Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#216457789,doc#305326,2013_02_24_400.html
<p> ( 3 ) Najkasnije do 1 . rujna 2013 . godine , Agencija će dostaviti Europskoj komisiji kratko izvješće o vođenju
#216457856,doc#305326,2013_02_24_400.html
5 ) Najkasnije do 1 . listopada svake godine , Agencija će na obrascu iz Priloga XIII . ovoga Pravilnika Europskoj
#216457903,doc#305326,2013_02_24_400.html
Najkasnije do 1 . prosinca za prethodnu kvotnu godinu , Agencija će dostaviti Europskoj komisiji dopunu ovoga izvješća s uključenim
#216457949,doc#305326,2013_02_24_400.html
kojima je kvota dodijeljena i razlog za dodjelu . Agencija će u izvješće uključiti i sljedeće informacije : </p><p> a
#216458116,doc#305326,2013_02_24_400.html
Upitnik </p><p> ( 1 ) Prije 1 . rujna svake godine Agencija će dostaviti Europskoj komisiji ispunjeni Upitnik iz Priloga
#216458141,doc#305326,2013_02_24_400.html
podaci iz Upitnika tijekom kvotne godine mijenjaju Agencija će Europskoj komisiji dostaviti nove podatke prije 1 . prosinca
#216458176,doc#305326,2013_02_24_400.html
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Članak 54 . </p><p> ( 1 ) HPA će u slučaju dostave nepotpuno ili krivo ispunjenog Obrasca
#216458225,doc#305326,2013_02_24_400.html
otkupljivače koji su ih dostavili . </p><p> ( 2 ) Agencija će u slučaju dostave nepotpuno ili krivo ispunjenog Obrasca
#216459777,doc#305327,2013_02_24_401.html
parcela bez njene suglasnosti , nad tim parcelama provest će se dodatna administrativna kontrola dokumentacije , te
#216459785,doc#305327,2013_02_24_401.html
se dodatna administrativna kontrola dokumentacije , te će se postupiti sukladno odredbama stavaka 4 . i 5 . ovoga
#216460417,doc#305328,2013_02_24_402.html
4792 , broj povlastice 2880 . Ministarstvo poljoprivrede će zaključiti Ugovor s vlasnikom/ovlaštenikom ribarskog plovila
#216460435,doc#305328,2013_02_24_402.html
Sestrica o dodjeli Državne kvote za 2013 . godinu , kojim će se odrediti prava i obveze korisnika Državne kvote . </p>
#216461224,doc#305328,2013_02_24_402.html
9 . Pravilnika , kvota prekobrojnih plovila ravnomjerno će se razdijeliti na plovila koja imaju pravo sudjelovanja
#216471409,doc#305329,2013_02_25_412.html
upravljanje sredstvima Europske unije i u strukturi tijela koja će upravljati strukturnim instrumentima Europske unije i
#216471756,doc#305329,2013_02_25_412.html
jedinice za provedbu projekata . </p><p> ( 3 ) Tijela koja će upravljati strukturnim instrumentima Europske unije u
#216471826,doc#305329,2013_02_25_412.html
stavka 2 . ovoga članka na koje se odnosi ova Uredba utvrdit će odlukom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva
#216471850,doc#305329,2013_02_25_412.html
Europske unije.« . </p><p> Članak 41 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka
#216472983,doc#305330,2013_02_25_413.html
poslovima.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka
#216474634,doc#305331,2013_02_25_414.html
unutarnjem redu.« . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka
#216474851,doc#305332,2013_02_25_415.html
sastavni dio . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka
#216481099,doc#305333,2013_02_25_416.html
ove Uredbe . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka
#216481494,doc#305334,2013_02_25_417.html
<p> vojnik 1,164 </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka
#216481696,doc#305335,2013_02_25_418.html
počevši s plaćom za mjesec ožujak 2013 . godine , koja će biti isplaćena u mjesecu travnju 2013 . godine . </p><p>
#216481739,doc#305335,2013_02_25_418.html
, broj 83/2009 ) . </p><p> III . </p><p> Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka
#216481905,doc#305336,2013_02_25_419.html
počevši s plaćom za mjesec ožujak 2013 . godine , koja će biti isplaćena u mjesecu travnju 2013 . godine . </p><p>
#216481951,doc#305336,2013_02_25_419.html
, broj 40/2009 ) . </p><p> III . </p><p> Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka
#216482134,doc#305337,2013_02_25_420.html
koeficijentom : » 5,112«. </p><p> II . </p><p> Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka
#216482303,doc#305338,2013_02_25_421.html
koeficijentom : » 5,112«. </p><p> II . </p><p> Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka
#216483826,doc#305339,2013_02_25_403.html
kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove opće uprave .
#216484244,doc#305339,2013_02_25_403.html
osiguravanja prava na pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu za rješavanje
#216484457,doc#305339,2013_02_25_403.html
Ustroj , sadržaj i način vođenja službenog upisnika propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove opće uprave .
#216484487,doc#305339,2013_02_25_403.html
<p> Članak 15 . </p><p> ( 1 ) Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih postupaka koje
#216484793,doc#305339,2013_02_25_403.html
3 . ovog članka , preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim . </p><p> ( 6 ) Informacije su dostupne javnosti
#216485012,doc#305339,2013_02_25_403.html
interes u odnosu na štetu po zaštićene interese , informacija će se učiniti dostupnom . </p><p> ( 3 ) Informacije o raspolaganju
#216485191,doc#305339,2013_02_25_403.html
način dobivanja informacije , a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen zahtjev . </p>
#216485236,doc#305339,2013_02_25_403.html
je zahtjev podnesen usmeno ili putem telefona , sastavit će se službena bilješka , a ako je podnesen putem elektroničke
#216485250,doc#305339,2013_02_25_403.html
ako je podnesen putem elektroničke komunikacije , smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev . </p><p> ( 3 ) Pisani
#216485426,doc#305339,2013_02_25_403.html
način naplate naknade iz stavka 2 . ovog članka , propisat će Povjerenik . </p><p> ( 4 ) Prihodi od naknada ostvarenih
#216485466,doc#305339,2013_02_25_403.html
temelju zahtjeva za pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja
#216485492,doc#305339,2013_02_25_403.html
nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ga ispravi
#216485544,doc#305339,2013_02_25_403.html
traženoj informaciji radi , tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem . </p><p> Ustupanje zahtjeva </p><p> Članak
#216485598,doc#305339,2013_02_25_403.html
zaprimanja zahtjeva , ustupiti zahtjev tome tijelu , a o čemu će obavijestiti podnositelja . Rokovi ostvarivanja prava
#216485675,doc#305339,2013_02_25_403.html
zahtjeva , ustupiti zahtjev vlasniku informacije , o čemu će obavijestiti podnositelja . </p><p> ( 3 ) Ako tijelo javne
#216485716,doc#305339,2013_02_25_403.html
zahtjeva , ustupiti isti vlasniku informacije , o čemu će obavijestiti podnositelja . Iznimno , tijelo javne vlasti
#216485726,doc#305339,2013_02_25_403.html
obavijestiti podnositelja . Iznimno , tijelo javne vlasti postupit će po zaprimljenom zahtjevu za pristup međunarodnoj informaciji
#216485854,doc#305339,2013_02_25_403.html
Zakona . </p><p> ( 2 ) O produženju rokova tijelo javne vlasti će bez odgode , a najkasnije u roku od osam dana , od dana
#216486076,doc#305339,2013_02_25_403.html
ovog Zakona . </p><p> ( 4 ) Tijelo javne vlasti rješenjem će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju te nema
#216486098,doc#305339,2013_02_25_403.html
informacija nalazi . </p><p> ( 5 ) Tijelo javne vlasti rješenjem će odbiti zahtjev : </p><p> 1 ) ako se ispune uvjeti propisani
#216486407,doc#305339,2013_02_25_403.html
članka 15 . stavka 2 . točke 1 . ovog Zakona , Povjerenik će zatražiti mišljenje Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost
#216486542,doc#305339,2013_02_25_403.html
</p><p> ( 7 ) Kad utvrdi da je žalba osnovana , Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji . </p>
#216486717,doc#305339,2013_02_25_403.html
U svrhu ponovne uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku
#216486856,doc#305339,2013_02_25_403.html
</p><p> Članak 29 . </p><p> ( 1 ) Tijelo javne vlasti odlučit će o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija u roku od 15
#216486886,doc#305339,2013_02_25_403.html
nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva da ispravi zahtjev
#216486921,doc#305339,2013_02_25_403.html
zahtjev na odgovarajući način , tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem . </p><p> ( 3 ) Rokovi za odlučivanje
#216486993,doc#305339,2013_02_25_403.html
4 ) O produženju rokova tijelo javne vlasti bez odgode će , a najkasnije u roku od osam dana , obavijestiti podnositelja
#216487108,doc#305339,2013_02_25_403.html
. stavku 1 . ovog Zakona , tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe
#216487113,doc#305339,2013_02_25_403.html
tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija . </p><p> ( 4
#216487126,doc#305339,2013_02_25_403.html
ponovne uporabe informacija . </p><p> ( 4 ) Tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu informacija
#216487595,doc#305339,2013_02_25_403.html
objave , te s time povezano vođenje evidencije propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove opće uprave .
#216488202,doc#305339,2013_02_25_403.html
</p><p> Članak 38 . </p><p> ( 1 ) Hrvatski sabor razriješit će dužnosti Povjerenika prije isteka vremena na koje je izabran
#216488973,doc#305339,2013_02_25_403.html
nadzora obavijestiti čelnika tijela javne vlasti u kojem će se provesti inspekcijski nadzor ( u daljnjem tekstu :
#216489305,doc#305339,2013_02_25_403.html
nepravilnosti ili nedostaci u radu , o toj činjenici pisano će se obavijestiti čelnik nadziranog tijela javne vlasti
#216489630,doc#305339,2013_02_25_403.html
izradio zapisnik . U slučaju osnovanosti prigovora inspektor će izmijeniti zapisnik u smislu navoda iz prigovora . </p>
#216489653,doc#305339,2013_02_25_403.html
ocijeni u cijelosti ili djelomično neosnovanim , prigovor će , uz očitovanje , dostaviti Povjereniku na odlučivanje
#216489667,doc#305339,2013_02_25_403.html
dostaviti Povjereniku na odlučivanje . </p><p> ( 3 ) Povjerenik će preispitati prigovor i očitovanje , te je ovlašten : </p>
#216490090,doc#305339,2013_02_25_403.html
ili nepravilnosti zahtijeva izricanje mjere , inspektor će po službenoj dužnosti provesti inspekcijski nadzor , na
#216490450,doc#305339,2013_02_25_403.html
tekuće godine za prethodnu godinu . </p><p> ( 6 ) Povjerenik će izraditi obrazac izvješća iz stavka 2 . ovog članka i
#216490486,doc#305339,2013_02_25_403.html
kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj tijelo javne vlasti koje suprotno odredbama
#216490523,doc#305339,2013_02_25_403.html
</p><p> ( 2 ) Za prekršaj iz stavka 1 . ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u tijelu javne vlasti novčanom kaznom
#216490551,doc#305339,2013_02_25_403.html
) Novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ošteti , uništi , sakrije
#216490595,doc#305339,2013_02_25_403.html
</p><p> ( 4 ) Za prekršaj iz stavka 3 . ovog članka kaznit će se tijelo javne vlasti i odgovorna osoba u tijelu javne
#216490628,doc#305339,2013_02_25_403.html
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba , odnosno novčanom kaznom od 2.000,00
#216490676,doc#305339,2013_02_25_403.html
Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj tijelo javne vlasti ako : </p><p> 1 ) ne
#216490735,doc#305339,2013_02_25_403.html
2 ) Za prekršaj iz stavka 1 . ovog članka Zakona kaznit će se i odgovorna osoba u tijelu javne vlasti novčanom kaznom
#216490765,doc#305339,2013_02_25_403.html
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj tijelo javne vlasti ako : </p><p> 1 ) ne
#216490843,doc#305339,2013_02_25_403.html
4 ) Za prekršaj iz stavka 3 . ovog članka Zakona kaznit će se i odgovorna osoba u tijelu javne vlasti novčanom kaznom
#216490940,doc#305339,2013_02_25_403.html
Zakona ministar nadležan za poslove opće uprave donijet će najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu
#216490959,doc#305339,2013_02_25_403.html
stupanja na snagu ovog Zakona . </p><p> ( 2 ) Povjerenik će utvrditi kriterije za određivanje visine naknade iz članka
#216490992,doc#305339,2013_02_25_403.html
. </p><p> Članak 65 . </p><p> Tijela javne vlasti osigurat će organizacijske , materijalne , tehničke i druge uvjete
#216491031,doc#305339,2013_02_25_403.html
</p><p> ( 1 ) Agencija za zaštitu osobnih podataka obavljat će poslove neovisnog državnog tijela za zaštitu prava na
#216491058,doc#305339,2013_02_25_403.html
2 ) Danom izbora Povjerenika , Ured povjerenika preuzet će poslove i zaposlenike Odjela za pravo na pristup informacijama
#216491106,doc#305339,2013_02_25_403.html
Administrativno-tehničke poslove za potrebe Ureda povjerenika obavljat će Agencija za zaštitu osobnih podataka , što se uređuje
#216491152,doc#305339,2013_02_25_403.html
Odbor za Ustav , Poslovnik i politički sustav pokrenut će postupak izbora Povjerenika . </p><p> Članak 68 . </p><p>
#216491164,doc#305339,2013_02_25_403.html
Povjerenika . </p><p> Članak 68 . </p><p> ( 1 ) Povjerenik će najkasnije u roku od 60 dana od dana izbora podnijeti
#216491201,doc#305339,2013_02_25_403.html
pitanja iz nadležnosti Povjerenika . </p><p> ( 2 ) Povjerenik će donijeti Pravilnik o unutarnjem redu najkasnije u roku
#216491240,doc#305339,2013_02_25_403.html
Postupci započeti do stupanja na snagu ovog Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o pravu na pristup
#216494156,doc#305350,2013_02_25_404.html
Novčanom kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako : </p><p> 1 . proizvodi
#216494717,doc#305350,2013_02_25_404.html
15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi . </p><p> ( 3 ) Novčanom
#216494737,doc#305350,2013_02_25_404.html
) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka fizička osoba
#216494763,doc#305350,2013_02_25_404.html
pokušaj prekršaja iz stavka 1 . ovoga članka počinitelj će se kazniti . </p><p> ( 5 ) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00
#216494780,doc#305350,2013_02_25_404.html
kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna sanitarni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja odgovornu osobu
#216494834,doc#305350,2013_02_25_404.html
ovoga članka ponovno počini istovjetni prekršaj , kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom kaznom u iznosu
#216494917,doc#305350,2013_02_25_404.html
Pravilnik iz članka 5 . stavka 2 . ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga
#216494938,doc#305350,2013_02_25_404.html
ovoga Zakona . </p><p> Članak 10 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu danom pristupanja
#216495268,doc#305352,2013_02_25_405.html
ostavljenom roku ili o tome bez odgađanja ne obavijesti sud , sud će u daljnjem roku od osam dana na rješenje o izrečenoj novčanoj
#216495349,doc#305352,2013_02_25_405.html
u cjelokupnom iznosu izrečene novčane kazne , dostavit će rješenje iz stavka 2 . ovoga članka nadležnoj ispostavi
#216495398,doc#305352,2013_02_25_405.html
sjedište na području Republike Hrvatske , Financijska agencija će dostaviti rješenje iz stavka 2 . ovoga članka ispostavi
#216495463,doc#305352,2013_02_25_405.html
kaznu , nadležna ispostava Područnog ureda Porezne uprave će o nenaplaćenoj novčanoj kazni za fizičku osobu obavijestiti
#216495480,doc#305352,2013_02_25_405.html
osobu obavijestiti sud koji je donio rješenje , nakon čega će se novčana kazna izrečena fizičkoj osobi zamijeniti kaznom
#216495503,doc#305352,2013_02_25_405.html
kaznenog prava o zamjeni novčane kazne kaznom zatvora , o čemu će odluku donijeti sud koji je izrekao novčanu kaznu . Ako
#216495539,doc#305352,2013_02_25_405.html
dana primitka rješenja iz stavka 2 . ovoga članka , ta će se kazna prisilno naplatiti po pravilima kaznenog prava.«
#216496485,doc#305352,2013_02_25_405.html
članku 155 . stavak 1 . mijenja se i glasi : </p><p> » Sud će prilikom odlučivanja o troškovima postupka stranci odrediti
#216496768,doc#305352,2013_02_25_405.html
podatkom o osobnom identifikacijskom broju tuženika , sud će pribaviti taj podatak po službenoj dužnosti od Ministarstva
#216496783,doc#305352,2013_02_25_405.html
od Ministarstva financija , Porezne uprave . </p><p> Sud će postupiti prema odredbi stavka 1 . ovoga članka i kad
#216496966,doc#305352,2013_02_25_405.html
smatra da su nužni radi utvrđivanja činjenica o kojima će ovisiti zauzimanje stava o osnovanosti zahtjeva protivne
#216497216,doc#305352,2013_02_25_405.html
jednom . </p><p> Protekom roka iz stavka 2 . ovoga članka sud će nastaviti postupak po službenoj dužnosti.« . </p><p> Članak
#216497307,doc#305352,2013_02_25_405.html
izostanak ne opravda , sud neće odgoditi ročište , već će o preinaci odlučiti neovisno o tome što se tuženik nije
#216497525,doc#305352,2013_02_25_405.html
isprave koristio pravo na odbitak pretporeza , smatrat će se da tražbina postoji , osim ako tuženik ne dokaže protivno
#216497683,doc#305352,2013_02_25_405.html
vještačenjem može predložiti osobu vještaka . </p><p> Sud će omogućiti protivnoj stranci da se izjasni o predloženom
#216497695,doc#305352,2013_02_25_405.html
stranci da se izjasni o predloženom vještaku . </p><p> Sud će odrediti predloženog vještaka ako se protivna stranka
#216497717,doc#305352,2013_02_25_405.html
protivna stranka usprotivi predloženom vještaku , vještaka će odrediti sud . </p><p> Iznimno od odredbe stavka 3 . ovoga
#216497899,doc#305352,2013_02_25_405.html
dana« . </p><p> Stavak 3 . mijenja se i glasi : </p><p> » Sud će dostaviti strankama pismeni nalaz i mišljenje najkasnije
#216497913,doc#305352,2013_02_25_405.html
nalaz i mišljenje najkasnije 15 dana prije ročišta na kojem će se o njima raspravljati.« . </p><p> Članak 50 . </p><p> U
#216498043,doc#305352,2013_02_25_405.html
drukčijeg ostvarivanja prava , a zakonom je propisano da će se u tom slučaju tužba odbaciti« . </p><p> Članak 54 . </p>
#216498116,doc#305352,2013_02_25_405.html
glase : </p><p> » U pozivu iz stavka 1 . ovoga članka sud će pozvati tuženika da već u odgovoru na tužbu iznese sve
#216498140,doc#305352,2013_02_25_405.html
sve dokaze kojima pobija navode i dokaze protivnika te će upozoriti stranke da nakon zaključenja prethodnog postupka
#216498180,doc#305352,2013_02_25_405.html
Zakona . </p><p> U pozivu iz stavka 1 . ovoga članka sud će uvijek odrediti i pripremno ročište , te upozoriti stranke
#216498191,doc#305352,2013_02_25_405.html
odrediti i pripremno ročište , te upozoriti stranke da će se na tom ročištu ako za to budu ispunjeni uvjeti , zaključiti
#216498212,doc#305352,2013_02_25_405.html
zaključiti prethodni postupak i provesti glavna rasprava . Taj će se poziv dostaviti i tužitelju . </p><p> Ako je udovoljeno
#216498251,doc#305352,2013_02_25_405.html
ovoga Zakona , sud neće održati pripremno ročište , nego će strankama dostaviti pisani otpravak presude.« . </p><p>
#216498347,doc#305352,2013_02_25_405.html
287 . stavku 2 . riječi : » predsjednik vijeća zatražit će « zamjenjuju se riječima : » sud će zatražiti« . </p><p>
#216498355,doc#305352,2013_02_25_405.html
predsjednik vijeća zatražit će « zamjenjuju se riječima : » sud će zatražiti« . </p><p> Članak 58 . </p><p> U članku 288 . stavcima
#216498454,doc#305352,2013_02_25_405.html
članak 288.a koji glasi : </p><p> » Članak 288.a </p><p> Sud će tijekom pripremnog ročišta strankama predložiti da spor
#216498476,doc#305352,2013_02_25_405.html
upozoriti stranke na mogućnost sudske nagodbe . </p><p> Sud će postavljanjem pitanja i na drugi svrsishodan način nastojati
#216498549,doc#305352,2013_02_25_405.html
kojoj je to potrebno radi ostvarivanja toga cilja , sud će sa strankama razmotriti i pravna pitanja spora . </p><p>
#216498584,doc#305352,2013_02_25_405.html
predmetu o kojem se raspravlja , a nema punomoćnika , sud će je upozoriti na potrebu da uzme punomoćnika . </p><p> Ako
#216498602,doc#305352,2013_02_25_405.html
</p><p> Ako stranka ne može odmah uzeti punomoćnika , sud će na njezin prijedlog odgoditi ročište . </p><p> Kad je u
#216498777,doc#305352,2013_02_25_405.html
da ne postoje smetnje za daljnje vođenje postupka , sud će , prema rezultatima raspravljanja na pripremnom ročištu
#216498788,doc#305352,2013_02_25_405.html
rezultatima raspravljanja na pripremnom ročištu , odlučiti koji će se od predloženih svjedoka i vještaka pozvati na glavnu
#216498801,doc#305352,2013_02_25_405.html
predloženih svjedoka i vještaka pozvati na glavnu raspravu i koji će se od drugih predloženih dokaza pribaviti.« . </p><p> Članak
#216498877,doc#305352,2013_02_25_405.html
. stavku 1 . riječi : » predsjednik vijeća raspravljat će « zamjenjuju se riječima : » sud će raspravljati« . </p>
#216498885,doc#305352,2013_02_25_405.html
vijeća raspravljat će « zamjenjuju se riječima : » sud će raspravljati« . </p><p> Iza stavka 1 . dodaju se stavci
#216498927,doc#305352,2013_02_25_405.html
ročište . </p><p> U rješenju o odgodi pripremnog ročišta sud će odmah zakazati novo pripremno ročište . </p><p> Pripremno
#216498975,doc#305352,2013_02_25_405.html
</p><p> U daljnjem tijeku pripremnog ročišta raspravljat će se o prijedlozima stranaka i činjeničnim navodima kojima
#216499010,doc#305352,2013_02_25_405.html
</p><p> Izvođenje dokaza određuje sud rješenjem u kojemu će se naznačiti sporna činjenica o kojoj treba izvesti dokaz
#216499033,doc#305352,2013_02_25_405.html
<p> Predložene dokaze koje ne smatra važnim za odluku sud će odbiti i u rješenju naznačiti razlog odbijanja . </p><p>
#216499077,doc#305352,2013_02_25_405.html
izvođenju dokaza . </p><p> Po okončanju pripremnog ročišta , sud će rješenjem zaključiti prethodni postupak . </p><p> Ako ocijeni
#216499155,doc#305352,2013_02_25_405.html
izvođenja svih dokaza koje je odlučio izvesti . </p><p> Sud će na ročište pozvati stranke , svjedoke i vještake koje
#216499227,doc#305352,2013_02_25_405.html
ročište ne dođe tuženik , a uredno su pozvani , rasprava će se održati s prisutnom strankom . </p><p> Ako s ročišta
#216499264,doc#305352,2013_02_25_405.html
upustiti u raspravljanje , ili se udalje s ročišta , smatrat će se da je tužitelj povukao tužbu.« . </p><p> Članak 66 . </p>
#216499300,doc#305352,2013_02_25_405.html
glasi : </p><p> » Na prvom ročištu za glavnu raspravu sud će upoznati stranke s tijekom i rezultatima pripremnog ročišta
#216499315,doc#305352,2013_02_25_405.html
pripremnog ročišta . </p><p> U daljnjem tijeku rasprave izvodit će se dokazi i raspravljati o rezultatima njihova izvođenja
#216499550,doc#305352,2013_02_25_405.html
</p><p> U stavku 5 . riječi : » predsjednik vijeća odredit će « zamjenjuju se riječima : » sud će odrediti« . </p><p>
#216499558,doc#305352,2013_02_25_405.html
predsjednik vijeća odredit će « zamjenjuju se riječima : » sud će odrediti« . </p><p> Članak 73 . </p><p> Naslov iznad članka
#216499709,doc#305352,2013_02_25_405.html
prisustvovala ročištu na kojem je glavna rasprava zaključena , sud će je pismeno obavijestiti o ročištu na kojem se presuda
#216499728,doc#305352,2013_02_25_405.html
objavljuje . Ročište na kojem se presuda objavljuje održat će se neovisno o tome jesu li stranke o njemu uredno obaviještene
#216499787,doc#305352,2013_02_25_405.html
pristupila na ročište na kojem se presuda objavljuje , sud će na ročištu uručiti ovjereni prijepis presude . </p><p> Ako
#216499815,doc#305352,2013_02_25_405.html
objavljuje , a uredno je obaviještena o ročištu , smatrat će se da joj je dostava presude obavljena onoga dana kada
#216499854,doc#305352,2013_02_25_405.html
zgradi . </p><p> U slučaju iz stavka 9 . ovoga članka sud će istaknuti presudu na internetskoj stranici e-oglasna ploča
#216499905,doc#305352,2013_02_25_405.html
obaviještena o ročištu na kojem se presuda objavljuje , sud će presudu dostaviti prema odredbama ovoga Zakona o dostavi
#216499917,doc#305352,2013_02_25_405.html
prema odredbama ovoga Zakona o dostavi pismena . </p><p> Sud će na ročištu na kojem je glavna rasprava zaključena , odnosno
#216500164,doc#305352,2013_02_25_405.html
prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje , drugostupanjski će sud sam provesti postupak uz odgovarajuću primjenu odredaba
#216500582,doc#305352,2013_02_25_405.html
dodaje se novi stavak 3 . koji glasi : </p><p> » Smatrat će se da postoji pravni interes tužitelja za podnošenje tužbe
#216500648,doc#305352,2013_02_25_405.html
potpuni i dopušteni prigovori podneseni pravodobno , sud će zakazati pripremno ročište.« . </p><p> Članak 88 . </p><p>
#216500867,doc#305352,2013_02_25_405.html
koji postaje stavak 3 . , mijenja se i glasi : </p><p> » Sud će u pozivu iz članka 284 . stavka 1 . ovoga Zakona , između
#216500886,doc#305352,2013_02_25_405.html
. ovoga Zakona , između ostalog , upozoriti stranke da će se smatrati da je tužitelj povukao tužbu ako ne dođe na
#216501070,doc#305352,2013_02_25_405.html
obliku potpisan naprednim elektroničkim potpisom smatrat će se vlastoručno potpisanim . </p><p> Podnesak u elektroničkom
#216501135,doc#305352,2013_02_25_405.html
prikladan za obradu na sudu ( nema odgovarajući format ) , sud će elektroničkim putem obavijestiti podnositelja o propisanom
#216501199,doc#305352,2013_02_25_405.html
organizaciju i djelovanje informacijskog sustava propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove pravosuđa . </p>
#216501245,doc#305352,2013_02_25_405.html
trgovačkim sudovima dostavu obavlja elektroničkim putem , sud će toj stranci dostavu obavljati elektroničkim putem preko
#216501276,doc#305352,2013_02_25_405.html
dostavom u siguran elektronički poštanski pretinac , čiju će adresu navesti u svom zahtjevu , koji može postaviti običnim
#216501318,doc#305352,2013_02_25_405.html
pismeno uputi sudu sigurnim elektroničkim putem , smatrat će se , dok ne priopći drugačije , da je suglasna da joj
#216501352,doc#305352,2013_02_25_405.html
elektronički poštanski pretinac nije moguća , dostavit će pismeno na drugi način i navesti razlog za takvu dostavu
#216501504,doc#305352,2013_02_25_405.html
sigurnog poštanskog pretinca u skladu s pravilnikom koji će o tome donijeti ministar nadležan za poslove pravosuđa
#216501702,doc#305352,2013_02_25_405.html
elektroničkim potpisom potpiše dostavnicu . </p><p> Smatrat će se da je dostava prema stavku 3 . ovog članka obavljena
#216501732,doc#305352,2013_02_25_405.html
. Ako se pismeno ne preuzme u roku od 15 dana , smatrat će se da je dostava obavljena istekom roka od 15 dana od
#216501940,doc#305352,2013_02_25_405.html
rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave , sud će najkasnije do zaključenja glavne rasprave na prijedlog
#216502022,doc#305352,2013_02_25_405.html
. </p><p> Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o ispunjavanju uvjeta za isticanje presude na e-oglasnoj
#216502061,doc#305352,2013_02_25_405.html
</p><p> Do donošenja odluke iz stavka 1 . ovoga članka sud će stranci koja je bila uredno obaviještena o ročištu na
#216502114,doc#305352,2013_02_25_405.html
ovoga Zakona ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona
#216502233,doc#305352,2013_02_25_405.html
pokrenuti prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi Zakona o parničnom postupku ( » Narodne
#216502410,doc#305352,2013_02_25_405.html
, članka 98 . i članka 101 . ovoga Zakona primjenjivat će se na postupke pokrenute prije stupanja na snagu ovoga
#216502437,doc#305352,2013_02_25_405.html
. , članka 80 . i članka 84 . ovoga Zakona primjenjivat će se na postupke u kojima na dan stupanja na snagu ovoga
#216502461,doc#305352,2013_02_25_405.html
prvostupanjska odluka . </p><p> Članak 103 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . travnja
#216504200,doc#305353,2013_02_25_406.html
proizvodima ( » Narodne novine « , br . 86/08 . ) dovršit će se u skladu s odredbama toga Zakona i propisa donesenih
#216504223,doc#305353,2013_02_25_406.html
</p><p> Članak 30 . </p><p> Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 54.b stavka 2 . ovoga Zakona u roku od
#216505188,doc#305354,2013_02_25_407.html
. i 49/11 . ) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama tog Zakona . </p><p> Iznimno od stavka 1
#216505243,doc#305354,2013_02_25_407.html
. i 49/11 . ) do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama ovoga Zakona ako je to povoljnije za stranku
#216506042,doc#305356,2013_02_25_409.html
broju i padežu . </p><p> Članak 6 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu danom pristupanja
#216506444,doc#305357,2013_02_25_410.html
odgovarajućem padežu . </p><p> Članak 4 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu danom pristupanja
#216513063,doc#305358,2013_02_25_411.html
sredstvima Europske unije i u strukturi institucija koje će upravljati strukturnim instrumentima Europske unije su
#216514325,doc#305358,2013_02_25_411.html
121/2012 ) . </p><p> Članak 56 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na snagu 1 . ožujka
#216514886,doc#305359,2013_03_26_442.html
ovoga Pravilnika i gdje je prikladno slovo » L« navesti će se na ambalaži ili na spremniku ili u njihovom nedostatku
#216516093,doc#305360,2013_03_26_443.html
svinjske kuge u prevalenciji od 5 % , u pošiljci svinja koja će biti otpremljena , te moraju udovoljavati odredbama Dijela
#216517467,doc#305361,2013_03_26_444.html
Naredbe utvrdi prisutnost štetnog organizma , ministar će zabraniti daljnji uvoz gomolja krumpira iz područja iz
#216518236,doc#305361,2013_03_26_444.html
. Ako se potvrdi prisutnost štetnog organizma zabranit će se unošenje pošiljke , ili će se ona uputiti na odredište
#216518242,doc#305361,2013_03_26_444.html
štetnog organizma zabranit će se unošenje pošiljke , ili će se ona uputiti na odredište izvan Republike Hrvatske ,
#216518441,doc#305361,2013_03_26_444.html
. Ako se potvrdi prisutnost štetnog organizma zabranit će se unošenje pošiljke , ili će se ona uputiti na odredište
#216518447,doc#305361,2013_03_26_444.html
štetnog organizma zabranit će se unošenje pošiljke , ili će se ona uputiti na odredište izvan Republike Hrvatske ,
#216519734,doc#305362,2013_03_26_445.html
točkom 3 . stavkom 4 . Naredbe , kontrola imunosti provodit će se prema uputi izrađenoj od Uprave veterinarstva . U uputi
#216519745,doc#305362,2013_03_26_445.html
prema uputi izrađenoj od Uprave veterinarstva . U uputi će biti navedena gospodarstva na kojima se treba provesti
#216519764,doc#305362,2013_03_26_445.html
broj uzoraka i ovlaštena veterinarska organizacija koja će provesti uzorkovanje radi kontrole imunosti . Kontrola
#216521026,doc#305362,2013_03_26_445.html
. Vaginalna sluz se može staviti u fosfatni pufer ( ako će biti dostavljena u laboratorij unutar 5 h ) ili izravno
#216522100,doc#305362,2013_03_26_445.html
očišćenu nastambu stavi čisti papir/prostirku na kojem će se tijekom tri dana sakupljati izmet . </p><p> Uzorak koji
#216522904,doc#305362,2013_03_26_445.html
svakodnevno pratiti , a ukoliko se daje nova hrana u koju će se umiješati lijek , moramo biti sigurni da ju je ptica
#216526431,doc#305362,2013_03_26_445.html
veterinarstva . </p><p> Nakon zaprimljene obavijesti Uprava će organizirati provedbu epidemiološkog istraživanja i uzorkovanja
#216526460,doc#305362,2013_03_26_445.html
istraživanja i virološkog pretraživanja , Uprava veterinarstva će dati zasebnu uputu za daljnju provedbu mjera kontrole
#216527135,doc#305362,2013_03_26_445.html
pobačenom fetusu . </p><p> Po zaprimljenoj prijavi , Uprava će formirati stručnu skupinu za izlazak na teren , uzimanje
#216527810,doc#305362,2013_03_26_445.html
kretanje odnosno ustupanju rasplodnjaka drugom posjedniku koji će ga koristiti u rasplodu . </p><p> b ) » Početak korištenja
#216529756,doc#305363,2013_03_26_446.html
procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka na tržište pod
#216529792,doc#305363,2013_03_26_446.html
odobrenje pripravka dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka
#216529968,doc#305363,2013_03_26_446.html
vode , osim ako se dostave podaci kojima se dokazuje da će pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka 4 . Zakona
#216530094,doc#305363,2013_03_26_446.html
procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka na tržište pod
#216530247,doc#305363,2013_03_26_446.html
, osim ukoliko se dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka
#216530379,doc#305363,2013_03_26_446.html
procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka na tržište pod
#216530415,doc#305363,2013_03_26_446.html
odobrenje pripravka dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka
#216530591,doc#305363,2013_03_26_446.html
, osim ukoliko se dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka
#216530742,doc#305363,2013_03_26_446.html
procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje sredstva na tržište pod sljedećim
#216530792,doc#305363,2013_03_26_446.html
, osim ukoliko se dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka
#216531125,doc#305363,2013_03_26_446.html
procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti pripravke uz uvjet da se poduzimaju odgovarajuće
#216531277,doc#305363,2013_03_26_446.html
površinske vode , ako se ne dostave podaci koji dokazuju da će biocidni pripravak biti u skladu s jedinstvenim načelima
#216531445,doc#305363,2013_03_26_446.html
<p> Prije ponovnog uvrštenja u ovaj Prilog flufenoksuron će biti predmetom usporedne procjene rizika u skladu člankom
#216531525,doc#305363,2013_03_26_446.html
procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje pripravka na tržište pod sljedećim
#216531802,doc#305363,2013_03_26_446.html
procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje pripravka na tržište pod sljedećim
#216531944,doc#305363,2013_03_26_446.html
<p> ( 3 ) Pripravci se neće odobriti za obradu drva koje će biti u kontaktu sa svježom vodom ili će se koristiti za
#216531952,doc#305363,2013_03_26_446.html
obradu drva koje će biti u kontaktu sa svježom vodom ili će se koristiti za vanjske konstrukcije u blizini ili iznad
#216531970,doc#305363,2013_03_26_446.html
blizini ili iznad vode , ili za obradu uronjavanjem drva koje će biti trajno izloženo vremenskim uvjetima ili čestom močenju
#216531989,doc#305363,2013_03_26_446.html
, osim ukoliko se dostave podaci kojima se dokazuje da će pripravak zadovoljiti uvjete iz članka 4 . Zakona o biocidnim
#216532162,doc#305363,2013_03_26_446.html
prisutnost ostataka u hrani i hrani za životinje , utvrdit će se maksimalna razina ostataka ( MDK ) sukladno posebnim
#216532307,doc#305363,2013_03_26_446.html
procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka na tržište pod
#216532702,doc#305363,2013_03_26_446.html
procjeni rizika na razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti pripravke za neprofesionalne korisnike ukoliko
#216533956,doc#305364,2013_03_26_447.html
SCI-Expanded . Za izbor u zvanje znanstvenog suradnika bit će potreban jedan ovakav rad ako je na popisu baze SCI-Expanded
#216534728,doc#305364,2013_03_26_447.html
predlažu , a NVZ odobrava jednom u tri godine , izračun koji će se temeljiti na broju radova predviđenim postojećim kvantitativnim
#216536811,doc#305364,2013_03_26_447.html
području biotehničkih znanosti , u rad skupine a2 ubrojit će se i oni referirani u nekoj drugoj međunarodno priznatoj
#216539939,doc#305364,2013_03_26_447.html
započete prije stupanja na snagu ovog Pravilnika primjenjivat će se uvjeti za izbor u znanstvena zvanja propisani Pravilnikom
#216540273,doc#305365,2013_03_26_448.html
Satnica Đakovačka za katastarsku općinu Gašinci provest će se katastarska izmjera . </p><p> 2 . Katastarsku izmjeru
#216540283,doc#305365,2013_03_26_448.html
katastarska izmjera . </p><p> 2 . Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava , a određene poslove u okviru
#216540478,doc#305365,2013_03_26_448.html
. </p><p> 6 . Nositelje prava na zemljištu pismenim putem će se pozvati na obilježavanje granica zemljišta . </p><p>
#216540509,doc#305365,2013_03_26_448.html
Đakovo i tvrtka GEOPROJEKT d.o.o . , Zagreb , osigurat će stručnu pomoć u označavanju granica zemljišta osobama
#216540539,doc#305365,2013_03_26_448.html
koje ne obilježe nositelji prava na zemljištima obilježit će se na trošak nositelja tih prava . </p><p> 9 . Pogreške
#216540557,doc#305365,2013_03_26_448.html
nastanu zbog neobilježavanja granica zemljišta ispravit će se na trošak nositelja prava na zemljištu . </p><p> 10 .
#216540572,doc#305365,2013_03_26_448.html
zemljištu . </p><p> 10 . Rezultati katastarske izmjere izložit će se , po njenom dovršenju , na javni uvid . </p><p> Klasa
#216540684,doc#305366,2013_03_26_449.html
Općine Kijevo za dio katastarske općine Kijevo provest će se katastarska izmjera . </p><p> 2 . Katastarsku izmjeru
#216540694,doc#305366,2013_03_26_449.html
katastarska izmjera . </p><p> 2 . Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava , a određene poslove u okviru
#216540889,doc#305366,2013_03_26_449.html
. </p><p> 6 . Nositelje prava na zemljištu pismenim putem će se pozvati na obilježavanje granica zemljišta . </p><p>
#216540920,doc#305366,2013_03_26_449.html
Ispostava Knin i tvrtka Geodetski zavod d.d . Osijek , osigurat će stručnu pomoć u označavanju granica zemljišta osobama
#216540950,doc#305366,2013_03_26_449.html
koje ne obilježe nositelji prava na zemljištima obilježit će se na trošak nositelja tih prava . </p><p> 9 . Pogreške
#216540968,doc#305366,2013_03_26_449.html
nastanu zbog neobilježavanja granica zemljišta ispravit će se na trošak nositelja prava na zemljištu . </p><p> 10 .
#216540983,doc#305366,2013_03_26_449.html
zemljištu . </p><p> 10 . Rezultati katastarske izmjere izložit će se , po njenom dovršenju , na javni uvid . </p><p> Klasa
#216541630,doc#305368,2013_03_26_451.html
snagu osmog dana od dana objave u » Narodnim novinama « te će se objaviti u » Glasniku Grada Karlovca« . </p><p> Klasa
#216542279,doc#305369,2013_03_26_433.html
potpisivanja ugovora . </p><p> ( 2 ) Broj uplatnog računa na koji će se plaćati naknada za koncesiju obavezan je podatak na
#216543585,doc#305369,2013_03_26_433.html
proračuna te na računima drugih prihoda i u skladu s tim bit će evidentirane u sustavu Registra koncesija . Usklađenje
#216545109,doc#305374,2013_03_26_435.html
, putem elektroničke pošte ili usmenim putem , a o čemu će biti sačinjena službena bilješka« . </p><p> Članak 3 . </p>
#216545735,doc#305376,2013_03_26_437.html
, putem elektroničke pošte ili usmenim putem , a o čemu će biti sačinjena službena bilješka« . </p><p> Članak 3 . </p>
#216546504,doc#305378,2013_03_26_439.html
, putem elektroničke pošte ili usmenim putem , a o čemu će biti sačinjena službena bilješka« . </p><p> Članak 6 . </p>
#216547102,doc#305379,2013_03_26_440.html
, putem elektroničke pošte ili usmenim putem , a o čemu će biti sačinjena službena bilješka« . </p><p> Članak 6 . </p>
#216547986,doc#305382,2013_03_27_465.html
Hrvatske stupa na snagu 4 . ožujka 2013 . </p><p> Izbori će se održati u nedjelju 14 . travnja 2013 . </p><p> 2 . Rokovi
#216548069,doc#305382,2013_03_27_465.html
stavak 1 . Zakona ) . </p><p> 4 . Državno izborno povjerenstvo će u roku 48 sati od isteka roka za predaju lista prihvatiti
#216548131,doc#305382,2013_03_27_465.html
stavak 1 . Zakona ) . </p><p> 5 . Državno izborno povjerenstvo će u roku 48 sati dostaviti hrvatskim diplomatskim misijama
#216548361,doc#305382,2013_03_27_465.html
povjerenstvo Grada Zagreba za područje Republike Hrvatske objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji će birači
#216548370,doc#305382,2013_03_27_465.html
objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji će birači glasovati na pojedinim biračkim mjestima najkasnije
#216548398,doc#305382,2013_03_27_465.html
24:00 sata . </p><p> Državno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena u inozemstvu , s naznakom
#216548410,doc#305382,2013_03_27_465.html
biračka mjesta određena u inozemstvu , s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu najkasnije 10 dana
#216548458,doc#305382,2013_03_27_465.html
Zakona ) . </p><p> 9 . Ministar nadležan za obranu odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači na službi
#216548463,doc#305382,2013_03_27_465.html
nadležan za obranu odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači na službi u Oružanim snagama Republike
#216548479,doc#305382,2013_03_27_465.html
Hrvatske . </p><p> Ministar nadležan za pomorstvo odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji se kao
#216548484,doc#305382,2013_03_27_465.html
nadležan za pomorstvo odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji se kao članovi posade pomorskih
#216548526,doc#305382,2013_03_27_465.html
Hrvatske . </p><p> Ministar nadležan za pravosuđe odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači lišeni slobode
#216548531,doc#305382,2013_03_27_465.html
nadležan za pravosuđe odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači lišeni slobode . </p><p> Ministar nadležan
#216548544,doc#305382,2013_03_27_465.html
<p> Ministar nadležan za poslove socijalne skrbi odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji su smješteni
#216548549,doc#305382,2013_03_27_465.html
poslove socijalne skrbi odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji su smješteni u ustanovama socijalne
#216548568,doc#305382,2013_03_27_465.html
Ministar nadležan za vanjske i europske poslove odredit će biračka mjesta za glasovanje birača koji se na dan izbora
#216548589,doc#305382,2013_03_27_465.html
operacijama i misijama . </p><p> Navedeni ministri odredit će biračka mjesta najkasnije 20 dana prije održavanja izbora
#216548627,doc#305382,2013_03_27_465.html
povjerenstva i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba imenovat će biračke odbore najkasnije 15 dana prije dana održavanja
#216548661,doc#305382,2013_03_27_465.html
Zakona ) . </p><p> Državno izborno povjerenstvo imenovat će biračke odbore za glasovanje u diplomatskim misijama i
#216548776,doc#305382,2013_03_27_465.html
su se zatekli u 19:00 sati na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje . </p><p> ( članak 46 . stavak 1 . , 2 . i
#216548953,doc#305382,2013_03_27_465.html
odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području
#216549002,doc#305382,2013_03_27_465.html
odnosno Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba dostavit će izborne rezultate na svom području Državnom izbornom povjerenstvu
#216549020,doc#305382,2013_03_27_465.html
povjerenstvu zajedno sa zapisnikom u roku i na način koji će Državno izborno povjerenstvo utvrditi posebnom odlukom
#216549042,doc#305382,2013_03_27_465.html
kad utvrdi rezultate glasovanja za zastupnike , objavit će bez odgađanja </p><p> – broj birača upisanih u popise birača
#216549274,doc#305383,2013_03_27_466.html
članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim Obvezatnim
#216549295,doc#305383,2013_03_27_466.html
<p> 2 . Obrasci iz točke 1 . ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OEP . </p><p> 3 . Ako za pojedine radnje u postupku
#216549321,doc#305383,2013_03_27_466.html
obrazac , Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće izborne
#216549914,doc#305384,2013_03_27_467.html
Ako prijedlog liste sadrži više od 12 kandidata smatrat će se da je pravovaljana lista sa prvih predloženih 12 kandidata
#216550283,doc#305384,2013_03_27_467.html
te se odustanak nekog od kandidata neće uvažiti i takva će lista ostati pravovaljanom s imenima svih objavljenih
#216550379,doc#305384,2013_03_27_467.html
prije dana održavanja izbora , lista kandidata smatrat će se pravovaljanom . </p><p> Završne odredbe </p><p> 1 . Riječi
#216550637,doc#305385,2013_03_27_468.html
376-04/ZJ-12-06 , od 15 . veljače 2012 . </p><p> II Ova presuda objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> Osporenim
#216552394,doc#305386,2013_03_27_469.html
</p><p> IV . Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri ( 3 ) mjeseca
#216552425,doc#305386,2013_03_27_469.html
Hrvatske za njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1
#216553222,doc#305386,2013_03_27_469.html
zakona glasi : </p><p> » Članak 63 . </p><p> ( 1 ) Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije no što je
#216553284,doc#305386,2013_03_27_469.html
razumnom roku iz stavka 1 . ovoga članka , Ustavni sud će nadležnom sudu odrediti rok za donošenje akta kojim će
#216553293,doc#305386,2013_03_27_469.html
će nadležnom sudu odrediti rok za donošenje akta kojim će taj sud meritorno odlučiti o pravima i obvezama ili o
#216553343,doc#305386,2013_03_27_469.html
<p> ( 3 ) U odluci iz stavka 2 . ovoga članka Ustavni sud će odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju
#216554302,doc#305387,2013_03_27_470.html
Ustavna tužba se odbija . </p><p> II . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1
#216556359,doc#305388,2013_03_27_471.html
</p><p> IV . Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri ( 3 ) mjeseca
#216556390,doc#305388,2013_03_27_471.html
Hrvatske za njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1
#216562381,doc#305389,2013_03_27_455.html
i 6 . ovoga članka Državno izborno povjerenstvo objavit će na svojoj web-stranici . </p><p> Uredi državne uprave u
#216562666,doc#305389,2013_03_27_455.html
iz stavka 2 . ovoga članka Državno izborno povjerenstvo će odrediti obveznom uputom.« . </p><p> Članak 25 . </p><p> U
#216563874,doc#305389,2013_03_27_455.html
stavaka 6 . i 7 . ovoga članka , Državno izborno povjerenstvo će objaviti na svojim web-stranicama . </p><p> Godišnji financijski
#216564052,doc#305389,2013_03_27_455.html
obveza nije uredno ispunjena u navedenom roku , izreći će se sankcija potpunog gubitka naknade troškova izborne
#216565322,doc#305389,2013_03_27_455.html
ODREDBE </p><p> Članak 41 . </p><p> Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 10 . i članka 22 . ovoga Zakona ,
#216565337,doc#305389,2013_03_27_455.html
članka 10 . i članka 22 . ovoga Zakona , odnosno uskladit će Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda
#216565415,doc#305389,2013_03_27_455.html
stupanja na snagu ovoga Zakona . </p><p> Ministar uprave donijet će pravilnik iz članka 22 . ovoga Zakona u roku od 30 dana
#216565526,doc#305389,2013_03_27_455.html
kandidirala . </p><p> Na zastupnike nacionalnih manjina koji će nastaviti financirati svoju redovitu djelatnost putem
#216565540,doc#305389,2013_03_27_455.html
posebnog računa za redovito godišnje financiranje primijenit će se sve odredbe Zakona , koje se odnose na nezavisne zastupnike
#216566580,doc#305390,2013_03_27_456.html
pristupiti izradi biometrijske osobne iskaznice za strance koja će sadržavati sve propisane zaštitne elemente . </p><p> U skladu
#216567200,doc#305390,2013_03_27_456.html
izdavanje biometrijskih osobnih iskaznica za strance koja će sadržavati sve propisane zaštitne elemente , te ažuriranje
#216567229,doc#305390,2013_03_27_456.html
zadovoljavanje potreba za radnom snagom , na temelju koje će se i dalje određivati kvote za zapošljavanje stranaca
#216568361,doc#305390,2013_03_27_456.html
usklađivanje s pravnom stečevinom , sukladno tome kako će se mijenjati i dopunjavati acquis , kao i rješavanje pitanja
#216568438,doc#305390,2013_03_27_456.html
migracijska politika predviđa osnivanje međuresornog tijela koje će svojom visokom razinom imenovanih predstavnika jamčiti
#216568457,doc#305390,2013_03_27_456.html
rješavanju ove problematike , a učinkovitost toga tijela postići će se imenovanjem manjih radnih skupina , sastavljenih od
#216568468,doc#305390,2013_03_27_456.html
manjih radnih skupina , sastavljenih od stručnjaka koji će djelovati na operativnoj razini . </p><p> Neregularne migracije
#216568503,doc#305390,2013_03_27_456.html
kojima se Republika Hrvatska susreće već sada , a posebice će se to intenzivirati nakon pristupanja Europskoj uniji
#216568805,doc#305390,2013_03_27_456.html
jugoistočnoj Europi i Europskoj uniji , već je vjerojatnije da će doći do njihovog znatnijeg porasta . </p><p> U sklopu cjelovitog
#216568972,doc#305390,2013_03_27_456.html
željenim učincima migracijskih kretanja te načinu na koji će se ti učinci postići . </p><p> Svrha koju se želi postići
#216569060,doc#305390,2013_03_27_456.html
stvaraju preduvjeti za takva migracijska kretanja kojima će se poticati one vrste i oblike migracija kojima se potiče
#216569484,doc#305390,2013_03_27_456.html
289 , 3 . 11 . 2005 . ) . </p><p> Ove odredbe u potpunosti će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj . Međutim , druga
#216569503,doc#305390,2013_03_27_456.html
i politika radnih migracija iz trećih država definirat će se nacionalnim zakonodavstvom , u skladu sa zahtjevima
#216569680,doc#305390,2013_03_27_456.html
država . Slijedom toga , hrvatska vizna politika i dalje će se kontinuirano usklađivati s viznom politikom Europske
#216570092,doc#305390,2013_03_27_456.html
ožujka 2010 . kojim se uvodi klasični vizni režim , stupit će na snagu 31 . ožujka 2013 . kako je dogovoreno s ruskom
#216570345,doc#305390,2013_03_27_456.html
izdavanju viza ( tzv . outsourcing ) . Početkom 2013 . objavit će se natječaj za vizne centre u navedenim zemljama . </p>
#216570363,doc#305390,2013_03_27_456.html
Određeni su dodatni konzularni službenici i dinamika kojom će biti upućivani na rad u diplomatskim misijama/konzularnim
#216570556,doc#305390,2013_03_27_456.html
podnositelja zahtjeva za vizu . Testiranje sustava provest će se u 2013 . godini te će u određenim diplomatskim misijama/konzularnim
#216570563,doc#305390,2013_03_27_456.html
vizu . Testiranje sustava provest će se u 2013 . godini te će u određenim diplomatskim misijama/konzularnim uredima
#216570804,doc#305390,2013_03_27_456.html
daljnje usklađivanje odredbi Zakona o strancima . Tako će se u 2013 . godini izvršiti daljnje usklađivanje s Uredbom
#216570880,doc#305390,2013_03_27_456.html
izdavanjem biometrijskih osobnih iskaznica za strance , koja će sadržavati sve propisane zaštitne elemente . </p><p> U sljedećem
#216570896,doc#305390,2013_03_27_456.html
četverogodišnjem razdoblju nije moguće predvidjeti kojim tempom će i hoće li prestati recesija u gospodarstvu , odnosno započeti
#216570922,doc#305390,2013_03_27_456.html
Također , za sada još uvijek nije moguće predvidjeti koliki će biti utjecaj punopravnog članstva Republike Hrvatske na
#216570952,doc#305390,2013_03_27_456.html
građana Europske unije na područje Republike Hrvatske i kako će to utjecati na gospodarska kretanja i potrebe za zapošljavanjem
#216570965,doc#305390,2013_03_27_456.html
gospodarska kretanja i potrebe za zapošljavanjem . Zbog toga će se u navedenom razdoblju , kao i do sada , svake godine
#216570999,doc#305390,2013_03_27_456.html
Sukladno sa stanjem na tržištu rada , godišnjom kvotom utvrdit će se djelatnosti i zanimanja u kojima se dopušta zapošljavanje
#216571051,doc#305390,2013_03_27_456.html
obrtničke komore i predstavnika socijalnih partnera . Zbog toga će Hrvatski zavod za zapošljavanje , tijekom razdoblja 2013
#216571658,doc#305390,2013_03_27_456.html
a ne po obje osnove . </p><p> Do 2014 . godine razmotrit će se izmjene članaka 11 . i 16 . Zakona , na način da se
#216571833,doc#305390,2013_03_27_456.html
se odnosi ova Migracijska politika , Republika Hrvatska će , dosljednom primjenom Konvencije , poduzeti progresivne
#216571993,doc#305390,2013_03_27_456.html
državama . </p><p> Tijekom 2013 . i 2014 . godine izvršit će se dodatno jačanje kapaciteta za provedbu postupka azila
#216572014,doc#305390,2013_03_27_456.html
svrhu , tijelo nadležno za provedbu postupka azila izvršit će procjenu potreba za dodatnim zapošljavanjem na poslovima
#216572030,doc#305390,2013_03_27_456.html
poslovima vezanim uz provedbu postupka azila , nakon čega će se krajem 2013 . i početkom 2014 . godine provesti natječaji
#216572048,doc#305390,2013_03_27_456.html
godine provesti natječaji za zapošljavanje , a nakon čega će se organizirati dodatne obuke za rad u sustavu azila ,
#216572065,doc#305390,2013_03_27_456.html
sustavu azila , a različite vrste dodatnih obuka provodit će se kontinuirano za sve zaposlene na poslovima azila . </p>
#216572089,doc#305390,2013_03_27_456.html
politike na području azila , odnosno međunarodne zaštite bit će potrebno izmijeniti zakonodavstva na području azila ,
#216572301,doc#305390,2013_03_27_456.html
izmijene navedene pravne akte , Republika Hrvatska izmijenit će svoje zakonodavstvo sukladno s ovim izmjenama . </p><p>
#216572313,doc#305390,2013_03_27_456.html
izmjenama . </p><p> Ministarstvo unutarnjih poslova provest će usklađivanje hrvatskog azilnog zakonodavstva s izmjenama
#216572427,doc#305390,2013_03_27_456.html
međunarodne zaštite , od 11 . svibnja 2011 . godine , bit će transponirana kroz izmjene i dopune Zakona o strancima
#216572466,doc#305390,2013_03_27_456.html
osoba Ministarstvo socijalne politike i mladih riješit će uspostavom sustava smještaja azilanata i stranca pod supsidijarnom
#216572512,doc#305390,2013_03_27_456.html
čemu je problem cijena unajmljivanja stanova , zamijenit će se sukladno s najboljim praksama država s dugom tradicijom
#216572583,doc#305390,2013_03_27_456.html
supsidijarnom zaštitom i jedinice lokalne samouprave uspostavit će odgovarajući sustav smještaja u Republici Hrvatskoj . </p>
#216572631,doc#305390,2013_03_27_456.html
Do kraja 2013 . godine Vlada Republike Hrvatske izvršit će odabir trajne lokacije za Prihvatilište za tražitelje
#216572674,doc#305390,2013_03_27_456.html
novoga objekta , tijekom 2014 . i 2015 . godine započet će priprema provedbene dokumentacije , a u državnom proračunu
#216572686,doc#305390,2013_03_27_456.html
dokumentacije , a u državnom proračunu Republike Hrvatske osigurat će se za to potrebna financijska sredstva . Najkasnije do
#216572701,doc#305390,2013_03_27_456.html
sredstva . Najkasnije do kraja 2015 . godine profunkcionirat će Prihvatilište za tražitelje azila na trajnoj lokaciji
#216572713,doc#305390,2013_03_27_456.html
tražitelje azila na trajnoj lokaciji . Uvjeti prihvata bit će u potpunosti usklađeni s pravnom stečevinom Europske unije
#216572740,doc#305390,2013_03_27_456.html
postojeće Prihvatilište za tražitelje azila u Kutini bit će prenamijenjeno za smještaj ranjivih skupina tražitelja
#216572762,doc#305390,2013_03_27_456.html
Prihvatilišta , u suradnji s Hrvatskim crvenim križem , organizirat će se psihosocijalna pomoć , kao i svaka druga pomoć ranjivim
#216572779,doc#305390,2013_03_27_456.html
ranjivim skupinama tražitelja azila . Poseban naglasak će biti stavljen na organizaciji aktivnosti i pomoći za djecu
#216572816,doc#305390,2013_03_27_456.html
igraonice . Uz navedeno , Hrvatski crveni križ nastavit će s preventivnim i edukativnim aktivnostima za potencijalne
#216572852,doc#305390,2013_03_27_456.html
kapaciteta za formiranje liste posebnih skrbnika u okviru čega će biti osigurane odgovarajuće edukacije , pri ćemu će se
#216572860,doc#305390,2013_03_27_456.html
čega će biti osigurane odgovarajuće edukacije , pri ćemu će se voditi računa o specifičnim kompetencijama , uključujući
#216573180,doc#305390,2013_03_27_456.html
usmjerenjem prema stjecanju državljanstva . U tu svrhu ojačat će se partnerstvo s civilnim društvom ( nevladinim organizacijama
#216573358,doc#305390,2013_03_27_456.html
planu proračuna , počevši od 2014 . godine , predvidjet će odgovarajuća financijska sredstva za tu namjenu . </p><p>
#216573410,doc#305390,2013_03_27_456.html
Vlada Republike Hrvatske , tijekom 2013 . godine , imenovat će Stalno povjerenstvo za provedbu integracije stranaca u
#216573482,doc#305390,2013_03_27_456.html
izvan Republike Hrvatske . Stalno povjerenstvo sastajat će se redovito dva puta godišnje , a prema potrebi i češće
#216573496,doc#305390,2013_03_27_456.html
puta godišnje , a prema potrebi i češće . Povjerenstvo će , također tijekom 2013 . godine , imenovati Radnu skupinu
#216573508,doc#305390,2013_03_27_456.html
također tijekom 2013 . godine , imenovati Radnu skupinu koja će se baviti operativnom provedbom planiranih zadaća i izvješćivati
#216573534,doc#305390,2013_03_27_456.html
provedbu planiranoga . Predsjednik Stalnog povjerenstva imat će obvezu , najkasnije do kraja lipnja i do kraja prosinca
#216573598,doc#305390,2013_03_27_456.html
</p><p> Tijekom 2013 . godine Radna skupina identificirat će probleme koji se javljaju u području integracije migranata
#216573613,doc#305390,2013_03_27_456.html
integracije migranata , moguće zakonske zapreke i predložit će akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih
#216573654,doc#305390,2013_03_27_456.html
mjera integracije stranaca u hrvatsko društvo imenovat će , sukladno s potrebama , ad hoc Radne skupine za rješavanje
#216573675,doc#305390,2013_03_27_456.html
pojedinih problema vezanih uz integraciju stranaca , u koje će biti imenovani i predstavnici lokalne samouprave te civilnog
#216573853,doc#305390,2013_03_27_456.html
Hrvatska , nakon članstva u Europskoj uniji , sudjelovat će u mreži Nacionalnih kontakt-točaka o integraciji i imat
#216573862,doc#305390,2013_03_27_456.html
u mreži Nacionalnih kontakt-točaka o integraciji i imat će pristup fondovima Europske unije za projekte integracije
#216573923,doc#305390,2013_03_27_456.html
kontakt-točaka o integraciji nacionalna kontakt-točka bit će Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina . </p>
#216574016,doc#305390,2013_03_27_456.html
Nositelji provedbe učenja hrvatskoga jezika primarno bit će uredi državne uprave u županijama , pučka otvorena učilišta
#216574079,doc#305390,2013_03_27_456.html
zaštitom , ustanove za obrazovanje odraslih dostavljat će podatke o broju prijavljenih polaznika navedenoga programa
#216574100,doc#305390,2013_03_27_456.html
djelatnosti nadležnog ureda uprave prema mjestu ustanove , koja će potom zatražiti suglasnost Ministarstva znanosti , obrazovanja
#216574144,doc#305390,2013_03_27_456.html
učenja hrvatskog jezika . Provedba ove aktivnosti započet će tijekom školske godine 2012./2013 . i dalje će se provoditi
#216574152,doc#305390,2013_03_27_456.html
započet će tijekom školske godine 2012./2013 . i dalje će se provoditi kontinuirano . </p><table> <tbody> <p><tr> Mjere
#216574176,doc#305390,2013_03_27_456.html
za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo koje će imenovati Vlada Republike Hrvatske </tr></p><p><tr> Nositelj
#216574685,doc#305390,2013_03_27_456.html
suočavaju jest postizanje sigurnosti vlastitih , a uskoro će to biti i vanjske granice Europske unije . Istodobno ,
#216574942,doc#305390,2013_03_27_456.html
najkraćem mogućem roku Vlada Republike Hrvatske donijet će novi Protokol kojim će se , među ostalim definirati ,
#216574946,doc#305390,2013_03_27_456.html
Vlada Republike Hrvatske donijet će novi Protokol kojim će se , među ostalim definirati , uvažavajući potrebe djece
#216574972,doc#305390,2013_03_27_456.html
odgovarajućim objektima . U navedenim objektima u potpunosti će se primjenjivati međunarodni instrumenti , uz dosljedno
#216575011,doc#305390,2013_03_27_456.html
prava da dijete bude saslušano . Odredbe Protokola bit će obvezujuće za sve dionike . </p><p> Osim evidentnog porasta
#216575298,doc#305390,2013_03_27_456.html
Europe , aktivnosti nadležnih državnih tijela usmjerit će se na : </p><p> – daljnji razvoj vlastitih administrativnih
#216575422,doc#305390,2013_03_27_456.html
dovrše novi prihvatni centri , sukladno s potrebama koristit će se objekt Interventne policije u Platu – Policijska uprava
#216575628,doc#305390,2013_03_27_456.html
djeci odvojenoj od roditelja – stranim državljanima koji će donijeti Vlada Republike Hrvatske </tr></p><p><tr> Nositelji
#216576515,doc#305392,2013_03_27_458.html
Europski parlament iz Republike Hrvatske . </p><p> 2 . Izbori će se na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj održati
#216576544,doc#305392,2013_03_27_458.html
diplomatsko-konzularnih predstavništava Republike Hrvatske održat će se u subotu 13 . travnja 2013 . godine i u nedjelju 14
#216577073,doc#305393,2013_03_27_459.html
novo prebivalište , prijava novog prebivališta evidentirat će se s narednim danom koji slijedi iza dana odjave prethodnog
#216577103,doc#305393,2013_03_27_459.html
dana odjave prethodnog prebivališta , novo prebivalište će joj se evidentirati s danom prijave . </p><p> Osobi kojoj
#216577210,doc#305393,2013_03_27_459.html
osoba prilikom prijave navela kao dan do kojeg smatra da će boraviti u mjestu boravišta . </p><p> Ako osoba prilikom
#216577226,doc#305393,2013_03_27_459.html
osoba prilikom prijave boravišta ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i na adresi boravišta , kao dan prestanka
#216577244,doc#305393,2013_03_27_459.html
, kao dan prestanka boravišta evidentira se dan na koji će proteći godinu dana od dana prijave boravišta . </p><p>
#216577287,doc#305393,2013_03_27_459.html
produži prijavu boravišta , kao dan nove prijave evidentirat će se dan proteka godine dana od prve prijave boravišta u
#216577326,doc#305393,2013_03_27_459.html
prilikom produženja prijave navela kao dan do kojeg smatra da će boraviti u mjestu boravišta ili dan proteka dvije godine
#216577348,doc#305393,2013_03_27_459.html
prijave boravišta , ako osoba ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i na adresi boravišta . </p><p> Osoba
#216578328,doc#305393,2013_03_27_459.html
smještaja , a navedene ustrojstvene jedinice Ministarstva dat će sve potrebne upute i informacije u vezi elektroničke prijave
#216591641,doc#305396,2013_03_27_462.html
<p> ( 2 ) Do izdavanja nove iskaznice i znaka inspektoru će se izdati pisana ovlast koja zamjenjuje iskaznicu i znak
#216591679,doc#305396,2013_03_27_462.html
sadržaja iskaznice . </p><p> ( 4 ) Nova iskaznica ili znak izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi način nestala
#216591816,doc#305396,2013_03_27_462.html
odnosno pohranjuje u Ministarstvu . </p><p> ( 3 ) Inspektoru će se privremeno oduzeti iskaznica i znak u slučaju privremenog
#216593095,doc#305397,2013_03_27_463.html
očevidnicima iz članka 4 . i 5 . ovoga Pravilnika koristit će se inspektori i državni inspektori , kao i odgovorne osobe
#216597620,doc#305405,2013_01_3_56.html
, uz uvjet da ista neće biti korištena za rasplod nego će nakon tova biti poslana na klanje , izravno ili preko
#216597767,doc#305405,2013_01_3_56.html
predviđenih Programom iz stavka 4 . ove podtočke započet će 1 . rujna 2013 . godine . </p><p> ( 6 ) Troškove provođenja
#216599261,doc#305405,2013_01_3_56.html
tova niti jedno govedo neće biti korišteno za rasplod nego će sva goveda biti poslana na klanje , izravno ili preko
#216599934,doc#305405,2013_01_3_56.html
, uz uvjet da ista neće biti korištena za rasplod nego će nakon tova biti poslana na klanje , izravno ili preko
#216600012,doc#305405,2013_01_3_56.html
mjera predviđenih Programom iz stavka 2 . ove točke započet će 1 . rujna 2013 . godine . </p><p> ( 4 ) Troškove provođenja
#216600288,doc#305405,2013_01_3_56.html
, uz uvjet da ista neće biti korištena za rasplod nego će nakon tova biti upućena na klanje , izravno ili preko
#216602061,doc#305405,2013_01_3_56.html
( 3 ) Provedba Programa iz stavka 2 . ove točke započet će 1 . veljače 2013 . godine . </p><p> ( 4 ) Troškovi provođenja
#216602964,doc#305405,2013_01_3_56.html
) Provedba Programa iz stavka 1 . ove podtočke započet će 1 . veljače 2013 . godine . </p><p> ( 3 ) Troškovi provođenja
#216604744,doc#305405,2013_01_3_56.html
lešinu divlje svinje i jelenske divljači , lovoovlašteniku će biti isplaćena naknada u skladu s posebnim programima
#216614998,doc#305406,2013_01_3_57.html
mjerenja svih parametara na barem jednom mjernom mjestu , što će ovisiti o njenom položaju i reprezentativnosti za šire
#216615324,doc#305406,2013_01_3_57.html
oko 500 – 2500 km2 ) . Reprezentativnost područja ovisit će o geografskim i klimatskim uvjetima , zračnim strujanjima
#216615745,doc#305406,2013_01_3_57.html
atmosferi , mjerno mjesto ne smije biti zaklonjeno drvećem jer će to rezultirati značajnim smanjenjem razina koncentracija
#216616178,doc#305406,2013_01_3_57.html
taloženja . </p><p> 2 . Pored toga , međusobna udaljenost ovisit će i o jakosti emisijskih izvora , strujanju , topografiji
#216616918,doc#305406,2013_01_3_57.html
najviše razine prizemnog ozona , za koje je vjerojatno da će im , izravno ili neizravno , biti izloženo stanovništvo
#216618428,doc#305406,2013_01_3_57.html
postaja u prigradskim područjima , gdje je vjerojatno da će doći do najveće izloženosti stanovništva . U aglomeracijama
#216620110,doc#305406,2013_01_3_57.html
procjene ( izražena na razini 95 % sigurnosti ) ocjenjivat će se u skladu s načelima – CEN Uputa za izražavanje nesigurnosti
#216620845,doc#305406,2013_01_3_57.html
indikativna mjerenja , pod uvjetom da se može dokazati da će ispuniti 95 % proširenu nesigurnost od 95 % za srednju
#216623538,doc#305407,2013_01_3_58.html
plinovima sa ciljem sastavljanja sustava na lokaciji na kojoj će sustav biti u funkciji , uključujući radnju kojom se cijevi
#216623661,doc#305407,2013_01_3_58.html
protupožarnih sustava : prvo spajanje na lokaciji na kojoj će biti u radu , jednog ili više spremnika s pripadajućim
#216625585,doc#305407,2013_01_3_58.html
( 1 ) Suglasnost za provođenje programa izobrazbe izdat će se podnositelju zahtjeva iz članka 13 . ovog Pravilnika
#216625607,doc#305407,2013_01_3_58.html
zapošljava ili na drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi izobrazbu osoba koje obavljaju djelatnost prikupljanja
#216625912,doc#305407,2013_01_3_58.html
podnositelj prilaže : </p><p> – životopise stručnih osoba koje će provoditi program izobrazbe , </p><p> – preslike radnih
#216626364,doc#305407,2013_01_3_58.html
nepravilnost u provođenju programa izobrazbe , Ministarstvo će nositelju programa izobrazbe odrediti primjereni rok za
#216626387,doc#305407,2013_01_3_58.html
u zadanom roku nepravilnosti ne otkloni , Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti suglasnost . </p><p> ( 4 ) U slučaju
#216626409,doc#305407,2013_01_3_58.html
prestane ispunjavati neki od propisanih uvjeta Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti suglasnost . </p><p> Registar nositelja
#216627037,doc#305407,2013_01_3_58.html
dostaviti i druge isprave i dokaze . </p><p> ( 4 ) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev osobe koja ne udovoljava uvjetima
#216627749,doc#305407,2013_01_3_58.html
</p><p> Članak 29 . </p><p> ( 1 ) Ispitno ocjenjivačko tijelo će obavijestiti podnositelj prijave za kojeg utvrdi da ne
#216627839,doc#305407,2013_01_3_58.html
stavka 1 . ovog članka utemeljen , podnositelja prijave će obavijestiti da ispunjava uvjete iz poziva za pristupanje
#216627854,doc#305407,2013_01_3_58.html
poziva za pristupanje stručnom ispitu , u protivnom isti će se odlukom odbiti . </p><p> ( 5 ) Podnositelj prijave ne
#216627995,doc#305407,2013_01_3_58.html
ispita . </p><p> Članak 31 . </p><p> Ispitno ocjenjivačko tijelo će kandidatu na osnovi pisanoga zahtjeva omogućiti uvid u
#216628912,doc#305407,2013_01_3_58.html
obavijesti iz stavka 3 . ovog članka utemeljen , imenovat će se ispitno ocjenjivačko tijelo koje ponovno ocjenjuje
#216628926,doc#305407,2013_01_3_58.html
ponovno ocjenjuje znanje kandidata , u protivnom prigovor će se odbiti . </p><p> ( 6 ) Oblik i sadržaj Uvjerenja propisan
#216631862,doc#305408,2013_01_3_40.html
sukladno članku 7 . ove Uredbe , nadležno tijelo pozvat će dužnika da zahtjev dopuni , odnosno dostavi tražene priloge
#216631887,doc#305408,2013_01_3_40.html
od dana dostave poziva za dopunu . </p><p> ( 2 ) Smatrat će se da je dužnik odustao od zahtjeva za sklapanje sporazuma
#216631934,doc#305408,2013_01_3_40.html
</p><p> ( 1 ) Savjetodavno vijeće poreznog tijela razmotrit će zahtjev uz brižljivu ocjenu svih dokaza i okolnosti i
#216631969,doc#305408,2013_01_3_40.html
obrade predmeta Savjetodavno vijeće poreznog tijela vodit će zapisnik , a prilikom davanja prijedloga posebno će se
#216631977,doc#305408,2013_01_3_40.html
vodit će zapisnik , a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana financijskog restrukturiranja
#216632052,doc#305408,2013_01_3_40.html
vijeća poreznog tijela , čelnik poreznog tijela donijet će rješenje o obveznom glasovanju i imenovati službenika
#216632063,doc#305408,2013_01_3_40.html
glasovanju i imenovati službenika poreznog tijela koji će sudjelovati u postupku predstečajne nagodbe pred Financijskom
#216632154,doc#305408,2013_01_3_40.html
predloženom planu financijskog restrukturiranja dužnika donijet će Savjetodavno vijeće poreznog tijela . </p><p> ( 2 ) U postupku
#216632172,doc#305408,2013_01_3_40.html
obrade predmeta Savjetodavno vijeće poreznog tijela vodit će zapisnik , a prilikom davanja prijedloga posebno će se
#216632180,doc#305408,2013_01_3_40.html
vodit će zapisnik , a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana financijskog restrukturiranja
#216632247,doc#305408,2013_01_3_40.html
stavka 3 . ovoga članka čelnik poreznog tijela donijet će rješenje o obveznom glasovanju i imenovati službenika
#216632258,doc#305408,2013_01_3_40.html
glasovanju i imenovati službenika poreznog tijela koji će sudjelovati u postupku predstečajne nagodbe pred Financijskom
#216632334,doc#305408,2013_01_3_40.html
predloženom planu financijskog restrukturiranja dužnika donijet će Savjetodavno vijeće Ministarstva financija . </p><p> ( 2
#216632352,doc#305408,2013_01_3_40.html
predmeta Savjetodavno vijeće Ministarstva financija vodit će zapisnik , a prilikom davanja prijedloga posebno će se
#216632360,doc#305408,2013_01_3_40.html
vodit će zapisnik , a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana financijskog restrukturiranja
#216632424,doc#305408,2013_01_3_40.html
odluke iz stavka 3 . ovoga članka ministar financija donijet će rješenje o obveznom glasovanju i imenovati službenika
#216632435,doc#305408,2013_01_3_40.html
glasovanju i imenovati službenika poreznog tijela koji će sudjelovati u postupku predstečajne nagodbe pred Financijskom
#216632530,doc#305408,2013_01_3_40.html
</p><p> ( 2 ) U slučaju iz stavka 1 . ovoga članka dužnik će nadležnom savjetodavnom vijeću podnijeti izvješće o financijskom
#216632942,doc#305408,2013_01_3_40.html
restrukturiranja dužnika koji je prihvaćen ovim Sporazumom , stranke će provesti samo ako se pred Trgovačkim sudom , mjesno nadležnim
#216636022,doc#305412,2013_01_3_43.html
potpore . Stoga , ovaj Okvir navodi specifične zahtjeve koji će omogućiti državama članicama da osiguraju prisutnost poticajnog
#216636097,doc#305412,2013_01_3_43.html
inovacije . </p><p> 6 . U odnosu na regionalne potpore , Komisija će u 2013 . godini revidirati horizontalne Smjernice o nacionalnim
#216636119,doc#305412,2013_01_3_43.html
nacionalnim regionalnim potporama od 2007 . – 2013 . [ 3 ] Stoga će Komisija , sve do tada , nastaviti primjenjivati ista
#216636145,doc#305412,2013_01_3_43.html
brodogradnje koja su predviđena Okvirom iz 2003 . Ponovno će ocijeniti situaciju u kontekstu revizije Smjernica o regionalnim
#216637219,doc#305412,2013_01_3_43.html
kriterijima iz točke 14 . , inovativni proizvodi odnosit će se ili na novi razred plovila kao što je utvrđeno prvim
#216637270,doc#305412,2013_01_3_43.html
kriterijima iz točke 14 . , inovativni procesi odnosit će se na razvoj i provedbu novih procesa koji se odnose na
#216637745,doc#305412,2013_01_3_43.html
potporu nacionalnom tijelu . </p><p> 27 . Kako bi potvrdila da će potpora poticajno utjecati na korisnika da promijeni svoje
#216637863,doc#305412,2013_01_3_43.html
uobičajeno ponašanje poduzetnika u predmetnom sektoru , Komisija će , u pravilu , zaključiti da potpora ima poticajni učinak
#216637893,doc#305412,2013_01_3_43.html
kojih se utvrđuje postojanje poticajnog učinka , smatrat će se ispunjenima ako se država članica obveže da će dodjeljivati
#216637902,doc#305412,2013_01_3_43.html
smatrat će se ispunjenima ako se država članica obveže da će dodjeljivati pojedinačne potpore na temelju odobrenog
#216637923,doc#305412,2013_01_3_43.html
nakon što je utvrdila da je prisutan poticajni učinak te da će podnositi godišnja izvješća o provedbi odobrenog programa
#216637950,doc#305412,2013_01_3_43.html
odobriti ako korisnik potpore ne sklopi obvezujući sporazum da će provoditi specifične projekte ili procese koji se odnose
#216638403,doc#305412,2013_01_3_43.html
potpore . </p><p> 6 . PRIMJENA OVOGA OKVIRA </p><p> 35 . Komisija će primjenjivati načela utvrđena ovim Okvirom od 1 . siječnja
#216638422,doc#305412,2013_01_3_43.html
od 1 . siječnja 2012 . do 31 . prosinca 2013 . Komisija će primjenjivati navedena načela na sve prijavljene mjere
#216638476,doc#305412,2013_01_3_43.html
za ocjenu nezakonitih državnih potpora [ 12 ] , Komisija će primjenjivati načela utvrđena u ovom Okviru u slučaju
#216639149,doc#305412,2013_01_3_43.html
potpore COM ( 2005 ) 107 konačno , točku 65 . : » Komisija će odlučiti je li Okvir o državnim potporama brodogradnji
#216639618,doc#305413,2013_01_3_44.html
<p> Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 461-03/12-01/03
#216640368,doc#305419,2013_01_4_61.html
Hrvatskoj odnosno države i konzularnog područja na kojem će se birač zateći na dan izbora . </p><p> Članak 5 . </p><p>
#216642569,doc#305422,2013_01_4_64.html
operatere postrojenja u Registru Unije sukladno rokovima koje će Ministarstvo i Agencija objaviti na svojim internetskim
#216644459,doc#305422,2013_01_4_64.html
stanje emisijskih ili Kyotskih jedinica pozitivno , Agencija će od vlasnika računa zahtijevati da navede drugi račun na
#216645022,doc#305422,2013_01_4_64.html
ima opravdane razloge za sumnju da je račun korišten ili će biti korišten za prijevaru , pranje novca , financiranje
#216645891,doc#305422,2013_01_4_64.html
obavijesti o dovršenju prijenosa . Trajanje ove odgode bit će privremeno obustavljeno između 00:00 i 24:00 sata po srednjoeuropskom
#216650135,doc#305422,2013_01_4_64.html
II-I Priloga II . ovoga Pravilnika operater postrojenja će biti postavljen kao vlasnik računa . Ime koje se navodi
#216653449,doc#305423,2013_01_4_65.html
sljedeće podatke : </p><p> – popis objekata dobavljača na kojima će izvodi uzorkovanje tekućih naftnih goriva , sjedišta svakog
#216653737,doc#305424,2013_01_4_66.html
građanskog suda u Zagrebu . </p><p> Imenovane kandidatkinje stupit će na dužnost 1 . siječnja 2013 . </p><p> Broj : IS-25/11 </p>
#216653996,doc#305425,2013_01_4_67.html
građanskog suda u Zagrebu . </p><p> Imenovane kandidatkinje stupit će na dužnost 1 . siječnja 2013 . </p><p> Broj : IS-33/11 .
#216654152,doc#305426,2013_01_4_68.html
na ponovno odlučivanje . </p><p> III . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1
#216654933,doc#305426,2013_01_4_68.html
) pristranosti koji opravdavaju legitimno očekivanje da će se sudac otkloniti od suđenja . Takve činjenice npr .
#216657999,doc#305428,2013_01_5_79.html
u tijelu Komore , na prvoj sljedećoj sjednici Skupština će izabrati novog člana . </p><p> Članak 13 . </p><p> Rad Skupštine
#216658267,doc#305428,2013_01_5_79.html
odluke o čuvanju isprava i prema potrebi imenuje člana koji će biti nazočan prilikom uništenja isprava u skladu s člankom
#216660320,doc#305428,2013_01_5_79.html
osposobljavanja i stalnog stručnog usavršavanja uredit će se posebnim pravilnikom , kao i prava i obveze članova
#216660706,doc#305428,2013_01_5_79.html
službene radnje ili ako ih svojom krivnjom odugovlači , kaznit će se zbog neurednosti ili stegovnog prijestupa . </p><p> (
#216660981,doc#305428,2013_01_5_79.html
trajnog oduzimanja prava na obavljanje djelatnosti izreći će se osobito : </p><p> 1 . ako za vrijeme za koje mu je privremeno
#216661119,doc#305428,2013_01_5_79.html
trajnog oduzimanja prava na obavljanje djelatnosti brisat će se iz odgovarajućeg imenika Komore . </p><p> Stegovni postupak
#216661289,doc#305428,2013_01_5_79.html
pisano ne izjasni o prijedlogu u naznačenom roku , smatrat će se da ne osporava činjenice navedene u prijedlogu . U
#216661311,doc#305428,2013_01_5_79.html
neće izvoditi dokazi radi utvrđivanja tih činjenica niti će se održati rasprava pred Izvršnim odborom , osim ako Izvršni
#216661348,doc#305428,2013_01_5_79.html
na održavanje rasprave pred Izvršnim odborom , u kojem će slučaju Izvršni odbor svoju odluku donijeti na temelju
#216661470,doc#305428,2013_01_5_79.html
odluci kojom se izriče kazna zbog neurednosti okrivljeniku će se naložiti da , pored troškova postupka izazvanih izvođenjem
#216661686,doc#305428,2013_01_5_79.html
putem ne izjasni o prijedlogu u naznačenom roku , smatrat će se da ne osporava činjenice navedene u prijedlogu . </p>
#216661717,doc#305428,2013_01_5_79.html
na održavanje rasprave pred Izvršnim odborom , u kojem će slučaju Stegovno vijeće svoju odluku donijeti na temelju
#216661840,doc#305428,2013_01_5_79.html
se izriče kazna zbog stegovnog prijestupa okrivljeniku će se naložiti da , pored troškova postupka izazvanih izvođenjem
#216661999,doc#305428,2013_01_5_79.html
odbora i/ili Stegovnog vijeća , ministar financija svojom će odlukom samo za potrebe provedbe konkretnog postupka imenovati
#216662124,doc#305428,2013_01_5_79.html
privremenom oduzimanju prava na obavljanje djelatnosti upisat će se u odgovarajući imenik . Kazna opomene brisat će se
#216662133,doc#305428,2013_01_5_79.html
upisat će se u odgovarajući imenik . Kazna opomene brisat će se iz imenika po proteku roka od godinu dana , novčana
#216662188,doc#305428,2013_01_5_79.html
trajnog oduzimanja prava na obavljanje djelatnosti , Komora će o tome obavijestiti Ministarstvo financija . O tim kaznama
#216662199,doc#305428,2013_01_5_79.html
obavijestiti Ministarstvo financija . O tim kaznama objavit će se i oglas u » Narodnim novinama« . </p><p> VII . IMENICI
#216662447,doc#305428,2013_01_5_79.html
brisanja u imenicima . </p><p> ( 2 ) Vođenje imenika uredit će se posebnim pravilnikom . </p><p> Članak 56 . </p><p> Javna
#216663319,doc#305428,2013_01_5_79.html
ZAVRŠNE ODREDBE </p><p> Članak 69 . </p><p> ( 1 ) Skupština će u roku od 60 dana od održavanja osnivačke skupštine donijeti
#216663348,doc#305428,2013_01_5_79.html
godinu , financijski plan te tarifu . </p><p> ( 2 ) Skupština će u roku od 90 dana od dana osnivanja Komore donijeti provedbene
#216663390,doc#305428,2013_01_5_79.html
Programa polaganja ispita za poreznog savjetnika primjenjivat će se Pravilnik o programu i polaganju ispita za poreznog
#216663770,doc#305429,2013_01_5_80.html
predsjednika i članova Ispitnog povjerenstva određuje se koje će predmete ispitivati predsjednik i članovi te njihovi zamjenici
#216664294,doc#305429,2013_01_5_80.html
dana određenog za polaganje ispita . </p><p> ( 4 ) Ispit će se održati u zakazanom roku ako ispitu pristupi najmanje
#216664327,doc#305429,2013_01_5_80.html
Pravilnika . U jednom ispitnom roku Ispitno povjerenstvo ispitat će najviše deset kandidata . Ako se za jedan ispitni rok
#216664359,doc#305429,2013_01_5_80.html
mogu biti obuhvaćeni u roku za koji su se prijavili , bit će ispitani u sljedećem roku ( rokovima ) , po kronološkom
#216664438,doc#305429,2013_01_5_80.html
kandidat ne uplati naknadu za polaganje ispita , smatrat će se da je odustao od polaganja . </p><p> ( 3 ) Ako kandidat
#216664459,doc#305429,2013_01_5_80.html
Ako kandidat odustane od ispita uzastopno dva puta , bit će mu vraćena prijava za polaganje ispita s priloženim ispravama
#216664574,doc#305429,2013_01_5_80.html
pristupi ispitu prvog sljedećeg ispitnog roka , smatrat će se da je odustao od polaganja ispita . </p><p> ( 2 ) Kandidat
#216665057,doc#305429,2013_01_5_80.html
polaganju popravnog ispita u roku od šest mjeseci smatrat će se da ispit nije položio . </p><p> ( 10 ) Smatra se da je
#216665169,doc#305429,2013_01_5_80.html
pomagalima ili kakvim drugim pokušajima prijevare udaljit će se s ispita . </p><p> ( 5 ) Na kraju ispita kandidati moraju
#216665263,doc#305429,2013_01_5_80.html
, tijekom ispita odustane od polaganja ispita , smatrat će se da ispit nije položio . </p><p> 5 . Protokol o ispitu
#216665289,doc#305429,2013_01_5_80.html
15 . </p><p> O ispitu se mora napisati protokol iz kojeg će biti razvidni sljedeći podaci : </p><p> 1 . Nadnevak , </p>
#216665733,doc#305430,2013_01_5_81.html
Program za polaganje ispita za poreznog savjetnika objavit će se u » Narodnim novinama. « </p><p> Predsjednik Hrvatske
#216666644,doc#305431,2013_01_5_69.html
mandat . </p><p> II . </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade Republike Hrvatske
#216666846,doc#305432,2013_01_5_70.html
Hvara . </p><p> 2 . Povjerenik Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja . </p><p> 3
#216667049,doc#305433,2013_01_5_71.html
nagodbe , </p><p> 3 . troškovi za koje je zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe
#216667571,doc#305433,2013_01_5_71.html
Pravilnika . </p><p> Troškovi za koje je zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe
#216667595,doc#305433,2013_01_5_71.html
Troškovi za koje je Zakonom ili posebnim zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe
#216667605,doc#305433,2013_01_5_71.html
namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe , odredit će se u iznosu propisanom tim zakonom . </p><p> ( 2 ) Trošak
#216667675,doc#305433,2013_01_5_71.html
propisana visina troška iz stavka 1 . ovog članka , vijeće će odrediti iznos troška sukladno okolnostima tog postupka
#216667825,doc#305433,2013_01_5_71.html
troškovima , u propisanom roku iz stavka 3 ovog članka , vijeće će na rješenje o troškovima staviti potvrdu ovršnosti i dostaviti
#216667940,doc#305433,2013_01_5_71.html
nagodbeno vijeće odnosno povjerenik predstečajne nagodbe će rješenje dostaviti na izvršenje u Agenciju po okončanju
#216667985,doc#305433,2013_01_5_71.html
dužnika , na način da se visina obveze smanji , dužnik će biti dužan platiti iznos iz rješenja , bez obzira što
#216668041,doc#305433,2013_01_5_71.html
dužnika , na način da se visina obveze poveća , vijeće će donijeti novo rješenje o troškovima kojim će naložiti
#216668048,doc#305433,2013_01_5_71.html
poveća , vijeće će donijeti novo rješenje o troškovima kojim će naložiti dužniku da plati razliku iznosa troškova , ukoliko
#216669138,doc#305435,2013_01_5_73.html
dana podnošenja prigovora , raspored poslova primjenjivat će se nakon isteka toga roka. « </p><p> Članak 5 . </p><p> U
#216669294,doc#305435,2013_01_5_73.html
stavka državni odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika će navesti koji su dokazi u optužnici navedeni kao dokazi
#216669353,doc#305435,2013_01_5_73.html
<p> Na zahtjev okrivljenika ili njegovog branitelja uvijek će im se dati na uvid dokazi koji su uneseni u popis dokaza
#216670938,doc#305436,2013_01_5_74.html
prometa i trgovine divljim vrstama , takvo dopuštenje biti će izdano samo ako krzna i proizvodi od krzna udovoljavaju
#216676053,doc#305440,2013_01_6_91.html
i donositelj osnove za plaćanje . </p><p> ( 6 ) Agencija će uputom detaljnije propisati format podataka za dostavu
#216678133,doc#305440,2013_01_6_91.html
slika , dokumenata , datoteka ) . </p><p> Elektronički potpis će se izrađivati X.509 v.3 certifikatom koristeći kriptografski
#216678153,doc#305440,2013_01_6_91.html
duljinu potpisnog ključa SHA-1 & RSA 2048 bita . Koristit će se FINA RDC certifikati . </p><p> STRUKTURA PORUKE </p><p>
#216680339,doc#305440,2013_01_6_91.html
<p> Nakon naloga za provedbu osnove za plaćanje Agencija će ponovno naložiti uskratu raspolaganja novčanim sredstvima
#216680365,doc#305440,2013_01_6_91.html
provesti zbog nedostatka sredstava ovršenika , Agencija će porukom A41 naložiti blokadu ovršenika . Nakon provedbe
#216680378,doc#305440,2013_01_6_91.html
ovršenika . Nakon provedbe osnove za plaćanje Agencija će porukom A43 naložiti deblokadu ovršenika te dostaviti
#216680412,doc#305440,2013_01_6_91.html
novčanim sredstvima u neutvrđenom iznosu kao iznos naloga bit će iskazan podatak 0,00 kuna . </p><p> Poruka B32 – potvrda
#216684252,doc#305440,2013_01_6_91.html
2013 . godine . </p><p> ( 2 ) Do 1 . travnja 2013 . Agencija će u slučaju primanja i naknada iz članka 172 . točke 9 .
#216686666,doc#305442,2013_01_6_93.html
pridržava odredbi ovoga Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Ministarstvo će objektu dodijeliti registarski broj koji se sastoji od
#216686701,doc#305442,2013_01_6_93.html
koja se obavlja u tom objektu . </p><p> ( 3 ) Ministarstvo će informirati Europsku komisiju bez odgode o svim promjenama
#216687597,doc#305442,2013_01_6_93.html
ovoga Pravilnika . </p><p> ( 3 ) Državni zavod za statistiku će nakon primitka i obrade podataka iz stavka 1 . ovoga članka
#216688396,doc#305444,2013_01_6_95.html
danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/05
#216688699,doc#305445,2013_01_6_96.html
danom dostave stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/29
#216688870,doc#305446,2013_01_6_97.html
danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/24
#216689039,doc#305447,2013_01_6_98.html
danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/20
#216689219,doc#305448,2013_01_6_99.html
danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/19
#216689377,doc#305449,2013_01_6_100.html
danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/18
#216689729,doc#305451,2013_01_6_101.html
danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/17
#216689888,doc#305452,2013_01_6_102.html
danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/16
#216690204,doc#305453,2013_01_6_103.html
danom dostave stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/12
#216690364,doc#305454,2013_01_6_104.html
danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/11
#216690544,doc#305455,2013_01_6_105.html
danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/10
#216690712,doc#305456,2013_01_6_106.html
danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/08
#216690870,doc#305457,2013_01_6_107.html
danom dostave stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/07
#216691189,doc#305458,2013_01_6_108.html
danom dostave stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 006-04/12-06/06
#216691480,doc#305459,2013_01_6_109.html
</p><p> IV . Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca
#216691508,doc#305459,2013_01_6_109.html
Hrvatske za njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1
#216693083,doc#305460,2013_01_6_83.html
<p> Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 461-03/12-01/04
#216693380,doc#305461,2013_01_6_84.html
Ministarstvo znanosti , obrazovanja i sporta podmirivat će trošak prijevoza vlakom ako je : </p><p> – adresa u mjestu
#216693557,doc#305461,2013_01_6_84.html
područne ( regionalne ) samouprave i Gradu Zagrebu mjesečno će se osigurati sredstva za troškove prijevoza učenika koji
#216693852,doc#305461,2013_01_6_84.html
<p> Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 022-03/13-04/08
#216694066,doc#305462,2013_01_6_85.html
<p> Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 342-21/11-01/01
#216695407,doc#305465,2013_01_6_88.html
temeljem te osnove za plaćanje u zahtjevu za naplatu naznačit će broj računa ovrhovoditelja/punomoćnika ovrhovoditelja
#216695482,doc#305465,2013_01_6_88.html
obvezu iz zadužnice preuzeo i jamac platac , ovrhovoditelj će naznačiti zahtijeva li naplatu od dužnika ili jamaca plataca
#216695620,doc#305465,2013_01_6_88.html
. </p><p> ( 6 ) Na pisani zahtjev podnositelja , Agencija će , uz naknadu , izdati potvrdu o nemogućnosti naplate putem
#216695843,doc#305465,2013_01_6_88.html
istovjetni podacima iz Jedinstvenog registra računa , Agencija će , ako je moguće , tu dvojbu otkloniti uvidom u podatke
#216695967,doc#305465,2013_01_6_88.html
uz obrazloženje razloga vraćanja . </p><p> ( 6 ) Agencija će osnovu za plaćanje iz članka 3 . stavka 1 . i 2 . ovoga
#216696122,doc#305465,2013_01_6_88.html
drugih razloga ne može izvršiti . </p><p> ( 7 ) Agencija će obračun poslodavca o neisplati dospjelog iznosa plaće
#216698122,doc#305465,2013_01_6_88.html
izvršila u cijelosti nalog Agencije iz poruke A71 , Agencija će porukom A13 obavijestiti ostale banke kojima je prethodno
#216698858,doc#305465,2013_01_6_88.html
postupka predstečajne nagodbe , istu neće izvršavati , nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje razloga vraćanja
#216698894,doc#305465,2013_01_6_88.html
obveza od strane ovršenika prema vjerovnicima , Agencija će osnove za plaćanje iz stavka 1 . ovoga članka nastaviti
#216698963,doc#305465,2013_01_6_88.html
financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi , Agencija će postupiti po privremenoj mjeri i zastati s provedbom ovrhe
#216699324,doc#305465,2013_01_6_88.html
registar računa dostavila oznaku specifične namjene . Agencija će u podacima o iznosu blokade zasebno iskazati i podatak
#216700170,doc#305465,2013_01_6_88.html
koji imaju određeni MB već blokirani na razini MB , banka će blokirati preostale račune i preostala oročena novčana
#216700512,doc#305465,2013_01_6_88.html
sredstvima na računu s oznakom specifične namjene , Agencija će banci dostaviti poruku za izvršenje osnove za plaćanje
#216700549,doc#305465,2013_01_6_88.html
A41 odnosno A43 ) na razini računa . </p><p> ( 7 ) Agencija će u slučaju provedbe osnove za plaćanje na teret novčanih
#216700697,doc#305465,2013_01_6_88.html
je naložena naplata sa svih računa ovršenika , Agencija će kao razinu izvršenja odrediti na razini OIB-a , neovisno
#216700821,doc#305465,2013_01_6_88.html
upisanih osnova za plaćanje na temelju Zakona , zaprimit će tu Obavijest ako ovršenik uz nju priloži presliku osnove
#216701457,doc#305465,2013_01_6_88.html
potpisanom porukom za tu namjenu . </p><p> ( 5 ) Agencija će banci navedenoj u Obavijesti iz članka 23 . ovoga Pravilnika
#216701500,doc#305465,2013_01_6_88.html
naknada ili iznosa izuzetih od ovrhe na taj račun , ovršenik će dostaviti novu Obavijest iz članka 23 . ovoga Pravilnika
#216701512,doc#305465,2013_01_6_88.html
novu Obavijest iz članka 23 . ovoga Pravilnika u kojoj će navesti uplatitelja toga primanja , naknade ili iznosa
#216701548,doc#305465,2013_01_6_88.html
primanja , naknade ili iznosa izuzetog od ovrhe , Agencija će navesti sljedeće podatke iz Obavijesti : OIB ovršenika
#216701625,doc#305465,2013_01_6_88.html
usluga prema zakonu koji uređuje platni promet provest će uplatu samo ako je na nalogu za uplatu , u podatak šifra
#216701661,doc#305465,2013_01_6_88.html
uplatitelja . Banka primatelja novčanih sredstava prihvatit će uplatu na poseban račun samo ako je prethodno od Agencije
#216701762,doc#305465,2013_01_6_88.html
sredstava Agencija ažurira podatke u Očevidniku . Agencija će nalog za prijenos zaplijenjenih novčanih sredstava ovršenika
#216701869,doc#305465,2013_01_6_88.html
ovrhe na novčanim sredstvima , o navedenim uplatama banka će obavijestiti Agenciju elektronički potpisanom porukom
#216701906,doc#305465,2013_01_6_88.html
nije zaprimila nalog iz stavka 5 . ovoga članka , banka će bez odgode obavijestiti ovršenika o obvezi postupanja
#216701935,doc#305465,2013_01_6_88.html
primitka poruke iz stavka 11 . ovoga članka , Agencija će elektronički potpisanom porukom za tu namjenu naložiti
#216702044,doc#305465,2013_01_6_88.html
primitka poruke banke iz stavka 11 . ovoga članka , Agencija će banci odgovarajućom elektroničkom porukom za tu namjenu
#216702258,doc#305465,2013_01_6_88.html
izuzeta od ovrhe iz članka 172 . Ovršnog zakona , Agencija će prema podacima iz te osnove za plaćanje elektronički potpisanom
#216702365,doc#305465,2013_01_6_88.html
obavijesti banke iz stavka 1 . ovoga članka , Agencija će prema podacima iz Obavijesti iz članka 23 . ovoga Pravilnika
#216702525,doc#305465,2013_01_6_88.html
ovoga Pravilnika . </p><p> Članak 30 . </p><p> ( 1 ) Agencija će naložiti zatvaranje posebnog računa na temelju pisanog
#216702866,doc#305465,2013_01_6_88.html
2013 . godine . </p><p> ( 2 ) Do 1 . ožujka 2013 . Agencija će banci dostavljati nalog za prijenos iz članka 26 . stavka
#216705346,doc#305466,2013_01_6_89.html
za plaćanje . </p><p> ( 3 ) Hrvatska narodna banka izvršit će naplatu naloga za izvršenje osnova za plaćanje iz zaprimljene
#216705557,doc#305466,2013_01_6_89.html
transakcije evidentirane na teret računa banke u HSVP-u , te će u tom slučaju , nakon provedbe postupka konačne namire
#216707043,doc#305468,2013_01_7_119.html
nastale promjene . </p><p> IV . </p><p> Ovo Rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : UP/I-115-01/12-04/17
#216708320,doc#305469,2013_01_7_120.html
biti odobrena od strane Agencije . </p><p> ( 7 ) Agencija će prihvatiti program stručnog osposobljavanja koji je izradila
#216709151,doc#305469,2013_01_7_120.html
kombinirano s odgovarajućim praktičnim vježbama na način kojim će se osigurati uspješno svladavanje potrebnih znanja i vještina
#216709362,doc#305469,2013_01_7_120.html
, ili </p><p> b ) organizacije s kojom polaznik ima , ili će imati ugovor o radu , ili </p><p> c ) organizacije s kojom
#216709407,doc#305469,2013_01_7_120.html
tehnologije rada , kao i organizacija sa kojom polaznik ima ili će imati ugovor o radu . </p><p> ( 4 ) Osposobljavanje na radnom
#216709474,doc#305469,2013_01_7_120.html
se polaznik osposobljava , </p><p> b ) završni , u kojem će polaznik uz obvezni nadzor instruktora ili mentora samostalno
#216709677,doc#305469,2013_01_7_120.html
, ali je ispravno odgovorio na najmanje 75 % , dopustit će mu se izlazak na usmeni dio ispita . O rezultatu usmenog
#216709780,doc#305469,2013_01_7_120.html
uspješno popravni ispit iz stavka 5 . ovoga članka , smatrat će se da nije položio cijeli ispit iz poznavanja teorije
#216709792,doc#305469,2013_01_7_120.html
nije položio cijeli ispit iz poznavanja teorije i morat će ga ponovno polagati . </p><p> Ispit koji se provodi po završenom
#216709862,doc#305469,2013_01_7_120.html
sadržaja poslova za koje se stručno osposobljava , smatrat će se da nije položio cijeli ispit , kako iz poznavanja teorije
#216709891,doc#305469,2013_01_7_120.html
i sadržaja poslova za koje se stručno osposobljava , te će morati ponovno polagati cijeli ispit . </p><p> ( 3 ) Rok
#216710195,doc#305469,2013_01_7_120.html
, ili </p><p> b ) organizacija s kojom polaznik ima , ili će imati ugovor o radu , ili </p><p> c ) organizacija s kojom
#216710239,doc#305469,2013_01_7_120.html
tehnologije rada kao i organizacija sa kojom polaznik ima ili će imati ugovor o radu . </p><p> ( 3 ) Na propisanom obrascu
#216710901,doc#305469,2013_01_7_120.html
na temelju kojih je ovlaštenje za rad izdano , Agencija će dijelom ili u cijelosti ukinuti izdano ovlaštenje za rad
#216711194,doc#305469,2013_01_7_120.html
osposobljava u : </p><p> – organizaciji s kojom polaznik ima , ili će imati ugovor o radu , ili u </p><p> – organizaciji s kojom
#216711239,doc#305469,2013_01_7_120.html
rada kao i radna organizacija s kojom polaznik ima ili će imati ugovor o radu , ili u </p><p> b ) prostorima organizacije
#216711931,doc#305469,2013_01_7_120.html
poštuje propise i odgovarajuće stručne standarde , Agencija će oduzeti suglasnost na rad instruktora i prije isteka njene
#216711944,doc#305469,2013_01_7_120.html
instruktora i prije isteka njene valjanosti . Instruktor će morati ponovo steći ovlaštenje za rad u skladu s odredbama
#216717160,doc#305470,2013_01_7_121.html
Članak 4 . </p><p> Ministar nadležan za poljoprivredu donijet će Akcijski program u roku od mjesec dana od dana stupanja
#216717463,doc#305471,2013_01_7_122.html
zarazu štetnim organizmom , nadležni fitosanitarni inspektor će : </p><p> – uzeti službeni uzorak i poslati ga na laboratorijsku
#216717727,doc#305471,2013_01_7_122.html
organizma u žarištu zaraze , nadležni fitosanitarni inspektor će narediti posjedniku provedbu sljedećih mjera : </p><p>
#216718101,doc#305471,2013_01_7_122.html
području ili nezaraženom području , fitosanitarni inspektor će uzeti službeni uzorak u skladu s točkom III . ove Naredbe
#216718755,doc#305472,2013_01_7_123.html
obrazovanja i odlaska iz Republike Hrvatske ; </p><p> 7 . dokaz da će učenik koji sudjeluje u razmjeni biti tijekom boravka
#216718845,doc#305472,2013_01_7_123.html
ugošćuje učenika na razmjeni vlasnici nekretnine u kojoj će učenik biti smješten ili da imaju pisanu suglasnost vlasnika
#216719041,doc#305472,2013_01_7_123.html
Odobrenje iz članka 8 . stavka 1 . ovoga Pravilnika smatrat će se nevažećim , ako učeniku nije omogućen ulazak ili odobren
#216719231,doc#305472,2013_01_7_123.html
ovlaštena za obavljanje djelatnosti razmjene učenika dostavit će ministarstvu nadležnom za obrazovanje i nadležnoj policijskoj
#216720374,doc#305473,2013_01_7_124.html
) dana . </p><p> ( 6 ) Način praćenja probnog rada uredit će se Pravilnikom o radu . </p><p> Članak 9 . </p><p> Poslodavac
#216720604,doc#305473,2013_01_7_124.html
nije propisano posebnim propisima . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će zaključiti ugovor o radu s radnikom koji ispunjava posebne
#216720766,doc#305473,2013_01_7_124.html
propisima donesenim na temelju zakona . </p><p> ( 7 ) Poslodavac će kod popune potrebnih sistematiziranih a još nepopunjenih
#216720838,doc#305473,2013_01_7_124.html
internog natječaja kod Poslodavca . </p><p> ( 8 ) Poslodavac će radnike obavještavati o potrebi za popunom radnih mjesta
#216720878,doc#305473,2013_01_7_124.html
obavijestiti Sindikate . </p><p> Članak 12 . </p><p> Poslodavac će 2 ( dva ) puta godišnje pisano obavijestiti Sindikate
#216721056,doc#305473,2013_01_7_124.html
radu i sigurnog rada radnika od temeljne važnosti i da će u provedbi tih mjera surađivati međusobno , ali i s ovlaštenim
#216721082,doc#305473,2013_01_7_124.html
Hrvatskoj . </p><p> Članak 17 . </p><p> Poslodavac se obvezuje da će svakom radniku o svom trošku osigurati uvjete za siguran
#216721526,doc#305473,2013_01_7_124.html
radnika osposobiti za rad na siguran način na poslovima koje će obavljati . </p><p> Članak 21 . </p><p> ( 1 ) Radnik ima pravo
#216721860,doc#305473,2013_01_7_124.html
opasnosti radnih mjesta . </p><p> Članak 26 . </p><p> Poslodavac će voditi evidenciju o profesionalnim oboljenjima radnika
#216721870,doc#305473,2013_01_7_124.html
evidenciju o profesionalnim oboljenjima radnika , o čemu će jedan puta godišnje izvješćivati Sindikate . </p><p> Članak
#216721963,doc#305473,2013_01_7_124.html
</p><p> Članak 28 . </p><p> ( 1 ) Povjereniku zaštite na radu će Poslodavac o svom trošku osigurati : </p><p> – nesmetano
#216722243,doc#305473,2013_01_7_124.html
posebnim pravilnikom Poslodavca . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će posebnom odlukom imenovati osobe koje su osim njega ovlaštene
#216722416,doc#305473,2013_01_7_124.html
postoje okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati da će Poslodavac zaštititi dostojanstvo radnika , radnik nije
#216722675,doc#305473,2013_01_7_124.html
radnih dana ( ponedjeljak – petak ) . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će pisanom odlukom utvrditi početak i završetak radnog vremena
#216723083,doc#305473,2013_01_7_124.html
stavka međusobna prava i obveze Poslodavca i radnika utvrdit će se ugovorom o radu , s tim da se radniku , za obavljanje
#216723245,doc#305473,2013_01_7_124.html
pristanak na prekovremeni rad . </p><p> ( 4 ) Poslodavac će radi izbjegavanja prekovremenog rada provoditi mjere kao
#216723276,doc#305473,2013_01_7_124.html
zapošljavanje i slično , a sukladno Zakonu . </p><p> ( 5 ) Poslodavac će radniku unaprijed izdati pisani nalog za prekovremeni
#216723299,doc#305473,2013_01_7_124.html
rada . Potvrdu o obavljenom prekovremenom radu Poslodavac će izdati radniku u roku od 7 dana od dana kada je prekovremeni
#216723405,doc#305473,2013_01_7_124.html
<p> ( 8 ) Svaki sat proveden u prekovremenom radu računat će se kao 1 sat i 30 minuta slobodnih sati . Radnik može
#216723768,doc#305473,2013_01_7_124.html
preraspodjele radnog vremena koje obuhvaća razdoblje u kojemu će radnik raditi duže od redovnog radnog vremena i razdoblje
#216723780,doc#305473,2013_01_7_124.html
raditi duže od redovnog radnog vremena i razdoblje u kojemu će raditi kraće , odnosno razdoblje u kojemu će se radno
#216723788,doc#305473,2013_01_7_124.html
razdoblje u kojemu će raditi kraće , odnosno razdoblje u kojemu će se radno vrijeme radnika svesti na redovno puno ili nepuno
#216723805,doc#305473,2013_01_7_124.html
redovno puno ili nepuno radno vrijeme ; </p><p> – poslovi koje će se obavljati u preraspodjeli radnog vremena i </p><p>
#216723817,doc#305473,2013_01_7_124.html
preraspodjeli radnog vremena i </p><p> – broj radnika koji će raditi u preraspoređenom radnom vremenu . </p><p> ( 10 )
#216723829,doc#305473,2013_01_7_124.html
preraspoređenom radnom vremenu . </p><p> ( 10 ) Radnici koji će raditi u preraspoređenom radnom vremenu s Planom preraspodjele
#216723876,doc#305473,2013_01_7_124.html
kalendarsku godinu , neiskorišteni sati preraspodijele bit će isplaćeni kao prekovremeni sati i obračunati s plaćom
#216724423,doc#305473,2013_01_7_124.html
neodgodivih poslova ili neodgodive zamjene radnika , radniku će tako ostvareni sati biti plaćeni kao prekovremeni rad
#216725373,doc#305473,2013_01_7_124.html
utvrđene profesionalne nesposobnosti za rad , poslodavac će na zahtjev radnika odobriti mu korištenje godišnjeg odmora
#216725917,doc#305473,2013_01_7_124.html
sklopljen ugovor o radu . Broj dana godišnjeg odmora iznimno će se utvrditi prema mjerilima iz stavka 1 . točka 4 . ovog
#216725985,doc#305473,2013_01_7_124.html
radnik koristi godišnji odmor u dijelovima , poslodavac će radniku omogućiti prvi dio korištenja u trajanju od najmanje
#216726189,doc#305473,2013_01_7_124.html
lipnja tekuće godine , neiskorišteni godišnji odmor koristit će odmah po prestanku korištenja rodiljnog , roditeljskog
#216726399,doc#305473,2013_01_7_124.html
može na početku kalendarske godine donijeti odluku kojom će radi smanjenja troškova poslovanja utvrditi da će radnici
#216726406,doc#305473,2013_01_7_124.html
kojom će radi smanjenja troškova poslovanja utvrditi da će radnici u dane utvrđene odlukom koristiti godišnji odmor
#216726761,doc#305473,2013_01_7_124.html
intervenciju ili vježbe . </p><p> ( 5 ) Iznimno , radnik će u ponovljenim slučajevima iz stavka 1 . alineje 3 . i
#216726850,doc#305473,2013_01_7_124.html
školovanja , osposobljavanja ili usavršavanja , radniku će se odobriti godišnje do 10 ( deset ) radnih dana plaćenog
#216727036,doc#305473,2013_01_7_124.html
ostala primanja iz rada , a za navedeno razdoblje Poslodavac će platiti doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje
#216727535,doc#305473,2013_01_7_124.html
ovog Ugovora . </p><p> ( 5 ) Korekcija osnovice provodit će se sukladno povećanju potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj
#216727628,doc#305473,2013_01_7_124.html
od 1 . studenoga 2009 . do 31 . prosinca 2010 . izvršit će se i primjenjivati od dana stupanja na snagu ovog Ugovora
#216728536,doc#305473,2013_01_7_124.html
pripadajućim koeficijentima , Poslodavac i Sindikati suglasno će u tom dijelu ugovoriti aneks Kolektivnom ugovoru . </p>
#216728805,doc#305473,2013_01_7_124.html
ugovoru o radu navodi se organizacijska jedinica u kojoj će pripravnik provesti pripravnički staž , a kod radnog mjesta
#216729190,doc#305473,2013_01_7_124.html
svakih 10 efektivnih sati provedenih u dežurstvu uvećat će se broj sati za taj mjesec za 1 sat radnog vremena provedenog
#216729432,doc#305473,2013_01_7_124.html
mjesta s otežanim uvjetima rada ugovorne stranke utvrdit će poslove s otežanim uvjetima rada i postotke uvećanja osnovne
#216729770,doc#305473,2013_01_7_124.html
samostalnog odjela Upravi Poslodavca . </p><p> ( 5 ) Poslodavac će popis radnika s iznosom pozitivne stimulacije objaviti
#216729828,doc#305473,2013_01_7_124.html
uputiti pisani prigovor Poslodavcu . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će bez odgađanja prigovor radnika zajedno s obrazloženim
#216730058,doc#305473,2013_01_7_124.html
Odredba iz stavka 1 . alineja 2 . ovog članka primjenjivat će se do trenutka dobivanja mišljenja Odbora za zakonodavstvo
#216730073,doc#305473,2013_01_7_124.html
Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora , a nakon toga će se uskladiti s dobivenim mišljenjem . </p><p> Naknada za
#216730240,doc#305473,2013_01_7_124.html
godinu , a prema I . dodatku Kolektivnog ugovora , isplatit će se radnicima koji su ostvarili pravo na regres u 2010
#216730316,doc#305473,2013_01_7_124.html
kalendarskim godinama 2011 . , 2012 . i 2013 . Poslodavac će svakom radniku uplatiti u III . Mirovinski stup 150,00
#216730358,doc#305473,2013_01_7_124.html
III . Mirovinski stup . Krajem svake godine Poslodavac će s predstavnicima Sindikata razmotriti mogućnost dodatnih
#216730396,doc#305473,2013_01_7_124.html
naredne godine za vrijeme trajanja ovog Ugovora , isplatit će se u neoporezivom iznosu od 1.000,00 kuna uz isplatu plaće
#216730515,doc#305473,2013_01_7_124.html
godinu za koju se regres isplaćuje . </p><p> ( 5 ) Radniku će se isplatiti jednokratni dodatak na plaću povodom uskrsnih
#216730574,doc#305473,2013_01_7_124.html
kod Poslodavca najmanje 6 mjeseci . </p><p> ( 7 ) Radniku će se isplatiti jednokratni dodatak na plaću povodom božićnih
#216730629,doc#305473,2013_01_7_124.html
kod Poslodavca najmanje 6 mjeseci . </p><p> ( 9 ) Radniku će se za blagdan Svetog Nikole isplatiti dar za svako dijete
#216730891,doc#305473,2013_01_7_124.html
slučaju iz prethodnog stavka ovoga članka , Poslodavac će radniku isplatiti i otpremninu iz članka 77 . ovog Ugovora
#216730973,doc#305473,2013_01_7_124.html
osim otpremnine iz članka 77 . ovog Ugovora , isplatit će se otpremnina u iznosu koji predstavlja razliku između
#216731068,doc#305473,2013_01_7_124.html
biti veći od 200.000,00 kuna neto . </p><p> ( 4 ) Otpremnina će se radnicima isplatiti najkasnije u roku od 30 dana od
#216731198,doc#305473,2013_01_7_124.html
Programom se osobito utvrđuje : </p><p> – razdoblje u kojemu će se Program provoditi , </p><p> – kategorije radnika koji
#216731281,doc#305473,2013_01_7_124.html
Solidarna pomoć </p><p> Članak 82 . </p><p> ( 1 ) Poslodavac će radniku isplatiti potporu u iznosu od najmanje u visini
#216731410,doc#305473,2013_01_7_124.html
) U slučaju smrti radnika , obitelji radnika Poslodavac će isplatiti potporu u iznosu od najmanje u visini maksimalno
#216731876,doc#305473,2013_01_7_124.html
pisanom obliku . </p><p> ( 4 ) Za rad na terenu Poslodavac će radniku osigurati smještaj . </p><p> ( 5 ) Terenski dodatak
#216732077,doc#305473,2013_01_7_124.html
poslodavca , odnosno izvan mjesta rada radnika , isplatit će mu naknadu za odvojeni život od obitelji . </p><p> ( 2 )
#216732160,doc#305473,2013_01_7_124.html
radnik . </p><p> ( 3 ) Naknada za odvojeni život isplatit će se radniku u iznosu od najmanje u visini maksimalno neoporezivog
#216732263,doc#305473,2013_01_7_124.html
obvezan obavijestiti poslodavca bez odgađanja , poslodavac će ukinuti svoju odluku o takvoj isplati . </p><p> ( 7 ) Pravo
#216732803,doc#305473,2013_01_7_124.html
Visina naknade po kilometru za narednu godinu utvrđivat će se prema prosječnoj cijeni eurosupera 95 u prvom danu
#216732839,doc#305473,2013_01_7_124.html
siječnja 2011 . godine . Cijena naknade prijevoza korigirat će se kvartalno prema cijeni eurosupera 95 na Ininim crpkama
#216732937,doc#305473,2013_01_7_124.html
ostvarenja ukupnih troškova za prijevoz radnika , koju će Poslodavac napraviti nakon 3 mjeseca primjene obračuna
#216733066,doc#305473,2013_01_7_124.html
privatnog automobila za potrebe Poslodavca , Poslodavac će radniku isplatiti naknadu u visini maksimalno neoporezivog
#216733101,doc#305473,2013_01_7_124.html
Ugovora iznosi 2,00 kn/km . </p><p> ( 3 ) Visina naknade će se mijenjati sukladno relevantnim pozitivnim pravnim propisima
#216733119,doc#305473,2013_01_7_124.html
Jubilarna nagrada </p><p> Članak 88 . </p><p> ( 1 ) Radniku će se isplatiti jubilarna nagrada za ukupni neprekinuti radni
#216733230,doc#305473,2013_01_7_124.html
</p> </tbody> </table><p> ( 2 ) Jubilarna nagrada isplatit će se sljedeći mjesec nakon mjeseca u kojem je radnik ostvario
#216733277,doc#305473,2013_01_7_124.html
studentsku praksu temeljem propisa o školovanju isplatit će se naknada za izvršeni rad . Iznos nagrade određuje Poslodavac
#216733417,doc#305473,2013_01_7_124.html
Osiguranje radnika </p><p> Članak 92 . </p><p> ( 1 ) Poslodavac će s osiguravajućim društvom sklopiti ugovor o ( kolektivnom
#216733459,doc#305473,2013_01_7_124.html
slobodno vrijeme tijekom 24 sata . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će o sklopljenom ugovoru o osiguranju izvijestiti Radničko
#216733473,doc#305473,2013_01_7_124.html
izvijestiti Radničko vijeće . </p><p> Članak 93 . </p><p> Poslodavac će snositi trošak osnovne police dopunskog zdravstvenog osiguranja
#216733659,doc#305473,2013_01_7_124.html
Ugovorom o radu Poslodavac i radnik mogu se obvezati da će u izvršavanju svojih materijalnih obveza prioritetno mjesto
#216734853,doc#305473,2013_01_7_124.html
radu zbog utvrđenog tehnološkog viška radnika , Poslodavac će se savjetovati sa Radničkim vijećem . </p><p> ( 2 ) Kod
#216734868,doc#305473,2013_01_7_124.html
</p><p> ( 2 ) Kod poslovno uvjetovanih otkaza Poslodavac će , uz iste ostale uvjete , prije otkazati ugovore o radu
#216734898,doc#305473,2013_01_7_124.html
<p> ( 3 ) Redoslijed otkazivanja ugovora o radu Poslodavac će dostaviti Radničkom vijeću . </p><p> Članak 110 . </p><p>
#216735416,doc#305473,2013_01_7_124.html
pretežiti i/ili osnovi dio poslova radnog mjesta , Poslodavac će radniku za vrijeme privremene nesposobnosti osigurati
#216735486,doc#305473,2013_01_7_124.html
slučaju iz prethodnog stavka radnik i Poslodavac sklopit će Dodatak Ugovora o radu kojim će se utvrditi međusobna
#216735492,doc#305473,2013_01_7_124.html
radnik i Poslodavac sklopit će Dodatak Ugovora o radu kojim će se utvrditi međusobna prava i obaveze , a koji Dodatak
#216735506,doc#305473,2013_01_7_124.html
međusobna prava i obaveze , a koji Dodatak ugovora o radu će se primjenjivati samo za vrijeme dok kod radnika postoji
#216735550,doc#305473,2013_01_7_124.html
plaću temeljem sklopljenog Ugovora o radu , a Poslodavac će za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti za radnika
#216735648,doc#305473,2013_01_7_124.html
očekivane rezultate rada na poslovima koje obavlja , Poslodavac će radniku ponuditi obavljanje poslova nižeg stupnja složenosti
#216736722,doc#305473,2013_01_7_124.html
radnika da postane članom sindikata . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će se suzdržati od svakog činjenja ili propuštanja činjenja
#216736876,doc#305473,2013_01_7_124.html
djelatnosti Poslodavca . </p><p> ( 6 ) Sindikati se obvezuju da će svoje aktivnosti provoditi sukladno Zakonu i ovom Ugovoru
#216736920,doc#305473,2013_01_7_124.html
djelovanje sindikata . </p><p> ( 2 ) Poslodavac se obvezuje da će o svom trošku Sindikatu odnosno njegovoj podružnici osigurati
#216737148,doc#305473,2013_01_7_124.html
odnosno povjerenike . </p><p> ( 2 ) Sindikati se obvezuju da će pisano izvijestiti Poslodavca o imenovanju ili izboru
#216737620,doc#305473,2013_01_7_124.html
ozljedom na radu kod Poslodavca . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će na zahtjev Sindikata , radniku koji je izabran na profesionalnu
#216737676,doc#305473,2013_01_7_124.html
nije moguće riješiti međusobnim pregovaranjem , provest će se postupak mirenja sukladno Zakonu . </p><p> ( 2 ) Smatra
#216737818,doc#305473,2013_01_7_124.html
i prijedloge ugovorenih stranka , a po potrebi prikupit će se i potrebne obavijesti i saslušati stranke . </p><p> (
#216737898,doc#305473,2013_01_7_124.html
povjeriti arbitraži . </p><p> Članak 132 . </p><p> Poslodavac će osigurati prostor i tehničko-administrativna sredstva
#216738175,doc#305473,2013_01_7_124.html
<p> ( 2 ) Objava iz prethodnog stavka ovog članka smatrat će se učinjena ako je istaknuta na internetskim stranicama
#216738456,doc#305473,2013_01_7_124.html
prekidati za vrijeme štrajka ne postigne suglasnost , pravila će utvrditi arbitraža , sastav se utvrđuje odgovarajućom
#216738875,doc#305473,2013_01_7_124.html
vrijeme primjene i trajanja ovog Ugovora stranke utvrđuju da će poštovati načela socijalnog mira i da neće poduzimati
#216739006,doc#305473,2013_01_7_124.html
su se pridržavati danog tumačenja . </p><p> ( 6 ) Komisija će se sastati prema potrebi , odnosno na pisani zahtjev jedne
#216739213,doc#305473,2013_01_7_124.html
postupi u skladu s odredbama stavka 3 . ovog članka , smatrat će se da su ispunjeni uvjeti za promjenu odredaba ovog Ugovora
#216739315,doc#305473,2013_01_7_124.html
alineje 3 . , stavka 1 . ovoga članka , ugovorne stranke će u roku od 2 mjeseca otkazati ovaj Ugovor , ukoliko u navedenom
#216739360,doc#305473,2013_01_7_124.html
otkaza iz prethodnog članka ovog Ugovora , ugovorne stranke će započeti najmanje 60 dana prije isteka roka na koji je
#216739429,doc#305473,2013_01_7_124.html
149 . ovog Ugovora , odredbe ovog Ugovora primjenjivat će se do sklapanja novog Kolektivnog ugovora , a produžena
#216739443,doc#305473,2013_01_7_124.html
Kolektivnog ugovora , a produžena primjena ovog Ugovora trajat će najduže šest ( 6 ) mjeseci nakon isteka roka iz članka
#216739858,doc#305473,2013_01_7_124.html
prethodnu godinu rada , neiskorišteni sati preraspodjele bit će isplaćeni kao prekovremeni sati i obračunati s plaćom
#216739972,doc#305473,2013_01_7_124.html
radnik koristi godišnji odmor u dijelovima , poslodavac će radniku , u godini za koju ostvaruje pravo na godišnji
#216740095,doc#305473,2013_01_7_124.html
na koje je radnik upućen od strane poslodavca , radniku će se odobriti do 10 ( deset ) radnih dana plaćenog dopusta
#216740314,doc#305473,2013_01_7_124.html
zdravstveno osiguranje ili drugog isplatitelja , Poslodavac će radniku isplaćivati naknadu na svoj teret kao privremeno
#216740329,doc#305473,2013_01_7_124.html
kao privremeno rješenje . Iznos neto naknade Poslodavac će utvrditi u visini i pod uvjetima koji se u svakom konkretnom
#216740361,doc#305473,2013_01_7_124.html
zdravstveno osiguranje . Na isplaćenu naknadu Poslodavac će obračunati i platiti poreze , prireze i doprinose sukladno
#216740455,doc#305473,2013_01_7_124.html
materijalna prava iz članka 76 . Kolektivnog ugovora , radnik će ostvariti temeljem članka 13 . ovog I . dodatka Kolektivnog
#216740475,doc#305473,2013_01_7_124.html
Kolektivnog ugovora . </p><p> Članak 13 . </p><p> ( 1 ) Poslodavac će svakom radniku od 1 . siječnja 2013 . godine uplatiti
#216740504,doc#305473,2013_01_7_124.html
, odnosno 3.600,00 kuna godišnje . </p><p> ( 2 ) Radniku će se za uskrsne blagdane u 2013 . godini pokloniti dar u
#216740553,doc#305473,2013_01_7_124.html
kod Poslodavca najmanje 6 mjeseci . </p><p> ( 4 ) Radniku će se za blagdan Svetog Nikole u 2012 . i 2013 . godini isplatiti
#216740627,doc#305473,2013_01_7_124.html
radnici Hrvatskih autocesta d.o.o . , dar za dijete isplatit će se onom radniku kod kojeg je dijete upisano u PK karticu
#216740659,doc#305473,2013_01_7_124.html
upisano u PK karticu oba radnika , dar za dijete isplatit će se onom radniku koji ostvaruje olakšicu u većem postotku
#216740682,doc#305473,2013_01_7_124.html
olakšica u PK kartici navedena u istom postotku , tada će se isplata izvršiti na temelju pisane izjave radnika o
#216740695,doc#305473,2013_01_7_124.html
izvršiti na temelju pisane izjave radnika o tome koji radnik će ostvariti pravo iz stavka 4 . ovog članka . </p><p> Članak
#216741033,doc#305473,2013_01_7_124.html
<p> Članak 20 . </p><p> Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se kod pregovora za novi Kolektivni ugovor uzeti u obzir
#216742000,doc#305477,2013_01_7_110.html
pitanjima od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku koja će zastupati predstavnici Republike Hrvatske u postupku donošenja
#216742757,doc#305478,2013_01_7_111.html
mandat . </p><p> II . </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade Republike Hrvatske
#216742959,doc#305479,2013_01_7_112.html
. </p><p> 2 . Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja . </p><p> 3
#216743126,doc#305480,2013_01_7_113.html
mandat . </p><p> II . </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade Republike Hrvatske
#216743328,doc#305481,2013_01_7_114.html
. </p><p> 2 . Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja . </p><p> 3
#216743499,doc#305482,2013_01_7_115.html
mandat . </p><p> II . </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade Republike Hrvatske
#216743706,doc#305483,2013_01_7_116.html
. </p><p> 2 . Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja . </p><p> 3
#216743975,doc#305484,2013_01_7_117.html
ovlaštenog službenika , šef DM/KU ovlašćuje službenika koji će obavljati poslove iz stavka 1 . ovoga članka . </p><p> (
#216744539,doc#305484,2013_01_7_117.html
blizini djeluje počasni konzul Republike Hrvatske , prihvatit će se da podnositelj zahtjeva osobno pristupi u konzularni
#216744791,doc#305484,2013_01_7_117.html
<p> ( 2 ) Pri odabiru vanjskog pružatelja usluga provjerit će se njegova solventnost i pouzdanost uključujući potrebne
#216746038,doc#305484,2013_01_7_117.html
graničnom prijelazu sukladno članku 25 . Zakona , zatražit će se da preda izvornik jamstvenog pisma , osim u slučaju
#216746179,doc#305484,2013_01_7_117.html
, </p><p> 2 . svrhu dolaska , </p><p> 3 . razdoblje u kojem će stranac boraviti u Republici Hrvatskoj , </p><p> 4 . podatke
#216748370,doc#305484,2013_01_7_117.html
Produljenje roka valjanosti i/ili trajanje boravka odbit će se u skladu s člankom 31 . stavkom 1 . Zakona . </p><p>
#216751066,doc#305484,2013_01_7_117.html
potrebnim , može zatražiti i dodatnu dokumentaciju kojom će podnositelj zahtjeva obrazložiti zahtjev . </p><p> 1 . Svrha
#216753353,doc#305484,2013_01_7_117.html
PUTNE ISPRAVE « </p><p> Upisuje se broj putne isprave u koju će se unijeti viza . </p><p> U slučaju da je osoba kojoj se
#216755445,doc#305484,2013_01_7_117.html
za ovlaštenog predstavnika komercijalnog posrednika koji će podnositi zahtjeve za izdavanje vize i preuzimati ih u
#216756137,doc#305484,2013_01_7_117.html
obustavu suradnje s komercijalnim posrednikom , o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno za vanjske
#216756173,doc#305484,2013_01_7_117.html
obustavu suradnje DM/KU s komercijalnim posrednikom , naložit će DM/KU opoziv akreditacije . </p><p><div> [ 1 ] Ukidanje
#216758672,doc#305489,2013_01_8_140.html
l ) » glavno vidno polje « je vidno polje ambalaže koje će potrošač najvjerojatnije vidjeti na prvi pogled prilikom
#216761499,doc#305489,2013_01_8_140.html
jednaka ili veća od 0,9 mm . </p><p> ( 4 ) Europska komisija će delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . ovoga Pravilnika
#216762086,doc#305489,2013_01_8_140.html
<p> ( 5 ) Do 13 . prosinca 2014 . godine Europska komisija će izraditi izvješće o primjeni članka 18 . i članka 30 .
#216762155,doc#305489,2013_01_8_140.html
odgovarajućim politikama Unije . U tom kontekstu Europska komisija će razmotriti potrebu za predlaganjem definicije » alkopopsa«.
#216762168,doc#305489,2013_01_8_140.html
definicije » alkopopsa«. </p><p> Prema potrebi , Europska komisija će tom izvješću priložiti zakonodavni prijedlog o utvrđivanju
#216762597,doc#305489,2013_01_8_140.html
VII . ovoga Pravilnika . </p><p> ( 5 ) Europska komisija će delegiranim aktima u skladu s člankom 44 . ovoga Pravilnika
#216763752,doc#305489,2013_01_8_140.html
mikrobiološkog stajališta brzo kvarljiva , i stoga je vjerojatno da će nakon kraćeg razdoblja predstavljati izravnu opasnost
#216764128,doc#305489,2013_01_8_140.html
<p> ( 4 ) Do 13 . prosinca 2014 . godine Europska komisija će Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti izvješća o obveznom
#216764225,doc#305489,2013_01_8_140.html
. </p><p> ( 5 ) Do 13 . prosinca 2013 . Europska komisija će Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti izvješće o obveznom
#216764321,doc#305489,2013_01_8_140.html
godine , a nakon procjene utjecaja , Europska komisija će donijeti provedbene akte za primjenu stavka 2 . točke
#216765067,doc#305489,2013_01_8_140.html
znanstvene dokaze i iskustvo država članica , Europska komisija će do 13 . prosinca 2014 . godine izraditi izvješće o prisutnosti
#216765146,doc#305489,2013_01_8_140.html
kiselinama ili ograničenjima njihove uporabe . Europska komisija će , prema potrebi , tome izvješću priložiti zakonodavni
#216765903,doc#305489,2013_01_8_140.html
navike i preporuke u vezi s prehranom , Europska komisija će provedbenim aktima donijeti pravila o navođenju hranjivih
#216766582,doc#305489,2013_01_8_140.html
izražavanja ili prezentiranja . </p><p> ( 4 ) Europska komisija će olakšati i organizirati razmjenu informacija među državama
#216766620,doc#305489,2013_01_8_140.html
<p> ( 5 ) Na temelju stečenog iskustva , Europska komisija će do 13 . prosinca 2017 . godine Europskom parlamentu i
#216766663,doc#305489,2013_01_8_140.html
navođenja ili prezentiranja . U tu svrhu države članice će Europskoj komisiji dostaviti odgovarajuće informacije
#216767868,doc#305489,2013_01_8_140.html
početkom od 12 . prosinca 2011 godine . Europska komisija će izraditi izvješće vezano za delegirane ovlasti najkasnije
#216779499,doc#305497,2013_01_8_147.html
</p><p> IV . Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri ( 3 ) mjeseca
#216779530,doc#305497,2013_01_8_147.html
Hrvatske za njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1
#216779970,doc#305497,2013_01_8_147.html
određeno je da se daljnje provođenje dokaza neće vršiti te da će se odluka donijeti pismenim putem na temelju utvrđenog
#216780057,doc#305497,2013_01_8_147.html
. na kojoj je rasprava preotvorena te je zaključeno da će se od nadležnog tijela pribaviti dokaz o kupnji stana
#216782442,doc#305500,2013_01_8_131.html
Carinsku kvotu koja je predmet ove Odluke raspodjeljivat će međuresorno Povjerenstvo za raspodjelu carinskih kvota
#216782500,doc#305500,2013_01_8_131.html
poljoprivrede za provedbu ove Odluke putem javnog natječaja koji će biti objavljen u » Narodnim novinama« . </p><p> VI . </p>
#216782533,doc#305500,2013_01_8_131.html
<p> Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 022-03/13-04/12
#216782833,doc#305501,2013_01_8_132.html
i napretku Projekta . </p><p> 5 . Ovaj Zaključak objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa : 022-03/13-07/04
#216805915,doc#305507,2013_01_9_149.html
Zakona o državnim potporama . </p><p> II . Ovo rješenje bit će objavljeno u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216806827,doc#305507,2013_01_9_149.html
kuna ( prema tečaju HNB-a 1 euro=7,515656 kune ) koristit će se isključivo sukladno ugovornoj namjeni odnosno za financiranje
#216806873,doc#305507,2013_01_9_149.html
troškova poslovanja društva . Kreditnim sredstvima otplatit će se obveza plaćanja glavnice i kamate po već ranije ugovorenim
#216808482,doc#305507,2013_01_9_149.html
sredstvima iz kredita , u iznosu od 130 milijuna eura , platit će se dio obaveza za građevinske radove , izgradnju i održavanje
#216808738,doc#305507,2013_01_9_149.html
iznosa navedenih u tablici , sredstvima kredita platit će se pripadajuće obaveze na ime poreza na dodanu vrijednost
#216808769,doc#305507,2013_01_9_149.html
dugoročnog kredita u iznosu od 130.000.000 eura , koristit će se isključivo sukladno ugovornoj namjeni odnosno za financiranje
#216809009,doc#305507,2013_01_9_149.html
prijedloga Odluke o davanju državnog jamstva propisano je da će , u svrhu osiguranja povrata kredita , korisnik kredita
#216809178,doc#305507,2013_01_9_149.html
predstavlja li državno jamstvo Republike Hrvatske , kojim će biti pokriven kredit namijenjen za financiranje građenja
#216809510,doc#305507,2013_01_9_149.html
. za 2012 . , odnosno iz dijela novog kredita podmirit će se i dospjele obveze iz ranijih ugovora o kreditima za
#216809651,doc#305507,2013_01_9_149.html
korisnik kredita , ne može se isključiti činjenica , da će u određenim okolnostima kreditni vjerovnik ( banka ) ,
#216810128,doc#305508,2013_01_9_150.html
prikupljena od naplate prireza porezu na dohodak koristit će se za izgradnju općinsko-školsko sportske dvorane. « </p>
#216810433,doc#305509,2013_01_9_151.html
</p><p> IV . Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri ( 3 ) mjeseca
#216810464,doc#305509,2013_01_9_151.html
Hrvatske za njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1
#216811217,doc#305509,2013_01_9_151.html
</p><p> » Članak 63 . </p> <big> </big> <p> ( 1 ) Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i prije no što je
#216811281,doc#305509,2013_01_9_151.html
razumnom roku iz stavka 1 . ovoga članka , Ustavni sud će nadležnom sudu odrediti rok za donošenje akta kojim će
#216811290,doc#305509,2013_01_9_151.html
će nadležnom sudu odrediti rok za donošenje akta kojim će taj sud meritorno odlučiti o pravima i obvezama ili o
#216811342,doc#305509,2013_01_9_151.html
<p> ( 3 ) U odluci iz stavka 2 . ovoga članka Ustavni sud će odrediti primjerenu naknadu koja pripada podnositelju
Sakrij podrobnosti