Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#215978042,doc#305199,2013_02_16_265.html ulagateljima na zahtjev . </p><p> ( 2 ) Agencija će pravilnikom propisati strukturu i sadržaj
#215978063,doc#305199,2013_02_16_265.html objavljivanja istih . </p><p> ( 3 ) Agencija će pravilnikom propisati strukturu , sadržaj
#215978616,doc#305199,2013_02_16_265.html nadležnih tijela države sjedišta UAIF-a , UAIF će i tim tijelima dostaviti dokumentaciju
#215980229,doc#305199,2013_02_16_265.html izdati suglasnost . </p><p> ( 2 ) Agencija će pravilnikom propisati postupak , uvjete
#215980877,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> ( 1 ) Na zahtjev Agencije , depozitar će Agenciji dostaviti obavijesti i informacije
#215980953,doc#305199,2013_02_16_265.html je primjenjivo prospekta AIF-a , na iste će bez odgode pisanim putem upozoriti UAIF
#215980989,doc#305199,2013_02_16_265.html nastavi s kršenjem svojih obveza , depozitar će o tome bez odgode obavijestiti Agenciju
#215981035,doc#305199,2013_02_16_265.html 232 . </p><p> ( 1 ) Imovina AIF-a povjerit će se na pohranu depozitaru na sljedeći način
#215981055,doc#305199,2013_02_16_265.html pohranjeni na skrbništvo : </p><p> a ) depozitar će pohraniti na skrbništvo sve financijske
#215981093,doc#305199,2013_02_16_265.html financijski instrumenti predani depozitaru bit će ubilježeni na drugim odgovarajućim računima
#215981106,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> 2 . neplasirana novčana sredstva držat će se na transakcijskim računima za poslovne
#215981141,doc#305199,2013_02_16_265.html </p><p> a ) ostalu imovinu AIF-a , depozitar će provjeriti i potvrditi da je ona vlasništvo
#215981151,doc#305199,2013_02_16_265.html potvrditi da je ona vlasništvo AIF-a te će voditi evidencije takve imovine , </p><p>
#215981204,doc#305199,2013_02_16_265.html </p><p> ( 2 ) U svrhu pohrane , depozitar će osigurati da se svi financijski instrumenti
#215981628,doc#305199,2013_02_16_265.html obavljanju poslova depozitara , depozitar će postupati pažnjom dobrog stručnjaka , u
#215981669,doc#305199,2013_02_16_265.html poslove depozitara . </p><p> ( 2 ) Depozitar će izvršavati naloge i upute UAIF-a isključivo
#215982291,doc#305199,2013_02_16_265.html obveza depozitara jednom godišnje revidirat će revizor . </p><p> ( 2 ) Revizor iz stavka
#215982835,doc#305199,2013_02_16_265.html </p><p> Članak 240 . </p><p> ( 1 ) Depozitar će , s računa AIF-a , isplatiti UAIF-u samo
#215982984,doc#305199,2013_02_16_265.html osoba izabrana primjenom dužne pažnje i da će depozitar u svako doba dužnom pažnjom i
#215983009,doc#305199,2013_02_16_265.html mora dokazati da treća osoba ispunjava i da će za trajanja ugovora o delegiranju kontinuirano
#215983550,doc#305199,2013_02_16_265.html 232 . ovoga Zakona na treće osobe Agenciji će bez odgađanja dostaviti : </p><p> a ) sve
#215984295,doc#305199,2013_02_16_265.html </p><p> Članak 250 . </p><p> ( 1 ) Agencija će oduzeti izdanu suglasnost na izbor depozitara
#215984689,doc#305199,2013_02_16_265.html 62 . ovoga Zakona . </p><p> ( 3 ) Agencija će pravilnikom pobliže odrediti obvezni sadržaj
#215984726,doc#305199,2013_02_16_265.html prilažu uz zahtjev . </p><p> ( 4 ) Agencija će o zahtjevu odlučiti u roku od 2 mjeseca
#215984742,doc#305199,2013_02_16_265.html dana primitka urednog zahtjeva . Smatrat će se da je zahtjev uredan ako , u skladu
#215984807,doc#305199,2013_02_16_265.html zaprimljenom obavijesti Agencije , smatrat će se da je odustao od zahtjeva . </p><p> (
#215984838,doc#305199,2013_02_16_265.html članice ili UAIF iz treće države , Agencija će , za potrebe provjere usklađenosti poslovanja
#215984937,doc#305199,2013_02_16_265.html odobrenje Agencije . </p><p> ( 2 ) Agencija će u svakom pojedinom slučaju utvrditi da
#215984994,doc#305199,2013_02_16_265.html članka i potrebnu dokumentaciju Agencija će propisati pravilnikom . </p><p> Odbijanje
#215985015,doc#305199,2013_02_16_265.html </p><p> Članak 253 . </p><p> ( 1 ) Agencija će UAIF-u odbiti zahtjev za osnivanje te izdavanje
#215985164,doc#305199,2013_02_16_265.html UAIF nije poštovao . </p><p> ( 3 ) Agencija će se prije odbijanja zahtjeva za osnivanje
#215986365,doc#305199,2013_02_16_265.html suglasnost ulagatelja na postupanje koje će predložiti , vodeći računa o najboljem
#215986643,doc#305199,2013_02_16_265.html propisano drukčije . </p><p> ( 6 ) Agencija će pravilnikom pobliže propisati statusne
#215986704,doc#305199,2013_02_16_265.html u napajajući AIF . </p><p> ( 3 ) Agencija će pravilnikom propisati uvjete , postupak
#215987625,doc#305199,2013_02_16_265.html otvoreni AIF osnovan na određeno vrijeme , UAIF će dan prije prestanka postojanja AIF-a izračunati
#215987659,doc#305199,2013_02_16_265.html Isplata sredstava na račune ulagatelja provest će se najkasnije u roku od 7 dana nakon prestanka
#215987866,doc#305199,2013_02_16_265.html kada je to primjenjivo . </p><p> ( 2 ) O toj će odluci UAIF bez odgode obavijestiti Agenciju
#215988163,doc#305199,2013_02_16_265.html u svom poslovanju . </p><p> ( 2 ) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti
#215988203,doc#305199,2013_02_16_265.html subjekta nadzora . </p><p> ( 3 ) Agencija će na temelju nadzora , provjera i procjena
#215988644,doc#305199,2013_02_16_265.html plaćaju Agenciji naknadu za nadzor , čiju će visinu , način izračuna i način plaćanja
#215989143,doc#305199,2013_02_16_265.html nadzor , </p><p> 3 . naznaku lokacije na kojoj će se nadzor obavljati , </p><p> 4 . datum početka
#215990242,doc#305199,2013_02_16_265.html u svom poslovanju . </p><p> ( 2 ) Agencija će pri provjeri i procjeni financijske stabilnosti
#215990804,doc#305199,2013_02_16_265.html nadležno drugo nadzorno tijelo , Agencija će u suradnji s tim tijelom obaviti kontrolu
#215991010,doc#305199,2013_02_16_265.html poslovanju AIF-a kojim upravlja , Agencija će izreći preporuke upravi UAIF-a . </p><p>
#215991263,doc#305199,2013_02_16_265.html Agencije iz stavka 2 . ovoga članka , Agencija će izdati rješenje za otklanjanje utvrđenih
#215991369,doc#305199,2013_02_16_265.html nadzora i propisa na temelju istih , rješenjem će UAIF-u naložiti mjere za otklanjanje utvrđenih
#215991413,doc#305199,2013_02_16_265.html na temelju istih . </p><p> ( 2 ) Agencija će u rješenju iz stavka 1 . ovoga članka navesti
#215991629,doc#305199,2013_02_16_265.html da su nezakonitosti otklonjene , Agencija će naložiti nadopunu izvještaja i rok u kojemu
#215991674,doc#305199,2013_02_16_265.html izvještaja iz stavka 1 . ovoga članka , smatrat će se da su nezakonitosti i nepravilnosti
#215991721,doc#305199,2013_02_16_265.html nezakonitosti i nepravilnosti otklonjene , donijet će rješenje kojim se utvrđuje da su nezakonitosti
#215991795,doc#305199,2013_02_16_265.html Agencija dovrši postupak nadzora , Agencija će donijeti rješenje iz stavka 1 . ovoga članka
#215992427,doc#305199,2013_02_16_265.html na temelju istih . </p><p> ( 3 ) Agencija će rješenjem iz stavka 2 . ovoga članka odrediti
#215992923,doc#305199,2013_02_16_265.html ) O oduzimanju odobrenja za rad Agencija će odmah obavijestiti depozitara . </p><p> (
#215992949,doc#305199,2013_02_16_265.html ovoga članka nadležni upravni sud odlučit će hitno , a najkasnije u roku od 6 mjeseci
#215993157,doc#305199,2013_02_16_265.html krši propise te države članice , Agencija će naložiti nadzorne mjere u skladu s odredbama
#215994290,doc#305199,2013_02_16_265.html je nadzor Agencija nadležna , rješenjem će naložiti prestanak postupanja koje predstavlja
#215994301,doc#305199,2013_02_16_265.html predstavlja povredu odredbi ovoga Zakona te će o istome bez odgode obavijestiti nadležno
#215994365,doc#305199,2013_02_16_265.html rješenjem iz stavka 2 . ovoga članka , Agencija će o istome obavijestiti nadležno tijelo matične
#215994385,doc#305199,2013_02_16_265.html Nadležno tijelo matične države članice UAIF-a će po zaprimanju obavijesti iz stavka 3 .
#215994461,doc#305199,2013_02_16_265.html Nadležno tijelo matične države članice UAIF-a će obavijestiti Agenciju o mjerama iz stavka
#215994565,doc#305199,2013_02_16_265.html nadzor Agencija nije nadležna , o istome će obavijestiti nadležno tijelo matične države
#215994574,doc#305199,2013_02_16_265.html tijelo matične države članice UAIF-a koje će poduzeti odgovarajuće mjere te ako je potrebno
#215994679,doc#305199,2013_02_16_265.html okviru svojih ovlasti . </p><p> ( 9 ) Agencija će postupiti u skladu s odredbama stavaka
#215994799,doc#305199,2013_02_16_265.html sjedištem u drugoj državi članici , Agencija će nadležnom tijelu države članice dostaviti
#215995447,doc#305199,2013_02_16_265.html od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj UAIF ako : </p><p> 1 . u pogledu
#215997645,doc#305199,2013_02_16_265.html iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka
#215997679,doc#305199,2013_02_16_265.html iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj UAIF ako : </p><p> 1 . u roku
#215998713,doc#305199,2013_02_16_265.html iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka
#215998750,doc#305199,2013_02_16_265.html iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj : </p><p> 1 . član uprave
#215999118,doc#305199,2013_02_16_265.html iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj likvidator AIF-a kao pravna
#215999226,doc#305199,2013_02_16_265.html iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka
#215999257,doc#305199,2013_02_16_265.html iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka
#215999293,doc#305199,2013_02_16_265.html iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj revizorsko društvo : </p>
#215999406,doc#305199,2013_02_16_265.html iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka
#215999446,doc#305199,2013_02_16_265.html iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka
#215999478,doc#305199,2013_02_16_265.html iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba : </p><p> 1 .
#216000008,doc#305199,2013_02_16_265.html iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka
#216000046,doc#305199,2013_02_16_265.html iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba : </p><p> 1
#216000223,doc#305199,2013_02_16_265.html od 200.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj depozitar ako : </p><p> 1
#216000623,doc#305199,2013_02_16_265.html iznosu od 20.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka
#216000657,doc#305199,2013_02_16_265.html iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj depozitar ako : </p><p> 1
#216000814,doc#305199,2013_02_16_265.html iznosu od 10.000,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka
#216001127,doc#305199,2013_02_16_265.html odredbama ovoga Zakona . </p><p> ( 2 ) Agencija će o zahtjevima iz stavka 1 . ovoga članka
#216001166,doc#305199,2013_02_16_265.html odredbom stavka 1 . ovoga članka , Agencija će UAIF-u i AIF-ovima kojima isti uprava oduzeti
#216001495,doc#305199,2013_02_16_265.html </p><p> Članak 326 . </p><p> ( 1 ) Agencija će u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na
#216001556,doc#305199,2013_02_16_265.html stupanja na snagu ovoga Zakona , dovršit će se primjenom odredaba Zakona o investicijskim
#216001625,doc#305199,2013_02_16_265.html <p> Članak 329 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216001853,doc#305200,2013_02_16_266.html Članak 2 . </p><p> Ravnatelj Ureda uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda s odredbama
#216002492,doc#305202,2013_02_16_268.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216002615,doc#305203,2013_02_16_269.html mijenja se i glasi : </p><p> » Ulagatelji će odluku o odabiru drugog društva za upravljanje
#216002666,doc#305203,2013_02_16_269.html ulagatelji ( izuzevši Republiku Hrvatsku ) će u roku 6 mjeseci od donošenja Odluke o
#216002703,doc#305203,2013_02_16_269.html predsjednik Povjereničkog odbora sazvat će sjednicu Povjereničkog odbora radi donošenja
#216002803,doc#305203,2013_02_16_269.html upravljanje duže od 60 dana , u kojim slučajevima će Povjerenički odbor donijeti odluku o likvidaciji
#216003395,doc#305207,2013_02_17_291.html i srednje škole u Republici Hrvatskoj te će se sustavno pratiti i vrednovati njegova
#216003417,doc#305207,2013_02_17_291.html sastavni je dio ove odluke , a provodit će se kroz sadržaje integrirane u nastavne
#216003455,doc#305207,2013_02_17_291.html sadržaje i teme zdravstvenoga odgoja provodit će Agencija za odgoj i obrazovanje . </p><p>
#216003477,doc#305207,2013_02_17_291.html i ishode učenja i poučavanja , sustavno će pratiti i vrednovati same škole ( samovrednovanjem
#216003541,doc#305207,2013_02_17_291.html ) . </p><p> VI . </p><p> Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216003793,doc#305207,2013_02_17_291.html zaokupljaju . </p><p> Modul Živjeti zdravo u kojem će djeca učiti o pravilnoj prehrani , osobnoj
#216004302,doc#305207,2013_02_17_291.html godišnje . Dio predviđenih tema ostvarit će razrednici , a u njihovoj pripremi pomoći
#216004310,doc#305207,2013_02_17_291.html razrednici , a u njihovoj pripremi pomoći će im stručni suradnici , pedagozi , psiholozi
#216004337,doc#305207,2013_02_17_291.html nastavnih sati sata razrednika na kojima će se ostvarivati dodatne teme zdravstvenoga
#216004349,doc#305207,2013_02_17_291.html odgoja . Redoslijed provedbe sadržaja odredit će razrednik u dogovoru s ostalim odgojno-obrazovnim
#216004375,doc#305207,2013_02_17_291.html ishodi u okviru svakog modula , omogućit će procjenu kvalitete programa samovrednovanjem
#216004443,doc#305207,2013_02_17_291.html prehrane i zdravih stilova življenja nastavit će ih ostvarivati i unapređivati prema svojim
#216004472,doc#305207,2013_02_17_291.html kulture te drugih nastavnih predmeta i nadalje će ostvarivati ciljeve u funkciji zdravstvenog
#216004646,doc#305207,2013_02_17_291.html <p> Rezultati Zdravstvenog odgoja pokazat će se za nekoliko godina . Očekuje se da će
#216004655,doc#305207,2013_02_17_291.html će se za nekoliko godina . Očekuje se da će sustavna i dosljedna provedba programa
#216004715,doc#305207,2013_02_17_291.html različitih oblika i metoda rada i poučavanja koji će omogućiti učenicima aktivno sudjelovanje
#216004885,doc#305207,2013_02_17_291.html suradnji s kolegama plan aktivnosti koji će pratiti , podržati i pojačati sadržaje
#216004925,doc#305207,2013_02_17_291.html uključiti i učenike ; pripremite materijale koji će vam pomoći u kvalitetnoj primjeni programskih
#216004962,doc#305207,2013_02_17_291.html Agencija za odgoj i obrazovanje organizirat će stručna usavršavanja učitelja , nastavnika
#216004997,doc#305207,2013_02_17_291.html provedbu kurikuluma zdravstvenog odgoja , koji će se kontinuirano i sukcesivno objavljivati
#216005020,doc#305207,2013_02_17_291.html očekivanih ishoda dodatni sadržaji koji će se provoditi na satima razrednika označeni
#216005063,doc#305207,2013_02_17_291.html Sadržaje označene zvjezdicom ( * ) ostvarit će timovi školske medicine ( nadležni školski
#216019802,doc#305218,2013_02_18_302.html tumačenje zajedno s obrazloženjem objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216020582,doc#305222,2013_02_18_306.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216021109,doc#305226,2013_02_18_310.html prema odredbama ovoga Pravilnika izvršit će se 18 . veljače 2013 . godine . </p><p> Članak
#216021459,doc#305227,2013_02_18_311.html mijenja se i glasi : : </p><p> » Ulagatelji će odluku o odabiru drugog društva za upravljanje
#216021514,doc#305227,2013_02_18_311.html ulagatelji ( izuzevši Republiku Hrvatsku ) će u roku 6 mjeseci od donošenja Odluke o
#216021551,doc#305227,2013_02_18_311.html predsjednik Povjereničkog odbora sazvat će sjednicu Povjereničkog odbora radi donošenja
#216021748,doc#305227,2013_02_18_311.html upravljanje duže od 60 dana , u kojim slučajevima će Povjerenički odbor donijeti odluku o likvidaciji
#216022420,doc#305228,2013_02_18_293.html komisije te ostalih članova Državne utvrdit će Vlada Republike Hrvatske s time da utvrđeni
#216023480,doc#305228,2013_02_18_293.html odstupanje od ustaljene prakse , sazvat će sjednicu Državne komisije na kojoj će se
#216023486,doc#305228,2013_02_18_293.html sazvat će sjednicu Državne komisije na kojoj će se razmotriti sporna pitanja s ciljem ujednačavanja
#216023508,doc#305228,2013_02_18_293.html komisije uoči navedene okolnosti , o tome će obavijestiti predsjednika Državne komisije
#216024379,doc#305228,2013_02_18_293.html od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba i jedinice
#216024415,doc#305228,2013_02_18_293.html kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba , odgovorna osoba u pravnoj
#216024675,doc#305228,2013_02_18_293.html redu Državne komisije , zatečeni radnici će se rasporediti sukladno propisima o državnim
#216024693,doc#305228,2013_02_18_293.html ( 3 ) Vlada Republike Hrvatske predložit će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu
#216024726,doc#305228,2013_02_18_293.html <p> ( 4 ) Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbu iz članka 5 . stavka 2 . ovoga Zakona
#216024757,doc#305228,2013_02_18_293.html 5 ) Predsjednik Državne komisije donijet će Pravilnik o unutarnjem redu Državne komisije
#216026155,doc#305230,2013_02_18_313.html Gorjani za katastarsku općinu Gorjani provest će se katastarska izmjera . </p><p> 2 . Katastarsku
#216026165,doc#305230,2013_02_18_313.html . </p><p> 2 . Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava , a određene poslove
#216026362,doc#305230,2013_02_18_313.html Nositelje prava na zemljištu pismenim putem će se pozvati na obilježavanje granica zemljišta
#216026395,doc#305230,2013_02_18_313.html Geodetski zavod d.d . Osijek , Osijek , osigurat će stručnu pomoć u označavanju granica zemljišta
#216026425,doc#305230,2013_02_18_313.html nositelji prava na zemljištima obilježit će se na trošak nositelja tih prava . </p><p>
#216026443,doc#305230,2013_02_18_313.html neobilježavanja granica zemljišta ispravit će se na trošak nositelja prava na zemljištu
#216026458,doc#305230,2013_02_18_313.html . Rezultati katastarske izmjere izložit će se , po njenom dovršenju , na javni uvid
#216030469,doc#305232,2013_02_18_315.html općim aktom Upravnog vijeća Zavoda uredit će se način i djelokrug rada Vijeća za razvoj.
#216031019,doc#305232,2013_02_18_315.html odnosno područnih službi Zavoda obavljat će vršitelji dužnosti voditelja regionalnih
#216031043,doc#305232,2013_02_18_315.html voditelja regionalnih ureda Zavoda obavljat će poslove voditelja do izbora voditelja regionalnih
#216031094,doc#305232,2013_02_18_315.html Članak 41 . </p><p> Opći akti Zavoda uskladiti će se s odredbama ovih Izmjena i dopuna Statuta
#216031491,doc#305233,2013_02_18_316.html 119/11 ) . </p><p> III . Ovo rješenje bit će objavljeno u » Narodnim novinama« . </p>
#216032234,doc#305233,2013_02_18_316.html Hrvatske i država članica Europske unije jer će zahvaljujući dodijeljenoj državnoj potpori
#216032267,doc#305233,2013_02_18_316.html Prijedloga Operativnog programa </p><p> Budući da će se temeljem Operativnog programa dodjeljivati
#216033553,doc#305233,2013_02_18_316.html programa i izvori sredstava : </p><p> Program će se primjenjivati od dana donošenja rješenja
#216033812,doc#305233,2013_02_18_316.html programa navedeno je da se državne potpore koje će biti dodijeljene temeljem Prijedloga Operativnog
#216034206,doc#305233,2013_02_18_316.html ovog rješenja utvrđeno da subvencije koje će se dodjeljivati nakon usvajanja Prijedloga
#216034735,doc#305233,2013_02_18_316.html mogu biti korisnici državne potpore koje će Ministarstvo dodjeljivati temeljem predloženog
#216035246,doc#305234,2013_02_18_317.html izreci ove odluke . </p><p> Ova odluka bit će objavljena u » Narodnim novinama « sukladno
#216035858,doc#305235,2013_02_18_318.html izreci ove odluke . </p><p> Ova odluka bit će objavljena u » Narodnim novinama « sukladno
#216036102,doc#305236,2013_02_18_319.html postupak . </p><p> IV . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216038617,doc#305236,2013_02_18_319.html izjavljenu žalbu organ prvog stupnja odbacit će svojim rješenjem . </p><p> 3 ) Pravovremenost
#216038682,doc#305236,2013_02_18_319.html propustio da je zbog toga odbaci , odbacit će je organ koji je nadležan za rješavanje
#216040340,doc#305237,2013_02_18_320.html postupak . </p><p> IV . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216041327,doc#305237,2013_02_18_320.html promet nekretnina kad stječe objekte koji će postati vjerski objekti ili koji će imati
#216041333,doc#305237,2013_02_18_320.html koji će postati vjerski objekti ili koji će imati namjenu vjerskog objekta . </p><p>
#216041880,doc#305237,2013_02_18_320.html vjerskog obreda vjerska zajednica obavijestit će nadležnu policijsku upravu najkasnije 48
#216042014,doc#305237,2013_02_18_320.html . </p><p> ( 2 ) Vjerskoj zajednici odobrit će se sredstva iz državnog proračuna čija
#216042021,doc#305237,2013_02_18_320.html će se sredstva iz državnog proračuna čija će se godišnja visina određivati ovisno o
#216042896,doc#305237,2013_02_18_320.html kao vjerski objekt ili kao prostor koji će se koristiti za vjerske potrebe , od trenutka
#216042993,doc#305237,2013_02_18_320.html zakupodavca iz kojeg je ( toč . I . ) razvidno da će se u sklopu obiteljske kuće prodavateljice
#216043009,doc#305237,2013_02_18_320.html prodavateljice ( E . G . ) izgraditi prostorija koja će se nakon izdavanja potrebne dokumentacije
#216043022,doc#305237,2013_02_18_320.html preurediti za Kraljevsku dvoranu a koju će podnositelj za vrijeme trajanja zakupa
#216043048,doc#305237,2013_02_18_320.html navedenog ugovora razvidno je ( toč . V . ) da će se dovršena Kraljevska dvorana , na temelju
#216043359,doc#305237,2013_02_18_320.html promet nekretnina kada stječe objekte koji će postati vjerski objekti ili koji će imati
#216043365,doc#305237,2013_02_18_320.html koji će postati vjerski objekti ili koji će imati namjenu vjerskog objekta « ( podrobnije
#216043479,doc#305237,2013_02_18_320.html specifičnim okolnostima konkretnog slučaja . Koju će metodu interpretacije sud primijeniti ,
#216044443,doc#305238,2013_02_18_321.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216044474,doc#305238,2013_02_18_321.html njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216050193,doc#305239,2013_02_18_294.html Članak 27 . </p><p> ( 1 ) Sanitarni inspektor će donijeti usmeno rješenje na zapisnik u
#216050305,doc#305239,2013_02_18_294.html kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako : </p><p>
#216050725,doc#305239,2013_02_18_294.html prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi . </p>
#216050753,doc#305239,2013_02_18_294.html prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kaznit će se i fizička osoba . </p><p> ( 4 ) Za pokušaj
#216050772,doc#305239,2013_02_18_294.html prekršaja iz stavka 1 . ovoga članka počinitelj će se kazniti . </p><p> ( 5 ) Novčanom kaznom
#216050789,doc#305239,2013_02_18_294.html 1.000,00 kuna sanitarni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja
#216050848,doc#305239,2013_02_18_294.html ponovno počini istovjetni prekršaj , kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom
#216051206,doc#305239,2013_02_18_294.html opasnih kemikalija na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe međunarodnih ugovora
#216051382,doc#305239,2013_02_18_294.html sukladno s odredbama ovoga Zakona obavljat će HZTA . </p><p> Članak 37 . </p><p> Potvrde
#216051461,doc#305239,2013_02_18_294.html dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama Zakona o kemikalijama (
#216051530,doc#305239,2013_02_18_294.html </p><p> Članak 40 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216052074,doc#305240,2013_02_18_295.html </p><p> Članak 4 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « a stupa na snagu
#216053436,doc#305241,2013_02_18_296.html kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako : </p><p>
#216053889,doc#305241,2013_02_18_296.html prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi . </p>
#216053917,doc#305241,2013_02_18_296.html prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kaznit će se fizička osoba kao odgovorna osoba u
#216053962,doc#305241,2013_02_18_296.html prekršaja iz stavka 1 . ovoga članka počinitelj će se kazniti . </p><p> ( 5 ) Novčanom kaznom
#216053979,doc#305241,2013_02_18_296.html 1.000,00 kuna sanitarni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja
#216054052,doc#305241,2013_02_18_296.html ponovno počini istovjetni prekršaj , kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom
#216054072,doc#305241,2013_02_18_296.html </p><p> Članak 9 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216054855,doc#305242,2013_02_18_297.html predstavlja opasnost za zdravlje ljudi , ministar će rješenjem obustaviti ili ograničiti njezinu
#216055097,doc#305242,2013_02_18_297.html od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja
#216055281,doc#305242,2013_02_18_297.html prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi . </p>
#216055309,doc#305242,2013_02_18_297.html prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kaznit će se fizička osoba koja obavlja registriranu
#216055334,doc#305242,2013_02_18_297.html prekršaja iz stavka 1 . ovoga članka počinitelj će se kazniti . </p><p> ( 5 ) Novčanom kaznom
#216055351,doc#305242,2013_02_18_297.html 1.000,00 kuna sanitarni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja
#216055403,doc#305242,2013_02_18_297.html ponovno počini istovjetni prekršaj , kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom
#216055476,doc#305242,2013_02_18_297.html </p><p> Članak 12 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216056526,doc#305243,2013_02_18_298.html kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja
#216057110,doc#305243,2013_02_18_298.html prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi . </p>
#216057130,doc#305243,2013_02_18_298.html kaznom od 10.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka
#216057188,doc#305243,2013_02_18_298.html točaka 1 . i 5 . ovoga članka počinitelj će se kazniti . </p><p> ( 5 ) Novčanom kaznom
#216057205,doc#305243,2013_02_18_298.html 1.000,00 kuna sanitarni inspektor kaznit će za prekršaj na mjestu počinjenja prekršaja
#216057270,doc#305243,2013_02_18_298.html ponovno počini istovjetni prekršaj , kaznit će se na mjestu počinjenja prekršaja novčanom
#216057366,doc#305243,2013_02_18_298.html </p><p> Članak 9 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216057737,doc#305244,2013_02_18_299.html </p><p> Članak 2 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216059446,doc#305246,2013_02_18_301.html nerazvrstanom cestom . </p><p> 2 . Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216059733,doc#305247,2013_02_19_331.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216059764,doc#305247,2013_02_19_331.html njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216060913,doc#305248,2013_02_19_332.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216060944,doc#305248,2013_02_19_332.html njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216063359,doc#305249,2013_02_19_333.html odbacuje . </p><p> II . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216063821,doc#305250,2013_02_19_334.html odbacuje . </p><p> II . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216064342,doc#305251,2013_02_19_335.html odbacuje . </p><p> II . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216064839,doc#305252,2013_02_19_336.html odbacuje . </p><p> II . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216065486,doc#305253,2013_02_19_337.html odbacuje . </p><p> II . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216071101,doc#305254,2013_02_19_322.html 3 ) Ministar unutarnjih poslova propisat će , u roku šest mjeseci od dana stupanja
#216072675,doc#305254,2013_02_19_322.html mirovina je manja od najniže mirovine odredit će se najniža mirovina prema stavku 4 . ovoga
#216072728,doc#305254,2013_02_19_322.html mirovina je manja od najniže mirovine odredit će se najniža mirovina prema stavku 4 . ovoga
#216074463,doc#305254,2013_02_19_322.html inspekcijskog nadzora upravna inspekcija oglasit će ništavim . </p><p> ( 11 ) Upravna inspekcija
#216074525,doc#305254,2013_02_19_322.html nije izvršena povreda prava , izvijestit će podnositelja zahtjeva za nadzor i čelnika
#216074685,doc#305254,2013_02_19_322.html osobe iz stavka 1 . ovoga članka , rješenjem će utvrditi povredu prava prednosti , koje
#216076750,doc#305254,2013_02_19_322.html </p><p> ( 2 ) Stambeno zbrinjavanje osigurat će se prema raspoloživim sredstvima , a pod
#216077717,doc#305254,2013_02_19_322.html prava na dodjelu stambenog kredita osigurat će se u državnom proračunu i proračunima jedinica
#216077757,doc#305254,2013_02_19_322.html obročnom prodajom stanova i kuća uplaćivat će se na račun Ministarstva do završetka provođenja
#216078036,doc#305254,2013_02_19_322.html Zakona , HRVI iz Domovinskog rata plaćat će kamatu po sljedećim kamatnim stopama : </p>
#216078118,doc#305254,2013_02_19_322.html članka do tržišne vrijednosti subvencionirat će Republika Hrvatska . </p><p> ( 4 ) Kada se
#216078423,doc#305254,2013_02_19_322.html članka 36 . stavka 4 . ovoga Zakona regulirat će se uredbom Vlade Republike Hrvatske iz
#216078571,doc#305254,2013_02_19_322.html prava na financijsku potporu , regulirat će se uredbom Vlade Republike Hrvatske iz
#216078668,doc#305254,2013_02_19_322.html obnovljena kuća ili stan na način i u iznosu koji će se regulirati uredbom Vlade Republike Hrvatske
#216078770,doc#305254,2013_02_19_322.html stana iz članka 43 . ovoga Zakona regulirat će se uredbom Vlade Republike Hrvatske iz
#216078790,doc#305254,2013_02_19_322.html . </p><p> Vlada Republike Hrvatske uredbom će utvrditi visinu te način i postupak ostvarivanja
#216079040,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> ( 1 ) Vlada Republike Hrvatske odlukom će prenijeti pravo upravljanja stanovima i
#216079383,doc#305254,2013_02_19_322.html Republike Hrvatske koje su privatizirane ili će se privatizirati , bez naplate , imaju
#216080108,doc#305254,2013_02_19_322.html . </p><p> Vlada Republike Hrvatske osnovat će posebni fond za stipendiranje osoba iz
#216081687,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> ( 9 ) Vlada Republike Hrvatske utvrdit će uredbom najvišu vrijednost osobnog automobila
#216083729,doc#305254,2013_02_19_322.html Pravo iz stavka 1 . ovoga članka ostvarivat će se na način i pod uvjetima utvrđenim Pravilnikom
#216090974,doc#305254,2013_02_19_322.html ovoga članka ministar branitelja pribavit će o istima suglasnost ministra zdravlja ,
#216091108,doc#305254,2013_02_19_322.html brisane . </p><p> ( 3 ) Ministar obrane donijet će provedbeni propis za provedbu odredaba
#216092036,doc#305254,2013_02_19_322.html propisima . Popis pomoćnih podataka propisat će se Pravilnikom iz članka 108 . stavka 1
#216092056,doc#305254,2013_02_19_322.html ovoga Zakona . </p><p> ( 5 ) Ministarstvo će podatke iz stavaka 2 . , 3 . i 4 . ovoga
#216092115,doc#305254,2013_02_19_322.html branitelja iz Domovinskog rata , Ministarstvo će učiniti javno dostupnim u elektroničkom
#216092189,doc#305254,2013_02_19_322.html propisanu stavkom 1 . ovoga članka Ministarstvo će učiniti javno dostupnim u elektroničkom
#216092278,doc#305254,2013_02_19_322.html , istom godinom i mjestom rođenja , bit će dostupan i dan i mjesec rođenja . </p><p>
#216092314,doc#305254,2013_02_19_322.html podaci iz Registra branitelja upotrijebit će se i u sljedeće svrhe : </p><p> – za potrebe
#216092775,doc#305254,2013_02_19_322.html isplaćena zbog smrti korisnika isplatit će se nasljednicima korisnika prava . </p><p>
#216096337,doc#305254,2013_02_19_322.html rješenje u prvostupanjskom postupku dostavit će ga zajedno sa spisima predmeta tijelu nadležnom
#216096555,doc#305254,2013_02_19_322.html padežima . </p><p> ( 2 ) Drugostupanjsko tijelo će u postupku revizije poništiti prvostupanjsko
#216096649,doc#305254,2013_02_19_322.html prvostupanjskom postupku , drugostupanjsko će tijelo upotpuniti postupak samo ili putem
#216097360,doc#305254,2013_02_19_322.html pretpostavke za vođenje postupka rješenjem će se obustaviti postupak . </p><p> Odredbom
#216097548,doc#305254,2013_02_19_322.html utvrđivanje postotka oštećenja organizma utvrdit će se oštećenja na osnovi kojih se može podnijeti
#216099071,doc#305254,2013_02_19_322.html povrat nepravilno primljenih iznosa ostvarit će se tužbom pri nadležnom sudu . </p><p> (
#216099192,doc#305254,2013_02_19_322.html kaznom od 10.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj : </p><p> 1 . Hrvatski zavod
#216099608,doc#305254,2013_02_19_322.html Odgovorne osobe u tijelima javne uprave kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom od 5.000,00
#216099697,doc#305254,2013_02_19_322.html prekršaj iz stavka 1 . ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00
#216099779,doc#305254,2013_02_19_322.html kaznom od 10.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba , a novčanom kaznom od
#216099793,doc#305254,2013_02_19_322.html kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj
#216100030,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> Stupanjem na snagu ovoga Zakona izvršit će se prevođenje svih korisnika invalidskih
#216100213,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> Stupanjem na snagu ovoga Zakona izvršit će se prevođenje svih korisnika prava na novčanu
#216100356,doc#305254,2013_02_19_322.html članka 148 . i 149 . ovoga Zakona izvršit će nadležni ured državne uprave u jedinici
#216100529,doc#305254,2013_02_19_322.html je šest mjeseci . </p><p> ( 5 ) Prevođenje će se izvršiti u roku tri godine od stupanja
#216100555,doc#305254,2013_02_19_322.html Stupanjem na snagu ovoga Zakona izvršit će se prevođenje svih korisnika na stambeno
#216100585,doc#305254,2013_02_19_322.html korisnika povoljnije . </p><p> ( 2 ) Prevođenje će izvršiti Ministarstvo nadležno za branitelje
#216100676,doc#305254,2013_02_19_322.html odgovarajućim padežima . </p><p> ( 3 ) Prevođenje će se izvršiti u roku tri godine od stupanja
#216100699,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> Stupanjem na snagu ovoga Zakona izvršit će se prevođenje prava na obiteljsku mirovinu
#216100769,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> Stupanjem na snagu ovoga Zakona izvršit će se prevođenje svih prava na naknadu plaće
#216100817,doc#305254,2013_02_19_322.html zavoda za mirovinsko osiguranje , a prevest će se na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti
#216100839,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> Stupanjem na snagu ovoga Zakona izvršit će se prevođenje svih prava na naknadu plaće
#216100911,doc#305254,2013_02_19_322.html Stupanjem na snagu ovoga Zakona izvršit će se prevođenje svih prava na naknade u vezi
#216100974,doc#305254,2013_02_19_322.html povoljnije . </p><p> ( 2 ) Novim rješenjem odredit će se rok u kojem treba biti završena profesionalna
#216101323,doc#305254,2013_02_19_322.html članka 152 . do 155 . ovoga Zakona izvršit će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
#216101365,doc#305254,2013_02_19_322.html nisu okončani pravomoćnim rješenjem okončat će se po odredbama ovoga Zakona ako je to
#216101402,doc#305254,2013_02_19_322.html ministar obrane Republike Hrvatske donijet će u roku 90 dana od dana stupanja na snagu
#216101489,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> ( 2 ) Vlada Republike Hrvatske osnovat će poseban fond iz članka 55 . ovoga Zakona
#216101550,doc#305254,2013_02_19_322.html provedbenih propisa iz ovoga Zakona primjenjivat će se provedbeni propisi doneseni na temelju
#216101599,doc#305254,2013_02_19_322.html pripadnika Hrvatskog vijeća obrane regulirat će se međudržavnim sporazumom . </p><p> Članak
#216101761,doc#305254,2013_02_19_322.html </p><p> Članak 3 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216101848,doc#305254,2013_02_19_322.html . ovoga Zakona , nadležna tijela prevest će prema odredbama ovoga Zakona u roku od
#216102006,doc#305254,2013_02_19_322.html uredbu iz članka 1 . ovoga Zakona donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu
#216102033,doc#305254,2013_02_19_322.html iz članka 4 . ovoga Zakona primjenjivat će se Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja
#216102092,doc#305254,2013_02_19_322.html Zakona , a nisu okončani rješenjem , završit će se po odredbama ovoga Zakona . </p><p> Članak
#216102387,doc#305254,2013_02_19_322.html nisu završeni konačnim rješenjem dovršit će se po odredbama ovoga Zakona . </p><p> Članak
#216102457,doc#305254,2013_02_19_322.html stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti po odredbama Zakona o pravima
#216102524,doc#305254,2013_02_19_322.html stavka 1 . točke 16 . ovoga Zakona donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu
#216102643,doc#305254,2013_02_19_322.html 33 . </p><p> Ministar branitelja uskladit će pravilnike iz članka 108 . stavka 1 . točke
#216103073,doc#305254,2013_02_19_322.html iz stavka 1 . ovoga članka , Ministarstvo će donijeti rješenja u roku od jedne godine
#216103207,doc#305254,2013_02_19_322.html ovoga Zakona ministar branitelja donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja
#216103228,doc#305254,2013_02_19_322.html <p> ( 2 ) Vlada Republike Hrvatske uskladit će uredbu iz članaka 16 . ovoga Zakona s odredbama
#216103398,doc#305254,2013_02_19_322.html stupanja na snagu ovoga Zakona nastavit će se i dovršiti po odredbama Zakona o pravima
#216104192,doc#305255,2013_02_19_323.html područne ( regionalne ) samouprave prethodno će se tražiti mišljenje stanovnika te jedinice
#216104565,doc#305255,2013_02_19_323.html područnu ( regionalnu ) samoupravu donijet će pravilnik o utvrđivanju grba i zastave
#216104623,doc#305255,2013_02_19_323.html područnu ( regionalnu ) samoupravu uskratit će odobrenje iz stavka 1 . ovoga članka ako
#216105458,doc#305255,2013_02_19_323.html od 8 dana od njenog primitka , predložit će Vladi Republike Hrvatske ukidanje odluke
#216105784,doc#305255,2013_02_19_323.html djelatnosti iz stavka 1 . ovoga članka odredit će se poslovi čije su obavljanje općine i
#216106026,doc#305255,2013_02_19_323.html djelatnosti iz stavka 1 . ovoga članka odredit će se poslovi obavljanje kojih su veliki gradovi
#216106202,doc#305255,2013_02_19_323.html djelatnosti iz stavka 1 . ovoga članka odredit će se poslovi čije je obavljanje županija
#216106485,doc#305255,2013_02_19_323.html kojim se uređuje državna uprava pobliže će se urediti prava i obveze tijela jedinica
#216106859,doc#305255,2013_02_19_323.html jedinici , predstavničko tijelo dostavit će zaprimljeni prijedlog središnjem tijelu
#216106897,doc#305255,2013_02_19_323.html lokalnu i područnu ( regionalnu ) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost
#216106961,doc#305255,2013_02_19_323.html ispravan , predstavničko tijelo raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja
#216109415,doc#305255,2013_02_19_323.html članova predstavničkog tijela , sjednicu će sazvati općinski načelnik , gradonačelnik
#216110269,doc#305255,2013_02_19_323.html Poslovnikom o radu predstavničkog tijela uredit će se osiguranje praćenja rasprave i sudjelovanje
#216111057,doc#305255,2013_02_19_323.html upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike
#216111187,doc#305255,2013_02_19_323.html na snagu Zakona o lokalnim izborima kojim će se urediti izbor općinskog načelnika ,
#216111266,doc#305255,2013_02_19_323.html njima . </p><p> Predstavničko tijelo raspisat će referendum za opoziv općinskog načelnika
#216111626,doc#305255,2013_02_19_323.html područne ( regionalne ) samouprave raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika
#216111655,doc#305255,2013_02_19_323.html gradonačelnika , odnosno župana obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno
#216111686,doc#305255,2013_02_19_323.html gradonačelnika , odnosno župana obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske . </p>
#216111744,doc#305255,2013_02_19_323.html gradonačelnika i župana do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno
#216111787,doc#305255,2013_02_19_323.html gradonačelnika , odnosno župana , obnašat će zamjenik koji je na kandidaturi za izbor
#216111889,doc#305255,2013_02_19_323.html područne ( regionalne ) samouprave raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika
#216111918,doc#305255,2013_02_19_323.html gradonačelnika , odnosno župana obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske . </p>
#216111952,doc#305255,2013_02_19_323.html područne ( regionalne ) samouprave raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika
#216111981,doc#305255,2013_02_19_323.html gradonačelnika , odnosno župana obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske . </p>
#216112015,doc#305255,2013_02_19_323.html pripadnika nacionalnih manjina , raspisat će se prijevremeni izbori za zamjenika iz
#216113169,doc#305255,2013_02_19_323.html , gradonačelnik , odnosno župan donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od
#216113308,doc#305255,2013_02_19_323.html . </p><p> Predstojnik ureda državne uprave će u roku od 8 dana od zaprimanja ocijeniti
#216116822,doc#305255,2013_02_19_323.html sukladno stavku 2 . ovoga članka rasporedit će se na drugo slobodno radno mjesto u jedno
#216117085,doc#305255,2013_02_19_323.html općinski načelnici i gradonačelnici sklopit će sporazum o osnivanju zajedničkog upravnog
#216117341,doc#305255,2013_02_19_323.html upražnjena radna mjesta provoditi na način koji će osigurati poštivanje prava pripadnicima
#216117472,doc#305255,2013_02_19_323.html područnoj ( regionalnoj ) samoupravi poticat će se na trajno stručno osposobljavanje i
#216117501,doc#305255,2013_02_19_323.html područnoj ( regionalnoj ) samoupravi provodit će se na osnovi strategije i plana trajnog
#216117516,doc#305255,2013_02_19_323.html usavršavanja lokalnih službenika , koje će na temelju zajedničkog prijedloga nacionalnog
#216117556,doc#305255,2013_02_19_323.html Članak 56.c </p><p> Vlada Republike Hrvatske će putem posebne ustanove provoditi trajno
#216117792,doc#305255,2013_02_19_323.html odnosno grada , u skladu sa zakonom , uredit će se postupak davanja inicijative i podnošenja
#216117868,doc#305255,2013_02_19_323.html drugim općim aktom općine ili grada uredit će se sva pitanja vezana uz izbore i obavljanje
#216120589,doc#305255,2013_02_19_323.html provedbi nadzora nadležno tijelo oglasit će pojedinačni ne-upravni akt ništavim u slučaju
#216121002,doc#305255,2013_02_19_323.html područnu ( regionalnu ) samoupravu donijet će odluku kojom će sjednicu predstavničkog
#216121005,doc#305255,2013_02_19_323.html regionalnu ) samoupravu donijet će odluku kojom će sjednicu predstavničkog tijela ili njezin
#216121401,doc#305255,2013_02_19_323.html akta počinjene nepravilnosti , predstojnik će bez odgode dati uputu predstavničkom tijelu
#216121767,doc#305255,2013_02_19_323.html obustavi općeg akta ocijeni osnovanom , donijet će odluku o potvrdi odluke o obustavi općeg
#216122150,doc#305255,2013_02_19_323.html odnosno župana o obustavi općeg akta ocijenit će osnovanost odluke u roku od 15 dana od
#216122265,doc#305255,2013_02_19_323.html općeg akta ocijeni neosnovanom , ukinut će odluku predstojnika . </p><p> Odredbom članka
#216122486,doc#305255,2013_02_19_323.html općeg akta ocijeni osnovanom , podnijet će Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske
#216122512,doc#305255,2013_02_19_323.html središnje tijelo državne uprave obavijestit će bez odgode predsjednika predstavničkog
#216122722,doc#305255,2013_02_19_323.html primjene statuta ocijeni osnovanom , predložit će bez odgode Vladi Republike Hrvatske da
#216122750,doc#305255,2013_02_19_323.html </p><p> Vlada Republike Hrvatske pokrenut će postupak za ocjenu suglasnosti statuta
#216123027,doc#305255,2013_02_19_323.html samoupravu Vlada Republike Hrvatske raspustit će predstavničko tijelo : </p><p> 1 . ako donese
#216123687,doc#305255,2013_02_19_323.html Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od primitka te
#216123867,doc#305255,2013_02_19_323.html Ako je tužba odbačena ili odbijena , Vlada će raspisati prijevremene izbore za predstavničko
#216124033,doc#305255,2013_02_19_323.html samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti predstavničko tijelo i razriješiti
#216124084,doc#305255,2013_02_19_323.html Zakona Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za
#216124196,doc#305255,2013_02_19_323.html Visoki upravni sud Republike Hrvatske odlučit će o tužbi u roku od 30 dana od primitka te
#216124251,doc#305255,2013_02_19_323.html Ako je tužba odbačena ili odbijena , Vlada će raspisati prijevremene izbore za predstavničko
#216124436,doc#305255,2013_02_19_323.html </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade u jedinici lokalne ,
#216125127,doc#305255,2013_02_19_323.html o privremenom financiranju , povjerenik će donijeti odluku o privremenom financiranju
#216125398,doc#305255,2013_02_19_323.html gradonačelnik , župan i njihovi zamjenici odlučit će hoće li dužnost na koju su izabrani obavljati
#216125445,doc#305255,2013_02_19_323.html , odnosno županije o tome na koji način će obnašati dužnost . </p><p> Za osobu iz stavka
#216127184,doc#305255,2013_02_19_323.html ureda koji su te poslove obavljali , uredit će se posebnim zakonima kojima se uređuju
#216127252,doc#305255,2013_02_19_323.html Zakona koristili župani i podžupani uredit će se sporazumom županije i Republike Hrvatske
#216127396,doc#305255,2013_02_19_323.html članka 53 . stavka 4 . ovoga Zakona provest će se nakon konstituiranja predstavničkih
#216127490,doc#305255,2013_02_19_323.html predstavničkog tijela u skladu s ovim Zakonom , birat će se broj članova kako slijedi : </p><p>
#216127589,doc#305255,2013_02_19_323.html područne ( regionalne ) samouprave utvrdit će se na temelju posljednjega potvrđenog popisa
#216127777,doc#305255,2013_02_19_323.html uredi državne uprave u županijama , preuzet će službenike , poslove i pismohranu u skladu
#216127789,doc#305255,2013_02_19_323.html pismohranu u skladu s posebnim zakonom koji će propisati postupak i rokove preuzimanja
#216127817,doc#305255,2013_02_19_323.html propisane odredbama ovoga Zakona uskladit će statute i druge opće akte s odredbama ovoga
#216127900,doc#305255,2013_02_19_323.html područne ( regionalne ) samouprave uskladit će statute i druge opće akte s odredbama ovoga
#216128929,doc#305255,2013_02_19_323.html na snagu Zakona o lokalnim izborima kojim će se urediti izbor općinskog načelnika ,
#216132902,doc#305256,2013_02_19_324.html ili 2 . ove Uredbe ; </p><p> ( b ) imaju ili će na vrijeme prije otvaranja nadmetanja imati
#216137750,doc#305256,2013_02_19_324.html slučaju poništavanja dražbe , dražbe na koje će se prenijeti količina emisijskih jedinica
#216142439,doc#305258,2013_02_19_326.html nadležnog za službeničke odnose , uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva
#216143550,doc#305259,2013_02_19_327.html <p> Intenzitet regionalne potpore odredit će davatelj potpore , ali ne u većem iznosu
#216144141,doc#305260,2013_02_19_328.html </p><p> ( 3 ) Glavni tajnik odlučuje koji će opseg poslova na ustavnosudskim predmetima
#216144512,doc#305260,2013_02_19_328.html Predsjednik Ustavnog suda odlučuje u kojem će smanjenom opsegu sudac-izvjestitelj iz
#216145429,doc#305260,2013_02_19_328.html Ustavnog suda Republike Hrvatske uskladit će se s ovom Poslovničkom odlukom u roku od
#216145744,doc#305261,2013_02_19_329.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216145772,doc#305261,2013_02_19_329.html njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216147335,doc#305262,2013_02_19_330.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216147366,doc#305262,2013_02_19_330.html njezinu isplatu . </p><p> V . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216154721,doc#305265,2013_02_20_348.html odbija . </p><p> II . Ova presude objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216155785,doc#305265,2013_02_20_348.html osporeno rješenje nije mogao znati koji će biti iznos troška kapitala , s obzirom
#216158244,doc#305265,2013_02_20_348.html natjecanja na mjerodavnom tržištu donijet će odluku o određivanju operatora sa značajnom
#216158265,doc#305265,2013_02_20_348.html skladu sa člankom 55 . ovoga Zakona kojom će odrediti zadržati ili izmijeniti određene
#216159770,doc#305265,2013_02_20_348.html stavljanje istog na raspolaganje izračunavat će se na temelju utrošenih sati rada i materijala
#216160570,doc#305266,2013_02_20_349.html <p> I . Tužbe se odbijaju . </p><p> II . Ova će se presuda objaviti u » Narodnim novinama«
#216160779,doc#305266,2013_02_20_349.html točki III . izreke rješenja određeno je da će rješenje biti objavljeno u » Narodnim novinama«
#216161142,doc#305266,2013_02_20_349.html koji se održavaju više puta godišnje i koji će se i dalje održavati . Tvrdi da dogovor
#216161577,doc#305266,2013_02_20_349.html Tužitelj zaključno navodi da je odluku da će ponuditi aneks ugovora o upravljanju zgradama
#216162399,doc#305266,2013_02_20_349.html 183 . istog Zakona kojom je propisano kad će se u upravnom postupku provesti vještačenje
#216164571,doc#305267,2013_02_20_350.html odbacuje . </p><p> II . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216164754,doc#305267,2013_02_20_350.html rasporedom za podnositeljicu utvrđeno da će raditi u ovršnoj referadi . </p><p> II .
#216164869,doc#305267,2013_02_20_350.html 2011 . , između ostaloga je utvrđeno da će podnositeljica kao sutkinja toga suda raditi
#216165623,doc#305267,2013_02_20_350.html . g . kada je još ostalo par dana koliko će taj godišnji raspored vrijediti , pa dakle
#216165972,doc#305267,2013_02_20_350.html rasporeda poslova predsjednik suda pribavit će mišljenje sjednice svih sudaca , dok će
#216165979,doc#305267,2013_02_20_350.html će mišljenje sjednice svih sudaca , dok će glede ostalih službenika i zaposlenika
#216166002,doc#305267,2013_02_20_350.html ostalih zaposlenika na pojedine poslove imat će se prvenstveno u vidu potrebe suda , stručne
#216166178,doc#305267,2013_02_20_350.html <p> U tijeku jedne kalendarske godine suci će se u pravilu određivati za rad na poslovima
#216166406,doc#305267,2013_02_20_350.html : </p><p> » Članak 72 . </p><p> Ustavni sud će rješenjem odbaciti ustavnu tužbu : ako
#216166763,doc#305268,2013_02_20_338.html . </p><p> ( 1 ) Objavom koncesije smatrat će se sastavljeni standardni obrazac iz stavka
#216167357,doc#305268,2013_02_20_338.html Članak 5 . </p><p> ( 1 ) Objava koncesije bit će objavljena u Elektroničkom oglasniku javne
#216167849,doc#305268,2013_02_20_338.html unije . </p><p> ( 7 ) Objava koncesije bit će objavljena u Službenom listu Europske unije
#216167897,doc#305268,2013_02_20_338.html važnih elemenata svake takve objave bit će objavljen na ostalim službenim jezicima
#216168002,doc#305268,2013_02_20_338.html objavljuje u » Narodnim novinama « , smatrat će se kako se pod objavljivanjem u » Narodnim
#216168351,doc#305269,2013_02_20_339.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216169036,doc#305270,2013_02_20_340.html Izmjena programa i Općih uvjeta , obradit će se po uvjetima iz programa i Općih uvjeta
#216169125,doc#305270,2013_02_20_340.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216171824,doc#305270,2013_02_20_340.html ranije uloženih sredstava u projekt , čija će se isplata izvršiti izravno na žiro-račun
#216172738,doc#305271,2013_02_20_341.html Pravilnika , </p><p> – je pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje
#216172756,doc#305271,2013_02_20_341.html podaci navedeni u Zahtjevu istiniti , </p><p> će omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski
#216172894,doc#305271,2013_02_20_341.html roka navedenog za pojedinu mjeru , smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se
#216173462,doc#305271,2013_02_20_341.html prava na potporu uz obvezu korekcije koja će se vršiti na temelju : </p><p> – originalni
#216173644,doc#305271,2013_02_20_341.html novčana sredstva za ovu mjeru proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos sufinanciranja
#216173929,doc#305271,2013_02_20_341.html predviđena novčana sredstva proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos sufinanciranja
#216174215,doc#305271,2013_02_20_341.html predviđena novčana sredstva proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos sufinanciranja
#216174381,doc#305271,2013_02_20_341.html . Uz naziv svakog laboratorija naznačit će se novčana vrijednost ispitivanja jednog
#216174735,doc#305271,2013_02_20_341.html Prijava na temelju Javnog natječaja , koji će raspisati Agencija za plaćanja . </p><p>
#216174827,doc#305271,2013_02_20_341.html čija Prijava ne udovoljava uvjetima biti će o tome obaviješten pisanim putem u roku
#216174976,doc#305271,2013_02_20_341.html pčelinjaka u Republici Hrvatskoj na kojima će se provoditi znanstvena istraživanja iz
#216175429,doc#305271,2013_02_20_341.html stavka 1 . ovoga Pravilnika . Uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu podnesenih
#216175464,doc#305271,2013_02_20_341.html Članak 27 . </p><p> ( 1 ) Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu isplaćenih sredstava
#216183023,doc#305274,2013_02_20_344.html kvota za plivarice tunolovke rasporedit će se po plovilima , odnosno vlasnicima ili
#216183071,doc#305274,2013_02_20_344.html alate u gospodarskom ribolovu rasporedit će se po plovilima odnosno vlasnicima ili
#216189727,doc#305283,2013_02_22_366.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216190456,doc#305285,2013_02_22_368.html mjere izrečene maloljetniku , odgojitelj će obavijestiti roditelja odnosno skrbnika
#216190600,doc#305285,2013_02_22_368.html zavod ( u daljnjem tekstu : Zavod ) utvrdit će se istovjetnost maloljetnika . Maloljetnika
#216190606,doc#305285,2013_02_22_368.html istovjetnost maloljetnika . Maloljetnika će se pretražit i pregledat će se njegove
#216190611,doc#305285,2013_02_22_368.html Maloljetnika će se pretražit i pregledat će se njegove osobne stvari . </p><p> ( 2 )
#216190621,doc#305285,2013_02_22_368.html osobne stvari . </p><p> ( 2 ) Maloljetniku će se oduzeti i predati na polog osobne isprave
#216190763,doc#305285,2013_02_22_368.html </p><p> ( 1 ) Tijekom prijama maloljetnika će se fotografirati i daktiloskopirati . </p>
#216190773,doc#305285,2013_02_22_368.html daktiloskopirati . </p><p> ( 2 ) Liječnik će maloljetnika pregledati u roku 24 sata
#216190802,doc#305285,2013_02_22_368.html boravka u prijamnom odjelu , maloljetnika će se na razumljiv način upoznati s ovim Pravilnikom
#216191207,doc#305285,2013_02_22_368.html skupini pojačane skrbi i nadzora , dopunit će se ovisno o razlozima razvrstavanja i uspješnosti
#216191429,doc#305285,2013_02_22_368.html može obaviti u Zatvorskoj bolnici , Zavod će pribaviti mišljenje te bolnice o potrebi
#216191446,doc#305285,2013_02_22_368.html liječenje u javnu zdravstvenu ustanovu o čemu će upravitelj obavijestiti nadležni sud i
#216191485,doc#305285,2013_02_22_368.html <p> ( 4 ) U slučaju žurnosti o upućivanju će odlučiti upravitelj i o tome obavijestiti
#216191503,doc#305285,2013_02_22_368.html zatvorski sustav . </p><p> ( 5 ) Maloljetniku će se pružiti hitna medicinska pomoć tijekom
#216191638,doc#305285,2013_02_22_368.html prosljeđuje upravitelju . </p><p> ( 4 ) Upravitelj će proslijedit izvješće državnom odvjetniku
#216191741,doc#305285,2013_02_22_368.html ) U slučaju zaraznih bolesti upravitelj će postupiti prema propisima o javnom zdravstvu
#216191776,doc#305285,2013_02_22_368.html Po pisanoj preporuci liječnika , bolesni će maloljetnik biti pošteđen od rada i pohađanja
#216191889,doc#305285,2013_02_22_368.html Ovisno o sigurnosnim razlozima , upravitelj će odlučiti u kojoj će se ustanovi specijalistički
#216191893,doc#305285,2013_02_22_368.html razlozima , upravitelj će odlučiti u kojoj će se ustanovi specijalistički pregled izvršiti
#216191958,doc#305285,2013_02_22_368.html liječnika i prije . Porod maloljetnice obavit će se u zdravstvenoj ustanovi . Nakon poroda
#216192096,doc#305285,2013_02_22_368.html , predlaže liječnik . </p><p> ( 6 ) Zavod će osigurati uključivanje djeteta u predškolsku
#216192255,doc#305285,2013_02_22_368.html udrugama i organizacijama za koje se ocjeni da će na njega pozitivno utjecati . </p><p> ( 3
#216192574,doc#305285,2013_02_22_368.html namijenjen izvršenju kaznenog djela , predat će se nadležnom državnom tijelu . </p><p> Članak
#216192742,doc#305285,2013_02_22_368.html . </p><p> ( 7 ) Svaka posjeta maloljetniku će se evidentirati . </p><p> ( 8 ) Branitelj
#216192763,doc#305285,2013_02_22_368.html i trajanju . Posjeta branitelja nadzirat će se samo na njegov zahtjev . </p><p> Članak
#216192818,doc#305285,2013_02_22_368.html se nadzirati . </p><p> ( 3 ) Maloljetniku će se dnevnim rasporedom aktivnosti omogućiti
#216192905,doc#305285,2013_02_22_368.html maloljetnika , pod uvjetima i na način kojim će se zaštititi identitet maloljetnika i podaci
#216193176,doc#305285,2013_02_22_368.html Maloljetniku iz stavka 1 . ovog članka osigurat će se za učenje odgovarajuće vrijeme i prostor
#216193277,doc#305285,2013_02_22_368.html </p><p> Članak 33 . </p><p> ( 1 ) Maloljetniku će se omogućiti rad u Zavodu ili izvan Zavoda
#216193301,doc#305285,2013_02_22_368.html mogućnostima Zavoda . </p><p> ( 2 ) Upravitelj će , uz suglasnost Središnjeg ureda , utvrditi
#216193399,doc#305285,2013_02_22_368.html rad . Naknada za rad maloljetniku isplatit će se na polog , u pravilu početkom tekućeg
#216193442,doc#305285,2013_02_22_368.html izvršenoj uplati naknade za rad izvijestit će se svaki maloljetnik putem isplatne liste
#216193451,doc#305285,2013_02_22_368.html maloljetnik putem isplatne liste , koju će osobno potpisati . </p><p> ( 3 ) Rad maloljetnika
#216193475,doc#305285,2013_02_22_368.html </p><p> Članak 35 . </p><p> ( 1 ) Maloljetnika će se osposobiti za korištenje mjera zaštite
#216193561,doc#305285,2013_02_22_368.html valjanosti zdravstvene svjedodžbe , zatražit će se od maloljetnika naknada troškova pregleda
#216193796,doc#305285,2013_02_22_368.html </p><p> Članak 43 . </p><p> ( 1 ) Maloljetniku će se u Zavodu omogućiti korištenje knjiga
#216193865,doc#305285,2013_02_22_368.html POTREBE </p><p> Članak 44 . </p><p> ( 1 ) Zavod će maloljetniku omogućiti ostvarivanje vjerskih
#216193904,doc#305285,2013_02_22_368.html pogodnosti izlaska izvan Zavoda , Zavod će omogućiti kontakte s predstavnikom njegove
#216194129,doc#305285,2013_02_22_368.html programa postupanja maloljetnika propisat će se Kućnim redom Zavoda . </p><p> NAGRAĐIVANJE
#216194250,doc#305285,2013_02_22_368.html Na prijedlog Stručnog tima , upravitelj će najmanje jednom u šest mjeseci , utvrditi
#216194319,doc#305285,2013_02_22_368.html stavka 3 . točke 4 . ovog članka propisati će se Kućnim redom Zavoda . </p><p> POGODNOSTI
#216194548,doc#305285,2013_02_22_368.html </p><p> ( 4 ) O odobrenju pogodnosti Zavod će obavijestiti nadležni centar za socijalnu
#216194734,doc#305285,2013_02_22_368.html sat izlaska i povratka , aktivnosti kojima će se baviti za vrijeme izlaska , mjesto korištenja
#216194786,doc#305285,2013_02_22_368.html i tijelo navedeno u izlaznici postupiti će po nalozima navedenim u izlaznici . </p>
#216194969,doc#305285,2013_02_22_368.html U svrhu osiguranja pravne pomoći , Zavod će maloljetniku osigurati raspolaganje adresarom
#216195056,doc#305285,2013_02_22_368.html psihosocijalna ili medicinska pomoć , pružit će se odmah . </p><p> ( 4 ) O ponovnom uključivanju
#216195104,doc#305285,2013_02_22_368.html može smjestiti u posebnu prostoriju , što će se evidentirati . </p><p> ( 2 ) Smještaj
#216195141,doc#305285,2013_02_22_368.html stavka 2 . ovog članka ovlašteni službenik će odmah izvijestiti upravitelja i nadležnog
#216195149,doc#305285,2013_02_22_368.html izvijestiti upravitelja i nadležnog liječnika koji će žurno utvrditi zdravstveno stanje maloljetnika
#216195167,doc#305285,2013_02_22_368.html maloljetnika u posebnu prostoriju , provodit će se utvrđeni pojedinačni program postupanja
#216195821,doc#305285,2013_02_22_368.html bude ponovno stegovno kažnjavan , opozvat će se uvjetno izrečena stegovna mjera . </p>
#216195840,doc#305285,2013_02_22_368.html slučaju iz stavka 2 . ovog članka maloljetniku će se izreći jedna ili više stegovnih mjera
#216195871,doc#305285,2013_02_22_368.html skupini pojačane skrbi i nadzora , računat će se kao izvršavanje stegovne mjere izdvajanja
#216195940,doc#305285,2013_02_22_368.html </p><p> ( 2 ) U stegovnom postupku saslušat će se maloljetnika i druge osobe koje mogu
#216195973,doc#305285,2013_02_22_368.html koju on odredi . </p><p> ( 4 ) Upravitelj će maloljetnika na njemu razumljiv način upoznati
#216196356,doc#305285,2013_02_22_368.html izdvajanja u posebnu prostoriju , maloljetniku će se osigurati boravak na zraku u trajanju
#216196396,doc#305285,2013_02_22_368.html odnosno službenik Odjela osiguranja provodit će mjere pojačanog nadzora maloljetnika tijekom
#216196424,doc#305285,2013_02_22_368.html maloljetnika u posebnu prostoriju , liječnik će pregledati maloljetnika te utvrđeno zdravstveno
#216196457,doc#305285,2013_02_22_368.html Pregled iz stavka 1 . ovog članka obavit će se odmah , a najkasnije 12 sati nakon izdvajanja
#216196489,doc#305285,2013_02_22_368.html odnosno nadležno medicinsko osoblje , obavljat će dnevni nadzor zdravstvenog stanja maloljetnika
#216196523,doc#305285,2013_02_22_368.html maloljetnika u posebnu prostoriju , odgojitelj će pojačano individualno raditi s maloljetnikom
#216196733,doc#305285,2013_02_22_368.html iz stavka 1 . i 2 . ovog članka obaviti će se uvijek kada postoji opravdana sumnja
#216196755,doc#305285,2013_02_22_368.html izuzetim pretragom i pregledom postupit će se prema članku 6 . stavku 2 . ovog Pravilnika
#216196898,doc#305285,2013_02_22_368.html sata . </p><p> ( 2 ) Ovlaštena službena osoba će poduzeti mjere da maloljetnika onemogući
#216196949,doc#305285,2013_02_22_368.html odnosno skrbnika . </p><p> ( 4 ) Upravitelj će o bijegu maloljetnika odmah obavijestiti
#216197168,doc#305285,2013_02_22_368.html tijekom uvjetnog otpusta . </p><p> ( 3 ) Zavod će dostaviti podatke iz stavka 2 . ovog članka
#216197290,doc#305285,2013_02_22_368.html mjeri . </p><p> ( 2 ) Uprava Zavoda otpustit će maloljetnika iz Zavoda na temelju pravomoćne
#216197387,doc#305285,2013_02_22_368.html <p> ( 1 ) Prilikom otpuštanja , maloljetnik će se razdužiti , sukladno odredbama Kućnog
#216197672,doc#305285,2013_02_22_368.html dan otpusta nedjelja ili blagdan , Zavod će maloljetnika otpustiti prethodnog dana
#216197695,doc#305285,2013_02_22_368.html članka 1 . ovog Pravilnika , upravitelj će donijeti u roku tri mjeseca od dana stupanja
#216201625,doc#305288,2013_02_22_371.html </p><p> ( 2 ) Shema školskog voća provodit će se na čitavom teritoriju Republike Hrvatske
#216201723,doc#305288,2013_02_22_371.html provedbu Sheme školskog voća , a uključit će samo : </p><p> ( I ) troškove za aktivnosti
#216201859,doc#305288,2013_02_22_371.html u okviru Sheme školskog voća rasporedit će se iz ukupnog iznosa planiranog za njenu
#216201950,doc#305288,2013_02_22_371.html prihvatljive u okviru Sheme školskog voća isplatit će se u skladu s aktom iz članka 2 . stavka
#216202089,doc#305288,2013_02_22_371.html porez na dodanu vrijednost ( PDV ) isplatit će se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske
#216202108,doc#305288,2013_02_22_371.html Troškovi iz stavka 1 . ovoga članka isplatit će se u iznosu do : </p><p> – 75 % iz proračuna
#216202180,doc#305288,2013_02_22_371.html U plakatu Shema školskog voća dobavljač će priopćiti javnosti da se za provedbu Sheme
#216202321,doc#305288,2013_02_22_371.html </p><p> ( 1 ) Agencija za plaćanja objavit će javni poziv za odabir dobavljača voća i
#216202355,doc#305288,2013_02_22_371.html voća . </p><p> ( 2 ) Agencija za plaćanja će najkasnije 30 . travnja tekuće godine na
#216202424,doc#305288,2013_02_22_371.html Ministarstvo nadležno za obrazovanje dostavit će Agenciji za plaćanje najkasnije : </p><p>
#216202503,doc#305288,2013_02_22_371.html . ovoga članka , dobavljač voća i povrća će dostaviti Agenciji za plaćanja : </p><p>
#216202569,doc#305288,2013_02_22_371.html ; </p><p> ( d ) pisanu izjavu prema kojoj će : </p><p> – u skladu s ovim Pravilnikom ,
#216202703,doc#305288,2013_02_22_371.html Članak 10 . </p><p> ( 1 ) Agencija za plaćanja će najkasnije 5 . rujna u godini provedbe
#216202744,doc#305288,2013_02_22_371.html Odlukom iz stavka 1 . ovoga članka utvrdit će se ukupni iznos potpore po dobavljaču za
#216202779,doc#305288,2013_02_22_371.html <p> ( 3 ) Ministarstvo nadležno za zdravlje će najkasnije 30 . travnja u godini provedbe
#216202823,doc#305288,2013_02_22_371.html ) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu će najkasnije 30 . travnja u godini provedbe
#216202875,doc#305288,2013_02_22_371.html komunikaciju iz stavka 3 . i 4 . ovoga članka će Agenciji za plaćanja najkasnije 15 . svibnja
#216202899,doc#305288,2013_02_22_371.html plan aktivnosti i pisanu izjavu prema kojoj će : </p><p> – u skladu s ovim Pravilnikom ,
#216203065,doc#305288,2013_02_22_371.html raspodjele , </p><p> – vrstu voća i povrća koje će se raspodijeliti </p><p> – obveze ugovornih
#216203113,doc#305288,2013_02_22_371.html školske godine , </p><p> – prateće mjere koje će dobavljač organizirati i financirati tijekom
#216203181,doc#305288,2013_02_22_371.html nadležnom u slučaju spora , </p><p> – odredbu da će se izmjene i dopune ugovora odrediti aneksom
#216203409,doc#305288,2013_02_22_371.html povrća u okviru Sheme školskog voća odvijat će se u prosjeku jednom tjedno u nastavne
#216203444,doc#305288,2013_02_22_371.html mjesečnoj razini . </p><p> ( 2 ) Dobavljač će započeti raspodjelu voća i povrća u skladu
#216203494,doc#305288,2013_02_22_371.html . U okviru Sheme školskog voća provodit će se jedna ili više sljedećih pratećih mjera
#216203594,doc#305288,2013_02_22_371.html ministarstvo nadležno za zdravlje provodit će mjere iz stavka 2 . ovoga članka u okviru
#216203614,doc#305288,2013_02_22_371.html </p><p> ( 3 ) Škole i dobavljači organizirat će provedbu pratećih mjera iz stavka 2 . ovoga
#216203637,doc#305288,2013_02_22_371.html </p><p> ( 4 ) Škole i dobavljači napravit će godišnje izvješće o provedbi pratećih mjera
#216203688,doc#305288,2013_02_22_371.html ovoga članka škole i dobavljači dostavit će ministarstvu nadležnom za poljoprivredu
#216203785,doc#305288,2013_02_22_371.html ) Ministarstvo nadležno za poljoprivredu će do kraja veljače svake pete godine dostaviti
#216203841,doc#305288,2013_02_22_371.html školskog voća Europske komisije smanjit će se za : </p><p> ( a ) 5 % u slučaju kašnjenja
#216203898,doc#305288,2013_02_22_371.html članka prekoračen više dva mjeseca , potpora će se dodatno umanjiti za 1 % za svaki dodatni
#216203938,doc#305288,2013_02_22_371.html uvjete propisane ovim Pravilnikom , odobrenje će se , ovisno o ozbiljnosti prekršaja : </p>
#216204124,doc#305288,2013_02_22_371.html obrascem iz Priloga IV ovoga Pravilnika vodit će tabličnu evidenciju u elektroničkom obliku
#216204191,doc#305288,2013_02_22_371.html obrascem iz Priloga V ovoga Pravilnika vodit će tabličnu evidenciju u elektroničkom obliku
#216204305,doc#305288,2013_02_22_371.html potporu za isporuku voća i povrća pokrit će obračunsko razdoblje od kalendarskih mjesec
#216204394,doc#305288,2013_02_22_371.html potpora . Agencija za plaćanja obavijestit će podnositelja Zahtjeva za potporu o potrebi
#216204555,doc#305288,2013_02_22_371.html 1 ) Potpora Shemi školskog voća isplatit će se na temelju Zahtjeva za potporu za isporuku
#216204592,doc#305288,2013_02_22_371.html 2 ) Potpora Shemi školskog voća isplatit će se na temelju Zahtjeva za potporu za monitoring
#216204622,doc#305288,2013_02_22_371.html 3 ) Potpora Shemi školskog voća isplatit će se na temelju Zahtjeva za potporu za evaluacijsko
#216204652,doc#305288,2013_02_22_371.html 4 ) Potpora Shemi školskog voća isplatit će se na temelju Zahtjeva za potporu za komunikaciju
#216204679,doc#305288,2013_02_22_371.html 5 ) Potpora Shemi školskog voća isplatit će se u roku od tri mjeseca od dana zaprimanja
#216204721,doc#305288,2013_02_22_371.html prekoračen manje od dva mjeseca potpora će se isplatiti , ali umanjena za : </p><p>
#216204787,doc#305288,2013_02_22_371.html prekoračen za više od dva mjeseca , potpora će se dodatno umanjiti za 1 % za svaki dodatni
#216204815,doc#305288,2013_02_22_371.html </p><p> ( 1 ) Agencija za plaćanja provest će punu administrativnu kontrolu svih zahtjeva
#216204856,doc#305288,2013_02_22_371.html ovoga Pravilnika , administrativna kontrola će uključiti kontrolu prateće dokumentacije
#216204892,doc#305288,2013_02_22_371.html školskog voća , administrativna kontrola će uključiti kontrolu isporuke roba i usluga
#216204923,doc#305288,2013_02_22_371.html 10 . stavka 1 . ovoga Pravilnika dopuniti će se kontrolom na terenu , a posebno će se
#216204931,doc#305288,2013_02_22_371.html dopuniti će se kontrolom na terenu , a posebno će se kontrolirati : </p><p> ( a ) podaci iz
#216205009,doc#305288,2013_02_22_371.html razdoblju od 1 . kolovoza do 31 . srpnja pokrit će najmanje 5 % potpore na nacionalnoj razini
#216205063,doc#305288,2013_02_22_371.html manji od sto , kontrole na terenu obavljat će se u prostorijama pet podnositelja Zahtjeva
#216205084,doc#305288,2013_02_22_371.html Zahtjeva za potporu manji od pet , kontrolirati će se svi podnositelji Zahtjeva . </p><p> (
#216205122,doc#305288,2013_02_22_371.html </p><p> ( 8 ) Agencija za plaćanja odabrat će podnositelje Zahtjeva za potporu iz članka
#216205205,doc#305288,2013_02_22_371.html 10 . stavka 1 . ovoga Pravilnika dopunit će se kontrolom na terenu u prostorijama najmanje
#216205286,doc#305288,2013_02_22_371.html prilikom svake kontrole na terenu . Izvješće će precizno opisati različite predmete kontrole
#216205300,doc#305288,2013_02_22_371.html kontrole . </p><p> ( 12 ) Izvješće o kontroli bit će podijeljeno u nekoliko dijelova : </p><p>
#216205451,doc#305288,2013_02_22_371.html skladu sa stavkom 13 . ovoga članka platit će i iznos jednak razlici između iznosa inicijalno
#216205484,doc#305288,2013_02_22_371.html Ministarstvo nadležno za poljoprivredu poduzet će sve potrebne mjere kako bi se osiguralo
#216205522,doc#305288,2013_02_22_371.html <p> ( 3 ) Poljoprivredna inspekcija provest će inspekcijski nadzor u skladu s člankom
#216205633,doc#305288,2013_02_22_371.html ovoga članka , na iznos glavnice zaračunat će se zakonska zatezna kamata od prvog dana
#216205754,doc#305288,2013_02_22_371.html skladu sa stavkom 1 . ovoga članka platit će dodatno i iznos jednak razlici između iznosa
#216205789,doc#305288,2013_02_22_371.html Ministarstvo nadležno za poljoprivredu obavijestit će Europsku komisiju o svojoj strategiji za
#216205827,doc#305288,2013_02_22_371.html Ministarstvo nadležno za poljoprivredu obavijestit će Europsku komisiju do 30 . studenog godine
#216205887,doc#305288,2013_02_22_371.html Ministarstvo nadležno za poljoprivredu obavijestit će Europsku komisiju u svojoj novoj strategiji
#216205919,doc#305288,2013_02_22_371.html stavaka 1 . , 2 . i 3 . ovoga članka izradit će se u skladu s Uredbom Komisije ( EZ ) br
#216205989,doc#305288,2013_02_22_371.html Egejske otoke . </p><p> ( 5 ) Europska komisija će redovito objavljivati strategije zemalja
#216206237,doc#305289,2013_02_22_372.html ovoga članka Agencija za plaćanja izvijestit će nadležno tijelo zemlje članice na čijem
#216206697,doc#305290,2013_02_22_373.html deklarirane , ili evidentirane , </p><p> utvrdit će odnosno gdje je moguće , procijeniti stvarne
#216206752,doc#305290,2013_02_22_373.html članka i koje predstavljaju višak , bit će predmet naplate u iznosu od 500,00 EUR
#216206992,doc#305290,2013_02_22_373.html . ovoga Pravilnika Agencija za plaćanja će naplatiti 500,00 EUR po toni , obračunato
#216207052,doc#305290,2013_02_22_373.html odobrene proizvođačke kvote , primijenit će dodatnu korektivnu naplatu od 500,00 EUR
#216207547,doc#305290,2013_02_22_373.html 7 . ovoga članka , Agencija za plaćanja će o tome , bez odgode , obavijestiti Ministarstvo
#216207565,doc#305290,2013_02_22_373.html U tom slučaju , tvrtka za preradu šećera će platiti iznos od 5,00 EUR po toni isporučene
#216207620,doc#305290,2013_02_22_373.html koji glasi : </p><p> » ( 9 ) Ministarstvo će ukinuti rješenje o odobrenju prerađivača
#216207678,doc#305290,2013_02_22_373.html količina za preradu i Agencija za plaćanja će sukladno članku 12 . stavku 7 . ovoga Pravilnika
#216207745,doc#305290,2013_02_22_373.html plaćanja . </p><p> ( 2 ) Agencija za plaćanja će o donijetim mjerama i zahtjevima koji proizlaze
#216209092,doc#305292,2013_02_22_375.html zdravlja ( u daljnjem tekstu : ministar ) će imenovati povjerenstvo koje će utvrditi
#216209096,doc#305292,2013_02_22_375.html ministar ) će imenovati povjerenstvo koje će utvrditi činjenično stanje . Na temelju
#216209282,doc#305292,2013_02_22_375.html sposobnosti za držanje i nošenje oružja smatrat će se nevažećim . </p><p> ( 4 ) Dostavljanjem
#216209337,doc#305292,2013_02_22_375.html stavka 1 . ovoga Pravilnika , osoba koja će se pregledati mora prethodno pribaviti
#216211688,doc#305292,2013_02_22_375.html trgovačkom društvu ili privatnoj ordinaciji koja će preuzeti poslove zdravstvenih pregleda
#216218825,doc#305293,2013_02_22_357.html najkasnije deseti dan nakon otpreme , koji će u skladu s ovim Zakonom utvrditi je li
#216218918,doc#305293,2013_02_22_357.html skladišta ili registrirani pošiljatelj osigurat će tiskanu inačicu e-TD-a ili komercijalni
#216220238,doc#305293,2013_02_22_357.html stavka 1 . ovoga članka , Carinska uprava će koristeći računalni sustav potvrditi da
#216220562,doc#305293,2013_02_22_357.html članicu pošiljatelj , odnosno druga osoba koja će biti obvezna platiti trošarinu u državi
#216220792,doc#305293,2013_02_22_357.html 6 ) Primatelj , odnosno druga osoba koja će biti dužna platiti trošarinu u Republici
#216223616,doc#305293,2013_02_22_357.html stvarno došlo u drugoj državi članici , u toj će se državi izvršiti obračun trošarine . </p>
#216223629,doc#305293,2013_02_22_357.html trošarine . </p><p> ( 10 ) Nadležni carinski ured će na zahtjev otpustiti plaćanje trošarine
#216224162,doc#305293,2013_02_22_357.html stavkom 1 . točkom 5 . ovoga Zakona , smatrat će se da su duhanske prerađevine puštene u
#216224419,doc#305293,2013_02_22_357.html preuzimanja duhanskih markica , smatrat će se da su duhanske prerađevine puštene u
#216225852,doc#305293,2013_02_22_357.html propisane uvjete , nadležni carinski ured će odrediti rok za otklanjanje nepravilnosti
#216226104,doc#305293,2013_02_22_357.html propisane stavkom 1 . ovoga članka , odredit će rok u kojem se utvrđene nepravilnosti moraju
#216226769,doc#305293,2013_02_22_357.html ukidanje trošarinskog odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena . </p><p> GLAVA X . OSLOBOĐENI
#216227364,doc#305293,2013_02_22_357.html odgoditi ukidanje odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena . </p><p> GLAVA XI .
#216227539,doc#305293,2013_02_22_357.html sustava . Uz zahtjev prilaže i izjavu da će prije nego počne primati trošarinske proizvode
#216227948,doc#305293,2013_02_22_357.html odgoditi ukidanje odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena . </p><p> ( 11 ) Ministar
#216228518,doc#305293,2013_02_22_357.html odgoditi ukidanje odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena . </p><p> ( 12 ) Ministar
#216229092,doc#305293,2013_02_22_357.html odgoditi ukidanje odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena . </p><p> ( 9 ) Ministar
#216229296,doc#305293,2013_02_22_357.html zahtjeva . Uz zahtjev prilaže i izjavu da će prije nego što počne primati trošarinske
#216229618,doc#305293,2013_02_22_357.html odgoditi ukidanje odobrenja ako ocijeni da će žalba biti usvojena . </p><p> ( 9 ) Ministar
#216230467,doc#305293,2013_02_22_357.html utvrditi trošarinsku obvezu , Carinska uprava će naložiti trošarinskom obvezniku popis svih
#216230746,doc#305293,2013_02_22_357.html stavka 8 . ovoga članka , Carinska uprava će rješenjem brisati trošarinskog obveznika
#216231116,doc#305293,2013_02_22_357.html </p><p> ( 1 ) Ako postoji vjerojatnost da će trošarinski obveznik onemogućiti naplatu
#216233210,doc#305293,2013_02_22_357.html </p><p> ( 4 ) Trošarinsko skladište u kojem će se denaturirati alkohol mora biti opremljeno
#216233219,doc#305293,2013_02_22_357.html alkohol mora biti opremljeno opremom koja će osigurati denaturiranje alkohola propisanim
#216235279,doc#305293,2013_02_22_357.html . ovoga Zakona dvjema cigaretama smatrat će se kada je smotuljak duhana bez filtra
#216238452,doc#305293,2013_02_22_357.html neposlovnu uporabu , trošarinski proizvod će se oporezovati razmjerno svakom načinu
#216239052,doc#305293,2013_02_22_357.html na teritorij Republike Hrvatske smatrat će se propisno označena ako ih prati potvrda
#216239123,doc#305293,2013_02_22_357.html su plinska ulja propisno označena , ista će se smatrati neoznačenima . </p><p> ( 3 )
#216239233,doc#305293,2013_02_22_357.html propisano označavanje nadležni carinski ured će ukinuti odobrenu radnju označavanja plinskog
#216240308,doc#305293,2013_02_22_357.html 91 . </p><p> ( 1 ) Ako postoji opasnost da će se raspolaganjem imovinom , dogovorom s
#216240499,doc#305293,2013_02_22_357.html da trošarina nije plaćena , carinski ured će u slučaju da je motorno vozilo , plovni
#216243642,doc#305293,2013_02_22_357.html 10.000,00 kuna do 2.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba , a novčanom
#216243805,doc#305293,2013_02_22_357.html pošiljatelj , odnosno kao druga osoba koja će biti dužna platiti trošarinu u državi članici
#216243914,doc#305293,2013_02_22_357.html primatelj , odnosno kao druga osoba koja će biti dužna platiti trošarinu u Republici
#216245376,doc#305293,2013_02_22_357.html denaturiranje alkohola i s opremom koja će osigurati denaturiranje alkohola propisanim
#216247840,doc#305293,2013_02_22_357.html 5.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba , a novčanom
#216249797,doc#305293,2013_02_22_357.html 3.000,00 kuna do 700.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba , a novčanom
#216250133,doc#305293,2013_02_22_357.html 30.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se obrtnik , odnosno osoba koja obavlja
#216250188,doc#305293,2013_02_22_357.html 3.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja trošarinske proizvode
#216250234,doc#305293,2013_02_22_357.html 10.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba državljanin Republike
#216250297,doc#305293,2013_02_22_357.html 5.000,00 kuna do 100.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba i odgovorna osoba u pravnoj
#216250532,doc#305293,2013_02_22_357.html . ovoga Zakona , uz novčanu kaznu izreći će se zaštitna mjera oduzimanja trošarinskih
#216250574,doc#305293,2013_02_22_357.html roku tri godine , uz novčanu kaznu izreći će se zaštitna mjera oduzimanja motornog vozila
#216250667,doc#305293,2013_02_22_357.html opasni za život ili zdravlje ljudi oduzet će se i kada postupak ne završi odlukom o
#216250885,doc#305293,2013_02_22_357.html Zakona pravnoj ili fizičkoj osobi oduzet će se imovinska korist ostvarena počinjenim
#216251125,doc#305293,2013_02_22_357.html definiciju predmeta oporezivanja primjenjivat će se na odgovarajući način i u slučaju izmjena
#216251338,doc#305293,2013_02_22_357.html bili registrirani kao uvoznici , a obavljat će djelatnost unosa trošarinskih proizvoda
#216251475,doc#305293,2013_02_22_357.html prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se prema propisima koji su važili do dana
#216251514,doc#305293,2013_02_22_357.html prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se po odredbama ovoga Zakona ako je to
#216251552,doc#305293,2013_02_22_357.html koja nisu propisana ovim Zakonom obustavit će se . </p><p> ( 5 ) Ako su trošarinski proizvodi
#216252210,doc#305293,2013_02_22_357.html članka 84 . stavka 10 . ovoga Zakona utvrdit će se propisom iz članka 115 . ovoga Zakona
#216252226,doc#305293,2013_02_22_357.html Članak 115 . </p><p> Ministar financija donijet će pravilnik iz članka 13 . stavka 8 . , članka
#216252538,doc#305293,2013_02_22_357.html donošenja Zakona o carinskoj službi kojim će se osnovati carinski uredi iz članka 5
#216254378,doc#305298,2013_02_22_380.html stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216254624,doc#305299,2013_02_22_381.html stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216257734,doc#305300,2013_02_22_358.html propisan stavkom 7 . ovoga članka , takvu će električnu energiju kupiti od proizvođača
#216260393,doc#305300,2013_02_22_358.html biti navedeno : </p><p> 1 . lokacija na kojoj će se graditi proizvodno postrojenje , </p>
#216263058,doc#305300,2013_02_22_358.html vertikalno integrirani subjekt . Agencija će , po provjeri tržišno usmjerenih i nepristranih
#216263160,doc#305300,2013_02_22_358.html prijenosa utvrđenih ovim Zakonom , niti će od neovisnog operatora prijenosa tražiti
#216264682,doc#305300,2013_02_22_358.html operatora prijenosnog sustava . Agencija će izdati certifikat operatoru prijenosnog
#216264909,doc#305300,2013_02_22_358.html za certifikaciju . </p><p> ( 4 ) Agencija će dostaviti na mišljenje Europskoj komisiji
#216264942,doc#305300,2013_02_22_358.html operatora prijenosnog sustava . Agencija će u postupku certifikacije sukladno stavku
#216265256,doc#305300,2013_02_22_358.html temeljem kojih je izdan certifikat ukinuti će rješenje kojim je izdan certifikat . Rješenje
#216266058,doc#305300,2013_02_22_358.html planom razvoja prijenosne mreže , Agencija će poduzeti najmanje jednu od sljedećih mjera
#216266453,doc#305300,2013_02_22_358.html suglasnost Agencije . </p><p> ( 2 ) Agencija će utvrditi objektivne i nepristrane kriterije
#216275818,doc#305300,2013_02_22_358.html odbijanja navedenog zahtjeva , Agencija će u odluci o odbijanju samostalno donijeti
#216276657,doc#305300,2013_02_22_358.html 3 ) Vlada Republike Hrvatske i Agencija će osigurati raspoloživost univerzalne usluge
#216277082,doc#305300,2013_02_22_358.html pravo na opskrbu u okviru univerzalne usluge će u slučaju postupaka iz članaka 49 . stavka
#216283858,doc#305300,2013_02_22_358.html priključena postrojenja korisnika mreže će isključiti korisnika mreže ako se ne pridržava
#216284228,doc#305300,2013_02_22_358.html 1 . ovoga članka . </p><p> ( 3 ) Agencija će na pisani zahtjev nadležnog državnog tijela
#216284571,doc#305300,2013_02_22_358.html <p> 3 . ostale financijske izvještaje čiju će formu , sadržaj i rok propisati Agencija
#216285640,doc#305300,2013_02_22_358.html suprotno uvjetima utvrđenim dozvolom , Agencija će naložiti subjektu da otkloni uočene nepravilnosti
#216285818,doc#305300,2013_02_22_358.html na tržištu električne energije , Agencija će : </p><p> 1 . naložiti elektroenergetskom
#216286097,doc#305300,2013_02_22_358.html iznosu od 1.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba , odnosno
#216287272,doc#305300,2013_02_22_358.html iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1 . ovoga članka
#216287306,doc#305300,2013_02_22_358.html iznosu od 300,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaje iz stavka 1 . ovoga članka
#216287438,doc#305300,2013_02_22_358.html prometa u prošloj poslovnoj godini kaznit će se operator prijenosnog sustava , odnosno
#216287474,doc#305300,2013_02_22_358.html prometa u prošloj poslovnoj godini kaznit će se operator prijenosnog sustava , odnosno
#216287632,doc#305300,2013_02_22_358.html integriranog subjekta , novčana kazna izreći će se prema godišnjem prometu vertikalno integriranog
#216287651,doc#305300,2013_02_22_358.html Agencije </p><p> Članak 75 . </p><p> ( 1 ) Agencija će podnijeti optužni prijedlog i predložiti
#216287982,doc#305300,2013_02_22_358.html elektroprivreda d.d . kao vladajuće društvo izvršit će prijenos imovine operatoru prijenosnog
#216288031,doc#305300,2013_02_22_358.html prijenos električne energije preimenovat će se u tvrtku Hrvatski operator prijenosnog
#216288724,doc#305300,2013_02_22_358.html 1 ) Vlada Republike Hrvatske i ministar će propise iz članka 10 stavka 6 . , članka
#216288783,doc#305300,2013_02_22_358.html iz stavka 1 . ovoga članka primjenjivat će se propisi kojima su uređena odnosna pitanja
#216288983,doc#305300,2013_02_22_358.html iz stavka 3 . ovoga članka primjenjivat će se akti kojima su uređena odnosna pitanja
#216289025,doc#305300,2013_02_22_358.html prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se primjenom odredaba Zakona o tržištu
#216292533,doc#305301,2013_02_22_359.html iz stavka 6 . ovoga članka Hrvatski sabor će na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenovati
#216292586,doc#305301,2013_02_22_359.html ) Način rada Nacionalnog vijeća propisat će se Poslovnikom Nacionalnog vijeća koji
#216293046,doc#305301,2013_02_22_359.html iz stavaka 2 . , 3 . i 4 . ovoga članka će za potrebe razvoja i primjene HKO-a usklađivati
#216293485,doc#305301,2013_02_22_359.html ) Način rada sektorskih vijeća propisat će se Poslovnikom sektorskih vijeća koji donosi
#216294498,doc#305301,2013_02_22_359.html nadležnog za regionalni razvoj , donijet će Pravilnik o Registru HKO-a . </p><p> Članak
#216294541,doc#305301,2013_02_22_359.html nadležnog za regionalni razvoj , donijet će Pravilnik o priznavanju i vrednovanju neformalnog
#216294605,doc#305301,2013_02_22_359.html vijeća iz članka 12 . ovoga Zakona imenovat će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja
#216294665,doc#305301,2013_02_22_359.html potencijale iz članka 10 . ovoga Zakona započet će s radom u roku od godinu dana od dana stupanja
#216294699,doc#305301,2013_02_22_359.html Registra iz članka 13 . ovoga Zakona ustrojit će se u roku od 24 mjeseca od dana stupanja
#216294721,doc#305301,2013_02_22_359.html Zakona . </p><p> ( 2 ) Upis u Registar započet će najkasnije ustrojavanjem informacijskog
#216296040,doc#305302,2013_02_22_360.html izgradnjom pojedine dionice , započete radove će završiti pravna osoba koja je do trenutka
#216298179,doc#305303,2013_02_22_361.html mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Odbor će posebnom odlukom , uz suglasnost Nadležnog
#216298311,doc#305303,2013_02_22_361.html za dodjelu nagrade , kategorije u kojima će se nagrada dodjeljivati , kriterije za
#216299209,doc#305303,2013_02_22_361.html učinkovit postupak izbora volontera koji će omogućiti uključivanje različitih skupina
#216299395,doc#305303,2013_02_22_361.html . </p><p> U stavku 2 . riječi : » propisat će pravilnikom ministrica ili ministar Ministarstva
#216299832,doc#305303,2013_02_22_361.html volontiranje iz članka 34.a ovoga Zakona donijet će Nadležno tijelo u roku od šest mjeseci
#216301370,doc#305305,2013_02_22_363.html odnosa ili u svezi s radnim odnosom , pobliže će se odrediti uvjeti ostvarivanja prava iz
#216301675,doc#305305,2013_02_22_363.html između dužnosnika i bivšeg poslodavca pobliže će se odrediti uvjeti ostvarivanja prava iz
#216305574,doc#305311,2013_02_23_394.html natječaj iz stavka 1 . ovog članka koji će tijekom ugovornog razdoblja navršiti 65
#216305588,doc#305311,2013_02_23_394.html života i 20 godina staža osiguranja Zavod će sklopiti ugovore o provođenju zdravstvene
#216306268,doc#305311,2013_02_23_394.html dijagnostičke pretrage , osiguranu osobu uputit će temeljem interne uputnice u drugu ugovornu
#216307390,doc#305311,2013_02_23_394.html uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne </tr></p><p><tr> 13
#216309097,doc#305311,2013_02_23_394.html </p><p> Na osnovi utvrđenih podataka Zavod će mjesečno obavljati usklađenje broja opredijeljenih
#216309114,doc#305311,2013_02_23_394.html primarne zdravstvene zaštite na način da će ugovoreni broj osiguranih osoba prema utvrđenoj
#216309179,doc#305311,2013_02_23_394.html Zavoda o promjeni broja osiguranih osoba bit će iskazan po doktoru i broj osiguranih osoba
#216309596,doc#305311,2013_02_23_394.html članka 25 . i 26 . ove Odluke . </p><p> Zavod će posebnom odlukom utvrditi korekcije stope
#216310798,doc#305311,2013_02_23_394.html osoba za laboratorijsku dijagnostiku , te će osnovom utvrđenih podataka mjesečno obavljati
#216310817,doc#305311,2013_02_23_394.html primarne zdravstvene zaštite na način da će se ugovoreni broj osiguranih osoba prema
#216315297,doc#305311,2013_02_23_394.html prigovora iz stavka 2 . ovog članka razmotrit će nadležne stručne službe Zavoda . </p><p>
#216317259,doc#305311,2013_02_23_394.html prigovora iz stavka 2 . ovog članka razmotrit će nadležne stručne službe Zavoda . </p><p>
#216318848,doc#305311,2013_02_23_394.html prigovora iz stavka 2 . ovog članka razmotrit će nadležne stručne službe Zavoda . </p><p>
#216321486,doc#305311,2013_02_23_394.html prigovora iz stavka 2 . ovog članka razmotrit će nadležne stručne službe Zavoda . </p><p>
#216323304,doc#305311,2013_02_23_394.html stavka 2 . podstavka 2 . ovog članka utvrdit će se Odlukom Upravnog vijeća Zavoda . </p>
#216327690,doc#305311,2013_02_23_394.html Posebnom odlukom Upravnog vijeća Zavoda utvrdit će se rokovi i način plaćanja pojedinačnih
#216339727,doc#305313,2013_02_23_382.html » a iznimno za hrvatske državljane koji će glasovati u inozemstvu dan provedbe izbora
#216340033,doc#305313,2013_02_23_382.html stranaka predložilo zajedničku listu , ona će se unijeti na zbirnu listu prema nazivu
#216340123,doc#305313,2013_02_23_382.html članka , na odgovarajući način primijenit će se odredba članka 14 . ovoga Zakona « zamjenjuju
#216340151,doc#305313,2013_02_23_382.html održavanja izbora , lista kandidata smatrat će se pravovaljanom« . </p><p> Članak 13 . </p>
#216340174,doc#305313,2013_02_23_382.html mijenja se i glasi : </p><p> » Broj članova koji će biti izabran sa svake liste kandidata utvrđuje
#216340693,doc#305313,2013_02_23_382.html povjerenstvima , ova izborna povjerenstva samostalno će odrediti članove biračkih odbora . </p><p>
#216340717,doc#305313,2013_02_23_382.html biračke odbore , njihov raspored odredit će nadležno izborno povjerenstvo ždrijebom
#216340725,doc#305313,2013_02_23_382.html izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će predstavnike stranaka tako rasporediti
#216340824,doc#305313,2013_02_23_382.html 20 dana prije održavanja izbora odredit će biračka mjesta : </p><p> – ministar nadležan
#216341475,doc#305313,2013_02_23_382.html Republike Hrvatske u Europski parlament raspisat će se u roku koji će omogućiti da se izbori
#216341480,doc#305313,2013_02_23_382.html Europski parlament raspisat će se u roku koji će omogućiti da se izbori , sukladno Ugovoru
#216342023,doc#305313,2013_02_23_382.html glasovanje u inozemstvu nadležna tijela će odrediti najkasnije 15 dana prije održavanja
#216342043,doc#305313,2013_02_23_382.html izbora na tim glasačkim mjestima odredit će nadležna tijela najkasnije 10 dana prije
#216342312,doc#305313,2013_02_23_382.html </p><p> Članak 40 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216343101,doc#305315,2013_02_23_384.html imenovanja ravnatelja Muzeja , ministar kulture će imenovati privremenog ravnatelja . Privremeni
#216344640,doc#305316,2013_02_23_385.html nadležnog za službeničke odnose , uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Državnog inspektorata
#216346590,doc#305317,2013_02_23_386.html Nadležno tijelo Republike Hrvatske zamrznut će bez odlaganja fizičkim i pravnim osobama
#216346939,doc#305317,2013_02_23_386.html državno područje Republike Hrvatske , niti će se primjenjivati kad su ulazak ili prolaz
#216347384,doc#305317,2013_02_23_386.html zamrznuti . </p><p> IX . </p><p> Republika Hrvatska će Odboru za Talibane dostaviti sva poznata
#216347514,doc#305317,2013_02_23_386.html Nadležno tijelo Republike Hrvatske dostavit će nakon zaprimljenog obrazloženog prijedloga
#216347541,doc#305317,2013_02_23_386.html odluku o brisanju nekog imena obavijestit će nadležno tijelo Republike Hrvatske koje
#216347547,doc#305317,2013_02_23_386.html nadležno tijelo Republike Hrvatske koje će putem Obavijesti objavljene na internetskim
#216347589,doc#305317,2013_02_23_386.html rezolucije iz točke X . ove Odluke , ažurirat će se putem mrežnih stranica Ministarstva
#216347615,doc#305317,2013_02_23_386.html listi za Talibane i u prilozima ažurirat će se putem mrežne stranice Ministarstva vanjskih
#216348038,doc#305318,2013_02_23_387.html Nadležno tijelo Republike Hrvatske zamrznut će bez odlaganja fizičkim i pravnim osobama
#216348387,doc#305318,2013_02_23_387.html državno područje Republike Hrvatske , niti će se primjenjivati kad su ulazak ili prolaz
#216348853,doc#305318,2013_02_23_387.html Nadležno tijelo Republike Hrvatske dostavit će , nakon zaprimljenog obrazloženog prijedloga
#216349005,doc#305318,2013_02_23_387.html Nadležno tijelo Republike Hrvatske uputit će zahtjev za brisanje osobe sa Popisa za
#216349033,doc#305318,2013_02_23_387.html odluku o brisanju nekog imena , obavijestit će Republiku Hrvatsku koja će putem Obavijesti
#216349037,doc#305318,2013_02_23_387.html , obavijestit će Republiku Hrvatsku koja će putem Obavijesti , objavljene na mrežnim
#216349074,doc#305318,2013_02_23_387.html nastao temeljem ove rezolucije , ažurirat će se putem mrežnih stranica Ministarstva
#216349100,doc#305318,2013_02_23_387.html Popisu za Al-Qaidu i u prilozima ažurirat će se putem mrežne stranice Ministarstva vanjskih
#216352201,doc#305319,2013_02_23_388.html </p><p> X . </p><p> Nadležna državna tijela će o svojim odlukama u smislu odredaba ove
#216355817,doc#305321,2013_02_23_390.html različite kategorije proizvoda u kojima će se sastojak rabiti ; </p><p> ( e ) detaljno
#216355914,doc#305321,2013_02_23_390.html ako je poznato , ime svakog proizvoda koji će sadržavati sastojak ( sastojke ) i ako
#216355922,doc#305321,2013_02_23_390.html će sadržavati sastojak ( sastojke ) i ako će se na tržištu Republike Hrvatske rabiti
#216356239,doc#305321,2013_02_23_390.html povući svoje odobrenje . U tom slučaju ono će obavijestiti podnositelja zahtjeva o svojoj
#216356348,doc#305321,2013_02_23_390.html <p> Članak 18.h </p><p> Ministarstvo zdravlja će obavijestiti Europsku komisiju i ostale
#216356398,doc#305321,2013_02_23_390.html registracijski broj . </p><p> Ministarstvo zdravlja će na zahtjev Europske komisije i ostalih
#216356430,doc#305321,2013_02_23_390.html na tajnost . </p><p> Ministarstvo zdravlja će obavijestiti Europsku komisiju i ostale
#216356468,doc#305321,2013_02_23_390.html roka tajnosti . </p><p> Ministarstvo zdravlja će u postupku izdavanja rješenja kojim se
#216405363,doc#305323,2013_02_24_397.html zaprimanja prijave , odluka o potpori bit će uvjetna za objekte koji zadovolje nove
#216406571,doc#305323,2013_02_24_397.html koristiti za vlastite potrebe . </p><p> – ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena
#216407052,doc#305323,2013_02_24_397.html koristiti za vlastite potrebe . </p><p> – ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena
#216407820,doc#305323,2013_02_24_397.html koristiti za vlastite potrebe . </p><p> – ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena
#216408652,doc#305323,2013_02_24_397.html koristiti za vlastite potrebe . </p><p> – ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena
#216409485,doc#305323,2013_02_24_397.html koristiti za vlastite potrebe . </p><p> – ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena
#216410545,doc#305323,2013_02_24_397.html koristiti za vlastite potrebe . </p><p> – ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena
#216410924,doc#305323,2013_02_24_397.html koristiti za vlastite potrebe . </p><p> – ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena
#216411178,doc#305323,2013_02_24_397.html prikazano u poslovnom planu . </p><p> ( 3 ) Ako će za izračun ekonomske održivosti podnositelja
#216411192,doc#305323,2013_02_24_397.html biti potrebni dodatni podaci , podnositelj će dobiti Zahtjev za obrazloženje i/ili ispravak
#216411216,doc#305323,2013_02_24_397.html </p><p> ( 1 ) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za financijsku analizu podnositelja
#216411251,doc#305323,2013_02_24_397.html ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom prijava će biti odbijena . </p><p> Članak 18 . </p><p>
#216411265,doc#305323,2013_02_24_397.html </p><p> ( 1 ) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti
#216411298,doc#305323,2013_02_24_397.html – za procjenu svih podnositelja koristit će se sljedeći pokazatelj : </p><p> – profitabilnost
#216411353,doc#305323,2013_02_24_397.html su obveznici poreza na dohodak koristit će se sljedeći pokazatelji : </p><p> – omjer
#216411402,doc#305323,2013_02_24_397.html koji su obveznici poreza na dobit koristit će se sljedeći pokazatelji : </p><p> – pokazatelj
#216411483,doc#305323,2013_02_24_397.html </p><p> ( 2 ) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti
#216411511,doc#305323,2013_02_24_397.html – za procjenu svih podnositelja koristit će se sljedeći pokazatelj : </p><p> – likvidnost
#216411663,doc#305323,2013_02_24_397.html za sve potpune i pravovremene prijave bit će formirana rang-lista prema kriterijima
#216411705,doc#305323,2013_02_24_397.html projekata imaju isti broj bodova , prednost će imati oni s ranijim datumom i vremenom
#216411741,doc#305323,2013_02_24_397.html podnošenja potpune prijave , Agencija za plaćanja će provesti postupak izvlačenja slučajnim
#216411753,doc#305323,2013_02_24_397.html odabirom , u nazočnosti javnog bilježnika te će o provedenom postupku obavijestiti podnositelje
#216411785,doc#305323,2013_02_24_397.html ugovaranje svih rangiranih projekata , odredit će se prag iznad kojeg će se nalaziti svi
#216411790,doc#305323,2013_02_24_397.html projekata , odredit će se prag iznad kojeg će se nalaziti svi projekti za koje postoji
#216412468,doc#305323,2013_02_24_397.html ( 11 ) Plaćanje za izvršeno ulaganje bit će jednoobročno , sukladno Ugovoru o dodjeli
#216414067,doc#305323,2013_02_24_397.html u istom ulaganju , Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju prijave . </p>
#216414120,doc#305323,2013_02_24_397.html prihvatljivog ulaganja , Agencija za plaćanja će ukupan iznos prihvatljivog ulaganja umanjiti
#216414149,doc#305323,2013_02_24_397.html prihvatljivog ulaganja , Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju prijave . </p>
#216414279,doc#305323,2013_02_24_397.html za potrebe banke , Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju prijave . </p>
#216414453,doc#305323,2013_02_24_397.html prijave u administrativnoj kontroli , bit će sastavljena rang-lista kako je navedeno
#216414495,doc#305323,2013_02_24_397.html prijave na natječaj Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od podnositelja
#216414501,doc#305323,2013_02_24_397.html plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od podnositelja tražiti dostavljanje dokumentacije
#216414559,doc#305323,2013_02_24_397.html Nepravovremene prijave neće se uzimati u obzir te će Agencija za plaćanja u roku od 15 dana
#216414654,doc#305323,2013_02_24_397.html ispravak . </p><p> ( 3 ) Agencija za plaćanja će nakon obrade prijava donijeti : </p><p> a
#216415091,doc#305323,2013_02_24_397.html stjecanje vlasništva na nekretninama na kojoj će se obavljati investicija , dobivanje građevinske
#216415678,doc#305323,2013_02_24_397.html 28 . stavku 2 . ovoga Pravilnika smatrat će se da je odustao od sklapanja IPARD Ugovora
#216415702,doc#305323,2013_02_24_397.html stavka 1 . točke e ) ovoga članka korisnik će ulaganje označiti sukladno Naputku za označavanje
#216415719,doc#305323,2013_02_24_397.html Prilog VIII . ovoga Pravilnika . Korisnik će informativnu ploču izraditi o vlastitom
#216415801,doc#305323,2013_02_24_397.html stavka 1 . ovoga članka , promjene u projektu će se odobriti samo ako se projekt ne može
#216415876,doc#305323,2013_02_24_397.html model i/ili poziv na broj primatelja na koji će biti uplaćena sredstva ) , korisnik se
#216415960,doc#305323,2013_02_24_397.html dozvoljena . </p><p> ( 4 ) Agencija za plaćanja će izdati Aneks IPARD Ugovora nakon zaprimanja
#216416112,doc#305323,2013_02_24_397.html isplatu . </p><p> ( 3 ) Agencija za plaćanja će donijeti Pismo odobrenja vezano za razloge
#216416202,doc#305323,2013_02_24_397.html odobrenja od strane Agencije za plaćanja , koje će se naknadno potvrditi Aneksom IPARD Ugovora
#216416235,doc#305323,2013_02_24_397.html ovog članka , Zahtjev za odobrenje promjena će biti odbijen Pismom odbijanja . </p><p> Članak
#216416321,doc#305323,2013_02_24_397.html roka za predaju Zahtjeva za isplatu i bit će odobrene Pismom odobrenja te naknadno Aneksom
#216416337,doc#305323,2013_02_24_397.html Ugovora . </p><p> ( 3 ) Agencija za plaćanja će poslati korisniku Pismo odobrenja u roku
#216416464,doc#305323,2013_02_24_397.html zadržava pravo odbiti zahtjev korisnika o čemu će ga obavijestiti Pismom odbijanja . </p><p>
#216416485,doc#305323,2013_02_24_397.html odobrenja odnosno Aneksom IPARD Ugovora smatrat će se neprihvatljivim troškom i njihov iznos
#216416493,doc#305323,2013_02_24_397.html neprihvatljivim troškom i njihov iznos oduzet će se od iznosa potpore odobrenog IPARD Ugovorom
#216416553,doc#305323,2013_02_24_397.html raskida . </p><p> ( 5 ) Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor sklopljen s korisnikom
#216416596,doc#305323,2013_02_24_397.html Agencije za plaćanja , ugovorne strane sklopit će Aneks IPARD Ugovora . </p><p> ( 7 ) Ukoliko
#216416649,doc#305323,2013_02_24_397.html model i/ili poziv na broj primatelja na koji će biti uplaćena sredstva nakon konačne isplate
#216416863,doc#305323,2013_02_24_397.html Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od korisnika
#216416869,doc#305323,2013_02_24_397.html plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije
#216416917,doc#305323,2013_02_24_397.html odobrenja Zahtjeva za isplatu obračunat će se : </p><p> – protuvrijednost u kunama po
#216416989,doc#305323,2013_02_24_397.html 6 ) decimala , isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju . </p><p> ( 8 ) Korisnik
#216417059,doc#305323,2013_02_24_397.html nakon propisanog roka , Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor . </p><p> ( 10 ) Ako
#216417083,doc#305323,2013_02_24_397.html Agenciju za plaćanja pisanim putem , izdat će mu se Izjava o raskidu ugovora . </p><p>
#216417108,doc#305323,2013_02_24_397.html pripadajućom dokumentacijom Agencija za plaćanja će korisniku izdati : </p><p> a ) Odluku o isplati
#216417248,doc#305323,2013_02_24_397.html točke a ) ovoga članka Agencija za plaćanja će izvršiti u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja
#216417310,doc#305323,2013_02_24_397.html točke b ) ovoga članka Agencija za plaćanja će izdati u roku od 2 mjeseca od dana zaprimanja
#216417531,doc#305323,2013_02_24_397.html sufinanciran iz sredstava IPARD programa . Korisnik će ploču izraditi o vlastitom trošku , a prema
#216417651,doc#305323,2013_02_24_397.html isplaćeno više od 50 % prihvatljivog troška bit će kontrolirana najmanje jednom unutar 4 godine
#216418139,doc#305323,2013_02_24_397.html . </p><p> Članak 40 . </p><p> ( 1 ) Korisnik će osigurati izvođenje projekta u skladu s
#216418346,doc#305323,2013_02_24_397.html tijeku . </p><p> ( 4 ) Agencija za plaćanja će provedbu odredbi stavaka 2 . i 3 . ovoga
#216418438,doc#305323,2013_02_24_397.html </p><p> ( 1 ) Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor , u slučaju kada sredstva
#216418619,doc#305323,2013_02_24_397.html 1 . ovoga članka , Agencija za plaćanja će korisniku poslati Izjavu o raskidu ugovora
#216418728,doc#305323,2013_02_24_397.html korisniku , Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor iz sljedećih razloga : </p>
#216418801,doc#305323,2013_02_24_397.html 1 . ovoga članka , Agencija za plaćanja će korisniku poslati Izjavu o raskidu ugovora
#216418859,doc#305323,2013_02_24_397.html nepravilnost prije isplate Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog izdatka od Zahtjeva
#216418875,doc#305323,2013_02_24_397.html isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog
#216418899,doc#305323,2013_02_24_397.html nepravilnost nakon isplate Agencija za plaćanja će izdati korisniku Odluku o povratu sredstava
#216418922,doc#305323,2013_02_24_397.html nepravilnog izdatka – Odlukom o povratu zatražit će se povrat tog iznosa isplaćenog pojedinog
#216418955,doc#305323,2013_02_24_397.html strukturne potpore – Odlukom o povratu zatražit će se povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore
#216418979,doc#305323,2013_02_24_397.html na prijevaru – Odlukom o povratu zatražit će se povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore
#216419020,doc#305323,2013_02_24_397.html korisniku ili ne , Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor te zbog sumnje na
#216419070,doc#305323,2013_02_24_397.html sumnja na prijevaru , Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor , zbog sumnje na
#216419161,doc#305323,2013_02_24_397.html stavka 1 . ovog članka , Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor . </p><p> ( 3 ) Ako
#216419274,doc#305323,2013_02_24_397.html članka , Agencija za plaćanja i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu . </p><p> (
#216419304,doc#305323,2013_02_24_397.html godine . </p><p> ( 4 ) Ukupan iznos duga biti će uvećan za 4 % godišnje ugovorne kamate
#216419334,doc#305323,2013_02_24_397.html strane Agencije za plaćanja , korisniku će se izdati Odluka o povratu sredstva u slučaju
#216419359,doc#305323,2013_02_24_397.html stavka 1 . ovog članka Agencija za plaćanja će od korisnika zatražiti povrat iznosa sredstava
#216419413,doc#305323,2013_02_24_397.html neplaćanja kamata , Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim
#216419465,doc#305323,2013_02_24_397.html članku 41 . stavak 1 . točka a ) , nalazit će se na » crnoj listi « Agencije za plaćanja
#216419485,doc#305323,2013_02_24_397.html . </p><p> ( 2 ) Na » crnoj listi « nalazit će se i korisnik kojemu je izdana Odluka o
#216419523,doc#305323,2013_02_24_397.html povratu sredstava . </p><p> ( 3 ) Korisnik će se nalaziti na » crnoj listi « od dana
#216419572,doc#305323,2013_02_24_397.html nepravilnosti/sumnje na prijevaru korisnik će biti na » crnoj listi « od dana izdavanja
#216419606,doc#305323,2013_02_24_397.html . </p><p> ( 5 ) » Crna lista « , na kojoj će se nalaziti korisnici zbog razloga navedenih
#216419624,doc#305323,2013_02_24_397.html stavku 1 . i 2 . ovoga članka , objavljivat će se na oglasnoj ploči i službenim mrežnim
#216420123,doc#305323,2013_02_24_397.html ovoga Pravilnika , Agencija za plaćanja će u roku od 60 dana donijeti novu Odluku
#216420184,doc#305323,2013_02_24_397.html ovoga Pravilnika , Agencija za plaćanja će ponoviti postupak obrade i u roku od 60
#216420302,doc#305323,2013_02_24_397.html iz IPARD programa , Agencija za plaćanja će korisniku izdati novi IPARD Ugovor koji
#216420439,doc#305323,2013_02_24_397.html ovoga Pravilnika , Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor . </p><p> ( 10 ) Ako
#216420491,doc#305323,2013_02_24_397.html zahtjeva za isplatu , Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor . </p><p> ( 11 ) U
#216420517,doc#305323,2013_02_24_397.html Zahtjeva za isplatu , Agencija za plaćanja će ponoviti postupak obrade Zahtjeva za isplatu
#216420559,doc#305323,2013_02_24_397.html Ugovor kao i iznos dodijeljenih sredstava bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama
#216420636,doc#305323,2013_02_24_397.html novine « broj 54/12 , 68/12 ) obrađivat će po odredbama tog Pravilnika do dobivanja
#216420756,doc#305323,2013_02_24_397.html procedura za sve korisnike primjenjivat će se odredbe ovoga Pravilnika . </p><p> SUSPENZIVNA
#216420847,doc#305323,2013_02_24_397.html komisije o odobrenju nove verzije procedura bit će objavljena na mrežnoj stranici Agencije
#216422129,doc#305324,2013_02_24_398.html zaprimanja prijave , odluka o potpori bit će uvjetna za objekte koji zadovolje nove
#216422358,doc#305324,2013_02_24_398.html prijave . </p><p> ( 9 ) Ulaganja u maloprodaju će biti isključena iz potpore . </p><p> ( 10
#216422486,doc#305324,2013_02_24_398.html hranom dokumentacija za svaki objekt vodit će se pod jedinstvenim nepromjenjivim brojem
#216422502,doc#305324,2013_02_24_398.html dodijeljen tijekom provedbe IPARD-a , a bit će jasno povezan i s EU izvoznim brojem ,
#216423196,doc#305324,2013_02_24_398.html , iz kojeg je vidljiva lokacija na kojoj će se rashladna oprema nalaziti . Ugovori
#216423239,doc#305324,2013_02_24_398.html koristiti za vlastite potrebe . </p><p> – Ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena
#216423985,doc#305324,2013_02_24_398.html koristiti za vlastite potrebe . </p><p> – Ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena
#216424675,doc#305324,2013_02_24_398.html koristiti za vlastite potrebe . </p><p> – Ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena
#216424984,doc#305324,2013_02_24_398.html koristiti za vlastite potrebe . </p><p> – Ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena
#216425349,doc#305324,2013_02_24_398.html koristiti za vlastite potrebe . </p><p> – Ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena
#216425667,doc#305324,2013_02_24_398.html koristiti za vlastite potrebe . </p><p> – Ukoliko će ulaganjem planirana godišnja procijenjena
#216425876,doc#305324,2013_02_24_398.html prikazati postojanje tržišta . </p><p> ( 3 ) Ako će za izračun ekonomske održivosti podnositelja
#216425890,doc#305324,2013_02_24_398.html biti potrebni dodatni podaci , podnositelj će dobiti Zahtjev za obrazloženje i/ili ispravak
#216425914,doc#305324,2013_02_24_398.html </p><p> ( 1 ) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za financijsku analizu podnositelja
#216425949,doc#305324,2013_02_24_398.html ocijenjen nezadovoljavajućom ocjenom , prijava će biti odbijena . </p><p> Članak 16 . </p><p>
#216425963,doc#305324,2013_02_24_398.html </p><p> ( 1 ) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti
#216425991,doc#305324,2013_02_24_398.html su obveznici poreza na dohodak koristit će se sljedeći pokazatelji : </p><p> – omjer
#216426039,doc#305324,2013_02_24_398.html koji su obveznici poreza na dobit koristit će se sljedeći pokazatelji : </p><p> – pokazatelj
#216426117,doc#305324,2013_02_24_398.html </p><p> ( 2 ) Kriteriji i pokazatelji koji će se koristiti za procjenu ekonomske održivosti
#216426243,doc#305324,2013_02_24_398.html za sve potpune i pravovremene prijave bit će formirana rang-lista prema kriterijima
#216426284,doc#305324,2013_02_24_398.html projekata imaju isti broj bodova , prednost će imati oni s ranijim datumom i vremenom
#216426320,doc#305324,2013_02_24_398.html podnošenja potpune prijave , Agencija za plaćanja će provesti postupak izvlačenja slučajnim
#216426332,doc#305324,2013_02_24_398.html odabirom , u nazočnosti javnog bilježnika te će o provedenom postupku obavijestiti podnositelje
#216426365,doc#305324,2013_02_24_398.html ugovaranje svih rangiranih projekata , odredit će se prag iznad kojeg će se nalaziti svi
#216426370,doc#305324,2013_02_24_398.html projekata , odredit će se prag iznad kojeg će se nalaziti svi projekti za koje postoji
#216426668,doc#305324,2013_02_24_398.html <p> ( 6 ) Plaćanje za izvršeno ulaganje bit će jednoobročno , sukladno Ugovoru o dodjeli
#216428192,doc#305324,2013_02_24_398.html u istom ulaganju , Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju prijave . </p>
#216428245,doc#305324,2013_02_24_398.html prihvatljivog ulaganja , Agencija za plaćanja će ukupan iznos prihvatljivog ulaganja umanjiti
#216428274,doc#305324,2013_02_24_398.html prihvatljivog ulaganja , Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju prijave . </p>
#216428400,doc#305324,2013_02_24_398.html pripremljen za potrebe banke Agencija za plaćanja će donijeti Odluku o odbijanju prijave . </p>
#216428569,doc#305324,2013_02_24_398.html prijave u administrativnoj kontroli bit će sastavljena rang-lista kako je navedeno
#216428611,doc#305324,2013_02_24_398.html prijave na natječaj Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od podnositelja
#216428617,doc#305324,2013_02_24_398.html plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od podnositelja tražiti dostavljanje dokumentacije
#216428675,doc#305324,2013_02_24_398.html Nepravovremene prijave neće se uzimati u obzir te će Agencija za plaćanja , u roku od 15 dana
#216428770,doc#305324,2013_02_24_398.html ispravak . </p><p> ( 3 ) Agencija za plaćanja će nakon obrade prijava donijeti : </p><p> a
#216429198,doc#305324,2013_02_24_398.html stjecanje vlasništva na nekretninama na kojima će se obavljati investicija , dobivanje građevinske
#216429791,doc#305324,2013_02_24_398.html članku 26 . stavku 2 . ovog članka , smatrat će se da je odustao od sklapanja IPARD Ugovora
#216429815,doc#305324,2013_02_24_398.html stavka 1 . točke e ) ovog članka korisnik će ulaganje označiti sukladno Naputku za označavanje
#216429831,doc#305324,2013_02_24_398.html je Prilog V ovoga Pravilnika . Korisnik će informativnu ploču izraditi o vlastitom
#216429913,doc#305324,2013_02_24_398.html stavka 1 . ovog članka , promjene u projektu će se odobriti samo ako se projekt ne može
#216429987,doc#305324,2013_02_24_398.html model i/ili poziv na broj primatelja na koji će biti uplaćena sredstva ) , korisnik se
#216430069,doc#305324,2013_02_24_398.html dozvoljena . </p><p> ( 4 ) Agencija za plaćanja će izdati Aneks IPARD Ugovora nakon zaprimanja
#216430219,doc#305324,2013_02_24_398.html isplatu . </p><p> ( 3 ) Agencija za plaćanja će donijeti Pismo odobrenja vezano za razloge
#216430308,doc#305324,2013_02_24_398.html odobrenja od strane Agencije za plaćanja koje će se naknadno potvrditi Aneksom IPARD Ugovora
#216430341,doc#305324,2013_02_24_398.html ovog članka , Zahtjev za odobrenje promjena će biti odbijen Pismom odbijanja . </p><p> Članak
#216430426,doc#305324,2013_02_24_398.html roka za predaju Zahtjeva za isplatu i bit će odobrene Pismom odobrenja te naknadno Aneksom
#216430442,doc#305324,2013_02_24_398.html Ugovora . </p><p> ( 3 ) Agencija za plaćanja će uputiti korisniku Pismo odobrenja u roku
#216430567,doc#305324,2013_02_24_398.html zadržava pravo odbiti zahtjev korisnika o čemu će ga obavijestiti Pismom odbijanja . </p><p>
#216430588,doc#305324,2013_02_24_398.html odobrenja odnosno Aneksom IPARD Ugovora smatrat će se neprihvatljivim troškom i njihov iznos
#216430596,doc#305324,2013_02_24_398.html neprihvatljivim troškom i njihov iznos oduzet će se od iznosa potpore odobrenog IPARD Ugovorom
#216430656,doc#305324,2013_02_24_398.html raskida . </p><p> ( 5 ) Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor sklopljen s korisnikom
#216430699,doc#305324,2013_02_24_398.html Agencije za plaćanja , ugovorne strane sklopit će Aneks IPARD Ugovora . </p><p> ( 7 ) Ako se
#216430752,doc#305324,2013_02_24_398.html model i/ili poziv na broj primatelja na koji će biti uplaćena sredstva ) nakon konačne
#216430965,doc#305324,2013_02_24_398.html Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od korisnika
#216430971,doc#305324,2013_02_24_398.html plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu kojim će od korisnika tražiti dostavljanje dokumentacije
#216431019,doc#305324,2013_02_24_398.html odobrenja Zahtjeva za isplatu obračunat će se : </p><p> – protuvrijednost u kunama po
#216431091,doc#305324,2013_02_24_398.html 6 ) decimala , isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju . </p><p> ( 8 ) Korisnik
#216431160,doc#305324,2013_02_24_398.html nakon propisanog roka , Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor . </p><p> ( 10 ) Ako
#216431184,doc#305324,2013_02_24_398.html Agenciju za plaćanja pisanim putem , izdat će mu se Izjava o raskidu ugovora . </p><p>
#216431209,doc#305324,2013_02_24_398.html pripadajućom dokumentacijom Agencija za plaćanja će korisniku izdati : </p><p> a ) Odluku o isplati
#216431346,doc#305324,2013_02_24_398.html točke a ) ovog članka Agencija za plaćanja će izdati u roku od 3 mjeseca od dana zaprimanja
#216431406,doc#305324,2013_02_24_398.html točke b ) ovog članka Agencija za plaćanja će izdati u roku od 2 mjeseca od dana zaprimanja
#216431628,doc#305324,2013_02_24_398.html sufinanciran iz sredstava IPARD programa . Korisnik će ploču izraditi o vlastitom trošku , a prema
#216432194,doc#305324,2013_02_24_398.html . </p><p> Članak 38 . </p><p> ( 1 ) Korisnik će osigurati izvođenje projekta u skladu s
#216432401,doc#305324,2013_02_24_398.html tijeku . </p><p> ( 4 ) Agencija za plaćanja će provedbu odredbi stavaka 2 . i 3 . ovoga
#216432495,doc#305324,2013_02_24_398.html </p><p> ( 1 ) Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor , u slučaju kada sredstva
#216432677,doc#305324,2013_02_24_398.html 1 . ovoga članka , Agencija za plaćanja će korisniku poslati Izjavu o raskidu ugovora
#216432786,doc#305324,2013_02_24_398.html korisniku , Agencija za plaćanja raskinut će IPARD Ugovor iz sljedećih razloga : </p>
#216432859,doc#305324,2013_02_24_398.html 1 . ovoga članka , Agencija za plaćanja će korisniku poslati Izjavu o raskidu ugovora
#216432917,doc#305324,2013_02_24_398.html nepravilnost prije isplate Agencija za plaćanja će odbiti iznos nepravilnog izdatka od Zahtjeva
#216432933,doc#305324,2013_02_24_398.html isplatu i izdati Odluku o isplati u kojoj će ukupan iznos biti umanjen za iznos nepravilnog
#216432957,doc#305324,2013_02_24_398.html nepravilnost nakon isplate Agencija za plaćanja će izdati korisniku Odluku o povratu sredstava
#216432980,doc#305324,2013_02_24_398.html nepravilnog izdatka – Odlukom o povratu zatražit će povrat tog iznosa isplaćenog pojedinog
#216433012,doc#305324,2013_02_24_398.html strukturne potpore – Odlukom o povratu tražit će se povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore
#216433036,doc#305324,2013_02_24_398.html na prijevaru – Odlukom o poratu zatražit će se povrat ukupno isplaćenih sredstava potpore
#216433073,doc#305324,2013_02_24_398.html isplaćena korisniku , Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor te zbog sumnje na
#216433124,doc#305324,2013_02_24_398.html sumnja na prijevaru , Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor , zbog sumnje na
#216433214,doc#305324,2013_02_24_398.html stavka 1 . ovog članka , Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor . </p><p> ( 3 ) Ako
#216433331,doc#305324,2013_02_24_398.html članka , Agencija za plaćanja i korisnik će sklopiti izvansudsku nagodbu . </p><p> (
#216433361,doc#305324,2013_02_24_398.html godine . </p><p> ( 4 ) Ukupan iznos duga bit će uvećan za 4 % godišnje ugovorne kamate
#216433389,doc#305324,2013_02_24_398.html strane Agencije za plaćanja , korisniku će se izdati Odluku o povratu sredstva u slučaju
#216433414,doc#305324,2013_02_24_398.html stavka 1 . ovog članka Agencija za plaćanja će korisnika zatražiti povrat iznosa sredstava
#216433467,doc#305324,2013_02_24_398.html neplaćanja kamata , Agencija za plaćanja će zatražiti zaštitu svojih prava sudskim
#216433518,doc#305324,2013_02_24_398.html članku 39 . stavak 1 . točka a ) nalazit će se na » crnoj listi « Agencije za plaćanja
#216433538,doc#305324,2013_02_24_398.html . </p><p> ( 2 ) Na » crnoj listi « nalazit će se i korisnik kojemu je izdana Odluka o
#216433576,doc#305324,2013_02_24_398.html povratu sredstava . </p><p> ( 3 ) Korisnik će se nalaziti na » crnoj listi « od dana
#216433625,doc#305324,2013_02_24_398.html nepravilnosti/sumnje na prijevaru korisnik će biti na » crnoj listi « od dana izdavanja
#216433659,doc#305324,2013_02_24_398.html . </p><p> ( 5 ) » Crna lista « , na kojoj će se nalaziti korisnici zbog razloga navedenih
#216433674,doc#305324,2013_02_24_398.html u stavku 1 . ovoga članka , objavljivat će se na oglasnoj ploči i službenim mrežnim
#216434166,doc#305324,2013_02_24_398.html ovoga Pravilnika , Agencija za plaćanja će u roku od 60 dana donijeti novu Odluku
#216434226,doc#305324,2013_02_24_398.html ovoga Pravilnika , Agencija za plaćanja će ponoviti postupak obrade i u roku od 60
#216434344,doc#305324,2013_02_24_398.html iz IPARD programa , Agencija za plaćanja će korisniku izdati novi IPARD Ugovor koji
#216434481,doc#305324,2013_02_24_398.html ovoga Pravilnika , Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor . </p><p> ( 10 ) Ako
#216434533,doc#305324,2013_02_24_398.html zahtjeva za isplatu , Agencija za plaćanja će raskinuti IPARD Ugovor . </p><p> ( 11 ) U
#216434559,doc#305324,2013_02_24_398.html Zahtjeva za isplatu , Agencija za plaćanja će ponoviti postupak obrade Zahtjeva za isplatu
#216434601,doc#305324,2013_02_24_398.html Ugovor kao i iznos dodijeljenih sredstava bit će objavljeni na službenim mrežnim stranicama
#216434679,doc#305324,2013_02_24_398.html novine « broj 54/12 , 68/12 ) obrađivat će po odredbama tog Pravilnika do dobivanja
#216434799,doc#305324,2013_02_24_398.html procedura za sve korisnike primjenjivat će se odredbe ovoga Pravilnika . </p><p> SUSPENZIVNA
#216434889,doc#305324,2013_02_24_398.html Europske komisije o odobrenju nove verzije bit će objavljena na službenim web-stranicama
#216439519,doc#305324,2013_02_24_398.html Ispunjavanje ovih ugovornih obveza provjeravat će kontrolori u kontrolama na terenu . </p>
#216439797,doc#305324,2013_02_24_398.html podnositelj nema troškova kamata , ostvarit će maksimalan broj bodova za pokazatelj »
#216440448,doc#305325,2013_02_24_399.html Pravilnika i Natječaja za odabir LAG-ova koji će se sufinancirati sredstvima IPARD programa
#216441669,doc#305325,2013_02_24_399.html raspisuje javni natječaj za odabir LAG-ova koji će se sufinancirati sredstvima IPARD programa
#216441755,doc#305325,2013_02_24_399.html plaćanja donosi Odluku o odabiru LAG-a koji će se sufinancirati sredstvima IPARD programa
#216441998,doc#305325,2013_02_24_399.html obrazac I-OOP-1-L ) , Agencija za plaćanja će izdati Odluku o odbijanju . </p><p> ( 4 )
#216442270,doc#305325,2013_02_24_399.html Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Ocjenjivački odbor će negativno ocijeniti LRS u slučaju da LRS
#216442307,doc#305325,2013_02_24_399.html bodova za ocjenu kvalitete LRS-a , prednost će imati onaj koji udovoljava redom sljedećim
#216442570,doc#305325,2013_02_24_399.html Članak 17 . </p><p> ( 1 ) Agencija za plaćanja će odabranom LAG-u poslati Ugovor na potpis
#216442763,doc#305325,2013_02_24_399.html ovoga Pravilnika , </p><p> f ) obveza LAG-a da će u svakom trenutku osigurati nesmetani pristup
#216442781,doc#305325,2013_02_24_399.html na terenu koja se odnosi na potporu te da će dati na uvid svu dokumentaciju vezanu za
#216443060,doc#305325,2013_02_24_399.html davanja u podzakup , </p><p> o ) obveza LAG-a da će izvijestiti Agenciju za plaćanja u pisanom
#216443214,doc#305325,2013_02_24_399.html skladu s stavkom 4 . ovoga članka , smatrat će se da je odustao od sklapanja Ugovora .
#216443282,doc#305325,2013_02_24_399.html model i/ili poziv na broj primatelja na koji će mu biti isplaćena sredstva . </p><p> ( 2
#216443312,doc#305325,2013_02_24_399.html ih je prouzročio . Agencija za plaćanja će izdati Aneks Ugovora o dodjeli sredstava
#216443450,doc#305325,2013_02_24_399.html zadržava pravo odbiti zahtjev LAG-a o čemu će ga obavijestiti Pismom odbijanja . </p><p>
#216443497,doc#305325,2013_02_24_399.html Agencije za plaćanja , ugovorene strane će sklopiti Aneks Ugovora . </p><p> ( 8 ) Ukoliko
#216443645,doc#305325,2013_02_24_399.html naznačenom u stavku 1 . ovoga članka , smatrat će se da je odustao od sklapanja Aneksa Ugovora
#216443824,doc#305325,2013_02_24_399.html odobrenja Zahtjeva za isplatu obračunat će se : </p><p> – protuvrijednost u kunama po
#216443898,doc#305325,2013_02_24_399.html 6 ) decimala , isplata potpore temeljit će se na ostvarenom tečaju . </p><p> ( 8 ) Oprema
#216443959,doc#305325,2013_02_24_399.html Zahtjev za isplatu Agencija za plaćanja će izdati Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak
#216443965,doc#305325,2013_02_24_399.html Zahtjev za dopunu/obrazloženje/ispravak kojim