu 15 . ishod sudskog postupka . </p><p> 9 . Privredni
#134506625,doc#255996,1996_03_17_298.html 9.13
se ne smije ometati prolaz ostaje u punoj obvezi držati se pravila ovoga dijela kada se dva broda približavaju jedan drugome tako da postoji opasnost od sudara . </p>
#134460250,doc#255959,1996_02_16_242.html 9.13
potencijala počinje komercijalizirati i znatnije doprinositi porastu nacionalnoga dohotka kada su ukupna ulaganja u istraživanje i razvoj veća od 1,5 % bruto domaćeg proizvoda
#134446814,doc#255933,1996_02_14_223.html 9.13
crvenom kosom crtom te se obavlja u prvoj slobodnoj rubrici . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada su rubrike u potpunosti ispunjene upis se nastavlja na prvoj slobodnoj stranici
#134445248,doc#255932,1996_02_14_222.html 9.13
koja sadrži stare podatke precrtava se kosom crvenom crtom . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada su rubrike koje se odnose na promjenu odgovarajućih podataka do kraja popunjene
#134440587,doc#255921,1996_02_14_225.html 9.13
koji sadrži stare podatke precrtava se kosom crvenom crtom . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada je odjeljak naknadnih upisa popunjen , upis se nastavlja na prvoj slobodnoj stranici
#134439341,doc#255920,1996_02_14_224.html 9.13
stažu ; </p><p> 3 . naziv i sjedište poslodavca kod kojeg je ostvaren staž ( u slučaju kada je staž utvrđen rješenjem ostvaren kod dva ili više različitih poslodavaca u tu
#134434055,doc#255919,1996_02_13_211.html 9.13
trenutka prvog otkucaja kad se vozilo kreće brzinom manjom od granične brzine ili kada stoji , pri čemu je cijena vožnje za proteklo vrijeme uračunana u cijenu polaska
#134425762,doc#255899,1996_02_12_183.html 9.13
. </p><p> Pravo na naknadu iz stavka 4 . ovoga članka povratnik ostvaruje od dana kada ovlaštena osoba u organiziranom smještaju ili nadležni regionalni ured izda ispravu
#134406758,doc#255879,1996_12_110_2160.html 9.13
uplatu doprinosa treba podnijeti zahtjev u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana kada su prestali razlozi za mirovanje . </P> <P> Ako samostalni umjetnik ne podnese
#134389766,doc#255862,1996_02_11_155.html 9.13
Uprave ili se zaposli u Društvu , a izabranom članu koji predstavlja zaposlenike kada ga zaposlenici opozovu . </p><p> ( 3 ) Na mjesto člana Nadzornog odbora , koji je
#134368479,doc#255851,1996_02_11_154.html 9.13
</p><p><div> Članak 22 . </div></p><p> Izvoz , odnosno uvoz robe i usluga obavljen je kada je roba ocarinjena i kada je roba prešla carinsku crtu , odnosno kada je usluga
#134364665,doc#255838,1996_12_109_2143.html 9.13
mjesečna i godišnja izvješća iz članka 9 . , 10 . i 11 . ovog Pravilnika i u slučaju kada u tijeku izvještajnog razdoblja nisu obavljali poslove uvoza i izvoza duhanskih
#134363195,doc#255835,1996_12_109_2140.html 9.13
podnose mjesečno odnosno godišnje izvješće iz stavka 1 . ovoga članka i u slučaju kada u tijeku izvještajnog razdoblja nisu imali nikakve promjene na prijavljenom veleprodajnom
#134360261,doc#255833,1996_12_109_2138.html 9.13
koji glasi : </P> <P> " ( 6 ) Terenski dodatak u zemlji i inozemstvu isplaćuje se kada zaposlenik boravi izvan mjesta svojega prebivališta ili uobičajenog boravišta radi
#134359556,doc#255832,1996_12_109_2137.html 9.13
diplomatsku odnosno službenu vizu na novu diplomatsku odnosno službenu putovnicu kada uvidom u raniju putovnicu utvrdi da su sve stranice u diplomatskoj odnosno službenoj
#134347274,doc#255825,1996_12_109_2147.html 9.13
uništena ili oštećena oprema odnosno objekti na području dviju ili više županija , i kada se radi o javnim poduzećima na razini Republike Hrvatske , rješenje iz stavka 1
#134334954,doc#255815,1996_12_108_2134.html 9.13
instrument osiguranja naplate kredita prema ocjeni HBOR-a ) , i to osobito u slučaju kada se krajnji korisnik kreditira direktno bez posredstva poslovnih banaka " . </P>
#134310248,doc#255797,1996_12_108_2118.html 9.13
osigurana osoba stječe pravo na novo istovrsno stomatološko pomagalo , samo u slučaju kada je ugovorni doktor stomatologije utvrdio da isto pomagalo funkcionalno više ne
#134299112,doc#255787,1996_12_108_2090.html 9.13
branitelja iz članka 16 . stavka 1 . ovoga Zakona stječe pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši 40 godina života . Udovac , odnosno otac hrvatskog branitelja isto pravo
#134279519,doc#255734,1996_12_107_2056.html 9.13
se porez plaća je : 30102-630-16 </P> <P> Poziv na broj odobrenja za pravnu osobu kada uplaćuje porez na promet proizvoda i usluga : </P> <P> Poziv na broj </P> <P> (
#134265528,doc#255721,1996_12_106_2043.html 9.13
) , prema kojem se zahtjev , prijedlog ili ustavna tužba odbacuje u slučajevima kada Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje , kada su nepravodobni , i u drugim slučajevima
#134260567,doc#255709,1996_12_105_2020.html 9.13
dozvole , </P> <P> - državljanstvo ovlaštenika dozvole , </P> <P> - mjesto i datum kada je dozvola prodana ovlašteniku , </P> <P> - tko je prodao dozvolu . </P> <P> Članak
#134252791,doc#255691,1996_12_103_2000.html 9.13
članka 1 . stavka 2 . ovoga Pravilnika ne smije raditi na tim poslovima od dana kada poslodavcu dostavi potvrdu ovlaštenog doktora medicine specijaliste ginekologa
#134252282,doc#255690,1996_12_103_1999.html 9.13
zdravstveno osiguranje ( u daljnjem tekstu : nadležna služba ) najmanje 15 dana prije dana kada namjerava početi koristiti to pravo . </P> <P> ( 2 ) Rješenje o pravu na stanku
#134247397,doc#255686,1996_12_103_1995.html 9.13
počinitelje stegovnih prijestupa , te je s tim u svezi dužan pokrenuti stegovni postupak kada za to postoje uvjeti i vršiti progon u tijeku postupka tako dugo dok ti uvjeti
#134239326,doc#255685,1996_12_103_1994.html 9.13
stegovnog postupka zbog stegovne pogreške nastupa nakon proteka 6 mjeseci od dana kada je počinjena . </P> <P> ( 2 ) Zastara pokretanja stegovnog postupka zbog stegovnog
#134235047,doc#255681,1996_12_103_2003.html 9.13
širenja buke s radilišta iznad dopuštenih razina ; izuzetno , u određenim slučajevima kada nije moguće primijeniti mjere za sprečavanje širenja buke sa radilišta iznad dopuštenih
#134229771,doc#255664,1996_11_101_1973.html 9.13
smetnji pritužba se može podnijeti kad je smetnja nastala i u roku 30 dana , od dana kada je smetnja nepravodobno ili površno otklonjena . </P> <P> ( 4 ) Pretplatnik koji
#134211692,doc#255649,1996_11_100_1962.html 9.13
dozvole za građenje i rekonstrukciju javne ceste Ministarstvo izdaje posebne uvjete kada se radi o državnoj cesti , odnosno nadležni županijski ured kada se radi o županijskoj
#134209350,doc#255646,1996_02_10_139.html 9.13
uvida u cjelokupnu dokumentaciju kod kreditora i poduzetnika . </p><p> U slučajevima kada se zahtjev za davanje garancije i dodjeljivanje potpore djelomično ili u potpunosti
#134203683,doc#255635,1996_02_10_149.html 9.13
Pravilnik o opsegu , uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavlja pravni subjekt izvan Zavoda za zapošljavanje ( NN br . 11/95
#134160825,doc#255611,1996_01_1_27.html 9.13
oduzetu imovinsku korist i troškove postupka koje izriču sudovi i suci za prekršaje , kada se podmiruju bezgotovinskim načinom plaćanja , obveznici uplate uplaćuju Posebnim
#134137302,doc#255592,1995_12_99_1649.html 9.13
o prestanku mandata zastupniku , odnosno odluku o mirovanju mandata zastupnika , kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti podnosi izvješće Zastupničkom domu da su ispunjeni
#134133102,doc#255584,1995_12_98_1647.html 9.13
valja reći da bi po ocjeni Suda , dopunski kriterij mogao doći u obzir tek onda kada odgovarajuća zastupljenost ne bi bila ostvarena kroz redovni postupak . </p><p> 2
#134125436,doc#255581,1995_12_98_1644.html 9.13
odnosno službeničko zvanje , jedinstveni matični broj gradana , datum izdavanja , do kada traje ovlaštenje , datum privremenog oduzimanja i razlog i rubriku za napomene
#134108024,doc#255531,1995_12_97_1597.html 9.13
vrsta navedenih u točki II . ove naredbe , dužni su ih pregledati , i u slučaju kada posumnjaju na postojanje zaraze , izvijestiti Ministarstvo koje će dati nalog za
#134106129,doc#255520,1995_11_96_1585.html 9.13
pregledavati u razdoblju od 15 . lipnja do 15 . rujna . </p><p> Posjednici bilja , u slučaju kada posumnjaju na prisutnost štetnika , izvijestit će o tome Ministarstvo , koje će
#134075477,doc#255458,1995_11_93_1515.html 9.13
žig , potpis ovlaštenog djelatnika kojem su pečat i žig povjereni na uporabu , dan kada su pečat i žig dostavljeni Ministarstvu uprave radi uništavanja i rubriku za primjedbe
#134037131,doc#255355,1995_02_9_148.html 9.13
podrazumijeva se i jamstvo na podnošenje tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske , kada žalba nije dopuštena , a rješenje je doneseno u prvom stupnju . Podnositelj tužbe
#134006551,doc#255326,1995_11_89_1419.html 9.13
početka volontiranja ) , </p><p> - izraditi program pripravničkog staža , </p><p> - kada se pokaže posebna potreba pozivati odgovarajuće stručno-pedagoške nadzornike (
#134000906,doc#255322,1995_10_88_1406.html 9.13
slučajevima korištenja zračne luke izvan vremena otvorenosti . </p><p> IV . </p><p> Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po lokalnom vremenu . </p><p> V . </p><p> Na dan
#133990941,doc#255298,1995_10_85_1382.html 9.13
</p><p> Dugovanje Republike Hrvatske po obveznicama iz točke I . ove Odluke prestaje kada ih preuzme Hrvatski fond za privatizaciju na ime kupnje dionica i udjela u postupku
#133985722,doc#255294,1995_10_84_1373.html 9.13
godišnji odmor . </p><p> III . MATERIJALNA PRAVA RADNIKA </p><p> Članak 7 . </p><p> U slučaju kada radnik stekne uvjete za mirovinu pripada mu pravo na otpremninu u visini od najmanje
#133963325,doc#255293,1995_10_84_1372.html 9.13
i ovim pravilnikom , svakoj osobi koja to traži na cijelom državnom teritoriju , kada za to postoje tehničke mogućnosti . </p><p> ( 3 ) HPT priključuje pretplatničku terminalnu
#133943805,doc#255261,1995_10_80_1345.html 9.13
) namijenjene da se u određenom momentu uključe u proces proizvodnje , u slučaju kada ispadne iz procesa proizvodnje neki važan dio kapaciteta ili kada je projektom
#133934779,doc#255258,1995_02_8_110.html 9.13
za radijsku postaju iz točke 3 . , 4 . , 5 . , 8 . i 9 . stavka ( 1 ) ovog članka kada se upotrebljava kao pričuvni uređaj ne plaća se naknada . </P> <P> Članak 3 . </P>
#133926918,doc#255236,1995_10_79_1336.html 9.13
uređaja ; </p><p> 5 . podatke o uzorku , mjestu i načinu uzimanja uzorka i datumu kada je obavljeno ispitivanje ; </p><p> 6 . podatke o normama i propisima po kojima je
#133925096,doc#255235,1995_10_79_1335.html 9.13
mjeriteljstvo . </p><p> Članak 13 . </p><p> Pri provođenju nadzora nad postupkom klasifikacije kada se upotrebljava automatski uređaj , utvrđuje se posebnom iglom mjesto i kut uboda
#133897728,doc#255182,1995_09_75_1275.html 9.13
poglavarstva Grada Zagreba . </p><p> Državno pravobraniteljstvo će u slučajevima , kada se radi o stvarima od osobitog značenja za Republiku Hrvatsku ili iznimno visoke
#133895918,doc#255181,1995_09_75_1274.html 9.13
namještenici i osigurani drugi uvjeti za nesmetano djelovanje državnog odvjetništva te kada započnu s radom odgovarajući županijski sudovi i o tome donese odluku . </p><p> Do
#133891480,doc#255180,1995_09_75_1273.html 9.13
počinjenog teškog stegovnog djela , tako odluči Državno sudbeno vijeće , </p><p> - kada navrši 70 godina života , istekom godine u kojoj je ispunio taj uvjet , </p><p> -
#133884192,doc#255167,1995_09_74_1246.html 9.13
Ostale javnobilježničke potvrde </p><p> Tar . br . 8 . </p><p> Za potvrdu o vremenu kada je isprava predočena javnom bilježniku ili u njegovoj nazočnosti kojoj drugoj osobi
#133865336,doc#255157,1995_09_74_1245.html 9.13
podneske ( tužbe , pravne lijekove , prijedloge za izvršenje i dr . ) - u trenutku kada se predaju , a za podneske dane na zapisnik - kada je zapisnik dovršen , </p><p>
#133845502,doc#255119,1995_09_71_1209.html 9.13
( I . i II . faza ) " Jadranske autoceste " . </p><p> Koncesija prestaje onog dana kada se navrši 28 godina od puštanja u promet prve faze i/ili kada se navrši 14 godina
#133839889,doc#255110,1995_09_70_1207.html 9.13
zamjenika nije potrebno prikupljati potpise radi podržavanja kandidature . Medutim , kada birači predlažu kandidate za zastupnika i njegovog zamjenika u izbornoj jedinici
#133838808,doc#255109,1995_09_70_1206.html 9.13
Hrvatske dužna je donijeti rješenje o prigovoru u roku od </p><p> 48 sati od isteka dana kada joj je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su joj dostavljeni izborni
#133810228,doc#255039,1995_09_66_1172.html 9.13
zbog svrsishodne uporabe radijske frekvencije kao ograničenog prirodnog dobra , kada je to nužno radi uskladivanja uporabe radijskih frekvencija na međunarodnoj razini
#133790085,doc#255002,1995_09_62_1143.html 9.13
mjeseca u kojem je utvrđeno neovlašteno iskorištavanje , bez obzira na broj dana kada su stvarno iskorištavane . </p><p> Članak 13 . </p><p> Ako na jednoj priredbi ili kod
#133689959,doc#254955,1995_08_58_1089.html 9.13
stanarskog prava može kupiti pod uvjetima iz ovoga Zakona , u roku tri mjeseca od dana kada mu je stan ponuđen . " <P> Stavak 4 . mijenja se i glasi : <P> Odgovarajućim stanom
#133671832,doc#254948,1995_08_56_1077.html 9.13
odnosno društva . <P> Pravne posljedice otvaranja postupka sanacije nastupaju na dan kada je odluka o sanaciji objavljena u " Narodnim novinama " . <P> Članak 3 . <P> Danom
#133655998,doc#254936,1995_08_55_1070.html 9.13
o prestanku mandata zastupniku , odnosno odluku o mirovanju mandata zastupnika , kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti podnosi izvješće Domu da su ispunjeni zakonski
#133647816,doc#254931,1995_08_54_1065.html 9.13
koje se pri prijevozu opasne tvari moraju poduzeti i predati ih prijevozniku , a kada se prevoze eksplozivne , radioaktivne i otrovne tvari i odobrenje koje je izdalo
#133634571,doc#254919,1995_08_53_1062.html 9.13
prihrana - hrana , voda i sol koja se izlaganjem daje divljači u dijelu lovne godine kada je divljač u lovištu ne može naći ili je ne nalazi u količini koja omogućava preživljavanje
#133611865,doc#254892,1995_07_50_1021.html 9.13
<P> Članak 11 . </P> <P> U javnim ustanovama u kulturi osniva se stručno vijeće kada je to predviđeno statutom ustanove , odnosno aktom o njezinu osnivanju . </P> <P>
#133600450,doc#254879,1995_01_5_57.html 9.13
stavak 3 . koji glasi : <P> " ( 5 ) Iznimno od stavka 2 . ovoga članka u slučajevima kada nema lovnogospodarske osnove , početni iznos naknade za koncesiju prava lova odreduje
#133594954,doc#254864,1995_07_49_1018.html 9.13
i posebne kazne za počinjeni pomorski prekršaj . </p><p> Policija u ovome slučaju kada je počinjen pomorski prekršaj ne može slobodno odlučivati kojem će državnom tijelu
#133589331,doc#254858,1995_07_49_1013.html 9.13
smatra da je spomenuta odredba suprotna članku 30 . Ustava Republike Hrvatske , a kada je riječ o novčanoj kazni i uvjetnoj osudi tada upućuje na izravnu suprotnost odredbi
#133588154,doc#254856,1995_07_49_1011.html 9.13
poništeno rješenje i dr . ) ; </p><p> 10 . upravni spor : u red 24 . upisuje se datum kada je tužba podignuta , a u red 25 . ishod sudske odluke ; </p><p> 11 . </p><p> a ) prekršajni
#133573123,doc#254845,1995_07_48_991.html 9.13
propisima utvrdeno posebno , isključivo pravo , koncesija , i to samo u slučajevima kada bi primjena ovoga Zakona priječila obavljanje zadaća koje su im posebnim propisima
#133571511,doc#254844,1995_07_48_990.html 9.13
Turistički inspektor donijet će usmeno rješenje i odmah narediti izvršenje u slučajevima kada utvrdi da pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost usprkos , u prekršajnom postupku
#133566755,doc#254843,1995_07_48_989.html 9.13
gradanin ne smije pružati u lukama , pristaništima i na sidrištima , kao i u slučaju kada plovni objekt kruži izvan luka i sidrišta , osobama koje nisu na plovni objekt
#133543361,doc#254830,1995_07_47_982.html 9.13
članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisni obiteljske mirovine , kojima pripada pravo na zaštitni dodatak i mirovinu
#133540498,doc#254822,1995_07_47_975.html 9.13
</p><p> Posebnim kreditom , u smislu ove odluke , banka se može koristiti u uvjetima kada nije u mogućnosti u cijelosti vratiti prethodno korišteni dnevni kredit , odnosno
#133528277,doc#254805,1995_07_47_941.html 9.13
otpada na tuzemstvo , </p><p> 3 . mjesto gdje je usluga stvarno obavljena : </p><p> a ) kada se radi o umjetničkim , znanstvenim , nastavnim , športskim , zabavnim ili sličnim
#133465583,doc#254711,1995_06_44_865.html 9.13
</p><p> Stavka 3 . istog članka mijenja se i glasi : " Mišljenje liječničke komisije kada odlučuje po prigovorima iz članka 22 . ovog Pravilnika konačno je u postupku medicinskog
#133461930,doc#254707,1995_06_43_851.html 9.13
regulirano Zakonom o poduzećima i drugim odgovarajućim propisima kojma se propisuje kada i pod kojim uvjetima pravna osoba može početi obavljati djelatnost za koju je izvršila
#133461180,doc#254706,1995_06_43_850.html 9.13
stavak 4 . Zakona o morskom ribarstvu kao obvezu izricanje zaštitne mjere u slučaju kada zapovjednik stranog ribarskog broda učini istovrsni prekršaj . </p><p> - Podnositelj
#133418306,doc#254653,1995_06_40_806.html 9.13
člankom 26 . Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja vozačkog ispita , a osobito kada instruktor vožnje : </p><p> 1 . pomaže kandidatu govorom , znakovima ili upotrebom
#133377644,doc#254612,1995_06_38_758.html 9.13
radu na određeno vrijeme </head><p> Članak 10 . </p><p> ( 1 ) Ugovor o radu može se , kada za to postoji stvaran i važan razlog , iznimno sklopiti na određeno vrijeme , a
#133376097,doc#254611,1995_06_37_746.html 9.13
iz članka 2 . i 3 . ove Uredbe odobriti uz uobičajene instrumente što ih koriste kada odobravaju stambene i slične kredite iz vlastitih sredstava , uključivši i hipoteku
#133369043,doc#254597,1995_06_37_752.html 9.13
čovjeka nije samo oznaka individualizacije svake osobe nego i njegova identiteta kada sudjeluje u pravnom prometu u kojem se svaka osoba pojavljuje kao nositelj prava
#133345676,doc#254592,1995_06_37_747.html 9.13
pravo na obnovu opsega osnovnih radova obnove , nisu dužni vratiti ta sredstva osim kada je to utvrđeno posebnim propisom . </p><p> Članak 7 . </p><p> Vlasnici , suvlasnici
#133344156,doc#254590,1995_06_36_728.html 9.13
za upis u sudski registar . </p><p> Centar će započeti obavljati svoju djelatnost kada Ministarstvo rada i socijalne skrbi rješenjem utvrdi da je udovoljeno propisanim
#133339927,doc#254585,1995_06_36_723.html 9.13
smanji ispod broja propisanog odredbom članka 7 . stavka 1 . ovoga Zakona , </p><p> 2 . kada skupština zadruge dvotrećinskom većinom svih glasova zadrugara odluči da zadruga
#133327315,doc#254583,1995_06_36_721.html 9.13
Grada Zagreba ( u daljnjem tekstu : jedinice lokalne samouprave ) kao i županija kada je to određeno ovim Zakonom . </p><p> Načela komunalnoga gospodarstva </p><p> Članak
#133307217,doc#254568,1995_05_35_708.html 9.13
kuć ili stanu . </p><p> Osobe iz stavka 1 . ovoga članka boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući i stanu za odmor u turističkom mjestu borave u razdoblju od 15 . lipnja
#133292028,doc#254555,1995_05_34_683.html 9.13
zrakoplovima i plovnim objektima može se obavljati i izvan područja graničnog prijelaza kada to odredi ovlaštena službena osoba granične policije ili na opravdan zahtjev stranke
#133287168,doc#254552,1995_05_34_680.html 9.13
. </p><p> ( 1 ) Inspektor zaštite okoliša može donijeti usmeno rješenje u slučaju kada je potrebno otkloniti neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi , životinjski
#133281711,doc#254550,1995_05_34_704.html 9.13
članka 5 . Zakona o pretvorbi te građana iz naprijed navedene dopune zakona u slučaju kada zaposleni nisu kupili 50 % vrijednosti poduzeća , kao što je to učinjeno u ovom
#133276769,doc#254543,1995_05_34_679.html 9.13
Zakona i propisima donesenim na temelju njega , vodi postupak i donosi rješenja kada obavlja poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti županijske vinarske inspekcije
#133266816,doc#254530,1995_05_33_652.html 9.13
propisana kao obvezatna , a zaštitna mjera koja je propisana u vremenskom trajanju i kada je njeno trajanje utvrđeno zakonom " </p><p> Dodaje se novi stavak 5 . koji glasi
#133258127,doc#254529,1995_05_33_651.html 9.13
Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka investitor fizička osoba može sam graditi kada , isključivo za svoje potrebe , gradi stambenu zgradu , manji gospodarski i pomoćni
#133255679,doc#254522,1995_05_33_675.html 9.13
iz provjerene pravne terminologije , koja ne ostavlja prostora dvojbama , osobito kada se ima u vidu da se radi o zaštiti ustavnog prava određenog pojedinca ili određene
#133141706,doc#254458,1995_05_31_613.html 9.13
sudjeluju u pokriću dijela troškova sanitetskog prijevoza u paušalnom iznosu od 30,00 kn kada se prijevoz koristi na udaljenosti do 50 km , u paušalnom iznosu od 60,00 kn kada
#133140082,doc#254457,1995_05_31_612.html 9.13
. dodaje se stavka 3 . koja glasi : </p><p> " lznimno od stavke 1 . ovog članka , kada pravna , odnosno fizička osoba zbog nelikvidnosti osiguraniku nije isplatila nadoknadu
#133123979,doc#254434,1995_05_30_589.html 9.13
<P> 3 . za vrijeme obavljanja poslova na kojima nisu nosili odoru , </P> <P> 4 . kada je do umirovljenja po sili zakona ostalo manje od šest mjeseci . </P> </UL> <P>
#133115490,doc#254422,1995_01_3_35.html 9.13
nadležnim sudom , upravnim tijelom ili drugim tijelom javnih ovlasti . </P> <P> Dakle , kada upravna tijela , u fazi ocjene dokazne snage iskaza ispitanih svjedoka , primijene
#133107510,doc#254413,1995_04_28_573.html 9.13
predmeta spora odgovorio je revizijski sud i u obrazloženju revizijskog rješenja naveo kada se vrijednosti predmeta spora utvrđuju zbrajanjem zahtjeva , a primjenom odredbe
#133106204,doc#254412,1995_04_28_572.html 9.13
zaključan . </FONT> <P> Ključ brodske ljekarne odnosno ključ ormarića s lijekovima kada brod ne podliježe obvezi imanja brodske ljekarne mora se nalaziti kod zapovjednika
#133090819,doc#254382,1995_04_25_541.html 9.13
. , tekst pod točkom e ) mijenja se i glasi : " Oznaka datuma - upisuje se datum kada će se nalog izvršiti u skladu s odredbama Zakona o platnom prometu u zemlji i propisa
#133078593,doc#254378,1995_04_25_537.html 9.13
organizaciji koja , na teritoriju Republike Hrvatske ima , diplomatski imunitet , kada je porezni obveznik po ovom Zakonu , dužan je sam obračunati predujam poreza od
#133031291,doc#254331,1995_04_23_478.html 9.13
službe , smještaja stvari koji ne odgovara propisanim uvjetima ili pod okolnostima kada je štetu bilo teško izbjeći . </P> <P> Članak 53 . </P> <P> Iznos nadoknade štete
#133021636,doc#254320,1995_04_23_491.html 9.13
ovome Sudu 22 . veljače 1995 . godine . </p><p> Nije u pravu podnositelj ustavne tužbe kada , pozivajući se na odredbu članka 125 . Ustava , navodi da se u citiranoj ustavnoj
#133017379,doc#254316,1995_04_23_487.html 9.13
<b> V . PRESTANAK RADA UDRUŽENJA </b> </p><p> Članak 21 . </p><p> Udruženje prestaje kada trajno ne udovoljava nekom od kriterija kojima se ocjenjuje ispunjenje uvjeta za
#133000092,doc#254297,1995_03_22_466.html 9.13
onim članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada pravo na zaštitni dodatak žive odvojeno
#132999062,doc#254296,1995_03_22_465.html 9.13
prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1994 . </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovice osiguranja i plaća iz
#132998805,doc#254295,1995_03_22_464.html 9.13
kontrolnog pregleda , osim iz razloga utvrđenih u članku 25 . ovoga pravilnika ili kada se obavlja ponovni pregled na zahtjev liječnika koji liječi osiguranika , predsjednik
#132993743,doc#254288,1995_03_22_458.html 9.13
onim članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada pravo na zaštitni dodatak žive odvojeno
#132991474,doc#254286,1995_03_22_456.html 9.13
određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom poslu </head> <P> 1 . U slučajevima kada se određuje naknada plaće zbog manje plaće na drugom poslu , preračunavanjem plaće
#132990419,doc#254285,1995_03_22_455.html 9.13
prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1994 . </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem plaća iz prijašnjih godina prema
#132988356,doc#254283,1995_03_22_453.html 9.13
obrascu RPS-1 poslovni subjekt podnosi i prijavu na obrascu RPS-2 , i to : </p><p> 1 ) kada u svom sastavu ima podružnicu pogon i sl . koji su upisani u registar kod nadležnog
#132981848,doc#254270,1995_03_22_441.html 9.13
korištenja zračne luke izvan vremena otvorenosti . </P> <P> IV . </P> <P> Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po lokalnom vremenu . </P> <P> V . </P> <P> Na
#132978524,doc#254265,1995_03_21_421.html 9.13
stupanja na snagu ove Uredbe , obračunavaju se kamate po stopi koja je važila u vremenu kada nije plaćen javni prihod . ( 2 ) Kod povrata javnih prihoda koji su više plaćeni
#132969386,doc#254259,1995_03_21_415.html 9.13
osiguranja dokaza rješenjem privremeno zabraniti daljnje raspolaganje robom : - kada postoji osnovana sumnja da je roba predmet protupravnog obavljanja djelatnosti
#132965644,doc#254257,1995_03_21_428.html 9.13
ovlasti , odnosno da je preuzelo ovlasti Ministarstva financija Republike Hrvatske kada je u točkama 2 . i 4 . mišljenja odredilo obveze za podnositelja . Neovlašteno
#132960167,doc#254244,1995_03_20_413.html 9.13
odredbama članka 36 . Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske . Prema toj odredbi , kada se pozivi , odluke odnosno rješenja Ustavnog suda ne mogu , iz bilo kojeg razloga
#132939698,doc#254202,1995_01_2_19.html 9.13
. mijenja se i glasi : " Skupština odlučuje većinom glasova nazočnih članova , a kada odlučuje o Statutu , o raspisivanju izbora , osnovici , stopi za plaćanje komorskog
#132935293,doc#254195,1995_03_19_365.html 9.13
na nadležno rješavanje ministarstvu iz članka 10 . Pomorskog zakonika . Iznimno kada se radi o popravku stranih ratnih i stranih znanstvenoistraživačkih brodova zbog
#132928749,doc#254185,1995_03_19_371.html 9.13
obvezna je proizvođaču isplatiti novčani poticaj najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primila novčani poticaj . </P> <P> X . KAZNENE ODREDBE </P> <P> Članak 22 .
#132922189,doc#254180,1995_03_18_355.html 9.13
naloga za izvršenje tekućega dana . Na nalozima se kao datum izdanja upisuje datum kada će se nalog izvršiti . </p><p> 4 . </p><p> Plaćanje s računa sudionika provodi se do
#132918928,doc#254178,1995_03_18_353.html 9.13
Pet godina za ostale djelatnosti . </P> <P> ( 2 ) Koncesija prestaje vrijediti , kada koncesionar otkaže obavljanje djelatnosti u skladu s ugovorom iz članka 14 . stavka
#132918025,doc#254177,1995_03_18_352.html 9.13
. </P> <P> ( 6 ) Ispostava područnog ureda Porezne uprave obvezna je istog dana kada je nalog za isplatu dostavljen Zavodu za platni promet dostaviti pismeno izvješće
#132896119,doc#254127,1995_03_16_302.html 9.13
ugostitelju ako otkaže rezervaciju smještaja ili pansiona : 1 . do 12 sati prvog dana - kada je riječ o smještaju do dva dana , 2 . dva dana prije početka korištenja usluge
#132891261,doc#254126,1995_03_16_301.html 9.13
prilikom prodaje robe u originalnom pakovanju na konkretnom primjerku prodane robe , kada se očiglednim prikazivanjem robe dokazuje i ispravnost predmeta Posebna je obveza
#132887743,doc#254124,1995_03_16_299.html 9.13
zapažanjima i zapažanjima zaposlenih čiji je povjerenik ; </p><p> - pozivati inspektora kada ocijeni da su ugroženi život i zdravlje zaposlenih , a organizacija odnosno poslodavac
#132885609,doc#254121,1995_03_16_296.html 9.13
pokazatelja koji su bili temelj donošenja odluke o odobravanju kredita . U slučajevima kada se zahtjev za izdavanje garancije ili dodjeljivanje potpore djelomično ili u potpunosti
#132878658,doc#254103,1995_03_15_288.html 9.13
skladu s odredbom članka 33 . stavak 2 . Zakona o platnom prometu u zemlji istog dana kada su podneseni ovlaštenoj organizaciji . </P> <P> II . </P> <P> Ova Odluka stupa
#132861878,doc#254079,1995_02_13_242.html 9.13
uključivanje sredstava iz stavaka 1 . i 3 . ovo članka izvršavaju se istog datuma kada su ispostavljeni . " </P> <P> Članak 4 . </P> <P> Članci 30 . i 31 . brišu se .
#132855192,doc#254074,1995_02_13_241.html 9.13
podataka , organizaciju rada , upravljanje , kontrolu kvalitete te stručne savjete kada se radi o bilo kojem području javne djelatnosti i uslugama u svezi s opskrbom energijom
#132850942,doc#254054,1995_02_12_240.html 9.13
određeno , statutom jedinice lokalne samouprave i uprave odrede i druga pitanja kada će se raspisati referendum radi izjašnjavanja o istima . </P> <P> Na osnovi navedenog
#132847914,doc#254051,1995_02_12_237.html 9.13
porez na dohodak utvrđuje se rješenjem prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </p><p> Članak 8 . </p><p> Kada obveznik poreza i prireza na porez
#132841274,doc#254050,1995_02_12_236.html 9.13
sjetvu , sadnju ili razmnožavanje ) i sadnog materijala , uz opće podatke , osim kada to ovim Pravilnikom nije drugačije određeno , mora sadržavati i dopunsku izjavu
#132833343,doc#254042,1995_02_11_219.html 9.13
utvrđuju se opseg , uvjeti i način obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavljaju pravni subjekti iz članka 2 . stavka 2 . Zakona o zapošljavanju
#132817672,doc#254029,1995_12_108_1778.html 9.13
odobrenje za skladištenje i korištenje postrojenja za zapaljive tekućine i plinove kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka 1 . ovoga članka i provedene propisima
#132794306,doc#254024,1995_12_108_1790.html 9.13
plamen . </p><p> Članak 45 . </p><p> Na vozilu s motorom na unutarnje sagorijevanje , kada prevozi opasne tvari iz stavka 1 . članka 44 . ovoga Pravilnika , ispušne cijevi
#132756219,doc#254013,1995_12_107_1769.html 9.13
korištenje voda koje prelazi opseg opće uporabe potrebna je vodopravna dozvola , osim kada je ovim Zakonom ili drugim propisom u skladu s ovim Zakonom određeno da se voda
#132740700,doc#254012,1995_12_107_1768.html 9.13
Članak 12 . </p><p> ( 1 ) Komisija : </p><p> 1 . donosi propise o provedbi ovoga Zakona kada je za to ovlaštena , </p><p> 2 . izdaje dozvole i odobrenja kada je za to ovlaštena
#132729901,doc#254011,1995_12_107_1767.html 9.13
fondu i dioničara zatvorenog fonda . </p><p> ( 2 ) Komisija odobrava osnivanje fonda kada donese odluku o odobravanju njegova statuta i prospekta . Komisija također odobrava
#132720983,doc#253996,1995_12_106_1762.html 9.13
označavanjem poslovnog broja pod kojim je upravni akt donesen i označavanjem datuma kada je upravni akt donesen , u cijelosti identificira osporeni upravni akt protiv kojeg
#132712664,doc#253991,1995_12_106_1757.html 9.13
koristiti povlasticu iz članka 27 . stavak 1 . točka 1 . i 2 . Carinskog zakona kada dolazeći iz inozemstva prelazi carinsku crtu , neovisno o tome da li prtljagu nosi
#132684088,doc#253978,1995_12_104_1734.html 9.13
stečaja dužnika . </P> <P> ( 5 ) Prodana roba ili usluga se smatra naplaćenom i kada je za naplatu primljen pokriveni ček . Ako se plaća mjenicom , primitak nastaje
#132680335,doc#253971,1995_12_104_1727.html 9.13
Ured neposredno upravlja i nepokretnom imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske , kada mu je posebnom odlukom Vlade to izričito povjereno . U odnosu na ovu imovinu Ured
#132591378,doc#253897,1995_12_100_1654.html 9.13
ukoliko je postavljena u zvanje koje je propisano za taj položaj . </p><p> Iznimno , kada to zahtijevaju naročite potrebe službe , na položaj može se privremeno imenovati
#132583235,doc#253885,1995_02_10_211.html 9.13
subjekta primjerak svog rješenja o obavljenom upisu pripajanja i izvijestiti ga o danu kada je pripajanje upisano u registar Nakon primitka izvješća iz stavka 3 . ovoga članka
#132563155,doc#253823,1995_01_1_1.html 9.13
odnosno prijepis javnih podataka iz zbirke isprava . </p><p> ( 3 ) Zakonom se propisuje kada je , za uvid u zbirku isprava ili izdavanje ovjerenih kopija iz zbirke isprava
#132512227,doc#253800,1994_12_97_1710.html 9.13
izvoz robe i usluga do svote od 3000 kuna naplatiti u roku od 6 mjeseci od dana kada je roba izvezena odnosno usluga obavljena bez odobrenja za produženje roka naplate
#132495486,doc#253780,1994_12_96_1688.html 9.13
prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1994 . </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja i plaća iz
#132495155,doc#253779,1994_12_96_1687.html 9.13
kontrolnog pregleda , osim iz razloga utvrđenih u članku 25 . ovoga pravilnika ili kada se obavlja ponovni pregled na zahtjev osiguranika ili liječnika koji liječi osiguranika
#132494176,doc#253777,1994_12_96_1685.html 9.13
osiguranje u stalnoj svoti i to 134,00 kn . </P> <P> Članak 2 . </P> <P> U slučaju kada se doprinos plaća za vrijeme kraće od mjesec dana za svaki kalendarski dan proveden
#132482262,doc#253758,1994_12_96_1668.html 9.13
prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1994 . </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem plaća iz prijašnjih godina prema
#132478901,doc#253745,1994_12_95_1641.html 9.13
plaće radnika za staž koji se priznaje osiguranicima u povećanom trajanju u slućaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa kao 18 mjeseci staža osiguranja po
#132476231,doc#253743,1994_12_95_1639.html 9.13
organizaciji koja na teritoriju Republike Hrvatske ima diplomatski imunitet , </p><p> kada je porezni obveznik po ovom Zakonu , dužan je sam obračunati predujam poreza od
#132459843,doc#253740,1994_12_95_1636.html 9.13
carina , proizvoda koji se prodaju u slobodnim carinskim prodavaonicama , kao i kada je to predviđeno međunarodnim ugovorima koje je zaključila Republika Hrvatska ,
#132432181,doc#253707,1994_12_93_1615.html 9.13
30 . Carinskog zakona propisana je obveza naknadnog plaćanja carine u slučajevima kada fizička ili pravna osoba koja je koristila carinsku povlasticu iz članka 27 . ili
#132422233,doc#253700,1994_12_93_1609.html 9.13
nepravilan . </p><p> 126 . Dok " a posteriori " revizija može samo naći nepravilnosti kada su se već dogodile i kada ih je teško ispraviti , " a priori " revizija , nasuprot
#132404594,doc#253680,1994_12_92_1575.html 9.13
</p><p> Članak 3 . </p><p> U članku 18 . stavku 2 . briše se točka i dodaju riječi : " kada to odredi ovlaštena službena osoba granične policije ili na opravdan zahtjev stranke
#132400378,doc#253678,1994_12_92_1573.html 9.13
</p><p> ( 1 ) za robu koja se uvozi , unosi ili prima iz inozemstva </p><p> - na dan kada roba prijeđe prijeko carinske crte , a za robu koja se iz slobodne ili carinske
#132397147,doc#253677,1994_12_92_1572.html 9.13
obnavljaju kupnjom robe u inozemstvu . </p><p> Članak 13 . </p><p> Ravnateljstvo je dužno , kada su tržišne cijene niže od zaštitnih cijena , otkupiti ili kreditirati po zaštitnim
#132390385,doc#253675,1994_12_92_1585.html 9.13
je propisao prestanak prava vlasništva na zemljištu bez naknade čak i za slučaj kada je do rušenja zgrade došlo : - iz uzroka koji se nalazi izvan stvari , a čije se
#132383876,doc#253666,1994_12_91_1565.html 9.13
u zdravstvenim djelatnostima i utvrđene cijene boda za tu djelatnost . U slučaju kada cijena lijeka nije utvrđena Listom lijekova Zavoda , Zavod priznaje nabavnu cijenu
#132374081,doc#253665,1994_12_91_1564.html 9.13
brodice namijenjene za gospodarske svrhe na operativnoj obali ili mjestu za sidrenje kada primi prethodnu obavijest tijela koje upravlja lukom da se time ugrožava sigurnost
#132370298,doc#253664,1994_12_91_1563.html 9.13
priznaje se u porezni rashod amortizacija obračunana na otpisanu dugotrajnu imovinu kada je ista i dalje u uporabi . </P> <P> ( 4 ) Obračun amortizacije za prodanu , uništenu
#132342922,doc#253648,1994_02_9_161.html 9.13
nagodbe . " </P> <P> Članak 4 . </P> <P> U članku 43 . stavku 1 . riječi : " do dana kada je održano ročište na kojem je sklopljena prisilna nagodba " zamjenjuju se riječima
#132337345,doc#253646,1994_02_9_159.html 9.13
<P> Nekretnina se može izvlastiti , ako posebnim zakonom nije drukčije određeno , kada je to potrebno radi izgradnje objekata ili izvođenja radova u interesu Republike
#132327086,doc#253645,1994_02_9_158.html 9.13
Osiguranje imovine i osoba je dobrovoljno , a iznimno se zakonom mogu propisati slučajevi kada je osiguranje obvezno . Imovina i osobe osiguravaju se kod društva za osiguranje
#132322547,doc#253644,1994_02_9_157.html 9.13
društvima . </P> <P> ( 10 ) Smatrat će se da je odvjetnik sklopio ugovor o osiguranju kada je podnio zahtjev za osiguranje , bez obzira na to je li u to vrijeme već bio postignut
#132316408,doc#253641,1994_02_9_170.html 9.13
njezin rad . </P> <P> Članak 18 . </P> <P> Odluka liječničke komisije je valjana kada komisija radi u punom sastavu , odnosno kad radi u sastavu od dva člana , ako je
#132315223,doc#253640,1994_02_9_169.html 9.13
označiti ime , količinu i broj serije , način upotrebe i čuvanja lijeka , rok do kada je lijek upotrebljiv , te druge podatke važne za njegovu pravilnu upotrebu . </P>
#132312267,doc#253639,1994_02_9_168.html 9.13
pokriću dijela troškova , sanitetskog prijevoza , u paušalnom iznosu od 30.000 HRD , kada se prijevoz koristi na udaljenosti do 50 km , u paušalnom iznosu od 60.000 HRD
#132289165,doc#253630,1994_12_89_1535.html 9.13
cestama . </P> <P> Autoškola može započeti i može osposobljavati kandidate za vozače kada ministar prosvjete i športa donese rješenje o ispunjenosti uvjeta iz stavka 1 .
#132286061,doc#253615,1994_12_89_1541.html 9.13
</p><p> 4 . Oznaku propisa na osnovi kojeg je utvrđeno pravo , </p><p> 5 . Datum do kada vrijedi priznato pravo , </p><p> 6 . Datum izdavanja potvrde , </p><p> 7 . Ovjeru ,
#132271748,doc#253590,1994_11_86_1516.html 9.13
određeno povratno djelovanje članka 1 . istog Zakona u kojem su propisani slučajevi kada dužnosnik ne može koristiti pravo da prima plaću u razdoblju od šest mjeseci od
#132269103,doc#253585,1994_11_85_1481.html 9.13
kredita ne računa kao dan korištenja kredita . Ako banka vrati kredit istoga dana kada su joj sredstva doznačena na žiro račun , smatrat će se da je kredit korišten jedan
#132260975,doc#253566,1994_11_85_1473.html 9.13
o disciplinskoj odgovornosti predsjednika suda ili suca , te za vrijeme sjednica kada se raspravlja i odlučuje o imenovanju ili o prijedlogu za razrješenje predsjednika
#132223856,doc#253484,1994_11_82_1390.html 9.13
za provođenje programa zaštite okoliša , </p><p> - pripremu i provođenje sanacije kada je to njezina obveza , </p><p> - osiguravanje praćenja stanja okoliša ( monitoring
#132173980,doc#253386,1994_10_79_1329.html 9.13
sadrži stare podatke precrtava se kosom crvenom crtom . </P> <P> ( 2 ) U slučaju kada su rubrike koje se odnose na izmjenu odgovarajućih podataka do kraja popunjene
#132170045,doc#253375,1994_10_79_1331.html 9.13
korištenja zračne luke izvan vremena otvorenosti . </P> <P> IV . </P> <P> Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po lokalnom vremenu . </P> <P> V . </P> <P> Na
#132144307,doc#253363,1994_10_77_1310.html 9.13
plan korištenja . U ovom slučaju , smatra se da je kredit iskorišten u trenutku kada je zaključen , odnosno registriran , pa nije potrebno dojaviti realizaciju korištenja
#132137747,doc#253357,1994_10_76_1303.html 9.13
tog dodatka isključivo ovisi o postotku i vrsti oštećenja organizma , bez obzira kada je i pod kojim u Zakonu predviđenim okolnostima nastalo to oštećenje organizma
#132136233,doc#253355,1994_10_76_1301.html 9.13
Pravilnik o opsegu , uvjetima i načinu obavljanja poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavlja pravni subjekt izvan Zavoda za zapošljavanje ( " Narodne novine
#132125485,doc#253351,1994_10_75_1298.html 9.13
predsjedavajućim ( predsjednikom ) i članovima koje on odreduje u pojedinim prilikama , kada se radi o različitim područjima i djelatnostima . Pored toga , HNP-SH zastupa i
#132120977,doc#253350,1994_10_75_1297.html 9.13
javan . </p><p> Iznimno tijela Stranke prava mogu isključiti javnost iz svoga rada . kada to zahtijevaju interesi stranke i javnog morala . </p><p> II . ČLANSTVO </p><p> Članak
#132113286,doc#253343,1994_10_74_1289.html 9.13
obavljanja gospodarskog ribolova mora nalaziti na plovilu . </p><p> U slučajevima kada se gospodarski ribolov obavlja ronjenjem , osobe koje rone moraju biti stručno
#132109953,doc#253342,1994_10_74_1288.html 9.13
</p><p> Članak 13 . </p><p> Kad se ček trasira iz jednog mjesta na neko drugo mjesto i kada u tim mjestima ne vrijede isti kalendari , onda se dan izdanja dovodi na dan koji
#132100860,doc#253341,1994_10_74_1287.html 9.13
mjeseci od dana izdanja ili do viđenja , dospijeva odgovarajućeg dana u onom mjesecu kada se ima obaviti isplata Ako u tom mjesecu nema odgovarajućeg dana , onda mjenica
#132080879,doc#253339,1994_10_74_1285.html 9.13
kazne opomene i novčane kazne u visini do 10 % mjesečne plaće isplaćene u mjesecu kada je kazna izrečena . </p><p> Novčane kazne za lakše povrede službene dužnosti izrečene
#132072839,doc#253327,1994_10_73_1283.html 9.13
mjesto u kojemu po iskrcanju prestaju prava i obveze iz radnoga odnosa u slučaju kada je radni odnos zasnovan na određeno vrijeme ili u drugom slučaju prestanka radnoga
#132070697,doc#253314,1994_10_72_1250.html 9.13
ovjeravanja potpisa , rukopisa i prijepisa za svaki ured , ispostavu i gradski ured kada se ispune pretpostavke iz stavka 1 . ovoga članka . </p><p> Članak 7 . </p><p> U cijelom
#132065379,doc#253313,1994_10_72_1249.html 9.13
Članak 3 . </p><p> Pristojbena obveza nastaje : </p><p> 1 . za podneske - u trenutku kada se predaju , a za podneske dane na zapisnik - kada je zapisnik dovršen . </p><p>
#132060892,doc#253311,1994_10_72_1248.html 9.13
državnih poduzeća , poljoprivrednog zemljišta i šuma ; upravljanje državnom imovinom kada je to odredeno zakonom ; kupnju , prodaju i osnivanje poduzeća kada je to odredeno
#132019729,doc#253212,1994_09_67_1178.html 9.13
zapažanjima i zapažanjima radnika čiji je povjerenik , </P> <P> - pozvati inspektora rada kada ocijeni da su ugroženi život i zdravlje radnika , a poslodavac to propušta ili
#131998513,doc#253181,1994_09_64_1132.html 9.13
uz prethodni pristanak roditelja ili staratelja . Iznimno , u hitnim slučajevima kada je život pritvorenika u opasnosti , kirurške i druge medicinske intervencije mogu
#131991591,doc#253164,1994_08_63_1121.html 9.13
vozila HPT za dostavu pošte , </P> <P> - vozila koja imaju žuto rotacijsko svjetlo kada se koriste za pomoć na cestama , uklanjanje i vučenje oštećenih vozila , </P> <P>
#131980021,doc#253152,1994_08_61_1107.html 9.13
obvezan je proizvođaču isplatiti novčani poticaj najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primila novčani poticaj . </P> <P> X . KAZNENE ODREDBE </P> <P> Članak 24 .
#131958907,doc#253143,1994_08_60_1089.html 9.13
programa javnih potreba Republike Hrvatske u tehničkoj kulturi i u drugim slučajevima kada to zatraži Ministarstvo . </p><p> Članak 10 . </p><p> Ovaj pravilnik stupa na snagu
#131940787,doc#253128,1994_08_60_1094.html 9.13
kojem djeluje . </p><p> Ako životinja potječe s drugog područja , a nema svjedodžbu kada je ova obvezna . veterinarska stanica obavit će klinički pregled životinje na trošak
#131932941,doc#253112,1994_01_6_112.html 9.13
zdravstveno osiguranje . </P> <P> ( 3 ) Članovi obitelji imaju pravo na ovu potvrdu kada osigurana osoba ide na rad u inozemstvo odnosno stručno usavršavanje u sklopu međunarodne
#131917158,doc#253100,1994_08_59_1078.html 9.13
ako je za tu vrstu plaćanja ovom uputom propisan broj vezne oznake i poziv na broj kada se osnova - dokument ( faktura , ugovor , ček , mjenica , rješenje i drugi slični
#131901360,doc#253082,1994_07_57_1059.html 9.13
snagu ( 5 . studenoga 1992 . ) , nego unatrag , tj . od 9 . listopada 1992 . godine kada je stupio na snagu izvorni Zakon o utvrđivanju plaće dužnosnika ( " Narodne novine
#131895928,doc#253077,1994_07_57_1055.html 9.13
smislu stavka 1 . ovog članka propisat će direktor Zavoda . </P> <P> U slučajevima kada je priznati status osigurane osobe uvjetovan postojanošću u Zakonom i općim aktima
#131885939,doc#253058,1994_07_56_1035.html 9.13
profesionalnim bolestima . Prema članku 167 . Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju kada je za rješavanje o pravu iz mirovinskog i invalidskog osiguranja potrebno za osiguranika
#131878087,doc#253055,1994_07_56_1033.html 9.13
obrtničkih komora . </p><p> 2 . Članovi Komore jesu : trgovci pojedinci i trgovačka društva kada obavljaju obrt u skladu s člankom 2 . stavkom 1 . točka 2 . i 3 . Zakona . </p><p>
#131849000,doc#253004,1994_07_54_982.html 9.13
klasa , kad je to u skladu s Prostornim planom Republike Hrvatske odnosno općine , i kada je utvrđen interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade
#131826699,doc#252996,1994_07_53_952.html 9.13
zaposlenih , </p><p> - broju članova Uprave , </p><p> - vrijednosti zajma iznad koje Uprava , kada ga uzima ili daje , mora pribaviti suglasnost Nadzornog odbora , </p><p> - vrijednosti
#131812175,doc#252995,1994_07_53_951.html 9.13
vrijeme izvijestiti Ministarstvo i korisnike usluga . </p><p> ( 5 ) Ministar , u slućaju kada nastupe ograničenja iz stavka 4 . ovoga članka , određuje korisnike koji imaju
#131804086,doc#252991,1994_07_53_950.html 9.13
od cijene utvrđene cjenikom usluga . </p><p> ( 3 ) Za obavljanje pojedinih usluga , kada je to utvrdeno posebnim zakonom , plaća se uz redovitu cijenu i iznos za namjene
#131798744,doc#252977,1994_07_52_920.html 9.13
Predsjednik Upravnog odbora može pismeno ovlastiti nekog od članova Upravnog odbora da , kada je on spriječen , sazove i vodi sjednicu Upravnog odbora i ima i druge njegove
#131712350,doc#252851,1994_06_48_828.html 9.13
se kao redoviti rad , </P> <P> - drugih osam sati obračunava se kao redoviti rad kada djelatnih odrađuje slijedeći radni dan , </P> <P> - trećih osam sati dežurstva
#131686972,doc#252833,1994_06_47_824.html 9.13
. </p><p> U članku 2 . dodaje se novi stavak 1 . koji glasi : " Znak vrijedi samo kada vozilom upravlja ili se u vozilu nalazi osoba , čiji su ekstremiteti bitni za upravljanje
#131665425,doc#252828,1994_06_46_810.html 9.13
globalna migracija ) ; </P> <P> Globalna migracija izražava se u mg/dm2 u slučajevima kada je poznata površina koja dolazi u neposredan dodir s namirnicama ili drugim predmetima
#131644320,doc#252822,1994_06_45_800.html 9.13
</p><p> Članak 4 . </p><p> Odjeljak : " prijenos upisa " popunjava se samo u slučaju kada su odgovarajući odjeljci stranica na listu do kraja popunjeni , pa se upisi moraju
#131640421,doc#252811,1994_06_45_802.html 9.13
</P> <P> 3 . Vlasnik plovila , koje se nalazi na vezu u luci nautičkog turizma , kada boravi na plovilu , za sebe i sve osobe koje borave na tom plovilu . </P> <P> Članak
#131637439,doc#252803,1994_06_44_778.html 9.13
kojeg stanar može kupiti pod uvjetima iz ovoga Zakona , u roku od 3 mjeseca od dana kada mu je stan ponuđen . </p><p> Članak 4 . </p><p> U članku 4 . stavak 1 . mijenja se
#131583945,doc#252758,1994_05_41_740.html 9.13
) u šifarsko polje duljine šest mjesta brojkama se upisuju dan , mjesec i godina kada isprava iz točke 5 ovog članka registrirana u carinskoj ispostavi . </p><p> Pri vrsti
#131572899,doc#252755,1994_05_40_735.html 9.13
zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim djelatnicima u privatnoj praksi u svako doba . kada je to u interesu zaštite života i zdravlja pučanstva . Zdravstveni inspektor može
#131564435,doc#252744,1994_01_4_87.html 9.13
odnosno odluke donesene po pojedinim točkama dnevnog reda , </P> <P> - naznaku vremena kada je sjednica zaključena , </P> <P> - u slučaju prekida sjednice naznaku vremena
#131560923,doc#252743,1994_01_4_86.html 9.13
primarne zdravstvene zaštite , obavlja i slijedeće poslove : </P> <P> 1 . utvrđuje kada je bolovanje osiguranika nastupilo i prestalo , sukladno Zakonu o zdravstvenom
#131552637,doc#252742,1994_01_4_85.html 9.13
utvrđenoj invalidnosti osiguranika . </P> <P> Iznimno od stavke 1 . ovog članka kada se nadoknada plaće prema odredbama Zakona isplaćuje od prvog dana bolovanja na
#131543798,doc#252725,1994_05_39_722.html 9.13
</P> <P> Članak 14 . </P> <P> Ova Pravila stupaju na snagu i primjenjuju se od dana kada ih potvrdi Vlada Republike Hrvatske . </P> <P> Broj : 8/94 . </P> <P> Predsjednik
#131539949,doc#252716,1994_05_39_714.html 9.13
članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete . </p><p> Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada pravo na zaštitni dodatak žive odvojeno
#131537387,doc#252712,1994_05_39_710.html 9.13
onim članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada pravo na zaštitni dodatak žive odvojeno
#131529171,doc#252705,1994_05_38_694.html 9.13
Zakona o javnom bilježništvu . </p><p> Članak l0 . </p><p> Prije nego što odredi dan kada će imenovani javni bilježnik započeti s radom Komisija Ministarstva pravosuđa utvrdit
#131479545,doc#252657,1994_05_35_625.html 9.13
brojčano stanje vlastitih postrojba za gašenje požara te cjelokupan ustroj gašenja kada se u akciju gašenja uključuju vanjske profesionalne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe
#131338158,doc#252607,1994_04_32_595.html 9.13
slučajeva predviđenih zakonom , ne može biti u istoj razini ni u slučaju : </P> <P> - kada je dopuštena brzina na pruzi veća od 160 km/sat - kada pješačka staza prelazi željezničku
#131290402,doc#252570,1994_04_30_565.html 9.13
istodobno , pisaćim strojem , tako da se u rubriku " datum upisa " upisuje datum kada je rješenje doneseno , a u rubriku " broj upisa " upisuje redni broj tekućeg upisa
#131280225,doc#252563,1994_04_30_522.html 9.13
turističko vijeće i nadzorni odbor , </p><p> 9 . donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predvideno propisima i statutom turističke zajednice . </p><p> Članak 13 . </p>
#131275844,doc#252552,1994_04_30_521.html 9.13
prodavatelja i kupca zahtijevati poništenje ugovora o kupoprodaji u roku do 60 dana od dana kada su saznali za sklapanje tog ugovora , ali najkasnije u roku dvije godine od dana
#131267677,doc#252541,1994_04_30_520.html 9.13
područje dvije ili više županije izrađuje se zajednički prostorni plan tih županija kada to sporazumno odrede te županije . Sporazumom županija uređuju se pitanja značajna
#131231675,doc#252489,1994_01_3_31.html 9.13
stupnju sude u vijeću odreduje se zakonom . U višem stupnju , sudovi sude u vijeću , a kada je to zakonom određeno i u općoj sjednici . U suđenju sudjeluju i suci porotnici
#131227709,doc#252475,1994_04_29_512.html 9.13
će se natječaj i izvršiti imenovanje inspektora iz stavka 1 . ovoga članka , do kada nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali do stupanja na snagu ovoga Zakona
#131221092,doc#252470,1994_04_29_507.html 9.13
Hrvatske može razriješiti svakog člana Nadzornog odbora ili cijeli Nadzorni odbor kada ocijeni da Nadzorni odbor ili pojedini njegovi članovi ne provode politiku Agencije
#131217486,doc#252469,1994_04_29_519.html 9.13
predaju se Sudu u dovoljnom broju primjeraka . </p><p> ( 2 ) Tako treba postupiti i kada se uz podnesak podnose prilozi . </p><p> Članak 25 . </p><p> ( 1 ) Podnesci moraju
#131211093,doc#252460,1994_04_28_494.html 9.13
Zakona Ministarstvo financija može ukinuti rješenje inspektora Financijske policije i kada je otklonjena protupravnost zbog koje je doneseno rješenje o privremenoj mjeri
#131204942,doc#252449,1994_04_27_490.html 9.13
imao bi samo deklarativno značenje . </p><p> Kako je 1959 . godine - dakle u vrijeme kada je I . R . dobila otpust iz jugoslavenskog državljanstva - već bila na snazi odredba
#131193976,doc#252433,1994_04_26_480.html 9.13
stvari primijenila zakon odnosno drugi propis koji je doduše bio na snazi u času kada se donosi ta odluka , ali nije bio sukladan Ustavu odnosno Zakonu . </p><p> Kako
#131191940,doc#252430,1994_04_26_477.html 9.13
prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1993 . </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja i plaća iz
#131186976,doc#252417,1994_04_26_465.html 9.13
Zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa kada im se plaća utvrđuje u neto svoti . Ako doprinos za osiguranike iz točke 1 . ove
#131180526,doc#252407,1994_04_26_456.html 9.13
određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom poslu </head> <P> 1 . U slučajevima kada se određuje naknada plaće zbog manje plaće na drugom poslu , preračunavanjem plaće
#131180122,doc#252406,1994_04_26_455.html 9.13
prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1993 . </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem plaća iz prijašnjih godina prema
#131179402,doc#252404,1994_04_26_453.html 9.13
pravo na zdravstvenu zaštitu po drugoj osnovi , zdravstvena zaštita im pripada samo kada je u svezi s ozljedom ili bolešću koja je prouzročila tjelesno oštećenje prema
#131171295,doc#252392,1994_04_26_442.html 9.13
potvrda . </P> <P> Zapisnik iz stavka 2 . ovog članka sadrži : vrijeme ( dan i sat ) kada su predmeti oduzeti , osobne podatke diplomata , odnosno člana njegove obitelji
#131169753,doc#252391,1994_03_25_422.html 9.13
pravilu , donosi zaključke konsenzusom . Iznimno , zaključak se može donijeti i kada su za njega glasovala po tri člana svakog od socijalnih partnera iz ovog Sporazuma
#131155120,doc#252377,1994_03_25_427.html 9.13
podnošenje pravnih lijekova ( ti rokovi , prema osporenoj odredbi , počinju teći od dana kada je okrivljeni primio akt ) isteknu prije nego što okrivljeni uspije doći do svog
#131153709,doc#252375,1994_03_25_425.html 9.13
osuđene ili oslobođene osobe dopušteno je u roku od šest mjeseci , računajući od dana kada je tužitelj saznao za nove činjenice ili dokaze . </p><p> U prijedlozima se navodi
#131151968,doc#252373,1994_03_25_423.html 9.13
porez na dohodak utvrđuje se rješenjem prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </p><p> Članak 8 . </p><p> Kada obveznik poreza i prireza na porez
#131143276,doc#252360,1994_03_23_410.html 9.13
dostavlja se nadležnoj higijensko-epidemiološkoj ispostavi koja unosi podatke s datumom kada je prijava stigla u knjigu prijava zaraznih bolesti , a obrazac za prijavljivanje
#131125814,doc#252341,1994_03_22_389.html 9.13
ugovorom prodao . Smatra da je nezakonito postupio i Vrhovni sud Republike Hrvatske kada je povodom revizije tužitelja - podnositelja ustavne tužbe , protivno izričitoj
#131124966,doc#252340,1994_03_22_388.html 9.13
korištenja zračne luke izvan vremena otvorenosti . </P> <P> IV . </P> <P> Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po lokalnom vremenu . </P> <P> V . </P> <P> Na
#131119082,doc#252315,1994_03_22_365.html 9.13
platni promet i provizija koju plaćaju bankama javna poduzeća i druge pravne osobe kada odobravaju kredite odnosno zajmove sukladno Uredbi o mogućnosti korištenja kredita
#131059316,doc#252310,1994_03_20_351.html 9.13
da se mogu izmjeriti . Neprofitna organizacija može priznati prihod razdoblja i kada postoji dovoljno jamstvo da će prihod biti naplaćen u roku 20 dana od isteka obračunskog
#131051138,doc#252302,1994_01_2_16.html 9.13
može se organizirati u prostorijama čija površina ne može biti manja od 60 m . osim kada se organizira kao putujuća radnja . U zabavnom klubu mora biti postavljeno najmanje
#131049351,doc#252300,1994_01_2_14.html 9.13
48/93 . " u članku 16 . na kraju stavka 1 . briše se tka i dodaju riječi : " - 20 % kada stan kupuje osoba s invaliditetom radi kojega se u prostoru kreće isključivo u
#131048220,doc#252298,1994_01_2_12.html 9.13
javnih ovlasti , obavljati i poslove drugih privrednih i društvenih djelatnosti kada mu je to određeno zakonom i pod uvjetima određenim zakonom i drugim propisima .
#131046927,doc#252297,1994_01_2_30.html 9.13
porez na dohodak utvrđuje se rješenjem prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </P> <P> Članak 18 . </P> <P> Kada obveznik poreza i prireza
#131042315,doc#252296,1994_01_2_11.html 9.13
branitelja iz članka 4 . stavka 1 . ovoga Zakona stječe pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši 40 godina života . Udovac , odnosno otac isto pravo stječe s navršenih 50
#131041316,doc#252295,1994_01_2_29.html 9.13
porez na dohodak utvrđuje se rješenjem prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </P> <P> Članak 27 . </P> <P> Pravne i fizičke osobe , banke
#131018191,doc#252271,1994_03_19_341.html 9.13
platni promet i provizija koju plaćaju bankama javna poduzeća i druge pravne osobe kada odobravaju kredite odnosno zajmove sukladno Uredbi o mogućnosti korištenja kredita
#131016501,doc#252260,1994_03_18_330.html 9.13
između iznosa dobivenih primjenom tečaja inozemne valute i navedenoga indeksa , kada je rast tečaja niži od rasta cijena proizvođaća industrijskih proizvoda , može
#131009225,doc#252256,1994_03_18_326.html 9.13
Fond ima pravo naplate po akceptnim nalozima iz točke 17 . ovih Uputa u slučaju kada kupac ne ispuni svoju obavezu plaćanja , u iznosu od 10 % ( deset posto ) od postignute
#131005340,doc#252254,1994_03_18_324.html 9.13
praktične nastave koji se ne može realizirati u obrtničkoj radionici ; </P> <P> - kada postoji potreba za obrazovanjem za obrtnička zanimanja , a ne postoje odgovarajuće
#130900812,doc#252237,1994_03_16_307.html 9.13
" , br . 43/92 - pročišćeni tekst , 69/92 , 25/93 , 48/93 i 2/94 ) u slučajevima kada nekretnina nije upisana u zemljišne knjige te ustrojavanje i vođenje knjige položenih
#130897496,doc#252224,1994_03_15_294.html 9.13
članka propisano je da se nikomu ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud . Nadalje , Ustav Republike Hrvatske
#130896790,doc#252223,1994_03_15_293.html 9.13
stavak 1 . i 2 . Zakona o općem upravnom postupku . Posebice povrede stavka 2 . kada nije postupljeno po presudi i uputi suda tj . da se zbog složenosti slučaja zatraži
#130883269,doc#252190,1994_02_13_259.html 9.13
stupnja . </P> <P> Nije stoga zakonito postupao Vrhovni sud Republike Hrvatske , kada je odbacio Žalbu podnositelja ustavne tužbe pozivajući se na odredbe čl . 2 . st
#130882459,doc#252189,1994_02_13_258.html 9.13
porez na dohodak utvrđuje se rješenjem prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </P> <P> Članak 30 . </P> <P> Kada obveznik poreza i prireza
#130855782,doc#252165,1994_02_12_224.html 9.13
i osoba zaduženih za vođenje pravne osobe , </P> <P> - izvod iz sudskog registra kada se radi o naknadnom upisu djelatnosti obavljanja proizvodnje eksplozivnih tvari
#130828399,doc#252153,1994_02_11_222.html 9.13
Komoru se mogu učlaniti fizičke i pravne osobe koje obavljaju obrt . U Komoru se , kada to odgovara zajedničkim interesima , mogu učlaniti i organizacije koje obavljaju
#130826157,doc#252151,1994_02_11_202.html 9.13
upravljanje Hrvatskim domovinskim fondom preuzima obvezu izdavanja svojih dionica kada se riješi status nestalih . </P> <P> Članak 5 . </P> <P> Sredstva Hrvatskog domovinskog
#130813876,doc#252132,1994_02_10_173.html 9.13
proizvodi sredstva za zaštitu bilja , osim u slučaju iz članka 41 . ovoga Zakona kada zahtjev može podnijeti i pravna osoba koja obavlja poslove prometa sredstava za
#130806446,doc#252130,1994_02_10_199.html 9.13
, donosi zaključke konsenzusom . </P> <P> Iznimno , zaključak se može donijeti i kada su za njega glasovala po dva člana svakog od socijalnih partnera iz ovog Sporazuma
#130782238,doc#252110,1994_01_1_9.html 9.13
</P> <P> Članak 9 . </P> <P> Zavod upotrebljava pečat s grbom Republike Hrvatske kada u upravnim stvarima izdaje javne isprave . Pečat s grbom Republike Hrvatske okruglog
#130780921,doc#252106,1994_01_1_5.html 9.13
Nagrade Odbor javno objavljuje izvješćujući sredstva javnog priopćavanja istoga dana kada ju je donio . Sredstvima javnog priopćavanja Odbor daje obavijest o nagrađenim
#130776460,doc#252099,1993_11_99_1923.html 9.13
ili drugim pravnim poslovima sa stranim osobama , poslovima u Republici Hrvatskoj kada je to zakonom određeno , nasljeđivanjem , a iznimno i kupnjom deviza prema članku
#130747440,doc#252062,1993_10_97_1889.html 9.13
stupnjeva C . </p><p> - klase 4 . - zapaljive krute tvari jesu krute tvari koje se , kada su u suhom stanju mogu lako zapaliti u dodiru s plamenom ili iskrom ( sumpor ,
#130715024,doc#252052,1993_10_96_1876.html 9.13
<p> O pitanjima iz svog djelokruga , Rektorski zbor donosi odluke konsenzusom , a kada se konsenzus ne postigne , odluke će donijeti na način utvrđen poslovnikom . </p>
#130699189,doc#252030,1993_10_94_1807.html 9.13
nema odobrenja ( dozvole ) za obavljanje djelatnosti izdane od nadležnog tijela kada je to propisano zakonom , 2 . ako u poslovnim ili drugim prostorima pronađe robu
#130693099,doc#251997,1993_10_94_1804.html 9.13
</p><p> Uredbe na temelju ovlasti iz članka 1 . ovoga Zakona prestat će vrijediti kada njima uređena pitanja Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske drugačije uredi
#130686397,doc#251986,1993_10_94_1803.html 9.13
<p> ( 2 ) Banka ne jamči za obveze države , država ne jamči za obveze banaka , osim kada je to jamstvo ugovoreno za pojedinačni slučaj . </p><p> ( 3 ) Banka je neovisna o
#130674308,doc#251930,1993_10_90_1755.html 9.13
</p><p> U javne isprave iz članka 70 . Zakona obvezno se unose podaci u slučajevima kada su u ostvarivanju programa umjetničke škole sudjelovali umjetnici iz članka 20
#130667383,doc#251905,1993_01_9_116.html 9.13
. Dimenzije zastave na svim zrakoplovima moraju biti najmanje 60 x 30 cm , osim kada je praktično nemoguće zbog konstrukcije zrakoplova , gdje u tom slučaju minimalne
#130666536,doc#251904,1993_01_9_115.html 9.13
vozila HPT za dostavu pošte , </P> <P> - vozila koja imaju žuto rotacijsko svjetlo kada se koriste za pomoć na cestama , uklanjanje i vučenje oštećenih vozila , </P> <P>
#130665368,doc#251903,1993_01_9_114.html 9.13
uvjetima </head> <P> I . </P> <P> Pod zimskim uvjetima na cesti smatra se vrijeme kada je kolnik pokriven snijegom najmanje pet centimetara ili kada je na kolniku poledica
#130664350,doc#251902,1993_01_9_113.html 9.13
ovoga članka znači zabranu prolaza za sva vozila , osim onih koja se u trenutku kada je znak dan , ne mogu na siguran način zaustaviti ; </P> <P> 2 ) desna ruka podignuta
#130660130,doc#251900,1993_01_9_112.html 9.13
stavak 1 . točka 5 . ovoga Pravilnika . Ispitivanje svjetlomjerom obavlja se samo kada se mjeri uočena razlika intenziteta istovrsnih svjetala . </P> <P> _ _________________________________________________________________________________
#130604700,doc#251822,1993_09_85_1678.html 9.13
paušalnom iznosu , utvrđen člankom 4 . i 8 . ove Odluke , može se umanjiti u slučaju kada zbog bolesti ili drugih navedenih okolnosti nezavisnih od volje poreznog obveznika
#130597846,doc#251817,1993_09_84_1673.html 9.13
poradi pružanja hitne medicinske pomoći ( točka XII . Odluke ) i to : </p><p> a ) kada se koristi na području grada u paušalnom iznosu od : </p><p> - 15.400 HRD u mjesecu
#130592646,doc#251804,1993_09_82_1660.html 9.13
fizičke osobe koja vrši prodaju , </p><p> - broj računa - isječka vrpce , </p><p> - datum kada je proizvod prodan i mjesto gdje je proizvod prodan , odnosno usluga obavljena
#130573675,doc#251748,1993_01_8_89.html 9.13
stavka 3 . točka 2 . te članka 5 . ovog pravilnika , ne primjenjuju se u slučajevima kada se obavlja osposobljavanje za držanje i nošenje i pravilnu uporabu vatrenog oružja
#130569400,doc#251747,1993_01_8_88.html 9.13
rokovima utvrđenim člankom 1 . odnosno naknadnom zdravstvenom pregledu u slučaju kada to zatraži rukovoditelj organizacijske jedinice ili nadležni liječnik primarne
#130557509,doc#251742,1993_08_79_1612.html 9.13
</p><p> 6 . Radnici od rada po komadu u svojoj kući od naručiteljeva materijala , kada rade za pravne osobe , ako nisu s njima u radnom odnosu po stopi od 20 % </p><p>
#130526329,doc#251727,1993_08_78_1599.html 9.13
bilježnicima . </p><p> ( 10 ) Smatrat će se da je javni bilježnik sklopio ugovor o osiguranju kada je podnio zahtjev za osiguranje , bez obzira na to da li je u vrijeme podnošenja
#130517341,doc#251720,1993_08_77_1592.html 9.13
7 . Zakona o Financijskoj policiji . </p><p> Drugi ovlašteni djelatnici nose odoru kada to odredi Ministar financija ili osoba koju on ovlasti . </p><p> Inspektori Financijske
#130510178,doc#251719,1993_08_77_1591.html 9.13
zabranjena . </p><p> ( 5 ) Pod trajnim obavljanjem obrta podrazumijevaju se i slučajevi kada se privremeno prestaje radom , s namjerom ponovnog obavljanja obrta . </p><p> Članak
#130498049,doc#251697,1993_08_76_1549.html 9.13
Ministarstvo kulture i prosvjete po pribavljenom mišljenju i drugih ministarstava kada se radi o područjima djelovanja udruga tehničke kulture iz njihova djelokruga .
#130477767,doc#251671,1993_08_75_1538.html 9.13
ministarstva , u kojem se obavljaju odredeni gospodarski i s njima vezani upravni poslovi , kada obavljanje tih poslova zahtijeva posebno ustrojenu službu , samostalnost djelovanja
#130472939,doc#251670,1993_08_75_1537.html 9.13
mjera da se zaštiti arhivska građa i osigura obavljanje arhivske službe u slučaju kada se ukida arhiv ( članak 53 . ) . </P> <P> Poslove iz stavka 1 . ovoga članka obavlja
#130418231,doc#251653,1993_08_74_1522.html 9.13
roku 3 mjeseca . </p><p> U odluci o upućivanju na civilnu službu navodi se vrijeme kada novak mora pristupiti službi , vrijeme kada civilna služba završava , oznaka i
#130399397,doc#251622,1993_07_72_1502.html 9.13
prestati i u slućaju iz osporene točke 4 . stavka I . članka 75 . Zakona , to jest kada se pretplatnik iseli iz svojeg stana odnosno poslovne prostorije , a svoje telefonske
#130393227,doc#251620,1993_07_72_1500.html 9.13
vrijeme opravdane odsutnosti s posla ( bolesti , služenje vojnog roka i sl . ) . kada je ukupna odsutnost s posla trajala duže od 30 dana </p><p> Ukoliko se nakon pripravničkog
#130378920,doc#251604,1993_07_71_1464.html 9.13
% </p><p> 5 . Radnici od rada po komadu u svojoj kući od naručiteljeva materijala kada rade za poduzeća i druge društveno-pravne osobe , ako nisu s njima u radnom odnosu
#130376383,doc#251597,1993_07_71_1478.html 9.13
podnošenje pravnih lijekova ( ti rokovi počinju teči , prema osporenoj odredbi , od dana kada je okrivljeni primio odluku suda ) isteknu prije nego što je okrivljeni uopće uspio
#130374974,doc#251595,1993_07_71_1476.html 9.13
sklopljenog ugovora o kupoprodaji stana u smislu odredaba ovoga zakona , to jest kada odustanu od kupnje zemljišta , imaju pravo na povrat uplaćenih sredstava cijene
#130368066,doc#251584,1993_07_70_1442.html 9.13
prilikama , a prema podacima Fonda u stambeno-komunalnom gospodarstvu , u slučaju kada su ugovoreni iznosi značajno niži od iznosa koji su uobičajeni kod davanja u zakup
#130366233,doc#251580,1993_07_70_1438.html 9.13
primljene suglasnosti Javnog pravobranitelja Republike Hrvatske , odnosno od dana kada se smatra da je suglasnost dana , ne donese odluku u smislu članka 93a , stavka
#130360773,doc#251569,1993_07_70_1450.html 9.13
i građanina - ustavno pravo . Ustavna je tužba , dakle , dopuštena u slučajevima kada je djelovanjem državne vlasti došlo do povrede ustavnog prava . </P> <P> Rješenje
#130354633,doc#251560,1993_01_7_71.html 9.13
sukcesije ( u daljnjem tekstu : Ured za projekt sukcesije ) organizira , usklađuje , a kada je za to ovlašten i neposredno provodi poslove u svezi s sukcesijom bivše SFRJ
#130352302,doc#251556,1993_07_69_1435.html 9.13
se osobito prilikom složenih sporova ili postupaka ili posebnih vrsta ugovora , kada se radi o potrebi poznavanja ili proučavanja stranog prava , ili pravne literature
#130345731,doc#251540,1993_07_68_1399.html 9.13
društava kontrolu ugovora o osiguranju djelatnika na teret troškova poslovanja i kada ustanove da je osiguranje ugovoreno ili isplata otkupne vrijednosti police izvršena
#130336504,doc#251536,1993_07_68_1423.html 9.13
nepredviđenim i nužnim situacijama utvrđenim Zakonom , a također i u slučaju : </p><p> - kada postoji prijeka potreba da se izvrše radnje u određenom roku za koje prijeti sumnja
#130321069,doc#251490,1993_07_67_1339.html 9.13
međunarodno priznate od zemalja Europske zajednice 15 . siječnja 1992 . godine , kada je Francesco Cossiga učinio važan prijateljski gest posjetivši službeno 17 . siječnja
#130305355,doc#251450,1993_07_66_1311.html 9.13
mijenja se i glasi : </P> <P> " Prema stavku 1 . ovoga članka postupit će se i onda kada stranka predaje neposredno sudu podnesak na koji nije plaćena sudska pristojba
#130303661,doc#251446,1993_07_66_1333.html 9.13
. godine . Po navedenoj zakonskoj odredbi , izmjenu pojedinačnog akta u slučaju kada je propis na kojem se pojedinačni akt temelji ukinut odlukom Ustavnog suda Republike
#130295081,doc#251443,1993_07_66_1330.html 9.13
<p> Članak 16 . </p><p> Direktor poduzeća može izvršiti preraspodjelu radnog vremena kada to zahtijeva priroda vodoprivrednih poslova , organizacija rada i poslovanja ,
#130270048,doc#251401,1993_07_63_1289.html 9.13
poradi pružanja hitne medicinske pomoći ( Točka XII . Odluke ) , i to : </p><p> a ) kada se koristi na području grada , u paušalnom iznosu od : </p><p> - 8.400 HRD u mjesecu
#130255231,doc#251355,1993_06_61_1224.html,h3 9.13
Hrvatske , donosim </p><head> UKAZ </head><head> o proglašenju Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#130243810,doc#251342,1993_06_60_1218.html 9.13
propisa su oslobođene od pristojbe . Ove isprave mogu se upotrijebiti u druge svrhe kada za njih bude plaćena odgovarajuća pristojba . </p><p> Članak 12 . </p><p> Osoba koja
#130241091,doc#251340,1993_06_60_1216.html 9.13
jednostrukog do trostrukog iznosa uskraćene carine ili od jedne polovine iznosa robe , kada roba ne podliježe plaćanju carine , kaznit će se za prekršaj domaća i strana pravna
#130235831,doc#251332,1993_01_6_68.html 9.13
članku 300 . stavku 1 . točki 1 . umjesto riječi " koje " treba stajati riječ " kada " ; u točki 5 . umjesto riječi : " je promet reguliran " trebaju stajati riječi
#130217856,doc#251320,1993_06_59_1181.html 9.13
utvrđivanje potraživanja i obveza u devizama , za isplatu dinarske protuvrijednosti kada banke otkupljuju devize s devizne štednje građana prikupljene od 27 . travnja 1991
#130204904,doc#251284,1993_06_58_1164.html 9.13
organizacije iz članka 91 . stavka 1 . ovoga Zakona , ako je ona ovlaštena dati dozvolu , kada je takva dozvola po odredbama ovoga Zakona potrebna , objavi , preradi , obradi
#130197003,doc#251282,1993_06_58_1162.html 9.13
samostalna pravna osoba . </P> <P> Članak 13 . </P> <P> ( 1 ) U pravnoj osobi , kada je to predviđeno njenim statutom ili drugim općim aktom , zaposleni </P> <P> djelatnici
#130190056,doc#251281,1993_06_58_1161.html 9.13
unutarnjih poslova sudjeluje u izradi planova prostornog uređenja glede zaštite od požara kada to odredi ministar graditeljstva i zaštite okoliša u suglasnosti s ministrom unutarnjih
#130182832,doc#251279,1993_06_58_1159.html 9.13
u Vijeću po sili zakona danom kad mu prestane dužnost koju je obavljao u vrijeme kada je izabran za predsjednika ili člana Vijeća . </P> <P> Ne smatra se prestankom
#130180531,doc#251275,1993_06_58_1172.html 9.13
eskontne stope Narodne banke Hrvatske uvećane za 30 % , koja je važila u vremenu kada nije plaćen javni prihod . </p><p> Članak 3 . </p><p> Porezni obveznik ili druga osoba
#130105990,doc#251139,1993_06_53_1035.html 9.13
iz članka 58 . Zakona o osnovnom školstvu obvezno se unose podaci u slučajevima kada su u ostvarivanju programa umjetničke škole sudjelovali stručnjaci iz članka 23
#130099557,doc#251119,1993_06_52_1000.html 9.13
i glasi </p><p> " Odredba stavka 1 . ovoga članka ne primjenjuje se u slučajevima kada je do dana stupanja ove uredbe na snagu ovlašteni organ izdao rješenje ili drugi
#130080955,doc#251097,1993_05_51_994.html 9.13
koju čini stipendija . </P> <P> Doprinosi iz ove točke dospijevaju i uplaćuju se kada i doprinosi za zdravstveno osiguranje djelatnika uposlenih u toj organizaciji ,
#130073459,doc#251078,1993_05_50_975.html 9.13
usklađuje rad javnih poduzeća , te drugih poduzeća i ustanova u državnom vlasništvu , kada kao suinvestitori grade ili rekonstruiraju objekte značajne za Republiku , a ista
#130049158,doc#251056,1993_05_49_950.html 9.13
svakom od ovih listića upisana je zona , mjesec , dani ( dva dana ) i sati ( od do ) kada se može obavljati koćarenje , Ukoliko izvlačenju ždrijeba pristupi više od 80 zainteresiranih
#130043714,doc#251049,1993_05_49_956.html 9.13
navedenom pravilniku ) , pa da stoga disciplinski organi tužene nisu postupili zakonito kada su izrekli disciplinsku mjeru prestanka radnog odnosa ( članak 152 . tada važećeg
#130039686,doc#251047,1993_05_49_954.html 9.13
ako te pretpostavke nisu ispunjene , osim ako Zakon drukčije propisuje . Međutim , kada su te pretpostavke ( i ) ispunjene organ cijeni ( i ) eventualno postojanje interesa
#130014545,doc#251005,1993_05_47_912.html 9.13
struke . </P> <P> ( 2 ) Ovlašteni revident je dužan angažirati i druge stručnjake kada kontrola zahtijeva specijaliste drugih struka ili specijaliste iz drugih područja
#129990249,doc#250891,1993_05_45_798.html 9.13
Iznimno , godišnji odmor može iznositi preko 30 , ali ne preko 45 radnih dana , kada djelatnik po točki 1 . i 6 . ostvaruje maksimum radnih dana po kriterijima koji
#129960585,doc#250808,1993_05_40_706.html 9.13
</P> <P> Pripadnicima prometnih jedinica mladeži i školskih prometnih jedinica , kada obavljaju poslove tih jedinica , pripada naknada u visini koju odredi nadležno
#129950805,doc#250800,1993_05_39_704.html 9.13
vodilja u samom raskrižju i za odvajanje traka za vozila javnog prijevoza putnika kada se upotrebljava samo u određenim vremenskim intervalima tijekom dana - slika 504
#129837716,doc#250768,1993_04_36_672.html 9.13
izvještaja . Postoji mnogo različitih računovodstvenih politika u primjeni , čak i kada se odnose na isti predmet ; potrebna je prosudba pri izboru i primjeni onih politika
#129833626,doc#250755,1993_04_35_665.html,h3 9.13
<head> ODLUKU </head><head> o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava kada je osigurana osoba upućena u drugo mjesto radi ocjene radne sposobnosti </head><p>
#129833105,doc#250754,1993_04_35_664.html 9.13
promjene u imovnom stanju , odnosno prihodima , u godini 1993 . </head><p> 1 . U slučaju kada je stjecanje prava na obiteljsku mirovinu uvjetovano uzdržavanjem , smatrat će
#129832300,doc#250750,1993_04_35_660.html 9.13
članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine , kojima pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu
#129830787,doc#250747,1993_04_35_657.html 9.13
prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja godine 1993 . </head><p> 1 . U slučaju kada se mirovinska osnovica , od koje se individualnom poljoprivredniku određuje mirovina
#129826927,doc#250737,1993_04_35_648.html 9.13
kretanju prosječne plaće svih zaposlenih u mjesecu siječnju tekuće godine . U slučaju kada se mirovina ostvarena u tekućoj godini prvi put usklađuje u smislu članka 1 . stavka
#129823147,doc#250726,1993_04_35_638.html 9.13
Zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa kada im se plaća utvrđuje u neto svoti . Ako doprinos za osiguranike iz točke 1 . ove
#129822718,doc#250725,1993_04_35_637.html 9.13
Zakonom utvrdenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa , kada im se plaća utvrđuje u neto svoti . </p><p> 3 . Na dan stupanja na snagu ove odluke
#129821588,doc#250722,1993_04_35_635.html 9.13
djelatnosti i osiguranika koji su sami obveznici plaćanja doprinosa za godinu 1993. . kada im se plaća utvrđuje u neto svoti . </p><p> 4 . Za razdoblje koje prethodi godini
#129821076,doc#250721,1993_04_35_634.html 9.13
obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za obračunavanjei plaćanje doprinosa kada se plaća utvrđuje u neto svoti . </P> <P> 3 . Na dan stupanja na snagu ove odluke
#129820035,doc#250719,1993_04_35_632.html 9.13
zakonom utvrđenoj stopi za osiguranike koji su sami obveznici plaćanja , doprinosa kada im se plaća utvrđuje u neto svoti . </P> <P> 6 . Danom stupanja na snagu ove odluke
#129819166,doc#250718,1993_04_35_631.html 9.13
djelatnosti i osiguranike koji su sami obveznici plaćanja doprinosa , u slučaju kada im se plaća utvrđuje u neto svoti . </P> <P> Doprinos iz stavka 1 . ove točke ,
#129817101,doc#250716,1993_04_35_629.html 9.13
prosječnoj plaći svih zaposlenih u mjesecu siječnju tekuće godine . </p><p> U slučaju kada se mirovina ostvarena u tekućoj godini prvi put usklađuje u smislu članka 1 . stavka
#129752947,doc#250705,1993_04_34_609.html 9.13
Sat ili dan kad su dostava ili priopćenje obavljeni odnosno u koji pada događaj od kada treba računati trajanje roka , ne uračunava se u rok , već se za početak roka uzima
#129706485,doc#250675,1993_04_32_574.html 9.13
izraza u ovom zakonu </P> <P> Članak 3 . </P> <P> ( 1 ) Pod pojmom službene osobe kada je ona u ovom zakonu označena kao počinitelj Krivičnog djela smatraju se : izabrani
#129704522,doc#250674,1993_04_32_587.html 9.13
izdati i osobama koje nisu navedene u člancima 4 . , 5 . i 6 . ovoga pravilnike kada to zahtijevaju interesi sigurnosti i obrane Republike Hrvatske , uz prethodnu suglasnost
#129685760,doc#250665,1993_04_31_569.html 9.13
</P> <P> ( 2 ) Uvjetna se osuda briše iz kaznene evidencije nakon jedne godine od kada je proteklo vrijeme kušnje , ne počini li za to vrijeme osuđenik novoga krivičnog
#129674377,doc#250662,1993_04_30_566.html 9.13
Republike Hrvatske dužna je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada joj je dostavljen prigovor , odnosno od dana kada su joj dostavljeni izborni materijali
#129664821,doc#250653,1993_01_3_43.html 9.13
godišnji odmor može iznositi više od 30 radnih dana , ali ne više od 45 radnih dana kada djelatnik po točki 1 . i 6 . ostvaruje maksimum radnih dana prema kriterijima koji
#129657846,doc#250637,1993_01_3_28.html 9.13
radno vrijeme počinje svakog radnog dana u 8,30 i završava u 17,00 sati , osim petka kada završava u 16,30 sati . </p><p> II . </p><p> Ministri , direktori drugih samostalnih
#129650755,doc#250623,1993_04_29_563.html 9.13
ceste utvrđuje se na temelju : </P> <P> - revalorizirane stvarne vrijednosti cesta , kada je ta vrijednost poznata , </P> <P> - iskustvene vrijednosti , te </P> <P> - orijentacijske
#129622366,doc#250546,1993_04_27_463.html 9.13
osobe , korisnici dodatka za pripomoć u kući i djeca do navršene 15 godine života , kada se po ovom Zakonu koriste pravom na povlaštenu , odnosno besplatnu vožnju , imaju
#129611617,doc#250542,1993_04_27_482.html 9.13
kojima se prostire lovište , potrebno za svrhe koje isključuju mogućnost lovstva ; - kada su se izmijenili prirodni i drugi uvjeti lovstva ili kad to zahtijevaju drugi opravdani
#129606111,doc#250534,1993_04_27_475.html 9.13
, odnosno nastupila posljedica povrede državne granice . Očevid se mora obaviti kada je povodom povrede državne granice nastupila smrt ili tjelesna ozljeda osobe ili
#129533273,doc#250503,1993_03_25_444.html 9.13
se isplaćuje razlika neto-plaće , odnosno prema točki VII . stavku 1 . Sporazuma kada je poznata prosječna plaća u privredi Republike za mjesec za koji se isplaćuje
#129510690,doc#250473,1993_03_23_412.html 9.13
onim članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada pravo na zaštitni dodatak žive odvojeno
#129505462,doc#250461,1993_03_23_401.html 9.13
članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine , kojima pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu
#129492210,doc#250431,1993_03_22_372.html 9.13
se ne računa u mirovinski staž vrijeme provedeno u radnom odnosu 1942 . godine , kada je bilo legalno zapošljavanje osoba mlađih od petnaest godina koje su bile i obavezno
#129491746,doc#250430,1993_03_22_371.html 9.13
malo u razdoblju u kojem se podatak čekao . Ova odredba primjenjuje se i u slučaju kada se korekcija plaća treba obaviti na niže . Akontacija kalkulativne osnovice do
#129484413,doc#250424,1993_03_22_365.html 9.13
propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama ; </p><p> 5 . vozila iz popisa , kada su na uporabi u Hrvatskoj vojsci , označavaju se postavljanjem propisanih oznaka
#129473816,doc#250423,1993_03_22_364.html 9.13
pravne i fizičke osobe koje školuju ili osposobljavaju vozače ) . </p><p> Iznimno , kada posebne potrebe to zahtijevaju , mogu se i ostale osobe iz članka 2 . osposobljavati
#129472313,doc#250422,1993_03_21_353.html 9.13
naziv " Ovjera socijalne iskaznice " . </p><p> Na ove stranice unosi se podatak do kada vrijedi socijalna iskaznica , te potpis ovlaštene osobe i službeni štambilj . Socijalnu
#129463763,doc#250421,1993_03_21_352.html 9.13
istodobno , pisaćim strojem , tako da se u rubriku " datum upisa " upisuje datum kada je rješenje doneseno , a u rubriku " broj upisa " upisuje redni broj tekućeg upisa
#129448632,doc#250397,1993_01_2_11.html 9.13
skladu sa zakonom određen na dane u rok se ne uračunava dan u koji pada događaj od kada treba računati trajanje roka , već se za početak roka uzima prvi idući dan . </p>
#129417559,doc#250393,1993_01_2_7.html 9.13
Hrvatske dužna je donijeti rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od isteka dana kada joj je dostavljen prigovor , odnosno od isteka dana kada su joj dostavljeni izborni
#129395673,doc#250388,1993_03_19_299.html 9.13
kontrolne markice porezni su obveznici dužni uplatiti u roku od 10 dana od dana kada su markice preuzete , a kopiju virmanskog naloga kao dokaz da je porez plaćen isti
#129393523,doc#250383,1993_03_19_331.html 9.13
života , što je suprotno navedenoj zakonskoj odredbi . U odnosu na ostalu djecu , kada bi i bilo točno da se pod redovnim obrazovanjem podrazumijeva samo školovanje u
#129392057,doc#250381,1993_03_19_329.html 9.13
, Sud nije ulazio u razloge koji su bili mjerodavni za Sabor Republike Hrvatske kada je osporenom odredbom svrstao pojedina mjesta u određenu izbornu jedinicu . Sud
#129389451,doc#250377,1993_03_19_325.html 9.13
godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1992 . </head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja i osobnih dohodaka
#129383527,doc#250368,1993_03_19_317.html 9.13
godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1992 . </head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osobnih dohodaka iz prijašnjih
#129313516,doc#250258,1993_02_12_204.html 9.13
i nacionalnih zajednica ili manjina koji imaju prebivalište na području kotara , kada sudjeluju u pučanstvu općine , grada odnosno kotara s više od 8 % na temelju popisa
#129302966,doc#250241,1993_02_12_188.html 9.13
obrazovanja . </P> <P> Članak 4 . </P> <P> Kandidati za vozače mogu se osposobljavati kada su najviše jednu godinu mlađi od godina potrebnih za stjecanje prava na upravljanje
#129299932,doc#250239,1993_02_12_186.html 9.13
biti nalijepljena fotografija vozača identična s fotografijom na dozvoli , osim kada se radi o promjeni prebivališta ili adrese stanovanja i napisan broj pod kojim
#129289800,doc#250220,1993_12_117_2277.html 9.13
glasi : </p><p> " Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade i u slučaju kada se u jedinici lokalne samouprave ne provedu , u skladu sa zakonom , izbori za novo
#129281508,doc#250219,1993_12_117_2276.html 9.13
u času primitka dara . </P> <P> ( 6 ) Porez na nasljedstva i darove ne plaća se kada se uređuju imovinski odnosi bivših supružnika . </P> <P> ( 7 ) Porez na nasljedstva
#129250266,doc#250198,1993_12_116_2267.html 9.13
u času primitka dara . </P> <P> ( 6 ) Porez na nasljedstva i darove ne plaća se kada se uređuju imovinski odnosi bivših supružnika . </P> <P> ( 7 ) Porez na nasljedstva
#129228079,doc#250151,1993_12_115_2223.html 9.13
Članak 48 . </p><p> Udruženje odnosno njegovo vijeće može organizirati grupacije , kada za to postoji interes članica udruženja . </p><p> O radu grupacije skrbi voditelj
#129226237,doc#250148,1993_12_115_2220.html 9.13
ugovora o izvozu i uvozu električne energije i o uvozu plina u roku od 30 dana od dana kada je ugovor sklopljen . </p><p> IV . </p><p> Na temelju podataka iz carinskih deklaracija
#129199625,doc#250131,1993_12_114_2203.html 9.13
tar . broja u kojem je proizvod imenovan i uplatiti ga u roku od 5 dana od dana kada je ta činjenica utvrđena . </P> <P> Promet materijala za uslužne djelatnosti </P>
#129191757,doc#250127,1993_12_114_2199.html 9.13
isprava u skladu sa sklopljenim ugovorima o toj prodaji i međunarodnim ugovorima , kada te isprave prodaje predstavništvo za agencijske poslove u zračnom prometu . </p>
#129188287,doc#250116,1993_12_113_2186.html 9.13
zakonom drugačije uređeno ( stavak 1 ) ; </p><p> - da može odbiti zahtjev stranke i kada su ispunjeni " pretpostavke , ako ocijeni da postoje razlozi od interesa za Republiku
#129147383,doc#250087,1993_12_112_2139.html 9.13
odnosno u času primitka dara . </p><p> ( 6 ) Porez na nasljedstva i darove ne plaća se kada se uređuju imovinski odnosi bivših bračnih supružnika . </p><p> ( 7 ) Porez na nasljedstva
#129145666,doc#250082,1993_12_112_2153.html,h3 9.13
</head><head> o izmjeni Odluke o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava kada je osigurana osoba upućena u drugo mjesto radi ocjene radne sposobnosti </head><p>
#129143458,doc#250074,1993_12_112_2146.html 9.13
prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1993 . </head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem plaća iz prijašnjih godina prema
#129043881,doc#250070,1993_12_111_2133.html 9.13
odgovornošću i dioničari dioničkoga društva ne odgovaraju za obveze društva izuzev kada je to određeno ovim Zakonom . </P> <P> ( 3 ) Onaj tko zloupotrebljava okolnost
#129038955,doc#250063,1993_12_110_2126.html 9.13
s indeksom rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda od početka mjeseca kada je dionica upisana do kraja mjeseca koji prethodi prijenosu . </p><p> ( 3 ) Ako je
#129007627,doc#250045,1993_12_109_2111.html 9.13
pod a ) , b ) i c ) ovoga Zakona odobriti uz uobičajene instrumente što ih koriste kada odobravaju stambene i slične kredite iz vlastitih sredstava , uključivši i hipoteku
#128994991,doc#250043,1993_12_109_2109.html 9.13
promjena u katastru . </p><p> ( 2 ) Porez se otpisuje u smislu stavka 1 . ovoga članka i kada vlasnik daruje zemljište jedinici lokalne samouprave . </p><p> Dohodak od imovine
#128976046,doc#249989,1993_11_107_2043.html 9.13
ili oznaka čistoće nije u skladu s odredbama ove naredbe , organ nadzora Zavoda će kada utvrdi vrstu plemenite kovine i stupanj čistoće utisnuti na takav predmet oznaku
#128962675,doc#249985,1993_11_107_2039.html 9.13
stavak 3 . Zakona o državnim maticama ) . </p><p> 5.7 . Upis se može odgoditi i onda kada su podaci koji se moraju upisati nepotpuni . U takvom slučaju matičar će pozvati
#128951983,doc#249963,1993_11_106_2035.html 9.13
trostrukog iznosa uskraćene carine ili do jedne polovine </p><p> vrijednosti robe , kada roba ne podliježe plaćanju carine , kaznit će se za prekršaj domaća i strana pravna
#128948897,doc#249961,1993_11_106_2033.html 9.13
Narodne banke Hrvatske uvečane za osam postotnih poena , koja je važila u vremenu kada nije plaćen javni prihod . </p><p> Na iznose ostalih javnih prihoda , koji nisu plaćeni
#128942836,doc#249957,1993_11_106_2029.html 9.13
preuzete nadzorne markice porezni obveznici moraju uplatiti u roku 10 dana od dana kada su markice preuzete , a kopiju virmanskog naloga kao dokaz da je porez plaćen isti
#128917360,doc#249918,1993_11_103_1991.html 9.13
držati na mjestu koje je dostupno svim djelatnicima . </p><p> Djelatnik može bilo kada zahtijevati uvid u sadržaj kolektivnih ugovora , a poduzeće , odnosno poslodavac
#128913875,doc#249905,1993_11_102_1986.html 9.13
obrazloženju svog rješenja utvrdio je da " . . prvostepeni organ točno je postupio kada je primijenio članak 26 . stavak 3 . Pravilnika . " </p><p> Ustavna tužba je osnovana
#128913039,doc#249904,1993_11_102_1985.html 9.13
određen na mjesece završava se protekom onog dana koji po svom broju odgovara danu kada je rok otpočeo . </p><p> U skladu s iznijetim donijeto je , temeljem odredbe članka
#128893824,doc#249863,1993_11_100_1928.html 9.13
uredbama koje je Vlada Republike Hrvatske donijela temeljem Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128886609,doc#249844,1993_02_10_153.html 9.13
ugovorom primjenjuju se neposredno ili na temelju općeg akta ili kolektivnog ugovora kada su povoljnija za radnike . </p><p> Članak 4 . </p><p> Radno vrijeme posade vozila čini
#128744319,doc#249812,1992_12_91_2361.html 9.13
. , 4 . , 6 . i 7 . mijenjaju se i glase : </p><p> ( 1 ) Pod pojmom službene osobe kada je ona u ovom zakonu označena kao počinitelj krivičnog djela smatraju se : izabrani
#128737019,doc#249797,1992_12_91_2387.html 9.13
kreditnog odnosa iznos razlike ugovorene kamatne stope i zatezne kamatne stope u slučaju kada je ugovorena kamatna stopa veća od zatezne . </p><p> 3 . Stopa posebnog poreza na
#128714950,doc#249778,1992_12_91_2370.html 9.13
Osiguranici koji su sami obveznici plaćanja doprinosa kao i drugi osiguranici u slučaju kada im se plaća po važećim propisima utvrđuje u neto svoti , plaćaju doprinos za doplatak
#128714173,doc#249775,1992_12_91_2367.html 9.13
djelatnosti koji su sami obveznici plaćanja doprinosa kao i drugi osiguranici u slučaju kada im se plaća po važećim propisima utvrđuje u neto svoti , plaćaju doprinos za mirovinsko
#128708205,doc#249769,1992_12_90_2336.html 9.13
vrijeme glasovanja . U slućaju potrebe predsjednik će zatražiti pomoć policije koja će kada dode na biralište postupiti po njegovim uputama , u okviru zakonskih ovlasti . </p>
#128697920,doc#249767,1992_12_90_2334.html 9.13
zamjenjuje zamjenik načelnika . Zamjenik općinskog načelnika zamjenjuje načelnika kada je zbog duže odsutnosti ili drugih razloga , u skladu sa statutom . spriječen obavljati
#128668507,doc#249765,1992_12_90_2332.html 9.13
položaju poduzetnika . , </p><p> ( 2 ) U izvješće ovlaštenog revizora unosi se datum kada je započet i okončan postupak revizije . </p><p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) Mišljenje
#128664526,doc#249758,1992_12_90_2331.html 9.13
građana i druge neprofitne pravne osobe , za koje će taj Zakon prestati vrijediti kada budu doneseni propisi iz članka 1 . stavka ( 5 ) ovoga Zakona . </p><p> Članak 39
#128651305,doc#249746,1992_02_9_146.html 9.13
" osobna iskaznica " ; oznaku serije i serijski broj , datum izdavanja i rok do kada osobna iskaznica vrijedi , te mjesto za naziv nadležnog tijela koje je osobnu iskaznicu
#128650510,doc#249745,1992_02_9_145.html 9.13
poništava se i određuje se novi . Rješenje o poništavanju matičnog broja donosi se kada je matični broj upisan u službene evidencije i javne isprave . Kada su greškom
#128639195,doc#249733,1992_02_9_198.html 9.13
utvrđenl popust od 15-30 % . </p><p> Koeficijent popusta kupca je nula ( p = 0 ) , kada se stan prodaje djetetu čija su oba roditelja poginula u obrani Republike Hrvatske
#128626456,doc#249675,1992_12_89_2308.html 9.13
utvrduje i izdaje pročišćene tekstove zakona i drugih akata zastupničkog doma , kada je tim aktima za to ovlašten ili kada to ocjeni potrebnim . " </p><p> Članak 5 . </p>
#128623985,doc#249671,1992_12_89_2304.html 9.13
Financijska policija provodi istražne radnje po nalogu javnog tužitelja u slučajevima kada se radi o radnjama koje imaju obilježja krivičnih djela u svezi s člankom 5 . ovoga
#128616961,doc#249635,1992_12_88_2297.html 9.13
godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1992 . </head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osobnih dohodaka iz prijašnjih
#128579099,doc#249569,1992_12_86_2231.html 9.13
između stranaka potpisnica ovog Ugovora ; </P> <P> - način , postupak i slučajevi kada se može tražiti njihova izmjena i dopuna , te </P> <P> - uvjeti , rokovi i način
#128574639,doc#249568,1992_12_86_2230.html 9.13
najniže osnovne plaće . Pregovori moraju biti završeni najduže u roku 30 dana od dana kada jedna od ugovornih stana pokrene pismenu inicijativu . </P> <P> Kolektivnim ugovorima
#128565717,doc#249566,1992_12_86_2229.html 9.13
, korisnici dodatka za pripomoć u kući i djeca do navršene 15 . godine života , kada se po ovom Zakonu koriste pravom na povlaštenu odnosno besplatnu vožnju , imaju
#128549478,doc#249559,1992_12_86_2222.html 9.13
može organizirati u prostorijama čija površina ne može biti manja od 100 m2 , osim kada se organizira kao putujuća radnja . </P> <P> U zabavnom klubu mora biti postavljeno
#128548015,doc#249558,1992_12_86_2221.html 9.13
Hrvatske prodati iz tekućeg priljeva odmah , a najkasnije u roku 30 dana od dana kada ih je kupila . </P> <P> Članak 4 . </P> <P> Ovlaštena banka koja nije garant ni
#128543996,doc#249543,1992_12_85_2206.html 9.13
to za 12 mjeseci - obuhvaćajući mjesec u kojem je vozilo registrirano , odnosno kada je produžena valjanost registracije . Ako za vozilo nije produžena registracija
#128540331,doc#249529,1992_12_84_2183.html 9.13
na pretvorbu društvenih poduzeća ; privatizaciju , upravljanje državnom imovinom kada je to određeno zakonom ili odlukom Vlade Republike Hrvatske ; upravljanje poduzećima
#128504213,doc#249528,1992_12_84_2182.html 9.13
neispravno vozilo : </p><p> 6 ) na 30 km na sat - za traktore , te za bicikle i mopede kada se kreću biciklističkom stazom ili trakom ; </p><p> 7 ) na 20 km na sat - za turistički
#128452650,doc#249443,1992_11_80_2106.html 9.13
od 70 % . </p><p> Školama i glazbenim akademijama može biti odobren popust do 80 % kada se djela izvode u svrhu nastave . </p><p> Članak 5 . </p><p> Za direktni radio ili
#128448972,doc#249442,1992_11_80_2105.html 9.13
propisati slučajevi u kojima se naknada za korištenje glazbenih izvedbenih materijala , kada im je vlasnik domaća pravna ili fizička osoba , utvrđuju temeljem posebnog sporazuma
#128435510,doc#249423,1992_11_79_2063.html 9.13
visini utvrđene eskontne stope Narodne banke Hrvatske , koja je važila u vremenu kada nije plaćen porez na promet , uvećane za 30 % . </p><p> KONTROLA OBRAČUNAVANJA I
#128410745,doc#249368,1992_11_77_2020.html 9.13
, korisnici dodatka za pripomoć u kući i djeca do navršene 15 . godine života , kada se po ovom Zakonu koriste pravom na povlaštenu odnosno besplatnu vožnju , imaju
#128403809,doc#249367,1992_11_77_2019.html 9.13
štetnih posljedica . </p><p> ( 2 ) Građevina iz stavka 1 . ovoga članka mora se ukloniti kada prestane potreba njezinog korištenja . Ako je potrebno da ta građevina ostane kao
#128394094,doc#249366,1992_11_77_2018.html 9.13
nosivosti i na samostalnog privrednika koji obavlja autotaksi prijevoz osoba , osim kada obavlja autotaksi prijevoz osoba u linijskom cestovnom prometu . </p><p> Putni radni
#128384331,doc#249365,1992_11_77_2017.html 9.13
događaja i uklanjanja njihovih posljedica i neophodnih radova na željezničkoj pruzi , kada o tome ovisi sigurnost prometa , a koji ne traju duže od 30 dana . </p><p> 4 . Prometna
#128374756,doc#249344,1992_11_76_1994.html 9.13
sporazumi ostaju na snazi . </P> <P> XIV . </P> <P> Ovaj Sporazum stupa na snagu kada ga potpišu ovlašteni predstavnici sudionika Sporazuma , a primjenjuje se od dana
#128361148,doc#249322,1992_11_74_1965.html 9.13
uređena pitanja Zastupnićki dom Sabora Republike Hrvatske drugačije uredi , ili kada Zastupnički dom utvrdi prestanak njihovog važenja , a najkasnije u roku od godinu
#128353185,doc#249288,1992_11_73_1956.html 9.13
utvrđivanje potraživanja i obveza u devizama , za isplatu dinarske protuvrijednosti kada banke otkupljuju devize s devizne štednje gradana prikupljene do 27 . travnja 1991
#128341069,doc#249251,1992_10_72_1920.html 9.13
zaštite okoliša na temelju srednjeg deviznog tečaja Narodne banke Hrvatske , za dan kada se utvrđuje građevinska vrijednost etalonskog objekta . " </p><p> Članak 4 . </p><p>
#128340364,doc#249250,1992_10_72_1919.html 9.13
REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . stavak 1 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128339580,doc#249249,1992_10_72_1918.html 9.13
<head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128338947,doc#249245,1992_10_71_1895.html 9.13
<head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128338576,doc#249244,1992_10_71_1894.html 9.13
<head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128337881,doc#249243,1992_10_71_1893.html 9.13
<head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128337047,doc#249242,1992_10_71_1892.html 9.13
<head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128335196,doc#249241,1992_10_71_1891.html 9.13
<head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128334762,doc#249240,1992_10_71_1890.html 9.13
<head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128334423,doc#249239,1992_10_71_1889.html 9.13
REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 2 . stavak 1 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128333643,doc#249238,1992_10_71_1888.html 9.13
<head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128331367,doc#249237,1992_10_71_1887.html 9.13
<head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na osnovi članka 2 . Zakona o odredivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128330809,doc#249234,1992_10_71_1903.html 9.13
<p> Naknadu za socijalni minimum u naravi može odobriti centar za socijalni rad , kada utvrdi da se naknada u novcu ne koristi ili postoji velika vjerojatnost da se neće
#128322750,doc#249212,1992_10_70_1880.html 9.13
korištenja zrakoplovnih pristaništa izvan vremena otvorenosti . </p><p> IV . </p><p> Vrijeme kada su zrakoplovna pristaništa otvorena računa se po lokalnom vremenu . </p><p> Na dan
#128315798,doc#249195,1992_10_70_1864.html 9.13
stručni ispit za zvanje mlađeg pravosudnog policajca ; </p><p> - pravosudni policajac - kada provede 4 godine u zvanju mlađeg pravosudnog policajca ; </p><p> - stariji pravosudni
#128314122,doc#249194,1992_10_70_1863.html 9.13
<p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128307854,doc#249181,1992_02_7_129.html 9.13
prijevoznih sredstava vode evidenciju koja sadrži : </p><p> 1 ) dan , mjesec i godinu kada je dezinfekcija obavljena i mjesto obavljanja dezinfekcije ; </p><p> 2 ) vrstu i
#128303633,doc#249175,1992_10_69_1823.html 9.13
maloljetnog djeteta . </P> <P> Suglasnost iz stavka 3 . ovoga članka nije potrebna kada prebivalište drugog roditelja nije poznato ili kada mu je oduzeta poslovna sposobnost
#128289345,doc#249157,1992_10_69_1820.html 9.13
deset posto ) . </p><p> Državljanima Republike Hrvatske u inozemstvu i iseljenicima , kada obveznicama plaćaju dionice ili udjele u poduzećima u postupku pretvorbe društvenih
#128095147,doc#249058,1992_10_66_1732.html 9.13
sposobnosti i ne ostvaruje predviđene rezultate rada na svom radnom mjestu , samo kada se to utvrdi u odgovarajućem postupku uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata
#128093549,doc#249054,1992_10_65_1725.html 9.13
REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . stavak 1 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128093328,doc#249053,1992_10_65_1724.html 9.13
<p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128092318,doc#249051,1992_10_65_1722.html 9.13
<head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128085939,doc#249049,1992_10_65_1720.html 9.13
<p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128074848,doc#249018,1992_10_64_1701.html 9.13
<head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske
#128072723,doc#249016,1992_10_63_1679.html 9.13
ovoga članka smatra se prodaja koja je obavljena u isto ili približno isto vrijeme kada se uvozi roba za koju se utvrđuje carinska osnovica . </P> <P> Članak 14 . </P>
#128070156,doc#249015,1992_10_63_1678.html 9.13
ostvarivanje carinske povlastice iz članka 28 . stavak 1 . točka 2 . Carinskog zakona , kada se zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine odnosi na gospodarsku i drugu opremu
#128063422,doc#249010,1992_10_63_1673.html,H3 9.13
, ministar financija donosi </P> <head> UPUTU </head><head> o uvjetima i slučajevima kada se neće naplaćivati osiguranje niti polagati garancija za plaćanje carine pri privremenom
#128057017,doc#249008,1992_10_63_1672.html 9.13
Putnik može koristiti povlasticu iz članka 27 . stavak 1 . točka 1 . Carinskog zakona kada dolazeći iz inozemstva prelazi carinsku crtu , neovisno o tome da li prtljagu nosi
#128047385,doc#249004,1992_10_63_1687.html 9.13
zrakoplov . </P> <P> Carinarnica potvrđuje primjerak izvozne carinske deklaracije kada se sva količina robe ukrca u zrakoplov i otpremi u inozemstvo . </P> <P> Članak
#128032462,doc#249002,1992_10_63_1685.html 9.13
</P> <P> 7 ) u rubriku 7 ( Rok predaje robe ) upisuje se dan . mjesec i godina do kada robu treba predati prijamnoj , odnosno izlaznoj carinarnici ; </P> <P> 8 ) u rubriku
#128022830,doc#248997,1992_10_62_1660.html 9.13
dostavnici . Danom namirenja carinskih obveza prema stavku 1 . ove točke , smatra se dan kada je izvršena uplata na ime namirenja dospjelih carinskih obveza na račun koji označi
#128021394,doc#248996,1992_10_62_1659.html,H3 9.13
načinu carinjenja robe za koju nije podnijeta potpuna dokumentacija i u slučajevima kada se ne podnosi carinska deklaracija </head> <P> I . </P> <P> Roba koja je uvezena
#128020878,doc#248994,1992_10_62_1657.html 9.13
propisuju se za razdoblje koje ne može biti dulje od šest mjeseci , počev od dana kada je Hrvatska gospodarske komora dostavila Ministarstvu financija svoje mišljenje
#128008243,doc#248986,1992_10_62_1669.html 9.13
</P> <P> Članak 8 . </P> <P> Liječničke komisije mogu dati nalaz i mišljenje samo kada rade u punom sastavu . </P> <P> Nalaz i mišljenje liječničke komisije daju većinom
#127994431,doc#248981,1992_10_62_1664.html 9.13
prodaje mogu uložiti prigovor na rad i postupak komisije u roku tri dana od dana kada je zapisnik izvješen na oglasnu ploču . </P> <P> Carinarnica je dužna donijeti
#127990303,doc#248977,1992_10_61_1644.html 9.13
<head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike Hrvatske donesene na temelju zakonske