Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#126054628,doc#246366,1991_07_35_988.html . Isplata utvrđene granične svote najnižega mirovinskog primanja prema ovoj odluci , izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P> 4 . Ova odluka stupa na snagu
9.13
#126054338,doc#246365,1991_07_35_987.html donošenja rješenja , </P> <P> 5 . Isplata mirovina prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P> 6 . Ova odluka stupa na snagu
9.13
#126053510,doc#246363,1991_07_35_985.html 6 . Isplatu doplatka za pomoć i njegu prema ovoj odluci izvršit će se , kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P> 7 . Ova odluka stupa na snagu
9.13
#126053120,doc#246362,1991_07_35_984.html . </P> <P> 5 . Isplata naknada povećanih prema ovoj odluci , izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P> 6 . Ova odluka stupa na snagu
9.13
#126052641,doc#246361,1991_07_35_983.html dinara . </P> <P> 2 . Isplata minimalne mirovine prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P> 3 . Ova odluka stupa na snagu
9.13
#126052428,doc#246360,1991_07_35_982.html . Isplata utvrđene granične svote najnižega mirovinskog primanja prema ovoj odluci , izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P> 5 . Ova odluka stupa na snagu
9.13
#126052055,doc#246359,1991_07_35_981.html donošenja rješenja . </P> <P> 7 . Isplata mirovina prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P> 8 . Ova odluka stupa na snagu
9.13
#126034952,doc#246347,1991_07_34_968.html , marketinških , konzalting i drugih agencija i institucija . To je potrebno u slučaju kada su te informacije i usluge neophodne za razvoj i poslovanje takvih organizacija s obzirom na
9.13
#126024518,doc#246342,1991_07_34_945.html , kad je to u skladu s Prostornim planom Republike Hrvatske odnosno općine , i kada je utvrđen interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja
9.13
#126010096,doc#246318,1991_07_33_937.html . Isplata novčanih naknada za tjelesno oštećenje usklađenih prema ovoj odluci , izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 5 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126009682,doc#246316,1991_07_33_936.html . </p><p> 6 . Isplata doplatka za pomoć i njegu prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 7 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126009327,doc#246315,1991_07_33_935.html bez donošenja rješenja . </p><p> 4 . Isplata naknada povećanih prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva </p><p> 5 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana nakon
9.13
#126008998,doc#246314,1991_07_33_934.html donošenja rješenja . </p><p> 3 . Isplata utvrđene granične svote prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 4 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126008728,doc#246313,1991_07_33_933.html , bez donošenja rješenja . </p><p> 4 . Isplata mirovina prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 5 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126002757,doc#246294,1991_07_33_916.html . Isplata novčanih naknada za tjelesno oštećenje usklađenih prema ovoj odluci , izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 5 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126002443,doc#246293,1991_07_33_915.html . </p><p> 6 . Isplata doplatka za pomoć i njegu prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 7 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126002082,doc#246292,1991_07_33_914.html , bez donošenja rješenje </p><p> 4 . Isplata naknada povećanih prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 5 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#126001562,doc#246290,1991_07_33_912.html rješenja </P> <P> 4 . Isplata utvrđene granične svote prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </P> <P> 5 . Ova odluka stupa na snagu
9.13
#126001213,doc#246289,1991_07_33_911.html , bez donošenja rješenja . </p><p> 6 . Isplata mirovina prema ovoj odluci izvršit će se kada za to budu osigurana sredstva . </p><p> 7 . Ova odluka stupa na snagu osmoga dana
9.13
#125991917,doc#246282,1991_06_32_888.html glase : " Ako osiguraniku nedostaju četiri sjekutića , može se staviti nepokretna proteza , kada to raspon i čvrstoća zuba dopušta . " </P> <P> Članak 5 . </P> <P>
9.13
#125989605,doc#246281,1991_06_32_887.html liječnika specijalista ; </P> <P> 10 . daje prijedlog o upućivanju osiguranika na invalidsku komisiju kada utvrdi da je promjena zdravstvenog stanja osiguranika konačna i sudjeluje u radu invalidske komisije suglasno
9.13
#125976948,doc#246262,1991_06_31_874.html Sabora iz članka 5 . ovoga zakone objavit će se u " Narodnim novinama " kada to odredi Predsjedništvo Sabora po prethodno pribavljenom mišljenju Republike Hrvatske " . </P> <P> Klasa
9.13
#125943554,doc#246225,1991_01_3_84.html upravljanje vozilom , u dijelu koji se izvodi na poligonu ili simulatoru , može započeti kada osoba koja se osposobljava pribavi od ovlaštene organizacije zdravstva uvjerenje o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti
9.13
#125935210,doc#246217,1991_06_29_835.html dionica kojima raspolaže Fond . </P> <P> - uvjeti za prodaju bonitetnih dionica i slučajevi kada se dionice ustupaju , </P> <P> - način davanja društava u zakup , </P> <P>
9.13
#125915408,doc#246201,1991_06_28_831.html , elektroenergetskih i sličnih instalacija , </P> <P> - vozila koja imaju žuto rotacijsko svjetlo kada se koriste za pomoć na cestama , uklanjanje i vuču oštećenih vozila , </P> <P>
9.13
#125878749,doc#246134,1991_06_27_747.html nesumnjivo utvrđene sve činjenice odlučne za prodaju stana prema zakonu , počinje teći od dana kada se ove činjenice utvrde . </P> <P> Članak 5 . </P> <P> Općina odnosno grad
9.13
#125877878,doc#246133,1991_06_27_767.html . osiguranici i članovi njihove porodice , ako su zdravstveno osigurani kao članovi porodice , kada prihod iz radnog odnosa ili od obavljanja samostalne privredne ili neprivredne djelatnosti te iznos mirovine
9.13
#125836392,doc#246059,1991_05_22_670.html na snagu 16 . rujna 1983 . dakle , poslije 8 . siječnja 1981 , kada je stupila na snagu odredba članka 72 . Zakona koja obvezuje općinske skupštine da postojeće
9.13
#125823773,doc#246032,1991_05_21_651.html zakona . </P> <P> Služba obavlja poslove iz prethodnog stavka i za fizičke osobe , kada je to zakonom određeno . </P> <P> Članak 3 . </P> <P> Poslovi društvenog knjigovodstva
9.13
#125812302,doc#246008,1991_04_20_641.html zakona . </P> <P> Služba obavlja poslove iz prethodnog stavka i za fizičke osobe , kada je to zakonom određeno . </P> <P> Članak 3 . </P> <P> Poslovi društvenog knjigovodstva
9.13
#125789348,doc#245996,1991_04_20_630.html promet </P> <P> Članak 4 . </P> <P> Vozač autobusa ili teretnog motornog vozila , kada se vožnjom unatrag uključuje u promet iz dvorišta , garaže ili druge površine , ako
9.13
#125785449,doc#245972,1991_01_2_70.html uzima se iznos petogodišnjih davanja , ukoliko se zahtjev ne odnosi na kraći period , kada se kao vrijednost spora uzima iznos davanja za taj period " . </P> <P> Član
9.13
#125785055,doc#245971,1991_01_2_69.html . </P> <P> Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća
9.13
#125784307,doc#245970,1991_01_2_68.html </P> <P> Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije , kada se masa isplaćeni bruto osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća
9.13
#125777060,doc#245954,1991_04_19_592.html dionica kojima raspolaže Fond , </P> <P> - uvjeti za prodaju bonitetnih dionica i slučajevi kada se dionice ustupaju , - način davanja društava u zakup , " Dosadašnje alineje l
9.13
#125766018,doc#245944,1991_04_19_604.html 000 dinara . Obveza izdvajanja sredstava za svrhu iz stava 1 . ove točke prestaje kada je izdvojen iznos od 50.000 dinara . Sredstva iz stava 1 . i 2 .
9.13
#125746141,doc#245927,1991_04_18_577.html sredstva za zadovoljavanje potreba i interesa gradana u području društvene brige o djeci predškolske dobi kada su te potrebe i interesi istodobno potrebe i interesi društva osiguravaju se u republičkom proračunu
9.13
#125685157,doc#245818,1991_03_15_474.html dijelovi isplaćuju onim članovima porodice koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine kojima pripada pravo na zaštitni dodatak žive odvojeno . </p><p> 8 . Ova
9.13
#125684037,doc#245816,1991_03_15_473.html iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990 . </head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja i osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini
9.13
#125681692,doc#245809,1991_03_15_466.html nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1991 . </head><p> 1 . U slučaju kada je stjecanje prava na obiteljsku mirovinu uvjetovano uzdržavanjem , smatrat će se da je član
9.13
#125680538,doc#245804,1991_03_15_462.html isplaćuju onim članovima obitelji koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici obiteljske mirovine , kojim pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu , žive odvojeno
9.13
#125679332,doc#245802,1991_03_15_460.html iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja iz godine 1991 . </head><p> 1 . U slučaju kada se mirovinska osnovica , od koje se individualnom poljoprivredniku određuje mirovina , utvrđuje preračunavanjem osnovica
9.13
#125671544,doc#245791,1991_03_15_450.html točke 1.ove odluke obračunava se i plaća prema Zakonom utvrđenoj stopi za obračunavanjei plaćanje doprinosa kada se osobni dohodak utvrđuje u neto svoti . </p><p> 3 . Danom stupnja na snagu ove
9.13
#125667819,doc#245786,1991_03_15_445.html isplaćuju onim članovima porodice koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici porodične mirovine , kojima pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu , žive odvojeno
9.13
#125664237,doc#245782,1991_03_15_442.html određivanja naknade osobnog dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu </head><p> 1 . U slučajevima kada se određuje naknada osobnog dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu , preračunavanjem osobnih
9.13
#125655843,doc#245750,1991_03_14_408.html <p> U članku 19 . riječi " iz članka 13 . " zamjenjuju se riječima " kada se neplaćanje učešća temelji na bolesti osiguranika prema odredbama " . </p><p> Članak 9 . </p><p> U
9.13
#125654579,doc#245746,1991_03_14_405.html tri nova stavka , koja glase : " O pravima osiguranika iz zdravstvenog osiguranja , kada se ta prava ostvaruju na teret sredstava Republičkog fonda , u prvom stupnju rješava nadležna
9.13
#125652674,doc#245744,1991_03_14_403.html i radnike . </P> <P> Član 95 . </P> <P> Drugi stupanj pripravnosti uvodi se kada temperatura zraka oscilira oko 0 " C s predvidivom mogućnošću slabih oborina ( kiša ,
9.13
#125646012,doc#245739,1991_03_14_398.html a ) Imajući u vidu da se najizrazitije negativne posljedice bespravne izgradnje izražavaju u slučajevima kada se gradi protivno namjeni površina utvrđenoj planom prostornog uredenja osobito izvan građevinskih područja kao i
9.13
#125641260,doc#245728,1991_03_14_388.html zakona . </P> <P> Služba obavlja poslove iz prethodnog stavka i za fizičke osobe , kada je to zakonom određeno " . </P> <P> Članak 3 . </P> <P> Članak 3
9.13
#125636783,doc#245722,1991_03_13_369.html </P> <P> Ako je nakon uspostavljene kontrole sfinktera bilo pojave poremećaja kontrole tada se upisuje kada je to nastupilo i da li to traje i do dana uzimanja anamneza . Ako
9.13
#125630841,doc#245719,1991_03_13_366.html ili ovim ustavnim zakonom nije drugačije utvrđeno . </p><p> ( 2 ) Ustavni sud donosi odluku kada odlučuje o biti stvari , a u ostalim slučajevima donosi rješenje . </p><p> ( 3 )
9.13
#125602328,doc#245694,1991_03_12_335.html sposobnosti , uz prethodni pristanak roditelja odnosno staratelja . </p><p> Iznimno , u hitnim slučajevima , kada je život oboljele osobe u opasnosti , kirurške i druge medicinske intervencije mogu se poduzimati
9.13
#125589507,doc#245677,1991_03_11_328.html sajmova , izložbi ili sličnih manifestacija , </p><p> 2 . na određenim vanjskim prostorima u vrijeme kada je opasnost za nastajanje požara na takvim prostorima vjerojatna ili očita ( obavljanje žetve i
9.13
#125568061,doc#245676,1991_03_11_327.html odgoju i obrazovanju na jezicima narodnosti . </p><p> Odredbe ovoga zakona primjenjuju se i u slučaju kada organizacija usmjerenog obrazovanja organizira u inozemstvu obrazovanje , osposobljavanje i usavršavanje radnika na privremenom radu
9.13
#125543459,doc#245661,1991_03_10_314.html organiziranja obavljanja djelatnosti socijalne zaštite je javan . </p><p> Javnost se može isključiti u pojedinim postupcima kada je to zakonom propisano . </p><p> Članak 7 . </p><p> Organizacija socijalne zaštite može uz svoju osnovnu
9.13
#125525208,doc#245573,1991_01_1_43.html iskazuju se sve novčane svote ostvarene za godinu 1990 . i dalje , bez obzira kada se propisani obrasci uspostavljaju . </p><p> 3 . Iznimno - novčana svota koja je ostvarena u
9.13
#125519579,doc#245559,1991_01_1_30.html iskazuju se sve novčane svote ostvarene za godinu 1990 . i dalje , bez obzira kada se prijava uspostavlja . </p><p> 3 . Iznimno - novčana svota koja je ostvarena u razdoblju
9.13
#125511779,doc#245548,1991_01_1_20.html preuzete , do visine poslova koje je svako poduzeće prenijelo na Zadružni savez , i kada Zadružni savez u pravnom prometu sa trećim osobama istupa u ime i za račun (
9.13
#125474843,doc#245536,1990_03_9_123.html . </P> <P> Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih bruto osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća
9.13
#125468841,doc#245533,1990_03_9_120.html i opozivu odbornika i zastupnika . _ __________ * Žalba se podnosi Vrhovnom sudu Hrvatske kada se radi o kandidiranju , izboru odnosno opozivu zastupnika , a nadležnom okružnom sudu kada
9.13
#125463810,doc#245527,1990_03_9_124.html da se iznos mjesečne akontacije utvrđen po zadnjem periodičnom obračunu množi koeficijentom koji se dobije kada se masa isplaćenih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija
9.13
#125444016,doc#245503,1990_02_8_99.html vodiči s područja drugih socijalističkih republika i pokrajina ne moraju prilagati opći dio ispitnog programa kada žele obavljati poslove turističkog vodiča na teritoriju SR Hrvatske pod uvjetom da su položili opći
9.13
#125423728,doc#245484,1990_02_7_72.html Ustav Socijalističke Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu : amandmani ) primjenjuju se od dana kada ih proglasi Vijeće udruženog rada , Vijeće općina i Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
9.13
#125419259,doc#245477,1990_02_6_65.html usavršavati , </P> <P> - prisustvovati sjednicama znanstveno-nastavnog vijeća i drugih stručnih organa fakulteta , kada se raspravljaju pitanja iz područja metodike i stručne prakse studenta , </P> <P> - obavljati
9.13
#125411290,doc#245469,1990_12_59_1160.html koordiniraju i usklađuju programsku aktivnost drugih organizacija i zajednica te osoba koje samostalno obavljaju djelatnost kada koriste sredstva za utvrđene potrebe i interese društva , </P> <P> - sudjeluju u utvrđivanju
9.13
#125401038,doc#245468,1990_12_59_1159.html pohađati školu . </P> <P> Članak 18 . </P> <P> Osnovna škola može se osnovati kada je programom razvoja djelatnosti osnovnog školstva utvrđena potreba osnivanja osnovne škole . </P> <P> Akt
9.13
#125398712,doc#245465,1990_12_59_1198.html tako da se mjesečna akontacija utvrđena po prethodnom obračunu množi s koeficijentom koji se dobije kada se masa isplaćenih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća akontacija
9.13
#125396029,doc#245458,1990_12_58_1141.html % . Osiguranici koji su sami obveznici plaćanja doprinosa kao i drugi osiguranici u slučaju kada im se osobni dohodak po važećim propisima utvrđuje u neto svoti , plaćaju doprinos za
9.13
#125394811,doc#245455,1990_12_58_1138.html koji rade na radnim mjestima na kojima se staž priznaje u povećanom trajanju u slučaju kada se svakih 12 mjeseci efektivnog rada računa - kao 18 mjeseci staža osiguranja po stopi
9.13
#125389304,doc#245453,1990_12_58_1136.html kao osnovica u posljednje tri godine . Obveza izdvajanja sredstava u stalnu rezervu ponovo nastaje kada se sredstva rezerve smanje ispod iznosa utvrđenog prema odredbi stavka 1 . ovoga članka .
9.13
#125379925,doc#245451,1990_12_58_1158.html <P> ( 2 ) Radom odbora i komisija rukovodi predsjednik kojeg imenuje Upravni odbor istodobno kada i članove odbora odnosno komisije . </P> <P> ( 3 ) Odbor odnosno komisija ,
9.13
#125372282,doc#245447,1990_12_58_1154.html pored naziva i sjedišta Republičkog fonda , naznačeni naziv i sjedište organizacijske jedinice , a kada u obavljanju javnih ovlaštenja u upravnim stvarima izdaju javne isprave upotrebljavaju pečat s grbom Reublike
9.13
#125327136,doc#245405,1990_12_57_1113.html radu u inozemstvu isplaćivati nakon tri mjeseca rada , a i kasnije , u slučaju kada priliv novčanih sredstava za izvršene radove bude iz inozemstva kasnio . Sud je pokrenuo postupak
9.13
#125324754,doc#245395,1990_12_56_1094.html . </p><p> Ustav Republike Hrvatske ( u daljem tekstu : Ustav ) primjenjuje se od dana kada ga proglasi Vijeće udruženog rada , Vijeće općina i Društveno-političko vijeće Sabora Republike Hrvatske ,
9.13
#125318187,doc#245393,1990_12_56_1092.html sloboda i osobnost nepovrediva . Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda , osim kada je to određeno zakonom , o čemu odlučuje sud . </p><p> Članak 23 . </p><p> Nitko ne
9.13
#125301427,doc#245384,1990_12_55_1068.html ili ispunjavanjem uvjeta za starosnu mirovinu ; </P> <P> 15 . u svim drugim slučajevima kada je po zakonu , kolektivnom ugovoru ili ugovoru o zapošljavanju za prestanak radnog odnosa potrebna
9.13
#125295852,doc#245380,1990_12_55_1087.html Republičkog fonda . </p><p> Član 6 . </p><p> U postupku rješavanja žalbi , Komisija može u predmetima kada je to potrebno , pribaviti stručno-medicinsko mišljenje od medicinske komisije , odnosno organizacije zdravstva ,
9.13
#125294443,doc#245378,1990_12_55_1067.html se ističe : </p><p> a ) na zgradi u kojoj su službene prostorije i stan predsjednika kada on tamo boravi : </p><p> b ) na prometnom sredstvu u kojem se nalazi predsjednik : </p>
9.13
#125291829,doc#245377,1990_12_55_1085.html smještaj , prehranu i prijevoz ) u vezi korištenja zdravstvene zaštite u zemlji i inozemstvu kada je ona korištena suglasno odredbama općeg akta Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske (
9.13
#125290541,doc#245376,1990_12_55_1084.html . stavka 4 . Zakona , ne plaćaju : </P> <P> 1 . osiguranici . kada zdravstvenu zaštitu koriste u vezi s nesrećom na poslu ili s oboljenjem od profesionalne bolesti
9.13
#125282262,doc#245374,1990_12_55_1082.html može promijeniti osobu izabranog liječnika unutar godine dana u slijedećim slučajevima : </P> <P> - kada izabrani liječnik prestaje s radom , </P> <P> - kada osiguranik promijeni mjesto prebivališta ,
9.13
#125271131,doc#245373,1990_12_55_1081.html ocjene o nastanku invalidnosti . </P> <P> Iznimno od stavka 1 . ovog člana , kada se naknada osobnog dohotka prema odredbama Zakona isplaćuje od prvog dana trajanja privremene spriječenosti -
9.13
#125266259,doc#245369,1990_12_55_1077.html . Fizička osoba koja samostalno obavlja djelatnost dužna je uplatiti porez iz osobnog dohotka radnika kada je obračunala i izdvojila svoj osobni dohodak . </P> <P> Član 11 . </P> <P>
9.13
#125264913,doc#245368,1990_12_55_1076.html vrpce registar-blagajne , u ovaj stupac upisuju se riječi " dnevni promet " i datum kada je obavljen taj dnevni promet , </P> <P> - u stupac 4 . upisuje se
9.13
#125234375,doc#245294,1990_12_53_988.html vodni režim . </P> <P> Članak 22 . </P> <P> U vodoprivrednim uvjetima se određuje kada se za građenje objekata obavezno izdaje vodoprivredna suglasnost . </P> <P> Članak 23 . </P>
9.13
#125229430,doc#245292,1990_12_53_986.html </P> <P> 2 . na promet nekretnina u postupku komasacije , arondacije i eksproprijacije te kada se promet nekretnina obavlja na osnovi zakona , neovisno od volje poreznog obveznika , </P>
9.13
#125223845,doc#245285,1990_12_53_993.html </P> <P> U gradovima i naseljima gradskog karaktera može postojati pravo vlasništva na građevinskom zemljištu kada je to određeno zakonom . " </P> <P> Član 5 . </P> <P> Članovi 5
9.13
#125175895,doc#245226,1990_11_49_919.html radom obavljaju djelatnost socijalne zaštite kao i drugih oblika organiziranja obavljanja djelatnosti socijalne zaštite , kada ostvaruju sredstva u okviru Republičkog fonda ; </P> <P> 12 . Podnosi izvještaj o svom
9.13
#125157526,doc#245207,1990_11_49_922.html , da obustavi isporuku vode potrošaču koji u roku od 15 dana , od dana kada je opomenom pozvan na plaćanje utroška vode , ne plati račun . Osporena odredba suprotna
9.13
#125125128,doc#245170,1990_11_47_884.html sredstva za zadovoljavanje potreba i interesa građana u području društvene brige o djeci predškolskog uzrasta kada su te potrebe i interesi istodobno potrebe i interesi društva osiguravaju se u Republičkom budžetu
9.13
#125107763,doc#245158,1990_11_46_861.html Član 21 </P> <P> Rukovodilac stanice , kontrolor i referent mogu obavIjati poslove u stanici kada za to dobiju dozvolu za obavljanje poslova u stanici za tehnički pregled vozila ( u
9.13
#125103888,doc#245157,1990_11_46_860.html . </P> <P> Stručni nadzor nad poslovima za tehnički pregled obavit će se izvanrednim pregledom kada se ukaže potreba da se pregled obavi mimo programa redovnih pregleda . </P> <P> O
9.13
#125098980,doc#245149,1990_11_46_864.html ovjerava se pečatom Centra za vozila Hrvatske , a potpisuje je predsjednik Komisije , odnosno kada ih za to predsjednik ovlasti , zamjenici predsjednika ili članovi Komisije , odnosno njihovi zamjenici
9.13
#125093457,doc#245144,1990_11_45_850.html Sud nije našao da bi bile nesuglasne s Ustavom ili suprotne zakonu . U vrijeme kada je pokrenut ovaj postupak odredbe člana 15 . Ustava zamijenjene su točkom 3 . Amandmana
9.13
#125092745,doc#245143,1990_11_45_849.html lipnja 1981 . godine a to je poslije 8 . siječnja 1988 . dana . kada je stupila na snagu zakonska odredba člana 72 . Osporena Odluka nije , dakle ,
9.13
#125086968,doc#245116,1990_10_43_811.html <P> Član 8 . </P> <P> Odredbe ove uredbe odgovarajuće se primjenjuju i na slučajeve kada poduzeće prihvaća dodatno ulaganje domaće ili strane , pravne ili fizičke osobe . </P> <P>
9.13
#125078451,doc#245101,1990_10_42_805.html radom obavljaju djelatnosti socijalne zaštite kao i drugih oblika organiziranja obavljanja djelatnosti socijalne zaštite , kada sredstva ostvaruju u okviru Republičkog fonda . </P> <P> Poslove kontrole iz stava 1 .
9.13
#125039893,doc#245085,1990_10_41_790.html suglasnost nadležnog ministarstva osnovati u određenim oblastima zajedničke organe uprave , odnosno moraju ih osnovati kada je to određeno zakonom . " </P> <P> Član 38 . </P> <P> Član 67
9.13
#125021278,doc#245072,1990_10_40_748.html glasi : </P> <P> " ( 1 ) Starosna i porodična mirovina pripada od dana kada su ispunjeni uvjeti propisani za stjecanje prava na mirovinu , s tim što se pravo
9.13
#125007861,doc#245035,1990_02_4_40.html , prehrambenih i drugih proizvoda te pruženih ugostiteljskih usluga . Republički sekretar za financije propisuje kada nastaje odnosno prestaje obaveza vođenja poslovnih knjiga te način njihova vođenja i zaključivanja . Slijedom
9.13
#125007240,doc#245034,1990_02_4_39.html je zgrada stavljena pod krov . Nadležni organ će odrediti broj zgrade po službenoj dužnosti kada ustanovi da se zgrada kojoj nije određen broj trajno ili povremeno koristi . Rješenje kojim
9.13
#124973624,doc#244972,1990_09_35_700.html razini osnovica osiguranja , odnosno osobnih dohodaka iz godine 1990 . </head> <P> I U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osnovica osiguranja odnosno osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini
9.13
#124964532,doc#244957,1990_08_34_694.html ( hranjenju , kontroli mokrenja i stolice ) ; </P> <P> - pokretanje tijela - kada ono nije moguće niti uz pomoć ortopedskih pomagala ; </P> <P> - korištenje tehničke opreme
9.13
#124958445,doc#244938,1990_08_32_674.html i osnovnog obrazovanja . Isto tako zakonom se može odrediti pod kojim uvjetima i do kada određene poslove u organizacijama odgoja i osnovnog obrazovanja mogu obavljati i osobe koje nemaju propisanu
9.13
#124946368,doc#244913,1990_07_31_611.html na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske ( u daljnjem tekstu amandmani ) primjenjuju se od dana kada ih proglasi Vijeće udruženog rada , Vijeće općina i Društveno-političko vijeće Sabora Socijalističke Republike Hrvatske
9.13
#124936387,doc#244884,1990_07_31_621.html radnih ljudi , te iz prihoda poljoprivrednika propisanim prema odredbama ovoga zakona . Iznimno , kada se prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja iz stava 1 . ovoga člana koriste po
9.13
#124922322,doc#244860,1990_01_3_26.html investitor dužan sudjelovati u financiranju komunalnih objekata . i uređaja i kod rekonstrukcije postojećeg objekta kada se tom rekonstrukcijom povećava neto površina postojećeg objekta , i to u visini utvrđenoj kao
9.13
#124903808,doc#244811,1990_06_28_531.html suvereniteta hrvatskoga naroda ili protivno sloboda i prava svih državljana Hrvatske . Građani Hrvatske , kada je riječ o zastupanju njihovih sloboda , prava i dužnosti u Saboru , ne mogu
9.13
#124899098,doc#244791,1990_06_28_540.html vijeću " . </P> <P> Član 12 . </P> <P> Ova odluka stupa na snagu kada ju na zajedničkoj sjednici donesu Vijeće udruženog rada , Vijeće općina i Društveno-političkog vijeće Sabora
9.13
#124896905,doc#244789,1990_06_27_528.html . propisano je da radnik može zasnovati radni odnos na određeno vrijeme i u slučaju kada se poveća opseg poslova zbog povećanog broja stranaka u turističkoj sezoni . Predlagač smatra da
9.13
#124894112,doc#244786,1990_06_27_525.html se vrši upis . Rubrika : " prijenos registracije " popunjava se samo u slučaju kada su odgovarajuće rubrike obrasca do kraja popunjene , pa se upisi moraju nastaviti na novom
9.13
#124882430,doc#244775,1990_06_26_515.html genetska čistoća sorte odnosno linija ili roditeljskih komponenata utvrđuje se pregledom usjeva u fazama razvoja kada su karakteristike najbolje izražene na biljkama usjeva za proizvodnju poljoprivrednog sjemena . </P> <P> Član
9.13
#124877841,doc#244760,1990_06_25_507.html,H3 radnika za čijim je radom prestala potreba zbog tehnoloških , organizacijskih i drugih unapređenja i kada je pokrenut postupak za sanaciju ili je otvoren postupak za prestanak organizacije </head> <P> 1 .
9.13
#124870292,doc#244743,1990_06_25_473.html domovino " . </P> <P> Član 7 . </P> <P> Ova odluka stupa na snagu kada ju na zajedničkoj sjednici donesu Vijeće udruženog rada , Vijeće općina i Društveno-političko vijeće Sabora
9.13
#124863323,doc#244718,1990_05_24_466.html tekuće godine . Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća
9.13
#124862753,doc#244717,1990_05_24_465.html . </P> <P> Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplačenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća
9.13
#124851842,doc#244700,1990_05_23_431.html i Skupština Mjesne zajednice Vodice na sjednici održanoj 16 . lipnja 1988 . godine , kada je stavila određene primjedbe na prijedlog plana . Činjenica što sve primjedbe date na prijedlog
9.13
#124839265,doc#244683,1990_05_22_423.html osnovnih privrednih komora da putem svojih predstavnika sudjeluju u radu organa i radnih tijela Komore kada se na dnevnom redu nalaze pitanja za koja su zainteresirane . Organi i radna tijela
9.13
#124836166,doc#244681,1990_05_22_421.html odnosima propisuje se obaveza stanara da iseli iz stana na kojem ima pravo trajnog korištenja kada on ili njegovo maloljetno dijete ima ili stekne u istom mjestu u vlasništvu useljivu obiteljsku
9.13
#124832318,doc#244678,1990_05_21_418.html ili na zahtjev 20 članova Vijeća . </P> <P> Ako predsjednik ne sazove sjednicu Vijeća kada je dužan to učiniti , sjednicu Vijeća će sazvati predsjednik Sabora ili 20 zastupnika Vijeća
9.13
#124777455,doc#244675,1990_05_21_415.html Odredbe ovoga poslovnika odnose se i na skupštine samoupravnih interesnih zajednica u Republici određene Ustavom kada , ravnopravno s vijećima Sabora , utvrđuju politiku te donose zakone i druge akte iz
9.13
#124775291,doc#244672,1990_05_20_397.html se stav 4 . koji glasi " Zamjenik predsjednika ima ista ovlaštenja kao predsjednik Komisije kada ga zamjenjuje . " </P> <P> Član 5 . </P> <P> Član 13 . mijenja
9.13
#124767730,doc#244669,1990_05_20_394.html </P> <P> Odluka iz stava 2 . ovoga člana može se donijeti i u slučaju kada radnik odbije da se podvrgne liječničkom pregledu radi utvrđivanja njegovog psihičkog i fizičkog stanja .
9.13
#124742078,doc#244667,1990_05_20_392.html promet </P> <P> Član 4 . </P> <P> Vozač autobusa ili teretnog motornog vozila , kada se vožnjom unatrag uključuje u promet iz dvorišta , garaže ili druge površine , ako
9.13
#124727392,doc#244661,1990_05_20_391.html organa uprave nadležnog za unutrašnje poslove općine na području koje započinje izvanredni prijevoz , a kada to zahtjeva sigurnost prometa i mišljenje organizacije ovlaštene za ispitivanje cestovnih vozila i sigurnost transportnog
9.13
#124712307,doc#244641,1990_01_2_22.html . </P> <P> Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća
9.13
#124710687,doc#244638,1990_01_2_20.html tekuće godine . Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća
9.13
#124709964,doc#244637,1990_01_2_19.html tekuće godine . Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća
9.13
#124703314,doc#244634,1990_01_2_16.html se određuje visina doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje te o drugim samoupravnim općim aktima kada je to predvideno Zakonom i ovim Statutom . </P> <P> 4 ) izjašnjavaju se o
9.13
#124670683,doc#244623,1990_05_19_380.html predstavnika ili službenika tog predstavništva ili organizacije koji na području Jugoslavije uživa diplomatski imunitet , kada je porezni obveznik po ovom zakonu , dužna je sama obračunati porez iz osobnog dohotka
9.13
#124663219,doc#244622,1990_05_19_379.html radnja poslovati , </P> <P> 6 . adrese prostorija u kojima će se obavljati djelatnost kada je to po prirodi djelatnosti potrebno , </P> <P> 7 . podatke o sredstvima rada
9.13
#124657985,doc#244621,1990_05_19_378.html ili ispunjavanjem uvjeta za starosnu mirovinu ; </P> <P> 15 . u svim drugim slučajevima kada je po zakonu , kolektivnom ugovoru ili ugovoru o zapošljavanju za prestanak radnog odnosa potrebna
9.13
#124641030,doc#244620,1990_05_19_377.html potreba u drugoj organizaciji odnosno kod drugog poslodavca ; </P> <P> - na određeno vrijeme kada obavljanje određenih poslova ne trpi odlaganje , do zasnivanja radnog odnosa s radnikom na temelju
9.13
#124629261,doc#244616,1990_05_19_387.html imaju se pravo dopisivati , bez ograničenja sa članovima porodice i drugim osobama , osim kada bi to predstavljalo krivično djelo ili bi štetno utjecalo na otkrivanje krivičnog djela ili vođenje
9.13
#124623609,doc#244615,1990_05_19_386.html " Poljoprivredno zemljište od I do V bonitetne klase može se pretvoriti u građevinsko samo kada nema zemljišta nižih bonitetnih klasa , ako je to u skladu s prostornim planom društveno-političke
9.13
#124620173,doc#244609,1990_04_18_342.html Poduzeća i organizacije udruženog rada koje udružuju sredstva na temelju ovoga zakona imaju pravo , kada se ona izgradi . koristiti kulturne , obrazovne , znanstvene , tehnološke i privredne publikacije
9.13
#124596458,doc#244572,1990_04_17_311.html u pravosudnim organima i pravosudnom ispitu . </P> <P> U prijavi kandidat može navesti vrijeme kada želi polagati ispit , a koje ne može biti kraće od 45 dana od podnošenja
9.13
#124591920,doc#244556,1990_04_17_326.html dijelovi isplaćuju onim članovima porodice koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti u slučaju kada korisnici porodične mirovine kojima pripada pravo na zaštitni dodatak žive odvojeno . </P> <P> 8
9.13
#124589964,doc#244555,1990_04_17_307.html za sprečavanje širenja buke sa radilišta iznad dopuštenih razina . Izuzetno , u određenim slučajevima kada nije moguće primijeniti mjere za sprečavanje širenja buke sa radilišta iznad dopuštenih granica , organizacije
9.13
#124588981,doc#244554,1990_04_17_325.html 106 . Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja </head><p> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini nominalnih osobnih dohodaka
9.13
#124551371,doc#244548,1990_04_17_319.html doprinos za mirovinsko i invalidsko osiguranje . </P> <P> ( 5 ) Korisnici mirovine , kada ponovno počnu obavljati samostalnu djelatnost prema kojoj su u smislu odredaba ovoga statuta obavezni na
9.13
#124538975,doc#244540,1990_04_16_278.html određeno zakonom ; </P> <P> 3 . odlučuje o redovnim pravnim sredstvima protiv odluka sudova kada je to određeno zakonom ; </P> <P> 4 . odlučuje o upravnom sporu kad je
9.13
#124533589,doc#244532,1990_04_16_302.html . </P> <P> Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća
9.13
#124532866,doc#244531,1990_04_16_301.html godine . Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije , kada se masa isplaćenih bruto osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća
9.13
#124531163,doc#244530,1990_04_16_300.html specijalističko znanje priznaje se osobito prilikom složenih sporova ili postupaka ili posebnih vrsta ugovora , kada se radi o potrebi poznavanja ili proučavanja stranog prava , ili pravne literature , proučavanja
9.13
#124519155,doc#244508,1990_04_15_270.html " nakon ćega se stavlja točka , a brišu se riječi " osim u slučaju kada je ovim statutom propisana dvotrećinska većina glasova ukupnog broja delegata " . </P> <P> Član
9.13
#124517537,doc#244507,1990_04_15_269.html ; </P> <P> - podatke o programu po kojem je rukopis rađen , tko i kada ga je donio i gdje je objavljen ; </P> <P> - opseg i osnovne karakteristike
9.13
#124507079,doc#244483,1990_04_14_251.html od osnovice osiguranja iz stava 1 . ove odluke . </P> <P> 3 . Iznimno kada je ugovoren osobni dohodak ( bruto ) uzima se kao osnovica za obračunavanje i plaćanje
9.13
#124504386,doc#244480,1990_04_14_248.html članu 27 . Zakona - mjesečno 110,00 dinara . </P> <P> 2 . U slučaju kada se doprinos plaća za vrijeme kraće od mjesec dana za svaki kalendarski dan proveden makar
9.13
#124501716,doc#244475,1990_04_14_244.html isplaćuju onim članovima porodice koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici porodične mirovine , kojima pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu , žive odvojeno
9.13
#124500264,doc#244473,1990_04_14_242.html naknade osobnoga dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu </head> <P> 1 . U slučajevima kada se određuje naknada osobnog dohotka zbog manjeg osobnog dohotka na drugom poslu , preračunavanjem osobnih
9.13
#124499813,doc#244472,1990_04_14_241.html . Zakona o osnovnim pravima iz mirovinskog i invalidskog osiguranja </head> <P> 1 . U slučajevima kada se mirovinska osnovica utvrđuje preračunavanjem osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini nominalnih osobnih dohodaka
9.13
#124496539,doc#244464,1990_04_14_234.html za novčanu obvezu koja je određena . Obveza potrošača , međutim , određena je tek kada se izvrši obračun stvarne potrošnje električne energije . Tek tada je , naime , potraživanje
9.13
#124495583,doc#244463,1990_04_14_233.html stambenim odnosima ( " Narodne novine " , br . 51/85 , 42/86 ) , kada se radi o stanu na kojem postoji vlasništvo , nije nadležan stambeni organ općine ,
9.13
#124484861,doc#244428,1990_03_13_197.html promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1990 . </head> <P> 1 . U slučaju kada je stjecanje prava na porodičnu mirovinu uvjetovano uzdržavanjem , smatrat će se da je član
9.13
#124481089,doc#244423,1990_03_13_193.html isplaćuju onim članovima porodice koji ispunjavaju uvjete . Jednako će se postupiti i u slučaju kada korisnici porodične mirovine , kojim pripada pravo na zaštitni dodatak uz mirovinu , žive odvojeno
9.13
#124453568,doc#244417,1990_03_13_187.html " računa na osnovi ukupnog broja članova i zamjenika članova izborne komisije , dakle , kada je riječ o svim izbornim komisijama ( osim Republičke izborne komisije u punom sastavu -
9.13
#124446311,doc#244402,1990_03_12_153.html s odredbama stava 2 . člana 229 . Ustava SR Hrvatske koji osigurava jednakost građana kada utvrđuje da su svi pred zakonom jednaki . </P> <P> To je razlog zbog kojeg
9.13
#124442049,doc#244390,1990_03_12_161.html . </P> <P> Mjesečne akontacije doprinosa iz dohotka uvećavaju se za koeficijent koji se dobije kada se masa isplaćenih čistih osobnih dohodaka u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se plaća
9.13
#124439797,doc#244388,1990_03_12_159.html stranka koja predloži izvođenje dokaza . </P> <P> Kad izvođenje dokaza predlože obje stranke ili kada Izbrani sud odredi po službenoj dužnosti , Izbrani sud će odrediti da iznos potreban za
9.13
#124418188,doc#244377,1990_03_11_131.html 5 . stava 1 . točke 1 . ovoga zakona , na njezin zahtjev ili kada utvrdi da je ta organizacija prestala ispunjavati uvjete propisane ovim zakonom ili da poslove za
9.13
#124416868,doc#244374,1990_03_11_145.html izgradnji objekata , naknada za zemljište prijašnjem vlasniku odnosno korisniku zemljišta plaća se u slučajevima kada se građevinsko zemljište daje na korištenje novom korisniku radi izgradnje , a naknada za zamjenske
9.13
#124407401,doc#244367,1990_02_10_129.html . </P> <P> Prijeka potreba stalne njege i pomoći druge osobe u punom opsegu postoji kada korisnik iz stava 1 ovoga člana zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne može sam
9.13
#124395654,doc#244366,1990_02_10_128.html . </P> <P> Prijeka potreba stalne njege i pomoći druge osobe u punom opsegu postoji kada korisnik iz stava 1 . ovoga člana , zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju ne
9.13
#124355693,doc#244362,1990_01_1_1.html , etnološke zone , arheološke zone i kulturno-povijesni lokaliteti ) . </P> <P> U slučajevima kada se određeno područje nalazi u obuhvatu dviju ili više zona , primjenjuju se odredbe koje
9.13
#124353653,doc#244357,vj20100630van04 u dobi je od 18 do 64 godine . Najgori je bio prvi tjedan lipnja kada se liječnicima prijavilo čak 38 pacijenata . </p> </div1> Ida Alić <head> Pahor želi spriječiti referendum o
9.13
#124342653,doc#244331,vj20100630kul07 da Vjesnik i dalje izlazi jer je to moj list od prvih dana , od kada sam uopće počeo čitati . To je list koji zaista prati kulturu u pravom smislu
9.13
#124336878,doc#244320,vj20100630crn03 izlaznim vratima . </p><p> Na nesreću petarda je pala u otvorenu ladicu pokraj vrata , a kada ju je dječak pokušao izvaditi i baciti u dvorište eksplodirala mu je u ruci .
9.13
#124317865,doc#244268,vj20100628van04 za napad . Za sada još nije poznato na kakav nuklearni arsenal Sjeverna Koreja misli kada prijeti jačanjem istoga , no BBC piše kako je moguće da se razmišlja o izgradnji
9.13
#124309733,doc#244253,vj20100628spo04,pn djelitelja pravde izravno utjecale na dvije utakmice osmine finala . Prije gotovo 50 godina , kada su suci na velikim natjecanjima također zakinuli momčadi svojim odlukama , nije bilo tehnologije koja
9.13
#124309071,doc#244251,vj20100628spo02 hokeju i tek su ove godine izašli iz njihove sjene . </p><p> »Bila je to utakmica kada smo stvarno vidjeli da mi to možemo . Od te se pobjede sve promijenilo .
9.13
#124298781,doc#244229,vj20100628crn01 je nastavio prijetiti supruzi i njezinom poslodavcu sve do 2 .30 sati u nedjelju ujutro kada se napokon smirio i otišao . Odmah potom supruga je pozvala njegove kolege i obavijestila
9.13
#124294679,doc#244219,vj20100627sss04 je potpisao dokument u kojem se obvezuje da će se pojaviti pred sudom sljedeći put kada dođe u Brazil . [Hina/AP] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p><p> VRH TEKSTA </p><p> [Događaji] </p><p> [Svijet] </p><p> [Teme
9.13
#124293311,doc#244215,vj20100627spo08 ugovora igrača koji ne igraju redovito . Eduarda ocjenjuju po učinku iz prošle sezone , kada u 12 utakmica , od kojih je u većini ušao s klupe , nije zabio
9.13
#124292977,doc#244214,vj20100627spo07 strategiju , stvaraju trenere pa točno znaju što se u kojem trenutku utakmice radi - kada se gubi , vodi ili čuva neodlučen rezultat . Prije im je to najviše nedostajalo
9.13
#124288039,doc#244208,vj20100627spo01 bi im donio poravnanje rezultata . </p><p> Ova situacija podsjetila je na finale SP 1966 . kada su Englezi pobijedili Nijemce 4-2 i sporni pogodak za vodstvo Engleske 3-2 u produžetku kojeg
9.13
#124287214,doc#244206,vj20100627pis02 poznata i slavna . O tome da joj u životu odlično ide dokazala je nedavno kada je na privatnoj zabavi uglednih zlatara u Cannesu za nastup od pola sata dobila čak
9.13
#124277576,doc#244188,vj20100627crn02 2007 . za 7,4 posto . </p><p> Ohrabrujuće statistike malo su poljuljali podaci iz 2009 . kada je utvrđeno da je broj ovakvih krađa porastao za 0,1 posto . No , s
9.13
#124270969,doc#244170,vj20100626spo08 osminu finala Svjetskog prvenstva . Scene iz japanskih gradova nalikovale na najveće nogometno slavlje , kada je Japan kao domaćin SP-a 2002 . također izborio osminu finala . Zvijezda te momčadi
9.13
#124268255,doc#244167,vj20100626spo05 strani terena . »Furija « je , pak , mudro čekala na kontre , a kada je prvu priliku dočekala , hladnokrvno ju je i iskoristila . Doduše , treba istaknuti
9.13
#124267203,doc#244164,vj20100626spo02 je prosjek od 2,1 golova po utakmici . Uvjerljivo , najmanje do sada . </p><p> Od kada je na svjetskim prvenstvima uveden sustav natjecanja po skupinama , 1950 . godine u Brazilu
9.13
#124261292,doc#244155,vj20100626pis01 drži da su djeca vrlo važna za dobar brak , za razliku od 1990 . kada je to smatralo 65 posto odraslih . Istraživanje je provedeno na temelju podataka iz popisa
9.13
#124260204,doc#244152,vj20100626kul06 u velikom Domu sportova , ali i mnogima s njihovih turneja od 1997 . , kada sam ih gledao prvi put , do danas . </p><p> Uz pomoć Martine Topley Bird na
9.13
#124239812,doc#244115,vj20100625spo03 osminu finala Svjetskog prvenstva . Scene iz japanskih gradova nalikovale na najveće nogometno slavlje , kada je Japan kao domaćin SP-a 2002 . također izborio osminu finala . Zvijezda te momčadi
9.13
#124232170,doc#244103,vj20100625kul06 u velikom Domu sportova , ali i mnogima s njihovih turneja od 1997 . , kada sam ih gledao prvi put , do danas . </p><p> Uz pomoć Martine Topley Bird na
9.13
#124219378,doc#244085,vj20100624van08 će unaprijediti ključne ekonomske sektore u Jugoistočnoj Europi , te dodao da regija , sada kada je povezana s procesom proširenja EU-a , »treba veliki iskorak naprijed u pogledu razvoja« .
9.13
#124214597,doc#244072,vj20100624sss03 će na aukciji biti ponuđeno 2 . srpnja uz još oko 500 dokumenata iz vremena kada je Hitler boravio u zatvoru . Među dokumentima je i popis posjetitelja , kao i
9.13
#124204965,doc#244051,vj20100624kul02 predgrađima , prvi dio te dokumentarne serije mogao se vidjeti na televiziji 2007 . , kada je ubilježio i zavidnu gledanost . </p><p> Čitav projekt zamišljen je kao tri sezone od po
9.13
#124203573,doc#244048,vj20100624kom02 od najvjernijih saveznika Moskve , novac u teškim vremenima očito čini svoje . Moskva , kada je riječ o računima za plin , više ne oprašta nikomu . S druge strane
9.13
#124201097,doc#244042,vj20100624crn04 pokušaja ubojstva te opće opasne radnje iz svibnja prošle godine . </p><p> Riječ je o slučaju kada je u narodnjačkom klubu u Kaštel Lukšiću došlo do sukoba i pucnjave u kojoj su
9.13
#124200210,doc#244039,vj20100624crn01 od 30 godina zbog ubojstva predsjednika srbijanske vlade Zorana Đinđića 2003 . godine , od kada su bili u bijegu . </p><p> Po pisanju medija , Kalinić , koji ima i hrvatsko
9.13
#124198691,doc#244034,vj20100623van04 će unaprijediti ključne ekonomske sektore u Jugoistočnoj Europi , te dodao da regija , sada kada je povezana s procesom proširenja EU-a , »treba veliki iskorak naprijed u pogledu razvoja« .
9.13
#124185763,doc#244008,vj20100623kom01 za stalna vraćanja u prošlost sada više zaista nema . I nije potrebno . A kada je riječ o budućnosti , ona će biti u onoj mjeri uspješna u kojoj će
9.13
#124165416,doc#243958,vj20100622crn02 S . J . je počinio u razdoblju od ožujka ove godine do ove subote kada je i uhićen . </p><p> Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da je osumnjičeni u ta tri
9.13
#124149274,doc#243923,vj20100621kul01 »Najluđa predstava na svijetu « i kad to još napravi majstorski , onda ne začuđuje kada godišnja Nagrada Vladimir Nazor za kazalište ode u njezine ruke . </p><p> I konačno , Nazorom
9.13
#124145464,doc#243915,vj20100621crn04 . smrtno je stradao u petak navečer oko 21 . 30 sati u Ravnoj Gori kada je , slaveći zadnji dan škole , pao s četverocikla , doznaje se u policiji
9.13
#124138693,doc#243895,vj20100620spo08 <p> »Kad sam ušao , odjednom se ispred mene stvorio David Beckham . Nisam mogao vjerovati kada sam shvatio gdje se nalazim . Beckham me upitao tko sam , a ja u
9.13
#124138230,doc#243894,vj20100620spo07 <p> ZAGREB </p><p> – Gana je od svih afričkih reprezentacija pokazala najviše u svojoj premijernoj utakmici , kada je svladala Srbiju s 1-0 . Međutim , dojam su potpuno pokvarili u drugom kolu
9.13
#124137843,doc#243893,vj20100620spo06 od svojih igrača u prvom redu tražim pobjede i rezultat . Naravno da je bolje kada slavite uz veliku igru , no svoje igrače pokušavam naučiti da je važno pobjeđivati i
9.13
#124136764,doc#243891,vj20100620spo04 blizinu naših vrata . Dosad nismo primili niti jedan pogodak i bilo bi vrlo dobro kada bi to tako ostalo , jer će nas zbog toga drugi više cijeniti . Očekuje
9.13
#124132276,doc#243885,vj20100620pis06 odrezak , ručak ili večera ubrzo se pretvaraju u pravu zanimaciju i zabavu , posebno kada se oko stola okupi veće društvo . No pritom treba paziti , jer je ploča
9.13
#124125164,doc#243872,vj20100620kul01 »Najluđa predstava na svijetu « i kad to još napravi majstorski , onda ne začuđuje kada godišnja Nagrada Vladimir Nazor za kazalište ode u njezine ruke . </p><p> I konačno , Nazorom
9.13
#124122264,doc#243869,vj20100620kom03 raspravu i rezolucija ocijenila riječima : »Napokon vidim da postoji odlučnost da se nešto uradi kada je Bosna i Hercegovina u pitanju . « </p><p> Ipak , sva je prilika da će
9.13
#124111807,doc#243842,vj20100619spo07 na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri . Prvi puta su se plasirali 2006 . godine , kada su u nokaut-fazi ispali od Brazila . U međusobnim je utakmicama četiri puta slavila Australija
9.13
#124111295,doc#243840,vj20100619spo05 moramo odigrati najbolje što znamo . Bit će to igra strpljenja , jer zadnji puta kada smo igrali protiv Japana , mučili smo se više od sat vremena prije nego što
9.13
#124106767,doc#243833,vj20100619pis06 odrezak , ručak ili večera ubrzo se pretvaraju u pravu zanimaciju i zabavu , posebno kada se oko stola okupi veće društvo . No pritom treba paziti , jer je ploča
9.13
#124094663,doc#243817,vj20100619kom03 raspravu i rezolucija ocijenila riječima : »Napokon vidim da postoji odlučnost da se nešto uradi kada je Bosna i Hercegovina u pitanju . « </p><p> Ipak , sva je prilika da će
9.13
#124083975,doc#243791,vj20100618spo05 na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri . Prvi puta su se plasirali 2006 . godine , kada su u nokaut-fazi ispali od Brazila . U međusobnim je utakmicama četiri puta slavila Australija
9.13
#124083463,doc#243789,vj20100618spo03 moramo odigrati najbolje što znamo . Bit će to igra strpljenja , jer zadnji puta kada smo igrali protiv Japana , mučili smo se više od sat vremena prije nego što
9.13
#124080335,doc#243784,vj20100618pis06 odrezak , ručak ili večera ubrzo se pretvaraju u pravu zanimaciju i zabavu , posebno kada se oko stola okupi veće društvo . No pritom treba paziti , jer je ploča
9.13
#124066944,doc#243755,vj20100617van01 pozvati Vijeće EU-a da pripremi Pregovarački okvir za otvaranje pregovora , ali bez navođenja datuma kada će pregovori započeti . </p><p> U pregovaračkom okviru trebalo bi biti navedeno da Island mora ispuniti
9.13
#124063687,doc#243747,vj20100617spo06 sad već pozamašnog serijala vrlo dobrih nastupa slovenske nogometne reprezentacije slijedi u petak u Johannesburgu kada će se sučeliti s SAD-om . Stanje na ljestvici nakon prvoga kola gura Slovence u
9.13
#124059223,doc#243738,vj20100617kul08 lutka koji će skoro pa postati čovjek . To je prava čarolija kojom prizivamo vrijeme kada su ovakva putujuća kazališta nastupala na trgovima i ulicama , kada je bilo puno improvizacija
9.13
#124055724,doc#243733,vj20100617kul03 daljnja istraživanja cjelokupnog opusa , a posebno ostvarenja u teatru i području dizajna . Tek kada to bude učinjeno , naglasio je Gašparović , moći ćemo dobiti potpunu sliku njezina značenja
9.13
#124049827,doc#243721,vj20100617crn02,pn tereti samo pokojnog Zorana Petrovića ? </head><head> Riječ je o događaju iz veljače 1998 . godine kada su ga navodno tražili 200 .000 tadašnjih njemačkih maraka </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> - Nikica Jelavić i
9.13
#124047713,doc#243714,vj20100616van03 borbom protiv bilo kakvog povećanja , upozorivši da će organizirati masovne prosvjede u rujnu , kada bi predložena reforma trebala stići u parlament na ratifikaciju . </p><p> S deficitima proračuna koji rastu
9.13
#124046360,doc#243712,vj20100616van01 iz Ovalnog ureda . </p><p> Američki predsjednici iz Ovalnog se ureda obraćaju naciji samo u slučajevima kada se ocijeni da se radi o posebnim , izuzetnim , situacijama i stvarima od nacionalnog
9.13
#124044559,doc#243705,vj20100616sss02 koji prerasta u pravi sponzorski rat , dogodio se i za vrijeme prošlog prvenstva , kada su sa stadiona u Njemačkoj uklonjeni navijači koji su nosili dresove s oznakom sporne pivovare
9.13
#124041944,doc#243699,vj20100616spo04 smo od njih gledali protiv Urugvaja , ali i u Švicarskoj prije dvije godine , kada su bez otpora gubili protiv Italije i Nizozemske , te teškom mukom došli do boda
9.13
#124038880,doc#243693,vj20100616pis01 naša nam je sugovornica rekla kako joj se već odavno čini da je došlo vrijeme kada oglašavanje u obliku koji je do sada prevladavao polako gubi svoju snagu . »Nekada se
9.13
#124036658,doc#243687,vj20100616kul03 u preklapanju biografija davno završeni rat na mlade ima naknadno djelovanje , pa čak i kada u zadnjoj slici stoje jedan nasuprot drugome na nogometnom terenu . Svaka igra živi od
9.13
#124036182,doc#243686,vj20100616kul02 lutka koji će skoro pa postati čovjek . To je prava čarolija kojom prizivamo vrijeme kada su ovakva putujuća kazališta nastupala na trgovima i ulicama , kada je bilo puno improvizacija
9.13
#124032644,doc#243681,vj20100616crn08 maloljetnika početkom veljače ove godine posudio 300 kuna uz dogovor da će mu novac vratiti kada bude mogao uz određenu kamatu . </p><p> Samo nekoliko dana nakon posudbe prvoosumnjičeni se predomislio te
9.13
#124028669,doc#243668,vj20100615van03 te izazvao val 25-godišnjeg nasilja . </p><p> Ukoliko istraživanje pokaže da su britanske trupe prekoračile ovlasti kada su zapucale na prosvjednike obitelji poginulih su najavile tužbe , a mogućnost podizanja optužnica od
9.13
#124024064,doc#243656,vj20100615spo05 odigrala 26 utakmica , a slavila čak 25 puta . </p><p> Taj je podatak još vredniji kada znamo da se među 25 pobjeda krije i onih deset u službenim dvobojima , u
9.13
#124016834,doc#243644,vj20100615kul03 . </p><p> Tradicija se nastavlja šestu godinu zaredom , u subotu , 19 . lipnja , kada će u Štaglincu nastupiti petnaestak domaćih i inozemnih umjetnika . Program započinje u 17 sati
9.13
#124014259,doc#243639,vj20100615kom01 gledati kako se raduju naši susjedi Slovenci ili s nostalgijom vrtjeti snimke iz Francuske , kada je Hrvatska bila vodeća nogometna sila na svijetu . </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p><p> VRH
9.13
#124012654,doc#243635,vj20100615crn05 istragu o pokušaju ubojstva koje se dogodilo u Tvrtkovoj ulici u ponedjeljak oko 14 sati kada je teško ranjen Siniša V . (37) . Iako se pucač Mladen Z . (48)
9.13
#124011446,doc#243631,vj20100615crn01 maloljetnika početkom veljače ove godine posudio 300 kuna uz dogovor da će mu novac vratiti kada bude mogao uz određenu kamatu . </p><p> Samo nekoliko dana nakon posudbe prvoosumnjičeni se predomislio te
9.13
#123989993,doc#243589,vj20100614crn03 je ozlijeđen pješak D . H . (53) . On je hodao uz rub kolnika kada je na njega naletio automobil nepoznate marke i registracija koji je pobjegao s mjesta nesreće
9.13
#123989880,doc#243588,vj20100614crn02 stup . </p><p> Kako doznajemo u policiji , Valentina Š . je upravljala vozilom u vrijeme kada joj je bila izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije . </p><p> Očevid na mjestu
9.13
#123988673,doc#243586,vj20100612van08,pn raščistiti račune . . . prije svega na način da Njemačka ne bude stalna rezerva kada nekom ekonomski zapne </head> <div1> <p> Za Angelu Merkel bio je to težak tjedan , a završio
9.13
#123980950,doc#243567,vj20100612spo05 to je bila jedina opcija . Moja mi je djevojka rekla da to moram napraviti kada sam već toliko želio ići na SP« , rekao je Barett , koji će avanturu
9.13
#123980027,doc#243566,vj20100612spo04 500 kuna </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> – Pred početak SP-a ruke su trljali prodavači televizora , a kada krene mjesec dana natjecanja u JAR-u na štihu će biti pivovare i kladionice . Uz
9.13
#123974636,doc#243557,vj20100612pis03 javnosti za problem o kojemu se nekada nije mnogo javno govorilo nego i osjećaj zadovoljstva kada se roditelji ili dijete sami jave jer su svjesni problema , a imaju se kome
9.13
#123964969,doc#243542,vj20100612crn07 od 100 .000 kuna . </p><p> Policijska akcija počela je u srijedu u kasnim večernjim satima kada je policija brata i sestru u redovnoj prometnoj kontroli zaustavila u Lučkom po izlasku s
9.13
#123964708,doc#243541,vj20100612crn06 je on mogao nekoga ubosti nožem . </p><p> Međutim , ozlijeđeni Mario Poljak , koji se kada ga je Mur ubo nožem okrenuo i ugledao ga , prepoznao ga je i u
9.13
#123963494,doc#243537,vj20100612crn02 Đinđića u odsutnosti u Beogradu 2003 . godine osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne , od kada su bili u bijegu . [Ma . Bojić , Hina] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p>
9.13
#123962328,doc#243536,vj20100612crn01 sebe </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> - Stravičan zločin dogodio se u naselju Retkovec u petak rano ujutro kada je Darko Gajić (38) ubio svoje dvije kćeri u dobi od šest i 14 godina
9.13
#123955851,doc#243518,vj20100611spo03 to je bila jedina opcija . Moja mi je djevojka rekla da to moram napraviti kada sam već toliko želio ići na SP« , rekao je Barett , koji će avanturu
9.13
#123954928,doc#243517,vj20100611spo02 500 kuna </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> – Pred početak SP-a ruke su trljali prodavači televizora , a kada krene mjesec dana natjecanja u JAR-u na štihu će biti pivovare i kladionice . Uz
9.13
#123950924,doc#243510,vj20100611pis03 javnosti za problem o kojemu se nekada nije mnogo javno govorilo nego i osjećaj zadovoljstva kada se roditelji ili dijete sami jave jer su svjesni problema , a imaju se kome
9.13
#123942869,doc#243497,vj20100611kom01 teško da će iz tog novog savezništva moći za sebe izvući određenu korist . Pogotovo kada krene primjena novih sankcija i kontrola brodova kojima će se nastojati , kako je to
9.13
#123941727,doc#243494,vj20100611crn06 od 100 .000 kuna . </p><p> Policijska akcija počela je u srijedu u kasnim večernjim satima kada je policija brata i sestru u redovnoj prometnoj kontroli zaustavila u Lučkom po izlasku s
9.13
#123941466,doc#243493,vj20100611crn05 je on mogao nekoga ubosti nožem . </p><p> Međutim , ozlijeđeni Mario Poljak , koji se kada ga je Mur ubo nožem okrenuo i ugledao ga , prepoznao ga je i u
9.13
#123940563,doc#243490,vj20100611crn02 Đinđića u odsutnosti u Beogradu 2003 . godine osuđeni na dugogodišnje zatvorske kazne , od kada su bili u bijegu . [Ma . Bojić , Hina] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p>
9.13
#123939706,doc#243489,vj20100611crn01 sebe </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> - Stravičan zločin dogodio se u naselju Retkovec u petak rano ujutro kada je Darko Gajić (38) ubio svoje dvije kćeri u dobi od šest i 14 godina
9.13
#123931723,doc#243468,vj20100610spo01 nema uobičajene euforije . Tako je , uostalom , bilo 2008 . u Engleskoj , kada na Euru nije bilo »Gordog Albiona« . </p><p> Svaka je dosadašnja svjetska smotra ponudila spektakl gledateljima
9.13
#123922218,doc#243447,vj20100610crn02 veći iznos . </p><p> Policija je dulje vrijeme imala saznanja o kriminalnim djelatnostima uhićenih , a kada je skupila dovoljno dokaza krenuli su u akciju . Tijekom kriminalističkog istraživanja utvrđeno je da
9.13
#123922063,doc#243446,vj20100610crn01 iskoristiti . </p><p> Sutkinja je sljedeću raspravu najavila za 8 . srpnja ove godine , do kada bi Vrhovni sud trebao odlučiti o žalbama . </p> </div1> Marin Dešković marin.deskovic@vjesnik .hr <head> Policija zaplijenila
9.13
#123914114,doc#243424,vj20100609spo01 vjetar u leđa , koji je domaćinu dodijelio 20 slobodnih bacanja više . No , kada su tri igrača iz startne petorke , Stipčević , Car i Perić , kombinirano gađali
9.13
#123908609,doc#243413,vj20100609kul02 stavlja naglasak , jesu bankovne ovrhe nad tisućama stanova i kuća u danima galopirajuće recesije kada su brojne američke obitelji zbog gubitka radnog mjesta došle u situaciju da više ne mogu
9.13
#123906585,doc#243409,vj20100609kom01 prijedlozi u igri , od onoga da se striktno primjenjuju kazne od 0,5 posto BDP-a kada se ode previše u crveno do toga da se takvim zemljama ograniči ili oduzme pravo
9.13
#123899671,doc#243388,vj20100608spo05 kojega reprezentacije s afričkoga kontinenta nisu često sudjelovale u završnicama SP-a . </p><p> Usporedno s trenutkom kada su Europljani počeli shvaćati potencijal i kupovati afričke nogometaše , došli su i prvi rezultati
9.13
#123898603,doc#243386,vj20100608spo03 Zaista je teško optuživati trenere da ne nastupaju s najboljim momčadima u nekim utakmicama , kada se zna da ih nakon tih dvoboja čekaju oni mnogo važniji , u fazi natjecanja
9.13
#123897998,doc#243385,vj20100608spo02 prvoligaša i obavljeni ždrijeb za novu sezonu 2010 ./2011 . pali su u drugi plan kada je priopćeno da su započela uhićenja vezana uz namještanje utakmica u hrvatskom nogometnom prvenstvu .
9.13
#123886272,doc#243363,vj20100608crn01 se trenutačno nalazi u sisačkom zatvoru . </p><p> Sve je počelo u nedjelju u poslijepodnevnim satima kada je muškarac , pod vidnim utjecajem alkohola , došao ispred jednog ugostiteljskog objekta u Popovači
9.13
#123882034,doc#243350,vj20100607spo07 <p> Španjolac je ponovno u prilici ponoviti 2008 . godinu i najveći uspjeh u karijeri , kada je bio nepobjediv na zemlji Roland Garrosa i travi Wimbledona . Koliko je predan tom
9.13
#123880985,doc#243348,vj20100607spo05 , suparnicima nije lako , a u drugom protiv Lakersa bio je raspoložen kao rijetko kada . Već u prvom poluvremenu ubacio je sedam trica , pogodivši prvih sedam , čime
9.13
#123879556,doc#243346,vj20100607spo03,pn štoviše , na SP-ima su promašili samo jedanput , dok su Englezi svaki put gubili kada bi dvoboj došao do »bijele točke « </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> – Nogometaši Italije prije četiri godine
9.13
#123869055,doc#243330,vj20100607kom03 tomu što je pravilno ponašanje i gdje su pogriješila . Zato i ne treba čuditi kada i sama jednoga dana krenu rješavati sukobe i konflikte nasiljem . </p><p> S djecom treba razgovarati
9.13
#123868576,doc#243329,vj20100607kom02 da nije isto pregovarati o kolektivnom ugovoru i pravima koja iz njega proizlaze u vremenima kada vam gospodarstvo raste ili kad pada . Prema tomu , moramo se prilagoditi danim okolnostima
9.13
#123867608,doc#243328,vj20100607kom01 po pravilima struke , u izvedbu bi trebao ići prvonagrađeni rad , a samo onda kada prva nagrada nije dodijeljena , prema sugestijama ocjenjivačkoga suda , može se ići u doradu
9.13
#123863353,doc#243315,vj20100606van04,pn . </head><head> Zbog teške ekonomske situacije u kojoj se nalaze , europske su vlade vrlo oprezne kada je riječ o donesenim zaključcima </head> <div1> <p> Ministri Europske unije su tijekom sastanka Vijeća za energetiku
9.13
#123863313,doc#243314,vj20100606van03 rješenja spora oko imena . Kao realističan datum , spominje se i prosinac , do kada bi grčka financijska kriza trebala dobiti rasplet . </p> </div1> Bojan al Pinto-Brkić bojan .alpinto@vjesnik .hr
9.13
#123860419,doc#243307,vj20100606sss02 dogodilo ubojstvo , javljaju belgijski elektronički mediji . Pucnjava se dogodila na kraju sudske rasprave kada je nepoznati muškarac izvadio pištolj i pucao u sutkinju i sudskog tajnika . Ubojstvo se
9.13
#123852630,doc#243292,vj20100606pis02 dobili su još kćer Jennifer i sina Geoffreyja , pa glumica ističe da je , kada se cijela obitelj okupi na jednom mjestu , to na granici kaosa . No Julie
9.13
#123848365,doc#243285,vj20100606kul01 i na festivalu animiranoga filma u Annecyju . </p><p> Nagrade će biti poznate u subotu , kada će se u kinu »Europa« u 22 sata i dodijeliti najboljim filmovima iz natjecanja ,
9.13
#123847560,doc#243284,vj20100606kom04 u svemir , bušiti morska dna , drugo je pitanje mogu li se naći rješenja kada se pojave problemi . U slučaju Meksičkog zaljeva pokazalo se da baš i nema pravih
9.13
#123839251,doc#243268,vj20100605van04,pn . </head><head> Zbog teške ekonomske situacije u kojoj se nalaze , europske su vlade vrlo oprezne kada je riječ o donesenim zaključcima </head> <div1> <p> Ministri Europske unije su tijekom sastanka Vijeća za energetiku
9.13
#123839211,doc#243267,vj20100605van03 rješenja spora oko imena . Kao realističan datum , spominje se i prosinac , do kada bi grčka financijska kriza trebala dobiti rasplet . </p> </div1> Bojan al Pinto-Brkić bojan .alpinto@vjesnik .hr
9.13
#123836317,doc#243260,vj20100605sss02 dogodilo ubojstvo , javljaju belgijski elektronički mediji . Pucnjava se dogodila na kraju sudske rasprave kada je nepoznati muškarac izvadio pištolj i pucao u sutkinju i sudskog tajnika . Ubojstvo se
9.13
#123828528,doc#243245,vj20100605pis02 dobili su još kćer Jennifer i sina Geoffreyja , pa glumica ističe da je , kada se cijela obitelj okupi na jednom mjestu , to na granici kaosa . No Julie
9.13
#123824263,doc#243238,vj20100605kul01 i na festivalu animiranoga filma u Annecyju . </p><p> Nagrade će biti poznate u subotu , kada će se u kinu »Europa« u 22 sata i dodijeliti najboljim filmovima iz natjecanja ,
9.13
#123823458,doc#243237,vj20100605kom04 u svemir , bušiti morska dna , drugo je pitanje mogu li se naći rješenja kada se pojave problemi . U slučaju Meksičkog zaljeva pokazalo se da baš i nema pravih
9.13
#123814902,doc#243220,vj20100604van03,pn . </head><head> Zbog teške ekonomske situacije u kojoj se nalaze , europske su vlade vrlo oprezne kada je riječ o donesenim zaključcima </head> <div1> <p> Ministri Europske unije su tijekom sastanka Vijeća za energetiku
9.13
#123814862,doc#243219,vj20100604van02 rješenja spora oko imena . Kao realističan datum , spominje se i prosinac , do kada bi grčka financijska kriza trebala dobiti rasplet . </p> </div1> Bojan al Pinto-Brkić bojan .alpinto@vjesnik .hr
9.13
#123812433,doc#243212,vj20100604sss02 dogodilo ubojstvo , javljaju belgijski elektronički mediji . Pucnjava se dogodila na kraju sudske rasprave kada je nepoznati muškarac izvadio pištolj i pucao u sutkinju i sudskog tajnika . Ubojstvo se
9.13
#123804838,doc#243197,vj20100604pis02 dobili su još kćer Jennifer i sina Geoffreyja , pa glumica ističe da je , kada se cijela obitelj okupi na jednom mjestu , to na granici kaosa . No Julie
9.13
#123800571,doc#243190,vj20100604kul01 i na festivalu animiranoga filma u Annecyju . </p><p> Nagrade će biti poznate u subotu , kada će se u kinu »Europa« u 22 sata i dodijeliti najboljim filmovima iz natjecanja ,
9.13
#123799662,doc#243189,vj20100604kom03 najavljuje mogući godišnji rast od tri do četiri posto . U ovom su trenutku , kada je Europa u pitanju , dva krizna žarišta : islandski vulkan Eyjafjallajokull dosad je uzeo
9.13
#123794086,doc#243176,vj20100603van04 aktivista koji su ranjeni prilikom sukoba su hospitalizirani u Izraelu i bit će pušteni tek kada im se zdravstveno stanje poboljša . Izraelske su vlasti izjavile da će ispitati svakog aktivisti
9.13
#123787303,doc#243162,vj20100603spo05 podrška svojoj momčadi . </p><p> U to smo se mogli uvjeriti na lanjskom Kupu konfederacija , kada je JAR dogurao do polufinala , a tamo vrlo tijesno izgubio od kasnijih pobjednika Brazilaca
9.13
#123777175,doc#243143,vj20100603crn08 kojima bi potkrijepio svoje tvrdnje obrazložio tvrdeći da su ti dokumenti ostali u njegovu stolu kada je napuštao dužnost 2004 . godine , pa zbog toga nije mogao do njih . </p>
9.13
#123776746,doc#243142,vj20100603crn07 na policajca </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> - Policija je silom morala smirivati D . K . (42) kada je u utorak oko 0 .40 sati nasrnuo na policajca u kući u Ulici Ante
9.13
#123775313,doc#243137,vj20100603crn02 razgovoru s policijom Fedor Džamonja sjetio se da je isti slučaj imao i prošle godine kada mu je jedan kupac također na procjenu donio isto djelo . Kada je utvrdio da
9.13
#123772551,doc#243131,vj20100602van04 aktivista koji su ranjeni prilikom sukoba su hospitalizirani u Izraelu i bit će pušteni tek kada im se zdravstveno stanje poboljša . Izraelske su vlasti izjavile da će ispitati svakog aktivisti
9.13
#123765768,doc#243117,vj20100602spo05 podrška svojoj momčadi . </p><p> U to smo se mogli uvjeriti na lanjskom Kupu konfederacija , kada je JAR dogurao do polufinala , a tamo vrlo tijesno izgubio od kasnijih pobjednika Brazilaca
9.13
#123755154,doc#243097,vj20100602crn08 kojima bi potkrijepio svoje tvrdnje obrazložio tvrdeći da su ti dokumenti ostali u njegovu stolu kada je napuštao dužnost 2004 . godine , pa zbog toga nije mogao do njih . </p>
9.13
#123754725,doc#243096,vj20100602crn07 na policajca </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> - Policija je silom morala smirivati D . K . (42) kada je u utorak oko 0 .40 sati nasrnuo na policajca u kući u Ulici Ante
9.13
#123753292,doc#243091,vj20100602crn02 razgovoru s policijom Fedor Džamonja sjetio se da je isti slučaj imao i prošle godine kada mu je jedan kupac također na procjenu donio isto djelo . Kada je utvrdio da
9.13
#123749804,doc#243082,vj20100601van01 aktivista koji su ranjeni prilikom sukoba su hospitalizirani u Izraelu i bit će pušteni tek kada im se zdravstveno stanje poboljša . Izraelske su vlasti izjavile da će ispitati svakog aktivisti
9.13
#123747885,doc#243076,vj20100601spo08 protekloj sezoni bio najbolji strijelac Bundeslige s 22 gola , dok je sezonu ranije , kada su osvojili naslov prvaka , bio strijelac 26 pogodaka . S Wolfsburgom ga ugovor veže
9.13
#123746985,doc#243074,vj20100601spo06 a povijest nam govori da se takva prednost jako teško dostiže . U 33 situacije kada je nositelj poveo s 2-0 u finalu , čak 31 su osvojili Stanley kup .
9.13
#123745654,doc#243071,vj20100601spo03 podrška svojoj momčadi . </p><p> U to smo se mogli uvjeriti na lanjskom Kupu konfederacija , kada je JAR dogurao do polufinala , a tamo vrlo tijesno izgubio od kasnijih pobjednika Brazilaca
9.13
#123733695,doc#243046,vj20100601crn01 razgovoru s policijom Fedor Džamonja sjetio se da je isti slučaj imao i prošle godine kada mu je jedan kupac također na procjenu donio isto djelo . Kada je utvrdio da
9.13
#123729153,doc#243035,vj20100530sss04 znam kako bih mogao i dalje obavljati svoj važan posao na proračunu i kontroli troškova kada sam suočen s privatnim i javnim posljedicama nedavnih otkrića« , rekao je državni tajnik u
9.13
#123723182,doc#243024,vj20100530spo01 se priča o mogućem dolasku našeg reprezentativca u Chelsea . Već je prošlog ljeta , kada je Srna svoj Šahtar predvodio do najvećeg uspjeha u klupskoj povijesti , pobjede u Kupu
9.13
#123716524,doc#243012,vj20100530kul01 sam sreću da sam u Švicarskoj mogla naći financijsku pomoć za svoj film jer i kada nije tehnički kompliciran , film ne može nastati bez novca . </p><p> Koji je zapravo bio
9.13
#123713451,doc#243005,vj20100530crn05 nalazila i dvojica policajaca izvan službe koji su pružali pomoć u gašenju požara , a kada su uočili kradljivca , potrčali su za njim . Ubrzo su ga uhvatili bez uporabe
9.13
#123711617,doc#243001,vj20100530crn01 , kao i za vožnju pod utjecajem alkohola . </p><p> Sve je počelo oko dva sata kada su na B . V . ispred kafića iz zasad nepoznatog razloga nasrnula trojica nepoznatih
9.13
#123699902,doc#242975,vj20100529pis04 definirati starenje kao bolest </head> <div1> <p> U srednjem se vijeku smatralo se da je čovjek star kada je navršio 40 godina . Iako nam je zvučalo nevjerojatno i smiješno kada smo čuli
9.13
#123697283,doc#242971,vj20100529kul08 je sklona , no problem je očit i s njim se nije lako nositi osobito kada ga okolina uporno čini još većim . On ima Downov sindrom , no unatoč tome
9.13
#123689347,doc#242962,vj20100529kom03 scenama masakra . Za proteklih dvadesetak godina , od početka devedesetih godina prošlog stoljeća , kada je i na području bivše Jugoslavije eskaliralo nasilje , u Alžiru su počinjeni nezamislivi zločini
9.13
#123688416,doc#242961,vj20100529kom02 « </p><p> Unatoč takvoj ustavnoj dikciji , koja je u Ustavu od reforme 2000 . godine kada je dotadašnji polupredsjednički sustav (u kome je predsjednik Republike , u uvjetima kad je njegova
9.13
#123678389,doc#242935,vj20100528spo05 i napadač . Svi se oni u Puli očekuju do 14 . lipnja , za kada je zakazana i prozivka . Okvirni je plan krenuti s 22 igrača i tri vratara
9.13
#123676576,doc#242931,vj20100528spo01 <p> ZAGREB - Uefin program u petak u Ženevi počeo je u 9 . 30 sati kada su predstavnici zemalja kandidata pripremili završnu formalnu prezentaciju . Na pozornicu su prvo istupili Turci
9.13
#123672771,doc#242926,vj20100528pis03 definirati starenje kao bolest </head> <div1> <p> U srednjem se vijeku smatralo se da je čovjek star kada je navršio 40 godina . Iako nam je zvučalo nevjerojatno i smiješno kada smo čuli
9.13
#123670537,doc#242923,vj20100528kul08 . Projekt će kulminaciju doživjeti 2014 . godine na godišnjoj skupštini EFA-e u Beogradu , kada će se vidjeti koji su konkretni rezultati uspjeli biti ostvareni na temelju toga dokumenta . </p>
9.13
#123668188,doc#242918,vj20100528kul03 je sklona , no problem je očit i s njim se nije lako nositi osobito kada ga okolina uporno čini još većim . On ima Downov sindrom , no unatoč tome
9.13
#123651015,doc#242878,vj20100527kul05 što ga je Rabe vodio tijekom masakra u Nankingu 1937 . godine , i tek kada sam ga pročitao , shvatio sam o čemu je riječ i koliko je iznimna osoba
9.13
#123647249,doc#242872,vj20100527kom02 o stanju u regiji . Americi je vrlo važno da ima pouzdanog partnera , pogotovo kada dođe na red goruće pitanje stabilizacije jugoistoka , od BiH nadalje . </p><p> Da nije bilo
9.13
#123637838,doc#242847,vj20100526spo06 u početnoj postavi , Anelka , vjeruje da Francuzi mogu ponoviti rezultat iz Njemačke , kada su , podsjetimo , izgubili u finalu protiv Italije . </p><p> »Imam osjećaj da smo dovoljno
9.13
#123634565,doc#242841,vj20100526pis03 ponašanjem . Nekad pomogne , nekad i ne« , otkriva Simon . Također smatra da kada se netko tako osjeća , ne smije staviti lažan osmijeh na lice , nego hrabro
9.13
#123628817,doc#242831,vj20100526kul01 što ga je Rabe vodio tijekom masakra u Nankingu 1937 . godine , i tek kada sam ga pročitao , shvatio sam o čemu je riječ i koliko je iznimna osoba
9.13
#123627134,doc#242828,vj20100526kom01 početka uvjeravati da je euro koristio svima . Barroso kaže da je Njemačka veliki pobjednik kada je euro u pitanju , jer je imala možda i najveće koristi od zajedničke valute
9.13
#123621840,doc#242812,vj20100525van01 je pohvalila Kinu zbog podupiranja oštrih UN-ovih sankcija namijenjenih Iranu te je zatražila istu podršku kada je riječ o Sjevernoj Koreji . Naime , Bijela kuća je u ponedjeljak podržala odluku
9.13
#123586021,doc#242732,vj20100524crn02 bilo u Biogradu gdje je na gradskoj rivi izbila masovna tučnjava koja se smirila tek kada je policajac pucao u zrak . Epilog je jedan teško i jedan lakše ozlijeđen sudionik
9.13
#123585850,doc#242731,vj20100524crn01 izvješću , koje je medijima poslano tek u nedjeljno predvečerje , do nesreće je došlo kada je vozačica kotačima automobila zahvatila rub ceste , zbog čega je automobil naglo skrenuo izvan
9.13
#123579726,doc#242717,vj20100523spo06 Protiv Meksika u prvoj utakmici na natjecanju , kao i protiv Ekvadora u zadnjoj , kada su Jozićevi momci i dalje bili u igri , Hrvatska je izgubila s minimalnih 0-1
9.13
#123565301,doc#242697,vj20100523kom02 posve malu , objašnjavajući im strpljivo koliko je važno što su prisutni , iako će kada jednom budu pokušavali razumjeti sadržaj fotografije oni to teško dokučiti . Ironija nije kvalitetno pogonsko
9.13
#123550800,doc#242667,vj20100522spo04 nije to jedina Interova snaga . Protiv Barcelone u prvom polufinalu Inter je dokazao kako kada to hoće prema naprijed može igrati jako moćno . </p><p> U igri prema naprijed , naravno
9.13
#123546347,doc#242660,vj20100522pis03 , a njihova publika može biti sigurna da se njezin naziv neće obistiniti , barem kada je Nola na hrvatskoj glazbenoj sceni u pitanju . </p> </div1> Dženeta Čokić <head> Poruke u kretnjama </head>
9.13
#123535682,doc#242646,vj20100522kom02 posve malu , objašnjavajući im strpljivo koliko je važno što su prisutni , iako će kada jednom budu pokušavali razumjeti sadržaj fotografije oni to teško dokučiti . Ironija nije kvalitetno pogonsko
9.13
#123533421,doc#242643,vj20100522crn07 je suprugu psihički i fizički zlostavljao dulji niz godina . Sve je kulminiralo u srijedu kada je osumnjičeni ponovno fizički nasrnuo na suprugu , a nasilje je prekinuo sin koji je
9.13
#123531983,doc#242639,vj20100522crn03 Prva akcija , u kojoj je zaplijenjen heroin , počela je još 13 . svibnja kada je u popodnevnim satima na području Maksimira uhićen V . Đ . (29) . Naime
9.13
#123523364,doc#242616,vj20100521spo01 nije to jedina Interova snaga . Protiv Barcelone u prvom polufinalu Inter je dokazao kako kada to hoće prema naprijed može igrati jako moćno . </p><p> U igri prema naprijed , naravno
9.13
#123520490,doc#242612,vj20100521pis02 , a njihova publika može biti sigurna da se njezin naziv neće obistiniti , barem kada je Nola na hrvatskoj glazbenoj sceni u pitanju . </p> </div1> Dženeta Čokić <head> Poruke u kretnjama </head>
9.13
#123518240,doc#242610,vj20100521kul08 francuski uhvatila se Brankica Radić . Nakon ovog predstavljanja s nestrpljenjem možemo očekivati uzvratni posjet kada će časopisi biti predstavljeni u Francuskom veleposlanstvu u Zagrebu . [I . Kotarac] </p> </div1> <p> [Indeks] </p>
9.13
#123512296,doc#242598,vj20100521crn07 je suprugu psihički i fizički zlostavljao dulji niz godina . Sve je kulminiralo u srijedu kada je osumnjičeni ponovno fizički nasrnuo na suprugu , a nasilje je prekinuo sin koji je
9.13
#123510858,doc#242594,vj20100521crn03 Prva akcija , u kojoj je zaplijenjen heroin , počela je još 13 . svibnja kada je u popodnevnim satima na području Maksimira uhićen V . Đ . (29) . Naime
9.13
#123504830,doc#242577,vj20100520spo07 više od 30 poena , nije imao razloga za nezadovoljstvo . </p><p> »Puno je lakše igrati kada imate nekoga tko će završiti akciju na pravi način . Mislim da nam odlično leži
9.13
#123503069,doc#242573,vj20100520spo03 . Mladi »kockasti« bili su bolja momčad od Slovačke , pogotovo u prvom dijelu , kada su odigrali vrlo dobro , no na kraju je utakmica završila podjelom bodova . </p><p> Hrvatska
9.13
#123502110,doc#242571,vj20100520spo01 Dinamo od njih apsolutno ništa ne traži . Nikad oni više neće dobiti nijedan dopis kada je u pitanju ovaj stadion . Želimo da nas izuzmu od odgovornosti za ovu sramotu
9.13
#123501012,doc#242570,vj20100520pis03 je i lomljivo , ali se lako održava i može se neprekidno koristiti pet godina kada dolazi do svojevrsna zasićenja materijala . Tada je uputno posuđe zamijeniti novim . U starom
9.13
#123492390,doc#242553,vj20100520crn05 listić tada je predao zaposlenici J . D . i uredno ga platio , a kada je vidio da je u prostorijama kladionice još uvijek gužva ponovno se vratio do panoa
9.13
#123484681,doc#242533,vj20100519spo06 , zdravlje je najvažnije . Tek nakon novih pregleda i konzultacija s liječnicima odlučit će kada će se vratiti na terene . </p><p> Zdravstveni karton hrvatskih tenisača u ovom je trenutku svakako
9.13
#123482759,doc#242529,vj20100519spo02 biti dio jednog od najvećih transfera . Izgleda da nas ponovno očekuje zanimljivo ljeto , kada su u pitanju transferi , koje bi nakon svjetske smotre moglo biti i zanimljivije ,
9.13
#123475426,doc#242517,vj20100519kul01 , pozvao me 2005 . godine da sviramo zajednički prvi koncert u Hrvatskome glazbenom zavodu kada je orkestar predstavljen javnosti . Veliko mi je zadovoljstvo kontinuirano surađivati s njima , kao
9.13
#123465761,doc#242492,vj20100518spo05 , kao što su , čini se , čvrsto odlučili kazniti svaku vrstu neprimjerenog ponašanja kada je u pitanju rad kluba . Zabrana ulaska u klupske prostorije napadaču na Gorana Vučevića
9.13
#123464279,doc#242489,vj20100518spo02 i Dejan Lovren , inače seniorski reprezentativci . To se najbolje moglo vidjeti prošle jeseni kada je Hrvatska u prvom okršaju protiv Slovaka slavila u gostima . </p><p> Tada je važnu ulogu
9.13
#123459197,doc#242482,vj20100518kul06 djelotvorno iskazala namjere . Nakon otkazana dolaska 2003 . na stadion u Velikoj Gorici - kada je prodano samo šest tisuća ulaznica u sezoni mnogih sličnih otkazivanja - pred pet puta
9.13
#123454994,doc#242476,vj20100518kom03 . Da fakulteti ipak nekako moraju zaraditi , znamo odavno , iako ove godine - kada država plaća studij svima koji se upišu - fakulteti ne ostaju kratki za školarine .
9.13
#123453843,doc#242474,vj20100518kom01 slučaju provode Uskok i DORH . Naime , da je kojim slučajem Nobilo u pravu kada tvrdi da je u spomenutom slučaju na djelu politički progon , ili pak da su
9.13
#123451833,doc#242469,vj20100518crn04,pn 12 godina zbog ubojstva Simkea </head><head> Presuda Županijskog suda u Rijeci . Do ubojice se došlo kada su neki od očevidaca pokrenuli na Facebooku grupu i zatražili da se pronađe krivac za
9.13
#123451793,doc#242468,vj20100518crn03 koji ističe da im se tako što još nikada nije dogodilo te da su , kada su doznali za taj slučaj , odmah o svemu obavijestili nadležne službe . </p> </div1> Maja
9.13
#123443894,doc#242449,vj20100517spo05 a veliki utjecaj na to imat će i ždrijeb natjecanja . </p><p> »Bilo bi jako dobro kada bih izbjegao Španjolce . Ali , to će biti nemoguća misija jer će ih na
9.13
#123433364,doc#242433,vj20100517kul02 djelotvorno iskazala namjere . Nakon otkazana dolaska 2003 . na stadion u Velikoj Gorici - kada je prodano samo šest tisuća ulaznica u sezoni mnogih sličnih otkazivanja - pred pet puta
9.13
#123428078,doc#242423,vj20100517crn03,pn : Krunski svjedok bolestan , prikazane snimke nadzornih kamera </head><head> Zagrebačko suđenje nastavlja se u srijedu kada bi krunski svjedok Marjanović trebao iza zatvorenih vrata nastaviti odgovarati na pitanja obrane i sudskog
9.13
#123425844,doc#242416,vj20100516van04,pn u Egeju . </p> </div1> Petra Kostanjšak <head> Tajland : Bangkok postao ratna zona </head><head> Od četvrtka navečer kada je došlo do erupcije nasilja ubijene su najmanje dvije osobe a ranjeno 20-ak , među
9.13
#123420250,doc#242403,vj20100516spo05 će se događati u sljedeća dva tjedna , točnije do 31 . svibnja , do kada HNS Europskom nogometnom savezu (Uefa) mora poslati konačni popis klubova koji će od ljeta igrati
9.13
#123411499,doc#242389,vj20100516kul07 i mijenja ime u Dječje kazalište Dubrava , koje je zadržalo do današnjih dana , kada djeluje u sklopu Narodnoga sveučilišta Dubrava . </p><p> Svakako treba naglasiti da je upravo Dječje kazalište
9.13
#123402057,doc#242375,vj20100516crn05 namještao poslove jednome jednome trgovačkome društvu . Leskovara je uhićen u akciji Uskoka i policiji kada je u jednome zagrebačkome lokalu od poduzetnika primio 10 .000 kuna , koje je policija
9.13
#123398618,doc#242366,vj20100515van04,pn u Egeju . </p> </div1> Petra Kostanjšak <head> Tajland : Bangkok postao ratna zona </head><head> Od četvrtka navečer kada je došlo do erupcije nasilja ubijene su najmanje dvije osobe a ranjeno 20-ak , među
9.13
#123393024,doc#242353,vj20100515spo05 će se događati u sljedeća dva tjedna , točnije do 31 . svibnja , do kada HNS Europskom nogometnom savezu (Uefa) mora poslati konačni popis klubova koji će od ljeta igrati
9.13
#123384443,doc#242339,vj20100515kul07 i mijenja ime u Dječje kazalište Dubrava , koje je zadržalo do današnjih dana , kada djeluje u sklopu Narodnoga sveučilišta Dubrava . </p><p> Svakako treba naglasiti da je upravo Dječje kazalište
9.13
#123375001,doc#242325,vj20100515crn05 namještao poslove jednome jednome trgovačkome društvu . Leskovara je uhićen u akciji Uskoka i policiji kada je u jednome zagrebačkome lokalu od poduzetnika primio 10 .000 kuna , koje je policija
9.13
#123371562,doc#242316,vj20100514van03,pn u Egeju . </p> </div1> Petra Kostanjšak <head> Tajland : Bangkok postao ratna zona </head><head> Od četvrtka navečer kada je došlo do erupcije nasilja ubijene su najmanje dvije osobe a ranjeno 20-ak , među
9.13
#123365799,doc#242302,vj20100514spo02 će se događati u sljedeća dva tjedna , točnije do 31 . svibnja , do kada HNS Europskom nogometnom savezu (Uefa) mora poslati konačni popis klubova koji će od ljeta igrati
9.13
#123357959,doc#242289,vj20100514kul05 i mijenja ime u Dječje kazalište Dubrava , koje je zadržalo do današnjih dana , kada djeluje u sklopu Narodnoga sveučilišta Dubrava . </p><p> Svakako treba naglasiti da je upravo Dječje kazalište
9.13
#123354378,doc#242283,vj20100514kom02 je to njihova strateška odrednica , a to se jednako ticalo jugoistoka Europe kao i kada je riječ o Turskoj . Službeni London nema razrađen neki tajni plan o proširenju .
9.13
#123353873,doc#242282,vj20100514kom01 takva situacija i u Njemačkoj , koja je ipak europski gospodarski div s primjerenom disciplinom kada je u pitanju trošenje državnog novca , onda ne iznenađuje što su i brojne druge
9.13
#123351800,doc#242277,vj20100514crn04 namještao poslove jednome jednome trgovačkome društvu . Leskovara je uhićen u akciji Uskoka i policiji kada je u jednome zagrebačkome lokalu od poduzetnika primio 10 .000 kuna , koje je policija
9.13
#123339237,doc#242246,vj20100513kul04 književnog djela . Kako otkriva slikar , radi se o autobiografskoj priči iz vremena rata kada je kao dječak morao otići iz Vodica , no jedino o čemu je razmišljao u
9.13
#123332590,doc#242232,vj20100512van08 za trgovinu ili za skladištenje na makedonsko-kosovskoj granici , kao što je nedavno bio slučaj kada je na granici prema Kosovu policija otkrila veću količinu oružja i također se sukobila sa
9.13
#123327868,doc#242217,vj20100512spo07 loša izdanja ovog proljeća . No , teško je očekivati bodove protiv jake Lokomotive , kada u Zaprešiću bodove nisu osvajali ni protiv mnogo slabijih sastava , poput sesvetske Croatije . </p>
9.13
#123319199,doc#242198,vj20100512kom02 brzo , slom bi bio neizbježan . No ta je situacija pokazala da se , kada zaprijeti realna opasnost , i Europljani unatoč velikoj birokraciji i složenom mehanizmu odlučivanja mogu dogovoriti
9.13
#123317200,doc#242194,vj20100512crn03 policija morala smiriti uz uporabu sile . </p><p> Sve je počelo u utorak oko 20 sati kada je pijani I . G . u kafiću maltretirao ostale goste . Kada su ga
9.13
#123316967,doc#242193,vj20100512crn02 . </p><p> Policijska akcija počela je u utorak u ranim jutarnjim satima na području naselja Siget kada je policija temeljem ranijih saznanja da se bavi preprodajom droge zaustavila i legitimirala G .
9.13
#123315687,doc#242188,vj20100511van05 mandat su obilježili skandali , optužbe za nepravilnosti i lažiranje izbora , zemlju je preuzela kada je 2001 . svrgnut tadašnji predsjednik , pobijedila je na izborima 2004 . te nakon
9.13
#123312686,doc#242180,vj20100511sss03,pn rudnik u kojem su poginula 43 rudara </head><head> Više od 350 rudara bilo je pod zemljom kada su dvije eksplozije tijekom vikenda pogodile rudnik , 3000 kilometara istočno od Moskve </head> <div1> <p> MOSKVA </p>
9.13
#123312526,doc#242179,vj20100511sss02 prijevremena smrt . »Ljudi bi trebali pokušati ograničiti vrijeme provedeno izvan zatvorenog prostora , osobito kada znaju da je u zraku velika količina štetnih čestica . To se osobito odnosi na
9.13
#123300721,doc#242158,vj20100511kom03 u sustav , pa bi se opet netko mogao zapitati u kakvoj to državi živimo kada školski udžbenici završavaju na Uskoku . No , sve je to samo potvrda da je
9.13
#123294391,doc#242139,vj20100510sss07 opasnost od tsunamija kazao je kako se očekuje da val bude niži od jednoga metra kada stigne do obale . [Hina] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p><p> VRH TEKSTA </p><p> [Događaji] </p><p> [Svijet] </p><p> [Teme
9.13
#123291494,doc#242130,vj20100510spo06 se i prvi favoriti - Rusi . Slovaci su pali tek u posljednjoj minuti , kada su krenuli na sve ili ništa . Pri rezultatu 2-1 za Rusiju su izvukli vratara
9.13
#123289403,doc#242126,vj20100510spo02 znaju , bila dominantna kroz cijelu sezonu . </p><p> »Ne možeš reći da nisi ispunio cilj kada u finalu izgubiš od Barcelone . To je momčad koja je imala najbolji omjer u
9.13
#123285646,doc#242120,vj20100510pis02 što loše . Suprotno uvriježenu mišljenju da se ta malena bića emocionalno počinju razvijati tek kada počnu govoriti i hodati , mališani čak i u najranijoj životnoj dobi znaju prepoznati poštuju
9.13
#123285193,doc#242119,vj20100510pis01 to usudili , fizički ih je kažnjavao . Za oca koji je umro od aidsa kada joj je bilo 13 godina , doznala je da je , iako je bio u
9.13
#123279295,doc#242111,vj20100510kul01 i odgovor na pitanje zašto na hrvatskoj umjetničkoj sceni tržište umjetnina ne funkcionira , pogotovo kada je riječ o prodaji radova umjetnika mlađega naraštaja . Cijene su jednostavno previsoke i nerealne
9.13
#123279075,doc#242110,vj20100510kom03 do potrošača . </p><p> Ne bi se , naime , smjelo dopustiti ponavljanje karlovačkog slučaja , kada je nekad dovršeni plinovod godinama čekao gradnju distribucijske mreže . Zato je dobro da su
9.13
#123277625,doc#242108,vj20100510kom01 . Kultura se uvijek smatrala duhovnom vrijednošću . I u ovo teško recesijsko vrijeme , kada se sve teže ostvaruju materijalna dobra , kada je cijeli svijet u financijskoj , a
9.13
#123277347,doc#242107,vj20100510crn08 slučaj nije prijavio nitko od odgovornih iz noćnoga kluba , već liječnici iz splitske bolnice kada se mladić pojavio zatraživši liječničku pomoć zbog rane iz vatrenog oružja na natkoljenici lijeve noge
9.13
#123276512,doc#242105,vj20100510crn06 se na oko 20 .000 kuna . </p><p> Akcija je počela u subotu u parku Ribnjak kada je oko dva sata policija zaustavila dvadesetosmogodišnjaka želeći ga legitimirati . Odmah potom mladić je
9.13
#123274163,doc#242099,vj20100509van08 liberalnim demokratima koji u ovom času drže ključeve nove vlade . </p><p> Prema britanskom Ustavu , kada parlament nema jasnu većinu , premijer prvi dobiva priliku da pokuša složiti novu vladu .
9.13
#123267944,doc#242084,vj20100509spo07 Mladost dotakla dno , ali i podigla se iz ponora . Kriza je bila najdublja kada je izgubila od Primorja u 6 . veljače 9-10 , a novi uspon počeo je
9.13
#123261891,doc#242075,vj20100509pis04 , kao i njegovu arhitekturu obilježili su najrazličitiji utjecaji . Naime , 1842 . godine kada je Kina bila zatvorena za strana ulaganja , Shanghai je bio jedini grad u koji
9.13
#123248162,doc#242052,vj20100508van08 liberalnim demokratima koji u ovom času drže ključeve nove vlade . </p><p> Prema britanskom Ustavu , kada parlament nema jasnu većinu , premijer prvi dobiva priliku da pokuša složiti novu vladu .
9.13
#123241145,doc#242035,vj20100508spo05 Mladost dotakla dno , ali i podigla se iz ponora . Kriza je bila najdublja kada je izgubila od Primorja u 6 . veljače 9-10 , a novi uspon počeo je
9.13
#123236294,doc#242028,vj20100508pis04 , kao i njegovu arhitekturu obilježili su najrazličitiji utjecaji . Naime , 1842 . godine kada je Kina bila zatvorena za strana ulaganja , Shanghai je bio jedini grad u koji
9.13
#123220985,doc#242000,vj20100507van01 liberalnim demokratima koji u ovom času drže ključeve nove vlade . </p><p> Prema britanskom Ustavu , kada parlament nema jasnu većinu , premijer prvi dobiva priliku da pokuša složiti novu vladu .
9.13
#123216994,doc#241989,vj20100507spo04 Mladost dotakla dno , ali i podigla se iz ponora . Kriza je bila najdublja kada je izgubila od Primorja u 6 . veljače 9-10 , a novi uspon počeo je
9.13
#123212652,doc#241983,vj20100507pis03 , kao i njegovu arhitekturu obilježili su najrazličitiji utjecaji . Naime , 1842 . godine kada je Kina bila zatvorena za strana ulaganja , Shanghai je bio jedini grad u koji
9.13
#123208817,doc#241976,vj20100507kul04 na nagovor maestra Milana Horvata , koji je s njom nastupio u Sloveniji , i kada je čuo za taj program , zahtjevan s obzirom na duboki glas , predložio mi
9.13
#123205942,doc#241971,vj20100507kom02 Bruxelles , međutim , želi vidjeti i rezultate pa i s tom činjenicom treba računati kada i poglavlje 23 . bude otvoreno . </p><p> Kako sada stoje stvari , to će se
9.13
#123195856,doc#241942,vj20100506spo02 14 od tih 18 došlo je nakon asistencije Kanađanina . Tome možemo dodati i da kada Nasha nije bilo na terenu , on nije zabilježio niti jedno jedino zakucavanje . U
9.13
#123190752,doc#241933,vj20100506kul01 na nagovor maestra Milana Horvata , koji je s njom nastupio u Sloveniji , i kada je čuo za taj program , zahtjevan s obzirom na duboki glas , predložio mi
9.13
#123188570,doc#241930,vj20100506kom01,pn .hr </p><p> © Vjesnik - All Rights Reserved . </p><head> Grčko ropstvo duga </head><head> A što će biti kada milijuni ljudi shvate da pomoć izvana ima cijenu . Strane banke će pomoći Grčkoj jer
9.13
#123161055,doc#241859,vj20100504spo01 da igra bude atraktivna , da gledatelji vide potez kakvog je Alispahić pokazao protiv Karlovca kada je škaricama zabio pogodak . « </p><p> Nakon dugo vremena na raspolaganju će imati kompletan igrački
9.13
#123154178,doc#241846,vj20100504kul01 i Riječani , uvijek otvoren prema novom i drukčijem i spreman na izazove . </p><p> »Danas kada Rijeka zaista živi u bogatstvu različitih kulturnih ideja i projekata od onih tradicionalnih do alternativnih
9.13
#123152718,doc#241843,vj20100504kom01 da borba protiv korupcije nema stranačkog predznaka , te da se premijerka Kosor ne šali kada kaže da u Hrvatskoj , u tom pitanju , više nema nedodirljivih . Od tog
9.13
#123132588,doc#241799,vj20100503kom02 , uz stalne prijetnje . Treba se samo sjetiti , na sreću neuspjelog , pokušaja kada je pred Božić mladi Nigerijac želio srušiti zrakoplov koji je iz Amsterdama letio u SAD
9.13
#123131760,doc#241798,vj20100503kom01 Bugarska 2019 . Dakle , do 2020 . godine Hrvatska , bez obzira na to kada će biti primljena u EU , nema nikakve šanse upisati ikoji grad na listu Europskih
9.13
#123129885,doc#241791,vj20100503crn02 u Zagrebačkoj ulici u Lekeniku . Nepoznati muškarac fizički je napao tridesetogodišnjeg mještanina , a kada je muškarac pao na tlo napadač ga je nastavio udarati rukama i nogama po tijelu
9.13
#123117000,doc#241766,vj20100502pis01 ističe dr . John Rubin predsjednik Britanskog društva za glas , treba paziti na to kada govorimo nekome tko je udaljen od nas metar i pol . Jednako tako za glas
9.13
#123109200,doc#241755,vj20100502kom02 s ovlaštenim čitanjem inspekcijskog pravorijeka , ali se incident u hipu pretvorio u pravu priču kada su se radnici , dakle oni koji su plaćeni za svoj rad , a ne
9.13
#123106642,doc#241749,vj20100502crn04 se dugo vremena nalazio u bijegu u zemljama EU-a , a uhićen je na granici kada je iz Njemačke pokušao preći u Austriju , te izručen Hrvatskoj koja je tada za
9.13
#123106288,doc#241748,vj20100502crn03 cesti pokraj Žumberka . </p><p> Prema prvim informacijama , pretpostavlja se da je do tragedije došlo kada je tridesetšestogodišnja vozačica u zavoju izgubila nadzor nad osobnim automobilom i sletjela s ceste u
9.13
#123105223,doc#241746,vj20100502crn01 je ozlijeđen , najvjerojatnije je izgubio oko i pukao mu je bubnjić u uhu , kada mu je jedan od navijača NK Dinama u subotu navečer oko 21 sat na sjevernoj
9.13
#123104021,doc#241743,vj20100501van06 će se muslimanke kazniti ako u javnosti imaju prekriveno lice stupit će na snagu tek kada ga potvrdi i gornji dom belgijskog parlamenta , Senat . S obzirom na političku krizu
9.13
#123100759,doc#241735,vj20100501sss06,pn <head> Osmorica muškaraca ustrijeljena su u isto vrijeme u jednom baru u srijedu rano ujutro , kada je skupina napadača upala u lokal i odvojila žrtve od ostalih gostiju prije nego ih
9.13
#123098236,doc#241730,vj20100501sss01 Svjetske izložbe EXPO 2010 u Šangaju . </p><p> Službeno svečano otvaranje održano je u petak , kada je svečanosti nazočilo više od 20 čelnika država ili vlada . </p><p> Kineski predsjednik Hu Jintao
9.13
#123096955,doc#241726,vj20100501spo05 prve utakmice i u tome su uspjeli . Nije Inter igrao kao prije tjedan dana kada je oduševio europsku javnost . Nije Inter igrao ni kao u Londonu u uzvratnoj utakmici
9.13
#123095975,doc#241724,vj20100501spo03 sad i koliko moglo biti drukčije ? Hajduk je mislima sigurno više u sljedećoj srijedi kada će u uzvratnu finala Kupa protiv Šibenika na Šubićevcu loviti svoj prvi trofej nakon pola
9.13
#123092840,doc#241719,vj20100501pis04 uspješan film , pogotovo ako se ta zabava na tržištu pojavi u pravom trenutku , kada su mlađi igrači još pod dojmom sedme umjetnosti . Jedan je od takvih primjera »Kung
9.13
#123090414,doc#241716,vj20100501pis01 veća nego što je , primjerice , u Švedskoj bilo sredinom 18 . stoljeća , kada nije bilo antibiotika koji su spašavali živote , pokazala je studija . Glavni je uzrok
9.13
#123088835,doc#241711,vj20100501kul04 odbora pulskog Sajma knjiga . </p><p> Nakon uručenja Kiklopa , koji nije mogao primiti u prosincu kada zbog bolesti nije bio u mogućnosti nazočiti pulskome Sajmu knjiga , Žmegač je podsjetio na
9.13
#123084200,doc#241705,vj20100501kom02 s ovlaštenim čitanjem inspekcijskog pravorijeka , ali se incident u hipu pretvorio u pravu priču kada su se radnici , dakle oni koji su plaćeni za svoj rad , a ne
9.13
#123080551,doc#241697,vj20100501crn02 im je cilj riješiti tri pitanja : otkriti motiv ubojstva i samoubojstva , točno vrijeme kada je došlo do tragičnog događaja te kako su otac ili sin došli u posjed nelegalnog
9.13
#123077699,doc#241690,vj20100430van03 će se muslimanke kazniti ako u javnosti imaju prekriveno lice stupit će na snagu tek kada ga potvrdi i gornji dom belgijskog parlamenta , Senat . S obzirom na političku krizu
9.13
#123075768,doc#241685,vj20100430sss05,pn <head> Osmorica muškaraca ustrijeljena su u isto vrijeme u jednom baru u srijedu rano ujutro , kada je skupina napadača upala u lokal i odvojila žrtve od ostalih gostiju prije nego ih
9.13
#123072624,doc#241677,vj20100430spo05 prve utakmice i u tome su uspjeli . Nije Inter igrao kao prije tjedan dana kada je oduševio europsku javnost . Nije Inter igrao ni kao u Londonu u uzvratnoj utakmici
9.13
#123071644,doc#241675,vj20100430spo03 sad i koliko moglo biti drukčije ? Hajduk je mislima sigurno više u sljedećoj srijedi kada će u uzvratnu finala Kupa protiv Šibenika na Šubićevcu loviti svoj prvi trofej nakon pola
9.13
#123068509,doc#241670,vj20100430pis04 uspješan film , pogotovo ako se ta zabava na tržištu pojavi u pravom trenutku , kada su mlađi igrači još pod dojmom sedme umjetnosti . Jedan je od takvih primjera »Kung
9.13
#123066083,doc#241667,vj20100430pis01 veća nego što je , primjerice , u Švedskoj bilo sredinom 18 . stoljeća , kada nije bilo antibiotika koji su spašavali živote , pokazala je studija . Glavni je uzrok
9.13
#123064504,doc#241662,vj20100430kul04 odbora pulskog Sajma knjiga . </p><p> Nakon uručenja Kiklopa , koji nije mogao primiti u prosincu kada zbog bolesti nije bio u mogućnosti nazočiti pulskome Sajmu knjiga , Žmegač je podsjetio na
9.13
#123059869,doc#241656,vj20100430kom02 s ovlaštenim čitanjem inspekcijskog pravorijeka , ali se incident u hipu pretvorio u pravu priču kada su se radnici , dakle oni koji su plaćeni za svoj rad , a ne
9.13
#123056060,doc#241647,vj20100430crn01 im je cilj riješiti tri pitanja : otkriti motiv ubojstva i samoubojstva , točno vrijeme kada je došlo do tragičnog događaja te kako su otac ili sin došli u posjed nelegalnog
9.13
#123052020,doc#241639,vj20100429sss03,pn <head> Osmorica muškaraca ustrijeljena su u isto vrijeme u jednom baru u srijedu rano ujutro , kada je skupina napadača upala u lokal i odvojila žrtve od ostalih gostiju prije nego ih
9.13
#123049494,doc#241631,vj20100429spo03 prve utakmice i u tome su uspjeli . Nije Inter igrao kao prije tjedan dana kada je oduševio europsku javnost . Nije Inter igrao ni kao u Londonu u uzvratnoj utakmici
9.13
#123048514,doc#241629,vj20100429spo01 sad i koliko moglo biti drukčije ? Hajduk je mislima sigurno više u sljedećoj srijedi kada će u uzvratnu finala Kupa protiv Šibenika na Šubićevcu loviti svoj prvi trofej nakon pola
9.13
#123046145,doc#241626,vj20100429pis03 uspješan film , pogotovo ako se ta zabava na tržištu pojavi u pravom trenutku , kada su mlađi igrači još pod dojmom sedme umjetnosti . Jedan je od takvih primjera »Kung
9.13
#123042709,doc#241619,vj20100429kul04 odbora pulskog Sajma knjiga . </p><p> Nakon uručenja Kiklopa , koji nije mogao primiti u prosincu kada zbog bolesti nije bio u mogućnosti nazočiti pulskome Sajmu knjiga , Žmegač je podsjetio na
9.13
#123036691,doc#241605,vj20100429crn01 im je cilj riješiti tri pitanja : otkriti motiv ubojstva i samoubojstva , točno vrijeme kada je došlo do tragičnog događaja te kako su otac ili sin došli u posjed nelegalnog
9.13
#123025944,doc#241581,vj20100428pis01 se odgađati koncerti iz sigurnosnih razloga . Tako se dogodilo i ovih dana u Sydneyju kada je nova nada show biznisa trebala održati koncert na otvorenom . Noć prije vojske djevojčica
9.13
#123020842,doc#241570,vj20100428kom01 i nevažećih listića . Neki mediji postavljaju i pitanje treba li Austriji uopće predsjednik , kada tako mali broj građana sudjeluje u njegovom izboru . </p><p> Naravno da treba , ali u
9.13
#123010750,doc#241543,vj20100427spo03 najvećim rivalom oduvijek je bila veća i važnija od tri boda , pogotovo u situaciji kada su dinamovci poljuljani , a Hajduk ostvario šest pobjeda u nizu . </p> </div1> Vedran Pavičić
9.13
#123009339,doc#241541,vj20100427spo01 čelnici predstavili kao pojačanje za sljedeću sezonu , a formalno će ugovor zaživjeti potkraj lipnja kada će službeno početi prijelazni rok . Dotad će još uvijek , barem u dokumentima ,
9.13
#123002695,doc#241531,vj20100427kul02 <p> Izlažu se reprezentativni i prepoznatljivi radovi nastali u razdoblju od 60-ih godina prošlog stoljeća , kada su pop artisti dosegli vrhunac izražavanja , pa sve do najnovijih radova iz prvoga desetljeća
9.13
#123001444,doc#241528,vj20100427kom02 ni dobrosusjedskim odnosima sa Srbijom te , na koncu , da će je on , kada se nađe na dnevnom redu Predsjedništva BiH - osporiti . Pa naposljetku ispada da bošnjački
9.13
#123000767,doc#241527,vj20100427kom01 može realizirati« , kaže Čačić . Po njemu tako ispada da bi Vlada bila dobra kada bi u njoj umjesto 15 krivih sjedilo 15 pravih ljudi , recimo sedam Čačića i
9.13
#122990591,doc#241496,vj20100426spo02 1-0 više nego dovoljan ishod , a to je pokazao već u prvoj utakmici , kada je petnaest minuta prije kraja kod 1-0 izvadio Robbena iz igre . </p><p> »Imamo jako mnogo
9.13
#122984793,doc#241488,vj20100426kul08 navodi Maračić , ističući da autor predstavlja neku vrstu arheologije suvremenoga koju , u trenutku kada se događa , već promatramo kao povijest . [J . Mandić-Mušćet] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke
9.13
#122981098,doc#241481,vj20100426kul01 ono nešto što mu ni nacistički zločinci nisu mogli oduzeti - minute minulog dana , kada u sumrak u redu za večeru osjeća da još uvijek postoji , i da je
9.13
#122979817,doc#241479,vj20100426kom02 možemo i smatramo da naši odnosi zaslužuju poseban tretman« . </p><p> Dvije zemlje podupiru se i kada je riječ o euroatlantskim integracijama . Tako je Hrvatska dala jasnu potporu za prijam BiH
9.13
#122976988,doc#241470,vj20100426crn01 ga poslije oduzeli . Za Matanića je , kaže , prvi put u Mitrovici čuo kada su počele priče da je došao jedan Hrvat koji je bio u specijalnim postrojbama ,
9.13
#122976118,doc#241467,vj20100425van06 političke krize u zemlji , koje je postalo izrazito teška nakon sukoba 10 . travnja kada je poginulo 26 ljudi , a više od 800 je ranjeno i bombaških napada u
9.13
#122972398,doc#241457,vj20100425spo08 pred svojim navijačima izjednačivši seriju na 2-2 . No , Blazersi su dobili veliku pomoć kada je tek nekoliko minuta prije utakmice objavljeno da će na klupi biti i Brandon Roy
9.13
#122968288,doc#241451,vj20100425spo02,pn : U Šangaju sam ponekad izgubljen u prijevodu </head><head> »Ponekad mi je teško s prevoditeljem , kada vičem na igrače on im tiho prevodi pa igračima ne može dobro prenijeti energiju i
9.13
#122963813,doc#241443,vj20100425kul04 navodi Maračić , ističući da autor predstavlja neku vrstu arheologije suvremenoga koju , u trenutku kada se događa , već promatramo kao povijest . [J . Mandić-Mušćet] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke
9.13
#122961052,doc#241438,vj20100425kom02 možemo i smatramo da naši odnosi zaslužuju poseban tretman« . </p><p> Dvije zemlje podupiru se i kada je riječ o euroatlantskim integracijama . Tako je Hrvatska dala jasnu potporu za prijam BiH
9.13
#122958062,doc#241431,vj20100425crn03 , jedan od optuženika za sudjelovanje u krvavoj pljački Fine u rujnu 2005 . , kada su ubijena dvojica zaštitara Sokol Marića te ukradeno oko dva milijuna kuna , a koji
9.13
#122957617,doc#241430,vj20100425crn02 dana uhićen u Puli zbog preprodaje kokaina . </p><p> Također , sumnjaju da je Simić ubijen kada je u Zagreb došao dogovoriti kupnju veće količine droge te da su mu trup i
9.13
#122956329,doc#241427,vj20100424van07 mjere grčke vlade nisu bile pozitivno primljene . </p><p> Situacija se posebno pogoršala dan prije , kada je postalo jasno da je Grčka u mnogo većim problemima nego što se prije mislilo
9.13
#122955778,doc#241426,vj20100424van06 <p> Appathurai je kazao da će NATO prihvatiti prvi godišnji plan reformi BiH prema MAP-u tek kada imovina vezanu uz obranu , poput baza , bude registrirana kao imovina države i za
9.13
#122954967,doc#241424,vj20100424van04 <p> Sporazum dviju zemalja o uspostavi diplomatskih odnosa i ponovnom otvaranju granica propao je u četvrtak kada je armenska vladajuća koalicija objavila da je obustavila postupak ratifikacije mirovnih protokola s Turskom u
9.13
#122950480,doc#241411,vj20100424spo07 jesenske pobjede protiv Lokomotive , a to joj je na kraju donijelo bodove . </p><p> Rijetko kada ove sezone zaprešićki su gledatelji pljeskom nagrađivali svoje igrače , ovaj puta to nije bilo
9.13
#122948428,doc#241408,vj20100424spo04 se u zagrebačkoj Areni cibosi nadaju uzvratu </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> - Zagrebačka Arena položila je ispit kada je košarka u pitanju , a položila ga je i Cibona , iako u polufinalu
9.13
#122929009,doc#241378,vj20100424crn02 prokrijumčarenih iz susjedne BiH . </p><p> Sve je počelo u srijedu poslijepodne oko 14 .40 sati kada je policajac postaje Slunj , na državnoj cesti kod Slunja , uočio osobni automobil marke
9.13
#122927661,doc#241373,vj20100423van05 debati , nakon što su istraživanja javnog mišljenja pokazala da nakon 6 . svibnja , kada će se održati izbori , možda i neće biti jasno definiranog pobjednika . </p><p> Laburistička stranka
9.13
#122927452,doc#241372,vj20100423van04 deficit . Krhka priroda belgijske politike došla je u središte pozornosti u 2007 . , kada je u zemlji u kojoj se nalazi većina europskih institucija , nakon izbora bilo potrebno
9.13
#122926308,doc#241370,vj20100423van02 mjere grčke vlade nisu bile pozitivno primljene . </p><p> Situacija se posebno pogoršala dan prije , kada je postalo jasno da je Grčka u mnogo većim problemima nego što se prije mislilo
9.13
#122925757,doc#241369,vj20100423van01 <p> Appathurai je kazao da će NATO prihvatiti prvi godišnji plan reformi BiH prema MAP-u tek kada imovina vezanu uz obranu , poput baza , bude registrirana kao imovina države i za
9.13
#122925285,doc#241367,vj20100423sss05 angažirao drugu osobu da umjesto njega položio teorijski dio ispita . Priveden je u trenutku kada je zajedno s instruktorom ulazio u automobil kako bi polagao praktični dio vožnje . N
9.13
#122921208,doc#241357,vj20100423spo03 ugledni euroligaš , imala barem jedan naslov . Prvi put prilika je otišla u nepovrat kada su se uoči finala posvađali trener Dražen Anzulović i najbolji igrač Slaven Rimac , a
9.13
#122907807,doc#241337,vj20100423kom02 svojevrsno olakšanje , nešto čvršće jamstvo da se više neće ponavljati siječanj 2009 . , kada je zbog duga preko Ukrajine prekinuta isporuka plina europskim zemljama . </p><p> U cijeloj ovoj priči
9.13
#122904124,doc#241328,vj20100423crn01 prokrijumčarenih iz susjedne BiH . </p><p> Sve je počelo u srijedu poslijepodne oko 14 .40 sati kada je policajac postaje Slunj , na državnoj cesti kod Slunja , uočio osobni automobil marke
9.13
#122902562,doc#241323,vj20100422van04 , gdje su žive većinom Srbi . </p><p> UNMIK je upravljao Kosovom od 1999 . , kada su snage NATO-a protjerale jugoslavensku vojsku zbog sukoba između Srba i Albanaca , ali je
9.13
#122898324,doc#241313,vj20100422spo07 čega : </p><p> »Mlada smo momčad , igramo u grču borbe za ostanak , pa i kada smo dobro pripremljeni zbog straha ne igramo kako bismo htjeli . Sigurno je da će
9.13
#122897536,doc#241311,vj20100422spo05 da bih prestigao Mandžukića . Ionako nisam napadač , draže mi je igrati iza napadača kada imam više prostora . « </p><p> Dobre igre približit će ga odlasku u inozemstvo , mada
9.13
#122890242,doc#241298,vj20100422kul03 povijesti književnosti i koja su u oceanu vremena ostala jednako duboka i impresivna od trenutka kada su nastala pa sve do danas . </p><p> Na takvim listama redovito se na vrhu pojavljuju
9.13
#122888651,doc#241295,vj20100422kom03 opasnim objektima koji stvaraju dugovječni radioaktivni otpad te da njihova struja nije baš tako jeftina kada se dodaju i troškovi odlaganja otpada te rastavljanja i uklanjanja nuklearke na kraju životnog vijeka
9.13
#122888045,doc#241294,vj20100422kom02 strahuju od moguće manipulacije pri brojenju tih glasova , što bi moglo dovesti do preokreta kada je riječ o izbornom pobjedniku . Dakle da na kraju pobjednik ne bude Allawi nego
9.13
#122886027,doc#241289,vj20100422crn05 ozljede , kako doznajemo , ipak nisu opasne po život . </p><p> Do nesreće je došlo kada je žena , upravljajući »peugeotom« dubrovačkih registracijskih oznaka i krećući se kolnikom u pravcu predjela
9.13
#122885409,doc#241287,vj20100422crn03 ozljede , kako doznajemo , ipak nisu opasne po život . </p><p> Do nesreće je došlo kada je žena , upravljajući »peugeotom« dubrovačkih registracijskih oznaka i krećući se kolnikom u pravcu predjela
9.13
#122884680,doc#241285,vj20100422crn01 ubojstva bio u kompliciranom pijanom stanju« . </p><p> Sljedeća rasprava zakazana je za 1 . lipnja kada će svoje iskaze dati napadnuti studenti Davor Čiček (19) i Mario Poljak (23) te djevojka
9.13
#122881664,doc#241276,vj20100421sss05 Kraljica Elizabeta dvaput na godinu obilježava svoj rođendan : prvo u krugu obitelji na dan kada je stvarno rođena te službeno na ceremoniji koja se tradicionalno održava u lipnju , kad
9.13
#122878303,doc#241266,vj20100421spo03 Ali on se diže iz utakmice u utakmicu , a svi znamo kakav je Ruud kada igra u top formi . Nemojmo zaboraviti niti da je on prinova , dakle tek
9.13
#122877747,doc#241265,vj20100421spo02 , a navijači Intera dočekali su ga uvredama , jer mu još nisu zaboravili incident kada se prošlog mjeseca slikao u dresu ljutog suparnika Milana . Balotelli to nije mogao podnijeti
9.13
#122875551,doc#241264,vj20100421spo01 , a predsjednik te organizacije bio je od 1980 . do 2001 . godine , kada ga je naslijedio Jacques Rogge . U tom je razdoblju modernizirao olimpijski pokret koji je
9.13
#122868200,doc#241250,vj20100421kul01 nešto što mi već i te kako dobro znamo , a naoko je takav pisac kada ga se prvi put čita . Iza fasade nalazi se gorka dijagnoza ljudskog postojanja koja
9.13
#122867502,doc#241249,vj20100421kom03,pn , kao svojevrsni mamac kojim nastoje privoljeti političare u BiH na određene kompromise , posebno kada je riječ o provedbi reformi i promjenama Ustava </head><head> A LENKO Z ORNIJA </head> <div1> <p> Bosna i
9.13
#122866219,doc#241247,vj20100421kom01,pn je život u Europi . Svi se ipak najviše boje ekonomskih posljedica , baš sada kada je europskom gospodarstvu krenulo nabolje </head><head> J URICA K ÖRBLER </head> <div1> <p> Tisuće Europljana koji su ovih
9.13
#122865613,doc#241244,vj20100421crn06 kabel uključi u njegovu stanu na Maksimiru kako bi mogao gledati televiziju . Međutim , kada mu je došao poveći račun za struju tražio je od Z . B . da
9.13
#122850301,doc#241208,vj20100420kom03 posto , na što se nitko ne buni . A što bi se i bunili kada u većini hrvatskih marina postoje poduže liste čekanja na stalni vez , bez obzira na
9.13
#122848161,doc#241203,vj20100420crn04,pn K . B . je izgubio ravnotežu te je počeo padati sa skele , a kada ga je M . N . pokušao zadržati pao je zajedno s njim </head> <div1> <p> ZAGREB </p>
9.13
#122845252,doc#241194,vj20100419van03 . srpnja , na početku sezone odmora . Izgleda da će u lipnju biti najavljeno kada će do vizne liberalizacije doći« , rekao je Inzko . </p><p> Nakon nedavnog posjeta BiH zamjenika
9.13
#122833949,doc#241171,vj20100419kul05 rešeto kako bi barem donekle djelovao povezanim , što se posebice osjeća pri kraju predstave kada se ona raspada , doprinose dojmu kako nismo gledali predstavu već zgodnu studentsku vježbu .
9.13
#122824557,doc#241148,vj20100418van01 a oglasila su se i u nedjelju u 8 .56 sati , u isto vrijeme kada s 10 . travnja dogodila nesreća nedaleko od Smolenska na zapadu Rusije . </p><p> »Takvo što
9.13
#122802782,doc#241097,vj20100417spo05 mnogo je tamošnjih igrača i trenera ostavilo dubok trag u Hajdukovoj povijesti . Sjećam se kada su početkom devedesetih ispadali iz lige , tad sam predsjedniku HNS-a Mladenu Vedrišu rekao da
9.13
#122794259,doc#241085,vj20100417pis01 sa smrću , ne može se zamjeriti potreba za povlačenjem u osamu atelijera . Osobito kada iz njega s nevjerojatnom lakoćom izlaze djela koje uvijek pronalaze put do srca mnogih štovatelja
9.13
#122791143,doc#241078,vj20100417kul02 događanja u gradu dobiju potreban novac .To je bilo teško , pogotovo u trenutačnoj situaciji kada je rijetko koji grad u Hrvatskoj likvidan i kada se susrećemo s velikim padom prihoda
9.13
#122776497,doc#241046,vj20100416spo02 mnogo je tamošnjih igrača i trenera ostavilo dubok trag u Hajdukovoj povijesti . Sjećam se kada su početkom devedesetih ispadali iz lige , tad sam predsjedniku HNS-a Mladenu Vedrišu rekao da
9.13
#122770078,doc#241037,vj20100416pis01 sa smrću , ne može se zamjeriti potreba za povlačenjem u osamu atelijera . Osobito kada iz njega s nevjerojatnom lakoćom izlaze djela koje uvijek pronalaze put do srca mnogih štovatelja
9.13
#122767614,doc#241032,vj20100416kul02 događanja u gradu dobiju potreban novac .To je bilo teško , pogotovo u trenutačnoj situaciji kada je rijetko koji grad u Hrvatskoj likvidan i kada se susrećemo s velikim padom prihoda
9.13
#122765639,doc#241029,vj20100416kom02 političkom kredibilitetu i ozbiljnosti . </p><p> Doveo je , međutim , u pitanje i iskrenost SDP-a kada je riječ o ulasku Hrvatske u EU , o kojem postoji općenacionalni konsenzus svih hrvatskih
9.13
#122765089,doc#241028,vj20100416kom01 pripadnici iračkih regularnih snaga nisu mogli smiriti to područje . Situacija se bitno popravila tek kada su i vođama sunitskih pobunjeničkih skupina počeli stizati novčani iznosi . No , s obzirom
9.13
#122764407,doc#241026,vj20100416crn07 otpisana na sjednici glavnog odbora« . Tko je u pravu znat će se u srijedu kada bi sudac Kaleb trebao donijeti presudu . [Ma . Bojić] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p>
9.13
#122757450,doc#241007,vj20100415spo08 . Kako po pravilniku Lige neka momčad može van terena biti najviše pet minuta , kada je to vrijeme prošlo , suci nisu imali izbora nego dosuditi 3-0 pobjedu Mladosti .
9.13
#122756074,doc#241004,vj20100415spo05 što ni u jednom trenutku nismo gubili povjerenje jedan u drugoga . Ni u trenutku kada smo izgubili deset dvoboja u nizu nismo se predavali i znali smo da možemo u
9.13
#122755016,doc#241001,vj20100415spo02 , premda će se učinak potonjeg pamtiti samo zbog nevjerojatnog promašaja u završnici utakmice , kada je sa samo nekoliko metara umjesto praznih vrata pogodio - gredu . </p><p> I doista ,
9.13
#122748537,doc#240988,vj20100415kom02 za razvoj . </p><p> Kredit Svjetske banke trebao bi biti iskorišten do 2015 . godine , kada bi se trebali vidjeti i konkretni rezultati . </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p><p> VRH TEKSTA </p>
9.13
#122746560,doc#240983,vj20100415crn04 i njegove učenice veze s požarom vozila pokazat će istraga koja će biti pokrenuta tek kada vještaci utvrde je li požar podmetnut ili je posljedica kvara . </p> </div1> Dražen Krajcar <head> Goran
9.13
#122745498,doc#240980,vj20100415crn01 ubio dvadesettrogodišnjaka , nakon čega je pištolj bacio u kantu za smeće . </p><p> Navodno , kada je vidio što se dogodilo , ubojica i njegov prijatelj pokušali su reanimirati žrtvu ,
9.13
#122740805,doc#240966,vj20100414spo08 . U očima vodstva kluba konačni će plasman na ta dva natjecanja igrati veliku ulogu kada se bude vrednovao jednogodišnji rad dubrovačkog stručnjaka na klupi zagrebačkoga kluba . </p> </div1> Ivan Peršić
9.13
#122737743,doc#240960,vj20100414spo02 Lippi , pak , nije sporan . Talijani ga poštuju , kako i ne bi kada je »azzurrima « 2006 . godine osigurao četvrtu svjetsku krunu , u trenutku kad Italija
9.13
#122734075,doc#240955,vj20100414kul06 i u duhu je današnjeg vremena . Tu nema neke godine i nekog jasnog reza kada završava moderna , a počinje suvremena umjetnost . </p><p> Naš je koncept takav da u Modernoj
9.13
#122732564,doc#240953,vj20100414kul04 i ove godine , u razdoblju od 17 . travnja do 8 . svibnja , kada će festival ponuditi zagrebačkoj publici nekoliko zanimljivih programa , uglavnom vezanih uz matičnu Crkvu sv
9.13
#122730613,doc#240950,vj20100414kul01 jer vidimo da se zbog financijskih problema otkazuju brojne tradicionalne manifestacije . </p><p> Ovo je vrijeme kada se organizacijom ovakvih događanja mogu baviti samo čarobnjaci . A među nama nema čarobnjaka iz
9.13
#122728729,doc#240947,vj20100414kom01 Njegov istup doveo je do prekretnice u mađarskoj povijesti . </p><p> Sada ponovo preuzima premijersku dužnost kada se Mađarska bori da vrati vjerodostojnost u europskoj politici , dokaže da ima snage svladati
9.13
#122726243,doc#240939,vj20100414crn01 Lažnu dojavu o bombi zaprimila je zagrebačka policija oko 11 . 54 sati u srijedu kada je nepoznati muškarac dojavio da su u zgradu Općinskog kaznenog suda na Črnomercu postavljene eksplozivne
9.13
#122714042,doc#240910,vj20100413kul03 . A travanj je posljednjih pet godina u Zagrebu zaista bio obilježen poezijom , od kada je udruga za promicanje kulture i umjetnosti Brutal počela organizirati festival međunarodne poezije . </p><p> Od
9.13
#122712290,doc#240908,vj20100413kul01 i u duhu je današnjeg vremena . Tu nema neke godine i nekog jasnog reza kada završava moderna , a počinje suvremena umjetnost . </p><p> Naš je koncept takav da u Modernoj
9.13
#122711268,doc#240906,vj20100413kom02 najava većeg povratka domaćih gostiju na domaću obalu , posebice u predsezoni i posezoni , kada se za dani novac dobije puno više nego što se očekuje . Dio hrvatskih hotelijera
9.13
#122708758,doc#240900,vj20100413crn04 . uhićen je još 28 . ožujka na području Črnomerca dok se vozio na skuteru kada ga je zaustavila prometna policija . Provjerom njegovih dokumenata policajci su ustanovili da je riječ
9.13
#122688331,doc#240860,vj20100412crn08 tri metra dubok otvor </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> - Tridesetpetogodišnji B . B . teško je ozlijeđen kada je pao u otvor dubine tri metra u podnožju Mosta mladosti u nedjelju kasno navečer
9.13
#122688027,doc#240859,vj20100412crn07 počinio materijalnu štetu od 27 .000 kuna . Krađa se dogodila još 22 . veljače kada je I . R . P . ušetao u zlatarnicu u vlasništvu D . D
9.13
#122671075,doc#240825,vj20100411kul08 jedanput mjesečno (izuzev ljetnih mjeseci ) sve do 8 . siječnja 2012 . godine , kada je planiran posljednji koncert iz ciklusa . </p><p> Razlozi zbog kojih su se Pavao Mašić ,
9.13
#122670084,doc#240823,vj20100411kul06 danima hrvatskoga filma koji se do 11 . travnja održavaju u zagrebačkome Studentskom centru , kada će biti dodijeljene i nagrade za najbolja ostvarenja i autore , prikazano je , nakon
9.13
#122661796,doc#240814,vj20100411crn08 štetu od 1530 kuna . Razbojnik je do kioska došao oko 21 . 20 sati kada se uvjerio da je zaposlenica M . Š . (54) sama . Ž . B
9.13
#122661298,doc#240812,vj20100411crn06 trake i teško se ozlijedio </head> <div1> <p> KUTINA/ZAGREB </p><p> - Četrdesetšestogodišnji zaposlenik kutinske Petrokemije teško se ozlijedio kada je pao s visine od sedam metara . Naime , nesretni radnik popeo se na
9.13
#122644286,doc#240779,vj20100410kul08 jedanput mjesečno (izuzev ljetnih mjeseci ) sve do 8 . siječnja 2012 . godine , kada je planiran posljednji koncert iz ciklusa . </p><p> Razlozi zbog kojih su se Pavao Mašić ,
9.13
#122643295,doc#240777,vj20100410kul06 danima hrvatskoga filma koji se do 11 . travnja održavaju u zagrebačkome Studentskom centru , kada će biti dodijeljene i nagrade za najbolja ostvarenja i autore , prikazano je , nakon
9.13
#122635007,doc#240768,vj20100410crn08 štetu od 1530 kuna . Razbojnik je do kioska došao oko 21 . 20 sati kada se uvjerio da je zaposlenica M . Š . (54) sama . Ž . B
9.13
#122634509,doc#240766,vj20100410crn06 trake i teško se ozlijedio </head> <div1> <p> KUTINA/ZAGREB </p><p> - Četrdesetšestogodišnji zaposlenik kutinske Petrokemije teško se ozlijedio kada je pao s visine od sedam metara . Naime , nesretni radnik popeo se na
9.13
#122617229,doc#240728,vj20100409kul04 jedanput mjesečno (izuzev ljetnih mjeseci ) sve do 8 . siječnja 2012 . godine , kada je planiran posljednji koncert iz ciklusa . </p><p> Razlozi zbog kojih su se Pavao Mašić ,
9.13
#122613985,doc#240722,vj20100409kom01 svakako vrlo skoro doći na naplatu . Sve bi te poteškoće bilo vjerojatno lakše podnositi kada bi se znalo vrijeme izlaska iz krize i povratak na stare staze napretka i rasta
9.13
#122613043,doc#240720,vj20100409crn07 štetu od 1530 kuna . Razbojnik je do kioska došao oko 21 . 20 sati kada se uvjerio da je zaposlenica M . Š . (54) sama . Ž . B
9.13
#122612545,doc#240718,vj20100409crn05 trake i teško se ozlijedio </head> <div1> <p> KUTINA/ZAGREB </p><p> - Četrdesetšestogodišnji zaposlenik kutinske Petrokemije teško se ozlijedio kada je pao s visine od sedam metara . Naime , nesretni radnik popeo se na
9.13
#122603754,doc#240697,vj20100408spo06 nas , ovdje smo« , kazao je Bandić . </p><p> Zagrebački gradonačelnik nema tek protokolarnu ulogu kada je nekadašnja perjanica hrvatskog sporta u pitanju . Grad Zagreb aktivno je sudjelovao u klupskoj
9.13
#122594588,doc#240681,vj20100408kul02 bori s opakim bolestima . </p><p> Denis Derk je rekao da se tijekom 90-ih godina , kada se mijenjalo ne samo društvo već i jezik , odnos Vesne Parun prema jeziku nije
9.13
#122573123,doc#240636,vj20100407kom02 znamo i možemo graditi , pa nema bitnih razloga za velik uvoz struje , osim kada je na svjetskom tržištu jeftinija od domaće . Zato je bilo krajnje vrijeme da se
9.13
#122572377,doc#240635,vj20100407kom01 su prije nekoliko godina došli i imali dobro plaćene poslove . </p><p> Prije nekoliko godina , kada su Britanci predsjedali Europskom unijom , organizirali su sastanak na vrhu na kojem se raspravljalo
9.13
#122568106,doc#240622,vj20100406van04 veći od 27 milijuna . </p><p> Vlada premijera Mirka Cvetkovića našla se sredinom ožujka u čudu kada je uprava JAT-a , koju je postavila vlada , proglasila ovaj rezultat velikim uspjehom i
9.13
#122561630,doc#240605,vj20100406spo03 koji na Otok donosi pozitivan rezultat neće biti lagan zadatak . Bavarci su vrlo jaki kada u prvoj utakmici imaju pozitivan rezultat , što su pokazali i u osmini finala protiv
9.13
#122553552,doc#240588,vj20100406kul01 iznimno zadovoljstvo bilo biti na pokusima zadnja dva mjeseca i bit će mi strašno žao kada to sve skupa završi . Ljudi s kojima sam radio , grizli su i grizu
9.13
#122548821,doc#240577,vj20100406crn01 Gorici i Samoboru </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> - Dvadesetosmogodišnji E . O . nemalo je iznenadio policiju kada ih je nazvao u subotu navečer . Naime , mladiću je očito proradila savjest te
9.13
#122544689,doc#240566,vj20100405sss03 <p> - Bivši britanski premijer Tony Blair aktivirao je u subotu u svojoj vikendici protupožarni alarm kada mu je izgorio prepečenac koji je pokušavao pripremiti za doručak . Čim se oglasio alarm
9.13
#122543436,doc#240562,vj20100405spo07 puta , što je bolji uvod u sezonu čak i od 2003 . godine , kada je godinu završio kao vodeći na ljestvici . S 26 pobjeda , Amerikanac je najuspješniji
9.13
#122541980,doc#240559,vj20100405spo04 ponajviše našoj slaboj realizaciji . No , tješi me karakter momčadi , koja ne posustaje kada gubi , rezultatski zaostatak pretvara u barem remi . No , vrijeme je da jednom
9.13
#122533134,doc#240546,vj20100405kul01 280 godina i tamošnje je brodogradilište još uvijek aktivno . Nadalje , postoji i zamisao kada se jednog dana realizira taj ploveći paviljon , da se on priprema u jednoj od
9.13
#122501586,doc#240480,vj20100403sss03 i sigurnosnih mjera . Ovo je najveća nesreća u američkim rafinerijama nakon 2005 . godine kada je 15 ljudi izgubilo živote u eksploziji u rafineriji BP-a u Teksasu . Istraga je
9.13
#122478745,doc#240446,vj20100403crn05 život </head> <div1> <p> SPLIT </p><p> - Osamnaestogodišnja vozačica motocikla zadobila je teške i po život opasne ozljede kada je izgubivši nadzor nad motociklom pala u mjestu Gata kod Omiša , kazala je u
9.13
#122471345,doc#240424,vj20100402spo04 prvi naslov . </p><p> Nikola Vujčić izabran je u momčad desetljeća . Kako i ne bi kada je stigao do svoga šestog nastupa na euroligaškoj završnici . Dvaput je bio prvak s
9.13
#122453999,doc#240399,vj20100402crn05 12 .100 kuna . Dvojac je po Velikoj Gorici »operirao « od siječnja do ožujka kada su opljačkali dvije poslovnice Hrvatske lutrije te kiosk Tiska . M . P . je
9.13
#122444717,doc#240375,vj20100401spo01 svoju formu . Zadnjih tjedana sve su moćniji , čini se u pravom trenutku , kada kreće borba za naslove . </p><p> Naravno , Arsenal nikako ne treba otpisati . Ako su
9.13
#122435606,doc#240356,vj20100401crn03 on meni tamo trebao čuvati ovce i obrađivati mi vrt . No , svaki put kada bih došao nailazio sam na korov visok dva metra . Kada sam mu prigovorio ,
9.13
#122427850,doc#240335,vj20100330spo03 . Nakon njegove predstave u drugoj utakmici četvrtfinalnog doigravanja između Barcelone i Real Madrida , kada je za »kraljevski klub« ubacio 22 poena , potvrdio se kao igrač i sigurno ga
9.13
#122426236,doc#240332,vj20100330pis07 i vitku liniju . No ja takva razmišljanja smatram predrasudama . Živimo u modernim vremenima kada žena i nakon 40 . ili 50 . može imati financijsko zaleđe , dom ,
9.13
#122424819,doc#240330,vj20100330pis05 <div1> <p> Unatoč svim čudima moderne medicine , malo ljudi doživi troznamenkasti broj godina . A kada se to dogodi , slavlje je to za cijelu sredinu u kojoj taj čovjek ili
9.13
#122416684,doc#240316,vj20100330kom01 od ranije vežu ugodne materijalne uspomene . Prisjetimo se samo parlamentarnih izbora 2003 . godine kada je tadašnji predsjednik SDP-a Ivica Račan poželio da njegov glavni adut u kampanji bude upravo
9.13
#122413549,doc#240306,vj20100329van07 Iran i Sjeverna Koreja što se tiče nuklearnog oružja , Afganistan , Pakistan i Jemen kada je riječ o terorizmu , a Latinska Amerika i Bosna i Hercegovina bit će tema
9.13
#122412116,doc#240302,vj20100329van03 strane , mnogi Europljani misle da je došlo vrijeme da se Turska priključi Uniji , kada se , naravno , steknu uvjeti kroz pregovarački proces . </p><p> Iako je počela pregovore u
9.13
#122404790,doc#240284,vj20100329spo01 obračunima stvar su prestiža . Na klupskoj razini od 1999 . godine postoji poseban naboj kada se na suprotnim stranama nađu Manchester United i Bayern . U Münchenu će jako teško
9.13
#122404363,doc#240283,vj20100329pis05 i vitku liniju . No ja takva razmišljanja smatram predrasudama . Živimo u modernim vremenima kada žena i nakon 40 . ili 50 . može imati financijsko zaleđe , dom ,
9.13
#122402946,doc#240281,vj20100329pis03 <div1> <p> Unatoč svim čudima moderne medicine , malo ljudi doživi troznamenkasti broj godina . A kada se to dogodi , slavlje je to za cijelu sredinu u kojoj taj čovjek ili
9.13
#122393612,doc#240261,vj20100329crn02 tako da ih sada ima dva . Ilić je , kao nedavno i njegov branjenik kada je izručen iz BiH , zatražio dodatno vrijeme da se upozna sa spisom . Zatraživši
9.13
#122386845,doc#240245,vj20100328spo06 bilo lako igrati protiv ovakvog protivnika . Na početku susreta smo se dobro držali i kada sam očekivao da ćemo se osloboditi pritiska Hajduk je poveo , što je bio šok
9.13
#122382290,doc#240241,vj20100328spo02 Button pokazao se na kraju kao najbolji taktičar . Iako je iznenadio sve na stazi kada je puno prije ostalih izašao u boks po tvrđe gume , koje se baš i
9.13
#122381598,doc#240240,vj20100328spo01 je , pak , dobro što stadion ima puno izlaza , pa se , još kada se gradio , tvrdilo da se kompletno može napuniti i isprazniti za samo sedam ,
9.13
#122380790,doc#240239,vj20100328pis03 i vitku liniju . No ja takva razmišljanja smatram predrasudama . Živimo u modernim vremenima kada žena i nakon 40 . ili 50 . može imati financijsko zaleđe , dom ,
9.13
#122379373,doc#240237,vj20100328pis01 <div1> <p> Unatoč svim čudima moderne medicine , malo ljudi doživi troznamenkasti broj godina . A kada se to dogodi , slavlje je to za cijelu sredinu u kojoj taj čovjek ili
9.13
#122368640,doc#240219,vj20100328crn04 . </p><p> Kako smo neslužbeno doznali , monstruozno ponašanje osumnjičenog otkriveno je tek prije tri dana kada je djevojčica majci ispričala šokantnu priču . Inače , seksualno iskorištavanje počelo je 2005 .
9.13
#122358879,doc#240195,vj20100327spo04 snašao u momčadi . Nije dobivao samo nevažne minute , već je bio na terenu kada su se odlučivale utakmice . Igrači Barcelone , koji su u četvrtak doživjeli tek četvrti
9.13
#122358021,doc#240194,vj20100327spo03 . . . </p><p> To je tek dio izlaganja maksimirskog dopredsjednika Zdravka Mamića u petak poslijepodne kada je najavio da će klub svima omogućiti besplatan ulaz na subotnju prvenstvenu utakmicu protiv zaprešićkoga
9.13
#122339067,doc#240171,vj20100327crn08 , koje se sumnjiči za tešku krađu i krađu u pokušaju . </p><p> Sve je počelo kada su V . P . i njezin bivši suprug J . P . (43) 4
9.13
#122338052,doc#240168,vj20100327crn05,pn . P . te ga na parkiralištu ostavio u utorak u 18 sati , a kada je u četvrtak u 10 sati došao po »BMW« dočekao ga je šok </head> <div1> <p> ZAGREB </p>
9.13
#122337525,doc#240166,vj20100327crn03 naći tragovi koji bi doveli do razrješenja misterioznog nestanka djevojke . Kao i prošloga vikenda kada je Leskovčanin bio službeno uhićen zbog sumnji da je ubio Martinu Horvat , i najnovije
9.13
#122328514,doc#240143,vj20100326spo02 snašao u momčadi . Nije dobivao samo nevažne minute , već je bio na terenu kada su se odlučivale utakmice . Igrači Barcelone , koji su u četvrtak doživjeli tek četvrti
9.13
#122327655,doc#240142,vj20100326spo01 . . . </p><p> To je tek dio izlaganja maksimirskog dopredsjednika Zdravka Mamića u petak poslijepodne kada je najavio da će klub svima omogućiti besplatan ulaz na subotnju prvenstvenu utakmicu protiv zaprešićkoga
9.13
#122319136,doc#240126,vj20100326crn07 B . , koji studira u Zagrebu , uočio u tramvaju na Trešnjevci , a kada je mladić sišao u Draškovićevoj ulici prišao mu je pijani S . K . i
9.13
#122317622,doc#240122,vj20100326crn03 , koje se sumnjiči za tešku krađu i krađu u pokušaju . </p><p> Sve je počelo kada su V . P . i njezin bivši suprug J . P . (43) 4
9.13
#122304115,doc#240087,vj20100325kul02 statuta , 18 . ožujka ove godine , odgodio za 26 . ožujka , dan kada će se Vijeće smijeniti . </p><p> »U Gradu Splitu se o kulturnoj politici nema s kim
9.13
#122300735,doc#240082,vj20100325crn06 Radničkoj cesti oko 21 .50 sati . Žena je hodala cestom i telefonirala na mobitel kada joj je s leđa prišao nepoznati muškarac , srušio je na tlo i uzeo joj
9.13
#122300153,doc#240080,vj20100325crn04 reda i mira . Zadnji incident dogodio se na raskrižju Selske ceste i Jadranskog mosta kada su domaći navijači oštetili taksi vozilo . Taksi , u kojem je bilo petero pripadnika
9.13
#122294548,doc#240061,vj20100324spo06 na svojoj poziciji . Do prvenstva ima dovoljno vremena i Capello bi se trebao kockati kada je u pitanju Cole . Neka ga čeka . Ja sam svojedobno na prvenstvu u
9.13
#122294039,doc#240060,vj20100324spo05 korak više , ali bilo mi je dobro . Budući da sam u Austriju stigao kada je kvaliteta u našoj ligi počela padati , taj je transfer bio vrlo dobar izbor
9.13
#122289176,doc#240052,vj20100324kul08 složili su se predstavljači knjige Miljenko Jergović , Julijana Matanović i Drago Glamuzina . I kada dva pisca od kalibra kakvi su Miljenko Jergović i Julijana Matanović kažu da mladoj autoricu
9.13
#122286530,doc#240046,vj20100324kul02 za istu stvar i slično . </p><p> Okrugli stol otvorio je i neka od uobičajenih pitanja kada se govori o jeziku . To da s naših brojnih fakulteta izlaze polupismeni ljudi jer
9.13
#122282263,doc#240038,vj20100324crn04 policija . </p><p> Oko 19 sati nesreća se dogodila na raskrižju Ulice Medveščak i Ivana Belostenca kada je teško ozlijeđen maloljetni pješak . Naime , četrnaestogodišnjak je na raskrižju prelazio ulicu preko
9.13
#122275408,doc#240016,vj20100323spo06 navijače da čim prije kupe ulaznicu , da se ne dogodi kao i ranije , kada nam ljudi dolaze u klub i traže ulaznice ili potežu za ruku u gradu ,
9.13
#122272665,doc#240011,vj20100323spo01 derbija protiv Hajduka . »Nekoliko je utakmica u sjećanju . Posebno mi je draga ona kada smo pobijedili s 2-1 , trener nam je bio Otto Barić . Sjećam se i
9.13
#122269759,doc#240007,vj20100323pis02 slavi Robert je poprilično skroman , većinu vremena živi u jeftinim hotelskim sobama , a kada je u Londonu odsjeda kod roditelja i napominje da mu ništa materijalno , osim njegova
9.13
#122264376,doc#239998,vj20100323kul01 Stjepan Radić , koji je svirao u svojim mislima sve do 22 . ožujka , kada je preminuo u osamdeset drugoj godini u Zagrebu . Podjednako važan kao pijanist i pedagog
9.13
#122262723,doc#239995,vj20100323kom01 A da je vrag odnio šalu , u glavnoj oporbenoj stranci shvatili su onoga trenutka kada je , nakon Mršića i Picule , nedavno podignuta i kaznena prijava protiv riječkoga gradonačelnika
9.13
#122260672,doc#239988,vj20100323crn02 Prelog u kojoj je teško ozlijeđen motociklist . Nesreća se dogodila u utorak poslije podne kada je četrdesettrogodišnji motociklist u lijevom zavoju izletio izvan kolnika , prednjim dijelom motora udario u
9.13
#122252600,doc#239966,vj20100322spo04 Gudelj . </p><p> Bio bi to prvi hrvatski plasman na završnicu nakon 2005 . godine , kada su naši igrači , u čijem je sastavu među ostalim igrao i Nikola Kalinić ,
9.13
#122240268,doc#239944,vj20100322crn07 . Lopov je u kuću ušao kroz garažu , koja nema vrata , u vrijeme kada su I . M . (30) i njegova supruga M . S . M .
9.13
#122239870,doc#239942,vj20100322crn05 iz devedesetih godina . Posljednje dvije prijave su iz 2003 . i 2006 . godine kada je prijavljen zbog zlouporabe droge te pronevjere . </p> </div1> Zoran Podrug <head> Tele i tri svinje
9.13
#122238635,doc#239939,vj20100322crn02 , bivše manekenke koja je prije nekoliko dana nestala iz njihovoga stana na Laništu od kada joj se gubi svaki trag , doveden je u nedjelju navečer u Psihijatrijsku bolnicu Vrapče
9.13
#122224970,doc#239912,vj20100321kul06 potom na Muzičkoj akademiji od njezina utemeljenja 1922 . godine do 1953 . godine , kada je Huml umro . </p><p> Pola stoljeća života Huml je posvetio razvijanju temelja , koji će
9.13
#122224455,doc#239911,vj20100321kul05 upoznavanje najmlađe publike s onim što jedno kazalište čini kazalištem . </p><p> Jednostavna dramska radnja započinje kada se na oglas za uređenje napuštena kazališta jave tri osnovne boje - Crvena , Plava
9.13
#122161794,doc#239782,vj20100318spo06 čak dvije momčadi , što se dosad dogodilo samo jednom , prije šest godina , kada su u četvrtfinalu bili Monaco i Lyon . Ovaj puta među osam najboljih su Lyon
9.13
#122160066,doc#239778,vj20100318spo02 . </p><p> Barcelona je ovom partijom pokazala svim konkurentima da nije daleko od prošlogodišnjeg izdanja , kada su osvojili ne samo Ligu prvaka , nego i sva druga natjecanja u kojima su
9.13
#122152319,doc#239764,vj20100318kom02 pa će na potpuno ozdravljenje sudstva još trebati pričekati . Da sudovi nisu samo neefikasni kada je riječ o predmetima koji im šalju stranke , nego i kad sami trebaju pokazati
9.13
#122143360,doc#239739,vj20100317spo07 će trajati najmanje šest tjedana . </p><p> A da nesreća ne dolazi sama uvjerili smo se kada se na startu pojavio Dino Sokolović . U cilj je nakon prve vožnje ušao s
9.13
#122143009,doc#239737,vj20100317spo05 ove godine , ali nekako je običaj da se drže svoje dobne skupine . I kada Sandra bude imala svjetski rekord , bit će u svojoj dobnoj skupini . Konkurenciju ionako
9.13
#122142205,doc#239735,vj20100317spo03 drugom setu spasio kvalitetnim servisom , a pothvat je napravio i u trećem setu , kada je stigao Federerovu prednost u gemovima od 4-1 . </p><p> »Ne možete igrati agresivno tijekom cijelog
9.13
#122141355,doc#239734,vj20100317spo02,pn napad od prve sekunde </head><head> Povijest nije saveznik Zagrepčana . Od sezone 2004 . /2005 . kada je u Ebelu uvedena igra na četiri pobjede u doigravanju nijedna momčad nije preokrenula rezultat
9.13
#122140405,doc#239733,vj20100317spo01 , onako kako smo mi trebali . Svoju smo priliku propustili u prvoj utakmici , kada smo imali brojne prilike . Inter na Stamfordu nije propustio svoju najveću i zato je
9.13
#122116927,doc#239682,vj20100316kul01 od 18 . do 21 . ožujka , u središnjem programu hrvatskoga službenog nastupa , kada će biti predstavljena antologija »Poezija susjeda - Hrvatska « u organizaciji pokrajine Rheinland-Pfalz i nakladničke
9.13
#122116614,doc#239681,vj20100316kom03 sve je u rukama korisnika tekućeg računa , odnosno o njemu ovisi koliko će i kada koristiti taj minus . </p><p> Mnogi su se tako uvjerili kako je ulazak u minus najlakši
9.13
#122116158,doc#239680,vj20100316kom02 što je riječ o osobama koje su već pokazale što znaju i kako se ponašaju kada dođu u poziciju vlasti . Dok je Milanović već više puta dokazao da nije dorastao
9.13
#122113391,doc#239672,vj20100316crn02 zadržan na liječenju . </p><p> Kako pak doznajemo na mjestu nesreće , do sudara je došlo kada je dvadesetdvogodišnji Vinko , koji je bez vozačke dozvole upravljao »citroënom« , zbog neprilagođene brzine
9.13
#122112929,doc#239671,vj20100316crn01,pn nožem </head><head> Divljanje pod utjecajem 3,34 promila . Cijeli niz incidenata počeo je u obiteljskoj kući kada je teško pijani P . N . počeo vrijeđati članove svoje obitelji , te je
9.13
#122106985,doc#239653,vj20100315spo07 Karlović nije uspio preskočiti prvu prepreku na prvom mastersu sezone i popraviti prošlogodišnji rezultat , kada je u trećem kolu izgubio od Švicarca Rogera Federera . </p><p> Nakon 101 minute izjednačene igre
9.13
#122095702,doc#239632,vj20100315kom03 i ove će godine ostati mrtvo slovo na papiru . </p><p> A kako i ne bi kada je , kako tvrde upućeni , maturantima jeftinije otputovati u Prag , nego potegnuti do
9.13
#122092427,doc#239624,vj20100315crn03 . K . (22) , koji je u zatvoru zbog desetak krađa , odlučio je kada je već na slobodi i nešto zaraditi . Na njegovu žalost sve tri pljačke koje
9.13
#122089960,doc#239616,vj20100314van03 o pokolju Indijanaca . Mislim da nije na parlamentima da sude o prošlosti , osobito kada je riječ o bliskim saveznicima Amerike i kad već traje proces pomirenja Turske i Armenaca
9.13
#122086769,doc#239607,vj20100314spo06 uvijek teško dolazio do bodova . Tako je bilo i u prvom dijelu sezone , kada je Edoardo Reja debitirao na klupi Splićana , a braća Sharbini prvi puta zaigrala protiv
9.13
#122076707,doc#239591,vj20100314kul01 <p> S druge strane , naravno , postoje i mnoge bajkovite stvari koje su uvijek prisutne kada se radi o borbi dobra i zla . S treće strane puno je toga u
9.13
#122067080,doc#239573,vj20100313van03 o pokolju Indijanaca . Mislim da nije na parlamentima da sude o prošlosti , osobito kada je riječ o bliskim saveznicima Amerike i kad već traje proces pomirenja Turske i Armenaca
9.13
#122063523,doc#239563,vj20100313spo05 uvijek teško dolazio do bodova . Tako je bilo i u prvom dijelu sezone , kada je Edoardo Reja debitirao na klupi Splićana , a braća Sharbini prvi puta zaigrala protiv
9.13
#122054616,doc#239548,vj20100313kul01 <p> S druge strane , naravno , postoje i mnoge bajkovite stvari koje su uvijek prisutne kada se radi o borbi dobra i zla . S treće strane puno je toga u
9.13
#122044989,doc#239530,vj20100312van03 o pokolju Indijanaca . Mislim da nije na parlamentima da sude o prošlosti , osobito kada je riječ o bliskim saveznicima Amerike i kad već traje proces pomirenja Turske i Armenaca
9.13
#122042341,doc#239522,vj20100312spo07 od posebnog značaja . Upravo u SAD-u prošle godine odigrao je svoj posljednji meč , kada je Ivanu Ljubičiću predao meč prvog kola nakon samo šest gemova . </p><p> U ženskom dijelu
9.13
#122041966,doc#239521,vj20100312spo06 kod Himkija . No , Grci nisu niti jednom bili blizu . </p><p> »Ipak je lakše kada znaš da niti s pobjedom ne bi prošao u četvrtfinale . Jer , da je
9.13
#122040560,doc#239518,vj20100312spo03 uvijek teško dolazio do bodova . Tako je bilo i u prvom dijelu sezone , kada je Edoardo Reja debitirao na klupi Splićana , a braća Sharbini prvi puta zaigrala protiv
9.13
#122032164,doc#239505,vj20100312kul01 <p> S druge strane , naravno , postoje i mnoge bajkovite stvari koje su uvijek prisutne kada se radi o borbi dobra i zla . S treće strane puno je toga u
9.13
#122030803,doc#239503,vj20100312kom02 uz ostalo regulira način na koji se rasprava u Saboru odvija . </p><p> Rijetke su sjednice kada si zastupnici iz redova iste stranke međusobno ne repliciraju i time samo ponavljaju iste teze
9.13
#122029949,doc#239502,vj20100312kom01 u sljedećim godinama . Ta zemlja s oko deset milijuna stanovnika suočila se s bankrotom kada su na površinu izišli donedavno pomno skrivani podaci o vanjskom dugu od 300 milijardi eura
9.13
#122026249,doc#239490,vj20100311van04 razbjesnila Palestince , najava gradnje izazvala je diplomatsku krizu sa Sjedinjenim Državama upravo u vrijeme kada je Biden boravio u posjetu Izraelu i Zapadnoj obali . Plan gradnje osudila je i
9.13
#122025978,doc#239489,vj20100311van03 ni novine . </p><p> Sindikati su bili u štrajku 24 . veljače te prošlog petka , kada je socijalistička vlada u parlamentu izglasala stroge mjere štednje zbog financijske krize . [AFP/Hina] </p> </div1>
9.13
#122023535,doc#239482,vj20100311spo08 13 skokova , a osam od ukupno 14 koševa zabio je u trećoj četvrtini , kada su Mavericksi preuzeli kontrolu nad utakmicom . </p><p> Samo tri minute prije kraja rezultat je bio
9.13
#122021629,doc#239479,vj20100311spo05 ja ću svoje mišljenje dati već sada . Utakmicu smo izgubili u prvom poluvremenu , kada dvije stopostotne prilike nismo iskoristili , a to nije moglo proći bez kazne« , kaže
9.13
#122021235,doc#239478,vj20100311spo04 . Šalu na stranu , ali Zagreb je opet u potpuno istoj poziciji kao i kada ga je preuzeo Štimac . </p><p> Serija boljih rezultata nakon njegova pojavljivanja uništena je osvajanjem samo
9.13
#122018358,doc#239473,vj20100311pis01 i za dan . Nekad brzina isporuke iznenadi klijente kao što je nedavno bio slučaj kada je jedan Splićanin naručio vino popodne , a ono ga je već sutradan dočekalo pred
9.13
#122017116,doc#239471,vj20100311kul07 budi sam sebi dovoljan . Za mene intimno »Peer Gynt« je obiteljska drama jer jedino kada nije sam sebi dosta , u trenutcima kada on zaista jest on sam , to
9.13
#122013381,doc#239465,vj20100311kul01 Hrvatskoj niste prvi put . </p><p> - Prvi put sam u Hrvatsku stigao prije 4-5 mjeseci kada sam pozvan u zagrebački HNK da pjevam ulogu Don Josea u operi »Carmen« , koju
9.13
#122004506,doc#239440,vj20100310spo07 <p> »Bez obzira što je ovo treće po jačini natjecanje u Europi , ne sjećam se kada je neka hrvatska momčad bila na završnici bilo kojeg europskog kupa . Zadnja je bila
9.13
#122003526,doc#239438,vj20100310spo05 svjetsku smotru , neodlazak na SP i dalje je bolna tema : </p><p> »Bilo je teško kada se nismo kvalificirali . Sada je to iza nas , moramo se koncentrati na kvalifikacije
9.13
#121997908,doc#239427,vj20100310kul05 ni za što , mogao bi biti zaključak te večeri i te glazbe , jer kada ste čuli jednu skladbu , kao da ste ih čuli sve . Dakako , ono
9.13
#121995313,doc#239423,vj20100310kul01 budi sam sebi dovoljan . Za mene intimno »Peer Gynt« je obiteljska drama jer jedino kada nije sam sebi dosta , u trenutcima kada on zaista jest on sam , to
9.13
#121993165,doc#239420,vj20100310kom01 , a ne središnjoj vlasti . Razlog tome je sumnja da bi korupcija učinila svoje kada bi se tako veliki iznos novca našao na stolu središnje vlasti , koja se i
9.13
#121989892,doc#239410,vj20100309van07 2011 . godine . Vojni analitičari SAD-a i NATO-a već pripremaju teren za ljeto , kada se obično vode najodlučnije borbe , vjerujući da će nakon njega biti uspostavljena puna kontrola
9.13
#121988760,doc#239407,vj20100309van04 Vlasnik caffea je rekao da je ubijeni terorist bio prijavljen na internetu tek pet minuta kada su ušli policajci . Policija je izjavila da je osumnjičeni ispalio jedan hitac iz pištolja
9.13
#121988287,doc#239405,vj20100309van02 i području Gaze </p><p> Palestinski predsjednik Mahmoud Abbas bori se s političkim raskolom koji je nastao kada je militantna islamistička skupina Hamas preuzela vlast u Gazi u lipnju 2007 . godine ,
9.13
#121982274,doc#239391,vj20100309spo01 zabije tek šest golova . . . </p><p> Nije to Barcelona kao ona devedesetih godina , kada je harala Europom , ali je jaka i opet stvara momčad za trofeje . Ima
9.13
#121976883,doc#239381,vj20100309kul02 dvojice nosi pečat mržnje , ali ipak ostavlja otisak bratske ljubavi , čak i onda kada je stavljena na veliku kušnju . Takav odnos između sebe njeguju i ostali likovi ,
9.13
#121975249,doc#239379,vj20100309kom03,pn No oštećeni građani unatoč povratu novca nerijetko dožive šok , ali i neugodnost prilikom plaćanja kada , na primjer , uz kritične poglede na blagajni primijete da novca na računu nema </head>
9.13
#121974967,doc#239378,vj20100309kom02 a prilike nisu takve da se zbog pritisaka može pristati na promjenu čvrsto zacrtane politike kada je u pitanju proračunski novac . Stoga su predstavnici poljoprivrednika na kraju morali priznati da
9.13
#121974544,doc#239377,vj20100309kom01 bude više žrtvom nerealnih obećanja , koja su se možda činila i ostvariva u vremenima kada su bila davana . Jedino tako se i seljaci i Vlada mogu složiti u tome
9.13
#121968936,doc#239362,vj20100308van02 , potvrđuje pak činjenica kako se prvi neslužbeni rezultati očekuje tek kroz nekoliko dana , kada se obradi 30 posto glasova . Konačni rezultati bit će poznati za tjedan dana .
9.13
#121967522,doc#239357,vj20100308spo08 od toga »žuti« vjerojatno ne mogu potonuti , no pitanje je hoće li se i kada vratiti tamo gdje po tradiciji pripadaju , uz bok Ciboni i Zadru . </p> </div1> Vedran
9.13
#121947534,doc#239315,vj20100307spo07 4-1 , a naš nogometaš , osim što je postigao gol u važnom trenutku , kada se domaćin bio približio na 1-2 , odigrao je vrlo dobru partiju . Prema svim
9.13
#121942214,doc#239304,vj20100307kul06 a njegova stalna koncertna aktivnost ponovno ga dovodi u Hrvatsku , i to u trenutku kada je samo prošle godine , u jednom od svojih najproduktivnijih razdoblja , objavio čak dva
9.13
#121936648,doc#239292,vj20100307crn05 kojega su se odlučili provaljivati baš u taj lokal , već su probali jednom i kada su uspjeli , nastavili su i dalje . Zanimljivo je da su uvijek krali na
9.13
#121930455,doc#239276,vj20100306sss05 zgradu Pentagona , u predgrađu Washingtona , u bolnici je podlegao ranama koje je zadobio kada su policajci uzvratili vatru , izvijestili su američki mediji . Napadač je izvukao pištolj iz
9.13
#121926635,doc#239264,vj20100306spo01 drugoga seta . U trećem setu su se Ekvadorci držali do 11 . igre , kada su naši iskoristili loptu za obrat , da bi Čilić sigurnim servisima donio Hrvatskoj četvrtfinale
9.13
#121918831,doc#239254,vj20100306kul05 za najboljeg redatelja i najbolji film , no sva predviđanja padaju u vodu onog časa kada započne ceremonija . Iz dosadašnjeg iskustva već je dobro poznato da i najveći favoriti znaju
9.13
#121916548,doc#239251,vj20100306kul02 muzeju , sa staklenim krovom , ispred kojega je čarobni park , koji u godini kada je Moskva zatrpana snijegom više nalikuje na zimsku bajku iz priča ruskih pisaca . </p><p> Većina
9.13
#121909886,doc#239243,vj20100306crn06 . U jednom trenutku naglo je skrenuo u svoje dvorište i napokon stao , a kada su mu policijski službenici naredili da iziđe iz vozila , otvorio je vrata i pao
9.13
#121903935,doc#239225,vj20100305sss01 zgradu Pentagona , u predgrađu Washingtona , u bolnici je podlegao ranama koje je zadobio kada su policajci uzvratili vatru , izvijestili su američki mediji . Napadač je izvukao pištolj iz
9.13
#121901913,doc#239220,vj20100305spo04 ? </p><p> »Sada nas nosi val euforije . Naša euforija nema granica , a vidjet ćemo kada počne polufinale gdje su nam granice . Mislim da možemo i osvojiti Ebel . Sigurno
9.13
#121890887,doc#239205,vj20100305kul01 za najboljeg redatelja i najbolji film , no sva predviđanja padaju u vodu onog časa kada započne ceremonija . Iz dosadašnjeg iskustva već je dobro poznato da i najveći favoriti znaju
9.13
#121889881,doc#239203,vj20100305kom02 konstanta je u djelovanju oporbenih stranaka koje nikako ne mogu dočekati kraj 2011 . , kada bi se trebao birati budući saziv Hrvatskog sabora iz kojeg će proizaći i nova vlada
9.13
#121889273,doc#239202,vj20100305kom01 na tom području , doduše , nije više tako dramatična kao prije nekoliko mjeseci , kada su talibani u Pakistanu počeli osvajati golema područja približivši se u jednom trenutku i glavnom
9.13
#121888247,doc#239198,vj20100305crn05 . U jednom trenutku naglo je skrenuo u svoje dvorište i napokon stao , a kada su mu policijski službenici naredili da iziđe iz vozila , otvorio je vrata i pao
9.13
#121880143,doc#239176,vj20100304spo04 Štoviše , vratar Rene Adler bio je također nesiguran , što baš i nije uobičajeno kada su njemački vratari u pitanju . Argentinci , pak , igrali su prvi puta pod
9.13
#121871759,doc#239160,vj20100304kom02 Sve u svemu , bio je to jedan iznimno uspješan posjet hrvatske premijerke u vrijeme kada Hrvatska završava pregovore s EU-om i kada kao buduća članica europske obitelji želi poslati poruke
9.13
#121871204,doc#239159,vj20100304kom01 kaznenih sankcija i profesori prava na sveučilištu u Oslu smatraju da se demokratsko društvo , kada su u pitanju pomahnitali huligani i sitniji kriminalci , nalazi pred izborom : ili kuga
9.13
#121851352,doc#239114,vj20100303kom01 i angažman . </p><p> Riječ je zapravo o posve novom trenutku u životu Europske unije , kada je trebalo pokazati konkretnu solidarnost . U protivnom , da se išlo krutom logikom Ugovora
9.13
#121850564,doc#239111,vj20100303crn06 , no potjera je potrajala i kroz Ličko-senjsku županiju , a vozač se zaustavio tek kada mu je , po izlasku iz tunela Mala Kapela , automobil stao zbog kvara .
9.13
#121849484,doc#239107,vj20100303crn02 i teških krađa koje je počinio u razdoblju od prosinca prošle do veljače ove godine kada je krao sve što bi mu došlo pod ruku . Provaljivao je u ugostiteljske objekte
9.13
#121846680,doc#239100,vj20100302van02 posto popularnosti </head> <div1> <p> Iako se prije samo nekoliko mjeseci nije tako činilo laburistička stranka , kada bi se sada održali izbori , ostala bi najsnažnija politička stranka u britanskom parlamentu ,
9.13
#121831722,doc#239070,vj20100302kom02 jedini siguran novac koji dolazi svaki mjesec . Stoga je važno da se učini sve kada je riječ o legalizaciji postojećih farmi . Hrvatska napokon proizvodi dovoljno mlijeka za svoje potrebe
9.13
#121829886,doc#239066,vj20100302crn06 u policijskoj postaji u Dubravi . </p><p> Sve je počelo u ponedjeljak u 21 .15 sati kada je jedna žena nazvala policiju , prijavivši da joj je netko protupravno ušao u stan
9.13
#121823230,doc#239046,vj20100301spo06 belgijske vrste , međutim njihovi izgledi za nastup su minimalni . </p><p> »Sve će biti jasnije kada ih pregleda liječnik reprezentacije , no bojim se kako su izgubljeni za utakmicu protiv Hrvatske
9.13
#121808941,doc#239022,vj20100301crn04 nešto više od 150 kutija različitih vrsta cigareta . </p><p> Posljednja zapljena bila je u ponedjeljak kada su kod tridesetogodišnjeg muškarca pronašli 60 kutija cigareta . Tridesetogodišnjak se oko 2 .10 sati
9.13
#121804977,doc#239011,vj20100228van01 eura se nitko ne odriče , uz sve konstatacije da je najviše ugrožen od vremena kada je uveden . </p><p> Europska unija u ovom trenutku ponajviše želi zaustaviti stvaranje atmosfere u kojoj
9.13
#121793021,doc#238985,vj20100228kul04 što smo imali priliku do sada vidjeti , odnosno što je upisano u našoj memoriji kada je riječ o Murtićevu djelu . </p><p> »Ovo je jedno drukčije viđenje Murtićeva opusa , jedan
9.13
#121791426,doc#238983,vj20100228kul02 o njemu ? </p><p> - Chopin je razlog zbog kojega sam započeo svirati klavir . Jer kada sam imao osam godina vidio sam film o Chopinu i to je bila prva klasična
9.13
#121785702,doc#238976,vj20100228crn07 bolesna . Njezinom priznanju prethodilo je svjedočenje vlasnice agencije koja je izjavila da se šokirala kada ju je umjesto kupaca zatekla policija , kojoj je morala pojašnjavati da je posredovanje u
9.13
#121784576,doc#238972,vj20100228crn03 Roditelji nesretnog maloljetnika policiji su izjavili da obično kući dođe do 18 sati , ali kada se u petak nije vratio do 19 sati zabrinuti su nazvali policiju . Roditelji su
9.13
#121741198,doc#238884,vj20100226kom01,pn tako ona , čini se , utječe i na porast nervoze među europskim državama i kada je riječ o političkim odnosima </head><head> M ARKO B ARIŠIĆ </head> <div1> <p> Tko je do prije nekoliko
9.13
#121740911,doc#238883,vj20100226crn08 su Pukaniću najprije prijetili , zatim ga pokušali potkupiti s nekoliko milijuna eura , a kada ni to nije uspjelo počele su pripreme za njegovo ubojstvo . </p><p> Knežević je rekao da
9.13
#121735496,doc#238868,vj20100225van01 sastanka indijska ministrica . </p><p> Iako Rao nije rekla hoće li biti , te ako hoće kada , sljedeća runda pregovora , već sam susret na tako visokoj razini pozitivan je znak
9.13
#121728049,doc#238850,vj20100225kul06 će se 7 . ožujka , a vodit će je Steve Martin i Alec Baldwin kada će oči , kako struke tako i cijele javnosti biti uprte u Los Angeles ,
9.13
#121721949,doc#238836,vj20100225crn03 Martina u Dugom Selu osumnjičeni nije provalio već je čekao da završi misa , a kada su vjernici i svećenik napustili crkvu , obio je kasicu za milodare i uzeo novac
9.13
#121720348,doc#238831,vj20100224van06 najveći proizvođač kokaina među zemljama Latinske Amerike </head> <div1> <p> BOGOTA </p><p> - Peru bi mogao nadmašiti Kolumbiju kada je riječ o proizvodnji kokaina , ukoliko politika njezina iskorjenjivanja i dalje bude spora kao
9.13
#121718993,doc#238827,vj20100224van02 . </p><p> Iako nitko u ovom trenutku ne može kalkulirati koliko će pregovori trajati u trenutku kada se donese konačna odluka o početku , ocjena je diplomata u Bruxellesu da ipak ne
9.13
#121717982,doc#238825,vj20100224sss05 u Zagrebu prije dvadesetak godina , a nastupio je u istoj dvorani krajem 2008 . kada je otvorio devetu sezonu ciklusa jazza u Lisinskom . S novom postavom glazbenika u utorak
9.13
#121711365,doc#238809,vj20100224kul07 Krešimir Nemec , Pavao Pavličić , Nikola Batušić i drugi . </p><p> Možda bi danas , kada se trebamo sjetiti Marinkovića , bilo dobro prizvati Marinkovića ne kao pisca , čiji opus
9.13
#121707995,doc#238805,vj20100224kul03 u Zagrebu prije dvadesetak godina , a nastupio je u istoj dvorani 2008 . , kada je otvorio devetu sezonu Jazz ciklusa u »Lisinskom« . </p><p> Na koncertu u utorak s novom
9.13
#121705536,doc#238800,vj20100224kom01 je zapravo nemoguće . Teško da će raspoloženje javnosti biti na njihovoj strani u vremenima kada se mnogi bore za radna mjesta i plaće . </p><p> Nitko se , naravno , ni
9.13
#121704766,doc#238799,vj20100224crn08 materijalna šteta nije utvrđena . Djelatnici poduzeća o požaru su obavijestili policiju u ponedjeljak ujutro kada su došli na posao , nakon čega je obavljen očevid . Utvrđeno je da je
9.13
#121701469,doc#238791,vj20100223van08 Dalaj lamu , s kojim se zadržao u razgovoru gotovo sat vremena , u času kada su bilateralni odnosi ionako zategnuti . [AFP/Hina] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p><p> VRH TEKSTA </p><p> [Događaji] </p>
9.13
#121700154,doc#238786,vj20100223van03 će oporavak ići brzo , a pogotovo će teško biti u travnju i svibnju , kada na naplatu stižu brojni krediti . Ove godine Grčka bi trebala vratiti oko 53 milijardi
9.13
#121698973,doc#238784,vj20100223van01 vratiti na posao , radnički nemiri diljem Europe nastavili su se i u utorak , kada su se za štrajk izjasnili i francuski kontrolori leta . To se sve događa samo
9.13
#121696145,doc#238775,vj20100223spo06 u dvadeset utakmica , a jedan od razloga sigurno su ozljede . Nije mala stvar kada u momčadi nedostaju All-Star igrači Deron Williams i Andrej Kiriljenko . </p><p> »To nije nikakvo opravdanje
9.13
#121687656,doc#238761,vj20100223kul02 Krešimir Nemec , Pavao Pavličić , Nikola Batušić i drugi . </p><p> Možda bi danas , kada se trebamo sjetiti Marinkovića , bilo dobro prizvati Marinkovića ne kao pisca , čiji opus
9.13
#121684374,doc#238757,vj20100223kom01 već imenovanih savjetnika Mate Mlinarića , povjerenika za poljoprivredu , Josipović morao odreći istog dana kada je u javnosti procurila informacija da je riječ o osobi koja je osuđena za teška
9.13
#121683084,doc#238752,vj20100223crn04 materijalna šteta nije utvrđena . Djelatnici poduzeća o požaru su obavijestili policiju u ponedjeljak ujutro kada su došli na posao , nakon čega je obavljen očevid . Utvrđeno je da je
9.13
#121674575,doc#238729,vj20100222spo02 zlata u svojoj karijeri . Naime , prije osam godina u Salt Lake Cityju , kada je na Igre doputovao kao jedan od prvih favorita , uzeo je »samo« dva srebra
9.13
#121673271,doc#238726,vj20100222pis05 . Jambrešić je rekao kako sve materijale s kojima radi sam nabavlja . Volio bi kada bi gradski oci imali više sluha za umjetnike , te im dali prijeko potrebnu potporu
9.13
#121663150,doc#238706,vj20100222crn02 M . nakon čega ga je sin Filip i izudarao . Nisu se smirili ni kada je stigla policija već su i službenike izvrijeđali zbog čega su uhićeni i odvedeni prvo
9.13
#121662915,doc#238705,vj20100222crn01 se , analizom lokacija mobitela toga dana , njegov mobitel u 12 sati , dakle kada se trebao nalaziti u Brezovici , aktivirao u Đorđićevoj ulici u središtu grada . Luka
9.13
#121655668,doc#238689,vj20100221spo07,pn najvažnije da sam zdrava , nadam se da će tako biti i u nedjelju , kada ću ponovno nastupiti pred obitelji i vjernim navijačima« , kaže Vlašić </head> <div1> <p> SPLIT </p><p> – U
9.13
#121655283,doc#238688,vj20100221spo06 gađanju te dvije na četvrtom . </p><p> »Očito sam radio pritisak sam na sebe , jer kada odradim sve kao što je bilo na prvoj utrci u nedjelju , onda je sve
9.13
#121654167,doc#238685,vj20100221spo03 utakmici u kojoj se nitko nije previše rezultatski odvajao , presudile su posljednje minute , kada je Zagreb ipak zadržao veću koncentraciju . U zadnje tri minute utakmice , momčadi su
9.13
#121646970,doc#238673,vj20100221kul03 izgubiti svoju ženstvenost - u tom slučaju da . </p><p> • No , živimo u vremenu kada u slučaju uskraćivanja spolnog odnosa muškarci odlaze drugoj ženi . </p><p> - To žene trebaju dogovoriti
9.13
#121645878,doc#238672,vj20100221kul02 su čovjeku jedino utočište , a to je istina koju mnogi ne spoznaju nikada ili kada je već odveć kasno . </p><p> Riječju , Veži je na prvome mjestu bio Brist jer
9.13
#121642890,doc#238670,vj20100221kom04 vratilo desetak sigurno vrijednih Bukovčevih radova , što je zanimljivo na više načina , a kada ovih dana budu predstavljeni javnosti , o tome će se opet govoriti . </p><p> Tako će
9.13
#121639385,doc#238666,vj20100221crn08 . </p><p> Incident se dogodio 18 . prosinca prošle godine , u kasnim večernjim satima , kada su se na tramvajskoj postaji na Kvaternikovu trgu posvađali oštećeni i njegova petnaestogodišnja djevojka .
9.13
#121637659,doc#238659,vj20100221crn01 cijelim putem su ga tukli . Nastavili su ga udarati i u garaži , a kada su shvatili da mladić zaista nema novca , kao kompromis su mu ponudili da 10
9.13
#121630258,doc#238643,vj20100220spo07,pn najvažnije da sam zdrava , nadam se da će tako biti i u nedjelju , kada ću ponovno nastupiti pred obitelji i vjernim navijačima« , kaže Vlašić </head> <div1> <p> SPLIT </p><p> – U
9.13
#121629873,doc#238642,vj20100220spo06 gađanju te dvije na četvrtom . </p><p> »Očito sam radio pritisak sam na sebe , jer kada odradim sve kao što je bilo na prvoj utrci u nedjelju , onda je sve
9.13
#121628757,doc#238639,vj20100220spo03 utakmici u kojoj se nitko nije previše rezultatski odvajao , presudile su posljednje minute , kada je Zagreb ipak zadržao veću koncentraciju . U zadnje tri minute utakmice , momčadi su
9.13
#121621560,doc#238627,vj20100220kul03 izgubiti svoju ženstvenost - u tom slučaju da . </p><p> • No , živimo u vremenu kada u slučaju uskraćivanja spolnog odnosa muškarci odlaze drugoj ženi . </p><p> - To žene trebaju dogovoriti
9.13
#121620468,doc#238626,vj20100220kul02 su čovjeku jedino utočište , a to je istina koju mnogi ne spoznaju nikada ili kada je već odveć kasno . </p><p> Riječju , Veži je na prvome mjestu bio Brist jer
9.13
#121617480,doc#238624,vj20100220kom04 vratilo desetak sigurno vrijednih Bukovčevih radova , što je zanimljivo na više načina , a kada ovih dana budu predstavljeni javnosti , o tome će se opet govoriti . </p><p> Tako će
9.13
#121613975,doc#238620,vj20100220crn08 . </p><p> Incident se dogodio 18 . prosinca prošle godine , u kasnim večernjim satima , kada su se na tramvajskoj postaji na Kvaternikovu trgu posvađali oštećeni i njegova petnaestogodišnja djevojka .
9.13
#121612249,doc#238613,vj20100220crn01 cijelim putem su ga tukli . Nastavili su ga udarati i u garaži , a kada su shvatili da mladić zaista nema novca , kao kompromis su mu ponudili da 10
9.13
#121611345,doc#238611,vj20100219van07 politički protivnici pokušavaju se okoristiti na račun vlade koja nije snažno odgovorila na katastrofu , kada je 12 . siječnja tu karipsku državu pogodio snažan potres . U svom intervjuu za
9.13
#121603662,doc#238591,vj20100219spo02,pn najvažnije da sam zdrava , nadam se da će tako biti i u nedjelju , kada ću ponovno nastupiti pred obitelji i vjernim navijačima« , kaže Vlašić </head> <div1> <p> SPLIT </p><p> – U
9.13
#121603277,doc#238590,vj20100219spo01 gađanju te dvije na četvrtom . </p><p> »Očito sam radio pritisak sam na sebe , jer kada odradim sve kao što je bilo na prvoj utrci u nedjelju , onda je sve
9.13
#121596554,doc#238579,vj20100219kul03 izgubiti svoju ženstvenost - u tom slučaju da . </p><p> • No , živimo u vremenu kada u slučaju uskraćivanja spolnog odnosa muškarci odlaze drugoj ženi . </p><p> - To žene trebaju dogovoriti
9.13
#121595462,doc#238578,vj20100219kul02 su čovjeku jedino utočište , a to je istina koju mnogi ne spoznaju nikada ili kada je već odveć kasno . </p><p> Riječju , Veži je na prvome mjestu bio Brist jer
9.13
#121592884,doc#238575,vj20100219kom02 na kraju ipak i najvažnije . </p><p> Ako je suditi prema glasu javnosti , malo je kada neka vijest dobro dočekana kao ta . Ostaje nam samo dočekati i vrijeme kada će
9.13
#121591511,doc#238573,vj20100219crn08 . </p><p> Incident se dogodio 18 . prosinca prošle godine , u kasnim večernjim satima , kada su se na tramvajskoj postaji na Kvaternikovu trgu posvađali oštećeni i njegova petnaestogodišnja djevojka .
9.13
#121589785,doc#238566,vj20100219crn01 cijelim putem su ga tukli . Nastavili su ga udarati i u garaži , a kada su shvatili da mladić zaista nema novca , kao kompromis su mu ponudili da 10
9.13
#121583331,doc#238546,vj20100218spo06 Do tada sam bio koncentriran samo na igru . I sam sam bio pomalo iznenađen kada sam vidio koliko sam zabio . Iako je odličan osjećaj biti najbolji strijelac , puno
9.13
#121582486,doc#238544,vj20100218spo04 s punim pravom obranio naslov . Čak se može reći da je samo pitanje vremena kada će odraditi savršenu vožnju , odnosno kada će mu svi suci dati desetku . </p><p> Što
9.13
#121581598,doc#238543,vj20100218spo03 . Suci nisu strojevi , a pogreške su za ljude . No , što reći kada sudac , i to isti onaj koji je prije nepunu godinu dana drastično oštetio nogometaše
9.13
#121572314,doc#238527,vj20100218kom03,pn <head> Popis je političko pitanje </head><head> S druge strane , jasno je da će rezultati popisa , kada on bude proveden , imati dalekosežne posljedice na političke prilike u BiH </head><head> A LENKO Z
9.13
#121571759,doc#238526,vj20100218kom02 za sve zemlje u eurozoni , jer bi ubuduće svatko mogao zakucati na vrata Bruxellesa kada zapadne u teškoće i dugove . </p><p> Ali , grčka kriza ima mnogo dublji i opasniji
9.13
#121569655,doc#238520,vj20100218crn04 izgubilo 15 ljudi , što je značajan pozitivan pomak u odnosu na 2008 . godinu kada su bila 32 poginula , što u policiji objašnjavaju pojačanim radom i angažmanom prometnih policajaca
9.13
#121562894,doc#238501,vj20100217spo07 . Hladan je bio i nakon prve trećine koja je završila 0-0 . Kao i kada je krenuo val golova . </p><p> »U Kanadi smo , zato smo i bili nervozni na
9.13
#121562453,doc#238500,vj20100217spo06 domaći teren . Nadaju se »mravi« da bi mogli ponoviti uspjeh od prije dvije godine kada su u istom scenariju na svom parketu došli do trofeja Krešimira Ćosića , svog prvog
9.13
#121560261,doc#238496,vj20100217spo02 osmini finala Lige prvaka </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> – Bilo je dosta straha u redovima Manchester Uniteda kada su iz kluba ljetos odlazili Cristiano Ronaldo i Carlos Tevez . Dvojac koji je zabijao
9.13
#121559684,doc#238495,vj20100217spo01 moskovske Lokomotive koji je već debitirao u zadnjoj utakmici , protiv Lihtenštajna u Vinkovcima , kada se dokazao kao igrač koji itekako može pomoći srednjem redu . Naš će izbornik kroz
9.13
#121555206,doc#238488,vj20100217kul05 svi , važni trenutci te galerije : od 14 . srpnja 1969 . godine , kada je otvorena prva izložba i ujedno predstavljena galerijska programska koncepcija , sve do današnjih dana
9.13
#121552034,doc#238482,vj20100217kom02 pozitivnih učinaka mature , dapače , u njegovim se izjavama dala naslutiti dobra doza kritičnosti kada su u pitanju pojedina rješenja koje nudi matura . Iako kritičnost prema projektu vrijednom 30
9.13
#121548856,doc#238474,vj20100217crn02 odgovorio je Bjelkanović . No , Bjelkanović je shvatio da posao direktora ipak nije legalan kada je kao odgovorna osoba tvrtke počeo dobivati pozive za sudske postupke gdje je osumnjičen jer
9.13
#121548388,doc#238473,vj20100217crn01 na sreću oružje nije uporabljeno . </p><p> Dvojac je u poslovnicu ušao u 9 . 55 kada su u njoj bili zaštitar i osmero zaposlenika . Odmah su na ulaznim vratima uz
9.13
#121540367,doc#238453,vj20100216spo03 problema , taj zaslužuje svaki respekt . No , bilo je to razdoblje sezone , kada su »viole« igrale vrlo dobar nogomet , kako u Ligi prvaka , tako i u
9.13
#121535170,doc#238446,vj20100216kul07 moralo proći kroz filtar jednog koncepta . </p><p> U tom smislu je najvažnije da je čovjeku kada kreće pisati takvo djelo jasan koncept , a to mi je bilo ključno i u
9.13
#121531289,doc#238440,vj20100216kul01 svi , važni trenutci te galerije : od 14 . srpnja 1969 . godine , kada je otvorena prva izložba i ujedno predstavljena galerijska programska koncepcija , sve do današnjih dana
9.13
#121529192,doc#238435,vj20100216crn07 navečer . Naime , u zlatarnicu je oko 19 . 15 sati ušao nepoznati muškarac kada je vlasnik M . M . (67) bio sam . Nakon što je neko vrijeme
9.13
#121528640,doc#238433,vj20100216crn05 ozljeda u prometnoj nesreći . </p><p> Nesreća se dogodila 27 . siječnja oko 11 . 30 kada je tridesetogodišnjak s pulskog područja , upravljajući osobnim automobilom »opel astra« pod utjecajem droge ,
9.13
#121525396,doc#238422,vj20100215van02 . godine . Svrha takvog poteza bila je preokret ratnih zbivanja u Afganistanu u trenutku kada su se talibanski napadi intenzivirali . Za američkog predsjednika Baracka Obamu ovo je važan trenutak
9.13
#121524529,doc#238420,vj20100215sss07 počeo najveći blagdan u zemlji . U ponoć su ulice Pekinga preplavile boje i buka kada je uz vatromet dočekana godina Tigra . U subotu je većina dućana i tvrtki bila
9.13
#121513035,doc#238394,vj20100215kul02 u prošlost , na ulice i u gradove u Andaluziji kakva je nekad bila - kada se zvucima gitare moglo zauvijek ukrasti žensko srce , a svirati je bilo isto što
9.13
#121510075,doc#238388,vj20100215crn07 čega je kod njega pronađeno 26 grama marihuane . Policijska akcija počela je u subotu kada su policajci iz mobilne jedinice PU zagrebačke legitimirali K . Đ . , a on
9.13
#121506231,doc#238377,vj20100213van04 Janukovič . </p><p> Također je izjavio kako tijekom svog predstojećeg mandata namjerava poboljšati odnose s Rusijom kada je riječ o transportu plina te da se namjerava angažirati na oživljavanju ideje o plinskom
9.13
#121504930,doc#238374,vj20100213van01 on je ukazao da pojedini politički čimbenici prave veliku grešku i lošu uslugu građanima Srbije kada zemlju guraju u izolaciju i kada se protive sudjelovanju srbijanske vojske u mirovnim operacijama . </p>
9.13
#121500828,doc#238362,vj20100213spo04 dan ili 50 godina iskustva . Važno je da se trener može prilagoditi aktualnoj situaciji kada su pripreme već gotove i momčad formirana , a na nama je da prihvatimo svaku
9.13
#121499302,doc#238361,vj20100213spo03 je švicarski skijaš skakač Simon Ammann dobio tijekom Olimpijskih igara u Salt Lake Cityju , kada je kao nepoznati momak vrlo nalik filmskom liku doskočio do dva olimpijska zlata na Igrama
9.13
#121497993,doc#238360,vj20100213spo02 navijača angažirao na podizanju spomenika Vukasu . Brleković je zaželio Hajduku da iduće godine , kada bude slavio 100 . rođendan , osvoji naslov prvaka Hrvatske . </p><p> Vedran Bonačić je kazao
9.13
#121496508,doc#238357,vj20100213pis05 . Iako vam se može činiti da ste učinili koliko ste mogli za svoje stvari kada ste kupili golem ormar , mogli biste se neugodno iznenaditi kad ga jednom postavite u
9.13
#121491383,doc#238346,vj20100213kul02 indijskog porijekla čiji se obiteljski život u Americi počinje urušavati nakon 11 . rujna , kada započne mržnja prema onima muslimanske vjere i prezimena . Ovaj film kombinacija je tipične američke
9.13
#121490861,doc#238345,vj20100213kul01 a za to je potrebno puno snage . Gdje je pronalazite ? </p><p> - U trenutku kada počnem , ne razmišljam o tome je li tema teška , ali znam da mora
9.13
#121485020,doc#238336,vj20100213crn03 s njihovim četverogodišnjim sinom izbacio iz stana . </p><p> Obiteljska drama dogodila se u četvrtak ujutro kada se Marko P . vratio kući s posla . Verbalno je napao nevjenčanu suprugu te
9.13
#121476930,doc#238314,vj20100212spo02 dan ili 50 godina iskustva . Važno je da se trener može prilagoditi aktualnoj situaciji kada su pripreme već gotove i momčad formirana , a na nama je da prihvatimo svaku
9.13
#121475392,doc#238311,vj20100212pis05 . Iako vam se može činiti da ste učinili koliko ste mogli za svoje stvari kada ste kupili golem ormar , mogli biste se neugodno iznenaditi kad ga jednom postavite u
9.13
#121470518,doc#238300,vj20100212kul01 indijskog porijekla čiji se obiteljski život u Americi počinje urušavati nakon 11 . rujna , kada započne mržnja prema onima muslimanske vjere i prezimena . Ovaj film kombinacija je tipične američke
9.13
#121469632,doc#238298,vj20100212kom02 . Kao što Hrvatska nije gubila vrijeme niti tijekom devet mjeseci slovenske blokade pregovora , kada je bez zastoja trajalo usklađivanje zakonodavstva i ispunjavanje potrebnih mjerila , tako i danas Vlada
9.13
#121469165,doc#238297,vj20100212kom01 političkih aktera , pa da zemlja krene prema destabilizaciji . </p><p> Takav scenarij je opasan i kada je riječ o manje važnim zemljama no što je Ukrajina , koja ima blizu 50
9.13
#121461545,doc#238274,vj20100211spo07 za dva dana očekuje ga naporan dan i velika čast na svečanosti otvaranja Igara , kada će ispred hrvatske olimpijske delegacije ponijeti hrvatsku zastavu . </p><p> Rezultati službenog treninga spusta : 1
9.13
#121460319,doc#238272,vj20100211spo05 Vukušića , bacila mi u minus i jače momčadi od Cibone . </p><p> Poraz je bolniji kada dođe s jednom loptom . No , te su lopte odluke u ruke uzeli mladi
9.13
#121459399,doc#238270,vj20100211spo03 znao da usred sezone ostaje bez trenera kojem je , kako tvrdi , dao priliku kada su ga svi ostali izbjegavali . </p><p> U tome i ima istine . Štimac je nakon
9.13
#121454538,doc#238261,vj20100211kul08 predao , pa i danas svojom pojavom u mnogima budi nostalgiju za nekim prošlim vremenima kada se vjerovalo da se riječima i notama može preokrenuti kotač povijesti . </p><p> Riječ je ,
9.13
#121448506,doc#238252,vj20100211kom02 da nije u stanju obraniti svoje članove , nego ih nije u stanju niti osuditi kada je evidentno da krivnja postoji . Tu nije riječ o nepostojanju suda ispod suda ,
9.13
#121444962,doc#238243,vj20100211crn01 te je i novac zaplijenjen . </p><p> Akcija je počela u ponedjeljak navečer na području Trnja kada je policija u redovnoj kontroli na ulici zaustavila S . K . Nakon što su
9.13
#121438239,doc#238224,vj20100210spo05 , koji je najbolji u njihovom najjačem oružju - kontrama . On ima odličan osjećaj kada otići u kontranapad . To se može spriječiti tako da igramo duge napade , bez
9.13
#121437752,doc#238223,vj20100210spo04 , bez obzira na to u kojoj ligi igrali ili kakve protivnike imali . A kada znamo da je ovo najjača liga na svijetu , onda to mnogo vrijedi . Nadam
9.13
#121436819,doc#238221,vj20100210spo02 ovo vrlo težak trenutak . Sve to nam je dokaz da smo bili u pravu kada smo doveli Reju , odlazak u Lazio potvrda je njegove vrijednosti . Mi ćemo dobiti
9.13
#121427272,doc#238205,vj20100210kom03 putovanja u države članice Europske unije . Nakon golema razočaranja s kraja prošle godine , kada su susjedne Srbija i Crna Gora dobile viznu liberalizaciju , a BiH nije - sada
9.13
#121426709,doc#238204,vj20100210kom02,pn Reserved . </p><head> Važan iskorak </head><head> Može se kazati da je do jačanja odnosa došlo onog trenutka kada su obje strane odlučile povijesna pitanja ostaviti povjesničarima i stručnim tijelima i okrenuti se budućnosti
9.13
#121426085,doc#238203,vj20100210kom01 put se to nije dogodilo . Pa su se i u utorak u Strasbourgu , kada je Barroso govorio o izazovima nove Komisije , čuli posve iznenađujući tonovi , neuobičajeni na
9.13
#121422560,doc#238191,vj20100209van05 uvođenja sankcija protiv Irana , rekao je novinarima glasnogovornik Pentagona Geoff Morrell . </p><p> Na pitanje kada bi sankcije mogle biti uvedene , Morrell je rekao da se Gates , koji je
9.13
#121421276,doc#238188,vj20100209van02 najavama , nije bilo nikakvih naznaka da bi se mogla ponoviti 2004 . godina , kada je Janukovičeva pobjeda u drugom krugu proglašena izbornom prijevarom . </p><p> Ovaj put dvoje žestokih protivnika
9.13
#121404406,doc#238150,vj20100209crn06,pn Nesretni D . T . popravljao je platformu prikolice u automehaničarskoj radionici Špoljar transport , kada je iznenada , oko 10 .45 sati , platforma pala na njega </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> -
9.13
#121403182,doc#238146,vj20100209crn02 izgrednika . Policajci su ponovno upozorili J . H . da baci vile , a kada je to odbio uzeli su ljestve iz dvorišta te ga njima pritisnuli uza zid .
9.13
#121394743,doc#238124,vj20100208spo03 Beachu . Marin Čilić će se , pak , odmarati do 21 . veljače , kada počinje ATP turnir u Dubaiju , gdje će nastupiti i Ljubičić . </p> </div1> Iva Markulin
9.13
#121393432,doc#238123,vj20100208spo02 još su u sjećanju tvrdi okršaji protiv Estonije u Tallinnu ili nedavno Bjelorusije u Zagrebu kada je bilo jedva 1-0 za Hrvate . Naša je nacionalna momčad u većini slučajeva lakoćom
9.13
#121392783,doc#238122,vj20100208spo01 je 12 . A što reći na veselje Grka koji su počeli skakati od sreće kada su vidjeli da su u skupini s Hrvatskom . . . Bilić o tome kaže
9.13
#121378791,doc#238104,vj20100208crn05,pn javnog reda i razbojstvo . Cijeli niz incidenata počeo je u nedjelju oko 18 .15 kada je četvorka , S . L . (29) , F . M . (22) ,
9.13
#121374426,doc#238092,vj20100207van01 otvorena u 8 sati po istočnoeuropskom vremenu , a zatvorena su u 8 navečer , kada su na red došle i prve izlazne ankete . </p><p> I dok jedni smatraju da su
9.13
#121371120,doc#238085,vj20100207spo06 s Josipom Kneževićem , darovitim mladim hrvatskim reprezentativcem i članom osječkog prvoligaša . Naime , kada su pregovori oko njegova odlaska u Moskvu bili privedeni kraju , stigla je vijest o
9.13
#121370209,doc#238083,vj20100207spo04,pn svoje momčadi s 2-1 i 3-1 u 36 . , odnosno 50 . minuti , kada je uspješno izveo kazneni udarac , a upisao je i asistenciju </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> – Mladen
9.13
#121360226,doc#238064,vj20100207crn07 tjelesne ozljede . U nesreći su sudjelovala tri automobila , a do sudara je došlo kada je vozač »peugeota 205« , sisačkih registarskih oznaka , pokušao skrenuti s ceste u dvorište
9.13
#121353498,doc#238048,vj20100206sss07 su dvije osobe ranjene . </p><p> Incident se dogodio u četvrtak na izlazu iz Buenos Airesa kada je autobus s navijačima napadnut vatrenim oružjem . Svjedoci navode kako je skupina napadača bila
9.13
#121348233,doc#238036,vj20100206spo03,pn nadigrali Lakerse </head><head> »Imali smo vodstvo od devet razlike i činilo se da igramo dosta dobro kada je Kobe izašao zbog četvrtog prekršaja . To je promijenilo tijek utakmice« , rekao je
9.13
#121347177,doc#238034,vj20100206spo01 nogometni autoriteti bez suviše treme mogu čekati ždrijeb u nedjelju u podne u Varšavi , kada ćemo doznati koje će se reprezentacije sučeliti s Hrvatskom u kvalifikacijama za Europsko nogometno prvenstvo
9.13
#121337658,doc#238019,vj20100206kul02 to vrijeme bio nešto što se podrazumijevalo u njegovoj klasi . Sa Sofijom se oženio kada je njemu bilo 34 , a njoj 18 godina . Sofija je otkrila ljubavnu vezu
9.13
#121335576,doc#238018,vj20100206kul01 , više nego pjevačica . Glas u tom slučaju uvijek dođe sam od sebe , kada ga već imate . </p><p> Uvijek sam tako to shvaćala , umjesto da se pravim važna
9.13
#121330006,doc#238011,vj20100206crn05,pn je provaljeno u razdoblju od 15 sati u utorak i 15 .20 sati u četvrtak kada je vlasnik uočio provalu te odmah obavijestio policiju </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> - Oko 80 umjetničkih slika
9.13
#121328849,doc#238008,vj20100206crn02 homoseksualne sklonosti . </p><p> Policija je do te spoznaje došla još 26 . siječnja ove godine kada je mladić u Kninu izazvao lakšu prometnu nesreću s materijalnom štetom . Protiv njega je
9.13
#121328560,doc#238007,vj20100206crn01 i ljekarne , većinom kad su se u njima nalazili i zaposlenici . U trenutku kada su zaposlenici otvarali blagajnu radi naplate , napali su ih elektrošokerom i uporabom tjelesne snage
9.13
#121326574,doc#238001,vj20100205van03,pn <head> Preuzimanje kontrole od vlade u Londonu treba se dogoditi do 12 . travnja , do kada će Belfast dobiti ministra pravosuđa </head> <div1> <p> Sjeverna Irska preuzet će kontrolu nad radom vlastite policije
9.13
#121324874,doc#237996,vj20100205sss05 su dvije osobe ranjene . </p><p> Incident se dogodio u četvrtak na izlazu iz Buenos Airesa kada je autobus s navijačima napadnut vatrenim oružjem . Svjedoci navode kako je skupina napadača bila
9.13
#121323407,doc#237990,vj20100205spo07 mjesto i devet pobjeda vrlo zapažen rezultat . </p><p> »Mi smo svoj posao ove sezone napravili kada smo pobjegli s dna NLB-a , a da spadamo u sam vrh hrvatske košarke dokazali
9.13
#121320832,doc#237984,vj20100205spo01 autoriteti bez suviše treme mogu čekati ždrijeb u nedjelju u podne u švicarskom Nyonu , kada ćemo doznati koje će se reprezentacije sučeliti s Hrvatskom u kvalifikacijama za Europsko nogometno prvenstvo
9.13
#121308808,doc#237965,vj20100205kom01 kako prenose srpski mediji , uputile upozorenje službenom Beogradu da prestane s vođenjem dvostruke politike kada je riječ o Kosovu . S jedne strane , pokušavaju se što više približiti Bruxellesu
9.13
#121307139,doc#237960,vj20100205crn04,pn je provaljeno u razdoblju od 15 sati u utorak i 15 .20 sati u četvrtak kada je vlasnik uočio provalu te odmah obavijestio policiju </head> <div1> <p> ZAGREB </p><p> - Oko 80 umjetničkih slika
9.13
#121306983,doc#237959,vj20100205crn03 homoseksualne sklonosti . </p><p> Policija je do te spoznaje došla još 26 . siječnja ove godine kada je mladić u Kninu izazvao lakšu prometnu nesreću s materijalnom štetom . Protiv njega je
9.13
#121300964,doc#237943,vj20100204spo07 nije raskinut , no u pitanju je samo formalnost , odnosno bit će raskinut onda kada mu njegov agent pronađe novi angažman . Dogovor postoji i pregovori su u tijeku .
9.13
#121297714,doc#237937,vj20100204spo01 na istok Europe za tri godine imperativ . </p><p> »Znamo da nemamo pravo na pogrešku , kada smo se odlučili ostati u reprezentaciji znali smo da neće biti milosti . Imamo veliku
9.13
#121284260,doc#237907,vj20100203van01 se tada kako nema nikakvih izgleda za provedbu sporazuma iz Ženeve , sve do utorka kada je Ahmadinejad istupio na državnoj televiziji . »Neki su ljudi nepotrebno podigli buku . Nema
9.13
#121269105,doc#237878,vj20100203kom01 . Iznenađenja su u Uniji uvijek moguća , ali ovaj put , čini se , kada je riječ o Hrvatskoj , više se neće ponoviti . Ostaje , naravno , i
9.13
#121252141,doc#237838,vj20100202kom02 predstojeći izbori održati po starim pravilima . A to onda znači da će , pogotovo kada je riječ o utrci za mjesto hrvatskog člana Predsjedništva BiH , biti provedeni u uvjetima
9.13
#121251089,doc#237837,vj20100202kom01 krize </head><head> Z ORAN M ILANOVIĆ </head> <div1> <p> Bilo je to pred parlamentarne izbore 2007 . , kada sam na stadionu NK Zagreba u Kranjčevićevoj ulici pravio intervju s trenerom svih trenera Miroslavom
9.13
#121250138,doc#237833,vj20100202crn05 17 ljudi teško ozlijeđeno , dok ih je 62 prošlo s lakšim ozljedama . </p><p> A kada je riječ o statistici , tijekom 2009 . godine u toj je županiji u prometnim
9.13
#121248948,doc#237829,vj20100202crn01 . i njezin suprug M . C . (72) neoprezno su prelazili preko tramvajske pruge kada je iz smjera zapada naišao tramvaj broj 11 kojim je upravljao I . G .
9.13
#121248639,doc#237828,vj20100201van08 Oko 2 .500 sudionika Foruma složilo se da postoji potreba za globalnom financijskom regulativom , kada je riječ o financijskoj industriji . Među ostalim su raspravljali o načinima kojima se može
9.13
#121247305,doc#237823,vj20100201van03 se postigne dogovor i nađe rješenje za ciparski problem propao je 2004 . godine , kada je turski dio otoka glasovao za UN-ov mirovni plan , ali su ga ciparski Grci
9.13
#121246407,doc#237821,vj20100201van01 kako tek treba provjeriti utjecaj skenera (npr . u zračnim lukama za pregled putnika ) kada je riječ o zadiranju u privatnost , ali i po pitanju učinka na zdravlje ljudi
9.13
#121245276,doc#237818,vj20100201sss03 pješaka je poginulo , a jedanaestero je ozlijeđeno na ulicama sjeverne kineske luke Tianjin , kada je jedan muškarac oteo autobus svog poslodavca i počeo juriti ulicama toga grada , javila
9.13
#121241410,doc#237810,vj20100201spo03 su nastupi na tri OI , može li to biti prednost ? </p><p> »Uvijek je prednost kada ne odlaziš u nepoznato okružje . Svako iskustvo ulazi u tebe , namjerno ili ne
9.13
#121234232,doc#237798,vj20100201kul02 . veljače </p><p> Van de Velde je vjerovao da je kvalitetno življenje moguće jamčiti tek onda kada je planirano i potom izvedeno djelo napravljeno u maniri umjetničkog obrta koji opovrgava industrijalizaciju i
9.13
#121231402,doc#237794,vj20100201kom01 to ? Kakva je tome vrijednost ? Po mnogima , očito , ništavna . Ali kada treba reći da je baština pečat identiteta , pa i kontinuiteta , onda se u
9.13
#121224962,doc#237777,vj20100130sss08 gradova . </p><p> U Zagrebu je Noć muzeja simbolično započela u 18 sati ispred muzeja »Mimara« kada su ravnatelji zagrebačkih muzeja , zajedno s gradonačelnikom Milanom Bandićem , krenuli prema Muzeju suvremene
9.13
#121224307,doc#237775,vj20100130sss06 su tri zemlje izvijestile kako su tijekom posljednje godine poduzele korake koji bi omogućili transparentnost kada je o porezima riječ . [Hina] </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p><p> VRH TEKSTA </p><p> [Događaji] </p><p> [Svijet] </p>
9.13
#121223819,doc#237774,vj20100130sss05 Njezini suradnici iz Zaklade Margaret Thatcher tvrde kako je buduća premijerka željela što bolje izgledati kada bude izabrana na premijersko mjesto , znajući da će sve oči , a i kamere
9.13
#121220968,doc#237767,vj20100130spo06 rezultata . Ovo protiv Danaca bila je vrhunska predstava , velika je odlika odigrati najbolje kada je najteže i najpotrebnije . « </p><p> Vjerujete li da će imati snage za još ovakvih
9.13
#121219648,doc#237765,vj20100130spo04 četiri naši su rukometaši samo jednom izborili finale , prije dvije godine u Norveškoj , kada su izabranici Line Červara u polufinalu svladali Francusku , a potom izgubili u finalu protiv
9.13
#121218438,doc#237762,vj20100130spo01 protiv svjetskih i olimpijskih prvaka Francuza . Bit će to repriza lanjskog zagrebačkog finala , kada su Francuzi i Hrvati igrali za svjetsko zlato . Hrvatska je u polufinalu izbacila Poljake
9.13
#121213440,doc#237755,vj20100130pis01 i na slikovnici »Alisa u Zemlji čudesa« . Priča je počela prije otprilike tri godine kada je Zdenko u Londonu našao agenta koji mu je priskrbio zanimljive poslove na Otoku . </p>
9.13
#121212099,doc#237752,vj20100130kul06 slušao . Taj veliki poznavatelj Srednje i Istočne Europe bio je na prvoj liniji bojišnice kada je počeo rat u Hrvatskoj i jedan od onih koji su stavili svoj život na
9.13
#121205278,doc#237744,vj20100130kom03 će ih navesti na radikalizaciju stajališta , koja su ionako nepomirljiva i kreću se - kada je riječ o teritorijalnom ustroju zemlje - u rasponu od inzistiranja na ukidanju entiteta do
9.13
#121201987,doc#237740,vj20100130crn06 tjeralicu zbog zloporabe droga . Razbojstvo u Zagrebu dogodilo se 11 . siječnja ove godine kada je S . F . , oko 9 . 40 sati ušla u kiosk u
9.13
#121196274,doc#237721,vj20100129spo08 »bijelih« , I to ne nužno 13 . veljače 2011 . godine , već bilo kada u slijedećoj godini . </p><p> »Razgovarali smo s predstavnicima jedne od najjačih agencija koje se bave
9.13
#121193626,doc#237715,vj20100129spo02 rezultata . Ovo protiv Danaca bila je vrhunska predstava , velika je odlika odigrati najbolje kada je najteže i najpotrebnije . « </p><p> Vjerujete li da će imati snage za još ovakvih
9.13
#121192888,doc#237714,vj20100129spo01 četiri naši su rukometaši samo jednom izborili finale , prije dvije godine u Norveškoj , kada su izabranici Line Červara u polufinalu svladali Francusku , a potom izgubili u finalu protiv
9.13
#121187856,doc#237707,vj20100129pis01 i na slikovnici »Alisa u Zemlji čudesa« . Priča je počela prije otprilike tri godine kada je Zdenko u Londonu našao agenta koji mu je priskrbio zanimljive poslove na Otoku . </p>
9.13
#121186481,doc#237703,vj20100129kul05 onim koje Tribuson ima za svoju generaciju . </p><p> I Slobodan Novak slaže se s njom kada kaže da je »Osijek uistinu s ovom knjigom dobio pisca« , a svijet koji pritom
9.13
#121181852,doc#237696,vj20100129kom01 bankari dobivaju enormne nagrade ako ostvaruju uspjeh , a da državne obveznici saniraju njihove gubitke kada banke dovedu na rub propasti , očito više neće ići . </p><p> Da će se u
9.13
#121181100,doc#237694,vj20100129crn07 tjeralicu zbog zloporabe droga . Razbojstvo u Zagrebu dogodilo se 11 . siječnja ove godine kada je S . F . , oko 9 . 40 sati ušla u kiosk u
9.13
#121175140,doc#237676,vj20100128sss04 kazao je da bi grobnica mogla otkriti što se događalo s tim drevnim indijanskim narodom kada se klasičan period njihove civilizacije počeo gasiti . </p><p> Mnogi stručnjaci uvjereni su da su u
9.13
#121173798,doc#237671,vj20100128spo07 . nastupu za Blackburn Kalinić se upisao u listu strijelaca u 76 . minuti susreta kada je poentirao glavom sa 5 metara za pobjedu protiv Wigana 2-1 . To je ukupno
9.13
#121166417,doc#237657,vj20100128kul04 obrt . </p><p> »Noć muzeja , koja je započela prije pet godina kao gradska manifestacija , kada se u zagrebačku Noć muzeja priključilo šest muzejskih ustanova , danas je prerasla u nacionalnu
9.13
#121165876,doc#237656,vj20100128kul03 s istinom . Istraživanje je prije svega bilo bolno , i to pogotovo onaj trenutak kada se nađeš oči u oči s oboljelom djevojkom , i kada sve informacije koje o
9.13
#121163204,doc#237652,vj20100128kom02 bi se na najefikasniji način iskoristili fondovi samo je uvod u sasvim novo funkcioniranje Hrvatske kada postane punopravnom članicom Europske unije . Tada će stvari postati još zahtjevnije , jer će
9.13
#121160615,doc#237645,vj20100128crn03 im je predao 50 eura i 100 kuna te im rekao da će ostatak vratiti kada dođe u Zagreb , gdje sva trojica imaju prebivalište . Ž . V . se
9.13
#121155096,doc#237627,vj20100127spo08 dati SP Južnoafričkoj Republici </head> <div1> <p> BERLIN </p><p> – »Predsjednik Fife Joseph Blatter napravio je veliku pogrešku kada je dopustio da Južnoafrička Republika bude domaćin SP-a 2010 .« , izjavio je predsjednik njemačkoga
9.13
#121144939,doc#237609,vj20100127kul03 obrt . </p><p> »Noć muzeja , koja je započela prije pet godina kao gradska manifestacija , kada se u zagrebačku Noć muzeja priključilo šest muzejskih ustanova , danas je prerasla u nacionalnu
9.13
#121144398,doc#237608,vj20100127kul02 s istinom . Istraživanje je prije svega bilo bolno , i to pogotovo onaj trenutak kada se nađeš oči u oči s oboljelom djevojkom , i kada sve informacije koje o
9.13
#121141694,doc#237604,vj20100127kom01 Ekonomske teme u nas su u pravilima tek usputne , dolaze na naslovnice samo onda kada je riječ o nekoj propaloj tvrtki ili kada se od ekonomske teme može izvući senzacija
9.13
#121134926,doc#237584,vj20100126sss04 . </p><head> Pala stijena na kuću u južnoj Njemačkoj </head> <div1> <p> BERLIN </p><p> - Dvije osobe su poginule kada se stijena srušila na jednu kuću u južnoj Njemačkoj , priopćila je u utorak policija
9.13
#121132657,doc#237577,vj20100126spo05 jednostavno bolji . A da nije sve u tome koliko je netko koševa zabio nego kada ih je postigao Wade je naučio u utorak , gledajući Jamesa kako rješava utakmicu u
9.13
#121130585,doc#237573,vj20100126spo01 vam nikakve šanse na crti . Ostao je isti nakon dva izgubljena seta kao i kada ih je osvojio . Koncentriran je na svoju igru i uporan je igrač« , zaključio
9.13
#121126924,doc#237567,vj20100126kul08 najviša priznanja i medalje zlatnog sjaja , već će ga prije preplaviti ponos onoga trena kada Ćorluka ili Šimić ili tko god već zabije gol suparničkoj momčadi . Ili , kako
9.13
#121122615,doc#237559,vj20100126kom03 neke pouke , ali za građevinare , koji pomalo shvaćaju da je zlatno doba , kada su stambeni projekti nicali kao gljive poslije kiše , iza nas te da se više
9.13
#121120772,doc#237555,vj20100126crn07 nakit i novac . S krađama je nastavio i u siječnju 2010 . godine , kada je iz jedne kuće i stana u Crikvenici ukrao novac . </p><p> U dogovoru s nadležnim
9.13
#121120382,doc#237554,vj20100126crn06 tri dana čak dvaput opljačkana . </p><p> Posljednje razbojstvo dogodilo se u ponedjeljak oko 20 sati kada su u poslovnicu u Zvonimirovoj ulici na području Velike Gorice uletjela dvojica maskiranih i naoružanih
9.13
#121119786,doc#237552,vj20100126crn04 kako se ne smatra krivim , te da on 13 . svibnja 2009 . , kada je zatečen od policijskih službenika , nije vozio svoj »mercedes« . Kako tvrdi , vozilom
9.13
#121110069,doc#237529,vj20100125spo04 prvom krugu . Još impresivniji bio je nastup Austrijanaca u trećem kolu prvoga kruga , kada su u dvoboju u kojem im je trebao barem bod za prolaz potpuno nadigrali favoriziranu
9.13
#121103074,doc#237518,vj20100125kul06,pn . siječnja 2010 .) . Festival u Bariju pokrenut je u pravo vrijeme , upravo kada i talijanska kinematografija doživljava svoj preporod </head> <div1> <p> Stalno rađanje novih filmskih festivala nije samo hrvatski
9.13
#121096897,doc#237511,vj20100125kom02 samo zbog Irana nego i zbog njegova političkog smjera koji je najavio prije godinu dana kada je postao predsjednik . Riječ je o njegovoj , kako je rekao , želji da