Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#193289091,doc#293681,2009_03_37_831.html bodovanju stana od 20 . veljače 1995 . , kada je na licu mjesta utvrđeno da je terasa
#193292373,doc#293682,2009_03_37_809.html okvirima koje je donijela Komisija uvijek kada je predmetna mjera potpore unutar područja
#193335587,doc#293709,2009_03_38_865.html potrebno poduzeti detaljnije provjere ili kada je to potrebno radi zaštite dostojanstva
#193343769,doc#293712,2009_03_38_868.html nacionalne jurisdikcije zaustavit će se kada dobiju odgovarajući signal , u okviru Međunarodnog
#193345397,doc#293713,2009_03_38_869.html postala pravomoćna 14 . prosinca 2005 . , kada je presudom Županijskog suda u Rijeci broj
#193347607,doc#293714,2009_03_38_870.html osporenim rješenjima te postavlja pitanje kada i na koji način je utvrđeno da je ugrožen
#193358601,doc#293716,2009_03_38_871.html suglasnost zakona s Ustavom i u slučaju kada je određeni zakon već ranije bio predmetom
#193363664,doc#293722,2009_03_39_882.html stavka 1 . Potpora je dodijeljena u trenutku kada se jamstvo izdaje , a ne u trenutku kada
#193373476,doc#293725,2009_03_39_887.html što se smatra odgovarajućim smještajem kada je nezaposlenoj osobi ponuđeno zaposlenje
#193373953,doc#293726,2009_03_39_888.html poslova osiguranja za slučaj nezaposlenosti , kada te djelatnosti obavljaju pravne i fizičke
#193383447,doc#293731,2009_03_39_892.html vrijednost utrošene otopine joda za titraciju , kada se umjesto otopine šećera upotrebljava
#193397812,doc#293733,2009_03_39_894.html slanje pošiljke uz dostavnicu , a u slučaju kada se dostavlja faksom , obvezna je naknadna
#193409087,doc#293734,2009_03_39_895.html obzira na broj uzoraka i slanje na pretragu kada je to navedeno u ZVDU ) . </p><p> 2 ) Visina
#193410674,doc#293736,2009_03_39_897.html za slijetanje i uzlijetanje . U slučaju kada je uzlijetanje zrakoplova ili helikoptera
#193424096,doc#293741,2009_03_39_903.html Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno
#193429664,doc#293744,2009_03_39_880.html podnijeti novu obavijest osim u slučaju kada sva nadležna tijela provoza i odredišta
#193439691,doc#293748,2009_01_4_123.html regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom
#193451110,doc#293757,2009_01_4_118.html nazivnoj brzini , promjene nosivosti gume kada se upotrebljava pri brzinama različitim
#193468890,doc#293770,2009_04_40_924.html oplemenjivanje i transport lokalnim cjevovodima ( kada su u tehnološkoj svezi s odobrenim eksploatacijskim
#193477812,doc#293772,2009_04_40_926.html određeno vrijeme iznimno se može sklopiti kada za to postoji stvaran i važan razlog ,
#193525964,doc#293789,2009_04_41_944.html može odobriti svojim veleprodajnim kupcima kada kupuju robu iz prodajne ponude poduzetnika
#193535922,doc#293795,2009_04_41_930.html može se zabraniti ili privremeno zabraniti kada to opravdava epizootiološka situacija u
#193539750,doc#293798,2009_04_41_934.html učitelja i bez raspisivanja javnog natječaja kada za to postoji stvaran i važan razlog . </p>
#193549387,doc#293803,2009_04_42_968.html tijelima poduzimanje zakonskih mjera u slučaju kada davatelji donose ili primjenjuju cijene
#193570480,doc#293808,2009_04_42_973.html navedenog , predlagatelj smatra da u slučaju kada primatelj leasinga parkira vozilo i ne
#193574602,doc#293810,2009_04_42_975.html navedenog , predlagatelj smatra da u slučaju kada primatelj leasinga parkira vozilo i ne
#193576761,doc#293811,2009_04_42_976.html navedenog , predlagatelj smatra da u slučaju kada primatelj leasinga parkira vozilo i ne
#193578973,doc#293812,2009_04_42_977.html II . odredio da će se postupak nastaviti kada podnositeljica dokaže postojanje pravnog
#193583129,doc#293814,2009_04_42_979.html navedenog , predlagatelj smatra da u slučaju kada primatelj leasinga parkira vozilo i ne
#193589423,doc#293816,2009_04_42_982.html treba sagledati kao jedinstvenu cjelinu kada se ocjenjuje je li u postupku povrijeđeno
#193590085,doc#293817,2009_04_42_983.html dopuštenom pravnom lijeku , pa niti u slučaju kada žalitelja zastupa odvjetnik . Poziva se
#193595224,doc#293819,2009_04_42_954.html može trajati duže od 5 radnih dana od dana kada je davatelj broja zaprimio Zahtjev za prijenos
#193599678,doc#293820,2009_04_43_993.html revalorizirat će se u trenutku dospijeća kada nastupi uvećanje ili umanjenje indeksa
#193606375,doc#293829,2009_04_43_1010.html slučaju iz stavka 1 . ovoga članka uputit će kada to smatra potrebnim korisnika sustava na
#193635734,doc#293837,2009_04_43_1019.html duljine svakog sudskog postupka – pa i onda kada se dva odvojena postupka u pogledu razumnog
#193642434,doc#293840,2009_04_43_1022.html . siječnja 2008 . godine od 19.10 sati kada je uhićen , te da mu je pritvor prvotno
#193645068,doc#293841,2009_04_43_986.html te ovisno o razini športskog natjecanja kada redarsku službu moraju činiti redari zaposlenici
#193672985,doc#293855,2009_04_45_1041.html 2 . ovog članka , a u svim slučajevima kada se predviđa obavljanje kirurških zahvata
#193692654,doc#293869,2009_04_45_1032.html osnovane od Republike Hrvatske . Za slučaj kada Zaklada financira istraživanja , postotak
#193693200,doc#293870,2009_04_45_1033.html proknjižit će se u roku od dva dana od dana kada carinarnica to utvrdi i bude u mogućnosti
#193701154,doc#293878,2009_04_46_1064.html izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće
#193704384,doc#293882,2009_04_46_1057.html roku od godine dana računajući od dana kada ga je ravnatelj Zavoda imenovao za člana
#193711850,doc#293887,2009_04_46_1062.html izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće
#193715066,doc#293888,2009_04_47_1065.html najkasnije u roku od osam dana od dana kada je zatražena . </p><p> Odbijanje pružanja
#193741225,doc#293900,2009_04_48_1085.html prozora i isključivanjem strujnoga toka kada se u spremištu ne radi , </p><p> – redovitim
#193749495,doc#293920,2009_04_48_1110.html sljedeće : </p><p> – u 100 % - tnom iznosu kada je preostali rok dospijeća dulji od pet
#193772619,doc#293921,2009_04_48_1111.html Standardizirani pristup ) , u svim slučajevima kada investicijsko društvo ne provodi raspoređivanje
#193777067,doc#293922,2009_04_48_1112.html određenoj drugoj ugovornoj strani visoka kada je PD te druge ugovorne strane visok . </p>
#193863184,doc#293924,2009_04_48_1114.html Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno
#193869965,doc#293932,2009_04_49_1125.html tretirati odvojeno . Naime , u situaciji kada bi operatori kao što je H1 morali pružati
#193873866,doc#293933,2009_04_49_1126.html zatražiti da se učine izmjene u tim ugovorima , kada je to opravdano , u svrhu osiguravanja
#193888368,doc#293964,2009_04_49_1118.html se na sljedeći način : dobra se bilježe kada su stvarno potrošena ( a ne kada su kupljena
#193909510,doc#293966,2009_04_49_1156.html depozitarnom društvu , postupanje Društva kada se radi o poslovanju na stranim tržištima
#193912961,doc#293969,2009_04_49_1119.html ) Upravno vijeće pravovaljano odlučuje kada je sjednici nazočno više od polovine ukupnog
#193917326,doc#293971,2009_04_49_1121.html ponude u iznosu od 610,00 kn . U slučaju kada korisnik raskida ugovor u prvoj trećini
#193924442,doc#293975,2009_01_5_134.html kojoj se pridržava posebnih uputa klijenta kada daje ili prosljeđuje nalog na izvršenje
#193926248,doc#293976,2009_01_5_136.html </p><p> Trgovinski dan </p><p> Trgovinski dan kada je transakcija izvršena </tr></p><p><tr>
#193928067,doc#293977,2009_01_5_137.html sukladno člancima 132 . i 334 . Zakona kada isti upravljaju sustavima trgovanja koji
#193935589,doc#293978,2009_01_5_138.html pomoćnih usluga na temelju imovine izvedenica kada su te investicijske usluge i aktivnosti
#193940167,doc#293979,2009_01_5_139.html društvo ostvaruje najnižu razinu likvidnosti kada pokazatelj likvidnosti investicijskog društva
#193945469,doc#293981,2009_01_5_125.html vrste goriva koje se uzorkuje i datumom kada se planira izvođenje uzorkovanje za svaki
#193945769,doc#293982,2009_01_5_147.html na odnosnom uređenom tržištu , posebno kada te aktivnosti vode do značajne promjene
#193947386,doc#293983,2009_01_5_148.html savjetovanja drugih nadležnih tijela , posebno kada postoje usporediva tržišta po strukturi
#193964503,doc#293990,2009_04_50_1172.html drugih zemljišta za izgradnju priključka , kada je priključak moguće izvesti samo korištenjem
#193971139,doc#293992,2009_04_50_1174.html , dosegnut na kraju krivulje povlačenja kada je radni volumen potpuno povučen . </p><p>
#193980880,doc#294003,2009_04_50_1190.html , datum prvog dana bolovanja , te datum kada se osiguranik mora javiti na kontrolu izabranom
#193986131,doc#294004,2009_04_50_1191.html donijeti samo iznimno i to u slučajevima kada je to zakonom određeno . </p><p> Također
#193988844,doc#294005,2009_04_50_1192.html . Zakona o parničnom postupku nastaviti kada se za to ispune uvjeti i meritorno riješiti
#193993578,doc#294008,2009_04_50_1195.html pogrešno primijenili materijalno pravo kada su prihvatili tužbeni zahtjev . U obrazloženju
#194000073,doc#294020,2009_04_51_1201.html Za potrebe ovoga Pravilnika koriste se , kada je primjenjivo , pojmovi iz članka 2 .
#194033019,doc#294030,2009_04_52_1222.html osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih
#194050527,doc#294031,2009_04_52_1223.html osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih
#194065870,doc#294032,2009_04_52_1224.html Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno
#194068437,doc#294033,2009_04_52_1225.html odluka u razdoblju od 11 . svibnja 2004 . , kada je donesena , do 29 . studenog 2004 . ,
#194081541,doc#294039,2009_04_52_1213.html 1999 . godine do 30 . siječnja 2008 . , kada uslijed preoblikovanja navedenog poduzetnika
#194085671,doc#294040,2009_04_52_1214.html nema ugovore s vanjskim izvođačima . Stoga kada takvi ugovori budu sklopljeni , cijene
#194091536,doc#294043,2009_05_53_1235.html pomagalo daje ovlašteni radnik Zavoda , te kada utvrdi da osigurana osoba ispunjava propisane
#194094966,doc#294044,2009_05_53_1236.html moguće , dio svakoga prednjeg kotača i kada su ispunjeni sljedeći zahtjevi . </p><p>
#194103095,doc#294061,2009_05_53_1252.html Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno
#194107869,doc#294066,2009_05_53_1231.html evidencija se čuva 10 godina od trenutka kada je dodijeljena posljednja pojedina olakšica
#194110615,doc#294067,2009_05_53_1232.html evidencija se čuva 10 godina od trenutka kada je dodijeljena posljednja pojedina olakšica
#194113381,doc#294068,2009_05_53_1233.html evidencija se čuva 10 godina od trenutka kada je dodijeljena posljednja pojedina olakšica
#194117954,doc#294071,2009_05_54_1263.html konkretnoj upravnoj stvari razmatra se od dana kada je nastao » spor« u smislu članka 6 . stavka
#194119940,doc#294072,2009_05_54_1264.html ponovnom odlučivanju uzme u obzir vrijeme od kada je nastao spor u smislu članka 29 . stavka
#194155387,doc#294123,2009_05_55_1312.html regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom
#194158646,doc#294124,2009_05_55_1313.html propisano je : </p><p> » Nema kaznenog djela kada se radi o ( … ) klevetničkom sadržaju iz
#194161208,doc#294127,2009_05_55_1270.html nalazi s unutarnje ili vanjske strane nasipa kada je učinjen usjek u kosi teren u svrhu približavanja
#194178462,doc#294129,2009_05_55_1272.html nepropisno zaustavljanih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave
#194181509,doc#294131,2009_05_55_1274.html izvan zaraženog područja . </p><p> U slučaju kada se više sigurnosnih područja preklapa ili
#194204318,doc#294145,2009_05_56_1336.html straže . </p><p> Iznimno , u akciji na moru , kada plovni objekti Obalne straže i tijela nadležnih
#194209853,doc#294149,2009_05_56_1340.html propisi o zaštiti životinja na farmama te , kada je riječ o životinjama zaštićenim posebnim
#194221158,doc#294151,2009_05_56_1342.html melitensis ) u zaraženom dvorištu prestala kada je to potvrđeno službenim testovima za
#194227401,doc#294155,2009_05_56_1345.html terminacije ) poziva i troška uspostave poziva , kada poziv završava ( terminira ) u mreži trgovačkog
#194229644,doc#294156,2009_05_56_1346.html obavlja naknadne provjere te u slučaju kada utvrdi da je došlo do pogreške na njegovoj
#194253869,doc#294174,2009_05_57_1357.html <p> Ovaj Aneks II . smatra se sklopljenim kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih
#194254537,doc#294175,2009_05_57_1358.html nije u pravu podnositeljica ustavne tužbe kada tvrdi da nije obvezna plaćati pričuvu ,
#194256223,doc#294176,2009_05_57_1359.html niti za kazneni progon uopće . Ovo napose kada se imaju u vidu , kako ističe podnositelj
#194258801,doc#294177,2009_05_57_1360.html ljudska prava i Europski sud pravde , a kada je to određeno međunarodnim ugovorom i
#194266409,doc#294189,2009_05_58_1364.html kao arhivski podaci s naznakom datuma do kada su važili . </p><p> Članak 14 . </p><p> Ako
#194274264,doc#294196,2009_05_59_1388.html Pravila . </p><p> Ponuda vrijedi 8 dana od kada je Zavod zaprimi . </p><p> Ponudu obvezno
#194280679,doc#294202,2009_05_59_1394.html <p> – do 5 . u mjesecu za prethodni mjesec kada se radi o zakupu na duži rok od mjesec
#194283430,doc#294204,2009_05_59_1378.html </p><p> Podnositelj Prijave upisuje gdje i kada je podnio Prijavu . </p><p> 11 . Potpis i
#194287932,doc#294208,2009_05_59_1382.html prestala važiti povlastica , </p><p> – datum kada je pokrenut upravni spor , </p><p> – odluku
#194288450,doc#294209,2009_05_59_1383.html prestala važiti povlastica , </p><p> – datum kada je pokrenut upravni spor , </p><p> – odluku
#194289960,doc#294210,2009_05_59_1384.html polaganje stručnog ispita . </p><p> U slučaju kada je pristupnik radio kao dio konzervatorsko-restauratorskog
#194295010,doc#294211,2009_05_59_1385.html prekida procesa rada . </p><p> ( 7 ) U slučaju kada se radi o sumnji u prijevaru , pronevjeru
#194303434,doc#294220,2009_01_6_168.html jednokratno u vidu otpisa postojećeg kredita , kada korisnik ispuni navedene preduvjete , te
#194306085,doc#294222,2009_01_6_170.html može donijeti rješenje o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprječavanja
#194336964,doc#294230,2009_01_6_159.html , zaštitne prsluke ili zaštitnu odjeću kada ih korisnik nosi sa sobom za svoju osobnu
#194362739,doc#294240,2009_05_61_1413.html <p> Ističu da vozač odnosno vlasnik vozila kada zaustavi vozilo na parkirališnom mjestu
#194376251,doc#294251,2009_05_61_1405.html navedenih u stavku 2 . ovoga članka u slučaju kada je potrebno naznačiti popis alkoholnih
#194391381,doc#294252,2009_05_62_1425.html značaja za Proplin d.o.o . , </p><p> b ) kada kupljene količine značajno premašuju količine
#194445658,doc#294253,2009_05_62_1426.html u Splitu postupao osobito neučinkovito kada u razdoblju od sedam mjeseci nije poduzeo
#194455508,doc#294258,2009_05_62_1417.html elementi građevina i sl . ) , u slučajevima kada ne predstavljaju izravnu opasnost za plovidbu
#194465398,doc#294261,2009_05_62_1420.html </p><p> 1 ) Bolest je u pastuha potvrđena kada se u krvi utvrde specifična protutijela
#194473737,doc#294265,2009_05_62_1424.html Naputka sadrži sljedeće podatke : </p><p> kada se ozljeda dogodila , </p><p> – kakva se
#194475176,doc#294269,2009_06_63_1433.html 13 . stavku 4 . briše se tekst : » ili kada na određenom nema dostatan broj drugih
#194483161,doc#294273,2009_06_64_1446.html realizacije susreta i druženja te kontakata kada je to u interesu djeteta ; suradnja s nadležnim
#194520500,doc#294274,2009_06_64_1447.html u Prilogu VI . ovoga Pravilnika , osim kada se upotrebljavaju druga mjerila , navedena
#194522049,doc#294276,2009_06_64_1449.html raspisivačima ) u provođenju natječaja , kada to naručitelj zatraži od Komore , </p><p>
#194536773,doc#294285,2009_06_64_1439.html prometu , jesu : </p><p> – sudar vlakova , kada jedan vlak udari u čelo , bok ili kraj
#194547238,doc#294286,2009_06_64_1440.html za osposobljavanje kandidata za vozače ( kada se obavlja obuka iz nastavnog predmeta
#194551516,doc#294287,2009_06_64_1441.html « Temeljem sumnji » uključuje slučajeve kada se sumnja da su životinje bolesne ili ako
#194553882,doc#294288,2009_06_64_1442.html nekomercijalno kretanje kućnih ljubimaca2 , kada se preko Republike Hrvatske premještaju
#194559628,doc#294300,2009_06_65_1454.html biogorivo . Proizvođač se smatra distributerom kada stavlja proizvod na tržište , </p><p> 27
#194575022,doc#294332,2009_06_65_1502.html stavaka 2 . i 3 . istog članka definirano je kada fizičke i pravne osobe djeluju zajednički
#194579915,doc#294339,2009_06_65_1509.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno odredi Agencija , ne ispuni
#194591393,doc#294351,2009_06_65_1520.html kod izbora , odnosno imenovanja u slučaju kada je broj predloženih kandidata veći od broja
#194601006,doc#294352,2009_06_65_1521.html listopada 1996 . i 10 . ožujka 1997 . , kada je glavna rasprava zaključena te je sud
#194602550,doc#294353,2009_06_65_1522.html regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom
#194606239,doc#294355,2009_06_65_1523.html od veljače do listopada 2003 . godine , kada su dodaci na plaću i način isplate plaća
#194607406,doc#294356,2009_06_65_1524.html regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom
#194609593,doc#294357,2009_06_65_1525.html stupanja pravilno primijenio materijalno pravo kada je podnositeljev zahtjev odbio kao neosnovan
#194610967,doc#294358,2009_06_65_1526.html podnositeljica smatra da pok . T . I . u vrijeme kada je presudom izrečena konfiskacija njegove
#194614220,doc#294359,2009_06_65_1527.html pravo tužitelja na isplatu dodatka na plaću kada Vlada Republike Hrvatske , koja je jedina
#194616180,doc#294360,2009_06_65_1528.html treba sagledati kao jedinstvenu cjelinu kada se ocjenjuje je li u postupku povrijeđeno
#194617073,doc#294361,2009_06_65_1529.html regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom
#194622918,doc#294363,2009_06_65_1531.html pravima nacionalnih manjina . </p><p> U slučaju kada predstavničko tijelo jedinice ne postupi
#194641872,doc#294379,2009_06_66_1534.html primjenjuju se na upravitelja trgovačkog centra kada se prodaja roba i/ili usluga obavlja na
#194702398,doc#294412,2009_06_66_1537.html Zagreb – Ugostiteljstvo d.o.o . u trenutku kada je poduzetnik Croatia Airlines d.d . počeo
#194724335,doc#294420,2009_06_66_1590.html regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom
#194726924,doc#294421,2009_06_66_1591.html isplate . </p><p> Vrhovni sud je naveo da kada je tužbeni zahtjev izražen u stranoj valuti
#194729693,doc#294422,2009_06_66_1592.html pravima nacionalnih manjina . </p><p> U slučaju kada predstavničko tijelo jedinice ne postupi
#194737307,doc#294429,2009_06_67_1603.html Povjerenstva . </p><p> ( 5 ) U pojedinim slučajevima kada je potrebno pojedinačno mišljenje iz nekog
#194744625,doc#294438,2009_06_67_1612.html zdravstvene iskaznice , kao i u slučajevima kada se ne izdaje zdravstvena iskaznica , osigurana
#194761640,doc#294439,2009_06_67_1594.html odstranjivanje nečistoća i vode , transport kada je u vezi s eksploatacijskim poljem i skladištenje
#194766617,doc#294443,2009_06_67_1616.html u pogledu cijena nadzora u slučajevima kada treća osoba obavlja usluge instaliranja
#194771808,doc#294444,2009_06_67_1617.html tretirati odvojeno . Naime , u slučaju kada HT ne bi bio obvezan pružati uslugu obračuna
#194793611,doc#294451,2009_06_67_1623.html zaštite zakonitosti izbora , u svakom slučaju kada se u glasačkoj kutiji nađe više listića
#194798116,doc#294458,2009_06_67_1602.html <p> – kozice moraju ispadati pojedinačno kada se prenose iz jednog spremnika u drugi </p>
#194802612,doc#294468,2009_06_68_1642.html svrhu provedbe veterinarskih propisa , kada je potrebno , nadležno tijelo : </p><p> (
#194804277,doc#294470,2009_06_68_1643.html PROTIV BJESNOĆE ( prema potrebi – precrtati kada se ne potvrđuje ) / VACCINATION AGAINST
#194816922,doc#294508,2009_06_69_1663.html operacijom zrakoplova koji se odvija od trenutka kada se neka osoba ukrca u zrakoplov s namjerom
#194859118,doc#294518,2009_06_69_1691.html </p><p> 4 . OPĆE SMJERNICE </p><p> U slučaju kada je uveden , sustav revizije treba postaviti
#194864185,doc#294519,2009_06_69_1664.html utvrđivanja na zapisnik , odnosno od dana kada je iste zaprimio od nadležnog tijela . </p>
#194866864,doc#294520,2009_06_69_1692.html najmanje : </p><p> ( i ) 30 dana , u slučaju kada se radi o tovnim svinjama ; </p><p> ( ii
#194879394,doc#294547,2009_06_69_1717.html posao smatra se sklopljenim i u slučaju kada je sklopljen pod odgodnim uvjetom . </p>
#194910450,doc#294559,2009_01_7_173.html retenciju između voskova i triglicerida , kada obojenje dostigne dno kolone , eluiranje
#194938568,doc#294564,2009_01_7_178.html Odredbe članka 43.d ove Odluke primjenjuju se kada se za to steknu uvjeti , a najkasnije od
#194941379,doc#294565,2009_01_7_179.html primjenjuju se na sve ugovorne subjekte kada se za to steknu uvjeti. « </p><p> Članak
#194945249,doc#294567,2009_06_70_1723.html trebala bi biti postignuta u 95 % slučajeva kada je metoda ispravno izvedena . </p><p> METODA
#194949402,doc#294568,2009_06_70_1724.html Hrvatske , koja je odgovorna za pošiljku kada se predoči na graničnom veterinarskom prijelazu
#194950513,doc#294572,2009_06_70_1728.html laboratorijskim pretragama , obdukcijom ( kada je riječ o preminulim darivateljima ) ,
#194954443,doc#294573,2009_06_70_1729.html označena sukladno ovome Pravilniku tek kada uzgajivač odnosno vlasnik životinje dostavi
#194964328,doc#294579,2009_06_72_1735.html publikom , </p><p> » datum nabave « je datum kada je primjerak uzet iz prirode , rođen u
#194981356,doc#294591,2009_06_73_1755.html .«. </p><p> U stupac 2 – upisuje se datum kada je prijava stigla u prijamnu službu državnog
#194990296,doc#294592,2009_06_73_1756.html . zapovijedati plovilom duljine do 35 m kada plovilo ne obavlja tegljenje , potiskivanje
#195025605,doc#294602,2009_06_73_1738.html temelju medicinske i druge dokumentacije , kada osigurana osoba zbog objektivnih razloga
#195039860,doc#294605,2009_06_73_1741.html , zaštitne prsluke ili zaštitnu odjeću kada ih korisnik nosi sa sobom za svoju osobnu
#195047532,doc#294609,2009_06_74_1774.html za kliničko ispitivanje , u slučajevima kada je neophodno hitno povlačenje lijeka . </p>
#195050541,doc#294610,2009_06_74_1775.html prestaje se voditi u evidenciji Zavoda kada nastupe slučajevi propisani člankom 17
#195052050,doc#294611,2009_06_74_1776.html Pod danom prijave razumijeva se nadnevak kada je u mjerodavnoj službi Hrvatskoga zavoda
#195060513,doc#294613,2009_06_74_1778.html Predsjednik Komore saziva sjednicu i onda kada to zatraži trećina članova Upravnog odbora
#195070620,doc#294615,2009_06_74_1780.html nalazi u pritvoru od 28 . studenoga 2008 . , kada mu je pritvor bio određen rješenjem istražnog
#195075414,doc#294617,2009_06_74_1765.html 9.a , 9.b . , 9.c i 9.d ovoga Zakona , kada to zahtijevaju interesi nacionalne sigurnosti
#195102733,doc#294623,2009_06_74_1771.html najvišeg dijela vozila kad je neopterećeno i kada su gume napumpane na tlak koji propisuje
#195120558,doc#294624,2009_06_74_1772.html proizvode ( u daljnjem tekstu : Agencija ) kada primi informacije o štetnom događaju vezanom
#195127509,doc#294625,2009_06_74_1773.html poštuju njegovu privatnost . </p><p> U slučaju kada se tkiva upućuju u banku tkiva , standardni
#195134933,doc#294626,2009_06_75_1791.html Narodnim novinama« . </p><p> ( 8 ) U slučaju kada ovlašteno certifikacijsko tijelo utvrdi
#195149577,doc#294636,2009_06_75_1782.html ugljikovodika , te mineralne i geotermalne vode kada se koristi u energetske svrhe , prema ovom
#195167870,doc#294641,2009_06_75_1805.html Građanin je dužan nositi važeću putovnicu kada putuje u inozemstvo , u kojoj slika vjerno
#195175925,doc#294646,2009_06_75_1810.html i državi/državama tova , </p><p> – datum kada je proizvedeno mljeveno meso . </p><p> Članak
#195178294,doc#294647,2009_06_75_1783.html usluge ili isporuke proizvoda iste vrste kada potrošač plaća za takve usluge ili proizvode
#195187168,doc#294648,2009_06_75_1811.html povezane granične vrijednosti i to : </p><p> kada promatrani izvor buke djeluje samo kratko
#195200993,doc#294649,2009_06_75_1812.html državne uprave i tijela sudske vlasti , kada izdana uvjerenja i druge isprave imaju
#195204078,doc#294658,2009_06_75_1784.html 3 . stavka 1 . ovoga Zakona . U slučaju kada se takav materijal proizvodi , stavlja
#195221816,doc#294671,2009_06_75_1832.html 27 . studenoga 2007 . , §48 . ) , osim kada je riječ o općim mjerama gospodarske i
#195227780,doc#294675,2009_06_75_1789.html otklonili ili smanjili , čak i u slučaju kada o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu
#195241075,doc#294682,2009_07_76_1847.html Postrojenje se smatra djelomično zatvorenim kada operater ima namjeru trajno smanjiti kapacitet
#195250688,doc#294687,2009_07_76_1833.html Zamjenik državnog odvjetnika ovlašten je , kada zamjenjuje državnog odvjetnika , obavljati
#195271095,doc#294688,2009_07_76_1852.html u inozemstvu . </p><p> U javnim nastupima kada predstavljaju Poreznu upravu , službenik
#195275760,doc#294692,2009_07_76_1856.html rješenje doneseno u smislu članka 26 . ZZTN-a kada stranke ne mogu ispuniti neki od uvjeta
#195280038,doc#294693,2009_07_76_1857.html . </p><p> Članak 7 . </p><p> 1 . U slučaju kada je narav posla , narav usluga koje pruža
#195293140,doc#294694,2009_07_76_1834.html oduzimanju ili osiguranju te ostala ročišta kada smatra da je to svrhovito . Izostanak protivnika
#195295518,doc#294695,2009_07_76_1835.html ovlasti koje se prema ovom Zakonu poduzimaju kada postoji sumnja da određena osoba priprema
#195316706,doc#294698,2009_07_76_1838.html ovoga članka u roku od mjesec dana od dana kada su joj poslani . Ako osoba odgovorna za
#195330004,doc#294706,2009_07_77_1862.html u obzir od 5 . studenoga 1997 . godine kada je Zakonom o potvrđivanju Konvencije za
#195333230,doc#294707,2009_07_77_1863.html proizlazi da je toj zabrani udovoljeno » . .. kada pojedinac može iz teksta relevantne pravne
#195352164,doc#294709,2009_07_78_1874.html odjeće , obuće i zaštitnih sredstava – kada , što i kako uklanjamo , izvlačenje ozlijeđenog
#195357422,doc#294711,2009_07_78_1876.html obrta Vukorepa iz Solina , bez naznake dana kada je izjava dana , kojom izjavljuje da procjenitelji
#195391590,doc#294716,2009_07_78_1868.html od bilo kakvih napada vektora u slučaju kada je predviđen odmor na kontrolnoj postaji
#195400070,doc#294717,2009_07_78_1869.html odjeće , obuće i zaštitnih sredstava - kada , što i kako uklanjamo , izvlačenje ozlijeđenog
#195402717,doc#294719,2009_07_78_1871.html odjeće , obuće i zaštitnih sredstava – kada , što i kako uklanjamo , izvlačenje ozlijeđenog
#195411439,doc#294731,2009_07_79_1877.html i područne ( regionalne ) samouprave , kada izravno ili neizravno djeluju na tržištu
#195431370,doc#294742,2009_07_79_1878.html skladištar može uskratiti izdavanje skladišnice kada uskladištene žitarice ili industrijsko
#195439302,doc#294753,2009_07_79_1879.html Hrvatskoj mjesno je nadležan trgovački sud kada je na njegovom području došlo ili je moglo
#195449760,doc#294776,2009_07_79_1936.html od stavka 2 . ovoga članka , u slučaju kada se u objekt doprema ulazna sirovina iz
#195454754,doc#294777,2009_07_79_1937.html u Dodatku ovoga Pravilnika , u slučaju kada primjena niti jednog veterinarsko-medicinskog
#195497881,doc#294797,2009_01_8_187.html Nalet </p><p> Ukupno vrijeme od trenutka kada se avion pokrene u svrhu polijetanja ,
#195570595,doc#294803,2009_07_80_1945.html što sam proces otklona kvara u slučaju kada se utvrdi da kvar ne ulazi u područje odgovornosti
#195581004,doc#294807,2009_07_81_1958.html će se podnijeti na odobravanje u slučaju kada zračni prijevoznik Zajednice : </p><p> (
#195596242,doc#294809,2009_07_81_1960.html operativnih snaga zaštite i spašavanja kada se , kao sastavni dio nacionalnog tima
#195598545,doc#294810,2009_07_81_1961.html na i zračne luke , </p><p> 2.2 . U slučaju kada se » malim regionalnim zračnim lukama «
#195605688,doc#294819,2009_07_81_1969.html , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti
#195611925,doc#294832,2009_07_81_1981.html računa Miroslava Skorupskog na isti dan kada je bila i namira za transakcije izvršene
#195613929,doc#294833,2009_07_81_1982.html člankom 5 . ovog Pravilnika , u slučaju kada je to opravdano s obzirom na prihode Članova
#195638932,doc#294853,2009_07_82_2004.html osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih
#195648052,doc#294854,2009_07_82_2005.html osnivati i imenovati odgovarajuća povjerenstva kada je to potrebno radi rješavanja pojedinih
#195671045,doc#294855,2009_07_82_1987.html obavljanje poslova osiguranja u slučaju kada društvo za osiguranje za vrijeme probnog
#195679366,doc#294866,2009_07_82_1988.html razlikuju od onih početkom ovog desetljeća , kada su po prvi puta koncipirane i usvojene
#195721912,doc#294870,2009_07_82_1989.html datum , sat , minuta ) i razloga prekida te kada se rasprava počela ponovo snimati . </p>
#195728022,doc#294873,2009_07_82_1992.html desetinke sekunde , koje protekne od trenutka kada je javna komunikacijska mreža zaprimila
#195730452,doc#294874,2009_07_82_1993.html podnošenja zahtjeva za registraciju je datum kada je zahtjev za registraciju zaprimljen u
#195750649,doc#294888,2009_07_83_2038.html ekonomskog razreda . </p><p> U slučajevima kada redovne zrakoplovne linije koristi službeno
#195754144,doc#294892,2009_07_83_2042.html ispunjava sve uvjete . </p><p> 6 ) U slučaju kada se proizvodnja sjemena zasniva sa sjemenom
#195767757,doc#294893,2009_07_83_2043.html daje osoba odgovorna za jato . U slučaju kada evidencija ili drugi podaci upućuju na
#195787579,doc#294896,2009_07_83_2020.html se u sustavu odgode plaćanja trošarine kada se : </p><p> 1 . otpremaju iz jednog trošarinskog
#195809049,doc#294897,2009_07_83_2021.html zakonom , ovim Zakonom te drugim zakonima kada je njihova provedba stavljena u njezinu
#195828857,doc#294900,2009_07_83_2024.html treba sadržavati i dan , mjesec i godinu kada se mora javiti na izdržavanje kazne . </p>
#195836350,doc#294912,2009_07_84_2063.html , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti
#195837609,doc#294915,2009_07_84_2048.html , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti
#195848639,doc#294939,2009_07_85_2089.html a ) rođene osam godina nakon datuma od kada se počela provoditi zabrana hranidbe preživača
#195880074,doc#294940,2009_07_85_2090.html odredbama ovoga Pravilnika , a posebno kada se utvrdi da certifikati ili dokumenti
#195895853,doc#294949,2009_07_85_2098.html prijeti gubitak radnog mjesta u uvjetima kada poslodavac prelazi na nove proizvodne programe
#195954555,doc#294974,2009_07_87_2127.html sanitarnih inženjera provodi se u slučaju kada opseg i složenost poslova i očekivanih
#195966022,doc#294977,2009_07_87_2128.html zaštitu tržišnog natjecanja , te ponuda kada se u smislu ovoga Zakona radi o povezanim
#195977257,doc#294978,2009_07_87_2129.html te upravljanje kreditnim garancijama , kada to čini osoba koja odobrava kredit , </p>
#195985626,doc#294980,2009_07_87_2131.html opasnog otpada , osim u slučaju oporabe kada se s materijalnom oporabom dobiva novi
#195989511,doc#294981,2009_07_87_2132.html . ovoga članka smatraju se : </p><p> 1 . kada na strani koncesionara nastupe takve okolnosti
#195992270,doc#294982,2009_07_87_2133.html zemljište zasađeno mješovitim trajnim nasadima kada je teško ocrtati njihove granice na ortofoto
#195996922,doc#294984,2009_07_87_2135.html praćeni komercijalnim dokumentom ili , kada je propisano ovim Pravilnikom , zdravstvenim
#196048021,doc#294994,2009_07_88_2149.html primitku pošiljke , odnosno na pošiljci kada se ne izdaje potvrda o primitku pošiljke
#196063343,doc#294998,2009_07_88_2171.html . </p><p> Iznimno , u hitnim slučajevima kada je život pritvorenika u opasnosti , kirurške
#196074880,doc#295005,2009_07_88_2150.html oplodnja jest postupak koji se provodi tek kada je liječenje neplodnosti bezuspješno ili
#196081623,doc#295006,2009_07_88_2178.html podnošenja zahtjeva za registraciju je datum kada je zahtjev za registraciju zaprimljen u
#196110905,doc#295067,2009_07_89_2253.html do 8.00 sati sljedećega dana u slučaju kada se usluga traži izvan radnog vremena telemedicinskog
#196117422,doc#295076,2009_07_89_2261.html razmatrao razdoblje od 31 . srpnja 1996 . ( kada je podnesena tužba Općinskom sudu u Rijeci
#196120124,doc#295077,2009_07_89_2262.html čitavog dana ( . .. ) upravo taj trenutak kada jedan od optuženika kao pripadnik jedne
#196124859,doc#295078,2009_07_89_2263.html kojom sklapa ugovor i o vrsti ugovora , kada sama pri sklapanju ugovora nije postupala
#196126484,doc#295079,2009_07_89_2264.html početka Domovinskog rata 1991 . godine , kada su stan napustili . Ističe da je stanarsko
#196129869,doc#295081,2009_07_89_2265.html presude . </p><p> ( 3 ) Objava će se obaviti i kada stranka , zakonski zastupnik , opunomoćenik
#196136181,doc#295084,2009_07_89_2268.html regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom
#196145795,doc#295087,2009_07_89_2271.html mjeseci , računajući od prvog idućeg dana od kada mu Općinski sud u Sinju dostavi spis . </p>
#196150334,doc#295088,2009_07_89_2272.html NESREĆI , o čemu jedino i možemo govoriti kada se visina dodijeljenih paketa dionica dvojici
#196160495,doc#295105,2009_01_9_194.html specifikacija popunjava se u slučajevima kada naknade za koncesiju nisu uplaćivane sukladno
#196163960,doc#295111,2009_01_9_218.html članka ovlaštena izricati nadzorne mjere kada utvrdi postojanje nezakonitosti i nepravilnosti
#196168597,doc#295120,2009_01_9_200.html Republike Hrvatske ; </p><p> 9 . u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani
#196171326,doc#295121,2009_01_9_201.html Republike Hrvatske ; </p><p> 9 . u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani
#196184706,doc#295129,2009_07_91_2291.html </p><p> Zapovijedi glasom daju se uvijek kada je moguće , kako bi ih čuli i razumjeli
#196198809,doc#295130,2009_07_91_2292.html krmenu zastavu nakon sunčeva zalaska samo kada je potrebno radi pokazivanja državne pripadnosti
#196206694,doc#295136,2009_07_91_2298.html </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada se uvozi šumski reprodukcijski materijal
#196212612,doc#295140,2009_07_91_2301.html dio . </p><p> Članak 8 . </p><p> U slučaju kada službeno tijelo države u kojoj je šumski
#196213593,doc#295141,2009_07_91_2302.html 3 . ovoga članka smatra se : </p><p> 1 . kada je država izvoznica članica Organizacije
#196214165,doc#295142,2009_07_91_2303.html može pružiti traženu zdravstvenu zaštitu , kada je takvo liječenje medicinski opravdano
#196221181,doc#295144,2009_07_91_2305.html privremenom boravku u Zavodu </p><p> datum kada prema potvrdi MUP-a ističe odobren privremeni
#196238093,doc#295159,2009_07_91_2290.html <p> ( 10 ) Za vrijeme pozdrava zastavi , kada je to moguće , intonira se početna kitica
#196250194,doc#295160,2009_07_92_2322.html kolonije koje postaju ružičaste ili crvene kada ih se 20-30 sekundi izloži parama amonijevog
#196253136,doc#295162,2009_07_92_2324.html godine . </p><p> Članak 4 . </p><p> Iznimno , kada se rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih
#196262447,doc#295164,2009_07_92_2326.html stavak 6 . Zakona . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada je izračunata granica solventnosti promatrane
#196271846,doc#295173,2009_07_92_2317.html rješenja o produljenju mjere opreza , datum do kada se primjenjuje mjera opreza te datum pravomoćnosti
#196273407,doc#295174,2009_07_92_2318.html kratki sadržaj danih iskaza i izjava , kada to Zakon propisuje i je li snimka reproducirana
#196275120,doc#295175,2009_07_92_2319.html dostavljaju ih u roku od 8 dana od dana kada je nastala činjenica koja se kao podatak
#196283981,doc#295197,2009_07_93_2333.html dolaska radnika na posao do odlaska s posla , kada je radnik na raspolaganju poslodavcu i
#196305139,doc#295220,2009_08_96_2382.html ispita protekom najmanje tri mjeseca od dana kada mu je bio određen termin za polaganje istog
#196309885,doc#295221,2009_08_96_2383.html pisane radnje u roku od 15 dana od dana kada mu je radnja predana . Radnju će raspraviti
#196317318,doc#295224,2009_08_96_2386.html upotrijebljenim sastojcima . U slučaju kada se kao tekući medij upotrebljava ulje ,
#196319100,doc#295225,2009_08_96_2387.html proglašava zaštićenim , provedene u vrijeme kada se očekuje da su ti simptomi ili znakovi
#196322654,doc#295229,2009_08_96_2390.html ; ili </p><p> ( f ) izravno u maloprodaju kada su nusproizvodi : </p><p> – otpremljeni u
#196359056,doc#295295,2009_08_97_2455.html se na strojeve upućuje u Dodatku IV . i kada se proizvode u skladu s harmoniziranim
#196381461,doc#295296,2009_08_97_2456.html stavljanje dizala na tržište « je trenutak kada ugraditelj dizala prvi puta daje dizalo
#196409204,doc#295318,2009_08_97_2476.html zahtjeva sa svim prilozima , istodobno kada se dostavljaju sudskom registru , a rješenja
#196412758,doc#295319,2009_08_97_2477.html smatra dugotrajnom materijalnom imovinom , a kada nije sastavni dio hardver evidentira se
#196418184,doc#295320,2009_08_97_2478.html 3 ) Iznimno od stavka 2 . ovog članka , kada povezanost nije takve prirode da je moguće
#196424769,doc#295321,2009_08_97_2479.html ostalog . Ova metoda može se koristiti kada zbog nedovoljnosti podataka nije moguće
#196432086,doc#295326,2009_08_97_2433.html </p><p> – na njihov zahtjev , ili </p><p> kada provodi nadzor kroz obavljanje preventivno-instruktivne
#196437119,doc#295338,2009_08_98_2481.html porast od 27,4 % u odnosu na 2006 . godinu , kada je bilo prijavljeno 932 djece . Značajno
#196465499,doc#295410,2009_08_98_2565.html </p><p> Vrijeme razvitka pupoljka lista ( kada se dva lista pojave iz jednog pupoljka
#196491136,doc#295416,2009_08_99_2570.html druge institucionalne oblike suradnje , kada se ocijeni da oni mogu znatno poboljšati
#196497969,doc#295417,2010_01_1_1.html proizvodi te energenti . </p><p> ( 9 ) U slučaju kada se PTD koristi za kretanje trošarinskih
#196518230,doc#295420,2010_01_10_220.html oštećenim osobama dostavilo utemeljeni odgovor kada su odgovornost za naknadu štete ili visina
#196520850,doc#295423,2010_01_10_223.html plaćaju putem investicijskog društva , ili kada točna cijena ne može biti naznačena , osnovu
#196523846,doc#295427,2010_01_10_213.html 1986 o zaštiti okoliša i posebno tla , kada se otpadni mulj koristi u poljoprivredi
#196526919,doc#295429,2010_01_10_215.html , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti
#196533363,doc#295438,2010_08_100_2775.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#196534089,doc#295439,2010_08_100_2776.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#196543091,doc#295456,2010_08_102_2794.html objave </p><p> Ovo je datum objave izvora kada je poznat ili datum stupanja na snagu .
#196552440,doc#295458,2010_08_102_2796.html posebnim propisima kao i u slučajevima kada to nadležno tijelo zatraži . </p><p> ( 4
#196554411,doc#295459,2010_08_102_2797.html konja , šest mjeseci , računajući od dana kada su zaklani oboljeli kopitari , </p><p>
#196556391,doc#295460,2010_08_102_2798.html nalaza , osim u slučaju složene konzervacije kada nadležno tijelo pisanim odobrenjem utvrdi
#196560823,doc#295465,2010_08_103_2804.html . koji glasi : </p><p> » ( 2 ) Iznimno , kada o odgodi plaćanja ili obročnoj otplati
#196566737,doc#295479,2010_09_104_2806.html pomoći mora se organizirati i u slučaju kada osoba prema kojoj su upotrijebljena sredstva
#196567496,doc#295480,2010_09_104_2807.html cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske kada obavlja poslove carinskog nadzora i carinske
#196574096,doc#295490,2010_09_105_2838.html pojedinačnim ili skupnim odlukama određivati kada će se stanka koristiti u preraspodijeljenom
#196588085,doc#295500,2010_09_105_2834.html S1 , HRN EN 60071-1 i HRN EN 60071-2 , kada nije potrebno provesti dielektrična ispitivanja
#196612004,doc#295521,2010_09_107_2869.html </p><p> ( 4 ) Lektor se smatra izabranim kada Ministarstvo primi od visokoškolske ustanove
#196627218,doc#295531,2010_09_107_2863.html evidenciju smatrat će se podnesenom tek kada udovoljava uvjetima iz članka 11 . stavka
#196630746,doc#295532,2010_09_107_2864.html oštećivanja . </p><p> ( 2 ) U slučajevima kada sredstvo za izradu elektroničkog potpisa
#196639766,doc#295543,2010_09_108_2875.html iz stavka 1 . ovoga članka oslobađa se kada ponuditelj isporuči ugovorenu količinu
#196647158,doc#295545,2010_09_108_2877.html uključujući i naziv štetnog organizma , kada je to potrebno ; </p><p> c ) vrsta materijala
#196659990,doc#295550,2010_09_108_2882.html glasilu svoju namjeru gradnje u slučaju kada je područje/teritorij veći od 1 km2 ili
#196673623,doc#295565,2010_09_109_2899.html Ispuniti i priložiti veterinarskom certifikatu kada prijevoz peradi i jednodnevnih pilića do
#196685170,doc#295567,2010_01_11_235.html poslovanju Komore najmanje jedanput na godinu kada se prihvaća godišnje izvješće o radu i
#196699051,doc#295573,2010_01_11_229.html brojem , osim u slučaju gubitka dozvole , kada se izdaje isprava dozvole s novim brojem
#196701355,doc#295577,2010_01_11_233.html izreke ovog Rješenja traje do trenutka kada javnost bude točno i ispravno obaviještena
#196711457,doc#295587,2010_09_110_2907.html od tri mjeseca , u slučaju : </p><p> ( a ) kada se radi o ženki koja se treba oteliti u
#196715519,doc#295591,2010_09_110_2911.html . lipnja do 30 . rujna , osim u slučaju kada nije podnesen niti jedan zahtjev iz članka
#196719966,doc#295594,2010_09_111_2930.html članka 4 . stavak 1 . Zakona o preuzimanju , kada isti zakon propisuje obvezu objave , objava
#196733516,doc#295616,2010_09_111_2927.html vožnje , kraj ispitnog kriterija je dosegnut kada vozilo ne može dosegnuti ciljnu krivulju
#196736125,doc#295618,2010_09_111_2929.html djeluju prešle kontrolni prag ; </p><p> kada je obveza nastala . </p><p> Društvo je ciljno
#196752103,doc#295625,2010_09_112_2961.html , </p><p> – troškove naknade za koncesiju kada je isporučitelj vodnih usluga koncesionar
#196757014,doc#295630,2010_09_112_2965.html postoji odnos uzajamnog dioničarstva onda kada su ta društva povezana na taj način da
#196771313,doc#295637,2010_09_112_2972.html ili kao rezultat ozbiljnog nemara , ili kada je nepravilnost zanemariva u odnosu na
#196776806,doc#295638,2010_09_112_2973.html minuta po učeniku . </p><p> ( 3 ) U danu kada piše pisanu provjeru , učenik može biti
#196780197,doc#295639,2010_09_112_2974.html izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom
#196786155,doc#295650,2010_10_113_2986.html rad , a u roku koji mu odredi Agencija , kada je to primjereno , ne ispuni te uvjete
#196786928,doc#295651,2010_10_113_2987.html rad , a u roku koji mu odredi Agencija , kada je to primjereno , ne ispuni te uvjete
#196787627,doc#295652,2010_10_113_2988.html rad , a u roku koji mu odredi Agencija , kada je to primjereno , ne ispuni te uvjete
#196788326,doc#295653,2010_10_113_2989.html rad , a u roku koji mu odredi Agencija , kada je to primjereno , ne ispuni te uvjete
#196789021,doc#295654,2010_10_113_2990.html rad , a u roku koji mu odredi Agencija , kada je to primjereno , ne ispuni te uvjete
#196790322,doc#295656,2010_10_113_2992.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno odredi Agencija , ne ispuni
#196793490,doc#295659,2010_10_113_2976.html druge svrhe osim proizvodnje energije , kada se takve djelatnosti obavljaju na naftnim
#196799570,doc#295660,2010_10_113_2995.html Društvom te da su za to Društvo prvi put čuli kada su primili navedeni račun . </p><p> Agencija
#196816591,doc#295669,2010_10_113_3004.html . svibnja 2000 . i 23 . svibnja 2000 . kada je glavna rasprava zaključena . </p><p> Podnositeljica
#196821028,doc#295671,2010_10_113_3005.html jedinice lokalne samouprave ) kao i županija kada je to određeno ovim Zakonom. « </p><p> Članak
#196829970,doc#295680,2010_10_114_3016.html postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p>
#196831757,doc#295681,2010_10_114_3017.html Ovi zdenci predviđaju se samo izuzetno , kada su potrebni zdenci posebnih dimenzija ili
#196836393,doc#295683,2010_10_114_3008.html <p> ( 3 ) Isprava za knjiženje je uredna kada se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto
#196868082,doc#295684,2010_10_114_3009.html predviđenom za ovjeru obrasca PO , osim kada je zakonom propisano da ovjera prijave
#196887665,doc#295685,2010_10_114_3010.html djelomično fermentiranog mošta ili , u slučaju kada se primjenjuju druga alineja niže , vina
#196895334,doc#295686,2010_10_114_3011.html potrebe za započinjanje radova u slučajevima kada sukladno posebnim propisima nije potrebno
#196900531,doc#295689,2010_10_114_3014.html za nositelja zdravstvene djelatnosti , kada je takvo mišljenje potrebno sukladno odluci
#196914006,doc#295709,2010_10_115_3044.html uprave poduzimanja zakonskih mjera u slučaju kada davatelj poštanskih usluga donosi ili primjenjuje
#196919101,doc#295711,2010_10_115_3046.html predugovor ) u roku od 30 dana od dana kada je AV Vijeće prihvatilo projekt . </p><p>
#196931332,doc#295713,2010_10_115_3047.html Pripravnik ima pravo na plaćeni dopust i na dan kada polaže pripravnički ispit , a ako putuje
#196942177,doc#295717,2010_10_115_3020.html južnim rubom čestice 783/16 do zgr.č . 252/1 kada se njezinim istočnim rubom spušta dalje
#196950844,doc#295719,2010_10_115_3022.html istiskivanje dobiti može ostvariti u slučajevima kada razlika između cijene koja se naplaćuje
#196978068,doc#295729,2010_10_116_3051.html prigovoru u roku od 48 sati od isteka dana kada je prigovor stavljen . </p><p> Članak 30
#196986709,doc#295731,2010_10_116_3053.html postupat će općinsko državno odvjetništvo kada se radi o kaznenim djelima iz nadležnosti
#196996509,doc#295736,2010_10_116_3058.html obavljaju i druge djelatnosti , osim u slučaju kada je posebnim propisom ili pravilom za sigurnost
#197017706,doc#295737,2010_10_116_3059.html usidriti , peljarenje završava u trenutku kada se brod priveže ili usidri . </p><p> Članak
#197025794,doc#295744,2010_10_117_3080.html British Airways ( C-95704 P ) utvrđeno je da kada postoji veza između vladajućeg položaja
#197041829,doc#295747,2010_10_117_3083.html Članak 34 . </p><p> ( 1 ) Invalidnost postoji kada je kod osiguranika , zbog promjena u zdravstvenom
#197063074,doc#295749,2010_10_117_3084.html . ( » Narodne novine « broj 32/00 . ) , kada je ocjenjivao članke 1 . stavak 2 . , 15
#197069426,doc#295752,2010_10_117_3067.html iz stavka 1 . ovoga članka oslobađa se kada podnositelj isporuči ugovorenu količinu
#197078952,doc#295757,2010_10_117_3072.html izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom
#197088282,doc#295761,2010_10_118_3097.html vještačenje ) do 13 . travnja 1999 . ( dan kada je Općinski sud u Zadru zakazao ročište
#197089555,doc#295762,2010_10_118_3098.html obrazlaže sljedećim : </p><p> » od 1996 . kada je fiducij uveden u hrvatski pravni sustav
#197102557,doc#295770,2010_10_118_3091.html 50 posto opravdanih troškova . Također , kada se regionalne potpore dodjeljuju malim
#197111729,doc#295774,2010_10_119_3110.html ubrojivog počinitelja biti opravdana samo onda kada su objektivne okolnosti djela takve da
#197118829,doc#295775,2010_10_119_3111.html </p><p> ( . .. ) </p><p> …Jedino u slučaju kada bi se radilo o neposrednoj demokraciji
#197129700,doc#295780,2010_10_119_3104.html <p> Članak 8 . </p><p> ( 1 ) U slučajevima kada određeno ulazno mjesto ( DPE ) posluje
#197152930,doc#295785,2010_10_119_3109.html </p><p> 12 . odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom
#197228619,doc#295817,2010_01_12_275.html <p> Obrazložiti zašto se tijesto odmara i kada . Opisati kako se okruglo i završno oblikuje
#197249335,doc#295827,2010_01_12_284.html . Objasniti mogućnost nastajanja šteta kada zbog temperaturnog rada dolazi do temperaturnih
#197251571,doc#295828,2010_01_12_285.html Nabrojiti i opisati uređaje za opremanje kada i bazena kao i uređaje za dezinfekciju
#197259676,doc#295832,2010_01_12_288.html <p> Objasniti mogućnost nastajanja šteta kada zbog temperaturnog rada dolazi do temperaturnih
#197290137,doc#295844,2010_01_12_245.html <p> Objasniti mogućnost nastajanja šteta kada zbog temperaturnog rada dolazi do temperaturnih
#197299495,doc#295848,2010_10_120_3125.html 50 posto opravdanih troškova . Također , kada se regionalne potpore dodjeljuju malim
#197302360,doc#295849,2010_10_120_3126.html 50 posto opravdanih troškova . Također , kada se regionalne potpore dodjeljuju malim
#197304407,doc#295855,2010_10_120_3113.html potrebama , uključujući i vjerske obaveze , ili kada Odbor zaključi da bi takvo izuzeće na drugi
#197312599,doc#295860,2010_10_120_3136.html Povjerenstvo u drugostupanjskoj odluci odlučuje kada troškove pravne pomoći snosi žalitelj ,
#197320086,doc#295863,2010_10_120_3139.html 8 . travnja 2005 . te 23 . svibnja 2005 kada je glavna rasprava zaključena . </p><p> Na
#197323370,doc#295865,2010_10_120_3141.html 10 . lipnja 2003 . i 10 . rujna 2003 . kada je glavna rasprava zaključena . </p><p> Rješenjem
#197326694,doc#295866,2010_10_120_3114.html Pravilnika , ostvaruju zaposlenici Ministarstva kada obavljaju poslove u vezi s obrazovanjem
#197332438,doc#295870,2010_10_120_3117.html ) Cijepljenje je obavljeno istoga dana kada je uzet uzorak krvi koji je virus neutralizacijskim
#197349189,doc#295871,2010_10_120_3118.html završene u roku od 15 radnih dana od trenutka kada je pošiljka dopremljena za uvoz i fizički
#197354058,doc#295872,2010_10_120_3119.html mijenja se i glasi : </p><p> » ( 3 ) Od datuma kada je podnesen zahtjev za priznavanje proizvođačke
#197359494,doc#295877,2010_10_121_3154.html podacima o proizvođaču i vinogradu . U slučaju kada je moguće zbog istovjetnosti vinograda
#197365251,doc#295879,2010_10_121_3156.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#197366364,doc#295885,2010_10_121_3143.html daljnjem tekstu : Ustav ) stupa na snagu kada ga proglasi Hrvatski sabor , osim ako u
#197369866,doc#295892,2010_10_121_3168.html – donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom Zajednice
#197376365,doc#295893,2010_10_121_3169.html – donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom Zajednice
#197383672,doc#295896,2010_10_121_3144.html ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka , kada doprinosi za mirovinsko osiguranje nisu
#197388179,doc#295897,2010_10_121_3145.html utvrđene posebnim propisom , osim u slučaju kada se visina novčane naknade određuje prema
#197390744,doc#295904,2010_11_122_3172.html </p><p> ( 4 ) Rad sudova je javan , osim kada je zakonom ili Ustavom isključeno sudjelovanje
#197411005,doc#295905,2010_11_122_3173.html sastanak sa strankama u sporu isti dan kada mu je dostavljena odluka o imenovanju za
#197418426,doc#295907,2010_11_122_3175.html jednakovrijedan prethodnom postupku ispitivanja , kada su provedene primjerene studije validacije
#197428764,doc#295913,2010_11_123_3190.html : </p><p> » 3. u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju
#197440778,doc#295925,2010_11_123_3201.html izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom
#197458990,doc#295953,2010_11_124_3229.html vlakova ili željezničkih vozila u pokretu , kada se obavlja manipulacija ulaska ili izlaska
#197464771,doc#295954,2010_11_124_3230.html engl : proficiency test ) . U slučajevima kada se ne može potvrditi pozitivni rezultat
#197466294,doc#295955,2010_11_124_3231.html 5 ribolovnih dana mjesečno od razdoblja kada je postao ovlaštenik povlastice za gospodarski
#197468338,doc#295956,2010_11_124_3232.html ugovora , uz ove naznake , i vrijeme do kada moraju biti razminirane . </p><p> Odredbom
#197479019,doc#295964,2010_11_124_3239.html događaja u zemlji i inozemstvu u situaciji kada sudjeluju hrvatski nacionalni timovi ili
#197491295,doc#295966,2010_11_124_3241.html djelokruga , </p><p> – odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom
#197500492,doc#295968,2010_11_124_3207.html ugovora o članstvu . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada zatvoreni mirovinski fond s definiranim
#197515238,doc#295977,2010_11_125_3254.html sve točne okolnosti tog slučaja , vrijeme kada je mjera poduzeta , kada je završena i
#197553326,doc#296000,2010_11_126_3276.html operator tržišta plina može , u slučaju kada postoje za to posebni opravdani razlozi
#197562126,doc#296002,2010_11_126_3278.html zaštite okoliša će ukloniti pečat i traku kada nadzirana osoba postupi prema inspekcijskom
#197563076,doc#296003,2010_11_126_3279.html postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p>
#197564211,doc#296004,2010_11_126_3280.html postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p>
#197565346,doc#296005,2010_11_126_3281.html postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p>
#197568727,doc#296007,2010_11_126_3283.html Smatra se da je ovaj Dodatak II sklopljen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovorih
#197573626,doc#296009,2010_11_126_3284.html povezanih društava . Tužitelj je u pravu kada tvrdi da se radi o povezanim društvima
#197576728,doc#296011,2010_11_126_3286.html time da je u st . 1 . tog članka određeno kada se javnobilježnički akt smatra ovršnom
#197580949,doc#296012,2010_11_126_3287.html Prema ocjeni ovog drugostupanjskog suda kada je tuženik nakon zaprimljenog nalaza i
#197584483,doc#296014,2010_11_126_3289.html uz » ( . .. ) postupanje Suda u slučaju kada se stranka nalazi u inozemstvu , a nema
#197588291,doc#296015,2010_11_126_3290.html proizvodit će pravne učinke unatrag , od časa kada je zemljišnoknjižnom sudu stigao prijedlog
#197594254,doc#296031,2010_11_127_3308.html obavezan je zahtijevati izvanredni pregled kada utvrdi postojanje okolnosti koje ukazuju
#197599814,doc#296032,2010_11_127_3309.html dolaska broda u luku ( ATA ) je vrijeme kada je brod na sidrištu oborio sidro , istegao
#197603627,doc#296034,2010_11_127_3310.html pakiranja , količinu opasnih tvari te u slučaju kada se teret prevozi u kontejnerima njihov
#197608213,doc#296036,2010_11_127_3312.html sredstvima IPARD programa , osim u slučajevima kada se radi o općim izdacima iz članka 17 .
#197613407,doc#296037,2010_11_127_3313.html kompletne prijave . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada se na temelju rang liste utvrdi da unutar
#197623199,doc#296041,2010_11_127_3317.html obavještava ispitnoga koordinatora u slučajevima kada uoči neispravnost ispitnoga materijala
#197631133,doc#296059,2010_11_128_3336.html ima dva dijela , je sljedećih dimenzija : kada je otklopljen 148 × 105 milimetra , a kada
#197634262,doc#296060,2010_11_128_3318.html nakon proteka roka od dvije godine od dana kada je rješenje iz članka 11 . stavka 1 . ovoga
#197636737,doc#296061,2010_11_128_3337.html Crvena trepćuća svjetlost svijetli tada kada uređaj za upozorenje na odron registrira
#197637292,doc#296062,2010_11_128_3338.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#197642530,doc#296075,2010_11_128_3350.html kuću za odmor ili u roku od 15 dana od kada je promjena nastala . </p><p> Porez na kuće
#197657870,doc#296090,2010_11_129_3367.html stavka 3 . ovoga članka , osim u slučaju kada Agencija smatra da je nastavak sudjelovanja
#197665245,doc#296113,2010_11_129_3388.html struji pogonskih elektromotora vučnog vozila kada oni rade u generatorskom režimu i pri kojem
#197686504,doc#296121,2010_11_129_3395.html smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje
#197692236,doc#296134,2010_01_13_308.html izmiritelja te po službenoj dužnosti , kada utvrdi da registrirani izmiritelj nije
#197693492,doc#296135,2010_01_13_309.html POSTUPAK </p><p> 2.1 . U postupcima o vlasništvu kada se radi o vlasništvu kuće ili stana potrebnih
#197697219,doc#296139,2010_01_13_313.html polaganje u roku od 60 dana računajući od dana kada je donijeta odluka o odgađanju stručnog
#197708193,doc#296143,2010_01_13_316.html uzorkuje , </p><p> – datum ( dan i mjesec ) kada se planira izvoditi pojedino uzorkovanje
#197709573,doc#296144,2010_01_13_317.html 35/08.– u nastavku teksta : ZOMO ) , postoji kada je kod osiguranika , zbog promjena u zdravstvenom
#197717027,doc#296148,2010_01_13_321.html , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti
#197735959,doc#296159,2010_01_13_331.html poslovanju Komore najmanje jedanput na godinu kada se prihvaća godišnje izvješće o radu i
#197739127,doc#296160,2010_01_13_332.html Poslodavca , odnosno drugog pravnog posla , a kada se na novog poslodavca prenesu ugovori
#197754696,doc#296171,2010_11_130_3409.html smatra da su sudovi pogrešno postupili kada su utvrdili da se u konkretnom slučaju
#197761878,doc#296172,2010_11_130_3410.html <p> ( 2 ) Neizravna diskriminacija postoji kada naizgled neutralna odredba , kriterij ili
#197766574,doc#296173,2010_11_130_3399.html prema stavku 2 . ovoga članka prestaje kada dođe do promjene u prihodima korisnika
#197801717,doc#296175,2010_11_130_3401.html standardu BASE64 </p><p> Ne . </p><p> Popuniti samo kada ID poruke nije prepoznat i kad je potpis
#197822529,doc#296185,2010_11_131_3423.html djelovanju i nema nikakvih saznanja o tome kada su , na koji način i kojim pravnim poslovima
#197824060,doc#296186,2010_11_131_3424.html Sukladno odredbama članka 25 . Zakona , kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv
#197824787,doc#296187,2010_11_131_3425.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#197825539,doc#296188,2010_11_131_3426.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno odredi Agencija , ne ispuni
#197839858,doc#296201,2010_11_131_3438.html raspisivačima ) u provođenju natječaja , kada to naručitelj zatraži od Komore , </p><p>
#197856658,doc#296207,2010_11_131_3417.html stavak 5 . koji glasi : </p><p> » U slučaju kada , na osnovi e-uputnice za primarni laboratorij
#197857125,doc#296208,2010_11_131_3418.html drugih općih akata Zavoda . </p><p> U slučaju kada je lijek propisan na e-recept , a zbog
#197869748,doc#296215,2010_11_132_3453.html Povećanje/smanjenje tehničkih pričuva životnog osiguranja kada ugovaratelj snosi rizik ulaganja </tr></p>
#197872862,doc#296219,2010_11_132_3441.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#197873613,doc#296220,2010_11_132_3442.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#197874355,doc#296221,2010_11_132_3443.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#197875150,doc#296222,2010_11_132_3444.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#197877257,doc#296229,2010_12_133_3467.html namjene ( stambene štedionice ) i banke kada je to posebnim zakonom propisano i </p><p>
#197891199,doc#296265,2010_12_133_3463.html </p><p> Ovaj popis se primjenjuje od dana kada je utvrđen . </p><p> Klasa : 612-07/10-49/935
#197895818,doc#296270,2010_12_135_3508.html djelomičnog gubitka radne sposobnosti , kada je za očekivati da će taj gubitak biti
#197926126,doc#296289,2010_12_137_3515.html športske događaje u zemlji i inozemstvu kada sudjeluju hrvatski nacionalni timovi ili
#197941420,doc#296297,2010_12_137_3523.html tipičnog za razdoblje potkraj 19 . stoljeća kada se počinju osnivati klimatska lječilišta
#197945967,doc#296309,2010_12_139_3528.html i provode prisilno ostvarenje tražbina kada je to zakonom propisano . </p><p> ( 3 ) Ovim
#198004319,doc#296315,2010_12_139_3552.html članka 11 . stavka 4 . ovoga Pravilnika kada nadležna veterinarska inspekcija utvrdi
#198008961,doc#296318,2010_12_139_3555.html namjene ( stambene štedionice ) i banke kada je to posebnim zakonom propisano i </p><p>
#198013782,doc#296319,2010_12_139_3556.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#198014109,doc#296320,2010_12_139_3529.html drugog posebnog zakona , osim u slučajevima kada je provođenje tih ovrha u isključivoj nadležnosti
#198029254,doc#296321,2010_12_139_3557.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno odredi Agencija , ne ispuni
#198030341,doc#296322,2010_12_139_3558.html Sukladno odredbama članka 25 . Zakona , kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv
#198032650,doc#296331,2010_12_139_3530.html prihoda i rashoda bez kamata u uvjetima kada postoji jednakost stvarnog i potencijalnog
#198034242,doc#296332,2010_12_139_3567.html izreke ovog Rješenja traje do trenutka kada javnost bude točno i ispravno obaviještena
#198035328,doc#296333,2010_12_139_3531.html izuzećem , </p><p> 3 ) Hrvatska narodna banka kada ne djeluje u svojstvu monetarne vlasti
#198063209,doc#296334,2010_12_139_3532.html korištenje mjera predostrožnosti i prevencije , kada je to primjereno . </p><p> b ) Ograničeno
#198079834,doc#296338,2010_12_139_3536.html uključenim u mrežu javne zdravstvene službe kada se pojedini dijagnostički postupci rade
#198084329,doc#296339,2010_01_14_345.html kapaljkom ) </p><p> Doksiciklin je lijek izbora kada se može primijeniti pojedinačna per os
#198094524,doc#296341,2010_01_14_347.html odobrenje kliničkog ispitivanja u slučaju kada zahtjev ne podnosi proizvođač ispitivanoga
#198120929,doc#296342,2010_01_14_348.html se nalaze u CEZIH-u , </p><p> – ne smiju , kada to nije opravdano pružanjem usluga zdravstvene
#198126701,doc#296346,2010_01_14_352.html doneseno u smislu članka 26 . ZZTN u slučaju kada stranke ne mogu ispuniti neki od uvjeta
#198129678,doc#296349,2010_01_14_336.html Prevladavajući utjecaj društva pretpostavlja se kada ono , izravno ili neizravno , u odnosu
#198138923,doc#296350,2010_01_14_337.html odvjetnici ( u daljnjem tekstu : pružatelji ) , kada ju pružaju na temelju uputnice izdane od
#198147413,doc#296355,2010_01_14_342.html iskorištenoga kredita ( tranše ) </p><p> Kako i kada će vam se isplatiti novac </tr></p><p><tr>
#198153144,doc#296364,2010_12_140_3574.html Europske unije te kapitalni projekti u slučaju kada nisu izvršeni do kraja tekuće godine mogu
#198159840,doc#296372,2010_12_141_3591.html bez državnih potpora . Potpora se daje kada se na određenoj liniji od ostvarenog prihoda
#198163010,doc#296374,2010_12_141_3593.html članku 17 . ovoga Pravilnika , ili u vrijeme kada je njihova upotreba zabranjena ovim Pravilnikom
#198170972,doc#296382,2010_12_141_3600.html kn </tr></p><p><tr> 9 . </p><p> Suglasnost – kada banka skrbnik dio svojih poslova povjerava
#198205249,doc#296394,2010_12_142_3613.html na snazi do 30 . listopada 1992 . godine kada je na snagu stupio Zakon o osobnom imenu
#198225807,doc#296399,2010_12_142_3618.html traje dva dana s time da završava na dan kada završava glasovanje u Republici Hrvatskoj.
#198256973,doc#296404,2010_12_142_3606.html mjera je izrečena u trajanju do trenutka kada javnost bude točno i ispravno obaviještena
#198261211,doc#296405,2010_12_142_3607.html </p><p> 4 ) Nove grupe mogu se ustrojiti kada se broj studenata u grupama poveća za najmanje
#198270789,doc#296406,2010_12_142_3608.html ovog članka primjenjivat će se i za slučaj kada se obveznik ispiše iz registra tijekom
#198287193,doc#296413,2010_12_143_3623.html ovog Pravilnika kao i te svojte , čak i kada križanac o kojem se radi nije zasebno uključen
#198296856,doc#296424,2010_12_144_3643.html područnoj jedinici . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada ovlaštenik povlastice ima sezonski obrt
#198301666,doc#296426,2010_12_144_3644.html očevidnika sa sljedećim originalom očevidnika kada imaju zabilježen ulov područnoj jedinici
#198310783,doc#296429,2010_12_144_3647.html vrste goriva koje se uzorkuje i datumom kada se planira izvođenje uzorkovanje za svaki
#198321660,doc#296445,2010_12_144_3662.html dioničko društvo i izjavom o osnivanju ( kada je riječ o jednom članu društva ) ili društvenim
#198340518,doc#296458,2010_12_145_3677.html temelju ovršnih isprava , osim u slučajevima kada je provođenje tih ovrha u isključivoj nadležnosti
#198358786,doc#296477,2010_12_145_3695.html naroda radi čega je pravilno postupilo kada je zahtjev odbilo kao neosnovan. « </p><p>
#198361915,doc#296478,2010_12_145_3669.html pokriva se iz pričuva Agencije , a u slučaju kada se to ne može , pokriva se iz prihoda budućeg
#198373912,doc#296483,2010_12_145_3674.html biogorivo . Proizvođač se smatra distributerom kada proizvodi i stavlja proizvod na tržište
#198379668,doc#296484,2010_12_145_3675.html unutar zdravstvenog tima u slučajevima kada je potreban multidisciplinarni pristup
#198396234,doc#296500,2010_12_146_3718.html u neravnopravan položaj jer bez obzira kada su podnijeli zahtjev svi se postupci obustavljaju
#198418099,doc#296507,2010_12_146_3703.html osiguran kolateralom i ( ili ) jamstvom onda kada se u skladu s Odlukom o adekvatnosti jamstvenoga
#198448450,doc#296514,2010_12_147_3733.html mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke
#198453793,doc#296517,2010_12_147_3736.html koje su postojale u ISCO-88 za slučajeve kada se potrebno obrazovanje i obuka razlikuju
#198463820,doc#296526,2010_12_147_3744.html </p><p> 13 . odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom
#198469412,doc#296527,2010_12_147_3745.html </p><p> 12 . odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom
#198476869,doc#296528,2010_12_147_3746.html presude . </p><p> ( 3 ) Objava će se obaviti i kada stranka , zakonski zastupnik , opunomoćenik
#198479718,doc#296529,2010_12_147_3747.html potraživanje zastarijeva za pet godina od kada je šteta nastala . </p><p> ( … ) « </p><p>
#198493606,doc#296556,2010_12_148_3774.html Pravilnika , plovilo povlači pridnenu koću kada je kompletni koćarski sustav u funkciji
#198512674,doc#296560,2010_12_148_3778.html uključujući i terase u prizemlju građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže
#198522330,doc#296566,2010_12_148_3783.html i naknadno , sve do 3 . rujna 2010 . , kada je Investicijsko društvo postupajući po
#198526944,doc#296574,2010_12_148_3790.html osigurana . </p><p> Nadalje , da je zakonodavac , kada je rok iz članka 58 . ZoVat-a isticao ,
#198626385,doc#296629,2010_02_17_412.html pravo vlasništva » izgubila po sili zakona kada je kolonizirana« . </p><p> Isto tako , na
#198634335,doc#296646,2010_02_18_429.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#198641855,doc#296661,2010_02_18_420.html a stupa na snagu 10 . veljače 2010 . , kada financijske institucije sastavljaju obračun
#198642487,doc#296663,2010_02_18_422.html put usvoji MSFI-jeve . Ne primjenjuje se kada subjekt primjerice : </p><p> a ) subjekt
#198654046,doc#296664,2010_02_18_423.html točki 5 . , ovo tumačenje se ne primjenjuje kada iste strane imaju krajnju kontrolu nad
#198691060,doc#296702,2010_02_19_482.html informacije Komore , osim u slučajevima kada je pristup ograničen zakonom i propisima
#198692906,doc#296706,2010_02_19_445.html solidarnosti ( u daljnjem tekstu : Ministarstvo ) kada nabavlja osobni automobil s ugrađenim prilagodbama
#198702680,doc#296711,2010_01_2_15.html izvanbilančnim obvezama , osim u slučajevima kada je ovom Odlukom određeno drugačije . </p>
#198711436,doc#296712,2010_01_2_16.html odgovarajuće razrede dospijeća od onog trenutka kada postane vjerojatno da će opcija biti izvršena
#198724782,doc#296714,2010_01_2_18.html izvanbilančnim obvezama , osim u slučajevima kada je ovom Odlukom određeno drugačije . Plasmani
#198738498,doc#296720,2010_01_2_23.html ) Iznimno od stavka 3 . ovoga članka , kada je grupa kreditnih institucija u RH izložena
#198739223,doc#296721,2010_01_2_24.html sudski spor iz stavka 1 . ovoga članka kada je očito da je riječ o obijesnom parničenju
#198754552,doc#296733,2010_01_2_35.html RiTT opreme od strane HAKOM-a . U trenutku kada će izdavanje odobrenja za uvoz RiTT opreme
#198784020,doc#296752,2010_01_2_7.html veterinarske etike ; </p><p> 2 . trajno , u slučaju kada je veterinaru , pravomoćnom sudskom odlukom
#198800166,doc#296767,2010_01_2_66.html navesti opravdane troškove i njihove iznose ( kada je to moguće ) za koje se može dodijeliti
#198805927,doc#296771,2010_01_2_11.html predloženika . </p><p> Lektor se smatra izabranim kada Ministarstvo primi od visokoškolske ustanove
#198810291,doc#296783,2010_02_20_483.html tri suca , osim o zakonitosti općih akata kada odlučuje u vijeću od pet sudaca . </p><p>
#198825553,doc#296786,2010_02_20_504.html , kako je prikladno ; </p><p> ( e ) datum kada je nusproizvod preuzet ; </p><p> ( f ) ime/naziv
#198830001,doc#296788,2010_02_20_506.html . ovog članka , ne moraju imati posadu kada je posada drugih plovila u okviru grupe
#198830913,doc#296790,2010_02_20_508.html , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti
#198835799,doc#296795,2010_02_20_512.html , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti
#198837972,doc#296799,2010_02_20_516.html </p><p> Na dan 6 . listopada 2009 . godine kada je počeo teći rok za usklađenje s točkom
#198847655,doc#296800,2010_02_20_517.html pomoćnih usluga na temelju imovine izvedenica kada su te investicijske usluge i aktivnosti
#198853930,doc#296802,2010_02_20_519.html ovlasti Agencija . </p><p> ( 7 ) U slučaju kada zaposlenici Agencije polažu Dodatne ispite
#198857976,doc#296803,2010_02_20_520.html Skupštine u njegovim pravima i obvezama kada je predsjednik Skupštine spriječen u obavljanju
#198862211,doc#296804,2010_02_20_521.html od 8.941,00 kuna . Prema ocjeni tog suda kada je ugovorom o radu preuzeta i obveza isplate
#198864556,doc#296805,2010_02_20_485.html normirnim tijelom . </p><p> ( 5 ) U slučajevima kada smatra da norma iz stavka 3 . ovoga članka
#198873250,doc#296806,2010_02_20_522.html socijalni rad P . ( . .. ) do 31.8.1991 . kada je napustila R . Hrvatsku te se od tada
#198882071,doc#296815,2010_02_21_525.html . </p><p> ( 4 ) Apsolutna zastara nastupa kada protekne dvostruko vrijeme od dana počinjenja
#198885020,doc#296821,2010_02_21_531.html Kvalificirani ulagatelj i Privatni ulagatelji kada se u tekstu ovog Pravilnika spominju zajedno
#198888260,doc#296823,2010_02_22_542.html ispušnog uređaja najmanje 100 mm . U slučaju kada je ta udaljenost manja od 100 mm moraju
#198898406,doc#296826,2010_02_22_545.html ’ mjesto koje joj je dodijelio kandidat kada ju je vratio nazad u niz . Vrijednosti
#198910732,doc#296846,2010_02_23_565.html prozora i isključivanjem strujnoga toka kada se u spremištu ne radi , </p><p> – redovitim
#198911645,doc#296847,2010_02_23_566.html stavka 1 . ovoga članka ne primjenjuju se kada se jajašca unose na područja navedena u
#198949828,doc#296853,2010_02_23_572.html najkasnije jedan dan unaprijed . U slučajevima kada je prekovremeni rad prijeko potreban radi
#198959634,doc#296870,2010_02_24_589.html izreke ovog Rješenja traje do trenutka kada javnost bude točno i ispravno obaviještena
#198964672,doc#296872,2010_02_24_591.html prigovoru odlučiti u roku od 48 h od dana kada je dostavljen prigovor . </p><p> 3 ) Prigovor
#198971497,doc#296874,2010_02_24_592.html prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </p><p> Porez na potrošnju
#198975121,doc#296875,2010_02_24_574.html godišnjom stopom od 2,1 % . Od 1992 . godine , kada je u Hrvatskoj ostvarena minimalna ukupna
#199063320,doc#296881,2010_02_24_580.html , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti
#199068622,doc#296890,2010_02_25_597.html regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom
#199070321,doc#296891,2010_02_25_598.html prema shvaćanju podnositelja , u situaciji kada je prvostupanjska presuda ukinuta , a Županijski
#199080921,doc#296896,2010_02_26_615.html modelu Narančasti , kategorije kućanstva , kada je tarifni element jednokratna naknada
#199085347,doc#296901,2010_02_26_620.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#199113990,doc#296944,2010_03_27_644.html podnositelju zahtjeva , osim u slučaju kada je nakladnik udžbenika i dopunskog nastavnog
#199126291,doc#296960,2010_03_28_679.html obveze iz rada i po osnovi rada za radnika kada obavlja poslove i radne zadaće za poslodavca
#199160954,doc#296961,2010_03_28_680.html 2009 . pa Ustavni sud utvrđuje da do dana kada je podnositeljica zaprimila odluku Vrhovnog
#199166145,doc#296964,2010_03_28_664.html prirodnih izvora ionizirajućeg zračenja kada se obrađuju zbog fisijskih ili fertilnih
#199186269,doc#296967,2010_03_28_667.html protjerivanju računa se od dana : </p><p> kada stranac napusti Republiku Hrvatsku u roku
#199197722,doc#296971,2010_03_28_671.html ) Cijepljenje je obavljeno na isti dan kada je uzet uzorak krvi koji je kasnije virus
#199220405,doc#296983,2010_01_3_79.html mješavine supstanci koje moraju eksplodirati kada se koriste kao temeljna punjenja , pojačnici
#199304537,doc#296984,2010_01_3_80.html nagrade se mogu dodijeliti u slučajevima kada športsko postignuće ima osobitu međunarodnu
#199322453,doc#296989,2010_01_3_85.html Zagrebu osim u dva kraća dijela postupka kada nije imao punomoćnika te je pismena primao
#199325148,doc#296992,2010_01_3_87.html regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom
#199331264,doc#296993,2010_01_3_88.html visokoškolske kvalifikacije « , a napose kada to priznavanje ima svrhu zapošljavanja
#199332628,doc#296994,2010_01_3_89.html podnesena izvan trogodišnjeg zastarnog roka od kada je oštećenik saznao za štetu i osobu koja
#199334278,doc#296995,2010_01_3_90.html smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje
#199335368,doc#296996,2010_01_3_91.html 13 . listopada i 7 . prosinca 2005 . , kada je zaključena glavna rasprava . </p><p> Na
#199350656,doc#297026,2010_03_30_718.html nastaje elektromotorna sila od jednog volta kada se električna struja u krugu jednoliko
#199361159,doc#297028,2010_03_30_692.html ili razmjerno sniženje cijene u slučaju kada bi način uklanjanja nedostatka odnosno
#199413381,doc#297030,2010_03_30_721.html ispitnog povjerenstva i njegov zamjenik , kada ga zamjenjuje , odgovorni su za zakonito
#199427022,doc#297048,2010_03_31_722.html Zaštitar ima pravo uporabiti vatreno oružje kada , obavljajući poslove privatne zaštite
#199431892,doc#297049,2010_03_31_741.html vrijeme vođenja postupka , od trenutka kada mu je rješenjem Općinski sud u Puli odobrio
#199440017,doc#297055,2010_03_31_725.html u postupcima nabave male vrijednosti , kada naručitelj nije obvezan javno otvarati
#199449153,doc#297056,2010_03_31_726.html mjerodavne primitke i razumnu dobit . Na kraju , kada poduzetnik koji ispunjava obvezu pružanja
#199466810,doc#297058,2010_03_31_728.html raspoređivanju infrastrukturnih troškova , kada se potpore dodjeljuju poduzetnicima koji
#199485107,doc#297059,2010_03_31_729.html koristiti povlastice dozvole i/ili ovlaštenja kada je svjestan odstupanja ili gubitka svoje
#199532530,doc#297060,2010_03_31_730.html laboratorij moraju odmah analizirati . U slučaju kada to nije moguće provesti , uzorci moraju
#199545552,doc#297071,2010_03_32_745.html Poljoprivredno zemljište smatra se onečišćenim kada sadrži više teških metala i potencijalno
#199547568,doc#297074,2010_03_32_766.html , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti
#199549199,doc#297077,2010_03_32_769.html , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti
#199591445,doc#297127,2010_03_33_820.html donjem dijelu je izvezen natpis CROATIA , kada se nalaze u sastavu mirovnih misija ili
#199615330,doc#297170,2010_03_33_859.html kašnjenja , osim u slučaju smrti Korisnika kada se to smanjenje ne primjenjuje . </p><p>
#199625046,doc#297171,2010_03_33_860.html propisanim kriterijima , odnosno odmah kada prvi tromjesečni geometrijski prosjek broja
#199627530,doc#297172,2010_03_33_861.html 2 . ovoga članka odnosi se i na slučaj kada program kontrole i osiguranja kvalitete
#199645916,doc#297179,2010_03_33_867.html uzima se u obzir od 5 . studenoga 1997 . , kada je Zakonom o potvrđivanju stupila na snagu
#199664557,doc#297197,2010_03_34_889.html hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata kada navrši 65 godina života ( muškarac ) ,
#199672884,doc#297202,2010_03_34_894.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#199673547,doc#297203,2010_03_34_895.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#199674261,doc#297204,2010_03_34_896.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#199674887,doc#297205,2010_03_34_897.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#199678191,doc#297212,2010_03_34_903.html vrijeme sve do 3 . ožujka 2003 . godine kada je podnositelju ustavne tužbe dala temeljem
#199679698,doc#297213,2010_03_34_904.html regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom
#199687736,doc#297222,2010_03_34_872.html pirotehničkog sredstva na vlagu u slučaju kada je namijenjeno za uporabu u vlažnim ili
#199690068,doc#297223,2010_03_34_873.html potrebnim za zaštitu osoba i posebno radnika kada se koriste opremom , zaštitnim sustavima
#199704510,doc#297226,2010_03_34_876.html uzorkovanje svih jata na gospodarstvu u slučaju kada je utvrđena Salmonella Enteritidis ili
#199709081,doc#297232,2010_03_36_925.html ima sposobnost odlučivati o sukladnosti kada nisu primijenjene usklađene norme , već
#199713340,doc#297236,2010_03_36_929.html potrebna provjera. « </p><p> ( 6 ) U slučaju kada je za registraciju sredstva na temelju
#199714664,doc#297237,2010_03_36_930.html stambene , nestambene ili ostale namjene ) kada je ploština te neto podne površine u drugoj
#199731366,doc#297244,2010_03_36_936.html stupaju na snagu 14 . travnja 2010 . , kada banke sastavljaju obračun obvezne pričuve
#199740895,doc#297257,2010_03_37_950.html vrijede do 30 . lipnja 2010 . godine , do kada su ih privatni detektivi dužni zamijeniti
#199745609,doc#297260,2010_03_37_953.html <p> – kozice moraju ispadati pojedinačno kada se prenose iz jednog spremnika u drugi </p>
#199756163,doc#297263,2010_03_37_956.html stanica po litri morske vode . U slučaju kada je dubina mora manja od 1 m uzorkuju se
#199774714,doc#297266,2010_03_37_959.html imaju pravo podnijeti pritužbu HAKOM-u kada smatraju da javni operator ili drugi davatelj
#199782263,doc#297267,2010_03_37_941.html povisivati nivoi cesta , osim u slučaju kada je nivo ceste kod visokih voda plavljen
#199803021,doc#297268,2010_03_37_960.html sudionicima sastanka , očitovanje o tome kada su posljednji put promijenili cijene svojih
#199822475,doc#297269,2010_03_37_961.html pokrenuti i voditi jedan postupak i onda kada se radi o pravima i obvezama više stranaka
#199848866,doc#297292,2010_03_38_966.html zaprimanja , a odobravaju se redom prema vremenu kada su dopunjeni , odnosno kada je zahtjev
#199854517,doc#297300,2010_03_38_992.html na skladištu podatke o lokaciji i datumu kada su povučeni u skladište , </p><p> 12 . preslike
#199860165,doc#297301,2010_03_38_993.html sustava tiketa dopušteno je jedino onda kada je automat povezan s odobrenim sustavom
#199869845,doc#297307,2010_03_38_998.html privremeno deaktivirati domenu u slučaju kada osobito opravdani interesi to zahtijevaju
#199876347,doc#297308,2010_03_38_999.html kojem je kreditna institucija izložena kada ima otvorenu deviznu poziciju u svakoj
#199880564,doc#297310,2010_03_38_1001.html prema prebivalištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </p><p> Članak 36 . </p>
#199909237,doc#297315,2010_03_38_970.html Hrvatskoj , kao i izvan Republike Hrvatske kada je takva podrška predmet zamolbe za međunarodnom
#199915742,doc#297320,2010_04_39_1004.html iz stavka 1 . ovoga članka i , u slučaju kada upravno tijelo zračne luke pruža zemaljske
#199927146,doc#297321,2010_04_39_1005.html glasi : </p><p> » ( a ) za obvezu dežurstva , kada je posada obaviještena o javljanju na dužnost
#199930954,doc#297322,2010_04_39_1006.html koja počinje unutar sedam dana od dana kada je ozljeda nanesena ; ili </p><p> b ) ima
#199944685,doc#297328,2010_01_4_107.html kvar koji ugrožava sigurnost , treba – kada je to izvedivo – otkriti , prijaviti i
#199949034,doc#297329,2010_01_4_108.html osim u slučaju novoosnovane pravne osobe kada se dostavlja projekcija bilance stanja
#199968403,doc#297345,2010_01_4_95.html ne može biti duži od 60 dana , od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
#199993849,doc#297376,2010_04_40_1036.html na koji radnik ima pravo , a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme
#200006819,doc#297382,2010_04_40_1041.html . ZPDD-a propisano je da će Agencija , kada utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti
#200013424,doc#297386,2010_04_40_1045.html veljače 2005 . ( iako podnositelj ne navodi kada je to rješenje primio , niti o tome postoji
#200016805,doc#297387,2010_04_40_1046.html ne odgovaraju za obveze društva izuzev kada je to određeno ovim Zakonom . </p><p> ( 3
#200020894,doc#297389,2010_04_40_1047.html načelo jednakosti iz članka 3 . Ustava RH kada se osiguranje osoba starijih od 40 godina
#200032532,doc#297396,2010_04_41_1057.html po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona osiguranik ili ugovaratelj osiguranja
#200036531,doc#297397,2010_04_41_1058.html Ispuniti i priložiti veterinarskom certifikatu kada prijevoz do granice Europske unije , čak
#200038209,doc#297398,2010_04_41_1059.html osim u slučaju novoosnovane pravne osobe kada se dostavlja projekcija bilance stanja
#200047159,doc#297401,2010_04_41_1062.html stavka 2 . podstavka c ) ovoga Pravilnika , kada se navodi namjena tih proizvoda . </p><p>
#200053285,doc#297402,2010_04_41_1063.html učinaka koje na okoliš ima korištenje GMO-a , kada se ne koristi za uzgoj . Takvo korištenje
#200061432,doc#297409,2010_04_41_1052.html sukladno odredbama ovoga Pravilnika uvijek kada se stavljaju na tržište . </p><p> ( 2 ) Ne
#200063232,doc#297410,2010_04_41_1053.html primjetna širina je širina trake ili cijevi kada je namotana , izravnana , stiješnjena ili
#200075554,doc#297412,2010_04_41_1055.html Republici Hrvatskoj ili u Europskoj uniji , te kada ne ugrožava sigurnost ljudi , domaćih životinja
#200085711,doc#297413,2010_04_41_1056.html primjenjuje na mješavine s vunom , ali u slučaju kada sadržaj vune prelazi 25 % trebala bi se
#200096101,doc#297417,2010_04_42_1078.html prosinca 2009 . godine , dakle u vrijeme kada je navedenim osobama dostavljen poziv Agencije
#200104065,doc#297420,2010_04_42_1081.html Šibenik do dana 1 . travnja 2008 . godine , kada je dio svog poslovnog udjela u visini od
#200107552,doc#297421,2010_04_42_1082.html jamstva i datum naplate : </p><p> 11 . Datum od kada se računa da je jamstvo dodijeljeno : </p>
#200119699,doc#297422,2010_04_42_1066.html , obveznik je dužan dostaviti i priloge kada su propisani . </p><p> ( 2 ) Ukoliko obveznik
#200125280,doc#297424,2010_04_42_1068.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#200125931,doc#297425,2010_04_42_1069.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#200126614,doc#297426,2010_04_42_1070.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#200127256,doc#297427,2010_04_42_1071.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#200127924,doc#297428,2010_04_42_1072.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#200132363,doc#297431,2010_04_43_1092.html dobi do završenog osnovnog školovanja i to kada doktor specijalist pedijatar nije u mogućnosti
#200151258,doc#297433,2010_04_43_1094.html jeziku , osim u slučaju opravdanih iznimki , kada se iz umjetničkih ili drugih razloga ne
#200158036,doc#297439,2010_04_43_1100.html propisa ; </p><p> 37 . poduzima mjere u slučaju kada primi obavijest o neopravdanom raskidu
#200166885,doc#297440,2010_04_43_1101.html Republike Hrvatske je pravilno postupila kada je temeljem prethodno provedenih radnji
#200169070,doc#297442,2010_04_43_1102.html može donijeti rješenja o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprečavanja ,
#200172109,doc#297443,2010_04_43_1103.html može donijeti rješenja o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprečavanja ,
#200175934,doc#297448,2010_04_43_1088.html Uništavanje biljnih ostataka paljenjem , kada je to propisano , poduzima se uz provođenje
#200177054,doc#297449,2010_04_43_1089.html popis institucija ( upisuje se u slučaju kada jedna ili više organizacijskih jedinica
#200183439,doc#297450,2010_04_43_1090.html ili sigurnost i zdravlje korisnika ili , kada je to slučaj , drugih osoba , pod uvjetom
#200229854,doc#297465,2010_04_44_1125.html Životinjama koje se drže izvan objekata , kada je to potrebno i moguće , treba osigurati
#200232114,doc#297466,2010_04_44_1126.html kamerama . Ova radnja nije obavezna u slučaju kada se transportni kavez koristi za daljnji
#200234189,doc#297467,2010_04_44_1127.html palamidara na zahtjev ovlaštenika povlastice kada ovlaštenik povlastice istovremeno zatraži
#200241902,doc#297487,2010_04_44_1145.html bivšeg nositelja stanarskog prava , sve kada bi i imala odluku nadležnog tijela , njome
#200246182,doc#297497,2010_04_46_1158.html članka 1 . stavka 2 . ovih Pravila , </p><p> kada se radi o znanstvenoj ili umjetničkoj kritici
#200261998,doc#297518,2010_04_46_1150.html poduzetniku jednom u 10 godina ( odnosno 5 godina kada se radi o potpori sektoru poljoprivrede
#200273149,doc#297525,2010_04_47_1186.html domaćinstva i zbog te činjenice , u okolnostima kada im se nalaže iseljenje iz te kuće odnosno
#200278489,doc#297527,2010_04_47_1188.html situacije iz st . 1 . istog članka , dakle kada je u svom zahtjevu za pokretanje stegovnog
#200285717,doc#297528,2010_04_47_1189.html zahtjev podnesu u roku od 15 dana od dana kada je sklopljen ugovor o kupoprodaji , s time
#200294462,doc#297534,2010_04_47_1182.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#200295107,doc#297535,2010_04_47_1183.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#200296457,doc#297537,2010_04_47_1185.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#200297175,doc#297539,2010_04_48_1190.html zadruge , osim u slučaju novoosnovane zadruge kada se dostavlja projekcija bilance stanja
#200311730,doc#297553,2010_01_5_139.html zajedno sa sinom preselio u R . A . , od kada podnositelj tamo neprekidno prebiva . </p>
#200313837,doc#297554,2010_01_5_140.html regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom
#200318959,doc#297559,2010_01_5_126.html inozemstvu i prije isteka ugovorenog roka te kada je to u interesu ovoga Ministarstva . </p>
#200327844,doc#297563,2010_01_5_130.html njihovog zdravstvenog statusa , </p><p> ( ii ) kada je to prikladno ispunjavaju opće uvjete
#200343357,doc#297565,2010_01_5_132.html ovoga članka za određene vrste građevina , kada je to propisano posebnim propisom donesenim
#200355648,doc#297570,2010_04_50_1212.html prema mjerilima propisanim ovom Odlukom , a kada nema niže skupine tim se ugovara prema
#200359781,doc#297571,2010_04_50_1213.html ovi Opći uvjeti stupaju na snagu s danom kada su ustanova , privatnik , odnosno drugi
#200367344,doc#297572,2010_04_50_1214.html ovi Opći uvjeti stupaju na snagu s danom kada su ustanova , privatnik , odnosno drugi
#200375888,doc#297578,2010_04_50_1203.html postupku zaštite prava pred poslodavcem kada pravnu pomoć pruža ovlašteni sindikat ,
#200388187,doc#297601,2010_04_51_1242.html poslovne jedinice , u roku od 30 dana od dana kada su potraživanja u stečajnom postupku postala
#200389864,doc#297603,2010_04_51_1220.html dođe do proliferacije cijanobakterija i kada se ustanovi ili pretpostavi zdravstveni
#200394343,doc#297604,2010_04_51_1221.html utvrđuje se kao : </p><p> – » stanje S « kada je zrakoplov potpuno tehnički i funkcionalno
#200405418,doc#297605,2010_04_51_1222.html najvišeg dijela vozila kad je neopterećeno i kada su gume napumpane na tlak koji propisuje
#200438926,doc#297632,2010_04_52_1272.html događajima koje DMKU nije mogao predvidjeti i kada se rokovi za provedbu postupaka iz ovoga
#200443488,doc#297634,2010_04_52_1274.html nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave
#200445003,doc#297635,2010_04_52_1275.html 2 ) Ovaj sustav se uključuje automatski kada se zaustavi elektroenergetsko postrojenje
#200454303,doc#297638,2010_04_52_1278.html i e . ovoga Pravilnika , </p><p> – datum kada je proizvedeno mljeveno meso . </p><p> Članak
#200456653,doc#297641,2010_04_52_1281.html dodijeliti novi matični broj samo u slučaju kada promijeni djelatnost i vrstu korisnika
#200463032,doc#297645,2010_04_52_1284.html i za dnevni boravak korisnika u vremenu kada se ne koristi za prvotnu namjenu . </p><p>
#200490898,doc#297675,2010_05_54_1308.html vrućinu jednako ili bolje nego čelik , kada su dimenzije u oba slučaja odgovarajuće
#200495036,doc#297676,2010_05_54_1309.html zahtjevi kojima mora udovoljavati operator , kada izvodi operacije zrakoplovom sa kabinskom
#200526739,doc#297677,2010_05_54_1310.html Flight time </p><p> Ukupno vrijeme od trenutka kada helikopter pokrene rotor do trenutka kad
#200613603,doc#297707,2010_05_55_1319.html propisane u Dodatku I ovoga Pravilnika kada ispunjavaju zahtjeve : </p><p> a ) odgovarajućih
#200629186,doc#297718,2010_05_56_1341.html <p> – primjena načela opreza u slučajevima kada ne postoje dostatne znanstvenostručne podloge
#200651745,doc#297722,2010_05_56_1345.html dopuštenih vrijednosti tehnoloških parametara kada je potrebno automatski , poluautomatski
#200656589,doc#297728,2010_05_57_1370.html izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje pojedine
#200657613,doc#297730,2010_05_57_1372.html izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće
#200658995,doc#297731,2010_05_57_1373.html značajnom tržišnom snagom neće imati u trenutku kada bude pružao uslugu bitstream pristupa .
#200672935,doc#297733,2010_05_57_1375.html terminacije ) međunarodnih poziva u slučaju kada ih se u određenu pokretnu javnu komunikacijsku
#200679541,doc#297744,2010_05_57_1363.html tih metoda , </p><p> f ) izjavu o datumu kada je vlasništvo preneseno ili kada bi trebalo
#200689967,doc#297745,2010_05_57_1364.html Pravilnikom te u skladu s posebnim propisima ( kada su uvjeti dijelom propisani i posebnim
#200702801,doc#297750,2010_05_58_1383.html navedite osnovne podatke o vašem poduzeću , kada je utemeljeno , tko su dioničari , vrsta
#200723914,doc#297751,2010_05_58_1384.html stavljanje dizala na tržište « je trenutak kada ugraditelj dizala prvi puta daje dizalo
#200742834,doc#297752,2010_05_58_1385.html stavljati na tržište i u uporabu samo onda kada ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost ljudi
#200763417,doc#297753,2010_05_58_1386.html se stavljati na tržište i u uporabu samo kada ne ugrožavaju zdravlje i sigurnost ljudi
#200777420,doc#297758,2010_05_59_1391.html simptome zaraze štetnim organizmom i , kada je to potrebno , sve određeno bilje koje
#200781688,doc#297762,2010_05_59_1395.html kao drugostupanjskog , žalbenog tijela , kada je ono istodobno i donositelj osporenog
#200786573,doc#297763,2010_05_59_1396.html 27 . studenoga 2007 . , § 48 . ) , osim kada je riječ o općim mjerama gospodarske i
#200791628,doc#297764,2010_01_6_145.html industrijsku lokalnu jedinicu , i to u slučajevima kada je jedan ili više njegovih dijelova obavljalo
#200809217,doc#297768,2010_05_60_1949.html izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje pojedine
#200816775,doc#297777,2010_05_60_1957.html primjenjivat će se od 1 . listopada 2010 . , do kada su svi pružatelji audio i audiovizualnih
#200819744,doc#297779,2010_05_60_1959.html branitelja nakon 31 . prosinca 1997 . , kada postoji dokumentacija iz vremena njegovog
#200823794,doc#297781,2010_05_60_1961.html dopustiti povrat u prijašnje stanje u slučaju kada je propušteno ročište zakazano u povodu
#200826754,doc#297782,2010_05_60_1962.html da je Vrhovni sud Republike Hrvatske , kada je odbacio reviziju podnositelja , postupio
#200837366,doc#297791,2010_05_60_1943.html slanje pošiljke uz dostavnicu , a u slučaju kada se dostavlja faksom , obvezna je naknadna
#200844941,doc#297792,2010_05_60_1944.html se svake treće , odnosno šeste godine , kada se analiziraju dodatni parametri . </p><p>
#200850041,doc#297795,2010_05_61_1976.html izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće
#200851570,doc#297798,2010_05_61_1967.html poduzetništva izdaje Potvrdu o prikladnosti , te kada je to potrebno od Ureda vijeća za nacionalnu
#200856206,doc#297800,2010_05_61_1969.html A . OPĆI ZAHTJEVI </p><p> ( 1 ) U slučaju kada se u stupcu 2 . dijela B . ovog Dodatka
#200863085,doc#297801,2010_05_61_1970.html </p> </tbody> </table><p> ( 11 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj
#200872000,doc#297806,2010_05_62_1987.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#200875180,doc#297813,2010_05_62_1994.html otpremnina pripada radniku samo u situaciji kada je radniku dat otkaz od strane poslodavca
#200878534,doc#297816,2010_05_62_1979.html maloljetnika , a i prije isteka toga roka kada to ocijeni izabrani doktor opće/obiteljske
#200881081,doc#297818,2010_05_62_1981.html ako je upotreba tehnološki opravdana , kada se konačni učinak ne može postići drugim
#200894182,doc#297822,2010_05_62_1985.html izreke ovog Rješenja traje do trenutka kada javnost bude točno i ispravno obaviještena
#200902471,doc#297824,2010_05_63_2005.html palamidara na zahtjev ovlaštenika povlastice kada ovlaštenik povlastice istovremeno zatraži
#200907336,doc#297827,2010_05_63_2008.html neće se uračunavati razdoblje od trenutka kada je T-Com uputio Operatoru korisniku obavijest
#200932330,doc#297832,2010_05_63_2013.html ostvarivati u sudskom parničnom postupku i to kada je postupanje temeljem te odredbe bilo
#200944848,doc#297844,2010_05_64_2016.html upotrebljavati zajedničke prognoze . U slučajevima kada promet značajno odstupa od prognoza , treba
#200957338,doc#297851,2010_05_65_2032.html namirene glavničkim instrumentima priznati kada : </p><p> a ) je riječ o dodjeli koja obuhvaća
#200965160,doc#297853,2010_05_65_2034.html prozora i isključivanjem strujnoga toka kada se u spremištu ne radi , </p><p> – redovitim
#200969333,doc#297856,2010_05_65_2036.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#200971429,doc#297865,2010_05_65_2021.html Iznimno od stavka 1 . ovoga članka : </p><p> kada se poslovna dozvola izdaje pružateljima
#200980542,doc#297876,2010_05_66_2057.html stavka 2 . Pravilnika , osim u slučajevima kada za utvrđivanje činjeničnog stanja nije
#200985192,doc#297878,2010_05_66_2059.html Postupak je započeo 8 . siječnja 2009 . , kada je Agrokor Agenciji dostavio potpunu prijavu
#201010281,doc#297881,2010_05_66_2061.html nezakonitom državnom potporom . </p><p> U vrijeme kada je HFP poduzetniku Sloga Tvornica obuća
#201012854,doc#297882,2010_05_66_2062.html lipnja sljedeće godine . </p><p> U slučaju kada to organizacija rada dopušta , jedan ili
#201020941,doc#297891,2010_05_66_2049.html genitalije i dojke žene . </p><p> Osim u slučaju kada je dopuštena primjena vatrenog oružja ,
#201024974,doc#297894,2010_05_67_2075.html članka 19 . stavka 2 . ovoga Zakona od dana kada je porezno tijelo primilo od poreznog obveznika
#201026553,doc#297895,2010_05_67_2076.html godine , prema kojem sud i u situaciji kada osudi počinitelja za kazneno djelo prema
#201029996,doc#297897,2010_05_67_2078.html suglasnost zakona s Ustavom i u slučaju kada je određeni zakon već ranije bio predmetom
#201118223,doc#297903,2010_05_67_2069.html nacionalnoj i regionalnoj razini i/ili kada je to potrebno za pripremu godišnjih izvješća
#201149863,doc#297907,2010_05_67_2073.html </p><p> 13 . odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom
#201161258,doc#297908,2010_06_68_2089.html Zagreb d.o.o . započelo je 1994 . godine kada su rečeni poduzetnik i Hyundai Motor Company
#201184672,doc#297909,2010_06_68_2090.html može zahtijevati poništaj ugovora i onda kada zabluda nije bitna . </p><p> ( 3 ) Ako je
#201189004,doc#297913,2010_06_68_2081.html dvoosovinskom ili troosovinskom poluprikolicom kada prevozi 40-stopni ISO kontejner kao kombiniranu
#201216957,doc#297950,2010_01_7_157.html ugovora , te je pokrenuo spor pred HAKOM-om , kada to nije uspio . Stoga je neosnovan prigovor
#201223136,doc#297952,2010_01_7_159.html pokriveni maloprodajni troškovi i u situaciji kada se navike krajnjih korisnika značajno izmjene
#201228082,doc#297959,2010_01_7_165.html , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti
#201231292,doc#297963,2010_01_7_169.html regulirana situacija u kojoj je zahtjev podnesen kada je do povrede prava na suđenje u razumnom
#201235086,doc#297964,2010_01_7_170.html primjenjuje na sve slučajeve nastale bilo kada u prošlosti . </p><p> Stoga , u situaciji
#201237340,doc#297965,2010_01_7_171.html ima li ta odredba diskriminacijski učinak kada obvezuje rezidente na podnošenje godišnje
#201241738,doc#297969,2010_01_7_150.html dva puta godišnje i to u proljeće i jesen kada je temperatura vode u ribnjacima ispod
#201251018,doc#297977,2010_06_70_2132.html loviti divljač , osim u svrhu spašavanja , kada je ugrožena : </p><p> 1 . poplavom , </p><p>
#201257623,doc#297980,2010_06_70_2135.html prekida procesa rada . </p><p> U slučaju kada se radi o sumnji u prijevaru , pronevjeru
#201261733,doc#297981,2010_06_70_2120.html isključit će unutarnje troškove prijevoza , kada je udaljenost između centraliziranih točaka
#201285791,doc#297984,2010_06_70_2123.html su prijavljene . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada su rubrike u potpunosti ispunjene te u
#201288348,doc#297986,2010_06_70_2125.html slobodnoj rubrici . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada su rubrike u potpunosti ispunjene , upis
#201289083,doc#297987,2010_06_70_2126.html sklapanja ugovora , </p><p> 7 ) mjesto i dan kada se pomorac ili radnik na pomorskom ribarskom
#201290147,doc#297988,2010_06_70_2127.html zaštite zdravlja i sigurnosti na radu ili kada to ocijeni nadležni specijalist medicine
#201290839,doc#297989,2010_06_70_2128.html nakon privremenog izvoza u slučajevima kada : </p><p> – se vraćaju iz trećih zemalja
#201372972,doc#297992,2010_06_71_2147.html pokrenuti i voditi jedinstveni postupak i onda kada se radi o pravima i obvezama više stranaka
#201394308,doc#297995,2010_06_71_2150.html da je tuženo tijelo pogrešno postupilo kada na stranici 32 i 33 pobijanog rješenja
#201408170,doc#297996,2010_06_71_2151.html prihvaćati ili odbijati . </p><p> Međutim , kada je podnositelj tijekom čitavog postupka
#201415124,doc#297999,2010_06_71_2138.html ovoga članka u roku od 30 dana od dana kada je zatraženo , ministru ne dostavi mišljenje
#201418814,doc#298000,2010_06_71_2139.html : » osim u slučaju patološke pretilosti kada indeks tjelesne mase ( BMI ) prelazi 40
#201422658,doc#298002,2010_06_71_2141.html , jednaku zaštiti vlastitih državljana kada se nalaze u trećoj državi u kojoj Republika
#201437920,doc#298021,2010_06_72_2155.html podataka o održavanju tri godine od datuma kada je zrakoplov ili komponenta zrakoplova
#201456847,doc#298022,2010_06_72_2156.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#201461838,doc#298028,2010_06_73_2183.html o kojima se vodi službena evidencija , kada se izdaju u analognom obliku , moraju biti
#201464115,doc#298029,2010_06_73_2184.html </p><p> 12 . odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom
#201471170,doc#298034,2010_06_73_2174.html <tbody> <p><tr> Trgovački naziv sredstva ( kada se koristi mješavina , navesti sva sredstva
#201491680,doc#298046,2010_06_74_2201.html uvoznu , odnosno izvoznu dozvolu : </p><p> a ) kada se uvozi , odnosno izvozi roba nekomercijalne
#201495867,doc#298047,2010_06_74_2202.html Odluku o poništenju obveze u slučajevima kada : </p><p> a ) korisnik u pisanom obrazloženju
#201499345,doc#298051,2010_06_74_2206.html Zastarijevanje počinje teći prvog dana poslije dana kada je vjerovnik imao pravo zahtijevati ispunjenje
#201505912,doc#298055,2010_06_74_2190.html važećeg pravilnika o unutarnjem redu , kada se utvrđuje novo radno mjesto , spajaju
#201509256,doc#298056,2010_06_74_2191.html postupka </p><p> Članak 22 . </p><p> U slučaju kada nijedan kandidat nije postigao zadovoljavajuće
#201528824,doc#298068,2010_06_76_2214.html , jednaku zaštiti vlastitih državljana kada se nalaze u trećoj državi u kojoj Republika
#201559665,doc#298079,2010_06_77_2215.html , zaštitne prsluke ili zaštitnu odjeću kada ih korisnik nosi sa sobom za svoju osobnu
#201570959,doc#298081,2010_06_77_2235.html slijedeće redovne sjednice Skupštine Komore , kada se obavlja izbor novog predsjednika . </p>
#201579449,doc#298091,2010_06_77_2220.html najkasnije sljedećeg radnog dana od dana kada je preuzeo na čuvanje predmetno prijevozno
#201593896,doc#298093,2010_06_77_2222.html veličinu iz ljestvice veličine ; ili u slučaju kada se plodovi pakiraju po broju , razlika
#201621427,doc#298095,2010_06_78_2250.html obveza prema rješenju državnog odvjetnika kada odlučuje o kaznenom progonu prema načelu
#201626808,doc#298099,2010_06_78_2254.html kategorija osnovno i certificirano , osim kada sjeme kategorije certificirano pakirano
#201628636,doc#298101,2010_06_78_2256.html opisom načina provođenja istraživanja ( kada se radi o regionalnim i detaljnim geološkim
#201635946,doc#298103,2010_06_78_2258.html vlasništvo samo jedne osobe . Vlasnik poduzeća kada ulaže ( svoju imovinu ) u poduzeće , uložena
#201652690,doc#298111,2010_06_78_2248.html prestaju važiti 1 . kolovoza 2010 . od kada će se kupovina i prodaja plinskog ulja
#201653388,doc#298112,2010_06_78_2249.html odlučivanja o izboru kaznenopravne sankcije i kada nadležno tijelo to izričito zatraži . </p>
#201667971,doc#298116,2010_06_79_2271.html izvedenoga stanja odnosno idejnoga projekta kada se gradi na temelju rješenja o uvjetima
#201675712,doc#298122,2010_06_79_2261.html roba i/ili usluga smatraju i slučajevi kada zbog postojanja interesa za hrvatsko gospodarstvo
#201680599,doc#298128,2010_06_79_2267.html 5 ribolovnih dana mjesečno od razdoblja kada je postao ovlaštenik povlastice za gospodarski
#201683638,doc#298129,2010_01_8_181.html subjektu tek nakon ugovorenog dovršetka , kada kupac dolazi u posjed jedinice . </p><p>
#201690439,doc#298130,2010_01_8_182.html nije kontrola . Kontrola također postoji i kada matica posjeduje polovinu ili manje od
#201730892,doc#298138,2010_01_8_175.html igre dužan je svojim pravilima propisati kada će , gdje i na koji način izvlačenje biti
#201734446,doc#298140,2010_01_8_177.html drugoj , obave obračun žetona na stolu , pa kada se usuglase o utvrđenom iznosu ispunjavaju
#201745239,doc#298144,2010_06_80_2284.html 2 ( sredstvo za čišćenje i dezinfekciju kada i umivaonika ) </p><p> tekućina </p><p> Klasa
#201778079,doc#298145,2010_06_80_2285.html odnosno dnevnoj prijavi . </p><p> Za dane kada izvođač radova ne obavlja radove vađenja
#201779810,doc#298146,2010_06_80_2286.html radova upisuje podatke u očevidnik svaki dan kada postoji ulaz odnosno izlaz šljunka i/ili
#201787922,doc#298160,2010_06_80_2299.html Ispit nije javan . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada zaposlenici Agencije polažu ispit , ispiti
#201790576,doc#298161,2010_06_80_2300.html Ispit nije javan . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada zaposlenici Agencije polažu ispit , ispiti
#201793144,doc#298162,2010_06_80_2301.html Ispit nije javan . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada zaposlenici Agencije polažu ispit , ispiti
#201795253,doc#298163,2010_06_80_2302.html . Odluke o potporama male vrijednosti , kada mjere potpore ispunjavaju sve uvjete utvrđene
#201797317,doc#298164,2010_06_80_2276.html razdoblja , odnosno u svim ostalim slučajevima kada je porezno opterećenje u poreznom razdoblju
#201799399,doc#298165,2010_06_80_2277.html stavka , ne povećava se porezna osnovica kada se sukladno Zakonu o porezu na dohodak
#201804658,doc#298170,2010_06_80_2282.html žive slobodno u divljini u slučajevima kada se hrane hranom za životinje ; </p><p> (
#201817375,doc#298173,2010_06_81_2313.html utvrđivanja njegovog identiteta u trenutku kada je pristupio glasovanju , ako niti jedan
#201820539,doc#298175,2010_06_81_2315.html valjanih matičnih bikova ili njihovog sjemena kada su oni prihvaćeni za umjetno osjemenjivanje
#201851928,doc#298195,2010_07_82_2336.html obračuna i naplate naknade za uređenje voda , kada ih obavlja jedinica lokalne samouprave
#201853141,doc#298196,2010_07_82_2337.html uz predočenje potvrde/smart kartice i to kada upravlja osobnim automobilom koji je u
#201853958,doc#298197,2010_07_82_2338.html Pravilnika ne smije se staviti na tržište kada sadrži tvari navedene u Dodatku ovoga Pravilnika
#201858533,doc#298201,2010_07_82_2341.html ; </p><p> – kod životinja iz akvakulture kada se u svrhu promjene spola skupini rasplodnih
#201862916,doc#298202,2010_07_82_2342.html u metričkom sustavu , osim za terapiju kada se rabe standardne jedinice . </p><p> Broj
#201873735,doc#298219,2010_07_82_2358.html prethodnog stavka , ali samo u slučajevima kada je to potrebno radi organizacije kulturnih
#201879840,doc#298227,2010_07_83_2370.html prozora i isključivanjem strujnoga toka kada se u spremištu ne radi , </p><p> – redovitim
#201882063,doc#298228,2010_07_83_2371.html zahtjevi ovoga Pravilnika i njegovoga Dodatka kada osoba odgovorna za stavljanje aerosolnih
#201899107,doc#298235,2010_07_83_2378.html otpadnih voda u kopnene i/ili priobalne vode kada se prije ispuštanja miješaju tehnološke
#201907024,doc#298238,2010_07_83_2380.html branjenom području ili branjenim područjima kada se zbog izvanrednih okolnosti u stadijima
#201934496,doc#298255,2010_07_84_2398.html održavanjem , trebaju se utvrditi samo kada se odnose na ključna pitanja sigurnosti
#201957806,doc#298259,2010_07_84_2402.html relevantnih za tu zdravstvenu tvrdnju , </p><p> 7 . kada je to primjereno , naznaku informacija
#201981104,doc#298279,2010_07_84_2420.html Sukladno odredbama članka 25 . Zakona , kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv
#201984591,doc#298281,2010_07_84_2389.html nesreću na području Republike Hrvatske kada poplava ugrozi područja dviju ili više
#201990206,doc#298287,2010_07_84_2395.html postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti o
#201992990,doc#298288,2010_07_85_2422.html smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje
#202002554,doc#298289,2010_07_86_2432.html ne primjenjuju se na prehrambene enzime kada i ako se koriste u proizvodnji : </p><p>
#202058058,doc#298295,2010_07_86_2438.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#202059503,doc#298296,2010_07_86_2439.html obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje kada , samostalno ili djelujući zajednički ,
#202069598,doc#298312,2010_07_86_2431.html Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka , kada se arome dostavljaju u cisternama , svi
#202094962,doc#298320,2010_07_87_2460.html . </p><p> ( 2 ) U iznimnim slučajevima , kada je dozvoljeno ispuštanje pročišćenih otpadnih
#202110032,doc#298325,2010_07_88_2474.html osoba ostvaruje pravo na zdravstvenu njegu kada je takav postupak medicinski indiciran
#202111946,doc#298326,2010_07_88_2475.html </tr></p> </tbody> </table><p> * u slučaju kada se zbog ubrzanog rasta i razvoja čeljusti
#202113941,doc#298329,2010_07_88_2478.html uključeni su u cijenu DTP-a </p><p> ** u slučaju kada se zbog ubrzanog rasta i razvoja čeljusti
#202117902,doc#298332,2010_07_88_2462.html je napustio zemlju podrijetla , osobito kada se ustanovi da predstavljaju izražavanje
#202134619,doc#298347,2010_07_88_2467.html sata od izricanja usmenog rješenja , do kada je ugostitelj ili zatečeni sudionik dužan
#202140583,doc#298352,2010_07_89_2502.html pokazatelja dobrog stanja prema Prilogu 2 . i/ili kada je prosječna godišnja vrijednost , odnosno
#202150564,doc#298353,2010_07_89_2503.html obavijesti , te odlukama Stranaka uvoznica ili , kada je to primjenjivo , država uvoznica koje
#202160742,doc#298357,2010_07_89_2507.html su iznos naknade . </p><p> U slučajevima kada dodjela prava zakupa ili najma uključuje
#202164433,doc#298360,2010_07_89_2510.html ulaganja iz javnih fondova u okolnostima kada se privatnom ulagatelju takve povlastice
#202181473,doc#298363,2010_07_89_2512.html ili obaveza koje su nastale prije datuma kada su ti računi postali predmetom odredaba
#202183336,doc#298365,2010_07_89_2514.html ili obaveza koje su nastale prije datuma kada su ti računi postali predmetom odredbe
#202187580,doc#298369,2010_07_89_2518.html nametnute ovom točkom neće se primjenivati kada Odbor utvrdi da se takvo putovanje opravdava
#202190863,doc#298380,2010_07_89_2528.html pokazivanjem službene značke i službene iskaznice kada za to postoje razlozi propisani Zakonom
#202214102,doc#298384,2010_07_89_2531.html nepovoljan učinak na OZO ili na korisnike kada se primjenjuju u skladu s odgovarajućim
#202224045,doc#298386,2010_07_89_2533.html . ovoga članka dokazana je i u slučaju kada se stavljanje proizvoda u promet nije temeljilo
#202229010,doc#298387,2010_07_89_2534.html ako ne obave transplantaciju istog dana kada su zaprimili tkivo , dostavljeno tkivo
#202233000,doc#298389,2010_07_89_2536.html ostvariti pravo na plaćeni dopust za dane kada je bio privremeno nesposoban za rad . </p>
#202241809,doc#298403,2010_01_9_203.html članka se neće primjenjivati u slučaju kada su sustav , sastavni dio ili zasebna tehnička
#202300090,doc#298404,2010_01_9_204.html srodnim pravima propisano je da u slučajevima kada se autorsko djelo može reproducirati bez
#202324585,doc#298408,2010_01_9_207.html <p> Ovaj Aneks III . smatra se sklopljenim kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih
#202331598,doc#298433,2010_07_90_2558.html disciplinskog djela . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada se prigovor podnosi zbog izrečene disciplinske
#202336341,doc#298443,2010_07_90_2545.html , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti
#202337428,doc#298447,2010_07_91_2581.html u Upisniku poljoprivrednih gospodarstva kada voće i povrće prodaje na malo izvan prodavaonica
#202339687,doc#298449,2010_07_91_2569.html uključuje oduzimanje slobode , u slučaju kada je odobren uvjetni otpust s izdržavanja
#202365640,doc#298450,2010_07_91_2570.html isplate , smatra se da je nalog izvršen onda kada je banka teretila ovršenikov račun u skladu
#202373753,doc#298452,2010_07_91_2572.html podnosi sudu u roku od 15 dana od dana kada se ispune propisane pretpostavke za upis
#202400036,doc#298461,2010_07_92_2588.html donesenih na temelju tih zakona , u slučajevima kada je to propisano posebnim propisima . </p>
#202424105,doc#298464,2010_07_92_2591.html traje dva dana s time da završava na dan kada završava glasovanje u Republici Hrvatskoj
#202435791,doc#298470,2010_07_93_2609.html zaštitna ograda ili zid , osim u slučaju kada se između željezničke pruge i ceste nalazi
#202443945,doc#298473,2010_07_93_2612.html razini Republike Hrvatske , a u slučaju kada se programi sufinanciraju ili financiraju
#202444899,doc#298474,2010_07_93_2613.html Zakonu , najam će se obračunati od datuma kada je infrastrukturni operator prvi puta pokrenuo
#202450510,doc#298476,2010_07_93_2615.html natječaja . </p><p> ( 3 ) Ovlašteni arhitekt , kada je član ocjenjivačkog suda , ne smije nakon
#202456610,doc#298477,2010_07_93_2617.html slučaju smrti zaštićenog najmoprimca ili kada zaštićeni najmoprimac napusti stan , prava
#202459207,doc#298479,2010_07_93_2618.html 25 . ožujka 2003 . , 17 . travnja 2003 . kada je rasprava dovršena , a glavna rasprava
#202480349,doc#298518,2010_08_95_2658.html je količine uzet , gdje je uzet i datum kada je uzet , </p><p> ( c ) uzorak uzet za prvu
#202482240,doc#298519,2010_08_95_2659.html potkoljenice ili kroz kožu na trbušnoj šupljini , kada je izvršeno vađenje utrobe ( evisceracija
#202497331,doc#298525,2010_08_95_2665.html Izvanbilančne obveze raspoređuju se u ovu skupinu kada se utvrdi da će za njihovo podmirenje doći
#202506381,doc#298549,2010_08_95_2686.html 25 . ožujka 2010 . godine , utvrdila dan kada je društvo Modro more d.o.o . postalo jedini
#202509226,doc#298551,2010_08_95_2688.html poslodavca mogu se utvrditi i drugi slučajevi kada je zbog objektivnih razloga dopušteno da
#202519662,doc#298566,2010_08_96_2707.html , dio su naše svakodnevice . Međutim , kada prekidaju normalno odvijanje života , uzrokuju
#202577780,doc#298569,2010_08_96_2709.html standardu BASE64 </p><p> Ne . </p><p> Popuniti samo kada ID poruke nije prepoznat i kad je potpis
#202583880,doc#298570,2010_08_96_2710.html na novčanim sredstvima . </p><p> Postupak kada ovršenik ima novčanih sredstava na računima
#202595573,doc#298584,2010_08_97_2725.html simpleks ) širine pojasa od 1 MHz , u slučaju kada je efektivna izračena snaga radijske postaje
#202609204,doc#298588,2010_08_97_2729.html 50 posto opravdanih troškova . Također , kada se regionalne potpore dodjeljuju malim
#202622198,doc#298615,2010_08_98_2734.html 5 ribolovnih dana mjesečno od razdoblja kada je postao ovlaštenik povlastice za gospodarski
#202624769,doc#298619,2010_08_98_2738.html , 4 . i 7 . Zakona o tržištu kapitala , kada su te investicijske usluge i aktivnosti
#202631515,doc#298634,2010_08_99_2754.html plaćanje i to na dan 9 . kolovoza 2010 . , kada je podnesen zahtjev za izdavanjem rješenja
#202634265,doc#298639,2010_08_99_2759.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#202637085,doc#298642,2011_01_1_11.html prestanka postojanja poslodavca , odnosno kada poslodavac nije u mogućnosti zbog nelikvidnosti
#202642288,doc#298643,2011_01_1_12.html zdravstvene zaštite iz stavka 1 . ovog članka kada je potrebno uputiti osiguranika radi provođenja
#202646860,doc#298648,2011_01_1_17.html odnosno boravka osigurane osobe u slučajevima kada se osiguranu osobu sa liječenja u inozemstvu
#202654842,doc#298658,2011_01_1_26.html dodatnom zdravstvenom osiguranju je sklopljen kada je Zavod prihvatio ponudu . </p><p> ( 2 )
#202658955,doc#298660,2011_01_1_28.html ) donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom Zajednice
#202667651,doc#298662,2011_01_1_2.html pojave ili kontrola bolesti u stadu ) i od kada se cijepljenje provodi , vrstu cjepiva
#202680942,doc#298664,2011_01_1_31.html pomoći iz državnog proračuna , u slučaju kada navedeni postotak od 1,3 % nije dostatan
#202687034,doc#298666,2011_01_1_4.html redovni nadzorni zdravstveni pregled vozača , kada specijalist medicine rada , psiholog ili
#202726756,doc#298673,2011_01_10_208.html podnositelje pisanim putem . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada se temeljem rang liste utvrdi da unutar
#202756798,doc#298677,2011_01_10_212.html je upravni postupak proveden u trenutku kada je određena privremena mjera , tužitelj
#202760299,doc#298679,2011_01_10_214.html tužbu protiv pobijanog rješenja . Međutim , kada je dana 21 . siječnja 2010 . vidio na web
#202764390,doc#298681,2011_09_100_2058.html kao redovit rad ( za dan nakon dežurstva kada se ne radi ) , uvećan za dodatak za rad
#202766067,doc#298683,2011_09_100_2060.html izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje pojedine
#202766362,doc#298684,2011_09_100_2061.html izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće
#202769292,doc#298690,2011_09_100_2067.html prigovora iz stavka 1 . ovoga članka , a kada se prigovor odnosi na usluge čiji davatelj
#202777458,doc#298700,2011_09_100_2057.html specijalistički studij za grane specijalizacije kada je to ovim Pravilnikom propisano . </p><p>
#202787595,doc#298704,2011_09_101_2081.html primjenjuju se i na ukupan iznos potpore kada se potpora dodjeljuje istovremeno temeljem
#202793468,doc#298705,2011_09_101_2082.html mora se oduzeti od proizvodnih troškova kada se izračunava iznos operativne potpore
#202803594,doc#298706,2011_09_101_2083.html Predsjednik Komore saziva sjednicu i onda kada to zatraži trećina članova Upravnog odbora
#202815892,doc#298707,2011_09_101_2084.html Članak 42 . </p><p> Stranka prestaje s radom kada nastupe predviđeni razlozi propisani Zakonom
#202818270,doc#298709,2011_09_101_2070.html pjenu od 50 litara . </p><p> U slučajevima kada se donose procjene ugroženosti od požara
#202821053,doc#298710,2011_09_101_2071.html , kad je to relevantno ; </p><p> ( iii ) kada postoje , izvješća o ispitivanju uključujući
#202858926,doc#298728,2011_09_102_2104.html društvo ostvaruje najnižu razinu likvidnosti kada pokazatelj likvidnosti investicijskog društva
#202863011,doc#298730,2011_09_102_2087.html programa donesena ( Prilog VI ) . U slučaju kada su odgovarajući nacionalni standardi utemeljeni
#202880163,doc#298741,2011_09_103_2109.html mjere koje treba poduzeti u slučajevima kada je nađena crvena palmina pipa - Rhynchophorus
#202888360,doc#298744,2011_09_103_2112.html 3 . ZZTN radi zaštite javnog interesa , kada ocijeni da je u konkretnom slučaju riječ
#202950358,doc#298770,2011_09_107_2137.html daje osoba odgovorna za jato . U slučaju kada evidencija ili drugi podaci upućuju na
#202960719,doc#298776,2011_09_108_2144.html Smatra se da je ovaj Dodatak III sklopljen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih
#202961452,doc#298777,2011_09_109_2154.html postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti . </p>
#202964196,doc#298779,2011_09_109_2156.html stupa na snagu 12 . listopada 2011 . , kada banke sastavljaju obračun obvezne pričuve
#202964830,doc#298780,2011_09_109_2157.html . ovoga članka odnose se i na slučajeve kada više fizičkih osoba zajednički ostvaruje
#202967131,doc#298782,2011_09_109_2146.html temeljnom kapitalu društva obavit će : </p><p> kada dionice ili poslovni udjeli u temeljnom
#202970898,doc#298784,2011_09_109_2148.html članka 3 . ove Uredbe u roku 6 mjeseci od kada je stekla pravo na raspolaganje mineralnom
#203000865,doc#298797,2011_01_11_232.html slijedeće : </p><p> – u 100 % - tnom iznosu kada je preostali rok dospijeća dulji od pet
#203006150,doc#298799,2011_01_11_234.html financijskih instrumenata te koja bi , kada bi bila javno dostupna , vjerojatno imala
#203009110,doc#298801,2011_01_11_235.html ) donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom Zajednice
#203014631,doc#298802,2011_01_11_236.html na koji radnik ima pravo , a u slučaju kada se takav podatak ne može dati u vrijeme
#203026401,doc#298803,2011_01_11_237.html 2,00 g/kg , ponudio iznos od 200 kuna , te kada je podnositelj M . B . to odbio kao premali
#203032351,doc#298805,2011_01_11_239.html navršene 15 . godine života , a nakon te dobi kada je to predviđeno ovim Zakonom ili općim
#203038366,doc#298808,2011_01_11_218.html svakoj primjeni antibiotika u svinja , kada nakon 5 dana nije došlo do pada tjelesne
#203043398,doc#298809,2011_01_11_219.html a naročito tijekom rujna i listopada , kada je aktivnost vektora BPJ najveća . </p><p>
#203054017,doc#298810,2011_01_11_220.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#203059037,doc#298815,2011_09_110_2167.html praćenja usklađenosti još su značajniji kada se uzme u obzir da u Društvu niti funkcija
#203079564,doc#298833,2011_09_111_2176.html veljače 2008 . do 15 . studenoga 2010 . kada je Udruga trgovaca uredskim materijalom
#203104108,doc#298842,2011_09_112_2180.html količina prisutnih vitamina i minerala kada se dodaju hrani , </p><p> – naziv i količina
#203132610,doc#298864,2011_10_113_2215.html Narodnim novinama« . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada je gubitak ili nestanak službene iskaznice
#203137574,doc#298868,2011_10_113_2219.html </p><p> Članak 22 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada je davatelj leasinga izvršio prijenos vlasništva
#203140707,doc#298880,2011_10_114_2232.html populacija za očuvanje pasmine u slučajevima kada je to potrebno , </p><p> – raspolaže podacima
#203148905,doc#298886,2011_10_114_2238.html stavaka 2 . i 3 . istog članka definirano je kada fizičke i pravne osobe djeluju zajednički
#203161059,doc#298893,2011_10_114_2244.html novčane depozite ( osim u prvoj godini kada je moguća veća alokacija ) . </tr></p><p>
#203180686,doc#298894,2011_10_114_2245.html tijela u cjelini , te njihovu popunu , kada se stvore političko-programski razlozi
#203185219,doc#298895,2011_10_114_2221.html zatvorenom prostoru za stanovništvo i goste , kada postoji mogućnost prekoračenja dopuštenih
#203189022,doc#298896,2011_10_114_2222.html gospodarstava u skladu s posebnim propisima , kada svoje poljoprivredne proizvode prodaje
#203200794,doc#298912,2011_10_116_2264.html povjerenstava mogu dati nalaz i mišljenje samo kada rade u punom sastavu i to većinom glasova
#203214999,doc#298913,2011_10_116_2266.html . točka 6 . Prethodno važećeg ZPDD-a , kada je riječ o izvornom stjecanju dionica u
#203219972,doc#298919,2011_10_116_2272.html nazočno 2/3 delegata . Odluke su pravovaljane kada za njih glasuje više od polovice nazočnih
#203246245,doc#298930,2011_10_117_2274.html provođenjem složenih mjera i radnji ili u slučaju kada mjere i radnje poduzima više ustrojstvenih
#203387899,doc#298948,2011_10_118_2300.html jamstvenoga kapitala sa stanjem na dan kada kreditna institucija namjerava hibridni
#203391896,doc#298950,2011_10_118_2302.html pozicije . Preklapanjem se smatra slučaj kada pozicije , u potpunosti ili djelomično
#203405735,doc#298964,2011_10_118_2278.html sadrži : datum i sat nastanka požara , kada je i od koga požar lokaliziran , mjesto
#203408478,doc#298966,2011_10_118_2280.html ovog članka će se dostaviti samo u slučaju kada brodovi predstavljaju ozbiljnu opasnost
#203416156,doc#298967,2011_10_118_2281.html kojima sudjeluju samo ratni brodovi , te kada su pomorske nesreće i nezgode posljedica
#203419647,doc#298968,2011_10_118_2282.html 5 ribolovnih dana mjesečno od razdoblja kada je postao ovlaštenik povlastice do dana
#203444647,doc#299000,2011_10_119_2351.html podvrgnuti stopostotnom nerazornom ispitivanju , kada je moguće radiografskom ispitivanju ili
#203474122,doc#299001,2011_10_119_2352.html potpora najmanje pet godina ili tri godine kada je riječ o malim i srednjim poduzetnicima
#203482852,doc#299005,2011_10_119_2355.html uredbi uslijedio je od 1 . veljače 1995 . , kada su pravno stečeni uvjeti za usklađivanje
#203504919,doc#299017,2011_01_12_254.html koje situacije nisu postojale u vrijeme kada je tužitelj određen operatorom sa znatnijom
#203520576,doc#299024,2011_01_12_243.html čestice na kojoj je izgrađena građevina , kada u postupku pretvorbe nije formirana posebna
#203524061,doc#299026,2011_01_12_245.html po pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi kada je ona osiguranik ili ugovaratelj osiguranja
#203524941,doc#299027,2011_01_12_246.html ili prijevoznim sredstvima u slučajevima kada se zbog zemljopisnih uvjeta određene vrste
#203549029,doc#299028,2011_01_12_247.html na terenu iz stavka 1 . ovoga članka , kada je to moguće , mogu se obavljati metodom
#203557541,doc#299032,2011_10_120_2367.html . istoga Zakona proizlazi da u slučaju kada Vijeće za telekomunikacije procijeni da
#203561140,doc#299035,2011_10_120_2370.html učinio međutim tek u kolovozu 2009 . godine kada su stekli uvjeti za to . Radi svega navedenog
#203565131,doc#299036,2011_10_120_2371.html je sporni ormar bio zatvoren u vrijeme kada je nastao sporni račun . Korisnik je sam
#203566596,doc#299037,2011_10_120_2372.html da je tuženo tijelo nepravilno postupilo kada je uvažilo prigovor korisnika Kocijan Miroslava
#203573904,doc#299040,2011_10_120_2375.html Suda , tuženo je tijelo pravilno postupilo kada je donijelo osporenu Odluku te nije prekoračilo
#203575242,doc#299041,2011_10_120_2357.html Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina kada nije prihvaćen amandman na tekst Konačnog
#203587042,doc#299042,2011_10_120_2376.html tužitelju najkasnije do 1 . listopada 2009 . kada mora objaviti novu Standardnu ponudu međupovezivanja
#203590551,doc#299043,2011_10_120_2377.html utječe na njegov sadržaj , te u slučaju kada procjeni da nije u skladu sa zakonom donijeti
#203595213,doc#299046,2011_10_120_2359.html pravila : </p><p> a ) šest mjeseci od datuma kada je završena procjena i odlučeno o primjeni
#203602940,doc#299047,2011_10_120_2360.html prevoziti u rasutom stanju jedino u slučaju kada se ljekovita hrana za životinje isporučuje
#203612939,doc#299048,2011_10_120_2361.html ili formatu . </p><p> ( 9 ) U slučajevima kada podatke traže krajnji korisnici koji nisu
#203643576,doc#299083,2011_10_121_2415.html <p> Privatni detektiv sastavlja zapisnik kada postoji potreba za dokumentiranjem obavijesti
#203668263,doc#299088,2011_10_121_2419.html usklađivanje s revidiranim regulatornim okvirom EU kada bude usvojen , </p><p> ■ sudjelovanje na
#203696949,doc#299098,2011_10_121_2386.html ovaj Zakon . </p><p> ( 3 ) Ako u slučajevima kada je obrana obvezna , okrivljenik nije sam
#203819270,doc#299108,2011_10_122_2430.html izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće
#203821005,doc#299109,2011_10_122_2431.html nacionalnih manjina i njegovog zamjenika ( kada se uz zastupnika bira i njegov zamjenik