Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#216457789,doc#305326,2013_02_24_400.html Najkasnije do 1 . rujna 2013 . godine , Agencija će dostaviti Europskoj komisiji kratko izvješće
#216457856,doc#305326,2013_02_24_400.html do 1 . listopada svake godine , Agencija će na obrascu iz Priloga XIII . ovoga Pravilnika
#216457903,doc#305326,2013_02_24_400.html prosinca za prethodnu kvotnu godinu , Agencija će dostaviti Europskoj komisiji dopunu ovoga
#216457949,doc#305326,2013_02_24_400.html dodijeljena i razlog za dodjelu . Agencija će u izvješće uključiti i sljedeće informacije
#216458116,doc#305326,2013_02_24_400.html ) Prije 1 . rujna svake godine Agencija će dostaviti Europskoj komisiji ispunjeni
#216458141,doc#305326,2013_02_24_400.html tijekom kvotne godine mijenjaju Agencija će Europskoj komisiji dostaviti nove podatke
#216458176,doc#305326,2013_02_24_400.html ODREDBE </p><p> Članak 54 . </p><p> ( 1 ) HPA će u slučaju dostave nepotpuno ili krivo ispunjenog
#216458225,doc#305326,2013_02_24_400.html koji su ih dostavili . </p><p> ( 2 ) Agencija će u slučaju dostave nepotpuno ili krivo ispunjenog
#216459777,doc#305327,2013_02_24_401.html suglasnosti , nad tim parcelama provest će se dodatna administrativna kontrola dokumentacije
#216459785,doc#305327,2013_02_24_401.html administrativna kontrola dokumentacije , te će se postupiti sukladno odredbama stavaka
#216460417,doc#305328,2013_02_24_402.html povlastice 2880 . Ministarstvo poljoprivrede će zaključiti Ugovor s vlasnikom/ovlaštenikom
#216460435,doc#305328,2013_02_24_402.html dodjeli Državne kvote za 2013 . godinu , kojim će se odrediti prava i obveze korisnika Državne
#216461224,doc#305328,2013_02_24_402.html , kvota prekobrojnih plovila ravnomjerno će se razdijeliti na plovila koja imaju pravo
#216471409,doc#305329,2013_02_25_412.html Europske unije i u strukturi tijela koja će upravljati strukturnim instrumentima Europske
#216471756,doc#305329,2013_02_25_412.html provedbu projekata . </p><p> ( 3 ) Tijela koja će upravljati strukturnim instrumentima Europske
#216471826,doc#305329,2013_02_25_412.html članka na koje se odnosi ova Uredba utvrdit će odlukom Vlada Republike Hrvatske na prijedlog
#216471850,doc#305329,2013_02_25_412.html </p><p> Članak 41 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216472983,doc#305330,2013_02_25_413.html </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216474634,doc#305331,2013_02_25_414.html </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216474851,doc#305332,2013_02_25_415.html </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216481099,doc#305333,2013_02_25_416.html </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216481494,doc#305334,2013_02_25_417.html </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216481696,doc#305335,2013_02_25_418.html plaćom za mjesec ožujak 2013 . godine , koja će biti isplaćena u mjesecu travnju 2013 .
#216481739,doc#305335,2013_02_25_418.html ) . </p><p> III . </p><p> Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216481905,doc#305336,2013_02_25_419.html plaćom za mjesec ožujak 2013 . godine , koja će biti isplaćena u mjesecu travnju 2013 .
#216481951,doc#305336,2013_02_25_419.html ) . </p><p> III . </p><p> Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216482134,doc#305337,2013_02_25_420.html 5,112«. </p><p> II . </p><p> Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216482303,doc#305338,2013_02_25_421.html 5,112«. </p><p> II . </p><p> Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216483826,doc#305339,2013_02_25_403.html službenih dokumenata Republike Hrvatske propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove
#216484244,doc#305339,2013_02_25_403.html pristup informacijama donijeti odluku kojom će odrediti posebnu službenu osobu mjerodavnu
#216484457,doc#305339,2013_02_25_403.html način vođenja službenog upisnika propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove
#216484487,doc#305339,2013_02_25_403.html </p><p> ( 1 ) Tijela javne vlasti ograničit će pristup informacijama koje se tiču svih
#216484793,doc#305339,2013_02_25_403.html , preostali dijelovi informacije učinit će se dostupnim . </p><p> ( 6 ) Informacije
#216485012,doc#305339,2013_02_25_403.html štetu po zaštićene interese , informacija će se učiniti dostupnom . </p><p> ( 3 ) Informacije
#216485191,doc#305339,2013_02_25_403.html informacije , a ako ne naznači informacija će se dostaviti na način na koji je podnesen
#216485236,doc#305339,2013_02_25_403.html podnesen usmeno ili putem telefona , sastavit će se službena bilješka , a ako je podnesen
#216485250,doc#305339,2013_02_25_403.html putem elektroničke komunikacije , smatrat će se da je podnesen pisani zahtjev . </p><p>
#216485426,doc#305339,2013_02_25_403.html naknade iz stavka 2 . ovog članka , propisat će Povjerenik . </p><p> ( 4 ) Prihodi od naknada
#216485466,doc#305339,2013_02_25_403.html pristup informaciji tijelo javne vlasti će odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od
#216485492,doc#305339,2013_02_25_403.html nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva
#216485544,doc#305339,2013_02_25_403.html informaciji radi , tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem . </p><p> Ustupanje zahtjeva
#216485598,doc#305339,2013_02_25_403.html ustupiti zahtjev tome tijelu , a o čemu će obavijestiti podnositelja . Rokovi ostvarivanja
#216485675,doc#305339,2013_02_25_403.html ustupiti zahtjev vlasniku informacije , o čemu će obavijestiti podnositelja . </p><p> ( 3 )
#216485716,doc#305339,2013_02_25_403.html ustupiti isti vlasniku informacije , o čemu će obavijestiti podnositelja . Iznimno , tijelo
#216485726,doc#305339,2013_02_25_403.html . Iznimno , tijelo javne vlasti postupit će po zaprimljenom zahtjevu za pristup međunarodnoj
#216485854,doc#305339,2013_02_25_403.html O produženju rokova tijelo javne vlasti će bez odgode , a najkasnije u roku od osam
#216486076,doc#305339,2013_02_25_403.html </p><p> ( 4 ) Tijelo javne vlasti rješenjem će odbaciti zahtjev ako ne posjeduje informaciju
#216486098,doc#305339,2013_02_25_403.html </p><p> ( 5 ) Tijelo javne vlasti rješenjem će odbiti zahtjev : </p><p> 1 ) ako se ispune
#216486407,doc#305339,2013_02_25_403.html stavka 2 . točke 1 . ovog Zakona , Povjerenik će zatražiti mišljenje Ureda Vijeća za nacionalnu
#216486542,doc#305339,2013_02_25_403.html utvrdi da je žalba osnovana , Povjerenik će rješenjem korisniku omogućiti pristup informaciji
#216486717,doc#305339,2013_02_25_403.html uporabe informacija tijelo javne vlasti će učiniti svoje informacije dostupnima u
#216486856,doc#305339,2013_02_25_403.html </p><p> ( 1 ) Tijelo javne vlasti odlučit će o zahtjevu za ponovnu uporabu informacija
#216486886,doc#305339,2013_02_25_403.html nerazumljivog zahtjeva tijelo javne vlasti će bez odgode pozvati podnositelja zahtjeva
#216486921,doc#305339,2013_02_25_403.html odgovarajući način , tijelo javne vlasti odbacit će zahtjev rješenjem . </p><p> ( 3 ) Rokovi
#216486993,doc#305339,2013_02_25_403.html produženju rokova tijelo javne vlasti bez odgode će , a najkasnije u roku od osam dana , obavijestiti
#216487108,doc#305339,2013_02_25_403.html ovog Zakona , tijelo javne vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete
#216487113,doc#305339,2013_02_25_403.html vlasti sklopit će s korisnikom ugovor kojim će urediti uvjete ponovne uporabe informacija
#216487126,doc#305339,2013_02_25_403.html informacija . </p><p> ( 4 ) Tijelo javne vlasti će rješenjem odbiti zahtjev za ponovnu uporabu
#216487595,doc#305339,2013_02_25_403.html time povezano vođenje evidencije propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove
#216488202,doc#305339,2013_02_25_403.html . </p><p> ( 1 ) Hrvatski sabor razriješit će dužnosti Povjerenika prije isteka vremena
#216488973,doc#305339,2013_02_25_403.html obavijestiti čelnika tijela javne vlasti u kojem će se provesti inspekcijski nadzor ( u daljnjem
#216489305,doc#305339,2013_02_25_403.html nedostaci u radu , o toj činjenici pisano će se obavijestiti čelnik nadziranog tijela
#216489630,doc#305339,2013_02_25_403.html slučaju osnovanosti prigovora inspektor će izmijeniti zapisnik u smislu navoda iz
#216489653,doc#305339,2013_02_25_403.html cijelosti ili djelomično neosnovanim , prigovor će , uz očitovanje , dostaviti Povjereniku
#216489667,doc#305339,2013_02_25_403.html na odlučivanje . </p><p> ( 3 ) Povjerenik će preispitati prigovor i očitovanje , te
#216490090,doc#305339,2013_02_25_403.html nepravilnosti zahtijeva izricanje mjere , inspektor će po službenoj dužnosti provesti inspekcijski
#216490450,doc#305339,2013_02_25_403.html prethodnu godinu . </p><p> ( 6 ) Povjerenik će izraditi obrazac izvješća iz stavka 2 .
#216490486,doc#305339,2013_02_25_403.html iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj tijelo javne vlasti koje
#216490523,doc#305339,2013_02_25_403.html prekršaj iz stavka 1 . ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u tijelu javne vlasti
#216490551,doc#305339,2013_02_25_403.html kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja ošteti
#216490595,doc#305339,2013_02_25_403.html prekršaj iz stavka 3 . ovog članka kaznit će se tijelo javne vlasti i odgovorna osoba
#216490628,doc#305339,2013_02_25_403.html iznosu od 1.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba , odnosno novčanom kaznom
#216490676,doc#305339,2013_02_25_403.html iznosu od 2.000,00 do 4.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj tijelo javne vlasti ako
#216490735,doc#305339,2013_02_25_403.html iz stavka 1 . ovog članka Zakona kaznit će se i odgovorna osoba u tijelu javne vlasti
#216490765,doc#305339,2013_02_25_403.html iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj tijelo javne vlasti ako
#216490843,doc#305339,2013_02_25_403.html iz stavka 3 . ovog članka Zakona kaznit će se i odgovorna osoba u tijelu javne vlasti
#216490940,doc#305339,2013_02_25_403.html nadležan za poslove opće uprave donijet će najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja
#216490959,doc#305339,2013_02_25_403.html snagu ovog Zakona . </p><p> ( 2 ) Povjerenik će utvrditi kriterije za određivanje visine
#216490992,doc#305339,2013_02_25_403.html 65 . </p><p> Tijela javne vlasti osigurat će organizacijske , materijalne , tehničke
#216491031,doc#305339,2013_02_25_403.html Agencija za zaštitu osobnih podataka obavljat će poslove neovisnog državnog tijela za zaštitu
#216491058,doc#305339,2013_02_25_403.html izbora Povjerenika , Ured povjerenika preuzet će poslove i zaposlenike Odjela za pravo na
#216491106,doc#305339,2013_02_25_403.html poslove za potrebe Ureda povjerenika obavljat će Agencija za zaštitu osobnih podataka ,
#216491152,doc#305339,2013_02_25_403.html , Poslovnik i politički sustav pokrenut će postupak izbora Povjerenika . </p><p> Članak
#216491164,doc#305339,2013_02_25_403.html </p><p> Članak 68 . </p><p> ( 1 ) Povjerenik će najkasnije u roku od 60 dana od dana izbora
#216491201,doc#305339,2013_02_25_403.html nadležnosti Povjerenika . </p><p> ( 2 ) Povjerenik će donijeti Pravilnik o unutarnjem redu najkasnije
#216491240,doc#305339,2013_02_25_403.html do stupanja na snagu ovog Zakona nastavit će se i dovršiti prema odredbama Zakona o
#216494156,doc#305350,2013_02_25_404.html kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako : </p><p>
#216494717,doc#305350,2013_02_25_404.html prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi . </p>
#216494737,doc#305350,2013_02_25_404.html kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka
#216494763,doc#305350,2013_02_25_404.html prekršaja iz stavka 1 . ovoga članka počinitelj će se kazniti . </p><p> ( 5 ) Novčanom kaznom
#216494780,doc#305350,2013_02_25_404.html 1.000,00 kuna sanitarni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja
#216494834,doc#305350,2013_02_25_404.html ponovno počini istovjetni prekršaj , kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom
#216494917,doc#305350,2013_02_25_404.html članka 5 . stavka 2 . ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja
#216494938,doc#305350,2013_02_25_404.html </p><p> Članak 10 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216495268,doc#305352,2013_02_25_405.html tome bez odgađanja ne obavijesti sud , sud će u daljnjem roku od osam dana na rješenje
#216495349,doc#305352,2013_02_25_405.html iznosu izrečene novčane kazne , dostavit će rješenje iz stavka 2 . ovoga članka nadležnoj
#216495398,doc#305352,2013_02_25_405.html Republike Hrvatske , Financijska agencija će dostaviti rješenje iz stavka 2 . ovoga
#216495463,doc#305352,2013_02_25_405.html ispostava Područnog ureda Porezne uprave će o nenaplaćenoj novčanoj kazni za fizičku
#216495480,doc#305352,2013_02_25_405.html sud koji je donio rješenje , nakon čega će se novčana kazna izrečena fizičkoj osobi
#216495503,doc#305352,2013_02_25_405.html zamjeni novčane kazne kaznom zatvora , o čemu će odluku donijeti sud koji je izrekao novčanu
#216495539,doc#305352,2013_02_25_405.html rješenja iz stavka 2 . ovoga članka , ta će se kazna prisilno naplatiti po pravilima
#216496485,doc#305352,2013_02_25_405.html stavak 1 . mijenja se i glasi : </p><p> » Sud će prilikom odlučivanja o troškovima postupka
#216496768,doc#305352,2013_02_25_405.html osobnom identifikacijskom broju tuženika , sud će pribaviti taj podatak po službenoj dužnosti
#216496783,doc#305352,2013_02_25_405.html Ministarstva financija , Porezne uprave . </p><p> Sud će postupiti prema odredbi stavka 1 . ovoga
#216496966,doc#305352,2013_02_25_405.html nužni radi utvrđivanja činjenica o kojima će ovisiti zauzimanje stava o osnovanosti
#216497216,doc#305352,2013_02_25_405.html Protekom roka iz stavka 2 . ovoga članka sud će nastaviti postupak po službenoj dužnosti.«
#216497307,doc#305352,2013_02_25_405.html opravda , sud neće odgoditi ročište , već će o preinaci odlučiti neovisno o tome što
#216497525,doc#305352,2013_02_25_405.html koristio pravo na odbitak pretporeza , smatrat će se da tražbina postoji , osim ako tuženik
#216497683,doc#305352,2013_02_25_405.html može predložiti osobu vještaka . </p><p> Sud će omogućiti protivnoj stranci da se izjasni
#216497695,doc#305352,2013_02_25_405.html izjasni o predloženom vještaku . </p><p> Sud će odrediti predloženog vještaka ako se protivna
#216497717,doc#305352,2013_02_25_405.html usprotivi predloženom vještaku , vještaka će odrediti sud . </p><p> Iznimno od odredbe
#216497899,doc#305352,2013_02_25_405.html Stavak 3 . mijenja se i glasi : </p><p> » Sud će dostaviti strankama pismeni nalaz i mišljenje
#216497913,doc#305352,2013_02_25_405.html najkasnije 15 dana prije ročišta na kojem će se o njima raspravljati.« . </p><p> Članak
#216498043,doc#305352,2013_02_25_405.html ostvarivanja prava , a zakonom je propisano da će se u tom slučaju tužba odbaciti« . </p><p>
#216498116,doc#305352,2013_02_25_405.html U pozivu iz stavka 1 . ovoga članka sud će pozvati tuženika da već u odgovoru na tužbu
#216498140,doc#305352,2013_02_25_405.html kojima pobija navode i dokaze protivnika te će upozoriti stranke da nakon zaključenja
#216498180,doc#305352,2013_02_25_405.html <p> U pozivu iz stavka 1 . ovoga članka sud će uvijek odrediti i pripremno ročište , te
#216498191,doc#305352,2013_02_25_405.html pripremno ročište , te upozoriti stranke da će se na tom ročištu ako za to budu ispunjeni
#216498212,doc#305352,2013_02_25_405.html postupak i provesti glavna rasprava . Taj će se poziv dostaviti i tužitelju . </p><p>
#216498251,doc#305352,2013_02_25_405.html sud neće održati pripremno ročište , nego će strankama dostaviti pisani otpravak presude.«
#216498347,doc#305352,2013_02_25_405.html . riječi : » predsjednik vijeća zatražit će « zamjenjuju se riječima : » sud će zatražiti«
#216498355,doc#305352,2013_02_25_405.html zatražit će « zamjenjuju se riječima : » sud će zatražiti« . </p><p> Članak 58 . </p><p> U
#216498454,doc#305352,2013_02_25_405.html koji glasi : </p><p> » Članak 288.a </p><p> Sud će tijekom pripremnog ročišta strankama predložiti
#216498476,doc#305352,2013_02_25_405.html na mogućnost sudske nagodbe . </p><p> Sud će postavljanjem pitanja i na drugi svrsishodan
#216498549,doc#305352,2013_02_25_405.html potrebno radi ostvarivanja toga cilja , sud će sa strankama razmotriti i pravna pitanja
#216498584,doc#305352,2013_02_25_405.html se raspravlja , a nema punomoćnika , sud će je upozoriti na potrebu da uzme punomoćnika
#216498602,doc#305352,2013_02_25_405.html stranka ne može odmah uzeti punomoćnika , sud će na njezin prijedlog odgoditi ročište . </p>
#216498777,doc#305352,2013_02_25_405.html smetnje za daljnje vođenje postupka , sud će , prema rezultatima raspravljanja na pripremnom
#216498788,doc#305352,2013_02_25_405.html raspravljanja na pripremnom ročištu , odlučiti koji će se od predloženih svjedoka i vještaka pozvati
#216498801,doc#305352,2013_02_25_405.html vještaka pozvati na glavnu raspravu i koji će se od drugih predloženih dokaza pribaviti.«
#216498877,doc#305352,2013_02_25_405.html riječi : » predsjednik vijeća raspravljat će « zamjenjuju se riječima : » sud će raspravljati«
#216498885,doc#305352,2013_02_25_405.html raspravljat će « zamjenjuju se riječima : » sud će raspravljati« . </p><p> Iza stavka 1 . dodaju
#216498927,doc#305352,2013_02_25_405.html rješenju o odgodi pripremnog ročišta sud će odmah zakazati novo pripremno ročište .
#216498975,doc#305352,2013_02_25_405.html daljnjem tijeku pripremnog ročišta raspravljat će se o prijedlozima stranaka i činjeničnim
#216499010,doc#305352,2013_02_25_405.html Izvođenje dokaza određuje sud rješenjem u kojemu će se naznačiti sporna činjenica o kojoj treba
#216499033,doc#305352,2013_02_25_405.html dokaze koje ne smatra važnim za odluku sud će odbiti i u rješenju naznačiti razlog odbijanja
#216499077,doc#305352,2013_02_25_405.html <p> Po okončanju pripremnog ročišta , sud će rješenjem zaključiti prethodni postupak
#216499155,doc#305352,2013_02_25_405.html dokaza koje je odlučio izvesti . </p><p> Sud će na ročište pozvati stranke , svjedoke i
#216499227,doc#305352,2013_02_25_405.html tuženik , a uredno su pozvani , rasprava će se održati s prisutnom strankom . </p><p>
#216499264,doc#305352,2013_02_25_405.html raspravljanje , ili se udalje s ročišta , smatrat će se da je tužitelj povukao tužbu.« . </p>
#216499300,doc#305352,2013_02_25_405.html Na prvom ročištu za glavnu raspravu sud će upoznati stranke s tijekom i rezultatima
#216499315,doc#305352,2013_02_25_405.html </p><p> U daljnjem tijeku rasprave izvodit će se dokazi i raspravljati o rezultatima
#216499550,doc#305352,2013_02_25_405.html . riječi : » predsjednik vijeća odredit će « zamjenjuju se riječima : » sud će odrediti«
#216499558,doc#305352,2013_02_25_405.html odredit će « zamjenjuju se riječima : » sud će odrediti« . </p><p> Članak 73 . </p><p> Naslov
#216499709,doc#305352,2013_02_25_405.html kojem je glavna rasprava zaključena , sud će je pismeno obavijestiti o ročištu na kojem
#216499728,doc#305352,2013_02_25_405.html Ročište na kojem se presuda objavljuje održat će se neovisno o tome jesu li stranke o njemu
#216499787,doc#305352,2013_02_25_405.html ročište na kojem se presuda objavljuje , sud će na ročištu uručiti ovjereni prijepis presude
#216499815,doc#305352,2013_02_25_405.html uredno je obaviještena o ročištu , smatrat će se da joj je dostava presude obavljena
#216499854,doc#305352,2013_02_25_405.html U slučaju iz stavka 9 . ovoga članka sud će istaknuti presudu na internetskoj stranici
#216499905,doc#305352,2013_02_25_405.html ročištu na kojem se presuda objavljuje , sud će presudu dostaviti prema odredbama ovoga
#216499917,doc#305352,2013_02_25_405.html ovoga Zakona o dostavi pismena . </p><p> Sud će na ročištu na kojem je glavna rasprava
#216500164,doc#305352,2013_02_25_405.html sudu na ponovno suđenje , drugostupanjski će sud sam provesti postupak uz odgovarajuću
#216500582,doc#305352,2013_02_25_405.html stavak 3 . koji glasi : </p><p> » Smatrat će se da postoji pravni interes tužitelja
#216500648,doc#305352,2013_02_25_405.html dopušteni prigovori podneseni pravodobno , sud će zakazati pripremno ročište.« . </p><p> Članak
#216500867,doc#305352,2013_02_25_405.html stavak 3 . , mijenja se i glasi : </p><p> » Sud će u pozivu iz članka 284 . stavka 1 . ovoga
#216500886,doc#305352,2013_02_25_405.html , između ostalog , upozoriti stranke da će se smatrati da je tužitelj povukao tužbu
#216501070,doc#305352,2013_02_25_405.html naprednim elektroničkim potpisom smatrat će se vlastoručno potpisanim . </p><p> Podnesak
#216501135,doc#305352,2013_02_25_405.html sudu ( nema odgovarajući format ) , sud će elektroničkim putem obavijestiti podnositelja
#216501199,doc#305352,2013_02_25_405.html djelovanje informacijskog sustava propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove
#216501245,doc#305352,2013_02_25_405.html dostavu obavlja elektroničkim putem , sud će toj stranci dostavu obavljati elektroničkim
#216501276,doc#305352,2013_02_25_405.html siguran elektronički poštanski pretinac , čiju će adresu navesti u svom zahtjevu , koji može
#216501318,doc#305352,2013_02_25_405.html sudu sigurnim elektroničkim putem , smatrat će se , dok ne priopći drugačije , da je suglasna
#216501352,doc#305352,2013_02_25_405.html poštanski pretinac nije moguća , dostavit će pismeno na drugi način i navesti razlog
#216501504,doc#305352,2013_02_25_405.html poštanskog pretinca u skladu s pravilnikom koji će o tome donijeti ministar nadležan za poslove
#216501702,doc#305352,2013_02_25_405.html potpisom potpiše dostavnicu . </p><p> Smatrat će se da je dostava prema stavku 3 . ovog
#216501732,doc#305352,2013_02_25_405.html pismeno ne preuzme u roku od 15 dana , smatrat će se da je dostava obavljena istekom roka
#216501940,doc#305352,2013_02_25_405.html ovrsi na temelju vjerodostojne isprave , sud će najkasnije do zaključenja glavne rasprave
#216502022,doc#305352,2013_02_25_405.html Ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će odluku o ispunjavanju uvjeta za isticanje
#216502061,doc#305352,2013_02_25_405.html donošenja odluke iz stavka 1 . ovoga članka sud će stranci koja je bila uredno obaviještena
#216502114,doc#305352,2013_02_25_405.html ministar nadležan za poslove pravosuđa donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu
#216502233,doc#305352,2013_02_25_405.html prije stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se primjenom odredbi Zakona o parničnom
#216502410,doc#305352,2013_02_25_405.html i članka 101 . ovoga Zakona primjenjivat će se na postupke pokrenute prije stupanja
#216502437,doc#305352,2013_02_25_405.html i članka 84 . ovoga Zakona primjenjivat će se na postupke u kojima na dan stupanja
#216502461,doc#305352,2013_02_25_405.html <p> Članak 103 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216504200,doc#305353,2013_02_25_406.html Narodne novine « , br . 86/08 . ) dovršit će se u skladu s odredbama toga Zakona i propisa
#216504223,doc#305353,2013_02_25_406.html . </p><p> Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 54.b stavka 2 . ovoga
#216505188,doc#305354,2013_02_25_407.html do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama tog Zakona . </p><p> Iznimno
#216505243,doc#305354,2013_02_25_407.html do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama ovoga Zakona ako je to
#216506042,doc#305356,2013_02_25_409.html </p><p> Članak 6 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216506444,doc#305357,2013_02_25_410.html </p><p> Članak 4 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216513063,doc#305358,2013_02_25_411.html Europske unije i u strukturi institucija koje će upravljati strukturnim instrumentima Europske
#216514325,doc#305358,2013_02_25_411.html </p><p> Članak 56 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216514886,doc#305359,2013_03_26_442.html Pravilnika i gdje je prikladno slovo » L« navesti će se na ambalaži ili na spremniku ili u njihovom
#216516093,doc#305360,2013_03_26_443.html prevalenciji od 5 % , u pošiljci svinja koja će biti otpremljena , te moraju udovoljavati
#216517467,doc#305361,2013_03_26_444.html prisutnost štetnog organizma , ministar će zabraniti daljnji uvoz gomolja krumpira
#216518236,doc#305361,2013_03_26_444.html potvrdi prisutnost štetnog organizma zabranit će se unošenje pošiljke , ili će se ona uputiti
#216518242,doc#305361,2013_03_26_444.html organizma zabranit će se unošenje pošiljke , ili će se ona uputiti na odredište izvan Republike
#216518441,doc#305361,2013_03_26_444.html potvrdi prisutnost štetnog organizma zabranit će se unošenje pošiljke , ili će se ona uputiti
#216518447,doc#305361,2013_03_26_444.html organizma zabranit će se unošenje pošiljke , ili će se ona uputiti na odredište izvan Republike
#216519734,doc#305362,2013_03_26_445.html 4 . Naredbe , kontrola imunosti provodit će se prema uputi izrađenoj od Uprave veterinarstva
#216519745,doc#305362,2013_03_26_445.html izrađenoj od Uprave veterinarstva . U uputi će biti navedena gospodarstva na kojima se
#216519764,doc#305362,2013_03_26_445.html ovlaštena veterinarska organizacija koja će provesti uzorkovanje radi kontrole imunosti
#216521026,doc#305362,2013_03_26_445.html sluz se može staviti u fosfatni pufer ( ako će biti dostavljena u laboratorij unutar 5
#216522100,doc#305362,2013_03_26_445.html nastambu stavi čisti papir/prostirku na kojem će se tijekom tri dana sakupljati izmet . </p>
#216522904,doc#305362,2013_03_26_445.html pratiti , a ukoliko se daje nova hrana u koju će se umiješati lijek , moramo biti sigurni
#216526431,doc#305362,2013_03_26_445.html </p><p> Nakon zaprimljene obavijesti Uprava će organizirati provedbu epidemiološkog istraživanja
#216526460,doc#305362,2013_03_26_445.html virološkog pretraživanja , Uprava veterinarstva će dati zasebnu uputu za daljnju provedbu
#216527135,doc#305362,2013_03_26_445.html . </p><p> Po zaprimljenoj prijavi , Uprava će formirati stručnu skupinu za izlazak na
#216527810,doc#305362,2013_03_26_445.html ustupanju rasplodnjaka drugom posjedniku koji će ga koristiti u rasplodu . </p><p> b ) » Početak
#216529756,doc#305363,2013_03_26_446.html razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka
#216529792,doc#305363,2013_03_26_446.html pripravka dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima
#216529968,doc#305363,2013_03_26_446.html se dostave podaci kojima se dokazuje da će pripravak biti u skladu s uvjetima iz članka
#216530094,doc#305363,2013_03_26_446.html razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka
#216530247,doc#305363,2013_03_26_446.html se dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima
#216530379,doc#305363,2013_03_26_446.html razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka
#216530415,doc#305363,2013_03_26_446.html pripravka dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima
#216530591,doc#305363,2013_03_26_446.html se dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima
#216530742,doc#305363,2013_03_26_446.html razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje sredstva na tržište
#216530792,doc#305363,2013_03_26_446.html se dostave podaci kojima se dokazuje da će biocidni pripravak biti u skladu s uvjetima
#216531125,doc#305363,2013_03_26_446.html razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti pripravke uz uvjet da se poduzimaju
#216531277,doc#305363,2013_03_26_446.html ako se ne dostave podaci koji dokazuju da će biocidni pripravak biti u skladu s jedinstvenim
#216531445,doc#305363,2013_03_26_446.html ponovnog uvrštenja u ovaj Prilog flufenoksuron će biti predmetom usporedne procjene rizika
#216531525,doc#305363,2013_03_26_446.html razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje pripravka na tržište
#216531802,doc#305363,2013_03_26_446.html razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje pripravka na tržište
#216531944,doc#305363,2013_03_26_446.html Pripravci se neće odobriti za obradu drva koje će biti u kontaktu sa svježom vodom ili će
#216531952,doc#305363,2013_03_26_446.html će biti u kontaktu sa svježom vodom ili će se koristiti za vanjske konstrukcije u
#216531970,doc#305363,2013_03_26_446.html vode , ili za obradu uronjavanjem drva koje će biti trajno izloženo vremenskim uvjetima
#216531989,doc#305363,2013_03_26_446.html se dostave podaci kojima se dokazuje da će pripravak zadovoljiti uvjete iz članka
#216532162,doc#305363,2013_03_26_446.html ostataka u hrani i hrani za životinje , utvrdit će se maksimalna razina ostataka ( MDK ) sukladno
#216532307,doc#305363,2013_03_26_446.html razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka
#216532702,doc#305363,2013_03_26_446.html razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti pripravke za neprofesionalne korisnike
#216533956,doc#305364,2013_03_26_447.html izbor u zvanje znanstvenog suradnika bit će potreban jedan ovakav rad ako je na popisu
#216534728,doc#305364,2013_03_26_447.html odobrava jednom u tri godine , izračun koji će se temeljiti na broju radova predviđenim
#216536811,doc#305364,2013_03_26_447.html biotehničkih znanosti , u rad skupine a2 ubrojit će se i oni referirani u nekoj drugoj međunarodno
#216539939,doc#305364,2013_03_26_447.html stupanja na snagu ovog Pravilnika primjenjivat će se uvjeti za izbor u znanstvena zvanja
#216540273,doc#305365,2013_03_26_448.html Đakovačka za katastarsku općinu Gašinci provest će se katastarska izmjera . </p><p> 2 . Katastarsku
#216540283,doc#305365,2013_03_26_448.html . </p><p> 2 . Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava , a određene poslove
#216540478,doc#305365,2013_03_26_448.html Nositelje prava na zemljištu pismenim putem će se pozvati na obilježavanje granica zemljišta
#216540509,doc#305365,2013_03_26_448.html tvrtka GEOPROJEKT d.o.o . , Zagreb , osigurat će stručnu pomoć u označavanju granica zemljišta
#216540539,doc#305365,2013_03_26_448.html nositelji prava na zemljištima obilježit će se na trošak nositelja tih prava . </p><p>
#216540557,doc#305365,2013_03_26_448.html neobilježavanja granica zemljišta ispravit će se na trošak nositelja prava na zemljištu
#216540572,doc#305365,2013_03_26_448.html . Rezultati katastarske izmjere izložit će se , po njenom dovršenju , na javni uvid
#216540684,doc#305366,2013_03_26_449.html za dio katastarske općine Kijevo provest će se katastarska izmjera . </p><p> 2 . Katastarsku
#216540694,doc#305366,2013_03_26_449.html . </p><p> 2 . Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava , a određene poslove
#216540889,doc#305366,2013_03_26_449.html Nositelje prava na zemljištu pismenim putem će se pozvati na obilježavanje granica zemljišta
#216540920,doc#305366,2013_03_26_449.html Geodetski zavod d.d . Osijek , osigurat će stručnu pomoć u označavanju granica zemljišta
#216540950,doc#305366,2013_03_26_449.html nositelji prava na zemljištima obilježit će se na trošak nositelja tih prava . </p><p>
#216540968,doc#305366,2013_03_26_449.html neobilježavanja granica zemljišta ispravit će se na trošak nositelja prava na zemljištu
#216540983,doc#305366,2013_03_26_449.html . Rezultati katastarske izmjere izložit će se , po njenom dovršenju , na javni uvid
#216541630,doc#305368,2013_03_26_451.html od dana objave u » Narodnim novinama « te će se objaviti u » Glasniku Grada Karlovca«
#216542279,doc#305369,2013_03_26_433.html </p><p> ( 2 ) Broj uplatnog računa na koji će se plaćati naknada za koncesiju obavezan
#216543585,doc#305369,2013_03_26_433.html računima drugih prihoda i u skladu s tim bit će evidentirane u sustavu Registra koncesija
#216545109,doc#305374,2013_03_26_435.html elektroničke pošte ili usmenim putem , a o čemu će biti sačinjena službena bilješka« . </p>
#216545735,doc#305376,2013_03_26_437.html elektroničke pošte ili usmenim putem , a o čemu će biti sačinjena službena bilješka« . </p>
#216546504,doc#305378,2013_03_26_439.html elektroničke pošte ili usmenim putem , a o čemu će biti sačinjena službena bilješka« . </p>
#216547102,doc#305379,2013_03_26_440.html elektroničke pošte ili usmenim putem , a o čemu će biti sačinjena službena bilješka« . </p>
#216547986,doc#305382,2013_03_27_465.html na snagu 4 . ožujka 2013 . </p><p> Izbori će se održati u nedjelju 14 . travnja 2013
#216548069,doc#305382,2013_03_27_465.html . </p><p> 4 . Državno izborno povjerenstvo će u roku 48 sati od isteka roka za predaju
#216548131,doc#305382,2013_03_27_465.html . </p><p> 5 . Državno izborno povjerenstvo će u roku 48 sati dostaviti hrvatskim diplomatskim
#216548361,doc#305382,2013_03_27_465.html Zagreba za područje Republike Hrvatske objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom
#216548370,doc#305382,2013_03_27_465.html biračka mjesta određena s naznakom koji će birači glasovati na pojedinim biračkim
#216548398,doc#305382,2013_03_27_465.html </p><p> Državno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena u inozemstvu
#216548410,doc#305382,2013_03_27_465.html određena u inozemstvu , s naznakom koji će birači glasovati na pojedinom mjestu najkasnije
#216548458,doc#305382,2013_03_27_465.html <p> 9 . Ministar nadležan za obranu odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači
#216548463,doc#305382,2013_03_27_465.html obranu odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači na službi u Oružanim snagama
#216548479,doc#305382,2013_03_27_465.html <p> Ministar nadležan za pomorstvo odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači
#216548484,doc#305382,2013_03_27_465.html pomorstvo odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji se kao članovi posade
#216548526,doc#305382,2013_03_27_465.html <p> Ministar nadležan za pravosuđe odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači
#216548531,doc#305382,2013_03_27_465.html pravosuđe odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači lišeni slobode . </p><p>
#216548544,doc#305382,2013_03_27_465.html nadležan za poslove socijalne skrbi odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači
#216548549,doc#305382,2013_03_27_465.html skrbi odredit će biračka mjesta na kojima će glasovati birači koji su smješteni u ustanovama
#216548568,doc#305382,2013_03_27_465.html nadležan za vanjske i europske poslove odredit će biračka mjesta za glasovanje birača koji
#216548589,doc#305382,2013_03_27_465.html misijama . </p><p> Navedeni ministri odredit će biračka mjesta najkasnije 20 dana prije
#216548627,doc#305382,2013_03_27_465.html izborno povjerenstvo Grada Zagreba imenovat će biračke odbore najkasnije 15 dana prije
#216548661,doc#305382,2013_03_27_465.html <p> Državno izborno povjerenstvo imenovat će biračke odbore za glasovanje u diplomatskim
#216548776,doc#305382,2013_03_27_465.html u 19:00 sati na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje . </p><p> ( članak 46 . stavak
#216548953,doc#305382,2013_03_27_465.html izborno povjerenstvo Grada Zagreba zbrojit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima
#216549002,doc#305382,2013_03_27_465.html izborno povjerenstvo Grada Zagreba dostavit će izborne rezultate na svom području Državnom
#216549020,doc#305382,2013_03_27_465.html zajedno sa zapisnikom u roku i na način koji će Državno izborno povjerenstvo utvrditi posebnom
#216549042,doc#305382,2013_03_27_465.html rezultate glasovanja za zastupnike , objavit će bez odgađanja </p><p> – broj birača upisanih
#216549274,doc#305383,2013_03_27_466.html parlament iz Republike Hrvatske obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim
#216549295,doc#305383,2013_03_27_466.html iz točke 1 . ovih Obvezatnih uputa nosit će oznaku OEP . </p><p> 3 . Ako za pojedine
#216549321,doc#305383,2013_03_27_466.html izborno povjerenstvo Republike Hrvatske će , kada je to neophodno za provedbu odgovarajuće
#216549914,doc#305384,2013_03_27_467.html liste sadrži više od 12 kandidata smatrat će se da je pravovaljana lista sa prvih predloženih
#216550283,doc#305384,2013_03_27_467.html nekog od kandidata neće uvažiti i takva će lista ostati pravovaljanom s imenima svih
#216550379,doc#305384,2013_03_27_467.html održavanja izbora , lista kandidata smatrat će se pravovaljanom . </p><p> Završne odredbe
#216550637,doc#305385,2013_03_27_468.html veljače 2012 . </p><p> II Ova presuda objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216552394,doc#305386,2013_03_27_469.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216552425,doc#305386,2013_03_27_469.html njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216553222,doc#305386,2013_03_27_469.html <p> » Članak 63 . </p><p> ( 1 ) Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i
#216553284,doc#305386,2013_03_27_469.html iz stavka 1 . ovoga članka , Ustavni sud će nadležnom sudu odrediti rok za donošenje
#216553293,doc#305386,2013_03_27_469.html sudu odrediti rok za donošenje akta kojim će taj sud meritorno odlučiti o pravima i
#216553343,doc#305386,2013_03_27_469.html odluci iz stavka 2 . ovoga članka Ustavni sud će odrediti primjerenu naknadu koja pripada
#216554302,doc#305387,2013_03_27_470.html se odbija . </p><p> II . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216556359,doc#305388,2013_03_27_471.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216556390,doc#305388,2013_03_27_471.html njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216562381,doc#305389,2013_03_27_455.html članka Državno izborno povjerenstvo objavit će na svojoj web-stranici . </p><p> Uredi državne
#216562666,doc#305389,2013_03_27_455.html ovoga članka Državno izborno povjerenstvo će odrediti obveznom uputom.« . </p><p> Članak
#216563874,doc#305389,2013_03_27_455.html ovoga članka , Državno izborno povjerenstvo će objaviti na svojim web-stranicama . </p>
#216564052,doc#305389,2013_03_27_455.html uredno ispunjena u navedenom roku , izreći će se sankcija potpunog gubitka naknade troškova
#216565322,doc#305389,2013_03_27_455.html Članak 41 . </p><p> Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 10 . i članka 22 .
#216565337,doc#305389,2013_03_27_455.html članka 22 . ovoga Zakona , odnosno uskladit će Pravilnik o načinu vođenja evidencija i
#216565415,doc#305389,2013_03_27_455.html ovoga Zakona . </p><p> Ministar uprave donijet će pravilnik iz članka 22 . ovoga Zakona u
#216565526,doc#305389,2013_03_27_455.html <p> Na zastupnike nacionalnih manjina koji će nastaviti financirati svoju redovitu djelatnost
#216565540,doc#305389,2013_03_27_455.html redovito godišnje financiranje primijenit će se sve odredbe Zakona , koje se odnose
#216566580,doc#305390,2013_03_27_456.html biometrijske osobne iskaznice za strance koja će sadržavati sve propisane zaštitne elemente
#216567200,doc#305390,2013_03_27_456.html biometrijskih osobnih iskaznica za strance koja će sadržavati sve propisane zaštitne elemente
#216567229,doc#305390,2013_03_27_456.html potreba za radnom snagom , na temelju koje će se i dalje određivati kvote za zapošljavanje
#216568361,doc#305390,2013_03_27_456.html pravnom stečevinom , sukladno tome kako će se mijenjati i dopunjavati acquis , kao
#216568438,doc#305390,2013_03_27_456.html predviđa osnivanje međuresornog tijela koje će svojom visokom razinom imenovanih predstavnika
#216568457,doc#305390,2013_03_27_456.html problematike , a učinkovitost toga tijela postići će se imenovanjem manjih radnih skupina ,
#216568468,doc#305390,2013_03_27_456.html skupina , sastavljenih od stručnjaka koji će djelovati na operativnoj razini . </p><p>
#216568503,doc#305390,2013_03_27_456.html Republika Hrvatska susreće već sada , a posebice će se to intenzivirati nakon pristupanja Europskoj
#216568805,doc#305390,2013_03_27_456.html Europskoj uniji , već je vjerojatnije da će doći do njihovog znatnijeg porasta . </p>
#216568972,doc#305390,2013_03_27_456.html migracijskih kretanja te načinu na koji će se ti učinci postići . </p><p> Svrha koju
#216569060,doc#305390,2013_03_27_456.html preduvjeti za takva migracijska kretanja kojima će se poticati one vrste i oblike migracija
#216569484,doc#305390,2013_03_27_456.html 2005 . ) . </p><p> Ove odredbe u potpunosti će se primjenjivati u Republici Hrvatskoj
#216569503,doc#305390,2013_03_27_456.html radnih migracija iz trećih država definirat će se nacionalnim zakonodavstvom , u skladu
#216569680,doc#305390,2013_03_27_456.html Slijedom toga , hrvatska vizna politika i dalje će se kontinuirano usklađivati s viznom politikom
#216570092,doc#305390,2013_03_27_456.html kojim se uvodi klasični vizni režim , stupit će na snagu 31 . ožujka 2013 . kako je dogovoreno
#216570345,doc#305390,2013_03_27_456.html outsourcing ) . Početkom 2013 . objavit će se natječaj za vizne centre u navedenim
#216570363,doc#305390,2013_03_27_456.html dodatni konzularni službenici i dinamika kojom će biti upućivani na rad u diplomatskim misijama/konzularnim
#216570556,doc#305390,2013_03_27_456.html zahtjeva za vizu . Testiranje sustava provest će se u 2013 . godini te će u određenim diplomatskim
#216570563,doc#305390,2013_03_27_456.html sustava provest će se u 2013 . godini te će u određenim diplomatskim misijama/konzularnim
#216570804,doc#305390,2013_03_27_456.html usklađivanje odredbi Zakona o strancima . Tako će se u 2013 . godini izvršiti daljnje usklađivanje
#216570880,doc#305390,2013_03_27_456.html biometrijskih osobnih iskaznica za strance , koja će sadržavati sve propisane zaštitne elemente
#216570896,doc#305390,2013_03_27_456.html razdoblju nije moguće predvidjeti kojim tempom će i hoće li prestati recesija u gospodarstvu
#216570922,doc#305390,2013_03_27_456.html još uvijek nije moguće predvidjeti koliki će biti utjecaj punopravnog članstva Republike
#216570952,doc#305390,2013_03_27_456.html unije na područje Republike Hrvatske i kako će to utjecati na gospodarska kretanja i potrebe
#216570965,doc#305390,2013_03_27_456.html i potrebe za zapošljavanjem . Zbog toga će se u navedenom razdoblju , kao i do sada
#216570999,doc#305390,2013_03_27_456.html tržištu rada , godišnjom kvotom utvrdit će se djelatnosti i zanimanja u kojima se
#216571051,doc#305390,2013_03_27_456.html predstavnika socijalnih partnera . Zbog toga će Hrvatski zavod za zapošljavanje , tijekom
#216571658,doc#305390,2013_03_27_456.html osnove . </p><p> Do 2014 . godine razmotrit će se izmjene članaka 11 . i 16 . Zakona ,
#216571833,doc#305390,2013_03_27_456.html Migracijska politika , Republika Hrvatska će , dosljednom primjenom Konvencije , poduzeti
#216571993,doc#305390,2013_03_27_456.html <p> Tijekom 2013 . i 2014 . godine izvršit će se dodatno jačanje kapaciteta za provedbu
#216572014,doc#305390,2013_03_27_456.html nadležno za provedbu postupka azila izvršit će procjenu potreba za dodatnim zapošljavanjem
#216572030,doc#305390,2013_03_27_456.html uz provedbu postupka azila , nakon čega će se krajem 2013 . i početkom 2014 . godine
#216572048,doc#305390,2013_03_27_456.html natječaji za zapošljavanje , a nakon čega će se organizirati dodatne obuke za rad u
#216572065,doc#305390,2013_03_27_456.html različite vrste dodatnih obuka provodit će se kontinuirano za sve zaposlene na poslovima
#216572089,doc#305390,2013_03_27_456.html azila , odnosno međunarodne zaštite bit će potrebno izmijeniti zakonodavstva na području
#216572301,doc#305390,2013_03_27_456.html pravne akte , Republika Hrvatska izmijenit će svoje zakonodavstvo sukladno s ovim izmjenama
#216572313,doc#305390,2013_03_27_456.html <p> Ministarstvo unutarnjih poslova provest će usklađivanje hrvatskog azilnog zakonodavstva
#216572427,doc#305390,2013_03_27_456.html zaštite , od 11 . svibnja 2011 . godine , bit će transponirana kroz izmjene i dopune Zakona
#216572466,doc#305390,2013_03_27_456.html Ministarstvo socijalne politike i mladih riješit će uspostavom sustava smještaja azilanata
#216572512,doc#305390,2013_03_27_456.html cijena unajmljivanja stanova , zamijenit će se sukladno s najboljim praksama država
#216572583,doc#305390,2013_03_27_456.html i jedinice lokalne samouprave uspostavit će odgovarajući sustav smještaja u Republici
#216572631,doc#305390,2013_03_27_456.html godine Vlada Republike Hrvatske izvršit će odabir trajne lokacije za Prihvatilište
#216572674,doc#305390,2013_03_27_456.html , tijekom 2014 . i 2015 . godine započet će priprema provedbene dokumentacije , a u
#216572686,doc#305390,2013_03_27_456.html državnom proračunu Republike Hrvatske osigurat će se za to potrebna financijska sredstva
#216572701,doc#305390,2013_03_27_456.html Najkasnije do kraja 2015 . godine profunkcionirat će Prihvatilište za tražitelje azila na trajnoj
#216572713,doc#305390,2013_03_27_456.html na trajnoj lokaciji . Uvjeti prihvata bit će u potpunosti usklađeni s pravnom stečevinom
#216572740,doc#305390,2013_03_27_456.html Prihvatilište za tražitelje azila u Kutini bit će prenamijenjeno za smještaj ranjivih skupina
#216572762,doc#305390,2013_03_27_456.html s Hrvatskim crvenim križem , organizirat će se psihosocijalna pomoć , kao i svaka druga
#216572779,doc#305390,2013_03_27_456.html skupinama tražitelja azila . Poseban naglasak će biti stavljen na organizaciji aktivnosti
#216572816,doc#305390,2013_03_27_456.html navedeno , Hrvatski crveni križ nastavit će s preventivnim i edukativnim aktivnostima
#216572852,doc#305390,2013_03_27_456.html formiranje liste posebnih skrbnika u okviru čega će biti osigurane odgovarajuće edukacije ,
#216572860,doc#305390,2013_03_27_456.html osigurane odgovarajuće edukacije , pri ćemu će se voditi računa o specifičnim kompetencijama
#216573180,doc#305390,2013_03_27_456.html stjecanju državljanstva . U tu svrhu ojačat će se partnerstvo s civilnim društvom ( nevladinim
#216573358,doc#305390,2013_03_27_456.html , počevši od 2014 . godine , predvidjet će odgovarajuća financijska sredstva za tu
#216573410,doc#305390,2013_03_27_456.html Hrvatske , tijekom 2013 . godine , imenovat će Stalno povjerenstvo za provedbu integracije
#216573482,doc#305390,2013_03_27_456.html Hrvatske . Stalno povjerenstvo sastajat će se redovito dva puta godišnje , a prema
#216573496,doc#305390,2013_03_27_456.html , a prema potrebi i češće . Povjerenstvo će , također tijekom 2013 . godine , imenovati
#216573508,doc#305390,2013_03_27_456.html . godine , imenovati Radnu skupinu koja će se baviti operativnom provedbom planiranih
#216573534,doc#305390,2013_03_27_456.html . Predsjednik Stalnog povjerenstva imat će obvezu , najkasnije do kraja lipnja i do
#216573598,doc#305390,2013_03_27_456.html 2013 . godine Radna skupina identificirat će probleme koji se javljaju u području integracije
#216573613,doc#305390,2013_03_27_456.html migranata , moguće zakonske zapreke i predložit će akcijski plan za uklanjanje prepreka u
#216573654,doc#305390,2013_03_27_456.html integracije stranaca u hrvatsko društvo imenovat će , sukladno s potrebama , ad hoc Radne skupine
#216573675,doc#305390,2013_03_27_456.html vezanih uz integraciju stranaca , u koje će biti imenovani i predstavnici lokalne samouprave
#216573853,doc#305390,2013_03_27_456.html članstva u Europskoj uniji , sudjelovat će u mreži Nacionalnih kontakt-točaka o integraciji
#216573862,doc#305390,2013_03_27_456.html Nacionalnih kontakt-točaka o integraciji i imat će pristup fondovima Europske unije za projekte
#216573923,doc#305390,2013_03_27_456.html integraciji nacionalna kontakt-točka bit će Ured za ljudska prava i prava nacionalnih
#216574016,doc#305390,2013_03_27_456.html provedbe učenja hrvatskoga jezika primarno bit će uredi državne uprave u županijama , pučka
#216574079,doc#305390,2013_03_27_456.html ustanove za obrazovanje odraslih dostavljat će podatke o broju prijavljenih polaznika
#216574100,doc#305390,2013_03_27_456.html ureda uprave prema mjestu ustanove , koja će potom zatražiti suglasnost Ministarstva
#216574144,doc#305390,2013_03_27_456.html jezika . Provedba ove aktivnosti započet će tijekom školske godine 2012./2013 . i dalje
#216574152,doc#305390,2013_03_27_456.html tijekom školske godine 2012./2013 . i dalje će se provoditi kontinuirano . </p><table> <tbody>
#216574176,doc#305390,2013_03_27_456.html integracije stranaca u hrvatsko društvo koje će imenovati Vlada Republike Hrvatske </tr>
#216574685,doc#305390,2013_03_27_456.html postizanje sigurnosti vlastitih , a uskoro će to biti i vanjske granice Europske unije
#216574942,doc#305390,2013_03_27_456.html mogućem roku Vlada Republike Hrvatske donijet će novi Protokol kojim će se , među ostalim
#216574946,doc#305390,2013_03_27_456.html Hrvatske donijet će novi Protokol kojim će se , među ostalim definirati , uvažavajući
#216574972,doc#305390,2013_03_27_456.html objektima . U navedenim objektima u potpunosti će se primjenjivati međunarodni instrumenti
#216575011,doc#305390,2013_03_27_456.html dijete bude saslušano . Odredbe Protokola bit će obvezujuće za sve dionike . </p><p> Osim
#216575298,doc#305390,2013_03_27_456.html aktivnosti nadležnih državnih tijela usmjerit će se na : </p><p> – daljnji razvoj vlastitih
#216575422,doc#305390,2013_03_27_456.html prihvatni centri , sukladno s potrebama koristit će se objekt Interventne policije u Platu
#216575628,doc#305390,2013_03_27_456.html od roditelja – stranim državljanima koji će donijeti Vlada Republike Hrvatske </tr></p>
#216576515,doc#305392,2013_03_27_458.html iz Republike Hrvatske . </p><p> 2 . Izbori će se na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj
#216576544,doc#305392,2013_03_27_458.html predstavništava Republike Hrvatske održat će se u subotu 13 . travnja 2013 . godine
#216577073,doc#305393,2013_03_27_459.html , prijava novog prebivališta evidentirat će se s narednim danom koji slijedi iza dana
#216577103,doc#305393,2013_03_27_459.html prethodnog prebivališta , novo prebivalište će joj se evidentirati s danom prijave . </p>
#216577210,doc#305393,2013_03_27_459.html prijave navela kao dan do kojeg smatra da će boraviti u mjestu boravišta . </p><p> Ako
#216577226,doc#305393,2013_03_27_459.html prijave boravišta ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i na adresi boravišta
#216577244,doc#305393,2013_03_27_459.html prestanka boravišta evidentira se dan na koji će proteći godinu dana od dana prijave boravišta
#216577287,doc#305393,2013_03_27_459.html boravišta , kao dan nove prijave evidentirat će se dan proteka godine dana od prve prijave
#216577326,doc#305393,2013_03_27_459.html prijave navela kao dan do kojeg smatra da će boraviti u mjestu boravišta ili dan proteka
#216577348,doc#305393,2013_03_27_459.html boravišta , ako osoba ne može odrediti do kada će boraviti u mjestu i na adresi boravišta
#216578328,doc#305393,2013_03_27_459.html navedene ustrojstvene jedinice Ministarstva dat će sve potrebne upute i informacije u vezi
#216591641,doc#305396,2013_03_27_462.html izdavanja nove iskaznice i znaka inspektoru će se izdati pisana ovlast koja zamjenjuje
#216591679,doc#305396,2013_03_27_462.html </p><p> ( 4 ) Nova iskaznica ili znak izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi
#216591816,doc#305396,2013_03_27_462.html u Ministarstvu . </p><p> ( 3 ) Inspektoru će se privremeno oduzeti iskaznica i znak
#216593095,doc#305397,2013_03_27_463.html članka 4 . i 5 . ovoga Pravilnika koristit će se inspektori i državni inspektori , kao
#216597620,doc#305405,2013_01_3_56.html ista neće biti korištena za rasplod nego će nakon tova biti poslana na klanje , izravno
#216597767,doc#305405,2013_01_3_56.html Programom iz stavka 4 . ove podtočke započet će 1 . rujna 2013 . godine . </p><p> ( 6 ) Troškove
#216599261,doc#305405,2013_01_3_56.html govedo neće biti korišteno za rasplod nego će sva goveda biti poslana na klanje , izravno
#216599934,doc#305405,2013_01_3_56.html ista neće biti korištena za rasplod nego će nakon tova biti poslana na klanje , izravno
#216600012,doc#305405,2013_01_3_56.html Programom iz stavka 2 . ove točke započet će 1 . rujna 2013 . godine . </p><p> ( 4 ) Troškove
#216600288,doc#305405,2013_01_3_56.html ista neće biti korištena za rasplod nego će nakon tova biti upućena na klanje , izravno
#216602061,doc#305405,2013_01_3_56.html Programa iz stavka 2 . ove točke započet će 1 . veljače 2013 . godine . </p><p> ( 4 )
#216602964,doc#305405,2013_01_3_56.html Programa iz stavka 1 . ove podtočke započet će 1 . veljače 2013 . godine . </p><p> ( 3 )
#216604744,doc#305405,2013_01_3_56.html svinje i jelenske divljači , lovoovlašteniku će biti isplaćena naknada u skladu s posebnim
#216614998,doc#305406,2013_01_3_57.html parametara na barem jednom mjernom mjestu , što će ovisiti o njenom položaju i reprezentativnosti
#216615324,doc#305406,2013_01_3_57.html km2 ) . Reprezentativnost područja ovisit će o geografskim i klimatskim uvjetima , zračnim
#216615745,doc#305406,2013_01_3_57.html mjesto ne smije biti zaklonjeno drvećem jer će to rezultirati značajnim smanjenjem razina
#216616178,doc#305406,2013_01_3_57.html Pored toga , međusobna udaljenost ovisit će i o jakosti emisijskih izvora , strujanju
#216616918,doc#305406,2013_01_3_57.html prizemnog ozona , za koje je vjerojatno da će im , izravno ili neizravno , biti izloženo
#216618428,doc#305406,2013_01_3_57.html prigradskim područjima , gdje je vjerojatno da će doći do najveće izloženosti stanovništva
#216620110,doc#305406,2013_01_3_57.html izražena na razini 95 % sigurnosti ) ocjenjivat će se u skladu s načelima – CEN Uputa za izražavanje
#216620845,doc#305406,2013_01_3_57.html mjerenja , pod uvjetom da se može dokazati da će ispuniti 95 % proširenu nesigurnost od
#216623538,doc#305407,2013_01_3_58.html sastavljanja sustava na lokaciji na kojoj će sustav biti u funkciji , uključujući radnju
#216623661,doc#305407,2013_01_3_58.html sustava : prvo spajanje na lokaciji na kojoj će biti u radu , jednog ili više spremnika
#216625585,doc#305407,2013_01_3_58.html Suglasnost za provođenje programa izobrazbe izdat će se podnositelju zahtjeva iz članka 13 .
#216625607,doc#305407,2013_01_3_58.html drugi način osigurava stručne osobe koje će voditi izobrazbu osoba koje obavljaju djelatnost
#216625912,doc#305407,2013_01_3_58.html : </p><p> – životopise stručnih osoba koje će provoditi program izobrazbe , </p><p> – preslike
#216626364,doc#305407,2013_01_3_58.html provođenju programa izobrazbe , Ministarstvo će nositelju programa izobrazbe odrediti primjereni
#216626387,doc#305407,2013_01_3_58.html nepravilnosti ne otkloni , Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti suglasnost . </p><p>
#216626409,doc#305407,2013_01_3_58.html ispunjavati neki od propisanih uvjeta Ministarstvo će mu rješenjem oduzeti suglasnost . </p><p>
#216627037,doc#305407,2013_01_3_58.html isprave i dokaze . </p><p> ( 4 ) Ministarstvo će rješenjem odbiti zahtjev osobe koja ne
#216627749,doc#305407,2013_01_3_58.html </p><p> ( 1 ) Ispitno ocjenjivačko tijelo će obavijestiti podnositelj prijave za kojeg
#216627839,doc#305407,2013_01_3_58.html članka utemeljen , podnositelja prijave će obavijestiti da ispunjava uvjete iz poziva
#216627854,doc#305407,2013_01_3_58.html pristupanje stručnom ispitu , u protivnom isti će se odlukom odbiti . </p><p> ( 5 ) Podnositelj
#216627995,doc#305407,2013_01_3_58.html Članak 31 . </p><p> Ispitno ocjenjivačko tijelo će kandidatu na osnovi pisanoga zahtjeva omogućiti
#216628912,doc#305407,2013_01_3_58.html stavka 3 . ovog članka utemeljen , imenovat će se ispitno ocjenjivačko tijelo koje ponovno
#216628926,doc#305407,2013_01_3_58.html znanje kandidata , u protivnom prigovor će se odbiti . </p><p> ( 6 ) Oblik i sadržaj
#216631862,doc#305408,2013_01_3_40.html 7 . ove Uredbe , nadležno tijelo pozvat će dužnika da zahtjev dopuni , odnosno dostavi
#216631887,doc#305408,2013_01_3_40.html dostave poziva za dopunu . </p><p> ( 2 ) Smatrat će se da je dužnik odustao od zahtjeva za
#216631934,doc#305408,2013_01_3_40.html Savjetodavno vijeće poreznog tijela razmotrit će zahtjev uz brižljivu ocjenu svih dokaza
#216631969,doc#305408,2013_01_3_40.html Savjetodavno vijeće poreznog tijela vodit će zapisnik , a prilikom davanja prijedloga
#216631977,doc#305408,2013_01_3_40.html , a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana financijskog
#216632052,doc#305408,2013_01_3_40.html tijela , čelnik poreznog tijela donijet će rješenje o obveznom glasovanju i imenovati
#216632063,doc#305408,2013_01_3_40.html imenovati službenika poreznog tijela koji će sudjelovati u postupku predstečajne nagodbe
#216632154,doc#305408,2013_01_3_40.html financijskog restrukturiranja dužnika donijet će Savjetodavno vijeće poreznog tijela . </p>
#216632172,doc#305408,2013_01_3_40.html Savjetodavno vijeće poreznog tijela vodit će zapisnik , a prilikom davanja prijedloga
#216632180,doc#305408,2013_01_3_40.html , a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana financijskog
#216632247,doc#305408,2013_01_3_40.html ovoga članka čelnik poreznog tijela donijet će rješenje o obveznom glasovanju i imenovati
#216632258,doc#305408,2013_01_3_40.html imenovati službenika poreznog tijela koji će sudjelovati u postupku predstečajne nagodbe
#216632334,doc#305408,2013_01_3_40.html financijskog restrukturiranja dužnika donijet će Savjetodavno vijeće Ministarstva financija
#216632352,doc#305408,2013_01_3_40.html Savjetodavno vijeće Ministarstva financija vodit će zapisnik , a prilikom davanja prijedloga
#216632360,doc#305408,2013_01_3_40.html , a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana financijskog
#216632424,doc#305408,2013_01_3_40.html ovoga članka ministar financija donijet će rješenje o obveznom glasovanju i imenovati
#216632435,doc#305408,2013_01_3_40.html imenovati službenika poreznog tijela koji će sudjelovati u postupku predstečajne nagodbe
#216632530,doc#305408,2013_01_3_40.html slučaju iz stavka 1 . ovoga članka dužnik će nadležnom savjetodavnom vijeću podnijeti
#216632942,doc#305408,2013_01_3_40.html koji je prihvaćen ovim Sporazumom , stranke će provesti samo ako se pred Trgovačkim sudom
#216636022,doc#305412,2013_01_3_43.html ovaj Okvir navodi specifične zahtjeve koji će omogućiti državama članicama da osiguraju
#216636097,doc#305412,2013_01_3_43.html odnosu na regionalne potpore , Komisija će u 2013 . godini revidirati horizontalne
#216636119,doc#305412,2013_01_3_43.html potporama od 2007 . – 2013 . [ 3 ] Stoga će Komisija , sve do tada , nastaviti primjenjivati
#216636145,doc#305412,2013_01_3_43.html su predviđena Okvirom iz 2003 . Ponovno će ocijeniti situaciju u kontekstu revizije
#216637219,doc#305412,2013_01_3_43.html točke 14 . , inovativni proizvodi odnosit će se ili na novi razred plovila kao što je
#216637270,doc#305412,2013_01_3_43.html točke 14 . , inovativni procesi odnosit će se na razvoj i provedbu novih procesa koji
#216637745,doc#305412,2013_01_3_43.html tijelu . </p><p> 27 . Kako bi potvrdila da će potpora poticajno utjecati na korisnika
#216637863,doc#305412,2013_01_3_43.html poduzetnika u predmetnom sektoru , Komisija će , u pravilu , zaključiti da potpora ima
#216637893,doc#305412,2013_01_3_43.html utvrđuje postojanje poticajnog učinka , smatrat će se ispunjenima ako se država članica obveže
#216637902,doc#305412,2013_01_3_43.html ispunjenima ako se država članica obveže da će dodjeljivati pojedinačne potpore na temelju
#216637923,doc#305412,2013_01_3_43.html utvrdila da je prisutan poticajni učinak te da će podnositi godišnja izvješća o provedbi
#216637950,doc#305412,2013_01_3_43.html potpore ne sklopi obvezujući sporazum da će provoditi specifične projekte ili procese
#216638403,doc#305412,2013_01_3_43.html PRIMJENA OVOGA OKVIRA </p><p> 35 . Komisija će primjenjivati načela utvrđena ovim Okvirom
#216638422,doc#305412,2013_01_3_43.html 2012 . do 31 . prosinca 2013 . Komisija će primjenjivati navedena načela na sve prijavljene
#216638476,doc#305412,2013_01_3_43.html nezakonitih državnih potpora [ 12 ] , Komisija će primjenjivati načela utvrđena u ovom Okviru
#216639149,doc#305412,2013_01_3_43.html ) 107 konačno , točku 65 . : » Komisija će odlučiti je li Okvir o državnim potporama
#216639618,doc#305413,2013_01_3_44.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216640368,doc#305419,2013_01_4_61.html odnosno države i konzularnog područja na kojem će se birač zateći na dan izbora . </p><p> Članak
#216642569,doc#305422,2013_01_4_64.html u Registru Unije sukladno rokovima koje će Ministarstvo i Agencija objaviti na svojim
#216644459,doc#305422,2013_01_4_64.html ili Kyotskih jedinica pozitivno , Agencija će od vlasnika računa zahtijevati da navede
#216645022,doc#305422,2013_01_4_64.html razloge za sumnju da je račun korišten ili će biti korišten za prijevaru , pranje novca
#216645891,doc#305422,2013_01_4_64.html dovršenju prijenosa . Trajanje ove odgode bit će privremeno obustavljeno između 00:00 i
#216650135,doc#305422,2013_01_4_64.html . ovoga Pravilnika operater postrojenja će biti postavljen kao vlasnik računa . Ime
#216653449,doc#305423,2013_01_4_65.html <p> – popis objekata dobavljača na kojima će izvodi uzorkovanje tekućih naftnih goriva
#216653737,doc#305424,2013_01_4_66.html Zagrebu . </p><p> Imenovane kandidatkinje stupit će na dužnost 1 . siječnja 2013 . </p><p> Broj
#216653996,doc#305425,2013_01_4_67.html Zagrebu . </p><p> Imenovane kandidatkinje stupit će na dužnost 1 . siječnja 2013 . </p><p> Broj
#216654152,doc#305426,2013_01_4_68.html odlučivanje . </p><p> III . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216654933,doc#305426,2013_01_4_68.html koji opravdavaju legitimno očekivanje da će se sudac otkloniti od suđenja . Takve činjenice
#216657999,doc#305428,2013_01_5_79.html , na prvoj sljedećoj sjednici Skupština će izabrati novog člana . </p><p> Članak 13
#216658267,doc#305428,2013_01_5_79.html isprava i prema potrebi imenuje člana koji će biti nazočan prilikom uništenja isprava
#216660320,doc#305428,2013_01_5_79.html osposobljavanja i stalnog stručnog usavršavanja uredit će se posebnim pravilnikom , kao i prava i
#216660706,doc#305428,2013_01_5_79.html ako ih svojom krivnjom odugovlači , kaznit će se zbog neurednosti ili stegovnog prijestupa
#216660981,doc#305428,2013_01_5_79.html oduzimanja prava na obavljanje djelatnosti izreći će se osobito : </p><p> 1 . ako za vrijeme za
#216661119,doc#305428,2013_01_5_79.html oduzimanja prava na obavljanje djelatnosti brisat će se iz odgovarajućeg imenika Komore . </p>
#216661289,doc#305428,2013_01_5_79.html o prijedlogu u naznačenom roku , smatrat će se da ne osporava činjenice navedene u
#216661311,doc#305428,2013_01_5_79.html dokazi radi utvrđivanja tih činjenica niti će se održati rasprava pred Izvršnim odborom
#216661348,doc#305428,2013_01_5_79.html rasprave pred Izvršnim odborom , u kojem će slučaju Izvršni odbor svoju odluku donijeti
#216661470,doc#305428,2013_01_5_79.html izriče kazna zbog neurednosti okrivljeniku će se naložiti da , pored troškova postupka
#216661686,doc#305428,2013_01_5_79.html o prijedlogu u naznačenom roku , smatrat će se da ne osporava činjenice navedene u
#216661717,doc#305428,2013_01_5_79.html rasprave pred Izvršnim odborom , u kojem će slučaju Stegovno vijeće svoju odluku donijeti
#216661840,doc#305428,2013_01_5_79.html kazna zbog stegovnog prijestupa okrivljeniku će se naložiti da , pored troškova postupka
#216661999,doc#305428,2013_01_5_79.html Stegovnog vijeća , ministar financija svojom će odlukom samo za potrebe provedbe konkretnog
#216662124,doc#305428,2013_01_5_79.html oduzimanju prava na obavljanje djelatnosti upisat će se u odgovarajući imenik . Kazna opomene
#216662133,doc#305428,2013_01_5_79.html odgovarajući imenik . Kazna opomene brisat će se iz imenika po proteku roka od godinu
#216662188,doc#305428,2013_01_5_79.html prava na obavljanje djelatnosti , Komora će o tome obavijestiti Ministarstvo financija
#216662199,doc#305428,2013_01_5_79.html Ministarstvo financija . O tim kaznama objavit će se i oglas u » Narodnim novinama« . </p>
#216662447,doc#305428,2013_01_5_79.html imenicima . </p><p> ( 2 ) Vođenje imenika uredit će se posebnim pravilnikom . </p><p> Članak
#216663319,doc#305428,2013_01_5_79.html </p><p> Članak 69 . </p><p> ( 1 ) Skupština će u roku od 60 dana od održavanja osnivačke
#216663348,doc#305428,2013_01_5_79.html financijski plan te tarifu . </p><p> ( 2 ) Skupština će u roku od 90 dana od dana osnivanja Komore
#216663390,doc#305428,2013_01_5_79.html ispita za poreznog savjetnika primjenjivat će se Pravilnik o programu i polaganju ispita
#216663770,doc#305429,2013_01_5_80.html članova Ispitnog povjerenstva određuje se koje će predmete ispitivati predsjednik i članovi
#216664294,doc#305429,2013_01_5_80.html za polaganje ispita . </p><p> ( 4 ) Ispit će se održati u zakazanom roku ako ispitu
#216664327,doc#305429,2013_01_5_80.html ispitnom roku Ispitno povjerenstvo ispitat će najviše deset kandidata . Ako se za jedan
#216664359,doc#305429,2013_01_5_80.html obuhvaćeni u roku za koji su se prijavili , bit će ispitani u sljedećem roku ( rokovima )
#216664438,doc#305429,2013_01_5_80.html uplati naknadu za polaganje ispita , smatrat će se da je odustao od polaganja . </p><p> (
#216664459,doc#305429,2013_01_5_80.html odustane od ispita uzastopno dva puta , bit će mu vraćena prijava za polaganje ispita
#216664574,doc#305429,2013_01_5_80.html prvog sljedećeg ispitnog roka , smatrat će se da je odustao od polaganja ispita . </p>
#216665057,doc#305429,2013_01_5_80.html popravnog ispita u roku od šest mjeseci smatrat će se da ispit nije položio . </p><p> ( 10 )
#216665169,doc#305429,2013_01_5_80.html kakvim drugim pokušajima prijevare udaljit će se s ispita . </p><p> ( 5 ) Na kraju ispita
#216665263,doc#305429,2013_01_5_80.html ispita odustane od polaganja ispita , smatrat će se da ispit nije položio . </p><p> 5 . Protokol
#216665289,doc#305429,2013_01_5_80.html ispitu se mora napisati protokol iz kojeg će biti razvidni sljedeći podaci : </p><p> 1
#216665733,doc#305430,2013_01_5_81.html polaganje ispita za poreznog savjetnika objavit će se u » Narodnim novinama. « </p><p> Predsjednik
#216666644,doc#305431,2013_01_5_69.html </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade
#216666846,doc#305432,2013_01_5_70.html Povjerenik Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja
#216667049,doc#305433,2013_01_5_71.html troškovi za koje je zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne
#216667571,doc#305433,2013_01_5_71.html Troškovi za koje je zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne
#216667595,doc#305433,2013_01_5_71.html Zakonom ili posebnim zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne
#216667605,doc#305433,2013_01_5_71.html postupka predstečajne nagodbe , odredit će se u iznosu propisanom tim zakonom . </p>
#216667675,doc#305433,2013_01_5_71.html troška iz stavka 1 . ovog članka , vijeće će odrediti iznos troška sukladno okolnostima
#216667825,doc#305433,2013_01_5_71.html propisanom roku iz stavka 3 ovog članka , vijeće će na rješenje o troškovima staviti potvrdu
#216667940,doc#305433,2013_01_5_71.html odnosno povjerenik predstečajne nagodbe će rješenje dostaviti na izvršenje u Agenciju
#216667985,doc#305433,2013_01_5_71.html način da se visina obveze smanji , dužnik će biti dužan platiti iznos iz rješenja ,
#216668041,doc#305433,2013_01_5_71.html način da se visina obveze poveća , vijeće će donijeti novo rješenje o troškovima kojim
#216668048,doc#305433,2013_01_5_71.html donijeti novo rješenje o troškovima kojim će naložiti dužniku da plati razliku iznosa
#216669138,doc#305435,2013_01_5_73.html prigovora , raspored poslova primjenjivat će se nakon isteka toga roka. « </p><p> Članak
#216669294,doc#305435,2013_01_5_73.html odvjetnik ili zamjenik državnog odvjetnika će navesti koji su dokazi u optužnici navedeni
#216669353,doc#305435,2013_01_5_73.html okrivljenika ili njegovog branitelja uvijek će im se dati na uvid dokazi koji su uneseni
#216670938,doc#305436,2013_01_5_74.html divljim vrstama , takvo dopuštenje biti će izdano samo ako krzna i proizvodi od krzna
#216676053,doc#305440,2013_01_6_91.html osnove za plaćanje . </p><p> ( 6 ) Agencija će uputom detaljnije propisati format podataka
#216678133,doc#305440,2013_01_6_91.html , datoteka ) . </p><p> Elektronički potpis će se izrađivati X.509 v.3 certifikatom koristeći
#216678153,doc#305440,2013_01_6_91.html ključa SHA-1 & RSA 2048 bita . Koristit će se FINA RDC certifikati . </p><p> STRUKTURA
#216680339,doc#305440,2013_01_6_91.html za provedbu osnove za plaćanje Agencija će ponovno naložiti uskratu raspolaganja novčanim
#216680365,doc#305440,2013_01_6_91.html nedostatka sredstava ovršenika , Agencija će porukom A41 naložiti blokadu ovršenika
#216680378,doc#305440,2013_01_6_91.html Nakon provedbe osnove za plaćanje Agencija će porukom A43 naložiti deblokadu ovršenika
#216680412,doc#305440,2013_01_6_91.html neutvrđenom iznosu kao iznos naloga bit će iskazan podatak 0,00 kuna . </p><p> Poruka
#216684252,doc#305440,2013_01_6_91.html </p><p> ( 2 ) Do 1 . travnja 2013 . Agencija će u slučaju primanja i naknada iz članka
#216686666,doc#305442,2013_01_6_93.html ovoga Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Ministarstvo će objektu dodijeliti registarski broj koji
#216686701,doc#305442,2013_01_6_93.html u tom objektu . </p><p> ( 3 ) Ministarstvo će informirati Europsku komisiju bez odgode
#216687597,doc#305442,2013_01_6_93.html </p><p> ( 3 ) Državni zavod za statistiku će nakon primitka i obrade podataka iz stavka
#216688396,doc#305444,2013_01_6_95.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216688699,doc#305445,2013_01_6_96.html stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216688870,doc#305446,2013_01_6_97.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216689039,doc#305447,2013_01_6_98.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216689219,doc#305448,2013_01_6_99.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216689377,doc#305449,2013_01_6_100.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216689729,doc#305451,2013_01_6_101.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216689888,doc#305452,2013_01_6_102.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216690204,doc#305453,2013_01_6_103.html stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216690364,doc#305454,2013_01_6_104.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216690544,doc#305455,2013_01_6_105.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216690712,doc#305456,2013_01_6_106.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216690870,doc#305457,2013_01_6_107.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216691189,doc#305458,2013_01_6_108.html stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216691480,doc#305459,2013_01_6_109.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216691508,doc#305459,2013_01_6_109.html njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216693083,doc#305460,2013_01_6_83.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216693380,doc#305461,2013_01_6_84.html znanosti , obrazovanja i sporta podmirivat će trošak prijevoza vlakom ako je : </p><p>
#216693557,doc#305461,2013_01_6_84.html regionalne ) samouprave i Gradu Zagrebu mjesečno će se osigurati sredstva za troškove prijevoza
#216693852,doc#305461,2013_01_6_84.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216694066,doc#305462,2013_01_6_85.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216695407,doc#305465,2013_01_6_88.html plaćanje u zahtjevu za naplatu naznačit će broj računa ovrhovoditelja/punomoćnika
#216695482,doc#305465,2013_01_6_88.html zadužnice preuzeo i jamac platac , ovrhovoditelj će naznačiti zahtijeva li naplatu od dužnika
#216695620,doc#305465,2013_01_6_88.html Na pisani zahtjev podnositelja , Agencija će , uz naknadu , izdati potvrdu o nemogućnosti
#216695843,doc#305465,2013_01_6_88.html Jedinstvenog registra računa , Agencija će , ako je moguće , tu dvojbu otkloniti uvidom
#216695967,doc#305465,2013_01_6_88.html razloga vraćanja . </p><p> ( 6 ) Agencija će osnovu za plaćanje iz članka 3 . stavka
#216696122,doc#305465,2013_01_6_88.html ne može izvršiti . </p><p> ( 7 ) Agencija će obračun poslodavca o neisplati dospjelog
#216698122,doc#305465,2013_01_6_88.html nalog Agencije iz poruke A71 , Agencija će porukom A13 obavijestiti ostale banke kojima
#216698858,doc#305465,2013_01_6_88.html predstečajne nagodbe , istu neće izvršavati , nego će je vratiti podnositelju uz obrazloženje
#216698894,doc#305465,2013_01_6_88.html ovršenika prema vjerovnicima , Agencija će osnove za plaćanje iz stavka 1 . ovoga
#216698963,doc#305465,2013_01_6_88.html poslovanju i predstečajnoj nagodbi , Agencija će postupiti po privremenoj mjeri i zastati
#216699324,doc#305465,2013_01_6_88.html dostavila oznaku specifične namjene . Agencija će u podacima o iznosu blokade zasebno iskazati
#216700170,doc#305465,2013_01_6_88.html određeni MB već blokirani na razini MB , banka će blokirati preostale račune i preostala
#216700512,doc#305465,2013_01_6_88.html s oznakom specifične namjene , Agencija će banci dostaviti poruku za izvršenje osnove
#216700549,doc#305465,2013_01_6_88.html na razini računa . </p><p> ( 7 ) Agencija će u slučaju provedbe osnove za plaćanje na
#216700697,doc#305465,2013_01_6_88.html naplata sa svih računa ovršenika , Agencija će kao razinu izvršenja odrediti na razini
#216700821,doc#305465,2013_01_6_88.html za plaćanje na temelju Zakona , zaprimit će tu Obavijest ako ovršenik uz nju priloži
#216701457,doc#305465,2013_01_6_88.html porukom za tu namjenu . </p><p> ( 5 ) Agencija će banci navedenoj u Obavijesti iz članka
#216701500,doc#305465,2013_01_6_88.html izuzetih od ovrhe na taj račun , ovršenik će dostaviti novu Obavijest iz članka 23 .
#216701512,doc#305465,2013_01_6_88.html iz članka 23 . ovoga Pravilnika u kojoj će navesti uplatitelja toga primanja , naknade
#216701548,doc#305465,2013_01_6_88.html ili iznosa izuzetog od ovrhe , Agencija će navesti sljedeće podatke iz Obavijesti
#216701625,doc#305465,2013_01_6_88.html zakonu koji uređuje platni promet provest će uplatu samo ako je na nalogu za uplatu
#216701661,doc#305465,2013_01_6_88.html primatelja novčanih sredstava prihvatit će uplatu na poseban račun samo ako je prethodno
#216701762,doc#305465,2013_01_6_88.html ažurira podatke u Očevidniku . Agencija će nalog za prijenos zaplijenjenih novčanih
#216701869,doc#305465,2013_01_6_88.html sredstvima , o navedenim uplatama banka će obavijestiti Agenciju elektronički potpisanom
#216701906,doc#305465,2013_01_6_88.html nalog iz stavka 5 . ovoga članka , banka će bez odgode obavijestiti ovršenika o obvezi
#216701935,doc#305465,2013_01_6_88.html poruke iz stavka 11 . ovoga članka , Agencija će elektronički potpisanom porukom za tu namjenu
#216702044,doc#305465,2013_01_6_88.html banke iz stavka 11 . ovoga članka , Agencija će banci odgovarajućom elektroničkom porukom
#216702258,doc#305465,2013_01_6_88.html iz članka 172 . Ovršnog zakona , Agencija će prema podacima iz te osnove za plaćanje
#216702365,doc#305465,2013_01_6_88.html banke iz stavka 1 . ovoga članka , Agencija će prema podacima iz Obavijesti iz članka
#216702525,doc#305465,2013_01_6_88.html . </p><p> Članak 30 . </p><p> ( 1 ) Agencija će naložiti zatvaranje posebnog računa na
#216702866,doc#305465,2013_01_6_88.html </p><p> ( 2 ) Do 1 . ožujka 2013 . Agencija će banci dostavljati nalog za prijenos iz
#216705346,doc#305466,2013_01_6_89.html </p><p> ( 3 ) Hrvatska narodna banka izvršit će naplatu naloga za izvršenje osnova za plaćanje
#216705557,doc#305466,2013_01_6_89.html evidentirane na teret računa banke u HSVP-u , te će u tom slučaju , nakon provedbe postupka
#216707043,doc#305468,2013_01_7_119.html . </p><p> IV . </p><p> Ovo Rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216708320,doc#305469,2013_01_7_120.html od strane Agencije . </p><p> ( 7 ) Agencija će prihvatiti program stručnog osposobljavanja
#216709151,doc#305469,2013_01_7_120.html odgovarajućim praktičnim vježbama na način kojim će se osigurati uspješno svladavanje potrebnih
#216709362,doc#305469,2013_01_7_120.html organizacije s kojom polaznik ima , ili će imati ugovor o radu , ili </p><p> c ) organizacije
#216709407,doc#305469,2013_01_7_120.html i organizacija sa kojom polaznik ima ili će imati ugovor o radu . </p><p> ( 4 ) Osposobljavanje
#216709474,doc#305469,2013_01_7_120.html osposobljava , </p><p> b ) završni , u kojem će polaznik uz obvezni nadzor instruktora
#216709677,doc#305469,2013_01_7_120.html ispravno odgovorio na najmanje 75 % , dopustit će mu se izlazak na usmeni dio ispita . O
#216709780,doc#305469,2013_01_7_120.html ispit iz stavka 5 . ovoga članka , smatrat će se da nije položio cijeli ispit iz poznavanja
#216709792,doc#305469,2013_01_7_120.html cijeli ispit iz poznavanja teorije i morat će ga ponovno polagati . </p><p> Ispit koji
#216709862,doc#305469,2013_01_7_120.html za koje se stručno osposobljava , smatrat će se da nije položio cijeli ispit , kako
#216709891,doc#305469,2013_01_7_120.html poslova za koje se stručno osposobljava , te će morati ponovno polagati cijeli ispit . </p>
#216710195,doc#305469,2013_01_7_120.html organizacija s kojom polaznik ima , ili će imati ugovor o radu , ili </p><p> c ) organizacija
#216710239,doc#305469,2013_01_7_120.html i organizacija sa kojom polaznik ima ili će imati ugovor o radu . </p><p> ( 3 ) Na propisanom
#216710901,doc#305469,2013_01_7_120.html kojih je ovlaštenje za rad izdano , Agencija će dijelom ili u cijelosti ukinuti izdano
#216711194,doc#305469,2013_01_7_120.html organizaciji s kojom polaznik ima , ili će imati ugovor o radu , ili u </p><p> – organizaciji
#216711239,doc#305469,2013_01_7_120.html radna organizacija s kojom polaznik ima ili će imati ugovor o radu , ili u </p><p> b ) prostorima
#216711931,doc#305469,2013_01_7_120.html odgovarajuće stručne standarde , Agencija će oduzeti suglasnost na rad instruktora i
#216711944,doc#305469,2013_01_7_120.html prije isteka njene valjanosti . Instruktor će morati ponovo steći ovlaštenje za rad u
#216717160,doc#305470,2013_01_7_121.html Ministar nadležan za poljoprivredu donijet će Akcijski program u roku od mjesec dana
#216717463,doc#305471,2013_01_7_122.html organizmom , nadležni fitosanitarni inspektor će : </p><p> – uzeti službeni uzorak i poslati
#216717727,doc#305471,2013_01_7_122.html zaraze , nadležni fitosanitarni inspektor će narediti posjedniku provedbu sljedećih
#216718101,doc#305471,2013_01_7_122.html nezaraženom području , fitosanitarni inspektor će uzeti službeni uzorak u skladu s točkom
#216718755,doc#305472,2013_01_7_123.html Republike Hrvatske ; </p><p> 7 . dokaz da će učenik koji sudjeluje u razmjeni biti tijekom
#216718845,doc#305472,2013_01_7_123.html na razmjeni vlasnici nekretnine u kojoj će učenik biti smješten ili da imaju pisanu
#216719041,doc#305472,2013_01_7_123.html 8 . stavka 1 . ovoga Pravilnika smatrat će se nevažećim , ako učeniku nije omogućen
#216719231,doc#305472,2013_01_7_123.html obavljanje djelatnosti razmjene učenika dostavit će ministarstvu nadležnom za obrazovanje i
#216720374,doc#305473,2013_01_7_124.html ( 6 ) Način praćenja probnog rada uredit će se Pravilnikom o radu . </p><p> Članak 9
#216720604,doc#305473,2013_01_7_124.html posebnim propisima . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će zaključiti ugovor o radu s radnikom koji
#216720766,doc#305473,2013_01_7_124.html temelju zakona . </p><p> ( 7 ) Poslodavac će kod popune potrebnih sistematiziranih a
#216720838,doc#305473,2013_01_7_124.html kod Poslodavca . </p><p> ( 8 ) Poslodavac će radnike obavještavati o potrebi za popunom
#216720878,doc#305473,2013_01_7_124.html Sindikate . </p><p> Članak 12 . </p><p> Poslodavac će 2 ( dva ) puta godišnje pisano obavijestiti
#216721056,doc#305473,2013_01_7_124.html sigurnog rada radnika od temeljne važnosti i da će u provedbi tih mjera surađivati međusobno
#216721082,doc#305473,2013_01_7_124.html Članak 17 . </p><p> Poslodavac se obvezuje da će svakom radniku o svom trošku osigurati
#216721526,doc#305473,2013_01_7_124.html za rad na siguran način na poslovima koje će obavljati . </p><p> Članak 21 . </p><p> ( 1
#216721860,doc#305473,2013_01_7_124.html mjesta . </p><p> Članak 26 . </p><p> Poslodavac će voditi evidenciju o profesionalnim oboljenjima
#216721870,doc#305473,2013_01_7_124.html profesionalnim oboljenjima radnika , o čemu će jedan puta godišnje izvješćivati Sindikate
#216721963,doc#305473,2013_01_7_124.html </p><p> ( 1 ) Povjereniku zaštite na radu će Poslodavac o svom trošku osigurati : </p>
#216722243,doc#305473,2013_01_7_124.html pravilnikom Poslodavca . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će posebnom odlukom imenovati osobe koje su
#216722416,doc#305473,2013_01_7_124.html okolnosti zbog kojih nije opravdano očekivati da će Poslodavac zaštititi dostojanstvo radnika
#216722675,doc#305473,2013_01_7_124.html ponedjeljak – petak ) . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će pisanom odlukom utvrditi početak i završetak
#216723083,doc#305473,2013_01_7_124.html prava i obveze Poslodavca i radnika utvrdit će se ugovorom o radu , s tim da se radniku
#216723245,doc#305473,2013_01_7_124.html prekovremeni rad . </p><p> ( 4 ) Poslodavac će radi izbjegavanja prekovremenog rada provoditi
#216723276,doc#305473,2013_01_7_124.html sukladno Zakonu . </p><p> ( 5 ) Poslodavac će radniku unaprijed izdati pisani nalog za
#216723299,doc#305473,2013_01_7_124.html obavljenom prekovremenom radu Poslodavac će izdati radniku u roku od 7 dana od dana
#216723405,doc#305473,2013_01_7_124.html sat proveden u prekovremenom radu računat će se kao 1 sat i 30 minuta slobodnih sati
#216723768,doc#305473,2013_01_7_124.html vremena koje obuhvaća razdoblje u kojemu će radnik raditi duže od redovnog radnog vremena
#216723780,doc#305473,2013_01_7_124.html redovnog radnog vremena i razdoblje u kojemu će raditi kraće , odnosno razdoblje u kojemu
#216723788,doc#305473,2013_01_7_124.html raditi kraće , odnosno razdoblje u kojemu će se radno vrijeme radnika svesti na redovno
#216723805,doc#305473,2013_01_7_124.html nepuno radno vrijeme ; </p><p> – poslovi koje će se obavljati u preraspodjeli radnog vremena
#216723817,doc#305473,2013_01_7_124.html radnog vremena i </p><p> – broj radnika koji će raditi u preraspoređenom radnom vremenu
#216723829,doc#305473,2013_01_7_124.html radnom vremenu . </p><p> ( 10 ) Radnici koji će raditi u preraspoređenom radnom vremenu
#216723876,doc#305473,2013_01_7_124.html , neiskorišteni sati preraspodijele bit će isplaćeni kao prekovremeni sati i obračunati
#216724423,doc#305473,2013_01_7_124.html ili neodgodive zamjene radnika , radniku će tako ostvareni sati biti plaćeni kao prekovremeni
#216725373,doc#305473,2013_01_7_124.html profesionalne nesposobnosti za rad , poslodavac će na zahtjev radnika odobriti mu korištenje
#216725917,doc#305473,2013_01_7_124.html radu . Broj dana godišnjeg odmora iznimno će se utvrditi prema mjerilima iz stavka 1
#216725985,doc#305473,2013_01_7_124.html godišnji odmor u dijelovima , poslodavac će radniku omogućiti prvi dio korištenja u
#216726189,doc#305473,2013_01_7_124.html , neiskorišteni godišnji odmor koristit će odmah po prestanku korištenja rodiljnog
#216726399,doc#305473,2013_01_7_124.html kalendarske godine donijeti odluku kojom će radi smanjenja troškova poslovanja utvrditi
#216726406,doc#305473,2013_01_7_124.html smanjenja troškova poslovanja utvrditi da će radnici u dane utvrđene odlukom koristiti
#216726761,doc#305473,2013_01_7_124.html ili vježbe . </p><p> ( 5 ) Iznimno , radnik će u ponovljenim slučajevima iz stavka 1 .
#216726850,doc#305473,2013_01_7_124.html osposobljavanja ili usavršavanja , radniku će se odobriti godišnje do 10 ( deset ) radnih
#216727036,doc#305473,2013_01_7_124.html rada , a za navedeno razdoblje Poslodavac će platiti doprinose za mirovinsko i zdravstveno
#216727535,doc#305473,2013_01_7_124.html </p><p> ( 5 ) Korekcija osnovice provodit će se sukladno povećanju potrošačkih cijena
#216727628,doc#305473,2013_01_7_124.html studenoga 2009 . do 31 . prosinca 2010 . izvršit će se i primjenjivati od dana stupanja na
#216728536,doc#305473,2013_01_7_124.html koeficijentima , Poslodavac i Sindikati suglasno će u tom dijelu ugovoriti aneks Kolektivnom
#216728805,doc#305473,2013_01_7_124.html navodi se organizacijska jedinica u kojoj će pripravnik provesti pripravnički staž ,
#216729190,doc#305473,2013_01_7_124.html efektivnih sati provedenih u dežurstvu uvećat će se broj sati za taj mjesec za 1 sat radnog
#216729432,doc#305473,2013_01_7_124.html otežanim uvjetima rada ugovorne stranke utvrdit će poslove s otežanim uvjetima rada i postotke
#216729770,doc#305473,2013_01_7_124.html Upravi Poslodavca . </p><p> ( 5 ) Poslodavac će popis radnika s iznosom pozitivne stimulacije
#216729828,doc#305473,2013_01_7_124.html prigovor Poslodavcu . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će bez odgađanja prigovor radnika zajedno
#216730058,doc#305473,2013_01_7_124.html 1 . alineja 2 . ovog članka primjenjivat će se do trenutka dobivanja mišljenja Odbora
#216730073,doc#305473,2013_01_7_124.html zakonodavstvo Hrvatskog sabora , a nakon toga će se uskladiti s dobivenim mišljenjem . </p>
#216730240,doc#305473,2013_01_7_124.html . dodatku Kolektivnog ugovora , isplatit će se radnicima koji su ostvarili pravo na
#216730316,doc#305473,2013_01_7_124.html godinama 2011 . , 2012 . i 2013 . Poslodavac će svakom radniku uplatiti u III . Mirovinski
#216730358,doc#305473,2013_01_7_124.html Mirovinski stup . Krajem svake godine Poslodavac će s predstavnicima Sindikata razmotriti mogućnost
#216730396,doc#305473,2013_01_7_124.html vrijeme trajanja ovog Ugovora , isplatit će se u neoporezivom iznosu od 1.000,00 kuna
#216730515,doc#305473,2013_01_7_124.html se regres isplaćuje . </p><p> ( 5 ) Radniku će se isplatiti jednokratni dodatak na plaću
#216730574,doc#305473,2013_01_7_124.html najmanje 6 mjeseci . </p><p> ( 7 ) Radniku će se isplatiti jednokratni dodatak na plaću
#216730629,doc#305473,2013_01_7_124.html najmanje 6 mjeseci . </p><p> ( 9 ) Radniku će se za blagdan Svetog Nikole isplatiti dar
#216730891,doc#305473,2013_01_7_124.html prethodnog stavka ovoga članka , Poslodavac će radniku isplatiti i otpremninu iz članka
#216730973,doc#305473,2013_01_7_124.html otpremnine iz članka 77 . ovog Ugovora , isplatit će se otpremnina u iznosu koji predstavlja
#216731068,doc#305473,2013_01_7_124.html 200.000,00 kuna neto . </p><p> ( 4 ) Otpremnina će se radnicima isplatiti najkasnije u roku
#216731198,doc#305473,2013_01_7_124.html osobito utvrđuje : </p><p> – razdoblje u kojemu će se Program provoditi , </p><p> – kategorije
#216731281,doc#305473,2013_01_7_124.html </p><p> Članak 82 . </p><p> ( 1 ) Poslodavac će radniku isplatiti potporu u iznosu od najmanje
#216731410,doc#305473,2013_01_7_124.html smrti radnika , obitelji radnika Poslodavac će isplatiti potporu u iznosu od najmanje
#216731876,doc#305473,2013_01_7_124.html </p><p> ( 4 ) Za rad na terenu Poslodavac će radniku osigurati smještaj . </p><p> ( 5
#216732077,doc#305473,2013_01_7_124.html odnosno izvan mjesta rada radnika , isplatit će mu naknadu za odvojeni život od obitelji
#216732160,doc#305473,2013_01_7_124.html ( 3 ) Naknada za odvojeni život isplatit će se radniku u iznosu od najmanje u visini
#216732263,doc#305473,2013_01_7_124.html obavijestiti poslodavca bez odgađanja , poslodavac će ukinuti svoju odluku o takvoj isplati .
#216732803,doc#305473,2013_01_7_124.html po kilometru za narednu godinu utvrđivat će se prema prosječnoj cijeni eurosupera 95
#216732839,doc#305473,2013_01_7_124.html godine . Cijena naknade prijevoza korigirat će se kvartalno prema cijeni eurosupera 95
#216732937,doc#305473,2013_01_7_124.html ukupnih troškova za prijevoz radnika , koju će Poslodavac napraviti nakon 3 mjeseca primjene
#216733066,doc#305473,2013_01_7_124.html automobila za potrebe Poslodavca , Poslodavac će radniku isplatiti naknadu u visini maksimalno
#216733101,doc#305473,2013_01_7_124.html 2,00 kn/km . </p><p> ( 3 ) Visina naknade će se mijenjati sukladno relevantnim pozitivnim
#216733119,doc#305473,2013_01_7_124.html nagrada </p><p> Članak 88 . </p><p> ( 1 ) Radniku će se isplatiti jubilarna nagrada za ukupni
#216733230,doc#305473,2013_01_7_124.html </table><p> ( 2 ) Jubilarna nagrada isplatit će se sljedeći mjesec nakon mjeseca u kojem
#216733277,doc#305473,2013_01_7_124.html praksu temeljem propisa o školovanju isplatit će se naknada za izvršeni rad . Iznos nagrade
#216733417,doc#305473,2013_01_7_124.html </p><p> Članak 92 . </p><p> ( 1 ) Poslodavac će s osiguravajućim društvom sklopiti ugovor
#216733459,doc#305473,2013_01_7_124.html tijekom 24 sata . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će o sklopljenom ugovoru o osiguranju izvijestiti
#216733473,doc#305473,2013_01_7_124.html vijeće . </p><p> Članak 93 . </p><p> Poslodavac će snositi trošak osnovne police dopunskog
#216733659,doc#305473,2013_01_7_124.html Poslodavac i radnik mogu se obvezati da će u izvršavanju svojih materijalnih obveza
#216734853,doc#305473,2013_01_7_124.html utvrđenog tehnološkog viška radnika , Poslodavac će se savjetovati sa Radničkim vijećem . </p>
#216734868,doc#305473,2013_01_7_124.html Kod poslovno uvjetovanih otkaza Poslodavac će , uz iste ostale uvjete , prije otkazati
#216734898,doc#305473,2013_01_7_124.html Redoslijed otkazivanja ugovora o radu Poslodavac će dostaviti Radničkom vijeću . </p><p> Članak
#216735416,doc#305473,2013_01_7_124.html osnovi dio poslova radnog mjesta , Poslodavac će radniku za vrijeme privremene nesposobnosti
#216735486,doc#305473,2013_01_7_124.html prethodnog stavka radnik i Poslodavac sklopit će Dodatak Ugovora o radu kojim će se utvrditi
#216735492,doc#305473,2013_01_7_124.html sklopit će Dodatak Ugovora o radu kojim će se utvrditi međusobna prava i obaveze ,
#216735506,doc#305473,2013_01_7_124.html obaveze , a koji Dodatak ugovora o radu će se primjenjivati samo za vrijeme dok kod
#216735550,doc#305473,2013_01_7_124.html sklopljenog Ugovora o radu , a Poslodavac će za vrijeme trajanja privremene nesposobnosti
#216735648,doc#305473,2013_01_7_124.html rada na poslovima koje obavlja , Poslodavac će radniku ponuditi obavljanje poslova nižeg
#216736722,doc#305473,2013_01_7_124.html članom sindikata . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će se suzdržati od svakog činjenja ili propuštanja
#216736876,doc#305473,2013_01_7_124.html Poslodavca . </p><p> ( 6 ) Sindikati se obvezuju da će svoje aktivnosti provoditi sukladno Zakonu
#216736920,doc#305473,2013_01_7_124.html . </p><p> ( 2 ) Poslodavac se obvezuje da će o svom trošku Sindikatu odnosno njegovoj
#216737148,doc#305473,2013_01_7_124.html povjerenike . </p><p> ( 2 ) Sindikati se obvezuju da će pisano izvijestiti Poslodavca o imenovanju
#216737620,doc#305473,2013_01_7_124.html kod Poslodavca . </p><p> ( 2 ) Poslodavac će na zahtjev Sindikata , radniku koji je
#216737676,doc#305473,2013_01_7_124.html riješiti međusobnim pregovaranjem , provest će se postupak mirenja sukladno Zakonu . </p>
#216737818,doc#305473,2013_01_7_124.html ugovorenih stranka , a po potrebi prikupit će se i potrebne obavijesti i saslušati stranke
#216737898,doc#305473,2013_01_7_124.html arbitraži . </p><p> Članak 132 . </p><p> Poslodavac će osigurati prostor i tehničko-administrativna
#216738175,doc#305473,2013_01_7_124.html iz prethodnog stavka ovog članka smatrat će se učinjena ako je istaknuta na internetskim
#216738456,doc#305473,2013_01_7_124.html štrajka ne postigne suglasnost , pravila će utvrditi arbitraža , sastav se utvrđuje
#216738875,doc#305473,2013_01_7_124.html trajanja ovog Ugovora stranke utvrđuju da će poštovati načela socijalnog mira i da neće
#216739006,doc#305473,2013_01_7_124.html pridržavati danog tumačenja . </p><p> ( 6 ) Komisija će se sastati prema potrebi , odnosno na pisani
#216739213,doc#305473,2013_01_7_124.html odredbama stavka 3 . ovog članka , smatrat će se da su ispunjeni uvjeti za promjenu odredaba
#216739315,doc#305473,2013_01_7_124.html stavka 1 . ovoga članka , ugovorne stranke će u roku od 2 mjeseca otkazati ovaj Ugovor
#216739360,doc#305473,2013_01_7_124.html prethodnog članka ovog Ugovora , ugovorne stranke će započeti najmanje 60 dana prije isteka
#216739429,doc#305473,2013_01_7_124.html Ugovora , odredbe ovog Ugovora primjenjivat će se do sklapanja novog Kolektivnog ugovora
#216739443,doc#305473,2013_01_7_124.html a produžena primjena ovog Ugovora trajat će najduže šest ( 6 ) mjeseci nakon isteka
#216739858,doc#305473,2013_01_7_124.html rada , neiskorišteni sati preraspodjele bit će isplaćeni kao prekovremeni sati i obračunati
#216739972,doc#305473,2013_01_7_124.html godišnji odmor u dijelovima , poslodavac će radniku , u godini za koju ostvaruje pravo
#216740095,doc#305473,2013_01_7_124.html radnik upućen od strane poslodavca , radniku će se odobriti do 10 ( deset ) radnih dana
#216740314,doc#305473,2013_01_7_124.html osiguranje ili drugog isplatitelja , Poslodavac će radniku isplaćivati naknadu na svoj teret
#216740329,doc#305473,2013_01_7_124.html rješenje . Iznos neto naknade Poslodavac će utvrditi u visini i pod uvjetima koji se
#216740361,doc#305473,2013_01_7_124.html osiguranje . Na isplaćenu naknadu Poslodavac će obračunati i platiti poreze , prireze i
#216740455,doc#305473,2013_01_7_124.html članka 76 . Kolektivnog ugovora , radnik će ostvariti temeljem članka 13 . ovog I .
#216740475,doc#305473,2013_01_7_124.html </p><p> Članak 13 . </p><p> ( 1 ) Poslodavac će svakom radniku od 1 . siječnja 2013 . godine
#216740504,doc#305473,2013_01_7_124.html 3.600,00 kuna godišnje . </p><p> ( 2 ) Radniku će se za uskrsne blagdane u 2013 . godini
#216740553,doc#305473,2013_01_7_124.html najmanje 6 mjeseci . </p><p> ( 4 ) Radniku će se za blagdan Svetog Nikole u 2012 . i
#216740627,doc#305473,2013_01_7_124.html autocesta d.o.o . , dar za dijete isplatit će se onom radniku kod kojeg je dijete upisano
#216740659,doc#305473,2013_01_7_124.html karticu oba radnika , dar za dijete isplatit će se onom radniku koji ostvaruje olakšicu
#216740682,doc#305473,2013_01_7_124.html kartici navedena u istom postotku , tada će se isplata izvršiti na temelju pisane izjave
#216740695,doc#305473,2013_01_7_124.html pisane izjave radnika o tome koji radnik će ostvariti pravo iz stavka 4 . ovog članka
#216741033,doc#305473,2013_01_7_124.html </p><p> Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se kod pregovora za novi Kolektivni ugovor
#216742000,doc#305477,2013_01_7_110.html posebne važnosti za Republiku Hrvatsku koja će zastupati predstavnici Republike Hrvatske
#216742757,doc#305478,2013_01_7_111.html </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade
#216742959,doc#305479,2013_01_7_112.html Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja
#216743126,doc#305480,2013_01_7_113.html </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade
#216743328,doc#305481,2013_01_7_114.html Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja
#216743499,doc#305482,2013_01_7_115.html </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade
#216743706,doc#305483,2013_01_7_116.html Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja
#216743975,doc#305484,2013_01_7_117.html službenika , šef DM/KU ovlašćuje službenika koji će obavljati poslove iz stavka 1 . ovoga članka
#216744539,doc#305484,2013_01_7_117.html počasni konzul Republike Hrvatske , prihvatit će se da podnositelj zahtjeva osobno pristupi
#216744791,doc#305484,2013_01_7_117.html odabiru vanjskog pružatelja usluga provjerit će se njegova solventnost i pouzdanost uključujući
#216746038,doc#305484,2013_01_7_117.html prijelazu sukladno članku 25 . Zakona , zatražit će se da preda izvornik jamstvenog pisma ,
#216746179,doc#305484,2013_01_7_117.html svrhu dolaska , </p><p> 3 . razdoblje u kojem će stranac boraviti u Republici Hrvatskoj
#216748370,doc#305484,2013_01_7_117.html valjanosti i/ili trajanje boravka odbit će se u skladu s člankom 31 . stavkom 1 .
#216751066,doc#305484,2013_01_7_117.html zatražiti i dodatnu dokumentaciju kojom će podnositelj zahtjeva obrazložiti zahtjev
#216753353,doc#305484,2013_01_7_117.html </p><p> Upisuje se broj putne isprave u koju će se unijeti viza . </p><p> U slučaju da je
#216755445,doc#305484,2013_01_7_117.html predstavnika komercijalnog posrednika koji će podnositi zahtjeve za izdavanje vize i
#216756137,doc#305484,2013_01_7_117.html suradnje s komercijalnim posrednikom , o tome će bez odgode obavijestiti ministarstvo nadležno
#216756173,doc#305484,2013_01_7_117.html DM/KU s komercijalnim posrednikom , naložit će DM/KU opoziv akreditacije . </p><p><div>
#216758672,doc#305489,2013_01_8_140.html vidno polje « je vidno polje ambalaže koje će potrošač najvjerojatnije vidjeti na prvi
#216761499,doc#305489,2013_01_8_140.html od 0,9 mm . </p><p> ( 4 ) Europska komisija će delegiranim aktima u skladu s člankom 44
#216762086,doc#305489,2013_01_8_140.html prosinca 2014 . godine Europska komisija će izraditi izvješće o primjeni članka 18
#216762155,doc#305489,2013_01_8_140.html Unije . U tom kontekstu Europska komisija će razmotriti potrebu za predlaganjem definicije
#216762168,doc#305489,2013_01_8_140.html </p><p> Prema potrebi , Europska komisija će tom izvješću priložiti zakonodavni prijedlog
#216762597,doc#305489,2013_01_8_140.html Pravilnika . </p><p> ( 5 ) Europska komisija će delegiranim aktima u skladu s člankom 44
#216763752,doc#305489,2013_01_8_140.html brzo kvarljiva , i stoga je vjerojatno da će nakon kraćeg razdoblja predstavljati izravnu
#216764128,doc#305489,2013_01_8_140.html prosinca 2014 . godine Europska komisija će Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti
#216764225,doc#305489,2013_01_8_140.html Do 13 . prosinca 2013 . Europska komisija će Europskom parlamentu i Vijeću podnijeti
#216764321,doc#305489,2013_01_8_140.html nakon procjene utjecaja , Europska komisija će donijeti provedbene akte za primjenu stavka
#216765067,doc#305489,2013_01_8_140.html iskustvo država članica , Europska komisija će do 13 . prosinca 2014 . godine izraditi
#216765146,doc#305489,2013_01_8_140.html ograničenjima njihove uporabe . Europska komisija će , prema potrebi , tome izvješću priložiti
#216765903,doc#305489,2013_01_8_140.html preporuke u vezi s prehranom , Europska komisija će provedbenim aktima donijeti pravila o navođenju
#216766582,doc#305489,2013_01_8_140.html prezentiranja . </p><p> ( 4 ) Europska komisija će olakšati i organizirati razmjenu informacija
#216766620,doc#305489,2013_01_8_140.html temelju stečenog iskustva , Europska komisija će do 13 . prosinca 2017 . godine Europskom
#216766663,doc#305489,2013_01_8_140.html prezentiranja . U tu svrhu države članice će Europskoj komisiji dostaviti odgovarajuće
#216767868,doc#305489,2013_01_8_140.html prosinca 2011 godine . Europska komisija će izraditi izvješće vezano za delegirane
#216779499,doc#305497,2013_01_8_147.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216779530,doc#305497,2013_01_8_147.html njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216779970,doc#305497,2013_01_8_147.html daljnje provođenje dokaza neće vršiti te da će se odluka donijeti pismenim putem na temelju
#216780057,doc#305497,2013_01_8_147.html rasprava preotvorena te je zaključeno da će se od nadležnog tijela pribaviti dokaz
#216782442,doc#305500,2013_01_8_131.html koja je predmet ove Odluke raspodjeljivat će međuresorno Povjerenstvo za raspodjelu
#216782500,doc#305500,2013_01_8_131.html provedbu ove Odluke putem javnog natječaja koji će biti objavljen u » Narodnim novinama« .
#216782533,doc#305500,2013_01_8_131.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216782833,doc#305501,2013_01_8_132.html Projekta . </p><p> 5 . Ovaj Zaključak objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216805915,doc#305507,2013_01_9_149.html potporama . </p><p> II . Ovo rješenje bit će objavljeno u » Narodnim novinama« . </p>
#216806827,doc#305507,2013_01_9_149.html tečaju HNB-a 1 euro=7,515656 kune ) koristit će se isključivo sukladno ugovornoj namjeni
#216806873,doc#305507,2013_01_9_149.html društva . Kreditnim sredstvima otplatit će se obveza plaćanja glavnice i kamate po
#216808482,doc#305507,2013_01_9_149.html , u iznosu od 130 milijuna eura , platit će se dio obaveza za građevinske radove ,
#216808738,doc#305507,2013_01_9_149.html navedenih u tablici , sredstvima kredita platit će se pripadajuće obaveze na ime poreza na
#216808769,doc#305507,2013_01_9_149.html u iznosu od 130.000.000 eura , koristit će se isključivo sukladno ugovornoj namjeni
#216809009,doc#305507,2013_01_9_149.html davanju državnog jamstva propisano je da će , u svrhu osiguranja povrata kredita ,
#216809178,doc#305507,2013_01_9_149.html državno jamstvo Republike Hrvatske , kojim će biti pokriven kredit namijenjen za financiranje
#216809510,doc#305507,2013_01_9_149.html odnosno iz dijela novog kredita podmirit će se i dospjele obveze iz ranijih ugovora
#216809651,doc#305507,2013_01_9_149.html kredita , ne može se isključiti činjenica , da će u određenim okolnostima kreditni vjerovnik
#216810128,doc#305508,2013_01_9_150.html naplate prireza porezu na dohodak koristit će se za izgradnju općinsko-školsko sportske
#216810433,doc#305509,2013_01_9_151.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216810464,doc#305509,2013_01_9_151.html njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216811217,doc#305509,2013_01_9_151.html 63 . </p> <big> </big> <p> ( 1 ) Ustavni sud će pokrenuti postupak po ustavnoj tužbi i
#216811281,doc#305509,2013_01_9_151.html iz stavka 1 . ovoga članka , Ustavni sud će nadležnom sudu odrediti rok za donošenje
#216811290,doc#305509,2013_01_9_151.html sudu odrediti rok za donošenje akta kojim će taj sud meritorno odlučiti o pravima i
#216811342,doc#305509,2013_01_9_151.html odluci iz stavka 2 . ovoga članka Ustavni sud će odrediti primjerenu naknadu koja pripada
hide detail