Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#204364069,doc#299339,2011_11_133_2668.html Nalet </p><p> Ukupno vrijeme od trenutka kada se avion pokrene u svrhu polijetanja ,
#204445169,doc#299351,2011_11_133_2679.html članka 46 . Zakona o radu može se primjeniti kada je to izuzetno potrebno za poslove koji
#204458962,doc#299368,2011_11_134_2698.html « broj 150/05 , dalje : ZIF ) propisuje kada nadzorno tijelo ( Agencija ) mora odobriti
#204460060,doc#299369,2011_11_134_2699.html zaključku nepotpuno utvrdila činjenično stanje kada je propustila ispitati i utvrditi da li
#204495942,doc#299392,2011_11_135_2721.html Zagreb , Ivana Lučića 2/22 , u slučajevima kada se izdavatelji financijskih instrumenata
#204501698,doc#299393,2011_11_135_2722.html ožujka 2004 . i 4 . listopada 2005 . , kada je glavna rasprava zaključena . Ročište
#204507069,doc#299397,2011_11_135_2703.html svakoj primjeni antibiotika u svinja , kada nakon 5 dana nije došlo do pada tjelesne
#204510183,doc#299398,2011_11_135_2704.html članka 31 . stavka 3 . ovoga Pravilnika kada se : </p><p> – završno izvješće nadzornog
#204512985,doc#299400,2011_11_135_2706.html platnih transakcija . </p><p> ( 2 ) Od trenutka kada kreditna institucija u skladu sa stavkom
#204519029,doc#299409,2011_11_136_2739.html i to najčešće kod poslovnih subjekata i kada se u samom startu predviđa aktivna oprema
#204530233,doc#299413,2011_11_136_2724.html the Exploration of the Seas-ICES ) i , kada je to mjerodavno , prikupljene informacije
#204547016,doc#299422,2011_11_136_2728.html izdaju Hrvatske autoceste d.o.o . i to kada upravlja osobnim automobilom koji je u
#204550927,doc#299436,2011_11_137_2749.html <p> Članak 41.c </p><p> ( 1 ) U slučajevima kada tuzemno preneseno društvo prenosi dio ili
#204579637,doc#299448,2011_12_138_2769.html višestupanjska homologacija « je postupak kada u izradi vozila sudjeluje više različitih
#204587510,doc#299449,2011_12_138_2770.html ZR ) određeno da ugovor o radu prestaje kada radnik navrši 65 godina života i 20 godina
#204611841,doc#299473,2011_12_139_2801.html uzorkuje , </p><p> – datum ( dan i mjesec ) kada se planira izvoditi pojedino uzorkovanje
#204615409,doc#299478,2011_12_139_2806.html njegove infrastrukture i opreme u slučaju kada operator korisnik koristi vlastite pristupne
#204618046,doc#299479,2011_12_139_2807.html njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o
#204620250,doc#299480,2011_12_139_2808.html prostore. « </p><p> Policijski službenik , kada postupajući u okviru ovlasti priznatih
#204621588,doc#299481,2011_12_139_2809.html smije oduzeti i ograničiti sloboda osim kada je to određeno zakonom o čemu pravilno
#204626859,doc#299483,2011_12_139_2810.html proizlazi iz gore navedene dokumentacije , a kada se pri tom ima u vidu da je imenovani bio
#204641793,doc#299507,2011_02_14_265.html koncesiji u roku od 20 dana od trenutka kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja
#204644479,doc#299520,2011_12_140_2815.html oštećenim osobama dostavilo utemeljeni odgovor kada su odgovornost za naknadu štete ili visina
#204645984,doc#299525,2011_12_141_2831.html daljnjem tekstu : druge ovlaštene osobe ) , kada upravljaju prometom na raskrižjima i drugim
#204656365,doc#299531,2011_12_141_2837.html </p><p> U stupac br . 2 – upisuje se datum kada je prijava stigla u prijamnu službu državnog
#204658266,doc#299533,2011_12_141_2839.html <p> – broj i datum odluke , </p><p> – datum kada je odgojna mjera postala pravomoćna , </p>
#204666165,doc#299534,2011_12_141_2840.html , a edukacijski rehabilitator u slučaju kada se radi o maloljetniku/mlađem punoljetniku
#204686460,doc#299542,2011_12_141_2824.html nepravilnosti u radu ovlaštenog revidenta , odnosno kada se na temelju dokaza iz stavka 3 . ovog
#204695596,doc#299547,2011_12_141_2829.html ocjenjuje izvan vozila , osim u slučajevima kada je to drugačije propisano . </p><p> Tijekom
#204699891,doc#299549,2011_12_142_2855.html , u slučaju da utvrdi , osim u slučaju kada se primjenjuje podtočka ( c ) , da transakcija
#204757075,doc#299566,2011_12_142_2871.html travnja 2008 . iz kojeg će biti vidljivo kada predmetni predujam dospijeva na naplatu
#204761507,doc#299567,2011_12_142_2872.html druga stranka u roku od 15 dana od dana kada je primila prijedlog za provođenje mirenja
#204766207,doc#299569,2011_12_142_2874.html uz ostavljanje obavijesti stranci o tome kada će se dostava ponovno pokušati odnosno
#204776610,doc#299573,2011_12_142_2877.html liste Hrvatske narodne banke važeće na dan kada je s vrijednošću predmeta spora odnosno
#204779076,doc#299577,2011_12_142_2848.html temelji na diskriminaciji bilo koje vrste , kada takvu bol ili patnju nanosi ili potiče
#204794598,doc#299613,2011_12_144_2917.html čuvaju najmanje četiri godine , a u slučaju kada poslodavac ima informacije da je pokrenut
#204797606,doc#299615,2011_12_144_2919.html Ministarstvu . Zahtjev se smatra odobren kada korisnik uplati trošak sufinanciranja prilagođene
#204818674,doc#299638,2011_12_144_2888.html eventualno nastale štete . </p><p> U trenutku kada tržište dosegne određeni stupanj razvoja
#204834188,doc#299644,2011_12_145_2950.html mišljenje samo na temelju dokumentacije kada se radi o djetetu s malignom ili rijetkom
#204835588,doc#299645,2011_12_145_2951.html zamjenjuje se riječima : » prijepis ocjena kada učenik prelazi iz jedne škole u drugu ,
#204841265,doc#299646,2011_12_145_2952.html financija . </p><p> Članak 50 . </p><p> U slučaju kada se postupak zbog neurednosti odnosno stegovnog
#204844351,doc#299648,2011_12_145_2954.html stavljanje na tržište takvih proizvoda kada se utvrdi da ne zadovoljavaju zahtjeve
#204895696,doc#299650,2011_12_145_2956.html usmene rasprave obvezno u svim slučajevima kada je riječ o strankama sa suprotnim interesima
#204904999,doc#299654,2011_12_145_2959.html se adresa u Z . – op . Ustavnog suda ) , kada mu je ulazna vrata otvorila ženska osoba
#204924381,doc#299655,2011_12_145_2960.html sata od izricanja usmenog rješenja , do kada je ugostitelj ili zatečeni sudionik dužan
#204931434,doc#299663,2011_12_145_2944.html može zahtijevati informacije za razdoblje kada je sorta bila u postupku dodjeljivanja
#204932017,doc#299664,2011_12_145_2945.html očevidnika neispravan i to samo u slučaju kada ga nije moguće popraviti prije ponovnog
#204937942,doc#299668,2011_12_146_2974.html kn </tr></p><p><tr> 9 . </p><p> Suglasnost – kada banka skrbnik dio svojih poslova povjerava
#204948398,doc#299673,2011_12_146_2979.html produžiti za najviše sat vremena . </p><p> U dane kada nije organizirana večernja predstava ,
#204953702,doc#299674,2011_12_146_2980.html te da se taj dio investicije refundira kada infrastrukturni operator istu stavi u funkciju
#204962031,doc#299676,2011_12_146_2963.html samo na metalna goriva u obliku čestica , kada su miješana sa drugim supstancama da tvore
#204970699,doc#299677,2011_12_146_2982.html da je tužena Agencija pravilno postupila kada je odbacila inicijativu tužitelja za pokretanje
#204974325,doc#299680,2011_12_146_2965.html ) Sljedeća se načela primjenjuju uvijek kada subjekti jasno ne pokazuju obje karakteristike
#205023443,doc#299692,2011_12_147_2989.html se za sve protustranke , osim u slučaju kada je sama izvještajna institucija protustranka
#205040727,doc#299696,2011_12_148_3002.html Sudu časti u roku od 8 dana od dana od kada je dostavljena Odluka , a Sud časti je
#205046210,doc#299698,2011_12_148_3004.html može se sklopiti i na određeno vrijeme kada za to postoji stvaran i važan razlog ,
#205061218,doc#299699,2011_12_148_2993.html predmete iz nadležnosti suda druge vrste samo kada je to zakonom izrijekom određeno . </p><p>
#205137514,doc#299700,2011_12_148_2994.html slučajevima iz članka 23 . stavak 2 . Zakona kada prijeti opasnost gubitka prava zbog proteka
#205140413,doc#299701,2011_12_148_2995.html izvještavanja o pruženoj pravnoj pomoći kada je ista pružena prema odredbi članka 16
#205156562,doc#299749,2011_12_149_3052.html financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza
#205176287,doc#299758,2011_12_149_3060.html zemljište zasađeno mješovitim trajnim nasadima kada su granice nasada teško uočljive na ortofoto
#205183337,doc#299774,2011_02_15_288.html održi usmenu raspravu u svakom slučaju kada to smatra korisnim . Stoga je Agencija
#205208490,doc#299790,2011_12_150_3086.html se obavljaju određeni upravni poslovi , kada obavljanje tih poslova zahtijeva posebno
#205240309,doc#299857,2011_12_152_3153.html Nakladnik je izvijestio da je u vrijeme kada je na snazi bila odluka o privremenom oduzimanju
#205244088,doc#299858,2011_12_152_3144.html ne odgovaraju za obveze društva izuzev kada je to određeno ovim Zakonom . </p><p> ( 3
#205415779,doc#299863,2011_12_152_3149.html izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće
#205417517,doc#299865,2011_12_152_3151.html ugovor o gradnji , izvod iz knjigovodstva kada je predmetna infrastruktura aktivirana
#205426342,doc#299880,2011_12_153_3175.html </p><p> Članak 11 . </p><p> ( 1 ) U slučaju kada životinje iz ekološke akvakulture nisu
#205440261,doc#299889,2011_12_153_3183.html slučaju krađe , gubitka EKZO ili u slučaju kada osigurana osoba Zavoda ostane bez EKZO
#205446692,doc#299914,2011_12_154_3210.html Uprave Agencije dužnost prestaje u razdoblju kada Hrvatski sabor ne zasjeda , a Hrvatski
#205451279,doc#299919,2011_12_154_3214.html , određuje plaće državnim dužnosnicima kada je zakonom propisano da ih određuje nadležno
#205455561,doc#299920,2011_12_154_3215.html jedinica od vrsta utvrđenih ovom Uredbom , kada je to nužno zbog prirode i načina obavljanja
#205470889,doc#299949,2011_12_154_3241.html postojećih ugovora o najmu i ostalih ugovora i ( kada je to moguće ) vanjske dokaze poput trenutnih
#205472819,doc#299950,2011_12_154_3242.html internet : omjer uspješnih prijava na internet kada je ispravna pristupna mreža , a operator
#205494085,doc#299955,2011_12_154_3247.html izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće
#205500974,doc#299967,2011_02_16_301.html mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke
#205508761,doc#299970,2011_02_17_309.html neposredne zaštite štićenih osoba ; angažira se kada postoje najave i saznanja o mogućem ugrožavanju
#205681382,doc#299971,2011_02_18_319.html oznaka koja potvrđuje sukladnost proizvoda kada je posebnim propisom predviđeno njezino
#205682834,doc#299972,2011_02_18_320.html relevantan za interoperabilnost sustava kada je postavljen/integriran i/ili korišten
#205705421,doc#299981,2011_02_18_310.html mora izjasniti u roku od 15 dana od dana kada je primila prijedlog za provođenje mirenja
#205711793,doc#299999,2011_02_18_345.html transakcije : </p><p> – prodaju strane gotovine kada je instrument naplate ček izdan s osnove
#205719618,doc#300010,2011_02_18_355.html Zakona o telekomunikacijama propisano je kada Vijeće Agencije može izmijeniti cijene
#205732386,doc#300016,2011_02_18_315.html i posebnim propisom za poreznu prijavu kada se podnosi na propisanom obrascu u papirnatom
#205755647,doc#300042,2011_02_19_388.html cilju povećanja zapošljavanja radne snage , kada te djelatnosti obavljaju pravne i fizičke
#205762208,doc#300043,2011_02_19_389.html ocjenjivanje proizvoda , osim u slučaju kada ih zahtjeva nadležno središnje tijelo državne
#205766889,doc#300047,2011_02_19_393.html propisa očitovati u roku od 30 dana od dana kada su primila prijedlog propisa . U slučaju
#205769481,doc#300051,2011_02_19_397.html odvjetnika i zamjenika državnog odvjetnika i kada je promjena nastala . </p><p> Podaci iz izvješća
#205797085,doc#300083,2011_01_2_32.html doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje kada uplaćuje doprinos je : </p><p> Poziv na broj
#205808090,doc#300085,2011_01_2_34.html proizvođača , te u razdoblju od 10 godina od kada im je igračka bila isporučena u slučaju
#205827535,doc#300088,2011_02_20_422.html mladi koji stječu prva iskustva u vezama , kada se uspostavljaju prvi obrasci partnerskih
#205842068,doc#300089,2011_02_20_423.html privjesak ili naljepnica u slučajevima kada se radi o predmetima koji se moraju označiti
#205852988,doc#300095,2011_02_20_429.html i NCL na dan 31 . srpnja 2008 . , a od kada i datiraju kompromitirajuće sms poruke
#205885477,doc#300098,2011_02_21_441.html <p> Samo za intramamarnu primjenu , osim kada se vime koristi za hranu , te za intrauterinu
#205897473,doc#300108,2011_02_21_450.html izvješće i odlučuje o drugim pitanjima kada je to predviđeno propisima i ovim Statutom
#205904479,doc#300110,2011_02_21_452.html li poziv dostavljan fizičkim osobama ( kada je moguća jedino osobna dostava ) ili pravnoj
#205915445,doc#300130,2011_02_22_452.html time da se rok zabrane otuđenja računa od kada je prednik stekao nekretninu . </p><p> Članak
#205961595,doc#300141,2011_02_22_453.html stavka 1 . ovoga članka provest će se i kada se uvjeti za brisanje utvrde kao mjera
#205988415,doc#300155,2011_02_23_482.html U slučaju iz stavka 3 . ovoga članka , kada je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ovlašteno
#205992952,doc#300157,2011_02_23_484.html koordinacije ili prekida koordinacije , kada prijemna jedinica više nije odgovorna za
#206012270,doc#300173,2011_02_24_495.html iz članka 15 . stavka 1 . ovoga Zakona , kada politička stranka uplati financijska sredstva
#206018078,doc#300175,2011_02_24_515.html podružnice turističke zajednice , u slučaju kada na području županije nisu osnovane turističke
#206027049,doc#300180,2011_02_24_499.html duljinu u odnosu na WGS-84 . U slučaju kada nije moguće geodetskim mjerenjem odrediti
#206057723,doc#300184,2011_02_24_503.html , </p><p> ( e ) odgovarajućeg djelovanja kada podaci koje dobije od dobavljača ukažu
#206070592,doc#300197,2011_02_25_537.html ponude u svezi cijena nadzora u slučajevima kada treća strana obavlja usluge instaliranja
#206073304,doc#300198,2011_02_25_538.html stvarno koristio . </p><p> Ističe i to da kada bi bilo točno da tužitelj nije upozorio
#206075284,doc#300199,2011_02_25_539.html stvarno koristio . </p><p> Ističe i to da , kada bi bilo točno da tužitelj nije upozorio
#206080763,doc#300203,2011_02_25_543.html . , a nakon tog datuma ( sve do 2004 . kada je ZopoUSRH stupio na snagu ) i dalje trajno
#206087268,doc#300204,2011_02_25_544.html zakonodavnog postupka . U takvoj situaciji , kada je pravno područje slatkovodnog ribarstva
#206095152,doc#300211,2011_02_25_522.html u crno bijeloj varijanti samo u slučaju kada uporaba znaka u boji nije praktično izvediva
#206096459,doc#300216,2011_03_26_547.html interesa . </p><p> ( 2 ) Sukob interesa postoji kada su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti
#206116083,doc#300222,2011_03_26_553.html slanje pošiljke uz dostavnicu , a u slučaju kada se dostavlja faksom , obvezna je naknadna
#206123409,doc#300223,2011_03_26_554.html uklanjanja lako odvojive ljuske i zemlje ( kada je suho ) ili korijenja i zemlje ( kada
#206133589,doc#300230,2011_03_27_571.html otvoriti druga stanica za tehnički pregled , kada se za to steknu zakonski uvjeti , prema
#206160139,doc#300242,2011_03_28_583.html postupka , ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti </p>
#206171537,doc#300246,2011_03_28_587.html </sup> Za s priključna vratila tipa 3 i kada je moguće smanjiti dimenzije prostora zaštitnog
#206178865,doc#300262,2011_03_28_601.html svibnja 2008 . do 15 . listopada 2008 . , kada je njezin zahtjev uvažen dok su sva postupanja
#206184959,doc#300263,2011_03_28_602.html stajalište : </p><p> » 6.2. U slučajevima kada posebni dijelovi zgrade nisu u vlasništvu
#206187415,doc#300264,2011_03_28_603.html kojega se vidi njegov pravni oblik i vrijeme kada je upisan u taj registar ili , ako je osnovan
#206191778,doc#300265,2011_03_28_604.html Airways ( C-95704 P ) kojima je utvrđeno da , kada postoji veza između vladajućeg položaja
#206195199,doc#300267,2011_03_28_606.html suglasnost zakona s Ustavom i u slučaju kada je određeni zakon već ranije bio predmetom
#206199686,doc#300270,2011_03_28_576.html imovine i gdje je to primjenjivo okoliša , kada su ispravno ugrađeni , kad se ispravno
#206253154,doc#300286,2011_03_29_626.html flight time ) : ukupno vrijeme od trenutka kada se košara balona odvoji od zemlje u svrhu
#206264765,doc#300287,2011_03_29_627.html odgovarajuće korektivne mjere u slučaju kada uvjeti iz točaka a ) do e ) ovoga članka
#206271054,doc#300290,2011_03_29_608.html U slučaju pomorskog ili zračnog prometa kada postoji dogovor o dijeljenju plovila ili
#206283994,doc#300291,2011_03_29_609.html jedinica od vrsta utvrđenih ovom Uredbom , kada je to nužno zbog prirode i načina obavljanja
#206288968,doc#300294,2011_03_29_612.html financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza
#206301513,doc#300302,2011_01_3_50.html iz njezinog priznavanja sve do trenutka kada se njezino priznavanje povuče , pod uvjetom
#206309667,doc#300306,2011_01_3_54.html nacrt dokumenta s naznakom adrese i vremena kada se uvid može ostvariti , te adresom i rokom
#206314722,doc#300309,2011_01_3_56.html <p> 10 ) Datum izvršenja – unosi se datum kada nalog za plaćanje treba izvršiti . </p><p>
#206328414,doc#300314,2011_01_3_61.html podružnice turističke zajednice , u slučaju kada na području županije nisu osnovane turističke
#206355603,doc#300345,2011_03_30_656.html odobrenja Agencije nezakonite . </p><p> Međutim , kada Agencija utvrdi da su sredstva koja predstavljaju
#206387190,doc#300365,2011_03_30_674.html postupkom po službenoj dužnosti u 2006 . godini kada je bilo opravdano da traži podatke iz 2005
#206388235,doc#300366,2011_03_30_675.html </p><p> » Ova Odluka stupa na snagu dana kada se objavi u » Narodnim novinama « , a primjenjuje
#206390243,doc#300367,2011_03_30_676.html propisa s Ustavom i zakonom i u slučaju kada je određeni zakon ili drugi propis već
#206401085,doc#300384,2011_03_31_677.html Članak 23 . </p><p> U posebnim slučajevima , kada za to postoji opravdani zahtjev rodbine
#206412007,doc#300393,2011_03_31_704.html za ocjenitelja </p><p> Moguće su okolnosti kada zaposlenik postupa neprofesionalno ili
#206446459,doc#300395,2011_03_31_678.html zaprimanja , a odobravaju se redom prema vremenu kada su dopunjeni , odnosno kada je zahtjev
#206454219,doc#300402,2011_03_31_712.html zdravstvenom osiguranju . </p><p> U slučaju kada obveznik plaćanja posebnog doprinosa iz
#206466107,doc#300417,2011_03_32_729.html tekstu RASFF ) ili kao sigurnosna mjera te kada se ispitivanja odnose na tvar ili patogenog
#206472421,doc#300418,2011_03_32_730.html identificiraju i opisuju . </p><p> U slučajevima kada je djelatna tvar sadržana u medicinskom
#206498012,doc#300429,2011_03_32_740.html postupka tuženik zaprimio 4 . studenoga 2008 . kada su na snazi bili Uvjeti zajedničke uporabe
#206515495,doc#300437,2011_03_32_725.html zaračunati korisnicima zračnog prostora kada nastanu u vezi s pružanjem usluga u zračnoj
#206539442,doc#300441,2011_03_33_753.html opterećenu dinamometru ili , alternativno , kada nema dinamometra , oslonjeno na izolirane
#206543843,doc#300442,2011_03_33_754.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#206545960,doc#300444,2011_03_33_756.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#206549489,doc#300450,2011_03_33_744.html utovaruje/istovaruje teret ili pruža smještaj , kada je u raspremi ili se nalazi na popravku
#206554163,doc#300451,2011_03_33_745.html odvjetnici ( u daljnjem tekstu : pružatelji ) , kada ju pružaju na temelju uputnice izdane od
#206555930,doc#300452,2011_03_33_746.html kemijski neizmijenjeno , u slučajevima kada je kompatibilno s određenim tipovima motora
#206579223,doc#300469,2011_03_34_762.html ponašanju za vrijeme službe ili izvan službe kada šteti ugledu službe . </p><p> Policijski
#206586739,doc#300474,2011_03_34_785.html odbijen </p><p> suca </p><p> vijeća </p><p> komu i kada </p> <p> predmet </p><p> vraćen sudu </tr></p>
#206588920,doc#300475,2011_03_34_786.html ocjenjivanje proizvoda , osim u slučaju kada ih zahtjeva nadležno središnje tijelo državne
#206591164,doc#300476,2011_03_34_787.html radom , bit će raspoređeni na dnevni rad , kada god je to moguće. « </p><p> Članak 5 . </p>
#206600369,doc#300488,2011_03_34_798.html Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno
#206603021,doc#300489,2011_03_34_799.html </p><p> » Ova Odluka stupa na snagu dana kada se objavi u » Narodnim novinama « , a primjenjuje
#206604383,doc#300491,2011_03_34_764.html pravila zadruge . Pravila zadruge su donesena kada broj osnivača potreban za osnivanje zadruge
#206614346,doc#300493,2011_03_34_766.html podstavka 1 . ovoga Zakona , osim u slučaju kada ta osoba unutar navedenog područja ima
#206647530,doc#300505,2011_03_35_817.html ) donosi odluke i rješava druga pitanja kada je to predviđeno propisima i statutom Zajednice
#206655248,doc#300509,2011_03_35_820.html mu je prvostupanjski sud – u situaciji kada je otkazao punomoć izabranom branitelju
#206658554,doc#300510,2011_03_35_821.html Ističe da mu se zdravlje izuzetno pogoršalo kada je bio smješten u ćeliju stroge izolacije
#206672882,doc#300518,2011_03_35_807.html slijetanje i uzlijetanje-plovnim kanalima kada se jedna koristi isključivo za slijetanje
#206695667,doc#300532,2011_03_36_843.html sadrži obvezu sudova da , u slučajevima kada tumače i primjenjuju propise , postupaju
#206696550,doc#300533,2011_03_36_844.html odnosa na području Pokrajine Dalmacije ) , kada su se , uz nazočnost predstavnika vlasti
#206699314,doc#300534,2011_03_36_845.html njegova bivša supruga , kao i da on u vrijeme kada mu je oružje oduzeto nije bio pravomoćno
#206708507,doc#300538,2011_03_36_825.html kemijski neizmijenjeno , u slučajevima kada je njegovo korištenje spojivo s određenim
#206716607,doc#300542,2011_03_36_829.html korisnika ( u nekim slučajevima i manje kada je riječ o domovima koji djeluju na više
#206736762,doc#300550,2011_03_37_862.html čuvaju najmanje četiri godine , a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut
#206738111,doc#300551,2011_03_37_863.html čuvati najmanje četiri godine , a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut
#206738418,doc#300552,2011_03_37_864.html kontrole zračnog prometa ( ATS Units ) kada pružaju usluge u općem zračnom prometu
#206749037,doc#300565,2011_03_37_876.html <p> Pročišćeni tekst u pravilu se donosi kada su učinjene veće , odnosno opsežnije izmjene
#206758454,doc#300567,2011_03_37_850.html na najmanje jednu godinu u slučajevima kada : </p><p> – zakon ili poseban sporazum obvezuje
#206772930,doc#300571,2011_03_37_851.html obveze svakoj od strana , u slučajevima kada je : </p><p> a ) dobavljač ujedno proizvođač
#206781579,doc#300588,2011_04_38_881.html te obrazložiti : </p><p> a ) od koga je i kada podatke pokušao pribaviti , </p><p> b ) razloge
#206802265,doc#300618,2011_04_38_927.html navedena pravila na konkretan slučaj , kada je Upravni sud donio osporeno rješenje
#206805720,doc#300626,2011_04_39_938.html udaljenost mora biti 0,5 m . Iznimno u slučaju kada se ne može postići navedena udaljenost
#206811611,doc#300629,2011_04_39_941.html ozbiljne povrede prava vlasništva » u uvjetima kada vlasnik određenog poljoprivrednog zemljišta
#206831267,doc#300630,2011_04_39_928.html uključiti detaljni inspekcijski pregled kada se pri pregledu utvrde » očiti razlozi
#206875929,doc#300637,2011_04_39_935.html primjenjuju se na traktore kategorije T4.3 kada se indeksna točka vozačevog sjedala , kako
#206889405,doc#300640,2011_01_4_76.html slučajevima tzv . » predatorskih cijena « kada ih primjenjuje poduzetnik u vladajućem
#206919227,doc#300648,2011_01_4_70.html mišljenja iz stavka 1 . ovoga članka , a kada se zahtjev podnosi za potencijalni šumski
#206924723,doc#300650,2011_01_4_72.html obavješćivanja Službenog tijela u slučaju kada dobavljač namjerava provoditi miješanje
#206931975,doc#300654,2011_04_40_952.html mjere radi izbjegavanja sukoba interesa kada osoba koja radi na odgovornom ili osjetljivom
#206935475,doc#300655,2011_04_40_953.html u treću zemlju . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada se pošiljka prije stavljanja na tržište
#206936692,doc#300656,2011_04_40_954.html rubova guma na osovini s najširim gumama ; kada su na obje osovine ugrađeni kotači i gume
#206950763,doc#300662,2011_04_40_960.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#206953239,doc#300664,2011_04_40_961.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno odredi Agencija , ne ispuni
#206961199,doc#300678,2011_04_40_950.html primitka odgovora na pritužbu u slučaju kada podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom
#206967890,doc#300684,2011_04_41_982.html roka na koji je kredit ugovoren , ili od kada je obveza po kreditu plaćena . </p><p> Članak
#206969512,doc#300686,2011_04_41_984.html ili struke odnosno funkcionalnog područja kada postoji potreba službe i kada nema mogućnosti
#206972528,doc#300687,2011_04_41_985.html ili struke odnosno funkcionalnog područja kada postoji potreba službe i kada nema mogućnosti
#206977357,doc#300690,2011_04_41_987.html nakon isteka roka od šest mjeseci od dana kada je kandidat trebao pristupiti polaganju
#206983550,doc#300694,2011_04_41_991.html opravdane troškove ( to bi mogao biti slučaj kada se unaprijedi postojeći proizvodni proces
#207016539,doc#300732,2011_04_42_998.html 41 . Priopćenja Komisije , u slučajevima kada se zračnim lukama u kategoriji D povjeri
#207021708,doc#300733,2011_04_42_999.html prijeti gubitak radnog mjesta u uvjetima kada poslodavac prelazi na nove proizvodne programe
#207037250,doc#300734,2011_04_43_1030.html njezinom legitimnom cilju , onda , u slučaju kada je zakon taj cilj kod pritvaranja po osnovi
#207038547,doc#300736,2011_04_43_1022.html Drugostupanjskog disciplinskog suda Carinske uprave kada odlučuje u Vijeću kao predsjednik Vijeća
#207058383,doc#300742,2011_04_43_1028.html prethodnog postupka postao sposoban za plaćanje kada bi na temelju odredbe čl . 53 st . 7 Stečajnog
#207062745,doc#300743,2011_04_43_1029.html isključuju protupravnost kod tih djela uvijek kada su sporni sadržaji iznijeti u zakonom dopuštenom
#207065859,doc#300747,2011_04_44_1043.html trgovanja ljudima , obiteljskog nasilja i kada je to predviđeno međunarodnim ugovorima
#207080551,doc#300748,2011_04_44_1044.html zadržao na način da 17 . veljače 2000 . kada je razriješen dužnosti pomoćnika ministra
#207101017,doc#300759,2011_04_45_1055.html . zapovijedati plovilom duljine do 35 m kada plovilo ne obavlja tegljenje , potiskivanje
#207115930,doc#300761,2011_04_45_1057.html imati linije klanja izvedene tako da ( kada su u funkciji ) omogućuju neprekidan tijek
#207140338,doc#300762,2011_04_45_1058.html hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata kada ispuni uvjet godina života , a ne ispunjava
#207147183,doc#300771,2011_04_45_1054.html koristi pri rasporedu zajedničkih prihoda kada se sredstva raspoređuju u korist zakonom
#207162938,doc#300777,2011_04_46_1059.html motorom i letenje motornih jedrilica ( TMG ) kada njima upravlja imatelj dozvole pilota jedrilice
#207188651,doc#300785,2011_04_46_1067.html prebivališta ( adresa ) , </p><p> – podatke o tome kada je i gdje osposobljen za obavljanje pregleda
#207194429,doc#300790,2011_04_47_1075.html se dostava ima obaviti , nadnevak i sat kada je dostava obavljena , prezime i ime ,
#207201594,doc#300791,2011_04_47_1076.html pokusnim ) uvjetima . </p><p> Pokus započinje kada se životinju prvi puta pripremi za korištenje
#207232136,doc#300812,2011_04_49_1109.html koji dovode do snažne egzotermne reakcije kada su u dodiru s drugim tvarima ( prije svega
#207236967,doc#300815,2011_04_49_1093.html internog oglasa obustavit će se u slučaju kada se u roku određenom natječajem , odnosno
#207247497,doc#300816,2011_04_49_1112.html 3 ribolovna dana mjesečno od razdoblja kada je podnositelj postao vlasnik/ovlaštenik
#207253540,doc#300818,2011_04_49_1114.html u smislu u kojem se taj termin koristi kada se želi izraziti javno ( državno ) vlasništvo
#207275068,doc#300821,2011_04_49_1095.html za prekršaje Središnjeg ureda odlučuje kada je propisana obveza odlučivanja u izmijenjenom
#207279950,doc#300827,2011_04_49_1101.html pristojba i naknada troškova u slučajevima kada do pogreške nije došlo propustom Zavoda
#207281507,doc#300828,2011_01_5_89.html ustanove obvezan je izvijestiti sud o datumu kada se počinitelj nasilja u obitelji javio
#207285388,doc#300833,2011_01_5_82.html obavješćuje Europska komisija i o tome kada se može očekivati zahtjev za pomoć putem
#207296787,doc#300835,2011_01_5_84.html <p> ( 2 ) Energetski pregled građevine , kada je ta građevina zgrada , može provoditi
#207302570,doc#300836,2011_01_5_85.html uključiti detaljni inspekcijski pregled kada se pri pregledu utvrde » očiti razlozi
#207334853,doc#300844,2011_05_50_1116.html sukladno posebnim propisima , osim u slučaju kada je za pojedinu ispravu i/ili službeni obrazac
#207348699,doc#300846,2011_05_50_1118.html slučaju iz članka 15 . stavak 1 . Zakona , kada politička stranka uplati financijska sredstva
#207367868,doc#300864,2011_05_51_1130.html 5 ribolovnih dana mjesečno od razdoblja kada je postao ovlaštenik povlastice do dana
#207373287,doc#300867,2011_05_51_1133.html elektroničkoj komunikacijskoj mreži , a kada pretplatnik traži povrat ili naknadu neiskorištenog
#207375044,doc#300868,2011_05_51_1134.html osnovan je 9 . svibnja 2007 . godine , kada je poduzetnik Krakom d.o.o . za obavljanje
#207423514,doc#300893,2011_05_53_1177.html navedeno se ne primjenjuje na slučajeve kada porezni obveznik izgubio pravo na plaćanje
#207436141,doc#300913,2011_05_54_1184.html </p> </tbody> </table><p> ( 11 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj
#207460270,doc#300927,2011_05_55_1193.html može odobriti da se vođenje postupka , kada je to primjereno okolnostima kaznenog djela
#207464070,doc#300930,2011_05_55_1214.html odnosno pohađanja škole osim u slučaju kada dijete ima višestruke teškoće , te su po
#207468729,doc#300931,2011_05_55_1215.html otkriti kako nas Bog voli i prašta nam i onda kada pogriješimo ; naučiti kako priznati svoje
#207488496,doc#300934,2011_05_55_1218.html namire u platnim sustavima , od trenutka kada je namirena . </p><p> ( 2 ) Platna transakcija
#207491327,doc#300935,2011_05_55_1219.html namire u platnim sustavima , od trenutka kada je obračunata na obračunskom računu neposrednog
#207494279,doc#300937,2011_05_55_1221.html Komore sudjelovao . </p><p> – u slučajevima kada broj posebnih programa u kojima se može
#207497181,doc#300938,2011_05_55_1194.html organizma nastalo samo uslijed bolesti PTSP i kada se utvrđuje uzrok samoubojstva , vijeće
#207500900,doc#300939,2011_05_55_1222.html povredu prava na pristup pravnom lijeku kada predstavlja proizvoljno tumačenje mjerodavnog
#207502662,doc#300942,2011_05_55_1196.html mijenja se i glasi : </p><p> » U slučaju kada je protiv rješenja Ministarstva pokrenut
#207513886,doc#300964,2011_05_56_1248.html naknadu putnih troškova i troškova smještaja kada prisustvuju sjednicama Nadzornog odbora
#207530938,doc#300966,2011_05_56_1250.html izuzeće ne može primijeniti u slučajevima kada dobavljač motornih vozila uskrati neovisnim
#207533278,doc#300967,2011_05_56_1251.html razmatra , računa se od 13 . srpnja 2000 . kada je podnijet istražni zahtjev protiv podnositelja
#207534268,doc#300970,2011_05_56_1226.html 1 . točke 4 . ovoga članka , u slučaju kada je Ministarstvo izdalo lokacijsku dozvolu
#207545729,doc#300978,2011_05_57_1263.html u daljnjem tekstu : Zavod ) : </p><p> 1 . kada osiguranik podnese zahtjev za upis staža
#207552388,doc#300980,2011_05_57_1254.html socijalne skrbi pružaju se korisnicima uvijek kada za to postoje uvjeti u njihovim domovima
#207598568,doc#300981,2011_05_57_1255.html neprovedeni ordinirani postupak u slučaju kada unatoč primjeni najboljeg znanja i vještina
#207600711,doc#300982,2011_05_57_1256.html Republike Hrvatske dat će takvu suglasnost kada je to primjereno okolnostima kaznenog djela
#207603982,doc#300986,2011_05_57_1260.html mogu zatražiti u roku od osam dana od dana kada je tonska snimka sačinjena . </p><p> Ako
#207610423,doc#300987,2011_05_57_1261.html mehaničke otpornosti i stabilnosti , odnosno kada su drugi nekonstruktivni dijelovi građevine
#207620312,doc#300992,2011_05_58_1277.html ploči vozila . To uključuje upozorenje kada je razina reagensa : </p><p> – ispod 10 %
#207624988,doc#300996,2011_05_58_1281.html ako je birač dostupan biračkom odboru i kada je pravovremeno obavijestio birački odbor
#207625204,doc#300997,2011_05_58_1282.html oblik obrasca u skladu s odredbama zakona , kada je to neophodno za provođenje odgovarajuće
#207630490,doc#301002,2011_05_58_1286.html preuzimanje Ciljnog društva . U slučaju , pak , kada Ponuditelji ne bi ishodili navedenu prethodnu
#207643436,doc#301022,2011_05_58_1304.html na spekulativan i manipulacijski način kada su stjecale dionice po desetak posto većoj
#207650811,doc#301030,2011_05_58_1312.html održivosti započele na dan 28 . svibnja 2009 . , kada je poduzetniku Željezara Split d.d . odobrena
#207662433,doc#301040,2011_05_58_1268.html oblicima vojne obuke i izobrazbe </p><p> 3 . kada sudjeluju u obredima u Oružanim snagama
#207671797,doc#301041,2011_05_58_1269.html polijeću s nogu pilota , čija najveća masa kada su prazne ne smije biti veća od 80 kg ako
#207687973,doc#301046,2011_05_59_1321.html razdoblje od 2006 . do 2010 . godine , kada je pristup Republike Hrvatske Europskoj
#207698794,doc#301048,2011_05_59_1323.html registriranog izmiritelja te po službenoj dužnosti kada utvrdi da registrirani izmiritelj nije
#207702465,doc#301051,2011_05_59_1326.html 41 . stavka 1 . Zakona ; </p><p> 8 . Datum kada je tužba na rješenje o oduzimanju odobrenja
#207704466,doc#301053,2011_05_59_1328.html tuženice RH ( ranije drugotuženice ) prestala kada je prvotuženica tu obvezu prema podnositelju
#207712723,doc#301058,2011_01_6_104.html moraju biti na raspolaganju , osim u slučaju kada je potrebno održavanje informacijskoga
#207767324,doc#301059,2011_01_6_105.html temperaturu mjerenjem infracrvenog zračenja kada se primijeni na ušni kanal osobe . </p><p>
#207774614,doc#301064,2011_01_6_110.html godine , a završili u jesen 2005 . godine kada su potpisani i prvi ugovori s pojedinim
#207792735,doc#301066,2011_01_6_111.html poslovne rezultate poduzetnika iz 2006 . , kada je ukupni gubitak na navedenim linijama
#207798876,doc#301067,2011_01_6_112.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#207799624,doc#301068,2011_01_6_113.html izdano odobrenje za rad , a u roku koji mu , kada je to primjereno , odredi Agencija , ne
#207802453,doc#301075,2011_01_6_120.html Obrazovnog programa . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada Obrazovni program nije provođen , rok za
#207808440,doc#301077,2011_01_6_121.html društava i drugih financijskih institucija kada predmetni udjeli i ulaganja prelaze 10
#207817137,doc#301079,2011_01_6_123.html 11.332 dionice prenijeti na Ponuditelja kada i ako se ispune odgodni uvjeti predviđeni
#207836768,doc#301090,2011_06_60_1340.html ovoga Suda pravilno postupilo tuženo tijelo kada je tužitelju dalo naloge kao u izreci osporenog
#207838166,doc#301091,2011_06_60_1341.html s odlukom od 17 . srpnja 2009 . godine kada je tužitelju naložio primjenu ispravne
#207841534,doc#301092,2011_06_60_1342.html ovoga Suda pravilno postupilo tuženo tijelo kada je odlučilo kao u izreci pobijanog rješenja
#207843164,doc#301093,2011_06_60_1343.html Stoga je pravilno postupilo tuženo tijelo kada je na temelju odredbe članka 114 . stavka
#207844534,doc#301094,2011_06_60_1344.html Stoga je pravilno postupilo tuženo tijelo kada je na temelju odredbe članka 114 . stavka
#207846180,doc#301095,2011_06_60_1345.html tržišnog natjecanja pravilno postupila kada je donijela osporeni zaključak kojim je
#207853068,doc#301101,2011_06_60_1333.html listi bilježi se njezin redni broj i datum kada se ona primjenjuje . </p><p> ( 3 ) Datum
#207860514,doc#301107,2011_06_60_1339.html tome Pravilnik ne definira način i rok kada će se refundiranje izvršiti to jest ne
#207870615,doc#301118,2011_06_61_1349.html provesti najkasnije u roku dva dana od dana kada je obavio inspekcijski nadzor , odnosno
#207872888,doc#301124,2011_06_61_1373.html </p><p> Članak 3 . </p><p> 1 ) U slučaju , kada Hrvatski centar za neku novu biljnu sortu
#207898340,doc#301133,2011_06_61_1381.html djelatnosti hemodijalize provodi se u slučaju kada je , uz zadovoljavanje svih kriterija utvrđenih
#207903890,doc#301135,2011_06_61_1351.html rješenja donesenih u obavljanju javnih ovlasti kada je za rješavanje nadležno Ministarstvo
#207910012,doc#301136,2011_06_61_1352.html pravilima i drugim propisima , osim za vrijeme kada se nalazi u raspremi ili na popravku u
#207918341,doc#301137,2011_06_61_1353.html o djelatnosti zaštite osoba i imovine , kada obavljanje poslova zahtijeva stalnu prisutnost
#207921831,doc#301139,2011_06_61_1355.html odredaba Zakona o općem upravnom postupku , kada se osoba koja je pokrenula postupak ili
#207926044,doc#301144,2011_06_62_1394.html elektroničku komunikacijsku mrežu od dana kada je davatelj broja zaprimio Zahtjev za prijenos
#207942506,doc#301153,2011_06_62_1385.html propisani člankom 3 . ovoga Pravilnika , čak i kada je roba puštena u provoz izvan carinskog
#207955834,doc#301154,2011_06_62_1386.html dan/mjesec/godina ) </p><p> 15 . Procjena vremena kada je prva životinja bila zaražena : _ ________________________________________________________
#207958888,doc#301156,2011_06_62_1388.html članice o najnovijoj verziji upisnika i , kada je to potrebno , o priloženim objašnjenjima
#207975052,doc#301165,2011_06_63_1401.html daje suglasnost iz stavka 1 . ovoga članka kada se parcelacija provodi na poljoprivrednom
#207982950,doc#301167,2011_06_63_1403.html na druge objekte posebno važne za obranu kada to odredi nadležno središnje tijelo državne
#207987067,doc#301168,2011_06_63_1404.html U slučaju iz stavka 3 . ovoga članka , kada primjena drugih odredbi ovoga Pravilnika
#207994068,doc#301169,2011_06_63_1405.html njihovo ime ) koja je odgovorna za pošiljku kada ista dođe na određeno ulazno mjesto ( DPE
#207998693,doc#301170,2011_06_63_1406.html kod primjene ovoga Pravilnika , uvijek kada se spomene » određeno ulazno mjesto ( DPE
#208008611,doc#301173,2011_06_63_1409.html postupak ( u spisu nema podatka je li je i kada podnositelju dostavljena tužba na odgovor
#208015488,doc#301179,2011_06_64_1415.html propisima koji uređuju tržište kapitala , kada dionice ili poslovni udjeli u temeljnom
#208021288,doc#301180,2011_06_64_1416.html uključuju državna sredstva ( primjerice , kada država podupire projekte širokopojasnih
#208035797,doc#301186,2011_06_64_1422.html na jata tovnih pilića i purana u slučaju kada proizvođač izravno opskrbljuje , manjim
#208043166,doc#301187,2011_06_64_1423.html tako da se podaci mogu vodoravno pročitati kada je pakiranje položeno na uobičajeni način
#208188588,doc#301202,2011_06_65_1430.html rezultate </p><p> U iznimnim slučajevima kada nadležno tijelo ima razloga za sumnju na
#208202374,doc#301224,2011_06_66_1474.html Zaštita zaposlenika </p><p> ( 1 ) U slučaju kada tijekom radnog vijeka zaposlenika dođe
#208225189,doc#301228,2011_06_66_1454.html stavkom 1 . ovoga članka zaprimljena u Zavodu kada je automatiziranom radnjom verificiran
#208226841,doc#301229,2011_06_66_1455.html stavkom 1 . ovoga članka zaprimljena u Zavodu kada je automatiziranom radnjom verificiran
#208227514,doc#301230,2011_06_66_1456.html stavkom 1 . ovoga članka zaprimljena u Zavodu kada je automatiziranom radnjom verificiran
#208230656,doc#301233,2011_06_66_1459.html osigurati pokrivenost radijskog signala , i kada se radi smanjenja problema smetnji signali
#208235633,doc#301234,2011_06_66_1460.html se način primjenjuju i na Hrvatske vode kada su one naručitelj vodoistražnih radova
#208243533,doc#301239,2011_06_67_1481.html točke 8 . stavka 1 . ovoga članka smatra se kada tražitelj azila podnosi zahtjev s očitom
#208247736,doc#301241,2011_06_67_1483.html skraćeni postupak . </p><p> Naglašava da kada je riječ o primjeni pritvora u skraćenom
#208256509,doc#301248,2011_06_68_1487.html podložna je ovim uputama u slučajevima kada vrijednost potpore premašuje 2 milijuna
#208260125,doc#301250,2011_06_68_1489.html kod poljoprivrednog gospodarstva , datum kada je na prijavljenim ARKOD parcelama prestao
#208273074,doc#301254,2011_06_69_1505.html vode u registrima EU . </p><p> U slučajevima kada projekt uključuje posebno i opće usavršavanje
#208276272,doc#301258,2011_06_69_1497.html <p> 2 . datum i vrijeme ( sat i minuta ) kada je uplata izvršena , </p><p> 3 . ukupni iznos
#208287051,doc#301269,2011_01_7_139.html potpuno pogrešno zaključuje u obrazloženju kada navodi da : » Privremena zabrana traje
#208292421,doc#301270,2011_01_7_140.html pravno uporište u materijalnom propisu , kada je primijenjen pogrešan zakon ili drugi
#208297970,doc#301271,2011_01_7_141.html Naime , pogrešna primjena zakona postoji kada upravni akt nema pravno uporište u materijalnom
#208303276,doc#301273,2011_01_7_143.html primjenjuje odredbu članka 8 . Standardne ponude kada navodi da se postojanje objektivnih mjerila
#208307234,doc#301275,2011_01_7_145.html dodatnih mjerila bespredmetno u situaciji kada usluga ispunjava sva mjerila koja propisuje
#208332114,doc#301285,2011_01_7_154.html prigovora iz stavka 1 . ovoga članka , a kada se prigovor odnosi na usluge čiji davatelj
#208346690,doc#301301,2011_01_7_135.html OSTALA MATERIJALNA PRAVA </p><p> Slučajevi kada zaposlenicima pripada prava na naknadu
#208396070,doc#301321,2011_06_72_1529.html neophodno za iskorištavanje tih rezultata kada sporazum o istraživanju i razvoju osigurava
#208403274,doc#301325,2011_06_72_1533.html proizvodne parametre ili više takvih jedinica kada se proizvode u neprekinutom nizu i zajedno
#208420785,doc#301329,2011_06_72_1537.html 2 ( sredstvo za čišćenje i dezinfekciju kada i umivaonika ) </p><p> tekućina </p><p> Klasa
#208486806,doc#301351,2011_06_73_1540.html vrijeme njegove dodjele , te u slučaju kada to uzrokuje dovođenje u pitanje ATFM . </p>
#208493866,doc#301357,2011_06_73_1573.html i forfajting smatraju se priljevom samo kada je njihov preostali rok dospijeća do tjedan
#208497727,doc#301358,2011_06_73_1574.html isti propis odnosi isključivo na slučajeve kada pristupni operator izdaje pretplatniku
#208513853,doc#301376,2011_07_74_1575.html tijelima državne vlasti itd . ) , u vrijeme kada obavlja te poslove , ne smije upravljati
#208520951,doc#301384,2011_07_74_1601.html proveli ovaj postupak , pravilno su postupili kada su , polazeći od navedene ustavne odredbe
#208526517,doc#301388,2011_07_74_1604.html smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje
#208534954,doc#301391,2011_07_74_1607.html života , ima pravo na obiteljsku mirovinu kada navrši 50 godina života . </p><p> ( 3 ) Udovica
#208539995,doc#301393,2011_07_74_1577.html Dodatkom III . ovoga Pravilnika , </p><p> – su , kada je potrebno , provedene preventivne zdravstvene
#208568740,doc#301395,2011_07_74_1579.html ispitivanju . </p><p> Isto se primjenjuje kada se i alternativne odredbe u propisima mogu
#208605452,doc#301420,2011_07_76_1622.html prestala važiti povlastica , </p><p> – datum kada je pokrenut upravni spor , </p><p> – odluku
#208606345,doc#301421,2011_07_76_1623.html rođenja nositelja uvjerenja , </p><p> – datum kada je nositelj uvjerenja položio ispit , </p>
#208609208,doc#301423,2011_07_77_1641.html tekstu : sporna nekretnina ; sporna zgrada kada se upućuje samo na zgradu ) , slijedom
#208621243,doc#301425,2011_07_77_1643.html Zbog toga je gotovo u svim slučajevima kada je to moguće poštovano načelo uzajamnosti
#208636411,doc#301434,2011_07_77_1639.html uobičajenom boravištu obveznika u slučajevima kada se rješenje donosi . </p><p> Članak 9 . </p>
#208639889,doc#301436,2011_07_78_1654.html prošlim razdobljima . </p><p> ( 8 ) U slučaju kada zahtjev podnese podnositelj iz članka 6
#208645677,doc#301437,2011_07_78_1655.html iz stavka 1 . ovoga članka te u slučaju kada dob nije manja od one navedene u stavcima
#208656404,doc#301438,2011_07_78_1656.html 3 . ovoga članka počinje teći od datuma kada je utvrđeno nepodudaranje podataka , odnosno
#208668896,doc#301445,2011_07_78_1644.html <p> i ) početak pružanja usluge je datum kada je prvo plovilo isplovilo u svrhu pružanja
#208673323,doc#301446,2011_07_78_1663.html </p><p> ■ ova pokazivanja su prikazana samo kada se prikazuje i masa isporučenog plina .
#208678063,doc#301447,2011_07_78_1664.html simulirati uvjete u kojima naprava djeluje kada je ugrađena na vozilo i izložena takvoj
#208687484,doc#301451,2011_07_78_1645.html određenim i precizno navedenim uvjetima , osim kada bi njihovo otkrivanje bilo protivno razlozima
#208689973,doc#301453,2011_07_78_1647.html uređenje formira građevna čestica , i to kada je to određeno Planom upravljanja državnom
#208731250,doc#301465,2011_07_79_1683.html suglasnosti u vezi sa sanacijskim programom kada je za isto nadležno Ministarstvo . Odsjek
#208742028,doc#301466,2011_07_79_1684.html struktura i sadržaj carinske deklaracije kada se postupak provoza i postupak izvoza provodi
#208751639,doc#301467,2011_07_79_1685.html biti različit od onoga koji se koristi kada se postupak izvoza provodi uporabom sustava
#208757512,doc#301470,2011_07_79_1687.html propisima o trgovačkim društvima , odnosno kada je bilo izvedeno preuzimanje u skladu s
#208779183,doc#301476,2011_07_79_1693.html ili ugovor , tko ga treba primijeniti i kada . </p><p> Planiranje kvalitete jest dio upravljanja
#208788503,doc#301483,2011_07_79_1699.html rasprave obvezno je u svim slučajevima kada je riječ o strankama sa suprotnim interesima
#208805965,doc#301506,2011_01_8_186.html dopusta i dopusta za slučaj smrti djeteta kada je smrt nastupila za vrijeme korištenja
#208809558,doc#301509,2011_01_8_189.html Republike Hrvatske ; </p><p> 8 . u slučaju kada su svi kandidati za članove uprave strani
#208811100,doc#301510,2011_01_8_190.html propisana obveza investicijskog društva da , kada drži novčana sredstva klijenta , provodi
#208864930,doc#301532,2011_07_80_1700.html Republike Hrvatske upisuju se u Registar kada je sporazumu o osnivanju koordinacije pristupilo
#208875954,doc#301536,2011_07_80_1702.html koje su pribavljene neovisno , a posebno kada se pružaju bez financijske naknade , </p>
#208886266,doc#301538,2011_07_80_1704.html iz članka 3 . stavka 2 . ovoga Zakona , kada se ta prava stječu radi izgradnje infrastrukturnih
#208891956,doc#301539,2011_07_80_1705.html iz članka 419 . stavka 1 . ovog Zakona kada vijeće odluči da se izvedu dokazi koji
#208894533,doc#301542,2011_07_80_1708.html proračuna na njihov obrazloženi zahtjev , kada im je to potrebno radi stambenog zbrinjavanja
#208897899,doc#301553,2011_07_81_1721.html postupcima pred sudovima i javnopravnim tijelima kada se u njima rješava o pravima korisnika
#208909639,doc#301560,2011_07_81_1746.html Pravilnika . </p><p> ( 5 ) Govedo je registrirano kada su podaci iz stavka 2 . ovoga članka upisani
#208917110,doc#301561,2011_07_81_1747.html za ušne markice ili oznake na gležnju , kada , u slučaju prijenosnih čitača , </p><p>
#208935799,doc#301580,2011_07_82_1767.html predsjednici parlamenata stranih država za vrijeme kada se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske
#208969523,doc#301596,2011_07_83_1783.html životinja izvan klaonice ili u slučajevima kada bi udovoljavanje tim odredbama uzrokovalo
#208984731,doc#301612,2011_07_84_1799.html sigurnosti odnosno zaštite zračnog prometa , kada postoje dokazi na temelju kojih se može
#209002450,doc#301613,2011_07_84_1800.html Zavod podnosi nadležnom sudu za mladež kada su za to ispunjeni zakonski uvjeti te kada
#209005678,doc#301614,2011_07_84_1801.html u stočni depo ; </p><p> – datum i vrijeme kada je započet istovar pošiljke životinja u
#209013161,doc#301615,2011_07_84_1790.html najveća dopuštena masa premašuje 7,5 tona , kada za te ceste kao alternativni pravci postoje
#209037385,doc#301617,2011_07_84_1792.html odgojnu ustanovu . </p><p> ( 3 ) U slučajevima kada stručni radnik zavoda za socijalnu skrb
#209055473,doc#301623,2011_07_84_1798.html : </p><p> » Rad po pozivu jest oblik rada kada radnik ne mora biti dostupan poslodavcu
#209106191,doc#301646,2011_07_86_1832.html </p><p> Zavod će uvijek raskinuti sporazum kada oglašivač preuzimatelj prestane ispunjavati
#209111375,doc#301656,2011_07_86_1841.html dioničari-tužitelji . </p><p> Radi utvrđenja tko je , kada i kako dioničarima-tužiteljima isplatio
#209117868,doc#301657,2011_07_86_1842.html članka 46 . stavak 5 . ZUP-a propisano je da kada se tijekom postupka utvrdi da više ne postoje
#209120231,doc#301665,2011_07_86_1813.html operativnog i ATS plana leta , potpisati , kada je primjenjivo i prijaviti ATS plan leta
#209127494,doc#301667,2011_07_86_1815.html karakteristiku iz stavka 3 . ovoga članka , kada se koristi u skladu s uvjetima utvrđenim
#209137014,doc#301669,2011_07_86_1817.html trenutku puštanja u slobodni promet u slučaju kada subjekt u poslovanju s hranom ima namjeru
#209140729,doc#301671,2011_07_86_1819.html provedene u roku od 15 radnih dana od trenutka kada je pošiljka dopremljena za uvoz i fizički
#209146749,doc#301681,2011_07_87_1850.html Stari korisnik se uklanja iz Registra tek kada novi korisnik potvrdi da prihvaća status
#209148963,doc#301682,2011_07_87_1851.html žičara za prijevoz osoba , osim u slučaju kada ih zahtjeva nadležno središnje tijelo državne
#209152371,doc#301687,2011_07_87_1856.html slučaju iz stavka 1 . točke 8 . ovog članka kada se zahtjev osigurane osobe za stručno-medicinskim
#209154081,doc#301690,2011_07_88_1877.html su iznos naknade . </p><p> U slučajevima kada dodjela prava zakupa uključuje i zasnivanje
#209173644,doc#301696,2011_07_88_1883.html postupcima provedbe procjene utjecaja na okoliš kada je ocijenjeno da je potrebno izraditi procjenu
#209175005,doc#301698,2011_07_88_1885.html je strancu odobrena zaštita , datuma od kada je stranac stekao status azilanta ili supsidijarne
#209183871,doc#301700,2011_07_88_1868.html » Narodne novine « , br . 116/03 . ) , kada je Hrvatski sabor donio novi Zakon o ravnopravnosti
#209213997,doc#301706,2011_07_88_1892.html kino » Cinestar« ; </p><p> – U situaciji kada postoji ograničena količina filmskih kopija
#209238507,doc#301707,2011_07_88_1893.html samovoljno . Primjerice , ta mjera postoji kada bi u osporenoj odluci redovni sud : </p>
#209261185,doc#301709,2011_07_88_1870.html donjem dijelu je izvezen natpis CROATIA , kada se nalaze u sastavu mirovnih misija ili
#209277252,doc#301719,2011_07_89_1906.html identifikaciji određene čestice u slučajevima kada se ista nekretnina vodi pod različitim
#209283508,doc#301727,2011_07_89_1913.html članku 62 . Zakona o upravnim sporovima , kada sud poništi akt protiv kojeg je bio pokrenut
#209307515,doc#301728,2011_07_89_1914.html nazočno 2/3 delegata . Odluke su pravovaljane kada za njih glasuje više od polovice nazočnih
#209312600,doc#301730,2011_07_89_1916.html načinu postupanja s proizvodom i ambalažom kada postanu otpad ( članak 37 . stavci 1 .
#209340865,doc#301736,2011_07_89_1899.html dodjeljuje nekom drugom gospodarstvu . Međutim , kada na gospodarstvu dođe do bitne promjene
#209355682,doc#301737,2011_07_89_1900.html odnosno vodopravnom dozvolom u slučajevima kada je to propisano Zakonom o vodama ( » Narodne
#209356702,doc#301739,2011_07_89_1902.html ) u slučaju kliničkih znakova bolesti , kada je serološkom pretragom krvi reakcijom
#209362267,doc#301741,2011_01_9_204.html . siječnja 2006 . do 10 . ožujka 2008 . kada je sklopljen servisni ugovor CR035/2008
#209373519,doc#301742,2011_01_9_205.html obvezama menadžera koji su raskinuti 2001 . kada su tužitelji i tužena sklopili i sporazume
#209375550,doc#301745,2011_01_9_195.html opreme ili kombinacije navedenog , u slučaju kada dio rizika u svezi s iskorištavanjem licencirane
#209381929,doc#301747,2011_01_9_197.html sjedištem izvan Republike Hrvatske ( primjerice kada zbog troškova prijevoza mjerodavni proizvodi
#209385454,doc#301753,2011_08_90_1927.html mijenja se i glasi : </p><p> » ( 3 ) U slučaju kada dijete ima višestruke teškoće te su po
#209395088,doc#301755,2011_08_90_1929.html i u slučaju iz stavka 10 . ovoga članka kada vlasnik podatka nije postupio u skladu
#209437359,doc#301757,2011_08_90_1918.html većeg broja mogućih normativnih rješenja kada se pristupa izradi propisa , a u svrhu
#209441318,doc#301758,2011_08_90_1919.html se Zakon primjenjuje i na druge subjekte kada je to određeno ovim Zakonom . </p><p> ( 4
#209502782,doc#301760,2011_08_90_1921.html situacije iz stavka 1 . ovoga članka su kada je dijete napušteno od roditelja , kada
#209513593,doc#301761,2011_08_90_1922.html 2 ) Iznimno od stavka 1 . ovoga članka kada se u postupku izdavanja rješenja o izvedenom
#209517559,doc#301762,2011_08_90_1923.html druga rečenica koja glasi : » Iznimno , kada je to propisano posebnim zakonom kojim
#209530515,doc#301763,2011_08_90_1924.html izvješća s propisanom dokumentacijom , kada je zakonom propisana obveza objavljivanja
#209531647,doc#301764,2011_08_90_1925.html nastupa za šest godina , računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći.« . </p>
#209535905,doc#301771,2011_08_91_1945.html ovoga članka , u roku od trideset dana od kada je proizveo i stavio na tržište minimalnu
#209555146,doc#301790,2011_08_92_1964.html osiguranja u izračunu . </p><p> U slučajevima kada Društvo iskazuje dobit u obliku dodatne
#209557519,doc#301791,2011_08_92_1965.html financijskih instrumenata te koja bi , kada bi bila javno dostupna , vjerojatno imala
#209570184,doc#301795,2011_08_92_1969.html razdvojenosti , prekoračili svoje ovlasti kada su N . Š . lišili prava na roditeljsku
#209574000,doc#301796,2011_08_92_1970.html došlo zbog alkoholiziranosti optuženika , kada je optuženik morao prilagoditi brzinu kretanja
#209576604,doc#301797,2011_08_92_1971.html osim u sljedećim slučajevima : </p><p> ( a ) kada strana koja vrši izručenje dade svoju suglasnost
#209617047,doc#301805,2011_08_92_1962.html navedeno da isti stupa na snagu na dan kada Agencija izda prethodnu suglasnost za transakciju
#209620835,doc#301807,2011_08_93_1983.html pravu i približno jednakoj težini glasa kada 'opći zastupnik ' ulazi s oko 17.000 ,
#209660643,doc#301826,2011_08_94_1985.html obavljenim nadzorima , kao i druge mjere kada je ugroženo zdravlje ljudi i okoliša ;
#209676334,doc#301827,2011_08_94_1986.html navedena prehrambena tvrdnja o šećerima kada se navode i hranjive vrijednosti hrane
#209682093,doc#301829,2011_08_94_1988.html Hrvatskoj , pokazuje tendenciju rasta . No , kada je u pitanju korištenje interneta u Republici
#209700741,doc#301837,2011_08_95_2005.html vijećem liječničkog povjerenstva u slučaju kada je postupak pokrenut po službenoj dužnosti
#209701772,doc#301838,2011_08_95_2006.html koji je dovoljno velik da zaštiti vozača kada sjedi unutar obrisa zaštitne konstrukcije
#209727839,doc#301840,2011_08_96_2008.html realizirati u blokovima po tjedan dana kada se naizmjenično realizira jedan tjedan
#209742890,doc#301841,2011_08_96_2009.html Nabrojiti i opisati uređaje za opremanje kada i bazena kao i uređaje za dezinfekciju
#209746689,doc#301855,2011_08_97_2023.html Članak 105 . stavak 1 . ZIF-a propisuje kada nadzorno tijelo ( Agencija ) mora odobriti
#209750828,doc#301859,2011_08_98_2030.html poljoprivredu ( u daljnjem tekstu : Ministarstvo ) kada je cijena žitarica na tržištu Republike
#209761225,doc#301862,2011_08_98_2033.html potrebe provedbe DNK analize u slučaju kada je ona nužna za identifikaciju žrtve . </p>
#209767378,doc#301865,2011_08_98_2036.html stacionarni vrijedi sljedeće : </p><p> u slučaju kada za uređaj koji je izvor elektromagnetskog
#209773182,doc#301866,2011_08_98_2037.html vrijednost šumskog zemljišta , odnosno kada je potrebno utvrditi tržišnu vrijednost
#209777970,doc#301869,2011_08_99_2042.html standardu BASE64 </p><p> Ne . </p><p> Popuniti samo kada ID poruke nije prepoznat i kad je potpis
#209783918,doc#301871,2011_08_99_2044.html željezničkih vozila industrijske željeznice kada se ta vozila koriste u javnom željezničkom
#209788608,doc#301872,2011_08_99_2045.html norma služi za interne potrebe , u slučaju kada je nužno pobliže pojasniti primjenu usvojenih
#209800847,doc#301875,2011_08_99_2048.html Zakona o elektroničkim komunikacijama , kada odlučuje o sporu između dva ili više operatora
#209814092,doc#301886,2012_01_1_1.html Takvo se ispitivanje može provoditi samo kada to fizička konstrukcija komore dopušta
#209829383,doc#301894,2012_01_1_27.html Članak 30 . </p><p> Stranka prestaje s radom kada za to nastupe razlozi propisani Zakonom
#209836371,doc#301900,2012_01_1_32.html njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o
#209838254,doc#301901,2012_01_1_33.html njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o
#209844689,doc#301904,2012_01_1_3.html prijetnji ; i </p><p> ( c ) primijenili zaštitu , kada je nužna , kako bi uklonili prijetnje ili
#209894377,doc#301912,2012_01_10_279.html plaćanja podizvoditelju obvezna , u slučaju kada se dio ugovora daje u podugovor , </p><p>
#209935236,doc#301918,2012_09_100_2224.html operatora : </p><p> – uspostava poziva u slučaju kada poziv započinje s broja koji je prenesen
#209943302,doc#301919,2012_09_100_2225.html iznos jamstva . Jamstvo ne sadrži potporu kada je cijena plaćena za jamstvo barem toliko
#209952824,doc#301929,2012_09_100_2220.html pozdrave i osnovne podatke o drugim osobama kada im se govori polako , razgovijetno i s
#209981768,doc#301940,2012_09_101_2235.html Poglavlje </p><p> Ove napomene su objašnjenja , kada je potrebno izdvojena , iz napomena uz
#210002746,doc#301949,2012_09_102_2255.html smatrati poduzetnikom u teškoćama u 2011 . , kada je Plan restrukturiranja dostavljen Agenciji
#210013311,doc#301951,2012_09_102_2238.html ažurirane i slane u redovnim razmacima i kada dođe do značajnih promjena . </p><p> ( 3
#210019027,doc#301957,2012_09_102_2242.html podnošenja zahtjeva za registraciju je datum kada je zahtjev za registraciju zaprimljen u
#210029446,doc#301963,2012_09_103_2260.html Hrvatske u roku od 5 godina od trenutka kada HAKOM utvrdi da je pojas 791 – 821/832
#210032442,doc#301965,2012_09_103_2262.html predstavlja jedan investicijski projekt kada je investicija poduzeta u razdoblju od
#210042830,doc#301987,2012_09_104_2292.html potrebno je u obzir uzeti sljedeće : </p><p> kada se iznos zajma ili financijske obveze smanjuje
#210048949,doc#302001,2012_09_105_2298.html podnošenja zahtjeva za registraciju je datum kada je zahtjev za registraciju zaprimljen u
#210059100,doc#302008,2012_09_106_2314.html obaviti i bez pisanog naloga , u slučaju kada to zahtijeva hitnost , ali uz obaveznu
#210061544,doc#302009,2012_09_106_2300.html navoditi u pojedinim odredbama ovoga Zakona kada se te odredbe ne odnose na čitavu obradu
#210081209,doc#302051,2012_09_107_2354.html <p> – o djelatnicima specijalne policije kada primjenjuju policijske ovlasti , </p><p>
#210084492,doc#302052,2012_09_107_2355.html primateljici , odnosno međunarodnoj organizaciji , kada je to određeno važećim bilateralnim ili
#210092336,doc#302056,2012_09_107_2359.html čistiti , kako čistiti , čime čistiti , kada čistiti i tko čisti . </p><p> Bazensko kupalište
#210094609,doc#302057,2012_09_107_2360.html namjenu , u Republici Hrvatskoj . Datum kada je registriran , ako je primjenjivo , ili
#210100834,doc#302064,2012_10_108_2361.html ) U slučaju iz stavka 4 . ovoga članka kada Financijska agencija podnosi prijedlog
#210116087,doc#302071,2012_10_108_2368.html Preraspodjela radnog vremena može se obaviti kada to zahtijeva priroda djelatnosti , odnosno
#210124400,doc#302076,2012_10_109_2382.html njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o
#210125997,doc#302079,2012_10_109_2372.html ispitivanju i ovjere tablice podataka , kada se za cisternu posjeduje odobrenje , kako
#210129907,doc#302083,2012_10_109_2376.html ) Upravno vijeće pravovaljano odlučuje kada je sjednici nazočno više od polovine ukupnog
#210140793,doc#302119,2012_01_11_321.html Accelerated Free Fall ) : način osposobljavanja kada učenik padobranac skokove padobranom izvodi
#210152836,doc#302122,2012_01_11_324.html usluga prouzročila treća osoba u slučajevima kada operatori nisu ispunili obveze iz stavka
#210161726,doc#302126,2012_01_11_328.html usluga prouzročila treća osoba u slučajevima kada operatori nisu ispunili obveze iz stavka
#210163055,doc#302127,2012_01_11_329.html iz podataka spisa predmeta nije vidljivo kada je tužitelj zaprimio pisani odgovor operatora
#210164481,doc#302128,2012_01_11_330.html cijelosti postupio u skladu sa zakonom kada je isključio tužiteljevu ponudu kao protivnu
#210169439,doc#302138,2012_10_110_2385.html zaliha . Smanjenje od 10 % se ne primjenjuje kada se izračunava razina posebnih zaliha ,
#210172675,doc#302139,2012_10_110_2386.html bi , u uskoj suradnji s EUROCONTROL-om kada je to primjereno , raditi na smanjenju
#210204649,doc#302145,2012_10_111_2401.html pomorstvo i promet . </p><p> VI . </p><p> U slučaju kada pojedine vrste zaliha nafte i/ili naftnih
#210206359,doc#302150,2012_10_111_2406.html tehničkog pregleda pojedinog dijela plovila kada je sukladnost plovila ili pojedinog dijela
#210213327,doc#302154,2012_10_111_2391.html na dan kad će potpora biti odobrena , i kada </p> <p> – korisnik potpore prije ulaganja
#210220900,doc#302165,2012_10_111_2392.html » Zakona« dodaju se riječi : « i dokaz kada su u glasilu društva objavljeni podaci
#210228640,doc#302170,2012_10_111_2396.html nagrade se mogu dodijeliti u slučajevima kada sportsko postignuće ima osobitu međunarodnu
#210231003,doc#302171,2012_10_111_2397.html jedinstvenosti države te u drugim slučajevima kada je teško ugrožena unutarnja sigurnost ,
#210234520,doc#302174,2012_10_112_2430.html ( 2 ) Neizravna diskriminacija postoji kada naizgled neutralna odredba , kriterij ili
#210240393,doc#302180,2012_10_112_2421.html se i na odgovorne osobe u pravnoj osobi kada se u vezi s njihovim svojstvom odgovorne
#210305864,doc#302195,2012_10_113_2451.html bila u vrijednosti od 10 funti . Međutim , kada mu je došao račun od strane TELE2 Hrvatska
#210308206,doc#302196,2012_10_113_2452.html tijela samo kad je to propisano zakonom te kada je to nužno za postizanje zakonom utvrđene
#210309698,doc#302197,2012_10_113_2453.html trenutku , odnosno procijenjenu brzinu kada nije bilo moguće očitati podatak o sinkronizaciji
#210312188,doc#302198,2012_10_113_2454.html ocjeni ovog Suda , postupilo tuženo tijelo kada je osporenim rješenjem odgodilo izvršenje
#210316272,doc#302202,2012_10_113_2457.html njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o
#210319008,doc#302206,2012_10_113_2439.html Ministarstvo snosi troškove civilnih licenci kada su one uvjet za obavljanje poslova radnoga
#210325263,doc#302208,2012_10_113_2441.html temelju medicinske i druge dokumentacije kada se policijski službenik nalazi na dužem
#210326927,doc#302209,2012_10_113_2442.html pristupiti izvanrednom kontrolnom pregledu kada to , na temelju obrazloženog pisanog prijedloga
#210335546,doc#302211,2012_10_113_2444.html nadređenom rukovoditelju u roku tri dana od dana kada mu je omogućen uvid u Obrazac sa prijedlogom
#210348221,doc#302235,2012_10_114_2489.html primjenjuje članak 5 . stavak 3 . te , kada je primjenjivo , ICCAT deklaracija o prebacivanju
#210356581,doc#302236,2012_10_114_2490.html strategije poduzetnika u vladajućem položaju kada je riječ o kratkoročnom odricanju od dijela
#210415697,doc#302253,2012_10_115_2509.html mu je dužnik dao suglasnost u trenutku kada je potvrđena kod javnog bilježnika te podatke
#210420193,doc#302261,2012_10_115_2516.html ili pomoćnu knjigu iz čl . 6 . stavka 2 . kada postojeće ispuni. « </p><p> Stavak 2 . i
#210425897,doc#302263,2012_10_115_2518.html stručnog nadzora i bez izjašnjenja stranke , kada se utvrdi povreda odredaba Zakona o elektroničkim
#210431472,doc#302275,2012_10_117_2531.html situaciju države članice i/ili regije i , kada je moguće i gdje je prikladno , drugih
#210436346,doc#302277,2012_10_117_2533.html članku 5 . stavku 2 . ovoga Pravilnika kada na određenom području postoji potreba za
#210442542,doc#302283,2012_10_117_2520.html Priloga 8 . i 11 . ove Uredbe ili u slučaju kada nekoliko goriva ima istu GVE , gorivo s
#210488702,doc#302292,2012_10_117_2547.html ) Upravno vijeće pravovaljano odlučuje kada je sjednici nazočno više od polovine ukupnog
#210495330,doc#302293,2012_10_117_2548.html cijenu , no nije bio dužan , u slučaju kada tu uslugu omogućuje drugim operatorima
#210501645,doc#302294,2012_10_117_2521.html Ciljano smanjenje je nula i u slučajevima kada AEI dostigne razinu od 8,5 µg/m3 bilo kada
#210515116,doc#302306,2012_10_118_2562.html službenik ga može koristiti za vrijeme kada je upućen u mirovnu operaciju . </p><p> Ukoliko
#210527560,doc#302314,2012_10_118_2569.html za područje Republike Hrvatske u pravilu kada izvanredni događaj zahvati područje dviju
#210536313,doc#302317,2012_10_118_2572.html subjektima da priznaju : </p><p> a ) obvezu kada je zaposleni pružio uslugu u zamjenu za
#210557138,doc#302318,2012_10_118_2573.html tekstu : ugovor ) u roku od 60 dana od dana kada je AV Vijeće prihvatilo projekt . </p><p>
#210567113,doc#302321,2012_10_118_2576.html uključenim u mrežu javne zdravstvene službe kada se pojedini dijagnostički postupci rade
#210570371,doc#302323,2012_10_118_2551.html . koji glase : </p><p> » ( 4 ) U slučaju kada se studijski program akreditiran u Republici
#210576183,doc#302334,2012_10_119_2581.html terapija ; a ) u kombinaciji s metforminom kada se prehranom i fizičkom aktivnošću uz monoterapiju
#210582756,doc#302357,2012_01_12_333.html financijske usluge , kao i drugih zakona kada je to tim zakonima ovlaštena , </p><p> 2
#210583592,doc#302358,2012_01_12_361.html a stupa na snagu 27 . siječnja 2012 . , kada banke sastavljaju izvanredni obračun obvezne
#210592199,doc#302378,2012_10_120_2583.html oduzima dozvola . </p><p> ( 4 ) Agencija može , kada postoje razlozi za privremeno oduzimanje
#210604446,doc#302383,2012_10_120_2606.html čuvati najmanje četiri godine , a u slučaju kada poslodavac ima saznanja da je pokrenut
#210663350,doc#302395,2012_10_120_2589.html socijalne skrbi , kao i u privatnoj praksi i kada obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost
#210672483,doc#302411,2012_11_121_2634.html </p><p> Bankovna garancija važi do trenutka kada nositelj projekta dostavi operatoru tržišta
#210677921,doc#302415,2012_11_121_2638.html državna potpora dodijeljena je 2006 . godine kada su pravila o regionalnim potporama bila
#210683602,doc#302416,2012_11_121_2639.html pogrešne primjene materijalnog prava » kada su ( sudovi – op . Ustavnog suda ) zaključili
#210684878,doc#302417,2012_11_121_2640.html žalitelja nastala u obračunskom razdoblju kada je uplata na žiro račun žalitelja izvršena
#210694039,doc#302436,2012_11_122_2641.html konzumenata droga ( najviše 2001 . godine kada je bilo 2.548 novih ovisnika , od kojih
#210720291,doc#302453,2012_11_122_2675.html podataka iz kojih bi bilo vidljivo tko je , kada i na koji način postavio kakvu najavnu
#210723094,doc#302454,2012_11_122_2676.html zainteresiranoj osobi Croatia Airlines d.d . kada je isti prestao koristiti uslugu snabdijevanja
#210727686,doc#302464,2012_11_123_2688.html koje ne može biti duže od 2 godine od dana kada je podnesen zahtjev za isplatu novčane
#210728719,doc#302466,2012_11_123_2690.html troška koja se zaračunava kupcu u slučaju kada kupac sam dostavi plakate , isključivo
#210761679,doc#302476,2012_11_124_2700.html Najveća dopuštena količina u mg/kg ( ppm ) , kada udio vlage u hrani za životinje iznosi
#210769110,doc#302478,2012_11_124_2702.html o uredskom poslovanju , </p><p> – vremenu kada je inspekcijski nadzor obavljen , </p><p>
#210774414,doc#302483,2012_11_124_2694.html dio Ministarstva ; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana
#210797125,doc#302485,2012_11_124_2696.html članka . </p><p> Članak 9 . </p><p> U slučaju kada je zaposlenik Ministarstva posredno ili
#210799497,doc#302486,2012_11_124_2697.html ovjerava ugovore s kandidatima za vozače kada je za to ovlašten , </p><p> – izdaje i svojim
#210811619,doc#302490,2012_11_126_2714.html zašto je predmetni postupak uopće proveden kada su stranke tuženom tijelu pravodobno dostavile
#210815544,doc#302491,2012_11_126_2715.html . U prijedlogu navodi : </p><p> » Naime , kada se provede test razmjernosti između redovne
#210845222,doc#302494,2012_11_126_2705.html je završio srednje obrazovanje , </p><p> kada se ispiše iz srednje škole , </p><p> – kada
#210874766,doc#302498,2012_11_126_2709.html ( retuberkulinizacije ) </p><p> U slučaju kada je monotestom utvrđen sumnjiv rezultat
#210904620,doc#302509,2012_11_127_2724.html nazvano , trajno pravilo počinje od trenutka kada je prvo pravilo zadovoljeno , a odnosi
#210916069,doc#302521,2012_11_128_2744.html Projekt je dovršen tijekom rujna 2008 . , kada je navedeni pogon u potpunosti instaliran
#210921701,doc#302522,2012_11_128_2745.html propisanim rokovima , jer nije imao saznanje kada je poslodavac sa izabranom kandidatkinjom
#210923941,doc#302523,2012_11_128_2746.html . rujna 2004 . i 21 . listopada 2004 . kada je glavna rasprava zaključena . </p><p> Na
#210929311,doc#302533,2012_11_128_2733.html balastnog tanka . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada je pri izmjeni balastne vode pumpanjem
#210936657,doc#302536,2012_11_129_2760.html loženje i ostalih nepokretnih izvora , kada nije moguće ostvariti polusatni kontinuirani
#210941217,doc#302538,2012_11_129_2762.html specijalista – konzultanata i u slučajevima kada se radi o liječenju koje je odobreno rješenjem
#210942185,doc#302540,2012_11_129_2764.html privatnik propisao lijek na recept u vrijeme kada se osigurana osoba nalazila na bolničkom
#210946162,doc#302541,2012_11_129_2765.html ponovno ulaže u te djelatnosti , te u slučaju kada istraživačke organizacije istraživanja
#210956712,doc#302559,2012_01_13_380.html privatizacije i dostave navedene dokumentacije ili kada Agencija ocijeni da su prestale okolnosti
#210971566,doc#302560,2012_01_13_381.html lukama , osim , u iznimnim slučajevima , kada se radi o susjednim zračnim lukama slične
#210990588,doc#302591,2012_11_130_2768.html blizini državne granice sa susjednim državama kada je neophodno korištenje zračnog prostora
#210993098,doc#302592,2012_11_130_2796.html kredit </tr></p><p><tr> 18 . </p><p> Datum do kada vrijede informacije iz obrasca </tr></p>
#210998622,doc#302602,2012_11_131_2808.html smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodnih
#211060561,doc#302627,2012_12_133_2822.html postupka fiskalizacije izdavanja računa , kada se izdaju računi koji se naplaćuju u gotovini
#211064841,doc#302628,2012_12_133_2823.html zapažanjima ovlaštenih službenih osoba , kada je to u interesu svrhe izvršavanja sankcija
#211073184,doc#302630,2012_12_133_2825.html se i na odgovorne osobe u pravnoj osobi kada im se dostava obavlja u svojstvu odgovorne
#211084040,doc#302654,2012_12_134_2859.html određeni objekt koji je u izgradnji , datum kada će smještaj i usluge/objekti biti dovršeni/spremni
#211086896,doc#302655,2012_12_134_2860.html jednostrani raskid počinje teći od trenutka kada potrošač dobije te informacije , i ističe
#211102229,doc#302666,2012_12_134_2870.html stavka 2 . Zakona o trgovačkim društvima , kada se na temeljni kapital društva i na poslovne
#211105258,doc#302669,2012_12_134_2872.html akti objavljuju se u » Narodnim novinama « kada je to propisano zakonom ili općim aktom.
#211105679,doc#302670,2012_12_134_2873.html 2009 . godinu trebalo umanjiti za dane kada uslugu nije mogao koristiti , kao i za
#211110071,doc#302671,2012_12_134_2874.html iznos od 250,00 kuna ili prekinuti poziv kada njegovo trajanje dosegne 30 minuta . Nakon
#211111584,doc#302672,2012_12_134_2875.html veljače 1998 . – na štetu istog oštećenika , kada je od njega pozajmio iznos od 14.000,00
#211120528,doc#302681,2012_12_136_2887.html sigurnost najviše tijelo izvršne vlasti kada se razmatra nacionalna sigurnost . Njegova
#211133267,doc#302683,2012_12_136_2889.html <p> » Za poslove iz stavka 1 . ovog članka kada se radi o višenamjenskim objektima i kada
#211139736,doc#302690,2012_12_136_2877.html tekstu : Vlada ) na provođenje sanacije kada je javna ustanova osnovana od strane jedinice
#211143896,doc#302692,2012_12_136_2878.html ugovora o zajmu ili ugovora o jamstvu , kada su državna jamstva već dana , dopuštene
#211145596,doc#302693,2012_12_136_2879.html oporezivanje nastupa za šest godina od dana kada je zastara počela prvi put teći . </p><p>
#211150717,doc#302697,2012_12_136_2883.html obuhvaća pravo građenja i pravo služnosti kada je ono potrebno radi provedbe određenog
#211155821,doc#302700,2012_12_137_2906.html u crno bijeloj varijanti samo u slučaju kada uporaba znaka u boji nije praktično izvediva
#211161060,doc#302714,2012_12_137_2919.html izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju
#211166177,doc#302715,2012_12_137_2920.html izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju
#211170225,doc#302716,2012_12_137_2921.html potpora odobrena je 20 . prosinca 2006 . , kada su pravila o regionalnim potporama bila
#211179024,doc#302719,2012_12_137_2898.html državnom imovinom , u roku 90 dana od dana kada je podnesen potpun zahtjev . </p><p> Članak
#211183457,doc#302726,2012_12_137_2905.html koje se odnosi upis , datum upisa , iznos kada je relevantan za upis , a mogu se unijeti
#211191913,doc#302728,2012_12_138_2934.html ( u daljnjem tekstu : e-TD ) započinje kada se trošarinski proizvodi otpremaju iz trošarinskog
#211219428,doc#302748,2012_02_14_391.html se porez razrezuje ili u roku od 15 dana kada je nastala promjena . </p><p> Članak 17 .
#211225778,doc#302758,2012_02_14_390.html smatrati da je poduzetnik u teškoćama i kada nije ispunjena niti jedna od prethodnih
#211231917,doc#302765,2012_12_140_2960.html U članku 11 . stavku 5 . riječi : » ili kada « zamjenjuju se riječju : » ako«. </p><p>
#211234111,doc#302769,2012_12_140_2945.html obitelji osoba iz stavka 2 . ovoga članka , kada ispune propisane uvjete , pripadaju sljedeća
#211244734,doc#302771,2012_12_140_2965.html posljedice za ugled , interes stranke , a i kada se krši Statut stranke , ili djeluje u
#211256489,doc#302795,2012_12_141_2989.html branitelja . </p><p> Članak 12 . </p><p> U slučaju kada Ministarstvo obrane ili Ministarstvo unutarnjih
#211259642,doc#302806,2012_12_141_2999.html izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju
#211260484,doc#302807,2012_12_141_3000.html izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju
#211262087,doc#302808,2012_12_141_3001.html izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju
#211267336,doc#302809,2012_12_141_3002.html izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju
#211273151,doc#302810,2012_12_141_3003.html izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju
#211280655,doc#302811,2012_12_141_3004.html Pripravnik ima pravo na plaćeni dopust i na dan kada polaže pripravnički ispit , a ako putuje
#211290751,doc#302820,2012_12_142_3015.html postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti . </p>
#211292812,doc#302822,2012_12_142_3017.html stavka 1 . i 2 . ovoga članka , u slučaju kada je iz načina uporabe sredstva i zahtijevane
#211297327,doc#302828,2012_12_142_3023.html pripada nagrada po Tbr . 7 . t . 1 . </p><p> kada odvjetnika u kaznenom postupku za predstavnika
#211314571,doc#302837,2012_12_142_3012.html kojoj državi članici EU je znak izdan i do kada je važeći . </p><p> ( 8 ) Vlasnik uređaja
#211326019,doc#302839,2012_12_142_3014.html postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zlouporabe dužnosti . </p>
#211326750,doc#302841,2012_12_143_3036.html dodaje se točka 3 . koja glasi : </p><p> » 3. kada se iz cjelokupnog stanja spora može zaključiti
#211332097,doc#302861,2012_12_143_3027.html primjenu mjera informacijske sigurnosti ili kada to zahtijeva zaštita bitnih interesa Republike
#211351162,doc#302872,2012_12_143_3028.html . </p><p> ( 1 ) U posebnim slučajevima , kada za to postoji opravdani zahtjev obitelji
#211356425,doc#302877,2012_12_143_3029.html probaciju na temelju osobnog pristanka , osim kada je zakonom drugačije propisano . </p><p>
#211361033,doc#302878,2012_12_143_3030.html , </p><p> d ) nadležnog državnog tijela , kada se radi o povjeravanju određenih poslova
#211367466,doc#302879,2012_12_143_3031.html 70 godina života te u onim slučajevima kada to sud ocijeni iznimno opravdanim , ako
#211379139,doc#302881,2012_12_143_3033.html uvjetnu osudu « dodaju se riječi : » i kada je žalba izjavljena samo u njegovu korist«
#211381442,doc#302883,2012_12_144_3078.html obnovu postupka u roku od 30 dana od dana kada utvrdi dohodak iz stavka 3 . ovoga članka.«
#211402190,doc#302893,2012_12_144_3069.html iz članka 21 . stavka 1 . ovoga Zakona kada procijeni da samo jedan davatelj poštanskih
#211414916,doc#302897,2012_12_144_3091.html mijenja se i glasi : </p><p> » ( 5 ) U slučaju kada Financijska agencija prema odredbama ovoga
#211421768,doc#302901,2012_12_144_3095.html u upotrebu komponente zrakoplova , osim kada je takvo održavanje komponente zrakoplova
#211426181,doc#302904,2012_12_144_3070.html , mogu se uzeti radi primjene kod ljudi kada na to u pisanom obliku pristane bračni
#211432361,doc#302905,2012_12_144_3071.html boravak , mogu se uzeti radi presađivanja kada na to u pisanom obliku pristane bračni
#211435530,doc#302906,2012_12_144_3072.html Hrvatske duže od godinu dana i u slučaju kada ona povremeno dolazi u Republiku Hrvatsku
#211446107,doc#302908,2012_12_144_3074.html Državno izborno povjerenstvo ) istog dana kada je donesena . </p><p> Održavanje izbora </p>
#211468362,doc#302909,2012_12_144_3075.html obustavi od primjene opći akt , odnosno kada odluku predstojnika o obustavi , odnosno
#211477687,doc#302911,2012_12_144_3077.html obračunavanja i plaćanja doprinosa u slučaju kada nema obvezu obračuna i plaćanja doprinosa
#211489294,doc#302914,2012_12_145_3109.html </tr></p><p><tr> 11 . </p><p> Suglasnost – kada banka skrbnik dio svojih poslova povjerava
#211491326,doc#302916,2012_12_145_3098.html skladištenje goriva iz članka 1 . ove Uredbe kada se radi o obavljanju trgovine s inozemstvom
#211494042,doc#302918,2012_12_145_3100.html glasi : </p><p> » Članak 19.a </p><p> U slučaju kada je na dijelu površine zemljišta u kampu
#211504132,doc#302922,2012_12_145_3104.html ovoga Pravilnika . </p><p> ( 7 ) U slučaju kada nasljedstvo utječe na dodjelu prava na
#211529610,doc#302961,2012_12_146_3153.html učinci preporučene opcije pratiti ? </p><p> kada će se provesti evaluacija provedbe preporučene
#211544132,doc#302964,2012_12_146_3156.html postupka fiskalizacije izdavanja računa , kada se izdaju računi koji se naplaćuju u gotovini
#211560621,doc#302972,2012_12_146_3163.html svijetla , kad god je to moguće . Uvijek kada je to moguće , potrebno je izbjegavati
#211569033,doc#302980,2012_12_146_3170.html odgovora , u roku 30 sekundi od trenutka kada je zadnja znamenka odredišnog broja pretplatnika
#211593851,doc#303032,2012_02_15_433.html koje predlažu kombinacije cijevi u slučaju kada je slobodan prostor zauzet kabelom . Iz
#211597653,doc#303033,2012_02_15_434.html 98 . Zakona o općem upravnom postupku , kada je razvidno da je na temelju odredaba Zakona
#211605190,doc#303036,2012_02_15_437.html vrsti , podrijetlu ili kakvoći proizvoda kada je takva oznaka propisana . Kazneno djelo
#211606655,doc#303037,2012_02_15_438.html obzirom da se postupak smatra dovršenim kada je i ovrha provedena , podnositelj smatra
#211625557,doc#303092,2012_02_17_496.html Republike Hrvatske u svakom onom slučaju kada je očito da ne postoji razuman odnos razmjernosti
#211631441,doc#303093,2012_02_17_497.html . 3 . i 4 . ZVDSP-a . Dakle , u vrijeme kada je donesen ZID ZVDSP nadležna upravna vlast
#211634009,doc#303094,2012_02_17_498.html pravo ili ne , ako da – u kojem opsegu i od kada , a ako ne – zbog čega ne . .. Smisao tih
#211649601,doc#303100,2012_02_17_490.html isključivanje SiŠ infekcije u svim slučajevima kada klinički znakovi bolesti upućuju na sumnju
#211663216,doc#303103,2012_02_17_493.html privatizacije i dostave navedene dokumentacije ili kada Agencija ocijeni da su prestale okolnosti
#211727283,doc#303162,2012_02_20_551.html jer se ne nazire nikakvo realno vrijeme kada bi ovaj svjedok mogao uopće biti ispitan
#211736007,doc#303164,2012_02_20_553.html onom propisu po kojem je započet ( čak i kada je riječ o Ustavu ) ' netočno navodi da
#211752242,doc#303178,2012_02_21_567.html privatizacije i dostave navedene dokumentacije ili kada Agencija ocijeni da su prestale okolnosti
#211853075,doc#303202,2012_02_22_590.html mogao predvidjeti ili na njih utjecati i kada se rokovi za provedbu postupaka iz ovoga
#211857999,doc#303203,2012_02_22_591.html članovi/osnivači« sadrži podatke o članovima kada je upis članova u registar propisan Zakonom
#211886002,doc#303220,2012_02_22_570.html razlika primitka koja nastaje u slučaju kada se tijekom poreznog razdoblja poreznom
#211889246,doc#303228,2012_02_22_614.html obrazloženja osporenog rješenja nije razvidno kada je tužitelj zaprimio pisani odgovor Povjerenstva
#211893538,doc#303230,2012_02_22_616.html žalbe protiv naznačene presude . U slučaju kada je tužena , kao stranka u postupku , odustala
#211897579,doc#303231,2012_02_22_571.html dividende i udjele u dobiti ne plaća se kada se dobit koristi na način propisan člankom
#211900032,doc#303234,2012_02_22_572.html primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak kada je dužničko–vjerovnički odnos , na temelju
#211914602,doc#303239,2012_02_23_619.html članka 6 . stavke 3 . ovog Pravilnika , kada se utvrdi da su propisali , odnosno predložili
#211917993,doc#303240,2012_02_23_620.html osnovanosti podnesenog prijedloga , napose kada se ima u vidu legitimnost ciljeva kojima
#211934178,doc#303247,2012_02_24_627.html do deset mjeseci . </p><p> ( 2 ) Iznimno , kada o odgodi plaćanja ili obročnoj otplati
#211940402,doc#303256,2012_02_25_645.html područje elektromagnetske kompatibilnosti , kada se na uređaj primjenjuju ti posebni propisi
#211956624,doc#303257,2012_02_25_646.html na terenu iz stavka 1 . ovoga članka , kada je to moguće , mogu se obavljati metodom
#211966593,doc#303258,2012_02_25_628.html primjenjivati odredbe Zakona o kaznenom postupku kada postupaju , odnosno provode dokazne radnje
#211972849,doc#303263,2012_02_25_651.html komunikacijama kojim se određuju pravila kada agencija rješava u slučajevima u kojima
#211977149,doc#303264,2012_02_25_652.html zabranjenog sporazuma imalo eventualno smisla kada bi se cijene pretplate ujednačile te na
#211994635,doc#303265,2012_02_25_653.html mita , u konkretnom slučaju u trenutku kada je J . M . tražio novac od pouzdanika J
#212000726,doc#303267,2012_02_25_655.html ili nedostatak dijela nožja ili donožja ( kada se ne koristi proteza ) , te skraćenje
#212016086,doc#303276,2012_02_26_656.html ugrožavanja sigurnosti letenja u inozemstvu kada je sudjelovao hrvatski vojni zrakoplov
#212096388,doc#303286,2012_03_27_666.html suglasnosti u vezi sa sanacijskim programom kada je za isto nadležno Ministarstvo . Odjel
#212137213,doc#303287,2012_03_27_667.html te obavještavanje javnosti u slučajevima kada postoji opravdana sumnja da hrana ili hrana
#212234936,doc#303289,2012_03_27_669.html uloge EU i osiguranje transparentnosti kada je u pitanju pomoć koja se dobiva iz strukturnih
#212264959,doc#303290,2012_03_28_670.html obveza prema rješenju državnog odvjetnika kada se odlučuje o kaznenom progonu prema načelu
#212340399,doc#303293,2012_03_28_673.html pred Upravnim sudovima u prvom stupnju , kada u tim postupcima po punomoći čelnika tijela
#212360914,doc#303294,2012_03_28_674.html obavljenim nadzorima , kao i druge mjere kada je ugroženo zdravlje ljudi i okoliša ;
#212370146,doc#303295,2012_03_28_675.html upute za nadležno državno odvjetništvo kada zastupa Republiku Hrvatsku u sudskim postupcima
#212398691,doc#303338,2012_03_29_724.html stariji od 50 godina života , te vojni letači kada obavljaju poslove u zrakoplovnim mentorskim
#212421055,doc#303342,2012_03_29_727.html mijenja se i glasi : </p><p> » U slučaju kada je sudac , državni odvjetnik ili zamjenik
#212424184,doc#303343,2012_03_29_728.html vremenskog razdoblja od najmanje 30 dana od kada pastuh boravi u centru ; </p><p> ( b ) ako
#212433855,doc#303347,2012_03_29_732.html : </p><p> » Članak 16 . a </p><p> U slučaju kada su cijene pomagala iz Popisa pomagala Zavoda
#212446932,doc#303366,2012_03_30_743.html od tri mjeseca , u slučaju : </p><p> ( a ) kada se radi o ženki koja se treba oteliti u
#212450212,doc#303367,2012_03_30_744.html a naročito tijekom rujna i listopada , kada je aktivnost vektora BPJ najveća . </p><p>
#212472897,doc#303377,2012_03_31_763.html organ/organski sustav . </p><p> Ocjena 4 donosi se kada je bolest potvrđena i ne nalazi se funkcionalnih
#212492827,doc#303379,2012_03_31_751.html obuhvaćene odlukom iz stavka 5 . ovoga članka kada je na temelju prethodno provedene analize
#212502780,doc#303386,2012_03_31_758.html podložna je ovim smjernicama u slučajevima kada vrijednost potpore premašuje 5 milijuna
#212509729,doc#303397,2012_03_32_764.html informacijama ; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana
#212664218,doc#303410,2012_03_32_794.html a može ga raspisati jednom godišnje ili kada je potrebno povećati broj pružatelja pravne
#212678125,doc#303428,2012_03_33_798.html skrbi pružaju se korisnicima u pravilu kada su za to ispunjeni uvjeti u njihovim domovima
#212714705,doc#303431,2012_03_33_801.html većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekta imaju isti broj bodova
#212725572,doc#303432,2012_03_33_802.html pojedinoj pravnoj ili fizičkoj osobi , kada je ona osiguranik , iznosi 350.000,00 kuna
#212729069,doc#303434,2012_03_33_804.html ažurirati i čuvati najmanje do onog roka do kada se može opravdano pretpostaviti da je hrana
#212730046,doc#303435,2012_03_33_805.html kavez i u istom danu , i to u slučajevima kada je ulov ostvaren kao : </p><p> a ) više ulova
#212760709,doc#303453,2012_03_34_838.html privatizacije i dostave navedene dokumentacije ili kada Agencija ocijeni da su prestale okolnosti
#212779429,doc#303454,2012_03_34_839.html potpore te u konačnici da li će , jednom kada Biocentar bude dovršen , njegovim korisnicima/stanarima
#212784863,doc#303457,2012_03_34_842.html udruženja i odlučivanje o drugim pitanjima kada je to predviđeno Zakonom i Statutom . </p>
#212795759,doc#303463,2012_03_34_819.html državne ceste sa : </p><p> 1 . autocestama , kada je državna cesta prva javna cesta na koju
#212818681,doc#303525,2012_03_35_906.html Hrvatske ( u daljnjem tekstu Oružane snage ) kada leti u zračnom prostoru pod suverenitetom
#212847173,doc#303537,2012_03_36_934.html anketa se provodi po dva dana u vrijeme kada gosti najčešće borave u hotelu . </p><p>
#212863146,doc#303545,2012_03_36_942.html hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata , kada navrši 65 godina starosti ( muškarac )
#212867092,doc#303549,2012_03_36_945.html nagrade za svaku radnju računa od dana kada je takva radnja učinjena . </p><p> Na temelju
#212878156,doc#303556,2012_03_36_930.html pristojbi i naknada i način njihovog ubiranja kada Europska agencija za sigurnost zračnog
#212912162,doc#303557,2012_03_36_931.html radiofrekvencijskim elektromagnetskim poljima , kada je puštena u rad ( EN 50401:2006 ) </p><p>
#212918654,doc#303572,2012_03_38_969.html drugi sudionici u postupku , o vremenu kada su radnje poduzete te sve druge podatke
#212932373,doc#303585,2012_03_38_981.html pogrešno primijenilo materijalno pravo kada mu je u pobijanom dijelu rješenja točka
#212936266,doc#303587,2012_03_38_982.html postupka analize mjerodavnih tržišta , kada će se nastaviti usklađivati s europskim
#212937646,doc#303588,2012_03_38_983.html elektroničkim komunikacijama određuju pravila kada agencija rješava slučajeve u kojima infrastrukturni
#212941712,doc#303589,2012_03_38_984.html postupku , ali ona se odnosi na situaciju kada stranka odustane od svog zahtjeva , što
#212944343,doc#303590,2012_03_38_985.html propisano je da je ugovor raskinut u trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu ,
#212959630,doc#303619,2012_04_39_1020.html izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju
#212960328,doc#303621,2012_04_39_1021.html tromjesečne nadzorne izvještaje u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju
#212960833,doc#303622,2012_04_39_1022.html izvještaj iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju
#212961306,doc#303623,2012_04_39_1023.html izvješće iz stavka 5 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju
#212962670,doc#303624,2012_04_39_1024.html izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada su izvještaji prihvaćeni na poslužitelju
#212963607,doc#303625,2012_04_39_1025.html izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju
#212964725,doc#303626,2012_04_39_1026.html izvještaje iz stavka 1 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju
#212965634,doc#303627,2012_04_39_1027.html izvještaje iz stavka 8 . ovog članka u trenutku kada je izvještaj prihvaćen na poslužitelju
#212984497,doc#303644,2012_01_4_72.html 23/2009 ; dalje u tekstu : Pravilnik ) , kada je odredio da svim korisnicima kojima je
#212991011,doc#303646,2012_01_4_73.html stoga upravni postupak pokrenut u vrijeme kada je na snazi bio ZEK . Naglašava da je predmet
#212993317,doc#303647,2012_01_4_74.html račun koji je dobio za period od trenutka kada je zatražio preseljenje priključka s obzirom
#212995439,doc#303648,2012_01_4_75.html njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o
#213001187,doc#303664,2012_04_40_1044.html zrakoplova koju je objavila EASA . U slučajevima kada zrakoplov nije naveden u toj tabeli , odluku
#213021503,doc#303669,2012_04_40_1048.html suradnje došlo je 14 . siječnja 2009 . , kada je Benetton Croatia d.o.o . obavijestio
#213028174,doc#303670,2012_04_40_1049.html sudovima ( » Narodne novine « , broj 130/11 ) kada je posebnim zakonima za rješavanje upravnih
#213029028,doc#303671,2012_04_40_1050.html naknade štete zastarijeva za pet godina od kada je šteta nastala . </p><p> Naime , s obzirom
#213032246,doc#303672,2012_04_40_1029.html imenovanje povjerenstva za upravljanje školom kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog
#213051903,doc#303685,2012_04_41_1053.html svojstva razvidna iz uobičajene upotrebe i/ili kada se nazivi upotrebljavaju za opisivanje
#213057974,doc#303689,2012_04_41_1057.html odnosno doktora specijalista – konzultanata kada na nedvojben način može utvrditi da se
#213060762,doc#303690,2012_04_41_1058.html reagensa , podatke o njegovoj koncentraciji kada je reagens u obliku otopine , njegove radne
#213090802,doc#303701,2012_04_42_1083.html stranke imaju osobitu važnost i to ne samo kada je u pitanju korištenje prava na djelotvoran
#213105721,doc#303708,2012_04_42_1071.html Kvalificirani ulagatelj i Privatni ulagatelji kada se u tekstu ovog Pravilnika spominju zajedno
#213108894,doc#303710,2012_04_42_1073.html 7 ) U pojedinim specifičnim slučajevima kada iz opravdanih razloga nije moguće rasporediti
#213122906,doc#303711,2012_04_43_1093.html uglavnom koristi za trgovačke primjene kada je potrebno da trgovačke informacije otisnute
#213131358,doc#303712,2012_04_43_1094.html zaštite okoliša će ukloniti pečat i traku kada nadzirana osoba postupi prema inspekcijskom
#213132383,doc#303713,2012_04_43_1095.html postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p>
#213132939,doc#303714,2012_04_43_1096.html , a stupa na snagu 9 . svibnja 2012 . , kada banke sastavljaju obračun obvezne pričuve
#213157406,doc#303719,2012_04_43_1088.html Mjera iz točke I . ove Odluke provodi se kada je procijenjena vrijednost javnih radova
#213176698,doc#303740,2012_04_44_1099.html . </p><p> Iznos naknade utvrđuje matičar kada donosi odluku o sklapanju braka izvan službene
#213244927,doc#303750,2012_04_45_1133.html Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije , kada daje odobrenje za pomagalo iz stavka 2
#213255604,doc#303751,2012_04_45_1134.html oznake 9A i kombinacije dva slova abecede kada se radi radiotelegrafijom ili kombinacije
#213269404,doc#303756,2012_04_45_1139.html Suda pravilno je tuženo tijelo postupilo kada je usvojilo prigovor korisnice . </p><p>
#213272720,doc#303762,2012_04_45_1126.html postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p>
#213274826,doc#303766,2012_04_46_1149.html stranke imaju osobitu važnost i to ne samo kada je u pitanju korištenje prava na djelotvoran
#213282942,doc#303775,2012_04_46_1148.html postupak započet je još 2001 . godine , kada je bio na snazi Pravilnik o disciplinskom
#213293299,doc#303780,2012_04_47_1163.html navesti opravdane troškove i njihove iznose ( kada je to moguće ) za koje se može dodijeliti
#213304430,doc#303784,2012_04_47_1153.html period prije otpreme sa mjesta proizvodnje , kada se proizvodi pakiraju ili utovaruju . Za
#213331201,doc#303785,2012_04_47_1154.html Narodne novine « , br . 52/05 ) [ 3 ] ili kada nadležno tijelo smatra potrebnim , primjenom
#213335095,doc#303788,2012_04_47_1157.html postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p>
#213336216,doc#303789,2012_04_47_1158.html postupka ili iz drugih opravdanih razloga kada postoji opasnost zloporabe dužnosti . </p>
#213360205,doc#303790,2012_04_48_1164.html % u 3 mjeseca ili 10 % u 6 mjeseci ili kada je BMI ispod vrijednosti 22 kg/m2 : 1 .
#213373459,doc#303802,2012_04_49_1166.html planova prijma u državnu službu u vrijeme kada se priprema nacrt državnog proračuna za
#213408310,doc#303838,2012_04_49_1217.html najmanje 10 riba . </p><p> ( 4 ) U slučaju kada je težina riba koje se prebacuju oko granične
#213410560,doc#303842,2012_04_49_1221.html smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje
#213434704,doc#303957,2012_05_50_1222.html jeziku i latiničnom pismu , osim iznimno kada naljepnica na opasnim tvarima ili smjesama
#213436384,doc#303958,2012_05_50_1241.html konzultacije nije drugačije dogovoreno . U slučaju kada je potpisan višegodišnji sporazum između
#213443821,doc#303959,2012_05_50_1242.html neodložno izvijestiti Agenciju u slučajevima kada : </p><p> a ) postoji sumnja u stručnost
#213461868,doc#303960,2012_05_50_1243.html njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o
#213463595,doc#303962,2012_05_50_1223.html oznake smatrat će se oznakama izvornosti kada sirovine za te proizvode dolaze iz zemljopisnog
#213484495,doc#303971,2012_05_51_1255.html postrojbama na gašenju požara , </p><p> – slučajeve kada se i koji općinski i gradski čelnici upoznaju
#213489185,doc#303972,2012_05_51_1256.html trči maksimalnom brzinom do druge crte , kada je dotakne ili prijeđe stopalom jedne noge
#213517068,doc#303983,2012_05_51_1266.html boravka osigurane osobe , u roku od 8 dana od kada je osigurana osoba primila pisano mišljenje
#213525549,doc#303990,2012_05_51_1251.html ruba druge lisice , između 150 i 280 mm kada su zaključane i koje nisu bile prilagođavane
#213528829,doc#303991,2012_05_51_1252.html ukupne vrijednosti projekta osim u slučaju kada je poslovna banka / HBOR prethodno već
#213540494,doc#303995,2012_05_52_1279.html stavka 1 . točke 2 . Zakona o strancima kada rješenje o prestanku boravka postane izvršno
#213545337,doc#303996,2012_05_52_1280.html helikoptera s jednim neučinkovitim motorom , kada helikopter može sigurno nadvisivati prepreke
#213546973,doc#304001,2012_05_52_1285.html a stupaju na snagu 9 . svibnja 2012 . , kada banke sastavljaju obračun obvezne pričuve
#213547354,doc#304002,2012_05_52_1286.html svoje potrošnje kroz prethodne mjesece i kada niti jedan račun nije prelazio iznos od
#213553031,doc#304005,2012_05_52_1288.html može donijeti rješenje o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprječavanja
#213559196,doc#304008,2012_05_52_1270.html financiranje decentraliziranih funkcija kada prihodi ostvareni iz dodatnog udjela poreza
#213585626,doc#304055,2012_05_53_1336.html nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila kada te poslove obavljaju jedinice lokalne samouprave
#213591241,doc#304056,2012_05_53_1337.html Odluku o gubitku statusa LAG-a u slučaju kada : </p><p> – ugovoreni LAG obavijesti Agenciju
#213613101,doc#304064,2012_05_53_1344.html na Prijedlog proračuna , te nepravilnost kada je Općinsko vijeće donijevši Zaključak
#213615366,doc#304065,2012_05_53_1345.html dogodila prilikom prebrojavanja glasova , kada je glas vijećnika » za« ubrojen kao » suzdržan«.
#213631863,doc#304081,2012_05_54_1353.html većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj
#213649524,doc#304082,2012_05_54_1354.html većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj
#213668382,doc#304093,2012_05_55_1358.html konkurentnim cijenama posebno u slučaju kada se uređaj za mjerenje potrošnje energije
#213674107,doc#304097,2012_05_55_1380.html službenoj dužnosti još tijekom 2005 . godine , kada je obaviješteno o odnosima distributera
#213679049,doc#304098,2012_05_55_1381.html obavijesti koje će tužitelj slati tijekom ljeta kada je općenito odaziv na bilo kakve obavijesti
#213684271,doc#304099,2012_05_55_1382.html Hrvatske te je stoga pravilno odlučila kada je zabranila tužitelju svako buduće postupanje
#213687357,doc#304100,2012_05_55_1383.html Zakona , pravilno je postupilo tuženo tijelo kada je odredilo da tužitelju ostaju na snazi
#213690261,doc#304107,2012_05_55_1362.html sačuvati za kalibriranje stereoskopske kamere kada tegljač dovuče kavez na uzgajalište. « </p>
#213692231,doc#304113,2012_05_56_1397.html se može dodijeliti uz ime samo u slučaju kada se radi o plovilu istoga vlasnika i iste
#213695177,doc#304114,2012_05_56_1398.html proizvoda i drugih nadziranih predmeta kada se oni premještaju , a navedeni su u Popisu
#213711546,doc#304125,2012_05_56_1408.html utvrditi obveza rada u preraspodjeli u dane kada mu je naređen prekovremeni rad , a vrijedi
#213716389,doc#304126,2012_05_56_1409.html <p> Smatra se da je ovaj ugovor sklopljen kada ga potpišu ovlašteni predstavnici potpisnika
#213726228,doc#304134,2012_05_56_1395.html obavještava prometnog dispečera o tome kada će biti osigurano vučno vozilo i potrebna
#213734803,doc#304151,2012_05_57_1434.html od strane laika . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada hitna medicinska služba na aerodromu mora
#213738355,doc#304153,2012_05_57_1436.html njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o
#213739497,doc#304154,2012_05_57_1437.html razmotrio razdoblje od 26 . siječnja 2001 . – kada su tužitelji V . V . , Z . V . i Ž . V
#213754749,doc#304165,2012_05_58_1449.html okrivljenika uputilo u zdravstvenu ustanovu osim kada je to posebnim propisima drukčije regulirano
#213755768,doc#304166,2012_05_58_1450.html zbog posebnih uvjeta rada koje ima sudac kada je privremeno upućen na rad u drugi sud
#213765124,doc#304170,2012_05_58_1454.html ovoga Dijela , poduzimaju se svaki put kada rezultat analize uzoraka koja se provodi
#213768295,doc#304172,2012_05_58_1438.html posjetitelja ) . </p><p> Članak 11 . </p><p> U slučaju kada je dvojbena granica između dviju zona ,
#213781655,doc#304179,2012_05_58_1445.html plovne objekte na moru i unutarnjim vodama kada izvršavaju poslove iz svoje nadležnosti
#213788779,doc#304183,2012_05_59_1467.html obrazovne i kulturne specifičnosti , odnosno kada je riječ o eksperimentalnim projektima
#213795729,doc#304186,2012_05_59_1470.html supsidijarne zaštite koju stranka može koristiti kada joj nijedno drugo pravno sredstvo ne stoji
#213800793,doc#304188,2012_05_59_1472.html sporazumima . </p><p> U pravu je tuženo tijelo kada navodi da se radi o propisu koji na nedvojben
#213803007,doc#304189,2012_05_59_1473.html njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o
#213805956,doc#304190,2012_05_59_1456.html upravitelj sustava može dokazati da u vrijeme kada su ti nalozi za prijenos postali neopozivi
#213808202,doc#304191,2012_05_59_1457.html potraživanje po kreditu ) , podatak o tome kada je dužnik upoznat i dao suglasnost kako
#213809477,doc#304192,2012_05_59_1458.html konceptima , alatima mjerenja i postupcima kada se statistički podaci uspoređuju među geografskim
#213812441,doc#304193,2012_05_59_1459.html </p><p> U članku 5 . točki 5 ) riječi : » kada se nose na javnim mjestima « brišu se .
#213833042,doc#304203,2012_01_6_179.html kod iste banke , te očitovanje jesu li i kada radovi na rekonstrukciji ceste završeni
#213836378,doc#304204,2012_01_6_180.html neograničenu slobodu izražavanja čak i kada je riječ o izvještavanju o sadržajima ozbiljnog
#213896781,doc#304216,2012_06_61_1492.html tuženo tijelo nije postupilo suprotno zakonu kada je odlukom o analizi tržišta prometa propisao
#213898080,doc#304217,2012_06_61_1493.html njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o
#213900528,doc#304221,2012_06_61_1479.html radniku – osiguraniku po osnovi radnog odnosa kada se naknada isplaćuje na teret sredstava
#213903112,doc#304222,2012_06_61_1480.html reinvestiranom dobiti . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada je umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu
#213910701,doc#304223,2012_06_61_1481.html propisima podliježe oporezivanju u tuzemstvu , kada nije u primjeni međunarodni ugovor , odnosno
#213914233,doc#304225,2012_06_61_1483.html Iznimno od odredbe stavka 2 . ovog članka kada se obveza doprinosa obračunava u godini
#213919125,doc#304230,2012_06_62_1506.html razmotriti započelo je 5 . travnja 2001 . , kada je T . izjavila žalbu protiv prvostupanjskog
#213922387,doc#304231,2012_06_62_1507.html 1,5 nakon zaprimanja istražnog zahtjeva ) kada je zatražio od Višeg suda u Mostaru podatak
#213930559,doc#304236,2012_06_62_1500.html troškove izdavanja novih . </p><p> U slučaju kada se pri zakonitom obavljanju poslova svog
#213945647,doc#304241,2012_06_63_1508.html instalirane snage do uključivo 10 MW , kada se minimalno ugrađuje nova elektrostrojarska
#213964906,doc#304249,2012_06_63_1516.html koristi za transport prirodnog plina , ili kada je tijekom obračunske godine transporter
#213976233,doc#304263,2012_06_65_1539.html . </p><p> Da li je služio vojsku , koju , kada i gdje ( čin ) </p><p> Upisati i podatke
#213980938,doc#304266,2012_06_65_1542.html su bili članovi organizacije proizvođača kada je ona priznata i koji su ostali članovi
#213992577,doc#304271,2012_06_65_1546.html zaštite okoliša primjenjuju se od dana kada su utvrđene . </p><p> Klasa : 351-03/12-04/24
#213998234,doc#304287,2012_06_66_1563.html teorijska ( umjesto stvarna i učinkovita ) , kada ne bi postojala obveza sudbene vlasti da
#214003022,doc#304291,2012_06_66_1554.html članka odgovarajuće se primjenjuju u slučaju kada je , u skladu sa Zakonom , predložena procjena
#214008839,doc#304297,2012_06_66_1560.html ( e ) Taj se podatak mora navesti samo kada vozilo ima dvije osovine . Za prikolicu
#214032257,doc#304299,2012_06_66_1562.html njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o
#214041472,doc#304317,2012_06_67_1592.html prigovoru odlučiti u roku od 48 h od dana kada je dostavljen prigovor . </p><p> 3 ) Prigovor
#214063435,doc#304322,2012_06_67_1571.html dio Ministarstva ; objavljuje informacije kada je obveza njihovog objavljivanja propisana
#214154236,doc#304324,2012_06_67_1573.html koncesijski odnos u roku 30 dana od dana kada je ova Odluka postala izvršna . </p><p> Ukoliko
#214156255,doc#304326,2012_06_67_1575.html ovoga Pravilnika u roku od 30 dana od dana kada je učinjeno djelo , izvedena akcija ili
#214157729,doc#304327,2012_06_68_1603.html II-tuženom do 1990 . g . odnosno 1991 . g kada je iz istog stana otišao , dok je stan
#214165352,doc#304328,2012_06_68_1604.html razmotriti započelo je 5 . ožujka 1999 . kada je pok . V . Ž . , izjavio žalbu protiv
#214167420,doc#304329,2012_06_68_1605.html njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o
#214173991,doc#304331,2012_06_68_1607.html stavka 1 . ovoga članka , osim u slučaju kada ta osoba unutar navedenog područja ima
#214180391,doc#304332,2012_06_68_1594.html preuzeo VMP , </p><p> – punomoć u slučaju kada pčelar pravnoj osobi prenosi pravo na podnošenje
#214183589,doc#304333,2012_06_68_1595.html Zahtjeva za isplatu . </p><p> ( 11 ) U slučaju kada Povjerenstvo donese pozitivnu odluku po
#214184567,doc#304334,2012_06_68_1596.html Zahtjeva za isplatu . </p><p> ( 11 ) U slučaju kada Povjerenstvo donese pozitivnu odluku po
#214186259,doc#304336,2012_06_68_1598.html njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o
#214191570,doc#304338,2012_06_68_1600.html 13 . svibnja 2004 . i 1 . srpnja 2004 . kada je glavna rasprava zaključena . </p><p> Na
#214195865,doc#304341,2012_06_69_1617.html građevine sukladno zakonu , osim u slučajevima kada je za određenu građevinu izrađen projektni
#214206937,doc#304355,2012_06_69_1630.html <p> ( b ) posada zrakoplova mora odmah , kada to dopusti radno opterećenje , obavijestiti
#214217341,doc#304371,2012_06_69_1616.html država , šefova vlada i ministara u vladi , kada za to u planu leta kao dokaz postoji odgovarajuća
#214221468,doc#304372,2012_01_7_183.html lokaciji sa Zavodom , osim u slučajevima kada je ugovorom o isporuci pomagala utvrđena
#214252828,doc#304397,2012_06_70_1670.html provođenjem složenih mjera i radnji ili u slučaju kada mjere i radnje poduzima više ustrojstvenih
#214380649,doc#304400,2012_06_70_1673.html djelokrugu proračunski nadzor , </p><p> kada se utvrdi da su sredstva korištena suprotno
#214386577,doc#304403,2012_06_70_1641.html ovoga članka ne primjenjuju se u slučaju kada dionice stječu zaposleni u društvu ili
#214389438,doc#304410,2012_06_71_1676.html jamstava u skladu s važećim propisima16 , kada je primjenjivo . </p><p> ( 3 ) Službeni veterinar
#214427543,doc#304412,2012_06_71_1678.html uzorkovanja . </p><p> Primjerice , u slučajevima kada se vrijedan proizvod stavlja na tržište
#214435308,doc#304414,2012_06_71_1680.html 2 ) Ako se radioaktivni izvor u vrijeme kada se ne koristi čuva u posebnoj prostoriji
#214450748,doc#304415,2012_06_72_1681.html Narodne novine « , broj 70/05 , 137/09 ) kada je analitički rezultat ( x ) za jednu mjerenu
#214454067,doc#304416,2012_06_72_1682.html većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj
#214484755,doc#304435,2012_07_73_1709.html Datum početka ispitivanja označava datum kada voditelj ispitivanja potpisuje plan ispitivanja
#214499818,doc#304436,2012_07_73_1710.html 2 ( sredstvo za čišćenje i dezinfekciju kada i umivaonika ) </p><p> tekućina </p><p> Klasa
#214580014,doc#304449,2012_07_74_1724.html populacija za očuvanje pasmine u slučajevima kada je to potrebno , </p><p> – raspolaže podacima
#214583070,doc#304450,2012_07_74_1725.html br . 83 , odvajač ( filtar ) čestica , kada je ugrađen kao zasebna jedinica ili je
#214628765,doc#304485,2012_07_75_1758.html jasno i nedvosmisleno uređuje situaciju kada članu Komore miruje članstvo u istoj .
#214655006,doc#304496,2012_07_76_1771.html najmanje pet ( 5 ) ribolovnih dana mjesečno od kada je podnositelj postao vlasnik/ovlaštenik
#214661951,doc#304497,2012_07_76_1772.html </tr></p> </tbody> </table><p> ( 5 ) U slučaju kada dvije ili više prijava imaju isti broj
#214667092,doc#304498,2012_07_76_1773.html </tr></p> </tbody> </table><p> ( 6 ) U slučaju kada dvije ili više prijava imaju isti broj
#214671054,doc#304499,2012_07_76_1774.html <p> </tbody> </table></p><p> ( 4 ) U slučaju kada dvije ili više prijava imaju isti broj
#214679554,doc#304505,2012_07_76_1779.html ukupan trošak ulaganja operatora korisnika kada je jasno da se povrat uloženih novčanih
#214685488,doc#304507,2012_07_76_1781.html tog članka koje se odnose na situaciju kada je tuženo tijelo ovlašteno donijeti odluku
#214693067,doc#304508,2012_07_76_1782.html donošenju te upute povrijeđen zakon . Ukoliko i kada u odnosu na tužitelja bude donesena bilo
#214699183,doc#304509,2012_07_76_1783.html odrede cijene tjednika koje izdaju i vrijeme kada će se primjenjivati dogovorene cijene .
#214713886,doc#304516,2012_07_76_1763.html skladu s podnesenim zahtjevom u slučajevima kada bi naplata duga ugrozila osnovne životne
#214717609,doc#304519,2012_07_76_1766.html uprave za zaštitu i spašavanje , u slučaju kada stanje u državi pogođenoj katastrofom ne
#214728035,doc#304558,2012_07_77_1830.html završetku postupka javnog otvaranja ponuda kada je javnost pa tako i tužitelj bila upoznata
#214731416,doc#304559,2012_07_77_1831.html razmotrio razdoblje od 6 . rujna 1995 . – kada je parnični postupak pokrenut pred prvostupanjskim
#214736911,doc#304573,2012_07_78_1848.html odnosno otpremu kopitara u državu članicu kada kopitari ispunjavaju uvjete propisane člancima
#214744126,doc#304574,2012_07_78_1849.html dozvoljen je uvoz proizvoda od tuljana kada je povremene naravi i obuhvaća isključivo
#214747244,doc#304576,2012_07_78_1851.html očistiti spužvom i pitkom vodom . Jednom , kada je procedura završena , dodaje se nekoliko
#214752401,doc#304577,2012_07_78_1833.html . </p><p> ( 2 ) Apsolutna zastara nastupa kada protekne dvostruko vrijeme od dana počinjenja
#214759287,doc#304583,2012_07_78_1836.html ne odgovaraju za obveze društva izuzev kada je to određeno zakonom . </p><p> ( 3 ) Onaj
#214765908,doc#304586,2012_07_78_1839.html jednostrani raskid ugovora počinje teći od dana kada potrošač zaprimi taj obrazac . </p><p> (
#214769999,doc#304587,2012_07_78_1840.html pravomoćnošću« zamjenjuju se riječima : » kada to rješenje postane izvršno« . </p><p> Članak
#214775804,doc#304591,2012_07_79_1866.html ovlasti do prvog produženja ili izmjene , kada dozvola mora biti konvertirana sukladno
#214822970,doc#304592,2012_07_79_1867.html kombinirana uporaba mokrog i suhog soljenja ili kada se nitriti i/ili nitrati dodaju složenom
#214880599,doc#304599,2012_07_79_1859.html odvjetnici ( u daljnjem tekstu : pružatelji ) , kada ju pružaju na temelju rješenja donesenog
#214883273,doc#304605,2012_01_8_185.html pirotehničara ne može se tražiti u slučaju kada se poslovi pretraživanja obavljaju kombinacijom
#214890501,doc#304606,2012_01_8_186.html zajam odobren . U određenim slučajevima , kada se zajmovi pod povoljnijim uvjetima dodjeljuju
#214893324,doc#304608,2012_01_8_188.html nazočnost vještaka građevinske struke , kada je očevid i proveden uz nalaganje vještaku
#214896975,doc#304614,2012_07_80_1884.html nejasno i nedefinirano što za slučaj , kada je ovrhovoditelj u postupku bio aktivan
#214929410,doc#304632,2012_07_81_1902.html članka na odgovarajući način se primjenjuje kada se utvrđuje da li osoba ima poslovni nastan
#214932010,doc#304633,2012_07_81_1903.html građenja građevine odnosno uređenja gradilišta kada se izvode unutar građevne čestice odnosno
#214935174,doc#304634,2012_07_81_1904.html pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu kada sudjeluju u njegovom radu . </p><p> ( 2 )
#214941686,doc#304635,2012_07_81_1886.html redoslijedu zastupnik može dobiti riječ kada želi odgovoriti na izlaganje ( replika
#214946822,doc#304636,2012_07_81_1905.html pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu kada sudjeluju u njegovom radu . </p><p> ( 2 )
#214958773,doc#304637,2012_07_81_1906.html stambene , nestambene ili ostale namjene ) kada je ploština te neto podne površine u drugoj
#214968463,doc#304648,2012_07_82_1909.html U slučaju iz stavka 2 . ovoga članka , kada je utvrđena reprezentativnost sindikata
#214983956,doc#304652,2012_07_82_1913.html pravne osobe izvan svojega sustava , samo kada se radi o projektima , programima i aktivnostima
#214984388,doc#304654,2012_07_82_1915.html najmanje pet ( 5 ) ribolovnih dana mjesečno od kada je podnositelj postao vlasnik/ovlaštenik
#214992190,doc#304661,2012_07_83_1931.html situaciji . </p><p> Sve ovo treba uzeti u obzir kada se govori o epidemiološkoj situaciji i
#215018307,doc#304665,2012_07_83_1935.html odnosi na razdoblje od 22 . prosinca 2010 . kada je potraživanje temeljem Odluke Glavne
#215030632,doc#304666,2012_07_83_1936.html ponovno ulaže u te djelatnosti , te u slučaju kada istraživačke organizacije istraživanja
#215033790,doc#304668,2012_07_83_1937.html njegova ustavnog prava koju je sud učinio kada o pravima i obvezama podnositelja ili o
#215036977,doc#304675,2012_07_83_1924.html zahvaćene vode kategorije » vrlo dobro stanje « kada vodu zahvaćaju isporučitelji vodne usluge
#215037555,doc#304676,2012_07_83_1925.html ovlaštena jedinica lokalne samouprave , i kada se koncesija daje samo radi gospodarskog
#215056611,doc#304685,2012_07_85_1955.html zavojni materijal ( gaza , mrežice i zavoj ) kada joj ponestane navedenog pomagala uz odobrenje
#215058040,doc#304687,2012_07_85_1957.html adresa i brojeva , uz izuzetak u slučajevima kada implementacija adresa i brojeva iziskuje
#215065211,doc#304695,2012_07_85_1949.html <p> 3 . higijenski postupak se primjenjuje kada je rizik od prijenosa mikroorganizama nizak
#215071145,doc#304696,2012_07_85_1950.html bi se zadovoljili bitni zahtjevi propisa kada usklađene norme nisu primijenjene . U slučaju
#215076044,doc#304699,2012_07_85_1953.html projektnim partnerima bit će moguća tek kada Službi za kulturnu kontaktnu točku Ministarstva
#215077251,doc#304704,2012_07_86_1974.html , županijske ceste , lokalne ceste ) , kada javna cesta prestaje biti javna cesta ,
#215079717,doc#304705,2012_07_86_1975.html Otkrivanje cilja Mode S-a ne može se jamčiti kada nekoliko probnih sustava radi istovremeno
#215085743,doc#304707,2012_07_86_1977.html Pravilnik primjenjuje u slučaju : </p><p> kada je utvrđena opasnost vezano uz hranu odnosno
#215090058,doc#304708,2012_07_86_1978.html svinja obvezno se provodi i : </p><p> ( a ) kada se utvrde klinički znakovi bolesti koji
#215102307,doc#304711,2012_07_86_1962.html oplodnja jest postupak koji se provodi tek kada je dotadašnje liječenje neplodnosti bezuspješno
#215113398,doc#304712,2012_07_86_1981.html moraju biti hrvatski državljani , u slučaju kada se djelo u cijelosti proizvodi u Republici
#215132451,doc#304715,2012_07_86_1984.html </p><p> – kakva se ozljeda dogodila </p><p> kada se ozljeda dogodila </p><p> – kada i na koji
#215136702,doc#304717,2012_07_86_1963.html prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima
#215142740,doc#304718,2012_07_86_1964.html inspektora koje su propisane ovim Zakonom kada obavljaju inspekcijski nadzor sukladno
#215147606,doc#304719,2012_07_86_1965.html imaju dulju tradiciju te u slučajevima kada sportsko postignuće pojedinca ili sportske
#215152498,doc#304721,2012_07_86_1967.html izuzet će se od odlučivanja o pitanjima kada postoji sukob interesa . Pitanje izuzeća
#215173336,doc#304751,2012_08_88_2021.html ovoga Pravilnika . </p><p> ( 5 ) U slučaju kada se dokumentacijskim pregledom ustanovi
#215179469,doc#304754,2012_08_88_2012.html troškova javnog sektora ( PSC ) , osim kada se JPP realizira davanjem koncesije , pri
#215181594,doc#304755,2012_08_88_2013.html u službenoj odori , osim u slučajevima kada nadležni službenik Ministarstva pravosuđa
#215185127,doc#304756,2012_08_88_2014.html za napajanje lokalne potrošnje i to samo kada je cijela instalacija odvojena od elektroenergetske
#215193036,doc#304757,2012_08_88_2015.html za eksploataciju mineralnih sirovina ( kada je konačna namjena korištenja mineralne
#215197416,doc#304761,2012_08_88_2019.html obavljaju i druge djelatnosti , osim u slučaju kada je posebnim propisom ili pravilom za sigurnost
#215219445,doc#304762,2012_08_88_2020.html ovoga Pravilnika . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada pošiljka hrane ili hrane za životinje ,
#215224153,doc#304773,2012_08_89_2024.html sektorske naručitelje , te na druge subjekte kada je to određeno ovom Uredbom . </p><p> ( 2
#215249301,doc#304784,2012_08_89_2025.html samo na metalna goriva u obliku čestica , kada su miješana sa drugim supstancama da tvore
#215263691,doc#304814,2012_08_89_2080.html primjenjuju se neposredno , osim u slučajevima kada su pojedina pitanja za službenike i namještenike
#215277812,doc#304816,2012_08_89_2082.html mijenja se i glasi : </p><p> » U trenutku kada službeni pokazatelji ukažu na poboljšanje
#215302247,doc#304911,2012_08_90_2092.html liječenja i lijekova ( medicinskih pomagala ) , kada se radi o osobama koje su stradale u prometnim
#215306397,doc#304914,2012_08_90_2085.html učilištu ; </p><p> 2 . koji su , u trenutku kada upisuju akademske godine 2012./2013 . ,
#215308603,doc#304916,2012_08_90_2088.html definicije navode se pojmovi i definicije , kada je to potrebno , za bolje razumijevanje
#215314320,doc#304917,2012_08_90_2089.html skupštine udruženja i koji se primjenjuje kada ga , uz prethodno mišljenje područne obrtničke
#215322257,doc#304923,2012_08_91_2096.html smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje
#215407211,doc#304924,2012_08_91_2097.html smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje
#215492065,doc#304935,2012_08_92_2098.html pripravaka u tlačnom lijevu magnezija , osim kada se godišnje troši manje od 850 kg sumporovog
#215521774,doc#304968,2012_08_93_2136.html obavijest se mora dostaviti u roku od 8 dana od kada je sindikat , odnosno poslodavac uputio
#215530599,doc#304978,2012_08_95_2151.html podrijetla najmanje : </p><p> – 30 dana u slučaju kada se radi o tovnim svinjama ; </p><p> – 90
#215538961,doc#304990,2012_08_96_2162.html određeno vrijeme iznimno se može sklopiti kada za to postoji stvaran i važan razlog ,
#215566844,doc#305003,2012_08_98_2185.html mogućnost povećanja naknade upravitelja kada se prosječne plaće u Republici Hrvatskoj
#215574949,doc#305009,2012_08_98_2180.html mora obaviti u roku od 15 dana od dana kada je policijska postaja zaprimila zahtjev
#215582933,doc#305026,2012_08_99_2207.html funkcionalnih blokova zračnog prostora , posebno kada se može očekivati da to ima , ili će vjerojatno
#215607801,doc#305062,2013_01_1_31.html proizvodne specijalizacije ; </p><p> d ) kada postoji opasnost od izumiranja pasmina
#215618469,doc#305063,2013_01_1_32.html o uredskom poslovanju , </p><p> – vremenu kada je nadzor obavljen ( datum i sat početka
#215623727,doc#305066,2013_01_1_35.html obavještava ispitnoga koordinatora u slučajevima kada uoči neispravnost ispitnoga materijala
#215645931,doc#305087,2013_01_11_162.html nacionalnim odredišnim kodom , osim u slučaju kada se radi o pružanju univerzalnih usluga
#215651469,doc#305089,2013_01_11_164.html može donijeti rješenja o privremenoj mjeri kada smatra da pojedine radnje sprečavanja ,
#215653508,doc#305090,2013_01_11_165.html strateškog značaja za PROPLIN d.o.o . , b ) kada kupljene količine značajno premašuju količine
#215669884,doc#305101,2013_01_12_185.html može donijeti po hitnom postupku , samo kada to zahtijevaju interesi obrane i drugi
#215679917,doc#305102,2013_01_12_167.html utvrđene posebnim propisom , osim u slučaju kada se visina novčane naknade određuje prema
#215687786,doc#305103,2013_01_12_168.html iz stavka 2 . ovoga članka od trenutka kada podaci budu dostavljeni nositeljima službene
#215700200,doc#305110,2013_01_12_175.html . </p><p> ( 3 ) U iznimnim slučajevima , kada ovlašteni vještak iz članka 113 . stavka
#215709459,doc#305113,2013_01_13_197.html obiteljskih ili drugih opravdanih razloga </p><p> kada se tijekom radnog vijeka radnika smanjuje
#215719294,doc#305114,2013_01_13_198.html veljače 2008 . do 15 . studenoga 2010 . kada je Udruga trgovaca uredskim materijalom
#215730174,doc#305115,2013_01_13_199.html kaznenog postupka primijeniti i u slučaju kada je podnesen zahtjev za izmjenu pravomoćne
#215745063,doc#305117,2013_01_13_201.html drugog posebnog zakona , osim u slučajevima kada je provođenje tih ovrha u isključivoj nadležnosti
#215755262,doc#305121,2013_01_13_189.html radioaktivnosti tijekom prijevoza ; ili </p><p> e ) kada je proizvod čaj ili gljive podrijetlom
#215773997,doc#305123,2013_01_13_191.html stanica po metar kvadratni . U slučaju kada je dubina mora manja od 1 m uzorkuju se
#215781063,doc#305144,2013_02_14_227.html stavka 1 . ovoga članka , u slučajevima kada je strancu odbijen ulazak u Republiku Hrvatsku
#215794514,doc#305145,2013_02_14_228.html ispitivanja područja prepreka ili u svrhu kada je potrebno dodavanje odgovarajuće vrijednosti
#215800313,doc#305148,2013_02_14_203.html Nadzorni odbor HRT-a može se konstituirati kada je imenovana većina članova Nadzornog odbora
#215815362,doc#305167,2013_02_15_251.html agrotehničke zahvate , osim u slučajevima kada je to ovim Programom zabranjeno . </p><p>
#215823380,doc#305176,2013_02_15_241.html članka 5 . stavka 1 . ovoga Zakona nastaje kada se utvrdi da su motorna vozila nezakonito
#215833394,doc#305177,2013_02_15_260.html . 09 . 2004 . godine , dakle u vrijeme kada osoba koja je navedena kao ministar i time
#215839074,doc#305179,2013_02_15_262.html Litve . </p><p> Nadalje , nije jasno tko , kada i kojom metodom je proveo vještačenje papilarnih
#215844022,doc#305180,2013_02_15_263.html odlučivao u predmetu broj : Gzp-249/06 , kada je razmatrao razdoblje od 6 . studenoga
#215846663,doc#305185,2013_02_15_246.html Iznimno od odredbe stavka 1 . ovoga članka , kada je razlika između ukupnog iznosa potraživanja
#215852675,doc#305187,2013_02_15_248.html slanje pošiljke uz dostavnicu , a u slučaju kada se dostavlja faksom , obvezna je naknadna
#215860325,doc#305194,2013_02_16_278.html proizvoda na graničnoj veterinarskoj postaji kada su pošiljke namijenjene za treće zemlje
#215861962,doc#305195,2013_02_16_279.html poljoprivrednog gospodarstva ( MIBPG ) , kada je korisnik potpore upisan u Upisnik poljoprivrednih
#215867729,doc#305198,2013_02_16_264.html evidencija , </p><p> 9 . vođenje registra udjela , kada je to primjenjivo , </p><p> 10 . objave i
#215935797,doc#305199,2013_02_16_265.html skladu s odredbama ovoga Zakona , prospekta kada je to primjenjivo , pravila i statuta ili
#216021650,doc#305227,2013_02_18_311.html Fonda za gospodarsku suradnju u slučajevima kada se ulagatelji izjasne sa 75 % glasova da
#216024343,doc#305228,2013_02_18_293.html zatražiti naknadu isplaćene odštete samo kada je u postupku sukladno zakonu utvrđeno
#216028591,doc#305232,2013_02_18_315.html dopusta i dopusta za slučaj smrti djeteta kada je smrt nastupila za vrijeme korištenja
#216038199,doc#305236,2013_02_18_319.html tijelu postupio kao i svi ostali građani kada su to činili na isti način , odnosno kada
#216041229,doc#305237,2013_02_18_320.html zajednica plaća porez na promet nekretnina kada stječe vjerske objekte ili zemljišta za
#216050205,doc#305239,2013_02_18_294.html zapisnik u sljedećim slučajevima : </p><p> 1 . kada opasnost za zdravlje i život ljudi i okoliš
#216061131,doc#305248,2013_02_19_332.html razdoblju do 5 . studenoga 1997 . , od kada se sukladno obrazloženju iz točke 4.1 .
#216067650,doc#305254,2013_02_19_322.html obitelji osoba iz stavka 2 . ovoga članka , kada ispune propisane uvjete , pripadaju sljedeća
#216122461,doc#305255,2013_02_19_323.html obustavi od primjene opći akt , odnosno kada odluku predstojnika o obustavi , odnosno
#216131485,doc#305256,2013_02_19_324.html ovoga članka . </p><p> ( 6 ) U slučajevima kada se dražbovna platforma uvjeri da je u podnošenju
#216155242,doc#305265,2013_02_20_348.html troškove najma kolokacijskog prostora , a kada ne bi bio uprosječen isti bi imao znatan
#216165616,doc#305267,2013_02_20_350.html Upravni sud odlučio 21 . prosinca 2011 . g . kada je još ostalo par dana koliko će taj godišnji
#216171503,doc#305270,2013_02_20_340.html unutar Jamstvenog programa Novi poduzetnici kada obrazac potpisuje samo subjekt malog gospodarstva
#216173262,doc#305271,2013_02_20_341.html preuzeo VMP , </p><p> – punomoć u slučaju kada pčelar pravnoj osobi prenosi svoje pravo
#216193109,doc#305285,2013_02_22_368.html maloljetniku strukovno obrazovanje u slučaju kada je to pojedinačnim programom postupanja
#216198292,doc#305286,2013_02_22_369.html dokaznih radnji , a osobito u slučajevima kada je potreban poseban stručan pristup s obzirom
#216204837,doc#305288,2013_02_22_371.html Sheme školskog voća . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada je podnositelj Zahtjeva za potporu dobavljač
#216209596,doc#305292,2013_02_22_375.html urin ) , </p><p> • probirni test na droge – kada to odrede specijalist medicine rada i/ili
#216217444,doc#305293,2013_02_22_357.html trošarine na teritoriju Republike Hrvatske kada se : </p><p> 1 . otpremaju iz jednog trošarinskog
#216260915,doc#305300,2013_02_22_358.html Obveza iz stavka 2 . smatra se izvršenom kada dva ili više vlasnika prijenosnih mreža
#216297761,doc#305303,2013_02_22_361.html socijalnog osnaživanja . </p><p> ( 2 ) U slučaju kada su volonteri pripadnici socijalno isključenih
#216305597,doc#305311,2013_02_23_394.html provođenju zdravstvene zaštite do dana kada navršavaju 65 godina života i 20 godina
#216341529,doc#305313,2013_02_23_382.html zareza stavlja se točka , a riječi : » kada privremeno postaju punopravni članovi u
#216354780,doc#305320,2013_02_23_389.html iz stavka 1 . ovog članka u slučajevima kada okolnosti pojedinih predmeta izlaze iz
#216360232,doc#305321,2013_02_23_390.html čistoga limunovca ( CAS br . 8024-12-2 ) , kada se koriste kao mirisni sastojci </tr></p>
#216411694,doc#305323,2013_02_24_397.html većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj
#216426273,doc#305324,2013_02_24_398.html većim brojem bodova . </p><p> ( 3 ) U slučaju kada dva ili više projekata imaju isti broj
#216445207,doc#305325,2013_02_24_399.html stavka 1 . s njegovom preporukom , </p><p> 2 . kada je utvrđena nepravilnost . </p><p> ( 2 )