Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#126054628,doc#246366,1991_07_35_988.html granične svote najnižega mirovinskog primanja prema ovoj odluci , izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P> 4 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126054338,doc#246365,1991_07_35_987.html donošenja rješenja , </P> <P> 5 . Isplata mirovina prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P> 6 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126053510,doc#246363,1991_07_35_985.html </P> <P> 6 . Isplatu doplatka za pomoć i njegu prema ovoj odluci izvršit će se , kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P> 7 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126053120,doc#246362,1991_07_35_984.html rješenja . </P> <P> 5 . Isplata naknada povećanih prema ovoj odluci , izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P> 6 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126052641,doc#246361,1991_07_35_983.html dinara . </P> <P> 2 . Isplata minimalne mirovine prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P> 3 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126052428,doc#246360,1991_07_35_982.html granične svote najnižega mirovinskog primanja prema ovoj odluci , izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P> 5 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126052055,doc#246359,1991_07_35_981.html donošenja rješenja . </P> <P> 7 . Isplata mirovina prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P> 8 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126034952,doc#246347,1991_07_34_968.html marketinških , konzalting i drugih agencija i institucija . To je potrebno u slučaju kada su te informacije i usluge neophodne za razvoj i poslovanje takvih organizacija
9.13
#126024518,doc#246342,1991_07_34_945.html , kad je to u skladu s Prostornim planom Republike Hrvatske odnosno općine , i kada je utvrđen interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade
9.13
#126010096,doc#246318,1991_07_33_937.html novčanih naknada za tjelesno oštećenje usklađenih prema ovoj odluci , izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 5 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126009682,doc#246316,1991_07_33_936.html dana . </p><p> 6 . Isplata doplatka za pomoć i njegu prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 7 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126009327,doc#246315,1991_07_33_935.html rješenja . </p><p> 4 . Isplata naknada povećanih prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva </p><p> 5 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon
9.13
#126008998,doc#246314,1991_07_33_934.html rješenja . </p><p> 3 . Isplata utvrđene granične svote prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 4 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126008728,doc#246313,1991_07_33_933.html donošenja rješenja . </p><p> 4 . Isplata mirovina prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 5 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126002757,doc#246294,1991_07_33_916.html novčanih naknada za tjelesno oštećenje usklađenih prema ovoj odluci , izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 5 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126002443,doc#246293,1991_07_33_915.html dana . </p><p> 6 . Isplata doplatka za pomoć i njegu prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 7 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126002082,doc#246292,1991_07_33_914.html donošenja rješenje </p><p> 4 . Isplata naknada povećanih prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 5 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126001562,doc#246290,1991_07_33_912.html rješenja </P> <P> 4 . Isplata utvrđene granične svote prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P> 5 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126001213,doc#246289,1991_07_33_911.html donošenja rješenja . </p><p> 6 . Isplata mirovina prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 7 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#125991917,doc#246282,1991_06_32_888.html Ako osiguraniku nedostaju četiri sjekutića , može se staviti nepokretna proteza , kada to raspon i čvrstoća zuba dopušta . " </P> <P> Članak 5 . </P> <P> Naziv točke
9.13
#125989605,doc#246281,1991_06_32_887.html ; </P> <P> 10 . daje prijedlog o upućivanju osiguranika na invalidsku komisiju kada utvrdi da je promjena zdravstvenog stanja osiguranika konačna i sudjeluje u radu
9.13
#125976948,doc#246262,1991_06_31_874.html provođenja akata Sabora iz članka 5 . ovoga zakone objavit će se u " Narodnim novinama " kada to odredi Predsjedništvo Sabora po prethodno pribavljenom mišljenju Republike Hrvatske
9.13
#125943554,doc#246225,1991_01_3_84.html upravljanje vozilom , u dijelu koji se izvodi na poligonu ili simulatoru , može započeti kada osoba koja se osposobljava pribavi od ovlaštene organizacije zdravstva uvjerenje
9.13
#125935210,doc#246217,1991_06_29_835.html kojima raspolaže Fond . </P> <P> - uvjeti za prodaju bonitetnih dionica i slučajevi kada se dionice ustupaju , </P> <P> - način davanja društava u zakup , </P> <P> - organizacija
9.13
#125915408,doc#246201,1991_06_28_831.html elektroenergetskih i sličnih instalacija , </P> <P> - vozila koja imaju žuto rotacijsko svjetlo kada se koriste za pomoć na cestama , uklanjanje i vuču oštećenih vozila , </P> <P>
9.13
#125878749,doc#246134,1991_06_27_747.html utvrđene sve činjenice odlučne za prodaju stana prema zakonu , počinje teći od dana kada se ove činjenice utvrde . </P> <P> Članak 5 . </P> <P> Općina odnosno grad prodaju
9.13
#125877878,doc#246133,1991_06_27_767.html članovi njihove porodice , ako su zdravstveno osigurani kao članovi porodice , kada prihod iz radnog odnosa ili od obavljanja samostalne privredne ili neprivredne
9.13
#125836392,doc#246059,1991_05_22_670.html 1983 . a stupila je na snagu 16 . rujna 1983 . dakle , poslije 8 . siječnja 1981 , kada je stupila na snagu odredba članka 72 . Zakona koja obvezuje općinske skupštine
9.13
#125823773,doc#246032,1991_05_21_651.html zakona . </P> <P> Služba obavlja poslove iz prethodnog stavka i za fizičke osobe , kada je to zakonom određeno . </P> <P> Članak 3 . </P> <P> Poslovi društvenog knjigovodstva
9.13
#125812302,doc#246008,1991_04_20_641.html zakona . </P> <P> Služba obavlja poslove iz prethodnog stavka i za fizičke osobe , kada je to zakonom određeno . </P> <P> Članak 3 . </P> <P> Poslovi društvenog knjigovodstva
9.13
#125789348,doc#245996,1991_04_20_630.html promet </P> <P> Članak 4 . </P> <P> Vozač autobusa ili teretnog motornog vozila , kada se vožnjom unatrag uključuje u promet iz dvorišta , garaže ili druge površine ,
9.13
#125785449,doc#245972,1991_01_2_70.html se iznos petogodišnjih davanja , ukoliko se zahtjev ne odnosi na kraći period , kada se kao vrijednost spora uzima iznos davanja za taj period " . </P> <P> Član 3 .
9.13
#125785055,doc#245971,1991_01_2_69.html Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji
9.13
#125784307,doc#245970,1991_01_2_68.html Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije , kada se masa isplaćeni bruto osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji
9.13
#125777060,doc#245954,1991_04_19_592.html kojima raspolaže Fond , </P> <P> - uvjeti za prodaju bonitetnih dionica i slučajevi kada se dionice ustupaju , - način davanja društava u zakup , " Dosadašnje alineje l
9.13
#125766018,doc#245944,1991_04_19_604.html 000 dinara . Obveza izdvajanja sredstava za svrhu iz stava 1 . ove točke prestaje kada je izdvojen iznos od 50.000 dinara . Sredstva iz stava 1 . i 2 . ove točke namjenska
9.13
#125746141,doc#245927,1991_04_18_577.html potreba i interesa gradana u području društvene brige o djeci predškolske dobi kada su te potrebe i interesi istodobno potrebe i interesi društva osiguravaju se u
9.13
#125685157,doc#245818,1991_03_15_474.html članovima porodice koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada pravo na zaštitni dodatak žive odvojeno
9.13
#125684037,doc#245816,1991_03_15_473.html godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990 . </head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja i osobnih dohodaka
9.13
#125681692,doc#245809,1991_03_15_466.html promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1991 . </head><p> 1 . U slučaju kada je stjecanje prava na obiteljsku mirovinu uvjetovano uzdržavanjem , smatrat će
9.13
#125680538,doc#245804,1991_03_15_462.html članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine , kojim pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu
9.13
#125679332,doc#245802,1991_03_15_460.html godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1991 . </head><p> 1 . U slučaju kada se mirovinska osnovica , od koje se individualnom poljoprivredniku određuje mirovina
9.13
#125671544,doc#245791,1991_03_15_450.html obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za obračunavanjei plaćanje doprinosa kada se osobni dohodak utvrđuje u neto svoti . </p><p> 3 . Danom stupnja na snagu ove
9.13
#125667819,doc#245786,1991_03_15_445.html članovima porodice koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici porodične mirovine , kojima pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu
9.13
#125664237,doc#245782,1991_03_15_442.html dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu </head><p> 1 . U slučajevima kada se određuje naknada osobnog dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu
9.13
#125655843,doc#245750,1991_03_14_408.html Članak 8 . </p><p> U članku 19 . riječi " iz članka 13 . " zamjenjuju se riječima " kada se neplaćanje učešća temelji na bolesti osiguranika prema odredbama " . </p><p> Članak
9.13
#125654579,doc#245746,1991_03_14_405.html nova stavka , koja glase : " O pravima osiguranika iz zdravstvenog osiguranja , kada se ta prava ostvaruju na teret sredstava Republičkog fonda , u prvom stupnju rješava
9.13
#125652674,doc#245744,1991_03_14_403.html mehanizaciju i radnike . </P> <P> Član 95 . </P> <P> Drugi stupanj pripravnosti uvodi se kada temperatura zraka oscilira oko 0 " C s predvidivom mogućnošću slabih oborina (
9.13
#125646012,doc#245739,1991_03_14_398.html najizrazitije negativne posljedice bespravne izgradnje izražavaju u slučajevima kada se gradi protivno namjeni površina utvrđenoj planom prostornog uredenja osobito
9.13
#125641260,doc#245728,1991_03_14_388.html zakona . </P> <P> Služba obavlja poslove iz prethodnog stavka i za fizičke osobe , kada je to zakonom određeno " . </P> <P> Članak 3 . </P> <P> Članak 3 . briše se . </P>
9.13
#125636783,doc#245722,1991_03_13_369.html uspostavljene kontrole sfinktera bilo pojave poremećaja kontrole tada se upisuje kada je to nastupilo i da li to traje i do dana uzimanja anamneza . Ako je dijete ljevak
9.13
#125630841,doc#245719,1991_03_13_366.html ustavnim zakonom nije drugačije utvrđeno . </p><p> ( 2 ) Ustavni sud donosi odluku kada odlučuje o biti stvari , a u ostalim slučajevima donosi rješenje . </p><p> ( 3 )
9.13
#125602328,doc#245694,1991_03_12_335.html pristanak roditelja odnosno staratelja . </p><p> Iznimno , u hitnim slučajevima , kada je život oboljele osobe u opasnosti , kirurške i druge medicinske intervencije
9.13
#125589507,doc#245677,1991_03_11_328.html ili sličnih manifestacija , </p><p> 2 . na određenim vanjskim prostorima u vrijeme kada je opasnost za nastajanje požara na takvim prostorima vjerojatna ili očita ( obavljanje
9.13
#125568061,doc#245676,1991_03_11_327.html na jezicima narodnosti . </p><p> Odredbe ovoga zakona primjenjuju se i u slučaju kada organizacija usmjerenog obrazovanja organizira u inozemstvu obrazovanje , osposobljavanje
9.13
#125543459,doc#245661,1991_03_10_314.html socijalne zaštite je javan . </p><p> Javnost se može isključiti u pojedinim postupcima kada je to zakonom propisano . </p><p> Članak 7 . </p><p> Organizacija socijalne zaštite
9.13
#125525208,doc#245573,1991_01_1_43.html način iskazuju se sve novčane svote ostvarene za godinu 1990 . i dalje , bez obzira kada se propisani obrasci uspostavljaju . </p><p> 3 . Iznimno - novčana svota koja je
9.13
#125519579,doc#245559,1991_01_1_30.html način iskazuju se sve novčane svote ostvarene za godinu 1990 . i dalje , bez obzira kada se prijava uspostavlja . </p><p> 3 . Iznimno - novčana svota koja je ostvarena u
9.13
#125511779,doc#245548,1991_01_1_20.html preuzete , do visine poslova koje je svako poduzeće prenijelo na Zadružni savez , i kada Zadružni savez u pravnom prometu sa trećim osobama istupa u ime i za račun ( kao
9.13
#125474843,doc#245536,1990_03_9_123.html Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih bruto osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji
9.13
#125468841,doc#245533,1990_03_9_120.html odbornika i zastupnika . _ __________ * Žalba se podnosi Vrhovnom sudu Hrvatske kada se radi o kandidiranju , izboru odnosno opozivu zastupnika , a nadležnom okružnom
9.13
#125463810,doc#245527,1990_03_9_124.html akontacije utvrđen po zadnjem periodičnom obračunu množi koeficijentom koji se dobije kada se masa isplaćenih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se
9.13
#125444016,doc#245503,1990_02_8_99.html socijalističkih republika i pokrajina ne moraju prilagati opći dio ispitnog programa kada žele obavljati poslove turističkog vodiča na teritoriju SR Hrvatske pod uvjetom
9.13
#125423728,doc#245484,1990_02_7_72.html Socijalističke Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu : amandmani ) primjenjuju se od dana kada ih proglasi Vijeće udruženog rada , Vijeće općina i Društveno-političko vijeće
9.13
#125419259,doc#245477,1990_02_6_65.html prisustvovati sjednicama znanstveno-nastavnog vijeća i drugih stručnih organa fakulteta , kada se raspravljaju pitanja iz područja metodike i stručne prakse studenta , </P> <P>
9.13
#125411290,doc#245469,1990_12_59_1160.html aktivnost drugih organizacija i zajednica te osoba koje samostalno obavljaju djelatnost kada koriste sredstva za utvrđene potrebe i interese društva , </P> <P> - sudjeluju
9.13
#125401038,doc#245468,1990_12_59_1159.html dužni pohađati školu . </P> <P> Članak 18 . </P> <P> Osnovna škola može se osnovati kada je programom razvoja djelatnosti osnovnog školstva utvrđena potreba osnivanja osnovne
9.13
#125398712,doc#245465,1990_12_59_1198.html akontacija utvrđena po prethodnom obračunu množi s koeficijentom koji se dobije kada se masa isplaćenih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se
9.13
#125396029,doc#245458,1990_12_58_1141.html Osiguranici koji su sami obveznici plaćanja doprinosa kao i drugi osiguranici u slučaju kada im se osobni dohodak po važećim propisima utvrđuje u neto svoti , plaćaju doprinos
9.13
#125394811,doc#245455,1990_12_58_1138.html rade na radnim mjestima na kojima se staž priznaje u povećanom trajanju u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa - kao 18 mjeseci staža osiguranja po
9.13
#125389304,doc#245453,1990_12_58_1136.html posljednje tri godine . Obveza izdvajanja sredstava u stalnu rezervu ponovo nastaje kada se sredstva rezerve smanje ispod iznosa utvrđenog prema odredbi stavka 1 . ovoga
9.13
#125379925,doc#245451,1990_12_58_1158.html Radom odbora i komisija rukovodi predsjednik kojeg imenuje Upravni odbor istodobno kada i članove odbora odnosno komisije . </P> <P> ( 3 ) Odbor odnosno komisija , iz
9.13
#125372282,doc#245447,1990_12_58_1154.html sjedišta Republičkog fonda , naznačeni naziv i sjedište organizacijske jedinice , a kada u obavljanju javnih ovlaštenja u upravnim stvarima izdaju javne isprave upotrebljavaju
9.13
#125327136,doc#245405,1990_12_57_1113.html radu u inozemstvu isplaćivati nakon tri mjeseca rada , a i kasnije , u slučaju kada priliv novčanih sredstava za izvršene radove bude iz inozemstva kasnio . Sud je
9.13
#125324754,doc#245395,1990_12_56_1094.html </p><p> Ustav Republike Hrvatske ( u daljem tekstu : Ustav ) primjenjuje se od dana kada ga proglasi Vijeće udruženog rada , Vijeće općina i Društveno-političko vijeće
9.13
#125318187,doc#245393,1990_12_56_1092.html osobnost nepovrediva . Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud . </p><p> Članak 23 . </p><p> Nitko ne
9.13
#125301427,doc#245384,1990_12_55_1068.html ispunjavanjem uvjeta za starosnu mirovinu ; </P> <P> 15 . u svim drugim slučajevima kada je po zakonu , kolektivnom ugovoru ili ugovoru o zapošljavanju za prestanak radnog
9.13
#125295852,doc#245380,1990_12_55_1087.html . </p><p> Član 6 . </p><p> U postupku rješavanja žalbi , Komisija može u predmetima kada je to potrebno , pribaviti stručno-medicinsko mišljenje od medicinske komisije
9.13
#125294443,doc#245378,1990_12_55_1067.html ističe : </p><p> a ) na zgradi u kojoj su službene prostorije i stan predsjednika kada on tamo boravi : </p><p> b ) na prometnom sredstvu u kojem se nalazi predsjednik
9.13
#125291829,doc#245377,1990_12_55_1085.html prehranu i prijevoz ) u vezi korištenja zdravstvene zaštite u zemlji i inozemstvu kada je ona korištena suglasno odredbama općeg akta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja
9.13
#125290541,doc#245376,1990_12_55_1084.html odlukom prema članu 115 . stavka 4 . Zakona , ne plaćaju : </P> <P> 1 . osiguranici . kada zdravstvenu zaštitu koriste u vezi s nesrećom na poslu ili s oboljenjem od profesionalne
9.13
#125282262,doc#245374,1990_12_55_1082.html osobu izabranog liječnika unutar godine dana u slijedećim slučajevima : </P> <P> - kada izabrani liječnik prestaje s radom , </P> <P> - kada osiguranik promijeni mjesto
9.13
#125271131,doc#245373,1990_12_55_1081.html donošenja ocjene o nastanku invalidnosti . </P> <P> Iznimno od stavka 1 . ovog člana , kada se naknada osobnog dohotka prema odredbama Zakona isplaćuje od prvog dana trajanja
9.13
#125266259,doc#245369,1990_12_55_1077.html samostalno obavlja djelatnost dužna je uplatiti porez iz osobnog dohotka radnika kada je obračunala i izdvojila svoj osobni dohodak . </P> <P> Član 11 . </P> <P> Isplatilac
9.13
#125264913,doc#245368,1990_12_55_1076.html vrpce registar-blagajne , u ovaj stupac upisuju se riječi " dnevni promet " i datum kada je obavljen taj dnevni promet , </P> <P> - u stupac 4 . upisuje se ukupna vrijednost
9.13
#125234375,doc#245294,1990_12_53_988.html vodni režim . </P> <P> Članak 22 . </P> <P> U vodoprivrednim uvjetima se određuje kada se za građenje objekata obavezno izdaje vodoprivredna suglasnost . </P> <P> Članak
9.13
#125229430,doc#245292,1990_12_53_986.html . na promet nekretnina u postupku komasacije , arondacije i eksproprijacije te kada se promet nekretnina obavlja na osnovi zakona , neovisno od volje poreznog obveznika
9.13
#125223845,doc#245285,1990_12_53_993.html naseljima gradskog karaktera može postojati pravo vlasništva na građevinskom zemljištu kada je to određeno zakonom . " </P> <P> Član 5 . </P> <P> Članovi 5 , 6 . i 7 . brišu
9.13
#125175895,doc#245226,1990_11_49_919.html zaštite kao i drugih oblika organiziranja obavljanja djelatnosti socijalne zaštite , kada ostvaruju sredstva u okviru Republičkog fonda ; </P> <P> 12 . Podnosi izvještaj
9.13
#125157526,doc#245207,1990_11_49_922.html isporučuje vodu , da obustavi isporuku vode potrošaču koji u roku od 15 dana , od dana kada je opomenom pozvan na plaćanje utroška vode , ne plati račun . Osporena odredba
9.13
#125125128,doc#245170,1990_11_47_884.html potreba i interesa građana u području društvene brige o djeci predškolskog uzrasta kada su te potrebe i interesi istodobno potrebe i interesi društva osiguravaju se u
9.13
#125107763,doc#245158,1990_11_46_861.html <P> Rukovodilac stanice , kontrolor i referent mogu obavIjati poslove u stanici kada za to dobiju dozvolu za obavljanje poslova u stanici za tehnički pregled vozila
9.13
#125103888,doc#245157,1990_11_46_860.html Stručni nadzor nad poslovima za tehnički pregled obavit će se izvanrednim pregledom kada se ukaže potreba da se pregled obavi mimo programa redovnih pregleda . </P> <P>
9.13
#125098980,doc#245149,1990_11_46_864.html pečatom Centra za vozila Hrvatske , a potpisuje je predsjednik Komisije , odnosno kada ih za to predsjednik ovlasti , zamjenici predsjednika ili članovi Komisije , odnosno
9.13
#125093457,doc#245144,1990_11_45_850.html Sud nije našao da bi bile nesuglasne s Ustavom ili suprotne zakonu . U vrijeme kada je pokrenut ovaj postupak odredbe člana 15 . Ustava zamijenjene su točkom 3 . Amandmana
9.13
#125092745,doc#245143,1990_11_45_849.html stupila na snagu 7 . lipnja 1981 . godine a to je poslije 8 . siječnja 1988 . dana . kada je stupila na snagu zakonska odredba člana 72 . Osporena Odluka nije , dakle ,
9.13
#125086968,doc#245116,1990_10_43_811.html Član 8 . </P> <P> Odredbe ove uredbe odgovarajuće se primjenjuju i na slučajeve kada poduzeće prihvaća dodatno ulaganje domaće ili strane , pravne ili fizičke osobe
9.13
#125078451,doc#245101,1990_10_42_805.html zaštite kao i drugih oblika organiziranja obavljanja djelatnosti socijalne zaštite , kada sredstva ostvaruju u okviru Republičkog fonda . </P> <P> Poslove kontrole iz stava
9.13
#125039893,doc#245085,1990_10_41_790.html osnovati u određenim oblastima zajedničke organe uprave , odnosno moraju ih osnovati kada je to određeno zakonom . " </P> <P> Član 38 . </P> <P> Član 67 . briše se . </P>
9.13
#125021278,doc#245072,1990_10_40_748.html mijenja se i glasi : </P> <P> " ( 1 ) Starosna i porodična mirovina pripada od dana kada su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava na mirovinu , s tim što se pravo
9.13
#125007861,doc#245035,1990_02_4_40.html te pruženih ugostiteljskih usluga . Republički sekretar za financije propisuje kada nastaje odnosno prestaje obaveza vođenja poslovnih knjiga te način njihova vođenja
9.13
#125007240,doc#245034,1990_02_4_39.html stavljena pod krov . Nadležni organ će odrediti broj zgrade po službenoj dužnosti kada ustanovi da se zgrada kojoj nije određen broj trajno ili povremeno koristi . Rješenje
9.13
#124973624,doc#244972,1990_09_35_700.html osiguranja , odnosno osobnih dohodaka iz godine 1990 . </head> <P> I U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja odnosno osobnih
9.13
#124964532,doc#244957,1990_08_34_694.html funkcijama ( hranjenju , kontroli mokrenja i stolice ) ; </P> <P> - pokretanje tijela - kada ono nije moguće niti uz pomoć ortopedskih pomagala ; </P> <P> - korištenje tehničke
9.13
#124958445,doc#244938,1990_08_32_674.html osnovnog obrazovanja . Isto tako zakonom se može odrediti pod kojim uvjetima i do kada određene poslove u organizacijama odgoja i osnovnog obrazovanja mogu obavljati
9.13
#124946368,doc#244913,1990_07_31_611.html Socijalističke Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu amandmani ) primjenjuju se od dana kada ih proglasi Vijeće udruženog rada , Vijeće općina i Društveno-političko vijeće
9.13
#124936387,doc#244884,1990_07_31_621.html iz prihoda poljoprivrednika propisanim prema odredbama ovoga zakona . Iznimno , kada se prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja iz stava 1 . ovoga člana koriste
9.13
#124922322,doc#244860,1990_01_3_26.html financiranju komunalnih objekata . i uređaja i kod rekonstrukcije postojećeg objekta kada se tom rekonstrukcijom povećava neto površina postojećeg objekta , i to u visini
9.13
#124903808,doc#244811,1990_06_28_531.html naroda ili protivno sloboda i prava svih državljana Hrvatske . Građani Hrvatske , kada je riječ o zastupanju njihovih sloboda , prava i dužnosti u Saboru , ne mogu se
9.13
#124899098,doc#244791,1990_06_28_540.html između zastupnika u vijeću " . </P> <P> Član 12 . </P> <P> Ova odluka stupa na snagu kada ju na zajedničkoj sjednici donesu Vijeće udruženog rada , Vijeće općina i Društveno-političkog
9.13
#124896905,doc#244789,1990_06_27_528.html propisano je da radnik može zasnovati radni odnos na određeno vrijeme i u slučaju kada se poveća opseg poslova zbog povećanog broja stranaka u turističkoj sezoni . Predlagač
9.13
#124894112,doc#244786,1990_06_27_525.html se vrši upis . Rubrika : " prijenos registracije " popunjava se samo u slučaju kada su odgovarajuće rubrike obrasca do kraja popunjene , pa se upisi moraju nastaviti
9.13
#124882430,doc#244775,1990_06_26_515.html linija ili roditeljskih komponenata utvrđuje se pregledom usjeva u fazama razvoja kada su karakteristike najbolje izražene na biljkama usjeva za proizvodnju poljoprivrednog
9.13
#124877841,doc#244760,1990_06_25_507.html,H3 radom prestala potreba zbog tehnoloških , organizacijskih i drugih unapređenja i kada je pokrenut postupak za sanaciju ili je otvoren postupak za prestanak organizacije
9.13
#124870292,doc#244743,1990_06_25_473.html " Lijepa naša domovino " . </P> <P> Član 7 . </P> <P> Ova odluka stupa na snagu kada ju na zajedničkoj sjednici donesu Vijeće udruženog rada , Vijeće općina i Društveno-političko
9.13
#124863323,doc#244718,1990_05_24_466.html Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji
9.13
#124862753,doc#244717,1990_05_24_465.html Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplačenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji
9.13
#124851842,doc#244700,1990_05_23_431.html Skupština Mjesne zajednice Vodice na sjednici održanoj 16 . lipnja 1988 . godine , kada je stavila određene primjedbe na prijedlog plana . Činjenica što sve primjedbe
9.13
#124839265,doc#244683,1990_05_22_423.html komora da putem svojih predstavnika sudjeluju u radu organa i radnih tijela Komore kada se na dnevnom redu nalaze pitanja za koja su zainteresirane . Organi i radna tijela
9.13
#124836166,doc#244681,1990_05_22_421.html propisuje se obaveza stanara da iseli iz stana na kojem ima pravo trajnog korištenja kada on ili njegovo maloljetno dijete ima ili stekne u istom mjestu u vlasništvu useljivu
9.13
#124832318,doc#244678,1990_05_21_418.html zahtjev 20 članova Vijeća . </P> <P> Ako predsjednik ne sazove sjednicu Vijeća kada je dužan to učiniti , sjednicu Vijeća će sazvati predsjednik Sabora ili 20 zastupnika
9.13
#124777455,doc#244675,1990_05_21_415.html se i na skupštine samoupravnih interesnih zajednica u Republici određene Ustavom kada , ravnopravno s vijećima Sabora , utvrđuju politiku te donose zakone i druge akte
9.13
#124775291,doc#244672,1990_05_20_397.html koji glasi " Zamjenik predsjednika ima ista ovlaštenja kao predsjednik Komisije kada ga zamjenjuje . " </P> <P> Član 5 . </P> <P> Član 13 . mijenja se i glasi : </P>
9.13
#124767730,doc#244669,1990_05_20_394.html temelju rada . </P> <P> Odluka iz stava 2 . ovoga člana može se donijeti i u slučaju kada radnik odbije da se podvrgne liječničkom pregledu radi utvrđivanja njegovog psihičkog
9.13
#124742078,doc#244667,1990_05_20_392.html promet </P> <P> Član 4 . </P> <P> Vozač autobusa ili teretnog motornog vozila , kada se vožnjom unatrag uključuje u promet iz dvorišta , garaže ili druge površine ,
9.13
#124727392,doc#244661,1990_05_20_391.html za unutrašnje poslove općine na području koje započinje izvanredni prijevoz , a kada to zahtjeva sigurnost prometa i mišljenje organizacije ovlaštene za ispitivanje
9.13
#124712307,doc#244641,1990_01_2_22.html Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji
9.13
#124710687,doc#244638,1990_01_2_20.html Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji
9.13
#124709964,doc#244637,1990_01_2_19.html Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji
9.13
#124703314,doc#244634,1990_01_2_16.html doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje te o drugim samoupravnim općim aktima kada je to predvideno Zakonom i ovim Statutom . </P> <P> 4 ) izjašnjavaju se o razrezu
9.13
#124670683,doc#244623,1990_05_19_380.html predstavništva ili organizacije koji na području Jugoslavije uživa diplomatski imunitet , kada je porezni obveznik po ovom zakonu , dužna je sama obračunati porez iz osobnog
9.13
#124663219,doc#244622,1990_05_19_379.html poslovati , </P> <P> 6 . adrese prostorija u kojima će se obavljati djelatnost kada je to po prirodi djelatnosti potrebno , </P> <P> 7 . podatke o sredstvima rada
9.13
#124657985,doc#244621,1990_05_19_378.html ispunjavanjem uvjeta za starosnu mirovinu ; </P> <P> 15 . u svim drugim slučajevima kada je po zakonu , kolektivnom ugovoru ili ugovoru o zapošljavanju za prestanak radnog
9.13
#124641030,doc#244620,1990_05_19_377.html drugoj organizaciji odnosno kod drugog poslodavca ; </P> <P> - na određeno vrijeme kada obavljanje određenih poslova ne trpi odlaganje , do zasnivanja radnog odnosa s
9.13
#124629261,doc#244616,1990_05_19_387.html pravo dopisivati , bez ograničenja sa članovima porodice i drugim osobama , osim kada bi to predstavljalo krivično djelo ili bi štetno utjecalo na otkrivanje krivičnog
9.13
#124623609,doc#244615,1990_05_19_386.html Poljoprivredno zemljište od I do V bonitetne klase može se pretvoriti u građevinsko samo kada nema zemljišta nižih bonitetnih klasa , ako je to u skladu s prostornim planom
9.13
#124620173,doc#244609,1990_04_18_342.html organizacije udruženog rada koje udružuju sredstva na temelju ovoga zakona imaju pravo , kada se ona izgradi . koristiti kulturne , obrazovne , znanstvene , tehnološke i privredne
9.13
#124596458,doc#244572,1990_04_17_311.html organima i pravosudnom ispitu . </P> <P> U prijavi kandidat može navesti vrijeme kada želi polagati ispit , a koje ne može biti kraće od 45 dana od podnošenja prijave
9.13
#124591920,doc#244556,1990_04_17_326.html članovima porodice koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici porodične mirovine kojima pripada pravo na zaštitni dodatak žive odvojeno
9.13
#124589964,doc#244555,1990_04_17_307.html buke sa radilišta iznad dopuštenih razina . Izuzetno , u određenim slučajevima kada nije moguće primijeniti mjere za sprečavanje širenja buke sa radilišta iznad dopuštenih
9.13
#124588981,doc#244554,1990_04_17_325.html osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja </head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osobnih dohodaka iz prijašnjih
9.13
#124551371,doc#244548,1990_04_17_319.html doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje . </P> <P> ( 5 ) Korisnici mirovine , kada ponovno počnu obavljati samostalnu djelatnost prema kojoj su u smislu odredaba
9.13
#124538975,doc#244540,1990_04_16_278.html zakonom ; </P> <P> 3 . odlučuje o redovnim pravnim sredstvima protiv odluka sudova kada je to određeno zakonom ; </P> <P> 4 . odlučuje o upravnom sporu kad je to određeno
9.13
#124533589,doc#244532,1990_04_16_302.html Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji
9.13
#124532866,doc#244531,1990_04_16_301.html Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije , kada se masa isplaćenih bruto osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji
9.13
#124531163,doc#244530,1990_04_16_300.html se osobito prilikom složenih sporova ili postupaka ili posebnih vrsta ugovora , kada se radi o potrebi poznavanja ili proučavanja stranog prava , ili pravne literature
9.13
#124519155,doc#244508,1990_04_15_270.html članova Skupštine " nakon ćega se stavlja točka , a brišu se riječi " osim u slučaju kada je ovim statutom propisana dvotrećinska većina glasova ukupnog broja delegata "
9.13
#124517537,doc#244507,1990_04_15_269.html naziv predmeta ; </P> <P> - podatke o programu po kojem je rukopis rađen , tko i kada ga je donio i gdje je objavljen ; </P> <P> - opseg i osnovne karakteristike rukopisa
9.13
#124507079,doc#244483,1990_04_14_251.html ako je veći od osnovice osiguranja iz stava 1 . ove odluke . </P> <P> 3 . Iznimno kada je ugovoren osobni dohodak ( bruto ) uzima se kao osnovica za obračunavanje i plaćanje
9.13
#124504386,doc#244480,1990_04_14_248.html osigurane su prema članu 27 . Zakona - mjesečno 110,00 dinara . </P> <P> 2 . U slučaju kada se doprinos plaća za vrijeme kraće od mjesec dana za svaki kalendarski dan proveden
9.13
#124501716,doc#244475,1990_04_14_244.html članovima porodice koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici porodične mirovine , kojima pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu
9.13
#124500264,doc#244473,1990_04_14_242.html dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu </head> <P> 1 . U slučajevima kada se određuje naknada osobnog dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu
9.13
#124499813,doc#244472,1990_04_14_241.html osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osobnih dohodaka iz prijašnjih
9.13
#124496539,doc#244464,1990_04_14_234.html novčanu obvezu koja je određena . Obveza potrošača , međutim , određena je tek kada se izvrši obračun stvarne potrošnje električne energije . Tek tada je , naime ,
9.13
#124495583,doc#244463,1990_04_14_233.html stavu 1 . Zakona o stambenim odnosima ( " Narodne novine " , br . 51/85 , 42/86 ) , kada se radi o stanu na kojem postoji vlasništvo , nije nadležan stambeni organ općine
9.13
#124484861,doc#244428,1990_03_13_197.html promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1990 . </head> <P> 1 . U slučaju kada je stjecanje prava na porodičnu mirovinu uvjetovano uzdržavanjem , smatrat će se
9.13
#124481089,doc#244423,1990_03_13_193.html članovima porodice koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici porodične mirovine , kojim pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu
9.13
#124453568,doc#244417,1990_03_13_187.html na osnovi ukupnog broja članova i zamjenika članova izborne komisije , dakle , kada je riječ o svim izbornim komisijama ( osim Republičke izborne komisije u punom
9.13
#124446311,doc#244402,1990_03_12_153.html odredbama stava 2 . člana 229 . Ustava SR Hrvatske koji osigurava jednakost građana kada utvrđuje da su svi pred zakonom jednaki . </P> <P> To je razlog zbog kojeg je odlučeno
9.13
#124442049,doc#244390,1990_03_12_161.html Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji
9.13
#124439797,doc#244388,1990_03_12_159.html predloži izvođenje dokaza . </P> <P> Kad izvođenje dokaza predlože obje stranke ili kada Izbrani sud odredi po službenoj dužnosti , Izbrani sud će odrediti da iznos potreban
9.13
#124418188,doc#244377,1990_03_11_131.html ili popisa iz člana 5 . stava 1 . točke 1 . ovoga zakona , na njezin zahtjev ili kada utvrdi da je ta organizacija prestala ispunjavati uvjete propisane ovim zakonom
9.13
#124416868,doc#244374,1990_03_11_145.html zemljište prijašnjem vlasniku odnosno korisniku zemljišta plaća se u slučajevima kada se građevinsko zemljište daje na korištenje novom korisniku radi izgradnje , a
9.13
#124407401,doc#244367,1990_02_10_129.html </P> <P> Prijeka potreba stalne njege i pomoći druge osobe u punom opsegu postoji kada korisnik iz stava 1 ovoga člana zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne
9.13
#124395654,doc#244366,1990_02_10_128.html </P> <P> Prijeka potreba stalne njege i pomoći druge osobe u punom opsegu postoji kada korisnik iz stava 1 . ovoga člana , zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju
9.13
#124355693,doc#244362,1990_01_1_1.html zone , arheološke zone i kulturno-povijesni lokaliteti ) . </P> <P> U slučajevima kada se određeno područje nalazi u obuhvatu dviju ili više zona , primjenjuju se odredbe
9.13
#124353653,doc#244357,vj20100630van04 Većina oboljelih u dobi je od 18 do 64 godine . Najgori je bio prvi tjedan lipnja kada se liječnicima prijavilo čak 38 pacijenata . </p> </div1> Ida Alić <head> Pahor želi
9.13
#124342653,doc#244331,vj20100630kul07 </p><p> Želio bih da Vjesnik i dalje izlazi jer je to moj list od prvih dana , od kada sam uopće počeo čitati . To je list koji zaista prati kulturu u pravom smislu te
9.13
#124336878,doc#244320,vj20100630crn03 izlaznim vratima . </p><p> Na nesreću petarda je pala u otvorenu ladicu pokraj vrata , a kada ju je dječak pokušao izvaditi i baciti u dvorište eksplodirala mu je u ruci . Obitelj
9.13
#124317865,doc#244268,vj20100628van04 napad . Za sada još nije poznato na kakav nuklearni arsenal Sjeverna Koreja misli kada prijeti jačanjem istoga , no BBC piše kako je moguće da se razmišlja o izgradnji
9.13
#124309733,doc#244253,vj20100628spo04,pn pravde izravno utjecale na dvije utakmice osmine finala . Prije gotovo 50 godina , kada su suci na velikim natjecanjima također zakinuli momčadi svojim odlukama , nije
9.13
#124309071,doc#244251,vj20100628spo02 hokeju i tek su ove godine izašli iz njihove sjene . </p><p> »Bila je to utakmica kada smo stvarno vidjeli da mi to možemo . Od te se pobjede sve promijenilo . Dobili
9.13
#124298781,doc#244229,vj20100628crn01 nastavio prijetiti supruzi i njezinom poslodavcu sve do 2 .30 sati u nedjelju ujutro kada se napokon smirio i otišao . Odmah potom supruga je pozvala njegove kolege i obavijestila
9.13
#124294679,doc#244219,vj20100627sss04 potpisao dokument u kojem se obvezuje da će se pojaviti pred sudom sljedeći put kada dođe u Brazil . [Hina/AP] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke
9.13
#124293311,doc#244215,vj20100627spo08 igrača koji ne igraju redovito . Eduarda ocjenjuju po učinku iz prošle sezone , kada u 12 utakmica , od kojih je u većini ušao s klupe , nije zabio niti jedan pogodak
9.13
#124292977,doc#244214,vj20100627spo07 strategiju , stvaraju trenere pa točno znaju što se u kojem trenutku utakmice radi - kada se gubi , vodi ili čuva neodlučen rezultat . Prije im je to najviše nedostajalo
9.13
#124288039,doc#244208,vj20100627spo01 donio poravnanje rezultata . </p><p> Ova situacija podsjetila je na finale SP 1966 . kada su Englezi pobijedili Nijemce 4-2 i sporni pogodak za vodstvo Engleske 3-2 u produžetku
9.13
#124287214,doc#244206,vj20100627pis02 postane poznata i slavna . O tome da joj u životu odlično ide dokazala je nedavno kada je na privatnoj zabavi uglednih zlatara u Cannesu za nastup od pola sata dobila
9.13
#124277576,doc#244188,vj20100627crn02 za 7,4 posto . </p><p> Ohrabrujuće statistike malo su poljuljali podaci iz 2009 . kada je utvrđeno da je broj ovakvih krađa porastao za 0,1 posto . No , s obzirom da
9.13
#124270969,doc#244170,vj20100626spo08 prvenstva . Scene iz japanskih gradova nalikovale na najveće nogometno slavlje , kada je Japan kao domaćin SP-a 2002 . također izborio osminu finala . Zvijezda te momčadi
9.13
#124268255,doc#244167,vj20100626spo05 na španjolskoj strani terena . »Furija « je , pak , mudro čekala na kontre , a kada je prvu priliku dočekala , hladnokrvno ju je i iskoristila . Doduše , treba istaknuti
9.13
#124267203,doc#244164,vj20100626spo02 je prosjek od 2,1 golova po utakmici . Uvjerljivo , najmanje do sada . </p><p> Od kada je na svjetskim prvenstvima uveden sustav natjecanja po skupinama , 1950 . godine
9.13
#124261292,doc#244155,vj20100626pis01 posto ispitanika drži da su djeca vrlo važna za dobar brak , za razliku od 1990 . kada je to smatralo 65 posto odraslih . Istraživanje je provedeno na temelju podataka
9.13
#124260204,doc#244152,vj20100626kul06 nastupu u velikom Domu sportova , ali i mnogima s njihovih turneja od 1997 . , kada sam ih gledao prvi put , do danas . </p><p> Uz pomoć Martine Topley Bird na vokalima
9.13
#124239812,doc#244115,vj20100625spo03 prvenstva . Scene iz japanskih gradova nalikovale na najveće nogometno slavlje , kada je Japan kao domaćin SP-a 2002 . također izborio osminu finala . Zvijezda te momčadi
9.13
#124232170,doc#244103,vj20100625kul06 nastupu u velikom Domu sportova , ali i mnogima s njihovih turneja od 1997 . , kada sam ih gledao prvi put , do danas . </p><p> Uz pomoć Martine Topley Bird na vokalima
9.13
#124219378,doc#244085,vj20100624van08 unaprijediti ključne ekonomske sektore u Jugoistočnoj Europi , te dodao da regija , sada kada je povezana s procesom proširenja EU-a , »treba veliki iskorak naprijed u pogledu
9.13
#124214597,doc#244072,vj20100624sss03 Pismo će na aukciji biti ponuđeno 2 . srpnja uz još oko 500 dokumenata iz vremena kada je Hitler boravio u zatvoru . Među dokumentima je i popis posjetitelja , kao i
9.13
#124204965,doc#244051,vj20100624kul02 predgrađima , prvi dio te dokumentarne serije mogao se vidjeti na televiziji 2007 . , kada je ubilježio i zavidnu gledanost . </p><p> Čitav projekt zamišljen je kao tri sezone
9.13
#124203573,doc#244048,vj20100624kom02 najvjernijih saveznika Moskve , novac u teškim vremenima očito čini svoje . Moskva , kada je riječ o računima za plin , više ne oprašta nikomu . S druge strane bjeloruski
9.13
#124201097,doc#244042,vj20100624crn04 ubojstva te opće opasne radnje iz svibnja prošle godine . </p><p> Riječ je o slučaju kada je u narodnjačkom klubu u Kaštel Lukšiću došlo do sukoba i pucnjave u kojoj su
9.13
#124200210,doc#244039,vj20100624crn01 godina zbog ubojstva predsjednika srbijanske vlade Zorana Đinđića 2003 . godine , od kada su bili u bijegu . </p><p> Po pisanju medija , Kalinić , koji ima i hrvatsko državljanstvo
9.13
#124198691,doc#244034,vj20100623van04 unaprijediti ključne ekonomske sektore u Jugoistočnoj Europi , te dodao da regija , sada kada je povezana s procesom proširenja EU-a , »treba veliki iskorak naprijed u pogledu
9.13
#124185763,doc#244008,vj20100623kom01 prostora za stalna vraćanja u prošlost sada više zaista nema . I nije potrebno . A kada je riječ o budućnosti , ona će biti u onoj mjeri uspješna u kojoj će se realizirati
9.13
#124165416,doc#243958,vj20100622crn02 Kaznena djela S . J . je počinio u razdoblju od ožujka ove godine do ove subote kada je i uhićen . </p><p> Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je osumnjičeni
9.13
#124149274,doc#243923,vj20100621kul01 »Najluđa predstava na svijetu « i kad to još napravi majstorski , onda ne začuđuje kada godišnja Nagrada Vladimir Nazor za kazalište ode u njezine ruke . </p><p> I konačno
9.13
#124145464,doc#243915,vj20100621crn04 dječak Krešimir G . smrtno je stradao u petak navečer oko 21 . 30 sati u Ravnoj Gori kada je , slaveći zadnji dan škole , pao s četverocikla , doznaje se u policiji . </p>
9.13
#124138693,doc#243895,vj20100620spo08 sam ušao , odjednom se ispred mene stvorio David Beckham . Nisam mogao vjerovati kada sam shvatio gdje se nalazim . Beckham me upitao tko sam , a ja u prvom trenutku
9.13
#124138230,doc#243894,vj20100620spo07 od svih afričkih reprezentacija pokazala najviše u svojoj premijernoj utakmici , kada je svladala Srbiju s 1-0 . Međutim , dojam su potpuno pokvarili u drugom kolu skupine
9.13
#124137843,doc#243893,vj20100620spo06 ali od svojih igrača u prvom redu tražim pobjede i rezultat . Naravno da je bolje kada slavite uz veliku igru , no svoje igrače pokušavam naučiti da je važno pobjeđivati
9.13
#124136764,doc#243891,vj20100620spo04 blizinu naših vrata . Dosad nismo primili niti jedan pogodak i bilo bi vrlo dobro kada bi to tako ostalo , jer će nas zbog toga drugi više cijeniti . Očekuje nas teška
9.13
#124132276,doc#243885,vj20100620pis06 odrezak , ručak ili večera ubrzo se pretvaraju u pravu zanimaciju i zabavu , posebno kada se oko stola okupi veće društvo . No pritom treba paziti , jer je ploča za pečenje
9.13
#124125164,doc#243872,vj20100620kul01 »Najluđa predstava na svijetu « i kad to još napravi majstorski , onda ne začuđuje kada godišnja Nagrada Vladimir Nazor za kazalište ode u njezine ruke . </p><p> I konačno
9.13
#124122264,doc#243869,vj20100620kom03 rezolucija ocijenila riječima : »Napokon vidim da postoji odlučnost da se nešto uradi kada je Bosna i Hercegovina u pitanju . « </p><p> Ipak , sva je prilika da će malo što
9.13
#124111807,doc#243842,vj20100619spo07 najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri . Prvi puta su se plasirali 2006 . godine , kada su u nokaut-fazi ispali od Brazila . U međusobnim je utakmicama četiri puta slavila
9.13
#124111295,doc#243840,vj20100619spo05 moramo odigrati najbolje što znamo . Bit će to igra strpljenja , jer zadnji puta kada smo igrali protiv Japana , mučili smo se više od sat vremena prije nego što smo
9.13
#124106767,doc#243833,vj20100619pis06 odrezak , ručak ili večera ubrzo se pretvaraju u pravu zanimaciju i zabavu , posebno kada se oko stola okupi veće društvo . No pritom treba paziti , jer je ploča za pečenje
9.13
#124094663,doc#243817,vj20100619kom03 rezolucija ocijenila riječima : »Napokon vidim da postoji odlučnost da se nešto uradi kada je Bosna i Hercegovina u pitanju . « </p><p> Ipak , sva je prilika da će malo što
9.13
#124083975,doc#243791,vj20100618spo05 najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri . Prvi puta su se plasirali 2006 . godine , kada su u nokaut-fazi ispali od Brazila . U međusobnim je utakmicama četiri puta slavila
9.13
#124083463,doc#243789,vj20100618spo03 moramo odigrati najbolje što znamo . Bit će to igra strpljenja , jer zadnji puta kada smo igrali protiv Japana , mučili smo se više od sat vremena prije nego što smo
9.13
#124080335,doc#243784,vj20100618pis06 odrezak , ručak ili večera ubrzo se pretvaraju u pravu zanimaciju i zabavu , posebno kada se oko stola okupi veće društvo . No pritom treba paziti , jer je ploča za pečenje
9.13
#124066944,doc#243755,vj20100617van01 da pripremi Pregovarački okvir za otvaranje pregovora , ali bez navođenja datuma kada će pregovori započeti . </p><p> U pregovaračkom okviru trebalo bi biti navedeno da
9.13
#124063687,doc#243747,vj20100617spo06 dobrih nastupa slovenske nogometne reprezentacije slijedi u petak u Johannesburgu kada će se sučeliti s SAD-om . Stanje na ljestvici nakon prvoga kola gura Slovence u
9.13
#124059223,doc#243738,vj20100617kul08 koji će skoro pa postati čovjek . To je prava čarolija kojom prizivamo vrijeme kada su ovakva putujuća kazališta nastupala na trgovima i ulicama , kada je bilo puno
9.13
#124055724,doc#243733,vj20100617kul03 istraživanja cjelokupnog opusa , a posebno ostvarenja u teatru i području dizajna . Tek kada to bude učinjeno , naglasio je Gašparović , moći ćemo dobiti potpunu sliku njezina
9.13
#124049827,doc#243721,vj20100617crn02,pn pokojnog Zorana Petrovića ? </head><head> Riječ je o događaju iz veljače 1998 . godine kada su ga navodno tražili 200 .000 tadašnjih njemačkih maraka </head> <div1> <p> ZAGREB
9.13
#124047713,doc#243714,vj20100616van03 bilo kakvog povećanja , upozorivši da će organizirati masovne prosvjede u rujnu , kada bi predložena reforma trebala stići u parlament na ratifikaciju . </p><p> S deficitima
9.13
#124046360,doc#243712,vj20100616van01 <p> Američki predsjednici iz Ovalnog se ureda obraćaju naciji samo u slučajevima kada se ocijeni da se radi o posebnim , izuzetnim , situacijama i stvarima od nacionalnog
9.13
#124044559,doc#243705,vj20100616sss02 koji prerasta u pravi sponzorski rat , dogodio se i za vrijeme prošlog prvenstva , kada su sa stadiona u Njemačkoj uklonjeni navijači koji su nosili dresove s oznakom
9.13
#124041944,doc#243699,vj20100616spo04 kakve smo od njih gledali protiv Urugvaja , ali i u Švicarskoj prije dvije godine , kada su bez otpora gubili protiv Italije i Nizozemske , te teškom mukom došli do boda
9.13
#124038880,doc#243693,vj20100616pis01 , naša nam je sugovornica rekla kako joj se već odavno čini da je došlo vrijeme kada oglašavanje u obliku koji je do sada prevladavao polako gubi svoju snagu . »Nekada
9.13
#124036658,doc#243687,vj20100616kul03 preklapanju biografija davno završeni rat na mlade ima naknadno djelovanje , pa čak i kada u zadnjoj slici stoje jedan nasuprot drugome na nogometnom terenu . Svaka igra
9.13
#124036182,doc#243686,vj20100616kul02 koji će skoro pa postati čovjek . To je prava čarolija kojom prizivamo vrijeme kada su ovakva putujuća kazališta nastupala na trgovima i ulicama , kada je bilo puno
9.13
#124032644,doc#243681,vj20100616crn08 početkom veljače ove godine posudio 300 kuna uz dogovor da će mu novac vratiti kada bude mogao uz određenu kamatu . </p><p> Samo nekoliko dana nakon posudbe prvoosumnjičeni
9.13
#124028669,doc#243668,vj20100615van03 nasilja . </p><p> Ukoliko istraživanje pokaže da su britanske trupe prekoračile ovlasti kada su zapucale na prosvjednike obitelji poginulih su najavile tužbe , a mogućnost
9.13
#124024064,doc#243656,vj20100615spo05 odigrala 26 utakmica , a slavila čak 25 puta . </p><p> Taj je podatak još vredniji kada znamo da se među 25 pobjeda krije i onih deset u službenim dvobojima , u kvalifikacijama
9.13
#124016834,doc#243644,vj20100615kul03 . </p><p> Tradicija se nastavlja šestu godinu zaredom , u subotu , 19 . lipnja , kada će u Štaglincu nastupiti petnaestak domaćih i inozemnih umjetnika . Program započinje
9.13
#124014259,doc#243639,vj20100615kom01 se raduju naši susjedi Slovenci ili s nostalgijom vrtjeti snimke iz Francuske , kada je Hrvatska bila vodeća nogometna sila na svijetu . </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p>
9.13
#124012654,doc#243635,vj20100615crn05 pokušaju ubojstva koje se dogodilo u Tvrtkovoj ulici u ponedjeljak oko 14 sati kada je teško ranjen Siniša V . (37) . Iako se pucač Mladen Z . (48) ubrzo sam predao
9.13
#124011446,doc#243631,vj20100615crn01 početkom veljače ove godine posudio 300 kuna uz dogovor da će mu novac vratiti kada bude mogao uz određenu kamatu . </p><p> Samo nekoliko dana nakon posudbe prvoosumnjičeni
9.13
#123989993,doc#243589,vj20100614crn03 automobila teško je ozlijeđen pješak D . H . (53) . On je hodao uz rub kolnika kada je na njega naletio automobil nepoznate marke i registracija koji je pobjegao s
9.13
#123989880,doc#243588,vj20100614crn02 </p><p> Kako doznajemo u policiji , Valentina Š . je upravljala vozilom u vrijeme kada joj je bila izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije .
9.13
#123988673,doc#243586,vj20100612van08,pn raščistiti račune . . . prije svega na način da Njemačka ne bude stalna rezerva kada nekom ekonomski zapne </head> <div1> <p> Za Angelu Merkel bio je to težak tjedan ,
9.13
#123980950,doc#243567,vj20100612spo05 , no to je bila jedina opcija . Moja mi je djevojka rekla da to moram napraviti kada sam već toliko želio ići na SP« , rekao je Barett , koji će avanturu i put oko
9.13
#123980027,doc#243566,vj20100612spo04 <div1> <p> ZAGREB </p><p> – Pred početak SP-a ruke su trljali prodavači televizora , a kada krene mjesec dana natjecanja u JAR-u na štihu će biti pivovare i kladionice . Uz
9.13
#123974636,doc#243557,vj20100612pis03 problem o kojemu se nekada nije mnogo javno govorilo nego i osjećaj zadovoljstva kada se roditelji ili dijete sami jave jer su svjesni problema , a imaju se kome doći
9.13
#123964969,doc#243542,vj20100612crn07 .000 kuna . </p><p> Policijska akcija počela je u srijedu u kasnim večernjim satima kada je policija brata i sestru u redovnoj prometnoj kontroli zaustavila u Lučkom po
9.13
#123964708,doc#243541,vj20100612crn06 on mogao nekoga ubosti nožem . </p><p> Međutim , ozlijeđeni Mario Poljak , koji se kada ga je Mur ubo nožem okrenuo i ugledao ga , prepoznao ga je i u policiji i u sudnici
9.13
#123963494,doc#243537,vj20100612crn02 odsutnosti u Beogradu 2003 . godine osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne , od kada su bili u bijegu . [Ma . Bojić , Hina] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p>
9.13
#123962328,doc#243536,vj20100612crn01 ZAGREB </p><p> - Stravičan zločin dogodio se u naselju Retkovec u petak rano ujutro kada je Darko Gajić (38) ubio svoje dvije kćeri u dobi od šest i 14 godina , nakon čega
9.13
#123955851,doc#243518,vj20100611spo03 , no to je bila jedina opcija . Moja mi je djevojka rekla da to moram napraviti kada sam već toliko želio ići na SP« , rekao je Barett , koji će avanturu i put oko
9.13
#123954928,doc#243517,vj20100611spo02 <div1> <p> ZAGREB </p><p> – Pred početak SP-a ruke su trljali prodavači televizora , a kada krene mjesec dana natjecanja u JAR-u na štihu će biti pivovare i kladionice . Uz
9.13
#123950924,doc#243510,vj20100611pis03 problem o kojemu se nekada nije mnogo javno govorilo nego i osjećaj zadovoljstva kada se roditelji ili dijete sami jave jer su svjesni problema , a imaju se kome doći
9.13
#123942869,doc#243497,vj20100611kom01 teško da će iz tog novog savezništva moći za sebe izvući određenu korist . Pogotovo kada krene primjena novih sankcija i kontrola brodova kojima će se nastojati , kako
9.13
#123941727,doc#243494,vj20100611crn06 .000 kuna . </p><p> Policijska akcija počela je u srijedu u kasnim večernjim satima kada je policija brata i sestru u redovnoj prometnoj kontroli zaustavila u Lučkom po
9.13
#123941466,doc#243493,vj20100611crn05 on mogao nekoga ubosti nožem . </p><p> Međutim , ozlijeđeni Mario Poljak , koji se kada ga je Mur ubo nožem okrenuo i ugledao ga , prepoznao ga je i u policiji i u sudnici
9.13
#123940563,doc#243490,vj20100611crn02 odsutnosti u Beogradu 2003 . godine osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne , od kada su bili u bijegu . [Ma . Bojić , Hina] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p>
9.13
#123939706,doc#243489,vj20100611crn01 ZAGREB </p><p> - Stravičan zločin dogodio se u naselju Retkovec u petak rano ujutro kada je Darko Gajić (38) ubio svoje dvije kćeri u dobi od šest i 14 godina , nakon čega
9.13
#123931723,doc#243468,vj20100610spo01 , no nema uobičajene euforije . Tako je , uostalom , bilo 2008 . u Engleskoj , kada na Euru nije bilo »Gordog Albiona« . </p><p> Svaka je dosadašnja svjetska smotra
9.13
#123922218,doc#243447,vj20100610crn02 Policija je dulje vrijeme imala saznanja o kriminalnim djelatnostima uhićenih , a kada je skupila dovoljno dokaza krenuli su u akciju . Tijekom kriminalističkog istraživanja
9.13
#123922063,doc#243446,vj20100610crn01 iskoristiti . </p><p> Sutkinja je sljedeću raspravu najavila za 8 . srpnja ove godine , do kada bi Vrhovni sud trebao odlučiti o žalbama . </p> </div1> Marin Dešković marin.deskovic@vjesnik
9.13
#123914114,doc#243424,vj20100609spo01 sudački vjetar u leđa , koji je domaćinu dodijelio 20 slobodnih bacanja više . No , kada su tri igrača iz startne petorke , Stipčević , Car i Perić , kombinirano gađali
9.13
#123908609,doc#243413,vj20100609kul02 jesu bankovne ovrhe nad tisućama stanova i kuća u danima galopirajuće recesije kada su brojne američke obitelji zbog gubitka radnog mjesta došle u situaciju da više
9.13
#123906585,doc#243409,vj20100609kom01 prijedlozi u igri , od onoga da se striktno primjenjuju kazne od 0,5 posto BDP-a kada se ode previše u crveno do toga da se takvim zemljama ograniči ili oduzme pravo
9.13
#123899671,doc#243388,vj20100608spo05 kontinenta nisu često sudjelovale u završnicama SP-a . </p><p> Usporedno s trenutkom kada su Europljani počeli shvaćati potencijal i kupovati afričke nogometaše , došli
9.13
#123898603,doc#243386,vj20100608spo03 teško optuživati trenere da ne nastupaju s najboljim momčadima u nekim utakmicama , kada se zna da ih nakon tih dvoboja čekaju oni mnogo važniji , u fazi natjecanja na
9.13
#123897998,doc#243385,vj20100608spo02 prvoligaša i obavljeni ždrijeb za novu sezonu 2010 ./2011 . pali su u drugi plan kada je priopćeno da su započela uhićenja vezana uz namještanje utakmica u hrvatskom
9.13
#123886272,doc#243363,vj20100608crn01 nalazi u sisačkom zatvoru . </p><p> Sve je počelo u nedjelju u poslijepodnevnim satima kada je muškarac , pod vidnim utjecajem alkohola , došao ispred jednog ugostiteljskog
9.13
#123882034,doc#243350,vj20100607spo07 Španjolac je ponovno u prilici ponoviti 2008 . godinu i najveći uspjeh u karijeri , kada je bio nepobjediv na zemlji Roland Garrosa i travi Wimbledona . Koliko je predan
9.13
#123880985,doc#243348,vj20100607spo05 suparnicima nije lako , a u drugom protiv Lakersa bio je raspoložen kao rijetko kada . Već u prvom poluvremenu ubacio je sedam trica , pogodivši prvih sedam , čime
9.13
#123879556,doc#243346,vj20100607spo03,pn štoviše , na SP-ima su promašili samo jedanput , dok su Englezi svaki put gubili kada bi dvoboj došao do »bijele točke « </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> – Nogometaši Italije
9.13
#123869055,doc#243330,vj20100607kom03 naučiti tomu što je pravilno ponašanje i gdje su pogriješila . Zato i ne treba čuditi kada i sama jednoga dana krenu rješavati sukobe i konflikte nasiljem . </p><p> S djecom
9.13
#123868576,doc#243329,vj20100607kom02 pregovarati o kolektivnom ugovoru i pravima koja iz njega proizlaze u vremenima kada vam gospodarstvo raste ili kad pada . Prema tomu , moramo se prilagoditi danim
9.13
#123867608,doc#243328,vj20100607kom01 , po pravilima struke , u izvedbu bi trebao ići prvonagrađeni rad , a samo onda kada prva nagrada nije dodijeljena , prema sugestijama ocjenjivačkoga suda , može se
9.13
#123863353,doc#243315,vj20100606van04,pn Zbog teške ekonomske situacije u kojoj se nalaze , europske su vlade vrlo oprezne kada je riječ o donesenim zaključcima </head> <div1> <p> Ministri Europske unije su tijekom
9.13
#123863313,doc#243314,vj20100606van03 rješenja spora oko imena . Kao realističan datum , spominje se i prosinac , do kada bi grčka financijska kriza trebala dobiti rasplet . </p> </div1> Bojan al Pinto-Brkić
9.13
#123860419,doc#243307,vj20100606sss02 javljaju belgijski elektronički mediji . Pucnjava se dogodila na kraju sudske rasprave kada je nepoznati muškarac izvadio pištolj i pucao u sutkinju i sudskog tajnika . Ubojstvo
9.13
#123852630,doc#243292,vj20100606pis02 posvojenja dobili su još kćer Jennifer i sina Geoffreyja , pa glumica ističe da je , kada se cijela obitelj okupi na jednom mjestu , to na granici kaosa . No Julie posebno
9.13
#123848365,doc#243285,vj20100606kul01 festivalu animiranoga filma u Annecyju . </p><p> Nagrade će biti poznate u subotu , kada će se u kinu »Europa« u 22 sata i dodijeliti najboljim filmovima iz natjecanja
9.13
#123847560,doc#243284,vj20100606kom04 otići u svemir , bušiti morska dna , drugo je pitanje mogu li se naći rješenja kada se pojave problemi . U slučaju Meksičkog zaljeva pokazalo se da baš i nema pravih
9.13
#123839251,doc#243268,vj20100605van04,pn Zbog teške ekonomske situacije u kojoj se nalaze , europske su vlade vrlo oprezne kada je riječ o donesenim zaključcima </head> <div1> <p> Ministri Europske unije su tijekom
9.13
#123839211,doc#243267,vj20100605van03 rješenja spora oko imena . Kao realističan datum , spominje se i prosinac , do kada bi grčka financijska kriza trebala dobiti rasplet . </p> </div1> Bojan al Pinto-Brkić
9.13
#123836317,doc#243260,vj20100605sss02 javljaju belgijski elektronički mediji . Pucnjava se dogodila na kraju sudske rasprave kada je nepoznati muškarac izvadio pištolj i pucao u sutkinju i sudskog tajnika . Ubojstvo
9.13
#123828528,doc#243245,vj20100605pis02 posvojenja dobili su još kćer Jennifer i sina Geoffreyja , pa glumica ističe da je , kada se cijela obitelj okupi na jednom mjestu , to na granici kaosa . No Julie posebno
9.13
#123824263,doc#243238,vj20100605kul01 festivalu animiranoga filma u Annecyju . </p><p> Nagrade će biti poznate u subotu , kada će se u kinu »Europa« u 22 sata i dodijeliti najboljim filmovima iz natjecanja
9.13
#123823458,doc#243237,vj20100605kom04 otići u svemir , bušiti morska dna , drugo je pitanje mogu li se naći rješenja kada se pojave problemi . U slučaju Meksičkog zaljeva pokazalo se da baš i nema pravih
9.13
#123814902,doc#243220,vj20100604van03,pn Zbog teške ekonomske situacije u kojoj se nalaze , europske su vlade vrlo oprezne kada je riječ o donesenim zaključcima </head> <div1> <p> Ministri Europske unije su tijekom
9.13
#123814862,doc#243219,vj20100604van02 rješenja spora oko imena . Kao realističan datum , spominje se i prosinac , do kada bi grčka financijska kriza trebala dobiti rasplet . </p> </div1> Bojan al Pinto-Brkić
9.13
#123812433,doc#243212,vj20100604sss02 javljaju belgijski elektronički mediji . Pucnjava se dogodila na kraju sudske rasprave kada je nepoznati muškarac izvadio pištolj i pucao u sutkinju i sudskog tajnika . Ubojstvo
9.13
#123804838,doc#243197,vj20100604pis02 posvojenja dobili su još kćer Jennifer i sina Geoffreyja , pa glumica ističe da je , kada se cijela obitelj okupi na jednom mjestu , to na granici kaosa . No Julie posebno
9.13
#123800571,doc#243190,vj20100604kul01 festivalu animiranoga filma u Annecyju . </p><p> Nagrade će biti poznate u subotu , kada će se u kinu »Europa« u 22 sata i dodijeliti najboljim filmovima iz natjecanja
9.13
#123799662,doc#243189,vj20100604kom03 pa najavljuje mogući godišnji rast od tri do četiri posto . U ovom su trenutku , kada je Europa u pitanju , dva krizna žarišta : islandski vulkan Eyjafjallajokull dosad
9.13
#123794086,doc#243176,vj20100603van04 koji su ranjeni prilikom sukoba su hospitalizirani u Izraelu i bit će pušteni tek kada im se zdravstveno stanje poboljša . Izraelske su vlasti izjavile da će ispitati
9.13
#123787303,doc#243162,vj20100603spo05 svojoj momčadi . </p><p> U to smo se mogli uvjeriti na lanjskom Kupu konfederacija , kada je JAR dogurao do polufinala , a tamo vrlo tijesno izgubio od kasnijih pobjednika
9.13
#123777175,doc#243143,vj20100603crn08 potkrijepio svoje tvrdnje obrazložio tvrdeći da su ti dokumenti ostali u njegovu stolu kada je napuštao dužnost 2004 . godine , pa zbog toga nije mogao do njih . </p> </div1>
9.13
#123776746,doc#243142,vj20100603crn07 policajca </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> - Policija je silom morala smirivati D . K . (42) kada je u utorak oko 0 .40 sati nasrnuo na policajca u kući u Ulici Ante Starčevića
9.13
#123775313,doc#243137,vj20100603crn02 razgovoru s policijom Fedor Džamonja sjetio se da je isti slučaj imao i prošle godine kada mu je jedan kupac također na procjenu donio isto djelo . Kada je utvrdio da je
9.13
#123772551,doc#243131,vj20100602van04 koji su ranjeni prilikom sukoba su hospitalizirani u Izraelu i bit će pušteni tek kada im se zdravstveno stanje poboljša . Izraelske su vlasti izjavile da će ispitati
9.13
#123765768,doc#243117,vj20100602spo05 svojoj momčadi . </p><p> U to smo se mogli uvjeriti na lanjskom Kupu konfederacija , kada je JAR dogurao do polufinala , a tamo vrlo tijesno izgubio od kasnijih pobjednika
9.13
#123755154,doc#243097,vj20100602crn08 potkrijepio svoje tvrdnje obrazložio tvrdeći da su ti dokumenti ostali u njegovu stolu kada je napuštao dužnost 2004 . godine , pa zbog toga nije mogao do njih . </p> </div1>
9.13
#123754725,doc#243096,vj20100602crn07 policajca </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> - Policija je silom morala smirivati D . K . (42) kada je u utorak oko 0 .40 sati nasrnuo na policajca u kući u Ulici Ante Starčevića
9.13
#123753292,doc#243091,vj20100602crn02 razgovoru s policijom Fedor Džamonja sjetio se da je isti slučaj imao i prošle godine kada mu je jedan kupac također na procjenu donio isto djelo . Kada je utvrdio da je
9.13
#123749804,doc#243082,vj20100601van01 koji su ranjeni prilikom sukoba su hospitalizirani u Izraelu i bit će pušteni tek kada im se zdravstveno stanje poboljša . Izraelske su vlasti izjavile da će ispitati
9.13
#123747885,doc#243076,vj20100601spo08 protekloj sezoni bio najbolji strijelac Bundeslige s 22 gola , dok je sezonu ranije , kada su osvojili naslov prvaka , bio strijelac 26 pogodaka . S Wolfsburgom ga ugovor
9.13
#123746985,doc#243074,vj20100601spo06 a povijest nam govori da se takva prednost jako teško dostiže . U 33 situacije kada je nositelj poveo s 2-0 u finalu , čak 31 su osvojili Stanley kup . Iznimke su
9.13
#123745654,doc#243071,vj20100601spo03 svojoj momčadi . </p><p> U to smo se mogli uvjeriti na lanjskom Kupu konfederacija , kada je JAR dogurao do polufinala , a tamo vrlo tijesno izgubio od kasnijih pobjednika
9.13
#123733695,doc#243046,vj20100601crn01 razgovoru s policijom Fedor Džamonja sjetio se da je isti slučaj imao i prošle godine kada mu je jedan kupac također na procjenu donio isto djelo . Kada je utvrdio da je
9.13
#123729153,doc#243035,vj20100530sss04 kako bih mogao i dalje obavljati svoj važan posao na proračunu i kontroli troškova kada sam suočen s privatnim i javnim posljedicama nedavnih otkrića« , rekao je državni
9.13
#123723182,doc#243024,vj20100530spo01 priča o mogućem dolasku našeg reprezentativca u Chelsea . Već je prošlog ljeta , kada je Srna svoj Šahtar predvodio do najvećeg uspjeha u klupskoj povijesti , pobjede
9.13
#123716524,doc#243012,vj20100530kul01 Imala sam sreću da sam u Švicarskoj mogla naći financijsku pomoć za svoj film jer i kada nije tehnički kompliciran , film ne može nastati bez novca . </p><p> Koji je zapravo
9.13
#123713451,doc#243005,vj20100530crn05 nalazila i dvojica policajaca izvan službe koji su pružali pomoć u gašenju požara , a kada su uočili kradljivca , potrčali su za njim . Ubrzo su ga uhvatili bez uporabe sile
9.13
#123711617,doc#243001,vj20100530crn01 prijavljivanje , kao i za vožnju pod utjecajem alkohola . </p><p> Sve je počelo oko dva sata kada su na B . V . ispred kafića iz zasad nepoznatog razloga nasrnula trojica nepoznatih
9.13
#123699902,doc#242975,vj20100529pis04 starenje kao bolest </head> <div1> <p> U srednjem se vijeku smatralo se da je čovjek star kada je navršio 40 godina . Iako nam je zvučalo nevjerojatno i smiješno kada smo čuli
9.13
#123697283,doc#242971,vj20100529kul08 . Laura mu je sklona , no problem je očit i s njim se nije lako nositi osobito kada ga okolina uporno čini još većim . On ima Downov sindrom , no unatoč tome njihov
9.13
#123689347,doc#242962,vj20100529kom03 proteklih dvadesetak godina , od početka devedesetih godina prošlog stoljeća , kada je i na području bivše Jugoslavije eskaliralo nasilje , u Alžiru su počinjeni nezamislivi
9.13
#123688416,doc#242961,vj20100529kom02 </p><p> Unatoč takvoj ustavnoj dikciji , koja je u Ustavu od reforme 2000 . godine kada je dotadašnji polupredsjednički sustav (u kome je predsjednik Republike , u uvjetima
9.13
#123678389,doc#242935,vj20100528spo05 vezni , organizator igre i napadač . Svi se oni u Puli očekuju do 14 . lipnja , za kada je zakazana i prozivka . Okvirni je plan krenuti s 22 igrača i tri vratara , bez
9.13
#123676576,doc#242931,vj20100528spo01 Uefinih 13 </p><p> ZAGREB - Uefin program u petak u Ženevi počeo je u 9 . 30 sati kada su predstavnici zemalja kandidata pripremili završnu formalnu prezentaciju . Na
9.13
#123672771,doc#242926,vj20100528pis03 starenje kao bolest </head> <div1> <p> U srednjem se vijeku smatralo se da je čovjek star kada je navršio 40 godina . Iako nam je zvučalo nevjerojatno i smiješno kada smo čuli
9.13
#123670537,doc#242923,vj20100528kul08 će kulminaciju doživjeti 2014 . godine na godišnjoj skupštini EFA-e u Beogradu , kada će se vidjeti koji su konkretni rezultati uspjeli biti ostvareni na temelju toga
9.13
#123668188,doc#242918,vj20100528kul03 . Laura mu je sklona , no problem je očit i s njim se nije lako nositi osobito kada ga okolina uporno čini još većim . On ima Downov sindrom , no unatoč tome njihov
9.13
#123651015,doc#242878,vj20100527kul05 na dnevnik što ga je Rabe vodio tijekom masakra u Nankingu 1937 . godine , i tek kada sam ga pročitao , shvatio sam o čemu je riječ i koliko je iznimna osoba Rabe bio
9.13
#123647249,doc#242872,vj20100527kom02 o stanju u regiji . Americi je vrlo važno da ima pouzdanog partnera , pogotovo kada dođe na red goruće pitanje stabilizacije jugoistoka , od BiH nadalje . </p><p> Da
9.13
#123637838,doc#242847,vj20100526spo06 početnoj postavi , Anelka , vjeruje da Francuzi mogu ponoviti rezultat iz Njemačke , kada su , podsjetimo , izgubili u finalu protiv Italije . </p><p> »Imam osjećaj da smo
9.13
#123634565,doc#242841,vj20100526pis03 takvim ponašanjem . Nekad pomogne , nekad i ne« , otkriva Simon . Također smatra da kada se netko tako osjeća , ne smije staviti lažan osmijeh na lice , nego hrabro pokazati
9.13
#123628817,doc#242831,vj20100526kul01 na dnevnik što ga je Rabe vodio tijekom masakra u Nankingu 1937 . godine , i tek kada sam ga pročitao , shvatio sam o čemu je riječ i koliko je iznimna osoba Rabe bio
9.13
#123627134,doc#242828,vj20100526kom01 uvjeravati da je euro koristio svima . Barroso kaže da je Njemačka veliki pobjednik kada je euro u pitanju , jer je imala možda i najveće koristi od zajedničke valute .
9.13
#123621840,doc#242812,vj20100525van01 podupiranja oštrih UN-ovih sankcija namijenjenih Iranu te je zatražila istu podršku kada je riječ o Sjevernoj Koreji . Naime , Bijela kuća je u ponedjeljak podržala odluku
9.13
#123586021,doc#242732,vj20100524crn02 u Biogradu gdje je na gradskoj rivi izbila masovna tučnjava koja se smirila tek kada je policajac pucao u zrak . Epilog je jedan teško i jedan lakše ozlijeđen sudionik
9.13
#123585850,doc#242731,vj20100524crn01 izvješću , koje je medijima poslano tek u nedjeljno predvečerje , do nesreće je došlo kada je vozačica kotačima automobila zahvatila rub ceste , zbog čega je automobil naglo
9.13
#123579726,doc#242717,vj20100523spo06 Protiv Meksika u prvoj utakmici na natjecanju , kao i protiv Ekvadora u zadnjoj , kada su Jozićevi momci i dalje bili u igri , Hrvatska je izgubila s minimalnih 0-1 .
9.13
#123565301,doc#242697,vj20100523kom02 posve malu , objašnjavajući im strpljivo koliko je važno što su prisutni , iako će kada jednom budu pokušavali razumjeti sadržaj fotografije oni to teško dokučiti . Ironija
9.13
#123550800,doc#242667,vj20100522spo04 jedina Interova snaga . Protiv Barcelone u prvom polufinalu Inter je dokazao kako kada to hoće prema naprijed može igrati jako moćno . </p><p> U igri prema naprijed , naravno
9.13
#123546347,doc#242660,vj20100522pis03 a njihova publika može biti sigurna da se njezin naziv neće obistiniti , barem kada je Nola na hrvatskoj glazbenoj sceni u pitanju . </p> </div1> Dženeta Čokić <head>
9.13
#123535682,doc#242646,vj20100522kom02 posve malu , objašnjavajući im strpljivo koliko je važno što su prisutni , iako će kada jednom budu pokušavali razumjeti sadržaj fotografije oni to teško dokučiti . Ironija
9.13
#123533421,doc#242643,vj20100522crn07 psihički i fizički zlostavljao dulji niz godina . Sve je kulminiralo u srijedu kada je osumnjičeni ponovno fizički nasrnuo na suprugu , a nasilje je prekinuo sin koji
9.13
#123531983,doc#242639,vj20100522crn03 godini . Prva akcija , u kojoj je zaplijenjen heroin , počela je još 13 . svibnja kada je u popodnevnim satima na području Maksimira uhićen V . Đ . (29) . Naime , policija
9.13
#123523364,doc#242616,vj20100521spo01 jedina Interova snaga . Protiv Barcelone u prvom polufinalu Inter je dokazao kako kada to hoće prema naprijed može igrati jako moćno . </p><p> U igri prema naprijed , naravno
9.13
#123520490,doc#242612,vj20100521pis02 a njihova publika može biti sigurna da se njezin naziv neće obistiniti , barem kada je Nola na hrvatskoj glazbenoj sceni u pitanju . </p> </div1> Dženeta Čokić <head>
9.13
#123518240,doc#242610,vj20100521kul08 Radić . Nakon ovog predstavljanja s nestrpljenjem možemo očekivati uzvratni posjet kada će časopisi biti predstavljeni u Francuskom veleposlanstvu u Zagrebu . [I . Kotarac]
9.13
#123512296,doc#242598,vj20100521crn07 psihički i fizički zlostavljao dulji niz godina . Sve je kulminiralo u srijedu kada je osumnjičeni ponovno fizički nasrnuo na suprugu , a nasilje je prekinuo sin koji
9.13
#123510858,doc#242594,vj20100521crn03 godini . Prva akcija , u kojoj je zaplijenjen heroin , počela je još 13 . svibnja kada je u popodnevnim satima na području Maksimira uhićen V . Đ . (29) . Naime , policija
9.13
#123504830,doc#242577,vj20100520spo07 od 30 poena , nije imao razloga za nezadovoljstvo . </p><p> »Puno je lakše igrati kada imate nekoga tko će završiti akciju na pravi način . Mislim da nam odlično leži
9.13
#123503069,doc#242573,vj20100520spo03 . Mladi »kockasti« bili su bolja momčad od Slovačke , pogotovo u prvom dijelu , kada su odigrali vrlo dobro , no na kraju je utakmica završila podjelom bodova . </p>
9.13
#123502110,doc#242571,vj20100520spo01 Dinamo od njih apsolutno ništa ne traži . Nikad oni više neće dobiti nijedan dopis kada je u pitanju ovaj stadion . Želimo da nas izuzmu od odgovornosti za ovu sramotu
9.13
#123501012,doc#242570,vj20100520pis03 Teško je i lomljivo , ali se lako održava i može se neprekidno koristiti pet godina kada dolazi do svojevrsna zasićenja materijala . Tada je uputno posuđe zamijeniti novim
9.13
#123492390,doc#242553,vj20100520crn05 listić . Popunjeni listić tada je predao zaposlenici J . D . i uredno ga platio , a kada je vidio da je u prostorijama kladionice još uvijek gužva ponovno se vratio do
9.13
#123484681,doc#242533,vj20100519spo06 je najvažnije . Tek nakon novih pregleda i konzultacija s liječnicima odlučit će kada će se vratiti na terene . </p><p> Zdravstveni karton hrvatskih tenisača u ovom je
9.13
#123482759,doc#242529,vj20100519spo02 jednog od najvećih transfera . Izgleda da nas ponovno očekuje zanimljivo ljeto , kada su u pitanju transferi , koje bi nakon svjetske smotre moglo biti i zanimljivije
9.13
#123475426,doc#242517,vj20100519kul01 2005 . godine da sviramo zajednički prvi koncert u Hrvatskome glazbenom zavodu kada je orkestar predstavljen javnosti . Veliko mi je zadovoljstvo kontinuirano surađivati
9.13
#123465761,doc#242492,vj20100518spo05 što su , čini se , čvrsto odlučili kazniti svaku vrstu neprimjerenog ponašanja kada je u pitanju rad kluba . Zabrana ulaska u klupske prostorije napadaču na Gorana
9.13
#123464279,doc#242489,vj20100518spo02 , inače seniorski reprezentativci . To se najbolje moglo vidjeti prošle jeseni kada je Hrvatska u prvom okršaju protiv Slovaka slavila u gostima . </p><p> Tada je važnu
9.13
#123459197,doc#242482,vj20100518kul06 iskazala namjere . Nakon otkazana dolaska 2003 . na stadion u Velikoj Gorici - kada je prodano samo šest tisuća ulaznica u sezoni mnogih sličnih otkazivanja - pred
9.13
#123454994,doc#242476,vj20100518kom03 kuna . Da fakulteti ipak nekako moraju zaraditi , znamo odavno , iako ove godine - kada država plaća studij svima koji se upišu - fakulteti ne ostaju kratki za školarine
9.13
#123453843,doc#242474,vj20100518kom01 ovom slučaju provode Uskok i DORH . Naime , da je kojim slučajem Nobilo u pravu kada tvrdi da je u spomenutom slučaju na djelu politički progon , ili pak da su u pravu
9.13
#123451833,doc#242469,vj20100518crn04,pn ubojstva Simkea </head><head> Presuda Županijskog suda u Rijeci . Do ubojice se došlo kada su neki od očevidaca pokrenuli na Facebooku grupu i zatražili da se pronađe krivac
9.13
#123451793,doc#242468,vj20100518crn03 Blaško Menalo koji ističe da im se tako što još nikada nije dogodilo te da su , kada su doznali za taj slučaj , odmah o svemu obavijestili nadležne službe . </p> </div1>
9.13
#123443894,doc#242449,vj20100517spo05 a veliki utjecaj na to imat će i ždrijeb natjecanja . </p><p> »Bilo bi jako dobro kada bih izbjegao Španjolce . Ali , to će biti nemoguća misija jer će ih na turniru
9.13
#123433364,doc#242433,vj20100517kul02 iskazala namjere . Nakon otkazana dolaska 2003 . na stadion u Velikoj Gorici - kada je prodano samo šest tisuća ulaznica u sezoni mnogih sličnih otkazivanja - pred
9.13
#123428078,doc#242423,vj20100517crn03,pn prikazane snimke nadzornih kamera </head><head> Zagrebačko suđenje nastavlja se u srijedu kada bi krunski svjedok Marjanović trebao iza zatvorenih vrata nastaviti odgovarati
9.13
#123425844,doc#242416,vj20100516van04,pn Kostanjšak <head> Tajland : Bangkok postao ratna zona </head><head> Od četvrtka navečer kada je došlo do erupcije nasilja ubijene su najmanje dvije osobe a ranjeno 20-ak ,
9.13
#123420250,doc#242403,vj20100516spo05 . </p><p> Što će se događati u sljedeća dva tjedna , točnije do 31 . svibnja , do kada HNS Europskom nogometnom savezu (Uefa) mora poslati konačni popis klubova koji
9.13
#123411499,doc#242389,vj20100516kul07 i mijenja ime u Dječje kazalište Dubrava , koje je zadržalo do današnjih dana , kada djeluje u sklopu Narodnoga sveučilišta Dubrava . </p><p> Svakako treba naglasiti
9.13
#123402057,doc#242375,vj20100516crn05 jednome jednome trgovačkome društvu . Leskovara je uhićen u akciji Uskoka i policiji kada je u jednome zagrebačkome lokalu od poduzetnika primio 10 .000 kuna , koje je policija
9.13
#123398618,doc#242366,vj20100515van04,pn Kostanjšak <head> Tajland : Bangkok postao ratna zona </head><head> Od četvrtka navečer kada je došlo do erupcije nasilja ubijene su najmanje dvije osobe a ranjeno 20-ak ,
9.13
#123393024,doc#242353,vj20100515spo05 . </p><p> Što će se događati u sljedeća dva tjedna , točnije do 31 . svibnja , do kada HNS Europskom nogometnom savezu (Uefa) mora poslati konačni popis klubova koji
9.13
#123384443,doc#242339,vj20100515kul07 i mijenja ime u Dječje kazalište Dubrava , koje je zadržalo do današnjih dana , kada djeluje u sklopu Narodnoga sveučilišta Dubrava . </p><p> Svakako treba naglasiti
9.13
#123375001,doc#242325,vj20100515crn05 jednome jednome trgovačkome društvu . Leskovara je uhićen u akciji Uskoka i policiji kada je u jednome zagrebačkome lokalu od poduzetnika primio 10 .000 kuna , koje je policija
9.13
#123371562,doc#242316,vj20100514van03,pn Kostanjšak <head> Tajland : Bangkok postao ratna zona </head><head> Od četvrtka navečer kada je došlo do erupcije nasilja ubijene su najmanje dvije osobe a ranjeno 20-ak ,
9.13
#123365799,doc#242302,vj20100514spo02 . </p><p> Što će se događati u sljedeća dva tjedna , točnije do 31 . svibnja , do kada HNS Europskom nogometnom savezu (Uefa) mora poslati konačni popis klubova koji
9.13
#123357959,doc#242289,vj20100514kul05 i mijenja ime u Dječje kazalište Dubrava , koje je zadržalo do današnjih dana , kada djeluje u sklopu Narodnoga sveučilišta Dubrava . </p><p> Svakako treba naglasiti
9.13
#123354378,doc#242283,vj20100514kom02 to njihova strateška odrednica , a to se jednako ticalo jugoistoka Europe kao i kada je riječ o Turskoj . Službeni London nema razrađen neki tajni plan o proširenju
9.13
#123353873,doc#242282,vj20100514kom01 i u Njemačkoj , koja je ipak europski gospodarski div s primjerenom disciplinom kada je u pitanju trošenje državnog novca , onda ne iznenađuje što su i brojne druge
9.13
#123351800,doc#242277,vj20100514crn04 jednome jednome trgovačkome društvu . Leskovara je uhićen u akciji Uskoka i policiji kada je u jednome zagrebačkome lokalu od poduzetnika primio 10 .000 kuna , koje je policija
9.13
#123339237,doc#242246,vj20100513kul04 književnog djela . Kako otkriva slikar , radi se o autobiografskoj priči iz vremena rata kada je kao dječak morao otići iz Vodica , no jedino o čemu je razmišljao u tim teškim
9.13
#123332590,doc#242232,vj20100512van08 za skladištenje na makedonsko-kosovskoj granici , kao što je nedavno bio slučaj kada je na granici prema Kosovu policija otkrila veću količinu oružja i također se sukobila
9.13
#123327868,doc#242217,vj20100512spo07 izdanja ovog proljeća . No , teško je očekivati bodove protiv jake Lokomotive , kada u Zaprešiću bodove nisu osvajali ni protiv mnogo slabijih sastava , poput sesvetske
9.13
#123319199,doc#242198,vj20100512kom02 nisu reagirali brzo , slom bi bio neizbježan . No ta je situacija pokazala da se , kada zaprijeti realna opasnost , i Europljani unatoč velikoj birokraciji i složenom
9.13
#123317200,doc#242194,vj20100512crn03 policija morala smiriti uz uporabu sile . </p><p> Sve je počelo u utorak oko 20 sati kada je pijani I . G . u kafiću maltretirao ostale goste . Kada su ga vlasnik M . D
9.13
#123316967,doc#242193,vj20100512crn02 Policijska akcija počela je u utorak u ranim jutarnjim satima na području naselja Siget kada je policija temeljem ranijih saznanja da se bavi preprodajom droge zaustavila i
9.13
#123315687,doc#242188,vj20100511van05 obilježili skandali , optužbe za nepravilnosti i lažiranje izbora , zemlju je preuzela kada je 2001 . svrgnut tadašnji predsjednik , pobijedila je na izborima 2004 . te nakon
9.13
#123312686,doc#242180,vj20100511sss03,pn kojem su poginula 43 rudara </head><head> Više od 350 rudara bilo je pod zemljom kada su dvije eksplozije tijekom vikenda pogodile rudnik , 3000 kilometara istočno od
9.13
#123312526,doc#242179,vj20100511sss02 trebali pokušati ograničiti vrijeme provedeno izvan zatvorenog prostora , osobito kada znaju da je u zraku velika količina štetnih čestica . To se osobito odnosi na vozače
9.13
#123300721,doc#242158,vj20100511kom03 udžbenika u sustav , pa bi se opet netko mogao zapitati u kakvoj to državi živimo kada školski udžbenici završavaju na Uskoku . No , sve je to samo potvrda da je neka
9.13
#123294391,doc#242139,vj20100510sss07 opasnost od tsunamija kazao je kako se očekuje da val bude niži od jednoga metra kada stigne do obale . [Hina] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ]
9.13
#123291494,doc#242130,vj20100510spo06 Mučili su se i prvi favoriti - Rusi . Slovaci su pali tek u posljednjoj minuti , kada su krenuli na sve ili ništa . Pri rezultatu 2-1 za Rusiju su izvukli vratara i
9.13
#123289403,doc#242126,vj20100510spo02 bila dominantna kroz cijelu sezonu . </p><p> »Ne možeš reći da nisi ispunio cilj kada u finalu izgubiš od Barcelone . To je momčad koja je imala najbolji omjer u Euroligi
9.13
#123285646,doc#242120,vj20100510pis02 Suprotno uvriježenu mišljenju da se ta malena bića emocionalno počinju razvijati tek kada počnu govoriti i hodati , mališani čak i u najranijoj životnoj dobi znaju prepoznati
9.13
#123285193,doc#242119,vj20100510pis01 . Ako su se to usudili , fizički ih je kažnjavao . Za oca koji je umro od aidsa kada joj je bilo 13 godina , doznala je da je , iako je bio u braku s njezinom majkom
9.13
#123279295,doc#242111,vj20100510kul01 zašto na hrvatskoj umjetničkoj sceni tržište umjetnina ne funkcionira , pogotovo kada je riječ o prodaji radova umjetnika mlađega naraštaja . Cijene su jednostavno previsoke
9.13
#123279075,doc#242110,vj20100510kom03 potrošača . </p><p> Ne bi se , naime , smjelo dopustiti ponavljanje karlovačkog slučaja , kada je nekad dovršeni plinovod godinama čekao gradnju distribucijske mreže . Zato je
9.13
#123277625,doc#242108,vj20100510kom01 Kultura se uvijek smatrala duhovnom vrijednošću . I u ovo teško recesijsko vrijeme , kada se sve teže ostvaruju materijalna dobra , kada je cijeli svijet u financijskoj
9.13
#123277347,doc#242107,vj20100510crn08 prijavio nitko od odgovornih iz noćnoga kluba , već liječnici iz splitske bolnice kada se mladić pojavio zatraživši liječničku pomoć zbog rane iz vatrenog oružja na natkoljenici
9.13
#123276512,doc#242105,vj20100510crn06 procjenjuje se na oko 20 .000 kuna . </p><p> Akcija je počela u subotu u parku Ribnjak kada je oko dva sata policija zaustavila dvadesetosmogodišnjaka želeći ga legitimirati
9.13
#123274163,doc#242099,vj20100509van08 demokratima koji u ovom času drže ključeve nove vlade . </p><p> Prema britanskom Ustavu , kada parlament nema jasnu većinu , premijer prvi dobiva priliku da pokuša složiti novu
9.13
#123267944,doc#242084,vj20100509spo07 kojima je Mladost dotakla dno , ali i podigla se iz ponora . Kriza je bila najdublja kada je izgubila od Primorja u 6 . veljače 9-10 , a novi uspon počeo je 27 . ožujka
9.13
#123261891,doc#242075,vj20100509pis04 njegovu arhitekturu obilježili su najrazličitiji utjecaji . Naime , 1842 . godine kada je Kina bila zatvorena za strana ulaganja , Shanghai je bio jedini grad u koji
9.13
#123248162,doc#242052,vj20100508van08 demokratima koji u ovom času drže ključeve nove vlade . </p><p> Prema britanskom Ustavu , kada parlament nema jasnu većinu , premijer prvi dobiva priliku da pokuša složiti novu
9.13
#123241145,doc#242035,vj20100508spo05 kojima je Mladost dotakla dno , ali i podigla se iz ponora . Kriza je bila najdublja kada je izgubila od Primorja u 6 . veljače 9-10 , a novi uspon počeo je 27 . ožujka
9.13
#123236294,doc#242028,vj20100508pis04 njegovu arhitekturu obilježili su najrazličitiji utjecaji . Naime , 1842 . godine kada je Kina bila zatvorena za strana ulaganja , Shanghai je bio jedini grad u koji
9.13
#123220985,doc#242000,vj20100507van01 demokratima koji u ovom času drže ključeve nove vlade . </p><p> Prema britanskom Ustavu , kada parlament nema jasnu većinu , premijer prvi dobiva priliku da pokuša složiti novu
9.13
#123216994,doc#241989,vj20100507spo04 kojima je Mladost dotakla dno , ali i podigla se iz ponora . Kriza je bila najdublja kada je izgubila od Primorja u 6 . veljače 9-10 , a novi uspon počeo je 27 . ožujka
9.13
#123212652,doc#241983,vj20100507pis03 njegovu arhitekturu obilježili su najrazličitiji utjecaji . Naime , 1842 . godine kada je Kina bila zatvorena za strana ulaganja , Shanghai je bio jedini grad u koji
9.13
#123208817,doc#241976,vj20100507kul04 angažirao na nagovor maestra Milana Horvata , koji je s njom nastupio u Sloveniji , i kada je čuo za taj program , zahtjevan s obzirom na duboki glas , predložio mi je nju
9.13
#123205942,doc#241971,vj20100507kom02 Bruxelles , međutim , želi vidjeti i rezultate pa i s tom činjenicom treba računati kada i poglavlje 23 . bude otvoreno . </p><p> Kako sada stoje stvari , to će se dogoditi
9.13
#123195856,doc#241942,vj20100506spo02 čak 14 od tih 18 došlo je nakon asistencije Kanađanina . Tome možemo dodati i da kada Nasha nije bilo na terenu , on nije zabilježio niti jedno jedino zakucavanje .
9.13
#123190752,doc#241933,vj20100506kul01 angažirao na nagovor maestra Milana Horvata , koji je s njom nastupio u Sloveniji , i kada je čuo za taj program , zahtjevan s obzirom na duboki glas , predložio mi je nju
9.13
#123188570,doc#241930,vj20100506kom01,pn Vjesnik - All Rights Reserved . </p><head> Grčko ropstvo duga </head><head> A što će biti kada milijuni ljudi shvate da pomoć izvana ima cijenu . Strane banke će pomoći Grčkoj
9.13
#123161055,doc#241859,vj20100504spo01 atraktivna , da gledatelji vide potez kakvog je Alispahić pokazao protiv Karlovca kada je škaricama zabio pogodak . « </p><p> Nakon dugo vremena na raspolaganju će imati
9.13
#123154178,doc#241846,vj20100504kul01 Riječani , uvijek otvoren prema novom i drukčijem i spreman na izazove . </p><p> »Danas kada Rijeka zaista živi u bogatstvu različitih kulturnih ideja i projekata od onih tradicionalnih
9.13
#123152718,doc#241843,vj20100504kom01 protiv korupcije nema stranačkog predznaka , te da se premijerka Kosor ne šali kada kaže da u Hrvatskoj , u tom pitanju , više nema nedodirljivih . Od tog trenutka
9.13
#123132588,doc#241799,vj20100503kom02 , uz stalne prijetnje . Treba se samo sjetiti , na sreću neuspjelog , pokušaja kada je pred Božić mladi Nigerijac želio srušiti zrakoplov koji je iz Amsterdama letio
9.13
#123131760,doc#241798,vj20100503kom01 Italija i Bugarska 2019 . Dakle , do 2020 . godine Hrvatska , bez obzira na to kada će biti primljena u EU , nema nikakve šanse upisati ikoji grad na listu Europskih
9.13
#123129885,doc#241791,vj20100503crn02 Lekeniku . Nepoznati muškarac fizički je napao tridesetogodišnjeg mještanina , a kada je muškarac pao na tlo napadač ga je nastavio udarati rukama i nogama po tijelu
9.13
#123117000,doc#241766,vj20100502pis01 ističe dr . John Rubin predsjednik Britanskog društva za glas , treba paziti na to kada govorimo nekome tko je udaljen od nas metar i pol . Jednako tako za glas je pogubno
9.13
#123109200,doc#241755,vj20100502kom02 čitanjem inspekcijskog pravorijeka , ali se incident u hipu pretvorio u pravu priču kada su se radnici , dakle oni koji su plaćeni za svoj rad , a ne poduzetnici sukobili
9.13
#123106642,doc#241749,vj20100502crn04 međuvremenu se dugo vremena nalazio u bijegu u zemljama EU-a , a uhićen je na granici kada je iz Njemačke pokušao preći u Austriju , te izručen Hrvatskoj koja je tada za
9.13
#123106288,doc#241748,vj20100502crn03 Žumberka . </p><p> Prema prvim informacijama , pretpostavlja se da je do tragedije došlo kada je tridesetšestogodišnja vozačica u zavoju izgubila nadzor nad osobnim automobilom
9.13
#123105223,doc#241746,vj20100502crn01 teško je ozlijeđen , najvjerojatnije je izgubio oko i pukao mu je bubnjić u uhu , kada mu je jedan od navijača NK Dinama u subotu navečer oko 21 sat na sjevernoj tribini
9.13
#123104021,doc#241743,vj20100501van06 muslimanke kazniti ako u javnosti imaju prekriveno lice stupit će na snagu tek kada ga potvrdi i gornji dom belgijskog parlamenta , Senat . S obzirom na političku
9.13
#123100759,doc#241735,vj20100501sss06,pn muškaraca ustrijeljena su u isto vrijeme u jednom baru u srijedu rano ujutro , kada je skupina napadača upala u lokal i odvojila žrtve od ostalih gostiju prije nego
9.13
#123098236,doc#241730,vj20100501sss01 izložbe EXPO 2010 u Šangaju . </p><p> Službeno svečano otvaranje održano je u petak , kada je svečanosti nazočilo više od 20 čelnika država ili vlada . </p><p> Kineski predsjednik
9.13
#123096955,doc#241726,vj20100501spo05 prednost iz prve utakmice i u tome su uspjeli . Nije Inter igrao kao prije tjedan dana kada je oduševio europsku javnost . Nije Inter igrao ni kao u Londonu u uzvratnoj utakmici
9.13
#123095975,doc#241724,vj20100501spo03 koliko moglo biti drukčije ? Hajduk je mislima sigurno više u sljedećoj srijedi kada će u uzvratnu finala Kupa protiv Šibenika na Šubićevcu loviti svoj prvi trofej
9.13
#123092840,doc#241719,vj20100501pis04 uspješan film , pogotovo ako se ta zabava na tržištu pojavi u pravom trenutku , kada su mlađi igrači još pod dojmom sedme umjetnosti . Jedan je od takvih primjera »Kung
9.13
#123090414,doc#241716,vj20100501pis01 danas veća nego što je , primjerice , u Švedskoj bilo sredinom 18 . stoljeća , kada nije bilo antibiotika koji su spašavali živote , pokazala je studija . Glavni je
9.13
#123088835,doc#241711,vj20100501kul04 Sajma knjiga . </p><p> Nakon uručenja Kiklopa , koji nije mogao primiti u prosincu kada zbog bolesti nije bio u mogućnosti nazočiti pulskome Sajmu knjiga , Žmegač je podsjetio
9.13
#123084200,doc#241705,vj20100501kom02 čitanjem inspekcijskog pravorijeka , ali se incident u hipu pretvorio u pravu priču kada su se radnici , dakle oni koji su plaćeni za svoj rad , a ne poduzetnici sukobili
9.13
#123080551,doc#241697,vj20100501crn02 cilj riješiti tri pitanja : otkriti motiv ubojstva i samoubojstva , točno vrijeme kada je došlo do tragičnog događaja te kako su otac ili sin došli u posjed nelegalnog
9.13
#123077699,doc#241690,vj20100430van03 muslimanke kazniti ako u javnosti imaju prekriveno lice stupit će na snagu tek kada ga potvrdi i gornji dom belgijskog parlamenta , Senat . S obzirom na političku
9.13
#123075768,doc#241685,vj20100430sss05,pn muškaraca ustrijeljena su u isto vrijeme u jednom baru u srijedu rano ujutro , kada je skupina napadača upala u lokal i odvojila žrtve od ostalih gostiju prije nego
9.13
#123072624,doc#241677,vj20100430spo05 prednost iz prve utakmice i u tome su uspjeli . Nije Inter igrao kao prije tjedan dana kada je oduševio europsku javnost . Nije Inter igrao ni kao u Londonu u uzvratnoj utakmici
9.13
#123071644,doc#241675,vj20100430spo03 koliko moglo biti drukčije ? Hajduk je mislima sigurno više u sljedećoj srijedi kada će u uzvratnu finala Kupa protiv Šibenika na Šubićevcu loviti svoj prvi trofej
9.13
#123068509,doc#241670,vj20100430pis04 uspješan film , pogotovo ako se ta zabava na tržištu pojavi u pravom trenutku , kada su mlađi igrači još pod dojmom sedme umjetnosti . Jedan je od takvih primjera »Kung
9.13
#123066083,doc#241667,vj20100430pis01 danas veća nego što je , primjerice , u Švedskoj bilo sredinom 18 . stoljeća , kada nije bilo antibiotika koji su spašavali živote , pokazala je studija . Glavni je
9.13
#123064504,doc#241662,vj20100430kul04 Sajma knjiga . </p><p> Nakon uručenja Kiklopa , koji nije mogao primiti u prosincu kada zbog bolesti nije bio u mogućnosti nazočiti pulskome Sajmu knjiga , Žmegač je podsjetio
9.13
#123059869,doc#241656,vj20100430kom02 čitanjem inspekcijskog pravorijeka , ali se incident u hipu pretvorio u pravu priču kada su se radnici , dakle oni koji su plaćeni za svoj rad , a ne poduzetnici sukobili
9.13
#123056060,doc#241647,vj20100430crn01 cilj riješiti tri pitanja : otkriti motiv ubojstva i samoubojstva , točno vrijeme kada je došlo do tragičnog događaja te kako su otac ili sin došli u posjed nelegalnog
9.13
#123052020,doc#241639,vj20100429sss03,pn muškaraca ustrijeljena su u isto vrijeme u jednom baru u srijedu rano ujutro , kada je skupina napadača upala u lokal i odvojila žrtve od ostalih gostiju prije nego
9.13
#123049494,doc#241631,vj20100429spo03 prednost iz prve utakmice i u tome su uspjeli . Nije Inter igrao kao prije tjedan dana kada je oduševio europsku javnost . Nije Inter igrao ni kao u Londonu u uzvratnoj utakmici
9.13
#123048514,doc#241629,vj20100429spo01 koliko moglo biti drukčije ? Hajduk je mislima sigurno više u sljedećoj srijedi kada će u uzvratnu finala Kupa protiv Šibenika na Šubićevcu loviti svoj prvi trofej
9.13
#123046145,doc#241626,vj20100429pis03 uspješan film , pogotovo ako se ta zabava na tržištu pojavi u pravom trenutku , kada su mlađi igrači još pod dojmom sedme umjetnosti . Jedan je od takvih primjera »Kung
9.13
#123042709,doc#241619,vj20100429kul04 Sajma knjiga . </p><p> Nakon uručenja Kiklopa , koji nije mogao primiti u prosincu kada zbog bolesti nije bio u mogućnosti nazočiti pulskome Sajmu knjiga , Žmegač je podsjetio
9.13
#123036691,doc#241605,vj20100429crn01 cilj riješiti tri pitanja : otkriti motiv ubojstva i samoubojstva , točno vrijeme kada je došlo do tragičnog događaja te kako su otac ili sin došli u posjed nelegalnog
9.13
#123025944,doc#241581,vj20100428pis01 odgađati koncerti iz sigurnosnih razloga . Tako se dogodilo i ovih dana u Sydneyju kada je nova nada show biznisa trebala održati koncert na otvorenom . Noć prije vojske
9.13
#123020842,doc#241570,vj20100428kom01 listića . Neki mediji postavljaju i pitanje treba li Austriji uopće predsjednik , kada tako mali broj građana sudjeluje u njegovom izboru . </p><p> Naravno da treba , ali
9.13
#123010750,doc#241543,vj20100427spo03 najvećim rivalom oduvijek je bila veća i važnija od tri boda , pogotovo u situaciji kada su dinamovci poljuljani , a Hajduk ostvario šest pobjeda u nizu . </p> </div1> Vedran
9.13
#123009339,doc#241541,vj20100427spo01 kao pojačanje za sljedeću sezonu , a formalno će ugovor zaživjeti potkraj lipnja kada će službeno početi prijelazni rok . Dotad će još uvijek , barem u dokumentima ,
9.13
#123002695,doc#241531,vj20100427kul02 i prepoznatljivi radovi nastali u razdoblju od 60-ih godina prošlog stoljeća , kada su pop artisti dosegli vrhunac izražavanja , pa sve do najnovijih radova iz prvoga
9.13
#123001444,doc#241528,vj20100427kom02 stabilnosti ni BiH ni dobrosusjedskim odnosima sa Srbijom te , na koncu , da će je on , kada se nađe na dnevnom redu Predsjedništva BiH - osporiti . Pa naposljetku ispada da
9.13
#123000767,doc#241527,vj20100427kom01 ne može realizirati« , kaže Čačić . Po njemu tako ispada da bi Vlada bila dobra kada bi u njoj umjesto 15 krivih sjedilo 15 pravih ljudi , recimo sedam Čačića i osam
9.13
#122990591,doc#241496,vj20100426spo02 vjeruje da je 1-0 više nego dovoljan ishod , a to je pokazao već u prvoj utakmici , kada je petnaest minuta prije kraja kod 1-0 izvadio Robbena iz igre . </p><p> »Imamo jako
9.13
#122984793,doc#241488,vj20100426kul08 ističući da autor predstavlja neku vrstu arheologije suvremenoga koju , u trenutku kada se događa , već promatramo kao povijest . [J . Mandić-Mušćet] </p> </div1> <p> [Indeks]
9.13
#122981098,doc#241481,vj20100426kul01 nešto što mu ni nacistički zločinci nisu mogli oduzeti - minute minulog dana , kada u sumrak u redu za večeru osjeća da još uvijek postoji , i da je unatoč svom tom
9.13
#122979817,doc#241479,vj20100426kom02 smatramo da naši odnosi zaslužuju poseban tretman« . </p><p> Dvije zemlje podupiru se i kada je riječ o euroatlantskim integracijama . Tako je Hrvatska dala jasnu potporu za
9.13
#122976988,doc#241470,vj20100426crn01 od koje su ga poslije oduzeli . Za Matanića je , kaže , prvi put u Mitrovici čuo kada su počele priče da je došao jedan Hrvat koji je bio u specijalnim postrojbama ,
9.13
#122976118,doc#241467,vj20100425van06 političke krize u zemlji , koje je postalo izrazito teška nakon sukoba 10 . travnja kada je poginulo 26 ljudi , a više od 800 je ranjeno i bombaških napada u četvrtak kada
9.13
#122972398,doc#241457,vj20100425spo08 svojim navijačima izjednačivši seriju na 2-2 . No , Blazersi su dobili veliku pomoć kada je tek nekoliko minuta prije utakmice objavljeno da će na klupi biti i Brandon
9.13
#122968288,doc#241451,vj20100425spo02,pn ponekad izgubljen u prijevodu </head><head> »Ponekad mi je teško s prevoditeljem , kada vičem na igrače on im tiho prevodi pa igračima ne može dobro prenijeti energiju
9.13
#122963813,doc#241443,vj20100425kul04 ističući da autor predstavlja neku vrstu arheologije suvremenoga koju , u trenutku kada se događa , već promatramo kao povijest . [J . Mandić-Mušćet] </p> </div1> <p> [Indeks]
9.13
#122961052,doc#241438,vj20100425kom02 smatramo da naši odnosi zaslužuju poseban tretman« . </p><p> Dvije zemlje podupiru se i kada je riječ o euroatlantskim integracijama . Tako je Hrvatska dala jasnu potporu za
9.13
#122958062,doc#241431,vj20100425crn03 (38) , jedan od optuženika za sudjelovanje u krvavoj pljački Fine u rujnu 2005 . , kada su ubijena dvojica zaštitara Sokol Marića te ukradeno oko dva milijuna kuna , a
9.13
#122957617,doc#241430,vj20100425crn02 uhićen u Puli zbog preprodaje kokaina . </p><p> Također , sumnjaju da je Simić ubijen kada je u Zagreb došao dogovoriti kupnju veće količine droge te da su mu trup i noge
9.13
#122956329,doc#241427,vj20100424van07 nisu bile pozitivno primljene . </p><p> Situacija se posebno pogoršala dan prije , kada je postalo jasno da je Grčka u mnogo većim problemima nego što se prije mislilo
9.13
#122955778,doc#241426,vj20100424van06 Appathurai je kazao da će NATO prihvatiti prvi godišnji plan reformi BiH prema MAP-u tek kada imovina vezanu uz obranu , poput baza , bude registrirana kao imovina države i
9.13
#122954967,doc#241424,vj20100424van04 uspostavi diplomatskih odnosa i ponovnom otvaranju granica propao je u četvrtak kada je armenska vladajuća koalicija objavila da je obustavila postupak ratifikacije
9.13
#122950480,doc#241411,vj20100424spo07 pobjede protiv Lokomotive , a to joj je na kraju donijelo bodove . </p><p> Rijetko kada ove sezone zaprešićki su gledatelji pljeskom nagrađivali svoje igrače , ovaj puta
9.13
#122948428,doc#241408,vj20100424spo04 nadaju uzvratu </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> - Zagrebačka Arena položila je ispit kada je košarka u pitanju , a položila ga je i Cibona , iako u polufinalu NLB lige Olimpija
9.13
#122929009,doc#241378,vj20100424crn02 prokrijumčarenih iz susjedne BiH . </p><p> Sve je počelo u srijedu poslijepodne oko 14 .40 sati kada je policajac postaje Slunj , na državnoj cesti kod Slunja , uočio osobni automobil
9.13
#122927661,doc#241373,vj20100423van05 debati , nakon što su istraživanja javnog mišljenja pokazala da nakon 6 . svibnja , kada će se održati izbori , možda i neće biti jasno definiranog pobjednika . </p><p> Laburistička
9.13
#122927452,doc#241372,vj20100423van04 deficit . Krhka priroda belgijske politike došla je u središte pozornosti u 2007 . , kada je u zemlji u kojoj se nalazi većina europskih institucija , nakon izbora bilo
9.13
#122926308,doc#241370,vj20100423van02 nisu bile pozitivno primljene . </p><p> Situacija se posebno pogoršala dan prije , kada je postalo jasno da je Grčka u mnogo većim problemima nego što se prije mislilo
9.13
#122925757,doc#241369,vj20100423van01 Appathurai je kazao da će NATO prihvatiti prvi godišnji plan reformi BiH prema MAP-u tek kada imovina vezanu uz obranu , poput baza , bude registrirana kao imovina države i
9.13
#122925285,doc#241367,vj20100423sss05 drugu osobu da umjesto njega položio teorijski dio ispita . Priveden je u trenutku kada je zajedno s instruktorom ulazio u automobil kako bi polagao praktični dio vožnje
9.13
#122921208,doc#241357,vj20100423spo03 ugledni euroligaš , imala barem jedan naslov . Prvi put prilika je otišla u nepovrat kada su se uoči finala posvađali trener Dražen Anzulović i najbolji igrač Slaven Rimac
9.13
#122907807,doc#241337,vj20100423kom02 svojevrsno olakšanje , nešto čvršće jamstvo da se više neće ponavljati siječanj 2009 . , kada je zbog duga preko Ukrajine prekinuta isporuka plina europskim zemljama . </p><p>
9.13
#122904124,doc#241328,vj20100423crn01 prokrijumčarenih iz susjedne BiH . </p><p> Sve je počelo u srijedu poslijepodne oko 14 .40 sati kada je policajac postaje Slunj , na državnoj cesti kod Slunja , uočio osobni automobil
9.13
#122902562,doc#241323,vj20100422van04 Kosova , gdje su žive većinom Srbi . </p><p> UNMIK je upravljao Kosovom od 1999 . , kada su snage NATO-a protjerale jugoslavensku vojsku zbog sukoba između Srba i Albanaca
9.13
#122898324,doc#241313,vj20100422spo07 objasniti zbog čega : </p><p> »Mlada smo momčad , igramo u grču borbe za ostanak , pa i kada smo dobro pripremljeni zbog straha ne igramo kako bismo htjeli . Sigurno je da
9.13
#122897536,doc#241311,vj20100422spo05 bih prestigao Mandžukića . Ionako nisam napadač , draže mi je igrati iza napadača kada imam više prostora . « </p><p> Dobre igre približit će ga odlasku u inozemstvo ,
9.13
#122890242,doc#241298,vj20100422kul03 književnosti i koja su u oceanu vremena ostala jednako duboka i impresivna od trenutka kada su nastala pa sve do danas . </p><p> Na takvim listama redovito se na vrhu pojavljuju
9.13
#122888651,doc#241295,vj20100422kom03 stvaraju dugovječni radioaktivni otpad te da njihova struja nije baš tako jeftina kada se dodaju i troškovi odlaganja otpada te rastavljanja i uklanjanja nuklearke na
9.13
#122888045,doc#241294,vj20100422kom02 moguće manipulacije pri brojenju tih glasova , što bi moglo dovesti do preokreta kada je riječ o izbornom pobjedniku . Dakle da na kraju pobjednik ne bude Allawi nego
9.13
#122886027,doc#241289,vj20100422crn05 ozljede , kako doznajemo , ipak nisu opasne po život . </p><p> Do nesreće je došlo kada je žena , upravljajući »peugeotom« dubrovačkih registracijskih oznaka i krećući
9.13
#122885409,doc#241287,vj20100422crn03 ozljede , kako doznajemo , ipak nisu opasne po život . </p><p> Do nesreće je došlo kada je žena , upravljajući »peugeotom« dubrovačkih registracijskih oznaka i krećući
9.13
#122884680,doc#241285,vj20100422crn01 kompliciranom pijanom stanju« . </p><p> Sljedeća rasprava zakazana je za 1 . lipnja kada će svoje iskaze dati napadnuti studenti Davor Čiček (19) i Mario Poljak (23) te
9.13
#122881664,doc#241276,vj20100421sss05 Elizabeta dvaput na godinu obilježava svoj rođendan : prvo u krugu obitelji na dan kada je stvarno rođena te službeno na ceremoniji koja se tradicionalno održava u lipnju
9.13
#122878303,doc#241266,vj20100421spo03 njegovoj igri . Ali on se diže iz utakmice u utakmicu , a svi znamo kakav je Ruud kada igra u top formi . Nemojmo zaboraviti niti da je on prinova , dakle tek se prilagođava
9.13
#122877747,doc#241265,vj20100421spo02 a navijači Intera dočekali su ga uvredama , jer mu još nisu zaboravili incident kada se prošlog mjeseca slikao u dresu ljutog suparnika Milana . Balotelli to nije mogao
9.13
#122875551,doc#241264,vj20100421spo01 1966 , godine , a predsjednik te organizacije bio je od 1980 . do 2001 . godine , kada ga je naslijedio Jacques Rogge . U tom je razdoblju modernizirao olimpijski pokret
9.13
#122868200,doc#241250,vj20100421kul01 crta i objašnjava nešto što mi već i te kako dobro znamo , a naoko je takav pisac kada ga se prvi put čita . Iza fasade nalazi se gorka dijagnoza ljudskog postojanja
9.13
#122867502,doc#241249,vj20100421kom03,pn mamac kojim nastoje privoljeti političare u BiH na određene kompromise , posebno kada je riječ o provedbi reformi i promjenama Ustava </head><head> A LENKO Z ORNIJA </head>
9.13
#122866219,doc#241247,vj20100421kom01,pn izmijenio je život u Europi . Svi se ipak najviše boje ekonomskih posljedica , baš sada kada je europskom gospodarstvu krenulo nabolje </head><head> J URICA K ÖRBLER </head> <div1>
9.13
#122865613,doc#241244,vj20100421crn06 uključi u njegovu stanu na Maksimiru kako bi mogao gledati televiziju . Međutim , kada mu je došao poveći račun za struju tražio je od Z . B . da mu da 500 kuna . Z .
9.13
#122850301,doc#241208,vj20100420kom03 svojih usluga za 10 do 15 posto , na što se nitko ne buni . A što bi se i bunili kada u većini hrvatskih marina postoje poduže liste čekanja na stalni vez , bez obzira
9.13
#122848161,doc#241203,vj20100420crn04,pn U jednom trenutku K . B . je izgubio ravnotežu te je počeo padati sa skele , a kada ga je M . N . pokušao zadržati pao je zajedno s njim </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p>
9.13
#122845252,doc#241194,vj20100419van03 1 . srpnja , na početku sezone odmora . Izgleda da će u lipnju biti najavljeno kada će do vizne liberalizacije doći« , rekao je Inzko . </p><p> Nakon nedavnog posjeta
9.13
#122833949,doc#241171,vj20100419kul05 bi barem donekle djelovao povezanim , što se posebice osjeća pri kraju predstave kada se ona raspada , doprinose dojmu kako nismo gledali predstavu već zgodnu studentsku
9.13
#122824557,doc#241148,vj20100418van01 su crkvena zvona , a oglasila su se i u nedjelju u 8 .56 sati , u isto vrijeme kada s 10 . travnja dogodila nesreća nedaleko od Smolenska na zapadu Rusije . </p><p>
9.13
#122802782,doc#241097,vj20100417spo05 tamošnjih igrača i trenera ostavilo dubok trag u Hajdukovoj povijesti . Sjećam se kada su početkom devedesetih ispadali iz lige , tad sam predsjedniku HNS-a Mladenu Vedrišu
9.13
#122794259,doc#241085,vj20100417pis01 smrću , ne može se zamjeriti potreba za povlačenjem u osamu atelijera . Osobito kada iz njega s nevjerojatnom lakoćom izlaze djela koje uvijek pronalaze put do srca
9.13
#122791143,doc#241078,vj20100417kul02 gradu dobiju potreban novac .To je bilo teško , pogotovo u trenutačnoj situaciji kada je rijetko koji grad u Hrvatskoj likvidan i kada se susrećemo s velikim padom prihoda
9.13
#122776497,doc#241046,vj20100416spo02 tamošnjih igrača i trenera ostavilo dubok trag u Hajdukovoj povijesti . Sjećam se kada su početkom devedesetih ispadali iz lige , tad sam predsjedniku HNS-a Mladenu Vedrišu
9.13
#122770078,doc#241037,vj20100416pis01 smrću , ne može se zamjeriti potreba za povlačenjem u osamu atelijera . Osobito kada iz njega s nevjerojatnom lakoćom izlaze djela koje uvijek pronalaze put do srca
9.13
#122767614,doc#241032,vj20100416kul02 gradu dobiju potreban novac .To je bilo teško , pogotovo u trenutačnoj situaciji kada je rijetko koji grad u Hrvatskoj likvidan i kada se susrećemo s velikim padom prihoda
9.13
#122765639,doc#241029,vj20100416kom02 kredibilitetu i ozbiljnosti . </p><p> Doveo je , međutim , u pitanje i iskrenost SDP-a kada je riječ o ulasku Hrvatske u EU , o kojem postoji općenacionalni konsenzus svih
9.13
#122765089,doc#241028,vj20100416kom01 regularnih snaga nisu mogli smiriti to područje . Situacija se bitno popravila tek kada su i vođama sunitskih pobunjeničkih skupina počeli stizati novčani iznosi . No
9.13
#122764407,doc#241026,vj20100416crn07 jer je otpisana na sjednici glavnog odbora« . Tko je u pravu znat će se u srijedu kada bi sudac Kaleb trebao donijeti presudu . [Ma . Bojić] </p> </div1> <p> [Indeks] </p>
9.13
#122757450,doc#241007,vj20100415spo08 . Kako po pravilniku Lige neka momčad može van terena biti najviše pet minuta , kada je to vrijeme prošlo , suci nisu imali izbora nego dosuditi 3-0 pobjedu Mladosti
9.13
#122756074,doc#241004,vj20100415spo05 što ni u jednom trenutku nismo gubili povjerenje jedan u drugoga . Ni u trenutku kada smo izgubili deset dvoboja u nizu nismo se predavali i znali smo da možemo u doigravanje«
9.13
#122755016,doc#241001,vj20100415spo02 učinak potonjeg pamtiti samo zbog nevjerojatnog promašaja u završnici utakmice , kada je sa samo nekoliko metara umjesto praznih vrata pogodio - gredu . </p><p> I doista
9.13
#122748537,doc#240988,vj20100415kom02 razvoj . </p><p> Kredit Svjetske banke trebao bi biti iskorišten do 2015 . godine , kada bi se trebali vidjeti i konkretni rezultati . </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave]
9.13
#122746560,doc#240983,vj20100415crn04 njegove učenice veze s požarom vozila pokazat će istraga koja će biti pokrenuta tek kada vještaci utvrde je li požar podmetnut ili je posljedica kvara . </p> </div1> Dražen
9.13
#122745498,doc#240980,vj20100415crn01 dvadesettrogodišnjaka , nakon čega je pištolj bacio u kantu za smeće . </p><p> Navodno , kada je vidio što se dogodilo , ubojica i njegov prijatelj pokušali su reanimirati žrtvu
9.13
#122740805,doc#240966,vj20100414spo08 očima vodstva kluba konačni će plasman na ta dva natjecanja igrati veliku ulogu kada se bude vrednovao jednogodišnji rad dubrovačkog stručnjaka na klupi zagrebačkoga
9.13
#122737743,doc#240960,vj20100414spo02 kolega Marcello Lippi , pak , nije sporan . Talijani ga poštuju , kako i ne bi kada je »azzurrima « 2006 . godine osigurao četvrtu svjetsku krunu , u trenutku kad
9.13
#122734075,doc#240955,vj20100414kul06 nastaje danas i u duhu je današnjeg vremena . Tu nema neke godine i nekog jasnog reza kada završava moderna , a počinje suvremena umjetnost . </p><p> Naš je koncept takav da
9.13
#122732564,doc#240953,vj20100414kul04 »povratnika « bit će i ove godine , u razdoblju od 17 . travnja do 8 . svibnja , kada će festival ponuditi zagrebačkoj publici nekoliko zanimljivih programa , uglavnom
9.13
#122730613,doc#240950,vj20100414kul01 financijskih problema otkazuju brojne tradicionalne manifestacije . </p><p> Ovo je vrijeme kada se organizacijom ovakvih događanja mogu baviti samo čarobnjaci . A među nama nema
9.13
#122728729,doc#240947,vj20100414kom01 prekretnice u mađarskoj povijesti . </p><p> Sada ponovo preuzima premijersku dužnost kada se Mađarska bori da vrati vjerodostojnost u europskoj politici , dokaže da ima
9.13
#122726243,doc#240939,vj20100414crn01 Lažnu dojavu o bombi zaprimila je zagrebačka policija oko 11 . 54 sati u srijedu kada je nepoznati muškarac dojavio da su u zgradu Općinskog kaznenog suda na Črnomercu
9.13
#122714042,doc#240910,vj20100413kul03 travanj je posljednjih pet godina u Zagrebu zaista bio obilježen poezijom , od kada je udruga za promicanje kulture i umjetnosti Brutal počela organizirati festival
9.13
#122712290,doc#240908,vj20100413kul01 nastaje danas i u duhu je današnjeg vremena . Tu nema neke godine i nekog jasnog reza kada završava moderna , a počinje suvremena umjetnost . </p><p> Naš je koncept takav da
9.13
#122711268,doc#240906,vj20100413kom02 većeg povratka domaćih gostiju na domaću obalu , posebice u predsezoni i posezoni , kada se za dani novac dobije puno više nego što se očekuje . Dio hrvatskih hotelijera
9.13
#122708758,doc#240900,vj20100413crn04 Mario P . uhićen je još 28 . ožujka na području Črnomerca dok se vozio na skuteru kada ga je zaustavila prometna policija . Provjerom njegovih dokumenata policajci su
9.13
#122688331,doc#240860,vj20100412crn08 otvor </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> - Tridesetpetogodišnji B . B . teško je ozlijeđen kada je pao u otvor dubine tri metra u podnožju Mosta mladosti u nedjelju kasno navečer
9.13
#122688027,doc#240859,vj20100412crn07 počinio materijalnu štetu od 27 .000 kuna . Krađa se dogodila još 22 . veljače kada je I . R . P . ušetao u zlatarnicu u vlasništvu D . D . (38) , oko 19 sati . U
9.13
#122671075,doc#240825,vj20100411kul08 jedanput mjesečno (izuzev ljetnih mjeseci ) sve do 8 . siječnja 2012 . godine , kada je planiran posljednji koncert iz ciklusa . </p><p> Razlozi zbog kojih su se Pavao
9.13
#122670084,doc#240823,vj20100411kul06 hrvatskoga filma koji se do 11 . travnja održavaju u zagrebačkome Studentskom centru , kada će biti dodijeljene i nagrade za najbolja ostvarenja i autore , prikazano je ,
9.13
#122661796,doc#240814,vj20100411crn08 materijalnu štetu od 1530 kuna . Razbojnik je do kioska došao oko 21 . 20 sati kada se uvjerio da je zaposlenica M . Š . (54) sama . Ž . B . je bio maskiran kapuljačom
9.13
#122661298,doc#240812,vj20100411crn06 </p><p> - Četrdesetšestogodišnji zaposlenik kutinske Petrokemije teško se ozlijedio kada je pao s visine od sedam metara . Naime , nesretni radnik popeo se na transportnu
9.13
#122644286,doc#240779,vj20100410kul08 jedanput mjesečno (izuzev ljetnih mjeseci ) sve do 8 . siječnja 2012 . godine , kada je planiran posljednji koncert iz ciklusa . </p><p> Razlozi zbog kojih su se Pavao
9.13
#122643295,doc#240777,vj20100410kul06 hrvatskoga filma koji se do 11 . travnja održavaju u zagrebačkome Studentskom centru , kada će biti dodijeljene i nagrade za najbolja ostvarenja i autore , prikazano je ,
9.13
#122635007,doc#240768,vj20100410crn08 materijalnu štetu od 1530 kuna . Razbojnik je do kioska došao oko 21 . 20 sati kada se uvjerio da je zaposlenica M . Š . (54) sama . Ž . B . je bio maskiran kapuljačom
9.13
#122634509,doc#240766,vj20100410crn06 </p><p> - Četrdesetšestogodišnji zaposlenik kutinske Petrokemije teško se ozlijedio kada je pao s visine od sedam metara . Naime , nesretni radnik popeo se na transportnu
9.13
#122617229,doc#240728,vj20100409kul04 jedanput mjesečno (izuzev ljetnih mjeseci ) sve do 8 . siječnja 2012 . godine , kada je planiran posljednji koncert iz ciklusa . </p><p> Razlozi zbog kojih su se Pavao
9.13
#122613985,doc#240722,vj20100409kom01 vrlo skoro doći na naplatu . Sve bi te poteškoće bilo vjerojatno lakše podnositi kada bi se znalo vrijeme izlaska iz krize i povratak na stare staze napretka i rasta
9.13
#122613043,doc#240720,vj20100409crn07 materijalnu štetu od 1530 kuna . Razbojnik je do kioska došao oko 21 . 20 sati kada se uvjerio da je zaposlenica M . Š . (54) sama . Ž . B . je bio maskiran kapuljačom
9.13
#122612545,doc#240718,vj20100409crn05 </p><p> - Četrdesetšestogodišnji zaposlenik kutinske Petrokemije teško se ozlijedio kada je pao s visine od sedam metara . Naime , nesretni radnik popeo se na transportnu
9.13
#122603754,doc#240697,vj20100408spo06 , kazao je Bandić . </p><p> Zagrebački gradonačelnik nema tek protokolarnu ulogu kada je nekadašnja perjanica hrvatskog sporta u pitanju . Grad Zagreb aktivno je sudjelovao
9.13
#122594588,doc#240681,vj20100408kul02 bori s opakim bolestima . </p><p> Denis Derk je rekao da se tijekom 90-ih godina , kada se mijenjalo ne samo društvo već i jezik , odnos Vesne Parun prema jeziku nije
9.13
#122573123,doc#240636,vj20100407kom02 elektrane i znamo i možemo graditi , pa nema bitnih razloga za velik uvoz struje , osim kada je na svjetskom tržištu jeftinija od domaće . Zato je bilo krajnje vrijeme da se
9.13
#122572377,doc#240635,vj20100407kom01 nekoliko godina došli i imali dobro plaćene poslove . </p><p> Prije nekoliko godina , kada su Britanci predsjedali Europskom unijom , organizirali su sastanak na vrhu na
9.13
#122568106,doc#240622,vj20100406van04 milijuna . </p><p> Vlada premijera Mirka Cvetkovića našla se sredinom ožujka u čudu kada je uprava JAT-a , koju je postavila vlada , proglasila ovaj rezultat velikim uspjehom
9.13
#122561630,doc#240605,vj20100406spo03 na Otok donosi pozitivan rezultat neće biti lagan zadatak . Bavarci su vrlo jaki kada u prvoj utakmici imaju pozitivan rezultat , što su pokazali i u osmini finala protiv
9.13
#122553552,doc#240588,vj20100406kul01 iznimno zadovoljstvo bilo biti na pokusima zadnja dva mjeseca i bit će mi strašno žao kada to sve skupa završi . Ljudi s kojima sam radio , grizli su i grizu svaku probu
9.13
#122548821,doc#240577,vj20100406crn01 <div1> <p> ZAGREB </p><p> - Dvadesetosmogodišnji E . O . nemalo je iznenadio policiju kada ih je nazvao u subotu navečer . Naime , mladiću je očito proradila savjest te je
9.13
#122544689,doc#240566,vj20100405sss03 premijer Tony Blair aktivirao je u subotu u svojoj vikendici protupožarni alarm kada mu je izgorio prepečenac koji je pokušavao pripremiti za doručak . Čim se oglasio
9.13
#122543436,doc#240562,vj20100405spo07 je poražen tek četiri puta , što je bolji uvod u sezonu čak i od 2003 . godine , kada je godinu završio kao vodeći na ljestvici . S 26 pobjeda , Amerikanac je najuspješniji
9.13
#122541980,doc#240559,vj20100405spo04 ponajviše našoj slaboj realizaciji . No , tješi me karakter momčadi , koja ne posustaje kada gubi , rezultatski zaostatak pretvara u barem remi . No , vrijeme je da jednom
9.13
#122533134,doc#240546,vj20100405kul01 i tamošnje je brodogradilište još uvijek aktivno . Nadalje , postoji i zamisao kada se jednog dana realizira taj ploveći paviljon , da se on priprema u jednoj od naših
9.13
#122501586,doc#240480,vj20100403sss03 sigurnosnih mjera . Ovo je najveća nesreća u američkim rafinerijama nakon 2005 . godine kada je 15 ljudi izgubilo živote u eksploziji u rafineriji BP-a u Teksasu . Istraga
9.13
#122478745,doc#240446,vj20100403crn05 Osamnaestogodišnja vozačica motocikla zadobila je teške i po život opasne ozljede kada je izgubivši nadzor nad motociklom pala u mjestu Gata kod Omiša , kazala je u subotu
9.13
#122471345,doc#240424,vj20100402spo04 prvi naslov . </p><p> Nikola Vujčić izabran je u momčad desetljeća . Kako i ne bi kada je stigao do svoga šestog nastupa na euroligaškoj završnici . Dvaput je bio prvak
9.13
#122453999,doc#240399,vj20100402crn05 oko 12 .100 kuna . Dvojac je po Velikoj Gorici »operirao « od siječnja do ožujka kada su opljačkali dvije poslovnice Hrvatske lutrije te kiosk Tiska . M . P . je maskiran
9.13
#122444717,doc#240375,vj20100401spo01 podigli svoju formu . Zadnjih tjedana sve su moćniji , čini se u pravom trenutku , kada kreće borba za naslove . </p><p> Naravno , Arsenal nikako ne treba otpisati . Ako
9.13
#122435606,doc#240356,vj20100401crn03 Zauzvrat je on meni tamo trebao čuvati ovce i obrađivati mi vrt . No , svaki put kada bih došao nailazio sam na korov visok dva metra . Kada sam mu prigovorio , on je
9.13
#122427850,doc#240335,vj20100330spo03 u drugoj utakmici četvrtfinalnog doigravanja između Barcelone i Real Madrida , kada je za »kraljevski klub« ubacio 22 poena , potvrdio se kao igrač i sigurno ga više
9.13
#122426236,doc#240332,vj20100330pis07 liniju . No ja takva razmišljanja smatram predrasudama . Živimo u modernim vremenima kada žena i nakon 40 . ili 50 . može imati financijsko zaleđe , dom , karijeru i dovoljnu
9.13
#122424819,doc#240330,vj20100330pis05 svim čudima moderne medicine , malo ljudi doživi troznamenkasti broj godina . A kada se to dogodi , slavlje je to za cijelu sredinu u kojoj taj čovjek ili žena živi
9.13
#122416684,doc#240316,vj20100330kom01 ugodne materijalne uspomene . Prisjetimo se samo parlamentarnih izbora 2003 . godine kada je tadašnji predsjednik SDP-a Ivica Račan poželio da njegov glavni adut u kampanji
9.13
#122413549,doc#240306,vj20100329van07 i Sjeverna Koreja što se tiče nuklearnog oružja , Afganistan , Pakistan i Jemen kada je riječ o terorizmu , a Latinska Amerika i Bosna i Hercegovina bit će tema u svezi
9.13
#122412116,doc#240302,vj20100329van03 strane , mnogi Europljani misle da je došlo vrijeme da se Turska priključi Uniji , kada se , naravno , steknu uvjeti kroz pregovarački proces . </p><p> Iako je počela pregovore
9.13
#122404790,doc#240284,vj20100329spo01 obračunima stvar su prestiža . Na klupskoj razini od 1999 . godine postoji poseban naboj kada se na suprotnim stranama nađu Manchester United i Bayern . U Münchenu će jako teško
9.13
#122404363,doc#240283,vj20100329pis05 liniju . No ja takva razmišljanja smatram predrasudama . Živimo u modernim vremenima kada žena i nakon 40 . ili 50 . može imati financijsko zaleđe , dom , karijeru i dovoljnu
9.13
#122402946,doc#240281,vj20100329pis03 svim čudima moderne medicine , malo ljudi doživi troznamenkasti broj godina . A kada se to dogodi , slavlje je to za cijelu sredinu u kojoj taj čovjek ili žena živi
9.13
#122393612,doc#240261,vj20100329crn02 Andreja Ilića , tako da ih sada ima dva . Ilić je , kao nedavno i njegov branjenik kada je izručen iz BiH , zatražio dodatno vrijeme da se upozna sa spisom . Zatraživši
9.13
#122386845,doc#240245,vj20100328spo06 lako igrati protiv ovakvog protivnika . Na početku susreta smo se dobro držali i kada sam očekivao da ćemo se osloboditi pritiska Hajduk je poveo , što je bio šok za
9.13
#122382290,doc#240241,vj20100328spo02 Button pokazao se na kraju kao najbolji taktičar . Iako je iznenadio sve na stazi kada je puno prije ostalih izašao u boks po tvrđe gume , koje se baš i ne preporučuju
9.13
#122381598,doc#240240,vj20100328spo01 problema . Kod Poljuda je , pak , dobro što stadion ima puno izlaza , pa se , još kada se gradio , tvrdilo da se kompletno može napuniti i isprazniti za samo sedam ,
9.13
#122380790,doc#240239,vj20100328pis03 liniju . No ja takva razmišljanja smatram predrasudama . Živimo u modernim vremenima kada žena i nakon 40 . ili 50 . može imati financijsko zaleđe , dom , karijeru i dovoljnu
9.13
#122379373,doc#240237,vj20100328pis01 svim čudima moderne medicine , malo ljudi doživi troznamenkasti broj godina . A kada se to dogodi , slavlje je to za cijelu sredinu u kojoj taj čovjek ili žena živi
9.13
#122368640,doc#240219,vj20100328crn04 neslužbeno doznali , monstruozno ponašanje osumnjičenog otkriveno je tek prije tri dana kada je djevojčica majci ispričala šokantnu priču . Inače , seksualno iskorištavanje
9.13
#122358879,doc#240195,vj20100327spo04 očekivanog snašao u momčadi . Nije dobivao samo nevažne minute , već je bio na terenu kada su se odlučivale utakmice . Igrači Barcelone , koji su u četvrtak doživjeli tek
9.13
#122358021,doc#240194,vj20100327spo03 tek dio izlaganja maksimirskog dopredsjednika Zdravka Mamića u petak poslijepodne kada je najavio da će klub svima omogućiti besplatan ulaz na subotnju prvenstvenu utakmicu
9.13
#122339067,doc#240171,vj20100327crn08 godina , koje se sumnjiči za tešku krađu i krađu u pokušaju . </p><p> Sve je počelo kada su V . P . i njezin bivši suprug J . P . (43) 4 . ožujka policiji prijavili da
9.13
#122338052,doc#240168,vj20100327crn05,pn tridesetosmogodišnji zaposlenik D . P . te ga na parkiralištu ostavio u utorak u 18 sati , a kada je u četvrtak u 10 sati došao po »BMW« dočekao ga je šok </head> <div1> <p> ZAGREB </p>
9.13
#122337525,doc#240166,vj20100327crn03 bi doveli do razrješenja misterioznog nestanka djevojke . Kao i prošloga vikenda kada je Leskovčanin bio službeno uhićen zbog sumnji da je ubio Martinu Horvat , i najnovije
9.13
#122328514,doc#240143,vj20100326spo02 očekivanog snašao u momčadi . Nije dobivao samo nevažne minute , već je bio na terenu kada su se odlučivale utakmice . Igrači Barcelone , koji su u četvrtak doživjeli tek
9.13
#122327655,doc#240142,vj20100326spo01 tek dio izlaganja maksimirskog dopredsjednika Zdravka Mamića u petak poslijepodne kada je najavio da će klub svima omogućiti besplatan ulaz na subotnju prvenstvenu utakmicu
9.13
#122319136,doc#240126,vj20100326crn07 dvojac je Brunu B . , koji studira u Zagrebu , uočio u tramvaju na Trešnjevci , a kada je mladić sišao u Draškovićevoj ulici prišao mu je pijani S . K . i stavio mu nož
9.13
#122317622,doc#240122,vj20100326crn03 godina , koje se sumnjiči za tešku krađu i krađu u pokušaju . </p><p> Sve je počelo kada su V . P . i njezin bivši suprug J . P . (43) 4 . ožujka policiji prijavili da
9.13
#122304115,doc#240087,vj20100325kul02 donijeti izmjene statuta , 18 . ožujka ove godine , odgodio za 26 . ožujka , dan kada će se Vijeće smijeniti . </p><p> »U Gradu Splitu se o kulturnoj politici nema s kim
9.13
#122300735,doc#240082,vj20100325crn06 Radničkoj cesti oko 21 .50 sati . Žena je hodala cestom i telefonirala na mobitel kada joj je s leđa prišao nepoznati muškarac , srušio je na tlo i uzeo joj mobitel .
9.13
#122300153,doc#240080,vj20100325crn04 mira . Zadnji incident dogodio se na raskrižju Selske ceste i Jadranskog mosta kada su domaći navijači oštetili taksi vozilo . Taksi , u kojem je bilo petero pripadnika
9.13
#122294548,doc#240061,vj20100324spo06 svojoj poziciji . Do prvenstva ima dovoljno vremena i Capello bi se trebao kockati kada je u pitanju Cole . Neka ga čeka . Ja sam svojedobno na prvenstvu u Njemačkoj imao
9.13
#122294039,doc#240060,vj20100324spo05 napraviti i korak više , ali bilo mi je dobro . Budući da sam u Austriju stigao kada je kvaliteta u našoj ligi počela padati , taj je transfer bio vrlo dobar izbor
9.13
#122289176,doc#240052,vj20100324kul08 predstavljači knjige Miljenko Jergović , Julijana Matanović i Drago Glamuzina . I kada dva pisca od kalibra kakvi su Miljenko Jergović i Julijana Matanović kažu da mladoj
9.13
#122286530,doc#240046,vj20100324kul02 istu stvar i slično . </p><p> Okrugli stol otvorio je i neka od uobičajenih pitanja kada se govori o jeziku . To da s naših brojnih fakulteta izlaze polupismeni ljudi jer
9.13
#122282263,doc#240038,vj20100324crn04 Oko 19 sati nesreća se dogodila na raskrižju Ulice Medveščak i Ivana Belostenca kada je teško ozlijeđen maloljetni pješak . Naime , četrnaestogodišnjak je na raskrižju
9.13
#122275408,doc#240016,vj20100323spo06 »Apeliramo na naše navijače da čim prije kupe ulaznicu , da se ne dogodi kao i ranije , kada nam ljudi dolaze u klub i traže ulaznice ili potežu za ruku u gradu , a mi ih jednostavno
9.13
#122272665,doc#240011,vj20100323spo01 derbija protiv Hajduka . »Nekoliko je utakmica u sjećanju . Posebno mi je draga ona kada smo pobijedili s 2-1 , trener nam je bio Otto Barić . Sjećam se i kad mi je 'sveti
9.13
#122269759,doc#240007,vj20100323pis02 Robert je poprilično skroman , većinu vremena živi u jeftinim hotelskim sobama , a kada je u Londonu odsjeda kod roditelja i napominje da mu ništa materijalno , osim njegova
9.13
#122264376,doc#239998,vj20100323kul01 hrvatski pijanist Stjepan Radić , koji je svirao u svojim mislima sve do 22 . ožujka , kada je preminuo u osamdeset drugoj godini u Zagrebu . Podjednako važan kao pijanist
9.13
#122262723,doc#239995,vj20100323kom01 da je vrag odnio šalu , u glavnoj oporbenoj stranci shvatili su onoga trenutka kada je , nakon Mršića i Picule , nedavno podignuta i kaznena prijava protiv riječkoga
9.13
#122260672,doc#239988,vj20100323crn02 kojoj je teško ozlijeđen motociklist . Nesreća se dogodila u utorak poslije podne kada je četrdesettrogodišnji motociklist u lijevom zavoju izletio izvan kolnika , prednjim
9.13
#122252600,doc#239966,vj20100322spo04 Gudelj . </p><p> Bio bi to prvi hrvatski plasman na završnicu nakon 2005 . godine , kada su naši igrači , u čijem je sastavu među ostalim igrao i Nikola Kalinić , bili
9.13
#122240268,doc#239944,vj20100322crn07 oko 2 .30 sati . Lopov je u kuću ušao kroz garažu , koja nema vrata , u vrijeme kada su I . M . (30) i njegova supruga M . S . M . (30) spavali . Ušuljavši se u sobu
9.13
#122239870,doc#239942,vj20100322crn05 mahom iz devedesetih godina . Posljednje dvije prijave su iz 2003 . i 2006 . godine kada je prijavljen zbog zlouporabe droge te pronevjere . </p> </div1> Zoran Podrug <head>
9.13
#122238635,doc#239939,vj20100322crn02 manekenke koja je prije nekoliko dana nestala iz njihovoga stana na Laništu od kada joj se gubi svaki trag , doveden je u nedjelju navečer u Psihijatrijsku bolnicu
9.13
#122224970,doc#239912,vj20100321kul06 potom na Muzičkoj akademiji od njezina utemeljenja 1922 . godine do 1953 . godine , kada je Huml umro . </p><p> Pola stoljeća života Huml je posvetio razvijanju temelja ,
9.13
#122224455,doc#239911,vj20100321kul05 što jedno kazalište čini kazalištem . </p><p> Jednostavna dramska radnja započinje kada se na oglas za uređenje napuštena kazališta jave tri osnovne boje - Crvena , Plava
9.13
#122161794,doc#239782,vj20100318spo06 »progurao « čak dvije momčadi , što se dosad dogodilo samo jednom , prije šest godina , kada su u četvrtfinalu bili Monaco i Lyon . Ovaj puta među osam najboljih su Lyon i
9.13
#122160066,doc#239778,vj20100318spo02 partijom pokazala svim konkurentima da nije daleko od prošlogodišnjeg izdanja , kada su osvojili ne samo Ligu prvaka , nego i sva druga natjecanja u kojima su sudjelovali
9.13
#122152319,doc#239764,vj20100318kom02 potpuno ozdravljenje sudstva još trebati pričekati . Da sudovi nisu samo neefikasni kada je riječ o predmetima koji im šalju stranke , nego i kad sami trebaju pokazati
9.13
#122143360,doc#239739,vj20100317spo07 trajati najmanje šest tjedana . </p><p> A da nesreća ne dolazi sama uvjerili smo se kada se na startu pojavio Dino Sokolović . U cilj je nakon prve vožnje ušao s 29 . vremenom
9.13
#122143009,doc#239737,vj20100317spo05 na svijetu ove godine , ali nekako je običaj da se drže svoje dobne skupine . I kada Sandra bude imala svjetski rekord , bit će u svojoj dobnoj skupini . Konkurenciju
9.13
#122142205,doc#239735,vj20100317spo03 drugom setu spasio kvalitetnim servisom , a pothvat je napravio i u trećem setu , kada je stigao Federerovu prednost u gemovima od 4-1 . </p><p> »Ne možete igrati agresivno
9.13
#122141355,doc#239734,vj20100317spo02,pn sekunde </head><head> Povijest nije saveznik Zagrepčana . Od sezone 2004 . /2005 . kada je u Ebelu uvedena igra na četiri pobjede u doigravanju nijedna momčad nije preokrenula
9.13
#122140405,doc#239733,vj20100317spo01 utakmicu , onako kako smo mi trebali . Svoju smo priliku propustili u prvoj utakmici , kada smo imali brojne prilike . Inter na Stamfordu nije propustio svoju najveću i zato
9.13
#122116927,doc#239682,vj20100316kul01 održava od 18 . do 21 . ožujka , u središnjem programu hrvatskoga službenog nastupa , kada će biti predstavljena antologija »Poezija susjeda - Hrvatska « u organizaciji pokrajine
9.13
#122116614,doc#239681,vj20100316kom03 , sve je u rukama korisnika tekućeg računa , odnosno o njemu ovisi koliko će i kada koristiti taj minus . </p><p> Mnogi su se tako uvjerili kako je ulazak u minus najlakši
9.13
#122116158,doc#239680,vj20100316kom02 to više što je riječ o osobama koje su već pokazale što znaju i kako se ponašaju kada dođu u poziciju vlasti . Dok je Milanović već više puta dokazao da nije dorastao
9.13
#122113391,doc#239672,vj20100316crn02 na liječenju . </p><p> Kako pak doznajemo na mjestu nesreće , do sudara je došlo kada je dvadesetdvogodišnji Vinko , koji je bez vozačke dozvole upravljao »citroënom«
9.13
#122112929,doc#239671,vj20100316crn01,pn pod utjecajem 3,34 promila . Cijeli niz incidenata počeo je u obiteljskoj kući kada je teško pijani P . N . počeo vrijeđati članove svoje obitelji , te je nasrnuo
9.13
#122106985,doc#239653,vj20100315spo07 preskočiti prvu prepreku na prvom mastersu sezone i popraviti prošlogodišnji rezultat , kada je u trećem kolu izgubio od Švicarca Rogera Federera . </p><p> Nakon 101 minute izjednačene
9.13
#122095702,doc#239632,vj20100315kom03 Hrvatske , i ove će godine ostati mrtvo slovo na papiru . </p><p> A kako i ne bi kada je , kako tvrde upućeni , maturantima jeftinije otputovati u Prag , nego potegnuti
9.13
#122092427,doc#239624,vj20100315crn03 Svetošimunskoj ulici , M . K . (22) , koji je u zatvoru zbog desetak krađa , odlučio je kada je već na slobodi i nešto zaraditi . Na njegovu žalost sve tri pljačke koje je
9.13
#122089960,doc#239616,vj20100314van03 pokolju Indijanaca . Mislim da nije na parlamentima da sude o prošlosti , osobito kada je riječ o bliskim saveznicima Amerike i kad već traje proces pomirenja Turske
9.13
#122086769,doc#239607,vj20100314spo06 Hajduk uvijek teško dolazio do bodova . Tako je bilo i u prvom dijelu sezone , kada je Edoardo Reja debitirao na klupi Splićana , a braća Sharbini prvi puta zaigrala
9.13
#122076707,doc#239591,vj20100314kul01 druge strane , naravno , postoje i mnoge bajkovite stvari koje su uvijek prisutne kada se radi o borbi dobra i zla . S treće strane puno je toga u tekstu zapravo dvosmisleno
9.13
#122067080,doc#239573,vj20100313van03 pokolju Indijanaca . Mislim da nije na parlamentima da sude o prošlosti , osobito kada je riječ o bliskim saveznicima Amerike i kad već traje proces pomirenja Turske
9.13
#122063523,doc#239563,vj20100313spo05 Hajduk uvijek teško dolazio do bodova . Tako je bilo i u prvom dijelu sezone , kada je Edoardo Reja debitirao na klupi Splićana , a braća Sharbini prvi puta zaigrala
9.13
#122054616,doc#239548,vj20100313kul01 druge strane , naravno , postoje i mnoge bajkovite stvari koje su uvijek prisutne kada se radi o borbi dobra i zla . S treće strane puno je toga u tekstu zapravo dvosmisleno
9.13
#122044989,doc#239530,vj20100312van03 pokolju Indijanaca . Mislim da nije na parlamentima da sude o prošlosti , osobito kada je riječ o bliskim saveznicima Amerike i kad već traje proces pomirenja Turske
9.13
#122042341,doc#239522,vj20100312spo07 posebnog značaja . Upravo u SAD-u prošle godine odigrao je svoj posljednji meč , kada je Ivanu Ljubičiću predao meč prvog kola nakon samo šest gemova . </p><p> U ženskom
9.13
#122041966,doc#239521,vj20100312spo06 Olympiacosa kod Himkija . No , Grci nisu niti jednom bili blizu . </p><p> »Ipak je lakše kada znaš da niti s pobjedom ne bi prošao u četvrtfinale . Jer , da je ovakav poraz
9.13
#122040560,doc#239518,vj20100312spo03 Hajduk uvijek teško dolazio do bodova . Tako je bilo i u prvom dijelu sezone , kada je Edoardo Reja debitirao na klupi Splićana , a braća Sharbini prvi puta zaigrala
9.13
#122032164,doc#239505,vj20100312kul01 druge strane , naravno , postoje i mnoge bajkovite stvari koje su uvijek prisutne kada se radi o borbi dobra i zla . S treće strane puno je toga u tekstu zapravo dvosmisleno
9.13
#122030803,doc#239503,vj20100312kom02 regulira način na koji se rasprava u Saboru odvija . </p><p> Rijetke su sjednice kada si zastupnici iz redova iste stranke međusobno ne repliciraju i time samo ponavljaju
9.13
#122029949,doc#239502,vj20100312kom01 sljedećim godinama . Ta zemlja s oko deset milijuna stanovnika suočila se s bankrotom kada su na površinu izišli donedavno pomno skrivani podaci o vanjskom dugu od 300 milijardi
9.13
#122026249,doc#239490,vj20100311van04 gradnje izazvala je diplomatsku krizu sa Sjedinjenim Državama upravo u vrijeme kada je Biden boravio u posjetu Izraelu i Zapadnoj obali . Plan gradnje osudila je i
9.13
#122025978,doc#239489,vj20100311van03 izaći ni novine . </p><p> Sindikati su bili u štrajku 24 . veljače te prošlog petka , kada je socijalistička vlada u parlamentu izglasala stroge mjere štednje zbog financijske
9.13
#122023535,doc#239482,vj20100311spo08 ubilježio je 13 skokova , a osam od ukupno 14 koševa zabio je u trećoj četvrtini , kada su Mavericksi preuzeli kontrolu nad utakmicom . </p><p> Samo tri minute prije kraja
9.13
#122021629,doc#239479,vj20100311spo05 ću svoje mišljenje dati već sada . Utakmicu smo izgubili u prvom poluvremenu , kada dvije stopostotne prilike nismo iskoristili , a to nije moglo proći bez kazne«
9.13
#122021235,doc#239478,vj20100311spo04 čuvaju . . . Šalu na stranu , ali Zagreb je opet u potpuno istoj poziciji kao i kada ga je preuzeo Štimac . </p><p> Serija boljih rezultata nakon njegova pojavljivanja
9.13
#122018358,doc#239473,vj20100311pis01 za dan . Nekad brzina isporuke iznenadi klijente kao što je nedavno bio slučaj kada je jedan Splićanin naručio vino popodne , a ono ga je već sutradan dočekalo pred
9.13
#122017116,doc#239471,vj20100311kul07 sam sebi dovoljan . Za mene intimno »Peer Gynt« je obiteljska drama jer jedino kada nije sam sebi dosta , u trenutcima kada on zaista jest on sam , to su trenutci
9.13
#122013381,doc#239465,vj20100311kul01 Hrvatskoj niste prvi put . </p><p> - Prvi put sam u Hrvatsku stigao prije 4-5 mjeseci kada sam pozvan u zagrebački HNK da pjevam ulogu Don Josea u operi »Carmen« , koju sam
9.13
#122004506,doc#239440,vj20100310spo07 </p><p> »Bez obzira što je ovo treće po jačini natjecanje u Europi , ne sjećam se kada je neka hrvatska momčad bila na završnici bilo kojeg europskog kupa . Zadnja je
9.13
#122003526,doc#239438,vj20100310spo05 svjetsku smotru , neodlazak na SP i dalje je bolna tema : </p><p> »Bilo je teško kada se nismo kvalificirali . Sada je to iza nas , moramo se koncentrati na kvalifikacije
9.13
#121997908,doc#239427,vj20100310kul05 </p><p> Puno buke ni za što , mogao bi biti zaključak te večeri i te glazbe , jer kada ste čuli jednu skladbu , kao da ste ih čuli sve . Dakako , ono nešto mlađe publike
9.13
#121995313,doc#239423,vj20100310kul01 sam sebi dovoljan . Za mene intimno »Peer Gynt« je obiteljska drama jer jedino kada nije sam sebi dosta , u trenutcima kada on zaista jest on sam , to su trenutci
9.13
#121993165,doc#239420,vj20100310kom01 , a ne središnjoj vlasti . Razlog tome je sumnja da bi korupcija učinila svoje kada bi se tako veliki iznos novca našao na stolu središnje vlasti , koja se i u prošlosti
9.13
#121989892,doc#239410,vj20100309van07 2011 . godine . Vojni analitičari SAD-a i NATO-a već pripremaju teren za ljeto , kada se obično vode najodlučnije borbe , vjerujući da će nakon njega biti uspostavljena
9.13
#121988760,doc#239407,vj20100309van04 caffea je rekao da je ubijeni terorist bio prijavljen na internetu tek pet minuta kada su ušli policajci . Policija je izjavila da je osumnjičeni ispalio jedan hitac
9.13
#121988287,doc#239405,vj20100309van02 Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas bori se s političkim raskolom koji je nastao kada je militantna islamistička skupina Hamas preuzela vlast u Gazi u lipnju 2007 .
9.13
#121982274,doc#239391,vj20100309spo01 zabije tek šest golova . . . </p><p> Nije to Barcelona kao ona devedesetih godina , kada je harala Europom , ali je jaka i opet stvara momčad za trofeje . Ima dvadesetak
9.13
#121976883,doc#239381,vj20100309kul02 dvojice nosi pečat mržnje , ali ipak ostavlja otisak bratske ljubavi , čak i onda kada je stavljena na veliku kušnju . Takav odnos između sebe njeguju i ostali likovi
9.13
#121975249,doc#239379,vj20100309kom03,pn unatoč povratu novca nerijetko dožive šok , ali i neugodnost prilikom plaćanja kada , na primjer , uz kritične poglede na blagajni primijete da novca na računu nema
9.13
#121974967,doc#239378,vj20100309kom02 nisu takve da se zbog pritisaka može pristati na promjenu čvrsto zacrtane politike kada je u pitanju proračunski novac . Stoga su predstavnici poljoprivrednika na kraju
9.13
#121974544,doc#239377,vj20100309kom01 više žrtvom nerealnih obećanja , koja su se možda činila i ostvariva u vremenima kada su bila davana . Jedino tako se i seljaci i Vlada mogu složiti u tome da je »teško
9.13
#121968936,doc#239362,vj20100308van02 pak činjenica kako se prvi neslužbeni rezultati očekuje tek kroz nekoliko dana , kada se obradi 30 posto glasova . Konačni rezultati bit će poznati za tjedan dana .
9.13
#121967522,doc#239357,vj20100308spo08 Dublje od toga »žuti« vjerojatno ne mogu potonuti , no pitanje je hoće li se i kada vratiti tamo gdje po tradiciji pripadaju , uz bok Ciboni i Zadru . </p> </div1> Vedran
9.13
#121947534,doc#239315,vj20100307spo07 Eintrachta sa 4-1 , a naš nogometaš , osim što je postigao gol u važnom trenutku , kada se domaćin bio približio na 1-2 , odigrao je vrlo dobru partiju . Prema svim ocjenama
9.13
#121942214,doc#239304,vj20100307kul06 njegova stalna koncertna aktivnost ponovno ga dovodi u Hrvatsku , i to u trenutku kada je samo prošle godine , u jednom od svojih najproduktivnijih razdoblja , objavio
9.13
#121936648,doc#239292,vj20100307crn05 zbog kojega su se odlučili provaljivati baš u taj lokal , već su probali jednom i kada su uspjeli , nastavili su i dalje . Zanimljivo je da su uvijek krali na isti način
9.13
#121930455,doc#239276,vj20100306sss05 Pentagona , u predgrađu Washingtona , u bolnici je podlegao ranama koje je zadobio kada su policajci uzvratili vatru , izvijestili su američki mediji . Napadač je izvukao
9.13
#121926635,doc#239264,vj20100306spo01 3:1 i dobitak drugoga seta . U trećem setu su se Ekvadorci držali do 11 . igre , kada su naši iskoristili loptu za obrat , da bi Čilić sigurnim servisima donio Hrvatskoj
9.13
#121918831,doc#239254,vj20100306kul05 najboljeg redatelja i najbolji film , no sva predviđanja padaju u vodu onog časa kada započne ceremonija . Iz dosadašnjeg iskustva već je dobro poznato da i najveći
9.13
#121916548,doc#239251,vj20100306kul02 Puškinovu muzeju , sa staklenim krovom , ispred kojega je čarobni park , koji u godini kada je Moskva zatrpana snijegom više nalikuje na zimsku bajku iz priča ruskih pisaca
9.13
#121909886,doc#239243,vj20100306crn06 za njim . U jednom trenutku naglo je skrenuo u svoje dvorište i napokon stao , a kada su mu policijski službenici naredili da iziđe iz vozila , otvorio je vrata i pao
9.13
#121903935,doc#239225,vj20100305sss01 Pentagona , u predgrađu Washingtona , u bolnici je podlegao ranama koje je zadobio kada su policajci uzvratili vatru , izvijestili su američki mediji . Napadač je izvukao
9.13
#121901913,doc#239220,vj20100305spo04 </p><p> »Sada nas nosi val euforije . Naša euforija nema granica , a vidjet ćemo kada počne polufinale gdje su nam granice . Mislim da možemo i osvojiti Ebel . Sigurno
9.13
#121890887,doc#239205,vj20100305kul01 najboljeg redatelja i najbolji film , no sva predviđanja padaju u vodu onog časa kada započne ceremonija . Iz dosadašnjeg iskustva već je dobro poznato da i najveći
9.13
#121889881,doc#239203,vj20100305kom02 konstanta je u djelovanju oporbenih stranaka koje nikako ne mogu dočekati kraj 2011 . , kada bi se trebao birati budući saziv Hrvatskog sabora iz kojeg će proizaći i nova vlada
9.13
#121889273,doc#239202,vj20100305kom01 tom području , doduše , nije više tako dramatična kao prije nekoliko mjeseci , kada su talibani u Pakistanu počeli osvajati golema područja približivši se u jednom
9.13
#121888247,doc#239198,vj20100305crn05 za njim . U jednom trenutku naglo je skrenuo u svoje dvorište i napokon stao , a kada su mu policijski službenici naredili da iziđe iz vozila , otvorio je vrata i pao
9.13
#121880143,doc#239176,vj20100304spo04 Štoviše , vratar Rene Adler bio je također nesiguran , što baš i nije uobičajeno kada su njemački vratari u pitanju . Argentinci , pak , igrali su prvi puta pod Maradoninom
9.13
#121871759,doc#239160,vj20100304kom02 u svemu , bio je to jedan iznimno uspješan posjet hrvatske premijerke u vrijeme kada Hrvatska završava pregovore s EU-om i kada kao buduća članica europske obitelji
9.13
#121871204,doc#239159,vj20100304kom01 sankcija i profesori prava na sveučilištu u Oslu smatraju da se demokratsko društvo , kada su u pitanju pomahnitali huligani i sitniji kriminalci , nalazi pred izborom :
9.13
#121851352,doc#239114,vj20100303kom01 angažman . </p><p> Riječ je zapravo o posve novom trenutku u životu Europske unije , kada je trebalo pokazati konkretnu solidarnost . U protivnom , da se išlo krutom logikom
9.13
#121850564,doc#239111,vj20100303crn06 no potjera je potrajala i kroz Ličko-senjsku županiju , a vozač se zaustavio tek kada mu je , po izlasku iz tunela Mala Kapela , automobil stao zbog kvara . [A . Krmek]
9.13
#121849484,doc#239107,vj20100303crn02 teških krađa koje je počinio u razdoblju od prosinca prošle do veljače ove godine kada je krao sve što bi mu došlo pod ruku . Provaljivao je u ugostiteljske objekte ,
9.13
#121846680,doc#239100,vj20100302van02 <div1> <p> Iako se prije samo nekoliko mjeseci nije tako činilo laburistička stranka , kada bi se sada održali izbori , ostala bi najsnažnija politička stranka u britanskom
9.13
#121831722,doc#239070,vj20100302kom02 jedini siguran novac koji dolazi svaki mjesec . Stoga je važno da se učini sve kada je riječ o legalizaciji postojećih farmi . Hrvatska napokon proizvodi dovoljno
9.13
#121829886,doc#239066,vj20100302crn06 policijskoj postaji u Dubravi . </p><p> Sve je počelo u ponedjeljak u 21 .15 sati kada je jedna žena nazvala policiju , prijavivši da joj je netko protupravno ušao u
9.13
#121823230,doc#239046,vj20100301spo06 vrste , međutim njihovi izgledi za nastup su minimalni . </p><p> »Sve će biti jasnije kada ih pregleda liječnik reprezentacije , no bojim se kako su izgubljeni za utakmicu
9.13
#121808941,doc#239022,vj20100301crn04 kutija različitih vrsta cigareta . </p><p> Posljednja zapljena bila je u ponedjeljak kada su kod tridesetogodišnjeg muškarca pronašli 60 kutija cigareta . Tridesetogodišnjak
9.13
#121804977,doc#239011,vj20100228van01 eura se nitko ne odriče , uz sve konstatacije da je najviše ugrožen od vremena kada je uveden . </p><p> Europska unija u ovom trenutku ponajviše želi zaustaviti stvaranje
9.13
#121793021,doc#238985,vj20100228kul04 što smo imali priliku do sada vidjeti , odnosno što je upisano u našoj memoriji kada je riječ o Murtićevu djelu . </p><p> »Ovo je jedno drukčije viđenje Murtićeva opusa
9.13
#121791426,doc#238983,vj20100228kul02 o njemu ? </p><p> - Chopin je razlog zbog kojega sam započeo svirati klavir . Jer kada sam imao osam godina vidio sam film o Chopinu i to je bila prva klasična glazba
9.13
#121785702,doc#238976,vj20100228crn07 priznanju prethodilo je svjedočenje vlasnice agencije koja je izjavila da se šokirala kada ju je umjesto kupaca zatekla policija , kojoj je morala pojašnjavati da je posredovanje
9.13
#121784576,doc#238972,vj20100228crn03 nesretnog maloljetnika policiji su izjavili da obično kući dođe do 18 sati , ali kada se u petak nije vratio do 19 sati zabrinuti su nazvali policiju . Roditelji su
9.13
#121741198,doc#238884,vj20100226kom01,pn transakcije , tako ona , čini se , utječe i na porast nervoze među europskim državama i kada je riječ o političkim odnosima </head><head> M ARKO B ARIŠIĆ </head> <div1> <p> Tko je
9.13
#121740911,doc#238883,vj20100226crn08 Pukaniću najprije prijetili , zatim ga pokušali potkupiti s nekoliko milijuna eura , a kada ni to nije uspjelo počele su pripreme za njegovo ubojstvo . </p><p> Knežević je rekao
9.13
#121735496,doc#238868,vj20100225van01 sastanka indijska ministrica . </p><p> Iako Rao nije rekla hoće li biti , te ako hoće kada , sljedeća runda pregovora , već sam susret na tako visokoj razini pozitivan je
9.13
#121728049,doc#238850,vj20100225kul06 Dodjela Oscara održat će se 7 . ožujka , a vodit će je Steve Martin i Alec Baldwin kada će oči , kako struke tako i cijele javnosti biti uprte u Los Angeles , a ova je
9.13
#121721949,doc#238836,vj20100225crn03 Martina u Dugom Selu osumnjičeni nije provalio već je čekao da završi misa , a kada su vjernici i svećenik napustili crkvu , obio je kasicu za milodare i uzeo novac
9.13
#121720348,doc#238831,vj20100224van06 Latinske Amerike </head> <div1> <p> BOGOTA </p><p> - Peru bi mogao nadmašiti Kolumbiju kada je riječ o proizvodnji kokaina , ukoliko politika njezina iskorjenjivanja i dalje
9.13
#121718993,doc#238827,vj20100224van02 nitko u ovom trenutku ne može kalkulirati koliko će pregovori trajati u trenutku kada se donese konačna odluka o početku , ocjena je diplomata u Bruxellesu da ipak ne
9.13
#121717982,doc#238825,vj20100224sss05 u Zagrebu prije dvadesetak godina , a nastupio je u istoj dvorani krajem 2008 . kada je otvorio devetu sezonu ciklusa jazza u Lisinskom . S novom postavom glazbenika
9.13
#121711365,doc#238809,vj20100224kul07 Krešimir Nemec , Pavao Pavličić , Nikola Batušić i drugi . </p><p> Možda bi danas , kada se trebamo sjetiti Marinkovića , bilo dobro prizvati Marinkovića ne kao pisca ,
9.13
#121707995,doc#238805,vj20100224kul03 gostovao je u Zagrebu prije dvadesetak godina , a nastupio je u istoj dvorani 2008 . , kada je otvorio devetu sezonu Jazz ciklusa u »Lisinskom« . </p><p> Na koncertu u utorak
9.13
#121705536,doc#238800,vj20100224kom01 nemoguće . Teško da će raspoloženje javnosti biti na njihovoj strani u vremenima kada se mnogi bore za radna mjesta i plaće . </p><p> Nitko se , naravno , ni u Europi
9.13
#121704766,doc#238799,vj20100224crn08 utvrđena . Djelatnici poduzeća o požaru su obavijestili policiju u ponedjeljak ujutro kada su došli na posao , nakon čega je obavljen očevid . Utvrđeno je da je vatra buknula
9.13
#121701469,doc#238791,vj20100223van08 primio Dalaj lamu , s kojim se zadržao u razgovoru gotovo sat vremena , u času kada su bilateralni odnosi ionako zategnuti . [AFP/Hina] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p>
9.13
#121700154,doc#238786,vj20100223van03 vjeruje da će oporavak ići brzo , a pogotovo će teško biti u travnju i svibnju , kada na naplatu stižu brojni krediti . Ove godine Grčka bi trebala vratiti oko 53 milijardi
9.13
#121698973,doc#238784,vj20100223van01 ponovno vratiti na posao , radnički nemiri diljem Europe nastavili su se i u utorak , kada su se za štrajk izjasnili i francuski kontrolori leta . To se sve događa samo dan
9.13
#121696145,doc#238775,vj20100223spo06 poraz u dvadeset utakmica , a jedan od razloga sigurno su ozljede . Nije mala stvar kada u momčadi nedostaju All-Star igrači Deron Williams i Andrej Kiriljenko . </p><p>
9.13
#121687656,doc#238761,vj20100223kul02 Krešimir Nemec , Pavao Pavličić , Nikola Batušić i drugi . </p><p> Možda bi danas , kada se trebamo sjetiti Marinkovića , bilo dobro prizvati Marinkovića ne kao pisca ,
9.13
#121684374,doc#238757,vj20100223kom01 Mate Mlinarića , povjerenika za poljoprivredu , Josipović morao odreći istog dana kada je u javnosti procurila informacija da je riječ o osobi koja je osuđena za teška
9.13
#121683084,doc#238752,vj20100223crn04 utvrđena . Djelatnici poduzeća o požaru su obavijestili policiju u ponedjeljak ujutro kada su došli na posao , nakon čega je obavljen očevid . Utvrđeno je da je vatra buknula
9.13
#121674575,doc#238729,vj20100222spo02 olimpijskog zlata u svojoj karijeri . Naime , prije osam godina u Salt Lake Cityju , kada je na Igre doputovao kao jedan od prvih favorita , uzeo je »samo« dva srebra .
9.13
#121673271,doc#238726,vj20100222pis05 . Jambrešić je rekao kako sve materijale s kojima radi sam nabavlja . Volio bi kada bi gradski oci imali više sluha za umjetnike , te im dali prijeko potrebnu potporu
9.13
#121663150,doc#238706,vj20100222crn02 verbalno napala Dragu M . nakon čega ga je sin Filip i izudarao . Nisu se smirili ni kada je stigla policija već su i službenike izvrijeđali zbog čega su uhićeni i odvedeni
9.13
#121662915,doc#238705,vj20100222crn01 da se , analizom lokacija mobitela toga dana , njegov mobitel u 12 sati , dakle kada se trebao nalaziti u Brezovici , aktivirao u Đorđićevoj ulici u središtu grada
9.13
#121655668,doc#238689,vj20100221spo07,pn ponavljam da je najvažnije da sam zdrava , nadam se da će tako biti i u nedjelju , kada ću ponovno nastupiti pred obitelji i vjernim navijačima« , kaže Vlašić </head> <div1>
9.13
#121655283,doc#238688,vj20100221spo06 gađanju te dvije na četvrtom . </p><p> »Očito sam radio pritisak sam na sebe , jer kada odradim sve kao što je bilo na prvoj utrci u nedjelju , onda je sve u redu . Ovo
9.13
#121654167,doc#238685,vj20100221spo03 kojoj se nitko nije previše rezultatski odvajao , presudile su posljednje minute , kada je Zagreb ipak zadržao veću koncentraciju . U zadnje tri minute utakmice , momčadi
9.13
#121646970,doc#238673,vj20100221kul03 žele izgubiti svoju ženstvenost - u tom slučaju da . </p><p> • No , živimo u vremenu kada u slučaju uskraćivanja spolnog odnosa muškarci odlaze drugoj ženi . </p><p> - To
9.13
#121645878,doc#238672,vj20100221kul02 koji su čovjeku jedino utočište , a to je istina koju mnogi ne spoznaju nikada ili kada je već odveć kasno . </p><p> Riječju , Veži je na prvome mjestu bio Brist jer je
9.13
#121642890,doc#238670,vj20100221kom04 desetak sigurno vrijednih Bukovčevih radova , što je zanimljivo na više načina , a kada ovih dana budu predstavljeni javnosti , o tome će se opet govoriti . </p><p> Tako
9.13
#121639385,doc#238666,vj20100221crn08 <p> Incident se dogodio 18 . prosinca prošle godine , u kasnim večernjim satima , kada su se na tramvajskoj postaji na Kvaternikovu trgu posvađali oštećeni i njegova
9.13
#121637659,doc#238659,vj20100221crn01 Miroševačkoj cesti , a cijelim putem su ga tukli . Nastavili su ga udarati i u garaži , a kada su shvatili da mladić zaista nema novca , kao kompromis su mu ponudili da 10 .000
9.13
#121630258,doc#238643,vj20100220spo07,pn ponavljam da je najvažnije da sam zdrava , nadam se da će tako biti i u nedjelju , kada ću ponovno nastupiti pred obitelji i vjernim navijačima« , kaže Vlašić </head> <div1>
9.13
#121629873,doc#238642,vj20100220spo06 gađanju te dvije na četvrtom . </p><p> »Očito sam radio pritisak sam na sebe , jer kada odradim sve kao što je bilo na prvoj utrci u nedjelju , onda je sve u redu . Ovo
9.13
#121628757,doc#238639,vj20100220spo03 kojoj se nitko nije previše rezultatski odvajao , presudile su posljednje minute , kada je Zagreb ipak zadržao veću koncentraciju . U zadnje tri minute utakmice , momčadi
9.13
#121621560,doc#238627,vj20100220kul03 žele izgubiti svoju ženstvenost - u tom slučaju da . </p><p> • No , živimo u vremenu kada u slučaju uskraćivanja spolnog odnosa muškarci odlaze drugoj ženi . </p><p> - To
9.13
#121620468,doc#238626,vj20100220kul02 koji su čovjeku jedino utočište , a to je istina koju mnogi ne spoznaju nikada ili kada je već odveć kasno . </p><p> Riječju , Veži je na prvome mjestu bio Brist jer je
9.13
#121617480,doc#238624,vj20100220kom04 desetak sigurno vrijednih Bukovčevih radova , što je zanimljivo na više načina , a kada ovih dana budu predstavljeni javnosti , o tome će se opet govoriti . </p><p> Tako
9.13
#121613975,doc#238620,vj20100220crn08 <p> Incident se dogodio 18 . prosinca prošle godine , u kasnim večernjim satima , kada su se na tramvajskoj postaji na Kvaternikovu trgu posvađali oštećeni i njegova
9.13
#121612249,doc#238613,vj20100220crn01 Miroševačkoj cesti , a cijelim putem su ga tukli . Nastavili su ga udarati i u garaži , a kada su shvatili da mladić zaista nema novca , kao kompromis su mu ponudili da 10 .000
9.13
#121611345,doc#238611,vj20100219van07 pokušavaju se okoristiti na račun vlade koja nije snažno odgovorila na katastrofu , kada je 12 . siječnja tu karipsku državu pogodio snažan potres . U svom intervjuu za
9.13
#121603662,doc#238591,vj20100219spo02,pn ponavljam da je najvažnije da sam zdrava , nadam se da će tako biti i u nedjelju , kada ću ponovno nastupiti pred obitelji i vjernim navijačima« , kaže Vlašić </head> <div1>
9.13
#121603277,doc#238590,vj20100219spo01 gađanju te dvije na četvrtom . </p><p> »Očito sam radio pritisak sam na sebe , jer kada odradim sve kao što je bilo na prvoj utrci u nedjelju , onda je sve u redu . Ovo
9.13
#121596554,doc#238579,vj20100219kul03 žele izgubiti svoju ženstvenost - u tom slučaju da . </p><p> • No , živimo u vremenu kada u slučaju uskraćivanja spolnog odnosa muškarci odlaze drugoj ženi . </p><p> - To
9.13
#121595462,doc#238578,vj20100219kul02 koji su čovjeku jedino utočište , a to je istina koju mnogi ne spoznaju nikada ili kada je već odveć kasno . </p><p> Riječju , Veži je na prvome mjestu bio Brist jer je
9.13
#121592884,doc#238575,vj20100219kom02 na kraju ipak i najvažnije . </p><p> Ako je suditi prema glasu javnosti , malo je kada neka vijest dobro dočekana kao ta . Ostaje nam samo dočekati i vrijeme kada će
9.13
#121591511,doc#238573,vj20100219crn08 <p> Incident se dogodio 18 . prosinca prošle godine , u kasnim večernjim satima , kada su se na tramvajskoj postaji na Kvaternikovu trgu posvađali oštećeni i njegova
9.13
#121589785,doc#238566,vj20100219crn01 Miroševačkoj cesti , a cijelim putem su ga tukli . Nastavili su ga udarati i u garaži , a kada su shvatili da mladić zaista nema novca , kao kompromis su mu ponudili da 10 .000
9.13
#121583331,doc#238546,vj20100218spo06 strijelaca . Do tada sam bio koncentriran samo na igru . I sam sam bio pomalo iznenađen kada sam vidio koliko sam zabio . Iako je odličan osjećaj biti najbolji strijelac ,
9.13
#121582486,doc#238544,vj20100218spo04 White s punim pravom obranio naslov . Čak se može reći da je samo pitanje vremena kada će odraditi savršenu vožnju , odnosno kada će mu svi suci dati desetku . </p><p>
9.13
#121581598,doc#238543,vj20100218spo03 jer je igra prebrza . Suci nisu strojevi , a pogreške su za ljude . No , što reći kada sudac , i to isti onaj koji je prije nepunu godinu dana drastično oštetio nogometaše
9.13
#121572314,doc#238527,vj20100218kom03,pn političko pitanje </head><head> S druge strane , jasno je da će rezultati popisa , kada on bude proveden , imati dalekosežne posljedice na političke prilike u BiH </head>
9.13
#121571759,doc#238526,vj20100218kom02 sve zemlje u eurozoni , jer bi ubuduće svatko mogao zakucati na vrata Bruxellesa kada zapadne u teškoće i dugove . </p><p> Ali , grčka kriza ima mnogo dublji i opasniji
9.13
#121569655,doc#238520,vj20100218crn04 prometu izgubilo 15 ljudi , što je značajan pozitivan pomak u odnosu na 2008 . godinu kada su bila 32 poginula , što u policiji objašnjavaju pojačanim radom i angažmanom
9.13
#121562894,doc#238501,vj20100217spo07 pokazivao osjećaje . Hladan je bio i nakon prve trećine koja je završila 0-0 . Kao i kada je krenuo val golova . </p><p> »U Kanadi smo , zato smo i bili nervozni na početku
9.13
#121562453,doc#238500,vj20100217spo06 domaći teren . Nadaju se »mravi« da bi mogli ponoviti uspjeh od prije dvije godine kada su u istom scenariju na svom parketu došli do trofeja Krešimira Ćosića , svog prvog
9.13
#121560261,doc#238496,vj20100217spo02 </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> – Bilo je dosta straha u redovima Manchester Uniteda kada su iz kluba ljetos odlazili Cristiano Ronaldo i Carlos Tevez . Dvojac koji je zabijao
9.13
#121559684,doc#238495,vj20100217spo01 Lokomotive koji je već debitirao u zadnjoj utakmici , protiv Lihtenštajna u Vinkovcima , kada se dokazao kao igrač koji itekako može pomoći srednjem redu . Naš će izbornik kroz
9.13
#121555206,doc#238488,vj20100217kul05 svi , ako ne i svi , važni trenutci te galerije : od 14 . srpnja 1969 . godine , kada je otvorena prva izložba i ujedno predstavljena galerijska programska koncepcija
9.13
#121552034,doc#238482,vj20100217kom02 mature , dapače , u njegovim se izjavama dala naslutiti dobra doza kritičnosti kada su u pitanju pojedina rješenja koje nudi matura . Iako kritičnost prema projektu
9.13
#121548856,doc#238474,vj20100217crn02 Bjelkanović . No , Bjelkanović je shvatio da posao direktora ipak nije legalan kada je kao odgovorna osoba tvrtke počeo dobivati pozive za sudske postupke gdje je
9.13
#121548388,doc#238473,vj20100217crn01 a na sreću oružje nije uporabljeno . </p><p> Dvojac je u poslovnicu ušao u 9 . 55 kada su u njoj bili zaštitar i osmero zaposlenika . Odmah su na ulaznim vratima uz prijetnju
9.13
#121540367,doc#238453,vj20100216spo03 većih problema , taj zaslužuje svaki respekt . No , bilo je to razdoblje sezone , kada su »viole« igrale vrlo dobar nogomet , kako u Ligi prvaka , tako i u domaćoj Serie
9.13
#121535170,doc#238446,vj20100216kul07 proći kroz filtar jednog koncepta . </p><p> U tom smislu je najvažnije da je čovjeku kada kreće pisati takvo djelo jasan koncept , a to mi je bilo ključno i u drugim mojim
9.13
#121531289,doc#238440,vj20100216kul01 svi , ako ne i svi , važni trenutci te galerije : od 14 . srpnja 1969 . godine , kada je otvorena prva izložba i ujedno predstavljena galerijska programska koncepcija
9.13
#121529192,doc#238435,vj20100216crn07 ponedjeljak navečer . Naime , u zlatarnicu je oko 19 . 15 sati ušao nepoznati muškarac kada je vlasnik M . M . (67) bio sam . Nakon što je neko vrijeme razgledavao nakit ,
9.13
#121528640,doc#238433,vj20100216crn05 ozljeda u prometnoj nesreći . </p><p> Nesreća se dogodila 27 . siječnja oko 11 . 30 kada je tridesetogodišnjak s pulskog područja , upravljajući osobnim automobilom »opel
9.13
#121525396,doc#238422,vj20100215van02 . Svrha takvog poteza bila je preokret ratnih zbivanja u Afganistanu u trenutku kada su se talibanski napadi intenzivirali . Za američkog predsjednika Baracka Obamu
9.13
#121524529,doc#238420,vj20100215sss07 počeo najveći blagdan u zemlji . U ponoć su ulice Pekinga preplavile boje i buka kada je uz vatromet dočekana godina Tigra . U subotu je većina dućana i tvrtki bila
9.13
#121513035,doc#238394,vj20100215kul02 putovanje u prošlost , na ulice i u gradove u Andaluziji kakva je nekad bila - kada se zvucima gitare moglo zauvijek ukrasti žensko srce , a svirati je bilo isto što
9.13
#121510075,doc#238388,vj20100215crn07 je kod njega pronađeno 26 grama marihuane . Policijska akcija počela je u subotu kada su policajci iz mobilne jedinice PU zagrebačke legitimirali K . Đ . , a on im je
9.13
#121506231,doc#238377,vj20100213van04 izjavio kako tijekom svog predstojećeg mandata namjerava poboljšati odnose s Rusijom kada je riječ o transportu plina te da se namjerava angažirati na oživljavanju ideje
9.13
#121504930,doc#238374,vj20100213van01 pojedini politički čimbenici prave veliku grešku i lošu uslugu građanima Srbije kada zemlju guraju u izolaciju i kada se protive sudjelovanju srbijanske vojske u mirovnim
9.13
#121500828,doc#238362,vj20100213spo04 50 godina iskustva . Važno je da se trener može prilagoditi aktualnoj situaciji kada su pripreme već gotove i momčad formirana , a na nama je da prihvatimo svaku odluku
9.13
#121499302,doc#238361,vj20100213spo03 skijaš skakač Simon Ammann dobio tijekom Olimpijskih igara u Salt Lake Cityju , kada je kao nepoznati momak vrlo nalik filmskom liku doskočio do dva olimpijska zlata
9.13
#121497993,doc#238360,vj20100213spo02 na podizanju spomenika Vukasu . Brleković je zaželio Hajduku da iduće godine , kada bude slavio 100 . rođendan , osvoji naslov prvaka Hrvatske . </p><p> Vedran Bonačić
9.13
#121496508,doc#238357,vj20100213pis05 ormar . Iako vam se može činiti da ste učinili koliko ste mogli za svoje stvari kada ste kupili golem ormar , mogli biste se neugodno iznenaditi kad ga jednom postavite
9.13
#121491383,doc#238346,vj20100213kul02 porijekla čiji se obiteljski život u Americi počinje urušavati nakon 11 . rujna , kada započne mržnja prema onima muslimanske vjere i prezimena . Ovaj film kombinacija
9.13
#121490861,doc#238345,vj20100213kul01 teme , a za to je potrebno puno snage . Gdje je pronalazite ? </p><p> - U trenutku kada počnem , ne razmišljam o tome je li tema teška , ali znam da mora biti takva da
9.13
#121485020,doc#238336,vj20100213crn03 četverogodišnjim sinom izbacio iz stana . </p><p> Obiteljska drama dogodila se u četvrtak ujutro kada se Marko P . vratio kući s posla . Verbalno je napao nevjenčanu suprugu te je udario
9.13
#121476930,doc#238314,vj20100212spo02 50 godina iskustva . Važno je da se trener može prilagoditi aktualnoj situaciji kada su pripreme već gotove i momčad formirana , a na nama je da prihvatimo svaku odluku
9.13
#121475392,doc#238311,vj20100212pis05 ormar . Iako vam se može činiti da ste učinili koliko ste mogli za svoje stvari kada ste kupili golem ormar , mogli biste se neugodno iznenaditi kad ga jednom postavite
9.13
#121470518,doc#238300,vj20100212kul01 porijekla čiji se obiteljski život u Americi počinje urušavati nakon 11 . rujna , kada započne mržnja prema onima muslimanske vjere i prezimena . Ovaj film kombinacija
9.13
#121469632,doc#238298,vj20100212kom02 Hrvatska nije gubila vrijeme niti tijekom devet mjeseci slovenske blokade pregovora , kada je bez zastoja trajalo usklađivanje zakonodavstva i ispunjavanje potrebnih mjerila
9.13
#121469165,doc#238297,vj20100212kom01 aktera , pa da zemlja krene prema destabilizaciji . </p><p> Takav scenarij je opasan i kada je riječ o manje važnim zemljama no što je Ukrajina , koja ima blizu 50 milijuna
9.13
#121461545,doc#238274,vj20100211spo07 za dva dana očekuje ga naporan dan i velika čast na svečanosti otvaranja Igara , kada će ispred hrvatske olimpijske delegacije ponijeti hrvatsku zastavu . </p><p> Rezultati
9.13
#121460319,doc#238272,vj20100211spo05 Vukušića , bacila mi u minus i jače momčadi od Cibone . </p><p> Poraz je bolniji kada dođe s jednom loptom . No , te su lopte odluke u ruke uzeli mladi igrači , Radošević
9.13
#121459399,doc#238270,vj20100211spo03 je znao da usred sezone ostaje bez trenera kojem je , kako tvrdi , dao priliku kada su ga svi ostali izbjegavali . </p><p> U tome i ima istine . Štimac je nakon odlaska
9.13
#121454538,doc#238261,vj20100211kul08 pa i danas svojom pojavom u mnogima budi nostalgiju za nekim prošlim vremenima kada se vjerovalo da se riječima i notama može preokrenuti kotač povijesti . </p><p> Riječ
9.13
#121448506,doc#238252,vj20100211kom02 samo da nije u stanju obraniti svoje članove , nego ih nije u stanju niti osuditi kada je evidentno da krivnja postoji . Tu nije riječ o nepostojanju suda ispod suda
9.13
#121444962,doc#238243,vj20100211crn01 novac zaplijenjen . </p><p> Akcija je počela u ponedjeljak navečer na području Trnja kada je policija u redovnoj kontroli na ulici zaustavila S . K . Nakon što su ga policajci
9.13
#121438239,doc#238224,vj20100210spo05 koji je najbolji u njihovom najjačem oružju - kontrama . On ima odličan osjećaj kada otići u kontranapad . To se može spriječiti tako da igramo duge napade , bez nerzonskih
9.13
#121437752,doc#238223,vj20100210spo04 impresivne brojke , bez obzira na to u kojoj ligi igrali ili kakve protivnike imali . A kada znamo da je ovo najjača liga na svijetu , onda to mnogo vrijedi . Nadam se da će
9.13
#121436819,doc#238221,vj20100210spo02 je za Hajduk ovo vrlo težak trenutak . Sve to nam je dokaz da smo bili u pravu kada smo doveli Reju , odlazak u Lazio potvrda je njegove vrijednosti . Mi ćemo dobiti
9.13
#121427272,doc#238205,vj20100210kom03 države članice Europske unije . Nakon golema razočaranja s kraja prošle godine , kada su susjedne Srbija i Crna Gora dobile viznu liberalizaciju , a BiH nije - sada
9.13
#121426709,doc#238204,vj20100210kom02,pn iskorak </head><head> Može se kazati da je do jačanja odnosa došlo onog trenutka kada su obje strane odlučile povijesna pitanja ostaviti povjesničarima i stručnim tijelima
9.13
#121426085,doc#238203,vj20100210kom01 rutinska stvar , ovaj put se to nije dogodilo . Pa su se i u utorak u Strasbourgu , kada je Barroso govorio o izazovima nove Komisije , čuli posve iznenađujući tonovi ,
9.13
#121422560,doc#238191,vj20100209van05 , rekao je novinarima glasnogovornik Pentagona Geoff Morrell . </p><p> Na pitanje kada bi sankcije mogle biti uvedene , Morrell je rekao da se Gates , koji je ovoga tjedna
9.13
#121421276,doc#238188,vj20100209van02 predizbornim najavama , nije bilo nikakvih naznaka da bi se mogla ponoviti 2004 . godina , kada je Janukovičeva pobjeda u drugom krugu proglašena izbornom prijevarom . </p><p> Ovaj
9.13
#121404406,doc#238150,vj20100209crn06,pn popravljao je platformu prikolice u automehaničarskoj radionici Špoljar transport , kada je iznenada , oko 10 .45 sati , platforma pala na njega </head> <div1> <p> ZAGREB </p>
9.13
#121403182,doc#238146,vj20100209crn02 razoružati pijanog izgrednika . Policajci su ponovno upozorili J . H . da baci vile , a kada je to odbio uzeli su ljestve iz dvorišta te ga njima pritisnuli uza zid . Tada
9.13
#121394743,doc#238124,vj20100208spo03 nakon toga u Delray Beachu . Marin Čilić će se , pak , odmarati do 21 . veljače , kada počinje ATP turnir u Dubaiju , gdje će nastupiti i Ljubičić . </p> </div1> Iva Markulin
9.13
#121393432,doc#238123,vj20100208spo02 sjećanju tvrdi okršaji protiv Estonije u Tallinnu ili nedavno Bjelorusije u Zagrebu kada je bilo jedva 1-0 za Hrvate . Naša je nacionalna momčad u većini slučajeva lakoćom
9.13
#121392783,doc#238122,vj20100208spo01 od Grčke koja je 12 . A što reći na veselje Grka koji su počeli skakati od sreće kada su vidjeli da su u skupini s Hrvatskom . . . Bilić o tome kaže : </p><p> »Morate
9.13
#121378791,doc#238104,vj20100208crn05,pn javnog reda i razbojstvo . Cijeli niz incidenata počeo je u nedjelju oko 18 .15 kada je četvorka , S . L . (29) , F . M . (22) , H . H . (22) i Ž . R . (31) , nakon
9.13
#121374426,doc#238092,vj20100207van01 su otvorena u 8 sati po istočnoeuropskom vremenu , a zatvorena su u 8 navečer , kada su na red došle i prve izlazne ankete . </p><p> I dok jedni smatraju da su »narančasti«
9.13
#121371120,doc#238085,vj20100207spo06 darovitim mladim hrvatskim reprezentativcem i članom osječkog prvoligaša . Naime , kada su pregovori oko njegova odlaska u Moskvu bili privedeni kraju , stigla je vijest
9.13
#121370209,doc#238083,vj20100207spo04,pn pogodio je za vodstvo svoje momčadi s 2-1 i 3-1 u 36 . , odnosno 50 . minuti , kada je uspješno izveo kazneni udarac , a upisao je i asistenciju </head> <div1> <p> ZAGREB
9.13
#121360226,doc#238064,vj20100207crn07 tjelesne ozljede . U nesreći su sudjelovala tri automobila , a do sudara je došlo kada je vozač »peugeota 205« , sisačkih registarskih oznaka , pokušao skrenuti s ceste
9.13
#121353498,doc#238048,vj20100206sss07 osobe ranjene . </p><p> Incident se dogodio u četvrtak na izlazu iz Buenos Airesa kada je autobus s navijačima napadnut vatrenim oružjem . Svjedoci navode kako je skupina
9.13
#121348233,doc#238036,vj20100206spo03,pn </head><head> »Imali smo vodstvo od devet razlike i činilo se da igramo dosta dobro kada je Kobe izašao zbog četvrtog prekršaja . To je promijenilo tijek utakmice« , rekao
9.13
#121347177,doc#238034,vj20100206spo01 autoriteti bez suviše treme mogu čekati ždrijeb u nedjelju u podne u Varšavi , kada ćemo doznati koje će se reprezentacije sučeliti s Hrvatskom u kvalifikacijama za
9.13
#121337658,doc#238019,vj20100206kul02 vrijeme bio nešto što se podrazumijevalo u njegovoj klasi . Sa Sofijom se oženio kada je njemu bilo 34 , a njoj 18 godina . Sofija je otkrila ljubavnu vezu svoga supruga
9.13
#121335576,doc#238018,vj20100206kul01 kao glumica , više nego pjevačica . Glas u tom slučaju uvijek dođe sam od sebe , kada ga već imate . </p><p> Uvijek sam tako to shvaćala , umjesto da se pravim važna samo
9.13
#121330006,doc#238011,vj20100206crn05,pn <head> U stan je provaljeno u razdoblju od 15 sati u utorak i 15 .20 sati u četvrtak kada je vlasnik uočio provalu te odmah obavijestio policiju </head> <div1> <p> ZAGREB </p>
9.13
#121328849,doc#238008,vj20100206crn02 sklonosti . </p><p> Policija je do te spoznaje došla još 26 . siječnja ove godine kada je mladić u Kninu izazvao lakšu prometnu nesreću s materijalnom štetom . Protiv
9.13
#121328560,doc#238007,vj20100206crn01 trgovine i ljekarne , većinom kad su se u njima nalazili i zaposlenici . U trenutku kada su zaposlenici otvarali blagajnu radi naplate , napali su ih elektrošokerom i uporabom
9.13
#121326574,doc#238001,vj20100205van03,pn <head> Preuzimanje kontrole od vlade u Londonu treba se dogoditi do 12 . travnja , do kada će Belfast dobiti ministra pravosuđa </head> <div1> <p> Sjeverna Irska preuzet će kontrolu
9.13
#121324874,doc#237996,vj20100205sss05 osobe ranjene . </p><p> Incident se dogodio u četvrtak na izlazu iz Buenos Airesa kada je autobus s navijačima napadnut vatrenim oružjem . Svjedoci navode kako je skupina
9.13
#121323407,doc#237990,vj20100205spo07 devet pobjeda vrlo zapažen rezultat . </p><p> »Mi smo svoj posao ove sezone napravili kada smo pobjegli s dna NLB-a , a da spadamo u sam vrh hrvatske košarke dokazali smo
9.13
#121320832,doc#237984,vj20100205spo01 autoriteti bez suviše treme mogu čekati ždrijeb u nedjelju u podne u švicarskom Nyonu , kada ćemo doznati koje će se reprezentacije sučeliti s Hrvatskom u kvalifikacijama za
9.13
#121308808,doc#237965,vj20100205kom01 uputile upozorenje službenom Beogradu da prestane s vođenjem dvostruke politike kada je riječ o Kosovu . S jedne strane , pokušavaju se što više približiti Bruxellesu
9.13
#121307139,doc#237960,vj20100205crn04,pn <head> U stan je provaljeno u razdoblju od 15 sati u utorak i 15 .20 sati u četvrtak kada je vlasnik uočio provalu te odmah obavijestio policiju </head> <div1> <p> ZAGREB </p>
9.13
#121306983,doc#237959,vj20100205crn03 sklonosti . </p><p> Policija je do te spoznaje došla još 26 . siječnja ove godine kada je mladić u Kninu izazvao lakšu prometnu nesreću s materijalnom štetom . Protiv
9.13
#121300964,doc#237943,vj20100204spo07 nije raskinut , no u pitanju je samo formalnost , odnosno bit će raskinut onda kada mu njegov agent pronađe novi angažman . Dogovor postoji i pregovori su u tijeku
9.13
#121297714,doc#237937,vj20100204spo01 istok Europe za tri godine imperativ . </p><p> »Znamo da nemamo pravo na pogrešku , kada smo se odlučili ostati u reprezentaciji znali smo da neće biti milosti . Imamo
9.13
#121284260,doc#237907,vj20100203van01 tada kako nema nikakvih izgleda za provedbu sporazuma iz Ženeve , sve do utorka kada je Ahmadinejad istupio na državnoj televiziji . »Neki su ljudi nepotrebno podigli
9.13
#121269105,doc#237878,vj20100203kom01 povoljno ocijenjeni . Iznenađenja su u Uniji uvijek moguća , ali ovaj put , čini se , kada je riječ o Hrvatskoj , više se neće ponoviti . Ostaje , naravno , i da se riješi
9.13
#121252141,doc#237838,vj20100202kom02 predstojeći izbori održati po starim pravilima . A to onda znači da će , pogotovo kada je riječ o utrci za mjesto hrvatskog člana Predsjedništva BiH , biti provedeni
9.13
#121251089,doc#237837,vj20100202kom01 <head> Z ORAN M ILANOVIĆ </head> <div1> <p> Bilo je to pred parlamentarne izbore 2007 . , kada sam na stadionu NK Zagreba u Kranjčevićevoj ulici pravio intervju s trenerom svih
9.13
#121250138,doc#237833,vj20100202crn05 je 17 ljudi teško ozlijeđeno , dok ih je 62 prošlo s lakšim ozljedama . </p><p> A kada je riječ o statistici , tijekom 2009 . godine u toj je županiji u prometnim nesrećama
9.13
#121248948,doc#237829,vj20100202crn01 C . i njezin suprug M . C . (72) neoprezno su prelazili preko tramvajske pruge kada je iz smjera zapada naišao tramvaj broj 11 kojim je upravljao I . G . (40) . Tramvaj
9.13
#121248639,doc#237828,vj20100201van08 sudionika Foruma složilo se da postoji potreba za globalnom financijskom regulativom , kada je riječ o financijskoj industriji . Među ostalim su raspravljali o načinima kojima
9.13
#121247305,doc#237823,vj20100201van03 postigne dogovor i nađe rješenje za ciparski problem propao je 2004 . godine , kada je turski dio otoka glasovao za UN-ov mirovni plan , ali su ga ciparski Grci odbili
9.13
#121246407,doc#237821,vj20100201van01 tek treba provjeriti utjecaj skenera (npr . u zračnim lukama za pregled putnika ) kada je riječ o zadiranju u privatnost , ali i po pitanju učinka na zdravlje ljudi .
9.13
#121245276,doc#237818,vj20100201sss03 poginulo , a jedanaestero je ozlijeđeno na ulicama sjeverne kineske luke Tianjin , kada je jedan muškarac oteo autobus svog poslodavca i počeo juriti ulicama toga grada
9.13
#121241410,doc#237810,vj20100201spo03 Ivice su nastupi na tri OI , može li to biti prednost ? </p><p> »Uvijek je prednost kada ne odlaziš u nepoznato okružje . Svako iskustvo ulazi u tebe , namjerno ili ne
9.13
#121234232,doc#237798,vj20100201kul02 </p><p> Van de Velde je vjerovao da je kvalitetno življenje moguće jamčiti tek onda kada je planirano i potom izvedeno djelo napravljeno u maniri umjetničkog obrta koji
9.13
#121231402,doc#237794,vj20100201kom01 : pa što je to ? Kakva je tome vrijednost ? Po mnogima , očito , ništavna . Ali kada treba reći da je baština pečat identiteta , pa i kontinuiteta , onda se u to svi
9.13
#121224962,doc#237777,vj20100130sss08 <p> U Zagrebu je Noć muzeja simbolično započela u 18 sati ispred muzeja »Mimara« kada su ravnatelji zagrebačkih muzeja , zajedno s gradonačelnikom Milanom Bandićem ,
9.13
#121224307,doc#237775,vj20100130sss06 su tijekom posljednje godine poduzele korake koji bi omogućili transparentnost kada je o porezima riječ . [Hina] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke
9.13
#121223819,doc#237774,vj20100130sss05 Zaklade Margaret Thatcher tvrde kako je buduća premijerka željela što bolje izgledati kada bude izabrana na premijersko mjesto , znajući da će sve oči , a i kamere , biti
9.13
#121220968,doc#237767,vj20100130spo06 Ovo protiv Danaca bila je vrhunska predstava , velika je odlika odigrati najbolje kada je najteže i najpotrebnije . « </p><p> Vjerujete li da će imati snage za još ovakvih
9.13
#121219648,doc#237765,vj20100130spo04 naši su rukometaši samo jednom izborili finale , prije dvije godine u Norveškoj , kada su izabranici Line Červara u polufinalu svladali Francusku , a potom izgubili u
9.13
#121218438,doc#237762,vj20100130spo01 i olimpijskih prvaka Francuza . Bit će to repriza lanjskog zagrebačkog finala , kada su Francuzi i Hrvati igrali za svjetsko zlato . Hrvatska je u polufinalu izbacila
9.13
#121213440,doc#237755,vj20100130pis01 slikovnici »Alisa u Zemlji čudesa« . Priča je počela prije otprilike tri godine kada je Zdenko u Londonu našao agenta koji mu je priskrbio zanimljive poslove na Otoku
9.13
#121212099,doc#237752,vj20100130kul06 Taj veliki poznavatelj Srednje i Istočne Europe bio je na prvoj liniji bojišnice kada je počeo rat u Hrvatskoj i jedan od onih koji su stavili svoj život na kocku .
9.13
#121205278,doc#237744,vj20100130kom03 navesti na radikalizaciju stajališta , koja su ionako nepomirljiva i kreću se - kada je riječ o teritorijalnom ustroju zemlje - u rasponu od inzistiranja na ukidanju
9.13
#121201987,doc#237740,vj20100130crn06 zbog zloporabe droga . Razbojstvo u Zagrebu dogodilo se 11 . siječnja ove godine kada je S . F . , oko 9 . 40 sati ušla u kiosk u Ilici . Nakon kratkog razgledavanja
9.13
#121196274,doc#237721,vj20100129spo08 stote godišnjice »bijelih« , I to ne nužno 13 . veljače 2011 . godine , već bilo kada u slijedećoj godini . </p><p> »Razgovarali smo s predstavnicima jedne od najjačih
9.13
#121193626,doc#237715,vj20100129spo02 Ovo protiv Danaca bila je vrhunska predstava , velika je odlika odigrati najbolje kada je najteže i najpotrebnije . « </p><p> Vjerujete li da će imati snage za još ovakvih
9.13
#121192888,doc#237714,vj20100129spo01 naši su rukometaši samo jednom izborili finale , prije dvije godine u Norveškoj , kada su izabranici Line Červara u polufinalu svladali Francusku , a potom izgubili u
9.13
#121187856,doc#237707,vj20100129pis01 slikovnici »Alisa u Zemlji čudesa« . Priča je počela prije otprilike tri godine kada je Zdenko u Londonu našao agenta koji mu je priskrbio zanimljive poslove na Otoku
9.13
#121186481,doc#237703,vj20100129kul05 koje Tribuson ima za svoju generaciju . </p><p> I Slobodan Novak slaže se s njom kada kaže da je »Osijek uistinu s ovom knjigom dobio pisca« , a svijet koji pritom opisuje
9.13
#121181852,doc#237696,vj20100129kom01 nagrade ako ostvaruju uspjeh , a da državne obveznici saniraju njihove gubitke kada banke dovedu na rub propasti , očito više neće ići . </p><p> Da će se u vezi s tim
9.13
#121181100,doc#237694,vj20100129crn07 zbog zloporabe droga . Razbojstvo u Zagrebu dogodilo se 11 . siječnja ove godine kada je S . F . , oko 9 . 40 sati ušla u kiosk u Ilici . Nakon kratkog razgledavanja
9.13
#121175140,doc#237676,vj20100128sss04 da bi grobnica mogla otkriti što se događalo s tim drevnim indijanskim narodom kada se klasičan period njihove civilizacije počeo gasiti . </p><p> Mnogi stručnjaci uvjereni
9.13
#121173798,doc#237671,vj20100128spo07 nastupu za Blackburn Kalinić se upisao u listu strijelaca u 76 . minuti susreta kada je poentirao glavom sa 5 metara za pobjedu protiv Wigana 2-1 . To je ukupno njegov
9.13
#121166417,doc#237657,vj20100128kul04 </p><p> »Noć muzeja , koja je započela prije pet godina kao gradska manifestacija , kada se u zagrebačku Noć muzeja priključilo šest muzejskih ustanova , danas je prerasla
9.13
#121165876,doc#237656,vj20100128kul03 istinom . Istraživanje je prije svega bilo bolno , i to pogotovo onaj trenutak kada se nađeš oči u oči s oboljelom djevojkom , i kada sve informacije koje o anoreksiji
9.13
#121163204,doc#237652,vj20100128kom02 najefikasniji način iskoristili fondovi samo je uvod u sasvim novo funkcioniranje Hrvatske kada postane punopravnom članicom Europske unije . Tada će stvari postati još zahtjevnije
9.13
#121160615,doc#237645,vj20100128crn03 , nakon čega im je predao 50 eura i 100 kuna te im rekao da će ostatak vratiti kada dođe u Zagreb , gdje sva trojica imaju prebivalište . Ž . V . se u Zagreb vratio
9.13
#121155096,doc#237627,vj20100127spo08 <div1> <p> BERLIN </p><p> – »Predsjednik Fife Joseph Blatter napravio je veliku pogrešku kada je dopustio da Južnoafrička Republika bude domaćin SP-a 2010 .« , izjavio je predsjednik
9.13
#121144939,doc#237609,vj20100127kul03 </p><p> »Noć muzeja , koja je započela prije pet godina kao gradska manifestacija , kada se u zagrebačku Noć muzeja priključilo šest muzejskih ustanova , danas je prerasla
9.13
#121144398,doc#237608,vj20100127kul02 istinom . Istraživanje je prije svega bilo bolno , i to pogotovo onaj trenutak kada se nađeš oči u oči s oboljelom djevojkom , i kada sve informacije koje o anoreksiji
9.13
#121141694,doc#237604,vj20100127kom01 Ekonomske teme u nas su u pravilima tek usputne , dolaze na naslovnice samo onda kada je riječ o nekoj propaloj tvrtki ili kada se od ekonomske teme može izvući senzacija
9.13
#121134926,doc#237584,vj20100126sss04 na kuću u južnoj Njemačkoj </head> <div1> <p> BERLIN </p><p> - Dvije osobe su poginule kada se stijena srušila na jednu kuću u južnoj Njemačkoj , priopćila je u utorak policija
9.13
#121132657,doc#237577,vj20100126spo05 James jednostavno bolji . A da nije sve u tome koliko je netko koševa zabio nego kada ih je postigao Wade je naučio u utorak , gledajući Jamesa kako rješava utakmicu
9.13
#121130585,doc#237573,vj20100126spo01 ostavlja vam nikakve šanse na crti . Ostao je isti nakon dva izgubljena seta kao i kada ih je osvojio . Koncentriran je na svoju igru i uporan je igrač« , zaključio je
9.13
#121126924,doc#237567,vj20100126kul08 priznanja i medalje zlatnog sjaja , već će ga prije preplaviti ponos onoga trena kada Ćorluka ili Šimić ili tko god već zabije gol suparničkoj momčadi . Ili , kako je
9.13
#121122615,doc#237559,vj20100126kom03 povukla neke pouke , ali za građevinare , koji pomalo shvaćaju da je zlatno doba , kada su stambeni projekti nicali kao gljive poslije kiše , iza nas te da se više ne
9.13
#121120772,doc#237555,vj20100126crn07 otuđio zlatni nakit i novac . S krađama je nastavio i u siječnju 2010 . godine , kada je iz jedne kuće i stana u Crikvenici ukrao novac . </p><p> U dogovoru s nadležnim
9.13
#121120382,doc#237554,vj20100126crn06 opljačkana . </p><p> Posljednje razbojstvo dogodilo se u ponedjeljak oko 20 sati kada su u poslovnicu u Zvonimirovoj ulici na području Velike Gorice uletjela dvojica
9.13
#121119786,doc#237552,vj20100126crn04 , Gotovac je izjavio kako se ne smatra krivim , te da on 13 . svibnja 2009 . , kada je zatečen od policijskih službenika , nije vozio svoj »mercedes« . Kako tvrdi
9.13
#121110069,doc#237529,vj20100125spo04 krugu . Još impresivniji bio je nastup Austrijanaca u trećem kolu prvoga kruga , kada su u dvoboju u kojem im je trebao barem bod za prolaz potpuno nadigrali favoriziranu
9.13
#121103074,doc#237518,vj20100125kul06,pn -30 . siječnja 2010 .) . Festival u Bariju pokrenut je u pravo vrijeme , upravo kada i talijanska kinematografija doživljava svoj preporod </head> <div1> <p> Stalno rađanje
9.13
#121096897,doc#237511,vj20100125kom02 zbog Irana nego i zbog njegova političkog smjera koji je najavio prije godinu dana kada je postao predsjednik . Riječ je o njegovoj , kako je rekao , želji da svijet bude
9.13
#121094883,doc#237507,vj20100125crn06 nalaze , morao popiti najmanje sedam gemišta . Je li okrivljeni Petek govorio istinu kada je drhtavim glasom kazao da je u trenutku nesreće vozio brzinom od oko 60 kilometara
9.13
#121091818,doc#237497,vj20100124van04 da pristanu na paket dodatnih sankcija Teheranu , a očekuje i snažniju suradnju kada je riječ o Afganistanu . </p> </div1> Bruno Lopandić <head> Počinje izbor nasljednika
9.13
#121084769,doc#237479,vj20100124spo01 vrlo dobroj formi , izdvojiti valja prije svega njegov pogodak pred kraj utakmice kada se pitanje pobjednika lomilo , pitanje koje se moglo još puno ranije riješiti ,
9.13
#121071924,doc#237461,vj20100124kom03 konvencijom o ljudskim pravima . « </p><p> Ustav BiH je , istina , već onoga trena kada je napisan - ne može se reći usvojen , jer nikada nije prošao odgovarajuću parlamentarnu
9.13
#121065304,doc#237446,vj20100123van04 da pristanu na paket dodatnih sankcija Teheranu , a očekuje i snažniju suradnju kada je riječ o Afganistanu . </p> </div1> Bruno Lopandić <head> Počinje izbor nasljednika
9.13
#121058255,doc#237428,vj20100123spo01 vrlo dobroj formi , izdvojiti valja prije svega njegov pogodak pred kraj utakmice kada se pitanje pobjednika lomilo , pitanje koje se moglo još puno ranije riješiti ,
9.13
#121045410,doc#237410,vj20100123kom03 konvencijom o ljudskim pravima . « </p><p> Ustav BiH je , istina , već onoga trena kada je napisan - ne može se reći usvojen , jer nikada nije prošao odgovarajuću parlamentarnu
9.13
#121038514,doc#237394,vj20100122van03 da pristanu na paket dodatnih sankcija Teheranu , a očekuje i snažniju suradnju kada je riječ o Afganistanu . </p> </div1> Bruno Lopandić <head> Počinje izbor nasljednika
9.13
#121011911,doc#237337,vj20100121sss03,pn poslovni ljudi i mnogi putnici osudili su prosvjed kontrolora kao sebičan u trenutku kada se Irska suočena s financijskom krizom bori protiv rekordnih dugova smanjenjima
9.13
#121009348,doc#237331,vj20100121spo05,pn </head><head> U tri je navrata vodio Zadar , najveći uspjeh ostvario je 2003 . , kada je klub bio pobjednik tadašnje Goodyear lige , današnje NLB regionalne lige </head>
9.13
#121002930,doc#237318,vj20100121kul03 arhitektonskog ostvarenja </head> <div1> <p> Prošla je godina bila izrazito uspješna kada je riječ o arhitektonskoj produkciji u Hrvatskoj te su brojni domaći arhitekti
9.13
#121002704,doc#237317,vj20100121kul02 predavanja , koncerata , izložaba . . . Središnji događaj najavljen je za 29 . siječnja kada će zagrebačko kazalište »Komedija « izvesti predstavu poznatoga književnika , Šibenčanina
9.13
#121001282,doc#237316,vj20100121kul01 Pan je lik koji je svima dobro znan , ali koliko je on važan u današnje vrijeme kada su djeca zalijepljena za računalo ? </p><p> - To i nije toliko pitanje samog Petra
9.13
#120990670,doc#237287,vj20100120spo04 dodaje da ga tek očekuje iskušenje života . Kao da ste to negdje već pročitali kada je o Blaževiću riječ . . . Njegov će pomoćnik u Kini biti Dražen Besek , a ondje
9.13
#120986553,doc#237279,vj20100120pis01 tiskanje . Kad je u pitanju novi svijet , Australiju nije otkrio kapetan James Cook kada je plovio u Sydney 1770 . Razlog je jednostavan , jer su ondje već prije bili Nizozemci
9.13
#120981262,doc#237272,vj20100120kom02 ovisnost o samo jednom izvoru može biti opasna , najbolje se vidjelo prošle zime kada je Hrvatska usred najvećih hladnoća dva tjedna ostala bez ruskog plina , što je
9.13
#120970752,doc#237243,vj20100119spo02 Gordon su imali ponude i nisu otišli . I ja sam ostao , jer su me igrači poslušali kada