Interface language
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
#85655957,doc#155868,vj20040108tem04 , nakon njihova sastanka sa šefom stranke tek je djelomice razriješeno , pa se zasad može reći da je 50 posto HSS-ovaca spremno na lojalnost HDZ-ovoj vlasti , a isto toliko
9.13
#188218836,doc#291500,2008_07_88_2812.html samoj preporuci na jasan i vidljiv način uputiti na mjesto gdje javnost izravno i jednostavno može pristupiti traženim informacijama , kao što je izravna internetska veza na te informacije na odgovarajućim
#167859599,doc#279376,2005_04_53_1014.html međusobno povezivanje s T-Mobile-om kao što je definirano u ovom RIO-u . </p><p> Također , T-Mobile može zatražiti od Operatora za međusobno povezivanje da osigura jednu od financijskih garancija u iznosu koji
#187063702,doc#291039,2008_06_71_2377.html odnosi na rude i rudne ostatke . Posebni fisibilni materijal je materijal kod kojeg se može izazvati fisija a uključuje : a ) plutonij-239 , b ) uranij-233 , c )
#25630350,doc#49027,na150_23 kontaktirali s direktorom Mreže Zvonimirom Repačom , kojem bi se potužili da se više ne može raditi u takvim uvjetima , na što bi on njima rekao da ni njemu kao
8.32
#163539304,doc#276882,2004_06_74_1519.html obav­ljaju , mogu se školovati ili doškolovati . </p><p> ( 2 ) Osnivač doma socijalne skrbi može omogućiti financira­nje školova­nja do VII . stup­nja stručnog obrazova­nja s rokom završetka najdu­lje 6 godina
#168833599,doc#280074,2005_07_85_1682.html predstavnika razreda , člana Skupštine , da glasuje u njegovo ime . Prisutnoga člana Skupštine može ovlastiti samo još jedan član Skupštine . </p><p> ( 6 ) Ovlaštenje iz stavka 5 .
#153031700,doc#270452,2002_06_69_1178.html . </p><p> Članak 27 . </p><p> 1 . Osnovna plaća za najjednostavnije poslove označene koe­fi­cijentom 1,00 ne može biti niža od 36 % prosječne isplaćene bruto plaće u Republici Hrvatskoj na dan sklapa­nja
#142066373,doc#261999,1999_11_116_1856.html <P> Podružnica stranog društva za osiguranje u pravnom prometu s trećim osobama u Republici Hrvatskoj može obavljati poslove osiguranja odnosno reosiguranja u skladu s ovlaštenjima društva osnivača i odobrenjem Direkcije za
#76504197,doc#141777,vj20031121st02 pitanje : jesu li Hrvati normalan narod ? Cinici bi rekli kako se o tomu može raspravljati , ali realisti su u pravu kad kažu da nema nenormalnih naroda . </p><p> U
9.13
#2486786,doc#5683,dv2848gr1480 najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima obrazovanja ili osposobljavanja u cestovnom prometu . Predavač može biti osoba koja ima najmanje višu stručnu spremu prometnog , pravnog ili odgojno-obrazovnog smjera ,
9.13
#29465291,doc#50674,na211_r01 i snalažljivi , a od svega imate i financijsku korist . Većina Blizanaca ovih dana može očekivati i početak nove ljubavi ili značajno poboljšanje stare veze . </p><p> Obitelj vam je vrlo
9.13
#44186333,doc#77903,vj20010212td02 angažmana ne samo granične policije već i pripadnika specijalne i prometne policije , zasad ne može povećati aktivnosti , jer smo ljudske snage napregli do maksimuma . Također tvrdim da je
8.32
#28221863,doc#50124,na187_k09 Hrvatske i demokratski rasplet krize . </p><p> Dakle , jasno je da širenje straha i nasilja može biti u interesu samo onih političkih snaga koje u novoj povijesnoj situaciji ne vide nikakvu
9.13
#61765495,doc#113095,vj20020724ko04 čemu ? Može li , primjerice , Jozo Radoš računati na resor obrane ? Ne može . Iz dva razloga . Prvi je taj što je i laiku poput jasno da
9.13
#166387663,doc#278571,2005_02_16_282.html zaraza na gospodarstvu pojavila tek nedavno . </p><p> Malen broj seropozitivnih svinja s niskim neutralizacijskim titrom može upućivati na to da je virus na gospodarstvo unešen prije dva do četiri tjedna .
#206556998,doc#300453,2011_03_33_747.html refundaciji uloženih sredstava koje je subjekt malog gospodarstva ranije uložio u projekt , Uprava HAMAG-a može donijeti pojedinačnu odluku o visini refundiranog udjela . </p><p> 5 . Uvjeti programa </p><p> Jamstvo se izdaje
#1341941,doc#3241,CW083199909171302hr <p><s> O razlozima se može nagađati . </s>
9.19
#115376362,doc#224551,vj20090620kom02 bilo kakvu raspravu sa Slovenijom o interpretaciji medijacijskog procesa . </p><p> Bruxellesu , naravno , ne može promaknuti činjenica da je u Sloveniji prekid medijacije prikazan kao uspjeh Pahorova i Žbogarova pokera
#34189200,doc#58249,vj20000425td04 put prema Europskoj uniji i europskim strukturama te napušta svoju političku izolaciju , a to može biti samo dobro . </p><p> - Imali ste susret s predstavnicima češke nacionalne manjine u Češkoj
9.13
#215907466,doc#305198,2013_02_16_264.html do 6 . ovoga Zakona , </p><p> 2 . najviše 10 % neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u prenosive vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca jednog izdavatelja pod uvjetom da
#207241004,doc#300815,2011_04_49_1093.html iste kategorije ili prelaskom u višu kategoriju radnog mjesta . </p><p> ( 2 ) Državni službenik može napredovati redovito ili izvanredno . </p><p> ( 3 ) Državni službenik može redovito napredovati u državnoj
#139912860,doc#260416,1998_12_163_2015.html Zavoda . </P> <P> ( 2 ) Protiv konačne odluke ravnatelja razriješeni predstojnik područne službe može tužbom zahtijevati sudsku zaštitu prava , sukladno propisima o radnim odnosima . </P> <P> Članak
#124703804,doc#244634,1990_01_2_16.html delegira se za razdoblje od 4 godine . </P> <P> ( 2 ) Nitko ne može uzastopce više od dva puta biti delegiran u Skupštinu Zajednice " . </P> <P> Član
#40054211,doc#69713,vj20001017td01 , prometa i veza . Bezer i Mlinarić tvrde da prostorni plan jedne županije ne može biti svrhom sam sebi , nego uključuje i niz gospodarsko-financijskih elemenata , vezanih uz prometno
8.32
#129268968,doc#250212,1993_12_116_2232.html <P> Ured ima ispostavu u Novalji . </P> <P> Za obavljanje poslova iz djelokruga ureda može se zaposliti do 2 državnih službenika . </P> <P> 8 . Ured za imovinsko-pravne poslove
#60798009,doc#111232,vj20020626vp10 morao " trgovati " sa te dvije stranke , što je dosta naporno , a može biti i " skupo " . </p><p> Dok se inozemni komentatori slažu da kontinuitet socijaldemokratske vlade
9.13
#12547782,doc#24089,gs20030829os23564 je 18.000 osoba , a dvanaest godina poslije traži se 1.264 nestalih . Nitko ne može izbjeći odgovornost za kršenje međunarodnog humanitarnog prava , a posebno prava potvrđenih u UN-ovim deklaracijama
7.97
#127883958,doc#248835,1992_09_57_1545.html nabavka uredskog i tehničkog pribora , tiskanje materijala i slićno ) , tajnik Izbranog sudišta može koristiti do 50 posto sredstava uplaćenih na ime administrativnih troškova . Tajnik Izbranog sudišta dužan
#188774488,doc#291739,2009_01_1_16.html institucija dužna je dobiti prethodno odobrenje Hrvatske narodne banke . </p><p> ( 3 ) Kreditna institucija može primijeniti supervizorske korektivne faktore ili vlastite procjene korektivnih faktora neovisno o tome primjenjuje li za
#150955907,doc#268816,2002_02_12_300.html djelotvornosti poslovanja poslodavca . </p><p> ( 3 ) Ako je rad organiziran u smjenama izborni odbor može odlučiti da se glasovanje obavi pri kraju jedne smjene i na početku iduće smjene ,
#4589101,doc#8362,fo2005br127cl3083 u blagoslov . Pa ipak , ni ova deprimirajuća skepsa ne smije potisnuti uvjerenje da može i da hoće biti bolje . Jer , ni Bog ni dobri ljudi , a
8.32
#103013430,doc#195568,vj20071020van01 pod reflektorima . »Za njega , to je kao kad »violinistu date Stradivarija , odjednom može izvoditi umjetnost« , rekla je Cécilia za jedan lokalni list . »Takvo što nje za
#46373380,doc#81976,vj20010417un01 još manje problema . </p><p> U HZMO-u doznajemo da nije točno ono što se ovih dana može čitati i čuti u brojnim medijima : da je blagajna Zavoda pred kolapsom . Štoviše
9.13
#117348476,doc#228986,vj20090905spo07 odustancima , a dogodila se samo jedna ozljeda . Zadnja loža Marka Tomasa ipak ne može izdržati napore predstojećeg natjecanja , tako da ćemo na poziciji »trice « biti malo tanki
#196760015,doc#295630,2010_09_112_2965.html u računovodstvenoj materiji , reviziji i financijskom upravljanju . </p><p> Trajanje mandata člana komisije za reviziju može biti vremenski ograničeno na 4 godine kontinuiranog mandata i/ili ograničavanjem broja komisija u koje član
#34344606,doc#58576,vj20000430td03 inozemstvom , pitanja sigurnosti i pitanja managementa . Ocijeni li potrebnim , ministar vanjskih poslova može osnovati Savjet ministarstva kao savjetodavno tijelo za raspravljanje pitanja iz područja međunarodnih odnosa . U
9.13
#125217221,doc#245278,1990_12_52_970.html stava 1 . ovoga člana , dokaže svoje pravo vlasništva na poljoprivrednom zemljištu , ne može zahtijevati od kupca da mu zemljište preda u posjed . Takva osoba ima pravo od
#26396254,doc#49351,na159_r06 kriv , onda je Pašalić nevin . Time " doktor " spašava svoju kožu i može bez teškoća nastaviti upravljati svojim paradržavnim aparatom . Da se to ostvari , sredstva i
9.13
#6862654,doc#12442,gs20020527sp11135 , na ulici , pa i u prodavaonici novina ! Najkraće : SPUK se ne može lako zaboraviti . . . </p><p> Riječ-dvije i od nadasve skromnog , samozatajnog trenera Zdravka Boljata
8.78
#114289576,doc#222113,vj20090510kul03 godina dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora . Dakle , spoj dobre ideje i još boljeg oblikovanja može biti dobitna kombinacija malim i srednjim proizvođačima na nemilosrdnom globalnom tržištu . </p><p> Među rijetkima koji
#152510000,doc#270100,2002_04_39_864.html djelatnosti koje daju prihod , </p><p> • ostalim prihodima . </p><p> ČLANSTVO </p><p> Članak 11 . </p><p> Članom DKS-a može postati svaki puno­ljetan , poslovno sposoban držav­ljanin RH , koji prihvaća Statut i Program stranke
#74992584,doc#138951,vj20030928ku04 koji ne moraju nužno biti javnosti poznati ljudi , jer i običnom smrtniku pisanje dnevnika može biti svakidašnja hrana , pozornost moraju privući oni izuzeci koji to svoje privatno " knjigovodstvo
9.13
#6876718,doc#12470,gs20020529go11194 glača i kuha u čemu joj pomaže 12-godišnji sin Matej . </p><p> Nada bez vožnje ne može , a ni u tvrtki ne mogu bez nje . Dok smo provjeravali neke podatke
9.13
#38960108,doc#67712,vj20000919zg05 rekla nam je Radmila Čehaić , dodajući kako i lijekovi bez kojih njezin sin ne može živjeti , koštaju oko 1600 kuna pa se na njih potroši gotovo cijela mirovina .
8.32
#162502445,doc#276105,2004_03_31_842.html 2004 . godini . </p><p> Članak 27 . </p><p> Mjenice kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze može izdavati samo ministar financija . </p><p><i> 4 . Državna jamstva </i></p><p> Članak 28 . </p><p> ( 1 )
#154764249,doc#271476,2003_07_122_1731.html . </p><p> Iznimke u prikazu pozivajućeg broja </p><p> Članak 110 . </p><p> Operator i davatelj javnih telekomunikacijskih usluga može onemogućiti : </p><p> 1 . privremeno sprječavanje prikaza pozivajućeg broja , na zahtjev pretplatnika koji traži
#99829230,doc#187703,vj20061216pis02 pripremiti purica . Francuska salata može se napraviti s laganom majonezom . U nju se može dodati i malo čvrsta jogurta koji će je učiniti osvježavajućom . Meso i riba trebaju
#64034513,doc#117435,vj20021001td03 džepu , to ne spada pod Ženevsku konvenciju , ne može biti ratni zločin , može biti zločin . Tvrdim da nema rata u povijesti u kojem nisu počinjeni zločini . </p>
9.13
#72542993,doc#134342,vj20030706un09 o Istarskom statutu IDS izišao iz šestorice , sada tvrdi kako je to stranka koja može dati vrlo velik doprinos u europeizaciji Hrvatske " , zaključila je Jadranka Katarinčić Škrlj .
8.78
#211459253,doc#302908,2012_12_144_3074.html bila osigurana odgovarajuća zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina , u kojem slučaju broj članova predstavničkog tijela može biti paran . </p><p> ( 7 ) Ako se primjenom odredbi ovoga članka ne osigura odgovarajuća
#115349206,doc#224490,vj20090619kul02 različitih programa . U festivalu doista podjednako uživaju djeca sa svih kontinenata . </p><p> • Ne može se ne zamijetiti da je iz godine u godinu sve više šibenske djece i mladih
#197980670,doc#296309,2010_12_139_3528.html Depozitarnog društva . </p><p> ( 5 ) U slučaju iz stavka 4 . ovoga članka ovrhovoditelj može u roku od osam dana nakon što mu sud dostavi tražene podatke predložiti ovrhu na
#83671205,doc#153736,V261lik03 nakon preuzimanja bečke galerije , obilježila je današnju zbirku Kamm , upravo kako se ona može vidjeti na izložbi u Albertini . Wotruba je postao umjetničkim voditeljem galerije , i tako
8.32
#192307387,doc#293229,2009_12_158_3942.html tj . od broja 1 dalje . Za veći broj predmeta upisanih u istom upisniku može se , prema potrebi , osnovati veći broj svežnjeva , time da se s vanjske
#130715474,doc#252052,1993_10_96_1876.html zakonom i poslovnikom . </p><p> Članak 132 . </p><p> Za obavljanje poslova iz svog djelokruga Nacionalno vijeće može osnivati stručna povjerenstva . </p><p> Način rada Nacionalnog vijeća i stručnih povjerenstava uređuje se poslovnikom . </p>
#210121416,doc#302073,2012_10_109_2379.html upravljačko-kontrolnog centara mreže zaraženih računala ( » botnet« ) na informacijskom sustavu . Informacijski sustav može biti kompromitiran ili nekompromitiran . </tr></p><p><tr> Kompromitirani informacijski sustav </p><p> Informacijski sustav s funkcijom prikupljanja ukradenih podataka
#201654262,doc#298112,2010_06_78_2249.html poziva , Ured će odmah o tome izvijestiti nadležni sud . </p><p> ( 3 ) Ured može pozvati osuđenika i telekomunikacijskim sredstvima , o čemu se sačinjava službena zabilješka . </p><p> ( 4
#173704265,doc#282917,2006_06_69_1667.html su u točki 7.5.1 . Prijedloga Operativnog programa i iznose : – za primijenjena istraživanja može se dodijeliti potpora u visini do 50 posto opravdanih troškova projekta ; – za razvojna
#205122209,doc#299699,2011_12_148_2993.html temeljnih sloboda i dodatnih Protokola uz tu Konvenciju koje je Republika Hrvatska ratificirala , stranka može , u roku od trideset dana od konačnosti presude Europskog suda za ljudska prava ,
#61279696,doc#112118,vj20020709ku07 nagradu za pjesničku zbirku " Tin Ujević " . Napiše li ona vrijedan roman , može se kandidirati , uz ostale , za godišnju nagradu " Ksaver Šandor Gjalski " .
7.97
#180329094,doc#286864,2007_07_77_2431.html takav način koji će osigurati najveću moguću zaštitu okoliša . </p><p> IV . </p><p> Korisnik koncesije ne može ući u posjed poljoprivrednog zemljišta koje je minirano sve dok ne bude razminirano , a
#173734864,doc#282923,2006_06_69_1652.html tarifnog broja , uključujući druge materijale iz tarifnog broja . .. « znači da se može uporabiti samo materijal razvrstan pod isti tarifni broj kao proizvod čiji se opis razlikuje od
#215207914,doc#304761,2012_08_88_2019.html na kojem će se raditi , mora biti odvojen od svih izvora napajanja . Odvajanje može biti u obliku zračnog razmaka ili ekvivalentno efikasnoj izolaciji , koja će osigurati pouzdanost odvajanja
#159171942,doc#274325,2004_08_108_2091.html njihovu prisutnost na tehničkom pregledu . </p><p> Predsjednik odnosno član Povjerenstva za tehnički pregled građevine ne može biti osoba koja je u svojstvu odgovorne osobe obavljala poslove projektiranja , kontrole projekta ,
#158068623,doc#273516,2003_04_62_740.html ne objave podaci koji se odnose na njihovo poslovanje . </p><p> ( 3 ) Istražni sudac može zatražiti od banke da mu dostavi podatke o bankovnim računima okrivljenika ili druge osobe protiv
#160681228,doc#274954,2004_10_149_2601.html mogu uključivati uporabu teodolita , svjetlosnih izvora ili sjenila , ili neke druge metode koja može dokazati davanje istovrijednih rezultata . </p><p> _ _____ [ 2 ] Tehnički zahtjevi u ovome prilogu
#112959746,doc#218984,vj20090317van05 u Africi . </p><p> Tijekom leta u Kamerun Papa je rekao da se problem aidsa »ne može riješiti raspodjelom prezervativa« , već »duhovnom obnovom i čovjekoljubljem« te »prijateljstvom prema patnicima« . </p><p> Usto
#177677993,doc#285289,2007_03_28_1012.html Dokaz koji podupire mjerenje fer vrijednosti , primjerice vrednovanje koje je obavio neovisni procjenitelj , može se pribaviti sa stanjem na datum koji ne odgovara datumu s kojim se od poslovnog
#119327717,doc#233523,vj20091116crn02 »Vještak je rekao kako je za rukovanjem zoljom potrebna stručnost , odnono da sa njome može rukovati samo osoba sa obukom . Okrivljenik nije bio u ratu i nema dokaza da
#21314186,doc#44277,gs20050914hr46095 se odgovornost za to prebaciti na Fond za privatizaciju . I onaj koji je obmanut može biti odgovoran , rekao je Račan , očito ciljajući na premijera Sanadera . </p><p> Govoreći o
9.13
#177535365,doc#285192,2007_03_25_924.html tržišne udjele niti će se s provedbom koncentracije ti tržišni udjeli promijeniti . Stoga se može zaključiti kako za sada ne postoji niti će provedbom predmetne koncentracije doći do stvaranja vladajućeg
#128705095,doc#249769,1992_12_90_2336.html odlukom , donesenom na temelju statuta . </p><p> Kandidat za člana predstavnićkog tijela jedinice lokalne samouprave može biti predložen samo u jednoj izbornoj jedinici . </p><p> Članak 14 . </p><p> Kad birači predlažu kandidata
#87433435,doc#159362,vj20040408kul02 . Birajući odgovarajući kriterij za uvrštavanje pojedinih kapitalnih djela domaće književnosti u ovakvo djelo , može se posegnuti za kriterijem važnosti pojedinog autora izvan granica , ali ni to nije relevantno
9.13
#33649446,doc#57130,vj20000407un02 je li to ili nije u njezinim ovlastima i mogućnostima . " Ova Vlada ne može i ne želi stvari rješavati na stari način i , ako treba , znat će
9.13
#103976721,doc#197895,vj20080115kom04 . Vješti pregovarač Sanader ni tu nije imao problema pa Milanović i na tom primjeru može učiti kako to rade veliki političari . </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p><p> VRH TEKSTA </p><p> [Događaji] </p>
#64704469,doc#118720,vj20021022vp01 tražili njihovo izjašnjavanje o potrebi pune suradnje . </p><p> Što se Hrvatske tiče , ona ponovo može računati na " snažnu podršku " Unije kad je riječ o " punoj suradnji s
9.13
#208691994,doc#301453,2011_07_78_1647.html nositelja prava građenja da o svom trošku i riziku ukloni izvedene radove , ili to može o trošku nositelja prava građenja izvršiti Agencija . </p><p> Ugovor o osnivanju prava građenja mora sadržavati
#76934166,doc#142579,vj20031205un04 stvoriti tri trgovinske zone koje se mogu nazvati jugistočnoeuropska zona slobodne trgovine , što se može postići vrlo brzo jer uspostava carinske unije zahtijeva relativno duge pregovore . U međuvremenu neke
8.32
#70124429,doc#129558,vj20030418st01 ravnatelja se traži da prate dinamiku i opseg provjeravanog gradiva . </p><p> Dinamiku se još i može pratiti na temelju evidencije ocjena u imeniku , ali kako će nestručnjaci pratiti opseg provjeravana
8.78
#33785916,doc#57409,vj20000411un01 razriješi glavnog urednika , ali i na Kosovčev ugovor o radu u kojem stoji da može biti razriješen . Ujedno je podsjetio na to da je on svojedobno kad je HRT
8.32
#96373750,doc#179310,vj20060213kom03 i korak dalje . Iako je , dakako , svakome jasno da sport nije niti može biti baš najvažnija stvar na svijetu , mnogi se Hrvati prepoznaju baš u sportu i
#25934842,doc#49153,na154_16 fatalne večeri predsjednik Tuđman napokon se suočio s gorkom istinom : njegov omiljeni klub ne može se ravnopravno nositi s najboljim europskim momčadima . </p><p> Razočaran i ljutit , odmah nakon utakmice
8.78
#130974014,doc#252252,1994_03_17_313.html je spašavatelj svojom krivnjom propustio spriječiti ili smanjiti štetu na morskom okolišu , sud ga može dijelom ili u cijelosti lišiti posebne naknade iz ovoga članka . </p><p> Odredbama ovoga članka ne
#94502705,doc#175008,vj20050823kul02 produkcijom dugometražnih igranih filmova ne može ni kvantitativno napraviti nacionalni filmski festival – Hrvatska to može , i to uspješno čini već desetak godina . </p><p> Sarajevski filmski festival dobro ispunjava svoju
#210827057,doc#302491,2012_11_126_2715.html Zakona navede neistinite ili nepotpune podatke o imovini s namjerom da prikrije imovinu , Povjerenstvo može . .. </p><p> ( . .. ) « </p><p> 39 . Utvrđivanje činjenice da je dužnosnik u
#131833509,doc#253003,1994_07_54_981.html ovirn Zakonom nije drugačije određeno . </P> <P> Članak 11 . </P> <P> Protiv zaključka može se podnijeti prigovor u roku od osam dana od dana objave , a ako zaključak
#132400916,doc#253678,1994_12_92_1573.html neposredno odlaze u inozemstvo , na graničnim prijelazima u zračnim lukama otvorenim za međunarodni promet može se otvoriti slobodna carinska prodavaonica . </p><p> ( 2 ) Slobodnu carinsku prodavaonicu iz stavka 1
#138327240,doc#259293,1997_07_70_1209.html na strani udruge osoba ovlaštena za zastupanje udruge . </P> <P> ( 4 ) Sud može održati ročište te donijeti odluku i ako uredno pozvane osobe ne dođu na ročište ,
#199574482,doc#297117,2010_03_32_751.html ISO/IEC 17025 za osposobljenost ispitnih laboratorija za područje ispitivanja prema zahtjevima ovoga Pravilnika , </p><p> može dokazati poznavanje metoda i postupaka ispitivanja danih u Prilogu , </p><p> – ima najmanje jednoga djelatnika
#97593311,doc#182119,vj20060527kom02 neka vrsta glasnogovornika i glas javnosti . Nema sumnje da se na taj izazov ne može zadovoljavajuće odgovoriti samo priopćenjima i službenim stavovima . Više od toga potrebna su tumačenja ,
#99630691,doc#187190,vj20061130pis05 vlage moglo lijepo rasti . Ako putujete u inozemstvo svakako nabavite ultrazvučni ovlaživač koji se može prilagoditi potrebama za vlagom svake biljne vrste . Postavlja se na metar od cvjetne posude
#177923896,doc#285387,2007_03_33_1095.html </b> Provjera dodatnih svojstava ( npr . fizičke značajke , značajke povezane s funkcionalnošću ) može biti nužna u pojedinim proizvodnim postupcima ili oblikovanjima lijeka . Različite kategorije kakvoće ( primjerice
#47737498,doc#84634,vj20010528vp07 pozvali su Papu Ivana Pavla II . da posjeti Rusiju ali taj se posjet ne može ostvariti sve dok poglavar Ruske pravoslavne crkve službeno ne pozove poglavara Katoličke crkve . Prema
9.13
#202480435,doc#298518,2010_08_95_2658.html drugi primjerak uzorka dostavi na superanalizu . </p><p> ( 4 ) Nalaz superanalize je konačan i može se pobijati samo pod uvjetima i na način propisan za pobijanje javnih isprava . </p><p> Članak
#171780788,doc#281655,2006_01_2_44.html <p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena , ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku 30 dana od dana
#67577316,doc#124511,vj20030201td01 zbog nuklearke Krško iz koalicije ispao HSLS i pala prva Račanova vlada . </p><p> - Ne može , koliko zasad mogu procijeniti . Mislim da će SDP i HSS naći kompromis ,
9.13
#203978840,doc#299192,2011_11_125_2499.html postupku pred tijelom iz članka 4 . ovoga Zakona donošenjem rješenja protiv kojeg se ne može izjaviti žalba , pučki pravobranitelj može podnijeti prijedlog za obnovu postupka , pod uvjetom da
#25017749,doc#48769,na143_05 , koji će morati javno odgovoriti na cijeli niz neugodnih pitanja . Najprije , kako može razgovarati o koaliciji s čovjekom koji je bio u vlasti koja ga je strpala u
9.13
#91239536,doc#167653,vj20041212spo06 . Još nemamo onaj tretman kod sudaca kao neki klubovi , no vidite da se može rezultatski daleko dogurati i u takvim uvjetima . Ambicije uprave Rijeke iste su kao i
9.13
#135900449,doc#257237,1996_10_82_1448.html oznake tipa koja se bitno ne razlikuju u pogonskom motoru i podvozju . Tip vozila može sadržavati varijante i izvedbe . </P> <P> Varijante tipa vozila u smislu ovoga pravilnika sva
#100401821,doc#189142,vj20070203pis02 u svakodnevici . </p><p> Sve više razvedenih brakova i nasilja u vezama pokazuje da se partnera može pogrešno odabrati i klasičnim upoznavanjem , te da često ne poznajemo dobro onoga s kim
#4197264,doc#7809,fo2004br79cl1766 Uostalom , kako mi jednom reče predsjednik mojega instituta u Švicarskoj : " A što može biti Davor , nego li Hrvat ? " </p><p> Zato se uvijek pitam komu smeta -
9.13
#188147625,doc#291500,2008_07_88_2812.html za njega prikladni . ( 5 ) Upozorenje iz stavka 4 . ovog članka društvo može dati u standardiziranom obliku . Članak 70 . Investicijsko društvo će podatke dobivene od klijenta
#205056293,doc#299698,2011_12_148_3004.html prava pred nadležnim sudom . </p><p> ( 3 ) Zaštitu povrijeđenog prava pred nadležnim sudom ne može zahtijevati radnik koji prethodno Poslodavcu nije podnio zahtjev iz stavka 1 . ovog članka . </p>
#57519187,doc#104728,vj20020324td01 povoljnom cijenom i dugim rokom otplate . Dakle , stvorili smo okolnosti da seljak uistinu može postati posjednik zemljišta . Ako će se pojaviti neke druge natruhe ili pokušaji revitalizacije u
9.13
#19989776,doc#40520,gs20050509sb40947 znat će se tek nakon što svi obave berbu . Jedini sistem je - tko može izdržati , preživjet će " , kaže Zvonko Miskrić . Prije nekoliko godina Zvonko i
8.32
#205067315,doc#299699,2011_12_148_2993.html djelomično je dopunjen . </p><p> Ako nadležni sud zbog izuzeća suca ili iz drugih razloga ne može postupati , obavijestit će o tome neposredno viši sud , koji će odrediti da u
#200733917,doc#297751,2010_05_58_1384.html ocjenu sukladnosti </p><p> – tehničku dokumentaciju , </p><p> – obavijesti o mjestu na kojem se uzorak dizala može pregledati . Uzorak dizala koji se daje na pregled mora uključivati krajnje dijelove i mora
#92350137,doc#170151,vj20050215van07 stranke (SPD) rekao da će se greške razjasniti i ispraviti . Ako oporba misli da može srušiti Fischera , onda se »grdno vara« , izričit je bio kancelar . </p><p> Očitovanjem je
7.97
#3112952,doc#6469,fo2003br35cl793 HSS kao predlagači zakona , kao i mnoge druge stranke , smatraju kako WTO ne može Hrvatskoj zabraniti donošenje takvoga zakona . Naime , Hrvatska se opredijelila za strategiju razvoja čije
9.13
#160694141,doc#274956,2004_10_149_2603.html prekoračenje ograničenja brzine . </p><p> 1.3 . Ispitivanja na napravi za ispitivanje motora </p><p> Taj ispitivni postupak može se upotrijebiti samo kad podnositelj zahtjeva može dokazati tehničkim službama da je ta metoda istovrijedna
#98920662,doc#185340,vj20060929tem01 za ljude . Mala je bakterija također prilagođena ekstremnim uvjetima života , to znači da može preživjeti u pustinjskom pijesku ili kamenim površinama gdje zbog ekstremne dehidracije i dugotrajnog izlaganja Sunčevom
#181858440,doc#287920,2008_10_113_3298.html na dijelove 4.2 . i 4.4 . Sažetka ) , napominjući specifične situacije kada to može biti potrebno ; za preporuku za doziranje pozivanje na dio 4.2 . Sažetka . b
#39481627,doc#68672,vj20001002vp03 , značajno dodajući : " a ako se sve strane u sporu suglase , Rusija može preuzeti i aktivniju ulogu u traženju rješenja " . </p><p> Posljednji dio Putinove izjave promatrači tumače
9.13
#94409639,doc#174804,vj20050811tem02 se obavljati normalni svakodnevni zadaci . I priprema osiguranja utakmice traje danima , makar se može kazati da je to već dobro uhodani mehanizam . Minimalno je za utakmice poput Hajduka
#32926200,doc#55636,vj20000316un04 u BiH dobiti snažan podstrek . Ali , Daytonski sporazum nije dokument koji se ne može promjenom političkih , sigurnosnih i gospodarskih okolnosti mijenjati . Uostalom , BiH će biti uređena
9.13
#125406308,doc#245468,1990_12_59_1159.html Članak 92 . </P> <P> Osnovna škola ima tajnika </P> <P> Za tajnika osnovne škole može biti izabrana osoba koja ima najmanje višu stručnu spremu . </P> <P> Statutom osnovne škole
#208654817,doc#301438,2011_07_78_1656.html rafinerije . </p><p> Zahtjev za odobrenje proizvođača šećera </p><p> Članak 4 . </p><p> ( 1 ) Proizvođač šećera može predati zahtjev za odobrenje proizvodnje šećera od šećerne repe i/ili stjecanje statusa rafinerije . </p><p> (
#20401529,doc#41658,gs20050620os42520 <p> Željko Paloš , rukovoditelj Prometnog sektora u osječkom " Panturistu " , napominje da putnik može rezervirati mjesto u autobusu mjesec dana unaprijed na telefon 060 / 334-466 ( osječki autobusni
7.97
#174032108,doc#283045,2006_07_75_1781.html ili pregleda , odnosno ako se koriste u posebnim okolnostima . </p><p> ( 2 ) Ministarstvo može odobriti vremenski ograničene iznimke u svezi s ograničenjima iz članka 151 . stavak 2 .
#151320113,doc#269205,2002_02_14_358.html ili Hrvatske narodne banke , dostavlja platne transakcije u NKS radi obračuna . </p><p> Sudionik NKS-a može biti i organizacijski dio banke . Ovlasti organizacijskog dijela banke u obračunu preko NKS-a određuje
#207199432,doc#300790,2011_04_47_1075.html predati pošti na otpremu . </p><p> ( 6 ) Osoba kojoj je povjereno čuvanje sudskog pologa može polog izdati samo osobi koju je za to ovlastio javni ovršitelj , uz uvjete i
#184342614,doc#289249,2008_02_22_694.html je u » Narodnim novinama « broj 121/07 od 26 . studenoga 2007 . godine i u propisanom roku na javni natječaj za davanje koncesija ponudu je dostavio ponuditelj Radio Ludbreg d.o.o . Vijeće je razmatranjem , usporedbom i ocjenom zaprimljenih ponuda utvrdilo da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane Javnim natječajem . Tajnim glasovanjem odlučeno je da se koncesija za obavljanje djelatnosti radija na području Grada Ludbrega da trgovačkom društvu Radio Ludbreg d.o.o . Slijedom navedenoga odlučeno je kao u dispozitivu . </p><p> UPUTA O PRAVNOM LIJEKU </p><p> Protiv ove odluke nije dopuštena žalba , jer je ona konačna , ali se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka odluke . Tužba se predaje ili šalje neposredno sudu Republike Hrvatske u Zagrebu , a može se podnijeti i na zapisnik kod redovnog suda nadležnog za obavljanje pravne pomoći . Klasa : 612-12/07-02/0041 Urbroj : 567-01/08-01 Zagreb , 8 . veljače 2008 . </p><p> Predsjednik Vijeća <b> mr . sc . Denis Peričić </b> , v . r . </p><head> VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE </head><p> <b> 695 </b> </p><p> Na temelju članka 62 . stavaka 6 . i 7 . Zakona o elektroničkim medijima ( » Narodne novine
#42496273,doc#74654,vj20001224sp04 zašto nam je upoće potreban rezervni dres ? Pa , glavni dres je takav da može " igrati " i protiv crvenih i protiv bijelih , i to upravo zato što
9.13
#152898758,doc#270354,2002_01_6_175.html Sabora u radu Predsjedništva Sabora sudjeluje tajnik Sabora . </p><p> Predsjednik Sabora na sjednicu Predsjedništva Sabora može pozvati predsjednike radnih tijela i predsjednike klubova zastupnika . </p><p> Članak 36 . </p><p> Predsjedništvo Sabora : </p>
#91164209,doc#167489,vj20041208pis03 pobijedit će novinari i mediji . Odnosno , njihovi gospodari . O tim pravim gospodarima može se samo nagađati , ali dosadašnji tijek događaja ne ostavlja previše dvojbi - ne stanuju
9.13
#183327213,doc#288782,2008_12_146_4019.html vrijedila u prenesenom društvu da do prijenosa nije došlo . </p><p> ( 2 ) Društvo preuzimatelj može preuzeti porezne gubitke pod istim uvjetima koji bi vrijedili u prenesenom društvu , da do
#148668192,doc#267219,2001_04_31_549.html ili drugom oružju koje se može napuniti streljivom . </p><p> ( c ) Streljivo športskog oružja može se prevoziti u prijavljenoj putničkoj prtljazi uz stanovita ograničenja , u skladu s tehničkim naputcima
#161768194,doc#275588,2004_12_181_3142.html osiguraniku . </p><p> ( 4 ) Iznimno od odredbe stavka 3 . ovoga članka osiguravatelj ne može novome savjesnom osiguraniku staviti prigovor kojim se pobija sadržaj police koju je izdao , osim
#75886690,doc#140594,vj20031029un08 . Špegelj poručuje da se takvo stanje mora moći promijeniti i da " Hrvatska ne može biti ograđena kineskim zidom i živjeti siromašnim balkanskim životom , već ići prema Zapadu "
9.13
#205354438,doc#299858,2011_12_152_3144.html donošenju odluke . Statutom se može odrediti da je za to potrebna veća većina a može se zahtijevati i ispunjenje dodatnih pretpostavki . </p><p> ( 2 ) Ugovor o vođenju poslova društva
#149470852,doc#267762,2001_07_63_1034.html - va­nje ili odbija­nje obnav­ljanja potvrde o udovo­lje­nju 9A-JAR 145 </p><p> Nadležno tijelo punopravne članice JAA može , iz razum­ljivih razloga nakon odgovarajuće istrage , ukinuti , zamrznuti , ograničiti ili odbiti
#64559419,doc#118445,vj20021018ko01 nakon deset godina poluizolacije . </p><p> U Tuđmanovo su vrijeme prijetnje sankcijama značile da Hrvatska ne može ništa dobiti . </p><p> U Račanovo vrijeme one znače da bi Hrvatska mogla puno izgubiti jer
8.63
#14856181,doc#28995,gs20040302sb28824 predsjednik Uprave Vupika Zoran Mudri , pojašnjavajući kako , prema zakonskim odrednicama , jedan zaposlenik može upisati dionice u vrijednosti do 10.000 eura . Rješenjem o temeljnom kapitalu Fond za privatizaciju
9.13
#15338167,doc#30069,gs20040416sp30017 trebalo . Utakmica je ipak bila svrhovita , jer je pokazala tko ( ne ) može igrati u Cibaliji - kazao je Meštrović . </p><p> Trener Simunić pokušao je opravdati svoju odluku
9.13
#148925705,doc#267396,2001_05_41_705.html određena zakonom . </p><p> Članak 75 . </p><p> Zastupnici u Hrvatskom saboru imaju imunitet . </p><p> Zastupnik ne može biti pozvan na kaznenu odgovornost , pritvoren ili kažnjen za izraženo mišljenje ili glasovanje u
#25957425,doc#49164,na154_k04 prihodima , ali je time prekršio etička načela . Zacijelo , iz etike se ne može izvesti određeni državni ustav , međutim zakoni se smiju kršiti etičke ili humanističke principe .
9.13
#170706414,doc#281158,2006_11_130_2916.html s duševnim smetnjama ( » Narodne novine « , broj 23/97 . ) , jer može naškoditi sebi i drugima. « Podnositelj je rješenjem Općinskog suda u Slatini broj : K-10/04-49
#206902743,doc#300643,2011_01_4_79.html primjerice , mirovine ) , zajedno sa svim povlasticama i olakšicama koje osoba uživa , može – zbog svoje nedostatnosti – u osobitim okolnostima nekog konkretnog slučaja otvoriti pitanje nečovječnog ili
#177433090,doc#285101,2007_02_22_833.html plaćeni dopust do sedam ( 7 ) dana u godini . </p><p> Članak 40 . </p><p> Poslodavac može radniku za potrebe stručnog ili općeg školovanja , osposobljavanja ili usavršavanja odobriti godišnje do 7
#137683275,doc#258447,1997_03_30_445.html ; </P> <P> potraživanja od dužnika čije je financijsko stanje vrlo slabo , ali se može očekivati naplata dijela duga ; </P> <P> potraživanja koja su osporena od strane dužnika .
#53433550,doc#96289,vj20011127vp07 , izjavio je savjetnik premijera RS za odnose s Haaškim sudom Siniša Đorđević . </p><p> Optužnica može imati " ozbiljne posljedice po egzistenciju RS , i njezina vlast mora učiniti sve što
9.13
#102712873,doc#194808,vj20070913kom03 lekcije iz opasnih misija , a upravo se od pripadnika HV-a o tome već sada može učiti . </p> </div1> <p> [Indeks] </p><p> [Najave] </p><p> [Postavke ] </p><p> VRH TEKSTA </p><p> [Događaji] </p><p> [Svijet] </p><p> [Teme dana ] </p><p> [Gospodarstvo] </p>
#189249136,doc#292013,2009_09_110_2813.html zračnim prijevoznicima iz trećih zemalja povlašteniji tretman u odnosu na zračne prijevoznike Zajednice , </p><p> Komisija može u skladu s postupkom iz članka 13 . stavka 2 . odlučiti da država članica
#99952872,doc#188027,vj20061228spo08 što milijunski grad poput Zagreba mora imati . Zbog svega što se u takvoj dvorani može organizirati . Mislim da takvo razmišljanje kod nas još nije sazrijelo . « </p><p> Osim nezadovoljstva
#38032456,doc#65918,vj20000823un08 , premda to vladajuće stranke odbijaju . " Predsjednik Stipe Mesić i u ovom trenutku može raspisati izbore ili je moguće sastaviti vladu demokratskog jedinstva odnosno spasa " , rekao je
9.13
#188708886,doc#291732,2008_08_99_3022.html Proteinski medij , kao što je moždano-srčani bujon ili hranilište s triptozom u tris puferu može dodatno zaštititi virus osobito tijekom prijevoza . Upotrijebljeni antibiotici i njihove koncentracije mogu varirati kako
#33289390,doc#56368,vj20000326vp01 , dio Putinovih predsjedničkih protukandidata isključuje tu mogućnost i tvrdi , da se to jedino može dogoditi ako rezultati nedjeljnih izbora budu falsificirani . Tako je glavni Putinov konkurent Zjuganov već
8.78
#158643882,doc#274027,2003_06_95_1209.html osoba iz članka 21 . i 22 . ovoga pravilnika kojoj je ustupljen predmet , može : </p><p> Ø predmet nadopuniti , </p><p> Ø vratiti predmet podređenom s uputom i nalogom na daljnje
#165050310,doc#277999,2005_11_135_2520.html o nezavisnoj ocjeni dostavi ugraditelju dizala . </p><p> 4.4 . Dodatno , tijelo za ocjenu sukladnosti može nenajavljeno provesti nadzor kod ugraditelja dizala ili na mjestu sastavljanja dizala . </p><p> Kod takvog nadzora
#49901793,doc#89040,vj20010808un15 drugih parlamentarnih stranaka . </p><p> Ja sam , inače , uvjeren da kriza u Hrvatskoj ne može jako dugo trajati . Mi smo zemlja izvanrednih mogućnosti . Siguran sam da će se
9.13
#50981802,doc#91259,vj20010914vp01 bure koju je izazvao svojim zahtjevima da se amnestiraju zatočeni korzikanski nacionalisti , također ne može očekivati prolaz u prvom krugu , niti osigurati dovoljno glasova za Jospina u drugom krugu
8.78
#214941792,doc#304635,2012_07_81_1886.html sa svojih zastupničkih mjesta . </p><p> Zastupnik ne može odgovoriti na izlaganje predsjedatelja . </p><p> Zastupnik ne može zatražiti riječ da bi odgovorio na izlaganje zbog kojeg je predsjedatelj izrekao govorniku stegovnu mjeru.«
#155899869,doc#272121,2003_10_161_2320.html primjenjuju članci 168 . do 181 . ove Uredbe . </p><p> Za završetak postupka carinskog skladištenja može se odobriti pojednostavnjenje predviđeno za puštanje robe u slobodni promet , za izvoz ili ponovni
#51895372,doc#93130,vj20011012sp01 Uefe protiv estonske Flore u Zagrebu ( 1-0 ) . Pa smo pomislili da ne može lošije nego što je bilo protiv Čakovca . Potom je stiglo neprobavljivo prvo poluvrijeme protiv
9.13
#103046844,doc#195650,vj20071025kom02 izborima u mnogim osiromašenim tranzicijskim zemljama . Međutim , ta uvriježena shema nikako se ne može primijeniti na Švicarsku . U toj prebogatoj zemlji je prije nekoliko dana na parlamentarnim izborima
#166469505,doc#278617,2005_01_2_11.html koje ugovorne strane , </p><p> b ) ograničavanje područja ili ograničavanje kupaca kojima stjecatelj licence pasivno može prodavati proizvod koji je predmet sporazuma osim ograničenja iz stavka 2 . ovoga članka , </p>
#189218553,doc#292010,2009_09_109_2802.html sigurnost zračnoga prometa , te sigurnost osoba u zrakoplovu i na tlu . Odobrenje se može izdati u pojedinom slučaju ili kao opće odobrenje . </p><p> ( 3 ) Opće odobrenje iz
#99165000,doc#185947,vj20061021spo01 ne miješa u klupsku politiku . « </p><p> Pojašnjava Vrbanović u čemu se ogleda pomoć koju može priskrbiti Udruga : </p><p> »Osim što ćemo te klubove nastojati lišiti nemalih troškova plaćanja službenih osoba
#33059018,doc#55901,vj20000320un07 s novom Vladom " , izjavio je Šegvić . </p><p> Agonija koju proživljava 3.000 splitskih brodograditelja može se usporediti samo s onom koja pritišće radnike " Diokoma " . Oni su tek
8.78
#184936649,doc#289783,2008_03_35_1213.html procjenu vjerojatnosti nastanka rizika i procjenu učinka rizika . Kao rezultat utvrđivanja i procjene rizika sastavlja se registar rizika . Registar rizika sadrži pregled ciljeva , rizika , vjerojatnosti njihovog nastanka i mogućih posljedica , predviđenih mjera za djelovanje na rizike i odgovornih osoba koje mogu utjecati na rizike . ( 2 ) Na temelju registra rizika čelnik korisnika proračuna donosi strategiju upravljanja rizicima kojom se svake godine ažuriraju rizici koji mogu značajno utjecati na cjelokupno poslovanje . </p><p><i> Analiza postojećih i potrebnih kontrola </i> Članak 14 . </p><p> ( 1 ) Nakon sastavljanja registra rizika i utvrđivanja potrebnih kontrolnih aktivnosti kojima se može djelovati na rizike , čelnik korisnika proračuna treba razmotriti jesu li potrebne kontrolne aktiv­nosti već uspostavljene ili ih je potrebno uspostaviti . ( 2 ) Čelnik korisnika proračuna , može dodatno za one poslovne procese ili transakcije koje su izložene većem riziku i/ili su značajnije za korisnika proračuna uspostaviti funkciju prethodne kontrole i funkciju naknadne kontrole . ( 3 ) Čelnik korisnika proračuna može imenovati financijskog kontrolora koji će provoditi prethodne kontrole . Financijski kontrolor je osoba ovlaštena za provjeru zakonitosti i pravilnosti predloženih financijskih odluka , te njihovo odobravanje ili osporavanje , uzimajući u obzir načela ekonomičnosti , učinkovitosti
#93688741,doc#173182,vj20050530pis01 štetna koliko i ostale ovisnosti današnjega doba </head> <div1> <p> Radoholizam je vrsta ovisnosti , osoba ne može biti sama sa sobom i bježi u posao , u uspjehu traži uporište . Riječ
#150167181,doc#268269,2001_10_88_1498.html . Ako arbitražni sud odluči kao o prethodnom pitanju da je nadležan , svaka stranka može , u roku od 30 dana nakon što joj bude dostavljena odluka , tražiti od
#133578385,doc#254846,1995_07_48_992.html ) propisuje Vlada . </p><p> Članak 23 . </p><p> ( 1 ) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može , uz prethodnu suglasnost Vlade , za svoje područje odrediti strože granične vrijednosti kakvoće zraka
#165930148,doc#278426,2005_12_150_2896.html članka smatra se općinskim sudom šire nadležnosti i nosi naziv općinskog suda . Takav sud može imati posebni odjel za odlučivanje o prekršajima . </p><p> Članak 155 . </p><p> ( 1 ) Do
#157222169,doc#272932,2003_12_203_3249.html ured u Republici Hrvatskoj . </p><p> Vizu iz stavka 1 . ovoga članka DM/KU Republike Hrvatske može izdati bez prethodne suglasnosti Ministarstva vanjskih poslova . </p><p> DM/KU Republike Hrvatske dužan je odmah obavijestiti
#8129845,doc#15148,gs20020925os14048 oštećenja morali baciti četrdesetak kanti ! Nikome nije jasno kakva je to snaga kojom se može kanta iščupati zajedno s betonskim postoljem ! ? Majstor Oliver kaže da u Tvrđi svakoga
8.78
#155224452,doc#271781,2003_08_136_2003.html i znati provesti potrebne </p><p> mjere tijekom tretmana , ali imati </p><p> na umu da samo liječnik može dati pravu dijagnozu . </p><p> Promjene svojstava noktiju ( žličasti , distrofični , pandžasti , rupičasti
#28119776,doc#50078,na186_19 " dajdžest " , univerzalna točka , univerzalni mediteranski grad . Naravno , sve se može staviti u politički kontekst , ali ja tu svoju intimu mogu vrlo jasno braniti .
8.32
#209259991,doc#301709,2011_07_88_1870.html jedinici . </p><p> Dijelove policijske odore s policijskim oznakama koje više nisu funkcionalno upotrebljivi policijski službenik može razdužiti u centralnom skladištu Ministarstva ili skladištu policijske uprave . </p><p> Nadležne stručne službe Ministarstva kontinuirano
#18640768,doc#37486,gs20050119os37809 neodgovarajuć prostor za rad higijeničarske službe koja u Veterinarskoj stanici Osijek u Vinkovačkoj ulici ne može udovoljavati ni minimumu zakonskih propisa . Nekadašnji je higijenski servis u Nemetinu uništen za rata
7.97
#153231599,doc#270641,2002_07_80_1325.html osoba koja će obavljati funkciju štrajkačkog odbora . </p><p> ( 3 ) Članovima štrajkaškog odbora ne može se odrediti da rade za vrijeme štrajka . </p><p> Članak 72 <u> . </u> </p><p> Štrajkački odbor </p>
#23261891,doc#48112,HR530409A to mi je bila velika čast " . </p><p> O jednom ugostiteljskom objektu zaista se ne može nešto više ni bolje reći . </p> <ftn_text> 1 Josip Bersa : <i> Dubrovačke slike i prilike
9.13
#186885291,doc#290853,2008_06_67_2229.html svoje oplemenjivačko pravo bez da ne naruši prethodno pravo na patent za biotehnološku inovaciju on može podnijeti zahtjev za obveznu uzajamnu licenciju za ne-ekskluzivno korištenje biotehnološke inovacije zaštićene patentom , a
#215410382,doc#304924,2012_08_91_2097.html propisano da se iskaz pribavljen protivno stavcima 1 . i 2 . tog članka ne može uporabiti kao dokaz u postupku . Slijedom toga , prigovori predlagateljica o nesuglasnosti tog članka
#131440867,doc#252608,1994_04_33_597.html na Klinici za unutrašnje bolesti propisano vrijeme kako bi se upoznao s internističkom problematikom koja može ozbiljnije ugroziti život ili zdravlje bolesnika prilikom endodontskog liječenja zuba ( bolesti krvožilnog sustava ,
#8026673,doc#14928,gs20020917hr13819 anesteziranog pacijenta uvedena elektroda putem koje je plasirana visokofrekventna struja kojom su spaljene metastaze ( može se spaljivati i sam tumor ) . Pacijent je , doznali smo od prof .
7.62
#39821507,doc#69304,vj20001011td04 sjedi , npr . " samo " stručnjak ekonomist . </p><p> Dok se ministre još nekako može pratiti , nemoguće je " ući u trag " svim ostalim političarima u nadzornim ,
9.13
#28215985,doc#50120,na187_k03 glupa da ju ne gleda nitko osim prijatelja i rodbine intervjuiranih , ovaj njihov nastup može se svrstati u kategoriju skromnijih izgreda . Zovu se Izvor Oreb i Emilija Karlavaris . </p>
7.97
#169074018,doc#280196,2005_07_90_1789.html privez uz operativnu obalu , odnosno mjesto na lučkom sidrištu . </p><p> ( 2 ) Kapetanija može plovnom objektu iz razloga sigurnosti plovidbe , sigurnosti i zaštite ljudskih života i okoliša ,
#189212706,doc#292010,2009_09_109_2802.html od najmanje 2.5 % , uz odgovarajuće nadvisivanje prepreka , do točke s koje se može započeti ponovno prilaženje , postupak čekanja ili rutni let . </p><p> Apsolutna visina ili visina nadvisivanja
#147742541,doc#266426,2001_02_10_209.html ogranak prema mjestu stanova­nja . </p><p> Osoba koja je član neke druge političke stranke ili udruge može biti i član HPP ali ne može birati niti biti biran u tijelu stranke . </p>
#113261464,doc#219710,vj20090330kul01 , glumcem i redateljem , koji priznaje kako sve što radi - radi najbolje što može u tome trenutku , a sve svoje projekte doživljava kao eksperimente pa tako i »Život
#206263328,doc#300287,2011_03_29_627.html zračne plovidbe . Takva oprema koja služi za izvođenje zadaća vezanih za upravljanje zračnim prometom može biti dostupna na tržištu ili se može posebno izraditi na temelju specifičnih zahtjeva koji proizlaze
#32466066,doc#54667,vj20000302gl01 američki će je kapital u tome - podržati . A koliko ta " podrška " može biti opipljivom , potvrđuje podatak koji je iznio Kirk K . Robertson , izvršni direktor
9.13
#171482441,doc#281518,2006_12_143_3255.html za tarifne kupce Cs u odnosu na plansku cijenu C0 veća od 5 % proizvođač može nakon isteka polovine sadašnje regulacijske godine zatražiti korekciju planske cijene za preostalo razdoblje sadašnje regulacijske
#191668223,doc#292910,2009_12_149_3635.html rada . </p><p> ( 6 ) Ako poslodavac radniku iz stavka 5 . ovoga članka ne može osigurati obavljanje poslova izvan noćnoga rada , dužan mu je ponuditi sklapanje ugovora o radu
#215348297,doc#304923,2012_08_91_2096.html » Ako drukčije nije određeno ovim Zakonom , na obrazloženi prijedlog državnog odvjetnika sudac istrage može , do podizanja optužnice , odlučiti da se pisma , poruke i razgovori okrivljenika i
#4953857,doc#8762,fo2005br142cl3495 Provodit će ju protiv korupcije . Zato su tu one za koje se po imenima može pretpostaviti kako borbu protiv korupcije uopće nisu registrirale kao prioritetni cilj , kao što to
8.98
#124832459,doc#244678,1990_05_21_418.html za održavanje sjednice Vijeća . </P> <P> Izuzetno , u hitnim slučajevima , predsjednik Vijeća može sazvati sjednicu Vijeća u roku kraćem od 15 dana , a dnevni red za ovu
#184034502,doc#289007,2008_12_156_4267.html , kad je roba dostavljena ( dobavljač zadržava pravo da je uvozna cijena tajna i može je zatamniti na preslici originala Jedinstvene carinske deklaracije ) , </p><p> deklaracija proizvoda , potvrde o
#85357909,doc#155470,v285fil01 , svaki maleni hobit , a ne tek Prstenonosac kao posebnu milost . <i> Ovo </i> doista može zvučati kao eskapizam ; ali tekst postaje takav zbog promjene okolnosti u kojima se izgovara
7.97
#23558815,doc#48177,HR540403A bila je sloboda . <i> Non bene pro toto libertas venditur auro </i> , Sloboda se ne može prodati ni za sve blago ovoga svijeta , uklesano je na dubrovačkoj tvrđavi Lovrjenac .
7.62
#202640055,doc#298642,2011_01_1_11.html kada sama podnosi prijavu pokreću postupak radi utvrđivanja da li se ozljeda , odnosno bolest može smatrati ozljedom na radu , odnosno profesionalnom bolešću te da je ta ozljeda , odnosno
#211518419,doc#302922,2012_12_145_3104.html podnosi zahtjev za potporu mogu se nadomjestiti u razdoblju obveznog uzgoja pri čemu se ovca može nadomjestiti kozom , a koza ovcom ukoliko su prihvatljive za jednak iznos potpore . </p><p> (
#3026675,doc#6389,fo2003br32cl711 ne može uspjeti bez samopoštovanja i vjere u vlastite sposobnosti , tako ni narod ne može uspjeti bez patriotizma i nacionalnoga ponosa . </p><p> Bez ljubavi prema vlastitome narodu i domovini ,
9.13
#75608396,doc#140066,vj20031019vp02 ju je prihvatio i odmah izabrao dosadašnjeg dopredsjednika Carlosa Mesu za novoga predsjednika . Mesa može obnašati tu dužnost do isteka Lozadina mandata u kolovozu 2007 . , no on je
8.32
#88348738,doc#161308,vj20040606kom02 rade svi (a najčešće upravo velike sile) , da spremno prodaju oružje svakome tko ga može kupiti . </p><p> A onda je , posljednjih godina , Kina postupno postala riznica svjetskih strahovanja
8.32
#19872773,doc#40237,gs20050426ku40680 . Ako se već nema dovoljno sredstava za kvalitetnija dizajnerska rješenja , onda se bar može potruditi da program bude stručno napisan . Naime , jednoga će dana netko u arhivi
9.13
#22472406,doc#47928,HR510105A kvalitetu političkom životu . Radić je bitno ojačan jer se u društvu s Pribićevićem ne može etiketirati kao separatist ( što ni u onodobnoj " međunarodnoj zajednici " nije politički prolazilo
7.97
#205102581,doc#299699,2011_12_148_2993.html 2 . riječ : » Vijeće« zamijenjena riječju : » Sud«. </p><p> Na zahtjev stranke sud može dopustiti da raspravi prisustvuju najviše dvije osobe koje ona označi . </p><p> Člankom 165 . ZIDZPP-a
#43556699,doc#76734,vj20010126un03 društvenom dobru kojim upravlja država , dakle čak nije ni državno vlasništvo , a koje može biti dano u koncesiju . Nadalje , u slučaju Luke Rijeka , gomilu dugova preuzela
9.13
#188197063,doc#291500,2008_07_88_2812.html razotkriti sukladno odredbama članka 395 . do članka 449 . ovog Zakona , a izdavatelj može uključiti i druge informacije . Godišnji dokument objavljenih informacija mora biti podnesen Agenciji najkasnije 20
#6133530,doc#10961,gs20020318hr11699 , ili dodatno opteretiti termoelektrane , čiji je proizvedeni kilovatsat skuplji od onog koji se može kupiti na slobodnom tržištu . </p><p> Izjave o manjku domaće proizvodnje struje i plina potpuno su
9.13
#177915196,doc#285387,2007_03_33_1095.html Sadrže jednu ili više djelatnih tvari raspršenih ili otopljenih u prikladnoj podlozi . Podloga se može otopiti ili raspršiti u vodi ili rastaliti na tjelesnoj temperaturi . Ako je potrebno ,
#63431467,doc#116287,vj20020915ku09 poklonika , suvišno je reći da se radi o vrhunskoj energetskoj bombi koja vas teško može ostaviti ravnodušnima , kamoli hladnima . I na live albumu , u furioznom ritmu Manu
8.78
#165403452,doc#278143,2005_11_140_2647.html . Kada se carinski dug ugasi ili nastupe okolnosti zbog kojih carinski dug više ne može nastati odmah prestaje i osiguranje za namirenje toga carinskog duga. « </p><p> Stavak 2 . briše
#71736537,doc#132798,vj20030610sp01 mora raditi . Trkački mora pokazati da je zreo za tu ulogu . </p><p> Na pitanje može li biti nervoze ne postigne li se pogodak na vrijeme , Barić odgovara : </p><p> -
8.32
#127140727,doc#247632,1992_03_18_416.html čijeg roka dospijeća preostaje najviše 30 dana . </p><p> III . </p><p> Kreditom za likvidnost banka se može koristiti uz uvjet da u proteklih 60 dana nije imala dospjelih nenamirenih obveza iz kredita
#103567755,doc#196929,vj20071212spo01 , ali nema komentara o tome da je Štimac ujedno predsjednik Udruge prvoligaša , pa može biti ili jedno ili drugo , inače je u sukobu interesa . « </p><p> Barić kaže
#189966279,doc#292301,2009_10_124_3045.html <p> e ) tijekom pet uzastopnih godina samostalno ( kao trgovac pojedinac ) , ako kandidat može dokazati da je prethodno prošao osposobljavanje u trajanju od najmanje tri godine za djelatnost o
#155489094,doc#271830,2003_09_140_2039.html kojih je istodobno tijekom poreznog razdoblja ostvarivao primitke po osnovi nesamostalnog rada . Osobni odbitak može se tijekom godine koristiti samo kod onog poslodavca kojemu je posloprimac predao Obrazac PK .
#177361790,doc#285059,2007_01_2_162.html odnosno jedinicama u nazivniku . Ne mogu se upotrebljavati složeni predmetci , tj . ne može se istodobno za jednu jedinicu upotrijebiti nekoliko predmetaka . <b> 1.4 . Posebni dopušteni nazivi
#146715522,doc#265548,2000_05_52_1178.html o obveznim odnosima onemogućuje daljnje vođenje postupka po sili zakona , te se on ne može nastaviti dokle god je na snazi naznačena zakonska odredba o prekidu postupka , pa stoga
#216637939,doc#305412,2013_01_3_43.html podnositi godišnja izvješća o provedbi odobrenog programa potpora . </p><p> 30 . Zahtjev za potporu ne može se odobriti ako korisnik potpore ne sklopi obvezujući sporazum da će provoditi specifične projekte ili
#182229614,doc#288031,2008_10_119_3409.html objekte na predmetnom poljoprivrednom zemljištu . </p><p> IX . </p><p> Ministarstvo poljoprivrede , ribarstva i ruralnog razvoja može otkazati Korisniku koncesije ugovor o koncesiji poljoprivrednog zemljišta iz točke I . ove Odluke ,
#11330527,doc#21647,gs20030529hr20932 " mogu provesti osam mjeseci civilne službe . </p><p> Prema tom pravilniku , civilna se služba može obavljati i u nevladinim udrugama koje najmanje tri godine djeluju u području " promicanja i
9.13
#187384207,doc#291219,2008_07_77_2554.html ili više prozirnih ovojnica I s podnožjem za mehaničko ili električno spajanje . Izvor svjetlosti može se također sastojati od krajnjeg otvora svjetlosne vodilice , kao dijela sustava za osvjetljavanje i
#101047362,doc#190706,vj20070328van02 nije potpuno objasnio . »Vidjet ćemo još , no Iran mora biti svjestan da ne može zarobiti naše ljude koji su bili u iračkim vodama pod mandatom Ujedinjenih naroda« , istaknuo
#4019773,doc#7579,fo2004br122cl2925 se početkom 2004 . vratio u Vladu . Nisam mogao ni pomisliti da jedna vlada može realizirati toliko nepravilnosti u trošenju novca , kao što je to učinila prethodna . </p><p> -
9.13
#175244557,doc#283952,2007_10_106_3091.html čiji su učinci usporedivi s onima pri 100°C temperature zraka ili više i za koje može biti karakteristična nazočnost infracrvenog zračenja . plamena ili većih količina taline </p><p> III </tr></p><p><tr> 8.4 . Oprema
#147606243,doc#266366,2000_10_99_1960.html , u slučaju kad se te naprave ne mogu ispitati na ispitnim kolicima , proizvođač može uobičajenim ispitivanjem čelnog sudara pri brzini od 50 km/h u skladu s postupkom ISO 3560
#153250735,doc#270655,2002_07_81_1341.html <p> Članak 5 . </p><p> Mjerila koja se napajaju iz baterije moraju imati odgovarajući uređaj kojim se može ustanoviti stanje baterije pri kojem mjerilo u pogledu pogrešaka zadovoljava zahtjeve ovoga pravilnika . Pri
#92401268,doc#170272,vj20050219crn07 Osim toga , nakon objavljivanja teksta , čak ga je i kolega u Saboru ispitivao može li mu nabaviti grob , čime ga je želio isprovocirati i poniziti . </p> </div1> M
9.13
#26719622,doc#49482,na163_k12 kako to radi , odmah mu dajem da me proda . Možda i za mene može nešto dobiti . Nije da trčim brzo , ali dobro pjevam narodnjake . Čak i
9.13
#44560765,doc#78578,vj20010222td02 broja birača . Ako su potpisi pravovaljani , Sabor je dužan raspisati referendum . Problema može biti , smatra Mratović , samo s utvrđivanjem realnosti potpisa - moraju sadržati osobne podatke
8.78
#18530075,doc#37244,gs20050111hr37553 dogovora ukidanje ili odustajanje od osnivanja istražnih povjerenstava . </p><p> - Ono što gospodin Račan naravno može dogovarati s gospodinom Sanaderom je kako će SDP u parlamentu glasati u slučaju istražnih povjerenstava
9.13
#195732188,doc#294874,2009_07_82_1993.html nije osigurana sukladnost s uvjetima navedenim u specifikaciji proizvoda ili se ta sukladnost više ne može osigurati na prijedlog Povjerenstva brisat će se korisnik oznake iz Upisnika o čemu ministar donosi
#61040776,doc#111677,vj20020703sp04 prilično otresit : </p><p> - E , vidjet ćemo ! </p><p> Sve u svemu , nitko ne može navijačima osporiti pravo da se ne slažu s određenim potezima kluba , da izraze svoj
8.32
#184564691,doc#289537,2008_01_3_62.html izreći stegovnu mjeru , – podnijeti stegovnu prijavu vojnostegovnom sudu . </p><p> Članak 26 . </p><p> Nadređena osoba zaključkom će obustaviti stegovni postupak kada utvrdi : – da stranka nije stegovno odgovorna , – da nije dokazano da je stranka počinila stegovnu pogrešku , – da je nastupila zastara vođenja stegovnog postupka . </p><p> Članak 27 . </p><p> Nadređena osoba na dužnosti zapovjednika satnije , njoj ravne ili više dužnosti donijet će zaključak o prekidu stegovnog postupka za stegovnu pogrešku s nadnevkom podno­šenja stegovne prijave nadležnom vojnostegovnom sudu . </p><p><i> 2 . Postupak po žalbi </i> Članak 28 . </p><p> Protiv rješenja kojim je izrečena stegovna mjera može se u roku od 15 dana od dana primitka rješenja izjaviti žalbu Višem vojnostegovnom sudu . Žalbu se podnosi pisano i predaje se neposredno nadređenoj osobi . Neposredno nadređena osoba nakon što zaprimi žalbu dužna ju je u roku od tri dana proslijediti nadređenoj osobi koja je izrekla stegovnu mjeru . </p><p> Članak 29 . </p><p> Osoba koja je izrekla stegovnu mjeru , dužna je utvrditi je li žalba pravovremena i je li podnesena od ovlaštene osobe . Osoba iz stavka 1 . ovoga članka rješenjem će odbaciti nepravovremenu i od neovlaštene osobe izjavljenu žalbu . Protiv rješenja iz stavka 2 .
#187980555,doc#291461,2008_07_86_2752.html Žalba protiv rješenja o udaljenju Članak 68 . Protiv rješenja o udaljenju iz službe službenik može podnijeti žalbu nadležnom službeničkom sudu u roku od osam dana od dostave rješenja . Žalba
#193627031,doc#293832,2009_04_43_985.html « </p><p> Članak 6 . </p><p> Članak 61 . mijenja se i glasi : </p><p> » Umrla osoba može se prenositi iz inozemstva u Republiku Hrvatsku na temelju sprovodnice koju izdaje diplomatska misija ,
#185934853,doc#290224,2008_04_48_1626.html rok uporabe hrane duži od 30 dana . Dopušteni stupanj propusnosti vrećice ( folije ) ovisi o vrsti aromatične hrane koja se u nju pakira . Kaširanje vrećica ( folija ) iz stavka 2 . ovoga članka može se izvesti celofanskim laminatom ili laminatom odnosno premazom od polimernog materijala niske propusnosti uz uvjet da on odgovara zahtjevima iz članka 32 . do 70 . ovoga Pravilnika , nepropusnim papirom i/ili aluminijskom folijom koja mora odgovarati zahtjevima članka 92 . ovoga Pravilnika . Ljepila koja se pri tom koriste moraju odgovarati zahtjevima članka 93 . ovoga Pravilnika . Nepropusnost za svijetlo može se postići i premazom bojila ( tiskom ) uz uvjet da je bojilom premazana čitava površina vrećice ( s obje strane ) i da primijenjena bojila odgovaraju zahtjevima iz članka 13 . ovoga Pravilnika . </p><p><i> 3 . Papirna ambalaža </i> Članak 99 . </p><p> Papir i karton koji dolaze u neposredan dodir s hranom , moraju ispunjavati sljedeće uvjete : – ne smiju otpuštati sastojke u hranu u količinama štetnim za zdravlje ljudi , ili biti uzrokom neprihvatljivih promjena u sastavu hrane ili mijenjati organoleptička svojstva hrane , – moraju biti proizveden sukladno pravilima dobre proizvođačke prakse za papir i karton koji
#121546029,doc#238466,vj20100216van02 zemalja članica eurozone trebaju pronaći »mehanizam« za pomoć bilo kojoj od zemalja članica koja ne može podmiriti svoje dugove . </p><p> »Mislim da je to logičan način da se pokuša riješiti ovo
#206090086,doc#300204,2011_02_25_544.html djelovanja ovlaštenih tijela , odnosno pitanje same primjene ovlasti u pojedinačnim slučajevima ( što nedvojbeno može dovesti do povrede ustavnih prava pojedine fizičke ili pravne osobe konkretnim pojedinačnim pravnim aktom )
#189001239,doc#291797,2009_08_100_2572.html svih kategorija i svih vrsta iz članka 3 . ovoga Pravilnika . </p><p> 2 ) Zavod može odobriti dobavljaču da na vlastitoj proizvodnji sadnog materijala obavlja nadzor pod stručnom kontrolom nad pakiranjem
#183656494,doc#288926,2008_12_152_4147.html . </p><p> ( 1 ) Za teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera geodezije statutom komore može se kao stegovna mjera odrediti : </p><p> – novčana kazna u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00
#108590731,doc#209138,vj20080924pis02 i žena i muškaraca« , tvrdi Phillip Kingley , »liječnik za kosu« . </p><p> »Stres također može utjecati na apsorpciju hrane , što dodatno može pogoršati situaciju« . Takvu stanju može pomoći
#125246502,doc#245294,1990_12_53_988.html pet godina radnog iskustva na poslovima zaštite voda . </P> <P> Poslove općinskog vodoprivrednog inspektora može obavljati i radnik koji ima stručnu spremu šestog ( VI ) stupnja građevinskog smjera i
#154701107,doc#271470,2003_07_121_1714.html <p> – intenzitet državne potpore ograničen je na 50 % ukupnih troškova , </p><p> – nositelj prava može utrošiti do 20 % proračuna produkcije izvan Republike Hrvatske . </p><p> ( 2 ) Ako prijedlog
#167888513,doc#279386,2005_04_54_1050.html proizvodu . </tr></p><p><tr> 7 . </p><p> Uporaba medicinskih proizvoda klase IIa i IIb . </tr></p><p><tr> Ovaj se dodatak može upotrebljavati u skladu s člankom 8 . i 9 . ovoga Pravilnika točkama 2 .
#88205373,doc#161014,vj20040526kom01 u EU zajedno s Rumunjskom i Bugarskom 2007 . godine . </p><p> Trenutačno samo premijer Sanader može dodatno pomoći Farnesini i javno izraziti spremnost Hrvatske da napokon želi riješiti pitanje talijanske imovine
9.13
#165954822,doc#278432,2005_12_150_2897.html fondu ne smije naplatiti ulazna ili izlazna naknada , </p><p> 7 . ukoliko se imovina fonda može ulagati u udjele ili dionice drugih investicijskih fondova , u prospektu fonda , uz maksimalnu
#181978953,doc#287950,2008_10_114_3302.html Izvješćem o sigurnosti je dokazao da te tvari ne mogu izazvati veliku nesreću , operater može , prilikom podnošenja zahtjeva za davanje suglasnosti na Izvješće o sigurnosti , zatražiti od Ministarstva
#210564111,doc#302318,2012_10_118_2573.html ravnatelja . </p><p> Financijski savjetnik čiji je rad u prvom mandatu AV Vijeće ocijenilo uspješnim , može biti ponovno imenovan za još jedno uzastopno mandatno razdoblje . </p><p> Financijski savjetnik nema pravo prijave
#170493484,doc#281015,2006_11_127_2792.html parametarske tehničke baze podataka « znači skup tehničkih informacija vojne prirode , pozivanje na koje može poboljšati izvedbu vojne opreme ili sustava ) . 2 . Za potrebe ML17 , »
#168282859,doc#279700,2005_05_66_1319.html ) bude s njihove liste , konkretno Gordana Trajbar-Beronja , a sljedeći po redu eventualno može biti pripadnik hrvatskog naroda s liste SDP-a . Također smatra pogrešnim utvrđenje o broju vijećnika
#18400250,doc#36963,gs20041229hr37221 njima živi polovina populacije . Država bi morala voditi računa o tome da svaki građanin može ujutro kupiti kruh i mlijeko , a da pritom ne treba sjedati na autobus i
9.13
#136275195,doc#257512,1996_11_96_1912.html . Vino s visokim sadržajem kiselina može imati i veću količinu neprevrelog sladora , koja može biti jednaka ukupnom sadržaju kiselina ( izraženih kao vinska kiselina u g/l ) , povećan
hide detail