Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#180237778,doc#286843,2007_07_76_2410.html komercijalizaciji proizvoda postoje osobito onda kada je stanje proizvoda promijenjeno ili pogoršano
#180244014,doc#286844,2007_07_76_2411.html odlučuje na temelju podnesaka stranaka , a kada smatra da je to potrebno ili kada stranka
#180248289,doc#286846,2007_07_76_2413.html odlučuje na temelju podnesaka stranaka , a kada smatra da je to potrebno ili kada stranka
#180251835,doc#286847,2007_07_76_2395.html za određene vojne ili druge građevine , kada je to potrebno u postupcima koji se vode
#180308310,doc#286852,2007_07_76_2396.html smatra se isporučenim , odnosno stečenim kada prijenos instrumenta osiguranja odnosno
#180313735,doc#286854,2007_07_76_2398.html odnosno strukovne grupacije sporazumno , a kada to nije moguće odlukom većine . </p><p> Vijeće
#180365192,doc#286892,2007_07_77_2420.html usavršavanja završe u roku od jedne godine od dana kada su započeli s njegovim pohađanjem u skladu
#180370966,doc#286900,2007_07_77_2464.html na osnovnu plaću od 15 posto , u slučaju kada čiste i održavaju površine koje su više
#180415114,doc#286916,2007_07_79_2483.html ustanove , zavode i druge pravne osobe , kada rade na projektima , pronalascima , tehnologijama
#180420757,doc#286918,2007_07_79_2485.html proizvodu , odnosno obavljenoj usluzi , kada je to nužno , dokazuje se vještačenjem
#180450445,doc#286919,2007_07_79_2486.html Zdravstveni pregledi tih osoba obavljaju se i kada se zarazne bolesti pojave na radnom mjestu
#180456663,doc#286920,2007_07_79_2487.html godine i mlađa od 60 godina života , osim kada se radi o srodničkoj obitelji . ( 2 ) Odredba
#180463288,doc#286921,2007_07_79_2488.html status roditelja njegovatelja prestaje kada roditelj nije u mogućnosti pružati potrebnu
#180466983,doc#286922,2007_07_79_2489.html prema stavku 2 . ovoga članka prestaje kada dođe do promjene u prihodima korisnika
#180469091,doc#286924,2007_07_79_2491.html obzir vjerojatna šteta koja autoru nastaje kada se njegovo djelo bez njegovog odobrenja
#180474925,doc#286925,2007_07_79_2473.html da je stranac ušao u Republiku Hrvatsku kada je na graničnom prijelazu prošao mjesto
#180495206,doc#286926,2007_07_79_2492.html stavljena na omot i popratne dokumente kada tehnički propis predviđa takve dokumente
#180498217,doc#286927,2007_07_79_2493.html maloljetnika nije dopušteno objavljivati , osim kada je od strane nakladnika osigurano , odabirom
#180503244,doc#286928,2007_07_79_2494.html obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa. « </p><p> Članak
#180507501,doc#286930,2007_07_79_2496.html sjeme , cijele biljke ili njihovi dijelovi kada se koriste za umnažanje i proizvodnju poljoprivrednog
#180511113,doc#286933,2007_07_79_2474.html novinama« . Vlada će revidirati navedene liste kada se promijene uvjeti koji određuju zemlju
#180524963,doc#286937,2007_07_79_2478.html od dana ostvarivanja prava na mirovinu kada je to pravo ostvareno nakon toga datuma
#180528639,doc#286938,2007_07_79_2479.html osiguravaju uvjeti za sigurnost osoba za vrijeme kada žičara ne radi i kada se ne može dulje
#180540218,doc#286939,2007_07_79_2480.html Obveze utovaritelja su : – započeti utovar kada su ispunjeni svi uvjeti za prijevoz opasnih
#180590332,doc#286963,2007_08_80_2515.html pružanju zdravstvene zaštite osiguranih osoba kada u slučaju odsutnosti zakupac iz objektivnih
#180592378,doc#286964,2007_08_80_2516.html ustanove da obavijesti davatelja u slučaju kada rezultati testova pokažu bilo kakvo odstupanje
#180596953,doc#286965,2007_08_80_2517.html preradu , čuvanje , raspodjelu i izdavanje kada su namijenjeni za transfuzijsko liječenje
#180601467,doc#286967,2007_08_80_2518.html i bez prekida procesa rada . U slučaju kada se radi o sumnji u prijevaru , pronevjeru
#180608262,doc#286972,2007_08_80_2523.html , datum prvog dana bolovanja , te datum kada se osigurana osoba mora javiti na kontrolu
#180612525,doc#286975,2007_08_80_2526.html i prijavu na obrascu RPS-2 , i to : 1 ) kada u svom sastavu ima podružnicu , pogon i
#180617558,doc#286978,2007_08_80_2528.html pitanja i zadataka u svezi s nadzorom , kada je u obavljanju nadzora za pojedina pitanja
#180632149,doc#287019,2007_08_81_2569.html u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani . Budući da
#180636426,doc#287027,2007_08_81_2576.html INTERESA Članak 8 . </p><p> ( 1 ) U slučajevima kada Pravila postupanja nisu dovoljna kako bi
#180650583,doc#287048,2007_08_82_2599.html usluživanje jela i pića moraju u vrijeme kada nisu u uporabi biti zaštićeni od prašine
#180660954,doc#287049,2007_08_82_2600.html nadoknadu troškova vlastitog prijevoza kada putuju na posao , školovanje ili stručno
#180662831,doc#287050,2007_08_82_2601.html ispita u roku kraćem od šest mjeseci od dana kada je posljednji put polagao predmetni ispit
#180666125,doc#287053,2007_08_82_2604.html održano je 15 . listopada 1999 . godine , kada je sud zaključio glavnu raspravu i donio
#180673101,doc#287058,2007_08_82_2608.html pogrešno primijenio materijalno pravo , kada je zaključio da se ne radi o autoriziranom
#180677864,doc#287060,2007_08_82_2610.html odrediti vrijednost radi naplate pristojbe kada tuženik prigovori previsoko naznačenoj
#180681435,doc#287061,2007_08_82_2611.html zastupnika . Hrvatski sabor u 5 . sazivu , kada je donijet Zakon/05 , imao je stotinupedeset
#180697601,doc#287070,2007_08_83_2613.html hrvatskog naroda i iseljenika , posebice kada se vraćaju , odnosno useljavaju u Republiku
#180703521,doc#287073,2007_08_84_2625.html zgrada i drugih građevina mogu se koristiti kada su pregledani i potvrđeni od strane područnog
#180721447,doc#287083,2007_08_84_2616.html zastarni rok ) , kao niti šest mjeseci od dana kada je povreda učinjena ( tzv . objektivni
#180753517,doc#287094,2007_08_84_2617.html dodatne metode koje se koriste u postupku kada je potrebna detaljna ocjena ( Poglavlje
#180778548,doc#287098,2007_08_84_2648.html 29 . 5 . 2006 . godine u 15:03:59 sati ( kada je i djelomično realiziran ) po cijeni
#180781288,doc#287099,2007_08_84_2649.html 2 . ovog članka , i sljedeće podatke , kada su primjenjivi : 1 . o oblicima imovine
#180787052,doc#287100,2007_08_84_2650.html Pripravnik ima pravo na plaćeni dopust i na dan kada polaže pripravnički ispit , a ako putuje
#180799388,doc#287102,2007_08_84_2618.html usavršavanje u trajanju kraćem od mjesec dana kada troškovi prelaze iznos od 5.000,00 kuna
#180818690,doc#287119,2007_08_85_2652.html odlagališta započela je 2004 . godine od kada je FZOEU , u suradnji s MZOPUG-om i jedinicama
#180844865,doc#287123,2007_08_85_2674.html sljedeće redovne sjednice Skupštine Komore , kada se obavlja izbor novog predsjednika Komore
#180854762,doc#287126,2007_08_85_2677.html . ovog obrazloženja , uređuje slučajeve kada se od Ministarstva financija traži da osigura
#180858507,doc#287131,2007_08_85_2655.html najkasnije u roku od trideset dana od dana kada je obavljen nadzor . Nakon proteka roka
#180871695,doc#287138,2007_08_86_2680.html promjene . Uvidjeti mogućnost nastajanja šteta kada zbog temperaturnog rada dolazi do temperaturnih
#180885161,doc#287139,2007_08_86_2681.html za potrebe i za svrhu u koju su izrađeni kada su potvrđeni od strane katastarskog ureda
#180899046,doc#287143,2007_08_86_2685.html urediti uvjete za prisilno isključenje vode kada korisnik ne plati cijenu za izvršenu uslugu
#180902197,doc#287145,2007_08_86_2687.html vrijeme kad je podnositelj upućen u parnicu i kada je pokrenut parnični postupak , dakle ,
#180909088,doc#287152,2007_08_87_2704.html ročište održano 23 . rujna 1998 . godine , kada je saslušan podnositelj ; – djelomičnom
#180912608,doc#287154,2007_08_87_2706.html postupku od 12 . prosinca 2000 . godine , kada je predmet vraćen prvostupanjskom sudu
#180915929,doc#287156,2007_08_87_2708.html punomoći za tužitelje vrijedi od trenutka kada im je opoziv priopćen ; – podneskom od
#180921372,doc#287159,2007_08_87_2710.html upisana je u zemljišne knjige , u vrijeme kada je na snazi bio Zakon o osnovnim vlasnič­kopravnim
#180924551,doc#287160,2007_08_87_2711.html se akti donose po hitnom postupku samo kada to zahtijevaju interesi obrane , razlozi
#180928354,doc#287161,2007_08_87_2712.html da je upravno tijelo pravilno postupilo kada je odbilo žalbu podnositelja navodeći u
#180932698,doc#287164,2007_08_87_2715.html koja je nastala 10 . srpnja 1993 . godine kada je ozlijeđen od eksplozije ručne bombe
#180948351,doc#287180,2007_08_88_2723.html Iznimno , u vrstama Hotel i Aparthotel kada ti objekti imaju depandanse , pored oznake
#180968051,doc#287185,2007_08_89_2729.html daje ciljevima očuvanja ekološke mreže kada se ne mogu sa sigurnošću utvrditi štetni
#180971631,doc#287186,2007_08_89_2730.html obveza vraćanja , kao i svako drugo pomagalo kada je iz bilo kojeg razloga prestala potreba
#180991069,doc#287189,2007_08_89_2733.html razmatranje od 5 . studenoga 1997 . godine , kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju
#180993218,doc#287190,2007_01_9_382.html tijelo . Dodaci za koje se traži odobrenje kada se koriste na način i u količini u skladu
#181007117,doc#287193,2007_01_9_385.html kojima sudjeluju samo ratni brodovi , te kada su pomorske nesreće i nezgode posljedica
#181016451,doc#287194,2007_01_9_386.html kanalom Krušija tankerima većim od 500 BT kada prevoze teret . 5 . Brod koji dolazi u
#181019974,doc#287195,2007_01_9_387.html smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodnih
#181022870,doc#287196,2007_01_9_388.html prijevod kao pod točkom 3 . , 8 . u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani
#181035391,doc#287235,2007_01_9_423.html svojih sjednica mogu isključiti javnost kada se raspravlja o unutarstranačkim pitanjima
#181044781,doc#287239,2007_01_9_427.html obzir od 5 . studenoga 1997 . godine , kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju
#181046142,doc#287240,2007_01_9_428.html lipnja 1987 . i 1 . srpnja 1987 . godine , kada je postupak prekinut do pravomoćnog okončanja
#181050857,doc#287243,2007_01_9_431.html postupak započeo je 20 . rujna 1999 . godine kada je pod­nositelj podnio tužbu protiv tuženika
#181054220,doc#287246,2007_01_9_433.html njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama pod­nositelja ( .
#181055983,doc#287247,2007_01_9_434.html razmatranje od 5 . studenoga 1997 . godine , kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju
#181059200,doc#287249,2007_01_9_436.html razmatranje od 5 . studenoga 1997 . godine , kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju
#181069017,doc#287262,2007_08_90_2749.html predsjednika u svim njegovim pravima i dužnostima kada je predsjednik odsutan . </p><p> Članak 21
#181079836,doc#287267,2007_08_90_2753.html poduzima kaznene mjere i određuje cijenu kazne kada korisnik parkirališta : 1 . ne kupi ili
#181088101,doc#287274,2007_08_90_2739.html starenju održana je 2002 . godine u Madridu kada je donesena Madridska deklaracija i Madridski
#181104465,doc#287290,2007_09_91_2776.html granice . </p><p> Članak 3 . </p><p> U slučaju kada su u istom prostoru/prostorijama registrirane
#181119437,doc#287324,2007_09_92_2811.html u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani . Budući da
#181125714,doc#287334,2007_09_93_2812.html liječničkim pregledima psiholog sudjeluje kada to odredi ovlašteni specijalist medicine
#181139374,doc#287339,2007_09_93_2817.html drugi član , a kojem će onda mandat isteći kada ističe i svim ostalim članovima Glavnog
#181145666,doc#287348,2007_09_94_2835.html bilja , biljnih proizvoda i drugih predmeta kada je inspekcijskim nadzorom utvrđena nepravilna
#181148542,doc#287351,2007_09_94_2837.html ostalih plovnih objekata i ribarskih plovila kada obavljaju djelatnost ukrcaja i iskrcaja
#181152746,doc#287362,2007_09_94_2820.html skladu s normom HRN EN 927-1 , manja od 5 µm kada se testiraju prema metodi 5A iz norme HRN
#181157692,doc#287364,2007_09_94_2822.html Opatija 50 % sredstava . Muzej je osnovan kada suosnivači , u smislu članka 16 . stavka
#181163346,doc#287374,2007_09_95_2852.html očevidnika s slijedećim preslikom očevidnika kada ima zabilježen ulov područnoj jedinici
#181168363,doc#287378,2007_09_96_2865.html subjekt obavlja i slično , osim u slučaju kada je ukupna vrijednost predmeta nabave veća
#181174469,doc#287403,2007_09_96_2888.html mjeseci od 2 . travnja 2003 . godine , kada je društvo steklo 30 dionica Slavonijatekstila
#181182518,doc#287410,2007_09_96_2857.html Plešivici se spominje od davne 1850 . godine kada se u njemu uživalo kao mladom vinu . </p>
#181194164,doc#287415,2007_09_97_2902.html odvjetniku iz Zagreba , koja navodi da od dana kada je tuženik pokrenuo postupak ispitivanja
#181201133,doc#287422,2007_09_97_2898.html obavljanje znanstvene djelatnosti , u slučaju kada je osnivanje takve znanstvene organizacije
#181206839,doc#287423,2007_09_97_2899.html prvog stupnja dobivene iz masti i ulja kada su u njihovom čistom stanju proizvedeni
#181219546,doc#287436,2007_09_98_2904.html prosinca 2000 . <sup> 3 </sup> . 2 . Od 1994 . kada su usvojene ove smjernice , djelovanje
#181232484,doc#287443,2007_09_98_2929.html u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani . Budući da
#181240611,doc#287452,2007_09_98_2937.html . prosinca 2002 . , 1 . travnja 2003 . kada je izvršen uvid u spis broj : P-776/97
#181250663,doc#287460,2007_09_98_2910.html lokalne i područne ( regionalne ) samouprave kada navrše : – 5 godina – u visini 1 osnovice
#181256302,doc#287465,2007_10_99_2943.html Pravilnika . ( 5 ) Govedo je registrirano kada su podaci iz stavka 2 . ovoga članka upisani
#181263110,doc#287466,2007_10_99_2944.html stavka može se produljiti . 2 ) Svaki put kada se životinja premješta mora je pratiti
#181267747,doc#287467,2007_10_99_2945.html znači pregled komercijalnih dokumenata , i kada je odgovarajuće , drugih dokumenata koji
#181283904,doc#287468,2007_10_99_2946.html mjerila na temelju kojih će se određivati kada epidemiološki podaci ukazuju da ribolovno
#181314673,doc#287469,2007_10_99_2947.html određivati , na temelju analize rizika , kada službeni veterinar ne mora biti prisutan
#181332243,doc#287470,2007_10_99_2948.html druga tijela ; ( e ) <i> » istovrijedan« </i> , kada se radi o različitim sustavima , znači
#181349647,doc#287486,2008_01_1_23.html zaključenih 17 . listopada 2007 . godine kada je zabilježen porast cijene od 500 % ,
#181355669,doc#287495,2008_01_1_31.html tržišnu cijenu živih janjaca u vrijeme kada su trebali biti isporučeni tužitelju kao
#181363623,doc#287500,2008_01_1_36.html spornom stanu živjeli do studenoga 1991 . , kada su ga bez opravdanih razloga napustili
#181367556,doc#287501,2008_01_1_37.html ne smije oduzeti ( . .. ) sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje
#181369894,doc#287502,2008_01_1_38.html tuženika 15 . studenoga 1997 . godine , kada je i potpisala dokumente u vezi s tim ,
#181372012,doc#287503,2008_01_1_39.html način određivanja carinskog duga u slučaju kada količina prirodnih gubitaka kod određene
#181388008,doc#287549,2008_01_10_209.html . ( 3 ) Isprava za knjiženje je uredna kada se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto
#181414470,doc#287629,2008_01_10_300.html brodu koji isplovljava iz hrvatske luke , kada je luka odredišta udaljena više od 20 nautičkih
#181417118,doc#287631,2008_01_10_302.html odnosi na vozila iz točke I . ove Naredbe kada u tranzitu koriste dionicu državne ceste
#181424063,doc#287635,2008_01_10_306.html neškodljivosti lijeka Agenciji istodobno kada i EMEA-i . Za gotov lijek koji ima odobrenje
#181427602,doc#287639,2008_09_100_3037.html na način da se mogu otvoriti iz vozila kada vozilo stoji , i kada nisu zaključana i
#181431819,doc#287642,2008_09_100_3040.html proizvoda nakon otvaranja unutrašnje ambalaže , kada je to potrebno . </p><p> Članak 8 . </p><p>
#181440990,doc#287644,2008_09_100_3042.html samouprave te pravne osobe s javnim ovlastima , kada u svom djelokrugu koriste klasificirane
#181480329,doc#287747,2008_09_103_3138.html nadležnom državnom odvjetništvu u slučaju kada sazna da je osoba s invaliditetom izvrgnuta
#181488415,doc#287766,2008_09_104_3148.html živih životinja na mjestu otpreme u slučaju kada se inspekcijskim nadzorom na gospodarstvu
#181491905,doc#287769,2008_09_104_3151.html upućuje se znanstvenoj organizaciji u slučaju kada : − ocjena kvalitete i učinkovitosti nije
#181503677,doc#287773,2008_09_104_3155.html To je pogrešni oblik pravnog tumačenja – kada se riječi ili brojke uzimaju doslovno ,
#181505841,doc#287775,2008_09_105_3157.html dolaska radnika na posao do odlaska s posla , kada je radnik na raspolaganju poslodavcu i
#181509052,doc#287778,2008_09_105_3160.html volumenom PCB-a većim od 5 dm3 . U slučaju kada je oprema sastavljena od više električnih
#181512267,doc#287780,2008_09_106_3171.html razini . ( b ) Ponuda je » bezuvjetna« kada svaki kupac , bez obzira na to bavi li
#181519282,doc#287790,2008_09_106_3180.html s motorom na unutarnje sagorijevanje , kada prevozi opasne tvari iz članka 45 . stavak
#181573530,doc#287816,2008_09_108_3198.html klasifikacija su se intenzivirala 2002 . , kada su započele pripremne aktivnosti i u DZS-u
#181647861,doc#287841,2008_09_109_3230.html KATASTARSKIH ČESTICA </p><p> – Za posebne slučajeve kada je nemoguće postaviti dodatni krak , točka
#181649009,doc#287842,2008_09_109_3231.html u drugu kategoriju , osim u slučajevima kada ovakve dokumentacijske cjeline sadrže izvorno
#181649652,doc#287843,2008_09_109_3232.html su ročišta 12 . siječnja 1996 . godine , kada je podnositeljima i dr . dozvoljeno da
#181653022,doc#287844,2008_09_109_3233.html Uredbe na koju se odredbu poziva i tužitelj kada ukazuje na druga dokazna sredstva kao saslušanje
#181654207,doc#287845,2008_09_109_3234.html prijevremeno odsluženje kazne , a za vrijeme kada je dokazni postupak zapravo tek započeo
#181665941,doc#287853,2008_01_11_344.html <p> OSTALA MATERIJALNA PRAVA <i> Slučajevi kada zaposlenicima pripada prava na naknadu
#181677123,doc#287854,2008_01_11_345.html <p><i> » Članak 14 . a </i></p><p> U slučaju kada zaposlenici u suradničkim zvanjima na javnim
#181682579,doc#287856,2008_01_11_347.html stana prema zakonu , počinje teći od dana kada se ove činjenice utvrde . Predlaže ukidanje
#181689037,doc#287866,2008_09_110_3244.html nije potrebno odobrenje Agencije . Naime , kada mjere potpore ispunjavaju uvjete utvrđene
#181690937,doc#287867,2008_09_110_3245.html vjerojatnosti utvrđenja krivnje i izricanja kazne , kada postoji » osnovana sumnja « da je osoba
#181695988,doc#287873,2008_09_110_3239.html ovoga članka , za određene vrste zgrada , kada je to propisano posebnim propisom donesenim
#181702841,doc#287874,2008_09_110_3240.html </i> = 0,45 + 0,15 / <i> f <sub> 0 </sub> </i> kada srednja mjesečna temperatura vanjskog zraka
#181725641,doc#287876,2008_09_110_3242.html izvan utvrđenog razdoblja , na primjer kada postoji mogućnost da će prisutnost GMO-a
#181730874,doc#287877,2008_09_110_3243.html najkasnije u roku od šest mjeseci od dana kada mu je ono dostavilo presliku zahtjeva .
#181750945,doc#287890,2008_10_112_3268.html veterinara – kod životinja akvakulture kada se u svrhu promjene spola skupini rasplodnih
#181757620,doc#287891,2008_10_112_3269.html utvrđene ispitivanjem pokusnim opterećenjem , kada je ono propisano kao obvezno , ili zahtijevano
#181772498,doc#287893,2008_10_112_3271.html a stupa na snagu 9 . listopada 2008 . , kada financijske institucije započinju održavanje
#181784862,doc#287910,2008_10_112_3262.html održavanja ili uporabe uređaja . ( 4 ) U slučaju kada nadležni inspektor utvrdi da uređaj nije
#181790818,doc#287911,2008_10_112_3263.html stavka 1 . ovoga članka . ( 4 ) U slučaju kada inspektor elektroničkih komunikacija ili
#181796199,doc#287913,2008_10_112_3265.html osobe odgovorne za podatke iz ovoga članka kada ta osoba nije proizvođač krmiva . 2 ) Na
#181809353,doc#287914,2008_10_112_3266.html novine « , broj 88/05 ) <sup> 2 </sup> kada je to odgovarajuće ; – <i> » gospodarstvo«
#181816789,doc#287915,2008_10_112_3267.html moraju biti provedeni : Na svim životinjama kada se otpremaju iz centra ali ne kasnije od
#181820524,doc#287916,2008_10_113_3294.html pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu kada sudjeluju u njegovom radu . Visinu naknade
#181829579,doc#287918,2008_10_113_3296.html isprava s ograničenom uporabom sadržaja kada se na elektroničkoj ispravi nalaze podaci
#181830803,doc#287919,2008_10_113_3297.html isprava s ograničenom uporabom sadržaja kada se na elektroničkoj ispravi nalaze podaci
#181835490,doc#287920,2008_10_113_3298.html Hrvatskoj , 1.8.2 . plan upravljanja rizicima – kada postoji potreba plan upravljanja rizicima
#181866089,doc#287921,2008_10_113_3285.html drugih poslova i provedba drugih mjera kada je to određeno posebnim propisom . </p><p>
#181872566,doc#287923,2008_10_113_3287.html te o žalbama protiv odluka drugih tijela kada je to propisano posebnim zakonom , « .
#181875718,doc#287929,2008_10_113_3293.html stambene , nestambene ili ostale namjene ) kada je ploština te neto podne površine u drugoj
#181891625,doc#287944,2008_10_114_3321.html . </p><p> Članak 4 . </p><p> U slučajevima kada se povrće stavlja na tržište na načine
#181928866,doc#287945,2008_10_114_3322.html . </p><p> Članak 4 . </p><p> U slučajevima kada se voće stavlja na tržište na načine propisane
#181960394,doc#287946,2008_10_114_3323.html predočiti validacijski podaci , istovremeno kada se Europskoj komisiji dostavlja na odobrenje
#181966576,doc#287949,2008_10_114_3301.html more te druge sastavnice okoliša , uvjeti kada se za postrojenje moraju ishoditi novi
#181976347,doc#287950,2008_10_114_3302.html članka 3 . stavka 1 . ove Uredbe , osobito kada se opasne tvari koriste u vezi s kemijskom
#181996011,doc#287965,2008_10_115_3343.html podmiruje sve do 7 . ožujka 2008 . godine , do kada Subjekt nadzora koristi sredstva s računa
#181997862,doc#287966,2008_10_115_3325.html toksikološke i ekološke oznake , uputu za uporabu kada je to potrebno radi pravilnog korištenja
#182003675,doc#287968,2008_10_115_3345.html prisile na njegovo mijenjanje , posebice onda kada neka osoba zahtijeva da se ono piše , sukladno
#182005385,doc#287969,2008_10_115_3346.html stvari , s tim da se ono računa od dana kada je nastao » spor« u smislu članka 6 . stavka
#182007564,doc#287970,2008_10_115_3347.html ne smije oduzeti ( . .. ) sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje
#182013774,doc#287973,2008_10_115_3327.html <p> DIO II . </p><p> 1 . Dodatni podatci ( kada je to primjenjivo ) : vidi Dodatak 2 .
#182021112,doc#287974,2008_10_115_3328.html 1998 . , po prijavi broj Tt-98/1461-4 , od kada Društvo posluje pod nazivom Zračna luka
#182025967,doc#287979,2008_10_115_3333.html Sukladno odredbama članka 25 . Zakona , kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv
#182026767,doc#287980,2008_10_116_3358.html stavka 5 . ovoga Pravilnika . 4 ) U slučaju kada dobavljač ima više prodajnih mjesta dužan
#182029613,doc#287983,2008_10_116_3361.html uprave poduzimanje zakonskih mjera u slučaju kada davatelj poštanskih i kurirskih usluga
#182041193,doc#287990,2008_10_116_3349.html inspekcijski nadzor i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim zakonom . </p><p>
#182054052,doc#288000,2008_10_116_3356.html moraju primijeniti i u slučajevima bolesti kada se diferencijalno dijagnostički sumnja
#182075534,doc#288012,2008_10_117_3371.html je zakonski imatelj to podređeno društvo kada je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta :
#182137377,doc#288013,2008_10_117_3390.html stupaju na snagu 9 . listopada 2008 . , kada banke započinju održavanje obvezne pričuve
#182142304,doc#288014,2008_10_117_3372.html informacije o tom predmetu , osim u slučaju kada se i te informacije smatraju informacijama
#182153175,doc#288016,2008_10_117_3374.html disciplinskog postupka nastupa u svakom slučaju kada protekne dvostruko vremena koliko je određeno
#182154411,doc#288017,2008_10_117_3375.html , opasnostima i naporima u slučajevima kada to nalažu propisi iz područja sigurnosti
#182234320,doc#288039,2008_10_119_3398.html koji se vode u toj podružnici kod Agencije kada je i u mjeri u kojoj je to propisano ovim
#182251671,doc#288068,2008_01_12_358.html struka kod tih pravnih osoba ( poslodavaca ) kada ih Ugovor obostrano obvezuje . </p><p><i>
#182283325,doc#288076,2008_01_12_355.html namjene ( stambene štedionice ) i banke kada je to posebnim zakonom propisano. « 2 .
#182283806,doc#288077,2008_01_12_356.html namjene ( stambene štedionice ) i banke kada je to posebnim zakonom propisano. « 2 .
#182286884,doc#288080,2008_10_120_3447.html svakoj primjeni antibiotika u svinja , kada nakon 5 dana nije došlo do pada tjelesne
#182288212,doc#288082,2008_10_120_3449.html Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno
#182290592,doc#288085,2008_10_120_3436.html usavršavanje primalja provodi se u slučaju kada opseg i složenost poslova i očekivanih
#182293519,doc#288086,2008_10_120_3437.html usavršavanje fizioterapeuta provodi se u slučaju kada opseg i složenost poslova i očekivanih
#182297468,doc#288087,2008_10_120_3438.html primjenu mjera za kontrolu rizika svaki put kada promjena operativnih uvjeta ili primjena
#182319359,doc#288127,2008_10_121_3491.html 1 . Zakona propisano je da će Agencija kada utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti
#182329033,doc#288149,2008_10_122_3507.html izvršena ulaganja korisnika slobodne zone , kada se radi o Prijavi iz članka 5 . ovog Pravilnika
#182336592,doc#288169,2008_10_123_3535.html veličine da se ne može skinuti s noge ptice kada je u potpunosti razvijena nakon što je
#182344817,doc#288173,2008_10_123_3539.html outsourcing djelatnosti i da u slučajevima kada su naručitelji i ugovaratelji uključeni
#182347177,doc#288174,2008_10_123_3540.html , a najduže po proteku 90 dana od dana kada je postupak dovršen . ( 2 ) Priručni arhiv
#182352609,doc#288175,2008_10_123_3541.html pravo koristiti tri dana godišnjeg odmora kada on to želi , uz prethodnu najavu poslodavcu
#182359994,doc#288176,2008_10_123_3542.html povredu uzeo u obzir ukupno razdoblje od kada je vlasniku bilo onemogućeno korištenje
#182364008,doc#288179,2008_10_123_3544.html u smislu članka 180 . stavka 5 . ZKP-a kada je optuženik , prije nego su naloženi posebni
#182368192,doc#288181,2008_10_123_3546.html tužbe Trgovačkom sudu u Karlovcu do dana kada je podnositeljica zaprimila drugostupanjsku
#182369153,doc#288182,2008_10_123_3547.html mjeseca , računajući od prvog idućeg dana od kada mu Općinski sud u Sisku dostavi spis .
#182378221,doc#288194,2008_10_124_3552.html zaraze , širokog najmanje 10 km . U slučaju kada se više sigurnosnih područja preklapa ili
#182399111,doc#288217,2008_10_125_3583.html odredbe Zakona o zaštiti tajnosti podataka kada se zamolnice odnose na predmete iz članka
#182403740,doc#288220,2008_10_125_3561.html obavljanje jedne od sljedećih djelatnosti kada tu koncesiju daje davatelj koncesije koji
#182409912,doc#288221,2008_10_125_3562.html riječi : » Zakona« dodaju se riječi : » kada nabavlja robu , radove ili usluge za potrebe
#182422420,doc#288222,2008_10_125_3563.html nacionalne manjine . Na dopunskim izborima kada se bira zamjenik općinskog načelnika ,
#182427414,doc#288234,2008_10_126_3601.html i stroja starosti između 16 i 18 godina kada ista utječe na smanjenje učinkovitosti
#182427830,doc#288236,2008_10_126_3603.html zahtjevi ovoga Pravilnika i njegovoga Dodatka kada osoba odgovorna za stavljanje na tržište
#182435781,doc#288237,2008_10_126_3604.html procijeniti korištene gradbene materijale kada oni nisu u skladu s odgovarajućim odredbama
#182496498,doc#288293,2008_11_127_3658.html stvari , s tim da se ono računa od dana kada je nastao » spor«u smislu članka 6 . stavka
#182499917,doc#288295,2008_11_127_3660.html podnijela nakon proteka roka od 3 godine , od kada je podnositelj zatražio uknjižbu spornih
#182515568,doc#288308,2008_11_128_3674.html članka 27 . ovog Pravilnika , osim u slučaju kada se zbrinjavaju u građevini/postrojenju
#182523345,doc#288311,2008_11_128_3677.html na koji radnik ima pravo , a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme
#182533828,doc#288312,2008_11_128_3678.html traži , </p><p> 2 . u drugim slučajevima kada nije bio osnovan ili je kasnije postao
#182535743,doc#288315,2008_11_128_3668.html slučajevima iz članka 23 . stavak 2 . Zakona kada prijeti opasnost gubitka prava zbog proteka
#182544570,doc#288317,2008_11_128_3670.html brzina vlaka veća od dopuštene u trenucima kada se autostopom kontrolira brzina vlaka .
#182571361,doc#288331,2008_11_129_3679.html dostaviti Agenciji u roku od 30 dana od dana kada im je dostavljen prijedlog projekta sa
#182593071,doc#288348,2008_11_129_3713.html najkasnije jedan dan unaprijed . U slučajevima kada je prekovremeni rad prijeko potreban radi
#182601872,doc#288353,2008_11_129_3681.html prema odredbama toga Zakona . </p><p> Iznimno kada je zahtjev za izdvajanje radi izgradnje
#182606767,doc#288377,2008_02_13_359.html nabave ili tijekom ukupnog trajanja nabave kada je rok nabave duži od 12 mjeseci . ( 3
#182618174,doc#288399,2008_02_13_361.html nadmetanje odrediti , da se u slučajevima kada jedan gospodarski subjekt dostavlja ponude
#182625113,doc#288413,2008_02_13_410.html u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani . Budući da
#182629391,doc#288425,2008_02_13_365.html stavak 1 . Potpora je dodijeljena u trenutku kada se jamstvo izdaje , a ne u trenutku kada
#182638408,doc#288442,2008_11_130_3747.html već 14 godina , odnosno svo vrijeme od kada je dezertirao iz vojske R . S . i predao
#182644232,doc#288462,2008_11_131_3767.html zadobio tjelesne povrede na radnom mjestu kada je prilikom obaranja stabla pala suha grana
#182646876,doc#288463,2008_11_131_3768.html odnosno naknade štete od okrivljenika . No , kada zakon oštećenika ovlašćuje da nastupa kao
#182649440,doc#288464,2008_11_131_3769.html 67679/01 od 31 . svibnja 2001 . ) , te kada Sud iz dostupnih izvora sazna za opću situaciju
#182650275,doc#288465,2008_11_131_3749.html domova zdravlja , škola , vrtića i erkava kada se u njima odvija rad , osim u slučaju
#182656863,doc#288474,2008_11_132_3771.html , 138/06 i 60/08 ) [ 17 ] . U slučaju , kada to proizlazi iz zemljopisnih ograničenja
#182668618,doc#288479,2008_11_133_3776.html planom i programom Tečaja . </p><p> U slučaju kada za provedbu Tečaja nije moguće angažirati
#182677227,doc#288486,2008_11_134_3797.html Sukladno odredbama članka 25 . Zakona , kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv
#182683557,doc#288490,2008_11_134_3803.html provjere nije mogao biti završen do trenutka kada je trebala predati Mišljenje ( 31 . ožujak
#182696962,doc#288498,2008_11_134_3787.html pritužbe građana i službenika u slučaju kada čelnik državnog tijela ili osoba koju ovlasti
#182702281,doc#288503,2008_11_135_3826.html pirotehničkog sredstva na vlagu u slučaju kada je namijenjeno za uporabu u vlažnim ili
#182712695,doc#288507,2008_11_135_3830.html zahtjev </p><p> 2 . po službenoj dužnosti , kada prestane obavljati djelatnost za koju se
#182723105,doc#288524,2008_11_136_3838.html nepokretnom navigacijskom oznakom koji , kada je radarski pobuđen , automatski odašilje
#182781901,doc#288525,2008_11_136_3839.html nužna uporaba radiofrekvencijskog spektra , kada je obavljanje takvog tehničkog pregleda
#182787503,doc#288526,2008_11_137_3849.html sadržavati i podatke o neto masi , ali kada se radi o proizvodima koji se prodaju prema
#182788030,doc#288527,2008_11_137_3850.html sadržavati i podatke o neto masi , ali kada se radi o proizvodima koji se prodaju prema
#182792440,doc#288534,2008_11_137_3857.html a stupa na snagu 10 . prosinca 2008 . , kada financijske institucije sastavljaju obračun
#182794080,doc#288537,2008_11_137_3859.html studenog 2008 . imat će učinak samo od datuma kada je reklasifikacija učinjena . Bilo koja
#182797538,doc#288539,2008_11_137_3861.html odobriti državnu potporu samo u slučaju kada takav program čini dio strukturalne reforme
#182803078,doc#288543,2008_11_137_3865.html Hrvatske na isplatu tražene naknade nastaje kada tuženica u zakonom određenom roku ne vrati
#182827710,doc#288549,2008_11_137_3870.html djelovanja ( granatiranja i sl . ) . Naprotiv , kada je u postupku pred nižestupanjskim sudovima
#182832196,doc#288554,2008_11_137_3848.html pregled i kontrolu . </p><p> 4 ) U slučaju kada se certifikat izdaje na temelju drugog
#182880737,doc#288586,2008_12_139_3912.html Reflektirajući prsluk prometni redar mora nositi kada obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih
#182881581,doc#288588,2008_12_139_3886.html revizije na području Republike Hrvatske kada osnuju podružnicu u skladu s odredbama
#182888855,doc#288589,2008_12_139_3914.html samostalne uporabne cjeline , primjenjuje se kada postoji podatak o snazi samostalne uporabne
#182896377,doc#288591,2008_12_139_3916.html posebnih propisa19 [ 3 ] i ovoga Pravilnika , kada se unose u slobodne zone , slobodna skladišta
#182900888,doc#288599,2008_12_139_3887.html zamjenjuju se riječima : » koja nije potrebna kada se akt o prestanku zaštite donosi zakonom
#182912292,doc#288609,2008_12_139_3893.html o nadležnosti prema posebnom propisu , kada odlučuje o mjerama otklanjanja i/ili mjerama
#182916768,doc#288610,2008_02_14_429.html , naročito praćeni strahom i nemirom , kada se ne mogu suzbiti ostalim analgeticima
#182926147,doc#288612,2008_02_14_431.html stan predao u posjed tek krajem 1997 . , kada je izgradnja završena , da bi podnositelji
#182934787,doc#288616,2008_02_14_435.html priznati valjanost privatnih pravnih isprava i kada su sastavljene na talijanskom jeziku .
#182939962,doc#288619,2008_02_14_422.html . javni naručitelj iz članka 3 . Zakona kada nabavlja robu , radove ili usluge za potrebe
#182948259,doc#288620,2008_02_14_423.html tako i strukturnim i kohezijskim fondovima kada postanu dostupni Republici Hrvatskoj ,
#182956507,doc#288636,2008_12_141_3947.html Sukladno odredbama članka 25 . Zakona , kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv
#182961110,doc#288638,2008_12_141_3948.html . Zakona , propisano je da će Agencija kada utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti
#182965996,doc#288648,2008_12_141_3930.html koje određeni poduzetnik prijevoznik , kada bi razmatrao vlastite poslovne interese
#183003733,doc#288655,2008_12_141_3964.html da je pravilno postupilo tuženo tijelo kada je odbilo zahtjev tužitelja kojim je tražio
#183006444,doc#288657,2008_12_141_3966.html dužan na nesumnjiv način utvrditi točan dan kada je podnositelj zaprimio drugostupanjsko
#183013199,doc#288662,2008_12_141_3970.html o cesiji 20 . siječnja 1999 . godine , kada je sporna tražbina već bila zastarjela
#183018072,doc#288665,2008_12_141_3973.html spora od strane suda . Bilo bi iluzorno kada bi pravni sustav pojedincu omogućavao podnošenje
#183024833,doc#288671,2008_12_141_3935.html riječi : » , osim u nizinskim područjima kada je to onemogućeno djelovanjem poplavnih
#183037733,doc#288678,2008_12_142_3941.html druge svrhe osim proizvodnje energije , kada se takve djelatnosti obavljaju na naftnim
#183044337,doc#288682,2008_12_142_3945.html financija ili više tijelo vjerske zajednice ( kada donacija služi u vjerske svrhe ) , </p><p>
#183047251,doc#288685,2008_12_142_3947.html daljnjem tekstu : druge ovlaštene osobe ) , kada upravljaju prometom na raskrižjima i drugim
#183055732,doc#288689,2008_12_142_3952.html u razdoblju od listopada do lipnja ili kada je temperatura vode niža od 14°C . U onim
#183063153,doc#288690,2008_12_142_3953.html </p><p> – progeni i/ili test po srodnicima kada se prikupljaju podaci na farmama , aukcijskim
#183064903,doc#288692,2008_12_142_3955.html uporabe katastarske čestice i njenih dijelova kada se ti dijelovi različito upotrebljavaju
#183072203,doc#288696,2008_12_142_3958.html specifične zdravstvene zaštite radnika kada isti provode tu zaštitu za broj radnika
#183072773,doc#288697,2008_12_142_3959.html prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </p><p> Porez na potrošnju
#183075799,doc#288706,2008_12_143_3961.html ICCM ) održanom u Dubaiju 2006 . godine , kada je usvojen i Strateški pristup međunarodnom
#183131453,doc#288707,2008_12_143_3962.html poznati problem datira još iz 1910 . godine , kada je 11 primjeraka indijskog mungosa ( Herpestes
#183164719,doc#288709,2008_12_143_3964.html nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave
#183167377,doc#288710,2008_12_144_3965.html se ističu samo u najsvečanijim prigodama kada to zahtijevaju pravila protokola . U ostalim
#183172319,doc#288727,2008_12_145_3990.html » Narodne novine « , br . 02/05 ) [ 2 ] kada analitička ispitivanja provedena u skladu
#183174131,doc#288729,2008_12_145_3992.html se elaboratom ili sanacijskim programom kada je to propisano Zakonom , posebnim propisom
#183190600,doc#288735,2008_12_145_3997.html do 16 . ovoga Cjenika . </p><p> U slučaju kada će počinjena šteta iz stavka 1 . ovog članka
#183208433,doc#288756,2008_12_145_3970.html koncesija koristi brod manjeg kapaciteta , a kada se radi o zamjenskom brodu uz uvjet da
#183212160,doc#288757,2008_12_145_3971.html okolišno prihvatljiv način sve do trenutka kada postaju otpad . </p><p> – poduzeti mjere
#183266430,doc#288761,2008_12_146_4025.html slučaju više sile i drugim situacijama kada je to nužno . </p><p> Osobe iz stavka 3 .
#183308359,doc#288770,2008_12_146_4034.html ukrcaja i iza svakog iskrcaja u slučaju kada je mjesto ukrcaja odnosno iskrcaja u županiji
#183313710,doc#288771,2008_12_146_4016.html nesmetano djelovanje državnog odvjetništva te kada započnu s radom odgovarajući županijski
#183322365,doc#288781,2008_12_146_4018.html prihvat opreme koja sadrži takve tvari kada je uklonjena sa brodova.« . </p><p> Iza točke
#183326695,doc#288782,2008_12_146_4019.html <p> Članak 20.e </p><p> ( 1 ) U slučajevima kada tuzemno preneseno društvo prenosi dio ili
#183331819,doc#288785,2008_12_146_4022.html Zamjenik državnog odvjetnika ovlašten je , kada zamjenjuje državnog odvjetnika , obavljati
#183335600,doc#288789,2008_12_147_4043.html porezne tajne nije povrijeđena u slučaju kada porezno tijelo bez posebnog zahtjeva dostavlja
#183361124,doc#288790,2008_12_147_4062.html u razmatranje od 5 . studenoga 1997 . , kada je stupio na snagu Zakon o potvrđivanju
#183369066,doc#288794,2008_12_147_4044.html toga nadređenog društva , osim u slučaju kada to društvo : </p><p> – drži dionice u svoje
#183382179,doc#288795,2008_12_147_4049.html prikazuju se na skicama izmjere samo u slučaju kada je na nekoj katastarskoj čestici potrebno
#183392413,doc#288797,2008_12_148_4076.html uklanjanja lako odvojive ljuske i zemlje ( kada je suho ) ili korijenja i zemlje ( kada
#183401176,doc#288799,2008_12_148_4078.html privjesak ili naljepnica u slučajevima kada se radi o predmetima koje se moraju označiti
#183407934,doc#288801,2008_12_148_4080.html Iznimno od članka 12 . ovoga Pravilnika kada se hrana obogaćena tvarima iz članka 7
#183420655,doc#288810,2008_12_148_4088.html jedinice lokalne samouprave ) kao i županija kada je to određeno ovim Zakonom . </p><p> Članak
#183427117,doc#288814,2008_12_148_4069.html se obavljati i u svim drugim slučajevima kada se pokaže potreba za ocjenom tehničkog
#183436962,doc#288815,2008_12_148_4070.html tijekom razdoblja od četiri godine od dana kada su pristupili i položili posljednju provjeru
#183439907,doc#288816,2008_12_148_4071.html Pripadnicima prometnih jedinica mladeži , kada obavljaju poslove tih jedinica , pripada
#183454187,doc#288826,2008_12_149_4096.html unije , te kapitalni projekti u slučaju kada nisu izvršeni do kraja tekuće godine mogu
#183494405,doc#288868,2008_02_15_483.html ugovorom o radu . Ugovor o radu je sklopljen kada su se stranke suglasile o bitnim sastojcima
#183507398,doc#288880,2008_12_150_4111.html a stupa na snagu 5 . siječnja 2009 . , kada banke dostavljaju Izvješće o stanju određenih
#183512632,doc#288885,2008_12_150_4097.html 4 . prvu pomoć i hitnu medicinsku pomoć kada joj je ona potrebna , </p><p> 5 . odbijanje
#183535852,doc#288886,2008_12_150_4098.html sukladno propisima o porezu na dohodak kada se radi o samostalnoj djelatnosti za čije
#183558201,doc#288893,2008_12_150_4105.html Komisija promatra u pozitivnom kontekstu kada vrši svoju ocjenu ; ona će , u stvari ,
#183575334,doc#288900,2008_12_151_4137.html takvih djela , posebno u zadnje vrijeme , kada su u znatnom porastu , jasno je da bi trebalo
#183599502,doc#288912,2008_12_152_4154.html nezagađenosti područja i/ili građevine , kada se prilikom stručnog nadzora nad obavljenim
#183602600,doc#288915,2008_12_152_4157.html Iznimno od stavka 1 . i 2 . ovoga članka kada se mirovina isplaćuje u jednom iznosu za
#183604915,doc#288917,2008_12_152_4159.html veliki potrošač i drugi potrošač energije kada ostvaruje svojstvo korisnika sredstava
#183615836,doc#288919,2008_12_152_4142.html . donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom turističke
#183625626,doc#288920,2008_12_152_4161.html mijenja se i glasi : </p><p> » U slučaju kada je otvorenost tržišta električne energije
#183630719,doc#288923,2008_12_152_4144.html brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci , </p><p> 7
#183637747,doc#288924,2008_12_152_4145.html vrijednoga poljoprivrednog zemljišta , </p><p> kada je utvrđen interes za izgradnju objekata
#183664210,doc#288927,2008_12_152_4148.html zahtjev za ponovno izdavanje suglasnosti kada ispuni uvjete za njezino izdavanje . U
#183685559,doc#288928,2008_12_152_4149.html ovaj Zakon . </p><p> ( 3 ) Ako u slučajevima kada je obrana obvezna , okrivljenik nije sam
#183760202,doc#288929,2008_12_152_4150.html stavka 2 . ovoga članka oduzet će se i kada se učini vjerojatnim da je po bilo kojem
#183766535,doc#288939,2008_12_154_4188.html odnosno otpremu kopitara u državu članicu kada kopitari ispunjavaju uvjete propisane člancima
#183777745,doc#288941,2008_12_154_4190.html odgovarajući podaci gospodarstvu uzgoja , kada je to primjenjivo . </p><p> 3 . Kada se životinje
#183787104,doc#288943,2008_12_154_4192.html uzoraka za laboratorijske pretrage , te kada je potrebno , dodatne preglede tijekom
#183796675,doc#288944,2008_12_154_4193.html jamstava u skladu s važećim propisima [ 21 ] , kada je primjenjivo . </p><p> 3 ) Službeni veterinar
#183831972,doc#288951,2008_12_154_4199.html testiranja i testiranja manualne spretnosti , kada su zatraženi , pozitivni utvrđuje se zbrajanjem
#183834456,doc#288953,2008_12_154_4201.html ) širine pojasa od 1 MHz , te u slučaju kada se mreža sastoji samo od krajnjih postaja
#183840616,doc#288954,2008_12_154_4202.html zahtjev iz stavka 1 . ovoga članka u slučaju kada procijeni da podnositelj zahtjeva neće
#183859316,doc#288955,2008_12_154_4203.html i to najčešće kod poslovnih subjekata i kada se u samom startu predviđa aktivna oprema
#183871975,doc#288959,2008_12_154_4207.html dvoznamenkastim područnim kôdom , osim u slučaju kada se radi o pružanju univerzalnih usluga
#183876573,doc#288963,2008_12_154_4171.html razvoj i zapošljavanje , Komisija će , kada je to prikladno , pojačati svoj ekonomski
#183912504,doc#288975,2008_12_155_4232.html vozila , prilagodba brzine vožnje , postupak kada pretječe drugo vozilo . </p><p> 8 . Uključivanje
#183922701,doc#288982,2008_12_155_4239.html ocjenjuje izvan vozila , osim u slučajevima kada je to drugačije propisano . </p><p> Tijekom
#183933701,doc#288985,2008_12_155_4242.html kvar koji ugrožava sigurnost , treba – kada je to izvedivo – otkriti , prijaviti i
#183947262,doc#288987,2008_12_155_4244.html ) Polazak vlaka smije se dopustiti samo kada je probom automatskih kočnica , kojima
#183953403,doc#288990,2008_12_155_4247.html obnavljati , a posebice u svakom slučaju kada se pojavi bilo kakva promjena uvjeta koji
#183963424,doc#288991,2008_12_155_4248.html radovima rizik za radnike manji , nego li kada bi radnik radio pri graničnoj vrijednosti
#183964474,doc#288992,2008_12_155_4249.html i/ili mutagenim tvarima osim u slučajevima kada odredbe ovog Pravilnika propisuju višu
#183969092,doc#288994,2008_12_155_4250.html . stavka 2 . ovoga Pravilnika u slučaju kada se radi poslovnoj banci s kojom je Ministarstvo
#183969600,doc#288995,2008_12_155_4251.html iz stavka 1 . ovoga članka će u slučaju kada do ostavljenog roka od korisnika novčanog
#183977899,doc#288999,2008_12_155_4255.html </tr></p><p><tr> 10 . </p><p> Suglasnost – kada banka skrbnik dio svojih poslova povjerava
#183992908,doc#289005,2008_12_156_4265.html počinje praznim kontejnerom i završava kada je u kontejner ubačeno 120 boca . </p><p>
#184006304,doc#289007,2008_12_156_4267.html kompletne prijave . </p><p> 3 ) U slučaju kada se temeljem rang liste utvrdi da unutar
#184041006,doc#289008,2008_12_156_4268.html 13 . ovog Pravilnika . </p><p> U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj
#184057666,doc#289012,2008_12_156_4272.html Prilogu II . ovoga Pravilnika , u slučaju kada je njezin položaj uvjetovan voznim smjerom
#184065695,doc#289014,2008_12_156_4274.html mjesečno . </p><p> Članak 4 . </p><p> U slučaju kada je iznos sudjelovanja u troškovima zdravstvene
#184067154,doc#289017,2008_12_156_4276.html Pravila . </p><p> Ponuda vrijedi 8 dana od kada je Zavod zaprimi . </p><p> Ponudu obvezno
#184089775,doc#289066,2008_02_17_526.html Državnom proračunu . ( 2 ) U slučajevima kada poljoprivredno gospodarstvo nije upisano
#184131033,doc#289068,2008_02_17_528.html sukladnosti proizvodnje za ispitivanje tipa I . kada je proizvođačevo standardno odstupanje
#184185237,doc#289078,2008_02_18_547.html 14 . </p><p> Ugovor se smatra zaključenim kada ga potpišu ugovorne strane , a stupa na
#184190928,doc#289084,2008_02_18_552.html površine koja će se prskati te vremena kada će se ono obaviti . ( 4 ) U slučaju da
#184201745,doc#289137,2008_02_18_600.html pogrešno primijenio materijalno pravo , kada mu nije priznato stanarsko pravo na navedenom
#184204568,doc#289141,2008_02_19_601.html PRODCOM istraživanja EU-a , počevši od 1995 . kada je uvedeno prvo nacionalno PRODCOM bazirano
#184247791,doc#289153,2008_01_2_60.html . </p><p> Ova odluka stupa na snagu dana kada se objavi u » Narodnim novinama « , a primjenjuje
#184255272,doc#289176,2008_02_20_623.html može udovoljiti po proteku tri godine od kada je bila zatražena nevaljana uknjižba .
#184265453,doc#289180,2008_02_20_627.html utvrđivati tko je nositelj stanarskog prava , kada je to pravo već pravomoćno utvrđeno jer
#184267456,doc#289181,2008_02_20_628.html . srpnja 1999 . i 1 . listopada 1999 . kada je određeno provođenje prometnog vještačenja
#184278579,doc#289196,2008_02_21_644.html članka 103 . stavka 5 . ZV-a , od trenutka kada je sud označio među međašnim znakovima
#184315284,doc#289210,2008_02_21_637.html uklanja ili umanjuje opasnost samostalno ili kada je povezan sa zaštitom ( uređaj za zatvaranje
#184369946,doc#289327,2008_02_23_773.html također se uključuju kod razvrstavanja , kada su njihove koncentracije jednake ili veće
#184386439,doc#289338,2008_02_24_786.html 26 . travnja 2004 . i 17 . lipnja 2004 . kada je glavna rasprava zaključena . Rješenjem
#184393608,doc#289343,2008_02_24_777.html ispitnog povjerenstva i njegov zamjenik , kada ga zamjenjuje , odgovorni su za zakonito
#184398881,doc#289345,2008_02_24_779.html podnijeti zahtjev za izdavanje nove suglasnosti kada ispuni propisane uvjete . Osoba kojoj je
#184402917,doc#289349,2008_02_24_783.html sud dozvolio ovrhu mimo ovršne presude kada je riješio da će se podnositeljici isplatiti
#184406192,doc#289350,2008_02_24_784.html . rujna 2002 . , i 9 . listopada 2002 . kada je glavna rasprava zaključena te je sud
#184417019,doc#289399,2008_02_25_843.html osobe na koju se ti podaci odnose , kao i kada se daju pojedinačni podaci iz zbirke podataka
#184419449,doc#289400,2008_02_25_844.html počinjenja prekršaja , – svojstvo počinitelja ( kada se radi o prekršaju iz područja sigurnosti
#184420062,doc#289401,2008_02_25_845.html mirenje ili se u roku od 8 dana od dana kada je primila prijedlog za pokretanje postupka
#184426927,doc#289409,2008_02_25_852.html radnike HŠ d.o.o . stupa na snagu danom kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih
#184427567,doc#289410,2008_02_25_853.html međunarodna ugovora nije bio na snazi u vrijeme kada je podnositelj 26 . veljače 2001 . otkazao
#184464685,doc#289445,2008_02_26_891.html Člankom 221.a ZPP-a propisano je da će sud , kada na temelju izvedenih dokaza ne može sa
#184466119,doc#289446,2008_02_26_892.html to oglušio « ) Okružni sud u Novom Mestu kada je u stečajnom predmetu nad dužnikom P
#184483153,doc#289457,2008_02_26_859.html iz članka 1 . ove odluke , i u slučaju kada su ukupni putni troškovi ( članak 1 . )
#184483999,doc#289459,2008_02_26_861.html hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata , kada navrši 65 godina starosti ( muškarac )
#184500924,doc#289485,2008_03_27_931.html evidenciju brišu se ili mijenjaju : 1 . kada po sili zakona nastupi rehabilitacija ,
#184502880,doc#289488,2008_03_27_934.html Republici Hrvatskoj , uključu­ju­ći i banke kada nude potrošačke kredite . Banke , na ovu
#184508665,doc#289493,2008_03_27_904.html upute za nadležno Državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima
#184561428,doc#289535,2008_01_3_72.html Reflektirajući prsluk prometni redar mora nositi kada obavlja poslove nadzora i premještanja
#184563322,doc#289537,2008_01_3_62.html spriječiti . Stranka postupa nesvjesnim nehajem kada nije svjesna da može počiniti kršenje vojne
#184572012,doc#289539,2008_01_3_64.html svjedodžbe s naznakom koje je tijelo , kada , pod kojim brojem i za koje vrijeme ,
#184579371,doc#289540,2008_01_3_65.html međunarodnog usuglašavanja i odlučivanja kada je primjenjivo ; – postupke vezane uz financijska
#184589262,doc#289541,2008_01_3_66.html nalazi u Republici Hrvatskoj ili ne : – kada se njome prvi put opremaju ; ili – kada
#184594044,doc#289542,2008_01_3_67.html obavijest će se dostaviti samo u slučaju kada brodovi predstavljaju ozbiljnu opasnost
#184596131,doc#289543,2008_01_3_68.html ovog Pravilnika primjenjuju se i u slučaju kada se isto plovilo prethodno korišteno za
#184598076,doc#289544,2008_01_3_69.html obavi nadzor kućnog pritvora , odnosno kada redarstvena vlast i bez naloga suda obavi
#184609447,doc#289557,2008_03_30_992.html transakcija i ostalih događaja priznaju kada nastanu , a ne kada se primi ili isplati
#184662220,doc#289558,2008_03_30_993.html Subjekt nije dužan poštivati te zahtjeve kada tumačenje primjenjuje prvi puta . Ako neki
#184676170,doc#289559,2008_03_30_994.html umanjenja ( v . točku 20 . ( e ) ) ( g ) kada je došlo do revizije uvjeta financijske
#184681778,doc#289561,2008_03_30_996.html Skupštine u njegovim pravima i obvezama kada je predsjednik Skupštine spriječen u obavljanju
#184699275,doc#289585,2008_03_31_1020.html obiteljskih ili drugih opravdanih razloga , • kada se tijekom radnog vijeka radnika smanjuje
#184710869,doc#289588,2008_03_31_1023.html studenoga 2006 . i 21 . svibnja 2007 . kada je glavna rasprava zaključena . Sud je
#184716049,doc#289591,2008_03_31_1026.html konkretnoj upravnoj stvari razmatra se od dana kada je nastao » spor« u smislu članka 6 . stavka
#184732340,doc#289594,2008_03_31_1028.html obitelji ( . .. ) do proljeća 2002 . godine kada je iz istoga stana iselio zbog obnove zgrade
#184738707,doc#289597,2008_03_31_1031.html , naveo je i da se takva odluka mora , kada između roditelja postoji spor , zasnivati
#184744090,doc#289603,2008_03_31_1005.html <font size="2"> Tehničke pričuve životnog osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik osiguranja , udio
#184783487,doc#289636,2008_03_32_1070.html pravilno postupio prvostupanjski sud , kada nije usvojio tužbeni zahtjev podnositelja
#184785313,doc#289638,2008_03_32_1071.html obvezatne . U provedbi odluke Ustavnog suda , kada je Sud utvrdio postojanje povreda Ustavom
#184793832,doc#289654,2008_03_33_1090.html davanja , dok je stavkom 2 . propisano da kada zastari pravo iz kojega proistječu povremena
#184798534,doc#289656,2008_03_33_1092.html dužan na nesumnjiv način utvrditi točan dan kada je podnositelj izjavio žalbu i dan kada
#184802793,doc#289660,2008_03_33_1095.html skupštine o upotrebi dobiti društva ( slučaj kada odluka nije utemeljena na prosudbi razumnog
#184812059,doc#289667,2008_03_33_1081.html daljnjem tekstu : Ministarstvo ) . U slučaju kada policijski službenik postupajući sukladno
#184819443,doc#289677,2008_03_34_1113.html zapisnika o tehničkom pregledu utvrđuje kada je stambeni objekt završen , priprema predmete
#184880770,doc#289687,2008_03_34_1122.html carine i poreza na dodanu vrijednost , kada se radi provedbe programa pomoći – financijske
#184884817,doc#289697,2008_03_34_1131.html PDV . *** Primjenjuje se samo u slučaju kada se usluge iskazuju/plaćaju po načelu cijena
#184903446,doc#289702,2008_03_34_1135.html zaključak o završetku dokaznog postupka , kada se , prema raspravnom zapisniku , na glavnoj
#184904371,doc#289703,2008_03_34_1136.html je ocijenio da je podnositeljica u pravu kada u žalbi tvrdi da joj nije na zakonit način
#184924347,doc#289776,2008_03_35_1143.html sjeme , cijele biljke ili njihovi dijelovi kada se koriste za umnažanje i proizvodnju poljoprivrednog
#184934505,doc#289782,2008_03_35_1212.html upravnom odjelu ili službi korisnika proračuna kada je funkcionalno isključivo odgovoran čelniku
#184938558,doc#289784,2008_03_35_1214.html alineje 1 . i 2 . ovoga članka dostavljaju se kada ukupna količina ispuštanja po onečišćujućoj
#184949736,doc#289786,2008_03_35_1216.html ZAHTJEVI </font> </p><p> 1 . U slučajevima kada je navedeno više od jedne skupine hranidbenih
#184989458,doc#289787,2008_03_35_1144.html na području veterinarstva u slučajevima kada je to obvezno . </p><p> 11 . UPRAVA ZA VETERINARSKE
#185011410,doc#289788,2008_03_35_1217.html koju zauzima unutar ekološkog sustava – kada je riječ o uvođenju ili uzgoju , podatak
#185016875,doc#289791,2008_03_35_1220.html Pravna pomoć </i> Članak 34 . </p><p> U slučaju kada je od strane korisnika ili treće osobe
#185021460,doc#289794,2008_03_36_1221.html osobno . Iznimno od stavka 1 . ovog članka , kada se poslovna dozvola izdaje pružateljima
#185026833,doc#289795,2008_03_36_1222.html obrasci putnih isprava , način izdavanja viza kada ih izdaje policijska postaja nadležna za
#185037252,doc#289796,2008_03_36_1223.html i pečat . Potvrdom se dokazuje datum od kada je stranac iz stavka 1 . ovoga članka smješten
#185040506,doc#289797,2008_03_36_1224.html a Ministarstvo ga može raspisati uvijek kada je potrebno povećati broj pružatelja pravne
#185041976,doc#289798,2008_03_36_1225.html pravo na smještaj u Prihvatilištu od dana kada su izrazili namjeru za podnošenje zahtjeva
#185056424,doc#289813,2008_03_37_1230.html liniji i izračuna jediničnih stopa , te , kada je moguće , vodit će konsolidirane račune
#185063521,doc#289817,2008_03_37_1252.html 2 . ožujka 1998 . i 21 . svibnja 1998 . kada je glavna rasprava zaključena . Presudom
#185067571,doc#289819,2008_03_37_1254.html Stavkom 2 . toga članka propisano je da kada sud u tijeku postupka do pravomoćnosti
#185071373,doc#289820,2008_03_37_1255.html je upravni postupak ( računajući od dana kada je nastao » spor« u smislu članka 6 . stavka
#185076821,doc#289823,2008_03_37_1258.html pristupila na ročište 9 . ožujka 2000 . kada je prvostupanjski sud donio rješenje o
#185080057,doc#289825,2008_03_37_1259.html Splitu od 26 . listopada 2004 . godine , kada je predmet dostavljen drugostupanjskom
#185084753,doc#289828,2008_03_37_1262.html 8 . ZDD slučajeva ( točke 1 . do 4 . ) kada za unučad i drugu djecu uzetu na uzdržavanje
#185088093,doc#289830,2008_03_37_1264.html 305 . stavku 4 . ZKP-a , propisano je da kada zbog nedolaska optuženika ili njegovog
#185094784,doc#289833,2008_03_37_1267.html 4 . prvu pomoć i hitnu medicinsku pomoć kada joj je ona potrebna , 5 . odbijanje liječenja
#185097092,doc#289834,2008_03_37_1268.html pogrešno primijenili materijalno pravo kada su tužiteljici na dosuđeni iznos nenovčane
#185098365,doc#289835,2008_03_37_1232.html statusa potvrđenog certifikatom , uključujući kada je to odgovarajuće , sva dodatna jamstva
#185102353,doc#289837,2008_03_37_1234.html o drugim vrstama prostornih jedinicama kada je to određeno posebnim propisima . Prostorne
#185123222,doc#289872,2008_04_38_1306.html otpada može se obavljati u slučajevima kada ga nije moguće materijalno i/ili energetski
#185123595,doc#289873,2008_04_38_1307.html uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi , kako
#185128135,doc#289876,2008_04_38_1309.html 1 . ovoga članka . ( 3 ) U slučajevima kada postoji opravdana sumnja u pogledu zdravstvene
#185132372,doc#289877,2008_04_38_1310.html m , izuzev putničkih plovila , odnosno kada plovilo ne obavlja tegljenje , potiskivanje
#185149474,doc#289878,2008_04_38_1311.html udovoljavanja Torremolinos protokolu , ali tek kada stupi na snagu . ( 4 ) U obavljanju inspekcijskog
#185153574,doc#289880,2008_04_38_1313.html slučajevima propisanim posebnim propisom , ( c ) kada se kao pomoćna tvar u procesu proizvodnje
#185157402,doc#289881,2008_04_38_1314.html . Navedeno svojstvo mora biti naznačeno kada se takva hrana stavlja na tržište . Sladoled
#185164430,doc#289884,2008_04_38_1317.html Datum početka ispitivanja </i> označava datum kada voditelj ispitivanja potpisuje plan ispitivanja
#185178469,doc#289891,2008_04_38_1323.html godina , najkritičniji mjeseci u godini kada nastaje orkansko nevrijeme prema statistici
#185187740,doc#289897,2008_04_39_1333.html dostavljaju Komisiji sažetak informacija kada god se sukladno ovoj Uredbi provodi program
#185198919,doc#289898,2008_04_39_1334.html jednakih odredaba . Važno je napomenuti da se kada je Direktiva Vijeća 73/239/EEZ <sup> 12
#185207653,doc#289901,2008_04_39_1337.html ustanove , zavode i druge pravne osobe kada rade na projektima , pronalascima , tehnologijama
#185214780,doc#289904,2008_04_39_1340.html i d ) navedenog članka . 2 ) U slučaju kada vlasnik , za svoje vlastite potrebe , izvan
#185221694,doc#289907,2008_04_39_1324.html sastav privremenog izaslanstva u slučaju kada je u inozemstvo pozvan kao predsjednik
#185226459,doc#289909,2008_04_39_1344.html zaštiti i žetvi , odnosno berbi GMVB-a , kada su one drugačije od upotrijebljenih ili
#185242719,doc#289921,2008_04_39_1332.html prijavljivanja previđenog ovom Odlukom , čak i onda kada iznos naknade koji prime premašuje gornje
#185258822,doc#289923,2008_01_4_84.html uspostavljen i emitiran do 10 . studenoga kada je uslijed grmljavinskog nevremena izgorio
#185259604,doc#289924,2008_01_4_85.html stjecanje je bilo 2 . travnja 2003 . godine , kada je Ponuditelj na dražbi održanoj na Varaždinskoj
#185262311,doc#289929,2008_01_4_90.html vrijednosnih papira ( dalje : Zakon ) , kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Agencija
#185264345,doc#289930,2008_01_4_91.html vrijed­nosnih papira ( dalje : Zakon ) , kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Agencija
#185266794,doc#289931,2008_01_4_92.html može koristiti samo u iznimnim slučajevima kada za to postoje razboriti razlozi . </p><p>
#185270551,doc#289942,2008_01_4_81.html interferencije – koji se mogu aktivirati samo kada motor radi – ugrađuju ispod jedinstvenog
#185311816,doc#289954,2008_04_40_1349.html uspostavila prihvatljiva razina sigurnosti , kada dokazi pokazuju da bi inače sigurnosna
#185354974,doc#289965,2008_04_40_1351.html članica mogu ipak letjeti u i iz Zajednice kada njihove zrakoplove , sa ili bez posade
#185368397,doc#289966,2008_04_40_1352.html primjenjuje na mješavine s vunom , ali u slučaju kada sadržaj vune prelazi 25 % trebala bi se
#185375575,doc#289967,2008_04_40_1353.html primjetna širina je širina trake ili cijevi kada je namotana , izravnana , stiješnjena ili
#185381810,doc#289968,2008_04_40_1354.html sukladno odredbama ovoga Pravilnika uvijek kada se stavljaju na tržište ( 2 ) Ne smije
#185383933,doc#289969,2008_04_40_1355.html razini Republike Hrvatske , a aktivira se kada se proglasi stanje neposredne prijetnje
#185392683,doc#289982,2008_04_41_1377.html ovoga Zakona ima pravo na starosnu mirovinu kada navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog
#185394394,doc#289985,2008_04_41_1398.html navedenim u Prilogu II . ovoga Pravilnika , kada se odnose na poslove koje oni provode .
#185402584,doc#289986,2008_04_41_1399.html koji se pakiraju u prisutnosti potrošača kada mora sadržavati i popis sastojaka ; 2 .
#185413215,doc#289992,2008_04_41_1405.html najkasnije : – do šestog mjeseca starosti , – kada se odvoji od majke , – u slučaju napuštanja
#185418804,doc#290001,2008_04_41_1381.html integriteta ispitanika ili druge osobe u slučaju kada ispitanik fizički ili pravno nije u mogućnosti
#185420963,doc#290002,2008_04_41_1382.html osnovnog posla na koje se odnosi , pa i kada ih se spominje u kontragaranciji. « </p>
#185527286,doc#290012,2008_04_42_1426.html za homologaciju tipa sastavnih dijelova kada se ona podnosi odvojeno od zahtjeva za
#185548108,doc#290025,2008_04_42_1415.html naveden je u Tablici 1 . , osim u slučajevima kada se serija sastoji od pojedinačnih pakovanja
#185552901,doc#290028,2008_04_42_1418.html redovitih inspekcija , obilazaka , revizija i , kada je odgovarajuće , uzorkovanja za svako
#185573534,doc#290040,2008_04_43_1435.html temelji na diskriminaciji bilo koje vrste , kada takvu bol i patnju nanosi , potiče ili
#185581150,doc#290051,2008_04_43_1436.html poppy straw </p><p> Materijal koji nastaje kada makova slama uđe u postupak koncentracije
#185592274,doc#290059,2008_04_43_1437.html članka 7 . stavka 1 . ovoga Pravilnika , kada im se isti dodjele sukladno postupku propisanom
#185603385,doc#290060,2008_04_43_1438.html reforme tržišta šećera u Europskoj uniji , kada je količina uvozne kvote povećana sa 6.840
#185626116,doc#290087,2008_04_44_1472.html vlasnika i/ili posjednika . Zaštitni spremnik kada ne sadrži radionuklid i nije onečišćen
#185638403,doc#290111,2008_04_44_1521.html poduzetnik je djelovao kao dioničko društvo , kada je u registru Trgovačkog suda u Osijeku
#185651928,doc#290112,2008_04_44_1522.html njihova razina zapošljavanja , posebno kada je riječ o osobama koje se teže zapošljavaju
#185655424,doc#290113,2008_04_44_1523.html pojedinačno naznačena , 2 . u slučajevima kada bilo koji dio ukupne cijene iz prethodnog
#185659627,doc#290117,2008_04_44_1527.html prodaju od 12 . 5 . 2006 . u 11:40 sati kada je u knjigu naloga upisan nalog br . 3452
#185706130,doc#290135,2008_04_45_1530.html pakirala , pošiljatelja ili oznake . U slučaju kada se radi o ribi i ribljim proizvodima također
#185712799,doc#290136,2008_04_45_1531.html slučajevima kad to nije moguće , npr . kada se uzorak sastoji od 1 pakovanja . Najmanji
#185716483,doc#290137,2008_04_45_1532.html uzorkovanja . Primjerice , u slučajevima kada se vrijedan proizvod stavlja na tržište
#185726532,doc#290141,2008_04_45_1536.html iz stavka 2 . primjenjuje se i u slučaju kada podnositelj zahtjeva odustane od postupka
#185736334,doc#290152,2008_04_46_1547.html sigurnosnog sustava u cjelini , a obvezno kada dolazi do promjene namjene zaštićene lokacije
#185743801,doc#290165,2008_04_46_1577.html koje su je mogle učiniti zastarjelom , ili kada rezultati zdravstvenog nadzora to pokažu
#185748863,doc#290167,2008_04_46_1579.html broj tijela za ocjenjivanje sukladnosti , kada je ono sudjelovalo u fazi postupka kontrole
#185752499,doc#290169,2008_04_46_1581.html Promjenjivi troškovi krmnog bilja odbijaju se kada se izračunavaju SBM-ovi za stoku koja pase
#185780995,doc#290178,2008_04_46_1550.html donošenja odluka i sudske prakse EZ-a , kada korist od takvih programa imaju isključivo
#185792504,doc#290179,2008_04_46_1551.html i u odnosu na posljedice u slučajevima kada države članice ne postupe u skladu s tim
#185798107,doc#290180,2008_04_46_1552.html odnosi i na poštanske monopole , čak i kada su opravdani , koji bi mogli predstavljati
#185816264,doc#290190,2008_04_47_1604.html Pravilnika u roku od osam ( 8 ) dana od dana kada im Vijeće dostavi ujednačeno pisano upozorenje
#185816780,doc#290191,2008_04_47_1605.html naknadnoj snimci , u cijelosti ili djelomično , kada je to potrebno ili prikladno iz objektivnog
#185820089,doc#290196,2008_04_47_1609.html je provedena 2 . listopada 2004 . godine kada su sklopljeni ugovori o prijenosu , temeljem
#185825666,doc#290198,2008_04_47_1611.html navedenog , nezakonito je postupio Upravni sud kada je prihvatio nadležnost u konkretnoj stvari
#185830390,doc#290200,2008_04_47_1613.html da će pravni posao postati perfektan tek kada taj uvjet otpadne , a to je izdavanje potrebne
#185831637,doc#290201,2008_04_47_1614.html osporenoj presudi navodi : <i> » U situaciji kada su parnične stranke ugovorile visinu osnovne
#185835316,doc#290203,2008_04_47_1616.html . lipnja 2004 . i 15 . listopada 2004 . kada je glavna rasprava zaključena . Rješenjem
#185838142,doc#290204,2008_04_47_1617.html stavka 2 . ZTD-a , do čije primjene dolazi kada je u statutu predviđena obveza dioničara
#185840110,doc#290208,2008_04_47_1591.html Pravilu 3.20 Poglavlja II-1 SOLAS Konvencije kada prevozi teret ili dio tereta ulja u trupu
#185842226,doc#290209,2008_04_47_1592.html toksikološke i ekološke oznake , uputu za uporabu kada je to potrebno radi pravilnog korištenja
#185889781,doc#290210,2008_04_47_1593.html odgovarajuće preporuke , osim u slučaju kada Stručno povjerenstvo za vodu za piće iz
#185918440,doc#290224,2008_04_48_1626.html migracija izražava se u mg/dm² u slučajevima kada je poznata površina koja dolazi u neposredan
#185972271,doc#290234,2008_04_49_1637.html prostorija . ( 3 ) Oprema i pribor , u vrijeme kada nisu u uporabi , moraju biti zaštićeni
#185994974,doc#290244,2008_01_5_111.html primjenjivat će se od 1 . siječnja 2009 . , do kada zračni prijevoznik , u svrhu ocjene financijske
#185996945,doc#290245,2008_01_5_112.html . </p><p> ( 2 ) Oprema i pribor u vrijeme kada nisu u uporabi moraju biti zaštićeni od
#186000396,doc#290246,2008_01_5_113.html crte . </p><p> Članak 8 . </p><p> U slučaju kada upisani ugostiteljski objekt promjeni vrstu
#186001730,doc#290249,2008_01_5_115.html upisati u knjigu žalbi prigovor u slučaju kada smatra da je oštećen u odnosu na traženu
#186025395,doc#290300,2008_04_50_1689.html </b> </p><p> <b> Registracijska oznaka i kada je dostupan konstrukcijski serijski broj
#186027684,doc#290307,2008_04_50_1695.html prvostupanjski sud u izreci nije naveo kada ističe taj rok , prvostupanjsko rješenje
#186028877,doc#290308,2008_04_50_1696.html uslužna zadruga iz Z . , preuzme postupak ili kada ga sud na prijedlog protivne strane ili
#186033420,doc#290310,2008_04_50_1698.html odvjetništvu predlagatelj osporava u vremenu kada je , zbog zdravstvenih razloga , bio privremeno
#186039477,doc#290311,2008_04_50_1699.html odvjetništvu propisuje da u slučajevima kada je odvjetnik izabran ili imenovan na kakvu
#186042012,doc#290321,2008_05_51_1713.html ili više koordinatora za zaštitu na radu kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode
#186059753,doc#290352,2008_05_51_1741.html izraditi prospekt o privatnoj ponudi , kada poziv na upis vrijednosnih papira upućuje
#186065334,doc#290359,2008_05_51_1748.html odredbi članka 15 . stavak 2 . Zakona , kada utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti Komisija
#186103700,doc#290409,2008_05_53_1782.html 1907/2006/EZ ) , 49 . daljnji korisnik u slučaju kada je sukladno članku 37 . stavku 4 . Uredbe
#186107295,doc#290420,2008_05_53_1783.html » koji se « zamjenjuju se riječima : » kada se « Iza podstavka 6 . dodaju se podstavci
#186111858,doc#290422,2008_05_53_1812.html bilo na jednoj liniji ili skupini linija , kada su tržišne sile dovele do trajne tendencije
#186124604,doc#290430,2008_05_53_1820.html članku 62 . Zakona o upravnim sporovima , kada sud poništi akt protiv kojega je bio pokrenut
#186145098,doc#290462,2008_05_53_1849.html naknadu isplati u roku od tri mjeseca od dana kada podnositelj zahtjev za njezinu isplatu
#186150140,doc#290465,2008_05_53_1851.html suvlasništva na zgradi . U slučajevima kada posebni dijelovi zgrade nisu u vlasništvu
#186151993,doc#290466,2008_05_53_1852.html . Smatra to potezom za kojim se poteže kada nema dovoljno dokaza protiv okrivljenika
#186158704,doc#290469,2008_05_53_1855.html na Zakon o trgovačkim društvima , barem kada je riječ o nadležnosti , dužnosti i odgovornosti
#186161209,doc#290471,2008_05_53_1857.html odvjetništvu predlagatelj osporava u vremenu kada je , zbog zdravstvenih razloga , bio privremeno
#186175182,doc#290505,2008_05_54_1895.html iz stavka 1 . ovoga članka će u slučaju kada do ostavljenog roka od korisnika novčanog
#186194623,doc#290533,2008_05_55_1925.html izjašnjenja stranke samo u slučajevima kada je to zakonom dopušteno . 7 . Nije sporno
#186205328,doc#290539,2008_05_55_1930.html ne smije oduzeti ( . .. ) sloboda , osim kada je to određeno zakonom , </i><i> o čemu odlučuje
#186220311,doc#290544,2008_05_55_1914.html važno u skrbi oko umirućeg pacijenta , kada će liječnik pacijentu uz lijekove nastojati
#186228131,doc#290550,2008_05_56_1942.html Ugovorni subjekti Zavoda obvezni su u slučaju kada im je osigurana osoba za određenu dijagnozu
#186237125,doc#290555,2008_05_56_1947.html ne smije oduzeti ( . .. ) sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje
#186246102,doc#290561,2008_05_56_1936.html propisima . ( 6 ) Mikrolaki zrakoplov , kada leti , mora imati sljedeću dokumentaciju
#186250455,doc#290562,2008_05_56_1937.html korištenju gnojiva , razdoblje u tijeku godine kada nije dozvoljena primjena gnojiva na poljoprivrednim
#186265468,doc#290566,2008_05_56_1941.html suglasni su da Zavod ima pravo u slučajevima kada je od strane ugovornog subjekta Zavoda
#186293263,doc#290611,2008_05_58_1954.html stanovniku iznosio manje od 75 % prosjeka EU-15 kada su 1998 . usvojene smjernice za regionalne
#186318366,doc#290614,2008_05_58_2002.html moguće ; g ) uspostavlja rutne liste za dane kada se vojne letačke operacije smanjuju , tako
#186323320,doc#290616,2008_05_58_2004.html tuš kadu sa zavjesom ili zaslonom tada kada ne mora imati zavjesu ili zaslon« . Iza
#186331906,doc#290621,2008_05_58_1955.html valjano <sup> 10 </sup> . U njemu stoji » kada je očigledno da javno tijelo koje vrši
#186351401,doc#290631,2008_05_59_2023.html odmora . Vrijeme rada računa se od trenutka kada se Pomorac zaposlio , bez obzira je li
#186363508,doc#290634,2008_05_59_2026.html konkretnoj upravnoj stvari razmatra se od dana kada je nastao » spor« u smislu članka 6 . stavka
#186367115,doc#290637,2008_05_59_2028.html nije u pravu podnositeljica ustavne tužbe kada tvrdi da nije obvezna plaćati pričuvu ,
#186368951,doc#290638,2008_05_59_2029.html povrijeđeno njegovo pravo odnosno od dana kada je saznao za povredu prava . Prema odredbi
#186373802,doc#290640,2008_05_59_2031.html . stavkom 4 . ZKP-a propisano da se dan kada je zapisnik odnosno izjava vezana za rok
#186376468,doc#290641,2008_05_59_2032.html 337 . KZ-a , a odnosi se na one slučajeve kada počinitelj nastoji postići neimovinsku
#186381064,doc#290644,2008_05_59_2012.html namjene ( stambene štedionice ) i banke kada je to posebnim zakonom propisano – Hrvatska
#186385024,doc#290655,2008_01_6_123.html katastarskim općinama samo u slučajevima kada se izrađuje za područje pojedine gospodarske
#186387773,doc#290656,2008_01_6_124.html Airways ( C-95704 P ) </i> utvrđeno je da , kada postoji veza između vladajućeg položaja
#186450464,doc#290678,2008_05_60_2034.html razdoblje odmora od najmanje 11 sati ili kada se koristi u dva dijela 12 sati , od kojih
#186465191,doc#290689,2008_05_60_2035.html ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , kada se radi o građevinskom otpadu za koji se
#186473557,doc#290700,2008_05_60_2036.html postići u dužem vremenskom razdoblju , osim kada to nije moguće postići razmjernim mjerama
#186489181,doc#290709,2008_05_60_2090.html ili iz ispirka prepucija ; – u slučaju kada su životinje stare šest mjeseci ili više
#186494224,doc#290710,2008_05_60_2091.html 27 . U slučaju prestanka rada objekta , kada postoji vjerojatnost da efektivna doza
#186497685,doc#290711,2008_05_60_2037.html po osobi 5 . za žurno izdavanje vize , kada je zahtjev bez opravdanog razloga podnesen
#186499855,doc#290712,2008_05_60_2092.html prijedloga Povjerenstva za lijekove Zavoda kada nema stručne opravdanosti za njegovu daljnju
#186508645,doc#290718,2008_05_61_2094.html kakvoće zraka , koja datira još iz 1960-ih , kada su se s istim problemima počele baviti
#186577389,doc#290719,2008_05_61_2095.html zadužena je Komisija . 3 . Komisija će , kada je to potrebno , na temelju ocjene rizika
#186578101,doc#290720,2008_05_61_2096.html vjetrovima . Uvjet izoliranosti je važan kada su sastojine u okruženju neautohtonog ili
#186582147,doc#290721,2008_05_61_2097.html nacionalne jurisdikcije zaustavit će se kada dobiju odgovarajući signal , u okviru Međunarodnog
#186584052,doc#290724,2008_05_62_2109.html izuzimaju se od pretrage na Trichinellu kada životinje dolaze : ( a ) s gospodarstva
#186595197,doc#290725,2008_05_62_2110.html svinja . </p><p> Članak 3 . </p><p> U slučaju kada se obavljanjem veterinarskog pregleda na
#186601241,doc#290732,2008_05_62_2098.html trgovanja ljudima , obiteljskog nasilja i kada je to predviđeno međunarodnim ugovorima
#186610387,doc#290733,2008_05_62_2117.html u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani . Budući da
#186615667,doc#290737,2008_05_62_2121.html ne smije oduzeti ( . .. ) sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje
#186620577,doc#290739,2008_05_62_2099.html industrijskog vlasništva . .100,00 <i> Napomena : kada se podnosi zahtjev za proglašenje ništavim
#186630805,doc#290757,2008_06_63_2123.html izvršenju mjera trebaju poduzeti , odnosno kada potrebu neposrednoga kontrolnog nadzora
#186637795,doc#290779,2008_06_63_2125.html inspektora Državnog inspektorata u slučaju kada davatelj poštanskih i kurirskih usluga
#186645614,doc#290790,2008_06_63_2126.html ugovora te podaci o vozilu , – u slučaju kada vozač nije najmoprimac , u vozilu se mora
#186648410,doc#290793,2008_06_63_2127.html izvanredne okolnosti smatrat će se da postoje kada učinak odluke u pogledu upravljanja zračnim
#186675376,doc#290795,2008_06_63_2129.html ostvaruju u redovitim uvjetima s time da , kada je to nužno , mjerila za utvrđivanje broja
#186696898,doc#290815,2008_06_64_2199.html vegetacijske sezone u odgovarajuće vrijeme kada je bilje u fazi aktivnog rasta . Učestalost
#186701501,doc#290819,2008_06_64_2175.html dokaze iz članka 6 . ove Uredbe , odnosno kada studija ne sadrži sva poglavlja sukladno
#186710250,doc#290820,2008_06_64_2203.html novi stavak 3 . koji glasi : » U slučaju kada osigurana osoba / ugovaratelj pošalje e-ponudu
#186712708,doc#290825,2008_06_64_2176.html odgovarajući način primjenjuju se i u slučaju kada se radi o planu i programu koji se donosi
#186717165,doc#290826,2008_06_64_2177.html ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , kada se daju informacije radi sudjelovanja javnosti
#186722956,doc#290827,2008_06_64_2178.html uspostavljene telekomunikacijske veze u slučaju kada na istu nije odgovoreno . </p><p> Članak
#186730891,doc#290828,2008_06_64_2179.html međunarodnih organizacija , a posebice kada je RH tužena pred Sudom za ljudska prava
#186786159,doc#290843,2008_06_66_2216.html podacima o vrsti materijala za oblaganje i , kada je primjenjivo , o položaju i specifikaciji
#186812461,doc#290848,2008_06_67_2224.html materijalna šteta . Nije prometna nesreća kada je radno vozilo , radni stroj , motokultivator
#186869105,doc#290849,2008_06_67_2225.html ovoga članka nisu ispunjeni , primjerice kada sustav ili komplet sadrži proizvode koji
#186876173,doc#290851,2008_06_67_2227.html se i na odgovorne osobe u pravnoj osobi kada se u vezi s njihovim svojstvom odgovorne
#186882684,doc#290853,2008_06_67_2229.html ili osoba koja je opunomoćena u slučaju kada zakonodavstvo kojim su uređeni odnosi ugovornih
#186887780,doc#290854,2008_06_67_2230.html postaje točka 7 . , riječi : » u slučajevima kada eksplozivne tvari uporabljuje izvan područja
#186888932,doc#290856,2008_06_68_2241.html dana potrošnje iz prethodne godine ili kada obvezne zalihe nafte i naftnih derivata
#186894170,doc#290864,2008_06_68_2249.html ulkusa i erozija gornjeg probavnog sustava kada nije moguća oralna primjena . <sup> A </sup>
#186925992,doc#290869,2008_06_68_2234.html do 5 . , dodaju se riječi : » u slučaju kada nije imenovan ravnatelj« . </p><p> Članak
#186926683,doc#290870,2008_06_68_2235.html na koje se te mjere odnose , izuzev onda kada se takvo putovanje odnosi na aktivnosti
#186929106,doc#290871,2008_06_68_2236.html postoje ; budući da je to trenutno slučaj kada je riječ o djelatnostima koje se odnose
#186936030,doc#290872,2008_06_68_2237.html njihova razina zapošljavanja , posebno kada je riječ o osobama koje se teže zapošljavaju
#186960129,doc#290917,2008_06_69_2299.html Pravilnika , ne primjenjuju se u slučajevima kada se obavlja samo promet oružja , a ne i
#186963166,doc#290922,2008_06_69_2303.html dostavljati izvještaj o ulovu i u slučaju kada ne ostvare ulov . Izvještaj se dostavlja
#186974917,doc#290942,2008_06_69_2321.html dana 23 . listopada 1999 . godine tj . kada se javio poslodavcu , poslodavac ga nije
#186977732,doc#290943,2008_06_69_2322.html postupke , u što nedvojbeno spada i slučaj kada upravni akt , protivno zakonu , nije donesen
#186981367,doc#290944,2008_06_69_2323.html svakodnevno moramo ulagati , jednaki bez obzira kada je i na koji način nastao invaliditet.
#186990007,doc#290976,2008_01_7_159.html u kotaciju burze u roku od mjesec dana kada su vrijednosni papiri izdani . Budući da
#186996385,doc#290988,2008_01_7_170.html konkretnoj upravnoj stvari razmatra se od dana kada je nastao » spor« u smislu članka 6 . stavka
#187001614,doc#291004,2008_06_70_2342.html obuku i doktrinu Hrvatske kopnene vojske kada se utvrdi da : – zbog zdravstvenih razloga
#187002227,doc#291005,2008_06_70_2343.html ovoga Pravilnika mogu se primijeniti i kada je udio masti jednak ili manji od 5 % .
#187007259,doc#291006,2008_06_70_2325.html izdati s povratnim djelovanjem od dana kada je prvotno odobrenje prestalo važiti .
#187020260,doc#291012,2008_06_70_2349.html utjecaja , b ) multilateralne informacije kada su uspostavljena međunarodna zajednička
#187020998,doc#291013,2008_06_70_2350.html nadležnog za poslove zaštite okoliša u slučaju kada je nadležno za postupak strateške procjene
#187032715,doc#291018,2008_06_70_2354.html podnositelj je bio u neizvijesnosti hoće li se i kada nastaviti prekinuti postupak . Vodeći računa
#187062200,doc#291037,2008_06_71_2375.html DIO II . </b> </p><p> 1 . Dodatni podaci ( kada je primjenjivo ) ( vidi dodatak ) : 2 .
#187081004,doc#291040,2008_06_71_2378.html podaci o zaštitnim i rezervnim cijevima kada su za navedene vodove iste položene . Ovisno
#187088978,doc#291049,2008_06_71_2386.html dionice manjinskih dioničara , u slučaju kada ponuditelj svoju obvezu objavljivanja ponude
#187090892,doc#291054,2008_06_71_2391.html donošenja odluke uprave o izmjenama prospekta , kada se i počinje sa slanjem obavijesti imateljima
#187091587,doc#291057,2008_06_71_2393.html odnosno zahtjeva sa svim prilozima istodobno kada se dostavljaju registarskom sudu i rješenja
#187095866,doc#291072,2008_06_72_2410.html SUZDRŽAN«. Prijedlog se smatra usvojenim kada » ZA« prijedlog glasuje većina nazočnih
#187097987,doc#291074,2008_06_72_2412.html Kodeksa odvjetničke etike stupa na snagu kada ju donese Skupština Hrvatske odvjetniče
#187109278,doc#291081,2008_06_72_2418.html sadrži obvezu sudova da , u slučajevima kada tumače i primjenjuju propise , postupaju
#187109947,doc#291082,2008_06_72_2419.html listopada 2000 . i 15 . studenoga 2000 . kada je određeno da će se izvršiti uvid u spis
#187110784,doc#291083,2008_06_72_2399.html predstavljaju jedinstvenu radnu cjelinu . U slučaju kada se granična veterinarska postaja sastoji
#187116352,doc#291085,2008_06_72_2401.html provesti na temelju procjene rizika svaki puta kada nadležno tijelo ocijeni da je to nužno
#187138122,doc#291101,2008_06_73_2420.html Komisije . ( 8 ) Iznimno , Agencija može , kada ocijeni da je radi očuvanja tržišnog natjecanja
#187179570,doc#291109,2008_06_73_2446.html roku od mjesec dana računajući od dana kada je podnositelj prijedloga za odobrenje
#187212592,doc#291117,2008_06_73_2424.html ambulanti pomoću elektroničke opreme , kada je pacijent fizički prisutan , – konzultiranje
#187217649,doc#291119,2008_06_73_2426.html se da se uzorci analiziraju istog dana kada su uzeti . U iznimnim slučajevima mogu
#187237878,doc#291121,2008_06_73_2428.html , zaštitne prsluke ili zaštitnu odjeću kada ih korisnik nosi sa sobom za svoju osobnu
#187243547,doc#291125,2008_06_74_2463.html za posebne prehrambene potrebe dojenčadi kada se uvodi odgovarajuće dodatno sve raznolikije
#187266244,doc#291142,2008_06_74_2479.html Prekršajni postupak ne može biti pokrenut kada protekne jedna godina od dana počinjenja
#187273051,doc#291149,2008_06_74_2454.html opreme koja se koristi za proizvodnju , kada je takvo uzimanje uzoraka potrebno kako
#187286253,doc#291151,2008_06_74_2456.html Europska komisija <sup> 11 </sup> . U slučaju kada zadani standardi nisu ispunjeni , nadležno
#187293777,doc#291155,2008_07_75_2493.html Jelovnik i kartu pića i napitaka u slučaju kada se usluge prehrane pružaju gostima po ugovorenoj
#187298750,doc#291157,2008_07_75_2495.html osobe na koju se ti podaci odnose , kao i kada se daju pojedinačni podaci iz zbirke podataka
#187311000,doc#291158,2008_07_75_2496.html opterećenu dinamometru ili , alternativno , kada nema dinamometra , oslonjeno na izolirane
#187327236,doc#291160,2008_07_75_2484.html nakon proteka roka od 3 godine od dana kada je sastavljen zapisnik Hrvatske narodne
#187328449,doc#291161,2008_07_75_2485.html 2007 . godinu koja je najviša ocjena od kada se provodi ocjenjivanje percepcije korupcije
#187338614,doc#291165,2008_07_75_2489.html intervencije ; – » tržna godina « je razdoblje kada se na žitarice primjenjuju odredbe ove
#187353099,doc#291174,2008_07_76_2512.html Ustavnog zakona , i to od 15 . ožujka 2002 . , kada je to pravno sredstvo uvedeno u pravni
#187371972,doc#291206,2008_07_77_2515.html otuđivanju imovine HMI-a u slučajevima kada pojedinačna vrijednosti ne prelazi iznose
#187375457,doc#291214,2008_07_77_2550.html ili primarnih uzoraka ) , u slučajevima kada su uzorci srednje veličine ili krupni te
#187417874,doc#291221,2008_07_77_2518.html korisnika stanova , izdaje suglasnosti kada novi vlasnik preuzima obročnu otplatu ugovorene
#187435497,doc#291227,2008_07_78_2565.html Hrvatske na isplatu tražene naknade nastaje kada tuženica u zakonom određenom roku ne vrati
#187441482,doc#291228,2008_07_78_2566.html nisu upisali da to što prije učine . Čak i kada bi se prihvatilo to stajalište to se u
#187449449,doc#291233,2008_07_78_2571.html 117/03 . ) propisano je da u slučajevima kada se tužbeni zahtjev ne odnosi na novčanu
#187452358,doc#291235,2008_07_78_2573.html suvlasništva na zgradi . U slučajevima kada posebni dijelovi zgrade nisu u vlasništvu
#187454794,doc#291237,2008_07_78_2574.html presude ne prelazi iznos od 500,000,00 kuna , kada se cijeli postupak pred nižestupanjskim
#187464584,doc#291242,2008_07_78_2579.html naknadu štete pripada vlasnicima od dana kada je ona nastala odnosno od kada štetu trpe
#187469372,doc#291248,2008_07_78_2561.html stavka 2 . podstavka 3 . ovoga Pravilnika kada se navodi namjena tih proizvoda . Pri označavanju
#187471894,doc#291249,2008_07_78_2562.html pristupačnosti . Znak pristupačnosti važi samo kada vozilom upravlja osoba s invaliditetom
#187481820,doc#291251,2008_07_79_2589.html 37 . sudjelovanje u postupcima policije kada se ne može osigurati nazočnost roditelja
#187485264,doc#291253,2008_07_79_2591.html nadzora o izvršenom nadzoru , osim u slučaju kada predlagatelj nije dao svoje podatke na
#187501134,doc#291270,2008_07_79_2586.html <font size="2"> ** </font> </sup> <font size="2"> kada je u pitanju divljač iz slobodne prirode
#187513513,doc#291276,2008_01_8_175.html radni odnos prije isteka 24 mjeseca od dana kada su sredstva odobrena obvezan je u roku
#187522920,doc#291289,2008_07_80_2602.html koje ne može biti duže od 2 godine od dana kada je podnesen zahtjev za isplatu novčane
#187528988,doc#291296,2008_07_80_2627.html plodoreda iz točke 1 . ovoga stavka , a kada je to moguće , preporuka je : – provođenje
#187539775,doc#291298,2008_07_80_2629.html posebnu pozornost na zaštitu podzemnih voda kada je aktivna tvari primjenjena u većim količinama
#187574344,doc#291300,2008_07_80_2603.html najkasnije u roku od šest mjeseci od dana kada je počinjeno kazneno djelo koje se navodi
#187627692,doc#291317,2008_07_81_2649.html dijelu , i bez posjedovanja Certifikata , kada se usluge prije svega pružaju zrakoplovima
#187650520,doc#291320,2008_07_81_2651.html njihova upotreba tehnološki opravdana , kada se konačni učinak ne može postići načinima
#187680552,doc#291324,2008_07_81_2655.html mjesta prebivališta , odnosno boravišta , kada je ono različito od mjesta provođenja radnji
#187710595,doc#291340,2008_07_82_2663.html ( 2 ) Neizravna diskriminacija postoji kada neutralna pravna norma , kriteriji ili
#187716257,doc#291341,2008_07_82_2664.html vjerojatnosti utvrđenja krivnje i izricanja kazne , kada postoji » osnovana sumnja « da je osoba
#187727064,doc#291349,2008_07_83_2680.html brojem , osim u slučaju gubitka dozvole , kada se izdaje isprava dozvole s novim brojem
#187731003,doc#291355,2008_07_83_2685.html ili će se navedena Odluka primjenjivati kada su u pitanju i ostali uvjeti koji moraju
#187732139,doc#291356,2008_07_83_2686.html ili će se navedena Odluka primjenjivati kada su u pitanju i ostali uvjeti koji moraju
#187733295,doc#291357,2008_07_83_2687.html ili će se navedena Odluka primjenjivati kada su u pitanju i ostali uvjeti koji moraju
#187734403,doc#291358,2008_07_83_2688.html ili će se navedena Odluka primjenjivati kada su u pitanju i ostali uvjeti koji moraju
#187744954,doc#291363,2008_07_83_2665.html od strane inspektora u Državnoj upravi kada se ti poslovi ne obavljaju u drugim službama
#187760449,doc#291396,2008_07_84_2716.html utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada kada ga poslodavac isplaćuje ili daje u naravi
#187795441,doc#291398,2008_07_84_2718.html Republiku Hrvatsku primjenjuju se i u slučaju kada su proizvedeni VMP namijenjeni izvozu .
#187806552,doc#291399,2008_07_84_2719.html podrijetla smatrat će se oznakama izvornosti , kada sirovine za te proizvode dolaze iz zemljopisnog
#187817566,doc#291400,2008_07_84_2720.html zastupati stranku najdulje šest mjeseci od dana kada je odvjetnik prestao obavljati odvjetništvo
#187915318,doc#291419,2008_07_85_2728.html ( 2 ) Neizravna diskriminacija postoji kada naizgled neutralna odredba , kriterij ili
#187941833,doc#291435,2008_07_86_2766.html sprječavanja nastavka činjenja prekršaja , kada je ta posebna mjera izrečena . Članak 6
#187943344,doc#291437,2008_07_86_2749.html tržište građevnog proizvoda je trenutak kada proizvod prvi puta iz proizvodnje ili uvoza
#187953980,doc#291446,2008_07_86_2776.html prisilnog udaljenja naplaćivati samo u slučaju kada stranca prisilno udaljava , odnosno prepraćuje
#187959364,doc#291448,2008_07_86_2750.html time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu . Članak 22
#187964144,doc#291458,2008_07_86_2787.html reguliraju svoje međusobne odnose u slučajevima kada tužitelj kupuje proizvode poduzetnika Kolnoa
#187969664,doc#291459,2008_07_86_2751.html suglasnosti od strane Povjerenstva . U slučaju kada Povjerenstvo uskrati dati suglasnost za
#187976007,doc#291461,2008_07_86_2752.html poništenju natječaja donosi se i u slučaju kada se na natječaj ne prijavi niti jedan kandidat
#187987663,doc#291462,2008_07_86_2753.html poslovne jedinice , u roku od 30 dana od dana kada ih je na ispitnom ročištu u stečajnom postupku
#187990745,doc#291463,2008_07_86_2754.html , opasnostima i naporima u slučajevima kada nalažu propisi iz područja zaštite zdravlja
#187997674,doc#291468,2008_07_87_2799.html proizvoda odnosno nastavak radova mora , kada je to određeno glavnim projektom , odobriti
#188007257,doc#291477,2008_07_87_2789.html prvi razred osnovne škole osim u slučaju kada dijete ima višestruke teškoće te su po
#188028041,doc#291482,2008_07_87_2790.html gospodarstava u skladu s posebnim propisima , kada svoje poljoprivredne proizvode prodaje
#188049427,doc#291483,2008_07_87_2791.html prijevremeno otplatiti kredite i zajmove kada je otkup obveznica i prijevremena otplata
#188061966,doc#291484,2008_07_87_2792.html stvarnom vlasniku stranke , 4 . uvijek kada u vezi s transakcijom ili strankom postoje
#188089483,doc#291485,2008_07_87_2793.html ploči stečajnog suda , odnosno od dana kada je uručena odluka iz stavka 2 . ovoga članka
#188125801,doc#291489,2008_07_87_2797.html unutarnjem prometu obvezan je u svim slučajevima kada je u skladu s člankom 56 . i 58 . Zakona
#188134890,doc#291500,2008_07_88_2812.html članica u kojoj se nalazi glavni ured , – kada je investicijsko društvo pravna osoba ,
#188249290,doc#291505,2008_07_88_2814.html izvršenih prijevoda . Predsjednik suda , kada utvrdi da ne postoje zapreke iz članka
#188251538,doc#291506,2008_07_88_2815.html zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kada traži imenovanje za stalnog sudskog vještaka
#188254862,doc#291507,2008_07_88_2816.html zabrana bavljenja zanimanjem u vrijeme kada traži imenovanje za stalnog sudskog procjenitelja«
#188259563,doc#291512,2008_07_89_2843.html primijeniti za uzorke s manje od 200 gomolja , kada je na raspolaganju manje gomolja ; – validacija
#188279693,doc#291513,2008_07_89_2844.html je žućkasta boja provodnog prstena , a kada se gomolj nježno stisne , iz žila izlaze
#188298491,doc#291522,2008_07_89_2838.html bitnim za uporabu tahografa upisuje se datum kada je izvršeno ispitivanje tahografa , izmjereni
#188316526,doc#291523,2008_07_89_2839.html materijal ispitan i odobren ; – datum od kada će poljoprivredni reprodukcijski materijal
#188317849,doc#291524,2008_07_89_2840.html svojstva razvidna iz uobičajene upotrebe i/ili kada se nazivi upotrebljavaju za opisivanje
#188325353,doc#291546,2008_01_9_205.html trgovanje određenom dionicom u slučajevima kada je provođenje transakcija s dionicama po
#188332651,doc#291582,2008_08_90_2880.html 5 . mijenjaju se i glase : » U slučaju kada VDO u smislu stavka 3 . ovoga članka upiše
#188334243,doc#291583,2008_08_90_2881.html Obrascu br . 3a najkasnije 6 mjeseci od kada je Zavod izdao potvrdu o umatičenju nasada.
#188341898,doc#291585,2008_08_90_2883.html zarezom i dodaju riječi : odnosno u slučaju kada se iskaznica izdaje temeljem članka 2 .
#188359104,doc#291589,2008_08_90_2887.html označavanje opasnih pripravaka koriste se kada god je to moguće radi smanjenog testiranja
#188387022,doc#291609,2008_08_91_2900.html vodotoka zabilježene od rujna do prosinca , kada na formiranje poplavnih valova dominantan
#188460021,doc#291611,2008_08_91_2902.html istiskivanja privatnih ulaganja i pozitivne učinke kada ocjenjuje usklađenost mjera rizičnog kapitala
#188466951,doc#291616,2008_08_91_2907.html odstupanja u dnevnoj skali , osobito zimi kada nagli prodori hladnog zraka praćeni jakom
#188490797,doc#291626,2008_08_92_2926.html reagiranja prema Subregionalnom planu , kada Republika Hrvatska zatraži pomoć drugih
#188504965,doc#291646,2008_08_92_2944.html podnositelj zahtjeva prilaže i u slučaju kada programe osposobljavanja izvodi izvan svoga
#188511525,doc#291656,2008_08_92_2916.html vezanih uz građevinsku opremu i materijal , kada se koriste u zemlji kupca radi izvršenja
#188516707,doc#291659,2008_08_93_2959.html Članak 26 . </i></p><p><i> Ugovor je zaključen kada su se ugovorne strane suglasile o bitnim
#188519357,doc#291660,2008_08_93_2960.html postoji stanarsko pravo koja propisuje rok do kada se može podnijeti zahtjev za kupnju stana
#188526353,doc#291664,2008_08_93_2949.html osobe ovlaštene za pružanje pravne pomoći kada udruga pruža pravnu pomoć izvan svog sjedišta
#188533864,doc#291670,2008_08_93_2955.html primjenjuju se neposredno , osim u slučajevima kada su pojedina pitanja za službenike i namještenike
#188549157,doc#291675,2008_08_94_2975.html nije potrebno odobrenje Agencije . Naime , kada mjere potpore ispunjavaju uvjete utvrđene
#188551169,doc#291676,2008_08_94_2976.html potpora najmanje pet godina ili tri godine kada je riječ o malim i srednjim poduzetnicima
#188556483,doc#291678,2008_08_94_2978.html zakonitosti pojedinačnih akata upravnih vlasti , kada je potvrdio stajalište Ministarstva da
#188558565,doc#291680,2008_08_94_2963.html . </p><p> ( 1 ) Tehnološke otpadne vode , kada se ispuštaju u sustave javne odvodnje ili
#188592591,doc#291689,2008_08_95_2989.html ne prileži dostavnica , pa nije razvidno kada je dostavljen podnositeljici . Zaključno
#188597310,doc#291692,2008_08_95_2992.html spise ročište je održano 12 . ožujka 2008 . kada je glavna rasprava zaključena . Na ročištu
#188606749,doc#291714,2008_08_97_3005.html obavezan je zahtijevati izvanredni pregled kada utvrdi postojanje okolnosti koje ukazuju
#188630735,doc#291715,2008_08_97_3006.html situacijama ili u drugim izvanrednim situacijama kada je potrebno istodobno testirati velik broj
#188644923,doc#291716,2008_08_97_3007.html . </p><p> Članak 46 . </p><p> U slučajevima kada učeniku nije moguće odrediti novi broj
#188649929,doc#291722,2008_08_98_3013.html Elektropromet d.d . , Zagreb , od dana kada su došli u zakašnjenje za podnošenje zahtjeva
#188654355,doc#291725,2008_08_98_3016.html Pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 65 godina života ( muškarac ) ,
#188655599,doc#291726,2008_08_99_3026.html nedopuštena je , pored ostaloga , u slučaju kada je tužbu podnijela osoba koja nije ovlaštena
#188656956,doc#291727,2008_08_99_3017.html Maksimalni trenutni gaz , i ) Sastav konvoja ( kada se radi o konvoju ) , j ) Klasifikaciju
#188658748,doc#291728,2008_08_99_3018.html cijelosti ili po pojedinim dijelovima , kada je sukladnost Tehničkim pravilima plovila
#188669647,doc#291730,2008_08_99_3020.html Pakiranje sjemena može se smatrati označenim kada se na njemu nalazi jedinstvena identifikacijska
#188695387,doc#291731,2008_08_99_3021.html crnog sloja « na 50 % zrna klipa ) , ili kada vlaga ranijeg standarda dostigne vrijednost
#188706810,doc#291732,2008_08_99_3022.html Stoga je nemoguće predvidjeti da li će i kada takva mutacija nastupiti . Međutim , može
#188722872,doc#291734,2008_08_99_3024.html članka 3 . stavka 2 . ovoga Pravilnika , kada se sakupljanje nusproizvoda obavlja na
#188726925,doc#291739,2009_01_1_16.html brojenje dana zakašnjenja započinje s danom kada je ukupan iznos svih dospjelih nepodmirenih
#188845586,doc#291740,2009_01_1_17.html jamstvenoga kapitala kreditnih institucija , kada se radi o zamjeni pondera dužnika sa ponderom
#188868721,doc#291741,2009_01_1_18.html uprave ili ekvivalentnog tijela uprave , kada se kontrola nad drugom pravnom osobom provodi
#188882159,doc#291743,2009_01_1_20.html osnovi nije potrebno , osim u slučajevima kada zbog iznimnih okolnosti kreditna institucija
#188892148,doc#291744,2009_01_1_21.html odgovornosti pojedinih radnika u slučajevima kada kreditna institucija ima problema s likvidnošću
#188910549,doc#291746,2009_01_1_23.html i </p><p> 3 ) sve korekcije iznosa rizika kada kreditna institucija utvrdi da metode za
#188917874,doc#291748,2009_01_1_25.html holdinga sa sjedištem u drugoj državi članici kada su ispunjeni uvjeti iz članka 282 . stavka
#188931097,doc#291750,2009_01_1_27.html informacije o tom predmetu , osim u slučaju kada se i te informacije smatraju informacijama
#188944001,doc#291754,2009_01_1_34.html elementi nacrta ugovora podrazumijevaju , kada je to primjenjivo , informacije iz članka
#188951917,doc#291755,2009_01_1_35.html onaj dan unutar izvještajnog tromjesečja kada je ukupan dug tog dužnika bio najveći .
#188958476,doc#291757,2009_01_1_6.html podataka iz članka 27 . ovoga Pravilnika , kada njegov status postaje neaktivan . </p><p>
#188972930,doc#291788,2009_08_100_2589.html koji se primjenjuju na društva , </p><p> kada imovinom u ime zatvorenog investicijskog
#188977788,doc#291789,2009_08_100_2571.html kašnjenja , osim u slučaju smrti Korisnika kada se to smanjenje ne primjenjuje . </p><p>
#188987699,doc#291791,2009_08_100_2591.html može koristiti samo u iznimnim slučajevima kada za to postoje razboriti razlozi . </p><p>
#188992099,doc#291793,2009_08_100_2593.html najkasnije jedan dan unaprijed . U slučajevima kada je prekovremeni rad prijeko potreban radi
#188999579,doc#291797,2009_08_100_2572.html inicijalnog ili predosnovnog materijala ili , kada je namijenjen za proizvodnju podloga ,
#189021102,doc#291815,2009_08_101_2597.html zdravstvenom ili putnom zdravstvenom osiguranju kada je riječ o zaštiti nacionalnih interesa
#189028520,doc#291822,2009_08_101_2599.html sigurnosti na snazi u Republici Hrvatskoj , te kada ne ugrožava sigurnost ljudi , domaćih životinja