Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#214723932,doc#304556,2012_07_77_1828.html Ogulinu . </p><p> Imenovane kandidatkinje stupit će na dužnost 1 . rujna 2012 . </p><p> Broj
#214725544,doc#304557,2012_07_77_1829.html dana objave u » Narodnim novinama « , te će se objaviti u » Službenom glasniku grada
#214725736,doc#304558,2012_07_77_1830.html presudio je </p><p> Tužba se odbija . </p><p> Ova će se presuda objaviti u » Narodnim novinama«
#214730582,doc#304559,2012_07_77_1831.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#214732583,doc#304560,2012_07_77_1832.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#214739575,doc#304573,2012_07_78_1848.html zemlji ili zemljama o kojima je riječ bit će propisani od strane Europske . </p><p> Članak
#214744317,doc#304574,2012_07_78_1849.html propisuju učinkovite i proporcionalne kazne koje će odvratiti od postupanja protivnog ovom
#214745192,doc#304575,2012_07_78_1850.html potrebno uzeti u obzir pri odabiru metode koja će se koristiti kako bi se obuhvatio cijeli
#214749269,doc#304577,2012_07_78_1833.html prijedlog projekta JPP-a nepotpun , Agencija će zaključkom na to upozoriti javno tijelo
#214753758,doc#304578,2012_07_78_1852.html kemikalije i njezine maksimalne količine koje će biti skladištene ; </p><p> 2 . podatke o
#214754697,doc#304581,2012_07_78_1834.html instrumenti ( u daljnjem tekstu : Sredstva ) koji će se koristiti u Republici Hrvatskoj su Europski
#214758310,doc#304582,2012_07_78_1835.html i 8 . </p><p> Članak 4 . </p><p> Grad Zagreb će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu
#214760402,doc#304583,2012_07_78_1836.html poslovni odnosi između povezanih osoba porezno će biti priznati samo onda ako bi i druge
#214763866,doc#304586,2012_07_78_1839.html stupanj pažnje za koje se razumno očekuje da će ih trgovac primjenjivati u odnosu s potrošačem
#214769718,doc#304587,2012_07_78_1840.html skrbi i obavljanje udomiteljstva , Centar će rješenjem odbiti zahtjev za davanje dozvole
#214772389,doc#304588,2012_07_78_1841.html 2 ) U svim potporama Zaklade financirat će se doktorandi i/ili poslijedoktorandi .
#214774367,doc#304589,2012_07_79_1864.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#214774638,doc#304590,2012_07_79_1865.html <p> IV . </p><p> Pravosudna tijela popunjavat će radna mjesta prema ovom Planu , u skladu
#214775857,doc#304591,2012_07_79_1866.html primjenjivi prije primjene ove Uredbe smatrat će se da su u skladu s ovom Uredbom . </p><p>
#214816257,doc#304592,2012_07_79_1867.html na Liste iz Priloga II . i III . donosit će se i specifikacija novog aditiva u skladu
#214881754,doc#304600,2012_07_79_1860.html službe Savjeta za nacionalne manjine uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe
#214882201,doc#304601,2012_07_79_1861.html ravnatelja u izvršenju poslova , ravnatelj će imenovanjem iz redova načelnika odjela
#214883786,doc#304605,2012_01_8_185.html nadopune ili pojašnjenja zahtjeva smatrat će se odustajanjem od zahtjeva . </p><p> Odlučivanje
#214885696,doc#304606,2012_01_8_186.html postupanje suprotno navedenom ocjenjivat će se na temelju kriterija koji proizlaze
#214892601,doc#304607,2012_01_8_187.html 2012 . godine . </p><p> Ova Odluka objavit će se i u » Službenom glasniku Općine Vuka«
#214892888,doc#304608,2012_01_8_188.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#214894451,doc#304609,2012_07_80_1879.html uvjetima za određivanje područja na kojima će se osnivati ljekarnički depo </title> <p>
#214895227,doc#304611,2012_07_80_1881.html Sisku . </p><p> Imenovana kandidatkinja stupit će na dužnost 1 . rujna 2012 . </p><p> Broj
#214895380,doc#304612,2012_07_80_1882.html Kutini . </p><p> Imenovana kandidatkinja stupit će na dužnost 1 . rujna 2012 . </p><p> Broj
#214895529,doc#304613,2012_07_80_1883.html Šibeniku . </p><p> Imenovana kandidatkinja stupit će na dužnost 1 . rujna 2012 . </p><p> Broj
#214895694,doc#304614,2012_07_80_1884.html 12/12 . ) . </p><p> II . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#214907391,doc#304620,2012_07_80_1874.html . Određuje sadržaj i opseg podataka koje će sadržavati Intrastat obrazac za otpremu
#214930837,doc#304632,2012_07_81_1902.html Hrvatske Europskoj uniji smatra se važećim te će se moći koristiti od dana pristupanja Republike
#214935140,doc#304634,2012_07_81_1904.html <p> ( 3 ) Način rada Povjerenstva utvrdit će se poslovnikom kojega donosi Povjerenstvo
#214941609,doc#304635,2012_07_81_1886.html </p><p> U članku 141 . stavku 2 . riječi : » će razmotriti « zamjenjuju se riječima : »
#214943774,doc#304636,2012_07_81_1905.html zaposlenim osobama i imenovanju osobe koja će potpisivati izvješća o energetskim pregledima
#214963906,doc#304637,2012_07_81_1906.html obavljanje svoje djelatnosti , Ministarstvo će ga uvrstiti na listu velikih potrošača
#214967570,doc#304648,2012_07_82_1909.html članka 21 . stavak 1 . ovoga Zakona , o istom će odlučiti Povjerenstvo na temelju razmjernog
#214983983,doc#304652,2012_07_82_1913.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#214984130,doc#304653,2012_07_82_1914.html Zaključka . </p><p> 3 . Ovaj Zaključak objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#214984541,doc#304654,2012_07_82_1915.html navedenih događaja tijekom jednog mjeseca , isti će biti priznati kao minimalni mjesečni prosjek
#214984900,doc#304655,2012_07_82_1916.html . </p><p> Sva izvješća o ocjenjivanju biti će dostupna , osim povjerljivih podataka u
#214991059,doc#304659,2012_07_83_1929.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#214991312,doc#304660,2012_07_83_1930.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215002476,doc#304661,2012_07_83_1931.html izvanbolničkoj razini , određena djeca trebat će hospitalizaciju iz socijalnih i logističkih
#215018385,doc#304665,2012_07_83_1935.html rješenja . </p><p> V . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> 1 . ZAHTJEV
#215027725,doc#304666,2012_07_83_1936.html proteklu godinu . </p><p> V . Ovo rješenje bit će objavljeno u » Narodnim novinama« . </p>
#215032888,doc#304668,2012_07_83_1937.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#215034591,doc#304669,2012_07_83_1938.html se odbija . </p><p> II . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#215036364,doc#304672,2012_07_83_1921.html </p><p> Članak 4 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#215036771,doc#304674,2012_07_83_1923.html <p> Članak 2 . </p><p> ( 1 ) Upravno vijeće će , u roku od 60 dana od dana stupanja na
#215038029,doc#304676,2012_07_83_1925.html </p><p> 5 . Pismo namjere poslovne banke da će izdati garanciju za dobro ispunjenje obveza
#215039091,doc#304677,2012_07_83_1926.html stavak 1 . mijenja se i glasi : </p><p> » REGOS će višak prihoda nad rashodima , ostvaren
#215056371,doc#304685,2012_07_85_1955.html šećera u krvi fotometrijskom metodom koje će se odobravati osiguranim osobama najkasnije
#215057767,doc#304687,2012_07_85_1957.html Agencija ne zaprimi potpun zahtjev , Agencija će isti odbaciti . </p><p> Dodjela blokova brojeva
#215060821,doc#304690,2012_07_85_1960.html . rujna 2012 . godine . </p><p> Ova Odluka će se objaviti i u » Službenom vjesniku Varaždinske
#215062468,doc#304692,2012_07_85_1946.html dužna je otvoriti poseban račun na koji će se prikupljati sredstva s naslova poslova
#215064660,doc#304695,2012_07_85_1949.html </p><p> 1 . svi instrumenti i pribor koji će se sterilizirati moraju se prije rastaviti
#215069265,doc#304696,2012_07_85_1950.html postupak ispitivanja sukladnosti , a koji će izvršiti tijelo za ocjenjivanje sukladnosti
#215075506,doc#304699,2012_07_85_1953.html određuju se kriteriji i postupak prema kojima će Ministarstvo kulture odabirati i sufinancirati
#215077817,doc#304704,2012_07_86_1974.html prijenosa . </p><p> Zapisnikom o primopredaji će se utvrditi dokumentacija iz stavka 1 .
#215078640,doc#304705,2012_07_86_1975.html Uredbe iz Dodatka 1 ovoga Pravilnika , čitat će se u skladu s točkama 2 . i 3 . Dodatka
#215088676,doc#304707,2012_07_86_1977.html komunikaciju u HR RASFF sustavu , a koja će biti dostupna svim osobama iz stavka 4
#215092185,doc#304710,2012_07_86_1980.html djelatnost i zdravstvenih radnika , koji će omogućiti stanovnicima podjednake uvjete
#215103251,doc#304711,2012_07_86_1962.html reprodukciju Hrvatskog liječničkog zbora izradit će smjernice obvezne za liječenje neplodnosti
#215112216,doc#304712,2012_07_86_1981.html Hrvatske . </p><p> ( 4 ) Korisniku potpore će se omogućiti da potroši najmanje 20 % filmskog
#215133198,doc#304716,2012_07_86_1985.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#215140992,doc#304717,2012_07_86_1963.html do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama tog Zakona i propisa donesenih
#215143320,doc#304718,2012_07_86_1964.html i poduzetim mjerama i radnjama inspektor će izvijestiti podnositelja predstavke nakon
#215146014,doc#304719,2012_07_86_1965.html projektima , elaboratima i studijama koje će se financirati u sustavu javnih potreba
#215148856,doc#304720,2012_07_86_1966.html korisne površine stanova u građevini koja će se graditi na tom zemljištu , </p><p> – ponuđena
#215151355,doc#304721,2012_07_86_1967.html učeniku omogućiti promjenu stranog jezika koji će biti prvi strani jezik ili mu omogućiti
#215154288,doc#304722,2012_07_86_1968.html zahtjeva temeljnu sigurnosnu provjeru nastavit će se po odredbama ovoga Zakona , a započeti
#215154484,doc#304723,2012_07_86_1969.html klasificiranim podacima bez certifikata imat će u okviru obavljanja poslova iz njihovog
#215156836,doc#304730,2012_07_87_2000.html tijela potrebne da se stekne uvjerenje da će inventar emisija zadovoljiti zadane zahtjeve
#215162436,doc#304731,2012_07_87_2001.html podacima iz Registra državne imovine uspostavit će se izravno elektroničkim putem ukoliko
#215163794,doc#304733,2012_07_87_2003.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215164817,doc#304736,2012_07_87_2005.html koje su predmet ove Odluke raspodjeljivat će međuresorno Povjerenstvo za raspodjelu
#215165059,doc#304737,2012_07_87_2006.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215165765,doc#304738,2012_07_87_2007.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215165914,doc#304739,2012_07_87_2008.html koordinator u sustavu procjene učinaka propisa će o izvršenju zadaća iz točke 1 . ovoga Zaključka
#215167044,doc#304740,2012_07_87_2009.html glase : </p><p> » ( 4 ) Operator tržišta plina će za potrebe nabave energije uravnoteženja
#215168536,doc#304742,2012_07_87_2011.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#215173312,doc#304751,2012_08_88_2021.html dano izjavom lažno ili netočno , izjava će se smatrati nevažećom , a pošiljka hrane
#215179259,doc#304754,2012_08_88_2012.html namjerava provesti ; </p><p> 2 . riješeni su ili će pravovremeno biti riješeni imovinsko-pravni
#215181902,doc#304755,2012_08_88_2013.html , službenik pravosudne policije utvrdit će uvidom u osobnu iskaznicu ili drugu osobnu
#215187047,doc#304756,2012_08_88_2014.html povlaštenog proizvođača . </p><p> ( 2 ) Agencija će oduzeti status povlaštenog proizvođača
#215193756,doc#304757,2012_08_88_2015.html pojedinom projektu neće se mijenjati niti će se dodjeljivati drugom projektu . </p><p>
#215194885,doc#304758,2012_08_88_2016.html administratora za upravna područja za koja će se koristiti IMI sustav . </p><p> Članak
#215196371,doc#304760,2012_08_88_2018.html tog korisnika transportnog sustava smatrat će se izmjerena količina plina . </p><p> ( 2
#215198594,doc#304761,2012_08_88_2019.html rada je radilište , mjesto ili prostor gdje će se ili gdje se , odnosno gdje su se izvodili
#215222200,doc#304762,2012_08_88_2020.html smjernicama iz izvješća EU-RL-a pošiljka će se smatrati nesukladnom . </p><p> 4 . Metode
#215225768,doc#304773,2012_08_89_2024.html nabave mogu jasno i cjelovito utvrditi . Ako će koristiti elektroničku dražbu , naručitelj
#215260222,doc#304795,2012_08_89_2026.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215262474,doc#304806,2012_08_89_2027.html odnosi . </p><p> 6 . Ovaj Zaključak objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215263755,doc#304814,2012_08_89_2080.html se da neće prekršiti ovaj Ugovor , nego će drugoj strani predložiti izmjenu Ugovora
#215277319,doc#304815,2012_08_89_2081.html državne službenike i namještenike iznosit će 150 kuna u 2012 . i 2013 . godini . </p>
#215277855,doc#304816,2012_08_89_2082.html visini 5.415,37 kuna bruto , primijenit će se automatski od prvog siječnja iduće godine
#215278334,doc#304817,2012_08_89_2028.html službama . </p><p> 3 . Ovaj Zaključak objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215288171,doc#304900,2012_01_9_269.html poštu i elektroničke komunikacije , smatrat će se da je odustao od koncesije . </p><p> V
#215289226,doc#304901,2012_01_9_270.html poštu i elektroničke komunikacije , smatrat će se da je odustao od koncesije . </p><p> V
#215290288,doc#304902,2012_01_9_271.html poštu i elektroničke komunikacije , smatrat će se da je odustao od koncesije . </p><p> V
#215291332,doc#304903,2012_01_9_272.html poštu i elektroničke komunikacije , smatrat će se da je odustao od koncesije . </p><p> V
#215292391,doc#304904,2012_01_9_273.html poštu i elektroničke komunikacije , smatrat će se da je odustao od koncesije . </p><p> V
#215293437,doc#304905,2012_01_9_274.html poštu i elektroničke komunikacije , smatrat će se da je odustao od koncesije . </p><p> V
#215294468,doc#304906,2012_01_9_275.html 1 . veljače 2012 . godine . </p><p> Odluka će se objaviti i u » Službenom vjesniku Šibensko-kninske
#215295640,doc#304907,2012_01_9_276.html naplate svih poreza iz ove odluke obavljat će Ministarstvo financija Republike Hrvatske
#215296471,doc#304911,2012_08_90_2092.html studenoga 2012 . </p><p> III . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#215306183,doc#304913,2012_08_90_2084.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215306585,doc#304914,2012_08_90_2085.html jednogodišnje ugovore o subvenciji , a kojima će se utvrditi kriteriji za provedbu ove Odluke
#215307201,doc#304915,2012_08_90_2086.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u Narodnim novinama . </p><p> Klasa :
#215310008,doc#304916,2012_08_90_2088.html HRVN : </p><p> – definiranje područja koje će biti obuhvaćeno normom </p><p> – izrada nacrta
#215314703,doc#304917,2012_08_90_2089.html </p><p> Hrvatska obrtnička komora donijet će pravilnik o obrascima i načinu vođenja
#215317007,doc#304922,2012_08_91_2095.html </p><p> Dio sredstava za potpore , koristit će Hrvatska turistička zajednica za sufinanciranje
#215319892,doc#304923,2012_08_91_2096.html , i ako postoji ozbiljna vjerojatnost da će okrivljenik postupiti protivno uvjetima
#215405593,doc#304924,2012_08_91_2097.html članka 575 . </p><p> II . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> III .
#215489791,doc#304935,2012_08_92_2098.html Vijeća utvrđuje obrazac za prijave koje će podnositi proizvođači , uvoznici i izvoznici
#215509814,doc#304948,2012_08_92_2128.html različite od 1 MHz , visina naknade razmjerno će se umanjiti ili uvećati . </p><p> ( 4 ) Visina
#215511586,doc#304950,2012_08_92_2130.html Na temelju ovog Pravilnika , Ministarstvo će u 2012 . godini raspisati Natječaj za sljedeće
#215517442,doc#304953,2012_08_92_2133.html obavlja znanstvenu djelatnost se obvezuje da će u tu svrhu ugostiti istraživača . </p><p>
#215521637,doc#304968,2012_08_93_2136.html odgovara podatku navedenom u sporazumu , pozvat će sindikat koji je dostavio obavijest na
#215523910,doc#304969,2012_08_93_2137.html unije i zakonodavstvo Europske unije koje će se primjenjivati izravno po pristupanju
#215527963,doc#304973,2012_08_93_2141.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215529010,doc#304978,2012_08_95_2151.html glikoprotein gpI virusa BA u broju koji će omogućiti otkrivanje 10 % seroprevalencije
#215532758,doc#304979,2012_08_95_2152.html članka 84 . stavak 1 . Zakona o vodama , ova će se Odluka staviti izvan snage . </p><p> Danom
#215533056,doc#304980,2012_08_95_2153.html ove Odluke . </p><p> IV . Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#215533819,doc#304981,2012_08_95_2154.html ove Odluke . </p><p> IV . Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#215536741,doc#304987,2012_08_96_2159.html <p> Izmjenama i dopunama Programa utvrdit će se prostorno-razvojni prioriteti , mjere
#215537018,doc#304988,2012_08_96_2160.html <p> Izmjenama i dopunama Strategije utvrdit će se strateško usmjerenje razvoja djelatnosti
#215537896,doc#304990,2012_08_96_2162.html utvrđenih ovim Ugovorom , te odredbe neposredno će se primjenjivati . </p><p> ( 3 . ) Ako bi
#215556747,doc#304991,2012_08_96_2163.html postupak . </p><p> III . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#215559828,doc#304996,2012_08_97_2169.html dostaviti Koordinacijskom tijelu u roku koji će po stupanju na snagu ove Uredbe odrediti
#215560150,doc#304997,2012_08_97_2170.html znanosti , obrazovanja i sporta podmirivat će trošak prijevoza vlakom . </p><p> II . </p>
#215561024,doc#304998,2012_08_97_2171.html Hrvatske . </p><p> IV . </p><p> Povjerenstvo će , u roku od 15 dana od dana stupanja na
#215561535,doc#304999,2012_08_97_2172.html ili ispostava iz stavka 1 . ovog članka će na temelju isprava kojima se dokazuje da
#215564476,doc#305001,2012_08_97_2174.html poštu i elektroničke komunikacije , smatrat će se da je odustao od koncesije . </p><p> V
#215565417,doc#305002,2012_08_98_2184.html Zagrebu </p><p> Imenovani kandidati stupit će na dužnost 1 . rujna 2012 . </p><p> Broj
#215565658,doc#305003,2012_08_98_2185.html <p> Tužbe se odbijaju . </p><p> Ova presuda će se objaviti u » Narodnim novinama« . </p>
#215570775,doc#305004,2012_08_98_2175.html uplatu prvog obroka naknade , nadležno tijelo će na njegov zahtjev i samo jednom , pod uvjetom
#215572771,doc#305006,2012_08_98_2177.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215573181,doc#305007,2012_08_98_2178.html područne ( regionalne ) samouprave dostavit će prijedloge za članove i zamjenike članova
#215574192,doc#305008,2012_08_98_2179.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215574491,doc#305009,2012_08_98_2180.html boravi na drugom području , policijska uprava će proslijediti zahtjev nadležnoj policijskoj
#215575580,doc#305011,2012_08_98_2182.html uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne </title> <p><div> MINISTARSTVO
#215575934,doc#305012,2012_08_98_2183.html podaci potrebni za izradu scenarija koji će se koristiti za potrebe predlaganja preventivnih
#215577764,doc#305013,2012_08_99_2195.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215578091,doc#305014,2012_08_99_2196.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215578426,doc#305015,2012_08_99_2197.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215581336,doc#305025,2012_08_99_2206.html Članak 14 . </p><p> Ovaj Pravilnik objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#215581640,doc#305026,2012_08_99_2207.html Uredbe iz Dodatka 1 ovoga Pravilnika , čitat će se u skladu sa točkama 2 . i 3 . Dodatka
#215597240,doc#305027,2012_08_99_2208.html učinkovitosti za drugo izvještajno razdoblje donijet će se kao nacionalni plan . </p><p> ( 4 ) U
#215600943,doc#305034,2012_08_99_2190.html </p><p> Članak 3 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#215601479,doc#305036,2012_08_99_2192.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215601783,doc#305037,2012_08_99_2193.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215602095,doc#305038,2012_08_99_2194.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215604865,doc#305059,2013_01_1_29.html <p> Članak 6 . </p><p> Ovaj Pravilnik objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#215605592,doc#305061,2013_01_1_30.html službena iskaznica upravnog inspektora izdat će se nakon što se izgubljena ili na drugi
#215606504,doc#305062,2013_01_1_31.html kojoj se isporučuje uvezena pošiljka i koja će istu primiti za daljnju preradu i/ili plasman
#215621242,doc#305066,2013_01_1_35.html dijela državne mature biraju se predmeti koji će se polagati , a u jednome roku može se
#215626114,doc#305068,2013_01_1_37.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#215627375,doc#305069,2013_01_1_38.html internetskim stranicama Ureda za zakonodavstvo , te će se vjerodostojnim tekstom smatrati tekst
#215629060,doc#305077,2013_01_10_152.html </p><p> Članak 204.b </p><p> Carinska uprava će , temeljem pisanog zahtjeva , dodijeliti
#215631303,doc#305084,2013_01_10_159.html postupak . </p><p> III . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#215636294,doc#305085,2013_01_11_160.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215637038,doc#305086,2013_01_11_161.html odredišta i/ili države članice provoza , smatrat će se da su iste dale svoju suglasnost za
#215648323,doc#305087,2013_01_11_162.html godine . Stupanjem na snagu ovog Plana HAKOM će prestati s dodjelom nezemljopisne numeracije
#215648929,doc#305088,2013_01_11_163.html Zadar , Ulica Domovinskog rata 3 , koja će obavljati poslove depozitne banke za OTP
#215650205,doc#305089,2013_01_11_164.html odbija . </p><p> II . Ova presuda objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#215653243,doc#305090,2013_01_11_165.html </p><p> I . Tužba se odbija . </p><p> II . Ova će se presuda objaviti u » Narodnim novinama«
#215657065,doc#305091,2013_01_11_166.html odbija . </p><p> II . Ova presuda objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#215662695,doc#305093,2013_01_12_177.html financija podatke o kamatnoj stopi koja će se primjenjivati u izračunavanju kamata
#215663595,doc#305096,2013_01_12_180.html </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade
#215663798,doc#305097,2013_01_12_181.html Povjerenik Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga rješenja
#215664969,doc#305100,2013_01_12_184.html odluke . </p><p> III . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> RJEŠENJE
#215671181,doc#305101,2013_01_12_185.html sukladan Ustavu ili pravnom sustavu , o zakonu će se raspraviti u prvom čitanju . " </p><p>
#215674612,doc#305102,2013_01_12_167.html djelatnosti . </p><p> ( 2 ) Ministar nadležan za rad će pravilnikom propisati posebne uvjete i
#215689408,doc#305103,2013_01_12_168.html definicija , metodologija i izvora koji će se koristiti te rasporeda i sadržaja svih
#215700215,doc#305110,2013_01_12_175.html stavka 1 . Zakona smatra potrebnim , zatražit će od liječnika prijepis povijesti bolesti
#215708175,doc#305112,2013_01_13_196.html rješenja . </p><p> IV . Izreka ovog rješenja bit će objavljena u » Narodnim novinama« . Cjelokupno
#215708428,doc#305113,2013_01_13_197.html se da neće prekršiti ovaj Ugovor , nego će drugoj ugovornoj strani predložiti izmjenu
#215719091,doc#305114,2013_01_13_198.html <p> I . Tužbe se odbijaju . </p><p> II . Ova će se presuda objaviti u » Narodnim novinama«
#215723218,doc#305115,2013_01_13_199.html ove izreke . </p><p> VI . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> i </p>
#215742666,doc#305116,2013_01_13_200.html 130/11 . ) . </p><p> II . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#215744376,doc#305117,2013_01_13_201.html zadovoljština iz alineje 1 . ove točke izreke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#215756028,doc#305121,2013_01_13_189.html članka 7 . ovoga Pravilnika netočno , izjava će se smatrati nevažećom , a za pošiljku hrane
#215772666,doc#305123,2013_01_13_191.html područja na proizvodnim područjima uzorkovat će se i na sljedeće parametre : morska voda
#215779523,doc#305144,2013_02_14_227.html Pravilnika . </p><p> ( 3 ) Odobrenje ulaska unijet će se u putnu ispravu stranca na način propisan
#215789542,doc#305145,2013_02_14_228.html sustav kontrole kvalitete i sustav koji će osigurati da je svaka ILP sigurna za upotrebu
#215797911,doc#305148,2013_02_14_203.html : Ugovor ) . </p><p> ( 4 ) U svom radu HRT će primjenjivati najviša stručna mjerila ,
#215807563,doc#305152,2013_02_14_234.html djelatnostima u zdravstvu . </p><p> Pripravniku će se dodijeliti mentor u prvom tjednu pripravničkog
#215812272,doc#305154,2013_02_14_236.html stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215812451,doc#305155,2013_02_14_237.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215812620,doc#305156,2013_02_14_238.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215812805,doc#305157,2013_02_14_239.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215816437,doc#305167,2013_02_15_251.html <p> Članak 16 . </p><p> Ovaj Program objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215817465,doc#305168,2013_02_15_252.html nedostatno znaju hrvatski jezik osigurat će se sukladno propisima osnovnoškolskog i
#215819490,doc#305170,2013_02_15_254.html . </p><p> IV . </p><p> Ovo Rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215819672,doc#305171,2013_02_15_255.html Zadru . </p><p> Imenovana kandidatkinja stupit će na dužnost 1 . veljače 2013 . </p><p> Broj
#215820612,doc#305174,2013_02_15_258.html 567-02/00-5 ) . </p><p> 2 . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama « i na internetskoj
#215821766,doc#305175,2013_02_15_259.html pojedinačne državne potpore . </p><p> Ukoliko će se temeljem Zakona o trošarinama dodjeljivati
#215824363,doc#305176,2013_02_15_241.html stavaka 2 . i 3 . ovoga Zakona carinski ured će pregledati motorno vozilo i dokumentaciju
#215831778,doc#305177,2013_02_15_260.html se odbija . </p><p> II . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#215835190,doc#305178,2013_02_15_261.html se odbija . </p><p> II . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#215837492,doc#305179,2013_02_15_262.html odbijaju . </p><p> II . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#215843342,doc#305180,2013_02_15_263.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#215845577,doc#305184,2013_02_15_245.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#215847071,doc#305185,2013_02_15_246.html tehničko-informatičkim detaljima , sudionici postupka će sastaviti Protokol o postupanju . Nositelj
#215847708,doc#305186,2013_02_15_247.html u daljnjem tekstu : Ministarstvo ) izdat će odobrenje za obavljanje poslova ispitivanja
#215849644,doc#305187,2013_02_15_248.html kvota za plivarice tunolovke rasporedit će se po plovilima odnosno vlasnicima ili
#215859040,doc#305192,2013_02_16_276.html članku 18 . stavku 4 . riječi : » ustrojit će « zamjenjuju se riječju : » vodi«. </p><p>
#215859392,doc#305193,2013_02_16_277.html javnih partnera strana ugovora o JPP-u , oni će među sobom odabrati obveznika upisa u Registar
#215861071,doc#305194,2013_02_16_278.html stavkom 2 . ovoga Pravilnika , pošiljka će biti dostavljena graničnoj veterinarskoj
#215866639,doc#305198,2013_02_16_264.html istom osobom putem odnosa kontrole , smatrat će se odnosom uske povezanosti između tih
#215936424,doc#305199,2013_02_16_265.html istom osobom putem odnosa kontrole , smatrat će se odnosom uske povezanosti između tih
#216001853,doc#305200,2013_02_16_266.html Članak 2 . </p><p> Ravnatelj Ureda uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ureda s odredbama
#216002492,doc#305202,2013_02_16_268.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216002615,doc#305203,2013_02_16_269.html mijenja se i glasi : </p><p> » Ulagatelji će odluku o odabiru drugog društva za upravljanje
#216003395,doc#305207,2013_02_17_291.html i srednje škole u Republici Hrvatskoj te će se sustavno pratiti i vrednovati njegova
#216019802,doc#305218,2013_02_18_302.html tumačenje zajedno s obrazloženjem objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216020582,doc#305222,2013_02_18_306.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216021109,doc#305226,2013_02_18_310.html prema odredbama ovoga Pravilnika izvršit će se 18 . veljače 2013 . godine . </p><p> Članak
#216021459,doc#305227,2013_02_18_311.html mijenja se i glasi : : </p><p> » Ulagatelji će odluku o odabiru drugog društva za upravljanje
#216022420,doc#305228,2013_02_18_293.html komisije te ostalih članova Državne utvrdit će Vlada Republike Hrvatske s time da utvrđeni
#216026155,doc#305230,2013_02_18_313.html Gorjani za katastarsku općinu Gorjani provest će se katastarska izmjera . </p><p> 2 . Katastarsku
#216030469,doc#305232,2013_02_18_315.html općim aktom Upravnog vijeća Zavoda uredit će se način i djelokrug rada Vijeća za razvoj.
#216031491,doc#305233,2013_02_18_316.html 119/11 ) . </p><p> III . Ovo rješenje bit će objavljeno u » Narodnim novinama« . </p>
#216035246,doc#305234,2013_02_18_317.html izreci ove odluke . </p><p> Ova odluka bit će objavljena u » Narodnim novinama « sukladno
#216035858,doc#305235,2013_02_18_318.html izreci ove odluke . </p><p> Ova odluka bit će objavljena u » Narodnim novinama « sukladno
#216036102,doc#305236,2013_02_18_319.html postupak . </p><p> IV . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216040340,doc#305237,2013_02_18_320.html postupak . </p><p> IV . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216044443,doc#305238,2013_02_18_321.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216050193,doc#305239,2013_02_18_294.html Članak 27 . </p><p> ( 1 ) Sanitarni inspektor će donijeti usmeno rješenje na zapisnik u
#216052074,doc#305240,2013_02_18_295.html </p><p> Članak 4 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « a stupa na snagu
#216053436,doc#305241,2013_02_18_296.html kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako : </p><p>
#216054855,doc#305242,2013_02_18_297.html predstavlja opasnost za zdravlje ljudi , ministar će rješenjem obustaviti ili ograničiti njezinu
#216056526,doc#305243,2013_02_18_298.html kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja obavlja
#216057737,doc#305244,2013_02_18_299.html </p><p> Članak 2 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216059446,doc#305246,2013_02_18_301.html nerazvrstanom cestom . </p><p> 2 . Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216059733,doc#305247,2013_02_19_331.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216060913,doc#305248,2013_02_19_332.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216063359,doc#305249,2013_02_19_333.html odbacuje . </p><p> II . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216063821,doc#305250,2013_02_19_334.html odbacuje . </p><p> II . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216064342,doc#305251,2013_02_19_335.html odbacuje . </p><p> II . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216064839,doc#305252,2013_02_19_336.html odbacuje . </p><p> II . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216065486,doc#305253,2013_02_19_337.html odbacuje . </p><p> II . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216071101,doc#305254,2013_02_19_322.html 3 ) Ministar unutarnjih poslova propisat će , u roku šest mjeseci od dana stupanja
#216104192,doc#305255,2013_02_19_323.html područne ( regionalne ) samouprave prethodno će se tražiti mišljenje stanovnika te jedinice
#216132902,doc#305256,2013_02_19_324.html ili 2 . ove Uredbe ; </p><p> ( b ) imaju ili će na vrijeme prije otvaranja nadmetanja imati
#216142439,doc#305258,2013_02_19_326.html nadležnog za službeničke odnose , uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva
#216143550,doc#305259,2013_02_19_327.html <p> Intenzitet regionalne potpore odredit će davatelj potpore , ali ne u većem iznosu
#216144141,doc#305260,2013_02_19_328.html </p><p> ( 3 ) Glavni tajnik odlučuje koji će opseg poslova na ustavnosudskim predmetima
#216145744,doc#305261,2013_02_19_329.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216147335,doc#305262,2013_02_19_330.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216154721,doc#305265,2013_02_20_348.html odbija . </p><p> II . Ova presude objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216160570,doc#305266,2013_02_20_349.html <p> I . Tužbe se odbijaju . </p><p> II . Ova će se presuda objaviti u » Narodnim novinama«
#216164571,doc#305267,2013_02_20_350.html odbacuje . </p><p> II . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216166763,doc#305268,2013_02_20_338.html . </p><p> ( 1 ) Objavom koncesije smatrat će se sastavljeni standardni obrazac iz stavka
#216168351,doc#305269,2013_02_20_339.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216169036,doc#305270,2013_02_20_340.html Izmjena programa i Općih uvjeta , obradit će se po uvjetima iz programa i Općih uvjeta
#216172738,doc#305271,2013_02_20_341.html Pravilnika , </p><p> – je pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje
#216183023,doc#305274,2013_02_20_344.html kvota za plivarice tunolovke rasporedit će se po plovilima , odnosno vlasnicima ili
#216189727,doc#305283,2013_02_22_366.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216190456,doc#305285,2013_02_22_368.html mjere izrečene maloljetniku , odgojitelj će obavijestiti roditelja odnosno skrbnika
#216201625,doc#305288,2013_02_22_371.html </p><p> ( 2 ) Shema školskog voća provodit će se na čitavom teritoriju Republike Hrvatske
#216206237,doc#305289,2013_02_22_372.html ovoga članka Agencija za plaćanja izvijestit će nadležno tijelo zemlje članice na čijem
#216206697,doc#305290,2013_02_22_373.html deklarirane , ili evidentirane , </p><p> utvrdit će odnosno gdje je moguće , procijeniti stvarne
#216209092,doc#305292,2013_02_22_375.html zdravlja ( u daljnjem tekstu : ministar ) će imenovati povjerenstvo koje će utvrditi
#216218825,doc#305293,2013_02_22_357.html najkasnije deseti dan nakon otpreme , koji će u skladu s ovim Zakonom utvrditi je li
#216254378,doc#305298,2013_02_22_380.html stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216254624,doc#305299,2013_02_22_381.html stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216257734,doc#305300,2013_02_22_358.html propisan stavkom 7 . ovoga članka , takvu će električnu energiju kupiti od proizvođača
#216292533,doc#305301,2013_02_22_359.html iz stavka 6 . ovoga članka Hrvatski sabor će na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenovati
#216296040,doc#305302,2013_02_22_360.html izgradnjom pojedine dionice , započete radove će završiti pravna osoba koja je do trenutka
#216298179,doc#305303,2013_02_22_361.html mijenja se i glasi : </p><p> » ( 1 ) Odbor će posebnom odlukom , uz suglasnost Nadležnog
#216301370,doc#305305,2013_02_22_363.html odnosa ili u svezi s radnim odnosom , pobliže će se odrediti uvjeti ostvarivanja prava iz
#216305574,doc#305311,2013_02_23_394.html natječaj iz stavka 1 . ovog članka koji će tijekom ugovornog razdoblja navršiti 65
#216339727,doc#305313,2013_02_23_382.html » a iznimno za hrvatske državljane koji će glasovati u inozemstvu dan provedbe izbora
#216343101,doc#305315,2013_02_23_384.html imenovanja ravnatelja Muzeja , ministar kulture će imenovati privremenog ravnatelja . Privremeni
#216344640,doc#305316,2013_02_23_385.html nadležnog za službeničke odnose , uskladit će Pravilnik o unutarnjem redu Državnog inspektorata
#216346590,doc#305317,2013_02_23_386.html Nadležno tijelo Republike Hrvatske zamrznut će bez odlaganja fizičkim i pravnim osobama
#216348038,doc#305318,2013_02_23_387.html Nadležno tijelo Republike Hrvatske zamrznut će bez odlaganja fizičkim i pravnim osobama
#216352201,doc#305319,2013_02_23_388.html </p><p> X . </p><p> Nadležna državna tijela će o svojim odlukama u smislu odredaba ove
#216355817,doc#305321,2013_02_23_390.html različite kategorije proizvoda u kojima će se sastojak rabiti ; </p><p> ( e ) detaljno
#216405363,doc#305323,2013_02_24_397.html zaprimanja prijave , odluka o potpori bit će uvjetna za objekte koji zadovolje nove
#216422129,doc#305324,2013_02_24_398.html zaprimanja prijave , odluka o potpori bit će uvjetna za objekte koji zadovolje nove
#216440448,doc#305325,2013_02_24_399.html Pravilnika i Natječaja za odabir LAG-ova koji će se sufinancirati sredstvima IPARD programa
#216450471,doc#305326,2013_02_24_400.html mlijeka u Republici Hrvatskoj primjenjivat će se neposredno u provedbi . </p><p> ( 4 )
#216459777,doc#305327,2013_02_24_401.html suglasnosti , nad tim parcelama provest će se dodatna administrativna kontrola dokumentacije
#216460417,doc#305328,2013_02_24_402.html povlastice 2880 . Ministarstvo poljoprivrede će zaključiti Ugovor s vlasnikom/ovlaštenikom
#216471409,doc#305329,2013_02_25_412.html Europske unije i u strukturi tijela koja će upravljati strukturnim instrumentima Europske
#216472983,doc#305330,2013_02_25_413.html </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216474634,doc#305331,2013_02_25_414.html </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216474851,doc#305332,2013_02_25_415.html </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216481099,doc#305333,2013_02_25_416.html </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216481494,doc#305334,2013_02_25_417.html </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Uredba objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216481696,doc#305335,2013_02_25_418.html plaćom za mjesec ožujak 2013 . godine , koja će biti isplaćena u mjesecu travnju 2013 .
#216481905,doc#305336,2013_02_25_419.html plaćom za mjesec ožujak 2013 . godine , koja će biti isplaćena u mjesecu travnju 2013 .
#216482134,doc#305337,2013_02_25_420.html 5,112«. </p><p> II . </p><p> Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216482303,doc#305338,2013_02_25_421.html 5,112«. </p><p> II . </p><p> Ova Odluka objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216483826,doc#305339,2013_02_25_403.html službenih dokumenata Republike Hrvatske propisat će pravilnikom ministar nadležan za poslove
#216494156,doc#305350,2013_02_25_404.html kaznom od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako : </p><p>
#216495268,doc#305352,2013_02_25_405.html tome bez odgađanja ne obavijesti sud , sud će u daljnjem roku od osam dana na rješenje
#216504200,doc#305353,2013_02_25_406.html Narodne novine « , br . 86/08 . ) dovršit će se u skladu s odredbama toga Zakona i propisa
#216505188,doc#305354,2013_02_25_407.html do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se po odredbama tog Zakona . </p><p> Iznimno
#216506042,doc#305356,2013_02_25_409.html </p><p> Članak 6 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216506444,doc#305357,2013_02_25_410.html </p><p> Članak 4 . </p><p> Ovaj Zakon objavit će se u » Narodnim novinama « , a stupa na
#216513063,doc#305358,2013_02_25_411.html Europske unije i u strukturi institucija koje će upravljati strukturnim instrumentima Europske
#216514886,doc#305359,2013_03_26_442.html Pravilnika i gdje je prikladno slovo » L« navesti će se na ambalaži ili na spremniku ili u njihovom
#216516093,doc#305360,2013_03_26_443.html prevalenciji od 5 % , u pošiljci svinja koja će biti otpremljena , te moraju udovoljavati
#216517467,doc#305361,2013_03_26_444.html prisutnost štetnog organizma , ministar će zabraniti daljnji uvoz gomolja krumpira
#216519734,doc#305362,2013_03_26_445.html 4 . Naredbe , kontrola imunosti provodit će se prema uputi izrađenoj od Uprave veterinarstva
#216529756,doc#305363,2013_03_26_446.html razini Europske unije . </p><p> Ministarstvo će odobriti stavljanje biocidnog pripravka
#216533956,doc#305364,2013_03_26_447.html izbor u zvanje znanstvenog suradnika bit će potreban jedan ovakav rad ako je na popisu
#216540273,doc#305365,2013_03_26_448.html Đakovačka za katastarsku općinu Gašinci provest će se katastarska izmjera . </p><p> 2 . Katastarsku
#216540684,doc#305366,2013_03_26_449.html za dio katastarske općine Kijevo provest će se katastarska izmjera . </p><p> 2 . Katastarsku
#216541630,doc#305368,2013_03_26_451.html od dana objave u » Narodnim novinama « te će se objaviti u » Glasniku Grada Karlovca«
#216542279,doc#305369,2013_03_26_433.html </p><p> ( 2 ) Broj uplatnog računa na koji će se plaćati naknada za koncesiju obavezan
#216545109,doc#305374,2013_03_26_435.html elektroničke pošte ili usmenim putem , a o čemu će biti sačinjena službena bilješka« . </p>
#216545735,doc#305376,2013_03_26_437.html elektroničke pošte ili usmenim putem , a o čemu će biti sačinjena službena bilješka« . </p>
#216546504,doc#305378,2013_03_26_439.html elektroničke pošte ili usmenim putem , a o čemu će biti sačinjena službena bilješka« . </p>
#216547102,doc#305379,2013_03_26_440.html elektroničke pošte ili usmenim putem , a o čemu će biti sačinjena službena bilješka« . </p>
#216547986,doc#305382,2013_03_27_465.html na snagu 4 . ožujka 2013 . </p><p> Izbori će se održati u nedjelju 14 . travnja 2013
#216549274,doc#305383,2013_03_27_466.html parlament iz Republike Hrvatske obavljat će se isključivo na obrascima propisanim ovim
#216549914,doc#305384,2013_03_27_467.html liste sadrži više od 12 kandidata smatrat će se da je pravovaljana lista sa prvih predloženih
#216550637,doc#305385,2013_03_27_468.html veljače 2012 . </p><p> II Ova presuda objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216552394,doc#305386,2013_03_27_469.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216554302,doc#305387,2013_03_27_470.html se odbija . </p><p> II . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216556359,doc#305388,2013_03_27_471.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216562381,doc#305389,2013_03_27_455.html članka Državno izborno povjerenstvo objavit će na svojoj web-stranici . </p><p> Uredi državne
#216566580,doc#305390,2013_03_27_456.html biometrijske osobne iskaznice za strance koja će sadržavati sve propisane zaštitne elemente
#216576515,doc#305392,2013_03_27_458.html iz Republike Hrvatske . </p><p> 2 . Izbori će se na biračkim mjestima u Republici Hrvatskoj
#216577073,doc#305393,2013_03_27_459.html , prijava novog prebivališta evidentirat će se s narednim danom koji slijedi iza dana
#216591641,doc#305396,2013_03_27_462.html izdavanja nove iskaznice i znaka inspektoru će se izdati pisana ovlast koja zamjenjuje
#216593095,doc#305397,2013_03_27_463.html članka 4 . i 5 . ovoga Pravilnika koristit će se inspektori i državni inspektori , kao
#216597620,doc#305405,2013_01_3_56.html ista neće biti korištena za rasplod nego će nakon tova biti poslana na klanje , izravno
#216614998,doc#305406,2013_01_3_57.html parametara na barem jednom mjernom mjestu , što će ovisiti o njenom položaju i reprezentativnosti
#216623538,doc#305407,2013_01_3_58.html sastavljanja sustava na lokaciji na kojoj će sustav biti u funkciji , uključujući radnju
#216631862,doc#305408,2013_01_3_40.html 7 . ove Uredbe , nadležno tijelo pozvat će dužnika da zahtjev dopuni , odnosno dostavi
#216636022,doc#305412,2013_01_3_43.html ovaj Okvir navodi specifične zahtjeve koji će omogućiti državama članicama da osiguraju
#216639618,doc#305413,2013_01_3_44.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216640368,doc#305419,2013_01_4_61.html odnosno države i konzularnog područja na kojem će se birač zateći na dan izbora . </p><p> Članak
#216642569,doc#305422,2013_01_4_64.html u Registru Unije sukladno rokovima koje će Ministarstvo i Agencija objaviti na svojim
#216653449,doc#305423,2013_01_4_65.html <p> – popis objekata dobavljača na kojima će izvodi uzorkovanje tekućih naftnih goriva
#216653737,doc#305424,2013_01_4_66.html Zagrebu . </p><p> Imenovane kandidatkinje stupit će na dužnost 1 . siječnja 2013 . </p><p> Broj
#216653996,doc#305425,2013_01_4_67.html Zagrebu . </p><p> Imenovane kandidatkinje stupit će na dužnost 1 . siječnja 2013 . </p><p> Broj
#216654152,doc#305426,2013_01_4_68.html odlučivanje . </p><p> III . Ova odluka objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje
#216657999,doc#305428,2013_01_5_79.html , na prvoj sljedećoj sjednici Skupština će izabrati novog člana . </p><p> Članak 13
#216663770,doc#305429,2013_01_5_80.html članova Ispitnog povjerenstva određuje se koje će predmete ispitivati predsjednik i članovi
#216665733,doc#305430,2013_01_5_81.html polaganje ispita za poreznog savjetnika objavit će se u » Narodnim novinama. « </p><p> Predsjednik
#216666644,doc#305431,2013_01_5_69.html </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade
#216666846,doc#305432,2013_01_5_70.html Povjerenik Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja
#216667049,doc#305433,2013_01_5_71.html troškovi za koje je zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne
#216669138,doc#305435,2013_01_5_73.html prigovora , raspored poslova primjenjivat će se nakon isteka toga roka. « </p><p> Članak
#216670938,doc#305436,2013_01_5_74.html divljim vrstama , takvo dopuštenje biti će izdano samo ako krzna i proizvodi od krzna
#216676053,doc#305440,2013_01_6_91.html osnove za plaćanje . </p><p> ( 6 ) Agencija će uputom detaljnije propisati format podataka
#216686666,doc#305442,2013_01_6_93.html ovoga Pravilnika . </p><p> ( 2 ) Ministarstvo će objektu dodijeliti registarski broj koji
#216688396,doc#305444,2013_01_6_95.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216688699,doc#305445,2013_01_6_96.html stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216688870,doc#305446,2013_01_6_97.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216689039,doc#305447,2013_01_6_98.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216689219,doc#305448,2013_01_6_99.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216689377,doc#305449,2013_01_6_100.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216689729,doc#305451,2013_01_6_101.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216689888,doc#305452,2013_01_6_102.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216690204,doc#305453,2013_01_6_103.html stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216690364,doc#305454,2013_01_6_104.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216690544,doc#305455,2013_01_6_105.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216690712,doc#305456,2013_01_6_106.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216690870,doc#305457,2013_01_6_107.html stranci . </p><p> III . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216691189,doc#305458,2013_01_6_108.html stranci . </p><p> IV . Ovo rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216691480,doc#305459,2013_01_6_109.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216693083,doc#305460,2013_01_6_83.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216693380,doc#305461,2013_01_6_84.html znanosti , obrazovanja i sporta podmirivat će trošak prijevoza vlakom ako je : </p><p>
#216694066,doc#305462,2013_01_6_85.html stupa na snagu danom donošenja , a objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216695407,doc#305465,2013_01_6_88.html plaćanje u zahtjevu za naplatu naznačit će broj računa ovrhovoditelja/punomoćnika
#216705346,doc#305466,2013_01_6_89.html </p><p> ( 3 ) Hrvatska narodna banka izvršit će naplatu naloga za izvršenje osnova za plaćanje
#216707043,doc#305468,2013_01_7_119.html . </p><p> IV . </p><p> Ovo Rješenje objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216708320,doc#305469,2013_01_7_120.html od strane Agencije . </p><p> ( 7 ) Agencija će prihvatiti program stručnog osposobljavanja
#216717160,doc#305470,2013_01_7_121.html Ministar nadležan za poljoprivredu donijet će Akcijski program u roku od mjesec dana
#216717463,doc#305471,2013_01_7_122.html organizmom , nadležni fitosanitarni inspektor će : </p><p> – uzeti službeni uzorak i poslati
#216718755,doc#305472,2013_01_7_123.html Republike Hrvatske ; </p><p> 7 . dokaz da će učenik koji sudjeluje u razmjeni biti tijekom
#216720374,doc#305473,2013_01_7_124.html ( 6 ) Način praćenja probnog rada uredit će se Pravilnikom o radu . </p><p> Članak 9
#216742000,doc#305477,2013_01_7_110.html posebne važnosti za Republiku Hrvatsku koja će zastupati predstavnici Republike Hrvatske
#216742757,doc#305478,2013_01_7_111.html </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade
#216742959,doc#305479,2013_01_7_112.html Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja
#216743126,doc#305480,2013_01_7_113.html </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade
#216743328,doc#305481,2013_01_7_114.html Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja
#216743499,doc#305482,2013_01_7_115.html </p><p> Vlada Republike Hrvatske imenovat će , posebnim rješenjem , povjerenika Vlade
#216743706,doc#305483,2013_01_7_116.html Povjerenica Vlade Republike Hrvatske počet će obnašati dužnost danom objave ovoga Rješenja
#216743975,doc#305484,2013_01_7_117.html službenika , šef DM/KU ovlašćuje službenika koji će obavljati poslove iz stavka 1 . ovoga članka
#216758672,doc#305489,2013_01_8_140.html vidno polje « je vidno polje ambalaže koje će potrošač najvjerojatnije vidjeti na prvi
#216779499,doc#305497,2013_01_8_147.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
#216782442,doc#305500,2013_01_8_131.html koja je predmet ove Odluke raspodjeljivat će međuresorno Povjerenstvo za raspodjelu
#216782833,doc#305501,2013_01_8_132.html Projekta . </p><p> 5 . Ovaj Zaključak objavit će se u » Narodnim novinama« . </p><p> Klasa
#216805915,doc#305507,2013_01_9_149.html potporama . </p><p> II . Ovo rješenje bit će objavljeno u » Narodnim novinama« . </p>
#216810128,doc#305508,2013_01_9_150.html naplate prireza porezu na dohodak koristit će se za izgradnju općinsko-školsko sportske
#216810433,doc#305509,2013_01_9_151.html Naknada iz točke III . izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku
hide detail