Jezik sučelja
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#160037746,doc#274538,2004_01_12_419.html ) predstav­ničkih tijela koja su sastavljena od članova izabranih na slobodnim i tajnim izborima na temelju neposrednog , jednakog i općeg biračkog prava . </p><p> Prema tome , ustavno pravo na lokalnu
9.13
#174533717,doc#283346,2006_07_85_2022.html <p><tr> Kokoš hrvatica </p><p> kljun </p><p> 5 </tr></p><p><tr> Zagorski puran </p><p> kljun </p><p> 5 </tr></table></p><head><p/> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2022 </b> </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak l . ,
8.43
#130402223,doc#251629,1993_07_72_1488.html , v . r . </b> </p><head><p/> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 92 . st . 3 . i 4 . i članka 232 . Zakona
9.13
#178513476,doc#285757,2007_04_42_1406.html Đuro Sessa </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head><p> <b> 1406 </b> </p><p> Na temelju članka 123 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj
9.13
#149740415,doc#267940,2001_08_70_1200.html <p> Potpredsjednica <b> Željka Antunović , </b> v . r . </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1200 </p><p> Na temelju članka 60 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o sustavu državne uprave (
9.13
#154880721,doc#271650,2003_08_126_1854.html Vladimira Vodanović , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> 1854 </p><p> Na temelju članka 25 . Zakona o zaštiti na radu ( » Narodne novine « br .
9.58
#143944128,doc#263198,1999_05_54_1010.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#124902014,doc#244805,1990_06_28_553.html Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju Amandmana XLIX točke 5 . alineje 1 . na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana
9.13
#181448788,doc#287663,2008_09_101_3054.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3054 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine
9.13
#205178350,doc#299773,2011_02_15_287.html . </p><p> Glavna urednica Zdenka Pogarčić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 287 </p><p> Na temelju članka 116 . stavka 4 . Zakona o platnom prometu ( » Narodne novine «
9.13
#149540490,doc#267813,2001_07_65_1072.html , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> AGENCIJA ZA NADZOR MIROVINSKIH FONDOVA I OSIGURANJA </head><p> 1072 </p><p> Na temelju članka 65 . i 67 . Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ( »
9.13
#126269683,doc#246553,1991_08_44_1156.html . Franjo Gregurić , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 17a . i članka 23 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne
9.13
#145159462,doc#263918,2000_01_1_8.html <B> mr . Borislav Škegro , </B> v . r . <head> MINISTARSTVO FINANCIJA </head> <P> Na temelju članka 113 . stavka 2 . Zakona o porezu na dohodak ( » Narodne novine
9.13
#205219324,doc#299812,2011_12_151_3108.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3108 </p><p> Na temelju članka 110 . stavka 5 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « ,
9.13
#62432774,doc#114388,vj20020817un11 i dvojice iz programa koji bi trebali provjeriti istinitost navoda Latina i Gojan . Na temelju toga će ravnatelj HRT-a Miko Galić odlučiti kako će sankcionirati njihove istupe u javnosti . </p>
9.13
#68177044,doc#125707,vj20030219un01 zbivanja u vezi s iračkom krizom i o tome stalno izvještavati saborske odbore . Na temelju tih izvješća zaključit će se treba li Sabor raspravljati o iračkoj krizi . </p><p> Članovima dvaju
9.13
#215282822,doc#304857,2012_01_9_230.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 230 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#78879901,doc#147211,vl990407ho00 svih . </p><p> POSAO - Pribavite prave informacije . O stvarima koje ne razumijemo prosuđujemo na temelju predrasuda i tada redovito donosimo pogrešne odluke . </p><p> ZDRAVLJE - Osrednje . </p> </div1> <div1 type="sub"> <head> LAV </head>
7.97
#154868190,doc#271598,2003_08_126_1865.html . </div><head><p/><div> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1865 </p><p> Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske na temelju odredbi članka 2 . , 3 . , 4 . , 27 . , 28
9.13
#56613989,doc#102942,vj20020302gl06 pristup , izvan skupine " pokrivene " Paktom o stabilnosti . </p><p> Meni se , na temelju analize odnosa " bruxellokracije " prema izazovu proširenja Unije u smjeru europskog jugoistoka , ipak
8.32
#182951040,doc#288626,2008_12_140_3928.html sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3928 </p><p> Na temelju članka 6 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine « , broj 61/2000
9.13
#71697463,doc#132726,vj20030609ko03 raširena korupcija , najviše u zdravstvu , sudstvu i tijelima lokalne uprave . Vijest na temelju uzorka 1000 ispitanih građana objavljuje nevladina udruga Transparency International Croatia . </p><p> Hrvatska banka za obnovu
9.13
#166612259,doc#278708,2005_02_22_411.html Fičor , </b> v . r . </p><head><p/><div> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 411 </p><p> Na temelju odredbi članka 12 . točka 5 . , te članka 53 . i 56 .
9.58
#132961328,doc#254247,1995_03_20_381.html , </B> v . r . </P> <P> </P> <head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . stavka 2 Poslovnika Zastupničkog doma
9.13
#154833866,doc#271552,2003_08_125_1819.html Fičor , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1819 </p><p> Na temelju odredbi članka 12 . točka 5 . i članka 96 . stavak 4 . Zakona
9.13
#31150190,doc#51925,vj20000120un01 u saborskim odborima , Račan je izjavio kako je logično da se to radi na temelju izbornih rezultata . Prema Pavletićevim riječima , na sastanku je usuglašeno kako bi trebalo izgledati
8.32
#185549346,doc#290026,2008_04_42_1416.html je rezultat korigiran , mora se navesti % iskorištenja . Za provjeru sukladnosti iz članka 4 . ovoga Pravilnika koriste se rezultati analize korigirani za iskorištenje . Rezultati analize prikazuju se kao <b> <i> x ± U </i> </b> , gdje je <i> <b> x </b> </i> rezultat analize , a <i> <b> U </b> </i> je proširena mjerna nesigurnost uz faktor pokrivanja 2 , čime se dobiva razina pouzdanosti od oko 95 % . Navedena pravila tumačenja rezultata analize u smislu prihvaćanja odnosno odbijanja serije vrijede za rezultate analiza dobivenih na uzorku za službenu kontrolu . </p><head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> <b> 1416 </b> </p><p> Na temelju članka 3 . stavka 3 . Zakona o sanitarnoj inspekciji ( » Narodne novine « , br . 27/99 i 82/07 ) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz prethodno mišljenje ministrice zaštite okoliša , prostornog uređenja i graditeljstva donosi </p><head> PRAVILNIK </head><head> O IZMJENI PRAVILNIKA O GRAĐEVINAMA KOJE PODLIJEŽU SANITARNOM NADZORU TE NAČINU OBAVLJANJA SANITARNOG NADZORA TIJEKOM NJIHOVE GRADNJE </head><p> Članak 1 . </p><p> U Pravilniku o građevinama koje podliježu sanitarnom nadzoru te načinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom njihove gradnje ( » Narodne novine « , br . 48/00 ) članci 4 . i 5 . brišu se , a dosadašnji članak 6 .
6.92
#198657545,doc#296666,2010_02_19_449.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 449 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « ,
9.13
#184365115,doc#289301,2008_02_22_658.html Urbroj : 555-05-03-08-7 Zagreb , 18 . veljače 2008 . </p><p> v . d . ravnatelja <b> Darko Jukić </b> , v . r . </p><head> OBJAVA </head><p> <b> 740 </b> </p><p> Državni zavod za statistiku objavljuje </p><head> INDEKS </head><head> POTROŠAČKIH CIJENA U REPUBLICI HRVATSKOJ U SIJEČNJU 2008 . GODINE </head><p> Indeks potrošačkih cijena u Republici Hrvatskoj u siječnju 2008 . godine u odnosu na prosinac 2007 . godine iznosi 100.7 Klasa : 957-04/08-01 / 8 Urbroj : 555-05-03-08-8 Zagreb , 18 . veljače 2008 . </p><p> v . d . ravnatelja <b> Darko Jukić </b> , v . r . </p><head> POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA </head><p> <b> 658 </b> </p><p> Na temelju članka 15 . stavka 2 . Zakona o nadzoru državne granice ( » Narodne novine « broj 173/03 , 141/06 , 8/07 . i 40/07 ) , a u svezi s člankom 7 . Pravilnika o uvjetima i načinu određivanja područja graničnog prijelaza ( » Narodne novine « broj 150/04 ) , Policijska uprava primorsko-goranska donosi </p><head> RJEŠENJE </head><head> O ODREĐIVANJU PODRUČJA CESTOVNOGA GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI PROMET BLAŽEVCI </head><p> Članak 1 . </p><p> Područje cestovnoga graničnog prijelaza za pogranični promet Blaževci obuhvaća otvoreni prostor na kojem se nalazi priključna cesta na lokalnu cestu 58032 . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ukupna površina cestovnoga graničnog prijelaza
6.92
#146071815,doc#264715,2000_02_21_384.html </B> v . r . <P> <head> HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA </head> <P> <B> 384 </B> <P> Na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost ( » Narodne novine « br . 47/95 ,
9.13
#137990245,doc#258709,1997_05_47_684.html </B> v . r . </P> <head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA I MINISTARSTVO FINANCIJA </head> <P> Na temelju članka 44 . stavaka 4 . i 6 . Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti ( "
9.13
#216776362,doc#305490,2013_01_8_141.html Pravilnik o informiranju potrošača o hrani </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 141 </p><p> Na temelju članka 108 . stavka 5 . Zakona o zaštiti zraka ( » Narodne novine «
#7003134,doc#12735,gs20020611hr11474 listopada tekuće godine za sljedeću godinu . Radne dozvole za strance izdavat će se na temelju zahtjeva poslodavaca , a izdavat će je policijska uprava ili postaja u kojoj poslodavac ima
9.13
#132594471,doc#253904,1995_12_101_1670.html 1995 , </p><p> Predsjednik </p><p> mr . Zlatko Mateša , v . r . </p><head> MINISTARSTVO FINANCIJA </head><p> Na temelju točke XIII . Odluke o izdavanju obveznica Republike Hrvatske za refinanciranje prvog obroka javnoga duga
9.13
#162000543,doc#275632,2004_12_185_3195.html </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> 3195 </p><p> Na temelju članka 65 . stavka 3 . i 4 . i članka 66 . stavka 5
9.13
#58944401,doc#107607,vj20020503vp06 strateškog nuklearnog oružja za vrijeme predstojećeg posjeta Busha Moskvi " potpuno realno " . Na temelju te optimističke Ivanovljeve izjave promatrači u Moskvi odmah su zaključili da je ruska strana spremna
8.32
#14608821,doc#28447,gs20040211hr28248 bilo je pogrešno . Naime , samostalna Hrvatska 1991 . godine nije se stvarala na temelju nijedne zasebne povijesne činjenice , već na temelju izražene volje većine hrvatskih građana da se
9.13
#143658755,doc#262978,1999_04_40_811.html dionica , kada one budu izdane na ime prvobitnog imatelja kupona . </P> <P> Na temelju činjenica utvrđenih uvidom u dokumentaciju proizlazi da su pod točkom 1 ) navedene 44 osobe
8.98
#204815091,doc#299637,2011_12_144_2887.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2887 </p><p> Na temelju članka 10 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , br
9.13
#163234663,doc#276572,2004_04_54_1225.html školske djece i studenata na redovnom školovanju i odraslih osoba izuzev preventivnih pregleda koje na temelju Zakona i drugih propisa osiguravaju poslodavci ili jedinice lokalne i područne ( regionalne ) samouprave
9.13
#198483790,doc#296534,2010_12_147_3722.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3722 </p><p> Na temelju odredbe članka 99 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#143706316,doc#263005,1999_04_41_823.html . , </B> v . r . <P> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 12 . stavka 2 . Zakona o
9.13
#136003506,doc#257357,1996_10_89_1568.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#172265883,doc#281986,2006_03_31_784.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#136439669,doc#257634,1997_10_102_1593.html . sc . Ivan Rusan , </B> v . r . </P> <head> OBJAVE </head> <P> Na temelju članka 9 . Zakona o porezu na dobit ( " Narodne novine " broj 109/93
9.13
#148179114,doc#266763,2001_12_117_1954.html povezanima , ako vrijednost pripadajuće stvari nije veća od vrijednosti glavne stvari , prava na temelju dijela industrijskog vlas­ništva ( patenti , licencije , prijenos tehnologija i znanja ) , računalni
9.13
#168267304,doc#279674,2005_05_66_1295.html Petar Čobanković </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1295 </b> </p><p> Na temelju članka 78 . stavaka 1 . i 2 . i članka 109 . Zakona o
9.13
#126792021,doc#247171,1991_12_66_1739.html <B> Vice Vukojević , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 32 . Poslovnika
9.13
#192385834,doc#293270,2009_02_17_352.html <big> <big> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </big> </big> </big> </b> </div><p><div> 352 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#194182015,doc#294132,2009_05_56_1324.html o usvajanju Jamstvenih programa Hrvatske agencije za malo gospodarstvo </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1324 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#92955556,doc#171547,vj20050329spo07 šuterom koji dolazi izdaleka i kojeg nije vidio uživo , već bi ga angažirali na temelju preporuka . Misteriozno pojačanje trebalo bi početkom tjedna sletjeti u »toranj« . </p> </div1> Danijel Jelenek
7.97
#184282901,doc#289199,2008_02_21_647.html je podnio I . B . iz K . G . , kojeg zastupa Ž . M . , odvjetnik u S . , na sjednici održanoj 30 . siječnja 2008 . godine , jednoglasno je donio </p><head> ODLUKU </head><p> I . Ustavna tužba se usvaja . II . Županijski sud u Splitu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem : Gž-6475/07 u najkraćem mogućem roku , ali ne duljem od šest ( 6 ) mjeseci , računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 99/99 . , 29/02 . i 49/02 . – pročišćeni tekst ) , podnositelju ustavne tužbe , I . B . iz K . G . , B . B . 18 , određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 41/01 . – pročišćeni tekst ) u iznosu od 13.900,00 kn . IV . Naknada iz točke III . izreke ove odluke
6.92
#171510416,doc#281524,2006_12_143_3260.html Hrvatske </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> Stjepan Mesić , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> GRAD GRUBIŠNO POLJE </head><p> 3260 </p><p> Na temelju članka 30 . a Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne ( regionalne ) samouprave
9.13
#172289514,doc#282003,2006_03_31_799.html će se u » Narodnim novinama« . </p><p/> Obrazloženje <p> 1 . Podnositelj ustavne tužbe , na temelju članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine «
9.13
#194671062,doc#294395,2009_06_66_1567.html 3 . ožujka 2009 . </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 1567 </p><p> Na temelju članka 12 . st . 1 . t . 26 . , članka 14 .
9.13
#214386670,doc#304404,2012_06_70_1642.html . </p><p> HRVATSKI SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v.r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1642 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I
#194367842,doc#294243,2009_05_61_1397.html Hrvatske u Republici Singapur , sa sjedištem u Džakarti </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1397 </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske , članka 22 . Zakona
9.13
#178068244,doc#285518,2007_04_36_1167.html iur </b> . , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1167 </b> </p><p> Na temelju članka 54 . stavka 1 . Zakona o ustanovama ( » Narod­ne novine « ,
9.13
#143025367,doc#262602,1999_02_20_448.html zdravstveno osiguranje </P> <P> doc.dr.sc . Mate Ljubičić </P> <head> <B> KOLEKTIVNI UGOVORI </B> </head> <P> Na temelju članka 185 . Zakona o radu ( " Narodne novine " 38/95 ) te članka
8.32
#171854989,doc#281716,2006_02_22_539.html Stjepan Mesić </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 539 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske , članka 10 . stavka
9.13
#191583423,doc#292865,2009_12_148_3609.html Rješenje o imenovanju dijela članova Statističkog savjeta Republike Hrvatske </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3609 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#216694687,doc#305465,2013_01_6_88.html 2012 . </p><p> Ministar Ante Kotromanović , v . r . </div></p> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 88 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
#9680700,doc#18249,gs20030201hr17322 tjedna u Haagu bio svjedok tužiteljstva na suđenju Slobodanu Miloševiću . </p><p> - Svjedočio sam na temelju svojega iskaza haaškim istražiteljima iz prosinca 2001 . O odlasku u Haag obavijestio sam Vladin
9.13
#176832153,doc#284759,2007_12_133_3818.html . </p><head> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </head><p> <b> 3818 </b> </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 34 . i 35 . stavka 1 . točke 2 . Zakona o zaštiti
9.13
#128632846,doc#249703,1992_02_9_171.html Vukojević , dipl . iur . v . r . </b> </p><head><p/> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 32 . Poslovnika
9.13
#167718240,doc#279300,2005_01_5_67.html dr . med </b> . , v . r . </div></p><head><div> ministarstvo unutarnjih poslova </head><p> 67 </p><p> Na temelju članka 310 . stavka 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
9.13
#213980461,doc#304265,2012_06_65_1541.html 65 13.06.2012 Dopuna rješenja o utvrđivanju cijene obrtnice </title> <p><div> MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA </p><p> 1541 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 6 . Zakona o obrtu ( » Narodne novine « broj
#127693566,doc#248407,1992_07_44_1104.html 11 . na uvoz šećera , radi nužne opskrbe stanovništva , koji se uvozi na temelju potvrde Ministarstva financija uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva poljoprivrede , šumarstva i vodoprivrede , do
9.13
#127259031,doc#247746,1992_04_22_510.html dr . Franjo Tuđman , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine " , br
9.13
#210710096,doc#302437,2012_11_122_2660.html za razdoblje od 2012 . do 2017 . godine </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2660 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#203427996,doc#298985,2011_10_119_2337.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2337 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#152006594,doc#269827,2002_03_28_622.html , dr . med </b> . , v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </head><p> 622 </p><p> Na temelju članka 81 . stavka 1 . Zakona o zdravstvenom osiguranju ( » Narodne novine «
9.13
#175694081,doc#284212,2007_10_112_3308.html iur </b> . , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3308 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#164437428,doc#277684,2005_10_120_2192.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2192 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske , članka 22 . Zakona
9.13
#215507684,doc#304936,2012_08_92_2117.html tvarima koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranim stakleničkim plinovima </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2117 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#165836369,doc#278336,2005_12_148_2846.html </b> </p><p> 3851 Nepredviđeni rashodi dovisine pror . pričuve 78.000.000 </div></p><head><p/><div> HRVATSKI SABOR </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2846 </b> </p><p> Na temelju članka 24 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « , br . 96/03
7.97
#192489561,doc#293330,2009_01_2_42.html oec . v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 42 </p><p> Na temelju članka 38 . , stavka 4 . Zakona o stočarstvu ( » Narodne novine «
9.13
#167908291,doc#279387,2005_04_54_1051.html : Datum : </div></p><p><div> Pečat tvrtke : </div></p><head><p/><div> ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1051 </b> </p><p> Na temelju članka 50 . stavka 1 . točke 8 . Zakona o zdravstvenoj ispravnosti i zdravstvenom
9.13
#129512286,doc#250480,1993_03_23_418.html . Stjepan Blažinkov , v . r . </b> </p><head><p/> PODUZEĆE " HRVATSKE CESTE " </head><p> Na temelju članka 45 . stavak 2 . Zakona o cestama - pročišćeni tekst ( " Narodne
9.13
#130321797,doc#251492,1993_07_67_1377.html , v . r . </b> </p><head><p/> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 123 . Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ( " Narodne novine " ,
9.13
#198906553,doc#296843,2010_02_22_538.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 538 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#189868023,doc#292261,2009_10_122_3024.html zamjenika županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu </title> <p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3024 </p><p> Na temelju članka 152 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 ) Državnoodvjetničko
9.13
#146085119,doc#264751,2000_02_23_410.html v . r . <P> <P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 410 </B> <P> Na temelju odredbe članka 106 . Ustava Republike Hrvatske te članka 6 . stavka 1 . Odluke
9.13
#48871343,doc#86942,vj20010705go04 u razdoblju od ožujka do svibnja povećana za 2,8 posto , podatak je izračunat na temelju indeksa trend-ciklus . ( Trend-ciklus je serija desezoniranih indeksa iz koje je isključen utjecaj slučajne
7.97
#138991275,doc#259728,1998_07_101_1397.html . </P> <P> Na imovinu osoba koja je stavljena pod privremenu upravu Republike Hrvatske na temelju Zakona o privremenom preuzimanju i upravljanju određenom imovinom , a koje nisu obuhvaćene Programom iz
9.13
#143320676,doc#262802,1999_03_31_622.html v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I VEZA </B> </head> <P> Na temelju članka 157 . točka 8 . Zakona o zračnom prometu ( " Narodne novine "
9.13
#183413761,doc#288804,2008_12_148_4083.html . </p><p> _ __________________ _ ____________________ Podatke izdao Odgovorna osoba korisnika </div></p><p><div> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </p><p> 4083 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine «
9.13
#137639058,doc#258339,1997_03_25_329.html i drugim područjima unutrašnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske . </P> <P> Na temelju odredbe članka 1043 . stavak 1 . točka 14 . , 16 . , 17
9.13
#146353918,doc#265106,2000_03_35_734.html , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <B> 734 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#187647238,doc#291318,2008_07_81_2650.html 21.12.2005 . , str . 13 . </font> </p><head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> 2650 </p><p> Na temelju članka 9 . stavka 3 . Zakona o ljekarništvu ( » Narodne novine « ,
8.32
#15134936,doc#29607,gs20040327sb29515 . Ta je komisija predložila da se Kseniji ne prizna pravo iz mirovinskog osiguranja na temelju invalidnosti , a Područni ured HZMO-a je potom donio i negativno rješenje . " Moje
9.13
#132120505,doc#253350,1994_10_75_1297.html <p> <b> mr . Niko Bulić , v . r . </b> </p><head> STATUTI POLITIČKIH STRANAKA </head><p> Na temelju članka 6 i 10 . Zakona o političkim strankamka , na Osnivačkoj skupštini Strenke prava
7.97
#193332157,doc#293698,2009_03_38_849.html Zakon o izmjeni Zakona o posebnom porezu na duhanske proizvode </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 849 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
9.13
#129925197,doc#250770,1993_04_37_683.html vrijeme Napomena UKUPNO Prosječno ostvarena brzina : km/h <head> MINISTARSTVO POMORSTVA PROMETA I VEZA </head> <P> Na temelju članka 61 . stavak 1 . Zakona o cestama pročišćeni tekst ( " Narodne novine
9.13
#196356213,doc#295294,2009_08_97_2427.html Anthonyja Bradtka Redom kneza Trpimira s ogrlicom i Danicom </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2427 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
7.97
#131206288,doc#252454,1994_04_28_504.html Valentić , v . r . </B> </P> <P> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#210306369,doc#302195,2012_10_113_2451.html iz stavka 1 . ovoga članka na transparentan , objektivan i nediskriminirajući način , na temelju mišljenja unutarnje ustrojstvene jedinice za zaštitu prava korisnika usluga u skladu s odredbama ovoga Zakona
#184741429,doc#289603,2008_03_31_1005.html i 7 . ove točke ne odnose se na kredite i zajmove odobrene Republici Hrvatskoj i republičkim fondovima. « Dosadašnji stavci 9 . , 10 . , 11 . i 12 . postaju stavci 4 . , 5 . , 6 . i 7 . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u » Narodnim novinama« . Obr . 162-020/03-08/ŽR Zagreb , 6 . ožujka 2008 . </p><p> Guverner Hrvatske narodne banke <b> dr . sc . Željko Rohatinski </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1005 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 8 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « broj 140/05 ) i članka 15 . stavka 5 . Zakona o računovodstvu ( » Narodne novine « br . 109/07 ) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Uprave održanoj 28 . veljače 2008 . godine </p><head> PRAVILNIK </head><head> O STRUKTURI I SADRŽAJU FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE </head><p> Članak 1 . </p><p> Ovim Pravilnikom pobliže se određuju načela izrade , sadržaj i oblik financijskih izvještaja društava za osiguranje , način i rokovi izvještavanja Hrvatske agencije za
6.92
#144782639,doc#263662,1999_07_80_1434.html , </B> v . r . <P> <head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </head> <P> Ministar zdravstva Republike Hrvatske na temelju članka 99 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br .
9.13
#199057446,doc#296876,2010_02_24_575.html , Grbec i Bogner , 2008 . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 575 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 1 . Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju
9.13
#86248807,doc#157007,vj20040206spo01 prihvatilo Prijedlog dovršenja izgradnje stadiona , što je izradio Gradski ured za izgradnju Grada na temelju studije izrađene u Zavodu za arhitekturu Arhitektonskog fakulteta . Poglavarstvo će , pak , sve
9.13
#126607652,doc#246903,1991_10_54_1450.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 32 . Poslovnika
9.13
#79262208,doc#148279,vl990417dr03 je objavljena u " Narodnim novinama " br . 132 / 98 , a na temelju nje su predloženi i imenovani članovi Vijeća ( o čemu je početkom godine objavljena Odluka
9.13
#215561263,doc#304999,2012_08_97_2172.html Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 2172 </p><p> Na temelju članka 1021 . stavak 3 . Pomorskog zakonika ( » Narodne novine « br .
#153757520,doc#271018,2003_01_10_129.html <p> Predsjednik <b> Ivica Račan , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 129 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 3 . Zakona o morskim lukama ( » Narodne novine «
9.13
#214192448,doc#304339,2012_06_68_1601.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
#132071411,doc#253318,1994_10_72_1254.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 9 . u svezi članka 31 .
9.13
#210571525,doc#302326,2012_10_118_2554.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2554 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 11 . stavka 1 . Zakona o
#187750996,doc#291375,2008_07_83_2703.html Sanader , v . r . </b> </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> 2703 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#148165426,doc#266753,2001_12_117_1964.html Hrvatskoga sabora <b> Zlatko Tomčić , </b> v . r . </div></p><head><div> HRVATSKI SABOR </head><p> 1964 </p><p> Na temelju članka 79 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 14 . prosinca 2001
9.13
#173945633,doc#283019,2006_07_74_1767.html </b> </div><head><p/><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> 1767 </p><p> Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 107 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
9.13
#199340870,doc#297011,2010_03_30_704.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 704 </p><p> Na temelju članka 19 . Zakona o jamstvenom fondu za gospodarski oporavak i razvitak ( » Narodne
9.13
#132957491,doc#254241,1995_03_20_410.html ustavne tužbe navodi da je u predmetni stan ušla nenasilno , da isti koristi na temelju ugovora o zamjeni stanova , da uredno i u cijelosti izvršava obveza stanara , te
9.13
#126959240,doc#247402,1991_02_9_228.html <B> Josip Manolić , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 13 . Zakona o eksproprijaciji ( " Narodne novine " , br . 46/82
9.13
#130400776,doc#251624,1993_07_72_1483.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . stavka 2 . i 3 . Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne
9.13
#189180710,doc#292009,2009_09_108_2749.html o imenovanju pomoćnice ravnatelja Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2749 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#205192036,doc#299787,2011_12_150_3083.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3083 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 5 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#183168691,doc#288712,2008_12_145_3976.html . sc . Ivo Sanader , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3976 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206003742,doc#300163,2011_02_24_504.html <p> Predsjednik Savjeta Aleksandar Tolnauer , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 504 </p><p> Na temelju članka 275 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
9.13
#65178642,doc#119681,vj20021109ku09 ona potiče zanimanje javnosti . </p><p> Čak bi i danas bilo moguće napraviti mnogo toga na temelju starih podataka , istražujući s pomoću " Vikingovih " instrumenata na Antarktiku i u drugim
8.32
#205753156,doc#300034,2011_02_19_381.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 381 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#146131604,doc#264851,2000_03_26_524.html v . r . <P> <P> <head> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </head> <P> <B> 524 </B> <P> Na temelju članka 15 . stavak 1 . druga alineja Zakona o Hrvatskom registru brodova ( »
9.13
#167690205,doc#279290,2005_01_5_75.html , dr . med </b> . , v . r . </div></p><head><p/><div> KOLEKTIVNI UGOVORI </head><p> 75 </p><p> Na temelju članka 8 . Pravilnika o provođe­nju referenduma o prihvaća­nju Kolektivnog ugovora s odredbom o doprinosu
9.13
#170538778,doc#281028,2006_11_128_2833.html propisano je da će Agencija rješenjem oduzeti dozvolu investicijskom savjetniku koji prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih mu je dozvola izdana ako , u roku koji Agencija odredi , te uvjete
9.13
#171806822,doc#281677,2006_02_20_499.html <p> Tim rješenjem podnositelju je produljen pritvor u tijeku istrage za daljnja tri mjeseca , na temelju članka 106 . stavka 3 . Zakona o kaznenom postupku ( » Narodne novine «
9.13
#172221586,doc#281956,2006_03_31_757.html , u smislu članka 62 . Ustavnog zakona . </p><p> 8 . Slijedom navedenog , na temelju članaka 74 . i 76 . Ustavnog zakona , odlučeno je kao u izreci ,
9.13
#166481870,doc#278625,2005_01_2_37.html ( pogrešno označen kao 115 . stavak 3 . ) Ustava Republike Hrvatske . </p><p> Na temelju odredbe članka 67 . stavka 2 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (
9.13
#157812035,doc#273375,2003_03_49_642.html 63 . Ustavnog zakona zbog nedonošenja u razumnom roku odluke Ustavnog suda ) , na temelju odredbe članka 72 . Ustavnog zakona , riješeno je kao u izreci . </p><p> Odluka o
9.13
#202471091,doc#298495,2010_07_94_2636.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#172453773,doc#282117,2006_04_37_920.html v . r . </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b> 920 </b> </p><p> Na temelju članka 2 . stavak 6 . Zakona o vinu ( » Narodne novine « br
9.13
#144251570,doc#263436,1999_06_66_1231.html 0 </TD> </TR> </TABLE> <P> Tablica 1 . </P> <P> <head> HRVATSKA NARODNA BANKA </head> <P> Na temelju čl . 75 . Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci ( » Narodne novine « br
9.13
#144069548,doc#263273,1999_06_58_1067.html Prus , </B> v . r . <P> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim <P> <head> ODLUKU </head> <P> <head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O
9.13
#165581304,doc#278198,2005_12_143_2713.html podnijela osoba koja nije ovlaštena za njezino podnošenje . </p><p> 6 . Slijedom navedenog , na temelju odredbe članka 72 . Ustavnog zakona riješeno je kao u točki I . izreke . </p>
9.13
#197560321,doc#296002,2010_11_126_3278.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </p><p> 3278 </p><p> Na temelju članka 194 . stavka 5 . Zakona o zaštiti okoliša ( » Narodne novine «
9.13
#195607598,doc#294826,2009_07_81_1948.html potpredsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1948 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 12 . stavka 3 . Zakona o
9.13
#179031750,doc#286120,2007_05_55_1762.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1762 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavka 1 . točke 1 . i 8 . a u
9.13
#215579330,doc#305021,2012_08_99_2203.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2203 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#126900371,doc#247337,1991_12_73_1894.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske a u svezi s člancima 6 . i 7
9.13
#176360413,doc#284476,2007_11_122_3538.html v . r . </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b> 3538 </b> </p><p> Na temelju članka 10 . stavka 4 . , članka 11 . stavka 5 . i članka
9.13
#126000889,doc#246289,1991_07_33_911.html , v . r . </b> </p><head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 30 . st . 1 . i 4 . Zakona o osnovnim pravima iz
9.13
#172395872,doc#282100,2006_03_35_902.html </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE </head><p> <b> 902 </b> </p><p> Na temelju članka 98 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( » Narodne novine « , br .
9.13
#177278015,doc#285038,2007_01_2_176.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#44236483,doc#77996,vj20010213un10 žrtava Drugoga svjetskog rata predlagatelja Nenada Stazića ( SDP ) . Budući da je na temelju tog zakona osnovana komisija poznatija po svom prvom predsjedniku kao Vukojevićeva komisija , koja nije
9.13
#186609953,doc#290733,2008_05_62_2117.html EUR 1 , dospijeća 2017 . godine . Prinos izdanja obveznica utvrdit će se na temelju prinosa na 9-godišnji kamatni Euroswap , utvrđenog u 10.00 sati 2 radna dana prije datuma
7.97
#176193059,doc#284401,2007_11_120_3466.html Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3466 </b> </p><p> Na temelju članka 40.a Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007 . godinu ( »
9.13
#135214394,doc#256871,1996_07_56_1127.html . Franjo Tuđman , </B> v . r . </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#196489062,doc#295416,2009_08_99_2570.html KOMORA </p><p> 2570 </p><p> Odbor za praćenje i razvoj komorskog sustava i Statut Hrvatske obrtničke komore na temelju Odluke Skupštine Hrvatske obrtničke komore od 30 . lipnja 2009 . godine , te na
9.13
#127254003,doc#247740,1992_04_22_505.html Sabora </p><p> <b> dr . Žarko Domljan , v . r </b> </p><head><p/> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 34 . Poslovnika
9.13
#129038793,doc#250063,1993_12_110_2126.html <p> <b> dr . Franjo Tudman , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka l . stavka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje
9.13
#144215477,doc#263407,1999_06_64_1173.html . Ivan Ðurkić , v . r . <P> <head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </head> <P> Na temelju članka 47 . stavka 1 . Zakona o zaštiti bilja ( ¯Narodne novineŽ , br
9.13
#146239860,doc#264986,2000_03_31_628.html . r . <P> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> <B> 628 </B> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 20 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#138426026,doc#259371,1997_07_74_1297.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#211526911,doc#302954,2012_12_146_3147.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3147 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
#175363842,doc#283997,2007_10_108_3172.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3172 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#181749836,doc#287886,2008_09_111_3252.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3252 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#164464636,doc#277710,2005_10_120_2198.html Stjepan Mesić </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2198 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske , članka 22 . Zakona
9.13
#124721390,doc#244652,1990_05_20_401.html mr Zvonimir Novak , v . r </B> </P> <head> SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju Amandmana XXI točke 1 . alineje 1 . na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske , na
9.13
#141229881,doc#261358,1998_05_76_1024.html Tuđman , </B> v . r . </P> <head> <B> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 4 . stavka 1 . Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave
9.13
#127310251,doc#247845,1992_04_25_609.html Ivica Gaži , dipl . inž . , v . r . </b> </p><head><p/> OBJAVE </head><p> Na temelju člana 72 . Općeg kolektivnog ugovora Republike Hrvatske ( " Narodnenovine " ; br .
9.58
#170969895,doc#281289,2006_12_134_3043.html Stjepan Mesić </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3043 </b> </p><p> Na temelju članka 6 . Zakona o carinskoj tarifi ( » Narodne novine « , br .
9.58
#136003252,doc#257355,1996_10_89_1566.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#181827179,doc#287917,2008_10_113_3295.html Novi računalni programi </p><head> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </head><p> <b> 3295 </b> </p><p> Na temelju članka 63 . Zakona o građevnim proizvodima ( » Narodne novine « , br .
9.58
#53063775,doc#95545,vj20011117un10 iz Švicarske izručena hrvatskom pravosuđu . </p><p> Zorana Banić uhićena je početkom studenog u Švicarskoj na temelju međunarodne tjeralice . U petak je sletjela u pratnji djelatnika hrvatskog Interpola u Zagreb oko
9.13
#1748663,doc#4306,CW109200003170501hr <p><s> Ivica Račan nije lagao kad je izjavio da hrvatska vlada posjeduje dokumente o ratnim događajima u BiH od 1992 . do 1994 . godine , na temelju kojih se , među ostalima , mogu identificirati i zločinci najodgovorniji za pokolj u Ahmićima . </s>
9.0
#43571079,doc#76765,vj20010127ck01 cijenama nekoliko puta većim od tržišnih . To se , tvrdi Buterin , radilo na temelju kredita koje je banka davala hotelima , a kad oni nisu vraćeni , banka je
9.13
#176850915,doc#284769,2007_12_133_3782.html Petar Klarić </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3782 </b> </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 5 . Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata ( »
9.13
#136230665,doc#257458,1996_11_94_1866.html . Franjo Tuđman , </B> v . r . </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#128343409,doc#249255,1992_10_72_1924.html v . r . </b> </p><head> MINISTARSTVO FINANCIJA </head><head> Komisija za odobrenje izdavanja dugoročnih vrijednosnih papira </head><p> Na temelju članka 45d . Zakona o vrijednosnim papirima i članka 6 . Zakona o preuzimanju saveznih
9.13
#198349410,doc#296463,2010_12_145_3682.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3682 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#140429626,doc#260746,1998_03_39_491.html </P> <P> Članak 8 . </P> <P> ( 1 ) Članovi prvostupanjskog tijela vještačenja na temelju neposrednog pregleda osobe te medicinske i druge dokumentacije o činjenicama koje su bitne za vještačenje
9.13
#3696079,doc#7201,fo2004br108cl2528 vezano uz produkciju finalnoga proizvoda tvrtke i sirovina koje se koriste za proizvodnju . Na temelju njihova izvješća o odluci o napuštanju Željezare Sisak ističe se da je cijena valjanoga lima
9.13
#147626433,doc#266380,2000_10_99_1951.html Zlatko Tomčić , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head><p> 1951 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 66 . Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog
9.13
#191585598,doc#292874,2009_12_148_3599.html Hrvatske i ministar financija Ivan Šuker , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3599 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 58 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#134760585,doc#256355,1996_04_30_606.html </b> v . r . </p><head> <b> ZASTUPNIČKI DOM SABORA </b> <b> REPUBLIKE HRVATSKE </b> </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 75 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
9.13
#211887187,doc#303222,2012_02_22_608.html . </p><p> Predsjednik Državnoodvjetničkog vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 608 </p><p> Na temelju članka 157.a Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 76/09 , 153/09 ,
#127886753,doc#248839,1992_09_57_1549.html , v . r . </b> </p><head><p/> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 92 . st . 3 . i 4 . i članka 232 . Zakona
9.13
#216639436,doc#305413,2013_01_3_44.html Odluka o objavljivanju pravila o državnim potporama sektoru brodogradnje </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 44 </p><p> Na temelju članka 32 . stavka 1 . točke 5 . Zakona o igrama na sreću (
#63478203,doc#116353,vj20020916ku01 na bijenalim manifestacijama . Tijekom 2002 . godine hrvatska kultura bila je prisutna , na temelju potpisanih programa i protokola kulturne suradnje , u Albaniji , Austriji , Bugarskoj , Čileu
8.32
#138462776,doc#259446,1997_07_76_1372.html . </P> <head> <B> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 3 . i 4 . Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz
9.13
#5958682,doc#10592,gs20020301os9324 članak koji je objavljen . Novinari ostalih listova o tome su saznali i pisali na temelju kazivanja i prepričavanja drugih kolega . Žalbeno je vijeće također utvrdilo da je Ristić i
8.78
#130431188,doc#251654,1993_08_74_1523.html " Narodne novine " , br . 26/93 . ) . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . Stavka 2 . i 3 . Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne
9.13
#70101902,doc#129499,vj20030417un06 najavio održavanje posebnih seminara za novinare . </p><p> Registar , inače , omogućuje državi da na temelju uvida u pravo stanje u korporativnom sektoru vodi fiskalnu i ekonomsku politiku i da priprema
9.13
#185116944,doc#289856,2008_04_38_1291.html » Narodne novine « , br . 92/2005 , 107/2007 i 27/2008 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27 . ožujka 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O IMENOVANJU RAVNATELJICE UPRAVE ZA PREDŠKOLSKI ODGOJ I OSNOVNO OBRAZOVANJE U MINISTARSTVU ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </head><p> Imenuje se JASENKA ĐENOVIĆ ravnateljicom Uprave za predškolski odgoj i osnovno obrazovanje u Ministarstvu znanosti , obrazovanja i športa . Klasa : 080-02/08-01/213 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 27 . ožujka 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1291 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) i točke III . stavka 1 . Odluke o osnivanju Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalnog programa za Rome ( » Narodne novine « , br . 187/2003 , 20/2004 , 57/2005 i 14/2008 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27 . ožujka 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA POVJERENSTVA ZA PRAĆENJE PROVEDBE NACIONALNOG PROGRAMA ZA ROME </head><p> 1 . Razrješuje se JADRANKA KOSOR , dipl
6.92
#191940409,doc#293048,2009_12_153_3776.html sadnica namijenjenih za proizvodnju voća </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3776 </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 3 . , članka 32 . stavka 2 . i 3
9.13
#163480935,doc#276836,2004_06_72_1473.html 1 Obrazac K-3 , str . 2 </div></p><head><div> ministarstvo znanosti , obrazova­nja i Športa </head><p> 1473 </p><p> Na temelju članka 61 . Zakona o industrijskom dizajnu ( » Narodne novine « , broj 173/03
8.78
#128424219,doc#249412,1992_11_79_2062.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Hrvoje Šarinić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju
9.13
#130389688,doc#251613,1993_07_72_1494.html , v . r . </b> </p><head><p/> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 3a . Zakona o preuzimanju saveznog zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja koji
9.13
#213044738,doc#303676,2012_04_40_1033.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1033 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#170261863,doc#280919,2006_11_123_2705.html sc . Jasna Omejec , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 2705 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . Zakona
9.13
#146751624,doc#265587,2000_06_55_1220.html v . r . </P> <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 1220 </B> <P> Na temelju članka 10 . stavka 1 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#126052520,doc#246361,1991_07_35_983.html . r . </B> </P> <head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 91 . stavka 2 . Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ( " Narodne
9.13
#140460640,doc#260769,1998_01_4_50.html , </B> v . r . </P> <head> <B> DRŽAVNA UPRAVA ZA VODE </B> </head> <P> Na temelju članka 105 . Zakona o vodama ( " Narodne novine " broj 107/95 ) ravnatelj
9.13
#135774337,doc#257065,1996_08_67_1293.html Božo Prka , </b> v . r . </p><head> <b> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </b> </head><p> Na temelju članka 38 . stavka 3 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( " Narodne novine "
9.58
#141034231,doc#261125,1998_05_66_793.html Mateša , </B> v . r . </P> <head> <B> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#138156246,doc#258952,1997_01_6_90.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 4 . Zakona o utvrđivanju plaće i drugih primanja dužnosnika ( " Narodne novine
9.13
#128377544,doc#249351,1992_11_76_1997.html Mesić , v . r . </B> </P> <head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
9.13
#43623056,doc#76867,vj20010128go04 PDV uvodio nije bilo promjena u cijenama , koje su se i dalje formirale na temelju tržišne konkurencije . Razliku narasloga PDV-a podmirivalo je sâmo poduzeće , pa tako u "
8.42
#210135413,doc#302092,2012_01_11_297.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 297 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 76.b Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski sabor
#178787478,doc#286009,2007_05_48_1655.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#185619254,doc#290062,2008_04_43_1440.html usluga , na zahtjev društva Zagrebačka burza d.d . Zagreb , Ivana Lučića 2a , u predmetu odobrenja Cjenika burzovnih usluga , na sjednici održanoj 27 . ožujka 2008 . godine donijela je </p><head> RJEŠENJE </head><p> 1 . Društvu Zagrebačka burza d.d . Zagreb , Ivana Lučića 2a , odobrava se Cjenik burzovnih usluga . 2 . Izrjeka ovog rješenja objavit će se u » Narodnim novinama« . Klasa : UP/I-451-04/07-04/14 Urbroj : 326-111/08-6 Zagreb , 27 . ožujka 2008 . </p><p> Član Uprave <b> Ivica Letinić </b> , v . r . </p><head><p/> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1440 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 1 . i član­ka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « broj 140/05 ) , članka 96 . stavak 4 . Za­kona o tržištu vrijednosnih papira ( » Narodne novine « broj 84/02 i 138/06 ) , te članka 215 . Zakona o općem upravom postupku ( » Narodne novine « broj 53/91 i 103/96 – Odluka Ustavnog suda Repub­like Hrvatske , broj Us-248/94 ) , Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga , na temelju zahtjeva društva
6.92
#189169657,doc#291982,2009_09_108_2780.html o imenovanju ravnatelja Državnog zavoda za zaštitu od zračenja </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2780 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#146608460,doc#265405,2000_04_45_1028.html , </B> v . r . <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 1028 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#180316741,doc#286855,2007_07_76_2399.html <p> Hrvatskoga sabora </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> Vladimir Šeks , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> HRVATSKI SABOR </head><p> 2399 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#173019641,doc#282501,2006_05_53_1287.html <b> Josip Čule </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </head><p> <b> 1287 </b> </p><p> Na temelju članka 98 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 51/01 . )
9.13
#154430777,doc#271350,2003_07_116_1617.html Fičor , </b> v . r . </div></p><head><div> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1617 </p><p> Na temelju odredbi članka 12 . točka 5 . i članka 96 . stavak 4 . Zakona
9.13
#131021245,doc#252282,1994_03_19_337.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . Zakona o osiguranju ( " Narodne novine " , broj 9/94 )
9.13
#63042211,doc#115572,vj20020905un17 , 4 . rujna </b> - Ministarstvo pravosuđa , uprave i lokalne samouprave je na temelju Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi , u povodu inicijative grupe članova
9.13
#132391154,doc#253676,1994_12_92_1571.html Jadranko Crnić , v r </B> </P> <P> </P> <head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRORAČUNU . PROGLAŠAVAM
8.32
#196611086,doc#295518,2010_09_106_2847.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2847 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#89964258,doc#164792,vj20040927pis02 hrvatskom patentu temelje i svi brijaći aparati kompanije Warner Lambert (Wilkinson) . </p><p> Patentna prava na temelju korištenja toga patenta još nisu ostvarena jer Državni zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske još
7.97
#137584498,doc#258306,1997_02_21_296.html Ivan Mrkonjić , </B> v . r . </P> <head> IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 31 . stavka 1 . toč . 2 . Zakona o izborima zastupnika u
9.13
#196407475,doc#295311,2009_08_97_2470.html za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2470 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#132188736,doc#253443,1994_11_81_1368.html . Nedjeljko Mihanović , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 26 stavka 1 . Zakona o državnom
9.13
#139559756,doc#260083,1998_10_139_1710.html . Franjo Tuđman , </B> v . r . </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#142675697,doc#262419,1999_12_145_2237.html OBRTNIČKIM KOMORAMA I HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI </head> <P> <head> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </head> <P> <P> Na temelju članka 14 . stavka 1 . i 2 . , članka 20 . točke 7
8.78
#137649770,doc#258379,1997_03_27_376.html Božo Prka , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO FINANCIJA </B> </head> <P> Na temelju članka 37 . Zakona o platnom prometu u zemlji ( " Narodne novine " ,
9.13
#181411770,doc#287622,2008_01_10_294.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 294 </b> </p><p> Na temelju članka 84 . stavka 1 . točke 7 . Zakona o lokalnoj i pod­ručnoj (
9.13
#212956415,doc#303614,2012_04_39_1015.html svojte iz prirode na području Republike Hrvatske </title> <p><div> MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE </p><p> 1015 </p><p> Na temelju članka 92 . Zakona o zaštiti prirode ( » Narodne novine « , broj :
#181453640,doc#287694,2008_09_101_3082.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3082 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine
9.13
#131542522,doc#252725,1994_05_39_722.html , v . r . </b> </p><head> HRVATSKI ODBOR ZA RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE STANDARDE </head> <P> Na temelju članka 15 stavka ( 4 ) Zakona o računovodstvu ( " Narodne novine " ,
9.13
#37041808,doc#64001,vj20000722vp10 izjavila je da ozbiljno razmišlja o sudskoj tužbi protiv organizatora toga projekta , a na temelju zakona o zaštiti povijesnoga i kulturnoga naslijeđa . </p><p> " Zapravo smo malo znali o tome
9.13
#165252251,doc#278099,2005_11_138_2598.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2598 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine
9.13
#39489634,doc#68688,vj20001003gl03 Državnog zavoda za reviziju . </p><p> Nadalje , izdaci za dizajn lista " izvršeni su na temelju mjesečno zaprimljenih računa od izvoditelja usluga bez zaključenog ugovora " , za izbor prevoditelja nije
9.13
#164565927,doc#277799,2005_10_125_2329.html as appropriate . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO MORA , TURIZMA , PROMETA I RAZVITKA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2329 </b> </p><p> Na temelju članka 157 . točka 8 . Zakona o zračnom prometu ( » Narodne novine «
8.38
#182424205,doc#288226,2008_10_125_3567.html prof . </b> , v . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3567 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske , članka 10 . stavka
9.13
#212662226,doc#303398,2012_03_32_783.html UPRAVA – ukupno </p><p> 4196 </tr></p><p><tr> MINISTARSTVO FINANCIJA – UKUPNO </p><p> 9889 </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 783 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#153415054,doc#270773,2002_07_87_1459.html . sc . Božidar Pankretić , v . r . </b> </div></p><head><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </head><p> 1459 </p><p> Na temelju članka 188 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
9.13
#141232468,doc#261362,1998_05_76_1027.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 9 . Zakona o novčanim poticajima i naknadama u poljoprivredi i ribarstvu ( "
9.13
#205153184,doc#299734,2011_12_149_3038.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3038 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#170050385,doc#280761,2006_10_115_2565.html Kalmeta , </b> v . r . </p><head> SAVJET ZA NACIONALNE MANJINE </head><p> <b> 2565 </b> </p><p> Na temelju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( » Narodne novine « 155/02 ) članka 35
8.78
#201148113,doc#297907,2010_05_67_2073.html 2010 . </p><p> Član Uprave Željko Kopčić , v . r . </div></p><p><div> DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA </p><p> 2073 </p><p> Na temelju članka 12 . i 15 . Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (
9.13
#181024135,doc#287198,2007_01_9_390.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 390 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 131 . stavak 2 . Zakona o općem upravnom postupku ( » Narodne
9.13
#139385207,doc#259858,1998_09_114_1525.html Tuđman , </B> v . r . </P> <head> <B> HRVATSKA NARODNA BANKA </B> </head> <P> Na temelju članka 22 . i članka 67 . stavka 1 . točke 10 . Zakona o
9.13
#138176986,doc#259030,1997_06_62_973.html mr . Zlatko Mateša , v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( ŻNarodne novineŽ ,
9.13
#158359360,doc#273739,2003_05_77_937.html </b> . , v . r . </div></p><head><p/><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO </head><p> 937 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o mjeriteljskoj djelatnosti ( » Narodne novine « br . 11/94
9.13
#174952999,doc#283735,2007_01_1_6.html Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head><p> <b> 6 </b> </p><p> Na temelju članka 123 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj
9.13
#192149957,doc#293134,2009_12_156_3871.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3871 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o
8.32
#140211979,doc#260556,1998_02_26_307.html , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 36 . stavka 5 . Zakona o stočarstvu ( " Narodne novine " broj
9.13
#164863708,doc#277933,2005_11_132_2440.html Stjepan Mesić </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2440 </b> </p><p> Na temelju članka 18 . stavka 4 . Zakona o oružju ( » Narodne novine « ,
9.13
#146359474,doc#265145,2000_03_35_769.html , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <B> 769 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#197998693,doc#296311,2010_12_139_3548.html Hrvatske ministar financija Ivan Šuker , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 3548 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 4 . Zakona o eksplozivnim tvarima ( » Narodne novine «
8.32
#178551365,doc#285800,2007_04_43_1450.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1450 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#154695800,doc#271470,2003_07_121_1714.html . <b> Stjepan Mesić , </b> v . r . </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1714 </p><p> Na temelju članka 4 . stavka 4 . , članka 11 . stavka 2 . i članka
9.13
#173290970,doc#282668,2006_05_59_1431.html iur . </b> , v . r . </p><head> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </head><p> <b> 1431 </b> </p><p> Na temelju članka 129 . stavka 2 . podstavka 19 . Zakona o policiji ( » Narodne
9.13
#178288583,doc#285632,2007_04_39_1340.html rješenja i predlaže da se tužba odbije kao neosnovana . Tužba nije osnovana . Na temelju odredbe članka 7 . stavka 1 . točke 1 . i stavka 2 . Zakona
9.13
#128321975,doc#249210,1992_10_70_1878.html <p> <b> Hrvoje Šarinić , v . r . </b> </p><head><p/> MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> Na temelju članka 107 . Zakona o socijalnoj zaštiti ( " Narodne novine " , br .
9.13
#207111389,doc#300760,2011_04_45_1056.html upisanoj na prednjoj strani Svjedodžbe . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 1056 </p><p> Na temelju članka 38 . stavka 5 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#181993544,doc#287958,2008_10_115_3336.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3336 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#134502309,doc#255990,1996_03_17_292.html . Franjo Tuđman , </b> v . r . </div></p><head><div> <b> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </b> </div></head><p> Na temelju članka 3 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#101278252,doc#191290,vj20070419tem01 , od upravljanja do opreme i kadrova . Njih će , kaže Ljubičić , »na temelju pokazatelja kvalitete i kvantitete ocjenjivati iznutra i valorizirati izvana« . Kao primjer ističe kako danas
9.13
#77755627,doc#144227,vl990304un08 vijeće određeno za slučaj Šakić , na čelu sa sucem Draženom Tripalom , a na temelju mišljenja liječnika . </p><p> U utorak uvečer oko 21.45 sati Dinku Šakiću naglo je pozlilo dok
8.78
#160462931,doc#274817,2004_10_140_2460.html Hrvatskoga sabora <b> Vladimir Šeks , </b> v . r . </div></p><head><div> Hrvatski sabor </head><p> 2460 </p><p> Na temelju članka 3 . Zakona o istražnim povjerenstvima ( » Narodne novine « , br .
9.58
#204929451,doc#299660,2011_12_145_2941.html Dražen Bošnjaković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 2941 </p><p> Na temelju članka 24 . stavka 4 . Zakona o proizvodnji , distribuciji i opskrbi toplinskom energijom
9.13
#167394771,doc#279134,2005_03_41_799.html ISPITIVANJE KAKVOĆE MEDA I DRUGIH PČELINJIH PROIZVODA </head><p> Ministarstvo poljoprivrede , šumarstva i vodnoga gospodarstva na temelju članka 38 . , stavka 3 . Zakona o stočarstvu ( » Narodne novine «
9.13
#130006980,doc#250970,1993_05_46_871.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog
9.13
#157204399,doc#272913,2003_12_202_3222.html </b> , v . r . </div></p><head><div> ministarstvo pravosuđa , uprave i lokalne samouprave </head><p> 3222 </p><p> Na temelju članka 53 . Zakona o državnim maticama ( » Na­rodne novine « , broj 96/93
9.13
#141046318,doc#261141,1998_05_68_823.html Tuđman , </B> v . r . </P> <head> <B> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#145820350,doc#264540,2000_02_15_224.html . , </B> v . r . <P> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 91 . Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog
9.13
#195141424,doc#294629,2009_06_75_1794.html 75 30.06.2009 Zakon o izmjenama Zakona o predmetima opće uporabe </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1794 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
9.13
#190240714,doc#292409,2009_10_129_3172.html provedbu programa teritorijalne suradnje Europske unije za Republiku Hrvatsku </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3172 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#50685067,doc#90608,vj20010905td01 . Postojalo je i pravo na dodatak , za one koji nisu ostvarili mirovinu na temelju uplaćenih doprinosa i njegov je iznos bio ograničen na 3100 dolara po osobi . </p><p> Sličan
8.98
#138269516,doc#259234,1997_06_66_1130.html FONDOVI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA , SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA I INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 1 . Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog
9.13
#127938996,doc#248922,1992_10_60_1603.html Mesić , v . r . </B> </P> <head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 27 . Odluke o privremenom poslovničkom redu
9.13
#178641030,doc#285881,2007_05_45_1528.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#199739420,doc#297250,2010_03_36_916.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 916 </p><p> Na temelju odredbe članka 106 . Ustava Republike Hrvatske i članka 7 . stavka 1 . Odluke
9.13
#134121791,doc#255564,1995_12_98_1629.html akademik Vlatko Pavletić </b> , v . r . </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 91 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
9.13
#175843555,doc#284311,2007_11_116_3405.html ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> <b> 3405 </b> </p><p> Ministar zdravstva i socijelane skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 107 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narod­ne novine «
8.32
#193603552,doc#293829,2009_04_43_1010.html <title> 43 08.04.2009 Opći uvjeti za opskrbu prirodnim plinom </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1010 </p><p> Na temelju članka 29 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « , br . 68/2001
9.13
#192172172,doc#293150,2009_12_156_3886.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3886 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
8.32
#129822464,doc#250725,1993_04_35_637.html , v . r . </b> </p><head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 196 . stavka I . pod f ) Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju
9.13
#51631705,doc#92588,vj20011004un06 Marija Mirat , glasanjem i nepoštivanjem odluke Velikog vijeća - koje se suprotstavilo izručenju na temelju zapovjedne odgovornosti - prekršio Statut i ispunio uvjete za isključenje . Za njegovo isključenje bila
8.78
#129817296,doc#250717,1993_04_35_630.html , v . r : </b> </p><head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 69 . stavka 1 . Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju ( " Narodne
9.13
#158542283,doc#273959,2003_01_9_113.html KRALJEVSTVO </p><p> GBP </p><p> 960,00 </p><p> 10 GBP </tr></p><p><tr> OSTALE ZEMLJE </p><p> EUR </p><p> 1.411,00 </p><p> 12 EUR </div></tr></table></p><head><p/><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </head><p> 113 </p><p> Na temelju članka 103 . stavka 8 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
8.78
#175712281,doc#284228,2007_10_112_3322.html med </b> . , v . r . </p><head> HRVATSKA NARODNA BANKA </head><p> <b> 3322 </b> </p><p> Na temelju točke XVII . Odluke o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom ( »
9.13
#177971895,doc#285407,2007_03_34_1100.html + 3 . + 4 . </tr></table></p><head><p/> HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE </head><p> <b> 1100 </b> </p><p> Na temelju članka 21 . stavka 2 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( » Narodne novine «
9.13
#128987497,doc#250037,1993_12_109_2119.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> o proglašenju Zakona o prestanku važenja
9.13
#146075442,doc#264723,2000_02_22_401.html . Odluke rashodi utvrđeni do visine i na način uređen ovom Odlukom knjiže se na temelju knjigovodstvene isprave kao troškovi poslovanja u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu , pa na
8.32
#47031726,doc#83223,vj20010508gl03 " ( nacionalističke ) politike drugim sredstvima može potkresati samo intenzivan razvoj regije , na temelju lokalnih prirodnih i drugih izvora , a ne rješavanje ekonomsko-socijalnih teškoća albanske zajednice " sivom
8.32
#185224574,doc#289909,2008_04_39_1344.html Europskoj farmakopeji o cjepivima protiv bjesnoće ( inaktiviranim ) za veterinarsku upotrebu ( lat . vaccinum rabiei inactivatum ad usum veterinarium ) . </p><p> Članak 2 . </p><p> Ova Naredba stupa na snagu danom objave u » Narodnim novinama« . Klasa : 011-02/08-01/26 Urbroj : 525-1-08-1 Zagreb , 31 . ožujka 2008 . </p><p> Ministar <b> mr . sc . Božidar Pankretić </b> , v . r . </p><p> _ ____ <sup> <font size="2"> 1 </font> </sup> <font size="2"> Naredba preuzima odredbe Odluke Komisije 94/275/EC od 18 . travnja 1994 . o priznavanju cjepiva protiv bjesnoće </font> </p><head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> <b> 1344 </b> </p><p> Na temelju članka 39 . stavka 4 . Zakona o genetski modificiranim organizmima ( » Narodne novine « broj 70/05 ) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja donosi </p><head> PRAVILNIK </head><head> O SADRŽAJU I OPSEGU PROCJENE RIZIKA ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA ILI PROIZVODA KOJI SADRŽE I/ILI SE SASTOJE ILI POTJEČU OD GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA , METODOLOGIJI ZA IZRADU PROCJENE I UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI PRAVNA OSOBA ZA IZRADU PROCJENE RIZIKA </head><p> Članak 1 . </p><p> Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj i opseg procjene rizika za stavljanje na tržište genetski modificiranih organizama ( u daljnjem tekstu
6.57
#204062511,doc#299245,2011_11_128_2570.html * Ispunjava se tijekom svake akcije deratizacije . </div></p><p><div> DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2570 </p><p> Na temelju članka 56 . točka 3 . Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor ( »
9.13
#130821237,doc#252138,1994_02_10_178.html dr . Franjo Tuđman , v.r . </B> </P> <P> </P> <head> URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE </head><p> Na temelju članka 42 . stavka 1 . Zakona o sustavu državne uprave ( " Narodne novine
9.13
#174055208,doc#283059,2006_07_76_1806.html . Denis Peričić , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </head><p> 1806 </p><p> Na temelju članka 62 . stavka 5 . i 6 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#205150057,doc#299710,2011_12_149_3016.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3016 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine , broj 85/10 – pročišćeni
9.13
#191875643,doc#293015,2009_12_152_3702.html , klasa : 703-04/09-01/10 od 23 . listopada 2009.godine </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3702 </p><p> Na temelju članka 97 . podstavak 4 . Ustava Republike Hrvatske , članka 1 . stavka 2
8.32
#1133663,doc#2707,CW071199906101302hr <s> To je prvi zahtjev , a u nastavku piše : " . . . . i za izlaz na otvoreno more na temelju dopuštenih kriterija međunarodnog prava te uvažavanja specifične situacije Republike Slovenije " . </s>
9.4
#175679109,doc#284178,2007_10_111_3271.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3271 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#198631342,doc#296639,2010_02_17_405.html <p> Predsjednik Republike Hrvatske Stjepan Mesić , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 405 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#7453916,doc#13691,gs20020726sb12504 ) <head><i> Za nadostatak vina na tržištu krivo je Belje ! </i></head><p> KNEŽEVI VINOGRADI - " Na temelju učestalih i neargumentiranih izjava , kako u tisku tako i u neformalnim krugovima , osjećam
7.97
#125690630,doc#245849,1991_04_16_508.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , člana 32 . Poslovnika
9.13
#163393467,doc#276730,2004_05_62_1366.html , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> 1366 </p><p> Na temelju članka 11 . stavka 1 . točke 18 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne
9.13
#131953924,doc#253136,1994_08_60_1082.html dopunskog kapitala , najviše u visini 50 % temeljnog kapitala . <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 99 stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske i članka 15 . Zakona o inozemnim
9.13
#196279036,doc#295182,2009_07_93_2344.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2344 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#204326425,doc#299309,2011_11_132_2639.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 2639 </p><p> Na temelju članka 35 . stavka 4 . Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
9.13
#65030049,doc#119364,vj20021104td02 kojoj mjeri . U ovom slučaju , za Hrvatsku , radilo se o procjeni na temelju pet istraživanja , koja su utjecala na mijenjanje percepcije ljudi koji posluju s hrvatskim partnerima
9.13
#131749609,doc#252921,1994_06_50_860.html Jadranko Crnić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
9.13
#209094911,doc#301643,2011_07_86_1811.html ribarstva i ruralnog razvoja Petar Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 1811 </p><p> Na temelju članka 22 . Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011 . godinu (
#213579739,doc#304032,2012_05_53_1315.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1315 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#181514272,doc#287784,2008_09_106_3175.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3175 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#88074906,doc#160719,vj20040517tem01 nabaviti dovoljno opreme da se na taj način zaštiti cijela dionica . </p><p> Policija pak na temelju propisa ima pravo zabraniti promet takvom cestom . Imala je to pravo i prije i
9.13
#136265566,doc#257512,1996_11_96_1912.html v . r . </P> <P> </P> <head> <B> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 56 . stavka 1 . Zakona o vinu ( " Narodne novine " ,
9.13
#170982828,doc#281290,2006_12_135_3053.html stopa carine </tr></p><p><tr> 180632 </p><p> 45 </p><p> 20 </p><p> Osnovna stopa carine </tr></table></p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3053 </b> </p><p> Na temelju članka 45 . stavka 4 . Zakona o poljoprivrednom zem­ljištu ( » Narodne novine «
9.13
#166246098,doc#278503,2005_12_153_2969.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2969 </b> </p><p> Na temelju članka 2 . stavka 2 . Zakona o računanju vremena ( » Narodne novine «
9.13
#124866673,doc#244730,1990_05_24_448.html mr Ivan Kovač , v . r . </B> </P> <head> IZVRŠNO VIJEĆE SABORA </head> <P> Na temelju člana 47 stava 5 . Zakona o organizaeiji i djelokrugu Republičkih organa uprave i Republičkih
7.97
#157148554,doc#272900,2003_12_200_3197.html <p> Predsjednik <b> Ivica Račan , </b> v . r . </p><head><div> Vlada Republike Hrvatske </head><p> 3197 </p><p> Na temelju članka 45 . stavka 4 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( » Narodne novine «
9.13
#99399155,doc#186570,vj20061114crn03 prvookrivljenog Peričića starijeg prigovorio je nalazu sudske vještakinje tvrdeći da su njezini zaključci doneseni na temelju preslika dokumenata , zatraživši da sud pribavi izvornike . Vijeće suca Tomislava Ivande odlučio je
8.78
#8367551,doc#15598,gs20021015hr14507 Račan . " Ne bih imao ništa protiv da to bude nestranačka osoba izabrana na temelju javnog natječaja " , rekao je premijer , najavivši da će SDP imati seriju razgovora
9.13
#184678439,doc#289560,2008_03_30_995.html ili gubitka ( koja nastaje , primjerice , temeljem instrumenata svrstanih u kategoriju po fer vrijednosti u računu dobiti i gubitka ili umanjenja financijske imovine raspoložive za prodaju ) se objavljuje odvojeno od osjetljivosti glavnice ( koja nastaje , primjerice , temeljem instrumenata koji su svrstani u kategoriju raspoloživih za prodaju ) . B28 Financijski instrumenti koje subjekt svrstava kao glavničke instrumente se ne mjere ponovno . Rizik cijene kapitala tih instrumenata ne utječe ni na dobit ili gubitak , kao ni na glavnicu . Prema tome , analiza osjetljivosti nije potrebna . </p><head> DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA </head><p> <b> 995 </b> </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina ( » Narodne novine « br . 16/2007 ) , Državna geodetska uprava , u sporazumu s ministarstvom nadležnim za poslove pravosuđa , donosi </p><head> ODLUKU </head><head> O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA ZA k.o . BOROVO NASELJE I DIJELOVE k.o . LIPOVAČA , TRPINJA I BOROVO </head><p> 1 . U svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige na području Grada Vukovara za k.o.Borovo Naselje i dijelove k.o . Lipovača , Trpinja i Borovo provest će se katastarska izmjera . 2 . Katastarsku izmjeru provest će Državna geodetska uprava , a
6.92
#179109629,doc#286162,2007_05_55_1800.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#198808950,doc#296783,2010_02_20_483.html Republike Hrvatske Ministar financija Ivan Šuker , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 483 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O UPRAVNIM SPOROVIMA </p>
9.13
#168406167,doc#279770,2005_06_70_1387.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1387 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#97319461,doc#181485,vj20060504tem03 i pripremamo teren za državnu maturu . Tada će se učenici na fakultete upisivati na temelju svoga znanja , a ne na temelju veza koje imaju njihove mame i tate« ,
9.13
#55581093,doc#100757,vj20020201go01 smatraju da je pobjeda gotova stvar . </p><p> " Fondove službe sada utvrđuju je li na temelju ugovora s PIF-ovima došlo do dodjele dionica i koje su dionice dobili , što bi
9.13
#213678132,doc#304098,2012_05_55_1381.html . Budući da su obje tužbe usmjerene protiv zakonitosti iste odluke , Sud je na temelju ovlaštenja sadržanog u odredbi članka 60 . Zakona o upravnim sporovima ( » Narodne novine
#199736240,doc#297248,2010_03_36_940.html Belog Manastira je na 3 . sjednici održanoj 2 . srpnja 2009 . , na temelju članaka 8 . i 35 . stavka 1 . točke 1 . Zakona o lokalnoj
9.13
#182454966,doc#288245,2008_10_126_3611.html , dipl . ing . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKO ARHIVSKO VIJEĆE </p><p> 3611 </p><p> Na temelju članka 6 . st . 1 . i 4 . Pravilnika o vrednovanju te postupku
9.13
#155592666,doc#271952,2003_01_15_210.html . </p><p> Ministrica <b> Željka Antunović , </b> v . r . </p><head><p/><div> MINISTARSTVO OBRANE </head><p> 210 </div></p><p> Na temelju članka 40 . stavka 2 . Zakona o obrani ( » Narodne novine « ,
9.13
#28873136,doc#50409,na204_10 tvrdi da njegova svrha uopće nije bila da utvrdi odgovornost , nego da on na temelju njega podnese izvještaj Vladi . Do jučer je u sukobu sa mnom tvrdio da Povjerenstvo
9.13
#141176604,doc#261265,1998_05_74_931.html r . </P> <head> <B> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 3 . stavka 1 . i članka 4 . Zakona o usklađivanju mirovina i
9.13
#24463642,doc#48527,na135_k09 Tuđman primaju neposlušnike i legaliziraju njihov izbor , unatoč tome što su raspolagali činjenicama na temelju kojih su mogli osporiti legalitet i legitimitet izbora . To pokazuje da Tuđman i HDZ-ov
7.97
#168686719,doc#279957,2005_01_8_131.html </b> <b> Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 131 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#125829093,doc#246034,1991_05_21_653.html <B> Josip Manolić , v . r . </B> </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 63 . Zakona o radnim odnosima ( " Narodne novine " , broj 19/90
9.13
#41460299,doc#72597,vj20001124td01 zemlje regije postaju " potencijalni kandidati " za članstvo u Uniji , i to na temelju dokumenata EU-a iz Portugala . Iz toga proizlazi da zaključivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju
9.13
#130884210,doc#252198,1994_02_13_241.html dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 40 . stavka 1 . Zakona o sustavu državne uprave ( " Narodne novine
9.13
#141314303,doc#261459,1998_06_80_1093.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 50 . stavka 6 . Pomorskog zakonika ( " Narodne novine " , br
9.13
#198807791,doc#296779,2010_02_20_498.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 498 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#10633712,doc#20204,gs20030409sb19414 pronaći svoje mjesto , rekao je Zlatko Kramarić uoči predstavljanja " Vukovarskog glasnika " na temelju kojega će kasnije biti lako , dodao je , napraviti Osječki ili Brodski glasnik . </p>
9.13
#131629933,doc#252795,1994_06_44_786.html <P> <B> Nadan Vidošević , v . r . </B> </P> <head> NARODNA BANKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 11 . i članka 67 . stavka 1 . točke 7 . Zakona o
9.13
#189014315,doc#291805,2009_08_101_2606.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST </p><p> 2606 </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 2 . Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
9.13
#144259130,doc#263467,1999_06_67_1254.html Tuđman , </B> v . r . <P> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim <P> <head> ODLUKU </head> <P> <head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O
9.13
#213416709,doc#303851,2012_01_5_88.html 2011 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 88 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#167876607,doc#279384,2005_04_54_1048.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1048 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#67298361,doc#123980,vj20030123ku02 se blatom i na svoje kolege po peru , prosuđujući o njihovoj književnoj vrijednosti na temelju političkih stavova s kojima se on nije slagao , no tada se nije našao nitko
8.78
#125223400,doc#245285,1990_12_53_993.html <B> Josip Manolić , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju člana 389 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </P> <head> UKAZ </head><head> o proglašenju Zakona o izmjenama
9.13
#170141314,doc#280848,2006_11_119_2646.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2646 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine
9.13
#210718780,doc#302452,2012_11_122_2674.html Davor Derenčinović , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2674 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . stavka 1 . točke 5 . i članka 8 . stavka
#213577076,doc#304024,2012_05_53_1308.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1308 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#146217606,doc#264953,2000_01_3_20.html . Ivan Đurkić , </B> v . r . <head> DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU </head> <P> Na temelju članka 53 . stavka 4 . Zakona o državnim maticama ( " Narodne novine "
9.13
#135263171,doc#256890,1996_07_56_1144.html . Franjo Tuđman , </B> v . r . </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#58128286,doc#105934,vj20020411ku12 mogućem udruživanju u savez suverenih republika . </p><p> U tomu su dokumentu potanko navedena načela na temelju kojih je Hrvatska spremna sklopiti savez o modernoj konfederaciji s ostalim državama . Među ostalim
9.13
#167080637,doc#279028,2005_03_34_686.html </b> , v . r . </div></p><p><div> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> Vlada Republike Hrvatske </b> </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 686 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#13688511,doc#26524,gs20031128os26146 <head> Ne zanimaju me anonimna pisma , već samo struka </head><p> Prošloga tjedna jedne dnevne novine na temelju anonimnog pisma objavile su tekst " Čak 17 pogrešaka jednog ginekologa " , javno prozivajući
9.13
#211158449,doc#302707,2012_12_137_2913.html za pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama , na temelju odredbe članka 11 . stavka 2 . i 3 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje
#18460284,doc#37094,gs20050104sv37369 toj zemlji . Odluku o tome donio je visoki predstavnik za BiH Paddy Ashdown na temelju preporuka radne skupine kojom je predsjedao mađarski diplomat Kalman Kocsiz . Ovo je povjerenstvo zaključilo
8.32
#129495588,doc#250444,1993_03_23_385.html <p> <b> Hrvoje Šarinić , v . r </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#208417337,doc#301328,2011_06_72_1536.html Čobanković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 1536 </p><p> Na temelju članka 38 . stavka 7 . Zakona o oznakama izvornosti , oznakama zemljopisnog podrijetla i
#126564307,doc#246796,1991_10_54_1471.html ___________________________________________________________________________ _ ___________________________________________________________________________ Mjesto i datum Žig i potpis podnosioca <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 51 . stavka 3 . Carinskog zakona ( " Narodne novine " , br
9.13
#189146096,doc#291925,2009_09_107_2725.html vlažnosti zrna žitarica i sjemenki uljarica za ovjeravanje </title> <p><div> DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO </p><p> 2725 </p><p> Na temelju članka 8 . stavka 5 . Zakona o mjeriteljstvu ( » Narodne novine « broj
9.13
#150164605,doc#268269,2001_10_88_1498.html sudbene vlasti , </p><p> 11 ) » <i> posrednik ( izmiritelj ) </i> « je osoba koja na temelju pisanog sporazuma stranaka provodi posebni postupak mirenja . </p><p> ( 2 ) Kada ovaj Zakon upućuje
9.13
#184913203,doc#289720,2008_03_35_1156.html PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA </head><p> 1 . Razrješuje se mr . DARKO MILINOVIĆ , dr . med . , dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka , radi isteka mandata . 2 . Razrješuju se dužnosti članovi Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka , radi isteka mandata : – prof . dr . sc . DAMIR MATOVINOVIĆ – VLADIMIR VRANKOVIĆ . Klasa : 080-02/08-02/164 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 19 . ožujka 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1156 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) i članka 53 . stavka 5 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « , br . 121/2003 , 44/2005 , 48/2005 i 85/2006 ) , Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 19 . ožujka 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA RIJEKA </head><p> 1 . Imenuje se KATJA MATIJEVIĆ predsjednicom Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka . 2 . Za
6.92
#201743079,doc#298143,2010_01_8_180.html . iur . i Vlatke Kovačević , dipl . iur . kao članova , na temelju članaka 40 . i 41 . Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ( » Narodne
9.13
#155158508,doc#271779,2003_08_136_2001.html Pecek </b> , v.r . </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> </b> </p><head><p/><div> MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA </head><p> <b> 2001 </b> </p><p> Na temelju članka 81 . stavka 1 . Zakona o osnovnom školstvu – pročišćeni tekst ( NN
9.13
#174084150,doc#283087,2006_07_76_1832.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#190639411,doc#292576,2009_11_137_3331.html imenovanju predsjednika Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3331 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#40523950,doc#70666,vj20001029ku02,pn komisija iz Općine Centar u Zagrebu . U ovom trenutku se zna da je na temelju zaključka Izvršnoga vijeća Skupštine općine Centar donesenog 1986 . Moderna galerija iz Zagreba primila 72
9.13
#56701698,doc#103108,vj20020304gl06 novinarskim kodeksom i da glavni urednik ( i HTV kao cjelina ) odgovara javnosti na temelju zakona ? </p><p> Ako je Marinkoviću , eventualno , Zakon o javnom priopćavaju " mrtvo slovo
9.13
#128731874,doc#249788,1992_12_91_2379.html doma Sabora </p><p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . alineje 4 . Ustava Republike Hrvatske , dana 29 . prosinca 1992
9.13
#125421051,doc#245481,1990_02_6_69.html </P> <P> <B> Milivoj Županić , v . r . </B> </P> <head> OBJAVE </head> <P> Na temelju člana 77 . Društvenog dogovora o osnovama i mjerilima raspoređivanja dohotka i čistog dohotka i
9.13
#212873511,doc#303553,2012_03_36_927.html 2012 . </p><p> PredsjednikŽ Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 927 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#185116590,doc#289854,2008_04_38_1289.html . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine « , br . 92/2005 , 107/2007 i 27/2008 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27 . ožujka 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O IMENOVANJU RAVNATELJA UPRAVE ZA VISOKO OBRAZOVANJE U MINISTARSTVU ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </head><p> Imenuje se VITO TURŠIĆ ravnateljem Uprave za visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti , obrazovanja i športa . Klasa : 080-02/08-01/211 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 27 . ožujka 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1289 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) , članka 6.a stavka 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine « , br . 75/93 , 48/99 , 15/2000 , 127/2000 , 59/2001 , 190/2003 – pročišćeni tekst , 199/2003 i 79/2007 ) i članka 74 . stavka 5 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine « , br . 92/2005 , 107/2007 i 27/2008 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj
6.92
#141660084,doc#261773,1999_02_10_254.html nije bilo omogućeno sudjelovati u postupku u kojem je odlučivano o njegovim pravima stečenim na temelju članka 79 . stavka 1 . Zakona o kretanju i boravku stranaca ( " Narodne
9.13
#214631511,doc#304487,2012_07_75_1732.html SABOR </p><p> Potpredsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1732 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 76.b Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski sabor
#29821529,doc#50834,na248_k06 , jer je sinoć bila lijena , ali zato danas javlja da su , na temelju fotorobota , uhićena ona dvojica sumnjivih . Sumnjivom Čečenijom častit će nas HRT cijeli prošli
7.97
#184196316,doc#289095,2008_02_18_562.html Čule </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </head><p> <b> 562 </b> </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 99 . st . 1 . i 2 . u svezi članka 69 .
9.13
#124940620,doc#244888,1990_07_31_625.html dr Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju Amandmana XLIX . točke 10 . alineje 8 . na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i
9.13
#196700833,doc#295575,2010_01_11_231.html , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </p><p> 231 </p><p> Na temelju članka 24 . Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu ( » Narodne novine « , br
9.13
#136611255,doc#257732,1997_10_110_1669.html počinitelju kaznenog djela izrekne kazna ili druga mjera uz uvjete koje predviđa zakon i na temelju zakonito provedenog postupka pred nadležnim sudom . </P> <P> ( 2 ) Prije donošenja pravomoćne
9.13
#1138890,doc#2722,CW072199906170201hr <s> Naime , tjednik Nacional objavio je određene dokumente tajnih službi koje govore o sklonosti kriminalu pojedinih članova sudačke organizacije u nogometu , da bi na temelju toga iskonstruirao optužbu o navodnom lažiranju nogometnog prvenstva . </s>
9.4
#193866677,doc#293929,2009_04_48_1072.html zaliha nafte i naftnih derivata za 2009 . godinu </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 1072 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 3 . Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata ( »
9.13
#177442429,doc#285117,2007_02_22_847.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 847 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavka 1 . točke 4 . alineje 3 . i članka
9.13
#210571300,doc#302325,2012_10_118_2553.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2553 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNI ZAKONA
#125841755,doc#246067,1991_05_23_702.html . r . </B> </P> <head> MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE I HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ </head> <P> Na temelju članka 79 . Zakona o športu , Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Hrvatske i Hrvatski
9.13
#83421607,doc#153467,v258kri10 staleža u pravom smislu te riječi . U knjizi , napisanoj razumljivo i jasno na temelju oskudnih izvora , autorica istražuje identifikaciju osoba u okviru rodbinskih veza , probleme nasljeđivanja imena
8.78
#130007264,doc#250972,1993_05_46_873.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog
9.13
#126555470,doc#246780,1991_10_53_1332.html <B> Ivan Vekić , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , a u svezi s člancima 6 . i
9.13
#179646000,doc#286404,2007_06_65_2024.html iur </b> . , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2024 </b> </p><p> Na temelju članka 45 . stavka 1 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( » Narodne novine «
9.13
#197874560,doc#296222,2010_11_132_3444.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3444 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#199938139,doc#297324,2010_01_4_103.html sudom radi upisa društva s ograničenom odgovornošću u sudski registar </title> <p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 103 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 2 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskom registru
9.13
#127993328,doc#248981,1992_10_62_1664.html <B> Hrvoje Šarinić , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 367 . stavak 5 . Carinskog zakona ( " Narodne novine " , broj
9.13
#130691616,doc#251988,1993_10_94_1823.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog
9.13
#207699818,doc#301049,2011_05_59_1324.html Dražen Bošnjaković , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </p><p> 1324 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 2 . Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata ( »
#177584746,doc#285244,2007_03_26_955.html v . r . </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b> 955 </b> </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 2 . , članka 18 . stavka 2 . , članka
9.13
#137167219,doc#258044,1997_02_13_205.html . Franjo Tuđman </b> , v . r . </div></p><head> <B> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </B> </head> <P> Na temelju članka 84 . stavka 2 . Zakona o zaštiti osoba i imovine ( " Narodne
9.13
#199729442,doc#297243,2010_03_36_935.html med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZNANOSTI , OBRAZOVANJA I ŠPORTA </p><p> 935 </p><p> Na temelju članka 48 . stavka 4 . Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj
9.13
#210570950,doc#302324,2012_10_118_2552.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2552 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA
#205194585,doc#299789,2011_12_150_3085.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3085 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O USTROJSTVU I
9.13
#165005976,doc#277995,2005_11_135_2529.html , v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO GOSPODARSTVA , RADA I PODUZETNIŠTVA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2529 </b> </p><p> Na temelju članka 17 . Zakona o zaštiti potrošača ( » Narodne novine « , br .
9.13
#97230396,doc#181287,vj20060426tem02 slučaj predan Državnom odvjetništvu . Ono je i postupilo pa je Općinski sud Vukovar na temelju kaznenog naloga donio presudu na koju starica nije uložila prigovor . Kako ni nakon šest
9.13
#74891281,doc#138758,vj20030924zg05 odluku kojom se , kako je rekao Banac , poništava mogućnost daljnje gradnje , na temelju odstupanja od Zakona o gradnji . Neki dijelovi glavnog projekta , naime , nisu usklađeni
9.13
#198293308,doc#296417,2010_12_144_3636.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3636 </p><p> Na temelju članka 21 . stavka 3 . i članka 30 . stavka 4 . Zakona o
9.13
#169134005,doc#280233,2005_07_90_1822.html , računajući od dana objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#130402944,doc#251632,1993_07_73_1513.html 1993 </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#127782995,doc#248529,1992_08_48_1261.html , v . r . </b> </p><head><p/> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju Članka 6 . točke 12 . Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske
9.13
#210587240,doc#302367,2012_01_12_340.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Boris Šprem , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 340 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske i članka 62 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
#184412615,doc#289384,2008_02_25_829.html ODBORA </head><p> U Nacionalni odbor iz reda zastupnika biraju se : <i> za predsjednicu </i> prof . dr . sc . VESNA PUSIĆ <i> za potpredsjednika </i> VLADIMIR ŠEKS <i> za članove </i> mr . sc . MARIJA PEJČINOVIĆ BURIĆ , FRANO MATUŠIĆ , NEVENKA MAJDENIĆ , JOSIP FRIŠČIĆ , dr . sc . IVAN ČEHOK , prof . dr . sc . LJUBO JURČIĆ , DAMIR KAJIN , mr . sc . NEVEN MIMICA . Klasa : 021-13/08-13/28 Zagreb , 20 . veljače 2008 . HRVATSKI SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora <b> Luka Bebić </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 829 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) i članka 40 . stavka 1 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine « , br . 75/93 , 48/99 , 15/2000 , 127/2000 , 59/2001 , 190/2003 pročišćeni tekst , 199/2003 i 79/2007 ) . Vlada Republike Hrvatske ie na sjednici održanoj 21 . veljače 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O IMENOVANJU DRŽAVNE TAJNICE MINISTARSTVA OBITELJI , BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI </head><p> Imenuje se mr . sc .
7.37
#146240140,doc#264988,2000_03_31_648.html v . r . <P> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <B> 648 </B> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 93 . Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog
9.13
#129503947,doc#250458,1993_03_23_398.html , v . r . </b> </p><head><p/> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 76 . stavak 4 . i članka 123 . Zakona o mirovinskom i invalidskom
9.13
#203975195,doc#299190,2011_11_125_2523.html Ivo Šulenta , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2523 </p><p> Na temelju odredaba članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#64687280,doc#118686,vj20021022ko05 činjenice treba mijenjati </head> BRANKO VUKŠIĆ <p> Kad su činjenice neosporive i neoborive , racionalni umovi na temelju njih donose zaključke koji se mogu razlikovati tek u jednom malom , u suštini nebitnom
8.78
#154809960,doc#271524,2003_07_123_1788.html Fičor , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1788 </p><p> Na temelju odredbi članka 12 . točka 5 . i članka 96 . stavak 4 . Zakona
9.13
#158979546,doc#274213,2004_07_101_1985.html idućeg dana od dana objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#130000283,doc#250924,1993_05_46_802.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog
9.13
#210673026,doc#302412,2012_11_121_2635.html proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2635 </p><p> Na temelju članka 114 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/2010 –
#168262651,doc#279670,2005_05_65_1248.html . Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> Ministarstvo obrane </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1248 </b> </p><p> Na temelju članka 10 . stavka 3 . Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (
9.13
#179666787,doc#286427,2007_06_67_2062.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#77264316,doc#143189,vj20031216vp13 podružnice al-Qaide . </p><p> Nakon njegova oslobađanja , Motassadeqovi odvjetnici najavili su da će , na temelju istih dokaza , zatražiti puštanje svojeg branjenika na slobodu . ( Hina ) </p><head> " Cvetković
8.32
#127717659,doc#248464,1992_07_46_1197.html športa </p><p> <b> mr . Vesna Girardi-Jurkić , v . r . </b> </p><head><p/> MINISTARSTVO FINANCIJA </head><p> Na temelju članka 20 . i 22 . Uredbe o administrativnim taksama ( " Narodne novine "
9.13
#172941912,doc#282471,2006_05_52_1257.html v . r . </p><head> ODBOR ZA PODJELU DRŽAVNE NAGRADE ZA ZNANOST </head><p> <b> 1257 </b> </p><p> Na temelju članka 18 . Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost ( » Narodne novine «
8.78
#193422814,doc#293739,2009_03_39_873.html o izmjeni Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 873 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
9.13
#184367423,doc#289314,2008_02_23_761.html i članka 9 . stavka 3 . Zakona o Hrvatskom fondu za privatizaciju ( » Narodne novine « , br . 84/92 , 70/93 , 76/93 , 191/94 , 52/94 i 87/96 ) , Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 14 . veljače 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA HRVATSKOG FONDA ZA PRIVATIZACIJU </head><p> Imenuje se VEDRAN DUVNJAK predsjednikom Hrvatskog fonda za privatizaciju . Klasa : 080-02/08-01/117 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 14 . veljače 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 761 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine « , br . 101/98 , 15/2000 , 117/2001 , 199/2003 i 30/2004 ) i članka 6.a stavka 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine « , br . 75/93 , 48/99 , 15/2000 , 127/2000 , 59/2001 , 190/2003 – pročišćeni tekst , 199/2003 i 79/2007 ) , Vlada Republike Hrvat­ske je na sjednici održanoj 14 . veljače 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O RAZRJEŠENJU POMOĆNIKA MINISTRA FINANCIJA </head><p> Razrješuje se VEDRAN DUVNJAK dužnosti pomoćnika ministra financija , radi odlaska na
6.92
#204634706,doc#299484,2011_12_139_2774.html . sc . Jasna Omejec , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2774 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#135680443,doc#257044,1996_07_64_1263.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 40 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( " Narodne novine " , broj 54/94
9.13
#145930236,doc#264600,2000_01_2_16.html sc . Željko Reiner , </B> v . r . <P> <head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </head> <P> Na temelju članka 19 . Pravilnika o načinu i postupku vađenja krvi i uzimanja mokraće za analizu
9.13
#50292940,doc#89816,vj20010822vp03 . </p><p> Djelatnici Ureda za dokumentaciju i istraživanje zločina komunizma ( UDV ) utvrdili su na temelju dokumenata iz arhiva ministarstva zdravstva da su dosad poznati podaci bili bitno umanjeni . Tako
8.32
#144117424,doc#263341,1999_06_61_1135.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#128714320,doc#249776,1992_12_91_2368.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> UKAZ </head><head> o proglašenju Zakona o plaćanju doprinosa
9.13
#131020157,doc#252277,1994_03_19_332.html <p> <b> mr . Bogomil Cota , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 1 . stavka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje
9.13
#103952999,doc#197840,vj20080113van07 formiranju vladajuće koalicije i ponudio punu potporu Sjedinjenih Država za najskorije rješenje statusa Kosova na temelju Ahtisaarijeva plana , priopćio je u četvrtak State Department . </p><p> Burns je ponudio punu potporu
9.13
#181244138,doc#287454,2007_09_98_2939.html prvoga idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#127514938,doc#248137,1992_06_34_877.html <p> <b> dr . Žarko Domljan , v . r . </b> </p><head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 34 . Poslovnika
9.13
#204440219,doc#299349,2011_11_133_2677.html . ing . el . , v . r . </p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 2677 </p><p> Na temelju članka 22 . i članka 42 . stavka 3 . točke 14 . Zakona o
9.13
#76021334,doc#140839,vj20031105st02 posebno obrazovanih i vještih medicinskih sestara ) , koji brinu o toj djeci . </p><p> Na temelju zaključka Američkog društva ginekologa i opstetričara i Američkog društva pedijatara , osnivaju se rodilišta III
7.62
#124880654,doc#244767,1990_06_25_476.html Dana Pališaški , v . r . </B> </P> <head> SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju Amandmana XLIX točke 10 . alineje 1 . na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana
8.32
#154863216,doc#271589,2003_08_125_1815.html Fičor , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1815 </p><p> Na temelju odredbi članka 12 . točka 5 . i članka 96 . stavak 4 . Zakona
9.13
#186973149,doc#290940,2008_06_69_2320.html osnovana . </i> 3 . Ustavni sud u postupku u povodu ustavne tužbe , podnesene na temelju odredaba članka 62 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#115200832,doc#224138,vj20090613kom01 devetnaestoga stoljeća pa do tridesetih godina dvadesetoga , kada se nakon izbora plijen dijelio na temelju zasluga za njihovo osvajanje . Doduše , Zoran Milanović i Milan Bandić su »male mace
8.78
#216492199,doc#305346,2013_02_25_428.html 2013 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 428 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#179809811,doc#286583,2007_01_7_334.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 334 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
9.13
#44573559,doc#78603,vj20010222vp03 primjera kršenja njihovih prava , Lozančić je naveo pokušaje konstituiranja Doma naroda Federacije BiH na temelju protuustavnih pravila . </p><p> " Vrijeme je prestati sa sluganskim odnosom prema nekolicini službenika međunarodne zajednice
8.32
#125788740,doc#245996,1991_04_20_630.html Domljan , v . r . </B> </P> <head> ZAKONODAVNO-PRAVNA KOMISIJA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju člana 50 . Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (
9.13
#59890813,doc#109466,vj20020529td03 hrvatskih građana čiji je dug prema Ljubljanskoj banci od samo desetak kuna , preračunat na temelju tadašnjeg tečaja iz 1991 . godine , zbog zateznih kamata narastao na 10.000 ili 15.000
9.13
#141183524,doc#261281,1998_05_74_946.html . </P> <head> <B> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 2a . Zakona o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika Hrvatske
9.13
#180360716,doc#286888,2007_07_77_2453.html u Zagrebu JADRANKE ANIĆ MATIĆ na sjednici održanoj 5 . srpnja 2007 . godine na temelju odredbe čl . 16 . st . 5 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću (
8.32
#164363636,doc#277592,2005_10_117_2126.html . Petar Klarić </b> , v . r . </div></p><head><div> HRVATSKI SABOR </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2126 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 88 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#135187904,doc#256842,1996_07_56_1101.html . Franjo Tuđman </B> , v . r . </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#138069440,doc#258813,1997_05_51_761.html , v . r . <head> <B> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I VEZA </B> </head> <P> Na temelju članka 1043 . točke 2 . Pomorskoga zakonika ( " Narodne novine " , br
9.13
#129936621,doc#250798,1993_05_38_694.html <p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 45 . stavka 1 . Zakona o cestama ( " Narodne novine " ,
9.13
#137502141,doc#258205,1997_12_142_2028.html ime i prezime ) ( pečat i potpis ) <head> <B> MINISTARSTVO FINANCIJA </B> </head> <P> Na temelju članka 25 . Zakona o porezu na dobit ( " Narodne novine " , br
9.13
#110304591,doc#213045,vj20081209sss02 (SPA) i smješteni su u prihvatilište . Veterinarska služba je intervenirala uz pomoć policije na temelju propisa koji kaže da se »lošim postupanjem može okvalificirati nedovoljna briga za svoje životinje kao
7.97
#33059682,doc#55902,vj20000320un08 kada dobije službene dokumente . " Ne želim se upuštati u bilo kakve analize na temelju novinskih tekstova . Međutim , pretpostavljam da Iveković ima argumente kada tako oštro proziva članove
9.13
#156931302,doc#272798,2003_12_197_3134.html <p> Predsjednik </p><p> <b> Ivica Račan </b> , v.r . </div></p><head><div> Vlada Republike Hrvatske </head><p> <b> 3134 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine ,
9.13
#182909940,doc#288602,2008_12_139_3926.html vijeća Josip Čule , v . r . </div></p><p><div> DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE </p><p> 3926 </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 99 . st . 1 . i 2 . u svezi članka 69 .
9.13
#134748703,doc#256346,1996_04_30_628.html <b> Božo Prka , </b> v . r . </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </head> <P> Na temelju članka 87 . stavak 2 . Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama
8.78
#11894647,doc#22778,gs20030710hr22120 svog posjeta Hrvatskoj danas će Hrvatskoj službeno uručiti upitnik s 2.500 bitnih pitanja , na temelju kojeg će Komisija , nakon primitka hrvatskih odgovora , pripremiti mišljenje o kandidaturi Hrvatske za
9.13
#189837475,doc#292223,2009_10_120_2966.html Odbora za Ustav , Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora </title> <p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2966 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 58 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#33578615,doc#56980,vj20000405un06 te tri banke najzainteresiranije . </p><p> - Kad će biti poznat kupac Istarske banke ? Na temelju čega će HNB odlučiti koja je najbolja ponuda ? </p><p> - Najkvalitetnija ponuda bit će ona
8.32
#139711027,doc#260270,1998_11_152_1868.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#186968400,doc#290930,2008_06_69_2256.html Željko Bačić </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2256 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#94254508,doc#174455,vj20050725sss04 našoj Županiji s građanskim učinkom . Brak se priznaje u državnom matičnom uredu , na temelju Ugovora Vlade RH i Islamske vjerske zajednice u Hrvatskoj , sklopljenog 2002 . godine .
9.13
#184196835,doc#289099,2008_02_18_566.html <b> Josip Čule </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </head><p> <b> 566 </b> </p><p> Na temelju članka 98 . Zakona o državnom odvjetništvu ( » Narodne novine « 51/01 , 58/06
9.13
#193172682,doc#293614,2009_03_32_722.html stavke </p><p> 5 . Ukupno izvanbilančne stavke ( 1+2+3+4 ) </div></p><p><div> HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE </p><p> 722 </p><p> Na temelju članka 45 . Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ( »
9.13
#184078329,doc#289043,2008_02_16_511.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 511 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#184771425,doc#289619,2008_03_32_1054.html 2008 . donijela je </p><head> RJEŠENJE </head><p> I . Vesni Sanjković iz Zagreba , Čakovečka 7 , rođenoj 13 . srpnja 1977 . godine u Zagrebu , daje se odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Allianz reosiguranje d.d . , Zagreb , Selska cesta 136 – 138 , MBS : 080509277 . II . Izrjeka ovog rješenja objavit će se u » Narodnim novinama« . Klasa : UP/I - 453-03/07-03/05 Urbroj : 326-112-08-7 Zagreb , 13 . ožujka 2008 . </p><p> Predsjednik Uprave <b> Ante Samodol </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1054 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « , broj 140/05 ) i članka 28 . i 29 . Zakona o investicijskim fondovima ( » Narodne novine « , broj 150/05 ) , članka 2 . Pravilnika o sadržaju dokumenata koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društva za upravljanje investicijskim fondovima ( » Narodne novine « , broj 29/06 i 26/08 ) , Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga , odlučujući o zahtjevu društva
6.92
#130310352,doc#251455,1993_07_66_1316.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike
9.13
#140519906,doc#260832,1998_03_44_533.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 1 . stavka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje
9.13
#134429919,doc#255917,1996_02_13_209.html dr . Franjo Tuđman , </b> v . r . </div></p><head><div> <b> MINISTARSTVO FINANCIJA </b> </div></head><p> Na temelju članka 18 . stavka 3 . Zakona o sustavu državne uprave ( " Narodne novine
9.13
#138980943,doc#259717,1998_07_100_1385.html Mateša , </B> v . r . </P> <head> <B> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#144125395,doc#263368,1999_06_62_1154.html mr . Borislav Škegro </B> , v . r . </P> <head> MINISTARSTVO FINANCIJA </head> <P> Na temelju članka 54 . stavak ( 2 ) , a u svezi sa člankom 40 .
9.13
#201250126,doc#297972,2010_01_7_153.html </title> <p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 153 </p><p> Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 112 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
9.13
#193192087,doc#293637,2009_03_34_755.html REGISTRA KULTURNIH DOBARA REPUBLIKE HRVATSKE BR . 5/08 </p><p> Lista preventivno zaštićenih dobara </p><p> I . </p><p> Na temelju članka 16 . Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ( » Narodne novine «
9.13
#133022011,doc#254323,1995_04_23_494.html , </b> v . r . </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA </head><p> Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na temelju članka 7 . i 8 . Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu (
9.13
#146105221,doc#264801,2000_03_26_479.html v . r . <P> <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 479 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#146073707,doc#264719,2000_02_21_297.html </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 297 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#216197803,doc#305286,2013_02_22_369.html veljače 2013 . </p><p> Ministar Orsat Miljenić , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </p><p> 369 </p><p> Na temelju članka 125 . stavka 1 . točke 5 . Zakona o sudovima za mladež (
#130561923,doc#251743,1993_08_79_1613.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . stavaka 2 . i 3 . Uredbe o privremenom financiranju jedinica lokalne
9.13
#133026590,doc#254330,1995_04_23_500.html IZ POPISA PRAVNIH OSOBA OVLAŠTENIH ZA UTVRĐIVANJE KVALITETE POLJOPRIVREDNOG SJEMENA </head><p> Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva na temelju članka 8 . Zakona o poljoprivrednom sjemenu i poljoprivrednom sadnom materijalu ( " Narodne novine
9.13
#209281263,doc#301721,2011_07_89_1908.html 2011 . </p><p> Ministar Damir Bajs , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA NARODNA BANKA </p><p> 1908 </p><p> Na temelju članka 58 . stavka 4 . i članka 60 . stavka 3 . Zakona o
#206990272,doc#300705,2011_04_42_1001.html <p> Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije ( u daljnjem tekstu : HAKOM ) na temelju članka 140 . Zakona o općem upravnom postupku ( » Narodne novine « br .
#172758168,doc#282331,2006_04_45_1111.html 995-999 – Pasivna izvanbilančna evidencija </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 1111 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 20 . stavka 1 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
8.78
#191406646,doc#292784,2009_12_144_3528.html mirovinskim fondovima d.o.o . , Zagreb </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3528 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točke 4 . alineja 2 . i članka 8 . stavak
9.13
#35411033,doc#60769,vj20000603ck07 je optužnica . </p><p> Prema riječima županijskog državnog odvjetnika Vladimira Terešaka , optužnica je podignuta na temelju kaznene prijave PU krapinsko-zagorske od 15 . ožujka ove godine , te na temelju provedene
9.13
#137919570,doc#258681,1997_04_44_613.html v . r . </P> <head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 2 . Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog
9.13
#163777923,doc#277137,2004_07_90_1699.html prvoga idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#182225930,doc#288029,2008_10_119_3407.html <font size="2"> - </font> </b> </p><p> <b> <font size="2"> </font> </b> </tr></table></p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3407 </b> </p><p> Na temelju članka 45 . stavka 1 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( » Narodne novine «
9.13
#130179896,doc#251274,1993_06_58_1171.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da donosi uredbe kojima se uređuju
9.13
#170647606,doc#281119,2006_11_130_2880.html </b> , v . r . </p><head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> <b> 2880 </b> </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 2 . a u vezi s člankom 23 . stavkom 2
9.13
#209980207,doc#301934,2012_09_101_2229.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2229 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#165311711,doc#278117,2005_01_14_240.html <p> – Meksiko , </p><p> – Rumunjska . </div></p><head><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> 240 </p><p> Na temelju članka 17 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine « , br
9.13
#126998136,doc#247446,1992_02_10_229.html v . r . </b> </p><head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 76 . stavak 4 . i članka 123 . Zakona o mirovinskom i invalidskom
9.13
#136497885,doc#257674,1997_10_106_1635.html Pavletić , </B> v . r . </P> <head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 35 . stavka 3 . Zakona o
9.13
#125704172,doc#245924,1991_04_16_491.html <P> <B> Ilija Miljević , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , člana 32 . Poslovnika
9.13
#125764645,doc#245942,1991_04_19_602.html Društveno-političkog vijeća </p><p> <b> Ivan Vekić , v . r . </b> </p><head><p/> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske i članka 36 . alineje
9.13
#134263866,doc#255713,1996_12_105_2024.html navedenim ustavnu tužbu valjalo je odbaciti zbog nepravodobnosti i zbog nedopuštenosti , te je na temelju članka 26 . Ustavnog zakona , a u svezi s člankom 58 . Poslovnika Ustavnog
9.13
#144231038,doc#263416,1999_06_65_1201.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 12 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « , broj 76/73 )
8.32
#129628986,doc#250553,1993_04_28_494.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head><p/> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . alineje 4 . Ustava Republike Hrvatske , dana 3 . travnja 1993
9.13
#56469479,doc#102626,vj20020226go04 o kupnji Hotela Dubrovnik Palace između Gorana Štroka , Ingre i Hotela Maestral . Na temelju predugovora 22 . ožujka bit će uplaćeno 5,1 milijun eura , što predstavlja ukupnu cijenu
8.78
#141722833,doc#261855,1999_10_104_1730.html , </B> v . r . <P> <head> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju odredbi članka 12 . stavka 1 . točka 2 . te članka 35 . stavka
9.13
#132579537,doc#253882,1995_02_10_209.html Potrebica , </B> v . r . </P> <P> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 3 . , stavka 2 . i članka 23 . stavka 3 . Zakona
9.13
#189086704,doc#291877,2009_09_104_2667.html i posebne alokacije specijalnih prava vučenja Međunarodnog monetarnog fonda </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2667 </p><p> Na temelju Zakona o prihvaćanju članstva Republike Hrvatske u Međunarodnom monetarnom fondu i drugim međunarodnim financijskim organizacijama
8.78
#136753590,doc#257776,1997_10_114_1722.html . r . </P> <head> REPUBLIČKI FOND MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 3 . i 4 . Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz
9.13
#204692273,doc#299546,2011_12_141_2828.html 2011 . </p><p> Ministar Tomislav Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 2828 </p><p> Na temelju članka 7 . stavka 2 . Zakona o policiji ( » Narodne novine « ,
9.13
#6347069,doc#11417,gs20020409hr10104 . Ipak , na inzistiranje novinara , Račan je iznio svoj dojam , stečen na temelju razgovora što ga je ovih dana imao s Ortynskim , da će aktualni državni odvjetnik
9.13
#148104127,doc#266702,2001_12_114_1880.html Hrvatskoga sabora <b> Zlatko Tomčić , </b> v . r . </div></p><head><div> HRVATSKI SABOR </head><head> 1880 </head><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#40358038,doc#70332,vj20001024zg06 ( h ) </p><head> Jelačićeva statua i skulptura bana na konju - službeni suveniri grada </head><p> Na temelju ankete koju je proteklih tjedan dana ispunjavalo preko šest stotina Zaprešićana , Turistička zajednica grada
8.78
#179661423,doc#286424,2007_06_67_2059.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#182335063,doc#288163,2008_10_123_3530.html Stjepan Mesić </b> , v . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3530 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 98 . stavka 3 . Ustava Republike Hrvatske , članka 22 . Zakona
9.13
#76430120,doc#141619,vj20031118zg01 Grad nije poduzeo ništa u eventualnom smjenjivanju ravnatelja , gradski čelnici kažu kako nemaju na temelju čega smijeniti ga . Verificirani zapisnik sa sjednice Upravnog vijeća , koja se održala prije
8.32
#131954130,doc#253138,1994_08_60_1084.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head><p/> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 99 . stavka 2 . Ustava Republike Hrvatske I članka 15 . Zakona o
9.13
#162249803,doc#275757,2004_02_21_576.html </b> <b> Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 576 </div></p><p> Na temelju članka 3 . stavka 5 . Zakona o zaštiti od požara ( » Narodne novine
9.13
#180805714,doc#287116,2007_08_85_2668.html Peričić </b> , v . r . </p><head> VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </head><p> <b> 2668 </b> </p><p> Na temelju članka 62 . stavka 5 . i 6 . Zakona o elektroničkim medijima ( »
9.13
#133185314,doc#254510,1995_05_33_646.html <p> <b> Nikica Valentić </b> , v . r . </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O DRŽAVNOM PEČATU
8.32
#146105972,doc#264807,2000_03_26_484.html v . r . <P> <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 484 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#192170721,doc#293140,2009_12_156_3877.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3877 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#197355268,doc#295874,2010_10_120_3121.html <p><tr> YT </p><p> Majote </tr></p><p><tr> ZA </p><p> Južna Afrika </tr></p><p><tr> ZW </p><p> Zimbabve </tr></p> </tbody> </div></table><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 3121 </p><p> Na temelju članka 61 . stavka 2 . a u vezi s člankom 23 . stavkom 2
7.97
#158858973,doc#274135,2004_07_100_1910.html se u » Narodnim novinama« . </p><p> Obrazloženje </p><p> 1 . Podnositeljica je podnijela ustavnu tužbu na temelju odredbe članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#130889244,doc#252210,1994_02_14_265.html <p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 1 . stavka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje
9.13
#176618686,doc#284598,2007_12_128_3681.html , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3681 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točka 4 . alineja 3 . i članka
8.32
#53992124,doc#97500,vj20011213td01 poslovnog posjeta mađarski državljani nisu primali naknadu niti su ostvarili bilo kakva druga prava na temelju rada u Hrvatskoj , jer ih ostvaruju u Mađarskoj , priopćuju iz Metroa . (
9.13
#154808052,doc#271515,2003_07_123_1743.html <p> Predsjednik Komisije <b> Miljenko Fičor , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> HRVATSKI SABOR </head><p> 1743 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#101073784,doc#190766,vj20070330tem01 i na to da je besmisleno da se staž za prvih 30 godina računa na temelju punog iznosa aktualne vrijednosti mirovine , a onaj iznad 30 godina na temelju polovice tog
9.13
#86719835,doc#157914,vj20040301van02 administracija slično reagirala i u slučaju kada su američki komandosti »Task Force 121« , na temelju provjerene dojave , uhitili bivšega iračkoga predsjednika Saddama Husseina . </p><p> Naime , neke spoznaje ukazuju
7.97
#169131324,doc#280230,2005_07_90_1820.html zajamčenih Ustavom . </p><p> Slijedom navedenog , Ustavni sud tijekom postupka pružanja ustavnosudske zaštite , na temelju činjeničnog stanja utvrđenog u pravomoćno dovršenom postupku i unutar zahtjeva istaknutog u ustavnoj tužbi ,
9.13
#127714059,doc#248452,1992_07_45_1141.html <p> <b> dr . Franjo Tuđman , v . r . </b> </p><head><p/> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 35 . Zakona o ustrojstvu republičke uprave ( " Narodne novine " , br
9.13
#172875747,doc#282435,2006_05_50_1210.html iur </b> . , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1210 </b> </p><p> Na temelju članka 45 . stavka 4 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( » Narodne novine «
9.13
#133425353,doc#254656,1995_06_40_809.html Trovanja i bolesna stanja u prometu </p><p> - Imobilizacija </p><p> - Prijevoz povrijeđenih . </p><head> HRVATSKI AUTOKLUB </head><p> Na temelju članka 205 . stavka 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( " Narodne
8.78
#172938019,doc#282462,2006_05_52_1249.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1249 </b> </p><p> Na temelju članka 29.b Zakona o energiji ( » Narodne novine « , br . 68/2001 i
9.13
#156816558,doc#272722,2003_12_193_3048.html bi Ustavni sud mogao pružiti podnositelju ustavnosudsku zaštitu . </p><p> 6 . Slijedom navedenoga , na temelju članka 72 . , u svezi s člankom 62 . Ustavnog zakona , riješeno je
9.13
#192431544,doc#293309,2009_02_18_414.html Uvidom u osporeno rješenje Ustavni sud je utvrdio da je revizija podnositelja ocijenjena nedopuštenom na temelju činjenice da je u predmetu broj : P-407/98 vrijednost predmeta spora bila naznačena s 20.000,00
8.77
#194655459,doc#294389,2009_06_66_1562.html 3 . ožujka 2009 . </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 1562 </p><p> Na temelju članka 12 . st . 1 . t . 26 . , članka 14 .
9.13
#127199294,doc#247705,1992_01_2_24.html <p> <b> dr . Franjo Gregurić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 23 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#132001168,doc#253182,1994_09_64_1133.html Ivica Crnić , v . r . </B> </P> <P> </P> <head> MINISTARSTVO PRAVOSUĐA </head> <P> Na temelju članka 62 . Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela , privredne prijestupe i
9.13
#146908343,doc#265698,2000_06_59_1315.html , </B> v . r . <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 1315 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#124912073,doc#244833,1990_06_28_533.html Gretić , v . r . </B> </P> <head> SABOR SOCIJALISTI ? KE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju ? lana 389 . Ustakva Socijalisti ? ke Republike Hrvatske , donosim </p><head> UKAZ </head><head> o proglašenju
7.62
#73581490,doc#136365,vj20030810td01 gospodarski kriminal , pri čemu policija vodi istražne postupke . </p><p> - Što možete zaključiti na temelju rezultata dosadašnjih istraga o uzrocima požara ? </p><p> - Izjave da su požari rezultat subverzivnih ili
9.13
#136816144,doc#257881,1997_11_120_7722.html Vrhovnik <B> dr . Franjo Tuđman , </B> v . r . </P> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#139819951,doc#260364,1998_12_159_1958.html v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO POMORSTVA , PROMETA I VEZA </B> </head> <P> Na temelju članka 68 . stavka 4 . Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ( " Narodne
9.13
#166362171,doc#278561,2005_02_16_278.html </b> v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO MORA , TURIZMA , PROMETA I RAZVITKA </head><p> 278 </p><p> Na temelju članka 40 . stavak 3 . Zakona o sigurnosti prometa na cestama ( » Narodne
9.13
#88308343,doc#161224,vj20040603crn07 . </p><p> Sud nije imao razloga ne prihvatiti mišljenje vještaka , jer ga je donio na temelju snimljenih fotografija i mjerenjima na vozilima , pa je protiv bivšeg ministra obustavi postupak . </p>
9.13
#211847079,doc#303196,2012_02_22_585.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 585 </p><p> Na temelju članka 36 . stavaka 1 . i 2 . Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina
#133591416,doc#254860,1995_07_49_996.html HRVATSKE </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Jadranko Crnić , </b> v . r . </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 stavak 1 . , Zakona o
9.13
#180204932,doc#286837,2007_07_76_2404.html , dipl . ing . , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> HRVATSKI SABOR </head><p> 2404 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#184198579,doc#289113,2008_02_18_578.html Sanader </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNOODVJETNIČKO VIJEĆE </head><p> <b> 578 </b> </p><p> Državnoodvjetničko vijeće na temelju članka 99 . st . 1 . i 2 . u svezi članka 69 .
9.58
#201782765,doc#298155,2010_06_80_2294.html Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2294 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#147316965,doc#266086,2000_01_8_83.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> <head> CARINSKA UPRAVA </head> <P> <P> Na temelju članka 14 . stavak 2 . Zakona o carinskoj službi ( » Narodne novine «
9.13
#201825798,doc#298182,2010_06_81_2305.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2305 </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 13 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#66824783,doc#123065,vj20030109go01 projekt preuzimanja tvornice ulja u Čepinu , a nakon toga predat će ponudu , na temelju koje će vlasnik odlučiti o ishodu . </p><p> Pritom ne treba zaboraviti da strani konzultanti ocjenjuju
9.13
#172227346,doc#281961,2006_03_31_761.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#164502725,doc#277764,2005_10_122_2274.html <p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> Vladimir Šeks </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> HRVATSKI SABOR </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2274 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 18 . stavka 7 . Zakona o
9.13
#30147040,doc#50987,na253_34 iz Zadra ( 45 posto ) i Zagrebačka banka ( 6 posto ) . Na temelju odluke Upravnog suda RH o poništenju čuvene pretvorbe Slobodne Dalmacije iz 1993 . godine ,
9.13
#178993693,doc#286104,2007_05_53_1734.html Jungwirth </b> , v . r . </p><head><p> HRVATSKI CENTAR ZA RAZMINIRANJE </p></head><p> <b> 1734 </b> </p><p> Na temelju članka 69 . stavka 2 . Zakona o humanitarnom razminiranju ( » Narodne novine «
9.13
#146050879,doc#264618,2000_02_20_278.html . r . <P> <head> ŽUPANIJSKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> <B> 278 </B> <P> Na temelju članka 148 . Poslovnika Županijskog doma Hrvatskoga državnog sabora ( » Narodne novine « br
9.13
#74669440,doc#138352,vj20030917un08 koju ostvaruje u Ministarstvu , kao i naknada za prijevoz i topli obrok , na temelju pismenog zahtjeva od 26 . listopada 2000 . godine , za cijelo vrijeme njezina angažmana
9.13
#172298761,doc#282009,2006_03_31_805.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . </p><p> III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#18674043,doc#37565,gs20050123hr37889 usluga " . Podsjetimo , udruga je dobila punomoć 46 tisuća građana i na tom temelju će ih zastupati u parnici protiv T-HT-a . Predsjednica udruge Jadranka Kolarević demantirala je jučer
9.13
#182024505,doc#287978,2008_10_115_3332.html </b> v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 3332 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#192103376,doc#293114,2009_12_155_3822.html proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3822 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 5 . Zakona o energiji ( » Narodne novine « ,
9.13
#141224831,doc#261328,1998_05_76_978.html Iznimno od odredbe članka 55 . ovoga Zakona , Upravno tijelo Grada Zagreba , na temelju odluke Gradskog poglavarstva , obavlja poslove građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području
9.13
#42885584,doc#75413,vj20010108vp11 list Sunday Telegraph u nedjelju je donio prve izvatke iz knjige koja je napisana na temelju prokrijumčarenih tajnih kineskih spisa . Knjiga , koja u ponedjeljak izlazi iz tiska , nosi
9.13
#204681965,doc#299536,2011_12_141_2841.html <p> Ministar Tomislav Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </p><p> 2841 </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 2 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine «
9.13
#202154479,doc#298354,2010_07_89_2504.html daljnjih obavijesti . </p><p> PRILOG IV . </p><p> OBRAZAC </p><p> Najava uvoza/provoza GMO-a </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2504 </p><p> Na temelju članka 170 . Zakona o vodama ( » Narodne novine « , broj 153/2009 )
8.32
#168579168,doc#279848,2005_06_74_1465.html zahtjev za smanjenjem mjesečne naknade u pisanom obliku . </div></p><head><p/><div> HRVATSKA OBRTNIČKAKOMORA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1465 </b> </p><p> Na temelju članka 31 . Statuta Hrvatske obrtničke komore ( » Narodne novine « broj 116/02 .
8.32
#124595742,doc#244570,1990_04_17_309.html <p> <b> Boško Divjak </b> , v . r . </div></p><head><p/> SABOR SOCIJALISTIČKE REPUBLlKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju Amandmana XVII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske i člana 70 . stava 1 . Zakona
9.13
#138193203,doc#259051,1997_06_63_980.html Crnić , </B> v . r . </P> <head> <B> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </B> </head> <P> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#128631816,doc#249697,1992_02_9_166.html Vukojević , dipl . iur . v . r . </b> </p><head><p/> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 32 . Poslovnika
9.13
#182875681,doc#288575,2008_12_139_3902.html . sc . Ivo Sanader , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3902 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#36084366,doc#62107,vj20000623un04 vlage . Tabaković objašnjava da odluku o proglašenju elementarne nepogode zbog suše donose županije na temelju izvještaja o stanju na terenu . Uz sušu , tamo su se protiv poljodjelaca urotili
8.78
#171278142,doc#281430,2006_12_139_3146.html . r . </p><head><p/> ministARSTVO zaštite okoliša , prostornog uređenja i graditeljstva </head><p> <b> 3146 </b> </p><p> Na temelju članka 37 . stavka 8 . Zakona o gradnji ( » Narodne novine « ,
8.32
#192683976,doc#293434,2009_02_24_535.html i njegovog okoliša , da je postignuta zadovoljavajuća razina sigurnosti sustava i kojom se na temelju prijašnjih iskustava omogućava identifikacija svih rizika koji bi se mogli dogoditi za vrijeme rada .
9.13
#128633583,doc#249708,1992_02_9_176.html Vukojević , dipl . iur . v . r . </b> </p><head><p/> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 32 . Poslovnika
9.13
#216689797,doc#305452,2013_01_6_102.html poslodavca Željeznička tiskara d.o.o . , Zagreb , po zahtjevu Sindikata hrvatskih željezničara , na temelju odredbe članka 21 . stavka 1 . Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima
#141721017,doc#261849,1999_10_104_1725.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 82 . stavka 2 . Zakona o lokalnoj samoupravi i upravi ( » Narodne
9.13
#143995048,doc#263238,1999_06_55_1050.html sc . Ivan Ðurkić , </B> v . r . <P> <head> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA </head> <P> Na temelju članka 16 . stavka 4 . i članka 90 . stavka 3 . Zakona o
9.13
#216684445,doc#305441,2013_01_6_92.html i postupku prilagodbe Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima </title> <p><div> MINISTARSTVO FINANCIJA </p><p> 92 </p><p> Na temelju članka 26 . Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ( » Narodne novine «
#209282055,doc#301724,2011_07_89_1911.html <p> Predsjednik Upravnog vijeća Mario Babić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI REGISTAR BRODOVA </p><p> 1911 </p><p> Na temelju stavka 3 . , čl . 1019 . Pomorskog zakonika Republike Hrvatske ( » Narodnim
#132236549,doc#253505,1994_11_83_1430.html . Franjo Tuđman , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#184362879,doc#289293,2008_02_22_734.html fondovima Fima Global Invest d.o.o . , Varaždin , Anina 2 , obvezno je objaviti Prospekt i Statut otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Fima Equity u dnevnim novinama koje se prodaju na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske , u roku od sedam ( 7 ) dana od dana dostave ovog rješenja . 3 . Izrjeka ovog rješenja objavit će se u » Narodnim novinama« . Klasa : UP/I 451-04/07-09/57 Urbroj : 326-113-08-5 Zagreb , 14 . veljače 2008 . </p><p> Član Uprave <b> Ivica Letinić </b> , v . r . </p><head> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </head><p> <b> 734 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ( » Narodne novine « , broj 140/05 ) i članka 105 . stavak 1 . , članak 109 . stavak 2 . i 113 . Zakona o investicijskim fondovima ( » Narodne novine « , broj 150/05 ) , i članka 2 . točke 6 . i članka 5 . stavka 1 . Pravilnika kojim se uređuju izmjene prospekata otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom ( » Narodne novine « , broj 43/07 )
6.92
#199596271,doc#297134,2010_03_33_826.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 826 </p><p> Na temelju članka 118 . stavka 4 . Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( »
9.13
#126006467,doc#246306,1991_07_33_899.html dr . Stjepan Blažinkov , v . r . </b> </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 98 . alineje 4 . Ustava Republike Hrvatske , dana 2 . srpnja 1991
9.13
#179078078,doc#286148,2007_05_55_1787.html prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u » Narodnim novinama« . III . Na temelju članka 63 . stavka 3 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( »
9.13
#60276139,doc#110245,vj20020611un06 je ministar Crkvenac tada dao , nije ispunjeno . Rok za donošenje podzakonskih akata na temelju Zakona o carinskoj službi istekao je još 24 . veljače . Nakon neuspjelog mirenja ,
9.13
#189177161,doc#292001,2009_09_108_2798.html 24 . kolovoza 2009 . </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 2798 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 5 . Zakona o elektroničkim komunikacijama ( »
9.13
#168964390,doc#280124,2005_07_87_1714.html <p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> Vladimir Šeks </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> HRVATSKI SABOR </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1714 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske i članka 70 . Poslovnika Hrvatskoga sabora , Hrvatski
9.13
#170779610,doc#281216,2006_12_132_2977.html , v . r . </p><head> Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga </head><p> <b> 2977 </b> </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavak 1 . točke 4 . alineja 1 . i članka
9.13
#131490961,doc#252671,1994_05_37_669.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r . </b> </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 23 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#41694571,doc#73063,vj20001130un14 ispuniti zadaće koje je zacrtala Vlada . " Radoša sam osobno predložio i to na temelju saznanja o njemu , ponajviše iz kontakata koje smo imali tijekom tri mjeseca prije imenovanja
9.13
#172221654,doc#281957,2006_03_31_730.html Omejec </b> , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR <b> </b> </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 730 </b> </p><p> Na temelju članka 3 . stavka 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (
9.13
#154773145,doc#271491,2003_07_123_1758.html Fičor , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1758 </p><p> Na temelju odredbi članka 12 . točka 5 . i članka 96 . stavak 4 . Zakona
9.13
#212947154,doc#303594,2012_03_38_957.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 957 </p><p> Na temelju članka 28 . stavka 9 . Zakona o energiji ( » Narodne novine , «
#177873115,doc#285369,2007_03_32_1061.html v . r . </p><head> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b> 1061 </b> </p><p> Na temelju čl . 4 . st . 2 . Zakona o potvrđivanju višegodišnjeg sporazuma o financiranju
9.13
#175363523,doc#283995,2007_10_108_3170.html Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3170 </b> </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske ( » Narodne novine
9.13
#9226193,doc#17394,gs20021224hr16369 kuna otišlo je na saniranje mirovinskog i zdravstvenog fonda , 2,5 milijardi isplaćeno je na temelju osigurane štednje , dok je 700 milijuna kuna utrošeno na izmirivanje međusobnih obveza poduzeća .
9.13
#130651102,doc#251884,1993_10_89_1741.html 1993 . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Nikica Valentić , v . r </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 1 . stavka 1 . Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatke da donosi uredbe
9.13
#207868141,doc#301116,2011_06_61_1366.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1366 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
#126899226,doc#247336,1991_12_73_1893.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , a u svezi s člancima 6 . i
9.13
#125443439,doc#245502,1990_02_8_98.html , v . r . </B> </P> <head> REPUBLIČKI SEKRETAR ZA PRAVOSUĐE I UPRAVU </head> <P> Na temelju člana 62 . stava 1 . Zakona o redovnim sudovima ( " Narodne novine "
8.32
#189333945,doc#292062,2009_09_112_2837.html . kolovoza 2009 . godine </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE </p><p> 2837 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . točke 3 . i članka 14 . stavka 4
9.13
#140144164,doc#260534,1998_02_22_284.html Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO FINANCIJA </B> </head> <P> Na temelju članka 27 . stavak 1 . točka 3 . i 4 . i članka 32
9.13
#127932701,doc#248900,1992_02_6_95.html <p> <b> dr . Franjo Gregurić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 1 . Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati
9.13
#143706693,doc#263008,1999_05_42_841.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . <P> </P> <head> MINISTARSTVO FINANCIJA </head> <P> Na temelju članka 18 . stavka 3 . Zakona o sustavu državne uprave ( » Narodne novine
9.13
#171234380,doc#281383,2006_12_138_3116.html <b> Vladimir Šeks </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 3116 </b> </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA
9.13
#130000001,doc#250922,1993_05_46_828.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog
9.13
#182875921,doc#288577,2008_12_139_3885.html dr . sc . Ivo Sanader , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 3885 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O MEĐUNARODNIM MJERAMA
9.13
#189080426,doc#291863,2009_08_102_2629.html 26.08.2009 Rješenje o imenovanju državnog tajnika Ministarstva unutarnjih poslova </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2629 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#143778796,doc#263091,1999_05_47_908.html . , </B> v . r . <P> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> Na temelju članka 112 . Ustava Republike Hrvatske i članka 98 . Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog
9.13
#192231893,doc#293169,2009_12_156_3903.html Republike Hrvatske u članstvo Europske unije </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 3903 </p><p> Na temelju članka 52 . i članka 81 . stavka 5 . Zakona o državnoj potpori poljoprivredi
9.13
#118935506,doc#232627,vj20091102kom02 njihov omjer često najviše utječe na cijene , iako to nije i jedini faktor na temelju kojeg se određuju . </p><p> Tako su i cijene »crnog zlata« na krilima rasta potrošnje ,
9.13
#15194481,doc#29743,gs20040402sb29694 nedostatak ljetnih vrtova . Naime , zbog neplaćanja zakupa za korištenje javne površine , na temelju odluke Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo , vlasnici lokala u Tržnom centru početkom godine su
9.13
#130037580,doc#251044,1993_05_48_942.html Ivica Gaži , dipl . inž . , v . r . </b> </p><head> OBJAVE </head><p> Na temelju članka 75 . Općeg kolektivnog ugovora za gospodarstvo ( " Narodne novine " , br
9.13
#190631498,doc#292554,2009_11_135_3270.html Rješenje o razrješenju dijela članova Upravnog odbora Umirovljeničkog fonda </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3270 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#193669737,doc#293855,2009_04_45_1041.html u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 1041 </p><p> Na temelju članka 42 . stavka 6 . , članka 89 . stavka 5 . , članka
9.13
#64002949,doc#117375,vj20020930un07 ubuduće biti mnogo teže dobiti dozvolu za rad . Danas u Hrvatskoj kladionice rade na temelju odobrenja Ministarstva financija , a po novom će , kao i kockarnice , dobivati koncesije
9.13
#210164616,doc#302129,2012_01_11_285.html 2011 . </p><p> Predsjednica vijeća Lidija Rostaš-Beroš , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 285 </p><p> Na temelju članka 81 . Ustava Republike Hrvatske , članka 6 . Zakona o sustavu državne uprave
#146816167,doc#265646,2000_06_57_1260.html . r . <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> <B> 1260 </B> </P> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </P> <head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA
9.13
#196173604,doc#295123,2009_07_90_2276.html 2009 . </p><p> Predsjednik Uprave Ante Samodol , v . r . </p><p> HRVATSKI SABOR </p><p> 2276 </p><p> Na temelju članka 109 . Zakona o proračunu ( » Narodne novine « , br . 87/08
9.13
#181075063,doc#287264,2007_08_90_2751.html posljedicu za tužiteljicu , sestru pokojnika , te su ispunjene pretpostavke za naknadu štete na temelju odredbe članka 22 . stavka 6 . ZJP-a , budući da je sestra umrlog živjela
9.13
#184328759,doc#289219,2008_02_22_667.html . siječnja 2008 . godine , na temelju čl . 16 . st . 5 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću ( dalje : ZDSV ) donijelo je sljedeću </p><head> ODLUKU </head><p> Sutkinja Prekršajnog suda u Crikvenici Ana Cvitković imenuje se na sudačku dužnost trajno . Broj : IS-91/02 Zagreb , 10 . siječnja 2008 . </p><p> Predsjednik <b> Ivan Mikšić </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head><p> <b> 667 </b> </p><p> Državno sudbeno vijeće , u postupku trajnog imenovanja na sudačku dužnost sutkinje Općinskog suda u Makarskoj Jelenke Alemani , u sjednici održanoj 10 . siječnja 2008 . godine , na temelju čl . 16 . st . 5 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću ( dalje : ZDSV ) donijelo je sljedeću </p><head> ODLUKU </head><p> Sutkinja Općinskog suda u Makarskoj Jelenka Alemani imenuje se na sudačku dužnost trajno . Broj : IS-83/02 Zagreb , 10 . siječnja 2008 . </p><p> Predsjednik <b> Ivan Mikšić </b> , v . r . </p><head> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head><p> <b> 668 </b> </p><p> Državno sudbeno vijeće , u postupku trajnog imenovanja na sudačku dužnost sutkinje Općinskog suda u Sisku Nataše Ljuba - - Čobanov , u sjednici održanoj 10 . siječnja 2008 . godine , na temelju čl . 16 .
6.92
#126016362,doc#246326,1991_07_33_901.html <p> Tajnik Suda </p><p> <b> Josip Bedrač , v . r . </b> </p><head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 98 . alineje 4 . Ustava Republike Hrvatske , dana 2 . srpnja 1991
9.13
#183022819,doc#288670,2008_12_141_3934.html Tomislav Karamarko , v . r . </div></p><p><div> MINISTAR MORA , PROMETA I INFRASTRUKTURE </p><p> 3934 </p><p> Na temelju članka 13 . stavka 6 . Zakona o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom
8.32
#201013988,doc#297883,2010_05_66_2063.html te se predmet vraća Županijskom sudu u Puli na ponovni postupak . </p><p> III . Na temelju članka 31 . stavaka 1 . , 2 . i 4 . Ustavnog zakona o
9.13
#206778547,doc#300583,2011_04_38_895.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 895 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#193202405,doc#293640,2009_03_34_759.html <big> <big> <big> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </big> </big> </big> </b> </div><p><div> 759 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#215263272,doc#304812,2012_08_89_2078.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2078 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#175425564,doc#284043,2007_10_109_3215.html u Donjoj Stubici Vesne Posavec na sjednici održanoj 28 . rujna 2007 . godine na temelju odredbe čl . 16 . st . 5 . Zakona o Državnom sudbenom vijeću (
9.13
#54959393,doc#99466,vj20020113un06,na Lj . P . ) </p><head> Christine Boutin : " Za veliku Europu , ali na temelju nacija " </head><p> <b> ZAGREB , 12 . siječnja </b> - " Smatram da je apsolutno
9.13
#125902896,doc#246141,1991_06_27_754.html <B> Ivan Vekić , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvetske , a u svezi s člancim 6 . i
8.32
#170274362,doc#280926,2006_11_123_2730.html . </p><p> Ustavni sud napominje da je prvostupanjski sud u svojoj presudi obrazložio i dokaze na temelju kojih je utvrdio prethodno navedene činjenice , a koje dokaze Ustavni sud nije posebno navodio
9.13
#170833202,doc#281244,2006_12_132_2957.html . Jasna Omejec </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 2957 </b> </p><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , Hrvatski sabor na sjednici 24 . studenoga 2006
9.13
#192241938,doc#293197,2009_12_156_3929.html Ivan Vrljić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3929 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 1 . i članka 8 . stavak 1 . Zakona
8.32
#27603590,doc#49859,na174_k01 i kao suscenarist , autor glazbe i , naravno , glavni glumac , i na temelju tog podatka jasno je da njegova samouvjerenost dobrim dijelom prelazi u okvire narcisoidnosti . Dobra
9.13
#30493606,doc#51171,na259_k05 , a ne pjevanje . </p> </div1> <div1> <head> Građanski neposluh </head><p> Gotovo je apsurdno da se na temelju crvenocrne koalicije račanovaca i Đapićevih proustaških zastupnika može stvarati i nuditi nekakav demokratski ustav .
7.97
#146093989,doc#264773,2000_02_25_451.html v . r . <P> <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 451 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#206024028,doc#300178,2011_02_24_497.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 497 </p><p> Na temelju članka 125 . stavka 6 . Ustava Republike Hrvatske , članka 144.f stavka 3 .
8.77
#154620012,doc#271438,2003_07_120_1702.html stručni naziv ili akademski stupanj , ministar će utvrditi stručni naziv ili akademski stupanj na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Ministarstva obrane , odnosno Komisije za odnose s vjerskim zajednicama« . </p><p> 2
8.32
#191754510,doc#292953,2009_12_150_3682.html fonda s javnom ponudom OTP Indeksni </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 3682 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . , članka 8 . stavak
9.13
#167924309,doc#279403,2005_04_55_1056.html v . r . </div></p><head><p/><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1056 </b> </p><p> Na temelju članka 52 . stavaka 1 . , 4 . i 5 . Zakona o morskom
9.13
#137998441,doc#258730,1997_05_48_705.html Škara , </B> v . r . </P> <head> MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI </head> <P> Na temelju članka 18 . stavka 7 . i 91 . stavka 4 . Zakona o zaštiti
9.13
#202957079,doc#298771,2011_09_107_2138.html obveze izdavanja na veterinarski recept . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 2138 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#167513465,doc#279158,2005_04_43_831.html r . </p><p/> iv > </div><head><div> MINISTARSTVO OBITELJI , BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 831 </b> </p><p> Na temelju članka 108 . stavka 1 . točke 10 . , a u vezi s člankom
9.13
#189306891,doc#292042,2009_09_112_2842.html Vrdoljak oduzima odobrenje za rad brokera </title> <p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 2842 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . točka 4 . alineja 1 . i članka 8 . stavak
9.13
#206665300,doc#300513,2011_03_35_802.html . sc . Jasna Omejec , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 802 </p><p> Na temelju članka 10 . i članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske
#198566214,doc#296617,2010_02_16_387.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 387 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#138270170,doc#259235,1997_06_66_1131.html FONDOVI MIROVINSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA RADNIKA , SAMOSTALNIH PRIVREDNIKA I INDIVIDUALNIH POLJOPRIVREDNIKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 1 . Zakona o usklađivanju mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog
9.13
#211615462,doc#303075,2012_02_16_477.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 477 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#132805378,doc#254027,1995_12_108_1793.html 20 . prosinca 1995 . </p><p> Predsjednik </p><p> Nadan Vidošević , v.r . </p><head> HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA </head><p> Na temelju članka 25 . Statuta Hrvatske obrtničke komore ( " Narodne novine " , br .
9.13
#142395075,doc#262255,1999_12_132_2059.html . Borislav Škegro , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#146686493,doc#265505,2000_05_51_1129.html v . r . <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> <B> 1129 </B> <P> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim <P> <head> ODLUKU </head> <P> <head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O
9.13
#206378669,doc#300358,2011_03_30_668.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 668 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
9.13
#163395030,doc#276737,2004_05_63_1384.html Fičor , </b> v . r . </div></p><head><div> ministarstvo znanosti , obrazovanja i Športa </head><p> 1384 </p><p> Na temelju članka 70 . stavka 5 . Zakona o srednjem školstvu ( » Narodne novine «
9.13
#168755652,doc#279981,2005_07_82_1573.html Jasna Omejec </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 1573 </b> </p><p> Na temelju članka 6 . stavka 2 . i članka 7 . stavka 1 . Zakona o
9.13
#78392372,doc#145874,vl990325ti02 program koji odgonetava namjeravanu riječ nakon što su napisana dva ili tri slova , na temelju konteksta i učestalosti pojedinih riječi u jeziku . </p> </div1> ( M . R . )
8.32
#215288980,doc#304901,2012_01_9_270.html Stefanović , Zdravko Kedžo , Marija Udiljak i Olga Ramljak , članovi Vijeća , na temelju odredbe članka 73 . stavci 7 . i 8 . Zakona o elektroničkim medijima (
#170640673,doc#281108,2006_11_130_2870.html iur </b> . , v . r . </div></p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 2870 </b> </p><p> Na temelju članka 36 . stavka 6 . Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( » Narodne
9.13
#200879418,doc#297817,2010_05_62_1980.html maloljetnika </p><p><div/> UVJERENJE o zdravstvenoj sposobnosti maloljetnika </p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 1980 </p><p> Na temelju članka 81 . stavka 3 . Zakona o vinu ( » Narodne novine « br
9.13
#157236186,doc#272956,2003_12_203_3271.html Fičor , </b> v . r . </div></p><head><p/><div> Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske </head><p> 3271 </p><p> Na temelju odredbi članka 12 . točka 5 . i članka 58 . stavak 1 . točka
9.13
#166014077,doc#278445,2005_12_151_2934.html Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> Vlada Republike Hrvatske </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 2934 </b> </p><p> Na temelju članka 45 . stavka 1 . Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( » Narodne novine «
9.13
#149912155,doc#267967,2001_08_70_1224.html <p> Potpredsjednica <b> Željka Antunović , </b> v . r . </div></p><head><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1224 </p><p> Na temelju članka 26 . stavka 1 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#175251581,doc#283961,2007_10_107_3136.html <b> Vladimir Šeks </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 3136 </b> </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
9.13
#60309699,doc#110320,vj20020612td03 <p> Riječ je o demografskim procjenama iznijetim u Strategiji razvoja sustava mirovinskog i socijalnog osiguranja na temelju kojih su stručnjaci s područja mirovinskog osiguranja procijenili da Hrvatskoj dugoročno prijeti nepovoljan omjer između
9.13
#172163956,doc#281906,2006_01_3_79.html Slavica Banić </b> , v . r . </div></p><head><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 79 </b> </p><p> Na temelju odredbe članka 106 . Ustava Republike Hrvatske , član­ka 4 . stavka 1 . i
9.13
#210412097,doc#302244,2012_10_114_2467.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2467 </p><p> Na temelju članka 24 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#130695362,doc#252009,1993_10_94_1842.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 . stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog
9.13
#146199349,doc#264934,2000_03_29_583.html dužnosnika koje imenuje Vlada Republike Hrvatske <P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <B> 583 </B> <P> Na temelju odredbe članka 6 . stavka 2 . Zakona o Uredu za nacionalnu sigurnost ( »
9.13
#199109782,doc#296936,2010_03_27_655.html II . i III . sukladno Zakonu o eksplozivnim tvarima </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 655 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 2 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#215285550,doc#304881,2012_01_9_252.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 252 </p><p> Na temelju članka 31 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
#210907427,doc#302515,2012_11_128_2739.html Ostojić , dr . med . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO ZDRAVLJA </p><p> 2739 </p><p> Na temelju članka 34.a stavka 4 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « broj
#204742807,doc#299558,2011_12_142_2864.html dipl . iur . , v . r . </div></p><div/> b <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2864 </p><p> Na temelju članka 18 . stavaka 1 . i 2 . Zakona o koncesijama ( » Narodne
9.13
#191499118,doc#292843,2009_12_146_3551.html dodjeli Povelje Republike Hrvatske ansamblu " Kraljevi ulice " </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 3551 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , stavak 1 . ,
9.13
#119230399,doc#233314,vj20091112van010 prethodne sudske procedure . HRW kaže da je do podataka o tim zatvorima došao na temelju iskaza 38 svjedoka koji su oteti kad su htjeli uložiti službeni prigovor ili žalbu nekoj
9.13
#125840953,doc#246066,1991_05_23_701.html . r . </B> </P> <head> MINISTARSTVO PROSVJETE I KULTURE I HRVATSKI ŠPORTSKI SAVEZ </head> <P> Na temelju članka 79 . Zakona o športu ( " Narodne novine " , broj 59/90 )
9.13
#176028002,doc#284369,2007_11_119_3464.html . ovoga članka donosi ravnatelj Zavoda , osim ako drugim zakonom odnosno propisom donesenim na temelju toga zakona nije drukčije propisano . Članak 53 . stavak 1 . i stavak 3
9.13
#202157409,doc#298355,2010_07_89_2505.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2505 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 2 . Zakona o ustanovama ( » Narodne novine « ,
9.13
#166625491,doc#278718,2005_02_22_391.html </b> <b> Ivo Sanader </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 391 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#216518839,doc#305362,2013_03_26_445.html ( Smith ) Yabuuchi et al . iz Egipta </title> <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="content-type"> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 445 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 1 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
#176804169,doc#284735,2007_12_133_3797.html . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> MINISTARSTVO FINANCIJA </head><p> <b> 3797 </b> </p><p> Na temelju članka 37 . Zakona o porezu na dobit ( » Narodne novine « , broj
9.13
#126595836,doc#246830,1991_10_54_1384.html . Žarko Domljan , v . r . </B> </P> <head> SABOR REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 6 . Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske , članka 32 . Poslovnika
9.13
#203686595,doc#299098,2011_10_121_2386.html sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> ODBOR ZA ZAKONODAVSTVO HRVATSKOGA SABORA </p><p> 2386 </p><p> Na temelju svoje nadležnosti iz članka 59 . Poslovnika Hrvatskoga sabora te članka 49 . Zakona o
9.13
#202387519,doc#298459,2010_07_92_2597.html SABOR </p><p> Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 2597 </p><p> Na temelju članka 89 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><p> ODLUKU </p><p> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#163562793,doc#276919,2004_06_77_1563.html . </div></p><head><div> MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI </head><p> 1563 </div></p><p> Ministar zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske na temelju članka 107 . Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( » Narodne novine « broj 121/03 )
9.13
#119311265,doc#233487,vj20091115spo010 « </p><p> Hrvatska je vrlo loše krenula u kvalifikacije . Poraz od Cipra u Koprivnici u temelju je uzdrmao početak kvalifikacija , no onda ste zaredali s dvije pobjede protiv Norveške i
9.13
#128954510,doc#249967,1993_11_107_2049.html . Pero Jurković , v . r . </B> </P> <head> NARODNA BANKA HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 44 . Zakona o osnovama deviznog sustava , deviznog poslovanja i prometu zlata (
9.13
#141621217,doc#261726,1998_07_98_1347.html <B> Jadranko Crnić , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 7 . Zakona o carinskoj tarifi ( " Narodne novine " , br .
9.13
#172337138,doc#282061,2006_03_32_860.html Đuro Sessa </b> , v . r . </div></p><head><p/><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </head><p> <b style='mso-bidi-font-weight: normal'> 860 </b> </p><p> Na temelju članka 123 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « broj
9.13
#143998258,doc#263248,1999_06_55_1041.html . Franjo Tuđman , </B> v . r . <P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 116 . stavka 2 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( » Narodne novine «
9.13
#203110186,doc#298853,2011_10_113_2205.html . sc . Ivo Josipović , v . r . </div></p><p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2205 </p><p> Na temelju članka 98 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « , broj 85/10 –
9.13
#201153722,doc#297908,2010_06_68_2089.html . r . </div></p><p><div> AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA </p><p> 2089 </p><p> Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članaka 9 . , 34 . i 35 . stavka 1 . točke 2 .
9.13
#132199162,doc#253453,1994_11_81_1377.html Nedjeljko Mihanović , v . r . </B> </P> <P> </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 42 . stavka 2 . Zakona o sustavu državne uprave ( " Narodne novine
9.13
#199337604,doc#297000,2010_01_3_70.html Redom hrvatskog trolista za osobite zasluge za Republiku Hrvatske </title> <p><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 70 </p><p> Na temelju članka 97 . Ustava Republike Hrvatske i članka 2 . , 3 . i 20
9.13
#81284756,doc#151250,v228pic01 nego racionalan . . . Koje čudo " , zaključuje Božin , " da na temelju takvih pretpostavki i današnja arhitektura ima isto takav ton . Stvorena u kabinetima i atelierima
7.97
#190515713,doc#292516,2009_11_134_3258.html , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA </p><p> 3258 </p><p> Na temelju članka 21 . stavka 2 . Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima ( » Narodne
9.13
#134916558,doc#256514,1996_05_39_797.html <b> Ante Potrebica , </b> v . r . </p><head> <b> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </b> </head><p> Na temelju članka 121 . stavak 1 . Ustava Republike Hrvatske ( " Narodne novine " ,
9.13
#198314687,doc#296438,2010_12_144_3655.html . r . </div></p><div> <big> <big> <big> OBRASCI </big> </big> </big> </div><p><div> DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE </p><p> 3655 </p><p> Na temelju članka 124 . stavak 2 . Ustava Republike Hrvatske ( » Narodne novine « 85/2010
9.13
#140332835,doc#260645,1998_03_32_390.html . Zlatko Mateša , </B> v . r . </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 3 . stavka 1 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#126707106,doc#247030,1991_11_60_1588.html , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Vlada Republike Hrvatske na temelju članka 23 . stavka 3 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( " Narodne novine
9.13
#103935135,doc#197796,vj20080112pis02 opisima te iste bračne stvarnosti kao i s bračnom kibernetikom drugog reda koja , na temelju one »nije dovoljno ljudima dijeliti ribu; treba ih naučiti loviti ribu« , proširene onom »još
7.82
#209118270,doc#301659,2011_07_86_1844.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 1844 </p><p> Na temelju odredbe članka 15 . točka 4 . alineja 3 . Zakona o Hrvatskoj agenciji za
#209564928,doc#301792,2011_08_92_1966.html Ante Samodol , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA </p><p> 1966 </p><p> Na temelju odredbi članka 15 . stavka 1 . točka 3 . i članka 8 . stavka
#189037294,doc#291831,2009_08_102_2632.html i članova Upravnog vijeća Agencije za sigurnost željezničkog prometa </title> <p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 2632 </p><p> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#177000325,doc#284901,2007_02_16_652.html <b> Vladimir Šeks </b> , v . r . </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> <b> 652 </b> </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I
9.13
#140121954,doc#260503,1998_01_2_17.html . r . </P> <P> </P> <P> </P> <P> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 28 . stavka 3 . Zakona o morskim lukama ( " Narodne novine "
9.13
#132236375,doc#253504,1994_11_83_1410.html <B> Nikica Valentić , v . r . </B> </P> <head> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> Na temelju članka 99 . stavka 1 . Ustava Republike Hrvatske i članka 10 . Zakona o
9.13
#141420382,doc#261599,1998_07_90_1230.html 100,00 OTPLATA 4.522.000 4.522.000 100,00 </TD> </TR> </TABLE> <head> ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA </head> <P> Na temelju članka 17 . stavka 4 . i 6 . Zakona o proračunu ( " Narodne
8.32
#128438319,doc#249428,1992_11_79_2068.html . </p><p> Predsjednik </p><p> <b> Hrvoje Šarinić , v . r . </b> </p><head><p/> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 2 . stavak 2 . Zakona o preuzimanju zakona iz područja trgovine , tržišta
9.13
#171408731,doc#281480,2006_12_142_3217.html iur </b> . , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 3217 </b> </p><p> Na temelju članka 144 . stavka 1 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine «
9.13
#162423744,doc#275969,2004_03_27_785.html Ugovor ) , uređuju se prava i obveze radnika Hrvatske pošte iz rada i na temelju rada zaposlenih u HP – Hrvatskoj pošti d.d . ( u daljnjem tekstu : Poslodavac
9.13
#3048973,doc#6409,fo2003br32cl732 podgrijavanje interesa te tjedan dana ranije na DVD i videotržište izbacuje prvi dio filma na temelju čije zarade i blockbuster statusa je i došlo do snimanja također uspješna nastavka . Međutim
7.97
#130159191,doc#251205,1993_06_55_1099.html <p> <b> Stjepan Mesić , v . r . </b> </p><head><p/> ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 80 . Ustava Republike Hrvatske , članka 35 stavka 4 . Poslovnika Zastupničkog doma
9.13
#212733244,doc#303438,2012_03_34_824.html 2012 . </p><p> Predsjednik Zoran Milanović , v . r . </div></p><p><div> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </p><p> 824 </p><p> Na temelju članka 12 . stavka 4 . Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata ( »
#143416496,doc#262883,1999_04_34_710.html </B> v . r . </P> <head> <B> MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE SKRBI </B> </head> <P> Na temelju članka 152 . stavka 4 . Zakona o mirovinskom osiguranju ( " Narodne novine "
9.13
#215534840,doc#304984,2012_08_96_2156.html dr . sc . Ivan Kovač , v . r . </div></p><p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 2156 </p><p> Na temelju članka 67 . stavka 2 . Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi , ribarstvu i
#73555740,doc#136315,vj20030809un05 je manjkalo novca " , kaže Drandić . Dio koji nedostaje isplaćivat će se na temelju minimalnih zahtjeva , koji su po vatrogascu mjesečno procijenjeni na deset tisuća kuna . </p><p> "
8.78
#195004626,doc#294596,2009_06_73_1760.html sprečavanja unošenja klasične svinjske kuge </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE , RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA </p><p> 1760 </p><p> Na temelju članka 17 . stavka 3 . Zakona o veterinarstvu ( » Narodne novine « ,
9.13
#173423944,doc#282728,2006_05_61_1457.html Željko Rohatinski </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1457 </b> </p><p> Na temelju članka 57 . stavka 2 . Zakona o državnim službenicima ( » Narodne novine «
9.13
#161160532,doc#275303,2004_11_166_2924.html » Narodnim novinama « </div></p><div> Obrazloženje </div><p> 1 . B . podnositeljica je podnijela ustavnu tužbu na temelju odredbi članka 63 . Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#172529722,doc#282172,2006_04_39_950.html dipl . iur </b> . , v.r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 950 </b> </p><p> Na temelju članka 119 . točaka 1.b ) i 2 . c ) Zakona o pomorskom dobru
9.13
#146696037,doc#265531,2000_05_52_1163.html , </B> v . r . <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head> <P> <B> 1163 </B> <P> Na temelju članka 30 . stavka 4 . Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( » Narodne novine
9.13
#187967506,doc#291459,2008_07_86_2751.html <p> Predsjednica Vijeća <b> Lidija Rostaš-Beroš , v . r . </b> </p><head> HRVATSKI SABOR </head><p> 2751 </p><p> Na temelju članka 88 . Ustava Republike Hrvatske , donosim </p><head> ODLUKU </head><head> O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVOZU I
9.13
#34608934,doc#59171,vj20000509vp10 sve države koje izvode takve reforme ravnopravne kandidatkinje i da neće biti nikakva veta na temelju zemljopisnog položaja . NATO želi omogućiti otvorenost za one koji žele i koji su sposobni
8.98
#185185979,doc#289897,2008_04_39_1333.html . 75/93 , 48/99 , 15/2000 , 127/2000 , 59/2001 , 190/2003 – pročišćeni tekst , 199/2003 i 79/2007 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27 . ožujka 2008 . godine donijela </p><head> RJEŠENJE </head><head> O RAZRJEŠENJU POMOĆNICE MINISTRICE ZAŠTITE OKOLIŠA , PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA </head><p> Razrješuje se mr . sc . MIRA MEDIĆ dužnosti pomoćnice ministrice zaštite okoliša , prostornog uređenja i graditeljstva . Klasa : 080-02/08-02/190 Urbroj : 50304/2-08-01 Zagreb , 27 . ožujka 2008 . </p><p> Predsjednik <b> dr . sc . Ivo Sanader </b> , v . r . </p><head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> <b> 1333 </b> </p><p> Na temelju članka 3 . Uredbe o državnim potporama ( » Narodne novine « , broj 50/2006 ) , Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27 . ožujka 2008 . godine donijela </p><head> ODLUKU </head><head> O OBJAVLJIVANJU PRAVILA O DRŽAVNIM POTPORAMA ZA MALE I SREDNJE PODUZETNIKE </head><p> <b> I . </b> </p><p> Pravila o državnim potporama za male i srednje poduzetnike sadržana su u Uredbi Komisije ( EZ-a ) br . 70/2001 od 12 . siječnja 2001 . o primjeni članaka 87 . i 88 . Ugovora o EZ-u na državnu potporu malim i srednjim poduzetnicima 32001R0070 , ( SL L 10 , 13 .
6.92
#208392332,doc#301319,2011_06_71_1528.html Kosor , dipl . iur . , v . r . </div></p><p><div> HRVATSKI SABOR </p><p> 1528 </p><p> Na temelju članka 31 . Zakona o službenoj statistici ( » Narodne novine « , br .
#912377,doc#2170,CW058199903110201hr,PN <s> Vlada je spremna surađivati s međunarodnom zajednicom te posebno sa SAD-om , ali na temelju partnerskih odnosa , ističe se </s></head>
9.55
#214597974,doc#304480,2012_07_75_1754.html lokalnih strategija ruralnog razvoja " unutar IPARD programa </title> <p><div> MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE </p><p> 1754 </p><p> Ministarstvo poljoprivrede na temelju članka 81 . stavka 6 . Zakona o hrani ( » Narodne novine « 46/07
#132486649,doc#253770,1994_12_96_1651.html dr . Stjepan Blažinkov , v . r . </B> </P> <head> VLADA REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> Na temelju članka 39 . stavka 1 . Zakona o proračunu ( Narodne novine , broj 92/94
9.13
#174227817,doc#283178,2006_07_79_1927.html Hrvatske </p><p> <b style='mso-bidi-font-weight:normal'> Stjepan Mesić , v . r . </b> </div></p><head><p/><div> PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE </head><p> 1927 </p><p> Na temelju odredbe članka 22 . Zakona o vanjskim poslovima ( » Narodne novine « broj 48/96