Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#126054628,doc#246366,1991_07_35_988.html primanja prema ovoj odluci , izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P>
9.13
#126054338,doc#246365,1991_07_35_987.html mirovina prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P>
9.13
#126053510,doc#246363,1991_07_35_985.html njegu prema ovoj odluci izvršit će se , kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P>
9.13
#126053120,doc#246362,1991_07_35_984.html povećanih prema ovoj odluci , izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P>
9.13
#126052641,doc#246361,1991_07_35_983.html mirovine prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P>
9.13
#126052428,doc#246360,1991_07_35_982.html primanja prema ovoj odluci , izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P>
9.13
#126052055,doc#246359,1991_07_35_981.html mirovina prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P>
9.13
#126034952,doc#246347,1991_07_34_968.html institucija . To je potrebno u slučaju kada su te informacije i usluge neophodne za
9.13
#126024518,doc#246342,1991_07_34_945.html planom Republike Hrvatske odnosno općine , i kada je utvrđen interes za izgradnju objekata
9.13
#126010096,doc#246318,1991_07_33_937.html usklađenih prema ovoj odluci , izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 5
9.13
#126009682,doc#246316,1991_07_33_936.html i njegu prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 7
9.13
#126009327,doc#246315,1991_07_33_935.html povećanih prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva </p><p> 5 .
9.13
#126008998,doc#246314,1991_07_33_934.html granične svote prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 4
9.13
#126008728,doc#246313,1991_07_33_933.html mirovina prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 5
9.13
#126002757,doc#246294,1991_07_33_916.html usklađenih prema ovoj odluci , izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 5
9.13
#126002443,doc#246293,1991_07_33_915.html i njegu prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 7
9.13
#126002082,doc#246292,1991_07_33_914.html povećanih prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 5
9.13
#126001562,doc#246290,1991_07_33_912.html granične svote prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P>
9.13
#126001213,doc#246289,1991_07_33_911.html mirovina prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 7
9.13
#125991917,doc#246282,1991_06_32_888.html , može se staviti nepokretna proteza , kada to raspon i čvrstoća zuba dopušta . " </P>
9.13
#125989605,doc#246281,1991_06_32_887.html upućivanju osiguranika na invalidsku komisiju kada utvrdi da je promjena zdravstvenog stanja
9.13
#125976948,doc#246262,1991_06_31_874.html zakone objavit će se u " Narodnim novinama " kada to odredi Predsjedništvo Sabora po prethodno
9.13
#125943554,doc#246225,1991_01_3_84.html poligonu ili simulatoru , može započeti kada osoba koja se osposobljava pribavi od ovlaštene
9.13
#125935210,doc#246217,1991_06_29_835.html prodaju bonitetnih dionica i slučajevi kada se dionice ustupaju , </P> <P> - način
9.13
#125915408,doc#246201,1991_06_28_831.html vozila koja imaju žuto rotacijsko svjetlo kada se koriste za pomoć na cestama , uklanjanje
9.13
#125878749,doc#246134,1991_06_27_747.html stana prema zakonu , počinje teći od dana kada se ove činjenice utvrde . </P> <P> Članak
9.13
#125877878,doc#246133,1991_06_27_767.html zdravstveno osigurani kao članovi porodice , kada prihod iz radnog odnosa ili od obavljanja
9.13
#125836392,doc#246059,1991_05_22_670.html 1983 . dakle , poslije 8 . siječnja 1981 , kada je stupila na snagu odredba članka 72 .
9.13
#125823773,doc#246032,1991_05_21_651.html prethodnog stavka i za fizičke osobe , kada je to zakonom određeno . </P> <P> Članak
9.13
#125812302,doc#246008,1991_04_20_641.html prethodnog stavka i za fizičke osobe , kada je to zakonom određeno . </P> <P> Članak
9.13
#125789348,doc#245996,1991_04_20_630.html autobusa ili teretnog motornog vozila , kada se vožnjom unatrag uključuje u promet iz
9.13
#125785449,doc#245972,1991_01_2_70.html se zahtjev ne odnosi na kraći period , kada se kao vrijednost spora uzima iznos davanja
9.13
#125785055,doc#245971,1991_01_2_69.html uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka
9.13
#125784307,doc#245970,1991_01_2_68.html uvećavaju se za koeficijent koji se dobije , kada se masa isplaćeni bruto osobnih dohodaka
9.13
#125777060,doc#245954,1991_04_19_592.html prodaju bonitetnih dionica i slučajevi kada se dionice ustupaju , - način davanja društava
9.13
#125766018,doc#245944,1991_04_19_604.html za svrhu iz stava 1 . ove točke prestaje kada je izdvojen iznos od 50.000 dinara . Sredstva
9.13
#125746141,doc#245927,1991_04_18_577.html društvene brige o djeci predškolske dobi kada su te potrebe i interesi istodobno potrebe
9.13
#125685157,doc#245818,1991_03_15_474.html uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada
9.13
#125684037,doc#245816,1991_03_15_473.html godine 1990 . </head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#125681692,doc#245809,1991_03_15_466.html u godini 1991 . </head><p> 1 . U slučaju kada je stjecanje prava na obiteljsku mirovinu
9.13
#125680538,doc#245804,1991_03_15_462.html uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine , kojim pripada
9.13
#125679332,doc#245802,1991_03_15_460.html iz godine 1991 . </head><p> 1 . U slučaju kada se mirovinska osnovica , od koje se individualnom
9.13
#125671544,doc#245791,1991_03_15_450.html stopi za obračunavanjei plaćanje doprinosa kada se osobni dohodak utvrđuje u neto svoti
9.13
#125667819,doc#245786,1991_03_15_445.html uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici porodične mirovine , kojima pripada
9.13
#125664237,doc#245782,1991_03_15_442.html drugom poslu </head><p> 1 . U slučajevima kada se određuje naknada osobnog dohotka zbog
9.13
#125655843,doc#245750,1991_03_14_408.html članka 13 . " zamjenjuju se riječima " kada se neplaćanje učešća temelji na bolesti
9.13
#125654579,doc#245746,1991_03_14_405.html osiguranika iz zdravstvenog osiguranja , kada se ta prava ostvaruju na teret sredstava
9.13
#125652674,doc#245744,1991_03_14_403.html <P> Drugi stupanj pripravnosti uvodi se kada temperatura zraka oscilira oko 0 " C s
9.13
#125646012,doc#245739,1991_03_14_398.html bespravne izgradnje izražavaju u slučajevima kada se gradi protivno namjeni površina utvrđenoj
9.13
#125641260,doc#245728,1991_03_14_388.html prethodnog stavka i za fizičke osobe , kada je to zakonom određeno " . </P> <P> Članak
9.13
#125636783,doc#245722,1991_03_13_369.html pojave poremećaja kontrole tada se upisuje kada je to nastupilo i da li to traje i do dana
9.13
#125630841,doc#245719,1991_03_13_366.html . </p><p> ( 2 ) Ustavni sud donosi odluku kada odlučuje o biti stvari , a u ostalim slučajevima
9.13
#125602328,doc#245694,1991_03_12_335.html </p><p> Iznimno , u hitnim slučajevima , kada je život oboljele osobe u opasnosti , kirurške
9.13
#125589507,doc#245677,1991_03_11_328.html određenim vanjskim prostorima u vrijeme kada je opasnost za nastajanje požara na takvim
9.13
#125568061,doc#245676,1991_03_11_327.html ovoga zakona primjenjuju se i u slučaju kada organizacija usmjerenog obrazovanja organizira
9.13
#125543459,doc#245661,1991_03_10_314.html može isključiti u pojedinim postupcima kada je to zakonom propisano . </p><p> Članak
9.13
#125525208,doc#245573,1991_01_1_43.html ostvarene za godinu 1990 . i dalje , bez obzira kada se propisani obrasci uspostavljaju . </p>
9.13
#125519579,doc#245559,1991_01_1_30.html ostvarene za godinu 1990 . i dalje , bez obzira kada se prijava uspostavlja . </p><p> 3 . Iznimno
9.13
#125511779,doc#245548,1991_01_1_20.html poduzeće prenijelo na Zadružni savez , i kada Zadružni savez u pravnom prometu sa trećim
9.13
#125474843,doc#245536,1990_03_9_123.html uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih bruto osobnih dohodaka
9.13
#125468841,doc#245533,1990_03_9_120.html Žalba se podnosi Vrhovnom sudu Hrvatske kada se radi o kandidiranju , izboru odnosno
9.13
#125463810,doc#245527,1990_03_9_124.html obračunu množi koeficijentom koji se dobije kada se masa isplaćenih osobnih dohodaka u mjesecu
9.13
#125444016,doc#245503,1990_02_8_99.html moraju prilagati opći dio ispitnog programa kada žele obavljati poslove turističkog vodiča
9.13
#125423728,doc#245484,1990_02_7_72.html tekstu : amandmani ) primjenjuju se od dana kada ih proglasi Vijeće udruženog rada , Vijeće
9.13
#125419259,doc#245477,1990_02_6_65.html vijeća i drugih stručnih organa fakulteta , kada se raspravljaju pitanja iz područja metodike
9.13
#125411290,doc#245469,1990_12_59_1160.html osoba koje samostalno obavljaju djelatnost kada koriste sredstva za utvrđene potrebe i
9.13
#125401038,doc#245468,1990_12_59_1159.html </P> <P> Osnovna škola može se osnovati kada je programom razvoja djelatnosti osnovnog
9.13
#125398712,doc#245465,1990_12_59_1198.html obračunu množi s koeficijentom koji se dobije kada se masa isplaćenih osobnih dohodaka u mjesecu
9.13
#125396029,doc#245458,1990_12_58_1141.html doprinosa kao i drugi osiguranici u slučaju kada im se osobni dohodak po važećim propisima
9.13
#125394811,doc#245455,1990_12_58_1138.html priznaje u povećanom trajanju u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa
9.13
#125389304,doc#245453,1990_12_58_1136.html sredstava u stalnu rezervu ponovo nastaje kada se sredstva rezerve smanje ispod iznosa
9.13
#125379925,doc#245451,1990_12_58_1158.html predsjednik kojeg imenuje Upravni odbor istodobno kada i članove odbora odnosno komisije . </P>
9.13
#125372282,doc#245447,1990_12_58_1154.html i sjedište organizacijske jedinice , a kada u obavljanju javnih ovlaštenja u upravnim
9.13
#125327136,doc#245405,1990_12_57_1113.html mjeseca rada , a i kasnije , u slučaju kada priliv novčanih sredstava za izvršene radove
9.13
#125324754,doc#245395,1990_12_56_1094.html tekstu : Ustav ) primjenjuje se od dana kada ga proglasi Vijeće udruženog rada , Vijeće
9.13
#125318187,doc#245393,1990_12_56_1092.html smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje
9.13
#125301427,doc#245384,1990_12_55_1068.html </P> <P> 15 . u svim drugim slučajevima kada je po zakonu , kolektivnom ugovoru ili
9.13
#125295852,doc#245380,1990_12_55_1087.html rješavanja žalbi , Komisija može u predmetima kada je to potrebno , pribaviti stručno-medicinsko
9.13
#125294443,doc#245378,1990_12_55_1067.html službene prostorije i stan predsjednika kada on tamo boravi : </p><p> b ) na prometnom
9.13
#125291829,doc#245377,1990_12_55_1085.html zdravstvene zaštite u zemlji i inozemstvu kada je ona korištena suglasno odredbama općeg
9.13
#125290541,doc#245376,1990_12_55_1084.html ne plaćaju : </P> <P> 1 . osiguranici . kada zdravstvenu zaštitu koriste u vezi s nesrećom
9.13
#125282262,doc#245374,1990_12_55_1082.html dana u slijedećim slučajevima : </P> <P> - kada izabrani liječnik prestaje s radom , </P>
9.13
#125271131,doc#245373,1990_12_55_1081.html <P> Iznimno od stavka 1 . ovog člana , kada se naknada osobnog dohotka prema odredbama
9.13
#125266259,doc#245369,1990_12_55_1077.html uplatiti porez iz osobnog dohotka radnika kada je obračunala i izdvojila svoj osobni dohodak
9.13
#125264913,doc#245368,1990_12_55_1076.html upisuju se riječi " dnevni promet " i datum kada je obavljen taj dnevni promet , </P> <P>
9.13
#125234375,doc#245294,1990_12_53_988.html <P> U vodoprivrednim uvjetima se određuje kada se za građenje objekata obavezno izdaje
9.13
#125229430,doc#245292,1990_12_53_986.html komasacije , arondacije i eksproprijacije te kada se promet nekretnina obavlja na osnovi
9.13
#125223845,doc#245285,1990_12_53_993.html pravo vlasništva na građevinskom zemljištu kada je to određeno zakonom . " </P> <P> Član
9.13
#125175895,doc#245226,1990_11_49_919.html obavljanja djelatnosti socijalne zaštite , kada ostvaruju sredstva u okviru Republičkog
9.13
#125157526,doc#245207,1990_11_49_922.html potrošaču koji u roku od 15 dana , od dana kada je opomenom pozvan na plaćanje utroška
9.13
#125125128,doc#245170,1990_11_47_884.html društvene brige o djeci predškolskog uzrasta kada su te potrebe i interesi istodobno potrebe
9.13
#125107763,doc#245158,1990_11_46_861.html referent mogu obavIjati poslove u stanici kada za to dobiju dozvolu za obavljanje poslova
9.13
#125103888,doc#245157,1990_11_46_860.html pregled obavit će se izvanrednim pregledom kada se ukaže potreba da se pregled obavi mimo
9.13
#125098980,doc#245149,1990_11_46_864.html potpisuje je predsjednik Komisije , odnosno kada ih za to predsjednik ovlasti , zamjenici
9.13
#125093457,doc#245144,1990_11_45_850.html Ustavom ili suprotne zakonu . U vrijeme kada je pokrenut ovaj postupak odredbe člana
9.13
#125092745,doc#245143,1990_11_45_849.html to je poslije 8 . siječnja 1988 . dana . kada je stupila na snagu zakonska odredba člana
9.13
#125086968,doc#245116,1990_10_43_811.html odgovarajuće se primjenjuju i na slučajeve kada poduzeće prihvaća dodatno ulaganje domaće
9.13
#125078451,doc#245101,1990_10_42_805.html obavljanja djelatnosti socijalne zaštite , kada sredstva ostvaruju u okviru Republičkog
9.13
#125039893,doc#245085,1990_10_41_790.html organe uprave , odnosno moraju ih osnovati kada je to određeno zakonom . " </P> <P> Član
9.13
#125021278,doc#245072,1990_10_40_748.html Starosna i porodična mirovina pripada od dana kada su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje
9.13
#125007861,doc#245035,1990_02_4_40.html Republički sekretar za financije propisuje kada nastaje odnosno prestaje obaveza vođenja
9.13
#125007240,doc#245034,1990_02_4_39.html odrediti broj zgrade po službenoj dužnosti kada ustanovi da se zgrada kojoj nije određen
9.13
#124973624,doc#244972,1990_09_35_700.html godine 1990 . </head> <P> I U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#124964532,doc#244957,1990_08_34_694.html stolice ) ; </P> <P> - pokretanje tijela - kada ono nije moguće niti uz pomoć ortopedskih
9.13
#124958445,doc#244938,1990_08_32_674.html se može odrediti pod kojim uvjetima i do kada određene poslove u organizacijama odgoja
9.13
#124946368,doc#244913,1990_07_31_611.html tekstu amandmani ) primjenjuju se od dana kada ih proglasi Vijeće udruženog rada , Vijeće
9.13
#124936387,doc#244884,1990_07_31_621.html prema odredbama ovoga zakona . Iznimno , kada se prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja
9.13
#124922322,doc#244860,1990_01_3_26.html i kod rekonstrukcije postojećeg objekta kada se tom rekonstrukcijom povećava neto površina
9.13
#124903808,doc#244811,1990_06_28_531.html državljana Hrvatske . Građani Hrvatske , kada je riječ o zastupanju njihovih sloboda
9.13
#124899098,doc#244791,1990_06_28_540.html 12 . </P> <P> Ova odluka stupa na snagu kada ju na zajedničkoj sjednici donesu Vijeće
9.13
#124896905,doc#244789,1990_06_27_528.html radni odnos na određeno vrijeme i u slučaju kada se poveća opseg poslova zbog povećanog
9.13
#124894112,doc#244786,1990_06_27_525.html registracije " popunjava se samo u slučaju kada su odgovarajuće rubrike obrasca do kraja
9.13
#124882430,doc#244775,1990_06_26_515.html utvrđuje se pregledom usjeva u fazama razvoja kada su karakteristike najbolje izražene na
9.13
#124877841,doc#244760,1990_06_25_507.html,H3 organizacijskih i drugih unapređenja i kada je pokrenut postupak za sanaciju ili je
9.13
#124870292,doc#244743,1990_06_25_473.html 7 . </P> <P> Ova odluka stupa na snagu kada ju na zajedničkoj sjednici donesu Vijeće
9.13
#124863323,doc#244718,1990_05_24_466.html uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka
9.13
#124862753,doc#244717,1990_05_24_465.html uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplačenih čistih osobnih dohodaka
9.13
#124851842,doc#244700,1990_05_23_431.html sjednici održanoj 16 . lipnja 1988 . godine , kada je stavila određene primjedbe na prijedlog
9.13
#124839265,doc#244683,1990_05_22_423.html sudjeluju u radu organa i radnih tijela Komore kada se na dnevnom redu nalaze pitanja za koja
9.13
#124836166,doc#244681,1990_05_22_421.html stana na kojem ima pravo trajnog korištenja kada on ili njegovo maloljetno dijete ima ili
9.13
#124832318,doc#244678,1990_05_21_418.html Ako predsjednik ne sazove sjednicu Vijeća kada je dužan to učiniti , sjednicu Vijeća će
9.13
#124777455,doc#244675,1990_05_21_415.html zajednica u Republici određene Ustavom kada , ravnopravno s vijećima Sabora , utvrđuju
9.13
#124775291,doc#244672,1990_05_20_397.html ista ovlaštenja kao predsjednik Komisije kada ga zamjenjuje . " </P> <P> Član 5 . </P>
9.13
#124767730,doc#244669,1990_05_20_394.html ovoga člana može se donijeti i u slučaju kada radnik odbije da se podvrgne liječničkom
9.13
#124742078,doc#244667,1990_05_20_392.html autobusa ili teretnog motornog vozila , kada se vožnjom unatrag uključuje u promet iz
9.13
#124727392,doc#244661,1990_05_20_391.html koje započinje izvanredni prijevoz , a kada to zahtjeva sigurnost prometa i mišljenje
9.13
#124712307,doc#244641,1990_01_2_22.html uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka
9.13
#124710687,doc#244638,1990_01_2_20.html uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka
9.13
#124709964,doc#244637,1990_01_2_19.html uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka
9.13
#124703314,doc#244634,1990_01_2_16.html osiguranje te o drugim samoupravnim općim aktima kada je to predvideno Zakonom i ovim Statutom
9.13
#124670683,doc#244623,1990_05_19_380.html Jugoslavije uživa diplomatski imunitet , kada je porezni obveznik po ovom zakonu , dužna
9.13
#124663219,doc#244622,1990_05_19_379.html prostorija u kojima će se obavljati djelatnost kada je to po prirodi djelatnosti potrebno ,
9.13
#124657985,doc#244621,1990_05_19_378.html </P> <P> 15 . u svim drugim slučajevima kada je po zakonu , kolektivnom ugovoru ili
9.13
#124641030,doc#244620,1990_05_19_377.html poslodavca ; </P> <P> - na određeno vrijeme kada obavljanje određenih poslova ne trpi odlaganje
9.13
#124629261,doc#244616,1990_05_19_387.html članovima porodice i drugim osobama , osim kada bi to predstavljalo krivično djelo ili
9.13
#124623609,doc#244615,1990_05_19_386.html klase može se pretvoriti u građevinsko samo kada nema zemljišta nižih bonitetnih klasa ,
9.13
#124620173,doc#244609,1990_04_18_342.html sredstva na temelju ovoga zakona imaju pravo , kada se ona izgradi . koristiti kulturne , obrazovne
9.13
#124596458,doc#244572,1990_04_17_311.html U prijavi kandidat može navesti vrijeme kada želi polagati ispit , a koje ne može biti
9.13
#124591920,doc#244556,1990_04_17_326.html uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici porodične mirovine kojima pripada
9.13
#124589964,doc#244555,1990_04_17_307.html razina . Izuzetno , u određenim slučajevima kada nije moguće primijeniti mjere za sprečavanje
9.13
#124588981,doc#244554,1990_04_17_325.html invalidskog osiguranja </head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#124551371,doc#244548,1990_04_17_319.html osiguranje . </P> <P> ( 5 ) Korisnici mirovine , kada ponovno počnu obavljati samostalnu djelatnost
9.13
#124538975,doc#244540,1990_04_16_278.html pravnim sredstvima protiv odluka sudova kada je to određeno zakonom ; </P> <P> 4 . odlučuje
9.13
#124533589,doc#244532,1990_04_16_302.html uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka
9.13
#124532866,doc#244531,1990_04_16_301.html uvećavaju se za koeficijent koji se dobije , kada se masa isplaćenih bruto osobnih dohodaka
9.13
#124531163,doc#244530,1990_04_16_300.html postupaka ili posebnih vrsta ugovora , kada se radi o potrebi poznavanja ili proučavanja
9.13
#124519155,doc#244508,1990_04_15_270.html točka , a brišu se riječi " osim u slučaju kada je ovim statutom propisana dvotrećinska
9.13
#124517537,doc#244507,1990_04_15_269.html programu po kojem je rukopis rađen , tko i kada ga je donio i gdje je objavljen ; </P>
9.13
#124507079,doc#244483,1990_04_14_251.html stava 1 . ove odluke . </P> <P> 3 . Iznimno kada je ugovoren osobni dohodak ( bruto ) uzima
9.13
#124504386,doc#244480,1990_04_14_248.html 110,00 dinara . </P> <P> 2 . U slučaju kada se doprinos plaća za vrijeme kraće od mjesec
9.13
#124501716,doc#244475,1990_04_14_244.html uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici porodične mirovine , kojima pripada
9.13
#124500264,doc#244473,1990_04_14_242.html drugom poslu </head> <P> 1 . U slučajevima kada se određuje naknada osobnog dohotka zbog
9.13
#124499813,doc#244472,1990_04_14_241.html osiguranja </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#124496539,doc#244464,1990_04_14_234.html Obveza potrošača , međutim , određena je tek kada se izvrši obračun stvarne potrošnje električne
9.13
#124495583,doc#244463,1990_04_14_233.html Narodne novine " , br . 51/85 , 42/86 ) , kada se radi o stanu na kojem postoji vlasništvo
9.13
#124484861,doc#244428,1990_03_13_197.html u godini 1990 . </head> <P> 1 . U slučaju kada je stjecanje prava na porodičnu mirovinu
9.13
#124481089,doc#244423,1990_03_13_193.html uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici porodične mirovine , kojim pripada
9.13
#124453568,doc#244417,1990_03_13_187.html zamjenika članova izborne komisije , dakle , kada je riječ o svim izbornim komisijama ( osim
9.13
#124446311,doc#244402,1990_03_12_153.html Hrvatske koji osigurava jednakost građana kada utvrđuje da su svi pred zakonom jednaki
9.13
#124442049,doc#244390,1990_03_12_161.html uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka
9.13
#124439797,doc#244388,1990_03_12_159.html izvođenje dokaza predlože obje stranke ili kada Izbrani sud odredi po službenoj dužnosti
9.13
#124418188,doc#244377,1990_03_11_131.html . ovoga zakona , na njezin zahtjev ili kada utvrdi da je ta organizacija prestala ispunjavati
9.13
#124416868,doc#244374,1990_03_11_145.html korisniku zemljišta plaća se u slučajevima kada se građevinsko zemljište daje na korištenje
9.13
#124407401,doc#244367,1990_02_10_129.html pomoći druge osobe u punom opsegu postoji kada korisnik iz stava 1 ovoga člana zbog trajnih
9.13
#124395654,doc#244366,1990_02_10_128.html pomoći druge osobe u punom opsegu postoji kada korisnik iz stava 1 . ovoga člana , zbog
9.13
#124355693,doc#244362,1990_01_1_1.html kulturno-povijesni lokaliteti ) . </P> <P> U slučajevima kada se određeno područje nalazi u obuhvatu
9.13
#124353653,doc#244357,vj20100630van04 godine . Najgori je bio prvi tjedan lipnja kada se liječnicima prijavilo čak 38 pacijenata
9.13
#124342653,doc#244331,vj20100630kul07 izlazi jer je to moj list od prvih dana , od kada sam uopće počeo čitati . To je list koji
9.13
#124336878,doc#244320,vj20100630crn03 pala u otvorenu ladicu pokraj vrata , a kada ju je dječak pokušao izvaditi i baciti
9.13
#124317865,doc#244268,vj20100628van04 nuklearni arsenal Sjeverna Koreja misli kada prijeti jačanjem istoga , no BBC piše kako
9.13
#124309733,doc#244253,vj20100628spo04,pn osmine finala . Prije gotovo 50 godina , kada su suci na velikim natjecanjima također
9.13
#124309071,doc#244251,vj20100628spo02 njihove sjene . </p><p> »Bila je to utakmica kada smo stvarno vidjeli da mi to možemo . Od
9.13
#124298781,doc#244229,vj20100628crn01 poslodavcu sve do 2 .30 sati u nedjelju ujutro kada se napokon smirio i otišao . Odmah potom
9.13
#124294679,doc#244219,vj20100627sss04 će se pojaviti pred sudom sljedeći put kada dođe u Brazil . [Hina/AP] </p> </div1> <p>
9.13
#124293311,doc#244215,vj20100627spo08 ocjenjuju po učinku iz prošle sezone , kada u 12 utakmica , od kojih je u većini ušao
9.13
#124292977,doc#244214,vj20100627spo07 što se u kojem trenutku utakmice radi - kada se gubi , vodi ili čuva neodlučen rezultat
9.13
#124288039,doc#244208,vj20100627spo01 situacija podsjetila je na finale SP 1966 . kada su Englezi pobijedili Nijemce 4-2 i sporni
9.13
#124287214,doc#244206,vj20100627pis02 životu odlično ide dokazala je nedavno kada je na privatnoj zabavi uglednih zlatara
9.13
#124277576,doc#244188,vj20100627crn02 statistike malo su poljuljali podaci iz 2009 . kada je utvrđeno da je broj ovakvih krađa porastao
9.13
#124270969,doc#244170,vj20100626spo08 nalikovale na najveće nogometno slavlje , kada je Japan kao domaćin SP-a 2002 . također
9.13
#124268255,doc#244167,vj20100626spo05 « je , pak , mudro čekala na kontre , a kada je prvu priliku dočekala , hladnokrvno
9.13
#124267203,doc#244164,vj20100626spo02 Uvjerljivo , najmanje do sada . </p><p> Od kada je na svjetskim prvenstvima uveden sustav
9.13
#124261292,doc#244155,vj20100626pis01 važna za dobar brak , za razliku od 1990 . kada je to smatralo 65 posto odraslih . Istraživanje
9.13
#124260204,doc#244152,vj20100626kul06 mnogima s njihovih turneja od 1997 . , kada sam ih gledao prvi put , do danas . </p>
9.13
#124239812,doc#244115,vj20100625spo03 nalikovale na najveće nogometno slavlje , kada je Japan kao domaćin SP-a 2002 . također
9.13
#124232170,doc#244103,vj20100625kul06 mnogima s njihovih turneja od 1997 . , kada sam ih gledao prvi put , do danas . </p>
9.13
#124219378,doc#244085,vj20100624van08 Jugoistočnoj Europi , te dodao da regija , sada kada je povezana s procesom proširenja EU-a
9.13
#124214597,doc#244072,vj20100624sss03 srpnja uz još oko 500 dokumenata iz vremena kada je Hitler boravio u zatvoru . Među dokumentima
9.13
#124204965,doc#244051,vj20100624kul02 mogao se vidjeti na televiziji 2007 . , kada je ubilježio i zavidnu gledanost . </p><p>
9.13
#124203573,doc#244048,vj20100624kom02 teškim vremenima očito čini svoje . Moskva , kada je riječ o računima za plin , više ne oprašta
9.13
#124201097,doc#244042,vj20100624crn04 prošle godine . </p><p> Riječ je o slučaju kada je u narodnjačkom klubu u Kaštel Lukšiću
9.13
#124200210,doc#244039,vj20100624crn01 vlade Zorana Đinđića 2003 . godine , od kada su bili u bijegu . </p><p> Po pisanju medija
9.13
#124198691,doc#244034,vj20100623van04 Jugoistočnoj Europi , te dodao da regija , sada kada je povezana s procesom proširenja EU-a
9.13
#124185763,doc#244008,vj20100623kom01 više zaista nema . I nije potrebno . A kada je riječ o budućnosti , ona će biti u onoj
9.13
#124165416,doc#243958,vj20100622crn02 razdoblju od ožujka ove godine do ove subote kada je i uhićen . </p><p> Tijekom kriminalističkog
9.13
#124149274,doc#243923,vj20100621kul01 još napravi majstorski , onda ne začuđuje kada godišnja Nagrada Vladimir Nazor za kazalište
9.13
#124145464,doc#243915,vj20100621crn04 navečer oko 21 . 30 sati u Ravnoj Gori kada je , slaveći zadnji dan škole , pao s četverocikla
9.13
#124138693,doc#243895,vj20100620spo08 stvorio David Beckham . Nisam mogao vjerovati kada sam shvatio gdje se nalazim . Beckham me
9.13
#124138230,doc#243894,vj20100620spo07 najviše u svojoj premijernoj utakmici , kada je svladala Srbiju s 1-0 . Međutim , dojam
9.13
#124137843,doc#243893,vj20100620spo06 pobjede i rezultat . Naravno da je bolje kada slavite uz veliku igru , no svoje igrače
9.13
#124136764,doc#243891,vj20100620spo04 niti jedan pogodak i bilo bi vrlo dobro kada bi to tako ostalo , jer će nas zbog toga
9.13
#124132276,doc#243885,vj20100620pis06 pretvaraju u pravu zanimaciju i zabavu , posebno kada se oko stola okupi veće društvo . No pritom
9.13
#124125164,doc#243872,vj20100620kul01 još napravi majstorski , onda ne začuđuje kada godišnja Nagrada Vladimir Nazor za kazalište
9.13
#124122264,doc#243869,vj20100620kom03 da postoji odlučnost da se nešto uradi kada je Bosna i Hercegovina u pitanju . « </p>
9.13
#124111807,doc#243842,vj20100619spo07 Prvi puta su se plasirali 2006 . godine , kada su u nokaut-fazi ispali od Brazila . U
9.13
#124111295,doc#243840,vj20100619spo05 će to igra strpljenja , jer zadnji puta kada smo igrali protiv Japana , mučili smo se
9.13
#124106767,doc#243833,vj20100619pis06 pretvaraju u pravu zanimaciju i zabavu , posebno kada se oko stola okupi veće društvo . No pritom
9.13
#124094663,doc#243817,vj20100619kom03 da postoji odlučnost da se nešto uradi kada je Bosna i Hercegovina u pitanju . « </p>
9.13
#124083975,doc#243791,vj20100618spo05 Prvi puta su se plasirali 2006 . godine , kada su u nokaut-fazi ispali od Brazila . U
9.13
#124083463,doc#243789,vj20100618spo03 će to igra strpljenja , jer zadnji puta kada smo igrali protiv Japana , mučili smo se
9.13
#124080335,doc#243784,vj20100618pis06 pretvaraju u pravu zanimaciju i zabavu , posebno kada se oko stola okupi veće društvo . No pritom
9.13
#124066944,doc#243755,vj20100617van01 otvaranje pregovora , ali bez navođenja datuma kada će pregovori započeti . </p><p> U pregovaračkom
9.13
#124063687,doc#243747,vj20100617spo06 reprezentacije slijedi u petak u Johannesburgu kada će se sučeliti s SAD-om . Stanje na ljestvici
9.13
#124059223,doc#243738,vj20100617kul08 prava čarolija kojom prizivamo vrijeme kada su ovakva putujuća kazališta nastupala
9.13
#124055724,doc#243733,vj20100617kul03 ostvarenja u teatru i području dizajna . Tek kada to bude učinjeno , naglasio je Gašparović
9.13
#124049827,doc#243721,vj20100617crn02,pn je o događaju iz veljače 1998 . godine kada su ga navodno tražili 200 .000 tadašnjih
9.13
#124047713,doc#243714,vj20100616van03 organizirati masovne prosvjede u rujnu , kada bi predložena reforma trebala stići u parlament
9.13
#124046360,doc#243712,vj20100616van01 ureda obraćaju naciji samo u slučajevima kada se ocijeni da se radi o posebnim , izuzetnim
9.13
#124044559,doc#243705,vj20100616sss02 dogodio se i za vrijeme prošlog prvenstva , kada su sa stadiona u Njemačkoj uklonjeni navijači
9.13
#124041944,doc#243699,vj20100616spo04 ali i u Švicarskoj prije dvije godine , kada su bez otpora gubili protiv Italije i Nizozemske
9.13
#124038880,doc#243693,vj20100616pis01 se već odavno čini da je došlo vrijeme kada oglašavanje u obliku koji je do sada prevladavao
9.13
#124036658,doc#243687,vj20100616kul03 mlade ima naknadno djelovanje , pa čak i kada u zadnjoj slici stoje jedan nasuprot drugome
9.13
#124036182,doc#243686,vj20100616kul02 prava čarolija kojom prizivamo vrijeme kada su ovakva putujuća kazališta nastupala
9.13
#124032644,doc#243681,vj20100616crn08 kuna uz dogovor da će mu novac vratiti kada bude mogao uz određenu kamatu . </p><p> Samo
9.13
#124028669,doc#243668,vj20100615van03 su britanske trupe prekoračile ovlasti kada su zapucale na prosvjednike obitelji poginulih
9.13
#124024064,doc#243656,vj20100615spo05 puta . </p><p> Taj je podatak još vredniji kada znamo da se među 25 pobjeda krije i onih
9.13
#124016834,doc#243644,vj20100615kul03 godinu zaredom , u subotu , 19 . lipnja , kada će u Štaglincu nastupiti petnaestak domaćih
9.13
#124014259,doc#243639,vj20100615kom01 nostalgijom vrtjeti snimke iz Francuske , kada je Hrvatska bila vodeća nogometna sila
9.13
#124012654,doc#243635,vj20100615crn05 Tvrtkovoj ulici u ponedjeljak oko 14 sati kada je teško ranjen Siniša V . (37) . Iako
9.13
#124011446,doc#243631,vj20100615crn01 kuna uz dogovor da će mu novac vratiti kada bude mogao uz određenu kamatu . </p><p> Samo
9.13
#123989993,doc#243589,vj20100614crn03 . H . (53) . On je hodao uz rub kolnika kada je na njega naletio automobil nepoznate
9.13
#123989880,doc#243588,vj20100614crn02 Valentina Š . je upravljala vozilom u vrijeme kada joj je bila izrečena zaštitna mjera zabrane
9.13
#123988673,doc#243586,vj20100612van08,pn način da Njemačka ne bude stalna rezerva kada nekom ekonomski zapne </head> <div1> <p> Za
9.13
#123980950,doc#243567,vj20100612spo05 je djevojka rekla da to moram napraviti kada sam već toliko želio ići na SP« , rekao
9.13
#123980027,doc#243566,vj20100612spo04 ruke su trljali prodavači televizora , a kada krene mjesec dana natjecanja u JAR-u na
9.13
#123974636,doc#243557,vj20100612pis03 javno govorilo nego i osjećaj zadovoljstva kada se roditelji ili dijete sami jave jer su
9.13
#123964969,doc#243542,vj20100612crn07 je u srijedu u kasnim večernjim satima kada je policija brata i sestru u redovnoj prometnoj
9.13
#123964708,doc#243541,vj20100612crn06 Međutim , ozlijeđeni Mario Poljak , koji se kada ga je Mur ubo nožem okrenuo i ugledao ga
9.13
#123963494,doc#243537,vj20100612crn02 osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne , od kada su bili u bijegu . [Ma . Bojić , Hina] </p>
9.13
#123962328,doc#243536,vj20100612crn01 u naselju Retkovec u petak rano ujutro kada je Darko Gajić (38) ubio svoje dvije kćeri
9.13
#123955851,doc#243518,vj20100611spo03 je djevojka rekla da to moram napraviti kada sam već toliko želio ići na SP« , rekao
9.13
#123954928,doc#243517,vj20100611spo02 ruke su trljali prodavači televizora , a kada krene mjesec dana natjecanja u JAR-u na
9.13
#123950924,doc#243510,vj20100611pis03 javno govorilo nego i osjećaj zadovoljstva kada se roditelji ili dijete sami jave jer su
9.13
#123942869,doc#243497,vj20100611kom01 sebe izvući određenu korist . Pogotovo kada krene primjena novih sankcija i kontrola
9.13
#123941727,doc#243494,vj20100611crn06 je u srijedu u kasnim večernjim satima kada je policija brata i sestru u redovnoj prometnoj
9.13
#123941466,doc#243493,vj20100611crn05 Međutim , ozlijeđeni Mario Poljak , koji se kada ga je Mur ubo nožem okrenuo i ugledao ga
9.13
#123940563,doc#243490,vj20100611crn02 osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne , od kada su bili u bijegu . [Ma . Bojić , Hina] </p>
9.13
#123939706,doc#243489,vj20100611crn01 u naselju Retkovec u petak rano ujutro kada je Darko Gajić (38) ubio svoje dvije kćeri
9.13
#123931723,doc#243468,vj20100610spo01 , uostalom , bilo 2008 . u Engleskoj , kada na Euru nije bilo »Gordog Albiona« . </p>
9.13
#123922218,doc#243447,vj20100610crn02 kriminalnim djelatnostima uhićenih , a kada je skupila dovoljno dokaza krenuli su u
9.13
#123922063,doc#243446,vj20100610crn01 najavila za 8 . srpnja ove godine , do kada bi Vrhovni sud trebao odlučiti o žalbama
9.13
#123914114,doc#243424,vj20100609spo01 dodijelio 20 slobodnih bacanja više . No , kada su tri igrača iz startne petorke , Stipčević
9.13
#123908609,doc#243413,vj20100609kul02 stanova i kuća u danima galopirajuće recesije kada su brojne američke obitelji zbog gubitka
9.13
#123906585,doc#243409,vj20100609kom01 striktno primjenjuju kazne od 0,5 posto BDP-a kada se ode previše u crveno do toga da se takvim
9.13
#123899671,doc#243388,vj20100608spo05 završnicama SP-a . </p><p> Usporedno s trenutkom kada su Europljani počeli shvaćati potencijal
9.13
#123898603,doc#243386,vj20100608spo03 najboljim momčadima u nekim utakmicama , kada se zna da ih nakon tih dvoboja čekaju oni
9.13
#123897998,doc#243385,vj20100608spo02 sezonu 2010 ./2011 . pali su u drugi plan kada je priopćeno da su započela uhićenja vezana
9.13
#123886272,doc#243363,vj20100608crn01 počelo u nedjelju u poslijepodnevnim satima kada je muškarac , pod vidnim utjecajem alkohola
9.13
#123882034,doc#243350,vj20100607spo07 . godinu i najveći uspjeh u karijeri , kada je bio nepobjediv na zemlji Roland Garrosa
9.13
#123880985,doc#243348,vj20100607spo05 protiv Lakersa bio je raspoložen kao rijetko kada . Već u prvom poluvremenu ubacio je sedam
9.13
#123879556,doc#243346,vj20100607spo03,pn jedanput , dok su Englezi svaki put gubili kada bi dvoboj došao do »bijele točke « </head>
9.13
#123869055,doc#243330,vj20100607kom03 su pogriješila . Zato i ne treba čuditi kada i sama jednoga dana krenu rješavati sukobe
9.13
#123868576,doc#243329,vj20100607kom02 pravima koja iz njega proizlaze u vremenima kada vam gospodarstvo raste ili kad pada . Prema
9.13
#123867608,doc#243328,vj20100607kom01 trebao ići prvonagrađeni rad , a samo onda kada prva nagrada nije dodijeljena , prema sugestijama
9.13
#123863353,doc#243315,vj20100606van04,pn nalaze , europske su vlade vrlo oprezne kada je riječ o donesenim zaključcima </head>
9.13
#123863313,doc#243314,vj20100606van03 realističan datum , spominje se i prosinac , do kada bi grčka financijska kriza trebala dobiti
9.13
#123860419,doc#243307,vj20100606sss02 Pucnjava se dogodila na kraju sudske rasprave kada je nepoznati muškarac izvadio pištolj i
9.13
#123852630,doc#243292,vj20100606pis02 Geoffreyja , pa glumica ističe da je , kada se cijela obitelj okupi na jednom mjestu
9.13
#123848365,doc#243285,vj20100606kul01 </p><p> Nagrade će biti poznate u subotu , kada će se u kinu »Europa« u 22 sata i dodijeliti
9.13
#123847560,doc#243284,vj20100606kom04 drugo je pitanje mogu li se naći rješenja kada se pojave problemi . U slučaju Meksičkog
9.13
#123839251,doc#243268,vj20100605van04,pn nalaze , europske su vlade vrlo oprezne kada je riječ o donesenim zaključcima </head>
9.13
#123839211,doc#243267,vj20100605van03 realističan datum , spominje se i prosinac , do kada bi grčka financijska kriza trebala dobiti
9.13
#123836317,doc#243260,vj20100605sss02 Pucnjava se dogodila na kraju sudske rasprave kada je nepoznati muškarac izvadio pištolj i
9.13
#123828528,doc#243245,vj20100605pis02 Geoffreyja , pa glumica ističe da je , kada se cijela obitelj okupi na jednom mjestu
9.13
#123824263,doc#243238,vj20100605kul01 </p><p> Nagrade će biti poznate u subotu , kada će se u kinu »Europa« u 22 sata i dodijeliti
9.13
#123823458,doc#243237,vj20100605kom04 drugo je pitanje mogu li se naći rješenja kada se pojave problemi . U slučaju Meksičkog
9.13
#123814902,doc#243220,vj20100604van03,pn nalaze , europske su vlade vrlo oprezne kada je riječ o donesenim zaključcima </head>
9.13
#123814862,doc#243219,vj20100604van02 realističan datum , spominje se i prosinac , do kada bi grčka financijska kriza trebala dobiti
9.13
#123812433,doc#243212,vj20100604sss02 Pucnjava se dogodila na kraju sudske rasprave kada je nepoznati muškarac izvadio pištolj i
9.13
#123804838,doc#243197,vj20100604pis02 Geoffreyja , pa glumica ističe da je , kada se cijela obitelj okupi na jednom mjestu
9.13
#123800571,doc#243190,vj20100604kul01 </p><p> Nagrade će biti poznate u subotu , kada će se u kinu »Europa« u 22 sata i dodijeliti
9.13
#123799662,doc#243189,vj20100604kom03 do četiri posto . U ovom su trenutku , kada je Europa u pitanju , dva krizna žarišta
9.13
#123794086,doc#243176,vj20100603van04 hospitalizirani u Izraelu i bit će pušteni tek kada im se zdravstveno stanje poboljša . Izraelske
9.13
#123787303,doc#243162,vj20100603spo05 uvjeriti na lanjskom Kupu konfederacija , kada je JAR dogurao do polufinala , a tamo vrlo
9.13
#123777175,doc#243143,vj20100603crn08 su ti dokumenti ostali u njegovu stolu kada je napuštao dužnost 2004 . godine , pa
9.13
#123776746,doc#243142,vj20100603crn07 je silom morala smirivati D . K . (42) kada je u utorak oko 0 .40 sati nasrnuo na policajca
9.13
#123775313,doc#243137,vj20100603crn02 da je isti slučaj imao i prošle godine kada mu je jedan kupac također na procjenu donio
9.13
#123772551,doc#243131,vj20100602van04 hospitalizirani u Izraelu i bit će pušteni tek kada im se zdravstveno stanje poboljša . Izraelske
9.13
#123765768,doc#243117,vj20100602spo05 uvjeriti na lanjskom Kupu konfederacija , kada je JAR dogurao do polufinala , a tamo vrlo
9.13
#123755154,doc#243097,vj20100602crn08 su ti dokumenti ostali u njegovu stolu kada je napuštao dužnost 2004 . godine , pa
9.13
#123754725,doc#243096,vj20100602crn07 je silom morala smirivati D . K . (42) kada je u utorak oko 0 .40 sati nasrnuo na policajca
9.13
#123753292,doc#243091,vj20100602crn02 da je isti slučaj imao i prošle godine kada mu je jedan kupac također na procjenu donio
9.13
#123749804,doc#243082,vj20100601van01 hospitalizirani u Izraelu i bit će pušteni tek kada im se zdravstveno stanje poboljša . Izraelske
9.13
#123747885,doc#243076,vj20100601spo08 Bundeslige s 22 gola , dok je sezonu ranije , kada su osvojili naslov prvaka , bio strijelac
9.13
#123746985,doc#243074,vj20100601spo06 prednost jako teško dostiže . U 33 situacije kada je nositelj poveo s 2-0 u finalu , čak
9.13
#123745654,doc#243071,vj20100601spo03 uvjeriti na lanjskom Kupu konfederacija , kada je JAR dogurao do polufinala , a tamo vrlo
9.13
#123733695,doc#243046,vj20100601crn01 da je isti slučaj imao i prošle godine kada mu je jedan kupac također na procjenu donio
9.13
#123729153,doc#243035,vj20100530sss04 posao na proračunu i kontroli troškova kada sam suočen s privatnim i javnim posljedicama
9.13
#123723182,doc#243024,vj20100530spo01 reprezentativca u Chelsea . Već je prošlog ljeta , kada je Srna svoj Šahtar predvodio do najvećeg
9.13
#123716524,doc#243012,vj20100530kul01 naći financijsku pomoć za svoj film jer i kada nije tehnički kompliciran , film ne može
9.13
#123713451,doc#243005,vj20100530crn05 koji su pružali pomoć u gašenju požara , a kada su uočili kradljivca , potrčali su za njim
9.13
#123711617,doc#243001,vj20100530crn01 alkohola . </p><p> Sve je počelo oko dva sata kada su na B . V . ispred kafića iz zasad nepoznatog
9.13
#123699902,doc#242975,vj20100529pis04 se vijeku smatralo se da je čovjek star kada je navršio 40 godina . Iako nam je zvučalo
9.13
#123697283,doc#242971,vj20100529kul08 očit i s njim se nije lako nositi osobito kada ga okolina uporno čini još većim . On ima
9.13
#123689347,doc#242962,vj20100529kom03 početka devedesetih godina prošlog stoljeća , kada je i na području bivše Jugoslavije eskaliralo
9.13
#123688416,doc#242961,vj20100529kom02 koja je u Ustavu od reforme 2000 . godine kada je dotadašnji polupredsjednički sustav
9.13
#123678389,doc#242935,vj20100528spo05 oni u Puli očekuju do 14 . lipnja , za kada je zakazana i prozivka . Okvirni je plan
9.13
#123676576,doc#242931,vj20100528spo01 u petak u Ženevi počeo je u 9 . 30 sati kada su predstavnici zemalja kandidata pripremili
9.13
#123672771,doc#242926,vj20100528pis03 se vijeku smatralo se da je čovjek star kada je navršio 40 godina . Iako nam je zvučalo
9.13
#123670537,doc#242923,vj20100528kul08 godišnjoj skupštini EFA-e u Beogradu , kada će se vidjeti koji su konkretni rezultati
9.13
#123668188,doc#242918,vj20100528kul03 očit i s njim se nije lako nositi osobito kada ga okolina uporno čini još većim . On ima
9.13
#123651015,doc#242878,vj20100527kul05 masakra u Nankingu 1937 . godine , i tek kada sam ga pročitao , shvatio sam o čemu je
9.13
#123647249,doc#242872,vj20100527kom02 važno da ima pouzdanog partnera , pogotovo kada dođe na red goruće pitanje stabilizacije
9.13
#123637838,doc#242847,vj20100526spo06 Francuzi mogu ponoviti rezultat iz Njemačke , kada su , podsjetimo , izgubili u finalu protiv
9.13
#123634565,doc#242841,vj20100526pis03 ne« , otkriva Simon . Također smatra da kada se netko tako osjeća , ne smije staviti
9.13
#123628817,doc#242831,vj20100526kul01 masakra u Nankingu 1937 . godine , i tek kada sam ga pročitao , shvatio sam o čemu je
9.13
#123627134,doc#242828,vj20100526kom01 Barroso kaže da je Njemačka veliki pobjednik kada je euro u pitanju , jer je imala možda
9.13
#123621840,doc#242812,vj20100525van01 namijenjenih Iranu te je zatražila istu podršku kada je riječ o Sjevernoj Koreji . Naime , Bijela
9.13
#123586021,doc#242732,vj20100524crn02 izbila masovna tučnjava koja se smirila tek kada je policajac pucao u zrak . Epilog je jedan
9.13
#123585850,doc#242731,vj20100524crn01 nedjeljno predvečerje , do nesreće je došlo kada je vozačica kotačima automobila zahvatila
9.13
#123579726,doc#242717,vj20100523spo06 natjecanju , kao i protiv Ekvadora u zadnjoj , kada su Jozićevi momci i dalje bili u igri ,
9.13
#123565301,doc#242697,vj20100523kom02 koliko je važno što su prisutni , iako će kada jednom budu pokušavali razumjeti sadržaj
9.13
#123550800,doc#242667,vj20100522spo04 prvom polufinalu Inter je dokazao kako kada to hoće prema naprijed može igrati jako
9.13
#123546347,doc#242660,vj20100522pis03 se njezin naziv neće obistiniti , barem kada je Nola na hrvatskoj glazbenoj sceni u
9.13
#123535682,doc#242646,vj20100522kom02 koliko je važno što su prisutni , iako će kada jednom budu pokušavali razumjeti sadržaj
9.13
#123533421,doc#242643,vj20100522crn07 niz godina . Sve je kulminiralo u srijedu kada je osumnjičeni ponovno fizički nasrnuo
9.13
#123531983,doc#242639,vj20100522crn03 zaplijenjen heroin , počela je još 13 . svibnja kada je u popodnevnim satima na području Maksimira
9.13
#123523364,doc#242616,vj20100521spo01 prvom polufinalu Inter je dokazao kako kada to hoće prema naprijed može igrati jako
9.13
#123520490,doc#242612,vj20100521pis02 se njezin naziv neće obistiniti , barem kada je Nola na hrvatskoj glazbenoj sceni u
9.13
#123518240,doc#242610,vj20100521kul08 nestrpljenjem možemo očekivati uzvratni posjet kada će časopisi biti predstavljeni u Francuskom
9.13
#123512296,doc#242598,vj20100521crn07 niz godina . Sve je kulminiralo u srijedu kada je osumnjičeni ponovno fizički nasrnuo
9.13
#123510858,doc#242594,vj20100521crn03 zaplijenjen heroin , počela je još 13 . svibnja kada je u popodnevnim satima na području Maksimira
9.13
#123504830,doc#242577,vj20100520spo07 nezadovoljstvo . </p><p> »Puno je lakše igrati kada imate nekoga tko će završiti akciju na
9.13
#123503069,doc#242573,vj20100520spo03 od Slovačke , pogotovo u prvom dijelu , kada su odigrali vrlo dobro , no na kraju je
9.13
#123502110,doc#242571,vj20100520spo01 Nikad oni više neće dobiti nijedan dopis kada je u pitanju ovaj stadion . Želimo da nas
9.13
#123501012,doc#242570,vj20100520pis03 može se neprekidno koristiti pet godina kada dolazi do svojevrsna zasićenja materijala
9.13
#123492390,doc#242553,vj20100520crn05 zaposlenici J . D . i uredno ga platio , a kada je vidio da je u prostorijama kladionice
9.13
#123484681,doc#242533,vj20100519spo06 i konzultacija s liječnicima odlučit će kada će se vratiti na terene . </p><p> Zdravstveni
9.13
#123482759,doc#242529,vj20100519spo02 nas ponovno očekuje zanimljivo ljeto , kada su u pitanju transferi , koje bi nakon
9.13
#123475426,doc#242517,vj20100519kul01 prvi koncert u Hrvatskome glazbenom zavodu kada je orkestar predstavljen javnosti . Veliko
9.13
#123465761,doc#242492,vj20100518spo05 kazniti svaku vrstu neprimjerenog ponašanja kada je u pitanju rad kluba . Zabrana ulaska
9.13
#123464279,doc#242489,vj20100518spo02 se najbolje moglo vidjeti prošle jeseni kada je Hrvatska u prvom okršaju protiv Slovaka
9.13
#123459197,doc#242482,vj20100518kul06 dolaska 2003 . na stadion u Velikoj Gorici - kada je prodano samo šest tisuća ulaznica u
9.13
#123454994,doc#242476,vj20100518kom03 zaraditi , znamo odavno , iako ove godine - kada država plaća studij svima koji se upišu
9.13
#123453843,doc#242474,vj20100518kom01 Naime , da je kojim slučajem Nobilo u pravu kada tvrdi da je u spomenutom slučaju na djelu
9.13
#123451833,doc#242469,vj20100518crn04,pn Županijskog suda u Rijeci . Do ubojice se došlo kada su neki od očevidaca pokrenuli na Facebooku
9.13
#123451793,doc#242468,vj20100518crn03 što još nikada nije dogodilo te da su , kada su doznali za taj slučaj , odmah o svemu
9.13
#123443894,doc#242449,vj20100517spo05 natjecanja . </p><p> »Bilo bi jako dobro kada bih izbjegao Španjolce . Ali , to će biti
9.13
#123433364,doc#242433,vj20100517kul02 dolaska 2003 . na stadion u Velikoj Gorici - kada je prodano samo šest tisuća ulaznica u
9.13
#123428078,doc#242423,vj20100517crn03,pn Zagrebačko suđenje nastavlja se u srijedu kada bi krunski svjedok Marjanović trebao iza
9.13
#123425844,doc#242416,vj20100516van04,pn ratna zona </head><head> Od četvrtka navečer kada je došlo do erupcije nasilja ubijene su
9.13
#123420250,doc#242403,vj20100516spo05 dva tjedna , točnije do 31 . svibnja , do kada HNS Europskom nogometnom savezu (Uefa)
9.13
#123411499,doc#242389,vj20100516kul07 , koje je zadržalo do današnjih dana , kada djeluje u sklopu Narodnoga sveučilišta
9.13
#123402057,doc#242375,vj20100516crn05 Leskovara je uhićen u akciji Uskoka i policiji kada je u jednome zagrebačkome lokalu od poduzetnika
9.13
#123398618,doc#242366,vj20100515van04,pn ratna zona </head><head> Od četvrtka navečer kada je došlo do erupcije nasilja ubijene su
9.13
#123393024,doc#242353,vj20100515spo05 dva tjedna , točnije do 31 . svibnja , do kada HNS Europskom nogometnom savezu (Uefa)
9.13
#123384443,doc#242339,vj20100515kul07 , koje je zadržalo do današnjih dana , kada djeluje u sklopu Narodnoga sveučilišta
9.13
#123375001,doc#242325,vj20100515crn05 Leskovara je uhićen u akciji Uskoka i policiji kada je u jednome zagrebačkome lokalu od poduzetnika
9.13
#123371562,doc#242316,vj20100514van03,pn ratna zona </head><head> Od četvrtka navečer kada je došlo do erupcije nasilja ubijene su
9.13
#123365799,doc#242302,vj20100514spo02 dva tjedna , točnije do 31 . svibnja , do kada HNS Europskom nogometnom savezu (Uefa)
9.13
#123357959,doc#242289,vj20100514kul05 , koje je zadržalo do današnjih dana , kada djeluje u sklopu Narodnoga sveučilišta
9.13
#123354378,doc#242283,vj20100514kom02 jednako ticalo jugoistoka Europe kao i kada je riječ o Turskoj . Službeni London nema
9.13
#123353873,doc#242282,vj20100514kom01 gospodarski div s primjerenom disciplinom kada je u pitanju trošenje državnog novca ,
9.13
#123351800,doc#242277,vj20100514crn04 Leskovara je uhićen u akciji Uskoka i policiji kada je u jednome zagrebačkome lokalu od poduzetnika
9.13
#123339237,doc#242246,vj20100513kul04 o autobiografskoj priči iz vremena rata kada je kao dječak morao otići iz Vodica , no
9.13
#123332590,doc#242232,vj20100512van08 granici , kao što je nedavno bio slučaj kada je na granici prema Kosovu policija otkrila
9.13
#123327868,doc#242217,vj20100512spo07 očekivati bodove protiv jake Lokomotive , kada u Zaprešiću bodove nisu osvajali ni protiv
9.13
#123319199,doc#242198,vj20100512kom02 neizbježan . No ta je situacija pokazala da se , kada zaprijeti realna opasnost , i Europljani
9.13
#123317200,doc#242194,vj20100512crn03 </p><p> Sve je počelo u utorak oko 20 sati kada je pijani I . G . u kafiću maltretirao
9.13
#123316967,doc#242193,vj20100512crn02 jutarnjim satima na području naselja Siget kada je policija temeljem ranijih saznanja da
9.13
#123315687,doc#242188,vj20100511van05 i lažiranje izbora , zemlju je preuzela kada je 2001 . svrgnut tadašnji predsjednik
9.13
#123312686,doc#242180,vj20100511sss03,pn <head> Više od 350 rudara bilo je pod zemljom kada su dvije eksplozije tijekom vikenda pogodile
9.13
#123312526,doc#242179,vj20100511sss02 provedeno izvan zatvorenog prostora , osobito kada znaju da je u zraku velika količina štetnih
9.13
#123300721,doc#242158,vj20100511kom03 mogao zapitati u kakvoj to državi živimo kada školski udžbenici završavaju na Uskoku
9.13
#123294391,doc#242139,vj20100510sss07 očekuje da val bude niži od jednoga metra kada stigne do obale . [Hina] </p> </div1> <p> [Indeks]
9.13
#123291494,doc#242130,vj20100510spo06 Slovaci su pali tek u posljednjoj minuti , kada su krenuli na sve ili ništa . Pri rezultatu
9.13
#123289403,doc#242126,vj20100510spo02 </p><p> »Ne možeš reći da nisi ispunio cilj kada u finalu izgubiš od Barcelone . To je momčad
9.13
#123285646,doc#242120,vj20100510pis02 bića emocionalno počinju razvijati tek kada počnu govoriti i hodati , mališani čak
9.13
#123285193,doc#242119,vj20100510pis01 kažnjavao . Za oca koji je umro od aidsa kada joj je bilo 13 godina , doznala je da je
9.13
#123279295,doc#242111,vj20100510kul01 tržište umjetnina ne funkcionira , pogotovo kada je riječ o prodaji radova umjetnika mlađega
9.13
#123279075,doc#242110,vj20100510kom03 dopustiti ponavljanje karlovačkog slučaja , kada je nekad dovršeni plinovod godinama čekao
9.13
#123277625,doc#242108,vj20100510kom01 vrijednošću . I u ovo teško recesijsko vrijeme , kada se sve teže ostvaruju materijalna dobra
9.13
#123277347,doc#242107,vj20100510crn08 kluba , već liječnici iz splitske bolnice kada se mladić pojavio zatraživši liječničku
9.13
#123276512,doc#242105,vj20100510crn06 Akcija je počela u subotu u parku Ribnjak kada je oko dva sata policija zaustavila dvadesetosmogodišnjaka
9.13
#123274163,doc#242099,vj20100509van08 vlade . </p><p> Prema britanskom Ustavu , kada parlament nema jasnu većinu , premijer
9.13
#123267944,doc#242084,vj20100509spo07 se iz ponora . Kriza je bila najdublja kada je izgubila od Primorja u 6 . veljače 9-10
9.13
#123261891,doc#242075,vj20100509pis04 najrazličitiji utjecaji . Naime , 1842 . godine kada je Kina bila zatvorena za strana ulaganja
9.13
#123248162,doc#242052,vj20100508van08 vlade . </p><p> Prema britanskom Ustavu , kada parlament nema jasnu većinu , premijer
9.13
#123241145,doc#242035,vj20100508spo05 se iz ponora . Kriza je bila najdublja kada je izgubila od Primorja u 6 . veljače 9-10
9.13
#123236294,doc#242028,vj20100508pis04 najrazličitiji utjecaji . Naime , 1842 . godine kada je Kina bila zatvorena za strana ulaganja
9.13
#123220985,doc#242000,vj20100507van01 vlade . </p><p> Prema britanskom Ustavu , kada parlament nema jasnu većinu , premijer
9.13
#123216994,doc#241989,vj20100507spo04 se iz ponora . Kriza je bila najdublja kada je izgubila od Primorja u 6 . veljače 9-10
9.13
#123212652,doc#241983,vj20100507pis03 najrazličitiji utjecaji . Naime , 1842 . godine kada je Kina bila zatvorena za strana ulaganja
9.13
#123208817,doc#241976,vj20100507kul04 koji je s njom nastupio u Sloveniji , i kada je čuo za taj program , zahtjevan s obzirom
9.13
#123205942,doc#241971,vj20100507kom02 rezultate pa i s tom činjenicom treba računati kada i poglavlje 23 . bude otvoreno . </p><p>
9.13
#123195856,doc#241942,vj20100506spo02 asistencije Kanađanina . Tome možemo dodati i da kada Nasha nije bilo na terenu , on nije zabilježio
9.13
#123190752,doc#241933,vj20100506kul01 koji je s njom nastupio u Sloveniji , i kada je čuo za taj program , zahtjevan s obzirom
9.13
#123188570,doc#241930,vj20100506kom01,pn ropstvo duga </head><head> A što će biti kada milijuni ljudi shvate da pomoć izvana ima
9.13
#123161055,doc#241859,vj20100504spo01 kakvog je Alispahić pokazao protiv Karlovca kada je škaricama zabio pogodak . « </p><p> Nakon
9.13
#123154178,doc#241846,vj20100504kul01 drukčijem i spreman na izazove . </p><p> »Danas kada Rijeka zaista živi u bogatstvu različitih
9.13
#123152718,doc#241843,vj20100504kom01 predznaka , te da se premijerka Kosor ne šali kada kaže da u Hrvatskoj , u tom pitanju , više
9.13
#123132588,doc#241799,vj20100503kom02 sjetiti , na sreću neuspjelog , pokušaja kada je pred Božić mladi Nigerijac želio srušiti
9.13
#123131760,doc#241798,vj20100503kom01 2020 . godine Hrvatska , bez obzira na to kada će biti primljena u EU , nema nikakve šanse
9.13
#123129885,doc#241791,vj20100503crn02 napao tridesetogodišnjeg mještanina , a kada je muškarac pao na tlo napadač ga je nastavio
9.13
#123117000,doc#241766,vj20100502pis01 Britanskog društva za glas , treba paziti na to kada govorimo nekome tko je udaljen od nas metar
9.13
#123109200,doc#241755,vj20100502kom02 incident u hipu pretvorio u pravu priču kada su se radnici , dakle oni koji su plaćeni
9.13
#123106642,doc#241749,vj20100502crn04 zemljama EU-a , a uhićen je na granici kada je iz Njemačke pokušao preći u Austriju
9.13
#123106288,doc#241748,vj20100502crn03 pretpostavlja se da je do tragedije došlo kada je tridesetšestogodišnja vozačica u zavoju
9.13
#123105223,doc#241746,vj20100502crn01 izgubio oko i pukao mu je bubnjić u uhu , kada mu je jedan od navijača NK Dinama u subotu
9.13
#123104021,doc#241743,vj20100501van06 prekriveno lice stupit će na snagu tek kada ga potvrdi i gornji dom belgijskog parlamenta
9.13
#123100759,doc#241735,vj20100501sss06,pn vrijeme u jednom baru u srijedu rano ujutro , kada je skupina napadača upala u lokal i odvojila
9.13
#123098236,doc#241730,vj20100501sss01 svečano otvaranje održano je u petak , kada je svečanosti nazočilo više od 20 čelnika
9.13
#123096955,doc#241726,vj20100501spo05 Nije Inter igrao kao prije tjedan dana kada je oduševio europsku javnost . Nije Inter
9.13
#123095975,doc#241724,vj20100501spo03 mislima sigurno više u sljedećoj srijedi kada će u uzvratnu finala Kupa protiv Šibenika
9.13
#123092840,doc#241719,vj20100501pis04 zabava na tržištu pojavi u pravom trenutku , kada su mlađi igrači još pod dojmom sedme umjetnosti
9.13
#123090414,doc#241716,vj20100501pis01 Švedskoj bilo sredinom 18 . stoljeća , kada nije bilo antibiotika koji su spašavali
9.13
#123088835,doc#241711,vj20100501kul04 Kiklopa , koji nije mogao primiti u prosincu kada zbog bolesti nije bio u mogućnosti nazočiti
9.13
#123084200,doc#241705,vj20100501kom02 incident u hipu pretvorio u pravu priču kada su se radnici , dakle oni koji su plaćeni
9.13
#123080551,doc#241697,vj20100501crn02 ubojstva i samoubojstva , točno vrijeme kada je došlo do tragičnog događaja te kako
9.13
#123077699,doc#241690,vj20100430van03 prekriveno lice stupit će na snagu tek kada ga potvrdi i gornji dom belgijskog parlamenta
9.13
#123075768,doc#241685,vj20100430sss05,pn vrijeme u jednom baru u srijedu rano ujutro , kada je skupina napadača upala u lokal i odvojila
9.13
#123072624,doc#241677,vj20100430spo05 Nije Inter igrao kao prije tjedan dana kada je oduševio europsku javnost . Nije Inter
9.13
#123071644,doc#241675,vj20100430spo03 mislima sigurno više u sljedećoj srijedi kada će u uzvratnu finala Kupa protiv Šibenika
9.13
#123068509,doc#241670,vj20100430pis04 zabava na tržištu pojavi u pravom trenutku , kada su mlađi igrači još pod dojmom sedme umjetnosti
9.13
#123066083,doc#241667,vj20100430pis01 Švedskoj bilo sredinom 18 . stoljeća , kada nije bilo antibiotika koji su spašavali
9.13
#123064504,doc#241662,vj20100430kul04 Kiklopa , koji nije mogao primiti u prosincu kada zbog bolesti nije bio u mogućnosti nazočiti
9.13
#123059869,doc#241656,vj20100430kom02 incident u hipu pretvorio u pravu priču kada su se radnici , dakle oni koji su plaćeni
9.13
#123056060,doc#241647,vj20100430crn01 ubojstva i samoubojstva , točno vrijeme kada je došlo do tragičnog događaja te kako
9.13
#123052020,doc#241639,vj20100429sss03,pn vrijeme u jednom baru u srijedu rano ujutro , kada je skupina napadača upala u lokal i odvojila
9.13
#123049494,doc#241631,vj20100429spo03 Nije Inter igrao kao prije tjedan dana kada je oduševio europsku javnost . Nije Inter
9.13
#123048514,doc#241629,vj20100429spo01 mislima sigurno više u sljedećoj srijedi kada će u uzvratnu finala Kupa protiv Šibenika
9.13
#123046145,doc#241626,vj20100429pis03 zabava na tržištu pojavi u pravom trenutku , kada su mlađi igrači još pod dojmom sedme umjetnosti
9.13
#123042709,doc#241619,vj20100429kul04 Kiklopa , koji nije mogao primiti u prosincu kada zbog bolesti nije bio u mogućnosti nazočiti
9.13
#123036691,doc#241605,vj20100429crn01 ubojstva i samoubojstva , točno vrijeme kada je došlo do tragičnog događaja te kako
9.13
#123025944,doc#241581,vj20100428pis01 Tako se dogodilo i ovih dana u Sydneyju kada je nova nada show biznisa trebala održati
9.13
#123020842,doc#241570,vj20100428kom01 pitanje treba li Austriji uopće predsjednik , kada tako mali broj građana sudjeluje u njegovom
9.13
#123010750,doc#241543,vj20100427spo03 važnija od tri boda , pogotovo u situaciji kada su dinamovci poljuljani , a Hajduk ostvario
9.13
#123009339,doc#241541,vj20100427spo01 formalno će ugovor zaživjeti potkraj lipnja kada će službeno početi prijelazni rok . Dotad
9.13
#123002695,doc#241531,vj20100427kul02 razdoblju od 60-ih godina prošlog stoljeća , kada su pop artisti dosegli vrhunac izražavanja
9.13
#123001444,doc#241528,vj20100427kom02 sa Srbijom te , na koncu , da će je on , kada se nađe na dnevnom redu Predsjedništva
9.13
#123000767,doc#241527,vj20100427kom01 njemu tako ispada da bi Vlada bila dobra kada bi u njoj umjesto 15 krivih sjedilo 15
9.13
#122990591,doc#241496,vj20100426spo02 a to je pokazao već u prvoj utakmici , kada je petnaest minuta prije kraja kod 1-0
9.13
#122984793,doc#241488,vj20100426kul08 arheologije suvremenoga koju , u trenutku kada se događa , već promatramo kao povijest
9.13
#122981098,doc#241481,vj20100426kul01 nisu mogli oduzeti - minute minulog dana , kada u sumrak u redu za večeru osjeća da još
9.13
#122979817,doc#241479,vj20100426kom02 tretman« . </p><p> Dvije zemlje podupiru se i kada je riječ o euroatlantskim integracijama
9.13
#122976988,doc#241470,vj20100426crn01 Matanića je , kaže , prvi put u Mitrovici čuo kada su počele priče da je došao jedan Hrvat
9.13
#122976118,doc#241467,vj20100425van06 izrazito teška nakon sukoba 10 . travnja kada je poginulo 26 ljudi , a više od 800 je
9.13
#122972398,doc#241457,vj20100425spo08 . No , Blazersi su dobili veliku pomoć kada je tek nekoliko minuta prije utakmice objavljeno
9.13
#122968288,doc#241451,vj20100425spo02,pn <head> »Ponekad mi je teško s prevoditeljem , kada vičem na igrače on im tiho prevodi pa igračima
9.13
#122963813,doc#241443,vj20100425kul04 arheologije suvremenoga koju , u trenutku kada se događa , već promatramo kao povijest
9.13
#122961052,doc#241438,vj20100425kom02 tretman« . </p><p> Dvije zemlje podupiru se i kada je riječ o euroatlantskim integracijama
9.13
#122958062,doc#241431,vj20100425crn03 u krvavoj pljački Fine u rujnu 2005 . , kada su ubijena dvojica zaštitara Sokol Marića
9.13
#122957617,doc#241430,vj20100425crn02 <p> Također , sumnjaju da je Simić ubijen kada je u Zagreb došao dogovoriti kupnju veće
9.13
#122956329,doc#241427,vj20100424van07 Situacija se posebno pogoršala dan prije , kada je postalo jasno da je Grčka u mnogo većim
9.13
#122955778,doc#241426,vj20100424van06 godišnji plan reformi BiH prema MAP-u tek kada imovina vezanu uz obranu , poput baza ,
9.13
#122954967,doc#241424,vj20100424van04 otvaranju granica propao je u četvrtak kada je armenska vladajuća koalicija objavila
9.13
#122950480,doc#241411,vj20100424spo07 na kraju donijelo bodove . </p><p> Rijetko kada ove sezone zaprešićki su gledatelji pljeskom
9.13
#122948428,doc#241408,vj20100424spo04 <p> - Zagrebačka Arena položila je ispit kada je košarka u pitanju , a položila ga je
9.13
#122929009,doc#241378,vj20100424crn02 u srijedu poslijepodne oko 14 .40 sati kada je policajac postaje Slunj , na državnoj
9.13
#122927661,doc#241373,vj20100423van05 mišljenja pokazala da nakon 6 . svibnja , kada će se održati izbori , možda i neće biti
9.13
#122927452,doc#241372,vj20100423van04 došla je u središte pozornosti u 2007 . , kada je u zemlji u kojoj se nalazi većina europskih
9.13
#122926308,doc#241370,vj20100423van02 Situacija se posebno pogoršala dan prije , kada je postalo jasno da je Grčka u mnogo većim
9.13
#122925757,doc#241369,vj20100423van01 godišnji plan reformi BiH prema MAP-u tek kada imovina vezanu uz obranu , poput baza ,
9.13
#122925285,doc#241367,vj20100423sss05 teorijski dio ispita . Priveden je u trenutku kada je zajedno s instruktorom ulazio u automobil
9.13
#122921208,doc#241357,vj20100423spo03 . Prvi put prilika je otišla u nepovrat kada su se uoči finala posvađali trener Dražen
9.13
#122907807,doc#241337,vj20100423kom02 više neće ponavljati siječanj 2009 . , kada je zbog duga preko Ukrajine prekinuta isporuka
9.13
#122904124,doc#241328,vj20100423crn01 u srijedu poslijepodne oko 14 .40 sati kada je policajac postaje Slunj , na državnoj
9.13
#122902562,doc#241323,vj20100422van04 <p> UNMIK je upravljao Kosovom od 1999 . , kada su snage NATO-a protjerale jugoslavensku
9.13
#122898324,doc#241313,vj20100422spo07 , igramo u grču borbe za ostanak , pa i kada smo dobro pripremljeni zbog straha ne igramo
9.13
#122897536,doc#241311,vj20100422spo05 napadač , draže mi je igrati iza napadača kada imam više prostora . « </p><p> Dobre igre
9.13
#122890242,doc#241298,vj20100422kul03 jednako duboka i impresivna od trenutka kada su nastala pa sve do danas . </p><p> Na takvim
9.13
#122888651,doc#241295,vj20100422kom03 da njihova struja nije baš tako jeftina kada se dodaju i troškovi odlaganja otpada te
9.13
#122888045,doc#241294,vj20100422kom02 glasova , što bi moglo dovesti do preokreta kada je riječ o izbornom pobjedniku . Dakle
9.13
#122886027,doc#241289,vj20100422crn05 opasne po život . </p><p> Do nesreće je došlo kada je žena , upravljajući »peugeotom« dubrovačkih
9.13
#122885409,doc#241287,vj20100422crn03 opasne po život . </p><p> Do nesreće je došlo kada je žena , upravljajući »peugeotom« dubrovačkih
9.13
#122884680,doc#241285,vj20100422crn01 Sljedeća rasprava zakazana je za 1 . lipnja kada će svoje iskaze dati napadnuti studenti
9.13
#122881664,doc#241276,vj20100421sss05 rođendan : prvo u krugu obitelji na dan kada je stvarno rođena te službeno na ceremoniji
9.13
#122878303,doc#241266,vj20100421spo03 u utakmicu , a svi znamo kakav je Ruud kada igra u top formi . Nemojmo zaboraviti niti
9.13
#122877747,doc#241265,vj20100421spo02 uvredama , jer mu još nisu zaboravili incident kada se prošlog mjeseca slikao u dresu ljutog
9.13
#122875551,doc#241264,vj20100421spo01 organizacije bio je od 1980 . do 2001 . godine , kada ga je naslijedio Jacques Rogge . U tom
9.13
#122868200,doc#241250,vj20100421kul01 kako dobro znamo , a naoko je takav pisac kada ga se prvi put čita . Iza fasade nalazi
9.13
#122867502,doc#241249,vj20100421kom03,pn u BiH na određene kompromise , posebno kada je riječ o provedbi reformi i promjenama
9.13
#122866219,doc#241247,vj20100421kom01,pn najviše boje ekonomskih posljedica , baš sada kada je europskom gospodarstvu krenulo nabolje
9.13
#122865613,doc#241244,vj20100421crn06 bi mogao gledati televiziju . Međutim , kada mu je došao poveći račun za struju tražio
9.13
#122850301,doc#241208,vj20100420kom03 se nitko ne buni . A što bi se i bunili kada u većini hrvatskih marina postoje poduže
9.13
#122848161,doc#241203,vj20100420crn04,pn ravnotežu te je počeo padati sa skele , a kada ga je M . N . pokušao zadržati pao je zajedno
9.13
#122845252,doc#241194,vj20100419van03 Izgleda da će u lipnju biti najavljeno kada će do vizne liberalizacije doći« , rekao
9.13
#122833949,doc#241171,vj20100419kul05 se posebice osjeća pri kraju predstave kada se ona raspada , doprinose dojmu kako nismo
9.13
#122824557,doc#241148,vj20100418van01 nedjelju u 8 .56 sati , u isto vrijeme kada s 10 . travnja dogodila nesreća nedaleko
9.13
#122802782,doc#241097,vj20100417spo05 trag u Hajdukovoj povijesti . Sjećam se kada su početkom devedesetih ispadali iz lige
9.13
#122794259,doc#241085,vj20100417pis01 povlačenjem u osamu atelijera . Osobito kada iz njega s nevjerojatnom lakoćom izlaze
9.13
#122791143,doc#241078,vj20100417kul02 teško , pogotovo u trenutačnoj situaciji kada je rijetko koji grad u Hrvatskoj likvidan
9.13
#122776497,doc#241046,vj20100416spo02 trag u Hajdukovoj povijesti . Sjećam se kada su početkom devedesetih ispadali iz lige
9.13
#122770078,doc#241037,vj20100416pis01 povlačenjem u osamu atelijera . Osobito kada iz njega s nevjerojatnom lakoćom izlaze
9.13
#122767614,doc#241032,vj20100416kul02 teško , pogotovo u trenutačnoj situaciji kada je rijetko koji grad u Hrvatskoj likvidan
9.13
#122765639,doc#241029,vj20100416kom02 , međutim , u pitanje i iskrenost SDP-a kada je riječ o ulasku Hrvatske u EU , o kojem
9.13
#122765089,doc#241028,vj20100416kom01 područje . Situacija se bitno popravila tek kada su i vođama sunitskih pobunjeničkih skupina
9.13
#122764407,doc#241026,vj20100416crn07 odbora« . Tko je u pravu znat će se u srijedu kada bi sudac Kaleb trebao donijeti presudu
9.13
#122757450,doc#241007,vj20100415spo08 može van terena biti najviše pet minuta , kada je to vrijeme prošlo , suci nisu imali
9.13
#122756074,doc#241004,vj20100415spo05 povjerenje jedan u drugoga . Ni u trenutku kada smo izgubili deset dvoboja u nizu nismo
9.13
#122755016,doc#241001,vj20100415spo02 nevjerojatnog promašaja u završnici utakmice , kada je sa samo nekoliko metara umjesto praznih
9.13
#122748537,doc#240988,vj20100415kom02 trebao bi biti iskorišten do 2015 . godine , kada bi se trebali vidjeti i konkretni rezultati
9.13
#122746560,doc#240983,vj20100415crn04 pokazat će istraga koja će biti pokrenuta tek kada vještaci utvrde je li požar podmetnut ili
9.13
#122745498,doc#240980,vj20100415crn01 bacio u kantu za smeće . </p><p> Navodno , kada je vidio što se dogodilo , ubojica i njegov
9.13
#122740805,doc#240966,vj20100414spo08 na ta dva natjecanja igrati veliku ulogu kada se bude vrednovao jednogodišnji rad dubrovačkog
9.13
#122737743,doc#240960,vj20100414spo02 sporan . Talijani ga poštuju , kako i ne bi kada je »azzurrima « 2006 . godine osigurao
9.13
#122734075,doc#240955,vj20100414kul06 Tu nema neke godine i nekog jasnog reza kada završava moderna , a počinje suvremena
9.13
#122732564,doc#240953,vj20100414kul04 razdoblju od 17 . travnja do 8 . svibnja , kada će festival ponuditi zagrebačkoj publici
9.13
#122730613,doc#240950,vj20100414kul01 tradicionalne manifestacije . </p><p> Ovo je vrijeme kada se organizacijom ovakvih događanja mogu
9.13
#122728729,doc#240947,vj20100414kom01 Sada ponovo preuzima premijersku dužnost kada se Mađarska bori da vrati vjerodostojnost
9.13
#122726243,doc#240939,vj20100414crn01 zagrebačka policija oko 11 . 54 sati u srijedu kada je nepoznati muškarac dojavio da su u zgradu
9.13
#122714042,doc#240910,vj20100413kul03 Zagrebu zaista bio obilježen poezijom , od kada je udruga za promicanje kulture i umjetnosti
9.13
#122712290,doc#240908,vj20100413kul01 Tu nema neke godine i nekog jasnog reza kada završava moderna , a počinje suvremena
9.13
#122711268,doc#240906,vj20100413kom02 obalu , posebice u predsezoni i posezoni , kada se za dani novac dobije puno više nego
9.13
#122708758,doc#240900,vj20100413crn04 području Črnomerca dok se vozio na skuteru kada ga je zaustavila prometna policija . Provjerom
9.13
#122688331,doc#240860,vj20100412crn08 Tridesetpetogodišnji B . B . teško je ozlijeđen kada je pao u otvor dubine tri metra u podnožju
9.13
#122688027,doc#240859,vj20100412crn07 kuna . Krađa se dogodila još 22 . veljače kada je I . R . P . ušetao u zlatarnicu u vlasništvu
9.13
#122671075,doc#240825,vj20100411kul08 mjeseci ) sve do 8 . siječnja 2012 . godine , kada je planiran posljednji koncert iz ciklusa
9.13
#122670084,doc#240823,vj20100411kul06 održavaju u zagrebačkome Studentskom centru , kada će biti dodijeljene i nagrade za najbolja
9.13
#122661796,doc#240814,vj20100411crn08 Razbojnik je do kioska došao oko 21 . 20 sati kada se uvjerio da je zaposlenica M . Š . (54)
9.13
#122661298,doc#240812,vj20100411crn06 kutinske Petrokemije teško se ozlijedio kada je pao s visine od sedam metara . Naime
9.13
#122644286,doc#240779,vj20100410kul08 mjeseci ) sve do 8 . siječnja 2012 . godine , kada je planiran posljednji koncert iz ciklusa
9.13
#122643295,doc#240777,vj20100410kul06 održavaju u zagrebačkome Studentskom centru , kada će biti dodijeljene i nagrade za najbolja
9.13
#122635007,doc#240768,vj20100410crn08 Razbojnik je do kioska došao oko 21 . 20 sati kada se uvjerio da je zaposlenica M . Š . (54)
9.13
#122634509,doc#240766,vj20100410crn06 kutinske Petrokemije teško se ozlijedio kada je pao s visine od sedam metara . Naime
9.13
#122617229,doc#240728,vj20100409kul04 mjeseci ) sve do 8 . siječnja 2012 . godine , kada je planiran posljednji koncert iz ciklusa
9.13
#122613985,doc#240722,vj20100409kom01 poteškoće bilo vjerojatno lakše podnositi kada bi se znalo vrijeme izlaska iz krize i
9.13
#122613043,doc#240720,vj20100409crn07 Razbojnik je do kioska došao oko 21 . 20 sati kada se uvjerio da je zaposlenica M . Š . (54)
9.13
#122612545,doc#240718,vj20100409crn05 kutinske Petrokemije teško se ozlijedio kada je pao s visine od sedam metara . Naime
9.13
#122603754,doc#240697,vj20100408spo06 gradonačelnik nema tek protokolarnu ulogu kada je nekadašnja perjanica hrvatskog sporta
9.13
#122594588,doc#240681,vj20100408kul02 Derk je rekao da se tijekom 90-ih godina , kada se mijenjalo ne samo društvo već i jezik
9.13
#122573123,doc#240636,vj20100407kom02 bitnih razloga za velik uvoz struje , osim kada je na svjetskom tržištu jeftinija od domaće
9.13
#122572377,doc#240635,vj20100407kom01 poslove . </p><p> Prije nekoliko godina , kada su Britanci predsjedali Europskom unijom
9.13
#122568106,doc#240622,vj20100406van04 Cvetkovića našla se sredinom ožujka u čudu kada je uprava JAT-a , koju je postavila vlada
9.13
#122561630,doc#240605,vj20100406spo03 biti lagan zadatak . Bavarci su vrlo jaki kada u prvoj utakmici imaju pozitivan rezultat
9.13
#122553552,doc#240588,vj20100406kul01 zadnja dva mjeseca i bit će mi strašno žao kada to sve skupa završi . Ljudi s kojima sam
9.13
#122548821,doc#240577,vj20100406crn01 Dvadesetosmogodišnji E . O . nemalo je iznenadio policiju kada ih je nazvao u subotu navečer . Naime ,
9.13
#122544689,doc#240566,vj20100405sss03 subotu u svojoj vikendici protupožarni alarm kada mu je izgorio prepečenac koji je pokušavao
9.13
#122543436,doc#240562,vj20100405spo07 uvod u sezonu čak i od 2003 . godine , kada je godinu završio kao vodeći na ljestvici
9.13
#122541980,doc#240559,vj20100405spo04 me karakter momčadi , koja ne posustaje kada gubi , rezultatski zaostatak pretvara u
9.13
#122533134,doc#240546,vj20100405kul01 uvijek aktivno . Nadalje , postoji i zamisao kada se jednog dana realizira taj ploveći paviljon
9.13
#122501586,doc#240480,vj20100403sss03 američkim rafinerijama nakon 2005 . godine kada je 15 ljudi izgubilo živote u eksploziji
9.13
#122478745,doc#240446,vj20100403crn05 zadobila je teške i po život opasne ozljede kada je izgubivši nadzor nad motociklom pala
9.13
#122471345,doc#240424,vj20100402spo04 izabran je u momčad desetljeća . Kako i ne bi kada je stigao do svoga šestog nastupa na euroligaškoj
9.13
#122453999,doc#240399,vj20100402crn05 Gorici »operirao « od siječnja do ožujka kada su opljačkali dvije poslovnice Hrvatske
9.13
#122444717,doc#240375,vj20100401spo01 su moćniji , čini se u pravom trenutku , kada kreće borba za naslove . </p><p> Naravno
9.13
#122435606,doc#240356,vj20100401crn03 ovce i obrađivati mi vrt . No , svaki put kada bih došao nailazio sam na korov visok dva
9.13
#122427850,doc#240335,vj20100330spo03 doigravanja između Barcelone i Real Madrida , kada je za »kraljevski klub« ubacio 22 poena
9.13
#122426236,doc#240332,vj20100330pis07 predrasudama . Živimo u modernim vremenima kada žena i nakon 40 . ili 50 . može imati financijsko
9.13
#122424819,doc#240330,vj20100330pis05 ljudi doživi troznamenkasti broj godina . A kada se to dogodi , slavlje je to za cijelu
9.13
#122416684,doc#240316,vj20100330kom01 samo parlamentarnih izbora 2003 . godine kada je tadašnji predsjednik SDP-a Ivica Račan
9.13
#122413549,doc#240306,vj20100329van07 oružja , Afganistan , Pakistan i Jemen kada je riječ o terorizmu , a Latinska Amerika
9.13
#122412116,doc#240302,vj20100329van03 vrijeme da se Turska priključi Uniji , kada se , naravno , steknu uvjeti kroz pregovarački
9.13
#122404790,doc#240284,vj20100329spo01 od 1999 . godine postoji poseban naboj kada se na suprotnim stranama nađu Manchester
9.13
#122404363,doc#240283,vj20100329pis05 predrasudama . Živimo u modernim vremenima kada žena i nakon 40 . ili 50 . može imati financijsko
9.13
#122402946,doc#240281,vj20100329pis03 ljudi doživi troznamenkasti broj godina . A kada se to dogodi , slavlje je to za cijelu
9.13
#122393612,doc#240261,vj20100329crn02 Ilić je , kao nedavno i njegov branjenik kada je izručen iz BiH , zatražio dodatno vrijeme
9.13
#122386845,doc#240245,vj20100328spo06 Na početku susreta smo se dobro držali i kada sam očekivao da ćemo se osloboditi pritiska
9.13
#122382290,doc#240241,vj20100328spo02 taktičar . Iako je iznenadio sve na stazi kada je puno prije ostalih izašao u boks po
9.13
#122381598,doc#240240,vj20100328spo01 što stadion ima puno izlaza , pa se , još kada se gradio , tvrdilo da se kompletno može
9.13
#122380790,doc#240239,vj20100328pis03 predrasudama . Živimo u modernim vremenima kada žena i nakon 40 . ili 50 . može imati financijsko
9.13
#122379373,doc#240237,vj20100328pis01 ljudi doživi troznamenkasti broj godina . A kada se to dogodi , slavlje je to za cijelu
9.13
#122368640,doc#240219,vj20100328crn04 osumnjičenog otkriveno je tek prije tri dana kada je djevojčica majci ispričala šokantnu
9.13
#122358879,doc#240195,vj20100327spo04 samo nevažne minute , već je bio na terenu kada su se odlučivale utakmice . Igrači Barcelone
9.13
#122358021,doc#240194,vj20100327spo03 dopredsjednika Zdravka Mamića u petak poslijepodne kada je najavio da će klub svima omogućiti besplatan
9.13
#122339067,doc#240171,vj20100327crn08 krađu u pokušaju . </p><p> Sve je počelo kada su V . P . i njezin bivši suprug J . P
9.13
#122338052,doc#240168,vj20100327crn05,pn parkiralištu ostavio u utorak u 18 sati , a kada je u četvrtak u 10 sati došao po »BMW«
9.13
#122337525,doc#240166,vj20100327crn03 nestanka djevojke . Kao i prošloga vikenda kada je Leskovčanin bio službeno uhićen zbog
9.13
#122328514,doc#240143,vj20100326spo02 samo nevažne minute , već je bio na terenu kada su se odlučivale utakmice . Igrači Barcelone
9.13
#122327655,doc#240142,vj20100326spo01 dopredsjednika Zdravka Mamića u petak poslijepodne kada je najavio da će klub svima omogućiti besplatan
9.13
#122319136,doc#240126,vj20100326crn07 Zagrebu , uočio u tramvaju na Trešnjevci , a kada je mladić sišao u Draškovićevoj ulici prišao
9.13
#122317622,doc#240122,vj20100326crn03 krađu u pokušaju . </p><p> Sve je počelo kada su V . P . i njezin bivši suprug J . P
9.13
#122304115,doc#240087,vj20100325kul02 ove godine , odgodio za 26 . ožujka , dan kada će se Vijeće smijeniti . </p><p> »U Gradu
9.13
#122300735,doc#240082,vj20100325crn06 hodala cestom i telefonirala na mobitel kada joj je s leđa prišao nepoznati muškarac
9.13
#122300153,doc#240080,vj20100325crn04 raskrižju Selske ceste i Jadranskog mosta kada su domaći navijači oštetili taksi vozilo
9.13
#122294548,doc#240061,vj20100324spo06 vremena i Capello bi se trebao kockati kada je u pitanju Cole . Neka ga čeka . Ja sam
9.13
#122294039,doc#240060,vj20100324spo05 dobro . Budući da sam u Austriju stigao kada je kvaliteta u našoj ligi počela padati
9.13
#122289176,doc#240052,vj20100324kul08 Julijana Matanović i Drago Glamuzina . I kada dva pisca od kalibra kakvi su Miljenko
9.13
#122286530,doc#240046,vj20100324kul02 otvorio je i neka od uobičajenih pitanja kada se govori o jeziku . To da s naših brojnih
9.13
#122282263,doc#240038,vj20100324crn04 raskrižju Ulice Medveščak i Ivana Belostenca kada je teško ozlijeđen maloljetni pješak .
9.13
#122275408,doc#240016,vj20100323spo06 ulaznicu , da se ne dogodi kao i ranije , kada nam ljudi dolaze u klub i traže ulaznice
9.13
#122272665,doc#240011,vj20100323spo01 utakmica u sjećanju . Posebno mi je draga ona kada smo pobijedili s 2-1 , trener nam je bio
9.13
#122269759,doc#240007,vj20100323pis02 vremena živi u jeftinim hotelskim sobama , a kada je u Londonu odsjeda kod roditelja i napominje
9.13
#122264376,doc#239998,vj20100323kul01 svirao u svojim mislima sve do 22 . ožujka , kada je preminuo u osamdeset drugoj godini u
9.13
#122262723,doc#239995,vj20100323kom01 oporbenoj stranci shvatili su onoga trenutka kada je , nakon Mršića i Picule , nedavno podignuta
9.13
#122260672,doc#239988,vj20100323crn02 Nesreća se dogodila u utorak poslije podne kada je četrdesettrogodišnji motociklist u lijevom
9.13
#122252600,doc#239966,vj20100322spo04 plasman na završnicu nakon 2005 . godine , kada su naši igrači , u čijem je sastavu među
9.13
#122240268,doc#239944,vj20100322crn07 kroz garažu , koja nema vrata , u vrijeme kada su I . M . (30) i njegova supruga M . S
9.13
#122239870,doc#239942,vj20100322crn05 dvije prijave su iz 2003 . i 2006 . godine kada je prijavljen zbog zlouporabe droge te
9.13
#122238635,doc#239939,vj20100322crn02 nestala iz njihovoga stana na Laništu od kada joj se gubi svaki trag , doveden je u nedjelju
9.13
#122224970,doc#239912,vj20100321kul06 utemeljenja 1922 . godine do 1953 . godine , kada je Huml umro . </p><p> Pola stoljeća života
9.13
#122224455,doc#239911,vj20100321kul05 <p> Jednostavna dramska radnja započinje kada se na oglas za uređenje napuštena kazališta
9.13
#122161794,doc#239782,vj20100318spo06 dogodilo samo jednom , prije šest godina , kada su u četvrtfinalu bili Monaco i Lyon .
9.13
#122160066,doc#239778,vj20100318spo02 nije daleko od prošlogodišnjeg izdanja , kada su osvojili ne samo Ligu prvaka , nego
9.13
#122152319,doc#239764,vj20100318kom02 pričekati . Da sudovi nisu samo neefikasni kada je riječ o predmetima koji im šalju stranke
9.13
#122143360,doc#239739,vj20100317spo07 nesreća ne dolazi sama uvjerili smo se kada se na startu pojavio Dino Sokolović . U
9.13
#122143009,doc#239737,vj20100317spo05 običaj da se drže svoje dobne skupine . I kada Sandra bude imala svjetski rekord , bit
9.13
#122142205,doc#239735,vj20100317spo03 a pothvat je napravio i u trećem setu , kada je stigao Federerovu prednost u gemovima
9.13
#122141355,doc#239734,vj20100317spo02,pn saveznik Zagrepčana . Od sezone 2004 . /2005 . kada je u Ebelu uvedena igra na četiri pobjede
9.13
#122140405,doc#239733,vj20100317spo01 smo priliku propustili u prvoj utakmici , kada smo imali brojne prilike . Inter na Stamfordu
9.13
#122116927,doc#239682,vj20100316kul01 programu hrvatskoga službenog nastupa , kada će biti predstavljena antologija »Poezija
9.13
#122116614,doc#239681,vj20100316kom03 računa , odnosno o njemu ovisi koliko će i kada koristiti taj minus . </p><p> Mnogi su se
9.13
#122116158,doc#239680,vj20100316kom02 već pokazale što znaju i kako se ponašaju kada dođu u poziciju vlasti . Dok je Milanović
9.13
#122113391,doc#239672,vj20100316crn02 na mjestu nesreće , do sudara je došlo kada je dvadesetdvogodišnji Vinko , koji je
9.13
#122112929,doc#239671,vj20100316crn01,pn incidenata počeo je u obiteljskoj kući kada je teško pijani P . N . počeo vrijeđati
9.13
#122106985,doc#239653,vj20100315spo07 sezone i popraviti prošlogodišnji rezultat , kada je u trećem kolu izgubio od Švicarca Rogera
9.13
#122095702,doc#239632,vj20100315kom03 slovo na papiru . </p><p> A kako i ne bi kada je , kako tvrde upućeni , maturantima jeftinije
9.13
#122092427,doc#239624,vj20100315crn03 zatvoru zbog desetak krađa , odlučio je kada je već na slobodi i nešto zaraditi . Na
9.13
#122089960,doc#239616,vj20100314van03 parlamentima da sude o prošlosti , osobito kada je riječ o bliskim saveznicima Amerike
9.13
#122086769,doc#239607,vj20100314spo06 Tako je bilo i u prvom dijelu sezone , kada je Edoardo Reja debitirao na klupi Splićana
9.13
#122076707,doc#239591,vj20100314kul01 bajkovite stvari koje su uvijek prisutne kada se radi o borbi dobra i zla . S treće strane
9.13
#122067080,doc#239573,vj20100313van03 parlamentima da sude o prošlosti , osobito kada je riječ o bliskim saveznicima Amerike
9.13
#122063523,doc#239563,vj20100313spo05 Tako je bilo i u prvom dijelu sezone , kada je Edoardo Reja debitirao na klupi Splićana
9.13
#122054616,doc#239548,vj20100313kul01 bajkovite stvari koje su uvijek prisutne kada se radi o borbi dobra i zla . S treće strane
9.13
#122044989,doc#239530,vj20100312van03 parlamentima da sude o prošlosti , osobito kada je riječ o bliskim saveznicima Amerike
9.13
#122042341,doc#239522,vj20100312spo07 godine odigrao je svoj posljednji meč , kada je Ivanu Ljubičiću predao meč prvog kola
9.13
#122041966,doc#239521,vj20100312spo06 jednom bili blizu . </p><p> »Ipak je lakše kada znaš da niti s pobjedom ne bi prošao u
9.13
#122040560,doc#239518,vj20100312spo03 Tako je bilo i u prvom dijelu sezone , kada je Edoardo Reja debitirao na klupi Splićana
9.13
#122032164,doc#239505,vj20100312kul01 bajkovite stvari koje su uvijek prisutne kada se radi o borbi dobra i zla . S treće strane
9.13
#122030803,doc#239503,vj20100312kom02 Saboru odvija . </p><p> Rijetke su sjednice kada si zastupnici iz redova iste stranke međusobno
9.13
#122029949,doc#239502,vj20100312kom01 milijuna stanovnika suočila se s bankrotom kada su na površinu izišli donedavno pomno skrivani
9.13
#122026249,doc#239490,vj20100311van04 sa Sjedinjenim Državama upravo u vrijeme kada je Biden boravio u posjetu Izraelu i Zapadnoj
9.13
#122025978,doc#239489,vj20100311van03 štrajku 24 . veljače te prošlog petka , kada je socijalistička vlada u parlamentu izglasala
9.13
#122023535,doc#239482,vj20100311spo08 14 koševa zabio je u trećoj četvrtini , kada su Mavericksi preuzeli kontrolu nad utakmicom
9.13
#122021629,doc#239479,vj20100311spo05 Utakmicu smo izgubili u prvom poluvremenu , kada dvije stopostotne prilike nismo iskoristili
9.13
#122021235,doc#239478,vj20100311spo04 je opet u potpuno istoj poziciji kao i kada ga je preuzeo Štimac . </p><p> Serija boljih
9.13
#122018358,doc#239473,vj20100311pis01 klijente kao što je nedavno bio slučaj kada je jedan Splićanin naručio vino popodne
9.13
#122017116,doc#239471,vj20100311kul07 »Peer Gynt« je obiteljska drama jer jedino kada nije sam sebi dosta , u trenutcima kada
9.13
#122013381,doc#239465,vj20100311kul01 sam u Hrvatsku stigao prije 4-5 mjeseci kada sam pozvan u zagrebački HNK da pjevam ulogu
9.13
#122004506,doc#239440,vj20100310spo07 jačini natjecanje u Europi , ne sjećam se kada je neka hrvatska momčad bila na završnici
9.13
#122003526,doc#239438,vj20100310spo05 dalje je bolna tema : </p><p> »Bilo je teško kada se nismo kvalificirali . Sada je to iza
9.13
#121997908,doc#239427,vj20100310kul05 biti zaključak te večeri i te glazbe , jer kada ste čuli jednu skladbu , kao da ste ih
9.13
#121995313,doc#239423,vj20100310kul01 »Peer Gynt« je obiteljska drama jer jedino kada nije sam sebi dosta , u trenutcima kada
9.13
#121993165,doc#239420,vj20100310kom01 je sumnja da bi korupcija učinila svoje kada bi se tako veliki iznos novca našao na
9.13
#121989892,doc#239410,vj20100309van07 NATO-a već pripremaju teren za ljeto , kada se obično vode najodlučnije borbe , vjerujući
9.13
#121988760,doc#239407,vj20100309van04 prijavljen na internetu tek pet minuta kada su ušli policajci . Policija je izjavila
9.13
#121988287,doc#239405,vj20100309van02 se s političkim raskolom koji je nastao kada je militantna islamistička skupina Hamas
9.13
#121982274,doc#239391,vj20100309spo01 Barcelona kao ona devedesetih godina , kada je harala Europom , ali je jaka i opet
9.13
#121976883,doc#239381,vj20100309kul02 ostavlja otisak bratske ljubavi , čak i onda kada je stavljena na veliku kušnju . Takav odnos
9.13
#121975249,doc#239379,vj20100309kom03,pn šok , ali i neugodnost prilikom plaćanja kada , na primjer , uz kritične poglede na blagajni
9.13
#121974967,doc#239378,vj20100309kom02 pristati na promjenu čvrsto zacrtane politike kada je u pitanju proračunski novac . Stoga
9.13
#121974544,doc#239377,vj20100309kom01 se možda činila i ostvariva u vremenima kada su bila davana . Jedino tako se i seljaci
9.13
#121968936,doc#239362,vj20100308van02 rezultati očekuje tek kroz nekoliko dana , kada se obradi 30 posto glasova . Konačni rezultati
9.13
#121967522,doc#239357,vj20100308spo08 mogu potonuti , no pitanje je hoće li se i kada vratiti tamo gdje po tradiciji pripadaju
9.13
#121947534,doc#239315,vj20100307spo07 što je postigao gol u važnom trenutku , kada se domaćin bio približio na 1-2 , odigrao
9.13
#121942214,doc#239304,vj20100307kul06 ga dovodi u Hrvatsku , i to u trenutku kada je samo prošle godine , u jednom od svojih
9.13
#121936648,doc#239292,vj20100307crn05 baš u taj lokal , već su probali jednom i kada su uspjeli , nastavili su i dalje . Zanimljivo
9.13
#121930455,doc#239276,vj20100306sss05 bolnici je podlegao ranama koje je zadobio kada su policajci uzvratili vatru , izvijestili
9.13
#121926635,doc#239264,vj20100306spo01 setu su se Ekvadorci držali do 11 . igre , kada su naši iskoristili loptu za obrat , da
9.13
#121918831,doc#239254,vj20100306kul05 sva predviđanja padaju u vodu onog časa kada započne ceremonija . Iz dosadašnjeg iskustva
9.13
#121916548,doc#239251,vj20100306kul02 kojega je čarobni park , koji u godini kada je Moskva zatrpana snijegom više nalikuje
9.13
#121909886,doc#239243,vj20100306crn06 skrenuo u svoje dvorište i napokon stao , a kada su mu policijski službenici naredili da
9.13
#121903935,doc#239225,vj20100305sss01 bolnici je podlegao ranama koje je zadobio kada su policajci uzvratili vatru , izvijestili
9.13
#121901913,doc#239220,vj20100305spo04 Naša euforija nema granica , a vidjet ćemo kada počne polufinale gdje su nam granice .
9.13
#121890887,doc#239205,vj20100305kul01 sva predviđanja padaju u vodu onog časa kada započne ceremonija . Iz dosadašnjeg iskustva
9.13
#121889881,doc#239203,vj20100305kom02 koje nikako ne mogu dočekati kraj 2011 . , kada bi se trebao birati budući saziv Hrvatskog
9.13
#121889273,doc#239202,vj20100305kom01 dramatična kao prije nekoliko mjeseci , kada su talibani u Pakistanu počeli osvajati
9.13
#121888247,doc#239198,vj20100305crn05 skrenuo u svoje dvorište i napokon stao , a kada su mu policijski službenici naredili da
9.13
#121880143,doc#239176,vj20100304spo04 također nesiguran , što baš i nije uobičajeno kada su njemački vratari u pitanju . Argentinci
9.13
#121871759,doc#239160,vj20100304kom02 uspješan posjet hrvatske premijerke u vrijeme kada Hrvatska završava pregovore s EU-om i kada
9.13
#121871204,doc#239159,vj20100304kom01 Oslu smatraju da se demokratsko društvo , kada su u pitanju pomahnitali huligani i sitniji
9.13
#121851352,doc#239114,vj20100303kom01 novom trenutku u životu Europske unije , kada je trebalo pokazati konkretnu solidarnost
9.13
#121850564,doc#239111,vj20100303crn06 Ličko-senjsku županiju , a vozač se zaustavio tek kada mu je , po izlasku iz tunela Mala Kapela
9.13
#121849484,doc#239107,vj20100303crn02 od prosinca prošle do veljače ove godine kada je krao sve što bi mu došlo pod ruku .
9.13
#121846680,doc#239100,vj20100302van02 nije tako činilo laburistička stranka , kada bi se sada održali izbori , ostala bi najsnažnija
9.13
#121831722,doc#239070,vj20100302kom02 mjesec . Stoga je važno da se učini sve kada je riječ o legalizaciji postojećih farmi
9.13
#121829886,doc#239066,vj20100302crn06 Sve je počelo u ponedjeljak u 21 .15 sati kada je jedna žena nazvala policiju , prijavivši
9.13
#121823230,doc#239046,vj20100301spo06 minimalni . </p><p> »Sve će biti jasnije kada ih pregleda liječnik reprezentacije , no
9.13
#121808941,doc#239022,vj20100301crn04 Posljednja zapljena bila je u ponedjeljak kada su kod tridesetogodišnjeg muškarca pronašli
9.13
#121804977,doc#239011,vj20100228van01 konstatacije da je najviše ugrožen od vremena kada je uveden . </p><p> Europska unija u ovom
9.13
#121793021,doc#238985,vj20100228kul04 odnosno što je upisano u našoj memoriji kada je riječ o Murtićevu djelu . </p><p> »Ovo
9.13
#121791426,doc#238983,vj20100228kul02 kojega sam započeo svirati klavir . Jer kada sam imao osam godina vidio sam film o Chopinu
9.13
#121785702,doc#238976,vj20100228crn07 agencije koja je izjavila da se šokirala kada ju je umjesto kupaca zatekla policija ,
9.13
#121784576,doc#238972,vj20100228crn03 izjavili da obično kući dođe do 18 sati , ali kada se u petak nije vratio do 19 sati zabrinuti
9.13
#121741198,doc#238884,vj20100226kom01,pn porast nervoze među europskim državama i kada je riječ o političkim odnosima </head><head>
9.13
#121740911,doc#238883,vj20100226crn08 potkupiti s nekoliko milijuna eura , a kada ni to nije uspjelo počele su pripreme za
9.13
#121735496,doc#238868,vj20100225van01 Rao nije rekla hoće li biti , te ako hoće kada , sljedeća runda pregovora , već sam susret
9.13
#121728049,doc#238850,vj20100225kul06 vodit će je Steve Martin i Alec Baldwin kada će oči , kako struke tako i cijele javnosti
9.13
#121721949,doc#238836,vj20100225crn03 provalio već je čekao da završi misa , a kada su vjernici i svećenik napustili crkvu
9.13
#121720348,doc#238831,vj20100224van06 </p><p> - Peru bi mogao nadmašiti Kolumbiju kada je riječ o proizvodnji kokaina , ukoliko
9.13
#121718993,doc#238827,vj20100224van02 koliko će pregovori trajati u trenutku kada se donese konačna odluka o početku , ocjena
9.13
#121717982,doc#238825,vj20100224sss05 nastupio je u istoj dvorani krajem 2008 . kada je otvorio devetu sezonu ciklusa jazza
9.13
#121711365,doc#238809,vj20100224kul07 Batušić i drugi . </p><p> Možda bi danas , kada se trebamo sjetiti Marinkovića , bilo dobro
9.13
#121707995,doc#238805,vj20100224kul03 a nastupio je u istoj dvorani 2008 . , kada je otvorio devetu sezonu Jazz ciklusa u
9.13
#121705536,doc#238800,vj20100224kom01 javnosti biti na njihovoj strani u vremenima kada se mnogi bore za radna mjesta i plaće .
9.13
#121704766,doc#238799,vj20100224crn08 obavijestili policiju u ponedjeljak ujutro kada su došli na posao , nakon čega je obavljen
9.13
#121701469,doc#238791,vj20100223van08 u razgovoru gotovo sat vremena , u času kada su bilateralni odnosi ionako zategnuti
9.13
#121700154,doc#238786,vj20100223van03 pogotovo će teško biti u travnju i svibnju , kada na naplatu stižu brojni krediti . Ove godine
9.13
#121698973,doc#238784,vj20100223van01 diljem Europe nastavili su se i u utorak , kada su se za štrajk izjasnili i francuski kontrolori
9.13
#121696145,doc#238775,vj20100223spo06 razloga sigurno su ozljede . Nije mala stvar kada u momčadi nedostaju All-Star igrači Deron
9.13
#121687656,doc#238761,vj20100223kul02 Batušić i drugi . </p><p> Možda bi danas , kada se trebamo sjetiti Marinkovića , bilo dobro
9.13
#121684374,doc#238757,vj20100223kom01 poljoprivredu , Josipović morao odreći istog dana kada je u javnosti procurila informacija da
9.13
#121683084,doc#238752,vj20100223crn04 obavijestili policiju u ponedjeljak ujutro kada su došli na posao , nakon čega je obavljen
9.13
#121674575,doc#238729,vj20100222spo02 prije osam godina u Salt Lake Cityju , kada je na Igre doputovao kao jedan od prvih
9.13
#121673271,doc#238726,vj20100222pis05 materijale s kojima radi sam nabavlja . Volio bi kada bi gradski oci imali više sluha za umjetnike
9.13
#121663150,doc#238706,vj20100222crn02 sin Filip i izudarao . Nisu se smirili ni kada je stigla policija već su i službenike
9.13
#121662915,doc#238705,vj20100222crn01 dana , njegov mobitel u 12 sati , dakle kada se trebao nalaziti u Brezovici , aktivirao
9.13
#121655668,doc#238689,vj20100221spo07,pn nadam se da će tako biti i u nedjelju , kada ću ponovno nastupiti pred obitelji i vjernim
9.13
#121655283,doc#238688,vj20100221spo06 »Očito sam radio pritisak sam na sebe , jer kada odradim sve kao što je bilo na prvoj utrci
9.13
#121654167,doc#238685,vj20100221spo03 odvajao , presudile su posljednje minute , kada je Zagreb ipak zadržao veću koncentraciju
9.13
#121646970,doc#238673,vj20100221kul03 slučaju da . </p><p> • No , živimo u vremenu kada u slučaju uskraćivanja spolnog odnosa muškarci
9.13
#121645878,doc#238672,vj20100221kul02 istina koju mnogi ne spoznaju nikada ili kada je već odveć kasno . </p><p> Riječju , Veži
9.13
#121642890,doc#238670,vj20100221kom04 , što je zanimljivo na više načina , a kada ovih dana budu predstavljeni javnosti ,
9.13
#121639385,doc#238666,vj20100221crn08 prošle godine , u kasnim večernjim satima , kada su se na tramvajskoj postaji na Kvaternikovu
9.13
#121637659,doc#238659,vj20100221crn01 Nastavili su ga udarati i u garaži , a kada su shvatili da mladić zaista nema novca
9.13
#121630258,doc#238643,vj20100220spo07,pn nadam se da će tako biti i u nedjelju , kada ću ponovno nastupiti pred obitelji i vjernim
9.13
#121629873,doc#238642,vj20100220spo06 »Očito sam radio pritisak sam na sebe , jer kada odradim sve kao što je bilo na prvoj utrci
9.13
#121628757,doc#238639,vj20100220spo03 odvajao , presudile su posljednje minute , kada je Zagreb ipak zadržao veću koncentraciju
9.13
#121621560,doc#238627,vj20100220kul03 slučaju da . </p><p> • No , živimo u vremenu kada u slučaju uskraćivanja spolnog odnosa muškarci
9.13
#121620468,doc#238626,vj20100220kul02 istina koju mnogi ne spoznaju nikada ili kada je već odveć kasno . </p><p> Riječju , Veži
9.13
#121617480,doc#238624,vj20100220kom04 , što je zanimljivo na više načina , a kada ovih dana budu predstavljeni javnosti ,
9.13
#121613975,doc#238620,vj20100220crn08 prošle godine , u kasnim večernjim satima , kada su se na tramvajskoj postaji na Kvaternikovu
9.13
#121612249,doc#238613,vj20100220crn01 Nastavili su ga udarati i u garaži , a kada su shvatili da mladić zaista nema novca
9.13
#121611345,doc#238611,vj20100219van07 nije snažno odgovorila na katastrofu , kada je 12 . siječnja tu karipsku državu pogodio
9.13
#121603662,doc#238591,vj20100219spo02,pn nadam se da će tako biti i u nedjelju , kada ću ponovno nastupiti pred obitelji i vjernim
9.13
#121603277,doc#238590,vj20100219spo01 »Očito sam radio pritisak sam na sebe , jer kada odradim sve kao što je bilo na prvoj utrci
9.13
#121596554,doc#238579,vj20100219kul03 slučaju da . </p><p> • No , živimo u vremenu kada u slučaju uskraćivanja spolnog odnosa muškarci
9.13
#121595462,doc#238578,vj20100219kul02 istina koju mnogi ne spoznaju nikada ili kada je već odveć kasno . </p><p> Riječju , Veži
9.13
#121592884,doc#238575,vj20100219kom02 je suditi prema glasu javnosti , malo je kada neka vijest dobro dočekana kao ta . Ostaje
9.13
#121591511,doc#238573,vj20100219crn08 prošle godine , u kasnim večernjim satima , kada su se na tramvajskoj postaji na Kvaternikovu
9.13
#121589785,doc#238566,vj20100219crn01 Nastavili su ga udarati i u garaži , a kada su shvatili da mladić zaista nema novca
9.13
#121583331,doc#238546,vj20100218spo06 na igru . I sam sam bio pomalo iznenađen kada sam vidio koliko sam zabio . Iako je odličan
9.13
#121582486,doc#238544,vj20100218spo04 se može reći da je samo pitanje vremena kada će odraditi savršenu vožnju , odnosno kada
9.13
#121581598,doc#238543,vj20100218spo03 a pogreške su za ljude . No , što reći kada sudac , i to isti onaj koji je prije nepunu
9.13
#121572314,doc#238527,vj20100218kom03,pn strane , jasno je da će rezultati popisa , kada on bude proveden , imati dalekosežne posljedice
9.13
#121571759,doc#238526,vj20100218kom02 svatko mogao zakucati na vrata Bruxellesa kada zapadne u teškoće i dugove . </p><p> Ali
9.13
#121569655,doc#238520,vj20100218crn04 pozitivan pomak u odnosu na 2008 . godinu kada su bila 32 poginula , što u policiji objašnjavaju
9.13
#121562894,doc#238501,vj20100217spo07 prve trećine koja je završila 0-0 . Kao i kada je krenuo val golova . </p><p> »U Kanadi
9.13
#121562453,doc#238500,vj20100217spo06 mogli ponoviti uspjeh od prije dvije godine kada su u istom scenariju na svom parketu došli
9.13
#121560261,doc#238496,vj20100217spo02 dosta straha u redovima Manchester Uniteda kada su iz kluba ljetos odlazili Cristiano Ronaldo
9.13
#121559684,doc#238495,vj20100217spo01 utakmici , protiv Lihtenštajna u Vinkovcima , kada se dokazao kao igrač koji itekako može
9.13
#121555206,doc#238488,vj20100217kul05 galerije : od 14 . srpnja 1969 . godine , kada je otvorena prva izložba i ujedno predstavljena
9.13
#121552034,doc#238482,vj20100217kom02 izjavama dala naslutiti dobra doza kritičnosti kada su u pitanju pojedina rješenja koje nudi
9.13
#121548856,doc#238474,vj20100217crn02 shvatio da posao direktora ipak nije legalan kada je kao odgovorna osoba tvrtke počeo dobivati
9.13
#121548388,doc#238473,vj20100217crn01 <p> Dvojac je u poslovnicu ušao u 9 . 55 kada su u njoj bili zaštitar i osmero zaposlenika
9.13
#121540367,doc#238453,vj20100216spo03 respekt . No , bilo je to razdoblje sezone , kada su »viole« igrale vrlo dobar nogomet ,
9.13
#121535170,doc#238446,vj20100216kul07 tom smislu je najvažnije da je čovjeku kada kreće pisati takvo djelo jasan koncept
9.13
#121531289,doc#238440,vj20100216kul01 galerije : od 14 . srpnja 1969 . godine , kada je otvorena prva izložba i ujedno predstavljena
9.13
#121529192,doc#238435,vj20100216crn07 oko 19 . 15 sati ušao nepoznati muškarac kada je vlasnik M . M . (67) bio sam . Nakon
9.13
#121528640,doc#238433,vj20100216crn05 Nesreća se dogodila 27 . siječnja oko 11 . 30 kada je tridesetogodišnjak s pulskog područja
9.13
#121525396,doc#238422,vj20100215van02 ratnih zbivanja u Afganistanu u trenutku kada su se talibanski napadi intenzivirali .
9.13
#121524529,doc#238420,vj20100215sss07 su ulice Pekinga preplavile boje i buka kada je uz vatromet dočekana godina Tigra .
9.13
#121513035,doc#238394,vj20100215kul02 gradove u Andaluziji kakva je nekad bila - kada se zvucima gitare moglo zauvijek ukrasti
9.13
#121510075,doc#238388,vj20100215crn07 . Policijska akcija počela je u subotu kada su policajci iz mobilne jedinice PU zagrebačke
9.13
#121506231,doc#238377,vj20100213van04 mandata namjerava poboljšati odnose s Rusijom kada je riječ o transportu plina te da se namjerava
9.13
#121504930,doc#238374,vj20100213van01 veliku grešku i lošu uslugu građanima Srbije kada zemlju guraju u izolaciju i kada se protive
9.13
#121500828,doc#238362,vj20100213spo04 trener može prilagoditi aktualnoj situaciji kada su pripreme već gotove i momčad formirana
9.13
#121499302,doc#238361,vj20100213spo03 Olimpijskih igara u Salt Lake Cityju , kada je kao nepoznati momak vrlo nalik filmskom
9.13
#121497993,doc#238360,vj20100213spo02 Brleković je zaželio Hajduku da iduće godine , kada bude slavio 100 . rođendan , osvoji naslov
9.13
#121496508,doc#238357,vj20100213pis05 učinili koliko ste mogli za svoje stvari kada ste kupili golem ormar , mogli biste se
9.13
#121491383,doc#238346,vj20100213kul02 Americi počinje urušavati nakon 11 . rujna , kada započne mržnja prema onima muslimanske
9.13
#121490861,doc#238345,vj20100213kul01 Gdje je pronalazite ? </p><p> - U trenutku kada počnem , ne razmišljam o tome je li tema
9.13
#121485020,doc#238336,vj20100213crn03 Obiteljska drama dogodila se u četvrtak ujutro kada se Marko P . vratio kući s posla . Verbalno
9.13
#121476930,doc#238314,vj20100212spo02 trener može prilagoditi aktualnoj situaciji kada su pripreme već gotove i momčad formirana
9.13
#121475392,doc#238311,vj20100212pis05 učinili koliko ste mogli za svoje stvari kada ste kupili golem ormar , mogli biste se
9.13
#121470518,doc#238300,vj20100212kul01 Americi počinje urušavati nakon 11 . rujna , kada započne mržnja prema onima muslimanske
9.13
#121469632,doc#238298,vj20100212kom02 devet mjeseci slovenske blokade pregovora , kada je bez zastoja trajalo usklađivanje zakonodavstva
9.13
#121469165,doc#238297,vj20100212kom01 destabilizaciji . </p><p> Takav scenarij je opasan i kada je riječ o manje važnim zemljama no što
9.13
#121461545,doc#238274,vj20100211spo07 velika čast na svečanosti otvaranja Igara , kada će ispred hrvatske olimpijske delegacije
9.13
#121460319,doc#238272,vj20100211spo05 momčadi od Cibone . </p><p> Poraz je bolniji kada dođe s jednom loptom . No , te su lopte
9.13
#121459399,doc#238270,vj20100211spo03 trenera kojem je , kako tvrdi , dao priliku kada su ga svi ostali izbjegavali . </p><p> U
9.13
#121454538,doc#238261,vj20100211kul08 budi nostalgiju za nekim prošlim vremenima kada se vjerovalo da se riječima i notama može
9.13
#121448506,doc#238252,vj20100211kom02 članove , nego ih nije u stanju niti osuditi kada je evidentno da krivnja postoji . Tu nije
9.13
#121444962,doc#238243,vj20100211crn01 u ponedjeljak navečer na području Trnja kada je policija u redovnoj kontroli na ulici
9.13
#121438239,doc#238224,vj20100210spo05 oružju - kontrama . On ima odličan osjećaj kada otići u kontranapad . To se može spriječiti
9.13
#121437752,doc#238223,vj20100210spo04 ligi igrali ili kakve protivnike imali . A kada znamo da je ovo najjača liga na svijetu
9.13
#121436819,doc#238221,vj20100210spo02 Sve to nam je dokaz da smo bili u pravu kada smo doveli Reju , odlazak u Lazio potvrda
9.13
#121427272,doc#238205,vj20100210kom03 golema razočaranja s kraja prošle godine , kada su susjedne Srbija i Crna Gora dobile viznu
9.13
#121426709,doc#238204,vj20100210kom02,pn je do jačanja odnosa došlo onog trenutka kada su obje strane odlučile povijesna pitanja
9.13
#121426085,doc#238203,vj20100210kom01 dogodilo . Pa su se i u utorak u Strasbourgu , kada je Barroso govorio o izazovima nove Komisije
9.13
#121422560,doc#238191,vj20100209van05 Pentagona Geoff Morrell . </p><p> Na pitanje kada bi sankcije mogle biti uvedene , Morrell
9.13
#121421276,doc#238188,vj20100209van02 da bi se mogla ponoviti 2004 . godina , kada je Janukovičeva pobjeda u drugom krugu
9.13
#121404406,doc#238150,vj20100209crn06,pn automehaničarskoj radionici Špoljar transport , kada je iznenada , oko 10 .45 sati , platforma
9.13
#121403182,doc#238146,vj20100209crn02 ponovno upozorili J . H . da baci vile , a kada je to odbio uzeli su ljestve iz dvorišta
9.13
#121394743,doc#238124,vj20100208spo03 će se , pak , odmarati do 21 . veljače , kada počinje ATP turnir u Dubaiju , gdje će
9.13
#121393432,doc#238123,vj20100208spo02 Tallinnu ili nedavno Bjelorusije u Zagrebu kada je bilo jedva 1-0 za Hrvate . Naša je nacionalna
9.13
#121392783,doc#238122,vj20100208spo01 veselje Grka koji su počeli skakati od sreće kada su vidjeli da su u skupini s Hrvatskom
9.13
#121378791,doc#238104,vj20100208crn05,pn incidenata počeo je u nedjelju oko 18 .15 kada je četvorka , S . L . (29) , F . M . (22)
9.13
#121374426,doc#238092,vj20100207van01 vremenu , a zatvorena su u 8 navečer , kada su na red došle i prve izlazne ankete .
9.13
#121371120,doc#238085,vj20100207spo06 i članom osječkog prvoligaša . Naime , kada su pregovori oko njegova odlaska u Moskvu
9.13
#121370209,doc#238083,vj20100207spo04,pn 2-1 i 3-1 u 36 . , odnosno 50 . minuti , kada je uspješno izveo kazneni udarac , a upisao
9.13
#121360226,doc#238064,vj20100207crn07 sudjelovala tri automobila , a do sudara je došlo kada je vozač »peugeota 205« , sisačkih registarskih
9.13
#121353498,doc#238048,vj20100206sss07 dogodio u četvrtak na izlazu iz Buenos Airesa kada je autobus s navijačima napadnut vatrenim
9.13
#121348233,doc#238036,vj20100206spo03,pn razlike i činilo se da igramo dosta dobro kada je Kobe izašao zbog četvrtog prekršaja
9.13
#121347177,doc#238034,vj20100206spo01 ždrijeb u nedjelju u podne u Varšavi , kada ćemo doznati koje će se reprezentacije
9.13
#121337658,doc#238019,vj20100206kul02 u njegovoj klasi . Sa Sofijom se oženio kada je njemu bilo 34 , a njoj 18 godina . Sofija
9.13
#121335576,doc#238018,vj20100206kul01 u tom slučaju uvijek dođe sam od sebe , kada ga već imate . </p><p> Uvijek sam tako to
9.13
#121330006,doc#238011,vj20100206crn05,pn sati u utorak i 15 .20 sati u četvrtak kada je vlasnik uočio provalu te odmah obavijestio
9.13
#121328849,doc#238008,vj20100206crn02 spoznaje došla još 26 . siječnja ove godine kada je mladić u Kninu izazvao lakšu prometnu
9.13
#121328560,doc#238007,vj20100206crn01 njima nalazili i zaposlenici . U trenutku kada su zaposlenici otvarali blagajnu radi naplate
9.13
#121326574,doc#238001,vj20100205van03,pn treba se dogoditi do 12 . travnja , do kada će Belfast dobiti ministra pravosuđa </head>
9.13
#121324874,doc#237996,vj20100205sss05 dogodio u četvrtak na izlazu iz Buenos Airesa kada je autobus s navijačima napadnut vatrenim
9.13
#121323407,doc#237990,vj20100205spo07 »Mi smo svoj posao ove sezone napravili kada smo pobjegli s dna NLB-a , a da spadamo
9.13
#121320832,doc#237984,vj20100205spo01 u nedjelju u podne u švicarskom Nyonu , kada ćemo doznati koje će se reprezentacije
9.13
#121308808,doc#237965,vj20100205kom01 prestane s vođenjem dvostruke politike kada je riječ o Kosovu . S jedne strane , pokušavaju
9.13
#121307139,doc#237960,vj20100205crn04,pn sati u utorak i 15 .20 sati u četvrtak kada je vlasnik uočio provalu te odmah obavijestio
9.13
#121306983,doc#237959,vj20100205crn03 spoznaje došla još 26 . siječnja ove godine kada je mladić u Kninu izazvao lakšu prometnu
9.13
#121300964,doc#237943,vj20100204spo07 formalnost , odnosno bit će raskinut onda kada mu njegov agent pronađe novi angažman .
9.13
#121297714,doc#237937,vj20100204spo01 <p> »Znamo da nemamo pravo na pogrešku , kada smo se odlučili ostati u reprezentaciji
9.13
#121284260,doc#237907,vj20100203van01 provedbu sporazuma iz Ženeve , sve do utorka kada je Ahmadinejad istupio na državnoj televiziji
9.13
#121269105,doc#237878,vj20100203kom01 uvijek moguća , ali ovaj put , čini se , kada je riječ o Hrvatskoj , više se neće ponoviti
9.13
#121252141,doc#237838,vj20100202kom02 pravilima . A to onda znači da će , pogotovo kada je riječ o utrci za mjesto hrvatskog člana
9.13
#121251089,doc#237837,vj20100202kom01 je to pred parlamentarne izbore 2007 . , kada sam na stadionu NK Zagreba u Kranjčevićevoj
9.13
#121250138,doc#237833,vj20100202crn05 62 prošlo s lakšim ozljedama . </p><p> A kada je riječ o statistici , tijekom 2009 .
9.13
#121248948,doc#237829,vj20100202crn01 neoprezno su prelazili preko tramvajske pruge kada je iz smjera zapada naišao tramvaj broj
9.13
#121248639,doc#237828,vj20100201van08 za globalnom financijskom regulativom , kada je riječ o financijskoj industriji . Među
9.13
#121247305,doc#237823,vj20100201van03 ciparski problem propao je 2004 . godine , kada je turski dio otoka glasovao za UN-ov mirovni
9.13
#121246407,doc#237821,vj20100201van01 . u zračnim lukama za pregled putnika ) kada je riječ o zadiranju u privatnost , ali
9.13
#121245276,doc#237818,vj20100201sss03 ulicama sjeverne kineske luke Tianjin , kada je jedan muškarac oteo autobus svog poslodavca
9.13
#121241410,doc#237810,vj20100201spo03 biti prednost ? </p><p> »Uvijek je prednost kada ne odlaziš u nepoznato okružje . Svako
9.13
#121234232,doc#237798,vj20100201kul02 kvalitetno življenje moguće jamčiti tek onda kada je planirano i potom izvedeno djelo napravljeno
9.13
#121231402,doc#237794,vj20100201kom01 vrijednost ? Po mnogima , očito , ništavna . Ali kada treba reći da je baština pečat identiteta
9.13
#121224962,doc#237777,vj20100130sss08 započela u 18 sati ispred muzeja »Mimara« kada su ravnatelji zagrebačkih muzeja , zajedno
9.13
#121224307,doc#237775,vj20100130sss06 korake koji bi omogućili transparentnost kada je o porezima riječ . [Hina] </p> </div1>
9.13
#121223819,doc#237774,vj20100130sss05 premijerka željela što bolje izgledati kada bude izabrana na premijersko mjesto , znajući
9.13
#121220968,doc#237767,vj20100130spo06 predstava , velika je odlika odigrati najbolje kada je najteže i najpotrebnije . « </p><p> Vjerujete
9.13
#121219648,doc#237765,vj20100130spo04 finale , prije dvije godine u Norveškoj , kada su izabranici Line Červara u polufinalu
9.13
#121218438,doc#237762,vj20100130spo01 to repriza lanjskog zagrebačkog finala , kada su Francuzi i Hrvati igrali za svjetsko
9.13
#121213440,doc#237755,vj20100130pis01 Priča je počela prije otprilike tri godine kada je Zdenko u Londonu našao agenta koji mu
9.13
#121212099,doc#237752,vj20100130kul06 Europe bio je na prvoj liniji bojišnice kada je počeo rat u Hrvatskoj i jedan od onih
9.13
#121205278,doc#237744,vj20100130kom03 koja su ionako nepomirljiva i kreću se - kada je riječ o teritorijalnom ustroju zemlje
9.13
#121201987,doc#237740,vj20100130crn06 Zagrebu dogodilo se 11 . siječnja ove godine kada je S . F . , oko 9 . 40 sati ušla u kiosk
9.13
#121196274,doc#237721,vj20100129spo08 nužno 13 . veljače 2011 . godine , već bilo kada u slijedećoj godini . </p><p> »Razgovarali
9.13
#121193626,doc#237715,vj20100129spo02 predstava , velika je odlika odigrati najbolje kada je najteže i najpotrebnije . « </p><p> Vjerujete
9.13
#121192888,doc#237714,vj20100129spo01 finale , prije dvije godine u Norveškoj , kada su izabranici Line Červara u polufinalu
9.13
#121187856,doc#237707,vj20100129pis01 Priča je počela prije otprilike tri godine kada je Zdenko u Londonu našao agenta koji mu
9.13
#121186481,doc#237703,vj20100129kul05 </p><p> I Slobodan Novak slaže se s njom kada kaže da je »Osijek uistinu s ovom knjigom
9.13
#121181852,doc#237696,vj20100129kom01 državne obveznici saniraju njihove gubitke kada banke dovedu na rub propasti , očito više
9.13
#121181100,doc#237694,vj20100129crn07 Zagrebu dogodilo se 11 . siječnja ove godine kada je S . F . , oko 9 . 40 sati ušla u kiosk
9.13
#121175140,doc#237676,vj20100128sss04 događalo s tim drevnim indijanskim narodom kada se klasičan period njihove civilizacije
9.13
#121173798,doc#237671,vj20100128spo07 listu strijelaca u 76 . minuti susreta kada je poentirao glavom sa 5 metara za pobjedu
9.13
#121166417,doc#237657,vj20100128kul04 pet godina kao gradska manifestacija , kada se u zagrebačku Noć muzeja priključilo
9.13
#121165876,doc#237656,vj20100128kul03 bilo bolno , i to pogotovo onaj trenutak kada se nađeš oči u oči s oboljelom djevojkom
9.13
#121163204,doc#237652,vj20100128kom02 uvod u sasvim novo funkcioniranje Hrvatske kada postane punopravnom članicom Europske unije
9.13
#121160615,doc#237645,vj20100128crn03 kuna te im rekao da će ostatak vratiti kada dođe u Zagreb , gdje sva trojica imaju
9.13
#121155096,doc#237627,vj20100127spo08 Joseph Blatter napravio je veliku pogrešku kada je dopustio da Južnoafrička Republika bude
9.13
#121144939,doc#237609,vj20100127kul03 pet godina kao gradska manifestacija , kada se u zagrebačku Noć muzeja priključilo
9.13
#121144398,doc#237608,vj20100127kul02 bilo bolno , i to pogotovo onaj trenutak kada se nađeš oči u oči s oboljelom djevojkom
9.13
#121141694,doc#237604,vj20100127kom01 usputne , dolaze na naslovnice samo onda kada je riječ o nekoj propaloj tvrtki ili kada
9.13
#121134926,doc#237584,vj20100126sss04 <p> BERLIN </p><p> - Dvije osobe su poginule kada se stijena srušila na jednu kuću u južnoj
9.13
#121132657,doc#237577,vj20100126spo05 tome koliko je netko koševa zabio nego kada ih je postigao Wade je naučio u utorak
9.13
#121130585,doc#237573,vj20100126spo01 je isti nakon dva izgubljena seta kao i kada ih je osvojio . Koncentriran je na svoju
9.13
#121126924,doc#237567,vj20100126kul08 će ga prije preplaviti ponos onoga trena kada Ćorluka ili Šimić ili tko god već zabije
9.13
#121122615,doc#237559,vj20100126kom03 koji pomalo shvaćaju da je zlatno doba , kada su stambeni projekti nicali kao gljive
9.13
#121120772,doc#237555,vj20100126crn07 je nastavio i u siječnju 2010 . godine , kada je iz jedne kuće i stana u Crikvenici ukrao
9.13
#121120382,doc#237554,vj20100126crn06 razbojstvo dogodilo se u ponedjeljak oko 20 sati kada su u poslovnicu u Zvonimirovoj ulici na
9.13
#121119786,doc#237552,vj20100126crn04 krivim , te da on 13 . svibnja 2009 . , kada je zatečen od policijskih službenika ,
9.13
#121110069,doc#237529,vj20100125spo04 Austrijanaca u trećem kolu prvoga kruga , kada su u dvoboju u kojem im je trebao barem
9.13
#121103074,doc#237518,vj20100125kul06,pn Bariju pokrenut je u pravo vrijeme , upravo kada i talijanska kinematografija doživljava
9.13
#121096897,doc#237511,vj20100125kom02 smjera koji je najavio prije godinu dana kada je postao predsjednik . Riječ je o njegovoj
9.13
#121094883,doc#237507,vj20100125crn06 . Je li okrivljeni Petek govorio istinu kada je drhtavim glasom kazao da je u trenutku
9.13
#121091818,doc#237497,vj20100124van04 Teheranu , a očekuje i snažniju suradnju kada je riječ o Afganistanu . </p> </div1> Bruno
9.13
#121084769,doc#237479,vj20100124spo01 svega njegov pogodak pred kraj utakmice kada se pitanje pobjednika lomilo , pitanje
9.13
#121071924,doc#237461,vj20100124kom03 Ustav BiH je , istina , već onoga trena kada je napisan - ne može se reći usvojen ,
9.13
#121065304,doc#237446,vj20100123van04 Teheranu , a očekuje i snažniju suradnju kada je riječ o Afganistanu . </p> </div1> Bruno
9.13
#121058255,doc#237428,vj20100123spo01 svega njegov pogodak pred kraj utakmice kada se pitanje pobjednika lomilo , pitanje
9.13
#121045410,doc#237410,vj20100123kom03 Ustav BiH je , istina , već onoga trena kada je napisan - ne može se reći usvojen ,
9.13
#121038514,doc#237394,vj20100122van03 Teheranu , a očekuje i snažniju suradnju kada je riječ o Afganistanu . </p> </div1> Bruno
9.13
#121011911,doc#237337,vj20100121sss03,pn prosvjed kontrolora kao sebičan u trenutku kada se Irska suočena s financijskom krizom
9.13
#121009348,doc#237331,vj20100121spo05,pn Zadar , najveći uspjeh ostvario je 2003 . , kada je klub bio pobjednik tadašnje Goodyear
9.13
#121002930,doc#237318,vj20100121kul03 Prošla je godina bila izrazito uspješna kada je riječ o arhitektonskoj produkciji u
9.13
#121002704,doc#237317,vj20100121kul02 Središnji događaj najavljen je za 29 . siječnja kada će zagrebačko kazalište »Komedija « izvesti
9.13
#121001282,doc#237316,vj20100121kul01 ali koliko je on važan u današnje vrijeme kada su djeca zalijepljena za računalo ? </p>
9.13
#120990670,doc#237287,vj20100120spo04 života . Kao da ste to negdje već pročitali kada je o Blaževiću riječ . . . Njegov će pomoćnik
9.13
#120986553,doc#237279,vj20100120pis01 Australiju nije otkrio kapetan James Cook kada je plovio u Sydney 1770 . Razlog je jednostavan
9.13
#120981262,doc#237272,vj20100120kom02 opasna , najbolje se vidjelo prošle zime kada je Hrvatska usred najvećih hladnoća dva
9.13
#120970752,doc#237243,vj20100119spo02 sam ostao , jer su me igrači poslušali kada su trebali štrajkati . « </p><p> Neki smatraju
9.13
#120964383,doc#237231,vj20100119kul03 te da se bavi onim što ponekad osjećamo kada se pogledamo u ogledalo i vidimo nekoga
9.13
#120962056,doc#237229,vj20100119kul01 sam ponosna na to . Prije pet godina , kada sam izabrana za ravnateljicu ZKM-a , prva
9.13
#120961227,doc#237227,vj20100119kom02 i Clintona . Vremena su to i okolnosti kada ideologije nisu prepreka , nego i najveće
9.13
#120959146,doc#237222,vj20100119crn05 u ruci , a šezdesetdevetogodišnjak je , kada je shvatio da je otkriven , bacio oružje
9.13
#120958040,doc#237218,vj20100119crn01 uhićena je na graničnom prijelazu Bajakovo kada je pokušala pobjeći u Srbiju . Nakon uhićenja
9.13
#120941033,doc#237181,vj20100118kom02 </head> <div1> <p> Što učiniti u situaciji kada otkrijete da se državni fakultet tri godine
9.13
#120938356,doc#237174,vj20100118crn03,pn Turudić je zakazao za 29 . siječnja do kada bi trebala biti poznata odluka Vrhovnoga
9.13
#120928606,doc#237150,vj20100117spo03 od mene i očekuje . Bilo je razdoblja i kada smo se pogubili , nestalo je ideje u igri
9.13
#120920015,doc#237135,vj20100117kom02 </head> <div1> <p> Što učiniti u situaciji kada otkrijete da se državni fakultet tri godine
9.13
#120917858,doc#237129,vj20100117crn04 postupku : je li policija postupala zakonito kada je pretragom sjenika u Zaprešiću kod Šlogara
9.13
#120915261,doc#237120,vj20100116van03 rezultata u prvome glasovanju . Vratio se kada ga je Juščenko imenovao premijerom nakon
9.13
#120906775,doc#237104,vj20100116spo03 od mene i očekuje . Bilo je razdoblja i kada smo se pogubili , nestalo je ideje u igri
9.13
#120905711,doc#237102,vj20100116spo01,pn datira još od siječnja prošle godine , kada je , također u Wengenu , bio drugi </head>
9.13
#120894781,doc#237087,vj20100116kom03,pn <head> Susjedi i prijatelji </head><head> Tek kada se s dnevnog reda skine pitanje međunarodnog
9.13
#120887793,doc#237071,vj20100115van03 rezultata u prvome glasovanju . Vratio se kada ga je Juščenko imenovao premijerom nakon
9.13
#120881000,doc#237057,vj20100115spo02 od mene i očekuje . Bilo je razdoblja i kada smo se pogubili , nestalo je ideje u igri
9.13
#120880401,doc#237056,vj20100115spo01,pn datira još od siječnja prošle godine , kada je , također u Wengenu , bio drugi </head>
9.13
#120871098,doc#237043,vj20100115kom02 susreta u Trakošćanu 31 . srpnja 2009 . , kada su uspostavili međusobno povjerenje i u
9.13
#120865725,doc#237029,vj20100114van04 sasvim blizu« , rekla , ali nije navela kada bi se ugovor mogao potpisati . </p><p> Pronalaženje
9.13
#120862814,doc#237024,vj20100114sss04 u nizu napada počinjen je 9 . siječnja kada je u turističkoj četvrti Hong Konga na
9.13
#120858072,doc#237013,vj20100114spo01 izbornik hrvatskih rukometaša Lino Červar kada je počeo pripreme reprezentacije za nastup
9.13
#120852108,doc#237006,vj20100114kul07 uputiti u Peru . </p><p> • Kako ste reagirali kada ste shvatili da će tako brzo Vaša drama
9.13
#120846461,doc#236995,vj20100114crn07 dileru te ga je pratila dulje vrijeme , a kada je skupljeno dovoljno informacija krenuli
9.13
#120845190,doc#236991,vj20100114crn03 su metalnom polugom obili vrata . Upravo kada su htjeli ući u kiosk , na njihovu nesreću
9.13
#120838135,doc#236970,vj20100113spo03 to je još jedna od nelogičnih situacija kada je Hajduk u pitanju , a druga je pojavljivanje
9.13
#120828841,doc#236957,vj20100113kul01 uputiti u Peru . </p><p> • Kako ste reagirali kada ste shvatili da će tako brzo Vaša drama
9.13
#120827870,doc#236955,vj20100113kom02 podsjetila je na vrijeme prije dva desetljeća kada je slobodno sindikalno organiziranje i
9.13
#120827439,doc#236954,vj20100113kom01 vječna prijetnja , samo je pitanje dana kada će ponovno pokazati svoju okrutnu stranu
9.13
#120826109,doc#236950,vj20100113crn05 Prijetnje su kulminirale u ponedjeljak kada je I . K . ponovno nazvao dužnika te mu
9.13
#120825105,doc#236947,vj20100113crn02 Šibenika bio odgovorna osoba , posebice kada je bilo riječi o obavljanju knjigovodstvenih
9.13
#120818626,doc#236929,vj20100112spo08 </head> <div1> <p> SPLIT </p><p> – U trenucima kada splitska košarka proživljava teške dane
9.13
#120812290,doc#236915,vj20100112kul05 se može iščitati kao odgovor . Pogotovo kada se uzme u obzir koliko su se političke
9.13
#120808538,doc#236909,vj20100112kom02 je pokazao i u nedjelju u izbornoj noći kada je premijerki Jadranki Kosor predložio
9.13
#120807740,doc#236908,vj20100112kom01 očekivana , jer je već 27 . prosinca , kada su građani Hrvatske prvi put glasovali
9.13
#120788808,doc#236864,vj20100111kom02 , ali je bila jedina moguća u situaciji kada je stranci iz vlastitih redova zaprijetio
9.13
#120786193,doc#236856,vj20100111crn02 pred djecom omalovažavao i vrijeđao , a kada bi nesretna žena pokušala djecu zaštiti
9.13
#120781057,doc#236842,vj20100110sss02 sigurnosti u svim međunarodnim zračnim lukama , kada je na Božić Nigerijac (23) pokušao aktivirati
9.13
#120779431,doc#236838,vj20100110spo06 dana na Poljudu raditi ubrzanim ritmom , a kada momčad otputuje na pripreme , možda klupski
9.13
#120777507,doc#236836,vj20100110spo04 Prvu priliku imat će već 18 . siječnja , kada najbolji tenisači svijeta odlaze u Melbourne
9.13
#120776642,doc#236835,vj20100110spo03,pn lijevoj ruci i zasad nitko ne prognozira kada će se Lacković vratiti treninzima </head>
9.13
#120769319,doc#236820,vj20100110kom02 , ali je bila jedina moguća u situaciji kada je stranci iz vlastitih redova zaprijetio
9.13
#120768045,doc#236817,vj20100110crn07 Sveti Ivan Zelina . Do nesreće je došlo kada je dvadesetdevetogodišnji M . Z . izgubio
9.13
#120761031,doc#236799,vj20100109sss05,pn </head><head> Pucnjava se dogodila rano ujutro kada je muškarac ušao u tvorničku zgradu naoružan
9.13
#120758198,doc#236791,vj20100109spo05 27-godišnja Henin nije uspjela doći do pobjede kada je u trećem setu vodila 5-4 i propustila
9.13
#120744338,doc#236771,vj20100109kul01 će vam eventualno držati ruku u trenutku kada budete umirali . Ta potreba ljudi da ne
9.13
#120742105,doc#236769,vj20100109kom03 zaštite pojedinci i ugrožene skupine , pa i kada im se takvo što priznaje , obično ih se
9.13
#120738967,doc#236763,vj20100109crn05 Naime , u posljednjih dvadesetak dana , od kada se provodi operativna akcija zapljene švercanih
9.13
#120732854,doc#236746,vj20100108sss01,pn </head><head> Pucnjava se dogodila rano ujutro kada je muškarac ušao u tvorničku zgradu naoružan
9.13
#120731846,doc#236743,vj20100108spo06 kaže da su i njihovi prihodi manji , a kada se smanjivao proračun prvi na redu bio
9.13
#120722232,doc#236724,vj20100108kom01 članicama ili kandidatima za tu asocijaciju kada su u pitanju neka politička načela ili
9.13
#120722000,doc#236723,vj20100108crn08 granični prijelaz dovezao se oko 5 .30 sati kada je pokušao ući u Hrvatsku . Zbog počinjenog
9.13
#120720785,doc#236718,vj20100108crn03 Naime , u posljednjih dvadesetak dana , od kada se provodi operativna akcija zapljene švercanih
9.13
#120714978,doc#236701,vj20100107spo07 sjajnu priliku povesti već u 13 . minuti , kada mu je dosuđen jedanaesterac , kojeg Ronaldinho
9.13
#120712974,doc#236697,vj20100107spo03 tako moja pauza nije baš bila obična kao kada te nešto boli , meni je ipak operirano
9.13
#120703069,doc#236677,vj20100107crn05 nemaju , iživcirani gost ga je udario , a kada je djelatniku u pomoć priskočio vlasnik
9.13
#120702028,doc#236673,vj20100107crn01 kafiću zatekla pijanog D . M . (46) , a kada su ga zatražili na uvid osobne dokumente
9.13
#120684362,doc#236636,vj20100106kom01 stranka ima parlamentarnu većinu , a pogotovo kada se to dogodi na vrhuncu ekonomske krize
9.13
#120677764,doc#236616,vj20100105sss05 turistički raj južno od Rio de Janeira kada je poginulo 39 ljudi , dok je u zemlji
9.13
#120673905,doc#236606,vj20100105spo03 njemačku tradiciju u slalomu . Pitanje je dana kada će Susanne doći do prve pobjede , a o kvaliteti
9.13
#120672835,doc#236604,vj20100105spo01 fizioterapeuta . Bol je minimalna , a boli me kada je staza u lošijem stanju . Bitno je da
9.13
#120669489,doc#236600,vj20100105kul07 i s njegovom budućnosti 2011 . godine , kada će proslaviti pet desetljeća od prvoga
9.13
#120669022,doc#236599,vj20100105kul06 Svjetskome festivalu arhitekture u Barceloni , kada je dvorana Bale proglašena najboljim sportskim
9.13
#120659249,doc#236590,vj20100105kom01 stranka ima parlamentarnu većinu , a pogotovo kada se to dogodi na vrhuncu ekonomske krize
9.13
#120656709,doc#236582,vj20100105crn01 pedesettrogodišnji G . P . Nesreća se dogodila kada je G . P . iz okolice Barbana kod skretanja
9.13
#120652647,doc#236570,vj20100104sss05 turistički raj južno od Rio de Janeira kada je poginulo 39 ljudi , dok je u zemlji
9.13
#120648444,doc#236559,vj20100104spo02 njemačku tradiciju u slalomu . Pitanje je dana kada će Susanne doći do prve pobjede , a o kvaliteti
9.13
#120647721,doc#236558,vj20100104spo01 fizioterapeuta . Bol je minimalna , a boli me kada je staza u lošijem stanju . Bitno je da
9.13
#120641821,doc#236551,vj20100104kul07 i s njegovom budućnosti 2011 . godine , kada će proslaviti pet desetljeća od prvoga
9.13
#120641354,doc#236550,vj20100104kul06 Svjetskome festivalu arhitekture u Barceloni , kada je dvorana Bale proglašena najboljim sportskim
9.13
#120633534,doc#236543,vj20100104kom02 pokazalo se to u punom svjetlu , jer tek kada su rezultati pokazali da se u tu osjetljivu
9.13
#120630131,doc#236534,vj20100104crn01 pedesettrogodišnji G . P . Nesreća se dogodila kada je G . P . iz okolice Barbana kod skretanja
9.13
#120629731,doc#236532,vj20100103van07 poginulo 750 osoba , u odnosu na 2008 . , kada su u devet napada ubijena 534 civila« ,
9.13
#120626259,doc#236523,vj20100103sss04 je britanska kraljica također odlikovala kada je postao svjetski prvak . [Reuters/Hina]
9.13
#120615779,doc#236506,vj20100103kul05 Gogh dio lijevog uha odrezao onoga jutra kada je doznao da se njegov brat , s kojim je
9.13
#120612892,doc#236502,vj20100103kul01,pn </head><head> Nagrada me jest iznenadila , ali kada je to iznenađenje prošlo , osjećala sam
9.13
#120610871,doc#236500,vj20100103kom03 je završena 10 . godina naše ere , a ne kada je 10 . godina počinjala . </p><p> Čemu takva
9.13
#120605296,doc#236488,vj20100102van07 poginulo 750 osoba , u odnosu na 2008 . , kada su u devet napada ubijena 534 civila« ,
9.13
#120601824,doc#236479,vj20100102sss04 je britanska kraljica također odlikovala kada je postao svjetski prvak . [Reuters/Hina]
9.13
#120593683,doc#236462,vj20100102kul05 Gogh dio lijevog uha odrezao onoga jutra kada je doznao da se njegov brat , s kojim je
9.13
#120590796,doc#236458,vj20100102kul01,pn </head><head> Nagrada me jest iznenadila , ali kada je to iznenađenje prošlo , osjećala sam
9.13
#120588775,doc#236456,vj20100102kom03 je završena 10 . godina naše ere , a ne kada je 10 . godina počinjala . </p><p> Čemu takva
9.13
#120580869,doc#236440,vj20100101van03 na izmaku dogodio se 26 . ožujka 2000 . kada je Vladimir Putin pobijedio na ruskim predsjedničkim
9.13
#120568895,doc#236415,vj20100101kul02 je najveći broj publike , a kako i ne bi kada su protagonisti programa u Velikoj dvorani
9.13
#120567260,doc#236414,vj20100101kul01,pn </head><head> Nagrada me jest iznenadila , ali kada je to iznenađenje prošlo , osjećala sam
9.13
#120555046,doc#236377,vj20091230spo03 već godinama i logično je da radi s njima kada stasaju do seniorske dobi . To je kontinuitet
9.13
#120548571,doc#236363,vj20091230kul08 nove perspektive . To je bila moja namjera kada sam počeo raditi na scenarija , a istog
9.13
#120544309,doc#236356,vj20091230kul010 digitalna knjiga preuzima onoga trenutka kada je platite . Dovoljno je samo par klikova
9.13
#120543758,doc#236355,vj20091230kul01 je najveći broj publike , a kako i ne bi kada su protagonisti programa u Velikoj dvorani
9.13
#120537999,doc#236338,vj20091229van04 jeseni 2006 . do proljeća 2008 . godine kada je samo obnašao dužnost predsjednika DPS-a
9.13
#120537730,doc#236337,vj20091229van03 učinci najava daljnjeg naoružanja u vrijeme kada se radi na sporazumu koji bi trebao spriječiti
9.13
#120522817,doc#236299,vj20091229kul05 digitalna knjiga preuzima onoga trenutka kada je platite . Dovoljno je samo par klikova
9.13
#120521587,doc#236297,vj20091229kul03 nove perspektive . To je bila moja namjera kada sam počeo raditi na scenarija , a istog