Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#139909962,doc#260416,1998_12_163_2015.html ) Upravno vijeće pravovaljano odlučuje kada je sjednici nazočno više od polovine ukupnog
9.13
#139904834,doc#260413,1998_12_162_2001.html troškove nabave nove značke , osim u slučaju kada nije ostao bez iste osobnom krivnjom .
9.13
#139862557,doc#260405,1998_12_162_1993.html . </P> <P> ( 2 ) U iznimnim slučajevima kada za to postoje opravdani razlozi matičar
9.13
#139839900,doc#260394,1998_12_161_1983.html rad banke može biti ukinuto i u slučaju kada takvu mjeru poduzme Hrvatska narodna banka
9.13
#139836633,doc#260389,1998_12_160_1974.html ili štedionica vrati kredit istoga dana kada su joj sredstva doznačena na žiro-račun
9.13
#139832221,doc#260383,1998_12_160_1982.html mjeseca koji po svom broju odgovara danu kada je rok otpočeo . Ako nema tog dana u sljedećem
9.13
#139804220,doc#260355,1998_12_159_1967.html smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje
9.13
#139797770,doc#260335,1998_12_158_1947.html mjesto i datum ( dan , mjesec i godina ) kada je dozvola prodana ovlašteniku ; </P> <P>
9.13
#139785663,doc#260323,1998_12_157_1935.html poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavljaju pravne i fizičke osobe
9.13
#139777090,doc#260322,1998_12_157_1934.html djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom ; </P>
9.13
#139769837,doc#260318,1998_12_156_1919.html produljenjem pritvora treba se odlučivati onda kada su ta prava povrijeđena . Ako bi se zaštita
9.13
#139766387,doc#260310,1998_12_155_1911.html da intervenira u svim onim slučajevima kada procijeni da postupci TDR na koje se te
9.13
#139741034,doc#260285,1998_11_153_1882.html učenike da temeljem stečenih znanja mogu , kada je to potrebno , savjetovati klijente da
9.13
#139708786,doc#260263,1998_11_152_1873.html ostalih propisanih slučajeva i u slučaju kada ne postoje pretpostavke za odlučivanje
9.13
#139700206,doc#260259,1998_11_151_1860.html , dužni su ih pregledati , i u slučaju kada posumnjaju na postojanje zaraze , izvijestiti
9.13
#139688660,doc#260238,1998_11_149_1841.html su naplatiti u roku od 180 dana od dana kada je roba izvezena , odnosno usluga obavljena
9.13
#139687077,doc#260232,1998_11_149_1852.html vlasništva zemljišta bez naknade i za slučaj kada su vlasnici toga zemljišta bili prijašnji
9.13
#139686045,doc#260231,1998_11_149_1851.html </P> <P> 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen
9.13
#139655351,doc#260174,1998_11_144_1795.html raspuštanju objavljena , već od trenutka kada je predsjednik raspuštenog predstavničkog
9.13
#139653535,doc#260173,1998_11_144_1794.html konkretnom predmetu nema dvojbe da u vrijeme kada je odlučivano pred nadležnim tijelima i
9.13
#139648068,doc#260161,1998_10_143_1781.html naziva ljekarne dopušteno je samo u slučaju kada ljekarna oglašava galenski pripravak koji
9.13
#139645728,doc#260160,1998_10_143_1780.html šifri pokusa gdje će biti pohranjena i kada će i kako i od koga u slučaju hitnog stanja
9.13
#139633880,doc#260158,1998_10_143_1760.html točke 1 . ovoga članka ne primjenjuje se kada je nuklearna šteta uzrokovana nuklearnom
9.13
#139604886,doc#260142,1998_10_142_1748.html Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka , kada društvo za poslovanje vrijednosnim papirima
9.13
#139592568,doc#260139,1998_10_142_1745.html danom upisa osnivanja u sudski registar i kada Ministarstvo rješenjem utvrdi da je udovoljeno
9.13
#139570134,doc#260110,1998_10_140_1731.html primjenjivati tek od 1 . siječnja 1995 . od kada se u mirovinsku osnovicu uračunava plaća
9.13
#139568496,doc#260109,1998_10_140_1730.html jedinica lokalne uprave i samouprave , od dana kada se objave liste kandidata izbornih jedinica
9.13
#139534416,doc#260036,1998_10_136_1647.html dodatka obavit će se samo u slučajevima kada sredstva iz članka 1 . stavka 1 . ovoga
9.13
#139445722,doc#259962,1998_10_131_1590.html iz stavka 1 . ovoga članka : </P> <P> - kada pojedino pitanje nije uređeno zakonom ,
9.13
#139445071,doc#259961,1998_10_130_1589.html deklaraciji namirnica samo u slučajevima kada je aromatski sastojak , aromatska tvar
9.13
#139437890,doc#259955,1998_01_13_198.html osiguranicima u povećanom trajanju u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa
9.13
#139427369,doc#259933,1998_09_126_1576.html vozila koja imaju žuto rotacijsko svjetlo kada se koriste za pomoć na cestama , uklanjanje
9.13
#139424735,doc#259932,1998_09_125_1575.html godini istraživanja ; </P> <P> - rok do kada se namjerava obaviti istraživanje ; </P>
9.13
#139405641,doc#259890,1998_01_12_194.html donijeti samo iznimno i to u slučajevima kada je to zakonom određeno . </P> <P> Prvostupanjsko
9.13
#139402681,doc#259889,1998_01_12_193.html se osoba prevodi u pričuvni sastav danom kada joj je prekinuto služenje vojnog roka .
9.13
#139179870,doc#259839,1998_08_111_1506.html u Hrvatskoj kao norma za sve korisnike kada iskazuju podatke o zanimanjima . Nacionalna
9.13
#139166914,doc#259830,1998_01_11_179.html ustupio podizvođačima i kooperantima , osim kada se izričito traži i takav podatak . Za
9.13
#139164089,doc#259828,1998_08_109_5020.html <P> <B> 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen
9.13
#139141467,doc#259769,1998_07_104_1452.html djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom ; </P>
9.13
#139134563,doc#259762,1998_07_104_1446.html namjeni obale ležanja i to : </P> <P> - kada istekne vrijeme predviđeno Pravilnikom
9.13
#139133820,doc#259760,1998_07_104_1444.html nakon potpisivanja ugovora o kreditu ili kada se zatvori financiranje projekta autoceste
9.13
#139133206,doc#259759,1998_07_104_1443.html nakon potpisivanja ugovora o kreditu ili kada se zatvori financiranje projekta autoceste
9.13
#139081361,doc#259757,1998_07_103_1432.html kontrolu . Kontrola također može postojati kada matica posjeduje polovicu ili manje od
9.13
#139023578,doc#259746,1998_07_102_1429.html </P> <P> b ) za uvoz besplatnih pošiljki ( kada se ne plaća protuvrijednost ) , </P> <P>
9.13
#139002947,doc#259744,1998_07_102_1409.html Pravo na starosnu mirovinu ima osiguranik kada navrši 65 godina života ( muškarac ) ,
9.13
#138998181,doc#259742,1998_07_102_1426.html 4 . ovoga članka ponavlja se svaki puta kada stranac unosi ili iznosi oružje i streljivo
9.13
#138993654,doc#259733,1998_07_101_1402.html na konačni prijedlog prostornog plana , kada je to propisano Zakonom . </P> <P> Članak
9.13
#138988632,doc#259726,1998_07_101_1395.html stavka 1 . ovoga članka podnese i u slučaju kada se navedene okolnosti odnose na njegovog
9.13
#138978787,doc#259709,1998_07_100_1393.html ugovora o kupoprodaji stana u slučajevima kada nekretnina nije upisana u zemljišne knjige
9.13
#138952041,doc#259663,1998_01_1_12.html njegovim riječima bio " gotovo raritet kada je u pitanju politički proces , kao što
9.13
#138948474,doc#259659,1997_09_99_1540.html <P> 7 . u točki 7 . Registra : nadnevak kada je žalba protiv rješenja o oduzimanju povlastice
9.13
#138942185,doc#259642,1997_09_97_1519.html Republike Hrvatske i Slobodne Države Bavarske , kada je kao potpredsjednik i ministar prosvjete
9.13
#138922412,doc#259602,1997_09_94_1483.html u Zavodu - uporabljuje se u slučajevima kada Zavod ispravlja pogrešku nastalu u obradi
9.13
#138919209,doc#259600,1997_09_94_1481.html razdoblju od 1 . lipnja do 31 . kolovoza kada je lov dopušteno obavljati samo u akvatoriju
9.13
#138714813,doc#259511,1997_08_85_1416.html djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom ; </P>
9.13
#138598572,doc#259504,1997_08_82_1409.html izračunati novi koeficijent i naznačiti do kada je stari koeficijent vrijedio odnosno vrijedi
9.13
#138579724,doc#259503,1997_08_81_1408.html godine . </P> <P> 2 . U stupac 2 . , dan kada je podnesak ili spis zaprimljen u urudžbeni
9.13
#138535119,doc#259500,1997_08_80_1405.html statističkog izvještavanja s podacima komu se , kada i na temelju kojih uputa dostavljaju statistički
9.13
#138513305,doc#259497,1997_01_8_120.html nadležno tijelo , </P> <P> - datum i vrijeme kada je primijećeno onečišćenje ili događaj
9.13
#138486259,doc#259479,1997_08_79_1393.html sukladnosti tipa vozila . </P> <P> U slučaju kada u izradi vozila sudjeluje više različitih
9.13
#138485147,doc#259478,1997_08_79_1392.html ograničava se na 10 vozila u slučajevima kada prilikom uvoza novih vozila radi prodaje
9.13
#138482079,doc#259473,1997_08_79_1402.html je odvjetnik sklopio ugovor o osiguranju kada je podnio zahtjev za osiguranje , bez obzira
9.13
#138480050,doc#259472,1997_08_79_1401.html Republike Hrvatske u istovjetnoj situaciji , kada je bilo riječi o uklanjanju susjednog kioska
9.13
#138477392,doc#259469,1997_08_78_1389.html većine zastupnika , osim u slučajevima kada je Ustavom odnosno Poslovnikom drugačije
9.13
#138474628,doc#259467,1997_08_78_1387.html zaposlenika za ispitivanja koja obavljaju , kada ovlašteni referentni laboratorij organizira
9.13
#138468586,doc#259461,1997_07_77_1381.html i poduzetnika . </P> <P> U slučajevima kada se zahtjev za davanje garancije i dodjeljivanje
9.13
#138452746,doc#259425,1997_07_76_1353.html 10 . ovoga pravilnika može se nastaviti kada se uskladi dozvoljena masa , osovinsko
9.13
#138449808,doc#259424,1997_07_76_1352.html ) Za izvanredne prijevoze : </P> <P> - kada je duljina vozila odnosno skupa vozila
9.13
#138442490,doc#259411,1997_07_75_1317.html radijsku postaju iz stavka ( 1 ) ovog članka kada se upotrebljava kao pričuvni uređaj ( osim
9.13
#138434343,doc#259397,1997_07_75_1325.html unutarnjim ustrojstvom i poslovanjem , kada ocijeni da je to potrebno . </P> <P> Članak
9.13
#138420867,doc#259344,1997_07_73_1263.html nekretnina nalazi ( za građevine adresa i kada je iz - građena _ ________________________________________
9.13
#138414250,doc#259340,1997_07_73_1259.html elementarne nepogode na njezinoj imovini , kada jedinice lokalne samouprave i uprave nisu
9.13
#138410740,doc#259339,1997_07_73_1258.html sprječavanja monopolističkog određivanja cijena , kada se ti ciljevi ne mogu postići drugim mjerama
9.13
#138408114,doc#259338,1997_07_73_1257.html dugotrajnu imovinu ( stalna sredstva ) za koje , kada se prodaju ili kupuju , Uprava mora pribaviti
9.13
#138390561,doc#259336,1997_07_73_1255.html njege druge osobe u punom opsegu postoji kada osoba zbog trajnih promjena u zdravstvenom
9.13
#138377031,doc#259315,1997_07_71_1242.html obavještava Vladu Republike Hrvatske , kada ona nije donositelj toga propisa . </P>
9.13
#138367712,doc#259297,1997_07_70_1213.html korisnik " stavlja se točka , a riječi : " kada je to ugovorom vlasnik prenio na korisnika
9.13
#138331273,doc#259295,1997_07_70_1211.html drugi proizvodi životinjskog podrijetla kada su namijenjeni industrijskoj uporabi ,
9.13
#138324245,doc#259293,1997_07_70_1209.html uprave za obavljanje određene djelatnosti , kada je to propisano posebnim zakonima kao uvjet
9.13
#138315622,doc#259278,1997_01_7_111.html se nikome ne može oduzeti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , a o čemu odlučuje
9.13
#138311788,doc#259273,1997_07_69_1196.html razdoblju od 1 . lipnja do 31 . kolovoza kada je lov dopušteno obavljati samo u akvatoriju
9.13
#138303228,doc#259268,1997_07_69_1191.html novcu i obveznicama Republike Hrvatske kada je prema odredbama Zakona o naknadi za
9.13
#138301284,doc#259267,1997_07_69_1190.html Porez na promet nekretnina ne plaća se kada se nekretnine stječu u postupku pripajanja
9.13
#138297306,doc#259265,1997_07_69_1189.html osiguranje utvrđuju identitet stranke i kada se radi o poslovima životnog osiguranja
9.13
#138294174,doc#259259,1997_07_69_1202.html primjenjuju se u ovim slučajevima : </P> <P> - kada zračni kanali prolaze kroz prostore izlaznih
9.13
#138293622,doc#259258,1997_07_69_1201.html sukladnosti i ispitivanje u slučajevima kada Zavod to ocijeni nužnim . </P> <P> Članak
9.13
#138212662,doc#259095,1997_06_65_1038.html pravilniku započinje u roku od 8 dana od dana kada iznos uplaćen po odredbama članka 6 . i
9.13
#138196832,doc#259060,1997_06_64_1003.html ugovor o najmu s najmodavcem u vrijeme kada Fond upravlja zgradom , danom sklapanja
9.13
#138193610,doc#259053,1997_06_63_982.html drugih nekretnina , i to u slučajevima kada vlasnik ili zainteresirana osoba podnese
9.13
#138192443,doc#259050,1997_06_63_993.html vrijeme agresije na Republiku Hrvatsku , kada je vraćajući se s posla teško ranjen ,
9.13
#138171897,doc#259025,1997_06_61_948.html Komisija donosi propise o provedbi Zakona kada je za to ovlaštena . </P> <P> ( 2 ) Sukladno
9.13
#138100018,doc#258843,1997_05_52_798.html ako je birač dostupan biračkom odboru i kada je biračkom odboru pravodobno izrazio svoju
9.13
#138077650,doc#258838,1997_05_52_793.html treća koja glasi : </P> <P> " - u slučaju kada zapovjednik putničkog broda kojemu plovidba
9.13
#138064264,doc#258805,1997_05_50_747.html od </P> <P> <B> 48 sati od isteka dana kada je dostavljen prigovor , odnosno od isteka
9.13
#138043731,doc#258764,1997_05_49_738.html pravni stav o odlučnom pravnom pitanju kada je poslovni prostor predan tužitelju .
9.13
#138034260,doc#258745,1997_05_48_699.html društva ili druge pravne osobe , u slučaju kada se predmetna olakšica ostvaruje putem tih
9.13
#138002280,doc#258731,1997_05_48_706.html ) podnosi se na registraciju u slučaju kada se sa stranom pravnom ili fizičkom osobom
9.13
#137999021,doc#258730,1997_05_48_705.html radu te da li je o procjeni opasnosti i kada raspravljalo zaposleničko vijeće te nadnevak
9.13
#137988221,doc#258707,1997_05_47_682.html usluge međunarodnog prijevoza putnika , dan kada je pružena usluga prijevoza o čemu kao
9.13
#137985963,doc#258705,1997_05_46_671.html osoba , svjedoka , vještaka i drugih osoba kada je to potrebno za obavljanje njegovih poslova
9.13
#137974993,doc#258704,1997_05_46_670.html nalaziti na plovilu . </P> <P> U slučajevima kada se gospodarski ribolov obavlja ronjenjem
9.13
#137969183,doc#258703,1997_05_46_669.html pristaništima i na sidrištima , kao i u slučaju kada plovni objekt kruži izvan luka i sidrišta
9.13
#137952805,doc#258702,1997_05_46_668.html i predmeti pogodni za nanošenje ozljeda kada se nose na javnim okupljanjima , lokalnim
9.13
#137945588,doc#258701,1997_05_46_667.html država ne jamči za obveze banaka , osim kada je to jamstvo ugovoreno za pojedinačni
9.13
#137933023,doc#258700,1997_05_46_666.html iznimno se zakonom mogu propisati slučajevi kada je osiguranje obvezno . </P> <P> Imovina
9.13
#137921303,doc#258684,1997_04_45_659.html </P> <P> U prvo polje upisuje se oznaka 1 kada korisnik ima otvoren žiroračun , a oznaka
9.13
#137916154,doc#258672,1997_04_44_645.html </P> <P> Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada
9.13
#137905544,doc#258660,1997_04_44_634.html GODINI 1997 . </B> </head> <P> 1 . U slučaju kada je stjecanje prava na obiteljsku mirovinu
9.13
#137905352,doc#258659,1997_04_44_633.html uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine , kojima
9.13
#137899231,doc#258647,1997_04_44_622.html uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada
9.13
#137888057,doc#258636,1997_04_43_602.html osnovi , zdravstvenu zaštitu koriste samo kada je u svezi ozljede ili bolesti koja je
9.13
#137872654,doc#258626,1997_04_42_592.html povjerenika Vlade Republike Hrvatske , kada su nastupile zakonom predviđene okolnosti
9.13
#137871560,doc#258624,1997_04_41_578.html i njihove službe te druge pravne osobe kada povjeravaju izvođenje radova ili obavljanje
9.13
#137860499,doc#258603,1997_04_40_569.html grijanja , ugradnja bojlera , umivaonika , kada i sl . ) , a ne i oprema koja se smatra
9.13
#137774649,doc#258571,1997_04_39_561.html računovodstvenih politika u primjeni , čak i kada se odnose na isti predmet , te je potrebna
9.13
#137763097,doc#258555,1997_04_38_554.html svezi sa raspisanim natječajem ( tko je i kada donio odluku o raspisu natječaja , kada
9.13
#137757480,doc#258553,1997_04_38_552.html ustanove , kao i preraspodjelu radnog vremena kada se za to ukaže potreba provodi ravnatelj
9.13
#137754698,doc#258550,1997_04_37_539.html vršiti u svako vrijeme , tj . u vrijeme kada bi takav ispravak više štetio nego koristio
9.13
#137747673,doc#258540,1997_04_36_530.html Izborno povjerenstvo nije pravilno postupilo kada je potvrdilo rješenje o zabrani korištenja
9.13
#137734841,doc#258523,1997_04_34_500.html predsjednik Komisije , odnosno njegov zamjenik kada ga zamjenjuje . </P> <P> Zapisnik Komisije
9.13
#137723274,doc#258501,1997_03_33_485.html od stavka 2 . ovoga članka u slučajevima kada nema lovnogospodarske osnove početni iznos
9.13
#137716655,doc#258497,1997_03_33_481.html kakvoće te pribavljanje stručnih savjeta kada se radi o bilo kojem području ili djelatnosti
9.13
#137715855,doc#258496,1997_03_33_480.html hotelu " B " kategorije , i to u slučaju kada se na prijedlog Ureda za prognanike i izbjeglice
9.13
#137713524,doc#258494,1997_03_33_492.html slučaju nastupa zakonom utvrđenih okolnosti kada taj mandat može prestati i prije . </P>
9.13
#137708917,doc#258492,1997_03_33_490.html prijevoza u paušalnom iznosu od 30,00 kn kada se prijevoz koristi na udaljenosti do 50
9.13
#137696460,doc#258476,1997_03_32_455.html ovog članka izvršavaju se istoga datuma kada su ispostavljeni . " </P> <P> Članak 5
9.13
#137694819,doc#258471,1997_03_32_469.html otvorenosti . </P> <P> IV . </P> <P> Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po mjesnom
9.13
#137685516,doc#258449,1997_03_30_447.html isprave , odnosno da se radi o slučaju kada djelovanje te Uredbe u izvršnom postupku
9.13
#137660033,doc#258412,1997_03_28_409.html 1996 . </B> </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#137640407,doc#258340,1997_03_26_330.html društva ili obrta . </P> <P> U slučajevima kada se zahtjev za izdavanje garancije odbija
9.13
#137635559,doc#258334,1997_02_24_321.html <P> U pravu je podnositelj ustavne tužbe kada smatra da su mu povrijeđena ustavna prava
9.13
#137632776,doc#258332,1997_02_24_319.html poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavljaju pravne i fizičke osobe
9.13
#137620824,doc#258324,1997_02_23_313.html uzimaju sve boce iste isporuke . U slučaju kada se ne može utvrditi koje boce pripadaju
9.13
#137591895,doc#258315,1997_02_23_314.html tromjesečja , polugodišta ili godine do kada je proizvod upotrebljiv s tim , da se kao
9.13
#137557004,doc#258275,1997_01_2_37.html ostvariti pravo na plaćeni dopust za dane kada je bio na bolovanju . </P> <P> Članak 49
9.13
#137540518,doc#258257,1997_02_19_274.html članka , povećava se za 50 % , u slučaju kada su obvezni veterinarsko-sanitarni pregledi
9.13
#137535076,doc#258254,1997_02_18_262.html izračunati novi koeficijent i naznačiti do kada je stari koeficijent vrijedio , odnosno
9.13
#137529664,doc#258242,1997_02_17_258.html od </P> <P> <B> 48 sati od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen
9.13
#137527752,doc#258240,1997_02_17_256.html od </P> <P> <B> 48 sati od isteka dana kada mu je dostavljen prigovor , odnosno od
9.13
#137502360,doc#258205,1997_12_142_2028.html postaje obveznik poreza na dobit u trenutku kada počinje obavljati djelatnost , ako izjavi
9.13
#137481931,doc#258197,1997_12_142_2020.html kakvoće te pribavljanje stručnih savjeta kada se radi o bilo kojem području ili djelatnosti
9.13
#137466353,doc#258185,1997_12_140_2011.html tehničkom pregledu proglašena neispravnim , kada dođu na ponovni pregled u propisanom roku
9.13
#137465369,doc#258183,1997_12_140_2009.html zasnovali radni odnos na određeno vrijeme kada se rok valjanosti iskaznice utvrđuje do
9.13
#137463214,doc#258180,1997_12_140_2006.html boda za tu djelatnost . </P> <P> U slučaju kada cijena lijeka nije utvrđena Listom lijekova
9.13
#137444711,doc#258178,1997_12_140_2004.html </P> <P> Članak 16 . </P> <P> U slučaju kada postoji osnovana sumnja da je došlo do
9.13
#137327467,doc#258166,1997_12_139_1979.html Porez se plaća u roku od 30 dana od dana kada je gubitak utvrđen u iznosu većem od dopuštenog
9.13
#137316439,doc#258153,1997_12_139_1975.html od dva dana , računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju se stavlja prigovor
9.13
#137310661,doc#258142,1997_12_138_1973.html faktičnu vlast , a predaja je izvršena tada kada se stjecatelj s voljom prenositelja nađe
9.13
#137306760,doc#258137,1997_12_138_1968.html ovog članka izvršavaju se istog datuma kada su ispostavljeni " . </P> <P> Članak 8
9.13
#137280039,doc#258128,1997_12_137_1960.html Poziv na broj odobrenja " za pravnu osobu kada uplaćuje porez na dodanu vrijednost : </P>
9.13
#137271445,doc#258121,1997_12_136_1951.html mjesto i nadnevak ( dan , mjesec i godina ) kada je dozvola prodana ovlašteniku ; </P> <P>
9.13
#137182396,doc#258055,1997_12_131_1887.html sastavlja zapisnik i donosi rješenje , kada je za to ovlašten ovim Zakonom i propisima
9.13
#137162353,doc#258036,1997_02_13_197.html prestankom ugovora o radu : </P> <P> 1 . kada navrše 40 godina staža osiguranja ili 65
9.13
#137130744,doc#257977,1997_11_125_1830.html osporenog akta postupio preko svojih ovlasti kada je tim aktom utvrdio da se i stambena zgrada
9.13
#137101831,doc#257962,1997_11_124_1806.html narudžbenica za objavljivanje ili podatke kada je i u kojem javnom glasilu naručio objavljivanje
9.13
#136798801,doc#257849,1997_02_12_193.html nadalje " <I> djelatnost </I> " - postoji , kada se međusobno udruže resursi kao što su
9.13
#136789668,doc#257846,1997_02_12_190.html vrijednost imovine . Ta svota se dobije kada od svote nabavne vrijednosti iskazane na
9.13
#136781232,doc#257823,1997_11_119_1768.html ne prestane s primjenom tjelesne snage kada je osoba prema kojoj je uporabljena tjelesna
9.13
#136776099,doc#257812,1997_11_117_1746.html otvorenosti . </P> <P> IV . </P> <P> Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po mjesnom
9.13
#136772809,doc#257801,1997_10_116_1737.html <P> <B> 48 sati računajući od isteka dana kada je izvršena radnja na koju je stavljen
9.13
#136759289,doc#257787,1997_10_114_1713.html 1 . ovog članka obveznici moraju odmah kada im okolnosti to dopuštaju Uredu poslati
9.13
#136737738,doc#257761,1997_10_113_1707.html posredovanje . O uslugama posredovanja radi se kada poduzetnik djeluje u ime i za račun naručitelja
9.13
#136725010,doc#257748,1997_10_112_1694.html tijela i Upravnog suda donijete u vrijeme kada članak 70 . ZSO još nije bio ukinut . </P>
9.13
#136723524,doc#257747,1997_10_112_1693.html donijeti samo iznimno i to u slučajevima kada je to zakonom određeno . </P> <P> U biti
9.13
#136707671,doc#257738,1997_10_111_1672.html društvenu sredinu , uvažavajući izbor osobe kada je to moguće , </P> <P> 5 . izobrazbom
9.13
#136698407,doc#257737,1997_10_111_1671.html , 74 . , 82 . stavka 2 . i članka 83 . kada se na glavnoj raspravi razjašnjavaju pitanja
9.13
#136688311,doc#257736,1997_10_111_1670.html utvrđena opća zdravstvena sposobnost , a kada je to propisano i posebna zdravstvena sposobnost
9.13
#136613656,doc#257732,1997_10_110_1669.html sastavljeno je od dva suca i tri suca porotnika kada sudi za kaznena djela za koja je u zakonu
9.13
#136586090,doc#257731,1997_10_110_1668.html pokreće se privatnom tužbom osim u slučaju kada je kazneno djelo iz stavka 1 . i 2 . ovoga
9.13
#136536833,doc#257721,1997_01_11_174.html ovoga Zakona , u roku tri mjeseca od dana kada mu je stan ponuđen . </P> <P> Zatim ( stavkom
9.13
#136504966,doc#257704,1997_10_108_1657.html proizvoda koji provodi stručna organizacija kada se kakvoća proizvoda može odrediti samo
9.13
#136492808,doc#257667,1997_10_105_1619.html izračunavanju nazivnika zarada po dionici . čak kada su podaci o zaradama po dionici ograničeni
9.13
#136492242,doc#257666,1997_10_105_1618.html Hrvatske brodovima starijim od 25 godina kada prevoze ulje u razlivenom stanju , opasne
9.13
#136470401,doc#257663,1997_10_104_1614.html viših prostornih jedinica ( moguće samo kada se radi o nenaseljenom području ) ; uvođenja
9.13
#136461138,doc#257656,1997_10_104_1607.html iz stavka 1 . ovoga članka : </P> <P> - kada pojedino pitanje nije uređeno zakonom ,
9.13
#136429098,doc#257614,1997_09_100_1571.html okupiranog područja Republike Hrvatske , kada je najveći dio stanovništva napustio to
9.13
#136412761,doc#257584,1997_01_10_151.html granice ne usklade sporazumno , odnosno kada predstavničko tijelo pojedine jedinice
9.13
#136380805,doc#257581,1997_01_1_7.html poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavljaju pravni subjekti iz
9.13
#136378131,doc#257580,1997_01_1_6.html uvoznog ili izvoznog carinjenja robe , kada se na zahtjev carinskog obveznika određeni
9.13
#136374000,doc#257579,1997_01_1_5.html službe izvršavaju tu obvezu u slučajevima kada civilnu službu obavljaju u oružanim snagama
9.13
#136369921,doc#257578,1997_01_1_4.html Hrvatske mogu nositi dijelove vojne odore kada su nazočni vojnim vježbama , odnosno tijekom
9.13
#136364080,doc#257577,1997_01_1_3.html ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe , a kada se radi o namirnicama životinjskog podrijetla
9.13
#136350286,doc#257576,1997_01_1_2.html osnovi , zdravstvena im zaštita pripada samo kada je u svezi s ozljedom ili bolešću koja
9.13
#136329633,doc#257572,1997_01_1_1.html neodgodivu medicinsku pomoć u trenutku kada mu je ona potrebna , </P> <P> 5 . slobodan
9.13
#136322294,doc#257563,1997_01_1_11.html iskorištavanje , bez obzira na broj dana kada su stvarno iskorištavane . </P> <P> Članak
9.13
#136316026,doc#257551,1996_11_99_1959.html mogućnost podnošenja ustavne tužbe u slučaju kada odluka nije donijeta makar se radilo o
9.13
#136315385,doc#257550,1996_11_99_1958.html u njihovim posebnim zadaćama . Stoga , kada je zakonodavac odlučio kako je to propisano
9.13
#136312305,doc#257548,1996_11_99_1938.html </P> <P> 5 . ponuda većeg iznosa naknade kada je za koncesiju određen početni iznos naknade
9.13
#136303676,doc#257536,1996_11_98_1936.html ili ustavna tužba odbacuje u slučajevima kada Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje
9.13
#136303153,doc#257535,1996_11_98_1935.html ili ustavna tužba odbacuje u slučajevima kada Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje
9.13
#136302401,doc#257534,1996_11_98_1934.html promjenu adrese stana u mjestu boravišta , kada ne boravi u ugostiteljskom objektu odnosno
9.13
#136290275,doc#257515,1996_11_96_1915.html stavak 2 . Zakona o upravi , što znači da kada posebni zakon kao što je Zakon o upravi
9.13
#136287581,doc#257513,1996_11_96_1913.html Odašiljanje meteoroloških izvještaja je besplatno kada se izvještaji predaju prema propisima Međunarodne
9.13
#136262814,doc#257504,1996_11_95_1911.html </P> <P> - pregledom osigurane osobe , kada ocijeni da je to nužno za utvrđivanje objektivne
9.13
#136245333,doc#257465,1996_11_94_1873.html Narodne novine " - pročišćeni tekst 59/96 . ) kada su posrijedi nastavni predmeti iz područja
9.13
#136238826,doc#257460,1996_11_94_1868.html , </P> <P> - je li obnova započela ili kada će započeti , </P> <P> - u kojoj je fazi
9.13
#136201417,doc#257437,1996_11_93_1644.html kojem rješava ovlašteni djelatnik , osim kada je Zakonom izrijekom određeno da prekršajni
9.13
#136176533,doc#257406,1996_10_92_1600.html članka primijenit će se samo u slučajevima kada prema odredbama ovoga Zakona prijašnji
9.13
#136172950,doc#257404,1996_10_92_1613.html članak 15 Zakona ) ; </P> <P> Iznimno , kada se na registraciju podnosi Obavijest iz
9.13
#136171866,doc#257403,1996_10_92_1612.html Narodnoj banci Hrvatske zapisnik se sastavlja kada se utvrde nezakonitosti i nepravilnosti
9.13
#136169978,doc#257400,1996_10_92_1609.html otvorenosti . </P> <P> IV . </P> <P> Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po lokalnom
9.13
#136162527,doc#257398,1996_10_91_1598.html otkaz , otkazni rok počinje teći od dana kada je obavijest o otkazu predana na pošti
9.13
#136074531,doc#257389,1996_10_90_1585.html obavljanje obrta u trajanju do tri godine , kada koristi porodni dopust do navršene treće
9.13
#136072829,doc#257387,1996_10_90_1583.html iz stavka 1 . ovoga članka : </P> <P> - kada pojedino pitanje nije uređeno zakonom ,
9.13
#136012295,doc#257369,1996_10_89_1579.html postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti .
9.13
#136007993,doc#257366,1996_10_89_1576.html izdao odobrenje za mali ribolov te nadnevak kada je ovlašteniku izdano odobrenje za mali
9.13
#136005629,doc#257364,1996_10_89_1574.html odobrenje ) koje on mora uvijek imati kod sebe kada obavlja mali ribolov . </P> <P> Obrazac
9.13
#135998447,doc#257342,1996_10_88_1553.html odluku o raspuštanju : </P> <P> U trenutku kada se sastaje Općinsko vijeće u Opuzenu ,
9.13
#135996560,doc#257340,1996_10_88_1551.html , dužni su ih pregledati , i u slučaju kada posumnjaju na postojanje zaraze u nasadu
9.13
#135985695,doc#257328,1996_10_87_1519.html i glasi : </P> <P> " 9 . donosi odluke kada je za to ovlašten zakonom " . </P> <P>
9.13
#135955721,doc#257325,1996_10_87_1535.html stavci 1 . ovog članka , samo u slučaju kada se operacijskim postupkom u inozemstvu
9.13
#135949478,doc#257324,1996_10_87_1516.html mora se podnijeti u roku od 30 dana od kada je putovanje završeno ili kada je trebalo
9.13
#135923930,doc#257283,1996_10_83_1474.html tehničke zaštite na temelju ugovora o djelu kada trgovačko društvo , odnosno obrtnik uvodi
9.13
#135920009,doc#257281,1996_10_83_1473.html pristao da se skrati u roku od 3 dana od dana kada je glavni urednik predložio skraćivanje
9.13
#135896281,doc#257233,1996_10_82_1444.html poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavljaju pravne i fizičke osobe
9.13
#135889728,doc#257220,1996_10_81_1429.html propisan broj vezne oznake i poziv na broj kada se osnova - dokument ( faktura , ugovor
9.13
#135873866,doc#257203,1996_10_81_1414.html 1996 . , odnosno u roku od 60 dana od dana kada mu se garaža dodijeli " . </P> <P> II .
9.13
#135869029,doc#257187,1996_01_8_126.html sklapanja ugovora , </p><p> 7 . mjesto i dan kada se pomorac ili ribar mora javiti na brod
9.13
#135852518,doc#257180,1996_01_8_119.html usluge , </p><p> 3 . stručnu spremu i datum kada je položio stručni ispit za turističkog
9.13
#135837296,doc#257179,1996_01_8_118.html nastupa nakon isteka pet godina od dana kada je prvi put počela teći . </p><p> VI . NADZOR
9.13
#135833123,doc#257165,1996_09_79_1389.html primjenu prava , ali to i jedno i drugo kada se upusti u meritum , a ne u fazi prethodnog
9.13
#135829348,doc#257156,1996_09_78_1371.html matični broj građana , datum izdavanja , do kada traje ovlaštenje , datum privremenog oduzimanja
9.13
#135823422,doc#257135,1996_09_76_1359.html ili štedionica vrati kredit istoga dana kada su joj sredstva doznačena na žiro račun
9.13
#135810826,doc#257106,1996_08_71_1321.html spriječenosti - nesposobnosti za rad , ili kada se valorizacijski koeficijent utvrđuje
9.13
#135795675,doc#257098,1996_01_7_112.html postaje obveznik poreza na dobit i u trenutku kada počinje obavljati djelatnost , ako izjavi
9.13
#135793695,doc#257089,1996_01_7_116.html snazi do konačnosti rješenja o prekršaju do kada postoji mogućnost primjene blažeg zakona
9.13
#135792507,doc#257088,1996_01_7_115.html navedenoj ustavnoj odredbi koja propisuje kada se , ali samo zakonom , može oduzeti i
9.13
#135682409,doc#257048,1996_08_65_1276.html procjena . Međutim , mogu postojati okolnosti kada neke stavke mogu biti isključene iz neto
9.13
#135656875,doc#256997,1996_07_62_1234.html crvenom crtom . </P> <P> ( 2 ) U slučaju kada je odjeljak naknadnih upisa popunjen ,
9.13
#135655828,doc#256996,1996_07_62_1233.html crvenom crtom . </P> <P> ( 2 ) U slučaju kada je odjeljak naknadnih upisa popunjen ,
9.13
#135654829,doc#256995,1996_07_62_1232.html crvenom crtom . </P> <P> ( 2 ) U slučaju kada je odjeljak naknadnih upisa popunjen ,
9.13
#135643906,doc#256982,1996_07_61_1218.html dostavljen . To može biti u onim slučajevima kada Ustavni sud sam ocijeni da postoji osnovana
9.13
#135584748,doc#256937,1996_07_59_1187.html Rektorski zbor donosi odluke konsenzusom , a kada se konsenzus ne postigne , odluke će donijeti
9.13
#135521931,doc#256936,1996_07_59_1186.html ) Iznimno od stavka 2 . ovoga članka , kada se promet uređuje na dijelu magistralne
9.13
#135517345,doc#256935,1996_07_59_1185.html </P> <P> - ako podnese ostavku , danom kada predstavničko tijelo donese odluku o prestanku
9.13
#135514020,doc#256934,1996_07_59_1184.html točke 4 . ovoga članka može se poduzeti i kada oruđe za rad i radni okoliš nisu ispitani
9.13
#135496039,doc#256933,1996_07_59_1183.html djelatnost osobnim radom i na pravne osobe kada koriste rad drugih osoba . </P> <P> Članak
9.13
#135490511,doc#256932,1996_07_59_1182.html profesionalne djelatnosti , </P> <P> 10 ) kada navrši 65 godina života , ako ispunjava
9.13
#135478395,doc#256926,1996_07_57_1166.html u smislu članka 15 . stavka 1 . Zakona kada fizička osoba kupuje nekretnine koje se
9.13
#135475738,doc#256924,1996_07_57_1164.html postupiti po aktu iz stavka 1 . ovoga članka kada od nadležne ispostave Područnoga ureda
9.13
#135464775,doc#256919,1996_07_57_1159.html počinje teći od 2 . siječnja 1997 . godine do kada nastavljaju s radom predstavnici studenata
9.13
#135416552,doc#256918,1996_07_57_1158.html stavku 3 . ovoga članka naznačit će se dan kada je položeno u pretinac osobe kojoj se dostava
9.13
#135414137,doc#256915,1996_07_57_1174.html smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje
9.13
#135150692,doc#256813,1996_07_54_1066.html promjene vrijednosti HRD prema DEM na dan kada se utvrđuje vrijednost etalonskog objekta
9.13
#135148553,doc#256812,1996_07_54_1065.html ovog Zakona , u roku tri mjeseca od dana kada mu je stan ponuđen . </p><p> Odgovarajućim
9.13
#135142795,doc#256806,1996_07_54_1060.html županiju želi polagati ispit , u slučaju kada se na jednoj visokoškolskoj ustanovi ispit
9.13
#135132186,doc#256749,1996_07_53_997.html uvjeti za odvojeno skupljanje i obrađivanje kada postane ambalažni otpad ; </p><p><i> " Odvojeno
9.13
#135119855,doc#256732,1996_06_52_990.html godine koji po svom broju odgovara danu kada je rok otpočeo . Ako nema tog dana u posljednjem
9.13
#135117097,doc#256728,1996_06_52_986.html upisati u knjigu žalbe prigovor u slučaju kada smatra da je oštećen u odnosu na traženu
9.13
#135106361,doc#256708,1996_06_51_966.html lučke kapetanije izdaje se samo u slučaju kada se odnosi na sigurnost plovidbe . </p><p>
9.13
#135091833,doc#256690,1996_06_49_947.html općenitijim nazivom proizvoda . Međutim , kada se nazivi dva ili više tarifnih brojeva
9.13
#135063064,doc#256651,1996_06_47_917.html stolice ) ; </p><p> - pokretanja tijela - kada im to nije moguće ni uz pomoć ortopedskih
9.13
#135053449,doc#256622,1996_06_46_888.html drugih morskih organizama odnosno vrijeme kada se ne smiju loviti , sakupljati niti stavljati
9.13
#135044636,doc#256615,1996_06_45_872.html matični broj građana , datum izdavanja , do kada traje ovlaštenje , datum privremenog oduzimanja
9.13
#135035716,doc#256608,1996_06_44_855.html odluku kojom odbacuje ponude u slučaju kada ponuda ne ispunjava uvjete iz ponudbene
9.13
#135033461,doc#256607,1996_06_44_854.html prebivališta ili sjedišta , odnosno dana kada se je trebao naseliti na području posebne
9.13
#134988958,doc#256605,1996_06_44_852.html slučaju ponovne objave treba naznačiti kada je i gdje prva objava obavljena . Rokovi
9.13
#134970410,doc#256588,1996_05_43_840.html <p> " Iznimno od stavka 2 . ovoga članka , kada se promet uređuje na dijelu magistralne
9.13
#134969157,doc#256587,1996_05_43_839.html Umjetnička organizacija prestaje postojati kada se sukladno odredbama akta o osnivanju
9.13
#134965418,doc#256586,1996_05_43_838.html sklopljen između domaće i strane osobe kada je ugovoreno plaćanje obveza , odnosno
9.13
#134938974,doc#256549,1996_05_40_806.html u roku od 48 sati računajući od vremena kada mu je dostavljeno očitovanje nadležnog
9.13
#134928249,doc#256538,1996_01_4_60.html . </b> </div></head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#134926536,doc#256535,1996_01_4_74.html u prijašnje stanje , nezavisno od toga kada je saznao za propuštanje . </p><p> Stoga
9.13
#134925067,doc#256532,1996_01_4_71.html . </b> </div></head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#134924494,doc#256530,1996_01_4_69.html 280,00 kn . </p><p> Članak 2 . </p><p> U slučaju kada se doprinos plaća za vrijeme kraće od mjesec
9.13
#134921972,doc#256527,1996_05_39_788.html nadzornik može , u opravdanim slučajevima , i kada je to po prirodi obveze , narediti izvršenje
9.13
#134909607,doc#256496,1996_05_38_778.html predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave kada se ispuni jedan ili više uvjeta koji su
9.13
#134905734,doc#256495,1996_05_38_777.html predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave kada se ispuni jedan ili više uvjeta koji su
9.13
#134900990,doc#256489,1996_05_38_772.html djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom ; </p><p>
9.13
#134897789,doc#256488,1996_05_38_771.html djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom ; </p><p>
9.13
#134895073,doc#256487,1996_05_38_770.html djelatnosti ili kretanja Parkom prirode , kada je to propisano ovim Pravilnikom , </p><p>
9.13
#134891811,doc#256486,1996_05_38_769.html djelatnosti ili kretanja po Nacionalnom parku , kada je to propisano ovim Pravilnikom , </p><p>
9.13
#134888419,doc#256485,1996_05_38_768.html djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom ; </p><p>
9.13
#134885146,doc#256484,1996_05_38_767.html djelatnosti ili za kretanje po Nacionalnom parku kada je to propisano ovim Pravilnikom ; </P>
9.13
#134871852,doc#256465,1996_05_37_747.html Obuhvaća osnovne i sporedne emisije . ( Npr . kada je tijekom ispitivanja radijski odašiljač
9.13
#134869110,doc#256451,1996_05_36_716.html obveznicama iz točke I . ove Odluke prestaje kada ih preuzme Hrvatski fond za privatizaciju
9.13
#134863974,doc#256440,1996_05_36_723.html energijom te drugim komunalnim djelatnostima , kada sustav komunalne infrastrukture čini nedjeljivu
9.13
#134840668,doc#256438,1996_05_36_721.html pridruži tehnološkoj jedinici . Ovaj broj , kada je jednom pridružen , može se mijenjati
9.13
#134803851,doc#256433,1996_05_35_707.html osobama , odnosno u drugim slučajevima kada je to određeno Zakonom , banka ovlaštena
9.13
#134802128,doc#256430,1996_05_34_703.html stavka 1 . ovog članka izvan razdoblja kada se ova događanja uobičajeno očekuju , pravna
9.13
#134799565,doc#256427,1996_05_34_700.html Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država , kada su u sastavu visokog izaslanstva Ministarstva
9.13
#134774788,doc#256390,1996_04_32_654.html izvršenje u tijeku , bit će prekinuto danom kada okrivljenik bude predan Međunarodnom kaznenom
9.13
#134766629,doc#256380,1996_04_32_663.html članka , dužan je obaviti vlasnik plovila , kada boravi na plovilu , za sebe i sve osobe
9.13
#134758486,doc#256350,1996_04_30_632.html , te potvrđuje da su ispravno postupila kada podnositelju nisu priznala svojstvo stranke
9.13
#134753444,doc#256349,1996_04_30_631.html <P> U pravu je podnositelj upravne tužbe kada navodi da su mu povrijeđena navedena ustavna
9.13
#134744060,doc#256329,1996_01_3_57.html <FONT SIZE=3 FACE="Times New Roman CE"> ( 2 ) U slučaju kada je odjeljak naknadnih upisa popunjen ,
9.13
#134733103,doc#256317,1996_04_29_600.html osnovi , zdravstvenu zaštitu koriste samo kada je u svezi ozljede ili bolesti koja je
9.13
#134726184,doc#256315,1996_04_29_598.html pokrivati zaštitnim pokrovima za vrijeme kada nisu u uporabi . </P> <P> <I> Mjere zaštite
9.13
#134709554,doc#256291,1996_04_28_573.html članka 131 . stavak 2 . Zakona o vodama kada se podnosi " Hrvatskim vodama " te u slučajevima
9.13
#134702634,doc#256277,1996_04_28_542.html postane stranka toga međunarodnog ugovora i kada tu svoju odluku notificira ostalim međunarodnopravnim
9.13
#134687413,doc#256264,1996_04_27_537.html otvorenosti . </P> <P> IV . </P> <P> Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po lokalnom
9.13
#134680671,doc#256240,1996_04_26_521.html </P> <P> Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada
9.13
#134679602,doc#256239,1996_04_26_520.html . </b> </div></head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#134678880,doc#256237,1996_04_26_518.html uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine , kojima
9.13
#134672326,doc#256227,1996_04_26_509.html uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada
9.13
#134671063,doc#256225,1996_04_26_507.html . </b> </div></head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#134670672,doc#256224,1996_04_26_506.html . </b> </div></head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#134658279,doc#256198,1996_03_25_464.html , kontrolu kvalitete te stručne savjete kada se radi o bilo kojem području javne djelatnosti
9.13
#134653441,doc#256191,1996_03_25_457.html od stavka 2 . ovoga članka u slučajevima kada nema lovnogospodarske osnove , početni
9.13
#134648061,doc#256187,1996_03_25_471.html . </P> <P> Nove grupe mogu se ustrojiti kada se broj studenata u grupama poveća za najmanje
9.13
#134641986,doc#256186,1996_03_25_470.html ostvariti pravo na plaćeni dopust za dane kada je koristio godišnji odmor ili je bio na
9.13
#134637770,doc#256182,1996_03_25_466.html hotelu " B " kategorije , i to u slučaju kada se na prijedlog Ureda za prognanike i izbjeglice
9.13
#134630144,doc#256175,1996_03_24_430.html odlučiti u roku od petnaest dana od dana kada je pisani prijedlog dostavljen radnom tijelu
9.13
#134620249,doc#256163,1996_03_24_428.html prema broju članova obitelji , može se , kada to nalažu građevinski razlozi , dopustiti
9.13
#134614339,doc#256159,1996_03_24_443.html ovog članka izvršavaju se istoga datuma kada su ispostavljeni . " </p><p><div> Članak
9.13
#134591075,doc#256129,1996_03_22_413.html kojem pruža uslugu u roku 30 dana od dana kada je prestao ispunjavati propisane uvjete
9.13
#134580213,doc#256117,1996_03_21_392.html dionica na burzi ili uređenom javnom tržištu kada ocijeni da je to svrhovito radi zaštite
9.13
#134562068,doc#256076,1996_01_2_53.html i sljedeće poslove : </p><p> 1 . utvrđuje kada je bolovanje osiguranika nastupilo i prestalo
9.13
#134558594,doc#256072,1996_01_2_49.html se zapisnik u kojem se navodi tko je , kada i gdje izuzeo uzorke , vrstu i tip eksplozivne
9.13
#134556185,doc#256071,1996_01_2_48.html stupac 1 . prvog sljedećeg slobodnog reda kada se unose novi podaci za drugu vrstu i tip
9.13
#134553561,doc#256070,1996_01_2_47.html se zapisnik u kojem se navodi tko je , kada i gdje izuzeo uzorke , koji tipovi pirotehničkog
9.13
#134516608,doc#255999,1996_03_17_300.html Upravni spor : u koloni 14 . upisuje se datum kada je tužba podignuta , a u kolonu 15 . ishod
9.13
#134506625,doc#255996,1996_03_17_298.html punoj obvezi držati se pravila ovoga dijela kada se dva broda približavaju jedan drugome
9.13
#134460250,doc#255959,1996_02_16_242.html doprinositi porastu nacionalnoga dohotka kada su ukupna ulaganja u istraživanje i razvoj
9.13
#134446814,doc#255933,1996_02_14_223.html slobodnoj rubrici . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada su rubrike u potpunosti ispunjene upis
9.13
#134445248,doc#255932,1996_02_14_222.html kosom crvenom crtom . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada su rubrike koje se odnose na promjenu odgovarajućih
9.13
#134440587,doc#255921,1996_02_14_225.html kosom crvenom crtom . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada je odjeljak naknadnih upisa popunjen ,
9.13
#134439341,doc#255920,1996_02_14_224.html kod kojeg je ostvaren staž ( u slučaju kada je staž utvrđen rješenjem ostvaren kod
9.13
#134434055,doc#255919,1996_02_13_211.html kreće brzinom manjom od granične brzine ili kada stoji , pri čemu je cijena vožnje za proteklo
9.13
#134425762,doc#255899,1996_02_12_183.html ovoga članka povratnik ostvaruje od dana kada ovlaštena osoba u organiziranom smještaju
9.13
#134406758,doc#255879,1996_12_110_2160.html u roku od 15 ( petnaest ) dana od dana kada su prestali razlozi za mirovanje . </P>
9.13
#134389766,doc#255862,1996_02_11_155.html izabranom članu koji predstavlja zaposlenike kada ga zaposlenici opozovu . </p><p> ( 3 ) Na
9.13
#134368479,doc#255851,1996_02_11_154.html odnosno uvoz robe i usluga obavljen je kada je roba ocarinjena i kada je roba prešla
9.13
#134364665,doc#255838,1996_12_109_2143.html 10 . i 11 . ovog Pravilnika i u slučaju kada u tijeku izvještajnog razdoblja nisu obavljali
9.13
#134363195,doc#255835,1996_12_109_2140.html iz stavka 1 . ovoga članka i u slučaju kada u tijeku izvještajnog razdoblja nisu imali
9.13
#134360261,doc#255833,1996_12_109_2138.html dodatak u zemlji i inozemstvu isplaćuje se kada zaposlenik boravi izvan mjesta svojega
9.13
#134359556,doc#255832,1996_12_109_2137.html diplomatsku odnosno službenu putovnicu kada uvidom u raniju putovnicu utvrdi da su
9.13
#134347274,doc#255825,1996_12_109_2147.html na području dviju ili više županija , i kada se radi o javnim poduzećima na razini Republike
9.13
#134334954,doc#255815,1996_12_108_2134.html ocjeni HBOR-a ) , i to osobito u slučaju kada se krajnji korisnik kreditira direktno
9.13
#134310248,doc#255797,1996_12_108_2118.html stomatološko pomagalo , samo u slučaju kada je ugovorni doktor stomatologije utvrdio
9.13
#134299112,doc#255787,1996_12_108_2090.html Zakona stječe pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši 40 godina života . Udovac , odnosno
9.13
#134279519,doc#255734,1996_12_107_2056.html Poziv na broj odobrenja za pravnu osobu kada uplaćuje porez na promet proizvoda i usluga
9.13
#134265528,doc#255721,1996_12_106_2043.html ili ustavna tužba odbacuje u slučajevima kada Ustavni sud nije nadležan za odlučivanje
9.13
#134260567,doc#255709,1996_12_105_2020.html ovlaštenika dozvole , </P> <P> - mjesto i datum kada je dozvola prodana ovlašteniku , </P> <P>
9.13
#134252791,doc#255691,1996_12_103_2000.html ne smije raditi na tim poslovima od dana kada poslodavcu dostavi potvrdu ovlaštenog doktora
9.13
#134252282,doc#255690,1996_12_103_1999.html nadležna služba ) najmanje 15 dana prije dana kada namjerava početi koristiti to pravo . </P>
9.13
#134247397,doc#255686,1996_12_103_1995.html svezi dužan pokrenuti stegovni postupak kada za to postoje uvjeti i vršiti progon u
9.13
#134239326,doc#255685,1996_12_103_1994.html nastupa nakon proteka 6 mjeseci od dana kada je počinjena . </P> <P> ( 2 ) Zastara pokretanja
9.13
#134235047,doc#255681,1996_12_103_2003.html razina ; izuzetno , u određenim slučajevima kada nije moguće primijeniti mjere za sprečavanje
9.13
#134229771,doc#255664,1996_11_101_1973.html smetnja nastala i u roku 30 dana , od dana kada je smetnja nepravodobno ili površno otklonjena
9.13
#134211692,doc#255649,1996_11_100_1962.html ceste Ministarstvo izdaje posebne uvjete kada se radi o državnoj cesti , odnosno nadležni
9.13
#134209350,doc#255646,1996_02_10_139.html kreditora i poduzetnika . </p><p> U slučajevima kada se zahtjev za davanje garancije i dodjeljivanje
9.13
#134203683,doc#255635,1996_02_10_149.html poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavlja pravni subjekt izvan
9.13
#134160825,doc#255611,1996_01_1_27.html koje izriču sudovi i suci za prekršaje , kada se podmiruju bezgotovinskim načinom plaćanja
9.13
#134137302,doc#255592,1995_12_99_1649.html odluku o mirovanju mandata zastupnika , kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti podnosi
9.13
#134133102,doc#255584,1995_12_98_1647.html dopunski kriterij mogao doći u obzir tek onda kada odgovarajuća zastupljenost ne bi bila ostvarena
9.13
#134125436,doc#255581,1995_12_98_1644.html matični broj gradana , datum izdavanja , do kada traje ovlaštenje , datum privremenog oduzimanja
9.13
#134108024,doc#255531,1995_12_97_1597.html , dužni su ih pregledati , i u slučaju kada posumnjaju na postojanje zaraze , izvijestiti
9.13
#134106129,doc#255520,1995_11_96_1585.html rujna . </p><p> Posjednici bilja , u slučaju kada posumnjaju na prisutnost štetnika , izvijestit
9.13
#134075477,doc#255458,1995_11_93_1515.html pečat i žig povjereni na uporabu , dan kada su pečat i žig dostavljeni Ministarstvu
9.13
#134037131,doc#255355,1995_02_9_148.html tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske , kada žalba nije dopuštena , a rješenje je doneseno
9.13
#134006551,doc#255326,1995_11_89_1419.html izraditi program pripravničkog staža , </p><p> - kada se pokaže posebna potreba pozivati odgovarajuće
9.13
#134000906,doc#255322,1995_10_88_1406.html otvorenosti . </p><p> IV . </p><p> Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po lokalnom
9.13
#133990941,doc#255298,1995_10_85_1382.html obveznicama iz točke I . ove Odluke prestaje kada ih preuzme Hrvatski fond za privatizaciju
9.13
#133985722,doc#255294,1995_10_84_1373.html RADNIKA </p><p> Članak 7 . </p><p> U slučaju kada radnik stekne uvjete za mirovinu pripada
9.13
#133963325,doc#255293,1995_10_84_1372.html traži na cijelom državnom teritoriju , kada za to postoje tehničke mogućnosti . </p>
9.13
#133943805,doc#255261,1995_10_80_1345.html uključe u proces proizvodnje , u slučaju kada ispadne iz procesa proizvodnje neki važan
9.13
#133934779,doc#255258,1995_02_8_110.html . , 8 . i 9 . stavka ( 1 ) ovog članka kada se upotrebljava kao pričuvni uređaj ne
9.13
#133926918,doc#255236,1995_10_79_1336.html mjestu i načinu uzimanja uzorka i datumu kada je obavljeno ispitivanje ; </p><p> 6 . podatke
9.13
#133925096,doc#255235,1995_10_79_1335.html provođenju nadzora nad postupkom klasifikacije kada se upotrebljava automatski uređaj , utvrđuje
9.13
#133897728,doc#255182,1995_09_75_1275.html Državno pravobraniteljstvo će u slučajevima , kada se radi o stvarima od osobitog značenja
9.13
#133895918,doc#255181,1995_09_75_1274.html nesmetano djelovanje državnog odvjetništva te kada započnu s radom odgovarajući županijski
9.13
#133891480,doc#255180,1995_09_75_1273.html odluči Državno sudbeno vijeće , </p><p> - kada navrši 70 godina života , istekom godine
9.13
#133884192,doc#255167,1995_09_74_1246.html Tar . br . 8 . </p><p> Za potvrdu o vremenu kada je isprava predočena javnom bilježniku
9.13
#133865336,doc#255157,1995_09_74_1245.html prijedloge za izvršenje i dr . ) - u trenutku kada se predaju , a za podneske dane na zapisnik
9.13
#133845502,doc#255119,1995_09_71_1209.html " . </p><p> Koncesija prestaje onog dana kada se navrši 28 godina od puštanja u promet
9.13
#133839889,doc#255110,1995_09_70_1207.html radi podržavanja kandidature . Medutim , kada birači predlažu kandidate za zastupnika
9.13
#133838808,doc#255109,1995_09_70_1206.html u roku od </p><p> 48 sati od isteka dana kada joj je dostavljen prigovor , odnosno od
9.13
#133810228,doc#255039,1995_09_66_1172.html frekvencije kao ograničenog prirodnog dobra , kada je to nužno radi uskladivanja uporabe radijskih
9.13
#133790085,doc#255002,1995_09_62_1143.html iskorištavanje , bez obzira na broj dana kada su stvarno iskorištavane . </p><p> Članak
9.13
#133689959,doc#254955,1995_08_58_1089.html ovoga Zakona , u roku tri mjeseca od dana kada mu je stan ponuđen . " <P> Stavak 4 . mijenja
9.13
#133671832,doc#254948,1995_08_56_1077.html otvaranja postupka sanacije nastupaju na dan kada je odluka o sanaciji objavljena u " Narodnim
9.13
#133655998,doc#254936,1995_08_55_1070.html odluku o mirovanju mandata zastupnika , kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti podnosi
9.13
#133647816,doc#254931,1995_08_54_1065.html poduzeti i predati ih prijevozniku , a kada se prevoze eksplozivne , radioaktivne i
9.13
#133634571,doc#254919,1995_08_53_1062.html izlaganjem daje divljači u dijelu lovne godine kada je divljač u lovištu ne može naći ili je
9.13
#133611865,doc#254892,1995_07_50_1021.html ustanovama u kulturi osniva se stručno vijeće kada je to predviđeno statutom ustanove , odnosno
9.13
#133600450,doc#254879,1995_01_5_57.html od stavka 2 . ovoga članka u slučajevima kada nema lovnogospodarske osnove , početni
9.13
#133594954,doc#254864,1995_07_49_1018.html prekršaj . </p><p> Policija u ovome slučaju kada je počinjen pomorski prekršaj ne može slobodno
9.13
#133589331,doc#254858,1995_07_49_1013.html članku 30 . Ustava Republike Hrvatske , a kada je riječ o novčanoj kazni i uvjetnoj osudi
9.13
#133588154,doc#254856,1995_07_49_1011.html upravni spor : u red 24 . upisuje se datum kada je tužba podignuta , a u red 25 . ishod
9.13
#133573123,doc#254845,1995_07_48_991.html pravo , koncesija , i to samo u slučajevima kada bi primjena ovoga Zakona priječila obavljanje
9.13
#133571511,doc#254844,1995_07_48_990.html odmah narediti izvršenje u slučajevima kada utvrdi da pravna ili fizička osoba obavlja
9.13
#133566755,doc#254843,1995_07_48_989.html pristaništima i na sidrištima , kao i u slučaju kada plovni objekt kruži izvan luka i sidrišta
9.13
#133543361,doc#254830,1995_07_47_982.html uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisni obiteljske mirovine , kojima pripada
9.13
#133540498,doc#254822,1995_07_47_975.html odluke , banka se može koristiti u uvjetima kada nije u mogućnosti u cijelosti vratiti prethodno
9.13
#133528277,doc#254805,1995_07_47_941.html je usluga stvarno obavljena : </p><p> a ) kada se radi o umjetničkim , znanstvenim , nastavnim
9.13
#133465583,doc#254711,1995_06_44_865.html glasi : " Mišljenje liječničke komisije kada odlučuje po prigovorima iz članka 22 .
9.13
#133461930,doc#254707,1995_06_43_851.html odgovarajućim propisima kojma se propisuje kada i pod kojim uvjetima pravna osoba može
9.13
#133461180,doc#254706,1995_06_43_850.html obvezu izricanje zaštitne mjere u slučaju kada zapovjednik stranog ribarskog broda učini
9.13
#133418306,doc#254653,1995_06_40_806.html načinu polaganja vozačkog ispita , a osobito kada instruktor vožnje : </p><p> 1 . pomaže kandidatu
9.13
#133377644,doc#254612,1995_06_38_758.html 10 . </p><p> ( 1 ) Ugovor o radu može se , kada za to postoji stvaran i važan razlog ,
9.13
#133376097,doc#254611,1995_06_37_746.html uz uobičajene instrumente što ih koriste kada odobravaju stambene i slične kredite iz
9.13
#133369043,doc#254597,1995_06_37_752.html individualizacije svake osobe nego i njegova identiteta kada sudjeluje u pravnom prometu u kojem se
9.13
#133345676,doc#254592,1995_06_37_747.html obnove , nisu dužni vratiti ta sredstva osim kada je to utvrđeno posebnim propisom . </p><p>
9.13
#133344156,doc#254590,1995_06_36_728.html će započeti obavljati svoju djelatnost kada Ministarstvo rada i socijalne skrbi rješenjem
9.13
#133339927,doc#254585,1995_06_36_723.html 7 . stavka 1 . ovoga Zakona , </p><p> 2 . kada skupština zadruge dvotrećinskom većinom
9.13
#133327315,doc#254583,1995_06_36_721.html jedinice lokalne samouprave ) kao i županija kada je to određeno ovim Zakonom . </p><p> Načela
9.13
#133307217,doc#254568,1995_05_35_708.html ovoga članka boravišnu pristojbu plaćaju kada u kući i stanu za odmor u turističkom mjestu
9.13
#133292028,doc#254555,1995_05_34_683.html obavljati i izvan područja graničnog prijelaza kada to odredi ovlaštena službena osoba granične
9.13
#133287168,doc#254552,1995_05_34_680.html može donijeti usmeno rješenje u slučaju kada je potrebno otkloniti neposrednu opasnost
9.13
#133281711,doc#254550,1995_05_34_704.html naprijed navedene dopune zakona u slučaju kada zaposleni nisu kupili 50 % vrijednosti
9.13
#133276769,doc#254543,1995_05_34_679.html njega , vodi postupak i donosi rješenja kada obavlja poslove inspekcijskog nadzora iz
9.13
#133266816,doc#254530,1995_05_33_652.html koja je propisana u vremenskom trajanju i kada je njeno trajanje utvrđeno zakonom " </p>
9.13
#133258127,doc#254529,1995_05_33_651.html investitor fizička osoba može sam graditi kada , isključivo za svoje potrebe , gradi stambenu
9.13
#133255679,doc#254522,1995_05_33_675.html ne ostavlja prostora dvojbama , osobito kada se ima u vidu da se radi o zaštiti ustavnog
9.13
#133141706,doc#254458,1995_05_31_613.html prijevoza u paušalnom iznosu od 30,00 kn kada se prijevoz koristi na udaljenosti do 50
9.13
#133140082,doc#254457,1995_05_31_612.html <p> " lznimno od stavke 1 . ovog članka , kada pravna , odnosno fizička osoba zbog nelikvidnosti
9.13
#133123979,doc#254434,1995_05_30_589.html kojima nisu nosili odoru , </P> <P> 4 . kada je do umirovljenja po sili zakona ostalo
9.13
#133115490,doc#254422,1995_01_3_35.html tijelom javnih ovlasti . </P> <P> Dakle , kada upravna tijela , u fazi ocjene dokazne
9.13
#133107510,doc#254413,1995_04_28_573.html obrazloženju revizijskog rješenja naveo kada se vrijednosti predmeta spora utvrđuju
9.13
#133106204,doc#254412,1995_04_28_572.html ljekarne odnosno ključ ormarića s lijekovima kada brod ne podliježe obvezi imanja brodske
9.13
#133090819,doc#254382,1995_04_25_541.html glasi : " Oznaka datuma - upisuje se datum kada će se nalog izvršiti u skladu s odredbama
9.13
#133078593,doc#254378,1995_04_25_537.html Republike Hrvatske ima , diplomatski imunitet , kada je porezni obveznik po ovom Zakonu , dužan
9.13
#133031291,doc#254331,1995_04_23_478.html propisanim uvjetima ili pod okolnostima kada je štetu bilo teško izbjeći . </P> <P>
9.13
#133021636,doc#254320,1995_04_23_491.html <p> Nije u pravu podnositelj ustavne tužbe kada , pozivajući se na odredbu članka 125 .
9.13
#133017379,doc#254316,1995_04_23_487.html <p> Članak 21 . </p><p> Udruženje prestaje kada trajno ne udovoljava nekom od kriterija
9.13
#133000092,doc#254297,1995_03_22_466.html uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada
9.13
#132999062,doc#254296,1995_03_22_465.html godine 1994 . </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#132998805,doc#254295,1995_03_22_464.html utvrđenih u članku 25 . ovoga pravilnika ili kada se obavlja ponovni pregled na zahtjev liječnika
9.13
#132993743,doc#254288,1995_03_22_458.html uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada
9.13
#132991474,doc#254286,1995_03_22_456.html drugom poslu </head> <P> 1 . U slučajevima kada se određuje naknada plaće zbog manje plaće
9.13
#132990419,doc#254285,1995_03_22_455.html godine 1994 . </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#132988356,doc#254283,1995_03_22_453.html prijavu na obrascu RPS-2 , i to : </p><p> 1 ) kada u svom sastavu ima podružnicu pogon i sl
9.13
#132981848,doc#254270,1995_03_22_441.html otvorenosti . </P> <P> IV . </P> <P> Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po lokalnom
9.13
#132978524,doc#254265,1995_03_21_421.html kamate po stopi koja je važila u vremenu kada nije plaćen javni prihod . ( 2 ) Kod povrata
9.13
#132969386,doc#254259,1995_03_21_415.html zabraniti daljnje raspolaganje robom : - kada postoji osnovana sumnja da je roba predmet
9.13
#132965644,doc#254257,1995_03_21_428.html Ministarstva financija Republike Hrvatske kada je u točkama 2 . i 4 . mišljenja odredilo
9.13
#132960167,doc#254244,1995_03_20_413.html Republike Hrvatske . Prema toj odredbi , kada se pozivi , odluke odnosno rješenja Ustavnog
9.13
#132939698,doc#254202,1995_01_2_19.html odlučuje većinom glasova nazočnih članova , a kada odlučuje o Statutu , o raspisivanju izbora
9.13
#132935293,doc#254195,1995_03_19_365.html članka 10 . Pomorskog zakonika . Iznimno kada se radi o popravku stranih ratnih i stranih
9.13
#132928749,doc#254185,1995_03_19_371.html poticaj najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primila novčani poticaj . </P> <P> X
9.13
#132922189,doc#254180,1995_03_18_355.html nalozima se kao datum izdanja upisuje datum kada će se nalog izvršiti . </p><p> 4 . </p><p>
9.13
#132918928,doc#254178,1995_03_18_353.html <P> ( 2 ) Koncesija prestaje vrijediti , kada koncesionar otkaže obavljanje djelatnosti
9.13
#132918025,doc#254177,1995_03_18_352.html ureda Porezne uprave obvezna je istog dana kada je nalog za isplatu dostavljen Zavodu za
9.13
#132896119,doc#254127,1995_03_16_302.html pansiona : 1 . do 12 sati prvog dana - kada je riječ o smještaju do dva dana , 2 .
9.13
#132891261,doc#254126,1995_03_16_301.html na konkretnom primjerku prodane robe , kada se očiglednim prikazivanjem robe dokazuje
9.13
#132887743,doc#254124,1995_03_16_299.html povjerenik ; </p><p> - pozivati inspektora kada ocijeni da su ugroženi život i zdravlje
9.13
#132885609,doc#254121,1995_03_16_296.html odluke o odobravanju kredita . U slučajevima kada se zahtjev za izdavanje garancije ili dodjeljivanje
9.13
#132878658,doc#254103,1995_03_15_288.html Zakona o platnom prometu u zemlji istog dana kada su podneseni ovlaštenoj organizaciji .
9.13
#132861878,doc#254079,1995_02_13_242.html . ovo članka izvršavaju se istog datuma kada su ispostavljeni . " </P> <P> Članak 4
9.13
#132855192,doc#254074,1995_02_13_241.html , kontrolu kvalitete te stručne savjete kada se radi o bilo kojem području javne djelatnosti
9.13
#132850942,doc#254054,1995_02_12_240.html samouprave i uprave odrede i druga pitanja kada će se raspisati referendum radi izjašnjavanja
9.13
#132847914,doc#254051,1995_02_12_237.html prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </p><p> Članak 8 . </p>
9.13
#132841274,doc#254050,1995_02_12_236.html sadnog materijala , uz opće podatke , osim kada to ovim Pravilnikom nije drugačije određeno
9.13
#132833343,doc#254042,1995_02_11_219.html poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavljaju pravni subjekti iz
9.13
#132817672,doc#254029,1995_12_108_1778.html postrojenja za zapaljive tekućine i plinove kada utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz stavka
9.13
#132794306,doc#254024,1995_12_108_1790.html s motorom na unutarnje sagorijevanje , kada prevozi opasne tvari iz stavka 1 . članka
9.13
#132756219,doc#254013,1995_12_107_1769.html uporabe potrebna je vodopravna dozvola , osim kada je ovim Zakonom ili drugim propisom u skladu
9.13
#132740700,doc#254012,1995_12_107_1768.html donosi propise o provedbi ovoga Zakona kada je za to ovlaštena , </p><p> 2 . izdaje dozvole
9.13
#132729901,doc#254011,1995_12_107_1767.html ( 2 ) Komisija odobrava osnivanje fonda kada donese odluku o odobravanju njegova statuta
9.13
#132720983,doc#253996,1995_12_106_1762.html upravni akt donesen i označavanjem datuma kada je upravni akt donesen , u cijelosti identificira
9.13
#132712664,doc#253991,1995_12_106_1757.html stavak 1 . točka 1 . i 2 . Carinskog zakona kada dolazeći iz inozemstva prelazi carinsku
9.13
#132684088,doc#253978,1995_12_104_1734.html roba ili usluga se smatra naplaćenom i kada je za naplatu primljen pokriveni ček .
9.13
#132680335,doc#253971,1995_12_104_1727.html imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske , kada mu je posebnom odlukom Vlade to izričito
9.13
#132591378,doc#253897,1995_12_100_1654.html propisano za taj položaj . </p><p> Iznimno , kada to zahtijevaju naročite potrebe službe
9.13
#132583235,doc#253885,1995_02_10_211.html upisu pripajanja i izvijestiti ga o danu kada je pripajanje upisano u registar Nakon
9.13
#132563155,doc#253823,1995_01_1_1.html isprava . </p><p> ( 3 ) Zakonom se propisuje kada je , za uvid u zbirku isprava ili izdavanje
9.13
#132512227,doc#253800,1994_12_97_1710.html kuna naplatiti u roku od 6 mjeseci od dana kada je roba izvezena odnosno usluga obavljena
9.13
#132495486,doc#253780,1994_12_96_1688.html godine 1994 . </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#132495155,doc#253779,1994_12_96_1687.html utvrđenih u članku 25 . ovoga pravilnika ili kada se obavlja ponovni pregled na zahtjev osiguranika
9.13
#132494176,doc#253777,1994_12_96_1685.html </P> <P> Članak 2 . </P> <P> U slučaju kada se doprinos plaća za vrijeme kraće od mjesec
9.13
#132482262,doc#253758,1994_12_96_1668.html godine 1994 . </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#132478901,doc#253745,1994_12_95_1641.html osiguranicima u povećanom trajanju u slućaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa
9.13
#132476231,doc#253743,1994_12_95_1639.html Hrvatske ima diplomatski imunitet , </p> <p> kada je porezni obveznik po ovom Zakonu , dužan
9.13
#132459843,doc#253740,1994_12_95_1636.html slobodnim carinskim prodavaonicama , kao i kada je to predviđeno međunarodnim ugovorima
9.13
#132432181,doc#253707,1994_12_93_1615.html naknadnog plaćanja carine u slučajevima kada fizička ili pravna osoba koja je koristila
9.13
#132422233,doc#253700,1994_12_93_1609.html " revizija može samo naći nepravilnosti kada su se već dogodile i kada ih je teško ispraviti
9.13
#132404594,doc#253680,1994_12_92_1575.html 2 . briše se točka i dodaju riječi : " kada to odredi ovlaštena službena osoba granične
9.13
#132400378,doc#253678,1994_12_92_1573.html ili prima iz inozemstva </p><p> - na dan kada roba prijeđe prijeko carinske crte , a
9.13
#132397147,doc#253677,1994_12_92_1572.html Članak 13 . </p><p> Ravnateljstvo je dužno , kada su tržišne cijene niže od zaštitnih cijena
9.13
#132390385,doc#253675,1994_12_92_1585.html na zemljištu bez naknade čak i za slučaj kada je do rušenja zgrade došlo : - iz uzroka
9.13
#132383876,doc#253666,1994_12_91_1565.html cijene boda za tu djelatnost . U slučaju kada cijena lijeka nije utvrđena Listom lijekova
9.13
#132374081,doc#253665,1994_12_91_1564.html operativnoj obali ili mjestu za sidrenje kada primi prethodnu obavijest tijela koje upravlja
9.13
#132370298,doc#253664,1994_12_91_1563.html obračunana na otpisanu dugotrajnu imovinu kada je ista i dalje u uporabi . </P> <P> (
9.13
#132342922,doc#253648,1994_02_9_161.html članku 43 . stavku 1 . riječi : " do dana kada je održano ročište na kojem je sklopljena
9.13
#132337345,doc#253646,1994_02_9_159.html posebnim zakonom nije drukčije određeno , kada je to potrebno radi izgradnje objekata
9.13
#132327086,doc#253645,1994_02_9_158.html iznimno se zakonom mogu propisati slučajevi kada je osiguranje obvezno . Imovina i osobe
9.13
#132322547,doc#253644,1994_02_9_157.html je odvjetnik sklopio ugovor o osiguranju kada je podnio zahtjev za osiguranje , bez obzira
9.13
#132316408,doc#253641,1994_02_9_170.html <P> Odluka liječničke komisije je valjana kada komisija radi u punom sastavu , odnosno
9.13
#132315223,doc#253640,1994_02_9_169.html način upotrebe i čuvanja lijeka , rok do kada je lijek upotrebljiv , te druge podatke
9.13
#132312267,doc#253639,1994_02_9_168.html prijevoza , u paušalnom iznosu od 30.000 HRD , kada se prijevoz koristi na udaljenosti do 50
9.13
#132289165,doc#253630,1994_12_89_1535.html može osposobljavati kandidate za vozače kada ministar prosvjete i športa donese rješenje
9.13
#132286061,doc#253615,1994_12_89_1541.html je utvrđeno pravo , </p><p> 5 . Datum do kada vrijedi priznato pravo , </p><p> 6 . Datum
9.13
#132271748,doc#253590,1994_11_86_1516.html istog Zakona u kojem su propisani slučajevi kada dužnosnik ne može koristiti pravo da prima
9.13
#132269103,doc#253585,1994_11_85_1481.html kredita . Ako banka vrati kredit istoga dana kada su joj sredstva doznačena na žiro račun
9.13
#132260975,doc#253566,1994_11_85_1473.html suda ili suca , te za vrijeme sjednica kada se raspravlja i odlučuje o imenovanju ili
9.13
#132223856,doc#253484,1994_11_82_1390.html </p><p> - pripremu i provođenje sanacije kada je to njezina obveza , </p><p> - osiguravanje
9.13
#132173980,doc#253386,1994_10_79_1329.html crvenom crtom . </P> <P> ( 2 ) U slučaju kada su rubrike koje se odnose na izmjenu odgovarajućih
9.13
#132170045,doc#253375,1994_10_79_1331.html otvorenosti . </P> <P> IV . </P> <P> Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po lokalnom
9.13
#132144307,doc#253363,1994_10_77_1310.html smatra se da je kredit iskorišten u trenutku kada je zaključen , odnosno registriran , pa
9.13
#132137747,doc#253357,1994_10_76_1303.html vrsti oštećenja organizma , bez obzira kada je i pod kojim u Zakonu predviđenim okolnostima
9.13
#132136233,doc#253355,1994_10_76_1301.html poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavlja pravni subjekt izvan
9.13
#132125485,doc#253351,1994_10_75_1298.html koje on odreduje u pojedinim prilikama , kada se radi o različitim područjima i djelatnostima
9.13
#132120977,doc#253350,1994_10_75_1297.html mogu isključiti javnost iz svoga rada . kada to zahtijevaju interesi stranke i javnog
9.13
#132113286,doc#253343,1994_10_74_1289.html nalaziti na plovilu . </p><p> U slučajevima kada se gospodarski ribolov obavlja ronjenjem
9.13
#132109953,doc#253342,1994_10_74_1288.html iz jednog mjesta na neko drugo mjesto i kada u tim mjestima ne vrijede isti kalendari
9.13
#132100860,doc#253341,1994_10_74_1287.html dospijeva odgovarajućeg dana u onom mjesecu kada se ima obaviti isplata Ako u tom mjesecu
9.13
#132080879,doc#253339,1994_10_74_1285.html 10 % mjesečne plaće isplaćene u mjesecu kada je kazna izrečena . </p><p> Novčane kazne
9.13
#132072839,doc#253327,1994_10_73_1283.html prava i obveze iz radnoga odnosa u slučaju kada je radni odnos zasnovan na određeno vrijeme
9.13
#132070697,doc#253314,1994_10_72_1250.html za svaki ured , ispostavu i gradski ured kada se ispune pretpostavke iz stavka 1 . ovoga
9.13
#132065379,doc#253313,1994_10_72_1249.html nastaje : </p><p> 1 . za podneske - u trenutku kada se predaju , a za podneske dane na zapisnik
9.13
#132060892,doc#253311,1994_10_72_1248.html i šuma ; upravljanje državnom imovinom kada je to odredeno zakonom ; kupnju , prodaju
9.13
#132019729,doc#253212,1994_09_67_1178.html povjerenik , </P> <P> - pozvati inspektora rada kada ocijeni da su ugroženi život i zdravlje
9.13
#131998513,doc#253181,1994_09_64_1132.html staratelja . Iznimno , u hitnim slučajevima kada je život pritvorenika u opasnosti , kirurške
9.13
#131991591,doc#253164,1994_08_63_1121.html vozila koja imaju žuto rotacijsko svjetlo kada se koriste za pomoć na cestama , uklanjanje
9.13
#131980021,doc#253152,1994_08_61_1107.html poticaj najkasnije u roku od 15 dana od dana kada je primila novčani poticaj . </P> <P> X
9.13
#131958907,doc#253143,1994_08_60_1089.html tehničkoj kulturi i u drugim slučajevima kada to zatraži Ministarstvo . </p><p> Članak
9.13
#131940787,doc#253128,1994_08_60_1094.html potječe s drugog područja , a nema svjedodžbu kada je ova obvezna . veterinarska stanica obavit
9.13
#131932941,doc#253112,1994_01_6_112.html Članovi obitelji imaju pravo na ovu potvrdu kada osigurana osoba ide na rad u inozemstvo
9.13
#131917158,doc#253100,1994_08_59_1078.html propisan broj vezne oznake i poziv na broj kada se osnova - dokument ( faktura , ugovor
9.13
#131901360,doc#253082,1994_07_57_1059.html unatrag , tj . od 9 . listopada 1992 . godine kada je stupio na snagu izvorni Zakon o utvrđivanju
9.13
#131895928,doc#253077,1994_07_57_1055.html direktor Zavoda . </P> <P> U slučajevima kada je priznati status osigurane osobe uvjetovan
9.13
#131885939,doc#253058,1994_07_56_1035.html o mirovinskom i invalidskom osiguranju kada je za rješavanje o pravu iz mirovinskog
9.13
#131878087,doc#253055,1994_07_56_1033.html : trgovci pojedinci i trgovačka društva kada obavljaju obrt u skladu s člankom 2 . stavkom
9.13
#131849000,doc#253004,1994_07_54_982.html planom Republike Hrvatske odnosno općine , i kada je utvrđen interes za izgradnju objekata
9.13
#131826699,doc#252996,1994_07_53_952.html - vrijednosti zajma iznad koje Uprava , kada ga uzima ili daje , mora pribaviti suglasnost
9.13
#131812175,doc#252995,1994_07_53_951.html usluga . </p><p> ( 5 ) Ministar , u slućaju kada nastupe ograničenja iz stavka 4 . ovoga
9.13
#131804086,doc#252991,1994_07_53_950.html <p> ( 3 ) Za obavljanje pojedinih usluga , kada je to utvrdeno posebnim zakonom , plaća
9.13
#131798744,doc#252977,1994_07_52_920.html ovlastiti nekog od članova Upravnog odbora da , kada je on spriječen , sazove i vodi sjednicu
9.13
#131712350,doc#252851,1994_06_48_828.html osam sati obračunava se kao redoviti rad kada djelatnih odrađuje slijedeći radni dan
9.13
#131686972,doc#252833,1994_06_47_824.html stavak 1 . koji glasi : " Znak vrijedi samo kada vozilom upravlja ili se u vozilu nalazi
9.13
#131665425,doc#252828,1994_06_46_810.html migracija izražava se u mg/dm2 u slučajevima kada je poznata površina koja dolazi u neposredan
9.13
#131644320,doc#252822,1994_06_45_800.html prijenos upisa " popunjava se samo u slučaju kada su odgovarajući odjeljci stranica na listu
9.13
#131640421,doc#252811,1994_06_45_802.html nalazi na vezu u luci nautičkog turizma , kada boravi na plovilu , za sebe i sve osobe
9.13
#131637439,doc#252803,1994_06_44_778.html ovoga Zakona , u roku od 3 mjeseca od dana kada mu je stan ponuđen . </p><p> Članak 4 . </p>
9.13
#131583945,doc#252758,1994_05_41_740.html brojkama se upisuju dan , mjesec i godina kada isprava iz točke 5 ovog članka registrirana
9.13
#131572899,doc#252755,1994_05_40_735.html djelatnicima u privatnoj praksi u svako doba . kada je to u interesu zaštite života i zdravlja
9.13
#131564435,doc#252744,1994_01_4_87.html dnevnog reda , </P> <P> - naznaku vremena kada je sjednica zaključena , </P> <P> - u slučaju
9.13
#131560923,doc#252743,1994_01_4_86.html slijedeće poslove : </P> <P> 1 . utvrđuje kada je bolovanje osiguranika nastupilo i prestalo
9.13
#131552637,doc#252742,1994_01_4_85.html </P> <P> Iznimno od stavke 1 . ovog članka kada se nadoknada plaće prema odredbama Zakona
9.13
#131543798,doc#252725,1994_05_39_722.html stupaju na snagu i primjenjuju se od dana kada ih potvrdi Vlada Republike Hrvatske . </P>
9.13
#131539949,doc#252716,1994_05_39_714.html </p><p> Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada
9.13
#131537387,doc#252712,1994_05_39_710.html uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada
9.13
#131529171,doc#252705,1994_05_38_694.html Članak l0 . </p><p> Prije nego što odredi dan kada će imenovani javni bilježnik započeti s
9.13
#131479545,doc#252657,1994_05_35_625.html gašenje požara te cjelokupan ustroj gašenja kada se u akciju gašenja uključuju vanjske profesionalne
9.13
#131338158,doc#252607,1994_04_32_595.html istoj razini ni u slučaju : </P> <P> - kada je dopuštena brzina na pruzi veća od 160
9.13
#131290402,doc#252570,1994_04_30_565.html u rubriku " datum upisa " upisuje datum kada je rješenje doneseno , a u rubriku " broj
9.13
#131280225,doc#252563,1994_04_30_522.html . donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predvideno propisima i statutom turističke
9.13
#131275844,doc#252552,1994_04_30_521.html o kupoprodaji u roku do 60 dana od dana kada su saznali za sklapanje tog ugovora , ali
9.13
#131267677,doc#252541,1994_04_30_520.html zajednički prostorni plan tih županija kada to sporazumno odrede te županije . Sporazumom
9.13
#131231675,doc#252489,1994_01_3_31.html višem stupnju , sudovi sude u vijeću , a kada je to zakonom određeno i u općoj sjednici
9.13
#131227709,doc#252475,1994_04_29_512.html inspektora iz stavka 1 . ovoga članka , do kada nastavljaju obavljati poslove koje su obavljali
9.13
#131221092,doc#252470,1994_04_29_507.html Nadzornog odbora ili cijeli Nadzorni odbor kada ocijeni da Nadzorni odbor ili pojedini
9.13
#131217486,doc#252469,1994_04_29_519.html primjeraka . </p><p> ( 2 ) Tako treba postupiti i kada se uz podnesak podnose prilozi . </p><p>
9.13
#131211093,doc#252460,1994_04_28_494.html rješenje inspektora Financijske policije i kada je otklonjena protupravnost zbog koje je
9.13
#131204942,doc#252449,1994_04_27_490.html Kako je 1959 . godine - dakle u vrijeme kada je I . R . dobila otpust iz jugoslavenskog
9.13
#131193976,doc#252433,1994_04_26_480.html propis koji je doduše bio na snazi u času kada se donosi ta odluka , ali nije bio sukladan
9.13
#131191940,doc#252430,1994_04_26_477.html godine 1993 . </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#131186976,doc#252417,1994_04_26_465.html koji su sami obveznici plaćanja doprinosa kada im se plaća utvrđuje u neto svoti . Ako
9.13
#131180526,doc#252407,1994_04_26_456.html drugom poslu </head> <P> 1 . U slučajevima kada se određuje naknada plaće zbog manje plaće
9.13
#131180122,doc#252406,1994_04_26_455.html godine 1993 . </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#131179402,doc#252404,1994_04_26_453.html osnovi , zdravstvena zaštita im pripada samo kada je u svezi s ozljedom ili bolešću koja
9.13
#131171295,doc#252392,1994_04_26_442.html ovog članka sadrži : vrijeme ( dan i sat ) kada su predmeti oduzeti , osobne podatke diplomata
9.13
#131169753,doc#252391,1994_03_25_422.html Iznimno , zaključak se može donijeti i kada su za njega glasovala po tri člana svakog
9.13
#131155120,doc#252377,1994_03_25_427.html osporenoj odredbi , počinju teći od dana kada je okrivljeni primio akt ) isteknu prije
9.13
#131153709,doc#252375,1994_03_25_425.html roku od šest mjeseci , računajući od dana kada je tužitelj saznao za nove činjenice ili
9.13
#131151968,doc#252373,1994_03_25_423.html prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </p><p> Članak 8 . </p>
9.13
#131143276,doc#252360,1994_03_23_410.html ispostavi koja unosi podatke s datumom kada je prijava stigla u knjigu prijava zaraznih
9.13
#131125814,doc#252341,1994_03_22_389.html postupio i Vrhovni sud Republike Hrvatske kada je povodom revizije tužitelja - podnositelja
9.13
#131124966,doc#252340,1994_03_22_388.html otvorenosti . </P> <P> IV . </P> <P> Vrijeme kada su zračne luke otvorene računa se po lokalnom
9.13
#131119082,doc#252315,1994_03_22_365.html bankama javna poduzeća i druge pravne osobe kada odobravaju kredite odnosno zajmove sukladno
9.13
#131059316,doc#252310,1994_03_20_351.html organizacija može priznati prihod razdoblja i kada postoji dovoljno jamstvo da će prihod biti
9.13
#131051138,doc#252302,1994_01_2_16.html površina ne može biti manja od 60 m . osim kada se organizira kao putujuća radnja . U zabavnom
9.13
#131049351,doc#252300,1994_01_2_14.html briše se tka i dodaju riječi : " - 20 % kada stan kupuje osoba s invaliditetom radi
9.13
#131048220,doc#252298,1994_01_2_12.html drugih privrednih i društvenih djelatnosti kada mu je to određeno zakonom i pod uvjetima
9.13
#131046927,doc#252297,1994_01_2_30.html prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </P> <P> Članak 18
9.13
#131042315,doc#252296,1994_01_2_11.html Zakona stječe pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši 40 godina života . Udovac , odnosno
9.13
#131041316,doc#252295,1994_01_2_29.html prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </P> <P> Članak 27
9.13
#131018191,doc#252271,1994_03_19_341.html bankama javna poduzeća i druge pravne osobe kada odobravaju kredite odnosno zajmove sukladno
9.13
#131016501,doc#252260,1994_03_18_330.html inozemne valute i navedenoga indeksa , kada je rast tečaja niži od rasta cijena proizvođaća
9.13
#131009225,doc#252256,1994_03_18_326.html nalozima iz točke 17 . ovih Uputa u slučaju kada kupac ne ispuni svoju obavezu plaćanja
9.13
#131005340,doc#252254,1994_03_18_324.html realizirati u obrtničkoj radionici ; </P> <P> - kada postoji potreba za obrazovanjem za obrtnička
9.13
#130900812,doc#252237,1994_03_16_307.html , 25/93 , 48/93 i 2/94 ) u slučajevima kada nekretnina nije upisana u zemljišne knjige
9.13
#130897496,doc#252224,1994_03_15_294.html smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje
9.13
#130896790,doc#252223,1994_03_15_293.html postupku . Posebice povrede stavka 2 . kada nije postupljeno po presudi i uputi suda
9.13
#130883269,doc#252190,1994_02_13_259.html postupao Vrhovni sud Republike Hrvatske , kada je odbacio Žalbu podnositelja ustavne tužbe
9.13
#130882459,doc#252189,1994_02_13_258.html prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </P> <P> Članak 30
9.13
#130855782,doc#252165,1994_02_12_224.html , </P> <P> - izvod iz sudskog registra kada se radi o naknadnom upisu djelatnosti obavljanja
9.13
#130828399,doc#252153,1994_02_11_222.html osobe koje obavljaju obrt . U Komoru se , kada to odgovara zajedničkim interesima , mogu
9.13
#130826157,doc#252151,1994_02_11_202.html preuzima obvezu izdavanja svojih dionica kada se riješi status nestalih . </P> <P> Članak
9.13
#130813876,doc#252132,1994_02_10_173.html osim u slučaju iz članka 41 . ovoga Zakona kada zahtjev može podnijeti i pravna osoba koja
9.13
#130806446,doc#252130,1994_02_10_199.html Iznimno , zaključak se može donijeti i kada su za njega glasovala po dva člana svakog
9.13
#130782238,doc#252110,1994_01_1_9.html upotrebljava pečat s grbom Republike Hrvatske kada u upravnim stvarima izdaje javne isprave
9.13
#130780921,doc#252106,1994_01_1_5.html sredstva javnog priopćavanja istoga dana kada ju je donio . Sredstvima javnog priopćavanja
9.13
#130776460,doc#252099,1993_11_99_1923.html osobama , poslovima u Republici Hrvatskoj kada je to zakonom određeno , nasljeđivanjem
9.13
#130747440,doc#252062,1993_10_97_1889.html krute tvari jesu krute tvari koje se , kada su u suhom stanju mogu lako zapaliti u
9.13
#130715024,doc#252052,1993_10_96_1876.html Rektorski zbor donosi odluke konsenzusom , a kada se konsenzus ne postigne , odluke će donijeti
9.13
#130699189,doc#252030,1993_10_94_1807.html djelatnosti izdane od nadležnog tijela kada je to propisano zakonom , 2 . ako u poslovnim
9.13
#130693099,doc#251997,1993_10_94_1804.html članka 1 . ovoga Zakona prestat će vrijediti kada njima uređena pitanja Zastupnički dom Sabora
9.13
#130686397,doc#251986,1993_10_94_1803.html država ne jamči za obveze banaka , osim kada je to jamstvo ugovoreno za pojedinačni
9.13
#130674308,doc#251930,1993_10_90_1755.html Zakona obvezno se unose podaci u slučajevima kada su u ostvarivanju programa umjetničke škole
9.13
#130667383,doc#251905,1993_01_9_116.html moraju biti najmanje 60 x 30 cm , osim kada je praktično nemoguće zbog konstrukcije
9.13
#130666536,doc#251904,1993_01_9_115.html vozila koja imaju žuto rotacijsko svjetlo kada se koriste za pomoć na cestama , uklanjanje
9.13
#130665368,doc#251903,1993_01_9_114.html zimskim uvjetima na cesti smatra se vrijeme kada je kolnik pokriven snijegom najmanje pet
9.13
#130664350,doc#251902,1993_01_9_113.html sva vozila , osim onih koja se u trenutku kada je znak dan , ne mogu na siguran način
9.13
#130660130,doc#251900,1993_01_9_112.html Ispitivanje svjetlomjerom obavlja se samo kada se mjeri uočena razlika intenziteta istovrsnih
9.13
#130604700,doc#251822,1993_09_85_1678.html ove Odluke , može se umanjiti u slučaju kada zbog bolesti ili drugih navedenih okolnosti
9.13
#130597846,doc#251817,1993_09_84_1673.html ( točka XII . Odluke ) i to : </p><p> a ) kada se koristi na području grada u paušalnom
9.13
#130592646,doc#251804,1993_09_82_1660.html računa - isječka vrpce , </p><p> - datum kada je proizvod prodan i mjesto gdje je proizvod
9.13
#130573675,doc#251748,1993_01_8_89.html pravilnika , ne primjenjuju se u slučajevima kada se obavlja osposobljavanje za držanje i
9.13
#130569400,doc#251747,1993_01_8_88.html naknadnom zdravstvenom pregledu u slučaju kada to zatraži rukovoditelj organizacijske
9.13
#130557509,doc#251742,1993_08_79_1612.html svojoj kući od naručiteljeva materijala , kada rade za pravne osobe , ako nisu s njima
9.13
#130526329,doc#251727,1993_08_78_1599.html javni bilježnik sklopio ugovor o osiguranju kada je podnio zahtjev za osiguranje , bez obzira
9.13
#130517341,doc#251720,1993_08_77_1592.html <p> Drugi ovlašteni djelatnici nose odoru kada to odredi Ministar financija ili osoba
9.13
#130510178,doc#251719,1993_08_77_1591.html obavljanjem obrta podrazumijevaju se i slučajevi kada se privremeno prestaje radom , s namjerom
9.13
#130498049,doc#251697,1993_08_76_1549.html pribavljenom mišljenju i drugih ministarstava kada se radi o područjima djelovanja udruga
9.13
#130477767,doc#251671,1993_08_75_1538.html gospodarski i s njima vezani upravni poslovi , kada obavljanje tih poslova zahtijeva posebno
9.13
#130472939,doc#251670,1993_08_75_1537.html osigura obavljanje arhivske službe u slučaju kada se ukida arhiv ( članak 53 . ) . </P> <P>
9.13
#130418231,doc#251653,1993_08_74_1522.html upućivanju na civilnu službu navodi se vrijeme kada novak mora pristupiti službi , vrijeme
9.13
#130399397,doc#251622,1993_07_72_1502.html stavka I . članka 75 . Zakona , to jest kada se pretplatnik iseli iz svojeg stana odnosno
9.13
#130393227,doc#251620,1993_07_72_1500.html bolesti , služenje vojnog roka i sl . ) . kada je ukupna odsutnost s posla trajala duže
9.13
#130378920,doc#251604,1993_07_71_1464.html svojoj kući od naručiteljeva materijala kada rade za poduzeća i druge društveno-pravne
9.13
#130376383,doc#251597,1993_07_71_1478.html teči , prema osporenoj odredbi , od dana kada je okrivljeni primio odluku suda ) isteknu
9.13
#130374974,doc#251595,1993_07_71_1476.html smislu odredaba ovoga zakona , to jest kada odustanu od kupnje zemljišta , imaju pravo
9.13
#130368066,doc#251584,1993_07_70_1442.html stambeno-komunalnom gospodarstvu , u slučaju kada su ugovoreni iznosi značajno niži od iznosa
9.13
#130366233,doc#251580,1993_07_70_1438.html pravobranitelja Republike Hrvatske , odnosno od dana kada se smatra da je suglasnost dana , ne donese
9.13
#130360773,doc#251569,1993_07_70_1450.html tužba , dakle , dopuštena u slučajevima kada je djelovanjem državne vlasti došlo do
9.13
#130354633,doc#251560,1993_01_7_71.html sukcesije ) organizira , usklađuje , a kada je za to ovlašten i neposredno provodi
9.13
#130352302,doc#251556,1993_07_69_1435.html postupaka ili posebnih vrsta ugovora , kada se radi o potrebi poznavanja ili proučavanja
9.13
#130345731,doc#251540,1993_07_68_1399.html djelatnika na teret troškova poslovanja i kada ustanove da je osiguranje ugovoreno ili
9.13
#130336504,doc#251536,1993_07_68_1423.html Zakonom , a također i u slučaju : </p><p> - kada postoji prijeka potreba da se izvrše radnje
9.13
#130321069,doc#251490,1993_07_67_1339.html zajednice 15 . siječnja 1992 . godine , kada je Francesco Cossiga učinio važan prijateljski
9.13
#130305355,doc#251450,1993_07_66_1311.html 1 . ovoga članka postupit će se i onda kada stranka predaje neposredno sudu podnesak
9.13
#130303661,doc#251446,1993_07_66_1333.html odredbi , izmjenu pojedinačnog akta u slučaju kada je propis na kojem se pojedinačni akt temelji
9.13
#130295081,doc#251443,1993_07_66_1330.html može izvršiti preraspodjelu radnog vremena kada to zahtijeva priroda vodoprivrednih poslova
9.13
#130270048,doc#251401,1993_07_63_1289.html Točka XII . Odluke ) , i to : </p><p> a ) kada se koristi na području grada , u paušalnom
9.13
#130255231,doc#251355,1993_06_61_1224.html,h3 <head> o proglašenju Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#130243810,doc#251342,1993_06_60_1218.html isprave mogu se upotrijebiti u druge svrhe kada za njih bude plaćena odgovarajuća pristojba
9.13
#130241091,doc#251340,1993_06_60_1216.html carine ili od jedne polovine iznosa robe , kada roba ne podliježe plaćanju carine , kaznit
9.13
#130235831,doc#251332,1993_01_6_68.html umjesto riječi " koje " treba stajati riječ " kada " ; u točki 5 . umjesto riječi : " je promet
9.13
#130217856,doc#251320,1993_06_59_1181.html , za isplatu dinarske protuvrijednosti kada banke otkupljuju devize s devizne štednje
9.13
#130204904,doc#251284,1993_06_58_1164.html Zakona , ako je ona ovlaštena dati dozvolu , kada je takva dozvola po odredbama ovoga Zakona
9.13
#130197003,doc#251282,1993_06_58_1162.html Članak 13 . </P> <P> ( 1 ) U pravnoj osobi , kada je to predviđeno njenim statutom ili drugim
9.13
#130190056,doc#251281,1993_06_58_1161.html prostornog uređenja glede zaštite od požara kada to odredi ministar graditeljstva i zaštite
9.13
#130182832,doc#251279,1993_06_58_1159.html prestane dužnost koju je obavljao u vrijeme kada je izabran za predsjednika ili člana Vijeća
9.13
#130180531,doc#251275,1993_06_58_1172.html uvećane za 30 % , koja je važila u vremenu kada nije plaćen javni prihod . </p><p> Članak
9.13
#130105990,doc#251139,1993_06_53_1035.html školstvu obvezno se unose podaci u slučajevima kada su u ostvarivanju programa umjetničke škole
9.13
#130099557,doc#251119,1993_06_52_1000.html članka ne primjenjuje se u slučajevima kada je do dana stupanja ove uredbe na snagu
9.13
#130080955,doc#251097,1993_05_51_994.html iz ove točke dospijevaju i uplaćuju se kada i doprinosi za zdravstveno osiguranje djelatnika
9.13
#130073459,doc#251078,1993_05_50_975.html poduzeća i ustanova u državnom vlasništvu , kada kao suinvestitori grade ili rekonstruiraju
9.13
#130049158,doc#251056,1993_05_49_950.html mjesec , dani ( dva dana ) i sati ( od do ) kada se može obavljati koćarenje , Ukoliko izvlačenju
9.13
#130043714,doc#251049,1993_05_49_956.html disciplinski organi tužene nisu postupili zakonito kada su izrekli disciplinsku mjeru prestanka
9.13
#130039686,doc#251047,1993_05_49_954.html ako Zakon drukčije propisuje . Međutim , kada su te pretpostavke ( i ) ispunjene organ
9.13
#130014545,doc#251005,1993_05_47_912.html je dužan angažirati i druge stručnjake kada kontrola zahtijeva specijaliste drugih
9.13
#129990249,doc#250891,1993_05_45_798.html preko 30 , ali ne preko 45 radnih dana , kada djelatnik po točki 1 . i 6 . ostvaruje
9.13
#129960585,doc#250808,1993_05_40_706.html mladeži i školskih prometnih jedinica , kada obavljaju poslove tih jedinica , pripada
9.13
#129950805,doc#250800,1993_05_39_704.html traka za vozila javnog prijevoza putnika kada se upotrebljava samo u određenim vremenskim
9.13
#129837716,doc#250768,1993_04_36_672.html računovodstvenih politika u primjeni , čak i kada se odnose na isti predmet ; potrebna je
9.13
#129833626,doc#250755,1993_04_35_665.html,h3 troškova u svezi s ostvarivanjem prava kada je osigurana osoba upućena u drugo mjesto
9.13
#129833105,doc#250754,1993_04_35_664.html u godini 1993 . </head><p> 1 . U slučaju kada je stjecanje prava na obiteljsku mirovinu
9.13
#129832300,doc#250750,1993_04_35_660.html uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine , kojima
9.13
#129830787,doc#250747,1993_04_35_657.html osiguranja godine 1993 . </head><p> 1 . U slučaju kada se mirovinska osnovica , od koje se individualnom
9.13
#129826927,doc#250737,1993_04_35_648.html mjesecu siječnju tekuće godine . U slučaju kada se mirovina ostvarena u tekućoj godini
9.13
#129823147,doc#250726,1993_04_35_638.html koji su sami obveznici plaćanja doprinosa kada im se plaća utvrđuje u neto svoti . Ako
9.13
#129822718,doc#250725,1993_04_35_637.html su sami obveznici plaćanja doprinosa , kada im se plaća utvrđuje u neto svoti . </p>
9.13
#129821588,doc#250722,1993_04_35_635.html obveznici plaćanja doprinosa za godinu 1993. . kada im se plaća utvrđuje u neto svoti . </p>
9.13
#129821076,doc#250721,1993_04_35_634.html stopi za obračunavanjei plaćanje doprinosa kada se plaća utvrđuje u neto svoti . </P> <P>
9.13
#129820035,doc#250719,1993_04_35_632.html su sami obveznici plaćanja , doprinosa kada im se plaća utvrđuje u neto svoti . </P>
9.13
#129819166,doc#250718,1993_04_35_631.html obveznici plaćanja doprinosa , u slučaju kada im se plaća utvrđuje u neto svoti . </P>
9.13
#129817101,doc#250716,1993_04_35_629.html siječnju tekuće godine . </p><p> U slučaju kada se mirovina ostvarena u tekućoj godini
9.13
#129752947,doc#250705,1993_04_34_609.html obavljeni odnosno u koji pada događaj od kada treba računati trajanje roka , ne uračunava
9.13
#129706485,doc#250675,1993_04_32_574.html </P> <P> ( 1 ) Pod pojmom službene osobe kada je ona u ovom zakonu označena kao počinitelj
9.13
#129704522,doc#250674,1993_04_32_587.html člancima 4 . , 5 . i 6 . ovoga pravilnike kada to zahtijevaju interesi sigurnosti i obrane
9.13
#129685760,doc#250665,1993_04_31_569.html kaznene evidencije nakon jedne godine od kada je proteklo vrijeme kušnje , ne počini
9.13
#129674377,doc#250662,1993_04_30_566.html rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada joj je dostavljen prigovor , odnosno od
9.13
#129664821,doc#250653,1993_01_3_43.html radnih dana , ali ne više od 45 radnih dana kada djelatnik po točki 1 . i 6 . ostvaruje
9.13
#129657846,doc#250637,1993_01_3_28.html 8,30 i završava u 17,00 sati , osim petka kada završava u 16,30 sati . </p><p> II . </p><p>
9.13
#129650755,doc#250623,1993_04_29_563.html revalorizirane stvarne vrijednosti cesta , kada je ta vrijednost poznata , </P> <P> - iskustvene
9.13
#129622366,doc#250546,1993_04_27_463.html i djeca do navršene 15 godine života , kada se po ovom Zakonu koriste pravom na povlaštenu
9.13
#129611617,doc#250542,1993_04_27_482.html svrhe koje isključuju mogućnost lovstva ; - kada su se izmijenili prirodni i drugi uvjeti
9.13
#129606111,doc#250534,1993_04_27_475.html državne granice . Očevid se mora obaviti kada je povodom povrede državne granice nastupila
9.13
#129533273,doc#250503,1993_03_25_444.html prema točki VII . stavku 1 . Sporazuma kada je poznata prosječna plaća u privredi Republike
9.13
#129510690,doc#250473,1993_03_23_412.html uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada
9.13
#129505462,doc#250461,1993_03_23_401.html uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine , kojima
9.13
#129492210,doc#250431,1993_03_22_372.html provedeno u radnom odnosu 1942 . godine , kada je bilo legalno zapošljavanje osoba mlađih
9.13
#129491746,doc#250430,1993_03_22_371.html Ova odredba primjenjuje se i u slučaju kada se korekcija plaća treba obaviti na niže
9.13
#129484413,doc#250424,1993_03_22_365.html cestama ; </p><p> 5 . vozila iz popisa , kada su na uporabi u Hrvatskoj vojsci , označavaju
9.13
#129473816,doc#250423,1993_03_22_364.html osposobljavaju vozače ) . </p><p> Iznimno , kada posebne potrebe to zahtijevaju , mogu se
9.13
#129472313,doc#250422,1993_03_21_353.html </p><p> Na ove stranice unosi se podatak do kada vrijedi socijalna iskaznica , te potpis
9.13
#129463763,doc#250421,1993_03_21_352.html u rubriku " datum upisa " upisuje datum kada je rješenje doneseno , a u rubriku " broj
9.13
#129448632,doc#250397,1993_01_2_11.html ne uračunava dan u koji pada događaj od kada treba računati trajanje roka , već se za
9.13
#129417559,doc#250393,1993_01_2_7.html prigovoru u roku od 48 sati od isteka dana kada joj je dostavljen prigovor , odnosno od
9.13
#129395673,doc#250388,1993_03_19_299.html dužni uplatiti u roku od 10 dana od dana kada su markice preuzete , a kopiju virmanskog
9.13
#129393523,doc#250383,1993_03_19_331.html zakonskoj odredbi . U odnosu na ostalu djecu , kada bi i bilo točno da se pod redovnim obrazovanjem
9.13
#129392057,doc#250381,1993_03_19_329.html mjerodavni za Sabor Republike Hrvatske kada je osporenom odredbom svrstao pojedina
9.13
#129389451,doc#250377,1993_03_19_325.html godine 1992 . </head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#129383527,doc#250368,1993_03_19_317.html godine 1992 . </head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#129313516,doc#250258,1993_02_12_204.html imaju prebivalište na području kotara , kada sudjeluju u pučanstvu općine , grada odnosno
9.13
#129302966,doc#250241,1993_02_12_188.html Kandidati za vozače mogu se osposobljavati kada su najviše jednu godinu mlađi od godina
9.13
#129299932,doc#250239,1993_02_12_186.html identična s fotografijom na dozvoli , osim kada se radi o promjeni prebivališta ili adrese
9.13
#129289800,doc#250220,1993_12_117_2277.html imenovat će povjerenika Vlade i u slučaju kada se u jedinici lokalne samouprave ne provedu
9.13
#129281508,doc#250219,1993_12_117_2276.html Porez na nasljedstva i darove ne plaća se kada se uređuju imovinski odnosi bivših supružnika
9.13
#129250266,doc#250198,1993_12_116_2267.html Porez na nasljedstva i darove ne plaća se kada se uređuju imovinski odnosi bivših supružnika
9.13
#129228079,doc#250151,1993_12_115_2223.html njegovo vijeće može organizirati grupacije , kada za to postoji interes članica udruženja
9.13
#129226237,doc#250148,1993_12_115_2220.html o uvozu plina u roku od 30 dana od dana kada je ugovor sklopljen . </p><p> IV . </p><p>
9.13
#129199625,doc#250131,1993_12_114_2203.html i uplatiti ga u roku od 5 dana od dana kada je ta činjenica utvrđena . </P> <P> Promet
9.13
#129191757,doc#250127,1993_12_114_2199.html toj prodaji i međunarodnim ugovorima , kada te isprave prodaje predstavništvo za agencijske
9.13
#129188287,doc#250116,1993_12_113_2186.html </p><p> - da može odbiti zahtjev stranke i kada su ispunjeni " pretpostavke , ako ocijeni
9.13
#129147383,doc#250087,1993_12_112_2139.html Porez na nasljedstva i darove ne plaća se kada se uređuju imovinski odnosi bivših bračnih
9.13
#129145666,doc#250082,1993_12_112_2153.html,h3 troškova u svezi s ostvarivanjem prava kada je osigurana osoba upućena u drugo mjesto
9.13
#129143458,doc#250074,1993_12_112_2146.html godine 1993 . </head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#129043881,doc#250070,1993_12_111_2133.html ne odgovaraju za obveze društva izuzev kada je to određeno ovim Zakonom . </P> <P>
9.13
#129038955,doc#250063,1993_12_110_2126.html industrijskih proizvoda od početka mjeseca kada je dionica upisana do kraja mjeseca koji
9.13
#129007627,doc#250045,1993_12_109_2111.html uz uobičajene instrumente što ih koriste kada odobravaju stambene i slične kredite iz
9.13
#128994991,doc#250043,1993_12_109_2109.html otpisuje u smislu stavka 1 . ovoga članka i kada vlasnik daruje zemljište jedinici lokalne
9.13
#128976046,doc#249989,1993_11_107_2043.html odredbama ove naredbe , organ nadzora Zavoda će kada utvrdi vrstu plemenite kovine i stupanj
9.13
#128962675,doc#249985,1993_11_107_2039.html </p><p> 5.7 . Upis se može odgoditi i onda kada su podaci koji se moraju upisati nepotpuni
9.13
#128951983,doc#249963,1993_11_106_2035.html jedne polovine </p><p> vrijednosti robe , kada roba ne podliježe plaćanju carine , kaznit
9.13
#128948897,doc#249961,1993_11_106_2033.html postotnih poena , koja je važila u vremenu kada nije plaćen javni prihod . </p><p> Na iznose
9.13
#128942836,doc#249957,1993_11_106_2029.html moraju uplatiti u roku 10 dana od dana kada su markice preuzete , a kopiju virmanskog
9.13
#128917360,doc#249918,1993_11_103_1991.html djelatnicima . </p><p> Djelatnik može bilo kada zahtijevati uvid u sadržaj kolektivnih
9.13
#128913875,doc#249905,1993_11_102_1986.html . . prvostepeni organ točno je postupio kada je primijenio članak 26 . stavak 3 . Pravilnika
9.13
#128913039,doc#249904,1993_11_102_1985.html onog dana koji po svom broju odgovara danu kada je rok otpočeo . </p><p> U skladu s iznijetim
9.13
#128893824,doc#249863,1993_11_100_1928.html donijela temeljem Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128886609,doc#249844,1993_02_10_153.html temelju općeg akta ili kolektivnog ugovora kada su povoljnija za radnike . </p><p> Članak
9.13
#128744319,doc#249812,1992_12_91_2361.html : </p><p> ( 1 ) Pod pojmom službene osobe kada je ona u ovom zakonu označena kao počinitelj
9.13
#128737019,doc#249797,1992_12_91_2387.html stope i zatezne kamatne stope u slučaju kada je ugovorena kamatna stopa veća od zatezne
9.13
#128714950,doc#249778,1992_12_91_2370.html doprinosa kao i drugi osiguranici u slučaju kada im se plaća po važećim propisima utvrđuje
9.13
#128714173,doc#249775,1992_12_91_2367.html doprinosa kao i drugi osiguranici u slučaju kada im se plaća po važećim propisima utvrđuje
9.13
#128708205,doc#249769,1992_12_90_2336.html predsjednik će zatražiti pomoć policije koja će kada dode na biralište postupiti po njegovim
9.13
#128697920,doc#249767,1992_12_90_2334.html općinskog načelnika zamjenjuje načelnika kada je zbog duže odsutnosti ili drugih razloga
9.13
#128668507,doc#249765,1992_12_90_2332.html izvješće ovlaštenog revizora unosi se datum kada je započet i okončan postupak revizije
9.13
#128664526,doc#249758,1992_12_90_2331.html za koje će taj Zakon prestati vrijediti kada budu doneseni propisi iz članka 1 . stavka
9.13
#128651305,doc#249746,1992_02_9_146.html serijski broj , datum izdavanja i rok do kada osobna iskaznica vrijedi , te mjesto za
9.13
#128650510,doc#249745,1992_02_9_145.html o poništavanju matičnog broja donosi se kada je matični broj upisan u službene evidencije
9.13
#128639195,doc#249733,1992_02_9_198.html Koeficijent popusta kupca je nula ( p = 0 ) , kada se stan prodaje djetetu čija su oba roditelja
9.13
#128626456,doc#249675,1992_12_89_2308.html zakona i drugih akata zastupničkog doma , kada je tim aktima za to ovlašten ili kada to
9.13
#128623985,doc#249671,1992_12_89_2304.html po nalogu javnog tužitelja u slučajevima kada se radi o radnjama koje imaju obilježja
9.13
#128616961,doc#249635,1992_12_88_2297.html godine 1992 . </head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#128579099,doc#249569,1992_12_86_2231.html </P> <P> - način , postupak i slučajevi kada se može tražiti njihova izmjena i dopuna
9.13
#128574639,doc#249568,1992_12_86_2230.html završeni najduže u roku 30 dana od dana kada jedna od ugovornih stana pokrene pismenu
9.13
#128565717,doc#249566,1992_12_86_2229.html djeca do navršene 15 . godine života , kada se po ovom Zakonu koriste pravom na povlaštenu
9.13
#128549478,doc#249559,1992_12_86_2222.html površina ne može biti manja od 100 m2 , osim kada se organizira kao putujuća radnja . </P>
9.13
#128548015,doc#249558,1992_12_86_2221.html odmah , a najkasnije u roku 30 dana od dana kada ih je kupila . </P> <P> Članak 4 . </P>
9.13
#128543996,doc#249543,1992_12_85_2206.html kojem je vozilo registrirano , odnosno kada je produžena valjanost registracije . Ako
9.13
#128540331,doc#249529,1992_12_84_2183.html privatizaciju , upravljanje državnom imovinom kada je to određeno zakonom ili odlukom Vlade
9.13
#128504213,doc#249528,1992_12_84_2182.html - za traktore , te za bicikle i mopede kada se kreću biciklističkom stazom ili trakom
9.13
#128452650,doc#249443,1992_11_80_2106.html akademijama može biti odobren popust do 80 % kada se djela izvode u svrhu nastave . </p><p>
9.13
#128448972,doc#249442,1992_11_80_2105.html korištenje glazbenih izvedbenih materijala , kada im je vlasnik domaća pravna ili fizička
9.13
#128435510,doc#249423,1992_11_79_2063.html banke Hrvatske , koja je važila u vremenu kada nije plaćen porez na promet , uvećane za
9.13
#128410745,doc#249368,1992_11_77_2020.html djeca do navršene 15 . godine života , kada se po ovom Zakonu koriste pravom na povlaštenu
9.13
#128403809,doc#249367,1992_11_77_2019.html stavka 1 . ovoga članka mora se ukloniti kada prestane potreba njezinog korištenja .
9.13
#128394094,doc#249366,1992_11_77_2018.html obavlja autotaksi prijevoz osoba , osim kada obavlja autotaksi prijevoz osoba u linijskom
9.13
#128384331,doc#249365,1992_11_77_2017.html neophodnih radova na željezničkoj pruzi , kada o tome ovisi sigurnost prometa , a koji
9.13
#128374756,doc#249344,1992_11_76_1994.html . </P> <P> Ovaj Sporazum stupa na snagu kada ga potpišu ovlašteni predstavnici sudionika
9.13
#128361148,doc#249322,1992_11_74_1965.html Republike Hrvatske drugačije uredi , ili kada Zastupnički dom utvrdi prestanak njihovog
9.13
#128353185,doc#249288,1992_11_73_1956.html , za isplatu dinarske protuvrijednosti kada banke otkupljuju devize s devizne štednje
9.13
#128341069,doc#249251,1992_10_72_1920.html tečaja Narodne banke Hrvatske , za dan kada se utvrđuje građevinska vrijednost etalonskog
9.13
#128340364,doc#249250,1992_10_72_1919.html članka 2 . stavak 1 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128339580,doc#249249,1992_10_72_1918.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128338947,doc#249245,1992_10_71_1895.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128338576,doc#249244,1992_10_71_1894.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128337881,doc#249243,1992_10_71_1893.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128337047,doc#249242,1992_10_71_1892.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128335196,doc#249241,1992_10_71_1891.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128334762,doc#249240,1992_10_71_1890.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128334423,doc#249239,1992_10_71_1889.html članka 2 . stavak 1 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128333643,doc#249238,1992_10_71_1888.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128331367,doc#249237,1992_10_71_1887.html osnovi članka 2 . Zakona o odredivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128330809,doc#249234,1992_10_71_1903.html može odobriti centar za socijalni rad , kada utvrdi da se naknada u novcu ne koristi
9.13
#128322750,doc#249212,1992_10_70_1880.html otvorenosti . </p><p> IV . </p><p> Vrijeme kada su zrakoplovna pristaništa otvorena računa
9.13
#128315798,doc#249195,1992_10_70_1864.html policajca ; </p><p> - pravosudni policajac - kada provede 4 godine u zvanju mlađeg pravosudnog
9.13
#128314122,doc#249194,1992_10_70_1863.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128307854,doc#249181,1992_02_7_129.html sadrži : </p><p> 1 ) dan , mjesec i godinu kada je dezinfekcija obavljena i mjesto obavljanja
9.13
#128303633,doc#249175,1992_10_69_1823.html iz stavka 3 . ovoga članka nije potrebna kada prebivalište drugog roditelja nije poznato
9.13
#128289345,doc#249157,1992_10_69_1820.html Hrvatske u inozemstvu i iseljenicima , kada obveznicama plaćaju dionice ili udjele
9.13
#128095147,doc#249058,1992_10_66_1732.html rezultate rada na svom radnom mjestu , samo kada se to utvrdi u odgovarajućem postupku uz
9.13
#128093549,doc#249054,1992_10_65_1725.html članka 2 . stavak 1 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128093328,doc#249053,1992_10_65_1724.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128092318,doc#249051,1992_10_65_1722.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128085939,doc#249049,1992_10_65_1720.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128074848,doc#249018,1992_10_64_1701.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#128072723,doc#249016,1992_10_63_1679.html obavljena u isto ili približno isto vrijeme kada se uvozi roba za koju se utvrđuje carinska
9.13
#128070156,doc#249015,1992_10_63_1678.html stavak 1 . točka 2 . Carinskog zakona , kada se zahtjev za oslobađanje od plaćanja carine
9.13
#128063422,doc#249010,1992_10_63_1673.html,H3 UPUTU </head><head> o uvjetima i slučajevima kada se neće naplaćivati osiguranje niti polagati
9.13
#128057017,doc#249008,1992_10_63_1672.html . stavak 1 . točka 1 . Carinskog zakona kada dolazeći iz inozemstva prelazi carinsku
9.13
#128047385,doc#249004,1992_10_63_1687.html primjerak izvozne carinske deklaracije kada se sva količina robe ukrca u zrakoplov
9.13
#128032462,doc#249002,1992_10_63_1685.html robe ) upisuje se dan . mjesec i godina do kada robu treba predati prijamnoj , odnosno
9.13
#128022830,doc#248997,1992_10_62_1660.html prema stavku 1 . ove točke , smatra se dan kada je izvršena uplata na ime namirenja dospjelih
9.13
#128021394,doc#248996,1992_10_62_1659.html,H3 podnijeta potpuna dokumentacija i u slučajevima kada se ne podnosi carinska deklaracija </head>
9.13
#128020878,doc#248994,1992_10_62_1657.html biti dulje od šest mjeseci , počev od dana kada je Hrvatska gospodarske komora dostavila
9.13
#128008243,doc#248986,1992_10_62_1669.html komisije mogu dati nalaz i mišljenje samo kada rade u punom sastavu . </P> <P> Nalaz i
9.13
#127994431,doc#248981,1992_10_62_1664.html postupak komisije u roku tri dana od dana kada je zapisnik izvješen na oglasnu ploču .
9.13
#127990303,doc#248977,1992_10_61_1644.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127989525,doc#248976,1992_10_61_1643.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127988427,doc#248975,1992_10_61_1642.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127988127,doc#248974,1992_10_61_1641.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127987447,doc#248973,1992_10_61_1640.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127986653,doc#248972,1992_10_61_1639.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127986405,doc#248971,1992_10_61_1638.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127986173,doc#248970,1992_10_61_1637.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike
9.13
#127985579,doc#248969,1992_10_61_1636.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127968391,doc#248957,1992_10_60_1583.html ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe , a kada se radi o namirnicama životinjskog podrijetla
9.13
#127958015,doc#248948,1992_10_60_1582.html Zdravstveni pregledi tih osoba obavljaju se i kada se zarazne bolesti pojave na radnom mjestu
9.13
#127946046,doc#248944,1992_10_60_1623.html potraživanja od inozemstva ) . </P> <P> U slučaju kada ima više sudionika u izvoznom poslu , za
9.13
#127935079,doc#248903,1992_02_6_98.html popusta kupca je nula . </p><p> ( p = o ) kada se stan prodaje djetetu čija su oba roditelja
9.13
#127933759,doc#248902,1992_02_6_97.html nova alineja 5 . koja glasi : " - 30 % kada stan kupuje supružnik ili malodobno dijete
9.13
#127932605,doc#248899,1992_02_6_94.html 6 . </p><p> Ova uredba prestaje vrijediti kada njome uređena pitanja Sabor Republike Hrvatske
9.13
#127925276,doc#248892,1992_02_6_114.html Hrvatska vodoprivreda " ) - u svim slučajevima kada zakonom na to nije izričito ovlaštena Uprava
9.13
#127924252,doc#248891,1992_02_6_113.html cijeli dan . Dnevni iznos naknada dobiva se kada se mjesečni iznos podijeli sa 30 . </p><p>
9.13
#127899255,doc#248877,1992_09_59_1578.html domu odluku o prestanku mandata zastupniku kada se ispune zakonom predviđeni uvjeti i obavještava
9.13
#127893745,doc#248856,1992_09_57_1533.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127884374,doc#248836,1992_09_57_1546.html izvođenje dokaza predlože obje stranke ili kada ga Izbrani sud odredi po službenoj dužnosti
9.13
#127879131,doc#248823,1992_09_56_1484.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127848040,doc#248735,1992_09_55_1445.html pravilu kod izbora i imenovanja u slučaju kada je broj predloženih kandidata veći od broja
9.13
#127846921,doc#248733,1992_09_54_1429.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127846735,doc#248732,1992_09_54_1428.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127846307,doc#248731,1992_09_54_1427.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127846083,doc#248730,1992_09_54_1426.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127842519,doc#248714,1992_09_53_1409.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127829294,doc#248622,1992_08_50_1316.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127824057,doc#248614,1992_08_50_1324.html , učenički domovi i druge pravne osobe kada podnose zahtjev za utvrđivanje uvjeta za
9.13
#127809532,doc#248586,1992_08_49_1275.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127809271,doc#248585,1992_08_49_1274.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127808530,doc#248584,1992_08_49_1273.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127807004,doc#248578,1992_08_49_1272.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127799796,doc#248567,1992_08_49_1271.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127747977,doc#248510,1992_07_47_1219.html pet odnosno tri promatrača pa čak i onda kada postoje tehnički uvjeti da rad tijela prati
9.13
#127728848,doc#248492,1992_07_47_1225.html potrebi , ali najmanje četiri puta godišnje , kada se obvezno razmatraju izvještaji o poslovanju
9.13
#127726676,doc#248490,1992_07_47_1223.html njihovom mišljenju posebno dolazi do izražaja kada se istovremeno putem HTV-a prezentiraju
9.13
#127724880,doc#248486,1992_07_46_1184.html </head><p> Na temelju Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike
9.13
#127724452,doc#248485,1992_07_46_1183.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127723884,doc#248484,1992_07_46_1182.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127704602,doc#248433,1992_07_45_1164.html <p> U članku 7 . Pravilnika određeno je od kada i do kada osiguranici koji osobnim radom
9.13
#127703997,doc#248431,1992_07_45_1163.html podnijeta je Sudu u roku od mjesec dana od dana kada su tužitelji primili spomenutu presudu
9.13
#127696757,doc#248413,1992_07_45_1146.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127694079,doc#248411,1992_07_45_1144.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike
9.13
#127691714,doc#248404,1992_07_44_1101.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127682641,doc#248387,1992_07_44_1119.html prigovoru u roku od 48 sati od isteka dana kada joj je dostavljen prigovor odnosno , od
9.13
#127681217,doc#248386,1992_07_44_1118.html prigovoru u roku od 48 sati od isteka dana kada joj je dostavljen prigovor odnosno od isteka
9.13
#127678529,doc#248385,1992_07_44_1099.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike
9.13
#127678367,doc#248384,1992_07_44_1117.html ne uračunava dan u koji pada događaj od kada treba računati trajanje roka , već se za
9.13
#127655418,doc#248369,1992_07_43_1087.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127646980,doc#248346,1992_07_42_1078.html nekome onemogućeno da ga ponovno stekne kada se za to stvore zakonom propisane pretpostavke
9.13
#127627528,doc#248311,1992_06_41_1044.html potraživanja od inozemstva ) . </p><p> U slučaju kada ima više sudionika u izvoznom poslu , za
9.13
#127624958,doc#248307,1992_06_41_1040.html usavršavanja iz prethodnog stavka , izuzetno , kada to interesi službe nalažu , djelatnik se
9.13
#127620042,doc#248306,1992_06_40_1022.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127617785,doc#248304,1992_06_40_1020.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127616673,doc#248303,1992_06_40_1019.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike
9.13
#127615432,doc#248302,1992_06_40_1018.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike
9.13
#127615036,doc#248301,1992_06_40_1017.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike
9.13
#127614347,doc#248300,1992_06_40_1016.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127611630,doc#248299,1992_06_40_1015.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127609594,doc#248298,1992_06_40_1014.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127607969,doc#248297,1992_06_40_1030.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127607450,doc#248296,1992_06_40_1029.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127607126,doc#248295,1992_06_40_1028.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127606929,doc#248294,1992_06_40_1027.html temelju članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127606554,doc#248293,1992_06_40_1026.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127606213,doc#248292,1992_06_40_1025.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127606012,doc#248291,1992_06_40_1024.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti Uredbe Vlade Republike
9.13
#127593307,doc#248290,1992_06_40_1023.html osnovi članka 2 . Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127588297,doc#248286,1992_02_4_65.html iz članka 4 . točke 2 . ovoga pravilnika kada oni putuju zajedno s njime . Ako postoje
9.13
#127583116,doc#248276,1992_06_39_989.html,h3 <head> o proglašenju Zakona o određivanju kada prestaju vrijediti uredbe Vlade Republike
9.13
#127579892,doc#248255,1992_06_38_959.html Republike Hrvatske . Već sama činjenica - kada i ne bi bilo članka 6 . Ustavnog zakona
9.13
#127573819,doc#248220,1992_06_38_960.html zaštite nacionalnog identiteta posebno kada žele kao pripadnici određene manjine ostvariti
9.13
#127562264,doc#248206,1992_06_36_937.html radi podržavanja kandidature . Međutim , kada birači predlažu kandidate za zastupnika
9.13
#127548698,doc#248196,1992_06_35_923.html Republičkog zavoda za statistiku , a za dan kada se utvrđuje vrijednost etalonskog objekta
9.13
#127543501,doc#248186,1992_06_34_922.html ( PGDP ) manjim od 3600 vozila odnosno kada je srednja vremenska praznina prometnog
9.13
#127542117,doc#248183,1992_06_34_919.html najavi leta . </p><p> III . </p><p> Vrijeme kada su zrakoplovna pristaništa iz točke 1 .
9.13
#127540687,doc#248182,1992_06_34_918.html,h3 poslova posredovanja pri zapošljavanju kada te poslove obavlja pravni subjekt izvan
9.13
#127511109,doc#248133,1992_06_33_822.html ovoga zakona , u roku tri mjeseca od dana kada mu je stan ponuđen . </p><p> Ukoliko davatelj
9.13
#127506262,doc#248130,1992_06_33_819.html vodi prekršajni postupak u prvom stupnju kada je to ovim Zakonom određeno . </p><p> Članak
9.13
#127498081,doc#248129,1992_06_33_818.html profesionalnu djelatnost ; </p><p> 2 . žena kada navrši 55 godina ili muškarac kad navrši
9.13
#127486635,doc#248115,1992_06_33_816.html </p><p> Vlada Republike Hrvatske smije , kada zaključi da postoji interes Republike Hrvatske
9.13
#127483824,doc#248110,1992_06_33_848.html ovom Sudu u roku od mjesec dana od dana kada je tužiteljica primila spomenuto rješenje
9.13
#127481901,doc#248104,1992_06_33_815.html . </p><p> Članak 14 . </p><p> U slučajevima kada Vlada Republike Hrvatske , izričito zahtijeva
9.13
#127455289,doc#248074,1992_06_32_812.html ocjene o nastanku invalidnosti ili do dana kada osiguranik navršava 40 godina staža osiguranja
9.13
#127443492,doc#248073,1992_06_32_811.html ocjene o nastanku invalidnosti ili do dana kada osiguranik navršava 40 godina staža osiguranja
9.13
#127439205,doc#248063,1992_06_32_802.html sredstava Republičkog fonda kao i u slučaju kada se osiguraniku izvrši povrat sredstava
9.13
#127436636,doc#248062,1992_06_32_801.html spreme . </p><p> Iznimno od prethodne stavke . kada je plaća ugovorena u iznosu koji je veći
9.13
#127427005,doc#248047,1992_06_32_787.html ili više putovanja , osim u slučajevima kada stranac dolazi na službu u Republiku Hrvatsku
9.13
#127382337,doc#247965,1992_05_29_721.html sijećnja do 31 . prosinca tekuće godine , kada s , smatra zaključenom i odlaže u arhivu
9.13
#127362946,doc#247909,1992_05_27_647.html </p><p> Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu kada ga proglase Društveno-političko vijeće
9.13
#127348935,doc#247899,1992_05_27_664.html o poništavanju matičnog broja u slučaju kada su greškom određena dva ili više matičnih
9.13
#127345666,doc#247885,1992_05_26_615.html 12 . </p><p> Ova uredba prestaje vrijediti kada njome uređena pitanja Sabor Republike Hrvatske
9.13
#127341606,doc#247875,1992_05_26_639.html,h3 troškova u svezi s ostvarivanjem prava kada je osigurana osoba upućena u drugo mjesto
9.13
#127335267,doc#247861,1992_05_26_626.html , za isplatu dinarske protuvrijednosti kada banke otkupljuju devize s devizne štednje
9.13
#127318089,doc#247850,1992_04_25_590.html zdravstvenu sposobnost ima radnik u slučaju kada od prestanka radnog odnosa do zasnivanja
9.13
#127297619,doc#247810,1992_04_24_574.html , za isplatu dinarske protuvrijednosti kada banke otkupljuju devize s devizne štednje
9.13
#127289395,doc#247807,1992_04_24_553.html izvršenja kazne nastupa u svakome slučaju kada protekne dvaput onoliko vremena koliko
9.13
#127276240,doc#247758,1992_04_22_492.html </p><p> Članak 10 . </p><p> Registar može , kada za to postoje opravdani razlozi , obavljanje
9.13
#127274356,doc#247757,1992_04_22_491.html voditelja javnog okupljanja . U slučaju kada se javno okupljanje održava na javnim prometnim
9.13
#127269272,doc#247756,1992_04_22_490.html predstavnici redakcije , a stupa na snagu kada ga odobri redakcija dvotrećinskom većinom
9.13
#127267278,doc#247753,1992_04_22_489.html rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada joj je dostavljen prigovor , odnosno od
9.13
#127257903,doc#247742,1992_04_22_488.html rješenje o prigovoru u roku od 48 sati od dana kada joj je dostavljen prigovor odnosno od dana
9.13
#127251407,doc#247729,1992_04_21_478.html Hrvatskoj gospodarskoj komori istovremeno kada Ministarstvo prometa i veza podnosi zahtjev
9.13
#127247683,doc#247722,1992_04_21_487.html naknada za troškove prijevoza i u slučaju kada je udaljenost između tih mjesta veća od
9.13
#127246447,doc#247718,1992_04_21_483.html odredba obvezu snošenja tih troškova , kada se radi o objektima koji su već priključeni
9.13
#127236579,doc#247714,1992_04_20_470.html propisan broj vezne oznake i poziv na broj kada se osnova - dokument ( faktura , ugovor
9.13
#127187119,doc#247683,1992_04_19_426.html povrijeđeno njegovo pravo , odnosno od dana kada je saznao za povredu prava . U protivnom
9.13
#127181074,doc#247680,1992_04_19_425.html automatskom obradom podataka . U slučajevima kada se popis birača vodi u obliku kartoteke
9.13
#127176952,doc#247669,1992_04_19_424.html u slučajevima utvrđenim ovim zakonom , kada se radna dozvola izdaje i na zahtjev stranca
9.13
#127172039,doc#247658,1992_04_19_423.html kojoj je završio srednju školu ; </p><p> - kada se ispiše iz srednje škole ; </p><p> - kad
9.13
#127163856,doc#247643,1992_03_18_406.html obavljenu uslugu u roku od 60 dana od dana kada je roba izvezena odnosno kada je usluga
9.13
#127132964,doc#247627,1992_03_18_411.html potraživanja od inozemstva ) . </p><p> U slučaju kada ima više sudionika u izvoznom poslu , za
9.13
#127106348,doc#247613,1992_03_16_393.html godine 1991 . </head><p> 1 . U slućajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#127101558,doc#247601,1992_03_16_382.html u godini 1992 . </head><p> 1 . U slučaju kada je stjecanje prava na obiteljsku mirovinu
9.13
#127100905,doc#247597,1992_03_16_378.html uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine , kojima
9.13
#127099294,doc#247594,1992_03_16_376.html iz godine 1992 . </head><p> 1 . U slučaju kada se mirovinska osnovica , od koje se individualnom
9.13
#127094999,doc#247586,1992_03_16_368.html i to : 861 : HRD </P> <P> 2 . U slučaju kada se doprinos plaća za vrijeme kraće od mjesec
9.13
#127086887,doc#247575,1992_03_16_358.html uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine , kojima
9.13
#127085130,doc#247571,1992_03_16_355.html drugom poslu </head><p> 1 . U slučajevima kada se određuje naknada osobnog dohotka zbog
9.13
#127084754,doc#247570,1992_03_16_354.html godine 1991 . </head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#127076573,doc#247552,1992_03_15_336.html regionalnih saveza . </p><p> U Savez se , kada to odgovara zajedničkim interesima mogu
9.13
#127068926,doc#247526,1992_03_14_309.html s radom danom upisa u sudski registar , kada prestaje s radom Društveno poduzeće " Plitvice
9.13
#127067345,doc#247524,1992_03_14_307.html s radom danom upisa u sudski registar , kada prestaje s radom Uprava nacionalnoga parka
9.13
#127066546,doc#247523,1992_03_14_306.html s radom danom upisa u sudski registar , kada prestaje s radom Uprava Nacionalnoga parka
9.13
#127064002,doc#247519,1992_03_14_303.html Taksa po ovom tarifnom broju ne plaća se , kada se zbog prometne ili neke druge nesreće
9.13
#127056160,doc#247509,1992_03_13_283.html 1992 . godine . </P> <P> U slučajevima kada organizacija zdravstva nije imala zaključen
9.13
#127053006,doc#247507,1992_03_13_281.html , a najkasnije u roku od 8 dana od dana kada je provjera završena , podnijeti izvješće
9.13
#127047563,doc#247503,1992_03_13_277.html i njihov raspored , te visina vodostaja kada na pojedinim sektorima i dionicama počinje
9.13
#127029495,doc#247482,1992_03_12_266.html za stranke . </P> <P> U svim slučajevima kada se u specijaliziranoj veterinarskoj ambulanti
9.13
#127017402,doc#247470,1992_03_11_237.html računa za redovno poslovanje , odnosno kada se za to ukaže potreba . </P> <P> Članak
9.13
#127011651,doc#247459,1992_02_10_215.html izvođenje dokaza predlože obje stranke ili kada Izbrani sud odredi po službenoj dužnosti
9.13
#127002508,doc#247450,1992_02_10_233.html izrađuje po mjeri , može se isporučiti tek kada za to ovlašteni djelatnik Republičkog fonda
9.13
#126984465,doc#247422,1992_01_1_15.html mora se cijepiti u roku od 14 dana od dana kada je dostigao starost od četiri mjeseca ,
9.13
#126983227,doc#247421,1992_01_1_14.html kojima nisu nosili uniformu , </p><p> 4 . kada je do umirovljenja po sili zakona ostalo
9.13
#126962070,doc#247407,1991_02_9_233.html objavu oglasa u " Narodnim novinama " , kada se nova radna knjižica izdaje zbog gubitka
9.13
#126956414,doc#247397,1991_02_9_205.html to najdalje do 31 . prosinca 1991 . do kada je upravni odbor Poduzeća za te djelatnosti
9.13
#126950302,doc#247388,1991_02_9_215.html stava 1 . i 2 . ovoga člana i u slučaju kada kolektivni ugovor nije u skladu s ustavom
9.13
#126942274,doc#247380,1991_02_8_186.html u poslove unutrašnje nadležnosti , osim kada je to dopušteno pravilima međunarodnog
9.13
#126940287,doc#247375,1991_02_8_202.html godine 1980 . </head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#126925909,doc#247366,1991_02_8_193.html se priključuju na mrežu isporučitelja , kada se to od njega traži , odnosno dužan je
9.13
#126916122,doc#247352,1991_12_73_1908.html potraživanja od inozemstva ) . </P> <P> U slućaju kada ima više sudionika u izvoznom poslu , za
9.13
#126910613,doc#247345,1991_12_73_1902.html stana u konvertibilnim devizama odobrava se kada je ugovor o kupnji stana zaključen do 19
9.13
#126903521,doc#247340,1991_12_73_1897.html 6 . </P> <P> Istraga se mora pokrenuti kada postoji osnovana sumnja da je učinjeno
9.13
#126892438,doc#247328,1991_12_73_1886.html stečena zajedničkim radom bračnih drugova i kada se prenosi vlasništvo na nekretnine u skladu
9.13
#126882122,doc#247321,1991_12_73_1880.html doprinosa kao i drugi osiguranici u slučaju kada im se osobni dohodak po važećim propisima
9.13
#126870583,doc#247302,1991_12_71_1850.html obavljene usluge u roku od 60 dana od dana kada je roba izvezena , odnosno kada je usluga
9.13
#126856212,doc#247281,1991_12_70_1839.html " u paušalnom iznosu od 90.00 dinara , kada se prijevoz koristi na području grada ,
9.13
#126844949,doc#247258,1991_02_7_167.html zaštitu privatnog života osim u slučajevima kada se ovaj posljednji odražava na javni život
9.13
#126842819,doc#247256,1991_02_7_182.html množi s koeficijentom , koji se dobije kada se masa isplaćenih osobnih dohodaka u mjesecu
9.13
#126824585,doc#247232,1991_12_68_1799.html </P> <P> Članak 31 . </P> <P> U slučaju kada su skijaške staze pripremljene umjetnim
9.13
#126815357,doc#247229,1991_12_68_1796.html isprave mogu se upotrijebiti u druge svrhe kada na njih bude plaćena odgovarajuća taksa
9.13
#126796555,doc#247198,1991_12_66_1764.html godine 1991 . </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem
9.13
#126765697,doc#247100,1991_12_65_1672.html popusta kupcu stana za plaćanje u devizama kada se stan prodaje prema Zakonu o prodaji
9.13
#126754154,doc#247086,1991_12_64_1658.html potraživanja od inozemstva ) . </P> <P> U slučaju kada ima više sudionika u izvoznom poslu , za
9.13
#126745518,doc#247079,1991_11_63_1639.html civilnu službu mora u roku 8 dana od dana kada je morao pristupiti izvršavanju civilne
9.13
#126732079,doc#247051,1991_11_61_1601.html zakona , osim kod putujućih zabavnih radnja kada mijenjaju mjesto privremenog boravišta
9.13
#126709789,doc#247033,1991_11_60_1591.html cestama ; </P> <P> 5 . vozila iz popisa , kada su na korištenju u Hrvatskoj vojsci , označavaju
9.13
#126676494,doc#247006,1991_11_59_1578.html obavljanja djelatnosti socijalne zaštite , kada ostvaruju sredstva u okviru Fonda ; </P>
9.13
#126672166,doc#246998,1991_11_59_1570.html </P> <P> Ovaj ustavni zakon stupa na snagu